Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
CAFFISSIMA
Type 1611
SINCE 19
08
Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SINCE

  CAFFISSIMA
  Type 1611

  Gebruiksaanwijzing

  1908 • Page 2

  ▲ ▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
  Lees voordat u uw Solis Caffissima koffiemolen in gebruik
  neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het apparaat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u aan
  om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te
  overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
  apparaat.
  Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
  eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
  worden genomen:
  1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het
  apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
  met water of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische
  schok! Als het apparaat of het snoer of de stekker in contact
  komt met vloeistof, trek dan met droge rubberen handschoenen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik het
  apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend servicecenter hebt laten controleren op goede en veilige
  werking.
  2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
  bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.
  3. Controleer voor ingebruikname of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Wij
  raden aan, het apparaat niet aan te sluiten op een meervoudig
  stopcontact.
  4. Laat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangen,
  om te vermijden dat het apparaat omlaag wordt getrokken.
  Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator of met het
  apparaat zelf.

  5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
  andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats
  het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur.
  Houd de koffiemolen uit de buurt van bewegende onderdelen
  of apparaten.
  6. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
  netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
  Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
  te halen, maar trek aan de stekker.
  7. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
  8. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekt altijd of het apparaat niet in gebruik is.
  9. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, schone,
  stabiele en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een
  aanrecht. Het apparaat mag niet bij de rand staan. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis en mag niet
  worden gebruikt op boten of in caravans.
  10. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat buiten bedrijf is of als er geen toezicht op is, of als het moet worden schoongemaakt. Dat geldt ook wanneer u het apparaat
  verplaatst, monteert, demonteert of opbergt. Wij raden aan
  een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) te gebruiken
  om extra bescherming te bieden bij het gebruik van elektrische
  apparaten. Het is raadzaam om een​veiligheidsschakelaar te
  gebruiken met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
  Neem voor deskundig advies contact op met uw elektricien.
  11. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
  accessoires.
  12. Onjuist gebruik kan tot letsel leiden! Voor eventueel geleden
  schade of verwondingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  2

  3 • Page 3

  13. Probeer nooit een apparaat vast te nemen dat in water of in
  een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd de stekker uit het
  stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
  Solis erkend servicecenter hebt laten controleren op goede en
  veilige werking.
  14. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen of
  in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv.
  in de buurt van een gootsteen).
  15. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
  het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
  contact maken met water of andere vloeistoffen.
  16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
  blootgesteld.
  17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap
  in de openingen van het apparaat en steek ook uw hand niet
  in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
  gevaar voor een elektrische schok en letsel ontstaan!
  18. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in gebruik is.
  19. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
  handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
  aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden
  tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of
  persoonlijk letsel.
  20. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbediening.
  21. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
  niet voor commercieel gebruik.

  23. Controleer uw koffiemolen voor elk gebruik en kijk of het apparaat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
  24. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
  niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
  apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
  beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
  apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter om
  het te laten controleren, repareren of​mechanisch en elektrisch
  te laten herstellen.
  25. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
  vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
  mogen de koffiemolen niet gebruiken, tenzij onder toezicht
  van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
  en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik van
  dit apparaat. Bovendien moeten zij precies hebben begrepen
  welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat en hoe
  het op een veilige manier kan worden gebruikt. Reiniging en
  onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd
  door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag in geen
  geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt of
  gereinigd.
  26. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
  dat ze niet met de koffiemolen spelen.
  27. Gebruik de koffiemolen nooit met een lege bonenhouder.
  28. Controleer altijd of de bonenhouder correct is geïnstalleerd
  voordat u het apparaat gebruikt.
  29. Loop nooit weg van de koffiemolen terwijl het apparaat in
  werking is.
  30. Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Raadpleeg
  de informatie in de handleiding.

  22. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp.
  labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een
  adequate afvalverwerking.
  4

  5 • Page 4

  31. Schakel de koffiemolen alleen in:
  –– als de bonenhouder correct op het apparaat is aangebracht
  en stevig is vergrendeld met de molen.
  –– als het deksel stevig en luchtdicht op de bonenhouder zit.
  Let op: haal tijdens het gebruik het deksel er niet af, steek
  geen vingers, handen of keukengerei in de bonenhouder en
  houd haren, kleding en sieraden uit de buurt van de houder.
  32. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het malen van hele
  koffiebonen. Vul de bonenhouder niet met gemalen koffiebonen of filterkoffie. Gebruik de koffiemolen niet voor het malen
  van granen, vruchten, pitten, maanzaad of noten e.d.!
  33. Laat het apparaat nooit langer dan 2 minuten achtereen
  draaien, anders kan het oververhit raken. Als u het apparaat
  meerdere keren achtereen in korte intervallen hebt gebruikt,
  laat u het 20 minuten afkoelen voordat u het weer in gebruik
  neemt.
  34. Leg of plaats geen voorwerpen op het apparaat.
  35. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
  het stopcontact steekt.
  36. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas
  dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
  37. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat.

  ▲ ▲ DE VOORDELEN VAN DE SOLIS
  CAFFISSIMA K OFFIEMOLEN
  De Solis Caffissima koffiemolen beschikt over een kegelmaalwerk
  van gehard edelstaal en kan moeiteloos hele koffiebonen voor
  alle mogelijke soorten koffie of bereidingswijzen voor koffie malen, van de fijnste maling voor espresso tot de grofste maling voor
  koffie uit een cafetière.
  De hoeveelheid koffie wordt voor alle soorten koffie bepaald met
  een elektronische timer. De hoeveelheid kan individueel voor ieder
  type bereiding worden ingesteld met de keuzeknop GRIND TIME,
  waarmee u bepaalt hoe lang de molen in werking is. De gemalen
  koffie kan direct in de filterhouder of het filterelement worden
  gedaan, maar ook in een bewaardoos of een koffiefilter.
  Voor iedere bereidingswijze bestaat een ruime keuze aan maalinstellingen, ongeacht of u uw espresso met een espressomachine
  of met een percolator maakt of uw koffie zet met een cafetière
  of een conventioneel filterkoffieapparaat. De maling wordt voor
  iedere bereidingswijze afzonderlijk ingesteld, omdat voor iedere
  bereidingswijze een andere maalfijnheid nodig is voor de optimale
  extractie van de koffie. Met uw Solis Caffissima hebt u het gemak,
  dat u ook per bereidingswijze nog kunt kiezen uit verschillende
  malingen, zodat u deze helemaal aan uw persoonlijke voorkeur
  kunt aanpassen. Door de bonenhouder te draaien, kunt u in totaal
  kiezen uit 60 verschillende malingen.

  38. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het deksel
  van de bonenhouder eraf haalt of de hele bonenhouder uit
  het apparaat verwijdert.

  6

  7 • Page 5

  ▲ ▲ A PPA R A AT B E S C H R I J V I N G

  A Deksel van de bonenhouder
  Sluit de bonenhouder luchtdicht om
  de koffiebonen vers te houden
  B Bonenhouder
  Bonenhouder voor 340 g met ingebouwd vergrendelsysteem zodat u
  de houder gemakkelijk kunt afnemen, vullen of legen

  A

  B

  C Kegelmaalwerk van gehard
  edelstaal
  Maximale precisie van de maling of
  de korrelgrootte voor optimaal espressogenot, afneembare en instelbare bovenste maalkegel

  C

  D Keuzeknop voor maling
  Er zijn 60 verschillende instellingen
  mogelijk, van espresso tot cafetière

  D
  E

  E Keuzeknop GRIND TIME
  Hiermee past u de hoeveelheid koffie aan uw eigen voorkeur aan: stel
  een korte tijd in voor weinig koffie
  en een langere tijd voor meer koffie

  F
  G
  H

  F START/CANCEL-knop
  Hiermee start, pauzeert en stopt u
  de maalfunctie

  K Extra 50 mm mes voor het
  doseer­instrument (in het deksel
  van de opvangbak)
  L Instelbaar doseerinstrument, dat
  overtollige koffie afstrijkt om een
  gelijkmatige extractie te verkrijgen
  M Filterhouder 50 –54 mm
  N Filterhouder 58 mm
  NIET AFGEBEELD:
  Maalkamer
  Vermindert de statische lading van de
  koffie voordat deze wordt vrijgegeven
  Automatische oververhittingsbeveiliging
  Beschermt de motor tegen oververhitting
  Energiebesparingsstand
  Als het apparaat 5 minuten niet wordt
  bediend, schakelt het automatisch over
  naar de energiebesparingsstand

  G Koffie-uitvoer

  I

  H Kunststofbehuizing van het apparaat

  N

  I Rubberen antislipvoetjes

  J
  M
  K
  L

  8

  ACCESSOIRES:

  J Koffieopvangbak
  Vangt de koffie op die eventueel
  niet in de filterhouder of het koffiefilter terechtkomt; afneembaar voor
  makkelijke reiniging; ingebouwd doseerinstrument; deksel afneembaar;
  50 mm mes ingebouwd

  9 • Page 6

  ▲ ▲ VO O R D E I N G E B R U I K N A ME
  –– Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en verwijder alle stickers, etiketten, bijlagen en verpakkingsmaterialen.
  –– Trek de opvangbak uit het apparaat, til het deksel eraf en verwijder het doseer­
  instrument. Zet het deksel weer op de opvangbak en schuif de bak terug in het
  apparaat.
  –– Reinig de bonenhouder met deksel en filterhouder en ook het doseerinstrument
  met warm afwaswater en spoel alles zorgvuldig af met schoon water. Droog de
  onderdelen af.

  DE BONEN HO UD E R A A N B R E N G E N E N VULLE N
  Plaats de beide nokken van de bonenhouder tegenover de inkepingen in de houdersteun en de malingregelaar en druk de bonenhouder tot de aanslag op het apparaat.
  Draai de vergrendelknop 90 ° rechtsom (in de richting van de pijl) om de houder
  op de molen te vergrendelen. U hoort een “klik”-geluid wanneer de bonenhouder
  wordt vergrendeld met de molen. Wanneer de bonenhouder is vergrendeld, staat de
  vergrendelknop in de stand van het “gesloten hangslot” en brandt de randverlichting
  van keuzeschakelaar GRIND TIME continu.

  –– Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek en
  droog deze.
  –– Plaats het apparaat op een droge horizontale ondergrond en steek de stekker in
  een geschikt stopcontact.
  Let op: de behuizing van de koffiemolen, de voedingskabel en de stekker mogen
  nooit worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof, of ermee in contact
  komen!
  Aanwijzing: de onderdelen van de koffiemolen en de accessoires zijn niet vaatwasmachinebestendig.

  Belangrijk: controleer of de bonenhouder recht boven de keuzeknop voor de maling
  (D) staat en druk de bonenhouder tot de aanslag op de behuizing. Draai dan pas
  de vergrendelknop.

  X

  X

  Vul de houder vervolgens met de koffiebonen en plaats het deksel er luchtdicht op.
  Aanwijzing: als u de bonenhouder niet goed op de molen hebt vergrendeld, gaat
  de rand van de keuzeknop GRIND TIME niet branden en kan het apparaat voor uw
  veiligheid niet worden ingeschakeld.
  Als u de bonenhouder weer van het apparaat wilt nemen, draait u de vergrendelknop linksom en tilt u de houder op.
  Tip: dankzij het sluitsysteem kunt u de bonenhouder van het apparaat nemen zonder dat u alle bonen hebt gebruikt.

  10

  11 • Page 7

  ▲ ▲ I N G EB R U I K N A M E

  2. STAP:
  H OEV EEL HE I D KO FFI E I N S TE LLE N

  K OF FI E - U I TV O E R I N D E F I LT E R H O UDER
  V OO R DE BE R E I D I N G VA N E S P R ESSO

  Selecteer de gewenste hoeveelheid koffie door te draaien aan de keuzeknop GRIND
  TIME (E). Hoe langer de tijd, des te langer maalt het apparaat en des te groter wordt
  de hoeveelheid koffie. Hoe korter de tijd, des te korter maalt het apparaat en des
  te kleiner wordt de hoeveelheid koffie. Draai de inkeping van de knop naar het gewenste aantal seconden. De aanbevolen tijdsinstelling hang af van de grootte van
  de filterhouder en het type koffie. Informatie hierover vindt u in de koffietabel op
  pagina 19.

  Gebruik enkelwandige filterelementen voor vers gemalen koffiebonen. Wij bevelen
  de fijne maalinstelling 1–25 in het ESPRESSO-gedeelte van de keuzeknop voor de
  maling (D) aan.

  ESPRESSO
  FINE

  0

  Sec

  PERCOLATOR
  5

  10

  15

  20

  25

  Sec

  1. S TAP:
  B E V EST I G DE F ILTE RHO UD E RS TE UN E N DE F ILT ERH OU DER
  –– Kies de filterhoudersteun die bij uw filterhouder past: klein voor 50–54 mm of
  groot voor 58 mm.
  CRADLES
  –– Schuif de filterhoudersteun links en rechts in de rails naast de koffie-uitvoer, zodat
  50-54mm
  deze hoorbaar vastklikt.
  –– Schuif de filterhouder in de steun.

  PUSH

  58mm
  FILTERHOUDERSTEUN
  50-54 mm

  Drukken
  58 mm

  Aanwijzing:
  U kunt de gemalen koffie ook direct in de filterhouder terecht laten komen wanneer
  de steun niet bij de filterhouder past: Ook zonder de steun kunt u de filterhouder
  onder de koffie-uitvoer houden en het apparaat starten door op de START/CANCEL-knop te drukken.

  12

  3. STAP:
  MAL ING I N S TE LLE N
  Voor de bereiding van espresso bevelen wij aan, de keuzeknop voor de maling (D)
  door draaien van de bonenhouder op positie “15” in het gedeelte ESPRESSO te
  zetten (zogezegd als uitgangspositie, waarna u de instelling aan naar voorkeuren
  verder kunt aanpassen). Probeer ook hierbij met ieder type bereiding uit, of de espresso u beter smaakt met een fijnere of grovere maalinstelling door de instelling
  stap voor stap aan te passen. Hoe lager de maalinstelling, des te fijner de maling.
  In combinatie hiermee moet ook de hoeveelheid koffie worden aangepast met de
  keuzeknop GRIND TIME (E).
  Raadpleeg daarvoor de koffietabel op pagina 19 van deze gebruiksaanwijzing.
  Tip: als u de maling en hoeveelheid van de koffie wilt uitproberen, moet u telkens
  met een gekozen instelling één espresso maken.
  Met een enkele espresso verkrijgt u ca. 30 ml espresso in een bereidingstijd van
  30 seconden.
  Met een dubbele espresso verkrijgt u ca. 60 ml espresso in een bereidingstijd van
  30 seconden.

  13 • Page 8

  Aanwijzing: als de keuzeknop voor de maling klem zit en moeilijk te draaien is,
  schakelt u de molen in door de START/CANCEL-knop (F) in te drukken en tegelijkertijd de bonenhouder te draaien. Zo maakt u eventueel vastzittende koffiebonen
  in de molen los. In het algemeen dient de maling alleen bij een draaiende molen te
  worden versteld.

  b) Handmatig malen
  Als u handmatig maalt, hebt u altijd volledige controle over de hoeveelheid koffie
  die al is gemalen en in het filterelement zit. Als u handmatig wilt malen, houdt u de
  START/CANCEL-knop (F) ingedrukt totdat het filterelement de gewenste hoeveelheid
  koffie bevat.
  De koffiemolen stopt met malen zodra u de START/CANCEL-knop (F) loslaat.
  Aanwijzingen:
  De instelling van de keuzeknop GRIND TIME is niet van belang wanneer u handmatig
  maalt.
  Het is normaal dat er na het malen te veel koffie in de filterhouder lijkt te zitten;
  als de koffie niet is aangedrukt, neemt deze drie keer zo veel ruimte in als na het
  aandrukken.

  4 . S TAP:
  KO F F I EB ONEN MA LE N
  Wanneer de bonenhouder vergrendeld is op de molen, bonen in de houder zijn
  gedaan en de maalduur en -fijnheid zijn ingesteld, kunt u de bonen gaan malen.
  a) Automatisch malen
  –– Druk op de START/CANCEL-knop (F) om te beginnen met malen. De rand van
  de knop wordt continu verlicht.
  –– Tijdens het malen kunt u het apparaat maximaal 10 seconden laten pauzeren
  door de START/CANCEL-knop (F) kort in te drukken. De rand van de knop
  knippert terwijl het apparaat pauzeert.
  –– Druk binnen 10 seconden opnieuw op de START/CANCEL-knop (F) om door te
  gaan met malen. De molen stopt automatisch zodra de ingestelde hoeveelheid
  koffie is gemalen.
  –– Als u het malen wilt afbreken, kunt u de START/CANCEL-knop ook een seconde ingedrukt houden.

  5. STAP:
  K OF F IE A A N D R UKKE N O F S A M E N P E R S E N
  Druk de vers gemalen koffie aan met een druk van ca. 15 –20 kg stevig aan in het
  filterelement. Gebruik daarvoor de stamper van uw espressomachine.
  Herhaal het aandrukken enkele malen. Het is niet zo belangrijk dat u veel druk uitoefent, maar meer dat u elke keer een constante druk uitoefent.
  Verwijder na het aandrukken zoals hierna beschreven koffieresten van de rand van
  de filterhouder zodat de houder correct in de brouwkop kan worden geplaatst.

  Aanwijzing: als u binnen de 10 seconden waarin het apparaat pauzeert niet opnieuw op de START/CANCEL-knop drukt, moet u het apparaat opnieuw starten. De
  tijd wordt dan niet verder afgeteld en de rand van de knop is weer continu verlicht.

  14

  15 • Page 9

  6. S TAP:
  O VE RT OL L I GE KO FFIE A FS TRIJ KE N
  Het speciaal ontworpen Solis-doseerinstrument helpt u overtollige koffie met één
  handbeweging af te strijken en de rand van de filterhouder schoon te maken.
  50

  Breng nu in plaats daarvan het 50 mm mes aan in het instrument. Draai
  het wieltje weer naar rechts tot het nieuwe mes bij de markering “4”
  staat. In het begin moet u het mes eventueel zachtjes tegen het midden van de behuizing drukken zodat de inwendige tandwielen aangrijpen.
  Druk boven en onder
  Druk dan gelijktijdig en in tegengestelde richting boven en onder op het 50 mm
  en 58 mm mes naar het midden van het instrument totdat u een klikgeluid hoort.

  a) Keuze van het juiste mes

  Druk boven en onder

  –– Selecteer het juiste mes voor het formaat van uw filterelement. U kunt kiezen
  uit 3 formaten: 58 mm, 54 mm en 50 mm. De grootte van het mes moet
  afgestemd zijn op de diameter van het filterelement.
  50mm
  –– De messen van 54 mm en 58 mm zijn al in het doseerinstrument geplaatst
  en
  kunnen met het wieltje boven of onder naar buiten worden gedraaid. Het mes
  van 50 mm is afzonderlijk meegeleverd en kan indien nodig in het instrument
  worden geplaatst.

  50

  'KLIK'
  APPLY PRESSURE
  AT BOTH ENDS

  'KLIK'

  'CLICK'
  54

  Wieltje

  50

  b) Overtollige koffie afstrijken met het mes
  –– Wanneer u het juiste mesformaat hebt geselecteerd en het gewenste mes
  bij markering “4” staat, kunt u de overtollige aangedrukte koffie afstrijken.

  54

  Markering

  50

  –– Plaats het doseerinstrument in het filterelement. De geponste hoeken van het
  instrument liggen op de rand van het filterelement. Het mes moet ook het
  oppervlak van de aangedrukte koffie raken.

  Afzonderlijk
  meegeleverd mes

  If you require the 50mm blade, turn the
  54mm

  50mm

  Wieltje

  Als u het 50 mm mes nodig hebt, draait u het wieltje op het doseerinstrument zo ver
  themm
  body.
  naar links tot het 54
  mes bij de markering “1” staat en maximaal naar buiten
  is gedraaid.

  Markering

  Afzonderlijk
  meegeleverd mes

  ADDITIONAL BLADE

  Aanwijzing: het wieltje is kort voor de positie54“1” iets moeilijker te draaien. Dit is
  normaal.
  Vervolgens kunt u het 54 mm mes uit het doseerinstrument trekken.
  54

  54

  Wanneer u het instrument naar links en naar rechts draait terwijl u de filterhouder
  boven de lekbak van de espressomachine houdt, wordt de overtollige koffie van
  de rand van de filterhouder gestreken en bevindt zich precies de juiste hoeveelheid
  koffie in het filterelement.
  Aanwijzing: als het mes de koffie niet raakt, hebt u te weinig koffie in het filterelement gedaan. Verhoog in dat geval de hoeveelheid koffie door de keuzeknop GRIND
  TIME (E) op een langere tijd in te stellen.

  16

  17 • Page 10

  Gebruik van de doseerinstrument zonder Solis-espressomachine
  Als u geen Solis-espressomachine gebruikt, moet u bij het gebruik van het doseer­
  instrument met de filterhouder het volgende in acht nemen.
  Probeer het doseerinstrument met de filterhouder zo te hanteren dat er ca. 1 mm
  afstand tussen de brouwkop en het oppervlak van de aangedrukte koffie blijft.
  Daarvoor begint u met iets meer koffie en controleert u de afdruk die de brouwkop in de koffie maakt wanneer u de filterhouder in de brouwkop aanbrengt en
  er weer uithaalt (let op: maak nu nog geen koffie!). Ga in kleine stapjes verder
  totdat u de afstand van 1 mm voor uw espressomachine hebt bereikt. Vervolgens
  kunt u nog de maling fijn afstellen totdat u uw optimale espresso-extractie hebt
  bereikt, maar houd de vulhoogte in het filterelement en de aandrukkracht ook bij
  andere manieren van koffiebereiding constant.

  2. STAP:
  H OEV EEL HE I D KO FFI E I N S TE LLE N
  Stel de hoeveelheid koffie in door de keuzeknop GRIND TIME (E) op de gewenste tijd
  in te stellen. Raadpleeg de onderstaande koffietabel voor meer informatie.
  3. STAP:
  MAL ING I N S TE LLE N
  Draai de bonenhouder tot de keuzeknop voor de maling bij het juiste vak staat
  (ESPRESSO, PERCOLATOR, DRIP of PLUNGER) en kies binnen dit gedeelte de gewenste
  maling. Wij bevelen aan, altijd in het midden van een vak te beginnen en dan binnen
  dit vak te experimenteren totdat u naar uw smaak de ideale maling hebt gevonden.

  KOFFIE-UITVOER IN EEN HOUDER OF KOFFIEFILTER
  1 . S TAP:
  D E K OF F I EH OU DE R O F HE T FILTE R O N DER DE K OF F IE-U ITVO ER PL AAT SEN
  Als er een filterhoudersteun is aangebracht, verwijdert u deze uit het apparaat.

  Ziehen
  Trekken

  4. STAP:
  K OF F IEBO N E N M A LE N
  Raadpleeg pagina 14 van deze gebruiksaanwijzing en ga te werk zoals daar is beschreven.

  KOFFIETAB E L
  Plaats de koffiehouder of het koffiefilter direct onder de koffie-uitvoer (G).

  Bereidingswijze

  Espressomachine

  Percolator

  Filterkoffie Cafetière

  Aanduiding

  ESPRESSO

  PERCOLATOR DRIP

  PLUNGER

  Maling

  fijn

  middelfijn

  middelgrof

  grof

  Maal­instelling

  1–25

  26–34

  35–45

  46 – 60

  GRIND TIMEinstelling

  6 sec. per portie /
  10 sec. voor 2 porties

  3 sec.
  per kop

  3 sec.
  per kop

  2 sec.
  per kop

  De koffietabel geeft slechts een indicatie voor instelling van de maling en de maalduur. Afhankelijk van de soort koffiebonen, de datum en de sterkte van het branden
  kunnen andere instellingen nodig zijn.

  18

  19 • Page 11

  ▲ ▲ RE I NIGING EN ONDER H OU D

  HE T M AALW ER K IN S TE LLE N
  Voor enkele soorten koffie is een nog fijnere afstelling nodig voor een optimaal resultaat. De Solis Caffissima biedt u de mogelijkheid om ook de bovenste maalkegel
  in te stellen. Wij bevelen aan, telkens slechts één instelling van een stap te wijzigen
  en deze uit te proberen voordat u de volgende instelling kiest.
  1

  2

  3

  4

  5
  DRIP

  30

  1

  2

  3

  4

  5
  DRIP

  30

  Houder

  2
  Bonenhouder boven een houder
  houden en vergrendeling
  AIR TIGHT
  draaien zodat de bonen
  in de
  CONTAINER
  8
  houder
  vallen 9
  FINE

  6

  COARS
  E
  8

  COARS
  E
  7

  5

  COARS
  E

  6

  7

  FINE

  7

  4

  6

  7

  15

  16

  8

  14

  13

  Draadgreep
  Bovenste maalweer aanbren- kegel teruggen aan beide plaatsen
  zijden
  7

  15 fabrieksin- Bovenste
  16
  14
  Draadgreep
  aan De
  maal- Nummer uitlijbeide zijden
  stelling is 6
  kegelring een nen met opeeruit trekken
  stand hoger
  ning van greep
  (grover) of lager
  15
  16 draaien
  14
  (fijner)

  12

  Wanneer u het kegelmaalwerk regelmatig reinigt, weet u zeker dat het maalwerk
  altijd constant en gelijkmatig maalt, wat vooral belangrijk is voor de bereiding van
  espresso.
  1

  6

  3

  COAR
  SE

  COARS
  E
  8

  COARS
  E

  3

  8

  5

  6

  5

  11
  7

  4

  FINE

  FINE
  4

  8

  8

  6

  10

  13

  FCIONAER

  5

  Aanwijzingen:
  Gebruik geen alkalische of agressieve reinigingsmiddelen, schuursponsjes of staalwol; deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
  Reinig onderdelen of accessoires van de koffiemolen niet in de vaatwasmachine!
  REINIGING VA N HE T KE G E LM A A LW E R K

  12

  SE5

  COAR
  SE

  8

  4

  FINE

  4

  7

  11

  7

  46

  5

  8

  6

  5

  COARS
  E

  COARS
  E

  3

  6

  5

  4

  FINE

  7

  4

  3

  8

  COARS
  E9

  10

  3 7

  FCIONAERSE

  6

  E

  FINE

  7

  COAR
  E
  SE FIN

  5

  4

  6

  9

  FINE

  8

  8
  8F5IN

  4

  7

  6
  Bovenste
  maalkegel naar
  links draaien en
  13
  verwijderen

  5

  7

  COAR
  E
  SE FIN

  7

  6

  4

  5

  4

  AIR TIGHT
  CONTAINER

  COARS
  E

  35

  3

  FINE

  FINE

  DRIP

  30

  6

  35

  4
  5
  Op START/CAN- Bonenhouder
  CEL drukken tot ontgrendelen
  het maalwerk en uitnemen.
  11 is
  12
  leeg
  Stekker
  uit
  stopcontact
  trekken

  8

  7

  3
  Bonenhouder
  terugplaatsen
  en vergren10
  delen

  8

  1
  Bonenhouder
  ontgrendelen

  6

  35

  1. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging.
  2. Neem de bonenhouder af en verwijder alle bonen, zoals weergegeven in de
  onderstaande afbeelding 2.
  3. Spoel de opvangbak voor koffie en de bonenhouder met deksel af met warm
  afwaswater en maak alles grondig droog.
  4. Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek.

  2

  3

  4

  5
  DRIP

  30

  Bovenste maalkegel draaien
  tot deze “vastklikt”

  1

  2

  3

  6

  35

  4

  5
  DRIP

  30

  6

  35

  Houder

  Bonenhouder
  ontgrendelen

  Bonenhouder boven een houder
  houden en vergrendeling
  AIR TIGHT
  draaien zodat de bonen
  in de
  CONTAINER
  8
  houder
  vallen 9

  7

  Bonenhouder
  terugplaatsen
  en vergren10
  delen

  Bovenste
  maalkegel naar
  links draaien en
  13
  verwijderen

  3

  Op START/CAN- Bonenhouder
  CEL drukken tot ontgrendelen
  het maalwerk en uitnemen.
  11 is
  12
  leeg
  Stekker
  uit
  stopcontact
  trekken

  8

  FINE
  5

  6

  COARS
  E

  FINE

  7

  9

  15
  Onderste
  maalkegel reinigen
  met een
  schoonmaakborstel

  16
  Koffie-uitvoer
  reinigen met
  een schoonmaakborstel

  4

  8

  10
  3

  4

  5

  COARS
  E
  6

  11

  7

  8

  7

  8

  6

  12

  13

  Bonenhouder
  terugplaatsen
  op het maalwerk

  Bonenhouder
  weer vergrendelen en stekker in stopcontact steken

  8

  14
  Bovenste
  maalkegel reinigen met een
  schoonmaakborstel

  20

  7

  COAR
  SE

  Bonen in de
  houder vullen.
  Extractie proeven

  COARS
  E

  5

  Bonenhouder
  vergrendelen
  en stekker in
  stopcontact
  steken

  COAR
  SE

  Bonenhouder
  aanbrengen

  7

  4

  6

  4

  5

  FINE

  FINE

  FINE

  Bovenste maal- Bovenste maalkegel terugkegel draaien
  plaatsen
  tot deze “vastklikt”

  21 • Page 12

  A LG EM ENE T I PS

  T IPS V OOR HE T B E R E I D E N VA N KO FFI E M E T E E N C A FE TI È R E

  –– Vers gemalen koffiebonen zijn het geheim van onweerstaanbaar geurende koffie
  met een vol aroma.

  Met deze eenvoudige trucs kunt u geweldige koffie maken met een cafetière:

  –– Het type koffie en de sterkte zijn een kwestie van persoonlijke smaak. Probeer
  verschillende koffiebonen, hoeveelheden koffie en malingen uit en ontdek zo wat
  uw persoonlijke favorieten zijn.
  –– Gebruik uitsluitend vers gebrande koffiebonen, liefst met een aanduiding van de
  datum waarop ze zijn gebrand.
  –– Gebruik de bonen liefst binnen 5–20 dagen na het branden. Bewaar koffiebonen
  op een donkere, koele en droge plaats. Indien mogelijk moeten de bonen vacuüm
  zijn verpakt.
  –– Koop bij voorkeur kleine hoeveelheden om de bewaartijd zo kort mogelijk te
  houden.
  –– Zodra koffiebonen gemalen zijn, verliezen ze snel hun smaak en aroma. Daarom
  is het raadzaam, koffiebonen direct voor de bereiding van de koffie te malen.
  –– Bewaar koffiebonen niet te lang in de bonenhouder, maar liefst in een vacuümverpakking.
  –– Als u de koffiemolen langere tijd niet gebruikt, maakt u de bonenhouder leeg en
  maalt u de resterende bonen, zodat er geen bonen achterblijven in het apparaat.

  –– Als u beschikt over een waterkoker met een nauwkeurige temperatuurinstelling,
  is het raadzaam water met een temperatuur van 93 °C te gebruiken, geen kokend
  water.
  –– Selecteer maalinstelling nr. 50 in het vak PLUNGER.
  –– Selecteer een koffiehoeveelheid die is afgestemd op het aantal koppen. Raadpleeg
  daarvoor de koffietabel op pagina 19 van deze gebruiksaanwijzing.
  –– Doe de koffie in de cafetière.
  –– Giet het hete water in ronddraaiende bewegingen in het glas, zodat alle koffie
  water kan opnemen en de houder wordt gevuld. De “bloesem” (opborrelende
  koffie en gassen) moet de bovenkant van het glas bereiken.
  –– Gebruik een kookwekker en wacht 4 minuten.
  –– Breek met een lepel de “korst” (de “bloesem” wordt compact en een beetje hard).
  –– Breng het filter aan en druk dit omlaag.
  –– Gebruik hierbij niet te veel kracht. Laat de druk langzaam ontsnappen door het
  filter af en toe weer iets omhoog te bewegen en dan weer omlaag te drukken als
  u te krachtig hebt gedrukt.

  –– Laat het maalwerk vóór ieder gebruik twee seconden draaien, zodat maximale
  versheid wordt gegarandeerd.
  –– Reinig de bonenhouder en het maalwerk regelmatig.
  E N ER GI EB ESPAR IN G S S TA N D
  Als u de koffiemolen 5 minuten niet bedient, wordt deze automatisch uitgeschakeld.
  Als u het apparaat weer uit de energiebesparingsstand wilt halen en in werking wilt
  zetten, drukt u op de START/CANCEL-knop.

  22

  23 • Page 13

  ▲ ▲ PROBLEMEN EN MOGELIJKE OORZAKEN
  Probleem
  De molen
  start niet
  nadat u op
  de START/
  CANCEL-knop
  hebt gedrukt.

  Oplossing

  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  –– De stekker zit niet in
  het stopcontact.

  –– Steek de stekker in een geschikt
  stopcontact.

  –– Hoeveelheid koffie verkeerd ingesteld.

  –– De molen is oververhit.

  –– Trek de stekker uit het stop­
  contact en laat het apparaat
  20 minuten afkoelen voordat
  u het weer gebruikt.

  Niet voldoende of te veel
  koffie.

  –– Draai de keuzeknop GRIND TIME
  om de hoeveelheid koffie naar
  wens te corrigeren: een kortere
  tijd voor minder, een langere tijd
  voor meer.

  Mogelijke oorzaak

  –– De bonenhouder is
  verkeerd aangebracht.

  –– Vergrendel de bonenhouder met
  de vergrendelknop.

  –– De keuzeknop
  GRIND TIME staat
  op 0 seconden

  –– Draai de keuzeknop GRIND TIME
  naar een hogere stand.

  De motor
  start, maar
  er komt geen
  koffie uit de
  uitvoer.

  –– De bonenhouder bevat –– Vul de bonenhouder met verse
  geen koffiebonen.
  koffiebonen.

  De keuzeknop voor
  maling valt
  niet te bewegen.

  –– De keuzeknop voor
  maling zit vast.

  –– Draai de bonenhouder om de
  keuzeknop weer te kunnen
  bewegen.

  –– De koffiebonen zitten
  vast in de molen.

  –– Start de koffiemolen met de
  START/CANCEL-knop en draai
  tegelijkertijd de bonenhouder.

  –– De bonenhouder is
  niet goed vergrendeld.

  –– Ontgrendel de bonenhouder en
  breng deze weer aan zoals beschreven op pagina 11.

  –– Koffiebonen blokkeren
  het vergrendelingsmechanisme.

  –– Verwijder de bonenhouder.
  Verwijder de koffiebonen op
  de bovenste maalkegel. Plaats
  de bonenhouder terug op de
  molen, sluit deze en probeer het
  opnieuw.

  De bonenhouder kan
  niet worden
  vergrendeld.

  24

  –– De molen of de bonen- –– Verwijder de bonenhouder. Conhouder is geblokkeerd.
  troleer de bonenhouder en de
  molen op een eventuele blokkering. Zet alles weer in elkaar en
  start de molen.

  De filterhouder is overvol.

  –– Het is normaal dat het lijkt alsof
  de filterhouder overloopt met
  gemalen koffie. Vergeet niet dat
  het volume van niet-aangedrukte
  koffie drie keer zo groot is als na
  het aandrukken.

  Moet u een
  noodstop uitvoeren?

  –– Druk op de START/CANCEL-knop
  om het malen te stoppen.
  –– Trek het netsnoer uit het stopcontact.

  25 • Page 14

  ▲ ▲ KO FFIE E N V E R B R U I K S A RT I KE L E N
  Voor uw Solis Caffissima koffiemolen zijn de volgende accessoires, koffie en
  verbruiksartikelen verkrijgbaar:
  Art.-nr. 978.40
  Art.-nr. 993.08
  Art.-nr. 992.00
  Art.-nr. 992.04
  Art.-nr. 992.60

  Solis uitklopbakje
  Solis koffiemolenreiniger
  Solis De Luxe koffiebonen (pak à 500 g)
  Solis Exclusif koffiebonen (pak à 500 g)
  Solis Crema koffiebonen (pak à 500 g)

  De accessoires en de verbruiksartikelen voor uw Solis Caffissima koffie­
  molen zijn verkrijgbaar bij de betere vakhandel of bij
  Solis of Switzerland AG.
  Telefoon: 0848 804 884, Telefax 0848 804 890, e-mail: info.ch@solis.com
  of www.solis.ch (verzending alleen binnen Zwitserland)

  ▲ ▲ TEC HN I S C H E S P E C I F I C AT I E S
  Modelnr.
  BCG600SILANZ, type 1611
  Productbeschrijving Koffiemolen
  Spanning/frequentie
  220–240  V~ / 50  Hz
  Vermogen
  130 Watt
  Afmeting
  ca. 16@34@20,5 cm (breedte@hoogte@diepte)
  Gewicht
  ca. 2,35 kg

  ▲ ▲ VE R WIJDERING
  EU 2002/96/EC
  Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
  2002/96/EC
  Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
  verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
  de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
  gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
  apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
  voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
  er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
  van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
  is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
  Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
  optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.

  091 802 90 10

  Technische wijzigingen voorbehouden.
  Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor eventueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.

  Solis of Switzerland AG
  Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
  Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
  info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
  26

  27


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Solis 1611 - Caffissima wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Solis 1611 - Caffissima in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info