Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/122
Nächste Seite
Gebruikershandleiding en
service-informatie
MOBIEL NAVIGATIESYSTEEM
BE
PNA-E3530T
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich möchte lesen auf Deutsche Sprache Gebraucheinweisung Eingereicht am 7-7-2019 16:09

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  MOBIEL NAVIGATIESYSTEEM
  PNA-E3530T

  BE

  Gebruikershandleiding en
  service-informatie • Page 2

  Inhoud

  Navigatieapparaat
  Targa PNA-E3530T

  Inhoud
  Pagina 6

  Inleiding

  Pagina 10

  GPS

  Pagina 31

  Bijlage

  Pagina 103

  Inhoud

  Belangrijke
  veiligheidsmededelingen

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  1 • Page 3

  Inhoud

  1 Belangrijke veiligheidsmededelingen .................6

  Inhoud

  1.1

  Gebruiksomgeving ..................................................................... 6

  1.2

  Voeding...................................................................................... 7

  1.3

  Oplaadbare accu........................................................................ 7

  1.4

  Kabels ........................................................................................ 7

  1.5

  Onderhoud en verzorging .......................................................... 8

  1.6

  Kinderen..................................................................................... 8

  1.7

  Beoogd gebruik.......................................................................... 8

  1.8

  Conformiteit................................................................................ 9

  1.9

  Afvalverwerking van oude apparaten......................................... 9

  2 Inleiding................................................................10
  2.1

  Inhoud van het pakket.............................................................. 10

  2.2

  Overzicht.................................................................................. 12

  2.3
  2.3.1

  Onderhoud ............................................................................... 13
  Onderhoud van het scherm................................................. 13

  2.4

  Algemene opmerkingen over het gebruik ................................ 14

  2.5
  2.5.1
  2.5.2

  De accu opladen ...................................................................... 14
  Opladen in de auto .............................................................. 15
  Opladen via een computer .................................................. 16

  2.6
  2.6.1
  2.6.2
  2.6.3

  Geheugenkaart ........................................................................ 17
  De geheugenkaart plaatsen ................................................ 17
  De geheugenkaart verwijderen ........................................... 17
  Schrijfbeveiliging ................................................................. 18

  2.7

  Autohouder .............................................................................. 18

  2.8

  TMC-poort................................................................................ 21

  2

  Nederlands • Page 4

  Inhoud
  2.9
  2.9.1
  2.9.2

  Het apparaat aan-/uitzetten......................................................22
  Dagelijks gebruik .................................................................22
  Volledig uitschakelen ...........................................................22

  2.10

  Eerste instellingen ....................................................................23

  2.11 Algemene opmerkingen over het gebruik.................................26
  2.11.1
  Invoer...................................................................................26
  2.11.2
  De kaartweergave aanpassen .............................................27
  2.11.3
  Het volume aanpassen ........................................................28
  2.11.3.1
  Het geluid dempen ............................................................30
  2.11.3.2
  Knopgeluid ........................................................................30

  3.1
  3.1.1

  GPS-verbinding ........................................................................31
  SiRFInstantFixIITM ................................................................31

  3.2

  Het GPS-hoofdmenu ................................................................32

  3.3
  3.3.1
  3.3.2
  3.3.3
  3.3.4

  Een route programmeren .........................................................34
  Snelle stappen .....................................................................34
  Navigatieweergave ..............................................................38
  Andere bestemmingen instellen ..........................................39
  Gegevens invoeren zonder GPS-ontvangst ........................41

  3.4
  3.4.1

  Een alternatieve route plannen ................................................42
  Routesegmenten vermijden.................................................44

  3.5
  Veelgebruikte bestemmingen...................................................45
  3.5.1
  Favorieten............................................................................46
  3.5.2
  Thuisadres ...........................................................................47
  3.5.2.1
  De thuislocatie instellen.....................................................47
  3.5.2.2
  Uw thuisadres oproepen ...................................................48
  3.5.3

  Geschiedenis .......................................................................49

  3.6
  3.6.1

  Kaartopties ...............................................................................51
  Hoek ....................................................................................51

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  3

  Inhoud

  3 GPS .......................................................................31 • Page 5

  Inhoud

  Inhoud

  3.6.2
  3.6.3
  3.6.4
  3.6.5
  3.6.5.1
  3.6.5.2
  3.6.5.3

  Kleuren ................................................................................ 52
  Schermverlichting instellen.................................................. 52
  Positie opslaan .................................................................... 53
  Kaart doorzoeken ................................................................ 54
  Opties voor Kaart doorzoeken .......................................... 55
  Opties voor de positiemarkering ....................................... 56
  Vermijden... ....................................................................... 57

  3.6.6
  3.6.6.1
  3.6.6.2
  3.6.6.3
  3.6.6.4

  Het scherm optimaliseren.................................................... 58
  Wegwijzerinstellingen........................................................ 58
  Scherm draaien................................................................. 59
  Het scherm instellen voor linkshandige gebruikers........... 60
  Geavanceerde instellingen................................................ 60

  3.7
  Route-instellingen .................................................................... 65
  3.7.1
  Planningvoorkeuren ............................................................ 65
  3.7.2
  Tolwegen vermijden ............................................................ 66
  3.7.3
  Routes programmeren ........................................................ 67
  3.7.3.1
  Een geprogrammeerde route bewerken ........................... 69
  3.7.4
  3.7.5
  3.7.6
  3.7.7
  3.7.8
  3.7.9

  Route-instructies tonen ....................................................... 71
  Route als afbeeldingen tonen.............................................. 72
  Routesamenvatting tonen ................................................... 73
  Op kaart tonen..................................................................... 74
  Route annuleren.................................................................. 75
  Demo................................................................................... 75

  3.8
  Verkeersinformatie ontvangen met TMC ................................. 77
  3.8.1
  Verkeersinformatie weergeven............................................ 78
  De route opnieuw berekenen .............................................. 79
  3.8.2
  3.8.3
  Instellingen .......................................................................... 79
  3.8.3.1
  De TMC-frequentie instellen ............................................. 80
  3.9
  NP's: nuttige plaatsen .............................................................. 81
  3.9.1
  Een NP toevoegen .............................................................. 82
  3.9.1.1
  Een eigen categorie maken .............................................. 83
  3.9.2
  4

  De naam van een NP wijzigen ............................................ 85
  Nederlands • Page 6

  Inhoud
  3.9.3
  3.9.4
  3.9.5
  3.9.6

  Een NP verwijderen .............................................................86
  Een categorie verwijderen ...................................................88
  NP's tonen en verbergen .....................................................89
  NP-waarschuwing inschakelen............................................90

  3.10 Algemene instellingen ..............................................................92
  3.10.1
  Een kaart selecteren............................................................92
  3.10.2
  Regionale instellingen..........................................................93
  3.10.3
  De stem instellen .................................................................94
  3.10.4
  Het schermtoetsenbord instellen .........................................95
  3.11 Diverse toepassingen...............................................................97
  3.11.1
  Wereldtijd.............................................................................98
  3.11.2
  Rekenmachine.....................................................................98
  3.11.3
  Maateenheden omzetten .....................................................98
  3.11.4
  Landinformatie .....................................................................99
  3.11.5
  GPS-status ........................................................................101
  3.11.6
  Het display kalibreren ........................................................102

  4.1

  Aansluiten op een computer...................................................103

  4.2
  4.2.1
  4.2.2
  4.2.3

  De meegeleverde dvd ............................................................104
  Kaarten installeren.............................................................106
  Stemmen installeren ..........................................................107
  Ondersteuning ...................................................................109

  4.3

  Kaarten...................................................................................111

  4.4

  Index.......................................................................................112

  4.5

  Technische specificaties ........................................................116

  4.6

  Garantiegegevens ..................................................................117

  4.7

  Serienummer..........................................................................119

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  5

  Inhoud

  4 Bijlage .................................................................103 • Page 7

  Gebruiksomgeving

  1

  Belangrijke veiligheidsmededelingen

  Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, leest u de onderstaande
  opmerkingen en volgt u alle waarschuwingen op, zelfs als u bekend bent met
  de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een
  veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt
  of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

  Belangrijke veiligheidsmededelingen

  1.1

  Gebruiksomgeving

  Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond en plaats geen
  voorwerpen op het apparaat. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in
  omgevingen met een hoge temperatuur of vochtigheid (zoals een badkamer)
  en moet stofvrij worden gehouden. Gebruikstemperatuur en -vochtigheid: 5 °C
  tot 35 °C, max. 85% relatieve luchtvochtigheid. Als u het navigatieapparaat in
  een auto gebruikt, dient u deze uitsluitend te installeren in de meegeleverde
  autohouder en zorgt u dat het apparaat correct in de houder is geplaatst.
  Installeer de autohouder (met of zonder het navigatieapparaat) niet binnen het
  werkingsgebied van de airbag van het voertuig en installeer de autohouder
  zodanig dat deze het zicht van de bestuurder niet belemmert.
  Tref de volgende voorzorgsmaatregelen:

  6

  ƒ

  Zorg voor voldoende ventilatie (plaats het apparaat niet op een plank, op
  een dik vloerkleed, op een bed of op een plaats waar de
  ventilatieopeningen kunnen worden afgedekt, en zorg altijd voor ten
  minste 10 cm vrije ruimte aan alle zijden).

  ƒ

  Houd het apparaat uit de buurt van directe warmtebronnen (zoals een
  verwarming).

  ƒ

  Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of fel kunstlicht. Wanneer
  u het apparaat in een voertuig installeert, dient u erop te letten dat het
  apparaat niet oververhit raakt.

  ƒ

  Vermijd contact met waternevel of -druppels en agressieve vloeistoffen
  en gebruik het apparaat nooit in de buurt van water. Let er met name op
  dat het apparaat niet wordt ondergedompeld (plaats geen met vloeistof
  gevulde voorwerpen, zoals vazen of glazen, op of naast het apparaat).

  ƒ

  Plaats het apparaat niet in de buurt van magnetische velden (zoals
  luidsprekers).
  Nederlands • Page 8

  Voeding
  ƒ

  Plaats geen brandende voorwerpen (zoals kaarsen) op of in de buurt
  van het apparaat.

  ƒ

  Steek geen voorwerpen in het apparaat.

  ƒ

  Stel het apparaat niet bloot aan grote temperatuurschommelingen,
  aangezien dit kan leiden tot vocht door condensvorming en kortsluiting.

  ƒ

  Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan hevige schokken en
  trillingen.

  1.2

  Voeding

  1.3

  Oplaadbare accu

  Dit apparaat gebruikt een hoogwaardige Lithium-polymeer accu. Deze accu
  mag alleen door een erkend servicecentrum worden verwijderd of vervangen.
  In zeer zeldzame gevallen kunnen vonken optreden op de contactpunten,
  waardoor explosieven en/of ontvlambare gassen vlam kunnen vatten. Daarom
  raden we u aan het apparaat niet te gebruiken op gevaarlijke locaties, zoals
  benzinestations, en het apparaat uit te schakelen.

  1.4

  Kabels

  Trek kabels altijd los aan de stekker en nooit aan het snoer. Plaats het
  apparaat, zware voorwerpen of meubels niet op de kabel en zorg ervoor dat
  de kabel niet klem komt te zitten, vooral bij de stekker en de aansluiting. Leg
  nooit een knoop in het netsnoer en bind dit niet samen met andere kabels. Leg
  alle kabels zo neer dat niemand erover kan struikelen of erdoor wordt
  gehinderd. Gebruik nooit adapterstekkers of verlengkabels die niet voldoen
  aan de huidige veiligheidseisen in uw land en wijzig nooit zelf de kabels.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  7

  Belangrijke veiligheidsmededelingen

  Gebruik alleen de bijgeleverde autolaadkabel Ktec KDCP0050500100C1 of de
  meegeleverde USB-kabel om oververhitting, vervorming van de behuizing,
  brand, elektrische schokken, explosies en andere gevaren te vermijden. Sluit
  de autolaadkabel of de USB-kabel nooit aan op andere apparaten. • Page 9

  Onderhoud en verzorging

  1.5

  Onderhoud en verzorging

  Belangrijke veiligheidsmededelingen

  Onderhoud is vereist als het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd,
  bijvoorbeeld wanneer de behuizing is beschadigd, wanneer er objecten of
  vloeistoffen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat is
  blootgesteld aan regen of vochtigheid, wanneer het apparaat niet normaal
  werkt of is gevallen. Als u merkt dat het apparaat rook, geur of vreemde
  geluiden produceert, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en trekt u de
  oplaadkabel uit het stopcontact. In dit geval gebruikt u het apparaat niet meer
  en moet het worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus.
  Neem contact op met een gekwalificeerde onderhoudstechnicus indien
  onderhoud is vereist. Open nooit de behuizing. Als u de behuizing opent, loopt
  u het gevaar van een elektrische schok. Reinig het apparaat uitsluitend met
  een schone, droge doek. Gebruik nooit agressieve vloeistoffen. Probeer de
  behuizing van het apparaat niet te openen omdat in dat geval de garantie komt
  te vervallen.

  1.6

  Kinderen

  Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen niet
  zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen zullen mogelijke
  risico's waarschijnlijk niet begrijpen. Kleine onderdelen kunnen leiden tot
  verstikkingsgevaar. Houd ook de verpakking uit de buurt van kinderen
  aangezien dit risico op verstikking met zich meebrengt.

  1.7

  Beoogd gebruik

  Dit is een elektronisch IT-apparaat. Het is alleen bedoeld voor persoonlijk
  gebruik, niet voor industriële of commerciële doeleinden. In de
  standaardconfiguratie is dit product niet ontworpen voor medische,
  levensreddende, levensonderhoudende of reddingsdoeleinden. Bovendien
  mag dit apparaat niet in tropische klimaten worden gebruikt. Alleen
  aansluitkabels en externe apparaten die voldoen aan de veiligheidsnormen en
  de elektromagnetische compatibiliteit en afscherming van dit apparaat mogen
  worden gebruikt. Dit apparaat voldoet aan alle vereisten met betrekking tot
  CE-conformiteit en relevante normen en standaards. Elke verandering aan het
  apparaat, anders dan door de fabrikant aanbevolen veranderingen, kan ertoe
  leiden dat niet meer aan deze richtlijnen wordt voldaan. Gebruik enkel de
  8

  Nederlands • Page 10

  Conformiteit
  accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant. Als u het apparaat niet
  in de Republiek Duitsland gebruikt, moet u zich houden aan de voorschriften
  en wetten in het land van gebruik.

  1.8

  Conformiteit
  Dit apparaat is volledig in overeenstemming met de basisvereisten
  en andere relevante vereisten van de richtlijn voor voertuigen
  2004/104/EC en de EMC-richtlijn 2004/108/EC.

  1.9

  Afvalverwerking van oude apparaten

  Als het product is voorzien van een etiket met een doorgestreepte
  afvalbak, is het onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC.
  Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden
  gescheiden van huishoudelijk afval en bij de juiste
  afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Door oude apparaten op de
  juiste manier als afval te verwerken, voorkomt u schade aan het milieu en uw
  eigen gezondheid. Voor meer informatie over een juiste afvalverwerking neemt
  u contact op met de plaatselijke overheid, de afvalverwerkingsinstantie of de
  winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  9

  Belangrijke veiligheidsmededelingen

  U vindt de ondertekende CE-verklaring van
  Conformiteit op de website www.service.targa.co.uk
  onder Targa Automotive/Targa PNA-E3530T/Manuals
  en aan het eind van deze gebruikershandleiding. • Page 11

  Inhoud van het pakket

  2

  Inleiding

  Inleiding

  Gefeliciteerd met dit geavanceerde Targa-product. Het navigatieapparaat
  PNA-E3530T biedt een accurate navigatie naar uw bestemming met
  verschillende configuraties. In het apparaat kunt u verschillende
  bestemmingen opslaan, evenals uw thuisadres. En als u op reis gaat, kunt u
  met verschillende zoekcriteria navigeren naar NP's (nuttige plaatsen). Ook
  kunt u een route naar uw bestemming programmeren voordat u uw reis start,
  indien nodig met verschillende routepunten.
  Bovendien gebruikt het model PNA-E3530T de meegeleverde TMC-antenne
  om verkeersinformatie te gebruiken om op dynamische wijze
  verkeersopstoppingen onderweg te vermijden.
  Lees eerst deze handleiding om het apparaat in te stellen en lees dan verder
  op pagina 31 voor meer informatie over de verschillende functies in de
  navigatietoepassing.

  2.1

  Inhoud van het pakket

  1

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  2

  Adapterplaat

  3

  Autohouder

  4

  Autolaadkabel

  5

  USB-kabel

  6

  Pen

  7

  TMC-antenne

  8

  Gebruikershandleiding (niet weergegeven)

  9

  Software-dvd (niet weergegeven)

  10

  Nederlands • Page 12

  Inleiding

  Inhoud van het pakket

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  11 • Page 13

  Overzicht

  2.2

  Overzicht

  Inleiding
  12

  Nederlands • Page 14

  Onderhoud

  1

  Aan/uit-knop

  2

  TMC-poort

  3

  Mini-USB- en laderaansluiting

  4

  Scherm

  5

  Loadlampje

  6

  Volumetoetsen

  7

  Geheugenkaartsleuf

  8

  Resetknop

  9

  Hoofdschakelaar

  10

  Luidspreker

  2.3
  2.3.1

  Onderhoud
  Onderhoud van het scherm

  Reinig het scherm zo nodig met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve
  schoonmaakmiddelen. Gebruik alleen water. Maak het scherm goed droog om
  te voorkomen dat zich druppels ophopen op het scherm. Deze kunnen leiden
  tot afzetting en kleurvervorming veroorzaken.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  13

  Inleiding

  Voorkom krassen op het scherm aangezien dit gemakkelijk kan beschadigen.
  U dient het apparaat alleen te bedienen met de meegeleverde pen of met uw
  vinger. • Page 15

  Algemene opmerkingen over het gebruik

  2.4

  Algemene opmerkingen over het gebruik
  Onthoud altijd dat de verkeersregels voorrang hebben over de
  instructies van uw navigatieapparaat. Bedien het apparaat niet
  terwijl u een voertuig bestuurt.

  Inleiding

  2.5

  De accu opladen

  Als de lading van de ingebouwde accu afneemt, verschijnt het volgende
  bericht rechtsboven in het scherm:

  Na een paar seconden verdwijnt deze melding. Deze verschijnt echter weer
  als u de accu niet oplaadt. Laad de accu opnieuw op in de auto of via de
  computer met behulp van de USB-kabel. Zo blijft uw apparaat goed werken.
  U kunt het apparaat blijven gebruiken terwijl het wordt opgeladen via de
  sigarettenaansteker van de auto of een stopcontact. Wanneer u het apparaat
  oplaadt via de computer, wordt dit vergrendeld en kunt u het niet gebruiken.

  14

  Nederlands • Page 16

  De accu opladen

  Opladen in de auto

  ƒ

  Steek de Mini-USB-stekker van de autolaadkabel [pagina 11, item 4]
  in de aansluiting [pagina 12, item 3] van het navigatieapparaat.

  ƒ

  Sluit de autolader vervolgens aan op een geschikte sigarettenaansteker in de auto.

  ƒ

  Het laadproces begint automatisch en het laadlampje [pagina 12,
  item 5] brandt blauw. Nadat het opladen is voltooid, gaat het lampje
  uit.

  U kunt de autolader aansluiten op een sigarettenaansteker van 12
  of 24 V.

  Om uw
  apparaat
  te
  beschermen
  tegen
  plotselinge
  spanningspieken, dient u de autolaadkabel pas aan te sluiten
  nadat u de motor hebt gestart.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  15

  Inleiding

  2.5.1 • Page 17

  De accu opladen

  2.5.2

  Inleiding
  16

  Opladen via een computer

  ƒ

  Steek de Mini-USB-stekker van de USB-kabel [pagina 11, item 5] in de
  aansluiting [pagina 12, item 3] van het navigatieapparaat.

  ƒ

  Steek de USB-plug van de kabel in een USB-poort op uw computer.
  Als het navigatieapparaat stand-by stond, wordt dit automatisch
  ingeschakeld.

  ƒ

  Het laadproces begint automatisch en het laadlampje [pagina 12,
  item 5] brandt blauw. Tegelijkertijd brengt de computer een verbinding
  tot stand met het ingebouwde geheugen van het apparaat (zie
  pagina 103).

  Nederlands • Page 18

  Geheugenkaart

  2.6

  Geheugenkaart

  Het navigatieapparaat kan SD-geheugenkaarten lezen. Als u een
  geheugenkaart in het apparaat hebt geplaatst, wordt deze automatisch door
  het apparaat gedetecteerd.
  Zorg dat de contactpunten van de geheugenkaart niet vuil zijn en
  oefen geen druk uit op de kaart.

  2.6.1

  De geheugenkaart plaatsen

  Plaats een compatibele geheugenkaart met de contactpunten naar voren
  gericht in de geheugenkaartsleuf [pagina 12, item 7] van het
  navigatieapparaat. De contactpunten van de kaart moeten naar de achterzijde
  zijn gericht. Steek de kaart in de sleuf totdat deze op zijn plaats klikt.

  2.6.2

  De geheugenkaart verwijderen

  Druk zachtjes op de geplaatste geheugenkaart om deze te ontgrendelen. De
  kaart komt een stukje naar voren, zodat u deze kunt vastpakken en
  verwijderen.

  Inleiding

  Sla wijzigingen op en zet het apparaat uit door kort op de Aan/uitknop [pagina 12, item.1] te drukken, voordat u de geheugenkaart
  verwijdert. Anders kunt u gegevens kwijtraken.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  17 • Page 19

  Autohouder

  2.6.3

  Schrijfbeveiliging

  SD-kaarten bevatten een schrijfbeveiliging die u kunt in- en uitschakelen.
  MMC-kaarten hebben geen schrijfbeveiliging.
  Als de schrijfbeveiliging is ingeschakeld, kunnen gegevens die op de
  geheugenkaart zijn opgeslagen, niet worden verwijderd, verplaatst of
  hernoemd. Ze kunnen alleen worden gelezen.

  Inleiding
  Schrijfbeveiliging uitgeschakeld

  2.7

  Schrijfbeveiliging ingeschakeld

  Autohouder

  U installeert het navigatieapparaat in de autohouder door eerst de
  meegeleverde adapterplaat [pagina 11, item 2] op de autohouder te
  bevestigen.
  Druk vervolgen de zuignap van de autohouder tegen de voorruit en zet de
  zuignap vast door aan de vergrendeling te draaien.

  18

  Nederlands • Page 20

  Autohouder
  Voor een goede ontvangst van het GPS-signaal moet het navigatieapparaat
  zo worden geplaatst dat dit vrij zicht heeft op de lucht. Kies een geschikte
  locatie op de voorruit van de auto.

  Inleiding

  Installeer de autohouder (met of zonder het navigatieapparaat)
  niet binnen het werkingsgebied van de airbag van het voertuig en
  installeer de autohouder zodanig dat deze het zicht van de
  bestuurder niet belemmert.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  19 • Page 21

  Autohouder
  Nadat de autohouder is bevestigd, kunt u het navigatieapparaat in de
  adapterplaat plaatsen. De uitsteeksels op de adapterplaat moeten passen in
  de overeenkomstige gaatjes in het navigatieapparaat (zie afbeelding, pijl 1).
  Beweeg het flexibele tussenstuk van de autosteun in de gewenste positie om
  het navigatieapparaat in de juiste zichthoek te zetten.
  Als u het navigatieapparaat wilt verwijderen van de autohouder, druk u de
  vergrendeling boven op de adapterplaat in en verwijdert u het apparaat.

  Inleiding

  Als u de autohouder van de voorruit wilt verwijderen, draait u aan de
  vergrendeling en trekt u aan het lipje op de onderzijde van de zuignap (zie
  afbeelding, pijl 2).

  20

  Nederlands • Page 22

  TMC-poort

  2.8

  TMC-poort

  Het navigatieapparaat is voorzien van een ingebouwde TMC-ontvanger
  (Traffic Message Channel). Deze kan FM-radiosignalen ontvangen en
  uitgezonden verkeersinformatie lezen. Deze informatie wordt zo nodig voor de
  routeberekening gebruikt om ervoor te zorgen dat u files omzeilt. Als u realtime verkeersberichten wilt ontvangen, moet u de meegeleverde TMCdraadantenne als volgt aansluiten op het navigatieapparaat:
  ƒ

  Steek de stekker van de meegeleverde TMC-draadantenne
  [pagina 11, item 7] in de TMC-aansluiting [pagina 12, item 2] van het
  navigatieapparaat.

  ƒ

  Bevestig de antenne met behulp van de zuignappen op de voorruit van
  het voertuig.

  ƒ

  Voor een optimale ontvangst dient u de draadantenne verticaal aan
  één zijde van de voorruit te plaatsen. Het wordt echter aangeraden de
  antenne aan de passagierskant te plaatsen.

  Inleiding

  TMC-gegevens bestaan uit digitale signalen die voortdurend
  worden uitgezonden. Daarom zijn ze onafhankelijk van de
  gesproken verkeersinformatie en gewoonlijk ook sneller.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  21 • Page 23

  Het apparaat aan-/uitzetten

  2.9

  Het apparaat aan-/uitzetten

  Als u het apparaat voor het eerst aanzett, schuift u de hoofdschakelaar
  [pagina 12, item 9] naar de positie ON.
  Bij levering is de accu van het navigatieapparaat niet volledig
  opgeladen. Laad de accu volledig op. Het apparaat kan de accu
  ook opladen terwijl het is uitgeschakeld.

  Inleiding

  2.9.1

  Dagelijks gebruik

  U zet het apparaat uit door kort op de Aan/uit-knop [pagina 12, item 1] te
  drukken. Het navigatieapparaat schakelt over naar de stand-bystand. Alle
  gegevens en instellingen worden opgeslagen.
  U zet het apparaat weer aan door kort op de Aan/uit-knop te drukken. Het
  apparaat wordt weer ingeschakeld, waarbij de laatst geopende toepassing
  actief is.
  Het apparaat verbruikt stroom wanneer dit stand-by staat. Daarom
  kan de accu leeg raken wanneer het apparaat langere tijd standby staat.

  2.9.2

  Volledig uitschakelen

  Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, schuift u de hoofdschakelaar
  [pagina 12, item 9] naar de positie OFF. Wijzigingen worden niet opgeslagen.
  Als u het apparaat uitzet met de hoofdschakelaar, worden alle parameters en
  aangepaste instellingen opgeslagen.
  Als u er zeker van wilt zijn dat alle gegevens worden opgeslagen,
  raden wij u aan het apparaat eerst uit te zetten met de Aan/uitknop.

  22

  Nederlands • Page 24

  Eerste instellingen

  2.10

  Eerste instellingen
  Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de accu
  volledig op te laden. Het apparaat kan de accu ook opladen terwijl
  het is uitgeschakeld.

  ƒ

  Gebruik de pen om de hoofdschakelaar [pagina 12, item 9] van het
  apparaat naar de positie ON te schuiven.

  Selecteer een schermtaal door te
  tikken op het desbetreffende item.
  kunt u de
  Met de knoppen en
  weergegeven pagina wijzigen.
  Bevestig uw selectie door te tikken
  op de knop Selecteren (in dit
  voorbeeld: Select).

  Selecteer een stem door te tikken
  op het desbetreffende item.

  Inleiding

  kunt u de
  Met de knoppen en
  weergegeven pagina wijzigen.
  Bevestig uw selectie door te tikken
  op de knop Selecteren.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  23 • Page 25

  Eerste instellingen
  Hier kunt u kiezen of afstanden
  moeten worden weergegeven in
  kilometers of mijlen.
  Tik hiervoor op de desbetreffende
  optie.
  Bevestig uw selectie door te tikken
  op de knop Volgende.

  Inleiding

  Vervolgens selecteert u de tijdzone
  door op het desbetreffende item te
  tikken.
  kunt u de
  Met de knoppen en
  weergegeven pagina wijzigen.
  Bevestig uw selectie door te tikken
  op de knop Volgende.

  De Help-pagina wordt
  weergegeven. U kunt Help
  weergeven over een categorie door
  te tikken op de gewenste knop.
  Gebruik de knop Overslaan om
  door te gaan met de eerste
  installatie.

  Na de eerste installatie kunt u de Help op elk gewenst moment
  weergeven.

  24

  Nederlands • Page 26

  Eerste instellingen
  Lees de melding en tik op Akkoord.

  Bij aflevering zijn diverse kaarten in het apparaat geïnstalleerd.
  Wanneer u het apparaat voor het eerst start, kan het enkele seconden duren
  om de initialisatie te voltooien. Zodra voldoende satellieten zijn gevonden,
  wordt de SiRFInstantFixII™-technologie in werking gesteld (zie ook
  pagina 31). De volgende keer dat u het apparaat aanzet, zal dit veel sneller
  gereed zijn.
  Wanneer u het apparaat voor het eerst start, duurt het enkele seconden om de
  initialisatie te voltooien. Zodra dit proces is voltooid, wordt de kaart met uw
  huidige positie weergegeven.

  Lees de volgende pagina's voor meer informatie over de GPS-technologie en
  algemene bedieningsinstructies voor de navigatie. Op pagina 34 wordt in het
  kort uitgelegd hoe u uw eerste route programmeert.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  25

  Inleiding

  Indien er geen GPS-signaal wordt ontvangen (bijvoorbeeld
  wanneer u het apparaat aanzet in een gebouw), kan de positie
  niet worden weergegeven. • Page 27

  Algemene opmerkingen over het gebruik

  2.11

  Algemene opmerkingen over het gebruik
  Bedien het apparaat niet terwijl u een voertuig bestuurt. Plan uw
  route voordat u gaat rijden. Als u de route onderweg moet
  wijzigen, stopt u op een veilige plaats.

  Inleiding

  2.11.1

  Invoer

  U stuurt de navigatie door op de desbetreffende pictogrammen te tikken. Als
  pictogrammen lichtgrijs zijn, zijn ze momenteel niet beschikbaar. U kunt alleen
  functies selecteren die zijn toegestaan voor de huidige bewerking.
  Soms worden optieknoppen weergegeven waarmee u een bewerking kunt
  bevestigen of herstellen (zoals 'Terug' en 'Gereed'). Tik hiervoor op de
  gewenste knop.
  Tijdens de navigatie kunt u op elk moment op het scherm tikken om het
  hoofdmenu voor de navigatie weer te geven. De actieve navigatie wordt
  vervolgd op de achtergrond.
  U kunt de navigatie-instellingen aansturen met behulp van diverse
  pictogrammen:

  Deze knoppen worden weergegeven als het
  menu uit meer dan één pagina bestaat. Tik
  meerdere malen op de knop Links of Rechts
  om te schakelen tussen de verschillende
  pagina's.
  Deze knoppen verschijnen als een lijst niet op
  de hoogte van het scherm past. Tik meerdere
  malen op de knop Omhoog of Omlaag om de
  lijst omhoog of omlaag te verplaatsen.

  26

  Nederlands • Page 28

  Algemene opmerkingen over het gebruik
  Met deze schuifregelaar kunt u een waarde
  tussen een minimum en een maximum kiezen.
  Tik hiervoor met de pen op de schuif, laat de
  pen slaan en sleep in de gewenste richting.
  Met behulp van selectievakjes kunt u
  aanvullende opties in- of uitschakelen. Tik op
  het selectievakje om er een vinkje in te
  plaatsen of om het vinkje te verwijderen. U kunt
  meerdere of alle weergegeven opties
  selecteren.
  Keuzerondjes worden gebruikt als u één optie
  uit meerdere opties kunt selecteren. Tik
  hiervoor op het desbetreffende keuzerondje. U
  moet een optie selecteren. Wanneer u een
  nieuwe optie selecteert, wordt de eerder
  geselecteerde optie automatisch uitgeschakeld.

  2.11.2

  De kaartweergave aanpassen

  Als u een bestemming of plaatsen in de buurt zoekt, kunt u het weergegeven
  kaartgebied verplaatsen door de pen of een vinger op de kaart te zetten en in
  de gewenste richting te slepen. Het weergegeven kaartgebied schuift mee in
  deze richting. Als u de kaartweergave wilt vergroten of verkleinen, sleept u de
  schuifregelaar rechts omhoog of omlaag.
  In de navigatieweergave (zie pagina 38)
  In de navigatieweergave kunt u op de knop - in de linkerbovenhoek drukken
  om het weergegeven kaartgebied te vergroten. Druk op de knop + in de
  rechterbovenhoek om het weergegeven kaartgebied te verkleinen. Houd de
  betreffende knop ingedrukt om de zoomaanpassing te versnellen. Tik op de
  kaart om het GPS-hoofdmenu weer te geven. De actieve navigatie wordt
  vervolgd op de achtergrond. Ook de stembegeleiding wordt vervolgd.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  27

  Inleiding

  In de weergave Kaart doorzoeken (zie pagina 54) • Page 29

  Algemene opmerkingen over het gebruik

  2.11.3

  Het volume aanpassen

  U past het volume aan door aan de volumeknop [pagina 12, item 6] te draaien.
  Onafhankelijk hiervan, kunt u ook een volume voor hoge snelheid instellen. Tik
  op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  Tik op Instellingen.

  Inleiding
  Tik op Volume-instellingen.

  28

  Nederlands • Page 30

  Algemene opmerkingen over het gebruik
  Met de bovenste schuifregelaar past
  u het standaardvolume aan, terwijl u
  met de onderste regelaar het
  volume bij hoge snelheid aanpast.

  U kunt ook de snelheid instellen waarboven het volume bij hoge snelheid
  wordt toegepast.
  Tik hiervoor op Opties.
  Gebruik het schermtoetsenbord om
  een snelheid in te voeren en tik ter
  bevestiging op Gereed.

  Als u bijvoorbeeld 100 km/u invoert, wordt het volume verhoogd
  tot het ingestelde volume voor hoge snelheid wanneer u 100 km/u
  of sneller rijdt.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  29

  Inleiding

  Met de knop W kunt u typfouten
  corrigeren. • Page 31

  Algemene opmerkingen over het gebruik
  2.11.3.1

  Het geluid dempen

  U kunt het geluidsvolume niet alleen aanpassen, maar het geluid ook
  helemaal dempen. Dit geldt voor alle gesproken instructies en
  waarschuwingsgeluiden.

  Inleiding

  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Instellingen.

  ƒ

  Tik op

  Geluiden uitschakelen.

  Het geluid wordt gedempt totdat u dit weer inschakelt door de bovenstaande
  stappen te herhalen.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Instellingen.

  ƒ

  Tik op

  Geluiden inschakelen.

  2.11.3.2

  Knopgeluid

  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik drie keer op
  weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Instellingen.
  om de vierde pagina van het Instellingen

  Toetstonen uit.

  Het knopgeluid wordt uitgeschakeld tot u dit weer inschakelt. Tik weer op het
  pictogram

  30

  Toetstonen inschakelen.

  Nederlands • Page 32

  GPS-verbinding

  3

  GPS

  3.1

  GPS-verbinding

  Dit navigatieapparaat gebruikt het Global Positioning System (GPS). Het
  ontvangt signalen die worden verzonden door GPS-satellieten en verwerkt
  deze om zo de positie op een gedigitaliseerde kaart te berekenen.
  Het
  navigatieapparaat
  toont
  gedetailleerde
  informatie
  ontvangstkwaliteit en de huidige positie (zie pagina 101).

  over

  de

  Voor GPS-positiebepaling is vrij zicht op de lucht vereist. De
  navigatie werkt niet in een gebouw of in een tunnel. Ook in een
  dicht bos kan de sterkte van het GPS-signaal afnemen.

  3.1.1

  SiRFInstantFixIITM

  Deze nieuwe technologie maakt het mogelijk een navigatieapparaat zonder
  vertragingen te gebruiken.

  Doordat uw navigatieapparaat de nieuwste SiRFInstantFixIITM-technologie
  gebruikt, kan dit de huidige positie bepalen op basis van de laatst bekende
  GPS-informatie. Daarom hoeft de satellietinformatie slechts eenmaal te
  worden geladen tijdens de eerste configuratie.
  SiRFInstantFixIITM maakt gebruik van de laatst opgeslagen positie.
  Zorg er daarom voor dat de accu in de tussentijd niet volledig
  wordt ontladen omdat de satellietinformatie anders opnieuw moet
  worden gedownload.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  31

  GPS

  Om de GPS-positie correct te kunnen bepalen, moeten de signalen van ten
  minste vier GPS-satellieten worden ontvangen. Deze satellieten bevinden zich
  echter in een MEO-baan en hun positie verandert voortdurend. Om de
  satellieten te kunnen lokaliseren heeft het navigatieapparaat satellietinformatie
  nodig. Normale apparaten downloaden deze informatie van de eerste
  satellieten die worden gevonden nadat ze worden ingeschakeld. Daarom kan
  het enkele minuten duren voordat het apparaat beschikbaar is voor navigatie. • Page 33

  Het GPS-hoofdmenu

  3.2

  Het GPS-hoofdmenu

  Het GPS-hoofdmenu vormt het centrale toegangspunt tot alle functies van het
  navigatiesysteem. Dit menu bestaat uit twee schermen. U schakelt tussen de
  of
  .
  schermen door te tikken op de knop

  GPS

  Tijdens de navigatie kunt u op elk moment op het scherm tikken om het
  hoofdmenu voor de navigatie weer te geven. De huidige navigatie wordt niet
  onderbroken.

  De volgende opties zijn beschikbaar:

  Navigeren
  naar...

  Kaart
  doorzoeken

  Alternatieve
  route

  32

  Met deze knop start u de navigatie. Er zijn diverse opties
  beschikbaar:

  Hiermee toont u de actieve kaart met de huidge positie. U
  kunt deze functie gebruiken om adressen of NP's (nuttige
  plaatsen) weer te geven.

  Hiermee kunt u een geprogrammeerde route wijzigen,
  bijvoorbeeld om een verkeersopstopping te omzeilen of
  een routepunt in te voeren.

  Nederlands • Page 34

  Het GPS-hoofdmenu

  Verkeer

  Route

  Gebruik deze knop om de huidige verkeersmeldingen
  weer te geven. Deze worden ook als pictogrammen
  weergegeven op de kaart.
  Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over de
  ingestelde route weergeven.

  Reisschema

  Hiermee kunt u routes plannen en opslaan. Desgewenst
  kunt u routepunten invoegen die u onderweg wilt
  bezoeken.

  NP beheren

  Deze optie biedt toegang tot het menu NP. U kunt
  aangepast NP's invoeren, bestaande NP's bewerken of
  verwijderen en bepalen welke NP's moeten worden
  weergegeven.

  GPS-status

  Met deze knop kunt u de coördinaten van de huidige
  positie en informatie over de GPS-signaalontvangst
  weergeven.

  Positie opslaan

  Hiermee slaat u de huidige positie op en voegt u deze toe
  aan de recente bestemmingen, zodat u deze later weer
  kunt inlezen.

  Extra's

  Dit menu biedt handige opties, zoals wereldtijd, een
  rekenmachine en conversie van maateenheden. U kunt
  hier ook landspecifieke informatie weergeven (zoals
  toegestane maximumsnelheden en dergelijke).

  Wachtstand

  Alle instellingen en gegevens worden opgeslagen en het
  apparaat schakelt naar de stand-bymodus.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  33

  GPS

  Instellingen

  Het menu Instellingen biedt meerdere opties waarmee u
  het apparaat aan uw voorkeuren kunt aanpassen. • Page 35

  Een route programmeren

  3.3
  3.3.1

  Een route programmeren
  Snelle stappen

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven. Wanneer u
  gegevens invoert in de volgende schermen, kunt u altijd op de knop Terug
  tikken om terug te keren naar het vorige scherm.

  GPS

  Tik op Navigeren naar...

  Tik op Adres.

  ƒ

  Selecteer het land waar de stad van uw bestemming ligt door erop te
  en
  de weergegeven
  tikken. Indien nodig kunt u met de knoppen
  pagina wijzigen.
  Als er maar één landkaart is geïnstalleerd, zal er niet worden
  gevraagd naar het land van bestemming.

  34

  Nederlands • Page 36

  Een route programmeren
  Voer de naam van de plaats in via
  het schermtoetsenbord.
  Vanwege de omvang van de
  database kan er een lichte
  vertraging optreden.

  Het apparaat bepaalt de mogelijke zoekresultaten op basis van de
  ingevoerde tekens. Hierdoor is zelfs invoer mogelijk als u een naam
  onjuist hebt ingevoerd.
  Als u een speciaal teken wilt invoeren, tikt u op de knop äü. Als u wilt
  terugkeren naar de vorige tekenset, tikt u op de knop abc.
  Als u een ingevoerd teken wilt verwijderen, tikt u op de knop W.
  Zodra de naam van de gewenste plaats in de lijst verschijnt, tikt u erop.
  U hoeft niet de volledige naam in te voeren.
  Raadpleeg pagina 95 voor het gebruik van het schermtoetsenbord.

  GPS

  Voer de naam van de straat in via
  het schermtoetsenbord. Ga op
  dezelfde manier te werk als voor de
  plaats.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  35 • Page 37

  Een route programmeren
  Voer het huisnummer in (als u dit
  weet) en tik op Gereed.

  GPS
  Als u het huisnummer niet weet, hebt u twee mogelijke opties voor de
  bestemming:
  Tik op de knop Elke als u het midden van de straat als bestemming wilt
  selecteren.
  of
  Selecteer een straatnaam in de lijst met kruisingen door erop te tikken.
  Hiermee stelt u de desbetreffende kruising in als bestemming.
  Selecteer een beschikbare optie
  (zie de volgende pagina voor een
  beschrijving) of tik op de knop
  Route berekenen! om de route te
  berekenen.

  36

  Nederlands • Page 38

  Een route programmeren

  Op kaart

  Parkeerplaats

  Toevoegen aan
  favorieten

  Geeft de ingevoerde bestemming weer in de
  weergave Kaart doorzoeken.
  Selecteert een parkeergelegenheid in de
  buurt van de ingevoerde bestemming en
  berekent de route ernaartoe.

  Voegt de ingevoerde bestemming toe aan uw
  lijst met favorieten.

  Het apparaat berekent de route,
  waarna deze op de kaart wordt
  weergegeven.
  de

  GPS

  Tik
  op
  Gereed
  om
  navigatieweergave te starten.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  37 • Page 39

  Een route programmeren
  In de weergave Kaart doorzoeken wordt de route weergegeven als een
  blauwe lijn. Daarnaast wordt de volgende informatie weergegeven:
  ƒ

  Afstand tot bestemming

  ƒ

  Geschatte aankomsttijd

  ƒ

  Resterende tijd

  GPS

  Op pagina 44 leest u hoe u de route bewerkt met behulp van de knop Details.
  Daarnaast kunt u de route op elk gewenst moment aanpassen, zelfs tijdens
  het navigeren (zie pagina 42).

  3.3.2

  Navigatieweergave

  Tijdens de navigatie wordt de kaart als volgt weergegeven:
  Uitzoomen

  Inzoomen

  Positie

  Voortgangsaanduiding
  Volgende
  aanwijzing en
  afstand tot
  volgende
  aanwijzing

  Richting naar
  bestemming
  Status van TMC/GPSontvangst

  Geschatte
  aankomsttijd

  Huidige snelheid Coördinaten
  van huidige
  positie

  Afstand tot bestemming

  U kunt zelf bepalen welke informatie onder in het scherm wordt weergegeven.
  Meer informatie vindt u op pagina 61 - De weergegeven informatie
  configureren.

  38

  Nederlands • Page 40

  Een route programmeren

  3.3.3

  Andere bestemmingen instellen

  U kunt uw bestemming niet alleen invoeren door een adres in te voeren, maar
  ook op andere manieren. Het menu Navigeren naar bestaat uit twee
  of
  schermen. U schakelt tussen de schermen door te tikken op de knop
  .

  De volgende opties zijn beschikbaar:

  Favoriet

  Geschiedenis

  in

  als

  een

  adres.

  Selecteer een bestemming in uw eigen lijst met
  favorieten.
  (Op pagina 46 leest u hoe u favorieten maakt.)
  Het navigatieapparaat slaat automatisch een lijst met de
  laatste bestemmingen op. Via deze lijst kunt u een
  bestemming opnieuw selecteren.
  (Beschrijving op pagina 49)
  Hier kunt u een bestemming kiezen op categorie
  (restaurants, winkels, toeristische attracties en
  dergelijke).

  Nuttige plaats

  Via een submenu kunt u de volgende bewerkingen
  uitvoeren met een NP:

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  39

  GPS

  Adres

  Voer hier de bestemming
  (Beschrijving op pagina 34) • Page 41

  Een route programmeren
  selecteren op de huidige positie
  zoeken in de buurt van een ingevoerd adres
  zoeken in de buurt van de bestemming
  zoeken in een bepaalde plaats
  (Lees de informatie
  informatie over NP's.)

  vanaf

  pagina 81

  voor

  meer

  GPS
  Postcode

  Met deze knop kunt u de bestemming invoeren als een
  postcode in plaats van een plaats. Verder gaat u op
  dezelfde manier te werk als wordt beschreven op pagina
  34.

  Thuis

  Hiermee slaat u uw thuisadres op als bestemming.
  (Lees de pagina's vanaf pagina 47 voor meer informatie
  over het thuisadres.)

  Punt op de kaart

  Hiermee geeft u de kaart weer, zodat u een locatie kunt
  markeren als bestemming.
  (Zie ook de functie Kaart doorzoeken vanaf pagina 54.)

  GPS-positie
  invoeren

  Stadscentrum

  Laatst bruikbare
  positie

  40

  Hier kunt u de oost/west- en noord/zuid-coördinaten van
  de bestemming invoeren in graden, minuten en
  seconden.
  Hier kunt u een plaats invoeren via het
  schermtoetsenbord zonder dat u meer informatie hoeft
  op te geven. Het navigatieapparaat leidt u vervolgens
  naar het stadscentrum. Zo nodig wordt u gevraagd een
  wijk te kiezen via een dialoogvenster.
  Hiermee stelt u de bestemming in op de laatst bruikbare
  GPS-positie.

  Nederlands • Page 42

  Een route programmeren

  3.3.4

  Gegevens invoeren zonder GPS-ontvangst

  Als er geen GPS-signaal wordt ontvangen wanneer u een route invoert (zoals
  wanneer u de route binnenshuis programmeert), kan het navigatieapparaat de
  route niet berekenen. Er verschijnt een melding met de volgende opties:

  Wachten op
  een bruikbaar
  signaal

  Laatst
  bruikbare
  positie

  De laatst bekende positie wordt gebruikt als beginpunt.
  Deze optie wordt aanbevolen als u zich nog steeds
  ongeveer op de laatst bekende positie bevindt nadat u
  het apparaat hebt uitgezet.
  Kies deze optie en tik op de gewenste beginpositie op de
  weergegeven kaart. Zo nodig kunt u de kaart met de pen
  verslepen en de weergave vergroten of verkleinen met de
  schuifregelaar rechts (zie ook pagina 54 – Kaart
  doorzoeken).

  GPS

  Kiezen op de
  kaart

  De route wordt automatisch berekend zodra het GPSsignaal beschikbaar is.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  41 • Page 43

  Een alternatieve route plannen

  3.4

  Een alternatieve route plannen

  Als u een andere of gewijzigde route wilt instellen, kunt u dit doen via de
  functie Alternatieve route.
  Alternatieve routes zijn noodzakelijk als:

  GPS

  ƒ

  een weg is afgesloten of om andere redenen niet kan worden gebruikt

  ƒ

  u een ander routepunt wilt invoegen

  ƒ

  u geen snelwegen, tolwegen, veerboten of onverharde wegen wilt
  gebruiken

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.
  Tik op Alternatieve route.

  Kies een alternatieve route via deze
  opties.

  42

  Nederlands • Page 44

  Een alternatieve route plannen

  Alternatief berekenen

  Bepaalt een andere route dan de huidige route en
  geeft deze weer op de kaart. U kunt deze functie
  desgewenst meerdere malen uitvoeren.
  Tik hierop als de weg plotseling is afgesloten.
  Selecteer een standaardwaarde: 500 m, 1 km, 5
  km, 10 km, 15 km of 20 km.

  Volgende vermijden...

  De route wordt direct opnieuw berekend, waarbij
  de oorspronkelijke route met de ingestelde
  afstand wordt omzeild.

  Reizen via...

  Origineel gebruiken

  ƒ

  invoeren als een adres of postcode (zie
  vanaf pagina 34)

  ƒ

  selecteren uit uw favorieten (zie pagina 46)

  ƒ

  kiezen uit uw recente bestemmingen (zie
  pagina 49)

  ƒ

  een NP selecteren (zie pagina 81)

  ƒ

  uw thuisadres gebruiken. Als u uw
  thuisadres nog niet hebt ingesteld, kunt u dit
  hier invoeren (zie pagina 47)

  ƒ

  een geselecteerd punt op de kaart is (zie
  vanaf pagina 54)

  ƒ

  moet worden ingevoerd in de vorm van
  geografische coördinaten

  ƒ

  in het centrum moet liggen van de stad die u
  wilt bezoeken, of

  ƒ

  de laatste geldige GPS-positie moet zijn

  Hiermee wist u alle vorige alternatieve routes en
  wordt de standaardroute hersteld. Met deze
  functie kunt u alle vorige instellingen ongedaan
  maken.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  43

  GPS

  Met deze functie kunt u een routepunt invoegen.
  U gaat hierbij op dezelfde manier te werk als
  wanneer u een nieuwe route invoert. U kunt het
  routepunt als volgt instellen: • Page 45

  Een alternatieve route plannen

  Verkeersopstoppingen
  vermijden

  3.4.1

  Als een verkeersopstopping op de route wordt
  gedetecteerd, kunt u de route opnieuw
  berekenen.

  Routesegmenten vermijden

  GPS

  Zodra een nieuwe route is
  berekend, wordt deze weergegeven
  in de weergave Kaart doorzoeken.
  Tik
  op
  Details
  voor
  meer
  instellingen en informatie.

  De
  afstand,
  de
  geschatte
  aankomsttijd en de resterende rijd
  worden weergegeven. Op de balk
  worden uw positie op de totale route
  en de positie van eventuele
  routepunten
  schematisch
  weergegeven.

  Als de route een van de volgende soorten segmenten bevat, wordt dit blauw
  weergeven. U kunt deze van de route uitsluiten door erop te tikken. Er
  verschijnt een waarschuwing. Tik ter bevestiging op Ja. Vervolgens wordt een
  nieuwe route berekend waarin de uitgeschakelde soorten segmenten worden
  vermeden.

  44

  Nederlands • Page 46

  Veelgebruikte bestemmingen

  Niet toegankelijk

  Ontoegankelijke of beperkte routesegmenten (zoals
  gebieden met verkeersbeperkingen).

  Snelwegen
  Snelweg
  Tolwegen
  Tolweg

  U kunt ook aangeven dat tolwegen altijd moeten
  worden vermeden (zie pagina 66).

  Veerboten
  Veerboot
  Onverharde wegen en zandpaden
  Onverhard

  3.5

  GPS

  Als de huidige route meerdere van de bovenstaande onderdelen
  bevat en u een of meer ervan wilt uitsluiten, moet u de
  bovenstaande stappen herhalen.

  Veelgebruikte bestemmingen

  Als u vaak naar dezelfde bestemmingen gaat, kunt u een lijst met favorieten
  maken, zodat u ze sneller kunt invoeren. U kunt ook uw thuisadres invoeren,
  zodat u de terugreis sneller kunt programmeren. Het navigatieapparaat slaat
  bovendien de laatste dertig bestemmingen op in de geschiedenis.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  45 • Page 47

  Veelgebruikte bestemmingen

  3.5.1

  Favorieten

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.
  Tik op Navigeren naar...

  GPS
  Tik op Favoriet.

  Selecteer een item in uw lijst met favorieten door erop te tikken. De route
  wordt direct berekend.

  Op pagina 82 leest u hoe u favorieten maakt.

  46

  Nederlands • Page 48

  Veelgebruikte bestemmingen

  3.5.2
  3.5.2.1

  Thuisadres
  De thuislocatie instellen

  Als u uw thuisadres invoert, kunt u de terugreis in slechts enkele stappen
  programmeren. Ga hiervoor als volgt te werk:
  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.
  Tik op Instellingen.

  GPS

  Tik tweemaal op de knop
  om
  de derde pagina van het menu
  Instellingen weer te geven.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  47 • Page 49

  Veelgebruikte bestemmingen
  Tik op Thuislocatie instellen.

  GPS
  Tik op Adres.

  Als u uw thuisadres al hebt ingevoerd, kunt u tikken op
  Geschiedenis en uw adres selecteren door erop te tikken.

  U gaat hierbij op dezelfde manier te werk als wanneer u een nieuwe
  bestemming programmeert. Zodra u klaar bent, keert u terug naar de
  kaartweergave. Het navigatieapparaat slaat het ingevoerde adres op onder
  Thuislocatie instellen. Als u dit adres wilt wijzigen, herhaalt u de bovenstaande
  stappen om het huidige adres te vervangen.

  3.5.2.2

  Uw thuisadres oproepen

  Als u uw thuisadres hebt ingevoerd, kunt u gemakkelijk een route naar uw huis
  instellen. Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  48

  Nederlands • Page 50

  Veelgebruikte bestemmingen
  Tik op Navigeren naar...

  Tik op Thuis.

  Het apparaat berekent de
  waarna deze op de kaart
  weergegeven. De kaart
  weergegeven
  met
  de
  gesproken aanwijzingen.

  route,
  wordt
  wordt
  eerste

  3.5.3

  GPS

  U kunt ook op Gereed tikken om de
  navigatieweergave direct te starten.

  Geschiedenis

  Het navigatieapparaat slaat automatisch een lijst met de laatste dertig
  bestemmingen op. U kunt deze gemakkelijk oproepen als u wilt terugkeren
  naar een van deze bestemmingen. Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu
  weer te geven.
  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  49 • Page 51

  Veelgebruikte bestemmingen
  Tik op Navigeren naar...

  GPS
  Tik op Recente bestimming.

  Selecteer het gewenste item in de
  lijst door erop te tikken.
  Als er meer dan vijf items zijn, kunt
  u de weergegeven pagina wijzigen
  met de knoppen en .

  Tik op de knop Alles wissen als u de geschiedenislijst wilt
  wissen. Vervolgens bevestigt u de waarschuwing door op Ja te
  tikken en de lijst te wissen. Tik op Nee om te annuleren.

  50

  Nederlands • Page 52

  Kaartopties

  3.6

  Kaartopties

  U beschikt over diverse opties om de kaartweergave aan te passen. In de
  weergave Kaart doorzoeken (zie pagina 54) kunt u de gedigitaliseerde kaart
  gebruiken als een normale papieren kaart en kunt u locaties of routes op een
  handige manier weergeven.

  3.6.1

  Hoek

  Tijdens de navigatie kunt u kiezen uit drie instellingen voor de hoek van de
  kaartweergave. U schakelt als volgt tussen deze instellingen:
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Instellingen.

  De weergave rouleert, zodat telkens het pictogram voor de eerstvolgende
  mogelijke instelling wordt weergegeven.
  Tik op het pictogram om de weergave te wijzigen. Het apparaat schakelt
  vervolgens terug naar de kaartweergave.

  2D-weergave
  (plat)

  2D-weergave
  (noorden boven)

  De kaart wordt weergegeven alsof u er van bovenaf op
  kijkt. De route wordt weergegeven in de rijrichting. De
  kaart draait mee met de rijrichting.

  Toont de kaart waarbij u er van bovenaf op kijkt en het
  noorden zich bovenaan bevindt. De kaart draait niet
  wanneer de rijrichting verandert.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  51

  GPS

  3D-weergave

  Toont de kaart in een 3D-weergave met een horizon.
  Tijdens de navigatie wordt de route altijd weergegeven
  in de rijrichting. Daarom wordt de kaart gedraaid als u
  de bocht omgaat. • Page 53

  Kaartopties

  3.6.2

  Kleuren

  Als u het apparaat wilt aanpassen aan het omgevingslicht, kunt u schakelen
  tussen dag- en nachtweergave of deze weergaven automatisch instellen op
  basis van de huidige tijd. De pictogrammen rouleren, zodat telkens het
  pictogram voor de eerstvolgende mogelijke instelling wordt weergegeven.

  GPS

  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Instellingen.

  Tik op het pictogram om de kleuren te wijzigen. Tik op de knop Terug om
  terug te keren naar de kaart.

  Automatische
  kleuren instellen

  Dagkleuren instellen

  In de dagweergave worden heldere, contrastrijke
  kleuren gebruikt, zodat het scherm beter zichtbaar
  is, zelfs in direct zonlicht.
  In de nachtweergave worden donkere kleuren
  gebruikt om te voorkomen dat het scherm te fel is
  wanneer u 's nachts navigeert.

  Nachtkleuren
  instellen

  3.6.3

  Stelt de kleuren in op basis van de huidige tijd.

  Schermverlichting instellen

  Met de instellingen voor de schermverlichting kunt u de helderheid voor de
  dag- en nachtweergave aanpassen.

  52

  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik drie keer op
  weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Instellingen.
  om de vierde pagina van het Instellingen

  Schermverlichting.
  Nederlands • Page 54

  Kaartopties
  Gebruik de regelaar om een geschikte helderheid voor de nachtweergave in te
  stellen. Tik op Gereed om het proces te voltooien. Tik op Dag instellen als u
  de helderheid voor de dagweergave wilt aanpassen. Hier kunt u op Gereed
  tikken om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten, of op Nacht instellen om
  terug te keren naar de instellingen voor de nachtweergave.

  3.6.4

  Positie opslaan

  U kunt de huidige positie op elk gewenst moment opslaan. Zo kunt u er later
  naar terugkeren zonder dat u het adres moet invoeren.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik eenmaal op de knop
  hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  om de tweede pagina van het

  Positie opslaan.

  De huidige positie wordt opgeslagen in de geschiedenislijst met
  bestemmingen. Het navigatieapparaat keert terug naar de navigatiemodus en
  toont het bericht De huidige positie is opgeslagen.

  GPS

  Als u de positie voor langere tijd wilt opslaan, kunt u deze opslaan
  als favoriet (zie pagina 82, Een NP toevoegen).

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  53 • Page 55

  Kaartopties

  3.6.5

  Kaart doorzoeken

  Met Kaart doorzoeken kunt u gemakkelijk een route weergeven of bewerken,
  een nieuwe route plannen of NP's (nuttige plaatsen) weergeven.

  GPS

  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  De huidige positie wordt weergegeven op de kaart. Als er al een route
  is geprogrammeerd, wordt deze route eveneens weergegeven.

  Kaart doorzoeken.

  Route

  Positiemarkering

  Zoomregelaar
  Huidige positie

  Terug naar navigatie

  Opties voor Kaart doorzoeken
  (Beschrijving op pagina 55)

  54

  Opties voor positiemarkering
  (Beschrijving op pagina 56)

  Nederlands • Page 56

  Kaartopties
  3.6.5.1

  Opties voor Kaart doorzoeken

  Tik in de modus Kaart doorzoeken op de knop Opties om het optiemenu voor
  de route weer te geven. Dit menu biedt verschillende manieren om een positie
  toe te voegen aan of naast de route. Deze nieuwe positie kan worden gebruikt
  als routepunt op de route.

  Zoeken...

  Huidige positie
  tonen

  Opent een menu waarmee u een bestemming kunt
  invoeren (zie de beschrijving vanaf pagina 39).

  Toont de huidige positie op een grotere schaal.

  Toont de hele route op de kaart.
  Hele route tonen

  NP's
  tonen/verbergen

  Toont een lijst met alle NP-categorieën. Selecteer de
  gewenste categorieën door een vinkje te plaatsen in
  de bijbehorende selectievakjes. Bevestig uw selectie
  door te tikken op de knop Gereed, waarna de
  geselecteerde NP's worden weergegeven in de
  weergave Kaart doorzoeken.
  Tik op de knop Alles inschakelen als u alle
  categorieën wilt selecteren. De knop verandert
  in Alles uitschakelen. Hiermee kunt u alle
  vinkjes verwijderen.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  55

  GPS

  Plaats tonen

  Gebruik deze knop om een plaats op te geven. De
  markering wordt geplaatst in het stadscentrum en
  wordt weergegeven op de kaart. • Page 57

  Kaartopties
  3.6.5.2

  Opties voor de positiemarkering

  Tik op een punt op de kaart om een aanvullende positie te markeren. Het
  pictogram
  Positiemarkering verschijnt op de geselecteerde positie op de
  kaart.
  op de knoppenbalk om het contextmenu voor de
  Tik op het pictogram
  positiemarkering weer te geven. Met de volgende opties kunt u de
  positiemarkering aan de route koppelen:

  GPS
  Hier naartoe
  navigeren

  Reizen via

  Doorgaan

  Vervangt de bestemming door de positiemarkering en
  berekent de route opnieuw.

  Voegt de gemarkeerde positie in als routepunt en
  berekent een nieuwe route. De bestaande bestemming
  blijft behouden.
  Voegt een bestemming tot aan de route en verandert
  de huidige bestemming in een routepunt.
  Verandert de positiemarkering in een favoriet die
  toegankelijk is via Favorieten.

  Toevoegen NP

  NP in de buurt
  zoeken

  Vermijden...

  56

  U kunt ook een categorie maken door te tikken op de
  knop Nieuw. Voer een naam voor de categorie in,
  selecteer een pictogram in de lijst, voer een naam in
  en tik ter bevestiging op Gereed (zie pagina 82).
  Selecteer een NP-categorie in de lijst of selecteer
  Alles tonen om alle NP's in de buurt van uw
  bestemming weer te geven.
  Stelt een straal in rondom de gemarkeerde positie op
  de kaart en sluit dit gebied uit van de routeberekening
  (zie de beschrijving op pagina 57).

  Nederlands • Page 58

  Kaartopties
  3.6.5.3

  Vermijden...

  Tik in het menu Kaart doorzoeken op het pictogram
  Vermijden... (zie
  vorige pagina). Er verschijnt een kruis op de kaart in plaats van de
  positiemarkering.
  Tik naast het kruis om de straal in te
  stellen van het gebied dat moet
  worden vermeden.
  Tik op de knop Voltooien.

  Als de huidige route door het te
  vermijden gebied loopt, wordt deze
  opnieuw
  berekend.
  Tik
  ter
  bevestiging op Ja.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  GPS

  De bijgewerkte route omzeilt het te
  vermijden gebied. Tik op Gereed
  om terug te keren naar de navigatie.

  57 • Page 59

  Kaartopties

  3.6.6

  Het scherm optimaliseren

  Er zijn diverse opties beschikbaar waarmee u de eigenschappen van het
  scherm kunt aanpassen. Enkele van deze opties zijn al aan bod gekomen in
  het hoofdstuk Kaartopties.

  GPS

  ƒ

  De kaart kan worden weergegeven in 2D of 3D (zie pagina 51).

  ƒ

  Voor de dag- en nachtweergave kunt u de helderheid (zie pagina 52)
  en de kleuren (zie pagina 52) aanpassen.

  ƒ

  Het schermtoetsenbord kan worden gebruikt met verschillende
  toetsenbordindelingen (zie pagina 95).

  In dit gedeelte leest u meer over de andere functies. Met al deze functies kunt
  u het apparaat aan uw wensen aanpassen.

  3.6.6.1

  Wegwijzerinstellingen

  Tijdens de navigatie kunt u wegwijzers (zoals voor snelwegen) weergeven.

  58

  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik eenmaal op de knop
  hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Instellingen.
  om de tweede pagina van het

  Wegwijzerinstellingen. Het volgende scherm verschijnt:

  Nederlands • Page 60

  Kaartopties
  Selecteer de gewenste opties voor
  wegwijzers.
  Selecteer bijvoorbeeld Alle
  richtingen:

  Tik daarna op Volgende.

  Selecteer de grootte van
  wegwijzers en tik op Gereed.

  3.6.6.2

  de

  Scherm draaien

  U kunt het apparaat in de staande (verticale) of liggende (horizontale) stand
  gebruiken
  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik eenmaal op de knop
  hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Scherm draaien om te schakelen tussen verticaal en
  Tik op
  horizontaal.

  GPS

  ƒ

  Instellingen.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  om de tweede pagina van het

  59 • Page 61

  Kaartopties
  3.6.6.3

  Het scherm instellen voor linkshandige gebruikers

  Het apparaat biedt een maximale ergonomie voor linkshandige gebruikers.

  GPS

  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik eenmaal op de knop
  hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op
  Linkshandig om de instelling voor linkshandige gebruikers
  in te schakelen. Nadat u de knop hebt geselecteerd, verandert deze.

  Instellingen.
  om de tweede pagina van het

  Tik op
  Rechtshandig als u de instelling voor rechtshandige
  gebruikers wilt herstellen.

  3.6.6.4

  Geavanceerde instellingen

  Geavanceerde instellingen biedt toegang tot enkele basisinstellingen. Het
  menu bestaat uit meerder schermen die achter elkaar worden weergegeven.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Instellingen.

  ƒ

  Tik op

  Geavanceerde instellingen.

  U-bochten vermijden
  Wanneer de route wordt berekend, vermijd het apparaat alle U-bochten. Dit
  wordt aanbevolen wanneer u het apparaat gebruikt in een vrachtwagen of met
  een aanhangwagen.

  60

  Nederlands • Page 62

  Kaartopties
  Rijstrookassistent inschakelen
  De rijstrookassistent is handig wanneer u op de snelweg rijdt. Zodra u een
  snelweg oprijdt, geven pijlen de rijstroken aan waarop de route wordt vervolgd.
  Voorbeeld van de weergave van de rijstrookassistent:
  Automatische zoom inschakelen
  Hiermee wordt de kaart groter weergegeven bij een lagere snelheid
  (bijvoorbeeld wanneer u in de stad rijdt), zodat meer details zichtbaar zijn.
  Wanneer u snel rijdt (bijvoorbeeld op de snelweg), wordt de weergave
  verkleind, zodat u een beter overzicht hebt.
  Waarschuwen bij spoorwegovergang
  Kort voordat u een spoorweg oversteekt, laat het navigatieapparaat een
  geluidssignaal horen.
  Instellingen voor de schermverlichting
  U kunt kiezen uit de opties Altijd aan, Standaardinstellingen gebruiken (het
  scherm ga na enkele seconden uit) en Intelligente schermverlichting (de
  schermverlichting brandt alleen als een handeling is vereist).
  De weergegeven informatie configureren
  U kunt bepalen welke aanvullende informatie onder de kaart wordt
  weergegeven en de volgorde ervan instellen.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  GPS

  Selecteer de positie (1 tot en met 4)
  voor de aanvullende informatie door
  op het overeenkomstige pictogram
  te tikken.

  61 • Page 63

  Kaartopties
  Tik op het type informatie dat u wilt
  weergeven op de geselecteerde
  positie.
  en
  kunt u de
  Met de knoppen
  weergegeven pagina wijzigen.

  GPS
  Als er een cijfer voor een item wordt weergegeven, geeft dit de huidige
  positie op het scherm aan.
  De volgende opties zijn beschikbaar:

  62

  ƒ

  Gemiddelde snelheid

  ƒ

  Huidige snelheid

  ƒ

  Hoogte

  ƒ

  Lengte van route

  ƒ

  Afstand sinds vertrek

  ƒ

  Afstand tot bestemming

  ƒ

  Resterende tijd tot bestemming

  ƒ

  Huidige tijd

  ƒ

  Aankomsttijd

  ƒ

  Signaalaanduiding

  Nederlands • Page 64

  Kaartopties
  Opties voor snelheidsbeperking wijzigen
  Tik op het selectievakje
  Waarschuwing voor
  maximumsnelheid inschakelen
  als u deze waarschuwing wilt
  inschakelen.
  Tik op het vakje voor
  Waarschuwingsgeluid
  inschakelen als u een hoorbaar
  waarschuwingssignaal wilt
  weergeven.

  Dit venster verschijnt alleen als de optie
  maximumsnelheid inschakelen is ingeschakeld.

  Waarschuwing

  voor

  Selecteer de snelheid waarbij de
  waarschuwing binnen en buiten de
  bebouwde kom wordt weergegeven
  door de desbetreffende schuiven
  aan te passen.

  GPS

  Tik daarna op Gereed.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  63 • Page 65

  Kaartopties
  Dit venster verschijnt alleen als de optie Waarschuwingsgeluid inschakelen
  is ingeschakeld.

  Selecteer een waarschuwingsgeluid
  door erop te tikken. U hoort een
  voorbeeld van het geluid.

  GPS

  kunt u de
  Met de knoppen en
  weergegeven pagina wijzigen.
  Tik daarna op Volgende.

  Niet voor alle wegen zijn snelheidsgegevens beschikbaar. Deze
  informatie is hoofdzakelijk bekend voor autowegen en nationale
  wegen.
  Voorbeelden:
  Toont de maximumsnelheid
  Geeft aan dat de maximumsnelheid is overschreden

  De snelheidswaarden vormen een aanvullende, ondersteunende
  functie, maar er wordt niet gegarandeerd dat ze volledig of actueel
  zijn.
  De verkeersregels en -signalering hebben altijd voorrang op de
  instructies van het navigatieapparaat.

  64

  Nederlands • Page 66

  Route-instellingen

  3.7

  Route-instellingen

  Gemaakte routes kunnen worden weergegeven op de kaart, als een lijst of
  met afzonderlijke afbeeldingen, als een samenvatting worden getoond met
  aanvullende informatie, of worden verwijderd.
  Daarnaast kunt u een route met een of meer routepunten plannen en
  programmeren. Bovendien kunt u een demo van de gemaakte routes bekijken.

  3.7.1

  Planningvoorkeuren

  Tijdens de routeplanning kunt u basisselectiecriteria gebruiken voor de
  routeberekening. Met deze opties kunt u het navigatieapparaat instellen voor
  gebruik op de fiets of als voetganger.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik op
  geven.

  ƒ

  Planningvoorkeuren en selecteer een van de vijf opties
  Tik op
  door te tikken op het desbetreffende keuzerondje.

  Instellingen.
  om de tweede pagina van het hoofdmenu weer te

  Snelste route
  Berekent een route die de kortste reisduur vormt tussen het beginpunt en de
  bestemming. Daardoor krijgen snelwegen de voorkeur.

  De kortste route hoeft niet de goedkoopste te zijn, aangezien een langere
  reisduur ook duurder kan zijn. Gebruik deze optie als u een gemiddelde route
  wilt berekenen die de goedkoopste reis oplevert.
  Kortste route
  Berekent een route over de kortste afstand tussen het beginpunt en de
  bestemming. Er wordt geen rekening gehouden met de duur van de reis.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  65

  GPS

  Goedkope route • Page 67

  Route-instellingen
  Fietsroute
  Snelwegen en autowegen worden niet gebruikt voor de routeberekening.
  Fietspaden, woongebieden en landwegen hebben de voorkeur.
  Wandelroute
  Snelwegen en autowegen worden niet gebruikt. Naast de opties die worden
  vermeld onder 'Fietsroute' worden voetgangersgebieden gebruikt.

  GPS

  3.7.2

  Tolwegen vermijden

  Als u tolwegen voor uw routes wilt gebruiken, beschikt u over drie opties. Ga
  hiervoor als volgt te werk:
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik op
  geven.

  ƒ

  Instellingen voor tolheffing en selecteer een van de drie
  Tik op
  opties door te tikken op het desbetreffende keuzerondje.

  Instellingen.
  om de tweede pagina van het hoofdmenu weer te

  Altijd vragen
  Als een berekende route een tolweg gebruikt, wordt dit gemeld door het
  systeem. De route wordt alleen gebruikt nadat u dit bevestigt. Zo niet, dan
  wordt een alternatieve route berekend.
  Tolwegen altijd vermijden
  Er worden geen tolwegen gebruikt bij de routeberekening.
  Tolwegen nooit vermijden
  Tolwegen worden net als alle andere wegen voor de routeberekening gebruikt.

  66

  Nederlands • Page 68

  Route-instellingen

  3.7.3

  Routes programmeren

  U kunt gemakkelijk een volledig routeplan met meerdere routepunten
  programmeren, opslaan en bewerken. Deze functie is handig als u
  bijvoorbeeld bezorgroutes voor een koeriersdienst berekent. Alle invoer wordt
  als routepunt gebruikt, de route start op de huidige positie. Tijdens de
  navigatie kunt u geprogrammeerde routepunten in de lijst verplaatsen of
  markeren als bezocht.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Klik op de knop Nieuw om een nieuwe route te programmeren of op
  Huidige route om de active route te bewerken.

  Tik op
  voegen.

  Reisschema.

  om een punt toe te

  GPS

  Voer zo veel mogelijk routepunten
  in als noodzakelijk is.

  Herhaal dit totdat u alle bestemmingen hebt ingevoerd.
  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  67 • Page 69

  Route-instellingen
  Tik op Opties als u de
  geprogrammeerde route wilt
  bewerken.

  GPS

  U kunt ook
  tussenbestemmingen
  (pictogram , ,…) als start of
  bestemming
  (pictogram , ,…) van uw
  route instellen. Lees verder op
  pagina 69 voor meer informatie
  over de beschikbare opties
  voor een afzonderlijke positie.
  Reisschema optimaliseren
  gebruikt de huidige positie als
  startpunt.
  Met Reisschema opslaan kunt u
  de route opslaan onder de
  gewenste naam.
  Reisschema verwijderen
  verwijdert alle bestemmingen.
  De pictogrammen hebben de volgende betekenis:
  Startpositie

  ,

  ,…

  Punten op de route
  Bestemming of routepunt

  Als u een geplande route hebt opgeslagen, kunt u deze op elk
  moment inlezen en opnieuw uitvoeren via het menu Reisschema.

  68

  Nederlands • Page 70

  Route-instellingen
  3.7.3.1

  Een geprogrammeerde route bewerken

  U kunt de routepunten op een route altijd wijzigen terwijl u de route
  programmeert of achteraf nadat u de route hebt opgeslagen en opnieuw hebt
  geopend.
  U kunt bijvoorbeeld meerdere routepunten invoegen als u een route in
  meerdere etappes wilt plannen.

  Tik op een van de items in de lijst
  van de geplande route.

  GPS

  Selecteer een van de volgende
  opties.

  U wordt alleen gewaarschuwd wanneer u aankomt bij een positie
  die u als bestemming hebt gedefineerd (pictogram ). Punten op
  de route (pictogram , , …) worden gebruikt om de route te
  berekenen, maar niet als bestemming gebruikt.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  69 • Page 71

  Route-instellingen

  Instellen als
  bezocht

  GPS

  Gebruiken als
  eindpunt

  Gebruiken als
  tussenpunt

  NP in de buurt
  toevoegen

  Markeert de bestemming als bezocht en sluit deze uit de
  route uit.

  Stelt een routepunt in als eindbestemming. De vorige
  eindbestemming in de lijst wordt één positie omhoog
  verplaatst.

  Verandert een bestemming in een routepunt.

  Hiermee kunt u een NP in de buurt van de bestemming
  selecteren.

  Verwijdert de geselecteerde bestemming.
  Verwijderen

  Omhoog

  Omlaag

  70

  Verplaatst de geselecteerde bestemming één positie
  omhoog, zodat u deze eerder bereikt.

  Verplaatst de geselecteerde bestemming één positie
  omlaag, zodat u deze later bereikt.

  Nederlands • Page 72

  Route-instellingen

  3.7.4

  Route-instructies tonen

  U kunt een geprogrammeerde route weergeven als een lijst.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Route.

  Tik op Route-instructies tonen om
  de lijst te openen:

  Als de lijst uit meerdere pagina's
  bestaat, kunt u de weergegeven
  pagina wijzigen met de knoppen
  en .

  GPS

  Als u op een item tikt,
  verandert de weergave in de
  modus
  Route
  als
  afbeeldingen tonen.

  Tik op Opties als u andere informatie wilt weergeven in de eerste kolom in de
  lijst. U kunt kiezen tussen verschillende opties voor afstand, duur en tijd.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  71 • Page 73

  Route-instellingen

  3.7.5

  Route als afbeeldingen tonen

  U kunt een geprogrammeerde route weergeven als afbeeldingen. Voor elke
  handeling wordt een afbeelding gegenereerd.
  Tik op Route als afbeeldingen
  tonen in het menu Route.

  GPS
  Met de knoppen

  en

  kunt u de weergegeven
  afbeelding wijzigen.
  Tik op Gereed om terug te keren
  naar het menu Route.

  72

  Nederlands • Page 74

  Route-instellingen

  3.7.6

  Routesamenvatting tonen

  In de routesamenvatting wordt de volledige route weergegeven met informatie
  over de afstand, de geschatte aankomsttijd en de duur.
  Tik op Routesamenvatting tonen
  in het menu Route.

  Als de route bestaat uit meerdere etappes met routepunten, kunt u de
  afzonderlijke etappes weergeven door te tikken op de knop .
  Tik op Gereed om terug te keren naar het menu Route.
  U kunt ook op een weergegeven positie op het scherm tikken om informatie
  over die positie weer te geven.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  73

  GPS

  Deze weergave komt overeen met
  het overzicht dat verschijnt nadat u
  een nieuwe route hebt ingevoerd.
  Hier kunt u ook route-items
  uitschakelen. Tik hiervoor op
  Details (zie de beschrijving vanaf
  pagina 44). • Page 75

  Route-instellingen

  3.7.7

  Op kaart tonen

  Deze optie toont de gehele route op het volledige scherm.
  Tik op Op kaart tonen in het menu
  Route.

  GPS
  Gebruik de schuifregelaar rechts om
  het
  weergegeven
  gebied
  te
  vergroten of te verkleinen.

  U kunt ook op een weergegeven positie op het scherm tikken om
  informatie over die positie weer te geven.
  Voorbeeld van een informatieveld, met de naam van en de
  afstand tot de geselecteerde positie.
  Tik op Gereed om terug te keren naar het menu Route.

  74

  Nederlands • Page 76

  Route-instellingen

  3.7.8

  Route annuleren

  Deze optie verwijdert de huidige route zonder om bevestiging te vragen.
  Tik op Route annuleren in het
  menu Route.

  3.7.9

  Demo

  Met deze optie kunt u een demo van de route starten. De weergave werkt op
  dezelfde manier als bij echte navigatie.

  GPS

  Tik op Routedemo tonen in het
  menu Route.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  75 • Page 77

  Route-instellingen
  Selecteer een optie.

  GPS
  Start de demo.

  Demo starten

  Pauzeren

  Snelheid
  instellen

  Demo herhalen

  Stoppen

  76

  Daarnaast knippert het pictogram
  . Tik op dit
  pictogram als u het menu wilt weergeven terwijl
  de demo wordt uitgevoerd.
  Pauzeert de huidige demo. De knop verandert in
  waarmee u de demo kunt hervatten.

  ,

  Met de schuifregelaar kunt u de afspeelsnelheid
  instellen tussen 6% en 1600%.

  Herhaalt
  de
  demo.
  Gebruik
  de
  wisselknop
  Demoherhaling stoppen om de herhaalfunctie uit te
  schakelen.
  Stopt de demo. Als u de demo opnieuw start, begint
  deze bij het startpunt van de route.

  Nederlands • Page 78

  Verkeersinformatie ontvangen met TMC

  3.8

  Verkeersinformatie ontvangen met TMC

  Via de ingebouwde TMC-ontvanger (Traffic Message Channel) kan
  verkeersinformatie worden ontvangen via FM-radiostations en worden gebruikt
  voor de routeplanning.
  Houd er rekening mee dat de meegeleverde TMC-draadantenne
  [pagina 11, item 7] op het navigatieapparaat moet worden
  aangesloten als u de TMC-functie wilt gebruiken (zie pagina 21).
  Nadat de TMC-antenne is aangesloten, kan het enkele minuten
  duren voordat alle verkeersinformatie wordt ontvangen.
  Wanneer de TMC-statusaanduiding een groene stip bevat, heeft het
  navigatieapparaat een station gevonden en de eventueel uitgezonden TMCverkeersinformatie ontvangen. Als u de frequentie weet van een station dat
  TMC-verkeersinformatie uitzendt, kunt u het apparaat ook handmatig
  afstemmen op deze frequentie (zie pagina 80).

  GPS

  Het navigatieapparaat berekent een nieuwe route als een verkeersopstopping
  wordt aangekondigd op de huidige route. U kunt de automatische
  routeaanpassing uitschakelen (zie pagina 79) als u de route handmatig wilt
  wijzigen.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  77 • Page 79

  Verkeersinformatie ontvangen met TMC

  3.8.1

  Verkeersinformatie weergeven

  U kunt de verkeersinformatie weergeven voor de geplande route of voor de
  hele kaart.
  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.
  Tik op Verkeer.

  GPS
  Tik op Alle incidenten tonen om
  alle verkeersincidenten weer te
  geven. Tik op Incidenten op de
  route als u alleen incidenten wilt
  weergeven die relevant zijn voor de
  huidige route.

  De kaart wordt weergegeven. Als er een verkeersincident is, wordt dit
  aangegeven door een pictogram of een combinatie van pictogrammen.
  Beperkte rijstroken

  Opstopping

  Werk aan de weg

  Ongeval op de weg

  Als er geen verkeersincidenten zijn, toont het apparaat het bericht Geen
  verkeersprobleem of Geen verkeersprobleem op route.

  78

  Nederlands • Page 80

  Verkeersinformatie ontvangen met TMC

  3.8.2

  De route opnieuw berekenen

  Tik in het menu Verkeer (zie boven) op
  Route optimaliseren als u de route
  opnieuw wilt berekenen. Alle verkeersincidenten die relevant zijn voor de route
  worden in de berekening meegenomen en zo nodig vermeden.

  3.8.3

  Instellingen

  In het menu met TMC-opties kunt u diverse instellingen aanpassen.
  Tik op

  Opties in het menu Verkeer (zie vorige pagina).

  Selecteer de gewenste opties door
  een vinkje te plaatsen in de
  bijbehorende selectievakjes.

  Route automatisch herberekenen
  Selecteer deze optie als u wilt dat de route opnieuw wordt berekend bij nieuwe
  verkeersincidenten die van invloed zijn op de huidige route. Het
  navigatieapparaat doet dit automatisch.
  Waarschuwing tonen bij incidenten op de route

  GPS

  Als er een verkeersincident op de route is, verschijnt er een pictogram op de
  kaart. Als u de automatische herberekening hebt uitgeschakeld, kunt u de
  route desgewenst handmatig bijwerken.
  Verkeersinformatie weergeven op de kaart
  Alle verkeersincidenten worden weergegeven als pictogrammen op de kaart.
  Automatisch verkeerstation zoeken
  Deze optie zoekt automatisch naar FM-stations die TMC-verkeersinformatie
  uitzenden.
  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  79 • Page 81

  Verkeersinformatie ontvangen met TMC
  3.8.3.1

  De TMC-frequentie instellen

  U kunt de frequentie van het station voor de TMC-functie ook handmatig
  instellen. In dit geval wordt automatisch zoeken uitgeschakeld.
  Tik op de knop Tuner in het
  submenu Opties van het menu
  Verkeer.

  GPS
  Versleep de schuifregelaar om af te
  stemmen op een frequentie of tik op
  als u automatisch vooruit wilt
  om
  zoeken of op
  automatisch achteruit te zoeken.
  Tik daarna op Gereed.

  80

  Nederlands • Page 82

  NP's: nuttige plaatsen

  3.9

  NP's: nuttige plaatsen

  Dit navigatieapparaat bevat een database met NP's (nuttige plaatsen) met
  informatie over bruikbare bestemmingen voor de gebruiker. Dit kunnen
  restaurants, hotels en toeristische attracties zijn, maar ook bestemmingen voor
  dagelijks gebruik, zoals benzinestations, parkeergarages, apotheken of
  geldautomaten.
  Alle NP's zijn gegroepeerd op categorie en kunnen worden weergegeven
  langs een geprogrammeerde route of in de buurt van bestemmingen. U kunt
  ook een NP-waarschuwing instellen, zodat het systeem u waarschuwt
  wanneer u een NP in de geselecteerde categorie nadert.
  U kunt nieuwe NP's maken, bestaande NP's bewerken of verwijderen, en NP's
  toewijzen aan eigen of standaardcategorieën. Alle NP's zijn toegankelijk via
  elk menu waarmee u een route kunt definiëren. U kunt ook zoeken naar NP's
  in de kaartweergave en er direct naartoe rijden.
  Het hoofdmenu biedt toegang tot NP-opties.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op
  weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  om de tweede pagina van het GPS-hoofdmenu

  NP beheren.

  GPS

  Selecteer een optie.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  81 • Page 83

  NP's: nuttige plaatsen

  3.9.1

  Een NP toevoegen

  U kunt elke kaartpositie en elk punt in de geschiedenis instellen als een NP. U
  kunt een eigen categorie maken waarin u de NP opslaat of deze opslaan als
  favoriet.
  ƒ

  Tik op

  NP toevoegen in het menu NP.

  GPS

  Selecteer een positie. Ga op
  dezelfde manier te werk als
  wanneer
  u
  een
  bestemming
  programmeert (zie de beschrijving
  vanaf pagina 39).

  Selecteer Favorieten en tik op
  Gereed om de geselecteerde
  positie op te slaan als favoriet.
  Als u een eigen categorie wilt
  maken, leest u hoofdstuk
  3.9.1.1 vanaf pagina 83.

  82

  Nederlands • Page 84

  NP's: nuttige plaatsen
  Voer de naam van de favoriet in via
  het schermtoetsenbord.
  Tik daarna op Gereed.

  U keert terug naar het menu NP. De ingevoerde positie is nu beschikbaar als
  favoriet onder de geselecteerde naam.
  Op pagina 39 leest u hoe u een favoriet opent.

  3.9.1.1

  Een eigen categorie maken

  In plaats van de lijst Favorieten te gebruiken, kunt u ook uw eigen categorie
  maken. U zou deze bijvoorbeeld Vrienden of Klanten kunnen noemen en
  kunnen vullen met hun adressen.
  Uiteraard kunt u meer dan één eigen categorie maken. Voer hiervoor
  de volgende stappen uit.

  GPS

  Tik op Nieuw in het menu Een
  categorie selecteren of maken.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  83 • Page 85

  NP's: nuttige plaatsen
  Voer de naam van de categorie in
  via het schermtoetsenbord.
  Tik daarna op Gereed.

  GPS
  Selecteer een pictogram voor de
  categorie door erop te tikken.
  en
  kunt u de
  Met de knoppen
  weergegeven pagina wijzigen.

  Voer de naam van de NP in via het
  schermtoetsenbord.
  Tik daarna op Gereed.

  U keert terug naar het menu NP. De gemaakte NP wordt met de ingevoerde
  naam weergegeven in de lijst met NP's. U kunt zoveel categorieën en items
  maken als u maar wilt.

  84

  Nederlands • Page 86

  NP's: nuttige plaatsen

  3.9.2

  De naam van een NP wijzigen

  U kunt de naam van eigen NP's wijzigen. Dit is niet van invloed op de
  categorie of op de positie van de NP.

  ƒ

  Tik op

  Naam van NP bewerken in het menu NP.

  Selecteer de gewenste categorie
  door erop te tikken.

  Selecteer de NP waarvan u de
  naam wilt wijzigen door erop te
  tikken.

  GPS

  Tik op Gereed als u wilt
  annuleren zonder wijzigingen
  aan te brengen.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  85 • Page 87

  NP's: nuttige plaatsen
  Bewerk de naam van de NP of
  favoriet door deze te vervangen
  door een nieuwe naam.
  Tik daarna op Gereed.

  GPS

  3.9.3

  Een NP verwijderen

  U kunt eigen NP's verwijderen.

  ƒ

  Tik op

  NP verwijderen in het menu NP.

  Selecteer de gewenste categorie
  door erop te tikken..

  86

  Nederlands • Page 88

  NP's: nuttige plaatsen
  Selecteer de NP die u wilt
  verwijderen door erop te tikken.

  Klik op Ja bij de waarschuwing om
  de NP te verwijderen.
  of

  GPS

  Tik op Nee om het proces te
  annuleren zonder de NP te
  verwijderen.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  87 • Page 89

  NP's: nuttige plaatsen

  3.9.4

  Een categorie verwijderen

  U kunt eigen categorieën verwijderen. Let op! Alle NP's in de categorie worden
  automatisch verwijderd.

  ƒ

  Tik op

  NP-categorie verwijderen in het menu NP.

  GPS

  Selecteer de gewenste categorie
  door erop te tikken.

  Klik op Ja bij de waarschuwing om
  de categorie te verwijderen.
  of
  Tik op Nee om het proces te
  annuleren zonder de categorie te
  verwijderen.

  88

  Nederlands • Page 90

  NP's: nuttige plaatsen

  3.9.5

  NP's tonen en verbergen

  U kunt selecteren welke NP-categorieën u wilt weergeven. Deze instellingen
  zijn van toepassing op de weergave Kaart doorzoeken (pagina 54), op de
  route (pagina 65) en op de navigatieweergave (pagina 38).
  ƒ

  Tik op

  NP's tonen/verbergen in het menu NP.

  Selecteer de gewenste categorieën
  door een vinkje te plaatsen in de
  bijbehorende vakjes.
  en
  kunt u de
  Met de knoppen
  weergegeven pagina wijzigen.

  Als u één categorie wilt verbergen, tikt u nogmaals op het bijbehorende
  selectievakje. Het vinkje wordt verwijderd en de categorie wordt niet
  weergegeven.
  Met de knop Alles inschakelen kunt u alle categorieën selecteren.

  GPS

  Als u snel alle categorieën wilt uitschakelen, tikt u eerst op de knop
  Alles inschakelen. De knop verandert in Alles uitschakelen. Tik op
  deze knop om alle categorieën uit te schakelen.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  89 • Page 91

  NP's: nuttige plaatsen

  3.9.6

  NP-waarschuwing inschakelen

  U kunt voor elke categorie een waarschuwing instellen. Tijdens de navigatie
  wordt u door een geluidssignaal gewaarschuwd wanneer u een NP in de
  gekozen categorie nadert. U kunt er ook voor kiezen om een bericht over de
  NP weer te geven.
  ƒ

  Tik op

  Waarschuwen in de buurt van NP in het menu NP.

  GPS

  Selecteer een categorie door erop
  te tikken.
  en
  kunt u de
  Met de knoppen
  weergegeven pagina wijzigen.

  Stel een afstand in meters in waar u
  de waarschuwing wilt ontvangen.
  Tik daarna op Gereed.

  90

  Nederlands • Page 92

  NP's: nuttige plaatsen
  Selecteer een waarschuwingsgeluid
  door erop te tikken. U hoort een
  voorbeeld van het geluid.
  en
  kunt u de
  Met de knoppen
  weergegeven pagina wijzigen.
  Tik daarna op Volgende.

  Tik op het selectievakje om er een
  vinkje in te plaatsen als u het
  schermbericht wilt inschakelen.
  Tik daarna op Gereed.
  U
  keert
  terug
  navigatieweergave.

  naar

  de

  Herhaal deze stappen als u de waarschuwing voor meerdere
  categorieën wilt instellen.

  Tik op dit bericht om de NP op de kaart te markeren. De NP wordt als
  volgt aangegeven:

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  91

  GPS

  Als u het schermbericht hebt ingeschakeld, wordt dit weergegeven
  wanneer u zich in de buurt van een NP bevindt. • Page 93

  Algemene instellingen

  3.10

  Algemene instellingen

  U kunt verschillende voorkeuren voor de weergave en werking van het
  apparaat instellen. U kunt de maateenheden voor afstand en tijd, de stem en
  de weergave van het schermtoetsenbord instellen.

  3.10.1

  Een kaart selecteren

  GPS

  Bij levering zijn de kaarten voor uw regio al in het apparaat geïnstalleerd. U
  kunt echter meer kaarten installeren vanaf de meegeleverde dvd. Ga als volgt
  te werk als u een kaart naar een geheugenkaart wilt kopiëren voor gebruik in
  het apparaat:

  92

  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik tweemaal op de knop
  menu Instellingen weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Selecteer de gewenste kaart in de lijst door erop te tikken.

  Instellingen.
  om de derde pagina van het

  Kaart verwisselen.

  Nederlands • Page 94

  Algemene instellingen

  3.10.2

  Regionale instellingen

  Via Regionale instellingen kunt u de maateenheden instellen.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik tweemaal op de knop
  menu Instellingen weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Instellingen.
  om de derde pagina van het

  Regionale instellingen.

  Afstandseenheden selecteren
  Kies Kilometers of Mijlen door het desbetreffende keuzerondje te selecteren.
  Tik daarna op Volgende.
  Tijdzone
  Kies de tijdzone waarin u het navigatieapparaat gebruikt. Voor het gemak vindt
  u grote steden tussen de beschikbare items. Zo nodig kunt u met de knoppen
  en
  de weergegeven pagina wijzigen. Tik daarna op Volgende.
  Tijdweergave
  Voor de weergave van de tijd kunt u kiezen uit drie opties. Tik daarna op
  Volgende.

  GPS

  Het systeem wordt automatisch aangepast aan de zomertijd.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  93 • Page 95

  Algemene instellingen
  Coördinaten
  U kunt aangeven hoe u lengte- en breedtegraden wilt weergeven. U kunt de
  coördinaten weergeven in Graden, Minuten of Seconden. Tik hiervoor op het
  desbetreffende keuzerondje om dit te markeren.
  Tik op Gereed om terug te keren naar het menu Instellingen.

  3.10.3

  De stem instellen

  GPS

  U kunt de stem voor de gesproken instructies selecteren. Voor veel talen kunt
  u kiezen tussen een vrouwen- en een mannenstem.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik tweemaal op de knop
  menu Instellingen weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  Instellingen.
  om de derde pagina van het

  Stem instellen.

  Selecteer een stem in de lijst op basis van de ingestelde taal. Nadat u op een
  stem tikt, hoort u een voorbeeldzin. Bevestig uw selectie door te tikken op de
  knop Selecteren.
  U keert terug naar het menu Instellingen.

  94

  Nederlands • Page 96

  Algemene instellingen

  3.10.4

  Het schermtoetsenbord instellen

  U kunt het schermtoetsenbord in drie verschillende indelingen weergeven. Tik
  op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.
  Tik op Instellingen.

  om de
  Tik op de knop
  tweede pagina van het menu
  Instellingen weer te geven.

  GPS

  Tik op Toetsenbordinstellingen.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  95 • Page 97

  Algemene instellingen
  Tik op de gewenste tekentabel om
  deze te selecteren.
  kunt u de
  Met de knoppen en
  weergegeven pagina wijzigen.
  Tik daarna op Gereed.

  GPS
  Sommige tekentabellen zijn voorzien van het teken >. In dit geval zijn er meer
  opties beschikbaar nadat u hebt bevestigd met Gereed. U kunt een
  toetsenbord met een Latijnse tekenset bijvoorbeeld weergeven als 'Abcd',
  'Qwerty' of 'Azerty'. Tik hiervoor op het gewenste keuzerondje en tik op
  Volgende om door te gaan (zie de onderstaande voorbeeldafbeelding).
  Kies een van de drie
  toetsenbordindelingen door het
  desbetreffende keuzerondje te
  selecteren.
  Tik daarna op Volgende om de
  instelling te voltooien.

  96

  Nederlands • Page 98

  Diverse toepassingen

  3.11

  Diverse toepassingen

  Het navigatieapparaat ondersteunt diverse extra toepassingen. Deze zijn
  toegankelijk via het hoofdmenu.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op
  geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Selecteer een van de volgende vier opties door erop te tikken.

  om de tweede pagina van het hoofdmenu weer te

  Extra's.

  Beschrijving op pagina 98
  Wereldtijd
  Beschrijving op pagina 98
  Rekenmachine

  Beschrijving op pagina 98

  GPS

  Maateenheden
  omzetten

  Beschrijving op pagina 99
  Landinformatie

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  97 • Page 99

  Diverse toepassingen

  3.11.1

  Wereldtijd

  Het apparaat berekent de tijd voor drie andere tijdzones op basis van de
  ingestelde tijdzone (pagina 93). Tik op Gereed om over te schakelen naar de
  navigatieweergave.
  U kunt de gewenste tijdzones selecteren. Ga hiervoor als volgt te werk:

  GPS

  ƒ

  Tik op een van de drie klokken om de bijbehorende tijdzone te
  selecteren.

  ƒ

  Selecteer de gewenste tijdzone in de lijst door erop te tikken. Met de
  kunt u de weergegeven pagina wijzigen.
  knoppen en

  ƒ

  Soms is het ook mogelijk de steden te selecteren die worden
  weergegeven onder de klok. Kies hiervoor de gewenste naam in de
  lijst.

  3.11.2

  Rekenmachine

  Met deze optie kunt u een rekenmachine weergeven die de vier rekenkundige
  basisbewerkingen en de vierkantswortel biedt. U gebruikt de rekenmachine
  door te tikken op de cijfers of rekenkundige symbolen.
  Tik op Gereed om over te schakelen naar de navigatieweergave.
  Tik op de knop Omzetten als u het resultaat wilt doorgeven aan de
  functie Maateenheden omzetten.

  3.11.3

  Maateenheden omzetten

  Met de functie Maateenheden omzetten kunt u valuta's en verschillende
  wiskundige en fysieke maateenheden converteren.
  Ga hiervoor als volgt te werk:

  98

  ƒ

  Tik op Conversie om het type conversie in een lijst te selecteren.

  ƒ

  Tik op Invoereenheid om de bronmaateenheid voor de conversie in te
  stellen.

  ƒ

  Tik op Aantal om een waarde in te voeren.

  Nederlands • Page 100

  Diverse toepassingen
  Als u vanuit de normale Rekenmachine overschakelt naar
  Maateenheden omzetten, verschijnt het resultaat van de vorige
  berekening automatisch in dit veld.
  ƒ

  Tik op de uitvoereenheid.

  Tik op Gereed om over te schakelen naar de navigatieweergave of de
  rekenmachine.

  3.11.4

  Landinformatie

  Onder Landinformatie vindt u nuttige informatie over een land, zoals regels die
  belangrijk zijn voor bestuurders van een auto, vrachtwagen of motor. Ook
  informatie zoals de valuta en het landnummer voor internationale
  telefoongesprekken wordt hier weergegeven.
  ƒ

  Selecteer het gewenste land in de lijst door erop te tikken. Met de
  kunt u de weergegeven pagina wijzigen.
  knoppen en

  ƒ

  Er wordt een overzicht weergegeven van de belangrijkste
  snelheidsbeperkingen. Daarnaast wordt eventueel andere informatie
  weergegeven.
  Als er geen snelheidsbeperking is, wordt er Unl (Onbeperkt)
  weergegeven.

  Toegestane maximumsnelheid op:
  Snelwegen

  GPS

  Autowegen

  Buiten de bebouwde kom

  Binnen de bebouwde kom

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  99 • Page 101

  Diverse toepassingen
  Meer informatie:
  Maximaal toegestane alcoholpromillage
  Landnummer voor internationale gesprekken
  Gebruik van dimlichten overdag verplicht

  GPS

  Tolwegen
  Reflectievest verplicht
  Winterbanden verplicht, afhankelijk van weer of seizoen
  (de seizoenen kunnen in maanden verschijnen, bijv. 1.11 1.4
  voor 1 november tot 1 april)
  Brandblusser verplicht

  Deze informatie heeft een aanvullende, ondersteunende functie,
  maar er wordt niet gegarandeerd dat deze volledig of actueel is.
  Vraag bij twijfel om meer informatie wanneer u het desbetreffende
  land binnenrijdt.

  100

  ƒ

  Tik op de knop Meer als u meer informatie over het land wilt
  weergeven.

  ƒ

  Als er meer dan vijf items zijn, kunt u de weergegeven pagina wijzigen
  met de knoppen en .

  ƒ

  Tik op Terug om terug te keren naar het vorige scherm.

  ƒ

  Tik nogmaals op Terug om terug te keren naar de lijst met landen.

  ƒ

  Tik op Terug om terug te gaan naar de navigatieweergave.

  Nederlands • Page 102

  Diverse toepassingen

  3.11.5

  GPS-status

  Met deze functie kunt u informatie weergeven over uw huidige positie, het
  aantal beschikbare GPS-satellieten en hun signaalniveau.
  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op
  geven.

  ƒ

  Tik op

  om de tweede pagina van het hoofdmenu weer te

  GPS-status.

  De volgende informatie is beschikbaar:
  Coördinaten van
  huidige positie

  Zwak satellietsignaal

  Niveaus voor
  signaalkwaliteit

  Sterk satellietsignaal

  Huidige snelheid

  Ontvangen tijd van
  GPS-satellieten

  ƒ

  Fout met
  positiebepaling

  GPS

  Hoogte

  Tik op Gereed om terug te gaan naar de navigatieweergave.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  101 • Page 103

  Diverse toepassingen

  3.11.6

  Het display kalibreren

  Kalibratie is vereist als het scherm niet correct reageert op uw invoer. Ga
  hiervoor als volgt te werk:

  GPS
  102

  ƒ

  Tik op het scherm om het GPS-hoofdmenu weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik drie keer op
  weer te geven.

  ƒ

  Tik op

  ƒ

  Tik met de pen op het weergegeven doel en volg de aanwijzingen op
  het scherm.

  Instellingen.
  om de vierde pagina van het hoofdmenu

  Kalibreren.

  Nederlands • Page 104

  Aansluiten op een computer

  4

  Bijlage

  4.1

  Aansluiten op een computer

  U kunt uw computer gebruiken om toegang te krijgen tot het interne
  flashgeheugen en de (eventueel aanwezige) geheugenkaart in het
  navigatieapparaat om zo de kaarten bij te werken (zie pagina 104).
  Hiervoor moet de computer Windows® 2000/XP of Windows Vista® gebruiken
  en een beschikbare USB-poort (USB 1.1 of USB 2.0) hebben.

  ƒ

  Steek de Mini-USB-stekker van de USB-kabel [pagina 11, item 5] in de
  aansluiting [pagina 12, item 3] van het navigatieapparaat.

  ƒ

  Steek vervolgens de andere stekker van de USB-kabel in een
  beschikbare USB-poort op de ingeschakelde computer.

  ƒ

  Het besturingssysteem detecteert het flashgeheugen als een
  verwisselbare schijf en geeft deze weer in Deze computer. Als er een
  geheugenkaart in het navigatieapparaat is geplaatst, wordt de kaart
  ook weergegeven in Deze computer.

  Er wordt een stationsletter toegewezen aan het flashgeheugen en aan de
  geheugenkaart (indien aanwezig), waarbij de gebruikte letter afhangt van de
  computerconfiguratie.
  Met de standaardfuncties van het besturingssysteem van de computer kunt u
  gegevens in het flashgeheugen kopiëren, verplaatsen, verwijderen of
  hernoemen. Houd er rekening mee dat de capaciteit van het flashgeheugen
  beperkt is tot 1 GB en dat het grootste deel hiervan wordt ingenomen door de
  navigatiesoftware.
  Wijzig nooit de naam of inhoud van de mappen Targa en Maps
  Als u dat wel doet, werkt het navigatieapparaat niet correct. U kunt
  kaartgegevens kopiëren vanaf de meegeleverde dvd.
  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  103

  Bijlage

  Zodra de verbinding met de computer tot stand is gebracht,
  worden de knoppen op het apparaat vergrendeld. • Page 105

  De meegeleverde dvd

  4.2

  De meegeleverde dvd

  Met behulp van de meegeleverde dvd kunt u kaarten of stemmen installeren of
  verwijderen.
  Let erop dat het navigatieapparaat hiervoor op de computer moet
  zijn aangesloten (zie pagina 103).

  Bijlage

  ƒ

  Plaats de dvd in het dvd-station. Het volgende menu zou automatisch
  moeten verschijnen:

  ƒ

  Klik op het selectievakje achter Select en kies de gewenste taal in de
  lijst door erop te klikken.
  Als de functie voor automatisch uitvoeren op uw computer is
  uitgeschakeld, kunt u de installatie handmatig starten door te
  dubbelklikken op het bestand installer.exe in de map Installer op
  de dvd.

  104

  Nederlands • Page 106

  De meegeleverde dvd
  Het hoofdmenu van de dvd verschijnt. Dit menu bestaat uit drie delen:

  Kaarten (pagina 106)
  Hiermee kunt u kaarten toevoegen of verwijderen.
  Stemmen (pagina 107)
  Hiermee kunt u stemmen toevoegen of verwijderen.
  Ondersteuning (pagina 109)
  Hiermee kunt u de standaardconfiguratie van het
  navigatieapparaat herstellen of ondersteuningswebsites met
  meer informatie openen.

  Bijlage

  Selecteer de gewenste optie door te klikken op het bijbehorende pictogram.

  Toont de gebruikte geheugenruimte en de totale
  geheugencapaciteit.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  105 • Page 107

  De meegeleverde dvd

  4.2.1

  Kaarten installeren

  Hier kunt u kaarten toevoegen of verwijderen.
  Kaarten in het hoofdmenu van de dvd.

  ƒ

  Klik op

  ƒ

  Selecteer de gewenste kaart in de lijst door te klikken op het
  selectievakje erachter. Het selectievakje bevat een groene pijl.

  Bijlage

  of
  ƒ

  Als u geïnstalleerde kaarten wilt verwijderen, verwijdert u de markering
  uit het selectievakje door erop te klikken. Het selectievakje bevat een
  rode pijl.

  U kunt meerdere kaarten kiezen, mits het apparaat over voldoende
  vrije ruimte beschikt.
  ƒ

  106

  Klik op de knop Synchroniseren om het kopiëren te starten.

  Nederlands • Page 108

  De meegeleverde dvd

  De voortgang van de kopieerbewerking wordt aangegeven in een statusbalk.
  Wacht totdat de rode statusbalk de eindpositie bereikt. Het kopieerproces is
  voltooid en de statusweergave verdwijnt.

  4.2.2

  Stemmen installeren

  U kunt niet alleen kaarten installeren en verwijderen, maar ook verschillende
  stemmen installeren.
  Het is mogelijk om meerdere stemmen te installeren en de gewenste stem te
  selecteren wanneer u het apparaat gebruikt (pagina 94).
  Niet alle talen ondersteunen meerdere stemtypen.

  Klik op

  Stemmen in het hoofdmenu van de dvd.

  ƒ

  Klik hiervoor op desbetreffende tab.

  ƒ

  Selecteer de gewenste stem in de lijst door te klikken op het
  selectievakje erachter. Het selectievakje bevat een groene pijl.
  of

  ƒ

  Als u geïnstalleerde stemmen wilt verwijderen, verwijdert u de
  markering uit het selectievakje door erop te klikken. Het selectievakje
  bevat een rode pijl.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  107

  Bijlage

  ƒ • Page 109

  De meegeleverde dvd

  Bijlage
  ƒ

  Klik op de knop Synchroniseren om het kopiëren te starten.

  De voortgang van de kopieerbewerking wordt aangegeven in een statusbalk
  (zie vorige pagina).

  108

  Nederlands • Page 110

  De meegeleverde dvd

  4.2.3

  Ondersteuning

  Hier kunt u de standaardinstellingen van het apparaat herstellen. Hiermee
  worden de aangepaste instellingen gewist en nadat u opnieuw bent opgestart,
  ziet de software er hetzelfde uit als toen u het apparaat voor het eerst
  inschakelde.

  Houd er rekening mee dat het tot een uur kan duren om de
  standaardconfiguratie te herstellen. Tijdens dit proces mag u de
  computer of het navigatieapparaat niet uitzetten en het
  navigatieapparaat niet loskoppelen van de computer.

  U kunt deze functie ook gebruiken als het interne geheugen van het apparaat
  per ongeluk is gewist doordat het is geformatteerd of door onjuist gebruik. Met
  de volgende stappen kunt u de navigatiesoftware herstellen.
  Ondersteuning in het hoofdmenu van de dvd.

  Klik op

  ƒ

  Klik op de knop
  herstellen.

  Bijlage

  ƒ

  Herstellen om de standaardconfiguratie te

  Er verschijnt een waarschuwing. Klik ter bevestiging op OK of klik op
  Annuleren als u het proces wilt annuleren zonder wijzigingen aan te
  brengen.

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  109 • Page 111

  De meegeleverde dvd

  Dit venster bevat bovendien handige koppelingen naar websites die meer
  informatie bevatten. Hiervoor is een internetverbinding vereist. Als u een
  inbelverbinding gebruikt, kan dit kosten met zich meebrengen.

  Bijlage

  ƒ

  Klik op de koppeling met de vlag van uw land om naar de
  desbetreffende pagina te gaan.

  ƒ

  De standaardwebbrowser wordt
  internetpagina wordt weergegeven.

  gestart

  en

  de

  gewenste

  Voor een zachte reset (warme start) drukt u kort op de knop
  Herstellen [pagina 12, item 8].

  110

  Nederlands • Page 112

  Kaarten

  4.3

  Kaarten

  Er worden kaarten meegeleverd voor de volgende landen:

  - België
  - Frankrijk

  Bijlage

  - Nederland

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  111 • Page 113

  Index

  4.4

  Index

  2
  2D-weergave (plat) .................... 51

  Bijlage

  3
  3D-weergave.............................. 51

  Coördinaten
  eenheid instellen..................... 94
  invoeren .................................. 40
  lezen ..................................... 101

  D
  Dag-/nachtweergave .................. 52
  Demo.......................................... 75
  Dvd ........................................... 104

  A
  Aan-/uitzetten............................. 22
  Aansluitingen en poorten ........... 12
  Accu
  opladen in de auto.................. 15
  Autohouder
  installeren ............................... 18
  plaatsen.................................. 20
  Automatische zoom ................... 61

  B
  Bestemming
  invoeren.................................. 39

  C
  Categorie
  NP .......................................... 83
  verwijderen ............................. 88
  112

  E
  Eerste instellingen
  GPS ........................................ 31

  F
  Favoriet
  naam wijzigen ......................... 85
  selecteren ............................... 46
  toevoegen ............................... 82

  G
  Geheugenkaart .......................... 17
  plaatsen .................................. 17
  schrijfbeveiliging ..................... 18
  verwijderen ............................. 17
  Geschiedenis ............................. 49
  Nederlands • Page 114

  Index

  M

  Hoek .......................................... 51

  Maateenheden omzetten ........... 98
  Menu
  GPS-hoofdmenu..................... 32
  Mijlen.......................................... 93

  I

  N

  Inhoud pakket ............................ 10
  Instellingen
  eerste instellingen .................. 23

  Navigatieweergave .................... 38
  NP .............................................. 81
  naam wijzigen......................... 85
  toevoegen............................... 82
  verwijderen ............................. 86
  waarschuwing......................... 90
  weergave ................................ 89
  weergeven .............................. 55
  NP-categorie
  maken..................................... 83

  H

  K
  Kaart
  beschikbare kaarten............. 111
  bestemming kiezen ................ 39
  installeren............................. 106
  opslaan/verwijderen ............. 104
  selecteren............................... 92
  Kaart doorzoeken ...................... 54
  Kalibreren ................................ 102
  Kilometers.................................. 93
  Kleuren ...................................... 52

  L
  Landen....................................... 99
  Linkshandige gebruikers............ 60

  O
  Onderhoud
  scherm.................................... 13
  Oplaadbare accu........................ 14
  Opladen via een computer......... 16
  Opslaan
  huidige positie......................... 53
  NP........................................... 82
  Overzicht .................................... 12

  P
  Plaats invoeren .......................... 34
  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  113

  Bijlage

  GPS-technologie........................ 31 • Page 115

  Index

  R

  Bijlage

  Rechtshandige gebruikers ......... 60
  Regionale instellingen................ 93
  Reizen in het buitenland ............ 99
  Rekenmachine ........................... 98
  Rijstrookassistent....................... 61
  Route
  demo ...................................... 75
  geschiedenis .......................... 49
  plannen met routepunten ....... 67
  programmeren........................ 39
  programmeren zonder GPSsignaal ................................ 41
  programmeren, alternatief...... 42
  programmeren, snelle stappen
  ............................................ 34
  samenvatting .......................... 73
  verwijderen ............................. 75
  voorkeuren ............................. 65
  weergeven.............................. 74
  Route als afbeeldingen tonen .... 72
  Routepunt
  plannen................................... 67
  verwijderen ............................. 69

  S
  Scherm
  automatische zoom ................ 61
  draaien ................................... 59
  helderheid voor navigatie ....... 52
  linkshandige gebruikers ......... 60
  route-informatie ...................... 61
  schermtoetsenbord................. 95
  Schermverlichting
  114

  automatisch uit ....................... 61
  LCD-helderheid ...................... 52
  Serienummer............................ 119
  Signaalkwaliteit ........................ 101
  SiRFInstantFixIITM ...................... 31
  Snelheid in andere landen ......... 99
  Snelwegen vermijden................. 44
  Spoorwegovergangen ................ 61
  Stem
  installeren ............................. 107
  selecteren ............................... 94
  Straat invoeren........................... 34
  Systeemherstel ........................ 109

  T
  Thuisadres
  oproepen................................. 48
  Thuislocatie
  invoeren .................................. 47
  Tijdweergave.............................. 93
  Tijdzone...................................... 93
  TMC............................................ 77
  frequentie instellen ................. 80
  Instellingen.............................. 79
  poort........................................ 21
  Toetsenbord ............................... 95
  Tolwegen.............................. 44, 66

  U
  U-bochten vermijden .................. 60

  Nederlands • Page 116

  Index

  W

  Vermijden................................... 57
  Volume....................................... 28

  Waarschuwing
  spoorwegovergang................. 61
  Wegwijzerinstellingen ................ 58
  Wereldtijd ................................... 98

  Bijlage

  V

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  115 • Page 117

  Technische specificaties

  4.5

  Technische specificaties

  Navigatieapparaat

  Bijlage

  Model

  PNA-E3530T

  Processor

  SiRFatlasIIITM 372 MHz

  Geheugen

  64 MB RAM, 1 GB NAND-flashstation

  Kaartlezer

  SD-kaarten tot 2 GB

  Besturingssysteem

  Microsoft Windows® CE 5.0 Core-versie

  Kleurenscherm

  8,8cm kleurenscherm met 65.536 kleuren

  GPS-chipset

  SiRFatlasIII™ met SiRFGRF3i+ en
  SiRFInstantFixIITM

  USB-poort

  USB 1.1

  Autolader
  Model

  KDCP0050500100C1

  Fabrikant

  Ktec

  Invoer

  12~24 V DC, 0,6 A

  Uitvoer

  5 V DC, 1,0 A max.

  Zekering

  T2,5A / 250 V

  116

  Nederlands • Page 118

  Garantiegegevens

  Garantiegegevens

  Bijlage

  4.6

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  117 • Page 119

  Garantiegegevens

  Bijlage
  118

  Nederlands • Page 120

  Serienummer

  4.7

  Serienummer

  Bijlage

  PNA-serienummer

  Navigatieapparaat PNA-E3530T

  119 • Page 121

  Declaration of Conformity
  We:

  Targa GmbH
  Lange Wende 41
  59494 Soest, Germany

  declare our responsibility that the
  product:
  model:

  Navigation system
  Targa PNA-E3530T
  Targa PNA-E3530N

  is confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive
  on the Approximation of the Laws of the Member States relating to
  Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC and the vehicle directive
  2004/104/EC.
  The measurements were carried out in accredited laboratories.
  For the evaluation of above mentioned Council Directives for Electromagnetic
  Compatibility and for Low Voltage standards were consulted:
  EMC:

  EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
  EN 55022: 2006 (limit class B)

  Safety:

  EN 60950-1: 2001

  th

  Soest, 15 of April 2009
  authorised signature

  _________________________________________
  Matthias Klauke, Managing Director • Page 122

  TARGA GmbH
  Lange Wende 41
  D-59494 Soest
  Germany

  Targa-Nr. 1474063


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Targa PNA-E3530T wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Targa PNA-E3530T in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,44 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info