Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/46
Nächste Seite
Voor gebruik lezen a.u.b.
GEBRUIKSAANWIJZING
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NEDERLANDS

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Voor gebruik lezen a.u.b. • Page 2 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Mogelijkheden 1
  Algemene instructies 2
  1. Overzicht 3
  1.1 Vooraanzicht 3
  1.2 Achteraanzicht 6

  2. Gebruiksaanwijzing 7
  2.1 Programmeren 7
  2.2 Scene’s Programmeren 8
  2.2.1 Een scene wijzigen 11
  2.2.2 Een scanner kopiëren 12
  2.2.3 Een scene kopiëren 13
  2.2.4 Een scene verwijderen 15
  2.2.5 Alle scene’s verwijderen 15
  2.2.6 een geheugenbank kopiëren 16

  2.3 Een Chase (looplicht) programmeren 17
  2.3.1 Een geheugenbank naar een Chase programmeren 18
  2.3.2 Een stap toevoegen 18
  2.3.3 Een stap verwijderen 20
  2.3.4 Een Chase verwijderen 21
  2.3.5 Alle Chase’s verwijderen 21

  2.4 Een DMX kanaal toewijzen/inverteren 22
  2.4.1 Een DMX kanaal toewijzen aan een jog wiel 22
  2.4.2 Een DMX kanaal inverteren 24
  2.4.3 Een Fade Time toewijzen 26
  2.4.4 Een scanner verwijderen 27
  2.4.5 Alle DMX kanalen wissen 28
  2.4.6 Een DMX kanaal weergeven 28

  2.5 Een nieuw opstartlogo maken 30
  2.6 Scene’s afspelen 32
  2.6.1 Manual modus 32
  2.6.2 Auto modus 32
  2.6.3 Music modus 34

  2.7 Chase’s afspelen 35
  2.7.1 Handmatige bediening 35
  2.7.2 Auto modus 35
  2.7.3 Music modus 36
  Veranderingen en modificaties
  Z zijn ten alle tijden
  voorbehouden aan de fabrikant.

  2.8 MIDI

  37

  2.8.1 MIDI kanaal kiezen 37
  2.8.2 MIDI implementation 38

  2.9 Data dump 39
  Alle rechten voorbehouden

  2.10 Data ontvangen 40

  Technische Specificaties 41 • Page 4

  Mogelijkheden

  Bedankt dat u heeft gekozen voor dit produkt.
  Dit produkt heeft de volgende mogelijkheden :
  192 DMX kanalen
  12 scanners met elk 16 DMX kanalen
  30 banken met elk 8 te programmeren scene’s
  6 chase’s van 240 geprogrammeerde scene’s uit 30 geheugen banken
  8 fader’s voor handmatige bediening
  Alle data kan tussen twee of meer toestellen verstuurd of verzonden worden
  Auto programs (scene’s en chase’s) onder controlle door Speed (of Tap Sync)
  en Fade Time fader’s
  Fade Time/Assign Fade Time
  Reverse DMX kanalen die de DMX waarden inverteren
  Vooruitblik op toegewezen en geinverteerde kanalen.
  8 CH/16 CH modus voor toegewezen of geinverteerde DMX kanalen
  De Pan en Tilt beweging van de scanner’s via de “jog” wielen te bedienen
  Fijn afstelling van de Pan en Tilt beweging
  Master Blackout functie
  Handmatige overname van lopende automatische functie’s
  Ingebouwde microfoon voor de muzieksturing
  MIDI besturing werkend op de geheugenbanken, chase’s en de Blackout
  LCD display
  DMX polariteit keuzeschakelaar
  Geheugenbewaking bij spanninguitval

  Nota Bene :
  Enige kennis van MIDI en DMX is vereist om dit toestel optimaal
  te benutten.

  1 • Page 5

  Algemene instructies

  Lees de gebruiksaanwijzing goed door ! Deze bevat belangrijke informatie welke
  betrekking heeft op het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het toestel.
  Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u het indien nodig kunt raadplegen in de toekomst.

  Waarschuwing !
  Houdt het toestel vrij van vocht en water. Open het toestel nooit zelf !
  Mocht er per ongeluk vloeistoffen van welke aard dan ook op het toestel terecht
  komen, VERWIJDER dan direct de voedingsspanning !
  STOP onmiddellijk het toestel te gebruiken als er zich een ernstige storing
  voordoet. Neem contact op met uw leverancier.
  NOOIT het toestel zelf openen !
  NOOIT zelf proberen het toestel te repareren. Laat dit over aan gekwalificeerd
  personeel.

  Let op !
  Controleer het toestel op beschadigingen als u het toestel uitpakt.
  Bij twijfel, het toestel niet gebruiken. Neem contact op met uw leverancier.
  Laat de verpakkings materialen niet zonder toezicht in de buurt van kinderen
  (Plastic hoesen, polystyrene foam, nietjes, etc.).
  Alleen volwassen worden in staat geacht dit toestel te gebruiken. Laat geen
  kinderen alleen met dit toestel spelen.
  NOOIT het toestel onder de volgende omstandigheden gebruiken :
  In een extreem vochtige omgeving.
  In plaatsen waar de omgevingstemperatuur lager is dan 2 C of hoger dan
  45 C.
  Bescherm het toestel tegen zware schokken.
  Bescherm het toestel tegen extreme droogte en vochtigheid (bij vookeur
  luchtvochtigheids waardes tussen 35% en 80%).
  Niet het toestel proberen te modificeren.

  2 • Page 6

  1

  3

  4

  5

  3

  2

  6

  11

  7

  12

  13
  19

  14

  9

  8

  20

  10

  15
  16

  18

  17

  1. Overzicht
  1.1 Vooraanzicht • Page 7

  1. Overzicht
  1.1 Vooraanzicht
  1. Scanner kiesknoppen (1-12)
  12 scanner’s met elk 16 DMX kanalen en fader besturing
  Fader besturing

  Scanner

  DMX kanalen

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  1-16
  17-32
  33-48
  49-64
  65-80
  81-96
  97-112
  113-128
  129-144
  145-160
  161-176
  177-192

  Scanners

  DMX kanalen

  Fader besturing

  LED

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  1-16
  17-32
  33-48
  49-64
  65-80
  81-96
  97-112
  113-128
  129-144
  145-160
  161-176
  177-192

  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On

  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On
  On

  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off

  LED
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off
  Off

  Druk op een scanner kiesknop om de handmatige fader besturing te kiezen.
  Druk nogmaals dezelfde knop om de handmatige besturing weer uit te schakelen.
  De LED naast de knop gaat uit om deze status aan te geven.

  4 • Page 8

  1. Overzicht
  1.1 Vooraanzicht
  2. Scene Knoppen
  3. Faders

  Druk op een scene knop om een scene te laden of op te slaan.
  U kunt maximaal 240 vrij te programmeren scene’s opslaan.
  De faders worden gebruikt om de waarde van kanaal 1-8
  of kanaal 9-16 in te stellen (afhankelijk van de gekozen pagina).

  4. Pagina keuze knop

  Wordt gebruikt om te kiezen tussen pagina A(1-8) en B(9-16).

  5. Rook machine knop

  Bedient de eventueel aangesloten rookmachine.

  6. Speed fader
  7. Fade Tijd fader

  Deze wordt gebruikt om de snelheid van de chase (looplicht)
  in te stellen tussen 0.1 seconde en maximaal 10 minuten.
  Deze wordt gebruikt om de fade tijd in te stellen. De Fade tijd
  is de tijd die nodig is om van actie (beweging, kleurwisseling,
  Afhankelijk van de toegewezen functie) te wisselen.

  8. LCD Display

  Deze geeft u informatie over de diverse parameters

  9. Pan Wiel

  Dit jog wiel wordt gebruikt om de panorama beweging van
  de scanner te bedienen.

  10. Tilt Wiel

  Dit jog wiel wordt gebruikt om de tilt beweging van de scanner
  te bedienen.

  11. Programma knop

  Schakelt de programma modus in.

  12. Music/Bank Copy

  Schakelt de muziekbesturing in/kopieërt een bank met scene’s.

  13. MIDI/Rec

  Hiermee kunt u de MIDI optie’s kiezen/Programma’s opnemen.

  14. Auto/Del

  Schakelt de Auto mode in/verwijderd scene’s of chase’s.

  15. Bank Up/Down

  Druk op de Up/Down toetsen om de banken te kiezen.

  16. Tap/Display

  Wordt gebruikt om het tempo in te tappen/en om de weergave
  in het display te wijzigen van % naar 0-255.

  17. Blackout knop

  Hiermee pauseert u alle acties die het toestel uitvoert.

  18. Chase knoppen(1-6)

  Deze knoppen worden gebruikt om de voorgeprogrammeerde
  chase’s te activeren.

  19. Fine knop

  Als Fine ingeschakelt is, kunt u met het Pan en Tilt wiel
  de scanner bedienen en zeer precies afstellen.

  20. Mode knop

  Als u de Fine en de Mode knoppen indrukt kunt u kiezen
  tussen de Assign en Reverse modus.

  5 • Page 9

  1. Overzicht
  1.2 Achteraanzicht

  AUDIO

  MIDI IN

  DMX OUT
  1=Ground
  2=Data
  3=Data +

  2
  0.1V~1Vp-p

  1

  1=Ground
  2=Data +
  3=Data

  1

  3

  2

  DMX Polarity Select

  3

  DMX OUT

  DMX IN

  FOG
  MACHINE

  DC INPUT

  POWER

  +
  ON

  2

  3

  3

  4

  5

  OFF

  DC 9V - 12V
  300mA min.

  2

  1 1

  6

  7

  1. AUDIO IN

  0.1V~1Vp-p.

  2. MIDI IN

  MIDI in aansluiting.

  3. DMX Polarity Select

  DMX polariteit schakelaar.

  4. DMX Out

  DMX uitgang. Sluit hier u te besturen
  DMX toestellen aan.

  5. DMX In

  DMX ingang.

  8

  6. Fog Machine Connector Op deze uitgang kunt u een Rookmachine aansluiten.

  +

  7. DC Input

  DC 9 -12V, 300mA min.

  8. Power Switch

  Met deze schakelaar kunt u het toestel aan/uit schakelaar.

  6 • Page 10

  2. Gebruiksaanwijzing
  Algemeen
  Met dit toestel kunt u 12 scanner’s met elk 16 DMX kanalen programmeren, 30 banken met
  elk 8 te programmeren scene’s, 6 chase’s met 240 geprogrammeerde scene’s.
  Door middel van de twee “jog” wielen, kunt u eenvoudig de Pan of Tilt beweging
  van de scanner’s bedienen.

  Display Informatie
  Het LCD Display bevat maximaal 2x8 karakters.

  LCD Display

  Getoonde tekst

  CHASE 5

  Chase 5 is actief.

  STEP 002

  De tweede stap van een chase

  DATA 151

  DMX waarde (000-255)

  SP: 1M36S

  De huidige snelheid is 1 minuut en 36 seconden

  TP: 5.32S

  De tijd tussen de laatste twee taps is 5.32 seconde

  FT: 10.5S

  De Fade tijd is 10.5 seconden

  ASS 07 08

  DMX kanalen 7 en 8 toewijzen

  RES 10 13

  DMX kanalen 10 en 13 inverteren

  SN 6

  Scene 6

  BK 03

  Bank 03

  2.1 Programmeren
  Als u het toestel inschakelt dan start het
  automatisch op in de manual mode.

  Program

  7

  Druk op de Program knop en houdt deze 3 sec. vast.
  De Program mode wordt actief. De LED naast de
  knop bevestigd dit. • Page 11

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.2 Scene’s programmeren

  1. Ga in de programmeer mode (stand).

  Scanner buttons 1-12

  2. Druk op de scanner knop om de fader besturing
  in te schakelen. LED gaat aan.
  U kunt meerdere scanner’s tegelijk kiezen.
  Op deze wijze kunt u meerder scanners
  tegelijk (in dezelfde stand) programmeren.

  11

  3. Stel met de fader’s de gewenste scene in.
  Waarbij iedere fader staat voor een scanner
  functie (Max. 16 functies). U kunt ook met de
  Jog wielen (nadat u deze heeft toegewezen)
  de Pan/Tilt beweging instellen (Blz 22).
  4. Indien nodig kunt u nogmaals op de Page Select
  knop drukken om de andere 8 DMX kanalen in
  te stellen.

  MIDI/Rec

  5. Als u de scene naar wens heeft ingesteld, druk
  dan op de MIDI/Rec knop om deze scene in het
  geheugen te programmeren.

  8 • Page 12

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.2 Het programmeren van scene’s

  BANK

  SCENE BUTTONS 1-8

  Scanner buttons 1-12

  6. Kies met de Bank Up/Down knoppen de geheugenbank waarin u de scene wilt opslaan. Er zijn
  maximaal 30 banken, waarin u elk 8 scene’s in kunt
  opslaan.

  7. Druk op de scene knop om de scene op te slaan.
  De LED’s en het Display knipperen 3 maal kort
  om aan te geven dat de scene wordt opgeslagen.
  Het display toont de geheugenbank en scene.

  8. Herhaal stap 3-7 totdat alle gewenste scene’s
  zijn geprogrammeerd.
  Druk nogmaals de scanner knop om de fader
  besturing uit te schakelen.

  Om een andere scene te programmeren, herhaalt
  u alle stappen.

  9 • Page 13

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.2 Scene’s programmeren

  9. Als u stopt met programmeren, druk dan op de
  Program knop en houdt deze 3 secondes vast.
  De LED naast de Program knop gaat uit.

  Program

  Voorbeeld: Programmeer scanner 2 met 8 scene’s ; in geheugenbank 2,
  met kanaal 1-8 na-éénvolgend maximaal uitgestuurd.

  1. Druk op de Program knop
  2. Druk op de scanner 2 knop om de fader besturing te activeren.
  3. Kies met de Page Select knop Page A.
  4. Stel met Fader 1 de gewenste waarde in.
  5. Druk de MIDI/Rec knop.
  6. Kies bank 2 met de Bank Up/Down knoppen.
  7. Druk op de scene 1 knop om de eerste scene op te slaan.
  8. Herhaal stap 4-7 totdat alle 8 scene’s in bank 2 zijn geprogrammeerd.
  9. Druk nogmaals op de scanner 2 knop om de faderbesturing uit te schakelen.
  10. Druk op de Program knop en houdt deze 3 seconden vast om de programmeer
  modus te verlaten.

  10 • Page 14

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.2.1 Een scene wijzigen

  1. Ga in de programmeer modus

  BANK

  SCENE

  2. Druk op de Bank Up/Down knoppen, om de
  bank te kiezen welke de scene bevat die u
  wilt wijzigen.

  3. Kies de scene die u wilt wijzigen, door op de
  corresponderende scene knop te drukken.

  4. Gebruik de faders of de jog wielen om de gewenste
  instelling te maken.
  11

  11 • Page 15

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.2.1 Een scene wijzigen

  5. Als u uw veranderingen heeft gemaakt, druk op
  de MIDI/Rec knop.
  MIDI/Rec

  SCENE

  6. Druk op de scene knop die correspondeerd met
  de scene die u heeft gewijzigd. Deze zal nu
  overschreven worden.

  Nota bene:
  Zorg ervoor dat u in stap 3 en 6 dezelfde scene kiest, anders zou het kunnen gebeuren
  dat u onbedoeld een andere scene wist.

  2.2.2 Een scanner kopiëren

  SCANNER

  Met deze functie kunt u de instellingen van een
  scanner kopiëren naar een andere scanner.
  1. Druk op de scanner knop van de scanner die u wilt
  kopiëren en houdt deze vast.

  12 • Page 16

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.2.2 Een scanner kopiëren

  SCANNER

  2. Druk nu op de scanner knop waar u de instellingen
  naartoe wilt kopiëren.

  2.2.3 Een scene kopiëren
  1. Ga in de programmeer modus

  BANK

  SCENE

  13

  2. Druk op de Bank Up/Down knoppen om de
  bank te kiezen waarin de scene staat welke
  u wilt kopiëren

  3. Kies de scene die u wilt kopiëren door de op de
  corresponderende sceneknop te drukken. • Page 17

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.2.3 Een scene kopiëren

  4. Druk op de Bank Up/Down knoppen om de
  bank te kiezen waar u de scene naartoe wilt
  kopiëren.
  BANK

  5. Druk op deMIDI/Rec knop.

  MIDI/Rec

  6. Druk op de scene knop waar u de bij stap 6
  gekozen scene naar toe wilt kopiëren.
  SCENE

  14 • Page 18

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.2.4 Een scene verwijderen

  1. Druk op de gewenste scene knop om de scene
  te kiezen welke u wilt verwijderen.

  SCENE

  Auto/Del

  SCENE

  2. Druk op de Auto/Del knop en houdt deze vast.
  Druk op de scene knop waar de scene instaat
  die u wilt wissen.
  Als een scene is verwijderd dan staan alle DMX
  kanalen in deze scene op 0.

  2.2.5 Alle scene’s verwijderen
  Deze functie zal alle DMX kanalen
  op 0 initialiseren.
  Program

  BANK

  1. Druk terwijl de spanning uit staat op de
  Program en Bank Down knoppen en houdt
  deze vast.
  2. Zet de spanning aan, en alle scene’s zijn gewist.

  15 • Page 19

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.2.6 Een geheugenbank kopiëren

  1. Programmeer modus

  BANK

  2. Druk op de Bank Up/Down knoppen om de
  bank te kiezen die u wilt kopiëren.

  3. Druk op de MIDI/Rec knop.

  MIDI/Rec

  4. Kies met de Bank Up/Down knoppen de bank waar
  u de bij stap 2 gekozen bank naar toe wilt kopiëren.
  BANK

  16 • Page 20

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.2.6 Een geheugenbank kopiëren

  Music/Bank Copy

  5. Druk op de Music/Bank Copy knop, alle LED’s
  zullen 3 keer kort knipperen. Dit bevestigd dat
  de functie is uitgevoerd.

  6. Druk op de program knop en houdt deze 3 sec.
  vast om de programmeer modus te verlaten.

  2.3 Een Chase programmeren
  U moet eerst scene’s programmeren, voor u een chase kunt programmeren.
  U kunt max. 240 scene’s in een chase programmeren.
  1. Ga in de programmeer modus.
  Chase Button 1-6

  2. Druk op de Chase knop, om de chase te kiezen
  die u wilt programmeren. U kunt slechts 1 chase
  tegelijk kiezen.

  3. Kies een gewenste scene uit een geheugenbank.

  4. Druk op de MIDI/Rec knop.
  MIDI/Rec

  5. Herhaal stap 3-4 totdat u de gewenste chase
  heeft ingesteld.
  U kunt max. 240 scene’s opslaan in 1 chase.

  17 • Page 21

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.3.1 Een geheugenbank in een chase programmeren
  1. Programmeer modus.

  Music/Bank Copy

  2. Kies de gewenste chase met de Chase
  knoppen 1-6.
  3. Kies met de Bank Up/Down knoppen de bank
  waar de scene’s instaan die u wenst te kopiëren.
  4. Druk op de Music/Bank Copy knop.

  MIDI/Rec Copy

  5. Druk op de MIDI/Rec Copy knop, alle LED’s
  knipperen kort 3 maal. Dit bevestigd dat de 8
  scene’s uit de gekozen bank in de chase zijn
  geprogrammeerd.

  2.3.2 Een stap toevoegen
  1. Programmeer modus.

  Tap/Display

  2. Kies de chase waar u de stap aan toe wilt voegen.
  3. Druk op de Tap/Display knop, het display toont de
  actuele stap.

  18 • Page 22

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.3.2 Een stap toevoegen

  4. Druk op de Bank Up/Down knoppen om bij de stap
  te komen waar u een andere stap achter wilt
  plaatsen.
  BANK

  5. Druk op de MIDI/Rec knop, en het display
  toont vervolgens een stap hoger dan voorheen.
  MIDI/Rec

  Bijvoorbeeld, als u een stap wilt invoegen tussen
  stap 3 en stap 4, naar stap 3 gaat, op de
  MIDI/Rec knop drukt, dan zal het display
  vervolgens "STEP 004" tonen.

  6. Druk nogmaals op de Tap/Display knop, het display
  toont de huidige chase, scene en de bank.
  Maak de scene en sla deze op in het geheugen,
  of kies een al bestaande stap die u wilt invoegen
  in deze chase.

  TAP/Display

  Tip :
  19

  U kunt de Tap Sync/Display knop gebruiken om het
  display tussen step en bank om te schakelen. • Page 23

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.3.2 Een stap toevoegen

  MIDI/Rec

  7. Druk nogmaals op de MIDI/Rec knop, alle LED’s
  knipperen kort 3 maal om te bevestigen dat
  de stap ingevoegd is in deze chase.

  2.3.3 Een stap verwijderen
  1. Programmeer modus.
  2. Kies de chase waar de stap inzit die u wilt
  verwijderen.
  Tap/Display

  3. Druk op de Tap/Display knop, het Display toont
  de huidige stap.

  4. Druk op de Bank Up/Down knoppen om naar de
  stap te gaan die u wilt verwijderen.

  Auto/Del

  5. Druk op de Auto/Del knop om de stap te
  verwijderen. Alle LED’s knipperen kort
  3 maal om dit te bevestigen.

  20 • Page 24

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.3.4 Een chase verwijderen

  1. Kies de chase welke u wilt verwijderen.
  Chase Button 1-6

  Auto/Del

  Chase

  2. Druk op de Auto/Del knop en houdt deze vast.
  Druk nu ook op de desbetreffende Chase knop.
  Alle LED’s knipperen kort 3 maal, om deze
  handeling te bevestigen.

  2.3.5 Alle chase’s verwijderen

  Auto/Del

  BANK

  21

  1. Met de spanning uitgeschakelt, de Auto/Del knop
  en de Bank Down knop tegelijk indrukken en
  vasthouden.
  2. De spanning inschakelen. • Page 25

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.4 Een DMX kanaal toewijzen/inverteren
  2.4.1 Een DMX kanaal toewijzen aan een jog wiel

  1. Programmeer modus.
  FINE

  MODE

  ASSIGN

  BANK

  TAP/Display

  REVERSE

  2. Druk de Fine en de Mode knoppen tegelijk in.
  De Assign LED gaat aan om aan te geven dat
  de Assign modus actief is.

  3. Gebruik de Bank Up/Down knoppen om tussen
  Pan en Tilt te kiezen, de corresponderende LED
  geeft de gekozen functie aan.

  4. Druk op de Tap/Display knop om tussen de
  8 CH. en 16 CH. Modus te kiezen.
  Het display toont :
  ASSXX XX
  X/Y

  08CH

  Of

  ASSXX XX
  X/Y

  16CH

  22 • Page 26

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.4.1 Een DMX kanaal toewijzen aan een Jog wiel

  SCANNER

  5. Druk op de gewenste scanner knop om de
  scanner te kiezen.

  6. Druk op de Page Select knop om pagina A of
  B te kiezen.

  Page
  Select

  MODE

  SCENE BUTTONS 1-8

  7. Terwijl u de Mode knop indrukt en vasthoudt,
  op de scene knop drukken. Alle LED’s zullen
  kort knipperen om aan te geven dat het DMX
  kanaal is toegewezen. (Scene knop 1 staat
  voor DMX kanaal 1, Scene knop 2 voor DMX
  kanaal 2, etc).
  8. Herhaal stap 3-7. U kunt maximaal 48 DMX
  kanalen verdeeld over 12 scanner’s toewijzen.

  23 • Page 27

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.4.2 Een DMX kanaal inverteren

  1. Programmeer modus.
  FINE

  MODE

  ASSIGN

  REVERSE

  2. Druk tweemaal op de Fine en Mode knoppen.
  De Reverse LED gaat aan. Dit geeft aan dat
  de Reverse modus actief is.

  3. Gebruik de Bank Up/Down knoppen om
  te kiezen tussen Pan en Tilt ;
  de corresponderende LED gaat aan.
  BANK

  TAP/Display

  4. Druk op de Tap/Display knop om tussen
  8 CH. en 16 CH. modus te kiezen.

  24 • Page 28

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.4.2 Een DMX kanaal inverteren

  SCANNER

  5. Druk op een scanner knop om een scanner
  te kiezen.

  6. Druk op de Page Select knop om Page A of
  Page B te kiezen.

  Page
  Select

  MODE

  SCENE BUTTONS 1-8

  7. Terwijl u de Mode knop indrukt en vasthoudt, op de
  scene knop drukken. Alle LED’s zullen kort
  knipperen. Dit geeft aan dat het DMX kanaal is
  geinverteerd.
  (Scene knop 1 staat voor DMX kanaal 1,
  Scene knop 2 staat voor DMX kanaal 2, etc).

  8. Herhaal stap 3-7, u kunt maximaal 48 DMX
  kanalen over 12 scanners inverteren.

  25 • Page 29

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.4.3 Een Fade Time toewijzen (aan alle kanalen of alleen de X/Y beweging

  MODE

  TAP/Display

  TAP/Display

  1. Terwijl de spanning uitgeschakelt is, de Mode
  en TAP/Display knoppen tegelijk indrukken en
  vasthouden.

  2. Schakel nu de spanning in, druk op de TAP/Display
  knop om tussen Fade Time en Assign Fade Time
  te kiezen.

  ALL

  CH

  FD TIME

  Of

  ONLY X/Y
  FD TIME

  3. Druk tegelijk op de Mode en de TAP/Display
  knoppen om uw instelling op te slaan.
  Als u de instelling niet wilt opslaan druk dan op
  de Blackout knop.
  MODE

  TAP/Display

  26 • Page 30

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.4.4 Een scanner (met zijn DMX kanalen) verwijderen

  1. Activeer de Assign of de Reverse modus
  zie 2.4.1 en 2.4.2).
  SCANNER

  2. Kies de scanner die u wilt verwijderen.

  MODE

  Auto/Del

  3. Druk tegelijk op de Mode en Auto/Del knop.
  Alle LED’s knipperen kort, om aan te geven
  dat de scanner is verwijderd.

  27 • Page 31

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.4.5 Alle DMX kanalen wissen

  1. Schakel de spanning uit.

  MODE

  Auto/Del

  2. Druk tegelijk op de Mode en de Auto/Del knoppen.
  Houdt deze vast.

  3. Zet de spanning weer aan.
  Alle LED’s knipperen kort om aan te geven dat
  alle DMX kanalen zijn gewist.

  2.4.6 Een DMX kanaal weergeven

  FINE

  MODE

  1. Druk tegelijk op de Fine en de Mode knoppen.
  De Assign LED gaat aan.

  28 • Page 32

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.4.6 Een DMX kanaal weergeven

  FINE

  MODE

  SCANNER

  29

  2. Druk nogmaals op de Fine en de Mode knoppen.
  De Assign LED gaat uit en de Reverse LED gaat
  aan.

  3. Druk op de scanner knop waarvan u de DMX
  kanalen wilt zien. • Page 33

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.5 Een nieuw opstartlogo maken
  1. De spanning uitschakelen.

  SCANNER 6

  SCANNER 12

  SCANNER

  2. Druk tegelijk op de scanner 6 en de scanner 12
  knoppen en houdt deze vast. Schakel de spanning
  in. Laat nu beide knoppen los.

  3. Druk op de scanner 6 (of 12) knop om de
  cursor naar links te brengen (of rechts).

  4. Druk op de Bank Up/Down knoppen om het
  karakter te kiezen wat u op de bij stap 3 gekozen
  plaats wilt neerzetten.

  BANK

  5. Herhaal stap 3-4. U kunt maximaal 16 karakters
  in twee rijen plaatsen.

  30 • Page 34

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.5 Een nieuw opstartlogo maken

  SCANNER 6

  31

  SCANNER 12

  6. Druk tegelijk op de scanner 6 en 12 knoppen,
  om dit logo op te slaan.
  Alle LED’s zullen kort knipperen om deze handeling
  te bevestigen. Als u tussentijds deze functie wilt
  verlaten druk dan op de Blackout knop. • Page 35

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.6 Scene’s afspelen

  2.6.1 Manual modus (handmatig afspelen)
  1. Als u het toestel aanzet dan start het toestel op in de Manual modus.
  2. Let er op dat de Auto en de Music LED’s beide uit zijn.
  3. Gebruik de Bank Up/Down knoppen om de bank te kiezen waarin de scene’s
  staan die u wilt afspelen.

  SCENE

  4. Druk op een scene knop om een scene
  te kiezen

  2.6.2 Auto Modus (automatisch scene’s afspelen)
  Met deze functie kunt u de voorgeprogrammeerde scene’s uit een bank
  achtereenvolgend afspelen.

  Auto/Del

  1. Druk op de Auto/Del knop om de Auto modus
  in te schakelen.
  De Auto LED gaat aan (ter bevestiging).

  32 • Page 36

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.6.2 Auto modus

  2. Gebruik de Bank Up/Down knoppen om de bank
  met scene’s te kiezen die u wilt afspelen.
  BANK

  3. Nadat u de bank met scene’s heeft gekozen,
  kunt u met de Speed fader (of met de Tap Sync/
  Display knop) en de Fade Time fader uw
  scene’s bewerken.

  SPEED

  FADE TIME

  Tip :
  Met de Tap Sync knop kunt u de snelheid van het effect “intikken”.
  De tijd tussen de twee tikken (tap’s) bepaalt de snelheid (max 10 min).
  Tap Sync zal de eerder ingestelde snelheid (met de Speedfader ingesteld)
  overschrijven.

  Auto/Del

  4. Druk nogmaals op de Auto/Del knop om
  de Auto mode te verlaten.

  33 • Page 37

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.6.3 Music modus (muzieksturing)

  Music/Bank Copy

  BANK

  Music/Bank Copy

  1. Druk op de Music/Bank Copy knop om de
  Music modus te activeren. De Music LED gaat
  aan om dit te bevestigen.

  2. Gebruik de Bank Up/Down knoppen om de bank
  te kiezen waar de scene’s inzitten die u wilt
  afspelen. De scene’s die u heeft gekozen
  zullen achtereenvolgens muziekgestuurd
  afgespeeld worden.

  3. Druk nogmaals op de Music/Bank Copy knop
  om de Music modus te verlaten.

  34 • Page 38

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.7 Chase’s afspelen
  U moet eerst scene’s programmeren voordat u een chase kunt
  afspelen.
  2.7.1 Handmatige bediening
  1. Als de spanning wordt ingeschakeld start het toestel automatisch op in deze modus.
  2. Kies de gewenste chase door op één van de zes chase knoppen te drukken.
  Een tweede druk op dezelfde knop schakelt deze funktie weer uit.
  3. Gebruik de Fade Time fader om de huidige scene’s naar wens aan te passen.

  BANK

  4. Gebruik de Bank Up/Down knoppen om de
  chase stap voor stap af te spelen.

  2.7.2 Auto modus

  Auto/Del

  35

  1. Druk op de Auto/Del knop om de Auto modus
  te activeren.
  De Auto LED bevestigd dit. • Page 39

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.7.2 Auto modus

  2. Kies de gewenste chase door op één van de
  6 chase knoppen te drukken. Een tweede druk
  op deze knop schakelt deze functie weer uit.

  Chase buttons 1-6

  30S

  0.1SEC

  10MIN

  0

  SPEED

  FADE TIME

  3. Gebruik de Speed fader (of Tap Sync knop) en
  de Fade Time fader om de chase naar wens
  aan te passen.

  U kunt meerdere chase’s tegelijk kiezen.
  De chase’s zullen dan na elkaar worden
  afgespeeld.

  2.7.3 Music modus

  Music/Bank Copy

  1. Druk op de Music/Bank Copy knop om de
  Music modus te activeren, de Music LED gaat aan
  om dit te bevestigen.

  36 • Page 40

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.7.3 Music modus

  Chase buttons 1-6

  2. Kies de gewenste scanner door op één van de
  6 chase knoppen te drukken. De chase wordt nu
  gestuurd door de muziek.
  U kunt meerdere chase’s kiezen.

  2.8 MIDI
  2.8.1 MIDI kanaal kiezen

  MIDI/Rec

  1. Druk op de MIDI/Rec knop en houdt deze
  3 seconden vast. Het Display toont het MIDI
  kanaal.

  BANK

  37

  2. Gebruik de Bank Up/Down knoppen om
  MIDI kanaal 01-16 te kiezen. • Page 41

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.8.1 MIDI kanaal kiezen

  3. Druk op de MIDI/Rec knop en houdt deze
  3 seconden vast om uw instelling op te slaan.
  Om de MIDI modus eerder te verlaten kunt u
  op iedere willekeurige knop drukken.
  (Behalve de Bank Up/Down knoppen).

  MIDI/Rec

  2.8.2 MIDI Implementation
  Dit toestel kan Note On/Off informatie verwerken, waarmee u 15 banken (01-15)
  en 6 chase’s met scene’s kunt aansturen. Tevens kunt u de blackout
  met MIDI aansturen.
  BANK

  NOTE NUMBER

  FUNCTIE

  Bank 1

  00 tot 07

  Scene’s 1-8 van Bank 1 aan/uit

  Bank 2

  08 tot 15

  Scene’s 1-8 van Bank 2 aan/uit

  Bank 3

  16 tot 23

  Scene’s 1-8 van Bank 3 aan/uit

  ...

  ...

  ......

  Bank 14

  104 tot 111

  Scene’s 1-8 van Bank 14 aan/uit

  Bank 15

  112 tot 119

  Scene’s 1-8 van Bank 15 aan/uit

  Chase 1

  120

  Chase 1 aan/uit

  Chase 2

  121

  Chase 2 aan/uit

  Chase 3

  122

  Chase 3 aan/uit

  Chase 4

  123

  Chase 4 aan/uit

  Chase 5

  124

  Chase 5 aan/uit

  Chase 6

  125

  Chase 6 aan/uit

  126

  Blackout

  38 • Page 42

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.9 Data Dump

  U moet eerst de toestellen correct aansluiten (DMX in op DMX uit). Voordat u de
  data van het toestel kunt verzenden.

  SCANNER 2

  SCANNER 3

  1. Met de spanning uitgeschakeld, scanner knop 2, 3
  en scene knop 1 tegelijk indrukken en vasthouden.

  SCENE BUTTON 1

  2. Schakel de spanning in, terwijl u deze knoppen
  ingedrukt houdt. Het Display toont "TRANSMIT".
  Het toestel is nu gereed voor de data dump.

  SCENE BUTTON 7 & 8

  3. Zorg ervoor dat het ontvangende toestel in de
  "RECEIVE" stand staat.
  Druk tegelijk op scene knop 7 en 8. Om de data te
  verzenden.

  4. Als er een fout tijdens de transmissie optreed, dan zal
  er in het display "ERROR" verschijnen.

  39 • Page 43

  2. Gebruiksaanwijzing
  2.10 Data ontvangen

  SCANNER 8

  SCANNER 9

  1. Terwijl de spanning uitgeschakeld is, scanner knoppen
  8, 9 en scene knop 2 tegelijk indrukken en vasthouden.

  SCENE BUTTON 2

  2. De spanning inschakelen. Het display toont
  “RECEIVE". Het toestel is klaar om data
  te ontvangen.

  3. Als de ontvangst voorbij is, schakelt het toestel
  om naar de normale modus.

  40 • Page 44

  Technische Specificaties
  Spanning ................................................ ............DC 9~12V, 300 mA min
  DMX uitgang ................................................................. 3 pin female XLR
  MIDI Signaal ...................................................... 5 pin standaard interface
  Audio Ingang .................................................... via ingebouwde microfoon
  Afmetingen ....................................................................... 482x132x73mm
  Gewicht ............................................................................................ 2.5 kg

  41 • Page 45 • Page 46

  Alle rechten voorbehouden
  Rev 1.1 August 2001

  24-004-0620


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Showtec Scanmaster 2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Showtec Scanmaster 2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info