Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/60
Nächste Seite
SINCE 1
908
GRIND & INFUSE PRO
Type 115
Programmeerbare espressomachine
met maalwerk
Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SINCE

  Gebruiksaanwijzing

  GRIND & INFUSE PRO
  Type 115

  Programmeerbare espressomachine
  met maalwerk

  1908 • Page 2

  NL

  2 • Page 3

  INHOUD
  DEEL 1

  NL
  Fijn dat u gekozen hebt voor de nieuwe Solis Grind & Infuse Pro espressomachine

  Maak u vertrouwd met uw machine
  Bij Solis gaat veiligheid voor alles ....................................................................... Bladzijde 5
  Kenmerken van uw Solis Grind & Infuse Pro espressomachine ........................... Bladzijde 7
  Maak u vertrouwd met uw Solis Grind & Infuse Pro espressomachine ................ Bladzijde 12
  Voordat u de machine in gebruik neemt ........................................................... Bladzijde 15
  Uw Solis Grind & Infuse Pro espressomachine installeren ................................... Bladzijde 16

  3 • Page 4

  NL

  DE SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE
  Versgemalen koffie is een essentiële factor bij
  het bereiden van deze aromatische drank. Dit
  kwaliteitskenmerk wordt vaak een van de «vier
  basisvoorwaarden» voor het zetten van espresso
  genoemd. De andere zijn de koffiemolen, de
  espressomachine en de barista.
  Hoe donker en op welke manier de koffie gebrand moet zijn, is een kwestie van persoonlijke
  voorkeur. Maar dat volgens voorschrift gebrande
  en bewaarde hele koffiebonen espresso veel
  meer smaak, aroma en body geven dan koffie
  die al is gemalen, is een vaststaand feit.
  Bij gemalen koffiebonen gaat er al snel aroma
  verloren en na een tijdje kan er alleen nog
  slappe koffie mee worden gezet met alleen een
  lichte crema.
  Jason Chan
  Barista van het jaar 2005 uit Melbourne
  Op basis van deze achtergrondkennis is de
  Solis Grind & Infuse Pro espressomachine met
  geïntegreerd maalwerk met doseerinrichting
  ontwikkeld. Daarmee kunt u precies de hoeveelheid koffie malen die u voor een espresso
  nodig hebt. Zo zorgt de Solis Grind & Infuse Pro
  espressomachine voor een verse smaak en een
  vol aroma.
  4 • Page 5

  NL

  BIJ SOLIS GAAT VEILIGHEID VOOR ALLES
  Solis is een veiligheidsbewuste onderneming. Bij de ontwikkeling en vervaardiging van onze producten heeft de veiligheid van de eindgebruiker
  de hoogste prioriteit. Daarnaast verzoeken we u bij het gebruik van elektrische apparaten uiterst zorgvuldig te zijn en in het bijzonder de
  volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE
  • Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig
  door voordat u de machine gaat gebruiken,
  en bewaar hem goed.
  • Verwijder het verpakkings- en reclamemateriaal, haal de stickers van uw Solis
  Grind & Infuse Pro espressomachine af en
  gooi deze materialen weg.
  • Zet de Solis Grind & Infuse Pro espressomachine tijdens gebruik nooit te dicht op een
  tafelrand. Zorg ervoor dat de ondergrond
  vlak, schoon en droog is.
  • Zet de Solis Grind & Infuse Pro espresso­
  machine niet op het afdruipgedeelte van
  het aanrechtblad.
  • Plaats de Solis Grind & Infuse Pro espresso­
  machine niet op of in de buurt van een
  gasfornuis of een elektrisch fornuis en niet
  in de buurt van een ingeschakelde oven.
  • Controleer voordat u de netstekker in
  het stopcontact steekt en de machine in
  gebruik neemt, of de Solis Grind & Infuse
  Pro espressomachine volgens voorschrift
  is gemonteerd.
  • Het apparaat is niet geschikt voor gebruik
  met een externe schakelklok of een
  afstandsbediening.

  • Gebruik uitsluitend de accessoires die met
  de Solis Grind & Infuse Pro espressomachine zijn meegeleverd of die door Solis
  geadviseerd worden.
  • Gebruik de Solis Grind & Infuse Pro
  espresso­machine niet anders dan in deze
  gebruiksaanwijzing is beschreven.
  • Schakel het maalwerk niet in voordat u
  het deksel op het bonenreservoir hebt
  gelegd. Houd uw vingers, handen, haar
  en kleding en alle gebruiksvoorwerpen
  tijdens het malen uit de buurt van het
  reservoir.
  • Vul het waterreservoir uitsluitend met
  koud leidingwater. Gebruik geen andere
  vloeistoffen.
  • Schakel de Solis Grind & Infuse Pro
  espressomachine nooit in zonder dat er
  water in het waterreservoir zit.
  • Controleer of de filterdrager in de zetgroep
  zit voordat u de machine inschakelt.
  • Verwijder de filterdrager nooit tijdens het
  koffiezetten, omdat de machine onder
  druk staat.
  • Beweeg de Solis Grind & Infuse Pro
  espressomachine tijdens het gebruik niet.

  • Laat de Solis Grind & Infuse Pro espresso­
  machine tijdens het gebruik niet onbeheerd
  achter.
  • Raak geen hete oppervlakken aan. Laat
  de Solis Grind & Infuse Pro espresso­
  machine voordat u hem gaat vervoeren
  of reinigen, eerst afkoelen.
  • Leg of zet nooit iets op de Solis Grind
  & Infuse Pro espressomachine met
  uitzondering van koffiekopjes die u wilt
  voorverwarmen.
  • Schakel de Solis Grind & Infuse Pro
  espresso­machine altijd eerst uit met de
  hoofdschakelaar. Haal de netstekker uit
  het stopcontact, wanneer u het apparaat
  voorlopig niet gebruikt of het gaat reinigen
  of wilt verplaatsen. Dit geldt ook voor
  het uit elkaar halen, in elkaar zetten en
  opbergen van het apparaat.
  • Houd het apparaat en de accessoires altijd
  schoon. Volg de reinigingsinstructies uit
  deze gebruiksaanwijzing op.

  5 • Page 6

  NL

  BIJ SOLIS GAAT VEILIGHEID VOOR ALLES
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ALLE ELEKTRISCHE APPARATEN

  • Rol het netsnoer vóór gebruik helemaal af.
  • Laat het netsnoer niet over de rand van een
  tafel of werkblad hangen en zorg ervoor
  dat het niet in aanraking komt met hete
  oppervlakken en niet in de knoop raakt.
  • Om elektrische schokken te voorkomen,
  mag u het apparaat, het netsnoer en de
  netstekker nooit onderdompelen in water
  of andere vloeistoffen.
  • Personen jonger dan 8 jaar mogen het
  apparaat niet gebruiken. Personen met
  beperkte psychische, sensorische of
  intellectuele capaciteit (ook kinderen) of
  onwetende en onervaren personen mogen de espressomachine niet gebruiken,
  tenzij door een bevoegd persoon toezicht
  wordt gehouden of diegene exact instrueert over hoe het apparaat gebruikt dient
  te worden.
  • Kinderen moeten in het oog worden
  gehouden, zodat gewaarborgd is dat ze
  niet met het apparaat gaan spelen.
  • De reiniging van het apparaat mag niet
  door kinderen uitgevoerd worden.

  6

  • Controleer het apparaat regelmatig. Gebruik het niet, wanneer het netsnoer, de
  netstekker of het apparaat zelf beschadigd is. Breng het apparaat in dit geval
  naar het dichtstbijzijnde Solis servicepunt
  om het te laten nakijken en/of repareren.
  • Onderhoudswerkzaamheden (met uitzondering van het reinigen van het apparaat) mogen uitsluitend worden verricht
  bij een geautoriseerd Solis servicepunt.
  • Dit apparaat is alleen bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik het uitsluitend voor het
  doel waarvoor het bestemd is. Gebruik
  het apparaat niet in rijdende voertuigen
  of op boten. Gebruik het niet buiten.
  Gebruik van het apparaat in afwijking van
  de voorschriften kan verwondingen tot
  gevolg hebben.
  • Ter vergroting van de veiligheid wordt
  geadviseerd een aardlekschakelaar
  (veiligheidsschakelaar) met een nominale
  verschilstroom van maximaal 30 mA te
  gebruiken. Voor deskundig advies kunt
  u terecht bij uw elektricien.

  Dit apparaat is alleen bedoeld voor
  huishoudelijke doeleinden en niet
  voor professioneel gebruik.
  WAARSCHUWING: ROL HET NETSNOER
  VÓÓR GEBRUIK HELEMAAL AF. • Page 7

  NL

  KENMERKEN VAN UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE

  GEÏNTEGREERD CONISCH MAALWERK

  INSTELBARE MAALGRAAD

  Met het geïntegreerde conische maalwerk wordt
  iedere espresso bereid met de juiste hoeveelheid
  versgemalen koffie – een garantie voor optimaal
  genieten.

  Met een stelwieltje kan de maalgraad (GRIND
  SIZE) via 18 instellingen grover of fijner ingesteld
  worden, zodat de koffie optimaal smaakt.

  Het maalwerk is speciaal afgestemd op de
  andere functies van de Grind & Infuse Pro
  espressomachine.

  Met het instellen van de maalgraad worden de
  schijven van het maalwerk dichter naar elkaar
  toe gebracht, waardoor de maling fijner wordt,
  of verder van elkaar verwijderd, waardoor de
  maling grover wordt.
  Meer informative hierover vindt u op blz. 26 in
  het hoofdstuk «ESPRESSO BEREIDING: STAP
  VOOR STAP».

  VOORINGESTELDE MAALHOEVEELHEID
  VOOR ÉÉN OF TWEE KOPJES EN
  VERFIJNDE AFSTELLING
  Met de functie «FILTER SIZE» wordt automatisch
  de benodigde hoeveelheid koffie voor één of
  twee kopjes gemalen. Afhankelijk van de maalgraad van de maling, kunt u aansluitend met de
  draaiknop «GRIND AMOUNT» de maling verder
  afstellen. Zo kunt u de hoeveelheid koffie voor
  één of twee kopjes afhankelijk van uw persoonlijke smaak eenvoudig vergroten of verkleinen.
  Meer informative hierover vindt u op blz. 26 in
  het hoofdstuk « ESPRESSO BEREIDING: STAP
  VOOR STAP ».

  7 • Page 8

  NL

  KENMERKEN VAN UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE

  INGEBOUWDE TAMPER

  VANAF HET MAALWERK DIRECT
  IN DE FILTERDRAGER
  De Grind & Infuse Pro espressomachine heeft
  een ingebouwde houder voor de filterdrager,
  zodat de versgemalen koffie direct vanuit het
  maalwerk in het filter terechtkomt. Zo hebt u
  terwijl de filterdrager wordt gevuld met precies
  de juiste hoeveelheid koffie, uw handen vrij voor
  andere bezigheden.

  Een ingebouwde microschakelaar maakt het
  mogelijk de maalfunctie te starten en te stoppen
  door eenvoudigweg de filterdrager aan te drukken.

  De ingebouwde tamper is bedoeld voor het gelijkmatig aandrukken van de versgemalen koffie
  in het filter. Zo nodig kan de tamper ook uit het
  apparaat worden verwijderd en met de hand
  worden gebruikt.

  Plaats de filterdrager in de houder en duw
  hem licht in de richting van de machine om de
  maalfunctie te activeren.

  DOSERINGSHULPSTUK

  filterdrager in houder

  tamper in de machine

  8

  Met het meegeleverde doseringshulpstuk
  “Razor“ wordt de dosering voor u vereenvoudigd en kunt u in een handomdraai overtollig
  koffiepoeder van de filterdrager and afstrijken.

  tamper verwijderd voor handmatig gebruik • Page 9

  NL

  KENMERKEN VAN UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE

  1700 WATT VERMOGEN
  Dankzij het vermogen van 1700 Watt warmt
  uw apparaat extreem snel op en bereikt een
  hoge stoomdruk om melk optimaal te kunnen
  opschuimen.

  HANDMATIGE AANPASSING VAN DE ZETTEMPERATUUR
  U kunt de standaardinstelling tot 2 °C verlagen
  of verhogen en de zettemperatuur hiermee
  individueel en afhankelijk van de koffiesoort en
  branding aanpassen.

  PRECIEZE TEMPERATUURREGELING
  De digitale Solis-technologie zorgt voor een precieze
  temperatuurregeling, zodat het aroma van uw
  espresso zich volledig kan ontwikkelen.
  AUTOMATISCHE SPOELFUNCTIE
  De watertemperatuur wordt na de stoomfunctie
  om melk op te schuimen weer optimaal ingesteld
  voor de bereiding van koffie.

  LAGEDRUK VOORPERCOLATIEFUNCTIE
  VOOR EEN OPTIMALE AROMA ONTWIKKELING
  Met een lage druk wordt de gemalen koffie voor
  het zetten zachtjes bevochtigd en kan makkelijk
  uitzetten, zodat de gemalen koffie vervolgens
  gelijkmatige kan worden geëxtraheerd.

  DROGE FILTERKOEK
  Met de functie «Droge filterkoek» wordt overtollig
  water via een elektrisch aangestuurde klep uit de
  koffie verwijderd. Dit gebeurt na het zetten van
  de koffie, wanneer de filterdrager zich nog in de
  zetgroep bevindt. Hierdoor wordt er een «droge
  filterkoek» gevormd, die gemakkelijk en zonder
  morsen kan worden opgeruimd.
  PROGRAMMEERFUNCTIE
  De espressomachine kan zowel met de hand
  worden bediend als via een intelligente programmeerfunctie, die kan worden ingesteld op basis
  van de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker.

  9 • Page 10

  NL

  KENMERKEN VAN UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE

  ESPRESSO-DRUKINDICATOR

  ONDEREXTRACTIEGEBIED

  OVEREXTRACTIEGEBIED

  Met behulp van de espresso-drukindicator kan de
  optimale druk worden ingesteld. De weergegeven
  waarde is de druk waarmee het water door de
  gemalen koffie in de filterdrager wordt geperst.

  Wanneer de wijzer tijdens het espresso bereiden
  in het onderste gebied staat, wijst dat erop dat
  de espresso met te weinig druk doorloopt,
  waardoor hij «ondergeëxtraheerd» wordt. Dit
  gebeurt, wanneer het water te snel door de gemalen koffie in het filter stroomt. Daardoor kan
  het optimale aroma niet worden geëxtraheerd.
  De koffie wordt waterig en er komt geen fijn
  laagje crema op. Andere mogelijke oorzaken van
  «ondergeëxtraheerde» koffie: de maling is te
  grof en/of er zit niet voldoende koffie in het filter
  en/of de koffie is niet voldoende aangedrukt.

  Wanneer de wijzer tijdens het espresso bereiden
  in het bovenste gebied staat, wijst dat erop dat de
  espresso met te veel druk doorloopt, waardoor
  hij «ondergeëxtraheerde» wordt. Dit gebeurt,
  wanneer het water te langzaam door de gemalen
  koffie in het filter stroomt. De koffie is donker
  en bitter en het laagje crema is gevlekt en
  ongelijkmatig. Andere moagelijke oorzaken van
  «ondergeëxtraheerde» koffie: de maling is te fijn
  en/of er zit te veel koffie in het filter en/of de
  koffie is te sterk aangedrukt.

  IDEAAL EXTRATIEGEBIED
  Wanneer de wijzer van de manometer tijdens het
  doorlopen in het espressogebied staat, wordt de
  espresso met optimale druk bereid. Als de koffie
  klaar is, hoort er een dikke en gelijkmatige laag
  fijne, goudkleurige crema op te zitten.

  10 • Page 11

  NL

  KENMERKEN VAN UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE

  HEET WATER FUNCTIE
  Dankzij de heet water functie kunt u uw koffie
  verdunnen, thee of andere warme dranken bereiden en koppen resp. filters voorverwarmen.
  PROFESSIONEEL STOOMPIJPJE
  Het zwenkbare RVS stoompijpje kan eenvoudig
  in de juiste positie worden gebracht voor het
  opschuimen van melk. De zwenkarm is uitgerust
  met een professioneel kogelscharnier dat 360 °
  kan draaien.

  ENKELWANDIGE FILTERS
  VOOR PERFECT KOFFIEGENOT
  De enkelwandige filters van de Grind & Infuse
  Pro zijn ideaal voor de bereiding van vers
  gemalen koffie, omdat het water met de juiste
  snelheid doorloopt.
  Dankzij deze enkelwandige filters kunt u met de
  maalgraad, de hoeveelheid koffie en de persdruk
  experimenteren en zo invloed uitoefenen op
  de koffiesmaak en zo de voor u ideale espresso
  creeëren.

  ENERGIESPARFUNKTIONEN
  Wanneer de Grind & Infuse Pro espressomachine
  langer dan 60 minuten niet wordt gebruikt, schakelt hij automatisch over naar de «energiespaarstand». Wanneer hij twee uur later nog steeds
  niet is gebruikt, wordt de machine automatisch
  uitgeschakeld. In de «energiespaarstand»
  verbruikt
  de machine 50% minder energie dan in de
  «stand-bystand».
  In de «energiespaarstand» knippert alleen de
  rand van de POWER-toets langzaam. De randen
  van alle andere toetsen zijn niet verlicht.
  Om de machine vanuit de «energiespaarstand»
  te activeren, drukt u eenvoudigweg een andere
  toets dan de POWER-toets in. De rand van de
  POWER-toets licht dan op en knippert, terwijl
  de machine wordt verwarmd tot hij op bedrijfs­
  temperatuur is. Zodra de juiste temperatuur is
  bereikt, gaan de randen van alle toetsen op het
  bedieningspaneel knipperen.
  Om de espressomachine vanuit de «energie­
  spaarstand» uit te schakelen, drukt u één keer
  op de POWER-toets.

  11 • Page 12

  NL

  MAAK U VERTROUWD MET UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO
  ESPRESSOMACHINE

  FILTER SIZE
  Kies de grootte van het filter:
  (Single) /
  (Double)
  LICHTINDICATOR VOOR ENKEL
  OF DUBBEL FILTER
  Licht op om aan te geven of het enkele
  of het dubbelwandig filter is gekozen
  GRIND SIZE
  Maalgraadregelaar met 18 instellingen van fijn
  (FINE) tot grof (COARSE)
  POWER
  De verlichting rondom de knoppen lichten op,
  zodra op de knop wordt gedrukt en het apparaat
  aangezet wordt
  GRIND AMOUNT
  Instellen van de hoeveelheid versgemalen
  koffie waarmee het filter per portie wordt gevuld
  GEÏNTEGREERDE/UITNEEMBARE TAMPER
  voor het professioneel aandrukken
  van de gemalen koffie
  HOUDER
  Wanneer u de filterdrager in de houder
  plaatst, wordt het filter direct gevuld met
  versgemalen koffie
  12

  PLAAT VOOR HET WARM HOUDEN VAN KOPJESN
  HOT WATER / STEAM
  Deze tekst licht op, wanneer de heet waterof stoom-functie is geselecteerd
  CLEAN ME
  Deze tekst licht op, wanneer het
  apparaat moet worden gereinigd
  ZETGROEP
  De filterdrager kan hier eenvoudig
  worden ingezet

  EXTRA VEEL RUIMTE VOOR
  GROTE KOFFIEMOKKEN

  UITNEEMBAAR OPVANGBAK
  MET ROOSTERPLAAT
  INDICATOR OPVANGBAK VOL
  „EMPTY ME“ • Page 13

  NL

  MAAK U VERTROUWD MET UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO
  ESPRESSOMACHINE

  UITNEEMBAAR 2-LITER-WATERRESERVOIR
  van boven af vulbaar
  BONENRESERVOIR:
  INHOUD 250 G
  met vergrendelingssysteem, zodat het
  reservoir kan worden verwijderd zonder
  dat het eerst wordt geleegd
  GEÏNTEGREERD CONISCH MAALWERK
  instelbaar, voor een perfecte maling
  MAALKNOP
  Microschakelaar voor automatische
  of handmatige dosering; te bedienen
  met de filterdrager
  Accessoires:
  Opschuimkannetje van edelstaal, 480 ml
  Doseringshulpstuk “Razor“
  Filter voor 1 resp. 2 koppen
  Beknopte gebruiksaanwijzing
  Reinigingsbenodigdheden:
  Reinigingsgereedschap / kwast
  Inbussleutel
  Rubberen afdichting

  DRUKINDICATOR
  Deze bewaakt de druk tijdens de extractie
  voor een optimale espressokwaliteit
  PROGRAM
  Programmeerbare functie om individuele
  hoeveelheden espresso en zettemperatuur
  instellingen op te slaan
  HOT WATER / STEAM
  Draaiknop voor de stoom- resp. de
  heet water functie
  PROGRAMMEERBARE FUNCTIE
  voor één kopje of twee kopjes
  GESMEDE FILTERDRAGER
  Professioneel model met
  extra brede uitloop
  AANSLUITING VOOR HEET WATER
  ZWENKBAAR STOOMPIJPJE
  gemakkelijk instelbaar
  voor het opschuimen van melk
  NIET AFGEBEELD
  KABELVAK onder het waterreservoir
  OPBERGBAK
  achter de opvangbak; voor het bewaren
  van accessoires
  13 • Page 14

  NL

  MAAK U VERTROUWD MET UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO
  ESPRESSOMACHINE

  AANVULLENDE KENMERKEN
  15 bar pomp
  Italiaans design en fabricaat
  Precieze ­temperatuurregeling
  Digitale Solis-technologie voor aromatische espresso
  dankzij een precieze temperatuurregeling
  Verwarmingsspiraal met geïntegreerde
  koelslang van edelstaal
  voor een nauwkeurig geregelde watertemperatuur
  Voorpercolatiefunctie
  voor een optimale extractie en verdeling
  van het water in de gemalen koffie
  Automatische spoelfunctie
  voor een optimale temperatuur bij het koffiezetten
  Droge filterkoek
  Na de extractie wordt overtollig water uit het
  filter verwijderd
  Vlakke filterkop
  voor een gelijkmatige verdeling van het
  water in de gemalen koffie
  14 • Page 15

  NL

  VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT

  Wanneer u uw Solis Grind & Infuse Pro espressomachine uitpakt, zijn de opvangbak, het
  waterreservoir en de opbergbak al geïnstalleerd.
  De opvangbak bevindt zich onderin aan de
  voorkant van de machine. Het waterreservoir
  bevindt zich aan de achterkant van de machine.
  De opbergbak zit achter de opvangbak onder in
  de machine. De opvangbak, het waterreservoir
  en de opbergbak kunnen gemakkelijk uit het
  apparaat worden verwijderd en weer worden
  teruggeplaatst.

  Neem de behuizing, het bonenreservoir en de
  opvangbak af met een zachte, vochtige doek en
  droog alles goed af. Dompel de behuizing, het
  netsnoer en de netstekker niet in water of andere
  vloeistoffen.

  OPMERKING:

  De machinedelen en accessoires
  zijn niet geschikt voor de afwasmachine.

  Controleer voordat u de verpakking weggooit,
  of u alle onderdelen en accessoires uit de doos
  hebt gehaald.
  Haal het waterreservoir uit het apparaat en reinig
  het met warm water en een niet-schurend
  afwasmiddel. Spoel het daarna goed af en maak
  het droog.

  15 • Page 16

  NL

  UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE INSTALLEREN

  STAP 1

  STAP 2

  STAP 3

  Plaats het opbergbak in het basis van de machine
  en schuif deze naar achteren. In dit opbergbak
  is er voldoende plek voor het reinigingsapparaat,
  borstel, inbussleutel, rubberen afdichting,
  RVS filters en beknopte handleiding en is zo altijd
  binnen handbereik.

  Plaats de «Empty Me!»-indicator in de opvangbak en leg de afdekking erop. Plaats daarop het
  rooster. Schuif de opvangbak onder in de machine
  en duw hem door tot hij tegen de opbergbak
  aan zit.

  Plaats het lege waterreservoir in de machine en
  laat het vastklikken.

  16 • Page 17

  NL

  UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE INSTALLEREN

  STAP 4
  Plaats het bonenreservoir in de machine en draai
  het wieltje 90° met de klok mee om het reservoir
  te vergrendelen.

  OPMERKING:

  Het verdient aanbeveling de machine
  telkens voordat u espresso gaat maken,
  een keer te laten lopen met alleen water,
  dus zonder koffie te gebruiken. Zo wordt
  gewaarborgd dat de machine optimaal is
  voorverwarmd. Zie ook in het hoofdstuk
  «ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP»
  op blz. 26.

  17 • Page 18

  NL

  18 • Page 19

  GRIND & INFUSE PRO
  Programmeerbare espressomachine
  met maalwerk

  Bediening • Page 20

  NL

  DE SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE

  Wij van Solis weten dat koffieliefhebbers veel zorg
  besteden aan de bereiding van zo goed mogelijke
  koffie. Ze experimenteren met aroma‘s, met de
  instelling van de maalgraad van de bonen en
  met de mate waarin de gemalen koffie wordt
  aangedrukt, zodat ze kunnen genieten van een
  perfecte espresso. Met de Grind & Infuse Pro
  espresso­machine met geïntegreerd maalwerk
  gaat het maken van een vers kopje espresso met
  een perfecte smaak als vanzelf.
  Waarom smaakt versgemalen koffie zoveel beter?
  Het toverwoord is aroma. Na het malen blijft
  koffie maar een paar minuten echt vers. Daarom
  kan het malen het beste kort voor het zetten
  gebeuren. Met de Grind & Infuse Pro espressomachine bent u de barista en kunt u zich de kunst
  van het espresso bereiden thuis tot in de finesses
  eigen maken.
  Veel plezier daarbij!

  20 • Page 21

  INHOUD
  DEEL 2

  NL

  Bediening
  Espresso bereiding: Beknopte handleiding ........................................................Bladzijde 22
  Espresso bereiding: Stap voor stap ..................................................................Bladzijde 26
  De kunst van het melk opschuimen ..................................................................Bladzijde 34
  Heet water functie ...........................................................................................Bladzijde 36
  Handmatige aanpassing van de zettemperatuur................................................Bladzijde 36
  Tips voor het zetten van een goede kop koffie .................................................Bladzijde 38
  Reiniging en onderhoud....................................................................................Bladzijde 40
  Opbergen ........................................................................................................Bladzijde 47
  Probleemoplossing ...........................................................................................Bladzijde 49
  Technische gegevens / Koffie en accessoires.......................................................Bladzijde 53
  Koffiesoorten....................................................................................................Bladzijde 54
  Receptideeën ...................................................................................................Bladzijde 57
  Let alstublieft op de veiligheidsvoorschriften op bladzijde 5 en 6.

  21 • Page 22

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: BEKNOPTE HANDLEIDING

  1

  2

  Voordat u de
  machine in
  gebruik neemt

  Bonenreservoir
  inzetten

  Spoel het water­
  reservoir door

  Reinig de filterdrager
  en het filter

  Plaats het reservoir
  in de machine

  Vergrendel het
  reservoir

  Vul het met bonen

  2. Install Water Filter (continued)

  3

  Telkens
  voor gebruik
  controleren
  Machine
  voorbereiden
  Zitten er bonen in
  2. Install Water Filter (continued) het reservoir?
  22

  60
  Is het waterreservoir Schakel de machine Wacht tot hij is
  gevuld?
  in
  opgewarmd

  Om het apparaat te
  spoelen: laat water
  door de zetgroep lopen • Page 23

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: BEKNOPTE HANDLEIDING
  60

  4

  Espresso
  bereiden

  Kies de filter

  Druk de gemalen
  koffie aan

  Plaats het filter
  in de filterdrager

  Stel de hoeveelheid
  koffie in

  Kies de filtermaat

  Koffie malen:
  automatische
  start & stop

  Verander indien
  nodig tijdens het
  malen de maalgraad

  Verwijder overtollige Plaats de filterdrager Plaats 1 espressokopje en druk op de knop Plaats 2 espressokopjes en druk op de
  voor 1 koffie
  knop voor 2 koffie
  koffie met de “Razor”

  23 • Page 24

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: BEKNOPTE HANDLEIDING

  5
  Melk
  opschuimen

  Schakel de stoom in Schuim de melk op
  Vul het melkkanne- Houdt het stoomtje maximaal tot de pijpje in een 3-uurs
  helft
  positie in het kannetje

  Activeer de stoom
  om de melkresten
  weg te spoelen
  24

  Reinig het stoompijpje met een
  vochtige doek

  Schenk de melk in

  Net zolang opschui- Schakel de stoom uit
  men tot de melk en
  het kannetje heet zijn • Page 25

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: BEKNOPTE HANDLEIDING

  6

  Wanneer uw espresso te slap is, probeer
  hem dan eens te
  maken met het filter
  voor twee kopjes

  Fout zoeken

  Espresso te slap?

  Verwarm de koppen
  (met de heet water
  functie) en de filterdrager voor of maak
  de melk heter

  Niet heet genoeg?

  25 • Page 26

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP

  Bij goede koffie bestaat er een evenwichtige
  verhouding tussen de belangrijkste smaakcomponenten zuurheid, aroma, bitterheid, smakelijkheid en sterkte. De enkelwandige filters voor
  deze espressomachine maken het u mogelijk te
  experimenteren met de maalgraad, de hoeveelheid koffie en de mate waarin de koffie wordt
  aangedrukt, om zo een breed scala aan aroma‘s
  te ontdekken.
  Maalgraad + Hoeveelheid + Compressie = Doorloop-tijd
  Overgeëxtra­heerd Bitter
  Adstringerend

  te fijn

  te veel

  Evenwichtig

  optimaal

  10 g 1 kop
  15-20 kg
  18 g 2 koppen

  25-35 sec.

  Overgeëxtra­heerd
  Slap/Waterig

  te grof

  te weinig

  < 20 sec.

  te sterk

  te zwak

  > 40 sec.

  STAP 1 – WATERRESERVOIR VULLEN

  STAP 2 – KOPJES VOORVERWARMEN

  • Vul het reservoir tot de «Max.»-markering
  aan de zijkant met koud leidingwater. Zet het
  waterreservoir weer aan de achterkant in de
  machine.
  • Steek de netstekker in een stopcontact met
  230/240 V.
  • Schakel de POWER-toets in. De rand van deze
  toets begint te knipperen en blijft dit doen,
  zolang de machine wordt verwarmd. Wanneer
  de juiste bedrijfstemperatuur is bereikt, lichten
  ook de randen van alle andere toetsen op.

  Door het voorverwarmen van de kopjes houdt de
  koffie bij het inschenken zijn optimale temperatuur.
  • De warmhoudplaat wordt samen met de
  machine verwarmd.
  • Laat wat heet water met de heetwater functie in
  de koppen stromen. Wacht kort en leeg de kop
  en droog deze goed af.
  • Zet de kopjes op de plaat, zodat ze warm
  blijven.

  OPMERKING:

  Voor een perfecte koffietemperatuur adviseren wij u de machine telkens na inschakeling
  eerst een keer te laten lopen met alleen
  water, dus zonder koffie te gebruiken.
  Zo worden alle belangrijke onderdelen van
  de machine optimaal voorverwarmd.

  OPMERKING:

  Controleer vóór gebruik het waterpeil en ververs het water dagelijks. Het waterreservoir
  moet telkens voor gebruik worden gevuld
  met vers, koud leidingwater. Gebruik geen
  gedestilleerd water of mineraalwater en
  geen andere vloeistoffen.

  26 • Page 27

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP

  STAP 3 – FILTERS VOORBEREIDEN

  STAP 4 – KOFFIE MALEN

  • Plaats het filter in de filterdrager (gebruik het
  kleinere filter voor 1 kop en het grotere filter
  voor 2 koppen). Als u een koffiemok wilt
  gebruiken, gebruik dan altijd het filter voor 2
  koppen en laat 60 ml water doorlopen. Als u
  meer water wenst, laat dan eerst hete water
  in de mok lopen met de heetwater functie en
  voeg daarna de koffie toe.
  • Verwarm het filter en de filterdrager voor,
  door deze allebei onder de uitloop van het
  hete water te leggen en met de heetwater
  functie er heet water overheen laten stromen
  of plaats deze leeg in de zetgroep en op de
  knop drukken. Droog de filterdrager met
  de filter voor gebruik zorgvuldig af.

  • Automatische dosering: Druk de filterdrager
  een keer richting de machine en laat deze
  dan los. De gemalen koffie gaat naar de
  filterdrager, zodra de maalknop ingedrukt
  wordt. Wacht tot de automatische dosering is
  gestopt.
  • Handmatige dosering: Druk de filterdrager net
  zolang tegen de machine resp. de maalknop
  tot de gewenste hoeveelheid aan gemalen
  koffie in het filter zit.
  • Trek de filterdrager voorzichtig uit de houder
  op het apparaat, zodat er geen koffie uitvalt.

  OPMERKING:
  • Vul het reservoir met verse koffiebonen.
  • Druk op de toets FILTER SIZE om de hoeveelheid koffie te kiezen (één of twee porties).
  • Plaats de filterdrager in de daarvoor bedoelde
  houder.

  Druk nog een keer op de maalknop door de
  filterdrager voor een tweede keer tegen de
  maalknop te drukken of druk op de FILTER
  SIZE knop, om het malen tijdens de automatische dosering te onderbreken.
  Om het malen tijdens de handmatige dosering te onderbreken, drukt u eenvoudigweg
  niet meer tegen de maalknop. Hierdoor
  wordt de microschakelaar gedeactiveerd en
  wordt het malen gestopt.

  27 • Page 28

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP

  STAP 5 – HOEVEELHEID KOFFIE INSTELLEN

  STAP 6 – MAALGRAAD INSTELLEN

  uw type koffie en persoonlijke smaak naar boven
  of naar onder bij stellen.
  Wanneer de maalgraad te fijn is (poederig of
  meelachtig, wanneer de gemalen koffie tussen de
  vingers wordt fijngewreven), loopt het water zelfs
  bij hoge druk nog moeilijk door de gemalen koffie
  heen. De koffie wordt te sterk, smaakt bitter en
  heeft een ongelijkmatige crema.

  Zet de regelaar voor de hoeveelheid koffie
  GRIND AMOUNT op de 3-uur stand en test of
  de smaak van deze hoeveelheid gemalen koffie
  u aanspreekt.

  De maalgraad moet fijn zijn, maar ook weer niet
  te poederig. De maalgraad beïnvloedt de snelheid
  waarmee het water door de gemalen koffie loopt
  en daardoor ook de smaak van de koffie.

  Draai de schakelaar GRIND AMOUNT met de
  klok mee richting “MORE” om de hoeveelheid te
  verhogen.
  Draai de schakelaar tegen de klok in richting
  “LESS” om de hoeveelheid koffie te verlagen.

  U kunt uit 18 instellingen kiezen. Hoe kleiner het
  getal, hoe fijner de maling. Het fijnst gemalen
  is in de stand “FINE”. Hoe groter het getal, hoe
  grover de maling. De grofste maling is in de stand
  “COARSE“. Als eerste instelling raden wij aan om
  “5” te kiezen en vervolgens de maalgraad naar

  OPMERKING:

  Het kan nodig zijn om de schakelaar GRIND
  AMOUNT meerdere malen aan te passen
  door deze licht te draaien, totdat u de juiste
  hoeveelheid voor uw smaak gevonden
  heeft.

  28

  Wanneer de koffie te grof gemalen is, loopt het
  water er te snel doorheen. De daaruit resulterende
  espresso is niet sterk genoeg, heeft weinig aroma
  en er zit geen crema op.

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET INSTELLEN VAN DE
  MAALGRAAD: Stel de maalgraad alleen in op het moment dat het maalwerk loopt of als

  er geen bonen in het reservoir zitten. Reden: Na het malen kunnen er bonen tussen de maalkegels blijven zitten. Als deze kegels dan anders ingesteld worden om de maalgraad te veranderen, dan kunnen deze bonen de maalkegels blokkeren. Daarom moet u de verfijnde afstelling
  altijd alleen gebruiken als het maalwerk loopt. • Page 29

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP

  STAP 7 – GEMALEN KOFFIE AANDRUKKEN

  2. Met uitneembare tamper:
  U kunt de tamper ook uit de machine halen en
  hem handmatig gebruiken.
  a Haal de tamper uit de houder.
  b. Haal de filterdrager na het malen uit de houder
  en tik er licht mee ergens tegenaan om de
  gemalen koffie gelijkmatig te verdelen.
  c. Neem de tamper in de ene hand en de filterdrager in de andere.
  d. Druk de tamper gelijkmatig op de gemalen koffie,
  zodat deze wordt verdeeld en aangedrukt.

  De gemalen koffie kan op twee manieren worden
  aangedrukt:
  1. Met de ingebouwde tamper:
  De tamper bevindt zich in de machine en kan
  daar op een eenvoudige manier worden gebruikt
  om de gemalen koffie aan te drukken.
  a. Haal de filterdrager na het malen uit de houder en tik er licht mee ergens tegenaan om de
  gemalen koffie gelijkmatig te verdelen.
  b. Houd de filterdrager onder de ingebouwde
  tamper.
  c. Druk de filterdrager stevig tegen de onderkant
  van de tamper aan, zodat de gemalen koffie
  gelijkmatig wordt aangedrukt.

  Na het aandrukken moet de koffie net onder de
  rand van het filter liggen. Wanneer u de tamper
  op de filterdrager drukt, dan moet het metalen
  deel van de tamper recht in de filterdrager
  verdwijnen.
  Verwijder na het aandrukken de overtollige
  koffie resp. koffie residu aan de rand van de
  filterdrager weg met het doseringshulpstuk “Razor“, zodat de filterdrager op een juiste manier in
  de zetkop geplaatst kan worden. Meer hierover
  vindt u in stap 8 op de volgende bladzijde.
  Meer informatie vindt u in het hoofdstuk «Tips
  voor het zetten van goede koffie» op blz. 38.

  29 • Page 30

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP

  STAP 8 – MET HET “RAZOR” DOSERINGSHULPSTUK DE OVERTOLLIGE HOEVEELHEID KOFFIE VERWIJDEREN

  Plaats de “Razor” in de filterdrager. De uitgestanste hoeken van het hulpstuk liggen op de
  rand van de filterdrager.

  Het speciaal ontworpen doseringshulpstuk “Razor“ helpt u om in één beweging de overtollige
  koffie te verwijderen en de rand van de filterdrager schoon te maken.

  the Razor™

  Precision dose trimming tool

  Als u het hulpstuk naar links en rechts draait, terwijl u de filterdrager boven de opvangbak houdt,
  dan wordt de overtollige koffie van de rand van
  de filterdrager verwijderd en precies de juiste
  hoeveelheid koffie blijft achter in het filter.

  30 • Page 31

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP

  STAP 9 – FILTERDRAGER INZETTEN

  STAP 10 – ESPRESSO BEREIDEN
  • Controleer of de randen van alle toetsen
  oplichten, want alleen dan is de machine op
  de juiste bedrijfstemperatuur.
  • Controleer of de opvangbak en de filterdrager
  op hun plaats zitten.
  • Zet naar keuze één of twee kopjes onder de
  filterdrager.

  met het symbool
  Druk één keer op de toets
  voor één kopje. Er komt een vooringestelde
  hoeveelheid van ca. 30 ml uit de machine. Tijdens
  het zetten van de koffie kunt u de pomp horen.
  Nadat de vooringestelde hoeveelheid uit de machine
  is gekomen, stopt de machine automatisch.

  Houd de filterdrager onder de filterkop, zodat de
  greep zich onder het opschrift INSERT bevindt.

  OPMERKING BIJ DE
  VOORPERCOLATIE FUNCTIE:

  Duw de filterdrager omhoog tot hij tegen de
  filterkop aan zit en draai de greep naar rechts tot
  u een weerstand voelt. De greep maakt dan een
  hoek van 90° met de machine.

  VOORINGESTELDE HOEVEELHEID –
  ÉÉN KOPJE

  Na het selecteren van een of twee koppen
  koffie pompt de machine kortstondig water
  met een lage druk. Daarna pompt het weer
  water met een hogere druk door de koffie
  in de filterdrager.
  Daardoor wordt de gemalen koffie vóór
  het eigenlijke koffiezetten alvast vochtig
  gemaakt. De hoge druk die daarna wordt
  opgebouwd, onttrekt alle oliën aan de gemalen koffie, waardoor het volle aroma tot
  ontwikkeling komt.

  OPMERKING:

  De hoeveelheid espresso per kopje is afhankelijk van de ingestelde maalgraad en de
  gewenste maalhoeveelheid.

  OPMERKING:

  Bij gebruik van het filter voor één kopje
  kunt u voor een optimale smaak het beste
  slechts 30 ml water door de machine laten
  lopen en bij gebruik van het filter voor
  twee kopjes 60 ml.

  31 • Page 32

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP

  VOORINGESTELDE HOEVEELHEID –
  TWEE KOPJES

  Druk één keer op de toets
  met het symbool
  voor twee kopjes. Er komt een vooringestellde
  hoeveelheid van ca. 60 ml uit de machine.
  Tijdens het zetten van de koffie kunt u de pomp
  horen. Nadat de vooringestelde hoeveelheid
  uit de machine is gekomen, stopt de machine
  automatisch.

  OPMERKING:

  Als u tijdens het koffie zetten op de
  of
  knop drukt, dan wordt het doorlopen
  van het water direct stopgezet.

  32

  ENKELE ESPRESSO INDIVIDUEEL
  PROGRAMMEREN

  DUBBELE ESPRESSO INDIVIDUEEL
  PROGRAMMEREN

  1. Voer de stappen 2 t/m 10 uit het hoofdstuk
  «STAP VOOR STAP» op blz. 26-31 uit om
  een enkele espresso te maken.

  1. Voer de stappen 2 t/m 10 uit het hoofdstuk
  «STAP VOOR STAP» op blz. 26-31 uit om een
  dubbele espresso te maken.

  2. Zet het kopje onder de filterkop.

  2. Zet het kopje onder de filterkop.

  3. Druk nu één keer op de toets PROGRAM.
  De machine geeft een geluidssignaal en de
  programmeertoets begint te knipperen. Het
  geluid geeft aan dat de machine in de programmeermodus staat.

  3. Druk nu één keer op de toets PROGRAM.
  De machine geeft een geluidssignaal en de
  programmeertoets begint te knipperen. Het
  geluid geeft aan dat de machine in de programmeermodus staat.

  4. Druk één keer op de toets
  met het symbool
  voor één kopje. De machine begint met het
  zetten van één kopje espresso en de rand van
  de toets met het symbool voor één kopje
  begint te knipperen.

  4. Druk één keer op de toets
  met het
  symbool voor twee kopjes. De machine begint
  met het zetten van twee kopjes espresso en
  de rand van de toets met het symbool voor
  twee kopjes
  begint te knipperen.

  5. Wanneer de gewenste hoeveelheid espresso in
  het kopje zit, drukt u op de toets
  met het
  symbool voor één kopje om het koffiezetten te
  stoppen. De machine geeft twee geluidssignalen
  om aan te geven dat de door u aangegeven
  hoeveelheid is opgeslagen en de programmeer-­
  modus is beëindigd.

  5. Wanneer de gewenste hoeveelheid espresso
  in het kopje zit, drukt u op de toets
  met
  het symbool voor twee kopjes om het koffiezetten te stoppen. De machine geeft twee
  geluidssignalen om aan te geven dat de door
  u aangegeven hoeveelheid is opgeslagen en
  de programmeermodus is beëindigd. • Page 33

  NL

  ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP

  MACHINE RESETTEN OP DE VOORINGESTELDE WAARDEN

  HANDMATIGE INSTELLING

  STAP 11 – FILTERDRAGER REINIGEN
  • Haal de filterdrager uit de filterkop. Draai de
  greep van de filterdrager naar links tot deze
  loskomt uit de houder.

  Om de machine te resetten op de vooringestelde
  waarden voor een enkele of dubbele espresso,
  houdt u de toets PROGRAM ingedrukt tot de
  machine drie geluidssignalen geeft. Laat de toets
  daarna los. De machine is dan weer ingesteld op
  de oorspronkelijke standaardwaarden.
  Houd de toets met het symbool voor één
  of twee kopjes
  ingedrukt. Laat de toets
  los, zodra de gewenste hoeveelheid koffie in het
  kopje – of de kopjes – zit.

  • Om het koffiedik te verwijderen, draait u de
  filterdrager 180° en tikt u hem voorzichtig tegen
  de afvalbak tot het koffiedik eruit valt (koffiedik
  moet worden meegegeven met het huisvuil en
  mag niet door de gootsteen worden gespoeld,
  omdat de afvoerleidingen hierdoor verstopt
  kunnen raken).
  • Spoel de filterdrager met warm leidingswater
  af tot er geen koffieresten meer te zien zijn.
  • Droog de filterdrager en het filter af.

  OPMERKING:

  Standaardinstelling: de hoeveelheid water
  voor één kopje bedraagt ca. 30 ml en de
  hoeveelheid water voor twee kopjes ca. 60 ml.

  OPMERKING:

  Let bij handmatige bediening op de druk­
  indicator die is beschreven op blz. 10, om er
  zeker van te kunnen zijn dat de voorwaarden waaronder de espresso wordt bereid,
  optimaal zijn.

  WAARSCHUWING:

  DE METALEN DELEN VAN DE FILTERDRAGER WORDEN ZEER HEET.
  33 • Page 34

  NL

  DE KUNST VAN HET MELK OPSCHUIMEN

  • Plaats het stoompijpje zo dat deze zich boven
  het rooster bevindt.
  • Vul het edelstalen kannetje tot maximaal de
  helft met koude, verse melk.
  • Draai de schakelaar naar de stand met het
  stoomsymbool. De witte indicatieverlichting
  «HOT WATER / STEAM» begint te knipperen
  om aan te geven dat de machine zich opwarmt om stoom te genereren.
  • Wanneer het lampje ophoudt met knipperen,
  is de machine gereed voor gebruik.
  • Voordat u het stoompijpje in de melk steekt,
  moet u de keuzeschakelaar terugdraaien in de
  stand STANDBY. Zo voorkomt u dat de melk
  uit het kannetje naar buiten spuit. (De pauze
  waarna de stoommodus wordt geactiveerd,
  duurt 8 seconden.)
  • Stop het stoompijpje in de melk en draai de
  schakelaar weer naar de stand met het stoomsymbool.
  • Wanneer de melk warm genoeg is, zet u de
  schakelaar weer op STANDBY en verwijdert u
  het kannetje.
  De Solis Grind & Infuse Pro espressomachine
  beschikt over een professioneel en zwankbaar
  stoompijpje, waarmee eenvoudig melk kan worden opgeschuimt tot een crèmige melkschuim.
  34

  WAARSCHUWING:

  OPMERKING:

  Wanneer de espressomachine damp produceert, kunt u de pomp horen. Dit is normaal
  en betekent dat de 15 bar pomp in werking is.

  OPMERKING:

  Na 5 minuten ononderbroken stoomproductie
  schakelt de machine de stoomfunctie automatisch uit. De stoomindicator knippert. Zet de
  keuzeschakelaar in dit geval op STANDBY.

  OM SPETTEREN VAN DE HETE MELK TE VOORKOMEN, MOET U HET STOOMPIJPJE TIJDENS HET
  OPSCHUIMEN IN DE MELK WORDEN GEHOUDEN OF NÉT BOVEN DE MELK WORDEN GEHOUDEN.
  DENK ERAAN DAT DE KEUZESCHAKELAAR VOOR HET VERWIJDEREN VAN HET MELKKANNETJE
  WEER NAAR DE STANDBY STAND DRAAIT. • Page 35

  NL

  DE KUNST VAN HET MELK OPSCHUIMEN

  Het opschuimen van melk gebeurt in
  twee fasen:
  eerst wordt er lucht toegevoerd, zodat de melk
  luchtiger wordt, en daarna wordt de melk
  opgeklopt, zodat hij de juiste consistentie en
  temperatuur krijgt.
  In de praktijk versmelten deze twee fasen tot
  één proces.

  STAP 1 – LUCHT TOEVOEREN
  Houd het kannetje zo, dat het uiteinde van het
  stoompijpje zich net in de melk bevindt, en activeer met uw andere hand de stoom. Beweeg het
  kannetje omlaag tot het stoompijpje net boven
  de melk uitsteekt en een sissend geluid maakt, en
  beweeg het daarna weer omhoog. Blijf dit herhalen. Doordat de melk luchtiger wordt, neemt het
  volume toe. Beweeg het kannetje dus steeds iets
  verder omlaag, zodat het uiteinde van het stoompijpje zich telkens net boven de melk bevindt.

  STAP 2 – MELK OPKLOPPEN
  Al na korte tijd is de melk luchtig genoeg. Houd
  het kannetje nu zo, dat het stoompijpje zich niet
  meer in het midden bevindt, zodat de melk
  wordt opgeklopt. Omdat het stoompijpje een
  hoek maakt, moet u het kannetje hierbij schuin
  van u af houden. Ook moet u het kannetje hoger houden, zodat het stoompijpje zich over een
  grotere lengte in de melk bevindt.
  Blijf de melk opkloppen tot deze de gewenste
  temperatuur heeft (tussen de 55 en 65° C). Ook
  zonder thermometer merkt u vanzelf wanneer de
  juiste temperatuur is bereikt, doordat de bodem
  van het kannetje dan te heet is om aan te raken.
  Wanneer u de melk op de juiste manier opklopt,
  krijgt deze een consistentie die lijkt op die van
  geklopt eiwit, en gaat het oppervlak glanzen.
  Verwijder eventuele luchtbellen door voorzichtig
  met het kannetje op een gladde ondergrond te
  tikken en giet de melk in een glas of kopje om de
  gewenste koffiespecialiteit te bereiden.
  Activeer nogmaals de stoom, om de melkresten
  uit het stoompijpje te spoelen.
  Maak het stoompijpje na gebruik schoon met
  een vochtige doek.

  OPMERKING:

  Wanneer u bij het toevoeren van lucht een
  hard, piepend geluid hoort, heeft u het
  stoompijpje waarschijnlijk te snel in de melk
  gestoken.

  OPMERKING:

  De beste resultaten bereikt u met verse,
  koude melk. Reinig het stoompijpje na ieder gebruik. Verdere uitleg hierover vindt u
  in het hoofdstuk «Reiniging en onderhoud»
  op bladzijde 40.

  OPMERKING:

  De machine heeft een automatische spoel­
  functie, zodat u direct na gebruik van het
  stoompijpje espresso kunt maken. Deze
  automatische spoelfunctie voorkomt dat
  het door de verwarmingsspiraal warm geworden water de gemalen koffie verbrandt.
  Het water komt automatisch in de opvang­­bak
  terecht en een interne thermostaat zorgt
  ervoor dat de temperatuur altijd optimaal
  is voor het zetten van koffie. Zo wordt uw
  espresso altijd buitengewoon aromatisch.

  35 • Page 36

  NL

  HEET WATER FUNCTIE

  HANDMATIGE
  AAN­PASSING VAN DE
  ZETTEMPERATUUR

  De heet water functie is klaar voor gebruik,
  zodra de indicatieverlichting constant verlicht is.
  Het water stroomt uit de heet water toevoer.
  Als u de toevoer van heet water wilt stoppen,
  draai dan de schakelaar weer terug naar de
  middelste standby stand.

  Als u heet water wilt gebruiken om uw espresso
  te verdunnen, om thee, andere warme dranken
  of kant-en-klaar soep klaar te maken, of om
  koppen, de filterdrager of de filter te verwarmen,
  dan kunt u de keuzeregelaar in de stand
  draaien.
  Plaats vantevoren de kop (of de filterdrager resp.
  het filter) onder de heet water toevoer. De witte
  indicatieverlichting HOT WATER/STEAM begint
  te knipperen om aan te geven dat de machine
  zich opwarmt om heet water te genereren.

  U kunt de watertemperatuur voor het zetten van
  koffie met 1 °C of 2 °C handmatig verhogen of
  verlagen.
  Koffiebonen kunnen afhankelijk van de regio
  waar ze vandaan komen of hoe de koffie gebrand is een andere zettemperatuur nodig hebben om een optimaal aroma vrij te laten komen.
  Als uw espresso een beetje “grauw” van smaak
  zijn, dan kunt u de zettemperatuur met
  1 °C verlagen. Mocht uw espresso een beetje
  “zuur” van smaak zijn, dan kunt u de zettemperatuur met 1 °C verhogen.
  Zo verandert u de zettemperatuur:
  • Als u apparaat uitstaat en in de OFF stand
  staatm druk dan op de PROGRAM knop en
  houdt deze ingedrukt. Druk dan gelijktijdig
  ook de POWER knop ingedrukt.
  • Er klinkt dan een eenmalig geluidsignaal om
  aan te geven dat de temperatuursinstelling nu
  veranderd kan worden.

  POWER

  36

  PROGRAM • Page 37

  NL

  De instelling die op dat moment al ingesteld is
  licht op. Voordat u de zettemperatuur voor het
  eerst verandert, licht PROGRAM op.
  In principe geeft de indicatieverlichting de volgende instellingen weer:
  Aanduiding
  POWER
  verlichting
  POWER

  Beschrijving

  Basisinstelling
  PROGRAM
  PROGRAM

  +1 °C*

  +2 °C*

  CLEAN
  CLEAN ME
  ME
  FILTER SIZE
  HOT
  HOT WATER
  WATER
  STEAM
  STEAM
  POWER

  −1 °C*

  • Als u op een
  van de volgende
  knoppen drukt,
  dan verandert de
  instelling zoals in
  de tabel aangegeven. U kunt een
  aanpassing tussen
  de −2 °C en +2 °C
  kiezen of weer
  de basisinstelling
  kiezen. Echter,
  u moet de knop
  binnen seconden
  indrukken nadat u
  in deze wijzigingsmodus zit.

  • Let op: Als er in deze wijzigingsmodus binnen
  5 seconden geen knop wordt ingedrukt,
  dan gaat het apparaat terug naar de standby
  stand. De zettemperatuur is dan niet aangepast en u moet nogmaals van voren beginnen.
  • Zodra u uw instelling gekozen heeft en de
  door u gewenste instelling wordt weergegeven, dan klinkt er een dubbel geluidsignaal en
  is uw keuze opgeslagen.
  • Daarna gaat uw apparaat terug in de standby
  stand.

  Om de basisinstelling terug te zetten:
  druk op de PROGRAM knop.

  Om de zettemperatuur met +2 °C te verhogen:
  druk op de knop voor twee koppen
  .

  PROGRAM

  Om de zettemperatuur met −1 °C te verlagen:
  druk op de FILTER SIZE knop.

  POWER

  FILTER SIZE
  SINGLE

  PROGRAM

  PROGRAM

  DOUBLE

  Om de zettemperatuur met −2 °C te verlagen:
  druk op de POWER knop.

  Om de zettemperatuur met 1 °C te verhogen:
  druk op de knop voor één kop
  .

  * Uitgaande van de
  basisinstelling

  POWER

  −2 °C*

  FILTER SIZE
  SINGLE

  PROGRAM

  DOUBLE

  PROGRAM

  37
  PROGRAM • Page 38

  NL

  TIPS VOOR HET ZETTEN VAN GOEDE KOFFIE

  KOPJES EN GLAZEN VOORVERWARMEN

  DE JUISTE FILTER

  Een warme kop zorgt ervoor dat de koffie zijn
  optimal temperatuur behoudt.
  Plaats de kop onder de toevoer van heet water
  en draai de schakelaar voor stoom en heet water
  op de heet water functie. Laat het hete water
  in het kopje stromen . Wacht kort en leeg
  vervolgens het kopje en droog deze af. Plaats het
  zojuist voorverwarmde kopje op het rooster.

  De enkelwandige filter van de Solis Grind & Infuse
  Pro zijn ideaal voor de bereiding van vers gemalen koffie. Experimenteer met de maalgraad
  (GRIND SIZE, zie bladzijde 28), de hoeveelheid
  koffie (GRIND AMOUNT, zie bladzijde 28) en
  het aandrukken en creëer zo de koffie die u het
  beste smaakt. Gebruik ook altijd de juiste filtergrootte voor 1 of 2 koppen.

  portie koffie in het filter hebt gedaan. Anders
  vormt de koffie in het filter twee lagen, waardoor het eindresultaat mogelijk minder goed is.

  FILTERDRAGER EN FILTER
  VOORVERWARMEN
  Een koude filterdrager en filter kan de temperatuur
  tijdens de bereiding zo laten zakken, dat de
  kwaliteit van de koffie eronder lijdt. Laat daarom
  altijd voor dat de filterdrager en het filter voor de
  bereiding van de koffie een keer met heet water
  doorlopen of gebruik ook hiervoor de heet water
  functie.

  OPMERKING:

  Maak het filter en de filterdrager altijd droog,
  voordat u koffie gaat zetten. Achtergebleven
  vocht kan ervoor zorgen dat het water langs
  de koffie loopt.

  38

  OVERTOLLIGE KOFFIE VERWIJDEREN

  1 kop

  2 koppen

  GOED AANDRUKKEN
  Strijk de gemalen koffie glad door licht tegen
  de zijkant van de filterdrager te tikken en druk
  de koffie aan met de tamper. Lees alstublieft de
  toelichting op bladzijde 29. Bij het bereiden van
  een dubbele espresso is het belangrijk dat u de
  gemalen koffie pas aandrukt nadat u de tweede

  Gebruik het doseringshulpmiddel “Razor“ om
  overtollige koffie te verwijderen en de rand van de
  filterdrager schoon te maken. Lees de toelichting
  op bladzijde 30.

  OPMERKING:

  Zorg ervoor dat de rand van het filter vrij is
  van koffieresten, zodat de filterdrager goed
  in de filterkop komt te zitten. • Page 39

  NL

  TIPS VOOR HET ZETTEN VAN GOEDE KOFFIE

  FILTERKOP REINIGEN
  Laat voordat u de filterdrager in de machine plaatst,
  heet water door de filterkop lopen. Daardoor
  wordt de machine nogmaals gereinigd en wordt
  de temperatuur vóór het koffiezetten nogmaals
  gestabiliseerd.

  OPMRKING:

  de smaak van koffie is afhankelijk van vele
  factoren, zoals de gebruikte koffiebonen,
  de maalgraad en de mate waarin de koffie
  wordt aangedrukt. Wij adviseren u deze
  factoren te variëren om zo uit te vinden hoe
  de koffie u persoonlijk het beste smaakt.

  ESPRESSO ZETTEN
  De fout die bij het zetten van espresso het vaakst
  wordt gemaakt, is overextractie. De daaruit resulterende espresso smaakt bitter en heeft een zeer
  licht laagje crema. Crema is het in het ideale geval
  karamelkleurige romige laagje dat zich tijdens het
  zetten op de espresso vormt.

  OPMERKING:

  Als de extractie te snel plaats vindt, zet de
  maalgraadregelaar GRIND SIZE dan op een
  lager getal, d.w.z. dat de koffie fijner gemalen wordt. Gaat de extractie te langzaam,
  zet dan de maalgraadregelaar GRIND SIZE
  op een hoger getal, d.w.z. dat de koffie
  grover gemalen wordt.

  E X TR A C T I E TA B E L
  MALING DOSERING

  AANDRUKKEN LOOPTIJD

  OVERGEËXTRAHEERD
  bitter – wrang

  Te fijn

  Te hard

  OPTIMAAL

  15–20 kg
  optimaal 10  g  (1 kop)
  18 g  (2 koppen)

  ONDERGEËXTRAHEERD Te grof
  waterig – zuur

  Te veel

  Te weinig

  Te zacht

  Langer
  dan 40 sec.
  25–35 sec.
  Minder
  dan 20 sec.

  39 • Page 40

  NL

  REINIGING EN ONDERHOUD

  40 • Page 41

  NL

  REINIGING EN ONDERHOUD
  REINIGINGSCYCLUS UITVOEREN
  De Grind & Infuse Pro espressomachine heeft een geïntegreerde reinigingscyclus, die regelmatig moet worden uitgevoerd.
  Wanneer de machine moet worden gereinigd, licht automatisch de tekst CLEAN ME op om de gebruiker hierop te wijzen.
  Cleaning required

  FILTERDRAGER
  REINIGEN
  Laat regelmatig
  water door de
  in de machine
  gezette maar lege
  filterdrager lopen
  om eventuele
  resten koffie te
  verwijderen.

  CLEAN
  A ME
  De machine moet
  worden gereinigd

  Leeg de opvangbak
  en vul het water­
  reservoir

  Plaats de rubberen Plaats de SOLITABS
  afdichting en het fil- tabletten (zonder
  ter in de filterdrager spons)

  Zet de filterdrager
  in de machine en
  vergrendel hem

  Schakel de machine
  uit

  INSERT

  LOCK

  HELP

  !

  Druk op de knoppen voor 1 en 2 koppen
  koffie, houdt deze ingedrukt en druk tegelijkertijd gedurende 3 seconden de POWER
  knop ingedrukt

  Wacht 5 minuten

  Reinig de filter­
  drager en de filters

  Geen espresso
  bereiden?

  Raadpleeg het
  hoofdstuk “problemen oplossen”

  Bestel nieuwe reinigingstabletten

  De reinigingstabletten SOLITABS (artikelnummer 993.02), de vloeibare ontkalker SOLIPOL® special (artikelnummer 703.02) en de maalwerkreiniger
  GRINDZ™ (artikelnummer 993.08) zijn verkrijgbaar bij de vakhandel resp. direct leverbaar via Solis of Switzerland AG. Telefoon: +41 848 804 884,
  fax: + 41 848 804 890, internet: www.solis-onlineshop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland).
  41 • Page 42

  NL

  REINIGING EN ONDERHOUD
  REINIGINGSHANDLEIDING

  ONTKALKEN

  MACHINE ONTKALKEN

  Wanneer de machine moet worden gereinigd,
  ga dan te werk zoals hieronder beschreven.

  Hard water kan bij regelmatig gebruik van de
  machine tot gevolg hebben dat zich in en op een
  aantal functionele delen van de machine kalk
  afzet. Daardoor loopt er minder water door de
  machine, functioneert hij niet optimaal en wordt
  de kwaliteit van de koffie minder goed.

  • Verwijder de filterdrager. Vul de watertank met
  het mengsel van vloeibaar reinigingsmiddel
  (SOLIPOL® special 1:1 verdund met water).

  1. Gebruik een SOLITABS-reinigingstablet.
  2. Leeg de opvangbak en vul het waterreservoir.
  3. Plaats de rubberen afdichting in het filter en
  deze samen in de filterdrager.
  5. Plaats de filterdrager in de zetgroep.

  Daarom adviseren wij de machine regelmatig (afhankelijk van de hardheid van het water, ten minste
  eens in de één à twee maanden) te ontkalken met
  een mengsel van water en SOLIPOL® special.

  6. Schakel de machine uit.

  Ga hierbij te werk volgens de reinigingshand­leiding.

  4. Doe een reinigingstablet in het filter.

  7. Druk de toetsen voor 1 en 2 kopjes en dan de
  POWER toets tegelijkertijd gedurende
  3 seconden in.
  8. De reinigingscyclus begint en duurt ca. 5
  minuten. Na afloop klinken er drie geluidssignalen. Haal de filterdrager uit de machine en
  controleer of de reinigingstablet helemaal is
  opgelost.
  Wanneer de tablet niet is opgelost, herhaal
  dan de stappen 5 t/m 7.

  OPMERKING:

  Wij adviseren uitsluitend SOLIPOL® special
  als ontkalkingsmiddel te gebruiken en
  wijzen elke aanspraak op schadevergoeding
  van de hand die ontstaat als gevolg van
  gebruik van andere ontkalkingsmiddelen.

  OPMERKING:

  Spat of druppelt het ontkalkingsmiddel
  – ook verdunt – op de buitenkant van het
  apparaat, aub direct afvegen om schade
  aan de oppervlakte te voorkomen.

  WAARSCHUWING:

  Dompel het netsnoer, de netstekker en
  de machine zelf niet in water of andere
  vloeistoffen. Tijdens het ontkalken mag het
  waterreservoir niet worden verwijderd of
  helemaal leeglopen.

  42

  • Steek de netstekker van de machine in het
  stopcontact. Zet de POWER-toets op ON.
  Zet een grote opvangbak onder de zetgroep
  en het stoompijpje.
  • Zodra de bedrijfstemperatuur is bereikt, lichten
  de randen van de toetsen op het bedienings­
  paneel op. Houd de toets voor één
  of twee
  kopjes
   gedrukt tot ongeveer 50% van het
  vloeibare reinigingsmiddel-water mengsel door
  de machine is gelopen.
  • Draai de keuzeschakelaar in de stand met het
  stoomsymbool en laat ca. 2 minuten lang
  stoom door de sproeier naar buiten komen.
  Draai de schakelaar terug in de stand STANDBY.
  • Plaats een opvangbak onder de uitloop voor
  heet water. Draai de keuzeschakelaar naar de
  stand met het watersymbool en laat het resterende water via de uitloop voor heet water uit
  het reservoir stromen.
  • Haal het waterreservoir na het ontkalken uit de
  machine en spoel het grondig uit. Vul het met
  vers, koud water. Herhaal de bovenstaande
  stappen om de machine door te spoelen. • Page 43

  NL

  REINIGING EN ONDERHOUD
  CONISCH MAALWERK REINIGEN

  POWER

  Ontgrendel het
  reservoir

  Leeg het reservoir

  Plaats het reservoir
  terug
  POWER

  POWER

  GRIND AMOUNT FILTER SIZE

  GRIND AMOUNT FILTER SIZE

  Vergrendel het
  reservoir

  Laat het maalwerk
  loos draaien

  SINGLE

  DOUBLE

  SINGLE

  DOUBLE

  Ontgrendel het
  reservoir

  GRIND AMOUNT FILTER SIZE

  Verwijder het
  reservoir
  POWER

  GRIND AMOUNT FILTER SIZE

  CONISCH MAALWERK REINIGEN
  PUSH TO GRIND

  PUSH TO GRIND

  Verwijder het
  reservoir

  Verwijder de boven- Reinig de maalkegel Reinig het reservoir
  ste maalkegel
  met een kwast
  met een kwast

  Reinig het uitloopkanaal voor de koffie met de borstel

  Bij het doorlopen van de reinigingscyclus
  wordt het maalwerk ontdaan van olieresten die
  zich hebben afgezet op de maalkegels en tot
  gevolg kunnen hebben dat het maalwerk minder goed functioneert. Geadviseerd wordt het
  conische maalwerk ook te reinigen met het
  speciaal daarvoor bedoelde reinigingsmiddel
  GRINDZ® (artikelnummer 993.08). GRINDZ®
  is verkrijgbaar in de vakhandel resp. direct
  leverbaar via Solis of Switzerland AG.
  Tel: +41 848 804 884, fax: + 41 848 804 890,
  internet: www.solis-onlineshop.ch
  (verzending alleen binnen Zwitserland).
  43 • Page 44

  NL

  REINIGING EN ONDERHOUD

  WAARSCHUWING:

  wees bij de demontage, reiniging en montage uiterst voorzichtig! De maalkegels zijn
  extreem scherp!

  BLOKKADE IN HET CONISCH MAALWERK VERWIJDEREN
  Het reinigen van het conisch maalwerk is alleen nodig om een blokkade
  tussen maalkegel en koffieuitloop te verhelpen.

  1
  1

  2
  2

  3
  3

  4
  4

  GRIND
  GRIND SIZE
  SIZE

  5
  5

  6
  6

  1
  1

  GRIND
  GRIND SIZE
  SIZE

  2
  2
  3
  3

  1.
  1. MAALRAD
  MAALRAD
  2.
  2. METALEN
  METALEN SLUITRING
  SLUITRING
  3.
  3. SLUITRING
  SLUITRING VAN
  VAN VILT
  VILT

  MOER
  MOER LOSMAKEN
  LOSMAKEN
  POWER
  POWER

  7
  7

  GRIND AMOUNT FILTER SIZE
  GRIND AMOUNT FILTER SIZE

  Verwijder het reservoir

  Zet de maalgraadregelaar GRIND SIZE
  op 1 (fijnste instelling)

  Maak met 10 mm
  inbussleutel de moer
  met de klok mee los

  Zet de maalgraad-rege- Verwijder de
  laar GRIND SIZE
  bovenste maalkegel
  op 16 (grofste instelling)

  Verwijder eerst de moer, Verwijder het maalrad
  veer en sluitring,
  en sluitringen met
  voordat u de onderste behulp van de tang
  maalkegel eraf haalt

  8
  8

  9
  9

  10
  10

  11
  11

  13
  13

  SINGLE

  DOUBLE

  SINGLE

  DOUBLE

  3
  3
  PUSH TO GRIND
  PUSH TO GRIND

  44

  Reinig het uitloopkanaal met de reinigingsborstel

  Plaats de sluitringen en Plaats de onderste
  het maalrad weer terug maalkegel (aandrijfas
  met de tang
  met holle ruimte
  uitlijnen). Plaats de
  sluitringen en moer

  14
  14
  GRIND SIZE
  SIZE
  GRIND

  2
  2
  1
  1

  1.
  1. SLUITRING
  SLUITRING VAN
  VAN VILT
  VILT
  2.
  2. METALEN
  METALEN SLUITRING
  SLUITRING
  3.
  MAALRAAD
  3. MAALRAAD

  Verwijder met de
  reinigingsborstel of
  pijpje de blokkade in
  het kanaal van het
  maalwerk

  12
  12

  MOER
  MOER AANDRAAIEN
  AANDRAAIEN
  Draai de moer tegen de Leg de bovenste maalklok in vast
  kegel weer terug

  Zet de maalgraadregelaar op „5“. Plaats
  het reservoir op het
  apparaat • Page 45

  NL

  REINIGING EN ONDERHOUD
  STOOMPIJPJE REINIGEN

  Onderhoud
  van het
  stoompijpje

  Stoompijpje
  verstopt?

  Activeer de stoom
  om de melkresten
  weg te spoelen

  Reinig het stoompijpje met een
  vochtige doek

  • Maak het stoompijpje na elk gebruik schoon.
  • Positioneer het stoompijpje boven de opvangbak en zet de schakelaar kort op het stoomsymbool. Hierdoor worden melkrestanten uit
  de pijp verwijderd.
  • Veeg het stoompijpje na ieder gebruik schoon
  met een vochtige doek.

  Reinig de opening
  met een naald

  • Controleer of de draaischakelaar op STANDBY
  staat. Schakel de POWER-toets uit en wacht
  tot de machine is afgekoeld.
  • Wanneer het stoompijpje verstopt is, gebruik
  dan de naald van het reinigingsgereedschap
  om de sproeier schoon te maken.

  Verwijder het
  mondstuk

  Zet de sproeier in de
  week in heet water

  • Schroef de sproeier met het reinigingsgereedschap los.
  • Zet de sproeier in de week in heet water,
  voordat u de opening met de naald schoonmaakt. Gebruik het reinigingsgereedschap
  om de sproeier weer vast te schroeven.

  • Wanneer het stoompijpje daarna nog steeds
  verstopt is, kunt u het met de middelste opening van het reinigingsapparaat losschroeven.

  45

  4949 • Page 46

  NL

  REINIGING EN ONDERHOUD
  FILTER, FILTERDRAGER EN ZETGROEP REINIGEN/SCHOONMAKEN
  Laat regelmatig water door de in de machine gezette maar lege filterdrager lopen om eventuele resten koffie te verwijderen.

  Klop het filter leeg

  Reinig het filter

  Plaats het filter
  in de filterdrager

  Plaats de
  filterdrager
  in de zetgroep

  Water door laten
  lopen (toets gedrukt
  houden)

  Maak de gaatjes met de
  reinigingsnaald schoon
  en spoel met water

  Wanneer de kleine gaatjes in het filter verstopt
  zijn, ga dan als volgt te werk:

  BEHUIZING EN WARMHOUDPLAAT
  REINIGEN

  1. Plaats het filter in de filterdrager. Laat water
  door de ingezette maar lege filterdrager
  lopen.

  Gebruik voor het reinigen van de behuizing en
  de warmhoudplaat een vochtige, zachte doek.
  Droog de machine vervolgens na met een droge,
  zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen,
  schuursponsjes of doeken die krassen op het
  oppervlak kunnen maken.

  2. Laat voor het reinigen van de filters eenvoudigweg met de handmatige functie water
  door de filterdrager lopen. Houd hiervoor
  de toets met het symbool voor één kopje
  ingedrukt.
  3. Reinig de gaatjes van het filter met de fijne
  naald van het reinigingsgereedschap.
  4. Voor een grondige reiniging van de filters
  moet de automatische reinigingscyclus van de
  machine worden geactiveerd.
  46 • Page 47

  NL

  REINIGING EN ONDERHOUD

  OPVANGBAK REINIGEN

  MACHINE OPBERGEN

  De opvangbak moet regelmatig worden verwijderd, geleegd en gereinigd, in het bijzonder
  telkens wanneer de tekst «Empty Me!» verschijnt.

  Schakel het apparaat uit met de POWER knop,
  draai de schakelaar voor stoom en heet water naar
  STANDBY en haal de stekker uit het stopcontact,
  voordat u de machine gaat opbergen.

  Verwijder het rooster, de verdeelbak en de
  «Empty Me!»-indicator uit de opvangbak. Doe
  het droge koffiedik bij het huisvuil. Reinig de opvangbak met warm afwaswater en een niet-schurend reinigingsmiddel. Spoel hem daarna af met
  helderwater en maak hem goed droog. U kunt de
  «Empty Me!»-indicator verwijderen door deze uit
  de houders aan de zijkant omhoog te trekken.
  Het onderstuk en de afdekking van de opvangbak
  zijn afwasmachinebestendig.

  Leeg het bonenreservoir, het waterreservoir en de
  opvangbak.
  Controleer of de machine afgekoeld, schoon en
  droog is. Breng alle accessoires op hun plaats of
  berg deze op in de opbergbak.
  Zet de machine rechtop weg en leg er niets op.
  OPBERGBAK REINIGEN
  De opbergbak bevindt zich achter de opvangbak
  en kan met een zachte, vochtige doek worden
  gereinigd (gebruik geen schuurmiddelen of
  reinigingsgereedschappen die krassen op het
  oppervlak kunnen veroorzaken).

  WAARSCHUWING:

  DOMPEL HET NETSNOER, DE NETSTEKKER
  EN HET APPARAAT ZELF NIET IN WATER
  OF ANDERE VLOEISTOFFEN. TIJDENS
  HET ONTKALKEN MAG HET WATERRESERVOIR NIET WORDEN VERWIJDERD
  OF HELEMAAL LEEGLOPEN.

  47 • Page 48

  NL

  REINIGING EN ONDERHOUD

  Alleen een optimaal op elkaar afgestemd samenspel van koffie en machine
  garandeert een absoluut topresultaat
  De Solis Grind & Infuse Pro espressomachine
  voldoet aan de hoogste eisen en garandeerd een
  constante en perfecte koffiekwaliteit. Zonder
  hieraan af te doen, zijn er toch enkele aandachtspunten.
  Maak de filters altijd schoon
  In de filters kunnen koffieresten achterblijven.
  Om een optimale doorloop te garanderen, moeten de filters volgens de voorschriften gereinigd
  worden. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk
  «Reiniging en onderhoud».

  48

  De machine ontkalken

  Heeft u hulp nodig?

  De in water aanwezige kalk zet zich in de machine af en beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van
  de koffie, maar verlaagt ook de levensduur van
  de machine. Wij raden u aan om de machine
  regelatig te ontkalken. Ook hierover vindt u
  meer informatie in het hoofdstuk «Reiniging en
  onderhoud».

  De Solis Grind & Infuse Pro is een extreem
  betrouwbaar apparaat en bij juist gebruik en
  onderhoud zult u hier veel plezier aan beleven.
  Mocht u toch een vraag hebben over de bediening van deze machine hebben, dan staan wij
  graag voor u klaar op ons telefoonnummer 091
  802 90 10 (alleen voor klanten in Zwitserland).
  Wij staan u graag met raad en daad bij. • Page 49

  NL

  HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING

  PROBLEEM

  MOGELIJKE OORZAAK

  OPLOSSING

  Bij ingeschakelde machine knippert
  de lampje voor stoom / heet water

  Draaiknop voor stoom en heet water staat niet in
  de «STANDBY» stand

  Zet de schakelaar op ‘STANDBY’. De machine
  start dan de normale opwarmfase.

  Koffie loopt niet door

  Machine niet ingeschakeld of netstekker niet in
  het stopcontact
  Waterreservoir leeg
  Koffie te fijn gemalen

  Controleer of de netstekker in het stopcontact
  zit en of de POWER-toets op ON staat.
  Zie blz.26, «Waterreservoir vullen».
  Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad
  heeft. Zie blz. 28, «Maalgraad instellen».
  Zie blz. 28, «Maalhoeveelheid instellen».
  Zie blz. 29, «Gemalen koffie aandrukken».
  Reinig het filter. Zie blz. 46 «Filter reinigen».

  Te veel koffie in het filter
  Koffie te dicht bij
  Filter verstopt
  Koffie loopt te snel door

  Koffie te grof gemalen
  Te weinig koffie in het filter
  Koffie niet voldoende aangedrukt

  Koffie is koud

  Kopjes niet voorverwarmd
  Melk niet warm genoeg (voor cappuccino en
  caffè latte)

  Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad heeft.
  Zie blz. 28, «Maalgraad instellen».
  Zie blz. 28, «Maalhoeveelheid instellen».
  Zie blz. 29, «Gemalen koffie aandrukken».
  Verwarm de kopjes voor. Zie blz. 26, «Kopjes
  voorverwarmen».
  Wanneer de bodem van het kannetje zo heet
  is dat u het niet meer kunt vastpakken, is de
  temperatuur juist. Zie blz. 34, «De kunst van het
  melk opschuimen».

  49 • Page 50

  NL

  HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING

  PROBLEEM

  MOGELIJKE OORZAAK

  OPLOSSING

  Geen crema

  Koffie niet voldoende aangedrukt
  Koffie te grof gemalen

  Zie blz. 29, «Gemalen koffie aandrukken».
  Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad
  heeft. Zie blz. 28, «Maalgraad instellen».
  Vervang oude bonen door versgebrande.
  Gebruik de fijne naald van het reinigingsgereedschap om de gaatjes schoon te maken.
  Zie blz. 46, «Filter reinigen».

  Koffie niet vers
  Filter verstopt

  Tijdens het koffiezetten of het melk
  opschuimen hoor je de pomp ruisen

  De pomp van de machine draait normaal
  gesproken op 15 bar

  Geen actie nodig, omdat dit normaal is.

  Koffie loopt langs de filterdrager omlaag

  Filterdrager niet goed ingezet in de zetgroep
  Koffieresten aan de rand van het filter

  Zie blz. 31 «Filterdrager inzetten».
  Verwijder koffieresten van de rand van het filter,
  zodat het filter op de juiste manier in de filterkop
  kan worden gezet.
  Zie blz. 28, «Maalhoeveelheid instellen».
  Zie blz. 29, «Gemalen koffie aandrukken».
  Zorg ervoor dat u het kleine filter gebruikt
  voor één kopje koffie en het grote filter voor
  twee kopjes.

  Te veel koffie in het filter
  Koffie te sterk aangedrukt
  Verkeerd filter voor de gebruikte hoeveelheid
  koffie

  De veiligheidskoppeling van het maalwerk is in werking getreden

  50

  Een te vol filter veroorzaakt een opstopping in een
  van de kanalen voor de koffie

  Reinig het maalwerk en het uitloopkanaal voor
  de koffie zoals op blz. 43 staat beschreven. • Page 51

  NL

  HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING

  PROBLEEM

  MOGELIJKE OORZAAK

  OPLOSSING

  Koffie komt alleen druppelsgewijs uit
  de filterdrager

  Geen of te weinig water in het reservoir
  Koffie te fijn gemalen
  Machine verstopt door afzetting van mineralen

  Zie blz. 26, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
  Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad
  heeft. Zie blz. 28, «Maalgraad instellen».
  Ontkalk de machine. Zie blz. 42, «Ontkalken».

  Machine maakt een hard en continu
  pompgeluid

  Waterreservoir leeg
  Waterreservoir niet goed vastgeklikt

  Zie blz. 26, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
  Zie blz. 26, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».

  Geen stoom

  Machine niet ingeschakeld

  Controleer of de netstekker in het stopcontact
  zit en of de POWER-toets op ON staat.
  Zie blz. 26, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
  Zet de schakelaar op «STEAM» .
  Gebruik de fijne naald van het reinigingsgereedschap om de sproeier schoon te maken. Wanneer dit niet helpt, gebruik dan het middelste gat
  van het reinigingsgereedschap om de sproeier
  los te schroeven.
  Zie blz. 45, «Reiniging en onderhoud».

  Waterreservoir leeg
  Stoomdraaischakelaar niet in de stand STEAM
  Stoompijpje verstopt

  Melk na het opschuimen niet romig

  Niet genoeg stoom
  Melk niet vers en koud

  Stoompijpje verstopt. Zie blz. 45, «Reiniging en
  onderhoud».
  Gebruik koude, verse melk. Zie blz. 34,
  «De kunst van het melk opschuimen».

  51 • Page 52

  NL

  HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING

  PROBLEEM

  MOGELIJKE OORZAAK

  OPLOSSING

  Machine werkt niet

  De machine is ingeschakeld, maar werkt niet

  Mogelijk is de veiligheidsuitschakeling geactiveerd,
  doordat de pomp of het maalwerk oververhit is.
  Schakel de machine uit en laat hem 30-60 minuten
  afkoelen.

  Er komt geen koffie uit het maalwerk

  Geen bonen in het reservoir

  Vul het reservoir met bonen

  Het maalwerk maakt een luid,
  ratelend geluid

  Er zit een blokkade of vreemd voorwerp in het
  maalwerk

  Schakel het maalwerk direct uit. Verwijder het
  bonenreservoir en verwijder de blokkade in het
  maalkanaal. Verwijder de bovenste maalkegel en
  maak de onderste maalkegel schoon. Zie blz. 43
  “Reiniging van het conisch maalwerk”

  Het maalkanaal is geblokkeerd

  Reinig de maalkamer en het – kanaal. Zie blz. 44
  “Blokkade in het conisch maalwerk verwijderen”

  Er zit water/vocht in de maalkamer + maalkanaal

  Reinig de maalkamer en het – kanaal. Zie blz. 44
  “Blokkade in het conisch maalwerk verwijderen”

  Veiligheidsvergrendeling van het reservoir open
  (reservoir niet goed vergrendeld)

  Verwijder het reservoir, controleer het op resten,
  plaats het terug en vergrendel het

  Maalwerk start niet bij bediening
  van de microschakelaar.
  De lampjes «Filter Size» lichten
  beurtelings op

  52 • Page 53

  NL

  ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

  PROBLEEM

  MOGELIJKE OORZAAK

  OPLOSSING

  Er komt te veel/weinig gemalen koffie
  in het filter terecht

  Hoeveelheidsinstelling niet goed voor de gekozen
  maalgraad

  Draai aan de schakelaar GRIND AMOUNT om de
  hoeveelheid in te stellen

  Er komt te veel/weinig espresso
  in het kopje terecht

  Maalhoeveelheid of maalgraad moet worden
  veranderd

  Zet de machine terug op de standaardinstellingen of programmeer de koffiedosering opnieuw

  TECHNISCHE GEGEVENS

  KOFFIE EN ACCESSOIRES

  Modelnummer

  Voor uw Solis Grind & Infuse Pro Machine zijn de
  volgende accessoires en koffie­soorten verkrijgbaar:

  BES870, type 115

  Productbeschrijving Espressomachine
  met maalwerk
  Spanning / Frequentie

  220–240V / 50Hz

  Vermogen

  1.560–1.850 Watt

  Afmeting

  ca. 33@40@31 cm
  (L@H@D)

  Gewicht

  ca. 10 kg

  Art.nr. 978.40
  Art.nr. 992.00
  Art.nr. 992.04
  Art.nr. 992.60
  Art.nr. 907.20
  Art.nr. 907.21

  Solis Uitklopbak
  Solis De Luxe
  Koffiebonen (2 x 500 g)
  Solis Exclusif
  Koffiebonen (2 x 500 g)
  Solis Crema
  Koffiebonen (2 x 500 g)
  Kan voor het opschuimen
  van melk (0,25 l)
  Kan voor het opschuimen
  van melk (0,50 l)

  Art.nr. 993.02

  Art.nr. 703.02
  Art.nr. 993.08

  SOLITABS Reinigingstabletten (10 stuks)
  SOLIPOL®
  special ontkalker (1,0 l)
  GRINDZ™ Reiniger
  voor koffiebonenmaler

  U vindt de accessoires voor uw Solis Grind &
  Infuse Pro machine in de betere vakhandel of bij
  Solis of Switzerland AG.
  Telefoon: 0848 804 884, Fax 0848 804 890,
  e-mail: info@solis-onlineshop.ch
  of www.solis-onlineshop.ch
  (verzending alleen binnen Zwitserland)
  53 • Page 54

  NL

  SOORTEN KOFFIE

  ESPRESSO

  CAFFÈ LUNGO

  CAFÉ CRÈME

  Voor een intensief en aromatisch smakende
  espresso hebt u 8 gram gemalen koffie nodig.
  Espresso wordt geserveerd in een klein kopje of
  een glas met een inhoud van ca. 30 ml.

  Een caffè lungo is een enkele of dubbele espresso
  waaraan extra water naar smaak wordt toegevoegd.

  Een espresso met hete melk en een dun laagje
  romig melkschuim.

  54 • Page 55

  NL

  SOORTEN KOFFIE

  KLASSIEKE CAFFÈ LATTE

  CAPPUCCINO

  CAFFÈ MACCHIATO

  Bij de traditionele ontbijtkoffie in Italië en
  Frankrijk wordt meestal pain au chocolat of iets
  anders zoets gegeten. Voor het mengsel van 1/3
  espresso en 2/3 melk wordt één portie gemalen
  koffie gebruikt. Hierop wordt langs de rand van
  het glas warme melk gegoten, zodat de drank
  een romige consistentie en een perfecte
  schuimkraag krijgt.

  De echte cappuccino wordt lauwwarm geserveerd en bestaat uit 1/3 espresso, 1/3 warme
  melk en 1/3 romig schuim.

  Een portie espresso met een toef romig melkschuim,
  geserveerd in een kopje met een inhoud van 70 ml.

  U kunt de cappuccino extra geraffineerd maken
  door de ene helft van het kopje af te dekken en
  de andere helft te bestuiven met cacaopoeder.

  55 • Page 56

  NL

  SOORTEN KOFFIE

  CAFFÈ MOCHA

  ESPRESSO AFFOGATO

  CAFFÈ CON PANNA

  Een glas opgeschuimde melk met een scheutje
  cacao- of chocoladesiroop en een portie espresso,
  bestrooid met donkere chocoladehagelslag.

  Deze onweerstaanbare zoete verleiding bestaat
  uit een bolletje eersteklas vanille-ijs in een espresso
  met een scheut likeur naar smaak. U kunt de
  espresso affogato extra bijzonder maken door het
  ijs te serveren in een martiniglas en de espresso
  in een apart kopje, zodat iedereen deze zelf over
  het ijs kan gieten.

  De chique variant van de klassieke Weense koffie
  met room. Doe een dubbele espresso in een kopje
  met een inhoud van 90-120 ml en spuit hierop
  een toef slagroom. Bestuif de koffie met kaneel
  en serveer hem onmiddellijk.

  56 • Page 57

  NL

  RECEPTIDEEËN
  DESSERTS

  57 • Page 58

  NL

  RECEPTIDEEËN
  DESSERTS

  VANILLEPUDDING MET VERSE FRAMBOZEN EN ESPRESSO

  TIRAMISU

  voor 6 personen

  voor 4 personen

  750 ml room
  ¾ kopje suiker
  2 vanillestokjes, in de lengte opengesneden
  1 eetlepel gelatine
  1 bakje verse frambozen
  1 eetlepel fijne suiker
  ¾ kopje sterke espresso, afgekoeld

  1 ½ kopje mascarpone
  1 ¼ kopje room
  2 ½ eetlepel poedersuiker
  ½ kopje sterke espresso, afgekoeld
  ½ kopje Tia Maria of andere koffielikeur
  16 lange vingers
  cacaopoeder om te bestuiven

  1. Doe de room, de suiker en de vanillestokjes in een pan. Breng het mengsel
  onder voortdurend roeren bij matige hitte aan de kook. Haal de
  vanillestokjes eruit.

  1. Doe de mascarpone, de room en de poedersuiker in een grote kom en
  klop het mengsel tot een stevige crème. Zet de kom weg.

  2. Voeg de gelatine toe en blijf met een houten lepel roeren tot de gelatine
  is opgelost. Haal de pan van het vuur of de kookplaat en laat de pudding
  even afkoelen.
  3. Verdeel de pudding over 6 glazen van 150 ml. Zet de pudding minimaal
  3 uur of tot hij stevig is in de koelkast.
  4. Doe de frambozen in een middelgrote kom, bestrooi ze met suiker en
  kneus ze met een vork.
  5. Giet de koude koffie over de gesuikerde frambozen en zet de kom in de
  koelkast.
  6. Wanneer de pudding stevig is geworden, garneert u hem met het
  frambozen-koffiemengsel.
  7. Serveer hem direct met een kopje verse koffie.
  58

  2. Doe de koffie en de likeur in een platte schaal. Leg de lange vingers met
  een aantal tegelijk in dit mengsel tot ze helemaal doordrenkt zijn.
  3. Verdeel de helft van de lange vingers over de bodem van 4 dessertschaaltjes
  of glazen. Bedek de lange vingers met de helft van de crème. Leg de
  resterende lange vingers hierop en bedek ze met de rest van de crème.
  4. Bestuif de tiramisu gelijkmatig met cacaopoeder en zet hem in de
  koelkast.
  5. Serveer de tiramisu met vers fruit en versgezette espresso. • Page 59

  NL

  RECEPTIDEEËN
  DESSERTS

  MUFFINS MET KOFFIE, KANEEL EN WALNOTEN

  KOFFIEGLAZUUR

  voor 12 personen
  2 ½ kopje/375 g meel
  2 theelepels bakpoeder
  1 theelepel kaneel
  ¾ kopje suiker
  1 kopje zure room
  2 x 60 g eieren
  1 theelepel geraspte citroenschil
  ¾ kopje olijfolie
  ¾ kopje sterke espresso, afgekoeld
  1 kopje grof gehakte walnoten

  2 kopjes poedersuiker, gezeefd
  1 eetlepel zachte boter
  ¼ kopje sterke espresso, warm
  1. Doe de poedersuiker, de boter en de helft van de koffie in een kom, roer
  de ingrediënten goed door en giet de rest van de koffie er langzaam bij
  tot er een smeerbare massa ontstaat.

  1. Zeef het meel, het bakpoeder en de kaneel in een grote kom en roer de
  suiker erdoor.
  2. Doe de zure room, de eieren, de geraspte citroenschil, de olijfolie en de
  espresso in een middelgrote kom en roer alles goed door elkaar.
  3. Voeg de zo ontstane crème en de walnoten bij de gezeefde ingrediënten
  en roer ze er voorzichtig door.
  4. Verdeel de massa gelijkmatig over 12 licht ingevette en met papier
  beklede muffinvormpjes. Vul de vormpjes voor ⅔.
  5. Bak de muffins 12-15 minuten of tot ze gaar zijn in een voorverwarmde
  oven op 180° C.
  6. Serveer de muffins warm of laat ze afkoelen en bedek ze met een laagje
  koffieglazuur. Heerlijk met een cappuccino of caffè latte.
  59 • Page 60

  NL

  Verwijdering
  EU 2002/96/EC

  oor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn 2002/96/EC
  Doe het toestel na afdanking niet bij het normale
  huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk
  afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor
  zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt
  verwerkt. Door de gescheiden inzameling van
  elektrische en elektronische apparaten worden
  mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en
  de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat
  de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen
  worden bespaard. Om de verplichting om het
  toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is
  hiernaast het symbool van een doorgekruiste
  afvalbak afgebeeld.

  SOLIS HELPLINE:

  091 802 90 10
  (Alleen voor klanten in Zwitserland) )
  Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er
  een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een
  trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij beraden u graag.

  Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen
  tijde het recht voor van technische en optische
  wijzigingen en modificaties ter verbetering van
  haar producten.

  Solis of Switzerland AG
  Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Zwitserland
  Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
  info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Solis 115 - Grind and Infuse Pro wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Solis 115 - Grind and Infuse Pro in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Solis 115 - Grind and Infuse Pro

Solis 115 - Grind and Infuse Pro Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch - 188 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info