Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/83
Nächste Seite
MODEL
UX-P410
GEBRUIKSAANWIJZING
FAX
1. Installatie
2. Het zenden van faxberichten
3. Het ontvangen van faxberichten
4. Het maken van kopieën
5. Aansluiting van een antwoordapparaat
6. Speciale functies
7. Printen van lijsten
8. Onderhoud
9. Opsporen van fouten
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • welche kopier polig brauche ich für den Fax UX-P 410 Eingereicht am 3-9-2018 12:22

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  MODEL

  UX-P410

  FAX

  GEBRUIKSAANWIJZING

  1. Installatie
  2. Het zenden van faxberichten
  3. Het ontvangen van faxberichten
  4. Het maken van kopieën
  5. Aansluiting van een antwoordapparaat
  6. Speciale functies
  7. Printen van lijsten
  8. Onderhoud
  9. Opsporen van fouten • Page 2

  UX-P410NL.book

  Page 1

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  CAUTION:
  For a complete electrical disconnection pull out the mains plug.
  VORSICHT:
  Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen.
  ATTENTION:
  Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant secteur.
  AVISO:
  Para una desconexión eléctrica completa, desenchufar el enchufe del tomacorriente.
  VARNING:
  För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen.
  ATTENZIONE:
  Per un totale scollegamento elettrico rimuovere la spina di corrente.
  "The mains outlet (socket-outlet) shall be installed near the equipment and shall be easily accessible."
  "De aansluiting op de stroomvoorziening (stopkontakt) moet nabij het apparaat zijn aangebracht en moet
  gemakkelijk bereikbaar zijn."
  Ett nätuttag (vägguttag) bör befinna sig nära utrustningen och vara lätt att tillgå.
  La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchio, e deve essere facilmente accessibile.
  El tomacorriente principal se debe encontrar cerca del aparato y debe ser fácil de acceder a él.
  "Die Netzsteckdose (Wandsteckdose) sollte in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein."
  Stikkontakten skal være placeret nær faxen og være let tilgængelig.
  Pääpistoke (pistokkeen poisto) tulee asentaa lähelle laitetta ja tulee olla helposti poistettavissa.
  Stikkontakten må være montert i nærheten av utstyret og den må være lett tilgjengelig.
  La prise de courant principale (d'alimentation) doit être située près de l'appareil et facilement accessible.
  This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC.
  Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG.
  Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE.
  Este aparato satisface las exigencias de las Directiva 1999/5/CE.
  Quest’apparecchio è conforme ai requisiti delle direttiva 1999/5/CE.
  Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijn 1999/5/EG.
  Este equipamento obedece às exigências da directiva 1999/5/CE.
  Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγια 1999/5/ΕK.
  Denna utrustning uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC.
  Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EF.
  Dette produktet oppfyller kravene i direktiv 1999/5/EC.
  Tämä laite täyttää direktiivi 1999/5/EY.
  Dit is een faxtoestel, dat functioneert in Nederland analoge openbare telefoonnetwerken die de CTR21
  Standard aanhouden.
  This is a facsimile product operating in Netherland analogue public switched telephone networks which follow
  the CTR21 Standard.

  De verklaring van overeenkomst kan worden bekeken op het volgende URL adres.
  The Declaration of Conformity can be viewed at the following URL address.
  http://www.sharp.de/doc/UX-P410.pdf • Page 3

  UX-P410NL.book

  Page 1

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Inleiding
  Welkom en hartelijk dank dat
  u een Sharp faxtoestel heeft
  gekozen! De eigenschappen
  en specificaties van uw
  nieuwe Sharp faxtoestel
  worden hierna beschreven.

  Automatisch kiezen

  30 nummers

  Donorrol

  Eerste startrol (bij de machine inbegrepen):
  10 m (ongeveer 30 A4 pagina’s)
  Vervangingsrol (niet inbegrepen):
  UX-9CR 60 m (een rol levert
  ongeveer 180 A4 pagina’s op)

  Geheugenformaat*

  448 KB (ongeveer 24 gemiddelde pagina’s)

  Modemsnelheid

  9.600 bps met automatische terugschakeling
  naar lagere snelheden.

  Transmissietijd*

  Ongeveer 15 seconden

  Resolutie

  Horizontaal: 8 regels/mm
  Verticaal:
  Standaard: 3,85 regels/mm
  Fijn /fotomode: 7,7 regels/mm
  Super fijn: 15,4 regels/mm

  Automatische
  documentinvoer

  10 pagina’s max. (A4, 80 g/m2 papier)

  Afdruksysteem

  Thermische overdrachtsopname

  Fotomode (grijsfasen)

  64 tinten

  Compressieschema

  MR, MH, Sharp(H2)

  Capaciteit papierlade
  (60 - 80 g/m2 papier)

  ongeveer 50 A4 bladen.
  (bij kamertemperatuur; maximale stapelhoogte
  niet hoger dan de lijn op de lade)

  Display

  16-karakter LCD display

  *Gebaseerd op de Sharp Standard Chart bij een standaardresolutie in de Sharp speciale
  mode exclusief tijd voor protocolsignalen (bijv., ITU-T fase alleen C tijd).

  1 • Page 4

  UX-P410NL.book

  2

  Page 2

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Toepassingsdoel

  Analoog openbaar geschakeld
  telefoonnetwerk (CTR 21)/PBX

  Compatibiliteit

  ITU-T (CCITT) G3 mode

  Formaat ingevoerde
  documenten

  Automatische invoer:
  Breedte: 148 tot 210 mm
  Lengte: 140 tot 297 mm
  Handmatige invoer:
  Breedte: 148 tot 210 mm
  Lengte: 140 tot 600 mm

  Effectieve scanbreedte

  210 mm max.

  Effectieve printbreedte

  204 mm max.

  Contrastregeling

  automatisch/donker instelbaar

  Ontvangstmodes

  TEL/FAX,TEL, FAX, A.M. (Opmerking: A.M.
  mode is voor het aansluiten van een
  antwoordapparaat)

  Kopieerfunctie

  Enkele/meerdere (99 kopieën/pagina)

  Telefoonfunctie

  Ja (kan niet gebruikt worden zonder
  stroomvoeding)

  Vereiste netspanning

  220 - 230 V AC, 50 Hz

  Geluidsemissie

  Minder dan 70 dBA (gemeten volgens
  EN 27779 (DIN 45635))

  Bedrijfstemperatuur

  5 - 35°C

  Vochtigheid

  25 - 85 % RH

  Stroomverbruik

  Stand-by: 2,8 W
  Maximum: 110 W

  Afmetingen
  (zonder bevestigingen)

  Breedte: 327 mm
  Diepte: 193 mm
  Hoogte: 163 mm

  Gewicht
  (zonder bevestigingen)

  Ongeveer 2,8 kg • Page 5

  UX-P410NL.book

  Page 3

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Als onderdeel van ons streven naar continue verbetering van onze producten, behoudt
  SHARP het recht voor wijzigingen in ontwerp en technische gegevens aan te brengen zonder
  aankondiging vooraf. De vermelde gegevens over het vermogen zijn nominale waarden van
  productieapparaten. Bij individuele apparaten kunnen er afwijkingen van deze waarden
  optreden.

  Belangrijke veiligheidsinformatie
  Demonteer het toestel niet en probeer geen procedures uit te voeren, die niet in deze
  gebruiksaanwijzing worden beschreven. Raadpleeg voor alle onderhoudswerkzaamheden het
  gekwalificeerde servicepersoneel.
  Installeer of gebruik het toestel niet in de nabijheid van water of wanneer u nat bent. Gebruik
  het toestel bijvoorbeeld niet in de nabijheid van een badkuip, wasbak, gootsteen in een vochtig
  souterrain of bij een zwembad. Pas op dat u geen vloeistoffen op het toestel morst.
  Indien de volgende situaties optreden, dient u het toestel van de stroomtoevoer en de
  telefooncontactdoos te scheiden en een gekwalificeerde servicemonteur te raadplegen:
  - Er werd water gemorst op het toestel of het toestel werd aan regen of water blootgesteld.
  - Het toestel produceert stank, rook of ongebruikelijke geluiden.
  - Het netsnoer is gerafeld of beschadigd.
  - Het toestel is gevallen of de behuizing is beschadigd.
  Zorg ervoor dat er niets op het netsnoer ligt of staat en installeer het toestel niet zodanig dat
  men over het netsnoer kan lopen.
  Dit toestel mag alleen worden aangesloten op een wandcontactdoos voor 220 - 230 V, 50 Hz,
  geaard (2-aderige) uitgang. Door aansluiten op een andere wandcontactdoos kan het toestel
  beschadigd worden.
  Voer geen voorwerpen in sleuven of openingen van de machine. Hierdoor bestaat gevaar voor
  brand of elektrische schokken. Wanneer er een voorwerp in de machine valt, dat niet
  verwijderd kan worden, trek dat de stekker uit de wandcontactdoos en raadpleeg een
  gekwalificeerde servicemonteur.
  Plaats dit toestel niet op een onstabiele wagen, standplaats of tafel. Het toestel kan ernstig
  beschadigd worden wanneer het valt.
  Installeer de telefoonkabels nooit tijdens onweer.
  Installeer geen telefooncontactbussen in een vochtige omgeving behalve wanneer de
  contactbus speciaal voor natte plaatsen werd geconcipieerd.
  Raak nooit telefoonkabels of aansluitingen aan die niet geïsoleerd zijn behalve wanneer de
  telefoonkabel losgekoppeld werd van het netwerk interface.
  Wees voorzichtig bij het installeren of veranderen van telefoonkabels.
  Gebruik uw telefoon (behalve een draadloos model) niet tijdens een onweersbui. Er bestaat
  een klein risico voor elektrische schokken door de bliksem.
  Gebruik de telefoon niet om een gaslek aan te melden in de nabijheid van het lek.
  De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig
  toegankelijk zijn.

  3 • Page 6

  UX-P410NL.book

  Page 4

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Inhoudsopgave
  Een blik op het bedieningspaneel

  6

  1. Installatie

  9

  Checklijst voor het uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Het laden van de donorrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Het laden van printpapier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Invoeren van uw naam en nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Datum en tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Het instellen van de ontvangstmode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Afstellen van het volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Het selecteren van de flashkeuze instelling voor PBX . . . . . . . . . . . 24
  Het instellen van de displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  2. Het zenden van faxberichten
  Documenten die verzonden kunnen worden . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het plaatsen van het document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het afstellen van resolutie en contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het zenden van een faxbericht door normaal kiezen . . . . . . . . . . . .
  Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen. . . . . . . . .
  Een faxbericht uit het geheugen zenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. Het ontvangen van faxberichten
  Het gebruik van de TEL/FAX Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het gebruik van de A.M. Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het gebruik van de FAX Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het gebruik van de TEL Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Optionele ontvangstinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vervangende ontvangst in geheugen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  26
  26
  27
  28
  30
  32
  39

  41
  41
  42
  43
  44
  47
  50

  4. Het maken van kopieën

  51

  5. Aansluiting van het antwoordapparaat

  53

  Voorbereidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  4 • Page 7

  UX-P410NL.book

  Page 5

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Inhoudsopgave

  Toepassen van de aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Optionele A.M. aansluitinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  6. Speciale functies

  59

  Blokkeren van de ontvangst van ongewenste faxberichten . . . . . . . 59
  Polling (Aanvragen van een faxtransmissie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  PBX bewerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  7. Printen van lijsten

  62

  8. Onderhoud

  65

  9. Opsporen van fouten

  68

  Problemen en oplossingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Meldingen en signalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Verhelpen van papierstoringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  Snelle referentiegids

  78

  Index

  79

  5 • Page 8

  UX-P410NL.book

  Page 6

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Een blik op het bedieningspaneel
  1

  2

  3

  HELP

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  STOP

  R

  4

  5

  6

  7

  8

  ABC

  TEL FAX

  1
  GHI

  TEL/FAX A.M.

  10 11

  HOLD

  12

  JKL

  PQRS

  7
  Z
  REDIAL

  START/MEMORY

  13

  A

  DEF

  2

  4

  POLL

  COPY

  9

  3
  MNO

  5
  TUV

  6
  WXYZ

  8

  9

  FUNCTION

  0

  14

  15

  1

  Help
  Druk op deze toets om de Help lijst te printen, een snelle referentiegids voor
  de bediening van het faxtoestel.

  2

  RESOLUTION / RECEPTION MODE (RESOLUTIE/ONTVANGSTMODE)
  toets
  Wanneer er een document in de invoer is, drukt u op deze toets om de
  resolutie voor het zenden van faxberichten of kopiëren af te stellen
  (pagina 28). In alle andere gevallen drukt u op deze toets om de
  ontvangsmode te selecteren (een pijl in het display wijst de actueel
  geselecteerde ontvangstmode aan; pagina 21).

  3

  R toets
  Als u zich op een PBX, flash-type, bevindt, gebruik deze toets dan om externe
  gesprekken te kiezen (druk eerst op de R toets en kies vervolgens het
  nummer; pagina 30).

  4

  POLL (Polling) toets
  Druk na het kiezen op deze toets om aan ander toestel te pollen (aanvragen
  van een faxtransmissie van een ander toestel (pagina 60).

  5

  HOLD (Wachten) toets
  Druk op deze toets om de andere partij te laten wachten tijdens een
  telefoongesprek (pagina 46).

  6

  Display
  Deze displaymeldingen helpen u bij de bediening van het toestel.

  6 • Page 9

  UX-P410NL.book

  7

  Page 7

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  UP (OMHOOG)en DOWN(OMLAAG) pijltoetsen
  Vergroten/reduceren instelling: Wanneer u een kopie van een document
  maakt, drukt u op deze toetsen om een vergroting/reductie-instelling te
  selecteren (pagina 51).
  Volume instelling: Als er geen document in de invoer is, drukt u op deze
  toetsen om het luidsprekervolume te wijzigen wanneer de

  toets werd

  ingedrukt, of in alle andere gevallen het volume van het belsignaal
  (pagina 22).
  FUNCTION(FUNCTIE) toets instellingen: Bedien deze toetsen na het
  indrukken van de FUNCTION (FUNCTIE) toets om door de instellingen van
  de FUNCTION MODE (FUNCTIEMODE) te bladeren.

  8

  Numerieke toetsen
  Gebruik deze toetsen om nummers te kiezen, om cijfers en letters in te voeren
  bij het opslaan van automatische kiesnummers.

  9

  Paneelontgrendeling
  Druk op deze ontgrendelingstoets om het bedieningspaneel te openen.

  10

  STOP toets
  Druk op deze toets om een bewerking te annuleren voordat deze voltooid is.

  11

  COPY toets
  Druk op deze toets om een document te kopiëren (pagina 51).

  12

  START/MEMORY (START/GEHEUGEN) toets
  Druk na het kiezen op deze toets om de faxtransmissie te starten (pagina 30).
  Druk voor het kiezen op deze toets om een fax vanuit het geheugen te zenden
  (pagina 40).

  13

  toets
  Druk op deze toets om tijdens het zenden van een faxbericht naar de leiding
  en faxtonen te luisteren door de luidspreker (pagina 30).

  14

  Linker en rechter pijltoetsen
  Automatische kiesnummers: Wanneer u een fax verstuurt of een
  telefoongesprek voert, drukt u op deze toetsen om door de automatische
  kiesnummers te bladeren (pagina 35) en het laatst gekozen nummer
  (herkiezen; pagina 37).
  FUNCTION(FUNCTIE) toets instellingen: Druk op de rechter pijltoets na
  het bladeren met de omhoog- en omlaagtoetsen om een
  FUNCTION(FUNCTIE) toets instelling te selecteren.

  15

  FUNCTION (FUCNTIE) toets
  Druk op deze toets gevolgd door de pijltoetsen om speciale functies en
  instellingen te selecteren.

  7 • Page 10

  UX-P410NL.book

  Page 8

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Telefoneren
  Wanneer u in de hoorn spreekt, kunt u op

  drukken om een derde

  persoon het gesprek via de luidspreker te laten horen. (Druk opnieuw op
  de toets om de luidspreker uit te schakelen).
  Om het volume van de luidspreker af te stellen tijdens een gesprek, drukt
  u op

  voor luid of op

  voor zacht (de volume instelling keert elke

  keer terug naar zacht wanneer de hoorn op de haak wordt gelegd ). Let op
  dat de luidspreker niet voor het spreken kan worden gebruikt; maar
  alleen om te luisteren. Om terugkoppeling (een luid huilend geluid) te
  vermijden, dient u de luidspreker uit te schakelen (opnieuw op
  drukken) voor u de hoorn weer op de haak plaatst.

  8 • Page 11

  Page 9

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  1. Installatie

  UX-P410NL.book

  1. Installatie
  Checklijst voor het uitpakken
  Voor het instellen
  dient u ervoor te
  zorgen dat de
  volgende onderdelen
  aanwezig zijn.

  Papierlade

  Hoorn

  Wanneer er
  onderdelen ontbreken,
  dient u contact op te
  nemen met uw dealer
  of winkelier.

  Verlenging
  papierlade

  Spiraalsnoer
  van de telefoon

  Gebruiksaanwijzing

  Telefoonsnoer

  Tandwielen (2)

  Donorrol
  (startrol)

  Punten waaraan u moet denken tijdens de installatie

  Plaats het toestel
  niet in direct
  zonlicht.

  Plaats het toestel
  niet in de nabijheid
  van verwarmingen
  of airconditionings.

  Houd stof op een
  afstand van het
  toestel.

  Houd de omgeving
  van het toestel
  schoon.

  Over condensatie
  Indien het toestel wordt verplaatst van een koude naar een warme plaats kan er
  condens worden gevormd op de glasplaat, zodat de documenten voor het
  verzenden niet behoorlijk kunnen worden gescand. Om de condens te
  verwijderen, dient u de stroom uit te schakelen en twee uur te wachten voordat u
  het toestel weer in gebruik neemt.

  9 • Page 12

  UX-P410NL.book

  Page 10

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Aansluitingen

  Aansluitingen
  Het aansluiten van de hoorn
  Sluit de hoorn volgens de afbeelding aan en plaats deze op de houder.

  ♦ De uiteinden van het snoer voor de hoorn zijn identiek zodat deze op beide
  contactbussen passen.

  Zorg ervoor dat het
  snoer van de hoorn in
  de bus met de
  hoornmarkering aan de
  zijkant van het apparaat
  wordt gestoken!

  Gebruik de hoorn om gewone telefoongesprekken
  te voeren of om documenten handmatig te zenden
  en ontvangen.

  Het aansluiten van het netsnoer
  Steek het netsnoer in een geaarde, 220 - 230 V, 50 Hz, (2-aderige) AC
  uitgang.
  Attentie :De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur
  geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn.

  Het toestel heeft geen
  aan/uit schakelaar,
  dus wordt de spanning
  aan- en uitgezet door
  de stekker in en uit de
  wandcontactdoos te
  trekken

  10 • Page 13

  Page 11

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Aansluitingen

  Het aansluiten van het telefoonsnoer
  Steek een uiteinde van de lijn in de bus aan de achterkant van het apparaat
  met de markering TEL. LINE Sluit het andere einde aan op de telefoonbus in
  de wand.

  TE

  L.S

  ET

  TE
  L.L
  INE

  ♦ Opmerking:

  Indien uw omgeving vaak aan onweer of stroomschommelingen is
  blootgesteld, adviseren wij een overspanningbeveiliging voor de stroom- en
  telefoonleidingen te installeren. Overspanningbeveiligingen kunnen bij uw
  dealer en in de meeste telefoonzaken worden gekocht.

  11

  1. Installatie

  UX-P410NL.book • Page 14

  UX-P410NL.book

  Page 12

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Aansluitingen

  Bevestig de papierlade en de verlenging van de papierlade.
  Bevestig de papierlade

  Bevestig de verlenging van de papierlade

  Horizontaal
  invoeren en
  omhoog draaien

  Click!

  Opmerking: De verlenging van de
  papierlade heeft een onder- en een
  bovenkant. Wanneer u de uitsteeksels niet in
  de gaten kunt steken dient u de steun om te
  draaien.

  Andere apparaten
  Desgewenst kunt u een antwoordapparaat of een neventoestel op dezelfde
  lijn als uw faxtoestel gebruiken. Het antwoordapparaat of het neventoestel
  kan direct aan de TEL. SET bus van uw faxtoestel worden aangesloten (let
  erop dat de bus in sommige landen niet beschikbaar is), of op een andere
  wandcontactdoos.

  ♦ Door een antwoordapparaat op de fax aan te sluiten kunt u zowel

  telefoongesprekken en faxberichten beantwoorden wanneer u niet thuis
  bent. Voor nadere details m.b.t. deze functie, zie hoofdstuk 5.

  ♦ U kunt een neventoestel/huiscentrale aansluiten op dezelfde lijn om

  normale telefoongesprekken te voeren. Voor nadere details m.b.t. het
  ontvangen van faxberichten op een neventoestel, zie hoofdstuk 3.

  12 • Page 15

  Page 13

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het laden van de donorrol

  Het laden van de donorrol
  Uw fax gebruikt een donorrol om geprinte tekst en beelden te maken. De
  printkop in het faxtoestel brengt hitte aan op de donorrol waardoor inkt op het
  papier wordt overgebracht. Volg de onderstaande stappen op om de donorrol
  te laden of te vervangen.

  ♦ De eerste startrol die bij de machine is inbegrepen kan ongeveer 30 A4formaat pagina’s printen.

  ♦ Indien u de rol vervangt, gebruik dan een rol SHARP UX-9CR afdrukpapier.
  Met een rol kunt u ongeveer 180 A4-formaat pagina’s printen.
  Belangrijk!
  Wanneer het verkeerde soort afdrukpapier werd geladen, is printen niet
  mogelijk.
  Detectie papiereinde:
  Op ongeveer 3 m van het einde van de rol (er kunnen nog ongeveer 10
  pagina’s worden geprint), “verschijnt NEAR END OF FILM(DONORROL
  BIJNA OP) / REPLACE FILM(ROL VERVANGEN)” in het display. Hierdoor
  wordt u erop attent gemaakt dat u de donorrol spoedig moet vervangen. De
  correcte werking van deze functie is alleen gegarandeerd wanneer er een
  SHARP UX-9CR donorrol wordt gebruikt.

  1

  Verwijder het papier uit de papierlade
  en open het bedieningspaneel
  (druk op ➊).

  2
  Wanneer u de donorrol voor de eerste
  keer installeert, gaat u verder naar stap 4.

  1

  2

  3

  Verwijder de gebruikte rol en
  de lege spoel

  Verwijder de twee groene tandwieltjes
  uit de gebruikte rollen.
  GOOI DE TWEE GROENE
  TANDWIELTJES NIET WEG!

  13

  1. Installatie

  UX-P410NL.book • Page 16

  UX-P410NL.book

  Page 14

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het laden van de donorrol

  4

  Neem de nieuwe donorrol uit de
  verpakking.

  • Snijd het band door dat de rollen bij
  elkaar houdt.

  5

  Steek de groene tandwieltjes erin.

  1 sleuf

  Controleer of de
  tandwielen in de
  sleuven in de uiteinden
  van de rol ineenklikken.

  6

  Schuif de donorrol in
  het printvak

  Pas de uiteinden
  van de rol in de
  naven.

  Dikke rol
  naar
  achteren

  7

  8

  14

  Draai aan het voorste tandwiel tot de
  rol gespannen is (zie afbeelding).

  Sluit het bedieningspaneel (druk beide
  kanten omlaag om ervoor te zorgen dat
  het deksel ineenklikt).

  2 sleuven

  Controleer of de
  tandwieltjes goed
  zitten door er licht
  op te drukken. • Page 17

  Page 15

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het laden van printpapier

  Het laden van printpapier
  U kunt maximaal 50 bladen papier met het formaat A4, 60 - 80 g/m2 in de
  papierlade vullen (bij kamertemperatuur; de maximum hoogte van de stapel
  mag niet boven de markering in de lade liggen).

  1

  2

  Waaier het papier en maak de stapel
  gelijkmatig door de rand op een vlakke
  ondergrond te tikken.

  Vul de stapel in de lade, PRINTZIJDE OMLAAG.

  • Wanneer er papier in de lade achterblijft, dient u dit eerst te verwijderen, te
  combineren met het nieuwe papier en vervolgens in één stapel opnieuw te
  laden.

  • Zorg ervoor dat het papier zodanig wordt geladen dat er op de print zijde
  van het papier wordt geprint. Wanneer op de andere zijde wordt geprint is
  het printresultaat eventueel slecht.

  • VUL HET PAPIER VOORZICHTIG IN DE PAPIERLADE.
  • FORCEER HET PAPIER NIET IN DE INVOERSLEUF.
  De stapel mag niet hoger zijn dan
  tot deze lijn.
  (Deze lijn is de referentiepositie
  voor het maximum aantal vellen.
  Wanneer er vellen boven deze lijn
  uitkomen, druk ze dan met een
  vinger omlaag. Wanneer er nog
  bladen boven deze lijn blijven,
  verwijder ze dan).
  Opmerking: Gebruik geen papier
  waarop al werd geprint of papier dat omgekruld is.
  Opmerking: Indien het display de afwisselende
  meldingen rechts toont, dient u het printpapier te
  controleren. Indien de lade leeg is, dient u papier toe
  te voegen. Indien er papier in de lade aanwezig is,
  neemt u dit eruit en voert u het opnieuw in.
  Wanneer u klaar bent, drukt u op:

  START/MEMORY

  .

  ADD PAPER &
  PAPIER TOEVOEGEN

  PRESS START KEY
  DRUK OP DE START TOETS

  15

  1. Installatie

  UX-P410NL.book • Page 18

  UX-P410NL.book

  Page 16

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het laden van printpapier

  Printcontrast instelling
  Uw faxtoestel werd in de fabriek ingesteld om met normaal contrast te printen.
  Desgewenst kunt u de contrastinstelling op LIGHT (LICHT) of DARK
  (DONKER) wijzigen.

  1

  FUNCTION

  Druk eenmaal op

  en op

  .

  Display:

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  2

  Druk eenmaal op
  op

  en tweemaal
  PRINT CONTRAST

  .

  PRINTCONTRAST

  3

  Druk eenmaal op

  .

  1:NORMAL
  1:NORMAAL

  4

  Selecteer het printcontrast:
  NORMAL (NORMAAL):
  LIGHT (LICHT):

  1

  Het display toont uw
  selectie kort en vervolgens:

  COPY CUT-OFF

  2

  KOPIE AFSNIJDEN

  DARK (DONKER):

  5

  16

  Druk op

  STOP

  3

  om terug te keren naar het datum en tijd display. • Page 19

  Page 17

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Invoeren van uw naam en nummer

  Invoeren van uw naam en nummer

  Voor u begint faxberichten te
  verzenden moet u uw naam en
  fax (telefoon) nummer op de
  onderstaande wijze invoeren
  en de datum en tijd instellen,
  zoals toegelicht op pagina 19.

  Zodra u deze gegevens
  invoert, verschijnen zij
  automatisch bovenaan
  elke faxpagina die u
  verzendt.

  STOP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  9

  7

  0

  FUNCTION

  START/MEMORY

  1

  Druk eenmaal op

  en tweemaal

  Display:

  ENTRY MODE

  op

  2

  FUNCTION

  .

  Druk eenmaal op

  INVOERMODE

  .

  OWN NUMBER SET
  INSTELLEN EIGEN NUMMER

  3

  Druk eenmaal op

  .

  ENTER FAX #
  FAXNUMMER INVOEREN #

  17

  1. Installatie

  UX-P410NL.book • Page 20

  UX-P410NL.book

  Page 18

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Invoeren van uw naam en nummer

  4

  Voer uw faxnummer in (max. 20 cijfers) door op de numerieke toetsen te
  drukken.

  • Voor het invoeren van een spatie tussen de cijfers, drukt u op
  Om een “+” in te voeren, drukt u op

  .

  • Om een fout te wissen, drukt u op

  5
  6

  Druk op

  START/MEMORY

  .

  .

  om het faxnummer in het geheugen in te voeren.

  Voer uw naam in via de numerieke toetsen zoals in de onderstaande tabel
  weergegeven. Er kunnen max. 24 karaktertekens worden ingevoerd.
  Voorbeeld: SHARP = 7777 44 2 777

  7

  G=

  N=

  A=

  H=

  O=

  V=

  B=

  I =

  P=

  W=

  C=

  J=

  Q=

  X=

  D=

  K=

  R=

  Y=

  E=

  L=

  S=

  Z=

  F=

  M=

  T=

  SPACE =

  U=

  ♦ Voor het invoeren van opeenvolgende letters waarvoor dezelfde toets nodig
  is, drukt u op de

  toets nadat u de eerste letter heeft ingevoerd.

  ♦ Om een fout te wissen, drukt u op

  .

  ♦ Om een kleine letter in te voeren, houdt u de lettertoets ingedrukt tot de
  kleine letter verschijnt. Om een van de volgende symbolen in te voeren,
  druk u herhaaldelijk op

  of

  :

  ./!"#$%& ( ) +,-:;<=>?@[ ] ^_`{|}
  Opmerking: Specifieke karaktertekens voor de geselecteerde taal
  verschijnen aan het einde van de symbolenlijst).

  18

  7

  Druk op

  8

  Druk op

  START/MEMORY

  Display:

  DATE&TIME SET
  DATUM & TIJD INSTELLEN

  STOP

  om terug te keren naar het datum en tijd display. • Page 21

  Page 19

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Datum en tijd instellen

  Datum en tijd instellen
  De datum en de tijd verschijnen in het display en worden boven aan elke
  verzonden faxpagina geprint. Stel de datum en tijd in op de onderstaand
  aangegeven manier.
  STOP

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  9

  7

  0

  FUNCTION

  START/MEMORY

  1

  Druk eenmaal op
  op

  FUNCTION

  Display:

  en tweemaal

  ENTRY MODE

  .

  INVOERMODE

  2

  Druk eenmaal op

  en op

  .

  DATE&TIME SET
  DATUM & TIJD INSTELLEN

  3
  4

  Druk eenmaal op

  De actueel ingestelde
  datum verschijnt
  (voorbeeld):

  .

  DATE 15-02-2003
  DATUM 15-02-2003

  Voer twee cijfers in voor de dag (“01” tot “31”).
  Voorbeeld: de 5de

  0

  5

  DATE 05-02-2003
  DATUM 05-02-2003

  • Om een fout te corrigeren, drukt u op

  om de cursor terug naar de fout

  te bewegen en voert u vervolgens het correcte cijfer in.

  19

  1. Installatie

  UX-P410NL.book • Page 22

  UX-P410NL.book

  Page 20

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Datum en tijd instellen

  5

  Voer twee cijfers in voor de maand (“01” voor januari, “02” voor februari,
  “12” voor december, enz.).
  Voorbeeld: Januari

  0

  DATE 05-01-2003

  1

  DATUM 05-01-2003

  6

  Voorbeeld: 2003

  7

  9

  2

  0

  0

  3

  TIME 12:19
  TIJD 12:19

  Voer twee cijfers voor het uur (“00” tot “23”) en twee cijfers voor de
  minuut in (“00” tot “59”).
  Voorbeeld: 9:25

  8

  De actueel ingestelde tijd
  verschijnt (voorbeeld):

  Voer het jaar in (vier cijfers).

  Druk op
  starten.

  Druk op

  0

  START/MEMORY

  5

  05-JAN 09:25

  om de klok te

  ANTI JUNK #

  9

  2

  ANTI JUNK #

  STOP

  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  Opmerking: De tijdsinstelling verandert automatisch aan het begin en einde
  van elke zomertijd.

  20 • Page 23

  Page 21

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het instellen van de ontvangstmode

  Het instellen van de ontvangstmode
  Uw fax heeft vier modes voor het ontvangen van faxberichten.
  FAX mode:
  Selecteer deze mode wanneer u alleen faxberichten op deze lijn wilt
  ontvangen. Uw faxtoestel beantwoordt automatisch alle gesprekken en
  ontvangt de binnenkomende documenten.
  TEL mode:
  Deze mode is het meest geschikt voor het ontvangen van
  telefoongesprekken. Er kunnen ook faxberichten worden ontvangen, u moet
  echter alle gesprekken beantwoorden m.b.v. de hoorn van het faxtoestel of
  een neventoestel dat op dezelfde lijn is aangesloten.
  TEL/FAX mode:
  Deze mode is goed geschikt om zowel faxberichten als binnenkomende
  gesprekken te ontvangen. Wanneer er een gesprek binnenkomt, herkent het
  faxtoestel of het om een gesprek (inclusief handmatig gekozen faxberichten),
  of om een automatisch gekozen faxbericht gaat. Indien het een gesprek is zal
  het faxtoestel een speciaal belsignaal maken om u erop attent te maken, dat u
  moet antwoorden. Indien het een automatisch gekozen faxbericht is, zal de
  ontvangst automatisch beginnen.
  A.M. mode:
  Gebruik deze mode alleen wanneer er een antwoordapparaat op uw
  faxtoestel is aangesloten (zie hoofdstuk 5). Selecteer deze mode wanneer u
  gespreksmeldingen en faxberichten op uw faxtoestel extern gaat ontvangen.

  Het instellen van de ontvangstmode
  Controleer of er geen document in de documentinvoer is geladen, en druk
  vervolgens op

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  tot de pijl in het display naar de gewenste mode

  wijst.
  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  TEL FAX

  01-JAN 10:30
  TEL/FAX A.M.
  TEL FAX

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  01-JAN 10:30
  TEL/FAX A.M.
  TEL FAX

  01-JAN 10:30
  TEL/FAX A.M.

  0

  TEL FAX

  01-JAN 10:30
  TEL/FAX A.M.

  Voor nadere informatie over het ontvangen van faxberichten in de FAX, TEL,
  en TEL/FAX mode, zie hoofdstuk 3, Het ontvangen van faxberichten
  (pagina 41). Voor nadere informatie over het gebruik van de A.M. mode, zie
  hoofdstuk 5.

  21

  1. Installatie

  UX-P410NL.book • Page 24

  UX-P410NL.book

  Page 22

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Afstellen van het volume

  Afstellen van het volume
  U kunt het volume van de luidspreker en het belsignaal instellen met de
  omhoog en omlaag pijltoetsen.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  9

  7

  0

  Luidspreker

  1
  2

  Druk op

  Druk op
  of
  totdat het display
  het gewenste geluidsniveau toont.

  • Druk opnieuw op

  om de

  luidspreker uit te zetten.

  Display: SPEAKER: HIGH
  LUIDSPREKER: LUID

  SPEAKER: MIDDLE
  LUIDSPREKER: MIDDEL

  SPEAKER: LOW
  LUIDSPREKER: ZACHT

  22 • Page 25

  Page 23

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Afstellen van het volume

  Belsignaal

  1

  Druk op

  of

  .

  Display:

  (Controleer of
  niet werd ingedrukt
  en er geen document in de
  documentinvoer aanwezig is.)

  • Het belsignaal klinkt eenmaal op het
  geselecteerde niveau en vervolgens
  keren de datum en de tijd terug op het
  display.

  RINGER: HIGH
  BELSIGNAAL: LUID

  RINGER: MIDDLE
  BELSIGNAAL: MIDDEL

  RINGER: LOW
  BELSIGNAAL: ZACHT

  RINGER: OFF OK ?
  BELSIGNAAL: UIT OK?

  2

  Indien u RINGER (BELSIGNAAL): OFF
  OK ? (UIT OK?) heeft geselecteerd,
  druk dan op

  START/MEMORY

  .

  Opmerking: Wanneer de ontvangstmode op TEL, is ingesteld, zal het
  belsignaal nog steeds LOW (ZACHT) klinken wanneer het uitgeschakeld is.

  23

  1. Installatie

  UX-P410NL.book • Page 26

  UX-P410NL.book

  Page 24

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het selecteren van de flashkeuze instelling voor PBX

  Het selecteren van de flashkeuze instelling
  voor PBX
  Opmerking: Deze instelling wordt normaal gesproken alleen in Duitsland
  gebruikt. In andere landen kunt u de instelling proberen te veranderen
  wanneer u moeilijkheden met de fabrieksinstelling heeft.
  Indien uw faxtoestel op een PBX is aangesloten en de PBX de “Flash”
  methode gebruikt om een verbinding met een externe leiding te maken, moet
  u de juiste Flash selectie instelling kiezen afhankelijk van het feit of uw PBX
  leiding een normale telefoonleiding of een ISDN leiding is (of een andere
  hoge snelheidsleiding).

  1

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  Display:

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  2

  Druk eenmaal op

  en vijf maal op
  FLASH SELECT

  .

  3

  FLASH SELECTIE

  Druk eenmaal op

  .

  1: SHORT TIME
  1: KORTE TIJD

  4

  5

  24

  Selecteer 1 (SHORT TIME (KORTE
  TIJD)) wanneer uw PBX leiding een
  normale telefoonleiding is.

  Het display toont uw
  selectie kort en vervolgens:

  Selecteer 2 (LONG TIME (LANGE
  TIJD)) als uw PBX leiding een ISDN
  leiding is (of een andere hoge
  snelheidsleiding).

  FAXSIGNAAL RX

  Druk op

  STOP

  FAX SIGNAL RX

  om terug te keren naar het datum en tijd display. • Page 27

  Page 25

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het instellen van de displaytaal

  Het instellen van de displaytaal
  Desgewenst kunt u de taal wijzigen voor het display, de berichten en de
  lijsten. Bedien de toetsen op het bedieningspaneel op de volgende manier:

  1

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  Display:

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  2

  Druk eenmaal op
  op

  en zes maal

  .

  LANGUAGE
  TAAL

  3

  Druk eenmaal op

  4

  Druk op

  5

  Druk op

  of

  .

  totdat het display de gewenste taal toont.

  START/MEMORY

  .

  • Het apparaat piept een maal en het
  display verandert naar de
  geselecteerde taal.

  6

  Druk op

  STOP

  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  25

  1. Installatie

  UX-P410NL.book • Page 28

  UX-P410NL.book

  Page 26

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  2. Het zenden van faxberichten
  Documenten die verzonden kunnen worden
  Formaat en gewicht
  Het formaat en het gewicht van de documenten, die u in de documentinvoer
  kunt plaatsen, hangt af van het feit of u de bladzijden één voor één of
  verscheidene bladzijden tegelijkertijd in wilt voeren.

  Een bladzijde per keer:
  Minimum formaat

  Maximaal 10 bladzijden tegelijkertijd:

  Maximum formaat

  Minimum formaat

  210 mm

  148 mm

  Maximum formaat
  210 mm

  148 mm
  140 mm

  140 mm

  297 mm

  600 mm

  Minimum gewicht Maximum gewicht

  52 g/m²

  157 g/m²

  Minimum gewicht Maximum gewicht

  52 g/m²

  80 g/m²

  Opmerking: Letters of afbeeldingen op de randen van een document worden
  niet gescand.
  5 mm

  5 mm

  26

  De letters in het
  gearceerde
  gebied worden
  niet gescand. • Page 29

  UX-P410NL.book

  Page 27

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het plaatsen van het document

  ♦ De scanner herkent geen gele, groene of lichtblauwe inkt.
  ♦ Inkt, lijm en correctievloeistof moeten opgedroogd zijn, voordat het
  document door de documentinvoer gaat.

  ♦ Alle paperclips, nietjes en naalden moeten verwijderd worden voordat u de
  documenten in de invoereenheid plaatst. Wanneer deze niet verwijderd
  worden, kunnen zij het apparaat beschadigen.

  ♦ Documenten die geplakt, gescheurd, kleiner dan het minimum formaat, een
  carbon achterzijde hebben, snel verontreinigd worden of een glad
  oppervlak hebben, moeten eerst gefotokopieerd worden zodat de fotokopie
  in de invoereenheid kan worden geplaatst.

  Het plaatsen van het document
  Er kunnen tot 10 originelen tegelijkertijd in de documentinvoer worden
  geplaatst. Deze worden automatisch in de machine ingevoerd, beginnend bij
  het onderste blad.

  ♦ Wanneer u meer dan 10 originelen moet kopiëren of verzenden, dient u de

  extra originelen voorzichtig en zorgvuldig in de documentinvoer te plaatsen
  wanneer het laatste origineel wordt afgetast. Probeer de originelen niet met
  geweld in te voeren daar hierdoor een dubbele toevoer of documentstoring
  kan worden veroorzaakt.

  ♦ Wanneer uw document uit meerdere grote of dikke originelen bestaat, die

  één voor één moeten worden ingevoerd, dient u de afzonderlijke originelen
  telkens in de machine in te voeren, wanneer het voorafgaande blad wordt
  afgetast. Voorzichtig invoeren om dubbele toevoer te vermijden.

  1

  2

  Stel de papiergeleiders op de breedte
  van uw document af.

  Plaats de originelen met de printzijde
  omlaag in de documentinvoer. De
  bovenkant van het document dient de
  machine het eerst binnen te gaan.

  • READY TO SEND (KLAAR VOOR HET
  ZENDEN) verschijnt in het display.

  27

  2. Het zenden
  van faxberichten

  Overige beperkingen • Page 30

  UX-P410NL.book

  Page 28

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het afstellen van resolutie en contrast

  3

  Stel de resolutie en/of het contrast in zoals beschreven in paragraaf
  Resolutie en contrast en kies vervolgens het ontvangende toestel zoals
  beschreven op pagina 30.

  Het afstellen van resolutie en contrast
  Indien gewenst kunt u de resolutie en het contrast voor het verzenden van
  een document afstellen.

  De standaard resolutieinstelling is STANDARD
  (STANDAARD) en de
  standaard
  contrastinstelling is AUTO.

  U moet de
  instellingen telkens
  maken wanneer u de
  fabrieksinstelling niet
  wilt gebruiken.

  Opmerking: De resolutie- en contrastinstelling zijn alleen effectief bij het zenden
  van een document. Zij werken niet bij het ontvangen van een document.

  Resolutie instellingen

  28

  STANDARD
  (STANDAARD)

  Gebruik STANDARD (STANDAARD) voor gewone
  documenten. Met behulp van deze instelling krijgt u
  de snelste en meest economische
  overdrachtresultaten.

  FINE(FIJN)

  Gebruik FINE (FIJN) voor een betere reproductie,
  vooral bij documenten die kleine letters of fijne
  tekeningen bevatten.

  SUPER FINE
  (SUPER FIJN)

  Gebruik SUPER FINE (SUPER FIJN) voor
  documenten met heel kleine letters of heel fijne
  tekeningen.

  HALF TONE
  (HALFTOON)

  Gebruik HALF TONE (HALFTOON) voor foto’s en
  illustraties. Het origineel wordt in 64 grijstinten
  gereproduceerd. • Page 31

  UX-P410NL.book

  Page 29

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het afstellen van resolutie en contrast

  1

  AUTO

  Gebruik AUTO voor normale documenten.

  DARK (DONKER):

  Gebruik DARK (DONKER) voor lichte
  documenten.

  2. Het zenden
  van faxberichten

  Contrast instelling

  Het laden van documenten.

  • Het document moet eerst geladen
  worden voordat de resolutie en het
  contrast ingesteld kunnen worden.

  2

  Druk één of meerdere keren op
  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  Display:

  STANDARD

  :AUTO

  tot de gewenste resolutie
  en contrast instellingen op het display
  verschijnen.

  STANDAARD: AUTO

  • De eerste keer dat u door de lijst met

  FIJN: AUTO

  resolutie-instellingen gaat, zal de
  contrastinstelling AUTO naast elke
  resolutie-instelling verschijnen.
  Wanneer u de lijst voor de tweede keer
  doorgaat, verschijnt de
  contrastinstelling DARK.

  FINE

  :AUTO

  SUPER FINE :AUTO
  SUPER FIJN: AUTO

  HALF TONE :AUTO
  HALFTOON: AUTO

  STANDARD :DARK
  STANDAARD: DONKER

  HALF TONE :DARK
  HALFTOON: DONKER

  Opmerking: Om in SUPER FINE (SUPERFIJN) resolutie te zenden moet het
  ontvangende faxtoestel ook over deze resolutie beschikken. Wanneer dit niet het
  geval is, zal uw faxtoestel automatisch op de daaropvolgende instelling
  terugvallen.

  29 • Page 32

  UX-P410NL.book

  Page 30

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het zenden van een faxbericht door normaal kiezen

  Het zenden van een faxbericht door normaal
  kiezen
  Bij normaal kiezen neemt u de hoorn op (of drukt u op

  ) en kiest u door

  op de numerieke toetsen te drukken.

  ♦ Wanneer een persoon opneemt, kunt u hiermee door de hoorn spreken
  voor u een faxbericht zendt. Wanneer u de

  heeft ingedrukt, moet u de

  hoorn opnemen om te spreken.)

  ♦ Met normaal kiezen kunt u naar de lijn luisteren en controleren of het
  andere faxtoestel antwoordt.

  1

  Laad het document.

  • Druk desgewenst op

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  om de

  resolutie en/of het contrast in te stellen.
  READY TO SEND
  KLAAR VOOR HET ZENDEN

  2

  3

  Neem de hoorn op of druk op
  Luister naar de kiestoon.

  .

  Kies het nummer van het ontvangende
  toestel door op de numerieke toetsen
  te drukken.

  • Indien u een Flash-type PBX toestel
  heeft en een buitenlijn kiest, drukt u op
  , wacht u op de verbinding met de
  R
  uitlijn en kiest u vervolgens het
  nummer.

  4
  30

  of

  ABC

  1
  GHI

  DEF

  2
  JKL

  4
  PQRS

  7

  3
  MNO

  5

  6
  WXYZ

  TUV

  8

  9

  0

  Wacht op de verbinding. Afhankelijk van de instelling van het
  ontvangende faxtoestel zult u een fax-ontvangstsignaal horen of zal de
  andere persoon antwoorden. • Page 33

  UX-P410NL.book

  Page 31

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het zenden van een faxbericht door normaal kiezen

  • Wanneer de ontvanger antwoordt, vraag hem dan de starttoets in te
  , heeft ingedrukt, neem dan de hoorn op om met de

  2. Het zenden
  van faxberichten

  drukken (als u

  ontvanger te spreken. Hierdoor zendt de ontvangende machine een
  faxtoon uit.

  5

  Wanneer u de ontvangsttoon hoort, drukt u op
  Plaats de hoorn weer op de haak.

  START/MEMORY

  .

  • Wanneer de transmissie beëindigd is, zal het faxapparaat een pieptoon
  laten horen.

  • Als er een fout optreedt, piept het faxtoestel drie maal en print een
  transactiebericht om u over het probleem op de hoogte te stellen
  (zie pagina 63).
  Opmerking:
  Als de transmissie niet lukt en DOCUMENT JAMMED (DOCUMENT
  VASTGELOPEN) in het display verschijnt, verwijder het document dan
  volgens de beschrijving op pagina 76. (Dit kan gebeuren wanneer het andere
  faxtoestel niet correct antwoordt wanneer u het document probeert te
  zenden.)

  31 • Page 34

  UX-P410NL.book

  Page 32

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen

  Het zenden van een faxbericht door
  automatisch kiezen
  U kunt max.30 fax- of telefoonnummers voor automatisch kiezen in het
  apparaat opslaan.
  ♦ Automatische kiesnummers worden gekozen door op
  te drukken tot het
  gewenste nummer in het display verschijnt en vervolgens

  START/MEMORY

  te drukken.

  Het opslaan van fax- en telefoonnummers voor
  automatisch kiezen

  1

  Display:

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  <NEW NUMBER>
  <NIEUW NUMMER>

  2

  Druk eenmaal op

  ENTER FAX #

  .

  FAXNUMMER INVOEREN #

  3

  Voer het fax of telefoonnummer m.b.v. de numerieke toetsen in.
  Er kunnen max. 32 cijfers worden ingevoerd.
  (Opmerking: er kan geen spatie worden ingevoerd)

  • Om een fout te wissen, drukt u op

  .

  • Wanneer er een pauze nodig is tussen de cijfers om toegang tot een
  speciale service of een buitenlijn te krijgen, drukt u op

  FUNCTION

  . De pauze

  verschijnt als koppelteken. Er kunnen verschillende pauzes na elkaar
  worden ingevoerd.

  • Wanneer u zich op een flash type PBX bevindt en u een nummer voor een
  buitenlijn opslaat, drukt u op

  R

  vervolgens op

  FUNCTION

  om een pauze in

  te lassen en daarna voert u het fax- of telefoonnummer in. (Wanneer u het
  automatische kiesnummer kiest, kiest u automatisch een buitenlijn zonder
  dat u op de R
  toets hoeft te drukken.)

  • Wanneer u zich op een PBX bevindt, dat een toegangscode verlangt voor
  een buitenlijn en u een nummer voor een buitenlijn invoert, dient u het
  nummer in te voeren, op

  FUNCTION

  te drukken om een pauze in te lassen en

  vervolgens het nummer van het ontvangende toestel in te voeren.
  (Wanneer u het automatische kiesnummer kiest, krijgt u automatisch een
  buitenlijn zonder dat u het nummer voor een buitenlijn hoeft te kiezen).

  32 • Page 35

  UX-P410NL.book

  Page 33

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen

  5

  Druk op

  START/MEMORY

  2. Het zenden
  van faxberichten

  4

  Voer een naam in via de numerieke toetsen zoals in de onderstaande
  tabel weergegeven. Er kunnen max. 15 karaktertekens worden
  ingevoerd. (Indien u geen naam wilt invoeren, ga dan direct door naar
  stap 6.)
  Voorbeeld SHARP = 7777 44 2 777
  SPACE =
  A=

  7

  G=

  N=

  U=

  H=

  O=

  V=

  B=

  I =

  P=

  W=

  C=

  J=

  Q=

  X=

  D=

  K=

  R=

  Y=

  E=

  L=

  S=

  Z=

  F=

  M=

  T=

  ♦ Voor het invoeren van opeenvolgende letters waarvoor dezelfde toets nodig
  is, drukt u op de

  toets nadat u de eerste letter heeft ingevoerd.

  ♦ Om een kleine letter in te voeren, houdt u de lettertoets ingedrukt tot de
  kleine letter verschijnt. Om een van de volgende symbolen in te voeren,
  druk u herhaaldelijk op

  ./!"#$%& ( )

  of

  :

  +,-:;<=>?@[

  ] ^_`{|}
  Display:

  6

  Druk op

  START/MEMORY

  <NEW NUMBER>
  <NIEUW NUMMER>

  7

  Ga terug naar stap 2 om een ander nummer op te slaan of druk op
  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  STOP

  Opmerking: Uw faxtoestel heeft een lithiumbatterij om automatische
  kiesnummers en andere geprogrammeerde gegevens in het geheugen te bewaren
  wanneer de spanning uitgeschakeld is. De energie van de batterij wordt primair
  gebruikt wanneer de spanning uitgeschakeld is. Wanneer de spanning continu
  uitgeschakeld is, bedraagt de levensduur van de batterij ongeveer 5 jaar. Wanneer
  de batterij leeg is, kunt u deze laten vervangen door uw dealer of winkelier.
  Probeer dit niet zelf te doen.

  33 • Page 36

  UX-P410NL.book

  Page 34

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen

  Het wijzigen en wissen van automatische kiesnummers
  Wanner u een eerder opgeslagen automatisch kiesnummer wilt wijzigen of
  wissen, dient u de volgende stappen op te volgen.

  1

  Display:

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  <NEW NUMBER>
  <NIEUW NUMMER>

  2
  3

  Druk op
  of
  display verschijnt.

  tot het nummer dat u wilt wijzigen of wissen op het

  Druk eenmaal op

  1=EDIT, 2=CLEAR

  .

  1=WIJZIGEN, 2=WISSEN

  4

  Selecteer EDIT(WIJZIGEN) of CLEAR(WISSEN):
  EDIT(WIJZIGEN):

  1

  CLEAR(WISSEN):

  2

  • Wanneer u CLEAR (WISSEN) heeft geselecteerd, gaat u verder naar stap 8.

  5

  Wanneer u EDIT (WIJZIGEN) heeft geselecteerd, maakt u de gewenste
  wijzigingen van het nummer.

  • Druk op

  of

  om de cursor naar het cijfer of de cijfers die u wilt

  wijzigen te bewegen, en voer vervolgens het nieuwe cijfer in. Het nieuwe
  cijfer vervangt het oude cijfer.

  • Indien u het nummer niet wilt wijzigen, ga dan direct door naar stap 6.
  START/MEMORY

  6

  Druk op

  7

  Voer de gewenste wijzigingen van de naam uit.

  • Druk op

  of

  om de cursor naar de letter of de letters, die u wilt

  wijzigen te bewegen, en druk de overeenkomstige numerieke toets
  herhaaldelijk in tot de gewenste letter verschijnt (zie stap 5 op pagina 33).
  De nieuwe letter vervangt de oude letter.

  • Indien u de naam niet wilt wijzigen, ga dan direct door naar stap 8.
  34 • Page 37

  UX-P410NL.book

  Page 35

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen

  Druk op

  9

  Ga terug naar stap 2 om een ander nummer te wijzigen of te wissen of
  druk op

  STOP

  2. Het zenden
  van faxberichten

  START/MEMORY

  8

  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  Het gebruik van een automatisch kiesnummer
  Zodra u een fax- of telefoonnummer heeft opgeslagen, kunt u dit gebruiken
  om een faxbericht te verzenden of om te telefoneren.

  1

  Indien u een faxbericht zendt, laadt dan
  het document.

  • Druk desgewenst op

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  om de

  resolutie en/of het contrast in te stellen.
  READY TO SEND
  KLAAR VOOR HET ZENDEN

  2

  3

  Druk op
  (of
  ) tot de naam van de gewenste ontvanger op het
  display verschijnt (indien er geen naam is opgeslagen, verschijnt het
  nummer).

  Indien u een faxbericht verzendt, drukt u op
  verzenden begint.

  START/MEMORY

  . Het kiezen en

  • Wanneer de transmissie beëindigd is, zal het faxapparaat een pieptoon
  laten horen.

  • Als er een fout optreedt, piept het faxtoestel drie maal en print een
  transactiebericht om u over het probleem op de hoogte te stellen
  (zie pagina 63).
  Indien u een telefoongesprek maakt, moet u de hoorn opnemen.
  Het ontvangen begint.

  35 • Page 38

  UX-P410NL.book

  Page 36

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen

  Het zenden van een faxbericht door direct kiezen via het
  toetsenbord
  U kunt ook een compleet nummer met de numerieke toetsen invoeren en
  vervolgens op de

  START/MEMORY

  toets drukken om met kiezen te beginnen. U kunt

  deze methode gebruiken om een compleet nummer te kiezen wanneer u niet
  met de andere persoon hoeft te spreken voor het zenden van een faxbericht.

  1

  Laad het document.

  • Druk desgewenst op

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  om de

  resolutie en/of het contrast in te stellen.
  READY TO SEND
  KLAAR VOOR HET ZENDEN

  2

  Voer het nummer van het ontvangende toestel in door op de numerieke
  toetsen te drukken.

  • Wanneer er een pauze nodig is tussen de cijfers om toegang tot een
  speciale service of een buitenlijn te krijgen, drukt u op

  FUNCTION

  . De pauze

  verschijnt als koppelteken. Er kunnen verschillende pauzes na elkaar
  worden ingevoerd.

  • Indien u op een flash-type PBX toestel bent en een buitenlijn kiest, drukt u
  op

  R

  , dan op

  FUNCTION

  om een pauze in te voegen en vervolgens voert u

  het nummer van het ontvangende toestel in.

  • Indien u zich op een PBX bevindt en u een nummer moet kiezen om een
  buitenlijn te krijgen, voert u het nummer in, drukt u op

  FUNCTION

  om een pauze in

  te voegen en voert u vervolgens het nummer van het ontvangende toestel in.

  3

  Controleer het display. Indien het nummer van het ontvangende toestel
  correct is, drukt u op

  START/MEMORY

  .

  • Indien het nummer niet correct is, drukt u op

  STOP

  om een plaats terug te

  gaan en cijfers één voor één te wissen en voert u vervolgens de correcte
  cijfers in.

  36 • Page 39

  UX-P410NL.book

  Page 37

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen

  Herkiezen

  1

  2. Het zenden
  van faxberichten

  U kunt het laatst gekozen nummer automatisch herkiezen. Deze procedure
  kunt u zowel voor het zenden van een faxbericht als voor het telefoneren
  gebruiken.

  Indien u een faxbericht zendt, laadt dan
  het document.

  • Druk desgewenst op

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  om de

  resolutie en/of het contrast in te stellen.
  READY TO SEND
  KLAAR VOOR HET ZENDEN

  2

  3

  Druk eenmaal op
  . <REDIAL (HERKIEZEN) > verschijnt in het
  display, gevolgd door het laatste gekozen nummer. Controleer of het
  nummer dat verschijnt het nummer is dat u wilt kiezen.

  Indien u een faxbericht verzendt, drukt u op
  verzenden begint.

  START/MEMORY

  . Het kiezen en

  Indien u een telefoongesprek maakt, moet u de hoorn opnemen. Het
  ontvangen begint.
  Opmerking: Als de faxtransmissie niet lukt en DOCUMENT JAMMED
  (DOCUMENT VASTGELOPEN) in het display verschijnt, verwijder het
  document dan volgens de beschrijving op pagina 76. (Dit kan gebeuren
  wanneer het andere faxtoestel niet correct antwoordt wanneer u het
  document probeert te zenden.)

  37 • Page 40

  UX-P410NL.book

  Page 38

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het zenden van een faxbericht door automatisch kiezen

  Automatisch herkiezen
  Indien u automatisch kiezen (inclusief direct kiezen via het toetsenbord)
  gebruikt om een faxbericht te verzenden en de lijn bezet is, zal uw faxtoestel
  het nummer automatisch herkiezen. Het faxtoestel maakt drie
  herkiespogingen in een interval van vijf minuten. Tijdens deze periode
  verschijnt RECALLING (HERKIEZEN) in het display gevolgd door een
  tweecijferig nummer dat aan de faxbewerking werd toegekend. Zolang de
  melding verschijnt kunt u geen andere bestemmingen kiezen

  ♦ Om automatisch herkiezen te stoppen, drukt u op

  STOP

  .

  ♦ Onder bepaalde omstandigheden, (bijvoorbeeld wanneer een persoon het
  gesprek met de telefoon beantwoordt) kan het automatisch herkiezen
  stoppen voordat er drie herkiespogingen werden gemaakt.

  38 • Page 41

  UX-P410NL.book

  Page 39

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Een faxbericht uit het geheugen zenden

  U kunt een faxbericht in het geheugen van het faxtoestel scannen en het
  document vanuit het geheugen zenden. Hierdoor wordt de
  transmissiesnelheid verhoogd en u kunt het bericht bovendien in een enkele
  bewerking aan meerdere bestemmingen zenden Na de transmissie wordt het
  document automatisch uit het geheugen gewist.

  Multi-verzenden (een faxbericht naar meerdere
  bestemmingen zenden)
  Met deze functie kunt u het zelfde faxbericht in een bewerking aan max. 20
  verschillende bestemmingen zenden.

  ♦ Wanneer u naar meerdere bestemmingen verzendt kunt u alleen
  automatische kiesnummers gebruiken om de nummers van de
  ontvangende toestellen te kiezen.

  1

  Laad het document.

  • Druk desgewenst op

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  om de

  resolutie en/of het contrast in te stellen.

  2
  3
  4
  5

  Druk op

  START/MEMORY

  Druk op
  of
  tot de naam van het nummer op het display
  verschijnt (indien er geen naam is opgeslagen, verschijnt het nummer).
  Druk op
  selecteren.

  om het nummer te

  Herhaal de stappen 3 en 4 voor alle andere plaatsen waar naartoe u het
  faxbericht wilt zenden (maximaal 20).

  • Om de geselecteerde bestemmingen te controleren, kunt u op
  drukken om erdoor te scrollen. Om een bestemming te wisselen, scrollt u
  naar de bestemming en drukt u vervolgens op

  STOP

  .

  39

  2. Het zenden
  van faxberichten

  Een faxbericht uit het geheugen zenden • Page 42

  UX-P410NL.book

  Page 40

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Een faxbericht uit het geheugen zenden

  6

  Wanneer u klaar bent voor het verzenden, toetst u

  START/MEMORY

  .

  • Er wordt automatisch een transactielijst geprint nadat het multi-verzenden
  voltooid is. Controleer de “Opmerkingen” kolom van de lijst of er
  bestemmingen met de markering “Bezet” zijn of met een
  communicatiefoutcode. Indien dit het geval is dient u het document
  opnieuw naar deze bestemmingen te zenden.

  Geheugen transmissie
  U kunt ook een faxbericht via het geheugen zenden, wanneer u naar een
  enkele bestemming zendt. Dit is handig wanneer u naar bestemmingen
  verzendt, die vaak bezet zijn, omdat u niet hoeft te wachten om het document
  te verwijderen zodat de documentinvoer vrij is voor andere bewerkingen.
  Om een faxbericht via het geheugen te zenden, laadt u het document, toetst u
  START/MEMORY

  , en kiest u volgens één van de volgende methodes:

  ♦ Druk op de numerieke toetsen om het faxnummer in te voeren en druk
  vervolgens op

  START/MEMORY

  ♦ Druk herhaaldelijk op

  om een automatisch kiesnummer te selecteren

  en druk vervolgens op

  ♦ Toets eenmaal

  .

  START/MEMORY

  .

  het laatste gekozen nummer te

  selecteren en toets vervolgens

  START/MEMORY

  .

  Indien het geheugen vol raakt...
  Indien het geheugen vol raakt terwijl het document wordt gescand, verschijnt
  afwisselend MEMORY IS FULL(GEHEUGEN IS VOL) en SEE MANUAL(ZIE
  GEBRUIKSAANWIJZING) op het display.

  ♦ Druk op

  START/MEMORY

  wanneer u de pagina’s die tot op dat moment in het

  geheugen zijn opgeslagen, wilt zenden. De overige pagina’s worden uit de
  documentinvoer geworpen. Na het zenden wordt het geheugen gewist un
  kunt u de overige pagina’s zenden. U moet ook de pagina opnieuw zenden,
  die werd gescand terwijl het geheugen vol raakte

  ♦ Toets
  40

  STOP

  indien u de gehele transmissie wilt annuleren. • Page 43

  UX-P410NL.book

  Page 41

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  3. Het ontvangen van faxberichten
  Het gebruik van de TEL/FAX Mode
  Om de TEL/FAX mode te
  selecteren, drukt u op

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  3. Het ontvangen
  van faxberichten

  tot de pijl in het display naar TEL/
  FAX wijst.

  TEL FAX

  TEL/FAX A.M.

  Wanneer de ontvangstmode op TEL/FAX is ingesteld zal uw faxtoestel
  automatisch alle binnenkomende berichten na twee belsignalen
  beantwoorden. Na het beantwoorden zal uw faxtoestel de lijn gedurende ca. 5
  seconden observeren om vast te stellen of er een faxsignaal wordt
  uitgevonden.

  ♦ Wanneer uw faxtoestel een faxsignaal herkent (dat betekent dat het

  binnenkomende bericht een automatisch gekozen faxbericht is) zal uw
  toestel onmiddellijk beginnen met de ontvangst van het binnenkomende
  document.

  ♦ Wanneer uw faxtoestel geen faxsignaal herkent, dat betekent dat het

  binnenkomende bericht een gesprek of een handmatig gekozen fax is) zal
  er gedurende 15 seconden een belsignaal klinken (zogenaamd intern
  belsignaal) om u erop attent te maken, dat u moet antwoorden. Wanneer u
  binnen deze tijd niet antwoordt, zal uw faxtoestel een faxsignaal naar het
  andere toestel zenden om dit de mogelijkheid te geven desgewenst een
  handmatig faxbericht te zenden.
  Opmerking: Alleen uw faxtoestel zal u er door middel van een intern
  belsignaal op attent maken wanneer er gespreksverbindingen of handmatig
  gekozen faxberichten aankomen. Een neventoestel dat op dezelfde lijn als het
  faxtoestel is aangesloten zal geen belsignaal laten horen nadat de verbinding
  tot stand gekomen is.

  Duur van het intern belsignaal voor de Tel/Fax mode
  Desgewenst kunt u de duur van het interne belsignaal in de Tel/Fax mode
  wijzigen.

  1

  Display:

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  41 • Page 44

  UX-P410NL.book

  Page 42

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het gebruik van de A.M. Mode

  2

  Druk eenmaal op
  op

  3

  en drie maal
  PSEUDO RING

  .

  PSEUDO BELSIGNAAL

  Druk eenmaal op

  .

  (De selecties verschijnen
  afwisselend)

  1=15 SECONDS
  1=15 SECONDEN

  4

  Voer op de volgende wijze een cijfer in voor de gewenste duur:

  1

  15 SECONDS (SECONDEN)

  2

  30 SECONDS (SECONDEN)

  3

  60 SECONDS (SECONDEN)

  4

  120 SECONDS (SECONDEN)
  Het display toont uw selectie
  kort en vervolgens:

  5

  Druk op

  STOP

  QUIET TIME
  STILLE TIJD

  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  Het gebruik van de A.M. Mode
  Om de A.M. mode te selecteren, drukt u op

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  tot de pijl in het

  display naar A.M.wijst.
  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  TEL FAX

  TEL/FAX A.M.

  In de A.M. mode zal uw faxtoestel automatisch gespreksverbindingen en
  faxberichten ontvangen als u een antwoordapparaat heeft aangesloten op het
  faxapparaat. Zie hoofdstuk 5 voor nadere details.

  42 • Page 45

  UX-P410NL.book

  Page 43

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het gebruik van de FAX Mode

  Het gebruik van de FAX Mode
  Om de FAX mode te selecteren,
  drukt u op

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  tot de pijl

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  3. Het ontvangen
  van faxberichten

  in het display naar FAX wijst..

  TEL FAX

  TEL/FAX A.M.

  Wanneer de ontvangstmode op FAX ingesteld is, beantwoordt uw faxtoestel
  automatisch alle gesprekken na 2 belsignalen en ontvangt de binnenkomende
  documenten.

  ♦ Wanneer u de hoorn opneemt voordat uw faxtoestel antwoordt, kunt u met
  de opbellende persoon spreken en/of een document ontvangen zoals
  beschreven in Het gebruik van de TEL Mode op pagina 44.
  2 belsignalen

  Fax ontvangst

  Wijzigen van het aantal belsignalen
  U kunt het aantal belsignalen wijzigen waarna het faxtoestel binnenkomende
  gesprekken beantwoordt in de FAX en de TEL/FAX mode. Er kan een getal
  van 2 tot 5 worden geselecteerd.

  1

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  Display:

  en op

  .

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  43 • Page 46

  UX-P410NL.book

  Page 44

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het gebruik van de TEL Mode

  2

  Druk eenmaal op

  .

  NUMBER OF RING
  AANTAL BELSIGNALEN

  3

  Druk eenmaal op

  .

  ENTER # (2-5) 2
  INVOEREN # (2-5) 2

  4

  Het display toont uw selectie
  kort en vervolgens:

  Voer het gewenste aantal belsignalen
  in (een getal van 2 tot 5).

  FAX REMOTE #

  Voorbeeld: 3 belsignalen

  5

  Druk op

  STOP

  3

  AFSTAND FAX

  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  Het gebruik van de TEL Mode
  Om de TEL mode te
  selecteren, drukt u op
  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  tot de pijl in het

  display naar TEL wijst..

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  TEL FAX

  TEL/FAX A.M.

  Wanneer de ontvangstmode op TEL is ingesteld, moet u alle gesprekken
  beantwoorden d.m.v. de hoorn van het faxtoestel of een neventoestel dat op
  dezelfde lijn is aangesloten.

  44 • Page 47

  UX-P410NL.book

  Page 45

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het gebruik van de TEL Mode

  Antwoorden met de hoorn van het faxtoestel

  2

  Neem de hoorn op wanneer het
  faxtoestel rinkelt.

  Wanneer u een faxsignaal hoort,
  wacht u tot RECEIVING
  (ONTVANGEN) in het display
  verschijnt, waarna u
  de hoorn oplegt.

  3. Het ontvangen
  van faxberichten

  1

  Beep

  RECEIVING
  ONTVANGEN

  Opmerking: Indien u de faxsignaal ontvangstinstelling
  (pagina 47) op NO heeft ingesteld, druk dan op
  START/MEMORY

  3

  om met de ontvangst te beginnen.

  Wanneer de andere persoon eerst
  wil praten en vervolgens een
  faxbericht wil zenden, drukt u op

  START/MEMORY

  START/MEMORY

  na het spreken. (Druk
  op de starttoets voor de zender
  op zijn starttoets drukt.)

  RECEIVING
  ONTVANGEN

  • Wanneer RECEIVING (ONTVANGEN) in
  het display verschijnt, legt u de hoorn op.

  45 • Page 48

  UX-P410NL.book

  Page 46

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Het gebruik van de TEL Mode

  Een neventoestel opnemen

  1

  2

  Neem het neventoestel op wanneer dit
  rinkelt.

  Wanneer u een zacht faxsignaal hoort, dient u te wachten tot uw
  faxtoestel antwoordt (het neventoestel valt stil) en vervolgens op te
  hangen.
  Beep

  De leiding is dood

  3

  Wanneer het faxtoestel niet antwoordt of wanneer de andere persoon
  eerst met u wil spreken en vervolgens een faxbericht zenden, druk u een
  maal op 5 en
  twee maal op het neventoestel (alleen bij een
  telefoon met toonkiesmethode). Dit signaleert het faxtoestel om met
  ontvangen te beginnen. Hang op.

  • De bovenstaande stap is noodzakelijk wanneer u de faxsignaal
  ontvangstinstelling (zie onderstaand) op NO heeft ingesteld.

  • Uw faxtoestel accepteert het signaal om de ontvangst te starten niet (5**)
  indien er een document in de documentinvoer is geplaatst.

  Een gesprek op wachten zetten
  Om de andere partij op wachten te zetten tijdens een telefoongesprek, drukt u
  op HOLD . Wanneer u dit doet, kan men u niet horen. U kunt de hoorn
  terugplaatsen zonder de verbinding te verbreken. Wanneer u weer met de
  andere persoon wilt spreken, neemt u de hoorn op. Wanneer u de hoorn niet
  terug heeft geplaatst, drukt u weer op HOLD
  om het gesprek voort te zetten.

  46 • Page 49

  UX-P410NL.book

  Page 47

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Optionele ontvangstinstellingen

  Optionele ontvangstinstellingen
  Uw faxtoestel begint automatisch met de ontvangst wanneer u een zacht
  faxsignaal hoort na het beantwoorden van een gesprek op uw faxtoestel of
  neventoestel. Indien u een computer faxmodem gebruikt om documenten op
  dezelfde lijn te verzenden, moet u deze functie uitschakelen om te voorkomen
  dat uw faxtoestel abusievelijk probeert om documenten van het computer
  faxmodem te ontvangen, Volg de onderstaande procedure op om de instelling
  te wijzigen.

  1

  Display:

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  2

  Druk eenmaal op

  en vier maal op
  FAX SIGNAL RX

  .

  FAXSIGNAAL RX

  3

  Druk eenmaal op

  .

  1=YES, 2=NO
  1=JA, 2=NEE

  4

  Druk op 1

  om de functie in te

  schakelen of op
  te schakelen.

  5

  Druk op

  STOP

  2

  om de functie uit

  Het display toont uw
  selectie kort en vervolgens:

  RECEIVE RATIO
  ONTVANGSTPERCENTAGE

  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  47

  3. Het ontvangen
  van faxberichten

  Ontvangst faxsignaal • Page 50

  UX-P410NL.book

  Page 48

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Optionele ontvangstinstellingen

  Wijzigen van het nummer voor het activeren van
  afstandsfax.
  Desgewenst kunt u een ander nummer dan 5 gebruiken om faxontvangst van
  een neventoestel te activeren. U kunt een willekeurig nummer van 0 tot 9
  selecteren.

  1

  Display:

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  2

  Druk eenmaal op

  en op

  .

  FAX REMOTE #
  AFSTAND FAX #

  3

  Druk eenmaal op

  .

  ENTER (0-9) (5)
  INVOEREN (0-9) (5)

  4

  Voer het gewenste nummer in
  (een getal van 0 tot 9).

  Het display toont uw
  selectie kort en vervolgens:

  TRANSACTION

  Voorbeeld: 3

  5

  48

  Druk op

  STOP

  3

  TRANSACTIE

  om terug te keren naar het datum en tijd display. • Page 51

  UX-P410NL.book

  Page 49

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Optionele ontvangstinstellingen

  Ontvangstverhouding
  De fax werd in de fabriek ingesteld om het formaat van het ontvangen
  document automatisch zodanig te reduceren dat het overeenstemt met het
  formaat van het printpapier. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de
  randen van het document niet afgesneden worden. Desgewenst kunt u deze
  functie uitschakelen en de ontvangen document op het volle formaat printen.

  ♦ Wanneer het document te lang is om op het printpapier te passen, zal de
  ♦ Automatische reductie is eventueel niet mogelijk wanneer het ontvangen

  document te lang is, te veel grafieken bevat of met een hoge resolutie wordt
  gezonden. In dit geval zal de rest van het document op een tweede pagina
  worden geprint.

  1

  Display:

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  2

  Druk eenmaal op
  op

  RECEIVE RATIO

  .

  ONTVANGSTPERCENTAGE

  3

  Druk eenmaal op

  4

  Druk op
  of

  en drie maal

  2

  1

  .

  om AUTO te sselecteren

  om 100% te selecteren.

  1=AUTO, 2=100%

  Het display toont uw
  selectie kort en vervolgens:

  PRINT CONTRAST
  PRINTCONTRAST

  5

  Druk op

  STOP

  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  49

  3. Het ontvangen
  van faxberichten

  rest op een tweede pagina worden geprint. In dit geval kan het afbreekpunt
  in het midden van een zin liggen. • Page 52

  UX-P410NL.book

  Page 50

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Vervangende ontvangst in geheugen

  Vervangende ontvangst in geheugen
  Wanneer u niet kunt printen, bijvoorbeeld wanneer het faxtoestel geen papier
  meer heeft, de donorrol moet worden vervangen of wanneer er
  papierstoringen zijn opgetreden worden de binnenkomende faxberichten in
  het geheugen ontvangen.
  Wanneer u een document in het geugen heeft ontvangen, verschijnt FAX RX
  IN MEMORY (FAX RX IN GEHEUGEN) in het display afgewisseld door ADD
  PAPER &(PAPIER TOEVOEGEN) PRESS START KEY(DRUK OP DE
  STARTTOETS) of CHECK FILM (CONTROLEER DONORROL) / CHECK
  COVER (CONTROLEER DEKSEL) / CHECK PAPER JAM (CONTROLEER
  PAPIERSTORING). Wanneer u papier toevoegt (en op

  START/MEMORY

  drukt), de

  donorrol vervangt of de papierstoring verhelpt, worden de opgeslagen
  documenten automatisch geprint.
  Attentie!
  Wanneer de documenten in het geheugen zijn opgeslagen, schakel dan de
  stroom niet uit. Hierdoor wordt de gehele inhoud gewist.

  50 • Page 53

  UX-P410NL.book

  Page 51

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  4. Het maken van kopieën
  U kunt uw faxtoestel ook gebruiken om kopieën te maken. Er kunnen
  afzonderlijke en meerdere kopieën worden gemaakt (max. 99 per origineel),
  zodat u uw faxtoestel als comfortabel kantoorkopieerapparaat kunt gebruiken.

  1

  Laad de documenten met de printzijde
  omhoog. (Maximaal 10 pagina’s)

  • Druk desgewenst op

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  om de

  resolutie en/of het contrast in te stellen.
  (De standaard resolutie-instelling voor
  kopiëren is FINE (FIJN).)

  4. Het maken
  van kopieën

  READY TO SEND
  KLAAR VOOR HET ZENDEN

  2

  Selecteer desgewenst een vergrotings-/reductie-instelling en/of
  selecteer het aantal kopieën per origineel:

  • ENLARGE/REDUCE(VERGROTING/REDUCTIE): Druk op

  of

  tot

  de gewenste instelling in het display verschijnt. De instellingen zijn 100%,
  125%, 135%, 50%, 73%, 88%, 94% en AUTO. (De fabrieksinstelling is
  100%.)
  RATIO: 125%

  Voorbeeld: Druk tweemaal op

  PERCENTAGE: 125%

  • Aantal kopieën per origineel: Druk op de numerieke toetsen om een getal
  van 1 tot 99. (De standaardinstelling is 1.)
  Voorbeeld: Druk op 5

  3

  voor vijf kopieën

  Wanneer u klaar bent voor het kopiëren, toetst u

  5

  COPY

  .

  Indien MEMORY IS FULL (GEHEUGEN IS VOL) verschijnt...
  Indien het geheugen vol raakt terwijl het document wordt gescand, verschijnt
  afwisselend MEMORY IS FULL (GEHEUGEN IS VOL) en SEE MANUAL (ZIE
  GEBRUIKSAANWIJZING) op het display en wordt het document automatisch
  uitgevoerd. Dit kan gebeuren wanneer de resolutie op SUPER FINE (SUPER
  FIJN) is ingesteld, indien u een vergroten/verkleinen instelling heeft
  geselecteerd of indien u meer dan een kopie per origineel maakt. Om het
  gebruiken van geheugen te vermijden, gebruikt u STANDARD (STANDAARD)
  of FINE (FIJN) voor de resolutie, 100% voor de vergroten/verkleinen instelling
  en maakt u slechts een kopie per origineel.

  51 • Page 54

  bocy.fm

  Page 52

  Friday, October 31, 2003

  11:31 AM

  Het maken van kopieën

  Kopie afsnijden
  Wanneer u een kopie maakt van een document dat langer is dan het
  printpapier, dient u de kopie afsnijdinstelling te gebruiken om te selecteren of
  u het resterende gedeelte van het document wilt afsnijden of op een tweede
  pagina wilt printen. De oorspronkelijke instelling is YES (de rest afsnijden).
  Om de instelling te veranderen, dient u de onderstaande stappen op te
  volgen.

  1

  Display:

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  2

  Druk eenmaal op

  en op

  .

  COPY CUT-OFF
  KOPIE AFSNIJDEN

  3

  Druk eenmaal op

  .

  1=YES, 2=NO
  1=JA, 2=NEE

  4

  Druk op 1 om de kopie
  afsnijdinstelling op YES (JA) te zetten
  (het resterende gedeelte van het
  document wordt niet geprint), of op

  2 om de kopie afsnijdinstelling op
  NO (NEE) te zetten (het resterende
  gedeelte wordt op een tweede pagina
  geprint).

  5

  52

  Druk op

  STOP

  Het display toont uw
  selectie kort en vervolgens:

  NUMBER OF RING
  AANTAL BELSIGNALEN

  om terug te keren naar het datum en tijd display. • Page 55

  UX-P410NL.book

  Page 53

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  5. Aansluiting van het antwoordapparaat
  Voorbereidingen
  Wanneer u een antwoordapparaat aan uw faxtoestel heeft aangesloten
  volgens de beschrijving in Aansluitingen in hoofdstuk 1, kunt u zowel
  gespreksverbindingen als faxberichten op dezelfde lijn ontvangen terwijl u niet
  thuis bent. Om de verbinding te gebruiken dient u eerst de meldtekst van uw
  antwoordapparaat te wijzigen en vervolgens de ontvangstmode van uw
  faxtoestel op A.M. in te stellen wanneer u weg gaat.

  Het wijzigen van de meldtekst
  De meldtekst (OGM) van uw antwoordapparaat dient te worden veranderd om
  opbellende personen die u een fax willen sturen de Start toets te laten
  indrukken. Uw meldtekst kan bijv. als volgt luiden:
  “Hallo. U bent verbonden met de firma ABC. Niemand kan uw gesprek op het
  ogenblik aannemen. Laat a.u.b. een boodschap achter na de pieptoon of druk
  op de starttoets van uw faxtoestel om een faxbericht te zenden. Dank u voor
  het bellen."
  Commentaar:
  houden. Wanneer deze te lang is, heeft u misschien problemen
  faxberichten te ontvangen bij automatisch kiezen.

  ♦ Indien uw meldtekst langer moet zijn dan 10 seconden, las dan een pauze
  van ongeveer vier seconden in aan het begin van de melding. Hierdoor
  heeft uw faxtoestel de mogelijkheid om faxtonen te herkennen wanneer
  automatisch kiezen wordt gebruikt.

  ♦ De gespreksverbindingen kunnen ook een gesproken boodschap

  achterlaten en tegelijkertijd een faxbericht zenden. Wijzig uw meldtekst om
  uit te leggen dat men eerst een gesproken melding kan achterlaten en men
  vervolgens op de starttoets van het faxtoestel kan drukken om een
  faxbericht te zenden.

  53

  5. Aansluiting van het
  antwoordapparaat

  ♦ Het is raadzaam om de lengte van de mededeling onder 10 seconden te • Page 56

  UX-P410NL.book

  Page 54

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Toepassen van de aansluiting

  Toepassen van de aansluiting
  1

  Stel de ontvangstmode in op A.M.
  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  TEL FAX

  TEL/FAX A.M.

  2

  Stel uw antwoordapparaat in op
  automatisch antwoorden.

  ♦ Uw antwoordapparaat dient zodanig te worden ingesteld dat het na

  maximaal twee belsignalen zal antwoorden. Zo niet, dan bent u niet in staat
  faxberichten te ontvangen die door automatisch kiezen worden gezonden.

  Opmerking: Wanneer uw antwoordapparaat een afstandsbediening heeft, dient u
  ervoor te zorgen dat de code, die u gebruikt om de afstandsbediening te activeren,
  verschilt van de code, die wordt gebruikt om de faxontvangst te activeren vanaf
  een neventoestel (zie hoofdstuk 3, Het ontvangen van faxberichten). Indien deze
  hetzelfde zijn, zal het invoeren van de code vanaf een externe telefoon voor het
  opvragen van meldingen tot gevolg hebben dat het faxtoestel geactiveerd wordt.

  54 • Page 57

  UX-P410NL.book

  Page 55

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Optionele A.M. aansluitinstellingen

  Hoe functioneert het antwoordapparaat
  Terwijl u niet thuis bent, zullen al uw binnenkomende berichten door uw
  antwoordapparaat worden beantwoord en uw meldtekst zal worden
  afgespeeld. Gespreksverbindingen kunnen een boodschap achterlaten.
  Gedurende deze periode zal uw faxtoestel naar de lijn luisteren. Wanneer uw
  faxtoestel een faxtransmissie herkent, zal het toestel de lijn overnemen en
  beginnen met de ontvangst.

  ♦ Wanneer de verbinding niet goed is of wanneer er ruis op de lijn is, zal het
  antwoordapparaat en/of het faxtoestel niet behoorlijk kunnen reageren.

  ♦ De gespreksverbindingen teller op uw antwoordapparaat kan aantonen dat
  er gespreksverbindingen werden ontvangen, terwijl er alleen faxberichten
  ontvangen werden.

  ♦ Om te verhinderen dat het faxtoestel de lijn overneemt en begint te

  ontvangen wanneer u vanaf een externe telefoon belt of wanneer u vanaf
  een neventoestel antwoordt, toetst u willekeurig drie toetsen (anders dan
  de code voor het activeren van faxontvangst, "5", "*", en "*") op het
  kiesbord van de telefoon. Dit kan alleen op een toon kies telefoon worden
  uitgevoerd.

  5. Aansluiting van het
  antwoordapparaat

  Wanneer u terugkomt en uw
  antwoordapparaat uitschakelt, dient u eraan te
  denken de ontvangstmode weer op TEL/FAX,
  FAX, of TEL te zetten!

  Optionele A.M. aansluitinstellingen
  Indien noodzakelijk kunt u de volgende instellingen gebruiken om de reactie
  van het antwoordapparaat op binnenkomende berichten te verbeteren.

  Stille detectietijd
  Bij deze functie neemt het faxtoestel de lijn over en begint met ontvangen
  nadat er een bepaalde periode van stilte wordt herkend nadat het
  antwoordapparaat antwoordt.

  55 • Page 58

  UX-P410NL.book

  Page 56

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Optionele A.M. aansluitinstellingen

  Tijdsinstellingen voor de stilteperiode zijn 1 tot 10 seconden. Stille detectietijd
  is in de fabriek op 4 seconden ingesteld. Hierdoor heeft u de beste prestatie
  bij de meeste antwoordapparaten; het is echter mogelijk, dat u deze instelling
  moet bijstellen afhankelijk van de afbreektijd van uw antwoordapparaat.

  ♦ Sommige antwoordapparaten hebben ongebruikelijk snelle afbreektijden
  (gelijk aan of iet minder dan 4 seconden), hetgeen betekent dat het
  antwoordapparaat de leiding verbreekt voordat de faxontvangst kan
  beginnen. Probeer in dit geval een stille detectietijd van ongeveer 3
  seconden.

  ♦ Wanneer het faxtoestel gesprekverbindingen onderbreekt voordat deze

  personen een melding kunnen achterlaten, moet u een langere stille
  detectietijd instellen. Wanneer uw meldtekst een stilteperiode bevat, dient u
  ervoor te zorgen dat de instelling langer is dan deze stilteperiode of u dient
  uw meldtekst opnieuw op te nemen en de stilteperiode te verkorten.

  Opmerking: Stille detectietijd kan worden uitgezet door "00" voor de tijd in te
  voeren. Opmerking, het faxtoestel zal echter niet in staat zijn faxberichten te
  ontvangen die handmatig d.m.v. normaal kiezen worden gezonden.

  Om de instelling te veranderen, dient u de onderstaande stappen op te
  volgen.

  1

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  Display:

  en op

  .

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  2

  Druk eenmaal op
  op

  3

  en vier maal
  QUIET TIME

  .

  STILLE TIJD

  Druk eenmaal op

  .

  ENTER (00-10) 04
  INVOEREN (00-10) 04

  4

  Voer een cijfer van 01 tot 10 in, of voer
  00 in om deze functie uit te zetten.

  Het display toont uw selectie
  kort en vervolgens:

  QUIET START

  Voorbeeld: 3 seconden

  5

  56

  Druk op

  STOP

  0

  3

  STILLE START

  om terug te keren naar het datum en tijd display. • Page 59

  UX-P410NL.book

  Page 57

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Optionele A.M. aansluitinstellingen

  Stille detectie starttijd
  Deze instelling kan worden gebruikt om de start van de stille detectiefunctie te
  vertragen. Bijvoorbeeld wanneer u een pauze wilt invoegen aan het begin van
  de meldtekst van uw antwoordapparaat om de duidelijke herkenning van
  faxsignalen te garanderen, kunt u deze functie gebruiken om de start van de
  stille detectietijd te vertragen zodat de pauze niet tot gevolg heeft dat de fax
  de lijn overneemt.
  Stille detectie starttijd is in de fabriek uitgezet. Wanneer u deze functie wilt
  gebruiken, dient u deze aan te zetten door een 2-cijferig getal in te voeren dat
  gelijk is aan het gewenste aantal seconden vertraging. In het algemeen dient
  de vertragingstijd iets langer te zijn dan de pauze voor de meldtekst.

  1

  Display:

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  Druk eenmaal op

  en vijf maal op
  QUIET START

  .

  3

  STILLE START

  Druk eenmaal op

  .

  5. Aansluiting van het
  antwoordapparaat

  2

  ENTER (00-15) 00
  INVOEREN (00-15) 00

  4

  Voer een 2-cijferig getal in (van 01 tot
  15) voor het aantal seconden van de
  vertraging of voer 00 in om de functie
  uit te schakelen.

  Het display toont uw
  selectie kort en vervolgens:

  ON A.M. FAILURE
  AAN A.M.FOUT

  Voorbeeld: 5 seconden

  5

  Druk op

  STOP

  0

  5

  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  57 • Page 60

  UX-P410NL.book

  Page 58

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Optionele A.M. aansluitinstellingen

  AAN A.M. FOUT
  Wanneer deze functie ingeschakeld is, zal uw faxtoestel de
  gespreksverbinding na 5 belsignalen beantwoorden wanneer het
  antwoordapparaat voor deze tijd niet antwoordt. Hierdoor kunt u er zeker van
  zijn dat u faxberichten ontvangt ook wanneer het band van het
  antwoordapparaat vol is of indien het antwoordapparaat uitgeschakeld is.
  Deze functie is in de fabriek uitgezet. Wanneer u de functie wilt aanzetten,
  volg dan de onderstaande stappen op:
  Opmerking:
  Wanneer deze functie ingeschakeld is dient u ervoor te zorgen dat het
  antwoordapparaat zodanig is ingesteld, dat het na 4 belsignalen of minder
  antwoordt. Indien dit niet het geval is, zal altijd eerst het faxtoestel antwoorden
  zodat men geen gespreksmeldingen kan achterlaten.

  1

  Display:

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  2

  Druk eenmaal op
  op

  3

  en zes maal
  ON A.M. FAILURE

  .

  ON A.M. FOUT

  Druk eenmaal op

  .

  1=YES, 2=NO
  1=JA, 2=NEE

  4

  Druk op

  1

  om de functie in te

  schakelen of op
  te schakelen.

  5

  58

  Druk op

  STOP

  2

  om de functie uit

  Het display toont uw
  selectie kort en vervolgens:

  LANGUAGE
  TAAL

  om terug te keren naar het datum en tijd display. • Page 61

  UX-P410NL.book

  Page 59

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  6. Speciale functies
  Blokkeren van de ontvangst van
  ongewenste faxberichten
  De anti junk faxfunctie maakt het u mogelijk de ontvangst van faxberichten te
  blokkeren van door u gespecificeerde faxnummers. Hierdoor bespaart u
  papier doordat ongewenste faxberichten “junkmail” niet worden geprint.
  Omdeze functie toe te passen, dient u de onderstaande stappen op te volgen
  om het faxnummer in te voeren waarvan u geen faxberichten wilt ontvangen.
  Er kan een faxnummer worden ingevoerd.

  1

  Druk eenmaal op
  op

  FUNCTION

  en tweemaal

  Display:

  ENTRY MODE

  .

  INVOERMODE

  2

  Druk eenmaal op

  en op

  .

  ANTI JUNK #
  ANTI JUNK #

  3

  Druk eenmaal op

  .

  1=SET, 2=CLEAR
  1=INSTELLEN, 2=WISSEN

  5

  Druk op 1 om een anti junk nummer op te slaan of op 2 om een
  eerder opgeslagen nummer te wissen (wanneer u een nummer wist, ga
  dan verder naar stap 6).

  Voer uw faxnummer in (max. 20 cijfers) door op de numerieke toetsen te
  drukken.

  6

  Druk op

  7

  Druk op

  START/MEMORY

  STOP

  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  59

  6. Speciale
  functies

  4 • Page 62

  UX-P410NL.book

  Page 60

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Polling (Aanvragen van een faxtransmissie)

  Polling (Aanvragen van een faxtransmissie)
  Door middel van de polling-functie wordt het mogelijk gemaakt een ander
  faxapparaat te vragen een fax aan uw faxapparaat te zenden zonder hulp van
  een operator. Met andere woorden de transmissie wordt geactiveerd door het
  ontvangende faxapparaat en niet door het zendende faxtoestel.

  1

  Kies het apparaat dat u wilt pollen met
  behulp van de volgende methoden:

  • Voer het gehele telefoonnummer in met de numerieke toetsen.
  • Neem de hoorn van de haak (of druk op

  ) en kies het hele nummer.

  Wacht op de fax-antwoordtoon.

  • Indien het nummer werd opgeslagen voor automatisch kiezen, druk dan op
  of

  tot de naam (of het nummer) van andere toestel in het display

  verschijnt.

  2

  Druk op

  POLL

  .

  • Indien u de hoorn heeft opgenomen, dient u deze op te hangen wanneer
  POLLING in het display verschijnt. Het ontvangen begint.

  60 • Page 63

  UX-P410NL.book

  Page 61

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  PBX bewerkingen

  PBX bewerkingen
  Indien uw faxtoestel op een PBX is aangesloten, kunt u het gebruiken om de
  volgende bewerkingen uit te voeren:
  Het maken van informatiegesprekken: Tijdens een gesprek kunt u het
  andere toestel in de wachtfunctie zetten, een ander toestel opbellen en
  terugkeren naar het oorspronkelijke toestel.
  Doorverbinden van gesprekken: U kunt een gesprek doorverbinden naar
  een ander nummer op dezelfde PBX zonder de hulp van een operator.

  Het maken van informatiegesprekken:

  1
  2
  3

  Druk tijdens het telefoongesprek op
  toestel in de wachtfunctie gezet.

  R

  . Hierdoor wordt het andere

  Wanneer u de kiestoon hoort kiest u het nummer van het derde toestel
  voor het inlichtingengesprek.
  Wanneer u klaar bent met het inlichtingengesprek, keert u automatisch
  terug naar het eerste toestel zodra het derde toestel ophangt.

  1
  2

  Druk tijdens het telefoongesprek op
  toestel in de wachtfunctie gezet.

  R

  6. Speciale
  functies

  Doorverbinden van gesprekken
  . Hierdoor wordt het andere

  Wanneer u de kiestoon hoort, kies dan het nummer waaraan u het
  gesprek wilt doorverbinden. Wanneer het andere toestel antwoordt,
  hang dan op en het gesprek wordt doorverbonden.

  • Indien het andere toestel niet antwoordt, druk dan opnieuw op

  R

  om

  terug te keren naar het eerste toestel.

  61 • Page 64

  UX-P410NL.book

  Page 62

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  7. Printen van lijsten
  U kunt een lijst printen met de instellingen en gegevens die in het faxtoestel
  werden ingevoerd. De lijsten worden hierna beschreven. Volg de volgende
  stappen op om een lijst te printen.

  1

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  Display:

  LISTING MODE
  LIJSTMODE

  2

  Druk eenmaal op

  .

  TEL # LIST
  TEL#LIJST

  3

  Druk eenmaal op

  of

  4

  Druk eenmaal op

  .

  totdat het display de gewenste lijst toont.

  PRESS START KEY
  DRUK OP DE START TOETS

  5

  Druk eenmaal op

  START/MEMORY

  om de lijst te printen.

  Lijst met telefoonnummers
  Deze lijst bevat fax- en telefoonnummers die opgeslagen zijn voor het
  automatisch kiezen.

  Installatielijst
  Deze lijst toont de actuele selecties voor de FUNCTION (FUNCTIE) toets
  instellingen. Hierop staat ook uw naam en fax/telefoonnummer, zoals deze in
  het toestel werden ingevoerd en een voorbeeld van de koptekst, die op elke
  verzonden pagina wordt geprint (HEADER PRINT (KOPTEKST PRINTEN)).

  62 • Page 65

  UX-P410NL.book

  Page 63

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Printen van lijsten

  Transactiebericht
  Het bericht wordt automatisch geprint nadat er een bewerking werd voltooid
  zodat u het resultaat kunt controleren. Uw faxtoestel is in de fabriek zodanig
  ingesteld dat er alleen een bericht wordt geprint wanneer er een fout optreedt.

  ♦ De transactielijst kan niet achteraf worden geprint.
  Kopteksten in transactieberichten

  SENDER
  (ZENDER)/
  RECEIVER
  (ONTVANGER)

  De naam of het faxnummer van de andere machine die bij
  de transactie is betrokken. Indien deze machine geen ID
  functie heeft, verschijnt de communicatie mode
  (bijvoorbeeld "G3").

  START

  De tijd waarop de transmissie/ontvangst is gestart.

  TX/RX TIME
  (TIJD)

  Totale tijdsduur voor de transmissie/ontvangst.

  PAGES
  (PAGINA’S)

  Aantal ontvangen of verzonden pagina’s.

  NOTES
  (Een van de volgende opmerkingen verschijnt onder
  (OPMERKING) NOTE in de lijst om aan te geven of de transactie
  succesvol was en indien dit niet het geval was de rede van
  de fout.)
  OK - Transmissie/ontvangst was succesvol.
  P.FAIL (MISLUKT) - Een stroomfout verhinderde de
  transactie.
  JAM (VASTGELOPEN PAPIER) - Het printpapier of
  document is vastgelopen, waardoor de transactie mislukte.
  BUSY(BEZET) - Het faxbericht werd niet verzonden omdat
  de lijn bezet was.

  CANCEL(ANNULEREN) - De transactie werd
  geannuleerd omdat de STOP toets werd ingedrukt, omdat
  er geen document in de documentinvoer was, of het
  andere toestel verlangde transmissie met een functie die
  uw faxtoestel niet heeft. Indien u probeerde een faxbericht
  te verzenden, controleer dan of er een document in de
  documentinvoer aanwezig is. Indien u ontvangt, neem dan
  contact op met het zendende faxtoestel om te vragen hoe
  zij proberen te zenden.

  63

  7. Printen van
  lijsten

  COM.E-0 to COM.E-7 - Een fout in de telefoonlijn
  verhinderde de transactie. Zie Lijnstoring op pagina 68. • Page 66

  UX-P410NL.book

  Page 64

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Printen van lijsten

  Transactielijst printconditie
  U kunt de omstandigheden waaronder een transactielijst wordt geprint,
  veranderen. Volg de onderstaande stappen op.

  1

  Display:

  Druk eenmaal op

  FUNCTION

  en op

  .

  OPTION SETTING
  OPTIONELE INSTELLING

  2

  Druk eenmaal op
  op

  3
  4

  en tweemaal

  TRANSACTION

  .

  TRANSACTIE

  Druk eenmaal op

  (De selecties
  verschijnen
  afwisselend)

  .

  Druk op een cijfer van 1

  tot 5

  1:ALWAYS PRINT
  1:ALTIJD PRINTEN

  om de printconditie te selecteren.

  1

  ALWAYS PRINT
  (ALTIJD PRINTEN)

  Er wordt een lijst geprint na elke
  transmissie, ontvangst of fout.

  2

  ERROR/MEMORY
  Er wordt een lijst geprint na een fout of
  (FOUT/GEHEUGEN) een geheugenbewerking.

  3

  SEND ONLY
  Er wordt een lijst geprint na elke
  (ALLEEN ZENDEN) transmissie.

  4

  ERROR ONLY
  Er wordt alleen een lijst geprint indien er
  (ALLEEN FOUTEN) een fout optreedt.

  5

  NEVER PRINT
  (NOOIT PRINTEN)

  Er wordt nooit een lijst geprint.

  Het display toont uw
  PSEUDO RING
  selectie kort en vervolgens:
  PSEUDO BELSIGNAAL

  5

  Druk op

  STOP

  om terug te keren naar het datum en tijd display.

  Help lijst
  Deze lijst bevat een korte gids m.b.t. de bediening van de machine.
  Druk op

  64

  HELP

  om de lijst te printen. • Page 67

  Page 65

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  8. Onderhoud

  UX-P410NL.book

  8. Onderhoud
  Printkop
  Reinig de printkop regelmatig om een optimale printkwaliteit te waarborgen.
  Opmerking: Verwijder het papier uit de papierlade voor het reinigen van de
  printkop.

  1

  Trek de telefoonlijn uit de contactbus
  en vervolgens het netsnoer en open
  het bedieningspaneel
  (druk op ➊).

  2

  1

  2

  3

  Neem de donorrol uit het printvak en
  plaats dit op een blad papier.

  Wrijf de printkop schoon met propanol
  of gedenaturaliseerde alcohol.
  Attentie!

  • Gebruik geen benzine of verdunner.
  Vermijd het de kop met harde
  voorwerpen aan te raken.

  • De printkop kan heet zijn wanneer uw
  fax net een groot aantal documenten
  heeft ontvangen. Wanneer dit het
  geval is dient u de printkop eerst te
  laten afkoelen voordat u hem reinigt.

  Printkop

  65 • Page 68

  UX-P410NL.book

  Page 66

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Onderhoud

  4

  5

  Plaats de donorrol cartridge terug in
  het printvak.

  Draai aan het voorste tandwiel tot de film strak is gespannen en sluit
  vervolgens het bedieningspaneel(druk beid kanten omlaag om ervoor te
  zorgen dat het deksel ineenklikt).

  Scanningsglas en rollen
  Reinig het scanningsglas en de rollen regelmatig om de kwaliteit van de
  verzonden beelden en kopieën te garanderen.
  Opmerking: Verwijder het papier uit de papierlade voor het reinigen van het
  scanningsglas en de rollen.

  1

  Open het bedieningspaneel
  (druk op ➊).

  2

  1

  66 • Page 69

  Page 67

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Onderhoud

  2

  3

  Klap de groene hefbomen aan
  weerszijden van de witte wals omhoog.

  Veeg het scanningsglas (onder de witte
  rol) en de rollen af met een katoenen
  doek.

  • Zorg ervoor dat al het vuil en vlekken
  (zoals correctievloeistof) zijn
  verwijderd. Vuil en vlekken veroorzaken
  verticale strepen op verzonden
  afbeeldingen en kopieën.
  Indien het scanningsglas moeilijk te reinigen is
  Indien het moeilijk is om vuil van het scanningsglas te verwijderen, kunt u
  proberen de doek vochtig maken met propanol of gedenaturaliseerde alcohol.
  Zorg ervoor dat er geen alcohol op de rollen komt.

  4

  Klap de groene hefbomen aan weerszijden van de witte wals omlaag.
  Draai aan het voorste tandwiel tot de film strak is gespannen en sluit
  vervolgens het bedieningspaneel(druk beide kanten omlaag om ervoor
  te zorgen dat het deksel ineenklikt).

  De behuizing
  Reinig de externe onderdelen en het oppervlak van de machine met een
  droge doek.
  Attentie!Gebruik geen benzine of verdunner. Deze oplosmiddelen kunnen de
  machine beschadigen of doen verkleuren.

  67

  8. Onderhoud

  UX-P410NL.book • Page 70

  UX-P410NL.book

  Page 68

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  9. Opsporen van fouten
  Problemen en oplossingen
  Lijnstoring
  Probleem
  LINE ERROR
  (LEIDINGSTORING)
  verschijnt in het display.

  Oplossing
  Probeer de bewerking opnieuw. Wanneer de storing
  blijft bestaan, controleert u het volgende:
  • Controleer de PTT-aansluiting. Het snoer van de
  TEL. LINE contactdoos naar de wandcontactdoos
  mag niet langer zijn dan twee meter.
  • Verzekert u zich ervan dat er geen
  modemapparaten van dezelfde telefoonaansluiting
  gebruik maken.
  • Vraag de andere persoon om te controleren of het
  andere faxtoestel behoorlijk functioneert.
  • Laat uw telefoonlijn controleren op eventuele ruis.
  • Probeer uw faxtoestel op een andere telefoonlijn
  aan te sluiten.
  • Wanneer het probleem blijft bestaan, heeft uw
  faxtoestel eventueel een onderhoudsbeurt nodig.

  68 • Page 71

  UX-P410NL.book

  Page 69

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Problemen en oplossingen

  Probleem

  Oplossing

  Er is geen kiestoon
  wanneer u de hoorn
  opneemt of de

  9. Opsporen van
  fouten

  Problemen met kiezen en zenden

  • Verzekert u zich ervan dat het snoer van de hoorn
  op de juiste contactbus is aangesloten. Zie Het
  aansluiten van de hoorn op pagina 10.
  toets

  indrukt.
  Er kan niet worden
  gekozen.

  • Controleer of het netsnoer goed in de
  wandcontactdoos is aangesloten.
  • Controleer of de telefoonlijn correct aan de TEL.
  LINE doos en de wandcontactdoos is aangesloten.

  De spanning is aan maar
  er vindt geen transmissie
  plaats.

  • Controleer of de ontvangende machine faxpapier
  heeft.
  • Controleer of de telefoonkabel in de TEL. LINE
  contactbus is gestoken en niet in de TEL. SET
  contactbus.
  • Wanneer de ontvangende machine op handmatig
  is ingesteld, zonder dat er een bedienende persoon
  aanwezig is, is er geen ontvangst mogelijk.
  • Controleer of er foutmeldingen op het display
  worden weergegeven.
  • Neem de hoorn van de haak en controleer of er
  een kiestoon hoorbaar is.

  Er wordt niet afgedrukt bij
  de ontvanger.

  • Controleer of het te zenden document met de tekst
  naar beneden in de documentinvoer werd
  geplaatst.

  Er wordt een vervormd
  beeld aan de andere kant
  van de lijn ontvangen.

  • Ruis in de telefoonverbinding kan vervorming
  veroorzaken. Probeer het document opnieuw te
  verzenden.
  • Maak een kopie van het document op uw machine.
  Wanneer de kopie eveneens vervormd is, heeft uw
  faxtoestel eventueel een onderhoudsbeurt nodig.

  69 • Page 72

  UX-P410NL.book

  Page 70

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Problemen en oplossingen

  Problemen bij het ontvangen en kopiëren van documenten
  Probleem

  Oplossing

  De spanning is aanwezig
  maar er vindt geen
  ontvangst plaats.

  • Controleer of de telefoonkabel in de TEL. LINE
  contactbus is gestoken en niet in de TEL. SET
  contactbus.

  Het printpapier komt er
  blanco uit wanneer u een
  document wilt ontvangen.

  • Zorg ervoor dat het document correct in de
  documentinvoer van het zendende toestel is
  geladen. Maak een kopie om het printvermogen
  van uw faxtoestel te bevestigen.

  De algemene printkwaliteit
  is slecht.

  • Het is belangrijk dat u e een papiersoort selecteert
  die geschikt is voor de thermische transferprinter in
  uw faxtoestel. Wij adviseren papier in laserkwaliteit
  te gebruiken dat een zeer soepele afwerking heeft.
  Kopieerpapier functioneert ook, maar u verkrijgt
  hiermee eventueel een mindere printkwaliteit.

  Het ontvangen document
  is zwak leesbaar.

  • Vraag de afzender om documenten met een hoger
  contrast te zenden. Wanneer het contrast nog
  steeds te zwak is, heeft uw faxtoestel eventueel
  een onderhoudsbeurt nodig. Maak een kopie of
  afdruk om het printvermogen van uw apparaat te
  controleren..

  De ontvangen
  afbeeldingen zijn
  vervormd.

  • Ruis in de telefoonverbinding kan vervorming
  veroorzaken. Laat de zender het document
  opnieuw zenden.
  • De printkop is misschien verontreinigd. Zie Printkop
  op pagina 65.
  • Maak een kopie op print een bericht op uw
  faxtoestel. Wanneer de kopie of het bericht
  eveneens vervormd is, heeft uw faxtoestel
  eventueel een onderhoudsbeurt nodig.

  Een ontvangen document
  of kopie wordt in strepen
  afgedrukt.

  • Controleer of het bedieningspaneel geheel
  gesloten is (aan beide kanten van het paneel
  omlaag drukken).

  De kwaliteit van de
  kopieën is slecht en/of er
  verschijnen donkere
  verticale strepen.

  • Verontreinigingen of materiaal op het
  scanningsglas veroorzaakt vlekken op kopieën en
  verzonden faxberichten. Reinig het scanningsglass
  volgens de toelichting op pagina 66.

  70 • Page 73

  UX-P410NL.book

  Page 71

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Ontvangst/kopiëren wordt
  onderbroken.

  • Wanneer er lange tijd achtereen is ontvangen of
  gekopieerd, kan de printkop te heet zijn geworden.
  Schakel de machine uit en laat hem afkoelen.
  Indien oververhitting vaak optreedt, probeer dan de
  contrastinstelling voor het printen op
  LIGHT(LICHT) te zetten (zie pagina 16).

  Er verschijnen donkere
  verticale strepen op
  kopieën en ontvangen
  faxberichten.

  • Probeer de print contrastinstelling op
  LIGHT(LICHT) te zetten (zie pagina 16).

  9. Opsporen van
  fouten

  Problemen en oplossingen

  Aansluiting antwoordapparaat
  Probleem

  Oplossing

  De
  • Verzekert u zich ervan dat de ontvangstfunctie van
  antwoordapparaataansluiti
  uw faxtoestel op A.M. ingesteld is.
  ng functioneert niet
  • Verzekert u zicht ervan dat de TEL. LINE
  correct.
  contactbus is aangesloten aan de
  wandcontactdoos. Verzekert u zicht ervan dat de
  TEL. SET contactbus van uw faxtoestel is
  aangesloten op de telefoonlijn contactbus van uw
  antwoordapparaat (niet op de contactbus van het
  neventoestel op het antwoordapparaat).
  • Verzekert u zich ervan dat de meldtekst van uw
  antwoordapparaat niet langer duurt dan 10
  seconden.
  • Verzekert u zich ervan dat de stille detectietijd op
  drie of vier seconden is ingesteld (zie pagina 55).

  71 • Page 74

  UX-P410NL.book

  Page 72

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Problemen en oplossingen

  Algemene problemen
  Probleem
  Er klinkt een luid huilend
  geluid wanneer u de
  luidspreker gebruikt.

  Oplossing
  • Er kan terugkoppeling (luid huilend geluid)
  optreden wanneer u de hoorn terugplaatst en de
  luidspreker aan is. Om terugkoppeling te vermijden,
  dient u de luidspreker uit te schakelen (druk op
  ) voor u de hoorn terugplaatst.

  Er kunnen geen
  automatische
  kiesnummers in het
  faxtoestel worden
  opgeslagen.

  • Controleer of de stekker van het faxtoestel in de
  wandcontactdoos is en dat de donorrol en het
  papier werd geladen. (Programmeren is niet
  mogelijk wanneer de donorrol en het printpapier
  niet werden geladen). Zie Het laden van de
  donorrol op pagina 13.

  Er wordt niet in het display
  weergegeven.

  • Controleer of het netsnoer goed in de
  wandcontactdoos is aangesloten.
  • Sluit een ander apparaat op de wandcontactdoos
  aan om er zeker van te zijn dat er spanning op
  staat.

  Het faxtoestel reageert
  niet wanneer u op de
  toetsen drukt.

  • Wanneer er geen pieptoon klinkt wanneer u de
  toetsen bedient, dient u het netsnoer uit de
  wandcontactdoos te trekken en er een paar
  seconden later weer in te steken.

  De automatische
  • Controleer het formaat en het gewicht van het
  documentinvoer
  document (zie Documenten die verzonden kunnen
  functioneert niet voor de
  worden op pagina 26).
  overdracht of het kopiëren.

  72 • Page 75

  UX-P410NL.book

  Page 73

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Meldingen en signalen

  Meldingen en signalen
  ADD PAPER (PAPIER
  TOEVOEGEN) & /
  PRESS START KEY
  (DRUK OP DE START
  TOETS)
  (wisselende meldingen)

  Controleer het printpapier. Wanner de lade leeg is,
  voeg dan papier toe en druk vervolgens op de
  START/MEMORY (START/GEHEUGEN) toets.
  Indien er papier in de lade is, controleer dan of dit
  goed is ingevoerd (neem de stapel eruit, breng de
  hoeken op één lijn en plaats het terug in de lade) en
  druk vervolgens op de START/MEMORY (START/
  GEHEUGEN) toets.

  A.M. OFF HOOK(AM VAN
  DE HAAK)

  Wanneer het faxtoestel in de A.M. ontvangstmode
  staat verschijnt deze melding wanneer de hoorn werd
  opgenomen van een antwoordapparaat (of
  neventoestel) dat op het faxtoestel is aangesloten.

  CHECK FILM
  (CONTROLEER
  DONORROL)/
  CHECK COVER
  (CONTROLEER
  DEKSEL)/
  CHECK PAPER JAM
  (CONTROLEER
  PAPIERSTORING)
  (wisselende meldingen)

  Deze afwisselende meldingen verschijnen wanneer
  er een probleem is opgetreden in het printvak en er
  niet geprint kan worden. Controleer of de donorrol
  behoorlijk geladen is en of deze leeg is en moet
  worden vervangen. Controleer of het
  bedieningspaneel geheel gesloten is (aan beide
  kanten omlaag drukken). Indien er een papierstoring
  is opgetreden, dient u de papierstoring te verhelpen
  zoals toegleicht in de volgende paragraaf, Verhelpen
  van papierstoringen.

  CHECK PAPER SIZE
  (CONTROLEER
  PAPIERFORMAAT)

  Er werd een verkeerd papierformaat in de papierlade
  geladen. Verwijder het papier en laad papier met het
  formaat A4.

  DOCUMENT JAMMED
  (DOCUMENT
  VASTGELOPEN)

  Het originele document is vastgelopen. Zie de
  volgende rubriek, Verhelpen van papierstoringen.
  Papierstoringen kunnen optreden wanneer u meer
  dan 10 pagina’s tegelijk laadt of wanneer u te dikke
  documenten laadt (zie pagina 26).

  FAX RX IN MEMORY
  (FAX RX IN GEHEUGEN)

  Er werd een faxbericht ontvangen in het geheugen
  omdat de donorrol moet worden vervangen, omdat
  het printpapier op is of omdat het papier is
  vastgelopen. Het faxtoestel print automatisch zodra
  het probleem is verholpen.

  FUNCTION MODE
  (FUNCTIEMODE)

  De FUNCTION (FUNCTIE) toets is ingedrukt.

  9. Opsporen van
  fouten

  Displaymeldingen

  73 • Page 76

  UX-P410NL.book

  Page 74

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Meldingen en signalen

  INCORRECT FILM
  (VERKEERDE FILM)/
  CHECK FILM
  (CONTROLEER
  DONORROL)

  De verkeerde soort donorrol werd in de machine
  geladen. Printen is niet mogelijk. Het toestel kan
  alleen printen wanneer er een SHARP UX-9CR
  donorrol geladen is.

  LINE ERROR
  (LEIDINGFOUT)

  De transmissie of ontvangst was niet succesvol. Druk
  op de STOP toets om de melding te wissen en
  probeer het opnieuw. Indien de fout blijft bestaan, zie
  dan Lijnstoring op pagina 68.

  MEMORY IS FULL
  (GEHEUGEN IS VOL)/
  SEE MANUAL
  (ZIE HANDBOEK)
  (wisselende meldingen)

  Het geheugen is vol. Dit kan gebeuren tijdens de
  faxontvangst wanneer er teveel gegevens werden
  ontvangen voordat de bladzijden geprint kunnen
  worden. Wanneer de faxberichten in het geheugen
  werden ontvangen omdat printen niet mogelijk is (er
  verschijnt een extra melding met een aanwijzing over
  het probleem), dient u het probleem op te lossen,
  zodat het printen kan worden voortgezet (zie
  Vervangende ontvangst in geheugen op pagina 50).
  Indien u probeert uit het geheugen te zenden, zie
  Indien het geheugen vol raakt op pagina 40. Indien u
  kopieert, zie dan Indien MEMORY IS FULL
  (GEHEUGEN IS VOL) verschijnt op pagina 51.

  MEMORY PRINTING
  (PRINTEN VANUIT HET
  GEHEUGEN)

  Het faxtoestel bereidt zich voor of print een document
  uit het geheugen.

  NEAR END OF FILM
  (DONORROL BIJNA OP)/
  REPLACE FILM
  (DONORROL
  VERVANGEN)

  Deze melding verschijnt ongeveer 3 m voor het einde
  van de donorrol (er kunnen nog ongeveer 10 pagina’s
  worden geprint) en maakt u erop attent dat de
  donnorrol spoedig moet worden vervangen.

  NO DATA
  (GEEN GEGEVENS)

  Dit verschijnt wanneer u probeert naar een
  automatisch kiesnummer te zoeken terwijl er geen
  nummers werden opgeslagen.

  OFF HOOK
  (VAN DE HAAK)

  Dit verschijnt indien u heeft vergeten de hoorn terug te
  plaatsen nadat u deze heeft gebruikt om de kiezen en
  een faxbericht te verzenden. Plaats de hoorn terug of
  druk op de STOP toets om de melding te wissen.

  ON HOOK DIAL
  (KIEZEN MET HOORN
  OP DE HAAK)

  74

  De

  toets werd ingedrukt en het faxtoestel wacht

  erop dat u kiest. • Page 77

  UX-P410NL.book

  Page 75

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  OVER HEAT
  (OVERVERHIT)

  De printkop is oververhit. De bediening kan worden
  voortgezet nadat deze is afgekoeld. Indien
  oververhitting vaak optreedt, probeer dan de
  contrastinstelling voor het printen op LIGHT (LICHT)
  te zetten (zie pagina 16).

  PRINT HEAD
  FAIL(PRINTKOP FOUT)/
  YOU NEED SERVICE
  (ER IS SERVICE NODIG)
  (wisselende meldingen)

  De printkop heeft een storing en moet onderhouden
  worden.

  READY TO SEND
  (KLAAR VOOR HET
  ZENDEN)

  Er is een document geladen en het faxtoestel wacht
  erop dat u begint met faxen of kopiëren.

  RECALLING
  (OPNIEUW KIEZEN)

  Dit verschijnt wanneer u een faxbericht probeert te
  zenden met automatisch kiezen en de lijn bezet is of
  het ontvangende faxtoestel niet antwoordt. Uw
  faxtoestel probeert automatisch opnieuw te kiezen.
  (Zie Automatisch herkiezen op pagina 38.)

  TOTAL PAGE(S) 01
  (TOTAAL AANTAL
  PAGINA’S 01)

  Aantal bladzijden verzonden, ontvangen of
  gekopieerd.

  9. Opsporen van
  fouten

  Meldingen en signalen

  Akoestische signalen
  Continu signaal

  3 seconden

  geeft het einde van een transmissie,
  ontvangst of kopiëren aan.

  Intermitterend
  signaal
  (3 pieptonen)

  5 seconden
  (1 seconde aan,
  1 seconde uit)

  Geeft onvolledige transmissie,
  ontvangst of kopiëren aan.

  Snel intermitterend
  signaal

  35 seconden
  (0,7 seconden aan,
  0,3 seconden uit)

  Geeft aan dat de hoorn van de haak is.

  75 • Page 78

  UX-P410NL.book

  Page 76

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Verhelpen van papierstoringen

  Verhelpen van papierstoringen
  Het verwijderen van een vastgelopen document
  Wanneer het originele document niet behoorlijk wordt ingevoerd bij het
  zenden of kopiëren of wanneer DOCUMENT JAMMED (DOCUMENT
  VASTGELOPEN) in het display verschijnt, probeert u eerst de

  START/MEMORY

  toets in te drukken. Wanneer het document er niet uit komt, dient u het op de
  volgende manier te verwijderen.
  Belangrijk:
  Probeer het document niet te verwijderen zonder het op de volgende manier
  te ontgrendelen. Hierdoor kan het invoermechanisme beschadigd worden.

  1

  Druk op ➊ en open het
  bedieningspaneel langzaam tot het half
  geopend is.
  2

  1

  2

  3

  Klap de groene hefbomen aan
  weerszijden van de witte wals omhoog.

  Verwijder het document behoedzaam.

  • Pas op dat het document niet scheurt.

  76 • Page 79

  UX-P410NL.book

  Page 77

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Verhelpen van papierstoringen

  Klap de groene hefbomen aan weerszijden van de witte wals omlaag.
  Draai aan het voorste tandwiel tot de film strak is gespannen en sluit
  vervolgens het bedieningspaneel(druk beide kanten omlaag om ervoor
  te zorgen dat het deksel ineenklikt).

  9. Opsporen van
  fouten

  4

  Het verhelpen van papierstoringen

  1

  Open het bedieningspaneel
  (druk op ➊).

  2

  1

  2

  3

  Trek het vastgelopen papier
  voorzichtig uit de machine, denk eraan
  dat er geen gescheurde stukjes papier
  in het papiervak of op de walsen
  achterblijven.

  Draai aan het voorste tandwiel tot de film strak is gespannen en sluit
  vervolgens het bedieningspaneel(druk beide kanten omlaag om ervoor
  te zorgen dat het deksel ineenklikt).

  77 • Page 80

  UX-P410NL.book

  Page 78

  Friday, October 31, 2003

  10:10 AM

  Snelle referentiegids
  Het zenden van faxberichten

  Het ontvangen van faxberichten
  TEL FAX

  01-JAN 10:30

  Plaats uw document (max. 10 pagina’s)
  met de printzijde omlaag in de
  documentinvoer.

  RESOLUTION/
  RECEPTION MODE

  TEL/FAX A.M.
  TEL FAX

  01-JAN 10:30
  TEL/FAX A.M.
  TEL FAX

  01-JAN 10:30
  TEL/FAX A.M.
  TEL FAX

  01-JAN 10:30
  TEL/FAX A.M.

  FAX mode: Het faxtoestel beantwoordt en
  ontvangst de faxberichten automatisch.
  TEL mode: Beantwoord alle gesprekken
  (en faxberichten) door de hoorn op te
  nemen. Om met de faxontvangst te
  beginnen, drukt u op START/MEMORY .

  Normaal kiezen
  1.Neem de hoorn op of druk op

  .

  2.Kies het faxnummer.
  3.Wacht op de ontvangsttoon (als er een
  persoon antwoordt, vraag hem dan op de
  start toets te drukken).
  4.Druk op

  START/MEMORY

  .

  of

  tot de naam van de

  ontvanger in het display verschijnt
  (wanneer er geen naam was
  opgeslagen, verschijnt het nummer).
  2.Druk op

  START/MEMORY

  A.M. mode: Selecteer deze mode
  wanneer er een antwoordapparaat aan het
  faxtoestel is aangesloten en wanneer dit
  ingeschakeld is.

  Het opslaan van automatische
  kiesnummers
  1. Druk eenmaal op
  op
  .

  Automatisch kiezen
  1.Druk op

  TEL/FAX mode: Het faxtoestel
  beantwoordt en ontvangt de faxberichten
  automatisch. Gesprekken worden
  gesignaleerd dooreen speciaal belsignaal.

  .

  1.Kies het faxnummer.
  2.Druk op

  START/MEMORY

  en tweemaal

  2.Voer het volledige fax/telefoonnummer in.
  3.Druk op

  START/MEMORY

  .

  4.Voer een naam in met behulp van de
  numerieke toetsen. (Om twee letters na
  elkaar in te voeren die dezelfde toets
  gebruiken, drukt u op
  na het invoeren
  van de eerste letter.)
  G=

  N=

  A=

  H=

  O=

  V=

  B=

  I =

  P=

  W=

  SPACE =

  Direct kiezen met het toetsenbord

  FUNCTION

  U=

  C=

  J=

  Q=

  X=

  D=

  K=

  R=

  Y=

  E=

  L=

  S=

  Z=

  F=

  M=

  T=

  5.Druk op START/MEMORY en vervolgens
  op

  78

  STOP

  . • Page 81

  allIX.fm

  Page 79 Friday, October 31, 2003

  11:32 AM

  Index
  A

  G

  Aansluiting antwoordapparaat
  Problemen 71
  Aansluiting van het antwoordapparaat
  AAN A.M. FOUT 58
  Aansluiten 53
  Activeren 54
  Stille detectie starttijd 57
  Stille detectietijd 55
  Akoestische signalen 75
  Anti Junk Fax 59
  Automatische kiesnummers
  Het gebruik van 35
  Opslaan 32

  Geheugen transmissie 40

  B
  Behuizing, reinigen 67
  Belvolume 23

  C
  Contrast 29

  D
  Datum, instellen 19
  De taal die op het display wordt gebruikt
  25
  Direct kiezen via het toetsenbord 36
  Displaymeldingen 73
  Document beperkingen 27
  Document, maximum scanformaat 26
  Documentformaten 26
  Documentgeleiders 27
  Documentinvoer 27
  Donorrol, vervangen 13
  Duur van het intern belsignaal 41

  F
  FAX ontvangstmode 21, 43
  Flashkeuze instelling 24

  H
  Halftoon instelling 28
  Herkiezen 37
  Het aantal belsignalen in de FAX
  ontvangstmode 43
  Het invoeren van letters 18, 33
  Het laden van papier 15
  Het plaatsen van het document 27
  Hoorn 10

  I
  Installatielijst 62
  Instelling ontvangstverhouding 49

  K
  Kiezen
  Direct toetsenbord 36
  normaal 30
  kiezen
  automatisch 35
  Kopie afsnijden instellen 52
  Kopieën 51

  L
  Lijnstoring 68
  Lijst met telefoonnummers 62
  Luidsprekervolume 22

  N
  Naam en nummer van de zender,
  invoeren 17–18
  Netsnoer 10
  Neventoestel
  Gebruiken 46
  Het gebruik van 46
  Normaal kiezen 30

  79 • Page 82

  allIX.fm

  Page 80 Friday, October 31, 2003

  10:41 AM

  Index

  O

  S

  Ontvangst faxsignaal 47
  Ontvangstmode
  FAX mode 21, 43
  A.M. mode 21, 54
  TEL mode 21, 44
  TEL/FAX mode 21, 41
  ontvangstmode 21, 54

  Scanningsglas, reinigen 66

  P
  Papier, laden 15
  Papierstoringen, verhelpen 76–77
  Polling 60
  Printcontrast instelling 16
  Printkop reinigen 65–66

  R

  T
  TEL ontvangstmode 21, 44
  TEL. LINE contactdoos 11
  Tel/Fax afstandsnummer 48
  TEL/FAX ontvangstmode 21, 41
  Telefoonsnoer 11
  Tijd, instellen 19
  Transactiebericht 63
  Transactierapport
  Instellen van de printconditie 64

  V
  Verlenging papierlade 12
  Vervangende ontvangst in geheugen 50

  Resolutie 28

  W
  Wachten 46

  80 • Page 83

  back.fm

  Page 83

  Thursday, November 6, 2003

  4:27 PM

  SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
  Meidoornkade 10, 3992 AE, Houten, Netherlands
  Phone Helpdesk: 0900 - 7427747

  SHARP CORPORATION

  GEDRUKT IN THAILAND
  (TINSH4391XHTA)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sharp ux p 410 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sharp ux p 410 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info