Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/184
Nächste Seite
Help-gids: Digitale camera DSC-HX400/HX400V
Hoe te gebruiken
Vóór gebruik
Namen van de onderdelen
Plaats van de onderdelen [1]
Pictogrammen en indicators
Lijst van pictogrammen op het scherm [2]
De riem gebruiken
De schouderriem gebruiken [3]
De zoeker instellen
De zoeker afstellen (diopterinstelling) [4]
Helpfunctie in camera
Over de [Helpfunct. in camera] [5]
Over het opnameadvies [6]
De bedieningsmethode controleren
De bedieningsmethode controleren
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • was muss ich machen um das Display auf deutsch zu bekommen Eingereicht am 13-8-2018 10:35

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Help-gids: Digitale camera

  DSC-HX400/HX400V

  Hoe te gebruiken

  Vóór gebruik
  Namen van de onderdelen
  Plaats van de onderdelen [1]

  Pictogrammen en indicators
  Lijst van pictogrammen op het scherm [2]

  De riem gebruiken
  De schouderriem gebruiken [3]

  De zoeker instellen
  De zoeker afstellen (diopterinstelling) [4]

  Helpfunctie in camera
  Over de [Helpfunct. in camera] [5]
  Over het opnameadvies [6]

  De bedieningsmethode controleren
  De bedieningsmethode controleren • Page 2

  De bedieningsknop gebruiken [7]
  MENU-onderdelen gebruiken [8]
  De Fn (Functie)-knop gebruiken [9]

  Opnemen
  Stilstaande/bewegende beelden opnemen
  Stilstaande beelden opnemen [10]
  Bewegende beelden opnemen [11]

  Een opnamefunctie selecteren
  Lijst met standen van de functiekeuzeknop [12]
  Slim automatisch [13]
  Superieur automat. [14]
  Over scèneherkenning [15]
  De voordelen van automatisch opnemen [16]
  Autom. programma [17]
  iDraaipanorama
  Scènekeuze [19]
  Sluitertijdvoorkeuze [20]
  Diafragmavoorkeuze [21]
  Handm. belichting [22]
  Geheug.nr. oproep. [23]
  Film [24]

  De opnamefuncties gebruiken
  De zoom gebruiken
  Zoom [25]
  De zoomfuncties die beschikbaar zijn op het apparaat [26]
  Zoom-instelling [27]
  Over de zoomvergroting [28] • Page 3

  De flitser gebruiken
  De flitser gebruiken
  Flitsfunctie [30]
  Flitscompensatie [31]

  Een schermweergavefunctie selecteren
  De schermweergave veranderen (Opnemen) [32]

  Het formaat/de kwaliteit van stilstaande beelden selecteren
  Beeldformaat (stilstaand beeld) [33]
  Beeldverhouding (stilstaand beeld) [34]
  Kwaliteit (stilstaand beeld) [35]
  Panorama: formaat [36]
  Panorama: richting [37]

  Scherpstellen
  De scherpstellingsmethode veranderen met behulp van de zoom-/scherpstellingschakelaar
  [38]
  Scherpstelgebied [39]
  Scherpstelvergrendeling [40]
  H. scherpst. [41]
  Directe handmatige scherpstelling (DMF) [42]
  MF Assist (stilstaand beeld) [43]
  Scherpst. vergroten [44]
  Schrpstelvergrot.tijd [45]
  Reliëfniveau [46]
  Reliëfkleur [47]
  AF-vergrendeling [48]
  AF-vergrendeling (Aan) [49]
  AF-hulplicht (stilstaand beeld) [50] • Page 4

  Belichting instellen
  Belicht.comp. [51]
  Lichtmeetfunctie [52]
  Belichtingsinst.gids [53]

  Een transportfunctie selecteren (Ononderbroken
  opnemen/Zelfontspanner)
  Transportfunctie [54]
  Continue opname [55]
  Zelfontspanner [56]
  Zelfportret [57]
  Zelfontsp.(Cont.) [58]
  Bracket continu [59]
  Witbalansbracket [60]

  De ISO-gevoeligheid selecteren
  ISO [61]
  NR Multi Frame [62]

  De helderheid of het contrast corrigeren
  D.-bereikopt. (DRO) [63]
  Auto HDR [64]

  De kleurtinten aanpassen
  Witbalans [65]
  De basiswitkleur opslaan in [Eigen instelling]. [66]

  Een effectfunctie selecteren
  Foto-effect [67]
  Creatieve stijl [68] • Page 5

  Bewegende beelden opnemen
  Bestandsindeling (bewegende beelden) [69]
  Opname-instell. (bewegende beelden) [70]
  SteadyShot (bewegende beelden) [71]
  Microfoon ref. niveau [72]
  Windruis reductie [73]
  Aut. lang. sluit.tijd (bewegende beelden) [74]
  Knop MOVIE [75]

  De opnamefuncties aanpassen voor handig gebruik
  Geheugen [76]
  Instell. functiemenu [77]
  Eigen toetsinstelling. [78]
  Werking van de customknop [79]

  De overige functies van dit apparaat instellen
  Creatief met foto's [80]
  Lach-/Gezichtsherk. [81]
  Zachte-huideffect (stilstaand beeld) [82]
  Rode ogen verm. [83]
  Autom. kadreren (stilstaand beeld) [84]
  NR bij hoge-ISO (stilstaand beeld) [85]
  Datum schrijven (stilstaand beeld) [86]
  Stramienlijn [87]
  Autom.weergave [88]
  FINDER/MONITOR [89]

  Weergeven
  Stilstaande beelden weergeven
  Beelden weergeven [90] • Page 6

  Weergavezoom [91]
  Beeldindex [92]
  De schermweergave veranderen (tijdens weergave) [93]

  Beelden wissen
  Een beeld dat wordt weergegeven wissen [94]
  Meerdere geselecteerde beelden tegelijk wissen [95]

  Bewegende beelden weergeven
  Bewegende beelden weergeven [96]
  Motion Shot-video [97]

  Panoramabeelden weergeven
  Panoramabeelden weergeven [98]

  Afdrukken
  Printen opgeven [99]

  De weergavefuncties gebruiken
  Weergavefunctie [100]
  Diavoorstelling [101]
  Roteren [102]
  Beveiligen [103]
  WG 4K-stilst. beeld [104]

  Beelden bekijken op een televisie
  Beelden bekijken op een HD-televisie [105]
  Beelden bekijken op een "BRAVIA" Sync-compatibele televisie [106]

  Instellingen veranderen • Page 7

  Menu Setup
  Monitor-helderheid [107]
  Volume-instellingen [108]
  Audiosignalen [109]
  GPS aan/uit (DSC-HX400V) [110]
  Aut. tijdcorrect. GPS (DSC-HX400V) [111]
  Auto aanp. geb. GPS (DSC-HX400V) [112]
  GPS-hulpgeg. contr. (DSC-HX400V) [113]
  GPS log OPNAME (DSC-HX400V) [114]
  GPS loggeg. verwijd. (DSC-HX400V) [115]
  Inst. uploaden(Eye-Fi) [116]
  Tegelmenu [117]
  Modusdraaiknopsch. [118]
  Weergavekwaliteit [119]
  Begintijd energ.besp [120]
  PAL/NTSC schakel. [121]
  Demomodus [122]
  HDMI-resolutie [123]
  CTRL.VOOR HDMI [124]
  USB-verbinding [125]
  USB LUN-instelling [126]
  USB-voeding [127]
  Taal  [128]
  Datum/tijd instellen [129]
  Tijdzone instellen [130]
  Formatteren [131]
  Bestandsnummer [132]
  OPN.-map kiezen [133]
  Nieuwe map [134]
  Mapnaam [135]
  Beeld-DB herstellen [136]
  Media-info weergev. [137] • Page 8

  Versie [138]
  Instelling herstellen [139]

  De Wi-Fi-functies gebruiken
  Dit apparaat aansluiten op een smartphone
  PlayMemories Mobile [140]
  Een Android-smartphone verbinden met dit apparaat [141]
  Het apparaat aansluiten op een iPhone of iPad [142]
  Een applicatie oproepen met [One-touch (NFC)] [143]

  Dit apparaat bedienen met behulp van een smartphone
  Intellig. afstandsbedien. ingeslot. [144]
  One-touch connection met een NFC-compatibele Android-smartphone (NFC One-touch
  remote) [145]

  Beelden kopiëren naar een smartphone
  Naar smartph verznd [146]
  Beelden zenden naar een Android-smartphone (NFC One-touch sharing) [147]

  Beelden kopiëren naar een computer
  Naar computer verz. [148]

  Beelden kopiëren naar een televisie
  Op TV bekijken [149]

  De instellingen van Wi-Fi-functies veranderen
  Vliegtuig-stand [150]
  WPS-Push [151]
  Toegangspunt instel. [152]
  Naam Appar. Bew. [153] • Page 9

  MAC-adres weergvn [154]
  SSID/WW terugst. [155]
  Netw.instell. terugst. [156]

  Applicaties toevoegen aan het apparaat
  PlayMemories Camera Apps
  PlayMemories Camera Apps [157]
  Aanbevolen computeromgeving [158]

  De applicaties installeren
  Een serviceaccount openen [159]
  Applicaties downloaden [160]
  Applicaties rechtstreeks downloaden naar het apparaat met behulp van de Wi-Fi-functie
  [161]

  De applicaties openen
  De gedownloade applicatie openen [162]

  De applicaties beheren
  Applicaties verwijderen [163]
  De volgorde van de applicaties veranderen [164]
  De accountinformatie van PlayMemories Camera Apps bevestigen [165]

  Weergeven op een computer
  Aanbevolen computeromgeving
  Aanbevolen computeromgeving [166]

  De software gebruiken
  PlayMemories Home [167] • Page 10

  PlayMemories Home installeren [168]
  Softwareprogramma's voor Mac-computers [169]

  Dit apparaat aansluiten op een computer
  Het apparaat aansluiten op een computer [170]
  Beelden importeren in de computer [171]
  Het apparaat loskoppelen van de computer [172]

  Een disc met bewegende beelden maken
  Disctype [173]
  Selecteer de methode voor het maken van een disc [174]
  Een disc maken met een ander apparaat dan een computer [175]
  Een Blu-ray Disc maken [176]

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat
  Voorzorgsmaatregelen
  Voorzorgsmaatregelen [177]
  Interne oplaadbare batterij [178]
  Opmerkingen over de accu [179]
  De accu opladen [180]
  Geheugenkaart [181]

  Dit apparaat reinigen
  Reiniging [182]

  Aantal opneembare stilstaande beelden en opnameduur van
  bewegende beelden
  Aantal stilstaande beelden [183]
  Resterende opnameduur van bewegende beelden [184]

  Dit apparaat in het buitenland gebruiken • Page 11

  Adapterstekker [185]
  Over tv-kleursystemen [186]

  Overige informatie
  ZEISS-lens [187]
  GPS (DSC-HX400V) [188]
  AVCHD-formaat [189]
  Licentie [190]

  Handelsmerken
  Handelsmerken [191]

  Probleemoplossing

  In geval van problemen
  In geval van problemen
  Problemen oplossen [192]

  Problemen oplossen
  Accu en voeding
  U kunt de accu niet in het apparaat plaatsen. [193]
  U kunt het apparaat niet inschakelen. [194]
  Het apparaat schakelt plotseling uit. [195]
  De resterende-acculadingindicator geeft een verkeerd niveau aan. [196]
  Het oplaadlampje van het apparaat knippert tijdens het opladen van de accu. [197]
  De accu is niet opgeladen ondanks dat het oplaadlampje van het apparaat is uitgegaan.
  [198] • Page 12

  De accu wordt niet opgeladen. [199]

  Stilstaande/bewegende beelden opnemen
  U kunt geen beelden opnemen. [200]
  Het opnemen duurt erg lang. [201]
  Het beeld is onscherp. [202]
  De zoomfunctie werkt niet. [203]
  De flitser werkt niet. [204]
  Wazige ronde witte vlekken zijn te zien op beelden die met de flitser zijn gemaakt. [205]
  De close-up-opnamefunctie (Macro) werkt niet. [206]
  De opnamedatum en -tijd worden niet afgebeeld op het scherm. [207]
  De datum en tijd worden onjuist opgenomen. [208]
  De diafragmawaarde en/of de sluitertijd knipperen.
  De kleuren van het beeld zijn niet juist. [210]
  In het beeld verschijnt ruis wanneer u op een donkere plaats naar het scherm kijkt. [211]
  Een donkere schaduw verschijnt in het beeld. [212]
  De ogen van het onderwerp zijn rood. [213]
  Punten verschijnen en blijven op het scherm. [214]
  U kunt niet continu beelden opnemen. [215]
  Het beeld is niet helder in de zoeker. [216]
  Het beeld is wazig. [217]
  Het duurt te lang voordat de flitser opnieuw is opgeladen. [218]

  Beelden weergeven
  Het lukt niet beelden weer te geven. [219]
  De datum en tijd worden niet afgebeeld. [220]
  Het lukt niet het beeld te wissen. [221]
  Het beeld is per ongeluk gewist. [222]

  GPS
  Het apparaat ontvangt geen GPS-signaal. (DSC-HX400V) [223]
  Er is een buitensporige fout opgetreden in de locatie-informatie. (DSC-HX400V) [224] • Page 13

  Ondanks dat de GPS-hulpgegevens zijn opgeslagen, kan de driehoeksmeting enige tijd
  duren (DSC-HX400V). [225]
  De locatie-informatie is niet opgenomen. (DSC-HX400V) [226]

  Wi-Fi
  U kunt het draadloze accesspoint waarmee moet worden verbonden niet vinden. [227]
  [WPS-Push] werkt niet. [228]
  [Naar computer verz.] wordt voortijdig geannuleerd. [229]
  U kunt geen bewegende beelden zenden naar een smartphone. [230]
  [Intellig. afstandsbedien. ingeslot.] of [Naar smartph verznd] wordt voortijdig geannuleerd.
  Het opnamescherm voor [Intellig. afstandsbedien. ingeslot.] wordt niet soepel afgebeeld./De
  verbinding tussen het apparaat en de smartphone is verbroken.
  U kunt One-touch connection (NFC) niet gebruiken. [233]

  Computers
  De computer herkent dit apparaat niet. [234]
  U kunt geen beelden importeren. [235]
  Het beeld en het geluid worden onderbroken door ruis wanneer u een film op een computer
  bekijkt. [236]
  Beelden die vanaf een computer zijn geëxporteerd, kunnen niet op dit apparaat worden
  weergegeven. [237]

  Geheugenkaarten
  De geheugenkaart is per ongeluk geformatteerd. [238]

  Afdrukken
  Bij de afdruk van de beelden worden beide randen afgesneden. [239]
  U kunt geen beelden met de datum erop afdrukken. [240]

  Overige
  De lens raakt beslagen. [241]
  Het apparaat stopt met uitgeschoven lens./Het apparaat wordt uitgeschakeld met
  uitgeschoven lens. [242] • Page 14

  Het apparaat wordt warm wanneer u het gedurende een lange tijd gebruikt. [243]
  Het klok-instelscherm wordt afgebeeld nadat het apparaat is ingeschakeld. [244]
  Het aantal op te nemen beelden neemt niet af of neemt met twee beelden tegelijk af. [245]
  Het apparaat werk niet goed. [246]

  Mededelingen
  Mededelingen
  Zelfdiagnosefunctie [247]
  Waarschuwingsberichten [248]

  Situaties die voor dit apparaat moeilijkheden opleveren
  Situaties die voor dit apparaat moeilijkheden opleveren
  Situaties die voor dit apparaat moeilijkheden opleveren [249]

  [1] Hoe te gebruiken

  Vóór gebruik

  Namen van de onderdelen

  Plaats van de onderdelen

  1. Voor opnemen: Fn-knop
  Voor weergeven:
  (Naar smartph verznd-)knop
  2. CUSTOM-knop
  U kunt een gewenste functie toewijzen aan de CUSTOM-knop. • Page 15

  3. Ontspanknop
  4. Voor opnemen: W/T (zoom-)knop
  Voor weergeven:
  (index-)knop/
  5. Zelfontspannerlamp/AF-hulplicht
  6. Lens
  7. Flitser

  (weergavezoom-)knop

  Druk op de knop
  (flitser omhoog) om de flitser te gebruiken.
  Wanneer de flitser niet wordt gebruikt, duwt u hem terug in de camerabody.
  8.
  (flitser omhoog-)knop
  9. Bevestigingsoog voor de schouderriem
  10. Zoom-/scherpstellingschakelaar
  11. Handinstelring

  1.
  2.
  3.
  4.

  GPS-ontvanger (ingebouwd, alleen DSC-HX400V)
  Stereomicrofoon
  Oogsensor
  Zoeker
  Wanneer u in de zoeker kijkt, wordt de zoekerschermweergavefunctie ingeschakeld, en
  wanneer u uw gezicht verwijdert van de zoeker keert de functie terug naar de
  monitorschermweergavefunctie .

  5. MOVIE (bewegende beelden-)knop
  6.
  (weergave-)knop
  7. Bedieningsknop
  8. FINDER/MONITOR-knop
  Deze knop schakelt om tussen weergave van het beeld op het LCD-scherm of in de
  zoeker.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  ON/OFF (aan/uit)-knop en aan-/oplaadlampje
  Functiekeuzeknop
  Besturingsknop
  Wi-Fi-sensor (ingebouwd)
  (N-markering)
  Deze markering geeft het aanraakpunt aan voor het verbinden van dit apparaat met een
  NFC-compatibele smartphone. • Page 16

  NFC (Near Field Communication) is een internationale norm voor draadloze
  communicatie over een korte afstand.
  14. ? (Helpfunctie in camera-)knop/
  15. MENU-knop

  (wis-)knop

  1. Multi-interfaceschoen*
  2. Diopter-instelwiel
  Stel het diopterniveau in met behulp van het diopter-instelwiel wanneer u de
  schermweergavefunctie hebt ingesteld op de zoekerschermweergavefunctie.
  Als u het diopterniveau wilt instellen, richt u het apparaat op een helder gebied zodat
  het gemakkelijker is om het diopterniveau in te stellen.
  3. Multi/Micro USB-aansluiting*
  Ondersteunt een micro-USB-compatibel apparaat.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Afdekking van de aansluitingen
  HDMI-microaansluiting
  Luidspreker
  LCD-scherm
  U kunt de hoek van het LCD-scherm 60 graden omlaag en 90 graden omhoog
  verstellen. Stel de hoek van het LCD-scherm af wanneer u de camera hoog of laag
  houdt om gemakkelijker op te nemen. Duw het LCD-scherm niet met kracht tot voorbij
  zijn draaibereik. • Page 17

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Deksel van geheugenkaartgleuf en accuvak
  Accuvak
  Accu-uitwerphendel
  Toegangslamp
  Geheugenkaartgleuf
  Schroefgat voor statief
  Gebruik een statief met een schroef van minder dan 5,5 mm lang. Als de schroef te lang
  is, kunt u de camera niet stevig bevestigen en kan de camera worden beschadigd.

  *Voor

  informatie over compatibele accessoires voor de multi-interfaceschoen en de multi/micro-USBaansluiting, gaat u naar de Sony-website of neemt u contact op met uw Sony-dealer of het
  plaatselijke, erkende Sony-servicecentrum.
  U kunt ook accessoires gebruiken die compatibel zijn met de accessoireschoen. Wij kunnen niet
  garanderen dat de accessoires van andere fabrikanten werken.

  [2] Hoe te gebruiken

  Vóór gebruik

  Pictogrammen en indicators

  Lijst van pictogrammen op het scherm
  Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie • Page 18

  Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

  P P* A S M

  1.

  Opnamefunctie

  Geheugennummer

  Status van geheugenkaart/uploaden

  Pictogram van scèneherkenning

  Scènekeuze 
  100
  Resterend aantal

  Beeldverhouding van stilstaande beelden
  20M / 18M / 15M / 10M / 8.9M / 7.5M / 5.0M / 4.5M / 3.7M / 2.1M / VGA
  Beeldformaat van stilstaande beelden • Page 19

  Beeldkwaliteit van stilstaande beelden

  Frames per seconde van bewegende beelden

  Opname-instellingen van bewegende beelden

  NFC is geactiveerd

  Resterende acculading

  Waarschuwing voor resterende acculading

  Flitser bezig op te laden

  AF-hulplicht

  SteadyShot

  Camerabeweging-indicator

  Vliegtuig-stand 

  GPS log OPNAME

  Status van GPS-driehoeksmeting

  Overlay-effect

  Windgeluidonderdrukking

  Schrijven van datum

  Microfoon ref. niveau Laag

  Databasebestand vol/Databasebestandsfout • Page 20

  Waarschuwing voor oververhitting

  Slimme-zoomfunctie

  Helder Beeld Zoom

  Digitale-zoomfunctie

  Spot-lichtmeetveld
  C:32:00
  Zelfdiagnosefunctie

  Digitale niveaumeter

  Weergavefunctie
  100-0003
  Map - bestandsnummer

  Opnameformaat van bewegende beelden

  Beveiligen
  DPOF
  DPOF ingesteld

  Automatisch objectomkadering
  2.
  Transportfunctie

  Lichtmeetfunctie

  Flitserfunctie/Rode-ogeneffectvermindering
  ±0.0
  Flitscompensatie • Page 21

  Scherpstellingsfunctie
  7500K A5 G5
  Witbalans

  Scherpstelgebied

  Dynamisch-bereikoptimalisatie/Auto HDR
  ±0 ±0 ±0
  Creatieve stijl

  Lach-/Gezichtsherk.

  AF-vergrendeling

  Foto-effect

  Gevoeligheidsindicator lachdetectie
  3.

  AF-vergrendeling
  Gidsweergave voor AF-vergrendeling
  Av/Tv schakelen
  Gidsweergave voor omschakelen tussen diafragmawaarde en sluitertijd
  REC 0:12
  Opnameduur van de bewegende beelden (m:s)

  Functie van handinstelring

  Functie van besturingsknop

  Scherpstellen • Page 22

  1/250
  Sluitertijd
  F3.5
  Diafragmawaarde
  ±0.0
  Gemeten-handmatig
  ±0.0
  Belichtingscompensatie
  ISO400
  ISO-gevoeligheid

  Sluitertijdbalk

  Diafragma-indicatie

  Histogram

  GPS-informatie
  90°44′55″N
  233°44′55″W
  Lengtegraad- en breedtegraad-weergave

  Foto-effectfout

  Waarschuwing Auto HDR-beeld
  2014-1-1
  10:37AM
  Opnamedatum
  3/7
  Bestandsnummer/Aantal beelden in de weergavefunctie

  [3] Hoe te gebruiken

  Vóór gebruik

  De riem gebruiken • Page 23

  De schouderriem gebruiken
  Bevestig de schouderriem om te voorkomen dat het apparaat valt en beschadigd raakt.
  1. Bevestig beide uiteinden van de riem.

  [4] Hoe te gebruiken

  Vóór gebruik

  De zoeker instellen

  De zoeker afstellen (diopterinstelling)
  Stel het diopter af op uw gezichtsvermogen door het diopter-instelwiel te draaien totdat het
  scherm in de zoeker scherp te zien is.
  1. Draai het diopter-instelwiel.

  [5] Hoe te gebruiken

  Vóór gebruik

  Helpfunctie in camera • Page 24

  Over de [Helpfunct. in camera]
  De [Helpfunct. in camera] beeldt beschrijvingen af van MENU-onderdelen, Fn (Functie)-knop
  en instellingen, en als een functie niet kan worden ingesteld geeft het de reden daarvan aan.
  1. Druk op de MENU-knop of Fn-knop.
  2. Selecteer het gewenste MENU-onderdeel met behulp van boven-/onder-/linker/rechterknop van de bedieningsknop.
  3. Druk op de ? (Helpfunct. in camera-) knop.
  De bedieningsgids voor het MENU-onderdeel dat u in stap 2 hebt geselecteerd, wordt
  afgebeeld.
  Als u op
  in het midden van de bedieningsknop drukt nadat u een item hebt
  geselecteerd dat grijs wordt afgebeeld, wordt de reden afgebeeld waarom het item niet
  kan worden ingesteld.

  [6] Hoe te gebruiken

  Vóór gebruik

  Helpfunctie in camera

  Over het opnameadvies
  Geeft het opnameadvies weer overeenkomstig de geselecteerde opnamefunctie.
  1. Druk op de ? (Helpfunct. in camera) knop terwijl het opnamescherm wordt weergegeven.
  2. Druk op de boven-/onderknop van de bedieningsknop om het gewenste opnameadvies te
  selecteren en druk daarna op
  in het midden.
  Het opnameadvies wordt weergegeven.
  U kunt het scherm doordraaien door op de boven-/onderknop van de bedieningsknop te
  drukken.

  Hint

  Om alle opnameadviezen te bekijken, selecteert u MENU →
  [Lijst met opnametips].

  (Camera- instellingen) → • Page 25

  [7] Hoe te gebruiken
  controleren

  De bedieningsmethode controleren

  De bedieningsmethode

  De bedieningsknop gebruiken

  U kunt de selectiecursor verplaatsen door op de boven-/onder-/rechter-/linkerknop van de
  bedieningsknop te drukken. Uw selectie wordt vastgelegd wanneer u op
  in het midden van
  de bedieningsknop drukt.
  De functies DISP (weergave-instelling),
  (Belicht.comp.),
  (Creatief met foto's),
  /
  (Transportfunctie) en
  (Flitsfunctie) zijn toegewezen aan de boven-/linker-/rechterknop van
  de bedieningsknop.
  Tijdens weergave kunt u het volgende/vorige beeld weergeven door op de rechter-/linkerknop
  van de bedieningsknop te drukken.

  [8] Hoe te gebruiken
  controleren

  De bedieningsmethode controleren

  De bedieningsmethode

  MENU-onderdelen gebruiken
  In dit gedeelte leert u hoe u instellingen kunt veranderen die betrekking hebben op alle
  camerabedieningen en de camerafuncties kunt uitvoeren, waaronder opnemen, weergeven, en
  bedieningsmethoden.
  1. Druk op de MENU-knop om het menuscherm af te beelden. • Page 26

  2. Selecteer het gewenste MENU-onderdeel met behulp van boven-/onder-/linker/rechterknop van de bedieningsknop, en druk daarna op
  in het midden van de
  bedieningsknop.
  De weergave kan van stap 1 rechtstreeks veranderen naar stap 3 afhankelijk van de
  instelling van [Tegelmenu].

  3. Selecteer de gewenste instelitem door op de bedieningsknop te drukken, en druk daarna
  op
  in het midden van de bedieningsknop.
  Selecteer een pictogram bovenaan het scherm en druk op de rechter-/linkerknop van
  de bedieningsknop om naar een ander MENU-onderdeel te gaan.

  4. Selecteer de gewenste waarde van de instelling en druk ter bevestiging op

  . • Page 27

  [9] Hoe te gebruiken
  controleren

  De bedieningsmethode controleren

  De bedieningsmethode

  De Fn (Functie)-knop gebruiken
  U kunt functies oproepen tijdens het opnemen van beelden. U kunt maximaal 12 veelgebruikte
  functies registreren onder de Fn (Functie)-knop.
  1. Druk in de opnamefunctie op de Fn (Functie)-knop.

  2. Selecteer een functie die moet worden geregistreerd door op de boven-/onder-/rechter/linkerknop van de bedieningsknop te drukken.

  3. Maak de gewenste instelling door de besturingsknop te draaien.

  Instellingen maken op het specifieke scherm. • Page 28

  Selecteer de gewenste functie in stap 2 en druk daarna op
  in het midden van de
  bedieningsknop. Het specifieke scherm voor de functie wordt afgebeeld. Volg de
  bedieningsgids (A) om de instellingen te maken.

  [10] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Stilstaande/bewegende beelden opnemen

  Stilstaande beelden opnemen
  Neemt stilstaande beelden op.
  1. Stel de opnamefunctie in op

  (Slim automatisch).

  2. Stel de hoek van de monitor in en houd de camera vast. Of kijk door de zoeker en houd
  camera vast.
  3. Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.
  Als het beeld scherpgesteld is, klinkt een pieptoon en wordt de indicator (

  ) afgebeeld. • Page 29

  De kortste opnameafstand is ongeveer 1 cm (W-kant) of 240 cm (T-kant) tussen lens
  en onderwerp.
  4. Druk de ontspanknop helemaal in.

  Scherpstellingsindicator
  brandt:
  Het beeld is scherpgesteld.
  knippert:
  Het scherpstellen is mislukt.
  Hint

  Als het apparaat niet automatisch kan scherpstellen, knippert de scherpstellingsindicator en
  klinkt geen pieptoon. Maak opnieuw een compositie van de opname of kies een andere
  instelling voor het scherpstellen.
  Scherpstellen kan moeilijk zijn in de volgende situaties:
  Het is donker en het onderwerp is ver weg.
  Er is weinig contrast tussen het onderwerp en de achtergrond.
  Het onderwerp is zichtbaar door glas heen.
  Het onderwerp beweegt snel.
  Bij reflecterend licht of glimmende oppervlakken.
  Er is een knipperend licht.
  Het onderwerp wordt van achteren belicht.

  [11] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Stilstaande/bewegende beelden opnemen

  Bewegende beelden opnemen
  U kunt bewegende beelden opnemen door op de MOVIE-knop te drukken.
  1. Druk op de MOVIE-knop als u het opnemen wilt starten. • Page 30

  Om de sluitertijd en de diafragmawaarde te veranderen naar de gewenste instellingen, zet
  u de opnamefunctie in de stand
  (Film).
  2. Druk nogmaals op de MOVIE-knop als u het opnemen wilt stoppen.

  Opmerking

  Wanneer een functie, zoals de zoomfunctie, wordt gebruikt tijdens het opnemen van
  bewegende beelden, wordt het geluid van de apparaatbediening ook opgenomen. Het geluid
  van de werking van de MOVIE-knop kan ook worden opgenomen wanneer u op de MOVIEknop drukt om het opnemen te stoppen.
  Voor de ononderbroken opnameduur van bewegende beelden, raadpleegt u "Opnameduur
  van bewegende beelden". Nadat het opnemen van bewegende beelden klaar is, kunt u het
  opnemen hervatten door nogmaals op de MOVIE-knop te drukken. Het opnemen kan
  automatisch worden onderbroken om het apparaat te beschermen afhankelijk van de
  omgevingstemperatuur.

  [12] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Lijst met standen van de functiekeuzeknop
  U kunt de gewenste opnamefunctie selecteren door de functiekeuzeknop te draaien. • Page 31

  Beschikbare functies
  (Slim automatisch):
  Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen terwijl de instellingen automatisch worden
  aangepast.
  (Superieur automat.):
  Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen met een hogere kwaliteit dan in de intelligent
  automatische functie.
  P (Autom. programma):
  Hiermee kunt u opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de
  diafragmawaarde (F-getal)). U kunt ook de diverse instellingen kiezen op het menu.
  A (Diafragmavoorkeuze):
  Hiermee kunt u het diafragma instellen en opnemen wanneer u de achtergrond wazig wil
  maken, enz.
  S (Sluitertijdvoorkeuze):
  Hiermee kunt u snelbewegende onderwerpen, enz., opnemen door de sluitertijd handmatig in te
  stellen.
  M (Handm. belichting):
  Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen met de gewenste belichting door de sluitertijd en
  de diafragmawaarde in te stellen.
  1/2 (Geheug.nr. oproep.):
  Hiermee kunt u een beeld opnemen nadat veelgebruikte functies of numerieke instellingen zijn
  opgeroepen die van tevoren waren geregistreerd.
  (Film):
  Hiermee kunt u de instelling voor het opnemen van bewegende beelden veranderen.
  (iDraaipanorama):
  Maakt het mogelijk om een panoramabeeld op te nemen door het beeld samen te stellen.
  SCN (Scènekeuze):
  Biedt u de mogelijkheid opnamen te maken met vooraf ingestelde instellingen die afhankelijk
  zijn van de scène.

  [13] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Slim automatisch
  Het apparaat analyseert het onderwerp en biedt u de mogelijkheid een opname te maken met
  de juiste instellingen.
  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand
  2. Richt de camera op het onderwerp.

  (Slim automatisch). • Page 32

  Nadat de camera de scène heeft herkend, wordt het pictogram van de herkende scène
  afgebeeld op het scherm.

  3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

  Opmerking

  Het apparaat zal de scène niet herkennen wanneer u beelden opneemt met een andere
  zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie.
  Het apparaat herkent deze scènes mogelijk niet goed onder bepaalde
  opnameomstandigheden.

  [14] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Superieur automat.
  Het apparaat herkent en evalueert automatisch de opnameomstandigheden en de toepasselijke
  instellingen worden automatisch gemaakt.
  Het apparaat kan meerdere beelden opnemen en een samengesteld beeld maken, enz., met
  gebruikmaking van meer opname-instellingen dan in de intelligente automatische functie om
  beelden met een hogere kwaliteit op te nemen.
  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand

  (Superieur automat.).

  2. Richt de camera op het onderwerp.
  Als de camera een scène herkent, wordt het pictogram van de scèneherkenning afgebeeld
  op het scherm. Zo nodig wordt
  (overlay-pictogram) afgebeeld. • Page 33

  3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

  Opmerking

  Wanneer het apparaat wordt gebruikt om samengestelde beelden te maken, duurt het
  opnameproces langer dan normaal.
  Het apparaat zal de scène niet herkennen wanneer u een andere zoomfunctie gebruikt dan
  de optische-zoomfunctie.
  Het apparaat herkent een scène mogelijk niet goed onder bepaalde
  opnameomstandigheden.

  [15] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Over scèneherkenning
  Scèneherkenning werkt in de functies [Slim automatisch] en [Superieur automat.].
  In deze functie herkent het apparaat automatisch de opnameomstandigheden en neemt het
  beeld automatisch op.

  Scèneherkenning:
  Als het apparaat een scène herkent, worden pictogrammen en gidsen, zoals
  (Portretopname),
  (Kind),
  (Nachtportret),
  (Nachtscène),
  (Portret m. tegenlicht),
  (Tegenlichtopname),
  (Landschap),
  (Macro),
  (Spotlight) of
  (Weinig licht),
  afgebeeld op de eerste regel.
  Als het apparaat een omstandigheid herkent, worden pictogrammen, zoals
  (Statief),
  (Lopen)*,
  (Bewegen),
  (Bewegen (Helder)) of
  (Bewegen (Donker)), afgebeeld op
  de tweede regel.
  *De situatie

  (Lopen) wordt alleen herkend als [

  SteadyShot] is ingesteld op [Actief] of [Slim actief].

  Opmerking

  Als [Lach-/Gezichtsherk.] is ingesteld op [Uit], worden de scènes [Portretopname], [Portret
  m. tegenlicht], [Nachtportret] en [Kind] niet herkend.

  [16] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  De voordelen van automatisch opnemen • Page 34

  In de functie [Superieur automat.] neemt het apparaat op in een hogere kwaliteit dan in de
  functie [Slim automatisch] en voert zo nodig samengesteld opnemen uit.
  In de functie [Autom. programma] kunt u opnemen na het instellen van diverse functies, zoals
  de witbalans, ISO, enz.
  (Slim automatisch):
  Selecteer deze functie als u wilt dat de camera de scène automatisch herkent.
  (Superieur automat.):
  Selecteer deze functie om scènes op te nemen onder moeilijke opnameomstandigheden, zoals
  bij donkere scènes of een onderwerp met tegenlicht. Selecteer deze functie om beelden van
  een hogere kwaliteit op te nemen dan mogelijk is in de functie
  (Slim automatisch).
  P (Autom. programma):
  Selecteer deze functie om op te nemen met diverse functies, behalve de belichting (sluitertijd en
  diafragma), ingesteld.
  Opmerking

  In de functie [Slim automatisch] kunt u donkere scènes of onderwerpen met tegenlicht
  mogelijk niet duidelijk opnemen.
  In de functie [Superieur automat.] duurt het opnameproces langer aangezien het apparaat
  een samengesteld beeld maakt.

  [17] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Autom. programma
  Stelt u in staat op te nemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de
  diafragmawaarde).
  U kunt opnamefuncties instellen, zoals [ISO].
  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand P (Autom. programma).
  2. U kunt de opnamefuncties instellen op de gewenste instellingen.
  3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

  Programmaverschuiving
  U kunt de combinatie van sluitertijd en diafragma (F-waarde) veranderen door de
  besturingsknop te draaien zonder de juiste belichting te veranderen die door dit apparaat is
  ingesteld. Deze functie is beschikbaar wanneer de flitser niet wordt gebruikt.
  Wanneer u de besturingsknop draait, verandert "P" op het scherm in "P*".
  Om de programmaverschuiving te annuleren, draait u de besturingsknop om de indicator • Page 35

  terug te stellen op "P".
  Opmerking

  Afhankelijk van de helderheid van de omgeving, is het mogelijk dat de
  programmaverschuiving niet kan worden gebruikt.
  Stel de opnamefunctie in op een andere stand dan "P" of schakel het apparaat uit om de
  gemaakte instelling te annuleren.
  Wanneer de helderheid verandert, veranderen tevens de diafragmawaarde (het F-getal) en
  de sluitertijd terwijl de verschuivingswaarde hetzelfde blijft.

  [18] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  iDraaipanorama
  Stelt u in staat om een enkel panoramabeeld te creëren uit meerdere beelden die zijn
  opgenomen tijdens het pannen van de camera.

  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand

  (iDraaipanorama).

  2. Richt de camera op het onderwerp waarvoor u de scherpstelling en helderheid wilt
  instellen.
  3. Terwijl de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden, richt u de camera naar
  één uiteinde van de panoramacompositie.

  (A) Dit gedeelte wordt niet opgenomen. • Page 36

  4. Druk de ontspanknop helemaal in.
  5. Pan de camera naar het einde van de overzichtsbalk in de richting van de pijl op de
  monitor.

  (B) Overzichtsbalk

  Opmerking

  Als de volledige hoek van de panoramaopname niet binnen de vaste tijdsduur wordt gepand,
  wordt een grijs gebied toegevoegd aan het samengestelde beeld. Als dit gebeurt, beweegt u
  het apparaat sneller om het volledige panoramabeeld op te nemen.
  Als [Breed] is geselecteerd voor [Panorama: formaat], wordt mogelijk niet de volledige hoek
  van het panoramabeeld binnen de gegeven tijdsduur gepand. Als dit gebeurt, neemt u
  opnieuw op nadat [Panorama: formaat] is ingesteld op [Standaard].
  Aangezien meerdere beelden aan elkaar worden geplakt, verloopt in sommige gevallen de
  overgang mogelijk niet soepel.
  De beelden kunnen wazig zijn in donkere scènes.
  Als een lichtbron, zoals een tl-verlichting, flikkert, zijn de helderheid en kleur van de aan
  elkaar geplakte beelden mogelijk niet consistent.
  Als de volledige hoek van de panoramaopname en de AE/AF-vergrendelingshoek sterk
  verschillen in helderheid en scherpstelling, lukt de opname mogelijk niet. Als dit gebeurt,
  verandert u de AE/AF-vergrendelingshoek en neemt u opnieuw op.
  De volgende situaties zijn niet geschikt voor opnemen met panorama door beweging:
  Bewegende onderwerpen.
  Onderwerpen die zich te dicht bij het apparaat bevinden.
  Onderwerpen met ononderbroken soortgelijke patronen, zoals de lucht, het strand of een gazon.
  Onderwerpen die constant veranderen, zoals de golven of een waterval.
  Onderwerpen waarvan de helderheid sterk verschilt van hun omgeving, zoals de zon of een
  gloeilamp.

  Opnemen met panorama door beweging kan worden onderbroken in de volgende situaties:
  Wanneer de camera te snel of te langzaam wordt gepand.
  Het onderwerp is te wazig.
  Hint • Page 37

  U kunt de besturingsknop draaien op het opnamescherm om de opnamerichting te
  selecteren.

  [19] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Scènekeuze
  Biedt u de mogelijkheid opnamen te maken met vooraf ingestelde instellingen die afhankelijk
  zijn van de scène.
  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand SCN (Scènekeuze).
  2. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Scènekeuze] → gewenste functie.

  Als [Modusdraaiknopsch.] is ingesteld op [Aan], kunt u de gewenste instellingen
  selecteren nadat u de stand van de functiekeuzeknop hebt veranderd.

  Menu-onderdelen
  Portret:
  Neemt het onderwerp scherp op tegen een onscherpe achtergrond. Benadrukt de zachte
  huidtinten.

  Geavanc. sportopn.:
  Maakt het mogelijk om snel bewegende onderwerpen op te nemen, zoals bij sport. Terwijl de
  ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden, wordt de beweging van het onderwerp
  voorspeld en wordt het scherpgesteld.

  Landschap:
  Neemt het hele landschap scherp op met levendige kleuren. • Page 38

  Nachtscène:
  Neemt nachtscènes op zonder dat de donkere sfeer verloren gaat.

  Schemeropn. hand:
  Neemt nachtscènes op met minder ruis en onscherpte zonder dat u een statief gebruikt. Een
  reeks opnamen wordt gemaakt en beeldbewerking wordt toegepast om de
  onderwerpbeweging, camerabeweging en ruis te verminderen.

  Nachtportret:
  Neemt nachtscèneportretten op met de flitser.

  Antibewegingswaas:
  Maakt het mogelijk om binnenshuis op te nemen zonder de flitser te gebruiken en vermindert
  onderwerpbeweging. Het apparaat neemt burst-beelden op en combineert deze om een beeld
  te creëren, waarbij de onderwerpbeweging en ruis worden verminderd.

  Huisdieren:
  Maakt het mogelijk om beelden van uw huisdier op te nemen met de beste instellingen. • Page 39

  Voedsel:
  Maakt het mogelijk om opnamen van voedsel te maken met verrukkelijke en felle kleuren.

  Strand:
  Maakt het mogelijk om scènes op het strand op te nemen met heldere en levendige kleuren,
  zelfs in fel zonlicht.

  Sneeuw:
  Maakt het mogelijk om scherpe beelden op te nemen en ingezakte kleuren voorkomen in
  sneeuwscènes of op ander plaatsen waarbij het hele scherm wit lijkt.

  Vuurwerk:
  Maakt het mogelijk om beelden van vuurwerkscènes op te nemen in al hun pracht.

  Zachte huid:
  Maakt het mogelijk om beelden van gezichten op te nemen met een gladder uiterlijk. • Page 40

  Hoge gevoeligheid:
  Maakt het mogelijk om stilstaande beelden op te nemen, zelfs op donkere plaatsen zonder de
  flitser te gebruiken, en de onderwerpbeweging te verminderen. Maakt het mogelijk om
  bewegende beelden van donkere scènes helderder op te nemen.

  Opmerking

  In de functies [Nachtscène], [Nachtportret] en [Vuurwerk] is de sluitertijd langer, waardoor het
  wordt aanbevolen om een statief te gebruiken om te voorkomen dat het beeld wazig wordt.
  In de functie [Schemeropn. hand] of [Antibewegingswaas] klikt de sluiter 4 keer, waarna het
  beeld wordt opgeslagen.
  Het verminderen van wazige beelden is minder effectief, ook in de functies [Schemeropn.
  hand] of [Antibewegingswaas] , wanneer de volgende onderwerpen worden opgenomen:
  Onderwerpen die onvoorspelbare bewegingen maken.
  Onderwerpen die zich te dicht bij het apparaat bevinden.
  Onderwerpen met ononderbroken soortgelijke patronen, zoals de lucht, het strand of een gazon.
  Onderwerpen die constant veranderen, zoals de golven of een waterval.

  In het geval van [Schemeropn. hand] of [Antibewegingswaas], kan zich blokvormige ruis
  voordoen wanneer u een lichtbron gebruikt die flikkert, zoals fluorescerende verlichting.
  Hint

  Om de scène te veranderen, draait u de besturingsknop op het opnamescherm en selecteert
  u een nieuwe scène.

  [20] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Sluitertijdvoorkeuze
  U kunt de beweging van een bewegend onderwerp op diverse manieren tot uitdrukking brengen
  door de sluitertijd aan te passen, bijvoorbeeld door de beweging te bevriezen met een korte
  sluitertijd, of door een naspoor van het onderwerp te veroorzaken met een lange sluitertijd. • Page 41

  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand S (Sluitertijdvoorkeuze).
  2. Selecteer de gewenste instelling door de besturingsknop te draaien.
  3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.
  Het diafragma wordt automatisch aangepast om tot een juiste belichting te komen.

  Opmerking

  Als na het instellen geen juiste belichting kan worden verkregen, knippert de
  diafragmawaarde op het opnamescherm. U kunt zo wel een opname maken, maar u kunt
  beter een andere instelling kiezen.
  Wanneer u een lange sluitertijd instelt, gebruikt u een statief om te voorkomen dat het beeld
  wazig wordt.
  Het pictogram
  (SteadyShot-waarschuwing) wordt niet afgebeeld in de
  sluitertijdprioriteitsfunctie.
  Wanneer de sluitertijd 1/3 seconde(n) of langer is, wordt na de opname ruisonderdrukking
  uitgevoerd gedurende dezelfde tijdsduur waarin de sluiter geopend was. U kunt echter niet
  verder gaan met opnemen zolang de ruisonderdrukking wordt uitgevoerd.
  De helderheid van het beeld op de monitor kan verschillen van die van het beeld dat in
  werkelijkheid wordt opgenomen.
  Hint

  Wanneer u een kortere sluitertijd gebruikt, lijkt het of bewegende onderwerpen, zoals een
  hardloper, auto's of de branding van de zee, zijn stilgezet. Wanneer u een langere sluitertijd
  gebruikt wordt een naspoor van het bewegende onderwerp opgenomen, waardoor een
  natuurlijker en dynamischer beeld ontstaat.

  [21] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Diafragmavoorkeuze
  U kunt opnemen door het diafragma in te stellen en het scherpstelbereik te veranderen, of door
  de achtergrond onscherp te maken.De diafragmawaarde kan worden veranderd tijdens het
  opnemen van bewegende beelden.
  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand A (Diafragmavoorkeuze).
  2. Selecteer de gewenste instelling door de besturingsknop te draaien.
  Kleinere F-waarde: Het onderwerp is scherpgesteld, maar voorwerpen voor en achter
  het onderwerp zijn wazig. • Page 42

  Grotere F-waarde: Het onderwerp en de voor- en achtergrond zijn allemaal
  scherpgesteld.
  3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.
  De sluitertijd wordt automatisch aangepast om een juiste belichting te verkrijgen.

  Opmerking

  Als na het instellen geen juiste belichting kan worden verkregen, knippert de sluitertijd op het
  opnamescherm. U kunt zo wel een opname maken, maar u kunt beter een andere instelling
  kiezen.
  De helderheid van het beeld op het scherm kan verschillen van die van het beeld dat in
  werkelijkheid wordt opgenomen.
  Hint

  Kleinere F-waarde (het diafragma wordt groter) verkleint het bereik waarin alles
  scherpgesteld is. Dit maakt het mogelijk om scherp te stellen op het onderwerp en
  voorwerpen voor en achter het onderwerp onscherp te maken (de scherptediepte wordt
  kleiner). Grotere F-waarde (het diafragma wordt kleiner) vergroot het bereik waarin alles
  scherpgesteld is. Dit maakt het mogelijk om de diepte van de omgeving op te nemen (de
  scherptediepte wordt groter).

  [22] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Handm. belichting
  U kunt een opname met de gewenste belichtingsinstelling maken door wijziging van zowel de
  sluitertijd als het diafragma.De sluitertijd en de diafragmawaarde kunnen worden veranderd
  tijdens het opnemen van bewegende beelden.
  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand M (Handm. belichting).
  2. Druk op de onderknop van de bedieningsknop om de sluitertijd of diafragmawaarde te
  selecteren, en draai daarna de besturingsknop om een waarde te selecteren.
  Controleer de belichtingswaarde bij "MM" (gemeten handmatig).
  Naar +: Beelden worden helderder.
  Naar − : Beelden worden donkerder.
  0: Juiste belichting geanalyseerd door het apparaat
  3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp. • Page 43

  Opmerking

  [ISO AUTO] kan niet worden geselecteerd voor [ISO] in de handmatige belichtingsfunctie.
  In de handmatige belichtingsfunctie is onder [ISO AUTO] de instelling [ISO] ingesteld op de
  minimale ISO-gevoeligheid. Verander de ISO-waarde zo nodig naar de gewenste instelling.
  Als de hoeveelheid omgevingslicht buiten het meetbereik van gemeten handmatig valt,
  knippert het pictogram voor gemeten handmatig.
  Het pictogram
  (SteadyShot-waarschuwing) wordt niet afgebeeld in de handmatigebelichtingsfunctie.
  De helderheid van het beeld op de monitor kan verschillen van die van het beeld dat in
  werkelijkheid wordt opgenomen.

  [23] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Geheug.nr. oproep.
  Hiermee kunt u een beeld opnemen nadat veelgebruikte functies of camera-instellingen zijn
  opgeroepen die van tevoren werden geregistreerd.
  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand 1 of 2 (Geheug.nr. oproep.).
  2. Druk op

  in het midden van de bedieningsknop.

  Opmerking

  Registreer opname-instellingen van tevoren met [Geheugen].
  Als u [Geheug.nr. oproep.] instelt na het voltooien van de opname-instellingen, krijgen de
  geregistreerde instellingen voorrang en kunnen de oorspronkelijke instellingen ongeldig
  worden. Controleer de indicators op het scherm voordat u opneemt.

  [24] Hoe te gebruiken

  Opnemen

  Een opnamefunctie selecteren

  Film
  U kunt de sluitertijd of diafragmawaarde instellen op uw gewenste instellingen voor het
  opnemen van bewegende beelden. U kunt ook de beeldhoek controleren alvorens op te nemen.
  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand
  2. MENU →

  (Film).

  (Camera- instellingen) → [Film] → gewenste instelling. • Page 44

  Als [Modusdraaiknopsch.] is ingesteld op [Aan], kunt u de gewenste instellingen
  selecteren nadat u de stand van de functiekeuzeknop hebt veranderd.
  3. Druk op de MOVIE-knop als u het opnemen wilt starten.
  Druk nogmaals op de MOVIE-knop als u het opnemen wilt stoppen.

  Menu-onderdelen
  Autom. programma:
  Maakt het mogelijk om op te nemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd
  als de diafragmawaarde). De andere instellingen kunnen handmatig worden gemaakt.
  Diafragmavoorkeuze:
  Maakt het mogelijk om op te nemen nadat de diafragmawaarde handmatig is ingesteld.
  Sluitertijdvoorkeuze:
  Maakt het mogelijk om op te nemen nadat de sluitertijd handmatig is ingesteld.
  Handm. belichting:
  Maakt het mogelijk om op te nemen nadat de belichting handmatig is ingesteld (zowel de
  sluitertijd als de diafragmawaarde).

  [25] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  De zoom gebruiken

  Zoom
  Vergroot tijdens het opnemen de beelden met de W/T-(zoom)knop.
  1. Vergroot tijdens het opnemen beelden met de W/T-(zoom)knop.
  Draai de W/T (zoom-)knop naar de T-kant om in te zoomen en naar de W-kant om uit
  te zoomen.

  Hint

  Wanneer [Enkel optische zoom], is ingesteld op iets anders dan [Zoom-instelling], kunt u het
  zoombereik van de optische zoom overschrijden bij het zoomen van beelden.
  Wanneer de zoom-/scherpstellingschakelaar in de stand AF/ZOOM staat, kunt u beelden
  zoomen door de handinstelring te draaien. • Page 45

  [26] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  De zoom gebruiken

  De zoomfuncties die beschikbaar zijn op het apparaat
  De zoomfunctie van het apparaat levert een hogere zoomvergroting door meerdere
  zoomfuncties te combineren. Het pictogram dat op het scherm wordt afgebeeld, verandert met
  de geselecteerde zoomfunctie.

  (1) Optische-zoombereik
  De beelden worden vergroot binnen het optische-zoombereik van het apparaat.
  (2) Slimme-zoombereik (
  )
  Zoomt beelden zonder dat de oorspronkelijke kwaliteit verslechtert door een beeld gedeeltelijk
  af te snijden (alleen wanneer het beeldformaat [M], [S] of [VGA]).
  (3) Helder-Beeld-Zoom-bereik (
  )
  Zoomt beelden met behulp van beeldbewerking met minder vervorming. Stel [Zoom-instelling]
  eerst in op [Aan:HelderBldZoom] of [Aan: Digitale zoom].
  (4) Digitale-zoombereik (
  )
  U kunt beelden vergroten met behulp van beeldbewerking. Als u [Aan: Digitale zoom] instelt op
  [Zoom-instelling], kunt u deze zoomfunctie gebruiken.
  Opmerking

  De standaardinstelling voor [
  Beeldformaat] is [L]. Om de slimme-zoomfunctie te kunnen
  gebruiken, stelt u [
  Beeldformaat] in op [M], [S] of [VGA].
  De zoomfuncties, behalve de optische-zoomfunctie, zijn niet beschikbaar bij opnemen in de
  volgende situaties:
  [Lach-/Gezichtsherk.] is ingesteld op [Lach-sluiter]

  U kunt de slimme-zoomfunctie niet gebruiken met bewegende beelden.
  Als u een andere zoomfunctie gebruikt dan de optische zoom, is de instelling
  [Scherpstelgebied] uitgeschakeld en wordt het kader rond het scherpstelgebied afgebeeld
  met een stippellijn. De AF werkt met voorrang in en om het centrale gebied. Bovendien ligt
  [Lichtmeetfunctie] vast op [Multi].

  [27] Hoe te gebruiken

  Zoom-instelling

  De opnamefuncties gebruiken

  De zoom gebruiken • Page 46

  U kunt de zoominstelling van het apparaat selecteren.
  1. MENU →

  (Eigen instellingen) → [Zoom-instelling] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Enkel optische zoom:
  De optische zoom is geactiveerd. U kunt de slimme-zoomfunctie gebruiken als u [
  Beeldformaat] instelt op [M], [S] of [VGA].
  Aan:HelderBldZoom (standaardinstelling):
  Zelfs als het zoombereik van de optische zoom wordt overschreden, vergroot het apparaat
  beelden binnen het bereik waarbinnen de beeldkwaliteit niet aanzienlijk verslechtert.
  Aan: Digitale zoom:
  Wanneer het zoombereik van de [Helder Beeld Zoom] wordt overschreden, vergroot het
  apparaat de beelden tot de maximale zoomvergroting. De beeldkwaliteit gaat echter achteruit.
  Opmerking

  Stel [Enkel optische zoom] in als u beelden wilt vergroten binnen het bereik waarbinnen de
  beeldkwaliteit niet verslechtert.

  [28] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  De zoom gebruiken

  Over de zoomvergroting
  De zoomvergroting verandert volgens de instellingen van dit apparaat. De zoomvergroting van
  elke instelling is als volgt.

  Als [

  Beeldverhouding] is [4:3]

  [Zoom-instelling]: [Enkel optische zoom (inclusief slimmme-zoomfunctie)]
  [

  Beeldformaat]: L 50×, M 71×, S 100×, VGA 405×

  [Zoom-instelling]: [Aan:HelderBldZoom]
  [

  Beeldformaat]: L 100×, M 142×, S 200×, VGA 810×

  [Zoom-instelling]: [Aan: Digitale zoom]
  [

  Beeldformaat]: L 200×, M 284×, S 400×, VGA 810×

  [29] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  De flitser gebruiken

  De flitser gebruiken • Page 47

  Gebruik in een donkere omgeving de flitser om het onderwerp te verlichten tijdens de opname,
  en om camerabeweging te voorkomen. Als u tegen de zon in opneemt, gebruikt u de flitser om
  het beeld van het onderwerp met tegenlicht te verlichten.
  1. Druk op de knop

  (flitser omhoog) om de flitser omhoog te laten springen.

  2. Druk de ontspanknop helemaal in.

  Wanneer u de flitser niet gebruikt
  Wanneer de flitser niet wordt gebruikt, duwt u hem terug in de camerabody.

  Opmerking

  Wanneer de flitser niet wordt gebruikt, duwt u hem terug in de camerabody.
  U kunt de flitser niet gebruiken wanneer u bewegende beelden opneemt.
  Tijdens het opladen van de flitser knippert
  . Nadat het opladen klaar is, blijft het
  flitserpictogram branden.
  Wanneer een externe flitser (los verkrijgbaar) is bevestigd op de multi-interfaceschoen, heeft
  de status van de externe flitser prioriteit boven de instelling van het apparaat. U kunt de
  ingebouwde flitser van het apparaat niet gebruiken.
  Gebruik geen in de handel verkrijgbare flitser met synchro-hoogspanningsaansluitingen of
  met omgekeerde polariteit.
  Tijdens het opnemen met de flitser en de zoom ingesteld op W, kan de schaduw van de lens
  zichtbaar zijn op het scherm, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als dit gebeurt, • Page 48

  neemt u op naast het onderwerp, of stelt u de zoom in op T en neemt u het beeld opnieuw
  op met de flitser.

  [30] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  De flitser gebruiken

  Flitsfunctie
  U kunt de flitsfunctie instellen.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Flitsfunctie] → gewenste instelling.

  U kunt ook de flitsfunctie instellen door op
  drukken.

  (Flitsfunctie) op de bedieningsknop te

  Menu-onderdelen
  Flitser uit:
  De flitser werkt niet.
  Automatisch flitsen (standaardinstelling):
  De flitser gaat af in donkere omgevingen of bij het opnemen met sterk tegenlicht.
  Invulflits:
  Elke keer als u op de ontspanknop drukt, gaat de flitser af.
  Langz.flitssync.:
  Elke keer als u op de ontspanknop drukt, gaat de flitser af. U kunt met de langzameflitssynchronisatieopname een helder beeld opnemen van zowel het onderwerp als de
  achtergrond door een langere sluitertijd te gebruiken.
  Geavanceerde flitser:
  De flitser gaat automatisch af bij opnemen op donkere plaatsen of met tegenlicht. Op donkere
  plaatsen wordt de bovengrenswaarde van de ISO-gevoeligheid verhoogd om het flitsbereik te
  maximaliseren.
  Eindsynchron.:
  Elke keer wanneer u de ontspanknop indrukt, gaat de flitser af net voordat de belichting is
  voltooid. Met eindsynchronisatie kunt u een natuurlijke foto maken van het naspoor van een
  bewegend onderwerp, zoals een rijdende auto of een wandelaar.
  Draadloos:
  Bij gebruik van een draadloze flitser, wordt door het schaduweffect sterker een
  driedimensionale indruk gewekt dan bij gebruik van een bevestigde flitser.
  Deze functie is effectief wanneer u een externe flitser (los verkrijgbaar) op het apparaat
  bevestigt die compatibel is met afstandsbediening, en opneemt met draadloze flitser (los • Page 49

  verkrijgbaar), die op afstand van het apparaat is geplaatst.
  Opmerking

  De standaardinstelling hangt af van de opnamefunctie.
  De beschikbare flitsfuncties zijn afhankelijk van de opnamefunctie.
  De instelling [Draadloos] kan niet worden gebruikt met de ingebouwde flitser van de camera.

  [31] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  De flitser gebruiken

  Flitscompensatie
  Past de hoeveelheid flitslicht aan binnen een bereik van –2,0 EV tot +2,0 EV.
  Flitscompensatie verandert alleen de hoeveelheid flitslicht. Belichtingscompensatie verandert
  de hoeveelheid flitslicht in combinatie met de verandering van de sluitertijd en het diafragma.
  1. MENU →
  (Camera- instellingen) → [Flitscompensatie] → gewenste instelling.
  Door hogere waarden (+ kant) te selecteren, wordt het flitsniveau hoger, en door lagere
  waarden (– kant) te selecteren, wordt het flitsniveau lager.

  Opmerking

  Het kan zijn dat het hogere flitseffect niet zichtbaar is omdat de beschikbare hoeveelheid
  flitslicht beperkt is in het geval het onderwerp zich buiten het maximumbereik van de flitser
  bevindt. Als het onderwerp zich erg dichtbij bevindt, is het lagere flitseffect mogelijk niet
  zichtbaar.

  [32] Hoe te gebruiken
  selecteren

  De opnamefuncties gebruiken

  Een schermweergavefunctie

  De schermweergave veranderen (Opnemen)
  U kunt de afgebeelde inhoud op het scherm veranderen.
  1. Druk op de DISP (Weergave-instelling)-knop.
  Iedere keer wanneer u op de DISP-knop drukt, verandert het opname-informatiescherm
  als volgt:
  Graf. weerg. → Alle info weerg. → Geen info → Histogram → Niveau → Graf. weerg.
  Graf. weerg. • Page 50

  Alle info weerg.

  Geen info

  Histogram

  Niveau • Page 51

  Opmerking

  Histogram wordt niet afgebeeld tijdens het opnemen van panoramabeelden.

  [33] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  stilstaande beelden selecteren

  Het formaat/de kwaliteit van

  Beeldformaat (stilstaand beeld)
  Hoe groter het beeldformaat hoe meer details zullen worden gereproduceerd wanneer het
  beeld wordt afgedrukt op een groot formaat papier. Hoe kleiner het beeldformaat, hoe meer
  beelden kunnen worden opgenomen.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [

  Beeldformaat] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Beeldformaat wanneer [

  Beeldverhouding] is ingesteld op 3:2

  L: 18M 5184×3456 pixels
  M: 8.9M 3648×2432 pixels
  S: 4.5M 2592×1728 pixels
  Beeldformaat wanneer [

  Beeldverhouding] is ingesteld op 4:3

  L: 20M 5184×3888 pixels
  M: 10M 3648×2736 pixels
  S: 5.0M 2592×1944 pixels
  VGA 640×480 pixels
  Beeldformaat wanneer [

  Beeldverhouding] is ingesteld op 16:9

  L: 15M 5184×2920 pixels
  M: 7.5M 3648×2056 pixels
  S: 2.1M 1920×1080 pixels
  Beeldformaat wanneer [

  Beeldverhouding] is ingesteld op 1:1

  L: 15M 3888×3888 pixels
  M: 7.5M 2736×2736 pixels
  S: 3.7M 1920×1920 pixels

  [34] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  stilstaande beelden selecteren

  Het formaat/de kwaliteit van • Page 52

  Beeldverhouding (stilstaand beeld)
  Stelt de beeldverhouding in van stilstaande beelden.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [

  Beeldverhouding] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  3:2:
  Geschikt voor standaardafdrukken.
  4:3 (standaardinstelling):
  Neemt op met beeldverhouding 4:3.
  16:9:
  Voor weergeven op een high-definition-tv.
  1:1:
  Voor het opnemen van composities als een middenformaatcamera.

  [35] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  stilstaande beelden selecteren

  Het formaat/de kwaliteit van

  Kwaliteit (stilstaand beeld)
  Selecteert het compressieformaat van stilstaande beelden.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [

  Kwaliteit] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Fijn (standaardinstelling):
  Bestandsformaat: JPEG
  Het beeld wordt bij het opnemen gecomprimeerd in het JPEG-bestandsformaat.
  Standaard:
  Bestandsformaat: JPEG
  Het beeld wordt bij het opnemen gecomprimeerd in het JPEG-bestandsformaat. Aangezien de
  compressieverhouding van [Standaard] hoger is dan die van [Fijn], is de bestandsgrootte van
  [Standaard] kleiner dan die van [Fijn]. Hiermee kunnen meer bestanden worden opgenomen op
  1 geheugenkaart, maar de kwaliteit is lager. • Page 53

  [36] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  stilstaande beelden selecteren

  Het formaat/de kwaliteit van

  Panorama: formaat
  Stelt het beeldformaat in voor het opnemen van panoramabeelden. Het beeldformaat varieert
  afhankelijk van de instelling [Panorama: richting].
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Panorama: formaat] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Als [Panorama: richting] is ingesteld op [Naar boven] of [Naar beneden]
  Standaard: 3424×1920
  Breed: 4912×1920
  Als [Panorama: richting] is ingesteld op [Links] of [Rechts]
  Standaard: 4912×1080
  Breed: 7152×1080
  360°: Maakt het mogelijk op te nemen in het formaat 11520×1080, 360 graden in het rond.

  [37] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  stilstaande beelden selecteren

  Het formaat/de kwaliteit van

  Panorama: richting
  Stelt de richting in waarin de camera moet worden gepand bij het opnemen van
  panoramabeelden.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Panorama: richting] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Rechts (standaardinstelling):
  Pan de camera van links naar rechts.
  Links:
  Pan de camera van rechts naar links.
  Naar boven:
  Pan de camera van onder naar boven.
  Naar beneden: • Page 54

  Pan de camera van boven naar onder.

  [38] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  De scherpstellingsmethode veranderen met behulp van de
  zoom-/scherpstellingschakelaar
  U kunt de scherpstellingsmethode selecteren die geschikt is voor de beweging van het
  onderwerp.
  1. Verschuif de zoom-/scherpstellingschakelaar om de gewenste scherpstellingsmethode te
  selecteren.

  Informatie over de scherpstellingsfuncties
  AF/ZOOM (Enkelvoudige AF):
  De camera stelt scherp en nadat is scherpgesteld, wordt de scherpstelling vergrendeld. Gebruik
  deze functie wanneer het onderwerp stilstaat.
  DMF (D. handm. sch.):
  Na automatisch scherpstellen, fijnregelt u de scherpstelling handmatig.
  MF (H. scherpst.):
  Stelt handmatig scherp.
  Opmerking

  Stof of vingerafdrukken op de lens kunnen zichtbaar zijn op het beeld als het onderwerp te
  dichtbij is. Veeg de lens schoon met een zachte doek of iets dergelijks.
  Als u de scherpstellingsmethode verandert, wordt de ingestelde scherpstellingsafstand
  gewist.
  Hint • Page 55

  Als u niet kunt scherpstellen op het beoogde onderwerp met behulp van de automatische
  scherpstelling, selecteert u MF of DMF, en neemt u vervolgens opnieuw op.
  Als tijdens het opnemen van bewegende beelden de zoom-/scherpstellingsschakelaar in de
  stand AF/ZOOM of DMF wordt gezet, wordt
  [Scherpstelfunctie] omgeschakeld naar
  (Continue AF), en blijft het apparaat scherpstellen op het onderwerp.

  [39] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  Scherpstelgebied
  Selecteert het scherpstelgebied. Gebruik deze functie wanneer het moeilijk is goed scherp te
  stellen in de automatische scherpstellingsfunctie.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Scherpstelgebied] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Breed:
  Stelt automatisch scherp op een onderwerp in alle bereiken van het beeld.
  Wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt in de stilstaand-beeldopnamefunctie, wordt
  een groen kader afgebeeld rond het gebied dat scherpgesteld is.
  Midden:
  Stelt automatisch scherp op een onderwerp in het midden van het beeld. Indien gebruikt in
  combinatie met de AF-vergrendelingsfunctie, kunt u het gewenste beeld samenstellen.
  Flexibel punt:
  Maakt het mogelijk om het AF-bereikframe te verplaatsen naar de gewenste plaats op het
  scherm en scherp te stellen op een extreem klein onderwerp in een smal gebied.
  Op het Flexibel Punt-opnamescherm kunt u de grootte van het AF-bereikzoekerframe
  veranderen door de besturingsknop te draaien.

  [40] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  Scherpstelvergrendeling
  Neemt beelden op met de scherpstelling vergrendeld op het gewenste onderwerp in de
  automatische scherpstellingsfunctie. • Page 56

  1. Zet de zoom-/scherpstellingschakelaar in de stand AF/ZOOM.
  2. Plaats het onderwerp binnen het AF-gebied en druk de ontspanknop tot halverwege in.
  De scherpstelling is vergrendeld.
  3. Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt en plaats het onderwerp terug op de
  oorspronkelijke plaats om het beeld opnieuw samen te stellen.
  4. Druk de ontspanknop helemaal in om het beeld op te nemen.

  [41] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  H. scherpst.
  Als het moeilijk is goed scherp te stellen in de automatische scherpstellingsfunctie, kunt u de
  scherpstelling handmatig uitvoeren.
  1. Zet de zoom-/scherpstellingschakelaar in de stand MF.
  2. Draai de handinstelring om goed scherp te stellen.

  Wanneer u de handinstelring draait, wordt de scherpstellingsafstand afgebeeld op het
  scherm.

  [42] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  Directe handmatige scherpstelling (DMF) • Page 57

  U kunt fijnregelen nadat de scherpstelling is vergrendeld.
  U kunt snel scherpstellen op een onderwerp in plaats van handmatig scherp te stellen vanaf het
  begin. Dit is handig in gevallen zoals macro-opname.
  1. Zet de zoom-/scherpstellingschakelaar in de stand DMF.
  2. Druk de ontspanknop tot halverwege in om automatisch scherp te stellen.
  3. Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt en draai de handinstelring om een betere
  scherpstelling te krijgen.

  Wanneer u de handinstelring draait, wordt de scherpstellingsafstand afgebeeld op het
  scherm.

  [43] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  MF Assist (stilstaand beeld)
  U kunt het beeld op het scherm automatisch vergroten om gemakkelijker handmatig scherp te
  stellen. Dit werkt bij opnemen met handmatige scherpstelling of met directe handmatige
  scherpstelling.
  1. MENU →

  (Eigen instellingen) → [

  MF Assist] → [Aan].

  2. Stel de scherpstelling in door de scherpstelring te draaien.
  Het beeld wordt vergroot.
  Opmerking

  U kunt [

  MF Assist] niet gebruiken tijdens het opnemen van bewegende beelden. • Page 58

  [44] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  Scherpst. vergroten
  U kunt de scherpstelling controleren door het beeld te vergroten voordat u opneemt.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Scherpst. vergroten].

  2. Druk op
  in het midden van de bedieningsknop om het beeld te vergroten en het deel
  te selecteren dat u wilt vergroten met de boven-/onder-/linker-/rechterknop van de
  bedieningsknop.
  3. Bevestig de scherpstelling.
  4. Druk de ontspanknop helemaal in om het beeld op te nemen.

  Hint

  Iedere keer wanneer u op
  in het midden drukt, verandert de zoekerloup.
  Bij handmatig scherpstellen kunt u de scherpstelling aanpassen terwijl een beeld vergroot is.
  De functie [Scherpst. vergroten] wordt opgeheven wanneer de ontspanknop tot halverwege
  wordt ingedrukt.
  U kunt een beeld opnemen terwijl een beeld vergroot wordt weergegeven, maar het
  apparaat neemt het beeld van het volledige scherm op.
  De functie [Scherpst. vergroten] wordt vrijgegeven na het opnemen.

  [45] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  Schrpstelvergrot.tijd
  Stel in hoe lang een beeld moet worden vergroot bij gebruik van de functie [
  [Scherpst. vergroten].
  1. MENU →

  MF Assist] of

  (Eigen instellingen) → [Schrpstelvergrot.tijd] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  2 sec. (standaardinstelling):
  Vergroot de beelden gedurende 2 seconden. • Page 59

  5 sec.:
  Vergroot de beelden gedurende 5 seconden.
  Geen beperk.:
  Vergroot de beelden tot u op de ontspanknop drukt.

  [46] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  Reliëfniveau
  U kunt bij opnemen met handmatige scherpstelling of met directe handmatige scherpstelling de
  contouren van scherpgestelde bereiken benadrukken met behulp van een specifieke kleur. Met
  behulp van deze functie kunt u de scherpstelling gemakkelijk controleren.
  1. MENU →

  (Eigen instellingen) → [Reliëfniveau] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Hoog:
  Stelt het reliëfniveau in op hoog.
  Gemiddeld:
  Stelt het reliëfniveau in op gemiddeld.
  Laag:
  Stelt het reliëfniveau in op laag.
  Uit (standaardinstelling):
  Maakt geen gebruik van de reliëffunctie.
  Opmerking

  Aangezien het apparaat oordeelt dat scherpe delen scherpgesteld zijn, verschilt
  [Reliëfniveau] afhankelijk van het onderwerp en de opnameomstandigheden.
  De contouren van scherpgestelde bereiken worden niet benadrukt wanneer het apparaat is
  aangesloten met behulp van een HDMI-kabel.

  [47] Hoe te gebruiken

  Reliëfkleur

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen • Page 60

  Stelt bij opnemen met handmatige scherpstelling of met directe handmatige scherpstelling de
  kleur in die wordt gebruikt voor de reliëffunctie.
  1. MENU →

  (Eigen instellingen) → [Reliëfkleur] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Rood:
  Reliëf versterkt in rood.
  Geel:
  Reliëf versterkt in geel.
  Wit (standaardinstelling):
  Reliëf versterkt in wit.

  [48] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  AF-vergrendeling
  Stelt de functie in voor het volgen van het onderwerp om het scherpgesteld te houden.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [AF-vergrendeling] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Uit:
  Volgt een onderwerp dat moet worden scherpgesteld niet.
  Aan:
  Volgt een onderwerp dat moet worden scherpgesteld.

  [49] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  AF-vergrendeling (Aan)
  Handhaaft automatisch de scherpstelling van een bewegend onderwerp.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [AF-vergrendeling] → [Aan].

  2. Plaats het doelkader over het te volgen onderwerp en druk in het midden op

  . • Page 61

  Opmerking

  De functie [AF-vergrendeling] werkt mogelijk niet goed in de volgende situaties:
  Het onderwerp beweegt te snel.
  Het onderwerp is te klein of te groot.
  Er is weinig contrast tussen het onderwerp en de achtergrond.
  Het is donker.
  Het omgevingslicht verandert.
  Hint

  Als u het onderwerp kwijt bent, kan dit apparaat het onderwerp detecteren en de AFvergrendelingsfunctie hervatten wanneer het onderwerp weer op het scherm verschijnt.

  [50] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Scherpstellen

  AF-hulplicht (stilstaand beeld)
  Het AF-hulplicht geeft een invullicht zodat gemakkelijker op een onderwerp kan worden
  scherpgesteld in een donkere omgeving. Met het rode AF-hulplicht kan het apparaat
  gemakkelijk scherpstellen wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt, totdat de
  scherpstelling wordt vergrendeld.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [

  AF-hulplicht] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Automatisch (standaardinstelling):
  Maakt gebruik van het AF-hulplicht.
  Uit:
  Maakt geen gebruik van het AF-hulplicht.
  Opmerking

  De camera kan scherpstellen zolang het AF-hulplicht het onderwerp bereikt, ongeacht of het • Page 62

  licht het midden van het onderwerp bereikt.
  U kunt [
  AF-hulplicht] niet gebruiken in de volgende situaties:
  Tijdens het opnemen van bewegende beelden
  In de functie [iDraaipanorama]
  Wanneer [Scènekeuze] is ingesteld op [Landschap], [Geavanc. sportopn.], [Nachtscène], [Huisdieren]
  of [Vuurwerk].

  Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Breed], wordt het AF-bereikzoekerframe
  aangegeven met een stippellijn.
  Het AF-hulplicht zendt zeer helder licht uit. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico’s
  bestaan, mag u niet van dichtbij rechtstreeks in het AF-hulplicht kijken.

  [51] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Belichting instellen

  Belicht.comp.
  Uitgaande van de belichtingswaarde die is ingesteld door de automatische belichtingsfunctie,
  kunt u het gehele beeld helderder of donkerder maken als u [Belicht.comp.] verandert naar de
  pluskant respectievelijk de minkant (belichtingscompensatie). Normaal gesproken wordt de
  belichting automatisch ingesteld (automatische belichting).
  1. MENU →
  (Camera- instellingen) → [Belicht.comp.] → gewenste instelling.
  U kunt de belichting instellen binnen een bereik van –2,0 EV tot +2,0 EV.

  Opmerking

  Als u een onderwerp opneemt in uiterst heldere of donkere omstandigheden, of wanneer u
  de flitser gebruikt, kunt u mogelijk geen bevredigend resultaat bereiken.

  [52] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Belichting instellen

  Lichtmeetfunctie
  Selecteert de lichtmeetfunctie die instelt welk deel van het scherm moet worden gemeten voor
  het bepalen van de belichting.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Lichtmeetfunctie] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen • Page 63

  Multi (standaardinstelling):
  Na opdeling van het totale scherm in meerdere gebieden wordt het licht op elk gebied gemeten,
  en zo wordt de juiste belichting van het hele scherm bepaald (Multi-patroonmeting).
  Midden:
  Meet de gemiddelde helderheid van het hele scherm, terwijl de nadruk ligt op het
  middengedeelte van het scherm (Middengewogen meting).
  Spot:
  Meet alleen het middengedeelte (Spotmeting). Deze functie is nuttig wanneer het onderwerp
  van achteren wordt belicht of wanneer er een sterk contrast is tussen het onderwerp en de
  achtergrond.
  Opmerking

  [Multi] wordt geselecteerd bij gebruik van de volgende functies:
  [Slim automatisch]
  [Superieur automat.]
  [Scènekeuze]
  Alle zoomfuncties, behalve optische zoom

  [53] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Belichting instellen

  Belichtingsinst.gids
  U kunt instellen of een gids wordt afgebeeld wanneer u de belichting instelt.
  1. MENU →

  (Eigen instellingen) → [Belichtingsinst.gids] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Uit:
  Beeldt de gids niet af.
  Aan (standaardinstelling):
  Beeldt de gids af.

  [54] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  (Ononderbroken opnemen/Zelfontspanner)

  Een transportfunctie selecteren

  Transportfunctie
  U kunt de transportfunctie instellen, zoals ononderbroken opnamen of zelfontspanner- • Page 64

  opnamen.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Transportfunctie] → gewenste instelling.

  U kunt de transportfunctie tevens instellen door op de knop
  van de bedieningsknop te drukken.

  /

  (Transportfunctie)

  Menu-onderdelen
  Enkele opname (standaardinstelling):
  Neemt één stilstaand beeld op. Normale opnamestand.
  Continue opname:
  Neemt continu beelden op zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt.
  Zelfontspanner:
  Neemt een beeld op na 10 of 2 seconden.
  Zelfportret:
  Nadat het apparaat de gezichten van het gespecificeerde aantal personen heeft gedetecteerd,
  klinkt een pieptoon en begint het opnemen na twee seconden.
  Zelfontsp.(Cont.):
  Neemt continu beelden op na 10 seconden.
  Bracket continu:
  Neemt beelden op wanneer u de ontspanknop ingedrukt houdt, elk met een verschillend
  helderheidsniveau.
  Witbalansbracket:
  Neemt in totaal drie beelden op, elk met een verschillend helderheidsniveau volgens de
  geselecteerde instellingen voor de witbalans, kleurtemperatuur en kleurfilter.

  [55] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  (Ononderbroken opnemen/Zelfontspanner)

  Een transportfunctie selecteren

  Continue opname
  Neemt 10 beelden op zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt.
  1. MENU→

  (Camera- instellingen) → [Transportfunctie] → [Continue opname].

  2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerknop van de bedieningsknop.

  Menu-onderdelen
  Continue opname: Hi (standaardinstelling):
  De snelheid van het ononderbroken opnemen wordt ingesteld op het maximum van ongeveer
  10 beelden per seconde. • Page 65

  Continue opname: Lo:
  De snelheid van het ononderbroken opnemen wordt ingesteld op het maximum van ongeveer 2
  beelden per seconde.

  [56] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  (Ononderbroken opnemen/Zelfontspanner)

  Een transportfunctie selecteren

  Zelfontspanner
  Het apparaat neemt een beeld op met de zelfontspanner met een vertraging van 10 seconden
  of 2 seconden.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Transportfunctie] → [Zelfontspanner].

  2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerknop van de bedieningsknop.

  Menu-onderdelen
  Zelfontspanner: 10 sec. (standaardinstelling):
  Stelt de zelfontspanner met een vertraging van 10 seconden in.
  Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje en klinkt een pieptoon totdat
  de sluiter wordt ontspannen. Druk nogmaals op de ontspanknop als u de zelfontspanner wilt
  annuleren.
  Zelfontspanner: 2 sec.:
  Stelt de zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden in. Dit vermindert de
  camerabewegingen die worden veroorzaakt door het indrukken van de ontspanknop.

  [57] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  (Ononderbroken opnemen/Zelfontspanner)

  Een transportfunctie selecteren

  Zelfportret
  Richt de lens op uzelf en neem zelfportretbeelden op.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Transportfunctie] → [Zelfportret].

  2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerknop van de bedieningsknop.
  3. Richt de lens op uzelf. • Page 66

  Nadat het apparaat de gezichten van het gespecificeerde aantal personen heeft
  gedetecteerd, klinkt een pieptoon en begint het opnemen.

  Menu-onderdelen
  Zelfportret: één persoon (standaardinstelling):
  Het apparaat begint op te nemen nadat het gezicht van één persoon is gedetecteerd.
  Zelfportret: twee personen:
  Het apparaat begint op te nemen nadat de gezichten van twee personen zijn gedetecteerd.

  [58] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  (Ononderbroken opnemen/Zelfontspanner)

  Een transportfunctie selecteren

  Zelfontsp.(Cont.)
  Maakt na 10 seconden zonder onderbreking het aantal opnamen dat u hebt ingesteld. U kunt
  de beste opname kiezen uit de opnamen die zijn gemaakt.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Transportfunctie] → [Zelfontsp.(Cont.)].

  2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerknop van de bedieningsknop.

  Menu-onderdelen
  Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 3beeld. (standaardinstelling):
  Neemt drie frames achter elkaar op 10 seconden nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt.
  Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje, klinkt een pieptoon en
  ontspant de sluiter na 10 seconden.
  Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 5beeld.:
  Neemt vijf frames achter elkaar op 10 seconden nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt.
  Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje, klinkt een pieptoon en
  ontspant de sluiter na 10 seconden.

  [59] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  (Ononderbroken opnemen/Zelfontspanner)

  Een transportfunctie selecteren

  Bracket continu
  Neemt meerdere beelden op waarbij automatisch de belichting wordt verschoven van normale • Page 67

  belichting, naar donkerder en vervolgens naar lichter. Houd de ontspanknop ingedrukt totdat de
  bracket-opname is voltooid.
  U kunt na het maken van de opnamen het beeld kiezen dat het beste overeenkomt met uw
  bedoeling.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Transportfunctie] → [Bracket continu]

  2. Selecteer de gewenste functie met de rechter-/linkerknop van de bedieningsknop.

  Menu-onderdelen
  Bracket continu: 0,3EV 3 beelden (standaardinstelling):
  Deze instelling neemt drie beelden achter elkaar op met een belichtingswaarde die verschoven
  is met plus of min 0,3 EV.
  Bracket continu: 0,7EV 3 beelden:
  Deze instelling neemt drie beelden achter elkaar op met een belichtingswaarde die verschoven
  is met plus of min 0,7 EV.
  Bracket continu: 1,0EV 3 beelden:
  Deze instelling neemt drie beelden achter elkaar op met een belichtingswaarde die verschoven
  is met plus of min 1,0 EV.
  Opmerking

  De laatste opname wordt weergegeven in Auto Review.
  In de functie [Handm. belichting] wordt de belichting verschoven door de sluitertijd te
  veranderen.
  Als u de belichting opnieuw instelt, wordt de belichting verschoven op basis van de nieuw
  ingestelde belichtingswaarde.
  Als de flitser wordt gebruikt, voert het apparaat een flits-bracketopname uit, waarbij de
  hoeveelheid flitslicht wordt verschoven, zelfs wanneer [Bracket continu] is geselecteerd.
  Druk voor elk beeld op de ontspanknop.

  [60] Hoe te gebruiken
  De opnamefuncties gebruiken
  (Ononderbroken opnemen/Zelfontspanner)

  Een transportfunctie selecteren

  Witbalansbracket
  Neemt drie beelden op, elk met een verschillend kleurtinten volgens de geselecteerde
  instellingen voor de witbalans, kleurtemperatuur en kleurfilter.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Transportfunctie] → [Witbalansbracket]. • Page 68

  Opmerking

  De laatste opname wordt weergegeven in Auto Review.

  [61] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  De ISO-gevoeligheid selecteren

  ISO
  De gevoeligheid voor licht wordt uitgedrukt in de ISO-waarde (aanbevolen-belichtingsindex).
  Hoe hoger de waarde, hoe hoger de gevoeligheid is.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [ISO] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  NR Multi Frame:
  Combineert continue opnamen en maakt een beeld met minder ruis.
  ISO AUTO (standaardinstelling):
  Stelt automatisch de ISO-gevoeligheid in.
  80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600
  / 2000 / 2500 / 3200:
  U kunt voorkomen dat beelden opgenomen op donkere plaatsen of van bewegende
  onderwerpen wazig worden door de ISO-gevoeligheid te verhogen (een hogere waarde in te
  stellen).
  Opmerking

  [ISO AUTO] wordt geselecteerd bij gebruik van de volgende functies:
  [Slim automatisch]
  [Superieur automat.]
  [Scènekeuze]
  [iDraaipanorama]

  Hoe hoger de ISO-waarde, hoe meer ruis zichtbaar wordt op de beelden.
  De instelling [ISO AUTO] is niet beschikbaar voor [Handm. belichting]. Als u de
  belichtingsfunctie verandert naar [Handm. belichting] terwijl [ISO AUTO] is ingesteld, wordt
  de ISO-waarde veranderd naar de laagste waarde. Stel de ISO in overeenkomstig de
  opnameomstandigheden.
  Wanneer u [NR Multi Frame] gebruikt, duurt het enige tijd tot het apparaat klaar is met het
  uitvoeren van het overlay-proces van de beelden.
  Hint • Page 69

  U kunt het automatisch ingestelde bereik van de ISO-gevoeligheid veranderen met de
  instelling [ISO AUTO]. Selecteer [ISO AUTO] en druk op de rechterknop van de
  bedieningsknop, en stel daarna de gewenste waarden in voor [ISO AUTO maximum] en [ISO
  AUTO minimum]. De instellingen [ISO AUTO maximum] en [ISO AUTO minimum] worden
  ook toegepast bij het opnemen in de functie [ISO AUTO] onder [NR Multi Frame].

  [62] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  De ISO-gevoeligheid selecteren

  NR Multi Frame
  Het apparaat neemt automatisch meerdere beelden ononderbroken op, combineert ze,
  vermindert de ruis en slaat ze als één beeld op. Met multi-frameruisonderdrukking kunt u een
  hogere ISO-waarde selecteren dan de maximale ISO-gevoeligheid. Het opgenomen beeld is
  één gecombineerd beeld.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [ISO] → [NR Multi Frame].

  2. Druk op de rechterknop van de bedieningsknop om het instelscherm af te beelden, en
  selecteer daarna de gewenste waarde met behulp van de omhoog/omlaag-knoppen.

  Opmerking

  De flitser, [D.-bereikopt.] en [Auto HDR] kunnen niet worden gebruikt.
  Hint

  U kunt het automatisch ingestelde bereik van de ISO-gevoeligheid veranderen met de
  instelling [ISO AUTO]. Selecteer [ISO AUTO] en druk op de rechterknop, en stel daarna de
  gewenste waarden in voor [ISO AUTO maximum] en [ISO AUTO minimum]. De instellingen
  [ISO AUTO maximum] en [ISO AUTO minimum] worden ook toegepast bij het opnemen in
  de functie [ISO AUTO] onder [NR Multi Frame].

  [63] Hoe te gebruiken
  corrigeren

  De opnamefuncties gebruiken

  De helderheid of het contrast

  D.-bereikopt. (DRO)
  Door het beeld onder te verdelen in kleine gebieden, analyseert het apparaat het contrast van
  licht en schaduw tussen het onderwerp en de achtergrond, en creëert een beeld met de
  optimale helderheid en gradatie. • Page 70

  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [DRO/Auto HDR] → [D.-bereikopt.].

  2. Selecteer de gewenste instelling met de linker-/rechterknop van de bedieningsknop.

  Menu-onderdelen
  Dynamische-bereikopt.: auto (standaardinstelling):
  Corrigeert automatisch de helderheid.
  Dynamische-bereikopt.: 1 ― Dynamische-bereikopt.: 5:
  Optimaliseert de gradatie van een opgenomen beeld voor elk gebied. Selecteer het
  optimalisatieniveau tussen Lv1 (zwak) en Lv5 (krachtig).
  Opmerking

  [DRO/Auto HDR] ligt vast op [Uit] wanneer de opnamefunctie is ingesteld op
  [iDraaipanorama], of wanneer [NR Multi Frame] of [Foto-effect] wordt gebruikt.
  [DRO/Auto HDR] ligt vast op [Uit] wanneer [Nachtscène], [Nachtportret], [Schemeropn.
  hand], [Antibewegingswaas] of [Vuurwerk] is geselecteerd voor [Scènekeuze]. De instelling
  ligt vast op [Dynamische-bereikopt.: auto] wanneer andere functies zijn geselecteerd bij
  [Scènekeuze].
  Tijdens opnemen met [D.-bereikopt.] kan ruis voorkomen in het beeld. Selecteer het juiste
  niveau door het opgenomen beeld te controleren, vooral wanneer u het effect sterker maakt.

  [64] Hoe te gebruiken
  corrigeren

  De opnamefuncties gebruiken

  De helderheid of het contrast

  Auto HDR
  Verbreedt het bereik (gradatie) zodat u van de heldere delen tot de donkere delen beelden met
  de juiste helderheid kunt opnemen (HDR: High Dynamic Range). Eén beeld met een juiste
  belichting en een beeld samengesteld uit over elkaar liggende beelden worden opgenomen.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [DRO/Auto HDR] → [Auto HDR].

  2. Selecteer de gewenste instelling met de linker-/rechterknop van de bedieningsknop.

  Menu-onderdelen
  Auto HDR: belichtingsver. auto (standaardinstelling):
  Corrigeert automatisch het belichtingsverschil.
  Auto HDR: belichtingsver. 1,0 EV ― Auto HDR: belichtingsver. 6,0 EV: • Page 71

  Stelt het belichtingsverschil in op basis van het contrast van het onderwerp. Selecteer het
  optimale niveau tussen 1,0 EV (zwak) en 6,0 EV (sterk).
  Bijvoorbeeld, als u de belichtingswaarde instelt op 2,0 EV, worden drie beelden samengesteld
  met de volgende belichtingsniveaus: ; −1,0 EV, optimale belichting en +1,0 EV.
  Opmerking

  Als de opnamefunctie is ingesteld op [Slim automatisch], [Superieur automat.],
  [iDraaipanorama] of [Scènekeuze], kunt u [Auto HDR] niet selecteren.
  Als [NR Multi Frame] is geselecteerd, kunt u [Auto HDR] niet selecteren.
  U kunt de volgende opname niet eerder maken dan dat het opslagproces na het opnemen is
  voltooid.
  U krijgt mogelijk niet het gewenste effect, afhankelijk van het luminantieverschil van een
  onderwerp en de opnameomstandigheden.
  Wanneer de flitser wordt gebruikt, heeft deze functie weinig effect.
  Wanneer de scène weinig contrast heeft, of wanneer apparaatbeweging of
  onderwerpbeweging optreedt, kunt u mogelijk geen goede HDR-beelden maken. Als het
  apparaat een probleem heeft vastgesteld, wordt
  afgebeeld op het opgenomen
  beeld om u te informeren over deze situatie. Maak zo nodig nog een opname en besteed
  aandacht aan het contrast of de onscherpte.

  [65] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  De kleurtinten aanpassen

  Witbalans
  Past de kleurtinten aan de omgevingslichtomstandigheden aan. Gebruik deze functie als de
  kleurtinten van het beeld er niet uitzien zoals u verwachtte, of als u doelbewust de kleurtinten
  wilt veranderen voor een fotografisch effect.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Witbalans] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Automatisch (standaardinstelling):
  Het apparaat detecteert automatisch de lichtbron en past de kleurtinten aan.
  Daglicht:
  De kleurtinten worden ingesteld op daglicht.
  Bewolkt:
  De kleurtemperatuur wordt ingesteld op een bewolkte dag.
  Gloeilamp: • Page 72

  De kleurtemperatuur wordt ingesteld op plaatsen onder een gloeilamp of onder felle verlichting,
  zoals in een fotostudio.
  TL-licht: koel wit:
  De kleurtemperatuur wordt ingesteld op witte fluorescerende verlichting.
  TL-licht: daglichtwit:
  De kleurtemperatuur wordt ingesteld op neutrale, witte fluorescerende verlichting.
  TL-licht: daglicht:
  De kleurtemperatuur wordt ingesteld op daglichtachtige fluorescerende verlichting.
  Flitslicht:
  De kleurtemperatuur wordt ingesteld op flitslicht.
  Kl.temp./Filter:
  Past de kleurtinten aan afhankelijk van de lichtbron. Bereikt het effect van CC-filters (Color
  Compensation) voor fotografie.
  Eigen:
  Gebruikt de witbalansinstelling opgeslagen in [Eigen instelling].
  Eigen instelling:
  Slaat de basiswitkleur op onder de lichtomstandigheden voor de opnameomgeving.
  Hint

  U kunt de rechterknop van de bedieningsknop gebruiken om het fijnregelscherm af te
  beelden en de kleurtemperatuur naar wens te fijnregelen.
  In [Kl.temp./Filter] kunt u de rechterknop gebruiken om het kleurtemperatuurinstelscherm af
  te beelden en een instelling te maken. Wanneer u nogmaals op de rechterknop drukt, wordt
  het fijnregelscherm afgebeeld waarop u naar wens kunt fijnregelen.
  Opmerking

  [Witbalans] ligt vast op [Automatisch] in de volgende situaties:
  [Slim automatisch]
  [Superieur automat.]
  [Scènekeuze]

  [66] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  De kleurtinten aanpassen

  De basiswitkleur opslaan in [Eigen instelling].
  In een scène waarin het omgevingslicht bestaat uit meerdere soorten lichtbronnen, adviseren
  wij u de eigen witbalans te gebruiken om de witte kleuren nauwkeurig te reproduceren.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Witbalans] → [Eigen instelling]. • Page 73

  2. Houd het apparaat zo dat het witte gebied volledig het AF-gebied in het midden bedekt en
  druk vervolgens op
  in het midden van de bedieningsknop.
  De gekalibreerde waarden (kleurtemperatuur en kleurfilter) worden afgebeeld en
  geregistreerd.

  Opmerking

  De mededeling [Fout eigen witbalans] geeft aan dat de waarde hoger is dan het verwachte
  bereik, wanneer de flitser wordt gebruikt op een onderwerp met te felle kleuren in het frame.
  Als u deze waarde registreert, wordt op het opname-informatiescherm de
  -indicator
  geel. U kunt nu een opname maken, maar het wordt aanbevolen dat u de witbalans opnieuw
  instelt voor een nauwkeurigere witbalanswaarde.

  [67] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Een effectfunctie selecteren

  Foto-effect
  Selecteer het gewenste effectfilter voor een indrukwekkendere en artistiekere beelden.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Foto-effect] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Uit (standaardinstelling):
  Schakelt de functie [Foto-effect] uit.
  Speelgoedcamera:
  Creëert een zacht beeld met donkere hoeken en verminderde scherpte.
  Hippe kleuren:
  Creëert een levendig beeld door kleurtinten te accentueren.
  Posterisatie:
  Creëert een hoog contrast en een abstract beeld doordat de primaire kleuren worden
  geaccentueerd, of in zwart-wit.
  Retrofoto:
  Creëert het beeld van een oude foto met sepia-kleurtinten en vervaagd contrast.
  Zachte felle kleuren:
  Creëert een beeld met de aangewezen sfeer: helder, transparant, vluchtig, teer, zacht.
  Deelkleur: • Page 74

  Creëert een beeld waarin een bepaalde kleur wordt behouden, maar de andere kleuren worden
  omgezet in zwart-wit.
  Hg. contr. monochr.:
  Creëert een beeld met een hoog contrast in zwart-wit.
  Soft focus:
  Creëert een beeld dat is gevuld met een zacht verlichtingseffect.
  HDR-schilderij:
  Creëert het uiterlijk van een schilderij, waarbij de kleuren en details krachtiger worden
  weergegeven.
  Mono. m. rijke tonen:
  Creëert een beeld in zwart-wit met een rijke gradatie en reproductie van details.
  Miniatuur:
  Creëert een beeld waarin het onderwerp levendiger wordt weergegeven en de achtergrond
  aanzienlijk onscherper wordt gemaakt. Dit effect kunt u vaak zien in foto's van
  miniatuurmodellen.
  Waterverf:
  Creëert een beeld met het effect van doorgelopen inkt en kleurvervaging alsof het is
  geschilderd met waterverf.
  Illustratie:
  Creëert een beeld dat op een illustratie lijkt door de buitenlijnen te benadrukken.
  Hint

  U kunt gedetailleerde instellingen voor de volgende [Foto-effect]-functies maken met de
  linker-/rechterknop van de bedieningsknop.
  [Speelgoedcamera]
  [Posterisatie]
  [Deelkleur]
  [Soft focus]
  [HDR-schilderij]
  [Miniatuur]
  [Illustratie]
  Opmerking

  Als [Deelkleur] is geselecteerd, behouden de beelden mogelijk niet de geselecteerde kleur,
  afhankelijk van het onderwerp of de opnameomstandigheden.
  U kunt de volgende effecten niet controleren op het opnamescherm omdat het apparaat het
  beeld pas na de opname bewerkt. Bovendien kunt u geen ander beeld opnemen totdat de
  beeldbewerking is voltooid. U kunt deze effecten niet gebruiken bij bewegende beelden.
  [Soft focus] • Page 75

  [HDR-schilderij]
  [Mono. m. rijke tonen]
  [Miniatuur]
  [Waterverf]
  [Illustratie]

  In het geval van [HDR-schilderij] en [Mono. m. rijke tonen], wordt de sluiter drie keer
  ontspannen voor één opname. Let vooral op het volgende:
  Gebruik deze functie wanneer het onderwerp niet beweegt of de flitser niet wordt gebruikt.
  Verander de compositie niet voordat u opneemt.

  Als de scène weinig contrast heeft of als aanzienlijke camerabewegingen of
  onderwerpbewegingen zijn opgetreden, kunt u mogelijk geen goede HDR-beelden krijgen.
  Als het apparaat een dergelijke situatie vaststelt, wordt
  /
  afgebeeld op het
  opgenomen beeld om u te informeren over deze situatie. Verander zo nodig de compositie of
  pas de instellingen op een andere manier aan, wees bedacht op wazige beelden en neem
  opnieuw op.

  [68] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Een effectfunctie selecteren

  Creatieve stijl
  Biedt u de mogelijkheid de gewenste beeldbewerking te selecteren. U kunt de belichting
  (sluitertijd en diafragma) naar wens instellen met [Creatieve stijl], anders dan met [Scènekeuze]
  waarbij het apparaat de belichting instelt.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Creatieve stijl] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Standaard (standaardinstelling):
  Voor het opnemen van diverse scènes met een rijke gradatie en mooie kleuren.
  Levendig:
  De verzadiging en het contrast worden verhoogd om opvallende beelden op te nemen van
  kleurrijke scènes en onderwerpen, zoals bloemen, voorjaarsgroen, blauwe luchten of
  zeevergezichten.
  Portret:
  Voor het opnemen van de huidskleur in een zachte tint, ideaal voor het maken van portretten.
  Landschap:
  De verzadiging, het contrast en de scherpte worden verhoogd voor het opnemen van een
  levendig en scherp landschap. Verre landschappen worden meer tot uitdrukking gebracht. • Page 76

  Zonsondergang:
  Voor het opnemen van het prachtige rood van de ondergaande zon.
  Zwart-wit:
  Voor het opnemen van beelden in zwart-wit.
  Sepia:
  Voor het opnemen van beelden in sepia.

  Om [Contrast], [Verzadiging] en [Scherpte] in te stellen
  [Contrast], [Verzadiging] en [Scherpte] kunnen worden ingesteld voor elk onderdeel van
  [Creatieve stijl].
  Selecteer een onderdeel om in te stellen met de rechter-/linkerknop van de bedieningsknop, en
  stel daarna de waarde in met de boven-/onderknop van de bedieningsknop.
  Contrast:
  Hoe hoger de geselecteerde waarde, hoe meer het verschil tussen licht en schaduw wordt
  benadrukt, en hoe groter het effect op het beeld.
  Verzadiging:
  Hoe hoger de geselecteerde waarde, hoe levendiger de kleur. Wanneer een lagere waarde
  wordt geselecteerd, wordt de kleur van het beeld ingehouden en onderdrukt.
  Scherpte:
  Stelt de scherpte in. Hoe hoger de geselecteerde waarde, hoe meer de contouren worden
  benadrukt, en hoe lager de geselecteerde waarde, hoe zachter de contouren worden gemaakt.
  Opmerking

  [Standaard] wordt geselecteerd bij gebruik van de volgende functies:
  [Slim automatisch]
  [Superieur automat.]
  [Scènekeuze]
  [Foto-effect]

  Als [Creatieve stijl] is ingesteld op [Zwart-wit] of [Sepia], kan [Verzadiging] niet worden
  ingesteld.

  [69] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Bewegende beelden opnemen

  Bestandsindeling (bewegende beelden)
  Selecteert het bestandsformaat van bewegende beelden.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [

  Bestandsindeling] → gewenste instelling. • Page 77

  Menu-onderdelen
  AVCHD (standaardinstelling):
  Neemt bewegende beelden op in high-definition-beeldkwaliteit. Dit bestandsformaat is geschikt
  voor het kijken naar bewegende beelden op een high-definitiontelevisie.
  U kunt een Blu-ray Disc, een AVCHD-opnamedisc of een DVD-Videodisc maken met behulp
  van het softwareprogramma PlayMemories Home.
  MP4:
  Neemt bewegende beelden op in het mp4-formaat (AVC). Dit formaat is geschikt voor uploaden
  naar het web, bijlagen bij een e-mailbericht, enz.
  U kunt geen disc maken met het softwareprogramma PlayMemories Home van bewegende
  beelden die werden opgenomen terwijl [
  Bestandsindeling] stond ingesteld op [MP4].

  [70] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Bewegende beelden opnemen

  Opname-instell. (bewegende beelden)
  Selecteert het beeldformaat, de beeldfrequentie en de beeldkwaliteit voor het opnemen van
  bewegende beelden. Hoe hoger de bitsnelheid, hoe hoger de beeldkwaliteit.
  1. MENU →

  Als [

  (Camera- instellingen) → [

  Opname-instell.] → gewenste instelling.

  Bestandsindeling] is ingesteld op [AVCHD]

  60i/50i: Bewegende beelden worden opgenomen met ongeveer 60 velden per seconde (voor
  1080 60i-compatibele apparaten) of 50 velden per seconde (voor 1080 50i-compatibele
  apparaten) in de geïnterlinieerde functie, met Dolby Digital-geluid, in het AVCHD-formaat.
  24p/25p: Bewegende beelden worden opgenomen met ongeveer 24 frames per seconde (voor
  1080 60i-compatibele apparaten) of 25 frames per seconde (voor 1080 50i-compatibele
  apparaten) in de progressieve functie, met Dolby Digital-geluid, in het AVCHD-formaat.
  60p/50p: Bewegende beelden worden opgenomen met ongeveer 60 frames per seconde (voor
  1080 60i-compatibele apparaten) of 50 frames per seconde (voor 1080 50i-compatibele
  apparaten) in de progressieve functie, met Dolby Digital-geluid, in het AVCHD-formaat.

  Als [

  Bestandsindeling] is ingesteld op [MP4]

  Bewegende beelden worden opgenomen in het MPEG-4-formaat met ongeveer 30 frames per
  seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of ongeveer 25 frames per seconde (voor
  1080 50i-compatibele apparaten) in de progressieve functie, met AAC-geluid, in het mp4formaat.

  Menu-onderdelen • Page 78

  Als [

  Bestandsindeling] is ingesteld op [AVCHD]

  60i 24M(FX)*:
  50i 24M(FX)**:
  Neemt bewegende beelden op in hoge beeldkwaliteit van 1920 × 1080 (60i/50i)
  Bitsnelheid: Maximaal 24 Mbps
  60i 17M(FH) (standaardinstelling)*:
  50i 17M(FH) (standaardinstelling)**:
  Neemt bewegende beelden op in standaardbeeldkwaliteit van 1920 × 1080 (60i/50i).
  Bitsnelheid: Gemiddeld 17 Mbps
  60p 28M(PS)*:
  50p 28M(PS)**:
  Neemt bewegende beelden op in hoogste beeldkwaliteit van 1920 × 1080 (60p/50p).
  Bitsnelheid: Maximaal 28 Mbps
  24p 24M(FX)*:
  25p 24M(FX)**:
  Neemt bewegende beelden op in hoge beeldkwaliteit van 1920 × 1080 (24p/25p). Dit geeft een
  sfeer als in een bioscoop.
  Bitsnelheid: Maximaal 24 Mbps
  24p 17M(FH)*:
  25p 17M(FH)**:
  Neemt bewegende beelden op in standaardbeeldkwaliteit van 1920 × 1080 (24p/25p). Dit geeft
  een sfeer als in een bioscoop.
  Bitsnelheid: Gemiddeld 17 Mbps
  [

  Bestandsindeling]: [MP4]

  1440×1080 12M (standaardinstelling):
  Neemt bewegende beelden op in 1440 × 1080.
  Bitsnelheid: Gemiddeld 12 Mbps
  VGA 3M:
  Neemt bewegende beelden op in het VGA-formaat.
  Bitsnelheid: Gemiddeld 3 Mbps
  * 1080 60i (NTSC)-compatibel apparaat
  ** 1080 50i (PAL)-compatibel apparaat
  Opmerking

  Bewegende beelden van 60p/50p kunnen alleen worden weergegeven op compatibele
  apparaten.
  Bewegende beelden die zijn opgenomen terwijl [
  Opname-instell.] is ingesteld op [60p
  28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)],
  worden door PlayMemories Home omgezet om een AVCHD-opnamedisc te maken. Deze • Page 79

  omzetting kan lang duren. Verder kunt u geen disc maken in de oorspronkelijke
  beeldkwaliteit. Als u de oorspronkelijke beeldkwaliteit wilt behouden, slaat u de bewegende
  beelden op een Blu-ray Disc op.
  Om bewegende beelden van 24p/25p weer te geven op een televisie, moet de televisie
  compatibel zijn met het 24p/25p-formaat. Als de televisie niet compatibel is met het 24p/25pformaat, worden bewegende beelden van 24p/25p uitgevoerd als bewegende beelden van
  60i/50i.

  [71] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Bewegende beelden opnemen

  SteadyShot (bewegende beelden)
  Stelt het [SteadyShot]-effect in bij het opnemen van bewegende beelden.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [

  SteadyShot] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Slim actief (standaardinstelling):
  Hiermee krijgt u het sterkste

  SteadyShot-effect.

  Actief:
  Hiermee krijgt u een krachtiger SteadyShot-effect.
  Standaard:
  Vermindert u de camerabewegingen tijdens het opnemen van bewegende beelden onder
  stabiele omstandigheden.
  Opmerking

  Als u de instelling van [

  [72] Hoe te gebruiken

  SteadyShot] verandert, zal de opnamehoek veranderen.

  De opnamefuncties gebruiken

  Bewegende beelden opnemen

  Microfoon ref. niveau
  U kunt het microfoonniveau instellen voor het opnemen van bewegende beelden.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Microfoon ref. niveau] → gewenste instelling. • Page 80

  Menu-onderdelen
  Normaal (standaardinstelling):
  Neemt de omgevingsgeluiden op binnen een bepaald niveau. Deze instelling is geschikt voor
  het opnemen van dagelijkse conversaties.
  Laag:
  Neemt het omgevingsgeluid natuurgetrouw op. Deze instelling is geschikt voor het opnemen
  van realistische geluiden, bijvoorbeeld van een concert.

  [73] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Bewegende beelden opnemen

  Windruis reductie
  Stelt in of tijdens het opnemen van bewegende beelden windgeruis wordt verminderd of niet.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Windruis reductie] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Aan:
  Vermindert windgeruis.
  Uit (standaardinstelling):
  Vermindert windgeruis niet.
  Opmerking

  Als u dit instelt op [Aan] op een plaats waar de wind niet hard genoeg waait, dan kan het
  normale geluid met te weinig volume worden opgenomen.

  [74] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Bewegende beelden opnemen

  Aut. lang. sluit.tijd (bewegende beelden)
  Stel in of de sluitertijd automatisch moet worden ingesteld of niet tijdens het opnemen van
  bewegende beelden in geval van een donker onderwerp.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [

  Menu-onderdelen

  Aut. lang. sluit.tijd] → gewenste instelling. • Page 81

  Aan (standaardinstelling):
  Gebruikt [
  Aut. lang. sluit.tijd]. De sluitertijd wordt automatisch langer bij opnemen op
  donkere plaatsen. U kunt de ruis in de bewegende beelden verminderen door een lange
  sluitertijd te gebruiken tijdens het opnemen op donkere plaatsen.
  Uit:
  Gebruikt [
  Aut. lang. sluit.tijd] niet. De opgenomen bewegende beelden zullen donkerder zijn
  dan wanneer [Aan] is geselecteerd, maar u kunt bewegende beelden opnemen met vloeiendere
  actie en minder onderwerpbeweging.
  Opmerking

  [

  Aut. lang. sluit.tijd] werkt niet in de volgende situaties:
  Als in de opnamefunctie [Film] is ingesteld op [Sluitertijdvoorkeuze] of [Handm. belichting].
  Als [ISO] is ingesteld op iets anders dan [ISO AUTO].

  [75] Hoe te gebruiken

  De opnamefuncties gebruiken

  Bewegende beelden opnemen

  Knop MOVIE
  U kunt instellen of de MOVIE-knop wordt geactiveerd of niet.
  1. MENU →

  (Eigen instellingen) → [Knop MOVIE] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Altijd (standaardinstelling):
  Start het opnemen van bewegende beelden wanneer u in een willekeurige functie op de
  MOVIE-knop drukt.
  Alleen Filmmodus:
  Start het opnemen van bewegende beelden alleen wanneer u op de MOVIE-knop drukt als de
  opnamefunctie is ingesteld op [Film].

  [76] Hoe te gebruiken
  handig gebruik

  De opnamefuncties gebruiken

  De opnamefuncties aanpassen voor

  Geheugen
  U kunt maximaal 2 veelgebruikte functies of apparaatinstellingen registreren in het apparaat. U
  kunt de instellingen eenvoudig oproepen met de functiekeuzeknop. • Page 82

  1. Stel het apparaat in op de instelling die u wilt registreren.
  2. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Geheugen] → gewenst nummer.

  Items die kunnen worden geregistreerd
  Opnamefunctie
  Diafragma (F-getal)
  Sluitertijd
  Camera- instellingen
  Optische-zoomvergroting

  Geregistreerde instellingen oproepen
  Selecteer het geheugennummer uit "1" of "2" op de functiekeuzeknop.

  Geregistreerde instellingen veranderen
  Verander de instelling naar de gewenste instelling en registreer deze instelling onder hetzelfde
  functienummer.
  Opmerking

  Programmaverschuiving kan niet worden geregistreerd.

  [77] Hoe te gebruiken
  handig gebruik

  De opnamefuncties gebruiken

  De opnamefuncties aanpassen voor

  Instell. functiemenu
  U kunt de functies toewijzen die moet worden opgeroepen wanneer u op de Fn (Functie)-knop
  drukt.
  1. MENU →
  (Eigen instellingen) → [Instell. functiemenu] → wijs een functie toe aan de
  gewenste locatie.
  De functies die kunnen worden toegewezen worden afgebeeld op het instelitemselectiescherm.

  [78] Hoe te gebruiken
  handig gebruik

  De opnamefuncties gebruiken

  Eigen toetsinstelling.

  De opnamefuncties aanpassen voor • Page 83

  Door functies toe te wijzen aan diverse knoppen kunt u de bediening versnellen door op de
  betreffende knop te drukken wanneer het opname-informatiescherm wordt afgebeeld.
  1. MENU →
  (Eigen instellingen) → [Eigen toetsinstelling.] → wijs een functie toe aan de
  gewenste knop.

  Opmerking

  Sommige functies kunnen niet worden toegewezen aan bepaalde knoppen.

  [79] Hoe te gebruiken
  handig gebruik

  De opnamefuncties gebruiken

  De opnamefuncties aanpassen voor

  Werking van de customknop
  Nadat u een functie hebt toegewezen aan de customknop, kunt u die functie uitvoeren door
  eenvoudig op de customknop te drukken wanneer het opname-informatiescherm wordt
  afgebeeld.
  1. MENU →
  instelling.

  (Eigen instellingen) → [Eigen toetsinstelling.] → [Customtoets] → gewenste

  De functies die kunnen worden toegewezen worden afgebeeld op het instelitemselectiescherm.

  [80] Hoe te gebruiken
  instellen

  De opnamefuncties gebruiken

  De overige functies van dit apparaat

  Creatief met foto's
  [Creatief met foto's] is een functie waarmee u de camera intuïtief kunt bedienen met behulp van
  een andere weergave op het scherm. Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op
  (Slim
  automatisch) of
  (Superieur automat.), kunt u de instellingen eenvoudig veranderen en
  beelden opnemen.
  1. Zet de opnamefunctie in de stand
  automat.).
  2. Druk op

  (Slim automatisch) of

  (Creatief met foto's) op de bedieningsknop.

  (Superieur • Page 84

  3. Selecteer het onderdeel dat u wilt veranderen met de bedieningsknop.
  (Helderheid):
  Stelt de helderheid in.
  (Kleur):
  Stelt de kleur in.
  (Levendigheid):
  Stelt de levendigheid in.
  (Foto-effect):
  U kunt een gewenst effect selecteren en beelden opnemen met de specifieke textuur.
  4. Selecteer de gewenste instellingen.
  U kunt sommige instellingen tezamen gebruiken door de stappen 3 en 4 te herhalen.
  Om de veranderde instellingen terug te stellen op de standaardinstellingen, drukt u op
  de
  (wis-)knop. (Helderheid), (Kleur) en (Levendigheid) zijn ingesteld op
  [AUTO], en
  (Foto-effect) is ingesteld op
  .
  5. Om stilstaande beelden op te nemen: Druk op de ontspanknop.
  Om bewegende beelden op te nemen: Druk op de knop MOVIE om te beginnen met
  opnemen.

  Opmerking

  Wanneer u bewegende beelden opneemt met de functie [Creatief met foto's], kunt u geen
  instellingen veranderen tijdens het opnemen.
  Als u de opnamefunctie omschakelt naar de functie [Slim automatisch] of de functie
  [Superieur automat.], of het apparaat uitschakelt, keren de instellingen die u hebt veranderd
  terug naar de standaardinstellingen.
  Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Superieur automat.], en u [Creatief met foto's]
  gebruikt, voert het apparaat het overlay-proces van de beelden niet uit.

  [81] Hoe te gebruiken
  instellen

  De opnamefuncties gebruiken

  De overige functies van dit apparaat

  Lach-/Gezichtsherk.
  Herkent de gezichten van uw onderwerpen en past de instellingen voor de scherpstelling,
  belichting en flitser aan, en voert automatisch beeldbewerking uit. • Page 85

  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Lach-/Gezichtsherk.] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Uit:
  Gebruikt de functie [Gezichtsherkenning] niet.
  Aan (standaardinstelling):
  Selecteert automatisch een gezicht om scherp te stellen.
  Lach-sluiter:
  Herkent een lach en neemt automatisch een beeld op.

  Gezichtsherkenningskader
  Wanneer het apparaat een gezicht detecteert, wordt het grijze gezichtsherkenningskader
  afgebeeld. Wanneer het apparaat vaststelt dat automatische scherpstelling ingeschakeld is,
  wordt het gezichtsherkenningskader wit. Wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt,
  wordt het kader groen.

  Tips voor effectiever opnemen van lachende gezichten
  Bedek de ogen niet met haar en houd de ogen een beetje dicht.
  Verberg het gezicht niet met een hoed, masker, zonnebril, enz.
  Probeer het gezicht te richten op het apparaat en houd het gezicht zo rechtop mogelijk.
  Glimlach duidelijk met een open mond. De glimlach is gemakkelijker te detecteren wanneer
  de tanden zichtbaar zijn.
  Als u op de ontspanknop drukt in de lach-sluiterfunctie, neemt het apparaat het beeld op. Na
  het opnemen keert het apparaat terug naar de lach-sluiterfunctie.
  Hint

  Als [Lach-/Gezichtsherk.] is ingesteld op [Lach-sluiter] , kunt u de lachherkenningsgevoeligheid selecteren uit [Aan: glimlach] , [Aan: normale lach] en [Aan:
  schaterlach] .
  Opmerking

  U kunt [Gezichtsherkenning] niet gebruiken in combinatie met de volgende functies:
  Bij gebruik van een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie

  Maximaal acht gezichten van uw onderwerpen kunnen worden herkend.
  Het apparaat detecteert mogelijk helemaal geen gezichten of kan andere voorwerpen • Page 86

  detecteren als gezichten onder bepaalde omstandigheden.
  Als het apparaat een gezicht niet detecteert, stelt u de lach-herkenningsgevoeligheid in.
  Als u een gezicht volgt met [AF-vergrendeling] terwijl [Lach-sluiter] wordt uitgevoerd, wordt
  de lach-herkenning alleen uitgevoerd voor dat gezicht.

  [82] Hoe te gebruiken
  instellen

  De opnamefuncties gebruiken

  De overige functies van dit apparaat

  Zachte-huideffect (stilstaand beeld)
  Stelt het effect in dat wordt gebruikt voor het opnemen van gladde huid in de functie
  [Gezichtsherkenning].
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [

  Zachte-huideffect] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Uit (standaardinstelling):
  Gebruikt de functie [
  Zachte-huideffect] niet.
  Aan:
  Gebruik [
  Zachte-huideffect].
  Hint

  Als [

  Zachte-huideffect] is ingesteld op [Aan], kunt u het effectniveau selecteren.

  [83] Hoe te gebruiken
  instellen

  De opnamefuncties gebruiken

  De overige functies van dit apparaat

  Rode ogen verm.
  Wanneer u de flitser gebruikt, geeft deze twee keer of vaker een flits vóór opname om het rodeogenfenomeen te verminderen.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [Rode ogen verm.] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Aan:
  De flitser werkt altijd om het verschijnsel van de rode ogen te verminderen.
  Uit (standaardinstelling): • Page 87

  De rode-ogeneffectvermindering wordt niet gebruikt.
  Opmerking

  Het is mogelijk dat de rode-ogeneffectvermindering niet het gewenste resultaat oplevert. Dit
  is afhankelijk van individuele verschillen en omstandigheden, zoals de afstand tot het
  onderwerp, en of het onderwerp naar de voorflits kijkt of niet.

  [84] Hoe te gebruiken
  instellen

  De opnamefuncties gebruiken

  De overige functies van dit apparaat

  Autom. kadreren (stilstaand beeld)
  Wanneer dit apparaat gezichten, onderwerpen voor macro-opname of onderwerpen die worden
  gevolgd door [AF-vergrendeling] detecteert en opneemt, snijdt het apparaat automatisch het
  beeld bij naar een geschikte compositie en slaat dit op. Het oorspronkelijke maar ook het
  bijgesneden beeld worden opgeslagen. Het bijgesneden beeld wordt opgeslagen in hetzelfde
  formaat als het originele beeldformaat.

  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [

  Autom. kadreren] → gewenste instelling.

  Als bijsnijden is ingeschakeld wanneer Live View-weergave wordt gebruikt, wordt
  afgebeeld.
  Na de opname wordt op het Auto Review-scherm het bijgesneden gebied aangegeven
  door een kader.

  Menu-onderdelen
  Uit (standaardinstelling):
  De beelden worden niet bijgesneden.
  Automatisch:
  De beelden worden automatisch bijgesneden naar een geschikte compositie.
  Opmerking

  Afhankelijk van de opnameomstandigheden is het mogelijk dat het bijgesneden beeld niet de • Page 88

  optimale compositie is.

  [85] Hoe te gebruiken
  instellen

  De opnamefuncties gebruiken

  De overige functies van dit apparaat

  NR bij hoge-ISO (stilstaand beeld)
  Tijdens opnemen met een hoge ISO-gevoeligheid vermindert het apparaat de ruis die meer
  opvalt als de gevoeligheid van het apparaat hoog is. Tijdens het ruisonderdrukkingsproces kan
  een mededeling worden afgebeeld en u kunt geen volgend beeld opnemen totdat de
  mededeling is uitgegaan.
  1. MENU →

  (Camera- instellingen) → [

  NR bij hoge-ISO] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Normaal (standaardinstelling):
  Activeert normale hoge-ISO-ruisonderdrukking.
  Laag:
  Activeert gematigde hoge-ISO-ruisonderdrukking. Selecteer dit als u de opnametiming prioriteit
  wilt geven.

  [86] Hoe te gebruiken
  instellen

  De opnamefuncties gebruiken

  De overige functies van dit apparaat

  Datum schrijven (stilstaand beeld)
  U kunt instellen of u een opnamedatum wilt opnemen op het stilstaande beeld.
  1. MENU →

  (Eigen instellingen) → [

  Datum schrijven] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Aan:
  Neemt een opnamedatum op.
  Wanneer [Aan] is geselecteerd, wordt tijdens het opnemen de markering
  afgebeeld op het
  scherm. In sommige opnamefuncties kan echter geen opnamedatum worden opgenomen en
  gaat de markering
  uit. • Page 89

  Uit (standaardinstelling):
  De opnamedatum wordt niet opgenomen.
  Opmerking

  Als u eenmaal een beeld met de datum hebt opgenomen, kunt u later de datum niet vanaf de
  beelden verwijderen.
  Als u bij het afdrukken van de beelden het apparaat instelt op het afdrukken van de datum,
  worden de datums dubbel afgedrukt.
  Het opnametijdstip van het beeld kan niet op het beeld worden geprojecteerd.

  [87] Hoe te gebruiken
  instellen

  De opnamefuncties gebruiken

  De overige functies van dit apparaat

  Stramienlijn
  Stelt in of de rasterlijn wordt afgebeeld of niet. De stramienlijn helpt u de beeldcompositie aan te
  passen.
  1. MENU →

  (Eigen instellingen) → [Stramienlijn] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Uit (standaardinstelling):
  De rasterlijnen worden niet afgebeeld.
  Aan:
  Beeldt de rasterlijn af.

  [88] Hoe te gebruiken
  instellen

  De opnamefuncties gebruiken

  De overige functies van dit apparaat

  Autom.weergave
  U kunt het opgenomen beeld onmiddellijk na het opnemen op het scherm bekijken. U kunt ook
  de weergaveduur van Auto Review instellen.
  1. MENU →

  (Eigen instellingen) → [Autom.weergave] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen • Page 90

  10 sec./5 sec./2 sec. (standaardinstelling):
  Geeft onmiddellijk na het opnemen het opgenomen beeld op het scherm weer gedurende de
  ingestelde tijdsduur. Als u tijdens Auto Review een bediening uitvoert die het beeld vergroot,
  kunt u dat beeld controleren met behulp van de vergrote schaalverdeling.
  Uit:
  Geeft Auto Review niet weer.
  Opmerking

  Wanneer het apparaat een beeld vergroot met behulp van beeldbewerking, kan het tijdelijk
  eerst het oorspronkelijke beeld weergeven en daarna het vergrote beeld.
  De DISP (Weergave-instelling)-instellingen worden toegepast op het Auto Review-scherm.

  [89] Hoe te gebruiken
  instellen

  De opnamefuncties gebruiken

  De overige functies van dit apparaat

  FINDER/MONITOR
  Stelt de methode in voor het omschakelen tussen de elektronische zoeker en het scherm.
  1. MENU →

  (Eigen instellingen) → [FINDER/MONITOR] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Automatisch (standaardinstelling):
  Wanneer u in de elektronische zoeker kijkt, wordt de weergave automatisch omgeschakeld
  naar de elektronische zoeker.
  Handmatig:
  Het apparaat schakelt niet automatisch om tussen de monitorschermweergavefunctie en de
  elektronische-zoekerschermweergavefunctie.
  U kunt de schermweergavefunctie omschakelen door op de knop FINDER/MONITOR te
  drukken.
  Hint

  Als u de schermweergavefunctie tijdelijk wilt omschakelen terwijl [FINDER/MONITOR] is
  ingesteld op [Automatisch], drukt u op de knop FINDER/MONITOR.

  [90] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Stilstaande beelden weergeven • Page 91

  Beelden weergeven
  Geeft de vastgelegde beelden weer.
  1. Druk op de

  (Weergave)-knop als u naar de weergavestand wilt overschakelen.

  2. Selecteer het beeld met de bedieningsknop.

  Hint

  Dit apparaat maakt een beelddatabasebestand aan op een geheugenkaart voor het
  opnemen en weergeven van beelden. Een beeld dat niet is geregistreerd in het
  beelddatabasebestand wordt mogelijk niet goed weergegeven. Om beelden weer te geven
  die zijn opgenomen op andere apparaten, registreert u die beelden in het
  beelddatabasebestand via MENU → [Instellingen] → [Beeld-DB herstellen].

  [91] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Stilstaande beelden weergeven

  Weergavezoom
  U kunt het beeld dat wordt weergegeven vergroten.
  1. Geef het beeld weer dat u wilt vergroten en duw daarna de W/T-(zoom)knop naar de Tkant.
  Als het beeld te groot is, duwt u de W/T-(zoom)knop naar de W-kant om de
  zoomvergroting in te stellen.
  2. Selecteer het gedeelte dat u wilt vergroten door op de boven-/onder-/rechter-/linkerknop
  van de bedieningsknop te drukken.

  Hint

  U kunt ook een beeld dat wordt weergegeven vergroten met behulp van MENU.
  Opmerking

  U kunt de functie voor de vergrote weergave niet gebruiken bij bewegende beelden.

  [92] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Stilstaande beelden weergeven • Page 92

  Beeldindex
  U kunt meerdere beelden tegelijkertijd in de weergavefunctie weergeven.
  1. Duw de W/T-(zoom)knop naar de W-kant terwijl het beeld wordt weergegeven.
  Om het aantal beelden dat moet worden weergegeven te veranderen
  MENU →
  (Afspelen) → [Beeldindex] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  9 beelden (standaardinstelling)/25 beelden

  Terugkeren naar enkelbeeldweergave
  Selecteer het gewenste beeld en druk op

  in het midden van de bedieningsknop.

  Een gewenst beeld snel weergeven
  Selecteer de balk aan de linkerkant van het indexweergavescherm met de bedieningsknop, en
  druk daarna op de boven-/onderknop van de bedieningsknop. Als de balk is geselecteerd, kunt
  u het kalenderscherm of mapselectiescherm afbeelden door op
  in het midden te drukken.
  Bovendien kunt u de weergavefunctie omschakelen door een pictogram te selecteren.

  [93] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Stilstaande beelden weergeven

  De schermweergave veranderen (tijdens weergave)
  Verandert de schermweergave.
  1. Druk op de DISP (Weergave-instelling)-knop.
  De schermweergave verandert in de volgorde "Info weergeven → Histogram → Geen
  info → Info weergeven" elke keer wanneer u op de DISP-knop drukt.
  De DISP (Weergave-instelling)-instellingen worden toegepast op het Auto Reviewscherm.

  Opmerking

  Het histogram wordt niet weergegeven in de volgende situaties:
  Tijdens het weergeven van bewegende beelden
  Tijdens het lopend weergeven van panoramabeelden
  Tijdens een diavoorstelling
  Tijdens mapweergave (MP4) • Page 93

  Tijdens AVCHD-weergave

  [94] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Beelden wissen

  Een beeld dat wordt weergegeven wissen
  U kunt een weergegeven beeld wissen.
  1. Geef het beeld weer dat u wilt wissen.
  2. Druk op de

  (Wissen)-knop.

  3. Selecteer [Wissen] met de bedieningsknop en druk daarna op
  bedieningsknop.

  [95] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  in het midden van de

  Beelden wissen

  Meerdere geselecteerde beelden tegelijk wissen
  U kunt meerdere geselecteerde beelden wissen.
  1. MENU →

  (Afspelen) → [Wissen] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Meerdere bldn.:
  Hiermee worden de geselecteerde beelden gewist.
  (1) Selecteer de beelden die u wilt wissen, en druk daarna op
  in het midden van de
  bedieningsknop. Het
  teken wordt afgebeeld in het selectievakje. Om de selectie te
  annuleren, drukt u nogmaals op
  om het
  -merkteken te verwijderen.
  (2) Als u nog andere beelden wilt wissen, herhaalt u stap (1).
  (3) MENU → [OK] → Druk op
  in het midden.
  Alles in deze map:
  Hiermee wist u alle beelden in de geselecteerde map.
  Alles op deze datum:
  Hiermee wist u alle beelden in het geselecteerde datumbereik. • Page 94

  [96] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Bewegende beelden weergeven

  Bewegende beelden weergeven
  Geeft de opgenomen bewegende beelden weer.
  1. Druk op de

  (weergave-)knop om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  2. Selecteer de bewegende beelden die u wilt weergeven met de bedieningsknop.
  3. Om bewegende beelden weer te geven, drukt u op

  in het midden.

  Beschikbare bedieningen tijdens het weergeven van bewegende
  beelden
  U kunt vertraagd weergeven, het volumeniveau veranderen, enz., door op de onderkant van de
  bedieningsknop te drukken.
  : Weergave
  : Pauze
  : Snel vooruit
  : Snel achteruit
  : Vertraagde weergave vooruit
  : Vertraagde weergave achteruit
  : Volgende bestand met bewegende beelden
  : Vorige bestand met bewegende beelden
  : Geeft het volgende frame weer
  : Geeft het vorige frame weer
  : Motion Shot-video (Toont het spoor van een onderwerp in beweging.)
  : Verandert het volumeniveau
  : Sluit de bedieningspaneel
  Hint

  "Vertraagde weergave vooruit", "Vertraagde weergave achteruit", "Weergave van volgende
  frame" en "Weergave van vorige frame" zijn beschikbaar in de pauzestand.

  [97] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Bewegende beelden weergeven

  Motion Shot-video
  U kunt het spoor van de beweging van het onderwerp op hoge snelheid zien, net as een • Page 95

  stroboscoopbeeld.
  1. Druk op de onderkant van het besturingswiel tijdens het weergeven van bewegende
  beelden en selecteer vervolgens
  .
  Om de weergave in [Motion Shot-video] te verlaten, selecteert u

  .

  Als u geen spoor ziet, kunt u het interval waarmee het beeld wordt gevolgd aanpassen
  met
  .

  Opmerking

  U kunt de beelden die zijn opgenomen met [Motion Shot-video] niet opslaan in een bestand
  met bewegende beelden.
  Als de beweging van het onderwerp te langzaam is of het onderwerp niet voldoende
  beweegt, kan het apparaat mogelijk geen beeld maken.
  Hint

  U kunt ook het interval voor het volgen van het beeld veranderen met MENU →
  (Afspelen) → [Motion intervalaanp.].

  [98] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Panoramabeelden weergeven

  Panoramabeelden weergeven
  Het apparaat doorloopt automatisch een panoramabeeld van het ene naar het andere uiteinde.
  1. Druk op de

  (weergave-)knop om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  2. Selecteer het panoramabeeld dat moet worden weergegeven met de bedieningsknop.
  3. Druk op

  in het midden om het beeld weer te geven.

  Om de weergave te pauzeren, drukt u nogmaals op

  in het midden.

  Om terug te keren naar de weergave van het volledige beeld, drukt u op de MENUknop. • Page 96

  Opmerking

  Panoramabeelden die zijn opgenomen op andere apparaten kunnen worden weergegeven in
  een ander formaat dan het oorspronkelijke formaat, of worden mogelijk niet correct
  doorlopen.

  [99] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Afdrukken

  Printen opgeven
  U kunt van tevoren op de geheugenkaart opgeven welke van de stilstaande beelden u later wilt
  afdrukken.
  Het pictogram van de
  -afdrukmarkering wordt afgebeeld op de geselecteerde beelden.
  DPOF staat voor "Digital Print Order Format".
  1. MENU →

  (Afspelen) → [Printen opgeven] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Meerdere bldn.:
  Selecteert beelden voor een afdrukopdracht.
  (1) Selecteer een beeld en druk op
  in het midden van de bedieningsknop. Een
  merkteken wordt afgebeeld in het selectievakje. Om de selectie te annuleren, drukt u op
  om het
  merkteken te wissen.
  (2) Herhaal stap 1 om andere beelden af te drukken.
  (3) MENU → [OK] → Druk op
  in het midden.
  Alles annuleren:
  Wist alle DPOF-afdrukmarkeringen.
  Afdrukinstelling:
  U kunt instellen of de datum moet worden afgedrukt op beelden met een DPOFafdrukmarkering.
  (1) Selecteer [Aan] of [Uit] → [Enter] bij [Datum afdrukken].
  Opmerking

  U kunt de DPOF-afdrukmarkering niet toevoegen aan de volgende bestanden:
  Bewegende beelden

  [100] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  De weergavefuncties gebruiken • Page 97

  Weergavefunctie
  Stelt de weergavefunctie in (beeldweergavemethode).
  1. MENU →

  (Afspelen) → [Weergavefunctie] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Datumweergave:
  Geeft de beelden weer op datum.
  Mapweergav(stilstaand):
  Geeft alleen stilstaande beelden weer.
  Mapweergave (MP4):
  Geeft alleen bewegende beelden in het MP4-formaat weer.
  AVCHDweergave:
  Geeft alleen bewegende beelden in het AVCHD-formaat weer.

  [101] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  De weergavefuncties gebruiken

  Diavoorstelling
  Geeft automatisch beelden continu weer.
  1. MENU →

  (Afspelen) → [Diavoorstelling] → gewenste instelling.

  2. Selecteer [Enter].

  Menu-onderdelen
  Herhalen:
  Selecteer [Aan], waarin beelden automatisch in een continue lus worden weergegeven, of [Uit]
  (standaardinstelling), waarin het apparaat de diavoorstelling afsluit nadat alle beelden eenmaal
  zijn weergegeven.
  Interval:
  Selecteer het weergave-interval voor beelden uit [1 sec.], [3 sec.] (standaardinstelling), [5 sec.],
  [10 sec.] of [30 sec.].

  Om de diavoorstelling tijdens weergave af te breken
  Druk op de MENU-knop om de diavoorstelling te verlaten. U kunt de diavoorstelling niet
  pauzeren. • Page 98

  Hint

  U kunt een diavoorstelling alleen starten wanneer [Weergavefunctie] is ingesteld op
  [Datumweergave] of [Mapweergav(stilstaand)].

  [102] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  De weergavefuncties gebruiken

  Roteren
  Draait een opgenomen stilstaand beeld linksom.
  1. MENU →

  (Afspelen) → [Roteren].

  2. Druk op
  in het midden van de bedieningsknop.
  Het beeld wordt linksom gedraaid. Het beeld draait wanneer u op
  in het midden drukt.
  Als u het beeld eenmaal hebt gedraaid, blijft het beeld gedraaid nadat het apparaat is
  uitgeschakeld.

  Opmerking

  U kunt bewegende beelden niet draaien.
  Beelden die met andere apparaten zijn opgenomen, kunnen mogelijk niet worden gedraaid.
  Wanneer gedraaide beelden op een computer worden weergegeven, worden ze mogelijk
  weergegeven in hun oorspronkelijke richting, afhankelijk van de software.

  [103] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  De weergavefuncties gebruiken

  Beveiligen
  Beveiligt opgenomen beelden tegen per ongeluk wissen. De markering
  op beveiligde beelden.
  1. MENU →

  wordt afgebeeld

  (Afspelen) → [Beveiligen] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Meerdere bldn.:
  Past beveiliging toe op meerdere geselecteerde beelden, of annuleert deze.
  (1) Selecteer het beeld dat u wilt beveiligen, en druk daarna op
  in het midden van de
  bedieningsknop. Het
  teken wordt afgebeeld in het selectievakje. Om de selectie te • Page 99

  annuleren, drukt u nogmaals op
  om het
  merkteken te verwijderen.
  (2) Als u nog andere beelden wilt beveiligen, herhaalt u stap (1).
  (3) MENU → [OK] → Druk op
  in het midden.
  Alles in deze map:
  Beveiligt alle stilstaand beelden in de geselecteerde map.
  Alles op deze datum:
  Beveiligt alle stilstaande beelden in het geselecteerde datumbereik.
  Alles in deze map annul.:
  Annuleert de beveiliging van alle stilstaand beelden in de geselecteerde map.
  Alles deze datum annul.:
  Annuleert de beveiliging van alle stilstaand beelden in het geselecteerde datumbereik.

  [104] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  De weergavefuncties gebruiken

  WG 4K-stilst. beeld
  Voert stilstaande beelden met een resolutie van 4K uit naar een via HDMI aangesloten televisie
  die ondersteuning biedt voor 4K.
  1. Schakel dit apparaat en de televisie uit.
  2. Sluit de HDMI-microaansluiting van dit apparaat met behulp van een HDMI-kabel (los
  verkrijgbaar) aan op de HDMI-aansluiting van de televisie.

  3. Schakel de televisie in en selecteer het ingangskanaal. • Page 100

  4. Schakel dit apparaat in.
  5. MENU →

  (Afspelen) → [WG 4K-stilst. beeld] → [OK].

  Opmerking

  Dit menu is alleen beschikbaar op 4K-compatibele televisies. Voor meer informatie
  raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de televisie.

  [105] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Beelden bekijken op een televisie

  Beelden bekijken op een HD-televisie
  Om beelden die in dit apparaat zijn opgeslagen te bekijken op een televisie, zijn een HDMIkabel (los verkrijgbaar) en een HD-televisie uitgerust met een HDMI-aansluiting vereist.
  1. Schakel zowel dit apparaat als de televisie uit.
  2. Sluit de HDMI-microaansluiting van dit apparaat met behulp van een HDMI-kabel (los
  verkrijgbaar) aan op de HDMI-aansluiting van de televisie.

  3. Schakel de televisie in en selecteer het ingangskanaal.
  4. Schakel dit apparaat in.
  De beelden die met het apparaat zijn opgenomen, worden weergegeven op het
  televisiescherm.

  Hint • Page 101

  Dit apparaat is compatibel met de norm PhotoTV HD. Als u PhotoTV HD-compatibele
  apparaten van Sony aansluit met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar), wordt de
  televisie ingesteld op de beeldkwaliteit die geschikt is voor het bekijken van stilstaande
  beelden en kunt u genieten van een compleet nieuwe wereld van foto's in adembenemende,
  hoge kwaliteit.
  PhotoTV HD maakt een uiterst gedetailleerde, foto-achtige weergave mogelijk van subtiele
  texturen en kleuren.
  Raadpleeg de bij de compatibele televisie geleverde gebruiksaanwijzing voor meer
  informatie.
  Opmerking

  Sluit dit apparaat niet aan op een ander apparaat via de uitgangsaansluitingen van beide
  apparaten. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt.
  Sommige apparaten werken niet correct wanneer ze zijn aangesloten op dit apparaat. Ze
  voeren bijvoorbeeld geen video of audio uit.
  Gebruik een HDMI-kabel met het HDMI-logo of een originele kabel van Sony.
  Gebruik een HDMI-kabel die compatibel is met de HDMI-microaansluiting van het apparaat
  en de HDMI-aansluiting van de televisie.

  [106] Hoe te gebruiken

  Weergeven

  Beelden bekijken op een televisie

  Beelden bekijken op een "BRAVIA" Sync-compatibele
  televisie
  Door dit apparaat met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) aan te sluiten op een
  televisie die "BRAVIA" Sync ondersteunt, kunt u dit apparaat bedienen met de
  afstandsbediening van de televisie.
  1. Schakel zowel dit apparaat als de televisie uit.
  2. Sluit de HDMI-microaansluiting van het apparaat met behulp van een HDMI-kabel (los
  verkrijgbaar) aan op de HDMI-aansluiting van de televisie. • Page 102

  3. Schakel de televisie in en selecteer het ingangskanaal.
  4. Schakel dit apparaat in.
  5. MENU →

  (Instellingen) → [CTRL.VOOR HDMI] → [Aan].

  6. Druk op de SYNC MENU-knop op de afstandsbediening van de televisie om de gewenste
  functie te selecteren.

  Opmerking

  Alleen televisies die "BRAVIA" Sync ondersteunen maken bediening via SYNC MENU
  mogelijk. Raadpleeg de bij de televisie geleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
  Als het apparaat is aangesloten op de HDMI-aansluiting van een televisie van een andere
  fabrikant en ongewenste handelingen uitvoert in reactie op de afstandsbediening van de
  televisie, selecteert u MENU →
  (Instellingen) → [CTRL.VOOR HDMI] → [Uit].

  [107] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Monitor-helderheid
  U kunt de helderheid van het scherm instellen.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Monitor-helderheid] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Handmatig: • Page 103

  Stelt de helderheid in binnen een bereik van –2 tot +2.

  [108] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Volume-instellingen
  Stelt het volumeniveau in.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Volume-instellingen] → gewenste instelling.

  Het volumeniveau aanpassen tijdens weergave
  Druk tijdens weergave van bewegende beelden op de onderknop van de bedieningsknop om
  het bedieningspaneel af te beelden, en stel daarna het volumeniveau in. U kunt het
  volumeniveau instellen terwijl u naar het werkelijke geluid luistert.

  [109] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Audiosignalen
  Selecteert of het apparaat een geluid voortbrengt of niet.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Audiosignalen] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Aan (standaardinstelling):
  Brengt geluid voort wanneer is scherpgesteld of de zelfontspanner wordt bediend.
  Sluiter:
  Brengt alleen het sluitergeluid voort.
  Uit:
  Brengt geen geluid voort.

  [110] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  GPS aan/uit (DSC-HX400V)

  Menu Setup • Page 104

  U kunt de locatie-informatie opnemen met de beelden wanneer de ingebouwde GPS-sensor
  van dit apparaat de locatie-informatie kan verkrijgen. Met behulp van het bijgeleverde
  softwareprogramma PlayMemories Home kunt u beelden die zijn opgenomen met de locatieinformatie importeren in een computer en ze bekijken op een kaart waarop hun opnamelocatie
  wordt aangegeven. Raadpleeg de helpfunctie van PlayMemories Home voor meer informatie.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [GPS-instellingen] → [GPS aan/uit] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Aan:
  De GPS-functie wordt geactiveerd.
  Uit (standaardinstelling):
  De GPS-functie wordt uitgeschakeld.
  Het statuspictogram op het scherm kan verschillen afhankelijk van de toestand van de signalen
  die door de satellieten worden gezonden.
  Er wordt geen pictogram afgebeeld:
  [GPS aan/uit] is ingesteld op [Uit]

  Het apparaat kan geen GPS-signaal vinden en kan daarom de locatie-informatie niet verkrijgen.
  Gebruik het apparaat op een open plek buitenshuis.

  Het apparaat zoekt naar GPS-satellieten. De driehoeksmeting kan enige tijd duren.

  Het apparaat kan de huidige locatie-informatie verkrijgen.

  Er is een fout opgetreden in de GPS-functie. Schakel het apparaat uit en schakel het weer in.

  Een GPS-signaal ontvangen
  Een goede driehoeksmeting is niet mogelijk binnenshuis of in de buurt van hoge gebouwen.
  Gebruik het apparaat op een open plek buitenshuis en schakel het apparaat uit en weer aan.
  Het kan van tien seconden tot enkele minuten duren om de locatie-informatie te verkrijgen.
  U kunt de tijdsduur van de driehoeksmeting verkorten door de GPS-hulpgegevens te
  gebruiken.
  Opmerking

  Het kan van tien seconden tot enkele minuten duren om de locatie-informatie te verkrijgen
  wanneer u dit apparaat inschakelt. Als u beelden opneemt voordat het apparaat de locatieinformatie heeft verkregen, wordt de informatie niet opgenomen op de beelden. Om correcte
  locatie-informatie op te nemen, zorgt u er eerst voor dat het apparaat een GPS-signaal • Page 105

  ontvangt, en neemt u daarna de beelden op.
  Tijdens het opstijgen en landen van een vliegtuig moet [Vliegtuig-stand] zijn ingesteld op
  [Aan].
  Gebruik GPS overeenkomstig de regelgeving in de landen en gebieden waarin u het
  apparaat gebruikt.

  [111] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Aut. tijdcorrect. GPS (DSC-HX400V)
  Het apparaat verkrijgt de tijdinformatie met behulp van GPS terwijl het apparaat is
  ingeschakeld, en de informatie wordt gebruikt om de tijdinstelling nauwkeurig te houden. Het
  apparaat past de tijdinstelling aan wanneer het wordt uitgeschakeld.
  1. MENU →
  instelling.

  (Instellingen) → [GPS-instellingen] → [Aut. tijdcorrect. GPS] → gewenste

  Menu-onderdelen
  Aan:
  Gebruikt automatische tijdcorrect van GPS.
  Uit (standaardinstelling):
  Gebruikt geen automatische tijdcorrect van GPS.
  Opmerking

  [Aut. tijdcorrect. GPS] is niet beschikbaar wanneer [GPS aan/uit] is ingesteld op [Uit].
  Voordat u de functie [Aut. tijdcorrect. GPS] gebruikt, stelt u [Datum/tijd instellen] in.
  De gecorrigeerde tijd kan enkele seconden verschillen met de werkelijke tijd.
  [Aut. tijdcorrect. GPS] wordt mogelijk niet correct geactiveerd in sommige gebieden.

  [112] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Auto aanp. geb. GPS (DSC-HX400V)
  Corrigeert automatisch het tijdsverschil als het apparaat het verschil vaststelt door de huidige
  locatie-informatie te verkrijgen via het GPS-systeem.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Auto aanp. geb. GPS] → gewenste instelling. • Page 106

  Menu-onderdelen
  Aan:
  Corrigeert automatisch het tijdsverschil.
  Uit (standaardinstelling):
  Corrigeert het tijdsverschil niet automatisch.
  Opmerking

  Als [GPS aan/uit] is ingesteld op [Uit], is deze functie uitgeschakeld.
  Stel van tevoren [Datum/tijd instellen] in.
  [Auto aanp. geb. GPS] werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van de locatie. In dat geval
  stelt u deze instelling in op [Uit].

  [113] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  GPS-hulpgeg. contr. (DSC-HX400V)
  De tijdsduur die de GPS nodig heeft om de locatie-informatie te verkrijgen kan worden verkort
  door de GPS-hulpgegevens te gebruiken. Om de GPS-hulpgegevens automatisch bij te
  werken, sluit u dit apparaat met behulp van een USB-kabel aan op een computer. (De
  bijgeleverde software PlayMemories Home moet van tevoren zijn geïnstalleerd op de
  computer.)

  De vervaldatum van de GPS-hulpgegevens controleren
  1. MENU →

  (Instellingen) → [GPS-instellingen] → [GPS-hulpgeg. contr.].

  Opmerking

  De computer moet zijn verbonden met het internet om de GPS-hulpgegevens te kunnen
  bijwerken.
  Als de geldigheidstermijn van de GPS-hulpgegevens is verstreken, kunnen deze niet worden
  gebruikt om de tijdsduur voor het opnemen van de locatie-informatie te verkorten. Wij
  adviseren u de GPS-hulpgegevens regelmatig bij te werken. De vervaldatum van de GPShulpgegevens is ongeveer binnen 30 dagen.
  Als [Datum/tijd instellen] niet is ingesteld, of de ingestelde tijd sterk verschilt van de
  werkelijke tijd, kan de tijdsduur die de GPS nodig heeft om de locatie-informatie te verkrijgen
  niet worden verkort.
  Om uiteenlopende redenen kan Sony de levering van GPS-hulpgegevens stopzetten.

  De GPS-hulpgegevens bijwerken door de geheugenkaart in uw
  computer te steken • Page 107

  Start PlayMemories Home en geef het hoofdscherm weer, en open daarna [GPS Support Tool].
  Selecteer het station van de geheugenkaart en werk de GPS-hulpgegevens bij. Stel daarna de
  bijgewerkte geheugenkaart in dit apparaat.

  [114] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  GPS log OPNAME (DSC-HX400V)
  U kunt het starten/stoppen van het opnemen van het GPS-log instellen. Het apparaat blijft de
  route opnemen, zelfs als het is uitgeschakeld. Om de route te controleren is een computer met
  een internetverbinding en de software PlayMemories Home vereist.
  1. MENU →
  instelling.

  (Instellingen) → [GPS-instellingen] → [GPS log OPNAME] → gewenste

  Menu-onderdelen
  Aan:
  Start het opnemen van het GPS-log.
  Uit (standaardinstelling):
  Stopt het opnemen van het GPS-log.
  Opmerking

  Als de geheugenkaart niet is geplaatst of als er geen vrije ruimte beschikbaar is op de
  geheugenkaart, kan het apparaat de GPS-hulpgegevens niet opslaan.
  Maximaal 24 uur aan GPS-hulpgegevens kan tegelijkertijd worden opgenomen. Wanneer de
  opnametijdsduur van de GPS-hulpgegevens langer wordt dan 24 uur, stopt het opnemen
  automatisch.
  Sony verzamelt de locatie-informatie en de route-informatie niet.
  Sony levert de locatie-informatie en de route-informatie aan Google Inc., zodat deze
  informatie kan worden weergegeven op een kaart op de computer.

  [115] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  GPS loggeg. verwijd. (DSC-HX400V)
  U kunt alle GPS-loggegevens wissen die zijn opgenomen met [GPS log OPNAME]. • Page 108

  1. MENU →

  (Instellingen) → [GPS-instellingen] → [GPS loggeg. verwijd.].

  [116] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Inst. uploaden(Eye-Fi)
  Selecteer of de uploadfunctie moet worden gebruikt bij gebruik van een Eye-Fi-kaart
  (verkrijgbaar in de winkel). Dit onderdeel wordt afgebeeld wanneer een Eye-Fi-kaart is
  geplaatst in de geheugenkaartgleuf van het apparaat.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Inst. uploaden] → gewenste instelling.

  2. Stel uw Wi-Fi-netwerk of bestemming in op de Eye-Fi-kaart.
  Raadpleeg voor meer informatie de handleiding die bij de Eye-Fi-kaart wordt geleverd.
  3. Plaats de Eye-Fi-kaart die u hebt ingesteld in het apparaat en neem stilstaande beelden
  op.
  De beelden worden automatisch via het Wi-Fi-netwerk naar uw computer, enz.,
  verzonden.

  Menu-onderdelen
  Aan (standaardinstelling):
  Schakelt de uploadfunctie in.
  Uit:
  Schakelt de uploadfunctie uit.
  Aanduiding van communicatiestatus op het scherm
  : Standby. Er zijn geen beelden te verzenden.
  : Klaar voor uploaden.
  : Verbinding maken.
  : Bezig met uploaden.
  : Fout.
  Opmerking

  Eye-Fi-kaarten worden alleen verkocht in bepaalde landen/gebieden.
  Neem voor meer informatie over Eye-Fi-kaarten rechtstreeks contact op met de fabrikant of
  leverancier.
  Eye-Fi-kaarten kunnen alleen worden gebruikt in landen/gebieden waar ze zijn aangeschaft.
  Gebruik Eye-Fi-kaarten in overeenstemming met de wet van de landen/gebieden waar u de
  kaart hebt aangeschaft.
  Eye-Fi-kaarten zijn uitgerust met een draadloze-LAN-functie. Plaats een Eye-Fi-kaart niet in • Page 109

  het apparaat in een vliegtuig. Als een Eye-Fi-kaart in het apparaat is geplaatst, stelt u [Inst.
  uploaden] in op [Uit]. Als de uploadfunctie is ingesteld op [Uit], wordt het pictogram
  afgebeeld op het apparaat.
  De stroombesparingsstand werkt niet tijdens het uploaden.
  Als
  (fout) wordt afgebeeld, haalt u de geheugenkaart eruit en plaatst u deze terug erin,
  of schakelt u het apparaat uit en daarna weer in. Als de indicator opnieuw wordt afgebeeld,
  kan de Eye-Fi-kaart beschadigd zijn.
  De draadloze-LAN-communicatie kan worden beïnvloed door andere
  communicatieapparaten. Als de communicatiestatus slecht is, gaat u dichter naar het
  accesspoint toe waarmee u verbinding wilt maken.
  Derden kunnen achterhalen waar u het beeld hebt opgenomen als u het beeld tezamen met
  de GPS-informatie uploadt. Dit komt doordat [GPS aan/uit] is ingesteld op [Aan]. Stel [GPS
  aan/uit] in op [Uit] voordat u opneemt.
  Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor de "Endless Memory Mode" van Eye-Fi.
  Alvorens een Eye-Fi-kaart te gebruiken, zorgt u ervoor dat "Endless Memory Mode" is
  uitgeschakeld.

  [117] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Tegelmenu
  Selecteert of het beginscherm van het menu altijd moet worden weergegeven wanneer u op de
  MENU-knop drukt.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Tegelmenu] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Aan:
  Geeft altijd het eerste scherm van het menu weer (tegelmenu).
  Uit (standaardinstelling):
  Schakelt het tegelmenu uit.

  [118] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Modusdraaiknopsch.
  U kunt de beschrijving van een opnamefunctie afbeelden wanneer u de functiekeuzeknop draait • Page 110

  en de beschikbare instellingen voor die opnamefunctie verandert.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Modusdraaiknopsch.] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Aan:
  Beeldt de gids voor de functiekeuzeknop af.
  Uit (standaardinstelling):
  Beeldt de gids voor de functiekeuzeknop niet af.

  [119] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Weergavekwaliteit
  U kunt de weergavekwaliteit veranderen.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Weergavekwaliteit] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Hoog:
  Geeft weer in hoge kwaliteit.
  Standaard:
  Geeft weer in standaardkwaliteit.
  Opmerking

  Wanneer [Hoog] is ingesteld, is het acculadingverbruik hoger dan wanneer [Standaard] is
  ingesteld.

  [120] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Begintijd energ.besp
  U kunt het tijdstip instellen waarop het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Begintijd energ.besp] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen • Page 111

  30 min./5 min./2 minuten (standaardinstelling)/1 min.
  Opmerking

  De automatische uitschakelfunctie wordt niet geactiveerd tijdens het weergeven van een
  diavoorstelling of het opnemen van bewegende beelden, of indien aangesloten op een
  computer.

  [121] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  PAL/NTSC schakel.
  Geeft bewegende beelden die zijn opgenomen met het apparaat weer op een televisie volgens
  het PAL- of NTSC-systeem.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [PAL/NTSC schakel.] → [Enter]

  Opmerking

  Deze functie is alleen aanwezig op apparaten die compatibel zijn met 1080 50i. Het wordt
  niet geleverd met apparaten die compatibel zijn met 1080 60i. Op apparaten die compatibel
  zijn met 1080 50i staat de "50i"-markering op de onderkant.
  Als u een geheugenkaart plaatst die eerder is geformatteerd volgens het PAL-systeem,
  wordt een mededeling afgebeeld die u vraagt de kaart opnieuw te formatteren. Wanneer u
  opneemt volgens het NTSC-systeem, formatteert u de geheugenkaart opnieuw of gebruikt u
  een andere geheugenkaart.
  Wanneer de NTSC-functie is geselecteerd, wordt altijd de mededeling "Uitgevoerd in NTSC."
  afgebeeld op het beginscherm elke keer wanneer u het apparaat inschakelt.

  [122] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Demomodus
  De functie [Demomodus] geeft de bewegende beelden die op de geheugenkaart zijn
  opgenomen automatisch weer (demonstratie) wanneer de camera gedurende een bepaalde
  tijdsduur niet is bediend.
  Selecteer normaal [Uit].
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Demomodus] → gewenste instelling. • Page 112

  Menu-onderdelen
  Aan:
  De demonstratie van weergave van bewegende beelden start automatisch als het apparaat
  gedurende ongeveer één minuut niet wordt bediend. Alleen beveiligde bewegende beelden in
  het AVCHD-formaat worden weergegeven.
  Stel de weergavefunctie in op [AVCHDweergave] en beveilig het bestand met bewegende
  beelden dat de oudste opgenomen datum en tijd heeft.
  Uit (standaardinstelling):
  Geeft de demonstratie niet weer.
  Opmerking

  U kunt dit onderdeel alleen instellen wanneer het apparaat wordt gevoed door middel van de
  netspanningsadapter AC-UD10/AC-UD11 (los verkrijgbaar).
  Zelfs wanneer [Aan] is ingesteld, start het apparaat de demonstratie niet als er geen bestand
  met bewegende beelden op de geheugenkaart staat.
  Wanneer [Aan] is geselecteerd, schakelt het apparaat niet over naar de
  stroombesparingsstand.

  [123] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  HDMI-resolutie
  Als u het apparaat met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) aansluit op een HDtelevisie (high-definitiontelevisie) voorzien van HDMI-aansluitingen, kunt u de HDMI-resolutie
  selecteren voor het uitvoeren van beelden naar de televisie.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [HDMI-resolutie] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Automatisch (standaardinstelling):
  Het apparaat herkent een HD-televisie (high-definitiontelevisie) automatisch en stelt de
  uitgangsresolutie in.
  1080p:
  Voert signalen uit in HD-beeldkwaliteit (1080p).
  1080i:
  Voert signalen uit in HD-beeldkwaliteit (1080i).
  Opmerking

  Als de beelden niet goed worden weergeven met de instelling [Automatisch] , selecteert u • Page 113

  [1080i] of [1080p] , afhankelijk van de televisie die moet worden aangesloten.

  [124] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  CTRL.VOOR HDMI
  Wanneer dit apparaat met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) wordt aangesloten op
  een "BRAVIA" Sync-compatibele televisie, kunt u dit apparaat bedienen door de
  afstandsbediening van de televisie te richten op de televisie.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [CTRL.VOOR HDMI] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Aan (standaardinstelling):
  U kunt dit apparaat bedienen met de afstandsbediening van de televisie.
  Uit:
  U kunt dit apparaat niet bedienen met de afstandsbediening van de televisie.
  Opmerking

  [CTRL.VOOR HDMI] is alleen beschikbaar met een "BRAVIA" Sync-compatibele televisie.

  [125] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  USB-verbinding
  Selecteert de toepasselijke USB-verbindingsprocedure voor elke computer en elk USBapparaat die zijn aangesloten op dit apparaat.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [USB-verbinding] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Automatisch (standaardinstelling):
  Brengt automatisch een massaopslagverbinding of MTP-verbinding tot stand, afhankelijk van
  de computer of andere USB-apparaten die moeten worden aangesloten. Windows 7- of
  Windows 8-computers worden verbonden met MTP, en de unieke functies ervan worden
  ingeschakeld voor gebruik.
  Massaopslag: • Page 114

  Brengt een massaopslagverbinding tot stand tussen dit apparaat, een computer en andere
  USB-apparaten.
  MTP:
  Brengt een MTP-verbinding tot stand tussen dit apparaat, een computer en andere USBapparaten. Windows 7- of Windows 8-computers worden verbonden met MTP, en de unieke
  functies ervan worden ingeschakeld voor gebruik. Als een computer een ander
  besturingssysteem gebruikt (Windows Vista of Mac OS X), wordt de wizard AutoPlay afgebeeld
  en worden de stilstaande beelden in de opnamemap op dit apparaat geïmporteerd in de
  computer.
  Opmerking

  Als Device Stage* niet wordt afgebeeld met Windows 7 of Windows 8, stelt u [USBverbinding] in op [Automatisch].
  * Device Stage is een menuscherm dat wordt gebruikt om de verbonden apparaten, zoals een
  camera, te beheren (functie van Windows 7 of Windows 8).

  [126] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  USB LUN-instelling
  Verbetert de compatibiliteit door de USB-verbindingsfuncties te beperken.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [USB LUN-instelling] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Multi (standaardinstelling):
  Normaal gebruikt u [Multi].
  Enkel:
  Stel [USB LUN-instelling] alleen in op [Enkel] als u geen verbinding tot stand kunt brengen.

  [127] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  USB-voeding
  Stelt in of voeding moet worden geleverd via de micro-USB-kabel wanneer het apparaat is
  aangesloten op een computer of een USB-apparaat.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [USB-voeding] → gewenste instelling. • Page 115

  Menu-onderdelen
  Aan (standaardinstelling):
  Het apparaat wordt gevoed via de micro-USB-kabel wanneer het apparaat is aangesloten op
  een computer, enz.
  Uit:
  Het apparaat wordt niet gevoed via de micro-USB-kabel wanneer het apparaat is aangesloten
  op een computer, enz.

  [128] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Taal 
  Selecteert de taal voor de menu-items, waarschuwingen en mededelingen.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [

  [129] Hoe te gebruiken

  Taal] → gewenste taal.

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Datum/tijd instellen
  Stelt de datum en tijd opnieuw in.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Datum/tijd instellen] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Zomertijd:
  Selecteert de zomertijd [Aan]/[Uit].
  Datum/Tijd:
  Stelt de datum en tijd in.
  Datumindeling:
  Selecteert het weergaveformaat van datum en tijd.

  [130] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup • Page 116

  Tijdzone instellen
  Stelt het gebied in waar u het apparaat gebruikt.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Tijdzone instellen] → gewenste gebied.

  [131] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Formatteren
  Formatteert (initialiseert) de geheugenkaart. Wanneer u voor de eerste keer een geheugenkaart
  gebruikt in dit apparaat, adviseren wij u de kaart met behulp van het apparaat te formatteren
  voor stabiele prestaties van de geheugenkaart. Formatteren wist alle gegevens op de
  geheugenkaart permanent en is onherstelbaar. Sla waardevolle gegevens op een computer of
  soortgelijk apparaat op.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Formatteren].

  Opmerking

  Permanent formatteren wist alle gegevens, ook de beveiligde beelden.

  [132] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Bestandsnummer
  Selecteert hoe bestandsnummers worden toegewezen aan de opgenomen beelden.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Bestandsnummer] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Serie (standaardinstelling):
  Zelfs als u de opnamebestemmingsmap verandert of de geheugenkaart verwisselt, blijft het
  apparaat opeenvolgende nummers toekennen aan bestanden.
  (Als op de nieuwe geheugenkaart een hoger bestandsnummer aanwezig is dan het laatste • Page 117

  beeldbestand, wordt een nummer toegewezen dat één hoger is dan het hoogste nummer.)
  Terugstellen:
  Het apparaat stelt de nummers terug op nul nadat een bestand is opgenomen in een nieuwe
  map en wijst aan bestanden een nummer toe beginnend vanaf "0001".
  (Wanneer in de opnamemap een bestand zit, wordt aan een nieuwe opname een
  bestandsnummer toegewezen dat één hoger is dan het hoogste nummer.)

  [133] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  OPN.-map kiezen
  U kunt de opnamemap veranderen waarin de opgenomen beelden worden opgeslagen.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [OPN.-map kiezen] → gewenste map.

  Opmerking

  U kunt de map niet selecteren wanneer u de instelling [Datumformaat] selecteert.

  [134] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Nieuwe map
  Maakt een nieuwe map aan op de geheugenkaart. Een nieuwe map wordt aangemaakt met een
  mapnummer dat één hoger is dan het hoogste mapnummer dat aanwezig is. De opgenomen
  beelden worden opgeslagen in de nieuw aangemaakte map. Een map voor stilstaande beelden
  en een map voor bewegende beelden in het MP4-formaat met hetzelfde mapnummer worden
  tegelijkertijd aangemaakt.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Nieuwe map].

  Opmerking

  Wanneer u een geheugenkaart in dit apparaat plaatst die in andere apparatuur is gebruikt,
  en u beelden opneemt, wordt mogelijk automatisch een nieuwe map aangemaakt.
  Maximaal 4.000 beelden kunnen in één map worden opgeslagen. Wanneer de capaciteit van
  de map is opgebruikt, wordt mogelijk automatisch een nieuwe map aangemaakt. • Page 118

  [135] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Mapnaam
  Stilstaande beelden die u opneemt, worden opgeslagen in een map die automatisch wordt
  aangemaakt in de DCIM-map op de geheugenkaart. U kunt de manier waarop mapnamen
  worden toegewezen wijzigen.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Mapnaam] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Standaardform. (standaardinstelling):
  De vorm van de mapnaam is als volgt: mapnummer + MSDCF.
  Voorbeeld: 100MSDCF
  Datumformaat:
  De vorm van de mapnaam is als volgt: mapnummer + J (laatste cijfer)/MM/DD.
  Voorbeeld: 10040405 (mapnummer: 100, datum: 04/05/2014)
  Opmerking

  De naam van de map voor bewegende beelden in het MP4-formaat ligt vast als
  "mapnummer + ANV01".

  [136] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Beeld-DB herstellen
  Als beeldbestanden werden verwerkt op een computer, kunnen zich problemen voordoen in het
  beelddatabasebestand. In dergelijke gevallen zullen de beelden op de geheugenkaart niet
  worden weergegeven op dit apparaat. Als deze problemen zich voordoen, repareert u het
  bestand met behulp van [Beeld-DB herstellen].
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Beeld-DB herstellen] → [Enter].

  Opmerking

  Gebruik een accu die voldoende is opgeladen. Als de acculading te veel afneemt tijdens het
  repareren, kunnen de gegevens beschadigd raken. • Page 119

  [137] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Media-info weergev.
  Geeft de opnameduur van bewegende beelden en het aantal stilstaande beelden weer dat kan
  worden opgenomen op de geplaatste geheugenkaart.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Media-info weergev.].

  [138] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Versie
  Geeft de versie weer van de software van dit apparaat.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Versie].

  [139] Hoe te gebruiken

  Instellingen veranderen

  Menu Setup

  Instelling herstellen
  Stelt het apparaat terug op de standaardinstellingen. Zelfs als u [Instelling herstellen] uitvoert,
  blijven de opgenomen beelden behouden.
  1. MENU →

  (Instellingen) → [Instelling herstellen] → gewenste instelling.

  Menu-onderdelen
  Camera-instell. terugstell.:
  Stelt de belangrijkste opname-instellingen terug op de standaardinstellingen.
  Initialiseren:
  Stelt alle instellingen terug op de standaardinstellingen.
  Opmerking

  Zorg ervoor dat u de accu niet uitwerpt tijdens het terugstellen. • Page 120

  Wanneer u [Initialiseren] uitvoert, kunnen gedownloade applicaties in het apparaat worden
  verwijderd. Om deze applicaties weer te kunnen gebruiken, moet u ze opnieuw installeren.

  [140] Hoe te gebruiken
  smartphone

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  Dit apparaat aansluiten op een

  PlayMemories Mobile
  Om [Intellig. afstandsbedien. ingeslot.] of [Naar smartph verznd], enz. te kunnen gebruiken,
  moet de applicatie PlayMemories Mobile zijn geïnstalleerd op uw smartphone.
  Download en installeer de applicatie PlayMemories Mobile vanuit de app-store voor uw
  smartphone. Als PlayMemories Mobile reeds is geïnstalleerd op uw smartphone, moet u deze
  updaten naar de nieuwste versie.
  Voor meer informatie over PlayMemories Mobile, raadpleegt u de ondersteuningspagina
  (http://www.sony.net/pmm/).

  [141] Hoe te gebruiken
  smartphone

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  Dit apparaat aansluiten op een

  Een Android-smartphone verbinden met dit apparaat
  1. Open PlayMemories Mobile op uw smartphone.
  2. Selecteer de modelnaam van dit apparaat (DIRECT-xxxx: xxxx).

  3. Voer het wachtwoord in dat wordt afgebeeld op dit apparaat. • Page 121

  De smartphone is verbonden met het apparaat.

  [142] Hoe te gebruiken
  smartphone

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  Dit apparaat aansluiten op een

  Het apparaat aansluiten op een iPhone of iPad
  1. Selecteer de modelnaam van dit apparaat (DIRECT-xxxx: xxxx) op het Wi-Fi-instelscherm
  van uw iPhone of iPad.

  2. Voer het wachtwoord in dat wordt afgebeeld op dit apparaat. • Page 122

  De iPhone of iPad is verbonden met het apparaat.
  3. Controleer of uw iPhone of iPad werd verbonden met de "SSID" die wordt afgebeeld op dit
  apparaat.

  4. Ga terug naar het uitgangsscherm en open PlayMemories Mobile.

  [143] Hoe te gebruiken
  smartphone

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  Dit apparaat aansluiten op een

  Een applicatie oproepen met [One-touch (NFC)]
  U kunt een gewenste applicatie in het applicatiemenu van dit apparaat oproepen door een
  NFC-compatibele Android-smartphone aan te raken met het apparaat. Als de applicatie die u
  oproept een eigenschap heeft die werkt met de smartphone, worden het apparaat en de
  smartphone via Wi-Fi met elkaar verbonden. Om deze functie te gebruiken moet de gewenste
  applicatie van tevoren worden geregistreerd.
  1. MENU →

  (Draadloos) → [One-touch (NFC)] → gewenste applicatie.

  2. Zet dit apparaat in de opnamefunctie en raak daarna een NFC-compatibele Androidsmartphone aan bij
  (N-markering) op het apparaat gedurende 1 tot 2 seconden.
  PlayMemories Mobile wordt geopend op de smartphone en de applicatie die u hebt • Page 123

  geregistreerd wordt geopend op dit apparaat.

  Opmerking

  Wanneer het apparaat in de weergavefunctie staat, wordt de geregistreerde applicatie niet
  geopend, ook niet wanneer u de smartphone aanraakt met het apparaat.
  Wanneer u een applicatie oproept met aanraakbediening, wordt PlayMemories Mobile
  geopend op de smartphone, zelfs als die applicatie niet werkt met een smartphone. Verlaat
  PlayMemories Mobile zonder een bediening uit te voeren. Als u PlayMemories Mobile niet
  afsluit, blijft de smartphone in de verbinding-standby-status staan.

  [144] Hoe te gebruiken
  van een smartphone

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  Dit apparaat bedienen met behulp

  Intellig. afstandsbedien. ingeslot.
  U kunt een smartphone als afstandsbediening voor dit apparaat gebruiken en stilstaande
  beelden opnemen. Stilstaande beelden die zijn opgenomen met de afstandsbediening worden
  vanaf dit apparaat naar de smartphone gezonden. De applicatie PlayMemories Mobile moet zijn
  geïnstalleerd op uw smartphone.
  1. MENU →

  (Applicatie) → [Applicatielijst] → [Intellig. afstandsbedien. ingeslot.].

  2. Wanneer het apparaat klaar is voor de verbinding, wordt op het apparaat een
  informatiescherm afgebeeld. Sluit met behulp van die informatie de smartphone en het
  apparaat aan.
  De verbindingsprocedure verschilt van smartphone tot smartphone.

  3. Controleer de beeldcompositie op het scherm van de smartphone, en druk daarna op de
  ontspanknop (A) op de smartphone om het beeld op te nemen.
  Gebruik knop (B) om instellingen, zoals [EV], [Zelfontsp.] en [Herzien controle] te
  veranderen. • Page 124

  Opmerking

  Dit apparaat deelt de verbindingsinformatie voor [Intellig. afstandsbedien. ingeslot.] met een
  apparaat dat toestemming heeft om verbinding te maken. Als u het apparaat wilt veranderen
  dat toestemming heeft om verbinding te maken met dit apparaat, stelt u de
  verbindingsinformatie terug door deze stappen te volgen. MENU →
  (Draadloos) →
  [SSID/WW terugst.]. Nadat de verbindingsinformatie is teruggesteld, moet u de smartphone
  opnieuw registreren.
  Afhankelijk van toekomstige versies zijn de bedieningsprocedures en schermweergaven
  onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

  [145] Hoe te gebruiken
  van een smartphone

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  Dit apparaat bedienen met behulp

  One-touch connection met een NFC-compatibele Androidsmartphone (NFC One-touch remote)
  U kunt dit apparaat en een NFC-compatibele Android-smartphone verbinden met one-touch,
  zonder een ingewikkelde installatieprocedure te hoeven doorlopen.
  1. Activeer de NFC-functie van de smartphone.
  2. Zet dit apparaat in de opnamefunctie.
  De NFC-functie is alleen beschikbaar wanneer
  het scherm.
  3. Raak met het apparaat de smartphone aan.

  (N-markering) wordt afgebeeld op • Page 125

  De smartphone en het apparaat zijn verbonden en PlayMemories Mobile wordt geopend
  op de smartphone.
  Raak met de smartphone het apparaat aan gedurende 1 tot 2 seconden totdat
  PlayMemories Mobile wordt geopend.

  Over "NFC"
  NFC is een technologie die draadloze communicatie over een korte afstand tussen diverse
  apparaten mogelijk maakt, zoals mobiele telefoons, IC-tags, enz. NFC vereenvoudigt de
  datacommunicatie door slechts het aangewezen aanraakpunt aan te raken.
  NFC (Near Field Communication) is een internationale norm voor draadloze communicatie
  over een korte afstand.
  Opmerking

  Als u geen verbinding kunt maken, gaat u als volgt te werk:
  Open PlayMemories Mobile op uw smartphone en beweeg vervolgens de smartphone langzaam naar
  (N-markering) op het apparaat.
  Als de smartphone in een hoesje zit, haalt u hem eruit.
  Als het apparaat in een hoesje zit, haalt u het eruit.
  Controleer of de NFC-functie is geactiveerd op de smartphone.

  Als [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan], kunt u dit apparaat en de smartphone niet met
  elkaar verbinden. Stel [Vliegtuig-stand] in op [Uit].
  Als dit apparaat en de smartphone met elkaar worden verbonden terwijl het apparaat in de
  weergavefunctie staat, wordt het weergegeven beeld naar de smartphone gezonden.

  [146] Hoe te gebruiken
  smartphone

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  Beelden kopiëren naar een

  Naar smartph verznd
  U kunt stilstaande beelden overbrengen naar een smartphone en deze bekijken. De applicatie • Page 126

  PlayMemories Mobile moet zijn geïnstalleerd op uw smartphone.
  1. MENU →

  (Draadloos) → [Naar smartph verznd] → gewenste instelling.

  Als u in de weergavefunctie op de knop
  (Naar smartph verznd) drukt, wordt het
  instelscherm van [Naar smartph verznd] afgebeeld.
  2. Wanneer het apparaat klaar is voor het kopiëren, wordt op het apparaat een
  informatiescherm afgebeeld. Sluit met behulp van die informatie de smartphone en het
  apparaat aan.
  De instelmethode voor het verbinden van de smartphone en het apparaat varieert
  afhankelijk van de smartphone.

  Menu-onderdelen
  Op dit apparaat selecter.:
  Selecteert een beeld op het apparaat dat moet worden overgebracht naar de smartphone.
  (1) Selecteer uit [Dit beeld], [Alle stilst bldn op datum]/[Alle film(MP4) op datum], [Alle beelden
  deze datum] en [Meerdere beelden].
  (2) Als u [Meerdere beelden] selecteert, selecteert u de gewenste beelden met
  op de
  bedieningsknop, en drukt u vervolgens op MENU → [Enter].
  Op smartphone selecter.:
  Geeft alle beelden die op de geheugenkaart van het apparaat zijn opgenomen weer op de
  smartphone.
  Opmerking

  U kunt het beeldformaat dat naar de smartphone moet worden gezonden selecteren uit
  [Oorspronkelijk], [2M] en [VGA].
  Om het beeldformaat te veranderen, raadpleegt u de volgende stappen.
  Voor Android-smartphone
  Start PlayMemories Mobile en verander het beeldformaat met [Instellingen] → [Beeldformaat
  kopiëren].
  Voor iPhone/iPad
  Selecteer in het instelmenu PlayMemories Mobile en verander het beeldformaat met [Beeldformaat
  kopiëren].

  Sommige beelden kunnen mogelijk niet worden weergegeven op een smartphone,
  afhankelijk van het opnameformaat.
  U kunt geen bewegende beelden in het AVCHD-formaat zenden. • Page 127

  Dit apparaat deelt de verbindingsinformatie voor [Naar smartph verznd] met een apparaat
  dat toestemming heeft om verbinding te maken. Als u het apparaat wilt veranderen dat
  toestemming heeft om verbinding te maken met dit apparaat, stelt u de verbindingsinformatie
  terug door deze stappen te volgen. MENU → [Draadloos] → [SSID/WW terugst.]. Nadat de
  verbindingsinformatie is teruggesteld, moet u de smartphone opnieuw registreren.
  Als [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan], kunt u dit apparaat en de smartphone niet met
  elkaar verbinden. Stel [Vliegtuig-stand] in op [Uit].

  [147] Hoe te gebruiken
  smartphone

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  Beelden kopiëren naar een

  Beelden zenden naar een Android-smartphone (NFC Onetouch sharing)
  Door slechts aan te raken kunt u dit apparaat en een NFC-compatibele Android-smartphone
  met elkaar verbinden en het beeld dat op het scherm van het apparaat wordt weergegeven
  rechtstreeks naar de smartphone zenden.
  1. Activeer de NFC-functie van de smartphone.
  2. Een enkel beeld weergeven op het apparaat.
  3. Raak met de smartphone het apparaat aan.

  Het apparaat en de smartphone zijn verbonden en PlayMemories Mobile wordt
  automatisch geopend op de smartphone, waarna het weergegeven beeld naar de
  smartphone wordt gezonden.
  Voordat u de smartphone aanraakt, annuleert u de slaapfunctie en schermvergrendeling
  van de smartphone.
  De NFC-functie is alleen beschikbaar wanneer
  apparaat.

  (N-markering) is afgebeeld op het • Page 128

  Raak met de smartphone het apparaat aan gedurende 1 tot 2 seconden totdat
  PlayMemories Mobile wordt geopend.
  Om twee of meer beelden over te brengen, selecteert u MENU →
  (Draadloos) →
  [Naar smartph verznd] om de beelden te selecteren. Nadat het scherm wordt
  weergegeven waarop de verbinding wordt bevestigd, gebruikt u NFC om het apparaat
  en de smartphone met elkaar te verbinden.

  Over "NFC"
  NFC is een technologie die draadloze communicatie over een korte afstand tussen diverse
  apparaten mogelijk maakt, zoals mobiele telefoons, IC-tags, enz. NFC vereenvoudigt de
  datacommunicatie door slechts het aangewezen aanraakpunt aan te raken.
  NFC (Near Field Communication) is een internationale norm voor draadloze communicatie
  over een korte afstand.
  Opmerking

  U kunt het beeldformaat dat naar de smartphone moet worden gezonden selecteren uit
  [Oorspronkelijk], [2M] en [VGA].
  Om het beeldformaat te veranderen, raadpleegt u de volgende stappen.
  Voor Android-smartphone
  Start PlayMemories Mobile en verander het beeldformaat met [Instellingen] → [Beeldformaat
  kopiëren].
  Voor iPhone/iPad
  Selecteer in het instelmenu PlayMemories Mobile en verander het beeldformaat met [Beeldformaat
  kopiëren].

  Als de beeldindex wordt weergegeven op het apparaat, kunt u geen beelden overbrengen
  met behulp van de NFC-functie.
  Als u geen verbinding kunt maken, doet u het volgende:
  Open PlayMemories Mobile op uw smartphone en beweeg vervolgens de smartphone langzaam naar
  (N-markering) op het apparaat.
  Als de smartphone in een hoesje zit, haalt u hem eruit.
  Als het apparaat in een hoesje zit, haalt u het eruit.
  Bevestig dat de NFC-functie is geactiveerd op de smartphone.

  Als [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan], kunt u het apparaat en de smartphone niet met
  elkaar verbinden. Stel [Vliegtuig-stand] in op [Uit].
  U kunt geen bewegende beelden in het AVCHD-formaat zenden.

  [148] Hoe te gebruiken
  computer

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  Naar computer verz.

  Beelden kopiëren naar een • Page 129

  U kunt beelden die in het apparaat zijn opgeslagen overbrengen naar een computer die is
  verbonden met een draadloze accesspoint of een draadloos breedbandrouter, en gemakkelijk
  reservekopieën maken met behulp van deze bediening. Alvorens deze bediening te starten,
  installeert u PlayMemories Home op uw computer en registreert u het accesspoint in het
  apparaat.
  1. Start uw computer op.
  2. MENU →

  (Draadloos) → [Naar computer verz.].

  Opmerking

  Afhankelijk van de softwareprogramma-instellingen op de computer, wordt het apparaat
  uitgeschakeld nadat de beelden op de computer zijn opgeslagen.
  U kunt beelden op het apparaat overbrengen naar slechts één computer tegelijk.
  Als u beelden wilt overbrengen naar een andere computer, verbindt u het apparaat door
  middel van een USB-verbinding met de computer, en volgt u de instructies in PlayMemories
  Home.

  [149] Hoe te gebruiken
  televisie

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  Beelden kopiëren naar een

  Op TV bekijken
  U kunt beelden bekijken op een netwerk-compatibele televisie door ze over te brengen vanaf
  het apparaat zonder het apparaat en de televisie te verbinden met een kabel. Voor sommige
  televisies kan het noodzakelijk zijn om bedieningen op de televisie uit te voeren. Raadpleeg de
  bij de televisie geleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
  1. MENU →
  verbonden.

  (Draadloos) → [Op TV bekijken] → gewenste apparaat dat moet worden

  2. Als u beelden wilt weergeven door middel van een diavoorstelling, drukt u op
  midden van de bedieningsknop.

  in het • Page 130

  Om het volgende/vorige beeld handmatig weer te geven, drukt u op de rechter/linkerknop van de bedieningsknop.
  Om het apparaat dat u wilt verbinden te veranderen, drukt u op de onderknop van de
  bedieningsknop, en selecteert u daarna [Appraatlijst].

  Instellingen voor diavoorstellingen
  U kunt de instellingen van de diavoorstelling veranderen door op de onderknop van de
  bedieningsknop te drukken.
  Keuze afspelen:
  Selecteert de groep beelden die moet worden weergegeven.
  Mapweergav(stilstaand):
  Selecteert uit [Alles] en [Alles in map].
  Datumweergave:
  Selecteert uit [Alles] en [Alles in dat.b.].
  Interval:
  Selecteert uit [Kort] en [Lang].
  Effecten*:
  Selecteert uit [Aan] en [Uit].
  Afspeelbeeldformaat:
  Selecteert uit [HD] en [4K].
  *De instellingen werken alleen op een BRAVIA-televisie die compatibel is met de functies.

  Opmerking

  U kunt deze functie gebruiken op een televisie die DLNA-renderer ondersteunt.
  U kunt beelden bekijken op een Wi-Fi Direct-compatibele televisie of netwerk-compatibele
  televisie (inclusief kabeltelevisie).
  Als u de televisie en dit apparaat op elkaar aansluit en geen Wi-Fi Direct gebruikt, moet u
  eerst uw accesspoint registreren.
  Het weergeven van de beelden op de televisie kan enige tijd duren.
  Bewegende beelden kunnen niet via Wi-Fi op de televisie worden weergegeven. Gebruik
  een HDMI-kabel (los verkrijgbaar). • Page 131

  [150] Hoe te gebruiken
  veranderen

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  De instellingen van Wi-Fi-functies

  Vliegtuig-stand
  Als u aan bord van een vliegtuig, enz., bent, kunt u alle Wi-Fi-functies tijdelijk uitschakelen.
  1. MENU →
  (Draadloos→) [Vliegtuig-stand] → gewenste instelling.
  Als u [Vliegtuig-stand] instelt op [Aan], wordt een vliegtuig-indicator afgebeeld op het
  scherm.

  [151] Hoe te gebruiken
  veranderen

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  De instellingen van Wi-Fi-functies

  WPS-Push
  Als uw accesspoint een WPS-knop heeft, kunt u het accesspoint eenvoudig in dit apparaat
  registreren door op de WPS-knop te drukken.
  1. MENU →

  (Draadloos) → [WPS-Push].

  2. Druk op de WPS-knop op het accesspoint dat u wilt registreren.

  Opmerking

  [WPS-Push] werkt alleen als de beveiligingsinstelling van uw accesspoint is ingesteld op
  WPA of WPA2, en uw accesspoint ondersteuning biedt voor de registratiemethode met de
  WPS-knop. Als de beveiligingsinstelling is ingesteld op WEP of uw accesspoint geen
  ondersteuning biedt voor de registratiemethode met de WPS-knop, voert u [Toegangspunt
  instel.] uit.
  Voor informatie over de beschikbare functies en instellingen van uw accesspoint, raadpleegt
  u de gebruiksaanwijzing van het accesspoint, of neemt u contact op met de beheerder van
  het accesspoint.
  Een verbinding komt mogelijk niet tot stand, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden,
  zoals het soort bouwmateriaal van de wanden, of de aanwezigheid van een obstakel of een
  slecht draadloos signaal tussen het apparaat en het accesspoint. Als dat gebeurt, verandert
  u de plaats van het apparaat of plaatst u het apparaat dichter bij het accesspoint. • Page 132

  [152] Hoe te gebruiken
  veranderen

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  De instellingen van Wi-Fi-functies

  Toegangspunt instel.
  U kunt uw accesspoint handmatig registreren. Alvorens de procedure te starten, controleert u
  de SSID-naam van het accesspoint, beveiligingssysteem en wachtwoord. Het wachtwoord kan
  in sommige accesspoints vooraf ingesteld zijn. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing
  van het accesspoint, of vraag de beheerder van het accesspoint om advies.
  1. MENU →

  (Draadloos) → [Toegangspunt instel.].

  2. Selecteer het accesspoint dat u wilt registreren.

  Wanneer het gewenste accesspoint wordt afgebeeld op het scherm:
  Selecteer het gewenste accesspoint.
  Wanneer het gewenste accesspoint niet wordt afgebeeld op het scherm:
  Selecteer [Handmatige instelling] en stel het accesspoint in.
  *Raadpleeg "Hoe het toetsenbord wordt gebruikt" voor de invoermethode.

  Als u [Handmatige instelling] selecteert, voert u de SSID-naam van het accesspoint in
  en selecteert u daarna het beveiligingssysteem.
  3. Voer het wachtwoord in en selecteer [OK].

  Voor een accesspoint zonder de

  markering is geen wachtwoord nodig.

  4. Selecteer [OK].

  Hoe het toetsenbord wordt gebruikt • Page 133

  Wanneer het handmatig invoeren van tekens is vereist, wordt een toetsenbord afgebeeld op het
  scherm.

  1. Invoervak De tekens die u invoert worden afgebeeld.
  2. Tekensoort wisselen Elke keer wanneer u op
  in het midden van de
  bedieningsknop drukt, wisselt de tekensoort tussen alfabetische letters, cijfers en
  symbolen.
  3. Toetsenbord Elke keer wanneer u op 
  in het midden drukt, wordt het teken dat u
  invoert afgebeeld.

  Bijvoorbeeld: Als u "abd" wilt invoeren

  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Selecteer de toets voor "abc" en druk eenmaal op
  zodat een "a" wordt afgebeeld →
  selecteer "
  " ((5) Cursor verplaatsen) en druk op
  → selecteer de toets voor "abc"
  en druk tweemaal op
  zodat een "b" wordt afgebeeld → selecteer de toets voor "def"
  en druk eenmaal op
  zodat "d" wordt afgebeeld.
  Vastleggen Legt de ingevoerde tekens vast.
  Cursor verplaatsen Verplaatst de cursor in het invoervak naar links of rechts.
  Wissen Wist het teken dat links van de cursor staat.
  Maakt van het volgende teken een hoofdletter of kleine letter.
  Voert een spatie in.

  Om de invoer te annuleren, selecteert u [Annuleren].

  Overige instelitems
  Afhankelijk van de status of de instelmethode van uw accesspoint, wilt u mogelijk meer items
  instellen.
  WPS PIN:
  Beeldt de PIN-code af die u moet invoeren in het verbonden apparaat.
  Voorrangsverbind.:
  Selecteer [Aan] of [Uit].
  IP-adres instelling:
  Selecteer [Automatisch] of [Handmatig].
  IP-adres:
  Als u het IP-adres handmatig invoert, voert u het vaste adres in.
  Subnetmasker/Standaardgateway:
  Wanneer u [IP-adres instelling] instelt op [Handmatig], voert u het IP-adres in overeenkomstig
  uw netwerkomgeving. • Page 134

  Opmerking

  Om het geregistreerde accesspoint voorrang te geven, stelt u [Voorrangsverbind.] in op
  [Aan].

  [153] Hoe te gebruiken
  veranderen

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  De instellingen van Wi-Fi-functies

  Naam Appar. Bew.
  U kunt de apparaatnaam veranderen onder Wi-Fi Direct.
  1. MENU →

  (Draadloos) → [Naam Appar. Bew.].

  2. Selecteer het invoervak en voer de apparaatnaam in → [OK].
  Raadpleeg "Hoe het toetsenbord wordt gebruikt" voor de invoermethode.

  [154] Hoe te gebruiken
  veranderen

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  De instellingen van Wi-Fi-functies

  MAC-adres weergvn
  Beeldt het MAC-adres af van dit apparaat.
  1. MENU →

  (Draadloos) → [MAC-adres weergvn].

  [155] Hoe te gebruiken
  veranderen

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  De instellingen van Wi-Fi-functies

  SSID/WW terugst.
  Dit apparaat deelt de verbindingsinformatie voor [Naar smartph verznd] en [Intellig.
  afstandsbedien. ingeslot.] met een apparaat dat toestemming heeft om verbinding te maken.
  Als u het apparaat wilt veranderen dat toestemming heeft om verbinding te maken, stelt u de
  verbindingsinformatie terug. • Page 135

  1. MENU →

  (Draadloos) → [SSID/WW terugst.] → [OK].

  Opmerking

  Na het terugstellen van de verbindingsinformatie, en als u dit apparaat verbindt met de
  smartphone, moet u de smartphone opnieuw registreren.

  [156] Hoe te gebruiken
  veranderen

  De Wi-Fi-functies gebruiken

  De instellingen van Wi-Fi-functies

  Netw.instell. terugst.
  Stelt alle netwerkinstellingen terug op de standaardinstellingen.
  1. MENU →

  (Draadloos) → [Netw.instell. terugst.] → [OK].

  [157] Hoe te gebruiken
  Apps

  Applicaties toevoegen aan het apparaat

  PlayMemories Camera

  PlayMemories Camera Apps
  U kunt de gewenste functies toevoegen aan dit apparaat door via het internet verbinding te
  maken met de website voor het downloaden van applicaties
  (PlayMemories Camera Apps).
  Bijvoorbeeld, de volgende bedieningen zijn mogelijk:
  U kunt diverse effecten gebruiken bij het opnemen van beelden.
  U kunt beelden uploaden naar netwerkservices, rechtstreeks vanaf het apparaat.
  Druk op MENU →
  (Applicatie) → [Inleiding] voor informatie over de service en de landen
  en gebieden waar het beschikbaar is.

  [158] Hoe te gebruiken
  Apps

  Applicaties toevoegen aan het apparaat

  Aanbevolen computeromgeving

  PlayMemories Camera • Page 136

  Voor meer informatie over de aanbevolen computeromgeving voor het downloaden van
  applicaties en toevoegen van functies aan het apparaat, gebruikt u de volgende URL:
  "PlayMemories Camera Apps"-website (www.sony.net/pmca)

  [159] Hoe te gebruiken
  installeren

  Applicaties toevoegen aan het apparaat

  De applicaties

  Een serviceaccount openen
  U kunt een serviceaccount openen dat noodzakelijk is voor het downloaden van applicaties.
  1. Ga naar de website voor het downloaden van applicaties.
  http://www.sony.net/pmca
  2. Volg de instructies op het scherm en open een serviceaccount.
  Volg de instructies op het scherm om de gewenste applicatie te downloaden naar het
  apparaat.

  [160] Hoe te gebruiken
  installeren

  Applicaties toevoegen aan het apparaat

  De applicaties

  Applicaties downloaden
  U kunt applicaties downloaden met behulp van uw computer.
  1. Maak verbinding met de website voor het downloaden van applicaties.
  http://www.sony.net/pmca
  2. Selecteer de gewenste applicatie en download de applicatie aan de hand van de
  instructies op het scherm naar het apparaat.
  Sluit de computer en het apparaat op elkaar aan met behulp van een micro-USB-kabel
  (bijgeleverd) door de instructies op het scherm te volgen. • Page 137

  [161] Hoe te gebruiken
  installeren

  Applicaties toevoegen aan het apparaat

  De applicaties

  Applicaties rechtstreeks downloaden naar het apparaat
  met behulp van de Wi-Fi-functie
  U kunt met de Wi-Fi-functie applicaties downloaden zonder een computer aan te sluiten.
  1. MENU →
  (Applicatie) → Applicatielijst →
  (PlayMemories Camera Apps), en volg
  daarna de instructies op het scherm om applicaties te downloaden.
  Maak van tevoren een serviceaccount aan.

  Opmerking

  Als de IP-adresinstelling van dit apparaat [Handmatig] is, kunt u geen applicaties
  downloaden. Stel [IP-adres instelling] in op [Automatisch].

  [162] Hoe te gebruiken

  Applicaties toevoegen aan het apparaat

  De applicaties openen

  De gedownloade applicatie openen
  Open een applicatie die is gedownload vanaf de website voor het downloaden van applicaties
  PlayMemories Camera Apps.
  1. MENU →

  (Applicatie) → Applicatielijst → gewenste applicatie die u wilt openen.

  Hint

  Applicaties sneller openen
  Wijs [Applic. downloaden] en [Applicatielijst] toe aan een eigen toets. U kunt met de eigen toets • Page 138

  de applicatie alleen openen of de applicatielijst afbeelden wanneer het opnameinformatiescherm wordt afgebeeld.

  [163] Hoe te gebruiken

  Applicaties toevoegen aan het apparaat

  De applicaties beheren

  Applicaties verwijderen
  U kunt applicaties verwijderen van dit apparaat.
  1. MENU →
  (Applicatie) → Applicatielijst → [Applicatiebeheer] → [Beheren en
  verwijderen]
  2. Selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.
  3. Selecteer

  om de applicatie te verwijderen.

  De verwijderde applicatie kan opnieuw worden geïnstalleerd. Voor meer informatie gaat u
  naar de website voor het downloaden van applicaties.

  [164] Hoe te gebruiken

  Applicaties toevoegen aan het apparaat

  De applicaties beheren

  De volgorde van de applicaties veranderen
  U kunt de volgorde veranderen waarin toegevoegde applicaties worden afgebeeld op dit
  apparaat.
  1. MENU →

  (Applicatie) → Applicatielijst → [Applicatiebeheer] → [Sorteren].

  2. Selecteer de applicatie waarvan u de volgorde wilt veranderen.
  3. Selecteer de bestemming.

  [165] Hoe te gebruiken

  Applicaties toevoegen aan het apparaat

  De applicaties beheren

  De accountinformatie van PlayMemories Camera Apps • Page 139

  bevestigen
  De accountinformatie voor het "Sony Entertainment Network" dat is geregistreerd op het
  apparaat, wordt afgebeeld.
  1. MENU →
  weergevn].

  (Applicatie) → Applicatielijst → [Applicatiebeheer] → [Accountgegevens

  [166] Hoe te gebruiken

  Weergeven op een computer

  Aanbevolen computeromgeving

  Aanbevolen computeromgeving
  U kunt de vereiste computeromgeving voor het softwareprogramma controleren op de volgende
  URL:
  www.sony.net/pcenv/

  [167] Hoe te gebruiken

  Weergeven op een computer

  De software gebruiken

  PlayMemories Home
  Door PlayMemories Home te gebruiken kunt u het volgende doen:
  U kunt beelden die met dit apparaat zijn opgenomen importeren in uw computer.
  U kunt beelden die in de computer zijn geïmporteerd weergeven.
  U kunt uw beelden delen met behulp van PlayMemories Online.
  Onder Windows kunt u tevens het volgende doen:
  U kunt de beelden in de computer op een kalender op opnamedatum rangschikken en
  weergeven.
  U kunt beelden bewerken en corrigeren, bijvoorbeeld door ze bij te snijden of het formaat te
  wijzigen.
  U kunt een Blu-ray Disc, AVCHD-disc of DVD-Videodisc maken met bewegende beelden in
  het AVCHD-formaat die geïmporteerd zijn in een computer.
  U kunt beelden uploaden naar een netwerkservice. (Een internetverbinding is vereist.)
  U kunt stilstaande beelden en bewegende beelden die inclusief locatie-informatie zijn
  opgenomen, importeren in een computer en bekijken op een landkaart. • Page 140

  Voor meer informatie raadpleegt u de Help-functie van PlayMemories Home.

  [168] Hoe te gebruiken

  Weergeven op een computer

  De software gebruiken

  PlayMemories Home installeren

  1. Gebruik de internetbrowser op uw computer, ga naar de volgende URL en installeer
  PlayMemories Home.
  www.sony.net/pm/
  Ga verder met de installatie door de instructies op het scherm te volgen.
  Nadat de installatie voltooid is, start PlayMemories Home op.
  Als PMB (Picture Motion Browser) geleverd bij een apparaat dat werd aangeschaft vóór
  2011 reeds is geïnstalleerd op de computer, wordt PMB overschreven door
  PlayMemories Home. Gebruik PlayMemories Home.
  2. Sluit het apparaat en uw computer op elkaar aan met behulp van de bijgeleverde microUSB-kabel.
  Nieuwe functies kunnen worden toegevoegd aan PlayMemories Home. Zelfs als
  PlayMemories Home reeds is geïnstalleerd op uw computer, sluit u dit apparaat en uw
  computer opnieuw op elkaar aan.

  A: Naar de multi/micro-USB-aansluiting
  B: Naar de USB-aansluiting van de computer
  Opmerking

  Log in als beheerder.
  Het kan noodzakelijk zijn om de computer opnieuw op te starten. Wanneer de
  bevestigingsmelding voor opnieuw opstarten wordt afgebeeld, start u de computer opnieuw
  op aan de hand van de aanwijzingen op het scherm.
  DirectX kan worden geïnstalleerd, afhankelijk van uw computeromgeving.
  Hint • Page 141

  Voor meer informatie over PlayMemories Home, raadpleegt u de Help-functie van
  PlayMemories Home of de ondersteuningspagina van PlayMemories Home
  (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (alleen in het Engels).

  [169] Hoe te gebruiken

  Weergeven op een computer

  De software gebruiken

  Softwareprogramma's voor Mac-computers
  Voor meer informatie over de softwareprogramma’s voor Mac-computers, gaat u naar de
  volgende URL:
  http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  Autom. draadloos importeren
  "Autom. draadloos importeren" is vereist als u een Mac-computer gebruikt en met behulp van
  de Wi-Fi-functie beelden wilt importeren in de computer. Download "Autom. draadloos
  importeren" vanaf bovenstaande URL en installeer het op uw Mac-computer. Voor informatie,
  raadpleegt u de Help-functie van "Autom. draadloos importeren".
  Opmerking

  De software die kan worden gebruikt verschilt afhankelijk van het gebied.

  [170] Hoe te gebruiken
  computer

  Weergeven op een computer

  Dit apparaat aansluiten op een

  Het apparaat aansluiten op een computer
  1. Plaats een voldoende opgeladen accu in het apparaat.
  2. Zet het apparaat en de computer aan.
  3. Sluit het apparaat en uw computer aan met behulp van de micro-USB-kabel (A)
  (bijgeleverd). • Page 142

  Als u het apparaat met behulp van de micro-USB-kabel aansluit op uw computer terwijl
  [USB-voeding] is ingesteld op [Aan], wordt de voeding geleverd door uw computer.
  (standaardinstelling: [Aan])

  [171] Hoe te gebruiken
  computer

  Weergeven op een computer

  Dit apparaat aansluiten op een

  Beelden importeren in de computer
  Met PlayMemories Home kunt u eenvoudig beelden importeren. Voor informatie over de
  functies van PlayMemories Home, raadpleegt u de Help-functie van PlayMemories Home.

  Beelden importeren in een computer zonder gebruik te maken
  van PlayMemories Home (voor Windows)
  Als de wizard AutoPlay wordt afgebeeld nadat een USB-verbinding tot stand is gebracht tussen
  het apparaat en een computer, klikt u op [Map openen en bestanden weergeven] → [OK] →
  [DCIM] of [MP_ROOT]. Kopieer daarna de gewenste beelden naar de computer.
  Als Device Stage wordt afgebeeld op een Windows 7- of Windows 8-computer, dubbelklikt u
  op [Door bestanden bladeren] → medium-pictogram → map waarin de beelden die u wilt
  importeren zijn opgeslagen..

  Beelden importeren in een computer zonder gebruik te maken
  van PlayMemories Home (voor Mac)
  Sluit de camera aan op de Mac-computer. Dubbelklik op het nieuw herkende pictogram op het
  bureaublad → de map waarin het beeld dat u wilt importeren is opgeslagen. Sleep het
  beeldbestand op het pictogram van de vaste schijf en zet het erin neer.
  Opmerking

  Voor bedieningen zoals het importeren van bewegende beelden in het AVCHD-formaat in
  een computer, gebruikt u PlayMemories Home.
  Mappen en bestanden van bewegende beelden in het AVCHD-formaat vanaf de
  aangesloten computer mogen niet worden bewerkt of anderszins gewijzigd. Bestanden van • Page 143

  bewegende beelden kunnen beschadigd worden of het kan onmogelijk worden om ze weer
  te geven. U mag de bewegende beelden in het AVCHD-formaat op de geheugenkaart niet
  wissen of kopiëren vanaf de computer. Sony is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
  dergelijke bedieningen via de computer.

  [172] Hoe te gebruiken
  computer

  Weergeven op een computer

  Dit apparaat aansluiten op een

  Het apparaat loskoppelen van de computer
  Koppelt de USB-verbinding los tussen dit apparaat en de computer.
  Volg de procedures vanaf stap 1 t/m 2 hieronder voordat u de volgende handelingen uitvoert:
  Loskoppelen van de kabel.
  Eruit halen van de geheugenkaart.
  Uitschakelen van het apparaat.
  1. Klik op de taakbalk op

  en klik daarna op het pictogram

  In Windows Vista, klik op

  (pictogram loskoppelen).

  op de taakbalk.

  2. Klik op de afgebeelde mededeling.

  Opmerking

  Op een Mac-computer, sleep het pictogram van de geheugenkaart of het stationspictogram
  naar het pictogram "Prullenbak" en laat het erin vallen. De verbinding tussen het apparaat en
  de computer wordt verbroken.
  Voor computers met Windows 7 of Windows 8 draait, wordt het verwijderingspictogram
  mogelijk niet afgebeeld. In dat geval kunt u de bovenstaande stappen 1 en 2 overslaan.

  [173] Hoe te gebruiken
  maken

  Weergeven op een computer

  Disctype

  High-definition (HD)-beeldkwaliteit

  Een disc met bewegende beelden • Page 144

  Op een Blu-ray Disc kunt u meer bewegende beelden in high-definition (HD)-beeldkwaliteit
  opnemen dan op een dvd.

  High-definition (HD)-beeldkwaliteit (AVCHD-opnamedisc)
  Bewegende beelden in high-definition (HD)-beeldkwaliteit kunnen worden opgenomen op een
  dvd-media, zoals een dvd-r, om zo een disc van high-definition (HD)-beeldkwaliteit te maken.
  U kunt een disc van high-definition (HD)-beeldkwaliteit weergeven op een
  weergaveapparaat voor AVCHD-formaat, zoals een Sony Blu-ray-discspeler en een
  PlayStation®3. U kunt de disc niet weergeven op gewone dvd-spelers.

  Standard-definition (STD)-beeldkwaliteit
  Bewegende beelden in standard-definition (STD)-beeldkwaliteit die zijn omgezet vanuit
  bewegende beelden in high-definition (HD)-beeldkwaliteit kunnen worden opgenomen op dvdmedia, zoals een dvd-r, om zo een disc van standard-definition (STD)-beeldkwaliteit te maken.
  Hint

  U kunt de volgende typen discs van 12 cm gebruiken met PlayMemories Home. Voor Blu-ray
  Discs, zie "Een Blu-ray Disc maken".
  DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Niet-herschrijfbaar
  DVD-RW/DVD+RW: Herschrijfbaar
  Zorg altijd dat uw "PlayStation 3" de meest recente versie van de systeemsoftware voor
  "PlayStation 3" gebruikt.
  "PlayStation 3" is mogelijk niet verkrijgbaar in sommige landen/gebieden.

  [174] Hoe te gebruiken
  maken

  Weergeven op een computer

  Een disc met bewegende beelden

  Selecteer de methode voor het maken van een disc
  U kunt een disc maken van bewegende beelden in het AVCHD-formaat die zijn opgenomen
  met dit apparaat. Afhankelijk van het type disc, kunnen de apparaten die kunnen worden
  weergegeven verschillen. Selecteer een methode die geschikt is voor uw discspeler.
  Voor informatie over het maken van een disc met behulp van PlayMemories Home, raadpleegt
  u de Help-functie van PlayMemories Home. (Alleen voor Windows) • Page 145

  Maakt een disc van high-definition (HD)-beeldkwaliteit
  Schrijfbaar bestandsformaat voor bewegende beelden: PS, FX, FH
  Speler: Weergaveapparaten voor Blu-ray-discs (Sony Blu-ray-discspeler, PlayStation®3, enz.)

  Maakt een disc van high-definition (HD)-beeldkwaliteit (AVCHD-opnamedisc)
  Schrijfbaar bestandsformaat voor bewegende beelden: PS*, FX*, FH
  Speler: Weergaveapparaten voor AVCHD-formaat (Sony Blu-ray-discspeler, PlayStation®3,
  enz.)

  Maakt een disc van standard-definition (STD)-beeldkwaliteit
  Schrijfbaar bestandsformaat voor bewegende beelden: PS*, FX*, FH*
  Speler: Gewone dvd-weergaveapparaten (dvd-speler, computer die dvd’s, enz., kan
  weergeven)
  *U

  kunt een disc maken met bewegende beelden die zijn opgenomen in deze formaten met behulp
  van PlayMemories Home door de beeldkwaliteit om te zetten naar een lagere kwaliteit.

  [175] Hoe te gebruiken
  maken

  Weergeven op een computer

  Een disc met bewegende beelden

  Een disc maken met een ander apparaat dan een
  computer
  U kunt ook een disc maken met behulp van een Blu-ray-recorder, enz. Afhankelijk van welk
  apparaat u gebruikt, verschillen de typen discs die u kunt maken.
  Blu-ray-recorder:

  High-definition (HD)-beeldkwaliteit

  Standard-definition (STD)-beeldkwaliteit
  HDD-recorder, enz.: • Page 146

  Standard-definition (STD)-beeldkwaliteit
  Opmerking

  Wanneer u een AVCHD-disc maakt met behulp van PlayMemories Home van bewegende
  beelden opgenomen met [
  Opname-instell.] ingesteld op [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
  [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] of [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], wordt de beeldkwaliteit
  omgezet en is het niet mogelijk een disc te maken in de oorspronkelijke beeldkwaliteit. Het
  omzetten van de beeldkwalitteit duurt enige tijd. Als u bewegende beelden wilt opnemen met
  de oorspronkelijke beeldkwaliteit, gebruikt u een Blu-ray Disc.
  Om een Blu-ray Disc te maken van bewegende beelden die zijn opgenomen in [60p
  28M(PS)]/[50p 28M(PS)], moet u een apparaat gebruiken dat compatibel is met AVCHDformaat Ver. 2.0. De gemaakte Blu-ray Disc kan alleen worden weergegeven op een
  apparaat dat compatibel is met AVCHD-formaat Ver. 2.0.
  Voor meer informatie over hoe u een disc kunt maken, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
  van het apparaat dat u gebruikt.

  [176] Hoe te gebruiken
  maken

  Weergeven op een computer

  Een disc met bewegende beelden

  Een Blu-ray Disc maken
  U kunt een Blu-ray Disc maken van bewegende beelden in het AVCHD-formaat die in een
  computer zijn geïmporteerd. De computer moet Blu-ray Discs kunnen maken. BD-R-discs (niet
  herschrijfbaar) en BD-RE-discs (wel herschrijfbaar) kunnen worden gebruikt. U kunt geen
  multisessie-opnamen maken. Als u Blu-ray Discs wilt kunnen maken met PlayMemories Home,
  vergeet u niet de speciale invoegtoepassing te installeren. Voor meer informatie, zie de
  volgende URL:
  http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
  Om te kunnen installeren moet uw computer zijn verbonden met het internet. Voor een
  gedetailleerde beschrijving van de bedieningen, raadpleegt u de Help-functie van PlayMemories
  Home.
  Opmerking

  Als u een Blu-ray Disc wilt weergeven die werd gemaakt met behulp van bewegende
  beelden die zijn opgenomen in [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], moet u een apparaat
  gebruiken dat compatibel is met het AVCHD-formaat Ver. 2.0. • Page 147

  [177] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Voorzorgsmaatregelen

  Voorzorgsmaatregelen
  Reservekopie maken van geheugenkaarten
  Gegevens kunnen beschadigd raken in de volgende gevallen. Zorg ervoor dat u een
  reservekopie van de gegevens maakt.
  Wanneer de geheugenkaart uit het apparaat wordt verwijderd of het apparaat wordt uitgezet
  tijdens het lezen of wegschrijven van gegevens.
  Wanneer de geheugenkaart wordt gebruikt op plaatsen waar veel statische elektriciteit of
  elektrische ruis is.

  Een beelddatabasebestand aanmaken
  Als u een geheugenkaart in het apparaat plaatst waarop geen beelddatabasebestand staat en
  vervolgens het apparaat inschakelt, maakt het apparaat automatisch een
  beelddatabasebestand aan en gebruikt daarbij een deel van de capaciteit van de
  geheugenkaart. Het proces kan lang duren en u kunt het apparaat niet bedienen totdat het
  proces voltooid is.
  Als een databasebestandsfout optreedt, exporteert u alle beelden naar uw computer met
  behulp van PlayMemories Home en formatteert u daarna de geheugenkaart met behulp van dit
  apparaat.

  Bewaar/gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen
  Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats
  Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de camerabehuizing door de hitte
  vervormen, waardoor een storing kan optreden.
  Opslaan onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
  De camerabehuizing kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden.
  Op plaatsen onderhevig aan trillingen
  In de buurt van een sterk magnetisch veld
  Op zanderige of stoffige plaatsen
  Wees voorzichtig dat er geen zand of stof in het apparaat komt. Hierdoor kan in het apparaat
  een storing optreden, en in sommige gevallen kan deze storing niet worden gerepareerd.

  Bedrijfstemperatuur
  Uw apparaat is ontworpen voor gebruik bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C. Gebruik bij
  extreem lage of hoge temperaturen buiten dit bereik, wordt niet aanbevolen.

  Condensvorming
  Als het apparaat rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt • Page 148

  overgebracht, kan vocht condenseren binnenin of op de buitenkant van het apparaat. Deze
  vochtcondensatie kan een storing in het apparaat veroorzaken.
  Als vocht condenseert, schakelt u het apparaat uit en wacht u ongeveer een uur om het
  vocht te laten verdampen. Als u probeert om opnamen te maken terwijl er nog vocht in de
  lens aanwezig is, zullen de opgenomen beelden niet helder zijn.

  Over de functies die beschikbaar zijn met het apparaat
  Deze handleiding beschrijft de functies van de 1080 60i-compatibele apparaten en de 1080 50icompatibele apparaten. Om te controleren of dit apparaat een 1080 60i-compatibel apparaat of
  een 1080 50i-compatibel apparaat is, kijkt u of de volgende merktekens op de onderkant van
  het apparaat staan.
  Apparaat geschikt voor 1080 60i: 60i
  Apparaat geschikt voor 1080 50i: 50i

  Opmerkingen over het gebruik in een vliegtuig
  In een vliegtuig stelt u [Vliegtuig-stand] in op [Aan].

  Compatibiliteit van beeldgegevens
  Het apparaat voldoet aan de universele normen van DCF (Design rule for Camera File system)
  vastgesteld door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
  Wij kunnen niet garanderen dat beelden die met dit apparaat zijn opgenomen, kunnen
  worden weergegeven op andere apparatuur, of dat beelden die met andere apparatuur zijn
  opgenomen of bewerkt, kunnen worden weergegeven op dit apparaat.

  Opmerkingen over het weergeven van bewegende beelden
  op andere apparaten
  Dit apparaat gebruikt MPEG-4 AVC/H.264 High Profile voor het opnemen in het AVCHDformaat. Om deze reden kunnen bewegende beelden die met dit apparaat zijn opgenomen in
  het AVCHD-formaat, niet worden weergegeven op de volgende apparaten.
  Andere apparaten die compatibel zijn met het AVCHD-formaat en die High Profile niet ondersteunen
  Apparaten die incompatibel zijn met het AVCHD-formaat

  Dit apparaat gebruikt ook MPEG-4 AVC/H.264 High Profile voor het opnemen in het MP4formaat. Om deze reden geeft u bewegende beelden die in het MP4-formaat zijn opgenomen
  met dit apparaat weer op apparaten die MPEG-4 AVC/H.264 ondersteunen.
  Discs opgenomen in HD (high-definition)-beeldkwaliteit kunnen alleen worden weergegeven
  op apparaten die compatibel zijn met het AVCHD-formaat.
  Op dvd’s gebaseerde spelers en recorders kunnen geen discs opgenomen in HD (highdefinition)-beeldkwaliteit weergeven omdat ze niet compatibel zijn met het AVCHD-formaat.
  Bovendien is het mogelijk dat een op dvd’s gebaseerde speler of recorder een disc in HDbeeldkwaliteit die is opgenomen in het AVCHD-formaat niet kan uitwerpen. • Page 149

  Over de monitor en lens
  De monitor is vervaardigd met gebruikmaking van uiterst nauwkeurige precisietechnologie
  zodat meer dan 99,99 % van de beeldpunten effectief gebruikt kunnen worden. Het is echter
  mogelijk dat enkele kleine zwarte punten en/of oplichtende punten (wit, rood, blauw of groen)
  permanent op de monitor zichtbaar zijn. Dit is een normaal gevolg van het productieproces
  en heeft geen enkele invloed op de beelden.
  Als u de monitor of de lens langdurig blootstelt aan direct zonlicht kan een storing optreden.
  Wees voorzichtig wanneer u het apparaat bij een venster of buiten neerzet.
  Oefen geen druk uit op de monitor. De kleuren op de monitor kunnen veranderen waardoor
  zich een storing kan voordoen.
  Op een koude plaats kan het beeld op de monitor na-ijlen. Dit is geen storing.
  Als op de monitor druppels water of een andere vloeistof zitten, veegt u deze eraf met een
  zachte doek. Als de monitor nat blijft, kan het oppervlak van de monitor veranderen of
  verslechteren. Dit kan een storing veroorzaken.
  Als de accu leeg is, kan het apparaat worden uitgeschakeld terwijl de lens nog uitgeschoven
  is. Plaats een opgeladen accu en schakel daarna het apparaat opnieuw in.
  Zorg ervoor dat u niet tegen de lens stoot of er kracht op uitoefent.

  Informatie over de flitser
  Bedek de flitser niet met uw vingers.
  Draag het apparaat niet aan de flitser en oefen er geen buitensporige kracht op uit.
  Als water, stof of zand via de geopende flitser binnendringt, kan een defect optreden.

  Opmerkingen over het weggooien of aan anderen
  overdragen van dit apparaat
  Voordat u dit apparaat weggooit of aan anderen overdraagt, vergeet u niet de volgende
  bedieningen uit te voeren ter bescherming van privégegevens.
  Voer [Instelling herstellen] uit om alle instellingen terug te stellen.

  [178] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Voorzorgsmaatregelen

  Interne oplaadbare batterij
  Deze camera is uitgerust met een ingebouwde, oplaadbare batterij om de datum en tijd en ook
  andere instellingen te bewaren, ongeacht of de camera is ingeschakeld of niet, en of de accu in
  is opgeladen of niet. Deze oplaadbare batterij wordt tijdens het gebruik van het apparaat
  voortdurend opgeladen. Echter, wanneer u het apparaat slechts korte perioden gebruikt, loopt
  de interne, oplaadbare batterij langzaam leeg. Als u het apparaat in het geheel niet gebruikt • Page 150

  gedurende ongeveer 1 maand(en), loopt de interne, oplaadbare batterij helemaal leeg. In dat
  geval moet u de oplaadbare batterij opladen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zelfs als u
  de oplaadbare batterij niet oplaadt, kunt u het apparaat toch gebruiken zolang u de datum en
  tijd niet opneemt.

  Oplaadprocedure voor de interne, oplaadbare batterij
  Plaats een opgeladen accu in het apparaat of sluit het apparaat aan op een stopcontact met
  behulp van de netspanningsadapter (bijgeleverd), en laat het apparaat gedurende 24 uur of
  langer uitgeschakeld liggen.

  [179] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Voorzorgsmaatregelen

  Opmerkingen over de accu
  De accu opladen
  Laad de accu (bijgeleverd) op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
  De opgeladen accu verliest steeds wat lading, ook als u de accu niet gebruikt. Laad de accu
  elke keer op voordat u het apparaat gebruikt, zodat u geen kans om beelden op te nemen
  onbenut laat.
  U kunt de accu opladen ook als deze niet volledig leeg is. U kunt een gedeeltelijk opgeladen
  accu gebruiken.
  Als het oplaadlampje knippert en het opladen voortijdig stopt, verwijdert u de accu en plaats
  u deze weer terug.
  Het wordt aanbevolen om de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C
  en 30 °C. De accu zal misschien niet goed worden opgeladen bij temperaturen buiten dit
  bereik.
  Wanneer u dit apparaat verbindt met een laptop die niet is aangesloten op een
  stroomvoorziening, kan de lading van de accu in de laptop afnemen. Laad dit apparaat niet
  langdurig op met behulp van de laptop.
  Terwijl dit apparaat via een USB-kabel is aangesloten op de computer, mag u de computer
  niet inschakelen, herstarten, uit de slaapstand wekken of uitschakelen. Als u dit toch doet,
  kan een storing in dit apparaat worden veroorzaakt. Koppel het apparaat los van de
  computer voordat u de bovenstaande bedieningen uitvoert.
  Wij kunnen niet garanderen dat het opladen correct werkt als u een zelfgebouwde of
  gewijzigde computer gebruikt.

  Oplaadtijd (volledige lading)
  De oplaadtijd met de netspanningsadapter (bijgeleverd) is ongeveer 230 minuten.
  Bovenstaande oplaadtijd geldt voor het opladen van een volledig lege accu bij een temperatuur • Page 151

  van 25 °C. Het opladen kan langer duren afhankelijk van gebruikscondities en de
  omstandigheden.

  Effectief gebruik van de accu
  Bij lage temperaturen presteert de accu minder goed. Dus in de kou is de bedrijfstijd van de
  accu korter. U kunt ervoor zorgen dat de accu langer zijn werk doet, door deze in een zak
  van uw kleding dicht op uw lichaam op te warmen en in het apparaat te plaatsen kort voordat
  u opnamen gaat maken. Als u metalen voorwerpen, zoals sleutels, in uw zak hebt zitten, let u
  erop dat deze geen kortsluiting kunnen veroorzaken.
  De accu zal snel leeg raken als u de flitser of zoom vaak gebruikt.
  Wij adviseren u reserveaccu's voor te bereiden en proefopnamen te maken voordat u de
  werkelijke opnamen maakt.
  Laat de accu niet nat worden. De accu is niet bestand tegen water.
  Laat de accu niet liggen op zeer warme plaatsen, zoals in een voertuig of in direct zonlicht.
  Als de aansluitpunten van de accu vuil zijn, kan het onmogelijk zijn om het apparaat in te
  schakelen of wordt de accu mogelijk niet goed opgeladen. In dat geval maakt u de accu
  schoon door het stof er voorzichtig af te vegen met behulp van een zachte doek of een
  wattenstaafje.

  Resterende-acculadingindicator
  De resterende-acculadingindicator wordt afgebeeld op het scherm.

   
  A: Acculading hoog
  B: Accu leeg
  Het duurt ongeveer één minuut om de juiste resterende-acculadingindicator af te beelden.
  De juiste resterende-acculadingindicator wordt mogelijk niet afgebeeld onder bepaalde
  bedrijfs- of omgevingsomstandigheden.
  Als u het apparaat gedurende een bepaalde tijdsduur niet bedient terwijl het is ingeschakeld,
  wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld (automatische uitschakelfunctie).
  Als de resterende-acculadingindicator niet op het scherm wordt afgebeeld, drukt u op de
  knop DISP (weergave-instelling) om deze af te beelden.

  Zo bewaart u de accu
  Om de werking van de accu te behouden, laadt u de accu minstens eenmaal per jaar op en
  verbruikt daarna u de lading volledig in het apparaat alvorens de accu op te bergen. Bewaar
  de accu op een koele, droge plaats.
  U kunt het vermogen van de accu opgebruiken door het apparaat in de stand voor de
  diavoorstelling te laten staan totdat het apparaat zichzelf uitschakelt. • Page 152

  Voorkom dat de contactpunten vuil worden, worden kortgesloten enzovoort en gebruik
  daarom een plastic zakje om contact met metalen materialen te vermijden wanneer u de
  accu bij u draagt of opbergt.

  Over de levensduur van de accu
  De levensduur van de accu is beperkt. Als u dezelfde accu herhaaldelijk gebruikt, of dezelfde
  accu gedurende een lang tijd gebruikt, neemt de accucapaciteit geleidelijk af. Als de
  gebruiksduur van de accu aanzienlijk achteruitgaat, is het waarschijnlijk tijd om de accu te
  vervangen door een nieuwe.
  De levensduur van de accu wordt bepaald door de manier waarop de accu wordt bewaard en
  door de omstandigheden en omgeving waarin elke accu wordt gebruikt.

  [180] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Voorzorgsmaatregelen

  De accu opladen
  De bijgeleverde netspanningsadapter is specifiek voor dit apparaat. Sluit hem niet aan op
  andere elektronische apparaten. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt.
  Let erop dat u een originele Sony-netspanningsadapter gebruikt.
  Als het oplaadlampje van het apparaat knippert tijdens het opladen, haalt u de accu die
  wordt opgeladen uit het apparaat en plaatst u dezelfde accu stevig terug in het apparaat. Als
  het oplaadlampje opnieuw knippert, kan dit duiden op een defecte accu of is een verkeerd
  type accu geplaatst. Controleer of de geplaatste accu van het opgegeven type is.
  Als de accu van het correcte type is, haalt u de accu uit de acculader, vervangt u hem door
  een nieuwe of een andere accu, en controleert u of de nieuw geplaatste accu correct wordt
  opgeladen. Als de nieuw geplaatste accu correct wordt opgeladen, kan de eerder geplaatste
  accu defect zijn.
  Als het oplaadlampje knippert, zelfs wanneer de netspanningsadapter is aangesloten op het
  apparaat en een stopcontact, duidt dit erop dat het opladen tijdelijk is gestopt en in de standbystand staat. Het opladen stopt automatisch en wordt in de standby-stand gezet wanneer
  de temperatuur buiten het bedrijfstemperatuurbereik komt. Nadat de temperatuur weer
  binnen het bedrijfstemperatuurbereik ligt, wordt het opladen voortgezet en gaat het
  oplaadlampje weer aan. Het wordt aanbevolen om de accu op te laden bij een
  omgevingstemperatuur van 10 °C en 30 °C.
  Zelfs wanneer de bijgeleverde netspanningsadapter met het apparaat wordt gebruikt tijdens
  het opnemen of weergeven van beelden, wordt geen voeding geleverd vanuit het
  stopcontact. Als u de netspanningsadapter AC-UD10/AC-UD11 (los verkrijgbaar) gebruikt,
  kunt u beelden opnemen of weergeven terwijl voeding wordt geleverd door het stopcontact. • Page 153

  [181] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Voorzorgsmaatregelen

  Geheugenkaart
  Geheugenkaart
  Aanduiding van kaarttypen in de helpgids
  "Memory Stick PRO Duo"
  ("Memory Stick XC-HG Duo"/"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick PRO-HG Duo")
  "Memory Stick Micro"
  ("Memory Stick Micro" (M2)/"Memory Stick Micro" (Mark2))
  SD-kaart
  (SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart/SDXC-geheugenkaart)
  microSD-geheugenkaart
  (microSD-geheugenkaart/microSDHC-geheugenkaart/microSDXC-geheugenkaart)
  "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick XC-HG Duo" en SD-kaarten tot 64 GB zijn getest
  en goedgekeurd voor gebruik in dit apparaat.
  "Memory Stick Micro" tot 16 GB en microSD-geheugenkaarten tot 64 GB zijn getest en
  goedgekeurd voor gebruik in dit apparaat.
  Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u de volgende geheugenkaarten te
  gebruiken:
  (Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2))
  ("Memory Stick XC-HG Duo" (Mark2))
  ("Memory Stick PRO-HG Duo")
  (Mark2) ("Memory Stick Micro" (Mark2))
  SD-kaart van klasse 4 of sneller, microSD-geheugenkaart van klasse 4 of sneller
  Opmerking

  Wanneer u voor de eerste keer een geheugenkaart gebruikt in dit apparaat, adviseren wij u
  alvorens op te nemen de kaart met behulp van het apparaat te formatteren voor stabiele
  prestaties van de geheugenkaart.
  Formatteren wist alle gegevens op de geheugenkaart permanent en is onherstelbaar. Sla
  kostbare gegevens op een computer of dergelijk apparaat op.
  Als u gedurende een lange tijd herhaaldelijk beelden opneemt en wist, kunnen de gegevens
  in een bestand op de geheugenkaart gefragmenteerd raken, en kan het opnemen van
  bewegende beelden tussentijds worden onderbroken. Als dat gebeurt, slaat u de beelden op
  een computer of ander opslagapparaat op, en voert u daarna [Formatteren] uit.
  De juiste werking van een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, maar in dit
  apparaat wordt gebruikt, kan niet worden gegarandeerd.
  De lees-/schrijfsnelheid van gegevens verschilt afhankelijk van de combinatie van de
  geheugenkaart en de apparatuur die wordt gebruikt. • Page 154

  We raden u aan belangrijke gegevens op te slaan op bijvoorbeeld de harde schijf van een
  computer.
  Plak geen etiket op de geheugenkaart zelf en ook niet op de geheugenkaartadapter.
  Raak de contactpunten van de geheugenkaart niet aan met uw hand of met een metalen
  voorwerp.
  Zorg dat u de geheugenkaart nergens tegenaan stoot, niet verbuigt en niet laat vallen.
  Demonteer de geheugenkaart niet en breng er geen wijzigingen in aan.
  Stel de geheugenkaart niet bloot aan water.
  Laat de geheugenkaart niet liggen binnen het bereik van kleine kinderen. Zij zouden deze
  per ongeluk kunnen inslikken.
  De geheugenkaart kan als deze pas lang is gebruikt, heet zijn. Wees voorzichtig als u de
  kaart vastpakt.
  Probeer niet een geheugenkaart te plaatsen die niet in de geheugenkaartgleuf past. Als u dit
  toch doet, zal een storing worden veroorzaakt.
  Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in de volgende omstandigheden:
  Plaatsen met een hoge temperatuur, zoals een auto die in de zon geparkeerd staat
  Plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht
  Op vochtige plaatsen of plaatsen waar zich bijtende stoffen bevinden

  Beelden die zijn opgenomen op een "Memory Stick XC-HG Duo", SDXC-geheugenkaart of
  microSDXC-geheugenkaart kunnen niet worden geïmporteerd of weergegeven op
  computers of AV-apparaten die niet compatibel zijn met exFAT indien aangesloten met
  behulp van een micro-USB-kabel. Controleer of het apparaat compatibel is met exFAT
  voordat u het op het apparaat aansluit. Als u uw apparaat aansluit op een incompatibel
  apparaat, zult u misschien worden gevraagd de kaart te formatteren. Formatteer de kaart
  nooit als reactie op deze melding, omdat alle gegevens op de kaart zullen worden gewist, als
  u dat doet. (exFAT is het bestandssysteem dat wordt gebruikt op "Memory Stick XC-HG
  Duo", SDXC-geheugenkaarten en microSDXC-geheugenkaarten.)

  Opmerkingen over het gebruik van de
  geheugenkaartadapter (los verkrijgbaar)
  Als u een geheugenkaart in een geheugenkaartadapter steekt, controleert u eerst of de
  geheugenkaart in de juiste richting erin wordt gestoken, en steekt u hem er vervolgens
  helemaal in. Als de kaart niet correct wordt geplaatst, kan dat leiden tot een storing.
  Als u een "Memory Stick Micro" of een microSD-geheugenkaart gebruikt met dit apparaat,
  steekt u deze eerst in de speciale geheugenkaartadapter.

  "Memory Stick"
  De typen "Memory Stick" die kunnen worden gebruikt in dit apparaat zijn de volgende. Een
  goede werking kan echter niet worden gegarandeerd voor alle functies van de "Memory Stick".
  "Memory Stick PRO Duo": *1*2*3
  "Memory Stick PRO-HG Duo": *1*2
  "Memory Stick XC-HG Duo": *1*2 • Page 155

  "Memory Stick Micro (M2)": *1
  "Memory Stick Micro (Mark2)": *1
  *1 Deze

  "Memory Stick" is uitgerust met de MagicGate-functie. MagicGate is
  copyrightbeschermingstechnologie die gebruikmaakt van versleutelen. Dit apparaat kan geen
  gegevens opnemen/weergeven waarbij MagicGate-functies zijn vereist.
  *2 Hoge

  gegevensoverdrachtsnelheid via een parallelle interface wordt ondersteund.

  *3 Bij

  het opnemen van bewegende beelden kunnen alleen media die zijn gemarkeerd met Mark2
  worden gebruikt.

  Opmerkingen over het gebruik van een "Memory Stick
  Micro" (los verkrijgbaar)
  Dit apparaat is compatibel met "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" is de afkorting van
  "Memory Stick Micro".
  Om in dit apparaat een "Memory Stick Micro" te kunnen gebruiken, moet u de "Memory Stick
  Micro" in een "M2"-adapter ter grootte van een Duo steken. Als u een "Memory Stick Micro"
  in het apparaat plaatst zonder een "M2"-adapter ter grootte van een Duo te gebruiken, kan
  het onmogelijk zijn deze vervolgens weer uit het apparaat te halen.
  Laat een "Memory Stick Micro" niet binnen het bereik van kleine kinderen liggen. Zij zouden
  deze per ongeluk kunnen inslikken.

  [182] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Dit apparaat reinigen

  Reiniging
  De lens en flitser reinigen
  Veeg de lens en flitser af met een zachte doek om vingerafdrukken, stof, enz., te verwijderen.

  Reiniging van de lens
  Gebruik geen reinigingsvloeistof die organische oplosmiddelen bevat, zoals thinner of
  benzine.
  Reinig het lensoppervlak met een in de winkel verkrijgbaar blaasbalg. Als het vuil vastzit op
  het oppervlak, veegt u dit eraf met een zachte doek of tissue die licht bevochtigd is met
  lensreinigingsvloeistof. Veeg met spiraalbewegingen vanuit het midden naar de rand. Spuit
  de lensreinigingsvloeistof niet rechtstreeks op het lensoppervlak.

  De flitser reinigen
  Maak het venster van de flitser schoon vóór deze te gebruiken. De warmte van het flitslicht kan
  eventueel vuil op het oppervlak van de flitser doen roken of branden. Veeg het oppervlak van • Page 156

  de flitser af met een zachte doek om vuil stof, enz. te verwijderen.

  De buitenkant van het apparaat reinigen
  Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek die licht bevochtigd is met water,
  en veeg vervolgens het oppervlak droog met een droge doek. Ter voorkoming van beschadiging
  van de afwerklaag of behuizing:
  Stel het apparaat niet bloot aan chemische stoffen, zoals thinner, wasbenzine, alcohol,
  wegwerpreinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandcrème of insecticiden.
  Raak het apparaat niet aan als bovenstaande middelen op uw handen zit.
  Laat het apparaat niet langdurig in aanraking met rubber of vinyl.

  De monitor reinigen
  Als vet van uw handen of handcrème, enz. achterblijft op de monitor, kan de oorspronkelijke
  coating gemakkelijk loslaten. Veeg vet of handcrème zo snel mogelijk eraf.
  Als u de monitor stevig afveegt met een tissue, enz., kunnen krassen in de coating ontstaan.
  Als de monitor vuil wordt met vingerafdrukken of stof, veegt u het stof voorzichtig van het
  oppervlak af, en reinigt u daarna de monitor met behulp van een zachte doek, enz.

  [183] Hoe te gebruiken
  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat
  stilstaande beelden en opnameduur van bewegende beelden

  Aantal opneembare

  Aantal stilstaande beelden
  Het aantal stilstaande beelden kan verschillen afhankelijk van de opnameomstandigheden en
  de geheugenkaart.
  [
  Beeldformaat]: [L: 20M]
  Als [
  Beeldverhouding] is ingesteld op [4:3]*
  Standaard
  2GB: 295 beelden
  4GB: 590 beelden
  8GB: 1200 beelden
  16GB: 2400 beelden
  32GB: 4800 beelden
  64GB: 9600 beelden
  Fijn
  2GB: 200 beelden
  4GB: 400 beelden
  8GB: 810 beelden
  16GB: 1600 beelden • Page 157

  32GB: 3250 beelden
  64GB: 6500 beelden
  *Als

  [
  Beeldverhouding] is ingesteld op iets anders dan [4:3], kunt u meer stilstaande beelden
  opnemen dan hierboven is aangegeven.
  Opmerking

  Zelfs als het aantal resterende opneembare beelden hoger is dan 9.999, wordt de indicator
  "9999" afgebeeld.
  Wanneer een beeld opgenomen met een ander apparaat wordt weergegeven op dit
  apparaat, is het mogelijk dat het beeld niet wordt weergegeven in het oorspronkelijke
  beeldformaat.

  [184] Hoe te gebruiken
  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat
  stilstaande beelden en opnameduur van bewegende beelden

  Aantal opneembare

  Resterende opnameduur van bewegende beelden
  De onderstaande tabel toont bij benadering de maximale opnameduur van bewegende beelden
  gedurende welke kan worden opgenomen op een geheugenkaart die is geformatteerd in dit
  apparaat. Deze tijdsduren zijn de totale lengten van alle bewegende beelden op de
  geheugenkaart. De opnameduur kan verschillen afhankelijk van de opnameomstandigheden en
  de geheugenkaart.
  (h (uur), m (minuten))
  60i 24M(FX)
  50i 24M(FX)
  2GB: 10 m
  4GB: 20 m
  8GB: 40 m
  16GB: 1 h 30 m
  32GB: 3 h
  64GB: 6 h
  60i 17M(FH)
  50i 17M(FH)
  2GB: 10 m
  4GB: 30 m
  8GB: 1 h
  16GB: 2 h
  32GB: 4 h 5 m
  64GB: 8 h 15 m • Page 158

  60p 28M(PS)
  50p 28M(PS)
  2GB: 9 m
  4GB: 15 m
  8GB: 35 m
  16GB: 1 h 15 m
  32GB: 2 h 30 m
  64GB: 5 h 5 m
  24p 24M(FX)
  25p 24M(FX)
  2GB: 10 m
  4GB: 20 m
  8GB: 40 m
  16GB: 1 h 30 m
  32GB: 3 h
  64GB: 6 h
  24p 17M(FH)
  25p 17M(FH)
  2GB: 10 m
  4GB: 30 m
  8GB: 1 h
  16GB: 2 h
  32GB: 4 h 5 m
  64GB: 8 h 15 m
  1440×1080 12M
  2GB: 15 m
  4GB: 40 m
  8GB: 1 h 20 m
  16GB: 2 h 45 m
  32GB: 5 h 30 m
  64GB: 11 h 5 m
  VGA 3M
  2GB: 1 h 10 m
  4GB: 2 h 25 m
  8GB: 4 h 55 m
  16GB: 9 h 55 m
  32GB: 20 h
  64GB: 40 h 10 m
  Ononderbroken opnemen is mogelijk gedurende ongeveer 29 minuten voor elke opname
  (beperkt door de productspecificaties). Voor bewegende beelden in het formaat [MP4 12M] is
  ononderbroken opnemen mogelijk gedurende ongeveer 15 minuten (beperkt door een
  maximale bestandsgrootte van 2 GB). • Page 159

  Opmerking

  De opnameduur van bewegende beelden verschilt omdat het apparaat is uitgerust met VBR
  (variabele bitsnelheid), waardoor de beeldkwaliteit automatisch wordt aangepast aan de
  hand van de opnamescène.
  Wanneer u een snelbewegend onderwerp opneemt, is het beeld helderder, maar de
  opnameduur is korter omdat meer geheugen nodig is voor de opname.
  De opnameduur verschilt ook afhankelijk van de opnameomstandigheden, het onderwerp en
  de instellingen van de beeldkwaliteit en het beeldformaat.

  [185] Hoe te gebruiken
  buitenland gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Dit apparaat in het

  Adapterstekker
  U kunt de netspanningsadapter (bijgeleverd) in ieder land of gebied gebruiken met een
  stroomvoorziening van 100 V t/m 240 V wisselstroom van 50 Hz/60 Hz.
  Opmerking

  Gebruik geen elektronische spanningsomvormer omdat hierdoor een storing kan optreden.

  [186] Hoe te gebruiken
  buitenland gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Dit apparaat in het

  Over tv-kleursystemen
  Om bewegende beelden die met dit apparaat zijn opgenomen te bekijken op een televisie,
  moeten het apparaat en de televisie hetzelfde kleursysteem gebruiken. Controleer het
  kleursysteem van de televisie in het land of gebied waarin u het apparaat gebruikt.
  NTSC-systeem:
  Bahama's, Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, Filippijnen, Jamaica, Japan, Korea,
  Mexico, Midden-Amerika, Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela, Verenigde Staten, enzovoort.
  PAL-systeem:
  Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Hongkong, Indonesië,
  Italië, Koeweit, Kroatië, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,
  Portugal, Roemenië, Singapore, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Turkije, Verenigd
  Koninkrijk, Vietnam, Zweden, Zwitserland, enzovoort.
  PAL-M-systeem:
  Brazilië
  PAL-N-systeem: • Page 160

  Argentinië, Paraguay, Uruguay
  SECAM-systeem:
  Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Oekraïne, Rusland, enzovoort.

  [187] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Overige informatie

  ZEISS-lens
  De camera is uitgerust met een lens van ZEISS die in staat is scherpe beelden met een
  uitstekend contrast te reproduceren. De lens van de camera is geproduceerd onder een
  kwaliteitsborgingssysteem dat is gecertificeerd door ZEISS dat voldoet aan de kwaliteitsnormen
  van ZEISS in Duitsland.

  [188] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Overige informatie

  GPS (DSC-HX400V)
  GPS
  Aangezien de posities van de GPS-satellieten constant veranderen, kan het langer duren om
  de locatie te bepalen of kan het onmogelijk zijn voor de ontvanger om de locatie te bepalen,
  afhankelijk van de locatie en het tijdstip waarop u dit apparaat gebruikt.
  GPS is een systeem waarmee door middel van een driehoeksmeting van radiosignalen
  vanaf GPS-satellieten een geografische locatie kan worden bepaald. Vermijd de camera te
  gebruiken op plaatsen waar de radiosignalen worden geblokkeerd of weerkaatst, zoals
  schaduwrijke plaatsen omgeven door gebouwen of bomen, enz. Gebruik de camera in een
  open omgeving.
  Het kan onmogelijk zijn de locatie-informatie te ontvangen op plaatsen of in situaties waar de
  radiosignalen vanaf de GPS-satellieten het apparaat niet kunnen bereiken, bijvoorbeeld.
  In tunnels, binnenshuis of in de schaduw van gebouwen.
  Tussen hoge gebouwen of in smalle straten waarlangs huizen staan.
  Op ondergrondse locaties, op plaatsen omgeven door dichte op elkaar staande bomen, onder een
  viaduct, of op plaatsen waar magnetische velden worden opgeroepen, zoals in de buurt van
  hoogspanningskabels.
  In de buurt van apparatuur die radiosignalen zenden in dezelfde frequentieband als de camera: rond
  de 1,5 GHz-band van mobiele telefoons, enz.

  Als u de beelden uploadt en deelt die zijn opgenomen met de instelling [GPS aan/uit]
  ingesteld op [Aan], kan de opnamelocatie openbaar worden gemaakt op het internet, ook als
  u die bedoeling niet hebt. Als u geen locatie-informatie wilt opnemen, selecteert u [Uit] bij • Page 161

  [GPS aan/uit].

  Over afwijkingen in de driehoeksmeting
  Als u naar een andere plaats gaat, direct nadat u de camera hebt ingeschakeld, kan het
  langer duren voordat het apparaat de driehoeksmeting begint in vergelijking met wanneer u
  op dezelfde plaats blijft.
  Afwijkingen veroorzaakt door de positie van de GPS-satellieten
  Het apparaat berekent automatisch door middel van een driehoeksmeting uw huidige locatie
  wanneer de camera radiosignalen ontvangt vanaf 3 of meer GPS-satellieten. De afwijking in
  de driehoeksmeting toegestaan door de GPS-satellieten is ongeveer 10 m. Afhankelijk van
  de omgeving van de te bepalen locatie, kan de afwijking in de driehoeksmeting groter zijn. In
  dat geval is het mogelijk dat uw werkelijke positie niet overeenkomt met de positie op de
  kaart gebaseerd op de GPS-informatie. De GPS-satellieten worden beheerd door het
  Ministerie van Defensie in de Verenigde Staten en de mate van nauwkeurigheid kan
  opzettelijk worden veranderd.
  Afwijking tijdens de driehoeksmeting
  De camera verkrijgt regelmatig de locatie-informatie. Er is een gering tijdsverschil tussen het
  moment waarop de locatie-informatie wordt verkregen en het moment waarop de locatieinformatie wordt opgenomen op een beeld, waardoor de werkelijke locatie-informatie
  mogelijk niet exact overeenkomt met de locatie op de kaart op basis van de GPS-informatie.

  Over de gebruiksbeperkingen van GPS in een vliegtuig
  Tijdens het opstijgen en landen van een vliegtuig moet [Vliegtuig-stand] zijn ingesteld op
  [Aan].
  Als u geen locatie-informatie wilt opnemen, stelt u [GPS aan/uit] in op [Uit].

  [189] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Overige informatie

  AVCHD-formaat
  Het AVCHD-formaat werd ontwikkeld voor digitale high-definitionvideocamera’s voor het
  opnemen van een high-definition (HD)-signaal met behulp van een zeer efficiënte
  compressiecoderingstechnologie. Het MPEG-4 AVC/H.264-formaat wordt gebruikt om de
  gegevens van bewegende beelden te comprimeren, en het Dolby Digital- of Linear PCMsysteem wordt gebruikt om de audiogegevens te comprimeren.
  Het MPEG-4 AVC/H.264-formaat is in staat beelden efficiënter te comprimeren dan de
  conventionele beeldcompressieformaten.
  Aangezien het AVCHD-formaat gebruikmaakt van compressiecoderingstechnologie, kan het
  beeld instabiel zijn in scènes waarin het scherm, de kijkhoek, de helderheid, enz., drastisch • Page 162

  veranderen, maar dit is geen defect.

  [190] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Overige informatie

  Licentie
  Opmerkingen over de licentie
  Dit apparaat wordt geleverd met softwareprogramma’s die worden gebruikt onder
  licentieovereenkomsten aangegaan met de rechthebbenden van die softwareprogramma’s. Op
  basis van verzoeken van de eigenaren van het auteursrecht van deze softwareprogramma's,
  hebben wij de verplichting u van het volgende in kennis te stellen. Wij verzoeken u de volgende
  gedeelten te lezen. De licenties (in het Engels) zijn opgenomen in het interne geheugen van uw
  apparaat. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen het apparaat en een computer
  om de licenties in de map "PMHOME" - "LICENSE" te lezen.
  VOOR DIT PRODUCT IS EEN LICENTIE VERLEEND ONDER DE AVCPATENTENPORTFOLIOLICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE GEBRUIK DOOR EEN
  GEBRUIKER OF VOOR ANDERE GEBRUIKEN WAARBIJ HIJ/ZIJ GEEN BELONING
  ONTVANGT VOOR
  (i) HET CODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-NORM ("AVCVIDEO")
  EN/OF
  (ii) HET DECODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN
  HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE IS GEAUTORISEERD OM AVC-VIDEO TE LEVEREN.
  ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER
  GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VAN MPEG LA,
  L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

  Over softwareprogramma’s waarop GNU GPL/LGPL van
  toepassing is
  De software die geschikt is voor de volgende GNU General Public License (hierna "GPL"
  genoemd) of GNU Lesser General Public License (hierna "LGPL" genoemd) worden bij het
  apparaat geleverd.
  Dit brengt u ervan op de hoogte dat u het recht hebt broncode te openen, te wijzigen en
  opnieuw te distribueren voor deze softwareprogramma's krachtens de condities van de
  geleverde GPL/LGPL (Algemene Openbare Licentie/Mindere Algemene Openbare Licentie).
  Broncode wordt aangeboden op het internet.
  U kunt deze downloaden met behulp van de volgende URL. • Page 163

  http://www.sony.net/Products/Linux/
  Wij willen liever niet dat u contact met ons opneemt over de inhoud van de broncode.
  De licenties (in het Engels) zijn opgenomen in het interne geheugen van uw apparaat. Breng
  een massaopslagverbinding tot stand tussen het apparaat en een computer om de licenties in
  de map "PMHOME" - "LICENSE" te lezen.

  [191] Hoe te gebruiken

  Voorzorgsmaatregelen/Dit apparaat

  Handelsmerken

  Handelsmerken
  De volgende markeringen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony
  Corporation.
  , Cyber-shot,
  , Memory Stick,
  ,
  Memory Stick PRO,
  , Memory Stick Duo,
  , Memory Stick PRO Duo,
  , Memory Stick PRO-HG Duo,
  , Memory Stick XC-HG Duo,
  ,
  Memory Stick Micro,
  , MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD,
  PlayMemories Online, het PlayMemories Online-logo, PlayMemories Home, het
  PlayMemories Home-logo, PlayMemories Mobile en het PlayMemories Mobile-logo
       PlayMemories Camera Apps, het PlayMemories Camera Apps-logo
       Multi-interfaceschoen, het multi-interfaceschoen-logo
  Blu-ray Disc™ en Blu-ray™ zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
  AVCHD Progressive en het AVCHD Progressive-logotype zijn handelsmerken van
  Panasonic Corporation en Sony Corporation.
  Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
  HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of
  gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
  Microsoft, Windows, DirectX en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde
  handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc.
  iOS is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Cisco Systems Inc.
  iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
  Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
  Android en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google
  Inc. • Page 164

  Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi PROTECTED SET-UP zijn gedeponeerde handelsmerken of
  handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
  Het N-markering is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in
  de Verenigde Staten en in andere landen.
  DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
  Digital Living Network Alliance.
  "
  " en "PlayStation" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer
  Entertainment Inc.

  Geniet nog meer van uw PlayStation 3 door de applicatie voor PlayStation 3 te downloaden
  vanaf de PlayStation Store (waar beschikbaar).
  De applicatie voor PlayStation 3 vereist een PlayStation Network-account en het
  downloaden van de applicatie. Toegankelijk in gebieden waarin de PlayStation Store
  beschikbaar is.
  Eye-Fi is een handelsmerk van Eye-Fi Inc.
  Alle andere in deze gebruiksaanwijzing vermelde systeem- en productnamen zijn doorgaans
  handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of
  fabrikanten. In deze gebruiksaanwijzing worden de aanduidingen ™ en ® mogelijk niet in alle
  gevallen vermeld.

  [192] Probleemoplossing

  In geval van problemen

  In geval van problemen

  Problemen oplossen
  Als u problemen ondervindt met het apparaat, probeer dan de volgende oplossingen.
  1. Controleer de onderdelen onder "Problemen oplossen" en controleer daarna het apparaat.
  Als een mededeling zoals "C/E:□□:□□" wordt afgebeeld op het scherm, raadpleegt u het
  zelfdiagnosedisplay.
  2. Haal de accu eruit, wacht ongeveer één minuut, plaats de accu weer terug, en schakel
  vervolgens het toestel in.
  3. Stel de instellingen terug op de standaardinstellingen.
  4. Neem contact op met uw dealer of plaatselijk, erkend servicecentrum. Extra informatie
  over dit apparaat en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze Customer • Page 165

  Support-website voor klantenondersteuning.
  http://www.sony.net/

  [193] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Accu en voeding

  U kunt de accu niet in het apparaat plaatsen.
  Controleer of de accu in de juiste richting wordt gehouden en steek hem erin totdat de
  vergrendelingshendel wordt vergrendeld.

  [194] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Accu en voeding

  U kunt het apparaat niet inschakelen.
  Nadat de accu in het apparaat is geplaatst, kan het enkele momenten duren voordat het
  apparaat van stroom wordt voorzien.
  Controleer of de accu correct is geplaatst.
  De accu zal uit zichzelf leeglopen, zelfs als u hem niet gebruikt. Laad de accu vóór gebruik
  op.
  Controleer of uw accu een NP-BX1-accu is.

  [195] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Accu en voeding

  Het apparaat schakelt plotseling uit.
  Afhankelijk van de apparaat- en accutemperatuur kan de voeding automatisch worden
  uitgeschakeld om het apparaat te beschermen. In dat geval wordt een mededeling op het
  scherm van het apparaat afgebeeld voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.
  Als u het apparaat gedurende een bepaalde tijdsduur niet gebruikt, wordt het automatisch
  uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegloopt. Schakel het apparaat weer in.

  [196] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Accu en voeding • Page 166

  De resterende-acculadingindicator geeft een verkeerd
  niveau aan.
  Dit doet zich voor wanneer u het apparaat op een zeer warme of koude plaats gebruikt.
  De capaciteit van de accu neemt na verloop van tijd en door herhaald gebruik af. Als de
  gebruiksduur na opladen aanzienlijk korter is geworden, is het waarschijnlijk tijd de accu te
  vervangen door een nieuwe.

  [197] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Accu en voeding

  Het oplaadlampje van het apparaat knippert tijdens het
  opladen van de accu.
  Dit verschijnsel doet zich voor wanneer u de accu oplaadt in een extreem warme of koude
  omgeving. De optimale temperatuur voor het opladen van de accu ligt tussen 10 °C en 30
  °C.

  [198] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Accu en voeding

  De accu is niet opgeladen ondanks dat het oplaadlampje
  van het apparaat is uitgegaan.
  Controleer of uw accu een NP-BX1-accu is.
  Accu's die langer dan een jaar niet zijn gebruikt, zijn mogelijk niet meer goed.

  [199] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Accu en voeding

  De accu wordt niet opgeladen.
  Als de accu niet wordt opgeladen (het oplaadlampje brandt niet) ondanks dat u de juiste
  oplaadprocedure hebt gevolgd, verwijdert u de accu en plaatst u dezelfde accu weer stevig
  terug, of koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze weer aan. • Page 167

  [200] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  U kunt geen beelden opnemen.
  U gebruikt een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar en de schakelaar staat
  in de stand LOCK. Zet de schakelaar in de stand voor opnemen.
  Controleer de vrije opslagcapaciteit van de geheugenkaart.
  U kunt tijdens het opladen van de flitser geen beelden opnemen.

  [201] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  Het opnemen duurt erg lang.
  De ruisonderdrukkingsfunctie wordt uitgevoerd op een beeld. Dit is geen storing.
  De functie [Auto HDR] is bezig een beeld te bewerken.
  Het apparaat voegt beelden samen.

  [202] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  Het beeld is onscherp.
  Het onderwerp bevindt zich te dichtbij. Neem op vanaf de minimale opnameafstand (W-kant:
  ong. 1 cm; T-kant: ong. 240 cm) tussen de lens en het onderwerp.
  Druk de ontspanknop tot halverwege in en neem daarna de beelden op.
  Er is onvoldoende omgevingslicht.
  Het onderwerp dat u opneemt is niet geschikt voor automatisch scherpstellen. Neem op in de
  functie [Flexibel punt] of in de handmatige-scherpstelfunctie.

  [203] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden • Page 168

  De zoomfunctie werkt niet.
  U kunt de zoomfuncties niet gebruiken tijdens het opnemen in de functie panorama door
  beweging.
  U kunt alleen de optische zoom gebruiken in de volgende situaties:
  Bij gebruik van de lach-sluiterfunctie.
  [Transportfunctie] is ingesteld op [Zelfportret]

  [204] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  De flitser werkt niet.
  Zet de flitser omhoog.
  U kunt een flitser niet gebruiken in de volgende situaties:
  [Antibewegingswaas], [Nachtscène], [Schemeropn. hand], [Vuurwerk] of [Hoge gevoeligheid] is
  geselecteerd als de scènekeuzefunctie.
  Tijdens het opnemen in de functie panorama door beweging.
  Tijdens het opnemen van bewegende beelden.

  [205] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  Wazige ronde witte vlekken zijn te zien op beelden die met
  de flitser zijn gemaakt.
  Het flitslicht is weerkaatst door deeltjes in de lucht (stof, pollen enzovoort) en dat is op het
  beeld te zien. Dit is geen storing.

  [206] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  De close-up-opnamefunctie (Macro) werkt niet. • Page 169

  Het apparaat stelt automatisch scherp. Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt. Het
  scherpstellen kan enige tijd duren als een onderwerp van dichtbij wordt opgenomen.
  De close-up-opnamefunctie werkt niet wanneer [Geavanc. sportopn.] of [Vuurwerk] is
  geselecteerd als de scènekeuzefunctie.

  [207] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  De opnamedatum en -tijd worden niet afgebeeld op het
  scherm.
  Tijdens het opnemen worden de datum en tijd niet afgebeeld. Deze worden alleen tijdens
  weergave afgebeeld.

  [208] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  De datum en tijd worden onjuist opgenomen.
  Stel de juiste datum en tijd in.
  Het gebied dat is geselecteerd met behulp van [Tijdzone instellen] verschilt van het
  werkelijke gebied. Selecteer het werkelijke gebied.

  [209] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  De diafragmawaarde en/of de sluitertijd knipperen.
  Het onderwerp is te helder of te donker om op te nemen met de huidige instellingen voor de
  diafragmawaarde en/of sluitertijd. Kies andere instellingen.

  [210] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden • Page 170

  opnemen

  De kleuren van het beeld zijn niet juist.
  Stel de [Witbalans] af.
  [Foto-effect] is ingesteld. Stel [Foto-effect] in op [Uit].
  Om de instellingen terug te stellen op de standaardinstellingen, voert u [Instelling herstellen]
  uit.

  [211] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  In het beeld verschijnt ruis wanneer u op een donkere
  plaats naar het scherm kijkt.
  Het apparaat probeert de zichtbaarheid van het scherm te verhogen door de monitor tijdelijk
  helderder te maken onder omstandigheden met een slechte verlichting. Dit is niet van invloed
  op het opgenomen beeld.

  [212] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  Een donkere schaduw verschijnt in het beeld.
  Afhankelijk van de helderheid van het onderwerp, is het mogelijk dat een donkere schaduw
  zichtbaar is op het beeld wanneer u het diafragma verandert. Dit is geen storing.

  [213] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  De ogen van het onderwerp zijn rood.
  Stel [Rode ogen verm.] in op [Aan].
  Neem het beeld op met behulp van de flitser vanaf een afstand korter dan het flitsbereik. • Page 171

  Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op.

  [214] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  Punten verschijnen en blijven op het scherm.
  Dit is geen storing. Deze punten worden niet opgenomen.

  [215] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  U kunt niet continu beelden opnemen.
  De geheugenkaart is vol. Wis overbodige beelden.
  De accu is bijna leeg. Plaats een opgeladen accu.

  [216] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  Het beeld is niet helder in de zoeker.
  Stel de diopter goed in met behulp van het diopter-instelwiel.

  [217] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  Het beeld is wazig.
  Activeer de SteadyShot-functie door de ontspanknop tot halverwege in te drukken en neem
  daarna beelden op.
  Het beeld werd opgenomen op een donkere locatie zonder gebruik te maken van de flitser,
  waardoor bewegingen van het apparaat werden veroorzaakt. Het gebruik van een statief of • Page 172

  de flitser wordt aanbevolen. [Schemeropn. hand] en [Antibewegingswaas] in [Scènekeuze]
  zijn ook effectief bij het verminderen van wazige beelden.

  [218] Probleemoplossing
  opnemen

  Problemen oplossen

  Stilstaande/bewegende beelden

  Het duurt te lang voordat de flitser opnieuw is opgeladen.
  De flitser is binnen een korte tijd meerdere keren gebruikt. Als de flitser meerdere keren
  achter elkaar is gebruikt, kan het opladen langer duren dan gebruikelijk omdat moet worden
  voorkomen dat de camera te heet wordt.

  [219] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Beelden weergeven

  Het lukt niet beelden weer te geven.
  Zorg ervoor dat de geheugenkaart helemaal in de gleuf van het apparaat is geduwd.
  De map-/bestandsnaam is veranderd op de computer.
  Wanneer een beeldbestand is verwerkt door een computer of wanneer het beeldbestand is
  opgenomen op een ander model dan dit apparaat, is niet gegarandeerd dat het beeldbestand
  op dit apparaat kan worden weergegeven.
  Het apparaat staat in de USB-functie. Koppel het apparaat los van de computer.
  Gebruik PlayMemories Home om op dit apparaat beelden weer te geven die op uw computer
  zijn opgeslagen.

  [220] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Beelden weergeven

  De datum en tijd worden niet afgebeeld.
  De schermweergave is ingesteld op het weergeven van alleen beelden. Druk op DISP
  (Weergave-instelling) op de bedieningsknop om informatie af te beelden.

  [221] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Beelden weergeven • Page 173

  Het lukt niet het beeld te wissen.
  Annuleer de beveiliging.

  [222] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Beelden weergeven

  Het beeld is per ongeluk gewist.
  Wanneer u eenmaal een beeld hebt gewist, kunt u dit niet herstellen. We adviseren u de
  beelden die u niet wilt wissen, te beveiligen.

  [223] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  GPS

  Het apparaat ontvangt geen GPS-signaal. (DSC-HX400V)
  Stel [GPS aan/uit] in op [Aan].
  Mogelijk is het apparaat niet in staat de radiosignalen vanaf de GPS-satellieten te ontvangen
  vanwege obstakels.
  Om door middel van een driehoeksmeting de locatie-informatie correct te berekenen,
  verplaatst u het apparaat naar een open plek buitenshuis en schakelt u het apparaat weer in.

  [224] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  GPS

  Er is een buitensporige fout opgetreden in de locatieinformatie. (DSC-HX400V)
  De foutmarge kan tot enkele honderden meters bedragen, afhankelijk van de omliggende
  gebouwen, zwakke GPS-signalen, enz.

  [225] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  GPS • Page 174

  Ondanks dat de GPS-hulpgegevens zijn opgeslagen, kan
  de driehoeksmeting enige tijd duren (DSC-HX400V).
  [Datum/tijd instellen] is niet ingesteld, of de ingestelde tijd verschilt sterk van de werkelijke
  tijd. Stel de datum en tijd correct in.
  De geldigheidsduur van de GPS-hulpgegevens is verstreken. Werk de GPS-hulpgegevens
  bij.
  Aangezien de GPS-satellieten constant bewegen, kan het langer duren om de locatie te
  bepalen of kan het onmogelijk zijn voor de ontvanger om de locatie te bepalen, afhankelijk
  van de locatie en het tijdstip waarop u het apparaat gebruikt.
  GPS is een systeem waarmee door middel van een driehoeksmeting van radiosignalen
  vanaf GPS-satellieten een geografische locatie kan worden bepaald. Vermijd het apparaat te
  gebruiken op plaatsen waar de radiosignalen worden geblokkeerd of weerkaatst, zoals
  schaduwrijke plaatsen omgeven door gebouwen of bomen, enz. Gebruik het apparaat in een
  open omgeving.

  [226] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  GPS

  De locatie-informatie is niet opgenomen. (DSC-HX400V)
  Gebruik voor het importeren van bewegende beelden met GPS-locatie-informatie in uw
  computer het softwareprogramma PlayMemories Home.

  [227] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Wi-Fi

  U kunt het draadloze accesspoint waarmee moet worden
  verbonden niet vinden.
  Mogelijk wordt het draadloze accesspoint niet op het apparaat afgebeeld als gevolg van de
  signaalomstandigheden. Plaats het apparaat dichter bij het draadloze accesspoint.
  Mogelijk wordt het draadloze accesspoint niet op het apparaat afgebeeld vanwege de
  instellingen van het accesspoint. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het draadloze
  accesspoint. • Page 175

  [228] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Wi-Fi

  [WPS-Push] werkt niet.
  [WPS-Push] werkt mogelijk niet afhankelijk van de instellingen van het accesspoint.
  Controleer de SSID en het wachtwoord van het draadloze accesspoint en voer
  [Toegangspunt instel.] uit.

  [229] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Wi-Fi

  [Naar computer verz.] wordt voortijdig geannuleerd.
  Wanneer de resterende acculading laag is, kan [Naar computer verz.] voortijdig worden
  geannuleerd. Laad de accu op en probeer het opnieuw.

  [230] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Wi-Fi

  U kunt geen bewegende beelden zenden naar een
  smartphone.
  U kunt geen bewegende beelden in het AVCHD-formaat zenden naar een smartphone. Stel [
  Bestandsindeling] in op [MP4] om bewegende beelden op te nemen.

  [231] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Wi-Fi

  [Intellig. afstandsbedien. ingeslot.] of [Naar smartph
  verznd] wordt voortijdig geannuleerd.
  Wanneer de resterende acculading laag is, kan [Intellig. afstandsbedien. ingeslot.] of [Naar
  smartph verznd] voortijdig worden geannuleerd. Laad de accu op en probeer het opnieuw. • Page 176

  [232] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Wi-Fi

  Het opnamescherm voor [Intellig. afstandsbedien.
  ingeslot.] wordt niet soepel afgebeeld./De verbinding
  tussen het apparaat en de smartphone is verbroken.
  Datacommunicatie tussen dit apparaat en de smartphone kan mislukken als gevolg van de
  signaalomstandigheden. Plaats dit apparaat dichter bij de smartphone.

  [233] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Wi-Fi

  U kunt One-touch connection (NFC) niet gebruiken.
  Houd
  (N-markering) op de smartphone en
  (N-markering) op het apparaat zo dicht
  mogelijk bij elkaar. Als er geen reactie is, beweegt u de smartphone een paar millimeter, of
  haalt u de smartphone weg bij het apparaat, wacht u langer dan 10 seconden en raakt u ze
  weer met elkaar aan.
  [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan] Stel [Vliegtuig-stand] in op [Uit].
  Controleer of de NFC-functie is geactiveerd op de smartphone. Voor meer informatie
  raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de smartphone.
  Plaats geen metalen voorwerpen anders dan een smartphone in de buurt van
  (Nmarkering).
  Breng geen verbinding tot stand tussen dit apparaat en twee of meer smartphones
  tegelijkertijd.
  Als een andere NFC-applicatie op uw smartphone draait, beëindigt u die applicatie.

  [234] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Computers

  De computer herkent dit apparaat niet.
  Stel [USB-verbinding] in op [Massaopslag].
  Gebruik de micro-USB-kabel (bijgeleverd) om de apparaten met elkaar te verbinden.
  Koppel de USB-kabel los en sluit deze daarna weer stevig aan.
  Koppel alle apparatuur behalve dit apparaat, het toetsenbord en de muis los van de USBaansluitingen van uw computer.
  Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub of ander • Page 177

  apparaat.
  Als u [USB-voeding] instelt op [Uit], kan de computer mogelijk dit apparaat herkennen.

  [235] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Computers

  U kunt geen beelden importeren.
  Sluit dit apparaat goed aan op de computer door middel van een USB-verbinding.
  Als u beelden opneemt op een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, kan het
  onmogelijk zijn de beelden te importeren in een computer. Neem op met een geheugenkaart
  die door dit apparaat is geformatteerd.

  [236] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Computers

  Het beeld en het geluid worden onderbroken door ruis
  wanneer u een film op een computer bekijkt.
  U geeft de film rechtstreeks weer vanaf de geheugenkaart. Importeer de film op uw computer
  met PlayMemories Home en geef hem weer.

  [237] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Computers

  Beelden die vanaf een computer zijn geëxporteerd,
  kunnen niet op dit apparaat worden weergegeven.
  Gebruik PlayMemories Home om beelden die op een computer zijn opgeslagen te kopiëren
  naar een geheugenkaart die in dit apparaat is geplaatst, en ze weer te geven op dit apparaat.

  [238] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Geheugenkaarten

  De geheugenkaart is per ongeluk geformatteerd. • Page 178

  Alle gegevens op de geheugenkaart zijn door het formatteren gewist. U kunt de gegevens
  niet herstellen.

  [239] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Afdrukken

  Bij de afdruk van de beelden worden beide randen
  afgesneden.
  Afhankelijk van uw printer, kunnen de randen links, rechts, boven of onder van het beeld
  worden afgesneden. Vooral wanneer u een beeld afdrukt dat werd opgenomen met [
  Beeldverhouding] ingesteld op [16:9], kunnen de zijkanten van het beeld worden
  afgesneden.
  Wanneer u beelden afdrukt op uw printer, annuleert u op de printer de instellingen voor
  bijsnijden en afdrukken zonder randen. Vraag de fabrikant van de printer of de printer deze
  functies heeft of niet.
  Als u de beelden afdrukt in een winkel, vraagt u aan het winkelpersoneel of ze de beelden
  kunnen afdrukken zonder dat de randen worden afgesneden.

  [240] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Afdrukken

  U kunt geen beelden met de datum erop afdrukken.
  Als u [
  Datum schrijven] instelt op [Aan], kunt u stilstaande beelden met de datum erop
  afdrukken. Merk op dat u de datum niet van het beeld kunt wissen op de camera.
  Als u beelden wilt afdrukken met de datum erop, gebruikt u [Afdrukinstelling] onder [Printen
  opgeven].
  U kunt beelden afdrukken met de datum op het beeld geprojecteerd als de printer of de
  software Exif-informatie kan herkennen. Voor eventuele compatibiliteit met Exif-informatie,
  neemt u contact op met de fabrikant van de printer of van de software.
  Met behulp van PlayMemories Home kunt u beelden met de datum erop afdrukken zonder
  de datum op te nemen.
  Wanneer u beelden laat afdrukken in een winkel, kunnen de beelden op verzoek ook worden
  afgedrukt met de datum.

  [241] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Overige • Page 179

  De lens raakt beslagen.
  Condensvorming is opgetreden. Zet het apparaat uit en laat het ongeveer een uur liggen
  voordat u het weer gebruikt.

  [242] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Overige

  Het apparaat stopt met uitgeschoven lens./Het apparaat
  wordt uitgeschakeld met uitgeschoven lens.
  Probeer niet met kracht zelf de lens te bewegen nadat deze gestopt is met bewegen.
  Plaats een opgeladen accu en schakel daarna het apparaat opnieuw in.

  [243] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Overige

  Het apparaat wordt warm wanneer u het gedurende een
  lange tijd gebruikt.
  Dit is geen storing. Schakel het apparaat uit en gebruik het enige tijd niet.

  [244] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Overige

  Het klok-instelscherm wordt afgebeeld nadat het apparaat
  is ingeschakeld.
  Stel de datum en tijd opnieuw in.
  De ingebouwde, oplaadbare reservebatterij is leeg. Plaats een opgeladen accu en laat het
  toestel gedurende 24 uur of langer uitgeschakeld liggen.

  [245] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Overige • Page 180

  Het aantal op te nemen beelden neemt niet af of neemt
  met twee beelden tegelijk af.
  Dit komt doordat de compressieverhouding en het beeldformaat na compressie veranderen
  afhankelijk van het beeld, wanneer u een JPEG-beeld opneemt.

  [246] Probleemoplossing

  Problemen oplossen

  Overige

  Het apparaat werk niet goed.
  Schakel het apparaat uit. Haal de accu eruit en plaats hem weer terug. Als het apparaat heet
  is, haalt u de accu eruit en laat u hem afkoelen voordat u deze corrigerende handeling
  uitvoert.
  Als de netspanningsadapter AC-UD10/AC-UD11 (los verkrijgbaar) wordt gebruikt, koppelt u
  het netsnoer los. Sluit het netsnoer aan en schakel het apparaat weer in. Als het apparaat
  dezelfde fout herhaalt of nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u deze oplossingen
  hebt toegepast, neemt u contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke, erkende
  technische dienst van Sony.

  [247] Probleemoplossing

  Mededelingen

  Mededelingen

  Zelfdiagnosefunctie
  Als een code wordt afgebeeld die begint met een letter uit het alfabet, is de zelfdiagnosefunctie
  van dit apparaat in werking getreden. De laatste twee cijfers (hieronder aangeduid met twee
  blokjes: □□) verschillen afhankelijk van de toestand van het apparaat.
  Als u de fout niet kunt verhelpen, zelfs niet nadat u de corrigerende handeling enkele keren
  hebt uitgevoerd, kan het noodzakelijk zijn het apparaat te laten repareren. Neem contact op
  met uw Sony-dealer of de plaatselijke erkende technische dienst van Sony.

  C:32:□□
  C:95:□□
  Er is een storing opgetreden in de hardware van het apparaat. Schakel het toestel uit en
  daarna weer in. • Page 181

  C:13:□□
  Het apparaatkan geen gegevens op de geheugenkaart schrijven of er vanaf lezen. Probeer
  het apparaat uit en weer in te schakelen, of probeer de geheugenkaart er meerdere keren uit
  te halen en weer in te plaatsen.
  Een niet-geformatteerde geheugenkaart is geplaatst. Formatteer de geheugenkaart.
  De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in dit apparaat, of de gegevens zijn
  beschadigd. Plaats een nieuwe geheugenkaart.

  E:61:□□
  E:62:□□
  E:91:□□
  Er is een storing in het apparaat opgetreden. Stel alle instellingen van het apparaat terug op
  de standaardinstellingen en schakel het apparaat daarna weer in.

  E:94:□□
  Een storing is opgetreden bij het schrijven of wissen van gegevens. Reparatie is
  noodzakelijk. Neem contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke erkende technische
  dienst van Sony. Bereid u voor om alle cijfers van de foutcode door te geven die achter de 'E'
  staan.

  [248] Probleemoplossing

  Mededelingen

  Mededelingen

  Waarschuwingsberichten
  Gebied/datum/tijd instellen
  Stel het gebied, de datum en de tijd in. Laad de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij op
  als u het apparaat gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt.
  Geheugenkaart onbruikbaar. Formatteren?
  De geheugenkaart is geformatteerd op een computer en de bestandsindeling is gewijzigd.
  Selecteer [Enter], en formatteer daarna de geheugenkaart. U kunt de geheugenkaart daarna
  opnieuw gebruiken, maar alle eerder opgenomen gegevens op de geheugenkaart zijn
  gewist. Het formatteren kan enige tijd duren. Vervang de geheugenkaart als de mededeling
  opnieuw wordt afgebeeld.
  Geheugenkaartfout
  Er is een niet-compatibele geheugenkaart geplaatst.
  Het formatteren is mislukt. Formatteer de geheugenkaart opnieuw. • Page 182

  Kan geheugenkaart niet lezen. Plaats geheugenkaart opnieuw.
  Er is een niet-compatibele geheugenkaart geplaatst.
  De geheugenkaart is beschadigd.
  De contactpunten van de geheugenkaart zijn vuil.
  Op deze geheugenkaart kunt u mogelijk niet normaal opnemen en afspelen.
  Er is een niet-compatibele geheugenkaart geplaatst.
  Verwerkt...
  Bij het uitvoeren van ruisonderdrukking, wordt het onderdrukkingsproces op dit moment
  uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de ruisonderdrukking kunt u geen verdere opnamen
  maken.
  Beeldweergave onmogelijk.
  Beelden die zijn opgenomen met een ander apparaat of beelden die zijn gewijzigd op een
  computer, kunnen mogelijk niet worden weergegeven.
  Camera te warm. Laat camera afkoelen.
  Het apparaat is heet geworden omdat u zonder onderbreking opnamen hebt gemaakt. Zet
  het apparaat uit. Laat het apparaat afkoelen en wacht totdat het apparaat weer klaar is voor
  gebruik.

  U hebt gedurende een lange tijd beelden opgenomen, waardoor de temperatuur van het
  apparaat is opgelopen. Stop met het opnemen van beelden totdat het apparaat is afgekoeld.
  Opnemen niet beschikbaar in dit filmformaat.
  Stel [

  Bestandsindeling] in op [MP4].

  Het aantal beelden waarvoor databeheer in een databasebestand door het apparaat mogelijk
  is, is overschreden.

  Het lukt niet het databasebestand te registreren. Importeer alle beelden op een computer en
  herstel de geheugenkaart.
  Fout van beelddatabasebestand
  Er is iets fout gegaan in het beelddatabasebestand. Selecteer [Instellingen] → [Beeld-DB
  herstellen].
  Systeemfout • Page 183

  Camerafout. Schakel uit en in.
  Haal de accu eruit en plaats hem weer terug. Als de mededeling vaak wordt afgebeeld,
  neemt u contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke, erkende technische dienst van
  Sony.
  Beeldvergroting onmogelijk.
  Beeldrotatie onmogelijk.
  Beelden die met een ander apparaat zijn opgenomen, kunnen mogelijk niet worden vergroot
  of geroteerd.

  [249] Probleemoplossing
  Situaties die voor dit apparaat moeilijkheden
  opleveren
  Situaties die voor dit apparaat moeilijkheden opleveren

  Situaties die voor dit apparaat moeilijkheden opleveren
  Het apparaat kan onder bepaalde omstandigheden sommige functies niet ten volle benutten.
  Bij opnemen onder de volgende omstandigheden, stelt u het beeld opnieuw samen of verandert
  u de opnamefunctie en neemt u het beeld opnieuw op.
  Zwakke belichtingsomstandigheden
  iDraaipanorama
  AF-vergrendeling
  Felle belichtingsomstandigheden
  AF-vergrendeling
  Variërende helderheidsniveaus
  AF-vergrendeling
  Flikkerende lampen
  iDraaipanorama
  Onderwerpen die zich te dicht bij het apparaat bevinden
  iDraaipanorama
  Grote, bewegende onderwerpen of onderwerpen die te snel bewegen
  Superieur automat.
  iDraaipanorama
  Auto HDR
  AF-vergrendeling • Page 184

  Onderwerpen die te klein of te groot zijn
  iDraaipanorama
  AF-vergrendeling
  Scènes met te weinig contrast, zoals de lucht of een zandstrand
  iDraaipanorama
  Superieur automat.
  Scènes die continu veranderen, zoals een waterval
  iDraaipanorama
  Superieur automat.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony DSC-HX400V wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony DSC-HX400V in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,26 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony DSC-HX400V

Sony DSC-HX400V Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch - 539 seiten

Sony DSC-HX400V Bedienungsanleitung - Holländisch - 37 seiten

Sony DSC-HX400V Bedienungsanleitung - Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch - 539 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info