Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
CAFFISSIMA IQ
Type 168
Gebruiksaanwijzing
SINCE 19
08
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SINCE

  CAFFISSIMA IQ
  Type 168

  Gebruiksaanwijzing

  1908 • Page 2

  ▲ ▲ Pr o d u c t o msc h r i j v ing
  C

  B

  A

  E
  F
  Pi
  Pii

  J
  I

  H

  G

  D
  K

  L
  P

  N

  M
  O
  Q

  2 • Page 3

  A Kegelmaalwerk uit gehard RVS
  Vermindert de warmte ontwikkeling
  tijdens het malen om de essentiële
  olie in de koffiebonen te beschermen
  – verwijderbare, bovenste maalkegel
  – onderste maalkegel

  K AAN/UIT knop tijdens het malen
  direct in de filterhouder

  B Bonenreservoir
  450 g bonenreservoir met intern
  sluitsysteem, zodat de container
  eenvoudig geopend en bijgevuld
  kan worden

  M Rubberen anti-slipvoetjes

  C Deksel van de bonenreservoir
  Sluit de bonencontainer luchtdicht af om de koffiebonen vers te
  houden
  D Geborsteld RVS behuizing van
  het apparaat
  E LCD-display
  Toont de volgende instellingen:
  maalgraad, aantal koppen en individuele aanpassing van de hoeveelheid
  F Keuzeregelaar maalgraad
  25 verschillende instellingen mogelijk – van espresso tot French-Press
  G Uitloop gemalen koffie
  H START/CANCEL knop
  Voor het starten en stoppen van de
  maalfunctie
  I AMOUNT knop
  Voor het instellen van het aantal
  koppen
  J ADJUST AMOUNT keuzeregelaar
  Hiermee kan de hoeveelheid gemalen koffie nog individueel naar
  eigen wens aangepast worden:
  „Less“ voor minder gemalen koffie,
  „More“ voor meer gemalen koffie

  L Opvangbak gemalen koffie
  Vangt de gemalen koffie op, dat
  eventueel niet in de filterhouder
  terecht is gekomen; afneembaar
  voor een eenvoudige reiniging

  ACCESSOIRES:
  N Filterhouder 50 –54 mm
  O Filterhouder 58 mm
  P Bewaardoos voor de gemalen
  koffie
  Pi – Afsluiter van de deksel­
  opening
  Pii – Deksel van de bewaardoos
  Q Reinigingsborstel voor het kegelmaalwerk
  NIET AFGEBEELD:
  Maalkamer
  Vermindert de statica van de gemalen
  koffie voordat deze uit de uitloop komt
  Automatische bescherming tegen
  oververhitting
  Beschermt de motor tegen oververhitting
  Energiebespaarstand
  Als het apparaat 5 minuten niet
  bediend wordt, dan schakelt deze
  automatisch over naar de energie­
  bespaarstand
  Opslag voor de kabel

  3 • Page 4

  ▲ ▲ B ELA NGR I J K E V E I L I GHE I DS VOOR SC HRI F T E N
  Lees alstublieft voor gebruik van uw SOLIS Caffissima IQ bonenmaler deze
  gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en goed kunt bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing
  goed te bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te
  overhandigen aan de nieuwe eigenaar.
  Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
  de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
  1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de bonenmaler, noch het snoer
  of de stekker met water of andere vloeistoffen in aanraken komen.
  2. Controleer voor gebruik of de spanning van het apparaat overeenkomt met uw
  netspanning. Wij raden het af om het apparaat met een meervoudig stopcontact
  te gebruiken.
  3. Laat het snoer niet over tafelranden hangen, zodat het er niet vanaf getrokken
  kan worden. Let erop dat het niet met hete oppervlakten, zoals een kookplaat
  of een radiator resp. met het apparaat in contact komt.
  4. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens of andere warmteafgevende apparaten of warmtebronnen. Gebruik het apparaat niet op een nat
  of warm oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vochtigheid, hitte
  of open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende delen of andere
  apparaten.
  5. Het apparaat nooit aan het snoer optillen of trekken en niet op het snoer plaatsen.
  6. Wij raden af om het dit apparaat een verlengsnoer te gebruiken. Plaats het
  apparaat niet direct onder een stopcontact.
  7. Controleer of het apparaat niet in de gebruiksstand staat, voordat u de stekker
  van het apparaat in het stopcontact doet of eruit haalt.
  8. Tijdens het gebruik moet het apparaat op een vlakke, stabiele en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een ander werkoppervlak. Het apparaat mag niet
  vlak bij de rand staan. Het apparaat is niet geschikt voor buiten gebruik en mag
  niet op boten of in caravans gebruikt worden.
  9. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, onbeheerd
  achterlaat of schoon gaat maken. We raden het gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid bij het gebruik van elektrische apparatuur
  te waarborgen. Het is raadzaam om een veiligheidsschakelaar van maximaal
  30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.

  4 • Page 5

  10. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker of de accessoires.
  11. Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar!
  12. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water is gevallen. Haal altijd eerst de
  stekker uit het stopcontact, voordat u deze uit het water haalt.
  13. Plaats het apparaat nooit zo, dat het in water zou kunnen vallen of met water
  in aanraking zou kunnen komen (bijvoorbeeld in de buurt van een gootsteen).
  14. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals het snoer of de
  stekker nooit onder in water en breng het niet met water in contact.
  15. Plaats het apparaat zo, dat er gen direct zonlicht op is gericht.
  16. Steek nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het
  apparaat. Het apparaat kan beschadigen, met (als gevolg) gevaar voor stoomstoten!
  17. Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
  18. Gebruik het apparaat alleen voor het malen van koffiebonen zoals in deze
  gebruiksaanwijzing beschreven. Gebruik alleen meegeleverde accessoires. Verkeerde accessoires kunnen leiden tot de beschadiging van het apparaat.
  19. Neem het apparaat niet in gebruik via een tijdschakelaar of afstandsbediening.
  20. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik thuis en niet voor commercieel
  gebruik.
  21. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers en gooi dit weg, voordat u het
  apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken.
  22. Controleer uw koffiebonenmaler voor ieder gebruik en kijk of het apparaat, het
  snoer of de stekker niet beschadigd zijn.
  23. Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer of de
  stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is
  of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties of andere onderhoudswerkzaamheden naast reiniging en ontkalking uit, maar geef het apparaat af bij SOLIS
  of een, van de door SOLIS erkende servicepunten, om het te laten controleren,
  repareren of mechanisch en elektrisch in orde te maken.
  24. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
  kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen de koffiebonenmaler
  niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of
  diegene exact instrueert over hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
  25. Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met de koffiebonenmaler
  spelen. Wees ook extra voorzichtig als u het apparaat in de buurt van kinderen
  gebruikt.
  5 • Page 6

  26. Zet de koffiebonenmaler alleen aan:
  – als het bonenreservoir correct op het apparaat zit en met het maalwerk stevig
  vergrendeld is ,
  – als de deksel vast en luchtdicht op het bonenreservoir zit.
  LET OP: Verwijder tijdens het gebruik de deksel niet en kom niet met vingers,
  handen of keukengerei in de bonencontainer en houdt haar en kleding uit de
  buurt van het reservoir.
  27. Het apparaat is alleen geschikt voor het malen van hele koffiebonen. Doe geen
  gemalen koffie in het bonenreservoir! Gebruik de koffiebonenmaler niet voor
  het malen van granen, vruchten, zaden of noten!
  28. Gebruik het apparaat niet langer dan 2 minuten, anders kan deze oververhit
  raken. Mocht u het apparaat meerdere keren kort gebruikt hebben, laat deze
  dan 20 minuten afkoelen, voordat u deze weer gebruikt.
  29. Loop nooit bij het apparaat weg als deze in gebruik is.
  30. Leg of plaats geen artikelen op het apparaat!
  31. Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Bekijk hiervoor de beschrijving in de gebruiksaanwijzing.
  32. Rol het snoer altijd volledig uit, voordat u deze in het stopcontact doet.
  33. Olie of smeermiddelen mogen bij dit apparaat niet gebruikt worden.

  6 • Page 7

  ▲ ▲ VOOR I NGE B RU I K S N AME
  –– Verwijder alle verpakkingsmateriaal en stickers en gooi dit weg.
  –– Spoel het bonenreservoir met deksel, de handvat van de filterhouder, de bewaardoos voor de gemalen koffie met deksel en de reinigingsborstel af met warm
  waswater en laat alles goed drogen.
  –– Veeg de behuizing van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek en
  droog deze af.
  –– Plaats het apparaat op een droog en vlak werkoppervlak en doe de stekker in een
  correct stopcontact.

  B ONENRESERVO IR P LA A TS E N E N VUL L EN
  Plaats de beide pinnen van het bonenreservoir op de inkepingen op de houder en
  druk het bonenreservoir op het apparaat. Draai de vergrendelingsknop 90 ° rechtsom
  – in de richting van de pijl met LOCK – om het reservoir op de molen te bevestigen.

  Vul nu het bonenreservoir met de koffiebonen en zet de deksel er zo op dat deze
  luchtdicht afsluit.
  Als u het bonenreservoir weer van het apparaat af wilt halen,
  dan draait u de vergrendelingsknop rechtsom - in de richting
  van de pijl met UNLOCK – en haalt u deze er naar boven af.
  Het vergrendelingsysteem zorgt ervoor dat u het bonenreservoir
  van het apparaat kunt halen, zonder dat deze eerst geleegd
  moet worden.
  OPMERKING: Mocht u het bonenreservoir niet goed op het maalwerk bevestigd
  hebben, dan verschijnt op de display de waarschuwing LOCK BEAN HOPPER (vergrendel het bonenreservoir) en kan het apparaat voor uw eigen veiligheid niet
  aangezet worden.

  7 • Page 8

  ▲ ▲ I N G EBRU I K S N A M E
  S T AP 1 :
  MAAL GRAAD BE P A LE N
  Iedere koffiesoort heeft een andere maalgraad – het maakt niet uit of het gaat om
  een espressomachine, een koffieautomaat, een koffiezetapparaat voor filterkoffie of
  een French Press koffiezetapparaat, de maalgraad moet altijd individueel ingesteld
  worden. Daarnaast zijn er voor het type apparaat nog verschillende keuze instellingen mogelijk.
  Experimenteer met de verschillende maalgraad instellingen en ontdek zo welke
  maalgraad u het beste bevalt.

  MAALGRAAD VOOR EEN ESPRESSOMACHINE MET FILTERHOUDER
  Als u een dubbele filter gebruikt, dan raden wij aan om voor een grovere maalgraad
  te kiezen met een instelling tussen 11 en 20. Bij een enkelwandige filter raden wij
  binnen het ESPRESSO bereik een instelling tussen 17 en 25 aan.

  opmerking: COARSE = grof / FINE = fijn

  8 • Page 9

  K O F F I ET AB EL
  Type

  French Press
  koffiezetapparaat

  Filterkoffie

  Koffieautomaat

  Espressomachine

  Maalgraad

  grof

  gemiddeld

  fijn

  extra fijn

  Instelling

  1–2

  3–5

  6–10

  11–25

  Hoeveelheid

  1–12 koppen

  1–12 koppen

  1–12 koppen 1–5 porties

  OPMERKING: Als de keuzeregelaar voor de maalgraad niet in beweging te krijgen is,
  dan moet u het maalwerk kortstondig leeg laten lopen. Druk hiervoor op de START/
  CANCEL knop en draai tegelijkertijd de keuzeregelaar.

  ST AP 2 :
  HO EV EEL H EID GE MA LE N KOFFIE KI EZEN
  Kies het benodigde aantal koppen/porties door op de AMOUNT knop te drukken.
  Het overeenkomstige getal licht op in de display. De mogelijk in te stellen hoeveelheden kunt u vinden in de koffietabel.

  De hoeveelheid die uitgeworpen wordt, is ook afhankelijk van de gekozen maalgraad. Uw SOLIS Caffissima IQ geeft automatisch de juiste hoeveelheid bij de gekozen maalgraad.
  opmerking:
  Mocht u tijdens gebruik dezelfde hoeveelheid nog een keer malen, dan drukt u
  simpelweg nogmaals op de AMOUNT knop.
  Dankzij de ADJUST AMOUNT functie kunt u de automatisch voorgeprogrammeerde
  hoeveelheid gemalen koffie voor de benodigde hoeveelheid koppen nog individueel
  instellen, zodat er meer of juist minder koffie wordt gemalen.
  Kijk hiervoor op pagina 13 van deze gebruiksaanwijzing.

  9 • Page 10

  ST AP 3 :
  AUTO M AT I S CH OF HA NDMA TIG DE MAAL GRAAD K IEZEN
  Om het maalproces te starten of te stoppen heeft u 2 mogelijkheden:
  A) Automatische maalfunctie (AUTO STOP)
  –– START/CANCEL knop op het bedieningspaneel boven of met de filterhouder
  bij de uitworp van de gemalen koffie (filterknop) kort indrukken en weer
  loslaten.
  –– De maalfunctie stopt automatisch zodra de gekozen hoeveelheid koffie gemalen is.

  DRUKKEN

  OF
  KNOP OP DE FILTERHOUDER

  KORT DRUKKEN & LOSLATEN

  B) Handmatige maalfunctie (MANUAL START/STOP)
  –– START/CANCEL knop op het bedieningspaneel boven of met de filterhouder
  bij de uitworp van de gemalen koffie (filterknop) indrukken en ingedrukt
  houden totdat de gewenste hoeveelheid gemalen koffie uitgeworpen is. Pas
  als u de knop weer loslaat stopt het apparaat met malen.

  DRUKKEN

  OF
  KNOP OP DE FILTERHOUDER

  DRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN TOTDAT DE
  GEWENSTE HOEVEELHEID KOFFIE GEMALEN IS

  10 • Page 11

  ST AP 4 :
  G EM AL EN KOFFIE OP VA NGE N IN DE F IL TERHOUDER,
  D E B EW AAARDOOS VOOR GE MA LEN K OF F IE OF IN HET
  K O F F I EF I L T E R
  A) Gemalen koffie opvangen in de filterhouder
  –– Kies de filterhouder die bij uw filter past: ofwel klein voor 50 – 54 mm of
  groot voor 58 mm.
  –– Schuif de filterhouder links en rechts in de insparingen onder de uitworp voor
  gemalen koffie, zodat deze vastgezet wordt.
  FILTERHOUDER
  50-54mm

  DRUKKEN

  58mm

  –– Plaats het filter met houder in de filterhouder.
  –– Kies de automatische of handmatige maalfunctie door ofwel op de START/
  CANCEL knop op het bedieningspaneel of op de knop op de filterhouder
  onder bij de uitworp van de gemalen koffie te drukken.
  –– Haal de filter met houder weer uit de filterhouder en haal de filterhouder uit
  het apparaat.
  OPMERKING: Als de houder voor de filter niet in de filterhouder past, dan kunt
  u de gemalen koffie ook alleen direct in uw filter met houder malen. Ook zonder
  de meegeleverde filterhouder kunt u uw filter met houder onder de uitworp voor
  gemalen koffie houden en op de onderste AAN/UIT knop drukken met de vinger
  of met de filter met houder.
  Het is normaal dat het lijkt alsof er na het malen te veel koffie in het filter zit –
  volume van niet aangedrukte koffie is drie keer groter dan gemalen koffie die
  wel aangedrukt is.

  11 • Page 12

  B) Gemalen koffie opvangen in de bewaardoos voor gemalen koffie
  –– Schuif de bewaardoos voor de gemalen koffie zo in het apparaat, dat de geopende opening direct onder de uitworp voor koffie is gepositioneerd.
  –– Kies de automatische of handmatige maalgraad, door op de START/CANCEL
  knop op het bedieningspaneel te drukken.
  U kunt de deksel van de bewaardoos ook geheel verwijderen om deze met gemalen
  koffie te vullen. Desondanks raden wij aan, om de bewaardoos met deksel te gebruiken en alleen de opening onbedekt te laten, zodat er geen gemalen koffie naast valt.

  GEOPENDE DEKSEL
  INSERT UNDER
  GRIND OUTLET

  C) Gemalen koffie opvangen in het koffiefilter van het koffiezetapparaat
  –– Plaats het koffiefilter van uw koffiezetapparaat onder de uitworp voor de
  gemalen koffie.
  –– Kies automatische of handmatige maalgraad, door op de START/CANCEL
  knop op het bedieningspaneel te drukken.

  12 • Page 13

  D E HO EV EELHE ID KOFFIE INDIVIDUEEL INSTEL L EN
  Dankzij de ADJUST AMOUNT functie kunt u de automatisch voorgeprogrammeerde
  hoeveelheid gemalen koffie voor het benodigde aantal koppen koffie nog individueel
  aanpassen, zodat u uw filterhouder, uw bewaardoos voor gemalen koffie of koffiefilter met meer of minder gemalen koffie vult.
  A) Hoeveelheid gemalen koffie verhogen
  Om de hoeveelheid gemalen koffie te verhogen draait u de ADJUST AMOUNT keuzeregelaar naar rechts. Met elke stap op de balk op de display wordt de hoeveelheid
  ten opzichte van de voorgeprogrammeerde hoeveelheid met 8% en tot maximaal
  40% verhoogd.

  B) Hoeveelheid gemalen koffie verlagen
  Om de hoeveelheid gemalen koffie te verlagen draait u de ADJUST AMOUNT keuzeregelaar naar links. Met elke stap op de balk op de display wordt de hoeveelheid
  ten opzichte van de voorgeprogrammeerde hoeveelheid met 8% en tot maximaal
  40% verlaagd.

  E N ERGI EB ESP A A RS TA ND
  Als de koffiebonenmaler 5 minuten niet gebruikt wordt, dan gaat deze automatisch uit.
  Om het apparaat weer uit de energiebespaarstand te halen, kunt u op een willekeurige knop op het bedieningspaneel drukken.

  13 • Page 14

  ▲ ▲ R EIN IG I NG E N OND E RHOUD
  1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
  2. Spoel de opvangbak voor de gemalen koffie, het bonenreservoir met deksel en
  de bewaardoos voor gemalen koffie met deksel af met warm waswater en droog
  alles grondig.
  3. Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
  OPMERKING:
  Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponzen of
  staalwol – dit kan het oppervlak van het apparaat beschadigen.
  Doe geen onderdelen of accessoires van uw koffiebonenmaler in de afwasmachine!

  R EI N I G I NG VA N HE T KE GE LMA A LWERK
  Door uw maalwerk regelmatig te reinigen, zorgt u ervoor dat het maalwerk altijd
  constant en gelijkmatig maalt. Dit is erg belangrijk voor de bereiding van een goede
  espresso.
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Bonenreservoir
  ontgrendelen

  Reservoir
  leegmaken

  Bonenreservoir
  weer
  vergrendelen

  Bovenste
  maalkegel met
  de schoonmaak­
  borstel reinigen

  9

  10

  Stekker uit het
  stopcontact
  halen en bonen­
  reservoir weer
  verwijderen

  Bovenste
  maalkegel
  opendraaien en
  verwijderen

  8

  Maalwerk aan­
  zetten en laten
  doorlopen tot
  alle achterge­
  bleven bonen
  gemalen
  zijn
  11

  12

  13

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Onderste maal­
  kegel met de
  schoonmaak­
  borstel reinigen

  Koffie-uitworp Bovenste
  Bovenste
  met de schoon­ maalkegel weer maalkegel
  maakborstel
  terugplaatsen
  vastdraaien
  reinigen

  Bonenreservoir
  weer op het
  maalwerk
  plaatsen

  Bonenreservoir
  weer
  vergrendelen

  14 • Page 15

  Tips
  –– Vers gemalen koffiebonen zijn het geheim voor een onweerstaanbare koffiegeur
  met een vol aroma.
  –– Koffiesoorten en de sterkte van de koffie zijn een persoonlijke smaak. Probeer
  verschillende koffiebonen, hoeveelheden koffie en maalgraden uit om uit te zoeken wat uw individuele favoriet is.
  –– Gebruik alleen vers geroosterde koffiebonen, het liefst voorzien van de datum
  van het roosteren.
  –– Bewaar de koffiebonen op een donkere, koele en droge plek. Indien mogelijk
  moeten de bonen vacuümverpakt zijn.
  –– Koop liever kleinere hoeveelheden koffie, om de bewaartijd zo kort mogelijk te
  houden. Bewaar maximaal de hoeveelheid die u in een week gebruikt.
  –– Als de koffiebonen eenmaal gemalen zijn, verliezen ze snel smaak en aroma.
  Daarom raden wij aan om de gemalen koffie direct na het malen te gebruiken
  voor het koffiezetten.
  –– Laat de koffiebonen niet te lang in het bonenreservoir zitten.
  –– Als u de koffiebonenmaler niet gebruikt, dan moet u het bonenreservoir legen en
  de achtergebleven bonen worden vermalen, zodat er geen bonen in het apparaat
  achterblijven.
  –– Laat het maalwerk voor elk gebruik eerst twee seconden doorlopen. Hiermee
  wordt een maximale versheid gegarandeerd.
  –– Reinig het bonenreservoir en het maalwerk regelmatig.

  15 • Page 16

  ▲ ▲ PROBLEMEN EN MOGELIJKE OORZAKEN
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Het maalwerk –– De stekker zit niet in
  start niet
  het stopcontact.
  nadat er op
  –– Het maalwerk is overde START/
  verhit.
  CANCEL knop
  is gedrukt.

  De motor
  start, maar
  er komt geen
  gemalen koffie uit.

  De motor
  start, maar
  het maakt
  een hard,
  bonkend
  geluid.

  Oplossing
  –– Doe de stekker in een juist stopcontact.
  –– Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 20 minuten afkoelen, voordat u deze
  opnieuw gebruikt.

  –– Het bonenreservoir is
  niet goed gepositioneerd. De waarschuwing „LOCK BEAN
  HOPPER“ verschijnt op
  de display.

  –– Vergrendel het bonenreservoir
  met behulp van de vergrendelingsknoppen.

  –– De verkeerde knop is
  ingedrukt.

  –– Druk op de START/CANCEL knop
  op het bedieningspaneel of onder bij de uitworp voor gemalen
  koffie.

  –– In het bonenreservoir
  zitten geen koffiebonen meer.

  –– Vul het bonenreservoir met verse
  bonen.

  –– Het maalwerk of het
  bonenreservoir is geblokkeerd.

  –– Verwijder het bonenreservoir.
  Controleer het bonenreservoir en
  het maalwerk op een eventuele
  blokkade. Plaats alles weer terug
  en start opnieuw.

  –– Of het maalwerk is
  geblokkeerd door een
  vreemd object of de
  uitworp voor de gemalen koffie is geblokkeerd.

  –– Verwijder het bonenreservoir en
  kijk of er een vreemd object tussen het maalwerk klem is komen
  te zitten. Verwijder deze dan.
  –– Reinig het maalwerk en de uitworp voor gemalen koffie (zie
  hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").

  –– Laat de maalkegel eerst helemaal
  –– Het maalwerk is door
  drogen, voordat u deze terugvocht verstopt geraakt.
  plaatst. U kunt eventueel ook met
  een haardroger wat lucht op de
  onderste maalkegel blazen, zodat
  deze sneller droogt.

  16 • Page 17

  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Het bonenreservoir kan
  niet vergrendeld worden.

  –– Koffiebonen blokkeren
  het vergrendelingmechanisme.

  –– Verwijder het bonenreservoir.
  Verwijder de koffiebonen op de
  maalkegels. Plaats het bonenreservoir weer terug op het maalwerk, vergrendel deze en probeer
  het opnieuw.

  Er is niet
  genoeg of
  juist teveel
  gemalen
  koffie.

  –– De hoeveelheid gemalen koffie is niet juist
  ingesteld.

  –– Druk op de AMOUNT knop om
  het aantal koppen te veranderen.
  –– Draai de ADJUST AMOUNT keuzeregelaar op de hoeveelheid
  koffie aan te passen: LESS is minder, MORE is meer.

  De filterhouder is te vol.

  –– Het is normaal dat het lijkt alsof
  de hoeveelheid gemalen koffie
  in de filterhouder te veel is, maar
  vergeet niet dat het volume van
  niet aangedrukte gemalen koffie
  drie keer groter is dan aangedrukt gemalen.

  Noodstop
  nodig?

  –– Druk op de START/CANCEL knop
  om het malen te stoppen.
  –– Haal de stekker uit het stopcontact.

  17 • Page 18

  ▲ ▲ KO FFIE E N V E R B RU I K S ART I KE L E N
  Voor uw SOLIS Caffissima IQ zijn de volgende accessoires, koffiesoorten en verbruiksartikelen verkrijgbaar:
  Art.nr. 978.40

  SOLIS uitklopbak

  Art.nr. 993.08

  SOLIS GRINDZ reiniger voor koffiebonenmalers

  Art.nr. 992.00

  SOLIS De Luxe koffiebonen (2 x 500 g)

  Art.nr. 992.04

  SOLIS Exclusif koffiebonen (2 x 500 g)

  Art.nr. 992.60

  SOLIS Crema koffiebonen (2 x 500 g)

  De accessoires en verbruiksartikelen voor uw SOLIS Caffissima IQ zijn verkrijgbaar in de betere speciaalzaak of bij SOLIS AG.
  Tel: 0848 804 884, Fax: 0848 804 890, e-mail: info@solis-onlineshop.ch
  of www.solis-onlineshop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland)

  ▲ ▲ Tec hnisc h e g e g e v e ns
  Modelnummer

  BCG800, type 168

  Productbeschrijving Koffiebonenmaler
  Spanning / Frequentie

  220–240V / 50Hz

  Vermogen

  165 Watt

  Afmeting

  ca. 15,5@39@22 cm (breedte@hoogte@diepte)

  Gewicht

  ca. 2,9 kg

  18 • Page 19

  ▲ ▲ ve r wi j d e r i n g
  EU 2002 / 96 / EC
  Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
  2002/96/EC
  Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
  plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
  de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
  elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
  gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
  resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de
  verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder
  de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak
  afgebeeld.
  Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
  optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.

  Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
  eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
  Solis of Switzerland AG
  Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
  Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
  info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com • Page 20


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Solis 168 Caffissima IQ wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Solis 168 Caffissima IQ in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,43 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info