Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/27
Nächste Seite
1
ADSL Homestation DC-214/216
Installatiehandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ADSL Homestation DC-214/216

  Installatiehandleiding

  1 • Page 2

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router

  1.

  Inleiding
  De DC-214/216 ADSL Homestation biedt een snelle Ethernet-poort en een USB-poort via
  welke u met hoge snelheid het Internet opsurft. Het apparaat ondersteunt een downstream
  verzendsnelheid van maximaal 8 Mbps en een upstream verzendsnelheid van maximaal
  1024 Kbps. Het voldoet aan de Multi-Mode-norm (ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt (G.992.1);
  G.lite (G992.2); G.hs (G994.1)).
  Het is de perfecte oplossing als u een beperkt aantal pc's een snelle breedbandInternetverbinding wilt laten delen. Meerdere gebruikers kunnen dan tegelijkertijd de
  Internetverbinding gebruiken.
  Dit product functioneert tevens als een Internet-firewall, die voorkomt dat externe
  gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw netwerk. Naast de primaire firewall-functie
  (Network Address Translation; NAT) heeft dit apparaat een aantal geavanceerde functies
  om het netwerkt te beveiligen. Alle inkomende datapakketten worden gecontroleerd en
  gefilterd. Ook is het mogelijk om de firewall zodanig te configureren dat interne gebruikers
  geen Internettoegang krijgen.
  Het product voorziet in twee beveiligingsniveaus. Ten eerste maskeert het de IP-adressen
  van de LAN-gebruikers, zodat deze onzichtbaar zijn voor externe gebruikers op het
  Internet, waardoor het voor een hacker veel moeilijker wordt om een pc binnen uw netwerk
  aan te vallen. Ten tweede kan het bepaalde poorten blokkeren en omleiden zodat de
  toegang tot bepaalde services voor externe gebruikers kan worden beperkt. Om er
  bijvoorbeeld voor te zorgen dat online games en andere Internettoepassingen naar behoren
  functioneren, kunnen gebruikers specifieke poorten open zetten, zodat externe gebruikers
  toegang kunnen krijgen tot interne services in het netwerk.
  Dankzij de geïntegreerde DHCP-services voor client en server krijgen meerdere gebruikers
  hun IP-adressen automatisch toegewezen bij het opstarten van het product. U hoeft enkel
  de lokale pc's in te stellen als DHCP-client, zodat deze een dynamisch (door de DHCPserver) toegekend IP-adres accepteren, waarna u ze opnieuw opstart. Steeds wanneer de
  lokale pc wordt opgestart, wordt deze Homestation de Homestation herkend en krijgt de pc
  een IP-adres toegewezen, waarna onmiddellijk verbinding wordt gemaakt met het LAN.
  Gevorderde gebruikers kunnen de "Virtual Server"-functie van het product gebruiken om
  lokale pc's beperkt zichtbaar te maken voor specifieke services voor externe gebruikers. Een
  door de ISP verschaft IP-adres kan worden ingesteld voor het product, waarna specifieke
  services kunnen worden doorgestuurd naar specifieke computers binnen het lokale netwerk.
  Een dedicated webserver kan worden verbonden met het Internet via het product, zodat
  inkomende verzoeken om HTML die worden ontvangen door het product kunnen worden
  doorgestuurd naar de dedicated lokale webserver, ook al heeft de server nu een ander IPadres. In dit voorbeeld bevindt het product zich op het Internet en is het kwetsbaar voor
  eventuele aanvallen, maar is de server beschermd.
  Virtual Server kan tevens worden gebruikt om services opnieuw aan meerdere servers toe
  te wijzen. Het product kan bijvoorbeeld zodanig worden ingesteld dat gescheiden FTP-, weben online game-servers hetzelfde voor het Internet zichtbare IP-adres delen, terwijl de
  servers en LAN-gebruikers beschermd worden tegen hackers.

  1.2 Inhoud van de verpakking
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  2

  DC-214/216 ADSL Homestation
  Een cd-rom met de driver en handleiding
  Een starthandleiding
  Een RJ-11 ADSL/telefoonkabel
  Een CAT-5 crossover LAN-kabel
  Een USB-kabel
  Een voedingsadapter • Page 3

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router

  1.3 Kenmerken van de DC-214/216 ADSL Home Station
  De DC-214/216 ADSL Home Station heeft de volgende kenmerken:
  ADSL Multi-Mode-norm: Het apparaat ondersteunt een downstream verzendsnelheid van
  maximaal 8 Mbps en een upstream verzendsnelheid van maximaal 1024 Kbps. Het voldoet
  aan de Multi-Mode-norm (ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt (G.992.1); G.lite (G992.2); G.hs
  (G994.1)).
  Ondersteuning van meerdere protocollen voor het tot stand brengen van een
  verbinding: Ondersteunt PPPoA (RFC 2364 - PPP over ATM Adaptation Layer 5), RFC 1483
  encapsulation over ATM (bridged of routed), PPP over Ethernet (RFC 2516) en IPoA (RFC
  1577) om verbinding te maken met de Internet Service Provider (ISP). Het product
  ondersteunt tevens VC-gebaseerde en LLC-gebaseerde multiplexing.
  Network Address Translation (NAT): Biedt meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang
  tot externe services, bijvoobeeld het Internet, via één IP-adres of één Internet-account.
  Bovendien worden meerdere Application Layer Gateways (ALG) ondersteund, waaronder
  webbrowsers, ICQ, FTP, Telnet, e-mail, nieuwsgroepen en Ping.
  Domain Name System (DNS): Zet de domeinnaam om naar een gebruikersvriendelijke
  naam, bijvoorbeeld www.yahoo.com, en een IP-adres. Wanneer een lokale pc zijn DNSserver instelt met het IP-adres van deze Homestation, wordt elk verzoek om een DNSconversie van de pc aan deze Homestation doorgestuurd naar de echte DNS in het externe
  netwerk. Nadat de Homestation het antwoord ontvangt, stuurt deze het terug naar de pc.
  PPP over Ethernet (PPPoE): Het apparaat is voorzien van een ingebouwde PPPoEclientfuntie om een verbinding tot stand te brengen. Gebruikers kunnen een hogere
  toegangssnelheid verkrijgen zonder het werkingsconcept te wijzigen, terwijl één en
  hetzelfde ISP-account wordt gebruikt en er maar voor één Internet-account hoeft te worden
  betaald. Er is geen PPPoE-clientsoftware benodigd voor de lokale computer. Tevens heeft
  het apparaat een functie die ervoor zorgt dat de verbinding automatisch wordt hersteld
  wanneer deze is verbroken of dat de verbinding wordt verbroken na een bepaalde tijd van
  inactiviteit.
  Virtual Server: De gebruiker kan specificeren welke services zichtbaar zijn voor externe
  gebruikers. De Homestation inkomende verzoeken detecteren en doorsturen naar de
  specifieke lokale computer die de betreffende service aanbiedt. Een gebruiker kan
  bijvoorbeeld een pc in het LAN als webserver laten functioneren binnen het netwerk en
  blootgeven aan het externe netwerk. Externe gebruikers kunnen dan rechtstreeks een kijkje
  nemen op de webserver, die wel wordt beschermd via NAT. Een DMZ-hostinstelling wordt
  ook verschaft aan een lokale computer die zichtbaar is voor het externe netwerk, het
  Internet.
  Bridge Filtering: Filtert het pakket op basis van het MAC-adres. Deze functie verhoogt de
  prestaties van LAN en WAN en zorgt voor een betere beveiliging.
  Dynamic Host Control Protocol (DHCP) client en server: In de WAN-omgeving kan de
  DHCP-client automatisch een IP-adres verkrijgen van de Internet Service Provider (ISP). In
  de LAN-omgeving kan de DHCP-server IP-adressen toekennen aan meerdere clients en deze
  inclusief IP-adres, subnetmask en DNS-IP-adres distribueren naar de lokale computers. Zo
  kan het lokale IP-netwerk gemakkelijk worden beheerd.
  Gebruikersvriendelijke
  configuratie en beheer.

  interface:

  Biedt

  een

  gebruikersvriendelijke

  interface

  voor

  3 • Page 4

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router

  1.4Fysieke details
  De LED-lampjes aan de bovenzijde

  Power

  USB

  LAN

  ADSL

  Wanneer dit LED-lampje
  brandt, betekent dat dat
  het apparaat aanstaat en
  naar behoren
  functioneert.

  Wanneer dit LED-lampje
  brandt, betekent dat dat
  de USB-poort
  verbonden is met de pc
  en naar behoren
  functioneert. Als de LED
  knippert wordt er data
  verzonden/ontvangen

  Brandt groen wanneer
  de LAN-verbinding is
  aangesloten met de
  PC. Als de LED
  knippert wordt er data
  verzonden/ontvangen

  Wanneer dit LED-lampje
  brandt, betekent dat dat de
  ADSL (Line)-poort verbonden
  is met de DSLAM en naar
  behoren functioneert. Als de
  LED knippert wordt er data
  verzonden/ontvangen

  De poorten aan de achterzijde

  LINE
  (RJ-11 connector)

  USB
  (USB connector)

  Reset

  Ethernet Ports
  (RJ-45 connector)

  Power
  (jack)

  On/Off

  Steek het ene
  uiteinde van de
  bijgeleverde RJ-11kabel in deze poort
  en het andere
  uiteinde in de
  ADSL-aansluiting

  Steek het ene
  uiteinde van de
  bijgeleverde USBkabel in deze poort
  en het andere
  uiteinde in de USBpoort van de pc.

  Druk deze toets in
  om de instellingen
  terug te zetten op
  de
  fabrieksinstellingen

  Steek het ene uiteinde
  van de bijgeleverde
  crossover kabel in deze
  poort en het andere
  uiteinde in de
  netwerkkaart van de
  pc. Steek een UTP
  Ethernet-kabel in deze
  poort wanneer u
  verbinding maakt met
  een LAN, zoals een
  kantoor- of
  thuisnetwerk.

  Sluit de
  bijgeleverde
  voedingsadapter
  aan op deze bus.

  Zet de
  Homestation aan
  of uit.

  4

  . • Page 5

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router

  1.5 Bekabeling
  Via de Ethernet-poort
  Sluit de LAN-kabel aan: Gebruik standaard LAN-kabel om de pc aan te sluiten op de LANpoorten op de Homestation.
  Zorg ervoor dat alle aangesloten apparaten zijn aangezet. Controleer of de LED-lampjes
  Power, LAN en ADSL branden. Zo niet, controleer dan of u de juiste kabels gebruikt.
  Indien de kabels zijn aangesloten en de LED-lampjes normaal branden, ga dan verder met
  "3. De netwerkeigenschappen configureren" om de netwerkinstellingen aan te passen.
  Via de USB-poort
  Het product kan worden gebruikt als netwerkadapter op uw pc. Dat betekent dat u niet
  eerst een netwerkadapter hoeft te installeren op uw pc alvorens u het DC-214/216 ADSL
  Homestation aansluit. U hoeft enkel het ene uiteinde van de bijgeleverde USB-kabel aan te
  sluiten op de USB-poort van het ADSL Homestation en het andere uiteinde op de pc aan te
  sluiten.
  Zorg ervoor dat alle aangesloten apparaten zijn aangezet. Controleer of de LED-lampjes
  Power, USB en ADSL branden. Zo niet, controleer dan of u de juiste kabels gebruikt.
  Indien de kabels zijn aangesloten en de LED-lampjes normaal branden, ga dan verder met
  "2.1 De USB-driver installeren".
  ADSL/voeding aansluiten
  Sluit de ADSL-kabel aan op de LINE-poort van de Homestation.
  Sluit de voedingsadapter aan op de Homestation. Gebruik alleen de bijgeleverde
  voedingsadapter. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet het apparaat
  aan met behulp van de aan/uit-schakelaar.

  5 • Page 6

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router

  2. Installatie
  2.1 De USB-driver installeren
  Als u de ADSL-Home Station op de USB-poort aansluit, zal Windows wanneer u voor het
  eerst de USB-kabel in de pc steekt, automatisch het apparaat detecteren. Volg de
  onderstaande stappen om de USB-driver te installeren.
  Windows XP
  1. Selecteer "Install from a list or specific location (Advanced)" ["Ik wil zelf kiezen
  (geavanceerd)"] en klik op "Next" ["Volgende"].

  2. Plaats de installatie-cd-rom in het cd-rom-station. Selecteer "Include this location in the
  search" ["Ook op deze locatie zoeken"] en klik op "Browse" ["Bladeren"]. Blader naar de
  map "driver" op de cd-rom. Klik op "Next" ["Volgende"].

  6 • Page 7

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  3. Klik op "Continue Anyway" ["Toch doorgaan"] in het scherm met de Windows Logo-test.

  4. Klik op "Continue Anyway" ["Toch doorgaan"] in het scherm met de Windows Logo-test.

  5. Klik op "Finish" ["Voltooien"].

  7 • Page 8

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  6. Na enkele seconden detecteert Windows een nieuw apparaat, de USB ADSL Adapter.
  Selecteer "Install from a list or specific location (Advanced)" ["Ik wil zelf kiezen
  (geavanceerd)"]. Klik op "Next" ["Volgende"].

  7. Selecteer "Include this location in the search" ["Ook op deze locatie zoeken"] en klik op
  "Browse" ["Bladeren"]. Blader naar de map "driver" op de cd-rom. Klik op "Next"
  ["Volgende"].

  8. Klik op "Continue Anyway" ["Toch doorgaan"] in het scherm met de Windows Logo-test.

  8 • Page 9

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  9. Klik op "Finish" ["Voltooien"] om de installatie te voltooien.

  10.Wanneer de driver is geïnstalleerd,
  kunt u verdergaan
  met "3. De
  netwerkeigenschappen configureren" om de netwerkinstellingen van de pc aan te
  passen.

  Windows 2000
  1. Klik op "Next" ["Volgende"].

  9 • Page 10

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  2. Plaats de installatie-cd-rom in het cd-rom-station. Selecteer "Search for a suitable
  driver for my device (recommended)" [" Zoeken naar een geschikt stuurprogramma
  voor dit apparaat (aanbevolen)"]. Klik op "Next" ["Volgende"].

  3. Selecteer "Specify a location" ["Een op te geven locatie"]. Klik op "Next" ["Volgende" ].

  4. Klik op "Browse" ["Bladeren"]. Blader naar de map "driver" op de cd-rom. Klik op
  "Next" ["Volgende"].

  10 • Page 11

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  5. Klik op "Next" ["Volgende"].

  6. Klik in het scherm venster dat aangeeft dat geen digitale handtekening is gevonden op
  "Yes" ["Ja"].

  7. Selecteer "Finish" ["Voltooien"].

  11 • Page 12

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  8. Klik in het scherm venster dat aangeeft dat geen digitale handtekening is gevonden op
  "Yes" ["Ja"].

  9. Wanneer de driver is geïnstalleerd, kunt u verdergaan met "3. De
  netwerkeigenschappen configureren" om de netwerkinstellingen van de pc aan te
  passen.

  Windows Me
  1. Selecteer "Specify the location of the driver (Advanced)" ["De locatie van het
  stuurprogramma opgeven (Geavanceerd)"]. Klik op "Next" ["Volgende"].

  12 • Page 13

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  2. Plaats de installatie-cd-rom in het cd-rom-station. Selecteer "Specify a location" ["Geef
  een locatie op"] en klik op "Next ["Bladeren"]. Blader naar de map "driver" op de cdrom. Klik op "Next" ["Volgende"].

  3. Klik op "Next" ["Volgende"].

  4. Windows begint met het kopiëren van bestanden naar het systeem. Klik op "Finish"
  ["Voltooien"].

  13 • Page 14

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  5. Selecteer "Specify the location of the driver (Advanced)" ["De locatie van het
  stuurprogramma opgeven (Geavanceerd)"]. Klik op "Next" ["Volgende"].

  6. Plaats de installatie-cd-rom in het cd-rom-station. Selecteer "Specify a location" ["Geef
  een locatie op"] en klik op "Next ["Bladeren"]. Blader naar de map "driver" op de cdrom. Klik op "Next" ["Volgende"].

  7. Klik op "Next" ["Volgende"].

  14 • Page 15

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  8. Windows begint met het kopiëren van bestanden naar het systeem. Klik op "Finish"
  ["Voltooien"].

  9. Klik op "Yes" ["Ja"] om de pc opnieuw op te starten.

  10.Wanneer de driver is geïnstalleerd, kunt u verdergaan met "3. De
  netwerkeigenschappen configureren" om de netwerkinstellingen van de pc aan te
  passen.

  Windows 98
  1. Klik op "Next" ["Volgende"].

  15 • Page 16

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  2. Selecteer "Search for the best driver for your device (Recommended)" ["Zoek naar het
  beste stuurprogramma (aanbevolen)"]. Klik op "Next" ["Volgende"].

  3. Plaats de installatie-cd-rom in het cd-rom-station. Selecteer "Specify a location" ["Een
  locatie specificeren"] en klik op "Next ["Bladeren"]. Blader naar de map "driver" op de
  cd-rom. Klik op "Next" ["Volgende"].

  16 • Page 17

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  4. Klik op "Next" ["Volgende"].

  5. Windows begint met het kopiëren van bestanden naar het systeem. Klik vervolgens op
  "Finish" ["Voltooien"].

  6. Klik op "Next" ["Volgende"].

  17 • Page 18

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  7. Selecteer "Search for the best driver for your device (Recommended)" ["Zoek naar het
  beste stuurprogramma (aanbevolen)"]. Klik op "Next" ["Volgende"].

  8. Plaats de installatie-cd-rom in het cd-rom-station. Selecteer "Specify a location" ["Een
  locatie specificeren"] en klik op "Next ["Bladeren"]. Blader naar de map "driver" op de
  cd-rom. Klik op "Next" ["Volgende"].

  18 • Page 19

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  9. Klik op "Next" ["Volgende"].

  10.In het volgende scherm wordt u gevraagd het pad naar de Windows-bronbestanden op
  te geven. Geef de locatie van de originele Windows-cd-rom op. Klik op "OK".

  11.Windows begint met het kopiëren van bestanden naar het systeem. Klik vervolgens op
  "Finish" ["Voltooien"].

  19 • Page 20

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  11.Klik op "Yes" ["Ja"] om de pc opnieuw op te starten.

  12.Wanneer de driver is geïnstalleerd, kunt u verdergaan met "3. De
  netwerkeigenschappen configureren" om de netwerkinstellingen van de pc aan te
  passen.

  20 • Page 21

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router

  3. De netwerkeigenschappen configureren
  Windows 98/ME
  Klik met de rechter muisknop op "My Network Places" ["Mijn netwerklocaties"] op het
  bureaublad en selecteer vervolgens "Properties" ["Eigenschappen"]. Er wordt een venster
  weergegeven zoals het onderstaande:

  Windows 2000/XP
  Klik met de rechter muisknop op "My Network Places" ["Mijn netwerklocaties"] op het
  bureaublad en selecteer vervolgens "Properties" ["Eigenschappen"]. Er wordt een venster
  weergegeven zoals het onderstaande:

  Klik met de rechter muisknop op de LAN-verbinding van de juiste netwerkkaart en selecteer
  "Properties" ["Eigenschappen"].
  Windows 98/ME/2000/XP
  Selecteer de regel " Internet Protocol" (2000/XP) of "TCP/IP -> naam netwerkkaart" (98/ME),
  zoals hieronder is geïllustreerd.

  21 • Page 22

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  Klik op op toets "Properties" ["Eigenschappen"] zodat een soortgelijk scherm verschijnt als
  hieronder wordt geïllustreerd.

  Controleer of de instelling "Obtain an IP address automatically"" ["Automatisch een IP-adres
  verkrijgen"] is geselecteerd, zoals hierboven is geïllustreerd. De DHCP-server in de
  breedbandHomestation kent een IP-adres toe aan de pc.
  Start de pc opnieuw op, zelfs wanneer u geen wijzigingen heeft doorgevoerd.
  OPMERKING: Indien de lijst op het scherm geen regel bevat zoals hierboven is geselecteerd
  ("TCP/IP -> naam netwerkkaart"), volg dan de onderstaande stappen:
  • Klik op de toets "Add" ["Toevoegen"].
  • Dubbelklik op "Protocol".
  • Selecteer "Microsoft" en daarna " TCP/IP".
  • Klik op "OK".
  • Wacht enkele seconden, zodat TCP/IP kan worden toegevoegd. Klik daarna op "OK" om het
  scherm met netwerkeigenschappen af te sluiten. Start de pc opnieuw op.

  22 • Page 23

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router

  4. Configuratieprogramma
  Het configuratieprogramma is een gebruikersvriendelijke Windows-applicatie waarmee u de
  Homestation kunt configureren. Het dient te worden geïnstalleerd op één pc die verbonden
  is met de DC-214/216/214.
  Blader naar de map "Utility" op de cd-rom en dubbelklik op het bestand "setup.exe". De
  installatie wizard wordt gestart. Klik op "Next" ["Volgende"].

  U kunt de naam van de installatiemap wijzigen, of op "Next" ["Volgende"] klikken.

  23 • Page 24

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  Het installatieprogramma
  ["Volgende"].

  heeft

  voldoende

  informatie

  verzameld.

  Klik

  op

  "Next"

  Klik op "Finish" ["Voltooien"] om de pc opnieuw op te starten.

  Nadat de pc opnieuw is opgestart, kunt u het configuratieprogramma starten via
  Start/Programs [Programma's]/ADSL Homestation Utility.

  24 • Page 25

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  In het configuratieprogramma selecteert u uw land. Wanneer uw land niet in de lijst wordt
  vermeld, selecteert u "manual configuration" ["handmatige configuratie"]. In dat geval
  heeft u informatie nodig van uw provider met betrekking tot protocollen, encapsulatie en
  VPI/VCI-instellingen.

  Selecteer uw ISP. Behalve een gebruikersnaam en wachtwoord zijn er geen extra
  instellingen zoals encapsulatie en VPI/VCI-instellingen vereist. Het configuratieprogramma
  stelt de DC-214/216 of DC-214/216 automatisch in voor de gekozen ISP.
  Als u wilt dat de Home Station de verbinding altijd herstelt nadat deze is verbroken,
  selecteert u "Automatic Reconnect".
  Indien u de mogelijkheid wilt hebben om de verbinding met het Internet handmatig tot
  stand te brengen of te verbreken, selecteert u "Taskbar Connection Utility". Klik op "OK".

  25 • Page 26

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router

  Klik op "OK" om de automatische configuratieprocedure te starten.

  Het configuratieprogramma kopieert alle noodzakelijke instellingen naar de DC-214/216 of
  DC-214/216. Het is belangrijk dat u deze procedure, die maximaal 2 minuten duurt, niet
  onderbreekt. De blauwe statusbalk in het venster geeft een indicatie van de voortgang.

  26 • Page 27

  DC-214/216 USB/Ethernet ADSL router
  Klik op "OK" om de configuratie te voltooien. Klik op "Cancel" ["Annuleren"] om het
  configuratieprogramma af te sluiten.

  In de taakbalk wordt een nieuw pictogram weergegeven. Wanneer u op dit pictogram klikt,
  wordt het verbindingsprogramma gestart.

  Onder "Status" wordt vermeld welk type verbinding u gebruikt en of er verbinding is of niet.
  De status van de verbinding bepaalt welke bedieningstoets beschikbaar is: "connect" of
  "shut down". Wanneer u de verbinding tot stand brengt of verbreekt, wordt er een
  voortgangsindicatiebalk getoond. Wanneer u op de toets "Hide" klikt, kunt u het
  verbindingsprogramma in de taakbalk minimaliseren.

  Wanneer u met de rechter muisknop op het pictogram klikt, kunt u het programma afsluiten
  ("Quit") of verwijderen ("Remove program"). Wanneer u het hulpprogramma afsluit, wordt
  het automatisch opnieuw geladen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.

  27


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sitecom DC-214 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sitecom DC-214 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,64 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sitecom DC-214

Sitecom DC-214 Bedienungsanleitung - Englisch - 68 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info