Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
SLOW COOKER
Type 820
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 1 20.2.2008 13:29:39 Uhr
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  SLOW COOKER

  Type 820

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 1

  20.2.2008 13:29:39 Uhr • Page 2

  2

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 2

  20.2.2008 13:29:39 Uhr • Page 3

  Inhoudsopgave
  Beeldlegenda ........................................................................................................................... Pagina

  4

  Algemene aanwijzingen ........................................................................................................... Pagina

  5

  Werken met uw SOLIS Slow Cooker .......................................................................................... Pagina

  6

  Gebruik van de temperatuurstanden ......................................................................................... Pagina

  6

  Grondbeginselen voor Slow Cooking......................................................................................... Pagina

  7

  Gebruikerstips........................................................................................................................... Pagina

  9

  Onderhoud en reiniging ........................................................................................................... Pagina

  9

  Opbergen ................................................................................................................................ Pagina

  10

  Afvoeren . ................................................................................................................................ Pagina

  10

  3

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 3

  20.2.2008 13:29:40 Uhr • Page 4

  Leer uw Solis Slow Cooker kennen

  1

  6

  2

  3

  4
  5

  7

  1 Doorzichtige deksel uit gehard glas.
  2 Uitneembare aardewerkschaal, inhoud 3 liter.
  3 Cool-touch grepen (worden niet heet).
  4 Verlichte schakelaar (ON).
  5 Soft-Touch temperatuur schakelaar met de standen:
  warmhouden (Keep Warm),
  lage temperatuur (Low) en
  hoge temperatuur (High).
  6 RVS behuizing.
  7 Rond verwarmingselement voor een gelijkmatige verhitting.

  4

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 4

  20.2.2008 13:29:43 Uhr • Page 5

  SOLIS feliciteert u met de aankoop van
  uw nieuwe Slow Cooker

  Bij SOLIS komt veiligheid
  op de eerste plaats
  Bij SOLIS Nederland staat veiligheid in alle opzichten voorop. Bij het ontwerpen en produceren van
  onze producten staat veiligheid op de eerste plaats.
  Wij vragen u daarom zorgvuldig om te gaan met
  elektrische apparatuur en de gebruiksaanwijzing
  aandachtig door te lezen.
  Belangrijke veiligheidsregels bij het
  gebruik van de SOLIS Slow Cooker
  • Lees aandachtig alle instructies door voordat
  u het apparaat in gebruik neemt Bewaar de
  gebruiksaanwijzing altijd (als naslagwerk).
  • Verwijder (promotie) stickers voordat u het apparaat in gebruik neemt.
  • Gebruik de SOLIS Slow Cooker altijd op een
  droog, horizontaal oppervlak.
  • Plaats dit apparaat niet op of in de buurt van
  hete oppervlakten, kookplaten of ovens.
  • Gebruik het apparaat niet op metalen oppervlakken zoals b.v. een RVS aanrechtblad of spoelbak.
  • Let erop dat het apparaat op de juiste wijze
  in elkaar gezet is, voordat u de slow cooker in
  gebruik neemt!
  • Het apparaat is niet geschikt om aan automatische schakelaars of op afstandsbediening aan te
  sluiten.
  • Raak de hete oppervlakken nooit aan en laat het
  apparaat volledig afkoelen voordat u de onderdelen aanraakt of wilt schoonmaken. Gebruik
  altijd ovenwanten om de aardewerkschaal uit te
  nemen.
  • Schakel het apparaat na gebruik uit (‘off’) en
  neem de stekker uit het stopcontact wanneer u
  klaar bent. Laat alle delen afkoelen voordat u
  deze gaat reinigen of opbergen
  • Houdt het apparaat en onderdelen schoon. Volg
  hiervoor de reinigingstips in deze gebruiksaanwijzing.

  Bijzondere veiligheidsregels
  • Pak de Slow Cooker aan de handgrepen om deze
  te verplaatsen. Gebruik altijd ovenwanten om de
  schaal uit te nemen.
  • Steek de stekker nooit in het stopcontact en zet
  het apparaat nooit aan als u de kookschaal nog
  niet in de RVS behuizing geplaatst heeft.
  • Zorg ervoor dat er geen water of andere
  vloeibare stoffen in de RVS behuizing terecht
  komen. Alleen de uitneembare schaal is hiervoor
  geschikt.
  • Til de glazen deksel op en verwijder deze voorzichtig, houdt de schaal van u af (let op zeer hete
  damp). Zorg ervoor dat er geen water in de RVS
  behuizing terecht komt, alleen in de schaal.
  • Let op dat de kookschaal tenminste voor ½ tot
  ¾ met ingrediënten of vocht gevuld is voordat u
  het apparaat aan zet.
  • De uitneembare kookschaal is niet geschikt voor
  het bewaren van levensmiddelen in de koelkast.
  • Vermijd grote temperatuur verschillen in de
  kookschaal. Doe geen bevroren of zeer koude
  levensmiddelen in de uitneembare schaal, zeker
  niet als deze heet is.
  • Gebruik nooit een beschadigde of een niet
  originele SOLIS schaal. Deze dient vervangen te
  worden voordat u de machine weer in gebruik
  neemt.
  • Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer u de machine niet gebruikt, bij het schoonmaken of bij een eventuele storing. Zorg dat de
  schakelaar op ‘off’ staat.
  Belangrijke veiligheidsregels voor alle
  elektrische apparaten
  • Wikkel het elektriciteitssnoer volledig af.
  • Dompel de stekker/snoer en de RVS behuizing
  nooit in water of andere vloeistoffen.
  • Laat het elektriciteitsnoer nooit over de rand
  van een tafel / aanrecht hangen, of in aanraking
  komen met hete oppervlaktes of in de knoop
  komen.
  • Kinderen moeten nooit zonder toezicht worden
  gelaten bij het apparaat om te voorkomen dat zij
  ermee gaan spelen.

  5

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 5

  20.2.2008 13:29:43 Uhr • Page 6

  • Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik,
  gebruik dit apparaat dus niet voor andere
  doeleinden. Gebruik het apparaat niet in auto‘s
  of boten. Gebruik het apparaat NIET buitenshuis.
  • Controleer regelmatig de stekker/snoer op
  beschadiging. Voor service en reparaties kunt u
  deze terugsturen naar SOLIS Nederland.
  • Iedere andere handeling m.u.v. reinigen, zal
  moeten worden uitgevoerd door een erkend
  SOLIS Service Centre.
  • Volg de onderhoud- en reiniginstructies strikt op.

  Werken met uw Solis Slow
  Cooker
  Voor het eerste gebruik.
  Alle stickers en labels van het apparaat verwijderen.
  Was de aardewerk uitneembare schaal en deksel
  zorgvuldig schoon in warm water met wat afwasmiddel. Goed afdrogen!
  Ingebruikname
  1. Zorg dat ook de buitenkant van de uitneembare
  schaal schoon is voordat u deze in de RVS behuizing plaatst, zodat deze een goed contact maakt
  met het inwendige kookoppervlak.
  2. Doe de voorbereide levensmiddelen in de
  uitneembare schaal. Let erop dat deze in gelijke
  stukken goed verdeelt zijn over de bodem van
  de schaal (niet alles aan 1 kant). Let op dat de
  schaal tenminste voor ½ tot ¾ met ingrediënten
  of vocht gevuld is, plaats de glazen deksel op de
  schaal.
  3. De temperatuur schakelaar hoort in de OFF stand
  te staan, als u de Stekker van de Slow Cooker in
  een 230 Volts stopcontact steekt.
  4. Zet de temperatuurschakelaar op de gewenste of
  recept voorgeschreven stand.
  5. Als de kookvoorgang klaar is, draait u de
  temperatuurstand in de OFF positie en haalt u de
  stekker uit het stopcontact.
  6. Laat de Slow Cooker voor het reinigen en verplaatsen volledig afkoelen.

  Belangrijk!
  • Gebruik de Slow Cooker altijd op een vlakke
  droge ondergrond. Niet op RVS of ander metaal.
  • Schakel het apparaat niet aan als er geen ingrediënten of vloeistoffen in de uitneembare schaal
  zit.
  • Schakel het apparaat niet aan als de uitneembare schaal niet in de RVS behuizing is geplaatst.
  • Let er op dat tijdens gebruik altijd de glazendeksel recht op de kookschaal is geplaatst, of het
  recept moet anders aangeven, b.v. zonder deksel.
  • Gebruik altijd droge pannenlappen of ovenwanten, als u de aardewerkschaal uitneemt.
  • Zet de hete aardewerkschaal nooit op een koude
  ondergrond of op een ondergrond die door de
  hitte van de kookschaal beschadigd kan raken.
  LET OP: BIJ HET AFNEMEN VAN DE GLAZENDEKSEL
  KOMT ZEER HETE DAMP VRIJ! HOUDT GEZICHT EN
  ANDERE LICHAAMDELEN OP VEILIGE AFSTAND.

  Gebruik van de temperatuurstanden
  Warmhoudstand (Keep warm)
  De warmhoudstand wordt gebruikt om gerechten
  op serveertemperatuur te houden.
  Het is geen kookstand en wordt alleen gebruikt om
  na het koken bij lage temperatuur (low) of hoge
  (high) het gerecht warm te houden. Wij adviseren u
  om het gerecht niet langer dan 4 uur op deze stand
  warm te houden.
  Lage temperatuurstand (Low)
  Op de lage temperatuurstand (low) wordt het
  gerecht over een lange tijd op lage temperatuur
  geschoofd. Bij deze stand hoeft er niet geroerd te
  worden.
  Hoge temperatuurstand (High)
  De hoge temperatuurstand wordt ondermeer voor
  het koken van bijv. gedroogde bonen en vruchten
  gebruikt. Gerechten worden in ongeveer de helft
  van de tijd gegaard in vergelijking tot de Low stand.
  Sommige gerechten kunnen op de hoge temperatuurstand (high) eventueel tot koken komen, zodat
  bijschenken van vocht nodig kan zijn. Dit hangt van

  6

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 6

  20.2.2008 13:29:43 Uhr • Page 7

  het recept en de kooktijd af. Regelmatig omroeren
  van één pan- en smoorgerechten geeft een gelijkmatig aroma.

  Grondbeginselen voor het
  Slow Cooking
  Vroeger werden gerechten in grote pannen en over
  vele uren langzaam gestoofd, vol aroma, sappig
  en mals. De Solis Slow Cooker is ontwikkeld om
  hetzelfde resultaat te verkrijgen, maar u kunt in de
  tussentijd andere dingen doen.
  Hiermee heeft u een apparaat in huis wat perfect in
  onze hectische tijd past.
  Deze grondbeginselen kunnen u helpen het
  Slow Cooken te vereenvoudigen, waarmee u alle
  mogelijkheden benut en uw Slow Cooker tot volle
  tevredenheid zult gebruiken.
  Alles draait om de juiste timing!
  Laat de gerechten altijd ruime tijd stoven. Het is
  nagenoeg onmogelijk om iets in de Slow Cooker
  aan te laten koken, zeker als u de lage stand (low)
  gebruikt.
  De recepten kunnen zowel op hoge als lage
  temperatuur gekookt worden, alleen de kooktijd
  veranderd.
  Controleer altijd of de uitneembare aardewerkschaal met ingrediënten en/of vloeistoffen tenminste voor ½ tot max. ¾ gevuld is.
  Een hoge luchtvochtigheid, koud water en koude
  ingrediënten kunnen de kooktijden in de Solis Slow
  Cooker enigszins beïnvloeden.
  Kooktijden aanpassen.
  Uw recepten kunnen door een halvering van de
  vochthoeveelheid een aanzienlijke tijdwinst in de
  kooktijd opleveren. De volgende richtlijnen kunnen
  een leidraad voor aanpassingen van uw lievelingsrecepten zijn:

  Originele
  kooktijden
  15-30 min

  60 min

  1-3 uren


  Kooktijd in de
  Slow Cooker
  4-6 uren op
  stand “Low”
  6-8 8 uren op
  stand “Low”
  8-12 uren op
  stand “Low”

  Deze tijden zijn slechts een indicatie. De kooktijden
  zijn afhankelijk van ingrediënten en hoeveelheden.
  Vochthoeveelheid aanpassen
  Bij het koken in de Solis Slow Cooker wordt
  het grootste deel van het vocht in het gerecht
  vastgehouden. Het is daarom raadzaam om de
  hoeveelheid vocht te halveren ten opzichte van
  conventioneel koken.
  Blijkt dat aan het einde van de kooktijd alsnog
  teveel vocht aanwezig is, neemt u dan de deksel af
  en zet u de slow cooker ongeveer 30-45 min op de
  hoogste stand (high) totdat voldoende vocht verdampt is. Alternatief: u kunt het vocht ook indikken
  door wat maizena met het vocht te mengen.
  Gerecht roeren.
  Als u het gerecht klaar maakt in het midden van de
  kookschaal op de Low stand
  hoeft u niet tot slechts af en toe te roeren. Bij
  bereiding op de High stand daarentegen zorgt het
  omroeren voor meer smaakbeleving (aroma).
  Bereiding van vlees en gevogelte
  Kies bij aankoop van vlees de magerste stukken
  uit. Verwijder zoveel mogelijk het zichtbare vet van
  vlees en gevogelte. Verwijder van kip en ander gevogelte het vel. U voorkomt zodat dat vet oplost en
  extra vocht aan het gerecht toevoegt. Hele stukken
  poulet kunnen door het slow cooking proces veel
  vocht en vet vormen.
  Snijd het vlees voor suddergerechten in stukken
  van 2,5 – 3 cm. groot. Slow cooking is ook zeer
  geschikt voor minder malse stukken vlees.

  N

  7

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 7

  20.2.2008 13:29:44 Uhr • Page 8

  Geschikte stukken vlees voor slow cooking:
  Rund Riblappen, poulet, sukadelappen, stooflappen, runderlappen, ossobuco.
  Lam Lamsbout, lamskarbonaatjes, lambsrack
  en lamszadel.
  Kalf Poulet, karbonade en steaks, halskarbonade en ossobuco.
  Varken Poulet, koteletten, hamlappen, schouderlappen, karbonade zonder been.
  Kort aanbakken voordat u gaat slow
  cooking
  Door het kort aanbakken van vlees en gevogelte
  wordt het vlees bruin, eerst dichtgeschoeid en
  blijven de meeste sappen behouden, intensiveert
  de smaak en het vlees malser. Het geeft gelijktijdig
  andere ingrediënten zoals uien, peper en knoflook
  een vollere smaak. Aanbakken duurt wel wat langer
  en is niet echt nodig, maar het resultaat loont de
  moeite. Gebruik voor het aanbraden een pan met
  anti aanbaklaag, zodat u weinig olie nodig heeft.
  Braden
  Het vlees uit de Solis Slow Cooker is mals, rijk
  van smaak en gemakkelijk te snijden. Door het
  lange langzame en gesloten kookproces wordt het
  bind- en spierweefsel van het vlees zacht. Als u
  deze methode gebruikt kunt u ook met goedkopere
  stukken vlees een uitstekend resultaat krijgen. Het
  vlees wordt in de slow cooker niet bruin van kleur,
  daarom kunt u het beste eerst het vlees kort aanbraden (als het resultaat gebruind moet zijn).
  Bij het aanbraden geen vocht toevoegen. Leg het
  gebraden stuk vlees op een omgekeerd hittebestendige schotel of bordje in het midden van de
  aardewerkschaal. Het oppervlak van het vlees blijft
  zo droog en vrij van veten welke bij het kookproces
  vrijkomen.

  Stoven
  Voor stoven is het toevoegen van vocht noodzakelijk. Vul de aardewerkschaal tot het vlees voor een
  derde bedekt is. Het vlees bruint tijdens het stoven
  niet! Als u een bruine kleur wenst kunt u het vlees
  eerst aanbraden.
  Geschikt vlees voor stoven:
  Rund Riblappen, sukadelappen, stooflappen,
  runderlappen
  Lam Poulet, schenkel, schoudervlees
  Kalf
  Schouder, poulet
  Varken Lende, nek.
  Groente voorbereiden
  Groente in gelijkmatige kleine stukken snijden om
  een egaal kookproces te krijgen. Bevroren groenten
  dienen eerst ontdooit zijn voordat het bij de andere
  ingrediënten in de slow cooker gevoegd kan worden.
  Als vlees en groente samen in de slow cooker
  gekocht wordt, kan de groente op een lagere
  temperatuur gegaard worden dan het vlees. Voor
  het beste resultaat legt u de groente op de bodem
  en aan de zijkanten van de kookschaal en hierop
  het vlees.
  Gedroogde bonen en peulvruchten
  Voorzover het mogelijk is, kunt u het beste
  gedroogde bonen en peulvruchten een nacht laten
  voorwellen. Laat ze uitlekken en verdeel ze in de
  kookschaal, doe er zoveel water bij dat de eigen
  omvang verdubbeld kan worden. Kook de bonen
  2-4 uur of totdat ze zacht zijn op de hoogste temperatuur (high). Geweekte bonen en peulvruchten
  zijn iets sneller klaar.

  Geschikt vlees voor braden:
  Rund Schouder, rumpsteak, ribstuk, lende,
  baklappen.
  Lam Lamsbout, middelste lende, lambrack,
  lamskarbonade, schenkel en
  lamsrug
  Kalf kalfbout, lende, karbonade en schouder.
  Varken Lende, nek, poot (huid en vet verwijderen) karbonade.

  8

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 8

  20.2.2008 13:29:44 Uhr • Page 9

  Aanbevelingen en tips
  • Laat vlees en gevogelte altijd eerst ontdooien.
  • Verwijder het zichtbare vet en huid van vlees en
  gevogelte.
  • Vlees en gevogelte hebben op de stand ‘Low’
  stand tenminste 6-7 uur kooktijd nodig (anders
  blijft het rauw).
  • Let erop dat de schaal voor tenminste de ½ tot
  ¾ gevuld is met vocht en ingrediënten.
  • Als tegen het einde van de kooktijd het gerecht
  te vochtig is, kunt u de deksel afnemen en de
  temperatuurschakelaar 35-40 minuten op hoog
  (high) zetten totdat het ingedikt is.
  Doen
  • Let erop dat de aardewerkschaal op kamertemperatuur is, voordat u deze in de RVS behuizing
  plaatst.
  • Stel de aardewerken kookschaal en deksel niet
  aan extreme temperatuur verschillen bloot. Behandel de aardewerkschaal en deksel voorzichtig.
  • Gebruik droge ovenwanten of ovenlappen als u
  de schaal uitneemt.
  • Zet de schaal op een hittebestendige onderlegger als u de kookschaal aan tafel wilt serveren.
  Niet doen
  • Dompel of spoel de aardewerkschaal en glazen
  deksel nooit onder in koud water als deze nog
  niet afgekoeld zijn.
  • Gebruik nooit de aardewerkschaal of glazen
  deksel als deze beschadigd of gebroken zijn.
  • Gebruik nooit de slow cooker zonder de schaal.
  • Nooit andere schalen dan de originele SOLIS
  aardewerkschaal in de slow cooker gebruiken.
  • Zet de schaal nooit op een vochtige of natte
  ondergrond als deze niet is afgekoeld.
  • Nooit bevroren vlees of gevogelte direct in
  de kookschaal doen om te koken, eerst laten
  ontdooien.

  Nooit doen!
  • Water of andere vloeistoffen in de RVS behuizing
  laten lopen.
  • De RVS behuizing, de stroomkabel of de stekker
  van de slow cooker in water dompelen.
  • Hete oppervlakken met blote handen aanraken.
  LET EROP DAT DE AARDEWERKSCHAAL VOOR
  KOOKAANVANG CORRECT IN DE RVS BEHUIZING
  IS GEPLAATST!

  Onderhoud en reiniging
  • Draai de temperatuur schakelaar voordat u gaat
  schoonmaken terug op de OFF stand en neem de
  stekker uit het stopcontact.
  • Laat de slow cooker altijd eerst helemaal afkoelen voordat u gaat schoonmaken.
  • Om hardnekkige etensresten te verwijderen,
  kunt u het beste een zeepsopje maken en dat
  ongeveer 20-30 minuten in de kookschaal laten
  inwerken. Hierna met een kunststofafwasborstel
  voorzichtig schrobben.
  • De uitneembare aardewerkschaal en glazen deksel kunt u met een mild afwasmiddel schoonmaken en zorgvuldig afdrogen.
  • Gebruik geen schuurmiddel, sponsjes, staalwol
  e.d. deze beschadigen de oppervlakte.
  • De kookschaal en deksel zijn vaatwasmachine
  vast, echter is voorzichtigheid geboden dat de
  kookschaal en deksel niet beschadigen of springen in de vaatwasser.
  • De RVS behuizing kan met een licht vochtige
  doek schoongemaakt worden, daarna zorgvuldig
  afdrogen.

  9

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 9

  20.2.2008 13:29:45 Uhr • Page 10

  Opbergen
  Zorg ervoor dat de Solis Slow Cooker uitgeschakeld, afgekoeld en schoongemaakt is voordat u
  deze opbergt. Plaats het apparaat altijd rechtop
  compleet met de aardewerkschaal en glazen deksel
  erin geplaatst. Niets erop zetten!
  NOOIT DE RVS BEHUIZING, DE STROOMKABEL EN
  DE STEKKER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN
  DOMPELLEN, DIT IS LEVENSGEVAARLIJK !

  Afvoeren
  EU 2002/96/EC
  Breng het apparaat aan het einde van de levensduur terug naar uw verkooppunt of naar een
  inzamelplaats voor elektrische apparatuur.

  10

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 10

  20.2.2008 13:29:45 Uhr • Page 11

  11

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 11

  20.2.2008 13:29:46 Uhr • Page 12

  IMPORTEUR
  SOLIS Nederland
  Esp 212
  5633 AC Eindhoven


  J. van Ratingen NV
  Industriezone Kiewit
  Stadsheide 11
  3500 Hasselt

  Telefoon 040-2901135
  Fax
  040-2901136
  E-mail
  info@solisnederland.nl

  Telefoon 011-222171
  Fax
  011-229790
  E-mail
  info@vanratingen.com

  Voor verkoopadressen en andere SOLIS producten: WWW.SOLISNEDERLAND.NL

  Anleitung_slow_cooker_NL.indd 12

  20.2.2008 13:29:46 Uhr


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Solis 820 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Solis 820 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,68 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Solis 820

Solis 820 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch - 28 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info