Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/78
Nächste Seite
1
SPEKTRUM DX8
Handleiding
8 kanaals DSM radiobesturingssysteem
met geïntegreerde telemetrie voor
vliegtuigen en helikopters
S
D Logo is een
geregistreerde merknaam
SD-3C, LLC
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SPEKTRUM DX8
  Handleiding
  8 kanaals DSM radiobesturingssysteem
  met geïntegreerde telemetrie voor
  vliegtuigen en helikopters

  S
  D Logo is een
  geregistreerde merknaam
  SD-3C, LLC

  1 • Page 2

  Aanwijzing
  Alle aanwijzingen, garanties en bijbehorende documenten kunnen zonder aankondiging door Horizon
  Hobby Inc. gewijzigd worden. Een actuele versie kunt u inzien onder

  http://www.horizonhobby.com/Prodinfo/Files/SPM8800.pdf

  Verklaring van de begrippen:
  De volgende begrippen verklaren de mate van risico in de omgang met het product:
  Aanwijzing: Wanneer een bepaalde handeling niet volgens de voorschriften wordt uitgevoerd
  ontstaat de mogelijkheid van beschadiging en maximaal een klein risico op verwondingen.
  Let op: Wanneer een bepaalde handeling niet volgens de voorschriften wordt uitgevoerd wordt
  het product waarschijnlijk beschadigd en bestaat het risico van een ernstige verwonding.
  Waarschuwing: Wanneer een bepaalde handeling niet volgens de voorschriften wordt
  uitgevoerd leidt dit tot beschadiging en/of ernstige verwondingen of de dood.

  WAARSCHUWING: Lees de hele handleiding zorgvuldig door en maakt u zich vóór het
  gebruik met het product vertrouwd. Een foutieve of ondeskundige omgang kan leiden tot schade
  aan het product, aan eigendommen van uzelf of van anderen en tot ernstige verwondingen.
  Let u er alstublieft op, dat dit product een hoogontwikkeld hobbyproduct en geen speelgoed is. Het
  vereist bij het gebruik concentratie en vaardigheden op mechanisch gebied. Foutieve, ondeskundige
  omgang kan leiden tot schade aan uw eigendommen of die van derden en tot verwondingen aan uzelf
  of aan anderen. Probeer niet om dit product uit elkaar te halen of het met componenten te gebruiken
  die niet uitdrukkelijk met toestemming van Horizon Hobby daarvoor bedoeld zijn. Dit product is niet
  bedoeld voor kinderen zonder direct toezicht van hun ouders.
  De handleiding bevat aanwijzingen en belangrijke informatie voor de veiligheid en het gebruik. Het is
  daarom noodzakelijk, alle daarin opgenomen aanwijzingen en waarschuwingen op te volgen en deze
  handleiding vóór de inbouw en ingebruikname zorgvuldig door te lezen.

  GARANTIE-REGISTRATIE
  Registreer a.u.b. uw product onder www.spektrumrc.com/registration
  SPEKTRUM DX8 ∙ handleiding

  2 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  Spektrum’s DX8 met geïntegreerde telemetrie
  Inhoud set
  Eigenschappen systeem
  Laden van de zender
  NiMH/LiPo accumenu
  Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen
  m.b.t. accu’s en het laden van accu’s
  Zender identificatie Mode 2
  Zender identificatie Mode Invoer en displayfuncties
  Digitale trimmingen
  Inactiviteitwaarschuwing
  Geen RF Link waarschuwing
  Accu alarm en display
  Programmeerbare alarmen
  AR8000 ontvanger
  Ontvanger inbouw
  Binden
  Failsafe
  Smartsafe
  van laatste stuurinput Failsafe
  Preset Failsafe
  Reikwijdtetest
  Systeeminstellingen
  Modelselectie
  Modeltype
  Modelnaam
  Vleugeltype
  Schakelaartoewijzing (Air)
  Tuimelschijf type
  Schakelaartoewijzing (Heli)
  F-Mode Setup
  Trimmings instelling
  Modelgeheugen terugzetten
  Modelgeheugen kopiëren
  Alarmen
  Telemetrie
  Puls Rate
  Trainerfuncties
  Systeeminstellingen
  SD kaart functie
  Functiemode
  Servo-instellingen
  D/R en Exponential
  Differentiatie
  Gas uit
  Gascurve (vliegtuig)
  Gascurve (heli)
  Kleppensysteem
  Tuimelschijf
  Toerenregeling (Governor)
  Pitchcurve
  Mixers (vliegtuig)
  Rolroer-richtingsroer mixer
  Programmeerbare mixers
  Revo Mix (hekrotor bijmixen)
  Mixers (helikopters)
  Gyro
  Klok/Timer
  Monitor

  1
  4
  5
  5
  6
  7
  5
  8
  9
  9
  9
  10
  10
  10
  10
  11
  12
  13
  14
  13
  14
  14
  15
  17
  17
  18
  19
  20
  21
  20
  22
  23
  24
  25
  26
  26-27
  30
  31
  31
  33
  34
  35….
  38
  40
  41
  42
  43
  45
  46
  48
  50
  51
  52
  55
  54
  57
  62
  63
  66

  Hulp bij problemen
  68
  Algemene informatie
  69
  Aanwijzingen bij de servo’s
  Algemene aanwijzingen
  Extra maatregelen en waarschuwingen
  Veiligheidsaanwijzingen voor piloten
  Garantieperiode
  70
  Garantiebeperkingen
  Schadebeperking
  Veiligheidsaanwijzingen
  Vragen, hulp en reparaties
  Onderhoud en reparatie
  Garantie en reparaties
  Betaalde reparaties
  Veiligheid en waarschuwingen
  Verwijdering in de Europese Unie
  72
  Conformiteitverklaring
  73
  aanhangsel
  73
  Wisselen van Mode
  73
  Mechanische ombouw
  74 Vasthouden
  Programmering Mode wijziging
  75
  Instelbare veerkracht
  75
  Uitgebreide reikwijdtetest
  77
  Flight Log
  76

  3 • Page 4

  Spektrum’s DX8 met geïntegreerde telemetrie
  De DX8 van Spektrum is de eerste vliegtuigzender die voorzien is van geïntegreerde telemetrie. Het display van
  de zender toont in Realtime de telemetrie-gegevens inclusief ontvangerspanning, Flight Log data en de
  signaalsterkte.
  Externe sensoren maken de overdracht van toerental, externe spanning en temperatuur in Realtime mogelijk.
  Voor een veilige bediening kunnen verschillende alarmen voor te lage accuspanning, overschrijden van
  temperatuur, te hoog toerental en verminderde signaalsterkte geprogrammeerd worden.
  De DX8 voldoet met een doordachte software ook aan de eisen van veeleisende helikopter- en vliegtuigpiloten.
  Een eenvoudig te bedienen rol druktoets in combinatie met een intuïtief te bedienen software maken instellingen
  en programmeringen tot een kinderspel. De DX8 is SD Card compatibel en maakt zo de transfer en de opslag
  van modelgeheugens mogelijk. Firmware kan gemakkelijk via de SD Card als download van
  SPEKTRUMRC.COM websites worden opgeslagen.

  Inhoud set
  DX8 zender
  AR8000 8-kanaals ontvanger
  Netstekker met adapter
  Omhangriem
  SD kaart
  Bindstekker
  TM1000 Telemetrie module
  Volt sensor
  Temperatuur sensor
  Datakabel
  Telemetrie Y-kabel
  Stickervel
  DX8 handleiding
  Programmeeroverzicht

  4 • Page 5

  Inbussleutel 2,0mm

  Eigenschappen systeem
  Geïntegreerde telemetrie
  4-voudig kogelgelagerde stuurknuppels
  High Speed 11ms Puls Rate
  2048 stappen resolutie
  Telemetrie waarschuwingssysteem
  Hoogwaardige helikopter- en vliegtuigprogramma’s
  SC Card compatibel

  AR8000 ontvanger
  Aanwijzing: De DX8 is compatibel met alle actuele Spektrum vliegtuig ontvangers.
  Let op: Zou u de DX8 samen met Parkfly ontvangers zoals bijv. AR6100 of AR6110 gebruiken, dan
  mogen deze ontvangers alleen in kleine elektrische vliegtuigen of helikopters worden toegepast.
  Wanneer deze Parkfly ontvangers in grotere modellen worden gebruikt kunnen er problemen met de
  reikwijdte ontstaan.
  Aanwijzing: De DX8 is niet compatibel met de originele DSM AR6000 ontvanger

  Laden van de zender
  De DX8 is voorzien van een ingebouwde multilader die 4 NiMH cellen of 2S LiPo accu’s met een laadstroom
  van 200 mAh laadt. De laadbus aan de rechterkant van de zender is qua polariteit niet vastgelegd: U kunt hier
  elke passende 12 volt stekker insteken. Mocht u de in de set inbegrepen NiMH-accu SPMB2000NMTX
  gebruiken, dan moet u deze met de in de set aanwezige 12 volt netstekker gedurende 10-12 uur opladen, om de
  accu helemaal vol te krijgen.
  Let op: Gebruik nooit een Peak-Detection-laadapparaat of een snellader. Deze zou de interne
  laadschakeling van de zender kunnen beschadigen. Gebruik alleen een 12 volt netstekker.
  Steek de netstekker in het stopcontact en steek de laadkabel in de laadbus van de uitgeschakelde zender. De
  blauwe LED aan de voorkant gaat branden. Wanneer u de accu verwisselt voor de SPMB4000LPTX LiPo-accu
  duurt het ca. 30 uur voordat deze opgeladen is, afhankelijk van de al aanwezige capaciteit. Wanneer de LiPoaccu vol is gaat de blauwe LED uit. Laat de netstekker of de accu’s nooit vallen.

  5 • Page 6

  NiMH/LiPo accumenu
  De Spektrum DX8 wordt geleverd met een NiMH-accu. Het accualarm is standaard ingesteld op 4.3V. U kunt
  ook de door Spektrum aangeboden 2S LiPo-accu gebruiken (SPMB4000LPTX). De LiPo-accu heeft een hogere
  spanning. Wanneer u dus wisselt naar de 2S LiPo-accu is het belangrijk dat u de accuwaarschuwing op de juiste
  waarde voor 2S LiPo’s instelt, om te voorkomen dat de accu te ver ontladen wordt.
  Menuselectie en wijziging van het accutype
  Ga naar het systeemmenu (bladzijde 18) en kies “verder” rechts onderaan in het menu. De volgende aanduiding
  verschijnt:

  Kies met de roltoets ‘accutype’ uit.
  Druk de toets om NiMH of LiPo te selecteren. Het alarm voor de spanning verandert automatisch naar de voor
  deze accu nodige waarde. U kunt de waarschuwing echter ook naar eigen inzicht in dit menu wijzigen. Wij
  adviseren echter dringend bij LiPo om aan de aanbevolen waarde van 6.4V aan te houden.

  6 • Page 7

  Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen met betrekking tot accu’s en het laden van accu’s
  De onvakkundige omgang of het niet opvolgen van aanwijzingen en waarschuwingen m.b.t. dit product
  kan leiden tot foutieve functie, kortsluiting, hitteontwikkeling, brand, schade aan zaken of verwondingen,
  die tot de dood kunnen leiden.

  Lees vóór het gebruik zorgvuldig de handleiding en de waarschuwingen bij het product door.

  Laat nooit een minderjarige zonder toezicht van een meerderjarige de accu’s laden.

  Laat nooit accu’s of de netstekker vallen.

  Probeer nooit beschadigde accu’s op te laden.

  Laad nooit een accupack dat uit verschillende celtypes bestaat.

  Laat geen accu’s of accupacks in contact komen met vochtigheid.

  Laad nooit accu’s in een extreem koude of hete omgeving of in direct zonlicht (aanbevolen temperatuur 1027◦).

  Maak de accu’s na het laden los van de lader en laat het apparaat na het laden afkoelen.

  Inspecteer nieuwe accu’s vóór het laden.

  Beëindig bij een foutieve functie alle processen en neem contact op met Horizon Hobby.

  Hou de accu’s en lader verwijderd van materialen die zich ook kunnen opwarmen.

  Beëindig direct het laadproces wanneer het laadapparaat te heet wordt om aan te pakken of opzwelt.

  7 • Page 8

  Zender identificatie Mode 2
  Aanwijzing: om de zender mode te veranderen zie bladzijde 39

  Waarschuwing: Let op de antenne
  Gebruik de antenne niet om voorwerpen mee op te
  pakken. Draag de zender niet aan de antenne.
  Verander aan de antenne niets. Mocht de antenne
  of de componenten ervan beschadigd zijn, dan kan
  dit de prestaties van de zender dusdanig
  beïnvloeden dat dit tot een crash met
  verwondingen of schade kan leiden.

  8 • Page 9

  Invoer en displayfuncties
  De DX8 beschikt voor een comfortabele bediening van de programma’s over een rol-druktoets en twee
  druktoetsen Back en Clear.

  Met indrukken en rol druktoets navigeert u naar de menu’s en functies.
  Door het rollen van de toets kiest u waarden of opties. Aanwijzing: Wanneer u de rol druktoets langer
  dan 3 seconden indrukt komt u terug bij het begindisplay.
  Druk op de CLEAR knop om de gekozen waarde terug te zetten naar de standaardinstelling.
  Druk op de BACK knop om naar het vorige menu te wisselen.
  Directe toegang naar de modelgeheugen-selectie: U kunt vanuit het hoofddisplay direct naar de modelselectie
  wisselen door de BACK- en CLEAR-knop tegelijkertijd in te drukken.

  Digitale trimmingen
  De DX8 is voorzien van een modern digitaal trimsysteem. De posities van de individuele trimmingen kunt u zien
  op het hoofddisplay. De middenposities van de trimmingen van het gas, rol-, richtings- en hoogteroer en, indien
  geactiveerd, de linker en rechter trimmers worden ook met geluiden weergegeven. U kunt de trimweg van elke
  trimming apart in de trimstap-instelling in de systeeminstelling bepalen. Zie bladzijde 14-15 voor meer
  informatie.
  Aanwijzing: Bij een uitgeschakelde zender worden de trimwaarden voor de rechter en linker trimming
  opgeslagen en bij het inschakelen weer opgeroepen.

  Inactiviteitwaarschuwing
  De DX8 is voorzien van een inactiviteitwaarschuwing om een onnodig ontladen van de accu te voorkomen.
  Wanneer de zender ingeschakeld is en er 10 minuten geen invoer plaatsvindt hoort u een alarm en ziet u
  informatie op het display. Het alarm stopt wanneer u een schakelaar of stuurknuppel beweegt. Tijdens het alarm
  blijft er een RF modulatie bestaan.

  9 • Page 10

  Waarschuwing ‘geen RF verbinding!’
  De DX8 is voorzien van een waarschuwing wanneer er geen RF verbinding aanwezig is. Mocht de 2.4 GHz band
  vol zijn, dan ziet u op het display de volgende waarschuwing. Deze verschijnt totdat de zender twee vrije
  kanalen voor het zenden heeft gevonden.

  Accu alarm en display
  Mocht de spanning onder 4.3 volt dalen ziet u op het display de waarschuwing ‘accuspanning te laag’ en hoort u
  een alarm. Wanneer dit alarm afgaat tijdens het vliegen moet u onmiddellijk landen.

  Programmeerbare alarmen
  De DX8 beschikt over programmeerbare alarmen die u attent maken op een onveilige schakelaar- of
  stuurknuppelpositie. In de Acro mode zijn dit gas boven de stationairpositie, landingsgestel en kleppen in het
  midden of naar beneden. In de helikoptermodus zijn dit Idle Up1, Idle Up 2 en gas uit. Wanneer een schakelaar
  zich in deze onveilige positie bevindt klinkt er een alarm en de aanduiding geeft weer welk stuurelement in de
  onveilige stand staat. De zender zendt in deze fase niet. Wordt de schakelaar of stuurknuppel terugbewogen, dan
  gaat het alarm uit en werkt de DX8 weer normaal. Zie bladzijde 16 voor de programmering van de alarmen.

  Throttle High / Flaps / Landing Position
  AR8000 handleiding
  De AR8000 ontvanger met volledige reikwijdte ondersteunt de DSM2 technologie en is compatibel met alle
  Spektrum en JR vliegtuigzenders die de DSM2 technologie ondersteunen inclusief: JR12X, X9303, Spektrum
  DX10, DX8, DX7, DX6i, DX5e en Spektrum module.
  Aanwijzing: de AR8000 ontvanger is niet compatibel met de DX6 Parkfly zender. (SPMAR9300,
  SPMAR6255)

  \

  10 • Page 11

  Eigenschappen:

  8 kanaals ontvanger met volledige reikwijdte

  Multilink ontvanger technologie

  Uitgerust met een interne en een externe ontvanger

  SmartSafe Failsafe systeem

  Failsafe met laatste stuurinput

  Voorgeprogrammeerde Failsafe

  QuickConnect met spanningsval-detectie (Brownout Detection)

  Compatibel met Flight log (optioneel)

  2048 stappen resolutie

  High Speed 11ms Pulsrate

  Hold Indicator (rode LED geeft aantal opgetreden Holds tijdens de vlucht aan)

  Toepassingen:
  Vliegtuigen die een 8 kanaals ontvanger met volledige reikwijdte nodig hebben, inclusief:

  Alle typen en formaten van verbrandings- en elektromotormodellen

  Alle typen en formaten zweefvliegtuigen

  Alle typen en formaten van brandstof- en elektrohelikopters
  Aanwijzing: Niet voor het gebruik in vliegtuigen met carbon/koolstof-rompen of vliegtuigen met een hoog
  gehalte aan carbon/koolstof.

  Specificaties
  Type: DSM2 ontvanger met volledige reikwijdte
  Kanalen: 8
  Modulatie: DSM2
  Afmetingen hoofdontvanger: 32,3 x 34,3 x 11,4mm
  Afmetingen satellietontvanger: 20,3 x 28,0 x 6,9mm
  Gewicht van de hoofdontvanger: 9.4g
  Gewicht van de satellietontvanger: 3g
  Gewicht met satellietontvanger: 13.9g
  Bedrijfsspanning: 3,5 – 9,6 volt
  Resolutie: 2048 stappen
  Puls Rate: 11ms met DX7se/DX8/DX10
  Compatibel met: alle DSM2 vliegtuigzenders en modulen, niet met DX6 zender
  Ontvanger inbouw
  Bouw de ontvanger in modellen met verbrandingsmotor zó in, zoals u ook ontvangers van ander fabricaat zou
  inbouwen. Wikkel de ontvanger in schuimrubber en bevestig hem met een elastiek of tywrap.
  In elektroheli’s of elektro-vliegtuigen voor de bevestiging dubbelzijdig klevende tape gebruiken.
  Monteer de externe ontvanger zoals hierboven beschreven ca. 5 cm van de hoofdontvanger vandaan. Zo heeft
  elke ontvanger zijn eigen RF-veld, dat de sleutel is voor een veilige ontvangst, ook in modellen met een hoog
  aandeel aan afschermende componenten (bv. benzinemotorenn, carbonvezels, uitlaten etc.) die het signaal
  kunnen beïnvloeden.
  In vliegtuigen monteert u de ontvanger in het midden op het servoplankje en de satellietontvanger op min. 5 cm
  afstand aan de rompzijkant.

  11 • Page 12

  Belangrijke aanwijzing m.b.t. V-kabels en servo-verlengkabels
  Wanneer u in een model V-kabels of servo-verlengkabels gebruikt moet u er op letten, dat u standaardkabels
  zonder versterkers gebruikt. Kabels met versterkers kunnen leiden tot foutieve functies. Controleert u dit ook
  wanneer u een ouder model voorziet van een Spektrum besturing.
  Eisen aan de stroomvoorziening
  Een onvoldoende stroomvoorziening is één van de belangrijkste oorzaken van storingen en crashes. Om dit te
  vermijden moet u op de volgende componenten bijzonder goed letten:
  -ontvangeraccu (aantal cellen, celtype, leeftijd, laadtoestand)
  -schakelaar, accu-aansluitingen en regelaar etc.
  - de BEC van de regelaar kan voor het aantal servo’s te zwak zijn.
  De AR8000 heeft een spanning van minimaal 3,5 volt nodig. Ga bij de volgende test uit van een spanning van
  minimaal 4,8 volt. Deze compenseert een mogelijke ontlading of belasting tijdens het vliegen, die groter is dan
  de belasting op de grond.
  Richtlijnen voor de stroomvoorziening
  1. Bij de opbouw van een groot of complex model met krachtige High Torque servo´s een ampere-/ of
  voltmeter gebruiken zoals bv. HAN172. Sluit de voltmeter aan een vrije servouitgang aan bij een
  ingeschakelde besturing. Oefen met uw hand wat druk uit op de servo´s en let op het display van de
  voltmeter; de spanning moet ook onder last meer dan 4,8 volt zijn.
  2. Let bij de ontvanger-stroomvoorziening op voldoende dikke kabels van de ontvangeraccu. Een normale
  kabel is geschikt tot ca. 3 A, met pieken van 5 A. Wanneer u krachtiger servo’s gebruikt kan dit leiden
  tot spanningsproblemen wanneer de draden te dun zijn.
  3. Bij het gebruik van een spanningsregelaar moet u de test gedurende 5 minuten doorlopen. Daardoor
  kunt u zien of de regelaar ook in staat is om het vermogen ook langere tijd op te brengen.
  4. Voor complexe of zeer grote modellen is een dubbele of multiple voeding een must. Voer hier ook de
  test van punt 1 uit om er zeker van te zijn dat de ontvangerspanning altijd constant boven 4,8 volt blijft.
  Let op: Bij het gebruik van NiMH-cellen moet u er op letten, dat deze ook werkelijk vol zijn. Vanwege de
  eigenschappen van DeltaPeak laadapparaten en veranderingen van de laadstroom kan het voorkomen dat een
  80% volgeladen accu voor helemaal vol wordt aangezien. Gebruik een laadapparaat dat de ingeladen stroom in
  mAh weergeeft om de laadtoestand van uw accu te kunnen controleren.
  Binden
  De AR8000 moet vóór gebruik aan de zender worden gebonden. De bindprocedure is een proces, waarbij het
  zenderspecifieke signaal wordt doorgegeven.
  1. Om de AR8000 aan een DSM2 zender te binden, moet u de bindstekker in de BATT/BIND-poort van

  de ontvanger steken.
  Aanwijzing: Om een vliegtuig dat via een BEC systeem van een vaartregelaar van ontvangerstroom
  wordt voorzien te binden, steekt u de bindstekker in de BATT/BIND-poort van de ontvanger en de
  regelaar in de GAS/Throttle-aansluiting. Ga verder bij stap 2.

  12 • Page 13

  2.

  Schakel de ontvanger in. De ontvanger zal knipperen om aan te geven, dat hij in de bindmodus is.

  3.

  Beweeg de knuppels en schakelaars naar de Failsafe-posities (gas dicht en knuppels neutraal)

  4.

  .
  Volg de aanwijzingen bij de zender voor het binden en het systeem zal zich binnen enkele ogenblikken
  binden. Wanneer het systeem gebonden is brandt de LED permanent.

  5.
  6.

  Verwijder de bindstekker en bewaar deze goed.
  Wanneer alle instellingen aan het model en de zender afgerond zijn, moet het systeem opnieuw
  gebonden worden om de wijzigingen op te slaan.
  Belangrijk: verwijder na het binden de bindstekker, anders zal het systeem bij het volgende
  inschakelen zich opnieuw willen gaan binden.
  7. Wanneer u het modelgeheugen heeft geprogrammeerd moet u opnieuw binden. Daardoor worden alle
  neutrale posities en de minimum-gaspositie overgenomen.

  Failsafes
  Bij het binden van de ontvanger programmeert u eerst de Failsafe-instellingen. Wanneer de verbinding tussen de
  zender en de ontvanger verbroken zou worden zal de ontvanger de servo’s en uitgangen naar de opgeslagen
  Failsafe-posities brengen. De AR8000 ontvanger is voorzien van drie Failsafe-modi.
  SmartSafe Failsafe
  SmartSafe is actief in de beide volgende Failsafe modi. SmartSafe is een veiligheidsfunctie die effect heeft op
  het gaskanaal en de volgende voordelen biedt:

  Ze verhindert het starten van de motor wanneer alleen de ontvanger aanstaat (geen zendersignaal aanwezig).

  Ze verhindert het ‘op scherp staan’ van de regelaar, zolang de gasknuppel niet op stationair/motor uit staat.

  Ze brengt de motor naar stationair/motor uit wanneer er geen zendersignaal meer is.

  13 • Page 14  Wanneer de verbinding tijdens het vliegen wordt onderbroken brengt SmartSafe het gaskanaal naar de
  positie die bij het binden is opgeslagen.
  De programmering
  SmartSafe wordt automatisch geactiveerd in de modi Last Command en Preset Failsafe. Aanwijzing: Het is heel
  belangrijk dat bij het binden de gasknuppel in de stationair-/motor uit-positie staat.
  De test
  De instelling kunt u testen door de zender uit te zetten, de ontvanger moet nu het gaskanaal naar stationair
  brengen.
  LET OP: Om een wegvliegen van het model te voorkomen moet afhankelijk van de Failsafe instelling het
  model op de grond verankerd of vastgehouden worden.

  Hold Last Command
  In het geval van een verlies van verbinding houden alle kanalen /servo’s behalve het gaskanaal hun laatste
  positie vast. Wanneer u dus tijdens het verlies van verbinding een bocht zou vliegen blijft het model in deze
  bocht verder gaan.

  De programmering
  1.
  2.

  Laat de bindstekker tijdens het hele bindproces in de bindpoort van de ontvanger zitten.
  Verwijder de bindstekker pas nadat de ontvanger zich met de zender heeft gebonden.

  De test
  Deze instelling kunt u testen door de zender uit zetten. De ontvanger moet nu de laatste positie van alle kanalen
  behalve die van het gaskanaal vasthouden.
  LET OP: Om een wegvliegen van het model te voorkomen moet afhankelijk van de Failsafe instelling het
  model op de grond verankerd of vastgehouden worden.

  Preset Failsafe
  Bij een signaalverlies gaan alle kanalen naar de bij het binden opgeslagen positie. Preset Failsafe is ideaal voor
  zweefvliegers, omdat een kleppenfunctie kan voorkomen dat het model wegvliegt.

  De programmering
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Steek de bindstekker in de poort en zet de ontvanger aan.
  Wanneer de ontvanger door knipperen de bindmodus aangeeft de bindstekker verwijderen.
  De LED knippert verder.
  Breng de knuppels en schakelaars naar de gewenste Failsafe-posities en activeer dan het bindproces.
  Het systeem moet zich nu binnen 15 seconden binden.
  Belangrijk: De Failsafe-functies verschillen per ontvangertype; zie hiervoor de handleiding wanneer u een
  ander type ontvanger gebruikt.
  Test vóór iedere vlucht of de binding in orde is en de Failsafe-functie geprogrammeerd is. Om dit te testen de
  zender en ontvanger aanzetten en controleren of er een verbinding is; daarna de zender uitzetten. Kijk of het
  gaskanaal naar stationair / de motor uit gaat.
  LET OP: Om een wegvliegen van het model te voorkomen moet afhankelijk van de Failsafe instelling het
  model op de grond verankerd of vastgehouden worden.
  Reikwijdtetest
  De reikwijdtetest-functie reduceert het uitgangsvermogen. Dit maakt het mogelijk om te testen of de RF
  verbinding in orde is. U moet deze test vóór ieder vliegseizoen en in principe met elk nieuw model uitvoeren. Zo
  komt in het menu reikwijdtetest:
  Druk bij een ingeschakelde zender op de rol druktoets.
  De functielijst wordt nu weergegeven.

  14 • Page 15

  Draai de rol druktoets totdat de reikwijdtetest is geselecteerd en druk hem dan in om de functie uit te kiezen.

  Het display toont bij een ingedrukte trainerknop de boodschap ‘gereduceerd vermogen’. In deze modus kunt u de
  reikwijdtetest uitvoeren. Wanneer u de trainerknop loslaat zendt de zender weer met volledige reikwijdte.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Reikwijdtetest DX8
  Verwijder u ca. 28 meter van het model, dat zich op de grond bevindt.
  Hou de zender zó vast zoals u hem ook tijdens het vliegen zou vasthouden.
  U moet nu bij een geactiveerde reikwijdtetest nog de controle over het model hebben.
  Wanneer u problemen zou constateren moet u contact opnemen met de service van Horizon Hobby.
  Wanneer u de test uitvoert met een actieve telemetriemodule moet u de gegevens op het display zien.

  Systeeminstellingen
  De programmeerfuncties van de DX8 zijn ingedeeld in twee categorieën: de systeeminstelling en de
  functiemodus. De systeeminstelling bevat alle programma’s die bij het eerste instellen van een model nodig zijn
  en minder vaak bij het eigenlijke vliegen met het model. Dit zijn bijvoorbeeld: model type, invoer modelnaam,
  keuze vleugeltype, tuimelschijftype voor helikopter.
  Aanwijzing: Bij de instelling van deze parameters in de systeeminstelling zendt de zender niet om een ongewild
  bewegen van de servo’s te voorkomen. De systeeminstelling in het vliegtuig- en helikoptermenu kent de
  volgende programmapunten:
  vliegtuig
  modelselectie bladzijde 17
  modeltype bladzijde 17
  modelnaam bladzijde 18
  keuze vleugeltype bladzijde 19
  schakelaarkeuze bladzijde 20
  trimstappen bladzijde 23
  model terugzetten bladzijde 24
  model kopiëren bladzijde 25
  alarmen bladzijde 26
  telemetrie bladzijde 26 27
  pulsrate bladzijde 30
  trainerfunctie bladzijde 31
  systeeminstellingen bladzijde 31
  menu SD kaart bladzijde 33

  helikopter
  modelselectie bladzijde 17
  modeltype bladzijde 17
  modelnaam bladzijde 18
  tuimelschijftype bladzijde21
  schakelaarkeuze bladzijde 20
  vliegfase bladzijde 14
  F-mode Setup bladzijde 22
  trimstappen bladzijde 23
  model terugzetten bladzijde 24
  model kopiëren bladzijde 25
  alarmen bladzijde 10
  telemetrie bladzijde 26
  pulsrate bladzijde 30
  trainerfunctie bladzijde 31
  systeeminstellingen bladzijde 31
  menu SD kaart bladzijde 33

  15 • Page 16

  selectie menu systeeminstelling
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Laat de rol druktoets weer los wanneer het menu
  ‘systeeminstelling’ op het display verschijnt. De DX8 is nu in de modus systeeminstelling.

  Kiezen van een ondermenu uit de systeeminstelling

  Kies door draaien van de rol druktoets het gewenste menu uit. Om de functie/het menu uit te kiezen drukt u op
  de rol druktoets.
  Modelselectie
  De functie modelselectie is nodig om van het ene naar het andere modelgeheugen te wisselen. U kunt tot
  maximaal 30 modellen in het modelgeheugen opslaan. U kunt de functie modelgeheugen via de
  systeeminstelling of via de directe modelselectie kiezen. U kunt de directe modelselectie op ieder moment vanuit
  het hoofd- of telemetriedisplay uitkiezen.

  Directe modelkeuze ,

  Heli – Vliegtuig .

  Druk tegelijkertijd de Clear en Back knoppen in.

  16 • Page 17

  Druk tegelijkertijd de Clear en Back knoppen in om in het menu modelselectie te komen. Het display
  modelselectie wordt gedurende 10 seconden getoond. Wanneer er geen keuze wordt gedaan wordt het hoofd- of
  telemetriedisplay weer getoond.
  Oproepen van de modelselectie in de systeeminstelling
  Druk de roltoets in en houd deze ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Laat de roltoets los, u bent nu in de
  systeeminstelling. Draai de roltoets tot aan het menupunt modelselectie en druk dan de toets in om de keuze te
  activeren.

  Draai de roltoets om bij het gewenste geheugen te komen. Druk de roltoets in om het gewenste model te kiezen.

  Modelmatch
  De DX8 is voorzien van de Model Match technologie, die verhindert dat een model met een verkeerd
  modelgeheugen wordt gevlogen. Deze zeer nuttige functie verhindert foutieve functies en crashes.

  Zo werkt Model Match
  Elk van de dertig modelgeheugens heeft zijn eigen individuele code die tijdens het binden in de ontvanger wordt
  opgeslagen. Na de eerste binding werkt de ontvanger alleen wanneer ook het bijpassende modelgeheugen wordt
  uitgekozen. Wanneer er een verkeerd modelgeheugen gekozen zou zijn zal het systeem niet binden.
  Modeltype

  Heli – Vliegtuig .

  De selectie modeltype biedt u de mogelijkheid om de geselecteerde geheugenplaats te voorzien van een
  vliegtuig- of helikopterprogrammering. U moet deze keuze als eerste maken wanneer u een nieuw model wilt
  gaan programmeren.

  17 • Page 18

  Keuze van de functie modeltype
  Druk de rol druktoets in en houd deze ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer het menu systeeminstelling
  op het display verschijnt laat u de rol druktoets los. De DX8 is nu in het menu systeeminstelling.

  Draai de rol druktoets tot aan de keuze modeltype en druk dan op de rol druktoets om de keuze te activeren.

  Kies nu met de rol druktoets het gewenste type vliegtuig of helikopter uit.
   U kunt op ieder moment teruggaan naar de systeeminstelling door de knop Back eenmaal in te
  drukken.
   Om naar het hoofdmenu te wisselen drukt u de Back knop tweemaal in,
   of u houdt de rol druktoets langer dan drie seconden ingedrukt

  U ziet nu het afgebeelde display. Draai de rol druktoets om JA uit te kiezen en druk dan op de toets ter
  bevestiging. Kies NEE om naar het vorige menu terug te gaan.

   Aanwijzing: Wanneer u het modeltype wijzigt worden alle programmeringen in het
  desbetreffende geheugen teruggezet naar de standaard fabrieksinstellingen.
  Modelnaam
  U kunt voor de overzichtelijkheid van de modelgeheugens uw model een naam geven, die uit maximaal 10
  tekens bestaat. De naam wordt normaal gesproken bij de basisinstelling ingevoerd, maar kan op ieder moment
  worden gewijzigd, zonder daardoor de programmering te veranderen. U kunt bij het aanmaken van de naam
  kiezen uit grote en kleine letters, cijfers en symbolen.
  Zo kiest u het menu modelnaam uit:

  18 • Page 19

  Draai de rol druktoets tot de functie modelnaam gekozen is en selecteer de functie dan door indrukken van de rol
  druktoets.

  Draai de rol druktoets tot de gewenste letter verschijnt en kies deze dan uit door indrukken van de toets. Herhaal
  dit tot de naam compleet is. De naam wordt weergegeven op het display. Om te corrigeren drukt u op de Clear
  knop.

  Selectie vleugeltype
  Gebruik de selectie vleugeltype om de vleugels en roeren te programmeren. U heeft de keuze uit acht
  vleugeltypen: normaal, rol- en hoogteroer, twee rolroeren, één rolroer en een klep, twee rolroeren als kleppen
  (Flaperon), twee rolroeren en een klep, twee rolroeren en twee kleppen. Er zijn vijf staarttypen: normaal, Vstaart, twee hoogteroeren, twee richtingsroeren, twee richtings-/hoogteroeren. U moet eerst uw vleugel- en
  staarttype kiezen voordat u de andere instellingen kunt invoeren, zoals bijvoorbeeld kleppen, servo-uitslagen etc.
  Keuze van de vleugeltypes
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display het menu van de
  systeeminstelling verschijnt kunt u de rol druktoets loslaten.

  Draai de rol druktoets tot het menu vleugelselectie verschijnt. Kies door het indrukken van de roltoets de functie
  uit.

  19 • Page 20

  Draai nu de rol druktoets totdat uw vleugeltype wordt weergegeven. Kies hem uit door het indrukken van de
  toets.

  Keuze van het staarttype
  Draai de rol druktoets totdat uw staarttype getoond wordt. Kies deze uit door de toets in te drukken.
  Schakelaartoewijzing
  De schakelaarselectie maakt het mogelijk om de schakelaars, knoppen en linker- en rechtertrimming aan de
  kanalen Gear, Aux2, Aux3 of inactief toe te wijzen.
  Programmering van de schakelaarkeuze
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display het menu systeeminstelling te
  zien is laat u de rol druktoets weer los.

  Draai de rol druktoets totdat de gewenste schakelaar wordt aangeduid. Kies hem uit door de toets in te drukken.

  Draai de rol druktoets totdat het gewenste kanaal, dat aan de schakelaar gekoppeld moet worden, geselecteerd is.
  Kies hem uit door indrukken van de toets. Herhaal deze procedure voor alle gewenste schakelaars.

  20 • Page 21

  Tuimelschijftype

  Heli Model

  In het menu tuimelschijftype kiest u de tuimelschijf van uw helikopter uit. Er zijn zes verschillende
  tuimelschijftypen: normaal, 3-servo 120 CCPM, 3-servo 140 CCPM, 3-servo 90 CCPM, 3-servo 135 CCPM en
  2-servo 180 CCPM. Kies het juiste tuimelschijftype uit voordat u andere relevante instellingen programmeert.
  Wanneer u niet zeker weet welk tuimelschijftype u heeft moet u dit nazoeken in de handleiding bij uw
  helikopter.
  Selectie van het tuimelschijftype
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display de systeeminstelling
  verschijnt kunt u de toets weer loslaten.

  Draai de rol druktoets totdat het menu tuimelschijftype weergegeven wordt. Kies hem uit door indrukken van de
  toets.

  Draai de rol druktoets totdat het juiste tuimelschijftype weergeven wordt. Kies hem uit door indrukken van de
  toets.

  Schakelaartoewijzing

  Heli Model

  De schakelaarselectie maakt het mogelijk om de schakelaars, linker knop, linker en rechter trimmingen aan de
  kanalen toe te wijzen of af te sluiten.
  Trainer knop
  Inactief
  Gear
  Aux 2
  Aux 3
  Gyro, mixers, Hold, toerenregelaar (Governer) en vliegfaseschakelaar Switch
  Inactief
  Gear
  Aux 2 kanaal
  Aux 3 kanaal
  Rechter knop
  Gear
  Aux 2 kanaal
  Aux 3 kanaal
  Gas
  Pitch
  Rechter en linker trimmers
  Linker en rechter trimmers kunnen aan de volgende functies / kanalen worden toegewezen:
  Inactief
  Hover Pitch
  Hovergas
  Gyro trimming
  Toerenregelaar (Governor trim) Gear kanaal
  Aux 2 kanaal
  Aux 3 kanaal

  21 • Page 22

  Programmering van de schakelaarfuncties
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display de systeeminstelling
  verschijnt kunt u de toets weer loslaten.

  Draai de rol druktoets totdat de gewenste schakelaar of knop wordt weergegeven en druk op de rol druktoets.

  Kies het kanaal of de functie die u wilt toewijzen. De opties ziet u in de lijst. Druk de druk roltoets in om een
  functie uit te kiezen. Een kanaal of een functie kan maar één keer worden geselecteerd. Herhaal de procedure
  voor alle andere schakelaars.

  F-Mode setup

  Heli

  In dit menu kunnen de schakelaars, die voor de vliegfase- en Hold-functie nodig zijn, worden toegewezen. Als
  standaardinstelling is de vliegfase aan de F-Mode en Hold schakelaar toegewezen. U kunt de Flight Mode ook
  toewijzen uit één van de schakelaars Dualrate rolroer, hoogteroer Dualrate, richtingsroer Dualrate,
  gyroschakelaar, vliegfaseschakelaar, Hold, toerenregeling (Governor) en als functie inactief.
  Programmering van de functie vliegfase
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display de systeeminstelling
  verschijnt kunt u de toets weer loslaten.

  Draai de rol druktoets totdat F-Mode wordt weergegeven en druk op de rol druktoets.

  22 • Page 23

  Draai dan naar de Flight Mode of de vliegtoestand en kies door indrukken de functie uit.

  Trimstappen

  Heli en Vliegtuig

  De functie trimstappen legt de uitslag van de servo per trimklik vast. Normaal gesproken wordt een nieuw model
  met grote trimstappen (komt overeen met waarde -10) ingesteld. Later zijn er kleinere instellingen voor een
  nauwkeurige trimming nodig. De instelling van de trimstappen kan voor alle of voor de individuele
  vliegtoestanden worden gekozen. Veel helikopterpiloten hebben per vliegfase liever verschillende trimstappen.
  Belangrijk: de totale uitslag van de trimming wordt niet gewijzigd, alleen de verdeling. Wanneer u een trimstapwaarde van 0 kiest is de trimming gedeactiveerd.
  Zo kiest u de functie trimstappen uit
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display de systeeminstelling
  verschijnt kunt u de toets weer loslaten.

  Draai de rol druktoets totdat het menu trimstappen wordt weergegeven en druk op de rol druktoets:

  Kies door draaien het gewenste kanaal uit. Druk op de rol druktoets en stel de gewenste waarde door draaien in.
  Herhaal dit indien gewenst voor alle kanalen.

  23 • Page 24

  Kiezen tussen normale trimming of trimming per vliegfase

  Draai de rol druktoets naar trim type en kies uit vliegfase/Flight Mode of normaal.
  Normale trimming – Wanneer u ‘normaal trimmen’ kiest, gelden de geselecteerde trimstappen voor alle
  vliegfasen / Flight Modes.
  Fase trimming – Wanneer u de mogelijkheid ‘trimmen per vliegfase’ kiest, gelden er per vliegfase eigen
  trimwaarden.

  Model terugzetten

  Heli en Vliegtuig

  De functie model terugzetten is nodig om een model dat niet meer gevlogen wordt uit het geheugen te wissen.
  Wanneer een model eenmaal gewist is kan het niet meer worden teruggebracht.
  Zo kiest u de functie model terugzetten
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display de systeeminstelling
  verschijnt kunt u de toets weer loslaten.

  Draai de rol druktoets totdat het menu model terugzetten wordt weergegeven en druk op de rol druktoets:

  Verzeker u er van dat het model dat u wilt wissen op het display wordt weergeven. Wanneer dit niet zo is moet
  u bladzijde 12 van de handleiding doornemen. Kies door draaien het gewenste model in en selecteer dan op het
  display ‘terugzetten bevestigen’.

  24 • Page 25

  Wanneer u ‘ja’ kiest worden de modelinstellingen teruggezet naar de standaard fabrieksinstellingen.

  Model kopiëren

  Heli en Viegtuig

  De functie ‘model kopiëren’ kopieert de actuele programmeerfuncties naar een ander modelgeheugen. U kunt
  beschikken over 30 modelgeheugens.

  U kunt met deze functie de volgorde van de modellen wijzigen en ze volgens categorie of type sorteren.
  Aanwijzing: Let er op dat u na gebruik van deze functie uw model opnieuw moet binden.

  U kunt de functie gebruiken om nieuwe instellingen bij een model uit te proberen, zonder de bestaande
  programmering te wijzigen. Aanwijzing: Let er op dat u na het gebruiken van deze functie uw model
  opnieuw moet binden.

  U kunt bestaande programmeringen als basis van nieuwe programmeringen gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld
  de programmering van een Vibe 50w/120CCPM een basis voor de programmering van een andere
  120CCPM verbrandingshelikopter zijn. Een Extra 300 met twee rolroerservo’s en twee hoogteroerservo’s,
  die in het vleugeltype duale kleppen en hoogteroermixer geprogrammeerd zijn, vormt een goede basis voor
  een dergelijk type vliegtuig.
  Programmeren van de functie model kopiëren
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display de systeeminstelling
  verschijnt kunt u de toets weer loslaten.

  Draai de rol druktoets totdat het menu ‘model kopiëren’ wordt weergegeven en druk op de rol druktoets:

  Controleer goed of u het op het display getoonde model ook echt wilt kopiëren. Wanneer dit niet zo is moet u
  bladzijde 12 van de handleiding nogmaals doornemen. Draai de rol druktoets om het modelgeheugen te kiezen
  waarheen het model gekopieerd moet gaan worden. Neem hiervoor een nog leeg modelgeheugen. Wanneer het
  gewenste geheugen wordt weergegeven moet u de toets indrukken om in het bevestigingsmenu te komen.

  25 • Page 26

  Kies nu door te draaien de functie ‘kopiëren’ en bevestig dit door indrukken, als u het model wilt kopiëren. Na
  het kopiëren wordt weer het hoofddisplay weergegeven.

  Alarmen

  Heli en Vliegtuig

  De alarmfunctie kan zó worden geprogrammeerd, dat er een alarm klinkt wanneer er bij het inschakelen van de
  zender schakelaars of knuppels in gevaarlijke posities staan. In de helikoptermodus zijn de alarmen op gas, Idle
  up 1, Idle up 2 en Hold geprogrammeerd. In de vliegtuigmodus zijn de alarmen aanwezig op gas, kleppen,
  landingsgestel, vliegfase 1 en vliegfase 2. Wanneer u de zender aanzet en de schakelaars zijn actief of de
  knuppel niet in de onderste positie, dan klinkt er een alarm en verschijnt er een waarschuwing op het display.
  Wanneer er een alarm actief is zendt de zender niet, zolang de knuppel of de schakelaar nog in de onveilige
  positie is.
  Zo kiest u het menu Alarm uit
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display de systeeminstelling
  verschijnt kunt u de toets weer loslaten.

  Draai de rol druktoets naar alarmen. U ziet dan het volgende display:

  Kies door draaien de gewenste waarschuwing (gas, Idle up 1, Idle up 2 of Hold bij heli’s of kleppen,
  landingsgestel, vliegfase 1, vliegfase 2 voor vliegtuigen) en druk dan op de toets om te kiezen. Draai nu de rol
  druktoets om de waarschuwing aan- of uit te zetten.
  Om te testen moet u de zender uitzetten, een schakelaar of knuppel in een positie brengen die een alarm moet
  veroorzaken en dan de zender weer aanzetten. Het alarm moet nu klinken en op het display moet er een
  waarschuwing te zien zijn.

  Telemetrie

  Heli en Vliegtuig

  De Spektrum TM1000 telemetrie module is compatibel met alle Spektrum en JR ontvangers die een Data (Flight
  Log) aansluiting hebben inclusief:
  Spektrum

  AR7000
  AR9000

  AR7600
  AR9200

  26 • Page 27

  AR8000
  AR12000
  AR7100R

  JR

  R921

  R922

  AR9300
  AR7100
  AR9100

  R1221
  R1222

  Inbouwen van de TM1000 module
  Bouw de TM1000 module in de buurt van de ontvanger in, zodat de 7,6 cm lange kabel naar de ontvanger
  voldoende is. Bevestig de module met dubbelzijdig klevende tape of wikkel hem in schuimrubber.
  Steek de aansluiting van de datakabel in de datapoort van de TM1000 en het andere uiteinde in de datapoort van
  de ontvanger.
  Aanwijzing: Hou de verbindingskabel verwijderd van metalen of andere geleidende oppervlakten om optimale
  prestaties te verkrijgen. Na deze montage heeft u nu al telemetrie voor de Flight Log data en de
  ontvangerstroomvoorziening. Voordat u verdergaat moet u het systeem opnieuw binden en testen of het
  telemetriesysteem goed functioneert.

  Zo bindt u de telemetrie module en de ontvanger
  1. Hou de bindbutton aan de zijkant van de TM1000 telemetrie modus ingedrukt.
  2. Hou de bindbutton ingedrukt en schakel de ontvanger in. De ontvanger, alle satellieten en de
  TM1000 telemetrie module moeten nu knipperen en daardoor de bindmodus aangeven.
  3. Breng alle schakelaars en knuppels naar de gewenste Failsafe-posities (normaal gesproken gas
  stationair en neutrale knuppels) en activeer de bindmodus van de zender.

  4.

  Het display geeft de geheugenplaats aan. Na enkele seconden zal het systeem binden en naar het
  hoofddisplay wisselen.

  27 • Page 28

  5.

  Vanuit het hoofddisplay draait u de rol druktoets om de Flight Log data en ontvangerspanning weer
  te geven.

  Temperatuur, spanning en optionele toerentalsensor
  De TM1000 heeft een temperatuur- en een externe spanningssensor. Als optie zijn er toerentalsensoren voor
  benzine- en nitromotoren en voor brushless elektromotoren verkrijgbaar.
  Temperatuursensor
  Monteer de sensor op het object waarvan u de temperatuur wilt meten. U kunt de temperatuursensor bij de
  cilinderkop aanbrengen om het vermogen van de motor te optimaliseren. Om de accutemperatuur te meten moet
  u de sensor op de accu aanbrengen.
  Door verschillende bevestigingsposities krijgt u, met name bij verbrandingsmotoren, verschillende
  temperatuurinformatie. Het is belangrijk om de juiste positie van de sensor proefondervindelijk vast te stellen.

  Montage
  Sluit de temperatuursensor aan de temp/volt aansluiting aan. De sensor is nu actief en toont u de actuele
  temperatuur op het display.

  Externe spanning
  De externe spanningsaanduiding heeft u normaal gesproken nodig om de spanning van de vliegaccu te bewaken.
  Eventueel kunt u er de spanning van de ontstekingsaccu mee bewaken. U kunt hier ook alarmen programmeren
  om een te verregaande ontlading te voorkomen.
  Inbouw
  Sluit de spanningssensor aan de temp / volt aansluiting van de telemetrie module aan. Sluit de andere
  uiteinden van de sensorkabel aan de spanningsbron aan, die u wilt bewaken. Let op de juiste polariteit,
  rood = plus en zwart = min. Normaal gesproken worden deze aansluitingen aan de accu-aansluitingen
  van de regelaar gesoldeerd. U ziet dan de externe spanningsbron aangegeven op het display.
  Aanwijzing: een Y-kabel bevindt zich in de set, om de temperatuur en spanning tegelijkertijd te kunnen
  bewaken.

  28 • Page 29

  Toerental (sensor als optie verkrijgbaar)

  Er zijn twee sensoren verkrijgbaar: SPMA9569 voor verbrandingsmotoren en SPMA9558 voor brushless
  elektromotoren.

  Motor RPM sensor
  De als optie verkrijgbare motor toerental sensor wordt aan het carterdeksel bevestigd. De sensor meet de
  omwentelingen van het drijfstangoog en geeft daardoor een exacte meting van het toerental door. Ook kan deze
  sensor aan elk draaiende magnetische tandwiel het toerental aflezen. Monteer de sensor op 5mm afstand van het
  draaiende object.

  Aanwijzing: Bij sommige motoren kan het zinvol zijn om de sensor met iets meer afstand in het
  carterdeksel te monteren.

  29 • Page 30

  Montage
  Schroef de sensor aan het carterdeksel van de motor. Steek de aansluiting in de RPM aansluiting van de
  TM1000.
  Test
  Zet de zender en de ontvanger aan en draai de motor snel rond. Het toerental moet nu op het display
  worden weergegeven. De rode LED op de TM1000 moet aanduiden dat de sensor het toerental heeft
  gemeten. U kunt de afstand van de sensor wijzigen om een beter resultaat te krijgen.
  Elektrische toerental sensor
  De als optie verkrijgbare toerental sensor is geschikt voor het gebruik met elke brushless elektromotor. De sensor
  heeft twee aansluitingen die met twee van de drie aansluitkabels van de motor moeten worden verbonden. Deze
  verbindingen worden normaal gesproken gesoldeerd.

  Inbouw
  Bouw de sensor op een plaats in, waar u de motorkabels en de TM1000 telemetrie-eenheid goed kunt
  bereiken. Soldeer de sensorkabels aan de motorkabels. Sluit de sensor aan de RPM aansluiting van de
  telemetrie-eenheid aan.
  Test
  Schakel de zender en ontvanger in. Laat de motor lopen, het toerental moet nu te zien zijn op het
  display. Aanwijzing: De rode LED geeft aan dat het toerental wordt gemeten.
  Aanwijzing: Het is voor de juiste meting noodzakelijk dat het aantal polen van de motor in het
  telemetrieprogramma wordt ingevoerd. Dit aantal vindt u normaal gesproken in de handleiding bij de
  motor of op de website van de fabrikant.

  Pulsrate
  U kunt de pulsrate instellen op 11ms of 22ms. Wanneer er een ontvanger met 11ms pulsrate wordt gebruikt stelt
  deze zich automatisch op deze pulsrate in. De 11ms pulsrate is niet compatibel met sommige analoge servo’s.
  Stel bij het gebruik van een snelle ontvanger in combinatie met servo’s die niet voor 11mms pulsrate geschikt
  zijn de pulsrate in het menu op 22ms.
  Programmeren van de functie pulsrate
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display de systeeminstelling
  verschijnt kunt u de toets weer loslaten.
  Draai de rol druktoets totdat het menu pulsrate wordt weergegeven en druk op de rol druktoets. U ziet dan het
  volgende display.

  30 • Page 31

  Draai nu de rol druktoets om 11 of 22ms uit te kiezen.

  Trainerfuncties

  Heli en Vliegtuig

  De DX8 is voorzien van drie programmeerbare leraar / leerlingfuncties. Deze worden geactiveerd wanneer ze in
  het desbetreffende menu werden geselecteerd en de trainerknop wordt ingedrukt. U kunt kiezen tussen:

  Uit
  Is de trainermode uitgeschakeld, dan kan de zender alleen als leerlingzender worden gebruikt. De leerlingzender
  moet dan dezelfde programmering van servo/draairichtingen, servo/uitslagen, Sub Trim etc. hebben als de
  leraarzender.

  Leraarzender, programmeerbaar
  Met de programmeerbare leraarzender kunt u óf individuele óf alle kanalen tegelijk aan de leerling overgeven,
  wanneer u de trainerknop indrukt. Dit is ideaal voor de leerling en beginner, die zo de controle over elk kanaal
  apart (bijvoorbeeld rolroer) kan leren, terwijl de leraar de andere kanalen stuurt.
  Aanwijzing: Wanneer u de functie ‘programmeerbare leraarzender’ wilt gebruiken moeten alle
  instellingen van de leerlingzender (bv. servo-omkeer, vleugeltype, Sub Trim, servo-uitslag, mixers enz.)
  met die van de leraarzender overeenkomen. Wanneer u twee Spektrum DX8 zenders gebruikt kunt u het
  hele modelgeheugen eenvoudig via de SD kaart naar de leerlingzender overzetten. Daarna moet u in het
  leraar/leerling-menu de leerlingzender op “uit” programmeren.

  Pilot Link leraar
  Wanneer er voor de leraarzender Pilot Link werd gekozen, krijgt de leerling alleen de controle over de
  stuurknuppelfuncties (rolroer, richtingsroer, hoogteroer en gas). De leraarzender houdt de controle over Dual
  Rates en schakelaars. Dit is ideaal voor training met complexe modellen, omdat het in het begin de leerling
  ontlast.
  Leerling
  Gebruik de leerling mode wanneer de DX8 als leerlingzender wordt gebruikt en de leraar zijn Pilot Link heeft
  geactiveerd. In dit geval is er geen bijzondere afstemming tussen de leraar- en de leerlingzender nodig.

  Systeeminstellingen

  Heli en Vliegtuig

  In de systeeminstelling worden de instellingen opgeslagen die voor alle modelgeheugens gelden. Deze
  instellingen zijn: naam van de eigenaar, contrast, mode, regio en taal. Wanneer u bv. mode 1 kiest, geldt deze
  voor alle modellen. Aanwijzing: de mode-instellingen gelden ook wanneer er modellen via de SD kaart
  geïmporteerd worden.
  Zo programmeert u de systeeminstellingen

  31 • Page 32

  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display de systeeminstelling
  verschijnt kunt u de toets weer loslaten.

  Kies hier ‘systeeminstellingen’ en druk de rol druktoets in om een keuze te maken.
  Naam eigenaar
  Gebruik deze functie om uw naam in te voeren. De naam van de eigenaar wordt getoond bij het inschakelen van
  de zender.

  Zo programmeert u de naam van de eigenaar
  Kies in de systeeminstelling de functie ‘naam eigenaar’ en kies de functie door indrukken van de toets uit.

  Kies door draaien de gewenste letter of het gewenste teken en druk dan op de rol druktoets. Herhaal dit totdat de
  naam compleet is.
  Aanwijzing: De naam van de eigenaar verschijnt tijdens het inschakelen links onder op het display.

  Instellen van het kontrast
  Kies in de systeeminstellingen ‘kontrast’.

  32 • Page 33

  Kies een waarde van 1 – 20 totdat het kontrast voor u optimaal is. Druk dan de rol druktoets in ter bevestiging.
  Keuze van de mode
  Om van mode te wisselen moet u bladzijde 39-40 doornemen.
  Keuze van de regio (alleen mogelijk in de EU versie)
  Kies door draaien in de systeeminstelling de functie ‘regio’. Voor EU zenders zijn er twee regio’s beschikbaar:
  EU328 conform de EU-landen en FR328 conform Frankrijk. US-zenders zijn ingesteld op US-247.

  Draai de rol druktoets om de regio te selecteren waarin de zender wordt gebruikt. Kies de regio door indrukken
  uit.

  Taalkeuze
  Kies door draaien en indrukken in de systeeminstelling het menupunt ‘taal’. U kunt kiezen uit vijf talen: Engels,
  Duits, Spaans, Frans en Italiaans.

  Kies door draaien en indrukken de gewenste taal uit.

  Menu SD kaart
  Het menu SD kaart maakt de volgende functies mogelijk:

  Import van een individueel model vanuit een DX8 naar een andere DX8.

  Import van alle modellen van de ene DX8 naar een andere DX8.

  Export van een individueel model vanuit een DX8 naar een andere DX8.

  Export van alle modellen van de ene DX8 naar een andere DX8.

  Update van de Firmware.
  Programmeren van de SD kaart functie
  Hou de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Wanneer op het display de systeeminstelling
  verschijnt kunt u de toets weer loslaten.

  Draai de rol druktoets totdat de functie SD kaart wordt weergegeven en druk op de rol druktoets. U ziet dan het
  volgende display.

  33 • Page 34

  Wanneer dit nog niet is gebeurd moet u de SD kaart in de SD kaart-slot aan de linker kant steken, met het etiket
  naar voren wijzend. Op het display moet dan onder status ‘klaar’(ready) staan.

  Om één of alle modellen vanaf de SD kaart te importeren kiest u ‘import van een model’ of ‘import van alle
  modellen’. Kies nu het gewenste model uit en druk dan op de rol druktoets om het model te importeren. De
  exportfunctie werkt op dezelfde manier.

  Functiemode
  DE DX8 heeft voor de mogelijke instellingen twee categorieën: de systeeminstelling en de functiemode. De
  functiemode bevat alle instellingen die nodig zijn voor een vliegtuig of helikopter.

  Vliegtuigmodel
  servo-instelling bladzijde 20
  D/R en expo bladzijde 21
  Differentiatie bladzijde 22
  Gas uit bladzijde 23
  Gascurve bladzijde 23
  Kleppensysteem bladzijde 24
  Mixers bladzijde 27
  Rol-richtingsroer mixer bladzijde 27
  Programmeerbare mixers bladzijde 27
  Klokken bladzijde 31
  Monitor bladzijde 33

  helikoptermodel
  servo-instelling bladzijde 20
  D/R en expo bladzijde 21
  gas uit bladzijde 23
  gascurve bladzijde 24
  tuimelschijf bladzijde 25
  toerenregeling bladzijde 26
  pitchcurve bladzijde 26
  revo mixer bladzijde 28
  mixers bladzijde 29
  gyro bladzijde 31
  klokken bladzijde 31
  monitor bladzijde 33

  34 • Page 35

  De functielijst
  Druk bij een ingeschakelde zender op de rol druktoets. De functielijst wordt nu weergegeven.
  Aanduiding van de keuzefunctie in de functielijst
  Kies door draaien en indrukken van de rol druktoets de gewenste functie:

  Servo-instelling

  Heli en Vliegtuig

  In het menu servo-instelling kunt u de draairichting, servo-uitslag, Sub Trim en servosnelheid voor alle acht
  kanalen instellen. Het menu servo-instelling heeft ook een Servo Monitor om alle servobewegingen te
  visualiseren.
  Instelling uitslag – maakt de instelling van de uitslag naar elke richting mogelijk.
  Sub-Trim – wordt gebruikt bij het instellen van de middenpositie.
  Omkeer – poolt de draairichting van de servo om.
  Snelheid – stelt de individuele snelheid van een servo in.
  Functie servo-uitslag
  Druk, uitgaand van het hoofd- of telemetriedisplay, op de rol druktoets. U ziet nu de functielijst. Kies door
  draaien en indrukken van de rol druktoets de servo-instelling. Het menupunt servo-instelling is te zien op het
  display, kies hem uit door de rol druktoets in te drukken.

  Kies door indrukken en draaien van de rol druktoets het gewenste kanaal uit.

  Kies de waarden die onder aan het display worden weergegeven. Wanneer u de desbetreffende stuurknuppel
  centreert worden de beide waarden tegelijkertijd veranderd. Wanneer u de knuppel naar onderen of naar boven
  beweegt wordt alleen die richting veranderd, waarheen u de knuppel heeft bewogen.

  35 • Page 36

  Sub Trim functie
  Druk, uitgaand van het hoofd- of telemetriedisplay, op de rol druktoets. Kies servo-instelling en daarna Sub
  Trim.

  Kies in het menu ‘Sub Trim’ door indrukken en draaien het kanaal dat u wilt instellen.

  Kies het invoerveld onder in het display en verander de Sub Trim waarde naar wens door de rol druktoets te
  draaien en in te drukken.

  Omkeer servodraairichting
  Druk, uitgaand van het hoofd- of telemetriedisplay, op de rol druktoets en kies ‘servo-instelling’.
  Aanwijzing: Het kan bij uw model nodig zijn om de draairichting van één of meer servo’s om te keren.

  36 • Page 37

  Kies vanuit servo-uitslag de optie ‘omkeer’.

  Kies het gewenste kanaal uit.

  Kies het veld NORM of OMK en druk de rol druktoets in om de functie om te draaien.

  Servosnelheid
  Druk, uitgaand van het hoofd- of telemetriedisplay, op de rol druktoets en kies ‘servo-instelling’. In dit menu
  wordt de optie servo-uitslag aangeboden, kies in dit veld voor ‘snelheid’.

  37 • Page 38

  Kies het kanaal door draaien en indrukken van de rol druktoets.

  Kies door draaien en indrukken het veld van de servosnelheid uit. Druk de rol druktoets in om de invoer
  mogelijk te maken en stel de gewenste waarde in door de toets te draaien.

  U kunt met een druk op de Back-knop op ieder moment terugkeren naar de functielijst.
  Om naar het hoofddisplay terug te keren moet u de BACK knop twee maal indrukken of de rol druktoets
  gedurende meer dan drie seconden ingedrukt houden.

  Dual Rate en Exponential

  Heli en Vliegtuig

  Voor het rol- hoogte- en richtingsroer kunt u beschikken over Dual Rate- en exponential-functies. U kunt de
  functies aan individuele schakelaars inclusief de Flight Mode schakelaar toewijzen.
  Dual Rate
  De Dual Rate instelling beïnvloedt de totale stuuruitslag van de servo. Wanneer u de
  stuuruitslag verkleint wordt de gevoeligheid in dezelfde mate geringer.
  Exponential
  De functie Exponential beïnvloedt de gevoeligheid rondom de middenpositie van de
  stuurknuppel; de totale uitslag wordt echter niet verkleind.
  Aanwijzing: Positieve exponential-waarden verkleinen de gevoeligheid inde middenpositie.
  Negatieve waarden vergroten de gevoeligheid, maar worden normaal gesproken niet gebruikt.
  Programmering van de D/R- en Exponential-functie
  Druk, uitgaand van het hoofd- of telemetriedisplay, op de rol druktoets.

  38 • Page 39

  Kies door indrukken en draaien van de rol druktoets D/R en Expo.

  Selectie van het kanaal
  Kies door draaien en indrukken het gewenste kanaal.

  Selectie van de schakelaar
  Draai de rol druktoets naar het veld ‘schakelaar’ en kies dan de schakelaar voor de functie. U kunt met ‘inactief’
  ook ervoor kiezen, om geen schakelaar te gebruiken.
  Aanwijzing: U kunt voor meerdere kanalen ook één schakelaar gebruiken.

  Selectie van de schakelaarpositie
  Aanwijzing: Positie 0 is de middenstand. Beweeg de schakelaar naar één van de mogelijke standen
  0,1,2. Wanneer u de D/R- of Expo-instellingen invoert zijn deze automatisch actief in de daarbij
  gekozen stand van de schakelaar.

  Keuze van de D/R- en Expo-waarden
  Overtuig u ervan dat u het juiste kanaal heeft uitgekozen. Draai de rol druktoets naar het gewenste invoerveld.
  Wanneer de desbetreffende stuurknuppel gecentreerd is geldt de invoer van een waarde voor de beide velden.
  Wanneer u de stuurknuppel in een bepaalde richting brengt geldt de waarde alleen voor die richting. Zo kan de
  D/R- of Expo-waarde ook per kant verschillend worden ingesteld. Kies de juiste waarde door het draaien van de
  rol druktoets.

  39 • Page 40

  Differentiatie

  Vliegtuig

  De differentiatiefunctie maakt een nauwkeurige instelling van de roeruitslagen van de rolroeren – of bij een
  Deltamodel van de elevons – mogelijk. Een rolroerdifferentiatie wordt geprogrammeerd om ongewenste
  draaibewegingen van het model te voorkomen. U kunt maximaal drie verschillende differentiatiewaarden
  programmeren en deze aan een schakelaar toewijzen.
  Let er op, dat er een positieve + en een negatieve – differentiatie bestaat. Normaal is er een grotere uitslag naar
  boven dan naar beneden nodig.
  Aanwijzing: de differentiatiefunctie is alleen bij duale rolroeren, Flaperon, 2 rolroeren 1 klep, 2
  rolroeren 2 kleppen of Elevon mogelijk (zie bladzijde 13); elk rolroer moet zijn eigen servo hebben.
  Het menu differentiatie
  Druk, uitgaand van het hoofd- of telemetriedisplay, op de rol druktoets. U ziet dan de functielijst.

  Kies door draaien en drukken het menu ‘differentiatie’.

  De basis-instelling van de differentiatie is gedeactiveerd. Druk op het veld ‘gedeactiveerd’ met de toets om één
  van de volgende schakelaarposities uit te kiezen.
  Gedeactiveerd – uit
  Aan – altijd aan
  Landingsg. – schakelaar landingsgestel/gear
  Klep – kleppenschakelaar
  Rolroer D/R – rolroer Dual Rate schakelaar
  Hoogte D/R – hoogteroer Dual Rate schakelaar
  Richting D/R – richtingsroer Dual Rate schakelaar
  Vliegf. – vliegfase/Flight mode schakelaar
  AUX 2 – Aux 2 schakelaar
  Mix – mixer schakelaar
  Druk op de rol druktoets om de gewenste schakelaar uit te kiezen. U ziet dan het display ‘instelling
  differentiatie’.

  Kies de gewenste differentiatiepositie en druk dan op de toets.

  40 • Page 41

  Stel met de rol druktoets de gwenste waarde in. Herhaal dit voor alle gewenste schakelaarposities.
  Positieve differentiatiewaarden resulteren in meer roeruitslag naar boven dan naar beneden. Het
  differentiatiedisplay maakt ook een wijzigen van de schakelaarposities mogelijk. Kies daarvoor met de rol
  druktoets de schakelaar uit en wijzig of deactiveer de schakelaar door de rol druktoets te draaien.

  Gas uit

  Heli en Vliegtuig

  De gas-uit-functie maakt het mogelijk om de motor met de trainer-, landingsgestel- of linker/rechter
  trimschakelaar uit te zetten.
  Door loslaten of terugzetten van de gewenste schakelaar is de motorfunctie weer actief.

  Zo activeert u de gas-uit-functie en wijst u aan deze functie een schakelaar toe
  Druk vanuit het hoofd- of telemetriedisplay op de rol druktoets. U ziet dan de functielijst.

  Kies door draaien ‘gas uit’ en druk dan de toets in.

  Kies met de rol druktoets het gedeactiveerde veld en kies dan één van de opgesomde schakelaaropties (trainer,
  gear, mixer, linker of rechter trimming).

  41 • Page 42

  Programmeer de positie ‘gas uit’. Let er op dat 0% = gas dicht, middelste trimming en negatieve waarden
  mogelijk zijn. Om deze functie te testen moet u de schakelaar activeren; u kunt nu de servopositie ook op de
  servo-monitor zien.

  Gascurve

  Vliegtuig

  Bij de programmering van de gascurve worden er posities van de gasservo of van de regelaar afhankelijk van de
  positie van de gasstuurknuppel geprogrammeerd. Door deze programmering wordt er een lineaire curve
  gevormd. U kunt een enkele gascurve (geactiveerd door schakelaar AAN) of maximaal drie curven kiezen die
  via een daartoe aangewezen schakelaar geactiveerd worden. Het display geeft aan de linkerkant een 5-punts
  curve weer, de invoer van de bijbehorende waarden vindt plaats aan de rechterkant van het display.
  Programmeren van de gascurve
  Druk vanuit het hoofd- of telemetriedisplay op de rol druktoets. U ziet dan de functielijst.

  Kies door draaien de optie ‘gascurve’ en druk dan de toets in.

  Toewijzen van een schakelaar
  Draai de rol druktoets naar het schakelaarveld en kies de gewenste schakelaar uit. Kies AAN wanneer de curve
  altijd actief moet zijn.

  Instellen van de curve

  42 • Page 43

  Wanneer u de schakelaar heeft gekozen en hem in de gewenste positie heeft gezet kunt u de individuele punten
  van de gascurve selecteren: laag , 25%, 50%, 75%, hoog. Druk op de rol druktoets om de waarden in te voeren.

  Verander de waarden door te draaien. Let op de vorm van de curve aan de linkerkant.

  Herhaal dit voor alle andere punten van de curve.
  Aanwijzing: let er op dat u de gascurve voor alle posities van de schakelaar aanpast.
  Activeren van de Expo functie
  Draai de rol druktoets tot aan het veld EXPO en druk dan om AAN of gedeactiveerd te kiezen.

  Gascurve

  HELI

  De DX8 is voorzien van een 5-punts gascurve. U kunt maximaal 4 verschillende gascurven uitkiezen. Een
  grafische weergave aan de linkerkant van het display geeft de waarden weer die aan de rechterkant worden
  ingevoerd. Er is ook een expo-functie om de curve netjes af te ronden.
  Programmering van de gascurve
  Druk bij een ingeschakelde zender op de rol druktoets; de functielijst wordt nu weergegeven.

  Kies nu door draaien en indrukken het programmapunt ‘gascurve’ uit.

  43 • Page 44

  Selectie van de vliegfase
  Kies nu door indrukken en draaien de gewenste vliegfase. De gekozen vliegfase wordt op het display in een
  donkere kleur weergegeven.
  N = Normal
  1 = Idle 1
  2 = Idle 2
  H = Hold

  Instellen van de curve
  Zet de vliegfase-schakelaar in de gewenste positie die u wilt instellen. Kies dan de individuele punten van de
  gascurve uit: laag, 25%, 50%, 75%, hoog. Druk dan op de rol druktoets om de waarden in te voeren.

  Verander de waarden door te draaien. Let op de vorm van de curve aan de linkerkant van het display.

  Herhaal deze stappen voor de andere punten van de curve.
  Activeren van de Expo functie
  Draai de rol druktoets tot aan het veld EXPO en druk dan om AAN of gedeactiveerd te kiezen.

  44 • Page 45

  Kleppensysteem

  vliegtuig

  De DX8 biedt u drie programmeerbare kleppen- en hoogteroerposities (normaal, midden en landen). U kunt deze
  aan verschillende schakelaars toewijzen. Om een realistisch schaaleffect te krijgen kunt u de snelheid van de
  landingskleppen instellen.
  Een grafische weergave aan de linkerkant van het display geeft tijdens het instellen van de kleppen de
  servopositie weer.
  Aanwijzing: De kleppenfunctie is alleen beschikbaar wanneer een vleugeltype met kleppen is
  geselecteerd (zie bladzijde 13).
  Activeren van het kleppensysteem
  Druk bij een ingeschakelde zender op de rol druktoets; de functielijst wordt nu weergegeven.

  Kies door draaien en indrukken van de rol druktoets het programmapunt ‘kleppensysteem’ uit.

  Selectie van de schakelaar
  De standaardinstelling van het kleppensysteem is ‘gedeactiveerd’. Om het te activeren draait u met de rol
  druktoets naar het ‘gedeactiveerd’-veld en drukt u op de toets. Kies dan in het menu ‘kleppensysteem’ de
  schakelaar uit.

  45 • Page 46

  Instellen van de kleppen- en hoogteroerposities
  Draai met de rol druktoets naar de gewenste kleppenpositie en druk op de toets. Stel nu door de rol druktoets te
  draaien de gewenste waarde van de kleppen in. Aanwijzing: Het is zinvol om de kleppen analoog aan de
  schakelaarposities te programmeren.

  Herhaal deze stappen voor alle gewenste kleppen- en hoogteroerposities.
  Instellen van de snelheid van de kleppen
  Draai de rol druktoets naar het veld ‘snelheid’ en druk hem dan in om in het menu te komen. De snelheid van de
  kleppen beïnvloedt de landingskleppen en het hoogteroer. Beide roeren bereiken op hetzelfde moment hun
  uiteindelijke uitslag.

  Tuimelschijf

  Heli

  In het tuimelschijfmenu stelt u de uitslag en de richting in voor de rol-, nick- en pitchfuncties, wanneer u een
  CCPM mixer in het menu ‘tuimelschijftype’ heeft geselecteerd. In dit menu kunt u ook een Expo functie
  activeren, die de normaal gesproken beperkte uitslagen bij volledige uitslag compenseert. Een elektronische Ering functie beschermt de servo’s tegen vastlopen wanneer er extreme uitslagen op rol en nick worden gestuurd.
  Zolang er geen lineaire servo’s of passende hardware worden toegepast moet u de Expo functie activeren,
  wanneer er een CCPM-mixer actief is. Waarden die in het menu ‘tuimelschijf’ worden ingevoerd beïnvloeden de
  totale uitslag van het kanaal en van de drie servo’s, die de tuimelschijf aansturen. Wanneer u bijvoorbeeld de
  pitch vergroot, vergroot u de uitslag van alle tuimelschijfservo’s; het wijzigen van waarden in dit menu heeft dus
  invloed op meerdere servo’s tegelijkertijd. Aanwijzing: Er kunnen positieve en negatieve waarden voor de
  tuimelschijf worden ingesteld. Om de servo’s in het begin juist in te stellen moet u als eerste de functie ‘servoomkeer’ gebruiken om de correcte draairichting te krijgen. Controleer of de tuimelschijf bij nick naar voren ook
  echt naar voren gaat, en op dezelfde manier bij roll naar links en rechts. Bij de pitchfunctie moet de tuimelschijf
  bij positieve pitch omhoog gaan en bij negatieve pitch naar beneden. Na deze basisinstelling kunt u in dit menu
  met positieve en negatieve waarden de uitslagen instellen.
  Programmeren van de functie ‘tuimelschijf’
  Druk bij een ingeschakelde zender op de rol druktoets; de functielijst wordt nu weergegeven.

  46 • Page 47

  Kies door indrukken en draaien van de rol druktoets het programmapunt ‘tuimelschijf’ uit.

  Programmeren van de tuimelschijf waarden
  Draai de rol druktoets naar de gewenste functie en kies deze uit door de rol druktoets in te drukken.

  Verander de waarden door draaien van de rol druktoets. Let er op dat er positieve en negatieve waarden mogelijk
  zijn. Druk op de rol druktoets ter bevestiging.

  Activeren van de tuimelschijf Expo-functie
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld achter ‘Expo’. Kies door te drukken en te draaien ‘actief’ of ‘inactief’.

  Activeren van de functie E-ring
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld achter ‘E-ring’ (uitslaglimiet). Kies door te drukken en te draaien
  ‘activeren’.

  47 • Page 48

  Toerenregeling

  Govenor Heli

  De functie ‘toerenregeling’ (Governor) regelt het toerental van de motor. U kunt maximaal vier waarden voor de
  toerenregeling via verschillende schakelaars inclusief de vliegfase-schakelaar programmeren. De waarden voor
  het toerental kunnen in stappen van 5% worden ingevoerd. U kunt ook het kanaal van de toerentalregeling
  instellen.

  Programmeren van de functie ‘toerenregeling’
  Druk bij een ingeschakelde zender vanuit het hoofd- of telemetriedisplay op de rol druktoets; de functielijst
  wordt nu weergegeven.

  Keuze van de schakelaar
  De functie ‘toerenregeling’ staat standaard op ‘gedeactiveerd’. Om hem te activeren draait u de rol druktoets
  naar het ‘gedeactiveerd’-veld, drukt u op de toets en kiest u ‘geactiveerd’. Kies een schakelaar om de functie te
  kunnen schakelen.

  48 • Page 49

  Toewijzen van het uitgangskanaal
  In dit menu kunt u het kanaal toewijzen waaraan de toerenregelaar van uw helikopter is verbonden.
  Toerenregelaar en gyro moeten op twee verschillende kanalen zitten. Draai de rol druktoets naar het invoerveld
  achter ´kanaal´, druk op de toets en kies het kanaal dat door de toerenregelaar gebruikt moet gaan worden.
  Normaal gesproken wordt hier Aux 2 voor gebruikt.

  Programmeren van de waarden voor de toerenregelaar
  Draai de rol druktoets naar het gewenste invoerveld. Druk de toets in en voer dan door te draaien de gewenste
  waarde in.
  Aanwijzing: de getoonde waarde is de gecorrigeerde waarde voor de toerentalregeling. 0% staat voor
  1.500ms of UIT voor de meeste toerenregelaars.

  Herhaal deze stappen voor alle gewenste waarden van de toerenregeling.

  49 • Page 50

  Pitchcurve

  Heli

  De DX8 is voorzien van een 5-punts pitchcurve. U kunt maximaal 4 verschillende pitchcurven uitkiezen. Een
  grafische weergave aan de linkerkant van het display geeft de waarden weer die aan de rechterkant worden
  ingevoerd. Er is ook een expo-functie om de curve netjes af te ronden.
  Programmering van de pitchcurve
  Druk bij een ingeschakelde zender op de rol druktoets.

  De functielijst wordt nu weergegeven.

  Selectie van de vliegfase
  Kies nu door indrukken en draaien de gewenste vliegfase. De gekozen vliegfase wordt op het display in een
  donkere kleur weergegeven.
  N = Normal
  1 = Idle 1
  2 = Idle 2
  H = Hold

  Instellen van de curve
  Zet de vliegfase-schakelaar in de gewenste positie die u wilt instellen. Kies dan de individuele punten van de
  gascurve uit: laag, 25%, 50%, 75%, hoog. Druk dan op de rol druktoets om de waarden in te voeren.

  50 • Page 51

  Verander de waarden door te draaien. Let op de vorm van de curve aan de linkerkant van het display.

  Herhaal deze stappen voor de andere punten van de curve.
  \

  Activeren van de Expo functie
  Draai de rol druktoets tot aan het veld EXPO en druk dan om AAN of gedeactiveerd te kiezen.

  Mixers

  VLIEGTUIGEN

  De DX8 biedt acht mixers in de vliegtuigmode. Er is een hoogteroer op kleppen mixer, een rolroer op
  richtingsroer mixer en zes vrij te programmeren mixers. De vrij te programmeren mixers hebben een Trim Offset
  die het mogelijk maakt om het nulpunt van een mixer naar een kant te verschuiven en de trim van het
  Masterkanaal op de trim van het bijgemixte kanaal te zetten. U kunt de mixfuncties aan de volgende schakelaars
  of vliegfasen toewijzen:
  Gedeactiveerd – uit
  Aan – altijd aan
  Landingsg./Gear – schakelaar landingsgestel/Gear
  Rol D/R – rolroer Dual Rate schakelaar
  Hoogte D/R – hoogteroer Dual Rate schakelaar
  Richting D/R – richtingsroer Dual Rate schakelaar
  Vliegf. 1, 2 – vliegfase/Flight Mode schakelaar
  Kleppen midden – kleppen schakelaar middelste positie
  Kleppen landen – kleppen schakelaar landingspositie
  Programmeren van de mixerfunctie

  51 • Page 52

  Druk bij een ingeschakelde zender vanuit het hoofd- of telemetriedisplay op de rol druktoets; de functielijst
  wordt nu weergegeven. Kies door indrukken en draaien de mixers.

  Kies door indrukken en draaien de gewenste mixer. Let er op dat een hoogteroer-kleppen-mixer alleen actief is,
  wanneer het bijbehorende vleugeltype geselecteerd is.

  Rolroer/richtingsroer-mixer
  Gebruik de rolroer/richtingsroer-mixer om ongunstige draaibewegingen te compenseren, zoals die bijvoorbeeld
  bij een Piper J 3 Cub kunnen optreden.
  Zo programmeert u de rolroer/richtingsroer-mixer
  Wanneer u in het vleugeltype de kleppen-optie heeft geselecteerd ziet u de optie hoogteroer/kleppen-mixer.
  Draai de rol druktoets naar het veld hoogte>klep. Draai nu de rol druktoets om rolroer>richtingsroer te tonen en
  druk dan op de toets om deze mixer te selecteren. U ziet dan het bijbehorende instelmenu.

  Toewijzen van de mixer aan een schakelaar
  Draai de rol druktoets tot aan het veld ‘schakelaar’ en kies door drukken en draaien de gewenste schakelaar om
  de mixer mee aan of uit te zetten. Wanneer u AAN kiest is deze mixer altijd actief.

  Instellen van de mixpercentages rolroer op richtingsroer
  Draai der rol druktoets tot aan de invoervelden en druk hem dan in. Wanneer u de stuurknuppel naar links of
  rechts beweegt kunt u voor deze beide kanten individuele waarden instellen. Let er op, dat er ook negatieve
  waarden mogelijk zijn. Druk op de rol druktoets om de waarden op te slaan.

  52 • Page 53

  Controleert u of de ingestelde mixer juist functioneert. Wanneer één van de functies de verkeerde kant op loopt
  kan het nodig zijn om een tegengestelde waarde in te voeren.
  Aanwijzing: Op dezelfde manier wordt de hoogteroer/landingskleppen-mixer geprogrammeerd.

  Programmeerbare mixers

  Vliegtuig

  Programmeerbare mixers maken het mogelijk om elk kanaal met een ander kanaal of met zichzelf te mixen.
  Bekende mixers zijn richtingsroer/stuurbaar neuswiel, twee richtingsroeren, twee hoogteroeren, richtingsroer op
  rolroer, richtingsroer op rolroer op hoogteroer bij meskant vliegen.

  Zo programmeert u programmeerbare mixers
  Met de hoogteroer/kleppenmixer op het display draait u de rol druktoets om de mixer te selecteren, en drukt u
  hem daarna in. Draai nu de rol druktoets om één van de programmeerbare mixers 1 – 6 uit te kiezen.

  Kiezen van het Master- en Slave-kanaal
  Het Master kanaal is het controlerende kanaal. Het Slave kanaal volgt het Master kanaal met de percentages die
  voor hem geprogrammeerd zijn. Draai de rol druktoets naar het linker gedeactiveerde (uit-) veld. Draai nu de rol
  druktoets om het Master kanaal in te stellen. Wanneer u het Master kanaal heeft geselecteerd drukt u de rol
  druktoets in om hem te bevestigen.

  53 • Page 54

  Draai nu de rol druktoets naar het rechter gedeactiveerde (uit-) veld. Draai de rol druktoets om het Slave kanaal
  in te stellen. Wanneer u het Slave kanaal heeft uitgekozen drukt u op de rol druktoets om hem te bevestigen.

  Toewijzen van een schakelaar aan een programmeerbare mixer
  Draai de rol druktoets naar het schakelaar-invoerveld rechts onderaan op het display. Druk de toets in om de
  gewenste schakelaar uit te kiezen, waarmee u de mixer aan en uit schakelt. Wanneer u AAN kiest blijft de mixer
  altijd aan.

  Instellen van de programmeerbare mixerpercentages
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld. Druk en draai de rol druktoets om de waarde in te voeren. U kunt met
  negatieve waarden de draairichting van het Slave kanaal omdraaien. Voer de beide waarden hier in.

  Om er zeker van te zijn dat een programmeerbare mixer juist werkt moet u de schakelaar activeren en het Master
  kanaal bewegen. Let er daarbij op dat het bijbehorende Slave kanaal naar de gewenste kant uitslaat.

  54 • Page 55

  Offset
  De Offset functie definieert het punt waarbij de beide mixers elkaar ontmoeten. Normaal gesproken is dit 0% of
  het midden. Wanneer u een Offsetwaarde nodig heeft moet u als volgt te werk gaan:

  Offsetprogrammering
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld achter Offset (midden). Druk de toets en geef de waarde in. Bevestig
  de waarde door nogmaals te drukken. Er zijn positieve en negatieve waarden beschikbaar die het kruispunt naar
  beide richtingen kunnen verschuiven.

  Met trimming
  De functie ‘met trimming’ neemt de trimwaarden van het Master kanaal, wanneer deze van een trimming is
  voorzien (gas, rol-, hoogte- en richtingsroer), over naar het Slave kanaal. Dit is bijvoorbeeld erg makkelijk bij
  het gebruik van twee richtingsroerservo’s.

  Activeren van de functie ‘met trimming’
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld naar het invoerveld achter de trimming. Druk en draai de toets om
  tussen gedeactiveerd (uit-) en geactiveerd (aan) te kiezen.

  Revo mixer – hekrotor bijmixen voor gyro’s zonder heading Lock

  Heli

  De Revo mixer wordt bijna op dezelfde manier als de gas of pitch mixer geprogrammeerd. U kunt vier aparte
  Revo mixers of een Revo mixer naar twee of meer vliegfasen programmeren. Een grafische weergave aan de
  linkerkant van het display toont u de waarden die aan de rechterkant werden ingevoerd. Een Expo-functie maakt
  het mogelijk om de curve te effenen.
  Aanwijzing: Gebruik alleen deze functie ‘hekrotor-bijmixen’ wanneer de gyro zich in de gewone
  modus zonder een Heading-Lock-functie bevindt.
  Programmering van het hekrotor-bijmixen
  Druk bij een ingeschakelde zender op de rol druktoets. De functielijst wordt nu weergegeven.

  55 • Page 56

  Kies door indrukken en draaien Revo mix.

  Selectie van de vliegfase
  Kies de gewenste vliegfase uit. Deze wordt donker weergegeven.
  N = Normal
  1 = Idle 1
  2 = Idle 2
  H = Hold

  Instellen van de curve
  Schakel de vliegfase-schakelaar naar de gewenste positie die u wilt instellen. Kies dan de individuele punten van
  de gascurve uit: laag, 25%, 50%, 75%, hoog. Druk dan de rol druktoets in om de waarden te kunnen invoeren.

  56 • Page 57

  Verander de waarden door te draaien. Let op de vorm van de curve aan de linkerkant van het display.

  Herhaal deze stappen voor alle andere punten van de curve.

  Activeren van de Expo functie
  Draai de rol druktoets tot aan het veld EXPO en druk dan op de keuze AAN of gedeactiveerd (uit).

  Mixers

  Heli

  De DX8 biedt u acht mixers voor helikopters. U kunt een mixer cyclisch > gas programmeren die bij een
  stuurinput van rol, nick of hekrotor actief wordt. Deze mixer voorkomt het inzakken van het toerental bij
  cyclische stuurbewegingen. Een tuimelschijfmixer mixt rol op nick en nick op rol voor een betere timing van de
  tuimelschijf. Er zijn ook zes vrij programmeerbare mixers. U kunt de mixers via de vliegfasen activeren of via de
  schakelaar voor het landingsgestel (Gear). De programmeerbare mixers hebben een Offset functie waarbij het
  snijpunt van de mixers gekozen kan worden, evenals een meenemen van de trimming van het Master naar het
  Slave kanaal.

  Programmeren van de mixer

  57 • Page 58

  Druk vanuit het hoofd- of telemetriedisplay op de rol druktoets. U ziet nu de functielijst. Kies nu door indrukken
  en draaien de mixers.

  Cyclisch op gas mixer
  De Z mixer verhindert een inzakken van het toerental wanneer er rol, nick of hekrotor wordt gegeven. Bij volgas
  voorkomt deze mixer een vastdraaien van de servo’s.
  Aanwijzing: Wanneer u een toerenregelaar gebruikt is deze mixer niet nodig.

  Toewijzing van de Z mixer aan een vliegfase
  Draai de rol druktoets om de mixer aan een vliegfase toe te wijzen. U kunt dan meerdere of alle vliegfasen op
  deze mixer activeren. Wanneer u geen vliegfase selecteert is deze mixer altijd uit.
  N = Normal
  1 = Idle 1
  2 = Idle 2
  H = Hold
  M = Mix

  Instellen van de programmeerbare mixerpercentages
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld. Druk en draai de rol druktoets om de waarde in te voeren. U kunt met
  negatieve waarden de draairichting van de mixer omdraaien. Voer de waarden voor alle gewenste kanalen in.

  Overtuig u ervan,dat de ingestelde Z mixer ook juist functioneert. Schakel met de vliegfase-schakelaar de mixer
  aan. Beweeg de tuimelschijf cyclisch of de hekrotor en kijk naar de positie van de gasservo. Wanneer er een
  functie de verkeerde kant op draait kan het nodig zijn om een tegengestelde waarde in te voeren.

  Tuimelschijfmixer
  58 • Page 59

  De tuimelschijfmixer corrigeert de timing door het mixen van rol op nick en van nick op rol. Wanneer deze
  mixer correct is ingesteld reageert de helikopter met een zo gering mogelijke vertraging.

  Programmering van de tuimelschijfmixer
  Met de weergave van de Z mixer op het display rolt u naar het aangeduide mixerveld en kiest u hier door
  indrukken en draaien de tuimelschijfmixer. U ziet dan het display van de tuimelschijfmixer.

  Toewijzen van de tuimelschijfmixer aan een vliegfase
  Draai de rol druktoets om aan de mixer een vliegfase toe te wijzen. U kunt ook meerdere of alle vliegfasen op
  deze mixer activeren. Wanneer u geen enkele vliegfase selecteert is deze mixer altijd uit.
  N = Normal
  1 = Idle 1
  2 = Idle 2
  H = Hold
  M = Mix

  Instellen van de programmeerbare mixerpercentages
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld. Druk en draai de rol druktoets om de waarde in te voeren. U kunt met
  negatieve waarden de draairichting van het Slave kanaal omdraaien. Voer de waarden voor alle gewenste
  tuimelschijf-kanalen in.

  Controleer of de tuimelschijfmixer correct en naar de juiste kant werkt. Schakel daarvoor de vliegfase-schakelaar
  naar een positie waarin de mixer actief is. Beweeg dan helemaal het Master kanaal rol of nick en hou die positie
  vast. Schakel nu de mixer op inactief en let op de beweging van het Slave kanaal door op de servo-monitor te
  kijken.

  59 • Page 60

  Programmeerbare mixers
  Programmeerbare mixers maken het mogelijk om elk kanaal op een ander kanaal of met zichzelf te mixen. Bij
  helikopters worden met deze mixers schaaleffecten zoals een intrekbaar landingsgestel of belichting aangestuurd.

  Programmering van vrij programmeerbare mixers 1-6
  Met de weergave van de Z mixer op het display rolt u naar het aangeduide mixerveld en kiest u hier door
  indrukken en draaien de Mix 1. U ziet dan het display van de Mix1.

  Kiezen van het Master- en Slave-kanaal
  Het Master kanaal is het controlerende kanaal. Het Slave kanaal volgt het Master kanaal met de percentages die
  voor hem geprogrammeerd zijn. Draai de rol druktoets naar het linker gedeactiveerde (uit-) veld. Draai nu de rol
  druktoets om het Master kanaal in te stellen. Wanneer u het Master kanaal heeft geselecteerd drukt u de rol
  druktoets in om hem te bevestigen.

  Draai nu de rol druktoets naar het rechter gedeactiveerde (uit-) veld. Draai de rol druktoets om het Slave kanaal
  in te stellen. Wanneer u het Slave kanaal heeft uitgekozen drukt u op de rol druktoets om hem te bevestigen.

  Toewijzen van de programmeerbare mixer aan een vliegfase
  60 • Page 61

  Draai de rol druktoets om de mixer aan een vliegfase toe te wijzen. U kunt ook meerdere of alle vliegfasen op
  deze mixer activeren. Wanneer u geen vliegfase kiest is de mixer altijd uit.
  N = Normal
  1 = Idle 1
  2 = Idle 2
  H = Hold
  M = Mix

  Instellen van de programmeerbare mixerpercentages
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld. Druk en draai de rol druktoets om de waarde in te voeren. U kunt met
  negatieve waarden de draairichting van de mixer omdraaien. Voer de waarden voor alle gewenste kanalen in.

  Om er zeker van te zijn dat een programmeerbare mixer juist werkt moet u de schakelaar activeren en het Master
  kanaal bewegen. Let er daarbij op dat het bijbehorende Slave kanaal naar de gewenste kant uitslaat.

  Offset
  De Offset functie definieert het punt waarbij de beide mixers elkaar ontmoeten. Normaal gesproken is dit 0% of
  het midden. Wanneer u een Offsetwaarde nodig heeft moet u als volgt te werk gaan:

  Offsetprogrammering
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld achter Offset (midden). Druk de toets en geef de waarde in. Bevestig
  de waarde door nogmaals te drukken. Er zijn positieve en negatieve waarden beschikbaar die het kruispunt naar
  beide richtingen kunnen verschuiven.

  61 • Page 62

  Met trimming
  De functie ‘met trimming’ neemt de trimwaarden van het Master kanaal, wanneer deze van een trimming is
  voorzien (gas, rol, nick, hekrotor), over naar het Slave kanaal.
  Activeren van de functie ‘met trimming’
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld naar het invoerveld achter de trimming. Druk en draai de toets om
  tussen gedeactiveerd (uit-) en geactiveerd (aan) te kiezen.

  Gyro

  Heli

  Gebruik de gyrofunctie voor het programmeren en instellen van het effect van uw gyrosysteem. U kunt
  maximaal vier gyrowaarden programmeren, die door verschillende schakelaars inclusief de vliegfaseschakelaar
  geschakeld kunnen worden. De waarde kunnen voor een nauwkeurige instelling in stappen van 5% worden
  ingevoerd. U kunt het kanaal voor de gyro-programmering uitkiezen. Het display geeft de waarden aan met een
  N voor een normale gyro en een T voor een heading Lock gyro.

  Programmering van de gyrofunctie
  Druk vanuit het hoofd- of telemetriedisplay op de rol druktoets; u ziet dan de functielijst.

  Kies door indrukken en draaien van de rol druktoets de gyrofunctie uit.

  62 • Page 63

  Selectie van een schakelaar
  De gyrofunctie staat standaard op inactief (uit). Om hem te activeren kiest u door indrukken en draaien het
  ‘inactief’-veld en drukt u op de rol druktoets. Kies dan de gewenste schakelaar voor deze functie.

  Toewijzen van het uitgangskanaal
  U kunt in dit menu het ontvangerkanaal toewijzen. Aan de toerenregelaar en de gyro moeten twee verschillende
  kanalen zijn toegewezen. Het kanaal van de regelaar verschijnt niet in de keuzelijst. Kies door draaien en
  indrukken van de rol druktoets het invoerveld van het kanaal uit en selecteer dan het kanaal voor de gyrofunctie.
  Normaal gesproken wordt hiervoor het kanaal voor het landingsgestel (gear) gebruikt.

  Instellen van de waarden
  Draai op de rol druktoets om het gewenste invoerveld uit te kiezen en druk op de toets. Stel dan de gewenste
  waarde in. Het display geeft de waarden aan met een N voor een normale gyro en een T voor een Heading Lock
  gyro.

  Herhaal deze stappen voor alle gewenste gyrowaarden.

  Klok/Timer

  Heli en Vliegtuig
  63 • Page 64

  De DX8 Timer kan als Count Down Timer of als stopwatch worden gebruikt, die u op het display wordt
  getoond. Na het bereiken van de geprogrammeerde tijd klinkt er een alarm. U kunt de Timer met de
  trainerschakelaar, de linker of rechter trimming of automatisch activeren, wanneer het gaskanaal over een
  bepaalde positie komt. Er is ook een interne Timer beschikbaar, die op het display aangeeft hoe lang een
  specifiek model in gebruik is geweest.
  Programmeren van de klok/Timer
  Druk bij een ingeschakelde zender op de rol druktoets; u ziet nu de functielijst. Kies met de rol druktoets de
  functie ‘klok’ uit en druk op de rol druktoets om in het menu te komen.

  Keuze van de klok-mode – uit, aftellen of stopwatch
  Kies het mode-veld uit en druk dan op de rol druktoets.

  Kies ‘uit’, ‘aftellen’

  of ‘stopwatch’. Druk op de rol druktoets ter bevestiging.

  Programmeren van een tijd
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld ‘tijd’. Draai om een tijd in te voeren de rol druktoets en bevestig de
  tijd door het indrukken van de toets.

  64 • Page 65

  Programmeren van een geluidsalarm, trilfunctie, geluidsalarm en trilfunctie of UIT
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld van het alarm. Draai om in te voeren de rol druktoets en druk deze in
  als bevestiging. U kunt kiezen uit geluidsalarm, trilfunctie, trilfunctie en geluidsalarm of UIT.

  Keuze van de Timer/klok startmethode
  Draai de rol druktoets naar het invoerveld achter ‘start’ en druk hem dan in. U kunt hier kiezen uit vijf opties:
  trainerschakelaar, motorlooptijd, gas eenmaal, linker en rechter trim.
  Gas eenmaal: De Timer start wanneer de geprogrammeerde gaspositie is bereikt en loopt dan verder,
  onafhankelijk van de positie van de gasknuppel.
  Motorlooptijd: De Timer sart wanneer de geprogrammeerde startpositie is bereikt. Wanneer het gas onder de
  geprogrammeerde startpositie komt stopt de timer en telt pas weer verder wanneer het startpunt weer wordt
  overschreden.
  Deze methode is voor elektrovliegers of alle modellen interessant, waarbij de motorlooptijd en niet de totale
  vliegtijd van belang is.

  Draai de rol druktoets om de startmethode ‘trainerschakelaar’, ‘motorlooptijd’, ‘gas eenmaal’ of ‘linker en
  rechter trim’ te kiezen. Druk op de rol druktoets na uw keuze.

  Programmering van een gasknuppel positie (alleen wanneer de Timer via de gasknuppel
  wordt gestart)
  Wanneer u ‘gas eenmaal’ of ‘motorlooptijd’ heeft gekozen verschijnt de positie van de gasknuppel op het
  keuzedisplay. Deze positie van de knuppel activeert de Timer.

  65 • Page 66

  Draai de rol druktoets om de gewenste positie van de gasknuppel op te slaan. Druk ter bevestiging op de rol
  druktoets.

  Terugzetten van het interne geheugen
  Er zijn verschillende mogelijkheden om de interne Timer terug te zetten. Draai de rol druktoets naar het veld
  ‘inter’. Druk op de rol druktoets om de Timer weer terug te zetten.

  Om de stopwatch op het hoofddisplay terug te zetten (reset) drukt u op de Clear toets naast het display.

  Monitor

  Heli en Vliegtuig

  De monitor geeft de positie van elke individuele servo grafisch en numeriek weer. Dit is heel nuttig bij de
  programmering van functies, trim-instellingen, mixers en servo-draairichtingen. De numerieke waarde op de

  66 • Page 67

  monitor komt overeen met de uitslag. (100% servo-uitslag in de programmering komt overeen met 100% waarde
  op het display).

  Het monitordisplay
  Druk bij een ingeschakelde zender op de rol druktoets. De functielijst wordt nu weergegeven.

  Draai de rol druktoets nu naar ‘monitor’ en druk de toets dan in.

  67 • Page 68

  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  oplossing

  Zender en ontvanger zijn te
  dicht bij elkaar.
  De apparatuur bevindt zich in
  de buurt van metalen objecten.
  U heeft een verkeerd
  modelgeheugen gekozen.
  Controleer de antenne op
  beschadigingen.

  Hoofd- en satellietontvanger
  zijn te dicht bij elkaar.

  Onvoldoende
  ontvangerspanning.

  Losse of beschadigde stekkers
  en kabels tussen accu en
  ontvanger.
  Zenderhouder of –pult heeft de
  bindknop geactiveerd.
  Bindknop werd vóór het
  inschakelen ingedrukt.
  Een spanningsval (Brownout)
  is opgetreden.
  Het systeem werd
  ingeschakeld en heeft zich
  gebonden. Daarna werd de
  ontvanger uitgeschakeld
  zonder de zender uit te zetten
  De sensor is te dicht bij de
  drijfstang aangebracht.
  Temperatuursensor is aan de
  voorkant van de cilinderkop in
  de luchtstroom van de
  propeller gemonteerd.  Het systeem bindt niet.

  De ontvanger gaat al
  op korte afstand in de
  Fail Safe mode.

  Ontvanger valt uit
  tijdens gebruik.

  Ontvanger verliest de
  binding.
  Ontvanger knippert na
  de landing.  Toerental wordt niet
  weergegeven.
  Temperatuursensor
  geeft te lage waarde
  aan.
  68

  Hou de zender 1,50 tot 3 meter van
  de ontvanger verwijderd.
  Verwijder de apparatuur van metalen
  objecten.
  Bind de zender en ontvanger
  opnieuw.
  Vervang de ontvanger of neem
  contact op met de service van
  Horizon Hobby.
  Monteer de hoofd- en
  satellietontvanger op minimaal 6cm
  afstand en haaks op elkaar.
  Laad de accu’s op. Spektrum
  ontvangers hebben minimaal 3,5 volt
  spanning nodig. Een onvoldoende
  stroomvoorziening kan er toe leiden,
  dat de spanning onder de 3,5 volt
  daalt (Brownout ontstaat) en de
  ontvanger opnieuw bindt.
  Controleer de stekkers en kabels.
  Vervang beschadigde kabels en
  stekkers.
  Verwijder de zenderhouder of -pult
  Bind de zender opnieuw volgens de
  handleiding.
  Controleer accuspanning.  Zet de zender uit wanneer de
  ontvanger uitgezet is.  Vergroot de afstand tussen de sensor
  en de drijfstang iets.
  Bevestig de sensor aan de achterkant
  van de cilinderkop. Noteer de
  temperatuur van de cilinderkop bij
  een goed lopende motor en neem
  deze als referentie. Zou de
  temperatuur duidelijk boven deze
  liggen loopt de motor te arm.

 • Page 69

  DX8 hulp bij problemen

  Algemene informatie
  Aanwijzingen bij de servo’s

  Smeer geen servotandwielen en motoren

  Voorkom overbelasting van retract-servo’s. Controleer of deze servo’s de volledige uitslag kunnen maken,
  omdat ze anders veel stroom kunnen trekken.

  Overtuig u ervan, dat de servohevels vrij kunnen bewegen. Een geblokkeerde servo kan een accu in korte
  tijd leegtrekken.

  Corrigeer elk trillen van de roeren, omdat dit de potentiometer van de servo kan beschadigen.

  Bevestig de servo altijd met de rubbertules en de holnieten. Schroef de servo’s niet te vast, omdat dit het
  dempend effect van de rubbertules teniet doet.

  Controleer of de servohevel goed vastgeschroefd is. Gebruik alleen de meegeleverde schroeven, omdat deze
  een speciale maat hebben.

  Gebruik geen servohevels die vergeeld of verkleurd zijn. Deze hevels kunnen breken en een crash
  veroorzaken.

  Controleer alle schroeven regelmatig. Vliegtuigen trillen gemakkelijk en ongeborgde schroeven kunnen
  losraken.
  Algemene informatie
  Radiobestuurde modellen vormen een fascinerende hobby. Maar: door hun kracht vormen ze soms ook een
  risico, wanneer er nonchalant met hen wordt omgesprongen. Het is absoluut noodzakelijk dat de radiobesturing
  vakkundig, correct en bijzonder zorgvuldig geïnstalleerd wordt. Verder moet u er zich van overtuigen dat u zelf
  over voldoende ervaring beschikt om het door u gebruikte model altijd veilig te besturen en wel onder alle
  omstandigheden. Wanneer u nieuw bent in deze sport en niet over de nodige ervaring beschikt moet u hulp
  zoeken bij ervaren piloten, verenigingen of uw detailhandelaar.
  Extra maatregelen en waarschuwingen
  Als gebruiker van het product bent u verantwoordelijk voor het veilige gebruik om te voorkomen dat personen
  gewond raken of goederen beschadigd worden. Volgt u zorgvuldig alle aanwijzingen en waarschuwingen voor
  dit product en voor alle componenten en producten (laadapparaten, accupacks etc.) die in samenhang met dit
  product worden gebruikt, op. Uw model ontvangt radiosignalen en wordt daardoor bestuurd. Radiosignalen

  69 • Page 70

  kunnen gestoord worden, wat tot een signaalverlies in het model kan leiden. Overtuigt u zich er daarom van dat u
  rond uw model voldoende veiligheidsafstand heeft om een ongeluk te kunnen voorkomen.

  Vlieg nooit met bijna lege of zwakke zenderaccu’s.

  Gebruik uw model niet op een straat of op een druk plein.

  Volg deze handleiding met alle waarschuwingen op, evenals de handleidingen van alle toebehoren, die u
  gebruikt.

  Houdt u chemicaliën, kleine onderdelen en elektrische componenten buiten bereik van kinderen.

  Vocht beschadigt de elektronica. Vermijd daarom het indringen van water bij componenten die hier niet
  voor gemaakt of tegen beschermd zijn.

  Gebruik niet meer dan 40 DSM zenders tegelijkertijd.

  Veiligheidsaanwijzingen voor piloten

  Let er op dat de accu’s voor uw zender en ontvanger altijd voldoende opgeladen zijn.

  Hou de tijd waarin de radiobesturing ingeschakeld is in de gaten om te voorkomen dat de besturing door
  energiegebrek uitvalt.

  Voer vóór de eerste vliegpoging een reikwijdtetest uit. Wanneer u op dezelfde dag van model wisselt dient
  u de test opnieuw uit te voeren. Wanneer er twijfel bestaat aan de reikwijdte moet u in geen geval met het
  model gaan vliegen.

  Controleer alle roeren vóór iedere vlucht.

  Vlieg niet met uw model in de buurt van toeschouwers, geparkeerde voertuigen of andere objecten, die door
  het gebruik beschadigd of verwond kunnen raken.

  Vlieg niet met het model tijdens ongeschikte weerssituaties. Slecht zicht kan leiden tot desoriëntatie en een
  ongeluk veroorzaken.

  Wijs niet direct met de antenne naar het model. De afstraling aan de punt van de antenne is het geringst.

  Neem geen risico’s. Wanneer u tijdens het vliegen een ongewoon vlieggedrag vaststelt, moet u direct
  landen en het probleem eerst oplossen. De veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit.

  Garantietermijn
  Exclusieve garantie – Horizon Hobby Inc (Horizon) garandeert dat het gekochte product vrij van materiaal- en
  montagefouten is. De garantieperiode komt overeen met de wettelijke bepalingen van het land waarin het
  product werd aangeschaft. In Duitsland bedraagt de fabrieksgarantieperiode 6 maanden en de wettelijke
  garantieperiode 18 maanden na het einde van de fabrieksgarantie.
  Garantiebeperkingen
  (a) De garantie wordt alleen aan de eerste koper verleend en is niet overdraagbaar. De aanspraak van de koper
  bestaat uit de reparatie of het omwisselen in het kader van deze garantie. De garantie heeft uitsluitend betrekking
  op producten, die bij een erkende Horizon handelaar gekocht werden. Verkopen aan derden worden door deze
  garantie niet gedekt. Aanspraken op garantie worden alleen geaccepteerd als een geldig aankoopbewijs getoond
  kan worden. Horizon behoudt het recht om deze garantiebepalingen zonder aankondiging te wijzigen of aan te
  passen en herroept daarmee bestaande garantiebepalingen.
  (b) Horizon biedt geen garantie voor de verkoopbaarheid van het product, de vaardigheden
  en de lichamelijke conditie van de consument voor een bepaald gebruiksdoel van het product. De koper zelf is
  ervoor verantwoordelijk om na te gaan of het product aansluit bij zijn vaardigheden en het gebruiksdoel.
  (c) Aanspraken van de koper – Alleen Horizon heeft het recht om te beslissen of het product dat voor garantie in
  aanmerking komt gerepareerd of vervangen wordt. Dit zijn de exclusieve rechten van de koper, wanneer er een
  defect wordt vastgesteld.
  Horizon behoudt zich het recht voor om alle toegepaste componenten te controleren, die bij het garantiegeval
  betrokken zijn. De beslissing of het product gerepareerd of vervangen wordt ligt alleen bij Horizon. De garantie
  sluit cosmetische defecten of defecten die ontstaan zijn door overmacht, verkeerde behandeling van het product,
  foutief gebruik van het product, commerciële toepassingen of modificaties op welke manier dan ook, uit. De
  garantie sluit schades die door verkeerde inbouw, foutief gebruik, ongelukken ,service of reparatiepogingen, die

  70 • Page 71

  niet door Horizon werden veroorzaakt, uit. Voor retourzendingen door de koper direct aan Horizon of aan een
  van de vertegenwoordigingen is de schriftelijke toestemming van Horizon nodig.
  Schadebeperking
  Horizon is niet voor directe of indirecte gevolgschade, inkomensderving of commerciële verliezen, die op de één
  of andere manier met het product samenhangen verantwoordelijk, onafhankelijk van het feit of een aanspraak in
  samenhang met een contract, fabrieksgarantie of wettelijke garantietermijn gemaakt wordt. Horizon zal ook
  geen aanspraken op een garantiegeval accepteren die boven de individuele waarde van het product uitkomen.
  Horizon heeft geen invloed op de inbouw, het gebruik of het onderhoud van het product of productcombinaties,
  die door de koper gekozen worden. Horizon biedt geen garantie en accepteert geen aanspraken voor
  verwondingen of beschadigingen, die door het gebruik van het product kunnen ontstaan. Met het gebruik en de
  inbouw van het product accepteert de koper alle genoemde garantiebepalingen zonder beperkingen en
  voorbehoud.
  Wanneer u als koper niet bereid bent om deze bepalingen in samenhang met het gebruik van het product te
  accepteren verzoeken we u om het product in ongebruikte toestand in de originele verpakking en compleet aan
  uw verkoper terug te geven.
  Veiligheidsaanwijzingen
  Dit is een hoogwaardig hobbyproduct en geen speelgoed. Het moet met voorzichtigheid gebruikt worden en
  vereist enige fysieke en mentale vaardigheid. Wanneer u het product onvoorzichtig of onverantwoord gebruikt
  kan dit leiden tot verwondingen aan personen of dieren en grote schade aan goederen. Dit product is niet
  geschikt voor kinderen zonder toezicht van ouders of verzorgers. De handleiding bevat veiligheidsaanwijzingen
  en voorschriften, alsmede aanwijzingen voor het onderhoud en gebruik van het product. Het is noodzakelijk om
  deze aanwijzingen vóór het eerste gebruik te lezen en te begrijpen. Alleen zo kan de verkeerde omgang
  voorkomen en kunnen ongevallen met verwondingen of schade worden verhinderd.
  Vragen, hulp en reparaties
  Uw plaatselijke handelaar kan een beoordeling w.b. de garantie niet zonder overleg met Horizon uitvoeren. Dit
  geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn. Daarom moet u in een dergelijk geval contact opnemen met
  uw handelaar; deze zal in samenwerking met Horizon uw garantieaanspraak zo spoedig mogelijk behandelen.
  Onderhoud en reparatie
  Wanneer uw product onderhouden of gerepareerd moet worden dient u zich of aan de detailhandelaar of direct
  aan Horizon te wenden. Let er op dat de originele kartonnen verpakking normaal gesproken niet voldoende is om
  bij een verzending niet beschadigd te worden. Maak gebruik van een pakketdienst met een Tracking functie en
  een verzekering, omdat Horizon geen aansprakelijkheid aanvaardt voor het transport van het product. Voegt u bij
  het product uw aankoopbewijs, evenals een uitvoerige beschrijving van het defect en een lijst met alle
  opgestuurde individuele componenten. Verder hebben we het complete adres, een telefoonnummer voor
  eventuele vragen en een e-mailadres nodig.

  Garantie en reparaties
  Garantiegevallen worden alleen bewerkt wanneer een origineel aankoopbewijs van een geautoriseerde
  detailhandelaar aanwezig is, waaruit de koper en de aankoopdatum blijkt. Wanneer een garantiegeval wordt
  goedgekeurd zal het product gerepareerd of vervangen worden. Deze beslissing kan alleen door Horizon worden
  genomen.
  Te betalen reparaties
  Wanneer er sprake is van een reparatie die door de klant betaald dient te worden stellen we eerst een offerte op,
  die wij aan uw handelaar doorgeven. De reparatie wordt pas uitgevoerd wanneer wij de toestemming van de
  handelaar ontvangen. De kosten van de reparatie dienen bij uw detailhandelaar voldaan te worden. Bij betaalde
  reparaties worden minimaal 30 minuten werkplaatstijd en de retourverzendkosten in rekening gebracht. Zouden
  wij na 90 dagen nog geen toestemming voor de reparatie hebben ontvangen, dan behouden wij ons het recht voor
  om het product te vernietigen of voor andere doeleinden te gebruiken.
  Let op: betaalde reparaties worden alleen aan elektronica en motoren uitgevoerd. Mechanische reparaties, met
  name bij helikopters en RC-cars zijn extreem tijdrovend en moeten daarom door de koper zelf worden
  uitgevoerd.
  Elektronica en motoren moeten regelmatig geïnspecteerd worden. Reparaties en garantieaanvragen dienen aan
  het onderstaande adres gezonden te worden:

  71 • Page 72

  Horizon Hobby Deutschland GmbH
  Hamburger Strasse 10
  25337 Elmshorn
  Germany
  Belt u +49 4121 4619966 of schrijf een e-mail aan service@horizonhobby.de om vragen m.b.t. het product of
  een garantieafwikkeling te stellen.
  Veiligheid en waarschuwingen
  Als gebruiker van het product bent u verantwoordelijk voor het veilige gebruik ervan, zodat het leven en de
  eigendommen van anderen niet in gevaar worden gebracht. Volgt u zorgvuldig alle aanwijzingen en
  waarschuwingen m.b.t. dit product en bijbehorende componenten op. Uw model ontvangt radiosignalen en wordt
  daardoor bestuurd. Radiosignalen kunnen gestoord worden, wat kan leiden tot een verlies van signaal. Zorgt u er
  dus voor dat u en anderen voldoende afstand houden tot uw model om ongelukken te voorkomen.
  Gebruik uw model op een open plek, ver van verkeer, mensen en voertuigen.
  Gebruik uw model niet op een openbare weg.
  Gebruik uw model niet op een drukke straat of op een druk plein.
  Gebruik de zender niet met lege accu’s of batterijen.
  Volg deze handleiding met alle waarschuwingen op, evenals de handleidingen van alle toebehoren, die u
  gebruikt.
  Houdt u chemicaliën, kleine onderdelen en elektrische componenten buiten bereik van kinderen.
  Vocht beschadigt de elektronica. Vermijd daarom het indringen van water, omdat de componenten hier niet
  tegen bestand zijn.

  Aanwijzingen voor het verwijderen binnen de Europese Unie.
  Dit product mag niet met huishoudelijk afval samen worden weggegooid. In plaats daarvan is de gebruiker
  verantwoordelijk voor het afdanken van dit product, door de apparaten naar een bepaald verzamelpunt voor de
  recycling van elektronisch afval en elektronische apparaten te brengen. De gescheiden inzameling en de
  recycling van elektronisch afval helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert dat het elektronisch
  afval op een dusdanige manier wordt verwerkt dat de menselijke gezondheid en het milieu hiervan geen schade
  ondervinden. Om meer informatie over de locatie van deze verzamelpunten te verkrijgen dient u contact op te
  nemen met uw gemeente of met het bedrijf dat het elektronische afval inzamelt.

  Conformiteitverklaring volgens de wet voor radioapparatuur en
  telecommunicatievoorzieningen (FTEG) en de richtlijn 1999/5/EG (R&TTE)

  Horizon Hobby Deutschland
  Otto Hahn Str. 9a

  72 • Page 73

  D-25337 Elmshorn

  verklaart dat het product: Spektrum DX8 zender (SPM8800EU, SPM88001FR)
  apparaatklasse:

  2

  aan de wettelijke eisen van de par. 3 en de overige desbetreffende bepalingen van de FTEG (artikel 3 van de
  R&TTE) voldoet.

  Toegepaste geharmoniseerde normen:
  EN 609050-1:2006

  Gezondheid en veiligheid volgens par.3 (1) 1. (artikel 3(1)a))

  EN 301 489-1 V1.6.1
  EN 301 489-17 V1.2.1

  Beschermingseisen met betrekking tot electromagnetische verdraagzaamheid par.3 (1) 2, (artikel 3(1) b))

  EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

  Maatregelen met betrekking tot het efficiënte gebruik van het
  frequentiespectrum par.3 (2) (artikel 3 (2))

  CE
  Elmshorn, 08.0.2010

  Jörg Schamuhn
  Bedrijfsleider

  Birgit Schamuhn
  Bedrijfsleidster

  Aanhangsel
  Wisselen van mode

  73 • Page 74

  De DX8 kan eenvoudig naar mode 1,2,3 of 4 worden omgebouwd. Deze ombouw vereist een mechanische
  ingreep en een programmering. De stuurknuppels en schakelaarposities voor de mode 1 en 2 zijn afgebeeld op
  bladzijde 6 en 7. Volg voor de ombouw de onderstaande aanwijzingen.
  Mechanische ombouw
  De mechanische ombouw is nodig bij de wissel van mode 1 naar mode 2 en bij de wissel van mode 3 naar mode
  4. De centreer-veer voor het hoogteroer en de wig voor het gas moeten daarbij omgewisseld worden.
  Stap 1. Verwijder voorzichtig de achterste kussens en maak de zes schroeven los.

  Stap 2. Neem voorzichtig het achterste behuizingdeel los, let daarbij op de aan het deksel bevestigde
  kabels.
  (De afdekkingen zijn op de afbeelding wit gekleurd. In uw zender zijn ze zwart.)

  Wijziging van de ratel van de gasknuppel van de ene kant naar de andere
  Stap 3. U ziet nu de beide metalen veren van de gasknuppel. De ene is verantwoordelijk voor de ratel,
  de andere voor de wrijving.

  Aanwijzing: De afdekking werd voor illustratie-doeleinden verwijderd.
  Stap 4. Stel vast, op welke knuppel-eenheid de ratel is aangebracht ( Bij Mode 2 de rechter
  knuppeleenheid van achteren gezien). Maak de schroef voor de wrijvingsveer los, totdat deze
  geen contact meer heeft met het wrijvingsdeel van de stuurknuppel-eenheid. U moet de knuppel
  nu vrij kunnen bewegen. Schroef nu de wrijvingsveer van de tegenoverliggende stuurknuppeleenheid vast. U kunt ervoor kiezen, om een ratel of alleen wrijving op de gasknuppel te hebben.

  Aanwijzing: De afdekkingen op de foto zijn verwijderd ter verduidelijking.
  Verandering van de hoogteroer-centrering
  Aanwijzing: Wanneer u een wijziging van de stuurmode toepast, waarbij u gas en hoogteroer
  omwisselt, adviseren wij om de gas- en hoogteroerknuppel helemaal onder- of bovenaan vast te houden,
  terwijl u de centreerschroef los- of vastschroeft. Dit ontlast het centreermechanisme voor de
  hoogteroersturing en maakt de instelling eenvoudiger.
  Stap 5. Stel vast, op welke knuppel de centrering ingesteld is (Mode 2 is de linker knuppel van achteren
  gezien). Gebruik een kruiskopschroevendraaier en draai de centreerschroef geheel aan, zie
  afbeelding. Daardoor wordt de veer van het centreermechanisme gedeactiveerd. Nu draait u de
  centreerschroef aan de andere knuppeleenheid zover uit, totdat de centrering helemaal actief is.

  Aanwijzing: De afdekking is op de foto verwijderd.
  Stap 6. Een gas-aanslag wordt aangebracht om de uitslag van het gas ergonomisch optimaal in te
  stellen. Wanneer u wisselt van stuurmode, waarbij het gas en hoogteroer van plaats verwisselen,
  moeten ook de aanslagen worden verwijderd. Eerst moet u de twee printjes losmaken en naar
  boven leggen. Nu heeft u toegang tot de bovenste, binnenste schroeven van de afdekking.
  Verwijder nu de acht schroeven van de afdekking en haal deze afdekking weg.

  74 • Page 75

  Stap 7. Gas-aanslagen worden aangebracht om de totale uitslag van de gasknuppel te verkleinen. Veel
  piloten geven de voorkeur aan een kleinere uitslag van het gas, om het gevoel voor de
  richtingsroercommando’s (mode 2) bij stationair of volgas te verbeteren. Wanneer u de
  gasknuppel van de ene naar de andere kant omzet moeten ook de aanslagen worden omgezet.
  Verwijder de aanslagen van de bestaande knuppeleenheid met een kruiskopschroevendraaier en
  installeer deze aan de andere kant.

  Stap 8. Monteer de afdekking voor de stuurknuppels en de beide printjes weer en daarna de achterkant
  van de zenderbehuizing. Let er op, dat er geen kabels of rubberen delen bekneld raken. Schroef
  de 6 schroeven van de behuizing weer vast. Monteer nu alle rubberen kussens.

  Programmering van de mode-wijziging
  Wanneer u de mechanische mode-wijziging heeft uitgevoerd, moet u ook in ieder geval de programmering
  veranderen. Wanneer het gas en het hoogteroer omgewisseld worden moet de zender opnieuw gekalibreerd
  worden (systeemmenu).
  Programmeren van de systeeminstelling
  Houd de rol druktoets ingedrukt terwijl u de zender aanzet. Druk op de toets om de mode functie te selecteren.
  Keuze van de mode
  Draai in de systeeminstelling naar het invoerveld ‘mode’. Druk op de toets om de mode-functie te kiezen.

  Draai met de toets naar de gewenste mode en druk de toets in om de keuze te bevestigen.

  Wanneer u van mode wisselt en daarbij gas en hoogteroer omruilt is het nodig om de knuppels te kalibreren.
  Wanneer de mode-wijziging in de zender wordt geprogrammeerd verschijnt automatisch de aanduiding voor het
  kalibreren na het inschakelen van de zender. U ziet de volgende aanduiding:

  Om te kalibreren moet u de knuppels over de hele uitslag van de ene eindpositie naar de andere en weer terug
  naar het midden bewegen. Wanneer alle knuppels in de middenpositie staan drukt u op ‘opslaan’, om de
  instelling op te slaan.

  Instelbare veerkracht
  De DX8 biedt u de mogelijkheid om de veerkracht van de hoogteroer-, rolroer- en richtingsroerknuppel in te
  stellen. Om deze in te stellen hoeft de behuizing niet geopend te worden.
  Instellen van de veerkracht:
  Stap 1. Maak de beide zijdelingse rubberkussens los om de instelschroeven van het rolroer-,
  richtingsroer-, hoogteroer- en gaskanaal te kunnen bereiken.

  75 • Page 76

  Stap 2. Met een kruiskopschroevendraaier kunt u nu de gewenste veerkracht instellen. Met de klok mee
  is hardere veerkracht, tegen de klok in draaien is minder veerkracht.

  Stap 3. Wanneer u met de veerkracht tevreden bent kunt u de rubberkussens weer monteren.

  Instellen van de lengte van de stuurknuppels
  U kunt bij de DX8 gemakkelijk de lengte van de stuurknuppels verstellen. Gebruik hiervoor de inbussleutel, die
  in de set aanwezig is. Draai de sleutel met de klok mee om de stuurknuppels korter te maken, en tegen de klok in
  om ze te verlengen.

  Uitgebreide reikwijdtetest
  Voor vliegtuigen, die gedeeltelijk uit afschermende materialen (zoals bijvoorbeeld turbinejets, schaalmodellen,
  vliegtuigen met carbon rompen) bestaan is de uitgebreide reikwijdtetest aanbevelenswaardig. De uitgebreide
  reikwijdtetest controleert het ontvangstvermogen van de interne en externe ontvanger en helpt om indien nodig
  de positie van de ontvanger in het model te optimaliseren.
  Uitgebreide reikwijdtetest
  1. Sluit de Flight Log (SPM9540) of de telemetriemodule aan de Batt/Data-aansluiting van de
  ontvanger aan en schakel de zender en de ontvanger in. Wanneer u de telemetriemodule gebruikt
  moet u controleren of deze aan de ontvanger gebonden is.
  2. Druk op de knop van de Flight Log tot F (Frame Losses) wordt getoond of activeer het telemetriedisplay van de zender.
  3. Vraag een helper om het model vast te houden en daarbij de Flight Log in het oog te houden.
  4. Stel u op een afstand van ca. 28 meter op, zodat u het vliegtuig kunt zien; hou de zender normaal
  vast en activeerde reikwijdtetest.
  5. Vraag de helper om het model in verschillende richtingen te draaien (neus naar boven, naar
  beneden, links, rechts etc.) en bij elke situatie de Flight Log te observeren.
  6. Laat na een minuut de trainerschakelaar los. Een succesvolle reikwijdtetest geeft geen Frame
  Losses aan. Test met de Flight Log de ontvangst van elke antenne. De antenneverliezen (Fades)
  moeten ongeveer voor alle antennes dezelfde zijn. Wanneer een bepaalde antenne veel meer
  verliezen heeft moet deze antenne een andere positie krijgen.
  7. Een succesvolle reikwijdtetest ziet er als volgt uit:
  H – 0 Hold
  F – 0 Frame Losses
  A, B, R, L antenne verliezen (Fades) zijn normaliter onder de 100. Belangrijk daarbij is de relatie
  van de antennes onderling. Wanneer een antenne veel meer verliezen heeft ( 2 tot 3 keer zoveel)
  moet de test herhaald worden. Als deze test dezelfde resultaten heeft moet de ontvanger/antenne
  een andere plaats krijgen.
  Flight Log
  De Flight Log (SPM9540) is compatibel met de AR8000 ontvanger. Hij geeft het totale ontvangstvermogen
  weer, evenals het vermogen van elke antenne apart. Bovendien geeft hij ook de ontvangerspanning aan.
  Zo werkt de Flight Log
  Sluit de Flight Log na een vlucht aan op de Datapoort van de AR8000 ontvanger. Het display toont u
  automatisch de ontvangerspanning aan, bv. 6v2 = 6,2 volt. Aanwijzing: wanneer de spanning onder de 4,8 volt
  komt knippert het display om de lage spanning aan te geven.
  Door indrukken van de knop aan de bovenkant van het display kunt u de volgende informatie oproepen:
  A – Antenneverliezen van de interne antenne A
  B – Antenneverliezen van de interne antenne B (is bij de AR8000 niet nodig)
  L – Antenneverliezen van de linker interne antenne

  76 • Page 77

  R – Antenneverliezen van de rechter interne antenne (is bij de AR8000 niet nodig)
  F – Frame Losses
  H – Holds
  Antenneverliezen –geven het verlies aan informatiebits bij een specifieke antenne. Het is normaal dat tijdens
  een vlucht ca. 50 – 100 antenneverliezen optreden. Wanneer een specifieke antenne tijdens een vlucht meer dan
  500 verliezen zou hebben moet de antenne een nieuwe positie krijgen om de RF verbinding te optimaliseren.
  Frame Loss – geeft het aantal gelijktijdige antenneverliezen op alle aangesloten antennes weer. Voor een
  correcte verbinding mag het aantal Frame Losses op niet meer dan 20 per minuut liggen.
  Hold – Wanneer er 45 op elkaar volgende Frame Losses optreden grijpt de Hold in. Deze duurt ca. een seconde.
  Als een Hold tijdens de vlucht optreedt is het dwingend noodzakelijk het systeem te controleren en de antennes
  op andere plekken te plaatsen of opnieuw uit te richten tot het systeem weer probleemloos werkt.
  Aanwijzing: Gebruik voor het verlengen van de aansluitkabel een servo-verlengkabel. Als de Flight
  Log in het model moet blijven moet u het op een goed zichtbare plaats met dubbelzijdig klevend
  plakband bevestigen.

  77 • Page 78

  78


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Spektrum DX8i wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Spektrum DX8i in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info