Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/130
Nächste Seite
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

 • Page 2

 • Page 3

  Dansk ......................................................................................................................... 2Franais .................................................................................................................... 32Nederlands .............................................................................................................. 66Deutsch..................................................................................................................... 97V 1.1
 • Page 4

  SilverCrest SMW 800 D4Indholdsfortegnelse1. Indledning .............................................................................................................. 32. Sikkerhedsvejledninger.......................................................................................... 43. Tilsigtet brug ......................................................................................................... 104. Copyright ............................................................................................................. 105. Pakkens indhold ................................................................................................... 116. Tekniske specifikationer ....................................................................................... 117. Fr du gr i gang .................................................................................................. 127.1. Sdan fungerer mikroovnen................................................................................................................. 127.2. Velegnet kogegrej ................................................................................................................................ 128. Betjeningselementer ............................................................................................. 138.1. Drejeknap (9)........................................................................................................................................ 139. Kom godt i gang ................................................................................................... 149.1. Opstning frste gang ........................................................................................................................ 149.1.1. Vlg en placering ......................................................................................................................... 149.1.2. Tilslutning og klargring af mikroovnen ....................................................................................... 149.1.3. Indstilling af tid .............................................................................................................................. 169.1.4. Indstilling af minuturet ................................................................................................................... 169.1.5. Indstilling af brnesikring .............................................................................................................. 169.2. Brug af mikroovnen .............................................................................................................................. 179.2.1. Mikroovnstilstand .......................................................................................................................... 179.2.2. Mikroovns-/Hurtig starttilstand ..................................................................................................... 189.2.3. Grilltilstand ..................................................................................................................................... 189.2.4. Kombinationstilstand ..................................................................................................................... 199.3. Automatiske programmer ..................................................................................................................... 219.4. Start af et automatisk program ............................................................................................................ 229.5. De individuelle, automatiske programmer .......................................................................................... 239.5.1. Pastaprogram ................................................................................................................................ 239.5.2. Fiskeprogram ................................................................................................................................. 239.5.3. Risprogram ..................................................................................................................................... 239.5.4. Kyllingeprogram ............................................................................................................................ 249.5.5. Opvarmningsprogram................................................................................................................... 242 - Dansk
 • Page 5

  SilverCrest SMW 800 D49.5.6. Kartoffelprogram ........................................................................................................................... 249.5.7. Kdprogram (steg) ........................................................................................................................ 259.5.8. Kdprogram (stykker) ................................................................................................................... 259.5.9. Vskeprogram .............................................................................................................................. 259.5.10. Grntsagsprogram ...................................................................................................................... 269.6. Optning ............................................................................................................................................... 269.7. Forsinket start......................................................................................................................................... 2610. Servicearbejde/reparation/rengring ............................................................... 2710.1. Servicearbejde/reparation ................................................................................................................ 2710,2. Rengring ............................................................................................................................................ 2811. Opbevaring nr apparatet ikke er i brug/transporteres .................................... 2812. Fejlfinding........................................................................................................... 2813. Miljregler og oplysninger om bortskaffelse ...................................................... 2914. Anvendelse af fdevaremrkning ..................................................................... 2915. Bemrkninger om overensstemmelse ................................................................ 2916. Garanti og servicerdgivning ............................................................................. 301. IndledningTillykke!Ved at kbe SilverCrests mikroovn SMW 800 D4, der herefter benvnes mikroovnen, har du valgt etkvalitetsprodukt med lang levetid.Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige oplysninger om sikker brug af mikroovnen og tips oginformationer om hverdagsbrug og bortskaffelse. Fr mikroovnen anvendes, skal du lsebetjeningsvejledningen grundigt og kun bruge ovnen til de ting, der er beskrevet og til de forml, der erangivet. Hvis du slger mikroovnen, eller giver den vk, skal du srge for, at disse vejledninger flgermed. Betjeningsvejledningen er en del af produktet.Dansk - 3
 • Page 6

  SilverCrest SMW 800 D42. SikkerhedsvejledningerVIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER. LS DISSE OPLYSNINGERGRUNDIGT OG OPBEVAR DEM I NRHEDEN FOR FREMTIDIGREFERENCE.FARE! Dette symbol og ordet "Fare" advarer dig om enpotentielt farlig situation. Hvis den ignoreres, kan detmedfre alvorlige kvstelser eller ddsfald.ADVARSEL! Dette symbol og teksten "Advarsel" angivervigtige oplysninger for sikker brug af produktet og forbrugerens sikkerhed.FARE! Dette symbol angiver risiko for skader ellerforbrndinger p varme overflader p mikroovnen.FARE! Dette symbol angiver sikkerhedsfarer og risiko forddsfald og/eller for skade p udstyr grundet brand.Dette symbol angiver, at der er yderligere oplysninger omemnet.FARE! Dette symbol angiver sikkerhedsfarer og risiko forddsfald og/eller for skade p udstyr grundet elektrisk std.BetjeningsforholdDenne mikroovn er kun beregnet til brug p trre stederindendrs. Den er ikke beregnet til brug p steder, hvortemperaturen eller luftfugtigheden er hj (f.eks. ibadevrelser), og den skal holdes fri for stv.4 - Dansk
 • Page 7

  SilverCrest SMW 800 D4FARE! Mikroovnsenergi Forsg ikke at betjene ovnen med ben dr, da dette kan fre tilen skadelig mngde mikroovnsstrling. Forsg ikke at brydeeller manipulere sikkerhedsanordningerne. Undlad at stte noget i klemme mellem forsiden af ovnen ogdren, for at undg kontaminering af ttningsoverfladerne. ADVARSEL! Hvis drens forseglinger er beskadigede, mmikroovnen ikke bruges. F det jeblikkeligt repareret af enkvalificeret ekspert. ADVARSEL! Prv aldrig selv at reparere ovnen. Hvis kabinettetfjernes kan det frigive mikroovnsenergi. Srg for at brugekvalificeret hjlp til at foretage reparationer og til at udskiftelampen i kabinettet. Personer med pacemaker skal sge rd hos deres lgevedrrende potentielle risici, inden de anvender mikroovnenfrste gang.FARE! Elektrisk std Ovnen m kun tilslutte en korrekt installeret, jordforbundenkontakt, hvor netvrksspndingen svarer til oplysningerne pvurderingspladen. Brug altid en stikkontakt, der er let tilgngelig, s stikket nemtkan fjernes i tilflde af et ndstilflde. Placr strmkablet sledes, at det ikke udgr en snublerisiko. Hvis ledningen til ovnen bliver beskadiget, skal den udskiftes afproducenten, dennes kundeserviceafdeling eller en tilsvarendekvalificeret person, s mulige faremomenter undgs.Dansk - 5
 • Page 8

  SilverCrest SMW 800 D4 Srg for, at ledningen ikke kan blive beskadiget af skarpe kantereller varme steder. Srg for at ledningen ikke bliver fugtig eller vd under brug. Srgfor at den ikke kan klemmes eller mases. Nr stikket trkkes ud af kontakten i vggen, skal man altidtrkke i stikket og ikke i ledningen. Hvis du bemrker synlige skader p mikroovnsledningen, skalden jeblikkeligt slukkes, strmmen skal afbrydes frastikkontakten, og du skal kontakte vores hotline (se afsnittet"Garanti- og servicerdgivning"). Hvis du ikke bruger ovnen, hvis der opstr fejl eller hvis du vilrengre ovnen, skal du koble den fra strmmen for at sikre, at derslet ikke er strm tilfrt. Hld aldrig vske i ventilationshullerne ellersikkerhedsanordningerne til drene Hvis der kommer vske idisse dele, skal man jeblikkeligt afbryde strmmen, og ovnenm ikke lngere bruges. Kontakt kundeservice (se afsnittet"Garanti- og servicerdgivning").Nedsnk aldrig ovnen eller ledningerne i vand eller andrevsker.FARE! Brandfare Mikroovnen er ikke designet til brug med en ekstern timer eller etseparat fjernbetjeningssystem. undlad at lade mikroovnen vreuden opsyn, nr den er aktiveret. Brandfare! Undlad at betjene mikroovnen i nrheden af apparater der selvudsender varme som eksempelvis en ovn eller en kogeplade. Mikroovnen m kun anvendes fritstende.6 - Dansk
 • Page 9

  SilverCrest SMW 800 D4 Mikrooven m ikke vre placeret i et skab. Minimuminstallationshjden er 85 cm. Nr der vlges placering, skal der opretholdes enminimumsafstand til de omkringvrende vgge. Bemrk afsnittet"Vlg en placering". Lad aldrig mikroovnen vre uden opsyn, hvis du varmermadvarer i plastik- eller papiremballage. Brandfare! Undlad at anbringe brandbare materialer i nrheden afmikroovnens ventilationshuller. Undlad at tildkkeventilationshullerne. Brandfare! Fjern al metallisk fra emballagen inden madvarerne opvarmes.Brandfare! Hvis der laves popcorn i mikroovnen, m der kun brugespopcornposer, der er beregnet til brug i en mikroovn. Brandfare! Mikroovnen er designet til at opvarme fde- og drikkevarer.Trring af madvarer, tj og varmepuder, sutsko, svampe, fugtigeklude og lignende kan fre til skader, antndelse eller brand. Mikroovnen er ikke beregnet til opbevaring af madvarer ellerandet. Overskrid aldrig tilberedningstiden, der er oplyst af producenten.Brandfare! Fjern rester af olie eller fedt fra tilberedningsomrdet, inden deropvarmes yderligere madvarer i mikroovnen. Resterne kanantnde. Brandfare! Undlad at varme fedt eller olie. Brandfare grundet antndelse! Hvis der ses rg, skal ovnen slukkes eller frakobles strmmen ogdres skal holdes lukket for at kvle eventuelle flammer.Dansk - 7
 • Page 10

  SilverCrest SMW 800 D4 Undlad at placere plastikbeholdere i mikroovnen lige efter grilleneller kombinationstilstanden har vret anvendt, da beholdernekan smelte grundet den store mngde eftervarme.Varm overflade! Dren og de eksterne overflader kan blive varme ved brug.ADVARSEL! Risiko for personskade Mikrooven kan bruges i husholdningen og tilsvarende omrderosv.:in kkkenpersonaler i butikker, kontorer eller andrearbejdsmiljer,p grde,af kunder p hoteller, moteller og andre boligfaciliteter,p hoteller, der tilbyder forplejning og morgenmad. Denne mikroovn kan anvendes af brn fra 8 r samt af personermed nedsat fysisk, sansemssig eller psykisk kapacitet ellerpersoner, der mangler viden eller erfaring, s lnge de er underopsyn eller har modtaget anvisninger i korrekt brug af udstyret,og de forstr de tilknyttede risici. Opbevar al emballage uden for brns rkkevidde. Der er risikofor kvlning. Rensning og brugervedligeholdelse m ikke foretages af brn,med mindre de er ldre end 8 r og overvges. Hold brn under 8 r vk fra apparatet og dets strmledning. Tillad ikke brn at lege med apparatet. Hold brn vk fra mikroovnsdren, mens den er i brug. Der errisiko for forbrndinger.8 - Dansk
 • Page 11

  SilverCrest SMW 800 D4 Indholdet i sutteflasker og krukker med babymad skal omrreseller rystes og temperaturen skal kontrolleres inden brug for atundg forbrndinger. Undlad at varme vsker eller madvarer i forseglede beholdere.Eksplosionsfare! Opvarmning af drikkevarer i mikroovnen kan fre til forsinketkogning, s vr forsigtig nr beholderen hndteres. Undlad at rre ved mikroovnens lge, ventilationshuller, tilbehreller bestik under eller direkte efter brug. Risiko forforbrndinger! Nr emballager som eksempelvis krukker eller popcornposerbnes, skal du holde bningen vk fra dig selv. Dampen kanforrsage forbrndinger. Nr du bner lgen, m du ikke st direkte foran mikroovnen.Dampen kan forrsage forbrndinger. Undlad at bruge mikroovnen til friturestegning. Risiko forforbrndinger! Det anvendte tilberedningsbestik kan blive meget varmt i taktmed, at maden opvarmes. Brug grydelapper eller ovnhandsker.Risiko for forbrndinger! Ved opvarmning af drikkevarer kan der opst forsinket kogning.Risiko for personskade! Ved opvarmning af vsker skal der altid anvendes bnebeholdere for at undg opbygning af tryk og s luftbobler kanfordampe. Eksplosionsfare! Undlad at varme g i skaller eller hele, hrdkogte g imikroovnen, da de kan eksplodere selv efteropvarmningsprocessen i mikroovnen.Dansk - 9
 • Page 12

  SilverCrest SMW 800 D4 Bor et hul i madvarer med tyk skrl/skind som eksempelviskartofler, plser og kastanjer inden tilberedning.ADVARSEL! Skade p udstyr Du m aldrig betjene ovnen tom i tilstandene "Mikroovn" og"Kombination". Brug kun kogegrej, der er egnet til brug i mikroovn. Put aldrig metalkogegrej eller bageplader i mikroovnen. Dissereflekterer mikroblgerne og kan fre til gnistdannelser. Undlad at stikke genstande ind i ventilationshullerne ellersikkerhedsanordningen til lgen. Undlad at hnge p mikroovnslgen. Ovnen skal rengres regelmssigt og rester fra madvarer skalfjernes. Utilstrkkelig rengring af mikroovnen kan beskadigeoverfladerne, hvilket kan have en forringende effekt pproduktlevetiden og muligvis fre til farlige situationer.3. Tilsigtet brugDenne mikroovn er beregnet til optning, opvarmning og tilberedning af mad. Den er ikke beregnet tilvirksomheds- eller erhvervsmssige anvendelser. Brug kun mikroovnen til private forml. Al brug ud overdet ovennvnte svarer ikke til tilsigtet brug. Mikroovnen m ikke anvendes udendrs eller i tropisk klima.Denne mikroovn overholder alle relevante standarder og direktiver vedrrende CE-overensstemmelse. Allendringer p mikroovnen, ud over som anbefalet af producenten, kan resultere i, at apparatet ikkelngere lever op til disse standarder. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader ellerfunktionsfejl, der mtte opst som flge af sdanne ndringer.Vr opmrksom p bestemmelserne og lovene i brugslandet.4. CopyrightAlt indholdet i denne betjeningsvejledning er beskyttet af ophavsret og er kun beregnet til information forbrugeren. Kopiering af data og oplysninger uden forudgende, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fraforfatteren er strengt forbudt. Det glder ogs for enhver kommerciel brug af indholdet og oplysningerne.Al tekst og alle diagrammer var opdaterede p trykkedatoen. Indholdet kan ndres uden varsel.10 - Dansk
 • Page 13

  SilverCrest SMW 800 D45. Pakkens indholdMikroovnRoterende ringRoterende akseGlaspladeGrillristDenne betjeningsvejledningHurtigguideDenne betjeningsvejledning har en flap p forsiden, der kan foldes ud. P indersiden af omslaget ermikroovnen vist med talangivelser. De forskellige numre betyder flgende:123456DisplayGlaspladeRoterende akseRoterende ringDrgreb7Kombinationsknap8Stopknap9Drejeknap/Start/Hurtig start-knap10Timer-/ur-knap11Optningsknap12MikroovnsknapGrillristGrill-knap136. Tekniske specifikationerModelSMW 800 D4Strmforsyning230 VAC, 50 HzSamet maks. strmforbrug1250 WSamet maks. strmforbrug for mikroovn1250 WSamet maks. strmforbrug for grill1000 WMikroovns udgangseffekt800 W, strmfrekvens 2450 MHzStrrelse p tilberedningsomrdeca. 20 literMl (B x D x H)omtrent 46 x 39 x 28,5 cmVgtomtrent 13,3 kgDe tekniske data og designet kan ndres uden varsel.Dansk - 11
 • Page 14

  SilverCrest SMW 800 D47. Fr du gr i gangFjern mikroovnen fra emballagen. Fjern pakkematerialet, og kontroller, at alle komponenter er hele ogubeskadigede. Hvis der mangler noget, eller noget er beskadiget, skal du kontakte producenten.7.1. Sdan fungerer mikroovnenMikroovnen danner elektromagnetiske blger, der skaber kraftige vibrationer i vandmolekylerne, der er imaden. Disse vibrationer skaber varme. Varmen skabes direkte i madvarerne og processen er megetsknsom. Kogegrejet bliver kun varmet indirekte op af madvarerne. Madvarer, der indeholder storemngder vske, varmer hurtigere end mere trre fdevarer.Tips til at opn gode resultater af dine fdevarer: Brug relevante redskaber og undlad at placere madvarer direkte p glaspladen (2). Kogegrej m ikke fylde mere end til kanten af glaspladen (2). Hvis det er muligt, skal maden arrangeres, sledes at de tykkeste dele er ude ved kanten. For at undg at madvarerne bliver trre, skal man vlge den korteste tilberedningstid til at starte med.Du kan ge tiden, hvis det er ndvendigt. Hvis du vlger en for hj tidsindstilling, kan madvarerne ffor meget, begynde at ryge eller antnde. I vores detailhandel kan man kbe srlige afdkninger til at lgge over maden i mikroovnen. Disseforhindrer at tilberedningsomrdet bliver snavset af madstnk. For at opn jvne tilberedningsresultater, er det en god id at vende store stykker kd (eksempelvisstege) mindst en gang. Det samme glder madvarer, der kun kan spise, hvis det er ordentligtgennemstegt som eksempelvis fjerkr eller hakkekd.7.2. Velegnet kogegrejMikroovnstilstand Kogegrej fremstillet af varmebestandigt glas eller porceln Kogegrej fremstillet varmebestadigt plastik. Brug kogeposer med huller for at undg trykopbygning. Srligt plastikkogegrej til mikroovne kan kbes i vores detailhandel. Kogegrejet m ikke indeholde metal.Grilltilstand Alt varmebestandigt kogegrej og beholdere der er velegnet til almindelige ovne. Plastikkogegrej mikke anvendes i grilltilstand. Maden der skal grilles, kan placeres direkte p grillristen (13), der er placeret p glaspladen (2).12 - Dansk
 • Page 15

  SilverCrest SMW 800 D4Kombinationsovn og grilltilstand I kombinationstilstanden tnder mikroovn og grill skiftevis. Kogegrejet skal vre beregnet tilmikroovns-anvendelse og samtidigt vre varmebestandigt. Plastikkogegrej er ikke velegnet.Kogegrejet m ikke indeholde metal.8. Betjeningselementer6Grill-knap7Kombinationsknap8Stop-knap9Drejeknap/Start/Hurtig start-knap10Timer-/ur-knap11Optningsknap12Mikroovnsknap8.1. Drejeknap (9)Drejeknappen (9) kan drejes til venstre og hjre. Den kan drejes hele vejen rundt. Som udgangspunktmindskes tallene, n knappen drejes til venstre og de ges, nr knappen drejes mod hjre.Eksempler:Nr uret skal indstilles, skal du dreje mod venstre for at mindske timer/minutter og mod hjre for atge dem.Fra standby-tilstanden kan du dreje mod venstre for at f adgang til de automatiske programmer ogmod hjre for at f adgang til mikroovnens hurtige starttilstand.Drejeknappen fungerer ogs som en trykknap og bruges til at bekrfte indstillede vrdier og til at starteprogrammer.Dansk - 13
 • Page 16

  SilverCrest SMW 800 D49. Kom godt i gang9.1. Opstning frste gangADVARSEL! Skade p udstyrLad aldrig mikroovnen kre uden madvarer. Den kan overophede!9.1.1. Vlg en placeringADVARSEL! BrandfareDenne mikroovn er ikke egnet til at stille i et skab. Der kan ikke garanteres tilstrkkeligventilation i et lukket skab. Brandfare!Vi henviser til diagrammet nedenfor, nr du skal vlge en placering til mikroovnen:Du skal ogs srge for, at ...at frirummet ved mikroovnens bagplade opretholdes af afstandsstykket p bagpanelet. Detteafstandsstykke skal rre vggen.mikroovnen er placeret p en hrd, jvn overflade.stikkontakten er nemt tilgngelig, sledes at stikket hurtigt kan tages ud i ndstilflde.mikroovnens fdder ikke bliver fjernetmikroovnen ikke placeres over en ovn eller en radiatorbrug af mikroovnen kan skabe forstyrrelser i radio- og tv-modtagelser, s mikroovnen skal placeress langt vk som muligt fra radioer og tv'er.9.1.2. Tilslutning og klargring af mikroovnenNr du har fundet et egnet sted, kan du gre mikroovnen klar til brug.Fjern sikringen.Fjern alle stickers p ovnen.14 - Dansk
 • Page 17

  SilverCrest SMW 800 D4Undlad at fjerne den lysegr dkplade i tilberedningsomrdet (i hjre side)! Denne beskytterelektromagnetiske feltrr.Placr den roterende ring (4) i fordybningen i tilberedningsomrdet.Fr den roterende akse (3) gennem hullet i midten af tilberedningsomrdet. Drej den roterende akse(3), indtil den falder i hak p akslen under hullet.Placr glaspladen (2) midt p den roterende ring (4). De 3 glasben underst p glaspladen (2) skalpasse ned i den roterende akse (3).Luk dren.St stikket i en passende stikkontakt, der lever op til kravene i afsnittet "Tekniske specifikationer". Derlyder et bip, og displayet (1) lyser i ca. 5 sekunder.Mikroovnen skal vre tilsluttet til en korrekt jordforbundet stikkontakt. Mikroovnen skal helsthave sit eget kredslb uden andre tilsluttede apparater.Hvis du ikke er sikker p, om den stikkontakt, du har valgt, lever op til specifikationerne, skaldu kontakte en elektriker.Du skal nu opvarme mikroovnen en gang uden madvarer for at fjerne alle produktionsrelaterederester i tilberedningsomrdet.Placr en beholder fyldt med vand p glaspladen (2). Beholderen skal vre egnet til brug i mikroovnog almindelig ovn. Luk lgen.Vlg grilltilstand ved at trykke p "Grill"-knappen (6). Symboletvises i displayet (1) og tiden viser"0:10".Brug drejeknappen (9) til at vlge en tilberedningstid p 5 minuter og tryk p Start/Hurtig startknappen (9). Symboletblinker i displayet (1) og den indstillede tid tller nedad.Efter den indstillede tilberedningstid hres 5 biplyde, displayet blinker "END" og apparatet slukkerautomatisk.bn lgen, og lad ovnen kle helt ned.Dansk - 15
 • Page 18

  SilverCrest SMW 800 D4Frste gang du bruger ovnen, kan produktrelaterede rester forrsage en let lugt og en lillesmule rg. Dette er normalt og forsvinder hurtigt. Srg for, at der er tilstrkkeligt medventilation! bn om ndvendigt et vindue.Rengr mikroovnen, glaspladen (2) og den roterende ring (4) som beskrevet i afsnittet "Rengring""og tr derefter alting grundigt.9.1.3. Indstilling af tidHold knappen Timer/ur(10) nede i ca. 3 sekunder. Displayet (1) viser nu Hr 12". Du kanskifte mellem 12 timers visningen "Hr 12" og 24 timers visningen "Hr 24" ved at dreje pdrejeknappen (9). Bekrft ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9). Timevisningen blinker.Vlg den aktuelle time ved at dreje p drejeknappen (9) og bekrft ved at trykke p Start/Hurtigstart-knappen (9). Minutvisningen blinker.Vlg de aktuelle minutter ved at dreje p drejeknappen (9) og bekrft ved at trykke p Start/Hurtigstart-knappen (9).Du er nu frdig med at indstille tiden. Den aktuelle tid vises, nr lyset i displayet er slukket.9.1.4. Indstilling af minuturetMikroovnen har et minutur, der kan bruges uafhngigt af mikroovnen. Tiden kan indstilles mellem 10sekunder og 95 minutter.Tryk p Timer/ur-knappen(10).Drej p drejeknappen (9) for at indstille den nskede tid.Tryk p Start/Hurtig start-knappen (9) for at starte kkkentimerscanningen.Tiden tller nu nedad. Nr tiden er get, bipper ovnen og det aktuelle klokkeslt vises atter i displayet(1).Du kan til enhver tid stoppe tidsnedtllingen p minuturet ved at trykke p knappen StopMinuturet stopper og det aktuelle klokkeslt vises i displayet (1).(8).Mens minuturet er indstillet og i gang, kan du bruge mikroovnens funktioner helt normalt. Den aktueltanvendte mikroovnsfunktion vises i displayet (1). Tryk p Timer-/ur-knappen(10) for at vise denaktuelle status for minuturet i ca. 3 sekunder. Hvis tilberedningstiden eller grillproceduren er frdig oglgen (5) bnes, vil displayet (1) vise den resterende tidsnedtlling p minuturet.9.1.5. Indstilling af brnesikringBrnesikringsfunktionen giver dig mulighed for at forhindre, at mikroovnen sttes i gang af brn ellerandre, der ikke er bekendt med at bruge den.Aktivering af brnesikringen: Tryk p stop-knappenSymbolet vises i displayet (1).(8) i ca. 3 sekunder, indtil du hrer et bip.Nu er brnesikringen aktiveret. Alle knapper samt drejeknappen virker ikke.16 - Dansk
 • Page 19

  SilverCrest SMW 800 D4Deaktivering af brnesikringen: Tryk igen p stop-knappenbip. Symbolet forsvinder fra displayet (1).(8) i ca. 3 sekunder, indtil du hrer et9.2. Brug af mikroovnenDu kan til enhver tid annullere dine indtastninger ved at trykke p stopknappenstter mikroovnen tilbage i standby-tilstand.(8). Dette9.2.1. MikroovnstilstandADVARSEL! BrandfareBrug aldrig grillristen (13) eller andre metalgenstande i mikroovnstilstanden. Dette kan skabegnister.I lbet af tilberedningsprocessen kan der dannes vanddrber p lgen og kabinettet imikroovnen. Dette er ikke en fejl. Efter tilberedning, trres fugten vk med en tr klud.Tryk p Mikroovnsknappen(12). Displayet (1) viser ":P800" (800 watt) samt symbolet.Vlg den kraft du nsker (P100 til P800) ved hjlp af drejeknappen (9).Bekrft ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9).Vlg den tilberedningstid, du nsker, ved hjlp af drejeknappen (9) mellem 10 sekunder og 95minutter.Bekrft ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9). Mikroovnen pbegynder den valgtetilberedningsproces og-symbolet blinker i displayet (1).Standsning af tilberedningsprocessen: Tryk p stopknappen(8) en gang for atstandse tilberedningsprocessen. Nr tilberedningsprocessen skal genoptages, trykkes p(9). Mikroovnen fortstter med den valgte tilberedningsprocesStart/Hurtig start-knappenog det prindstillede kraftniveau og tilberedningstid.Annullering af tilberedningsprocessen: Tryk p stopknappen(8) to gange for atstoppe tilberedningsprocessen. Det aktuelle klokkeslt bliver vist i displayet (1).Visning af valgt kraftindstilling: Hvis du trykker p Mikroovns-knappen(12) ilbet af tilberedningsprocessen, viser displayet (1) kortvarigt det aktuelt valgte kraftniveau(P100 til P800).Afslutningen af tilberedningsprocessen er angivet med et blinkende "End" i displayet (1) og ovnen bipper5 gange. Hvis mikroovnens lge ikke er ben, gentages de 5 bip hvert 2 minut.End" blinker i displayet (1), indtil lgen bnes.Dansk - 17
 • Page 20

  SilverCrest SMW 800 D49.2.2. Mikroovns-/Hurtig starttilstandNr du har behov for hurtige resultater, kan du bruge Hurtig start-funktionen til at begynde at tilberedeved fuld kraft (800 watt) i mellem 30 sekunder og 95 minutter. Tryk p Start/Hurtig start-knappen (9) en gang. Displayet (1) viser :30 og symboletblinker.Mikroovnen begynder derefter tilberedningsprocessen og timeren tller ned. Tryk p Start/Hurtig start-knappen (9) s ofte du vil for at ge tilberedningstiden til maksimalt 95minutter. Den aktuelt valgte tid bliver vist i displayet (1).Du kan ogs gre flgende: Drej drejeknappen (9) mod hjre indtil symboletog den nskede tid, vises i displayet (1). Tryk p Start/Hurtig start-knappen (9) en gang. Tilberedningsprocessen begynder, timeren tllerned og-symbolet blinker.9.2.3. GrilltilstandBrug grillfunktionen til at grille plser, fjerkr, steaks, burgere, peberfrugter osv. samt til ost p brd, toast,gratiner m.m.For at garantere en ideel afstand mellem madvarerne, der skal grilles, og selve grillen skal dualtid bruge grillristen (13) i grilltilstanden. Placr altid grillristen (13) p glaspladen (2).Tryk p Grillknappen(6). Displayet (1) viser "0:10" og-symbolet.Vlg den tilberedningstid, du nsker, ved hjlp af drejeknappen (9) op til maksimum 95 minutter.Bekrft ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9). Mikroovnen pbegynder den valgtegrillproces og-symbolet blinker i displayet (1).Vend de madvarer, der grilles, nr halvdelen af tiden er get.Nr halvdelen af den indstillede tid er get, indikerer to bip, at maden kan vendes, hvis det erndvendigt.bn lgen. Tiden i displayet (1) stopper.Vend maden. Bemrk, at maden kan allerede nu vre varm, og brug derfor ovnhandsker ellergrydelapper, hvis det er ndvendigt. Luk lgen og tryk p Start/Hurtig start-knappen (9) for at fortstte programmet. Den resterende tidfortstter med at tlle ned i displayet (1).Hvis du ikke mener, at maden skal vendes, skal du ikke gre noget, og bare lade programmet fortstte.Afslutningen af grillprocessen er angivet med et blinkende "End" i displayet (1) og ovnen bipper 5gange. Hvis mikroovnens lge ikke er ben, gentages de 5 bip hvert 2 minut.End" blinker i displayet (1), indtil lgen bnes.18 - Dansk
 • Page 21

  SilverCrest SMW 800 D4Tips til gode grillresultaterInden grillning skal mikroovnen opvarmes i ca. 10 minutter ved hjlp af grillfunktionen.Tabellen nedenfor angiver de anbefalede mngder og bearbejdningstider for de forskellige madvarer.Madvarerne der er anfrt nedenfor, br ikke vre mere end 2 cm tykke for at garantere tilberedning iden angivne tid. Ved stykker af kd er mere end 2 cm tykke, skal tilberedningstiden forlnges i beggeender.Vi anbefaler, at maden vendes en gang for at forhindre, at den bliver for tr.IngredienserPlseAnbefalet mngdeca. 100 g. pr. plseAnbefalet tid15 minutter pr. sideSkinkesteakca. 120 g. pr. steak18 minutter pr. sideKyllingebrystca. 100 g. pr. Stk.20 minutter pr. sideBurgerca. 125 g. pr. burger20 minutter pr. side9.2.4. KombinationstilstandADVARSEL! BrandfareBrug aldrig grillristen (13) eller andre metalgenstande i kombinationstilstanden. Dette kanskabe gnister.Denne tilstand kombinerer mikroovn og grill. Den er perfekt til fdevarer, der bde skal tilberedes oggrilles.I kombinationstilstanden opdeles tilberedningstidsindstillingen procentvist mellem mikroovns- oggrilltilstandene.ModusKombination 1 C - 1Mikroovnstilstand55 %Grilltilstand45 %Kombination 2 C - 230 %70 %Bemrk, at den indstillede tid afhnger af flere faktorer. Mngden og sammenstningen afmaden spiller en vigtig rolle. Vi anbefaler, at du regelmssigt kontrollerer tilberedningen ogjusterer tilberedningstiden, hvis det er ndvendigt.Dansk - 19
 • Page 22

  SilverCrest SMW 800 D4Kombinationstilstand 1Kombinationstilstand 1 er velegnet til eksempelvis fjerkrsretter, gratin, omeletter og lasagne. Fordelingenaf mikroovnstilstand er 55 procent, hvor grilltiden udgr de resterende 45 procent af tilberedningstiden.Tryk p Kombinationsknappen(7). Displayet (1) viser "C - 1" og,samtidigt.Bekrft ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9).Vlg den tilberedningstid, du nsker, ved hjlp af drejeknappen (9) op til maksimum 95 minutter.Bekrft ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9). Mikroovnen pbegynder den valgtekombinationsproces og symbolerneogblinker i displayet (1).Afslutningen af tilberedningsprocessen er angivet med et blinkende "End" i displayet (1) og ovnen bipper5 gange. Hvis mikroovnens lge ikke er ben, gentages de 5 bip hvert 2 minut.End" blinker i displayet (1), indtil lgen bnes.Kombinationstilstand 2Kombinationstilstand 2 er mere velegnet til eksempelvis fisk. Fordelingen af mikroovnstilstand er 30procent, hvor grilltiden udgr de resterende 70 procent af tilberedningstiden.Tryk p KombinationsknappenDrej p drejeknappen (9), indtil displayet (1) viser "C - 2".Bekrft ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9).Vlg den tilberedningstid, du nsker, ved hjlp af drejeknappen (9) op til maksimum 95 minutter.Bekrft ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9). Mikroovnen pbegynder den valgtekombinationsproces og symbolerneogblinker i displayet (1).(7). Displayet (1) viser "C - 1" og,samtidigt.Afslutningen af tilberedningsprocessen er angivet med et blinkende "End" i displayet (1) og ovnen bipper5 gange. Hvis mikroovnens lge ikke er ben, gentages de 5 bip hvert 2 minut.End" blinker i displayet (1), indtil lgen bnes.20 - Dansk
 • Page 23

  SilverCrest SMW 800 D49.3. Automatiske programmerDenne mikroovn har 10 automatiske programmer. Nr disse programmer bruges, behver du ikke atindstille tid og watt. Du skal blot vlge det program, du nsker, og indtaste mngden. Mikroovnen grresten og beregner den perfekte tid med udgangspunkt i, hvad du har indtastet.Viste punkterProgramSymbolKvantitetA-01Pasta100 300gA-02Fisk100 1.000gA-03Ris100 1.000gA-04Kylling800 1.400gA-05Opvarmning100 1.000gA-06Kartofler150 600gA-07Kd/steg300 1.300gA-08Kd/stykker100 700gA-09Vske1 - 3 kopperA-10Grntsager200 600gFARE! Ved automatiske programmer, der bruger bde mikroovns- og grillfunktionen, m duikke bruge afdkninger eller kogegrej, der ikke er varmebestandigt! Brandfare!Bemrk venligst, at et automatisk program beregner programtiden og kraftniveauet for ferskefdevarer. Frosne fdevarer skal opts, inden brug eller vil de ikke blive tilberedt i lbet afden prindstillede tid.Dansk - 21
 • Page 24

  SilverCrest SMW 800 D49.4. Start af et automatisk programUndlad at lgge madvarer direkte p glaspladen (2), lg den altid i en passende beholdereller p en tallerken. Beholdere eller tallerkener skal vre tilstrkkeligt store eller have entilstrkkelig hj kant til at fange vske, der trnger ud af maden.Drej drejeknappen (9) mod venstre for at komme til den automatiske programvalgsmenu. Tallene (A01 til A-10) blinker i displayet (1) for at vise det automatiske program, der aktuelt er valgt. Dettilknyttede programsymbol blinker ogs ved siden af nummeret.Under indstilling af et automatisk program viser displayet (1) ogs symboletanvendte opvarmningstilstand (og/eller).og symbolet for denBrug drejeknappen (9) til at vlge det automatiske program, du nsker. Du kan dreje til venstre ellerhjre for at vlge program. Bekrft dit valg ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9).Brug nu drejeknappen (9) til at vlge den relevante vgt af dine madvarer. Bekrft dit valg ved attrykke p Start/Hurtig start-knappen(9).Bemrk, at der er tilknyttet forskellige vgt-/mngdeangivelser til de forskellige automatiskeprogrammer.Det valgte automatiske program starter. Symbolerne for det valgte automatiske program, symboletsamt symbolet for den valgte opvarmningstilstand blinker alle i displayet (1). Ved det automatiskeprogram A-07 blinker enten symboletellerafhngigt af, hvor langt programmet er fremme.Mens programmet krer, angiver symbolerne den aktuelt anvendte opvarmningstilstand. Nedtllingaf den resterende tid vises ogs.Afslutningen af tilberedningsprocessen er angivet med et blinkende "End" i displayet (1) og ovnen bipper5 gange. Hvis mikroovnens lge ikke er ben, gentages de 5 bip hvert 2 minut.End" blinker i displayet (1), indtil lgen bnes.Ved de automatiske programmer A-04 (kylling), A-07 (kd/stege) og A-08 (kd/stykker)skal maden vendes efter ca. 2/3 af tilberedningstiden for at opn et jvnt resultat.Mikroovnen bipper to gange for at angive, hvornr maden br vendes. Endvidere viserdisplayet (1) "turn". bn lgen. Tiden i displayet (1) stopper. Vend maden. Bemrk, at maden kan allerede nu vre varm, og brug derforovnhandsker eller grydelapper, hvis det er ndvendigt. Luk lgen og tryk p Start/Hurtig start-knappen (9) for at fortstte programmet. Denresterende tid fortstter med at tlle ned i displayet (1).Hvis du ikke mener, at maden skal vendes, skal du ikke gre noget, og bare lade programmetfortstte.Strrelsen, formen og den specifikke type madvarer har en direkte indflydelse ptilberedningsresultaterne. Hvis din mad ikke er frdigtilberedt, nr det automatiske programer frdigt, anbefaler vi, at du fortstter med at tilberede i mikroovnen ved hjlp af hurtigstartprogrammet. Hvis det automatiske program ogs bruger grillfunktionen, kangrillfunktionen ogs bruges til yderligere tilberedning. Bemrk venligst, at retter ogs vil tageyderligere farve.22 - Dansk
 • Page 25

  SilverCrest SMW 800 D49.5. De individuelle, automatiske programmer9.5.1. PastaprogramAnvendt opvarmningstilstandMikroovnProgramtid (afhnger af mngden)25 til 35 minutterVed programmering anvendes pastaens nettovgt uden vand.Du skal tilstte tilstrkkeligt vand, s al pastaen dkkes helt. Vandmngden kan variere altafhngigt af typen af pasta i kogebeholderen. Rent vejledende tilrder vi, at man tilstter 4dele vand til 1 del pasta.Brug en hj beholder for at forhindre, at det koger over.Tilst den nskede mngde pasta.Tilfj den samme mngde vand, som du ville bruge ved normal kogning. Pastaen skal altid vredkket af vand.Start programmet Pasta.Nr programmet er frdigt, skal pastaen hvile i 2-3 minutter, inden vandet drnes.9.5.2. FiskeprogramAnvendt opvarmningstilstandMikroovnProgramtid (afhnger af mngden)3:30 til 16 minutterFordel fisken jvnt p en mikroovnssikker tallerken.Krydr fisken og tilfj lidt smr eller andet fedtstof.Start "Fiske"-programmet.9.5.3. RisprogramAnvendt opvarmningstilstandMikroovnProgramtid (afhnger af mngden)15 til 51 minutterBrug en hj beholder for at forhindre, at det koger over.Hld vand i beholderen. Som tommelfingerregel bruges der dobbelt s mange milliliter vand, endder er gram af ris. Brug 400 milliliter vand til 200 gram ris. I dette tilflde skal du ved programmeringvlge 200 gram, da det kun er vgten af risene, der tller.Lad risene udvide sig i ca. 3 til 5 minutter.Dk beholderen med et passende lg, men udlad at lave en lufttt pakning.Start "Ris"-programmet.Dansk - 23
 • Page 26

  SilverCrest SMW 800 D49.5.4. KyllingeprogramAnvendt opvarmningstilstandMikroovn og grillfunktionProgramtid (afhnger af mngden)43 til 54 minutterPlacr kyllingen p en mikroovnssikker tallerken.Krydr kyllingen.Start programmet "Kylling".For at undg at kyllingen bliver tr, skal den altid vendes. Dette gr ogs, at kyllingen bliver brunetp undersiden af kdet. Efter ca. 2/3 af programtiden standser mikroovnen automatisk programmetog bipper to gange. Endvidere viser displayet (1) "turn".Vi anbefaler, at du hlder den vske fra, som maden har produceret under tilberedningen,inden du vender maden. Dette gr slutresultatet lidt mere sprdt.Vend kyllingen og tryk p Start/Hurtig start-knappen(9) for at fortstte programmet "Kylling".9.5.5. OpvarmningsprogramAnvendt opvarmningstilstandMikroovnProgramtid (afhnger af mngden)1:10 til 10:10 minutterFordel maden, der skal opvarmes, jvnt p en mikroovnssikker tallerken.Start "Opvarmnings"-programmet.9.5.6. KartoffelprogramAnvendt opvarmningstilstandMikroovnProgramtid (afhnger af mngden)03:50 til 11:00 minutterHvis det er muligt, anvendes kartofler i tilsvarende strrelse med skrl.Stik hul i skrllen flere steder.Fordel kartoflerne p en mikroovnssikker tallerken eller i en anden passende beholder. Kartoflerneskal helst ikke rre hinanden.Start "Kartoffel"-programmet.Til en kartoffelgratin anbefaler vi i stedet at bruge kombinationstilstanden (kombineretmikroovn og grill C-1). Til omkring 750 g kartofler anbefaler vi en tilberedningstid p 4045 minutter.24 - Dansk
 • Page 27

  SilverCrest SMW 800 D49.5.7. Kdprogram (steg)Anvendt opvarmningstilstandMikroovn og grillfunktionProgramtid (afhnger af mngden)42:30 til 79:30 minutterKrydr kdet efter behov.Placr kdet p en mikroovnssikker tallerken.Start derefter programmet "Kd/steg".For at undg at kdet bliver trt, skal det altid vendes. Dette gr ogs, at kdet bliver brunet pundersiden af kdet. Efter ca. 2/3 af programtiden standser mikroovnen automatisk programmet ogbipper to gange. Endvidere viser displayet (1) "turn".Vend kdet og tryk p Start/Hurtig start-knappen (9) for at fortstte "Kd/steg"-programmet.9.5.8. Kdprogram (stykker)Anvendt opvarmningstilstandMikroovn og grillfunktionProgramtid (afhnger af mngden)12 til 36 minutterKrydr kdet efter behov.Placr kdet p en mikroovnssikker tallerken.Start "Kd/stykker"-programmet.For at opn et jvnt resultat og for at undg at kdet bliver trt, skal det vendes. Efter ca. 2/3 afprogramtiden standser mikroovnen automatisk programmet og bipper to gange. Endvidere viserdisplayet (1) "turn".Vend kdet og tryk p Start/Hurtig start-knappen (9) for at fortstte "Kd/stykker"programmet.9.5.9. VskeprogramAnvendt opvarmningstilstandMikroovnProgramtid (afhnger af mngden)01:30 til 04:00 minutterPlacr vsken der skal opvarmes (drikkevarer, saucer osv.) i en mikroovnssikker beholder eksempelviset glas eller en kop, og placer denne p glaspladen (2) i mikroovnen.Hvis du stter flere beholdere i mikroovnen samtidigt, skal du srge for, de ikke rrer hinanden.Start "Vske"-programmet.For at undg at vsken pludselig koger, anbefaler vi:at du placerer en glaspind i vsken, mens den opvarmesat du lader vsken st i mikroovnen i 20-30 sekunder efter opvarmning.Dansk - 25
 • Page 28

  SilverCrest SMW 800 D49.5.10. GrntsagsprogramAnvendt opvarmningstilstandMikroovnProgramtid (afhnger af mngden)03:30 til 10:30 minutterFordel grntsagerne p en mikroovnssikker tallerken eller i en anden passende beholder.Start "Grntsags"-programmet.9.6. OptningDenne funktion giver dig en nem metode til optning af frosne fdevarer. Det eneste du skal gre, er atindtaste vgten af den mad, der skal opts. Kraftniveauet og optningstiden bliver derefter automatiskberegnet.Tryk p Optningsknappen (11). Symbolerneogvises i displayet (1) medminimumsvgtangivelsen "100g".Brug drejeknappen (9) til at vlge den korrekte vgt af maden, der skal opts, mellem 100g og1.800g.Bekrft den vgt, du har indtastet, ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9). Optningenbegynder. I displayet (1) vises den resterende optningstid, der er beregnet af mikroovnen ogsymbolerneogblinker.Efter halvdelen af den indstillede tid bipper enheden to gange og displayet (1) viser "turn". Detteangiver, at maden kan vendes, hvis det er ndvendigt.bn lgen. Den resterende optningstid bliver vist i displayet (1).Vend maden.Luk lgen og tryk p Start/Hurtig start-knappen (9) for at fortstte programmet. Den resterende tidfortstter med at tlle ned i displayet (1).Hvis du ikke mener, at maden skal vendes, skal du ikke gre noget, og bare lade programmet fortstte.Efter kort tid forsvinder "turn" og displayet (1) fortstter med at tlle ned i den resterende tid.Displayet begynder at blinke "End" for at angive, at optningsprocessen er frdig, og ovnen bipper 5gange. Hvis mikroovnens lge ikke er ben, gentages de 5 bip hvert 2 minut.End" blinker i displayet (1), indtil lgen bnes.9.7. Forsinket startDenne funktion gr det muligt for dig at programmere mikroovnen sledes, at det det program du vlger,starter p det tidspunkt, du nsker.Nr du bruger denne funktion, bedes du bemrke sikkerhedsinstruktionerne vedrrendebrandfare i kapitel 2.26 - Dansk
 • Page 29

  SilverCrest SMW 800 D4For at forsinke starten er det yderst vigtigt, at uret er indstillet korrekt.Funktionen til forsinket start fungerer ikke i "Optnings"-programmet, "A-05"-programmet(opvarmning) og i funktionen "Mikroovns-/Hurtig starttilstand".Indstil den mikroovnsfunktion, du nsker (mikroovnstilstand, grilltilstand, kombinationstilstand ellerautomatisk program).Mikroovnstilstand: Tryk p mikroovnsknappennskede tilberedningstid med drejeknappen (9).Grilltilstand: Tryk p Grillknappendrejeknappen (9).Kombinationstilstand: Tryk p KombinationsknappenAutomatiske programmer: Brug drejeknappen (9) til at vlge et automatisk program(12), vlg kraftniveau og juster den(6) og juster grillningstiden til det nskede med(7). Vlg den nskedetilstand "C-1" eller "C-2" med drejeknappen (9).(bortset fra A-05) og bekrft dette ved at trykke p Start/Hurtig start-knappen (9). Drejedrejeknappen for at indstille vgten af maden. Tryk p Timer/ur-knappen(10). Timetallet blinker p displayet (1). Indstil starttidspunktets timeangivelse ved at dreje p drejeknappen (9) og bekrft ved at trykke pStart/Hurtig start-knappen (9). Minuttallet blinker derefter p displayet (1). Indstil starttidspunktets minutangivelse ved at dreje p drejeknappen (9) og bekrft ved at trykke pStart/Hurtig start-knappen (9).Det programmerede starttidspunkt bliver vist i displayet (1). Samtidigt blinker de relevante symboler, dermatcher de valgte mikroovnsfunktioner (mikroovnstilstand, grilltilstand, kombinationstilstand ellerautomatiske programmer).Ved den indstillede starttid bipper ovnen to gange og det valgte program starter automatisk.Det er til enhver tid muligt at annullere programstarttidspunktet og hele den programmerede proces. Detgres ved at trykke p stopknappen (8). Den aktuelle tid bliver nu vist i displayet (1).10. Servicearbejde/reparation/rengring10.1. Servicearbejde/reparationADVARSEL! Der skal foretages servicearbejde eller reparation, hvis mikroovnen p nogen mdeer beskadiget, eksempelvis hvis der er trngt vske eller andet ind i kabinettet, hvis mikroovnenudsttes for regn eller fugt, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den tabes. Hvis du bemrkerrg, usdvanlige lyde eller underlig lugt, skal mikroovnen jeblikkeligt slukkes og stikket skal tagesud af kontakten i vggen. Hold lgen lukket for at kvle eventuelle flammer. Hvis sdanneforekommer, m mikroovnen ikke lngere bruges, fr den er blevet inspiceret af autoriseredepersoner. Alt servicearbejde og reparationer skal udfres af kvalificeret servicepersonale.Mikroovnens kabinet m aldrig bnes.Dansk - 27
 • Page 30

  SilverCrest SMW 800 D410,2. RengringFARE! Tag strmstikket ud af stikkontakten, fr du pbegynder rengringen, da der er risiko forelektrisk std!FARE! Vent, indtil mikroovnen er klet helt ned. Risiko for forbrndinger!FARE! Nedsnk aldrig selve mikroovnen i vand, da der er risiko for elektrisk std!ADVARSEL! Undlad at brug ovnrens til at rengre tilberedningsomrdet, da dette kan dannerester p opvarmningsrrene, der ikke kan fjernes.Ved rengring fjernes glaspladen (2) og den roterende ring (4). Disse dele kan derefter rengres i varmtvand med opvaskemiddel. Skyl alle delene med rent vand og tr dem grundigt. Brug aldrig slibendematerialer til rengringen.Glaspladen (2) kan ogs rengres i opvaskemaskine.Indersiden og ydersiden af mikroovnen rengres med en let fugtig klud og en smule opvaskemiddel. Brugaldrig rengringsmidler eller oplsningsmidler, der kan skade plastikken. Tr derefter alle delene grundigt.Rengr regelmssigt lgen, vinduet, drens lukkeanordninger og tilsvarende dele med en fugtig klud.Undlad at bruge rengringsmidler.11. Opbevaring nr apparatet ikke er i brug/transporteresHvis du ikke nsker at bruge mikroovnen, skal den opbevares p et rent, trt, stvfrit sted vk fra direktesollys. Nr du skal transportere mikroovnen, anbefaler vi, at du bruger den oprindelige emballage for atforhindre beskadigelse. Du kan i stedet bruge en stor, robust papkasse, og anbringe tilstrkkelig egnetpolstring (f.eks. uldtpper) omkring mikroovnen. Du skal isr srge for at beskytte dren og drenslsemekanismer.12. FejlfindingIntet p displayet (1).Kontrollr, at strmstikket er sat rigtigt i stikkontakten.Vgstikket er defekt. Test ovnen i en anden stikkontakt, som du er sikker p, virker.Displayet (1) er defekt. Kontakt producenten.Der sker intet, nr du trykker p knapperne.Kontrollr om brnesikringen er aktiveret. Deaktiver den om ndvendigt.Den nskede proces begynder ikke.Mikroovnens lge er ikke lukket korrekt. Luk lgen.Glaspladen (2) laver stj, nr den drejer. Kontrollr, at glaspladen (2) er placeret korrekt midt p den roterende ring (4). Placer den rigtigt. Kontrollr om den roterende ring (4) eller bunden af mikroovnen er beskidt. Rengr begge dele.28 - Dansk
 • Page 31

  SilverCrest SMW 800 D413. Miljregler og oplysninger om bortskaffelseApparater mrket med dette symbol, er underlagt det europiske direktiv 2012/19/EU.Alle elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes srskilt fra husholdningsaffaldp officielle genbrugspladser. Skn miljet, og undg fare for dit eget helbred ved atbortskaffe dette apparat p korrekt vis. Kontakt de lokale myndigheder,genbrugsstationer eller den forretning, hvor du kbte apparatet, for nrmere oplysningerom korrekt bortskaffelse.Bortskaf al emballage p miljrigtig vis. Papemballage kan afleveres i papircontainereneller p offentlige afleveringssteder til genvinding. Film og plastik, der findes iemballagen, skal afleveres p den lokale genbrugsstation til bortskaffelse.14. Anvendelse af fdevaremrkningDette symbol tildeles produkter, hvis fysiske og kemiske sammenstning er blevet testetog anses for vrende ikke-sundhedsskadelige, nr de anvendes i forbindelse medfdevarer i overensstemmelse med kravene i 1935/2004/EG.15. Bemrkninger om overensstemmelseDette apparat er afprvet og godkendt for overholdelse af de grundlggende og vrigerelevante krav i EMC-direktiv 2014/30/EU, Lavspndingsdirektiv 2014/35/EU, R&TTEdirektiv 1999/5/EC samt RoHS 2011/65/EU.Den komplette EU-overensstemmelseserklring kan hentes p flgende link:www.targa.de/downloads/conformity/292171_292172.pdfDansk - 29
 • Page 32

  SilverCrest SMW 800 D416. Garanti og servicerdgivningTARGA GmbH - GarantiKre kunde,Der er 3 rs garanti p dette apparat fra kbsdatoen. I tilflde af mangler ved dette produkt, har duiflge loven rettigheder over for slgeren. Disse rettigheder begrnses ikke af garantien nedenfor.GarantibetingelserGarantien trder i kraft fra og med kbsdatoen. Opbevar kassebonen omhyggeligt. Denne bon skalbruges som bevis for kbet. Hvis der opstr en materiale- eller fabrikationsfejl p dette produkt inden for 3r fra kbsdatoen, vil produktet, efter vores skn, blive enten repareret eller udskiftet gratis.Garantiperiode og juridiske mangelskravGarantiperioden forlnges ikke med garantiydelsen. Dette glder ogs for udskiftede og reparerededele. Vi skal omgende informeres om skader og mangler ved kbet, der konstateres umiddelbar efterudpakningen. Reparationer, der udfres efter garantiperiodens udlb, er betalingspligtige.Garantiens omfangApparatet er produceret efter strenge kvalitetskrav og testet nje fr leveringen. Garantiydelsen omfattermateriale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der udsttes for normalt slid ogsom derfor kan betragtes som sliddele, eller for skader p skrbelige dele, f.eks. kontakter, batterier ellerdele, der er fremstillet af glas. Denne garanti bortfalder, hvis produktet bliver skadet p grund af ukorrektanvendelse eller vedligeholdelse. Alle anvisninger i betjeningsvejledningen skal flges for at sikre, atproduktet anvendes korrekt. Anvendelsesforml og handlinger, der frardes eller advares om ibetjeningsvejledningen, skal altid undgs. Produktet er udelukkende beregnet til privat brug, og ikke tilerhvervsmssig brug. Ved misbrug eller ukorrekt behandling, anvendelse af magt eller reparationer, derikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. Der pbegyndes ikke en nygarantiperiode ved reparation eller udskiftning af produktet.Afvikling i tilflde af garantisagerFor at sikre en hurtig behandling af din sag, bedes du flge anvisningerne nedenfor:--Ls venligst den vedlagte dokumentation omhyggeligt, fr du tager dit produkt i brug. Hvis derskulle opst et problem, der ikke kan afhjlpes p denne mde, bedes du kontakte voreshotline.Srg venligst for, at du altid har din kassebon og artikelnummeret, eller i givet faldserienummeret, parat som kbsbevis, nr du kontakter os.I tilflde af, at problemet ikke kan afhjlpes via telefonen, foranlediger vi yderligere servicevia vores hotline, afhngigt af rsagen til fejlen.30 - Dansk
 • Page 33

  SilverCrest SMW 800 D4ServiceTelefon:078 79 29 87E-mail:service.DK@targa-online.comIAN: 292171 / 292172ProducentBemrk venligst, at adressen nedenfor ikke er en serviceadresse. Kontakt frst det servicecenter, der erangivet ovenfor.TARGA GmbHCoesterweg 45DE-59494 SoestTYSKLANDDansk - 31
 • Page 34

  SilverCrest SMW 800 D4Table des matires1. Introduction .......................................................................................................... 332. Instructions de scurit ......................................................................................... 343. Utilisation prvue ................................................................................................. 414. Droits dauteur ..................................................................................................... 415. Contenu de l'emballage ........................................................................................ 426. Spcifications techniques ...................................................................................... 427. Avant de commencer ............................................................................................ 437.1. Fonctionnement du micro-ondes .......................................................................................................... 437.2. Batterie de cuisine adquate ............................................................................................................... 438. Commandes.......................................................................................................... 448.1. Molette rotative (9)............................................................................................................................... 449. Mise en route ........................................................................................................ 459.1 Premire installation ............................................................................................................................... 459.1.1. Choix d'une position d'installation................................................................................................ 459.1.2. Branchement et prparation du micro-ondes .............................................................................. 459.1.3. Rglage de l'heure ........................................................................................................................ 479.1.4. Rglage de la minuterie de cuisine .............................................................................................. 479.1.5. Rglage du verrouillage de scurit enfants ............................................................................... 489.2. Utilisation du micro-ondes .................................................................................................................... 489.2.1. Mode micro-ondes ........................................................................................................................ 489.2.2. Mode Micro-ondes/Dmarrage rapide ...................................................................................... 499.2.3. Mode Grill ..................................................................................................................................... 499.2.4. Mode Cuisson combine .............................................................................................................. 519.3. Programmes automatiques ................................................................................................................... 529.4. Lancement d'un programme automatique........................................................................................... 539.5. Les diffrents programmes automatiques ............................................................................................ 549.5.1. Programme ptes .......................................................................................................................... 549.5.2. Programme poisson ....................................................................................................................... 549.5.3. Programme riz ............................................................................................................................... 559.5.4. Programme poulet ......................................................................................................................... 559.5.5. Programme rchauffage ............................................................................................................... 5532 - Franais
 • Page 35

  SilverCrest SMW 800 D49.5.6. Programme pommes de terre ....................................................................................................... 569.5.7. Programme viande/rtis ............................................................................................................... 569.5.8. Programme brochettes de viande................................................................................................. 569.5.9. Programme liquides ....................................................................................................................... 579.5.10. Programme lgumes ................................................................................................................... 579.6. Dconglation ....................................................................................................................................... 579.7. Dpart diffr ........................................................................................................................................ 5810. Maintenance / rparations / nettoyage ............................................................. 5910.1 Maintenance / rparation .................................................................................................................. 5910.2. Nettoyage ........................................................................................................................................... 5911. Stockage en cas de non-utilisation / transport .................................................... 6012. Rsolution des problmes................................................................................... 6013. Rglementation environnementale et informations sur la mise au rebut ............ 6014. Contact alimentaire ............................................................................................ 6115. Avis de conformit .............................................................................................. 6116. Garantie et conseils relatifs aux rparations ...................................................... 611. IntroductionFlicitations !En achetant le four micro-ondes SilverCrest SMW 800 D4, dnomm ci-aprs le micro-ondes , vousavez choisi un produit de qualit que vous garderez longtemps.Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes propos de la scurit ainsi que des astuceset des informations concernant l'utilisation quotidienne du micro-ondes et sa mise au rebut. Avant d'utiliserle micro-ondes, tudiez attentivement les instructions d'utilisation et ne l'utilisez que dans les lieux et pourles usages indiqus. Si vous vendez ou cdez le micro-ondes une tierce personne, veillez lui remettregalement le manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation fait partie intgrante de l'appareil.Franais - 33
 • Page 36

  SilverCrest SMW 800 D42. Instructions de scuritCONSIGNES DE SCURIT IMPORTANTES. VEUILLEZ LIREATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS ET LES CONSERVERAFIN DE POUVOIR LES CONSULTER ULTRIEUREMENT.DANGER ! Ce symbole et le mot Danger signalent laprsence d'une situation potentiellement dangereuse. Vousvous exposez des blessures graves, voire mortelles, sivous n'en tenez pas compte.AVERTISSEMENT ! Ce symbole et le mot Avertissement signalent des informations importantes respecter pour garantir une utilisation sans risque de ceproduit et la scurit de lutilisateur.DANGER ! Ce symbole signale le risque de blessures oude brlures d la prsence de surfaces chaudes sur lemicro-ondes.DANGER ! Ce symbole signale un risque dincendiereprsentant un danger pour la sant des individus, unrisque de mort et/ou un risque de dommages matriels.Ce symbole signale la prsence d'informationssupplmentaires sur le sujet.DANGER ! Ce symbole signale un risque dlectrocutionreprsentant un danger pour la sant des individus, unrisque de mort et/ou un risque de dommages matriels.Conditions de fonctionnementCe micro-ondes n'est adapt qu' un usage l'intrieur etdans des endroits sec. Il n'a pas t conu pour tre utilisdans les pices o rgnent de hautes tempratures ou uneforte humidit (salles de bain, par exemple) et il doit tregard l'abri de la poussire.34 - Franais
 • Page 37

  SilverCrest SMW 800 D4DANGER ! nergie des micro-ondes N'essayez pas de faire fonctionner l'appareil avec la porteouverte. Vous vous exposeriez une dose dangereuse deradiations par micro-ondes. N'essayez jamais de casser ou demanipuler les dispositifs de verrouillage de scurit. Ne coincez rien entre l'avant de l'appareil et la porte et veillez empcher toute contamination des surfaces d'tanchit. AVERTISSEMENT ! Si la porte ou les joints de la porte sontendommags, cessez d'utiliser le micro-ondes. Faites-leimmdiatement rparer par un expert qualifi. AVERTISSEMENT ! Ne tentez jamais de rparer vous-mmel'appareil. Le retrait de la carcasse peut librer de l'nergie micro-ondes. Veillez faire appel un professionnel qualifipour la ralisation des rparations ainsi que pour remplacerl'ampoule se trouvant l'intrieur de la carcasse. Les personnes portant un pacemaker doivent consulter leurmdecin afin qu'il les informe sur les risques potentiels avantd'utiliser le micro-ondes pour la premire fois.DANGER ! lectrocution Ne branchez l'appareil que sur une prise de courantcorrectement installe et mise la terre dont la tension de rseaucorrespond aux informations prsentes sur la plaque signaltiquede l'appareil. Utilisez toujours une prise de courant facile d'accs afin que lafiche d'alimentation puisse tre rapidement dbranche en casd'urgence.Franais - 35
 • Page 38

  SilverCrest SMW 800 D4 Placez le cble d'alimentation de sorte que l'on ne risque pas detrbucher dessus. Si le cble d'alimentation de cet appareil se trouve endommag,il doit tre remplac par le fabricant, son service client ou untechnicien qualifi, afin d'viter tout danger ventuel. Veillez ce que le cble d'alimentation ne puisse pas treendommag par des artes tranchantes ou des points chauds. Veillez ce que le cble d'alimentation ne puisse pas prendrel'humidit ou tre mouill pendant l'utilisation. Veillez ce qu'ilne puisse pas tre cras ou aplati. Pour dbrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant,tirez toujours sur la fiche et jamais sur le cble lui-mme. Si vous remarquez des dgts visibles sur le micro-ondes ou lecble d'alimentation, teignez l'appareil immdiatement,dbranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant etcontactez notre assistance tlphonique (consultez la section Garantie et conseils relatifs aux rparations ). Si vous n'utilisez pas l'appareil, en cas de panne ou si voussouhaitez le nettoyer, dbranchez la fiche d'alimentation de laprise de courant pour vous assurez qu'il n'est plus du toutaliment. Ne versez pas de liquide dans les orifices de ventilation et dansles dispositifs de verrouillage de la porte. Si un liquide entre encontact avec ces derniers, dbranchez immdiatement la fiched'alimentation et cessez d'utiliser l'appareil. Contactez le serviceclient (voir chapitre Garantie et conseils relatifs auxrparations ).Ne plongez jamais l'appareil ou son cble d'alimentationdans de leau ou dans d'autres liquides.36 - Franais
 • Page 39

  SilverCrest SMW 800 D4DANGER ! Risque dincendie Le micro-ondes n'est pas conu pour tre utilis avec uneminuterie externe ou avec un systme de commande distancespar. Ne laissez pas le micro-ondes sans surveillance lorsqu'ilest allum. Risque dincendie ! N'utilisez pas le micro-ondes proximit d'appareils qui mettenteux-mmes de la chaleur, tels qu'un four ou une plaque decuisson. Le micro-ondes ne doit pas tre encastr pour pouvoir tre utilis. Le micro-ondes ne doit pas tre install dans une armoire. La hauteur minimale d'installation est de 85 cm. Lors du choix de la position d'installation, veillez toujoursrespecter une distance minimale par rapport aux murs adjacents.Consultez le chapitre Choix d'une position d'installation . Ne laissez jamais le micro-ondes sans surveillance si vous faiteschauffer des aliments dans un emballage en plastique ou enpapier. Risque dincendie ! Ne placez pas de matriaux combustibles proximit desorifices de ventilation du micro-ondes. Ne couvrez pas les orificesde ventilation. Risque dincendie ! Retirez tout emballage mtallique des aliments chauffer. Risquedincendie ! Si vous faites du popcorn, utilisez uniquement des sacs popcorn conus pour tre utiliss au micro-ondes. Risquedincendie ! Le four micro-ondes est conu pour faire chauffer des alimentset des boissons. Son utilisation pour scher des aliments ou desvtements et pour rchauffer des coussins, chaussons, ponges,Franais - 37
 • Page 40

  SilverCrest SMW 800 D4chiffons humides et similaires peut mener des blessures, uneinflammation ou un incendie.Le micro-ondes n'est pas conu pour stocker des aliments oud'autres objets.Ne dpassez jamais les temps de cuisson indiqus par lefabricant. Risque dincendie !liminez les rsidus d'huile ou de graisse de l'espace de cuissonavant de faire chauffer d'autres aliments dans le micro-ondes. Lesrsidus pourraient prendre feu. Risque dincendie !Ne faites pas chauffer de graisse ou d'huile. Elles pourraientprendre feu et constituent un risque dincendie !Si de la fume apparat, teignez l'appareil ou dbranchez lafiche d'alimentation et laissez la porte ferme afin d'touffer lesflammes ventuelles.Ne placez pas de rcipients en plastique dans le micro-ondesjuste aprs avoir utilis le mode grill ou le mode de cuissoncombine. Ils pourraient fondre cause de la chaleur rsiduelleleve.Surface chaude ! La porte et les surfaces extrieures de l'appareil peuvent devenirchaudes lors de l'utilisation.AVERTISSEMENT ! Risque de blessure Le micro-ondes peut tre utilis dans un environnementdomestique ou similaire, par exemple,dans les cuisines du personnel dans les magasins, bureauxou autres lieux de travail,dans les petites exploitations agricoles,38 - Franais
 • Page 41

  SilverCrest SMW 800 D4par les clients dans les htels, motels et autres structuresd'hbergement,dans les lieux d'hbergement de type chambre d'htes.Ce micro-ondes peut tre utilis par les enfants de 8 ans et plus etpar les personnes dont les capacits physiques, sensorielles oumentales sont rduites, ou qui ne possdent pas lesconnaissances ou lexprience ncessaires, condition quilssoient superviss, quils aient reu les instructions ncessairespour une bonne utilisation de lappareil, et quils aient compris lesrisques existants.Conservez les matriaux demballage et les sacs hors de portedes enfants. Ils risqueraient de s'touffer.Le nettoyage et l'entretien incombant l'utilisateur ne doivent pastre effectus par les enfants, moins qu'ils aient plus de 8 ans etqu'ils soient superviss pendant ces oprations.Ne laissez pas les enfants de moins de 8 ans approcher delappareil et de son cble dalimentation.Ne laissez pas les enfants jouer avec lappareil.Maintenez les enfants distance de la porte du micro-ondeslorsqu'il est en marche. Ils pourraient se brler.Le contenu des biberons et des petits pots pour bb doit treremu ou secou et la temprature doit tre vrifie avant laconsommation afin d'viter les brlures.Ne faites pas chauffer de liquides ou d'aliments dans desrcipients ferms. Risque d'explosion !Lorsque l'on fait chauffer des boissons au micro-ondes, l'arrive bullition peut se produire avec un certain retard. Faites doncattention lorsque vous manipulez le rcipient.Franais - 39
 • Page 42

  SilverCrest SMW 800 D4 Ne touchez pas la porte du micro-ondes, les orifices deventilation, les accessoires ou la vaisselle pendant ou juste aprsl'utilisation. Risque de brlure ! Ouvrez les emballages tels que les pots ou les sacs popcornsans jamais orienter l'ouverture dans votre direction. La vapeurqui s'en chappe peut causer des brlures. Lorsque vous ouvrez la porte, ne vous tenez jamais juste en facedu micro-ondes. La vapeur qui s'en chappe peut causer desbrlures. N'utilisez pas le micro-ondes pour faire frire des aliments. Risquede brlure ! Les ustensiles de cuisson utiliss peuvent devenir trs chaudslorsque les aliments sont chauffs. Utilisez des maniques ou desgants de protection. Risque de brlure ! Lorsque l'on fait chauffer des boissons, l'arrive bullition peutse produire avec un certain retard. Risque de blessure ! Lorsque vous faites chauffer des liquides, utilisez toujours desrcipients ouverts pour viter l'accumulation de pression etpermettre aux bulles d'air de s'chapper. Risque d'explosion ! Ne faites pas cuire d'ufs dans leur coquille ou d'ufs dursentiers dans le micro-ondes car ils pourraient exploser dans lemicro-ondes, mme aprs la cuisson. Piquez les aliments dont la peau est paisse tels que les pommesde terre, les saucisses et les chtaignes avant la cuisson.AVERTISSEMENT ! Endommagement del'quipement En mode Micro-ondes et Cuisson combine , ne faitesjamais fonctionner l'appareil vide.40 - Franais
 • Page 43

  SilverCrest SMW 800 D4 Utilisez uniquement de la batterie de cuisine compatible avec lemicro-ondes. Ne placez jamais de batterie de cuisine ou de plats de cuissonen mtal dans le micro-ondes. Ils rflchissent les micro-ondes etpeuvent entraner la formation d'tincelles. N'insrez pas d'objets dans les orifices de ventilation et dans ledispositif de verrouillage de la porte. Ne vous appuyez pas sur la porte du micro-ondes. Le four doit tre nettoy rgulirement et les rsidus d'alimentsdoivent tre limins. Un mauvais nettoyage du micro-ondes peut endommager lessurfaces, au dtriment de la dure de vie du produit et avec pourconsquence d'ventuelles situations dangereuses.3. Utilisation prvueCe micro-ondes sert dcongeler, chauffer et prparer des aliments. Il n'est pas conu pour tre utilis des fins professionnelles ou commerciales. Le micro-ondes est uniquement destin un usage priv. Touteutilisation autre que celle mentionne ci-dessus ne correspond pas lutilisation prvue. En outre, le microondes ne doit pas tre utilis l'extrieur et sous des climats tropicaux. Ce micro-ondes est conforme toutes les normes de conformit CE et aux autres normes applicables. Toute modification apporte aumicro-ondes et non expressment approuve par le fabricant peut avoir pour consquence que cesnormes ne sont plus respectes. Le fabricant ne pourra pas tre tenu pour responsable des dommages oudysfonctionnements pouvant rsulter de ces modifications.Veuillez respecter les rglementations et lgislations en vigueur dans le pays dutilisation.4. Droits dauteurLensemble du prsent manuel dutilisation est protg par copyright et est fourni au lecteur uniquement titre dinformation. La copie des donnes et des informations, sans lautorisation crite et explicitepralable de lauteur, est strictement interdite. Cela sapplique galement toute utilisation commercialedu contenu et des informations. Tous les textes et les illustrations sont jour la date dimpression. Ilspeuvent faire lobjet de modifications sans pravis.Franais - 41
 • Page 44

  SilverCrest SMW 800 D45. Contenu de l'emballageFour micro-ondesAnneau de guidageEntraneur de plateauPlateau en verreSupports de grillCe manuel d'utilisationGuide rapideCe manuel d'utilisation possde une couverture dpliante. Lintrieur de la couverture comporte uneillustration du micro-ondes avec des numros. Voici la liste des lments auxquels correspondent lesnumros :12345678910cranPlateau en verreEntraneur de plateauAnneau de guidagePoigne de la porteBouton GrillBouton Cuisson combineBouton ArrtMolette rotative / Bouton Marche/Dmarrage rapide11Bouton DconglationBouton Micro-ondesSupports de grill1213Bouton Minuterie/Horloge6. Spcifications techniquesModleSMW 800 D4Alimentation230 V c.a., 50 HzConsommation lectrique maxi totale1250 WConsommation lectrique maxi en mode microondes1250 WConsommation lectrique maximum en mode grill1000 WPuissance de sortie du micro-ondes800 W, frquence 2450 MHzVolume de l'espace de cuissonenviron 20 litresDimensions (L x P x H)environ 46 x 39 x 28,5 cmPoidsenviron 13,3 kgLes informations techniques et le design peuvent faire lobjet de modifications sans pravis.42 - Franais
 • Page 45

  SilverCrest SMW 800 D47. Avant de commencerSortez le micro-ondes de l'emballage. Retirez tous les matriaux demballage et vrifiez que toutes lespices sont compltes et intactes. Si un ou plusieurs composants manquent ou sont endommags, veuillezcontacter le fabricant.7.1. Fonctionnement du micro-ondesLe micro-ondes gnre des ondes lectromagntiques qui crent de fortes vibrations dans les molculesd'eau se trouvant dans les aliments. Ces vibrations crent de la chaleur. La chaleur est gnredirectement dans les aliments et le processus est trs dlicat. La batterie de cuisine n'est chauffe que demanire indirecte par les aliments. Les aliments ayant un taux d'humidit important chauffent plus vite queles aliments plus secs.Astuces pour obtenir de bons rsultats : Utilisez des ustensiles appropris et ne placez pas les aliments directement sur le plateau en verre (2). La batterie de cuisine utilise ne doit pas dpasser les bords du plateau en verre (2). Si possible, agencez les aliments de telle sorte que les parties les plus paisses se trouvent sur lesbords. Afin d'viter que les aliments ne se desschent, commencez en slectionnant le temps de cuisson leplus court. Vous pourrez prolonger la cuisson si ncessaire. Si vous choisissez un temps de cuissontrop long, les aliments risquent d'tre trop cuits, de commencer fumer ou mme de prendre feu. Des couvercles spciaux destins couvrir les aliments dans le micro-ondes sont disponibles dans lesmagasins. Ils empchent que les claboussures ne viennent contaminer l'espace de cuisson. Pour obtenir des rsultats de cuisson homognes, il convient de retourner au moins une fois lesaliments de grandes dimensions (par exemple, les rtis). Il en va de mme pour les aliments qui nepeuvent tre consomms que s'ils sont bien cuits, tels que la volaille ou la viande hache.7.2. Batterie de cuisine adquateMode micro-ondes Batterie de cuisine en verre ou porcelaine qui rsiste la chaleur Batterie de cuisine en plastique rsistant la chaleur. Utilisez des sacs de cuisson avec des trous pourviter l'accumulation de pression. De la batterie de cuisine en plastique spcialement conue pour la cuisson au micro-ondes estdisponible en magasin. La batterie de cuisine ne doit pas contenir de mtal.Mode grill Toute la batterie de cuisine et tous les rcipients rsistants la chaleur qui passent au four traditionnel.La batterie de cuisine en plastique ne doit pas tre utilise en mode Grill. Les aliments griller peuvent tre placs directement sur les supports de grill (13) qui sont eux-mmesplacs sur le plateau en verre (2).Franais - 43
 • Page 46

  SilverCrest SMW 800 D4Cuisson combine micro-ondes et grill Dans le mode de cuisson combine, le micro-ondes et le grill sont activs en alternance. La batterie decuisine doit tre adapte une utilisation au micro-ondes et doit aussi rsister la chaleur. La batteriede cuisine en plastique n'est pas adapte. La batterie de cuisine ne doit pas contenir de mtal.8. Commandes6Bouton Grill7Bouton Cuisson combine8Bouton Arrt9Moletterotative/Marche/Dmarrage rapide10Bouton Minuterie/Horloge11Bouton Dconglation12Bouton Micro-ondesBouton8.1. Molette rotative (9)La molette rotative (9) peut tre tourne vers la gauche et vers la droite. Il est possible de lui faire faire untour complet. D'une manire gnrale, les valeurs diminuent lorsque l'on tourne la molette vers la gaucheet elles augmentent lorsqu'on la tourne vers la droite.Exemples :Lorsque l'on rgle l'horloge, les heures/minutes diminuent lorsque l'on tourne la molette vers lagauche et elles augmentent lorsqu'on la tourne vers la droite.Depuis le mode veille, vous pouvez tourner la molette vers la gauche pour accder auxprogrammes automatiques et vers la droite pour accder au mode de dmarrage rapide du microondes.La molette rotative sert aussi de bouton-poussoir et permet de confirmer les valeurs configures et delancer les programmes.44 - Franais
 • Page 47

  SilverCrest SMW 800 D49. Mise en route9.1 Premire installationAVERTISSEMENT ! Endommagement de l'quipementNe faites jamais fonctionner le micro-ondes vide. Il pourrait surchauffer !9.1.1. Choix d'une position d'installationAVERTISSEMENT ! Risque dincendieCe micro-ondes n'est pas adapt pour tre install dans une armoire. La ventilation ncessairede l'appareil ne peut pas tre garantie dans une armoire ferme. Risque dincendie !Consultez le schma ci-dessous lorsque vous choisissez une position d'installation :Veillez galement toujours prendre les prcautions suivantes...l'espace entre le panneau arrire du micro-ondes et le mur est dfini par l'entretoise du panneauarrire. Cette entretoise doit toucher le mur.Le micro-ondes doit tre install sur une surface ferme et plane.La prise de courant utilise doit tre facile d'accs afin que la fiche d'alimentation puisse trerapidement dbranche en cas d'urgence.Les pieds du micro-ondes ne doivent pas tre retirs.Le micro-ondes ne doit pas tre plac au-dessus d'un four ou d'un radiateur.L'utilisation du micro-ondes peut causer des interfrences avec la rception de la radio ou de latlvision. C'est pourquoi le micro-ondes doit tre plac le plus loin possible des radios ettlvisions.9.1.2. Branchement et prparation du micro-ondesUne fois que vous avez trouv une position adquate, vous pouvez prparer le micro-ondes l'utilisation.Retirez l'emballage.Retirez tous les autocollants se trouvant sur l'appareil.Franais - 45
 • Page 48

  SilverCrest SMW 800 D4Ne retirez pas le cache de couleur gris clair se trouvant dans l'espace de cuisson (sur la droite) ! Ilprotge les tubes qui gnrent le champ lectromagntique.Placez l'anneau de guidage (4) dans le creux situ l'intrieur de l'espace de cuisson.Insrez l'axe de l'entraneur de plateau (3) dans le trou situ au centre de l'espace de cuisson.Tournez l'entraneur de plateau (3) jusqu' ce qu'il s'enclenche sur l'axe d'entranement sous le trou.Placez le plateau en verre (2) en position centre sur l'anneau de guidage (4). Les 3 encoches situessous le plateau en verre (2) doivent tre places sur les branches de l'entraneur de plateau (3).Fermez la porte.Branchez la fiche dalimentation sur une prise de courant adapte qui respecte les critres du chapitre Spcifications techniques . Un bip retentit et l'cran (1) s'allume pendant environ 5 secondes.Le micro-ondes doit tre branch sur une prise de courant correctement mise la terre. Dansl'idal, le micro-ondes doit tre branch sur un circuit d'alimentation spar.Si vous n'tes pas sr que votre prise respecte les spcifications, veuillez consulter unlectricien.Maintenant, faites chauffer le micro-ondes une fois sans aliments afin d'liminer de l'espace de cuissontous les rsidus lis la fabrication.Placez un rcipient rempli d'eau sur le plateau en verre (2). Le rcipient doit tre compatible avec lemode micro-ondes et le mode grill. Fermez la porte.Slectionnez le mode grill en appuyant sur le bouton Grill (6). Le symboleapparat surl'cran (1) et le temps 0:10 est affich.Utilisez la molette rotative (9) pour slectionner un temps de cuisson de 5 minutes et appuyez sur lebouton Marche/Dmarrage rapide (9). Le symboleclignote sur l'cran (1) et le dcompte dutemps commence.Une fois le temps de cuisson coul, 5 bips retentissent, le mot END clignote sur l'cran (1) etl'appareil s'teint automatiquement.Ouvrez la porte et laissez l'appareil refroidir compltement.46 - Franais
 • Page 49

  SilverCrest SMW 800 D4Lorsque vous utilisez l'appareil pour la premire fois, les rsidus lis la fabrication peuventcauser une lgre odeur et la formation d'un peu de fume. Ce phnomne est normal etpassera rapidement. Assurez-vous que la ventilation est adquate ! Ouvrez une fentre sincessaire.Nettoyez le micro-ondes, le plateau en verre (2) et l'anneau de guidage (4) tel que dcrit au chapitre Nettoyage puis schez bien tous les lments.9.1.3. Rglage de l'heureMaintenez le bouton Minuterie/Horloge(10) enfonc pendant environ 3 secondes. Hr 12 apparat sur l'cran (1). Vous pouvez choisir entre le format d'affichage de l'heure 12 heures Hr12 et le format 24 heures Hr 24 en tournant la molette rotative (9). Confirmez en appuyant surle bouton Marche/Dmarrage rapide (9). Les chiffres des heures clignotent.Rglez l'heure en tournant la molette rotative (9) et confirmez en appuyant sur le boutonMarche/Dmarrage rapide (9). Les chiffres des minutes clignotent.Rglez les minutes en tournant la molette rotative (9) et confirmez en appuyant sur le boutonMarche/Dmarrage rapide (9).Le rglage de l'heure est maintenant termin. L'heure actuelle est affiche, mme lorsque l'clairage del'cran est dsactiv.9.1.4. Rglage de la minuterie de cuisineLe micro-ondes prsente une minuterie de cuisine que vous pouvez utiliser indpendamment du microondes. Le temps peut tre rgl entre 10 secondes et 95 minutes.Appuyez sur le bouton Minuterie/Horloge(10).Tournez la molette rotative (9) pour rgler la dure de votre choix.Appuyez sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9) pour lancer la minuterie.Le dcompte du temps commence alors. Une fois le temps coul, l'appareil met un bip et l'heureactuelle est affiche sur l'cran (1).Vous pouvez annuler le dcompte du temps de la minuterie de cuisine n'importe quel moment enappuyant sur le bouton Arrt(8). La minuterie de cuisine est dsactive et l'heure actuelle est affichesur l'cran (1).Lorsque la minuterie de cuisine est rgle et utilise, vous pouvez utiliser les fonctions du micro-ondesnormalement. La fonction du micro-ondes en cours d'utilisation est affiche sur l'cran (1). Appuyez sur lebouton Minuterie/Horloge(10) pour afficher l'tat actuel de la minuterie de cuisine pendantenviron 3 secondes. Si la procdure de cuisson au micro-ondes ou au grill est termine et que la porte (5)est ouverte, l'cran (1) affiche le temps restant de la minuterie de cuisine.Franais - 47
 • Page 50

  SilverCrest SMW 800 D49.1.5. Rglage du verrouillage de scurit enfantsLa fonction de verrouillage de scurit enfants vous offre la possibilit d'empcher que le micro-ondes nesoit mis en marche par les enfants ou d'autres personnes qui ne savent pas comment l'utiliser.Activation du verrouillage de scurit enfants : appuyez sur le bouton Arrt (8) pendant environ3 secondes jusqu' ce qu'un bip retentisse. Le symbole apparat sur l'cran (1).Le verrouillage de scurit enfants est maintenant activ. Les boutons et la molette rotative ne fonctionnentpas.Dsactivation du verrouillage de scurit enfants : appuyez de nouveau sur le bouton Arrt (8)pendant environ 3 secondes jusqu' ce qu'un bip retentisse. Le symbole disparat de l'cran (1).9.2. Utilisation du micro-ondesVous pouvez annuler vos rglages n'importe quel moment en appuyant sur le bouton Arrt(8). Le micro-ondes repasse alors en mode veille.9.2.1. Mode micro-ondesAVERTISSEMENT ! Risque dincendieN'utilisez jamais les supports de grill (13) ou d'autres objets mtalliques en mode microondes. Cela peut crer des tincelles.Pendant la procdure de cuisson, des gouttes d'eau peuvent se former sur la porte et lacarcasse du micro-ondes. Cela est normal. Une fois que le micro-ondes a refroidi, essuyezl'humidit avec un chiffon sec.Appuyez sur le bouton Micro-ondes(12). L'cran (1) affiche P800 (800 Watts) et le symbole.Slectionnez la puissance de votre choix (de P100 P800) l'aide de la molette rotative (9).Confirmez en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9).Slectionnez le temps de cuisson de votre choix de 10 secondes 95 minutes l'aide de la moletterotative (9).Confirmez en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9). Le micro-ondes lance laprocdure de cuisson paramtre et le symboleclignote sur l'cran (1).Pause dans la procdure de cuisson : appuyez une fois sur le bouton Arrt(8)pour faire une pause dans la procdure de cuisson. Pour poursuivre la procdure de cuisson,(9). Le micro-ondes poursuit laappuyez sur le bouton Marche/Dmarrage rapideprocdure de cuisson paramtre la puissance rgle et pour le temps restant.Annulation de la procdure de cuisson : appuyez deux fois sur le bouton Arrt(8) pour annuler la procdure de cuisson. L'heure actuelle est affiche sur l'cran (1).Affichage du niveau de puissance paramtr : si vous appuyez sur le boutonMicro-ondes(12) pendant la procdure de cuisson, l'cran (1) affiche brivement lapuissance actuelle paramtre (de P100 P800).La fin de la procdure de cuisson est indique par le mot End qui clignote sur l'cran (1) et l'appareilmet 5 bips. Si la porte du micro-ondes n'est pas ouverte, les 5 bips sont rpts toutes les 2 minutes. End clignote sur l'cran (1) jusqu' ce que la porte soit ouverte.48 - Franais
 • Page 51

  SilverCrest SMW 800 D49.2.2. Mode Micro-ondes/Dmarrage rapideLorsque vous avez besoin de rsultats rapides, vous pouvez utiliser la fonction de Dmarrage rapide pourlancer la cuisson pleine puissance (800 Watts) pour une dure de 30 secondes 95 minutes. Appuyez une fois sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9). L'cran (1) affiche :30 et lesymboleclignote. Le micro-ondes lance alors la procdure de cuisson et le dcompte du tempscommence. Appuyez sur le bouton Marche/Dmarrage rapide(9) autant de fois que vous le souhaitez pourprolonger le temps de cuisson jusqu' un maximum de 95 minutes. Le temps slectionn est affich surl'cran (1).Vous pouvez galement procder comme suit : Tournez la molette rotative (9) vers la droite jusqu' ce que le symboleet le temps de votre choixapparaissent sur l'cran (1). Appuyez une fois sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9). La procdure de cuisson dmarre,le dcompte du temps commence et le symboleclignote.9.2.3. Mode GrillUtilisez la fonction grill pour faire griller des saucisses, de la volaille, des steaks, des biftecks hachs, despoivrons, etc. et pour faire des croque-monsieur, des sandwiches chauds, des gratins, etc.Pour garantir la distance idale entre les aliments faire griller et le grill, utilisez toujours lessupports de grill (13) en mode grill. Placez toujours les supports de grill (13) sur le plateauen verre (2).Appuyez sur le bouton Grill(6). L'cran (1) affiche 0:10 et le symbole.Slectionnez le temps de cuisson de votre choix l'aide de la molette rotative (9), jusqu' unmaximum de 95 minutes.Confirmez en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9). Le micro-ondes lance lemode grill paramtr et le symboleclignote sur l'cran (1).Retournez les aliments griller mi-cuisson. mi-cuisson, l'appareil met deux bips pour signaler que les aliments peuvent tre retourns si cela estncessaire.Ouvrez la porte. Le temps affich sur l'cran (1) s'arrte de dfiler.Retournez les aliments. Sachez que les aliments peuvent dj tre chauds et qu'il peut tre ncessaired'utiliser des gants de protection ou des maniques. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Marche/Dmarrage rapide(9) pour poursuivre leprogramme. Le dcompte du temps restant se poursuit sur l'cran (1).Si vous pensez que les aliments n'ont pas besoin d'tre retourns, ne faites rien et laissez simplement leprogramme se poursuivre.Franais - 49
 • Page 52

  SilverCrest SMW 800 D4La fin de la procdure de cuisson au grill est indique par le mot End qui clignote sur l'cran (1) etl'appareil met 5 bips. Si la porte du micro-ondes n'est pas ouverte, les 5 bips sont rpts toutes les2 minutes. End clignote sur l'cran (1) jusqu' ce que la porte soit ouverte.Conseils pour obtenir de bons rsultats avec la cuisson au grillAvant de faire griller des aliments, prchauffez le micro-ondes pendant environ 10 minutesavec la fonction grill.Le tableau ci-dessous prsente les quantits et les temps de cuisson recommands pour diffrents aliments.Les aliments rpertoris ci-dessous ne doivent pas prsenter une paisseur suprieure 2 cm pour que lacuisson dans les temps indiqus soit garantie. Pour les pices de viande de plus de 2 cm d'paisseur, letemps de cuisson de chaque ct devra tre augment en consquence.Nous recommandons de retourner les aliments une seule fois pour viter que la viande ne se dessche.IngrdientsSaucissesQuantit recommandeenviron 100 g par saucisseTemps recommand15 minutes de chaque ctEscalope de porcenviron 120 g par escalope18 minutes de chaque ctEscalope de pouletenviron 100 g par escalope20 minutes de chaque ctBifteck hachenviron 125 g par bifteck hach20 minutes de chaque ct50 - Franais
 • Page 53

  SilverCrest SMW 800 D49.2.4. Mode Cuisson combineAVERTISSEMENT ! Risque dincendieN'utilisez jamais les supports de grill (13) ou d'autres objets mtalliques en mode de cuissoncombine. Cela peut crer des tincelles.Ce mode combine le micro-ondes et le grill. Il est parfait pour les aliments qui doivent tre la fois cuits etgrills.Dans le mode de cuisson combine, le temps de cuisson est divis entre les modes micro-ondes et grillsous forme de pourcentages.ModeCuisson combine 1 C - 1Mode micro-ondes55%Mode grill45%Cuisson combine 2 C - 230%70%Sachez que le temps de cuisson rgler dpend d'un certain nombre de facteurs. La quantitet la composition des aliments jouent un rle important. Nous recommandons de vrifier detemps en temps la cuisson et d'ajuster le temps de cuisson si cela s'avre ncessaire.Mode de cuisson combine 1Le mode de cuisson combine 1 est adapt aux recettes de volaille, de gratins, aux omelettes et auxlasagnes, par exemple. La proportion du mode micro-ondes est de 55 % du temps de cuisson total rgltandis que le temps de cuisson en mode grill est de 45 %.Appuyez sur le bouton Cuisson combine(7). L'cran (1) affiche C - 1 et les symboleseten mme temps.Confirmez en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9).Slectionnez le temps de cuisson de votre choix l'aide de la molette rotative (9), jusqu' unmaximum de 95 minutes.Confirmez en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9). Le micro-ondes lance lemode de cuisson combine paramtr et les symbolesetclignotent sur l'cran (1).La fin de la procdure de cuisson est indique par le mot End qui clignote sur l'cran (1) et l'appareilmet 5 bips. Si la porte du micro-ondes n'est pas ouverte, les 5 bips sont rpts toutes les 2 minutes. End clignote sur l'cran (1) jusqu' ce que la porte soit ouverte.Mode de cuisson combine 2Le mode de cuisson combine 2 est adapt aux recettes de poisson, par exemple. La proportion du modemicro-ondes est de 30 % du temps de cuisson total rgl tandis que le temps de cuisson en mode grill estde 70 %.Appuyez sur le bouton Cuisson combine(7). L'cran (1) affiche C - 1 et les symboleseten mme temps.Tournez la molette rotative (9) jusqu' ce que l'cran (1) affiche C - 2 .Confirmez en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9).Slectionnez le temps de cuisson de votre choix l'aide de la molette rotative (9), jusqu' unmaximum de 95 minutes.Franais - 51
 • Page 54

  SilverCrest SMW 800 D4Confirmez en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9). Le micro-ondes lance lemode de cuisson combine paramtr et les symbolesetclignotent sur l'cran (1).La fin de la procdure de cuisson est indique par le mot End qui clignote sur l'cran (1) et l'appareilmet 5 bips. Si la porte du micro-ondes n'est pas ouverte, les 5 bips sont rpts toutes les 2 minutes. End clignote sur l'cran (1) jusqu' ce que la porte soit ouverte.9.3. Programmes automatiquesCe micro-ondes propose 10 programmes automatiques. Lorsque vous utilisez ces programmes, vousn'avez besoin de rgler ni le temps ni la puissance. Il vous suffit de slectionner le programme de votrechoix et d'indiquer la quantit. Le micro-ondes s'occupe du reste et calcule le temps idal en fonction de laquantit que vous avez indique.AffichageProgrammeSymboleQuantitA-01Ptes100 - 300 gA-02Poisson100 - 1 000 gA-03Riz100 - 1 000 gA-04Poulet800 - 1 400 gA-05Rchauffage100 - 1 000 gA-06A-07A-08PommesdeterreViande/RtisBrochettes deviande150 - 600 g300 - 1 300 g100 - 700 gA-09Liquides1 - 3 tassesA-10Lgumes200 600 gDANGER ! Pour les programmes automatiques qui utilisent la fois le mode micro-ondeset le mode grill, n'utilisez pas de couvercles ou de batterie de cuisine ne rsistant pas lachaleur ! Risque d'incendie !52 - Franais
 • Page 55

  SilverCrest SMW 800 D4Sachez qu'un programme automatique calcule la dure de cuisson et le niveau depuissance pour les aliments frais. Les aliments surgels doivent tre dcongels avantl'utilisation sinon ils ne seront pas cuits au bout du temps de cuisson prrgl.9.4. Lancement d'un programme automatiqueNe placez pas les aliments directement sur le plateau en verre (2), mais toujours dans unrcipient adapt ou sur un plat. Les rcipients ou plats doivent tre suffisamment grands ousuffisamment hauts pour retenir tout liquide pouvant s'chapper des aliments.Tournez la molette rotative (9) vers la gauche pour accder au menu de slection des programmesautomatiques. Le numro du programme (de A-01 A-10) clignote sur l'cran (1) pour indiquer leprogramme automatique actuellement slectionn. Le symbole associ au programme clignotegalement ct du numro.Lorsque l'on rgle un programme automatique, l'cran (1) affiche galement le symboledu mode de cuisson utilis (et/ou).et le symboleUtilisez la molette rotative (9) pour slectionner le programme automatique de votre choix. Vouspouvez la tourner vers la gauche ou la droite pour slectionner le programme. Confirmez votreslection en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9).Maintenant, utilisez la molette rotative (9) pour slectionner le poids approximatif de vos aliments.Confirmez votre slection en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9).Sachez que des poids/quantits diffrents sont affects aux diffrents programmes automatiques.Le programme automatique slectionn dmarre. Les symboles du programme automatiqueslectionn, le symbole et le symbole du mode de cuisson utilis clignotent tous sur l'cran (1). Pourle programme automatique A-07, cest soit le symbolesoit le symbolequi clignote, enfonction de la progression du programme. En cours de programme, les symboles indiquent le modede cuisson actuellement utilis. Le dcompte du temps restant est galement affich.La fin de la procdure de cuisson est indique par le mot End qui clignote sur l'cran (1) et l'appareilmet 5 bips. Si la porte du micro-ondes n'est pas ouverte, les 5 bips sont rpts toutes les 2 minutes. End clignote sur l'cran (1) jusqu' ce que la porte soit ouverte.Pour les programmes automatiques A-04 (poulet), A-07 (viande/rtis) et A-08 (brochettesde viande), les aliments doivent tre retourns environ aux 2/3 du temps de cuisson afind'obtenir des rsultats homognes.Le micro-ondes met deux bips pour indiquer le moment o les aliments doivent treretourns. L'cran (1) affiche en outre le mot turn . Ouvrez la porte. Le temps affich sur l'cran (1) s'arrte de dfiler. Retournez les aliments. Sachez que les aliments peuvent dj tre chauds et qu'il peuttre ncessaire d'utiliser des gants de protection ou des maniques.Franais - 53
 • Page 56

  SilverCrest SMW 800 D4Fermez la porte et appuyez sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9) pourpoursuivre le programme. Le dcompte du temps restant se poursuit sur l'cran (1).Si vous pensez que les aliments n'ont pas besoin d'tre retourns, ne faites rien et laissezsimplement le programme se poursuivre.La taille, la forme et le type spcifique des aliments ont une influence dcisive sur les rsultatsde cuisson. Si vos aliments ne sont pas encore compltement cuits une fois que le programmeautomatique est termin, nous vous recommandons de poursuivre la cuisson en utilisant leprogramme de dmarrage rapide du mode micro-ondes. Si le programme automatique utilisegalement la fonction grill, cette dernire peut galement tre utilise pour prolonger lacuisson. Sachez que les plats seront alors plus dors.9.5. Les diffrents programmes automatiques9.5.1. Programme ptesMode de cuisson utilisMicro-ondesDure du programme (en fonction du volume)25 35 minutesPour la programmation, veuillez utiliser le poids net de ptes sans eau.Vous devez ajouter suffisamment d'eau pour que les ptes soient largement recouvertes. Laquantit d'eau peut varier en fonction du type de pte et du rcipient de cuisson. titreindicatif, nous recommandons d'ajouter 4 portions d'eau pour 1 portion de ptes.Utilisez un rcipient haut pour viter les dbordements lors de l'bullition.Ajoutez la quantit de ptes dsire.Ajoutez autant d'eau que vous en utiliseriez normalement pour faire cuire des ptes. Les ptes doiventtoujours tre recouvertes d'eau.Lancez le programme Ptes .Une fois le programme termin, laissez les ptes reposer pendant 2-3 minutes avant de les goutter.9.5.2. Programme poissonMode de cuisson utilisMicro-ondesDure du programme (en fonction du volume)3 minutes 30 16 minutesRpartissez bien le poisson sur un plat passant au micro-ondes.Assaisonnez le poisson en fonction de vos gots et ajoutez un petit peu de beurre ou d'une autrematire grasse.Lancez le programme Poisson .54 - Franais
 • Page 57

  SilverCrest SMW 800 D49.5.3. Programme rizMode de cuisson utilisMicro-ondesDure du programme (en fonction du volume)15 51 minutesUtilisez un rcipient haut pour viter les dbordements lors de l'bullition.Mettez de l'eau dans le rcipient. D'une manire gnral, la quantit d'eau en millilitres doit tre ledouble du poids de riz en grammes. Ainsi, vous devrez utiliser 400 millilitres d'eau pour200 grammes de riz. Dans ce cas, lors de la programmation, slectionnez la quantit 200 grammes,car seul le poids du riz compte.Laissez le riz gonfler pendant environ 3 5 minutes.Couvrez le rcipient avec un couvercle adapt mais non hermtique.Lancez le programme Riz .9.5.4. Programme pouletMode de cuisson utilisMicro-ondes et fonction grillDure du programme (en fonction du volume)43 54 minutesPlacez le poulet sur un plat passant au micro-ondes.Assaisonnez le poulet en fonction de vos gots.Lancez le programme Poulet .Pour viter que le poulet ne se dessche, il doit toujours tre retourn. Cela permettra galement laviande d'tre mieux dore sur le dessous. Aux 2/3 du temps de cuisson environ, le micro-ondes faitune pause dans le programme automatique et met deux bips. L'cran (1) affiche en outre le mot turn .Nous recommandons d'liminer tout le liquide produit pendant la cuisson avant deretourner la viande. Le rsultat final sera encore plus croustillant.Retournez le poulet puis appuyez sur le bouton Marche/Dmarrage rapideprogramme Poulet .(9) pour poursuivre le9.5.5. Programme rchauffageMode de cuisson utilisMicro-ondesDure du programme (en fonction du volume)1 minutes 10 10 minutes 10Rpartissez bien les aliments rchauffer sur un plat passant au micro-ondes.Lancez le programme Rchauffage .Franais - 55
 • Page 58

  SilverCrest SMW 800 D49.5.6. Programme pommes de terreMode de cuisson utilisMicro-ondesDure du programme (en fonction du volume)3 minutes 50 11 minutesSi possible, utilisez des pommes de terre de taille similaire et non pluches.Piquez la peau plusieurs fois.Rpartissez les pommes de terre sur un plat passant au micro-ondes ou dans un autre rcipientadapt. Dans l'idal, les pommes de terre ne doivent pas se toucher.Lancez le programme Pommes de terre .Pour raliser un gratin de pommes de terre, nous recommandons d'utiliser plutt le mode decuisson combine (qui associe micro-ondes et grill C-1 ). Pour environ 750 g de pommesde terre, nous recommandons un temps de cuisson de 40 45 minutes.9.5.7. Programme viande/rtisMode de cuisson utilisMicro-ondes et fonction grillDure du programme (en fonction du volume)42 minutes 30 79 minutes 30Assaisonnez la viande/le rti en fonction de vos gots.Placez la viande sur un plat passant au micro-ondes.Ensuite, lancez le programme Viande/rtis .Pour viter que le rti ne se dessche, il doit toujours tre retourn. Cela permettra galement laviande d'tre mieux dore sur le dessous. Aux 2/3 du temps de cuisson environ, le micro-ondes faitune pause dans le programme automatique et met deux bips. L'cran (1) affiche en outre le mot turn .Retournez le rti puis appuyez sur le bouton Marche/Dmarrage rapide(9) pour poursuivre leprogramme Viande/rtis .9.5.8. Programme brochettes de viandeMode de cuisson utilisMicro-ondes et fonction grillDure du programme (en fonction du volume)12 36 minutesAssaisonnez les brochettes en fonction de vos gots.Placez les brochettes sur un plat passant au micro-ondes.Lancez le programme Brochettes de viande .Pour obtenir des rsultats homognes et viter que les brochettes ne se desschent, il faut lesretourner. Aux 2/3 du temps de cuisson environ, le micro-ondes fait une pause dans le programmeautomatique et met deux bips. L'cran (1) affiche en outre le mot turn .Retournez les brochettes puis appuyez sur le bouton Marche/Dmarrage rapide(9) pourpoursuivre le programme Brochettes de viande .56 - Franais
 • Page 59

  SilverCrest SMW 800 D49.5.9. Programme liquidesMode de cuisson utilisMicro-ondesDure du programme (en fonction du volume)1 minutes 30 4 minutesPlacez le liquide chauffer (boissons, sauces, etc.) dans un rcipient passant au micro-ondes, parexemple un verre ou une tasse, et placez-le sur le plateau en verre (2) dans le micro-ondes.Si vous placez plusieurs rcipients en mme temps, veillez ce qu'ils ne se touchent pas.Lancez le programme Liquides .Pour viter que les liquides ne se mettent soudain bouillir, nous recommandons de :placer un bton en verre dans le liquide pendant qu'il chauffelaisser le liquide dans le micro-ondes pendant 20-30 secondes aprs la fin duprogramme.9.5.10. Programme lgumesMode de cuisson utilisMicro-ondesDure du programme (en fonction du volume)3 minutes 30 10 minutes 30Placez les lgumes sur un plat passant au micro-ondes ou dans un autre rcipient adapt.Lancez le programme Lgumes .9.6. DconglationCette fonction vous offre un moyen simple de dcongeler les aliments surgels. Tout ce que vous avez faire, c'est de saisir le poids des aliments dcongeler. Le niveau de puissance et le temps dedconglation sont ensuite calculs automatiquement.Appuyez sur le bouton Dconglation (11). Les symbolesetapparaissent sur l'cran (1)avec le poids minimal 100 g .Utilisez la molette rotative (9) pour slectionner le poids des aliments dcongeler entre 100 g et1 800 g.Confirmez le poids que vous avez renseign en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide(9). La procdure de dconglation commence. Sur l'cran (1), le temps de dconglation restantcalcul par le micro-ondes et les symbolesetclignotent. la moiti du temps rgl, l'appareil met deux bips et le mot turn apparat sur l'cran (1). Celaindique que les aliments peuvent tre retourns si cela s'avre ncessaire.Ouvrez la porte. Le temps de dconglation restant est affich sur l'cran (1).Retournez les aliments.Fermez la porte et appuyez sur le bouton Marche/Dmarrage rapide(9) pour poursuivre leprogramme. Le dcompte du temps restant se poursuit sur l'cran (1).Franais - 57
 • Page 60

  SilverCrest SMW 800 D4Si vous pensez que les aliments n'ont pas besoin d'tre retourns, ne faites rien et laissez simplement leprogramme se poursuivre. Aprs un court instant, le mot turn disparat et l'cran (1) poursuit ledcompte du temps restant.Le mot End clignote sur l'cran (1) pour indiquer la fin de la procdure de dconglation et l'appareilmet 5 bips. Si la porte du micro-ondes n'est pas ouverte, les 5 bips sont rpts toutes les 2 minutes. End clignote sur l'cran (1) jusqu' ce que la porte soit ouverte.9.7. Dpart diffrCette fonction vous permet de programmer le micro-ondes pour qu'un programme que vous avezslectionn commence au moment de votre choix.Lorsque vous utilisez cette fonction, veuillez tenir compte des consignes de scuritconcernant les risques d'incendie prsentes au chapitre 2.Pour diffrer le dmarrage du programme, il est essentiel que l'horloge soit correctementrgle.La fonction de dpart diffr ne fonctionne pas pour le programme Dconglation , leprogramme A-05 (rchauffage) et la fonction Mode micro-ondes / Dmarragerapide .Rglez le mode de votre choix (mode micro-ondes, mode grill, mode de cuisson combine ouprogramme automatique).Mode micro-ondes : appuyez sur le bouton Micro-ondes(12), slectionnez le niveaude puissance et rglez le temps de cuisson de votre choix l'aide de la molette rotative (9)Mode grill : appuyez sur le bouton Grill l'aide de la molette rotative (9)Mode de cuisson combine : appuyez sur le bouton Cuisson combine(6) et rglez le temps de cuisson de votre choix(7).Slectionnez le mode C-1 ou C-2 de votre choix l'aide de la molette rotative (9).Programmes automatiques : utilisez la molette rotative (9) pour slectionner unprogramme automatique (sauf le programme A-05) et confirmez en appuyant sur le boutonMarche/Dmarrage rapide (9). Tournez la molette rotative pour slectionner le poids desaliments. Appuyez sur le bouton Minuterie/Horloge(10). Les chiffres des heures clignotent surl'cran (1). Rglez les heures de l'horaire de dmarrage de votre choix en tournant la molette rotative (9) etconfirmez en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9). Les chiffres des minutesclignotent sur l'cran (1). Rglez les minutes de l'horaire de dmarrage de votre choix en tournant la molette rotative (9) etconfirmez en appuyant sur le bouton Marche/Dmarrage rapide (9).L'heure du dmarrage programm clignote dsormais sur l'cran (1). Les symboles correspondant aumode slectionn (mode micro-ondes, mode grill, mode de cuisson combine ou programmesautomatiques) clignotent galement.58 - Franais
 • Page 61

  SilverCrest SMW 800 D4 l'heure de dmarrage paramtre, l'appareil met deux bips et le programme slectionn dmarreautomatiquement.Il est possible d'annuler l'heure de dmarrage programm et l'intgralit du programme n'importe quelmoment. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Arrt(8). L'heure actuelle est alors affiche surl'cran (1).10. Maintenance / rparations / nettoyage10.1 Maintenance / rparationAVERTISSEMENT ! Le micro-ondes doit faire l'objet d'oprations de maintenance ou derparation lorsqu'il a t endommag, par exemple, si du liquide ou des objets ont pntr l'intrieur de l'appareil, si le micro-ondes a t expos la pluie ou l'humidit, s'il ne fonctionnepas correctement ou s'il est tomb. En cas de fume, de bruits ou d'odeurs inhabituels, teignez lemicro-ondes immdiatement et dbranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.Maintenez la porte ferme pour touffer les ventuelles flammes. Si une telle situation se produit,cessez dutiliser le micro-ondes jusqu ce quil ait t inspect par un service technique agr.Toutes les oprations de maintenance ou de rparation doivent exclusivement tre ralises par unpersonnel technique qualifi. N'ouvrez jamais la carcasse du micro-ondes.10.2. NettoyageDANGER ! Dbranchez la fiche dalimentation de la prise de courant avant de commencer nettoyer lappareil, afin dviter tout risque dlectrocution !DANGER ! Attendez que le micro-ondes ait refroidi. Risque de brlure !DANGER ! N'immergez jamais le micro-ondes dans l'eau afin d'viter tout risque d'lectrocution !AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas de produit de nettoyage pour four en vaporisateur pournettoyer l'espace de cuisson car ce type de produit peut laisser sur les lments chauffants desrsidus ne pouvant pas tre limins.Pour le nettoyage, retirez le plateau en verre (2) et la bague de guidage (4). Ces pices peuvent trenettoyes dans de l'eau chaude avec du liquide vaisselle. Rincez toutes les pices l'eau claire et schezles soigneusement. N'utilisez jamais de produits abrasifs pour le nettoyage.Le plateau en verre (2) peut galement tre lav au lave-vaisselle.Pour nettoyer les surfaces intrieure et extrieure du micro-ondes, utilisez un chiffon lgrement humide etun peu de liquide vaisselle. Nutilisez jamais de solvants ou de dtergents qui pourraient endommager leplastique. Ensuite, schez toutes les pices avec soin.Nettoyez rgulirement la porte, la vitre, les joints de la porte et les parties adjacentes avec un chiffonhumide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.Franais - 59
 • Page 62

  SilverCrest SMW 800 D411. Stockage en cas de non-utilisation / transportSi vous ne souhaitez pas utiliser le micro-ondes, conservez-le dans un endroit propre, sec et nonpoussireux l'abri des rayons directs du soleil.Lors du transport du micro-ondes, nous vous recommandons de le placer dans son emballage d'origineafin d'viter tout dommage. Sinon, vous pouvez utiliser un grand carton rsistant et placer des matriauxde rembourrage adquats (ex : couvertures en laine) tout autour du micro-ondes. Il faut tout spcialementprotger la porte et les mcanismes de verrouillage de la porte.12. Rsolution des problmesRien n'apparat sur l'cran (1). Vrifiez que la fiche dalimentation est correctement insre dans la prise de courant. La prise de courant est dfectueuse. Testez l'appareil avec une autre prise de courant dont vous tessr qu'elle fonctionne correctement. L'cran (1) est dfaillant. Consultez le fabricant.Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les boutons. Vrifiez si la fonction de verrouillage de scurit enfants est active. Si ncessaire, dsactivez-la.Le processus souhait ne dmarre pas. La porte du micro-ondes n'est pas correctement ferme. Fermez la porte.Le plateau en verre (2) fait du bruit lorsqu'il tourne. Vrifiez que le plateau en verre (2) estbien plac sur l'anneau de guidage (4). Si ce n'est pas le cas,positionnez-le correctement. Vrifiez si l'anneau de guidage (4) ou le bas du micro-ondes sont sales. Nettoyez-les tous les deux.13. Rglementation environnementale et informations sur la mise aurebutLes appareils portant ce symbole sont soumis la directive europenne 2012/19/EU.Les appareils lectriques ou lectroniques usags ne doivent en aucun cas tre jets avecles dchets mnagers, mais dposs dans des centres de collecte officiels. Protgezl'environnement et prservez votre sant en recyclant correctement les appareils usags.Pour plus d'informations sur les normes de mise au rebut et de recyclage en vigueur,contactez votre mairie, vos services locaux de gestion des dchets ou le magasin o vousavez achet l'appareil.Les matriaux demballage doivent tre mis au rebut de manire respectueuse del'environnement. Les cartons demballage peuvent tre dposs dans des centres derecyclage du papier ou dans des points de collecte publics destins au recyclage. Tousles films ou plastiques contenus dans lemballage doivent tre dposs dans des pointsde collecte publics.Le produit est recyclable, il est soumis la responsabilit du fabricant et doit trecollect sparment.60 - Franais
 • Page 63

  SilverCrest SMW 800 D414. Contact alimentaireCe symbole dsigne les produits dont la composition physique et chimique a t teste etprouve non dangereuse pour la sant en cas dutilisation en contact avec des denresalimentaires, conformment aux exigences du Rglement EG 1935/2004.15. Avis de conformitCet appareil a t test et certifi conforme aux exigences de base et aux autresrglements en vigueur de la directive sur la compatibilit lectromagntique2014/30/EU, de la directive concernant les appareils basse tension 2014/35/EU, dela directive 2009/125/EC concernant les produits lis l'nergie et de la directiveRoHS 2011/65/EU concernant lutilisation des substances dangereuses.Le document intgral de la dclaration de conformit UE est disponible au tlchargement sous le liensuivant : www.targa.de/downloads/conformity/292171_292172.pdf16. Garantie et conseils relatifs aux rparationsGarantie de TARGA GmbHCher client, chre cliente,La garantie accorde sur ce produit est de trois ans partir de la date d'achat. En cas de vice sur ceproduit, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir vis--vis du vendeur du produit. Lexercice deces droits nest pas limit par notre garantie expose ci-aprs.Conditions de garantieLa priode de garantie commence la date dachat. Merci de conserver soigneusement le ticket decaisse dorigine. Il vous sera demand comme preuve dachat. Si un vice matriel ou de fabricationsurvient dans les trois ans qui suivent la date dachat de ce produit, le produit sera rpar ou remplacgratuitement, le choix restant notre discrtion.Priode de garantie et droits rsultant de vicesLa priode de garantie nest pas prolonge en cas de son exercice. La mme chose sapplique pour lespices remplaces et rpares. Les dgts et vices ventuellement prsents ds lachat doivent tresignals immdiatement ds le dballage. Une fois la priode de garantie coule, toute rparation estpayante.Prestations incluses dans la garantieLappareil a t fabriqu selon des directives qualit strictes et a t soigneusement contrl avant dtrelivr. La garantie sapplique aux dfauts matriels ou de fabrication. Cette garantie ne s'tend pas auxpices soumises une usure normale et qui peuvent donc tre considres comme des pices dusure, niaux dgts sur les pices fragiles comme p. ex. les interrupteurs, les piles rechargeables ou les pices enverre. Cette garantie est invalide si le produit est endommag, est utilis ou entretenu de manireinapproprie. Pour assurer une utilisation conforme du produit, toutes les instructions indiques dans lemode demploi doivent tre soigneusement respectes. Les utilisations et manipulations non conseillesFranais - 61
 • Page 64

  SilverCrest SMW 800 D4dans le mode demploi ou qui font lobjet dun avertissement doivent imprativement tre vites. Ceproduit est destin exclusivement une utilisation prive et non commerciale. La garantie prend fin en casde manipulation abusive et inapproprie, de recours la force et d'interventions qui ne sont paseffectues par notre service technique autoris. La rparation ou le remplacement du produit ne prolongepas d'autant la priode de garantie.Processus dapplication de la garantieAfin de permettre un traitement rapide de votre demande, nous vous prions de suivre les indicationssuivantes :--Avant de mettre votre produit en service, merci de lire avec attention la documentation jointe. Siun problme survient qui ne peut tre rsolu de cette manire, merci de vous adresser notreassistance tlphonique.Pour toute demande, ayez la rfrence de l'article et si disponible, le numro de srie, portede main pour apporter la preuve de votre achat.Sil est impossible dapporter une solution par tlphone, notre assistance tlphoniqueorganisera une intervention technique en fonction de lorigine de la panne.Indpendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des dfauts de conformitdu bien et des vices rdhibitoires dans les conditions prvues aux articles L217-4 L217-13 du Code dela consommation et aux articles 1641 1648 et 2232 du Code Civil.Article L217-16 du Code de la consommationLorsque lacheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a tconsentie lors de lacquisition ou de la rparation dun bien meuble, une remise en tat couverte par lagarantie, toute priode dimmobilisation dau moins sept jours vient sajouter la dure de la garantie quirestait courir. Cette priode court compter de la demande dintervention de lacheteur ou de la mise disposition pour rparation du bien en cause, si cette mise disposition est postrieure la demandedintervention.Article L217-4 du Code de la consommationLe vendeur livre un bien conforme au contrat et rpond des dfauts de conformit existant lors de ladlivrance.Il rpond galement des dfauts de conformit rsultant de lemballage, des instructions de montage oude linstallation lorsque celle-ci a t mise sa charge par le contrat ou a t ralise sous saresponsabilit.Article L217-5 du Code de la consommationLe bien est conforme au contrat :1 Sil est propre lusage habituellement attendu dun bien semblable et, le cas chant :-sil correspond la description donne par le vendeur et possder les qualits que celui-ci aprsentes lacheteur sous forme dchantillon ou de modle ;62 - Franais
 • Page 65

  SilverCrest SMW 800 D4-sil prsente les qualits quun acheteur peut lgitimement attendre eu gard aux dclarationspubliques faites par le vendeur, par le producteur ou par son reprsentant, notamment dans lapublicit ou ltiquetage ;2 Ou sil prsente les caractristiques dfinies dun commun accord par les parties ou tre propre toutusage spcial recherch par lacheteur, port la connaissance du vendeur et que ce dernier aaccept.Article L217-12 du Code de la consommationLaction rsultant du dfaut de conformit se prescrit par deux ans compter de la dlivrance du bien.Article 1641 du Code civilLe vendeur est tenu de la garantie raison des dfauts cachs de la chose vendue qui la rendentimpropre lusage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que lacheteur ne lauraitpas acquise, ou nen aurait donn quun moindre prix, sil les avait connus.Article 1648 1er alina du Code civilLaction rsultant des vices rdhibitoires doit tre intente par lacqureur dans un dlai de deux ans compter de la dcouverte du vice.Les pices dtaches indispensables lutilisation du produit sont disponiblespendant la dure de la garantie du produit.ServiceTlphone :01 - 70700853E-Mail :service.FR@targa-online.comIAN: 292171 / 292172FabricantImportant : ladresse suivante n'est pas ladresse de notre service technique. Contactez dabord notreservice technique aux coordonnes ci-dessus.TARGA GmbHCoesterweg 45DE-59494 SoestALLEMAGNEFranais - 63
 • Page 66

  SilverCrest SMW 800 D4Garantie de TARGA GmbHCher client, chre cliente,La garantie accorde sur ce produit est de trois ans partir de la date d'achat. En cas de vice sur ceproduit, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir vis--vis du vendeur du produit. Lexercice deces droits nest pas limit par notre garantie expose ci-aprs.Conditions de garantieLa priode de garantie commence la date dachat. Merci de conserver soigneusement le ticket decaisse dorigine. Il vous sera demand comme preuve dachat. Si un vice matriel ou de fabricationsurvient dans les trois ans qui suivent la date dachat de ce produit, le produit sera rpar ou remplacgratuitement, le choix restant notre discrtion.Priode de garantie et droits rsultant de vicesLa priode de garantie nest pas prolonge en cas de son exercice. La mme chose sapplique pour lespices remplaces et rpares. Les dgts et vices ventuellement prsents ds lachat doivent tresignals immdiatement ds le dballage. Une fois la priode de garantie coule, toute rparation estpayante.Prestations incluses dans la garantieLappareil a t fabriqu selon des directives qualit strictes et a t soigneusement contrl avant dtrelivr. La garantie sapplique aux dfauts matriels ou de fabrication. Cette garantie ne s'tend pas auxpices soumises une usure normale et qui peuvent donc tre considres comme des pices dusure, niaux dgts sur les pices fragiles comme p. ex. les interrupteurs, les piles rechargeables ou les pices enverre. Cette garantie est invalide si le produit est endommag, est utilis ou entretenu de manireinapproprie. Pour assurer une utilisation conforme du produit, toutes les instructions indiques dans lemode demploi doivent tre soigneusement respectes. Les utilisations et manipulations non conseillesdans le mode demploi ou qui font lobjet dun avertissement doivent imprativement tre vites. Ceproduit est destin exclusivement une utilisation prive et non commerciale. La garantie prend fin en casde manipulation abusive et inapproprie, de recours la force et d'interventions qui ne sont paseffectues par notre service technique autoris. La rparation ou le remplacement du produit ne prolongepas d'autant la priode de garantie.Processus dapplication de la garantieAfin de permettre un traitement rapide de votre demande, nous vous prions de suivre les indicationssuivantes :--Avant de mettre votre produit en service, merci de lire avec attention la documentation jointe. Siun problme survient qui ne peut tre rsolu de cette manire, merci de vous adresser notreassistance tlphonique.Pour toute demande, ayez la rfrence de l'article et si disponible, le numro de srie, portede main pour apporter la preuve de votre achat.Sil est impossible dapporter une solution par tlphone, notre assistance tlphoniqueorganisera une intervention technique en fonction de lorigine de la panne.64 - Franais
 • Page 67

  SilverCrest SMW 800 D4ServiceTlphone :02 58 87 036E-Mail :service.BE@targa-online.comTlphone :02 02 04 223E-Mail :service.LU@targa-online.comTlphone :044 55 10 057E-Mail :service.CH@targa-online.comIAN: 292171 / 292172FabricantImportant : ladresse suivante n'est pas ladresse de notre service technique. Contactez dabord notreservice technique aux coordonnes ci-dessus.TARGA GmbHCoesterweg 45DE-59494 SoestALLEMAGNEFranais - 65
 • Page 68

  SilverCrest SMW 800 D4Inhoud1. Inleiding ............................................................................................................... 672. Veiligheidsinstructies ............................................................................................ 683. Beoogd gebruik.................................................................................................... 754. Copyright ............................................................................................................. 755. Inhoud van de verpakking ................................................................................... 766. Technische specificaties ......................................................................................... 767. Voordat u begint .................................................................................................. 777.1. Werking van de magnetron ................................................................................................................. 777.2. Geschikt kookgerei ............................................................................................................................... 778. Bedieningsonderdelen .......................................................................................... 788.1. Draaiknop (9) ....................................................................................................................................... 789. Aan de slag .......................................................................................................... 799.1. Installatie ............................................................................................................................................... 799.1.1. Een plaats kiezen .......................................................................................................................... 799.1.2. De magnetron aansluiten en voorbereiden ................................................................................. 799.1.3. De tijd instellen .............................................................................................................................. 819.1.4. De kookwekker instellen ............................................................................................................... 819.1.5. Het kinderslot instellen .................................................................................................................. 819.2. De magnetron gebruiken ..................................................................................................................... 829.2.1. Magnetronmodus .......................................................................................................................... 829.2.2. Magnetron/Snelstartmodus.......................................................................................................... 839.2.3. Grillmodus...................................................................................................................................... 839.2.4. Combinatiemodus ......................................................................................................................... 859.3. Automatische programma's.................................................................................................................. 869.4. Een automatisch programma starten ................................................................................................... 879.5. De afzonderlijke automatische programma's ..................................................................................... 889.5.1. Programma Pasta .......................................................................................................................... 889.5.2. Programma Vis .............................................................................................................................. 889.5.3. Programma Rijst ............................................................................................................................. 899.5.4. Programma Kip .............................................................................................................................. 899.5.5. Programma Verwarmen ................................................................................................................ 8966 - Nederlands
 • Page 69

  SilverCrest SMW 800 D49.5.6. Programma Aardappelen ............................................................................................................. 909.5.7. Programma Vlees/gemengd ........................................................................................................ 909.5.8. Programma Vleesspiesjes .............................................................................................................. 909.5.9. Programma Vloeistoffen ................................................................................................................ 919.5.10. Programma Groente ................................................................................................................... 919.6. Ontdooien ............................................................................................................................................. 919.7. Starttijd uitstellen ................................................................................................................................... 9210. Onderhoud/reparaties/reinigen ........................................................................ 9310.1. Onderhoud/reparatie ........................................................................................................................ 9310.2. Reinigen............................................................................................................................................... 9311. Opslag indien niet in gebruik/transport ............................................................. 9312. Problemen oplossen ........................................................................................... 9413. Milieuregelgeving en informatie over afvalverwerking ..................................... 9414. Gebruik voor levensmiddelen ............................................................................ 9415. Conformiteit ....................................................................................................... 9516. Garantie en onderhoudsadvies .......................................................................... 951. InleidingGefeliciteerd!Met de aanschaf van deze SilverCrest-magnetron SMW 800 D4, hierna 'magnetron' genoemd, hebt ugekozen voor een kwaliteitsproduct dat lang meegaat.Deze bedieningsinstructies bevatten belangrijke informatie over het veilig gebruik van de magnetron entips en informatie over het dagelijks gebruik en verwijdering. Bestudeer de bedieningsinstructieszorgvuldig voordat u de magnetron gaat gebruiken, en gebruik deze alleen in de beschreven ruimten envoor de beschreven doeleinden. Als u de magnetron verkoopt of weggeeft, geeft u er ook dezebedieningsinstructies bij. Deze bedieningsinstructies maken deel uit van het apparaat.Nederlands - 67
 • Page 70

  SilverCrest SMW 800 D42. VeiligheidsinstructiesBELANGRIJKEVEILIGHEIDSINFORMATIE.LEESDEZEINFORMATIE ZORGVULDIG DOOR EN HOUD DEZE BIJ DEHAND, ZODAT U DEZE IN DE TOEKOMST NOG KUNTRAADPLEGEN.GEVAAR! Dit symbool en het woord 'Gevaar' maken uattent op een potentieel gevaarlijke situatie. Negeren kanleiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.WAARSCHUWING! Dit symbool en het woord'Waarschuwing' duiden op belangrijke informatie die isvereist voor een veilig gebruik van het product en deveiligheid van de gebruikers.GEVAAR! Dit symbool duidt op de kans op letsel ofbrandwonden door hete oppervlakken van de magnetron.GEVAAR! Dit symbool duidt op gevaar voor de menselijkegezondheid en het risico van overlijden en/of het risico vanschade aan de apparatuur als gevolg van brand.Dit symbool staat bij nadere informatie over het onderwerp.GEVAAR! Dit symbool duidt op gevaar voor de menselijkegezondheid en het risico van overlijden en/of het risico vanschade aan de apparatuur als gevolg van een elektrischeschok.GebruiksomgevingDeze magnetron is alleen geschikt voor gebruik in drogeruimten binnenshuis. De magnetron is niet bedoeld voorgebruik in ruimten met een hoge temperatuur of een hogevochtigheid (bijv. badkamer) en mag niet met een dikkelaag stof bedekt zijn.68 - Nederlands
 • Page 71

  SilverCrest SMW 800 D4GEVAAR! Microgolven Probeer niet om het apparaat met de deur open te bedienen,omdat dit kan leiden tot een gevaarlijke dosis microgolfstraling.Probeer niet om de veiligheidssloten te breken of te manipuleren. Klem niets tussen de voorkant van het apparaat en de deur nieten vermijd besmetting op de afdichtvlakken. WAARSCHUWING! Als de deur of de deurafdichtingen zijnbeschadigd, gebruikt u de magnetron niet meer. Laat demagnetron onmiddellijk repareren door een erkende vakman. WAARSCHUWING! Probeer het apparaat nooit zelf terepareren. Door het verwijderen van de behuizing kunnenmicrogolven vrijkomen. Laat een vakman reparaties uitvoeren enook de lamp in de behuizing vervangen. Degenen met een pacemaker moeten, voordat ze de magnetronvoor het eerst gebruiken, hun arts raadplegen over mogelijkerisico's die kleven aan het gebruik van de magnetron.GEVAAR! Elektrische schok Sluit het apparaat alleen aan op een correct genstalleerd,geaard stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met dieop het typeplaatje. Gebruik altijd een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is,zodat u de stekker snel uit het stopcontact kunt trekken bij eennoodsituatie. Leg de kabels zo neer dat niemand erover kan struikelen.Nederlands - 69
 • Page 72

  SilverCrest SMW 800 D4 Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet u ditlaten vervangen door de fabrikant, de klantenservice of eenandere bevoegde persoon om zo mogelijk gevaar te vermijden. Zorg ervoor dat het netsnoer niet kan worden beschadigd doorscherpe randen of hete delen. Zorg ervoor dat het netsnoer niet vochtig of nat wordt terwijl u demagnetron gebruikt. Zorg ervoor dat het netsnoer nietplatgedrukt kan worden. Trek altijd aan de stekker en nooit aan de kabel zelf als u destekker uit het stopcontact haalt. Als u zichtbare schade aan de magnetron of het netsnoeropmerkt, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit, trekt u destekker uit het stopcontact en neemt u contact op met onzehotline (zie 'Garantie en onderhoudsadvies'). Als u het apparaat niet gebruikt, bijvoorbeeld vanwege eenstoring of als u dit wilt schoonmaken, trekt u de stekker uit hetstopcontact om ervoor te zorgen dat er zeker geen stroom meerop staat. Giet nooit vloeistof in de ventilatieopeningen ofveiligheidsdeursloten. Als er vloeistof in is gekomen, trekt uonmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruikt u hetapparaat niet meer. Neem contact op met de klantenservice (zie'Garantie en onderhoudsadvies').Dompel het apparaat of de kabel nooit onder in water ofandere vloeistoffen.70 - Nederlands
 • Page 73

  SilverCrest SMW 800 D4GEVAAR! Brandgevaar Het is niet de bedoeling dat de magnetron wordt gebruikt meteen externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem. Zorger altijd voor dat er iemand bij de magnetron is als deze isingeschakeld. Brandgevaar! Gebruik de magnetron niet in de buurt van apparaten die zelfwarmte uitstralen, bijv. een oven of kookplaat. De magnetron mag alleen vrijstaand worden gebruikt. Installeer de magnetron niet in een keukenkastje. De minimale installatiehoogte is 85 cm. Houd bij het kiezen van een plaats altijd een minimale afstand totaangrenzende wanden aan. Lees het hoofdstuk 'Een plaatskiezen'. Laat de magnetron nooit onbeheerd achter als u levensmiddelenin plastic of papieren verpakkingen verwarmt. Brandgevaar! Zet geen brandbare materialen in de buurt van de magnetron ofde ventilatiegaten. Dek de ventilatieopeningen niet af.Brandgevaar! Verwijder alle metalen verpakkingen van levensmiddelen die uwilt verwarmen. Brandgevaar! Gebruik bij het maken van popcorn uitsluitend popcornzakkendie zijn ontworpen voor gebruik in de magnetron. Brandgevaar! De magnetron is ontworpen voor het verwarmen van eten endrinken. Het drogen van voedsel of kleding en het verwarmenvan kussens, slippers, sponzen, vochtige doeken en dergelijkekan leiden tot verwondingen, ontbranding of brand. De magnetron is niet ontworpen voor het bewaren vanlevensmiddelen en dergelijke.Nederlands - 71
 • Page 74

  SilverCrest SMW 800 D4 Overschrijd nooit de kooktijden die zijn opgegeven door defabrikant. Brandgevaar! Verwijder resten van olie of vet uit de kookruimte voordat u meervoedsel in de magnetron verwarmt. Resten kunnen ontbranden.Brandgevaar! Verwarm geen vet of olie. Brandgevaar door ontbranding! Als er rook verschijnt, schakelt u het apparaat uit of trekt u destekker uit het stopcontact en houdt de deur gesloten omeventuele vlammen te doven. Plaats direct na het grillen of de combinatiemodus geen kunststofbakjes in de magnetron; deze kunnen smelten door het hogeniveau van restwarmte.Heet oppervlak! De deur en de buitenkant kunnen heet worden tijdens hetgebruik.WAARSCHUWING! Risico op letsel De magnetron kan worden gebruikt in huishoudens envergelijkbare ruimten, zoals:in personeelskeukens in winkels, kantoren en anderebedrijfsruimten;in boerderijen;door klanten in hotels, motels en andere accommodatie;in hotels die accommodatie en ontbijt bieden. Deze magnetron kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke ofverstandelijke vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis72 - Nederlands
 • Page 75

  SilverCrest SMW 800 D4als er toezicht aanwezig is of als ze instructies hebben ontvangenover het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpendie ermee samenhangen.Houd het verpakkingsmateriaal en de zakken buiten het bereikvan kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking.Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet doorkinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar enonder toezicht staan.Houd kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat enhet netsnoer.Laat kinderen niet met het apparaat spelen.Houd kinderen uit de buurt van de magnetrondeur terwijl hetapparaat in gebruik is. Er bestaat een kans op brandwonden.De inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding moet wordengeroerd of geschud en de temperatuur voor gebruikgecontroleerd om brandwonden te voorkomen.Verwarm geen vloeistoffen of voedsel in afgesloten houders.Explosiegevaar!Het verwarmen van dranken in de magnetron kan leiden tot eenvertraagd kookbegin (kookvertraging); wees dus voorzichtig bijhet vastpakken van de houder.Raak de magnetrondeur, ventilatieopeningen, accessoires ofserviesgoed niet aan tijdens of direct na gebruik. Kans opbrandwonden!Open verpakkingen, zoals potten of popcornzakken zo, dat deopening van u af wijst. De stoom die eruit kan komen, kanbrandwonden veroorzaken.Nederlands - 73
 • Page 76

  SilverCrest SMW 800 D4 Ga bij het openen van de magnetrondeur nooit recht tegenoverde magnetron staan. De stoom die eruit kan komen, kanbrandwonden veroorzaken. Gebruik de magnetron niet om te frituren. Kans opbrandwonden! Het kookgerei dat u gebruikt, kan erg warm worden als het etenwordt verwarmd. Gebruik pannenlappen of ovenwanten. Kansop brandwonden! Het verwarmen van dranken kan leiden tot vertraagd koken.Risico op letsel! Open bij het verwarmen van vloeistoffen altijd de houder omdrukopbouw te voorkomen en luchtbellen te laten ontsnappen.Explosiegevaar! Verwarm in de magnetron nooit eieren in de schaal of helehardgekookte eieren, omdat ze kunnen ontploffen, zelfs na deverwarmingsprocedure in de magnetron. Prik vr het koken gaatjes in voedsel met een dikke schil, zoalsaardappelen, worstjes en kastanjes.WAARSCHUWING! Schade aan apparatuur Bedien het apparaat nooit leeg in de 'magnetron'- of 'combinatie'modus. Gebruik alleen kookgerei dat geschikt is voor gebruik in demagnetron. Gebruik nooit metalen pannen of bakplaten in de magnetron.Deze reflecteren de microgolven, waardoor er vonken gevormdkunnen worden.74 - Nederlands
 • Page 77

  SilverCrest SMW 800 D4 Plaats geen voorwerpen in de ventilatieopeningen of in hetveiligheidsdeurslot. Leun niet tegen de magnetrondeur. Maak de oven regelmatig schoon en verwijder voedselresten. Onvoldoende reiniging van de magnetron kan de oppervlakkenbeschadigen, waardoor een nadelig effect kan ontstaan op delevensduur van het product, en mogelijk leiden tot eengevaarlijke situatie.3. Beoogd gebruikDeze magnetron is te gebruiken voor het ontdooien, verwarmen en bereiden van voedsel. Dit product isniet ontworpen voor zakelijke of commercile toepassingen. Gebruik de magnetron alleen voorparticuliere toepassingen. Elk ander gebruik dan hierboven wordt vermeld, komt niet overeen met hetbeoogde gebruik. De magnetron mag niet buitenshuis of in tropische klimaten worden gebruikt. Dezemagnetron voldoet aan alle relevante normen en richtlijnen met betrekking tot CE-conformiteit.Wijzigingen in de magnetronapparaat, anders dan wijzigingen die worden aanbevolen door defabrikant, kunnen ertoe leiden dat niet meer aan deze normen wordt voldaan. De fabrikant is nietaansprakelijk voor eventuele schade of defecten die het gevolg zijn van deze wijzigingen.Houd u aan de regelgeving en wetten in het land van gebruik.4. CopyrightDe volledige inhoud van deze bedieningsinstructies wordt beschermd door het auteursrecht en wordtuitsluitend ter informatie aan de lezer verstrekt. Het is strikt verboden om gegevens en informatie tekopiren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Dit geldt ook voorcommercieel gebruik van de inhoud en informatie. Alle teksten en afbeeldingen waren actueel op hetmoment dat deze handleiding werd gedrukt. De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.Nederlands - 75
 • Page 78

  SilverCrest SMW 800 D45. Inhoud van de verpakkingMagnetronDraairingAandrijvingssterGlasplaatGrillrekkenDeze bedieningsinstructiesSnelle stappenDeze bedieningsinstructies hebben een uitvouwbare omslag. Op de binnenzijde van de omslag staat eenafbeelding van de magnetron met nummers. Deze nummers hebben de volgende betekenis:123456DisplayGlasplaatAandrijvingssterDraairingDeurgreep7Knop Combinatie8Knop Stop9Draaiknop/knop Start/Snelstart10Knop Timer/Klok11Knop Ontdooien12Knop MagnetronGrillrekkenKnop Grill136. Technische specificatiesModelSMW 800 D4Stroomvoorziening230 VAC, 50 HzTotaal max. stroomverbruik1250 WTotaal max. stroomverbruik magnetron1250 WTotaal max. stroomverbruik grill1000 WMagnetron-uitvoervermogen800 W, frequentie 2450 MHzVolume kookruimtecirca 20 literAfmetingen (B x D x H)circa 46 x 39 x 28,5 cmGewichtcirca 13,3 kgDe technische data en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.76 - Nederlands
 • Page 79

  SilverCrest SMW 800 D47. Voordat u begintHaal de magnetron uit de verpakking. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of alleonderdelen volledig en onbeschadigd zijn. Bel de fabrikant als iets ontbreekt of beschadigd is.7.1. Werking van de magnetronDe magnetron genereert elektromagnetische golven die sterke trillingen in de watermoleculen van hetvoedsel creren. Door deze trillingen ontstaat warmte. De warmte wordt direct gegenereerd in devoeding en de procedure verloopt zeer mild. Het kookgerei wordt slechts indirect verwarmd door hetvoedsel. Voedsel met een hoog vochtgehalte warmt sneller op dan droger voedsel.Tips voor goede resultaten met voeding: Gebruik geschikt kookgerei en plaats voedsel niet direct op de glasplaat (2). Kookgerei mag niet buiten de rand van de glasplaat (2) uitsteken. Leg het voedsel, indien mogelijk, zo neer dat de dikste delen aan de rand liggen. Voorkom dat voedsel uitdroogt en selecteer de kortste kooktijd om te beginnen. U kunt de tijd altijdnog verlengen. Als u een te lange tijd selecteert, kan voedsel te gaar worden, beginnen te roken ofzelfs in brand vliegen. Er zijn speciale afdekkingen voor voedsel in de magnetron verkrijgbaar in de winkel. Dezevoorkomen voedselspetters in de kookruimte. Voor gelijkmatige kookresultaten is het zinvol om grote stukken voedsel (bijv. een gemengd schotel)ten minste eenmaal om te roeren of te draaien. Datzelfde geldt voor voedsel dat alleen veilig kanworden gegeten als goed gaar is, zoals gevogelte of gehakt.7.2. Geschikt kookgereiMagnetronmodus Schalen van hittebestendig glas of porselein. Schalen van hittebestendig kunststof. Gebruik ovenzakken met gaten om drukopbouw te voorkomen. Speciaal kunststof kookgerei voor een magnetron is verkrijgbaar in de detailhandel. Kookgerei mag geen metaal bevatten.Grillmodus Alle hittebestendig kookgerei en schalen die geschikt zijn voor een conventionele oven. Gebruik geenkunststof kookgerei in de grillmodus. Plaats het te grillen voedsel direct op de grillrekken (13) die op de glasplaat (2) worden geplaatst.Magnetron en grillmodus combineren In de combinatiemodus worden de magnetron en grill afwisselend ingeschakeld. Het kookgerei moetgeschikt zijn voor gebruik in de magnetron en tevens hittebestendig zijn. Kunststof kookgerei is nietgeschikt. Kookgerei mag geen metaal bevatten.Nederlands - 77
 • Page 80

  SilverCrest SMW 800 D48. Bedieningsonderdelen6Knop Grill7Knop Combinatie8De knop Stop9Draaiknop/knop Start/Snelstart10Knop Timer/Klok11Knop Ontdooien12Knop Magnetron8.1. Draaiknop (9)De draaiknop (9) kan zowel naar links als naar rechts worden gedraaid. Deze kan helemaalronddraaien. In de regel worden getallen lager bij linksom draaien en hoger bij rechtsom draaien.Voorbeelden:Bij het instellen van de klok verminderen de uren/minuten als u naar links draait en lopen ze op alsu naar rechts draait.Vanuit de stand-bymodus kunt u naar links draaien voor toegang tot de automatische programma'sen naar rechts voor toegang tot de snelstart van de magnetronmodus.De draaiknop werkt ook als een drukknop en wordt gebruikt om ingestelde waarden te bevestigen en deprogramma's te starten.78 - Nederlands
 • Page 81

  SilverCrest SMW 800 D49. Aan de slag9.1. InstallatieWAARSCHUWING! Schade aan apparatuurGebruik de magnetron nooit leeg. Deze kan oververhit raken!9.1.1. Een plaats kiezenWAARSCHUWING! BrandgevaarDeze magnetron mag niet in een kastje worden geplaatst. Voldoende ventilatie van hetapparaat niet kan worden gegarandeerd in gesloten kastjes. Brandgevaar!Raadpleeg het onderstaande schema bij het kiezen van een plaats:Controleer ook het volgende:De ruimte van de achterkant van de magnetron tot de wand wordt bepaald door de afstandhouderop het achterpaneel. Deze afstandhouder moet de wand raken.De magnetron staat op een stevige, vlakke ondergrond.Gebruik altijd een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is, zodat u de stekker snel uit hetstopcontact kunt trekken bij een noodsituatie.De pootjes van de magnetron mogen niet worden verwijderd.De magnetron is niet boven een oven of kachel geplaatst.Het gebruik van de magnetron kan interferentie met radio- en televisieontvangst veroorzaken; plaatsde magnetron daarom zo ver mogelijk van radio's en televisies.9.1.2. De magnetron aansluiten en voorbereidenZodra u een geschikte plaats hebt gevonden, kunt u de magnetron voorbereiden op gebruik.Verwijder de verpakking.Verwijder eventuele stickers op het apparaat.Nederlands - 79
 • Page 82

  SilverCrest SMW 800 D4Verwijder niet de lichtgrijze afdekplaat in de kookruimte (rechts)! Dit beschermt de buizen van hetelektromagnetische veld.Plaats de draairing (4) in de uitsparing in de kookruimte.Steek de as van de aandrijvingsster (3) door het gat in het midden van de kookruimte. Draai deaandrijvingsster (3) totdat deze vastklikt op de aandrijfas onder het gat.Plaats de glasplaat (2) in het midden van de draairing (4). De 3 glazen nokken aan de onderzijdevan de glasplaat (2) moeten passen in de aandrijvingsster (3).Sluit de deur.Steek de stekker in een geschikt stopcontact dat voldoet aan de eisen, vermeld in het hoofdstuk'Technische specificaties'. Er klinkt een pieptoon en het display (1) licht ongeveer 5 seconden op.De magnetron moet worden aangesloten op een goed geaard stopcontact. Idealiter zou demagnetron een eigen groep moeten hebben.Als u niet zeker weet of de door u gekozen aansluiting voldoet aan de specificaties, neemt ucontact op met een elektricien.Verwarm de magnetron nu n keer zonder voedsel om eventuele productiegerelateerde residuen inde kookruimte te verwijderen.Plaats een met water gevuld bakje op de glasplaat (2); het bakje of kopje moet geschikt zijn voorgebruik in de magnetron en grill. Sluit de deur.Selecteer de grillmodus door op de knop 'Grill' (6) te drukken. Het symboolverschijnt in hetdisplay (1) en de tijd geeft '0:10' aan.Selecteer eenkooktijd van 5 minuten met behulp van de draaiknop (9) en druk op de knopStart/Snelstart (9). Het symboolknippert in het display (1) en de ingestelde tijd telt af.Na de ingestelde kooktijd hoort u 5 piepjes, op het display (1) knippert 'END' en het apparaatschakelt automatisch uit.Open de deur en laat het apparaat volledig afkoelen.80 - Nederlands
 • Page 83

  SilverCrest SMW 800 D4Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunnen productiegerelateerde residuen eenlichte geur en een lichte opbouw van rook veroorzaken. Dit is normaal en gaat snel voorbij.Zorg altijd voor voldoende ventilatie! Open, indien nodig, een raam.Reinig de magnetron, de glasplaat (2) en de draairing (4), zoals beschreven in het hoofdstuk'Reinigen', en droog alles goed af.9.1.3. De tijd instellenHoud de knop Timer/Klokop het display (1). U kunt nu schakelen tussen de 12-uurs klok 'Hr 12' en de 24-uurs klok 'Hr 24'door aan de draaiknop (9) te draaien. Bevestig door op de knop Start/Snelstart (9) te drukken.De cijfers van de uren knipperen.Selecteer het huidige uur door aan de draaiknop (9) te draaien en bevestig met de knopStart/Snelstart (9). De cijfers van de minuten knipperen.Selecteer de huidige minuut door aan de draaiknop (9) te draaien en bevestig met de knopStart/Snelstart (9).(10) ongeveer 3 seconden ingedrukt. 'Hr 12' wordt weergegevenU hebt nu de tijd ingesteld. De huidige tijd wordt weergegeven, zelfs wanneer de displayverlichting isuitgeschakeld.9.1.4. De kookwekker instellenDe magnetron heeft een kookwekker, die los van de magnetron is te gebruiken. De tijd kan wordeningesteld tussen de 10 seconden en 95 minuten.Druk op de knop Timer/Klok(10).Draai aan de draaiknop (9) om de gewenste tijd in te stellen.Druk op de knop Start/Snelstart (9) om de kookwekker te starten.De ingestelde tijd telt nu af. Als de tijd om is, piept het apparaat en wordt de huidige tijd op het display(1) weergegeven.U kunt het aftellen van de tijd op elk moment annuleren door op de knop Stopkookwekker stop en de huidige tijd wordt op het display (1) weergegeven.(8) te drukken. DeAls de kookwekker is ingesteld en aftelt, kunt u de magnetronfuncties gewoon gebruiken. De momenteelgebruikte magnetronfunctie wordt weergegeven op het display (1). Druk op de knop Timer/Klok(10) om de huidige status van de kookwekker ongeveer 3 seconden weer te geven. Als de oven of degrillprocedure klaar is en de deur (5) wordt geopend, wordt de resterende tijd van de kookwekker op hetdisplay (1) afgeteld.9.1.5. Het kinderslot instellenMet de kinderslotfunctie hebt u de mogelijkheid om te voorkomen dat de magnetron wordt gestart doorkinderen of andere personen die niet bekend zijn met het gebruik ervan.Nederlands - 81
 • Page 84

  SilverCrest SMW 800 D4Het kinderslot activeren: Druk ongeveer 3 seconden op de knop Stophoort. Het symbool wordt weergegeven op het display (1).(8) totdat u een piepjeHet kinderslot is nu ingeschakeld. Alle knoppen en de draaiknop werken niet.Het kinderslot deactiveren: Druk nogmaals ongeveer 3 seconden op de knop Stoppiepje hoort. Het symbool verdwijnt van het display (1).(8) totdat u een9.2. De magnetron gebruikenU kunt de invoer op elk moment annuleren door te drukken op de knop Stopmagnetron wordt weer in de stand-bymodus gezet.(8). De9.2.1. MagnetronmodusWAARSCHUWING! BrandgevaarGebruik de grillrekken (13) of andere metalen voorwerpen nooit in de magnetronmodus.Hierdoor kunnen vonken ontstaan.Tijdens de kookprocedure kunnen zich waterdruppels vormen op de deur en de behuizingvan de magnetron. Dit is geen defect. Veeg, als de magnetron is afgekoeld, het vocht wegmet een droge doek.Druk op de knop Magnetron(12). Op het display (1) wordt 'P800' (800 Watt) weergegeven enhet symbool.Selecteer het gewenste vermogen (P100 t/m P800) met de draaiknop (9).Bevestig door op de knop Start/Snelstart (9) te drukken.Selecteer de gewenste tijd met de draaiknop (9) van 10 seconden t/m 95 minuten.Bevestig door op de knop Start/Snelstart (9) te drukken. De magnetron start de ingesteldebereidingsprocedure en het symboolknippert op het display (1).Bereidingsprocedure onderbreken: Druk eenmaal op de knop Stop button(8) omde bereidingsprocedure te onderbreken. Als u weer verder wilt gaan met debereidingsprocedure, drukt u op de knop Start/Snelstart(9). De magnetron gaat verdermet de ingestelde bereidingsprocedure op het vooraf ingestelde vermogen en de resterendeduur.Bereidingsprocedure annuleren: Druk twee keer op de knop Stop button (8) omde bereidingsprocedure te annuleren. De momenteel ingestelde tijd wordt weergegeven ophet display (1).Ingestelde vermogen weergeven: Als u tijdens de bereidingstijd op de knopMagnetron(12) drukt, wordt op het display (1) kort het momenteel ingestelde vermogen(P100 t/m P800) weergegeven.Het einde van de bereidingsprocedure wordt aangegeven door een knipperend 'End' (Einde) op hetdisplay (1) en het apparaat piept 5 keer. Als de magnetrondeur niet wordt geopend, worden de 5piepjes elke 2 minuten herhaald.'End' (Einde) knippert op het display (1) totdat de deur wordt geopend.82 - Nederlands
 • Page 85

  SilverCrest SMW 800 D49.2.2. Magnetron/SnelstartmodusVoor een snel resultaat kunt u de Snelstartfunctie gebruiken om gedurende tussen de 30 seconden en 95minuten op vol vermogen (800 Watt) te gaan koken. Druk eenmaal op de knop Start/Snelstart (9). Op het display (1) wordt ':30' weergegeven en hetsymboolknippert. De magnetron start vervolgens de kookprocedure en de tijd wordt afgeteld. Druk zo vaak als u wilt op de knop Start/Snelstart (9) om de bereidingstijd te verlengen totmaximaal 95 minuten. De momenteel geselecteerde tijd wordt weergegeven op het display (1).U kunt ook als volgt te werk gaan: Draai de draaiknop (9) naar rechts totdat het symboolen de gewenste tijd op het display (1)verschijnen. Druk eenmaal op de knop Start/Snelstart (9). De bereidingsprocedure start, de tijd telt af en hetsymboolknippert.9.2.3. GrillmodusGebruik de grillfunctie voor het grillen van worstjes, gevogelte, steaks, hamburgers, paprika, enz. en voorkaas op toast, tosti's, gratins, enz.Voor een ideale afstand tussen het te grillen voedsel en de grill. gebruikt u altijd de grillrekken(13) in de grillmodus. Plaats de grillrekken (13) op de glasplaat (2).Druk op de knop Grill(6). Op het display (1) wordt '0:10' weergegeven en het symbool.Selecteer de gewenste bereidingstijd met de draaiknop (9) tot maximaal 95 minuten.Bevestig door op de knop Start/Snelstart (9) te drukken. De magnetron start de grillmodus en hetsymboolknippert op het display (1).Draai het voedsel dat wordt gegrild als de helft van de ingestelde tijd om is.Na de helft van de ingestelde tijd piept het apparaat twee keer om aan te geven dat het voedsel, indiennodig, kan worden gedraaid.Open de deur. De tijd op het display (1) stopt.Draai het voedsel. Houd er rekening mee dat het voedsel al warm kan zijn en gebruik, indien nodig,ovenhandschoenen of pannenlappen. Sluit de deur en druk op de knop Start/Snelstart (9) om het programma voort te zetten. Deresterende tijd blijft aftellen op het display (1).Als u denkt dat het voedsel niet hoeft te worden geroerd of gedraaid, hoeft u niets doen en laat u hetprogramma gewoon doorlopen.Het einde van de grillprocedure wordt aangegeven door een knipperend 'End' (Einde) op het display (1)en het apparaat piept 5 keer. Als de magnetrondeur niet wordt geopend, worden de 5 piepjes elke 2minuten herhaald.'End' (Einde) knippert op het display (1) totdat de deur wordt geopend.Nederlands - 83
 • Page 86

  SilverCrest SMW 800 D4Tips voor een goed grillresultaatVerwarm de magnetron vr het grillen ongeveer 10 minuten voor, met behulp van degrillfunctie.In de onderstaande tabel staan de aanbevolen hoeveelheden en verwerkingstijden voor verschillendevoedingsmiddelen. De hieronder vermelde voeding mag niet meer dan 2 cm dik zijn om gaar te wordenin de opgegeven tijd. Voor stukken vlees die dikker zijn dan 2 cm, moet de tijdsduur aan elke zijdenavenant worden verlengd.Wij raden aan voedsel slechts n keer te draaien om uitdrogen van het vlees te voorkomen.IngredintenWorstAanbevolen hoeveelheidongeveer 100 g per worstAanbevolen tijd15 minuten per kantVarkensvlees met botongeveer 120 g per stuk18 minuten per kantKip met botongeveer 100 g per stuk20 minuten per kantBurgerongeveer 125 g per burger20 minuten per kant84 - Nederlands
 • Page 87

  SilverCrest SMW 800 D49.2.4. CombinatiemodusWAARSCHUWING! BrandgevaarGebruik de grillrekken (13) of andere metalen voorwerpen nooit in de combinatiemodus.Hierdoor kunnen vonken ontstaan.In deze modus worden de magnetron en de grill gecombineerd. Dit is perfect als het voedsel moetworden gekookt en gegrild.In de combinatiemodus wordt de ingestelde kooktijd verdeeld op basis van een percentage tussen demagnetron- en de grillmodi.ModusCombinatie 1 C - 1Magnetronmodus55%Grillmodus45%Combinatie 2 C - 230%70%Denk eraan dat de in te stellen tijd afhankelijk is van een aantal factoren. De hoeveelheid ende samenstelling van het voedsel speelt een belangrijke rol. Wij raden u aan om af en toe hetbereidingsresultaat te controleren en de bereidingstijd, indien nodig, aan te passen.Combinatie 1-modusCombinatie 1-modus is bijvoorbeeld geschikt voor gevogelte, gratin, omeletten en lasagne. Het aandeelvan de magnetronmodus is 55 procent en de resterende 45 procent van de ingestelde bereidingstijd isgrilltijd.Druk op de knop Combinatie(7). Op het display (1) wordt 'C - 1' weergegeven entegelijkertijden.Bevestig door op de knop Start/Snelstart (9) te drukken.Selecteer de gewenste bereidingstijd met de draaiknop (9) tot maximaal 95 minuten.Bevestig door op de knop Start/Snelstart (9) te drukken. De magnetron start de combinatiemodusen de symbolenenknipperen op het display (1).Het einde van de bereidingsprocedure wordt aangegeven door een knipperend 'End' (Einde) op hetdisplay (1) en het apparaat piept 5 keer. Als de magnetrondeur niet wordt geopend, worden de 5piepjes elke 2 minuten herhaald.'End' (Einde) knippert op het display (1) totdat de deur wordt geopend.Combinatie 2-modusCombinatie 2-modus is bijvoorbeeld geschikt voor vis. Het aandeel van de magnetronmodus is 30procent en de resterende 70 procent van de ingestelde bereidingstijd is grilltijd.Druk op de knop Combinatie(7). Op het display (1) wordt 'C - 1' weergegeven entegelijkertijd,.Draai aan de draaiknop (9) totdat op het display (1) 'C - 2' wordt weergegeven.Bevestig door op de knop Start/Snelstart (9) te drukken.Selecteer de gewenste bereidingstijd met de draaiknop (9) tot maximaal 95 minuten.Bevestig door op de knop Start/Snelstart (9) te drukken. De magnetron start de combinatiemodusen de symbolenenknipperen op het display (1).Nederlands - 85
 • Page 88

  SilverCrest SMW 800 D4Het einde van de bereidingsprocedure wordt aangegeven door een knipperend 'End' (Einde) op hetdisplay (1) en het apparaat piept 5 keer. Als de magnetrondeur niet wordt geopend, worden de 5piepjes elke 2 minuten herhaald.'End' (Einde) knippert op het display (1) totdat de deur wordt geopend.9.3. Automatische programma'sDeze magnetron bevat 10 automatische programma's. Bij het gebruik van deze programma's hoeft u detijd en het vermogen niet in te stellen. Selecteer gewoon het gewenste programma en voer het gewicht in.De magnetron doet de rest en berekent de perfecte tijd op basis van wat u hebt ingevoerd.Items op hetProgrammaSymboolAantaldisplayA-01Pasta100 - 300 gA-02Vis100 1000 gA-03Rijst100 1000 gA-04Kip800 1400 gA-05Verwarmen100 1000 gA-06Aardappelen150 600 gA-07Vlees/gemengd300 1300 gA-08Vleesspiesjes100 700 gA-09Vloeistoffen1 - 3 kopjesA-10Groenten200 600 gGEVAAR! Gebruik geen afdekkingen of niet-hittebestendig kookgerei voor de automatischeprogramma's die zowel de magnetron- als de grillfunctie gebruiken. Brandgevaar!86 - Nederlands
 • Page 89

  SilverCrest SMW 800 D4Houd er rekening mee dat een automatische programma de programmatijd en hetvermogensniveau voor vers voedsel berekent. Diepvriesproducten moeten vr gebruikworden ontdooid of zijn niet gaar in de vooraf ingestelde tijd.9.4. Een automatisch programma startenPlaats voedsel niet direct op de glasplaat (2), maar leg het altijd in een geschikte schaal ofop een bord. Schalen of borden moeten voldoende groot zijn en een voldoende hoge randhebben om alle vloeistof die uit het voedsel loopt, op te vangen.Draai de draaiknop (9) naar links om het automatische programmakeuzemenu te krijgen. Het cijfer(A-01 t/m A-10) knippert op het display (1) om het momenteel geselecteerde, automatischeprogramma weer te geven. Het bijbehorende programmasymbool knippert ook naast het cijfer.Tijdens het instellen van een automatisch programma, wordt op het display (1) ook het symboolsymbool voor de verwarmingsmodus gebruikt (en/of).en hetDraai aan de draaiknop (9) om het gewenste automatische programma te selecteren. U kunt naarlinks of naar rechts draaien om het programma te selecteren. Bevestig uw keuze door op de knopStart/Snelstart (9) te drukken.Geef nu met de draaiknop (9) het geschatte gewicht van uw voedsel aan. Bevestig uw keuze door opde knop Start/Snelstart (9) te drukken.Houd er rekening mee dat verschillende gewichten/hoeveelheden aan de verschillende automatischeprogramma's zijn toegewezen.Het geselecteerde automatische programma start. De symbolen voor het geselecteerde automatischeprogramma, het symbool en het symbool voor de gebruikte verwarmingsmodus knipperenallemaal op het display (1). Bij het automatische programma A-07 knippert het symboolof hetsymbool, afhankelijk van de voortgang van het programma. Als het programma actief is, gevende symbolen de momenteel gebruikte verwarmingsmodus aan. De resterende tijd wordt ook afgeteld.Het einde van de bereidingsprocedure wordt aangegeven door een knipperend 'End' (Einde) op hetdisplay (1) en het apparaat piept 5 keer. Als de magnetrondeur niet wordt geopend, worden de 5piepjes elke 2 minuten herhaald.'End' (Einde) knippert op het display (1) totdat de deur wordt geopend.Bij de automatische programma's A-04 (kip), A-07 (vlees/gemengd) en A-08(vleesspiesjes) moet het voedsel worden gedraaid na ongeveer 2/3 van de bereidingstijdvoor een gelijkmatig resultaat.De magnetron piept twee keer op het moment dat het voedsel moet worden gedraaid. Ophet display (1) wordt ook 'turn' (draaien) aangegeven. Open de deur. De tijd op het display (1) stopt. Draai het voedsel. Houd er rekening mee dat het voedsel al warm kan zijn en gebruik,indien nodig, ovenhandschoenen of pannenlappen. Sluit de deur en druk op de knop Start/Snelstart (9) om het programma voort tezetten. De resterende tijd blijft aftellen op het display (1).Nederlands - 87
 • Page 90

  SilverCrest SMW 800 D4Als u denkt dat het voedsel niet hoeft te worden geroerd of gedraaid, hoeft u niets doen enlaat u het programma gewoon doorlopen.De grootte, vorm en bepaalde soorten voedsel hebben een beslissende invloed op hetbereidingsresultaat. Als uw eten nog niet gaar is als het automatische programma is voltooid,raden wij u aan verder te gaan met de bereiding met behulp van het snelstartprogramma vande magnetron. Als het automatische programma ook de grillfunctie gebruikt, kan degrillfunctie ook worden gebruikt gedurende de extra bereidingstijd. Houd er rekening mee dathet bruiningsniveau van de gerechten ook zal toenemen.9.5. De afzonderlijke automatische programma's9.5.1. Programma PastaMagnetronGebruikte verwarmingsmodusProgrammatijd(afhankelijkvan25 t/m 35 minutenvolume)Gebruik voor het programmeren het nettopastagewicht zonder water.Voeg genoeg water toe, zodat alle pasta goed onder water staat. De hoeveelheid water kanverschillen, afhankelijk van het soort pasta en de pan. Als vuistregel raden wij u aan 4 portieswater toe te voegen aan 1 portie pasta.Gebruik een hoge pan om te voorkomen dat het gerecht overkookt.Voeg de gewenste hoeveelheid pasta toe.Voeg net zoveel water toe als u normaal zou gebruiken voor het koken. De pasta moet altijd onderhet waterniveau liggen.Start het programma 'Pasta'.Zodra het programma is afgelopen, laat u de pasta 2 3 minuten rusten voordat u deze afgiet.9.5.2. Programma VisMagnetronGebruikte verwarmingsmodusProgrammatijd(afhankelijkvan3:30 t/m 16 minutenvolume)Verdeel de vis gelijkmatig over een magnetronbestendig bord.Breng de vis op smaak en voeg een beetje boter of ander vet toe.Start het programma 'Vis'.88 - Nederlands
 • Page 91

  SilverCrest SMW 800 D49.5.3. Programma RijstGebruikte verwarmingsmodusMagnetronProgrammatijd (afhankelijk van volume)15 t/m 51 minutenGebruik een hoge schaal om te voorkomen dat het gerecht overkookt.Voeg water toe aan de schaal. Als vuistregel gebruikt u tweemaal zoveel milliliter water als grammenrijst. Gebruik dus 400 milliliter water voor 200 gram rijst. Geef in dit geval bij het selecteren van hetprogramma, 200 gram aan; alleen het gewicht van de rijst telt.Laat de rijst ongeveer 3 tot 5 minuten opzwellen.Bedek de schaal met een geschikte deksel, maar maak geen luchtdichte afsluiting.Start het programma 'Rijst'.9.5.4. Programma KipGebruikte verwarmingsmodusMagnetron en grillfunctieProgrammatijd (afhankelijk van volume)43 t/m 54 minutenLeg de kip op een magnetronbestendig bord.Breng de kip op smaak.Start het programma 'Kip'.Draai kip altijd om uitdrogen te voorkomen. Hierdoor krijgt u ook een lekker bruin korstje aan deonderzijde van de kip. Na ongeveer 2/3 van de programmatijd onderbreekt de magnetron hetautomatische programma en piept twee keer. Op het display (1) wordt ook 'turn' (draaien)aangegeven.We raden u aan eventuele vloeistoffen, die tijdens de bereidingsprocedure ontstaan, af tegieten voordat u de kip draait. Dit maakt het eindresultaat een beetje krokanter.Draai de kip en druk op de knop Start/Snelstart(9) om het programma 'Kip' voort te zetten.9.5.5. Programma VerwarmenGebruikte verwarmingsmodusMagnetronProgrammatijd (afhankelijk van volume)1:10 t/m 10:10 minutenVerdeel het voedsel gelijkmatig over een magnetronbestendig bord.Start het programma 'Verwarmen'.Nederlands - 89
 • Page 92

  SilverCrest SMW 800 D49.5.6. Programma AardappelenGebruikte verwarmingsmodusMagnetronProgrammatijd (afhankelijk van volume)3:50 t/m 11:00 minutenGebruik, indien mogelijk, ongeschilde aardappelen van vergelijkbare grootte.Prik meerdere gaatjes in de schil.Verdeel de aardappelen op een magnetronbestendig bord of een andere geschikte schaal. Idealiterzouden de aardappelen elkaar niet mogen raken.Start het programma 'Aardappelen'.Voor een aardappelgratin raden we in plaats daarvan de combinatiemodus aan(gecombineerde magnetron en grill "C-1"). Bij ongeveer 750 g aardappelen adviseren wijeen bereidingstijd van 40-45 minuten.9.5.7. Programma Vlees/gemengdGebruikte verwarmingsmodusMagnetron en grillfunctieProgrammatijd (afhankelijk van volume)42:30 t/m 79:30 minutenBreng het vlees/gemengd voedsel op smaak.Leg het vlees op een magnetronbestendig bord.Start het programma 'Vlees/gemengd'.Draai vlees en gemengd voedsel altijd om uitdrogen te voorkomen. Hierdoor krijgt u ook een lekkerbruin korstje aan de onderzijde. Na ongeveer 2/3 van de programmatijd onderbreekt de magnetronhet automatische programma en piept twee keer. Op het display (1) wordt ook 'turn' (draaien)aangegeven.Draai het vlees en gemengde voedsel en druk op de knop Start/Snelstart (9) om het programma'Vlees/gemengd' voort te zetten.9.5.8. Programma VleesspiesjesGebruikte verwarmingsmodusMagnetron en grillfunctieProgrammatijd (afhankelijk van volume)12 t/m 36 minutenBreng de vleesspiesjes op smaak.Leg de vleesspiesjes op een magnetronbestendig bord.Start het programma 'Vleesspiesjes'.Voor een gelijkmatig resultaat en om uitdroging te voorkomen, moeten de vleesspiesjes wordengedraaid. Na ongeveer 2/3 van de programmatijd onderbreekt de magnetron het automatischeprogramma en piept twee keer. Op het display (1) wordt ook 'turn' (draaien) aangegeven.Draai de vleesspiesjes en druk op de knop Start/Snelstart (9) om het programma'Vleesspiesjes' voort te zetten.90 - Nederlands
 • Page 93

  SilverCrest SMW 800 D49.5.9. Programma VloeistoffenMagnetronGebruikte verwarmingsmodusProgrammatijd(afhankelijkvan1:30 t/m 4:00 minutenvolume)Schenk de te verwarmen vloeistof (drankjes, sauzen, enz.) in een magnetronbestendige houder, bijv.een glas of mok, en plaats deze op de glasplaat (2) in de magnetron.Als u meerdere houders in n keer in de magnetron zet, zorgt u ervoor dat ze elkaar niet raken.Start het programma 'Vloeistoffen'.Om te voorkomen dat de vloeistof plotseling gaat koken, raden wij u het volgende aan:plaats een glazen staafje in de vloeistof terwijl deze wordt verwarmd;laat de vloeistof 20 30 seconden na verhitting nog in de magnetron staan.9.5.10. Programma GroenteMagnetronGebruikte verwarmingsmodusProgrammatijd(afhankelijkvan3:30 t/m 10:30 minutenvolume)Leg de groente op een magnetronbestendig bord of een andere geschikte schaal.Start het programma 'Groente'.9.6. OntdooienMet deze functie kunt u op een eenvoudige manier bevroren voedsel ontdooien. U hoeft alleen hetgewicht van het te ontdooien voedsel in te voeren. Het vermogen en de ontdooitijd worden danautomatisch berekend.Druk op de knop Ontdooien (11). De symbolenen verschijnen op het display (1) met hetminimale gewicht '100g'.Selecteer het juiste gewicht (tussen 100 g en 1800 g) van het te ontdooien voedsel met de draaiknop(9).Bevestig het door u ingevoerde gewicht door op de knop Start/Snelstart (9) te drukken. Deontdooiprocedure wordt gestart. Op het display (1) wordt de resterende ontdooitijd door demagnetron berekend en de symbolenen knipperen.Na de helft van de ingestelde tijd piept het apparaat twee keer en wordt 'turn' (draaien) weergegevenop het display (1). Dit betekent dat het voedsel, indien nodig, kan worden gedraaid.Open de deur. De resterende ontdooitijd wordt aangegeven op het display (1).Draai het voedsel.Sluit de deur en druk op de knop Start/Snelstart (9) om het programma voort te zetten. Deresterende tijd blijft aftellen op het display (1).Nederlands - 91
 • Page 94

  SilverCrest SMW 800 D4Als u denkt dat het voedsel niet hoeft te worden geroerd of gedraaid, hoeft u niets doen en laat u hetprogramma gewoon doorlopen. Na een korte tijd verdwijnt 'turn' (draaien) en wordt op het display (1)de resterende tijd afgeteld.Op het display gaat 'End' (Einde) knipperen om het einde van de ontdooiprocedure aan te geven enklinken er 5 piepjes. Als de magnetrondeur niet wordt geopend, worden de 5 piepjes elke 2 minutenherhaald.'End' (Einde) knippert op het display (1) totdat de deur wordt geopend.9.7. Starttijd uitstellenMet deze functie kunt u de magnetron zo programmeren, dat een geselecteerd programma begint op hetmoment dat u dat wilt.Houd u bij het gebruik van deze functie aan de veiligheidsinstructies voor brandgevaar inhoofdstuk 2.Voor het vertragen van de starttijd is het cruciaal dat de klok correct is ingesteld.De starttijdvertraging werkt niet voor het programma 'Ontdooien', hetverwarmingsprogramma 'A-05' en de functie Snelstart in de magnetronmodus. Stel de gewenste magnetronfunctie in (magnetronmodus, grillmodus, combinatiemodus of eenautomatisch programma). Magnetronmodus: Druk op de knop Magnetron(12), selecteer het vermogen en pasde gewenste tijdsduur aan met behulp van de draaiknop (9). Grillmodus: Druk op de knop Grill(6), pas de gewenste grillduur aan met behulp vande draaiknop (9). Combinatiemodus: Druk op de knop Combinatie(7). Selecteer de gewenste modus'C-1' of 'C-2' met de draaiknop (9). Automatische programma's: Selecteer eenautomatisch programma (anders dan A-05)met behulp van de draaiknop (9) en druk ter bevestiging op de knop Start/Snelstart (9).Geef nu met de draaiknop (9) het gewicht van uw voedsel aan. Druk op de knop Timer/Klok(10). De urenaanduiding knippert op het display (1). Selecteer het uur voor de starttijd door aan de draaiknop (9) te draaien en bevestig met de knopStart/Snelstart (9). De minutenaanduiding knippert op het display (1). Selecteer de minuut voor de starttijd door aan de draaiknop (9) te draaien en bevestig met de knopStart/Snelstart (9).De geprogrammeerde starttijd knippert nu op het display (1). Tegelijkertijd knipperen ook de relevantesymbolen voor de geselecteerde magnetronfunctie (magnetronmodus, grillmodus, combinatiemodus of deautomatische programma's).Op de ingestelde starttijd piept het apparaat twee keer en wordt het geselecteerde programmaautomatisch gestart.U kunt altijd de geprogrammeerde starttijd en de hele geprogrammeerde procedure annuleren. Drukhiervoor op de knop Stop (8). De huidige tijd wordt nu weergegeven op het display (1).92 - Nederlands
 • Page 95

  SilverCrest SMW 800 D410. Onderhoud/reparaties/reinigen10.1. Onderhoud/reparatieWAARSCHUWING! Onderhoud of reparatie is nodig als de magnetron op enige wijze isbeschadigd, bijvoorbeeld als er objecten of vloeistoffen in de behuizing terecht zijn gekomen, alsde magnetron is blootgesteld aan regen of vocht, als deze niet goed werkt of als u deze hebtlaten vallen. Als u merkt dat de magnetron rook, een vreemde geur of vreemde geluidenproduceert, schakelt u de magnetron onmiddellijk uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.Houd de deur gesloten om eventuele vlammen te doven. In dat geval mag u de magnetron pasgebruiken nadat deze is nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus. Elk onderhoud ofreparatie moet worden uitgevoerd door een bevoegd onderhoudstechnicus. Open nooit debehuizing van de magnetron.10.2. ReinigenGEVAAR! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de reiniging start, aangezien er risico opeen elektrische schok bestaat!GEVAAR! Wacht totdat de magnetron is afgekoeld. Kans op brandwonden!GEVAAR! Dompel de magnetron zelf nooit onder in water; u loopt u het risico van eenelektrische schok.WAARSCHUWING! Gebruik geen ovenreinigerspray om de kookruimte reinigen, aangeziendeze resten kan produceren op de verwarmingselementen die niet kunnen worden verwijderd.Voor het reinigen verwijdert u de glasplaat (2) en de draairing (4). Deze onderdelen kunt u dan reinigenin heet water met afwasmiddel. Spoel alle onderdelen na met schoon water en droog deze grondig.Gebruik nooit schurende materialen voor het reinigen.De glasplaat (2) kan ook gemakkelijk worden gereinigd in de vaatwasser.Gebruik voor het reinigen van de binnen- en buitenkant van de magnetron een licht vochtige doek en eenbeetje afwasmiddel. Gebruik nooit oplos- of schoonmaakmiddelen die het plastic kunnen beschadigen.Maak alle onderdelen goed droog.Maak de deur, het kijkvenster, de deurafdichtingen en aangrenzende delen regelmatig schoon met eenvochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen.11. Opslag indien niet in gebruik/transportAls u de magnetron een tijdje niet wilt gebruiken, bergt u deze op in een schone, droge en stofvrije plaatsuit de buurt van direct zonlicht.Bij het vervoeren van de magnetron raden wij u aan de originele verpakking te gebruiken om schade tevoorkomen. U kunt ook een grote en stevige kartonnen doos nemen en geschikte opvulling (bijvoorbeeldwollen dekens) rondom de magnetron plaatsen. Bescherm met name de deur en dedeurvergrendelingsmechanismen..Nederlands - 93
 • Page 96

  SilverCrest SMW 800 D412. Problemen oplossenNiets op het display (1).Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.Het stopcontact is defect. Test het apparaat op een ander stopcontact waarvan u zeker weet dat hetwerkt.Het display (1) geeft niet goed aan. Raadpleeg de fabrikant.Er gebeurt niets als u op knoppen drukt.Controleer of het kinderslot is ingeschakeld. Deactiveer dit, indien nodig.De gewenste procedure start niet. De magnetrondeur is niet goed gesloten. Sluit de deur.De glasplaat (2) maakt geluid tijdens het draaien. Controleer of de glasplaat (2) goed in het midden van de draairing (4) is geplaatst. Leg de plaat opde juiste manier op de draairing. Controleer of de draairing (4) of de bodem van de magnetron vuil is. Reinig beide.13. Milieuregelgeving en informatie over afvalverwerkingApparaten met dit symbool zijn onderworpen aan de Europese richtlijn 2012/19/EU.Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden gescheiden van huishoudelijkafval en bij een officile afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Voorkom schadeaan het milieu en risico's voor uw eigen gezondheid door het apparaat op de juistemanier als afval te verwerken. Voor meer informatie over een juiste afvalverwerkingneemt u contact op met de plaatselijke overheid, de afvalverwerkingsinstantie of dewinkel waar u het apparaat hebt gekocht.Gooi al het verpakkingsmateriaal weg op een milieuvriendelijke manier. De kartonnenverpakking kan voor recycling naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpuntworden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via eendaarvoor bestemde inzamelmethode.14. Gebruik voor levensmiddelenDit symbool duidt producten aan waarvan de fysische en chemische samenstelling isgetest en niet-gevaarlijk is bevonden voor de gezondheid bij gebruik in contact metlevensmiddelen in overeenstemming met de eisen van de EG-verordening 1935/2004.94 - Nederlands
 • Page 97

  SilverCrest SMW 800 D415. ConformiteitDit apparaat voldoet aan de basis- en andere relevante vereisten van de EMC-richtlijn2014/30/EU, de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de ERP-richtlijn 2009/125/ECen de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.De volledige EU-conformiteitsverklaring kan via de volgende link worden gedownload:www.targa.de/downloads/conformity/292171_292172.pdf16. Garantie en onderhoudsadviesGarantie van TARGA GmbHGeachte klant,U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. In het geval van gebreken aan ditproduct heeft u ten opzichte van de verkoper van het product bepaalde wettelijke rechten. Deze wettelijkerechten worden door onze hierna volgende garantie niet beperkt.GarantievoorwaardenDe garantietermijn begint op de datum van aankoop. Bewaart u de originele kassabon goed. Deze bonis nodig als bewijs van aankoop. Indien er binnen drie jaar vanaf de datum van aankoop van dit producteen materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons naar ons goeddunken gratisgerepareerd of vervangen.Garantietermijn en wettelijke aanspraak bij gebrekenDe garantietermijn wordt door de wettelijke aanspraak bij gebreken niet verlengd. Dit geldt ook voorvervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel reeds bij aankoop aanwezige schade en gebrekendienen onmiddellijk na het uitpakken te worden gemeld. Na afloop van de garantietermijn benodigdereparaties worden alleen tegen betaling uitgevoerd.GarantiedekkingHet apparaat is zorgvuldig gefabriceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor de leveringnauwgezet onderzocht. De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dekt geenonderdelen van het product die onderhevig zijn aan normale slijtage en daardoor kunnen wordenbeschouwd als slijtbare onderdelen of beschadigingen aan breekbare onderdelen zoals schakelaars,batterijen of onderdelen gemaakt van glas. De garantie vervalt als het product beschadigd, nietdoelmatig gebruikt of onderhouden is. Voor een doelmatig gebruik van het product dienen alle in demeegeleverde handleiding opgenomen aanwijzingen strikt te worden nageleefd . Gebruiksdoeleinden enhandelingen die in de handleiding worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, dienen in elkgeval te worden vermeden. Het product is uitsluitend bestemd voor privgebruik en niet voor commercieelgebruik. In geval van misbruik of niet doelmatig gebruik, gebruik van geweld of ingrepen die niet zijnNederlands - 95
 • Page 98

  SilverCrest SMW 800 D4uitgevoerd door onze geautoriseerde service-afdeling, komt de garantie te vervallen. Met de reparatie ofvervanging van het product begint geen nieuwe garantietermijn.Afwikkeling van een garantieclaimGelieve voor een snelle verwerking van uw probleem de volgende aanwijzingen in acht te nemen:--Lees voordat u het product in gebruik neemt de bijbehorende documentatie aandachtig door.Mocht er een probleem optreden dat op deze manier niet kan worden opgelost, neem dancontact op met onze hotline.Houdt u bij elke navraag de kassabon en het artikelnummer of indien beschikbaar hetserienummer als bewijs van aankoop bij de hand.In het geval dat een oplossing per telefoon niet mogelijk is, zal onze hotline er afhankelijk vande oorzaak van het probleem voor zorgen dat het probleem op andere wijze wordt opgelost.ServiceTelefoon:020 26 21 941E-Mail:service.NL@targa-online.comTelefoon:02 58 87 036E-Mail:service.BE@targa-online.comTelefoon:02 02 04 223E-Mail:service.LU@targa-online.comIAN: 292171 / 292172FabrikantMerk op dat het volgende adres geen service-adres is. Neem eerst contact op met de bovenvermeldeservice-afdeling.TARGA GmbHCoesterweg 45DE-59494 SoestDUITSLAND96 - Nederlands
 • Page 99

  SilverCrest SMW 800 D4Inhaltsverzeichnis1. Einleitung.............................................................................................................. 982. Sicherheitshinweise .............................................................................................. 993. Bestimmungsgeme Verwendung .................................................................... 1064. Urheberrecht ...................................................................................................... 1065. Lieferumfang ...................................................................................................... 1076. Technische Daten ................................................................................................ 1077. Vor der Inbetriebnahme ..................................................................................... 1087.1. Funktionsprinzip der Mikrowelle ........................................................................................................1087.2. Geeignetes Geschirr ...........................................................................................................................1088. Bedienelemente.................................................................................................. 1098.1. Der Drehregler (9) ..............................................................................................................................1099. Inbetriebnahme .................................................................................................. 1109.1. Erstinbetriebnahme..............................................................................................................................1109.1.1. Aufstellort whlen ........................................................................................................................1109.1.2. Mikrowelle anschlieen und vorbereiten ...................................................................................1109.1.3. Uhrzeit einstellen .........................................................................................................................1129.1.4. Kchentimer einstellen .................................................................................................................1129.1.5. Kindersicherung einstellen...........................................................................................................1129.2. Mikrowelle verwenden .......................................................................................................................1139.2.1. Mikrowellenbetrieb .....................................................................................................................1139.2.2. Mikrowellenbetrieb/Schnellstart ................................................................................................1149.2.3. Grillbetrieb ...................................................................................................................................1149.2.4. Kombinationsbetrieb ...................................................................................................................1169.3. Automatikprogramme .........................................................................................................................1179.4. Automatikprogramm starten ...............................................................................................................1189.5. Die Automatikprogramme im Einzelnen ............................................................................................1199.5.1. Programm - Nudeln .....................................................................................................................1199.5.2. Programm - Fisch ..........................................................................................................................1199.5.3. Programm - Reis ...........................................................................................................................1209.5.4. Programm - Hhnchen .................................................................................................................1209.5.5. Programm - Aufwrmen...............................................................................................................120Deutsch - 97
 • Page 100

  SilverCrest SMW 800 D49.5.6. Programm - Kartoffeln ................................................................................................................. 1219.5.7. Programm - Fleisch/Braten ......................................................................................................... 1219.5.8. Programm - Fleischspiee ........................................................................................................... 1219.5.9. Programm - Flssigkeiten ............................................................................................................. 1229.5.10. Programm - Gemse ................................................................................................................. 1229.6. Auftauen .............................................................................................................................................. 1229.7. Startzeitvorwahl .................................................................................................................................. 12310. Wartung / Reparatur / Reinigung ..................................................................... 12410.1. Wartung / Reparatur ....................................................................................................................... 12410.2. Reinigung .......................................................................................................................................... 12411. Lagerung bei Nichtbenutzung / Transport ........................................................ 12512. Fehlerbehebung ............................................................................................... 12513. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben ...................................................... 12614. Lebensmittelechtheit ......................................................................................... 12615. Konformittsvermerke ..................................................................................... 12616. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung .................................................. 1271. EinleitungHerzlichen Glckwunsch!Mit dem Kauf der SilverCrest Mikrowelle SMW 800 D4, nachfolgend als Mikrowelle bezeichnet, habenSie sich fr ein hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden.Diese Bedienungsanleitung enthlt wichtige Hinweise zum sicheren Gebrauch der Mikrowelle, sowieHinweise und Informationen zur tglichen Verwendung und zur Entsorgung. Machen Sie sich vor derBenutzung der Mikrowelle intensiv mit dieser Bedienungsanleitung vertraut und benutzen Sie sie nur inden beschriebenen Einsatzbereichen und fr die beschriebenen Zwecke. Bei Verkauf oder Weitergabeder Mikrowelle hndigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung mit aus. Sie ist Bestandteil desGertes.98 - Deutsch
 • Page 101

  SilverCrest SMW 800 D42. SicherheitshinweiseWICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. LESEN SIE DIE HINWEISESORGFLTIG UND BEWAHREN SIE DIESE ALS ZUKNFTIGEREFERENZ AUF.GEFAHR! Dieses Symbol, mit dem Hinweis Gefahr,kennzeichnet eine drohende gefhrliche Situation, die,wenn sie nicht verhindert wird, zu schweren Verletzungenoder sogar zum Tod fhren kann.WARNUNG! Dieses Symbol, mit dem HinweisWarnung, kennzeichnet wichtige Hinweise fr densicheren Betrieb des Gertes und zum Schutz desAnwenders.GEFAHR! Dieses Symbol warnt vor Verletzungen bzw.Verbrennungen im Zusammenhang mit heien Oberflchenan der Mikrowelle.GEFAHR! Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren fr dieGesundheit bis zur Lebensgefahr und/oder Sachschdendurch Brand.Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweisezum Thema.GEFAHR! Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren fr dieGesundheit bis zur Lebensgefahr und/oder Sachschdendurch elektrischen Schlag.BetriebsumgebungDiese Mikrowelle ist nur fr den Betrieb in trockenenInnenrumen geeignet. Sie ist nicht fr den Betrieb inRumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z. B.Badezimmer) oder bermigem Staubaufkommenausgelegt.Deutsch - 99
 • Page 102

  SilverCrest SMW 800 D4GEFAHR! Mikrowellenenergie Versuchen Sie nicht, das Gert bei geffneter Tr zu betreiben,da dieses zum Kontakt mit einer schdlichen DosisMikrowellenstrahlung fhren kann. Versuchen Sie nicht, dieSicherheitsverriegelungen aufzubrechen oder zu manipulieren. Klemmen Sie nichts zwischen Gertefront und Tr und vermeidenSie Verschmutzungen auf den Dichtflchen. WARNUNG! Wenn die Tr oder die Trdichtungen beschdigtsind, betreiben Sie die Mikrowelle auf keinen Fall weiter. LassenSie diese sofort von qualifiziertem Fachpersonal reparieren. WARNUNG! Versuchen Sie niemals, das Gert selbst zureparieren. Durch das Entfernen des Gehuses kannMikrowellenenergie freigesetzt werden. Lassen Sie Reparaturenund auch den Austausch der Lampe im Inneren des Gehuses nurvon qualifiziertem Fachpersonal durchfhren! Personen mit Herzschrittmacher sollten sich vor Inbetriebnahmeder Mikrowelle bei Ihrem Hausarzt ber mgliche Risikeninformieren.GEFAHR! Elektrischer Schlag Schlieen Sie das Gert nur an eine vorschriftsmig installierteund geerdete Netzsteckdose an, deren Netzspannung mit denAngaben auf dem Typenschild bereinstimmt. Benutzen Sie eine immer leicht zugngliche Steckdose, damit Sieim Gefahrenfall den Netzstecker schnell ziehen knnen. Fhren Sie das Netzkabel immer so, dass niemand darberstolpern kann.100 - Deutsch
 • Page 103

  SilverCrest SMW 800 D4 Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gertes beschdigt wird,muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst odereine hnlich qualifizierte Person ersetzt werden, umGefhrdungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht durch scharfe Kantenoder heie Stellen beschdigt werden kann. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel im Betrieb nicht nass oderfeucht wird. Fhren Sie es so, dass es nicht eingeklemmt odergequetscht wird. Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, ziehen Sie nuram Netzstecker selbst und niemals am Netzkabel. Wenn Sie sichtbare Beschdigungen an der Mikrowelle oder amNetzkabel feststellen, schalten Sie das Gert sofort aus, ziehenSie den Netzstecker aus der Steckdose und setzen Sie sich mitdem Kundendienst in Verbindung (siehe Kapitel Hinweise zuGarantie und Serviceabwicklung). Wenn Sie das Gert nicht benutzen, im Fehlerfall oder wenn Siees reinigen wollen, ziehen Sie den Netzstecker aus derSteckdose, um es komplett stromlos zu machen. Schtten Sie niemals Flssigkeiten in Lftungsschlitze oderSicherheits-Trverriegelungen. Falls doch Flssigkeithineingelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und betreibenSie das Gert nicht weiter. Setzen Sie sich mit dem Kundendienstin Verbindung (siehe Kapitel Hinweise zu Garantie undServiceabwicklung).Das Gert und die Anschlussleitung drfen niemals inWasser oder andere Flssigkeiten getaucht werden.Deutsch - 101
 • Page 104

  SilverCrest SMW 800 D4GEFAHR! Brandgefahr Die Mikrowelle ist nicht dazu bestimmt, mit einer externenZeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zuwerden. Lassen Sie die eingeschaltete Mikrowelle nichtunbeaufsichtigt. Brandgefahr! Betreiben Sie die Mikrowelle nicht in der Nhe von Gerten, dieselbst Hitze abgeben, z. B. Backofen, Kochfeld. Die Mikrowelle darf nur freistehend verwendet werden. Die Mikrowelle darf nicht in einen Schrank eingebaut werden. Die minimale Aufstellhhe betrgt 85cm. Halten Sie bei der Wahl des Standortes einen Mindestabstandzu angrenzenden Wnden ein. Beachten Sie das KapitelAufstellort whlen. Lassen Sie die Mikrowelle niemals unbeaufsichtigt, wenn SieLebensmittel in Plastik- oder Papierverpackungen erhitzen.Brandgefahr! In der Nhe der Mikrowelle bzw. der Lftungsffnungen darf sichkein brennbares Material befinden. Lftungsffnungen drfennicht abgedeckt werden. Brandgefahr! Entfernen Sie metallische Verpackungsteile von Lebensmitteln, dieerhitzt werden sollen. Brandgefahr! Benutzen Sie zur Herstellung von Popcorn nur Popcorntten, diemikrowellengeeignet sind. Brandgefahr! Das Mikrowellenkochgert ist fr die Erwrmung von Speisenund Getrnken bestimmt. Trocknen von Speisen oder Kleidungund Erwrmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwmmen,102 - Deutsch
 • Page 105

  SilverCrest SMW 800 D4feuchten Putzlappen und hnlichem kann zu Verletzungen,Entzndungen oder Feuer fhren.Die Mikrowelle ist nicht zur Lagerung von Lebensmitteln oderanderen Dingen bestimmt.berschreiten Sie niemals die vom Hersteller angegebenenGarzeiten. Brandgefahr!Entfernen Sie Fett- bzw. lrckstnde im Garraum, bevor Sieerneut Speisen in der Mikrowelle erhitzen. Die Rckstndeknnen sich entznden. Brandgefahr!Erhitzen Sie kein Fett oder l. Brandgefahr durch Entzndung!Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gert abzuschalten oderder Stecker zu ziehen und die Tr geschlossen zu halten, umeventuell auftretende Flammen zu ersticken.Stellen Sie direkt nach einem Grill- oder Kombiprogramm keineKunststoffbehlter in die Mikrowelle, da diese wegen der groenResthitze schmelzen knnen.Heie Oberflche Die Tr oder die ueren Oberflchen knnen whrend desBetriebes hei werden.WARNUNG! Verletzungsgefahr Die Mikrowelle kann im Haushalt und hnlichen Bereicheneingesetzt werden, z. B.:in Personalkchen von Geschften, Bros oder anderenArbeitsbereichen,auf Bauernhfen;von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterknften;in Hotels mit bernachtung und Frhstck.Deutsch - 103
 • Page 106

  SilverCrest SMW 800 D4 Diese Mikrowelle kann von Kindern ab 8 Jahren und darberund von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen odermentalen Fhigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oderWissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezglichdes sicheren Gebrauchs des Gertes unterwiesen wurden unddie daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Halten Sie Verpackungsfolien und Tten von Kindern fern. Esbesteht Erstickungsgefahr. Reinigung und Benutzerwartung drfen nicht von Kinderndurchgefhrt werden, es sei denn, sie sind lter als 8 Jahre undwerden beaufsichtigt. Kinder jnger als 8 Jahre sind vom Gert und der Anschlussleitung fernzuhalten. Kinder drfen nicht mit dem Gert spielen. Halten Sie Kinder von der Mikrowellentr fern, whrend dasGert in Betrieb ist. Es besteht Verbrennungsgefahr. Der Inhalt von Babyflaschen und Glsern mit Kindernahrungmuss umgerhrt oder geschttelt werden und die Temperaturmuss vor dem Verbrauch berprft werden, um Verbrennungenzu vermeiden. Erhitzen Sie keine Flssigkeiten oder Lebensmittel inverschlossenen Behltern. Explosionsgefahr! Erwrmung von Getrnken mit Mikrowellen kann zu einemverzgert ausbrechenden Kochen (Siede-Verzug) fhren, deshalbist beim Hantieren mit dem Behlter Vorsicht geboten. Berhren Sie nicht whrend oder direkt nach dem Betrieb dieMikrowellentr, Lftungsschlitze, Zubehrteile oder dasEssgeschirr. Verbrennungsgefahr!104 - Deutsch
 • Page 107

  SilverCrest SMW 800 D4 ffnen Sie Verpackungen wie z. B. Dosen oder Popcorntten so,dass die ffnung von Ihnen weg zeigt. Entweichender Dampfkann zu Verbrennungen fhren. Stellen Sie sich beim ffnen der Tr nicht direkt vor dieMikrowelle. Entweichender Dampf kann zu Verbrennungenfhren. Frittieren Sie nicht in der Mikrowelle. Verbrennungsgefahr! Die benutzten Kochutensilien knnen durch das Erhitzen vonSpeisen sehr hei werden. Benutzen Sie Topflappen oderKochhandschuhe. Verbrennungsgefahr. Beim Erhitzen von Getrnken kann es zu zeitlich verzgertemSprudeln kommen. Verletzungsgefahr! Verwenden Sie beim Erhitzen von Flssigkeiten nur offeneGefe, damit sich kein berdruck aufbaut und Luftblasenentweichen knnen. Explosionsgefahr! Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier drfen nicht inMikrowellenkochgerten erwrmt werden, da sie explodierenknnen, selbst wenn die Erwrmung durch Mikrowellen beendetist. Stechen Sie Lebensmittel mit dicker Schale wie z. B. Kartoffeln,Wrstchen oder Kastanien vor dem Kochen ein.WARNUNG! Sachschden In den Betriebsarten Mikrowelle und Kombination darf dasGert niemals leer betrieben werden. Es darf nur Geschirr benutzt werden, das fr den Gebrauch inMikrowellenkochgerten geeignet ist.Deutsch - 105
 • Page 108

  SilverCrest SMW 800 D4 Es darf kein metallisches Geschirr verwendet oder Blechdosen indie Mikrowelle gestellt werden. Die Mikrowellen werdenreflektiert und es kann zu Funkenbildung kommen. Stecken Sie keine Gegenstnde in Lftungsffnungen und dieSicherheits-Trverriegelung. Lehnen Sie sich nicht auf die Mikrowellentr. Das Kochgert sollte regelmig gereinigt und Nahrungsmittelreste sollten entfernt werden. Ungengende Reinigung der Mikrowelle kann zurBeeintrchtigung der Oberflchen fhren, die sich negativ auf dieLebensdauer auswirken und mglicherweise zu einergefhrlichen Situation fhren kann.3. Bestimmungsgeme VerwendungDiese Mikrowelle dient zum Auftauen, Erhitzen und Zubereiten von Lebensmitteln. Sie ist nicht fr denBetrieb in einem Unternehmen bzw. den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie die Mikrowelleausschlielich fr den privaten Gebrauch, jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgem.Auerdem darf die Mikrowelle nicht auerhalb von geschlossenen Rumen und in tropischenKlimaregionen genutzt werden. Diese Mikrowelle erfllt alle, im Zusammenhang mit der CE-Konformitt,relevanten Normen und Richtlinien. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten nderung derMikrowelle ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewhrleistet. Aus hieraus resultierenden Schdenoder Strungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen.Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes.4. UrheberrechtAlle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leserausschlielich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfltigen von Daten undInformationen ist ohne ausdrckliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifftauch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten. Text und Abbildungen entsprechen demtechnischen Stand bei Drucklegung. nderungen vorbehalten.106 - Deutsch
 • Page 109

  SilverCrest SMW 800 D45. LieferumfangMikrowelleRollenringAntriebssternGlasdrehtellerGrillstnderDiese BedienungsanleitungKurzbedienungsanleitungDiese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Auf der Innenseite desUmschlags ist die Mikrowelle mit einer Bezifferung abgebildet. Die Ziffern haben folgende Bedeutung:12345678910DisplayGlasdrehtellerAntriebssternRollenringTrgriffTaste GrillTaste KombinationTaste StopDrehregler / Taste Start/Schnellstart11Taste AuftauenTaste MikrowelleGrillstnder1213Taste Timer/Uhr6. Technische DatenModellSMW 800 D4Spannungsversorgung230 V~, 50 Hzmax. Leistungsaufnahme gesamt1250 Wmax. Leistungsaufnahme Mikrowelle1250 Wmax. Leistungsaufnahme Grill1000 WAbgabeleistung Mikrowelle800 W, Frequenz 2450 MHzGarraum-Volumenca. 20 LiterAbmessungen (B x T x H)ca. 46 x 39 x 28,5 cmGewichtca. 13,3 kgnderungen der technischen Daten sowie des Designs knnen ohne Ankndigung erfolgen.Deutsch - 107
 • Page 110

  SilverCrest SMW 800 D47. Vor der InbetriebnahmeEntnehmen Sie die Mikrowelle aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien undberprfen Sie, ob alle Teile vollstndig und unbeschdigt sind. Im Falle einer unvollstndigen oderbeschdigten Lieferung wenden Sie sich bitte an den Hersteller.7.1. Funktionsprinzip der MikrowelleIn der Mikrowelle werden elektromagnetische Wellen erzeugt, die in Speisen enthaltene Wassermoleklein starke Schwingungen versetzen. Durch diese Schwingungen entsteht Wrme. Die Erwrmung findetdirekt im Lebensmittel statt und ist besonders schonend. Das Geschirr wird nur indirekt von den Speisenerwrmt. Lebensmittel mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt erwrmen sich schneller als trockenereLebensmittel.Einige Tipps zum guten Gelingen Ihrer Speisen: Benutzen Sie geeignetes Geschirr und legen Sie Lebensmittel nicht direkt auf den Glasdrehteller (2). Das Geschirr darf nicht ber den Glasdrehteller (2) hinausragen. Ordnen Sie die Speisen mglichst so, dass die dicksten Stcke zum Rand liegen. Um ein Austrocknen der Speisen zu vermeiden, whlen Sie zunchst die krzeste angegebeneGarzeit. Verlngern Sie die Zeit nach Bedarf. Wenn Sie die Zeiteinstellung viel zu hoch whlen,knnen z. B. Flssigkeiten berkochen, Speisen zu rauchen beginnen oder sich sogar entznden. Im Handel gibt es spezielle Deckel zur Abdeckung der Speisen im Mikrowellenbetrieb. Dieseverhindern eine Verschmutzung des Garraumes durch Spritzer. Um ein gleichmigeres Garergebnis zu erreichen, ist es sinnvoll, groe Lebensmittelstcke (z. B.Braten) mindestens einmal zu wenden. Ebenso Lebensmittel, die nur durchgebraten verzehrt werdensollten, wie z. B. Geflgel oder Hackfleisch.7.2. Geeignetes GeschirrMikrowellenbetrieb Geschirr aus hitzebestndigem Glas oder aus Porzellan Geschirr aus hitzebestndigem Kunststoff. Versehen Sie Bratschluche oder -beutel mit Lchern, umeinen Druckanstieg zu vermeiden. Im Handel ist spezielles Mikrowellengeschirr aus Kunststoff erhltlich. Das Geschirr darf kein Metall enthalten.Grillbetrieb Alle hitzebestndigen Geschirrarten und Behlter, die fr einen herkmmlichen Backofen geeignetsind. Kunststoffgeschirr darf im Grillbetrieb nicht verwendet werden! Das Grillgut kann direkt auf den Grillstnder (13) gelegt werden, der auf den Glasdrehteller (2)gestellt wird.Kombi-Betrieb Mikrowelle/Grill Im Kombinationsbetrieb werden die Mikrowelle und der Grill wechselweise zugeschaltet. DasGeschirr muss mikrowellengeeignet und gleichzeitig hitzebestndig sein. Kunststoffgeschirr ist nichtgeeignet. Das Geschirr darf kein Metall enthalten.108 - Deutsch
 • Page 111

  SilverCrest SMW 800 D48. Bedienelemente6Taste Grill7Taste Kombination8Taste Stop9Drehregler / Taste Start/Schnellstart10Taste Timer/Uhr11Taste Auftauen12Taste Mikrowelle8.1. Der Drehregler (9)Der Drehregler (9) ist sowohl linksherum als auch rechtsherum drehbar. Beim Drehen gibt es keineBegrenzung. Die Drehung nach links bewirkt in der Regel eine Wert-Verringerung, die Drehung nachrechts eine Wert-Erhhung.Beispiele:bei der Uhrzeiteinstellung werden die Stunden/Minuten durch Drehen nach links verringert unddurch Drehen nach rechts erhht.Aus dem Standby-Modus heraus gelangen Sie durch eine Drehung nach links zu denAutomatikprogrammen, durch eine Drehung nach rechts zum Schnellstart-Mikrowellenbetrieb.Des Weiteren hat der Drehregler eine Tastfunktion, die zum Besttigen eingestellter Werte bzw. zumStarten von Programmen dient.Deutsch - 109
 • Page 112

  SilverCrest SMW 800 D49. Inbetriebnahme9.1. ErstinbetriebnahmeWARNUNG! SachschadenBetreiben Sie die Mikrowelle niemals in leerem Zustand. berhitzungsgefahr!9.1.1. Aufstellort whlenWARNUNG! BrandgefahrDiese Mikrowelle ist nicht fr den Einbau in einen Schrank geeignet. Eine ausreichendeBelftung des Gertes ist in geschlossenen Schrnken nicht gewhrleistet. Brandgefahr!Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellortes die folgende Grafik:Achten Sie darber hinaus darauf, dassder Abstand der Mikrowellenrckseite zur Wand durch den Abstandshalter auf der Gerterckseitevorgegeben ist. Dieser Abstandshalter muss die Wand berhren.die Mikrowelle sicher auf einer ebenen Flche steht.die verwendete Netzsteckdose immer leicht zugnglich ist, damit der Netzstecker im Gefahrenfallschnell gezogen werden kann.die Fe der Mikrowelle nicht entfernt werden drfendie Mikrowelle nicht oberhalb eines Kchenherdes oder einer Heizung aufgestellt wirdder Betrieb der Mikrowelle zu Strungen des Radio- und Fernsehempfangs fhren kann. DieMikrowelle sollte daher mglichst weit entfernt von Radios und Fernsehgerten platziert werden.9.1.2. Mikrowelle anschlieen und vorbereitenWenn Sie einen geeigneten Aufstellort gefunden haben, kann die Mikrowelle fr die sptere Verwendungvorbereitet werden.110 - Deutsch
 • Page 113

  SilverCrest SMW 800 D4Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.Entfernen Sie eventuell vorhandene Aufkleber vom Gert.Die hellgraue Abdeckplatte im Garraum (rechte Seite) darf nicht entfernt werden! Sie dient demSchutz der Magnetfeldrhre.Legen Sie den Rollenring (4) in die Vertiefung innerhalb des Garraumes.Stecken Sie die Achse des Antriebssterns (3) durch das mittig im Garraum befindliche Loch. DrehenSie den Antriebsstern (3), bis dieser auf die unter dem Loch befindliche Antriebsachse rutscht.Platzieren Sie den Glasdrehteller (2) mittig auf dem Rollenring (4). Die 3 Glasnasen an der Unterseitedes Glasdrehtellers (2) mssen dabei in den Antriebsstern (3) greifen.Schlieen Sie die Tr.Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Netzsteckdose, die den Vorgaben im KapitelTechnische Daten entspricht. Es ertnt ein Signalton und das Display (1) leuchtet frca. 5 Sekunden.Die Mikrowelle muss an einer vorschriftmig geerdeten Steckdose angeschlossen werden.Idealerweise wird die Mikrowelle ber einen eigenen Stromkreis versorgt.Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob die ausgewhlte Steckdose den Vorgaben entspricht,wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.Die Mikrowelle sollte nun einmal ohne Lebensmittel aufgeheizt werden, um fertigungsbedingteRckstnde im Garraum zu entfernen.Stellen Sie ein mikrowellen- und grillgeeignetes Gef mit Wasser auf den Glasdrehteller (2).Schlieen Sie die Tr.Whlen Sie den Grillbetrieb, indem Sie die Taste Grill (6) drcken. Im Display (1) erscheint dasSymbolund die Zeit 0:10.Whlen Sie mit dem Drehregler (9) eine Garzeit von 5 Minuten und drcken Sie die TasteStart/Schnellstart (9). Im Display (1) blinkt das Symbolund die eingestellte Zeit luft abwrts.Nach der eingestellten Garzeit hren Sie 5 Signaltne, im Display (1) blinkt END und das Gertschaltet automatisch ab.ffnen Sie die Tr und lassen Sie das Gert vollstndig abkhlen.Deutsch - 111
 • Page 114

  SilverCrest SMW 800 D4Bei der ersten Inbetriebnahme kann durch fertigungsbedingte Rckstnde ein leichter Geruchentstehen, auch geringe Rauchentwicklung ist mglich. Dieses ist normal und verliert sich nachkurzer Zeit. Bitte sorgen Sie fr ausreichende Belftung. ffnen Sie gegebenenfalls einFenster.Reinigen Sie die Mikrowelle, den Glasdrehteller (2) und den Rollenring (4), wie im KapitelReinigung beschrieben und trocknen Sie anschlieend alles gut ab.9.1.3. Uhrzeit einstellenHalten Sie die Taste Timer/Uhr(10) fr ca. 3 Sekunden gedrckt. Im Display (1) wird IhnenHr 12 angezeigt. Durch Drehen des Drehreglers (9) knnen Sie nun zwischen 12-Stunden-FormatHr 12 und 24-Stunden-Format Hr 24 whlen. Besttigen Sie durch Drcken der TasteStart/Schnellstart (9). Die Ziffern fr die Stunde blinken.Whlen Sie durch Drehen des Drehreglers (9) die aktuelle Stunde und besttigen Sie durch Drckender Taste Start/Schnellstart (9). Die Ziffern fr die Minute blinken.Whlen Sie durch Drehen des Drehreglers (9) die aktuelle Minute und besttigen Sie durch Drckender Taste Start/Schnellstart (9).Die Uhrzeiteinstellung ist hiermit abgeschlossen. Die aktuelle Uhrzeit wird auch bei ausgeschalteterDisplaybeleuchtung angezeigt.9.1.4. Kchentimer einstellenDie Mikrowelle verfgt ber einen Kchentimer, den Sie unabhngig vom Mikrowellenbetrieb nutzenknnen. Einstellbar ist eine Zeit zwischen 10 Sekunden und 95 Minuten.Drcken Sie die Taste Timer/Uhr(10).Whlen Sie durch Drehen des Drehreglers (9) die gewnschte Zeit.Drcken Sie die Taste Start/Schnellstart (9), um den Kchentimer zu starten.Die eingestellte Zeit luft nun rckwrts herunter. Nach Ablauf der Zeit ertnen 5 Signaltne und dieaktuelle Uhrzeit wird im Display (1) angezeigt.Sie knnen die ablaufende Zeit des Kchentimers jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste Stopdrcken. Der Kchentimer wird abgebrochen und die aktuelle Uhrzeit wird im Display (1) angezeigt.(8)Whrend ein Kchentimer eingestellt ist und abwrts luft, knnen Sie die Funktionen der Mikrowelle wiegewohnt benutzen. Im Display (1) wird dann die aktuell ausgefhrte Mikrowellen-Funktion dargestellt.Drcken Sie kurz die Taste Timer/Uhr(10), um sich fr ca. 3 Sekunden den aktuellen Stand desKchentimers anzeigen zu lassen. Wenn der Gar- bzw. Grillvorgang abgeschlossen ist und die Tr (5)geffnet wird, zeigt das Display (1) die verbliebene abwrts laufende Zeit des Kchentimers an.9.1.5. Kindersicherung einstellenDie Funktion Kindersicherung gibt Ihnen die Mglichkeit, eine Inbetriebnahme der Mikrowelle durchKinder oder andere Personen zu verhindern, die nicht mit der Bedienung vertraut sind.112 - Deutsch
 • Page 115

  SilverCrest SMW 800 D4Aktivieren der Kindersicherung: Drcken Sie die Taste StopSignalton ertnt. Im Display (1) erscheint das Symbol .(8) fr ca. 3 Sekunden, bis einDie Kindersicherung ist jetzt aktiviert. Alle Tasten und der Drehregler sind ohne Funktion.Deaktivieren der Kindersicherung: Drcken Sie die Taste Stopein Signalton ertnt. Im Display (1) erlischt das Symbol .(8) erneut fr ca. 3 Sekunden, bis9.2. Mikrowelle verwendenSie knnen jederzeit alle Eingaben abbrechen und beenden, indem Sie die Taste Stopdrcken. Die Mikrowelle befindet sich anschlieend wieder im Standby.(8)9.2.1. MikrowellenbetriebWARNUNG! BrandgefahrVerwenden Sie im Mikrowellenbetrieb niemals den Grillstnder (13) oder andere metallischeGegenstnde. Es kann zu Funkenbildung kommen.Whrend des Garvorganges knnen sich an der Tr und dem Gehuse der MikrowelleWassertrpfchen absetzen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Wischen SieFeuchtigkeit nach dem Abkhlen mit einem trockenen Tuch ab.Drcken Sie die Taste Mikrowelle(12). Im Display (1) wird P800 (800Watt) und das Symbolangezeigt.Whlen Sie mit dem Drehregler (9) die gewnschte Leistung (P100 bis P800).Besttigen Sie durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9).Whlen Sie mit dem Drehregler (9) die gewnschte Betriebszeit von 10 Sekunden bis 95 Minuten.Besttigen Sie durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9). Die Mikrowelle startet deneingestellten Garvorgang und im Display (1) blinkt das Symbol.Garvorgang unterbrechen: Drcken Sie einmal die Taste Stop(8), um denGarvorgang zu unterbrechen. Zur Fortsetzung des Garvorganges drcken Sie die Taste Start/Schnellstart(9). Die Mikrowelle setzt den eingestellten Garvorgang mit zuvor eingestellterLeistung und verbleibender Laufzeit fort.Garvorgang abbrechen: Drcken Sie zweimal die Taste Stop (8), um denGarvorgang abzubrechen. Die aktuelle Uhrzeit wird im Display (1) angezeigt.Eingestellte Leistungsstufe anzeigen: Wenn Sie whrend des Garvorganges dieTaste Mikrowelle(12) drcken, wird im Display (1) kurz die aktuell eingestellteLeistungsstufe (P100 bis P800) angezeigt.Das Ende des Garvorganges wird Ihnen im Display (1) durch die blinkende Anzeige End signalisiertund es ertnen 5 Signaltne. Falls die Tr der Mikrowelle nicht geffnet wird, erklingen die 5 Signaltnealle 2 Minuten erneut.Bis zum ffnen der Tr blinkt im Display (1) die Anzeige End.Deutsch - 113
 • Page 116

  SilverCrest SMW 800 D49.2.2. Mikrowellenbetrieb/SchnellstartWenn es mal schnell gehen soll, knnen Sie mit der Schnellstart-Funktion einen Garvorgang zwischen 30Sekunden und 95 Minuten bei voller Leistung (800 Watt) starten. Drcken Sie einmal die Taste Start/Schnellstart (9). Im Display (1) wird :30 angezeigt und dasSymbolblinkt. Kurz darauf startet die Mikrowelle den Garvorgang und die Zeit luft rckwrtsherunter. Drcken Sie beliebig oft die Taste Start/Schnellstart (9), um den Garvorgang auf maximal 95Minuten zu verlngern. Die aktuell gewhlte Zeitvorwahl wird im Display (1) angezeigt.Alternativ knnen Sie auch folgendermaen vorgehen: Drehen Sie den Drehregler (9) nach rechts, bis Ihnen das Symbolund die gewnschte Laufzeit imDisplay (1) angezeigt werden. Drcken Sie einmal die Taste Start/Schnellstart (9). Der Garvorgang startet, die Zeit luft abwrtsund das Symbolblinkt.9.2.3. GrillbetriebNutzen Sie die Grillfunktion zum Grillen von Bratwrstchen, Geflgel, Steaks, Frikadellen, Paprika etc. undzum berbacken von Toasts, Sandwiches oder Gratins.Um den optimalen Abstand des Grillgutes zum Grill zu gewhrleisten, sollten Sie imGrillbetrieb immer den Grillstnder (13) benutzen. Stellen Sie den Grillstnder (13) immer aufden Glasdrehteller (2).Drcken Sie die Taste Grill(6). Im Display (1) wird 0:10 und das Symbolangezeigt.Whlen Sie mit dem Drehregler (9) die gewnschte Garzeit bis maximal 95 Minuten.Besttigen Sie durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9). Die Mikrowelle startet deneingestellten Grillbetrieb und im Display (1) blinkt das Symbol.Wenden Sie das Grillgut nach der Hlfte der eingestellten Zeit.Nach der Hlfte der eingestellten Zeit ertnen 2 Signaltne, die Ihnen signalisieren, dass die Speise beiBedarf gewendet werden kann.ffnen Sie die Tr. Die Zeit im Display (1) bleibt stehen.Wenden Sie die Speise. Bitte beachten Sie, dass die Speise schon sehr hei sein kann und benutzenSie ggf. Ofenhandschuhe oder Topflappen. Schlieen Sie die Tr und drcken Sie die Taste Start/Schnellstart (9), um das Programmfortzusetzen. Die verbliebene Restzeit im Display (1) luft wieder abwrts.Falls Sie ein Wenden der Speise nicht fr notwendig halten, unternehmen Sie nichts und lassen dasProgramm einfach bis zum Ende durchlaufen.114 - Deutsch
 • Page 117

  SilverCrest SMW 800 D4Das Ende des Grillvorganges wird Ihnen im Display (1) durch die blinkende Anzeige End signalisiertund es ertnen 5 Signaltne. Falls die Tr der Mikrowelle nicht geffnet wird, erklingen die 5 Signaltnealle 2 Minuten erneut.Bis zum ffnen der Tr blinkt im Display (1) die Anzeige End.Tipps fr gutes Gelingen von GrillgutVor dem Grillen sollte die Mikrowelle fr etwa 10 Minuten mit der Grillfunktion vorgeheiztwerden.In der folgenden Tabelle finden Sie die empfohlenen Mengen und Verarbeitungszeiten fr verschiedeneLebensmittel. Die unten aufgefhrten Lebensmittel sollten nicht dicker als 2 cm sein, um eine Garung imangegebenen Zeitraum zu gewhrleisten. Bei Fleischstcken, die dicker als 2 cm sind, sollte die Garzeitpro Seite entsprechend verlngert werden.Wir empfehlen, das Grillgut jeweils nur einmal zu drehen, dieses verhindert ein Austrocken des Fleisches.ZutatenBratwurstEmpfohlene Mengeca. 100 g pro WurstEmpfohlene Zeit15 Minuten pro SeiteSchweine- Rckensteakca. 120 g pro Steak18 Minuten pro SeiteHhnchen Steakca. 100 g pro Steak20 Minuten pro SeiteHackfleischburgerca. 125 g pro Burger20 Minuten pro SeiteDeutsch - 115
 • Page 118

  SilverCrest SMW 800 D49.2.4. KombinationsbetriebWARNUNG! BrandgefahrVerwenden Sie im Kombinationsbetrieb niemals den Grillstnder (13) oder anderemetallische Gegenstnde. Es kann zu Funkenbildung kommen.Diese Betriebsart verbindet Mikrowellenbetrieb und Grillbetrieb. Sie bietet sich an, wenn Lebensmitteleinerseits gegart, andererseits aber auch gegrillt werden sollen.Im Kombinationsbetrieb wird die eingestellte Garzeit prozentual auf die beiden BetriebsartenMikrowellenbetrieb und Grillbetrieb aufgeteilt:BetriebsartKombination 1 C - 1Mikrowellenbetrieb55%Grillbetrieb45%Kombination 2 C - 230%70%Bitte beachten Sie, dass die einzustellende Zeit abhngig ist von verschiedenen Faktoren. DieMenge und die Beschaffenheit der Lebensmittel spielen hier eine wichtige Rolle. Wirempfehlen, das Garergebnis gelegentlich zu kontrollieren und ggf. die Garzeit anzupassenBetriebsart Kombination 1Die Betriebsart Kombination 1 ist u.a. geeignet fr Geflgelgerichte, Omeletts, Gratin oder Lasagne. DerAnteil Mikrowellenbetrieb betrgt 55 Prozent, der Anteil Grillbetrieb 45 Prozent der eingestellten Garzeit.Drcken Sie die Taste Kombination(7). Im Display (1) wird C - 1 und gleichzeitigangezeigt.Besttigen Sie durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9).Whlen Sie mit dem Drehregler (9) die gewnschte Garzeit bis maximal 95 Minuten.Besttigen Sie durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9). Die Mikrowelle startet deneingestellten Kombinationsbetrieb und im Display (1) blinken die Symboleund.,Das Ende des Garvorganges wird Ihnen im Display (1) durch die blinkende Anzeige End signalisiertund es ertnen 5 Signaltne. Falls die Tr der Mikrowelle nicht geffnet wird, erklingen die 5 Signaltnealle 2 Minuten erneut.Bis zum ffnen der Tr blinkt im Display (1) die Anzeige End.Betriebsart Kombination 2Die Betriebsart Kombination 2 ist u.a. geeignet fr Fisch. Der Anteil Mikrowellenbetrieb betrgt 30Prozent, der Anteil Grillbetrieb 70 Prozent der eingestellten Garzeit.Drcken Sie die Taste Kombinationangezeigt.Drehen Sie den Drehregler (9), bis Ihnen im Display (1) C - 2angezeigt wird.Besttigen Sie durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9).Whlen Sie mit dem Drehregler (9) die gewnschte Garzeit bis maximal 95 Minuten.116 - Deutsch(7). Im Display (1) wird C - 1 und gleichzeitig,,
 • Page 119

  SilverCrest SMW 800 D4Besttigen Sie durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9). Die Mikrowelle startet deneingestellten Kombinationsbetrieb und im Display (1) blinken die Symboleund.Das Ende des Garvorganges wird Ihnen im Display (1) durch die blinkende Anzeige End signalisiertund es ertnen 5 Signaltne. Falls die Tr der Mikrowelle nicht geffnet wird, erklingen die 5 Signaltnealle 2 Minuten erneut.Bis zum ffnen der Tr blinkt im Display (1) die Anzeige End.9.3. AutomatikprogrammeDiese Mikrowelle verfgt ber 10 Automatikprogramme. Bei der Nutzung dieser Programme ist es nichtntig, Zeit und Leistung einzustellen. Sie whlen das gewnschte Programm und geben die Menge ein.Die Mikrowelle erledigt den Rest und errechnet die optimale Zeit aus Ihren Eingaben.DisplayanzeigeProgrammSymbolMengeA-01Nudeln100 - 300gA-02Fisch100 - 1000gA-03Reis100 - 1000gA-04Hhnchen800 - 1400gA-05Aufwrmen100 - 1000gA-06Kartoffeln150 - 600gA-07Fleisch/Braten300 - 1300gA-08Fleischspiee100 - 700gA-09Flssigkeiten1 - 3 TassenA-10Gemse200 600gGEFAHR! Bei Automatikprogrammen, bei denen neben der Mikrowelle auch dieGrillfunktion zugeschaltet wird, drfen keine Abdeckungen oder nicht hitzebestndigesGeschirr verwendet werden! Brandgefahr!Deutsch - 117
 • Page 120

  SilverCrest SMW 800 D4Bitte beachten Sie, dass ein Automatikprogramm die Programmdauer und die Leistungsstufefr frische Lebensmittel berechnet. Tiefgekhlte Lebensmittel mssen vor der Verwendungaufgetaut werden, ansonsten werden sie in der vorgegebenen Zeit nicht gar.9.4. Automatikprogramm startenLegen Sie die Speisen nicht direkt auf den Glasdrehteller (2), sondern immer in ein geeignetesGef oder auf einen Teller. Gef oder Teller sollten ausreichend gro sein bzw. einenausreichend hohen Rand besitzen, um ggf. aus der Speise austretende Flssigkeit auffangenzu knnen.Drehen Sie den Drehregler (9) nach links, um zur Auswahl der Automatikprogramme zu gelangen. ImDisplay (1) blinkt die Nummer (A-01 bis A-10) fr das aktuell gewhlte Automatikprogramm.Zustzlich zu dieser Nummer blinkt das zugehrige Programm-Symbol.Whrend der Einstellung eines Automatikprogrammes wird zustzlich im Display (1) das Symboldas Symbol der verwendeten Beheizungsart (und/oder) angezeigt.undWhlen Sie mit dem Drehregler (9) das gewnschte Automatikprogramm. Zur Programmauswahl sindLinks- und Rechtsdrehungen mglich. Besttigen Sie Ihre Auswahl durch Drcken der TasteStart/Schnellstart (9).Whlen Sie jetzt mit dem Drehregler (9) das ungefhre Gewicht Ihres Lebensmittels. Besttigen SieIhre Auswahl durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9).Bitte beachten Sie, dass den verschiedenen Automatikprogrammen unterschiedliche Gewichte/Mengenzugeordnet sind.Das gewhlte Automatikprogramm startet. Im Display (1) blinken die Symbole des gewhltenAutomatikprogrammes, das Symbol sowie das Symbol der verwendeten Beheizungsart. Bei demAutomatikprogramm A-07 blinkt je nach Programmfortschritt entweder das Symboloder dasSymbol. So knnen Sie whrend des Programmablaufs erkennen, mit welcher Beheizungsartaktuell gegart wird. Zustzlich wird die abwrts laufende Restzeit angezeigt.Das Ende des Garvorganges wird Ihnen im Display (1) durch die blinkende Anzeige End signalisiertund es ertnen 5 Signaltne. Falls die Tr der Mikrowelle nicht geffnet wird, erklingen die 5 Signaltnealle 2 Minuten erneut.Bis zum ffnen der Tr blinkt im Display (1) die Anzeige End.Bei den Automatikprogrammen A-04 (Hhnchen), A-07 (Fleisch/Braten) und A-08(Fleischspiee) sollten die Speisen nach ca. 2/3 der Garzeit gewendet werden, um eingleichmiges Garen zu erreichen.Die Mikrowelle signalisiert Ihnen den Zeitpunkt, an dem die Speise gewendet werden solltedurch 2 Signaltne. Zustzlich wird im Display (1) turn angezeigt. ffnen Sie die Tr. Die Zeit im Display (1) bleibt stehen. Wenden Sie die Speise. Bitte beachten Sie, dass die Speise schon sehr hei sein kannund benutzen Sie ggf. Ofenhandschuhe oder Topflappen.118 - Deutsch
 • Page 121

  SilverCrest SMW 800 D4Schlieen Sie die Tr und drcken Sie die Taste Start/Schnellstart (9), um dasProgramm fortzusetzen. Die verbliebene Restzeit im Display (1) luft wieder abwrts.Falls Sie ein Wenden der Speise nicht fr notwendig halten, unternehmen Sie nichts undlassen das Programm einfach bis zum Ende durchlaufen.Gre, Form und spezielle Sorten der Lebensmittel haben entscheidenden Einfluss auf dasKochergebnis. Falls Ihre Speisen nach dem Ablauf eines Automatikprogrammes noch nichtdurchgegart sind, empfehlen wir das Nachgaren mit dem Schellstartprogramm derMikrowelle. Sollte im verwendeten Automatikprogramm auch die Grillfunktion genutzt wordensein, kann auch das Nachgaren mit der Grillfunktion stattfinden. Beachten Sie hierbei, dasssich der Brunungsgrad der Gerichte ebenfalls verstrkt.9.5. Die Automatikprogramme im Einzelnen9.5.1. Programm - Nudelnverwendete BeheizungsartMikrowelleProgrammdauer (mengenabhngig)25:00 bis 35:00 MinutenBitte geben Sie bei der Programmierung das reine Nudelgewicht ohne Wasser ein.Die Wassermenge ist in jedem Fall so zu bemessen, dass die Nudeln reichlich von Wasserbedeckt sind. Die Wassermenge kann in Abhngigkeit von Nudelsorte und Kochgefvariieren. Wir empfehlen als ungefhren Richtwert die Zugabe von Wasser im Verhltnis 4:1(4 Teile Wasser auf 1 Teil Nudeln).Verwenden Sie ein hohes Gef, um ein berkochen zu vermeiden.Fllen Sie die gewnschte Menge Nudeln ein.Fllen Sie hnlich viel Wasser ein, wie beim Kochen im Kochtopf. Die Nudeln sollten immer mitWasser bedeckt sein.Starten Sie das Programm Nudeln.Lassen Sie die Nudeln nach Ablauf des Programmes fr 2-3Minuten ruhen, bevor Sie dieseabschtten.9.5.2. Programm - Fischverwendete BeheizungsartMikrowelleProgrammdauer (mengenabhngig)3:30 bis 16:00 MinutenVerteilen Sie den Fisch gleichmig auf einem mikrowellengeeigneten Teller.Wrzen Sie den Fisch nach Geschmack und geben Sie etwas Butter oder anderes Fett hinzu.Starten Sie das Programm Fisch.Deutsch - 119
 • Page 122

  SilverCrest SMW 800 D49.5.3. Programm - Reisverwendete BeheizungsartMikrowelleProgrammdauer (mengenabhngig)15:00 bis 51:00 MinutenVerwenden Sie ein hohes Gef, um ein berkochen zu vermeiden.Fllen Sie Wasser in das Gef. Als Faustregel gilt: doppelt so viele Milliliter Wasser wie GrammReis. Nehmen Sie also fr 200 Gramm Reis ca. 400 Milliliter Wasser. Beim Programmieren desProgrammes whlen Sie in diesem Fall 200 Gramm, da jeweils nur das Gewicht vom Reis relevant ist.Lassen Sie den Reis ca. 3 bis 5 Minuten quellen.Decken Sie das Gef mit einer geeigneten Abdeckung ab, verschlieen Sie es aber nicht luftdicht.Starten Sie das Programm Reis.9.5.4. Programm - Hhnchenverwendete BeheizungsartMikrowelle und GrillfunktionProgrammdauer (mengenabhngig)43:00 bis 54:00 MinutenPlatzieren Sie das Hhnchen auf einem mikrowellengeeigneten Teller.Wrzen Sie das Hhnchen nach Geschmack.Starten Sie das Programm Hhnchen.Um einem Austrocknen des Hhnchens vorzubeugen, muss dieses unbedingt gewendet werden.Auerdem kann so auch die untere Seite durch den Grill besser gebrunt werden. Die Mikrowelleunterbricht nach ca. 2/3 Programmdauer das Automatikprogramm und signalisiert dieses durch 2Signaltne. Zustzlich wird im Display (1) turn angezeigt.Wir empfehlen, die durch den Garprozess entstandene Flssigkeit vor dem Wendenabzugieen. Dadurch wird das Backergebnis etwas knuspriger.Wenden Sie das Hhnchen und drcken Sie anschlieend die Taste Start/SchnellstartProgramm Hhnchen fortzusetzen.(9), um das9.5.5. Programm - Aufwrmenverwendete BeheizungsartMikrowelleProgrammdauer (mengenabhngig)1:10 bis 10:10 MinutenVerteilen Sie das aufzuwrmende Gericht gleichmig auf einem mikrowellengeeigneten Teller.Starten Sie das Programm Aufwrmen.120 - Deutsch
 • Page 123

  SilverCrest SMW 800 D49.5.6. Programm - Kartoffelnverwendete BeheizungsartMikrowelleProgrammdauer (mengenabhngig)3:50 bis 11:00 MinutenVerwenden Sie nach Mglichkeit gleichgroe, ungeschlte Kartoffeln.Stechen Sie die Schalen mehrfach ein.Verteilen Sie die Kartoffeln auf einem mikrowellengeeigneten Teller oder einem anderen geeignetenGef. Idealerweise sollten sich die Kartoffeln nicht berhren.Starten Sie das Programm Kartoffeln.Fr ein Kartoffelgratin empfehlen wir stattdessen die Verwendung desKombinationsbetriebes (Mikrowellen-Grillkombination C-1). Bei einer Menge von ca.750g Kartoffeln empfehlen wir eine Zubereitungszeit von 40-45 Minuten.9.5.7. Programm - Fleisch/Bratenverwendete BeheizungsartMikrowelle und GrillfunktionProgrammdauer (mengenabhngig)42:30 bis 79:30 MinutenWrzen Sie das Fleisch/ den Braten nach Belieben.Geben Sie das Fleisch auf einen mikrowellengeeigneten Teller.Starten Sie das Programm Fleisch/Braten.Um einem Austrocknen des Bratens vorzubeugen, muss dieser unbedingt gewendet werden.Auerdem kann so auch die untere Seite durch den Grill besser gebrunt werden. Die Mikrowelleunterbricht nach ca. 2/3 Programmdauer das Automatikprogramm und signalisiert dieses durch 2Signaltne. Zustzlich wird im Display (1) turn angezeigt.Wenden Sie den Braten und drcken Sie anschlieend die Taste Start/Schnellstart (9), um dasProgramm Fleisch/Braten fortzusetzen.9.5.8. Programm - Fleischspieeverwendete BeheizungsartMikrowelle und GrillfunktionProgrammdauer (mengenabhngig)12 bis 36 MinutenWrzen Sie die Fleischspiee nach Belieben.Geben Sie die Fleischspiee auf einen mikrowellengeeigneten Teller.Starten Sie das Programm Fleischspiee.Um ein gleichmiges Garergebnis zu erhalten und einem Austrocknen der Fleischspieevorzubeugen, mssen diese unbedingt gewendet werden. Die Mikrowelle unterbricht nach ca. 2/3Programmdauer das Automatikprogramm und signalisiert dieses durch 2 Signaltne. Zustzlich wirdim Display (1) turn angezeigt.Wenden Sie die Fleischspiee und drcken Sie anschlieend die Taste Start/Schnellstart (9), umdas Programm Fleischspiee fortzusetzen.Deutsch - 121
 • Page 124

  SilverCrest SMW 800 D49.5.9. Programm - Flssigkeitenverwendete BeheizungsartMikrowelleProgrammdauer (mengenabhngig)1:30 bis 4:00 MinutenGeben Sie die zu erhitzende Flssigkeit (Getrnke, Soen etc.) in ein mikrowellengeeignetes Gef,z. B. Glas oder Tasse und stellen Sie dieses auf den Glasdrehteller (2) im der Mikrowelle.Falls Sie mehrere Gefe gleichzeitig in die Mikrowelle stellen, achten Sie darauf, dass diese sichnicht berhren.Starten Sie das Programm Flssigkeiten.Um ein pltzliches Sieden der Flssigkeiten zu vermeiden, empfehlen wir:einen Glasstab in die Flssigkeit zu stelle, solange diese erhitzt wird.die Flssigkeit nach dem Erhitzen noch 20-30 Sekunden in der Mikrowelle zubelassen.9.5.10. Programm - Gemseverwendete BeheizungsartMikrowelleProgrammdauer (mengenabhngig)3:30 bis 10:30 MinutenGeben Sie das Gemse auf einen mikrowellengeeigneten Teller oder in ein anderes geeignetesGef.Starten Sie das Programm Gemse.9.6. AuftauenDiese Funktion gibt Ihnen auf einfache Art die Mglichkeit, tiefgefrorene Speisen aufzutauen. Sie mssenlediglich das Gewicht der aufzutauenden Speise eingeben. Daraus werden Leistungsstufe und Auftauzeitautomatisch errechnet:Drcken Sie die Taste Auftauen (11). Im Display (1) erscheinen die Symbole, undzustzlich das Minimalgewicht 100g.Whlen Sie mit dem Drehregler (9) das korrekte Gewicht der aufzutauenden Speise zwischen 100gund 1800g.Besttigen Sie das eingegebene Gewicht durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9). DerAuftauvorgang startet. Im Display (1) luft die von der Mikrowelle errechnete Auftauzeit abwrts unddie Symboleundblinken.Nach der Hlfte der eingestellten Zeit ertnen 2 Signaltne und im Display (1) wird turn angezeigt.Dieses signalisiert Ihnen, dass die Speise bei Bedarf gewendet werden kann.ffnen Sie die Tr. Die verbleibende Auftauzeit wird im Display (1) angezeigt.Wenden Sie die Speise.122 - Deutsch
 • Page 125

  SilverCrest SMW 800 D4Schlieen Sie die Tr und drcken Sie die Taste Start/Schnellstart (9) , um das Programmfortzusetzen. Die verbliebene Restzeit luft im Display (1) wieder abwrts.Falls Sie ein Wenden der Speise nicht fr notwendig halten, unternehmen Sie nichts und lassen dasProgramm einfach bis zum Ende durchlaufen. Nach kurzer Zeit erlischt die Anzeige turn und imDisplay (1) luft die verbliebene Restzeit wieder abwrts.Das Ende des Auftauvorganges wird Ihnen im Display (1) durch die blinkende Anzeige End signalisiertund es ertnen 5 Signaltne. Falls die Tr der Mikrowelle nicht geffnet wird, erklingen die 5 Signaltnealle 2 Minuten erneut.Bis zum ffnen der Tr blinkt im Display (1) die Anzeige End.9.7. StartzeitvorwahlMit dieser Funktion knnen Sie die Mikrowelle so programmieren, dass ein von Ihnen ausgewhltesProgramm zu einer von Ihnen vorbestimmten Zeit startet.Bitte beachten Sie bei Verwendung dieser Funktion die Sicherheitshinweise zum ThemaBrandgefahr in Kapitel 2.Fr die Startzeitvorwahl ist es zwingend notwendig, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.Die Startzeitvorwahl funktioniert nicht bei den Programmen Auftauen, demAutomatikprogramm A-05 (Aufwrmen) und der Funktion Mikrowellenbetrieb/Schnellstart.Stellen Sie die gewnschte Mikrowellenfunktion (Mikrowellenbetrieb, Grillbetrieb, Kombinationsbetrieb oder Automatikprogramm) ein.Mikrowellenbetrieb: Drcken Sie die Taste Mikrowelle(12), whlen Sie dieLeistungsstufen und stellen Sie mit dem Drehregler (9) die gewnscht Garzeit ein.Grillbetrieb: Drcken Sie die Taste Grillgewnscht Grillzeit ein.Kombinationsbetrieb: Drcken Sie die Taste KombinationAutomatikprogramme: Whlen Sie mit dem Drehregler (9) ein Automatikprogramm(6) und stellen Sie mit dem Drehregler (9) die(7). Stellen Sie mit demDrehregler (9) die gewnscht Betriebsart C - 1 oder C - 2 ein.(auer A-05) und besttigen Sie durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9). Stellen Sienun durch Drehen des Drehreglers das Gewicht der Speise ein.Drcken Sie die Taste Timer/Uhr(10). Im Display (1) blinken die Ziffern fr die Stunde.Stellen Sie die Stunde der gewnschten Startzeit durch Drehen des Drehreglers (9) ein und besttigenSie durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9). Im Display (1) blinken die Ziffern fr dieMinute.Stellen Sie die Minute der gewnschten Startzeit durch Drehen des Drehreglers (9) ein und besttigenSie durch Drcken der Taste Start/Schnellstart (9).Deutsch - 123
 • Page 126

  SilverCrest SMW 800 D4Im Display (1) blinkt nun die soeben programmierte Startzeit. Zustzlich blinken je nach gewhlterMikrowellenfunktion (Mikrowellenbetrieb, Grillbetrieb, Kombinationsbetrieb oder Automatikprogramm)die entsprechenden Symbole.Zur eingestellten Startzeit ertnen 2 Signaltne und der zuvor gewhlte Vorgang wird automatischgestartet.Es ist jederzeit mglich, die programmierte Startzeit und damit auch den ganzen programmierten Vorgangabzubrechen. Drcken Sie hierzu die Taste Stop(8). Im Display (1) wird nun wieder die aktuelleUhrzeit angezeigt.10. Wartung / Reparatur / Reinigung10.1. Wartung / ReparaturWARNUNG! Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn die Mikrowellebeschdigt wurde, Flssigkeit oder Gegenstnde ins Innere des Gehuses gelangt sind, dieMikrowelle Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oderheruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewhnliche Gerusche oder Gerchefeststellen, schalten Sie die Mikrowelle sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus derNetzsteckdose. Halten Sie die Tr geschlossen, um evtl. auftretende Flammen zu ersticken. Indiesen Fllen darf die Mikrowelle nicht weiter verwendet werden, bevor eine berprfung durcheinen Fachmann durchgefhrt wurde. Lassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten nur vonqualifiziertem Fachpersonal durchfhren. ffnen Sie niemals das Gehuse der Mikrowelle.10.2. ReinigungGEFAHR! Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung aus der Netzsteckdose.Stromschlaggefahr!GEFAHR! Warten Sie, bis die Mikrowelle abgekhlt ist. Verbrennungsgefahr!GEFAHR! Die Mikrowelle selbst darf nicht in Wasser getaucht werden, es bestehtStromschlaggefahr!WARNUNG! Verwenden Sie zum Reinigen des Garraumes kein Backofenspray, da hierdurchnicht entfernbare Rckstnde auf den Heizstben entstehen knnen.Entnehmen Sie zur Reinigung den Glasdrehteller (2) und den Rollenring (4). Diese Teile knnenanschlieend im Splbad mit Splmittel und warmem Wasser gereinigt werden. Splen Sie die Teile mitklarem Wasser nach und trocknen Sie diese vollstndig ab. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfallsscheuernde Gegenstnde.Der Glasdrehteller (2) ist auch fr die Reinigung in der Splmaschine geeignet!124 - Deutsch
 • Page 127

  SilverCrest SMW 800 D4Verwenden Sie zur Reinigung der Innen- und Auenflchen der Mikrowelle ein leicht angefeuchtetes Tuchggf. mit etwas Splmittel und keinesfalls Lsungsmittel oder Reiniger, die Kunststoffe angreifen. TrocknenSie danach alles wieder gut ab.Reinigen Sie regelmig die Tr, das Sichtfenster, die Trdichtungen und angrenzende Teile mit einemfeuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel.11. Lagerung bei Nichtbenutzung / TransportWenn Sie die Mikrowelle nicht einsetzen mchten, bewahren Sie sie an einem staubfreien, sauberen,trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.Falls Sie die Mikrowelle transportieren, empfehlen wir zum Schutz vor Beschdigungen den Transport inder Originalverpackung. Alternativ nutzen Sie bitte einen ausreichend groen, stabilen Umkarton undpolstern Sie die Mikrowelle rundherum mit geeignetem Polstermaterial, z.B. Wolldecken gut ab. AchtenSie insbesondere darauf, dass Tr und Trverriegelungen keinen Schaden nehmen.12. FehlerbehebungKeine Anzeige im Display (1)Prfen Sie, ob der Netzstecker richtig in die Netzsteckdose eingesteckt ist.Die Netzsteckdose ist defekt. Probieren Sie das Gert an einer Netzsteckdose, von der Sie sicherwissen, dass sie Strom fhrt.Das Display (1) ist defekt. Wenden Sie sich an den Hersteller.Keine Reaktion auf TastendruckPrfen Sie, ob die Kindersicherung aktiviert ist. Deaktivieren Sie diese gegebenenfalls.Der gewnschte Vorgang startet nichtDie Tr der Mikrowelle ist nicht richtig geschlossen. Verschlieen Sie die Tr.Der drehende Glasdrehteller (2) macht Gerusche Prfen Sie, ob der Glasdrehteller (2) richtig auf dem Rollenring (4) liegt. Legen Sie Ihn korrekt auf. Prfen Sie, ob der Rollenring (4) oder der Boden der Mikrowelle verschmutzt sind. Reinigen Siebeides.Deutsch - 125
 • Page 128

  SilverCrest SMW 800 D413. Umwelthinweise und EntsorgungsangabenDie mit diesem Symbol gekennzeichneten Gerte unterliegen der europischen Richtlinie2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgerte mssen getrennt vom Hausmll berdafr staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemenEntsorgung des alten Gerts vermeiden Sie Umweltschden und eine Gefhrdung Ihrerpersnlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur vorschriftsgemen Entsorgung desalten Gerts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in demGeschft, wo Sie das Gert erworben haben.Fhren Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagenknnen bei Altpapiersammlungen oder an ffentlichen Sammelpltzen zurWiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werdenber Ihr rtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.14. LebensmittelechtheitDieses Symbol kennzeichnet Produkte, die auf ihre physikalische und chemischeZusammensetzung getestet wurden und gem der Anforderung der Verordnung EG1935/2004 als gesundheitlich unbedenklich fr den Kontakt mit Lebensmitteln befundenwurden.15. KonformittsvermerkeDieses Gert entspricht den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevantenVorschriften der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie fr Niederspannungsgerte2014/35/EU, der ERP-Richtlinie 2009/125/EC sowie der RoHS-Richtlinie2011/65/EU.Die vollstndige EU-Konformittserklrung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:www.targa.de/downloads/conformity/292171_292172.pdf126 - Deutsch
 • Page 129

  SilverCrest SMW 800 D416. Hinweise zu Garantie und ServiceabwicklungGarantie der TARGA GmbHSehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,Sie erhalten auf dieses Gert 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mngeln dieses Produktsstehen Ihnen gegen den Verkufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werdendurch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschrnkt.GarantiebedingungenDie Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon gut auf. DieseUnterlage wird als Nachweis fr den Kauf bentigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatumdieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns nach unserer Wahl fr Sie kostenlos repariert oder ersetzt.Garantiezeit und gesetzliche MngelansprcheDie Garantiezeit wird durch die Gewhrleistung nicht verlngert. Dies gilt auch fr ersetzte und reparierteTeile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schden und Mngel mssen sofort nach dem Auspackengemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.GarantieumfangDas Gert wurde nach strengen Qualittsrichtlinien sorgfltig produziert und vor Auslieferunggewissenhaft geprft. Die Garantieleistung gilt fr Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantieerstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleiteileangesehen werden knnen oder fr Beschdigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oderdie aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfllt, wenn das Produkt beschdigt, nicht sachgembenutzt oder gewartet wurde. Fr eine sachgeme Benutzung des Produkts sind alle in derBedienungsanleitung aufgefhrten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke undHandlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sindunbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur fr den privaten und nicht fr den gewerblichen Gebrauchbestimmt. Bei missbruchlicher und unsachgemer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen,die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. MitReparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.Abwicklung im GarantiefallUm eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewhrleisten, folgen Sie bitte den folgendenHinweisen:-Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfltig die beigefgte Dokumentation.Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelst werden kann,wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.Deutsch - 127
 • Page 130

  SilverCrest SMW 800 D4-Bitte halten Sie fr alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn vorhandendie Seriennummer als Nachweis fr den Kauf bereit.Fr den Fall, dass eine telefonische Lsung nicht mglich ist, wird durch unsere Hotline inAbhngigkeit der Fehlerursache ein weiterfhrender Service veranlasst.ServiceTelefon:02921 - 89 13 000E-Mail:service.DE@targa-online.comTelefon:01 26 76 195E-Mail:service.AT@targa-online.comTelefon:044 55 10 057E-Mail:service.CH@targa-online.comIAN: 292171 / 292172HerstellerBitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunchst dieoben benannte Servicestelle.TARGA GmbHCoesterweg 45DE-59494 SoestDEUTSCHLAND128 - DeutschMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest SMW 800 D4 - IAN 292171 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest SMW 800 D4 - IAN 292171 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Holländisch, Dänisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7.2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info