Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
PR8458-535517
GG10
Original Operating Instruction
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Original Operating Instruction

  PR8458-535517

  GG10

 • Page 2

  Original Operating Instruction

  Aanvullende aanwijzingen voor de bediening:
  Bedoeld gebruik:
  Uw heggenschaar wordt aangestuurd door een motor voor het trimmen van heggen, struiken,
  heesters en sierplanten en is voorzien van een cirkelmes. De maximaal te knippen dikte van de
  takken is 10 mm. Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis en/of in uw privé tuin.
  Lees deze gebruiksaanwijzing voor iedere keer dat u de heggenschaar gebruikt. Neem bij ieder
  gebruik de nodige voorzorgsmaatregelen voor uw eigen veiligheid, zoals aangegeven in deze
  gebruiksaanwijzing en via de diverse pictogrammen op het apparaat. Controleer het apparaat
  voor en tijdens het gebruik op eventueel aanwezige elektrische of mechanische schade. Indien
  u schade constateert, stop dan direct het gebruik en neem contact op met een geautoriseerd
  reparatiebedrijf.
  Onjuist gebruik:
  Alle manieren van gebruik die niet expliciet vermeld staan in de gebruiksaanwijzing worden
  bestempeld als onjuist gebruik. Voor alle materiele schade en persoonlijk letsel die hiervan
  mogelijk het gevolg zijn neemt de fabrikant geen verantwoording. Door gebruik van niet originele
  onderdelen vervalt bovendien de garantie op het product.
  Blijvend risico:
  Zelfs bij volledig verantwoord gebruik blijft enig risico op verwonding bestaan. Gezien het type
  en de uitvoering van het apparaat dient u altijd alert te blijven als het gaat om de volgende
  zaken:
  • Contact met het bovenste (onbeschermde) messenblad ( snijwonden).
  • De handen in het werkende apparaat steken (snijwonden).
  • Onverwachte, plotselinge bewegingen van het te knippen materiaal (snijwonden).
  • Het wegslingeren van afgebroken stukjes van de snijtanden.
  • Het wegschieten van afgeknipt materiaal.
  • Gehoorschade, indien geen aanbevolen gehoorbescherming wordt gedragen.
  • Het inhaleren van heel kleine afgeknipte deeltjes.

  Original Operating Instruction
  Waarschuwing: Lees alle waarschuwingen betreffende veiligheid en lees alle
  aanwijzingen. Wanneer u dit niet doet kan dit elektrische schok, brand en/of zwaar letsel
  tot gevolg hebben. Bewaar deze aanwijzingen en waarschuwingen zodat u ze later nog
  eens door kunt lezen.
  Met de term 'gemotoriseerd gereedschap' in de waarschuwingen wordt bedoeld
  gereedschap dat werkt op elektriciteit (met snoer) en op batterijen/accu (draadloos).
  1.Werk in een veilige omgeving.
  a.Zorg voor een opgeruimde en goed verlichte werkomgeving. Rommelige en donkere
  omgevingen leiden sneller tot ongelukken.
  b.Gebruik gemotoriseerd gereedschap nooit in een ontvlambare omgeving, b.v. in de
  nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Bij dit soort gereedschap komen
  vonken vrij die stof of gassen kunnen doen ontbranden.
  c.Houd kinderen en omstanders op afstand wanneer u dergelijk gereedschap gebruikt.
  Afleiding kan zorgen dat u de controle over het apparaat verliest.
  2.Elektrische veiligheid.
  a.De stekker moet geschikt zijn voor het te gebruiken stopcontact. Probeer nooit om
  stekkers te veranderen. Gebruik nooit adapterstekkers met geaard gemotoriseerd
  gereedschap. Originele stekkers en stopcontacten verminderen de kans op elektrische
  schok.
  b.Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren,
  fornuizen en koelkasten. De kans op elektrische schok is groter wanneer uw lichaam
  geaard is.
  c.Stel gemotoriseerd gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water in
  een gemotoriseerd stuk gereedschap vergroot de kans op elektrische schok.
  d.Wees voorzichtig met elektrische snoeren. Gebruik het netsnoer niet om het
  apparaat mee op te tillen en trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te
  halen. Houd het snoer bij hitte, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen vandaan.
  Beschadigde of verwarde netsnoeren vergroten de kans op elektrische schok.
  e.Wanneer een gemotoriseerd apparaat buitenshuis wordt gebruikt, maak dan gebruik van
  een verlengsnoer, geschikt voor gebruik buiten. Hierdoor vermindert de kans op
  elektrische schok.
  f.Indien u gemotoriseerd gereedschap in een vochtige omgeving moet gebruiken, maak dan
  gebruik van een stopcontact dat is aangesloten op een aardlekschakelaar. Hierdoor
  vermindert de kans op elektrische schok.
  3.Persoonlijke veiligheid.
  a.Blijf alert, kijk naar wat u aan het doen bent en gebruik gemotoriseerd gereedschap met
  beleid. Bedien een dergelijk apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed
  bent van alcohol, drugs of medicijnen. Een moment van onoplettendheid kan zwaar
  lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
  b.Draag beschermende kleding en hulpmiddelen. Draag altijd een beschermende bril. Het
  dragen van een stofmasker, of schoenen met antislip zolen, een helm of oorbeschermers
  verminderen de kans op lichamelijk letsel.

 • Page 3

  Original Operating Instruction
  c.Voorkom dat het apparaat onbedoeld ingeschakeld wordt. Controleer dat het apparaat
  uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de batterijen of accu
  aansluit, of bij het oppakken en verplaatsen van het apparaat. Het dragen van dit soort
  gereedschap terwijl u een vinger op de aan/uit schakelaar houdt kan tot ongelukken leiden.
  d.Verwijder eventuele stelsleutels of ander gereedschap voordat u het apparaat inschakelt.
  Een sleutel die nog vastzit aan een bewegend onderdeel van het apparaat kan persoonlijk
  letsel tot gevolg hebben.
  e.Overstrek uzelf nooit. Zorg altijd voor een juiste balans en evenwicht. Hierdoor houdt u de
  controle over het apparaat, ook in onverwachte situaties.
  f.Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding en geen sieraden. Houd haar,
  kleding en handschoenen altijd bij de bewegende delen vandaan. Losse kleding, haar en
  sieraden kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.
  g.Indien het apparaat wordt geleverd met hulpstukken bv. voor het opvangen van stof, zorg
  dan dat deze goed worden aangesloten en op de juiste manier worden gebruikt. Het
  gebruik van hulpmiddelen om stof op te vangen kan de kans op luchtwegirritatie bv.
  verminderen.
  4.Gebruik en onderhoud van gemotoriseerd gereedschap.
  a.Forceer een gemotoriseerd apparaat nooit. Gebruik alleen een apparaat dat geschikt is
  voor het beoogde doel. Een geschikt apparaat klaart de klus beter en op een veilige
  wijze.
  b.Gebruik een gemotoriseerd apparaat nooit wanneer de aan/uit schakelaar niet werkt.
  Wanneer de schakelaar niet goed werkt is het apparaat gevaarlijk en dient het gerepareerd te worden.
  c.Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterijen/accu uit het apparaat
  voordat u aanpassingen doet, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt.
  Dergelijke voorzorgsmaatregelen verkleinen de kans om het apparaat ongewild in te
  schakelen.
  d.Berg gemotoriseerd gereedschap altijd op buiten bereik van kinderen en laat mensen die
  het apparaat niet kennen en de gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen het apparaat niet
  gebruiken. Laat het apparaat, indien beschadigd, repareren alvorens het weer te
  gebruiken.
  e.Pleeg regelmatig onderhoud. Controleer of de bewegende delen nog steeds vrij kunnen
  bewegen, of onderdelen nog heel zijn en of er niets is dat het goed functioneren van het
  apparaat zou kunnen belemmeren. Laat het netsnoer, indien beschadigd, eerst repareren
  voor gebruik. Er gebeuren veel ongelukken doordat apparaten niet goed onderhouden zijn.
  f.Houd apparaten die moeten snijden schoon en scherp. Goed geslepen onderdelen lopen
  minder snel vast en zijn beter te hanteren.
  g.Gebruik het apparaat, de accessoires en diverse onderdelen zoals vermeld in deze
  gebruiksaanwijzing, waarbij u rekening houdt met de werkomstandigheden en de te klaren
  klus. Onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties opleveren.
  5.Onderhoud.
  Geef gemotoriseerd gereedschap in onderhoud bij een erkend reparateur en laat onderdelen
  alleen door originele onderdelen vervangen. Hierdoor blijft veiligheid van het apparaat
  gehandhaafd.

  Original Operating Instruction
  Indien vervanging van het netsnoer noodzakelijk is dient dit te gebeuren door de fabrikant of
  een erkend agent om veiligheidsrisico's te voorkomen.
  Veiligheidswaarschuwingen voor heggenscharen:
  • Houd alle lichaamsdelen weg bij de messen. Verwijder gesneden materiaal niet en houd
  materiaal dat nog geknipt moeten worden niet wanneer de messen in beweging zijn.
  Controleer of het apparaat echt is uitgeschakeld voordat u vastzittend materiaal verwijdert.
  Een moment van onachtzaamheid kan zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
  • Draag de heggenschaar aan de handgreep, wanneer de messen stilstaan. Gebruik tijdens
  transport en wanneer u het apparaat opbergt altijd de speciale beschermhoes voor de
  messen. Op deze manier vermindert u de kans op lichamelijk letsel.
  • Houd het snoer altijd bij de messen weg. Tijdens het knippen kan het snoer wegzakken in
  de heg en kan dus per ongeluk door de messen worden doorgesneden.

 • Page 4

  Original Operating Instruction
  Enkele van onderstaande symbolen kunnen op uw heggenschaar staan. Bekijk ze goed en
  wat ze aangeven. Een juiste interpretatie van deze symbolen zorgt voor een veilig en effectief
  gebruik van het gereedschap.
  SYMBOOL

  Original Operating Instruction
  Model nummer:GG 10
  Netvoeding:230V ~ 50 Hz
  Vermogen:300W
  Toerental onbelaste motor:3400/min

  UITLEG
  Klasse II apparaat
  Bescherming klasse II
  Is in overeenstemming met de Europese en Britse
  Waarschuwing: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig om het risico op
  letsel zoveel mogelijk te beperken.

  Haal de stekker direct uit het stopcontact wanneer netsnoer of
  verlengsnoer beschadigd zijn.

  Gebruik dit apparaat nooit in de regen.

  Draag oorbeschermers tijdens gebruik van de heggenschaar

  Draag een veiligheidsbril tijdens gebruik van de heggenschaar

  Draag een stofmasker tijdens gebruik.

  Binnen de EU wordt dit pictogram gebruikt om aan te geven dat dit
  apparaat geen huishoudelijk afval is. Oude apparaten bevatten
  materialen die recyclebaar zijn, en die wanneer ze in de vrije
  natuur terecht komen schade kunnen toebrengen aan het milieu en aan
  de mens. Breng dit apparaat dus naar het recycleperron of stuur
  het terug naar uw verkooppunt. Zij zorgen dan dat het apparaat
  gerecycled wordt.

  veiligheid en de EMC voorschriften.
  Geluidsniveau: geluidsdruk: 82 dB (A), geluidsniveau 97 dB (A),
  2
  trillingsniveau 4.04m/s .
  Gespecificeerde vibratie emissiewaarde volgens 6.2 tot EN 60745-2-15. Deze waarde kan
  ook van toepassing zijn op een andere heggenschaar met dezelfde constructie en
  energietoevoer.
  De gespecificeerde vibratie emissiewaarde beperkt de werkuren. Wanneer u een tintelend
  gevoel in de vingers ervaart of de kleur uit de vingers wegtrekt, stop dan met het gebruik.
  Waarschuwing: de feitelijke waarde van de vibratie emissie tijdens gebruik kan afwijken van
  wat in de gebruiksaanwijzing staat of van wat de fabrikant aangeeft. Dit kan veroorzaakt
  worden door onderstaande factoren , die u voor gebruik na kunt gaan.
  • Wordt het apparaat op de juiste manier gebruikt?
  • Wordt de juiste manier om te knippen gebruikt en wordt die correct uitgevoerd?
  • Bevindt het apparaat zich in goede staat?
  • Zijn de messen scherp genoeg en wordt het juiste mes gebruikt?
  • Zijn de, indien aanwezig, antitrilling handvatten geplaatst en zitten ze goed vast?
  Indien u een onaangenaam gevoel ervaart of wanneer de kleur uit uw vingers wegtrekt
  tijdens gebruik, stop dan direct. Neem voldoende rustpauzes. Wanneer u te weinig pauzes
  inlast kunt u last krijgen van een hand/arm vibratiesyndroom.
  Er dient een juiste balans te zijn tussen werk en pauze. Op deze manier kan de feitelijke arbeidsduur verkort worden. Beperk het risico zoveel mogelijk, u wordt aan trillingen blootgesteld. Onderhoud de machine dan ook zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
  Wanneer het apparaat met grote regelmaat wordt gebruikt is het raadzaam om anti trilling
  handvatten aan te schaffen.
  Gebruik het apparaat niet bij temperaturen van 10°C of lager. Maak een werkplan zodat de
  vibratiebelasting zoveel mogelijk beperkt wordt.
  Dat het apparaat wat lawaai maakt is niet te voorkomen. Gebruik het apparaat dan ook alleen op tijden dan u anderen niet overmatig hindert. Neem voldoende rustpauzes en beperk
  daarmee de arbeidsduur. Draag tijdens gebruik geschikte gehoorbescherming, en dat geldt
  ook voor mensen die in de directe nabijheid aan het werk zijn.

 • Page 5

  EC- Declaration of Conformity
  Europese gemeenschap conformiteitverklaring
  Hierbij verklaren wij, LM Products, Bolderweg 35, 1332 AZ Almere, The Netherlands
  dat onderstaand apparaat voldoet aan de eisen omtrent veiligheid en gezondheid van de
  Europese Richtlijnen (zie item 4), gebaseerd op type en ontwerp, zoals door ons in omloop
  gebracht.
  Dit document heeft uitsluitend betrekking op het machinale deel, in de staat waarin het op de
  markt werd gebracht, waarbij componenten die zijn toegevoegd en/of bediening die vervolgens
  door gebruiker wordt uitgevoerd, worden uitgesloten.
  1. Productomschrijving/ functie:
  2. Type:
  3. Serienummer:
  4. Richtlijnen:
  5. Gebruikte geharmoniseerde
  standaarden:

  Heggenschaar voor het snoeien van heggen.
  Garden Groom Midi
  Machinerichtlijn 2006/42/EG
  LM Products, Bolderweg 35, 1332 AZ Almere
  The Netherlands
  EN 60745-1:2009, EN 60745-2-15:2009,
  EN ISO 3744:1994, ISO 11904:1991
  EN55014-1: 2006, EN55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008,
  EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005; EN61000-3-2:2006;

  6. Documentverantwoordelijke:
  Additioneel gebruikte EG richtlijnen

  Richtlinie über EMV 2004/108/EG
  EMC Directive 2004/108/EC
  Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
  Low Voltage Directive 2006/95/EC
  Geräuschemissionsrichtlinie 2000/14/EG für
  zur Verwendung im Freien vorgesehene
  Geräte und Maschinen.
  Outdoor- Noise- Directive 2000/14/EC
  Gemeten geluiddrukniveau :
  95,2 dB (A)
  Gegarandeerd geluiddrukniveau:
  98 dB (A)
  Conformiteitassesmentmethode volgens Annex V/Richtlijn 2000/14EG
  7. Datum, plaats, geautoriseerde
  handtekening
  22 januari 2010, Almere,

  8. Titel ondertekenaar: CEO
Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tel Sell Garden Groom Midi GG10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tel Sell Garden Groom Midi GG10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info