Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • DIE Maschine quietscht beim nähen.Wie kann ich die Maschine ölen Eingereicht am 17-5-2020 18:29

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1 • Page 2 • Page 3 • Page 4 • Page 5

  Silver Crest SNM 33 A1

  Inhoud
  Garantie ........................................................................................................................................................1
  Servicenummer.............................................................................................................................................1
  Belangrijke veiligheidsinstructies / Gebruik volgens voorschrift ...................................................................2
  Korte kennismaking ......................................................................................................................................3
  Accessoires ..................................................................................................................................................3
  Platbodemstuk aanbrengen..........................................................................................................................3
  Naaimachine op het lichtnet aansluiten ........................................................................................................4
  Gloeilampje vervangen .................................................................................................................................4
  Naald aanbrengen ........................................................................................................................................5
  Persvoethendel met twee standen ...............................................................................................................5
  Persvoetdruk instellen ..................................................................................................................................6
  Persvoethouder bevestigen ..........................................................................................................................6
  Onderdraad opspoelen .................................................................................................................................7
  Spoel aanbrengen ........................................................................................................................................7
  Bovendraad inrijgen......................................................................................................................................8
  Garenspanning .............................................................................................................................................9
  Interne garenterugvoer .................................................................................................................................9
  Begint te naaien..........................................................................................................................................10
  Naald- en garentabel ..................................................................................................................................10
  Steekkeuze .................................................................................................................................................11
  Rechte steek en naaldstand .......................................................................................................................11
  Zigzagsteek ................................................................................................................................................12
  Ritsvoet.......................................................................................................................................................12
  Blindzoomvoet ............................................................................................................................................13
  Knopenvoet.................................................................................................................................................13
  Knoopsgatvoet............................................................................................................................................14
  Overhandse steek.......................................................................................................................................15
  Zigzag in 3 etappes ....................................................................................................................................15
  Steken selecteren ......................................................................................................................................16
  Patchworksteken ........................................................................................................................................16
  Monogrammen maken en borduren met een borduurraam* ......................................................................17
  Appliceersteken ..........................................................................................................................................17
  Festonafkanten ...........................................................................................................................................18
  Tweelingnaald.............................................................................................................................................18
  Onderhoud van de machine .......................................................................................................................19
  Kleine storingen verhelpen .........................................................................................................................20
  Afvalverwerking ..........................................................................................................................................21
  Technische gegevens .................................................................................................................................21 • Page 6

  Silver Crest SNM 33 A1

  Garantie
  Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw
  naaimachine.
  U heeft een kwaliteitsproduct aangeschaft, dat
  met de grootste zorgvuldigheid werd
  vervaardigd.

  GARANTIE
  Op dit apparaat verstrekken wij een garantie
  van 3 jaar vanaf de aankoopdatum.
  Het apparaat werd uiterst zorgvuldig
  vervaardigd en voor aflevering gecontroleerd.
  Bewaar de kassabon a.u.b.; deze geldt als
  bewijs van uw aankoop.
  Wanneer u aanspraak op de garantie wilt
  maken, kunt u telefonisch contact opnemen
  met uw serviceadres. Alleen dan kan worden
  gegarandeerd dat het product gratis kan
  worden teruggestuurd.
  De garantie is alleen van toepassing op
  materiaal- en fabrieksfouten en geldt niet voor
  aan slijtage onderhevige onderdelen of voor
  beschadigingen aan breekbare onderdelen
  zoals schakelaars.
  Het product is alleen bedoeld voor privégebruik en niet voor industrieel gebruik.
  Bij misbruik of een ondeskundige behandeling,
  ingrijpen met geweld of bij ingrepen, die niet
  door onze geautoriseerde servicevestiging zijn
  uitgevoerd, vervalt de aanspraak op garantie.
  Uw wettelijke rechten worden door deze
  garantie niet beperkt.

  Deze gebruiksaanwijzing geeft informatie over
  alle toepassingsmogelijkheden
  van uw nieuwe naaimachine.
  Wij wensen u veel plezier en veel succes met
  uw naaimachine.

  Servicenummer
  Bewaar deze gebruiksaanwijzing
  zorgvuldig en geef deze in ieder geval door
  aan de volgende gebruiker.

  In deze gebruikaanwijzing kan geen rekening
  met iedere denkbare toepassing worden
  gehouden.
  Voor meer informatie of bij problemen, die niet
  of niet uitvoerig genoeg in deze
  gebruiksaanwijzing zijn opgenomen, kunt u
  contact opnemen met het servicenummer
  +31202008320
  Serviceadres:
  Crown Technics GmbH
  Lerchenstrasse 2
  DE-74226 Nordheim

  1 • Page 7

  Silver Crest SNM 33 A1

  Belangrijke veiligheidsinstructies / Gebruik volgens voorschrift
  Bij gebruik van een elektrisch apparaat, dienen altijd de standaard veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden,
  waaronder de volgende:
  Lees alle voorschriften goed door voordat u deze naaimachine in gebruik neemt.

  GEVAAR - Om de kans op elektrische schok te minimaliseren:
  1.
  2.
  3.

  Laat deze naaimachine nooit onbeheerd achter terwijl de stekker in het stopcontact zit.
  Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact na gebruik of alvorens de machine schoon te maken.
  Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt. Vervang het lampje altijd door een lampje
  van 15 Watt van hetzelfde type (regio 220-240V).

  WAARSCHUWING - Om de kans op brandwonden, vuur, elektrische schok of persoonlijke
  letsels te minimaliseren:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.

  Sta niet toe dat de machine gebruikt wordt als een stuk speelgoed. Extra oplettendheid is geboden wanneer deze
  naaimachine gebruikt wordt door of in de nabijheid van kinderen.
  Gebruik deze naaimachine enkel zoals voorgeschreven in deze handleiding. Gebruik enkel de door de fabrikant
  aanbevolen accessoires vermeld in deze handleiding.
  Gebruik de naaimachine nooit als de stekker of de stroomkabel beschadigd is, als deze niet werkt zoals het hoort,
  als deze op de grond of in het water gevallen is of als deze beschadigd is. Breng de machine naar het
  dichtstbijzijnde erkende verdeelpunt of service center voor revisie, reparatie, elektrische of mechanische afstelling.
  Gebruik de machine nooit als één van de ventilatieopeningen geblokkeerd is. Houd de ventilatieopeningen van de
  naaimachine en de voetweerstand vrij van opeenhopingen van stof, pluisjes, losse stukjes stof en draad.
  Houd uw vingers verwijderd van de bewegende delen. Uiterste voorzichtigheid is geboden in de buurt van de
  naaimachinenaald.
  Gebruik steeds de juiste naaldplaat. De verkeerde naaldplaat kan de naald doen breken.
  Gebruik geen kromme naalden.
  Trek niet aan de stof of duw de stof niet terwijl u naait. Hierdoor kan de naald buigen en dus breken.
  Schakel de machine altijd uit (schakelaar op stand "O") als u aanpassingen uitvoert in de buurt van de naald zoals
  het inrijgen van de naald, het wisselen van naald, het plaatsen van de spoel of het wisselen van persvoetje, enz.
  Haal de stekker altijd uit het stopcontact voor het verwijderen van afdekplaten, het oliën van de machine of voor het
  uitvoeren van om het even welk ander onderhoudswerk beschreven in deze handleiding.
  Laat niets vallen of steek niets in de openingen van de machine.
  Gebruik de machine niet buitenshuis.
  Gebruik de machine niet in ruimtes waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegediend.
  Om de machine uit te schakelen, zet u alle schakelaars op de "uit"-stand ("O") en haalt u vervolgens de stekker uit
  het stopcontact.
  Verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken maar grijp de stekker zelf vast en
  trek hieraan.
  Het geluidsniveau bedraagt onder normale omstandigheden 75dB(A).
  Zet de machine uit of haal de stekker uit het stopcontact wanneer de machine niet goed werkt.
  Zet niets op het voetpedaal.
  Als het snoer aan het voetpedaal is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkende
  reparateur of een persoon met vergelijkbare kennis en ervaring om gevaar te voorkomen.
  Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
  mentale functies, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd worden over
  het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met het toestel kunnen spelen.

  BEWAAR DEZE HANDLEIDING
  Deze naaimachine is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik.

  Gebruik volgens voorschrift
  De naaimachine is te gebruiken ...
  - als draagbaar apparaat
  - voor het naaien van huishoudelijke textielen
  - uitsluitend in privé huishoudens
  De naaimachine is niet te gebruiken ...
  - voor een vaste opstelling
  - voor het verwerken van andere materialen (b.v. leer, tent- en zijldoek en vergelijkbare zware stoffen)
  - voor industrieel gebruik

  2 • Page 8

  Silver Crest SNM 33 A1

  Korte kennismaking
  1. Steekbreedteknop
  2. Garenspanknop
  3. Garenopnemer
  4. Persvoet
  5. Naaldplaat
  6. Platbodemstuk
  7. Klosstop
  8. Steeklengteknop
  9. Steekvenster
  10. Achteruitnaaihendel
  11. Persvoetdruk instellen

  12. Garensnijder
  13. Handgreep
  14. Opspoelas
  15. Klospen
  16. Handwiel
  17. Steekkeuzeknop
  18. Aan-/uitschakelaar
  19. Netsnoeraansluiting
  20. Opspoeldraadgeleider
  21. Persvoethendel
  22. Bovendraadgeleider

  Accessoires
  a. Multifunctionele persvoet
  b. Ritsvoet
  c. Knopenvoet
  d. Knoopsgatvoet
  e. Blindzoomvoet
  f. Draadinrijger
  g. Spoelklosjes (3x)
  h. Viltkussen (2x)
  i. Olieflesje

  j. Naald Doos (3x enkel naald, 1x Tweelingnaald)
  k. Haakse schroevendraaier
  l. Schroevendraaier (groot en klein)
  m. Draad (1x blauw, 1x roze, 1x geel)
  n. Tornmesje/ reinigingsborstel
  o. Transporteurplaat
  p. Rand-/quiltgeleider

  Platbodemstuk aanbrengen
  Houd het platbodemstuk horizontaal
  en schuif in de richting van de pijl op
  zijn plaats.
  Het platbodemstuk heeft een klep en
  kan als accessoiredoos worden
  gebruikt.

  Trek de klep omlaag om de doos te
  openen.

  3 • Page 9

  Silver Crest SNM 33 A1

  Naaimachine op het lichtnet aansluiten
  Opgepast:
  Neem de steker uit de wandcontactdoos
  wanneer u de naaimachine niet gebruikt.

  A
  Opgepast:
  Bij twijfel omtrent de juiste aansluiting van
  de naaimachine op het lichtnet moet een
  elektriciën worden geraadpleegd.
  Neem de steker uit de wandcontactdoos
  wanneer u de naaimachine niet gebruikt.
  De machine mag uitsluitend worden
  gebruikt met het voetpedaal KD-2902
  (netspanning 220-240V) van FDM
  (zhejiang founder motor corporation ltd,
  China)
  Raadpleeg de onderstaande tekeningen voor
  het aansluiten van de machine op het lichtnet.
  Gloeilamp
  Wanneer de Aan-/uitschakelaar van de stand
  ("O") in de stand ("I") wordt gezet schakelt
  dat de naaimachine aan en wordt de lamp
  ontstoken. (A)
  Voetpedaal
  Het voetpedaal dient tot het regelen van de
  snelheid van de naaimachine.

  Gloeilampje vervangen
  Neem de netsteker uit de wandcontactdoos.
  - Neem de schroef (A) los.
  - Verwijder de kap (B).

  B

  - Schroef het gloeilampje (C) los en vervang
  het.

  A

  - Plaats de kap op de naaimachine en zet
  deze vast met de schroef.
  Wend u in geval van moeilijkheden tot uw
  leverancier.

  C

  4 • Page 10

  Silver Crest SNM 33 A1

  Naald aanbrengen
  D

  Opgepast:
  Zet de Aan-/uitschakelaar in de
  uitstand ("O").

  A

  De naald moet regelmatig worden
  vervangen, zeker wanneer deze tekenen
  van slijtage vertoont en problemen
  veroorzaakt.

  C

  Monteer de naald aan de hand van de
  nevenstaande tekening.
  A. Draai de naaldborgbout los, breng een
  nieuwe naald aan en zet de borgbout
  goed vast.
  B. De naald moet met de platte kant van
  de kolf naar achteren worden
  gemonteerd .
  C/D. Druk de naald omhoog tot deze stuit.

  B

  Alleen naalden in perfecte staat gebruiken:
  Er kunnen problemen optreden bij het
  gebruik van:
  - kromme naalden
  - botte naalden
  - beschadigde punten

  Persvoethendel met twee standen
  Bij het naaien van verscheidene lagen
  dikke stof kan de persvoet in een hogere
  stand gesteld worden, wat het
  aanbrengen van de stof vergemakkelijkt
  (A).

  5 • Page 11

  Silver Crest SNM 33 A1

  Persvoetdruk instellen
  De persvoetdruk is vooringesteld en
  nastellen als functie van de stof (dik of
  dun) is overbodig. Moet de persvoetdruk
  desalniettemin nagesteld worden dan kan
  de drukstelschroef worden versteld met
  een muntstuk.
  Verminder de persvoetdruk voor zeer
  dunne stof door de stelschroef tegen de
  wijzers van de klok in te draaien; draai
  voor grove stof de drukstelschroef met de
  wijzers van de klok mee.

  Persvoethouder bevestigen
  Opgepast:
  Zet de Aan-/uitschakelaar in de stand
  UIT ("O") voor u de bovenstaande
  handelingen uitvoert.

  a

  e

  1. Druk de persvoethouderstang omhoog
  (a).
  Bevestig de persvoethouder (b) aan
  hand van de tekening.

  c
  d

  f

  2. Persvoet bevestigen
  Laat de persvoethouder (b) dalen tot
  de gleuf (c) zich recht boven het asje (d)
  bevindt.
  Druk de hendel (e) in de richting van de
  pijl.
  Druk de persvoethouder (b) omlaag tot
  de persvoet (f) er in vastklikt.

  b
  1

  2

  e

  3

  g

  3. Persvoet losnemen
  Druk de persvoet omhoog.
  Druk de hendel (e) in de richting van de
  pijl, waardoor de persvoet loskomt.
  4. Rand-/quiltgeleider bevestigen
  Steek de rand-/quiltgeleider (g) aan de
  hand van de tekening in de gleuf.
  Stel de positie in als functie van zomen,
  vouwen e.d.

  4

  6 • Page 12

  Silver Crest SNM 33 A1

  Onderdraad opspoelen
  Zet de lege spoel op de garenwinder.

  a

  a. Viltkussen
  Zet de garenklos op de garenkloshouder
  en geleid de draad van de garenklos via
  de geleider naar de spoel.
  Wikkel de draad met de hand een paar
  keer met de wijzers van de klok mee om
  de spoel. Duw de spoel naar rechts tegen
  de garenwinder (spoelpositie) .
  Druk zachtjes op het voetpedaal. Als
  het spoeltje vol is, stopt de garenwinder
  automatisch. Druk het spoeltje weer naar
  links en neem het weg.
  Attentie: Zolang de garenwinder in de
  spoelpositie staat, naait de naaimachine
  niet en het handwiel is geblokkeerd. Druk
  de garenwinder naar links (naaipositie)
  voordat u met het naaien begint.

  Spoel aanbrengen
  Opgepast:
  Zet de Aan-/uitschakelaar in de
  uitstand ("O").

  2

  De spoel kan alleen worden aangebracht
  of verwijderd wanneer de naald zich in de
  hoogste stand bevindt.
  - Trek het deksel in de richting van de pijl.
  (1)
  - Houd de spoelhouder in de ene hand.
  Plaats de spoel (2) zodanig dat het garen
  met de wijzers van de klok mee van de
  spoel wordt getrokken (zie pijltje). (3)

  3

  1

  - Haal het garen onder de spanveer door.
  (4)

  4

  - Houd de spoelhouder aan de
  draaisluiting vast. (5)
  - Plaats deze in het schuitje. (6)

  5

  6
  7 • Page 13

  Silver Crest SNM 33 A1

  Bovendraad inrijgen

  a

  Attentie:
  Hoofdschakelaar op ("O") zetten!
  Naaivoetstang omhoogzetten,
  draadhevel in de hoogste stand zetten.
  a. Viltkussen
  1. Garenklos op de garenkloshouder
  zetten.
  2. Garen door de geleider naar voren
  tussen de draadspanningsschijven,
  3. Dan naar beneden en naar links onder
  de geleider, daarna
  4. naar boven en van rechts naar links
  over de draadhevel leggen en naar
  voren trekken.
  5. Garen naar beneden in de draadgeleider
  aan de naaldhouder en van voor naar
  achter door het oog van de naald trekken.

  1

  6. De draad over de draadafsnijder trekken.

  2

  3

  4

  5

  6

  8 • Page 14

  Silver Crest SNM 33 A1

  Garenspanning
  Nb:
  Onder normale omstandigheden is het niet nodig, de
  spoelspanning na te stellen.

  A

  B

  C

  Onderdraadspanning
  U kunt de spanning van het opgespoelde garen testen
  door de spoelhouder en de spoel uit het spoelhuis te
  nemen en deze aan het garen vast te houden. Beweeg
  ze een of tweemaal heen en weer. Wanneer de
  spoelspanning goed is, moet er 3 à 5 cm garen uit de
  spoel komen. Bij te grote spoelspanning komt er in het
  geheel geen garen uit. Bij te weinig spoelspanning zal
  er veel meer garen uit de spoel komen. De
  spoelspanning kan worden nagesteld met de kleine
  schroef in de zijkant van de spoelhouder.
  Bovendraadspanning
  De normale bovendraadspanning is: "AUTO"
  De bovendraadspanning kan hoger worden ingesteld
  door de knop op het naasthogere nummer te draaien.
  De bovendraadspanning kan lager worden ingesteld
  door de knop op het naastlagere nummer te draaien.
  A. Normale bovendraadspanning
  B. Bovendraadspanning onvoldoende
  C. Bovendraadspanning te groot

  Interne garenterugvoer
  Neem de bovendraad in de linkerhand.
  Draai de naald met het handwiel in de hoogste stand .

  Trek de onderdraad met de bovendraad uit de opening
  in de naaldplaat. Trek beide draden onder de persvoet
  door naar achteren.

  9 • Page 15

  Silver Crest SNM 33 A1

  Begint te naaien
  Achteruitnaaien
  Druk aan het einde van de stof op de
  achteruitnaaihendel. Naai enkele steken
  achteruit. Laat de hendel los en de machine
  naait weer vooruit (A).

  A

  Naaiwerk losnemen
  Draai het handwiel tot de garenopnemer in de
  hoogste stand staat, druk de persvoethendel
  omhoog en druk het naaiwerk naar achteren uit
  de machine.
  Draad afsnijden
  Houd het garen met beide handen achter de
  persvoet, trek het in de uitsparing (B) en
  beweeg de handen naar onder.

  B

  Naald- en garentabel
  NAALD-, STOF- EN GARENKEUZE
  NAALD NR.

  STOFFEN

  9-11(65-75)

  Fijne stoffen: dunne katoen, voile, serge, zijde,
  mousseline, gebreide katoen, tricot, jersey, crêpestoffen, geweven polyester, overhemd- en
  blousestoffen.

  Licht katoen-, nylon- of
  polyestergaren.

  12(80)

  Middelzware stoffen: katoen, satijn, zeildoek,
  dubbelgebreide stoffen, lichte wollen stoffen.

  14(90)

  Middelzware stoffen: katoenen zeildoek, wollen
  stoffen en dikke gebreide stoffen, badstof en
  spijkerstof.

  16(100)

  Zware stoffen: zeildoek, wollen stoffen, tentstof en
  gequilte stof, spijkerstof en meubelbekledingstof
  (fijn tot middelzwaar).

  De meeste garens die in de handel
  verkrijgbaar zijn, zijn middeldik en
  geschikt voor deze stoffen en naalden.
  Gebruik polyestergaren voor
  synthetische stoffen en katoengaren
  voor natuurlijke stoffen voor het beste
  resultaat.
  Gebruik altijd hetzelfde garen voor de
  boven- en onderdraad.

  18(110)

  Dikke wollen stof, mantelstof, meubelbekledingstof,
  leer en vinyl.

  GAREN

  Extra dik garen, tapijtgaren
  (naaivoetdruk moet hoger worden
  ingesteld).

  Attentie: Hoe dikker de stof en hoe dikker het garen, des te sterker moet de naald zijn.
  Let op Tweelingnaald:
  1. Tweelingnaalden kunnen voor algemeen gebruik en decoratieve stiksels worden gebruikt.
  2. Wanneer u met een tweelingnaald naait, mag de steekbreedte niet meer dan "3" zijn.
  3. Europese naalden zijn genummerd 65, 70, 80 etc. Amerikaanse en Japanse naalden zijn genummerd 9, 11,
  12, etc.
  4. Vervang regelmatig de naald (ongeveer na elk kledingstuk) en/ of zodra de draad breekt of steken worden
  overgeslagen.

  10 • Page 16

  Silver Crest SNM 33 A1

  Steekkeuze
  Steeklengteknop S1-S2

  Steekbreedteknop

  Steekvenster

  Steekkeuzeknop

  A

  Achteruitnaaihendel

  Voor de rechte steek aan de steekkeuzeknop
  draaien tot het gewenste symbool " " of de
  letter op de indicator verschijnt. Naaldpositie
  van links tot midden instelbaar door aan de
  steekbreedteknop te draaien.
  De steeklengte kan met behulp van de
  steeklengteknop worden ingesteld.
  Voor de zigzagsteek aan de steekkeuzeknop
  draaien tot het gewenste symbool " " of de
  letter op de indicator verschijnt.
  De steeklengte en de steekbreedte
  afhankelijk van het materiaal instellen.
  Voor de andere steken uit de bovenste rij
  aan de steekkeuzeknop draaien tot het
  gewenste symbool of de letter op de indicator
  verschijnt. De steeklengte en steekbreedte
  naar wens instellen.
  Voor de andere , aan de steeklengteknop
  draaien tot "S1", voor de andere , aan de
  steeklengteknop draaien tot "S2", en draaien
  tot het gewenste symbool of de letter op de
  indicator verschijnt. De steeklengte en
  steekbreedte naar wens instellen.

  Rechte steek en naaldstand
  Steekbreedteknop

  2.5
  3 2 1

  2

  3

  2

  0.5

  1

  Algemene regel: Hoe dikker het materiaal,
  des te dikker moet het garen en de naald, en
  des te langer moet de steek zijn.
  Kies uw naaldpositie, van naald links naar
  naald rechts, door de steekbreedteknop te
  veranderen van "0" tot "5".

  1

  0

  4

  Draai aan de steekkeuzeknop zodat de pijl
  op "A" (rechte-steekpositie) staat.

  S2

  4

  3

  4

  0

  5

  0

  S1
  S1

  5

  Steeklengteknop

  11 • Page 17

  Silver Crest SNM 33 A1

  Zigzagsteek
  Steekbreedteknop

  5

  4

  3

  1

  Draai aan de steekkeuzeknop tot "B".
  De functie van de steekbreedteknop bij de
  zigzagsteek
  De max. zigzagbreedte is "5". De breedte
  kan echter worden verminderd. De
  zigzagsteek wordt met behulp van de
  steekbreedteknop tussen "0" en "5" ingesteld.

  0

  3 2 1

  De functie van de steeklengteknop bij de
  zigzagsteek
  De dichtheid van de zigzagsteek kan met
  behulp van de steeklengteknop van "0.5" tot
  "4" worden ingesteld. De normale instelling
  ligt bij "2.5". Meet-informatie over dichte
  zigzagsteken vindt u onder "siersteken".

  0

  5

  4

  2

  Steeklengteknop

  Satijn steek
  Wanneer de steeklengte is ingesteld tussen
  "0" en "1" zijn de steken erg dicht bij elkaar,
  dit vormt de satijn steek, welke wordt
  gebruikt voor het maken van knoopsgaten en
  decoratieve steken.
  Fijn stof
  Wanneer u zeer fijne stof naait, breng dan
  een dun papier aan onder de stof. Nadat u
  klaar bent met naaien, verwijder het papier
  dan door het voorzichtig weg te trekken.

  Ritsvoet
  Steek

  A

  Steekbreedte Steeklengte

  2.5

  1~4

  De ritsvoet kan links of rechts gemonteerd
  worden, afhankelijk van de kant van de voet
  waar genaaid moet worden (1).
  Om verder dan de ritsopening te naaien moet
  de naald in de stof worden gestoken, de
  persvoet moet omhooggezet worden en het
  treklipje moet onder de persvoet door worden
  gedrukt. Breng de voet omlaag en naai verder.
  Het is eveneens mogelijk, een sierkoordje in
  een geerband te naaien, waardoor een
  paspel verkregen wordt .

  1

  De steeklengteknop per stofdikte tussen "1"
  en "4" instellen. (2)

  2

  12 • Page 18

  Silver Crest SNM 33 A1

  Blindzoomvoet
  Steek

  D
  1

  Steekbreedte Steeklengte

  1~2

  3~5

  Onder meer voor gordijnzomen, broekzomen
  en rokzomen.

  4

  Onzichtbare zoom voor dikke stoffen.
  Vouw de stof zoals op de tekening te zien is,
  met de achterzijde boven (1).

  3

  2

  Leg de stof onder de voet. Draai het handwiel
  vooruit tot de naald links volledig gedaald is.
  De naald moet net in de vouw dringen (2).
  Stel de geleider na (3) met de knop (4) tot de
  geleider aanligt op de vouw.
  Druk het voetpedaal licht in en naai met
  geringe snelheid en leid de stof langs de
  geleider.

  Knopenvoet
  Steek

  B

  Steekbreedte Steeklengte

  0~5

  0

  Installeer de t ransporteurplaat.
  Werkstuk onder de voet schuiven. Knoop op
  de aangegeven plaats leggen. Voet laten
  zakken, steekbreedte op "0" zetten en eerst
  enkele steken in het linker knoopgat naaien.
  Stel de zigzagbreedte exact in op het linker
  en rechter gat van de knoop (meestal tussen
  3 en 4).
  Met het handwiel proefsteken maken tot de
  naald precies in het rechterknoopgat steekt
  (dit kan per knoop variëren).
  Knoop aannaaien. Steekbreedte op "0" zetten
  en enkele steken in één knoopgat naaien.
  Wordt een kraag gewenst, leg een stopnaald
  op de knoop en naai erover heen.
  Bij knopen met 4 gaten, eerst de voorste
  twee gaten naaien, dan het werkstuk naar
  voren schuiven en verder als beschreven.
  13 • Page 19

  Silver Crest SNM 33 A1

  Knoopsgatvoet
  Steek

  Steekbreedte

  Steeklengte

  5

  0.5~1

  Voorbereidingen:
  Verwijder de zigzagvoet en monteer de knoopsgatvoet.
  Stel de steeklengte in tussen "0,5" en "1".
  De steekdichtheid is afhankelijk van de stofdikte.
  Nb: Maak altijd eerst een proefknoopsgat.

  a

  e

  b

  c

  d

  Stof voorbereiden:
  Meet de diameter van de knoop en voeg 0,3 cm voor de
  versterkingsribben. Voeg bij dikke knopen wat meer toe.
  Teken op de stof de positie en de lengte van het
  knoopsgat af.
  Plaats de stof zodanig dat de naald zich op het verst
  van u verwijderde merkstreepje bevindt.
  Trek de knoopsgatvoet zo dicht mogelijk naar u toe.
  Breng de voet omlaag.
  a. Draai de steekkeuzeknop op " ". Naai op matige
  snelheid tot aan het eindmerk.
  b. Draai de steekkeuzeknop op "
  " en stik 5 à 6
  verstevigingssteken.
  c. Draai de steekkeuzeknop op " " en naai het
  linkerdeel van het knoopsgat tot aan het eindmerk.
  d. Draai de steekkeuzeknop op "
  " en stik een paar
  verstevigingssteken.
  Neem de stof onder de voet uit. Trek de bovendraad
  door de achterkant van de stof en knoop de boven- en
  onderdraad samen. Snijd het knoopsgat in het midden
  open met het tornmesje en pas daarbij op, de steken
  aan de linker- en rechterkant niet door te snijden.
  Tips:
  - Voor de beste resultaten moet u de
  bovendraadspanning iets losser zetten.
  - Gebruik bij dunne en rekbare stoffen
  verstevigingsmateriaal.
  - Bij stretchstoffen en tricots wordt aangeraden, paspel
  te gebruiken.
  - De zigzagsteek moet over het paspel gestikt worden (e).

  14 • Page 20

  Silver Crest SNM 33 A1

  Overhandse steek
  Steek

  E, F

  Steekbreedte Steeklengte

  3~5

  S1, S2

  Opgepast:
  Gebruik nieuwe balpennaalden of
  stretchnaalden!
  Voor naden, naaien en afwerken van randen,
  zichtbare zoom.
  Stretch-overlock
  Voor fijne gebreide stoffen, jersey,
  halsboorden. (A)
  Standaard overlock
  Voor fijne gebreide stoffen, jersey,
  halsboorden. (B)
  Dubbele overlock
  Voor fijne gebreide stoffen, handgebreide
  stoffen, naden. (C)

  A

  B

  Alle overhandse steken zijn geschikt voor het
  in één keer naaien en afwerken van zomen
  alsmede voor zichtbare assemblages.
  Voor het afwerken moet de naald zich net
  boven de rand van de stof worden geplaatst.

  C

  Zigzag in 3 etappes
  Steek

  C

  Steekbreedte Steeklengte

  3~5

  1~2

  Kant en elastiek naaien, stoppen, verstellen,
  kanten afwerken.
  Leg de stof onder de persvoet. De steeklengte
  kan sterk worden ingekort. (1)
  Voor het herstellen van een scheur verdient
  het aanbeveling, aan de achterkant een stuk
  stof te gebruiken. De steekdichtheid kan
  worden ingesteld met de steeklengte. Naai om
  te beginnen het midden en daarna links en
  rechts. Naai, afhankelijk van stof en scheur, 3
  à 5 rijen steken. (2)

  1

  2

  15 • Page 21

  Silver Crest SNM 33 A1

  Steken selecteren
  Steek

  A

  Steekbreedte Steeklengte

  2.5

  S1, S2

  Drievoudige rechte steek (1)
  Moeilijk te naaien stoffen.
  De machine naait twee steken vooruit en één
  steek achteruit. Dit geeft een drievoudige
  versterking.

  Steek

  B

  1

  Steekbreedte Steeklengte

  3~5

  S1, S2

  Drievoudige zigzagsteek (2)
  Voor moeilijk te naaien stoffen, zomen en het
  samenvoegen van decoratieve delen.
  De drievoudige zigzagsteek is uitermate
  geschikt voor moeilijk te naaien stoffen zoals
  denim, corduroy, enz.

  2

  Patchworksteken
  Steek

  F

  Steekbreedte Steeklengte

  3~5

  S1

  Met deze steken worden twee stukken stof
  met een geringe tussenruimte aan elkaar
  gezet.
  - Sla de randen van de twee stukken stof om
  voor de zoom en rijg de randen aan een
  stuk dun papier maar laat daartussen een
  kleine ruimte.
  - Trek zacht aan de twee draden en stik langs
  de rand.
  - Gebruik enigszins dikker garen dan normaal.
  - Verwijder na het naaien de rijgdraad en het
  papier. Leg aan de achterzijde aan het
  begin en het einde van de naden knopen.

  16 • Page 22

  Silver Crest SNM 33 A1

  Monogrammen maken en borduren met een borduurraam*
  * Borduurraam niet meegeleverd met machine.

  Steek

  B

  Steekbreedte Steeklengte

  1~5

  0

  Transporteurplaat aanbrengen
  - Demonteer de persvoet en de
  persvoethouder.
  - Monteer de transporteurplaat
  - Trek de persvoethendel omlaag voor u met
  naaien begint.
  - Selecteer de steekbreedte aan de hand van
  de lettergrootte of het motief.
  Voorbereidingen voor monogrammen en
  borduren
  - Teken de letters of het motief op de
  achterzijde van de stof.
  - Span de stof zo strak mogelijk op het
  borduurraam.
  - Leg het werk onder de naald. Kijk of de
  persvoethouderstang zich in de laagste
  stand bevindt.
  - Draai het handwiel en trek de onderdraad
  door de stof omhoog. Maak op het
  beginpunt een paar aanhechtingssteken.
  - Houd de borduurraam met duim en
  wijsvinger van beide handen.
  - Coördineer naaisnelheid en de beweging
  van het borduurraam.

  Appliceersteken
  Steek

  B

  Steekbreedte Steeklengte

  3~5

  0.5~1

  - Knip het motief uit en rijg het aan de stof.
  - Naai de applicatie langs de buitenrand vast.
  - Knip de stof buiten de steken af. Niet in de
  steken knippen.
  - Verwijder de rijgdraad.
  - Leg onder de applicatie knopen in de
  boven- en onderdraad of rafelen te
  voorkomen.

  17 • Page 23

  Silver Crest SNM 33 A1

  Festonafkanten
  Steek

  I

  Steekbreedte Steeklengte

  3~5

  1~2

  Deze machine kan automatisch Festoneren
  voor decoratieve randen.
  - langs de zoomlijn naaien (1)
  - De stof dicht langs de naailijn afknippen.
  Zorg dat u de naaidraden daarbij niet
  doorknipt. (2)

  1

  2

  Tweelingnaald
  Steek

  A

  Steekbreedte Steeklengte

  2.5

  1~4

  Attentie:
  Naai bij het gebruik van de tweelingnaald
  altijd langzaam en voorzichtig om een
  optimaal resultaat te verkrijgen.
  Bij het gebruik van de tweelingnaald voor
  zigzagsteken de steekbreedte altijd
  tussen "0" en "3" instellen. Wanneer de
  steekbreedte hoger dan "3" wordt
  ingesteld, kan de tweelingnaald breken.
  - De beide garens die u gebruikt, moeten van
  dezelfde kwaliteit, resp. dikte zijn, maar
  kunnen wel verschillen in kleur.
  - Bevestig de tweelingnaald net zoals een
  gewone naald met de platte kant naar
  achteren.
  - Volg de instructie voor inrijgen van de
  bovendraad van een naald. Elke naald
  apart inrijgen.

  18 • Page 24

  Silver Crest SNM 33 A1

  Onderhoud van de machine
  Attentie:
  Machine uitschakelen door de stekker uit het
  stopkontakt van het stroomnet te trekken. Tijdens het
  reinigen mag de machine in geen geval aan het
  stroomnet aangesloten zijn.
  Steekplaat verwijderen (1):
  Aan het handwiel draaien tot de naald in de hoogste
  stand staat. Grijperdeksel openen. Met uw vinger de
  ontgrendelingshevel naar boven drukken.
  Reinigen van de transporteur (2):
  Spoelhuls verwijderen. Het gehele bereik met het
  schoonmaakkwastje reinigen.

  1

  Reinigen en oliën van de grijper (3-7):
  Spoelhuls verwijderen. De beide grijperbaanklemmen (3)
  zoals afgebeeld naar buiten draaien. Grijperbaanring (4)
  en grijper (5) verwijderen en met een zacht doekje
  reinigen. Bij punt (6) een beetje naaimachine-olie (1-2
  druppels) aanbrengen. Grijperbaan (7) in de linkse
  stand zetten. Grijper (5) inzetten. Aan het handwiel
  draaien, en de grijperbaanring (4) inzetten en de
  grijperbaanklemmen (3) weer terugdraaien.
  Spoelhuls en steekplaat weer inzetten.
  Belangrijk:
  Stof-en draadresten moeten regelmatig worden
  vewijderd. Uw naaimachine dient regelmatig door uw
  vakhandlaar gecontroleerd te worden.

  2

  6
  7

  5

  4

  3
  19 • Page 25

  Silver Crest SNM 33 A1

  Kleine storingen verhelpen
  Probleem

  Oorzaak

  Oplossing

  Bovendraad
  breekt

  1. Machine niet goed ingeregen.
  2. Garen te strak gespannen.
  3. Garen te dik voor het naaldoog.
  4. Naald niet goed aangebracht.
  5. Garen om de klospen gewikkeld.
  6. Naald beschadigd.

  1. Opnieuw inrijgen.
  2. Garenspanning verminderen (lager nummer)
  3. Dikkere naald gebruiken.
  4. Naald verwijderen en met de platte kant van de
  kolf naar achteren plaatsen.
  5. Klos verwijderen en het garen er op wikkelen.
  6. Naald vervangen.

  Onderdraad
  breekt

  1. Spoelhouder verkeerd
  aangebracht.
  2. Spoelhouder verkeerd
  ingeregen.
  3. Onderdraad te strak
  gespannen.

  1. Spoelhouder verwijderen, opnieuw aanbrengen
  en aan het garen trekken. Het garen moet
  gemakkelijk van de spoel getrokken kunnen
  worden.
  2. Controleer de spoel en de spoelhouder.
  3. Onderdraadspanning verminderen zoals
  beschreven.

  Overgeslagen
  steken

  1. Naald niet goed aangebracht.
  2. Naald beschadigd.
  3. Verkeerde naald.
  4. Voet niet goed gemonteerd.

  1. Naald verwijderen en met de platte kant van de
  kolf naar achteren plaatsen.
  2. Nieuwe naald aanbrengen.
  3. Naald kiezen aan de hand van garen en stof.
  4. Controleren en beter aanbrengen.

  Naald
  gebroken

  1. Naald beschadigd.
  2. Naald niet goed aangebracht.
  3. Verkeerde naald voor deze stof.
  4. Verkeerde voet.

  1. Nieuwe naald aanbrengen.
  2. Naald opnieuw aanbrengen (platte kant naar
  achteren).
  3. Naald kiezen aan de hand van garen en stof.
  4. Andere voet gebruiken.

  Steken te los

  1. Machine niet goed ingeregen.
  2. Spoelhouder verkeerd
  ingeregen.
  3. Verkeerde
  naald/stof/garencombinatie.
  4. Verkeerde garenspanning.

  1. Inrijgen controleren.
  2. Spoelhouder inrijgen aan de hand van de
  tekening.
  3. De naalddikte moet absoluut geschikt zijn voor
  het garen en de stof.
  4. Garenspanning nastellen.

  Stof rimpelt of
  lubbert

  1. Naald te dik voor de stof.
  2. Verkeerde steeklengte.
  3. Garen te strak gespannen.

  1. Dunnere naald gebruiken.
  2. Steeklengte nastellen.
  3. Spanning nastellen.

  Onregelmatige
  steken,
  hortende
  doorvoer

  1. Slechte kwaliteit garen.
  2. Spoelhouder verkeerd
  ingeregen.
  3. Er is aan de stof getrokken.

  1. Beter garen gebruiken.
  2. Spoelhouder verwijderen, opnieuw inrijgen en
  beter aanbrengen.
  3. Tijdens het naaien niet aan de stof trekken.

  Lawaaiige
  machine

  1. Machine moet geolied worden.
  2. Stof of olie op de spoelhaak of
  de naaldstang.
  3. Naald beschadigd.

  1. Nasmeren volgens de voorschriften.
  2. Spoelhaak en transporteurklauwen schoonmaken
  volgens voorschrift.
  3. Naald vervangen.

  Machine
  verstopt

  Het garen zit vast in de
  spoelhaak.

  Bovendraad en spoelhouder losnemen, handwiel
  heen en weer draaien en garenresten verwijderen.
  Nasmeren volgens de voorschriften.

  20 • Page 26

  Silver Crest SNM 33 A1

  Afvalverwerking
  - Apparaten met een gevaarlijk defect direct inleveren en ervoor zorgen dat ze niet meer
  gebruikt kunnen worden.
  - Dit produkt is onderhevig aan de Europese richtlijn 2002/96/EC
  - Voor een correcte afvalverwerking lever het apparaat in bij erkende
  afvalverwerkingsbedrijven of bij de gemeentelijke milieuparken.
  - Let op de aktueel geldende voorschriften voor een correcte afvalverwerking. Bij twijfels,
  neem kontakt op met de lokale afvalverwerkingsinrichtingen.
  - Voor een correcte afvalverwerking, verwijder de verpakking volgends de geldende milieurichtlijnen.
  Bewaar de transportverpakking van de naaimachine. Ten eerste kan deze bij de bewaring van
  het apparaat van nut zijn. Ten tweede kunt u deze bij eventuele schade aan het apparaat als
  verpakking gebruiken om het apparaat terug te sturen. De meeste schade onstaat namelijk bij
  het versturen van het apparaat.

  Technische gegevens
  230V/ 50 Hz

  Nominale spanning
  – machine

  70 Watt

  – naailampje

  15 Watt

  – totaal

  85 Watt

  Afmetingen

  – greep ingeklapt

  ca. 380 x 319 x 185 mm (b x h x d)

  Lengte van snoer

  – netsnoer

  ca. 1,8 m

  – kabel van voetpedaal

  ca. 1,4 m

  Gewicht

  – machine

  ca. 5.8 kg

  Materiaal

  – netschakelaar aan/uit

  Aluminium/kunststof

  Bedieningselementen

  – voetpedaal voor naaisnelheid

  aanwezig

  – steekaanduiding

  aanwezig

  – naailampje

  aanwezig

  Nominaal vermogen

  Weergave-elementen

  aanwezig
  Grijpersysteem

  CB-grijper

  Naaldsysteem

  130/705H

  Radio-ontstoord

  conform de EU-richtlijn

  TÜV gekeurd

  Ja

  Productgarantie

  3 jaar

  Vervaardiger:
  Crown Technics GmbH
  Lerchenstrasse 2
  DE-74226 Nordheim
  21 • Page 27 • Page 28

  Servicenummer bij reclamaties:
  +31202008320
  www.sewingguide.de

  Silver Crest_SNM 33 A1(8750)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest 8750 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest 8750 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Silvercrest 8750

Silvercrest 8750 Bedienungsanleitung - Deutsch - 28 seiten

Silvercrest 8750 Bedienungsanleitung - Englisch - 28 seiten

Silvercrest 8750 Bedienungsanleitung - Französisch - 28 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info