Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/186
Nächste Seite
DVD Recorder
RDR-HX717/HX919
Gebruiksaanwijzing 2~92
Mode d’emploi 94~184
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
Pour découvrir des conseils, des tuyaux et des informations utiles sur
les produits et services Sony, veuillez vous connecter sur le site
suivant: www.sony-europe.com/myproduct.
z
2-651-872-21(1)
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  2-651-872-21(1)

  DVD Recorder
  Gebruiksaanwijzing
  Mode d’emploi

  z

  2~92
  94~184

  Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
  zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
  Pour découvrir des conseils, des tuyaux et des informations utiles sur
  les produits et services Sony, veuillez vous connecter sur le site
  suivant: www.sony-europe.com/myproduct.

  RDR-HX717/HX919 • Page 2

  Nederlands

  2 • Page 3

  3
  Nederlands • Page 4

  Nederlands

  4 • Page 5

  Type
  Golflengte
  Uitgangsvermogen

  Straaldivergentie

  Halfgeleiderlaser
  InGaAlP (DVD)
  AIGaAs (CD)
  658 nm (DVD)
  790 nm (CD)
  30 mW (DVD+RWschrijven)
  1.0 mW (DVD lezen)
  1.0 mW (CD lezen)
  84 graden (DVD)
  61 graden (CD)

  Dit product voldoet aan de vereisten met
  betrekking tot radiostoring van de
  Europese Unie.

  In dit product is technologie voor
  kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd
  wordt door Amerikaanse octrooien en andere
  intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik
  van deze technologie voor kopieerbeveiliging
  moet worden goedgekeurd door Macrovision
  en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en
  ander beperkt gebruik, tenzij door
  Macrovision toestemming voor ander gebruik
  is verleend. Het is verboden het apparaat te
  decompileren of te demonteren.
  VS patentnummers 4,631,603; 4,819,098;
  4,907,093; 5,315,448 en 6,516,132.

  Dit product voldoet aan de
  volgende richtlijnen en
  bepalingen: 73/23/EEC +
  89/336/EEC + 93/68/EEC

  Manufactured under license from Dobly
  Laboratories. “Dolby”, “Pro-Logic” and
  the double-D symbol are trademarks of
  Dolby Laboratories.

  “DTS”, and “DTS Digital Out” are
  trademarks of Digital Theater System,
  inc.

  GUIDE Plus+, SHOWVIEW,G-LINK zijn (1)
  gedeponeerde merken of merken van, (2)
  geproduceerd onder licentie van en (3)
  onderworpen aan verschillende internationale
  octrooien en octrooi-aanvragen in eigendom
  van, of in licentie gegeven aan, Gemstar-TV
  Guide International, Inc. en/of gelieerde
  ondernemingen.
  GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC.
  EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN
  KUNNEN OP GEEN ENKELE WIJZE
  AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
  DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE IN HET
  PROGRAMMASCHEMA VAN HET GUIDE
  PLUS+-SYSTEEM. GEMSTAR-TV GUIDE
  INTERNATIONAL, INC. EN/OF GELIEERDE
  ONDERNEMINGEN KUNNEN IN GEEN
  ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN
  GESTELD VOOR VERLIES VAN OMZET,
  ONDERBREKING VAN DE
  BEDRIJFSVOERING OF INDIRECTE,
  BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, DIE HET
  GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET
  HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE,
  APPARATUUR EN SERVICES DIE
  GERELATEERD ZIJN AAN HET GUIDE
  PLUS+-SYSTEEM.

  5

  Nederlands

  LASER • Page 6

  Inhoudsopgave
  Nederlands

  Algemeen
  Productinformatie ........................................................................................................... 8~10

  Inleiding ........................................................................................................................................8
  MeeGELEverde accessoires..........................................................................................................8
  Regiocodes ..................................................................................................................................8
  Speciale voorzieningen ................................................................................................................9
  Naslaggids met informatie over disctypen ................................................................................10

  Het apparaat ..........................................................................................................................11
  Afstandsbediening .........................................................................................................12~14

  De afstandsbediening gebruiken ............................................................................................... 14

  Aansluitingen en instellingen
  Stap 1: basisaansluitingen van de recorder .............................................................. 15~18

  De antennekabels aansluiten .....................................................................................................15
  De videokabel aansluiten ..................................................................................................... 16~17
  De audiokabels aansluiten ........................................................................................................18

  Stap 2: Optionele aansluitingen .................................................................................. 19~23

  Aansluiten op een kabelbox of satellietontvanger ..................................................................19
  Aansluiten op een videorecorder of soortgelijk apparaat ........................................................20
  Aansluiten op een videorecorder en kabelbox/satellietontvanger ...........................................21
  Aansluiten op een camcorder ..............................................................................................22~23

  Stap 3: Basisinstellingen van de recorder ................................................................. 24~25
  Stap 4: GUIDE Plus+-instellingen ............................................................................... 26~27

  GUIDE Plus+
  GUIDE Plus+ gebruiken ................................................................................................ 28~31

  Inleiding tot GUIDE Plus+ ..........................................................................................................28
  Snelknoppen ..............................................................................................................................28
  GUIDE Plus+ menubalk........................................................................................................29~31

  TV-kijken
  TV-programma’s bekijken .................................................................................................. 32

  Een TV-programma bekijken .....................................................................................................32
  Rechtstreekse programma’s pauzeren .....................................................................................32
  Direct afspelen ...........................................................................................................................32
  Chasing playback-functie ..........................................................................................................32

  Opnemen
  Vóór de opnamen ...........................................................................................................33~35

  De Live Cache (het tijdelijke HDD-geheugen) ...........................................................................33
  Standaard opname-instellingen ......................................................................................... 34~35

  Opnemen op de HDD .............................................................................. 36~42
  TV-programma’s opnemen ........................................................................................................36
  Gelijktijdig opnemen en afspelen ..............................................................................................37
  Direct opnemen vanaf de TV .....................................................................................................38
  Automatisch opnemen vanaf een satellietontvanger ................................................................38
  Timeropnamen ...........................................................................................................................39
  Timeropnamen via het GUIDE Plus+-systeem..........................................................................39
  Timeropnamen via het ShowView -systeem .............................................................................40
  Handmatige timeropnamen ....................................................................................................... 41
  Een timeropname wijzigen/verwijderen ...................................................................................42

  Opnemen op de HDD.....................................................................................................43~46
  Opnemen vanaf een DV-camcorder .................................................................................. 43~44
  Opnemen vanaf de camcorder .................................................................................................45
  Opnemen vanaf een extern apparaat (videorecorder/DVD-speler) .........................................46

  Kopiëren van de harde schijf naar een DVD .............................................................. 47~48
  Kopiëren ....................................................................................................................................47
  Opneembare discs .....................................................................................................................47
  Kopiëren naar een opneembare DVD ........................................................................................48

  6 • Page 7

  Discbibliotheek
  De discbibliotheek gebruiken ............................................................................................ 49

  Opgenomen DVD-gegevens opslaan in de discbibliotheek .....................................................49
  Een opgenomen titel zoeken .....................................................................................................49

  Afspelen

  Afspelen vanaf de HDD ................................................................................................. 50~51

  Algemene aanwijzingen .............................................................................................................50
  De weergavevolgorde van de titels instellen .............................................................................51
  Een HDD-titel verwijderen/beveiligen .......................................................................................51

  Afspelen vanaf een disc ................................................................................................ 52~55

  Afspeelbare discs .......................................................................................................................52
  Afspelen van een disc starten .............................................................................................52~55

  Extra afspeelfuncties ....................................................................................................56~61

  Een afspeellijst voor een diavoorstelling samenstellen (album) ........................................ 56~57
  Een titel/track/hoofdstuk selecteren .........................................................................................58
  Vooruit/achteruit zoeken ............................................................................................................58
  Afspelen pauzeren/in slowmotion afspelen ..............................................................................58
  Herhaald/A-B Repeat (A-B herhalen)/Intro’s scannen/In willekeurige volgorde .....................59
  De opties in Tools (System) gebruiken ............................................................................... 60~61

  Opnamen bewerken

  Opnamen bewerken op de HDD .................................................................................. 62~66
  De titel wijzigen ..........................................................................................................................62
  Het genre selecteren ..................................................................................................................62
  Scènes bewerken ................................................................................................................ 63~66

  Opnamen bewerken op een opneembare DVD ..........................................................67~71
  Een opneembare DVD bewerken ...............................................................................................67
  Scherm met indexafbeeldingen .................................................................................................67
  Opnamen/titels verwijderen .......................................................................................................68
  Opgenomen titels beveiligen (DVD+RW)...................................................................................68
  De discnaam/titel wijzigen ........................................................................................................69
  Bewerkte DVD+RW-discs compatibel maken ..........................................................................69
  De DVD+R finaliseren .................................................................................................................69
  Scènes bewerken .................................................................................................................70~71

  Overige
  Menuopties ..................................................................................................................... 72~80

  Voorkeuren .......................................................................................................................... 72~74
  De recorder instellen ........................................................................................................... 75~80

  Algemene informatie ........................................................................................................... 81

  Progressive Scan instellen ........................................................................................................81
  Reinigen van discs .....................................................................................................................81

  De afstandsbediening configureren ...........................................................................82~83

  TV’s bedienen met de afstandsbediening .................................................................................82
  Het volume van uw AV-versterker/-ontvanger bedienen met de afstandsbediening ..............83
  Een andere opdrachtcode voor de afstandsbediening instellen ..............................................83

  Problemen oplossen .....................................................................................................84~87
  Veelgestelde vragen ........................................................................................................... 88
  Verklarende woordenlijst ................................................................................................... 89
  Symbolen en berichten op het display ....................................................................... 90~91
  Specificaties ......................................................................................................................... 92

  7

  Nederlands

  Inhoudsopgave • Page 8

  Productinformatie
  Nederlands

  Inleiding
  Deze recorder heeft een ingebouwde harde schijf
  (ook wel HDD genoemd). In de SEP-modus (Super
  Extended Play) kunt u maar liefst 250 tot 400 uur
  opnemen.
  Model

  Intern vasteschijfstation

  Maximale
  opnameduur

  RDR-HX717

  160 GB

  250

  RDR-HX919

  250 GB

  400

  Deze recorder is voorzien van een harde schijf
  (ofwel een HDD). Op deze harde schijf van 160
  GB kunt u maar liefst 250 uur opnemen in de SEPmodus. Doordat de opneembare DVD én de
  krachtige HDD in dezelfde recorder zitten, kunt u
  uw opnamen op de HDD opslaan of kopiëren naar
  een opneembare DVD.
  Daarnaast heeft het apparaat een intern GUIDE
  Plus+-systeem. GUIDE Plus+ is een gratis
  programmagids met alle TV-programma’s die in
  uw regio beschikbaar zijn. U kunt GUIDE Plus+
  ook gebruiken om de opname van uw favoriete
  TV-programma te programmeren.
  Breng voordat u de recorder gebruikt de
  basisaansluitingen aan en stel het apparaat
  in:
  Stap 1:
  basisaansluitingen van de recorder
  (pagina 15~18)
  Stap 2:
  optionele aansluitingen
  (pagina 19~23)
  Stap 3:
  basisinstellingen van de recorder
  (pagina 24~25)
  Stap 4:
  GUIDE Plus+-instellingen
  (pagina 26~27)
  Lees deze gebruikershandleiding goed door
  voordat u de recorder gaat gebruiken. Hierin staat
  belangrijke informatie over de bediening ervan.

  8

  Handige tips:
  – Zie het hoofdstuk ‘Problemen oplossen’ als u
  vragen hebt of als er zich problemen voordoen
  tijdens het bedienen van het apparaat.
  – Wanneer u meer hulp nodig hebt, kunt u contact
  opnemen met de klantenservice in uw land. U
  vindt de desbetreffende telefoonnummers en emailadressen in het garantieboekje.
  – Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant
  van het apparaat voor het identificatienummer en
  de artikelnummers van benodigdheden.
  – Als u de recorder van een koude naar een warme
  ruimte verplaatst of als u deze in een vochtige
  kamer installeert, kan de lens in de recorder
  beslaan. In dat geval werkt de recorder wellicht
  niet naar behoren. Verwijder de disc en laat de
  recorder ongeveer een half uur aan staan tot het
  vocht is verdampt.
  – Installeer het apparaat in de buurt van een
  stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk
  bij de stekker kunt.
  – Haal de stekker van het apparaat niet uit het
  stopcontact wanneer de recorder is ingeschakeld.

  MeeGELEverde accessoires

  Snelstartgids
  RF-coaxkabel
  G-LINK-zender
  Afstandsbediening en batterijen

  Regiocodes
  DVD-films worden doorgaans niet op hetzelfde
  moment in alle regio’s ter wereld uitgebracht.
  Vandaar dat op alle DVD-spelers/recorders een
  speciale regiocode is ingesteld.
  Op dit apparaat kunnen alleen DVD’s
  met Regio 2 of DVD’s met regiocode
  ‘ALL’ worden afgespeeld. DVD’s met
  een andere regiocode kunnen niet op
  deze recorder worden afgespeeld.

  ALL

  2 • Page 9

  Speciale voorzieningen
  SMARTLINK
  SONY levert de best mogelijke verbinding tussen
  de recorder en andere Home Entertainmentapparatuur. De recorder wordt via SMARTLINK
  aangestuurd door externe apparaten (bijv.
  ontvangers en TV’s) en wordt automatisch op de
  juiste systeeminstellingen ingesteld.
  Follow TV
  Met deze functie kunt u de kanalen van de televisie
  en de recorder met elkaar laten overeenkomen.
  Automatic Satellite Recording
  (Automatische satellietopname)
  Met deze functie kunt u een programma opnemen
  vanaf de satellietontvanger of een ander apparaat.
  Zorg dat het apparaat is aangesloten op de
  LINE 3/DECODER-aansluiting van de recorder.
  De timer dient op het aangesloten apparaat te
  worden ingesteld.
  TV Direct Record (Direct opnemen vanaf de TV)
  Met deze functie kunt u een TV-programma direct
  opnemen zonder de recorder op hetzelfde
  programma af te stemmen.
  ‘Live Cache’ (rechtstreekse programma’s regelen)
  Wanneer u de recorder inschakelt, wordt het op het
  televisiescherm weergegeven programma
  opgeslagen in de ‘Live Cache’ ofwel tijdbuffer.
  Deze buffer fungeert als tijdelijk HDD-geheugen
  voor uw opnamen. Na 6 uur of wanneer u de
  recorder uitschakelt, wordt de inhoud automatisch
  verwijderd. Wilt u de inhoud permanent op de
  harde schijf opslaan, markeer dan het gewenste
  gedeelte in de ‘Live Cache’, zodat het niet
  automatisch wordt verwijderd.

  Nederlands

  Productinformatie (vervolg)
  Pausing a TV Broadcast
  (Een TV-uitzending onderbreken)
  U hebt nu de controle over een rechtstreekse
  televisie-uitzending. U kunt het TV-programma
  pauzeren door op PAUSE te drukken. Druk op
  PLAY om het afspelen te hervatten bij de
  onderbroken scène. Druk gewoon op TUNER om
  het rechtstreekse programma weer te bekijken.

  i.LINK word ook wel ‘FireWire’ of ‘IEEE 1394’
  genoemd. Deze aansluiting wordt gebruikt voor de
  overdracht van digitale signalen met een hoge
  bandbreedte, zoals bij DV-camcorders (Digital
  Video). Alle audio- en videosignalen worden via
  één kabel overgebracht.

  Dit is een eenvoudig programmeringssysteem voor
  recorders. U hoeft alleen het programmanummer
  van het TV-programma in te voeren. Dit nummer
  staat in uw omroepgids.

  GUIDE Plus+ is een elektronische programmagids.
  U kunt het systeem gebruiken om opnamen te
  programmeren en de inhoud van verwachte TVprogramma’s te raadplegen of om de kanalen te
  wijzigen van een externe ontvanger/kabelbox met
  de afstandsbediening van de recorder.

  Chasing Playback (de opname van een programma
  bekijken terwijl het nog wordt opgenomen)
  U kunt een TV-programma bekijken of
  terugspoelen terwijl het nog wordt opgenomen. U
  hoeft niet te wachten totdat het volledig is
  opgenomen. U kunt ook een programma vanaf de
  harde schijf bekijken terwijl deze schijf een ander
  programma opneemt.

  9 • Page 10

  Productinformatie (vervolg)
  Nederlands

  Naslaggids met informatie over
  disctypen
  Type

  Disclogo

  Opnemen

  Afspelen

  Bewerken

  Afspeelmogelijkheid
  op andere DVD-spelers

  Harde schijf
  (intern)

  Kopieer de inhoud van de HDD
  naar een opneembare DVD

  DVD+RW

  Afspeelbaar op de meeste
  DVD-spelers

  DVD+R

  Afspeelbaar op de meeste
  DVD-spelers (finalisering
  vereist - zie pagina 69)

  DVD+R DL

  DVD VIDEO

  Alleen gefinaliseerde DVD-R’s
  en DVD-RW’s (video) kunnen
  worden afgespeeld

  DVD-RW

  DVD-R

  VIDEO CD

  AUDIO CD
  DATA CD
  (JPEG/MP3)

  ReWritable

  Recordable

  Discs waarop niet kan worden opgenomen
  • 8-cm discs
  • DVD-R en DVD-RW
  • Snelle DVD+RW’s (3,3x tot 8x)
  Discs die niet kunnen worden afgespeeld
  • Dubbelzijdige CD’s en DVD’s
  • Foto-CD’s
  • CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s die geen
  muziek in CD- of Video CD-formaat bevatten
  of die geen MP3- of JPEG-bestanden bevatten
  • Het gegevensgedeelte van CD-Extra’s
  • DVD-ROM’s die geen JPEG-bestanden
  bevatten of die geen gegevens in DVD Videoformaat bevatten
  • DVD Audio-discs
  • DVD-RAM’s
  • HD-laag op Super Audio CD’s
  • DVD-R en DVD-RW in VR-modus (formaat
  voor video-opnamen)
  • MP3/JPEG op DVD-discs

  Ondersteunde formaten voor JPEGafbeeldingen en MP3-audiobestanden:
  • JPEG/ISO 9660/Joliet
  • Maximaal ondersteunde resolutie voor JPEGafbeeldingen is 3200 x 2900.
  • De extensie van de JPEG-bestanden moet
  ‘*.JPG’ zijn en niet ‘*.JPEG’
  • Foto’s in DCF-standaard
  • Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1
  kHz, 48 kHz
  • Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps),
  variabele bit-rates
  Bruikbare discs (vanaf augustus 2005)
  • DVD+RW’s met 8-voudige snelheid of langzamer
  • DVD-RW’s met 6-voudige snelheid of
  langzamer (versie 1.1, versie 1.2 met CPRM*)
  • DVD+R’s met 16-voudige snelheid of langzamer
  • DVD-R’s met 16-voudige snelheid of
  langzamer (versie 2.0, versie 2.1)
  • DVD+R Double Layer-discs met 4-voudige
  snelheid of langzamer
  * CPRM (Content Protection for Recordable Media)
  is een codeertechnologie die de auteursrechten van
  beelden beschermt.

  10 • Page 11

  Nederlands

  Het apparaat

  HDD

  a I/2


  Schakelt de recorder in of zet deze stand-by.

  b Lade

  Aansluitingen achter het klepje
  h TUNER


  c Display  Geeft informatie over de huidige status van de
  recorder weer.
  Opent/sluit de lade.

  e HDD indicator

  j ./ >


  REC indicator
  Brandt als er wordt opgenomen of gekopieerd.

  k S-VIDEO

  Start de weergave van de geselecteerde titel/
  track.
  Å
  Pauzeert het afspelen of opnemen.

  Start het opnemen van het huidige TVprogramma of de huidige video-ingangsbron.
  Markeert de titel in de Live Cache zodat deze
  wordt opgenomen op de harde schijf.

  Gaat naar het vorige of volgende hoofdstuk/de
  vorige of volgende track.
  S-Video-ingang voor SVHS/Hi8-camcorders of
  SVHS/Hi8-videorecorders.

  l VIDEO


  Video-ingang voor camcorders of
  videorecorders.

  m L (Mono) AUDIO R


  Zet het afspelen/opnemen stop.

  g REC 


  Selecteert het volgende of vorige TV-kanaal of
  selecteert de externe ingangsbron (DV, LINE
  1, 2 of 3).

  Brandt als het apparaat zich in HDD-modus
  bevindt.

  f H


  Schakelt naar de tunermodus van de recorder
  (TV-kanalen)

  i PROGRAM - /+  d ç


  REC

  Audio-ingang voor camcorders of
  videorecorders.

  n DV IN


  Ingang voor digitale camcorders met deze
  aansluiting.

  the flap

  11 • Page 12

  Afstandsbediening
  Nederlands

  f TV/HDD
  1


  2
  3
  4  5

  6

  (alleen van toepassing wanneer de televisie is
  aangesloten via de LINE 1 - TV-aansluiting)

  Schakelt naar de beelden van het apparaat dat
  is aangesloten op de LINE 3/DECODERaansluiting van de recorder, wanneer een TVprogramma wordt opgenomen.
  Schakelt tussen de recorder- en televisiemodus
  als er geen ingangssignaal wordt gedetecteerd
  aan de LINE 3/DECODER-aansluiting.

  g GUIDE/TV

  7  8

  h TITLE LIST

  9  Opent/sluit GUIDE Plus+.
  Opent/sluit de lijst met titels.

  i MENU
  10
  11

  12

  13

  14
  15  Schakelt naar de discmodus of geeft het
  inhoudsmenu van de disc weer.

  j TOOLS


  Opent/sluit het menu met systeeminstellingen.

  k ./ >  16

  Gaat naar de vorige of volgende dag in GUIDE
  Plus+.
  Gaat naar de vorige of volgende titel/track of
  het vorige of volgende hoofdstuk.

  l m/M

  a I/2


  Schakelt de recorder in of zet deze stand-by.

  b PROG + /-  Hiermee selecteert u het vorige of volgende
  kanaal of de vorige of volgende externe
  ingangsbron (LINE 1, LINE 2 of LINE 3).
  Gaat een pagina omhoog of omlaag in GUIDE
  Plus+.  m H


  Start het afspelen.
  Å
  – Pauzeert het afspelen of opnemen.  Opent de programmadetails in GUIDE Plus+.

  d 2 +/–

  Past het volume aan.

  e DISPLAY


  Geeft in de tunermodus de ‘Live Cache’videobalk weer. Op deze balk worden de
  tijdsinstellingen weergegeven van de TVprogramma’s die zijn opgeslagen in het
  tijdelijke HDD-geheugen.  Zet het afspelen/opnemen stop.

  n T/C

  c INFO


  Snel vooruit of achteruit zoeken tijdens het
  afspelen.
  In slow-motion afspelen in de pauzemodus.

  Wisselt tussen ‘T’(titel) en ‘C’(hoofdstuk)
  tijdens het afspelen van de schijf; gebruik
  vervolgens de knoppen ./ > om een titelof hoofdstuknummer te selecteren.

  o EDIT


  Opent/sluit het videobewerkingsmenu.

  p

  (Breedbeeldmodus)
  Selecteert het type TV-scherm.  TIPS: Knoppen met een oranje stip ernaast kunt u gebruiken om uw TV te bedienen als de TV-DVD-schakelaar is
  ingesteld op TV.

  12 • Page 13

  Nederlands

  Afstandsbediening (vervolg)
  q Interruttore TV-DVD


  Schakelt tussen de TV- en DVD-modus.

  17

  r ç


  18

  Opent/sluit de lade.

  s Alfanumeriek toetsenblok


  u


  v


  19

  Hiermee kunt u cijfers of letters in
  invoervelden invoeren.
  Selecteert een af te spelen hoofdstuk/track/titel/
  ingesteld TV-kanaal.

  20

  21

  22

  A/a
  Wisselt tussen hoofdletters en kleine letters bij
  gebruik van het alfanumerieke toetsenblok.

  23

  24

  25

  (AUDIO)
  Selecteert een audiotaal of -kanaal.

  26

  27
  28

  (Ondertiteling)
  Selecteert de ondertitelingstaal van de DVD.

  29

  w Kleurgecodeerde knoppen


  Met behulp van deze knoppen kunt u de
  beschikbare gekleurde opties in sommige
  menu’s op het TV-scherm selecteren.

  30

  31

  x TUNER


  32

  Schakelt naar de tunermodus van de recorder
  (TV-kanalen).

  33
  34

  y TOP MENU


  35

  Opent het hoofdmenu van een DVD-disc.

  z ENTER


  Bevestigt een invoer of selectie.

  27 </,: cursorknoppen waarmee u naar links

  en rechts gaat of de volgende/vorige scène
  selecteert.
  M/m: cursorknoppen waarmee u omhoog/
  omlaag gaat of de vorige/volgende titel in de
  ‘Live Cache’ selecteert tijdens het afspelen.

  28 RETURN  Gaat terug naar het vorige menu op een videoCD (VCD) of op sommige DVD’s.

  29 B•/•b
  Gaat een bepaalde tijd vooruit of terug in de
  tunermodus.
  Eén frame per keer vooruitspoelen in de
  pauzemodus.

  30 ZOOM  Vergroot het beeld op de TV.

  31 REC

  Start het opnemen of markeert de titel in de
  ‘Live Cache’ voor opname op de HDD.

  32 TIMER  Opent/sluit het menu voor het maken van
  timeropnamen.

  33

  (Hoek)
  Selecteert een DVD-camerahoek.  34 INPUT SELECT  Hiermee activeert u de selectiemodus voor de
  ingangsbron. Druk op PROG + / - om een
  andere externe ingangsbron in te stellen (DV,
  LINE 2, LINE 1, LINE3).

  35 COMMAND MODE (DVD123)  Selecteert de opdrachtinstelling voor de
  afstandsbediening.

  TIPS: Knoppen met een oranje stip ernaast kunt u gebruiken om uw TV te bedienen als de TV-DVD-schakelaar is
  ingesteld op TV.

  13 • Page 14

  Afstandsbediening (vervolg)
  Nederlands

  De afstandsbediening gebruiken

  1
  2
  3

  Open het klepje van het batterijcompartiment.
  Plaats twee batterijen van het type R06 of AA
  volgens de aanwijzingen (+-) in het
  compartiment.
  Sluit het klepje.

  LET OP!
  – Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of
  als de afstandsbediening lange tijd niet
  wordt gebruikt.
  – Plaats geen oude en nieuwe of
  verschillende typen batterijen in het
  apparaat.
  – Batterijen bevatten chemische stoffen en
  mogen niet bij het gewone huisvuil worden
  gedaan.

  Batterijen niet weggooien,
  maar inleveren als KCA.

  Het systeem met de afstandsbediening
  bedienen

  1

  Richt de afstandsbediening direct op de
  infraroodsensor (iR) op het voorpaneel.

  2

  Selecteer de bron die u wilt bedienen door op
  TUNER te drukken of gebruik de TV-DVDschakelaar om de TV- of DVD-modus in te
  schakelen.

  3

  Selecteer vervolgens de gewenste functie
  (bijvoorbeeld ., >).

  Handige tip:
  – Knoppen met een oranje stip ernaast kunt u
  gebruiken om uw TV te bedienen als de TV-DVDschakelaar is ingesteld op TV.

  Tekens invoeren met het alfanumerieke
  toetsenblok
  14

  Druk op een cijfertoets totdat het gewenste
  teken of het gewenste nummer verschijnt.
  Druk op . of > bij het desbetreffende
  teken om taalafhankelijke tekens in te voeren.
  Als u bijvoorbeeld een ‘å’ wilt invoeren, drukt
  u op {2} voor ‘a’ en vervolgens op > totdat
  ‘å’ verschijnt.
  Druk meerdere keren op {1} om speciale
  tekens in te voeren.
  Druk op A/a om hoofdletters of kleine letters
  in te stellen.
  Druk op {1} om een spatie in te voeren. • Page 15

  Nederlands

  Stap 1: basisaansluitingen van de recorder
  ���
  ��
  ����
  ���
  ���
  ��
  ����
  ����

  1

  2
  TV

  De antennekabels aansluiten
  Met deze aansluitingen kunt u TV-programma’s
  bekijken en opnemen via de recorder. Als het
  antennesignaal via een kabelbox of
  satellietontvanger wordt ontvangen, moeten deze
  apparaten zijn ingeschakeld voordat u de
  kabelprogramma’s kunt bekijken of opnemen.

  Handige tip:
  – Afhankelijk van de huidige aansluiting van het
  TV-kanaal (rechtstreeks vanaf een antenne,
  kabelbox of videorecorder), dient u sommige
  kabels los te koppelen voordat u de bovenstaande
  aansluitingen kunt maken.

   Wilt u een videorecorder en/of
  afzonderlijke kabelbox/
  satellietontvanger aansluiten, raadpleeg
  dan pagina 19~21 voor mogelijke
  aansluitingen.

  1

  Sluit het bestaande TV-signaal van de antenne/
  satelliet/kabel (of van de kabelbox/
  satellietontvanger met label RF OUT of TO
  TV) aan op de AERIAL IN-aansluiting van de
  recorder.

  2

  Gebruik de meeGELEverde RF-coaxkabel om de
  AERIAL OUT-aansluiting van de recorder aan
  te sluiten op de antenne-ingang van de TV
  (VHF/UHF RF IN).

  TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen maakt of wijzigt.

  15 • Page 16

  Stap 1: basisaansluitingen van de recorder (vervolg)
  Nederlands
  OF
  Optie 2

  OF
  Optie 3

  Optie 1
  TV

  De videokabel aansluiten
  Met deze aansluiting kunt u de disc bekijken die
  vanaf de recorder wordt afgespeeld.
  U hoeft alleen een van de onderstaande opties te
  kiezen om de video-aansluiting te maken.
  – Hebt u een standaard-TV, volg dan optie 1, 2 of 3.
  – Hebt u een Progressive Scan TV, volg dan
  optie 4.

  Optie 1: met de SCART-aansluiting
  (beste beeldkwaliteit)
   Gebruik de SCART-kabel om de LINE 1 - TV
  aansluiting van de recorder aan te sluiten op de
  overeenkomstige SCART-ingang van de TV.
   Als uw TV is voorzien van SMARTLINK of
  een soortgelijke functie, dient u de SCARTkabel aan te sluiten op de SCARTaansluiting die SMARTLINK ondersteunt.
  De beschikbare TV-kanalen worden
  automatisch naar deze recorder gedownload.

  Optie 2: met de S-VIDEO-aansluiting
  (uitstekende beeldkwaliteit)
   Gebruik een S-Video-kabel (niet meegeleverd)
  om de S-VIDEO-aansluiting van de recorder
  aan te sluiten op de S-Video-ingang (of Y/C of
  S-VHS) van de TV.

  Optie 3: met de VIDEO-aansluiting
  (CVBS) (goede beeldkwaliteit)
   Gebruik een Composite Video-kabel (geel niet meegeleverd) om de VIDEO-aansluiting
  van de recorder aan te sluiten op de videoingang (A/V IN, Video IN, Composite of
  Baseband) van de TV.

  Handige tips:
  – Selecteer de VCR-aansluiting als er op het TVscherm een menu verschijnt met verschillende
  SCART-aansluitingen.
  – De LINE 3/DECODER-aansluiting is alleen voor
  andere apparaten bedoeld.
  TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen maakt of wijzigt.

  16 • Page 17

  Nederlands

  Stap 1: basisaansluitingen van de recorder (vervolg)

  1
  2
  TV

  Optie 4: aansluiten op een TV met
  Progressive Scan
  U kunt alleen van de Progressive Scanvideokwaliteit genieten indien u de Y PB/CB PR/CRaansluiting en een TV met Progressive Scan
  gebruikt. Het beeld van DVD-films is hierbij van
  superieure kwaliteit.

  1

  Gebruik de Component Video-kabels (rood/
  blauw/groen – niet meegeleverd) om de
  Y PB/CB PR/CR-aansluitingen van de recorder
  aan te sluiten op de overeenkomstige videoingangen (Y Pb/Cb Pr/Cr of YUV) van de TV.

  2

  Gebruik een audiokabel (rood/wit – niet
  meegeleverd) om de AUDIO OUTaansluitingen van de recorder aan te sluiten op
  de audio-ingangen (AV IN of AUDIO IN) van
  de TV.

  3

  Wanneer u alle aansluitingen hebt aangebracht
  en de recorder hebt ingesteld, schakelt u
  Progressive Scan in. Zie pagina 81.

  Handige tip:
  – Als het TV-scherm leeg blijft of een vervormd
  beeld laat zien, kan het zijn dat de instellingen
  voor de video-uitgang niet overeenkomen met de
  videoaansluiting. U kunt de instellingen als volgt
  herstellen:
  1) Haal de stekker van de DVD-recorder ~MAINS
  uit het stopcontact.
  2) Houd de knop . op de recorder ~MAINS
  ingedrukt terwijl u de stekker opnieuw in het
  stopcontact steekt.

  TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen maakt of wijzigt.

  17 • Page 18

  Stap 1: basisaansluitingen van de recorder (vervolg)
  Nederlands
  OF

  OF
  Optie 2

  Optie 1

  AV-versterker/ontvanger

  De audiokabels aansluiten

  Optie 2: via de digitale audioaansluitingen (optisch of coaxiaal)

  Met deze aansluiting kunt u de disc beluisteren die
  vanaf de recorder wordt afgespeeld. Als de TV met
  een SCART-kabel is aangesloten op de recorder,
  hoeft u deze aansluiting niet te gebruiken.

  U kunt de recorder aansluiten op een AVversterker/ontvanger en genieten van meerkanaals
  surround-geluid.

  Optie 1: via de analoge audioaansluitingen
  U kunt de recorder aansluiten op een tweekanaals
  stereo-installatie (mini-systeem, TV) of ontvanger
  om te genieten van het stereogeluidssysteem.
   Gebruik een audiokabel (rood/wit - niet
  meegeleverd) om de LINE 2 OUT - AUDIO
  L/R aansluitingen aan te sluiten op de audioingangen van het aangesloten apparaat.
  Handige tip:
  – Als u deze recorder op uw TV hebt aangesloten
  via de Y PR/CR PB/CB-aansluitingen, sluit u de
  audiokabels aan op de AUDIO OUT-aansluitingen
  naast de COMPONENT VIDEO OUT-aansluiting,
  zoals beschreven op pagina 17.

   Gebruik een coaxkabel (niet meegeleverd) om
  de COAXIAL-aansluiting aan te sluiten op de
  digitale coaxiale ingang (COAXIAL IN of
  DIGITAL IN) van het aangesloten apparaat.
  – Een AV-ontvanger/versterker met een
  decoder voor meerkanaals digitaal geluid.
  – Een ontvanger voor tweekanaals digitaal
  stereogeluid (PCM)
  OF
   Gebruik een optische glasvezelkabel (niet
  meegeleverd) om de OPTICAL -aansluiting
  aan te sluiten op de optische ingang van het
  aangesloten apparaat.
   Steek beide stekkers volledig in de
  aansluitingen, tot u een klik hoort.

  TIPS: Bij optie 2 dient u de juiste digitale audio-uitgang in te stellen.
  Zie pagina 80. Anders hoort u mogelijk geen of een te luid geluid.

  18 • Page 19

  (achterkant)

  Kabelbox/satellietontvanger

  ���
  ��
  ����
  ���
  ���
  ��
  ����
  ����

  (voorkant)

  5

  3

  1

  Nederlands

  Stap 2: Optionele aansluitingen

  4
  2
  Plaats dit vóór de kabelbox/
  satellietontvanger. Zie punt 5.

  Aansluiten op een kabelbox of
  satellietontvanger
  Optie 1
  Als de kabelbox/satellietontvanger alleen
  een antenne-uitgang (RF OUT of TO TV)
  heeft, raadpleegt u ‘De antennekabels aansluiten’
  op pagina 15 voor de benodigde aansluitingen op
  de TV.
  Optie 2 (zie bovenstaande afbeelding)
  De kabelbox/satellietontvanger heeft een
  SCART-uitgang:

  1

  Gebruik de bestaande antenne-aansluiting van
  de kabelbox/satellietontvanger naar de TV.

  2

  Gebruik de SCART-kabel om de LINE 1 - TV
  aansluiting van de recorder aan te sluiten op de
  overeenkomstige SCART-ingang van de TV.

  3

  Gebruik een andere SCART-kabel om de
  LINE 3/DECODER-aansluiting van de
  recorder aan te sluiten op de SCART-uitgang
  (of TV OUT of TO TV) van de kabelbox/
  satellietontvanger.

  4

  Sluit de meegeleverde G-LINK-kabel aan op
  de G-LINK-aansluiting van de recorder.

  5

  Plaats de G-LINK-zender vóór de kabelbox/
  satellietontvanger, in de buurt van de IRsensor, zodat de infrarooddetector een duidelijk
  signaal ontvangt.
   De recorder kan zo gegevens ontvangen van
  het GUIDE Plus+-systeem en de tuner van
  de externe ontvanger reGELEn.

  Handige tip:
  – Als de TV via de COMPONENT VIDEOaansluitingen (Y PR/CR PB/CB) is aangesloten op
  de recorder, sluit u de externe kabelbox/
  satellietontvanger aan op de LINE 1 - TVaansluiting.

  TIPS: Het apparaat dat is aangesloten op de LINE 3/DECODER-aansluiting geeft de video-/audiosignalen door via de
  LINE 1 - TV-aansluiting. De signalen worden vervolgens op het TV-scherm weergegeven.

  19 • Page 20

  Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)
  Nederlands

  Achterkant videorecorder (voorbeeld)
  ���
  ��
  ����
  ���
  ���
  ��
  ����
  ����

  1

  4

  2
  3

  Aansluiten op een videorecorder
  of soortgelijk apparaat
  Met deze aansluiting kunt u videobanden opnemen
  op de harde schijf en de videorecorder gebruiken
  voor weergave op de TV als de recorder is
  uitgeschakeld.
  BELANGRIJK!
  Uw nieuwe recorder kan uw videorecorder
  voor al uw opnamen vervangen. Koppel
  hiervoor gewoon alle aansluitingen met de
  videorecorder los.

  1

  Sluit het bestaande TV-signaal van de antenne/
  satelliet/kabel (of van de kabelbox/
  satellietontvanger met label RF OUT of TO
  TV) aan op de AERIAL IN -aansluiting van de
  recorder.

  2

  Gebruik de meegeleverde RF-coaxkabel om de
  AERIAL OUT-aansluiting van de recorder aan
  te sluiten op de antenne-ingang van de TV
  (VHF/UHF RF IN).

  3

  Gebruik de SCART-kabel om de
  LINE 1 - TV-aansluiting van de recorder aan te
  sluiten op de overeenkomstige SCART-ingang
  van de TV.

  4

  Gebruik een andere SCART-kabel om de
  LINE 3/DECODER-aansluiting van de
  recorder aan te sluiten op de SCART-uitgang
  (of TV OUT of TO TV) van de videorecorder.

  Handige tips:
  – De meeste in de handel verkrijgbare videobanden
  en DVD’s zijn tegen kopiëren beveiligd waardoor
  er niet kan op worden opgenomen.
  – Sluit de recorder rechtstreeks op de TV aan. Als er
  een videorecorder of ander apparaat tussen de
  recorder en de TV is aangesloten, verliest het
  beeld mogelijk aan kwaliteit vanwege de
  kopieerbeveiliging die in deze recorder is
  ingebouwd.

  TIPS: Raadpleeg de handleiding van de eventueel aangesloten apparaten voor alternatieve aansluitingen.

  20 • Page 21

  Achterkant van een
  satellietontvanger
  (voorbeeld)

  ���
  ��
  ����
  ���
  ���
  ��
  ����
  ����

  Nederlands

  Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)
  Achterkant videorecorder
  (voorbeeld)

  6

  1
  2

  5

  3

  4
  Aansluiten op een videorecorder
  en kabelbox/satellietontvanger

  1

  Gebruik de bestaande antenne-aansluiting naar
  de kabelbox/satellietontvanger.

  2

  Gebruik de meegeleverde RF-coaxkabel om de
  antenne-uitgang (RF OUT) van de kabelbox/
  satellietontvanger aan te sluiten op de
  AERIAL IN-aansluiting van de recorder.

  3

  Gebruik een andere RF-coaxkabel om de
  AERIAL OUT-aansluiting van de recorder aan
  te sluiten op de antenne-ingang van de TV.

  4

  Gebruik de SCART-kabel om de LINE 1 - TV
  aansluiting van de recorder aan te sluiten op de
  overeenkomstige SCART-ingang van de TV.

  5

  Gebruik een andere SCART-kabel om de
  LINE 3/DECODER-aansluiting van de
  recorder aan te sluiten op de SCART-uitgang
  (of TV OUT of TO TV) van de videorecorder.

  6

  Gebruik een andere SCART-kabel om de
  SCART-ingang (of TV IN of TO DECODER)
  van de videorecorder aan te sluiten op de
  SCART-uitgang (of TV OUT of TO VCR) van
  de kabelbox/satellietontvanger.

  TIPS: Raadpleeg de handleiding van de eventueel aangesloten apparaten voor alternatieve aansluitingen.

  21 • Page 22

  Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)
  Nederlands

  Aansluiten op een camcorder
  U kunt via de aansluitingen aan de voorkant de
  banden kopiëren die met een camcorder zijn
  gemaakt. Deze aansluitingen bevinden zich achter
  het klepje aan de rechterkant, zodat de camcorder
  gemakkelijk kan worden aangesloten.

  Handige tip:
  – Het is niet mogelijk vanaf de recorder naar de
  camcorder op te nemen via de DV IN-aansluiting
  van de recorder.

  Optie 1: met de DV-ingang
  Gebruik deze aansluiting als u een Digital Videoof Digital 8-camcorder hebt. De DV-aansluiting
  voldoet aan de i.LINK-standaard. Deze geeft de
  beste beeldkwaliteit.
   Gebruik een 4-pins i.LINK-kabel (niet
  meegeleverd) om de DV IN-aansluiting van de
  recorder aan te sluiten op de correcte DV OUTaansluiting van de camcorder.
   Druk op INPUT SELECT op de
  afstandsbediening en selecteer DV als u
  deze ingangsbron gebruikt.

  TIPS: Raadpleeg de handleiding van de eventueel aangesloten apparaten voor alternatieve aansluitingen.

  22 • Page 23

  Nederlands

  Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)

  1
  OF

  Optie 2: met de S-VIDEO- of VIDEOingang
  Gebruik de S-VIDEO-aansluiting als u een Hi8- of
  S-VHS(C)-camcorder hebt. Dit geeft een zeer
  goede beeldkwaliteit.
  U kunt ook de VIDEO-aansluiting gebruiken als de
  camcorder maar één video-uitgang (Composite
  Video, CVBS) heeft. Dit geeft een goede
  beeldkwaliteit.

  1

  Sluit de S-VIDEO- of VIDEO-aansluiting aan
  de voorzijde van de recorder aan op de
  overeenkomstige S-VHS- of video-uitgang van
  de camcorder.
   Druk op INPUT SELECT en vervolgens op
  PROG +/- op de afstandsbediening en
  selecteer ‘LINE 2’ als u deze ingangsbron
  gebruikt.

  2

  Gebruik een audiokabel (rood/wit - niet
  meegeleverd) om de L (MONO) AUDIO R aansluitingen aan de voorkant van de recorder
  aan te sluiten op de audio-uitgangen van de
  camcorder.

  2

  Handige tip:
  – Als u uw camcorder hebt aangesloten op de
  SCART-aansluiting op de achterkant van deze
  recorder, drukt u op INPUT SELECT gevolgd
  door PROG +/- op de afstandsbediening en
  selecteert u { LINE 1 } of { LINE 3 } als de
  ingangsbron.

  TIPS: Raadpleeg de handleiding van de eventueel aangesloten apparaten voor alternatieve aansluitingen.

  23 • Page 24

  Stap 3: Basisinstellingen van de recorder
  Nederlands

  Wanneer u deze recorder voor de allereerste keer
  inschakelt, wordt het menu met basisinstellingen
  weergegeven. Met deze instellingen kunt u snel de
  basisfuncties van de recorder instellen, zoals de
  TV-kanalen, de taalopties en het GUIDE Plus+systeem.
  BELANGRIJK!
  Voer de basisinstellingen in voordat u een
  disc plaatst om af te spelen of op te
  nemen. De lade kan pas worden geopend
  wanneer alle basisfuncties zijn ingesteld.

  1
  2

  EASY SETUP
  LANGUAGE AND COUNTRY
  Select OSD language and your country.
  Language �

   Als de TV is uitgerust met SMARTLINK of een
  soortgelijke functie, worden de TV-kanalen
  automatisch gedownload. Zodra de gegevens
  zijn overgebracht, drukt u op ENTER op de
  afstandsbediening om de tijd/datum te
  downloaden. Ga vervolgens door met stap 7.
  SMARTLINK
  Loading data from TV. Please wait.

  A Austria
  Done

  Press [ ] [

  3

  ] to navigate. [ENTER] : Select

  Selecteer het land waar u woont.
  i. Markeer{ Country } (Land) en druk op ,.
  Maak uw selectie met de knoppen M/m en
  bevestig met <. Als uw land niet in de lijst
  voorkomt, selecteert u { Others } (Andere).
  ii. Markeer { Done } (Gereed) en druk op
  ENTER op de afstandsbediening.

  Druk op I/2 om de recorder in te schakelen.
  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
   U kunt ook naar het eerste kanaal op de TV
  gaan en vervolgens door de kanalen
  bladeren totdat het menu { SMARTLINK }
  of { LANGUAGE AND COUNTRY }
  (Taal en land) wordt weergegeven op het
  TV-scherm.

  English

  Country�

  4

  Het TV-typemenu wordt op de TV
  weergegeven. Selecteer het juiste beeldformaat
  overeenkomstig de TV die u hebt aangesloten.
  EASY SETUP
  TV TYPE
  Select your TV screen type.
  TV type �

  4:3 Letter Box
  Done

  Press [ ] [

  ] to navigate. [ENTER] : Select. [RETURN]:Back

  i. Markeer{ TV Type } (TV-type) en druk op
  ,. Maak uw selectie met de knoppen
  M/m en bevestig met <.

  16:9

  OF
   Als het menu { Language and Country }
  (Taal en Land) op de TV wordt weergegeven,
  drukt u op ,. Gebruik vervolgens de toetsen
  M/m om de gewenste menutaal te selecteren en
  druk ter bevestiging op < .

  4:3 Letter Box

  4:3 Pan Scan
  ii. Markeer { Done } (Gereed) en druk op
  ENTER op de afstandsbediening.

  TIPS: Nadat u de basisfuncties hebt ingesteld, kunt u de instellingen via het menu met systeeminstellingen

  wijzigen of bijwerken. Zie pagina 75~80.

  24 • Page 25

  5

  Het menu voor het automatisch afstemmen op
  voorkeurzenders wordt op de TV weergegeven.
  Selecteer { Search channels } (Zoek
  kanalen) in het menu en druk op ENTER op de
  afstandsbediening om het zoeken te starten.
   Dit duurt enkele minuten.

  7

  Nederlands

  Stap 3: Basisinstellingen van de recorder (vervolg)
  Het klokmenu wordt weergegeven.
  EASY SETUP
  CLOCK
  Enter the current time and date.

  Time �

  00 : 0 0
  01-01-2005

  Date�
  Done

  EASY SETUP
  Press [ ] [

  AUTO TUNER PRESET

  ] [ENTER]. [RETURN] : Back

  The function automatically starts searching for all�
  of the receivable channels and presets them.

  i. Is de informatie juist, selecteer dan { Done }
  (Gereed) in het menu en druk op ENTER.
  ii. Gebruik het alfanumerieke toetsenblok
  (0-9) om de datum en tijd indien nodig te
  wijzigen.

  Search channels

  Skip search

  Press [ ] [

  ] to navigate. [ENTER]: Start. [RETURN]: Back

  Opmerking: controleer of u alle kabels op de

  recorder, de TV en de eventuele satellietontvanger/
  kabelbox hebt aangesloten en of de apparaten
  allemaal zijn ingeschakeld. Bij het zoeken naar
  kanalen worden de signalen gedetecteerd en
  worden alle gevonden kanalen opgeslagen.

  8

  EASY SETUP

  Basic Set up completed. Continue with
  GUIDE Plus+ installation?
  Continue

  Als er geen kanalen zijn gevonden:
  – Probeer de TV-kanalen automatisch te
  installeren nadat u de basisfuncties hebt
  ingesteld. Zie pagina 78.

  6

  Set up later

  Press [ ] [

  EASY SETUP
  AUTO TUNER PRESET
  XXX Channels found.
  Continue

  Opmerking: als het automatisch afstemmen op

  voorkeurzenders voltooid is en er vervolgens 15
  minuten lang niets wordt gedaan, schakelt de
  recorder automatisch over naar stand-by.

  ] [ENTER]. [RETURN]: Back

  i. Selecteer { Continue } (Doorgaan) in het
  menu en druk op ENTER om GUIDE Plus+
  in te stellen. Zie de volgende pagina voor meer
  informatie.
  ii. Selecteer { Set up later } (Installeer later)
  in het menu om het instellen van GUIDE
  Plus+ over te slaan.
  Druk op GUIDE/TV op de afstandsbediening
  wanneer u het systeem later wilt instellen. Zie
  de volgende pagina.

  Als het zoeken is voltooid, wordt het totale aantal
  gevonden en opgeslagen kanalen weergegeven.
  Druk op ENTER om door te gaan.

  Press [ENTER] to continue.

  De basisfuncties zijn nu ingesteld.

  9

  Wacht tot de recorder het systeem heeft
  geïnitialiseerd. Druk vervolgens op ENTER
  om af te sluiten.

  U kunt de recorder nu naar hartelust
  gebruiken.
  Handige tip:
  – De TV-programma’s worden niet onmiddellijk
  weergegeven in het GUIDE Plus+-systeem nadat u
  de basisfuncties hebt ingesteld. Het kan tot 24 uur
  duren voordat de programmagegevens worden
  ontvangen.

  TIPS: Nadat u de basisfuncties hebt ingesteld, kunt u de instellingen via het menu met systeeminstellingen

  wijzigen of bijwerken. Zie pagina 75~80.

  25 • Page 26

  Stap 4: GUIDE Plus+-instellingen
  Nederlands

  De recorder is uitgerust met GUIDE Plus+, een
  gratis en interactieve programmagids met alle TVprogramma’s die in uw regio beschikbaar zijn.
  Voordat u deze functie kunt gebruiken, dient u uw
  huidige locatie en de aangesloten apparaten op te
  geven, zodat u de juiste GUIDE Plus+programmagegevens ontvangt.

  1

  Lees het introductiescherm van GUIDE Plus+
  dat eventueel op de TV wordt weergegeven.
  Druk vervolgens op ENTER om door te gaan.
   Het menu met de basisinstellingen voor
  GUIDE Plus+ wordt weergegeven.

   Druk anders op GUIDE/TV op de
  afstandsbediening en op M. Druk daarna
  herhaaldelijk op , totdat { Set up }
  (Installatie) wordt geselecteerd.

  { Language } (Taal)/{ Country } (Land)
  Deze waarden worden overgenomen van de
  basisinstellingen.
  { Postal code } (Postcode)
  Druk op ENTER om het invoerscherm te
  openen Voer de postcode in met de knoppen
  M/m en ga naar het vorige/volgende veld met
  de knoppen </,.
  Opmerking: de postcode moet bestaan in het

  opgegeven land. Anders ontvangt u geen of
  verkeerde programmagegevens.

  { External Receiver 1/2/3 }
  (Externe ontvanger 1/2/3)

  Opmerking: als er geen externe ontvanger is

  aangesloten, stelt u de velden in op ‘None’ (Geen).
  Druk op de RODE knop op de afstandsbediening
  om het menu af te sluiten. Ga direct naar stap 8.

  U kunt tot drie externe ontvangers aansluiten
  op deze recorder (bijv. satellietontvanger,
  kabelbox). Stel de externe ontvangers als volgt
  in:
  a) Selecteer externe ontvanger 1, 2 of 3 met de
  knoppen M/m en druk op ENTER.
  b) Druk opnieuw op ENTER om door te gaan.
  Selecteer het type van de externe ontvanger
  en druk op ENTER.

  2

  Selecteer met m de optie { Basic Setup }
  (Basisinstellingen) in het menu en druk op
  ENTER om het instellingenscherm te openen.

  { Cable } (Kabel)
  Selecteer deze optie voor een kabelontvanger
  of kabelbox.
  { Satellite } (Satelliet)
  Selecteer deze optie voor een satellietontvanger.
  { Terrestrial }
  Selecteer deze optie voor een digitale terrestrial
  decoderbox.

  c) Selecteer een serviceprovider in de lijst en
  druk op ENTER.
  { None } (Geen)
  Selecteer deze optie als u geen provider hebt.

  d) Selecteer het merk van de ontvanger in de
  lijst en druk op ENTER.
  { None } (Geen)
  Selecteer deze optie als uw merk niet in de lijst
  staat.

  TIPS: Nadat u de instellingen hebt opgeslagen, zet u de recorder stand-by en schakelt u de externe ontvangers in,
  zodat de programmagegevens‘s nachts kunnen worden ontvangen.

  26 • Page 27

  e) Geef aan via welke aansluiting de externe
  ontvanger is aangesloten op de recorder
  (bijv. ‘LINE3’ voor LINE3/DECODER) en
  druk op ENTER.
  { Antenna (RF lead) } (Antenne [RFsignaal])
  Selecteer deze optie als de externe ontvanger is
  aangesloten via de antennekabel. Voer het
  nummer in van het kanaal waarop de externe
  ontvanger zit.

  3

  4
  5

  Wanneer u een externe ontvanger aansluit,
  dient de G-LINK-zender goed te zijn
  aangesloten en geplaatst. Zie pagina 19.
   U kunt nu de tuner van de satellietontvanger/
  kabelbox via GUIDE Plus+ reGELEn.
  Zet de externe ontvanger aan en selecteer met
  de afstandsbediening van de ontvanger het
  programmanummer {02} op de ontvanger.
  Druk op ENTER om door te gaan.

   Via de G-LINK-verbinding zendt het

  GUIDE Plus+-systeem signalen naar de
  externe ontvanger, zodat deze overschakelt
  naar een bepaald programmanummer.

  6

  Als de externe ontvanger is overgeschakeld
  naar het op de TV weergegeven
  programmanummer, selecteert u { Yes } (Ja)
  en drukt u op ENTER om door te gaan.
   Selecteer anders { No } (Nee) en druk op
  ENTER om een andere code uit te proberen.
  Ga door totdat de externe ontvanger
  overschakelt naar het programmanummer.

  7

  Druk op de Groene knop om terug te keren
  naar het instellingenscherm.

  8

  Als u de bron en het programmanummer van
  een GUIDE Plus+-hostkanaal wilt opgeven,
  selecteert u { Host Channel Setup }
  (Hostkanaal instellen) in het menu en volgt u
  de instructies op de TV om de instellingen op
  te geven.
   Het hostkanaal is standaard ingesteld op
  ‘Automatic’ (Automatisch).

  9

  Druk als u gereed bent op GUIDE/TV om het
  menu af te sluiten.
   Zet de recorder ‘s nachts stand-by,
  zodat de programmagegevens
  kunnen worden opgeslagen.
   Gebruikt u een externe ontvanger, stem deze
  dan handmatig af op het hostkanaal. Zie de
  onderstaande tabel voor meer informatie.
  Laat de externe ontvanger ‘s nachts
  aan staan.
  Opmerking: als u op uw hostkanaal afstemt

  voordat u het apparaat in stand-by zet, begint uw
  recorder onmiddellijk met het downloaden van
  programmagegevens. In het display wordt EPG
  DOWNLOAD weergegeven. Dit proces kan tot
  twee (2) uur in beslag nemen. U kunt het
  downloaden op elk willekeurig ogenblik stoppen
  door het apparaat aan te zetten. U kunt het
  apparaat ‘s nachts ook in de stand-bystand zetten,
  zodat de programmagegevens automatisch worden
  gedownload.
  Land/plaats
  (taal)

  Hostkanaal
  (antenne/kabel)

  Deutschland
  Österreich

  Eurosport
  Eurosport

  Schweiz (Deutsch)
  United Kingdom
  France
  España
  Nederland

  Eurosport
  ITV
  Canal +
  Tele 5
  TMF/Eurosport

  -Eindhoven
  -Rotterdam
  -Amsterdam
  België (Vlaanderen)
  Italia

  TMF
  TMF
  TMF
  TMF
  Sport Italia

  Hostkanaal
  (SAT)
  Eurosport Astra 19.2E
  Eurosport Astra 19.2E,
  Hotbird 13.0E
  Eurosport Astra 19.2E
  Eurosport Astra2 28.2E

  TMF Astra1 19.2E /
  Hotbird 13.0E
  TMF Astra1 19.2E
  TMF Astra1 19.2E
  TMF Astra1 19.2E

   Controleer de volgende dag via het scherm
  { Editor } of de programmagegevens correct
  zijn opgeslagen. Zie pagina 31.
  Handige tips:
  – Als uw land/regio niet in de bovenstaande lijst
  staat of als u de gegevens niet kunt ontvangen,
  kunt u het GUIDE Plus+-systeem wel gebruiken
  voor handmatige opnamen en ShowView-opnamen.
  – Als er zich tijdens het instellen van GUIDE Plus+
  een probleem voordoet, gaat u naar de website
  www.europe.guideplus.com voor ondersteuning.

  TIPS: Nadat u de instellingen hebt opgeslagen, zet u de recorder stand-by en schakelt u de externe ontvangers in,
  zodat de programmagegevens‘s nachts kunnen worden ontvangen.

  27

  Nederlands

  Step 4: Set-up GUIDE Plus+ system (vervolg) • Page 28

  GUIDE Plus+ gebruiken
  Nederlands

  Inleiding tot GUIDE Plus+

  Snelknoppen

  Nadat u GUIDE Plus+ hebt ingesteld en de
  programmagegevens hebt gedownload, kunt u de
  talrijke mogelijkheden van het systeem
  uitproberen.

  Het GUIDE Plus+ -systeem beschikt over
  verschillende functies. Deze functies worden waar
  van toepassing weergegeven in de actiebalk C . Als
  u op de afstandsbediening op de knop met dezelfde
  kleur drukt, krijgt u toegang tot de functies.

  1
  2

  Druk op GUIDE/TV op de afstandsbediening.
  Navigeer in het menu met de knoppen
  </M/m/,.
  C
  B

  D
  E

  A

  F

  GUIDE Plus+ -omvat zes schermonderdelen:
  A Informatievensters – Hier worden instructies
  bij het GUIDE Plus+ -systeem, programmaaankondigingen en advertenties weergegeven.
  B Videovenster – Hier worden de beelden van het
  huidige TV-programma weergegeven.
  U kunt dit programma bekijken terwijl u het
  GUIDE Plus+ -systeem gebruikt.
  C Actiebalk – Hier worden de beschikbare
  functies weergegeven. Met de knop met
  dezelfde kleur op de afstandsbediening kunt u
  de acties direct activeren.
  D Informatievak – Hier wordt een korte
  omschrijving van het programma of een helpmenu weergegeven.
  E Menubalk – Hier worden het GUIDE Plus+
  menu en de huidige selectie weergegeven.
  F Overzicht – Hier worden de
  programmagegevens per kanaal en tijdstip
  weergegeven voor de volgende zeven dagen.

  Opnamen programmeren
   Selecteer het programma dat u wilt opnemen en
  druk op de Rode knop op de
  afstandsbediening voor de optie
  .
   U kunt tot 25 programmeringen opgeven.

  Een specifiek kanaal selecteren
   Druk op de Gele knop op de afstandsbediening
  voor de optie
  . U krijgt een overzicht
  van de logo’s van de in uw regio beschikbare
  kanalen te zien. Druk op ENTER om een logo/
  kanaal te selecteren.
  Handige tip:
  – U kunt de geprogrammeerde opnamen bewerken
  in het scherm ‘Schedule’ (Programmeringen). Zie
  pagina 30.

   Ontbreken er enkele kanalen, ga dan naar het
  scherm { Editor } om de beschikbare kanalen
  te controleren en te wijzigen. Zie pagina 31.

  TIPS: Druk op de Blauwe knop om terug te gaan naar de huidige tijd in het overzicht.
  Druk op GUIDE/TV om het menu af te sluiten.

  28 • Page 29

  GUIDE Plus+ menubalk
  De menubalk van het GUIDE Plus+-systeem omvat
  zeven opties:

  1

  ‘Search’ (Zoeken)
  In het scherm Search (Zoeken) kunt u de
  programmagegevens op categorie doorzoeken. Zo
  vindt u snel iets van uw gading.

  Druk op GUIDE/TV op de afstandsbediening.

   Het GUIDE Plus+-scherm wordt
  weergegeven.

  2

  Markeer de menubalk met M en ga met </,
  naar een van de opties. Druk op m om de optie
  te selecteren.
   De menubalken van de afzonderlijke opties
  worden op de volgende pagina’s besproken.

  ‘Grid’ (Overzicht)
  In het scherm Grid (Overzicht) worden de
  programmagegevens van het GUIDE Plus+systeem weergegeven. U vindt de TV-programma’s
  voor de volgende zeven dagen.

  1

  Selecteer een TV-kanaal met de knoppen M/m.

  1
  2

  Selecteer { Search } (Zoeken) en druk op m.
  Selecteer een categorie met de knoppen
  </,: { Movies, Sport, Children, Others
  or My Choice } (Film, Sport, Kinderen,
  Overige of Favorieten).

  3

  Selecteer een subcategorie met de knoppen
  M/m en druk op ENTER om het zoeken te
  starten.
   De programma’s in deze subcategorie
  worden voor de volgende zeven dagen
  weergegeven op datum en tijd.
   Selecteer { All } (Alle) om in alle
  subcategorieën te zoeken.

  4

  Selecteer een programma met de knoppen
  </M/m/, en druk op ENTER om het te
  bekijken.

  Zoekwoorden opgeven:
  1 Selecteer { My Choice } (Favorieten) en druk
  op m.

  2

  Druk op de Gele knop op de afstandsbediening
  voor de optie
  .

  3

  Geef een zoekwoord op met de knoppen
  </M/m/, en druk op ENTER om te
  bevestigen.

   Ga met ./ > direct naar de vorige of
  volgende dagen in het overzicht.

  4

  Druk op de Groene knop voor de optie
  .

  3

  5

  Markeer het zoekwoord en druk op ENTER
  om het zoeken te starten.

   Druk op de knop PROG +/- om door de
  pagina’s te bladeren.

  2

  Selecteer een programma met de knoppen
  </,. U zoekt sneller als u de knop
  ingedrukt houdt.

  Druk op ENTER om het programma te
  bekijken.

  TIPS: Druk op de Blauwe knop om terug te gaan naar de huidige tijd in het overzicht.
  Druk op GUIDE/TV om het menu af te sluiten.

  29

  Nederlands

  GUIDE Plus+ gebruiken (vervolg) • Page 30

  GUIDE Plus+ gebruiken (vervolg)
  Nederlands

  ‘My TV’ (Mijn TV)

  ‘Schedule’ (Programmeringen)

  In het scherm My TV (Mijn TV) kunt u een
  persoonlijk profiel samenstellen. U kunt een profiel
  bepalen op basis van kanalen, categorieën en/of
  zoekwoorden. Zo vindt u snel iets van uw gading.

  In het scherm Schedule (Programmeringen) kunt u
  de geprogrammeerde opnamen controleren,
  wijzigen of verwijderen. Daarnaast kunt u in dit
  scherm een handmatige opname of een ShowViewopname instellen. Zie pagina 40~41 voor meer
  informatie.

  1
  2

  Selecteer { My TV } (Mijn TV) en druk op m.
  Druk op de Gele knop op de afstandsbediening
  voor de optie
  .

  3

  Selecteer { Channel } (Kanaal), { Categories }
  (Categorieën) of { Keywords } (Zoekwoorden)
  met de knoppen M/m.

  4

  Druk op de Gele knop voor de optie

  .

  “Info”
  In het scherm Info vindt u extra informatie zoals
  nieuwsberichten, weersvoorspellingen,
  beursnoteringen enz. Deze informatie wordt net
  zoals de TV-programmagegevens uitgezonden en
  varieert per regio

  { Channel } (Kanaal)
   Selecteer een kanaal in het scherm ‘Channel’
  (Kanaal) en druk op ENTER.
   Herhaal deze stap om meer kanalen toe te
  voegen (max. 16).
  { Categories } (Categorieën)
   Selecteer een categorie in het scherm ‘Search’
  (Zoeken) en druk op ENTER.
   Herhaal deze stap om meer categorieën toe
  te voegen (max.4).
  { Keywords } (Zoekwoorden)
   Geef een zoekwoord op met de knoppen
  </M/m/, en druk op ENTER om te
  bevestigen.
   Herhaal deze stap om meer zoekwoorden toe
  te voegen (max. 16).

  5

  De categorieën komen pas beschikbaar als de
  gegevens zijn ontvangen.

  Druk op ENTER om het profiel te activeren.

  TIPS: Druk op de Blauwe knop om terug te gaan naar de huidige tijd in het overzicht.
  Druk op GUIDE/TV om het menu af te sluiten.

  30 • Page 31

  ‘Editor’

  ‘Setup’ (Instellingen)

  Vanuit het scherm Editor beheert u alle kanalen.
  Wanneer u wijzigingen aanbrengt in het Editorscherm, gelden deze ook voor het scherm Grid
  (Overzicht). U kunt programmanummers toewijzen
  aan de TV-kanalen, de kanalen in- of uitschakelen
  en een kanaalbron selecteren (tuner, externe
  ontvanger).

  Vanuit het scherm Setup (Instellingen) kunt u het
  GUIDE Plus+-systeem op basis van de
  omstandigheden instellen (regio, TV-ontvangst). U
  kunt in dit scherm bovendien een hostkanaal
  instellen en het informatiescherm van GUIDE
  Plus+ raadplegen.

  Editor

  1

  Selecteer { Editor } en druk op m.
   De weergave van het Editor-scherm hangt af
  van het type TV-ontvangst in uw regio.

  Een kanaal in- of uitschakelen
  2 Ga naar het linkerkader van het gewenste
  kanaal. Druk op de Rode knop op de
  afstandsbediening.
   De programma’s van de ingeschakelde
  kanalen worden in het scherm Grid
  (Overzicht) weergegeven.
  De bron wijzigen
  3 Ga naar het rechterkader van het kanaal dat u
  wilt wijzigen. Druk op de Rode knop op de
  afstandsbediening om de bron te veranderen
  (bijv. tuner, externe ontvanger 1 enz).
   Het programmanummer wordt automatisch
  aangepast aan de nieuwe bron.

  Zie pagina 26~27 voor meer toelichting bij het
  instellen van GUIDE Plus+.
  Instellingen wijzigen
  1 Selecteer { Setup } (Instellingen) en druk op
  m.

  2

  Markeer { Basic Setup } (Basisinstellingen)
  en druk op ENTER.

  3

  Markeer de instelling die u wilt wijzigen
  (Language [Taal], Country [Land], Postal Code
  [Postcode], External Receiver 1, 2, 3 [Externe
  ontvanger 1, 2, 3]) en druk op ENTER.

  4

  Breng de gewenste wijzigingen aan de hand
  van de instructies op de TV aan en druk
  vervolgens op ENTER.
   Voor bepaalde wijzigingen dient u de TVprogrammagegevens opnieuw te
  downloaden. Dit kan tot 24 uur duren.

  Het programmanummer wijzigen
  4 Ga naar het rechterkader van het kanaal dat u
  wilt wijzigen. Druk op de Groene knop en
  voer het programmanummer in met het
  alfanumerieke toetsenblok (0-9).

  TIPS: Druk op de Blauwe knop om terug te gaan naar de huidige tijd in het overzicht.
  Druk op GUIDE/TV om het menu af te sluiten.

  31

  Nederlands

  GUIDE Plus+ gebruiken (vervolg) • Page 32

  TV-programma’s bekijken
  Nederlands

  Rechtstreekse programma’s
  pauzeren

  Een TV-programma bekijken

  Het gebeurt wel eens dat u wordt gestoord wanneer
  u naar uw favoriete programma of naar een
  wedstrijd aan het kijken bent. Voortaan kunt u het
  programma pauzeren door op de knop Å (PAUSE)
  op de afstandsbediening te drukken. Als u opnieuw
  wilt kijken, drukt u op PLAY H. Zo lijkt het alsof
  u het rechtstreekse programma volledig in handen
  hebt.
  Druk gewoon op TUNER om het rechtstreekse
  programma weer te bekijken.

  1
  2

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  Direct afspelen

  Druk op I/2 om de recorder in te schakelen.

  Wanneer u een rechtstreeks programma bekijkt,
  kunt u bepaalde scènes opnieuw bekijken. Telkens
  wanneer u B• op de afstandsbediening drukt, gaat
  u 10 seconden achteruit.

   Druk op TUNER op de afstandbediening als
  er geen TV-programma wordt weergegeven
  op het scherm.

  3

  Druk op PROG +/- om een TV-kanaal te
  selecteren.
   De actieve TV-programma’s worden
  automatisch opgeslagen in de ‘Live Cache’
  (rechtstreekse programma’s regelen) van de
  recorder. De informatie wordt weergegeven
  op de ‘Live Cache’-videobalk.

   Als u op de recorder overschakelt naar een
  ander TV-kanaal, wordt een nieuwe titel
  gemaakt en wordt een verticale lijn
  weergegeven op de ‘Live Cache’-videobalk.

  01:00

  P 05� P05 01-Jan-2005 14:31�

  14:31

  P 11� P11 01-Jan-2005 14:55�

  14:55

  01:00

  02:35

  Druk gewoon op TUNER om het rechtstreekse
  programma weer te bekijken.

  Chasing playback-functie (de
  opname van een programma
  bekijken terwijl het nog wordt
  opgenomen)
  U hoeft niet te wachten totdat een programma
  volledig is opgenomen om het te kunnen bekijken.
  Tijdens het opnemen houdt u . op de
  afstandsbediening ingedrukt om terug te keren naar
  het begin van de opname en de weergave daar te
  starten.

   U kunt de ‘Live Cache’-videobalk weergeven
  of verbergen door op de knop DISPLAY op de
  afstandsbediening te drukken.
  Meer informatie over de ‘Live Cache’
  (rechtstreekse programma’s regelen) vindt
  u op de volgende pagina.

  TIPS: Druk op ENTER of DISPLAY op de afstandsbediening om de Live Cache-videobalk weer te geven.
  Druk op DISPLAY om de Live Cache-videobalk te verbergen.

  32 • Page 33

  De Live Cache (rechtstreekse
  programma’s regelen)
  Zodra u de recorder aanzet, wordt het programma
  dat op dat moment op TV is in het tijdelijke
  geheugen van de harde schijf ofwel de Live
  Cache (rechtstreekse programma’s regelen)
  opgeslagen. De recorder slaat maximaal 6 uur lang
  continu programma’s op.
  Druk op ENTER op de afstandsbediening om de
  ‘Live Cache’-videobalk weer te geven of druk op
  DISPLAY om de volledige inhoud van de ‘Live
  Cache’ weer te geven. U ziet dan de
  tijdsinstellingen van de TV-programma’s die zijn
  opgeslagen in het tijdelijke HDD-geheugen.

  De ‘Live Cache’-videobalk bevat de volgende
  informatie:
  A De begintijd van het TV-programma.
  Als de maximale opnametijd van 6 uur voorbij
  is, worden de eerste opnamen verwijderd en
  wordt de begintijd overeenkomstig aangepast.
  B Resterende vrije ruimte in de ‘Live Cache’.
  C De huidige positie en duur van de
  uitzending.
  D Clips die zijn geselecteerd voor opname op de
  HDD (rood gemarkeerd).
  E Titelmarkeringen (wanneer u langer dan 1
  minuut overschakelt naar een ander TV-kanaal,
  wordt een nieuwe titel gemaakt).
  F Actuele tijd
  WAARSCHUWING!
  De TV-programma’s die zijn opgeslagen in
  de ‘Live Cache’, worden gewist zodra de
  opslagruimte vol is of als u op de knop I/2
  drukt om de recorder uit te schakelen.

  U kunt de inhoud van de ‘Live Cache’ eveneens
  wissen door de volgende acties uit te voeren:
  – Druk op INPUT SELECT op de
  afstandsbediening.
  – Selecteer { Set up } (Installatie) of
  { Rec Mode } (Opnamemodus) in het menu
  met systeeminstellingen.
  This action will clear the Live Cache.
  Do you want to continue?
  Yes
  No

  i)

  Om door te gaan en de inhoud van de ‘Live
  Cache’ te wissen, selecteert u { Yes } (Ja)
  in het menu en drukt u op ENTER op de
  afstandsbediening. OF
  ii) Selecteer { No } (Nee) en druk op ENTER
  op de afstandsbediening om de bewerking
  af te breken.

  Inhoud markeren voor opname
  Voordat u de inhoud van de Live Cache permanent
  kunt opslaan op de harde schijf van de recorder,
  moet u deze eerst markeren. Zie pagina 36.
  Een titel (programma) selecteren
   Druk op DISPLAY en M/m.
  Een scène in de titel zoeken
   Gebruik de knoppen </,.
  Het huidige programma opnemen
   Druk éénmaal op REC . Druk opnieuw op
  REC  om een opname van 30 minuten te
  starten.
  Vanaf de huidige scène voor opname
  markeren
   Druk op de Rode knop.
  De gemarkeerde opname annuleren
   Druk op de Rode knop.
  De opname beëindigen
   Druk op  (STOP).

  TIPS: Druk op ENTER of DISPLAY op de afstandsbediening om de Live Cache-videobalk weer te geven.
  Druk op DISPLAY om de Live Cache-videobalk te verbergen.

  33

  Nederlands

  Vóór de opnamen • Page 34

  Vóór de opnamen (vervolg)
  Nederlands

  Standaard opname-instellingen

  Preferences

  Recording�

  U kunt de gewenste opname-instellingen vooraf
  instellen in het desbetreffende instellingenmenu.

  DV

  Rec Mode �
  Bilingual�
  Auto Protect�
  Auto Chapter�

  Audio

  Disc

  HQ
  Main
  Off
  Off

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Preferences

  Recording�

  DV

  SAT Record�
  Direct Rec�

  Audio

  Disc

  Off
  On

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  1

  Druk op TOOLS op de afstandsbediening.

   Het menu met systeeminstellingen wordt
  weergegeven

  2

  Druk op m om { Preferences } (Voorkeuren)
  te selecteren in het menu en druk op ENTER.

  Options
  Preferences
  Set up
  Selects menu item. [TOOLS} : Exit.

  3

  Selecteer { Recording } (Opnemen) en druk
  vervolgens op m om de instelling die u wilt
  wijzigen te selecteren en druk op , om
  toegang te krijgen tot de opties.
   Op de volgende pagina’s vindt u instructies
  en toelichting bij de opties.
   Als een menuoptie grijs is, is de functie niet
  beschikbaar of kan deze op dat moment niet
  worden gewijzigd.

  4

  Druk op TOOLS om af te sluiten.

  34

  Instellingen voor de opnamemodus
  Opnamestand

  Aantal uren aan opnamen dat op de HDD of een
  lege opneembare DVD kan worden opgeslagen.
  HDD
  RDR-HX717 RDR-HX919

  HQ (high quality)
  SP (standard mode)
  LSP
  LP
  EP
  SLP
  SEP (lange tijdsduur)

  31
  62
  78
  94
  125
  157
  250

  47
  95
  119
  143
  191
  287
  400

  DVD+R/
  DVD+RW

  1
  2
  2.5
  3
  4
  6
  8

  DVD+R
  Double Layer

  1 uur 55 minuten
  3 uur 41 minuten
  4 uur 37 minuten
  5 uur 32 minuten
  7 uur 23 minuten
  11 uur 05 minuten
  14 uur 48 minuten

  Handige tip:
  – Als u de opnamekwaliteit wijzigt, wordt inhoud
  van de Live Cache gewist. Alleen de gemarkeerde
  inhoud (rood) wordt opgenomen op de harde schijf
  (de HDD) van de recorder. • Page 35

  Nederlands

  Vóór de opnamen (vervolg)
  Opnemen (de onderstreepte waarde is de standaardfabrieksinstelling)
  Rec mode
  (Opnamemodus)

  De opnamemodus is bepalend voor de beeldkwaliteit van de opnamen en
  hoeveel er op de harde schijf (de HDD) kan worden opgenomen. Zie
  ‘Instellingen voor de opnamemodus’ op pagina 34.
  Belangrijk! Wanneer u opnamen van de HDD naar een opneembare DVD
  kopieert, wordt de bijbehorende opnamemodus automatisch overgebracht. U
  kunt de opnamemodus niet wijzigen voor de DVD.
  De standaardfabrieksinstelling is SP.

  Bilingual (Tweetalig)

  Selecteert de te gebruiken taal voor TV-programma’s die in een extra gesproken
  taal worden uitgezonden. Bijvoorbeeld een programma in het Engels en Spaans
  waarbij Spaans de tweede taal is.
  { Main }
  – De oorspronkelijke taal.
  { Sub }
  – De tweede gesproken taal.

  Auto Protect
  (Aut.beveil.)

  Als u deze functie inschakelt, zijn de nieuwe opnamen automatisch beveiligd.
  { On } (Aan)
  – De opgenomen titels kunnen niet worden
  verwijderd en bewerkt.
  { Off } (Uit)
  – De functie is uitgeschakeld.

  Auto Chapter
  (Aut.Hoofdst.)

  De opname (titel) wordt automatisch verdeeld in hoofdstukken door het
  invoegen van hoofdstukmerktekens na specifieke intervallen. Zo kunt u snel
  naar een specifiek punt in de opname gaan.
  { Off } (Uit)
  – Er worden geen hoofdstukmerktekens ingevoegd
  in de opname.
  { 6mins }
  – Na ongeveer elke 6 minuten wordt er
  automatisch een hoofdstukmerktekens
  ingevoegd in de opname.
  { 15mins }
  – Na ongeveer elke 15 minuten wordt er
  automatisch een hoofdstukmerktekens
  ingevoegd in de opname.

  SAT Record
  (SAT Opname)

  Deze functie is alleen beschikbaar als u een satellietontvanger of een ander
  apparaat hebt aangesloten op de LINE 3/DECODER-aansluiting van de
  recorder. Zie pagina 42 voor meer informatie.
  { Off } (Uit)
  – De functie is uitgeschakeld.
  { Line3 }
  – De recorder start en stopt de opname wanneer
  een signaal wordt ontvangen van het aangesloten
  apparaat.

  Direct Rec
  (Directe opn.)

  Met deze functie kunt u een programma rechtstreeks vanaf de TV opnemen.
  Druk gewoon op de knop REC; u hoeft de recorder niet in te schakelen. Zie
  pagina 42 voor meer informatie.
  { On } (Aan)
  – Schakelt het direct opnemen vanaf de TV in.
  { Off } (Uit)
  – De functie is uitgeschakeld.

  35 • Page 36

  P 02 | P 02�

  PLAY

  Opnemen op de HDD
  Nederlands

  BELANGRIJK!
  Niet-opneembare beelden
  Beelden die tegen kopiëren zijn beveiligd, kunnen
  niet worden opgenomen met deze recorder. Als de
  recorder een kopieerbeveiligingssignaal ontvangt,
  gaat het apparaat door met opnemen maar wordt er
  alleen een leeg, grijs scherm opgenomen.
  Kopieerbeveiligingssignalen

  Opneembare
  media

  Gedeeltelijke
  kopieerbeveiliging

  ‘Live Cache’ van de
  HDD

  Volledige
  kopieerbeveiliging

  ‘Live Cache’

  TV-programma’s opnemen
  Volg de onderstaande aanwijzingen om TVprogramma’s op te nemen op de HDD. U kunt de
  opgeslagen programma’s later opnieuw bekijken of
  eventueel kopiëren naar een opneembare DVD.

  P 05� P05 01-Jan-2005 14:31�

  14:31

  P 11� P11 01-Jan-2005 14:55�

  14:55

  01:00

  02:35

  01:00

  [RED] : Cancel record. [STOP] : Stop record here.

  CANCEL REC.

  BACK

  MORE INFO

   Als de TV-programmagegevens beschikbaar
  zijn in het GUIDE Plus+ -systeem:
   ‘Record 1 Program’ (1 programma wordt
  opgenomen) wordt rechts in de videobalk
  weergegeven. Als het TV-programma is
  afgelopen, wordt de opname automatisch
  stopgezet.
   Wilt u ook het volgende TV-programma
  opnemen, druk dan opnieuw op de knop
  REC .
   Als het TV-programma niet beschikbaar is in
  GUIDE Plus+, drukt u opnieuw op REC 
  waardoor de opnametijd in stappen van 30
  minuten wordt verlengd, tot maximaal zes (6)
  uur.

  3

  Druk op  (STOP) om de opname stop te
  zetten vóór het geplande einde.

  Bepaalde scènes van TV-programma’s
  opnemen

  Handige tip:
  – U kunt maximaal 500 titels opslaan op de harde
  schijf. Elke titel mag maximaal 100 hoofdstukken
  hebben. De harde schijf biedt ondersteuning voor
  in totaal 3000 titels en hoofdstukken.

  1

  Druk op DISPLAY op de afstandsbediening
  om de volledige inhoud van de Live Cache
  weer te geven.

  2

  Gebruik de toetsen M/m om een TVprogramma te selecteren in de Live Cache.

  3

  Zoek het begin van de gewenste scène met de
  knoppen </,. Druk vervolgens
  opÅ(PAUSE) .

  4

  Druk op de Rode knop op de afstandsbediening
  om de opname van hier te starten.
   In de videobalk is een Rode markering
  zichtbaar die de gemarkeerde opname
  aangeeft.

  5

  Druk op H (PLAY) om verder te gaan met
  afspelen.

  6

  Zoek met de knop , het einde van de scène.
  Druk op  (STOP) op de afstandsbediening.

  Het huidige TV-programma opnemen

  1

  Druk op ENTER op de afstandsbediening om
  de ‘Live Cache’-videobalk weer te geven.

  2

  Druk op REC  op de afstandsbediening.
   Het huidige TV-kanaal wordt opgenomen
  (max. 6 uur).

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35.

  36 • Page 37

  Gelijktijdig opnemen en afspelen
  Terwijl u een TV-programma opneemt op de HDD,
  kunt u een eerder op de HDD opgenomen titel
  afspelen, een DVD-disc afspelen of de beelden van
  een ander apparaat bekijken.

  Afspelen vanaf een DVD
   Druk op ç (Opent/sluit) en plaats een disc om
  het afspelen te starten.

  Afspelen vanaf een ander apparaat
  Hiervoor dient u de recorder aan te sluiten op de
  TV via de LINE 1 -TV-aansluiting.
   Druk op ° TV/DVD om de beelden weer te
  geven van het apparaat dat is aangesloten op de
  aansluiting LINE 3/DECODER van de
  recorder.

  Andere TV-programma’s bekijken
  Als er geen apparaat is aangesloten op de
  LINE 3/DECODER-aansluiting, drukt u op
  ° TV/DVD om over te schakelen naar de TVmodus.

  Afspelen vanaf de HDD

  1

  Druk op TITLE LIST en vervolgens
  herhaaldelijk op , totdat het titelmenu wordt
  weergegeven.
  HDD
  SOURCE �
  � HDD�
  � Disc Tray�
  � Disc Library�

  ��

   Selecteer een ander TV-kanaal met de
  kanaalkeuzeknoppen van de televisie.
  Handige tip:
  – Vergeet het video-ingangskanaal niet opnieuw in
  te stellen als u TV wilt kijken via de recorder of
  opgenomen discs wilt afspelen.

  SORT
  Recording Date
  Alphabetical
  Unprotected
  Protected
  Category
  Last Played

  [TITLE LIST] : Exit

  2

  Selecteer de titel in het inhoudsmenu van de
  HDD met de knoppen M/m en druk op
  H (PLAY) om het afspelen te starten.

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35.

  37

  Nederlands

  Opnemen op de HDD (vervolg) • Page 38

  Opnemen op de HDD (vervolg)
  Nederlands

  Direct opnemen vanaf de TV
  Als u de recorder via een SCART-kabel op de TV
  hebt aangesloten, kunt u het op de TV weergegeven
  programma rechtstreeks opnemen wanneer de
  recorder stand-by staat.

  1

  Schakel de optie { Direct Rec } (Directe
  opn.) in het menu Recording (Opnemen) in (zie
  pagina 35).

  2

  Terwijl u het TV-programma bekijkt, drukt u
  op REC  op de afstandsbediening om de
  opname te starten.

  3

  Druk op  (STOP) om de opname stop te
  zetten.
   Anders stopt deze automatisch na zes (6) uur
  opnemen.

  Handige tip:
  – U kunt niet direct opnemen vanaf een apparaat dat
  is aangesloten op de LINE 3/DECODERaansluiting.

  Automatisch opnemen vanaf een
  satellietontvanger
  Deze functie is alleen van toepassing op de
  satellietontvanger (of soortgelijk apparaat) die is
  aangesloten op de LINE 3/DECODER-aansluiting
  van de recorder. Bovendien moet de
  satellietontvanger een timerfunctie hebben om de
  opnamen van de recorder te regelen.

  1

  Stel de optie { Sat Record } (SAT Opname)
  in het menu Recording (Opnemen) in op
  { LINE3 } (zie pagina 35).

  2

  Gebruik de timerfunctie van de
  satellietontvanger om de opname te
  programmeren (raadpleeg de
  gebruikershandleiding van de
  satellietontvanger).

  3

  Zet de recorder en de satellietontvanger tijdens
  het opnemen stand-by.
   De recorder start de opname wanneer het
  signaal van de satellietontvanger wordt
  gedetecteerd.
   U dient eerst de satellietontvanger stand-by
  te zetten en daarna de recorder.

  Handige tip:
  – De timeropnamen van de recorder hebben
  voorrang op de automatische opnamen vanaf de
  satellietontvanger. De automatische
  satellietopname wordt stopgezet wanneer een
  timeropname van de recorder gaat beginnen.

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35.

  38 • Page 39

  Timeropnamen
  Gebruik de functie voor timeropnamen voor het
  automatisch starten en stoppen van een opname op
  een latere datum of tijd. Deze recorder schakelt
  over naar het juiste kanaal en start het opnemen op
  de opgegeven tijd.
  Met deze recorder kunt u maximaal 25 opnamen
  tegelijk programmeren en maximaal zes (6) uur
  voor iedere opname.

  Timeropnamen via het GUIDE
  Plus+-systeem
  Om een opname via het GUIDE Plus+-systeem te
  programmeren, hoeft u allen het gewenste
  programma te selecteren in de lijst met kanalen.

  1

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Zet de recorder aan en druk op GUIDE/TV op
  de afstandsbediening.
   Het GUIDE Plus+-scherm wordt
  weergegeven.

  U kunt een timeropname op drie manieren
  programmeren:
  – Via GUIDE Plus+
  – Via ShowView
  – Handmatig

  Opmerking: als het GUIDE Plus+instellingenmenu wordt weergegeven, zijn er nog
  geen GUIDE Plus+-programmagegevens
  opgeslagen op de recorder. Zie pagina 26~27 om
  het GUIDE Plus+-systeem in te stellen.

  3
  Informatie over ‘VPS/PDC’
  ‘VPS’ (Video Programming System) of ‘PDC’
  (Programme Delivery Control) wordt gebruikt voor
  het reGELEn van de start en de duur van opnamen
  van TV-programma’s. Als een TV-programma
  eerder of later start dan staat gepland, wordt de
  recorder ingeschakeld wanneer het programma
  begint en uitgeschakeld wanneer het programma is
  afgelopen.

  Selecteer het gewenste TV-kanaal met de
  knoppen M/m en selecteer een programma met
  de knoppen </,.

   Druk op de knop PROG +/- om door de
  pagina’s te bladeren.
   Druk op . / > om direct naar de vorige
  of volgende dag in het overzicht te gaan.

  4
  5

  Druk op de Rode knop op de
  afstandsbediening voor de optie

  .

  Druk op GUIDE/TV om het menu af te sluiten.

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35.

  39

  Nederlands

  Opnemen op de HDD (vervolg) • Page 40

  Opnemen op de HDD (vervolg)
  Nederlands

  Timeropnamen via het ShowView
  -systeem
  Dit is een eenvoudig programmeringssysteem voor
  recorders. U hoeft alleen het ShowView programmanummer van het TV-programma in te
  voeren. Dit nummer staat in uw omroepgids.
  Het programmanummer bevat alle informatie die
  de recorder nodig heeft voor het programmeren van
  de opname.

  1

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Zet de recorder aan en druk op TIMER op de
  afstandsbediening.
   Het programmeerscherm van het GUIDE
  Plus+-systeem wordt weergegeven.

  3

  4

  Druk op de Rode knop op de
  afstandsbediening voor de optie
   Het ShowView -invoerscherm wordt
  weergegeven.

   Als u het verkeerde programmanummer hebt
  ingevoerd, dient u het juiste nummer
  handmatig te selecteren. Volg de instructies op
  het TV-scherm om de datum en tijd te
  bewerken.

  5

  { Frequency } (Frequentie)
  Druk herhaaldelijk op de Rode knop op de
  afstandsbediening om de gewenste
  herhaalfunctie te selecteren (Once [Eenmaal],
  Weekly [Wekelijks], M-F [Ma-Vr]).
  { Timing } (Tijdsinstellingen)
  Druk herhaaldelijk op de Groene knop op de
  afstandsbediening om de opname te verlengen
  (+0, +10, +20, +30) of om de VPS/PDC (V-P)functie te selecteren.

  .

  Voer het ShowView -programmanummer in
  met het alfanumerieke toetsenblok (0-9)
  en druk ter bevestiging op ENTER. Voer
  bijvoorbeeld het nummer 5-312-4 of 5,312 4 in
  als ‘53124’.
   GUIDE Plus+ decodeert het
  programmanummer and zet het om in
  programmeringsgegevens.

  De standaard opname-instellingen worden in
  het roze kader weergegeven. Druk op de
  afstandsbediening op de knop met dezelfde
  kleur om wijzigingen aan te brengen.

  Opmerking: VPS/PDC is niet beschikbaar voor
  externe ontvangers.

  6

  Druk op TIMER om de instellingen te
  bevestigen en het menu af te sluiten.
   Als er een timeropname is ingesteld, wordt
  het ‘TIMER’-pictogram op het display
  weergegeven.
   Als de recorder niet in de stand-bymodus
  staat, wordt een bericht weergegeven
  voordat de timeropname begint.
   Als u dit bericht negeert, schakelt de
  recorder automatisch over naar het
  desbetreffende kanaal en wordt de opname
  gestart.

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35.

  40 • Page 41

  Handmatige timeropnamen

  1

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Zet de recorder aan en druk op TIMER op de
  afstandsbediening.
   Het programmeerscherm van het GUIDE
  Plus+-systeem wordt weergegeven.

  3

  Druk op de GROENE knop op de
  afstandsbediening voor de optie
   De datum voor de opname wordt
  weergegeven.

  6

  Druk ter bevestiging op de Groene knop en ga
  naar de volgende parameter.
   Op het TV-scherm wordt een virtueel
  toetsenbord weergegeven waarmee u de titel
  kunt invoeren.

  7

  Druk op de Groene knop voor de optie
  om de instellingen op te slaan.
   De geprogrammeerde handmatige opname
  wordt weergegeven.

  8

  De standaard opname-instellingen worden in
  het roze kader weergegeven. Druk op de
  afstandsbediening op de knop met dezelfde
  kleur om wijzigingen aan te brengen.
  { Frequency } (Frequentie)
  Druk herhaaldelijk op de Rode knop op de
  afstandsbediening om de gewenste
  herhaalfunctie te selecteren (Once [Eenmaal],
  Weekly [Wekelijks], M-F [Ma-Vr]).

  .

  { Timing } (Tijdsinstellingen)
  Druk herhaaldelijk op de Groene knop op de
  afstandsbediening om de opname te verlengen
  (+0, +10, +20, +30) of om de VPS/PDC (V-P)functie te selecteren.

  20 - May

  Opmerking: VPS/PDC is niet beschikbaar voor
  externe ontvangers.

  4

  Voer de opnamegegevens (datum, begintijd,
  eindtijd) in met de knoppen </M/m/, of
  het alfanumerieke toetsenblok (0-9). Druk
  op de Groene knop om de instellingen te
  bevestigen en naar de volgende parameter te
  gaan.

  5

  Wanneer ‘TUNER 01’ wordt weergegeven op
  het display, selecteert u de ingangsbron en
  voert u het juiste kanaal in.
   Wilt u een extern ingangskanaal gebruiken,
  markeer dan ‘TUNER’ in het menu en
  selecteer { LINE 1 }, { LINE 2 } of { LINE
  3 } met de knoppen M/m.
   Wilt u een intern TV-kanaal gebruiken,
  markeer dan ‘01’ en voer het juiste kanaal in
  met het alfanumerieke toetsenblok
  (0-9).

  9

  Druk op TIMER om de instellingen te
  bevestigen en het menu af te sluiten.
   Als er een timeropname is ingesteld, wordt
  het ‘TIMER’-pictogram op het display
  weergegeven.
   Als de recorder niet in de stand-bymodus
  staat, wordt een bericht weergegeven
  voordat de timeropname begint.
   Als u dit bericht negeert, schakelt de
  recorder automatisch over naar het
  desbetreffende kanaal en wordt de opname
  gestart.

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35.

  41

  Nederlands

  Opnemen op de HDD (vervolg) • Page 42

  Opnemen op de HDD (vervolg)
  Nederlands

  Een timeropname wijzigen/
  verwijderen

  1

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Zet de recorder aan en druk op TIMER op de
  afstandsbediening.
   Het programmeerscherm van het GUIDE
  Plus+-systeem wordt weergegeven.

  De timeropname verwijderen
   Druk op de Rode knop op de
  afstandsbediening voor de optie
  De timeropname wijzigen
   Druk op de Groene knop op de
  afstandsbediening voor de optie
  Volg de instructies op de TV om de
  wijzigingen aan te brengen.

  .

  De frequentie of tijdsinstellingen wijzigen
   Markeer het desbetreffende kader in het menu.
  Wijzig de frequentie met de Rode knop en de
  tijdsinstellingen met de Groene knop.

  4

  3

  .

  Druk als u gereed bent op TIMER om de
  wijzigingen te bevestigen en het menu af te
  sluiten.

  Druk op m om de timeropname te selecteren
  die u wilt verwijderen/wijzigen.

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35

  42 • Page 43

  Opnemen vanaf een DVcamcorder
  Wanneer u een DV-camcorder aansluit op de DV
  IN-aansluiting van deze recorder, kunt u zowel de
  camcorder als deze recorder bedienen met de
  afstandsbediening van de recorder. De functie voor
  het automatisch invoegen van hoofdstukmerktekens
  zorgt er bovendien voor dat telkens wanneer de
  beelden worden onderbroken er een
  hoofdstukmerkteken wordt ingevoegd.
  Voordat u begint...
  – Zie pagina 33 voor meer informatie over het
  markeren van de inhoud in de ‘Live Cache’
  voor opname op de harde schijf. Wanneer u een
  camcorderopname start, wordt het tijdelijke
  geheugen gewist.
  – Ga naar { DV } en stel de functie voor het
  automatisch invoegen van hoofdstukmerktekens
  in (zie pagina 73).

  1

  Sluit de Digital Video- of Digital 8-camcorder
  aan op de DV IN-aansluiting van de recorder
  (zie pagina 22).

  2

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  3

  Druk op INPUT SELECT op de
  afstandsbediening.
   Er wordt een waarschuwing weergegeven.
  Switching to DV input will clear the Live Cache.
  Select a media type to record.

  HDD
  Recordable DVD
  Cancel

  4

  Selecteer { HDD } of { Recordable DVD }
  (Opneembare DVD) in het menu en druk ter
  bevestiging op ENTER.
   Alle inhoud van de ‘Live Cache’ wordt
  gewist. Alleen de gemarkeerde inhoud wordt
  opgeslagen op de harde schijf.

   Selecteer { Cancel } (Annuleren) in het menu
  en druk op ENTER om de bewerking te
  annuleren.

  5

  Zet de DV-camcorder aan en start het afspelen.
  DV

  DV CONTROL

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35.

  43

  Nederlands

  Opnemen op de HDD • Page 44

  Opnemen op de HDD (vervolg)
  Nederlands

  6

  Wilt u de afstandsbediening van de recorder
  gebruiken om de camcorder tijdens het
  opnemen te bedienen, druk dan op de GROENE
  knop op de afstandsbediening voor de optie
  { DV CONTROL } (DV-CONTR).
   De DV-bedieningsknoppen worden op het
  scherm weergegeven.
  DV

  Handige tips:
  – Sommige camcorders kunnen niet worden bediend
  met de afstandsbediening van de recorder.
  – U kunt geen opnamen in PAL- én NTCS-formaat
  op eenzelfde opneembare DVD opslaan.
  – De recorder onderbreekt de opname als een deel
  van de band leeg is. De opname wordt automatisch
  opnieuw gestart wanneer er een opneembaar
  signaal wordt ontvangen. De opname wordt echter
  volledig stopgezet als het lege gedeelte op de band
  langer dan vijf (5) minuten is.
  – Telkens wanneer de tijdcode op de DV-band
  wordt onderbroken, wordt er een
  hoofdstukmerkteken ingevoegd. Dit gebeurt als de
  opname is stopgezet of onderbroken en daarna
  opnieuw is gestart.

  DV CONTROL

  7

  U kunt de scène pauzeren, afspelen, stoppen,
  en snel vooruit of achteruit spoelen met behulp
  van de toetsen</M/m/, op de
  afstandsbediening, en zo de desbetreffende
  bedieningsknoppen op het scherm selecteren.

  8

  Druk op  (STOP) om de opname te stoppen.
   De recorder en de camcorder worden
  stopgezet.

  9

  Druk op TUNER om de opname te beëindigen.

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35.

  44 • Page 45

  Opnemen vanaf de camcorder
  Sluit de camcorder aan op de VIDEO- of
  S-VIDEO-aansluiting op de voorkant van de
  recorder of op de LINE 1 - TV of LINE 3/
  DECODER -aansluiting aan de achterkant en volg
  de onderstaande stappen om camcorderopnamen te
  maken.
  Voordat u begint...
  Zie pagina 33 voor meer informatie over het
  markeren van de inhoud in de Live Cache voor
  opname op de harde schijf. Wanneer u een
  camcorderopname start, wordt het tijdelijke
  geheugen gewist.

  1

  Sluit de camcorder aan op de recorder (zie
  pagina 23).

  2

  Zoek op de camcorder de scène vanaf waar u
  de opname wilt starten en stel de camcorder in
  op de pauzemodus.

  3

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  4

  Zet de recorder aan en druk op INPUT
  SELECT op de afstandsbediening.
   Er wordt een waarschuwing weergegeven.

  5

  Selecteer { HDD } of { Recordable DVD }
  (Opneembare DVD) in het menu en druk ter
  bevestiging op ENTER.
   Alle inhoud van de ‘Live Cache’ wordt
  gewist. Alleen de gemarkeerde inhoud wordt
  opgeslagen op de harde schijf.

   Selecteer { Cancel } (Annuleren) in het menu
  en druk op ENTER om de bewerking te
  annuleren.

  6

  Druk herhaaldelijk op PROG +/- om het
  ingangskanaal te selecteren dat overeenkomt
  met de aansluiting van het apparaat.
   { LINE 1 }: de LINE 1 TV SCARTaansluiting aan de achterkant.
   { LINE 2 }: S-VIDEO of VIDEOaansluiting aan de voorkant.
   { LINE 3 }: de LINE 3 / DECODER
  SCART-aansluiting aan de achterkant.

  7

  Druk op REC  om de opname te starten en
  druk op PLAY op de camcorder om het
  afspelen te starten.

   Druk op Å (PAUSE) om de opname te
  onderbreken.
  Om verder te gaan met opnemen, drukt u
  opnieuw op Å (PAUSE).
   Hierbij wordt een nieuw
  hoofdstukmerkteken gemaakt.

  8

  Druk op  (STOP) om de opname te stoppen.
   Telkens wanneer u een nieuwe opname start,
  wordt er een nieuwe titel gemaakt.

  9

  Druk op TUNER om de opname te beëindigen.

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35.

  45

  Nederlands

  Opnemen op de HDD (vervolg) • Page 46

  Opnemen op de HDD (vervolg)
  Nederlands

  Opnemen vanaf een extern
  apparaat (videorecorder/DVDspeler)

  5

  Druk herhaaldelijk op PROG +- om het
  ingangskanaal te selecteren dat overeenkomt
  met de aansluiting van het apparaat.
   { LINE 1 }: de LINE 1 TV SCARTaansluiting aan de achterkant.
   { LINE 2 }: S-VIDEO of VIDEOaansluiting aan de voorkant.
   { LINE 3 }: de LINE 3 / DECODER
  SCART-aansluiting aan de achterkant.

  6
  7

  Start het afspelen op het aangesloten apparaat.

  U kunt opnemen vanaf een extern apparaat dat is
  aangesloten op de ingang van de recorder.
  Materiaal dat tegen kopiëren is beveiligd, kan niet
  worden opgenomen met deze recorder.

  Druk op REC  om de opname te starten.

   Druk op Å (PAUSE) om de opname te
  onderbreken.
  Om verder te gaan met opnemen, drukt u
  opnieuw op Å (PAUSE).
   Gebruik deze functie om ongewenste
  opnamen te voorkomen.
   Telkens wanneer u de opname opnieuw
  opstart, wordt een nieuw
  hoofdstukmerkteken gemaakt.

  1

  Sluit het externe apparaat aan op de recorder
  (zie pagina 20).

  2

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  3

  Zet de recorder aan en druk op INPUT
  SELECT op de afstandsbediening.
   Er wordt een waarschuwing weergegeven.

  4

  Selecteer { HDD } of { Recordable DVD }
  (Opneembare DVD) in het menu en druk ter
  bevestiging op ENTER.
   Alle inhoud van de ‘Live Cache’ wordt
  gewist. Alleen de gemarkeerde inhoud wordt
  opgeslagen op de harde schijf.

  8
  9

  Druk op  (STOP) om de opname te stoppen.
  Druk op TUNER om de opname te beëindigen.

  Handige tip:
  – Als ‘X’ onder in het TV-scherm verschijnt,
  betekent dit dat het huidige ingangskanaal geen
  videosignaal afgeeft.

   Selecteer { Cancel } (Annuleren) in het menu
  en druk op ENTER om de bewerking te
  annuleren.

  TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
  opneembare DVD. Zie pagina 35.

  46 • Page 47

  BELANGRIJK!
  – Het is niet mogelijk om de TVprograma’s of de geprogrammeerde
  timeropnamen direct op een opneembare
  DVD op te nemen. U kunt alleen opnemen
  op de harde schijf. Vervolgens kan de
  opname worden gekopieerd naar een
  opneembare DVD.
  – Films en DVD-video’s die tegen
  kopiëren zijn beveiligd (volledig of
  gedeeltelijk) kunnen niet worden
  gekopieerd naar de HDD.

  Opneembare discs
  In deze recorder kunnen drie formaten opneembare
  DVD’s worden gebruikt:

  DVD+RW (DVD Rewritable)
  – Hierop kan steeds weer worden overschreven
  en de opname kan alleen worden afgespeeld als
  deze in de ‘videomodus’ werd gemaakt.

  Kopiëren
  U kunt een opgenomen titel kopiëren van de harde
  schijf (HDD) naar een opneembare DVD.
  De kopieersnelheid is afhankelijk van de
  opnamekwaliteit die is ingesteld voor de HDDopnamen. U kunt de opnamekwaliteit niet wijzigen
  voor het kopiëren. Selecteer daarom een geschikte
  opnamekwaliteit wanneer u de opname instelt op
  de HDD.
  Kopiëren gaat sneller dan opnemen. De maximale
  kopieersnelheid is 2x. U kunt het opnemen niet
  versnellen, zelfs niet als u ultrasnelle discs
  gebruikt.
  HDD 

  Opneembare DVD

  HDD
  Opnamestand

  Aantal uren aan opnamen dat
  op de HDD of een lege
  opneembare DVD van 4,7 GB
  kan worden opgeslagen.

  HQ
  SP
  LSP
  LP
  EP
  SLP
  SEP

  1
  2
  2.5
  3
  4
  6
  8

  Benodigde kopieertijd:
  1 uur aan opnamen

  25 min
  12.5 min
  10 min
  8 min
  6 min
  4 min
  3 min

  De volgende informatie wordt opgeslagen op de
  disc:
  – Opnamemodus
  – Titel/naam van de opname
  – Datum en tijd van de opname

  DVD+R (DVD Recordable)
  – Hierop kan slechts één keer worden
  opgenomen en de opname kan alleen worden
  afgespeeld als deze in de ‘videomodus’ werd
  gemaakt en was gefinaliseerd.
  – Op deze discs kan maar één keer worden
  opgenomen. Elke nieuwe opname wordt aan
  het einde van de laatste opname toegevoegd.
  Op dit type disc kunnen bestaande opnamen
  niet worden overschreven.
  – DVD+R-discs kunnen worden bewerkt zolang
  ze niet zijn gefinaliseerd.
  – U kunt ook ongewenste opnamen verwijderen.
  De ruimte die daarbij vrijkomt op de disc, kan
  echter niet meer voor andere opnamen worden
  gebruikt.
  – Een DVD+R-disc kan alleen op een andere
  DVD-speler worden afgespeeld als de disc is
  gefinaliseerd (zie pagina 69). Op een
  gefinaliseerde disc kan niet meer worden
  opgenomen.

  DVD+R DL (DVD+R Double Layer)
  – Het enige verschil tussen DVD+R DL-discs en
  DVD+R-discs is de capaciteit - 8,5 GB. Eén
  DVD+R DL-disc heeft twee opneembare lagen
  die vanaf één kant toegankelijk zijn, zodat de
  opname nooit wordt onderbroken.

  TIPS: Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is op de opneembare DVD voordat u begint met kopiëren.
  U dient de DVD+R te finaliseren voordat de disc kan worden afgespeeld op andere spelers. Zie pagina 69.

  47

  Nederlands

  Kopiëren van de harde schijf naar een DVD • Page 48

  Kopiëren van de harde schijf naar een DVD (vervolg)
  Nederlands

  Kopiëren naar een opneembare
  DVD

  6

  U kunt de opnamen die zijn opgeslagen op de HDD
  naar een opneembare DVD-disc kopiëren. De
  opslagcapaciteit van de disc is afhankelijk van de
  opnamemodus die u hebt geselecteerd voor de
  opnamen op de HDD. Zie pagina 35.

  +RW�

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2
  3

  Plaats een opneembare DVD in de recorder.
  Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.

   Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
  SORT
  Recording Date
  Alphabetical
  Unprotected
  Protected
  Category
  Last Played

  SOURCE �
  � HDD�
  � Disc Tray�
  � Disc Library�

  ��

  [TITLE LIST] : Exit

  Druk enkele keren op , totdat de menu’s
  { TITLES } (Titel) en { INFO } worden
  weergegeven.
  HDD/TITLE 1

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4

  1/4

  INFO
  00:29:10
  HQ
  31.01.2005

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.

  DELETE

  5

  DUBBING

  LOCK

  PROTECT

  Selecteer een te kopiëren titel met de knoppen
  M/m.

  02:35:11

  START

  CANCEL

   Gebruikt u een DVD+RW voor de opnamen,
  druk dan op m / M en geef aan waar u de
  opnamen wilt opslaan (bijv. in de plaats van
  een verwijderde titel).

  7

  HDD

  CH8 05-Jan-2005 15:03

  52 min
  183 min
  3hr 03min

  00:00:00

  ERASE DISC

  1

  STOP

  Title�
  Length�
  Available space�
  Dubbing time�

  Voordat u begint...
  Controleer of er tijdens het kopiëren geen andere
  opnamen worden gestart (bijv. een timeropname).

  4

  Druk op de Groene knop op de
  afstandsbediening voor de optie { DUBBING }.
   Er wordt informatie over het kopiëren
  weergegeven.

  Om het kopiëren te starten drukt u op de
  Groene knop voor de optie { START }
  (Beginnen).
   Op het display wordt tijdens het kopiëren
  ‘HDD TO DVD’ weergegeven.
   Onderbrekingen (bijv. stroomuitval) tijdens
  het kopiëren kunnen de disc beschadigen.

   Als u de bewerking wilt annuleren, drukt u op
  de Gele knop voor de optie { CANCEL }
  (Annuleren).
  Druk op DISPLAY om de gekleurde opties
  onderaan in het scherm te activeren.
  Handige tips:
  – In sommige gevallen kunt u geen nieuwe opnamen
  toevoegen aan een opneembare DVD met
  opnamen van andere DVD-recorders.
  – Als de nieuwe titel op de HDD niet beschikbaar is,
  schakelt u de recorder uit en weer in om de
  opname te herstellen.

  Zie pagina 67~71 voor informatie over het
  bewerken van opnamen op de opneembare
  DVD.

  TIPS: Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is op de opneembare DVD voordat u begint met kopiëren.
  U dient de DVD+R te finaliseren voordat de disc kan worden afgespeeld op andere spelers. Zie pagina 69.

  48 • Page 49

  De discbibliotheek is een geïntegreerde database in
  de recorder. Via deze database hebt u in een
  handomdraai toegang tot de opnamen op de
  opneembare DVD’s.
  In de discbibliotheek vindt u informatie over de
  specifieke opnamen op de discs, de opnameduur en
  de gebruikte en vrije ruimte op de disc.

  Opgenomen DVD-gegevens
  opslaan in de discbibliotheek

  Een opgenomen titel zoeken
  Hiervoor dienen de gegevens van de opgenomen
  disc te zijn opgeslagen in de discbibliotheek. De
  disc hoeft niet in de recorder te zijn geplaatst.

  1
  2

  Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.

  Selecteer { Disc Library } (Diskbibl) met de
  knop m. Druk vervolgens op , om het menu
  { SORT } (Sorteer) te selecteren.

  3

  Druk op de knoppen M/m om een van de
  sorteeropties te selecteren.
   { Alphabetical } (Alfabetisch) – Geeft de
  titels in alfabetische volgorde weer.
   { Numerical } (Numeriek) – Geeft de discs
  op nummer weer.

  4

  Druk enkele keren op , totdat het menu
  { DISCS } (Disks) of de menu’s { TITLES }
  (Titels) en { INFO } worden weergegeven.

  De recorder voegt aan de disc een nummer toe en
  houdt bij wat er op de disc staat. De gegevens
  worden automatisch bijgewerkt wanneer nieuwe
  opnamen aan de disc worden toegevoegd.

  1
  2

  Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.

  Plaats een opneembare DVD.

   Als { TO LIBRARY } (Naar Bibl.) wordt

  +R�

  weergegeven, is de disc niet toegevoegd aan
  de bibliotheek.
  +R�

  STOP

  SOURCE�

  CONTENT

  HDD�

  Video

  Disc Tray�

  Audio

  Disc Library�

  Photo

  TO LIBRARY

  3

  4

  TITLES�

  INFO

  TRACK1�

  Length

  TRACK2�

  Rec Mode LSP�

  TRACK3�

  Date

  22:3:2005

  ��

  Title

  TRACK2

  REMOVE DVD

  [TITLE LIST] : Exit.

  Druk op de Blauwe knop op de
  afstandsbediening voor de optie
  { TO LIBRARY } (Naar bibl.).
   Het toegewezen discnummer wordt
  weergegeven en de lade gaat automatisch
  open.
  Noteer het nummer op de disc en de hoes,
  zodat u de disc de volgende keer gemakkelijk
  kunt terugvinden. Druk op ENTER om het
  menu af te sluiten.

  STOP

  00:28:16

  GET TITLE

  5

  Markeer de gewenste titel en druk op de
  Blauwe knop op de afstandsbediening voor de
  optie { GET TITLE } (Titel opvr.).
   Er wordt een bericht met het discnummer
  weergegeven.

  6

  Plaats de disc en start het afspelen.

   Als de discbibliotheek vol is, dient u
  discgegevens te verwijderen om ruimte vrij te
  maken voor nieuwe discs. Selecteer het
  discnummer in het menu { DISCS } (Disks) en
  druk op de Rode knop voor de optie
  { REMOVE DVD } (Verw. Disk).

  TIPS: In de discbibliotheek kunt u max. 999 discs (of 9000 titels) opslaan.
  Per disc kunt u maximaal 999 titels opslaan.

  49

  Nederlands

  De discbibliotheek gebruiken • Page 50

  Afspelen vanaf de HDD
  Nederlands

  Algemene aanwijzingen

  PROG+DISPLAY
  TITLE LIST

  Elke opname op de HDD wordt in het HDDbrowsermenu weergegeven met een indexbeeld.

  1
  2

  Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.

   Het inhoudsmenu wordt weergegeven.

  /

  Druk enkele keren op , totdat de menu’s
  { TITLES } (Titels) en { INFO } worden
  weergegeven.

  (PAUSE)

  ‹(PLAY)

  HDD/TITLE 1

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4

  1/4

  INFO
  00:29:10
  HQ
  31.01.2005

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.

  DELETE

  DUBBING

  LOCK

  PROTECT

  3

  Selecteer een titel met de knoppen M/m en
  druk op H (PLAY) om het afspelen te starten.

  4

  Tijdens het afspelen kunt u met de volgende
  knoppen van de afstandsbediening extra
  afspeelfuncties openen.


  TIPS: Druk op TITLE LIST om het menu af te sluiten.

  50

  ./>
  Gaat naar het begin van het vorige/volgende
  hoofdstuk.
  m/M
  Hiermee kunt u snel achteruit of vooruit zoeken
  tijdens het afspelen.
  In de pauzemodus start u met deze knop het
  afspelen in slow motion.
  B•/•b
  Gaat bij elke druk op de knop 10 seconden
  achteruit of 15 seconden vooruit.
  In de pauzemodus gaat u met deze knop één
  frame per keer vooruit.
  Å(PAUSE)
  Zet het beeld stil.
  DISPLAY
  De volledige inhoud van de ‘Live Cache’ wordt
  weergegeven.

   (STOP)

  Stopt het afspelen. • Page 51

  De weergavevolgorde van de titels
  instellen

  Een HDD-titel verwijderen/
  beveiligen

  U kunt de titels in een specifieke volgorde
  weergeven, zodat u de opname snel kunt
  terugvinden. Deze volgorde blijft ongewijzigd
  totdat u het inhoudsmenu afsluit.

  Onderaan in het inhoudsmenu van de HDD worden
  enkele bewerkingsopties weergegeven. Deze opties
  kunt u via de knoppen met dezelfde kleur op de
  afstandsbediening activeren.

  1

  1

  2

  Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.

   Het inhoudsmenu wordt weergegeven.

  Selecteer het menu { SORT } (Sorteer) met de
  knop ,.

  HDD/TITLE 1

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4

  HDD
  SORT�
  Recording date
  Alphabetical�
  Unprotected
  Protected
  Category
  Last Played�

  3

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4
  Title 5

  Druk op de knoppen M/m om een van de
  sorteeropties te selecteren.
  { Recording Date } (Opnamedatum)
  Geeft de titels weer op datum van opname.
  { Alphabetical } (Alfabetisch)
  Geeft de titels in alfabetische volgorde weer.
  { Unprotected }(Niet beschermd)
  Sorteert de titels in de volgorde waarin deze
  worden verwijderd wanneer de HDD geen of
  weinig ruimte heeft voor nieuwe opnamen.
  { Protected } (Beveiligd)
  Sorteert de titels op basis van de
  wisbeveiliging.
  { Category } (Categorie)
  Sorteert de titels op basis van het opgegeven
  genre.
  { Last Played } (Laatst Afgesp)
  Geeft de titels weer in de afspeelvolgorde,
  beginnende bij de laatst afgespeelde titels.

  Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.

   Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
  1/4

  INFO
  00:29:10
  HQ
  31.01.2005

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.

  DELETE

  2
  3

  DUBBING

  LOCK

  PROTECT

  Selecteer een titel met de knoppen M/m.
  Druk op de afstandsbediening op de knop met
  dezelfde kleur om de opties onderaan in het
  menu te gebruiken.
  { DELETE } (Wissen)
  Rode knop - Hiermee verwijdert u de
  geselecteerde titel van de harde schijf.
  { DUBBING }
  Groene knop - Hiermee kopieert u de
  geselecteerde titel van de harde schijf naar een
  opneembare DVD.
  { LOCK } (Blokkeer) / { UNLOCK }
  (Deblokkeer)
  Gele knop – Hiermee vergrendelt of
  ontgrendelt u de geselecteerde titel. U hebt een
  viercijferige code nodig om de vergrendelde
  disc of titel af te spelen of om deze te
  ontgrendelen (zie pagina 74).
  { PROTECT } (Beveiligen)/
  { UNPROTECT } (Bev. ophef.)
  Blauwe knop – Beveilig titels zodat ze niet
  kunnen worden gewijzigd of per ongeluk
  worden verwijderd.

  TIPS: Druk op TITLE LIST om het menu af te sluiten.

  51

  Nederlands

  Afspelen vanaf de HDD (vervolg) • Page 52

  Afspelen vanaf een disc
  Nederlands

  Afspeelbare discs
  In deze recorder kunt u de volgende discs
  gebruiken voor afspelen en opnemen:
  Opnemen en afspelen
  Op een DVD+RW
  (Digital ‘plus’ Rewritable)
  kan steeds weer worden opgenomen.
  DVD+R (DVD ‘plus’ Recordable);
  Als de disc vol is of gefinaliseerd, kunt
  u deze niet meer gebruiken voor opnamen.
  DVD+R DL (DVD+R Double Layer);
  Als de disc vol is of gefinaliseerd, kunt
  u deze niet meer gebruiken voor opnamen.

  BELANGRIJK!
  – Als het verbodspictogram
  op het TVscherm wordt weergegeven wanneer er op
  een knop wordt gedrukt, is de
  desbetreffende functie niet voor de huidige
  disc in de recorder of op dat moment
  beschikbaar.
  – DVD-discs en -spelers zijn voorzien van
  regiobeperkingen. Voordat u een disc gaat
  afspelen, moet u controleren of de
  regiocode van de disc gelijk is aan die van
  de speler.

  Afspelen van een disc starten

  1
  2

  Alleen afspelen
  DVD Video
  (Digital Versatile Disc)

  Druk op I/2 om de recorder in te schakelen.
  Druk op ç (Opent/sluit) om de disclade te
  openen.

   U kunt de lade ook openen en sluiten met de
  knop  (STOP) op de afstandsbediening.

  Een DVD-R
  (DVD ‘minus’ Recordable)
  kan alleen worden afgespeeld wanneer
  er in de ‘videomodus’ is opgenomen en
  de disc is gefinaliseerd.
  Een DVD-RW
  (DVD ‘minus’ Rewritable)
  kan alleen worden afgespeeld wanneer
  er in de ‘videomodus’ is opgenomen en
  de disc is gefinaliseerd.
  Audio CD
  (Compact Disc Digital Audio)

  3

  Plaats de disc voorzichtig in de lade met het
  etiket naar boven en druk vervolgens op
  ç(Opent/sluit).
   Bij dubbelzijdige discs plaatst u de disc met
  de kant die u wilt afspelen naar boven.

  4

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  5

  Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk
  anders op TITLE LIST om het inhoudsmenu
  van de disc te openen. Selecteer een track/titel
  en druk op H (PLAY) .

   Als er een dialoogvenster voor het invoeren
  van een pincode wordt weergegeven, betekent
  dit dat er voor de disc een kinderslot is
  ingeschakeld. U dient de viercijferige pincode
  in te voeren (zie pagina 74).

  Video CD
  (Formaten 1.0, 1.1, 2.0)
  Super Video CD

   Zie pagina 58~61 voor meer afspeelfuncties.
  CD-R (CD-Recordable)
  Audio/videoformaat of
  MP3/JPEG-bestanden.

  Recordable

  CD-RW (CD-Rewritable)
  Audio/videoformaat of MP3/JPEG
  -bestanden.

  ReWritable

  TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-recorder door de configuratie en kenmerken van
  de disc of door de gebruikte opnamekwaliteit en authoring-software.

  52 • Page 53

  Een DVD-disc afspelen

  Een opneembare DVD afspelen

  Normaal gesproken bevat een DVD-disc een
  discmenu. In het discmenu moet u wellicht de
  gewenste instellingen (bijv. ondertiteling of
  gesproken taal) maken.

  1

  1

  TITLES
  1/3
  Static Lights
  ABC
  DEF

   Als het discmenu wordt weergegeven, voert u
  uw selectie in met het alfanumerieke
  toetsenblok (0-9) of selecteert u een
  afspeeloptie met de knoppen M/m. Druk ter
  bevestiging op ENTER.

  Het vorige/volgende hoofdstuk of de
  vorige/volgende titel selecteren
   Druk tijdens het afspelen op T/C op de
  afstandsbediening om ‘TITLE’ (Titel) of
  ‘CHAPTER’ (Hoofdstuk) te selecteren en druk
  vervolgens op . / >.

  2

  Plaats een opneembare DVD.

   Het scherm met indexafbeeldingen wordt
  weergegeven.

  Plaats een DVD.

  Het inhoudsmenu openen
   Druk op MENU op de afstandsbediening.

  Nederlands

  Afspelen vanaf een disc (vervolg)

  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date
  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date
  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date

  2

  Selecteer de gewenste titel met de knoppen
  M/m en druk vervolgens op H (PLAY).

  3

  U stopt het afspelen door op  (STOP) te
  drukken.

  Handige tip:
  – Als het bericht ‘EMPTY DISC’ (Lege disc) op het
  display wordt weergegeven, is er niets op de disc
  opgenomen.

  U stopt het afspelen door op  (STOP) te
  drukken.

  Een (Super) Video CD afspelen
  (Super) Video-CD’s hebben de functie ‘PBC’ (Play
  Back Control). Hiermee kunt u de Video-CD via
  het menu op het display interactief afspelen.

  1

  Plaats een (Super) Video-CD.

   Als het indexmenu van de disc wordt
  weergegeven, voert u uw selectie in met het
  alfanumerieke toetsenblok (0-9) of
  selecteert u een afspeeloptie met de knoppen
  M/m. Druk ter bevestiging op ENTER.
   Druk op RETURN op de afstandsbediening
  om naar het vorige menu terug te keren.

  2

  U stopt het afspelen door op  (STOP) te
  drukken.

  TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-recorder door de configuratie en kenmerken van
  de disc of door de gebruikte opnamekwaliteit en authoring-software.

  53 • Page 54

  Afspelen vanaf een disc (vervolg)
  Nederlands

  Een MP3-CD afspelen

  Een JPEG-afbeeldingsbestand afspelen
  (diavoorstelling)

  MP3-bestanden (MPEG1 Audio Layer-3) zijn sterk
  gecomprimeerde muziekbestanden. Een MP3-CD
  bevat vaak 10 keer meer gegevens (muziek,
  afbeeldingen) dan een gewone CD.

  U kunt geselecteerde JPEG-foto’s automatisch
  achter elkaar afspelen met zelf in te stellen
  intervallen.

  1

  Plaats een MP3-CD.

  1

  Druk enkele keren op , totdat de menu’s
  { ALBUMS } en { TRACKS } worden
  weergegeven.

  Plaats een disc met JPEG-foto’s (CD,
  DVD+RW, DVD+R).
   Het inhoudsmenu wordt weergegeven.

  2

  Druk op , totdat het menu { Photo List }
  (Fotolijst) wordt weergegeven.

  2

   Het inhoudsmenu wordt weergegeven.

  CD/MP3�

  ALBUMS�
  Album 1
  Album 2
  Album 3
  Album 4

  STOP

  CD/PHOTO/LIST �

  TRACKS
  Track 1
  Track 2
  Track 3
  Track 4
  Track 5

  PHOTO LIST�
  List 1
  List 2
  List 3
  List 4
  List 5

  STOP

  INFO

  01.01.2004 100 Photos

  [RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.

  CKS }

  3

  Selecteer het gewenste album en de gewenste
  track met de knoppen </M/m/, en druk
  vervolgens H (PLAY).

  4

  Tijdens het afspelen kunt u de volgende of
  vorige track kiezen door op . / > te
  drukken.

  5

  U stopt het afspelen door op  (STOP) te
  drukken.

  Handige tips:
  – Alleen de eerste sessie van een CD met meerdere
  sessies wordt afgespeeld.
  – Als het ID-label informatie over het album, de
  track en de artiest bevat, wordt die informatie op
  de TV weergegeven in het ID-veld.
  – Als op de disc zowel MP3-bestanden als JPEGbestanden staan, worden alleen de JPEGbestanden afgespeeld.
  – Deze recorder ondersteunt de audio-indeling
  MP3PRO niet.
  – Een disc zonder naam wordt weergegeven als
  ‘Onbekend’.

  TO ALBUM

  3

  Gebruik de toetsen M/m om een fotorol te
  selecteren en druk op H (PLAY) (Afspelen)
  om de diapresentatie te starten of druk op
  ENTER om het overzicht met
  indexafbeeldingen weer te geven.

   U kunt de weergegeven foto bewerken met de
  knop EDIT op de afstandsbediening. U gaat
  hiermee naar de instellingen { Effect } en
  { Colour Adjust } (Kleurbewerk). U kunt ook
  op de knop met dezelfde kleur op de
  afstandbediening drukken om in of uit te
  zoomen op de foto of om deze te draaien of
  spieGELEn.
  CD/PHOTO�

  STOP

  Effect�

  Sepia�

  Colour Adjust

  More Red�

  ZOOM

  RESET

  MIRROR

  ROTATE

  De wijzigingen kunnen echter niet worden
  opgeslagen op de HDD of de opneembare DVD.

  TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-recorder door de configuratie en kenmerken van
  de disc of door de gebruikte opnamekwaliteit en authoring-software.

  54 • Page 55

   Tijdens het afspelen worden de beschikbare
  instellingen voor het afspelen onderaan in het
  scherm weergegeven.
  CD/PHOTO�

  [PAUSE] [EDIT] [RETURN] [STOP] [TITLE LIST]
  ZOOM
  REPEAT
  SPEED DOWN SPEED UP

  { ZOOM }
  Rode knop - Hiermee schakelt u de
  zoommodus in. De diavoorstelling wordt
  onderbroken.

  Handige tips:
  – Als de JPEG-beelden op niet-standaard discs niet
  zijn opgeslagen in ‘EXIF’-formaat, wordt de
  indexafbeelding niet weergegeven op het display.
  In plaats daarvan wordt er een afbeelding van
  blauwe heuvels weergegeven.
  – Als op de disc zowel MP3-bestanden als JPEGbestanden staan, worden alleen de JPEGbestanden afgespeeld.
  – Sommige JPEG-bestanden kunnen niet op deze
  recorder worden afgespeeld.
  – Als er veel nummers/foto’s op een disc staan, kan
  het langer duren voordat de recorder de inhoud
  weergeeft op de TV.
  – Een disc zonder naam wordt weergegeven als
  ‘Onbekend’.

  – { ZOOM IN } (Inzoomen): Blauwe knop:
  hiermee vergroot u het beeld.
  – { ZOOM OUT } (Uitzoomen): Gele knop:
  hiermee keert u terug naar de oorspronkelijke
  grootte.
  – { END } (Stoppen): Rode knop: hiermee
  schakelt u de zoommodus uit en gaat u door
  met de diavoorstelling.

  { REPEAT } (Herhalen)
  Groene knop – Selecteer deze optie om de
  herhalingsfunctie aan of uit te schakelen.
  { SPEED DOWN } (Verstragen)/
  { SPEED UP } (Versnellen)
  Gele en blauwe knoppen – Selecteer deze optie
  om de afspeelsnelheid van de diavoorstelling te
  veranderen.
  – { SLOW } (Langzaam): interval van tien (10)
  seconden.
  – { NORMAL } (Normaal): interval van vijf (5)
  seconden.
  – { FAST } (Snel): interval van drie (3)
  seconden.

  4

  U stopt het afspelen door op  (STOP) te
  drukken.

  TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-recorder door de configuratie en kenmerken van
  de disc of door de gebruikte opnamekwaliteit en authoring-software.

  55

  Nederlands

  Afspelen vanaf een disc (vervolg) • Page 56

  Extra afspeelfuncties
  Nederlands

  Foto’s toevoegen aan een album

  Een afspeellijst voor een
  diavoorstelling samenstellen
  (album)

  1

  U kunt de diavoorstelling met JPEG-foto’s naar
  wens aanpassen door uw favoriete foto’s in een
  album op te slaan.

  Plaats een disc met JPEG-foto’s (CD,
  DVD+RW, DVD+R).
   Het inhoudsmenu wordt weergegeven.

  2

  Druk enkele keren op , totdat de menu’s
  { PHOTO LIST } (Fotolijst) en { INFO }
  worden weergegeven.

  3

  Selecteer een fotorol en druk op ENTER om de
  miniatuurafbeeldingen weer te geven.

  Er kunnen maximaal 100 JPEG-foto’s in één album
  op een opneembare disc worden opgeslagen,
  afhankelijk van de parameters van het JPEGbestand.

  1

  2
  3

  Date: 12.02.2003

  Haal uw favoriete foto’s op in het menu
  ‘PHOTO LIST’ en voeg deze toe aan een
  album, zodat u een nieuwe afspeellijst voor de
  diavoorstelling kunt samenstellen.
   Zie ‘Foto’s toevoegen aan een album’.
  Bewerk zo nodig de foto’s in het album.

  TO ALBUM

   Zie ‘Een album bewerken’.

  Selecteer het album in het menu en druk op
  H (PLAY) om de diavoorstelling af te spelen.

  Fotorollen en fotoalbums
  Photo List (Fotorollen) is een map waarin u
  originele JPEG-afbeeldingen beveiligd kunt
  opslaan. U kunt dit vergelijken met een
  conventionele 35-mm film voor camera’s. De
  rollen worden automatisch vanuit de digitale
  camera gemaakt.
  Photo album (Fotoalbum) bevat verschillende
  JPEG-afbeeldingen die uit de fotorollen zijn
  gehaald. U kunt een album verwijderen zonder dat
  hierdoor de afbeeldingen uit de fotorollen worden
  verwijderd.
  CD | PHOTO�

  STOP

  CONTENT�

  SORT

  Video�

  PHOTO LIST

  Music�

  PHOTO ALBUM

  Photo

  4

  SELECT ALL

  SELECT

  ROTATE

  Selecteer de foto die u wilt toevoegen aan het
  album met de knoppen </M/m/, en druk
  op de Gele knop op de afstandsbediening voor
  de optie { SELECT } (Selecteren).

   Als u alle foto’s wilt selecteren, drukt u op de
  Groene knop voor de optie { SELECT ALL }
  (Alles Sel.).
   Als u de geselecteerde foto in stappen van 90
  graden met de klok mee wilt draaien, drukt u
  op de Blauwe knop voor de optie
  { ROTATE } (Roteren).

  5

  Druk op de Rode knop op de afstandsbediening
  voor de optie { TO ALBUM } (Nr album).
   Het menu ‘Add to Photo Album’ (Aan
  fotoalbum toev.) wordt weergegeven.

  6

  Maak een nieuw album of selecteer een
  bestaand album. Voeg de foto(‘s) toe met de
  knop ENTER.
   De geselecteerde foto’s worden opgeslagen
  in het album.

  TIPS: Druk op RETURN om terug te gaan naar het vorige menu-item.

  56

  STOP

  PHOTO �
  1/21� • Page 57

  Een album bewerken
  U kunt de volgorde van de foto’s in een album
  wijzigen voor bijvoorbeeld een diavoorstelling of u
  kunt de foto’s uit een album verwijderen. De
  volgorde van en het aantal foto’s in ‘PHOTO
  LIST’ (Fotorollen) veranderen niet.

  1

  Plaats een disc met JPEG-foto’s (CD,
  DVD+RW, DVD+R).
   Het inhoudsmenu wordt weergegeven.

  2

  Selecteer het menu { SORT } (Sorteer) met de
  knop , en selecteer ‘PHOTO ALBUM’
  (Fotoalbum) met de knop m.
  CD | PHOTO�

  SORT�

  Een album verwijderen
   Selecteer het gewenste album en druk op de
  Rode knop op de afstandsbediening voor de
  optie { DELETE } (Wissen).

  4

  1/21�

  STOP

  PHOTO ALBUM

  PHOTO LIST�

  Album 001

  PHOTO ALBUM�

  Album 002

  ��

  Album 003

  ��

  Album 004

  ERASE

  CD/PHOTO�

  STOP

  Album Name�

  Alb0001�

  Date�

  01.01.2005�

  MOVE

  SELECT

  ROTATE

  5

  Selecteer de foto die u wilt verplaatsen uit het
  album met de knoppen </M/m/, en druk
  op de Gele knop op de afstandsbediening voor
  de optie { SELECT } (Selecteren).

  6

  Druk op de Groene knop op de
  afstandsbediening voor de optie { MOVE }
  (Verpl.).
   Er wordt een ‘navigator’ weergegeven in het
  menu, waarmee u de positie van de foto’s
  kunt selecteren.

  7

  U kunt de ‘navigator’ in het menu verplaatsen
  met de knoppen </M/m/,. Druk op
  ENTER om de nieuwe positie van de foto(‘s)
  te bevestigen.

  Druk opnieuw op , om het menu { PHOTO
  ALBUM } (Fotoalbum) te openen. Selecteer
  een album met de knoppen M/m.

  Naam en datum van het album wijzigen
   Selecteer het gewenste album en druk op EDIT
  op de afstandsbediening. Wijzig de gewenste
  velden en druk op ENTER en EDIT om het
  menu af te sluiten.

  12.02.2003�

  Overview��

  DELETE

  3

  Druk op ENTER om de miniatuurafbeeldingen
  weer te geven.

  Een foto roteren
   Selecteer de gewenste foto in het menu en druk
  op Blauwe knop voor de optie { ROTATE }
  (Roteren).
  Een foto uit het album wissen
   Selecteer de gewenste foto in het menu en druk
  op de Rode knop op de afstandsbediening
  voor de optie { ERASE } (Wissen).

  TIPS: Druk op RETURN om terug te gaan naar het vorige menu-item.

  57

  Nederlands

  Extra afspeelfuncties (vervolg) • Page 58

  Extra afspeelfuncties (vervolg)
  Nederlands

  Vooruit/achteruit zoeken
  U kunt tijdens het afspelen van een disc versneld
  vooruit of achteruit zoeken en een gewenste
  zoeksnelheid instellen.

  1

  Druk tijdens het afspelen op m (achteruit) of
  M (vooruit) om te beginnen met zoeken.
   Het geluid wordt uitgeschakeld.

  2

  Druk nogmaals op m / M om door de
  verschillende zoeksnelheden te bladeren (1, 2
  of 3).

  3

  Druk op H (PLAY) om weer op normale
  snelheid af te spelen.

  Een titel/track/hoofdstuk
  selecteren
  Wanneer er meerdere tracks, titels of hoofdstukken
  op een schijf staan, gaat u als volgt naar een andere
  track, andere titel of een ander hoofdstuk.
  Tijdens het afspelen
   Druk op > om naar de volgende titel/track
  of het volgende hoofdstuk te gaan.
   Druk op . om naar het begin van de
  huidige titel/track of het huidige hoofdstuk
  terug te gaan. Als u twee keer op . drukt,
  gaat u terug naar het begin van de vorige titel/
  track of het vorige hoofdstuk.

  Afspelen pauzeren/in slowmotion
  afspelen

  1

   In de pauzemodus drukt u op B•/•b om naar
  het vorige/volgende frame te gaan.
   Per frame achteruitspoelen verloopt niet
  gelijkmatig.

  2

  Druk op m (achteruit) of M (vooruit) om
  het afspelen in slow motion te starten.
   Het geluid wordt uitgeschakeld.

  3

  Druk nogmaals op m / M om door de
  verschillende slow-motionsnelheden te
  bladeren (1, 2 of 3).
   Achteruitspoelen verloopt niet gelijkmatig.

  4

  Druk op H (PLAY) om weer op normale
  snelheid af te spelen.

  OF

   Voer het nummer van de titel/track of het
  hoofdstuk in met de alfanumerieke
  toetsenblok (0-9) van het alfanumerieke
  toetsenblok.
  OF

   Druk op T/C op de afstandsbediening om ‘T’
  (titel) of ‘C’ (hoofdstuk) te selecteren en druk
  vervolgens op . / > om de titel of het
  hoofdstuk te selecteren.

  Druk op Å(PAUSE) om het afspelen te
  onderbreken. Er wordt een stilstaand beeld
  weergegeven.

  TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt.
  Raadpleeg de instructies die bij de disc worden geleverd.

  58 • Page 59

  Herhaald afspelen

  Intro’s scannen

  De opties voor herhaald afspelen verschillen per
  type disc.

  (alleen voor CD, VCD, DVD+R/+RW)

  1

  2

  Druk tijdens het afspelen op de Gele knop op
  de afstandsbediening om een van de opties
  voor herhaald afspelen te selecteren.
   Hoofdstuk herhalen (alleen DVD en
  DVD+R/+RW)
   Track/titel herhalen
   Album/afspeellijst herhalen (indien
  beschikbaar)
   Gehele disc herhalen (alleen video-CD’s,
  audio-CD’s en DVD+R/+RW)
  Als u het herhaald afspelen wilt annuleren,
  drukt u enkele keren op de Gele knop totdat de
  herhaalmodus is uitgeschakeld. U kunt ook
  gewoon op  (STOP) drukken.

  Met deze functie kunt u de eerste 10 seconden van
  elke track afspelen.

  1

  Druk tijdens het afspelen op de Rode knop op
  de afstandsbediening.
   De recorder gaat na 10 seconden naar de
  volgende track en speelt ook daarvan de
  eerste 10 seconden af.

  2

  Druk nogmaals op de Rode knop om weer
  normaal af te spelen.

  Handige tip:
  – De optie { INTRO } is alleen beschikbaar als deze
  onderaan in het scherm wordt weergegeven
  wanneer u op de knop TOOLS op de
  afstandsbediening drukt.

  A-B Repeat (A-B herhalen)

  In willekeurige volgorde afspelen

  U kunt een bepaald segment binnen een titel/
  hoofdstuk/track herhalen. Hiervoor moet u het
  begin en eind van het gewenste segment markeren.

  (alleen voor CD en MP3-CD)

  1

  Druk tijdens het afspelen op de Blauwe knop
  op de afstandsbediening.
   Zo markeert u het beginpunt.

  1

  2

  Druk opnieuw op de Blauwe knop om het
  einde van het segment te markeren.
   Op de programmeringsbalk wordt een
  markering geplaatst.
   De disc wordt afgespeeld vanaf het begin
  van het gemarkeerde segment. Het segment
  wordt steeds weer afgespeeld totdat de
  herhaalmodus wordt geannuleerd.

  Druk op de Groene knop op de
  afstandsbediening.
   Alle hoofdstukken in een titel worden nu in
  willekeurige volgorde afgespeeld.

  2

  Annuleer het willekeurig afspelen door weer op
  de Groene knop te drukken.

  3

  Annuleer het herhaald afspelen door weer op
  de Blauwe knop te drukken.

  Selecteer de modus voor willekeurig afspelen als u
  de nummers op een disc door elkaar wilt afspelen.

  Handige tip:
  – De optie { SHUFFLE } is alleen beschikbaar als
  deze onderaan in het scherm wordt weergegeven
  wanneer u op de knop TOOLS op de
  afstandsbediening drukt.

  INTRO

  SHUFFLE

  REPEAT

  A-B REPEAT

  Repeat play

  TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt.
  Raadpleeg de instructies die bij de disc worden geleverd.

  59

  Nederlands

  Extra afspeelfuncties (vervolg) • Page 60

  Extra afspeelfuncties (vervolg)
  Nederlands

  De opties in Tools (System)
  gebruiken

  Een andere taal voor de ondertiteling
  kiezen
  Deze bewerking werkt alleen bij DVD’s waarop de
  ondertiteling in meerdere talen is opgeslagen.
  Tijdens het afspelen van de DVD kunt u een andere
  taal voor de ondertiteling kiezen.

  1

  Druk tijdens het afspelen op
  de afstandsbediening.

  (Ondertitels) op

   Druk anders op TOOLS en vervolgens op
  ENTER. Selecteer { Subtitle } (Ondertiteling)
  in het menu en druk op ,.

  2

  1

  2

  Druk tijdens het afspelen op TOOLS op de
  afstandsbediening.
   Het menu met systeeminstellingen wordt
  weergegeven.
  Druk bij { Options } (Opties) op ENTER.

  Handige tip:
  – Bij sommige DVD’s kan alleen via het menu van
  de DVD een andere taal voor de ondertiteling
  worden gekozen. U opent het discmenu door op
  MENU te drukken.

   De beschikbare functies verschillen per
  situatie en per type disc.

  Options

  Functions
  Subtitle �
  Audio�
  Angle�
  Time Search

  Een andere taal voor de soundtrack
  kiezen
  Dit kan alleen bij DVD’s waarop de soundtrack in
  meerdere talen is opgenomen of bij VCD’s met
  meerdere audiokanalen.

  English
  Main
  Angle 1

  1

  Navigate to menu item [TOOLS] : Exit

  INTRO

  3

  4

  Selecteer met M/m een van de beschikbare
  opties en druk ter bevestiging op ENTER.
   De talen kunnen genummerd zijn of
  afgekort, zoals ‘Nl’ voor Nederlands.

  SHUFFLE

  REPEAT

  A-B REPEAT

  Druk op de knoppen M/m om de instelling te
  selecteren die u wilt wijzigen.
   Op de volgende pagina’s vindt u instructies
  en toelichting bij de opties.
   Als een menuoptie grijs is, is de functie niet
  beschikbaar of kan deze op dat moment niet
  worden gewijzigd.
  Druk op TOOLS om het menu af te sluiten.

  Druk tijdens het afspelen op
  de afstandsbediening.

   Druk anders op TOOLS en vervolgens op
  ENTER. Selecteer { Audio } in het menu en
  druk op ,.

  2

  Selecteer met M/m een van de beschikbare
  opties en druk ter bevestiging op ENTER.
   De talen kunnen genummerd zijn of
  afgekort, zoals ‘Nl’ voor Nederlands.

  Handige tip:
  – Bij sommige DVD’s kan alleen via het menu van
  de DVD een andere taal voor de soundtrack
  worden gekozen. U opent het discmenu door op
  MENU te drukken.

  TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt.
  Raadpleeg de instructies die bij de disc worden Geleverd.

  60

  (AUDIO) op • Page 61

  Een andere camerahoek kiezen

  Inzoomen

  Deze optie is alleen beschikbaar bij DVD’s waarop
  de verschillende camerahoeken waaruit is
  opgenomen, zijn opgeslagen. Op die manier kunt u
  de film vanuit diverse camerahoeken bekijken.

  (alleen voor DVD’s en Picture CD’s)
  Met deze optie kunt u het beeld op de TV vergroten
  en door het vergrote beeld schuiven.

  1

  Druk tijdens het afspelen op
  afstandsbediening.

  (Hoek) op de

  1

   Druk anders op TOOLS en vervolgens op
  ENTER. Selecteer { Angle } (Hoek) in het
  menu en druk op ,.

  2

  Druk tijdens het afspelen op ZOOM op de
  afstandsbediening.
   Er verschijnt een statusbalk waarop de
  vergrotingsfactor wordt weergegeven.
  Zoom 2

  Selecteer met M/m een van de beschikbare
  opties en druk ter bevestiging op ENTER.

  Op tijd zoeken
  Met deze functie kunt u naar een bepaald punt gaan
  op de disc die wordt afgespeeld.

  1

  Druk tijdens het afspelen op TOOLS en
  vervolgens op ENTER.

  2

  Selecteer met m de optie { TIme Search }
  (Tijd zoeken) en druk op , om naar het
  tijdveld (uur:minuten:seconden) te gaan.

  3

  Geef met de alfanumerieke toetsenblok
  (0-9) van het numerieke toetsenblok het punt
  op vanaf waar het afspelen moet beginnen.
  Druk ter bevestiging op ENTER.
   De disc wordt nu afgespeeld vanaf de
  geselecteerde tijd.

  END

  ZOOM OUT

  ZOOM IN

  2

  Druk op de Blauwe knop op de
  afstandsbediening om in te zoomen of op de
  Gele knop om uit te zoomen. (verhouding:
  1,33x, 2x, 4x).

  3

  Schuif door de ingezoomde afbeelding met de
  knoppen </M/m/,.

  4

  Druk op de Rode knop of op ZOOM om de
  zoommodus af te sluiten.

  TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt.
  Raadpleeg de instructies die bij de disc worden Geleverd.

  61

  Nederlands

  Extra afspeelfuncties (vervolg) • Page 62

  Opnamen bewerken op de HDD
  Nederlands

  De titel wijzigen

  Het genre selecteren

  Sommige TV-zenders zenden de naam van het
  programma uit. In dat geval wordt de
  programmanaam automatisch opgeslagen bij het
  opnemen op de HDD. Anders worden alleen het
  programmanummer en de datum/tijd van de
  opname opgeslagen als titel.

  U kunt een genre selecteren in de lijst, zodat u een
  opgenomen titel gemakkelijk kunt terugvinden.

  1

  Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
  Druk vervolgens enkele keren op , totdat de
  menu’s { TITLES } (Titels) en { INFO }
  worden weergegeven.

  1

  Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
  Druk vervolgens enkele keren op , totdat de
  menu’s { TITLES } (Titels) en { INFO }
  worden weergegeven.

  2

  Gebruik de knoppen M/m om een titel te
  selecteren en druk op EDIT op de
  afstandsbediening.
   Het bewerkingsmenu van de HDD wordt
  weergegeven.

  HDD/TITLE 1

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4

  2

  1/4

  INFO

  Title Name

  00:29:10
  HQ
  31.01.2005

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.

  Gebruik
  de knoppen
  M/mLOCK
  om een
  titel te
  DUBBING
  DELETE
  PROTECT
  selecteren en druk op EDIT op de
  afstandsbediening.
   Het bewerkingsmenu van de HDD wordt
  weergegeven.
  Title Name

  TELET 01�

  Category

  Games & Shows�

  Children�

  Category

  Games & Shows�

  Scene Edit

  Cultural�

  3

  Selecteer { Category } (Categorie) en druk op
  ,.

  4

  Selecteer het gewenste genre met de knoppen
  M/m en druk op ENTER om te bevestigen.

  Scene Edit�

  3

  Selecteer { Title name } (Titelnaam) en druk
  op ,.

  4

  Wijzig het teken/getal met M/m of voer een
  waarde in met de alfanumerieke
  toetsenblok (0-9) van het alfanumerieke
  toetsenblok.
   Ga met </, naar het vorige of volgende
  veld.

   Druk op A/a op de afstandsbediening om te
  wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
   Als u de titelnaam wilt wissen, drukt u op de
  Rode knop op de afstandsbediening voor de
  optie { CLEAR } (Leegmaken).

  5

  Druk op ENTER om de wijzigingen te
  bevestigen.

  TIPS: Beveiligde titels kunnen niet worden bewerkt. Zie pagina 51. Druk op RETURN om terug te gaan naar het
  vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  62 • Page 63

  PAUSE

  HDD

  Scènes bewerken

  Nederlands

  Opnamen bewerken op de HDD (vervolg)

  Met deze recorder kunt u opnamen bewerken. U
  kunt hoofdstukmerktekens invoegen/verwijderen of
  ongewenste scènes verbergen.
  In de videobewerkingsmodus wordt de volledige
  opname afgespeeld, inclusief de verborgen scènes.

  01:00

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  01:00

  ] : Navigate bar.

  CHAPTER

  02:35

  DIVIDE

  HIDE

  Videobalk:

  In de videobalk wordt de werkelijke
  afspeelpositie op de disc weergegeven.

  4

  1

  { NO CHAPTER } (Geen Hfdst)
  Rode knop – Hiermee kunt u alle
  hoofdstukmerktekens in de huidige titel
  verwijderen.

  Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.

   Het inhoudsmenu van de HDD wordt
  weergegeven.

  2

  { CHAPTER } (Hoofdstuk)
  Groene knop – Hiermee opent u het
  bewerkingsmenu voor hoofdstukken.
  – { COMBINE } (Samenvg.): hiermee

  Gebruik de knoppen M/m om een titel te
  selecteren en druk op EDIT op de
  afstandsbediening.
   Het bewerkingsmenu van de HDD wordt
  weergegeven.

  combineert u twee hoofdstukken
  – { BACK } (Terug): hiermee keert u terug naar
  het vorige scherm.
  – { SPLIT } (Splitsen): hiermee voegt u een
  hoofdstukmerkteken in.

  HDD|TELET 01

  Title Name

  TELET 01�

  Category

  Games & Shows�

  Scene Edit

  { DIVIDE } (Splitsen)
  Gele knop – Hiermee splits u de opname op in
  twee afzonderlijke titels.

  OK�

  { HIDE } (Verbergen)/{ STOP HIDE } (Stop
  verb.)
  Blauwe en Groene knop – Hiermee geeft u aan
  welke scène u wilt verbergen.

  [ENTER] to start scene edit. [EDIT] : Exit.

  3

  Druk op de afstandsbediening op de knop met
  dezelfde kleur om de opties onderaan in het
  menu te gebruiken.
   Op de volgende pagina’s vindt u instructies
  en toelichting bij de opties.

  Selecteer { Scene Edit } (Opn.wijzigen) en
  druk op ENTER.
   De speler begint automatisch af te spelen.

  { SHOW } (Tonen)/{ STOP SHOW } (Stop
  Tonen)
  Blauwe en Groene knop – Hiermee geeft u de
  verborgen scène opnieuw weer.

  5

  Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  TIPS: Beveiligde titels kunnen niet worden bewerkt. Zie pagina 51. Druk op RETURN om terug te gaan naar het
  vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  63 • Page 64

  Opnamen bewerken op de HDD (vervolg)
  Nederlands

  Hoofdstukken samenvoegen of splitten
  U kunt een hoofdstuk maken door een
  hoofdstukmerkteken in te voegen (met de optie
  SPLIT [Splitten]) of door een hoofdstukmerkteken
  te verwijderen (met de optie MERGE
  [Samenvoeg.]).

  { COMBINE } (Samenvg.)
  Selecteer deze optie als u het huidige hoofdstuk
  wilt samenvoegen met het voorgaande hoofdstuk.

  Opmerking: als de twee hoofdstukken verborgen zijn,

  wordt het samengevoegde hoofdstuk ook verborgen.

  Title
  Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

  1

  Druk tijdens het afspelen vanaf de harde schijf
  op de knop EDIT op de afstandsbediening.

  2

  Druk op de Groene knop op de
  afstandsbediening voor de optie { CHAPTER }
  (Hoofdstuk).
   Het bewerkingsmenu voor hoofdstukken
  wordt weergegeven.
  PAUSE

  HDD

  01:00

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  02:35

  01:00

  ] : Navigation bar.

  CHAPTER

  DIVIDE

  Chapter 1

  Chapter 2 Chapter 3

  (voorbeeld: hoofdstuk 2 is geselecteerd)

  Title
  { BACKChapter
  } (Terug)
  1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
  Selecteer deze optie om terug te gaan naar het
  vorige scherm.
  Chapter 1

  Chapter Chapter
  2a
  2b

  Chapter 3 Chapter 4

  { SPLIT } (Splitsen)
  Title
  Selecteer deze optie om een nieuw
  Title
  Chapter 1 Chapter
  Chapter 3op
  Chapter
  4
  hoofdstukmerkteken
  in te2 voegen
  het huidige
  Chapter
  Chapter
  2 Chapter
  4
  afspeelpunt.
  Op1deze
  manier
  kunt3uChapter
  gemakkelijk
  naar een Chapter
  bepaald1 punt in deChapter
  opname
  gaan of
  3 Chapter
  4 een
  bepaald hoofdstuk
  (bijv.
  Chapter 1 verbergen
  Chapter
  2 Chapter 3
  reclameboodschappen).

  Title

  HIDE

  Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
  COMBINE

  3
  4

  BACK

  SPLIT

  Zoek met de toetsen . / > of m / M
  op de afstandsbediening naar de scène die u wilt
  bewerken en druk vervolgens op Å (PAUSE).
  Druk op de afstandsbediening op de knop met
  dezelfde kleur om de opties onderaan in het
  menu te gebruiken.

  Chapter 1

  Chapter Chapter
  2a
  2b

  Chapter 3 Chapter 4

  (voorbeeld: hoofdstuk
  Title2 is geselecteerd)
  Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

  Handige tip:
  – Het aantal hoofdstukmerktekens dat u kunt
  Chapter 1
  Chapter 3 Chapter 4
  invoegen in een titel op de harde schijf, is beperkt.

  TIPS: Beveiligde titels kunnen niet worden bewerkt. Zie pagina 51. Druk op RETURN om terug te gaan naar het
  vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  64 • Page 65

  Titels splitsen

  Ongewenste scènes verbergen

  U kunt een titel verdelen in twee of meer nieuwe
  titels. Gebruik deze functie om ongewenste delen
  van een opname (bijv. reclameboodschappen) af te
  zonderen en te wissen.

  U kunt bepaalde scènes (bijv. reclameblokken)
  verbergen of juist weergeven.

  1

  WAARSCHUWING!
  Wanneer u een titel hebt verdeeld, kan dit
  niet meer ongedaan worden gemaakt.

  Druk tijdens het afspelen vanaf de harde schijf
  op de knop EDIT op de afstandsbediening.

  2

  Zoek met de toetsen . / > of m / M
  op de afstandsbediening naar de scène die u wilt
  bewerken en druk vervolgens op Å (PAUSE).

  1

  3

  Druk op de Blauwe knop op de
  afstandsbediening voor de optie { HIDE }
  (Verbergen).
   De beginmarkering voor het verbergen
  wordt ingesteld.

  Druk tijdens het afspelen vanaf de harde schijf
  op de knop EDIT op de afstandsbediening.
  PAUSE

  HDD

  PAUSE

  HDD

  01:00

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  2
  3

  02:35

  01:00

  ] : Navigation bar.

  CHAPTER

  DIVIDE

  HIDE
  01:00

  Zoek met de toetsen . / > of m / M
  op de afstandsbediening naar de scène die u wilt
  bewerken en druk vervolgens op Å (PAUSE).
  Druk op de Gele knop op de afstandsbediening
  voor de optie { DIVIDE } (Splitsen).
   Er worden een nieuwe titel en een nieuwe
  indexafbeelding gemaakt op het huidige
  afspeelpunt.DVD+R/+RW
  Title1

  Title1

  Title2

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  ] : Navigation bar.

  CHAPTER

  STOP HIDE

  4

  Title 2

  Title 3

  (voorbeeld: titel 1 is geselecteerd)

  02:35

  01:00

  DIVIDE

  HIDE

  CANCEL

  Houd de knop > of M op de
  afstandsbediening ingedrukt en ga naar het
  einde van scène die u wilt verbergen. Druk
  vervolgens opnieuw op de Blauwe knop voor
  de optie { STOP HIDE } (Stop verb.).
   De eindmarkering voor het verbergen wordt
  ingesteld.
   Het ‘verborgen’ gedeelte wordt grijs
  weergegeven.

   Annuleer anders de bewerking door op de
  Blauwe knop op de afstandsbediening te
  drukken voor de optie { CANCEL }
  (Annuleren).

  5

  Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  TIPS: Beveiligde titels kunnen niet worden bewerkt. Zie pagina 51. Druk op RETURN om terug te gaan naar het
  vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  65

  Nederlands

  Opnamen bewerken op de HDD (vervolg) • Page 66

  Opnamen bewerken op de HDD (vervolg)
  Nederlands

  De verborgen scène opnieuw
  weergeven

  Alle hoofdstukmerktekens
  verwijderen

  1

  Tijdens het opnemen wordt automatisch een
  hoofdstukmerkteken ingevoegd na een specifiek
  interval, indien deze functie is ingeschakeld (zie
  pagina 35). U kunt alle hoofdstukmerkteken
  verwijderen als de opname voltooid is.

  Druk tijdens het afspelen op EDIT op de
  afstandsbediening.
   In de videobewerkingsmodus wordt het
  hoofdstuk afgespeeld.
  PAUSE

  HDD

  1
  Verborgen
  scène

  01:00

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  ] : Navigation bar.

  STOP SHOW

  2

  3

  PAUSE

  HDD

  02:35

  01:00

  CHAPTER

  Druk tijdens het afspelen vanaf de harde schijf
  op de knop EDIT op de afstandsbediening.

  DIVIDE

  SHOW

  CANCEL

  Druk op de Blauwe knop op de
  afstandsbediening voor de optie { SHOW }
  (Tonen). De beginmarkering voor het tonen
  wordt ingesteld.
  Houd de knop > of M op de
  afstandsbediening ingedrukt en ga naar het
  einde van scène die u wilt verbergen. Druk
  vervolgens opnieuw op de Groene knop voor
  de optie { STOP SHOW } (Stop tonen).

  01:00

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  2

  01:00

  02:35

  ] : Navigate bar.

  CHAPTER

  DIVIDE

  HIDE

  Druk op de Rode knop op de
  afstandsbediening voor de optie { NO
  CHAPTER } (Geen hfdst). Alle
  hoofdstukmerktekens in de huidige titel worden
  verwijderd.

   Annuleer anders de bewerking door op de
  Blauwe knop op de afstandsbediening te
  drukken voor de optie { CANCEL }
  (Annuleren).
  Handige tips:
  – In de videobewerkingsmodus worden alle
  verborgen hoofdstukken afgespeeld.
  – U kunt de te verbergen of tonen scènes alleen
  binnen een titel selecteren.

  TIPS: Beveiligde titels kunnen niet worden bewerkt. Zie pagina 51. Druk op RETURN om terug te gaan naar het
  vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  66 • Page 67

  Een opneembare DVD bewerken

  Scherm met indexafbeeldingen

  Deze recorder beschikt over verschillende
  bewerkingsopties voor tal van discs. U kunt de
  gegevens op de disc en de instellingen van een
  opneembare DVD wijzigen via het
  bewerkingsmenu. Als een DVD+R is gefinaliseerd,
  kunt u de titels niet meer bewerken. De bewerkte
  gegevens zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u
  de disc afspeelt op een andere DVD-speler.

  Het scherm met indexafbeeldingen geeft de
  opnamen op een opneembare DVD weer. Het
  scherm wordt weergegeven op het TV-scherm
  wanneer u een opneembare DVD in de recorder
  plaatst of wanneer het afspelen wordt stopgezet.

  Nederlands

  Opnamen bewerken op een opneembare DVD

  A
  TITLES
  1/3
  Static Lights
  ABC
  DEF

  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date
  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date

  B

  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date

  C

  De weergegeven opties van het bewerkingsmenu
  verschillen per situatie en type disc.
  – De discnaam wijzigen
  – De DVD compatibel maken (alleen DVD+RW)
  – De disc finaliseren (alleen DVD+R)
  – De titel wijzigen
  – De scène bewerken
  +RW�

  Disc Name
  Compatible
  Title Name
  Scene Edit

  STOP

  Een indexafbeelding bevat alle opgeslagen
  informatie over een opname:
  A Indexafbeelding van een titel
  B De opnameduur, de opnamemodus en de datum
  van de opname
  C Titel (of het kanaalnummer en de datum)
  Handige tip:
  – Als de disc niet is opgenomen met deze recorder,
  kan de indexafbeelding er anders uitzien. U dient
  het discmenu aan te passen aan het formaat van
  deze recorder voordat u bewerkingen kunt
  uitvoeren. Zie pagina 74.


  Enter the disc name. [EDIT] : Exit.

  CLEAR

  TIPS: U kunt niet meer opnemen op gefinaliseerde DVD+R’s of deze bewerken. Druk op RETURN om terug te gaan
  naar het vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  67 • Page 68

  Opnamen bewerken op een opneembare DVD (vervolg)
  Nederlands

  Opnamen/titels verwijderen
  U kunt een specifieke titel verwijderen van de disc.
  In het geval van een DVD+R kan de gewiste ruimte
  niet worden gebruikt voor andere opnamen.

  1

  Plaats een opgenomen DVD in de recorder.

   Het scherm met indexafbeeldingen wordt

  weergegeven. Druk op MENU als dit niet
  het geval is.

  2

  Opgenomen titels beveiligen
  (DVD+RW)
  U kunt titels op een DVD+RW beveiligen om te
  voorkomen dat de opnamen per ongeluk worden
  verwijderd of bewerkt.

  1

  Plaats een opgenomen DVD+RW in de
  recorder.
   Het scherm met indexafbeeldingen wordt
  weergegeven. Druk op MENU als dit niet
  het geval is.

  2
  3

  Selecteer een titel met de knoppen M/m.

  Selecteer een titel met de knoppen M/m.
  +R�

  STOP

  TITLES
  1/3
  P 20
  P 22
  P 21
  Empty Title

  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date
  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date
  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST] : Exit.

  DELETE

  LOCK

  PROTECT

  3

  Druk op de Rode knop op de
  afstandsbediening voor de optie { DELETE }
  (Wissen).

  4

  Er wordt een waarschuwing weergegeven.
  Druk op ENTER op de afstandsbediening om
  door te gaan.
   Bij DVD+RW-discs wordt in het scherm
  met indexafbeeldingen ‘Empty Title’ (Lege
  titel) weergegeven op de plaats waar de titel
  is verwijderd. De vrijgemaakte ruimte kan
  worden gebruikt voor nieuwe opnamen.
   Bij DVD+R-discs wordt in het scherm met
  indexafbeeldingen ‘Deleted title’
  (Verwijderde titel) weergegeven op de
  plaats waar de titel is verwijderd. Tijdens
  het afspelen wordt de verwijderde titel
  overgeslagen.

  Druk op de Blauwe knop op de
  afstandsbediening voor de optie { PROTECT }
  (Beveiligen).

   Als de titel eenmaal beveiligd is, kunt u de
  Blauwe knop gebruiken voor de optie
  { UNPROTECT } (Bev. ophef.). Selecteer
  deze optie om de beveiliging uit te schakelen.
  DELETE

  PROTECT

  UNPROTECT

   Selecteer anders { Cancel } (Annuleren) in
  het menu en druk op ENTER om de bewerking
  te annuleren.

  TIPS: U kunt niet meer opnemen op gefinaliseerde DVD+R’s of deze bewerken. Druk op RETURN om terug te gaan
  naar het vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  68 • Page 69

  De discnaam/titel wijzigen

  De DVD+R finaliseren

  De recorder genereert automatisch een discnaam/
  titel. U kunt deze naam of titel wijzigen aan de hand
  van de onderstaande stappen.

  U moet een DVD+R finaliseren voordat u de disc
  kunt afspelen op andere DVD-spelers. Anders zou
  u de DVD+R uitsluitend kunnen afspelen op deze
  recorder.

  1

  Plaats een opgenomen DVD in de recorder.

   Het scherm met indexafbeeldingen wordt

  weergegeven. Druk op MENU als dit niet
  het geval is.

  2

  Druk op EDIT op de afstandsbediening.

   Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.

  3

  Selecteer met M/m de optie { Disc name }
  (Disknaam) of { Title name } (Titelnaam) in
  het menu.

  4

  Wijzig het teken/getal met M/m of voer een
  waarde in met de alfanumerieke toetsenblok (09) van het alfanumerieke toetsenblok.
   Ga met </, naar het vorige of volgende
  veld.

   Druk op A/a op de afstandsbediening om te
  wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

  5

  Druk op ENTER om de wijzigingen te
  bevestigen.

  Bewerkte DVD+RW-discs
  compatibel maken

  Nadat u de DVD+R hebt gefinaliseerd, kunt u de
  disc niet meer bewerken of gebruiken voor
  opnamen. Zorg dat u alle opnamen en bewerkingen
  hebt voltooid voordat u de disc finaliseert.

  1
  2

  Plaats een opgenomen DVD+R in de recorder.
  Druk op EDIT op de afstandsbediening.

   Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.

  3

  Selecteer met de knoppen M/m de optie
  { Finalise } (Finaliseren) in het menu en druk
  ter bevestiging op ENTER.

  4

  Er wordt een waarschuwing weergegeven.
  Druk op ENTER op de afstandsbediening om
  door te gaan.
   Afhankelijk van de opnameduur neemt het
  finaliseren mogelijk meer dan 30 minuten in
  beslag.
   Open de lade niet en zet de recorder niet uit
  tijdens het finaliseren. De disc kan zo
  onbruikbaar worden.

   Selecteer { Cancel } (Annuleren) in het menu
  en druk op ENTER om de bewerking te
  annuleren.

  De originele titels en verborgen scènes worden
  mogelijk nog weergegeven op de bewerkte
  DVD+RW als u de disc afspeelt op een andere
  DVD-speler. Met deze functie kunt u een bewerkte
  DVD+RW compatibel maken met andere spelers.

  1
  2
  3

  Plaats een opgenomen DVD+RW in de
  recorder.
  Druk op EDIT op de afstandsbediening.

   Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.
  Selecteer met de knoppen M/m de optie
  { Compatible } (Compatibel) in het menu en
  druk ter bevestiging op ENTER.
   Als de functie niet beschikbaar is voor
  selectie, betekent dit dat de disc al
  compatibel is.

  TIPS: U kunt niet meer opnemen op gefinaliseerde DVD+R’s of deze bewerken. Druk op RETURN om terug te gaan
  naar het vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  69

  Nederlands

  Opnamen bewerken op een opneembare DVD (vervolg) • Page 70

  Opnamen bewerken op een opneembare DVD (vervolg)
  Nederlands

  Scènes bewerken
  Title

  Met deze recorder kunt u opnamen bewerken. U
  kunt hoofdstukmerktekens invoegen/verwijderen of
  Chapter
  ongewenste scènes verbergen.

  Title
  Chapter Chapter Chapter Chapter
  chapter markers

  In de videobewerkingsmodus wordt de volledige
  opname afgespeeld, inclusief de verborgen scènes.

  1

  { CHAPTER } (Hoofdstuk)
  Groene knop – Hiermee opent u het
  bewerkingsmenu voor hoofdstukken.
  00:01:02
  00:00

  Plaats een opgenomen DVD in de recorder.
   Het scherm met indexafbeeldingen wordt
  weergegeven. Druk op MENU als dit niet
  het geval is.

  2

  Selecteer een titel met de knoppen M/m en
  druk op H (PLAY) om het afspelen te starten.

  3

  Zoek met de toetsen . / > of m / M
  op de afstandsbediening naar de scène die u wilt
  bewerken en druk vervolgens op Å (PAUSE).

  4

  Druk op EDIT op de afstandsbediening.
   Het videobewerkingsmenu wordt
  weergegeven.

  01:00

  NO CHAPTERS

  [EDIT] = Exit
  NO CHAPTERS

  COMBINE

  CHAPTER

  BACK

  TITLE

  SPLIT

  HIDE

  HIDE

  { COMBINE }(Samenvg.)
  Selecteer deze optie als u het huidige
  hoofdstuk wilt samenvoegen met het
  voorgaande hoofdstuk.
  Opmerking: als de twee hoofdstukken

  verborgen zijn, wordt het samengevoegde
  hoofdstuk ook verborgen.

  { BACK } (Terug)
  Selecteer deze optie om terug te gaan naar het
  vorige scherm.

  +RW/VIDEO�

  5

  { NO CHAPTER } (Geen hfdst)
  PAUSE
  +RW | SHREK | EDIT MODE
  Rode knop – Hiermee verwijdert u alle
  hoofdstukmerktekens in de huidige titel.

  01:00

  CHAPTER

  02:35

  TITLE

  HIDE

  Druk op de afstandsbediening op de knop met
  dezelfde kleur om de opties onderaan in het
  menu te gebruiken.

  { SPLIT } (Splitsen)
  Selecteer deze optie om een nieuw
  hoofdstukmerkteken in te voegen op het
  huidige afspeelpunt. Op deze manier kunt u
  gemakkelijk naar een bepaald punt in de
  opname gaan of een bepaald hoofdstuk
  verbergen.
  { HIDE } (Verbergen)/{ SHOW } (Tonen)
  Selecteer deze optie als u het huidige
  hoofdstuk wilt verbergen of weergeven.
  Tijdens het afspelen wordt het verborgen
  hoofdstuk niet weergegeven.

  TIPS: U kunt niet meer opnemen op gefinaliseerde DVD+R’s of deze bewerken. Druk op RETURN om terug te gaan
  naar het vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  70 • Page 71

  PAUSE

  +RW | SHREK | EDIT MODE

  Nederlands

  Opnamen bewerken op een opneembare DVD (vervolg)
  { TITLE } (Titel)
  Gele knop - Hiermee opent u het
  titelbewerkingsmenu. 00:01:02
  00:00

  [EDIT] = Exit
  NO CHAPTERS

  DIVIDE

  CHAPTER

  TITLE

  BACK

  HIDE

  THUMBNAIL

  { DIVIDE } (Splitsen) (alleen voor DVD+RW)
  Selecteer deze optie om een nieuwe titel te
  maken vanaf het huidige afspeelpunt.
  De bestaande titel wordt in twee titels
  opgesplitst.
  Waarschuwing! Wanneer u een titel hebt

  verdeeld, kan dit niet meer ongedaan worden
  gemaakt.

  { BACK } (Terug)
  Selecteer deze optie om terug te gaan naar het
  vorige scherm.
  { THUMBNAIL } (Indexpl.)
  Selecteer deze optie om de huidige scène als
  indexafbeelding te gebruiken.

  Opmerking: in het scherm met indexafbeeldingen

  fungeert het eerste frame van een opname
  normaalgesproken als de indexafbeelding van de
  titel.

  { HIDE } (Verbergen) / { SHOW } (Tonen)
  Blauwe knop – Hiermee kunt u het huidige
  hoofdstuk weergeven of verbergen.
  Handige tips:
  – In de videobewerkingsmodus worden alle
  verborgen hoofdstukken afgespeeld.
  – U kunt de te verbergen of tonen scènes alleen
  binnen een titel selecteren.
  – Het aantal hoofdstukmerktekens dat u kunt
  invoegen in een titel op de harde schijf, is beperkt.

  TIPS: U kunt niet meer opnemen op gefinaliseerde DVD+R’s of deze bewerken. Druk op RETURN om terug te gaan
  naar het vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.

  71 • Page 72

  Menuopties
  Nederlands

  Voorkeuren

  DV

  Audio

  Auto Chapter�

  Disc

  Preferences

  Off

  zie
  pagina 73

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Audio

  Disc

  Downmix�
  Audio DRC�

  Access

  Preferences

  Dolby Surround
  Normal

  zie
  pagina 73

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  1
  2

  Druk op TOOLS op de afstandsbediening.
   Het menu met systeeminstellingen wordt
  weergegeven
  Druk op m om { Preferences } (Voorkeuren)
  te selecteren en druk op ENTER.

  Options

  Disc

  Access

  Features

  Preferences

  Adapt Menu�
  Erase All�

  zie
  pagina 74

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Preferences
  Set up
  Access
  Selects menu item. [TOOLS} : Exit.

  3

  4

  Druk herhaaldelijk op , om de beschikbare
  opties weer te geven. Druk vervolgens op m
  om een optie te selecteren.
   Op de volgende pagina’s vindt u instructies
  en toelichting bij de opties.
   Als een menuoptie grijs is, is de functie niet
  beschikbaar of kan deze op dat moment niet
  worden gewijzigd.

  Features

  Lock�
  Password�

  Off

  Preferences

  Features

  Auto Resume�

  Off

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  72

  zie
  pagina 74

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Druk op TOOLS om het menu af te sluiten.

  Opmerking: zie pagina 35 voor de optie
  { Recording } (Opnemen).

  Preferences

  zie
  pagina 74 • Page 73

  DV
  Auto Chapter
  (Aut.Hoofdst.)

  Telkens wanneer de opname wordt onderbroken, wordt er een
  hoofdstukmerkteken ingevoegd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de opname
  wordt stopgezet of gepauzeerd en opnieuw gestart.
  { On } (Aan)
  – Hierdoor kunt u hoofdstukmerktekens van de
  DV-band of het DV-apparaat overzetten, als u
  de DV IN-aansluiting aan de voorkant van deze
  recorder gebruikt voor camcorderopnamen.
  { Off } (Uit)
  – Schakelt de functie voor automatische
  hoofdstukmerktekens uit.

  Audio (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
  Downmix

  Audio DRC

  U hoeft deze instelling alleen te gebruiken als de recorder via de AUDIO OUT
  L/R-aansluitingen is aangesloten op andere audio/videoapparaten.
  { Normal } (Normaal)
  – Het geluid komt uit twee luidsprekers (linkeren rechterkanaal). Gebruik deze instelling
  wanneer de recorder is aangesloten op een TV
  of stereosysteem.
  { Dolby Surround }
  – Selecteer deze optie als het aangesloten audio/
  videoapparaat geschikt is voor Dolby Surround.
  Meerkanaals Dolby Digital en MPEG-2 zijn
  samengevoegd tot een Dolby Surroundcompatibel uitgangssignaal voor twee kanalen.
  In de nachtmodus worden lage geluidsvolumes geoptimaliseerd. Hoge volumes
  worden verzacht en lage volumes worden verhoogd naar een hoorbaar niveau.
  { TV }
  – Voor heldere lage tonen, zelfs bij een laag
  volume.
  { Normal } (Normaal)
  – Selecteer deze optie wanneer u wilt genieten
  van het dynamische surround-geluid.
  Handige tips:
  – Wanneer u een op deze recorder opgenomen DVD+R/+RW wilt afspelen
  op een ander DVD-apparaat, dient u de Audio DRC van dat apparaat in te
  stellen op “Normal” (Normaal) als het volume van de disc te laag is.

  73

  Nederlands

  Menuopties (vervolg) • Page 74

  Menuopties (vervolg)
  Nederlands

  Disk
  Adapt Menu
  (Pas menu aan)

  Als een DVD+RW met een computer of een andere DVD-recorder is
  opgenomen, is het mogelijk dat het scherm met indexafbeeldingen niet goed
  wordt weergegeven. Met deze functie kunt u het formaat van de disc wijzigen
  naar het type SONY. Nadat u op ENTER hebt gedrukt, wordt u gevraagd de
  bewerking te bevestigen.

  Erase All
  (Alles wissen)

  Met deze optie kunt u alle opnamen op de opneembare DVD wissen.
  Nadat u op ENTER hebt gedrukt, wordt u gevraagd de bewerking te
  bevestigen.

  Toegang (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
  U wordt gevraagd de viercijferige pincode in te voeren.
  Als u voor de eerste keer een pincode invoert, kunt u zelf een code kiezen met de alfanumerieke
  toetsenblok (0-9) van het numerieke toetsenblok op de afstandsbediening.
  Bent u uw viercijferige pincode vergeten, voer dan ‘1504’ in. Kies vervolgens een nieuwe pincode en
  voer deze twee keer in.

  Lock (Blokkeer)

  Via deze functie voorkomt u dat kinderen bepaald discs of titels op de HDD
  kunnen bekijken. Als de functie is ingeschakeld, wordt het bericht { LOCK }
  (Kinderslot) onderaan in het scherm met gekleurde opties weergegeven, telkens
  wanneer u in het inhoudsmenu een titel selecteert. Druk op de Gele knop op de
  afstandsbediening om het kinderslot in of uit te schakelen.
  Opmerking: met deze recorder kunt u instellingen voor 50 discs opgeven.
  { On } (Aan)
  – Het kinderslot is ingeschakeld. Deze pincode
  moet worden opgegeven om een vergrendelde
  disc of vergrendelde titel op de harde schijf af te
  spelen.
  { Off } (Uit)
  – Alle discs kunnen worden afgespeeld.

  Password

  Voer met de alfanumerieke toetsenblok (0-9) van het alfanumerieke
  toetsenblok uw nieuwe viercijferige pincode in. Voer ter bevestiging dezelfde
  pincode nogmaals in.
  Om de wijzigingen te annuleren, selecteert u { Cancel } (Annuleren) met de
  knop m en drukt u op ENTER op de afstandsbediening.

  (Wachtwoordzz)
  Enter Password of your choice
  This will be used to access locked features.
  PASSWORD

  �# # # #

  Cancel

  Functies (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
  Auto Resume
  (Aut. herv.)

  74

  Met deze functie kunt u het afspelen van een disc hervatten vanaf het laatste
  stoppunt. Deze functie werkt bij de laatste 20 DVD’s en Video-CD’s die u hebt
  afgespeeld.
  { On } (Aan)
  – De modus staat aan.
  { Off } (Uit)
  – De disc wordt steeds vanaf het begin afgespeeld
  wanneer u een disc plaatst of de weergave start. • Page 75

  De recorder instellen
  Voordat u begint...
  Zie pagina 33 voor meer informatie over het
  markeren van de inhoud in de ‘Live Cache’ voor
  opname op de harde schijf. Wanneer u de optie
  { Set up } (Installatie) gebruikt, wordt de inhoud
  volledig gewist.

  System

  Clock

  Power Save �
  Display�
  PBC�

  Channel

  Nederlands

  Menuopties (vervolg)
  Set up

  Off
  Bright
  Off

  zie
  pagina 76

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Clock

  D

  Channel

  Auto Adjust�
  Time�
  Date�

  Video

  Set up

  00 : 00
  31-01-2005

  zie
  pagina 76

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Channel

  1
  2

  Druk op TOOLS op de afstandsbediening.
   Het menu met systeeminstellingen wordt
  weergegeven
  Druk herhaaldelijk op m om { Set up }
  (Installatie) te selecteren en druk op ENTER.
   Er wordt een waarschuwing weergegeven.
  Druk op ENTER om door te gaan of
  selecteer { No } (Nee) in het menu om de
  bewerking te annuleren.
   Het afspelen wordt onderbroken.

  Video

  Audio Output

  Set up

  Auto Preset�
  Follow TV
  Channel List
  Favourites

  zie pagina
  77~78

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Set up

  Audio Output Language

  Video

  TV Type�
  LINE1 Output�
  Progressive �

  4:3 Letter Box
  Auto
  Off

  zie
  pagina 79

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Options
  Preferences
  Set up

  Audio Output

  Language

  Set up

  Digital Output� Auto

  zie
  pagina 80

  Selects menu item. [TOOLS} : Exit.

  3

  4

  Druk herhaaldelijk op , om de beschikbare
  opties weer te geven. Druk op m om een optie
  te selecteren.
   Op de volgende pagina’s vindt u instructies
  en toelichting bij de opties.
   Als een menuoptie grijs is, is de functie niet
  beschikbaar of kan deze op dat moment niet
  worden gewijzigd.
  Druk op TOOLS om het menu af te sluiten.

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Set up

  Language

  OSD�
  Audio�
  Subtitle�

  English
  English
  English

  zie
  pagina 80

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  75 • Page 76

  Menuopties (vervolg)
  Nederlands

  Systeem (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
  Power Save
  (Energie-mode)

  In deze modus wordt energie bespaard.
  { On } (Aan)
  – Wanneer de recorder stand-by wordt gezet,
  wordt het display uitgeschakeld om energie te
  besparen.
  Opmerking: wanneer deze modus actief is, kan
  er niet automatisch vanaf de satelliet worden
  opgenomen.
  { Off } (Uit)
  – De klok wordt op het display van de recorder
  weergegeven wanneer het apparaat stand-by
  staat.

  Display

  Hiermee selecteert u de helderheid van het display.
  { Bright } (Helder)
  – Normale helderheid.
  { Dark } (Donker)
  – Gemiddelde helderheid.
  { Off } (Uit)
  – Het display is uitgeschakeld.

  PBC

  Play Back Control - Deze functie is alleen van toepassing op VCD/SVCD. Met
  PBC kunt u met het menu op het display Video CD’s (2.0) interactief
  weergeven.
  { Off } (Uit)
  – De VCD/SVCD slaat het indexmenu over en
  begint direct vanaf het begin van de disc af te
  spelen.
  { On } (Aan)
  – Het indexmenu (indien beschikbaar) wordt op
  het TV-scherm weergegeven nadat u een VCD/
  SCVD hebt geplaatst.
  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer er een VCD/
  SVCD in de lade zit.

  Klok (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
  Audio Adjust
  (Autom. inst.)

  De tijd en datum kunnen automatisch worden ingesteld op de recorder als de
  opgeslagen TV-zender een tijdsignaal uitzendt.
  { Auto }
  – De recorder detecteert automatisch het eerste
  kanaal dat de tijd/datum uitzendt.
  { PXX Preset Name } – Hiermee stelt u de TV-zender in die moet worden
  gebruikt voor de tijd/datum.
  { Off } (Uit)
  – Selecteer deze optie voordat u de tijd/datum
  handmatig instelt.

  Time (Tijd)

  Als de tijd en datum niet kloppen, moet u deze hier handmatig instellen.
  { 00 : 00 : 00 }
  – Stel het uur en de minuten in met de knoppen
  M/m. Druk op , om naar het volgende veld te
  gaan. Druk op ENTER als u klaar bent

  Date (Datum)

  { 01-01-2005 }

  76

  – Stel de dag, de maand en het jaar in met de
  knoppen M/m. Druk op , om naar het volgende
  veld te gaan. Druk op ENTER als u klaar bent. • Page 77

  Nederlands

  Menuopties (vervolg)
  Kanaal
  Channel

  Video

  Auto Preset�
  Follow TV
  Channel List
  Favourites

  Audio Output

  Set up

  Alhoewel tijdens de basisinstellingen de beschikbare TV-kanalen door de
  recorder worden geselecteerd, kunt u dit naderhand nogmaals uitvoeren als er
  meer kanalen bij komen of als u de recorder opnieuw wilt instellen.

  1
  2

  Druk op TOOLS op de afstandsbediening. Selecteer { Set up }
  (Installatie) in het menu en druk op ENTER.
  Druk herhaaldelijk op , totdat { Channel } (Kanaal) is geselecteerd en
  druk op m om toegang te krijgen tot de opties.

  Auto Preset
  (Aut.voork.)

  Druk op ENTER op de afstandsbediening om de TV-kanalen automatisch
  te zoeken en de opgeslagen analoge kanalen te vervangen. Dit kan enkele
  minuten duren.

  Follow TV
  (Volg TV)

  Deze functie is alleen beschikbaar als u de recorder hebt aangesloten op de TV
  via de LINE 1 - TV-aansluiting. Follow TV slaat de TV-kanalen in dezelfde
  volgorde als die van de TV op uw recorder op.
  1) Druk op ENTER om het bericht op de TV te bevestigen. ‘TV 01’ wordt
  weergegeven op het display. Selecteer {1} met de afstandsbediening van de
  TV en druk op ENTER op de afstandsbediening van de recorder.
  – Als de recorder hetzelfde TV-kanaal als dat van de TV vindt, wordt dit
  kanaal opgeslagen als ‘P01’. Vervolgens wordt ‘TV 02’ op het display
  weergegeven.
  – Als er geen videosignaal van de TV wordt ontvangen, verschijnt het
  bericht ‘NO TV’.
  2) Selecteer {2} met de afstandsbediening van de TV en druk op ENTER
  op de afstandsbediening van de recorder. Herhaal de bovenstaande stappen
  totdat alle kanalen zijn opgeslagen.
  Opmerking: druk op RETURN om de Follow TV-procedure te onderbreken.

  Channel List
  (Kanaallijst)

  U kunt desgewenst de volgorde waarin de TV-zenders aan de
  programmanummers zijn toegewezen, wijzigen. Met deze functie kunt u de
  opgeslagen TV-kanalen opnieuw sorteren.

  1)
  2)

  Favourites
  (Favorieten)
  Favourites

  CH01
  CH02 NBC
  CH03
  CH04
  CH05
  CH06 MTV
  CH07

  Selecteer met M/m het kanaal dat u wilt verplaatsen en druk ter bevestiging
  op ENTER.
  Stel het kanaal met M/m op de gewenste positie in en druk op ENTER om
  het kanaal te verplaatsen.

  Druk op ENTER om uw favoriete kanalen in te stellen, zodat u deze snel kunt
  bekijken met behulp van de kanaalkeuzeknoppen op de afstandsbediening.
  – U kunt de TV-kanalen weergeven met de knop
  PROG +op de afstandsbediening.
  – U kunt de TV-kanalen alleen weergeven door op
  de overeenkomende knop op de afstandsbediening
  te drukken.

  77 • Page 78

  Menuopties (vervolg)
  Nederlands

  Kanaal – handmatig zoeken
  Channel

  Video

  Audio Output

  Set up

  Manual Set�
  Entry
  Preset
  Station Name


  1
  STORE

  Channel

  Soms worden tijdens de basisinstallatie niet alle beschikbare TV-kanalen
  gevonden en opgeslagen. In dat geval zult u de ontbrekende of gecodeerde TVkanalen handmatig moeten zoeken.

  Video

  SEARCH

  Audio Output

  Set up

  2

  Decoder�
  TV System
  NICAM
  Fine Tuning


  STORE

  Druk op TOOLS op de afstandsbediening. Selecteer { Set up }
  (Installatie) in het menu en druk op ENTER.
  Druk herhaaldelijk op , totdat { Channel } (Kanaal) is geselecteerd en
  druk op m om toegang te krijgen tot de opties.

  SEARCH

  Manual Set
  (Invoermodus)

  Handmatig zoeken op basis van de toewijzing of frequentie van het kanaal
  ({ MHz [frequentie], CH [Kanaal], S. CH [Speciaal kanaal], }.
  Opmerking: de optie S. Channel (Speciaal kanaal) verwijst naar specifieke
  hyperband-kanalen.

  Entry (Invoer)  Voer de frequentie of het kanaalnummer in met de alfanumerieke
  toetsenblok (0-9) van het numerieke toetsenblok. Druk op ENTER en de
  Groene knop voor de optie { STORE } (Opslaan).

  OF
  – Druk op de Blauwe knop op de afstandsbediening voor de optie
  { SEARCH } (Zoeken). Hebt u het juiste kanaal of de juiste frequentie
  gevonden, druk dan op de Groene knop voor de optie { STORE } (Opslaan).
  Preset (Voorkeuze)

  Voer het nummer van de voorkeurzender in met de alfanumerieke
  toetsenblok (0-9) van het numerieke toetsenblok (bijv. ‘01’). Druk op
  ENTER en de Groene knop voor de optie { STORE } (Opslaan).

  Station Name
  (Zendernaam)

  Voer de naam van de voorkeurzender in met de alfanumerieke toetsenblok
  (0-9) van het numerieke toetsenblok. Druk op ENTER en de Groene knop
  voor de optie { STORE } (Opslaan). U kunt maximaal vier tekens invoeren.

  Decoder

  Schakel de aangesloten decoder in als het huidige TV-kanaal wordt uitgezonden
  via gecodeerde TV-signalen die alleen kunnen worden bekeken met een decoder
  die is aangesloten op de LINE 3/DECODER-aansluiting.
  { On } (Aan)
  – Selecteer deze optie om de aangesloten decoder
  toe te wijzen aan dit TV-kanaal.
  { Off } (Uit)
  – De functie is uitgeschakeld.

  TV system
  (TV-systeem)

  Stel het TV-systeem in met de minste vervorming van beeld en geluid.
  Zie het hoofdstuk over TV-systemen op pagina 264~265 voor meer informatie.

  NICAM

  NICAM is een systeem voor het overbrengen van digitaal geluid. Met NICAM
  kunt u één stereokanaal of twee afzonderlijke monokanalen overbrengen.
  { On } (Aan)
  – Selecteer deze optie om de geluidsoverdracht
  van het TV-kanaal te verbeteren.
  { Off } (Uit)
  – Selecteer deze optie als de ontvangst slecht is of
  het geluid niet helder.

  Fine Tuning

  Selecteer deze optie om het TV-kanaal handmatig nauwkeuriger af te stemmen
  als de ontvangst slecht is. Pas de frequentie aan met </, en druk ter
  bevestiging op ENTER.

  (Finetuning)

  78 • Page 79

  Nederlands

  Menuopties (vervolg)
  Video (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
  TV Type (TV-Type)

  Het beeldformaat kan worden aangepast aan uw TV. U kunt de knop op de
  afstandsbediening gebruiken om het TV-type aan te passen.
  { 4:3 Letter Box }
  – Een ‘breedbeeld’ met boven en onder
  het beeld een zwarte balk.
  { 4:3 Pan Scan }
  – Voor een volledig beeld waarvan de
  zijkanten zijn afgekapt.
  { 16:9 }
  – Voor een breedbeeld-TV
  (beeldverhouding 16:9).

  LINE1 Output
  (LINE1 uitg.)

  Kies het juiste type video-uitgang voor de video-aansluiting tussen de recorder
  en de TV.
  { RGB/VIDEO }
  – Voor Video- of RGB-aansluitingen.
  { S-Video }
  – Voor een S-Video-aansluiting.
  { Auto }
  – De instellingen van de uitgang worden automatisch
  aangepast aan het ontvangen videosignaal.

  Progressive
  (Progressief)

  Controleer voordat u de functie Progressive Scan inschakelt of de TV deze
  signalen kan ontvangen (u hebt een TV met Progressive Scan nodig) en of u de
  recorder hebt aangesloten op de TV via de Y PB/CB PR/CR-aansluiting (zie
  pagina 17).
  { On } (Aan)
  – De modus staat aan.
  { Off } (Uit)
  – De modus staat uit.

  79 • Page 80

  Menuopties (vervolg)
  Nederlands

  Audio-uitgang (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
  Digital Output
  (Digitale uitgang)

  U hoeft deze instelling alleen te gebruiken als de recorder via de COAXIAL/
  OPTICAL OUT-aansluiting is aangesloten op andere audio/videoapparaten.
  { Auto }
  – Selecteer deze optie als het aangesloten apparaat
  een ingebouwde meerkanaals decoder heeft die
  een van de meerkanaals audioformaten (Dolby
  Digital, MPEG-2) ondersteunt.
  { PCM }
  – Selecteer deze optie als het aangesloten apparaat
  geen meerkanaals geluid kan decoderen. De
  meerkanaals Dolby Digital- en MPEG-2signalen worden omgezet naar PCM (Pulse
  Code Modulation).
  { Off } (Uit)
  – Selecteer deze optie als u de digitale audiouitgang wilt deactiveren. Bijvoorbeeld als u de
  recorder hebt aangesloten op een TV of
  stereosysteem via de AUDIO OUTaansluitingen.
  Handige tips:
  – MPEG2-audio is niet beschikbaar voor VR-discs.
  – DTS-audio van CD-DTS kan ook worden uitgevoerd wanneer de digitale
  uitgang is ingesteld op PCM.

  Taal
  OSD

  Selecteer deze optie om de taal voor het schermmenu van de recorder in te
  stellen. Deze instelling wordt overgenomen van de basisinstallatie.

  Audio

  Selecteer deze optie om de gewenste gesproken taal te kiezen.

  Subtitle (Ondertiteling)

  Selecteer deze optie om de gewenste taal voor de ondertiteling in te stellen.
  Handige tips:
  – Als de gesproken taal of ondertitelingstaal die u wilt selecteren niet op de
  disc staat, wordt de standaardtaal gebruikt.
  – Bij sommige DVD’s kan alleen via het menu van de DVD een andere
  gesproken taal of ondertitelingstaal worden gekozen.

  80 • Page 81

   Selecteer anders { Cancel } (Annuleren) en
  druk op ENTER om naar het vorige menu te
  gaan.

  Progressive Scan instellen
  (alleen voor TV’s met Progressive Scan)

  Bij de functie Progressive Scan worden tweemaal
  zoveel frames per seconde weergegeven als bij
  geïnterlinieerd scannen (normaal TV-systeem).
  Met bijna het dubbele aantal lijnen biedt
  Progressive Scan een hogere beeldresolutie en kwaliteit.
  Voordat u begint...
  – Sluit de recorder aan op een TV met
  Progressive scan via de Y PB/CB PR/CR Praansluiting (zie pagina 17).
  – Breng ook de andere basisaansluitingen aan en
  stel de recorder in.

  1

  Stel de TV in op het juiste programmanummer
  voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Zet de recorder aan en druk op TOOLS op de
  afstandsbediening.
   Het menu met systeeminstellingen wordt
  weergegeven.

  3

  Selecteer met m de optie { Set up }
  (Installatie) en selecteer met , de optie
  { Video }.
   Er wordt een waarschuwing weergegeven.
  Druk op ENTER om verder te gaan.
  Video

  TV Type�
  LINE1 Output�
  Progressive�

  4

  Audio Output

  Set up

  Language

  5

  Sluit af met TOOLS.

  Als de TV geen beelden weergeeft:

  1

  Haal de stekker van de DVD-recorder
  ~MAINS uit het stopcontact.

  2

  Houd de knop . op de recorder ~MAINS
  ingedrukt terwijl u de stekker opnieuw in het
  stopcontact steekt.

  Handige tip:
  – Niet alle Progressive Scan en High-Definition
  TV’s zijn 100% geschikt voor dit apparaat.
  Hierdoor worden onnatuurlijke beelden
  weergegeven wanneer u een DVD-disc afspeelt in
  de Progressive Scan-modus. In dit geval schakelt u
  Progressive Scan uit op de recorder en de TV.

  Reinigen van discs
  Sommige problemen worden veroorzaakt door een
  vuile disc (bevroren beeld, slechte geluidskwaliteit,
  slecht beeld). U voorkomt dergelijke problemen
  door discs regelmatig schoon te maken.
  U reinigt een disc door met een microvezeldoek in
  een rechte lijn van het midden naar de rand van de
  disc te wrijven.

  4:3 Letter Box
  Auto
  On

  Markeer met m de optie { Progressive }
  (Progressief) en druk vervolgens op ,.
  Selecteer met m de optie { On } (Aan).
   Lees de instructies bij de TV en bevestig de
  bewerking met ENTER.
   De setup is voltooid en u kunt nu met volle
  teugen genieten van kwalitatief hoogstaande
  beelden.

  LET OP!
  Gebruik geen oplossingsmiddelen zoals benzeen,
  thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays
  voor discs.

  81

  Nederlands

  Algemene informatie • Page 82

  De afstandsbediening configureren
  Nederlands

  TV’s bedienen met de
  afstandsbediening
  U kunt het signaal van de afstandsbediening aanpassen
  zodat u uw TV kunt bedienen. Als u de recorder hebt
  aangesloten op een AV-versterker/-ontvanger, kunt u
  met de meegeleverde afstandsbediening het volume
  van de versterker of ontvanger bedienen.

  Knoppen

  Bediening

  I/2

  Schakelt uw TV in of uit

  h+/-

  Past het volume van uw TV aan

  PROG +/-

  Selecteert het TV-programma op
  uw TV
  Schakelt van en naar de
  breedbeeldmodus op een
  Sony-TV

  ° TV/DVD

  Schakelt tussen de
  ingangsbronnen van uw TV

  Toetsen 0-9
  en -/--*

  Selecteert de programmapositie
  op uw TV

  Opmerking: * als u de alfanumerieke toetsenblok

  (0-9) gebruikt om de positie van een TVprogramma te selecteren, druk dan op -/-- en
  gebruik de alfanumerieke toetsenblok (0-9) om
  nummers bestaande uit twee getallen in te voeren.

  1
  2

  Stel de TV-DVD-schakelaar in op TV.
  Houd I/2 ingedrukt terwijl u met de
  alfanumerieke toetsenblok (0-9) van het
  alfanumerieke toetsenblok de code van de
  fabrikant van de TV invoert.
  Fabrikant

  Code

  Handige tips:
  – Knoppen met een oranje stip ernaast kunt u
  gebruiken om uw TV te bedienen als de TV-DVDschakelaar is ingesteld op TV.
  – Afhankelijk van de aangesloten eenheid, kunt u
  wellicht uw TV of AV-versterker/-ontvanger niet
  bedienen met een of meer van de bovenstaande
  knoppen.
  – Als u een nieuwe code opgeeft, wordt de vorige
  code gewist.
  – Als u de batterijen van de afstandsbediening
  vervangt, kan het gebeuren dat de code wordt
  teruggezet naar de standaardinstelling. Stel de
  juiste code opnieuw in.

  De knop TV/DVD gebruiken (alleen voor
  SCART-aansluitingen)
  Met de knop ° TV/DVD kunt u schakelen tussen
  de recorder en de ingangsbron die het laatst is
  geselecteerd op de TV. Richt de afstandsbediening
  op de recorder als u deze knop gebruikt. De knop
  werkt zelfs als de TV-DVD-schakelaar is
  ingesteld op DVD.
  Opmerking: als er meer dan één code in de
  lijst staat, probeer ze dan allemaal totdat u de
  code hebt die werkt op uw TV.

  3

  Laat I/2 los.

  Als de TV-DVD-schakelaar is ingesteld op TV, kunt
  u het volgende doen met de afstandsbediening:

  82

  Als u de recorder via de SCART-aansluitingen
  aansluit op de TV, wordt als u het afspelen start de
  ingangsbron voor de TV automatisch ingesteld op
  de recorder. Druk als u naar een andere bron wilt
  kijken op de knop ° TV/DVD om over te
  schakelen naar een andere ingangsbron. • Page 83

  Het volume van uw AV-versterker/ontvanger bedienen met de
  afstandsbediening

  1
  2

  Stel de TV-DVD-schakelaar in op DVD.
  Houd I/2 ingedrukt terwijl u met de
  alfanumerieke toetsenblok (0-9) van het
  alfanumerieke toetsenblok de code van de
  fabrikant invoert (zie onderstaande tabel) voor
  uw AV-versterker/-ontvanger.
  Fabrikant

  Code

  Sony
  Denon
  Kenwood
  Onkyo
  Pioneer
  Sansui
  Technics
  Yamaha

  78, 79, 80, 91
  84, 85, 86
  92, 93
  81, 82, 83
  99
  87
  97, 98
  94, 95, 96

  Een andere opdrachtcode voor de
  afstandsbediening instellen
  Als u meer dan één AV-product van Sony hebt
  (bijvoorbeeld een DVD-speler en -recorder), kan
  het zijn dat de meegeleverde afstandsbediening
  storingen veroorzaakt in uw andere AV-producten
  van Sony. Gebruik als opdrachtmoduscode voor
  deze recorder en voor de meegeleverde
  afstandsbediening een andere code dan voor uw
  andere AV-producten van Sony.

  HDD

  REC

  Opmerking: als er meer dan één code in de lijst

  staat, probeer ze dan allemaal totdat u de code
  hebt die werkt op uw versterker/ontvanger.

  3

  Laat I/2 los.
  • Met de knoppen 2 +/- kan het volume
  van de AV-versterker worden bediend.
  • Als u het volume van de TV wilt bedienen,
  stel dan de TV-DVD-schakelaar in op TV.

  Handige tip:
  – Als u het volume van de TV wilt kunnen bedienen
  wanneer de TV-DVD-schakelaar is ingesteld op
  DVD, herhaal dan de bovenstaande stappen en
  voer de code ‘90’ (standaard) in.

  Alvorens te starten:

  1) Controleer of het downloaden van de
  programmagegevens (EPG) is voltooid.
  2) Schakel de externe apparaten uit die eventueel op
  de recorder zijn aangesloten.
  3) Er mag geen disc in de lade van de recorder zijn
  geplaatst.
  4) Er mag geen verbinding zijn gemaakt met
  SMARTLINK TV.
  5) Er mag geen timeropname op het punt staan te
  beginnen.

  1

  Druk op I/2 om de recorder minstens twee
  minuten in stand-by te zetten.

  2

  Houd  (STOP) op de recorder ingedrukt
  totdat ‘MODE 3’ (of de laatst geselecteerde
  instelling) wordt weergegeven op het display
  aan de voorkant.

  3

  Druk op . of > om de opdrachtmodus te
  wijzigen en druk ter bevestiging op  (STOP).

  4

  Zet de COMMAND MODE-schakelaar op
  de afstandsbediening in de positie die
  overeenkomt met de modus die u in de
  voorgaande stappen hebt geselecteerd.

  Terugkeren naar de vorige stap
   Druk op RETURN.
  Handige tip:
  – Als u de stekker van de recorder uit het
  stopcontact haalt, wordt de standaard
  opdrachtcode opnieuw ingesteld (DVD3).

  83

  Nederlands

  De afstandsbediening configureren (vervolg) • Page 84

  Problemen oplossen
  Nederlands

  WAARSCHUWING
  Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren, anders vervalt de garantie.
  Open het systeem niet zelf, anders loopt u het risico van een elektrische schok.
  Controleer als er een fout optreedt eerst de onderstaande punten voordat u het systeem
  laat repareren. Neem contact op met de leverancier of SONY wanneer u het probleem na
  het volgen van deze tips niet kunt oplossen.
  Oplossing

  Probleem (algemeen)
  Geen stroom.
  Druk op de voorkant van de recorder op I/2 om het systeem aan
  te zetten.
  Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

  Op het display verschijnt het –
  bericht ‘IS THE TV ON?’
  (Staat de TV aan?)

  De recorder werkt niet totdat u de basisfuncties hebt ingesteld.
  Lees ‘Stap 3: basisinstellingen van de recorder’ voor meer
  informatie.

  De knoppen op de recorder
  werken niet.  Er is een technisch probleem. Haal de stekker van de recorder
  gedurende 30 seconden uit het stopcontact, en stop deze er
  vervolgens weer in. Als de recorder nog steeds niet werkt, dient u
  de standaardinstellingen van het apparaat te herstellen:
  1) Haal de stekker van de recorder uit het stopcontact.
  2) Houd op de voorkant van de recorder I/2 ingedrukt en stop de
  stekker van de recorder weer in het stopcontact.
  3) Laat I/2 los als het bericht ‘IS THE TV ON?’ (Staat de TV
  aan?) op het display wordt weergegeven. Alle informatie die in
  het geheugen (programma’s, tijd) is opgeslagen, wordt gewist.
  Mogelijk dient u de instellingen van de recorder te herstellen
  nadat u de basisfuncties hebt ingesteld.

  De afstandsbediening werkt
  niet.  De recorder en de afstandsbediening hebben een verschillende
  opdrachtmodus. Raadpleeg pagina 82 en 83 voor het instellen van
  dezelfde opdrachtmodus. De standaard opdrachtmodus voor deze
  recorder en de meegeleverde afstandsbediening is ‘DVD3’.
  De code van de fabrikant van de afstandsbediening is
  teruggesprongen naar de standaardinstelling nadat de batterijen
  zijn vervangen. Raadpleeg pagina 82 voor het opnieuw instellen
  van de code.
  Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de
  voorkant van de recorder (niet op de TV).
  Verwijder eventuele voorwerpen tussen de recorder en de
  afstandsbediening.
  De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.
  Stel de TV-DVD-schakelaar in op DVD.  Geen geluid.
  84

  Controleer de audio-aansluiting van de recorder. Lees
  ‘Basisaansluitingen van de recorder - De audiokabels aansluiten’
  voor meer informatie.
  Stel de analoge of digitale uitgang correct in, op basis van het
  apparaat dat u op de recorder hebt aangesloten. Lees ‘Menuopties Audio’ of ‘Menuopties - Audio Output (Audio-uitgang)’ voor
  meer informatie. • Page 85

  Probleem (algemeen)
  Geen beeld.

  Oplossing

  Geen TV-signaal ontvangen
  van de recorder.
  Zet de TV aan en selecteer het juiste video-ingangskanaal voor de
  recorder. Ga naar kanaal 1 op de TV en blader vervolgens door de
  kanalen totdat het gewenste TV-kanaal wordt weergegeven op het
  TV-scherm.
  Controleer de video-aansluiting tussen de recorder en de TV.
  Mogelijk komt de op de recorder ingestelde video-uitgang niet
  overeen met de videoaansluiting. U kunt de instelling als volgt
  wijzigen:
  1) Haal de stekker van de recorder uit het stopcontact.
  2) Houd de knop . op de recorder ingedrukt terwijl u de
  stekker opnieuw in het stopcontact steekt.
  Laat het signaal van uw antenne of kabel-TV controleren.
  Installeer het TV-kanaal. Lees ‘Menuopties - Kanalen -Auto
  Preset’ voor meer informatie.

  Het bericht ‘Disc contains

  unknown data’ (Disc bevat
  onbekende gegevens) wordt
  weergegeven.

  Dit bericht kan verschijnen als u een disc plaatst die niet is
  gefinaliseerd. DVD+R’s die niet zijn gefinaliseerd, zijn erg
  gevoelig voor vingerafdrukken, stof en vuil. Hierdoor kunnen er
  problemen ontstaan tijdens het opnemen. Voer de volgende
  handelingen uit als u de disc nogmaals wilt gebruiken:
  1) Controleer of het oppervlak van de disc schoon is.
  2) Druk op de recorder op OPEN/CLOSE om de lade te openen.
  3) Plaats de disc in de lade, maar sluit deze niet.
  4) Houd op de afstandsbediening {5} ingedrukt tot de lade sluit.
  De recorder start de herstelprocedure.
  5) Als de disc is hersteld, wordt het scherm met indexafbeeldingen
  weergegeven.
  Let op het volgende:
  – Fout tijdens het opnemen: mogelijk ontbreekt de titel.
  – Fout tijdens het wijzigen van het scherm met titels of
  indexafbeeldingen: mogelijk is het oorspronkelijke scherm met
  titels of indexafbeeldingen zichtbaar.
  – Fout tijdens het finaliseren: de disc is niet gefinaliseerd.

  ‘X’ verschijnt onder in het TV- –
  scherm

  Geen antennesignaal voor het huidige kanaal en geen videosignaal
  van het externe ingangskanaal ontvangen (LINE 1,LINE 2, LINE 3
  of DV).
  Controleer de antenne-aansluiting.
  Controleer de aansluiting en zet het aangesloten apparaat uit.  Het bericht ‘NO SIGNAL’
  (Geen signaal) wordt
  weergegeven.

  Controleer of de kabel goed is aangesloten.
  Wijzig de tracking op de videorecorder als er een opname met een
  videorecorder wordt gemaakt.
  Mogelijk herkent de recorder het video-ingangssignaal niet als dit
  signaal slecht is of niet overeenkomt met relevante standaarden.

  85

  Nederlands

  Problemen oplossen (vervolg) • Page 86

  Problemen oplossen (vervolg)
  Nederlands

  Probleem (afspelen)
  De disc wordt niet
  afgespeeld.

  Oplossing
  Het beeld is vervormd of
  zwart-wit tijdens het afspelen.


  Er is een beeld- of
  geluidsstoring in de TVontvangst.
  Plaats de disc met het etiket naar boven.
  Het kinderslot is ingeschakeld. Lees ‘Menuopties - Access
  (Toegang) - Lock (Blokkeer)’ voor meer informatie.
  Verkeerde regiocode. Als u deze recorder wilt gebruiken, moet de
  DVD zijn gecodeerd voor ALL regions (Alle regio’s) of Region 2
  (Regio 2).
  De disc is leeg of het type disc is niet geschikt. Lees ‘Afspelen
  vanaf een disc - Afspeelbare discs’ voor meer informatie.
  Controleer of er geen krassen op de disc zitten en of deze niet is
  verbogen. Maak de disc schoon of plaats een nieuwe disc.
  Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is
  beschadigd.
  De disc komt niet overeen met het kleurensysteem van de TV
  (PAL/NTSC).
  De disc is vuil. Maak de disc schoon.
  Het beeld is soms lichtelijk vervormd. Dit is geen defect.
  Laat het signaal van uw antenne of kabel-TV controleren.
  Stem uw TV-kanaal af. Lees ‘Menuopties - Kanaal – handmatig
  zoeken - Fine Tuning (Fijnafstemm.)’ voor meer informatie.

  Er komt een vervormd geluid –
  uit een aangesloten hifiversterker.


  Sluit geen kabels van de recorder op de ‘Phono’-ingang van uw
  versterker aan.
  Als u een DTS-CD afspeelt, dient u de recorder via de COAXIAL
  of OPTICAL-DIGITAL AUDIO OUTPUT-aansluiting aan te
  sluiten op een hifi-systeem of versterker.

  De opgenomen DVD kan niet –
  op een andere DVD-speler
  worden afgespeeld.

  Als een opname te kort is, kan een DVD-speler deze mogelijk niet
  detecteren. Let op de volgende ‘minimale opnametijden’.
  Opnamemodus: {HQ} – 5 minuten, {SP} – 10 minuten,
  {LSP} – 13 minuten, {LP} – 15 minuten, {EP} – 20 minuten,
  {SLP} – 30 minuten, {SEP} – 30 minuten.

  86 • Page 87

  Probleem (opnemen)

  Oplossing

  Het bericht ‘Insert recordable –
  disc’ (Plaats een opneembare
  disc) wordt weergegeven.

  Er is geen disc geplaatst of er is een disc geplaatst die niet geschikt
  is voor opnamen. Plaats een opneembare DVD (DVD+R,
  DVD+RW of DVD+R Dual Layer).

  Het bericht ‘Collision’
  (Overlapping) wordt
  weergegeven.

  De timeropname overlapt een andere timeropname.
  Als u deze waarschuwing negeert, begint de opname met de
  vroegste starttijd als eerste.
  Wijzig de informatie voor een van de twee opnamen.
  Wis een van de twee opnamen.


  De opnamen worden niet
  uitgevoerd volgens de
  programmering. Er kunnen
  geen nieuwe opnamen
  worden gemaakt.

  Het TV-kanaal dat u wilt opnemen, is niet opgeslagen, of u hebt het
  verkeerde programmanummer geselecteerd. Controleer de
  opgeslagen TV-kanalen.
  U dient de timeropname opnieuw in te stellen nadat u de
  klokinstellingen hebt gewijzigd.
  U kunt met de recorder geen auteursrechtelijk beschermd materiaal
  kopiëren (DVD’s of videobanden) naar een opneembare DVD-disc.
  Het bericht ‘COPY PROTECT’ (Beveiligd tegen kopiëren) wordt
  weergegeven.

  Nadat u een opname met het –
  ShowView-systeem hebt
  geprogrammeerd, wordt het
  verkeerde TV-kanaal
  gedecodeerd (opgenomen).

  ‘VPS/PDC’ is ingeschakeld, maar de VPS/PDC-tijd is verkeerd.
  Voer de juiste VPS/PDC-tijd in.
  1) Voer het ShowView-nummer van het gewenste TV-programma
  in.
  2) Druk op ENTER om te bevestigen.
  3) Controleer het kanaalnummer in het {Ch.}-invoerveld. Als dit
  nummer niet overeenkomt met het gewenste TV-kanaal,
  selecteert u dit invoerveld en wijzigt u het kanaalnummer.
  4) Druk op ENTER om te bevestigen.

  Het beeld is onduidelijk en de –
  helderheid varieert bij het
  kopiëren van DVD-discs of
  vooraf opgenomen
  videobanden.


  Dit gebeurt als u probeert DVD’s of videobanden te kopiëren die
  tegen kopiëren zijn beveiligd. De opname op de opneembare DVD
  is niet goed, ook al is het beeld op de TV wel goed.
  Deze storing is onvermijdelijk bij DVD’s of videobanden die zijn
  beveiligd tegen kopiëren.
  De opneembare DVD heeft een beperkte levensduur. Plaats een
  nieuwe disc om op te nemen.

  87

  Nederlands

  Problemen oplossen (vervolg) • Page 88

  Veelgestelde vragen
  Nederlands

  Welk type disc dien ik te gebruiken om op
  te nemen?
  U kunt alleen opnemen op DVD-R-, DVD-RW- of
  DVD+R DL-discs. DVD-R/-RW is het meest
  compatibele opneembare DVD-formaat dat
  tegenwoordig verkrijgbaar is. De discs zijn
  compatibel met de meeste DVD-videospelers en
  DVD-ROM-stations van computers.

  Wat zijn titels en hoofdstukken?
  Net zoals een boek bevatTitle
  een DVD titels en

  hoofdstukken.
  Een titel is doorgaans een volledige film en wordt
  Chapter
  verdeeld in hoofdstukken of individuele scènes.

  Title
  Chapter Chapter Chapter Chapter

  Hoeveel capaciteit heeft een DVD+R/+RW?
  4,7 GB of het equivalent van 6 CD’s. U kunt slechts
  één uur aan opnamen van de hoogste kwaliteit (DVDstandaard) op één disc opslaan en ongeveer 8 uur aan
  opnamen van de laagste kwaliteit (VHS-standaard).

  Wat is het verschil tussen DVD+R en
  DVD+RW?

  Op DVD+R-discs kan één keer worden opgenomen.
  De gegevens op DVD+RW-discs kunnen worden
  verwijderd en er kan op deze discs dan ook meerdere
  keren worden opgenomen. Op een DVD+R-disc kunt
  u meerdere sessies opnemen, maar zodra de disc vol
  is, kunt u deze niet meer gebruiken voor opnamen.
  Een DVD+RW-disc kunt u echter honderden keren
  opnieuw gebruiken.

  Wat is de DV IN-aansluiting?
  De ingang DV IN (Digital Video) van deze
  recorder voldoet aan de i.LINK-standaard. U kunt
  een met DV uitgeruste camcorder aansluiten op
  deze recorder via één DV-kabel en digitale videoen audiogegevens kopiëren.
  – Deze recorder is alleen compatibel met DVcamcorders (DVC-SD). Digitale satelliettuners
  en VHS-videorecorders zijn niet compatibel.
  – U kunt slechts één DV-camcorder tegelijk
  aansluiten op deze recorder.
  – U kunt deze recorder niet bedienen vanaf
  externe apparaten die zijn aangesloten op de
  DV IN-aansluiting.
  – Het is niet mogelijk vanaf de recorder naar de
  camcorder op te nemen via de DV INaansluiting.
  Kan ik een VHS-band of DVD vanaf een
  externe speler kopiëren?

  Ja, maar alleen als de VHS-band of de DVD niet tegen
  kopiëren is beveiligd

  88

  chapter markers

  Programma’s worden opgenomen als één titel die uit
  een of meer hoofdstukken bestaat, afhankelijk van de
  opname-instellingen.

  Hoe kan ik titels en hoofdstukken instellen?
  De recorder maakt automatisch een nieuwe titel
  telkens wanneer u een nieuwe opname start. U kunt
  vervolgens handmatig of automatisch (met specifieke
  intervallen) hoofdstukken toevoegen aan deze
  opnamen.

  Wat gebeurt er bij het finaliseren van een
  disc?

  Finaliseren betekent dat u de disc vergrendelt, zodat er
  niet meer op kan worden opgenomen. Dit is alleen
  vereist voor DVD+R-discs. De disc is dan compatibel
  met vrijwel alle DVD-spelers. Wilt u een disc niet
  finaliseren, zet de opname dan gewoon stop en
  verwijder de disc. Als er nog ruimte beschikbaar is op
  de disc, kunt u deze nog steeds gebruiken om op te
  nemen.

  Zijn de opnamen van goede kwaliteit?
  U kunt uit verschillende kwaliteitsniveaus kiezen.
  Deze niveaus variëren van hoge kwaliteit bij “HQ”
  of een opnametijd van 1 uur, tot VHS-kwaliteit bij
  “SEP” of een opnametijd van 8 uur.
  Opnamestand

  Aantal uren aan opnamen dat op de HDD of een
  lege opneembare DVD kan worden opgeslagen.
  HDD
  RDR-HX717 RDR-HX919

  HQ (high quality)
  SP (standard mode)
  LSP
  LP
  EP
  SLP
  SEP (lange tijdsduur)

  31
  62
  78
  94
  125
  157
  250

  47
  95
  119
  143
  191
  287
  400

  DVD+R/
  DVD+RW

  1
  2
  2.5
  3
  4
  6
  8

  DVD+R
  Double Layer

  1 uur 55 minuten
  3 uur 41 minuten
  4 uur 37 minuten
  5 uur 32 minuten
  7 uur 23 minuten
  11 uur 05 minuten
  14 uur 48 minuten • Page 89

  Analoog: Geluid dat niet is omgezet in getallen.
  Analoog geluid varieert, terwijl digitaal geluid
  bepaalde numerieke waarden heeft. Bij deze
  aansluiting wordt het geluid via een linker- en een
  rechterkanaal verzonden.
  Hoogte/breedte-verhouding: De verhouding van
  de hoogte en de breedte van een weergegeven beeld.
  De verhouding tussen de hoogte en breedte bij
  conventionele TV’s is 4:3 en bij breedbeeld-TV’s
  16:9.
  AUDIO OUT-aansluitingen: De RODE en witte
  aansluitingen aan de achterkant van apparatuur voor
  het versturen van het geluid naar een ander systeem
  (TV, geluidsinstelling, enzovoort).
  Hoofdstuk: Delen van een film of muziekstuk op een
  DVD die kleiner zijn dan de titel. Een titel bestaat uit
  meerdere hoofdstukken. Elke hoofdstuk heeft een
  nummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt
  opzoeken.
  Digitaal: Geluid dat is omgezet in numerieke
  waarden. Digitaal geluid is beschikbaar bij de
  aansluitingen DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL of
  OPTICAL. Bij deze aansluitingen wordt het geluid in
  meerdere kanalen opgesplitst en niet in twee kanalen
  zoals bij analoog geluid.
  Schijfmenu: Een scherm waarin de verschillende
  mogelijkheden voor beeld, geluid, ondertitels,
  camerahoeken enzovoort, die op de dvd opgenomen
  zijn, gekozen kunnen worden.
  Dolby Digital: Een surround sound-systeem

  ontwikkeld door de Dolby Laboratories met zes
  kanalen digitaal geluid (voor links en rechts,
  surround links en rechts, en midden).
  Finaliseren: bewerking waardoor een opgenomen
  DVD+R of CD-R kan worden afgespeeld op een
  apparaat dat geschikt is voor dergelijke media. U kunt
  DVD+R’s finaliseren op dit apparaat. Na het
  finaliseren kunt u de disc alleen nog afspelen. U kunt
  deze niet meer gebruiken voor opnamen en de
  opnamen kunnen niet meer worden bewerkt.
  Beeldindexscherm (Index Picture Screen): Een
  scherm met het overzicht van DVD+RW of DVD+R.
  Een indexbeeld vertegenwoordigt een opname.
  HDD (Hard Disk Drive): het harde-schijfstation of
  de harde schijf is een opslagapparaat voor computers
  enz. De schijven zijn plat, rond en sterk, en bedekt met
  een dunne magnetische laag. De magnetische koppen
  slaan gegevens op de snel draaiende schijven op, zodat
  het lezen en schrijven van grote hoeveelheden
  gegevens snel verloopt.

  JPEG: Het algemene formaat voor foto’s. Een systeem
  voor het comprimeren van foto’s dat is ontwikkeld door
  de Joint Photographic Expert
  Group. De bestanden worden door de compressie
  aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van
  kwaliteit.
  MP3: Een bestandsformaat met een systeem voor het
  comprimeren van geluidsgegevens. “MP3” is de
  afkorting van Motion Picture Experts Group 1 (of
  MPEG-1) Audio Layer 3. In het MP3-formaat kan een
  CD-R of CD-RW ongeveer 10 keer meer gegevens dan
  een gewone CD bevatten.
  MPEG: Motion Picture Experts Group. Een
  verzameling compressiesystemen voor digitale audio
  en video.
  PBC: Playback Control. Verwijst naar het signaal dat
  op video-CD’s of SVCD’s is opgenomen en waarmee
  het afspelen kan worden bepaald. Via menuschermen
  die zijn opgenomen op een video-CD of SVCD die
  PBC ondersteunt, kunt u interactief afspelen en
  zoeken.
  PCM: Pulse Code Modulation. Een systeem voor het
  coderen van digitale audio.
  Progressive Scan: hierbij worden tweemaal zoveel
  frames per seconde getoond als bij normale TVsystemen. Dit zorgt voor een hogere beeldresolutie en
  -kwaliteit.
  Regiocode: Een systeem waardoor schijven alleen in
  de betreffende regio kunnen worden afgespeeld. Dit
  apparaat kan alleen schijven afspelen die dezelfde
  regiocode als het apparaat hebben.
  De regiocode voor dit apparaat staat op het
  productlabel. Sommige schijven kunnen in meerdere
  regio’s (of regio ALL) worden afgespeeld.
  DTS: Digital Theatre Systems. Met deze technologie
  beschikt u over meerkanaals surround-geluid. Het
  achterste kanaal en het aparte subwoofer-kanaal zijn
  allebei in stereo. Het geluid uit de kanalen blijft goed
  gescheiden omdat alle kanaalgegevens apart worden
  opgenomen. Tevens blijft het geluid van goede
  kwaliteit omdat alle gegevensverwerking digitaal is.
  S-Video: Geeft een helder beeld door de signalen
  voor helderheid en kleur van elkaar te scheiden.
  U kunt S-Video alleen gebruiken als de TV een
  S-Video In-aansluiting heeft.
  Titel: Het langste gedeelte van een film of een
  muziekstuk op een DVD. Elke titel heeft een nummer
  waarmee u de gewenste titel kunt opzoeken.
  VIDEO OUT-uitgang: Uitgang op de achterkant van
  het dvd-systeem die videosignalen naar de tv stuurt.

  89

  Nederlands

  Verklarende woordenlijst • Page 90

  Symbolen en berichten op het display
  Nederlands

  De volgende symbolen en berichten kunnen op het
  display van de recorder worden weergegeven:
   00:00
  Display/tekstregel voor het weergeven van
  allerlei informatie
  – Nummer van titel/track
  – Totale/verstreken/resterende tijd van titel/track
  – Naam disc/titel
  – Fout- of waarschuwingsberichten
  – Informatie over de disc
  – Nummer TV-kanaal of videobron
  – Klok (stand-bymodus)
  – Naam TV-programma


  Optische disc is de actieve bron.

   X
  Er is een timeropname geprogrammeerd of
  actief.

  Ontvangt het ingangssignaal van de SCARTaansluiting van LINE3/DECODER.
  Er wordt een directe opname gemaakt.
  De recorder kan worden gebruikt voor
  satellietopnamen.
  De video-uitgang heeft een progressieve
  scankwaliteit.

  Vaste schijf is de huidige actieve bron.

   BLOCKED
  De lade zit vast en kan niet worden geopend of
  gesloten.

  90

   CHAPTER FULL
  Het maximum aantal hoofdstukken per titel/
  disc is bereikt. Per titel kunnen er maximaal 99
  hoofdstukken en per disc maximaal 255
  hoofdstukken worden gemaakt.
   COMPATIBLE
  De recorder is bezig de DVD compatibel te
  maken.
   CLOSE
  De disclade wordt gesloten.
   COPY PROTECT
  De DVD/videoband die u probeert te kopiëren,
  is tegen kopiëren beveiligd.
   DISC ERR
  Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens het
  wegschrijven van de titel. Als dit vaker
  gebeurt, moet u de disc schoonmaken of een
  nieuwe disc gebruiken.
   DISC FULL
  De disc is vol. Op de disc kan niets meer
  worden opgenomen.
   DISC UPDATE
  De gehele disc wordt gewist.
   DISC WARN
  Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens het
  wegschrijven van de titel. Er wordt gewoon
  opgenomen, maar de fout wordt overgeslagen.
   EMPTY DISC
  De geplaatste disc is een nieuwe disc of is
  helemaal gewist (er staan geen opnamen meer
  op).
   EMPTY TITLE
  Er is een lege titel geselecteerd.
   EPG DOWNLOAD
  Programmagegevens worden gedownload. • Page 91

   FINALISE
  De DVD+R-disc wordt gefinaliseerd. De
  voortgangsbalk bij het lampje geeft aan hoe ver
  het finaliseren is gevorderd.
   INFO DVD
  Er wordt informatie over de geplaatste disc op
  het scherm weergegeven.
   INFO WRITE
  – Nadat er op een nieuwe disc is opgenomen,
  wordt de menustructuur gemaakt.
  – De disc wordt bijgewerkt nadat de
  bewerking is voltooid.
   INSTALL
  Nadat de kanalen automatisch zijn opgezocht,
  verschijnt het menu voor het instellen van de
  tijd en datum op de TV.
   IS THE TV ON
  De recorder wordt voor de eerste keer
  ingesteld. Schakel uw TV en de recorder in en
  lees het hoofdstuk ‘Basisinstellingen van de
  recorder’.

   PAL
  Er is een disc met PAL-opnamen geplaatst en
  er is geprobeerd een NTSC-signaal op te
  nemen. Plaats een nieuwe disc of een disc met
  alleen NTSC-opnamen.
   PHOTO MMM/NNN
  Het nummer van de huidige foto (in de
  fotomodus). MMM is de volgorde van de
  huidige foto en NNN het totale aantal foto’s in
  het album. Als er meer dan 999 in het album
  staan, wordt het getal ‘999’ weergegeven.
   POST FORMAT
  De disc wordt gereedgemaakt nadat de
  menustructuur is gemaakt.
   POWER OFF
  De recorder is uitgeschakeld.
   PROTECTED
  De titel is tegen kopiëren beveiligd en kan niet
  worden opgenomen.
   RECORDING
  De lade wordt geopend.

   LOAD
  Bezig met opnemen.

   SONY DVD
  De recorder is ingeschakeld.

   MENU UPDATE
  Nadat de opname is gemaakt, wordt de
  inhoudsopgave van de disc bijgewerkt.

   UNRECORDABLE
  Er is een disc met NTSC-opnamen geplaatst en
  er is geprobeerd een PAL-signaal op te nemen.
  Plaats een nieuwe disc of een disc met alleen
  PAL-opnamen.

   NO DISC
  Er is geen disc geplaatst. Als er een disc in de
  lade zit, kan het zijn dat die disc niet kan
  worden GELEzen.
   NO SIGNAL
  Er is geen signaal of het signaal is te zwak.
   OPEN
  De disc wordt door de recorder GELEzen.

   VCD
  Er is een VCD in de recorder geplaatst.
   BUSY
  Wacht totdat dit bericht niet meer wordt
  weergegeven. De recorder voert een andere
  bewerking uit.

  91

  Nederlands

  Symbolen en berichten op het display (vervolg) • Page 92

  Specificaties
  Nederlands

  Typen discs
  • Opnemen: DVD+R, DVD+R Double layer,
  DVD+RW
  • Afspelen: DVD-video, MP3-CD, CD-R/CDRW, video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVDR/RW (in videomodus en gefinaliseerd),
  Picture CD, audio-CD
  Video’s opnemen
  • Opnamesysteem: PAL
  • Compressieformaten: MPEG2, MPEG1
  • Audiocompressie: Dolby Digital
  Video’s afspelen
  • Compressieformaten: MPEG2, MPEG1
  • Afspeelsysteem: NTSC, PAL
  Audio afspelen
  • Compressieformaten: Dolby Digital, MP3,
  meerkanaals MPEG2, PCM
  • MP3-bitsnelheid: 32 - 256 kbps en VBR
  Opslagmedia
  • Harde-schijfcapaciteit:
  – RDR-HX717: 160GB
  – RDR-HX919: 250GB
  • HDD-opnameverbeteringen: ‘Live Cache’,
  Chasing playback-functie
  Tuner/ontvangst/overdracht
  • TV-systeem: PAL, SECAM
  • Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
  Connectiviteit
  • Aansluitingen aan de achterkant
  – Antenne in
  – Antenne uit
  – LINE 1 - TV (CVBS, S-Video/RGBuitgang)
  – LINE 3/DECODER (CVBS, S-Video/RGBingang)
  – Component Video-uitgang Progressive
  – S-Video-uitgang
  – Video-uitgang
  – Audio-uitgang (links/rechts)
  – Digitale audio-uitgang (coaxiaal)
  – Optisch uit
  – G-LINK (onderdeel van GUIDE Plus+)
  • Aansluitingen aan de voorkant
  – DV-ingang (i.LINK)
  – S-Video-ingang
  – Video-ingang
  – Audio-ingang (links/rechts)

  92

  Extra functies
  • Programmering/Timeropnamen:
  – Automatische satellietopnamen
  – Ma-vr/wekelijkse opnamefunctie, herhaalen programmeerfuncties
  – Handmatige timer
  – Opnemen met één druk op de knop
  – VPS/PDC-opnamecontrole
  – ShowView
  – IR-bediening van set-top box
  • Aantal programmeringen: 25
  • Discbibliotheek: max. 9000 titels en 999 discs
  • Beveiliging: kinderslot
  • Klok: Smart Clock
  • Digital Content Management: Digital Photo
  Manager
  • Eenvoudige installatie: Follow TV,
  automatische installatie
  • Elektronische programmagids: GUIDE Plus+
  Voeding
  • Voeding: 200-240V AC, ~50/60 Hz
  • Stroomverbruik:
  – RDR-HX717: 30W
  – RDR-HX919: 35W
  Behuizing (hoofdapparaat)
  • Afmetingen (b x h x d): 430 x 85 x 340 mm
  • Nettogewicht: 5,1 kg
  Algemeen
  • Bedrijfstemperatuur: 5ºC tot 35ºC
  • Bedrijfsvochtigheid: 25% tot 80%
  • Meegeleverde accessoires
  – Antennekabel (RF) (1)
  – Afstandsbediening (1)
  – R6-batterijen (AA) (2)
  – G-LINK-kabel (1)
  De specificaties en het ontwerp kunnen worden
  gewijzigd. • Page 93

  93 • Page 94

  Français

  94 • Page 95

  95
  Français • Page 96

  Français

  96 • Page 97

  Laser Semiconducteur
  InGaAlP (DVD)
  AIGaAs (CD)
  Longueur d’onde
  658 nm (DVD)
  790 nm (CD)
  Puissance de sortie
  30 mW (écriture
  DVD+RW)
  1.0 mW (lecture DVD)
  1.0 mW (lecture CD)
  Divergence de faisceau 84 degrés (DVD)
  61 degrés (CD)

  Ce produit est conforme aux
  spécifications d’interférence radio de
  la Communauté Européenne.
  Ce produit est conforme aux
  spécifications des directives
  et des normes suivantes :
  73/23/EEC + 89/336/EEC +
  93/68/EEC

  Manufactured under license from Dobly
  Laboratories. “Dolby”, “Pro-Logic” and
  the double-D symbol are trademarks of
  Dolby Laboratories.

  “DTS”, and “DTS Digital Out” are
  trademarks of Digital Theater System,
  inc.

  Ce produit intègre une technologie de
  protection des droits d’auteur, protégée
  par des brevets américains, ainsi que par
  d’autres droits relatifs à la propriété
  intellectuelle. L’utilisation de cette
  technologie doit être soumise à
  l’autorisation expresse de Macrovision et
  ce, uniquement dans le cadre du
  visionnage à domicile et d’autres cas
  d’emploi limités sauf autorisation
  contraire de Macrovision. La rétroingénierie et le démontage sont interdits.
  Brevets américains 4,631,603;
  4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 et
  6,516,132.

  GUIDE Plus+, SHOWVIEW,G-LINK sont
  (1) des marques de commerce déposées
  ou des marques de commerce de, (2)
  fabriquées sous licence de et (3)
  soumises à plusieurs brevets
  internationaux et applications de brevets
  détenus ou déposés par Gemstar-TV
  Guide International, Inc ou par ses filiales.
  GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL,
  INC. ET SES FILIALES NE SONT EN
  AUCUN CAS RESPONSABLES DE LA
  JUSTESSE DES INFORMATIONS SUR
  LES HORAIRES DE PROGRAMMES
  FOURNIES PAR LE SYSTEME GUIDE
  PLUS+. EN AUCUN CAS GEMSTAR-TV
  GUIDE INTERNATIONAL, INC OU SES
  FILIALES NE SERONT PASSIBLES D’UN
  MONTANT REPRESENTANT UNE
  PERTE DE PROFIT, DE MARCHE OU
  DES DOMMAGES INDIRECTS
  PARTICULIERS OU CONSECUTIFS LIES
  A LA MISE A DISPOSITION OU A
  L’UTILISATION D’EQUIPEMENT OU DE
  SERVICE D’INFORMATIONS LIES AU
  SYSTEME GUIDE+.

  97

  Français

  LASER
  Type • Page 98

  Sommaire
  Informations générales
  Informations sur le produit....................................................................................... 100~102

  Introduction ..............................................................................................................................100
  Accessoires fournis ..................................................................................................................100
  Codes régionaux ......................................................................................................................100
  Fonctions spéciales .................................................................................................................101
  Guide de mise en route sur les types de disques ...................................................................102

  Français

  Unité principale .................................................................................................................. 103
  Télécommande ........................................................................................................... 104~106

  Utilisation de la télécommande ...............................................................................................106

  Reccordements et réglagles
  Étape 1: raccordements de base au DVD Recorder .............................................. 107~110

  Raccordement des câbles d’antenne ......................................................................................107
  Raccordement du câble vidéo .........................................................................................108~109
  Raccordement des câbles audio ............................................................................................. 110

  Étape 2: autres options de connexion ..................................................................... 111~115

  Connexion à un boîtier décodeur ou à un récepteur satellite ................................................ 111
  Connexion à un magnétoscope ou à un appareil similaire ..................................................... 112
  Connexion à un magnétoscope et à un boîtier décodeur/récepteur satellite ........................ 113
  Connexion à un caméscope .............................................................................................114~115

  Étape 3: installation et configuration ...................................................................... 116~117
  Étape 4: configuration de GUIDE Plus+ ..................................................................118~119

  GUIDE Plus+
  Utilisation du système GUIDE Plus+ ....................................................................... 120~123

  Introduction au système GUIDE Plus+ ....................................................................................120
  Fonctions d’accès rapide .........................................................................................................120
  Barre de menus GUIDE Plus+.......................................................................................... 121~123

  Téléviseur
  Commande des programmes TV ..................................................................................... 124

  Affichage d’un programme TV ................................................................................................. 124
  Fonction de pause d’émissions en direct................................................................................ 124
  Fonction de répétition instantanée .......................................................................................... 124
  Fonction de lecture synchronisée ........................................................................................... 124

  Enregistrement
  Avant d’enregistrer .................................................................................................... 125~127

  À propos de la mémoire Live Cache (Contrôle des émissions diffusées en direct) ..............125
  Paramètres d’enregistrement par défaut ........................................................................ 126~127

  Enregistrement sur le HDD ...................................................................................... 128~134

  Enregistrement de programmes TV ........................................................................................128
  Enregistrement et lecture simultanés ......................................................................................129
  Enregistrement direct à partir de votre téléviseur ...................................................................130
  Enregistrement automatique à partir d’un récepteur satellite ................................................130
  À propos de l’enregistrement programmé .............................................................................. 131
  Enregistrement programmé (Système GUIDE Plus+) ............................................................. 131
  Enregistrement programmé (système ShowView) ..................................................................132
  Enregistrement programmé (manuel) ......................................................................................133
  Modification/suppression d’un enregistrement programmé .................................................134

  Enregistrement sur un HDD/DVD inscriptible ....................................................... 135~138

  Enregistrement à partir d’un caméscope DV .................................................................. 135~136
  Enregistrement à partir d’un caméscope ................................................................................ 137
  Enregistrement à partir d’un appareil externe (magnétoscope/lecteur de DVD) ..................138

  98 • Page 99

  Sommaire
  Copie du HDD vers le DVD........................................................................................ 139~140

  À propos de la copie ................................................................................................................139
  Disques pour l’enregistrement (copie) ....................................................................................139
  Copie sur DVD inscriptible .......................................................................................................140

  Vidéothèque
  Stockage des données DVD enregistrées dans la vidéothèque ............................................ 141
  Recherche d’un titre enregistré ............................................................................................... 141

  Lecture
  Lecture à partir du HDD ............................................................................................ 142~143

  Principales manipulations ........................................................................................................142
  Définition de l’ordre d’affichage des titres...............................................................................143
  Suppression/protection d’un titre sur le HDD .........................................................................143

  Lecture à partir d’un disque ..................................................................................... 144~147

  Disques acceptés .....................................................................................................................144
  Lancement de la lecture d’un disque .............................................................................. 144~147

  Autres fonctions de lecture...................................................................................... 148~153

  Création d’une liste de lecture de diaporama (album) .................................................... 148~149
  Sélection d’un(e) autre titre/chapitre/piste .............................................................................150
  Recherche avant/arrière ..........................................................................................................150
  Arrêt sur image/ralenti .............................................................................................................150
  Repeat (Lecture répétée)/A-B Repeat (Répétition A-B)/Intro (Balayage du disque)/
  Shuffle (Lecture aléatoire) ........................................................................................................ 151
  Utilisation des options Tools (Outils) ............................................................................... 152~153

  Édition des enregistrements
  Édition des enregistrements - HDD ........................................................................ 154~158

  Changement du nom du titre ...................................................................................................154
  Sélection du genre ...................................................................................................................154
  Édition de scène ............................................................................................................... 155~158

  Édition des enregistrements - DVD inscriptible.................................................... 159~163

  À propos de l’édition des DVD inscriptibles ............................................................................159
  Écran d’images miniatures.......................................................................................................159
  Suppression d’enregistrements/de titres ................................................................................160
  Protection des titres enregistrés (DVD+RW) ...........................................................................160
  Modification du nom du disque/titre .......................................................................................161
  Comment rendre un DVD+RW édité compatible ....................................................................161
  Finalisation du DVD+R pour lecture ........................................................................................161
  Édition de scène ............................................................................................................... 162~163

  Autre
  Options du menu système ........................................................................................ 164~172
  Préférences du DVD Recorder......................................................................................... 164~166
  Configuration du DVD Recorder .......................................................................................167~172

  Informations générales..................................................................................................... 173
  Configuration de la fonction de balayage progressif .............................................................. 173
  Nettoyage des disques ............................................................................................................ 173

  Configuration de la télécommande .........................................................................174~175

  Contrôle de téléviseurs à l’aide de la télécommande ............................................................. 174
  Contrôle du volume de l’amplificateur/du récepteur AV à l’aide de la télécommande .......... 175
  Définition d’un code de télécommande différent .................................................................... 175

  Dépannage...................................................................................................................176~179
  Foire aux questions ........................................................................................................... 180
  Glossaire ............................................................................................................................. 181
  Symboles/messages de l’afficheur......................................................................... 182~183
  Caractéristiques techniques ........................................................................................... 184

  99

  Français

  Utilisation de la vidéothèque ............................................................................................141 • Page 100

  Informations sur le produit
  Introduction
  Ce DVD-recorder est muni d’un HDD (disque
  dur). Sa capacité est de 250 à 400 heures de vidéo
  en mode SEP (super vitesse lente).

  Français

  HDD interne

  Maximum
  d’heures
  d’enregistrement

  RDR-HX717

  160 GB

  250

  RDR-HX919

  250 GB

  400

  Modèle

  En combinant les DVD inscriptibles et la haute
  capacité de stockage du DVD Recorder, vous
  pouvez au choix conserver les enregistrements sur
  le disque dur ou les graver sur un DVD inscriptible
  à des fins d’archivage ou pour visionnage ultérieur.
  En outre, ce DVD Recorder dispose d’un système
  intégré GUIDE Plus+. Le système GUIDE Plus+
  est un guide gratuit reprenant les programmes TV
  disponibles dans votre région. Vous pouvez
  également utiliser le système GUIDE Plus+ pour
  programmer votre DVD Recorder afin d’enregistrer
  vos programmes TV favoris.
  Avant de commencer à utiliser ce DVD
  Recorder, effectuez les raccordements et
  procédez à l’installation initiale en quatre
  étapes simples.
  Étape 1: raccordements de base au DVD
  Recorder (pages 107 à 110)
  Étape 2 : autres options de connexion (pages 111
  à 115)
  Étape 3 : installation et configuration de base
  (pages 116 à 117)
  Étape 4 : configuration de GUIDE Plus+ (pages
  118 à 119)
  Prenez le temps de lire ce manuel d’utilisation
  avant de vous servir de votre DVD Recorder. Il
  contient des informations et des remarques
  importantes relatives au fonctionnement du DVD
  Recorder.

  100

  Conseils:
  – Si vous avez des questions ou si un problème
  survient en cours d’utilisation, reportez-vous au
  chapitre ‘Dépannage’.
  – Si vous avez besoin d’une assistance technique
  plus approfondie, contactez le service d’assistance
  clientèle de votre pays. Vous trouverez les
  numéros de téléphone et les adresses électroniques
  correspondants dans le livret de garantie.
  – Reportez-vous à la plaque signalétique située à
  l’arrière ou au-dessous du produit pour connaître
  les données d’identification ainsi que le régime
  nominal d’alimentation.
  – Si le DVD Recorder passe directement d’un
  endroit froid à un endroit chaud ou s’il est placé
  dans une pièce très humide, de l’humidité peut se
  former à l’intérieur de l’appareil. Il est alors
  possible que le DVD Recorder ne fonctionne pas
  correctement. Dans ce cas, retirez le disque et
  laissez l’appareil sous tension pendant une demiheure environ, jusqu’à évaporation de l’humidité.
  – Installez l’appareil à proximité d’une prise secteur
  facilement accessible.
  – Ne débranchez pas le cordon d’alimentation
  (secteur) pendant que le DVD Recorder est en
  cours d’utilisation.

  Accessoires fournis

  Guide de mise en route
  Câble coaxial RF
  Transmetteur G-LINK
  Télécommande et piles

  Codes régionaux
  En général, les films DVD sont mis en vente à
  différents moments dans les diverses régions du
  monde. C’est pourquoi tous les lecteurs et
  enregistreurs de DVD sont dotés d’un code
  régional.
  Cet appareil ne prend en charge que
  les DVD de Zone 2 ou les DVD
  toutes zones (‘ALL’) (Tous). Les DVD
  des autres zones ne sont pas reconnus
  par ce DVD Recorder.

  ALL

  2 • Page 101

  Informations sur le produit (suite)

  SMARTLINK
  Sony vous offre la meilleure connexion possible
  entre votre DVD Recorder et le reste de votre
  équipement Home Cinéma. Le DVD Recorder est
  contrôlé par des périphériques externes (comme les
  récepteurs et les téléviseurs) via SMARTLINK et
  ses réglages se font automatiquement.
  FOLLOW TV
  Grâce à cette fonction, vous pouvez aligner l’ordre
  des canaux TV sur le DVD Recorder.
  Enregistrement automatique du signal
  satellite
  Cette fonction vous permet d’enregistrer un
  programme à partir de votre récepteur satellite ou
  d’un autre appareil. Assurez-vous que l’appareil est
  raccordé à la prise LINE3/DECODER du DVD
  Recorder. La programmation doit s’effectuer sur
  l’appareil connecté.
  Enregistrement direct à partir du
  téléviseur.
  Cette fonction vous permet d’enregistrer
  instantanément le programme que vous êtes en
  train de regarder sur votre téléviseur sans
  syntoniser votre DVD Recorder sur le même
  programme.
  ‘Live Cache’ (Contrôle des émissions
  diffusées en direct)
  Dès que vous allumez ce DVD Recorder, le
  programme diffusé sur le téléviseur est stocké dans
  la ‘mémoire tampon’. Celle-ci sert d’espace de
  stockage temporaire pour vos enregistrements. Elle
  s’efface automatiquement au bout de 6 heures ou
  lorsque vous éteignez l’appareil. Vous pouvez
  toutefois conserver le contenu du disque dur. Pour
  ce faire, marquez la section de la mémoire tampon
  dont vous souhaitez empêcher l’effacement.

  Lecture synchronisée
  Vous pouvez regarder ou rappeler un programme
  TV alors que l’enregistrement est encore en cours.
  Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de
  l’enregistrement pour en entamer la lecture. Vous
  pouvez également regarder un programme différent
  de celui que vous enregistrez.
  Arrêt de la diffusion directe d’un
  programme TV (TV Pause)
  Vous pouvez à présent contrôler un programme TV
  en direct. Vous pouvez suspendre l’émission en
  appuyant sur la touche PAUSE, puis appuyer sur la
  touche PLAY pour reprendre la lecture là où elle a
  été interrompue. Pour retourner au programme
  visionné en direct, appuyez simplement sur la
  touche TUNER.

  i.LINK est également appelé ‘FireWire’ et ‘IEEE
  1394’. Cette connexion sert au transfert des
  signaux numériques haut débit utilisés notamment
  par les appareils vidéo numériques (DV). Elle
  transmet tous les signaux audio et vidéo au moyen
  d’un seul câble.

  Il s’agit d’un système de programmation simple
  pour les DVD Recorder. Pour l’utiliser, entrez le
  numéro correspondant au programme télévisé à
  enregistrer. Vous trouverez ce numéro dans votre
  magazine TV préféré.

  Le système GUIDE Plus+ répertorie les
  informations de programmation des canaux TV.
  Vous pouvez l’utiliser pour planifier vos
  enregistrements, parcourir le contenu des
  programmes à venir ou changer les canaux de votre
  récepteur/boîtier décodeur externe à l’aide de la
  télécommande de votre DVD Recorder.

  101

  Français

  Fonctions spéciales • Page 102

  Informations sur le produit (suite)
  Guide de mise en route sur les
  types de disques
  type

  Logo du disque Enregistrement Lecture

  Édition

  Lecture sur d’autres
  lecteurs DVD

  Français

  Disque dur
  (interne)

  Copier le contenu du HDD sur
  un DVD inscriptible

  DVD+RW

  Peut être lu sur la plupart des
  lecteurs DVD
  Peut être lu sur la plupart des
  lecteurs DVD (finalisation
  requise, page 161)

  DVD+R

  DVD+R DL

  DVD VIDEO

  Seuls les DVD-R et DVD-RW
  (Vidéo) finalisés peuvent être
  lus

  DVD-RW

  DVD-R

  VIDEO CD

  AUDIO CD
  DATA CD
  (JPEG/MP3)

  ReWritable

  Recordable

  Il n’est pas possible d’enregistrer sur ces
  disques

  Images JPEG et format de fichier audio
  MP3 pris en charge

  Les disques qui ne peuvent être lus

   Images fixes au standard DCF
   Fréquences d’échantillonnage prises en charge :

   Les disques 8 cm
   Les DVD-R et DVD-RW
   Les DVD+RW grande vitesse (3,3x - 8x)

   Les CD/DVD à deux faces
   Les CD Photos
   Les CD-ROM/CD-R/CD-RW qui ne sont pas

  enregistrés en format de CD musical ou de CD
  vidéo, ou qui ne contiennent pas de fichiers MP3
  ou JPEG.
  Les données de suppléments de CD
  Les DVD-ROM qui ne contiennent pas de fichiers
  JPEG ou qui ne sont pas en format DVD Vidéo
  Les DVD audio
  Les DVD-RAM
  La couche de disque dur sur les CD Super Audio
  Les DVD-R et DVD-RW en mode VR (format
  Video Recording)
  Les MP3/JPEG sur des DVD

  102

   JPEG/ISO 9660/format Joliet
   Résolution JPEG jusqu’à 3200 x 2900.
   L’extension du fichier de l’image JPEG doit être «
  *.JPG » et non « *.JPEG ».
  32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

   Débits binaires pris en charge : 32-256 (kbps),
  débits variables

  Types de disques pris en charge (août 2005)

   DVD+RW 8x ou inférieur
   DVD-RW 6x ou inférieur (Ver. 1.1, Ver. 1.2 avec
  CPRM*)

   DVD+R 16x ou inférieur
   DVD-R 16x ou inférieur (Ver. 2.0, Ver. 2.1)
   DVD+R DL (double couche) 4x
  * CPRM est l’abréviation de « Content Protection for
  Recordable Media » et désigne une technologie de
  codage permettant de protéger les droits d’auteur en
  matière d’images. • Page 103

  Unité principale

  REC

  Français

  HDD

  a I/2  Permet de mettre le DVD Recorder sous
  tension ou en mode veille.

  b Tiroir-disque
  c Afficheur  Affiche des informations relatives à l’état du
  DVD Recorder.

  Prises situées derrière le volet
  h TUNER


  i PROGRAM - /+  d ç


  Permet d’ouvrir ou de fermer le tiroir-disque.

  e Voyant du HDD  s’allume en mode disque dur.  Voyant REC
  s’allume si l’enregistrement ou la copie est en
  cours

  f H


  Permet de démarrer la lecture du titre ou de la
  piste sélectionné(e).  Å
  Permet de suspendre la lecture ou
  l’enregistrement.
  Permet d’interrompre la lecture ou
  l’enregistrement.

  Permet de passer au mode Tuner du DVD
  Recorder (chaînes TV).

  Sélectionne la chaîne de télévision suivante ou
  précédente ou sélectionne la source externe
  (DV, LINE 1, 2 ou 3).

  j ./ >


  Permet de passer au chapitre ou à la piste
  suivant(e) ou précédent(e).

  k S-VIDEO


  Entrée S-Vidéo pour caméscopes S-VHS/Hi8
  ou magnétoscopes S-VHS/Hi8.

  l VIDEO


  Entrée vidéo pour caméscopes ou
  magnétoscopes.

  m L (MONO) AUDIO R


  Entrée audio pour caméscopes ou
  magnétoscopes.

  n DV IN


  Entrée destinée aux caméscopes numériques
  compatibles avec ce connecteur.

  g REC 

  Permet de démarrer un enregistrement à partir
  d’un programme TV ou de la source d’entrée
  vidéo en cours.
  Indique le titre dans la mémoire Live Cache
  pour l’enregistrement sur le disque dur.

  103 • Page 104

  Télécommande
  f TV/DVD
  1


  2
  3

  Français

  4  5

  6

  7  10

  12

  13

  14
  15

  16  Permet de mettre l’appareil sous tension ou en
  mode veille.

  b PROG + /-

  Sélectionne la chaîne TV précédente/suivante
  ou la source externe (LINE 1, LINE3 ou
  LINE2).
  Passe à la page suivante ou précédente du
  système GUIDE Plus+.

  c INFO


  Accéder aux programmes dans le système
  GUIDE Plus+.  Affiche la barre de barre vidéo ‘Live Cach’e en
  mode Tuner. Celle-ci indique la programmation
  des émissions TV stockées dans la mémoire
  tampon.

  Permet d’accéder au menu de configuration du
  système et de le quitter.

  k ./ >


  Passe au jour précédent/suivant du système
  GUIDE Plus+.
  Permet de passer au chapitre, à la piste ou au
  titre suivant ou précédent.

  l m/M  Recherche rapide vers l’avant ou vers l’arrière
  durant la lecture.
  Lecture au ralenti en avant en mode pause.

  m H
  Démarrage de la lecture
  Å
  Permet de suspendre la lecture ou l’enregistrement.

  Permet d’interrompre la lecture ou
  l’enregistrement.

  n T/C


  Règle le volume.

  e DISPLAY

  Permet de passer en mode disque ou d’afficher
  le menu du DVD.

  j TOOLS

  d 2 +/–

  Permet d’accéder à la liste des titres du contenu
  ou de la quitter.

  i MENU  a I/2

  Permet d’accéder au système GUIDE Plus+ et
  de le quitter.

  h TITLE LIST


  11

  Permet d’afficher l’image de l’appareil
  raccordé à la prise péritel LINE3/DECODER
  de ce DVD Recorder pendant l’enregistrement
  d’une émission TV.
  Permet d’alterner entre les modes DVD Recorder
  et TV en l’absence d’un signal vidéo d’entrée au
  niveau de la prise péritel LINE3/DECODER

  g GUIDE/TV

  8

  9

  (uniquement dans le cas d’un raccordement au
  téléviseur par la prise péritel LINE1-TV)

  Permet de basculer entre le mode ‘T’ (titre) et
  ‘C’ (chapitre) pendant la lecture d’un disque,
  puis d’utiliser les touches ./ > pour
  sélectionner un numéro de titre/chapitre.

  o EDIT


  Permet d’accéder au menu d’édition vidéo et de
  le quitter.

  p

  (Grand Ecran)
  Sélectionne le type d’écran du téléviseur.  CONSEILS: les touches à côté desquelles figure un point orange peuvent servir à faire fonctionner votre téléviseur
  lorsque la touche TV-DVD est sur la position TV.

  104 • Page 105

  Télécommande (suite)
  q Touche TV-DVD


  Permet de basculer en mode TV ou DVD.

  17

  r ç

  18

  s Touches alphanumériques

  19  21

  Permet d’ouvrir ou de fermer le tiroir-disque.  Saisie de chiffres ou de lettres dans les champs
  appropriés.
  Permet de sélectionner la lecture d’un chapitre,
  d’un morceau ou d’une chaîne de télévision

  20
  22

  23

  t A/a


  u


  v


  Permet de basculer entre le mode majuscule et
  minuscule lors de l’utilisation du pavé
  alphanumérique.

  24

  (AUDIO)
  Permet de sélectionner une langue ou un canal
  audio.

  27

  25
  26
  28
  29

  (Sous-titre)
  Permet de sélectionner la langue de sous-titrage
  d’un DVD.

  30

  w Touches de couleur


  31

  Ces touches sont utilisées pour sélectionner les
  options de couleur disponibles dans certains
  menus de l’écran du téléviseur.

  32
  33

  34

  x TUNER


  35

  Permet de passer au mode Tuner du DVD
  Recorder (chaînes TV).

  y TOP MENU


  Permet d’accéder au top menu d’un DVD.

  30 ZOOM  z ENTER


  Permet de confirmer une saisie ou une
  sélection.
  la gauche/droite ou de sélectionner la scène
  précédente/suivante.
  M/m: Flèches de déplacement vers le haut ou
  le bas ou de sélection du titre précédent/suivant
  de la mémoire Live Cache durant la lecture.

  32 TIMER

  Permet d’accéder au menu du programmateur
  et de le quitter.

  33

  (ANGLE)
  Permet de sélectionner un angle de vue pour un
  DVD.  29 B•/•b


  Effectue un saut en avant ou en arrière d’une
  durée définie en mode tuner.
  Permet d’avancer image par image en mode
  pause.  Démarre l’enregistrement ou indique le titre
  dans la mémoire Live Cache pour
  l’enregistrement sur le disque dur.  28 RETURN

  Revient au menu précédent pour les CD vidéo
  (VCD) ou certains DVD.

  Permet d’agrandir une image à l’écran du
  téléviseur.

  31 REC  27 </,: Flèches permettant de se déplacer vers  Français  34 INPUT SELECT

  Active le mode de sélection de source d’entrée.
  Appuyez ensuite sur PROG + /- pour
  sélectionner une autre source externe (DV,
  LINE 2, LINE 1, LINE3).

  35 COMMAND MODE (DVD123)  Permet de sélectionner la télécommande.

  CONSEILS: les touches à côté desquelles figure un point orange peuvent servir à faire fonctionner votre téléviseur
  lorsque la touche TV-DVD est sur la position TV.

  105 • Page 106

  Télécommande (suite)
  Utilisation de la télécommande

  Français

  1
  2
  3

  Ouvrez le compartiment des piles.
  Insérez deux piles de type R06 ou AA, en
  respectant les indications de polarité (+-) du
  compartiment.
  Refermez le couvercle.

  ATTENTION !
  – Ôtez les piles si celles-ci sont usagées
  ou si vous savez que vous ne vous servirez
  pas de la télécommande pendant un
  certain temps.
  – Évitez de mélanger les piles (neuves et
  anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
  – Les piles contiennent des substances
  chimiques: elles doivent donc être mises
  au rebut conformément aux
  réglementations en vigueur.

  Utilisation de la télécommande

  1

  Dirigez la télécommande vers le capteur
  infrarouge de la face avant de l’appareil.

  2

  Sélectionnez la source que vous souhaitez
  commander en appuyant sur TUNER ou
  activez le mode TV ou DVD à l’aide de la
  touche TV-DVD.

  3

  Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée (par
  exemple
  ,
  ).

  Conseils:
  – Les touches à côté desquelles figure un point
  orange peuvent servir à faire fonctionner votre
  téléviseur lorsque la touche TV-DVD est sur la
  position TV.

  Utilisation des touches alphanumériques
  pour entrer les caractères
  106

  Appuyez sur une touche chiffrée jusqu’à ce que
  le caractère ou chiffre souhaité apparaisse.
  Pour entrer un caractère spécifique à une
  langue, appuyez sur la touche . ou > du
  caractère correspondant, par exemple: pour
  entrer ‘å’, appuyez sur la touche {2}
  correspondant à ‘a’, puis sur > jusqu’à ce
  que la lettre ‘å’ s’affiche.
  Pour entrer des caractères spéciaux, appuyez
  plusieurs fois sur la touche {1}.
  Pour sélectionner des lettres majuscules ou
  minuscules, appuyez sur A/a.
  Pour entrer un espace, appuyez sur la touche
  {1}. • Page 107

  Étape 1: raccordements de base au DVD Recorder
  ���
  ��
  ����
  ���
  ���
  ��
  ����
  ����

  Cable

  Satellite Antenna

  Français

  1

  2
  TV

  Raccordement des câbles
  d’antenne
  La connexion des câbles d’antenne vous permet de
  regarder et d’enregistrer des émissions de
  télévision à l’aide du DVD Recorder. Si le signal
  d’antenne transite par un boîtier décodeur ou un
  récepteur satellite, assurez-vous que ceux-ci sont
  sous tension si vous souhaitez regarder ou
  enregistrer les programmes du câble.
   Si vous souhaitez relier le DVD
  Recorder à un magnétoscope et/ou à
  un boîtier décodeur/récepteur satellite,
  reportez-vous à la section consacrée aux autres
  connexions possibles, pages 111 à 113.

  1

  Branchez le signal TV câble/satellite ou
  antenne (ou le fil du boîtier décodeur/récepteur
  satellite, également appelé RF OUT ou TO TV)
  sur la prise AERIAL IN u DVD Recorder.

  2

  À l’aide du câble coaxial RF fourni, reliez
  l’entrée AERIAL OUT du DVD Recorder à la
  prise d’antenne (pouvant s’appeler VHF/UHF
  RF IN) du téléviseur.

  Conseils:
  – Selon la manière dont votre canal TV vous
  parvient (directement par une antenne hertzienne
  ou via un boîtier décodeur ou le magnétoscope), il
  vous faudra débrancher certains câbles pour
  pouvoir effectuer ce branchement.

  CONSEILS: Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

  107 • Page 108

  Étape 1: raccordements de base au DVD Recorder

  Français

  OU
  Option 2

  OU
  Option 3

  Option 1
  TV

  Raccordement du câble vidéo
  Le raccordement du câble vidéo vous permet de
  visionner des images à partir du DVD Recorder.
  Choisissez l’une des options ci-dessous pour
  connecter le câble vidéo.
  – Pour un téléviseur standard, suivez l’option 1, 2
  ou 3.
  – Pour un téléviseur à balayage progressif, suivez
  l’option 4.

  Option 1: utilisation de la prise péritel
  (qualité d’image supérieure)
   Reliez la prise LINE 1 - TV du DVD Recorder
  à l’entrée péritel correspondante du téléviseur à
  l’aide du câble péritel.
   Si votre téléviseur est doté de la fonction
  SMARTLINK ou d’une fonction similaire,
  assurez-vous que le câble péritel est
  connecté à la prise péritel qui prend en
  charge SMARTLINK sur votre téléviseur.
  Tous les canaux TV disponibles seront
  automatiquement téléchargés sur votre DVD
  Recorder.

  Conseils:
  – Si votre téléviseur affiche un menu de sélection
  pour la prise péritel, choisissez la source ‘VCR’.
  – La prise LINE3/DECODER est destinée aux
  autres appareils.

  Option 2: utilisation de la prise
  S-Vidéo (qualité d’image excellente)
   Vous avez besoin d’un câble S-Vidéo (non
  fourni) pour relier la prise S-VIDEO du DVD
  Recorder à l’entrée S-Vidéo (également
  appelée Y/C ou S-VHS) du téléviseur.

  Option 3: utilisation de la prise vidéo
  (bonne qualité d’image)
   Utilisez un câble vidéo composite (Jaune, non
  fourni) pour relier la prise VIDEO du DVD
  Recorder à l’entrée vidéo (également appelée
  A/V In, Video In, Composite ou Baseband) du
  téléviseur.

  CONSEILS: Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

  108 • Page 109

  2

  Français

  Étape 1: raccordements de base au DVD Recorder

  1

  TV

  Option 4: connexion à un téléviseur à
  balayage progressif
  Pour obtenir une qualité vidéo en balayage
  progressif, vous avez besoin d’un câble
  Y PB/CB PR/CR et d’un téléviseur doté de la
  fonction de balayage progressif. Ce câble permet
  d’obtenir une qualité d’image supérieure lorsque
  vous regardez vos DVD.

  1

  Utilisez les câbles vidéos (Rouge/bleu/vert,
  non fournis) pour connecter les prises
  Y PB/CB PR/CR du DVD Recorder aux entrées
  vidéo composantes correspondantes (marquées
  Y Pb Pr ou YUV) de votre téléviseur.

  2

  Utilisez le câble audio (Rouge/blanc,
  non fourni) pour connecter les prises
  AUDIO OUT du DVD Recorder à la prise
  audio (marquée AV IN ou AUDIO IN) de votre
  téléviseur.

  3

  Lorsque vous avez effectué vos connexions et
  que le DVD Recorder est installé et configuré,
  activez la fonction de balayage progressif (voir
  page 173).

  Conseils:
  – Si rien n’apparaît à l’écran du téléviseur ou si
  l’image est déformée, il se peut que la sortie vidéo
  du DVD Recorder ne corresponde pas à la
  connexion vidéo. Vous pouvez réinitialiser le
  système, comme expliqué ci-dessous:
  1) Débranchez le DVD Recorder ~MAINS de la
  prise secteur.
  2) Maintenez enfoncée la touche . lorsque
  vous rebranchez le DVD Recorder ~MAINS
  sur la prise secteur.

  CONSEILS: Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

  109 • Page 110

  Étape 1: raccordements de base au DVD Recorder

  Français

  OU

  OU

  Option 2
  Option 1

  Amplificateur/
  récepteur AV

  Raccordement des câbles audio
  Le raccordement des câbles audio vous permet
  d’entendre le son de la vidéo en cours de lecture
  sur le DVD Recorder. Cette connexion n’est
  toutefois pas nécessaire si le DVD Recorder est
  relié au téléviseur par le connecteur péritel.

  Option 1: utilisation des sorties audio
  analogiques
  Vous pouvez brancher le DVD Recorder sur un
  récepteur ou une chaîne stéréo à deux canaux
  (minichaîne, téléviseur) et bénéficier ainsi d’un son
  stéréo.
   Utilisez un câble audio (extrémités Rouge/
  blanc, non fourni) pour relier les prises LINE 2
  OUT - AUDIO L/R à l’entrée correspondante
  de l’appareil connecté.
  Conseils:
  – Si vous avez connecté ce DVD Recorder à votre
  téléviseur à l’aide des entrées Y PB/CB PR/CR,
  connectez les câbles audio aux sorties AUDIO
  OUT situées à côté de COMPONENT VIDEO
  OUT comme décrit page 109.

  Option 2: utilisation de la sortie audio
  numérique (optique ou coaxiale)
  Vous pouvez relier le DVD Recorder à un
  amplificateur/récepteur AV pour bénéficier d’un
  son Surround multicanal.
   À l’aide d’un câble coaxial (non fourni), reliez
  la sortie COAXIAL à l’entrée coaxiale
  numérique COAXIAL IN ou DIGITAL IN du
  périphérique connecté.
  – un amplificateur/récepteur AV doté d’un
  décodeur numérique multicanal.
  – un récepteur stéréo numérique à deux
  canaux (PCM).
  OU
   Servez-vous d’un câble à fibre optique (non
  fourni) pour relier la sortie OPTICAL à
  l’entrée optique du périphérique connecté.
   Assurez-vous que les deux fiches sont
  correctement insérées (un déclic doit se
  produire).

  CONSEILS: Pour l’option de raccordement n° 2, vous devez sélectionner l’option de sortie audio numérique
  appropriée. Voir page 172. À défaut, vous n’aurez soit pas de son, soit un fort bruit.

  110 • Page 111

  Étape 2: autres options de connexion
  (panneau arrière)

  Boîtier décodeur/Récepteur satellite

  (panneau avant)

  ���
  ��
  ����
  ���
  ���
  ��
  ����
  ����

  5

  3

  Français

  1

  4

  TV

  2
  Placez cet élément devant le boîtier
  décodeur/récepteur satellite, voir 5.

  Connexion à un boîtier décodeur
  ou à un récepteur satellite
  Option 1
  Si votre boîtier décodeur/récepteur
  satellite n’est doté que d’une sortie
  d’antenne (RF OUT ou TO TV), reportez-vous à
  la section ‘Raccordement des câbles d’antenne’,
  page 107, pour obtenir des explications sur la
  connexion au téléviseur.
  Option 2 (voir l’illustration ci-dessus)
  Si votre récepteur satellite/boîtier
  décodeur est équipé d’une sortie péritel

  1
  2

  Conservez le raccordement d’antenne entre le
  récepteur satellite/boîtier décodeur et le
  téléviseur.
  Reliez la prise LINE 1 - TV du DVD Recorder
  à l’entrée péritel correspondante du téléviseur à
  l’aide du câble péritel.

  3

  À l’aide d’un autre câble péritel, reliez la sortie
  LINE3/DECODER du DVD Recorder à la
  sortie péritel (également appelée TV OUT ou
  TO TV) du récepteur satellite/boîtier décodeur.

  4

  Reliez le câble G-LINK fourni à la prise
  G-LINK du DVD Recorder.

  5

  Placez l’autre extrémité du transmetteur
  G-LINK en face du boîtier décodeur/récepteur
  satellite près du capteur infrarouge afin que son
  détecteur infrarouge puisse recevoir un signal
  clair.
   Ainsi, le DVD Recorder peut recevoir des
  données provenant du système GUIDE
  Plus+ et contrôler le tuner du récepteur
  externe.

  Conseils:
  – Si votre téléviseur est connecté au DVD Recorder
  via les prises COMPONENT VIDEO
  (Y PB/CB PR/CR), reliez le câble externe du boîtier
  décodeur/récepteur satellite à la prise LINE 1 - TV.

  CONSEILS: l’appareil branché sur le connecteur LINE 3/DECODER transmettra ses signaux audio/vidéo au
  téléviseur via le connecteur LINE 1 - TV.

  111 • Page 112

  Étape 2: autres options de connexion (suite)
  Face arrière d’un magnétoscope (à titre d’exemple uniquement)
  ���
  ��
  ����
  ���
  ���
  ��
  ����
  ����

  CABLE

  SATELLITE

  VHF/UHF
  RF IN

  1

  SCART IN

  SCART OUT

  VHF/UHF
  RF OUT

  4

  Français

  ANTENNA

  2

  TV

  3

  Connexion à un magnétoscope ou
  à un appareil similaire
  La connexion à un magnétoscope vous permet
  d’enregistrer une cassette vidéo sur le HDD. Elle
  permet aussi de visionner les images du
  magnétoscope sur le téléviseur lorsque le DVD
  Recorder est éteint.
  IMPORTANT !
  Votre nouveau DVD Recorder peut se
  substituer au magnétoscope dans toutes
  ses fonctions. Il vous suffit de débrancher
  tous les raccordements au magnétoscope.

  1

  Branchez le signal TV câble/satellite ou
  antenne (ou le fil du boîtier décodeur/récepteur
  satellite, également appelé RF OUT ou TO TV)
  sur la prise AERIAL IN du DVD Recorder.

  2

  À l’aide du câble coaxial RF fourni, reliez
  l’entrée AERIAL OUT du DVD Recorder à la
  prise d’antenne (pouvant s’appeler VHF/UHF
  RF IN) du téléviseur.

  3

  Reliez la prise LINE 1 - TV du DVD Recorder
  à l’entrée péritel correspondante du téléviseur à
  l’aide du câble péritel.

  4

  À l’aide d’un autre câble péritel, reliez la prise
  LINE3/DECODER du DVD Recorder à la
  sortie péritel (également appelée TV OUT ou
  TO TV) du magnétoscope.

  Conseils:
  – La plupart des cassettes vidéo et des DVD
  disponibles dans le commerce sont protégés contre
  la copie et ne peuvent donc pas être enregistrés.
  – Connectez directement le DVD Recorder au
  téléviseur. Si un magnétoscope ou un appareil
  supplémentaire se trouve entre les deux, la qualité
  d’image peut être médiocre en raison du système
  de protection contre la copie intégré au DVD
  Recorder.

  CONSEILS: Pour de plus amples informations sur les autres connexions possibles, consultez les manuels des
  appareils connectés.

  112 • Page 113

  Étape 2: autres options de connexion (suite)
  ���
  ��
  ����
  ���
  ���
  ��
  ����
  ����

  Face arrière d’un boîtier décodeur/
  récepteur satellite (à titre d’exemple
  uniquement)

  Face arrière d’un magnétoscope
  (à titre d’exemple uniquement)

  6

  Français

  1

  5

  2

  3
  4
  Connexion à un magnétoscope et
  à un boîtier décodeur/récepteur
  satellite

  1

  Conservez le raccordement d’antenne entre le
  récepteur satellite/boîtier décodeur et le
  téléviseur.

  2

  À l’aide du câble coaxial RF fourni, reliez la
  sortie d’antenne (RF OUT) du récepteur
  satellite/boîtier décodeur à la prise AERIAL IN
  du DVD Recorder.

  3

  Utilisez un autre câble coaxial RF pour relier la
  prise AERIAL OUT du DVD Recorder à
  l’entrée d’antenne du téléviseur.

  4

  Reliez la prise LINE 1 - TV du DVD Recorder
  à l’entrée péritel correspondante du téléviseur à
  l’aide du câble péritel.

  5

  À l’aide d’un autre câble péritel, reliez la prise
  LINE3/DECODER du DVD Recorder à la
  sortie péritel (également appelée TV OUT ou
  TO TV) du magnétoscope.

  6

  À l’aide d’un autre câble péritel, reliez l’entrée
  péritel (également appelée TV IN ou
  TO DECODER) du magnétoscope à la sortie
  péritel (également appelée TV OUT ou
  TO VCR) du récepteur satellite/boîtier
  décodeur.

  CONSEILS: Pour de plus amples informations sur les autres connexions possibles, consultez les manuels des
  appareils connectés.

  113 • Page 114

  Étape 2: autres options de connexion (suite)

  Français

  Connexion à un caméscope
  Vous pouvez utiliser les connecteurs de la face
  avant pour copier les enregistrements de votre
  caméscope. Ces prises se situent derrière le volet, à
  droite de la face avant. Elles conviennent
  parfaitement au branchement d’un caméscope.

  Conseils:
  – Vous pouvez également utiliser l’entrée DV IN
  pour connecter le DVD Recorder à un PC doté
  d’une sortie DV. Le PC doit disposer d’un
  connecteur IEEE 1394 Firewire.

  Option 1: utilisation de la prise DV IN
  Choisissez cette prise si vous utilisez un caméscope
  numérique DV ou Digital 8. La prise DV est
  conforme à la norme i.LINK. Elle offre une qualité
  d’image optimale.
   À l’aide d’un câble i.LINK 4 broches (non
  fourni), reliez l’entrée DV IN du DVD
  Recorder à la sortie DV OUT correspondante
  du caméscope.
  • Appuyez sur la touche INPUT SELECT de
  la télécommande pour sélectionner ‘DV’
  lorsque vous utilisez cette source.

  CONSEILS: Pour de plus amples informations sur les autres connexions possibles, consultez les manuels des
  appareils connectés.

  114 • Page 115

  Étape 2: autres options de connexion (suite)

  1

  Option 2: utilisation de l’entrée
  S-VIDEO ou VIDEO
  Choisissez l’entrée S-VIDEO si vous utilisez un
  caméscope Hi8 ou S-VHS(C). Elle offre une très
  bonne qualité d’image.

  2

  Français

  OU

  Conseils:
  – Si vous connectez votre caméscope à la prise
  péritel à l’arrière de ce DVD recorder, appuyez sur
  la touche INPUT SELECT puis PROG +/- de la
  télécommande pour sélectionner { LINE 1 } ou
  { LINE 3 } comme source d’entrée.

  Vous pouvez également choisir l’entrée VIDEO si
  votre caméscope dispose d’une seule sortie vidéo
  (Composite Video, CVBS). Elle offre une bonne
  qualité d’image.

  1

  Reliez la prise S-VIDEO ou VIDEO de la face
  avant du DVD Recorder à la sortie S-VHS ou
  Vidéo correspondante du caméscope.
  • Appuyez sur la touche INPUT SELECT
  puis sur PROG +/- de la télécommande
  pour sélectionner ‘LINE 2’ lorsque vous
  utilisez cette source.

  2

  À l’aide d’un câble audio (Rouge/blanc, non
  fourni), reliez les prises L (MONO) AUDIO R
  situées sur la face avant de l’appareil aux
  sorties audio du caméscope.

  CONSEILS: Pour de plus amples informations sur les autres connexions possibles, consultez les manuels des
  appareils connectés.

  115 • Page 116

  Étape 3: installation et configuration
  L’écran d’installation initiale apparaît la première
  fois que vous mettez le DVD Recorder sous
  tension. Ces réglages vous permettent d’installer
  rapidement les fonctions de base du DVD
  Recorder, comme les canaux TV, les options de
  langue et le système GUIDE Plus+.

  Français

  IMPORTANT !
  Effectuez l’installation initiale avant de
  tenter de lire ou d’enregistrer un disque.
  Tant que les paramètres initiaux n’ont pas
  été définis, le tiroir-disque refuse de
  s’ouvrir.

  1

  Appuyez sur la touche I/2 pour mettre le
  DVD Recorder sous tension.

  2

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par ex.
  ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
   Vous pouvez également sélectionner le
  canal 1 du téléviseur, puis appuyer plusieurs
  fois sur la touche bas de la télécommande
  jusqu’à ce que le menu { SMARTLINK }
  ou { LANGUAGE AND COUNTRY }
  (Langue et pays) apparaisse à l’écran.

   Si votre téléviseur possède une fonction
  SMARTLINK ou similaire, le téléchargement
  des canaux TV commencera automatiquement.
  Lorsque le transfert des données est terminé,
  appuyez sur la touche ENTER de la
  télécommande pour passer au téléchargement
  de la date et de l’heure. Ensuite, passez à
  l’étape 7.
  SMARTLINK
  Loading data from TV. Please wait.

  OU
   Si le menu{ Language and Country }
  (Langue et pays) apparaît sur le téléviseur,
  appuyez sur ,. Utilisez ensuite les touches
  M/m pour choisir la langue de menu souhaitée,
  puis appuyez sur < pour confirmer.

  EASY SETUP
  LANGUAGE AND COUNTRY
  Select OSD language and your country.
  Language �

  English
  A Austria

  Country�
  Done

  Press [ ] [

  3

  ] to navigate. [ENTER] : Select

  Sélectionnez votre pays de résidence.
  i. Sélectionnez { Country } (Pays) et
  appuyez sur ,. Utilisez les touches M/m
  pour effectuer votre sélection, puis appuyez
  sur < pour confirmer. Si votre pays n’est
  pas répertorié dans la liste, sélectionnez
  { Others } (Autres).

  ii. Sélectionnez { Done } (Effectué), puis
  appuyez sur la touche ENTER de la
  télécommande.

  4

  Le menu Type de TV apparaît à l’écran du
  téléviseur. Sélectionnez le format d’image
  correspondant au téléviseur que vous avez
  connecté.
  EASY SETUP
  TV TYPE
  Select your TV screen type.
  TV type �

  4:3 Letter Box
  Done

  Press [ ] [

  ] to navigate. [ENTER] : Select. [RETURN]:Back

  i. Sélectionnez { TV Type } (Type de TV) et
  appuyez sur ,. Utilisez les touches M/m
  pour effectuer votre sélection, puis appuyez
  sur < pour confirmer.
  16:9

  4:3 Letter Box

  4:3 Pan Scan
  ii. Sélectionnez { Done } (Effectué), puis
  appuyez sur la touche ENTER de la
  télécommande.

  CONSEILS: Après l’installation initiale, vous pouvez modifier ou actualiser vos paramètres par l’intermédiaire du
  menu de configuration du système. Voir pages 167 à 172.

  116 • Page 117

  Étape 3: installation et configuration (suite)
  i. Si cette information est correcte,
  sélectionnez { Done } (Effectué) dans le
  menu et appuyez sur ENTER.

  Le menu Préréglage automatique apparaît à
  l’écran du téléviseur. Sélectionnez { Search
  channels } (Recherche canaux) dans le menu
  et appuyez sur la touche ENTER de la
  télécommande pour commencer.
   Cette opération prend quelques minutes.
  EASY SETUP

  AUTO TUNER PRESET

  ii. Si des modifications sont nécessaires,
  utilisez les touches alphanumériques
  (0-9) pour entrer l’heure et la date correctes
  dans leur champ respectif.

  8

  The function automatically starts searching for all�
  of the receivable channels and presets them.

  L’installation initiale est terminée.
  EASY SETUP

  Search channels

  CLOCK

  Skip search

  Enter the current time and date.

  Time �
  Press [ ] [

  Press [ ] [

  EASY SETUP

  Continue

  Press [ENTER] to continue.

  Remarque: si aucune action n’est effectuée dans
  les 15 minutes qui suivent le préréglage
  automatique, le DVD Recorder passe en mode
  veille.

  7

  Le menu Horloge apparaît.
  EASY SETUP

  ] [ENTER]. [RETURN] : Back

  i. Sélectionnez { Continue } (Continuer)
  dans le menu, puis appuyez sur ENTER
  pour commencer l’installation de GUIDE
  Plus+. Reportez-vous à la page suivante
  pour connaître les détails d’une
  configuration complète.
  ii. Sélectionnez { Set up later } (Config. +
  yard) dans le menu afin d’ignorer
  l’installation de GUIDE Plus+.
  Lorsque vous souhaiterez installer le
  système GUIDE Plus+, appuyez sur la
  touche GUIDE/TV de la télécommande.
  Reportez-vous à la page suivante.

  Lorsque la recherche des canaux est terminée,
  le nombre total de canaux trouvés et stockés
  apparaît. Appuyez ensuite sur ENTER pour
  continuer.

  XXX Channels found.

  01-01-2005
  Done

  Si aucun canal n’est détecté:
  – Essayez l’installation automatique de canaux
  TV après avoir procédé à la configuration
  initiale. Reportez-vous à la page 170.

  AUTO TUNER PRESET

  00 : 0 0

  Date�

  ] to navigate. [ENTER]: Start. [RETURN]: Back

  Remarque: assurez-vous que le DVD Recorder, le
  téléviseur, le récepteur satellite/boîtier décodeur (le
  cas échéant) sont correctement raccordés et sous
  tension. La recherche automatique de canaux détecte
  les signaux et enregistre tous les canaux disponibles.

  6

  Français

  5

  9

  Patientez pendant que le DVD Recorder
  finalise l’initialisation du système, puis
  appuyez sur ENTER pour sortir.

  Vous pouvez maintenant profiter de votre
  DVD Recorder.
  Conseils:
  – Les listes de programmes TV n’apparaissent pas
  sur le système GUIDE Plus+ dès que vous avez
  terminé l’installation initiale. Il peut s’écouler 24
  heures avant de recevoir les données des listes de
  programmes TV.

  CLOCK
  Enter the current time and date.

  Time �

  00 : 0 0
  01-01-2005

  Date�
  Done

  Press [ ] [

  ] [ENTER]. [RETURN] : Back

  CONSEILS: Après l’installation initiale, vous pouvez modifier ou actualiser vos paramètres par l’intermédiaire du
  menu de configuration du système. Voir pages 167 à 172.

  117 • Page 118

  Étape 4: configuration de GUIDE Plus+

  Français

  Votre DVD Recorder est équipé du système
  GUIDE Plus+. Ce système offre un guide des
  programmes interactif gratuit qui répertorie tous les
  programmes disponibles dans votre région. Avant
  de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez
  définir votre zone géographique et vos
  périphériques de configuration en cours afin de
  recevoir les données correctes des listes de
  programmes TV du système GUIDE Plus+.

  1

  Si une introduction au système GUIDE Plus+
  apparaît à l’écran du téléviseur, lisez son
  contenu et appuyez sur ENTER pour
  poursuivre.
   Le menu de configuration initiale GUIDE
  Plus+ apparaît.

   Dans le cas contraire, appuyez sur la touche
  GUIDE/TV de la télécommande, puis appuyez
  sur M et , plusieurs fois jusqu’à ce que vous
  sélectionniez la barre de menus { Setup }
  (Installation).

  { Language } (Langue) / { Country } (Pays)
  Ces paramètres prendront effet dès
  l’installation et la configuration de base.
  { Postal code } (Code postal)
  Appuyez sur ENTER pour accéder au menu de
  saisie. Utilisez les touches M/m pour saisir le
  code postal et utilisez les touches </, pour
  passer d’un champ à l’autre.

  Remarque: le code postal que vous saisissez doit
  être correct et doit représenter un code postal du
  pays identifié. Dans le cas contraire, vous risquez
  de ne recevoir aucune donnée ou des données de
  listes de programmes TV incorrectes.

  { External Receiver 1/2/3 } (Récepteur
  externe 1/2/3)

  Remarque: si aucun récepteur externe n’est
  connecté, laissez les champs sur ‘Aucun’ et
  appuyez sur la touche Rouge de la télécommande
  pour quitter le menu. Ensuite, passez à l’étape 8.

  Vous pouvez connecter jusqu’à trois récepteurs
  externes (par exemple, récepteur satellite ou boîtier
  décodeur) à votre DVD Recorder. Terminez
  l’installation du récepteur externe comme suit:
  a) Utilisez les touches M/m pour sélectionner
  le récepteur externe 1, 2 ou 3, puis appuyez
  sur la touche ENTER.
  b) Appuyez à nouveau sur la touche ENTER
  pour poursuivre. Sélectionnez le type de
  récepteur externe et appuyez sur la touche
  ENTER.

  2

  Appuyez sur m pour sélectionner { Basic
  Setup } (Configuration de base) dans le menu,
  puis appuyez sur ENTER pour accéder à l’écran
  de configuration.

  { Cable } (Câble)
  Sélectionnez cette fonction pour le boîtier
  décodeur.
  { Satellite }
  Sélectionnez cette fonction pour le récepteur
  satellite.
  { Terrestrial } (Terrestre)
  Sélectionnez cette fonction pour le décodeur
  terrestre numérique.

  c) Sélectionnez le fournisseur d’accès dans la
  liste, puis appuyez sur la touche ENTER.
  { None } (Aucun)
  Sélectionnez cette fonction si vous ne disposez
  pas de fournisseur.

  d) Sélectionnez la marque de votre récepteur
  dans la liste et appuyez sur la touche ENTER.
  { None } (Aucun)
  Sélectionnez cette fonction si vous ne trouvez
  pas la marque de votre récepteur.
  CONSEILS: Une fois la configuration terminée, laissez le DVD Recorder en mode veille et allumez vos récepteurs
  externes pendant une nuit afin de recevoir les données des listes de programmes TV.

  118 • Page 119

  Étape 4: configuration de GUIDE Plus+ (suite)

  { Antenna (RF lead) } [Antenne (fréquence
  radio principale)]
  Sélectionnez cette fonction si le récepteur
  externe est connecté via le câble d’antenne.
  Saisissez le numéro de programme
  correspondant à celui de votre récepteur
  externe sur le DVD Recorder.

  3

  Si vous n’avez pas connecté de récepteur
  externe, assurez-vous que le transmetteur
  G-LINK est correctement connecté et
  positionné. Reportez-vous à la page 111.
   Vous pourrez ainsi contrôler le tuner du
  récepteur satellite/boîtier décodeur via le
  système GUIDE Plus+.

  4

  Allumez le récepteur externe et utilisez la
  télécommande du récepteur pour
  sélectionner le numéro de programme {02} sur
  le récepteur.

  5

  Appuyez sur la touche ENTER pour continuer.
   Le système GUIDE Plus+ envoie un signal
  via la connexion G-LINK au récepteur
  externe pour passer à un numéro de
  programme particulier.

  6

  7
  8

  Si le récepteur externe est passé à un numéro
  de programme affiché sur le téléviseur,
  sélectionnez { Yes } (Oui) et appuyez sur la
  touche ENTER pour poursuivre.
   Dans le cas contraire, sélectionnez { No }
  (Non) et appuyez sur la touche ENTER
  pour essayer un code différent.
  Recommencez cette procédure jusqu’à ce
  que le récepteur externe passe à un autre
  numéro de programme.
  Appuyez sur la touche Verte pour revenir à
  l’écran de configuration.
  Si vous souhaitez spécifier la source et le
  numéro de programme d’un canal hôte GUIDE
  Plus+, sélectionnez { Host Channel Setup }
  (Configuration du canal hôte) dans le menu et
  suivez les instructions à l’écran du téléviseur
  pour terminer la configuration.
   La configuration du canal hôte par défaut est
  définie sur Automatic (Automatique).

  9

  Une fois cette opération terminée, appuyez sur
  la touche GUIDE/TV pour quitter le menu.

  1) Laissez le DVD Recorder en veille au
  cours de la nuit pour charger les
  données des listes de programmes TV.
  2) Si vous utilisez un récepteur externe, vous
  devez syntoniser votre récepteur externe
  manuellement en fonction de votre canal hôte.
  Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
  obtenir plus de détails.
  Laissez votre récepteur externe sous
  tension durant la nuit.

  Remarque: si vous sélectionnez votre chaîne
  hôte avant de passer en veille, votre DVD
  Recorder commence immédiatement à
  télécharger les programmes TV. EPG
  DOWNLOAD apparaît sur l’afficheur. Cette
  opération peut prendre jusqu’à deux (2) heures.
  Vous pouvez interrompre le téléchargement à
  tout moment en allumant le téléviseur. Vous
  pouvez également laisser le DVD Recorder en
  veille toute la nuit pour qu’il télécharge
  automatiquement les programmes TV.
  Pays/Ville (langue)

  Chaîne hôte
  (antenne/câble)

  Deutschland
  Österreich

  Eurosport
  Eurosport

  Schweiz (Deutsch)
  United Kingdom
  France
  España
  Nederland

  Eurosport
  ITV
  Canal +
  Tele 5
  TMF/Eurosport

  -Eindhoven
  -Rotterdam
  -Amsterdam
  België (Vlaanderen)
  Italia

  TMF
  TMF
  TMF
  TMF
  Sport Italia

  Chaîne hôte
  (SAT)

  Eurosport Astra1 19.2E
  Eurosport Astra1 19.2E,
  Hotbird 13.0E
  Eurosport Astra1 19.2E
  British Eurosport Astra2 28.2E

  TMF Astra1 19.2E /
  Hotbird 13.0E
  TMF Astra1 19.2E
  TMF Astra1 19.2E
  TMF Astra1 19.2E

   Vérifiez vos listes de programmes TV à l’écran
  { Editor } (Éditeur) le jour suivant afin de
  vous assurer que le téléchargement des données
  est terminé. Reportez-vous à la page 123.
  Conseils:
  – Si votre pays/région ne figure pas dans la liste cidessus ou que vous ne pouvez pas recevoir de
  données, vous pouvez toujours utiliser le système
  GUIDE Plus+ pour les enregistrements manuels et
  ShowView.
  – Si un problème se produit au cours de l’installation
  du système GUIDE Plus+, consultez le site Web
  www.europe.guideplus.com pour obtenir une
  assistance supplémentaire.

  CONSEILS: Une fois la configuration terminée, laissez le DVD Recorder en mode veille et allumez vos récepteurs
  externes pendant une nuit afin de recevoir les données des listes de programmes TV.

  119

  Français

  e) Identifiez la prise du récepteur externe qui est
  branchée sur le DVD Recorder (par exemple,
  ‘LINE 3’ pour LINE3/DECODER, puis
  appuyez sur la touche ENTER. • Page 120

  Utilisation du système GUIDE Plus+
  Introduction au système GUIDE
  Plus+

  Fonctions d’accès rapide

  Français

  Après avoir terminé l’installation de GUIDE Plus+
  et le téléchargement des données, vous pouvez
  commencer à explorer les différentes fonctions et
  zones du système GUIDE Plus+.

  1

  Appuyez sur la touche GUIDE/TV de la
  télécommande.

  2

  Utilisez les touches </M/m/, pour
  parcourir le menu.

  Il existe plusieurs fonctions intégrées au système
  GUIDE Plus+. Ces fonctions s’affichent en haut de
  la barre de fonctions C e cas échéant. Vous
  pouvez accéder à une fonction en appuyant sur la
  touche de couleur correspondante de la
  télécommande.

  C
  B

  D
  E

  Planification des enregistrements
  A

  F

   Sélectionnez un programme que vous souhaitez
  enregistrer et appuyez sur la touche Rouge de
  la télécommande pour

  Le système GUIDE Plus+ est divisé en six
  composants d’écran:
  A Panneaux d’informations: ils permettent
  d’afficher les instructions sur le système
  GUIDE Plus+, les promotions sur les
  programmes et les publicités.
  B Fenêtre vidéo: elle permet d’afficher l’image
  du programme TV en cours. Vous pouvez
  continuer à regarder le programme en cours
  tout en accédant au système GUIDE Plus+.
  C Barre de fonctions: elle permet d’afficher les
  fonctions disponibles. Les boutons de fonction
  s’activent directement au moyen des touches de
  couleur de la télécommande.
  D Zone d’informations: elle permet d’afficher de
  courtes descriptions des programmes ou des
  menus d’aide.
  E Barre des menus: elle permet d’afficher les
  menus GUIDE Plus+ et votre sélection en cours.
  F Grille/Titres: les informations relatives aux
  listes de programmes TV sont répertoriées par
  canal et par heure, sept jours à l’avance.

  programmes TV pour enregistrement.

  Sélection d’un programme d’un canal
  spécifique
   Appuyez sur la touche Jaune de la
  télécommande pour
  afficher les logos
  de tous les canaux disponibles dans Votre
  région, puis sélectionnez votre canal en
  appuyant sur la touche ENTER.
  Conseils:


  Les programmes que vous avez sélectionnés
  peuvent être révisés et modifiés dans l’écran
  Schedule (Planification). Reportez-vous à la page
  122.

   Si certains canaux manquent, consultez l’écran
  { Editor } (Éditeur) pour vérifier et modifier
  les canaux. Reportez-vous à la page 123.

  CONSEILS: Appuyez sur la touche Bleue pour revenir à l’heure actuelle sur l’écran ‘Grid’ (Grille).
  Appuyez sur la touche GUIDE/TV pour quitter le menu.

  120

  .

   Vous pouvez stocker jusqu’à 25 • Page 121

  Utilisation du système GUIDE Plus+ (suite)

  Le système GUIDE Plus+ est représenté par sept
  boutons dans la barre des menus:

  1

  Appuyez sur la touche GUIDE/TV de la
  télécommande.
   L’écran GUIDE Plus+ apparaît.

  2

  Appuyez sur M pour sélectionner la barre des
  menus, puis appuyez sur </, pour
  sélectionner une option de la barre des menus
  et appuyez sur m pour y accéder.
   Les informations sur la barre des menus
  individuelle sont décrites dans les pages
  suivantes.

  Écran ‘Search’ (Recherche)
  L’écran ‘Search’ (Recherche) vous permet de
  rechercher les listes de programmes par catégorie.
  Il vous permet de rechercher rapidement et
  facilement un programme que vous souhaitez
  regarder ou enregistrer.

  Français

  Barre de menus GUIDE Plus+

  1

  Sélectionnez { Search } (Recherche) et
  appuyez sur m.

  2

  Utilisez les touches </, pour sélectionner
  une catégorie de recherche: { Movies (Films),
  Sport, Children (Enfants), Others (Autres)
  ou My Choice (Mon choix) }.

  3

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner une
  sous-catégorie et appuyez sur la touche
  ENTER pour lancer la recherche.
   Tous les programmes des sept jours suivants
  de cette sous-catégorie sont affichés par date
  et heure.
   Sélectionnez { All } (Toutes) pour obtenir
  les résultats de toutes les sous-catégories de
  cette catégorie.
  Utilisez les touches </M/m/, pour
  sélectionner un programme et appuyez sur la
  touche ENTER pour y accéder.

  Écran ‘Grid’ (Grille)
  L’écran ‘Grid’ (Grille) est l’écran des programmes
  principaux du système GUIDE Plus+. Il offre sept
  jours d’informations sur les listes de programmes
  TV.

  4
  1

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner le
  canal TV souhaité.

   Appuyez sur la touche PROG +- pour
  passer à la page suivante ou revenir à la page
  précédente.

  2

  Utilisez les touches </, pour sélectionner
  un programme.

   Appuyez sur les touches . / > pour
  passer directement aux listes de programmes
  TV du jour précédent ou du jour suivant.

  3

  Appuyez sur la touche ENTER pour accéder
  au programme.

  Pour définir vos propres mots-clés de
  recherche:
  1 Sélectionnez { My Choice } (Mon choix) et
  appuyez sur m.

  2

  Appuyez sur la touche Jaune de la
  .
  télécommande pour

  3

  Utilisez les touches </M/m/, pour saisir
  votre mot-clé et appuyez sur la touche ENTER
  pour confirmer.

  4
  5

  Appuyez sur la touche Verte pour

  .

  Sélectionnez votre mot-clé et appuyez sur
  ENTER pour lancer la recherche.

  CONSEILS: Appuyez sur la touche Bleue pour revenir à l’heure actuelle sur l’écran ‘Grid’ (Grille).
  Appuyez sur la touche GUIDE/TV pour quitter le menu.

  121 • Page 122

  Utilisation du système GUIDE Plus+ (suite)

  Français

  Écran ‘My TV’ (Ma TV)

  Écran ‘Schedule’ (Planification)

  L’écran ‘My TV’ (Ma TV) vous permet de
  configurer un profil personnel. Vous pouvez définir
  le profil par canaux, catégories et/ou mots-clés. Il
  vous permet de rechercher rapidement et facilement
  un programme que vous souhaitez regarder ou
  enregistrer.

  L’écran ‘Schedule’ (Planification) vous permet
  d’examiner, de supprimer et de modifier les
  enregistrements planifiés. En outre, vous pouvez
  définir un enregistrement ici à l’aide de la
  programmation ShowView ou manuelle. Reportezvous aux pages 132 et 133 pour obtenir de plus
  amples informations.

  1
  2

  Sélectionnez { My TV } (Ma TV) et appuyez
  sur m.

  Écran ‘Info’
  L’écran ‘Info’ est réservé aux informations
  supplémentaires telles que les journaux télévisés,
  les pages météo, les cours de la bourse, etc. Les
  informations peuvent être programmées de la
  même manière que les données des listes de
  programmes TV et peuvent varier selon les régions.

  Appuyez sur la touche Jaune de la
  télécommande pour

  .

  3

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner
  { Channel } (Canal), { Categories }
  (Catégories) ou { Keywords } (Mots-clés).

  4

  Appuyez sur la touche Jaune pour

  .

  { Channel } (Canal)
   Sélectionnez un canal dans l’écran ‘Channel’
  (Canal), puis appuyez sur la touche ENTER.
   Recommencez cette étape pour ajouter plus
  de canaux (jusqu’à 16).
  { Categories } (Catégories)
   Sélectionnez une catégorie dans l’écran
  ‘Search’ (Recherche) et appuyez sur la touche
  ENTER.
   Recommencez cette étape pour ajouter plus
  de catégories (jusqu’à 4).

  Si aucune catégorie n’est disponible, aucune
  donnée n’a encore été fournie.

  { Keywords } (Mots-clés)
   Utilisez les touches </M/m/, pour saisir
  vos mots-clés et appuyez sur la touche ENTER
  pour confirmer.
   Recommencez cette étape pour ajouter plus
  de mots-clés (jusqu’à 16).

  5

  Appuyez sur la touche ENTER pour activer
  votre profil.

  CONSEILS: Appuyez sur la touche Bleue pour revenir à l’heure actuelle sur l’écran ‘Grid’ (Grille).
  Appuyez sur la touche GUIDE/TV pour quitter le menu.

  122 • Page 123

  Écran ‘Editor’ (Éditeur)

  Écran ‘Setup’ (Configuration)

  L’écran ‘Editor’ (Éditeur) est l’emplacement
  central qui vous permet de gérer vos canaux. Toute
  modification effectuée dans l’écran ‘Editor’
  (Éditeur) entraîne une modification dans l’écran
  ‘Grid’ (Grille). Vous pouvez affecter des numéros
  de programmes aux canaux TV, activer ou
  désactiver un canal et sélectionner une source de
  canal (tuner, récepteur externe).

  L’écran ‘Setup’ (Configuration) est l’emplacement
  central qui vous permet de configurer le système
  GUIDE Plus+ en fonction de votre situation
  personnelle (région, réception TV). En outre, vous
  avez la possibilité de configurer votre canal hôte et
  de visualiser l’écran d’informations du système
  GUIDE Plus+.

  Editor

  1

  Sélectionnez { Editor } (Éditeur) et appuyez
  sur m.
   L’affichage de l’écran ‘Editor’ (Éditeur)
  dépend de l’environnement de réception TV
  spécifique à votre zone.

  Pour activer/désactiver le canal
  2 Déplacez-vous vers le volet de gauche pour
  sélectionner le canal que vous souhaitez
  modifier, puis appuyez sur la touche Rouge de
  la télécommande.
   Les listes de programmes des canaux activés
  s’affichent dans l’écran ‘Grid’ (Grille).
  Pour modifier la source
  3 Déplacez-vous vers le volet de droite pour
  sélectionner le canal que vous souhaitez
  modifier, puis appuyez sur la touche Rouge
  pour modifier la source (par exemple Tuner,
  Ext. Rec. 1, etc.).
   Le numéro de programme est modifié
  automatiquement pour correspondre à la
  nouvelle source.

  Pour obtenir une description détaillée du processus
  de configuration du système GUIDE Plus+,
  reportez-vous aux pages 118 et 119.
  Pour modifier l’installation
  1 Sélectionnez { Setup } (Configuration), puis
  appuyez sur m.

  2

  Sélectionnez { Basic Setup } (Configuration
  de base), puis appuyez sur la touche ENTER.

  3

  Sélectionnez le composant que vous souhaitez
  modifier [Language (Langue), Country (Pays),
  Postal Code (Code postal), External Receiver
  1, 2, 3 (Récepteur externe 1, 2, 3)] et appuyez
  sur la touche ENTER.

  4

  Suivez les instructions à l’écran pour effectuer
  les modifications nécessaires, puis appuyez sur
  la touche ENTER.
   Certaines modifications peuvent nécessiter
  un nouveau téléchargement des informations
  des listes de programmes TV. Cette
  opération peut prendre plus de 24 heures.

  Pour modifier le numéro de programme
  4 Déplacez-vous vers le volet de droite du canal
  que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur
  la touche Verte et utilisez le touches
  alphanumériques (0-9) pour saisir le
  numéro de programme.

  CONSEILS: Appuyez sur la touche Bleue pour revenir à l’heure actuelle sur l’écran ‘Grid’ (Grille).
  Appuyez sur la touche GUIDE/TV pour quitter le menu.

  123

  Français

  Utilisation du système GUIDE Plus+ (suite) • Page 124

  Commande des programmes TV
  Affichage d’un programme TV

  Fonction de pause d’émissions en
  direct

  Français

  Il vous arrive peut-être parfois d’être interrompu
  lorsque vous regardez votre émission ou votre
  match préféré(e). Vous pouvez dorénavant
  suspendre l’émission en appuyant sur la touche Å
  (PAUSE) de la télécommande, puis reprendre la
  lecture en appuyant sur la touche H (PLAY)
  comme si vous contrôliez la diffusion des
  programmes.
  Pour retourner au programme visionné en direct,
  appuyez simplement sur la touche TUNER.

  1

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par ex.
  ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Appuyez sur la touche I/2 pour mettre le
  DVD Recorder sous tension.
   Si aucun canal n’apparaît à l’écran, appuyez
  sur la touche TUNER de la télécommande.

  3

  Appuyez sur la touche PROG +- pour
  sélectionner un canal TV.
   Les programmes TV actifs sont
  automatiquement mémorisés dans la
  mémoire Live Cache (Contrôle des
  émissions diffusées en direct) du DVD
  Recorder. Les informations s’affichent sur la
  barre vidéo ‘Live Cache’.

   Si vous passez à un autre canal TV sur votre
  DVD Recorder, un nouveau titre sera créé et
  une ligne verticale s’affichera sur la barre vidéo
  ‘Live Cache’.

  01:00

  P 05� P05 01-Jan-2005 14:31�

  14:31

  P 11� P11 01-Jan-2005 14:55�

  14:55

  01:00

  Fonction de répétition instantanée
  Si vous regardez un programme TV en direct, vous
  pouvez appuyer sur la touche B• (arrière) de la
  télécommande pour revenir dix (10) secondes en
  arrière à chaque pression et revoir instantanément
  les images.
  Pour retourner au programme visionné en direct,
  appuyez simplement sur la touche TUNER.

  Fonction de lecture synchronisée
  Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de
  l’enregistrement en cours pour en entamer la
  lecture.
  Alors que l’enregistrement se poursuit, maintenez
  enfoncée la touche . de la télécommande de
  manière à revenir au début de l’enregistrement et
  reprendre la lecture à partir de là.

  02:35

   Vous pouvez afficher ou masquer la barre
  vidéo ‘Live Cache’ en appuyant sur la touche
  DISPLAY de la télécommande.
  Pour obtenir de plus amples informations
  sur la mémoire ‘Live Cache’ (Contrôle des
  émissions diffusées en direct), reportezvous à la page suivante.

  CONSEILS: Appuyez sur la touche ENTER ou DISPLAY de la télécommande afin d’afficher la barre vidéo Live
  Cache. Pour faire disparaître la barre vidéo Live Cache, appuyez sur DISPLAY.

  124 • Page 125

  Avant d’enregistrer

  Le programme de télévision en cours sera
  enregistré temporairement sur le disque dur, dans
  ce qu’on appelle la mémoire ‘Live Cache’
  (Contrôle des émissions diffusées en direct), une
  fois que le DVD Recorder est allumé. Elle
  enregistrera jusqu’à six (6) heures continues de
  programmes de télévision.
  Vous pouvez appuyer sur ENTER sur la
  télécommande afin d’afficher la barre vidéo ‘Live
  Cache’ ou appuyer sur DISPLAY afin d’afficher
  l’ensemble de la mémoire ‘Live Cache’. Ceci
  indique le numéro et l’heure des programmes de
  télévision stockés temporairement sur le disque dur.

  Par ailleurs, les actions suivantes effacent
  également le contenu de la mémoire ‘Live Cache’:
  – Appuyez sur la touche INPUT SELECT de la
  télécommande.
  – Sélectionnez l’option { Set up } (Installation)
  ou { Rec mode } (Mode enreg.) dans le menu
  d’installation du système.

  Français

  À propos de la mémoire Live
  Cache (Contrôle des émissions
  diffusées en direct)

  This action will clear the Live Cache.
  Do you want to continue?
  Yes
  No

  i) Pour effacer le contenu de la mémoire Live
  Cache, sélectionnez { Yes } (Oui) dans le
  menu et appuyez sur ENTER sur la
  télécommande OU
  ii) Sélectionnez { No } (Non) dans le menu et
  appuyez sur la touche ENTER de la
  télécommande pour annuler.

  Marquage du contenu pour
  enregistrement
  La barre vidéo ‘Live Cache’ affiche les
  informations suivantes :
  A Heure du début de l’émission télévisée.
  Une fois les 6 heures dépassées, le début du
  contenu est effacé et l’heure du début est
  adaptée.
  B Espace restant dans la mémoire ‘Live Cache’.
  C Position actuelle et heure de diffusion du
  programme TV.
  D Séquences sélectionnées pour être enregistrées
  sur le HDD (marquées en Rouge).
  E Marqueurs de titre (lorsque vous passez à un
  autre canal pendant plus d’une minute, un
  nouveau marqueur de titre sera créé).
  F Heure actuelle.
  AVERTISSEMENT !
  Les programmes de télévision enregistrés dans la
  mémoire ‘Live Cache’ seront effacés dès que la
  mémoire tampon est saturée ou lorsque vous
  appuyez sur la touche I/2 pour éteindre le DVD
  Recorder.

  Vous devez « marquer » le contenu de la mémoire
  Live Cache pour qu’il puisse être enregistré de
  manière permanente sur le disque dur du DVD
  Recorder, voir page 128.
  Pour sélectionner un titre (programme)
   Appuyez sur DISPLAY, puis sur les touches
  M/m.
  Pour rechercher une scène du titre
   Utilisez les touches </,.
  Pour enregistrer le programme en cours
   Appuyez sur la touche REC . Appuyez à
  nouveau sur la touche REC  pour lancer un
  enregistrement de 30 minutes.
  Pour marquer l’enregistrement à partir de
  la scène en cours
   Appuyez sur le bouton Rouge.
  Pour annuler l’enregistrement marqué
   Appuyez sur la touche Rouge.
  Pour mettre fin à l’enregistrement
   Appuyez sur  (STOP).

  125 • Page 126

  Avant d’enregistrer (suite)
  Paramètres d’enregistrement par
  défaut

  Preferences

  Recording�

  DV

  Rec Mode �
  Bilingual�
  Auto Protect�
  Auto Chapter�

  Vous pouvez prédéfinir vos paramètres
  d’enregistrement dans le menu de configuration de
  l’enregistrement.

  Audio

  Disc

  HQ
  Main
  Off
  Off

  Français

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Preferences

  Recording�

  DV

  SAT Record�
  Direct Rec�

  Audio

  Disc

  Off
  On

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  1
  2

  Appuyez sur la touche TOOLS de la
  télécommande.
   Le menu de configuration système s’affiche.
  Appuyez sur m pour sélectionner
  { Preferences } (Préférences) dans le menu
  et appuyez sur ENTER.

  Mode d’enregistrement
  Mode
  d'enregistrement

  Nombre d'heures d'enregistrement sur le disque dur
  ou sur un DVD inscriptible.
  HDD
  RDR-HX717 RDR-HX919

  HQ (qualité élevée)
  SP (lecture standard)
  LSP
  LP
  EP
  SLP
  SEP (Longue durée)

  31
  62
  78
  94
  125
  157
  250

  47
  95
  119
  143
  191
  287
  400

  DVD+R/
  DVD+RW

  DVD+R
  double couche

  1
  2
  2.5
  3
  4
  6
  8

  1 heures 55 minutes
  3 heures 41 minutes
  4 heures 37 minutes
  5 heures 32 minutes
  7 heures 23 minutes
  11 heures 05 minutes
  14 heures 48 minutes

  Options
  Preferences
  Set up
  Selects menu item. [TOOLS} : Exit.

  3

  Sélectionnez { Recording } (Enregistrement),
  appuyez sur la touche m pour sélectionner le
  paramètre que vous souhaitez modifier, puis
  appuyez sur , pour accéder aux options.
   Les instructions et explications portant sur
  les options sont présentées dans les pages
  suivantes.
   Une option de menu grisée signifie que la
  fonction n’est pas disponible ou qu’elle ne
  peut être modifiée.

  4

  Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
  TOOLS.

  126

  Conseils:
  – Si vous modifiez le mode d’enregistrement, cela
  va effacer le contenu de la mémoire ‘Live Cache’
  et seuls les éléments marqués (dans la barre rouge)
  seront enregistrés sur le disque dur du DVD
  Recorder. • Page 127

  Avant d’enregistrer (suite)

  Rec Mode
  (Mode enreg.)

  Le mode d’enregistrement définit la qualité d’image des enregistrements et la
  durée maximale d’enregistrement sur le HDD. Reportez-vous à la page 126
  ‘Mode d’enregistrement’.
  Important: lors d’une copie du HDD vers un DVD inscriptible, le mode
  d’enregistrement du contenu sélectionné sur le HDD est automatiquement
  transféré. Il n’est pas possible de sélectionner un mode d’enregistrement
  différent. Le réglage par défaut est SP.

  Bilingual
  (Bilingue)

  Ce mode sélectionne la langue d’enregistrement à utiliser pour les programmes
  TV transmis dans une autre langue. Par exemple, un programme peut être
  proposé en anglais et en espagnol, l’espagnol étant la langue supplémentaire.
  { Main }(Principal)
  – Langue d’origine de la diffusion.
  { Sub } (Secondaire) – Autre langue de doublage.

  Auto Protect
  (Protection automatique)

  Lorsque cette fonction est activée, les nouveaux titres d’enregistrement sont
  automatiquement protégés.
  { On } (Oui)
  – Il est impossible de supprimer et de modifier les titres
  des enregistrements.
  { Off } (Non)
  – Désactive la fonction.

  Auto Chapter
  (Chapitre auto)

  Ce mode divise automatiquement l’enregistrement (titre) en chapitres en
  insérant des signets à intervalles prédéfinis. Vous pouvez ainsi accéder
  rapidement à un moment précis de l’enregistrement.
  { Off } (Non)
  – Aucun marqueur de chapitre n’est inséré dans
  l’enregistrement.
  { 6mins }
  – Des marqueurs de chapitre sont insérés dans
  l’enregistrement toutes les six (6) minutes
  d’intervalle.
  { 15mins }
  – Des marqueurs de chapitre sont insérés dans
  l’enregistrement toutes les quinze (15) minutes
  d’intervalle. .

  SAT Record
  (Enreg.SAT.)

  Cette fonctionnalité n’est accessible que si vous avez raccordé un récepteur
  satellite ou un autre appareil à la prise péritel LINE3/DECODER de ce DVD
  Recorder. Reportez-vous à la page 134 pour obtenir de plus amples
  informations.
  { Off } (Non)
  – Désactive la fonction.
  { Line3 }
  – Permet au DVD Recorder de se mettre en marche et
  de s’arrêter sur simple réception d’un signal envoyé
  par l’appareil connecté.

  Direct Rec
  (Enregistrement direct)

  Avec cette fonction, vous pouvez immédiatement enregistrer le programme que
  vous êtes en train de regarder sur votre téléviseur en appuyant sur la touche
  REC, et ce, sans avoir à mettre votre DVD Recorder sous tension. Reportezvous à la page 134 pour obtenir de plus amples informations.
  { On } (Oui)
  – Active l’enregistrement directement depuis
  l’affichage TV.
  { Off } (Non)
  – Désactive la fonction.

  127

  Français

  Enregistrement (les options soulignées sont les paramètres par défaut) • Page 128

  P 02 | P 02�

  Enregistrement sur le HDD
  IMPORTANT !
  Images impossibles à enregistrer
  Il est impossible d’enregistrer des images protégées
  contre la copie sur ce DVD Recorder. Si le DVD
  Recorder reçoit un signal de copie, il continue le
  processus d’enregistrement, mais il en résulte
  uniquement un enregistrement vierge, de couleur grise.

  Français

  Signaux de protection Support d’enregistrement
  contre la copie
  Copie unique

  Mémoire ‘Live Cache’ sur HDD

  Copie interdite

  ‘Live Cache’

  Enregistrement de programmes TV
  Suivez ces instructions pour enregistrer des
  émissions télévisées sur le HDD. Vous pourrez les
  y conserver pour les visionner plus tard et, au
  besoin, les copier sur un DVD inscriptible.

  PLAY

  P 05� P05 01-Jan-2005 14:31�

  14:31

  P 11� P11 01-Jan-2005 14:55�

  14:55

  01:00

  02:35

  01:00

  [RED] : Cancel record. [STOP] : Stop record here.

  CANCEL REC.

  BACK

  MORE INFO

   Si les données du programme TV sont
  disponibles dans le système GUIDE Plus+
   Le message ‘Record 1 Program’ (Enreg. 1
  programme) apparaît à droite de la barre
  vidéo. L’enregistrement s’arrête
  automatiquement à la fin du programme TV.
   Si vous souhaitez enregistrer le programme
  TV suivant, appuyez à nouveau sur la touche
  REC .
   Si les données du programme TV ne sont pas
  disponibles dans le système GUIDE Plus+,
  appuyez de nouveau sur la touche REC 
  pour augmenter la durée d’enregistrement par
  incréments de 30 minutes, jusqu’à un
  maximum de six (6) heures.

  3

  Pour interrompre l’enregistrement avant l’heure
  de fin programmée, appuyez sur la touche 
  (STOP).

  Enregistrement d’une section spécifique
  de programmes TV

  Conseils:
  – Vous pouvez enregistrer jusqu’à 500 titres sur le
  disque dur, chacun pouvant contenir 100 chapitres
  maximum. En tout, le disque dur peut prendre en
  charge jusqu’à 3 000 titres et chapitres.

  Enregistrement du programme TV en
  cours

  1
  2

  Appuyez sur la touche ENTER de la
  télécommande afin d’afficher la barre vidéo
  ‘Live Cache’.
  Appuyez sur la touche REC  de la
  télécommande.
   Le canal TV sera enregistré, pour une durée
  maximale de six (6) heures.

  1

  Appuyez sur la touche DISPLAY de la
  télécommande afin d’afficher l’ensemble de la
  mémoire ‘Live Cache’.

  2

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
  programme de télévision se trouvant dans la
  mémoire Live Cache.

  3

  Utilisez les touches </, pour rechercher le
  début de la scène à partir duquel vous souhaitez
  enregistrer, puis appuyez sur la touche Å
  (PAUSE).

  4

  Appuyez sur le bouton Rouge sur la
  télécommande pour commander
  l’enregistrement à partir d’ici.

  5

  Appuyez sur la touche H (PLAY) pour
  continuer la lecture.

  6

  Appuyez sur la touche , pour rechercher
  l’endroit où vous souhaitez arrêter
  l’enregistrement et appuyez sur la touche 
  (STOP) de la télécommande.

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  128 • Page 129

  Enregistrement sur le HDD (suite)

  Pendant que l’émission télévisée programmée
  s’enregistre sur le HDD, vous pouvez visionner un
  titre déjà enregistré sur le HDD, lire un DVD ou
  regarder les images d’un autre appareil connecté.

  Lecture à partir d’un DVD
   Appuyez sur ç (Ouvrir/fermer) et insérez un
  disque pour lancer la lecture.

  Lecture à partir d’un autre appareil
  Cette opération n’est possible que si le DVD
  Recorder est connecté au téléviseur via la prise
  LINE 1- TV.
   Appuyez sur la touche ° TV/DVD pour
  afficher l’image provenant de l’appareil
  branché sur la prise LINE3/DECODER de
  votre DVD Recorder.

  Visualisation d’autres programmes TV
  Si aucun appareil n’est branché sur le connecteur
  LINE3/DECODER, la touche ° TV/DVD vous
  permet de basculer en mode TV.

  Lecture à partir du HDD

  1

  Appuyez sur la touche TITLE LIST, puis
  appuyez plusieurs fois sur la touche , jusqu’à
  ce que le menu des titres apparaisse.
  HDD
  SOURCE �
  � HDD�
  � Disc Tray�
  � Disc Library�

  ��

   Sélectionnez un autre canal à l’aide des touches
  haut et bas du sélecteur de canaux.
  Conseils:
  – Veillez à sélectionner le canal d’entrée du
  téléviseur si vous souhaitez regarder le canal TV
  par l’intermédiaire du DVD Recorder ou lire le
  disque enregistré.

  SORT
  Recording Date
  Alphabetical
  Unprotected
  Protected
  Category
  Last Played

  [TITLE LIST] : Exit

  2

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
  titre dans le menu du contenu du disque et
  appuyez sur la touche H (PLAY) pour lancer
  la lecture.

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  129

  Français

  Enregistrement et lecture
  simultanés • Page 130

  Enregistrement sur le HDD (suite)

  Français

  Enregistrement direct à partir de
  votre téléviseur

  Enregistrement automatique à
  partir d’un récepteur satellite

  Si vous avez connecté le DVD Recorder à votre
  téléviseur à l’aide d’un câble péritel, vous pouvez
  immédiatement commencer l’enregistrement du
  programme qui est en cours sur le téléviseur
  pendant que le DVD Recorder est en mode de
  veille.

  Cette possibilité ne s’applique qu’au récepteur
  satellite (ou un autre appareil similaire) raccordé à
  la prise péritel LINE3/DECODER du DVD
  Recorder. Le récepteur satellite doit par ailleurs
  posséder une fonction de programmation capable
  de piloter la fonction d’enregistrement du DVD
  Recorder.

  1

  Assurez-vous que le mode { Direct Rec }
  (Enregistrement direct) dans les paramètres
  d’enregistrement est activé (voir page 127).

  1

  2

  Tout en regardant le programme TV, appuyez
  sur la touche REC  de la télécommande pour
  lancer l’enregistrement.

  Vérifiez dans les paramètres d’enregistrement
  que le mode { Sat Record } (Enreg.SAT) est
  réglé sur { LINE3 } (voir page 127).

  2

  3

  Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la
  touche  (STOP).
   Dans le cas contraire, l’enregistrement
  s’arrête automatiquement après six (6)
  heures d’enregistrement.

  Programmez l’enregistrement à l’aide de la
  fonction de programmation du récepteur
  satellite (consultez le manuel d’utilisation du
  récepteur satellite).

  3

  Laissez le DVD Recorder et le récepteur
  satellite en veille en attente de l’enregistrement.
   Vous devez passer le récepteur satellite en
  mode veille avant le DVD Recorder.
   Le DVD Recorder commence à enregistrer
  dès qu’il reçoit un signal du récepteur
  satellite.

  Conseils:
  – L’enregistrement direct est impossible à partir de
  l’appareil branché sur la prise péritel
  LINE3/DECODER.

  Conseils:
  – La programmation du DVD Recorder est
  prioritaire par rapport à l’enregistrement
  automatique du signal satellite. Si un
  enregistrement programmé est censé commencer
  sur le DVD Recorder, l’enregistrement
  automatique du signal satellite s’arrête.

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  130 • Page 131

  Enregistrement sur le HDD (suite)
  Enregistrement programmé
  (Système GUIDE Plus+)

  L’enregistrement programmé permet de démarrer
  et d’interrompre automatiquement un
  enregistrement à une date et une heure ultérieures.
  Le DVD Recorder se branche sur le canal approprié
  et démarre l’enregistrement au moment défini.

  Pour planifier un enregistrement avec le système
  GUIDE Plus+, sélectionnez simplement le
  programme choisi à partir de la liste des canaux.

  Avec ce DVD Recorder, vous pouvez prévoir
  jusqu’à 25 enregistrements à la fois et jusqu’à
  six (6) heures pour chacun d’eux.

  1

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par
  exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Mettez le DVD Recorder sous tension et
  appuyez sur la touche GUIDE/TV de la
  télécommande.
   L’écran GUIDE Plus+ apparaît.

  Il existe trois manières de programmer un
  enregistrement via le programmateur
  – Utilisation du système GUIDE Plus+
  – Utilisation du système ShowView
  – Enregistrement programmé manuellement

  Français

  À propos de l’enregistrement
  programmé

  Remarque: si le menu de configuration GUIDE

  Plus+ apparaît, cela signifie que le DVD
  Recorder n’a pas encore été installé avec les
  données du programme GUIDE Plus+. Reportezvous aux pages 118 et 119 pour configurer le
  système GUIDE Plus+.

  À propos des fonctions ‘VPS/PDC’
  Les fonctions ‘VPS’ (Video Programming System)
  ou ‘PDC’ (Programme Delivery Control)
  permettent de contrôler l’heure de début et la durée
  des enregistrements TV. Si un programme TV
  commence plus tôt ou se termine plus tard que
  prévu, le DVD Recorder s’allume et s’éteint à la
  bonne heure.

  3

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner le
  canal TV et utilisez les touches </, pour
  sélectionner un programme.

   Appuyez sur la touche PROG +- pour
  passer à la page suivante ou revenir à la page
  précédente.
   Appuyez sur les touches . / > pour
  passer aux listes de programmes TV du jour
  précédent ou du jour suivant.

  4

  Appuyez sur la touche Rouge de la
  télécommande pour
  .

  5

  Appuyez sur la touche GUIDE/TV pour quitter
  le menu.

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  131 • Page 132

  Enregistrement sur le HDD (suite)
  Enregistrement programmé
  (système ShowView)

  Français

  Pour utiliser ce système de programmation
  simplifié, entrez le numéro ShowView
  correspondant à l’émission télévisée à enregistrer.
  Vous trouverez ce numéro dans votre magazine
  TV.
  Toutes les informations dont le DVD Recorder a
  besoin sont véhiculées par ce code.

  1

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par
  exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Mettez le DVD Recorder sous tension et
  appuyez sur la touche TIMER de la
  télécommande.
   L’écran GUIDE Plus+ apparaît.

  3

   Si un numéro de programmation incorrect a été
  saisi, vous devez sélectionner le numéro de
  programme manuellement. Suivez les
  instructions à l’écran pour modifier la date et
  l’heure.

  5

  { Frequency } (Fréquence)
  Appuyez plusieurs fois sur la touche Rouge de
  la télécommande pour sélectionner la fréquence
  de répétition de l’enregistrement [Once (Une
  fois), Weekly (Hebdo.), M-F).
  { Timing } (Programmation)
  Appuyez plusieurs fois sur la touche Verte de
  la télécommande pour ajouter du temps
  supplémentaire (+0, +10, +20, +30) à la fin de
  l’enregistrement ou sélectionner la fonction
  VPS/PDC (V-P).

  Appuyez sur la touche Rouge de la
  télécommande pour
  .
   L’écran d’entrée ShowView apparaît.

  Remarque: la fonction VPS/PDC n’est pas

  disponible pour le récepteur externe.

  6
  ENTER
  = = = = = = = =

  4

  Utilisez les touches alphanumériques
  (0-9) pour entrer le numéro de programmation
  ShowView et appuyez sur la touche ENTER
  pour confirmer. (par exemple, pour 5-312-4 ou
  5 312 4, entrez ‘53124’).
   Le système GUIDE Plus+ déchiffre le
  numéro de programmation et le transforme
  en un événement planifié.

  Les paramètres d’enregistrement par défaut
  sont affichés dans le volet rose. Appuyez sur la
  touche de couleur correspondante de la
  télécommande.

  Appuyez sur la touche TIMER pour confirmer
  et quitter le menu.
   L’icône du ‘TIMER’ apparaît sur l’afficheur
  lorsqu’un enregistrement est programmé.
   Si le DVD Recorder n’est pas en mode
  veille, un message de notification s’affiche
  avant l’heure du début de la programmation.
   Si vous ignorez le message, le DVD
  Recorder passera automatiquement au canal
  correspondant et l’enregistrement
  commencera.

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  132 • Page 133

  Enregistrement programmé
  (manuel)

  1

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par
  exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Mettez le DVD Recorder sous tension et
  appuyez sur la touche TIMER de la
  télécommande.
   L’écran GUIDE Plus+ apparaît.

  6

  Appuyez sur la touche Verte pour confirmer et
  passer au paramètre suivant.
   Un clavier virtuel apparaît à l’écran pour
  saisir le nom du titre.

  7

  Lorsque vous avez terminé, enregistrez le
  paramètre en appuyant sur la touche Verte
  pour
  .
   L’enregistrement manuel planifié s’affiche.

  8

  Les paramètres d’enregistrement par défaut
  sont affichés dans le volet rose. Appuyez sur la
  touche de couleur correspondante de la
  télécommande.
  { Frequency } (Fréquence)
  Appuyez plusieurs fois sur la touche Rouge de
  la télécommande pour sélectionner la fréquence
  de répétition de l’enregistrement [Once (Une
  fois), Weekly (Hebdo.), M-F).

  3

  Appuyez sur la touche Verte de la
  télécommande pour
  .
   La date d’enregistrement apparaît.

  { Timing } (Programmation)
  Appuyez plusieurs fois sur la touche Verte de
  la télécommande pour ajouter du temps
  supplémentaire (+0, +10, +20, +30) à la fin de
  l’enregistrement ou sélectionner la fonction
  VPS/PDC (V-P).

  20 - May

  Remarque: la fonction VPS/PDC n’est pas

  disponible pour le récepteur externe.

  4

  Utilisez les touches </M/m/, ou touches
  alphanumériques (0-9) pour saisir les
  informations (date, heure de début, heure de
  fin) et appuyez sur la touche Verte pour
  confirmer chaque entrée et passer au paramètre
  suivant.

  5

  Lorsque ‘TUNER 01’ apparaît à l’écran,
  sélectionnez la source d’entrée et saisissez le
  canal du programme.
   Pour sélectionner un canal d’entrée externe,
  sélectionnez TUNER dans le menu et
  utilisez les touches M/m pour sélectionner
  { LINE1 }, { LINE2 } ou { LINE3 }.
   Pour sélectionner un canal TV interne,
  sélectionnez ‘01’ dans le menu et utilisez les
  touches touches alphanumériques
  (0-9) pour saisir le canal du programme.

  9

  Appuyez sur la touche TIMER pour confirmer
  et quitter le menu.
   L’icône du ‘TIMER’ apparaît sur l’afficheur
  lorsqu’un enregistrement est programmé.
   Si le DVD Recorder n’est pas en mode
  veille, un message de notification s’affiche
  avant l’heure du début de la programmation.
   Si vous ignorez le message, le DVD
  Recorder passera automatiquement au canal
  correspondant et l’enregistrement
  commencera.

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  133

  Français

  Enregistrement sur le HDD (suite) • Page 134

  Enregistrement sur le HDD (suite)
  Modification/suppression d’un
  enregistrement programmé

  Français

  1

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par
  exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Mettez le DVD Recorder sous tension et
  appuyez sur la touche TIMER de la
  télécommande.
   L’écran GUIDE Plus+ apparaît.

  Pour supprimer une programmation
   Appuyez sur la touche Rouge de la
  télécommande pour

  .

  Pour modifier une programmation
   Appuyez sur la touche Verte de la
  télécommande pour
  et suivez les
  instructions à l’écran pour effectuer les
  modifications nécessaires.
  Pour modifier la fréquence ou la
  programmation
   Sélectionnez le volet correspondant dans le
  menu et appuyez sur la touche Rouge pour
  modifier la fréquence ou sur la touche Verte
  pour modifier la programmation.

  4

  3

  Appuyez sur la touche TIMER pour confirmer
  et quitter le menu.

  Appuyez sur la touche m pour sélectionner une
  programmation à effacer ou à modifier.

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  134 • Page 135

  Enregistrement à partir d’un
  caméscope DV
  Lorsque vous branchez le caméscope DV sur la
  prise DV IN de ce DVD Recorder, vous pouvez
  contrôler simultanément le caméscope et le DVD
  Recorder à l’aide de la télécommande de ce
  dernier. De plus, la fonction de chapitrage
  automatique DV assure que les marqueurs de
  chapitre sont créés à chaque pause de l’image.
  Avant de commencer...
  – Pour marquer le contenu de la mémoire ‘Live
  Cache’ que vous souhaitez enregistrer sur le
  disque dur, reportez-vous à la page 125. Dans
  le cas contraire, tout le contenu sera effacé
  lorsque vous commencez l’enregistrement à
  partir du caméscope.
  – Sélectionnez { DV } pour régler la fonction de
  chapitrage automatique (voir page 165).

  1

  Connectez votre caméscope numérique DV ou
  Digital 8 à la prise DV IN du DVD Recorder
  (voir page 114).

  2

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par ex.
  ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  3

  Appuyez sur la touche INPUT SELECT de la
  télécommande.
   Un message d’avertissement apparaît.
  Switching to DV input will clear the Live Cache.
  Select a media type to record.

  HDD
  Recordable DVD
  Cancel

  4

  Pour continuer, sélectionnez l’enregistrement
  sur le { HDD } (Disque dur) ou
  { Recordable DVD } (DVD inscriptible)
  dans le menu et appuyez sur la touche ENTER
  pour confirmer.
   Tout le contenu de la mémoire ‘Live Cache’
  sera effacé. Seul le contenu « marqué » sera
  enregistré sur le HDD.

   Dans le cas contraire, sélectionnez { Cancel }
  (Annuler) dans le menu et appuyez sur la
  touche ENTER pour annuler l’opération.

  5

  Allumez le caméscope DV et lancez la lecture.
  DV

  DV CONTROL

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  135

  Français

  Enregistrement sur un HDD/DVD inscriptible • Page 136

  Enregistrement sur un HDD/DVD inscriptible (suite)
  6

  Pour utiliser la télécommande du DVD
  Recorder pour contrôler le fonctionnement du
  caméscope pendant l’enregistrement, appuyez
  sur le bouton Verte de la télécommande pour
  { DV CONTROL } (CMDE DV).
   Les boutons de contrôle s’affichent à
  l’écran.

  Français

  DV

  DV CONTROL

  7

  Vous pouvez suspendre, lire, arrêter, accélérer
  ou revenir en arrière à l’aide des touches
  </M/m/, de la télécommande du DVD
  Recorder pour sélectionner les boutons
  correspondants sur l’écran.

  8

  Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la
  touche  (STOP).
   Le DVD Recorder et le caméscope
  s’arrêtent.

  9

  Pour arrêter l’opération d’enregistrement,
  appuyez sur TUNER.

  Conseils:
  – Certains caméscopes ne peuvent pas être
  commandés à l’aide de la télécommande du DVD
  Recorder.
  – Le mixage d’enregistrements aux formats PAL et
  NTSC sur un même DVD inscriptible est
  impossible.
  – Si une partie de la cassette est vierge, le DVD
  Recorder suspend l’enregistrement.
  L’enregistrement redémarre automatiquement à
  l’émission du signal d’enregistrement. Cependant,
  si la cassette contient plus de cinq minutes de
  bande vierge, l’enregistrement s’interrompt
  automatiquement.
  – Un marqueur de chapitre est inséré chaque fois
  qu’une interruption se produit dans le code horaire
  de la cassette. Ceci se produit lorsque
  l’enregistrement est arrêté ou interrompu, puis
  redémarré.

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  136 • Page 137

  Enregistrement à partir d’un
  caméscope
  Lorsque vous connectez le caméscope à la prise
  VIDEO ou S-VIDEO de la face avant du DVD
  Recorder ou aux prises LINE 1- TV ou LINE3/
  DECODER de la face arrière, suivez les étapes cidessous pour lancer l’enregistrement à partir du
  caméscope.
  Avant de commencer...
  Pour marquer le contenu de la mémoire ‘Live
  Cache’ que vous souhaitez enregistrer sur le disque
  dur, reportez-vous à la page 125. Dans le cas
  contraire, tout le contenu sera effacé lorsque vous
  commencez l’enregistrement à partir du
  caméscope.

  1

  Connectez votre caméscope au DVD Recorder
  (voir page 115).

  2

  Localisez l’emplacement du caméscope à partir
  duquel vous souhaitez commencer à
  enregistrer, puis placez le caméscope en mode
  pause.

  3

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par ex.
  ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  4

  Mettez le DVD Recorder sous tension et
  appuyez sur la touche INPUT SELECT de la
  télécommande.
   Un message d’avertissement apparaît.

  5

  Pour continuer, sélectionnez l’enregistrement
  sur un { HDD } (Disque dur) ou un
  { Recordable DVD } (DVD inscriptible)
  dans le menu et appuyez sur la touche ENTER
  pour confirmer.
   Tout le contenu de la mémoire ‘Live Cache’
  sera effacé. Seul le contenu « marqué » sera
  enregistré sur le HDD.

   Dans le cas contraire, sélectionnez { Cancel }
  (Annuler) dans le menu et appuyez sur la
  touche ENTER pour annuler l’opération.

  6

  Appuyez plusieurs fois sur la touche PROG
  +/- pour sélectionner le canal d’entrée
  correspondant au connecteur sur lequel
  l’appareil externe est connecté.
   { LINE 1 } : prise péritel LINE 1 - TV à
  l’arrière.
   { LINE 2 } : prise S-VIDÉO ou VIDÉO sur
  la face avant.
   { LINE 3 } : prise péritel LINE 3/
  DECODER à l’arrière.

  7

  Appuyez sur la touche REC  pour
  commencer à enregistrer, et sur la touche
  PLAY du caméscope pour lancer la lecture.

   Pour suspendre l’enregistrement, appuyez sur
  la touche Å (PAUSE).
  Pour continuer l’enregistrement, appuyez à
  nouveau sur la touche Å (PAUSE).
   Un nouveau marqueur de chapitre est créé à
  l’endroit où l’enregistrement reprend.

  8

  Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la
  touche  (STOP).
   Un nouveau titre sera créé pour le prochain
  enregistrement.

  9

  Pour arrêter l’opération d’enregistrement,
  appuyez sur TUNER.

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  137

  Français

  Enregistrement sur un HDD/DVD inscriptible (suite) • Page 138

  Enregistrement sur un HDD/DVD inscriptible (suite)
  Enregistrement à partir d’un
  appareil externe (magnétoscope/
  lecteur de DVD)

  Français

  5

  Appuyez plusieurs fois sur la touche PROG
  +/- pour sélectionner le canal d’entrée
  correspondant au connecteur sur lequel
  l’appareil externe est connecté.
   { LINE 1 } : prise péritel LINE 1 - TV à
  l’arrière.
   { LINE 2 } : prise S-VIDÉO ou VIDÉO sur
  la face avant.
   { LINE 3 } : prise péritel LINE 3/
  DECODER à l’arrière.

  6
  7

  Lancez la lecture sur l’appareil connecté.

  Vous pouvez effectuer un enregistrement à partir
  d’un périphérique externe connecté à la prise
  d’entrée du DVD Recorder. Le contenu protégé
  contre la copie ne peut pas être enregistré sur le
  DVD Recorder.
  IMPORTANT !
  Il n’est pas possible d’enregistrer la lecture
  d’un disque d’un DVD Recorder sur son
  HDD.

  1

  Raccordez l’appareil externe au DVD Recorder
  (voir page 112).

  2

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par ex.
  ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  3

  Mettez le DVD Recorder sous tension et
  appuyez sur la touche INPUT SELECT de la
  télécommande.
   Un message d’avertissement apparaît.

  4

  Pour continuer, sélectionnez l’enregistrement
  sur un { HDD } (Disque dur) ou un
  { Recordable DVD } (DVD inscriptible)
  dans le menu et appuyez sur la touche ENTER
  pour confirmer.
   Tout le contenu de la mémoire ‘Live Cache’
  sera effacé. Seul le contenu « marqué » sera
  enregistré sur le HDD.

  Appuyez sur la touche REC  pour lancer
  l’enregistrement.

   Pour suspendre l’enregistrement, appuyez sur
  la touche Å (PAUSE).
  Pour continuer l’enregistrement, appuyez à
  nouveau sur la touche Å (PAUSE).
   Cette fonction permet d’éviter
  l’enregistrement de passages inutiles.
   Un nouveau marqueur de chapitre est inséré
  à l’endroit où l’enregistrement reprend.

  8

  Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la
  touche  (STOP).

  9

  Pour arrêter l’opération d’enregistrement,
  appuyez sur TUNER.

  Conseils :  Si un ‘X’ apparaît en bas de l’écran du
  téléviseur, il n’y a aucun signal vidéo reçu de la
  chaîne en cours.

   Dans le cas contraire, sélectionnez { Cancel }
  (Annuler) dans le menu et appuyez sur la
  touche ENTER pour annuler l’opération.

  CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
  pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.

  138 • Page 139

  Copie du HDD vers le DVD

  À propos de la copie

  Disques pour l’enregistrement
  (copie)
  Ce DVD Recorder accepte trois formats de DVD:

  Les DVD+RW (DVD réinscriptibles)
  – Les disques réinscriptibles sont réutilisables
  dès lors que les données existantes sont
  effacées.

  Vous pouvez copier un titre du disque dur sur un
  DVD inscriptible.
  La vitesse de copie du disque dur vers le DVD
  inscriptible dépend des modes d’enregistrement
  définis sur le HDD. Il n’est pas possible de changer
  le mode d’enregistrement pour la copie. Il est donc
  important de bien choisir le mode d’enregistrement
  au moment de la programmation de
  l’enregistrement sur le HDD.
  Le processus de copie est plus rapide que
  l’enregistrement. La vitesse de copie maximale est
  de 2x. Il est impossible de raccourcir le temps
  nécessaire à l’enregistrement, même avec des
  disques à haute vitesse.
  HDD  DVD inscriptible
  Nombre d'heures
  HDD Mode
  Temps nécessaire
  d'enregistrement d'enregistrement sur le disque pour copier 1 heure
  dur ou sur un DVD inscriptible d'enregistrement
  vierge de 4,7 Go.

  HQ
  SP
  LSP
  LP
  EP
  SLP
  SEP

  1
  2
  2.5
  3
  4
  6
  8

  25 mins
  12.5 mins
  10 mins
  8 mins
  6 mins
  4 mins
  3 mins

  Les informations suivantes sont mémorisées sur le
  disque:
  – Mode d’enregistrement
  – Titre/nom de l’enregistrement
  – Date et heure de l’enregistrement

  Les DVD+R (DVD inscriptibles)
  – Ces disques ne sont inscriptibles qu’une seule
  fois. Chaque nouvel enregistrement est ajouté à
  la suite des enregistrements précédents car
  ceux-ci ne peuvent être effacés.
  – Vous pouvez éditer vos DVD+R tant qu’ils
  n’ont pas été finalisés.
  – Vous pouvez également supprimer des
  enregistrements superflus. Toutefois, l’espace
  disque occupé par les enregistrements
  supprimés ne peut pas être réutilisé.
  – Un disque DVD+R doit avoir été finalisé pour
  pouvoir être lu sur un autre lecteur de DVD
  (voir page 161). Une fois le disque finalisé, il
  est impossible d’y ajouter des données.

  Les DVD+R DL (DVD+R à double couche)
  – Il s’utilise comme le DVD+R, la seule
  différence réside dans la capacité (8,5 Go).
  Il offre deux couches inscriptibles sur un seul
  DVD. Celles-ci sont accessibles sur le même
  côté du disque, ainsi l’enregistrement peut
  s’effectuer sans interruption.

  CONSEILS: Vérifiez qu’il reste suffisamment de place sur le DVD inscriptible avant de commencer la copie.
  Vous devez finaliser le DVD+R pour qu’il puisse être lu par d’autres lecteurs (voir page 161).

  139

  Français

  IMPORTANT !
  – Il n’est pas possible d’enregistrer les
  programmes TV ou les programmations
  prévues directement sur un DVD
  inscriptible. Vous ne pouvez l’enregistrer
  que sur le disque dur puis copier le titre
  enregistré sur un DVD inscriptible.
  – Les films et DVD protégés contre la
  copie (copie unique ou copie interdite) ne
  peuvent pas être copiés sur le HDD. • Page 140

  Copie du HDD vers le DVD (suite)
  Copie sur DVD inscriptible

  Français

  Vous pouvez sélectionner n’importe quel
  enregistrement du HDD et le copier sur un DVD
  inscriptible. La capacité de stockage du DVD
  dépend des modes d’enregistrement sélectionnés
  pour le HDD. Reportez-vous à la page 127.

  5

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
  titre à copier.

  6

  Appuyez sur la touche Verte de la télécommande
  pour sélectionner { DUBBING } (Copie).
   Les informations de copie de disque
  s’affichent.
  +RW�

  Avant de commencer...
  Assurez-vous qu’aucun autre enregistrement n’est
  exécuté lors de la copie (par ex. un enregistrement
  programmé).

  1

  Insérez un DVD inscriptible dans le DVD
  Recorder.

  3

  Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
  télécommande.
   Le menu avec le contenu s’affiche.
  HDD
  SORT
  Recording Date
  Alphabetical
  Unprotected
  Protected
  Category
  Last Played

  SOURCE �
  � HDD�
  � Disc Tray�
  � Disc Library�

  ��

  [TITLE LIST] : Exit

  4

  Title�
  Length�
  Available space�
  Dubbing time�

  Appuyez plusieurs fois sur la touche ,
  jusqu’à ce que les menus { TITLES } (Titres)
  et { INFO } s’affichent.
  HDD/TITLE 1

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4

  1/4

  INFO
  00:29:10
  HQ
  31.01.2005

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.

  DELETE

  DUBBING

  LOCK

  PROTECT

  CH8 05-Jan-2005 15:03

  52 min
  183 min
  3hr 03min

  02:35:11

  00:00:00

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par
  exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  STOP

  ERASE DISC

  START

  CANCEL

   Si vous enregistrez sur un DVD+RW, vous
  pouvez appuyer sur . / > pour
  sélectionner l’espace où placer l’enregistrement
  (par ex. à la place d’un titre supprimé).

  7

  Pour lancer la copie, appuyez à nouveau sur la
  touche Verte pour { START } (Démarrage).
   ‘HDD TO DVD’ (HDD vers DVD) apparaît
  sur l’afficheur pendant le processus de
  copie.
   Pendant la copie des enregistrements du
  disque dur, toute interruption du processus
  (par ex. une panne de courant) peut entraîner
  un dysfonctionnement.

   Dans le cas contraire, appuyez sur la touche
  Jaune pour sélectionner { CANCEL }
  (Annuler) afin d’arrêter l’opération.
   Appuyez sur DISPLAY pour afficher les
  options couleur en bas de l’écran.
  Conseils:
  – Dans certains cas, vous ne pourrez peut-être pas
  ajouter un enregistrement à un DVD inscriptible
  qui contient des enregistrements effectués à partir
  d’autres DVD Recorder.
  – Au cas où le nouveau titre enregistré sur le HDD
  ne serait pas accessible, éteignez et allumez à
  nouveau le DVD Recorder pour restaurer
  l’enregistrement.

  Pour modifier vos enregistrements sur le
  DVD inscriptible, reportez-vous aux pages
  159 à 163.

  CONSEILS: Vérifiez qu’il reste suffisamment de place sur le DVD inscriptible avant de commencer la copie.
  Vous devez finaliser le DVD+R pour qu’il puisse être lu par d’autres lecteurs (voir page 161).

  140 • Page 141

  Utilisation de la vidéothèque

  La vidéothèque conserve les informations de
  chaque vidéo enregistrée sur chaque disque, la
  longueur, le type d’enregistrement et l’espace
  disque restant.

  Stockage des données DVD
  enregistrées dans la vidéothèque
  Ce DVD Recorder affecte un numéro au disque et
  conserve la trace de ce que vous avez enregistré et
  mis à jour automatiquement à chaque fois que vous
  ajoutez de nouveaux enregistrements sur le disque.

  1
  2

  Recherche d’un titre enregistré
  Pour ce faire, les données du disque enregistré
  doivent avoir été stockées dans la vidéothèque. Le
  disque approprié ne doit pas se trouver dans le
  DVD Recorder.

  1

  Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
  télécommande.

  2

  Appuyez sur la touche m pour sélectionner
  { Disc Library } (Vidéothèque), puis appuyez
  sur la touche , pour sélectionner le menu
  { SORT } (Trier).

  3

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner
  l’une des options de tri.
   { Alphabetical } (Alphabétique) : affiche
  la liste de tous les titres par ordre
  alphabétique.
   { Numerical } (Numérique) : affiche la liste
  de tous les disques par ordre numérique.

  4

  Appuyez plusieurs fois sur la touche ,
  jusqu’à ce que les menus { DISCS } (Disques),
  { TITLES } (Titres) ou { INFO } apparaissent.

  Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
  télécommande.
  Insérez un DVD inscriptible.

   Si { TO LIBRARY } (AJ. À VID.) apparaît,
  cela signifie que ce disque n’a pas été ajouté
  à la vidéothèque.
  +R�

  +R�

  STOP

  STOP

  SOURCE�

  CONTENT

  TITLES�

  INFO

  HDD�

  Video

  TRACK1�

  Length

  Disc Tray�

  Audio

  TRACK2�

  Rec Mode LSP�

  Disc Library�

  Photo

  TRACK3�

  Date

  22:3:2005

  ��

  Title

  TRACK2

  00:28:16

  [TITLE LIST] : Exit.

  REMOVE DVD

  TO LIBRARY

  3

  Appuyez sur la touche Bleue de la
  télécommande pour l’ajouter à la vidéothèque.
   Le numéro de disque attribué s’affiche et le
  tiroir-disque s’ouvre automatiquement.

  4

  Inscrivez le même numéro de disque sur le
  disque et la pochette pour le retrouver
  facilement, puis appuyez sur ENTER pour
  quitter.

  GET TITLE

  5

  Sélectionnez le titre de votre choix et appuyez
  sur la touche Bleue de la télécommande pour
  confirmer { GET TITLE } (Titre).
   Un message indiquant le numéro de disque
  s’affiche.

  6

  Insérez le disque approprié et lancez la lecture.

   Si la vidéothèque est saturée, vous devrez
  supprimer certaines données de disques afin de
  libérer de la mémoire pour de nouveaux
  disques. Sélectionnez le disque à partir du
  menu { DISCS } (Disques), puis appuyez sur
  la touche Rouge pour sélectionner
  { REMOVE DVD } (RETIR. DSQ).

  CONSEILS: Vous pouvez stocker jusqu’à 999 disques (ou 9 000 titres) dans la vidéothèque.
  Le nombre maximum de titres par disque est de 999.

  141

  Français

  La vidéothèque est une base de données intégrée au
  DVD Recorder. Elle vous permet d’accéder
  rapidement et facilement aux enregistrements que
  vous avez effectués sur vos DVD inscriptibles. • Page 142

  Lecture à partir du HDD
  Principales manipulations

  PROG+DISPLAY
  TITLE LIST

  Chaque enregistrement stocké sur le HDD est
  représenté par une image d’index dans le
  navigateur.

  Français

  1
  2

  /

  Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
  télécommande.
   Le menu avec le contenu s’affiche.
  Appuyez plusieurs fois sur la touche , jusqu’à
  ce que les menus { TITLES } (Titres) et
  { INFO } s’affichent.
  HDD/TITLE 1

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4

  1/4

  INFO
  00:29:10
  HQ
  31.01.2005

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.

  DELETE

  DUBBING

  LOCK

  PROTECT

  3

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
  titre et appuyez sur H (PLAY) pour démarrer
  la lecture.

  4

  Durant la lecture, vous pouvez accéder à des
  fonctions supplémentaires à l’aide des touches
  suivantes.

  (PAUSE)

  ‹(PLAY)

  ./>
  – Pour retourner au début ou passer au chapitre
  suivant ou précédent.
  – Pour lancer la lecture au ralenti en mode pause.
  m/M
  – Recherche rapide vers l’avant ou vers l’arrière
  durant la lecture.
  – En mode Pause, lance la lecture au ralenti.
  B•/•b
  – Saut vers l’arrière (10 secondes à chaque
  pression) ou saut vers l’avant (15 secondes à
  chaque pression).
  – En mode Pause, permet d’avancer image par
  image.
  Å (PAUSE)
  – Pour arrêter l’image.
  DISPLAY
  – Affiche l’ensemble de la mémoire Live Cache.

   (STOP)


  Pour arrêter la lecture.

  CONSEILS: Appuyez sur la touche TITLE LIST pour sortir du menu.

  142 • Page 143

  Définition de l’ordre d’affichage
  des titres

  Suppression/protection d’un titre
  sur le HDD

  Vous pouvez organiser les titres dans un ordre de
  tri spécifique selon certains critères pour localiser
  facilement les enregistrements. Cet ordre reste le
  même jusqu’à ce que vous quittiez le menu du
  contenu.

  Certaines options de modification s’affichent au bas
  du menu de contenu du HDD. Vous pouvez y
  accéder via les touches de couleur de la
  télécommande.

  1

  Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
  télécommande.
   Le menu avec le contenu s’affiche.

  2

  Appuyez sur la touche , pour sélectionner le
  menu { SORT } (Trier).

  1

  Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
  télécommande.
   Le menu avec le contenu s’affiche.
  HDD/TITLE 1

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4

  HDD
  SORT�
  Recording date
  Alphabetical�
  Unprotected
  Protected
  Category
  Last Played�

  3

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4
  Title 5

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner
  l’une des options de tri suivantes.

  { Recording date } (Date enregistrement)
  Affiche les titres par date d’enregistrement.
  { Alphabetical } (Alphabétique)
  Affiche les titres par ordre alphabétique.
  { Unprotected } (Non Protégé)
  Affiche la liste des titres dans l’ordre de
  suppression lorsque le HDD ne dispose plus de
  suffisamment d’espace pour procéder à de
  nouveaux enregistrements. La suppression des
  titres doit être effectuée manuellement.
  { Protected } (Protégé)
  Affiche la liste des titres protégés contre la
  suppression.
  { Category } (Catégorie)
  Affiche les titres en fonction du genre que vous
  avez spécifié.
  { Last Played } (Dernière Lecture)
  Affiche les titres en fonction de la séquence des
  titres lus en dernier.

  1/4

  INFO
  00:29:10
  HQ
  31.01.2005

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.

  DELETE

  DUBBING

  LOCK

  PROTECT

  2

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
  titre à copier.

  3

  Appuyez sur la touche de même couleur de la
  télécommande pour accéder aux options
  affichées en bas du menu.

  { DELETE } (Effacer)
  Touche Rouge – permet de supprimer le titre
  sélectionné sur le HDD.
  { DUBBING } (Copie)
  Touche Verte – permet de copier le titre sélectionné
  à partir du HDD vers un DVD inscriptible.
  { LOCK } (Verrouiller) / { UNLOCK } (Déverr)
  Touche Jaune – Verrouille ou déverrouille le titre
  sélectionné. Vous devez entrer un code pin à quatre
  chiffres pour lire un disque ou un titre verrouillé ou
  pour déverrouiller le disque ou le titre (voir page
  166).
  { PROTECT } (Protéger) /
  { UNPROTECT } (Enlever La Prot.)
  Touche bleue – Protégez ou déprotégez le titre
  contre l’édition ou la perte accidentelle
  d’enregistrements.

  CONSEILS: Appuyez sur la touche TITLE LIST pour sortir du menu.

  143

  Français

  Lecture à partir du HDD (suite) • Page 144

  Lecture à partir d’un disque
  Disques acceptés
  Vous pouvez lire et graver les types de disque
  suivants:
  Enregistrement et lecture

  Français

  Les DVD+RW (DVD + réinscriptibles)
  peuvent être gravés un nombre infini de
  fois.
  Les DVD+R (DVD inscriptibles)
  ne peuvent être gravés qu’une seule fols.

  Lancement de la lecture d’un
  disque

  Les DVD+R DL (DVD+R à double
  couche) ne peuvent être gravés qu’une
  seule fois;
  Lecture uniquement
  DVD Video
  (Digital Versatile Disc)
  Les DVD-R (DVD - inscriptibles)
  ne peuvent être lus que lorsque
  l’enregistrement a été effectué en
  ‘mode vidéo’, puis finalisé.
  Les DVD-RW (DVD - réinscriptibles)
  ne peuvent être lus que lorsque
  l’enregistrement a été effectué en
  ‘mode vidéo’, puis finalisé.
  CD Audio
  (Compact Disc Digital Audio)
  CD Vidéo
  (formats 1.0, 1.1, 2.0)

  CD-RW (CD réinscriptibles)
  Format audio/vidéo ou fichiers
  MP3/JPEG.

  1

  Appuyez sur la touche I/2 pour mettre le
  DVD Recorder sous tension.

  2

  Appuyez sur ç (Ouvrir/fermer) pour ouvrir le
  tiroir du disque.

  3

  Placez délicatement le disque dans le tiroir,
  étiquette vers le haut, puis appuyez sur la
  touche ç (Ouvrir/fermer).
   Pour les disques double face, orientez la face
  que vous souhaitez lire vers le haut.

  4

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par ex.
  ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  5

  Il se peut que la lecture démarre
  automatiquement.
  Si ce n’est pas le cas, appuyez sur TITLE LIST
  pour accéder au menu de contenu du disque.
  Sélectionnez un morceau ou un titre et appuyez
  sur H (PLAY).

   Si la boîte de dialogue permettant d’entrer le
  mode de passe s’affiche sur le téléviseur, cela
  signifie que le verrouillage enfant a été activé
  pour le disque inséré. Vous devez dès lors
  introduire le code mot de passe à quatre
  chiffres (voir page 166).

  Super CD vidéo
  (SVCD)
  CD-R (CD inscriptibles)
  Format audio/vidéo ou fichiers
  MP3/JPEG.

  IMPORTANT!
  – Si une icône d’erreur  ou ‘X’ apparaît
  sur l’écran du téléviseur lorsque vous
  appuyez sur une touche, cette fonction
  n’est pas disponible sur le disque inséré ou
  à cette étape.
  – Les DVD et les lecteurs de DVD font
  l’objet de restrictions régionales. Avant de
  lire un disque, assurez-vous que son code
  régional correspond à celui de votre
  lecteur.

  Recordable

   Pour de plus amples informations sur les
  fonctions de lecture supplémentaires, reportezvous aux pages 150 à 153.

  ReWritable

  CONSEILS: Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et
  de leurs caractéristiques, de la qualité d’enregistrement et du logiciel auteur.

  144 • Page 145

  Lecture à partir d’un disque (suite)
  Lecture d’un disque DVD

  Lecture d’un DVD inscriptible

  Le DVD contient normalement un menu de disque.
  Vous pouvez donc être invité à sélectionner
  certaines options (par exemple, pour définir la
  langue de sous-titrage ou audio) dans le menu.

  1

   Si le menu du disque apparaît, effectuez votre
  sélection à l’aide des touches
  alphanumériques (0-9) ou utilisez les
  touches M/m pour sélectionner une option de
  lecture et appuyez sur ENTER pour confirmer.
  Pour accéder au menu du disque
   Appuyez sur la touche MENU de la
  télécommande.
  Procédez comme suit pour sélectionner le
  chapitre/titre précédent ou suivant:
   Pendant la lecture, appuyez sur la touche T/C
  de la télécommande pour sélectionner TITLE
  (TITRE) ou CHAPTER (CHAPITRE), puis
  appuyez sur la touche . / >.

  2

  TITLES
  1/3
  Static Lights
  ABC
  DEF

  Insérez un DVD.

  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date

  Français

  1

  Insérez un DVD inscriptible.

   L’écran des miniatures s’affiche.

  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date
  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date

  2

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner
  le titre à lire, puis appuyez sur la touche H
  (PLAY).

  3

  Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
  (STOP).

  Conseils:
  – Si le message ‘EMPTY DISC’ (Disque vierge)
  apparaît sur l’afficheur, cela signifie que ce disque
  ne contient pas d’enregistrement.

  Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
  (STOP).

  Lecture d’un (Super) CD vidéo
  Les (Super) CD vidéo peuvent être dotés du mode
  ‘PBC’ (Play Back Control - Contrôle de la lecture).
  Celui-ci vous permet de lire les CD vidéo de
  manière interactive, par le biais du menu qui
  s’affiche à l’écran.

  1

  Insérez un (Super) CD vidéo.

   Si le menu du disque apparaît, effectuez votre
  sélection à l’aide des touches
  alphanumériques (0-9) ou utilisez les
  touches M/m pour sélectionner une option de
  lecture et appuyez sur ENTER pour confirmer.
   Pour retourner au menu précédent, appuyez sur
  la touche RETURN de la télécommande.

  2

  Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
  (STOP).

  CONSEILS: Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et
  de leurs caractéristiques, de la qualité d’enregistrement et du logiciel auteur.

  145 • Page 146

  Lecture à partir d’un disque (suite)
  Lecture d’un CD-MP3
  Les MP3 (MPEG-1 audio couche 3) sont des
  fichiers musicaux extrêmement compressés. Ce
  format permet de stocker sur un seul CD-ROM
  jusqu’à 10 fois plus de données (musique, photos)
  que sur un CD normal.

  Français

  1

  Insérez un CD-MP3.
   Le menu avec le contenu s’affiche.

  2

  Appuyez plusieurs fois sur la touche ,
  jusqu’à ce que les menus { ALBUMS } et
  { TRACKS } (Plages) s’affichent.

  Lecture d’un fichier image .JPEG
  (diaporama)
  Vous pouvez automatiser l’affichage des images
  JPEG d’un film sélectionné à des intervalles
  réglables.

  1

  Insérez un CD photo JPEG (CD, DVD+RW,
  DVD+R).
   Le menu avec le contenu s’affiche.

  2

  Appuyez plusieurs fois sur , jusqu’à ce que
  les menus { PHOTO LIST } (Liste De Photos)
  et { INFO } s’affichent.

  HDD/TITLE 1

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4

  CD/PHOTO/LIST �

  1/4

  INFO

  PHOTO LIST�
  List 1
  List 2
  List 3
  List 4
  List 5

  00:29:10
  HQ
  31.01.2005

  STOP

  INFO

  01.01.2004 100 Photos

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.

  DELETE

  DUBBING

  LOCK

  PROTECT

  3

  Utilisez les touches </M/m/, pour
  sélectionner l’album et la piste à lire, puis
  appuyez sur la touche H (PLAY).

  4

  En cours de lecture, appuyez sur les touches
  . / > pour sélectionner la piste
  précédente/suivante.

  5

  Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
  (STOP).

  Conseils:
  – L’appareil ne lit que la première session des CD
  multisessions.
  – Des informations supplémentaires sur l’album, la
  piste et l’artiste s’affichent également à l’écran du
  téléviseur si elles sont comprises dans la balise ID.
  – Si un même disque possède des images .JPEG et
  des morceaux .MP3, seules les images .JPEG
  peuvent être lues.
  – Ce DVD Recorder ne prend pas en charge le
  format audio MP3PRO.
  – Un disque sans nom s’affiche en tant que
  ‘Unknown’ (Disque inconnu).

  TO ALBUM

  3

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner une
  liste de photos et appuyez sur H (PLAY) pour
  lancer la lecture du diaporama ou appuyez sur
  ENTER pour afficher l’ensemble des photos en
  miniatures.

   Vous pouvez modifier la photo affichée en
  appuyant sur la touche EDIT de la
  télécommande pour accéder aux paramètres
  { Effect } (Effet) et { Colour Adjust }
  (Régl. coul.) ou appuyez sur la touche de
  couleur de la télécommande pour agrandir,
  pivoter ou retourner la photo.
  CD/PHOTO�

  STOP

  Effect�

  Sepia�

  Colour Adjust

  More Red�

  ZOOM

  RESET

  MIRROR

  ROTATE

  Les modifications ne peuvent toutefois pas être
  enregistrées sur le HDD ou le DVD inscriptible.

  CONSEILS: Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et
  de leurs caractéristiques, de la qualité d’enregistrement et du logiciel auteur.

  146 • Page 147

   Au cours de la lecture, les paramètres de
  lecture disponibles s’affichent en bas de
  l’écran.
  CD/PHOTO�

  [PAUSE] [EDIT] [RETURN] [STOP] [TITLE LIST]
  ZOOM
  REPEAT
  SPEED DOWN SPEED UP

  { ZOOM }
  Touche Rouge – permet d’activer le mode zoom.
  La lecture du diaporama s’arrête.


  Conseils:
  – Pour un disque non conforme, si l’image JPEG n’a
  pas été enregistrée avec une extension ‘.exif’, la
  miniature réelle ne s’affichera pas à l’écran. Elle
  sera remplacée par une miniature représentant une
  ‘montagne bleue’.
  – Si un même disque possède des images .JPEG et
  des morceaux .MP3, seules les images .JPEG
  peuvent être lues.
  – Certains types de fichiers .JPEG ne peuvent pas
  être lus sur ce DVD Recorder.
  – Il est possible que le DVD Recorder mette
  davantage de temps pour afficher le contenu du
  disque à l’écran du téléviseur en raison du nombre
  élevé de morceaux/d’images qu’il contient.
  – Un disque sans nom s’affiche en tant que
  ‘Unknown’ (Disque inconnu).

  { ZOOM IN } (Zoom avant) Touche Bleue :
  permet d’agrandir l’image.
  { ZOOM OUT } (Zoom arr.) Touche Jaune :
  permet de revenir à la taille réelle.
  { END } (Terminer) Touche Rouge : permet de
  quitter le mode zoom et de continuer la lecture du
  diaporama.
  { REPEAT } (Répéter)
  Touche Verte – permet d’activer ou de désactiver
  la répétition.
  { SPEED DOWN } (Ralentir) / { SPEED UP }
  (Accélérer)
  Touches Boutons Jaune et bleu – permet de
  modifier la vitesse de lecture du diaporama.

  { SLOW } (Lente) : intervalle de dix secondes
  { NORMAL } : intervalle de cinq secondes
  { FAST } (Rapide) : intervalle de trois secondes

  4

  Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
  (STOP).

  CONSEILS: Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et
  de leurs caractéristiques, de la qualité d’enregistrement et du logiciel auteur.

  147

  Français

  Lecture à partir d’un disque (suite) • Page 148

  Autres fonctions de lecture
  Ajout d’images à un album

  Français

  Création d’une liste de lecture de
  diaporama (album)

  1

  Vous pouvez personnaliser la liste de lecture du
  diaporama dans un disque en stockant votre
  sélection dans un album.

  Insérez un CD photo JPEG (CD, DVD+RW,
  DVD+R).
   Le menu avec le contenu s’affiche.

  2

  Ce DVD Recorder permet d’enregistrer jusqu’à
  100 images JPEG par album sur un disque
  inscriptible, selon les paramètres de fichier JPEG.

  Appuyez plusieurs fois sur , jusqu’à ce que
  les menus { PHOTO LIST } (Liste De Photos)
  et { INFO } s’affichent.

  3

  Sélectionnez un dossier de films photo et
  appuyez sur ENTER pour afficher l’aperçu des
  photos miniatures.

  1

  2

  Collectionnez vos photos favorites dans la zone
  ‘PHOTO LIST’ (films photo) et ajoutez-les à
  un album pour créer une nouvelle liste de
  lecture de diaporama.
   Reportez-vous à la section ‘Ajout d’images
  à un album’.

  Date: 12.02.2003

  Si nécessaire, modifiez les photos dans l’album.

   Reportez-vous à la section ‘Modification de
  l’album’.

  3

  STOP

  PHOTO �
  1/21�

  Sélectionnez la photo dans le menu et appuyez
  sur la touche H (PLAY) pour lancer la
  lecture du diaporama.

  TO ALBUM

  4

  À propos de Films photo/Album photo
  Films photo est un dossier servant à
  l’enregistrement de photos JPEG originales
  protégées. Il est comparable à un film 35mm
  classique pour appareil photo. La liste est créée
  automatiquement à partir d’appareils photo
  numériques.
  Album photos contient différentes photos JPEG
  créées à partir de la liste de photos. Vous pouvez
  supprimer un album sans effacer les photos de la
  liste de photos.
  CD | PHOTO�

  SORT

  Video�

  PHOTO LIST

  Music�

  PHOTO ALBUM

  Photo

  ROTATE

  Utilisez les touches </M/m/, pour
  sélectionner la photo que vous souhaitez
  ajouter à l’album et appuyez sur la touche
  Jaune de la télécommande pour sélectionner
  { SELECT } (Sélection).

   Pour faire pivoter la photo sélectionnée de 90
  degrés dans le sens des aiguilles d’une montre,
  appuyez sur la touche Bleue pour sélectionner
  { ROTATE } (Rotation).

  5

  Appuyez sur la touche Rouge de la
  télécommande pour { TO ALBUM } (Aj. à
  album).
   Le menu d’ajout de photos à l’album
  s’affiche.

  6

  Créez un nouvel album ou sélectionnez un
  album existant, puis appuyez sur ENTER afin
  d’y ajouter la ou les photos.
   Les photos sélectionnées sont à présent
  enregistrées dans l’album.

  CONSEILS: Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente.

  148

  SELECT

   Afin de sélectionner toutes les photos, appuyez
  sur la touche vert pour sélectionner
  { SELECT ALL } (Sélect. tout).

  STOP

  CONTENT�

  SELECT ALL • Page 149

  Autres fonctions de lecture (suite)
  Vous pouvez réorganiser la position des images
  dans l’album afin de créer l’ordre de lecture de
  diaporama souhaité ou supprimer une ou plusieurs
  photos de l’album. L’ordre et le numéro des images
  dans PHOTO LIST (films photo) reste le même.

  1

  Insérez un CD photo JPEG (CD, DVD+RW,
  DVD+R).
   Le menu avec le contenu s’affiche.

  2

  Appuyez sur , pour sélectionner le menu
  { SORT } (Trier) et appuyez sur m pour
  sélectionner PHOTO ALBUMS (Albums
  photos).
  CD | PHOTO�

  STOP

  SORT�

  PHOTO ALBUM

  PHOTO LIST�

  Album 001

  PHOTO ALBUM�

  Album 002

  ��

  Album 003

  ��

  Album 004

  Pour supprimer l’album
   Sélectionnez l’album et appuyez sur la touche
  Rouge de la télécommande pour sélectionner
  { DELETE } (Effacer).

  4

  Appuyez de nouveau sur , pour accéder au
  menu { PHOTO ALBUMS } (Albums photos)
  et utilisez les touches M/m pour sélectionner
  un album.

  Pour modifier le nom de l’album et la date
   Sélectionnez l’album et appuyez sur la touche
  EDIT de la télécommande. Effectuez les
  modifications nécessaires dans les champs
  respectifs et appuyez sur ENTER et EDIT pour
  quitter ce menu.
  CD/PHOTO�

  STOP

  Album Name�

  Alb0001�

  Date�

  01.01.2005�

  12.02.2003�

  Overview��

  1/21�

  ERASE

  MOVE

  SELECT

  ROTATE

  5

  Utilisez les touches </M/m/, pour
  sélectionner la photo que vous souhaitez
  déplacer et appuyez sur la touche Jaune de la
  télécommande pour sélectionner { SELECT }
  (Sélection).

  6

  Appuyez sur la touche Verte de la
  télécommande pour sélectionner { MOVE }
  (Déplacer).
   Un ‘navigateur’ apparaît dans le menu pour
  vous permettre de sélectionner la position
  des photos.

  7

  Déplacez le ‘navigateur’ dans le menu à l’aide
  des touches </M/m/, et appuyez sur
  ENTER pour confirmer la position à laquelle
  vous souhaitez insérer la/les photo(s).

  DELETE

  3

  Appuyez sur ENTER pour afficher l’aperçu
  des photos miniatures.

  Français

  Modification de l’album

  Pour faire pivoter une photo
   Sélectionnez la photo dans le menu et appuyez
  sur la touche Bleue pour sélectionner
  { ROTATE } (Rotation).
  Pour effacer une photo de l’album
   Sélectionnez la photo dans le menu et appuyez
  sur la touche Rouge de la télécommande pour
  sélectionner { ERASE } (Supprimer).

  CONSEILS: Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente.

  149 • Page 150

  Autres fonctions de lecture (suite)
  Recherche avant/arrière
  Vous pouvez effectuer une recherche rapide vers
  l’avant ou vers l’arrière sur un disque et
  sélectionner la vitesse de recherche souhaitée.

  Français

  Sélection d’un(e) autre titre/
  chapitre/piste
  Si un disque contient plusieurs pistes, titres ou
  chapitres, vous pouvez passer à une autre piste ou à
  un autre titre/chapitre en suivant la procédure
  décrite ci-dessous.

  1

  Pendant la lecture, appuyez sur . (arrière)
  ou ¡ (avant) pour lancer la recherche.
   Le son est désactivé.

  2

  Appuyez à nouveau sur . / > pour faire
  défiler les différentes vitesses de recherche (1,
  2 ou 3).

  3

  Pour revenir au mode de lecture normale,
  appuyez sur la touche H (PLAY) .

  Arrêt sur image/ralenti

  1

  En cours de lecture:
   Appuyez sur la touche > pour passer à la
  piste, au titre ou au chapitre suivant(e).
   Appuyez sur la touche .pour revenir au
  début du titre, du chapitre ou de la piste en
  cours. Appuyez deux fois sur la touche .
  pour revenir au début du titre, du chapitre ou de
  la piste qui précède.
  OU
   Utilisez les touches alphanumériques (0-9)
  pour entrer le numéro du titre, du chapitre ou de
  la piste.
  OU

  En cours de lecture, appuyez sur la touche Å
  (PAUSE) pour effectuer un arrêt sur image.

   En mode pause, vous pouvez appuyer B•/•b
  pour passer à l’image précédente/suivante.
   Pas net en arrière.

  2

  Appuyez sur . (arrière) ou > (avant)
  pour lancer la lecture au ralenti.
   Le son est désactivé.

  3

  Appuyez à nouveau sur . / > pour faire
  défiler les différentes vitesses de lecture au
  ralenti (1, 2 ou 3).
   La lecture en arrière n’est pas nette.

  4

  Pour reprendre une lecture normale, appuyez
  sur la touche H (PLAY).

   Appuyez sur la touche T/C de la télécommande
  pour sélectionner T (titre) ou C (chapitre), puis
  appuyez sur . / > pour sélectionner le
  numéro de titre ou de chapitre.

  CONSEILS: Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques.
  Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

  150 • Page 151

  Repeat (Lecture répétée)

  Intro (Balayage du disque)

  Les options de lecture répétée varient en fonction
  du type de disque.

  (uniquement pour CD, VCD et DVD+R/+RW)
  Cette fonction vous permet de lire les 10 premières
  secondes de chaque piste d’un disque.

  1

  2

  En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur
  la touche Jaune de la télécommande pour
  sélectionner une option de répétition.
   Répéter le chapitre (uniquement pour DVD
  et DVD+R/+RW)
   Répéter le titre/la plage
   Répéter l’album/la liste de lecture (le cas
  échéant)
   Répéter le disque entier (uniquement pour
  CD vidéo, CD audio et DVD+R/+RW)
  Pour désactiver la lecture répétée, appuyez
  plusieurs fois sur la touche Jaune jusqu’à ce
  que le mode en question soit désactivé ou
  appuyez sur la touche  (STOP).

  1

  En cours de lecture, appuyez sur la touche
  Rouge de la télécommande.
   Le DVD Recorder passe à la piste suivante
  après 10 secondes de lecture.

  2

  Pour reprendre la lecture normale, appuyez de
  nouveau sur la touche Rouge.

  Conseils:
  – L’option { INTRO } n’est disponible que si elle
  est affichée en bas de l’écran lorsque vous appuyez
  sur la touche TOOLS de la télécommande.

  Shuffle (Lecture aléatoire)
  A-B Repeat (Répétition A-B)
  Vous pouvez lire en boucle un passage précis d’un
  titre, d’un chapitre ou d’une piste. Pour ce faire,
  vous devez marquer le début et la fin du passage en
  question.

  1

  2

  3

  Pendant la lecture, appuyez sur la touche
  Bleue de la télécommande.
   Vous marquez ainsi le point de départ du
  passage.
  Appuyez de nouveau sur la touche Bleue afin
  de marquer la fin du segment.
   Un marqueur visuel apparaît sur la barre des
  programmes.
   La lecture commence directement au début
  du passage marqué. Le passage est répété
  jusqu’à ce que le mode de répétition soit
  désactivé.

  (uniquement pour CD et CD-MP3)
  Sélectionnez le mode de lecture aléatoire pour que
  le DVD Recorder sélectionne au hasard les pistes à
  lire.

  1

  Appuyez tout d’abord sur la touche Verte de la
  télécommande.
   L’appareil lance alors la lecture de tous les
  chapitres du titre dans un ordre aléatoire.

  2

  Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez
  une
  Options
  nouvelle
  fois sur la touche Verte.
  Functions

  Subtitle �
  English
  Conseils:
  INTRO
  SHUFFLE
  REPEAT
  A-B REPEAT
  Audio�
  – L’option
  { SHUFFLE } Main
  (Aleatoire) n’est
  Angle�
  1 en bas de l’écran
  disponible
  que si elle estAngle
  affichée
  lorsqueTime
  vousSearch
  appuyez sur la touche TOOLS de la
  télécommande.
  Navigate to menu item [TOOLS] : Exit

  INTRO

  SHUFFLE

  REPEAT

  A-B REPEAT

  Pour désactiver la lecture en boucle, appuyez
  une nouvelle fois sur la touche Bleue.

  Repeat play

  CONSEILS: Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques.
  Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

  151

  Français

  Autres fonctions de lecture (suite) • Page 152

  Autres fonctions de lecture (suite)
  Utilisation des options Tools
  (Outils)

  Modification de la langue de soustitrage
  Cette fonction est accessible uniquement si le DVD
  possède plusieurs langues de sous-titrage: vous
  pouvez modifier la langue pendant la lecture du
  DVD.

  Français

  1

  Pendant la lecture, appuyez sur la touche
  (Sous-titre) de la télécommande.

   Sinon, appuyez sur TOOLS, puis sur ENTER.
  Sélectionnez { Subtitle } (Sous-Titres) dans le
  menu, puis appuyez sur ,.

  2
  1
  2

  Lors de la lecture, appuyez sur la touche
  TOOLS de la télécommande.
   Le menu de configuration système s’affiche.
  À { Options }, appuyez sur ENTER.

   Les fonctions disponibles peuvent être

  différentes en fonction de la situation et du
  type de disque.

  Subtitle �
  Audio�
  Angle�
  Time Search

  Modification de la langue de doublage

  English
  Main
  Angle 1

  Cette fonction est accessible uniquement si le DVD
  possède plusieurs langues de doublage ou si le
  VCD dispose d’un canal audio multiple.

  Navigate to menu item [TOOLS] : Exit

  3

  4

  Conseils:
  – Sur certains DVD, il n’est possible de modifier la
  langue de sous-titrage qu’en passant par le menu
  du DVD. Pour accéder au menu du disque,
  appuyez sur la touche MENU.

  Options

  Functions

  INTRO

  Si plusieurs options sont disponibles, effectuez
  votre sélection au moyen des touches M/m,
  puis appuyez sur ENTER pour confirmer.
   Les langues peuvent être indiquées par un
  numéro ou une abréviation, comme ‘en’
  pour l’anglais.

  SHUFFLE

  REPEAT

  A-B REPEAT

  Sélectionnez le réglage souhaité à l’aide des
  touches M/m.
   Les instructions et explications portant sur
  les options sont présentées dans les pages
  suivantes.
   Une option de menu grisée signifie que la
  fonction n’est pas disponible ou qu’elle ne
  peut être modifiée .
  Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
  TOOLS.

  1

  Pendant la lecture, appuyez sur la touche
  (AUDIO) de la télécommande.

   Sinon, appuyez sur TOOLS, puis sur ENTER.
  Sélectionnez { Audio }dans le menu, puis
  appuyez sur ,.

  2

  Si plusieurs options sont disponibles, effectuez
  votre sélection au moyen des touches M/m,
  puis appuyez sur ENTER pour confirmer.
   Les langues peuvent être indiquées par un
  numéro ou une abréviation, comme ‘en’
  pour l’anglais.

  Conseils:
  – Sur certains DVD, il n’est possible de modifier la
  langue audio qu’en passant par le menu du DVD.
  Pour accéder au menu du disque, appuyez sur la
  touche MENU.
  CONSEILS: Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques.
  Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

  152 • Page 153

  Changement d’angle de vue

  Zoom avant

  Cette fonction est accessible uniquement si le DVD
  propose des séquences enregistrées selon différents
  angles de vue. Vous pouvez ainsi changer de
  perspective lors du visionnage d’un film.

  (uniquement pour les DVD et CD photo)
  Cette fonction permet d’agrandir l’image sur
  l’écran du téléviseur et de faire un panoramique sur
  l’image agrandie.

  1

  Pendant la lecture, appuyez sur la touche
  (ANGLE) de la télécommande.

  1

   La barre d’état du zoom apparaît: elle affiche

   Sinon, appuyez sur TOOLS, puis sur ENTER.
  Sélectionnez { Angle } dans le menu, puis
  appuyez sur ,.

  2

  Lors de la lecture, appuyez sur la touche
  ZOOM de la télécommande.
  le facteur de zoom.

  Zoom 2

  Si plusieurs options sont disponibles, effectuez
  votre sélection au moyen des touches M/m,
  puis appuyez sur ENTER pour confirmer.

  Recherche dans le temps
  Cette fonction vous permet d’accéder à un
  emplacement spécifique du disque actuel.

  1

  Pendant la lecture, appuyez sur TOOLS, puis
  sur ENTER.

  2

  Appuyez sur la touche m pour sélectionner
  { Time Search } (Rechercher durée), puis
  appuyez sur , pour accéder au champ de
  l’heure (heures : minutes : secondes).

  3

  À l’aide des touches alphanumériques (0-9)
  du pavé numérique, indiquez l’heure de début de
  la lecture et appuyez sur ENTER pour confirmer.
   La lecture commence à l’heure indiquée.

  END

  ZOOM OUT

  ZOOM IN

  2

  Appuyez sur la touche Bleue de la
  télécommande pour effectuer un zoom avant ou
  sur la touche Jaune pour effectuer un zoom
  arrière (format : 1,33x, 2x, 4x).

  3

  Utilisez les touches </M/m/, pour vous
  déplacer dans l’image agrandie.

  4

  Pour quitter le mode zoom, appuyez sur la
  touche Rouge ou de nouveau sur ZOOM.

  CONSEILS: Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques.
  Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

  153

  Français

  Autres fonctions de lecture (suite) • Page 154

  Édition des enregistrements - HDD

  Français

  Changement du nom du titre

  Sélection du genre

  Certains canaux émettent le nom de l’émission.
  Auquel cas, ce nom sera automatiquement
  conservé avec l’enregistrement sur le HDD. Dans
  le cas contraire, le nom du titre se compose du
  numéro du programme et des date et heure
  d’enregistrement.

  Vous pouvez sélectionner le type de genre offert
  dans la liste pour une recherche facile et rapide
  d’un titre enregistré.

  1

  Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
  télécommande, puis appuyez plusieurs fois sur
  , jusqu’à ce que les menus { TITLES }
  (Titres) et{ INFO } s’affichent.

  1

  Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
  télécommande, puis appuyez plusieurs fois sur
  la touche , jusqu’à ce que les menus
  { TITLES } (Titres) et { INFO } s’affichent.

  2

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
  titre, puis appuyez sur la touche EDIT de la
  télécommande.
   Le menu d’édition du HDD apparaît.

  HDD/TITLE 1

  TITLES
  Title 1
  Title 2
  Title 3
  Title 4

  INFO

  1/4

  00:29:10
  HQ
  31.01.2005

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.

  DELETE

  2

  DUBBING

  LOCK

  PROTECT

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
  titre, puis appuyez sur la touche EDIT de la
  télécommande.
   Le menu d’édition du HDD apparaît.
  Title Name

  TELET 01�

  Category

  Games & Shows�

  Title Name

  Children�

  Category

  Games & Shows�

  Scene Edit

  Cultural�

  3

  Sélectionnez { Category } (Catégorie) dans le
  menu et appuyez sur ,.

  4

  Sélectionnez un type de genre à l’aide des
  touches M/m, puis appuyez sur ENTER pour
  confirmer.

  Scene Edit�

  3

  Sélectionnez { Title name } (Nom de titre)
  dans le menu et appuyez sur ,.

  4

  Utilisez les touches M/m pour modifier les
  caractères/nombres ou saisissez une entrée à
  l’aide des touches alphanumériques 0-9.
   Passez au champ suivant ou précédent à
  l’aide des touches </,.

   Pour alterner entre minuscules et majuscules,
  appuyez sur la touche A/a de la télécommande.
   Pour effacer le nom du titre, appuyez sur la
  touche Rouge de la télécommande pour
  sélectionner { CLEAR } (Effacer).

  5

  Appuyez sur ENTER pour confirmer les
  modifications.

  CONSEILS: il n’est pas possible d’éditer un titre protégé, voir page 143. Appuyez sur RETURN pour revenir à
  l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.

  154 • Page 155

  Édition des enregistrements - HDD (suite)
  PAUSE

  HDD

  Une fois l’enregistrement terminé, le DVD
  Recorder vous permet d’éditer le contenu vidéo.
  Vous pouvez insérer et supprimer des marqueurs
  de chapitre ou masquer les scènes superflues.

  01:00

  Lors de la lecture d’un enregistrement en mode
  d’édition vidéo, l’enregistrement est lu dans son
  intégralité (y compris les scènes masquées).

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  01:00

  ] : Navigate bar.

  CHAPTER

  02:35

  DIVIDE

  HIDE

  Barre vidéo:
  Au niveau de la barre vidéo, le pointeur de
  lecture de l’enregistrement indique la position
  réelle de lecture.

  4

  1

  Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
  télécommande.
   Le menu du HDD apparaît.

  2

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
  titre, puis appuyez sur la touche EDIT de la
  télécommande.
   Le menu d’édition du HDD apparaît.
  HDD|TELET 01

  Title Name

  TELET 01�

  Category

  Games & Shows�

  Scene Edit

  OK�

  [ENTER] to start scene edit. [EDIT] : Exit.

  3

  Sélectionnez { Scene Edit } (Édit. scène)
  dans le menu et appuyez sur ENTER.
   La lecture commence automatiquement.

  Appuyez sur la touche de même couleur pour
  accéder aux options affichées en bas du menu.
   Des explications portant sur les options sont
  présentées dans les pages suivantes.

  { NO CHAPTER } (Aucun chap.)
  Touche Rouge – sélectionnez cette fonction pour
  supprimer tous les marqueurs de chapitre du titre
  en cours.
  { CHAPTER } (Chapitre)
  Touche Verte – sélectionnez cette fonction pour
  accéder au menu d’édition de chapitres.
  { COMBINE } (Combiner) : réunit deux
  chapitres.
  { BACK } (Arrière) : revient à l’écran précédent.
  { SPLIT } (Diviser) : insère un marqueur de
  chapitre.

  { DIVIDE } (Diviser)
  Touche Jaune – sélectionnez cette fonction pour
  scinder l’enregistrement en deux titres séparés.
  { HIDE } (Masquer) / { STOP HIDE } (Arrêt
  cach.)
  Touches Bleue et Verte – sélectionnez cette
  fonction pour définir la scène à masquer.
  { SHOW } (Afficher) / { STOP SHOW } (Arrêt
  aff.)
  Touches Bleue et Verte – sélectionnez cette
  fonction pour rendre la scène cachée visible.

  5

  Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
  EDIT.

  CONSEILS: il n’est pas possible d’éditer un titre protégé, voir page 143. Appuyez sur RETURN pour revenir à
  l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.

  155

  Français

  Édition de scène • Page 156

  Édition des enregistrements - HDD (suite)
  Fusion/division d’un chapitre particulier
  dans un enregistrement
  Vous pouvez créer un chapitre en insérant un
  marqueur de chapitre [à l’aide de l’option SPLIT
  (Diviser)] ou supprimer un marqueur de chapitre [à
  l’aide de l’option MERGE (Fusionner)].

  Français

  1

  Pendant la lecture de l’enregistrement du HDD,
  appuyez sur EDIT sur la télécommande.

  2

  Appuyez sur la touche Verte de la
  télécommande pour sélectionner { CHAPTER }
  (Chapitre).
   Le menu d’édition des chapitres s’affiche.
  PAUSE

  HDD

  01:00

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  02:35

  01:00

  ] : Navigation bar.

  CHAPTER

  DIVIDE

  HIDE

  { COMBINE } (Combiner)
  Sélectionnez cette option pour fusionner le chapitre
  en cours avec le chapitre précédent.
  Remarque: si les deux chapitres sont masqués, le

  chapitre fusionné l’est également.

  Title
  Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

  Chapter 1

  Chapter 2 Chapter 3

  (par exemple, le chapitre 2 est sélectionné)
  Title
  1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
  { BACKChapter
  } (Arrière)
  Sélectionnez cette option pour revenir à l’écran
  précédent.
  Chapter 1
  Chapter 3 Chapter 4
  Chapter Chapter
  2a
  2b

  { SPLIT } (Diviser) Title
  Sélectionnez
  cette fonction
  pour insérer un
  Chapter 1 Chapter
  2 Chapter 3 Chapter 4
  Title
  nouveau marqueur de chapitre
  au point actuel de la
  Chapter
  1 Chapter
  2 Chapter
  3 Chapter
  4
  lecture. Vous
  pouvez
  alors
  accéder
  à un point
  Chapter 1
  Chapter 3 Chapter 4
  spécifique
  de l’enregistrement
  ou définir un
  chapitre Chapter
  que vous
  masquer
  (par ex.
  1 souhaitez
  Chapter
  2 Chapter
  3 des
  publicités).

  Title
  COMBINE

  3

  4

  BACK

  SPLIT

  Utilisez les touches . / > ou m / M
  de la télécommande pour rechercher la scène
  que vous souhaitez éditer, puis appuyez sur Å
  (PAUSE).
  Appuyez sur la touche de même couleur pour
  accéder aux options affichées en bas du menu.

  Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

  Chapter 1

  Chapter Chapter
  2a
  2b

  Chapter 3 Chapter 4

  (par exemple, le Title
  chapitre 2 est sélectionné)
  Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

  Conseils:
  – Le nombre de marqueurs de chapitre qu’il est
  Chapter 1
  Chapter 3 Chapter 4
  possible d’insérer dans un titre et sur le HDD est
  limité.

  CONSEILS: il n’est pas possible d’éditer un titre protégé, voir page 143. Appuyez sur RETURN pour revenir à
  l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.

  156 • Page 157

  Division de titres

  Masquage des scènes superflues

  Vous pouvez diviser un titre en deux, voire plus.
  Vous pouvez utiliser cette fonction pour séparer et
  supprimer des portions non souhaitées d’un
  enregistrement, telles que des publicités.

  Vous pouvez choisir de masquer certaines scènes
  lors de la lecture (par ex. : ignorer les publicités) ou
  de les rendre à nouveau visibles.

  AVERTISSEMENT !
  La division d’un titre est irréversible.

  1

  PAUSE

  01:00

  2

  Utilisez les touches . / > ou m / M
  de la télécommande pour rechercher la scène
  que vous souhaitez éditer, puis appuyez sur Å
  (PAUSE).

  3

  Appuyez sur la touche Bleue de la
  télécommande pour sélectionner { HIDE }
  (Masquer).
   Cela détermine la position du marqueur de
  début du masquage.

  02:35

  01:00

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  3

  Pendant la lecture de l’enregistrement du HDD,
  appuyez sur EDIT sur la télécommande.

  Pendant la lecture de l’enregistrement du HDD,
  appuyez sur EDIT sur la télécommande.
  HDD

  2

  1

  CHAPTER

  DIVIDE

  HIDE

  Utilisez les touches . / > ou m / M
  de la télécommande pour rechercher la scène
  que vous souhaitez éditer, puis appuyez sur Å
  (PAUSE).
  Appuyez sur la touche Jaune de la
  télécommande pour sélectionner { DIVIDE }
  (Diviser).
   Un nouveau titre et une nouvelle image
  miniature sont créés à partir de ce point de
  lecture.
  DVD+R/+RW
  Title1

  Title1

  PAUSE

  HDD

  ] : Navigation bar.

  Title2

  01:00

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  ] : Navigation bar.

  CHAPTER

  STOP HIDE

  4

  Title 2

  Title 3

  (par exemple, le chapitre 1 est sélectionné)

  02:35

  01:00

  DIVIDE

  HIDE

  CANCEL

  Maintenez enfoncée la touche > ou M de
  la télécommande pour rechercher la fin de la
  scène à masquer, puis appuyez de nouveau sur
  la touche Verte pour sélectionner { STOP
  HIDE } (Arrêt cach.).
   Cela détermine la position du marqueur de
  fin du masquage.
   La zone ‘masquée’ est grisée.

   Vous pouvez annuler l’opération en appuyant
  sur la touche Bleue de la télécommande pour
  sélectionner { CANCEL } (Annuler).

  5

  Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
  EDIT.

  CONSEILS: il n’est pas possible d’éditer un titre protégé, voir page 143. Appuyez sur RETURN pour revenir à
  l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.

  157

  Français

  Édition des enregistrements - HDD (suite) • Page 158

  Édition des enregistrements - HDD (suite)
  Affichage de la scène masquée

  1

  Lors de la lecture, appuyez sur la touche EDIT
  de la télécommande.
   Lorsque vous êtes en mode d’édition vidéo,
  le chapitre masqué est lu.
  PAUSE

  Français

  HDD

  Suppression de tous les marqueurs de
  chapitre
  Pendant l’enregistrement, le marqueur de chapitre
  est réglé automatiquement à un intervalle
  spécifique si la fonction est active (voir page 127).
  Vous pouvez décider d’effacer tous les marqueurs
  de chapitre lorsque l’enregistrement est terminé.

  1
  scène
  masquée
  01:00

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  ] : Navigation bar.

  STOP SHOW

  2

  3

  PAUSE

  HDD

  02:35

  01:00

  CHAPTER

  Pendant la lecture de l’enregistrement du HDD,
  appuyez sur EDIT sur la télécommande.

  DIVIDE

  SHOW

  CANCEL

  Appuyez sur la touche Bleue de la
  télécommande pour sélectionner { SHOW }
  (Afficher) et marquer le début de la scène à
  afficher.
  Maintenez enfoncée la touche > ou M de
  la télécommande pour rechercher la fin de la
  scène à afficher, puis appuyez de nouveau sur
  la touche Verte pour sélectionner { STOP
  SHOW } (Arrêt aff.).

  01:00

  [STOP] : TITLE LIST. [

  NO CHAPTER

  2

  01:00

  02:35

  ] : Navigate bar.

  CHAPTER

  DIVIDE

  HIDE

  Appuyez sur la touche Rouge de la
  télécommande pour sélectionner { NO
  CHAPTER } (Aucun chap.) pour supprimer
  tous les marqueurs de chapitre du titre en cours.

   Vous pouvez annuler l’opération en appuyant
  sur la touche Bleue de la télécommande pour
  sélectionner { CANCEL } (Annuler).
  Conseils:
  – En mode d’édition vidéo, tous les chapitres
  masqués sont lus.
  – La sélection des scènes à masquer ou à afficher ne
  peut être faite qu’à l’intérieur d’un titre.

  CONSEILS: il n’est pas possible d’éditer un titre protégé, voir page 143. Appuyez sur RETURN pour revenir à
  l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.

  158 • Page 159

  Édition des enregistrements - DVD inscriptible

  Le DVD Recorder propose de nombreuses options
  pour l’édition des disques. Vous pouvez modifier le
  contenu d’un disque et les paramètres d’un DVD
  enregistré à partir du menu d’édition. Un DVD+R
  qui a été finalisé ne peut plus être édité. Il est
  possible que le contenu modifié ne soit pas lisible
  par un autre lecteur de DVD.

  Écran d’images miniatures
  Les images miniatures affichent vos
  enregistrements sur un DVD inscriptible. Il devrait
  apparaître sur le téléviseur lorsque vous insérez un
  DVD inscriptible ou à l’arrêt de la lecture.
  A
  TITLES
  1/3
  Static Lights
  ABC
  DEF

  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date
  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date

  B

  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date

  C

  Une image miniature représente les informations de
  chaque enregistrement :
  A Image miniature du titre
  B Durée, mode et date d’enregistrement
  C Nom du titre (ou numéro de canal et date)
  Les options affichées dans le menu d’édition
  diffèrent selon la situation et le type de disque.
  – Changement du nom du disque
  – Compatibilité DVD (DVD+RW uniquement)
  – Finalisation du disque (DVD+R uniquement)
  – Changement du nom du titre
  – Édition de scène
  +RW�

  Disc Name
  Compatible
  Title Name
  Scene Edit

  Conseils:
  – Si le disque n’est pas enregistré depuis ce DVD
  Recorder, le format de l’image miniature peut être
  différent. Vous devez adapter le menu de disque
  au format de ce DVD Recorder avant de procéder
  à l’édition, voir page 166.

  STOP


  Enter the disc name. [EDIT] : Exit.

  CLEAR

  CONSEILS: il est impossible d’effectuer d’autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé.
  Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.

  159

  Français

  À propos de l’édition des DVD
  inscriptibles • Page 160

  Édition des enregistrements - DVD inscriptible (suite)

  Français

  Suppression d’enregistrements/de
  titres

  Protection des titres enregistrés
  (DVD+RW)

  Vous pouvez supprimer un titre spécifique du
  disque. Cependant, dans le cas des DVD+R,
  l’espace des enregistrements supprimés ne peut pas
  servir à un nouvel enregistrement.

  Vous pouvez choisir de protéger le titre enregistré
  sur un DVD+RW afin d’empêcher la suppression
  ou la modification accidentelle des enregistrements.

  1

  Insérez un DVD enregistré dans le DVD
  Recorder.
   L’écran des images miniatures s’affiche.
  Dans le cas contraire, appuyez sur MENU.

  2

  Sélectionnez un titre dans le menu à l’aide des
  touches M/m.
  +R�

  STOP

  TITLES
  1/3
  P 20
  P 22
  P 21
  Empty Title

  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date
  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date
  Rec. Length
  Rec. Mode
  Date

  1

  Insérez un DVD+RW enregistré dans le DVD
  Recorder.
   L’écran des images miniatures s’affiche.
  Dans le cas contraire, appuyez sur MENU.

  2

  Sélectionnez un titre dans le menu à l’aide des
  touches M/m.

  3

  Appuyez sur la touche Bleue de la
  télécommande pour sélectionner
  { PROTECT } (Protéger).

   Une fois le titre protégé, la touche Bleue sert à
  sélectionner { UNPROTECT } (Enlever La
  Prot.). Sélectionnez cette option pour annuler la
  protection, si nécessaire.

  [ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST] : Exit.

  DELETE

  LOCK

  PROTECT

  3

  Appuyez sur la touche Rouge de la
  télécommande pour sélectionner { DELETE }
  (Supprimer).

  4

  Un message d’avertissement apparaît. Appuyez
  sur la touche ENTER de la télécommande.
   Dans le cas d’un DVD+RW, ‘Empty Title’
  (Titre vide) s’affiche sur l’écran miniature
  où le titre a été supprimé. Cet espace vide
  peut accueillir de nouveaux enregistrements.
   Dans le cas d’un DVD+R, ‘Deleted Title’
  (Titre supprimé) s’affiche sur l’écran
  miniature où le titre a été supprimé. Pendant
  la lecture, le titre supprimé est passé.

  DELETE

  PROTECT

  UNPROTECT

   Sinon, sélectionnez { Cancel } (Annuler) dans
  le menu et appuyez sur ENTER pour annuler
  l’opération.

  CONSEILS: il est impossible d’effectuer d’autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé.
  Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.

  160 • Page 161

  Édition des enregistrements - DVD inscriptible (suite)
  3

  Le nom d’origine du disque/titre est généré
  automatiquement par le DVD Recorder. Vous
  pouvez le modifier en procédant comme suit:

  1

  Insérez un DVD enregistré dans le DVD
  Recorder.
   L’écran des images miniatures s’affiche.
  Dans le cas contraire, appuyez sur MENU.

  2

  Appuyez sur la touche EDIT de la
  télécommande.
   Le menu d’édition des chapitres s’affiche.

  3

  Appuyez sur M/m pour sélectionner { Disc
  name } (Nom disque) ou { Title name }
  (Nom de titre) dans le menu.

  4

  Utilisez les touches M/m pour modifier les
  caractères/nombres ou saisissez une entrée à
  l’aide des touches alphanumériques 0-9.
   Passez au champ suivant ou précédent à
  l’aide des touches </,.

   Pour alterner entre minuscules et majuscules,
  appuyez sur la touche A/a de la télécommande.

  5

  Appuyez sur ENTER pour confirmer les
  modifications.

  Comment rendre un DVD+RW
  édité compatible
  Il est possible que lors de la lecture sur d’autres
  lecteurs de DVD, le DVD+RW édité continue à
  afficher les titres originaux ou les scènes cachées.
  Cette fonction vous permet de rendre un DVD+RW
  édité compatible avec d’autres lecteurs.

  1

  Insérez un DVD+RW enregistré dans le DVD
  Recorder.

  2

  Appuyez sur la touche EDIT de la
  télécommande.
   Le menu d’édition des chapitres s’affiche.

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner
  { Compatible } dans le menu et appuyez sur
  ENTER pour confirmer.
   Si la fonction n’est pas disponible, le disque
  est déjà compatible.

  Français

  Modification du nom du disque/
  titre

  Finalisation du DVD+R pour
  lecture
  Pour que vous puissiez lire un DVD+R sur un autre
  lecteur de DVD, il doit avoir été finalisé. En
  l’absence de finalisation, le DVD+R ne pourra être
  lu que sur ce DVD Recorder.
  Une fois qu’un DVD+R a été finalisé, il est
  impossible d’y effectuer un autre
  enregistrement ou d’y apporter des
  modifications. Ne procédez à la finalisation
  que lorsque vous êtes sûr d’avoir terminé
  tous les enregistrements et modifications.

  1

  Insérez un DVD+R enregistré dans le DVD
  Recorder.

  2

  Appuyez sur la touche EDIT de la
  télécommande.
   Le menu d’édition apparaît.

  3

  Utilisez les touches M/m pour sélectionner
  { Finalise } (Finaliser) dans le menu et
  appuyez sur ENTER pour confirmer.

  4

  Un message d’avertissement apparaît. Appuyez
  sur la touche ENTER de la télécommande.
   La finalisation peut prendre plus de 30
  minutes selon la durée des enregistrements.
   N’essayez pas d’ouvrir le tiroir-disque ou
  d’éteindre l’appareil ; cela pourrait rendre le
  disque inutilisable.

   Dans le cas contraire, sélectionnez { Cancel }
  (Annuler) dans le menu et appuyez sur la
  touche ENTER pour annuler l’opération.

  CONSEILS: il est impossible d’effectuer d’autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé.
  Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.

  161 • Page 162

  Édition des enregistrements - DVD inscriptible (suite)
  5

  Édition de scène
  Une fois l’enregistrement
  terminé, le DVD
  Title
  Recorder vous permet d’éditer le contenu vidéo.
  Vous pouvez ajouter ou supprimer des marqueurs
  Chapter
  de chapitre ou masquer des scènes superflues.

  Appuyez sur la touche de même couleur sur la
  télécommande pour accéder aux options
  affichées en bas du menu.

  Français

  Title
  Chapter Chapter Chapter Chapter
  chapter markers

  Lors de la lecture d’un enregistrement en mode
  d’édition vidéo, l’enregistrement est lu dans son
  intégralité (y compris les scènes masquées).

  1

  Insérez un DVD enregistré dans le DVD
  Recorder.
   L’écran des images miniatures s’affiche.
  Dans le cas contraire, appuyez sur MENU.

  2

  Sélectionnez un titre à l’aide des touches M/m,
  puis appuyez sur H (PLAY) pour démarrer
  la lecture.

  3

  Utilisez les touches . / > ou m / M
  de la télécommande pour rechercher la scène
  que vous souhaitez éditer, puis appuyez sur Å
  (PAUSE).

  4

  Appuyez sur la touche EDIT de la
  télécommande.
   Le menu d’édition vidéo s’affiche.
  +RW/VIDEO�

  { NO CHAPTER } (Aucun chap.)
  Touche Rouge – sélectionnez cette fonction pour
  PAUSE
  +RW | SHREK | EDIT MODE
  supprimer tous les marqueurs de chapitre du titre
  en cours.
  { CHAPTER } (Chapitre)
  Touche Verte – sélectionnez cette fonction pour
  accéder au menu d’édition de00:01:02
  chapitres.
  00:00

  [EDIT] = Exit
  NO CHAPTERS

  COMBINE

  CHAPTER

  BACK

  TITLE

  SPLIT

  HIDE

  HIDE

  { COMBINE } (Combiner)
  Sélectionnez cette option pour fusionner le
  chapitre en cours avec le chapitre précédent.
  Remarque: si les deux chapitres étaient

  masqués, le chapitre fusionné le sera
  également.
  { BACK } (Arrière)

  Sélectionnez cette option pour revenir à
  l’écran précédent.
  { SPLIT } (Diviser)

  01:00

  NO CHAPTERS

  01:00

  CHAPTER

  02:35

  TITLE

  HIDE

  Sélectionnez cette fonction pour insérer un
  nouveau marqueur de chapitre au point actuel
  de la lecture. Ceci vous permet d’accéder à un
  moment précis d’un enregistrement ou de
  définir un chapitre que vous souhaitez masquer.
  { HIDE } (Masquer) / { SHOW } (Afficher)

  Sélectionnez cette option pour masquer ou
  afficher le chapitre en cours. Les chapitres
  masqués seront ignorés lors de la lecture
  normale.

  CONSEILS: il est impossible d’effectuer d’autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé.
  Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.

  162 • Page 163

  PAUSE

  +RW | SHREK | EDIT MODE

  Édition des enregistrements - DVD inscriptible (suite)
  { TITLE } (Titre)
  Touche Jaune – sélectionnez cette fonction pour
  accéder au00:00
  menu d’édition de00:01:02
  titres.

  DIVIDE

  CHAPTER

  TITLE

  BACK

  HIDE

  THUMBNAIL

  Français

  [EDIT] = Exit
  NO CHAPTERS

  { DIVIDE } (Diviser) - pour DVD+RW
  uniquement
  Sélectionnez cette option pour créer un
  nouveau titre depuis le point actuel de lecture.
  Le titre existant sera divisé en deux titres.
  Avertissement! La division d’un titre est
  irréversible.
  { BACK } (Arrière)
  Sélectionnez cette option pour revenir à
  l’écran précédent.
  { THUMBNAIL } (Miniature)
  Sélectionnez cette option pour utiliser la scène
  actuelle comme image miniature.
  Remarque: dans l’écran d’images miniatures,
  la première image d’un enregistrement apparaît
  par défaut comme l’image miniature du titre.

  { HIDE } (Masquer) / { SHOW } (Afficher)
  Touche Bleue – Utilisez cette touche pour masquer
  ou afficher le chapitre en cours.
  Conseils:
  – En mode d’édition vidéo, tous les chapitres
  masqués sont lus.
  – La sélection des scènes à masquer ou à afficher ne
  peut être faite qu’à l’intérieur d’un titre.
  – Le nombre de marqueurs de chapitre qu’il est
  possible d’insérer dans un titre et sur le HDD est
  limité.

  CONSEILS: il est impossible d’effectuer d’autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé.
  Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.

  163 • Page 164

  Options du menu système
  Préférences du DVD Recorder

  DV

  Audio

  \\\

  Auto Chapter�

  Disc

  Preferences

  Off

  voir
  page 165

  Français

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Audio

  Disc

  Downmix�
  Audio DRC�

  1
  2

  Appuyez sur la touche TOOLS de la
  télécommande.
   Le menu de configuration système s’affiche.
  Appuyez sur m pour sélectionner
  { Preferences } (Préférences) et appuyez sur
  ENTER.

  Access

  Preferences

  Dolby Surround
  Normal

  voir
  page 165

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Disc

  Access

  Features

  Preferences

  Adapt Menu�
  Erase All�

  voir
  page 166

  Options
  Preferences
  Set up

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Selects menu item. [TOOLS} : Exit.

  Access

  3

  4

  Appuyez plusieurs fois sur , pour afficher les
  options de configuration disponibles, puis
  appuyez sur m pour accéder.
   Les instructions et explications portant sur
  les options sont présentées dans les pages
  suivantes.
   Une option de menu grisée signifie que la
  fonction n’est pas disponible ou qu’elle ne
  peut être modifiée.
  Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
  TOOLS.

  Remarque: pour { Recording } (Enreg.), voir
  page 127.

  164

  Features

  Lock�
  Password�

  Preferences

  Off

  voir
  page 166

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Preferences

  Features

  Auto Resume�

  Off

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  voir
  page 166 • Page 165

  Options du menu système (suite)

  Auto Chapter
  (Chapitre Auto)

  Un marqueur de chapitre est inséré dès qu’il y a une pause dans
  l’enregistrement. Par exemple, lorsque l’enregistrement est arrêté ou interrompu
  puis redémarré.
  { On } (Oui)
  – Permet le transfert de marqueurs de chapitre depuis
  une cassette DV ou tout périphérique DV lors de
  l’utilisation de la prise DV IN sur la face avant de
  ce DVD Recorder pour un enregistrement de
  caméscope.
  { Off } (Non)
  – Désactive le mode de chapitrage automatique.

  Audio (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
  Downmix
  (Mixage Aval)

  Ce paramètre n’est nécessaire que si vous raccordez d’autres appareils audio/
  vidéo au DVD Recorder par ses sorties AUDIO OUT L/R.
  { Normal }
  – Sélectionnez cette option pour que le son soit
  diffusé
  par les canaux audio de gauche et de droite. Ce
  paramètre est à utiliser lorsque le DVD Recorder
  est raccordé à un téléviseur ou à une chaîne stéréo.
  { Dolby Surround } – Sélectionnez cette option si l’appareil audio/vidéo
  connecté est compatible Dolby Surround. Les
  signaux Dolby Digital et MPEG-2 multicanaux
  sont combinés de manière à obtenir un signal de
  sortie à deux canaux compatible Dolby Surround.

  Audio DRC

  Ce mode optimise la lecture du son à faible volume. Les niveaux sonores élevés
  sont réduits et les niveaux sonores faibles sont augmentés jusqu’à ce qu’ils
  soient audibles.
  { TV }
  – Rend les sons bas plus clairs même si le volume est
  baissé.
  { Normal }
  – Sélectionnez cette option pour profiter de
  l’intégralité de la plage dynamique du son
  Surround.
  Conseils :  Lors de la lecture sur un autre appareil d’un DVD+R/+RW enregistré sur ce
  DVD Recorder, réglez l’option Audio DRC de l’appareil sur ‘Normal’
  lorsque le volume de lecture est bas.

  165

  Français

  DV • Page 166

  Options du menu système (suite)
  Disque

  Français

  Adapt Menu
  (Adapter menu)

  Si un DVD+RW a été enregistré via un ordinateur ou un autre DVD Recorder,
  la photo miniature peut ne pas s’afficher correctement. Cette fonction vous
  permet de modifier le format du disque par la sélection du type ‘SONY’.
  Une fois que vous avez appuyé sur ENTER, un message de demande de
  confirmation s’affiche à l’écran du téléviseur.

  Erase All
  (Supprimer tout)

  Sélectionnez cette option pour supprimer tous les enregistrements du DVD
  inscriptible en cours.
  Une fois que vous avez appuyé sur ENTER, un message de demande de
  confirmation s’affiche à l’écran du téléviseur.

  Accès (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
  Un message vous invite à entrer le mot de passe à quatre chiffres.
  – La première fois, introduisez un code à quatre chiffres de votre choix à l’aide des touches 0-9 du pavé
  alphanumérique de la télécommande.
  – Si vous oubliez le mot de passe à quatre chiffres, entrez ‘1504’. Ensuite, entrez un mot de passe à quatre
  chiffres de votre choix, puis confirmez-le en l’entrant une seconde fois.
  Lock
  (Verrouiller)

  Cette fonction vous permet d’empêcher les enfants de visualiser certains
  disques ou titres enregistrés sur le HDD. Lorsque cette fonction est activée,
  { LOCK } (Verrouiller) s’affiche en bas de l’écran des options couleur dès
  que vous sélectionnez un titre dans le menu de contenu. Vous pouvez appuyer
  sur la touche Jaune de la télécommande pour activer/désactiver le verrouillage
  parental.
  Remarque: ce DVD Recorder peut mémoriser les réglages de 50 disques
  maximum.
  { On } (Oui)
  – Active la fonction de verrouillage parental.
  Vous devez entrer un code PIN à quatre chiffres
  pour lire le disque verrouillé ou le titre du HDD.
  { Off } (Non)
  – Tous les disques peuvent être lus.

  Password
  (Mot de passe)

  Utilisez les touches alphanumériques (0-9) pour entrer votre nouveau mot
  de passe à quatre chiffres. Entrez de nouveau ce mot de passe pour le
  confirmer. Pour annuler vos modifications, appuyez sur m pour sélectionner
  { Cancel } (Annuler) dans le menu et appuyez sur la touche ENTER de la
  télécommande.

  Enter Password of your choice
  This will be used to access locked features.

  PASSWORD

  �# # # #

  Cancel

  Fonctions (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
  Auto Resume
  (Reprise automatique)

  166

  Avec cette fonction, vous pouvez reprendre la lecture du disque à l’endroit
  où elle avait été arrêtée. Elle s’applique aux 20 derniers DVD et CD vidéo lus.
  { On } (Oui)
  – Active le mode de reprise automatique.
  { Off } (Non)
  – Le disque démarre toujours au début lorsque vous
  l’insérez ou lancez la lecture. • Page 167

  Options du menu système (suite)

  Avant de commencer...
  Marquez les contenus de la mémoire tampon que
  vous souhaitez enregistrer sur le disque (voir page
  125). Sinon, tout le contenu sera effacé lorsque
  vous accéderez à l’option de { Set up }
  (Installation).

  System

  Clock

  Power Save �
  Display�
  PBC�

  Channel

  Set up

  voir
  page 168

  Off
  Bright
  Off

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Clock

  D

  Channel

  Auto Adjust�
  Time�
  Date�

  Video

  Français

  Configuration du DVD Recorder

  Set up

  voir
  page 168

  00 : 00
  31-01-2005

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Channel

  1

  Appuyez sur la touche TOOLS de la
  télécommande.
   Le menu de configuration système s’affiche.

  2

  Appuyez plusieurs fois sur m pour sélectionner
  { Set up } (Installation), puis appuyez sur
  ENTER.
   Un message d’avertissement apparaît.
  Appuyez sur ENTER pour continuer ou
  sélectionner { No } (Non) dans le menu afin
  d’annuler l’opération.
   La lecture s’interrompt.

  Video

  Audio Output

  Set up

  Auto Preset�
  Follow TV
  Channel List
  Favourites

  voir page
  169~170

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Set up

  Video

  Audio Output Language

  TV Type�
  LINE1 Output�
  Progressive �

  4:3 Letter Box
  Auto
  Off

  voir
  page 171

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Options
  Preferences
  Set up
  Selects menu item. [TOOLS} : Exit.

  3

  4

  Appuyez sur , plusieurs fois afin d’afficher
  les options de configuration disponibles, puis
  appuyez sur m pour y accéder.
   Les instructions et explications portant sur
  les options sont présentées dans les pages
  suivantes.
   Une option de menu grisée signifie que la
  fonction n’est pas disponible ou qu’elle ne
  peut être modifiée .
  Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
  TOOLS.

  Audio Output

  Language

  Set up

  Digital Output� Auto

  voir
  page 172

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  Set up

  Language

  OSD�
  Audio�
  Subtitle�

  English
  English
  English

  voir
  page 172

  Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.

  167 • Page 168

  Options du menu système (suite)
  Système (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
  Ce mode est destiné à économiser l’énergie.
  { On } (Oui)
  – Lorsque le DVD Recorder est en mode veille,
  l’écran s’éteint par souci d’économie d’énergie.
  Remarque: lorsque ce mode est actif,
  l’enregistrement SAT (satellite) automatique n’est
  pas possible.
  { Off } (Non)
  – Lorsque le DVD Recorder est en mode veille,
  l’heure s’affiche à l’écran.

  Display (Affichage)

  Sélectionnez la luminosité de l’afficheur du DVD Recorder.
  { Bright } (Lumineux) – Luminosité normale.
  { Dark } (Foncé)
  – Luminosité moyenne.
  { Off } (Non)
  – Désactive la fonction.

  PBC

  Play Back Control (Contrôle de la lecture) : cette fonction n’est disponible que
  sur les disques VCD/SVCD. Cette fonction vous permet de lire les CD vidéo
  (2.0) de manière interactive, par le biais du menu qui s’affiche à l’écran.
  { Off } (Oui)
  – le VCD/SVCD passe le menu d’index et lit
  directement le disque depuis le début.
  { On } (Non)
  – le menu d’index (le cas échéant) apparaît sur
  l’écran du téléviseur après insertion d’un VCD/
  SVCD.
  Remarque: cette option n’est visible que si le VCD/SVCD se trouve dans le
  tiroir-disque.

  Français

  Power Save
  (Économisateur d’énergie)

  Horloge

  (les options soulignées sont les paramètres par défaut)

  Auto Adjust
  (Réglage Auto)

  Il est possible de régler l’heure et la date du DVD Recorder automatiquement si
  le canal TV mémorisé envoie un signal de temps.
  { Auto }
  – Le DVD Recorder détecte automatiquement le
  premier canal disponible qui transmet les
  informations d’heure et de date.
  { PXX }
  – Sélectionne le canal à utiliser pour transmettre les
  (numéro de présélection) informations d’heure et de date.
  { Off } (Non)
  – Sélectionnez cette option avant de régler l’heure et
  la date manuellement.

  Time (Heure)

  Si l’heure et la date ne sont pas correctes, il convient de les régler manuellement
  lors de cette étape.
  { 00 : 00 : 00 }
  – Utilisez les touches M/m pour régler les heures et
  les minutes, puis appuyez sur , pour passer au
  champ suivant. Une fois l’opération terminée,
  appuyez sur ENTER.
  { 01-01-2005 }
  – Utilisez les touches M/m pour régler le jour, le mois
  et l’année, puis appuyez sur , pour passer au
  champ suivant. Une fois l’opération terminée,
  appuyez sur ENTER.

  Date

  168 • Page 169

  Options du menu système (suite)

  Channel

  Video

  Audio Output

  Auto Preset�
  Follow TV
  Channel List
  Favourites

  Set up

  Bien que le DVD Recorder sélectionne tous les canaux TV analogiques
  disponibles lors de l’installation initiale, vous pouvez répéter l’opération si
  d’autres canaux deviennent disponibles par la suite dans votre région ou si
  vous réinstallez votre DVD Recorder.
  1 Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande. Sélectionnez { Set up }
  (Installation) dans le menu et appuyez sur ENTER.

  2

  Appuyez plusieurs fois sur la touche , pour sélectionner { Channel }
  (Canal) et sur m pour accéder aux options.

  Auto Preset
  (Présélection auto.)

  Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande pour lancer le processus
  automatique de recherche des canaux et remplacer tous les anciens canaux
  analogiques en mémoire. Cette opération peut prendre quelques minutes.

  Follow TV
  (Suivre TV)

  Cette fonction n’est disponible que si vous avez connecté le DVD Recorder à
  votre téléviseur via la prise péritel LINE 1 - TV. Cette fonction modifie l’ordre
  des canaux TV mémorisés sur votre DVD Recorder pour qu’il corresponde à
  l’ordre des canaux TV sur votre téléviseur.
  1) Appuyez sur ENTER pour confirmer le message qui s’affiche à l’écran du
  téléviseur. ‘TV 01’ apparaît sur l’afficheur. Utilisez la télécommande du
  téléviseur pour sélectionner les numéros de programme {1} sur votre
  téléviseur, puis appuyez sur la touche ENTER de la télécommande du
  DVD Recorder.
  – Si le DVD Recorder trouve le même canal TV que sur le téléviseur, il le
  mémorise sur le canal ‘P01’. ‘TV 02’ apparaît alors sur l’afficheur.
  – Si aucun signal vidéo n’est reçu du téléviseur, le message ‘NO TV’ (Pas
  de TV) s’affiche.
  2) Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner les numéros de
  programme {2} sur votre téléviseur, puis appuyez sur la touche ENTER de
  la télécommande du DVD Recorder. Répétez les étapes précédentes jusqu’à
  ce que tous les canaux TV soient mémorisés.
  Remarque: appuyez sur RETURN pour interrompre le la procédure.

  Channel list
  (Liste des Chaînes)

  La programmation des canaux TV sur le DVD Recorder peut ne pas vous
  convenir. Cette fonction vous permettra de réorganiser l’ordre des canaux TV.

  1) Sélectionnez le canal à déplacer à l’aide des touches M/m et appuyez sur
  ENTER pour confirmer.
  2) Déplacez le canal vers la position souhaitée à l’aide des touches M/m et
  appuyez sur ENTER pour l’insérer juste après la position actuelle.
  Favourites (Favoris)
  Favourites

  CH01
  CH02 NBC
  CH03
  CH04
  CH05
  CH06 MTV
  CH07

  Appuyez sur ENTER pour définir vos canaux TV préférés afin d’y accéder
  plus rapidement via les touches haut et bas de la télécommande.
  – Vous pouvez accéder aux canaux TV à l’aide des
  touches PROG +- de la télécommande.
  – Les canaux TV ne peuvent être obtenus qu’en
  appuyant sur leur numéro sur la télécommande.

  169

  Français

  Canal • Page 170

  Options du menu système (suite)
  Canal - Recherche manuelle
  Channel

  Video

  Audio Output

  Set up

  Manual Set�
  Entry
  Preset
  Station Name

  Français  STORE

  Channel

  Video

  SEARCH

  Audio Output

  Set up

  Il se peut que tous les canaux TV disponibles n’aient pas été trouvés et
  mémorisés lors de l’installation initiale. Dans ce cas, vous devez rechercher et
  mémoriser manuellement les canaux TV manquants ou cryptés.
  1 Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande. Sélectionnez { Set up }
  (Installation) dans le menu et appuyez sur ENTER.

  2

  Decoder�
  TV System
  NICAM
  Fine Tuning


  STORE

  Appuyez plusieurs fois sur la touche , pour sélectionner { Channel }
  (Canal) et sur m pour accéder aux options.

  SEARCH

  Manual Set
  (Mode entrée)

  Sélectionne la recherche manuelle des canaux en fonction du canal ou de la
  fréquence { MHz (fréquence), CH (Canal), S-CH (canal spécial) }.
  Remarque: le canal spécial fait référence aux canaux hyperbande spécifiés.

  Entry (Entrée)

  Utilisez les touches alphanumériques (0-9) pour entrer le numéro de
  fréquence/canal, puis appuyez sur ENTER et la touche Verte pour
  sélectionner { STORE } (Mémoriser).
  OU
  Appuyez sur la touche Bleue de la télécommande pour sélectionner
  { SEARCH } (Recherche) . Une fois que vous avez trouvé la fréquence/le
  canal correct(e), appuyez sur la touche Verte pour sélectionner { STORE }
  (Mémoriser).

  Preset (Présélection)

  Utilisez les touches alphanumériques (0-9) pour entrer le numéro de canal
  prédéfini du canal à mémoriser (par exemple, ‘01’), puis appuyez sur ENTER et
  sur la touche Verte pour sélectionner { STORE } (Mémoriser).

  Station Name
  (Nom de la station)

  Utilisez les touches alphanumériques (0-9) pour entrer le nom de canal
  prédéfini, puis appuyez sur ENTER et sur la touche Verte pour sélectionner
  { STORE } (Mémoriser).
  Le nom d’un canal présélectionné ne peut pas contenir plus de quatre caractères.

  Decoder (Décodeur)

  Il convient d’activer le décodeur connecté si le canal TV est transmis par
  signaux cryptés et que leur lecture nécessite un décodeur branché sur la prise
  LINE3/DECODER.
  { On } (Oui)
  – Sélectionnez cette option pour associer le décodeur
  connecté à ce canal TV.
  { Off } (Non)
  – Désactive la fonction décodeur.

  TV system
  (Système TV)

  Configurez le téléviseur de manière à ce qu’il produise un minimum de
  distorsion visuelle et sonore. Reportez-vous aux au chapitre ‘Guide des
  systèmes télévisuels’ pour de plus amples informations.

  NICAM

  NICAM est un système de transmission audio numérique. Il peut transmettre un
  canal stéréo ou deux canaux mono séparés.
  { On } (Oui)
  – Améliore la transmission sonore du canal TV.
  { Off } (Non)
  – Sélectionnez cette option si la réception est
  mauvaise et le son déformé.

  Fine Tuning
  (Réglage fin)

  Sélectionnez cette option pour ajuster le réglage du canal TV si la réception est
  mauvaise. Réglez la fréquence à l’aide des touches </, et appuyez sur
  ENTER pour confirmer.

  170 • Page 171

  Options du menu système (suite)
  Vidéo (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
  Le format de l’image peut être adapté à votre téléviseur. Vous pouvez également
  utiliser la touche de la télécommande pour modifier le type de téléviseur.
  { 4:3 Letter Box }
  – Pour une image ‘écran large’ avec des
  bandes noires en haut et en bas de l’écran.
  { 4:3 Pan Scan }

  – Pour une image plein écran et les bords
  de l’image coupés.

  { 16:9 }

  – Pour les téléviseurs écran large
  (format 16/9).

  Français

  TV Type
  (Type de TV)

  LINE1 Output
  (Sortie LINE1)

  Permet de choisir le type de sortie vidéo correspondant à la connexion vidéo
  établie entre le DVD Recorder et le téléviseur.
  { RGB/Video }
  – Pour une connexion vidéo ou RVB.
  { S-Video } (S-Vidéo) – Pour une connexion S-Vidéo.
  { Auto }
  – La sortie est automatiquement réglée sur le signal
  vidéo reçu.

  Progressive

  Avant d’activer la fonction de balayage progressif, vous devez vous assurer que
  votre téléviseur peut accepter les signaux progressifs (un téléviseur à balayage
  progressif est requis) et que vous avez branché le DVD Recorder sur votre
  téléviseur via la prise Y PB/CB PR/CR (voir page 109).
  { On } (Oui)

  Active le mode de balayage progressif.
  { Off } (Non)

  Désactive le mode de balayage progressif.

  (Progressif)

  171 • Page 172

  Options du menu système (suite)
  Sortie Audio (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
  Digital output
  (Sortie Num)

  Français

  Ce paramètre n’est nécessaire que si vous utilisez la prise COAXIAL/
  OPTICAL OUT du DVD Recorder pour brancher un autre périphérique audio/
  vidéo.
  { All } (Tous)
  – Sélectionnez cette option si l’appareil connecté
  possèdeun décodeur multicanal intégré, compatible
  avec l’un des formats audio multicanaux (Dolby
  Digital, MPEG-2).
  { PCM }
  – Sélectionnez cette option si l’appareil connecté ne
  prend pas en charge le décodage d’un son
  multicanal. Le système convertira les signaux
  multicanaux Dolby Digital et MPEG-2 en PCM
  (Pulse Code Modulation, Modulation par
  impulsions codées).
  { Off }(Non)
  – Sélectionnez cette option pour désactiver la sortie
  audio numérique. Faites-le, par exemple, si vous
  utilisez les prises AUDIO OUT pour relier le DVD
  Recorder à un téléviseur ou à une chaîne stéréo.
  Conseils:
  Format audio MPEG2 non disponible pour un disque -VR.
  Format audio DTS de CD-DTS disponible même si la sortie numérique est
  réglée sur PCM.

  Langues
  OSD (Ecrans)

  Sélectionne la langue d’affichage à l’écran des menus du DVD Recorder. Ces
  paramètres sont dérivés de l’installation initiale.

  Audio

  Sélectionne la langue son par défaut pour la lecture d’un DVD.

  Subtitle (Sous-titres)

  Sélectionne la langue de sous-titrage par défaut pour la lecture d’un DVD.
  Conseils:
  172

  Si la langue son/de sous-titrage sélectionnée n’est pas disponible sur le
  disque, la langue par défaut du disque sera utilisée.
  Pour certains DVD, la langue de sous-titrage ou la langue son ne peut être
  modifiée qu’en passant par le menu du disque DVD. • Page 173

  Informations générales

  (uniquement pour les téléviseurs dotés de cette
  fonction)

  Le balayage progressif permet d’afficher deux fois
  plus d’images par seconde que le balayage
  entrelacé (téléviseurs classiques). Avec près du
  double de lignes, le balayage progressif offre une
  résolution et une qualité d’image supérieures.
  Avant de commencer...
  – Veillez à brancher ce DVD Recorder sur un
  téléviseur à balayage progressif via la prise
  Y PB/CB PR/CR (voir page 109).
  – Assurez-vous que vous avez terminé
  l’installation initiale et la configuration.

  1

  Réglez le téléviseur sur le canal de
  programmation du DVD Recorder (par
  exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

  2

  Mettez le DVD Recorder sous tension et
  appuyez sur la touche TOOLS de la
  télécommande.
   Le menu de configuration système s’affiche.

  3

  Appuyez sur m pour sélectionner l’option
  { Set up } (Installation), puis appuyez sur ,
  pour sélectionner { Video } (Vidéo).
   Un message d’avertissement apparaît.
  Appuyez sur ENTER pour continuer.
  Video

  TV Type�
  LINE1 Output�
  Progressive�

  4

  Audio Output

  Set up

  Language

  4:3 Letter Box
  Auto
  On

  Appuyez sur m pour sélectionner
  { Progressive } (Progressif), puis appuyez
  sur , pour y accéder. Appuyez sur m pour
  sélectionner { On } (Oui).
   Lisez les instructions affichées sur le
  téléviseur et confirmez votre action en
  appuyant sur ENTER.
   La configuration est terminée et vous
  bénéficiez dès à présent d’une image de
  haute qualité.

   Sinon, sélectionnez { Cancel } (Annuler) et
  appuyez sur ENTER pour revenir au menu
  précédent.

  5

  Pour quitter le menu, appuyez sur TOOLS.

  Si aucune image n’apparaît, procédez
  comme suit:

  1

  Débranchez le DVD Recorder de la prise
  secteur.

  2

  Maintenez enfoncée la touche . du le DVD
  Recorder lorsque vous le rebranchez sur la
  prise secteur.

  Conseils:
  – Certains téléviseurs à balayage progressif ou haute
  définition ne sont pas tout à fait compatibles avec
  cet appareil; il en résulte une image déformée lors
  de la lecture de DVD en mode de balayage
  progressif. Si c’est le cas, désactivez la fonction de
  balayage progressif du DVD Recorder et du
  téléviseur.

  Nettoyage des disques
  Des dysfonctionnements peuvent se produire
  (image figée, interruption du son, déformation de
  l’image) lorsque le disque inséré dans le lecteur est
  sale. Pour éviter ce type de problème, nettoyez
  régulièrement vos disques.
  Pour nettoyer un disque, utilisez un chiffon en
  microfibre et essuyez-le en lignes droites, du centre
  vers le bord.

  ATTENTION !
  N’utilisez pas de solvants comme le benzène, les
  diluants et les détergents disponibles dans le
  commerce ou les aérosols antistatiques pour
  nettoyer les disques.

  173

  Français

  Configuration de la fonction de
  balayage progressif • Page 174

  Configuration de la télécommande
  Contrôle de téléviseurs à l’aide de
  la télécommande

  Français

  Vous pouvez régler le signal de la télécommande
  de sorte à contrôler votre téléviseur. Si vous reliez
  le DVD Recorder à un amplificateur/récepteur AV,
  vous pouvez contrôler de volume de
  l’amplificateur/du récepteur AV à l’aide de la
  télécommande fournie.

  Lorsque la touche TV-DVD est sur la position TV,
  la télécommande fonctionne de la manière suivante:
  Touches

  Opérations

  I/2

  Allume ou éteint le téléviseur

  2+/-

  Règle le volume du téléviseur

  PROG +/-

  Sélectionne le programme TV
  sur le téléviseur
  Active et désactive le mode écran
  large des téléviseurs écran large
  de Sony

  TV-DVD
  PROG++-

  TV/DVD

  ° TV/DVD

  Modifie la source d’entrée du
  téléviseur

  Touches chiffrées
  et touches -/--*

  Sélectionne la position du
  programme sur le téléviseur

  Remarque: * si vous utilisez des touches

  chiffrées pour sélectionner la position du
  programme du téléviseur, appuyez sur -/-- puis
  sur les touches chiffrées pour saisir des
  numéros à deux chiffres.

  1
  2

  Réglez la touche TV-DVD sur la position TV.
  Maintenez la touche I/2 enfoncée et tapez le
  code du fabricant de votre téléviseur sur les
  touches alphanumériques (0-9) (voir
  tableau ci-dessous).
  Fabricant
  Sony
  Aiwa
  Grundig
  Hitachi
  Loewe
  Nokia
  Panasonic
  Philips
  Saba
  Samsung
  Sanyo
  Sharp
  Telefunken
  Thomson
  Toshiba
  LG
  JVC

  Code
  01 (default)
  01 (default)
  11
  23, 24, 72
  06, 45
  15, 16, 69, 73
  17, 49
  06, 07, 08, 23, 45, 72
  12, 13, 36, 43, 74, 75
  06, 22, 23, 71, 72
  25
  29
  12, 13, 36, 43, 74, 75
  12, 13, 43, 74, 75
  38
  06
  33

  Remarque: si plusieurs codes sont répertoriés,
  essayez-les un par un jusqu’à ce que vous trouviez
  celui qui convient à votre téléviseur.

  3

  Ejection I/2.

  174

  Conseils :
  – Les touches signalées par un point orange peuvent
  être utilisées pour faire fonctionner le téléviseur
  lorsque la touche TV-DVD est sur la position TV.
  – Selon l’unité connectée, il est possible que vous ne
  soyez pas en mesure de contrôler le téléviseur ou
  l’amplificateur/le récepteur AV à l’aide de certaines
  ou l’ensemble des touches mentionnées ci-dessus.
  – Si vous entrez un nouveau code, le code
  précédemment entré est effacé.
  – Lorsque vous changez les piles de la
  télécommande, le code peut éventuellement
  reprendre sa valeur par défaut. Dans ce cas, vous
  devez redéfinir le code.

  Fonctionnement de la touche TV/DVD
  (connexions péritel uniquement)
  La touche ° TV/DVD permet de basculer entre le
  DVD Recorder et la dernière source d’entrée
  sélectionnée au niveau du téléviseur. Dirigez la
  télécommande vers le DVD Recorder lorsque vous
  utilisez cette touche. Cette touche fonctionne même
  si la touche TV-DVD est sur la position DVD.
  Lorsque vous connectez le DVD Recorder au
  téléviseur à l’aide de prises péritel, le DVD
  Recorder est automatiquement sélectionné comme
  source d’entrée du téléviseur au lancement de la
  lecture. Si vous souhaitez visionner une autre
  source, appuyez sur la touche ° TV/DVD pour
  modifier la source d’entrée du téléviseur. • Page 175

  Configuration de la télécommande (suite)

  1

  Réglez la touche TV-DVD sur la position
  DVD.

  2

  Maintenez la touche I/2 enfoncée et tapez le
  code du fabricant à l’aide des touches
  alphanumériques (0-9) (voir tableau cidessous). Amplificateur/récepteur AV.
  Fabricant
  Sony
  Denon
  Kenwood
  Onkyo
  Pioneer
  Sansui
  Technics
  Yamaha

  Si vous possédez plusieurs produits Sony AV (lecteur
  de DVD, DVD Recorder, etc.), il est possible que la
  télécommande fournie perturbe le fonctionnement de
  vos autres produits Sony AV. Définissez le numéro de
  commande pour ce DVD Recorder et pour la
  télécommande fournie à une valeur autre que celle
  utilisée pour vos autres produits Sony AV.

  Code

  HDD

  REC

  78, 79, 80, 91
  84, 85, 86
  92, 93
  81, 82, 83
  99
  87
  97, 98
  94, 95, 96

  Remarque: si plusieurs codes sont répertoriés,
  essayez-les un par un jusqu’à ce que vous trouviez
  celui qui convient à votre amplificateur/récepteur

  3

  Définition d’un code de
  télécommande différent

  Éjection I/2.
  • Les touches 2+/- permettent de
  contrôler le volume de l’amplificateur AV.
  • Pour contrôler le volume du téléviseur,
  réglez la touche TV-DVD sur la position
  TV.

  Conseils :
  – Pour contrôler le volume du téléviseur lorsque la
  touche TV/DVD est sur la position DVD, répétez
  la procédure ci-dessus et entrez le code « 90 »
  (valeur par défaut).

  Avant de commencer, assurez-vous que :

  1) le téléchargement des programmes TV (EPG) est
  terminé ;
  2) les périphériques externes connectés à ce DVD
  Recorder sont hors tension, le cas échéant ;
  3) aucun disque ne se trouve dans le tiroir-disque ;
  4) aucune connexion avec SMARTLINK TV n’est en
  cours ;
  5) aucune programmation n’est sur le point de
  commencer.

  1

  Appuyez sur I/2 pour mettre le DVD
  Recorder en mode de veille pendant au moins
  deux (2) minutes.

  2

  Appuyez sur  (STOP) sur le DVD Recorder
  jusqu’à ce que ‘MODE 3’ (ou le dernier
  paramètre sélectionné) s’affiche sur l’écran avant.

  3

  Appuyez sur . ou > pour changer le
  mode de commande et appuyez sur  (STOP)
  pour confirmer.

  4

  Faites glisser la touche COMMAND MODE
  de la télécommande et mettez-la sur la position
  qui correspond au mode que vous avez
  sélectionné ci-dessus.

  Pour revenir à l’étape précédente
   Appuyez sur la touche RETURN.
  Conseils :
  – Si ce DVD Recorder est débranché du secteur, le
  code de commande repasse au paramètre par
  défaut (DVD3).

  175

  Français

  Contrôle du volume de
  l’amplificateur/du récepteur AV à
  l’aide de la télécommande • Page 176

  Dépannage
  AVERTISSEMENT
  Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer l’appareil vous-même, ceci annulerait la
  garantie. N’ouvrez pas l’appareil: vous risquez une électrocution.
  En cas de dysfonctionnement, vérifiez d’abord les points décrits ci-dessous avant de
  porter l’appareil en réparation. Si vous êtes incapable de résoudre un problème à l’aide
  des explications suivantes, faites appel à votre revendeur ou à Sony.

  Français

  Problème (générales)
  Pas d’alimentation.

  Solution  Le message ‘IS THE TV ON?’ –
  (LA TV EST-ELLE ALLUMÉE
  ?) apparaît sur l’afficheur.

  Appuyez sur la touche I/2 située sur la face avant du DVD
  Recorder pour mettre l’appareil sous tension.
  Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
  Le DVD Recorder ne fonctionne pas tant l’installation initiale
  n’est pas terminée. Consultez le chapitre ‘Étape 3: Installation et
  configuration’ pour de plus amples informations.

  Les touches du DVD
  Recorder ne fonctionnent
  pas.  Un problème technique s’est produit. Débranchez le DVD
  Recorder de la prise secteur pendant 30 secondes, puis rebranchezle. Si le DVD Recorder ne fonctionne toujours pas, rétablissez les
  paramètres par défaut. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1) Débranchez le DVD Recorder de la prise secteur.
  2) Maintenez enfoncé la touche I/2 située sur la face avant du
  DVD Recorder lorsque vous le rebranchez sur la prise secteur.
  3) Relâchez la touche I/2 lorsque le message ‘IS THE TV ON?’
  (LA TV EST-ELLE ALLUMÉE ?) apparaît sur l’afficheur.
  Toutes les informations mises en mémoire (programmes, heure)
  seront effacées. Il se peut que vous deviez réinitialiser le DVD
  Recorder après l’installation initiale.

  La télécommande ne
  fonctionne pas.  Des modes de commande différents pour le DVD Recorder et la
  télécommande sont réglés. Réglez le même mode de commande
  (pages 174-175). Le paramètre de mode de commande par défaut pour
  ce DVD Recorder et la télécommande l’accompagnant est « DVD3 ».
  Le code du fabricant de la télécommande a été réinitialisé à sa
  valeur par défaut lorsque vous avez changé les piles. Redéfinition
  du code (page 174).
  Dirigez la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du
  DVD Recorder (et non vers le téléviseur).
  Retirez tous les obstacles entre le DVD Recorder et la
  télécommande.
  Les piles sont faibles, remplacez-les.
  Réglez la touche TV-DVD sur la position DVD.


  Absence de son.
  176

  Contrôlez la connexion audio du DVD Recorder. Pour plus
  d’informations, lisez le chapitre ‘Raccordements de base au DVD
  Recorder - Raccordement des câbles audio’.
  Connectez les sorties analogique et numérique en fonction de
  l’équipement raccordé au DVD Recorder. Pour plus
  d’informations, reportez-vous au chapitre ‘Options du menu
  système - Audio’ ou au chapitre ‘Options du menu système Sortie audio’. • Page 177

  Dépannage (suite)
  Absence d’image.

  Solution

  Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d’entrée vidéo du
  DVD Recorder. Vous pouvez choisir le canal 1 du téléviseur, puis
  appuyez plusieurs fois sur la touche bas de la télécommande
  jusqu’à ce que le programme TV apparaisse à l’écran.
  Vérifiez la connexion vidéo entre le DVD Recorder et le téléviseur.
  Ceci peut venir du fait que la sortie vidéo du DVD Recorder ne
  correspond pas à la connexion vidéo. Vous pouvez réinitialiser le
  DVD Recorder, comme expliqué ci-dessous:
  1) Débranchez le DVD Recorder de la prise secteur.
  lorsque vous rebranchez le
  2) Maintenez enfoncée la touche
  DVD Recorder sur la prise secteur.

  Le DVD Recorder ne reçoit
  aucun signal TV.
  Vérifiez votre antenne ou votre câble.
  Réglez le canal TV. Pour plus d’informations, lisez le chapitre
  ‘Options du menu système - Canal - Auto Preset (Présélection
  auto.)’.

  Le message ‘Disc contains
  unknown data’ (Le disque
  contient des données
  inconnues) s’affiche.  Ce message s’affiche parfois si vous insérez un disque non finalisé.
  Les DVD+R non finalisés sont très sensibles aux traces de doigts, à
  la poussière et à la saleté. Des problèmes lors de l’enregistrement
  ne sont pas exclus. Pour utiliser le disque à nouveau, procédez
  comme suit:
  1) Assurez-vous que la surface du disque est propre.
  2) Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE du DVD Recorder pour
  ouvrir le tiroir-disque.
  3) Insérez le disque, mais ne refermez pas le tiroir.
  4) Maintenez enfoncée la touche {5} de la télécommande jusqu’à
  ce que le tiroir se referme. Le DVD Recorder entame le
  processus de réparation.
  5) Une fois le disque réparé, la photo miniature s’affiche.
  Prenez note de ce qui suit:
  – Erreur lors de l’enregistrement : le titre est peut-être manquant.
  – Erreur lors du changement de titre/photo miniature : le titre/la
  photo miniature est peut-être visible.
  – Erreur lors de la finalisation : le disque ne semble pas avoir été
  finalisé.

  ‘X’ apparaît en bas de
  l’écran du téléviseur.  Aucun signal d’antenne n’a été reçu pour la chaîne en cours ou
  pour le canal d’entrée externe (LINE1, LINE2, LINE3 ou DV).
  Vérifiez la connexion à l’antenne.
  Vérifiez la connexion et activez le téléviseur.

  Le message ‘NO SIGNAL’
  (Pas de signal) s’affiche.  Vérifiez que le câble est correctement branché.
  Si vous effectuez un enregistrement à partir d’un magnétoscope,
  modifiez l’alignement sur ce dernier.
  Il est possible que le DVD Recorder ne reconnaisse pas le signal
  d’entrée vidéo si celui-ci est faible ou non conforme aux standards
  applicables.

  177

  Français

  Problème (générales) • Page 178

  Dépannage (suite)
  Problème (lecture)
  Impossible de lire le disque.

  Solution
  Français
  L’image est déformée ou
  s’affiche en noir et blanc
  pendant la lecture.


  La réception présente des
  interférences d’images et de –
  son.
  Le son provenant d’un
  amplificateur hi-fi connecté
  est déformé.  Impossible de lire le DVD
  enregistré sur un autre
  lecteur de DVD.  178  Insérez le disque avec la face imprimée orientée vers le haut.
  Le verrouillage parental est activé. Pour plus d’informations, lisez
  le chapitre ‘Options du menu système - Accès - Verrouiller’.
  Code de région incorrect. Le code ‘Toutes zones’ ou ‘Zone 2’ doit
  figurer sur le DVD pour que ce dernier puisse être lu par le DVD
  Recorder.
  Le disque est vierge ou n’est pas compatible. Pour plus d’informations,
  lisez le chapitre ‘Lecture à partir d’un disque - Disques acceptés’.
  Assurez-vous que le disque n’est pas rayé ou gondolé. Nettoyez le
  disque ou placez-en un nouveau dans l’appareil.
  Vérifiez si le problème provient du disque en essayant un autre disque.
  Le disque n’est pas compatible avec le système couleur du
  téléviseur (PAL/NTSC).
  Le disque est sale ; nettoyez-le.
  Une légère distorsion est possible. Il ne s’agit pas d’un défaut de
  l’appareil.
  Vérifiez votre antenne ou votre câble.
  Réglez de manière précise le canal TV. Pour plus d’informations,
  lisez le chapitre ‘Options du menu système - Canal - Recherche
  manuelle - Réglage fin’.
  Ne connectez aucun câble du DVD Recorder à l’entrée ‘Phono’ de
  l’amplificateur.
  Pour écouter un CD DTS, vous devez raccorder la chaîne hi-fi ou
  l’amplificateur à la sortie COAXIAL ou OPTICAL-DIGITAL
  AUDIO OUTPUT du DVD Recorder.
  Si l’enregistrement est trop court, il est possible qu’un lecteur de
  DVD ne le détecte pas. Veuillez respecter les durées
  d’enregistrement minimum suivantes. Mode d’enregistrement:
  {HQ} – 5 minutes, {SP} – 10 minutes, {LSP} – 13 minutes,
  {LP} – 15 minutes, {EP} – 20 minutes, {SLP} – 30 minutes,
  {SEP} - 30 minutes. • Page 179

  Dépannage (suite)
  Solution

  Le message ‘Insert

  recordable disc’ (Insérez un
  disque inscriptible) s’affiche.
  Le message ‘Collision’
  s’affiche.


  Aucun disque n’a été inséré ou le disque inséré n’est pas
  inscriptible. Insérez un DVD inscriptible (DVD+R, DVD+RW ou
  DVD+R double couche).
  Les enregistrements programmés se chevauchent.
  Si vous ignorez cet avertissement, l’enregistrement qui est censé
  commencer en premier (selon l’heure de début) aura la priorité.
  Modifiez l’un des deux enregistrements.
  Effacez l’un des deux enregistrements.

  Les enregistrements ne
  s’effectuent pas comme
  prévu. Il est impossible
  d’effectuer de nouveaux
  enregistrements.  Un canal TV incorrect a été
  enregistré après
  programmation à l’aide du
  système ShowView.  Le mode VPS/PDC est activé mais l’horaire VPS/PDC est
  incorrect. Saisissez l’horaire VPS/PDC exact.
  1) Saisissez le code de programmation ShowView du canal TV de
  votre choix.
  2) Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
  3) Vérifiez le numéro de canal dans le champ d’entrée {Ch.}. S’il
  ne correspond pas au canal TV de votre choix, sélectionnez ce
  champ d’entrée et modifiez le numéro de canal.
  4) Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

  L’image est floue et la
  luminosité varie lors de la
  copie d’un DVD ou d’une
  cassette vidéo
  préenregistrée.  Ce type d’erreur se produit si vous essayez de copier des DVD ou
  cassettes vidéo protégés contre la copie. Même si l’image paraît
  correcte à l’écran, l’enregistrement sur DVD inscriptible sera
  défectueux.
  Ces interférences sont inévitables si vous utilisez des DVD ou
  cassettes vidéo protégés contre la copie.
  Le DVD inscriptible est en fin de vie ; utilisez un disque neuf pour
  l’enregistrement.


  Le canal TV que vous souhaitez enregistrer n’est pas mémorisé ou
  vous avez sélectionné un numéro de canal incorrect. Contrôlez les
  canaux TV en mémoire.
  Après un réglage de l’horloge, vous devez réinitialiser la
  programmation.
  Il est interdit d’utiliser le DVD Recorder pour copier des
  documents protégés en vertu des droits d’auteur (DVD ou cassettes
  vidéo) sur un DVD inscriptible. ‘COPY PROTECT’ (PROTÉGÉ
  CONTRE LA COPIE) s’affiche.

  179

  Français

  Problème (enregistrement) • Page 180

  Foire aux questions

  Français

  Quel type de disque doit-on utiliser pour
  effectuer des enregistrements ?
  Vous ne pouvez effectuer des enregistrements que
  sur des disques DVD+R, DVD+RW ou DVD+R
  DL. Le format DVD+R/+RW est le format de
  DVD inscriptible le plus compatible sur le marché
  actuellement. Ils sont entièrement compatibles avec
  la plupart des lecteurs de DVD de salon et
  d’ordinateur.
  Quelle est la capacité d’un DVD+R/+RW?
  4,7 Go, soit l’équivalent de 6 CD. Un DVD+R/
  +RW permet de stocker une heure
  d’enregistrements en qualité maximale (norme
  DVD) ou 8 heures d’enregistrements en qualité
  minimale (norme VHS).
  Quelle est la différence entre un DVD+R et
  un DVD+RW?
  Un DVD+R est “inscriptible”, tandis qu’un
  DVD+RW est “effaçable” et “réinscriptible”. Un
  DVD+R vous permet d’effectuer plusieurs
  enregistrements jusqu’à ce que le disque soit saturé.
  Ensuite, vous ne pouvez plus rien enregistrer. Par
  contre, un DVD+RW vous permet de remplacer vos
  enregistrements précédents par d’autres, et ce, des
  centaines de fois.
  Qu’est ce qu’une prise DV IN ?
  La prise DV (Digital Video) IN de ce DVD
  Recorder est une prise d’entrée compatible i.LINK.
  Vous pouvez connecter un caméscope DV à ce
  DVD Recorder à l’aide d’un câble DV pour copier
  des signaux audio et vidéo numériques ainsi que
  des données.
  – Ce DVD Recorder est uniquement compatible
  avec les caméscopes DV (DVC-SD). Les
  syntoniseurs satellite numériques et les
  magnétoscopes VHS numériques ne sont pas
  compatibles.
  – Il est impossible de brancher plus d’un
  caméscope DV sur ce DVD Recorder.
  – Il est impossible de commander ce DVD
  Recorder à partir d’appareils externes reliés via
  l’entrée DV IN.
  – Il est impossible d’enregistrer le contenu de ce
  DVD Recorder sur un caméscope DV via la
  prise DV IN.
  Puis-je copier une cassette VHS ou un DVD
  placé dans un lecteur externe?
  Oui, mais uniquement si la cassette VHS ou le
  DVD n’est pas protégé contre la copie.

  180

  Qu’est-ce qu’un titre ou un chapitre?
  Un DVD contient des titres
  Titleet des chapitres, tout
  comme un livre. Un titre correspond généralement à

  un film complet. Il est divisé en chapitres ou en scènes
  Chapter
  composant le film.

  Title
  Chapter Chapter Chapter Chapter
  chapter markers

  Une émission est enregistrée sous un seul titre,
  consistant en un ou plusieurs chapitres, en fonction
  des paramètres d’enregistrement.
  Comment définir des titres et des
  chapitres?
  Le DVD Recorder crée automatiquement un
  nouveau titre à chaque nouvel enregistrement.
  Vous pouvez ensuite créer manuellement des
  chapitres pour ces enregistrements ou en insérer
  automatiquement à intervalles prédéfinis.
  Que signifie “finaliser” un disque?
  Finaliser un disque consiste à le verrouiller de
  manière à ce qu’on ne puisse plus rien y graver.
  Cette opération n’est nécessaire que pour un
  DVD+R. Il devient alors compatible avec la plupart
  des lecteurs de DVD. Si vous ne souhaitez pas
  finaliser un disque, éjectez-le simplement à la fin
  de l’enregistrement. Vous pourrez toujours ajouter
  des enregistrements sur ce disque à condition qu’il
  ne soit pas saturé.
  Quelle est la qualité de l’enregistrement?
  Plusieurs niveaux de qualité sont disponibles, allant
  du mode “HQ” (1 heure d’enregistrement de haute
  qualité) au mode “SEP” (8 heures en qualité VHS),
  sur DVD inscriptible.
  Mode
  d'enregistrement

  Nombre d'heures d'enregistrement sur le disque dur
  ou sur un DVD inscriptible.
  HDD
  RDR-HX717 RDR-HX919

  HQ (qualité élevée)
  SP (lecture standard)
  LSP
  LP
  EP
  SLP
  SEP (Longue durée)

  31
  62
  78
  94
  125
  157
  250

  47
  95
  119
  143
  191
  287
  400

  DVD+R/
  DVD+RW

  DVD+R
  double couche

  1
  2
  2.5
  3
  4
  6
  8

  1 heures 55 minutes
  3 heures 41 minutes
  4 heures 37 minutes
  5 heures 32 minutes
  7 heures 23 minutes
  11 heures 05 minutes
  14 heures 48 minutes • Page 181

  Glossaire

  Format d’image: Rapport entre la taille horizontale
  et la taille verticale de l’image affichée. Le rapport
  horizontal/ vertical des téléviseurs classiques est de
  4:3, et celui des écrans larges de 16:9.
  Fiches AUDIO OUT: Fiches de couleur Rouge et
  blanche situées à l’arrière du système et qui envoient
  des signaux audio vers un autre système (téléviseur,
  stéréo, etc.).
  Chapitre: Partie d’un film ou d’un DVD musical,
  plus petite qu’un titre. Un titre est composé de
  plusieurs chapitres. Chaque chapitre est désigné par un
  numéro de chapitre qui vous permet de le localiser.
  Numérique: Son converti en valeurs numériques. Le
  son numérique est disponible lorsque vous utilisez les
  prises DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL ou
  OPTICAL. Ces prises envoient des signaux audio par
  le biais de canaux multiples, alors que le système
  analogique n’utilise que deux canaux.
  Disc menu: Écran permettant de sélectionner, entre
  autres, les images, les bandes son, les sous-titres et les
  angles de vue multiples d’un DVD.
  Dolby Digital: Système de son Surround développé
  par les laboratoires Dolby et présentant six canaux de
  signaux audio numériques (avant gauche et droite,
  Surround gauche et droite, centre et caisson de basses).
  Finaliser: un processus permettant la lecture d’un
  DVD+R ou CD-R enregistré sur un appareil qui peut
  lire un tel support. Vous pouvez finaliser des DVD+R
  sur cet appareil. Une fois finalisé, le disque est protégé
  en écriture et vous ne pouvez plus enregistrer sur ce
  support ni modifier son contenu.
  Écran d’images indexées: Écran présentant les
  disques DVD+RW ou DVD+R. Chaque image indexée
  représente un enregistrement.
  HDD: appareil de stockage de masse de données
  utilisé sur les ordinateurs, etc. Les disques sont des
  plaques plates, rondes et rigides recouvertes d’une fine
  couche magnétique. Des têtes magnétiques
  enregistrent des données sur les disques en rotation
  rapide. Ceci facilite la lecture et l’écriture de grandes
  quantités de données à haut débit.

  JPEG: Format d’image numérique fixe très courant.

  MP3: Format de fichier avec système de compression
  de données audio. “MP3” est l’abréviation de Motion
  Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3.
  Grâce au format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut
  contenir approximativement 10 fois plus de musique
  qu’un CD classique.
  MPEG: Motion Picture Experts Group. Ensemble de
  systèmes de compression pour données audio et vidéo
  numériques.
  PBC: Playback Control (Contrôle de lecture). Se
  rapporte à un signal enregistré sur des CD vidéo ou des
  SVCD pour contrôler la lecture. Grâce aux écrans de
  menu enregistrés sur un CD vidéo ou un SVCD
  acceptant le contrôle de lecture, vous pouvez lire votre
  disque ou effectuer des recherches de manière
  interactive.
  PCM: Pulse Code Modulation (Modulation par
  impulsions codées). Système de codage audio
  numérique.
  Balayage progressif: le balayage progressif affiche
  deux fois plus d’images par secondes qu’un téléviseur
  classique. Il offre une meilleure résolution d’image et
  une meilleure qualité.
  Code régional: Système permettant de lire des
  disques uniquement dans la région indiquée. Cet
  appareil ne lit que les disques compatibles avec son
  code régional. Pour connaître le code région de votre
  appareil, reportez-vous à l’étiquette de votre produit.
  Certains disques sont compatibles avec plusieurs
  régions (ou avec TOUTES les régions).
  DTS: Digital Theatre Systems ; cette technologie est
  compatible avec le son Surround multicanal. Le canal
  arrière est stéréo et ce format inclut un canal de caisson
  de basses discret. Les canaux sont bien séparés dans la
  mesure où toutes les données des canaux sont enregistrées
  de manière distincte et la détérioration est minimale car le
  traitement des données des canaux est entièrement
  numérique.S-Vidéo: Produit une image claire en
  envoyant des signaux de luminosité et de couleur séparés.
  Vous pouvez utiliser le mode S-Vidéo uniquement si
  votre téléviseur dispose d’une entrée S-Vidéo.
  Titre: Section la plus longue d’un film ou d’une
  séquence musicale sur un DVD. À chaque titre
  correspond un numéro qui vous permet de le localiser
  facilement.
  Sortie VIDEO OUT: Prise Jaune, située à l’arrière du
  système DVD, qui envoie l’image vidéo DVD vers le
  téléviseur.

  Système de compression de données pour les images
  fixes, proposé par la société Joint Photographic Expert
  Group, et qui permet de compresser les images à un
  taux très élevé tout en conservant une excellente
  qualité d’image.

  181

  Français

  Analogique: Son qui n’a pas été transformé en
  données chiffrées. Le son analogique varie tandis que
  le son numérique possède des valeurs numériques
  spécifiques. Ces fiches envoient des signaux audio via
  deux canaux (gauche et droit). • Page 182

  Symboles/messages de l’afficheur
  Les messages et symboles suivants peuvent
  apparaître sur l’afficheur du DVD Recorder:

  Français

   00:00
  Ligne de texte/affichage multifonction
  – Numéro de la piste ou du titre
  – Temps de la piste ou du titre restant/écoulé/
  total
  – Nom du disque/titre
  – Messages d’erreur ou d’avertissement
  – Informations complémentaires relatives au
  disque
  – Numéro du canal TV ou de la source vidéo
  – Heure (affichée en mode veille).
  – Titre du programme TV


  La source active est un disque optique.

   X
  Un enregistrement est programmé ou est en
  cours.

  Reçoit le signal d’entrée de la prise péritel
  LINE3/DECODER.
  Enregistrement direct en cours.
  Un enregistrement satellite a été programmé.
  (Balayage progressif)
  La sortie vidéo est en balayage progressif.

  Le disque dur est actuellement la source active.

   COMPATIBLE
  Le DVD Recorder est occupé : il effectue les
  modifications nécessaires pour que le disque
  soit compatible DVD.
   CLOSE
  Le tiroir-disque se ferme.
   COPY PROTECT
  La cassette vidéo ou le DVD que vous essayez
  de copier est protégé(e) contre la copie.
   DISC ERR
  Une erreur s’est produite lors de l’écriture du
  titre. Si ce type d’erreur se reproduit, nettoyez
  le disque ou utilisez un disque vierge.
   DISC FULL
  Le disque est saturé. Il n’y a plus de place pour
  de nouveaux enregistrements.
   DISC UPDATE
  L’ensemble du disque est en cours
  d’effacement.
   DISC WARN
  Une erreur s’est produite lors de l’écriture du
  titre. L’enregistrement continue et ignore
  l’erreur.
   EMPTY DISC
  Le disque inséré est vierge ou a été
  complètement effacé (aucun enregistrement
  détecté).
   EMPTY TITLE
  Un titre vide a été sélectionné.

   BLOCKED
  Le tiroir-disque ne peut pas être ouvert ou
  fermé à cause d’une gêne d’ordre mécanique.

   EPG DOWNLOAD (Téléchargement du guide
  électronique de programmation)
  Le téléchargement des données du programme
  TV est en cours.

   CHAPTER FULL (Chapitre saturé)
  Le nombre maximal de chapitres par titre/
  disque a été atteint. Vous pouvez enregistrer
  jusqu’à 99 chapitres par titre et 255 chapitres
  par disque.

   FINALISE
  Le disque DVD+R est en cours de finalisation.
  La barre de progression sur l’affichage
  lumineux indique l’état du processus de
  finalisation.

  182 • Page 183

  Symboles/messages de l’afficheur (suite)

   INFO WRITE
  – Lorsque que le premier enregistrement d’un
  nouveau disque est terminé, la structure du
  menu est créée.
  – Le disque est mis à jour lorsque les
  modifications sont terminées.
   INSTALL
  À l’issue de la recherche automatique de
  canaux, le menu permettant de régler l’heure et
  la date s’affiche.
   IS THE TV ON? (LA TV EST-ELLE
  ALLUMÉE ?)
  Le DVD Recorder est actuellement en mode
  d’installation initiale. Allumez le téléviseur et
  le DVD Recorder, consultez le chapitre «
  Installation et configuration » du manuel
  d’utilisation.
   LOAD
  Le disque est reconnu par l’appareil.
   MENU UPDATE
  Une fois l’enregistrement terminé, la liste des
  contenus du disque est mise à jour.
   NO DISC
  Aucun disque n’a été inséré. Si un disque a été
  inséré, il se peut que celui-ci ne soit pas lisible.
   NO SIGNAL
  Aucun signal ou signal faible.
   OPEN
  Le tiroir-disque s’ouvre.

   PHOTO MMM/NNN
  Numéro de la photo actuelle (en mode Photo).
  MMM correspond au numéro de la photo
  actuelle, NNN correspond au nombre total de
  photos dans l’album. Si ce nombre est
  supérieur à 999, ‘999’ s’affiche à la place du
  nombre total de photos.
   POST FORMAT
  Le disque est en cours de préparation après la
  création de la structure du menu.
   POWER OFF
  L’appareil vient d’être éteint.
   PROTECTED
  Le titre est protégé contre la copie et ne peut
  pas être enregistré.
   RECORDING
  Un enregistrement est en cours.
   SONY DVD
  L’appareil vient d’être allumé.
   UNRECORDABLE
  Vous avez inséré un disque avec des
  enregistrements NTSC et tenté d’enregistrer un
  signal PAL. Insérez un disque vierge ou utilisez
  un disque qui contient déjà des enregistrements
  PAL.
   VCD
  Un VCD a été chargé dans le DVD Recorder.
   BUSY
  Attendez que ce message disparaisse.
  L’appareil est en train de procéder à une
  opération.

   PAL
  Vous avez inséré un disque avec des
  enregistrements PAL et tenté d’enregistrer un
  signal NTSC. Insérez un disque vierge ou
  utilisez un disque qui contient déjà des
  enregistrements NTSC.

  183

  Français

   INFO DVD
  L’écran affiche des informations concernant le
  DVD inséré. • Page 184

  Caractéristiques techniques
  Type de disque
  • Enregistrement: DVD+R, DVD+R double
  couche, DVD+RW
  • Lecture: DVD-Vidéo, CD-MP3, CD-R/CDRW, CD/SVCD vidéo, DVD+R/+RW, DVDR/-RW (mode vidéo et finalisé), CD photo, CD
  audio

  Français

  Enregistrement vidéo
  • Système d’enregistrement: PAL
  • Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1
  • Compression audio: Dolby Digital
  Lecture vidéo
  • Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1
  • Système de lecture vidéo: NTSC, PAL
  Lecture audio
  • Formats de compression: Dolby Digital, MP3,
  MPEG-2 multicanal, MPEG-1, PCM
  • Débit MP3: 32 à 256 Kbit/s et variable
  Supports de stockage
  • Capacité du HDD:
  – RDR-HX717: 160 Go
  – RDR-HX919: 250 Go
  • Fonctions spéciales du HDD: « Live Cache »
  (Contrôle des émissions diffusées en direct),
  Lecture synchronisée
  Syntoniseur/réception/transmission
  • Système télévisuel: PAL, SECAM
  • Entrée d’antenne: coaxiale 75 ohms (IEC75)
  Connectivité
  • Connexions arrière
  – Entrée antenne
  – Sortie antenne
  – LINE1-TV (SORTIES CVBS, S-Vidéo/
  RVB)
  – LINE3/DECODER (ENTRÉES CVBS,
  S-Video/RVB)
  – Sortie vidéo composantes progressif
  – Sortie S-Vidéo
  – Sortie vidéo
  – Sortie audio gauche/droite
  – Sortie audio numérique (coaxiale/optique)
  – G-LINK (partie de GUIDE Plus+)
  • Connexions avant
  – Entrée DV (i.LINK)
  – Entrée S-Vidéo
  – Entrée vidéo
  – Entrée audio gauche/droite

  184

  Convivialité
  • Optimisation de la programmation/du
  programmateur:
  – Enregistrement automatique du signal
  satellite
  – Répétition de programmation quotidienne
  (Lun~Ven)/hebdomadaire
  – Programmation manuelle
  – Enregistrement sur simple pression d’une
  touche
  – Contrôle d’enregistrement VPS/PDC
  – ShowView
  – Commande boîtier décodeur IR
  • Nombre de programmations: 25
  • Vidéothèque: jusqu’à 9 000 titres et 999
  disques
  • Contrôle parental: verrouillage enfant
  • Horloge: Smart Clock
  • Gestion de contenu numérique: Digital Photo
  Manager
  • Facilité d’installation: Follow TV, Installation
  automatique
  • Guide de programmation électronique: GUIDE
  Plus+
  Alimentation
  • Alimentation: 200 à 240 V AC, ~50/60 Hz
  • Consommation électrique:
  – RDR-HX717: 30 W
  – RDR-HX919: 35 W
  Coffret(unité principal)
  • Dimensions (l x H x P): 430 x 85 x 340 mm
  • Poids net: 5,1 kg
  Informations générales
  • Température de fonctionnement : de 5oC à
  35oC
  • Humidité de fonctionnement : de 25 % à 80 %
  • Accessoires fournis
  – Câble d’antenne (RF) (1)
  – Télécommande (1)
  – Piles R6 (taille AA) (2)
  – Câble G-LINK (1)

  Spécifications et design sujets à modification. • Page 185

  185 • Page 186

  Gedrukt op 100% gerecycled papier
  Imprimé sur du papier 100 % recyclé

  2-651-872-21(1)
  3139 246 18331
  Sony Corporation

  Gedrukt in Hongarije
  Imprimé en Hongrie

  http://www.sony.net/


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony RDR-HX 919 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony RDR-HX 919 in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 17,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info