Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
TR 610 S
Res
1 2 3 4 5 6 7
d
h
m
1
Prog
C1
10
12
13
14
11
2
3
4
5
7
6
8
9
1
1 Programmeren / controleren
2 Werkelijke tijd instellen
3 Datum, jaar en weekdag instellen
4 Nummer van de weekdag (1:ma, 2:di, ... 7:zo)
5 Cursor voor weergave van de dag van de week (alleen bij
weekprogrammering)
6 Weergave uren
7 Weergave zomer/wintertijd
(
r
= zomertijd /
f
= wintertijd)
8 Weergave minuten
9 Weergave contactstand
o
= ingeschakeld (ON), contact in stand 1-2
p
= uitgeschakeld (OFF), contact in stand 2-3
10 Uren instellen
11 Minuten instellen
12 Alles wissen (RESET) Let op: alle opgeslagen gegevens
worden gewist!
13 Manuele in-/uitschakeling
14 Keuze van de contactstand (Alleen TR 612 S)
56
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wo bekomme ich eine Bedienungsanleitug für Schaltuhr TR 610 S
  Eingereicht am 1-2-2020 17:05

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  TR 610 S

  NL
  7

  8
  9
  1

  6

  5

  1234567
  h

  d

  m
  Res

  4
  Prog

  3

  10
  11

  C1

  12
  13

  2

  14

  1

  1 Programmeren / controleren
  2 Werkelijke tijd instellen
  3 Datum, jaar en weekdag instellen
  4 Nummer van de weekdag (1:ma, 2:di, ... 7:zo)
  5 Cursor
  voor weergave van de dag van de week (alleen bij
  weekprogrammering)
  6 Weergave uren
  7 Weergave zomer/wintertijd
  (r = zomertijd / f = wintertijd)
  8 Weergave minuten
  9 Weergave contactstand
  o = ingeschakeld (ON), contact in stand 1-2
  p = uitgeschakeld (OFF), contact in stand 2-3
  10 Uren instellen
  11 Minuten instellen
  12 Alles wissen (RESET) Let op: alle opgeslagen gegevens
  worden gewist!
  13 Manuele in-/uitschakeling
  14 Keuze van de contactstand (Alleen TR 612 S)
  56 • Page 2

  1.0 BESCHRIJVING
  1.1 Toepassing
  1.2 Kenmerken
  1.3 Technische gegevens
  1.4 Afmetingen
  2.0 MONTAGEAANWIJZINGEN
  2.1 Veiligheidsaanwijzing
  2.2 Elektrische aansluiting
  3.0 IN GEBRUIK NEMEN
  3.1 Automatisch terugspringen
  3.2 Snel vooruitlopen
  3.3 Instellen/wijzigen van de werkelijke tijd
  3.4 Datum controleren
  3.5 Aanduiding van de automatische zomer/wintertijdomschakeling
  3.6 PRIORITEITEN
  4.0 PROGRAMMERING
  4.1 Weekprogramma invoeren
  4.2 Dagprogramma invoeren
  4.3 Programma opvragen
  4.4 Programma wijzigen
  4.5 Wissen van een schakeltijd
  4.6 Wissen van alle schakeltijden
  4.7 ALLES WISSEN (RESET)
  5.0 SCHAKELVOORKEUZE
  5.1 Tijdelijke in-/uitschakeling
  5.2 Permanente in-/uitschakeling
  5.3 Vakantieprogramma
  5.4 Vakantieprogramma onderbreken
  6.0 AUTOMATISCHE ZOMER-/WINTERTIJDOMSCHAKELING
  6.1 Keuzetabel zomer-/wintertijdomschakeling
  6.2 Eerste inwerkingstelling zonder zomer-/wintertijdomschakeling
  6.3 Eerste inwerkingstelling met zomer-/wintertijdomschakeling – weekprogramma
  6.4 Wijzigen van de automatische zomer-/wintertijdomschakeling
  6.5 Manuele zomer-/wintertijdomschakeling
  57

  1.0 BESCHRIJVING
  1.1 Toepassing
  De schakelklokken schakelen elektrische apparaten tijdsafhankelijk
  aan of uit in functie van dag- of weekcycli.
  De TR 610 S is een digitale schakelklok met 1 kanaal, met dag- of
  weekprogrammering. Ze is geschikt voor montage op 35 mm DINrail (DIN 50 022). Wanneer de montageset 907 0 054 gebruikt
  wordt, is tevens wandmontage mogelijk.
  Dagprograma:
  Het programa herhaalt zich dagelijks.
  Weekprograma:
  Elke weekdag kan afzonderlijk geprogrammered worden.

  1.2 Kenmerken
  De TR 610 S is voorgeprogrammeerd wat betreft het uur,
  de datum en de automatische zomer-/wintertijdomschakeling.
  – De geprogrammeerde schakeltijden blijven ook in geval van uitval van de voedingsspanning of een voorkeurschakeling
  behouden.
  – 99 dagen vakantieprogramma, 99 dagen vooraf
  programmeerbaar
  – Voorkeurschakeling
  – Permanente schakeling AAN / UIT
  – Gangreserve d.m.v. lithiumbatterij

  58 • Page 3

  1.3 Technische gegevens:

  2.0 MONTAGEAANWIJZINGEN

  Type:
  Programmering:
  Bedrijfsspanning:

  TR 610 S
  24 uren of 7 dagen
  230 V ± 10 %
  240 V + 6 % / – 14 %
  50 tot 60 Hz
  max. 8 VA
  16 (10) A, 250 V~
  AgSnO2
  wisselcontact
  kwarts
  14
  1 minuut
  op de seconde nauwkeurig
  ± 1 s / dag bij 20° C
  lithium max. 6 jaar bij 20° C
  – 10 tot + 50° C
  Il volgens EN 60335 bij inbouw
  IP 20 volgens EN 60529

  Netfrequentie:
  Verbruik:
  Schakelvermogen:
  Contactmateriaal:
  Contacttype:
  Tijdbasis:
  Programmastappen:
  Kortste schakeltijd:
  Schakelnauwkeurigheid:
  Loopnauwkeurigheid:
  Gangreserve:
  Toelaatbare omgevingstemp.:
  Veiligheidsklasse:
  Beschermingsgraad:

  Op afwijkende technische gegevens op het typeplaatje van het
  apparaat letten! Technische wijzigingen voorbehouden.
  De schakelklokken stemmen overeen met de Europese Richtlijn
  73/23/EWG (Laagspanningsrichtlijn) en 89/336 EWG (EMV
  Richtlijn). Bij het samenbouwen van schakelklokken met andere
  apparaten moet erop gelet worden dat het geheel voldoet aan de
  EMC Richtlijn voor Emissie.

  2.1 Veiligheidsaanwijzing:
  De aansluiting en de montage van elektrische apparatuur mag alleen plaatsgrijpen door een bevoegde elektro-installateur. De nationale voorschriften en de lokaal
  geldende veiligheidsbepalingen dienen in acht genomen
  te worden.
  Ondanks omvangrijke beschermingsmaatregelen kunnen buitengewoon sterke elektrische velden tot storing van de door een microprocessor gestuurde schakelklok leiden. Wij raden daarom aan om
  bij de installatie op de volgende punten te letten:
  ➪ inductieve verbruikers met behulp van RC-filters ontstoren
  ➪ een aparte leiding gebruiken voor de voedingsspanning
  ➪ het apparaat niet te dicht bij storingsbronnen zoals bv. trafo,
  beveiliging, PC of TV-apparaten, enz. plaatsen
  ➪ na een storing is het aangeraden, voor het opnieuw in gebruik
  nemen, op de reset-knop te drukken.

  2.2 Elektrische aansluiting:
  L1

  1.4 Afmetingen:

  N
  L

  TR
  610
  TR 609
  S S

  M

  C1

  1

  2

  N

  3

  L2

  * met
  klemmenafdekking
  59

  N

  Last
  60 • Page 4

  3.0 IN GEBRUIK NEMEN
  De schakelklok TR 610 S is reeds in de fabriek geprogrammeerd om de omschakeling van de zomer-/wintertijd uit te voeren op de laatste zondagen van maart en
  oktober.
  Wanneer een andere schakelregel wordt gewenst, dan kan deze uit
  de keuzetabel (hoofdstuk 6.1) gekozen worden en opnieuw geprogrammeerd worden (hoofdstukken 6.2 tot 6.3).
  3.1 Automatisch terugspringen
  Wanneer in de controle- of programmeermode gedurende ± 40 s
  geen toets wordt bediend, dan springt de aanduiding vanzelf terug
  naar automatisch bedrijf.
  3.2 Snel vooruitlopen
  Wanneer voor de instelling van de kloktijd of de programmering
  een van de toetsen h of m langer dan 4 s wordt ingedrukt, loopt
  de tijdsweergave snel vooruit.

  3.4 Datum controleren
  Druk eerst op de toets n en dan pas op d.
  Houd beide toetsen ong. 2 sec. ingedrukt. Op het display wordt de
  ingestelde schakelregel zomer- / wintertijd weergegeven (bijv. dAt 1).
  Voor het wijzigen of opheffen van de schakelregel verwijzen wij
  naar de hoofdstukken 6.1 tot 6.4. Wanneer de weergegeven schakelregel correct is, druk dan op toets Prog. Nu wordt het jaar weergegeven.
  Druk opnieuw op Prog om de datum te doen verschijnen.
  Druk een derde maal op Prog om naar de automatische afloop van
  het programma terug te keren.
  Voor het wijzigen van de datum verwijzen wij naar de hoofdstukken 6.1 tot 6.4.
  3.5 Aanduiding van de automatische zomer-/wintertijdomschakeling

  3.3 Instellen / wijzigen van de werkelijke tijd
  Voor het geval dat de in de fabriek ingestelde tijd iets afwijkt, kan
  de werkelijke tijd als volgt worden heringesteld:
  Uur

  Minuten
  Aanduiding zomertijd

  Belangrijke aanwijzing
  Wanneer bij het instellen van de werkelijke tijd, na een reset, de
  toets d niet ingedrukt wordt, dan houdt de klok geen rekening met
  de weekdag en kan alleen een dagprogrammering uitgevoerd worden (zie hoofdstukken 6.2 of 6.3).
  Wanneer daarentegen de toets d ingedrukt wordt, dan wordt de
  weekdag aangeduid en is een weekprogrammering mogelijk (zie
  hoofdstukken 6.2 of 6.3).
  Voor de duur van de instelling moet de toets n vastgehouden
  worden en de tijd met de toetsen h en m worden veranderd. De
  dubbele punt tussen de uren en de minuten moet knipperen als de
  tijd loopt.
  61

  s

  Aanduiding wintertijd

  f

  3.6 PRIORITEITEN
  A

  Een permanente schakeling blokkeert alle andere programma’s

  B

  Een vakantieprogramma blokkeert een schakelvoorkeuze of het
  automatische programma.

  C

  Een handschakeling verandert de schakeltoestand tot de
  volgende tegengestelde schakeltijd

  D

  Wanneer dezelfde tijd voor een in- en een uitschakeling wordt
  geprogrammeerd, volgt altijd een uitschakeling.
  62 • Page 5

  4.0 PROGRAMMERING
  4.1 Weekprogramma invoeren

  – hetzij een uitschakeling op maandag (1), dinsdag (2), woensdag
  (3) en vrijdag (5) om 8:30 (p).
  1 = maandag

  De schakelklok TR 610 S beschikt over een weekprogramma met
  vrije vorming van dagblokken. Dat wil zeggen dat de schakeltijden
  die op meerdere dagen op hetzelfde uur actief zijn, slechts éénmaal
  moeten ingevoerd worden. Het weekprogramma bezet slechts één
  enkele geheugenplaats = één programmastap, onafhankelijk van
  het aantal dagen waarop de omschakeling moet plaatsvinden.

  2 = dinsdag

  Voorbeeld:
  – hetzij een inschakeling op maandag (1), dinsdag (2), woensdag
  (3) en vrijdag (5) om 6:30 (o).

  3 = woensdag

  1 = maandag

  5 = Vrijdag

  8)

  2 = dinsdag

  uren

  3 = woensdag

  minuten

  Automaat

  5 = Vrijdag

  Uur

  minuten

  63

  Aanwijzingen
  Met toets C1 kiest men de gewenste omschakeling:
  o = inschakeling (contact 1-2 gesloten)
  p = uitschakeling (contact 1-2 open).
  Na de programmering kan men onmiddellijk naar automatisch
  bedrijf terugkeren door te drukken op toets j.
  – Als alle programmastappen bezet zijn (geen beschikbaar geheugen meer), dan wordt op het display End getoond.
  – Wanneer dezelfde tijd voor een in- en een uitschakeling wordt
  geprogrammeerd, volgt altijd een uitschakeling.
  64 • Page 6

  4.2 Dagprogramma invoeren
  Wanneer de TR 610 S met een dagprogramma gebruikt moet worden, d.w.z. dat hetzelfde programma op de 7 dagen zonder uitzondering plaatsvindt, is het mogelijk de instelling te vereenvoudigen
  door de weekdagen te negeren. Hiervoor moet een reset en een
  nieuwe inwerkingstelling uitgevoerd worden zoals beschreven is in
  hoofdstuk 6.2 / 6.3.

  4.3 Programma opvragen
  In automatisch bedrijf kan door het indrukken van de toets Prog,
  het programma worden weergegeven.
  Bijv

  Bijv

  Automaat

  Voorbeeld: kanaal C1 moet elke dag om 6:30 ingeschakeld
  (o), en om 8:30 uitgeschakeld ( p ) worden.
  Inschakeling

  Uren

  minuten

  Fig. 1: inschakeling ( o ) om 6:30 op ma, di, wo, vr
  Fig. 2: uitschakeling ( p ) om 8:30 op ma, di, wo, vr.
  Indien tijdens het opvragen een programmastap moet worden
  gewist, dan de toetsen h + m gelijktijdig indrukken. De weergegeven programmastap wordt gewist.
  4.4 Programma wijzigen
  Uur

  Uitschakeling

  Uur

  Bijv

  Minuten
  minuten

  Automaat

  Automaat

  Fig. 1:
  Met de toets C1 kiest men de gewenste omschakeling:
  o = inschakeling (contact 1-2 gesloten)
  p = uitschakeling (contact 1-2 open).
  Na de programmering kan men onmiddellijk naar automatisch
  bedrijf terugkeren door te drukken op toets j.
  65

  opgeslagen schakeltijden:
  inschakeling om 6:30 op ma, di, wo, vr
  Fig. 2 en 3: schakeltijden wijzigen met de toetsen h en m,
  inschakeling om 9:45 op ma, di, wo, vr.
  Met de toets d kunnen indien nodig de dagen waarop de schakeltijd moet worden geactiveerd, opnieuw worden vastgelegd en worden opgeslagen met toets Prog.
  66 • Page 7

  4.5 Wissen van een schakeltijd

  5.0 SCHAKELVOORKEUZE

  Met de toets Prog kunnen de opgeslagen schakeltijden gecontroleerd worden en, door gelijktijdig drukken op toetsen h + m, een
  voor een gewist worden. Hierbij geldt dat alleen de aangegeven
  schakeltijd wordt gewist.

  5.1 Tijdelijke in-/uitschakeling
  In automatisch bedrijf kan, door het indrukken van de toets i of
  C1, het contact met de hand worden in- of uitgeschakeld. Deze
  instelling wordt door het eerstvolgende schakelcommando opgeheven.
  Automaat

  Automaat
  Bijv.

  5.2 Permanente in-/uitschakeling
  Automaat

  4.6 Wissen van alle schakeltijden
  LET OP: alle opgeslagen schakeltijden worden gewist!
  De werkelijke tijd en de gekozen schakelregel blijven
  behouden.

  Gedurende automatisch bedrijf kan het contact permanent handmatig worden in- of uitgeschakeld.
  Hierbij moet eerst de toets m ingedrukt worden gehouden. Daarna
  drukt men op toets i of C1. Op het display wordt het symbool
  ● o weergegeven, wat permanente inschakeling betekent.
  Wanneer men opnieuw op de toets i drukt, terwijl nog steeds
  de toets m ingedrukt wordt gehouden, duidt het display het symbool ● p aan voor de permanente uitschakeling.
  C1 Permanente
  inschakeling

  C1 Permanente
  uitschakeling

  Wanneer in de programmeer- of controlemode de toetsen d + h +
  m gelijktijdig worden ingedrukt, dan worden alle schakeltijden
  gewist.
  Automaat

  4.7 ALLES WISSEN (RESET)
  LET OP: alle opgeslagen gegevens worden gewist, met
  inbegrip van uur en datum.
  Toets RES met een scherp voorwerp gedurende ong. 1 sec.
  indrukken.

  67

  Wanneer een permanente schakeling wordt opgeheven, dan verdwijnt de punt naast o of p (zie figuur 3). Hierbij moet de toets
  m ingedrukt worden gehouden waarna men één of tweemaal op
  de toets i of C1 drukt. Wanneer de permanente schakeling is
  opgeheven, stelt de schakelklok de juiste schakeltoestand weer in.
  68 • Page 8

  5.3 Vakantieprogramma
  Het vakantieprogramma maakt het mogelijk het programma gedurende max. 99 dagen uit te schakelen (p). Het vakantieprogramma kan max. 99 dagen vooruit worden geprogrammeerd. Het
  begin en het einde liggen altijd op middernacht. De actuele dag
  wordt niet meegeteld.
  Voorbeeld: op maandag wordt een vakantieprogramma geactiveerd dat vanaf vrijdag gedurende twee dagen
  actief is. Gedurende het instellen moet de toets h
  worden vastgehouden.
  Aantal dagen tot
  het begin van
  het vakantieprogramma

  Uitschakeling

  Duur van het
  vakantieprogramma

  6.0 OMSCHAKELING ZOMER-/WINTERTIJD
  Belangrijke aanwijzing: Deze schakelregel wordt weergegeven
  met de aanduiding dAt 1 op het display. De schakelregel kan
  opgeheven of veranderd worden volgens de tabel van hoofdstuk
  6.1 en volgens de aanwijzingen in de hoofdstukken 6.2 tot 6.3.
  6.1 Keuzetabel voor de zomer-/wintertijdautomatiek
  Regel

  Begin van
  zomertijd

  Begin van
  wintertijd

  Geldigheidsgebied

  dAt tot
  12/95

  laatste zondag
  in maart

  laatste zondag
  in september

  Europa behalve
  Groot-Brittannië

  dAt 1

  laatste zondag
  in maart

  laatste zondag
  in oktober

  Europa behalve
  Groot-Brittannië

  dAt 2

  laatste zondag
  in maart

  vierde zondag
  in oktober

  Groot-Brittannië

  dAt 3

  eerste zondag
  in april

  laatste zondag
  in oktober

  Noord-Amerika

  no

  geen
  omschakeling

  geen
  omschakeling

  Bij een actief vakantieprogramma verschijnt op het display het symbool h.

  5.4 Vakantieprogramma onderbreken
  Wanneer het vakantieprogramma onderbroken moet worden, moet
  de aanwijzing voor het vakantieprogramma zoals hierboven
  beschreven met de toetsen h + d en h + m weer op 00:00 worden ingesteld.
  Het symbool h verdwijnt dan.
  Het ingevoerde programma bepaalt de in en uitschakeltiden van de
  Kanal.
  69

  70 • Page 9

  6.2 Eerste inwerkingstelling z o n d e r zomer-/
  wintertijd-omschakeling
  Weekprograma:
  beld 2): Met de toets C1 kan de gewenste schakelregel worden ingesteld (zie tabel van hoofdstuk 6.1).
  beld 4): Gedurende het invoeren van de uurtijd (toets j
  ingedrukt), kan de dag van de week met de toets d
  worden ingesteld.
  Dagprograma:
  beld 4): toets d niet druken.

  6.3 Eerste inwerkingstelling m e t zomer-/wintertijdomschakeling
  Weekprograma:
  beld 2): Met de toets C1 kan de gewenste schakelregel
  worden ingesteld (zie tabel van hoofdstuk 6.1).
  beld 4): Gedurende het invoeren van de uurtijd (toets j
  ingedrukt), kan de dag van de week met de toets d
  worden ingesteld.
  Dagprograma:
  beld 4): toets d niet druken.

  Schakelregel

  ✳ Schakelregel
  Jaar

  Dag

  bijv. 3 = woensdag
  Maand

  minuten

  Uur

  6 = zaterdag

  Uur

  Minuten

  Automaat

  Automaat

  Wanneer de toets n na het invoeren van de dag en de uurtijd
  wordt losgelaten, moeten de beide punten tussen de aanduiding
  van de uren en de minuten knipperen.
  Eventueel de instelling herhalen.

  Wanneer men bij het invoeren van de uurtijd de toets d indrukt,
  wordt de dag die overeenstemt met de datum (hier zaterdag) automatisch weergegeven.
  Wanneer de toets n na het invoeren van de dag, het uur en de
  minuten wordt losgelaten, moeten de beide punten tussen de aanduiding van de uren en de minuten knipperen. Eventueel de instelling herhalen.

  71

  72 • Page 10

  6.4 Wijzigen van de automatische zomer-/wintertijdomschakeling
  Kies uit de keuzetabel in hoofdstuk 6.1 de gewenste schakelregel.
  Druk eerst op toets n en pas daarna op toets d. Houd beide toetsen gedurende ca. twee seconden ingedrukt. Op het display wordt
  de ingestelde schakelregel aangegeven (vb. dAt 1). Druk één of
  meerdere malen op toets C1 om de schakelregel te veranderen. Sla
  de verandering op met de toets Prog.
  Aansluitend kan met de toets d het jaartal worden veranderd. Sla
  de verandering op met de toets Prog. Met de toetsen d en m kan
  men nu de datum voor de werkelijke dag en maand veranderen. Sla
  de verandering op met de toets Prog.

  6.5 Manuele zomer-/wintertijdomschakeling
  Wanneer geen automatische zomer-/wintertijdomschakeling is
  gekozen (regel no), kan de uurtijd met de hand worden gecorrigeerd (+ 1 h of – 1 h) door de toetsen d + h of d + m gelijktijdig
  in te drukken.

  B-6530 THUIN | Route de Biesme 49 | TEL 071 59 00 39 | FAX 071 59 01 61 | info@tempolec.be | www.tempolec.be
  B-1090 BRUXELLES/BRUSSEL (Jette) | Avenue Odon Warlandlaan 83 | TEL 02 425 92 36 | FAX 02 425 41 41 | bru@tempolec.be
  Wijzigingen voorbehouden | Texte français sur demande

  73


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Theben 610 s wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Theben 610 s in der Sprache / Sprachen: Englisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info