Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Instruction manual
Betriebsanleitung
Betjeningsvejledning
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Design and Engineering
EVO E10
active subwoofer
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  EVO E10

  active subwoofer

  Instruction manual
  Betriebsanleitung
  Betjeningsvejledning
  Mode d’emploi
  Gebruiksaanwijzing
  Manual de instrucciones
  Design and Engineering • Page 2

  Active Subwoofer EVO
  Carefully unpack the Tangent Active subwoofer and check for any damages. If possible, keep the carton
  box in case future transportation is needed.
  You should immediately contact your dealer if the active subwoofer is damaged.
  Installation
  There are two ways to install Your new subwoofer ; below we will describe how:
  1. From amplifier with pre out to subwoofer:
  Connect the power cord from the amplifier pre out to Line In on Your active subwoofer. Hereby the
  sound signal runs from amplifier subwoofer pre out to Your active subwoofer. (See Fig 1 on page 12)
  2. From amplifier speaker out to subwoofer:
  Connect the speaker cords from the amplifier speaker terminations to INPUT In on Your active subwoofer. Make sure that the right channel on the amplifier is connected to the right channel on the subwoofer.
  Repeat the same check for the left channels. Next, connect the front speakers from OUTPUT on Your
  active subwoofer. Make sure that the right channel on the subwoofer is connected to the right speaker.
  Repeat the same check for the left channel.(See Fig 2 on page 13)


  Functions (See Fig. 3 on page 11)

  Volume
  The sound level of the active subwoofer can be adjusted. Use the volume control carefully, remember
  that programme material may contain very high energy.
  Phase
  The phase is adjustable to 0 or 180 degrees. Try both settings for preferred sound.
  Crossover
  It is possible to reduce the bass - adjustment from 40-120 Hz. Try different settings for preferred sound.
  Placement
  Your active subwoofer is designed to re-produce music information in the frequency range below 120Hz.
  The human ear is not able to localize sound for these low frequencies, this is why the placement of the
  subwoofer is not critical.However you can use the nature of the acoustic laws in the following ways:
  a. To get the most amplification of the room itself, place the active subwoofer close to a corner at a
  distance of about 10 cm from the walls. If you get to much bass please move the subwoofer out from the
  corner. (See drawing A on page 8)
  b. By experimenting with the placement of the subwoofer you can optimize the sound quality. One good
  rule is to place the subwoofer near the satellite speakers. (See drawing B on page 8)
  c. Never cover the built-in amplifier.
  Warning!
  To reduce the risk of electric shock, do not open or remove cover or back. Do not expose this appliance to
  rain or moisture. In case of malfunction consult qualified service personel

  2 • Page 3

  Aktiv Subwoofer EVO

  Aufbau
  Packen Sie den aktiven Subwoofer mit grosser Vorsicht aus und heben Sie die Originalverpackung
  auf.Wenn ein Schaden am Gerät festzustellen ist, kontakten Sie unverzüglich Ihren Händler.
  Man kann den aktiven Subwoofer auf 2 Weise aufbauen - unten werden die Möglichkeiten geschildert:
  1. Verbindung von Verstärker (Subwoofer pre out) zum Subwoofer:
  Verbinden Sie das Kabel vom Verstärker Subwoofer pre out mit dem Subwoofer (Line In). Hiermit läuft
  das Lautsignal vom Subwoofer pre out zu Ihrem aktiven Subwoofer.(s. Abb. 1 Seite 12).
  2. Verbindung vom Verstärker (Speaker out) zum Subwoofer:
  Verbinden Sie das Kabel der Lautsprecheranschlüsse des Verstärkers mit dem aktiven Subwoofer (INPUT)
  Beachten Sie, dass der rechte Anschluss des Verstärkers mit dem rechten Anschluss des Subwoofers verbunden werden muss. Das gleiche gilt für die linken Anschlüsse. Die Satelliten oder Frontlautsprecherboxen werden darauf mit dem Subwoofer verbunden (OUTPUT). Beachten Sie, dass der rechte Anschluss
  des Subwoofers mit dem rechten Lautsprecher verbunden werden muss. Das gleiche gilt für die linken
  Anschlüsse.(s. Abb. 2 Seite 13).


  Funktionen (s. Abb. 3 Seite 11).

  Lautstärkenregler
  Die Lautstärke des Subwoofers wird direkt am Subwoofer geregelt. Vorsicht bei der Einstellung der Lautstärke. Es sind oft grosse Lautstärkenuntrerschiede in verschiedenen Sequenzen eines Filmes; daher ist
  Genauigkeit bei der Einstellung erforderlich.
  Phase
  Phasenverschiebung 0 oder 180 Grad. Probieren Sie einfach die Einstellungen aus, um den gewünschten
  Effekt zu erzielen.
  Crossover
  Es gibt die Möglichkeit, den Bass zu reduzieren - Einstellung von 40-120 Hz. Probieren Sie einfach verschiedene Einstellungen aus, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
  Standort
  Das menschliche Ohr kann die Frequenzen des aktiven Subwoofers nicht orten, da sie bei unter 120 Hz
  liegen. Folgendes muss aber trotzdem bei der Plazierung des Subwoofers beachtet werden:
  1. Damit der Raum die Basstöne verteilen kann, stellt man den Subwoofer am besten in eine Ecke mit
  etwa 10 cm Abstand zur Wand. Wenn die Basswiedergabe etwas zu kräftig ist, einfach etwas von der
  Wannd abrücken. (s. Abb. A Seite 8).
  2. Der Subwoofer sollte in der Nähe der Satelliten aufgestellt sein (s. Abb. B Seite 8).
  3. Der Subwoofer darf nicht zugedeckt werden.

  3 • Page 4

  Aktiv Subwoofer EVO
  Venligst udpak din nye aktive Tangent subwoofer med forsigtighed. Hvis du har mulighed for at opbevare papkassen til eventuelle fremtidige forsendelser vil dette klart være at foretrække.
  Skulle subwooferen være beskadiget ved udpakning skal du øjeblikkelig kontakte din forhandler.
  Installation
  Der er 2 måder at tilslutte din nye subwoofer på. I det følgende kapitel vil vi beskrive hvordan:
  1. Forbind ledningen fra forstærkeren subwoofer-out til Line Input på din aktive subwoofer. Herved løber
  lydsignalet fra Subwoofer Out til din aktive subwoofer. (se Fig. 1 side 12)
  2. Fra forstærkerens speaker out til subwooferen:
  Forbind højttalerkablet fra forstærkerens højttaler terminaler til INPUT på din aktive subwoofer. Venligst
  check at højre kanal på forstærkeren forbindes til højre kanal på subwooferen. Gentag samme check på
  venstre kanal. Fronthøjttalerne forbindes herefter fra OUTPUT på den aktive subwoofer. Venligst check at
  højre kanal på subwooferen forbindes med den højre højttaler. Gentag processen for venstre kanal.(se
  Fig. 2 side 13)
  Funktioner (se Fig. 3 side 11)
  Volume Control
  Her justeres niveauet på subwooferen. Vær forsigtig ved indstilling af niveauet. Der er ofte store
  niveauforskelle på forskellige film scener, hvilket gør indstillingen til en længere process.
  Phase
  Fasen kan indstilles til 0 eller 180 grader. Prøv begge indstillinger og vurder hvor størst mulig effekt
  opnås.
  Crossover
  Det er muligt at afskære bassen - regulering fra 50-150 Hz. Prøv forskellige indstillinger og vurder hvor
  størst mulig effekt opnås.
  Placering
  Den active subwoofer er designet til at gengive alle informationer op til 120 Hz. Det menneskelige øre er
  ikke i stand til lokalisere lave frekvenser. Dette er årsagen til at placering af subwooferen ikke er problematisk.
  Du kan dog udnytte naturlovene på følgende måder:
  1. For at opnå størst muligt effekt via rummet stilles subwooferen tæt på et hjørne med en afstand til
  væggene på ca. 10 cm. Hvis dette giver for meget bas bør subwooferen flyttes
  længere fra hjørnet. (Se tegning A på side 8)
  2. Ved at eksperimentere med placeringen af subwooferen kan lydkvaliteten optimeres. En gylden regel
  er at placere subwooferen ved satellitterne. (Se tegning B på side 8)
  3. Forstærkerdelen på subwooferen må aldrig tildækkes.

  4 • Page 5

  Actif Subwoofer EVO
  Veuillez déballer votre caisson de basses actif Tangent avec précaution.
  Si possible, gardez le carton pour d’éventuels envois.
  Si le caisson est abîmé au déballage, contactez votre revendeur au plus vite.
  Installation
  Il y a deux façons de raccorder votre nouveau caisson de basses (subwoofer). Dans le chapitre suivant, nous
  allons vous les expliquer.
  1. Depuis l’amplificateur, avec la prise RCA (out) jusqu’au caisson de basses:
  Reliez la prise jack PRE OUT SUBWOOFER sur l’amplificateur à la prise RCA Line In sur le caisson de
  basses.(voir fig. 1 page 12)
  2. Depuis la sortie enceintes de l’amplificateur, jusqu’au caisson de basses:
  Reliez, à l’aide de câble d’enceintes, les borniers (speaker out) de l’amplificateur à l’entrée INPUT sur votre
  caisson actif. Vérifiez que la sortie droite soit reliée à l’entrée droite, et la sortie gauche à l’entrée gauche.
  Reliez ensuite la sortie OUTPUT aux enceintes frontales, en respectant toujours les côtés.(voir fig. 2 page 13)
  Fonctions (voir fig. 3 page 11)
  Volume
  Ce reglage est délicat, car il y a toujours de grandes variations de niveau dans un film il faut donc soigneusement regler le volume.
  Phase
  La phase peut être positionnée à 0 ou à 180 °. Essayez les deux et choisissez celui qui donne le plus d’effet.
  Crossover
  Il est possible de couper les basses - réglage de 50-150 Hz. Testez plusieurs réglages et voyez où vous
  obtenez le plus d’effet.
  Placement
  Le placement du caisson de basses est relativement aisé, étant donné que l’oreille humaine ne peut localiser les très basses fréquences. En clair, vous pouvez le placer où vous le voulez.
  1. Toutefois on obtient plus d’effets en le plaçant dans un coin à 10 cm. Des deux murs. Si celà donne trop
  de basses, éloignez le un peu des murs. (voir fig. A page 8)
  2. Il est également conseillé de le placer près des enceintes frontales (voir fig. B page 8)
  3. Ne couvrez jamais la partie amplificatrice du caisson actif
  Attention!
  Risque de choc électrique - Ne pas ouvrir

  5 • Page 6

  Actieve Subwoofer EVO
  Pak voorzichtig de Tangent Actieve Subwoofer uit en controleer de subwoofer op eventuele beschadigingen. Indien mogelijk, bewaar de omdoos voor mogelijk toekomstig vervoer. Neem onmiddellijk
  contact op met uw dealer als de subwoofer beschadigd is.
  Installatie
  Er bestaan 2 manieren om uw nieuwe subwoofer te installeren, namelijk;
  1. Verbinding van versterker (subwoofer pre out) naar subwoofer
  Verbindt de luidsprekerkabel van de versterker subwoofer pre out met de subwoofer (Line In). Hiermee
  loopt het geluidssignaal van subwoofer pre out naar uw actieve subwoofer.(See Fig 1 page 12)
  2. Verbinding van versterker (speaker out) naar subwoofer
  Verbindt de luidsprekerkabels tussen de luidsprekeraansluitingen op uw versterker en de INPUT op uw
  actieve subwoofer. Zorg ervoor dat het rechterkanaal op de versterker is verbonden met het rechterkanaal op de subwoofer, hetzelfde geldt uiteraard voor het linkerkanaal. Daarna verbindt u de luidsprekers
  aan de OUTPUT op uw actieve subwoofer. Zorg ervoor dat het rechterkanaal op de subwoofer is verbonden met de rechter luidspreker (voor), en het linker geluidsignaal is verbonden met de linker luidspreker
  (voor) (See Fig 2 page 13)
  Functies
  Volume
  Het volume niveau op de actieve subwoofer kan op de subwoofer zelve worden aangepast. Let op! Wees
  voorzichtig bij het instellen van de volume sterkte aangezien het geluidsniveau/geluidsfrequenties per
  film of programma kan verschillen.
  Phase
  De phase functie kunt u instellen van 0 tot 180 graden. Probeer eenvoudig de instellingen uit om het
  gewenste effect te bereiken.
  Crossover
  Het is mogelijk om de bass-functie te reduceren, instelbaar van 50-150 Hz. Probeer de verschillende
  instellingen uit om het gewenste effect te bereiken.
  Plaatsen
  Uw actieve subwoofer produceert zeer lage frequenties (onder 120Hz) die het menselijk oor niet kan
  localiseren, daarom is de positie van de actieve subwoofer niet van groot belang. Echter de onderstaande
  voorwaarden moeten in overweging worden genomen bij het plaatsen van de subwoofer.
  a.

  b.

  c.

  Vanwege het verdelen van de bass-tonen in de ruimte van plaatsing, dient u de subwoofer het
  beste in een hoek te plaatsen met ongeveer 10 cm afstand van wanden en/of muren. Wanneer de
  bass-tonen te krachtig zijn, dan moet u de subwoofer verder van de wand af zetten of uit de hoek
  halen.
  Door te experimenteren met het vinden van de juiste locatie voor de subwoofer kunt u de
  geluidskwaliteit optimaliseren. Een goede regel is om de subwoofer te plaatsen in de nabijheid van
  de front-satellietluidsprekers.
  Dek de subwoofer nooit af en zet er geen planten of iets anders op!

  6 • Page 7

  Subwoofer activo EVO
  Deshaga con cuidado su nuevo subwoofer Tangent, por favor.
  Es preferible si le es posible conservar la caja para los envíos futuros, en su caso.
  Si estuviera dañado el subwoofer al ser desempaquetado, debe contactar con su distribuidor inmediatamente.
  Montaje
  Hay 2 maneras de conectar su nuevo subwoofer. En el siguiente capítulo describimos cómo:
  1. Conecte el cable del amplificador subwoofer-out a la entrada Line Input del subwoofer activo.
  Luego la señal audio pasa de la salida Subwoofer Out al subwoofer activo. (véase la Fig. 1 de la página 12)
  2. De la salida de altavoz speaker out del amplificador al subwoofer:
  Conecte el cable de altavoz entre los terminales de los altavoces del amplificador y la entrada INPUT del
  subwoofer activo. Compruebe, por favor, que el canal derecho del amplificador es conectado al canal
  derecho del subwoofer. Repita esta comprobación para el canal izquierdo. Luego conecte los altavoces
  frontales de la salida OUTPUT del subwoofer activo. Compruebe, por favor, que el canal derecho del
  subwoofer es conectado al altavoz derecho. Repita este proceso para el canal izquierdo (véase la Fig. 2 de
  la página 13)
  Funciones (véase la Fig. 3 de la página 11)
  Control de volumen
  Aquí ajusta el nivel del subwoofer. Cuidado cuando ajusta el nivel. A menudo hay grandes diferencias del
  nivel de las diferentes escenas de película, lo que prolonga el proceso de ajuste.
  Fase
  La fase puede ajustarse a 0 ó 180 grados. Pruebe ambos ajustes y escoja él que da el mayor efecto.
  Crossover
  Es posible cortar el bajo, regulación de 50 a 150 Hz. Pruebe diferentes ajustes y escoja él que da el mayor
  efecto.
  Colocación
  El subwoofer activo está diseñado para reproducir todas las informaciones hasta 120 Hz. El oído humano
  no está capaz de localizar las frecuencias bajas. Esta es la razón de que la colocación del subwoofer no
  representa ningún problema.
  Sin embargo, puede aprovechar las leyes naturales de las siguientes maneras:
  1. Para conseguir el mayor efecto a través del local, se coloca el subwoofer cerca de un rincón a una
  distancia de la pared de aprox. 10 cm. Si esta colocación produce demasiado bajo, debe alejar el subwoofer un poco más de la pared. (Véase el plano A de la página 8.)
  2. Haciendo experimentos con la colocación del subwoofer puede optimizar la calidad del sonido. Una
  regla áurea es ubicar el subwoofer en los satélites. (Véase el plano B de la página 8.)
  3. La parte amplificadora del subwoofer nunca debe cubrirse.

  7 • Page 8

  A

  B

  Warning!
  To reduce the risk of electric shock, do not open or remove cover or back. Do not expose this appliance
  to rain or moisture. In case of malfunction consult qualified service personel
  Advarsel!
  For at eliminere risikoen for elektrisk stød må denne enhed aldrig åbnes. Ved driftsforstyrelse kontakt da
  straks den lokale forhandler for service.
  Achtung!
  Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, ist dieses Gerät nicht zu öffnen. Bei Störung kontakten
  Sie bitte Ihren Händler.
  Attention!
  Risque de choc électrique - Ne pas ouvrir
  Avertissement
  Pour éliminer le risque de choc électrique, ne jamais ouvrir cette unité. En cas de panne, contacter le
  revendeur
  Advertencia !
  Para eliminar el riesgo de descarga eléctrica nunca debe abrir esta unidad. En caso de trastornos funcionales, contacte inmediatamente con el distribuidor local para servicio.

  8 • Page 9

  The lightning flash with
  arrowhead, within an equilateral
  triangel, enteded to alert the user
  of the presence of uninsulated
  „dangerous voltage“ within the
  product’s enclosure; that may be
  of sufficiant magnitude to constitude a risk of elektrick shock
  to persons!

  The exclamationpoint, within an
  equilateral triangel, is atended to
  alert the user of the presence of
  important operating and maintanance (servicing) instructions in
  the literature accompayning the
  appliance.

  Udråbstegn i en ligesidet trekant
  alamerer forbrugeren om, at der
  i vejledningen findes vigtige
  informationer for det daglige
  brug og vedligeholdelse (service)
  af produktet.

  En blinkende pil i en ligesidet
  trekant alarmerer forbrugeren
  om der i produktet findes strømførende dele med så høj spænding, at risikoen for „elektrisk
  stød“ foreligger.

  Ein Ausrufezeichen in einem
  gleichseitigen Dreieck macht den
  Verbraucher darauf aufmerksam,
  dass in der Gebrauchsanleitung
  wichtige Informationen über
  die tägliche Benutzung sowie
  die Wartung des Produktes zu
  finden sind.

  Ein leuchtender Pfeil in einem
  gleichseitigen Dreieck macht
  den Verbraucher darauf aufmerksam, dass im Gerät Teile sind,
  die unter Strom stehen, und dass
  die Gefahr eines Stromschlages
  besteht.

  Un point d’exclamation dans un
  triangle informe l’utilisateur de la
  présence, dans le manuel d’utilisation, de point importants pour
  l’entretien et l’utilisation quotidienne du produit.

  Une flèche dans un triangle
  informe l’utilisateur de la présence de tension électrique pouvant causer u choc électrique
  Un triángulo equilátero con una
  flecha intermitente advierte
  al usuario de que el producto
  contiene partes conductoras
  con tensión tan alta que existe
  riesgo de descarga eléctrica.

  Un triángulo con un signo de
  exclamación advierte al usuario
  de que el manual de instrucciones contiene informaciones
  importantes para el uso diario
  y mantenimiento (servicio) del
  producto.

  9 • Page 10

  Fig. 3
  1
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  7
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  Line In
  Input from amplifier
  Eingang von Verstärker
  Entrée depuis l’amplificateur
  Indgang fra forstærker
  Input van versterker
  Entrada desde el amplificador

  8 Power switch
  - Power switch (on-auto-standby)
  - Ein- und standby schalten
  (on-auto-standby)
  - Bouton d’allumage/arrêt (on-auto-standby)
  - Power knap (on-auto-standby)
  - De schakelaar van de macht (on-auto-standby)
  - Botón de conectar/ desconectar
  (on-auto-standby)

  2 Input
  - Speaker input from amplifier
  - Lautsprechereingang von Verstärker
  - Entrée pour enceintes depuis l’amplificateur
  - Højttalerindgang fra forstærker
  - De input van de spreker van versterker
  - Entrada de altavoz desde el amplificador
  3 Output
  - Front speaker connection
  - Anschluss für Frontlautsprecherboxen
  - Sortie pour enceintes avant.
  - Tilslutning for fronthøjttalere
  - Voor sprekersverbinding
  - Conexión para altavoces frontales.

  9 Phase
  - Sound adjustment
  - Lautanpassung
  - Réglage du son
  - Lydtilpasning
  - Correcte aanpassing
  - Adaptación de sonido

  4 Volume
  - Volume control
  - Einstellung der Lautstärke
  - Réglage du volume sonore
  - Regulering af lydstyrke
  - De controle van het volume
  - Regulación del volumen
  5 Crossover
  - Bass control; personal adjustment of the total
  sound using the high-cut filtre.
  - Basskontrolle; persönliche Anpassung des totalen
  Hörbildes
  - Réglage des basses, personnalisation de l’image
  sonore
  - Baskontrol; personlig tilpasning af det totale
  lydbillede
  - Control de bajo; adaptación personal al sonido total.
  6
  -
  -
  -
  -
  -

  On/Stand-by indicator
  Green = „on“, red = „stand-by“
  Grün = „on“, rot = „stand-by“
  Vert = „on“, rouge = „stand-by“
  Grøn = „on“, rød = „stand-by“
  Groen = „on“, rood = „stand-by“
  Verde = „on«, rojo = „stand-by«

  10 Mains cord
  - Mains connection (with fuse)
  - Netzanschluss (mit sicherung)
  - Cable de branchement (avec fusible)
  - El-tilslutning (med sikring)
  - De verbinding van leidingen (met zekering)
  - Conexión eléctrica (con fusible)
  11 USB Charge
  - USB charging 5VDC
  - USB laden 5VDC
  - USB Charger 5VDC
  - USB Opladning 5VDC
  - USB opladen 5VDC
  - USB di ricarica 5 VDC

  Bass EQ
  Bass EQ; personal adjustment of the bass eq.
  Bass EQ; persönliche Anpassung des bass eq
  Réglage des bass eq, personnalisation de bass eq
  Bass EQ; personlig tilpasning af bass eq
  Control de Bass EQ; adaptación personal al bass eq.

  10 • Page 11

  7


  4


  5


  6  8


  9


  11

  1

  2

  3

  10 • Page 12

  Fig. 1

  12 • Page 13

  Fig. 2

  13 • Page 14

  Troubleshooting
  Symptom Check
  No sound
  Subwoofer connected to the mains lead.

  Power is ON.

  Your unit is connected to the LINE IN of the subwoofer.

  Volume control.
  Crossover.
  Red LED not ON  Power switch is in ON position.
  Subwoofer fuse.
  Mains plug fuse.

  Please note you may hear a tone from the subwoofer when the power are
  being switched OFF, this is normal and not a fault.
  For your guidance.
  Service
  For further information or help, please visit our website:
  www.tangent-audio.com
  Before requesting service, please refer to the trouble-shooting guide above. To
  obtain service please contact your local dealer.

  14 • Page 15

  Notes:

  15 • Page 16

  EVO E10

  active subwoofer

  For further information visit our website:

  www.tangent-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tangent EVO E10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tangent EVO E10 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,64 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info