Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/144
Nächste Seite
Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich
© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com
cyan magenta yellow black LIEBREICH, Medienproduktion
s
mobile
s
mobile
S65
BA S65.QXD 20.02.2004 15:37 Uhr Seite 1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  BA S65.QXD

  20.02.2004

  15:37 Uhr

  Seite 1

  s

  s

  mobile

  mobile

  Issued by
  Information and Communication mobile
  Haidenauplatz 1
  D-81667 Munich
  © Siemens AG 2004
  All rights reserved. Subject to availability.
  Rights of modification reserved.
  Siemens Aktiengesellschaft
  www.siemens-mobile.com

  S65

  cyan magenta yellow black

  L I E B R E I C H ,

  Medienproduktion • Page 2

  left page (1) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:16)

  Veiligheidsvoorschriften ............ 3
  Overzicht van de telefoon ......... 5
  Pictogrammen op het display .... 7
  Aan de slag ................................ 9
  SIM-kaart/batterij plaatsen ........ 9
  RS MultiMediaCard plaatsen ... 10
  Batterij laden ......................... 11
  Inschakelen/uitschakelen/PIN .... 13
  PIN-code invoeren .................. 13
  Alarmnummer (SOS) .............. 13
  Zie ook het
  trefwoorden- Algemene instructies ............... 14
  register aan
  Stand-by-stand ....................... 14
  het
  Ontvangstsignaal ................... 14
  einde
  Digital Rights Mgmt. (DRM) .... 14
  van deze gebr
  Hoofdmenu ........................... 14
  uiksaanwijzing
  Standaardfuncties .................... 16
  Markeermodus ....................... 17
  Snelkeuze van menuopties ..... 17
  Beveiliging ............................... 18
  Codes .................................... 18
  Inschakelbeveiliging ............... 19
  Tekstinvoer .............................. 20
  Telefoneren .............................. 24
  Mijn telefoon ........................... 30
  Standaardboek ......................... 31
  Adresboek ................................ 32
  Nieuw item? .......................... 32
  Item wijzigen ......................... 34
  Telefoonnummer uit item
  bellen .................................. 34
  Groepen ................................ 35

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65IVZ.fm

  Inhoud

  1

  Telefoonboek ........................... 36
  Nieuw item? ........................... 36
  Bellen (item zoeken) ............... 37
  Item wijzigen ......................... 37
  <Overige boeken> .................. 38
  Gesprekslijst ............................. 39
  Tijd/kosten ................................ 40
  Camera ..................................... 41
  Fotomodus ............................. 42
  Videomodus ........................... 42
  Inbox ........................................ 44
  SMS ........................................... 45
  Opstellen/verzenden ............... 45
  Lezen ..................................... 47
  Instellen ................................. 49
  MMS ......................................... 51
  Opstellen ............................... 51
  Sjablonen ............................... 53
  Verzenden .............................. 54
  Ontvangen ............................. 55
  Lezen ..................................... 56
  Instellen ................................. 57
  E-mail ........................................ 59
  Opstellen ............................... 59
  Ontvangen/lezen .................... 60
  Instellen ................................. 61
  Voicebericht/voicemail ............. 62
  Inst. Message ........................... 63
  Startmenu .............................. 63
  Login ..................................... 64
  Contactenlijsten ..................... 64

  Zie ook het trefwoordenregister aan het einde
  van deze gebruiksaanwijzing

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Inhoud • Page 3

  left page (2) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:16)

  Inhoud

  Inst. Message starten ............. 67
  Berichthistorie ....................... 68
  Instellen ................................ 68
  CB-diensten .............................. 70
  Tekst groter ........................... 70
  Surf & Fun ................................ 71
  Internet ................................. 71
  Favorieten ............................. 73
  Spelletjes en Toepassingen .... 74
  Downloadassis. ...................... 74
  Instellingen .............................. 76
  Profielen ................................ 76
  Thema's ................................. 78
  Weergave .............................. 79
  Beltonen ................................ 81
  Oproepinstell. ........................ 83
  Tst.instell. .............................. 85
  Klok ....................................... 87
  Verbinding ............................. 88
  Beveiliging ............................. 94
  Netwerk ................................. 96
  Accessoires ............................ 98
  Mijn menu ................................ 99
  Snelkiezen .............................. 100
  Snelkiestoetsen .................... 101
  Organiser ............................... 102
  Kalender .............................. 102
  Afspraken ............................ 103
  Taken .................................. 104
  Notities ................................ 105

  Gemiste afspr ....................... 105
  Voice Memo ......................... 106
  Tijdzones .............................. 107
  Extra's ..................................... 108
  SIM-diensten (optioneel) ...... 108
  Wekker ................................. 108
  Geluidsopname .................... 109
  Rekenm. ............................... 110
  Eenhedenconv. .................... 110
  Stopwatch ............................ 111
  Countdown .......................... 112
  Synchronisatie op afstand ..... 112
  Media Player ........................... 114
  Mijn bestanden ...................... 115
  Reduced Size (RS)
  MultiMediaCard ................. 116
  Mobile Phone Manager .......... 117
  Vragen & antwoorden ............ 119
  Klantenservice
  (Customer Care) .................. 123
  Onderhoud en verzorging ...... 125
  Toestelgegevens .................... 126
  Accessoires ............................. 127
  Kwaliteit ................................. 129
  Garantiecertificaat ................. 130
  SAR (S65) ................................ 131
  Menustructuur ....................... 133
  Index ....................................... 139

  Zie ook het trefwoordenregister aan het einde
  van deze gebruiksaanwijzing

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65IVZ.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  2 • Page 4

  left page (3) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:36)

  3

  Veiligheidsvoorschriften

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_SecurityInfo.fm

  Instructies voor de ouders
  Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door.
  Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met
  zich meebrengt.
  Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die
  kunnen bijv. van toepassing zijn
  in vliegtuigen, bij benzinestations, in ziekenhuizen of
  tijdens het autorijden.
  De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of
  pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een
  afstand van 20 cm tussen de
  telefoon en pacemaker aan.
  Houd het toestel tijdens een
  gesprek aan het oor dat het
  verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.
  Kleine delen, zoals SIM-kaart,
  sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine
  kinderen worden verwijderd en
  ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine
  kinderen worden bewaard.
  De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag
  niet worden overschreden.
  Indien hiermee geen rekening
  wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

  De beltoon (p. 81), de attentietonen (p. 85) en bij handsfree
  bellen wordt het geluid via de
  luidspreker weergegeven. Houd
  de telefoon niet tegen het oor
  wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie
  heeft ingeschakeld (p. 26). Hierdoor kan ernstige en blijvende
  gehoorbeschadiging ontstaan.
  De geactiveerde infrarood
  interface [klasse 1 LED product
  (classificatie conform
  IEC 60825-1)] niet met optische
  vergrotingstoestellen bekijken.
  Gebruik uitsluitend originele
  Siemens-batterijen (100 %
  kwikvrij) en Siemens-opladers.
  Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de
  gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij
  exploderen.
  De telefoon mag niet worden
  geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 %
  kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is
  dat toegestaan. Iedere andere
  wijziging aan het toestel is niet
  toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Veiligheidsvoorschriften • Page 5

  left page (4) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:36)

  Veiligheidsvoorschriften

  Opletten a.u.b.
  Lege batterijen en afgedankte
  telefoons overeenkomstig de
  wettelijke bepalingen voor de
  afvalverwerking behandelen.
  In de nabijheid van televisietoestellen, radio’s, pc’s enz. kan de
  telefoon storingen veroorzaken.
  Gebruik uitsluitend originele
  Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële
  schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van
  zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.
  De garantiebepalingen vervallen bij elke
  vorm van ondeskundig gebruik!

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_SecurityInfo.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  4 • Page 6

  left page (5) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Overzicht van de telefoon
  1

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Overview.fm

  2

  3

  A Verbindingstoets

  Tijdens het gesprek:

  Weergegeven/gemarkeerde telefoonnummer of naam kiezen, oproepen
  aannemen. In de stand-by-stand het
  laatstgekozen telefoonnummer tonen.
  B Aan/uit/einde-toets
  • Indien uitgeschakeld: lang indrukken
  om de telefoon in te schakelen.
  • Tijdens een gesprek of binnen een
  toepassing: kort indrukken om de
  functie te beëindigen.
  • In menu's: kort indrukken om een
  niveau terug te gaan.
  Lang indrukken om terug te keren
  naar de stand-by-stand.
  • In de stand-by-stand: lang indrukken
  om het toestel uit te schakelen.
  Joystick.
  Druk op de joystick om een toepassing of functie te starten. De
  huidige functie wordt tussen de
  displaytoetsen weergegeven
  (pag. 15).
  In de stand-by-stand:

  I
  E

  Volume instellen
  Gespreksopties.

  Z

  X

  £
  Provider

  01.05.2004

  10:10

  Inbox í Nwe SMS

  C

  C Hoofdmenu openen.
  G Gebruikersprofiel openen.
  H Telefoonboek/adresboek
  openen.
  E Inbox openen.
  D Camera starten.
  In lijsten, berichten en menu’s:

  I
  D

  Omhoog/omlaag bladeren.
  Eén niveau terug.

  4

  5

  Displaytoetsen
  De huidige functies van deze toetsen
  worden in de onderste regel van het
  display als §tekst§ of als pictogram
  (bijvoorbeeld p) weergegeven.
  Internet
  Verbinding met de internet-portal.

  5

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Overzicht van de telefoon • Page 7

  left page (6) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  1
  2
  3

  4
  5
  6

  7
  8
  9
  :

  Overzicht van de telefoon
  Geïntegreerde antenne
  Dek het gedeelte boven de batterijdeksel niet onnodig af. Dit vermindert de
  ontvangstkwaliteit.
  Luidspreker
  kl Plus/min-toets
  • Tijdens het gesprek: volume verhogen – verlagen.
  • In menu’s, lijsten, webpagina’s:
  omhoog/omlaag bladeren.
  In de stand-by-stand:
  Lang indrukken:
  k Geluidsopname (ingedrukt houden).
  l Camera inschakelen.
  Kort indrukken in de stand-by-stand:
  k Meest recente geluidsopname
  afspelen.
  l Controlevraag voor het inschakelen
  van de camera.
  Display
  Infraroodpoort (IrDA)
  * Beltoon
  • Lang indrukken in de stand-by-stand:
  Alle signaaltonen in- of uitschakelen
  (behalve de wekker).
  • Lang indrukken bij een inkomende
  oproep: Beltoon alleen voor deze
  oproep uitschakelen.
  # Toetsblokkering
  Lang indrukken in de stand-by-stand:
  Toetsblokkering in-/uitschakelen
  Aansluitpunt
  Voor lader, headset, flitser etc.
  Sleuf voor Reduced Size (RS)
  MultiMediaCard
  Car Kit-bevestiging

  !
  "

  Aansluiting voor externe antenne
  Cameraobjectief

  Z

  X

  £
  Provider

  01.05.2004

  10:10

  Inbox í Nwe SMS

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Overview.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  6 • Page 8

  left page (7) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:38)

  Pictogrammen op het display
  Indicaties op het display (selectie)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Displaysymbols.fm

  Z
  Y
  W
  L
  P
  O
  Q
  M
  R
  S
  N
  T
  Ç
  ¿
  ¾
  ¼
  ¹

  Sterkte van het ontvangstsignaal.
  Batterij wordt geladen.
  Batterij-indicatie, bijvoorbeeld
  50 %.
  Telefoonboek
  Gesprekslijst
  Surf & Fun/
  Portal van netwerkprovider.
  Organiser
  Berichten
  Camera

  Ä
  Å
  £
  ¢
  ¤
  ±
  ²
  ³
  ´
  ¯

  Extra's

  ®

  Mijn bestanden

  ¨
  ª

  Instellingen
  Alle oproepen worden
  doorgeschakeld.
  Signaaltoon uit.
  Alleen korte signaaltoon
  (pieptoon).
  Alleen beltoon als de beller is
  opgeslagen in het telefoonboek.
  Alarm ingesteld.

  Toetsblokkering ingeschakeld.
  Automatisch opnemen is ingeschakeld.
  Ingeschakeld en beschikbaar.
  Actief.
  Tijdelijk onderbroken.
  Browser off line.
  Browser on line.
  Browser via GPRS on line.
  Browser geen verbinding met
  netwerk.
  IrDA ingeschakeld.
  IrDA-transmissie.
  Bluetooth™ ingeschakeld.
  Bluetooth™ transmissie.

  Gebeurtenissen (selectie)

  ã
  ä
  å
  Æ
  Â
  Ê

  SMS-geheugen is vol.
  MMS-geheugen is vol.
  Toestelgeheugen is vol.
  Geen netwerktoegang
  mogelijk.
  Gemiste oproep.
  Wizard Verwijderen.

  7

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Pictogrammen op het display • Page 9

  left page (8) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:38)

  Pictogrammen op het display

  Pictogrammen voor berichten (selectie)

  p
  q
  r
  s
  t
  w
  x
  y
  z
  {
  À

  Ongelezen.
  Gelezen.

  Camera pictogrammen

  È

  Naar de fotomodus schakelen

  É

  Naar de videomodus
  schakelen.

  Ontwerp.
  Verzonden.
  MMS-bericht niet verzonden.
  MMS-notificatie ontvangen.
  MMS-notificatie gelezen.
  MMS-bericht met DRM-inhoud
  (pag. 14).
  E-mailbericht is doorgestuurd.
  E-mailbericht met bijlage.
  Voicebericht ontvangen.

  Ù
  Ú
  Û
  ×

  Helderheid.
  Zoomfactor.
  Witbalans.
  Flitser is aangesloten.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Displaysymbols.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  8 • Page 10

  left page (9) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  9

  Aan de slag

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  De telefoon wordt in delen verpakt
  en dient voor het gebruik te worden
  gemonteerd.
  In eerste instantie is het display
  voorzien van
  een beschermend folie. Verwijder deze folie
  voorzichtig
  voordat u de
  telefoon in
  elkaar zet.
  De statische
  lading kan soms verkleuring veroorzaken aan de randen van het display,
  die echter na hooguit tien minuten
  vanzelf weer verdwijnt.

  SIM-kaart/batterij
  plaatsen
  Van uw provider ontvangt u een
  SIM-kaart, waarop alle belangrijke
  gegevens van uw aansluiting zijn
  opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u
  het kleinere kaartje eruit te halen en
  eventuele uitstekende randjes te
  verwijderen.

  • Druk op het geribbelde gedeelte
  1 en schuif het batterijdeksel vervolgens in de richting van de
  pijl 2.

  2
  1

  • Plaats de SIM-kaart met de contactzijden naar onderen plat voor
  de daarvoor bedoelde uitsparing.
  Schuif de SIM-kaart vervolgens
  voorzichtig naar binnen 3 (let op
  de juiste positie van het afgesneden hoekje).

  3

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Aan de slag • Page 11

  left page (10) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  Aan de slag

  • Breng de batterij zijdelings aan 4
  en druk deze vervolgens omlaag
  5, totdat hij op zijn plaats vastklikt.

  5
  4

  • Om de batterij te verwijderen
  neemt u deze met de vergrendellip aan de zijkant uit het batterijcompartiment.
  • Plaats het deksel en schuif het
  naar voren 6 totdat het op zijn
  plaats valt.

  RS MultiMediaCard
  plaatsen
  Standaard bevindt de Reduced Size
  (RS) MultimediaCard zich nog niet in
  de telefoon.
  • Open het klepje om de RS MultiMediaCard te plaatsen 1.

  1
  • Open het klepje volledig en plaats
  de RS MultiMediaCard vervolgens
  met de contactpunten naar beneden 2. Schuif de kaart voorzichtig
  naar binnen totdat deze op zijn
  plaats vastklikt.

  6
  2

  Meer informatie
  Schakel de telefoon uit voordat u de batterij
  verwijdert!
  Alleen SIM-kaarten van 1,8 volt en 3 volt worden ondersteund. Heeft u een oudere SIMkaart, neem dan contact op met uw provider.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  10 • Page 12

  left page (11) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  • Gebruik hierbij eventueel het batterijdeksel als hulpmiddel 3.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  3

  11

  Batterij laden
  De batterij laden
  De batterij is standaard niet volledig
  geladen. Steek daarom het laadsnoer onder in de telefoon, sluit de
  netadapter aan op het stopcontact
  en laad de batterij minstens gedurende twee uur.

  • Sluit vervolgens het klepje.
  • Om de RS MultiMediaCard te verwijderen voert u de opdracht Kaart
  uitwerpn in het optiemenu van Mijn
  bestanden uit. Op deze manier
  wordt het verlies van gegevens
  voorkomen.
  • Om de RS MultiMediaCard te verwijderen opent u het klepje en
  drukt u kort op de kaart (gebruik
  hierbij eventueel het batterijdeksel als hulpmiddel). De kaart
  springt een stukje naar buiten en
  kan vervolgens worden verwijderd. Sluit vervolgens het klepje.

  Y

  Indicatie tijdens het
  laden.

  Laadtijd
  Een lege batterij is na maximaal
  2 uur volledig geladen. Het laden
  dient te gebeuren bij een temperatuur tussen 5 °C en 45 °C. Zodra de
  temperatuur meer dan 5 °C hoger of
  lager is dan deze limiet, begint als
  waarschuwing de batterij-indicatie
  te knipperen. De op de netadapter
  aangegeven netspanning mag niet
  worden overschreden.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Aan de slag • Page 13

  left page (12) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  Aan de slag

  Bedrijfstijden

  Batterij-indicatie

  De bedrijfstijden zijn afhankelijk van
  de omstandigheden waaronder het
  toestel wordt gebruikt. Extreme
  temperaturen verkorten de standby-tijd van de telefoon aanzienlijk.
  Leg de telefoon daarom nooit in
  direct zonlicht of op een verwarming.

  Geeft tijdens het gebruik de batterijstatus aan (leeg – vol):

  Gesprekstijd: 100 tot 300 minuten
  Stand-by-tijd: 60 tot 250 uur

  De batterij-indicatie wordt niet
  weergegeven
  Als de batterij echt helemaal leeg is,
  verschijnt de batterij-indicatie pas
  zodra de lader enige tijd is aangesloten. Het pictogram verschijnt na
  maximaal twee uur. De batterij is in
  dit geval na drie tot vier uur volledig
  geladen.
  Gebruik uitsluitend de meegeleverde
  netadapter!

  VWX
  Wanneer de batterij bijna leeg is,
  klinkt een signaal. De batterij-indicatie wordt alleen na een volledige
  laad- of ontlaadsessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom
  niet onnodig te verwijderen en het laadproces indien mogelijk niet voortijdig
  te beëindigen.
  Meer informatie
  De netadapter wordt bij langdurig gebruik
  warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.
  Wanneer de batterij langer dan dertig
  seconden is verwijderd, moet de klok
  opnieuw worden ingesteld.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  12 • Page 14

  left page (13) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  13

  Inschakelen/uitschakelen/PIN
  Telefoon in- of
  uitschakelen

  B

  Aan/uit/einde-toets lang
  indrukken.

  PIN-code invoeren
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  U kunt de SIM-kaart beveiligen met
  een PIN-code van vier tot acht cijfers.

  J

  C

  Voer met de cijfertoetsen
  de PIN-code in. Om ervoor
  te zorgen dat niemand uw
  PIN-code kan lezen op het
  display, wordt in plaats
  van cijfers **** weergegeven. U kunt de PINcode corrigeren met ].
  Druk op de joystick om de
  PIN-code te bevestigen. Het
  aanmelden bij het netwerk
  duurt enkele seconden.

  Meer informatie
  PIN-code wijzigen .........................pag. 18
  Blokkering van SIM-kaart opheffen... pag. 19

  Alarmnummer (SOS)
  Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!
  Door op de linkerdisplaytoets §SOS§ te
  drukken, kunt u ook zonder SIM-kaart
  of PIN-code een noodoproep via het
  netwerk opbouwen (niet in alle landen mogelijk).

  Voor het eerst
  inschakelen
  Tijd/datum
  Stel bij het eerste gebruik van de
  telefoon één keer de klok correct in.

  C
  J

  C

  Indrukken, vervolgens
  §Wijzigen§ kiezen.
  Eerst de datum (dag/
  maand/jaar), dan de tijd
  (24 uur incl. seconden)
  invoeren.
  Indrukken. De tijd en
  datum zijn nu bijgewerkt.

  Tijdzones
  Selecteer de tijdzone van uw huidige
  locatie.

  I

  Selecteer in de lijst de
  plaats in de gewenste
  tijdzone ...

  §Instellen§ ... en leg deze vast.

  SIM-adressen kopiëren
  Als u de SIM-kaart voor het eerst
  plaatst, kunt u uw contacten kopiëren naar het adresboek. U mag dit
  proces niet onderbreken. Oproepen die
  gedurende deze tijd binnenkomen,
  kunt u niet aannemen. Volg de aanwijzingen op het display.
  U kunt de gegevens van de SIM-kaart
  ook later kopiëren (pag. 37).

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Inschakelen/uitschakelen/PIN • Page 15

  left page (14) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  Algemene instructies

  Algemene instructies
  Stand-by-stand

  Hoofdmenu

  De telefoon bevindt zich in de standby-stand en is stand-by als de naam
  van de provider op het display verschijnt.

  Het hoofdmenu bestaat uit pictogrammen op het display:

  Door de aan/uit/eindetoets lang in te drukken,
  keert u vanuit elke situatie
  terug naar de stand-bystand.

  Toepassingspictogrammen selecteren.

  B

  Ontvangstsignaal

  Z
  [

  Sterk ontvangstsignaal.
  Een zwak signaal vermindert de spraakkwaliteit,
  kan tot het verbreken van
  de verbinding leiden en
  vergroot het stroomverbruik. Wijzig in dit geval
  uw locatie.

  Digital Rights Mgmt.
  (DRM)
  Uw toestel is voorzien van Digital
  Rights Management. Het gebruik
  van gedownloade afbeeldingen,
  geluiden of toepassingen kan door
  de aanbieder zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging,
  een tijdslimiet en/of aantal keren dat
  het gedownloade object mag worden gebruikt (zie ook pag. 75).

  C
  FI
  C

  Openen vanuit de standby-stand.

  Een toepassing starten.

  Hoofdmenuopties
  §Opties§

  Menu openen.
  Afhankelijk van de huidige situatie
  zijn verschillende functies beschikbaar.
  Hoofdletters

  Keuze uit twee lettergrootten.

  Verlichting

  Displayverlichting lichter
  of donkerder instellen.

  Kaart uitwerpn

  Zorgt ervoor dat de RS
  MultiMediaCard kan worden verwijderd zonder dat
  hierbij gegevens verloren
  gaan.

  Help

  Een helptekst weergeven.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  14 • Page 16

  left page (15) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  Gebruiksaanwijzing

  Pictogrammen

  Navigatie in menu’s

  De volgende pictogrammen worden
  gebruikt om de bediening te verduidelijken:

  In de gebruiksaanwijzing worden de
  stappen voor het gebruik van een
  functie beknopt weergegeven, bijvoorbeeld voor het openen van de
  lijst met gemiste oproepen:

  C ¢P¢Gemiste opr.

  Dit behelst de volgende stappen:

  C
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  15

  ¢

  C

  J
  B
  A
  <>
  §Menu§

  Hoofdmenu openen.

  P selecteren, vervolgens
  de functie Gemiste opr. kiezen
  Bevestigen.

  C
  DFE
  HIG

  =
  C

  Getallen of letters
  invoeren.
  Aan/uit/einde-toets
  Verbindingstoets
  Displaytoetsen
  Weergave van een
  displaytoetsfunctie.
  Druk op de joystick, bijvoorbeeld om menu’s te
  openen.
  Joystick in de aangegeven
  richting bewegen.
  Functie afhankelijk van
  provider, die mogelijk
  afzonderlijke registratie
  vereist.

  Op de joystick drukken

  Het pictogram in het midden van de
  onderste regel van het display geeft
  de functie weer die wordt opgevraagd als op de joystick wordt
  gedrukt.

  í
  î
  ï
  ñ
  ì
  ð

  Menu weergeven
  Foto’s maken.
  Zoom.
  Bellen, oproep aannemen.
  OK.
  Annuleren.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Algemene instructies • Page 17

  left page (16) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  Standaardfuncties

  Standaardfuncties
  Optiemenu’s
  Functies die herhaaldelijk voorkomen in de optiemenu’s worden hier
  samengevat.
  §Opties§

  Menu openen.

  Bewerken

  Open het item dat u wilt
  wijzigen.

  Lezen

  Item weergeven

  Wissen/
  Alles
  wissen

  Item verwijderen of alle
  items verwijderen na een
  controlevraag.

  Nieuw item? Nieuw item maken.
  Zenden...

  Transmissiedienst of –
  medium selecteren om iets
  te verzenden of af te drukken, bijvoorbeeld IrDA of
  Bluetooth®.

  Beantwoor- De afzender verandert in
  den/Allen
  de geadresseerde, voor
  beantw.
  het onderwerp wordt „Re:“
  ingevoegd, de ontvangen
  tekst wordt overgenomen
  in het nieuwe bericht.
  Opslaan

  Item opslaan.

  Opslaan in
  9

  Ontvanger opslaan in de
  huidige adreslijst.

  Sorteren

  Sorteercriteria instellen
  (alfabetisch, type, tijd).

  Tekstinvoer T9-voorkeur: T9-onder(pag. 20)
  steuning in-/uitschakelen.
  Invoertaal: Taal voor de
  tekst selecteren.
  Naam
  wijzigen

  Gemarkeerd item een
  andere naam geven.

  Capaciteit

  Hoeveelheid vrij geheugen
  weergeven.

  Eigenschappen

  Eigenschappen van het
  gemarkeerde object weergeven.

  Help

  Helptekst weergeven.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  16 • Page 18

  left page (17) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  Markeermodus
  Bij sommige functies (bijvoorbeeld
  het telefoonboek/adresboek) kunnen één of meer items in een lijst
  gemarkeerd worden om hierop een
  functie toe te passen.
  §Opties§

  Menu openen.
  Selecteren Markeermodus activeren.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  Als een niet-gemarkeerd item is geselecteerd, kan dit alsnog gemarkeerd
  worden:
  §Select.§

  Huidig item wordt gemarkeerd.

  Als een gemarkeerd item is geselecteerd, kan deze markering worden
  opgeheven:
  §Deselect§ Markering voor het huidige item opheffen.
  Overige markeringsfuncties:
  Alles
  markeren

  Alle items markeren.

  Alle mark.
  oph.

  De markering van alle
  gemarkeerde items
  opheffen.

  Wis gemark. Alle gemarkeerde items
  worden gewist.

  17

  Snelkeuze van menuopties
  Alle menufuncties zijn intern
  genummerd. Door het opeenvolgend invoeren van deze nummers
  kan een functie direct worden geselecteerd.
  Bijvoorbeeld om een nieuw SMSbericht op te stellen (vanuit de
  stand-by-stand):

  C
  5
  1
  1

  Indrukken om het hoofdmenu weer te geven. Vervolgens
  voor Berichten, dan
  voor Nieuwe maken, dan
  voor SMS indrukken.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Standaardfuncties • Page 19

  left page (18) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  Beveiliging

  Beveiliging
  De telefoon en SIM-kaart worden
  door verschillende geheime codes
  beveiligd tegen misbruik.
  Bewaar deze codes op een veilige en
  vaste plaats waar u ze altijd kunt terugvinden.

  Codes
  PINcode

  Beveiligt uw SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).

  PIN2code

  Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en
  voor extra functies van speciale
  SIM-kaarten.

  PUKcode
  PUK2code

  Sleutelcode. Hiermee wordt de
  blokkering opgeheven van SIMkaarten die na invoer van een
  onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.

  Toestel- Beveiligt uw telefoon. Deze
  code
  code dient u bij de eerste beveiligingsinstelling zelf vast te leggen.

  C ¢T¢Beveiliging¢Codes
  ¢Functie selecteren.

  PIN-gebruik
  Direct na het inschakelen vraagt het
  toestel meestal om de PIN-code.
  U kunt deze controle uitschakelen,
  maar riskeert dan wel dat ook onbevoegden het toestel kunnen gebruiken. Bij sommige providers kunt u
  deze beveiliging niet uitschakelen.
  §Selectie§

  Indrukken.

  J

  PIN-code invoeren.

  C

  Invoer bevestigen.

  §Wijzigen§ Indrukken.

  C

  Bevestigen.

  PIN wijzigen
  U kunt de PIN-code wijzigen in een
  getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter
  kunt onthouden.

  J

  Huidige PIN-code
  invoeren.

  C

  Indrukken.

  J, C

  Nieuwe PIN-code invoeren.

  J, C

  Nieuwe PIN-code herhalen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  18 • Page 20

  left page (19) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  C ¢T¢Beveiliging¢Codes

  Inschakelbeveiliging

  PIN2 wijzigen

  Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (pag. 18), wordt bij het
  inschakelen van het toestel een
  bevestiging vereist.

  ¢Functie selecteren.

  (Wordt alleen weergegeven als PIN2
  beschikbaar is). Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

  Tel.code wijz.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Startup.fm

  (Toestelcode wijzigen)
  De toestelcode (een getal van 4 tot
  8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor
  de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijvoorbeeld Directe oproep, pag. 28).
  Deze code geldt dan voortaan voor
  alle beveiligde functies.
  Wanneer driemaal achter elkaar een
  onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier
  gebruik van maken geblokkeerd.
  Neem dan contact op met de klantenservice van Siemens (pag. 123).

  Blokkering van de SIMkaart opheffen
  Als driemaal achter elkaar een
  onjuiste PIN-code is ingevoerd,
  wordt de SIM-kaart geblokkeerd.
  Voer dan volgens de instructies de
  PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw
  SIM-kaart hoort en door uw provider
  is verstrekt. Neem contact op met
  uw provider als u de PUK-code
  (MASTER PIN) kwijt bent.

  19

  Dit voorkomt dat u het toestel per
  ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld
  wanneer u de telefoon in uw jaszak
  draagt of als u zich in een vliegtuig
  bevindt.

  B
  C

  Lang indrukken.
  Indrukken. De telefoon
  wordt ingeschakeld.

  §Annulern§ Indrukken of niets doen.
  De inschakelprocedure
  wordt afgebroken.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Beveiliging • Page 21

  left page (20) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:23)

  Tekstinvoer

  Tekstinvoer
  Tekstinvoer zonder T9
  Druk meerdere keren op de cijfertoetsen tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een
  korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:

  2

  ]

  F
  #

  Lang indrukken:
  invoermenu openen.
  Een of meerdere keren
  indrukken:

  0

  Eenmaal kort indrukken
  voor de letter a, tweemaal
  voor de b enzovoort.
  Lang indrukken voor de
  cijfers.

  Ä, ä, 1–9

  Kort indrukken: speciale
  tekens worden weergegeven.

  *

  Letters met trema’s en
  getallen verschijnen ná de
  betreffende letter.
  Kort indrukken om het
  teken vóór de cursor te
  wissen, lang indrukken
  om het hele woord te wissen.
  Cursor verplaatsen (vooruit/terug).
  Kort indrukken: schakelen
  tussen abc, Abc, T9abc,
  T9Abc, T9ABC, 123. Statusweergave op de bovenste
  regel van het display.
  Lang indrukken: alle invoervarianten worden weergegeven.

  .,?!’"0+-()@/:_
  Lang indrukken: 0 invoeren.
  Spaties invoeren. Tweemaal indrukken = regel
  afbreken.

  1

  Speciale tekens
  Kort indrukken. De
  tekenreekstabel wordt
  weergegeven:

  *
  1)

  ¿

  ¡

  _

  ;

  !

  ?

  ,

  .

  +

  -

  "  :

  (

  )

  /

  *

  ¤ ¥ $ £ € & #
  {

  \ @

  [

  ]

  } % ~ < = >

  |

  ^ § Γ ∆ Θ Λ Ξ Π

  Σ Φ Ψ Ω
  1) Regelafbreking

  I, F
  C

  Teken selecteren.
  Bevestigen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Text.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  20 • Page 22

  left page (21) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:23)

  Invoermenu
  Bij de tekstinvoer:

  *

  Lang indrukken. Het
  invoermenu verschijnt:
  Tekstformaat (alleen SMS)
  Invoertaal
  Selecteren
  Kopiëren/Invoegen

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Text.fm

  Tekstinvoer met T9
  T9 „raadt“ uit een reeks toetsaanslagen het juiste woord door de ingevoerde reeks te vergelijken met een
  uitgebreid woordenboek.

  T9 in-/uitschakelen
  §Opties§
  Tekstinvoer

  Tekstmenu openen.
  Selecteren.

  T9-voorkeur
  Selecteren.
  §Wijzigen§ T9 inschakelen.

  Invoertaal selecteren
  Schakel over naar de taal waarin u de
  tekst wilt invoeren.
  §Opties§
  Tekstinvoer

  Tekstmenu openen.
  Selecteren.

  21

  Invoertaal Selecteren.
  §Selectie§

  Bevestigen, de nieuwe
  taal wordt ingesteld.
  Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan
  het T9-pictogram.

  Schrijven met T9
  Wat u op het display ziet, verandert
  tijdens het invoerproces.
  Voer een woord daarom volledig in,
  zonder op het display te letten.
  Druk nu slechts één keer op de toetsen met de betreffende letters, bijvoorbeeld voor het woord „hotel“:
  Kort indrukken voor Abc
  # en
  vervolgens
  46835
  woord wordt afgeslo1 Een
  ten met een spatie.
  T9

  Voer geen speciale tekens in zoals
  een „ë”, maar standaardtekens zoals
  bijvoorbeeld “e”; T9 doet de rest.
  T9® Text Input is licensed under one or more
  of the following:
  U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,
  5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
  Canadian Pat. No. 1,331,057;
  United Kingdom Pat. No. 2238414B;
  Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
  Republic of Singapore Pat. No. 51383;
  Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
  DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
  and additional patents are pending worldwide.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Tekstinvoer • Page 23

  left page (22) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:23)

  Tekstinvoer

  Woordsuggesties van T9
  Als het woordenboek voor een reeks
  toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt
  het meest aannemelijke woord. Als
  dit niet het woord is dat u zoekt, dan
  is wellicht de volgende suggestie
  van T9 correct.
  Het woord moet §gemarkeerd§ zijn.
  Vervolgens

  ^

  ^

  indrukken. Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander
  woord. Als ook dit niet het
  woord is dat u zoekt, dient
  u opnieuw
  indrukken. Herhalen totdat het juiste woord weergegeven wordt.

  Als het gewenste woord niet in de
  woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.
  Ga als volgt te werk om een woord
  aan het woordenboek toe te voegen:
  §Leren§

  Selecteren.

  De laatste suggestie wordt gewist en
  het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met
  §Opslaan§ voegt u het automatisch toe
  aan het woordenboek.

  Woord corrigeren

  F
  ^
  ]

  Per woord naar links/
  rechts gaan tot het
  gewenste woord
  §gemarkeerd§ is.
  Opnieuw bladeren binnen
  de woordsuggesties
  van T9.
  De letter links van de cursor wordt gewist en er
  wordt mogelijk een nieuw
  woord weergegeven!

  Meer informatie
  Binnen een „T9-woord“ kan niets worden
  gewijzigd zonder eerst de T9-status op te
  heffen. Vaak kunt u het woord beter
  opnieuw invoeren.
  Een punt plaatsen. Het woord
  wordt beëindigd als een spatie volgt. In het woord staat de
  punt voor een apostrof/koppelteken:
  bijvoorbeeld §auto.s§ = auto’s.
  Het woord eindigt als u de cursor naar rechts verplaatst.
  Kort indrukken: schakelen
  tussen: abc, Abc, T9abc,
  T9Abc, 123. Statusweergave
  op de bovenste regel van het
  display.
  Lang indrukken: alle invoervarianten worden weergegeven.
  Kort indrukken: selectie van
  speciale tekens (pag. 20).
  Lang indrukken: het invoermenu openen (pag. 21).

  0

  E

  #

  *

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Text.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  22 • Page 24

  left page (23) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:23)

  Tekstmodulen
  Er kunnen tekstmodulen in de telefoon worden opgeslagen, waarmee
  u uw berichten kunt aanvullen (SMS,
  MMS, e-mail).

  Tekstmodule opstellen
  ¢M¢Tekstmodulen

  J

  Berichttekst (SMS, MMS,
  e-mail) schrijven.

  §Opties§

  Tekstmenu openen.

  §Invoegen§ Selecteren.

  §Opties§

  Nieuwe tekst selecteren.

  J

  Tekst schrijven.

  §Selectie§

  §Opties§
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Text.fm

  Tekstmodule gebruiken

  I
  I

  C

  C

  Menu openen en Opslaan
  selecteren. Neem de
  bestaande naam over of
  wijs een nieuwe naam
  toe.
  Opslaan.

  23

  C

  Tekstmodulen selecteren.
  Tekstmodule uit de lijst
  selecteren.
  Bevestigen. De tekstmodule wordt weergegeven.
  Bevestigen. De tekstmodule wordt rechts van de
  cursor in de tekst ingevoegd.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Tekstinvoer • Page 25

  left page (24) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:38)

  Telefoneren

  Telefoneren
  Nummer kiezen met de
  cijfertoetsen
  Het toestel moet aan staan (standby-stand).

  J

  Met de joystick.

  I

  Kort indrukken om
  het laatste teken te verwijderen, lang indrukken
  om het hele telefoonnummer te verwijderen.

  Wanneer u in de auto een handsfreeset gebruikt, heeft het ingestelde
  handsfree-volume geen invloed op
  de volume-instelling van de telefoon.

  Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven
  telefoonnummer wordt
  gekozen.

  Gesprek beëindigen

  B

  Het volume kan alleen tijdens een
  gesprek worden geregeld.

  Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer/landnummer).

  ]

  A

  Volume instellen

  Eindetoets kort indrukken.
  Druk ook op deze toets
  wanneer uw gesprekspartner de verbinding als
  eerste heeft verbroken.

  Of

  kl

  Met de navigatietoets.

  Nummerherhaling
  Het laatstgekozen telefoonnummer
  opnieuw kiezen:

  A

  Verbindingstoets twee keer
  indrukken.

  Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:

  A
  I
  A

  Verbindingstoets één keer
  indrukken.
  In de lijst het telefoonnummer selecteren, en
  dan om te kiezen op ...
  ... drukken.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Phone.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  24 • Page 26

  left page (25) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:38)

  Als de verbinding bezet is
  Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is,
  heeft u de volgende mogelijkheden
  (afhankelijk van uw provider). Door
  een inkomende oproep of door een
  telefoontoets in te drukken worden
  deze functies onderbroken.
  Ofwel

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Phone.fm

  Automatische nummerherhaling
  §AutoHerh§ Het telefoonnummer
  wordt automatisch tienmaal met oplopende tussentijden gekozen. Beëindigen met:

  B Einde-toets.
  Of

  Terugbellen

  b

  §Terugbellen§
  Zodra de bezette verbinding weer vrij is, hoort u
  de beltoon. Met de verbindingstoets kiest u het
  telefoonnummer.

  Meer informatie
  Weergegeven telefoonnumÐ
  mer opslaan in het telefoonboek/adresboek.
  §Handsfr.§ Handsfree inschakelen (weergave via de luidspreker).
  Lang indrukken om de microfoon uit te schakelen.

  *

  Landnummers
  Lang indrukken tot het teken
  „+“ verschijnt.
  §Land§
  Indrukken en het land selecteren.

  0

  Nummergeheugen
  U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren. Uw gesprekspartner
  hoort deze invoer. U kunt dit telefoonnummer na het verbreken van de verbinding
  opslaan of bellen.

  Oproep aannemen
  Het toestel moet aan staan (standby-stand). Een inkomende oproep
  onderbreekt elk ander gebruik van
  de telefoon.

  C

  Na vijftien minuten herinnert een signaaltoon u
  eraan dat u het weergegeven telefoonnummer
  opnieuw dient te bellen.

  Indrukken.
  Of

  Herinnering
  §Prompt§

  25

  A

  Indrukken.

  Een door het netwerk overgebracht
  telefoonnummer en de bijbehorende naam (eventueel met afbeelding) wordt weergegeven, als dit
  nummer in het telefoonboek/adresboek is ingevoerd (pag. 33).

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Telefoneren • Page 27

  left page (26) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:38)

  Telefoneren

  Oproep weigeren
  §Afwijzen§ Indrukken.
  Of

  B

  Kort indrukken.

  Let op
  Neem de oproep aan vóórdat u de telefoon
  bij het oor houdt. Zo voorkomt u schade
  aan het gehoor door luide beltonen.
  Meer informatie
  Lang indrukken om de beltoon en het trilsignaal uit te
  schakelen.
  Gemiste oproepen weergeven.

  Wisselen tussen twee
  gesprekken
  Een tweede verbinding tot stand
  brengen
  U kunt tijdens een gesprek een
  nieuwe telefoonverbinding tot stand
  brengen.

  C
  In wacht

  *
  Â

  Handsfree
  U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval wordt het geluid
  via de luidspreker weergegeven.
  §Handsfr.§ Handsfree inschakelen.

  C
  I/kl

  Inschakelen.
  Het volume regelen met
  de joystick of de navigatietoets.

  §Handsfr.§ Uitschakelen.
  Let op
  Schakel „handsfree“ altijd uit voordat u de
  telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u
  schade aan het gehoor.

  J

  Gespreksmenu openen.
  Het huidige gesprek
  wordt in de wachtstand
  gezet.
  Kies nu een nieuw telefoonnummer of

  C Open het gespreksmenu, kies Standaardboek
  en selecteer vervolgens
  het telefoonnummer.
  Zodra die verbinding tot stand is
  gebracht:
  §Wisselen§ Tussen gesprekken schakelen.

  Oproep tijdens een gesprek
  Mogelijk dient u zich voor deze functie bij uw provider te laten registreren en de telefoon hiervoor in te stellen (pag. 83). Als tijdens een gesprek
  wordt gebeld, hoort u de “wisselgesprektoon”. U heeft dan de volgende
  mogelijkheden:

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Phone.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  26 • Page 28

  left page (27) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:38)

  • de nieuwe oproep eveneens aannemen (zonder het eerste gesprek te
  beëindigen)
  §Wisselen§ De nieuwe oproep aannemen en het huidige
  gesprek in de wachtstand
  zetten.
  Voer dezelfde handelingen uit als
  hiervóór worden beschreven om te
  wisselen tussen beide gesprekken.
  • De nieuwe oproep weigeren
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Phone.fm

  §Afwijzen§ Indrukken.

  Conferentie
  U kunt achtereenvolgend maximaal
  vijf deelnemers bellen en deze vervolgens verbinden met een conferentie. Wellicht worden niet alle
  beschreven functies ondersteund
  door de provider of moeten ze apart
  vrijgegeven worden.
  Er is al een verbinding tot stand
  gebracht:

  C

  Of
  §Omleidng§ Het nieuwe gesprek
  wordt doorgeschakeld
  naar bijvoorbeeld de voicemail.
  • het huidige gesprek beëindigen en de
  nieuwe oproep aannemen

  B
  C

  Gesprek(ken) beëindigen

  B

  J

  C

  Het actieve gesprek
  beëindigen.
  De nieuwe oproep aannemen.

  Eindetoets indrukken.

  Nadat Terug naar gesprek in wacht?
  wordt weergegeven, kunt u het volgende doen:
  §Ja§

  Het gesprek in de wachtstand overnemen.

  §Nee§

  Ook het tweede gesprek
  beëindigen.

  27

  Gespreksmenu openen en
  In wacht selecteren. De
  huidige verbinding wordt
  in de wachtstand gezet.
  Kies nu een nieuw telefoonnummer. Zodra de
  nieuwe verbinding tot
  stand is gebracht ...
  ... Gespreksmenu openen
  en Conferentie selecteren.
  Het gesprek in de wachtstand wordt nu met de
  conferentie verbonden.

  Deze procedure herhalen tot alle
  gesprekspartners (maximaal vijf
  deelnemers) met elkaar zijn verbonden.

  Beëindigen

  B

  Met de eindetoets worden alle gesprekken van
  de conferentie beëindigd.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Telefoneren • Page 29

  left page (28) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:38)

  Telefoneren

  Gespreksopties
  De volgende functies zijn uitsluitend
  beschikbaar tijdens een gesprek:

  C

  Oorspronkelijke oproep
  verbinden met een tweede
  oproep. Voor u zijn beide
  gesprekken daarmee
  beëindigd.

  Hoofdmenu

  Toegang tot het hoofdmenu.

  Indrukken.

  In wacht

  Huidige verbinding in de
  wachtstand zetten.

  Microfoon
  aan

  Als de microfoon is uitgeschakeld kan de gesprekspartner u niet horen.
  Ook: * Lang indrukken.

  Handsfree

  Weergave via de luidspreker.

  Volume

  Luidsprekervolume instellen.

  Standaardboek

  Telefoonboek/adresboek
  weergeven.

  Conferentie

  (pag. 27)

  Tijd/kosten

  De tot op dit moment verstreken gesprekstijd en
  (indien ingesteld)
  gemaakte kosten tijdens
  de verbinding weergeven
  (pag. 40).

  DTMF
  zenden

  Oproepomleiding =

  Stuurcodes (cijfers) invoeren, bijvoorbeeld om een
  antwoordapparaat op
  afstand te bedienen.

  Gespreksta- Overzicht van alle wachtus
  tende en actieve gesprekken (bijvoorbeeld deelnemers aan een conferentie).

  Directe oproep
  Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts één telefoonnummer (naast het alarmnummer) worden gekozen.

  Inschakelen
  ¢T¢Beveiliging
  ¢Directe oproep

  C
  C

  Bevestig de selectie.

  J

  Toestelcode invoeren.

  Bij het allereerste gebruik dient u
  een toestelcode (4 tot 8 cijfers) vast
  te leggen en in te voeren.

  C

  Bevestig de selectie.

  Onthoud de code (pag. 18)!
  Telefoonnummer uit het
  telefoonboek/adresboek
  selecteren of invoeren.

  Ï/J

  C

  Bevestigen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Phone.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  28 • Page 30

  left page (29) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:38)

  Toepassen
  §Carola§

  Om dit nummer te kiezen
  (bijvoorbeeld het nummer van „Carola”) drukt u
  lang op de rechterdisplaytoets.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Phone.fm

  Uitschakelen

  #

  Lang indrukken.

  J

  Toestelcode invoeren.

  C

  Invoer bevestigen.

  Telefoonboek/adresboek
  gebruiken
  U kunt telefoonnummers en stuurcodes (DTMF-tonen) als een normaal
  item in het telefoonboek/adresboek
  opslaan.

  J

  0

  Stuurcodes (DTMF)
  Om bijvoorbeeld uw antwoordapparaat op afstand te kunnen afluisteren
  toetst u stuurcodes (cijfers) in tijdens
  een geopende verbinding. Deze
  reeks cijfers wordt dan rechtstreeks
  in de vorm van DTMF-tonen (stuurcodes) doorgegeven.

  C

  Gespreksmenu openen.

  DTMF zenden
  Selecteren.

  29

  J

  0

  Telefoonnummer
  invoeren.
  Zo lang indrukken tot een
  „+“-teken op het display
  verschijnt (pauze voor het
  tot stand brengen van de
  verbinding).
  Voer de DTMF-tonen
  (cijfers) in.
  Voeg eventueel nog een
  pauze van drie seconden
  in voor een correcte verwerking bij de ontvanger.

  J

  Een naam invoeren.

  §Opslaan§

  Item opslaan.

  U kunt ook stuurcodes (cijfers)
  opslaan en ze dan tijdens het
  gesprek verzenden.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Telefoneren • Page 31

  left page (30) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:39)

  Mijn telefoon

  Mijn telefoon
  Stel de telefoon in de volgende
  gedeelten naar wens in:
  Beltonen (pag. 81)
  Wijs speciale beltonen toe aan groepen bellers of gebeurtenissen.
  Afbeeldingen (pag. 115)
  Wijs eigen afbeeldingen of foto’s toe
  aan uw adresboek-items.
  Animaties (pag. 80)
  Kies een in-/uitschakelanimatie en
  een eigen welkomsttekst.
  Thema’s (pag. 78)
  Laad een geheel nieuwe grafische
  weergave in uw telefoon.
  Screensaver (pag. 79)
  Selecteer een analoge of digitale
  klok of kies een eigen afbeelding.
  (Provider)logo (pag. 79)
  Selecteer een eigen afbeelding
  (weergave in de stand-by-stand).
  Achtergrond (pag. 79)
  Selecteer uw permanente displayachtergrond.
  Kleurenschema (pag. 79)
  Selecteer een kleurenschema voor
  het bedieningssysteem.
  Toepassingen (pag. 74)
  Laad uw eigen toepassingen van
  internet.

  Wáár kan ik wát vinden?
  Extra beltonen, logo’s, animaties en
  Java-toepassingen zijn verkrijgbaar
  bij uw provider of direct bij Siemens.

  Portal van netwerkprovider
  Afhankelijk van de netwerkprovider
  treft u in de telefoon directe koppelingen aan naar de portal van de provider via menuopties of favoriete
  URL’s. Raadpleeg uw provider voor
  meer informatie over deze diensten.

  Siemens Mobile Portal
  Extra beltonen, logo’s, animaties,
  screensavers en toepassingen vindt
  u op internet, op
  www.siemens-mobile.com/city
  of download deze rechtstreeks via
  internet:
  wap.siemens-mobile.com
  Hier treft u ook een dienst aan voor
  het opslaan van de objecten en een
  lijst van landen waarin de diensten
  beschikbaar zijn.

  Mijn menu
  Stel uw eigen menu (pag. 99) samen
  met de meest gebruikte functies,
  telefoonnummers of internetpagina’s.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MyPhone.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  30 • Page 32

  left page (31) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:25)

  Standaardboek
  C ¢L¢Functie selecteren.
  Itemweergave
  De items uit het standaardboek
  (adresboek of telefoonboek) worden
  weergegeven.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Pref_Book.fm

  J /I

  Een naam selecteren door
  de beginletter in te voeren en/of te bladeren.

  31

  Telefoonboek
  Het telefoonboek bevindt zich op de
  SIM-kaart. U kunt slechts één telefoonnummer per item invoeren. Het
  telefoonboek op de SIM-kaart kan
  eenvoudig naar een andere telefoon
  worden gekopieerd.

  Visitekaartje

  Adresboek (zie ook pag. 32)

  Maak uw eigen visitekaartje en verzendt dit naar een andere mobiele
  telefoon. Als er nog geen visitekaartje is gemaakt, wordt direct
  gevraagd of u dit wilt invoeren.

  Telefoonboek (zie ook pag. 36)

  H

  Ga van veld naar veld en
  vul ze een voor een in.

  Standaardboek

  §Opslaan§

  Indrukken.

  U kunt de lijst instellen die u bij voorkeur wilt gebruiken.

  Meer informatie
  De inhoud van het visitekaartje voldoet aan
  de internationale norm (vCard).
  Telefoonnummers uit het
  Ï
  adresboek/telefoonboek
  kopiëren.

  Nieuw item?
  Een nieuw item invoeren.

  U opent het gekozen standaardboek
  in de stand-by-stand met de joystick.

  H

  Telefoonboek of adresboek openen.

  Adresboek
  In het adresboek kunnen voor elk
  item veel gegevens worden (bijvoorbeeld Verjaardag:, Afbeelding:, Inst.
  Message) worden gebruikt.

  Groepen
  Zie pag. 35.

  <Infonummers>
  Zie pag. 38.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Standaardboek • Page 33

  left page (32) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Adresboek

  Adresboek
  In het adresboek kunnen maximaal
  duizend items met verschillende
  telefoon- en faxnummers en andere
  adresgegevens worden opgeslagen.
  Deze items worden apart van het
  telefoonboek in het toestelgeheugen beheerd. U kunt een beperkt
  aantal gegevens (telefoonnummer
  en naam) uitwisselen tussen het
  adresboek en het telefoonboek op
  de SIM-kaart.

  Mogelijke invoervelden

  Nieuw item?

  E-mail 2:

  Het adresboek is als standaardboek
  ingesteld:

  H
  C
  I
  J

  Open het adresboek
  (in destand-by-stand).
  De invoervelden worden
  weergeven.
  Selecteer de gewenste
  invoervelden.
  Vul de invoervelden in.
  Het maximale aantal
  tekens verschijnt boven in
  het display.
  Er moet in ieder geval een
  naam worden ingevoerd.
  Voer een telefoonnummer altijd in met het netnummer.

  Achternaam:

  URL:

  Voornaam:

  Inst. Message >>

  Telefoonnummer: Groep:
  Telefoon werk:

  Bedrijf:

  Telefoon mobiel:

  Adres: >>

  Fax:

  Verjaardag: >>

  Fax 2:

  Afbeelding:

  E-mailadres:
  Alle velden

  Aanvullende informatie
  Groep:
  Toewijzing aan een groep
  (pag. 35).
  Adres:

  Uitbreiden voor het invoeren van het volledige
  adres:
  Straat:, Postcode:, Plaats:,
  Land:

  Comm.service
  Gegevens, wanneer het
  item als contact bij het
  chatten wordt gebruikt
  (pag. 63):
  Nickname:, Gebruikers-ID
  WV:, ICQ-nummer:, AIMnaam:

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Adressbook.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  32 • Page 34

  left page (33) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Verjaardag:

  Na het inschakelen wordt
  de geboortedatum ingevoerd.
  Herinnering: De telefoon
  herinnert u één dag vóór
  de verjaardag aan de
  ingevoerde tijd.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Adressbook.fm

  Afbeelding:

  Wijs een afbeelding toe
  aan een item. Deze
  afbeelding wordt dan
  weergegeven wanneer u
  door een van de bijbehorende contacten wordt
  gebeld.

  Alle velden/Kleinere velden
  Weergave van het aantal
  invoervelden.
  §Opslaan§

  Het item opslaan.

  Meer informatie
  naar het telefoonboek
  Î Tijdelijk
  schakelen.
  Synchroniseren
  Met Mobile Phone Manager (pag. 117)
  kunt u uw adresboek synchroniseren met
  Outlook®, Lotus Notes™ en andere Siemens-toestellen.
  Met Remote synch. kunt u uw telefoon
  met een via internet bereikbare organiser
  synchroniseren (zie ook pag. 112).

  33

  Item weergeven/zoeken

  H
  J /I

  C

  Open het adresboek
  (in de stand-by-stand).
  Een naam selecteren door
  de beginletter in te voeren en/of te bladeren.
  Weergeven.

  Weergaveopties
  §Opties§

  Het optiemenu biedt uitsluitend de functies voor
  het invoerveld dat op dat
  moment is geselecteerd.

  Naar ...

  Huidige item of gemarkeerde
  items toewijzen aan een
  groep.

  Lezen

  Een toegewezen afbeelding
  weergeven.

  Naar SIM
  kop.

  Naam en één telefoonnummer kopiëren naar de SIMkaart (het telefoonboek).

  Nieuwe
  SMS,
  Nieuwe
  MMS,
  Nieuwe
  e-mail

  Een bericht opstellen met het
  geselecteerde item.

  Browser

  Browser starten en URL
  opvragen.

  Inst.
  Message

  Chatsessie beginnen met het
  geselecteerde item (pag. 63).

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Adresboek • Page 35

  left page (34) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Adresboek

  Item wijzigen

  Adresboekopties

  §Bewerk.§

  Indrukken.

  Afhankelijk van de huidige situatie
  worden diverse functies aangeboden. Ze kunnen zowel voor het huidige item als voor verschillende
  gemarkeerde items worden
  gebruikt:

  I

  Invoerveld selecteren.

  §Opties§

  §Bewerk.§

  Item openen.

  Naar ...

  J

  Wijzigingen aanbrengen.

  Huidige of gemarkeerde
  items toewijzen aan een
  groep.

  §Opslaan§

  Opslaan.

  Naar SIM
  kop.

  Naam en telefoonnummer
  kopiëren naar de SIM-kaart
  (het telefoonboek).

  Filter

  Er worden alleen items
  weergegeven die aan de filtercriteria voldoen.

  Importeren

  Ontvangstgereedheid via
  IrDA (pag. 88) of SMS
  (pag. 45) voor een telefoonboek-item tot stand
  brengen.

  Sorteren

  Sorteercriterium instellen
  voor de indeling van adresboek-items.

  Zoeken

  Zoekterm invoeren.

  H
  I

  Open het adresboek
  (in de stand-by-stand).
  Zoek het gewenste
  item.

  Telefoonnummer uit item
  bellen

  H
  J /I

  A

  Open het adresboek
  (in de stand-by-stand).
  Selecteer een naam door
  de beginletter in te voeren en/of te bladeren.
  Het nummer uit het item
  wordt gekozen.

  Als in een adresboek-item verschillende telefoonnummers zijn opgeslagen, dan kunt u uit deze nummers
  kiezen:

  I
  A

  Telefoonnummer selecteren.
  Het nummer uit het item
  wordt gekozen.

  Menu openen.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Adressbook.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  34 • Page 36

  left page (35) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Groepen

  Beltoon voor groep

  In de telefoon zijn vooraf negen
  groepen ingevoerd, waarin u uw
  adresboek-items overzichtelijk kunt
  indelen. U kunt zeven groepen een
  andere naam geven.

  Wijs aan een groep een speciale beltoon toe die u te horen krijgt als u
  door een lid van die groep wordt
  gebeld.

  H
  <Groepen>
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Adressbook.fm

  35

  I
  C

  Open het adresboek
  (in de stand-by-stand).
  Selecteren (achter de
  groepsnaam staat het
  aantal items).

  C ¢T¢Beltonen
  ¢Groepsgespr.

  I
  C

  Groep selecteren.
  Items weergeven in een
  lijst om ze te bekijken of
  te bewerken.

  Groepsmenu
  §Opties§

  Menu openen.

  Grpnaam
  wijz.

  Naam van de groep wijzigen.

  Groepssymbool

  Een pictogram toewijzen aan
  een groep, dat op het display
  verschijnt als een van de
  groepsleden u belt.

  Meer informatie
  Geen groep: Bevat alle adresboek-items
  die niet bij een groep horen (naam kan niet
  worden gewijzigd).
  Ontvangen: Bevat adresboek-items die via
  IrDA (pag. 88), Bluetooth (pag. 89) of SMS
  (pag. 45) zijn ontvangen (naam kan niet
  worden gewijzigd).

  Groep selecteren.
  Bevestigen. Een al ingestelde beltoon klinkt of de
  keuzelijst met beltonen
  wordt weergegeven.

  I Indien nodig beltoon
  selecteren.

  C

  Bevestigen.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Adresboek • Page 37

  left page (36) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Telefoonboek

  Telefoonboek
  De items in het telefoonboek (op de
  SIM-kaart) worden apart beheerd
  van die in het adresboek. U kunt een
  beperkt aantal gegevens (telefoonnummer en naam) uitwisselen tussen het adresboek en het telefoonboek.

  Groep:
  Standaardinstelling Geen groep
  Belangrijke telefoonnummers kunnen in een groep (VIP) worden
  samengevoegd. Deze groep is onafhankelijk van groepen in het adresboek.

  Nieuw item?

  Locatie:
  Standaardinstelling SIM
  Op speciale SIM-kaarten kunnen
  telefoonnummers in een beveiligd
  gebied (SIM beveiligd) worden opgeslagen (PIN2-code vereist).

  Het telefoonboek is als standaardboek ingesteld:

  H
  H
  C
  I
  J

  Open het telefoonboek
  (in de stand-by-stand).
  <Nieuw item> selecteren.
  De invoervelden worden
  weergeven.
  Selecteer de invoervelden.
  Vul de invoervelden in.
  Het maximale aantal
  tekens verschijnt boven in
  het display.

  Telefoonnummer:
  Voer een telefoonnummer altijd in
  met het netnummer. Een item zonder telefoonnummer wordt niet
  opgeslagen.
  Naam:
  Voor- en/of achternaam invoeren.

  Itemnummer:
  Aan elk telefoonnummer dat nieuw
  in het telefoonboek wordt opgenomen, wordt automatisch een itemnummer toegewezen. Aan de hand
  hiervan kan het telefoonnummer
  worden gekozen.
  §Opslaan§

  Indrukken om een nieuw
  item op te slaan.

  Meer informatie
  Tijdelijk naar het adresboek
  schakelen.
  §Land§ Landnummer ......................pag. 25
  Functies voor Tekstinvoer .............pag. 20

  Î

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Phonebook.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  36 • Page 38

  left page (37) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Bellen (item zoeken)

  H
  J /I

  A

  Telefoonboek openen.
  Een naam selecteren door
  de beginletter in te voeren en/of te bladeren.
  Het telefoonnummer
  wordt gekozen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Phonebook.fm

  Met het itemnummer bellen
  Aan elk telefoonnummer wordt bij
  invoer in het telefoonboek automatisch een itemnummer toegewezen.

  J

  #
  A

  Vermeldingsnummers
  invoeren.
  Indrukken.
  Indrukken.

  Item wijzigen

  I

  Item in het telefoonboek
  selecteren.

  §Bewerk.§

  Indrukken.

  I

  Het gewenste invoerveld
  selecteren.

  J

  Wijziging aanbrengen.

  §Opslaan§

  Indrukken.

  37

  Telefoonboekopties
  Afhankelijk van de huidige situatie
  zijn de volgende functies beschikbaar.
  §Opties§

  Menu openen.

  Kopie naar 9

  Gemarkeerde items
  naar het adresboek
  kopiëren.

  Alles kop. 9

  Alle items naar het
  adresboek kopiëren.

  Alles wissen

  Het hele telefoonboek
  wordt gewist (beveiligd
  met PIN-code).

  Importeren

  Ontvangstgereedheid
  via IrDA (pag. 88) of
  SMS (pag. 45) voor een
  telefoonboek-item tot
  stand brengen.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Telefoonboek • Page 39

  left page (38) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Telefoonboek

  <Overige boeken>

  H

  <Service-nrs.>/<Infonummers>

  Open het telefoonboek
  (in de stand-by-stand).

  <Overige boeken>
  Selecteren.

  <Eigen nummers>
  Invoer van „eigen“ nummers in het
  telefoonboek (bijvoorbeeld faxnummers) ter informatie. Deze telefoonnummers kunnen gewijzigd, gewist
  en als SMS-bericht verzonden worden.

  Er zijn wellicht telefoonnummers in
  het telefoonboek opgeslagen, die
  door uw provider ter beschikking zijn
  gesteld. Daarmee kunt u lokale of
  interregionale informatiediensten
  bellen of gebruikmaken van de diensten van uw provider.
  Telefoonnummers aanvullen in het
  telefoonboek
  Bij het invoeren van een telefoonnummer
  in het telefoonboek kunt u cijfers ook vervangen door een vraagteken „?“:
  Lang indrukken.

  <VIP-nummers>

  *

  Weergave van de telefoonnummers
  die zijn opgeslagen in de groep VIP.

  Deze tijdelijke aanduidingen moeten vóór
  het kiezen worden aangevuld (bijvoorbeeld
  het tweede telefoonnummer in een telefooncentrale).
  Selecteer het telefoonnummer dat u wilt
  kiezen in het telefoonboek:

  <SIM-telefoonb.>
  Items die in het telefoonboek op de
  SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen
  ook in een andere mobiele telefoon
  worden gebruikt.

  <Beveiligde SIM>

  b

  Op speciale SIM-kaarten kunnen
  telefoonnummers in een beveiligd
  gebied worden opgeslagen. Bewerking van deze nummers vereist dan
  de PIN 2-code.

  A

  Indrukken.

  J

  „?“ vervangen door cijfers.

  A

  Het telefoonnummer wordt
  gekozen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Phonebook.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  38 • Page 40

  left page (39) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  39

  Gesprekslijst
  Het telefoonnummer van een beller
  wordt weergegeven als
  • hij de functie Anoniem bellen heeft
  uitgeschakeld en
  • het netwerk NummerWeergave
  ondersteunt.

  Gemiste opr.
  b
  Van oproepen die u niet heeft aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug
  kunt bellen.

  Â

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Records.fm

  Eventueel wordt ook de naam van de
  beller weergegeven, als deze in het
  telefoonboek/adresboek is ingevoerd.
  De telefoon slaat de nummers op
  van de inkomende en uitgaande
  oproepen, zodat u die later gemakkelijk opnieuw kunt kiezen.

  Pictogram voor een
  gemiste oproep (in de
  stand-by-stand). Druk op
  de displaytoets onder het
  pictogram om Inbox
  (pag. 44) te openen.

  Ontvangen opr
  Alle aangenomen oproepen worden
  weergegeven in een lijst.

  C ¢P
  Oproeplijst selecteren.
  I
  C Oproeplijst openen.
  Telefoonnummer selecI
  teren.
  A Telefoonnummer kiezen.

  A

  Of
  §Lezen§

  Als een item is gemarkeerd, kunt u
  het oproeplijstenmenu openen.

  Info over het telefoonnummer laten weergeven.

  In de oproeplijsten worden maximaal vijfhonderd items opgeslagen:

  Gekozen nrs.
  Toegang tot de telefoonnummers
  die u het laatst heeft gekozen.
  Snelle toegang in de
  stand-by-stand.

  Lijst wissen
  De oproeplijsten worden gewist.

  Oproeplijstenmenu
  §Opties§

  Menu openen.

  Kopie naar 9/ Het geselecteerde teleNaar SIM kop. foonnummer kopiëren
  naar de gewenste map.
  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Gesprekslijst • Page 41

  left page (40) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Tijd/kosten

  Tijd/kosten
  Tijdens het gesprek kunt u de kosten
  en gespreksduur laten weergeven.
  U kunt een eenhedenlimiet instellen
  voor uitgaande gesprekken.

  C ¢P¢Tijd/kosten
  Selectie:

  Ltste gesprek
  Alle uitgaande
  Alle inkomende

  §Reset§

  Indrukken,

  Kosten inst.

  J

  PIN2-code invoeren.

  Bladeren binnen indicaties.

  Tegoed

  Inschakelen.

  Bereik openen.

  J

  Aantal eenheden
  invoeren.

  De geselecteerde instelling terugzetten.

  §OK§

  Bevestigen.

  Kosten inst.

  C

  (Verzoek om PIN2-code).
  Op speciale SIM-kaarten kunnen u of
  uw provider een beltegoed of
  periode instellen, waarbij alle uitgaande gesprekken op de telefoon
  worden geblokkeerd zodra dit beltegoed is verbruikt of deze periode is
  verstreken.
  §Bewerk.§

  Rest. eenheden

  I
  C

  Tegoed

  Menu openen.

  Valuta
  Gewenste valuta invoeren.

  Kosten/eenhd
  (Verzoek om PIN2-code).
  De gebruikte valuta, kosten per eenheid en tijd invoeren.

  Vervolgens het beltegoed bevestigen of de teller terugzetten. De
  weergave van prepaid-kaarten kan
  per provider verschillen.

  Autom. weerg.
  De gespreksduur en -kosten worden
  automatisch weergegeven.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_TimeCharge.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  40 • Page 42

  left page (41) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:27)

  41

  Camera
  U kunt foto’s/video’s die met de geïntegreerde camera zijn opgenomen
  meteen bekijken en bovendien
  • een foto gebruiken als wallpaper,
  logo, begin- en eindanimatie en
  screensaver.
  • de foto toewijzen aan een adresboek-item;

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Camera.fm

  • een foto/video verzenden via
  MMS of e-mail;
  • de foto opslaan in Mijn bestanden
  (pag. 115) of op de
  RS MultiMediaCard (pag. 116).

  Inschakelen

  In de rechterbovenhoek van het
  voorbeeldvenster wordt het aantal
  foto’s weergegeven dat met de
  gekozen resolutie nog kan worden
  gemaakt. Dit aantal hangt onder
  meer sterk af van het onderwerp
  (vereist geheugen).
  Onder het voorbeeldvenster wordt
  de gekozen resolutie weergegeven
  of, in de videomodus, de verbruikte
  en maximale beschikbare opnametijd voor een video-opname.

  è Camera
  ÙÚ

  ×
  24

  C ¢R
  Of

  D
  È
  É

  Start de camera in de
  stand-by-stand.
  Schakelen tussen foto
  en video-opname.

  De huidige (voorbeeld)afbeelding
  wordt weergegeven op het display.
  Op de eerste regel ziet u van links
  naar rechts het volgende:

  Ù
  Ú
  Û
  ×

  Hoogwaardig

  Éî

  Helderheid
  Zoomfactor
  Witbalans (pag. 43)
  Flitser aangesloten.

  Opties

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Camera • Page 43

  left page (42) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:27)

  Camera

  Fotomodus

  C
  C

  Foto maken.
  Voorbeeldvenster voor
  de volgende foto weergeven.

  De foto wordt onder een naam met
  de datum en tijd opgeslagen. Zie
  voor de invoer van namen Instellingen in het optiemenu.
  Instellingen vóór de opname:

  F
  I

  Helderheid instellen.
  Zoomfactor instellen.

  Resolutie
  Naast de resolutie van het voorbeeldvenster kan de opnamekwaliteit van
  het beeld op vier niveaus worden
  ingesteld. De maximale resolutie
  bedraagt 1280 × 960 beeldpunten.
  Om een eigen wallpaper te maken
  voor het display kiest u de resolutie
  Wallpaper (pag. 79).
  De betreffende resolutie kan afhankelijk van de gekozen digitale zoomfactor afnemen.

  Videomodus
  De resolutie van de videomodus
  komt overeen met het voorbeeldvenster. Er kunnen twee verschillende resoluties worden ingesteld.

  C
  C

  Video-opname starten.
  Video-opname stoppen.

  Tijdens de video-opname wordt
  rechts boven in het display een rode
  punt weergegeven.
  §Afspelen§ De video afspelen.

  Flitser (accessoires)
  Als de aangesloten flitser actief is,
  wordt deze door een pictogram op
  het display weergegeven. De flitser
  wordt, wanneer deze op de telefoon
  is aangesloten en ingeschakeld,
  voortdurend geladen. Hierdoor
  wordt de stand-by-tijd korter.

  ×

  Tijdens het laadproces
  knippert het pictogram.

  Zie het optiemenu voor instellingen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Camera.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  42 • Page 44

  left page (43) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:27)

  Cameraopties

  b

  Afhankelijk van de huidige situatie
  zijn de volgende functies beschikbaar.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Camera.fm

  §Opties§

  Menu openen.

  Instellingen

  • naam van de opname
  • resolutie
  • kleurmodus: normaal,
  sepia, grijswaarden
  • medium voor opslag:
  Mijn bestanden
  (pag. 115) of RS MultiMediaCard (pag. 116)

  Foto's

  Lijst van de foto’s weergeven.

  Andere
  video's

  Lijst van de video’s weergeven.

  Microfoon
  aan

  De microfoon in- of uitschakelen.

  Gebruik flits Keuze uit:
  Automatisch, Uit, Rodeogenred.
  Zelfonstspannr

  De opname begint ongeveer vijftien seconden na
  het starten van de timer.
  De laatste vijf seconden
  hoort u elke seconde een
  signaaltoon.

  Witbalans

  Keuze uit:
  Automatisch, Binnenshuis, Outdoor

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  43

  Meer informatie
  Te weinig geheugen vrij. Start
  de wizard Verwijderen om
  gegevens te wissen (pag. 85).
  In plaats hiervan kunnen
  gegevens ook op de RS MultiMediaCard worden opgeslagen.

  Ê

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Camera • Page 45

  left page (44) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:39)

  Inbox

  Inbox
  De gemeenschappelijke inbox geeft
  u een kort overzicht van de berichten
  die u recentelijk heeft ontvangen. Zo
  hoeft u niet alle inboxen van de verschillende soorten berichten te controleren. Alle items worden op type
  en status door een pictogram gemarkeerd. Op pag. 7 treft u een overzicht van de pictogrammen aan.
  U opent als volgt de gemeenschappelijke inbox, bijvoorbeeld bij ontvangst van een nieuw SMS-bericht:

  ç

  Druk op de displaytoets
  onder het pictogram.
  Of

  E

  in de stand-by-stand.

  In de gemeenschappelijke inbox
  treft u de volgende soorten berichten aan:

  Gelezen of geopende items worden
  na een in te stellen tijd alleen nog in
  de specifieke inboxen voor de verschillende berichten weergegeven
  (zie Instellingen in het optiemenu).

  Opties voor Inbox
  §Opties§

  Menu openen.

  Ontv. e-mail Ingestelde verbinding
  selecteren en alle e-mailberichten ontvangen.
  Instellingen Gelezen items uit de Inbox
  verwijderen:
  Dagelijks, Nooit,
  Onmiddellijk
  Als Dagelijks is gekozen,
  moet het tijdstip worden
  vastgelegd.
  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  SMS, MMS, E-mail
  Systeemberichten
  Notificatie via MMS, Gemist alarm,
  Gemiste afspr, Gemiste opr., WAP Push,
  Voice-bericht
  Gegevensobjecten
  Beltonen, Pictures en Video, kalenderitems, Notities en Visitekaartje

  C

  Als u een item opent,
  wordt de bijbehorende
  toepassing gestart.

  Meer informatie
  Van speciale servers ontvangt u mogelijk
  Wap-push-berichten. Deze kunnen informatie over de provider bevatten of belangrijke gegevens, bijvoorbeeld voor het
  instellen van een verbindingsprofiel.
  §Accept.§ Start bijvoorbeeld de automatische instelling van een
  verbindingsprofiel.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_UnifiedInbox.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  44 • Page 46

  left page (45) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:40)

  45

  SMS
  Met uw telefoon kunt u extra lange
  tekstberichten (max. 760 tekens)
  verzenden en ontvangen, die dan
  automatisch uit verschillende „normale“ SMS-berichten worden
  samengesteld (denk aan de kosten).

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_SMS.fm

  Bovendien kunt u foto’s en geluiden
  aan een SMS-bericht toevoegen.

  C

  Bevestigen. Het SMSbericht wordt ter verzending naar de berichtencentrale gestuurd en in de
  lijst Out-box opgeslagen.

  Tekstopties
  §Opties§

  Menu openen.

  Opstellen/verzenden

  Opslaan

  Ingevoerde tekst opslaan in
  de lijst met concepten.

  C ¢M¢Nieuwe maken¢SMS

  Beeld &
  Geluid

  Aan een SMS foto’s, animaties en geluiden toevoegen
  (zie hieronder).

  Tekstmodulen

  Tekstmodule invoegen
  (pag. 23).

  Formatteren

  Lettergrootte: Klein font,
  Medium font, Groot font
  Onderstrepen
  Uitlijnen: Stand.uitlijn.,
  Links, Centreren, Rechts
  Selecteren (tekst met de
  joystick markeren)

  Tekst
  wissen

  Hele tekst wissen.

  Verzend.
  met...

  SMS-profiel selecteren voor
  de verzending.

  Tekst invoeren.

  J

  Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het
  hoofdstuk „Tekstinvoer“
  (pag. 20).
  Op de bovenste regel van
  het display wordt het volgende weergegeven: status van de tekstinvoer,
  aantal benodigde SMSberichten, aantal beschikbare tekens.

  A
  Ï/J

  Verzending starten.
  Telefoonnummer uit het
  telefoonboek/adresboek
  selecteren of invoeren.
  §Groep§ Eventueel een
  groep selecteren.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  SMS • Page 47

  left page (46) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:40)

  SMS

  Beeld & Geluid
  U kunt afbeeldingen en geluiden
  met of zonder begeleidende tekst
  verzenden.
  Bedenk echter dat afbeeldingen en
  geluiden beschermd kunnen zijn
  (DRM, pag. 14).
  Het invoerveld voor tekst is geopend:
  §Opties§

  Menu openen.

  I

  Beeld & Geluid selecteren.
  Het menu bevat:
  Stand. anim.
  Stand.tonen
  Eigen animat.
  Eigen beelden
  Eigen geluid

  I
  C
  I

  Lijst selecteren.
  Bevestigen. Het eerste
  item uit het geselecteerde
  bereik verschijnt.
  Bladeren tot u het
  gewenste item heeft
  gevonden.

  Bij Stand. anim./Stand.tonen:

  C

  De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

  Bij Eigen animat./Eigen beelden/
  Eigen geluid:

  C
  C

  De selectie wordt weergegeven/afgespeeld.
  De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

  Ingevoegde afbeeldingen worden
  weergegeven, geluiden worden aangegeven door een tijdelijke aanduiding.

  Groeps-SMS
  U kunt een SMS-bericht aan een
  groep geadresseerden verzenden.
  §Opties§

  Menu openen.

  Verzenden Selecteren.
  §Groep§

  I
  C
  C

  Er verschijnt een lijst met
  de groepen.
  Groep selecteren.
  Groep openen en alle of
  afzonderlijke items markeren.
  Na een controlevraag
  wordt het verzenden
  gestart.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_SMS.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  46 • Page 48

  left page (47) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:40)

  Lezen

  p

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_SMS.fm

  C
  I

  Antwoordopties
  Het display meldt dat u
  een nieuw SMS-bericht
  heeft ontvangen. Inbox
  (pag. 44) openen met de
  onderliggende displaytoets.

  §Antw.§

  Antwoordmenu openen.

  Tekst schrijv.

  Nieuwe antwoordtekst
  maken.

  Bewerken

  Het ontvangen SMSbericht wijzigen of
  voorzien van een
  nieuwe tekst.

  Antwoord is JA

  Antwoord is JA aan
  het SMS-bericht toevoegen.

  Antw. is NEE

  Antw. is NEE aan het
  SMS-bericht toevoegen.

  Terugbellen,
  Vertraging,
  Bedankt!

  Een vooraf opgestelde tekst toevoegen als antwoord op
  een SMS-bericht.

  Het SMS-bericht lezen.
  Regel voor regel door het
  SMS-bericht bladeren.
  ç SMS
  10.05.2004
  19:42
  + 12398765431
  Tekst van het SMS-bericht. . .

  Antw.

  ì

  Opties

  Leesopties
  §Opties§

  Beantwoorden
  U kunt een geopend SMS-bericht
  meteen beantwoorden. De nieuwe,
  toegevoegde tekst wordt dan boven
  de bestaande tekst geplaatst.

  C

  47

  Direct beantwoorden.

  Antwoordmenu openen.

  Beantwoorden

  Zie „antwoordopties“
  hiervóór.

  Beeld & Geluid

  Afbeelding of geluid uit
  het SMS-bericht
  opslaan.

  Tekst groter

  Tekst groter of kleiner
  weergeven.

  Archief

  SMS-bericht naar het
  archief verplaatsen.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  SMS • Page 49

  left page (48) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:40)

  SMS

  Lijsten

  Lijstopties

  Alle SMS-berichten worden afhankelijk van de status in verschillende lijsten opgeslagen. (Voor een overzicht
  van de berichtpictogrammen zie
  pag. 7):

  Afhankelijk van de lijst zijn verschillende functies beschikbaar.

  Inbox
  ¢M¢Inbox¢SMS

  C

  De lijst met ontvangen SMS-berichten verschijnt.

  Ontwerp
  ¢M¢Ontwerp¢SMS

  C

  De lijst met nog niet verzonden
  berichten verschijnt.

  Niet verstuurd
  ¢M¢Niet verstuurd¢SMS

  C

  Nu verschijnt de lijst met gekoppelde
  SMS-berichten die nog niet volledig
  zijn verzonden. U kunt het verzenden opnieuw starten.

  Out-box
  ¢M¢Verstuurd¢SMS

  C

  De lijst met verzonden SMS-berichten verschijnt.

  SMS-archief
  ¢M¢SMS-archief

  C

  Er verschijnt een lijst met SMSberichten die in het toestel zijn opgeslagen.

  §Opties§

  Menu openen.

  Verzenden

  Vermelding verzenden of
  doorsturen.

  Verzend.
  met...

  Een SMS-profiel selecteren
  voor de verzending.

  Archief

  SMS-bericht naar het
  archief verplaatsen.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_SMS.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  48 • Page 50

  left page (49) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:40)

  Instellen
  SMS-handtek.
  ¢ M¢Instelling
  ¢SMS¢SMS-handtek.

  Berichttype

  • Handmatig: Vraag bij ieder
  bericht.
  • Standrdtekst: Normaal
  SMS-bericht.
  • Fax: Verzending via SMS.
  • E-mail: Verzending via
  SMS.
  • Nieuw: Het in te voeren
  codenummer kunt u eventueel bij uw provider opvragen.

  Geldigheid

  Periode waarbinnen de berichtencentrale probeert het
  bericht te verzenden:
  Handmatig, 1 uur, 3 uur,
  6 uur, 1 dag, 1 week,
  Maximum*
  * De maximale periode die de
  provider toestaat.

  Statusrapport

  Laten aangeven of de verzending van een bericht is
  geslaagd of mislukt. Aan deze
  dienst zijn eventueel kosten
  verbonden.

  C

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_SMS.fm

  U kunt een „handtekening“ van maximaal zestien tekens invoeren die aan
  elk SMS-bericht wordt toegevoegd.
  Dit geldt niet voor §Antw.§ en het wijzigen van een bestaand SMS-bericht.

  SMS-profielen
  ¢M¢Instelling
  ¢SMS¢SMS-profielen

  C

  U kunt maximaal vijf SMS-profielen
  instellen. Hierin zijn de verzendeigenschappen van een SMS-bericht
  vastgelegd. De standaardinstelling
  komt overeen met de geplaatste
  SIM-kaart.
  Profiel inschakelen
  Profiel selecteren.

  I
  C

  Inschakelen.

  =
  Direct
  beantw.

  =
  Profiel instellen
  Profiel selecteren.

  I

  §Bewerk.§

  Profiel openen om het te
  bewerken.

  Berichtenctrl

  De telefoonnummers van de
  berichtencentrale invoeren
  aan de hand van ontvangen
  gegevens van de provider.

  Geadres- Standaardgeadresseerden
  seerde
  voor het profiel invoeren.

  49

  SMS via
  GPRS

  Als deze functie wordt ingeschakeld, kan de geadresseerde van het SMS-bericht
  zijn rechtstreekse antwoord
  via uw berichtencentrale laten
  verzenden (raadpleeg de provider voor meer informatie
  hierover).

  =

  SMS-berichten automatisch
  verzenden via GPRS
  (pag. 88).

  Opsl. na
  zendn

  Verzonden SMS-berichten in
  de lijst Out-box opslaan.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  SMS • Page 51

  left page (50) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:40)

  SMS

  Meer over SMS
  SMS-verzendinformatie
  Indien het bericht niet aan de berichtencentrale kan worden overgedragen, wordt een nieuwe poging aangeboden. Lukt het dan nog niet,
  neem dan contact op met uw provider. De aanwijzing Bericht verzonden!
  heeft alleen betrekking op de overdracht aan de berichtencentrale.
  Deze probeert het bericht binnen
  een bepaalde tijd af te leveren.
  Zie ook Geldigheid (pag. 49).

  Telefoonnummers in SMSberichten
  Telefoonnummers die zijn §gemarkeerd§
  kunnen worden gekozen (A) of in
  het telefoonboek/adresboek worden
  opgeslagen.

  Beltonen en logo’s downloaden
  Per SMS kunt u links voor het downloaden van beltonen, logo’s, screensavers, animaties en informatie over
  toepassingen ontvangen. Markeer
  deze links en start het downloaden
  door op de gesprekstoets A te
  drukken. Zorg ervoor dat de inbelverbinding is ingesteld (pag. 92).
  Bedenk echter dat de gedownloade
  objecten beschermd kunnen zijn
  (DRM, pag. 14).

  ã

  SIM-geheugen is vol.

  Wanneer het berichtenpictogram
  knippert, is het SIM-geheugen vol. Er
  kunnen dan geen SMS-berichten
  meer worden ontvangen. U dient
  dan berichten te verwijderen of op
  de RS MultiMediaCard op te slaan.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_SMS.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  50 • Page 52

  left page (51) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:42)

  51

  MMS

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MMS.fm

  Met behulp van Multimedia Messaging Service (MMS) kunt u tekst,
  afbeeldingen/video’s en geluiden in
  een gecombineerd bericht versturen
  naar een andere mobiele telefoon,
  of naar e-mailadressen verzenden.
  Alle elementen van een MMSbericht worden gecombineerd in de
  vorm van een „diashow“.
  Afhankelijk van de instelling van de
  telefoon ontvangt u automatisch het
  volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat
  op het netwerk is opgeslagen. Zo’n
  bericht kunt u vervolgens naar de
  telefoon downloaden om het te
  lezen.
  Vraag aan uw provider of hij deze
  dienst aanbiedt. Soms dient u zich
  hiervoor apart te laten registreren.

  U kunt tekst invoeren met behulp van
  T9 (pag. 20).
  Afbeeldingen en video’s kunt u opnemen met de geïntegreerde camera
  en/of laden uit Mijn bestanden
  (pag. 115).
  Geluiden kunt u opnemen met de
  Soundrecorder en/of laden uit Mijn
  bestanden (pag. 115).
  Kies eerst een object dat u wilt
  bewerken en aan de eerste pagina
  van het MMS-bericht moet worden
  toegevoegd:

  Afbeeldingen/video’s
  Beperkingen van de beeldgrootten
  kunnen in de gebruikersinstellingen
  worden vastgelegd.
  <Afbeelding>
  Selecteren.
  Afbeeldings- of videofunctie weergeven:

  Opstellen

  C

  C ¢M¢Nieuwe maken¢MMS

  Afb. invoegen
  Keuzelijst met afbeeldingen openen.

  Een MMS-bericht bestaat uit een
  adresregel en de eigenlijke inhoud.

  Een MMS-bericht kan uit een reeks
  pagina’s bestaan. Elke pagina kan
  een tekst, een afbeelding/video of
  een geluid bevatten. Bedenk echter
  dat afbeeldingen en geluiden
  beschermd kunnen zijn (DRM,
  pag. 14).

  Video invoegen
  Keuzelijst met video’s openen.
  Camera
  Camera inschakelen om een foto of
  video voor het MMS-bericht op te
  nemen (pag. 41).

  R

  Ook mogelijk.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  MMS • Page 53

  left page (52) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:42)

  MMS

  Openen
  Afbeelding weergeven.
  Wissen
  Ingevoegde afbeelding/video verwijderen.
  Opslaan
  Afbeelding/video opslaan om deze
  later te gebruiken.
  Eigenschappen
  Eigenschappen weergeven, ook
  eventuele beperkingen van de
  gebruiksrechten (pag. 14).

  Geluiden
  <Geluid>

  Selecteren.

  C

  Geluidfunctie
  weergeven:

  Geluid invoeg.
  Keuzelijst met geluiden openen.
  Opnemen
  Geluidsopname inschakelen om
  geluiden op te nemen (pag. 109).

  m

  Ook mogelijk.

  Openen
  Geluid afspelen.
  Wissen
  Ingevoegd geluid verwijderen.

  Opslaan
  Geluid opslaan om het later te
  gebruiken.
  Eigenschappen
  Eigenschappen weergeven, ook
  eventuele beperkingen van de
  gebruiksrechten (pag. 14).

  Tekst
  <Tekst>

  C

  Selecteren en tekst
  schrijven.
  De tekstfuncties worden
  weergegeven (zie ook
  pag. 20):

  Invoegen uit...
  Selectiemethode invoegen:
  Tekstmodulen, Favoriet, Inv. uit d
  Tekst wissen
  Tekst op de huidige pagina wissen.
  Opslaan
  Tekst op de pagina opslaan als tekstmodule.
  Tekstinvoer
  Instellingen voor T9:
  T9-voorkeur, Invoertaal
  Selecteren
  Tekstbewerking met Kopiëren en
  Invoegen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MMS.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  52 • Page 54

  left page (53) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:42)

  Opties voor het opstellen

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MMS.fm

  §Opties§

  Menu openen.

  Stuur MMS

  MMS-bericht verzenden.

  Afspelen

  Volledige MMS-bericht
  afspelen op het display.

  Afbeelding...

  Zie pag. 51.

  Geluid...

  Zie pag. 52.

  Tekst...

  Zie pag. 52.

  Pagina

  Pagina toev.: Nieuwe
  pagina invoegen na de huidige pagina.
  Pagina wissen: Huidige
  pagina wissen.
  Paginalijst: Beschikbare
  pagina’s weergeven.
  Tijdinstelling: Duur van de
  MMS-presentatie instellen:
  • Paginaduur:
  Automatisch of
  Handmatig
  • Pagina weergeven:
  Alleen als eerder Handmatig is ingesteld. Duur
  van de paginaweergave
  invoeren.

  Eigenschappen

  Verzendingsparameters
  invoeren (pag. 55).

  53

  Als sjabloon

  Opgesteld MMS-bericht
  opslaan als sjabloon. Zie
  ook het volgende.

  Lay-out

  Keuze uit vier indelingen:
  Tekst boven, onder, links,
  of rechts van de afbeelding.

  Kleuren

  Kleuren selecteren voor:
  • Bericht
  • Pagina
  • Afbeelding
  • Tekstachterg.
  • Tekstkleur

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  Sjablonen

  C ¢M¢MMS-sjabloon

  Sjablonen voor MMS zijn opgeslagen
  MMS-berichten zonder adresregel
  die als nieuw MMS-bericht verzonden kunnen worden of als onderdeel
  van een nieuw MMS-bericht gebruikt
  kunnen worden. Er kunnen maximaal tien sjablonen worden opgeslagen.
  U kunt sjablonen maken door een
  nieuw MMS-bericht op te stellen of
  een ontvangen MMS-bericht te
  gebruiken.
  §Opties§

  Menu openen en Als
  sjabloon selecteren.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  MMS • Page 55

  left page (54) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:42)

  MMS

  Verzenden

  Meer adresvelden

  De pagina(’s) van het nieuwe MMSbericht is (zijn) al opgesteld en het
  MMS-bericht wordt weergegeven.

  A

  I
  Meer:

  Extra adresvelden weergeven.

  Cc:

  Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie.

  Onderwerp:
  Groeten uit Amsterdam
  Verzenden naar:
  +1234567654321 |
  Grootte:
  85 KB

  Bcc:

  Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie
  die andere geadresseerden niet kunnen zien.

  Bijlagen:

  Bijlagen invoegen.

  Datum:

  Opsteldatum.

  Þ ß á

  Gebruik verz.tijd:
  Opgegeven verzendtijd
  gebruiken. Indien §Ja§:

  Adres invoeren.
  ç MMS


  Onderwerp:

  Opties

  A
  C

  Bezorgdatum:
  Verzenddatum.

  Een korte beschrijving
  invoeren.

  Verzenden naar:
  Eén of meer telefoonnummers/e-mailadressen
  invoeren.
  Ï Uit adresboek
  invoegen.
  Grootte:

  Omlaag bladeren.

  De grootte van het huidige MMS-bericht weergeven in kilobytes (KB).
  Verzending starten.
  Na de bevestiging wordt
  het MMS-bericht verzonden.

  Verzendtijd:
  Tijdstip van verzending.
  Pictogrammen voor statusinformatie
  Prioriteit

  Þ
  ß
  á

  Verzendbericht
  Bevat DRM (pag. 14)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MMS.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  54 • Page 56

  left page (55) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:42)

  Verzendopties
  §Opties§

  Menu openen.

  Ontvangen
  Een MMS-bericht kan, afhankelijk
  van de instelling (pag. 57), op twee
  manieren worden ontvangen:

  Stuur MMS

  MMS-bericht verzenden.

  Afspelen

  Volledige MMS-bericht
  afspelen op het display.

  Volledige overbrenging

  Bewerken

  Objectselectie weergegeven voor het wijzigen van
  een object.

  Het MMS-bericht wordt volledig
  overgebracht naar uw telefoon.
  Naarmate het MMS-bericht groter is,
  duurt dit langer.

  Geadr. toev. Geadresseerde uit de huidige adreslijst invoegen.
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MMS.fm

  55

  Geadd.
  wissen

  Afzonderlijke geadresseerde wissen.

  Bijlage
  toev.

  Bijlage toevoegen:
  • Bestand
  • Visitekaartje
  • Afspraak

  Paginalijst

  Pagina’s van het MMSbericht weergeven zodat ze
  bekeken of gewijzigd kunnen worden.

  Als
  sjabloon

  Opgesteld MMS-bericht
  opslaan als sjabloon.

  ç
  <

  Weergave in het display.
  Ontvangst starten. Het
  MMS-bericht wordt overgebracht.

  Aankondiging
  U ontvangt een melding dat een
  MMS-bericht klaarstaat voor ontvangst.

  w
  <

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  Weergave in het display.
  De melding lezen. De
  grootte van het MMSbericht weergeven in KB.

  §Ontvang.§ Het volledige MMSbericht wordt overgebracht.
  §OK§

  Weergave in Inbox.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  MMS • Page 57

  left page (56) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:42)

  MMS

  Lezen

  Datum:

  Een MMS-bericht is volledig ontvangen.

  I
  C

  Het MMS-bericht selecteren.

  Lijsten

  Het MMS-bericht automatisch afspelen.

  Alle MMS-berichten worden in vier
  verschillende lijsten opgeslagen
  (voor een overzicht van berichtpictogrammen, zie pag. 7):

  Toetsfuncties tijdens het afspelen:

  E
  D

  Naar volgende pagina.
  Eenmaal kort indrukken
  om naar het begin van de
  huidige pagina te gaan,
  tweemaal kort indrukken
  om naar de vorige pagina
  te gaan.

  I/kl

  Volume regelen.

  C/B

  Stoppen.

  Na het afspelen van het MMS-bericht
  worden de berichtgegevens
  getoond.
  Onderwerp:

  Ontvangstdatum

  Pictogrammen voor statusinformatie
  (zie pag. 54).

  Beschrijving van het
  MMS-bericht.

  Van:

  Afzender

  Grootte:

  Grootte van het MMSbericht in kilobytes.

  Meer adresvelden

  I

  Omlaag bladeren.

  Meer:

  Meer invoervelden:

  Cc:

  Geadresseerde van een
  kopie

  Bijlagen:

  Bijlagen opslaan.

  Inbox
  ¢M¢Inbox¢MMS

  C

  De lijst met ontvangen MMS-berichten en meldingen wordt weergegeven. Om een MMS achteraf te ontvangen, de melding openen en
  §Ontvang.§ indrukken.

  Ontwerp
  ¢M¢Ontwerp¢MMS

  C

  De lijst van opgeslagen ontwerpen
  wordt weergegeven.

  Niet verstuurd
  ¢M¢Niet verstuurd¢MMS

  C

  De lijst verschijnt van MMS-berichten waarvan het verzenden nog niet
  is gelukt.

  Out-box
  ¢M¢Verstuurd¢MMS

  C

  De lijst met verzonden MMS-berichten verschijnt.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MMS.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  56 • Page 58

  left page (57) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:42)

  Lijstopties

  Instellen

  Per lijst/situatie zijn verschillende
  functies beschikbaar.

  C ¢M¢Instelling¢MMS

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MMS.fm

  §Opties§

  ¢Functie selecteren.

  Menu openen.

  Afspelen

  MMS-bericht afspelen
  op het display.

  Bewerken

  MMS-bericht weergeven zodat u het kunt
  bewerken.

  Lezen

  MMS-bericht alleen
  weergeven om het te
  bekijken (alleen-lezen).

  Stuur MMS

  MMS-bericht verzenden.

  Beantw. MMS

  Ontvangen MMSbericht direct beantwoorden.

  MMS doorstur. Geadresseerde(n)
  invoeren van het doorgestuurde bericht.
  Eigenschappen

  Berichtparameters
  weergeven.

  Alle MMS ontv. Alle nieuwe MMSberichten meteen overbrengen.
  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  57

  MMS-profiel:
  U kunt zes MMS-profielen instellen
  (vijf profielen in het toestelgeheugen en één profiel op de SIM-kaart)
  waarin de verzendeigenschappen
  worden vastgelegd. Meestal zijn de
  profielen al ingesteld. Raadpleeg
  anders uw provider.
  Profiel inschakelen

  I
  §Opties§

  Profiel selecteren.
  Menu openen en Activeren
  selecteren.

  Profiel instellen

  I
  §Opties§

  Profiel selecteren.
  Menu openen en Inst. wijzigen selecteren.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  MMS • Page 59

  left page (58) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:42)

  MMS

  Gebruikersinst
  Stel de MMS-verzending naar wens
  in:
  Verzendrap- Verzendbevestiging voor
  port:
  verzonden berichten opvragen.

  Standaardduur:

  Weergaveduur van een
  MMS-pagina (standaardwaarde).

  Opvraag:

  Ontvangst van het volledige MMS-bericht of alleen
  een melding:
  Onmiddellijk
  Onmiddellijk het volledige
  MMS-bericht ontvangen.
  Auto.eigen net
  Onmiddellijk het volledige
  MMS-bericht ontvangen in
  het eigen netwerk.
  Handmatig
  Alleen de melding ontvangen.

  Leesbeves- Leesbevestiging voor
  tiging:
  MMS-berichten opvragen.
  standaardprioriteit:

  Verzendprioriteit:
  Normaal, Hoog, Laag

  Geldigheid: Selectie van het tijdvak
  waarbinnen de berichtencentrale probeert het
  bericht te verzenden:
  Handmatig, 1 uur,
  3 uur, 6 uur, 1 dag,
  1 week, Maximum*
  * De maximale periode die
  de provider toestaat.
  Vroegste
  levertijd:

  Overdracht van de berichtencentrale naar de
  geadresseerde:
  Onmiddellijk, Morgen

  Spam-filter: Instellingen voor de ontvangst van reclame-MMS.
  Formaatindicatie: =

  Maximale berichtgrootte en
  de behandeling van het
  bericht instellen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MMS.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  58 • Page 60

  left page (59) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:30)

  59

  E-mail
  De telefoon is voorzien van een e-mailprogramma (client). Zo kunt u e-mailberichten opstellen en ontvangen.

  Bijlagen:

  Opstellen

  Opties

  C ¢M¢Nieuwe maken
  ¢E-mail

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Email.fm

  Voer de adresgegevens voor het
  e-mailbericht in:
  Verzenden naar:
  Een of meer e-mailadressen invoeren.
  Ï Uit adresboek/
  telefoonboek invoegen.
  Onderwerp:

  Inhoud

  Invoer van het onderwerp
  van het e-mailadres (max.
  255 tekens).
  De tekst invoeren.

  Verzenden:
  §Opties§

  Bijlagen invoegen, bijvoorbeeld afbeeldingen
  en geluiden.

  Afhankelijk van de huidige positie
  van de cursor zijn verschillende functies beschikbaar.
  §Opties§

  Menu openen.

  Verzend e-mail E-mail verzenden.
  Verzend later

  E-mail naar de lijst Niet
  verstuurd kopiëren.

  Opslaan

  E-mail naar de lijst Ontwerp kopiëren.

  Geadr. toev.

  Een geadresseerde uit
  de huidige adreslijst
  invoegen.

  Regel wissen

  Huidige regel wissen.

  Invoegen uit...

  Tekstmodulen
  Favoriet
  Ï Invoegen uit het
  adresboek/telefoonboek.

  Bijlage toev.

  Mijn bestanden openen
  om een keuze te maken.
  Bedenk echter dat
  afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen
  zijn (DRM, pag. 14).

  Tekst wissen

  Hele tekst wissen.

  Tekstinvoer

  • T9-voorkeur
  • Invoertaal

  Menu openen.

  Verzend e-mail
  Selecteren.
  Of
  Alle velden Meer invoervelden
  openen.
  Cc:

  Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie.

  Bcc:

  Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie
  die andere geadresseerden niet kunnen zien.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  E-mail • Page 61

  left page (60) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:30)

  E-mail

  Ontvangen/lezen

  Bijlagen

  C ¢M¢Inbox

  U kunt ontvangen e-mailbijlagen
  opslaan in Mijn bestanden (pag. 115).

  Voordat u een e-mailbericht kunt
  lezen, moet het bericht van de server
  worden opgehaald. U heeft twee
  opties:

  §Opties§

  E-mail ophalen

  Alle e-mailberichten worden aan de
  hand van hun status in verschillende
  lijsten opgeslagen (voor een overzicht van de berichtpictogrammen
  zie pag. 7):

  ¢Functie selecteren.

  Alleen de berichtkop wordt naar
  Inbox (pag. 44) overgebracht. U kunt
  vervolgens bepalen of u ook de
  inhoud wilt ontvangen:
  §Opties§

  Menu openen en Inhoud
  ophalen selecteren

  of dat u de e-mail op de server wilt
  verwijderen:
  §Opties§

  Menu openen en Wis op
  server selecteren.

  Zend./ontv.
  De ingestelde verbinding wordt tot
  stand gebracht en alle e-mailberichten worden overgebracht naar Inbox
  (pag. 44). Tegelijkertijd worden voltooide e-mailberichten uit de lijst
  Niet verstuurd overgebracht.

  Menu openen en Bijlage
  opslaan selecteren.

  Lijsten

  Inbox
  ¢M¢Inbox¢E-mail

  C

  De lijst met ontvangen e-mailberichten wordt weergegeven.

  Ontwerp
  ¢M¢Ontwerp¢E-mail

  C

  De lijst met e-mailberichten die nog
  niet zijn verzonden wordt weergegeven.

  Niet verstuurd
  ¢M¢Niet verstuurd
  ¢E-mail

  C

  De lijst met e-mailberichten die nog
  niet zijn verzonden wordt weergegeven.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Email.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  60 • Page 62

  left page (61) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:30)

  Out-box
  ¢M¢Verstuurd¢E-mail

  C

  De lijst van verzonden e-mailberichten wordt weergegeven.

  Lijstopties
  Per lijst zijn verschillende functies
  mogelijk:

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Email.fm

  §Opties§

  Menu openen.

  E-mail
  ophalen

  Alleen de berichtkop naar
  Inbox (pag. 44) overdragen.

  Inhoud
  ophalen

  Inhoud van de server halen
  wanneer alleen de berichtkop is ontvangen.

  Wis op
  server

  Inhoud op de server verwijderen wanneer alleen de
  berichtkop is ontvangen.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  61

  Instellen

  C ¢M¢Instelling¢E-mail

  Voordat u gebruik kunt maken van
  e-mail, dienen de verbinding met de
  server en e-mailgegevens ingesteld
  te worden. Meestal zijn deze gegevens al ingevoerd. Anders krijgt u
  deze informatie van uw provider.
  Bezoek voor meer informatie:
  www.siemens-mobile.com/s65

  Accounts

  I
  C

  Account selecteren.
  Openen.

  Verbinding inschakelen
  Verbinding selecteren.

  I
  C

  Verbinding inschakelen.

  Verbinding instellen
  Verbinding of <Leeg>
  selecteren.

  I

  §Bewerk.§

  Beginnen met de bewerking en de gegevens
  invoeren volgens de
  instructies van de provider.

  Algemeen
  Het e-mailadres invoeren waarnaar
  altijd een Bcc (Blind Carbon Copy)
  wordt verzonden.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  E-mail • Page 63

  left page (62) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:51)

  Voicebericht/voicemail

  Voicebericht/voicemail
  C ¢M¢Instellingen
  Doorschakelnummer opslaan
  ¢Voice-bericht

  De meeste providers stellen een voicemail ter beschikking waarin bellers
  een voicebericht voor u kunnen achterlaten, als

  Inkomende oproepen worden naar
  dit nummer doorgeschakeld.

  C ¢T¢Tst.instell.

  ¢Omleiden
  ¢bijvoorbeeld Onbeantw opr.
  ¢Instellen

  • uw telefoon uit staat of niet
  gereed is voor ontvangst;
  • u de oproep niet wilt beantwoorden;
  • u in gesprek bent (en Wisselgesprek
  (pag. 83) niet is ingeschakeld).
  Als voicemail niet standaard door uw
  provider wordt aangeboden, dient u
  deze service afzonderlijk aan te vragen en eventueel handmatig in te
  stellen. De volgende procedure kan
  per provider verschillen.

  Instellingen

  b

  Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

  Het telefoonnummer van de voicemail
  opslaan
  Dit nummer belt u om uw voiceberichten te beluisteren.

  C ¢M¢Instellingen

  ¢Voice-bericht
  /
  Ï J Telefoonnummer uit het
  telefoonboek/adresboek
  selecteren of invoeren/
  wijzigen.

  §OK§

  Bevestigen.

  J
  §OK§

  Telefoonnummer
  invoeren.

  De aanmelding bij het
  netwerk wordt na enkele
  seconden bevestigd.

  Beluisteren

  b

  Een nieuw voicebericht kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:

  À

  Pictogram met signaaltoon.
  Of

  ç

  Aankondiging via SMS.
  Of

  U ontvangt een oproep met een
  memobericht.
  Bel uw voicemail om de berichten te
  beluisteren.

  1

  Lang indrukken (indien
  nodig eenmalig het voicemailnummer invoeren).
  Afhankelijk van de provider met §OK§ en §Mailbox§
  bevestigen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Mailbox.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  62 • Page 64

  left page (63) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:32)

  Inst. Message

  b

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Instantmsg.fm

  Met Inst. Message kunt u tekst, audioclips, afbeeldingen en bestanden
  rechtstreeks verzenden naar en ontvangen van een of meer eindapparaten (mobiele telefoon, PC). Deze functie wordt niet door alle providers aangeboden. Raadpleeg uw provider voor
  meer informatie over deze functie.
  Uw gesprekspartners worden ingevoerd in contactenlijsten. Nadat de
  verbinding tot stand is gebracht wordt
  in deze lijsten weergegeven wie op dit
  moment bereikbaar is en waar, of hij/
  zij gestoord wil worden en in welke
  stemming hij/zij op dit moment is.

  63

  Snel starten ...
  De verbinding kiezen (pag. 68)
  ¢M¢Inst. Message¢Login

  C

  De huidige contactenlijst of het overzicht wordt weergegeven (stel
  indien nodig eerst de verbinding in,
  pag. 68)

  Eigen status instellen (pag. 69)
  §Opties§
  Menu openen.
  Mijn instell. Selecteren en gegevens
  invoeren.
  Terug naar de contactenlijst.

  B

  GPRS moet ingeschakeld zijn!

  Nieuw contact invoeren

  C ¢M¢Inst. Message

  §Opties§

  Menu openen.

  Beheren

  Selecteren en vervolgens

  Startmenu
  Login

  De verbinding selecteren
  via welke de dialoog moet
  plaatsvinden

  Afsluiten

  Terug naar de contactenlijst.

  of

  B

  Account: selecteren
  (pag. 68).

  Chatten met nieuw contact
  (pag. 67)

  Berichthistorie
  Berichten lezen van de
  vorige sessie.
  Instellingen

  Contact toev.
  Selecteren en ten minste de
  gebruikersnaam invoeren.

  Instellingen van uw vertegenwoordiging, de toepassingen en servers.
  Toepassing beëindigen.

  I
  C
  C
  J

  C

  Het contact selecteren.
  Chatsessie starten.
  Editor openen.
  Tekst schrijven.
  Tekst verzenden ...
  ... enzovoort.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Inst. Message • Page 65

  left page (64) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:32)

  Inst. Message

  Login

  Contacten beheren

  C ¢M¢Inst. Message¢Login

  I

  Een contact selecteren.

  §Opties§

  Menu openen.

  Beheren

  Selecteren.

  De laatst gebruikte verbinding selecteren (zie ook Automatische login:
  pag. 69).

  Contactenlijsten
  Nadat de verbinding tot stand is
  gebracht, wordt de contactenlijst of
  het overzicht van de contactenlijsten
  weergegeven zodat u hieruit een
  keuze kunt maken.

  Contacten
  Afhankelijk van de selectie zijn verschillende functies beschikbaar.
  Contact toev.

  Gebruikers-id:
  Een unieke gebruikersnaam (aanmeldnaam)
  invoeren.
  Nickname:
  Een eigen nickname
  voor het contact
  invoeren.
  Vriend:
  Het contact krijgt de status Vriend: en heeft
  daardoor toegang tot
  persoonlijke informatie
  (pag. 69).

  Contact
  zoeken

  Contact zoeken.

  In de contactenlijst treft u een overzicht aan van de contacten die het
  laatst zijn gekozen. Bij de eerste aanmelding wordt mogelijk een „lege“
  contactenlijst door de server
  gemaakt.
  Weergave in de lijst:
  -gesprek
  Weergave van de on-linecontacten
  voor wie er berichten zijn.
  -online
  On-linecontacten met wie momenteel geen communicatie plaatsvindt.
  -groep
  b
  Groepen om samen met verschillende contacten te chatten.
  -offline
  Contacten die momenteel niet on
  line zijn.

  Contact wissn Contact uit de lijst
  verwijderen.
  Contact blokk. Er worden geen berichten meer ontvangen van
  het contact en hij ontvangt niet langer statusinformatie van u. De
  functie is van toepassing
  op al uw lijsten.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Instantmsg.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  64 • Page 66

  left page (65) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:32)

  Groepen beheren

  b

  Lid
  toevoegen

  Nieuw groepslid invoegen, zie ook Contact
  toev.

  Groep maken Groeps-ID:
  Unieke groepsaanduiding
  invoeren.
  Naam:
  Naam van de groep.
  Thema:
  Thema van de groep.
  Te zoeken:
  Groep kan door anderen
  worden gezocht.
  Welkomstbericht:
  Welkomsttekst invoeren.

  Lid zoeken

  Groepslid zoeken.

  Groep wissen Groep verwijderen.

  Uitnodigen

  Een groep contacten uitnodigen voor een chatsessie.

  Lid wissen

  Contact uit de ledenlijst
  van de groep verwijderen.

  Groep toev.

  Nieuwe groep toevoegen.

  I

  Een zelfgemaakte groep
  selecteren.

  §Opties§

  Menu openen.

  Beheren

  Selecteren.

  Groep beheren
  Afhankelijk van de selectie zijn verschillende functies beschikbaar.
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Instantmsg.fm

  65

  Groep zoeken Groep op de server zoeken (ook groepen die niet
  langer in de lijst worden
  beheerd).

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Inst. Message • Page 67

  left page (66) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:32)

  Inst. Message

  Nieuwe contactenlijst maken

  Contactenlijstopties

  De huidige contactenlijst wordt
  weergegeven.

  §Opties§

  §Opties§

  Menu openen.

  Contactlijsten
  Beschikbare contactenlijsten worden weergegeven.
  §Opties§

  Menu openen.

  Maken

  Selecteren.

  Contactenlijst-ID:
  De contactenlijst een
  unieke naam geven.
  Naam:

  C

  Een duidelijke naam
  invoeren.
  Bevestigen.

  Menu openen.

  Details =

  Aanvullende informatie
  over het contact of de
  groep.

  Mijn instell.

  Gegevens over de huidige persoonlijke status
  (pag. 69).

  Beheren

  Functies voor het
  beheer van een contact
  of groep.

  Contactlijsten

  Contactenlijsten weergeven zodat u een
  keuze kunt maken.

  Lijst blokkeren Alle geblokkeerde contacten weergeven. Hierbij kunnen blokkeringen
  worden opgeheven.
  Toepass.inst.

  Toepassing instellen
  (pag. 69).

  Uitsluiten

  Toepassing afsluiten.
  De verbinding met de
  server wordt hierbij niet
  verbroken.

  Uitloggen

  Afmelden bij de server
  en teruggaan naar het
  startmenu.

  Help

  Helptekst weergeven.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Instantmsg.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  66 • Page 68

  left page (67) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:32)

  Inst. Message starten

  Opties (één contact)

  Er moet een contactenlijst worden
  weergegeven.

  §Opties§

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Instantmsg.fm

  I
  C

  67

  Menu openen.

  Een contact of groep
  selecteren.

  Geluid verz. Een melodie/geluid uit de
  =
  lijst (DRM, pag. 14) selecteren en verzenden.

  De communicatie met het
  contact starten.

  Afb.
  verzenden

  De pagina wordt in Inst.
  Message weergegeven. Bij
  het chatten met een
  groep staat voor elke bijdrage de naam van de
  afzender.

  =

  C

  Editor openen.

  J

  Tekst schrijven.

  C

  Tekst verzenden. De tekst
  wordt na korte tijd in Inst.
  Message weergegeven.

  U kunt natuurlijk ook berichten van
  onbekende contacten krijgen. U
  wordt op het display op deze berichten gewezen en kunt dan naar de
  chatsessie schakelen of de berichten
  negeren of blokkeren.

  Iets
  verzenden

  Een afbeelding uit de lijst
  (DRM, pag. 14) selecteren
  en verzenden.
  Ander bestand verzenden.

  =
  Details

  Gegevens over het contact, voorzover deze toegankelijk zijn.

  Alles wissen Alle teksten van de huidige
  chatsessie verwijderen.
  Contact
  blokk.

  Er worden geen berichten
  meer ontvangen van het
  contact en hij ontvangt niet
  langer statusinformatie van
  u.
  De functie is van toepassing op al uw lijsten.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Inst. Message • Page 69

  left page (68) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:32)

  Inst. Message

  Opties (groepscontact)
  §Opties§

  Menu openen.

  b

  C ¢M¢Inst. Message
  ¢Instellingen
  ¢Functie selecteren.

  Groep
  verlaten

  Groep verlaten.

  Details

  Groepsgegevens:
  Groeps-ID:, Naam:,
  Thema:, Eigenaar:

  Alles
  wissen

  Alle teksten van de huidige
  chatsessie verwijderen.

  Objecten ontvangen

  Instellen

  Account

  b

  Als tijdens een dialoog geluiden of
  afbeeldingen naar u worden verzonden, wordt u hier op het display van
  op de hoogte gebracht.
  §Ontvang.§ Ontvangst accepteren
  of
  §Afwijzen§ Ontvangst afwijzen.

  Berichthistorie

  C ¢M¢Inst. Message
  ¢Berichthistorie

  De berichten van de laatste sessie
  worden weergegeven. U kunt de bijdragen lezen en wissen.
  Voorwaarde: er mag geen verbinding met de server meer zijn, zie
  Uitsluiten (pag. 66) en Automatische
  login: (pag. 69).

  De lijst van beschikbare verbindingen wordt weergegeven.

  I/ C

  Een verbinding kiezen die
  u tot stand wilt brengen.

  Of

  b
  <Nieuw item>/Account-inst.
  Verbinding instellen of instellingen
  wijzigen, aan de hand van de
  instructies van de provider. Voor
  sommige providers kunnen deze
  instellingen niet worden gewijzigd.
  Naam:

  Naam van de verbinding.

  URL:

  URL invoeren, bijvoorbeeld
  http://www.abc.com

  Gebruikers-id: Een unieke gebruikersnaam (aanmeldnaam)
  invoeren.
  Password:

  Wachtwoord invoeren
  (wordt onherkenbaar
  weergegeven).

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Instantmsg.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  68 • Page 70

  left page (69) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:32)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Instantmsg.fm

  69

  Mijn instell.

  Toepass.inst.

  Gegevens over de huidige persoonlijke status.

  Instellingen voor de gebruikte toepassing:

  Alias:

  Eigen alias, waaronder
  men op de server wordt
  gevonden.

  Automatische Automatische selectie
  login:
  van de laatst gebruikte
  verbinding.

  Schermnaam:

  Naam die in groepen wordt
  weergegeven.

  Time-out:

  Stemming:

  Informatie over uw eigen
  stemming, bijvoorbeeld
  Blij, Verdrietig, Moe,
  enzovoort.

  Tijd zonder handelingen
  waarna de toepassing
  wordt afgesloten. De verbinding met de server
  wordt echter niet verbroken.

  Berichtinfo:/
  Online-info:

  De ontvangst van berichten melden: Ja/Nee
  Melding met:
  • Geluid
  • Trilalarm
  • Pop-up
  Popup-vensters toegestaan: Ja/Nee

  Statustekst: Willekeurige tekstinformatie, bijvoorbeeld „Ben
  thuis“.
  Beschikbaarheid:

  Beschikbaarheid:
  Beschikbaar, Niet
  beschikb., Discreet

  Mobiele
  telefoon:

  Het telefoonnummer met
  landnummer invoeren.

  §Opties§

  Bepaal voor elke instelling
  wie uw persoonlijke gegevens mag zien:
  Openbaar
  Alle contacten.
  Privé
  Met Vriend: (pag. 64) aangeduide contacten.
  Verborgen
  Niemand.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Inst. Message • Page 71

  left page (70) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  CB-diensten

  CB-diensten
  C ¢M¢Instellingen
  ¢CB-diensten

  Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, Cell
  Broadcast). Als de ontvangst van
  zo’n dienst is ingeschakeld, ontvangt
  u berichten over de ingeschakelde
  thema’s uit uw Themalijst.
  Berichten van infodiensten verschijnen in de stand-by-stand op het display waarbij langere teksten automatisch rouleren.
  CB aan/uit
  Hier schakelt u de functie Informatiediensten (CB) in en uit. Als deze
  functie is ingeschakeld, wordt de
  batterij extra belast zodat de standby-tijd korter wordt.

  Thema

  Selecteren

  §Opties§

  Lijstmenu openen.

  Een geselecteerd thema kunt u bekijken, in- en uitschakelen, bewerken
  en wissen.
  CB-taal
  Ontvangst van informatieberichten
  in een bepaalde taal of in alle talen.
  Pictogrammen op het display
  Ö, Õ
  Thema ingeschakeld/uitgeschakeld.
  Er zijn nieuwe berichten over
  p
  het thema.
  q
  Berichten reeds gelezen.

  Tekst groter

  Themalijst
  In deze lijst kunt u thema’s kopiëren
  uit de thema-index. U kunt zelf tien
  items met kanaalnummer (ID) en
  eventueel naam invoeren.

  De weergave van de displayteksten
  kan voor alle berichten in drie grootten worden ingesteld:

  Nieuw thema
  Selecteren.

  Zoom +

  Grote tekens

  Zoom -

  Kleine tekens

  • Wanneer geen thema-index
  beschikbaar is, kan een thema
  met het betreffende kanaalnummer worden ingevoerd en met §OK§
  worden bevestigd.
  • Als de thema-index reeds werd
  gekopieerd, selecteert u een
  thema en schakelt u het in via
  §Opties§.

  Standaard Normale tekengrootte

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_CB.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  70 • Page 72

  left page (71) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:43)

  71

  Surf & Fun
  Download via internet de nieuwste
  informatie die exact is afgestemd op
  de weergavemogelijkheden van de
  telefoon. Bovendien kunt u spelletjes en toepassingen van internet
  naar uw telefoon downloaden.
  Mogelijk dient u eerst bij de provider
  een internetaccount te openen.

  Browsermenu
  §Opties§

  Menu openen.

  Homepage

  De startpagina van het huidige profiel opvragen.

  Favorieten

  Favorieten weergeven In
  de telefoon opgeslagen lijst
  van favorieten weergeven.
  Site selecteren De huidige
  pagina wordt als favoriet
  opgeslagen.

  Ga naar...

  URL invoeren voor directe
  selectie van het internetadres, bijvoorbeeld
  wap.siemens-mobile.com

  Opnieuw
  laden

  Huidige pagina opnieuw
  laden.

  URL
  weergeven

  URL van de huidige geladen pagina weergeven
  voor verzending via SMS/
  MMS/e-mail.

  Geschiedenis

  Laatst bezochte internetpagina’s weergeven.

  Verbreken

  Verbinding verbreken.

  Bestand

  Object van de huidige
  pagina of volledige pagina
  opslaan en opgeslagen
  pagina’s weergeven.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Internet.fm

  Toegang tot de provider
  De browser direct openen met de
  URL van uw provider

  Internet

  C ¢O¢Internet

  Bij het opvragen van de functie
  wordt de browser met de standaardoptie gestart (Browserinstellingen,
  pag. 72; mogelijk door de provider
  vastgelegd/gereserveerd).

  Instellingen Browser instellen (pag. 72)
  of resetten.
  Afsluiten

  Browser afsluiten.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Surf & Fun • Page 73

  left page (72) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:43)

  Surf & Fun

  Verbinding verbreken
  Lang indrukken om de verbinding te verbreken en
  de browser af te sluiten.

  B

  Navigatie in de browser

  B
  I

  §Opties§

  • Naar vorige/volgende invoerveld/link.
  • Eén regel verschuiven.

  ²

  Verbinding tot
  stand brengen

  ´

  Geen
  netwerk

  ±

  Netwerk

  ³

  GPRS
  on line

  Speciale tekens invoeren
  Tabel met speciale tekens
  (pag. 20).
  Lijst met speciale tekens,
  afhankelijk van de huidige
  situatie.

  Menu openen.
  Selecteren.

  Browser

  Startoptie, behandeling van
  afbeeldingen en geluiden en
  verzendopties instellen.

  Profielen

  Lijst van profielen weergeven om ze in te schakelen of
  in te stellen. Raadpleeg uw
  provider voor meer informatie hierover.

  • Kort indrukken: Naar de
  vorige pagina.

  Displayindicaties in de browser
  (selectie)

  *
  0

  C

  Instellingen

  • Een link kiezen.
  • Instellingen, status aan/uit.

  C

  Browserinstellingen
  ¢O¢Internet

  ProtocolProtocol-paremters, pushparameters berichten, verbreektijd en
  behandeling van cookies
  instellen.
  Beveiliging Codering instellen.
  Context

  Sessie resetten, cache,
  geschiedenis en cookies
  wissen.

  Uw internetbrowser wordt gebruikt onder
  licentie van:

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Internet.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  72 • Page 74

  left page (73) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:43)

  Profielen

  Favorieten

  Hoe u het toestel voorbereidt op
  internettoegang is afhankelijk van
  de betreffende provider:

  C ¢O¢Favorieten

  Profiel is al ingesteld
  Meestal zijn al verbindingsprofielen
  ingesteld voor één of meer providers.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Internet.fm

  I
  C

  Selecteer het profiel.
  Schakel het profiel in.

  Profiel handmatig instellen
  Raadpleeg indien nodig uw provider.
  §Opties§

  Menu openen.

  Bewerken

  Beginnen met de bewerking. Raadpleeg uw provider voor informatie over
  overige specifieke internetinstellingen.

  Wissen

  Geselecteerd profiel verwijderen.

  73

  URL weergeven/pagina
  opvragen
  Favorieten weergeven
  In de telefoon opgeslagen
  lijst van favorieten weergeven.

  I
  C

  Favorieten selecteren.
  De URL opvragen.

  Opslaan
  Site selecteren
  De huidige pagina wordt
  als favoriet opgeslagen in
  de telefoon.

  Opties voor favorieten
  §Opties§

  Menu openen.

  In dit menu treft u functies aan voor
  het wijzigen en beheren van favorieten en de bijbehorende mappen.
  Hiertoe behoort het bewerken van
  afzonderlijke items met de bijbehorende URL’s en het verwijderen en
  verplaatsen naar een andere map.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Surf & Fun • Page 75

  left page (74) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Surf & Fun

  Surf & Spelletjes en
  Fun Toepassingen
  Op internet worden spelletjes en

  toepassingen aangeboden. Nadat u
  deze heeft gedownload, zijn ze
  beschikbaar op de telefoon. De
  meeste toepassingen bevatten
  bedieningsinstructies. Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en
  spellen geïnstalleerd. De beschrijvingen hiervan treft u aan op
  www.siemens-mobile.com/s65

  Voorwaarden
  Het browserprofiel (pag. 72) en de
  verbinding (pag. 92) moeten zijn
  geconfigureerd.

  Download

  Opnieuw downl.

  I
  C

  Provider of URL selecteren.
  De browser starten en de
  URL opvragen.

  Alleen bestand met beschrijving
  Er wordt alleen een
  bestand met een beschrijving geladen. De toepassing of het spel zélf moet
  apart worden gedownload.

  Ì

  of volledig downloaden
  De toepassing of het spel
  wordt volledig gedownload.

  Ë

  Toepassen

  Kies de betreffende verbinding naar
  gelang u spelletjes of toepassingen
  laadt:

  Bedenk echter dat toepassingen of
  spellen beschermd kunnen zijn
  (DRM, pag. 14).

  C ¢O¢Spelletjes

  Í

  of

  C ¢O¢Toepassingen

  Naast URL’s en providers voor het
  downloaden worden mogelijk
  beschikbare toepassingen/spelletjes
  en mappen weergegeven.

  De uitvoerbare toepassing is in de telefoon
  opgeslagen en kan meteen worden gestart.

  Downloadassis.

  C ¢O¢Downloadassis.

  U krijgt bij het downloaden handige
  ondersteuning.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Games&Apps.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  74 • Page 76

  left page (75) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Meer informatie
  Voor spelletjes wordt standaard de joystick
  gebruikt. In plaats hiervan kunnen ook de
  volgende toetsen worden gebruikt (Virtual
  Joystick):

  HTTPprofiel

  75

  Profielenlijst weergeven om
  profielen in te schakelen of in
  te stellen

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Games&Apps.fm

  Meer informatie

  1 23
  4 56
  7 89
  Spelletjes & Toepassingenopties
  Bewerking en beheer van uw toepassingen en mappen:
  Verplaatsen

  Toepassingen van de ene
  map naar de andere verslepen.

  Nieuwe
  map

  Nieuwe map maken en deze
  een naam geven.

  Opnw.
  Een toepassing opnieuw
  installeren installeren (update).
  Beveiliging

  Beveiligingsniveau selecteren.

  Opnieuw
  instal.

  Herhaling na een transmissiefout.

  Eigenschappen

  Details over de toepassing/
  map weergeven (naam, versie, grootte, pad, fabrikant,
  datum).

  U kunt toepassingen (bijvoorbeeld beltonen,
  spelletjes, afbeeldingen, animaties) van internet
  downloaden. Het downloaden of uitvoeren van
  toepassingen beïnvloedt of verandert niets aan
  de bestaande software van uw mobiele telefoon
  die werkt onder Java™.
  Siemens verleent geen garantie op en kan niet
  aansprakelijk gesteld worden voor of in verband
  met achteraf door de klant geïnstalleerde toepassingen of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt
  eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgegeven. Het risico
  op verlies, beschadiging of gebreken van deze
  toestellen of de toepassingen en in het algemeen
  alle schade en gevolgen door deze toepassingen
  komt geheel voor rekening van de koper.
  Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen
  of vrijschakeling achteraf voor bepaalde functies
  bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren.
  In dat geval dient de klant deze toepassing
  opnieuw te downloaden of te laten vrijgeven. Let
  er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights
  Management (DRM) beschikt, waardoor sommige via internet gedownloade toepassingen
  tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze
  toepassingen zijn dan uitsluitend bestemd voor
  uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet
  vanuit uw toestel worden gekopieerd.
  Siemens is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
  voor het feit of het opnieuw downloaden of vrijgeven überhaupt mogelijk of gratis is en garandeert
  dit niet. Beveilig, indien dit technisch gezien
  mogelijk is, uw toepassingen op de PC met
  “Mobile Phone Manager”, pag. 117.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Surf & Fun • Page 77

  left page (76) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:36)

  Instellingen

  Instellingen
  Profielen

  Profielinstellingen

  C ¢T¢Profielen

  Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een eigen
  profiel in te stellen:

  In een telefoonprofiel kunt u diverse
  instellingen opslaan, bijvoorbeeld
  om de telefoon aan te passen aan
  het omgevingsgeluid.
  • Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd, maar u kunt deze profielen
  wijzigen:
  Normale omgeving
  Stille omgeving
  Luidruchtige omgeving
  Car Kit
  Headset
  • U kunt twee profielen naar wens
  instellen (<Naam>).
  • Het speciale profiel Vliegtuigmodus
  is vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

  Inschakelen

  I
  C

  Standaardprofiel of eigen
  profiel selecteren.
  Profiel inschakelen.

  I

  Profiel selecteren.

  §Opties§

  Menu openen.

  Inst. wijzigen
  Selecteren.
  De lijst van mogelijke functies wordt
  weergegeven.
  Nadat u een functie heeft ingesteld,
  keert u terug in het profielenmenu
  en kunt u een volgende functie
  instellen.
  Meer informatie
  De lijst openen in de stand-by-stand:
  De profielenlijst wordt weergegeven.
  Het actieve profiel wordt gemarkeerd
  door ·.

  G

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Profiles.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  76 • Page 78

  left page (77) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:36)

  Opties voor profielen
  §Opties§

  Menu openen.

  Activeren

  Geselecteerd profiel
  inschakelen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Profiles.fm

  Inst. wijzigen Profielinstellingen
  wijzigen.
  Kopiëren uit

  Instellingen van een
  ander profiel kopiëren.

  Naam
  wijzigen

  De naam van een eigen
  profiel wijzigen (geldt niet
  voor standaardprofielen).

  Car Kit
  Alleen in combinatie met een originele handsfree-set van Siemens
  wordt het profiel automatisch ingeschakeld als de telefoon in de houder wordt geplaatst (zie ook Accessoires).

  Headset
  Als u een originele Siemens-headset
  gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld bij gebruik van de
  headset (zie ook Accessoires).

  77

  Vliegtuigmodus
  Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel
  kunt u niet wijzigen.
  Inschakelen
  Blader naar
  Vliegtuigmodus.

  H
  C
  C

  Bevestig de selectie.
  Bevestig de controlevraag
  opnieuw om het profiel in
  te schakelen. De telefoon
  schakelt zichzelf nu automatisch uit.

  Normaal gebruik
  Zodra u de telefoon opnieuw aanzet,
  wordt automatisch het vorige profiel
  ingeschakeld.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 79

  left page (78) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:36)
  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  78

  Instellingen

  Instel- Thema's
  lingen C ¢T¢Thema's

  Laad een geheel nieuwe grafische
  weergave in uw telefoon. Met één
  druk op een toets worden verschillende functies ingesteld aan de hand
  van een thema, bijvoorbeeld

  Themabestanden zijn gecomprimeerd om geheugen te besparen.
  Na het downloaden (pag. 74) of
  selectie uit Mijn bestanden worden
  deze bij het inschakelen automatisch
  uitgepakt.

  Nieuw thema inschakelen

  I
  C
  C

  Thema selecteren.
  Themavoorbeeld weergeven.
  Nieuw thema inschakelen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Themes.fm

  in-/uitschakelanimatie, achtergrondafbeelding, screensaver, in-/uitschakelmelodie, overige animaties. • Page 80

  left page (79) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:36)

  Instel- Weergave
  T¢Weergave
  lingen C ¢
  ¢Functie selecteren.
  Taal

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Display.fm

  De taal van de displayteksten instellen. Bij „Automatisch“ gebruikt de
  telefoon de standaardtaal van uw
  provider.
  Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet begrijpt, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-by-stand):

  *#0000# A
  Tekstinvoer

  T9-voorkeur
  Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.
  Invoertaal
  Taal voor de tekstinvoer selecteren.
  Talen met T9-ondersteuning zijn
  herkenbaar aan het T9-pictogram.

  Achtergrond
  Wallpaper voor het display instellen.

  79

  Operator
  Afbeelding selecteren, die in plaats
  van het logo van de operator moet
  worden weergegeven.

  Kleurinstelling.
  Een kleurenschema met wallpaper
  voor het hele besturingssysteem
  kiezen.

  Screensaver
  Een screensaver is een afbeelding
  die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon
  enige tijd niet wordt gebruikt. De
  functie wordt beëindigd door een
  inkomende oproep en/of wanneer
  op een willekeurige toets wordt
  gedrukt, behalve wanneer de beveiligingsfunctie is ingeschakeld.
  Voorbeeld
  Weergave van de screensaver.
  Stijl
  Selectie: Analoge klok, Digitale klok,
  Afbeelding, Energie sparen
  Afbeelding
  Afbeelding selecteren in
  Mijn bestanden.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 81

  left page (80) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:36)

  Instellingen

  Time-out

  Welkomsttekst

  Instellen na hoeveel tijd de screensaver moet verschijnen.

  De welkomsttekst invoeren die u na
  het aanzetten van de telefoon op het
  display wilt laten verschijnen (in
  plaats van een animatie).

  Beveiliging
  Om de screensaver te beëindigen
  wordt de toestelcode gevraagd.
  Auto.toetsblok
  Het toetsenbord wordt automatisch
  geblokkeerd als in de stand-by-stand
  een minuut lang geen enkele toets
  wordt ingedrukt.
  Blokkering opheffen:

  #

  Lang indrukken.

  Opmerking
  De Screensaver Afbeelding beweegt en
  de Digitale klok verkort de stand-by-tijd
  van de telefoon aanzienlijk.

  Startanimatie
  Animatie selecteren die bij het
  inschakelen van de telefoon wordt
  weergegeven.

  Eindanimatie
  Animatie selecteren die bij het uitschakelen van de telefoon wordt
  weergegeven.

  Hoofdletters
  Keuze uit twee tekengrootten voor
  de weergave op het display.

  Verlichting
  Displayverlichting lichter of donkerder instellen. Een donkere instelling
  spaart de batterij en verlengt zo de
  stand-by-tijd.

  I

  Meerdere malen de joystick omhoog of omlaag
  drukken om de verlichting
  in te stellen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Display.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  80 • Page 82

  left page (81) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Instel- Beltonen
  T¢Beltonen
  lingen C ¢
  ¢Functie selecteren.

  Stel de beltonen van de telefoon
  naar wens in.

  Volume
  Het volume voor de oproepsoorten/
  functies apart instellen.

  I

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Ringtones.fm

  Alle beltonen in- of uitschakelen.

  Piep

  Beltoon beperken tot een
  korte signaaltoon.

  Berichten

  Als in bepaalde situaties de beltoon
  van uw telefoon anderen kan storen,
  kunt u in plaats daarvan het trilsignaal activeren. U kunt ook het trilsignaal samen met de beltoon inschakelen (bijvoorbeeld in een lawaaierige omgeving). Deze functie is bij
  het laden van de batterij en aangesloten accessoires uitgeschakeld
  (met uitzondering van de headset).

  I

  Wekker
  Organiser
  Systeem
  Toepassingen
  §OK§

  Trilalarm

  U kunt kiezen uit verschillende trilsignalen.

  Selecteren:
  Gespreksopr.

  Belsign instel
  Aan/uit

  81

  I
  C

  De beltoon wordt
  weergegeven.
  Volume regelen.
  Instelling bevestigen.

  Meer informatie
  Neem de oproep aan vóórdat u de telefoon
  bij het oor houdt. Zo voorkomt u schade
  aan het gehoor door luide beltonen.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 83

  left page (82) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Instellingen

  Beltoon toewijzen
  Een toegewezen beltoon klinkt of de
  lijst van mogelijke beltonen wordt
  weergegeven zodat u ze kunt selecteren:
  d-oproepen
  Een beltoon toewijzen aan alle telefoonnummers in de adreslijst.
  Groepsgespr.
  Een eigen beltoon toewijzen aan
  iedere groep.
  Overige opr.
  Een beltoon aan de overige oproepen toewijzen.
  Meer melod.
  Meer beltonen toewijzen voor:
  Berichten
  Wekker
  Organiser
  Inschakelmel.
  Uitschakelmel.
  of nieuwe beltonen
  opnemen met:
  Geluidsopname (pag. 109)
  Een lijst van alle ondersteunde formaten voor beltonen treft u aan in
  Mijn bestanden (pag. 116).

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Ringtones.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  82 • Page 84

  left page (83) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:44)

  Instel- Oproepinstell.
  T¢Oproepinstell.
  lingen C ¢
  ¢Functie selecteren.
  Anoniem bellen

  Ö
  Õ
  Ô
  b

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_CallSetup.fm

  Wanneer u belt, kunt u uw telefoonnummer wél of niet laten weergeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van uw provider).

  Om NummerWeergave te onderdrukken, kunt u de modus „Anoniem
  bellen“ naar wens voor alle gesprekken, of alleen voor het volgende
  gesprek inschakelen. Mogelijk dient
  u deze functie apart bij uw provider
  aan te vragen.

  Wisselgesprek

  b

  Als u voor deze dienst bent geregistreerd, kunt u de instelling hiervan
  controleren en de functie in- of uitschakelen.

  Omleiden
  Stel de situaties in waarbij inkomende oproepen naar uw voicemail
  of naar een ander telefoonnummer
  moeten worden doorgeschakeld.
  Statuscontr.
  Hiermee controleert u de huidige
  doorschakelstatus bij alle mogelijke
  situaties. Na korte tijd geeft het
  mobiele netwerk de huidige instellingen door, die dan op het display
  verschijnen.

  83

  Voorwaarde is ingesteld.
  Niet ingesteld.
  Dit verschijnt als de status
  onbekend is (bijvoorbeeld
  bij een nieuwe SIM-kaart).

  Alles opheffen
  b
  Alle doorschakelingen worden ongedaan gemaakt.

  Doorschakeling instellen
  (voorbeeld)
  Meestal wordt bij het doorschakelen
  de volgende voorwaarde opgegeven:
  Onbeantw opr.
  b
  Onbeantw opr. selecteren.
  (Hieronder vallen de voorwaarden Onbereikbaar,
  Geen gehoor, Bezet zie het
  volgende)

  I

  C

  Bevestigen.

  Instellen

  Selecteren.

  C

  Bevestigen.

  Ï /J

  Het telefoonnummer
  selecteren of invoeren
  waarnaar de oproepen
  moeten worden doorgeschakeld.
  §Mailbox§ Voicemailnummer kopiëren of invoeren.

  C

  Bevestiging. Na korte tijd
  wordt de instelling bevestigd door het netwerk.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 85

  left page (84) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:44)

  Instellingen

  Alle oproepen
  b
  Alle oproepen worden doorgeschakeld.

  Ç

  Berichten op de bovenste
  regel van het display in de
  stand-by-stand.

  Onbereikbaar
  Een oproep wordt doorgeschakeld
  als de telefoon uit staat of zich buiten bereik van het mobiele netwerk
  bevindt.
  Geen gehoor
  Een oproep wordt pas doorgeschakeld na een wachttijd die per mobiel
  netwerk kan variëren. Dat kan maximaal dertig seconden duren (kan in
  stappen van vijf seconden worden
  ingesteld).
  Bezet
  Als u al in gesprek bent, wordt de
  nieuwe oproep doorgeschakeld. Als
  de functie Wisselgesprek is ingeschakeld (pag. 25), hoort u tijdens een
  telefoongesprek de wisselgesprektoon ten teken dat er een tweede
  oproep binnenkomt (pag. 26).
  Ontvangt fax
  b
  Faxberichten worden doorgeschakeld naar een faxnummer.
  Ontvangt data
  b
  Gegevens worden doorgeschakeld
  naar het telefoonnummer van een
  PC.

  Meer informatie
  Sla doorschakelingen steeds op in het
  mobiele netwerk en niet in de telefoon (bijvoorbeeld bij het verwisselen van de SIMkaart).
  Doorschakeling resetten
  Het laatste doorschakelnummer wordt altijd
  opgeslagen. Ga bij het instellen van een
  doorschakeling als volgt te werk. Het opgeslagen doorschakelnummer verschijnt.
  Bevestig het doorschakelnummer.

  Oproepfilter

  b

  Alleen oproepen met telefoonnummers, die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen worden aangekondigd.
  Overige oproepen worden alleen via
  het display gemeld.

  Elke toets
  U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets
  te drukken (uitgezonderd B).

  Minutentoon
  Tijdens een gesprek klinkt na elke
  minuut een korte signaaltoon die de
  gespreksduur aangeeft. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_CallSetup.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  84 • Page 86

  left page (85) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Instel- Tst.instell.
  T¢Tst.instell.
  lingen C ¢
  ¢Functie selecteren.
  Toetstonen
  Het type toetstoon instellen.

  Servicetonen
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_PhoneSetup.fm

  Service- en waarschuwingstonen
  instellen.
  Aan/uit

  Tonen in-/uitschakelen

  Uitgebreid Voor een uitgebreid
  gebied worden servicetonen weergegeven, bijvoorbeeld: einde van een
  menu bereikt, netwerkverbinding verbroken.

  Automatisch uitschakelen
  De telefoon wordt dagelijks op de
  aangegeven tijd uitgeschakeld.
  Inschakelen
  §Tijd§
  Indrukken.

  J

  Tijd invoeren
  (in 24-uurs formaat).

  C

  Bevestigen.

  Uitschakelen
  §Handm.§ Indrukken.

  C

  Bevestigen.

  85

  Toestelnr
  Het toestelnummer (IMEI) verschijnt
  op het display. Deze informatie kan
  van belang zijn bij onderhoud aan
  het toestel.
  Test toestel
  Na de laatste informatiepagina kunt
  u een zelftest of afzonderlijke tests
  uitvoeren. Als u Test seq. selecteert,
  worden alle afzonderlijke tests uitgevoerd.
  Softwareversie
  Weergave van de softwareversie van uw
  telefoon in de stand-by-stand:
  # 0 6 #, en vervolgens op §Info§ drukken.

  *

  Geh.assistent
  De wizard Verwijderen helpt u wanneer de hoeveelheid vrij toestelgeheugen onvoldoende is. De wizard
  wordt naar wens ook automatisch
  door toepassingen gestart.
  Na controle van de capaciteit worden alle bestanden en mappen met
  hun grootten weergegeven en kunt
  u ze bekijken/openen en eventueel
  verwijderen.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 87

  left page (86) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Instellingen

  Bestandssys.

  Standaardinst.

  Formatteren
  (Beveiligd met toestelcode)

  De beginwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon worden hersteld. Dit heeft geen effect op de
  SIM-kaart en netwerkinstellingen.

  Het toestelgeheugen wordt geformatteerd en alle opgeslagen gegevens worden gewist, inclusief beltonen, afbeeldingen, spelletjes enz.
  Het formatteren kan langer dan één
  minuut duren.
  Defrag
  Het geheugen optimaliseren door tijdelijke bestanden te wissen die u
  niet langer nodig heeft.

  Alternatieve invoer in de stand-bystand:

  *#9999#A
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_PhoneSetup.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  86 • Page 88

  left page (87) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:44)

  Instel- Klok
  T¢Klok
  lingen C ¢
  ¢Functie selecteren.
  Tijd/datum
  U hoeft de klok slechts eenmaal, bij
  het eerste gebruik van de telefoon,
  in te stellen.
  §Wijzigen§ Indrukken.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Clock.fm

  J

  Eerst de datum (dag/
  maand/jaar), dan de tijd
  (uren/minuten/seconden) invoeren.

  Meer informatie
  Als de batterij langer dan dertig seconden
  is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te
  stellen.

  Tijdzones
  U kunt de tijdzone selecteren in de
  wereldkaart of in de plaatsenlijst
  selecteren:
  Wereldkaart
  De gewenste tijdzone
  selecteren.

  F

  Plaatsenlijst
  Een plaats in de gekozen
  tijdzone selecteren.

  I

  §Opties§

  87

  Menu openen.

  Instellen

  Tijdzone vastleggen.

  Auto. tijdzone =

  Tijdzone automatisch laten
  instellen door het netwerk.

  Plaats
  zoeken

  Plaats zoeken.

  Help

  Bedieningsinstructies.

  Datumnotatie:
  De notatie selecteren waarin de
  datum wordt weergegeven.

  Tijdnotatie
  Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

  Boeddh. datum
  U kunt schakelen naar de boeddhistische datumnotatie (niet bij alle
  modellen).

  Klok weergev.
  De tijdsaanduiding in de stand-bystand in-/uitschakelen.

  Auto. tijdzone

  b

  De tijdzone wordt automatisch herkend.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 89

  left page (88) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Instellingen

  Instel- Verbinding
  T¢Verbinding
  lingen C ¢
  ¢Functie selecteren.

  GPRS-info
  De hoeveelheid uitgewisselde gegevens weergeven.

  b

  GPRS

  (GPRS General Packet Radio Service)

  C

  GPRS in-/uitschakelen.

  GPRS is een techniek waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk
  kunnen worden verstuurd. Met GPRS
  en een geschikt mobiel netwerk kunt
  u zelfs een permanente internetverbinding openen. Alleen de uitgewisselde hoeveelheid gegevens wordt
  door de provider in rekening
  gebracht. Deze dienst wordt nog
  niet door alle providers ondersteund.
  Indicaties op het display:

  £
  ¢
  ¤

  Ingeschakeld en beschikbaar.
  Aangemeld.
  Tijdelijk onderbroken.

  IrDA

  C

  IrDA in-/uitschakelen.

  Uw telefoon is voorzien van een
  infraroodpoort. Hiermee kunt u
  gegevens zoals afbeeldingen, beltonen, adresboek-items, visitekaartjes
  of gegevens uit de organiser met
  andere apparaten uitwisselen die
  eveneens zijn voorzien van een
  infraroodpoort.
  De infraroodsensor bevindt zich aan
  de linkerzijde van de telefoon. Beide
  toestellen mogen maximaal dertig
  centimeter van elkaar zijn verwijderd. De infaroodsensoren van beide
  toestellen moeten mogelijke exact
  op elkaar worden gericht.
  Weergave op het display:

  ¯
  ®

  IrDA ingeschakeld.
  Tijdens de transmissie.

  Als IrDA is ingeschakeld, wordt de
  batterij extra belast zodat de standby-tijd korter wordt.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Connectivity.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  88 • Page 90

  left page (89) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Bluetooth™ (BT)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Connectivity.fm

  Bluetooth™ is een draadloze verbinding met een klein bereik, waarmee
  bijvoorbeeld een headset of Car Kit
  draadloos kan worden aangesloten.
  Met de functie Verz./Printen in het
  optiemenu van de betreffende toepassing kunt u ook gegevens via
  deze verbinding verzenden.
  Met SAP (SIM Access Profile) kan bijvoorbeeld de GSM-module van een
  autotelefoon de toegangsgegevens
  van de SIM-kaart in uw telefoon
  gebruiken. Op deze manier hoeft de
  SIM-kaart niet te worden verwisseld.
  SAP wordt mogelijk niet door uw
  provider ondersteund.
  Elk Bluetooth™-apparaat heeft een
  uniek adres en kan naar wens van
  een duidelijke naam worden voorzien. Een Bluetooth™-verbinding
  wordt beveiligd met een wachtwoord of door de opname van de BTpartner in een lijst als „vertrouwelijk“
  apparaat.
  Om een Bluetooth™-verbinding tot
  stand te kunnen brengen tussen de
  telefoon en andere Bluetooth™apparaten dient u Bluetooth™ in te
  schakelen.

  C

  89

  Bluetooth in- of uitschakelen.
  Mijn BT-naam: U kunt de
  telefoon al een naam
  geven wanneer u het toestel voor het eerst inschakelt.

  Als Bluetooth™ wordt ingeschakeld,
  is IrDA (infrarood) uitgeschakeld en
  omgekeerd.
  Als Bluetooth is ingeschakeld, wordt
  de batterij extra belast waardoor de
  stand-by-tijd korter wordt.
  Bt-instelling
  Instellingsfuncties opvragen (Bluetooth moet
  ingeschakeld zijn).

  C

  • Zoeken/Alles zoeken
  Bepaal naar welke BT-apparaten
  moet worden gezocht:
  Alles

  Alle BT-apparaten

  Audio

  bijvoorbeeld headset,
  Car Kit

  Telefoon

  Andere telefoons met
  Bluetooth-functionaliteit

  PC

  PC met BT-aansluiting

  C

  Zoekactie starten

  Het aantal en de naam van de laatst
  gevonden BT-apparaten worden
  weergegeven.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 91

  left page (90) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  C

  Instellingen
  De zoekactie wordt beëindigd en de eerste tien
  gevonden apparaten worden in een lijst weergegeven.
  §Opnieuw§ Nieuwe zoekactie starten.

  I
  C
  §Opties§

  Bladeren naar het
  gewenste item.
  Selectie van het apparaat
  en eventueel opname als
  vertrouwelijk apparaat
  (zie het volgende).
  Menu openen.

  Details

  Naam en adres van het
  BT-apparaat weergeven.

  Bekend
  app.

  Apparaat als vertrouwelijk
  in de lijst van bekende
  apparaten opnemen. Voer
  hiervoor het wachtwoord
  van het andere apparaat in.
  Het apparaat moet eerder
  in een „vertrouwensmodus“
  zijn gezet. Als de lijst vol is,
  kunnen hierin geen apparaten meer worden opgenomen.

  nr beknde
  app.

  Opname in de lijst van
  bekende apparaten (zie het
  volgende).

  nr zwarte
  lijst

  Opname in de zwarte lijst
  (zie het volgende).

  Opnieuw

  Nieuwe zoekactie starten.

  • Bekende appar.
  Om de selectie te vereenvoudigen
  kunnen frequente BT-partners in de
  lijst van bekende apparaten worden
  opgenomen. Voor „vertrouwelijke“
  items wordt een wachtwoord vereist.
  • Laatste verb.
  Lijst van recentelijk of nog verbonden apparaten.
  • Zwarte lijst
  Verbindingspogingen van apparaten
  die in deze lijst staan worden afgewezen.
  Lijstopties
  Per lijst zijn verschillende functies
  mogelijk.
  §Opties§
  Als audio
  mar.

  Menu openen.
  Het apparaat als „audioapparaat“ vastleggen, als
  automatische registratie
  niet mogelijk is.

  Hogere prio. Het item in de lijst naar
  boven verplaatsen zodat
  een bepaald audioapparaat
  als eerste wordt gebruikt.
  Lagere prio. Het item in de lijst naar
  beneden verplaatsen.
  nr beknde
  app.

  Item naar de lijst van
  bekende apparaten verplaatsen.

  nr zwarte
  lijst

  Item naar de zwarte lijst
  verplaatsen.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Connectivity.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  90 • Page 92

  left page (91) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  • Mijn BT-naam
  Er wordt een naam (max. 16 tekens)
  aan de telefoon toegewezen die bij
  een partner wordt weergegeven. Als
  de telefoon geen naam heeft,
  gebruikt het toestel het vaste apparaatadres.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Connectivity.fm

  • Zichtb.v.ander
  Stel de manier in waarop de telefoon
  zich ten opzichte van andere BTapparaten moet gedragen. Dit betekent (indien „zichtbaar“) dat bijvoorbeeld het apparaatadres of de BTnaam van uw telefoon op verzoek
  van andere BT-apparaten worden
  verstuurd, om gegevens te ontvangen of te verzenden.
  Niet zichtbaar
  Uw telefoon is niet „zichtbaar“ voor
  andere BT-apparaten. Bekende
  apparaten, zoals de Bluetooth™
  Headset/Car Kit functioneren dan
  nog steeds.
  Automodus
  Uw telefoon is voor andere BT-apparaten gedurende enkele minuten
  „zichtbaar“. Daarna wordt gevraagd
  of het toestel „zichtbaar“ moet blijven.

  91

  Altijd zichtb.
  De telefoon is voor andere BT-apparaten altijd „zichtbaar“. Deze apparaten kunnen een verbinding met de
  telefoon tot stand brengen en eventueel aan de lijst van bekende apparaten worden toegevoegd.
  Indicaties op het display
  Bluetooth™ is ingeschakeld.
  Bluetooth™ zichtbaar voor
  anderen.
  Bluetooth™ zichtbaar bij
  gegevenstransmissie.
  Oproep op het Bluetooth™apparaat aangenomen.

  ¨
  ©
  ª
  «

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 93

  left page (92) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Instellingen

  Data Services

  HTTP-profiel

  Basisinstelling en inschakelen van de
  verbindingsprofielen voor de datatransmissie, zoals MMS, Wap.

  De voorinstelling van de telefoon is
  afhankelijk van de betreffende provider.

  De voorinstelling van de telefoon is
  afhankelijk van de betreffende provider.

  • De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen
  beginnen.

  • De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen
  beginnen.

  • Er zijn al verbindingsprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer
  dan het profiel en schakel het in.

  • Er zijn al verbindingsprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer
  dan het profiel en schakel het in.

  • De verbindingen moeten handmatig worden ingesteld.

  • De verbindingen moeten handmatig worden ingesteld.
  Raadpleeg indien nodig uw provider.
  U treft de huidige instellingen voor
  de betreffende provider ook aan op
  internet, op
  www.siemens-mobile.com/customercare
  in het gedeelte „FAQ“.
  Profiel selecteren
  Selecteer het profiel.

  I
  C

  Bevestig de selectie.

  Profiel instellen
  Selecteer het profiel.

  I

  §Opties§

  Menu openen.

  §Bewerk.§

  Selectie openen.

  I

  Selecteer CSD-instell., en/
  of GPRS-data.

  §Bewerk.§

  Stel de verbinding nu in
  volgens de instructies van
  de provider.

  Raadpleeg indien nodig uw provider.
  U treft de huidige instellingen voor
  de betreffende provider ook aan op
  internet, op
  www.siemens-mobile.com/customercare
  in het gedeelte „FAQ“.

  I

  Instellingen vastleggen.

  Verificatie
  Gecodeerd inbellen (alleen CSD-verbindingen) bij internetverbinding inof uitschakelen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Connectivity.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  92 • Page 94

  left page (93) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Connectivity.fm

  93

  Fax/data

  Transmissie beëindigen

  Fax-/datagebruik met PC
  Met uw telefoon en een aangesloten
  PC kunt u faxberichten en data verzenden en ontvangen. Wel moet uw
  PC dan over de geschikte software
  voor data-/faxcommunicatie
  beschikken en verbinding hebben
  met de telefoon.

  De transmissie met de PC-software
  beëindigen en/of op B drukken.

  Het gebruik van fax- en dataservices
  moet door uw provider vrijgegeven
  zijn. Afhankelijk van het netwerk zijn
  er varianten bij de fax-/dataontvangst mogelijk. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.
  Spr./fax verz.
  b
  Stel deze functie vóór het verzenden
  op de telefoon in, om van de voicenaar de faxmodus te schakelen.
  Spr/fax ontv.

  b

  (Alleen indien geen speciaal fax- of
  datanummer beschikbaar is)

  Start het gewenste communicatieprogramma op uw PC en schakel de
  functie op de telefoon tijdens het
  gesprek in (de PC neemt de verbinding over).

  Ontv.fax/data
  b
  Van uw provider heeft u een telefoonnummer voor de telefoon en
  fax/data ontvangen.
  Het gesprek wordt door een speciale
  beltoon aangekondigd en op het display van de telefoon wordt de soort
  communicatie (fax of data) weergegeven. Start nu het communicatieprogramma op uw PC om de fax/data
  te ontvangen.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 95

  left page (94) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Instellingen

  Instel- Beveiliging
  T¢Beveiliging
  lingen C ¢
  ¢Functie selecteren.
  Auto.toetsblok
  De toetsen worden automatisch
  geblokkeerd als in de stand-by-stand
  een minuut lang geen enkele toets
  wordt ingedrukt. Op deze manier
  wordt de telefoon beveiligd tegen
  onbedoelde toetsaanslagen. U blijft
  echter bereikbaar en kunt ook het
  alarmnummer kiezen.
  Meer informatie
  Het toetsenbord kan in de stand-by-stand
  ook direct geblokkeerd en vrijgegeven worden.
  Altijd:
  Lang indrukken.

  Alleen ‚

  b

  (beveiligd met PIN2- of toestelcode)
  U beperkt de keuzemogelijkheden
  tot de telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd. Als alleen netnummers zijn ingevoerd, dan kunt u
  deze, vóórdat u gaat bellen, handmatig aanvullen met de betreffende
  telefoonnummers.
  Als de SIM-kaart geen PIN2-codes
  ondersteunt, kunt u met de toestelcode ook het hele telefoonboek
  beveiligen.

  Codes
  Zie voor een beschrijving pag. 18:
  PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen,
  Tel.code wijz.

  #

  Alleen deze SIM

  Directe oproep

  (Beveiligd met toestelcode)
  Door de invoer van de toestelcode
  kan de telefoon worden verbonden
  met een SIM-kaart. De telefoon kan
  alleen met een andere SIM-kaart worden gebruikt als u de toestelcode
  kent.

  (Beveiligd met toestelcode)
  Er kan nu nog slechts één telefoonnummer worden gebeld (zie ook
  pag. 28).

  b

  Wilt u de telefoon in combinatie met
  een andere SIM-kaart gebruiken, dan
  voert u na de PIN-code ook de toestelcode in.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Security.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  94 • Page 96

  left page (95) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Blokkering

  b

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Security.fm

  De netwerkblokkering beperkt het
  gebruik van uw SIM-kaart (niet bij
  alle providers). Voor de netwerkblokkering heeft u een 4-cijferige code
  nodig die u van uw provider ontvangt. Mogelijk dient u bij elke netwerkblokkering hiervoor een
  opdracht te geven aan uw provider.
  Alle uitgaande
  Alle uitgaande gesprekken worden
  geblokkeerd, met uitzondering van
  het alarmnummer 112.
  Uitg.internat.
  (Uitgaande internationale oproepen)
  Uitsluitend binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.
  Uit.int./eigen
  (Uitgaand internationale oproepen, behalve
  die naar het eigen netwerk)
  Internationale gesprekken worden
  niet toegestaan. U kunt echter wél
  vanuit het buitenland naar het binnenland bellen.
  Alle inkomende
  Alle inkomende oproepen voor de
  telefoon zijn geblokkeerd (een soortgelijk effect biedt de doorschakeling
  van alle oproepen naar de voicemail).

  95

  Bij roaming
  U ontvangt geen oproepen als u zich
  buiten bereik bevindt van het netwerk van uw eigen provider. Hierdoor kunt u niet geconfronteerd
  worden met kosten voor inkomende
  oproepen.
  Statuscontr.
  Zodra het opvragen van de status
  voor netwerkblokkeringen is gelukt,
  kunnen de volgende meldingen verschijnen:

  Ö
  Õ
  Ô

  Blokkering ingesteld.
  Blokkering niet ingesteld.
  Status onbekend (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIMkaart).

  Alles opheffen
  Alle ingestelde netwerkblokkeringen
  worden verwijderd. Voor deze functie is een code nodig die u bij uw provider kunt opvragen.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 97

  left page (96) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:39)

  Instellingen

  Instel- Netwerk
  T¢Netwerk
  lingen C ¢
  ¢Functie selecteren.

  Netwerk-info
  De lijst met momenteel beschikbare
  mobiele netwerken verschijnt op het
  display.

  b

  Lijn

  Deze functie wordt alleen weergegeven als deze door uw provider wordt
  ondersteund. Voor de telefoon moeten twee onafhankelijke telefoonnummers aangemeld zijn.
  Lijn kiezen
  Kiezen van de op dat moment
  gebruikte lijn.

  \

  Weergave van de huidige
  lijn.

  Beveiligd
  (Beveiligd met toestelcode)
  U kunt het gebruik beperken tot één
  telefoonnummer.
  Meer informatie
  Voor elk telefoonnummer kunt u een aparte
  configuratie instellen (bijvoorbeeld beltonen, doorschakeling etc.). Hierbij dient u
  eerst het gewenste telefoonnummer te
  activeren.
  Schakelen tussen telefoonnummers/
  aansluitingen in de stand-by-stand:
  Indrukken.
  §Lijn 1§
  Indrukken.

  0

  Æ

  Het markeren van niettoegestane providers
  (afhankelijk van SIMkaart).

  Ander netwerk
  Het netwerk wordt opnieuw
  gezocht. Dit is handig als u zich buiten het bereik van het netwerk van
  uw eigen provider bevindt, of als u
  zich wilt aanmelden bij een ander
  netwerk. Als AutomNetkeus is ingesteld, wordt de netwerk-infolijst
  opnieuw samengesteld.

  AutomNetkeus
  In-/uitschakelen, zie ook Ander netwerk hierboven. Als „Automatisch
  netwerk“ is ingeschakeld, wordt het
  volgende netwerk uit de lijst als uw
  „voorkeursnetwerk“ geselecteerd. In
  plaats daarvan kunt u ook handmatig een ander netwerk selecteren uit
  de lijst met beschikbare mobiele netwerken.

  Vrkeursnetw.
  Hier voert u in bij welke provider u
  zich bij voorkeur wilt aanmelden
  zodra u het bereik van het eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld op basis
  van tariefverschillen tussen providers).

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Network.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  96 • Page 98

  left page (97) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:39)

  Uw provider wordt weergegeven:
  §Lijst§

  Lijst met voorkeursnetwerken weergeven.

  Vermelding maken/wijzigen:
  <Leeg>

  of een bestaand item
  selecteren, vervolgens de
  nieuwe provider kiezen
  en bevestigen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Network.fm

  Nieuwe provider invoeren (laatste
  item in de lijst):
  Extra netwerk
  Selecteren, de gegevens van de provider invoeren en opslaan.
  Meer informatie
  Wanneer u zich buiten het „eigen netwerk“
  bevindt, kiest uw telefoon automatisch een
  ander mobiel netwerk.
  Als bij het inschakelen van de telefoon de
  signaalsterkte van het voorkeursnetwerk
  onvoldoende is, zal de telefoon zichzelf aanmelden bij een ander netwerk (indien mogelijk). Het is mogelijk dat, bij een volgende
  keer dat dit gebeurt, de telefoon zich bij een
  ander netwerk aanmeldt, of u moet besluiten
  om handmatig een ander netwerk te kiezen.

  Frequentieband
  Maak een keuze uit GSM 900,
  GSM 1800 en GSM 1900.

  b

  Snel zoeken
  Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk
  met kortere tussenpozen (dit verhoogt het energieverbruik, waardoor de stand-by-tijd korter wordt).

  Gebr.groep

  97

  b

  Afhankelijk van de provider kunt u met
  deze dienst ook groepen vormen.
  Deze groepen hebben bijvoorbeeld
  toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde
  groep een bijzonder tarief gelden.
  Raadpleeg uw provider voor meer
  informatie hierover.
  Actief
  Functie in- of uitschakelen. Bij normaal gebruik van de telefoon moet
  „Gebruikersgroep“ uitgeschakeld
  zijn.
  Groep kiezen
  Naar wens kunt u andere voorkeursgroepen selecteren of toevoegen
  (verderop leest u hoe u dit doet).
  Codes voor de betreffende groepen
  ontvangt u van uw provider.
  Alle uitgaande
  Naast netwerkbesturing van een
  gebruikersgroep, kunt u hier ook
  instellen of ook uitgaande gesprekken vanuit deze groep worden toegestaan. Als u deze functie uitschakelt, worden uitsluitend nog
  gesprekken binnen de groep toegestaan.
  Voorkeursgr.
  Wanneer u de functie inschakelt,
  kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep
  gevoerd worden (afhankelijk van de
  netconfiguratie).

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Instellingen • Page 99

  left page (98) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:47)

  Instellingen

  Instel- Accessoires
  T¢Accessoires
  lingen C ¢
  ¢Functie selecteren.

  Automatische instellingen
  • Permanente verlichting:
  ingeschakeld.
  • Toetsblokkering: uitgeschakeld.

  Car Kit

  • Batterij van de telefoon laden.

  Alleen in combinatie met een originele handsfree-set van Siemens
  (zie pag. 128). Het Car Kit-profiel
  wordt automatisch ingeschakeld
  zodra u de telefoon in de houder
  plaatst.

  • Het Car Kit-profiel automatisch
  inschakelen wanneer de telefoon
  wordt aangesloten.

  Autom.beantw.
  (standaard: uit)
  Inkomende oproepen worden na
  enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen
  hierbij meeluisteren!

  Å

  Weergave op het display.

  Automatisch uitschakelen
  (standaard: 2 uur)
  De spanning voor de telefoon wordt
  via de auto geleverd. De tijd tussen
  het uitschakelen van het contact en
  het automatisch uitschakelen van de
  telefoon kunt u zelf instellen.
  Autoluidspr.
  Verbetert soms de weergavekwaliteit.

  Headset
  Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (zie pag. 127).
  Het profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de headset aansluit.
  Autom.beantw.
  (standaard: uit)
  Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen
  (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). U dient dan de headset te
  dragen.
  Automatische instelling
  U kunt oproepen aannemen met de
  verbindingstoets of push-to-talktoets, ook als de toetsblokkering is
  ingeschakeld.
  Automatisch opnemen
  Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep
  heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden
  gevoerd.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_SetupAccessory.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  98 • Page 100

  left page (99) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Mijn menu
  C Indrukken.
  §Mijn m..§

  Indrukken.

  Stel uw eigen menu samen met de
  meest gebruikte functies, telefoonnummers of internetpagina’s.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MyMenu.fm

  Er is al een lijst met tien items ingesteld, maar u kunt deze naar wens
  wijzigen.

  Gebruik

  I
  C

  Selecteer het gewenste
  item.
  Bevestigen.
  Of

  A

  Als er een telefoonnummer is ingevoerd, kan
  onmiddellijk met de
  gesprekstoets worden
  gebeld.

  99

  Menu wijzigen
  U kunt elk ingesteld item (1–10) vervangen door een ander item uit de
  keuzelijst.

  I

  Selecteer het gewenste
  item.

  §Wijzigen§ De functielijst wordt geopend zodat u een keuze
  kunt maken.

  I
  C

  Selecteer het nieuwe item
  in de lijst.
  Bevestigen. Het item
  wordt opgenomen in het
  menu.
  Bij Telefoonboek moet nog
  het telefoonnummer of
  bij Internet nog de favoriete URL worden geselecteerd.

  Beginwaarden
  (Toestelcode is vereist)
  §Al.reset.§ Selecteren. Na een controlevraag wordt de standaardinstelling hersteld.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Mijn menu • Page 101

  left page (100) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:50)

  Snelkiezen

  Snelkiezen
  Onder de beide displaytoetsen en de
  toetsen 2 tot en met 9 (snelkiesnummers) kunt u een belangrijk telefoonnummer of een functie vastleggen.
  Zo kunt u met één toets een nummer
  kiezen of een functie starten.

  Z

  £

  X

  Displaytoetsen
  Wijzigen
  Stel bijvoorbeeld dat aan de displaytoets de functie Internet is toegewezen. U wijzigt de functie dan als volgt
  (in de stand-by-stand):
  §Internet§

  Provider

  C
  01.03.2004
  Internet

  10:10

  ì

  Kort indrukken.

  §Wijzigen§ Nieuwe functie uit de lijst
  selecteren.

  Help

  Meer informatie
  De functie van een displaytoets kan al door
  de provider zijn ingesteld (bijvoorbeeld toegang krijgen tot „SIM-diensten“ of direct
  een internet-portal bellen). Het kan zijn dat
  deze voorgeprogrammeerde functie niet
  kan worden gewijzigd.
  De linkerdisplaytoets wordt bijvoorbeeld
  voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door p/À vervangen.

  Bevestigen.

  • Speciaal geval Tel.nummer. Een
  naam uit het telefoonboek/adresboek toewijzen aan de toets.
  • Speciaal geval Favoriet. Een URL uit
  de lijst met favorieten selecteren
  en toewijzen aan de toets.

  Toepassen
  In de stand-by-stand:
  Toepassing
  De toewijzing van de functie „Internet“ dient hier uitsluitend als voorbeeld.
  §Internet§

  Lang indrukken. De toepassing wordt gestart.

  Telefoonnummer
  De toewijzing met het item „Carola“
  dient hier uitsluitend als voorbeeld.
  §Carola§

  Lang indrukken, het
  telefoonnummer wordt
  gekozen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_FastDial.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  100 • Page 102

  left page (101) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:50)

  Snelkiestoetsen
  Om functies of telefoonnummers
  snel te kiezen kunt u de cijfertoetsen
  2 tot en met 9 als snelkiestoetsen
  gebruiken. Cijfertoets 1 is gereserveerd voor het telefoonnummer van
  de voicemail (pag. 62) en cijfertoets
  0 voor het schakelen bij gebruik van
  twee aansluitingen (pag. 96).

  Wijzigen
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_FastDial.fm

  In de stand-by-stand:

  3

  Cijfertoets kort indrukken
  (bijvoorbeeld cijfer 3).
  Het cijfer is nog niet gereserveerd:

  §Instellen§ Indrukken.
  Kies een telefoonnummer
  of functie uit de lijst en
  bevestig de toewijzing
  met §OK§.
  Of
  Het cijfer is al gereserveerd (geef de toegewezen functie weer met de
  rechterdisplaytoets):

  C

  Kort indrukken.

  §Wijzigen§ Functie uit de lijst selecteren.

  C

  Bevestigen.

  101

  • Speciaal geval Tel.nummer. Een
  naam uit het telefoonboek toewijzen aan de toets.
  • Speciaal geval Favoriet. Een URL uit
  de lijst met favorieten selecteren
  en toewijzen aan de toets.

  Toepassen
  Een aan een toets toegewezen telefoonnummer kiezen of een toegewezen toepassing (bijvoorbeeld
  Internet) starten.
  In de stand-by-stand:

  3

  Kort indrukken.

  De functie die aan cijfertoets 3 is toegewezen, kunt u met de rechterdisplaytoets weergeven, bijvoorbeeld:
  §Internet§

  Lang indrukken.
  Of alleen

  3

  Lang indrukken.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Snelkiezen • Page 103

  left page (102) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:52)

  Organiser

  Organiser
  Kalender

  Dagweergave

  C ¢Q¢Kalender

  Bijzondere weergaven:

  In de kalender kunt u afspraken
  invoeren. Voor een correcte werking
  van de kalender moeten de tijd en
  datum worden ingesteld.
  De kalender biedt drie weergaven:

  Maandweergave
  Bijzondere weergaven door kleurencodering:
  Dag met afspraak, afspraak die de
  hele dag duurt, weekend.
  Navigatie:

  F
  I
  C

  Volgende/vorige dag.
  Volgende/vorige week.
  Dagweergave openen.

  Weekweergave
  Bijzondere weergaven:
  Afspraken worden als verticale kleurenbalken op de horizontale urenindeling weergegeven.
  Navigatie:

  F
  I

  Volgende/vorige dag.
  Volgende/vorige uur van
  de dag.

  Beschrijving van de afspraak.
  Navigatie:

  F
  I

  Volgende/vorige dag.
  Naar het begin/eind van
  de dag of naar het volgende/laatste item.

  Agenda inst.

  C ¢Q¢Agenda inst.
  Begin van dag:
  Eerste uur van de werkdag.
  Begin van week:
  Weekdag waarmee de maand- en
  weekweergave links begint.
  Weekend
  Dagen voor het weekend instellen.
  Verjaardagen weerg:
  Weergave in de kalender.
  Synchroniseren met de PC
  Met Mobile Phone Manager (pag. 117)
  kunt u afspraken, taken en notities
  synchroniseren met Outlook® of
  Lotus Notes™.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Organizer.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  102 • Page 104

  left page (103) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:52)

  Afspraken

  C ¢Q¢Afspraken

  Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- of selectievelden
  beschikbaar. Het aantal velden kan
  worden beperkt, zie Standaard aan
  het eind van de lijst.

  Nieuwe afspraak invoeren

  Beschrijving:
  Beschrijving van de afspraak.

  Afspraken worden in chronologische
  volgorde weergegeven in een lijst.

  <Nieuw item>
  Selecteren.
  Types:
  Memo
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Organizer.fm

  103

  c

  Tekst invoeren voor de
  beschrijving.
  Voice memo

  d

  Voicenotitie invoeren.
  Deze wordt door het
  alarm aangekondigd.
  Oproep

  e

  Telefoonnummer invoeren dat door een alarm
  wordt aangeduid.
  Bijeenkomst

  f
  g
  h

  Tekst invoeren voor de
  beschrijving.

  Telefoonnummer:
  Telefoonnummer invoeren of selecteren uit de adreslijst.
  Voice-memo:
  Een voicenotitie invoegen, zie Voice
  Memo, pag. 106.
  Locatie:
  Plaats van de afspraak.
  Hele dag:
  Afspraak die de hele dag duurt: Ja/
  nee
  Begindatum:
  Datum waarop de afspraak begint.
  Begintijd:
  Tijd waarop de afspraak begint.

  Vakantie

  Einddatum:
  Datum waarop de afspraak eindigt.

  Begin- en einddatum
  invoeren.

  Eindtijd:
  Tijd waarop de afspraak eindigt.

  Verjaardag
  Naam en datum invoeren.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Organiser • Page 105

  left page (104) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:52)

  Organiser

  Informatie over het alarm

  Alarmtijd:
  Aan/uit of Trilalarm.

  J

  De periode vóór de
  afspraak en de tijdeenheid selecteren:
  Minuten, Uren, Dag(en)

  Herhaling:
  Een periode voor herhaling van de
  afspraak selecteren:
  Nee, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks,
  Jaarlijks
  Invoer van een parameter voor de
  herhaling:
  Voor altijd, Tot, Gebeurtenis (aantal).
  Bij de selectie van Wekelijks kunnen
  bepaalde dagen van de week nog
  gemarkeerd worden.
  Standaard
  In de lijsten kunnen de velden worden geselecteerd die bij veel
  gebruikte items aangeboden moeten worden.
  Meer informatie
  Weergave op het display via ingestelde
  herinneringen:
  ¹
  Wekker
  Afspraak
  »
  Een alarmsignaal klinkt ook als de telefoon
  is uitgeschakeld (behalve in de vliegtuigmodus, pag. 77). De telefoon schakelt niet
  naar de stand-by-stand. Het alarm wordt
  door het indrukken van een willekeurige
  toets uitgeschakeld.

  Wanneer het ingestelde tijdstip is
  bereikt, volgt een optisch en akoestisch herinneringssignaal. Nietopgemerkte herinneringen verschijnen in de lijst met gemiste afspraken
  (pag. 105).
  Herinneringstype Memo:
  Bijeenkomst: De tekst wordt weergegeven op het display.
  Herinneringstype Oproep: Het telefoonnummer wordt weergegeven
  en kan direct worden gebeld.
  Herinneringstype Verjaardag: U kunt
  via §Opties§ speciale felicitaties via
  SMS, MMS, e-mail of oproep overbrengen.
  Met Sluimerstand stelt u een herhaling van het alarm in.

  Taken

  C ¢Q¢Taken

  Een taak wordt net als een afspraak
  op de betreffende dag in de agenda
  weergegeven. Een taak hoeft, in
  tegenstelling tot een afspraak, geen
  tijdsaanduiding te bevatten. In dat
  geval verschijnt de taak elke dag
  bovenaan de lijst, tot hij als voltooid
  wordt gemarkeerd.
  Voer soortgelijke gegevens in als bij
  Afspraken. Vervolgens:

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Organizer.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  104 • Page 106

  left page (105) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:52)

  Status:
  Selecteer Afgehandeld of Uitstaand.
  Prioriteit:
  Keuze uit vijf niveaus van Laagste tot
  Hoogste.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Organizer.fm

  Gebruik datum
  Als u de functie inschakelt met Ja,
  kunt u als volgt de tijd invoeren.
  Vervaldatum:/Vervaltijd:
  Datum en tijd invoeren waarop de
  taak moet zijn voltooid.

  105

  Gemiste afspr

  C ¢Q¢Gemiste afspr

  Gebeurtenissen (Afspraken, Taken)
  met alarm waarop u niet heeft
  gereageerd worden weergegeven in
  een lijst, zodat u ze vervolgens kunt
  lezen.

  Organiseropties

  Alarm: en Standaard zoals bij
  Afspraken.

  Afhankelijk van de gebruikte toepassing (Kalender, Afspraken, Taken, Notities) en de huidige situatie worden
  verschillende functies aangeboden.

  Notities

  Wissen

  §Opties§

  Menu openen.
  Item wissen.

  C ¢Q¢Notities

  Wissen tot Alle oude items tot een
  bepaalde datum verwijderen.

  Nieuwe notitie invoeren

  Alles
  wissen

  Alle items na een controlevraag wissen.

  Wissen
  gereed

  Alle voltooide taken wissen.

  Activeren/
  Deactiveren

  Herinnering uit-/inschakelen.

  Filter

  Alle items met het geselecteerde kenmerk worden
  weergegeven.

  Schrijf en beheer korte notities.

  <Nieuw item>
  Selecteren.

  J

  Tekst invoeren. De eerste
  regel wordt als „titel“ in de
  notitielijst weergegeven.
  Totale lengte: max.
  160 tekens.

  §Opties§

  Menu openen.

  Opslaan

  Notitie opslaan. Als Vertrouwelijk wordt geselecteerd, wordt een notitie
  beveiligd met de toestelcode.

  Vertrouwe- Notitie beveiligen met de
  lijk
  toestelcode. Sla geen
  wachtwoorden (PIN, TAN
  etc.) als notitie op.
  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Organiser • Page 107

  left page (106) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:52)

  Organiser

  Voice Memo

  C

  C ¢Q¢Voice Memo

  Maak gebruik van de voicerecorder
  voor het opnemen van korte voicenotities.

  C
  D

  • Gebruik als dicteerapparaat voor
  onderweg.
  • Een notitie opnemen als herinnering of als aanwijzing voor anderen.
  • Een voicenotitie aan een afspraak
  in de kalender toevoegen.
  • Een gesprek vastleggen – handig
  voor het onthouden van telefoonnummers of adressen.
  Let op
  Voor het gebruik van deze functie kunnen
  juridische, en met name strafrechtelijke
  beperkingen gelden.
  Informeer uw gesprekspartner vooraf dat u
  het gesprek wilt opnemen en behandel het
  opgenomen gesprek als vertrouwelijk.
  U mag deze functie uitsluitend gebruiken
  wanneer uw gesprekspartner hier toestemming voor geeft.

  De opname start met een
  korte signaaltoon. Spreek
  nu de tekst in.
  Schakelen tussen pauze
  en opnemen.
  Opname stoppen.
  De opname wordt automatisch opgeslagen met
  een tijdstempel. Naam wijzigen met §Opties§.

  Afspelen

  I
  C
  D/E

  De gewenste opname
  selecteren.
  Schakelen tussen afspelen en pauze.
  Lang indrukken om vooruit en terug te spoelen.

  Opties voor de voicerecorder
  §Opties§

  Menu openen.

  Luidspreker

  Weergave via de
  ingebouwde luidspreker.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  Nieuwe opname

  Gebruik van de navigatietoets

  <Nieuw item>
  Selecteren.

  (in de stand-by-stand)

  Op het display worden de
  beschikbare tijd en de
  opnametijd weergegeven.

  k
  k

  Ingedrukt houden tijdens
  de opname.
  Kort indrukken om de
  laatste opname af te spelen.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Organizer.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  106 • Page 108

  left page (107) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:52)

  Tijdzones

  C ¢Q¢Tijdzones

  U kunt de tijdzone selecteren in de
  wereldkaart of in de plaatsenlijst
  selecteren:
  Wereldkaart
  De gewenste tijdzone
  selecteren.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Organizer.fm

  F

  Plaatsenlijst
  Een plaats in de gekozen
  tijdzone selecteren.

  I

  Tijdzoneopties
  §Opties§
  Instellen

  Menu openen.
  De tijdzone vastleggen.

  Auto.
  Als u naar een andere tijdtijdzone = zone reist, past het plaatselijke netwerk uw tijdsinstelling automatisch aan.
  Plaats
  zoeken

  Plaats zoeken.

  Help

  Bedieningsinstructies.

  107

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Organiser • Page 109

  left page (108) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:53)

  Extra's

  Extra's
  SIM-diensten (optioneel)

  C ¢S¢SIM-diensten

  Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden,
  zoals thuisbankieren, beurskoersen
  enz.

  H
  F
  C

  ¹
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo

  Bewerk.

  C

  Wekker

  F
  H
  J

  De wekfunctie in- of uitschakelen.
  Schakelen naar de tijdinstelling.
  Wektijd (uu:mm) instellen.

  ì

  OK

  Markeer de dag waarop u
  gewekt wilt worden.
  Opnieuw indrukken om
  de markering op te heffen.
  Bij lang indrukken worden
  alle dagen gemarkeerd of
  wordt deze markering
  opgeheven.

  C ¢S¢Wekker

  Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

  Weergave van de selectie:
  wektijd en dagen.

  §Aan§
  07:30

  Pictogram van de SIMdiensten.

  Als sprake is van verschillende toepassingen, dan worden ze weergegeven in een menu. Via SIM-diensten is uw telefoon voorbereid op
  toekomstige diensten van uw provider. Voor meer informatie kunt u
  contact opnemen met uw provider.

  Afzonderlijke dagen
  instellen.

  é Wekker

  Als uw SIM-kaart ook optionele diensten bevat, verschijnen de SIM-diensten in het hoofdmenu onder
  „Extra“, en ook als u op de displaytoets (links) drukt.

  U

  Schakelen naar de weekdagen.

  §OK§

  Instelling bevestigen.

  Meer informatie
  Displayweergave in de standby-stand: wekker ingeschakeld.
  Met Sluimerstand stelt u een herhaling
  van het alarm in.

  ¹

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Extras.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  108 • Page 110

  left page (109) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:53)

  Geluidsopname

  Afspelen

  U kunt met de Soundrecorder geluiden opnemen en deze vervolgens
  gebruiken als beltonen. Meestal
  wordt de Soundrecorder door
  andere toepassingen/functies
  gestart, die bijvoorbeeld beltonen
  toewijzen.

  I
  C
  D/E

  Nieuwe opname
  Beginnen vanuit het hoofdmenu
  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Extras.fm

  C ¢S¢Geluidsopname

  <Nieuw item>
  Selecteren.

  Op het display worden de
  beschikbare tijd en de
  opnametijd weergegeven.
  Starten vanuit een andere toepassing
  Het opnamedisplay wordt weergegeven:

  C
  C
  D

  De opname start met een
  korte signaaltoon.
  Schakelen tussen pauze
  en opnemen.
  Opname stoppen.
  De opname wordt met
  een tijdstempel opgeslagen in de map Sounds.
  Naam wijzigen met §Opties§.

  §Invoegen§ De opname invoegen in
  de toepassing.

  §Opties§

  109

  De gewenste opname
  selecteren.
  Schakelen tussen afspelen en pauze.
  Lang indrukken om vooruit en terug te spoelen.
  Menu openen.

  Luidspreker

  Weergave via de ingebouwde luidspreker.

  Instellen als...

  Opname als beltoon
  instellen.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Extra's • Page 111

  left page (110) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:53)

  Extra's

  Rekenm.

  Rekenmachineopties

  C ¢S¢Rekenm.

  §Opties§

  De rekenmachine kan met basisfuncties en met uitgebreide functionaliteit worden gebruikt. In de bovenste
  helft van het display bevinden zich
  de invoerregels en de berekeningsregels met daar onder het kader met
  rekenfuncties.

  J

  F /I
  C

  Cijfer(s) invoeren.
  Functie kiezen.
  Functie toepassen. Het
  resultaat wordt meteen
  berekend en weergegeven.

  Basisfuncties
  +, -, *, /
  Eenvoudige berekeningen
  =
  Uitkomst van de berekening
  1/x
  Omkeren
  %
  Omrekenen naar procenten
  .
  Decimaal
  ±
  Voorteken wijzigen: „+“ / „–“
  §Opties§
  Uitbreiding van de functionaliteit:
  x
  Vierkantswortel
  2
  Kwadraat
  x
  e
  Exponent
  MS
  Weergegeven getal opslaan
  MR
  Opgeslagen getal opvragen
  M+
  Getal uit geheugen invoegen

  Menu openen.

  Omrekenen

  Eenhedenconverteerder met de huidige
  uitkomst opvragen.

  Alles opheffen

  Alle ingevoerde gegevens wissen.

  Modus Uitgebr./ Rekenfuncties
  Basismodus
  wijzigen.
  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  Eenhedenconv.

  C ¢S¢Eenhedenconv.

  U kunt verschillende maateenheden
  omrekenen.
  U kunt kiezen uit de volgende categorieën met diverse eenheden:
  Snelheid
  Energie
  Gewicht
  Druk
  Tijd
  Volume
  Oppervlakte
  Lengte
  Kracht
  Temperatuur
  Valuta

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Extras.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  110 • Page 112

  left page (111) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:53)

  Voorbeelden van eenheden uit de
  categorie Snelheid:
  Categorie Eenheden
  Snelheid

  Kilometer/u, Meter/s,Mijl/u,
  Mijl/s, Knopen, Mach

  Omrekenen

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Extras.fm

  F
  H
  J

  H
  F

  Om te rekenen eenheid/
  valuta selecteren.
  Naar het invoerveld schakelen.

  Voer vervolgens de namen en wisselkoersen van de om te rekenen
  valuta in.
  §Opties§

  Menu openen.

  Valuta toev. Nieuwe valuta en wisselkoers invoeren.
  Als basis
  inst.

  Ingevoerde valuta als
  basisvaluta instellen.

  Koers
  wijzigen

  Koers van de basisvaluta
  wijzigen.

  Rekenm.

  Rekenmachine starten.

  De om te rekenen hoeveelheid invoeren.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  Naar het selectieveld
  schakelen.

  Stopwatch

  De doeleenheid/-valuta
  selecteren. Het resultaat
  wordt meteen weergegeven.

  U kunt twee tussentijden opnemen
  en opslaan.

  U kunt beide invoervelden om en om
  gebruiken.
  Speciale toetsfuncties:

  *
  #

  111

  Decimaal invoeren.

  C ¢S¢Stopwatch
  C
  *

  §Opties§

  Bij het opvragen van de functie dient
  u een basisvaluta in te voeren waarnaar wordt omgerekend.

  Stopwatchlijst

  Valuta invoeren (bijvoorbeeld euro).

  §Opslaan§

  Invoer opslaan.

  Terugzetten op nul.

  Opties voor Stopwatch

  Valuta

  J

  Tussentijd opslaan.

  Na een stop:

  C
  Voorteken wijzigen.

  Start/stop.

  Menu openen.
  Opgeslagen items
  weergeven.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Extra's • Page 113

  left page (112) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:53)

  Extra's

  Countdown

  C ¢S¢Countdown

  Een ingestelde periode loopt ten
  einde. De laatste drie seconden worden aangeduid met een geluid. Aan
  het einde klinkt een speciale signaaltoon.
  Als geen tijd wordt aangeduid:

  C

  Invoervenster openen.

  J

  Periode invoeren.

  C

  Bevestigen.

  Als geen afteltijd wordt aangeduid:

  C

  Aftellen starten

  Synchronisatie op
  afstand

  C ¢S¢Remote synch.

  Met deze functie heeft u ook onderweg toegang tot extern opgeslagen
  gegevens (adressen, kalender enz.)
  en kunt u ze met de gegevens op de
  telefoon vergelijken. De gegevens
  kunnen zich bijvoorbeeld op een
  zakelijke computer of op internet
  bevinden, bijvoorbeeld op:
  www.siemens-mobile.com/s65syncml

  Synchroniseren
  §Sync§

  De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart. Na
  beëindiging worden de
  uitgevoerde handelingen
  weergegeven.

  §Verder§

  Bladeren naar afzonderlijke aanduidingen.

  Tijdens het verstrijken van de tijd:

  C
  C
  §Reset§

  Teller onderbreken.
  Teller hervatten.
  Teller opnieuw instellen
  op de begintijd.

  Synchronisatie-instelling
  U kunt de synchronisatie op de volgende manieren instellen:
  Sync.-profiel
  U kunt kiezen uit vijf profielen.

  I
  C

  Profiel selecteren.
  Profiel inschakelen
  Of

  §Bewerk.§

  Profiel instellen

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Extras.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  112 • Page 114

  left page (113) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:53)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Extras.fm

  113

  Server-instel.

  Laatste sync:

  Providers

  De huidige provider weergeven.

  Tijdstip van de laatste synchronisatie.

  Homepage:

  bijvoorbeeld
  www.siemensmobile.com/s65syncml

  Synch.-modus
  • Synch.gegevens: Gewijz. data of
  Alle data

  Poort:

  Poortnummer invullen,
  bijvoorbeeld 80.

  • Synch.richting: Tweewegs,
  Toestelupdate of serverupdate

  Gebruiker:

  Gebruikersnaam (loginnaam) invoeren.

  Password:

  Wachtwoord invoeren
  (wordt onherkenbaar
  weergegeven).

  Synchron.-items:
  Gedeelten van een database markeren die u wilt synchroniseren:

  Kalenderpad
  Adres-pad
  Notities-pad
  Taken-pad

  Bijvoorbeeld gebeurtenissen
  Bijvoorbeeld contacten
  Bijvoorbeeld taken
  Bijvoorbeeld notities

  HTTPauthentificat.:

  Bevestiging vereist; Ja/
  Nee (bij Nee zijn de vervolgvelden niet zichtbaar).

  HTTP-naam: Naam invoeren.
  HTTPWachtwoord invoeren.
  wachtwoord:

  Kalender
  Adresboek
  Notities
  Taken

  C

  Instellingen opslaan.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Extra's • Page 115

  left page (114) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Media Player

  Media Player

  Melodieën/video

  Als u een afbeelding/video bekijkt of
  een melodie beluistert, wordt door
  de betreffende toepassing de mediaspeler gestart.

  C

  F

  Kort indrukken, naar het
  volgende mediabestand
  bladeren.

  Bij de weergave van melodieën of
  video’s biedt de mediaspeler de volgende functies:
  Afspelen of onderbreken,
  afhankelijk van de situatie.

  I/kl
  *

  Volume regelen.

  Afbeeldingen

  §Stoppen§

  Pauzefunctie.

  U kunt de volgende functies gebruiken wanneer een afbeelding wordt
  weergegeven:

  B

  Weergave afsluiten.

  Zoomfunctie, als de resolutie van de weergegeven
  afbeelding hoger is dan
  die van het display.

  §Opties§

  Met de navigatietoets
  wordt afbeelding groter/
  kleiner weergegeven.

  Volume

  Het volume regelen met de
  joystick.

  Instellen
  als...

  Afbeelding bijvoorbeeld als
  Achtergrond, Operator
  gebruiken en geluiden bijvoorbeeld voor Gespreksopr., Inschakelmel. instellen.

  Diavoorstelling

  Automatisch afspelen in volledig-schermmodus. Met de
  joystick naar afzonderlijke
  afbeeldingen schakelen.

  Bewerken

  Toegang tot beeldbewerking.

  0– 9 Displayverlichting inschakelen.

  C
  kl

  F
  5
  #

  Met de joystick verschuift
  u de beelduitsnede.

  Opties

  §Verzendn§ Afbeelding verzenden,
  bijvoorbeeld via MMS of
  e-mail.

  Menu openen.

  Afhankelijk van de huidige situatie of
  het object zijn verschillende functies
  beschikbaar.

  Beeld centreren.
  Naar de volledig-schermmodus schakelen en
  terug.

  Mute-schakelen.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MediaPlayer.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  114 • Page 116

  left page (115) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  115

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MediaPool.fm

  Mijn bestanden
  Voor het organiseren van uw bestanden is een systeem beschikbaar, dat
  op dezelfde manier bestanden
  beheert als op een PC. In Mijn bestanden zijn daarvoor in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen gemaakt.

  Opties voor Media-pool
  Verplaatsen

  Gemarkeerd(e)
  bestand(en) of map naar
  het klembord verplaatsen.

  C ¢N

  §Opties§

  Menu openen.

  Kopiëren

  Er wordt een lijst van mappen en
  bestanden weergegeven. Het eerste
  item in Mijn bestanden deze lijst is
  altijd de RS MultiMediaCard
  (pag. 116).

  Gemarkeerd(e)
  bestand(en) of map naar
  het klembord kopiëren.

  Invoegen

  Inhoud van het klembord
  aan de huidige map toevoegen.

  Navigatie

  Nieuwe map

  Nieuwe map maken en
  deze een naam geven.

  I
  F/ I
  C

  Een bestand of map in de
  lijst selecteren.
  In de voorvertoning kan
  de cursor vrij worden verplaatst.
  Map openen of bestand
  met bijbehorende toepassing starten.

  <Nieuwe afb.>/<Nieuw geluid>
  Afhankelijk van de geselecteerde
  map wordt de bijbehorende toepassing geladen.

  <Nieuwe dwnl.>
  De browser wordt gestart en de
  downloadpagina wordt weergegeven.

  Thumbnails/ Schakelen naar de
  Lijstweergave miniatuurweergave/lijstweergave.
  Eigenschappen

  Informatie over het
  gemarkeerde bestand of
  de map.

  Kaart formatt. Geplaatste RS MultiMediaCard formatteren.
  Kaart
  uitwerpn

  Zorgt ervoor dat de
  RS MultiMediaCard kan
  worden verwijderd zonder dat hierbij gegevens
  verloren gaan.

  (Voor standaardfuncties zie pag. 16)

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Mijn bestanden • Page 117

  left page (116) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Mijn bestanden

  Mappenstructuur
  In Mijn bestanden zijn voor verschillende bestandstypen al eigen mappen gemaakt (deze kunnen niet worden gewijzigd).
  Map

  Beschrijving

  Formaat

  Pictures

  Afbeeldingen

  bmp
  bmx
  jpg/jpeg
  png
  gif

  Video’s

  Video’s

  3gp

  Animations

  Begin- of eindanimaties

  bmx
  gif

  Sounds

  Melodieën

  mid
  amr
  wav

  Themes

  Geladen thema
  (ingepakt)
  Themaconfiguratie (uitgepakt)

  sdt

  Skins

  Geladen gebruikersinterfaces

  scs

  Spelletjes

  jar
  Java-archief
  Downloadinforma- jad
  tie

  Applications

  Toepassingen

  *

  Misc

  Tekstmodulen
  Voicenotities

  tmo
  vmo

  stc

  Afhankelijk van de provider kunnen de
  structuur, inhoud en functionaliteit in Mijn
  bestanden variëren.

  Reduced Size (RS)
  MultiMediaCard
  Met de RS MultiMediaCard beschikt
  de telefoon over een zeer grote
  geheugencapaciteit. Hierdoor kunt u
  bijvoorbeeld afbeeldings-/videobestanden of geluidsopnamen opslaan.
  U kunt deze opslagkaart echter ook
  als een diskette gebruiken, om andere
  bestanden naar keuze op te slaan.

  C ¢N ¢C

  Er wordt een lijst van mappen en bestanden weergegeven. Het eerste item
  in deze lijst is altijd Mijn bestanden.
  Het beheer van mappen en bestanden op de geheugenkaart komt
  overeen met het beheer in Mijn
  bestanden. Als aan een bestand uit de
  geheugenkaart een functie in de
  telefoon wordt toegewezen, bijvoorbeeld een beltoon, wordt deze naar
  Mijn bestanden gekopieerd.
  Meer informatie
  RS MultiMediaCard is a trademark of the
  MultiMediaCard Association.
  De RS MultiMediaCard vervangen
  (pag. 10)
  Nieuwe RS MultiMediaCard™
  1. Sla de bestanden van de oude geheugenkaart op met de Data Exchange-software op een PC.
  2. Formatteer de nieuwe geheugenkaart.
  3. Sla de bestanden uit de PC oude op met
  de Data Exchange-software in de nieuwe
  geheugenkaart.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MediaPool.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  116 • Page 118

  left page (117) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  117

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_PhoneManager.fm

  Mobile Phone Manager
  Met het Windows®-programma
  Mobile Phone Manager kunt u
  gebruikmaken van geavanceerde
  telefoonfuncties op uw PC. Zo kunt u
  eenvoudig uw adresboek in de telefoon bijhouden, SMS- en MMSberichten lezen, opslaan en versturen of uw telefoon synchroniseren
  met Outlook® of Lotus Notes™. De
  telefoon en de PC communiceren
  met elkaar via een datakabel
  (Accessoires, pag. 127).

  Beheer van SMS en MMS
  (Messages)

  Maak eenvoudig MMS- en SMSberichten op uw PC. Maak daarbij
  gebruik van alle mogelijkheden die
  uw PC biedt en voeg geluiden en
  afbeeldingen in. U kunt uw berichten lezen, doorsturen, afdrukken,
  wissen en archiveren.

  Backup/Herstellen
  U kunt de software van internet
  downloaden:
  www.siemens-mobile.com/s65

  Contactenbeheer (Contacten)

  Met Contactenbeheer kunt u uw persoonlijke contacten in uw telefoon
  beheren, toevoegen, wissen of wijzigen. U kunt contacten in uw telefoon synchroniseren met en kopiëren van en naar Outlook®, Lotus
  Notes™ en andere toestellen van
  Siemens (ook Gigaset).

  Met de back-upfunctie kunt u regelmatig een reservekopie van uw toestelgegevens opslaan op de PC. Als
  uw gegevens op de telefoon verloren zijn gegaan of wanneer u de telefoon uitleent, kunt u met Herstellen
  alle gegevens snel herstellen. Houd
  rekening met mogelijke beperkingen die gelden voor bestanden met
  DRM-bescherming (pag. 14).

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Mobile Phone Manager • Page 119

  left page (118) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:11)

  Mobile Phone Manager

  Favorietenbeheer
  (Browser & Favorieten)

  Beeld- en fotobewerking
  (Images)

  Surf met uw PC op internet en definieer uw favoriete pagina’s. Sla de
  internetadressen op als favorieten in
  uw telefoon, zodat u ze later snel
  mobiel kunt opvragen.

  Met de functie voor beeld- en
  fotobewerking kunt u eenvoudig
  afbeeldingen en foto’s maken,
  bewerken en beheren. Met behulp
  van filters en effecten kunt u kleurrijke en aantrekkelijke afbeeldingen
  maken. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u afbeeldingen/
  foto’s kinderlijk eenvoudig van en
  naar de mobiele telefoon kopiëren
  en de grafische instellingen hiervan
  wijzigen.

  Telefoonverkenner

  Met Telefoonverkenner kunt u het
  bestandssysteem van uw telefoon
  lezen. Bestanden, zoals afbeeldingen en geluiden, kunt u handig door
  middel van slepen en neerzetten van
  de telefoon naar de PC en vice versa
  kopiëren.

  GPRS-modem

  Het GPRS-modem brengt een internetverbinding tot stand via uw
  mobiele telefoon, zodat u met één
  druk op de knop mobiel met uw laptop kunt surfen op internet.

  Beheer van beltonen (Sound)

  Met de Sound-module kunt u eenvoudig geluidsbestanden uit vrijwel
  elke indeling beheren en opslaan in
  de telefoon. Deze telefoon ondersteunt geen MP3-functionaliteit.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_PhoneManager.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  118 • Page 120

  left page (119) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  119

  Vragen & antwoorden
  Indien u bij het gebruik van uw toestel nog vragen heeft, kunt u ons bereiken op
  www.siemens-mobile.com/customercare (24 per dag beschikbaar). Bovendien volgen
  hier enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.
  Vraag

  Mogelijke oorzaken

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_FAQ.fm

  Het toestel kan niet
  De aan/uit-toets is te kort ingeworden ingeschakeld. drukt.
  De batterij is leeg.

  Stand-by-tijd is te
  gering.

  Laadfout
  (op het display verschijnt geen batterijindicatie).

  Mogelijke oplossing

  Houd de aan/uit-toets ten minste twee seconden
  lang ingedrukt.
  Laad de batterij. Controleer de batterij-indicatie
  op het display.
  De contactpunten van de batterij Reinig de contactpunten.
  zijn vuil.
  Lees verderop bij: „Laadfouten“.
  Intensief gebruik van de organi- Het gebruik hiervan enigszins beperken.
  ser of spelletjes.
  Snelzoekfunctie ingeschakeld. Snelzoekfunctie uitschakelen (pag. 97).
  De displayverlichting is ingeSchakel de displayverlichting uit (pag. 80).
  schakeld.
  U heeft per ongeluk op een toets Schakel toetsblokkering in (pag. 94).
  gedrukt (van de verlichting!).
  Batterij is helemaal leeg.
  1) Laadkabel aansluiten. De batterij wordt dan
  opgeladen.
  2) Na twee seconden verschijnt de batterij-indicatie.
  3) Batterij laden.
  De temperatuur valt buiten het Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorbereik:
  gen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw
  5 °C tot 40 °C.
  laden.
  Contactprobleem
  Controleer de contactpunten van de batterij en
  het toestel. Batterijcontacten en telefoonbus
  controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.
  Er is geen netspanning.
  Gebruik een ander stopcontact, controleer de
  netspanning.
  De gebruikte batterijlader is niet Gebruik uitsluitend originele accessoires van
  geschikt.
  Siemens.
  De batterij is defect.
  Vervang de batterij.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Vragen & antwoorden • Page 121

  left page (120) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  Vragen & antwoorden

  Vraag
  SIM-fout

  Mogelijke oorzaken

  SIM-kaart is niet correct
  geplaatst.
  De contactpunten van de SIMkaart zijn vuil.
  De SIM-kaart heeft het verkeerde voltage.
  De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).
  Geen verbinding met Zwak ontvangstsignaal.
  het mobiele netwerk.
  U bevindt zich buiten het bereik
  van een mobiel netwerk.
  De SIM-kaart is ongeldig.
  Toegang tot een ander netwerk
  is niet toegestaan.
  Netwerkblokkering is ingeschakeld.
  Het netwerk is overbelast.
  De telefoon verliest de Het netwerksignaal is op die
  verbinding met het
  locatie te zwak.
  netwerk.
  Het bellen lukt niet.

  Bepaalde oproepen
  zijn niet mogelijk.

  Mogelijke oplossing
  Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst
  (pag. 9).
  Reinig de SIM-kaart met een droge doek.
  Gebruik uitsluitend SIM-kaarten van 1,8 of 3 volt.
  Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is.
  Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.
  Ga naar een andere plek, bijvoorbeeld bij een
  raam, of loop naar buiten.
  Controleer het bereik van de provider.
  Dien een klacht in bij uw provider.
  Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (pag. 96).
  Controleer de netwerkblokkeringen (pag. 95).

  Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.
  Het toestel zoekt automatisch verbinding met
  een andere provider (pag. 96). Dit gaat mogelijk
  sneller als u het toestel even uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt.
  Aansluiting 2 is geselecteerd. Selecteer telefoonlijn 1 \ (pag. 97).
  Er is een nieuwe SIM-kaart
  Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn
  geplaatst.
  ingesteld.
  De eenhedenlimiet is bereikt.
  Reset de limiet met de PIN2-code (pag. 40).
  Het beltegoed is verbruikt.
  Vul het beltegoed aan.
  Er zijn oproepblokkeringen inge- Oproepblokkeringen kunnen ook door uw provischakeld.
  der zijn ingesteld. Controleer de oproepblokkeringen (pag. 95).
  Het telefoonboek/adresboek is Verwijder items uit het adresboek/telefoonboek
  vol.
  (zie standaardfuncties, pag. 16).

  Geen invoer in telefoonboek/adresboek
  mogelijk.
  Problemen met voice- Het doorschakelen van oproe- Schakel het doorschakelen van oproepen naar
  berichten
  pen naar de voicemail is niet
  de voicemail in (pag. 62).
  ingeschakeld.
  ã knippert bij SMS. Het geheugen voor SMS is vol. Verwijder (zie standaardfuncties, pag. 16) of
  archiveer SMS-berichten (pag. 47).

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_FAQ.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  120 • Page 122

  left page (121) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  Vraag
  Mogelijke oorzaken
  ä knippert bij MMS. Geheugen voor MMS is vol.
  å knippert bij MMS. Toestelgeheugen is vol.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_FAQ.fm

  Een functie kan niet
  worden ingesteld.
  Problemen met
  geheugenruimte, bijvoorbeeld bij Spelletje & Toepassingen,
  beltonen, afbeeldingen, video’s, SMSarchief.
  Geen internetverbinding, downloaden is
  niet mogelijk.
  Bericht kan niet verzonden worden.

  De functie wordt niet ondersteunt door de provider of vereist registratie.
  Toestelgeheugen is vol.

  Het profiel is niet geactiveerd, of
  de profielinstellingen zijn onjuist
  of onvolledig.
  Uw provider ondersteunt deze
  dienst niet.
  Het telefoonnummer van de
  berichtencentrale is niet of foutief ingesteld.
  Het abonnement van uw SIMkaart ondersteunt deze dienst
  niet.
  Berichtencentrale is overbelast.
  De ontvanger bezit een telefoon
  die niet compatibel is.
  EMS-afbeeldingen
  Het toestel van de geadresworden bij de ontvan- seerde ondersteunt de EMSger niet weergegeven. standaard niet.
  Geen toegang tot
  Onjuist browserprofiel ingesteld
  internet mogelijk.
  of de instellingen zijn onjuist of
  onvolledig.
  Foutieve PIN-code/
  Er is drie keer achter elkaar een
  PIN2-code
  foutieve PIN-code ingevoerd.

  121

  Mogelijke oplossing
  Verwijder MMS-berichten (zie standaardfuncties, pag. 16).
  Berichten, afbeeldingen, video’s, spellen of toepassingen verwijderen.
  Neem contact op met uw provider.
  Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten. U kunt bestanden gericht verwijderen met
  behulp van de wizard (pag. 85).

  Activeer het browserprofiel of pas de instellingen
  aan (pag. 72). Neem indien nodig contact op met
  uw provider.
  Vraag dit na bij uw provider.
  Stel het juiste telefoonnummer in (pag. 49).
  Neem contact op met uw provider.
  Verzend het bericht opnieuw.
  Controleer of dit het geval is.

  Controleer de browserinstellingen (pag. 72), en
  raadpleeg indien nodig uw provider.

  Voer volgens de instructies de PUK-code
  (MASTER PIN) in die bij de SIM-kaart hoort. Als
  u de MASTER PIN (PUK) kwijt bent, dient u contact op te nemen met de provider.
  Foutieve toestelcode Er is drie keer achter elkaar een Neem contact op met Siemens Service
  foutieve toestelcode ingevoerd. (pag. 123).

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Vragen & antwoorden • Page 123

  left page (122) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:11)

  Vraag

  Vragen & antwoorden
  Mogelijke oorzaken

  Mogelijke oplossing

  Foutieve providercode U bent niet gemachtigd voor
  Neem contact op met uw provider.
  deze dienst.
  Het menu bevat te
  Afhankelijk van uw abonnement Vraag dit na bij uw provider.
  weinig of te veel
  heeft uw provider op uw SIMopties.
  kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.
  Het verzenden van
  Er is sprake van foutieve instel- Controleer de instellingen (pag. 93).
  faxberichten is niet
  lingen op de PC.
  mogelijk.
  U bent niet gemachtigd voor
  Neem contact op met uw provider.
  deze dienst.
  De gesprekskosten- Uw netwerk geeft geen
  Neem contact op met uw provider.
  teller werkt niet.
  gesprekskostengegevens door.
  Het toestel is beschadigd.
  Hevige schokken.
  Verwijder de batterij en SIM-kaart en plaats ze vervolgens terug in het toestel. De
  telefoon niet demonteren!
  De telefoon is nat
  Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek
  geworden.
  (niet verwarmen). Maak de contactpunten van de stekkeraansluitingen grondig
  droog. Toestel rechtop plaatsen en aan de lucht laten drogen. De telefoon niet
  demonteren!

  De standaardinstellingen herstellen, pag. 86:

  *#9999#A

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_FAQ.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  122 • Page 124

  left page (123) of XXX nl, A31nnn-Xnnnn-Xn-n-nnnn (02.07.2004)

  Siemens AG © Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\Hotline.fm

  Klantenservice (Customer Care)
  Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:
  www.siemens-mobile.com/customercare
  Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft
  er een interactief foutopsporingssysteem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende
  antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.
  Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met
  #06#), de softwareversie (weergave met #06#, dan §Info§) en evt. uw klantnummer van de
  Siemens service bij de hand.
  De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het
  hoofdstuk "Vragen & antwoorden", p. 119.

  *

  *

  In de landen waar onze producten niet door
  geautoriseerde dealers worden verkocht,
  wordt geen service op de onderdelen en/of
  reparatie gegeven.
  In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en
  adequate hulp van onze servicecentrale:

  Abu Dhabi .........................................0 26 42 38 00
  Argentinië.....................................0 80 08 88 98 78
  Australië..........................................13 00 66 53 66
  Bahrein .................................................... 40 42 34
  Bangladesh.......................................0 17 52 74 47
  België................................................0 78 15 22 21
  Bolivia ...............................................0 21 21 41 14
  Bosnië-Herzegovina .........................0 33 27 66 49
  Brazilië .........................................0 80 07 07 12 48
  Brunei ..................................................02 43 08 01
  Bulgarije...............................................02 73 94 88
  Cambodja ............................................12 80 05 00
  Canada ........................................1 88 87 77 02 11
  China ...........................................0 21 38 98 47 77
  Denemarken ........................................35 25 86 00
  Dubai ................................................0 43 96 64 33
  Duitsland *....................................0 18 05 33 32 26
  Egypte...............................................0 23 33 41 11
  Estland.................................................06 30 47 97
  Filippijnen..........................................0 27 57 11 18
  Finland ............................................09 22 94 37 00
  * 0,12 euro/minuut

  Frankrijk ..........................................01 56 38 42 00
  Griekenland .................................0 80 11 11 11 16
  Hong Kong .......................................... 28 61 11 18
  Hongarije ........................................06 14 71 24 44
  Ierland.............................................18 50 77 72 77
  IJsland .................................................. 5 11 30 00
  India .............................22 24 98 70 00 Extn: 70 40
  Indonesië .....................................0 21 46 82 60 81
  Italië ...............................................02 24 36 44 00
  Ivoorkust ............................................. 05 02 02 59
  Jordanië ............................................0 64 39 86 42
  Kenia..................................................... 2 72 37 17
  Koeweit ................................................. 2 45 41 78
  Kroatië ..............................................0 16 10 53 81
  Letland .................................................. 7 50 11 18
  Libanon ............................................... 01 44 30 43
  Libië ................................................02 13 50 28 82
  Litouwen ...........................................8 52 74 20 10
  Luxemburg.......................................... 43 84 33 99
  Macedonië .......................................... 02 13 14 84
  Maleisië.....................................+ 6 03 77 12 43 04
  Malta .......................................+ 35 32 14 94 06 32
  Marokko .............................................. 22 66 92 09
  Mauritius ............................................... 2 11 62 13
  Mexico .......................................01 80 07 11 00 03
  Nederland ....................................0 90 03 33 31 00
  Nieuw-Zeeland................................08 00 27 43 63
  Nigeria ..............................................0 14 50 05 00
  Noorwegen ......................................... 22 70 84 00
  Oekraïne ......................................8 80 05 01 00 00

  VAR Language: unknown; VAR issue date: 04-05-25

  123 • Page 125

  left page (124) of XXX nl, A31nnn-Xnnnn-Xn-n-nnnn (02.07.2004)

  Oman ....................................................... 79 10 12
  Oostenrijk........................................05 17 07 50 04
  Pakistan ..........................................02 15 66 22 00
  Paraguay ..........................................8 00 10 20 04
  Polen...............................................08 01 30 00 30
  Portugal ............................................8 08 20 15 21
  Quatar..................................................04 32 20 10
  Roemenië .......................................02 12 04 60 00
  Rusland........................................8 80 02 00 10 10
  Saoedi Arabië ...................................0 22 26 00 43
  Servië..............................................01 13 80 95 50
  Singapore ............................................62 27 11 18
  Slovaakse Republiek ......................02 59 68 22 66
  Slovenië ............................................0 14 74 63 36
  Spanje...............................................9 02 11 50 61
  Taiwan ............................................02 23 96 10 06
  Thailand ............................................0 27 22 11 18
  Tsjechische Republiek......................2 33 03 27 27
  Tunesië ................................................71 86 19 02
  Turkeije .......................................0 21 65 79 71 00
  Verenigd Koninkrijk......................0 87 05 33 44 11
  Verenigde Arabische
  Emiraten (VAR).................................0 43 66 03 86
  Vietnam...........................................84 89 30 01 21
  V.S. ..............................................1 88 87 77 02 11
  Zimbabwe ............................................04 36 94 24
  Zuid-Afrika ......................................08 60 10 11 57
  Zweden .............................................0 87 50 99 11
  Zwitserland .....................................08 48 21 20 00

  Siemens AG © Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\Hotline.fm

  VAR Language: unknown; VAR issue date: 04-05-25

  124 • Page 126

  left page (125) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  125

  Onderhoud en verzorging

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\Maintenance.fm

  Uw telefoon is met de grote zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd
  en dient ook zorgvuldig behandeld
  te worden. Als u de volgende
  instructies volgt, zult u nog heel lang
  veel plezier beleven aan uw telefoon.
  • Bescherm uw telefoon tegen
  vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten
  mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen
  van de betreffende stroomvoorziening, de batterij te verwijderen
  en de telefoon geopend bij kamertemperatuur te laten drogen.
  • Gebruik of bewaar de telefoon
  niet in stoffige of vuile omgevingen. De bewegende delen van de
  telefoon kunnen worden beschadigd.
  • Bewaar de telefoon niet in warme
  omgevingen. Hoge temperaturen
  kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten.
  Batterijen worden hierdoor
  beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.

  • Bewaar de telefoon niet in koude
  omgevingen. Als de temperatuur
  van de telefoon oploopt (naar de
  normale bedrijfstemperatuur),
  kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de
  elektronische onderdelen beschadigd worden.
  • Laat de telefoon niet vallen, stel
  de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe
  behandeling kunnen onderdelen
  in het toestel breken!
  • Gebruik geen bijtende stoffen of
  schoonmaakmiddelen of scherpe
  voorwerpen om de telefoon te reinigen!
  Alle hiervóór genoemde instructies
  gelden voor de telefoon, de batterij,
  lader en alle accessoires. Als een van
  deze onderdelen niet naar behoren
  functioneert, brengt u het betreffende onderdeel naar de vakhandel
  Deze kan u verder helpen en het toestel indien nodig repareren.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Onderhoud en verzorging • Page 127

  left page (126) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Toestelgegevens

  Toestelgegevens
  Conformiteitsverklaring
  Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de
  mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven,
  voldoet aan de eisen en overige van
  toepassing zijnde bepalingen van de
  EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De
  betreffende Conformiteitsverklaring
  (DoC) is ondertekend. Indien gewenst,
  kunt u een kopie van het origineel
  opvragen via onze hotline of:
  www.siemens-mobile.com/conformity

  Technische gegevens
  GSM-klasse:

  4 (2 watt)

  Frequentiebereik: 880–960 MHz
  GSM-klasse:

  1 (1 watt)

  Frequentiebereik: 1.710–1.880 MHz
  GSM-klasse:

  1 (1 watt)

  Frequentiebereik: 1.850–1.990 MHz
  Gewicht:

  98 g

  Afmetingen:

  109 × 48 × 18 mm
  (85 ccm)

  Telefoonkenmerken
  Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn
  de onderstaande gegevens van belang:
  Nummer van de SIM-kaart (staat op de
  kaart vermeld):
  ..............................................................
  15-cijferig serienummer van de telefoon
  (onder de batterij):
  ..............................................................
  Telefoonnummer van de klantenservice
  van uw provider:
  ..............................................................
  Bij verlies
  Neem bij verlies of diefstal van de telefoon
  en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met
  uw provider om misbruik te voorkomen.

  Bedrijfstijden
  De bedrijfstijden zijn afhankelijk van
  de omstandigheden waaronder het
  toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-by-tijd
  van de telefoon aanzienlijk. Leg de
  telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.
  Gesprekstijd: 100 tot 300 minuten
  Stand-by-tijd: 60 tot 250 uur
  Uitgevoerde Tijd Verkorting van de
  handeling
  (min) stand-by-tijd met ca.

  Lithium-ionbatterij:

  Telefoneren

  1

  30–90 minuten

  750 mAh

  Verlichten *

  1

  40 minuten

  Bedrijfstemperatuur:

  –10 °C... 55 °C

  Netwerk
  zoeken

  1

  5–10 minuten

  SIM-kaart:

  1,8 of 3,0 Volt

  * toetsinvoer, spelletjes, organiser enz.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Data.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  126 • Page 128

  left page (127) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  127

  Accessoires
  Fashion & Carry

  Handsfree Portable

  Carrying Cases
  Er zijn verschillende draagtassen verkrijgbaar bij de vakhandel en in onze on-linewinkel op:

  Headset HHS-500
  Eenvoudige headset zonder push-to-talktoets.

  Originele Siemens-accessoires

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Accessory.fm

  www.siemens-mobile.com/
  shop

  Energy
  Lithium-ion-batterij (750 mAh) EBA-660
  Reservebatterij
  Travel Charger
  ETC-500 met EU-netadapter
  Reislader voor verschillende netspanningen
  van 100–240 V.
  Car Charger Plus ECC-600
  Lader voor in de auto, die u kunt aansluiten
  op de sigarettenaansteker. U kunt telefoneren tijdens het laden.

  Headset HHS-510
  Headset met push-to-talk-toets voor het
  aannemen en beëindigen van oproepen.
  Headset Purestyle HHS-610
  Hoogwaardige headset met afneembare
  oorbeugel en push-to-talk-toets.
  Bluetooth™ Headset
  HHB-600 met EU-netadapter
  Elegant, klein en comfortabele Bluetooth™
  Headset.

  Office
  Data Cable DCA-500
  Om de telefoon aan te sluiten op de seriële
  RS232-connector van de PC.
  Data Cable USB DCA-540
  Om de telefoon aan te sluiten op een USBconnector van de PC. Met laadfunctie.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Accessoires • Page 129

  left page (128) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Accessoires

  Multitainment

  Car-Kit-Bluetooth™ HKW-600

  Flash IFL-600
  Flitsermodule die u aan de telefoon kunt
  bevestigen, zodat u ook in omgevingen met
  weinig licht foto’s kunt maken.

  Innovatieve Bluetooth™-handsfree-set met
  extern display voor veilig en comfortabel
  telefoneren in het voertuig.

  Car Solutions
  Mobile Holder Antenna HMH-670
  De telefoonhouder voor aansluiting van een
  buitenantenne. Ideaal in combinatie met de
  Headset PTT of Car Kit Portable.
  Kan ook worden gebruikt als telefoonhouder
  bij het ombouwen van uw handsfree-set
  (van de 55-serie).
  Car Kit Comfort HKC-670
  Handsfreesysteem met een uitstekende
  digitale spraakkwaliteit en veel bedieningsgemak. Alle voor de inbouw noodzakelijke
  componenten worden bijgeleverd. Speciale
  antennes voor uw merk auto zijn verkrijgbaar via de vakhandel.
  Car Kit Easy HKP-600
  Comfortabel handsfree spreken met een uitstekende spraakkwaliteit. Dankzij de geïntegreerde draaibare telefoonhouder en de
  flexibele positie van de microfoon is een
  optimale en persoonlijke aanpassing aan het
  interieur van het voertuig mogelijk. De
  sigarettenaansteker zorgt voor de voeding.

  Optionele Car-Kit-accessoires
  Car Data Adapter HKO-690
  Phone-In Adapter HKO-570
  De producten zijn verkrijgbaar bij de vakhandel, maar u ook in onze on-linewinkel op
  (indien voorradig):
  Originele Siemens-accessoires
  www.siemens-mobile.com/
  shop

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_Accessory.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  128 • Page 130

  left page (129) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  129

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\Quality.fm

  Kwaliteit
  Kwaliteitskeurmerk van
  de batterij

  Kwaliteitskenmerk van
  het display

  De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt
  geladen/ontladen. Ook het bewaren
  van de batterij bij te hoge of te lage
  temperaturen heeft een geleidelijk
  capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per
  gebruikscyclus vertonen.

  Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots)
  met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

  De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft
  gekocht, steeds volledig worden
  geladen en ontladen. Indien er na
  deze zes maanden een aanzienlijk
  capaciteitsverlies van uw batterij
  optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

  Bedenk dat bij lichtere of donkerdere
  weergave van enkele beeldpunten in
  het algemeen geen sprake is van een
  defect.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Kwaliteit • Page 131

  left page (130) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Garantiecertificaat

  Garantiecertificaat
  Ongeacht zijn aanspraken ten
  opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op
  fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:
  • Wanneer het nieuwe apparaat en
  bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop
  defecten vertonen als gevolg van
  productie- en/of materiaalfouten,
  zal Siemens naar eigen keuze het
  apparaat kosteloos repareren of
  vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van
  de techniek. In geval van delen die
  aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de
  behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze
  duurzaamheidsgarantie voor zes
  maanden vanaf de aankoop.
  • Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het
  apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet
  in acht nemen van de informatie
  zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
  • Deze garantie geldt niet voor
  diensten die zijn uitgevoerd door
  geautoriseerde dealers of de klant
  zelf (zoals installatie, configuratie,
  software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op
  aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van
  deze garantie uitgesloten.
  • Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum.
  Aanspraken die onder deze garan-

  tie vallen, dienen binnen twee
  maanden nadat het defect zich
  heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
  • Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het
  kader van de vervanging aan
  Siemens zijn geretourneerd,
  worden eigendom van Siemens.
  • Deze garantie geldt voor nieuwe
  apparatuur die gekocht is in de
  Europese Unie. De garantie wordt
  verleend door Siemens Nederland
  N.V., Werner von Siemensstraat 1,
  2712 PN Zoetermeer.
  • Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze
  garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover
  aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals
  de wettelijke regeling inzake
  productaansprakelijkheid.
  • De duur van de garantie wordt niet
  verlengd door diensten die in het
  kader van de garantie tijdens de
  duur van de garantie worden verleend.
  • Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens
  zich het recht voor, de klant voor
  het vervangen of repareren kosten
  in rekening te brengen.
  • De bovenvermelde bepalingen
  beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
  Neem, om gebruik te maken van deze
  garantie, telefonisch contact op met
  Siemens. Het telefoonnummer vindt
  u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\Guarantee_nl .fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  130 • Page 132

  left page (131) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:55)

  131

  SAR (S65)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\SAR.fm

  INFORMATIE M.B.T. OPZET/
  SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)
  MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN
  VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOLDOET DEZE MOBIELE TELEFOON VOOR WAT BETREFT DE
  GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING
  AAN DE GRENSWAARDEN VAN DE EU
  (1999/519/EG).
  De grenswaarden zijn onderdeel van
  een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden
  door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van
  een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*.
  Om ieders veiligheid te garanderen,
  onafhankelijk van leeftijd en
  gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.
  Voordat radioapparatuur op de
  markt wordt gebracht, moet worden
  bevestigd dat de apparatuur voldoet
  aan de Europese wetgeving en/of
  grenswaarden; pas dan mag het
  CE-keurmerk worden aangebracht**. De door de Europese Raad
  aanbevolen grenswaarde voor
  mobiele telefoons heeft een aparte
  maateenheid, t.w. de "Specific
  Absorption Rate" (SAR). Deze SARgrenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***.
  Zij voldoet aan de richtlijnen van de

  internationale commissie van nietioniserende stralingsbescherming
  ICNIRP**** en is overgenomen in de
  Europese norm EN 50360 voor
  mobiele telefoons. De bepaling van
  de SAR voor mobiele telefoons is
  conform de Europese norm EN
  50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale
  vermogen in alle frequentiebanden
  van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon
  op verschillende vermogensniveaus
  werkt. Het apparaat zendt slechts
  met het vermogen dat nodig is voor
  het bereiken van het netwerk.
  Over het algemeen geldt: hoe dichter u zich bij een basisstation
  bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.
  De hoogste SAR-waarde van deze
  mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt
  0,48 W/kg*****.
  De SAR-waarde van dit toestel vindt
  u ook op internet onder
  www.siemens-mobile.com
  Alhoewel de SAR-waarde per toestel
  en plaats waar de telefoon wordt
  gebruikt kan verschillen, voldoen
  alle toestellen van Siemens aan de
  wettelijke bepalingen.

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  SAR (S65) • Page 133

  left page (132) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (02.07.2004, 15:55)

  SAR (S65)

  * Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève
  27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen
  enkele noodzaak tot het nemen van
  bijzondere veiligheidsmaatregelen
  bij het gebruik van mobiele telefoons.
  Overige informatie:
  www.who.int/peh-emf, www.mmfai.org,
  www.siemens-mobile.com
  **
  Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de
  in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt
  brengen en in gebruik nemen op de
  binnenlandse markten binnen de
  Europese Unie.
  *** gemiddelde over 10 g
  lichaamsweefsel.
  **** International Commission on
  Non-Ionizing Radiation Protection
  www.icnirp.de
  ***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie
  voor andere regio's vindt u op
  www.siemens-mobile.com

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\SAR.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  132 • Page 134

  left page (133) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Menustructuur
  Standaardboek > Itemweergave
  <Nieuw item>
  Visitekaartje
  Groepen
  Standaardboek
  <Infonummers>
  Gesprekslijst

  > Gemiste opr.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MenuTree.fm

  Ontvangen opr
  Gekozen nrs.
  Lijst wissen
  Tijd/kosten

  > Alle oproepen
  Alle inkomende
  Alle uitgaande
  Rest. eenheden
  Kosten inst.

  > Kosten/eenhd
  Accountlimiet

  Surf & Fun

  > URL/provider

  Autom. weerg.

  Spelletjes
  Toepassingen
  Downloadassis.
  Favorieten
  Internet
  Camera
  Berichten

  > Nieuwe maken

  > SMS
  MMS
  E-mail

  Inst. Message

  133

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Menustructuur • Page 135

  left page (134) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Menustructuur

  Berichten

  > Inbox

  > SMS
  MMS
  E-mail
  WAP Push
  E-mail ophalen
  Zend./ontv.
  CB-diensten

  Ontwerp

  > SMS
  MMS
  E-mail

  Niet verstuurd

  > SMS
  MMS
  E-mail
  E-mail ophalen
  Zend./ontv.

  Verstuurd

  > SMS
  MMS
  E-mail

  MMS-sjabloon
  SMS-archief
  Tekstmodulen
  Instelling

  > Tekst groter
  SMS

  > SMS-profielen
  SMS-handtek.

  MMS

  > MMS-profiel:
  Gebruikersinst
  Help

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MenuTree.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  134 • Page 136

  left page (135) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Berichten

  > Instelling

  > E-mail

  > Accounts
  Algemeen
  Help

  Inst. WAP-push

  > Beveilig.inst.
  Help

  Voice-bericht
  CB-diensten
  Organiser

  > Kalender

  > CB aan/uit
  Themalijst

  Afspraken

  CB-taal

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MenuTree.fm

  Taken
  Notities
  Gemiste afspr
  Voice Memo
  Tijdzones
  Agenda inst.
  Extra's

  > SIM-diensten
  Wekker
  Geluidsopname
  Rekenm.
  Eenhedenconv.
  Stopwatch
  Countdown
  Remote synch.

  Mijn bestanden
  Instellingen

  > Profielen
  Thema's
  Weergave

  > Taal
  Tekstinvoer
  Achtergrond
  Operator
  Kleurinstelling.

  > T9-voorkeur
  Invoertaal

  135

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Menustructuur • Page 137

  left page (136) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Menustructuur

  Instellingen

  > Weergave

  > Screensaver
  Startanimatie
  Eindanimatie
  Welkomsttekst
  Hoofdletters
  Verlichting
  Contrast

  Beltonen

  > Belsign instel
  Trilalarm
  Volume

  > Gespreksopr.
  Berichten
  Wekker
  Organiser
  Systeem

  d-oproepen

  Toepassingen

  Groepsgespr.
  Overige opr.
  Meer melod.

  > Berichten
  Wekker
  Organiser
  Inschakelmel.
  Uitschakelmel.
  Geluidsopname

  Oproepinstell.

  > Anoniem bellen
  Wisselgesprek
  Omleiden

  > Alle oproepen

  Oproepfilter

  Onbereikbaar

  Elke toets

  Geen gehoor

  Minutentoon

  Bezet
  Ontvangt fax
  Ontvangt data
  Statuscontr.
  Alles opheffen

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MenuTree.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  136 • Page 138

  left page (137) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Instellingen

  > Tst.instell.

  > Toetstonen
  Servicetonen
  Automatisch
  uitschakelen
  Toestelnr
  Geh.assistent
  Mijn bestanden

  > Formatteren

  Standaardinst.

  Defrag
  Kaart formatt.

  Klok

  > Tijd/datum

  Kaart uitwerpn

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MenuTree.fm

  Tijdzones
  Datumnotatie:
  Tijdnotatie
  Boeddh. datum
  Klok weergev.
  Auto. tijdzone
  Verbinding

  > GPRS
  GPRS-info
  IrDA
  Bluetooth

  > Zoeken
  Alles zoeken
  Bekende appar.
  Laatste verb.
  Zwarte lijst
  Mijn BT-naam

  Data Services

  Zichtb.v.ander

  HTTP-profiel

  Help

  Verificatie
  Fax/data

  > Spr./fax verz.
  Spr/fax ontv.

  Beveiliging

  > Auto.toetsblok
  Directe oproep
  Alleen ‚

  Ontv.fax/data

  137

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Menustructuur • Page 139

  left page (138) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:10)

  Menustructuur

  Instellingen

  > Beveiliging

  > Codes
  Alleen deze SIM

  > PIN-gebruik
  PIN wijzigen
  PIN2 wijzigen
  Tel.code wijz.

  > Blokkering

  > Alle uitgaande
  Uitg.internat.
  Uit.int./eigen
  Alle inkomende
  Bij roaming
  Statuscontr.
  Alles opheffen

  Netwerk

  > Lijn
  Netwerk-info

  > Lijn kiezen
  Beveiligd

  Ander netwerk
  AutomNetkeus
  Vrkeursnetw.
  Frequentieband
  Snel zoeken
  Gebr.groep

  > Actief
  Groep kiezen
  Alle uitgaande
  Voorkeursgr.

  Accessoires

  > Car Kit

  > Autom.beantw.
  Automatisch
  uitschakelen
  Autoluidspr.

  Headset

  > Autom.beantw.

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65_MenuTree.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  138 • Page 140

  left page (139) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:14)

  139

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65SIX.fm

  Index
  A
  Aangenomen oproepen
  (oproeplijst)............................ 39
  Accessoires............................... 127
  Adresboek
  groepen.................................. 35
  item lezen .............................. 34
  nieuw item ............................. 32
  telefoonnummer uit item
  bellen................................... 34
  Afbeeldingen & geluiden
  (SMS) ..................................... 46
  Afspraken................................. 103
  Aftellen .................................... 112
  Alarmnummer ............................ 13
  Alle inkomende
  (netwerkblokkering) ............... 95
  Alle oproepen
  (doorschakeling)..................... 84
  Alleen ‚ .................................. 94
  Alleen deze SIM .......................... 94
  Anoniem bellen
  (zonder NummerWeergave) .... 83
  Antwoordapparaat
  (op het netwerk)..................... 62
  Attentietonen............................. 85
  Authentificatie ........................... 93
  Autoaccessoires........................ 128
  Autom. netwerkkeuze ................ 96
  Automatisch
  tijdzoneomschakeling ..... 87, 107
  Automatische
  nummerherhaling................... 25
  Automatische weergave
  klok ........................................ 87
  tijd/kosten .............................. 40

  B
  Band........................................... 97
  Batterij
  bedrijfstijden................... 12, 126
  kwaliteitskeurmerk................ 129
  laden ...................................... 11
  plaatsen .................................... 9
  Batterij laden .............................. 11
  Bedrijfstijden (batterij) ........ 12, 126
  Beltonen ............................... 35, 81
  Beltoon instellen ......................... 81
  Bericht
  CB ........................................... 70
  e-mail ..................................... 59
  MMS ....................................... 51
  SMS .................................. 45, 47
  Berichtencentrale (SMS).............. 49
  Berichtgeheugen is vol................ 50
  Berichttype ................................. 49
  Beveiliging.................................. 18
  Bluetooth.................................... 89
  Boeddh. datum ........................... 87
  Browser ...................................... 72
  C
  Calculator ................................. 110
  Camera....................................... 41
  Car Kit
  accessoires............................ 128
  instelling................................. 98
  Cell Broadcast (CB) ...................... 70
  Codes ......................................... 18
  Conferentie................................. 27
  Contactenlijst.............................. 64
  CSD-instellingen ......................... 92

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Index • Page 141

  left page (140) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:14)

  Index

  D
  Dataverbinding........................... 88
  Datum/tijd instellen .................... 87
  Datumnotatie ............................. 87
  Digital Rights Management......... 14
  Direct antwoorden (SMS)............ 49
  Display
  pictogrammen .......................... 7
  taal......................................... 79
  verlichting .............................. 80
  wallpaper ............................... 79
  Doorschakeling........................... 83
  Doorverbinden ........................... 28
  Doorverbinden
  (van gesprekken) .................... 28
  Download .................................. 74
  DTMF-tonen (stuurcodes) ........... 29
  E
  Eigen (telefoon)nummer ............ 38
  Eindanimatie .............................. 80
  E-mail
  instellingen............................. 61
  lijsten ..................................... 60
  ontvangen/lezen ..................... 60
  opstellen ................................ 59
  Extra’s ...................................... 108
  F
  Favorieten (WAP).................. 71, 73
  Fax-/datagebruik......................... 93
  Filter .......................................... 84
  Flitser......................................... 42
  Formatteren
  (toestelgeheugen) .................. 86
  Foto ........................................... 41
  Frequentieband .......................... 97

  G
  Gebruikersgroepen ..................... 97
  Gekozen nummers
  (oproeplijst) ............................ 39
  Geldigheid (SMS) ........................ 49
  Geluidsopname......................... 109
  Gemeenschappelijke inbox.......... 44
  Gemiste afspraken .................... 105
  Gemiste oproepen (oproeplijst) ... 39
  Gesprek
  beëindigen.............................. 24
  conferentie ............................. 27
  in de wachtstand zetten .......... 26
  menu ...................................... 28
  wisselen.................................. 26
  Gesprek in de wachtstand
  zetten ............................... 26, 28
  GPRS........................................... 88
  Groepen ..................................... 35
  H
  Handsfree telefoneren ................ 26
  Headset
  accessoires............................ 127
  instelling................................. 98
  Herinnering ................................ 25
  categorie............................... 104
  wekker.................................. 108
  Hoofdletters................................ 80
  Hoofdletters en kleine letters
  (T9)......................................... 20
  Hotline Siemens........................ 123
  HTTP-profiel ................................ 92

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65SIX.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  140 • Page 142

  left page (141) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:14)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65SIX.fm

  I
  Identiteitsnummer van de
  telefoon (IMEI)........................ 85
  IMEI-nummer ............................. 85
  Indicaties op het display ............... 7
  Informatiediensten (CB).............. 70
  Infrarood .................................... 88
  Inschakelbeveiliging ................... 19
  Inschakelen (telefoon)................ 13
  Inst. Message ............................. 63
  Instellingen ................................ 76
  Internet...................................... 71
  Invoertaal (T9)............................ 21
  IrDA (infrarood) .......................... 88
  J
  Joystick ........................................ 5
  K
  Kalender................................... 102
  Kiezen met de cijfertoetsen ........ 24
  Kleurenschema........................... 79
  Klok............................................ 87
  Kosten........................................ 40
  Kosten/eenheden ....................... 40
  Kredietlimiet............................... 40
  L
  Landnummers ............................ 25
  Limiet (tijd/kosten) ..................... 40
  Locatie (telefoonboek)................ 36
  Logo........................................... 79
  Luidsprekervolume ..................... 24
  M
  Markeermodus ........................... 17
  Media Player............................. 114
  Menu
  Mijn menu .............................. 99
  navigatie ................................ 15
  snelkiezen .............................. 17

  141

  Menustructuur.......................... 133
  Microfoon aan/uit ................. 28, 43
  Mijn bestanden ......................... 115
  Mijn menu .................................. 99
  Mijn telefoon .............................. 30
  Minuutsignaal............................. 84
  MMS
  lijsten...................................... 56
  ontvangen .............................. 55
  opstellen................................. 51
  verzenden ............................... 54
  Mobile Phone Manager ............. 117
  MultiMediaCard ........................ 116
  Mute-schakeling
  (microfoon)....................... 28, 43
  N
  Netnummer ................................ 24
  Netwerk
  aansluiting .............................. 96
  blokkering............................... 95
  instellingen ............................. 96
  Netwerk snel zoeken................... 97
  Netwerk van uw provider ............ 96
  Niet-aangenomen oproepen ....... 83
  Notities..................................... 105
  Nummergeheugen...................... 25
  Nummerherhaling ...................... 24
  NummerWeergave aan/uit .......... 83
  O
  Onderhoud van de telefoon ...... 125
  Ontvangstsignaal ........................ 14
  Opmaken (SMS-tekst) ................. 45
  Oproep
  aannemen/beëindigen ............ 25
  doorschakelen......................... 83
  geblokkeerd ............................ 95
  kosten..................................... 40
  weigeren................................. 26

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Index • Page 143

  left page (142) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:14)

  Index

  Oproepen doorschakelen............ 83
  Oproeplijsten.............................. 39
  Organiser ................................. 102
  Overige boeken .......................... 38
  P
  Pictogrammen.............................. 7
  PIN2 ........................................... 18
  PIN-code
  fout ...................................... 121
  gebruik................................... 18
  invoeren ................................. 13
  wijzigen.................................. 18
  Portal van netwerkprovider......... 30
  Profielen
  MMS....................................... 57
  SMS........................................ 49
  telefoon.................................. 76
  WAP ....................................... 73
  Providerlogo............................... 79
  PUK-code, PUK2-code ................. 18
  R
  Rekenmachine.......................... 110
  S
  SAR (Europese Unie) ................. 131
  Screensaver................................ 79
  Servicetonen .............................. 85
  Siemens City Portal ..................... 30
  SIM-diensten (optioneel) .......... 108
  SIM-kaart
  blokkering opheffen ............... 19
  plaatsen ................................... 9
  problemen............................ 120
  Slechts één nummer................... 28
  SMS
  aan groep ............................... 46
  archief .................................... 48
  handtekening ......................... 49
  instellingen............................. 49

  lezen....................................... 47
  lijsten...................................... 48
  opstellen................................. 45
  profielen ................................. 49
  T9-invoer ................................ 21
  SMS-bericht ................................ 45
  Snelkeuze van menuopties.......... 17
  Snelkiestoetsen......................... 101
  Snelkiezen ................................ 100
  Softwareversie ............................ 85
  SOS ............................................ 13
  Soundrecorder .......................... 109
  Speciale tekens ........................... 20
  Spelletjes en toepassingen .......... 74
  Spreektijd (batterij) ................... 126
  Standaardboek............................ 31
  Standaardfuncties ....................... 16
  Standaardwaarden...................... 86
  Stand-by-stand............................ 14
  Stand-by-tijd ....................... 12, 126
  Startanimatie .............................. 80
  Stopwatch ................................ 111
  Stuurcode (DTMF)....................... 29
  Surf & Fun .................................. 71
  Synchronisatie .......................... 112
  Synchronisatie op afstand ......... 112
  T
  T9-tekstinvoer............................. 21
  Taal ............................................ 79
  Taken ....................................... 104
  Technische gegevens ................ 126
  Tekstinvoer
  met T9 .................................... 21
  zonder T9................................ 20
  Tekstmodule ............................... 23
  Telefoneren ................................ 24
  Telefoon (instellingen) ................ 85

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65SIX.fm

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  142 • Page 144

  left page (143) of S65 FUG nl, A31008-H7400-A5-1-5419 (18.06.2004, 17:14)

  Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\nl\LA\S65SIX.fm

  Telefoon uitschakelen
  automatisch ........................... 85
  handmatig.............................. 13
  Telefoonboek
  bellen ..................................... 37
  beveiligde SIM-kaart ............... 38
  nieuw item ............................. 36
  overige boeken....................... 38
  VIP-nummers .......................... 38
  Telefoongegevens .................... 126
  Terugbellen ................................ 25
  Thema’s...................................... 78
  Tijd/kosten ................................. 40
  Tijdzones.......................13, 87, 107
  Toestel in gesprek....................... 25
  Toestelcode................................ 18
  Toestelgegevens....................... 126
  Toestelnummer (IMEI) ................ 85
  Toetsblokkering.......................... 94
  Toetstonen................................. 85
  Trilsignaal................................... 81
  Tweede telefoonnummer ........... 96
  V
  Valutacalculator ............... 110, 111
  Veiligheidsvoorschriften ............... 3
  Verbindingsprofielen .................. 92
  Verlies van telefoon of
  SIM-kaart .............................. 126
  Verzorging van de telefoon....... 125
  Video afspelen.......................... 114
  Videomodus ............................... 42
  Visitekaartje ............................... 31
  Vliegtuigmodus .......................... 77
  Voertuigaccessoires .................. 128

  143

  Voicebericht (voicemail).............. 62
  Voicemail.................................... 62
  Voicerecorder ........................... 106
  Volume
  beltoon ................................... 81
  luidsprekervolume................... 24
  profielen ................................. 76
  Voorkeursnetwerk....................... 96
  Vragen & antwoorden ............... 119
  W
  Wallpaper (display) ..................... 79
  WAP-push ................................... 44
  Wekker ..................................... 108
  Welkomsttekst ............................ 80
  Willekeurige toets ....................... 84
  Wisselen ..................................... 26
  Wisselgesprek ....................... 26, 83
  Wizard Verwijderen. .................... 85

  VAR Language: nl; VAR issue date: 040517

  Index


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Siemens s65 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Siemens s65 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Siemens s65

Siemens s65 Bedienungsanleitung - Deutsch - 144 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info