Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/45
Nächste Seite
DVD-speler DP-5400x
Gebruikershandleiding en service-informatie
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wie bringe ich ein bild auf den Ferseher. Wasmuß ich an der Fernbedienung einstellen Eingereicht am 18-11-2019 18:29

  Antworten Frage melden
 • mit welchem Format muss ich Fotos für Dia Show speichern Eingereicht am 14-9-2018 11:26

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  DVD-speler DP-5400x
  Gebruikershandleiding en service-informatie • Page 2

  1

  2

  3 4 5 6 7

  Voorkant
  1. AAN/UIT-knop
  Zet de DVD-speler aan of uit.

  6. De knop Play/Pause
  Start of pauzeert de weergave van het geplaatste
  medium.

  2. Scherm
  Geeft afspeelinformatie weer.

  7. De knop STOP
  Stopt de weergave.

  Í Schijflade
  Hier plaatst u de schijf die u wilt afspelen.

  Afdekklepje
  De USB-aansluiting en de kaartlezer bevinden zich
  achter dit klepje. U opent het klepje door dit
  voorzichtig naar voren te trekken op de positie van
  het pijltje.

  3. De knop OPEN/CLOSE
  Opent of sluit de schijflade.
  4. De knop PREV
  Speelt de vorige titel of het vorige nummer
  af.

  8

  9

  10

  8. USB -2,0-poort
  Hierop kunt u USB-apparaten, zoals een USB-stick,
  aansluiten.

  5. De knop NEXT
  Speelt de volgende titel of het volgende
  nummer af.

  9. Sleuf van CF/MD*-kaartlezer
  Plaats hier CF/MD*-geheugenkaarten.
  10. Sleuf voor MS/MS Pro/SD/MMC/XD*-geheugenkaarten
  Plaats hier MS/MS Pro/SD/MMC/XD*-geheugenkaarten.

  *CF = CompactFlash, MD = MicroDrive, MS = MemoryStick, MS Pro = MemoryStick Pro, SD = SecureDigital, MMC = MultiMediaCard, XD = xD-PictureCard

  1

  2

  6

  7

  3

  4

  8

  5

  9

  10

  Achterkant
  1. Analoge L/R-stereo-uitgang (audio)
  Analoge stereo-uitgang voor aansluiting van een Cinchstereokabel.

  6. HDMI-uitgang (video en audio)
  Analoge video- en audio-uitgang voor aansluiting van een HDMIkabel.

  2. YPbPr-video-uitgang (video)
  Componentuitgang voor aansluiting van een
  componentvideokabel.

  7. Coax – digitale coax-audio-uitgang
  Digitale audio-uitgang voor aansluiting van een Cinch-coaxkabel.

  3. Video-uitgang (CVBS) (video)
  Analoge video-uitgang voor aansluiting van een Cinchvideokabel.
  4. 5.1 analoge audio-uitgang
  Analoge audio-uitgang voor aansluiting van een 5.1
  Cinch-audiokabel.
  5. SCART-uitgang (video en audio)
  Analoge video- en audio-uitgang voor aansluiting van
  een SCART-kabel.

  8. S-Video
  Analoge video-uitgang voor aansluiting van een 4-pins Hosiden Svideokabel.
  9. Optisch – optische digitale audio-uitgang
  Digitale audio-uitgang voor aansluiting van een glasvezelkabel.
  10. Netsnoer • Page 3

  Afstandsbediening
  1. De knop POWER
  Zet de DVD-speler aan of stand-by.

  21. De knop Open/Close
  Opent of sluit de schijflade.

  2. De knop USB/CARD
  Geeft het menu USB/kaartlezer weer.

  22. Knop Search
  Geeft het menu Zoeken weer.

  3. Knop Audio
  Wijzigt de audiotaal.

  23. Knop Menu
  Geeft het hoofdmenu van de schijf weer.

  4. De knop Subtitle
  Schakelt ondertitels in of uit.

  24. De knop Title
  Geeft het titelmenu van de schijf weer.

  5. Cijfertoetsen 0 tot 9 / +10
  Hiermee voert u de cijfers 0 tot 9 / 10+ in.

  25. Rechts
  Richtingsknop naar rechts.

  6. De knop Clear
  Wist de laatste invoer.

  26. Omlaag
  Richtingsknop omlaag.

  7. De knop Setup
  Geeft het instellingenmenu weer.

  27. De knop PREV
  Gaat naar de vorige titel of het vorige nummer.

  8. De knop Display
  Geeft afspeelinformatie weer.

  28. De knop Next
  Gaat naar de volgende titel of het volgende
  nummer.

  9. Omhoog
  Richtingsknop omhoog.

  29. De knop Play/Pause
  Start of pauzeert de weergave.

  10. Links
  Richtingsknop naar links.

  30. De knop Repeat
  Herhaalt een gedeelte, een titel of de hele
  schijf.

  11. De knop Enter
  Bevestigt een selectie.

  31. De knop A-B
  Herhaalt een geselecteerd fragment.

  12. De knop FWD
  Speelt snel vooruit af.

  32. De knop Mute
  Dempt het geluid.

  13. De knop REV
  Speelt snel achteruit af.
  14. De knop Step
  Schakelt beeld-voor-beeld-weergave in.

  33. De knop Angle
  Schakelt tussen de verschillende
  camerahoeken.

  15. De knop Stop
  Stopt de huidige weergave.

  34. De knop Bookmark
  Geeft het menu Bladwijzer weer.

  16. Knop Vol +/Verhoogt of verlaagt het geluidsvolume.

  35. De knop N/P
  Schakelt tussen de tv-systemen AUTO, NTSC
  en PAL.

  17. De knop L/R
  Schakelt de audio-uitvoer tussen stereo,
  links en rechts.

  36. De knop DIM
  Dimt het scherm of schakelt het uit.

  18. De knop Slow
  Schakelt vertraagd afspelen in.

  37. De knop V-Mode
  Schakelt de video-uitvoer tussen Video, SVideo, SCART en Component.

  19. Knop HD/Res
  Tijdens het afspelen via een HDMIaansluiting kunt u de resolutie instellen
  door op de knop HD/Res te drukken.
  20. De knop Program
  Geeft het programmamenu weer.

  38. Zoomknop
  Vergroot of verkleint de weergave.

  DP-5400x • Page 4

  Belangrijke veiligheidsinstructies

  Belangrijke veiligheidsinstructies

  • Plaats het apparaat niet in de buurt van
  magnetische velden (zoals luidsprekers).

  Algemeen

  • Plaats geen vuurbronnen (zoals brandende
  kaarsen) op of naast het apparaat.
  Lees, voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, de
  onderstaande opmerkingen en volg alle
  waarschuwingen op, zelfs als u bekend bent met de
  bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze
  handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later
  kunt raadplegen. Als u dit apparaat verkoopt of
  weggeeft, moet u de ontvanger ook deze handleiding
  verstrekken.

  • Steek geen voorwerpen in het apparaat.
  • Stel het apparaat niet bloot aan grote
  temperatuurschommelingen, aangezien dit
  kan leiden tot vocht door condensvorming en
  kortsluiting.
  • Het apparaat mag niet worden blootgesteld
  aan hevige schokken en trillingen.

  Gebruiksomgeving
  Stroomvoorziening
  Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke
  ondergrond en plaats geen zware voorwerpen op
  het apparaat.
  Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in
  omgevingen met een hoge temperatuur of
  vochtigheid (zoals een badkamer) en moet
  stofvrij worden gehouden.  Werkingstemperatuur en -vochtigheid: 5 °C tot
  35 °C, max. 85% relatieve luchtvochtigheid  Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
  • Zorg voor voldoende ventilatie (plaats het
  apparaat niet op een plank, op een dik
  vloerkleed, op een bed of ergens waar de
  ventilatieopeningen kunnen worden afgedekt,
  en zorg altijd voor ten minste 10 cm vrije
  ruimte aan alle zijden).  De aan/uit-schakelaar van dit apparaat koppelt
  het apparaat niet volledig los van het lichtnet.  Het apparaat verbruikt stroom wanneer dit
  stand-by staat. Als u het apparaat volledig van
  het elektriciteitsnet wilt loskoppelen, trekt u de
  stekker uit het stopcontact. Hiertoe moet het
  apparaat zo zijn opgesteld dat u direct en
  onbelemmerd toegang hebt tot het stopcontact,
  zodat u de stekker er in noodgevallen direct kunt
  uittrekken. Vermijd het risico op brand als u het
  apparaat langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld
  tijdens vakanties). Haal de stekker altijd uit het
  stopcontact. Haal de stekker van het apparaat uit
  het stopcontact als er onweer op komst is met
  kans op bliksem.  Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
  Probeer de batterijen nooit op te laden en gooi
  ze in geen geval in het vuur. Combineer geen
  verschillende soorten batterijen (oude en nieuwe
  of koolstof- en alkalinebatterijen). Verwijder de
  batterijen als het apparaat gedurende lange tijd
  niet wordt gebruikt. Gebruik voor andere
  doeleinden kan leiden tot explosies en
  levensgevaar.  Respecteer het milieu! Lege batterijen mogen
  niet bij het huishoudelijk afval worden
  weggegooid! Ze moeten worden ingeleverd bij
  een verzamelpunt voor lege batterijen.

  • Houd het apparaat uit de buurt van directe
  warmtebronnen (zoals een verwarming).
  • Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht
  of fel kunstlicht.
  • Vermijd contact met waternevel,
  waterdruppels en agressieve vloeistoffen.
  Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van
  water en dompel het beslist niet onder. Plaats
  daarom geen met vloeistoffen gevulde
  voorwerpen, zoals vazen of glazen, in de
  buurt van het apparaat.

  1 • Page 5

  Kabels


  Trek kabels altijd los aan de stekker en nooit aan
  het snoer.  Houd het netsnoer nooit vast met natte handen,
  aangezien dit kan leiden tot kortsluiting of een
  elektrische schok.  Plaats het apparaat, zware voorwerpen of
  meubels niet op de kabel en zorg ervoor dat de
  kabel niet klem komt te zitten, vooral bij de
  stekker en de aansluitingen. Leg nooit een knoop
  in het netsnoer en bind dit niet samen met andere
  kabels. Leg alle kabels zo neer dat niemand
  erover kan struikelen of erdoor wordt gehinderd.  Een beschadigd netsnoer kan brand of een
  elektrische schok veroorzaken. Controleer het
  netsnoer regelmatig. Gebruik nooit
  adapterstekkers of verlengkabels die niet
  voldoen aan de huidige veiligheidseisen in uw
  land en wijzig nooit zelf een netsnoer of een
  elektrische installatie.

  Onderhoud en verzorging


  Onderhoud is vereist als het apparaat op welke
  wijze dan ook is beschadigd, bijvoorbeeld als de
  stekker, het netsnoer of de behuizing is
  beschadigd, als er objecten of vloeistoffen in het
  apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat is
  blootgesteld aan regen of vocht, als het apparaat
  niet normaal werkt of als het is gevallen. Als u
  merkt dat het apparaat rook, geur of vreemde
  geluiden produceert, schakelt u het apparaat
  onmiddellijk uit en trekt u de stekker uit het
  stopcontact. In dit geval dient het apparaat niet
  verder te worden gebruikt en te worden
  nagekeken door een bevoegd
  onderhoudstechnicus. Neem contact op met een
  gekwalificeerde onderhoudstechnicus indien
  onderhoud vereist is. Open nooit de behuizing
  van het apparaat of de accessoires. Als de
  behuizing wordt geopend, loopt u levensgevaar
  door het risico op een elektrische schok. Reinig
  het apparaat uitsluitend met een schone, droge
  doek. Gebruik nooit agressieve vloeistoffen.  Het DVD/CD-station van dit apparaat is
  geclassificeerd als ‘Klasse 1-laserproduct’. Dit
  wordt aangegeven door een etiket op de
  behuizing. Open het apparaat nooit en probeer
  het apparaat nooit zelf te repareren. In het
  apparaat bevinden zich onzichtbare laserstralen.
  Stel uzelf niet bloot aan de laserstralen.  Probeer de behuizing van het apparaat niet te
  openen. Doet u dat wel, dan komt de garantie te
  vervallen.

  Afvalverwerking van oude
  apparaten
  1. Als het product een label met een
  doorgestreepte afvalbak bevat, is het
  onderworpen aan de Europese
  richtlijn 2002/96/EC.
  2. Alle elektrische en elektronische
  apparaten moeten worden gescheiden
  van huishoudelijk afval en bij de
  juiste afvalverwerkingsinstantie
  worden ingeleverd.
  3. Voorkom milieurisico’s en risico’s
  voor uw eigen gezondheid door het
  apparaat op de juiste manier als afval
  te verwerken.

  2 • Page 6

  Kinderen

  Beoogd gebruik


  Dit is een elektronisch consumentenproduct. Het
  is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik, niet
  voor industriële of commerciële doeleinden.  Bovendien mag dit apparaat niet buitenshuis of
  in tropische klimaten worden gebruikt. Alleen
  aansluitkabels en externe apparaten die voldoen
  aan de veiligheidsnormen en de
  elektromagnetische compatibiliteit en
  afscherming van dit apparaat mogen worden
  gebruikt. Dit apparaat voldoet aan alle vereisten
  met betrekking tot CE-conformiteit, relevante
  normen en standaards. Elke verandering aan het
  apparaat, anders dan door de fabrikant
  aanbevolen veranderingen, kan ertoe leiden dat
  niet meer aan deze richtlijnen wordt voldaan.
  Gebruik enkel accessoires die worden
  aanbevolen door de fabrikant.  Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor
  kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht met
  elektrische apparaten spelen. Kinderen zullen
  mogelijke risico’s waarschijnlijk niet begrijpen.
  Kleine onderdelen kunnen leiden tot
  verstikkingsgevaar.  Houd (oplaadbare) batterijen buiten bereik van
  kinderen. Als een (oplaadbare) batterij wordt
  ingeslikt, dient u direct een arts te raadplegen.  Houd ook de verpakking uit de buurt van
  kinderen om het risico op verstikking te
  voorkomen.  Dit apparaat is niet bedoeld voor kinderen. Bij
  verkeerd gebruik kunnen kleine onderdelen eruit
  springen en letsel veroorzaken (bijvoorbeeld aan
  de ogen).

  Als u het apparaat niet in de Republiek
  Duitsland gebruikt, moet u zich houden aan de
  voorschriften en wetten in het land van gebruik.  Wanneer u randapparaten aansluit, zorg er dan
  voor dat de kabels niet te kort zijn en de
  connectoren niet verbuigen.  Belangrijke veiligheidsinstructies

  4. Voor meer informatie over een juiste
  afvalverwerking neemt u contact op met de
  plaatselijke overheid, de
  afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u
  het apparaat hebt gekocht.

  CE-verklaring van
  conformiteit

  Dit apparaat is getest en goedgekeurd op naleving van
  de basisvereisten en andere relevante vereisten van
  EMC-richtlijn 2004/108/EG en van de
  laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.

  3 • Page 7

  4 • Page 8

  Inhoud
  Belangrijke veiligheidsinstructies ..................... 1
  CE-verklaring van conformiteit ......................... 3

  Accessoires ...................................................... 7
  Regiocode-informatie ....................................... 7
  Compatibele schijven ....................................... 7
  Onderhoud en verzorging van apparaat en
  schijven ............................................................ 8
  Achterpaneel .................................................... 9
  Display op het voorpaneel .............................. 10
  Afstandsbediening ......................................... 11

  Audio- en video-aansluitingen .......... 12
  Video-aansluitingen ....................................... 13
  Audio-aansluitingen ....................................... 20

  Het instellingenmenu ......................... 21
  Taalinstellingen .............................................. 21
  DivX-ondertitels .............................................. 21
  Beeldinstellingen ............................................ 22
  Geluidsinstellingen ......................................... 24
  Ouderlijk toezicht ........................................... 27
  Diversen ......................................................... 28
  DivX-registratie / VoD ..................................... 28

  Inhoud

  Inleiding ................................................ 7

  Media afspelen met de DVD-speler ... 29
  Een DVD/CD plaatsen ................................... 29
  De weergave pauzeren .................................. 29
  De weergave stoppen .................................... 30
  De hervattingsfunctie ..................................... 30
  Het DVD-menu openen .................................. 30
  PBC (Playback Control) ................................. 30
  Naar een ander hoofdstuk gaan .................... 31
  Het titelnummer invoeren via de cijfertoetsen .. 31
  Bladwijzer ....................................................... 31
  Snel vooruit/achteruit afspelen ....................... 32
  Vertraagd afspelen ......................................... 32
  Enkelbeeldweergave ...................................... 32
  Zoom .............................................................. 33
  De camerahoek wijzigen ................................ 33
  Ondertitels weergeven/verbergen .................. 33
  De HD-resolutie wijzigen ................................ 33
  De afspeelmodus wijzigen ............................. 34
  Fragmenten herhalen (A – B) ......................... 34
  De herhaalfunctie ........................................... 34
  Schijf- of bestandsinformatie weergeven ....... 35
  Bestandenbrowser ......................................... 35
  Een geheugenkaart/USB-stick met MP3/WMA/
  MPEG-4 (XviD)/JPEG-bestanden gebruiken . 36
  Speciale functies voor de weergave van
  afbeeldingen .................................................. 37
  Speciale functies voor MP3-weergave ........... 37
  MP3-bestanden maken met de ripfunctie ...... 37

  Technische specificaties ................... 39

  5 • Page 9

  6 • Page 10

  Inleiding
  Accessoires
  Controleer of de verpakking van de DVD-speler de volgende accessoires bevat. Controleer de inhoud van de
  verpakking zorgvuldig, aangezien sommige accessoires zich onder het piepschuim kunnen bevinden.

  Inleiding

  Inhoud van de verpakking:
  1 x Afstandsbediening
  2 x AAA-batterijen (1,5 V)
  1 x Gebruikershandleiding
  1 x SCART-kabel
  1 x AV-kabel
  1 x Nero Trial

  Regiocode-informatie

  Deze DVD-speler gebruikt regiocode-informatie die is opgeslagen op de DVD. Als de regiocode van de DVD
  niet overeenkomt met de regiocode van de DVD-speler, kan de DVD niet worden afgespeeld. Dit apparaat
  heeft regiocode 2.
  U vindt de regiocode op de achterkant van het DVD-doosje. Als u een DVD wilt kunnen afspelen, moet deze
  de aanduiding ‘ALL’ voor ‘alle regio’s’ of ‘2’ voor ‘Regio 2’ bevatten.

  Compatibele schijven

  Deze DVD-speler kan de volgende schijven afspelen:
  DVD-video
  DVD+R
  DVD-R
  DVD+RW
  DVD-RW
  DVD+R DL
  DVD-R DL

  7 • Page 11

  Audio-CD
  Video-CD
  Super Video-CD
  CD-R met audio/MP3/JPEG/MPEG/WMA-inhoud
  CD-RW met audio/MP3/JPEG/MPEG/WMA-inhoud
  MPEG-4-schijven, VOD-Video, XviD, Kodak Picture-CD, Nero Digital (alleen voor ingebouwd CD/DVDstation, wordt niet ondersteund door kaartlezer of USB)

  Compatibiliteit van schijven die op een pc zijn gemaakt
  Wanneer u een schijf op een pc maakt (zelfs als u een compatibele indeling gebruikt), kan de schijf mogelijk
  niet op dit apparaat worden afgespeeld. Dit kan te wijten zijn aan de instellingen van de brandersoftware.
  Neem in dat geval voor meer informatie contact op met de fabrikant van de software.

  Onderhoud en verzorging van apparaat en schijven

  Houd een schijf alleen bij de rand vast of steek uw ringvinger in het gaatje in het midden. Raak het oppervlak
  met de gegevens niet aan. Voor dubbelzijdige schijven geldt dit voor beide zijden.
  Opmerking: Plak geen labels of tape op de schijf en voorkom krassen of andere beschadigingen.

  Schijven reinigen


  De signaalverwerking verslechtert door vingerafdrukken of vlekken op het schijfoppervlak. Afhankelijk
  van de hoeveelheid vuil wordt het licht van de laser slechts deels gereflecteerd (afgezwakt), wat leidt tot
  onnauwkeurig lezen. U reinigt de schijf met een zachte doek, waarbij u van het midden naar de rand veegt.  Als een schijf erg vuil is, veegt u deze af met een vochtige doek en laat u de schijf opdrogen.  Gebruik geen antistatische producten of organische oplos- of verdunningsmiddelen. Deze kunnen (zoals
  alle vluchtige stoffen) het schijfoppervlak beschadigen.

  Schijven opbergen


  Om kwaliteitsverlies te voorkomen dient u schijven altijd in hun doosje te bewaren.  Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen en vocht. Laat een schijf niet achter in een auto die in de zon
  staat geparkeerd.  Lees voor meer informatie de instructies bij de schijf.

  Schijven die u niet mag gebruiken
  Gebruik alleen normale ronde schijven. Gebruik geen vervormde, bekraste of beschadigde schijven. Deze
  kunnen in stukken uiteenvallen door de hoge draaisnelheid in het apparaat.

  De DVD-speler reinigen
  Reinig het voorpaneel en de behuizing van de DVD-speler af en toe met een zachte doek. Als de speler erg vuil
  is, kunt u eerst een neutraal reinigingsmiddel op de doek spuiten. Gebruik geen vluchtige oplosmiddelen.

  8 • Page 12

  Achterpaneel  ➋➌  1. Analoge audio L/R
  Analoge 2-kanaals audio-uitgang (rood/witte
  poorten) voor aansluiting op een tv, AVreceiver, beamer of stereo-installatie.
  2. YCbCr/YPbPr
  Geavanceerde video-uit-poort voor aansluiting
  op de componentingang van een tv, AVreceiver of beamer via een YCbCr-kabel.
  Progressieve-scan uitvoer (P-Scan) is alleen
  mogelijk via de componentuitgangsstekker.
  3. VIDEO
  Composietvideo-uitgang (gele poort) voor
  aansluiting op een tv of AV-receiver met een
  FBAS/composietvideo-ingang via een audio-/
  videokabel.
  4. 5.1 analoge audio-uitgang
  Analoge 5.1-kanaals audio-uitgang voor
  aansluiting op de 5.1-ingang van een AVreceiver of een actief 5.1-meerkanaals
  luidsprekersysteem.
  5. RGB / SCART
  Voor aansluiting op een tv met een 21-pins
  SCART-ingang. Via deze aansluiting wordt
  zowel het audio- als het videosignaal uitgevoerd.

  Inleiding

  ➏ ➐

  6. HDMI
  Digitale audio/video-uitgang voor aansluiting
  op de HDMI-ingang van een beeldscherm of
  projector. Dit type aansluiting biedt de hoogst
  mogelijke beeldkwaliteit.
  7. Digitale coax-audio-uitgang
  Voor aansluiting op een digitaal audioapparaat, zoals een AV-receiver, voor digitaal
  meerkanaals geluid. De versterker of AVreceiver moet Dolby Digital-, MPEG- en/of
  PCM-compatibel zijn. (Raadpleeg de handleiding van de AV-receiver of versterker voor
  meer informatie.)
  8. S-Video
  S-Video-uitgang voor aansluiting op een tv of
  AV-receiver met een S-Video-ingang via een
  S-Video-kabel. U kunt de S-Video-uitgang
  gebruiken in plaats van de video-uitgang om
  zo een betere beeldkwaliteit te verkrijgen.
  9. Digitale optische audio-uitgang
  Voor aansluiting op een digitaal audioapparaat, zoals een AV-receiver, voor digitaal
  meerkanaals geluid. De versterker of AVreceiver moet Dolby Digital-, MPEG- en/of
  PCM-compatibel zijn. (Raadpleeg de handleiding van de AV-receiver of versterker voor
  meer informatie.)
  10. Netsnoer
  Voor aansluiting op het stopcontact (230 V).

  9 • Page 13

  Display op het voorpaneel

  1. Aanduiding van schijftype
  Geeft aan welk type optische schijf is geplaatst: DVD, SVCD, VCD, CD (Audio CD).
  Als u een DVD+R/RW of DVD-R/RW hebt
  geplaatst, wordt DVD weergegeven.
  2. Multifunctionele display/tekstdisplay
  Toont informatie, titels en de verstreken
  afspeeltijd.

  10

  3. Weergavestatus
  Toont de weergavestatus van een DVD, CD of
  andere optische schijf.
  4. Aanduiding MP3-bestand
  Geef aan dat een MP3-bestand wordt afgespeeld vanaf DVD, CD, USB-stick of
  geheugenkaart.
  5. Dolby Digital en DTS
  Geef aan welke digitale geluidsmodus momenteel actief is. • Page 14

  Afstandsbediening
  De DVD-speler wordt geleverd met een afstandsbediening en de bijbehorende batterijen. Raadpleeg de uitvouwbare omslagpagina van deze
  gebruikershandleiding voor een gedetailleerde
  beschrijving van de knopindeling.

  De afstandsbediening gebruiken
  De Silvercrest DVD-speler kan comfortabel
  worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening. Richt de afstandsbediening op de sensor
  in het voorpaneel van de DVD-speler. Voor het
  beste resultaat dient u een hoek van niet meer dan
  30 graden te gebruiken.
  Opmerking:

  Inleiding

  De respons van de afstandsbediening neemt af
  door obstakels tussen de afstandsbediening en de
  sensor. Ook vergelijkbare afstandsbedieningen
  (die dezelfde signaalcode gebruiken) kunnen de
  functionaliteit van de DVD-speler verstoren of
  ongewenste functies uitvoeren.
  Berg de afstandsbediening niet ondersteboven op
  en plaats er geen voorwerpen op om te voorkomen
  dat per ongeluk een toets wordt ingedrukt en
  daardoor de batterijen leeg raken.

  Waarschuwingen bij gebruik van
  de afstandsbediening
  Stel de afstandsbediening niet bloot aan schokken
  of trillingen en voorkom dat er vloeistof op de
  afstandsbediening terechtkomt. Dompel de
  afstandsbediening niet onder in vloeistof. Berg de
  afstandsbediening niet op een vochtige plaats op.
  Leg de afstandsbediening niet in direct zonlicht
  aangezien deze door de warmte kan vervormen.

  De batterijen plaatsen
  Als u het apparaat net hebt gekocht of als de
  afstandsbediening alleen over zeer korte afstanden
  werkt, moet u de batterijen plaatsen of vervangen.
  Plaats in dit geval twee nieuwe AAA-batterijen
  van 1,5 V in de afstandsbediening.

  Als u de batterijen in de
  afstandsbediening wilt
  vervangen, verwijdert u het
  klepje van het batterijvak.
  Let erop dat u de batterijen
  met de juiste polariteit
  plaatst. De markeringen
  hiervoor staan op de batterij
  en in het batterijvak.

  De afstandsbediening werkt mogelijk niet correct
  als het sensorvenster wordt blootgesteld aan
  zonlicht. Houd in dat geval de afstandsbediening
  dichter bij de sensor of wijzig de hoek van de
  lichtbron of het apparaat.

  Opmerkingen met betrekking tot
  batterijen
  Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd
  niet gebruikt, wordt aangeraden de batterijen te
  verwijderen.
  Gebruik geen andere batterijen dan de vermelde
  batterijen. Onjuiste behandeling van de batterijen
  kan leiden tot lekkage en/of ontploffing.
  Als een batterij lekt, verwijdert u deze uit de afstandsbediening, waarbij u contact met de gelekte
  vloeistof vermijdt. Reinig het batterijvak goed
  voordat u nieuwe batterijen plaatst. Het gebruik van
  beschermende handschoenen wordt aanbevolen.

  11 • Page 15

  Audio- en video-aansluitingen
  Voordat u de DVD-speler gebruikt, dient u deze aan te sluiten op een beeldscherm. Het type aansluiting hangt
  af van de mogelijkheden van het scherm en de beschikbare kabels.

  wit

  rood

  Cinchstereokabel

  naar stereoingang van tv

  HDMIkabel

  naar HDMIingang van tv

  Cinchcomponentkabel

  naar componentingang van tv*

  Cinchvideokabel

  naar video-ingang
  van tv

  SVHSkabel

  SCART (Euro
  AV)-kabel

  naar S-Video-ingang
  van tv

  naar SCART-ingang
  van tv

  * Voor weergave van progressieve-scan beelden moet de tv
  een P-Scan-componentingang
  hebben

  12 • Page 16

  Video-aansluitingen

  U kunt kiezen uit vijf verschillende video-aansluitingen voor uw Silvercrest DVD-speler:
  Composietvideo
  Voor normale kwaliteit. Hiervoor gebruikt u de meegeleverde audio-/videokabel met Cinch-stekkers.

  RGB (via SCART)
  Audio- en videopoort die een optimale beeldkwaliteit biedt. Een SCART-kabel is vereist (meegeleverd).
  Componentvideo en progressieve scan
  Deze video-aansluiting biedt een analoog signaal van de hoogste kwaliteit en wordt ondersteund door moderne
  tv’s en beamers. Een speciale 3-aderige Cinch-kabel is vereist.
  HDMI (High Definition Multimedia Interface)
  Dit type aansluiting biedt een volledig digitale audio/video-interface voor overdracht van audio- en videosignalen van de hoogste kwaliteit. U kunt de meeste moderne schermen en projectoren aansluiten via een
  speciale HDMI-kabel.
  Opmerking: In het volgende gedeelte wordt de audio-aansluiting beschreven die geschikt is voor elke videoaansluiting. In het volgende hoofdstuk worden alle mogelijke audio-aansluitingen uitgebreider toegelicht.

  13

  Audio- en video-aansluitingen

  S-Video
  Voor een betere kwaliteit. Vereist een speciale S-Video-kabel en een scherm met een S-Video-ingang. (Een SVideo-kabel wordt niet meegeleverd.) • Page 17

  Audio-/video-aansluiting op een beeldscherm met
  composietvideo- en stereo-audio-ingangen
  Als uw tv slechts één video-ingang bevat (gewoonlijk een gele aansluiting), gebruikt u de composietvideouitgang van de DVD-speler. Voor de audio-aansluiting gebruikt u de rode en witte stereo-audio-ingangen van
  de tv.

  wit

  rood

  Cinchstereokabel

  Cinchvideokabel

  1. Zet het beeldscherm uit en verbind de videouitgang van de DVD-speler met de videoingang van het scherm. Dit is een gewoonlijk
  een gele aansluiting die overeenkomt met de
  video-uit-connector op de achterzijde van de
  DVD-speler.
  2. Als u het geluid via de tv wilt uitvoeren,
  verbindt u de stereoconnectoren van de DVDspeler met de bijbehorende ingangen van de
  tv. Gebruik de rode en witte stekkers van de
  audio-/videokabel.

  naar stereo-ingang
  van tv

  naar video-ingang
  van tv

  3. Aangezien de Silvercrest DVD-speler een vast
  netsnoer heeft, hoeft u enkel de stekker in een
  stopcontact te steken.
  4. Zet eerst de tv en vervolgens de DVD-speler
  aan.
  5. Selecteer de overeenkomstige video-inaansluiting op de tv.

  Houd de volgende kabels bij de hand:
  1. Audio-/videokabel – rode, witte en gele
  pluggen (meegeleverd)
  2. Netsnoer (de Silvercrest DVD-speler heeft een
  vast netsnoer)
  Waarschuwing: Sluit het netsnoer van de DVDspeler pas aan nadat u alle video- en
  audiokabels hebt aangesloten.

  14

  Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie de
  instructiehandleiding van de televisie. Het startscherm van de DVD-speler wordt weergegeven op
  het televisiescherm.
  6. Als er geen beeld wordt weergegeven, drukt u
  op de knop V-MODE (knop 37 op de omslagpagina) op de afstandsbediening om de videouitgang van de Silvercrest DVD-speler in te
  schakelen. Druk zo vaak op de knop als nodig
  is om het beeld weer te geven. • Page 18

  Audio-/video-aansluiting op een beeldscherm met SCARTaansluiting
  Als uw beeldscherm een SCART-aansluiting heeft, kunt u de DVD-speler ook aansluiten op de SCARTaansluiting. Het voordeel van deze aansluiting is dat dit een optimale beeldkwaliteit biedt.

  Audio- en video-aansluitingen

  Houd de volgende kabels bij de hand:
  1. SCART-kabel (meegeleverd)
  2. Netsnoer (de Silvercrest DVD-speler heeft een
  vast netsnoer)
  Waarschuwing: Sluit het netsnoer van de DVDspeler pas aan nadat u alle video- en
  audiokabels hebt aangesloten.

  SCART
  (Euro AV)kabel

  1. Zet het beeldscherm uit en verbind de SCARTaansluiting van de DVD-speler met de
  SCART-aansluiting van het scherm.
  Opmerking: Het stereogeluid wordt rechtstreeks
  via de SCART-kabel verzonden.

  naar SCART-ingang
  van tv

  2. Aangezien de Silvercrest DVD-speler een vast
  netsnoer heeft, hoeft u enkel de stekker in een
  stopcontact te steken.
  3. Zet eerst de tv en vervolgens de DVD-speler
  aan.
  4. Selecteer de overeenkomstige video-inaansluiting op de tv.
  Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie de
  instructiehandleiding van de televisie. Het startscherm van de DVD-speler wordt weergegeven op
  het televisiescherm.

  5. Als u op de tv handmatig kunt schakelen
  tussen RGB en FBAS (Video), wordt
  aangeraden de RGB-instelling te gebruiken
  aangezien deze een betere beeldkwaliteit
  biedt. Als u de DVD-speler via de SCARTkabel op de tv hebt aangesloten, schakelt de tv
  automatisch over op de AV-modus wanneer u
  de DVD-speler aanzet (de tv moet deze functie
  wel ondersteunen).
  6. Als er geen beeld wordt weergegeven, drukt u
  op de knop V-MODE (knop 37 op de omslagpagina) op de afstandsbediening om de
  SCART-uitgang van de Silvercrest DVDspeler in te schakelen. Druk zo vaak op de
  knop als nodig is om het beeld weer te geven.

  15 • Page 19

  Audio-/video-aansluiting op een beeldscherm met S-Videoen stereo-audio-ingangen
  Als uw beeldscherm een S-Video-ingang (Hosiden) heeft, kunt u deze video-aansluiting gebruiken. U herkent de
  S-Video-aansluiting aan de vier pinnen. Als u S-Video gebruikt, worden de helderheid- en kleursignalen gesplitst. Dit levert een hogere beeldkwaliteit op dan bij composietvideo. Voor de audio-aansluiting gebruikt u de
  rode en witte stereo-audio-ingangen van de tv.

  wit

  rood

  SVHSkabel

  Cinchstereokabel

  1. Zet het beeldscherm uit en verbind de S-Videouitgang van de DVD-speler met de S-Videoingang van het scherm. Gebruik een speciale SVideo-kabel die u in elke speciaalzaak kunt
  kopen.
  2. Als u het geluid via het scherm wilt uitvoeren,
  verbindt u de stereoconnectoren van de DVDspeler met de bijbehorende ingangen van de tv.
  Gebruik de rode en witte stekkers van een audio/videokabel.

  naar stereo-ingang
  van tv

  naar S-Video-ingang
  van tv

  3. Aangezien de Silvercrest DVD-speler een vast
  netsnoer heeft, hoeft u enkel de stekker in een
  stopcontact te steken.
  4. Zet eerst de tv en vervolgens de DVD-speler
  aan.
  5. Selecteer de S-Video-ingang op de tv.

  Houd de volgende kabels bij de hand:
  1. S-Video-kabel (niet meegeleverd)
  2. Audio-/videokabel – rode en witte pluggen
  (meegeleverd)
  3. Netsnoer (de Silvercrest DVD-speler heeft een
  vast netsnoer)
  Waarschuwing: Sluit het netsnoer van de DVDspeler pas aan nadat u alle video- en audiokabels
  hebt aangesloten.

  16

  Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie de
  instructiehandleiding van het beeldscherm. Het
  startscherm van de DVD-speler wordt weergegeven op het televisiescherm.
  6. Als er geen beeld wordt weergegeven, drukt u op
  de knop V-MODE (knop 37 op de omslagpagina) op de afstandsbediening om de SVHSuitgang van de Silvercrest DVD-speler in te
  schakelen. Druk zo vaak op de knop als nodig is
  om het beeld weer te geven. • Page 20

  Video-aansluiting op een tv/beamer met componentvideoingangen (YCbCr/YPbPr)
  Als u componentvideo gebruikt, wordt het videosignaal gesplitst in drie afzonderlijke componenten. Dit levert
  een hogere beeldkwaliteit op dan bij S-Video of composietvideo. Als u de componentvideo-uitgang wilt gebruiken, hebt u een tv of beamer met drie componentvideo-ingangen nodig.

  Als u de componentvideo-uitgang of progressieve-scan modus wilt gebruiken, voert u de volgende stappen uit:

  wit

  rood

  Cinchstereokabel

  naar stereo-ingang
  van tv

  Cinchcomponentkabel

  naar componentingang
  van tv*

  * Voor weergave van progressieve-scan beelden
  moet de tv een P-Scan-componentingang hebben

  17

  Audio- en video-aansluitingen

  Bovendien hebt u een speciale componentvideokabel nodig (niet meegeleverd) met aparte stekkers voor de Y-,
  Cb/Pb- en Cr/Pr-signalen. Bij gebruik met een geavanceerd P-Scan-compatibel scherm ondersteunt deze kabel
  ook de geavanceerde progressieve-scan modus. • Page 21

  1.Voorbereiding:


  Sluit eerst de DVD-speler op de
  composietvideo- of S-Video-ingangen van het
  tv-scherm of de beamer aan (zie pagina 14 of
  17).
  Sluit de componentvideokabel (niet meegeleverd) aan op de desbetreffende ingang op
  het tv-scherm of de beamer. De kabels en
  aansluitingen zijn gewoonlijk met rood, groen en
  blauw gemarkeerd om de aansluiting te vereenvoudigen.
  Zet het tv-scherm of de beamer en de DVDspeler aan en selecteer de overeenkomstige SVideo- of composietvideo-signaalingang op het
  scherm of de beamer.

  2.Het instellingenmenu openen en
  de video-instellingen wijzigen:
  Druk op de knop SETUP (knop 7 op de omslagpagina) op de afstandsbediening om het instellingenmenu weer te geven. Druk op de richtingsknoppen
  om het menu ‘Video’ te selecteren en druk op de
  pijlknop naar rechts om het menu te openen. Blader
  omlaag naar de menuoptie Video-uit en druk op
  ENTER (knop 11 op de omslagpagina) om het menu
  te openen. Druk op de richtingsknoppen om de optie
  Component te selecteren en druk op ENTER (11) om
  te bevestigen.

  3. De composietvideo- of S-Videokabel loskoppelen
  Verwijder de composietvideo- of S-Video-kabel en
  selecteer het videokanaal voor de componentingang op uw tv, zodat het componentvideosignaal
  wordt weergegeven.

  18

  4.Bij gebruik van een tv die progressieve scan ondersteunt:
  Aangezien u de componentvideo-uitgangm gebruikt
  kunt u de video-uitgang instellen op progressieve
  scan, zodat schermvullende beelden met een hoge
  resolutie worden weergegeven. Gebruik deze
  instelling alleen als u zeker weet dat uw tv progressieve scan ondersteunt. Raadpleeg hiervoor de
  handleiding van de tv.
  Zoals hierboven is beschreven, opent u het item
  Video via het instellingenmenu en gebruikt u de
  richtingsknoppen om naar de optie Video-uit te
  bladeren.
  Druk op de richtingsknoppen om de optie P-Scan te
  selecteren en druk op ENTER (11) om te bevestigen.
  Er verschijnt een waarschuwingsbericht. Volg de
  instructies op het scherm.

  Achtergrondinformatie:
  Progressieve scan genereert een beeld dat vergelijkbaar is met dat van een computerscherm. Hiervoor
  wordt het hele beeld gebruikt dat op de DVD is
  opgeslagen en wordt dit niet samengesteld uit twee
  halve beelden. Het resultaat is een scherper beeld
  zonder flikkering. • Page 22

  Audio-/video-aansluiting op een beeldscherm met HDMI-aansluiting
  HDMI biedt een volledig digitale overdracht van audio- en videosignalen. Voor dit type aansluiting hebt u een
  tv of beamer nodig met een HDMI-ingang.

  rood

  Waarschuwing: Sluit het netsnoer van de DVDspeler pas aan nadat u alle video- en audiokabels
  hebt aangesloten.

  HDMIkabel

  1. Zet het beeldscherm uit en verbind de HDMIaansluiting van de Silvercrest DVD-speler met
  de HDMI-aansluiting van het scherm. Gebruik
  een speciale HDMI-kabel die u in elke speciaalzaak kunt kopen.
  2. Als u het geluid via het scherm wilt uitvoeren,
  verbindt u de stereoconnectoren van de DVDspeler met de bijbehorende ingangen van de tv.
  Gebruik de rode en witte stekkers van een audio/videokabel.

  naar stereoingang van tv
  (optioneel)

  naar HDMIingang van tv

  3. Aangezien de Silvercrest DVD-speler een vast
  netsnoer heeft, hoeft u enkel de stekker in een
  stopcontact te steken.
  4. Zet eerst de tv en vervolgens de DVD-speler
  aan.
  5. Selecteer de HDMI-ingang op de tv.

  Opmerking: De aansluiting van de audiokabel in
  de bovenstaande afbeelding is alleen noodzakelijk
  als het scherm of de projector geen HDMI-ingang
  (maar wel een DVI-ingang) bevat.
  Houd de volgende kabels bij de hand:
  1. HDMI-kabel (niet meegeleverd)
  2. Audio-/videokabel – rode en witte pluggen
  (meegeleverd)

  Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie de
  instructiehandleiding van het beeldscherm. Het
  startscherm van de DVD-speler wordt weergegeven op het televisiescherm.
  6. Als er geen beeld wordt weergegeven, drukt u op
  de knop V-MODE (knop 37 op de omslagpagina) op de afstandsbediening om de HDMIuitgang van de Silvercrest DVD-speler in te
  schakelen. Druk zo vaak op de knop als nodig is
  om het beeld weer te geven.

  3. Netsnoer (de Silvercrest DVD-speler heeft een
  vast netsnoer)

  19

  Audio- en video-aansluitingen

  wit • Page 23

  Audio-aansluitingen

  De Silvercrest DVD-speler bevat diverse audio-uitgangen voor aansluiting van een AV-receiver, een actief 5.1luidsprekersysteem of een tv-scherm.
  Er zijn drie soorten aansluitingen:
  -

  Analoge stereo-uitgang

  -

  Analoge 5.1-meerkanaals uitgang

  -

  Coax- en optische digitale uitgang

  Audio-aansluiting op een tvscherm of AV-receiver via
  analoge stereo-uitgangen

  U kunt deze aansluitingen gebruiken om de volgende
  apparaten op uw DVD-speler aan te sluiten:


  een AV-receiver of AV-versterker met digitale
  meerkanaals geluidsdecoder (MPEG-2, Dolby
  Digital)  een AV-receiver met tweekanaals digitale stereo
  (PCM)  5.1-luidsprekersystemen

  Houd de volgende kabels bij de hand:
  1. Audio-/videokabel – rode en witte pluggen
  Verbind de stereo-ingangen van de Silvercrest
  DVD-speler met de overeenkomstige ingangen
  van het tv-scherm of de AV-receiver. Gebruik de
  rode en witte Cinch-stekkers van de audio-/
  videokabel.

  Audio-aansluiting op een
  AV-receiver via een coax- of
  optische digitale uitgang
  Zoals u ziet op de uitvouwbare omslagpagina
  bevat het achterpaneel van de DVD-speler een
  digitale audio-uitgang voor een coaxkabel
  (nummer 7) en een optische (glasvezel) audiouitgang (nummer 9).

  20

  Houd de volgende kabels bij de hand:
  1. Coaxkabel (niet meegeleverd)
  of
  2. Optische (glasvezel)kabel (niet meegeleverd)
  Verbind de coax- of optische digitale uitgang met de
  overeenkomstige ingang op de AV-receiver. Deze
  twee digitale uitgangen sturen een gecodeerd (RAW)
  digitaal signaal naar de receiver, die het signaal
  decodeert. Let erop dat u deze aansluiting alleen
  kunt gebruiken als uw digitale receiver Dolby
  Digital, MPEG en/of PCM ondersteunt. De bijbehorende optie moet zijn geselecteerd in het
  instellingenmenu van de DVD-speler. Zie pagina 26
  voor meer informatie.

  Wat is digitaal meerkanaals geluid?
  Digitaal meerkanaals geluid biedt een optimale
  geluidskwaliteit. Hiervoor is een meerkanaals AVreceiver of versterker vereist die ten minste één van
  de audio-indelingen van de DVD-speler ondersteunt
  (MPEG-2 of Dolby Digital). Raadpleeg de handleiding van de receiver om te achterhalen welke indelingen de receiver ondersteunt. • Page 24

  Setup Menu (Instelmenu)


  U opent het instellingenmenu van de DVDspeler door op de knop SETUP (7) te drukken.  Druk op de pijlknoppen 9, 10, 25 en 26 om te
  navigeren in het instellingenmenu. U bevestigt
  een selectie of instelling door op ENTER (11)
  te drukken.  U verlaat het instellingenmenu door nogmaals
  op de knop SETUP (7) te drukken.

  DivX-ondertitels
  Selecteer een tekenset voor DivX-ondertitels. De
  standaardinstelling is ‘West-Europees’.

  Setup Menu (Instelmenu)

  Taalinstellingen
  Positie ondertitels:
  OSD-Taal:
  Selecteer de gewenste taal voor het schermmenu
  van de DVD-speler.

  Selecteer waar u de MPEG-4-ondertitels wilt
  weergeven:
  Onder: De ondertitels worden onderaan op het
  scherm weergegeven.
  Midden: De ondertitels worden iets hoger op het
  scherm weergegeven.
  Hoog: De ondertitels worden meer naar het
  midden van het scherm weergegeven.

  Ondertitels:
  Selecteer de gewenste taal voor de ondertitels van
  een DVD (mits deze beschikbaar is op de schijf). De
  instelling AUTO gebruikt de standaardinstellingen
  van de DVD. Uit schakelt de ondertitels uit.

  Achtergrond ondertitels:
  Geef aan of u de ondertitels wilt weergeven op een
  grijze achtergrond, zodat ze beter afsteken tegen
  een lichte achtergrond.

  21 • Page 25

  Grijs: De ondertitels worden weergegeven op een
  achtergrond.
  Geen: Geen achtergrond.

  Audio:
  Kies de taal die wordt gebruikt voor het geluid van
  de DVD. Als de geselecteerde taal niet op de schijf
  is opgenomen, wordt de standaardtaal van de DVD
  gebruikt.
  AUTO1: De gegevens worden automatisch
  gelezen uit de VOB-gegevensstroom op de PALDVD. Aangezien DVD’s gewoonlijk verkeerd zijn
  gecodeerd, raden we u af deze instelling te gebruiken.

  DVD-Menu:
  Selecteer de gewenste taal voor het DVD-menu
  (indien aanwezig).

  Film: De DVD-speler wordt ingesteld op progressieve scan. De DVD-speler voegt twee bij elkaar
  horende halve beelden op de DVD samen. Dit is
  de juiste instelling voor de meeste koop- of huurDVD’s.
  VIDEO1: Deze modus is geschikt voor
  geïnterlinieerde PAL-video, zoals tv-programma’s
  die zijn opgenomen met een DVD-recorder of
  opnamen die zijn gemaakt met een videocamera.
  In dit geval voegt de DVD-speler aan elk half
  beeld een zelf berekend half beeld toe.

  H/B-Verhouding:
  Stem de hoogte-breedteverhouding van de DVDspeler af op die van de tv.
  4:3: Hoogte-breedteverhouding die wordt gebruikt
  door oudere CRT-tv’s.

  Beeldinstellingen

  16:9: Breedbeeldformaat.

  Druk in het instellingenmenu op de pijlknop omlaag
  (26) om naar de instelling Video te gaan en druk
  daarna op de pijlknop naar rechts (25) om de verschillende menuopties te selecteren.

  Beeldmodus:
  PAL-DVD’s kunnen geïnterlinieerde of progressieve inhoud bevatten. Voor geïnterlinieerde
  inhoud voegt de DVD-speler aan elk half beeld
  een zelf berekend half beeld toe. Voor progressieve inhoud voegt de speler twee halve beelden
  op de DVD samen. Welke procedure de DVDspeler gebruikt, wordt bepaald door instellingen op
  de DVD. Helaas zijn deze instellingen echter vaak
  onjuist, zodat de DVD-speler een geïnterlinieerd
  bestand leest als progressief of omgekeerd,
  waardoor er fouten optreden tijdens het deinterliniëren. U kunt dit voorkomen door handmatig de juiste modus in te stellen.

  22

  Beeldmodus:
  Stem de beeldmodus af op die van de tv. • Page 26

  Vullend: Het beeld wordt schermvullend gemaakt.
  Inhoud die buiten de randen valt, wordt weggesneden.

  Component: Voor aansluiting van de DVD-speler
  via de YPbPr (YUV)-connector (1).

  Origineel: De inhoud wordt weergegeven met
  dezelfde afmetingen als waarmee deze is opgenomen.

  RGB: Voor aansluiting van de DVD-speler via de
  SCART-connector op een RGB-compatibele tv.

  Auto Passend: De DVD-speler past het beeld aan
  de afmetingen van het scherm aan.

  P-Scan: Voor aansluiting van de DVD-speler via de
  YPbPr (YUV)-connector (1) met progressieve scan.
  PAL-DVD’s kunnen geïnterlinieerde of progressieve
  inhoud bevatten. Voor geïnterlinieerde inhoud voegt
  de DVD-speler voor elke ontbrekende lijn een zelf
  berekende lijn toe. Voor progressieve inhoud voegt
  de speler twee halve beelden op de DVD samen.
  Raadpleeg ook de instelling Beeldmodus.

  Pan Scan: Inhoud van 16:9 wordt schermvullend
  weergegeven op een scherm van 4:3. De randen
  worden bijgesneden.

  Tv-Systeem:
  De DVD-speler kan PAL- en NTSC-DVD’s
  afspelen. Let erop dat het weergaveapparaat het
  desbetreffende systeem moet ondersteunen.

  HD: Voor aansluiting van de DVD-speler via de
  HDMI-connector op een scherm of projector met
  een HDMI-ingang.

  Hier kunt u de gewenste resolutie instellen of de
  standaardinstelling AUTO handhaven. Wanneer u
  afbeeldingen in de JPG-indeling bekijkt, wordt het
  aanbevolen de automatische instelling te gebruiken.
  NTSC: De DVD-speler wordt ingesteld op NTSC.
  PAL: De DVD-speler wordt ingesteld op PAL.
  AUTO: De DVD-speler detecteert automatisch het
  tv-systeem van de DVD.

  Video-Uit:
  Hier kunt u de uitgang van de DVD-speler selecteren waarop u de tv hebt aangesloten.

  HD JPEG-modus
  Wanneer u JPG-afbeeldingen via de DVD-speler
  afspeelt op een scherm of projector die is aangesloten via een HDMI-kabel, kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de JPEG-modus in te
  schakelen. Deze instelling hangt nauw samen met
  de HD-resolutie (zie boven). Het wordt aanbevolen de HD-resolutie in te stellen op AUTO.

  23

  Setup Menu (Instelmenu)

  HD-resolutie • Page 27

  Geluidsinstellingen

  Middelste speaker:
  Hier kunt u instellen of zich aan de voorkant een
  middelste luidspreker bevindt (tussen de linker- en
  rechterluidspreker) en welk frequentiebereik hiervoor moet worden gebruikt.

  Druk in het instellingenmenu op de pijlknop
  omlaag (26) om naar de instelling Audio te gaan
  en druk daarna op de pijlknop naar rechts (25) om
  de verschillende menuopties te selecteren.

  Bass-management:
  Als u de DVD-speler hebt aangesloten op een AVreceiver of op actieve luidsprekers via de analoge
  5.1-uitgangen (4), kunt u hier de subwoofer
  inschakelen.

  Groot: De middelste luidspreker ontvangt het
  volledige frequentiebereik. Er is geen subwoofer.
  Klein: De lagere frequenties worden weggelaten en
  weergegeven door de subwoofer.
  Geen: Er is geen middelste luidspreker. De
  signalen worden naar de voorste linker- en rechterluidspreker gezonden.

  Surroundspeakers:
  Uit: Geen subwoofer.
  Aan: De subwoofer wordt gebruikt.

  Hier kunt u instellen of er extra luidsprekers aan de
  achterzijde zijn geplaatst en welk frequentiebereik
  ernaartoe gezonden moet worden.

  Voorste speakers:
  Hier kunt u instellen of de voorste linker- en rechterluidspreker het volledige frequentiebereik ontvangen
  of dat de basfrequenties worden weggelaten, bijvoorbeeld als u een subwoofer gebruikt.

  Groot: De surroundluidsprekers ontvangen het
  volledige frequentiebereik. Er is geen subwoofer.
  Klein: De lagere frequenties worden weggelaten en
  weergegeven door de subwoofer.
  Groot: De voorste luidsprekers ontvangen het
  volledige frequentiebereik. Er is geen subwoofer.
  Klein: De lagere frequenties worden weggelaten en
  weergegeven door de subwoofer.

  24

  Geen: Er zijn geen surroundluidsprekers. De
  signalen worden naar de voorste linker- en rechterluidspreker gezonden. • Page 28

  Subwoofer:
  Geef aan of er een subwoofer wordt gebruikt.

  Vertragingsinstellingen:
  Als u een actief luidsprekersysteem hebt
  aangesloten op de 5.1-uitgangen (4) van de DVDspeler, moet het moment waarop het geluid wordt
  weergegeven voor alle luidsprekers gelijk zijn.
  Hiervoor meet u de afstand van uw positie tot alle
  luidsprekers en voert u de afstand in via het
  instellingenmenu.

  Vertrag. midden:
  Uit: Er is geen subwoofer.
  Aan: Er is een subwoofer.

  Voer de afstand in van de middelste luidspreker tot
  uw positie.

  Testtonen worden gebruikt om de positie van de
  luidsprekers te controleren. Zo kunt u controleren of
  alle luidsprekers correct zijn aangesloten.

  Voorbeeld: Als u op 1,7 m van de middelste luidspreker zit, voert u 1,7 m in.

  Vertrag. surr.:
  Uit: Geen testtonen.
  Links: Geluid uit de voorste linkerluidspreker.

  Voer de afstand in van de achterste
  surroundluidsprekers tot uw positie.
  Voorbeeld: Als u op circa 2 m van de achterste
  luidsprekers zit, voert u 2 m in.

  Rechts: Geluid uit de voorste rechterluidspreker.
  Midden: Geluid uit de middelste luidspreker.
  Links surround: Geluid uit de achterste linkerluidspreker.
  Rechts surround: Geluid uit de achterste rechterluidspreker.
  Subwoofer: Geluid uit de subwoofer.

  25

  Setup Menu (Instelmenu)

  Testtonen: • Page 29

  Digitaal uitvoer:
  U kunt de optische (9) en coaxiale (7) uitgangen
  (SPDIF) instellen in overeenstemming met de
  vereisten van het weergaveapparaat.

  BELANGRIJK: Deze functie werkt alleen als
  de DVD-speler op het weergaveapparaat is
  aangesloten via een digitale audiokabel (optisch
  of coax).

  Downsampling:
  Hier kunt u instellen of u wilt dat de DVD-speler
  meerkanaals Dolby Digital- of DTS-geluid
  downsamplet naar stereogeluid.

  Uit: De SPDIF-aansluitingen zijn uitgeschakeld.
  PCM: De digitale meerkanaals sporen van de
  DVD worden gedownmixt door de DVD-speler.
  RAW: Het geluid wordt uitgevoerd zoals dit op de
  schijf is opgenomen. Gebruik deze instelling als u
  een AV-receiver met Dolby Digital aansluit.

  Uit: Functie uitgeschakeld.
  Aan: Functie ingeschakeld.

  Nachtstand:
  DVD’s hebben gewoonlijk een groot dynamisch
  bereik. Het verschil tussen laag en hoog volume van
  een DVD is zeer groot. Als u een lager volume op
  uw weergaveapparaat gebruikt, kan de DVD-speler
  het geluid comprimeren, zodat het verschil tussen
  hardere en zachtere delen minder groot is.

  Uit: Geen compressie.
  Aan: De DVD-speler verkleint volumeverschillen
  tussen lage en hoge volumes van de DVD door
  dynamische compressie toe te passen.

  26 • Page 30

  Ouderlijk toezicht

  U schakelt de classificatie in door het item ‘Ouderlijk toezicht’ in het menu ‘Niveau’ te selecteren en
  het wachtwoord in te voeren (8888). Bevestig door
  op ENTER (11) te drukken.

  Koop- en huur-DVD’s bevatten een classificatie voor
  leeftijdsbeperkingen. Deze classificatie kan ook
  worden opgenomen door de maker van de DVD,
  zodat voor weergave een wachtwoord is vereist. Het
  standaardwachtwoord voor dit apparaat is 8888.
  Wijzig dit wachtwoord direct nadat u de DVD-speler
  hebt geïnstalleerd.

  Wachtwoord instellen: Hier kunt u het standaardwachtwoord (8888) wijzigen en een nieuw
  wachtwoord instellen. Alleen de cijfers 0-9 zijn
  toegestaan.
  U voert het wachtwoord in door ‘Wachtwoord
  instellen’ te selecteren in het menu. Voer het juiste
  wachtwoord in. Bevestig door op ENTER (11) te
  drukken.

  Ouderlijk toezicht:
  Via dit item kunt u leeftijdsbeperkingen instellen.
  Enkele mogelijke instellingen voor DVD’s zijn:

  Selecteer nogmaals ‘Wachtwoord instellen’ en
  voer het nieuwe wachtwoord in. Bevestig door op
  ENTER (11) te drukken.
  Opmerking:
  Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u het
  standaardwachtwoord (8888) gebruiken.
  1. Kindveilig: DVD’s geschikt voor alle leeftijden
  (geen beperkingen).
  4. PG-13 (ouders ten zeerste gewaarschuwd):
  DVD’s geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.
  8. Volwassen: DVD’s kunnen zonder beperking
  worden afgespeeld.

  27

  Setup Menu (Instelmenu)

  WAARSCHUWING: Er zijn maar weinig DVD’s
  waarop een classificatie is opgeslagen. Als de maker
  van de DVD geen classificatie op de DVD opslaat,
  werkt de functie Ouderlijk toezicht van de DVDspeler niet automatisch. Ouderlijk toezicht werkt
  alleen als u dit expliciet inschakelt op de DVDspeler en als de DVD een overeenkomstige code
  bevat. Als u een DVD plaatst die volgens de instelling voor ouderlijk toezicht niet kan worden afgespeeld, wordt er een menu weergegeven waarin u
  wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren en dit
  te bevestigen door op ENTER (11) te drukken. • Page 31

  Diversen

  DivX-registratie / VoD

  In dit menu kunt u de standaardinstellingen van de
  DVD-speler herstellen. Hiermee herstelt u de
  oorspronkelijke configuratie van het moment dat u
  het apparaat voor het eerste installeerde. Al uw
  persoonlijke instellingen gaan verloren. Bevestig de
  veiligheidsmelding met Ja en druk op ENTER (11).

  U geeft de registratiecode voor DivX VOD (Video
  On Demand) van de DVD-speler weer door op de
  knop SETUP (7) te drukken en het menu Div. te
  selecteren. Druk op de richtingsknoppen om de
  optie ‘DivX-registratie’ te selecteren en druk op
  ENTER (11) om te bevestigen. De registratiecode
  wordt weergegeven. Voor meer informatie gaat u
  naar: www.divx.com/vod.

  Met de optie ‘Schermbeveiliging’ kunt u de schermbeveiliging in- of uitschakelen. U schakelt de
  schermbeveiliging in door met de richtingsknoppen
  naar de optie ‘Schermbeveiliging’ te navigeren en op
  de knop ENTER (11) te drukken om te bevestigen.
  Selecteer vervolgens ‘Aan’ en druk nogmaals op
  ENTER om uw selectie te bevestigen.

  28 • Page 32

  Media afspelen met de
  DVD-speler
  Een DVD/CD plaatsen  Een schijf of bestand afspelen met de DVD-speler:
  Zet de DVD-speler, tv en eventuele andere
  externe apparatuur aan.  De DVD-speler toont het Silvercrestopstartscherm.  Als de lade van de DVD-speler geen schijf
  bevat, wordt het bericht ‘Geen schijf’ weergegeven.  Druk op de knop OPEN/CLOSE (21) op de
  afstandsbediening of het voorpaneel van de
  DVD-speler (3) om de schijflade te openen.
  ‘Openen’ wordt op het scherm weergegeven.

  De weergave pauzeren  U pauzeert de weergave van een schijf of
  bestand door te drukken op de knop PLAY/
  PAUSE (6) op het voorpaneel van de DVDspeler of op de afstandsbediening (29).

  Plaats de schijf met het etiket naar boven in de
  schijflade. Voor dubbelzijdige schijven plaatst u
  de schijf met de zijde die u wilt afspelen omlaag.  Nadat u de schijf hebt geplaatst, drukt u op de
  knop OPEN/CLOSE (21) op de afstandsbediening of het voorpaneel van de DVD-speler (3)
  om de schijflade te sluiten.

  Het bericht ‘Pauze’ wordt weergegeven op het
  tv-scherm, terwijl de verstreken afspeeltijd
  wordt weergegeven op het display (2) op het
  voorpaneel van de DVD-speler.  Op het scherm wordt het stilstaande beeld van
  de gepauzeerde scène weergegeven.  Druk nogmaals op PLAY/PAUSE: de weergave start automatisch vanaf het punt waar u
  was gestopt.  De inhoud van de schijf wordt gelezen. Dit kan
  enkele seconden duren. ‘Laden’ wordt op het
  scherm weergegeven.  De weergave van DVD-video’s en audio-CD’s
  start automatisch. Voor ISO-DVD’s met bestanden wordt de bestandenbrowser geopend.  DVD’s, VCD’s en SVCD’s die u wilt afspelen,
  kunnen een regiocode bevatten die staat vermeld
  op het doosje van de DVD. De DVD-speler
  speelt alleen DVD’s/VCD’s/SVCD’s met
  regiocode 2 af.

  29

  Media afspelen met de DVD-speler  Afhankelijk van de schijf of het bestand wordt
  de inhoud mogelijk niet automatisch afgespeeld,
  maar wordt er een selectiemenu weergegeven.
  Druk in dat geval op de richtingsknoppen op de
  afstandsbediening om de menuoptie te selecteren
  waarmee de filmweergave wordt gestart. U start
  de weergave van een film door te drukken op de
  knop ENTER (11) of PLAY (29) op de afstandsbediening. • Page 33

  De weergave stoppen  U stopt de filmweergave van een geplaatste
  schijf door te drukken op de knop STOP (7)
  op het voorpaneel van de DVD-speler of op de
  afstandsbediening (15).

  De hervattingsfunctie

  Als u de weergave hebt gestopt door eenmaal op
  de knop STOP te drukken, slaat de DVD-speler
  de huidige afspeelpositie op. Dit wordt de
  ‘hervattingsfunctie’ genoemd. ‘Stoppen’ wordt
  op het scherm weergegeven. Zodra u op de knop
  PLAY op het voorpaneel van de DVD-speler of
  op de afstandsbediening drukt, wordt de
  weergave hervat vanaf de opgeslagen positie
  (mits u de DVD-speler tussendoor niet hebt
  uitgezet).
  Als u nogmaals op de knop STOP drukt, wordt
  de opgeslagen positie gewist. Als u op de knop
  PLAY drukt, begint de weergave vanaf het begin
  van de schijf.

  Het DVD-menu openen

  Deze functie is niet beschikbaar voor alle DVD’s.
  Veel DVD’s bevatten een hoofdmenu waarmee u de
  film kunt afspelen, maar dat ook andere opties biedt
  zoals:

  30  de taal voor ondertitels en geluid selecteren  hoofdstukselectie  het afspelen van bonusmateriaal bij de film
  (achtergrondinformatie, making-of en dergelijke)

  Als de geplaatste DVD zo’n menu bevat, kunt u dit
  openen tijdens het afspelen door te drukken op de
  knop MENU (23) op de afstandsbediening. U
  selecteert de verschillende menu-items met de
  richtingsknoppen op de afstandsbediening. Druk op
  de knop PLAY/PAUSE (6) op het voorpaneel van de
  DVD-speler of druk op de knop ENTER (11) op de
  afstandsbediening om de geselecteerde optie te
  bevestigen. U keert terug naar de film door nogmaals
  op de knop MENU (23) op de afstandsbediening te
  drukken.

  PBC (Playback Control)

  (Super) Video-CD’s kunnen PBC (Playback
  Control of weergavebesturing) bevatten. Dit
  betekent dat u specifieke afspeelfuncties (menu’s)
  kunt selecteren. Hiervoor moet de Video-CD PBCcompatibel zijn (zie het CD-doosje).

  PBC inschakelen
  Druk tijdens het afspelen of als de weergave is
  beëindigd op de knop MENU (23) op de afstandsbediening. PBC is nu ingeschakeld. U geeft het
  PBC-hoofdmenu weer door tijdens het afspelen op
  de knop MENU (23) op de afstandsbediening te
  drukken. • Page 34

  Naar een ander hoofdstuk
  gaan

  Druk tijdens het afspelen van een DVD op de
  knop PREV (27) of NEXT (28) op de
  afstandsbediening of op het voorpaneel om naar
  het begin van een hoofdstuk te gaan.


  Druk eenmaal op de knop PREV (27) om naar
  het begin van het huidige hoofdstuk te gaan.
  Druk tweemaal op deze knop om naar het vorige
  hoofdstuk te gaan.  Druk eenmaal op de knop NEXT (28) om naar
  het begin van het volgende hoofdstuk te gaan.

  Voer het titel- of hoofdstuknummer of de tijd in en
  druk ter bevestiging op ENTER (11)

  De schijf of het bestand wordt afgespeeld vanaf de
  opgegeven positie.

  Bladwijzer

  1. Selecteer de positie waarvoor u een bladwijzer
  wilt instellen.

  Het titelnummer invoeren

  3. Druk op ENTER (11) om de bladwijzer in te
  stellen. De afspeeltijd wordt op het scherm
  weergegeven.

  via de cijfertoetsen

  2. Druk tijdens het afspelen op BOOKMARK
  (34). ‘Bladwijzer 1 - 3’ wordt op het scherm
  weergegeven.

  4. Zo nodig kunt u nog twee bladwijzers instellen.
  5. Druk op BOOKMARK (34) om de functie af
  te sluiten.

  In plaats van de knop PREV of NEXT te gebruiken, kunt u DVD-titels ook rechtstreeks selecteren
  door het titelnummer in te voeren via de cijfertoetsen (5) 0 tot en met 9 op de afstandsbediening.


  Voer tijdens het afspelen het titelnummer in
  via de cijfertoetsen op de afstandsbediening
  (5). Voorbeeld: druk op 3 voor de derde titel of
  druk op 1 en op 0/10 voor de tiende titel. De
  ingevoerde cijfers worden kort op het scherm
  weergegeven.  Druk daarna op de knop ENTER (11) op de
  afstandsbediening. De titel met het ingevoerde
  nummer wordt afgespeeld.

  U gaat naar de bladwijzer door op de knop
  BOOKMARK (34) te drukken, de gewenste
  bladwijzer te selecteren met de richtingsknoppen
  en op ENTER (11) te drukken om te bevestigen.
  Verwijderen: u verwijdert een bladwijzer door op
  de knop BOOKMARK (34) te drukken en op de
  richtingsknoppen te drukken om de gewenste
  bladwijzer te markeren. Druk op de knop CLEAR
  (6) om de bladwijzer te verwijderen. Wanneer u
  het apparaat uitschakelt of de DVD vervangt,
  worden alle bladwijzers vervangen.

  Media en bestanden rechtstreeks selecteren
  door de titel, het hoofdstuk of de tijd in te
  voeren
  U kunt een bepaalde positie op een schijf of in een
  bestand direct selecteren. Druk hiervoor op de
  knop SEARCH (22) op de afstandsbediening. De
  zoekopties worden weergegeven.

  31

  Media afspelen met de DVD-speler

  Het geselecteerde hoofdstuk wordt direct afgespeeld. U hoeft niet op de knop PLAY/PAUSE
  (29) te drukken. Het nummer van het geselecteerde hoofdstuk wordt weergegeven op het
  display op het voorpaneel van de DVD-speler,
  links van de afspeeltijd. • Page 35

  Snel vooruit/achteruit

  Vertraagd afspelen

  afspelen

  Als u tijdens het afspelen een bepaald gedeelte
  zoekt, kunt u ook snel vooruit of achteruit afspelen.
  Druk hiervoor op de knop REV (13) of FWD (12) op
  de afstandsbediening.
  Om snel vooruit af te spelen drukt u op de knop
  FWD (12), voor snel achteruit afspelen drukt u op de
  knop REV (13).


  Druk eenmaal om de snelheid te verdubbelen.
  ‘x2’ wordt op het scherm weergegeven.  Druk tweemaal om viermaal zo snel af te spelen.
  ‘x4’ wordt op het scherm weergegeven.  Druk driemaal om achtmaal zo snel af te spelen.
  ‘x8’ wordt op het scherm weergegeven.  Druk viermaal om zestienmaal zo snel af te
  spelen. ‘x16’ wordt op het scherm weergegeven.

  Tijdens snel vooruit/achteruit afspelen wordt er geen
  geluid weergegeven.
  Als u de weergave van de film op de geselecteerde
  positie wilt hervatten, drukt u tijdens het zoeken op
  de knop ENTER (11) op de afstandsbediening.
  ‘Afspelen’ wordt op het scherm weergegeven.

  U kunt de inhoud van de geplaatste schijf vertraagd
  afspelen. Druk hiervoor op de knop SLOW (18) op
  de afstandsbediening.


  Druk eenmaal om de snelheid te halveren. ‘1/2’
  wordt op het scherm weergegeven.  Druk tweemaal om een kwart van de snelheid in
  te stellen. ‘1/4’ wordt op het scherm weergegeven.  Druk driemaal om een zesde van de snelheid in
  te stellen. ‘1/6’ wordt op het scherm weergegeven.  Druk viermaal om een achtste van de snelheid in
  te stellen. ‘1/8’ wordt op het scherm weergegeven.

  Tijdens de vertraagde weergave wordt er geen geluid
  weergegeven.
  Als u de weergave van de film op de geselecteerde
  positie wilt hervatten, drukt u tijdens de vertraagde
  weergave op de knop ENTER (11) op de afstandsbediening. ‘Afspelen’ wordt op het scherm weergegeven.
  Deze functie is niet beschikbaar voor alle schijven of
  media.

  Enkelbeeldweergave

  Ga als volgt te werken als u de inhoud van een schijf
  stapsgewijs beeld voor beeld wilt weergeven:

  32  Druk tijdens het afspelen op de knop STEP (14)
  om de weergave te pauzeren. Op het scherm
  wordt het stilstaande beeld van de gepauzeerde
  scène weergegeven.  Als u nogmaals op STEP (14) drukt, gaat de film
  één beeld vooruit.  U hervat de filmweergave door te drukken op de
  knop PLAY/PAUSE op het voorpaneel (6) of op
  de afstandsbediening (29). • Page 36

  Zoom

  Ondertitels weergeven/
  verbergen

  Tijdens het afspelen van een schijf of bestand kunt u
  in drie stappen inzoomen op het beeld. Druk hiervoor op de knop ZOOM (38) op de afstandsbediening.

  De camerahoek wijzigen

  U kunt de positie van MPEG-4-ondertitels (zoals
  XviD) instellen en ze weergeven op een grijze
  achtergrond (zie het hoofdstuk ‘Het instellingenmenu’).  Druk eenmaal om eenmaal in te zoomen. ‘1’
  wordt op het scherm weergegeven.  Druk tweemaal om een tweede maal in te
  zoomen. ‘2’ wordt op het scherm weergegeven.  Druk driemaal om een derde maal in te zoomen.
  ‘3’ wordt op het scherm weergegeven.

  Sommige films op DVD/VCD/SVCD bevatten
  hoofdstukken die vanuit verschillende camerahoeken
  zijn opgenomen. Films die deze functie gebruiken,
  kunnen uit verschillende hoeken worden bekeken.


  Druk op de knop ANGLE (33) op de afstandsbediening.  Telkens wanneer u op ANGLE (33) drukt, wordt
  een andere camerahoek geselecteerd.

  De HD-resolutie wijzigen

  Wanneer u afspeelt via een HDMI-aansluiting (zie
  ‘Audio- en video-aansluitingen’), kunt u de resolutie
  instellen door te drukken op de knop HD/Res (19)
  op de afstandsbediening. Druk eenmaal op de knop
  HD/Res (19) om de eerste beschikbare resolutie te
  selecteren. Druk meerdere malen op de knop HD/
  Res (19) om door de verschillende beschikbare
  resoluties te rouleren.

  33

  Media afspelen met de DVD-speler

  Druk op de richtingsknoppen om het vergrote
  schermgebied te verplaatsen. Druk op de knop
  ZOOM (38) om terug te keren naar de normale
  weergave. ‘Uit’ wordt op het scherm weergegeven.

  Als de schijf of het bestand ondertitels bevat, kunt u
  die tijdens het afspelen weergeven door op de knop
  SUBTITLE (4) op de afstandsbediening te drukken.
  Druk eenmaal op de knop SUBTITLE (4) om de
  ondertitels voor de eerste beschikbare taal weer te
  geven. Druk meerdere malen op de knop SUBTITLE
  (4) om de ondertitels in verschillende talen weer te
  geven. Het aantal talen voor de ondertitels wordt
  aangegeven (zoals 1/10 voor de eerste van tien
  beschikbare talen). Als de laatste van de beschikbare
  talen wordt weergegeven (zoals 10/10 voor de tiende
  van tien beschikbare talen), kunt u de ondertitelfunctie uitschakelen door nogmaals op de knop
  SUBTITLE (4) te drukken. ‘Uit’ wordt op het
  scherm weergegeven. • Page 37

  De afspeelmodus wijzigen

  Fragmenten herhalen (A – B)

  U kunt de afspeelmodus van een schijf of bestand
  wijzigen. Druk hiervoor tijdens het afspelen op de
  knop PROGRAM (20) op de afstandsbediening. De
  beschikbare afspeelopties worden weergegeven.
  Druk op de richtingsknoppen om te navigeren naar
  ‘Modus’ of ‘Herh aan’. Druk om ENTER (11) op de
  afstandsbediening om te schakelen tussen de verschillende afspeelmodi.

  Deze functie kan worden gebruikt om een bepaald
  deel van een schijf of bestand herhaald af te spelen.


  Druk tijdens de weergave op de knop A–B (31)
  op de afstandsbediening zodra het begin van het
  gewenste fragment is bereikt. ‘Herh A -’ wordt
  op het scherm weergegeven.  Druk nogmaals op de knop A–B (31) zodra het
  einde van het gewenste fragment is bereikt.
  ‘Herh A-B’ wordt op het scherm weergegeven.
  Het begin en het einde van het fragment moeten
  deel uitmaken van hetzelfde hoofdstuk.  Het fragment wordt direct herhaald afgespeeld.
  U hoeft niet op de knop PLAY (29) te drukken.
  Het fragment wordt herhaald afgespeeld totdat u
  nogmaals op de knop A–B drukt om de functie
  uit te schakelen. ‘Herh uit’ wordt op het scherm
  weergegeven.

  Modus


  Normaal: De schijf wordt afgespeeld in de
  standaardvolgorde.  Shuffle: De bestanden op de schijf worden
  afgespeeld in willekeurige volgorde.

  Herhalen aan


  Eén: Het huidige bestand wordt herhaald
  afgespeeld.  Alles: Alle bestanden worden herhaald afgespeeld.  De herhaalfunctie

  Uit: Geen herhaalde weergave.

  Opmerking: Afhankelijk van de geplaatste DVD is
  een extra menuoptie genaamd ‘Hele schijf’
  beschikbaar.
  Druk nogmaals op de knop PROGRAM (20) om het
  selectiemenu voor de herhaalmodus te verbergen.
  Deze modus is niet beschikbaar voor alle schijven of
  bestanden. Als een afspeelmodus niet beschikbaar is
  wanneer u op de knop PROGRAM (20) drukt, wordt
  het bericht ‘Ongeldige bewerking’ weergegeven.

  Tijdens het afspelen van een schijf of bestand kunt u
  op de knop REPEAT (30) op de afstandsbediening
  drukken om de herhaalfunctie in te schakelen. Druk
  meerdere malen op de knop REPEAT (30) om
  achtereenvolgens de volgende opties te selecteren:


  ‘Hoofdstuk herhalen’: Het nummer of hoofdstuk wordt herhaald.  ‘Map herhalen’ (voor bestandsweergave): De
  hele map wordt herhaald afgespeeld.
  ‘Titel herhalen’ (voor DVD-weergave): De
  huidige titel wordt herhaald afgespeeld.  34

  ‘Uit’: De functie REPEAT is uitgeschakeld. • Page 38

  Schijf- of bestandsinformatie
  weergeven

  Druk tijdens het afspelen op de knop DISPLAY (8)
  op de afstandsbediening. De volgende informatie
  wordt op het scherm weergegeven:

  Gebruik de richtingsknoppen op de afstandsbediening om in de bestandenbrowser te navigeren.
  Bevestig uw selectie door op ENTER (11) te drukken.
  Het type van de momenteel geplaatste schijf
  (DVD)  De verstreken afspeeltijd van het huidige
  hoofdstuk in uren, minuten en seconden  De resterende afspeeltijd tot het einde van het
  hoofdstuk in uren, minuten en seconden  De verstreken afspeeltijd van de huidige DVD in
  uren, minuten en seconden  De resterende afspeeltijd tot het einde van de
  DVD in uren, minuten en seconden  Het huidige titelnummer en het totaal aantal
  titels
  Het huidige hoofdstuknummer en het totaal
  aantal hoofdstukken  De momenteel geselecteerde weergavetaal  De momenteel geselecteerde ondertiteltaal  De huidige camerahoek/het totaal aantal
  beschikbare camerahoeken  De bitsnelheid in Mbps

  Druk nogmaals op DISPLAY (8) om de informatie
  te verbergen.

  In het rechterdeelvenster kunt u filters instellen om
  alle bestanden op een opslagmedium of alleen
  audio-, afbeeldings- of filmbestanden weer te geven.
  Voor afbeeldingen wordt rechtsonder een voorbeeld
  weergegeven.
  Voor MP3-bestanden wordt onderaan de informatie
  in de ID3-tag weergegeven.

  Een afspeellijst maken in de
  bestandenbrowser
  Druk op de richtingsknoppen op de afstandsbediening om in de browser te navigeren. Druk op de
  knop ENTER [11] om uw selectie te bevestigen.


  Selecteer ‘Bewerkingsmodus’ in het bovenste
  deelvenster en druk op ENTER (11). De menuoptie wordt gemarkeerd.

  Bestandenbrowser  Ga naar het linkerdeelvenster en markeer de
  bestanden die u wilt afspelen in de gewenste
  volgorde door op de knop ENTER (11) te
  drukken. Er wordt een vinkje weergegeven links
  van de gemarkeerde bestanden.

  Nadat u een ISO-DVD, een ISO-CD met bestanden
  of een audio-CD in de DVD-speler hebt geplaatst,
  wordt de bestandenbrowser weergegeven. De
  bestandenbrowser geeft bestanden in de indelingen
  audio-CD (.cda), MP3 (.mp3), Windows Media  Ga terug naar het bovenste deelvenster, selecteer
  de optie ‘Toevoegen aan programma’ en druk op
  ENTER (11) om te bevestigen. De geselecteerde
  bestanden worden toegevoegd aan de afspeellijst.

  35

  Media afspelen met de DVD-speler

  Audio (.wma), Mpeg4 (Xvid) (.avi), Nero Digital
  (.mp4) en JPEG (.jpg) op een CD-R, CD-RW, DVD,
  DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, USBmemorystick en op geheugenkaarten van het type CF
  I, CF II, SD, MS, MSPro, MMC en SM weer in het
  linkerdeelvenster. Filmbestanden worden aangegeven met een filmrol, afbeeldingen met een camera en
  muziekbestanden met muzieknoten. Bovendien
  worden tot 24 tekens van de bestandsnaam weergegeven in het linkerdeelvenster, terwijl 25 tekens plus
  de bestandsextensie (zoals avi of mp3) worden
  weergegeven in de adresbalk boven in het venster. • Page 39  U kunt de afspeellijst weergeven door op de
  richtingsknoppen te drukken om de optie
  ‘Programmaweergave’ te selecteren en op
  ENTER (11) te drukken. De afspeellijst wordt
  weergegeven in het linkerdeelvenster.  Druk op PLAY/PAUSE (29) om het geselecteerde programma te starten.  U kunt het programma verwijderen door de
  bestanden te selecteren en op de richtingsknoppen te drukken om de optie ‘Programma
  wissen’ in het rechterdeelvenster te selecteren en
  op ENTER (11) te drukken.  U keert terug naar de normale browserweergave
  door rechtsboven de optie ‘Bladerweergave’ te
  selecteren en ter bevestiging op ENTER (11) te
  drukken.

  De afspeelmodus wijzigen in de
  bestandenbrowser
  1. U kunt de afspeelmodus van een schijf of
  bestand wijzigen. Druk op de richtingsknoppen om te navigeren naar ‘Modus’ of
  ‘Herh aan’, rechtsboven in het scherm. Druk
  om ENTER (11) op de afstandsbediening om
  te schakelen tussen de verschillende afspeelmodi.

  Een geheugenkaart/USBstick met MP3/WMA/MPEG-4
  (XviD)/JPEG-bestanden
  gebruiken

  De DVD-speler wordt altijd ingeschakeld in de
  DVD-modus. Als u de inhoud van een geheugenkaart wilt weergeven, drukt u op de knop USB/
  CARD (2) op de afstandsbediening. De DVDspeler ondersteunt de bestandsindelingen JPEG,
  MP3, WMA en MPEG-4 (XviD) en opent de
  bestandenbrowser.
  Plaats slechts één geheugenkaart tegelijk. De
  DVD-speler leest eerst de bovenste sleuf voor CF
  I/CF II-kaarten. Als u hier een geheugenkaart
  plaatst, worden gegevens op een kaart in de
  onderste sleuf niet gelezen.
  Voer de volgende stappen uit als een CFI/CFII-,
  SD-, MS/MSPro-, MMC- of xD-geheugenkaart in
  de DVD-speler wilt plaatsen:


  Nadat u de tv, de DVD-speler en eventuele
  andere externe apparatuur (zoals een geluidsinstallatie) hebt aangezet en de DVD-speler
  correct op de tv is aangesloten, wordt het
  Silvercrest-opstartscherm weergegeven.  Als de lade van de DVD-speler geen schijf
  bevat, wordt het bericht ‘Geen schijf’ weergegeven.  Open het klepje van de kaartlezer op het
  voorpaneel van de DVD-speler.  Plaats de geheugenkaart voorzichtig in de
  sleuf totdat deze op hun plaats klikt.

  Modus


  Normaal: De schijf wordt afgespeeld in de
  standaardvolgorde.  Shuffle: De bestanden op de schijf worden
  afgespeeld in willekeurige volgorde.  Intro: speelt automatisch de eerste 10
  seconden van elke titel af.

  Herhalen aan


  Eén: Het huidige bestand wordt herhaald
  afgespeeld.  Map: Alle bestanden worden herhaald afgespeeld.  Uit: Geen herhaalde weergave.

  U moet geheugenkaarten correct plaatsen zonder
  kracht uit te oefenen.

  Ondersteunde geheugenkaarten
  De speler ondersteunt de volgende geheugenkaarten: CFI/CFII, SD, MS/MSPro, MMC en xD.

  36 • Page 40

  Speciale functies voor de

  Speciale functies voor MP3-

  weergave van afbeeldingen

  weergave

  De speler kan JPEG-bestanden weergeven. Plaats
  een schijf of het gewenste geheugenmedium. De
  bestandenbrowser wordt weergegeven en toont de
  afbeeldingsbestanden in het linkerdeelvenster. In het
  venster rechtsonder wordt een voorbeeld weergegeven. Zoals wordt beschreven in de paragraaf ‘Een
  afspeellijst maken in de bestandenbrowser’, kunt u
  de weergave van afbeeldingen programmeren via
  een afspeellijst.

  De speler kan MP3-muziekbestanden afspelen.
  Plaats een schijf of het gewenste geheugenmedium.
  De bestandenbrowser wordt weergegeven en toont
  de muziekbestanden in het linkerdeelvenster. Zoals
  wordt beschreven in de paragraaf ‘Een afspeellijst
  maken in de bestandenbrowser’, kunt u de weergave
  van MP3-bestanden programmeren via een afspeellijst.

  Terwijl een afbeelding wordt weergegeven, kunt u
  deze roteren door op de richtingsknoppen te drukken:


  Pijl rechts (25): 90° draaien  Pijl omlaag (26): 180° draaien  Pijl links (10): 270° draaien  Pijl omhoog (9): 180° draaien

  De DVD-speler moet de afbeelding aanpassen aan
  de PAL-resolutie van 720 x 576 pixels. Hoe groter
  het afbeeldingsbestand, hoe langer het duurt voordat
  de DVD-speler het bestand heeft berekend en
  weergeeft.
  Afhankelijk van het afbeeldingsformaat en de
  hoogte-breedteverhouding kunnen horizontaal of
  verticaal zwarte balken worden weergegeven.

  Rechtsboven op het scherm wordt ook de optie
  ‘Intro’ weergegeven. Deze optie speelt de eerste paar
  seconden van elk nummer af.
  Als een MP3 een ID3-tag bevat, wordt deze informatie onder in de bestandenbrowser weergegeven. De
  ID3-tag kan de naam van het album, de titel, de
  artiest, het jaar, het nummer en een opmerking
  bevatten.

  MP3-bestanden maken met
  de ripfunctie

  VOORZICHTIG! Opmerkingen betreffende
  auteursrecht:
  Het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd
  materiaal kan in strijd zijn met de
  auteurswetten. Het is wettelijk verboden
  auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder
  toestemming te kopiëren, uit te zenden, via de
  kabel te vertonen, in het openbaar af te spelen
  of te verhuren. U mag deze DVD-speler alleen
  gebruiken om materiaal te reproduceren of te
  kopiëren waarvan u het auteursrecht bezit, als
  u toestemming hebt gekregen van de eigenaar
  van het auteursrecht of als u op andere wijze
  het recht op reproduceren of kopiëren hebt
  verkregen.
  Zorg dat u toestemming of autorisatie krijgt
  van de eigenaren van het auteursrecht en van
  betrokken derde partijen voordat u de MP3bestanden gebruikt.

  37

  Media afspelen met de DVD-speler

  Druk op de knop TITLE (24) op de afstandsbediening om een miniatuurweergave met negen miniaturen te tonen. Druk op de richtingsknoppen om door
  de miniaturen te bladeren en druk op de knop
  ENTER (11) om een afbeelding te selecteren en op
  volledige grootte weer te geven. • Page 41

  U kunt de titels van een audio-CD zonder
  kopieerbeveiliging omzetten naar MP3-bestanden en
  opslaan op een geheugenkaart of USB-memorystick.
  Plaats hiervoor de gewenste CD en het gewenste
  opslagmedium (geheugenkaart of memorystick).

  Met de knop ‘Ripkwaliteit’ rechts kunt u de kwaliteit
  van de conversie instellen. U kunt kiezen tussen
  ‘Best’ (320 Kbit/s), ‘Hoog’ (192 Kbit/s) en ‘Normaal’ (128 Kbit/s).

  Het CD-menu wordt op het scherm weergegeven.

  Druk op de richtingsknoppen op de afstandsbediening om naar ‘Rippen’ te navigeren en druk op
  ENTER (11) om te bevestigen.

  Druk op de richtingsknoppen om ‘Bestemming’ te
  selecteren. Geef aan of u de MP3-bestanden wilt
  opslaan op een geheugenkaart of op een USB-stick.

  Druk op de richtingsknoppen om te navigeren naar
  de titels die u wilt rippen in het linkerdeelvenster.
  Druk op de knop Enter (11) om uw selectie te
  bevestigen. U kunt ook de knop ‘Alles selecteren’ in
  het rechterdeelvenster markeren om alle titels
  tegelijk te selecteren. In het venster rechtsonder
  wordt aangegeven hoeveel geheugen beschikbaar is
  op het doelmedium en hoeveel ruimte de geselecteerde titels innemen.

  38

  Druk op de richtingsknoppen om naar ‘Rippen
  starten’, rechtsboven in het scherm, te navigeren en
  druk op ENTER (11) om te bevestigen.

  De conversie wordt gestart. U ziet de voortgang op
  de weergegeven statusbalk.

  Verwijder het medium niet uit de DVD-speler terwijl
  dit proces wordt uitgevoerd. Nadat de conversie is
  voltooid, keert de DVD-speler terug naar de CDbrowser. Daarna kunt u het opslagmedium verwijderen. • Page 42

  Technische specificaties
  Stroomvoorziening

  230 V wisselstroom, 50/60 Hz

  Stroomverbruik bij aan/stand-by:

  <= 20 W / < 1 W

  Gewicht

  2,3 kg (nettogewicht van de speler, zonder accessoires)

  Afmetingen

  430 x 260 x 38 mm (speler)

  Kleursysteem

  PAL/AUTO/NTSC

  Laser

  CD: 780 nm; DVD: 650 nm

  Frequentierespons

  20 Hz tot 20 kHz (bij 1 kHz, 0 dB)

  Signaal-ruisverhouding

  >= 90 dB (bij 1 kHz, 0 dB)

  Dynamisch bereik (audio)

  >= 80 dB

  Gebruikstemperatuur

  5 °C -35°C

  Werkingsvochtigheid

  max. 85 % rel. vochtigheid

  Ondersteunde schijven

  DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD+/-R DL, VCD, SVCD, MVCD,
  CD-R, CD-RW, audio-CD, Nero Digital, MPEG4, MP3, DivX

  Uitgangen

  SCART, Composietvideo, S-Video, Component (YUV), Coax, Optisch,
  HDMI

  Composietvideo-uitgang

  Composiet: 1,0 ± 0,2 Vp-p
  Belastingsimpedantie: 75 Ω , negatieve polariteit
  2,0 ± 0,1 Vrms

  Meegeleverde accessoires

  RCA-audio-/videokabel (composietvideo en audio L-R)

  Technische specificaties

  Audio-uitgang (analoog)

  Afstandsbediening
  Gebruikershandleiding
  SCART (Euro AV)-kabel
  2 Micro UM-4, AAA-batterijen, 1,5 Volt
  Nero Trial

  39 • Page 43

  40 • Page 44

  41 • Page 45

  TARGA GmbH
  Lange Wende 41
  59494 Soest
  Duitsland
  www.silvercrest.cc

  42


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest DP5400x wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest DP5400x in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,94 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Silvercrest DP5400x

Silvercrest DP5400x Bedienungsanleitung - Deutsch - 44 seiten

Silvercrest DP5400x Bedienungsanleitung - Englisch - 45 seiten

Silvercrest DP5400x Bedienungsanleitung - Französisch - 45 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info