Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/21
Nächste Seite
Montage- en
bedieningshandleiding
Digitale astronomische schakelklok
SELEKTA
SELEKTA 171 top2 RC
SELEKTA 172 top2
171 0 100
172 0 100
309 255 02
MENU
OK
SELEKT
A 171 top2 RC
L
N
Ext
DATA
0 6
12
18
24
2,5mm
2
0,5mm -
2
230-240V~
50-60Hz
R 10a-30T
16(10)A 250V~
1
2
3
8mm
+
MENU
OK
1
2
0 6
12
18
24
SELEKTA 172 top2
L
N
Ext1 Ext2
2,5mm
2
0,5mm -
2
230-240V~
50-60Hz
R 10a-30T
16(10)A 250V~
1
C1
C2
2
5
4
3
6
8mm
C1/C2
SELEKTA 171 top2 RC
SELEKTA 172 top2
Correcte aansluiting voor de goede werking van de nuldoorgangs-
schakeling noodzakelijk (zie aansluittekening)!
NL
NL
DK
S
FIN
N
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  309 255 02

  SELEKTA
  SELEKTA 171 top2 RC
  SELEKTA 172 top2

  NL
  Ext

  N

  L

  171 0 100
  172 0 100

  C2

  4
  DATA

  18

  12

  MENU

  24

  OK

  Ext2

  0

  6

  0,5mm2 2,5mm

  8mm

  230-240V~
  50-60Hz
  R 10a -30T

  16(10)A 250V~

  230-240V~
  50-60Hz

  C1/C2
  16(10)A 250V~

  R 10a -30T

  C1

  1

  FIN

  OK

  2

  2

  8mm

  S

  24

  MENU

  2

  NL DK

  18

  12

  1

  0,5mm2 2,5mm

  L

  6

  SELEKTA 172 top2

  Montage- en
  bedieningshandleiding
  Digitale astronomische schakelklok

  6

  SELEKTA 171 top2 RC

  Ext1

  0

  5

  +

  2

  3

  1

  2

  3

  N

  N

  SELEKTA 171 top2 RC

  SELEKTA 172 top2

  Correcte aansluiting voor de goede werking van de nuldoorgangsschakeling noodzakelijk (zie aansluittekening)! • Page 2

  Inhoudsopgave
  Fundamentele veiligheidsinstructies
  Display en toetsen/bedieningsprincipe
  Overzicht menubesturing
  Aansluiting/montage
  Eerste inbedrijfstelling
  Menuoptie ASTRO

  Astrotijden, algehele simulatie, offset, Astromodus, positie

  Positie wijzigen
  Menuoptie PROGRAMMA

  Schakeltijd programmeren in het standaardprogramma

  Speciale programma's

  Schakeltijd programmeren in het speciale programma 1
  Menuoptie HANDMATIG

  Handmatige en permanente schakeling
  Menuoptie OPTIES

  Externe ingang

  PIN-code, bedrijfsurenteller
  Geheugenkaart OBELISK top2
  DCF-ontvangst met antenne top2 RC-DCF
  Technische specificaties
  Serviceadres/Hotline
  2

  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  13
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  20 • Page 3

  Fundamentele veiligheidsvoorschriften

  NL

  WAARSCHUWING

  Levensgevaar door elektrische schokken of brand!
   Montage uitsluitend door een elektromonteur laten uitvoeren!
  • Het apparaat is bestemd voor de montage op DIN-hoedrails (volgens EN 60715)
  • Komt overeen med type 1 BSTU volgens IEC/EN 60730-2-7
  • Als de geheugenkaart is aangebracht, wordt de gangreserve (10 jaar) verlaagd (bij batterijvoeding)
  • Geheugenkaart OBELISK top2: Mechanische belasting of vervui­ling bij andere manier van opslag/
  transport vermijden.
  Bedoeld gebruik
  • De astronomische schakelklok wordt gebruikt voor verlichtingsinstallaties (straten), buitentrappen,
  etalages, ingangen etc.
  • Alleen in gesloten, droge ruimtes gebruiken
  Afvoer
  Voer het apparaat op milieuvriendelijke wijze af.

  3 • Page 4

  Display en toetsen
  Geprogrammeerde
  AAN-tijden

  0

  Bedieningsprincipe
  6

  12

  18

  Weergave DCF-antenne
  Weergave zonsopgang/-ondergang

  Datumweergave
  Kanaaltoestand
  C1, C2
  ON = AAN
  OFF = UIT

  24

  1. Tekstregel lezen

  Knipperende tekst/symbool
  duidt op een vraag

  Tijdweergave
  Weekdagen van 1 – 7

  2. Beslissing nemen

  Weergave van de actieve toetsen met
  de betreffende functie
  bbbb

  4

   MENU

   OK

  – Display activeren
  – Meu openen
  – Menu annuleren
  – ESC
  (menu afsluiten)

  – Keuze
  opslaan
  – Keuze
  bevestigen

   
  Keuzemogelijkheden
  worden weergegeven

  JA

  NEE

  OK
  indrukken

  
  indrukken

  Bevestiging

  bbbb

  wijzigen/
  omschakelen • Page 5

  Overzicht menubesturing
  19 10 08

  C1 OFF C2 OFF

  9:40

  ASTRO

  NL

  PROGRAMMA

  TIJD/DAT  HANDMATIG  OPTIES

  EINDE

  46

  TIJD

  KANAAL C1

  ASTROTIJDEN
  ALGEHELE
  SIMULATIE

  STANDAARD

  OFFSET

  ASTROMODUS
  POSITIE
  EINDE

  PERM. AAN

  DATUM

  SPECIAAL 1
  ASTROPROG

  ZO--WI

  SPECIAAL 3 UIT

  ALGEHELE
  SIMULATIE
  ALLES
  WISSEN
  EINDE

  EXTERNE
  INGANG
  LCD-VERLICHTING

  PERM. UIT

  WEEKDAG

  SPECIAAL 2 AAN

  BEDRIJFS-URENTELLER

  KANAAL C1

  TAAL

  HAND AAN

  DATUMFORMAAT

  TIMER

  TIJDFORMAAT

  PAASREGEL
  EINDE

  PIN

  VAKANTIE

  EINDE

  FABRIEKSINSTELLING
  INFO
  EINDE

  5 • Page 6

  Aansluiting/montage
  WAARSCHUWING

  Levensgevaar door elektrische schokken!
   Montage uitsluitend door een elektromonteur laten uitvoeren!
   Spanning vrijschakelen!
   Nabijgelegen, onder spanning staande delen afdekken of afschermen.
   Tegen opnieuw inschakelen beveiligen!
  Kabel 45°
   Controleren of de spanning is vrijgeschakeld!
  DuoFix stekker Aarden en kortsluiten!
  ®

  Klem

  Kabel aansluiten
   Kabel op 8 mm (max. 9) afstrippen.
   Kabel onder een hoek van 45° in de geopende DuoFix -
  stekkerklem steken (2 kabels per klempositie mogelijk).
  Om de DuoFix stekkerklem te openen, moet de
  schroevendraaier omlaag
  worden gedrukt.
  ®

  Verende stekkerklemverbreekcontact

  ®

  6

  Testfunctie • Page 7

  Eerste inbedrijfstelling

  NL

  Taal, land, stad, datum, tijd en zomer-/ wintertijdregel (ZO-WI) instellen

  Op een willekeurige toets drukken en de meldingen op de display volgen (zie afbeelding).
  DEUTSCH

  ok  ENGLISH
  ESPANOL

  PROGRAMMA'S
  BEWAREN

  ok  PROGRAMMA'S
  WISSEN

  LAND
  COÖRDI
  NATEN

  ok  ok

  DUITSLAND  ESPANA

  ok

  STUTTGART  BERLIJN

  ESTONIA
  FRANCE

   ...

  GREAT
  BRITAIN

  BREMEN
  DRESDEN
  DUESSELDORF

  DATUMFORMAAT
  JAAR
  MAAND
  DAG
  TIJDFORMAAT
  UUR

   ...

   ...

  MINUUT
  ZO-WI
  EUROPA

  28 02 08
  ON

  9:40

  46

  7 • Page 8

  Menu ASTRO
  In het menu ASTRO kunnen astrotijden, een
  algehele simulatie, offset, Astromodus alsmede
  de positie (plaatselijke omstandigheden) worden opgevraagd of gewijzigd.

  • Astromodus

  • Astrotijden  Weergave van de astrotijden
  (inclusief de offset) voor de huidige dag.

  • Algehele simulatie
  Weergave van de schakelreactie met een vrij
  selecteerbare startdatum (het vakantieprogramma
  wordt niet weergegeven).

  • Offset


  8

  Met de offset (correctiewaarde) kunnen de
  berekende astrotijden met +/– 2 h worden
  verschoven. Daardoor kan men de Astro-in- en
  uitschakeltijd aan plaatselijke omstandigheden (bijv.
  bergen, hoge gebouwen etc.) of aan persoonlijke
  wensen aanpassen.

  – 's avonds AAN, 's morgens UIT
  Bij zonsondergang wordt de schakelklok ingeschakeld, bij zonsopgang wordt de schakelklok
  uitgeschakeld (voorbeeld: straatverlichting).
  – 's avonds UIT, 's morgens AAN
  Bij zonsondergang wordt de schakelklok uitgeschakeld, bij zonsopgang wordt de schakelklok
  ingeschakeld (voorbeeld: terrarium).
  – Astro niet-actief
  De astrotijden werken niet
  (alleen schakelklokfunctie).

  • Positie


  Instelling van de plaats via keuze van een
  stad of via coördinaten (lengte-/breedte-graad,
  tijdzone). Met de geheugenkaart OBELISK top2
  kunnen max. 10 extra steden (= favorieten)
  worden toegevoegd. • Page 9

  Positie wijzigen

  NL

  Bijv. een ander land, een andere stad invoeren
   MENU indrukken (zie afbeelding).
  ASTRO

  ok  ASTROTIJDEN
  ALGEHELE
  SIMULATIE
  OFFSET
  ASTROMODUS
  POSITIE
  EINDE

  ok  LAND
  COÖRDI
  NATEN

  ok  ok

  FRANCE  AJACCIO
  BAYONNE

  ESPANA
  ESTONIA
  DEUTSCHLAND
  GREAT
  BRITAIN

  BORDEAUX
  BREST
  CAEN

   ...

   ...

  9 • Page 10

  Schakeltijd programmeren in het standaardprogramma
  Een schakeltijd bestaat altijd uit een begintijdstip en een eindtijdstip (DUUR TOT)
  PROGRAMMA

  ok  KANAAL C1

  ok  STANDAARD

  (bijv. nachtuitschkeling
  op maandag 23:00 – 05:00 uur)
   MENU indrukken (zie afbeelding).

  SPECIAAL 1
  ASTROPROG

  VRIJ 84

  SPECIAAL 2 AAN

  NACHT-UITSCHAKELING

  SPECIAAL 3 UIT

  of

  DAG-INSCHAKELING

  UUR

  Begintijdstip

  MINUUT

   ...

  U hebt 84 vrije geheugenplaatsen ter beschikking.

  NIEUW

  MAANDAG

  KOPIËREN

  OOK DINS
  OPSLAAN

  10

  OPSLAAN  Schakeltijd naar andere weekdagen kopiëren.
  De weekdag heeft altijd betrekking op het begintijdstip.  PERM. TOT

  Schakeltijd voor
  een dag • Page 11

  Speciale programma's

  NL

  • De apparaten SELEKTA 171 top2 RC en SELEKTA 172 top2 beschikken over 3 speciale programma's, waarmee men kalenderafhankelijk kan schakelen.
  • Elk speciaal programma kan via een of meerdere datumbereiken (periodes) worden geactiveerd.
  • Er zijn 3 soorten datumbereiken:
  Van Pasen afhankelijke
  – Vast datumbereik:
  feestdagen in Duitsland

  begintijdstip op 02.04.2008 om 16:00 uur

  eindtijdstip op 24.04.08 om 10:00 uur.
  – Jaarlijks terugkerend datumbereik,

  bijv. Kerstmis:

  begintijdstip op 24.12. om 18:00 uur elk jaar

  eindtijdstip op 26.12. om 23:00 uur elk jaar.
  – Van Pasen afhankelijk datumbereik,

  bijv. 1e en 2e Pinksterdag:

  begintijdstip: 49 dagen na Pasen om 0:00 uur, elk jaar

  eindtijdstip: 51 dagen na Pasen om 0:00 uur, elk jaar.

  Feestdag

  dagen vóór/na
  1e Paasdag

  Carnevalsmaandag
  Goede Vrijdag
  2e Paasdag
  Hemelvaartsdag
  2e Pinksterdag
  Sacramentsdag

  – 48
  –2
  +1
  + 39
  + 50
  + 60

  Opmerking: 24:00 uur wordt als 0:00 uur van de daaropvolgende dag geprogrammeerd.
  11 • Page 12

  • Speciaal programma 1
  – Astrotijden actief
  – Optioneel 1x nachtonderbreking
  – Optioneel 1x daginschakeling
  – Actief in de geprogrammeerde datumbereiken
  Voorbeeld: het standaardprogramma schakelt de straatverlichting afhankelijk van de astrotijden in.
  Een nachtonderbreking is van 23:00 uur tot 04:00 uur geprogrammeerd.
  Het speciale programma 1 is in het datumbereik van 30 april 12:00 uur Uhr tot 1 mei 12:00 uur actief.
  Omdat geen nachtonderbreking geprogrammeerd is, blijft de straatverlichting de hele nacht ingeschakeld.

  • Speciaal programma 2  – Permanent AAN
  – Tijdens de geprogrammeerde datumbereiken altijd AAN
  Voorbeeld: het standaardprogramma schakelt een reclameverlichting alleen 's nachts in.
  Het speciale programma schakelt tijdens een actieweek van 17.04.2008 vanaf 9:00 uur tot 24.04.2008
  om 18:00 uur de reclameverlichting permanent in.

  • Speciaal programma 3  12

  – Permanent UIT
  – Tijdens de geprogrammeerde datumbereiken altijd UIT
  Voorbeeld: het standaardprogramma schakelt de parkeerplaatsverlichting afhankelijk van de astrotijden in.
  Het speciale programma schakelt op 14 juli van 0:00 uur tot 15 juli 04:00 uur de parkeerplaatsverlichting
  niet in. • Page 13

  Schakeltijd + datumbereik programmeren in het speciale programma 1 NL
  PROGRAMMA

  ok  KANAAL C1
  STANDAARD

  ok

  SPECIAAL 1
  ASTROPROG

  NACHT-UITSCHAKELING  SPECIAAL 2 AAN

  PERM. TOT
  DAG-INSCHAKELING

  SPECIAAL 3 UIT

  PERM. TOT

   ...

  NIEUWE DATUM

  OPVRAGEN
  WIJZIGEN
  WISSEN

  EINDE

  ok

  VRIJ 84  VASTE DATUM

  DAGEN VÓÓR/ NA
  PASEN

  ok  ELK JAAR
  START JAAR

  START MAAND

  START DAG
  START
  UUR

  ok  EINDE JAAR
  EINDE MAAND

   ...

  13 • Page 14

  Handmatige en permanente
  schakeling
  De handmatige en permanente schakeling
  kan menugestuurd in HANDMATIG of (in de
  automatische weergave) als toetsencombinatie
  (zie afbeelding) worden ingesteld.

  Handmatige schakeling
  Omkering van de kanaaltoestand tot aan
  de volgende automatische resp. geprogrammeerde schakeling.

  ok

  Kanaal
  C1

  Kanaal
  C2

  Activeren handmatige schakeling
   Beide toetsen kort tegelijkertijd indrukken.
  Activeren permanente schakeling
   Beide toetsen 2 seconden tegelijkertijd indrukken.
  Opheffen handmatige/permanente schakeling
   Beide toetsen tegelijkertijd indrukken.
  14

  Permanente schakeling
  Zolang een permanente schakeling
  (AAN of UIT) geactiveerd is, werken de geprogrammeerde schakeltijden niet. • Page 15

  Externe ingang

  NL

  De EXTERNE INGANG wordt menugestuurd onder OPTIES (zie afbeelding) op verschillende
  functies ingesteld.
  OPTIES

  ok  BEDRIJFS-URENTELLER

  ok  EXTERNE
  INGANG
  LCD-VERLICHTING
  TAAL

  PIN

  * Drukknop zonder glimlamp gebruiken

  KANAAL C1

  TOETS
  SCHAKELAAR

  INACTIEF

  *

  ok  TRAPVERLICHTING

  HAND

  ok  NASCHAKELBAAR

  ok  MINUTEN

  UITSCHAKELBAAR

  TIMER

   ...
  Opmerking:
  • Wordt een functie via een externe drukknop of schakelaar geactiveerd, dan verschijnt op de
  display EXTERN.
  • SELEKTA 172 top2 beschikt per kanaal telkens over 1 externe ingang.
  15 • Page 16

  • Bij aansluiting van een drukknop:
  Handmatige schakeling (override): Omkering van de kanaaltoestand tot aan de volgende automatische
  resp. geprogrammeerde schakeling
  Timerfunctie: AAN-Timer of UIT-Timer, van 1 min tot max. 23 h 59 min instelbaar, kan via een
  druk op de toets >3 s worden gewist
  – AAN-timer: externe drukknop indrukken  het betreffende kanaal wordt gedurende de ingestelde tijd
  ingeschakeld
  – UIT-timer: externe drukknop indrukken  het betreffende kanaal wordt gedurende de ingestelde tijd uitgeschakeld
  Trapverlichtingsfunctie (na- of uitschakelbaar, kan van 1 min tot max. 23 uur 59 min worden ingesteld)
  – Naschakelbaar: externe drukknop indrukken  het betreffende kanaal wordt gedurende de ingestelde tijd
  inge- schakeld; externe drukknop nogmaals indrukken binnen de aflopende tijd  Tijdsafloop begint opnieuw
  – Uitschakelbaar: externe drukknop indrukken  het betreffende kanaal wordt gedurende de ingestelde
  tijd inge- schakeld; externe drukknop nogmaals indrukken binnen de aflopende tijd  Tijdsafloop wordt
  afgebroken
  • Bij aansluiting van een schakelaar:
  Permanent AAN: externe schakelaar indrukken  het betreffende kanaal is ingeschakeld zolang de schakelaar wordt ingedrukt. De geprogrammeerde schakeltijden werken niet.
  Permanent UIT: externe schakelaar indrukken  het betreffende kanaal is ingeschakeld zolang de schakelaar
  wordt ingedrukt. De geprogrammeerde schakeltijden werken niet.
  Alleen Astro: externe schakelaar indrukken  alleen de astronomisch berekende schakeltijden werken;
  De geprogrammeerde schakeltijden in het standaard- en speciale programma werken niet.
  Speciaal programma 1: externe schakelaar indrukken  alleen het speciale programma 1 en de astronomisch
  berekende schakeltijden werken. De geprogrammeerde schakeltijden in het standaardprogramma werken niet.
  16 • Page 17

  PIN-code
  De PIN-code wordt menugestuurd onder
  OPTIES ingesteld. Alsu de PIN bent vergeten,
  neem dan contact op met de Theben-Hotline.

  NL
  OPTIES
  BEDRIJFS-URENTELLER
  EXT-INGANG

  Bedrijfsurenteller
  De bedrijfsuren van het kanaal (relais) worden
  in het menu OPTIES weergegeven en gewist. Overschrijden de bedrijfsuren de in het menu Service
  ingestelde waarde, dan wordt dit op de display
  SERVICE weergegeven.

  LCD-VERLICHTING
  TAAL

  ok  PIN
  FABRIEKSINSTELLING

  ZONDER PIN
  MET PIN

  ok  INFO

  ok  HUIDIGE PIN

  NIEUWE PIN

  00 00

  Voorbeeld: vervanging van een lamp na 5.000 uur.
   Bedrijfsuren wissen of de onder Service
  ingestelde waarde verhogen (bijv. tot 10.000 uur)

  17 • Page 18

  Geheugenkaart OBELISK top2
  Geheugenkaart gebruiken
   Geheugenkaart in de schakelklok steken.

   Geheugenkaart OBELISK top2 (Nr. 907 0 404)
  (optioneel) na
  programmering:
  etc. verwijderen en
  in het deksel
  bewaren.

  KOPIEER SCHAKELKLOK
   OBELISK
  START
  OBELISKPROGRAMMA

  ok  PROGRAMMA
  KOPIËREN
  ALLE GEGEVENS
  KOPIËREN
  EINDE

   ...

   Opgeslagen schakeltijden opvragen, in de
  schakelklok in-/uitlezen of het Obeliskprogramma starten.

  KOPIEER
  OBELISK
   SCHAKELKLOK

  Kopiëren OBELISK SCHAKELKLOK
  • Programma kopiëren: kopieert alleen het
  schakel-programma (standaard- en speciale
  programma's)
  • Alle gegevens kopiëren: kopieert het schakelgramma en alle instellingen (bijv. positie,
  offset, externe ingang, tijdformaat etc.).
  Kopiëren SCHAKELKLOK OBELISK
  • Alle schakelaarprogramma's en instellingen
  worden naar de geheugenkaart gekopieerd.

  18 • Page 19

  NL

  DCF-ontvangst met antenne top2 RC–DCF (optioneel)
  (alleen bij SELEKTA 171 top2 RC)
   Op de schakelklok SELEKTA 171 top2 RC kan alleen de antenne top2 RC–DCF
  (907 0 410) worden aangesloten.
   Let bij de aansluiting op de polariteit.
   Let op de lengte van de aansluitkabel (max. 100 m: 2 x 1,5 mm2; max. 50 m: 2 x 0,75 mm2)
  Ext1

  DATA

  6

  18

  12

  MENU

  24

  +

  SELEKTA 171 top2 RC

  0

  Display RC
  Antenne is aangesloten en tijdssignaal wordt
  ontvangen.

  N

  L

  OK

  max.100 m

  1

  2

  8mm

  0,5mm2 2,5mm

  230-240V~
  50-60Hz

  Weergave
  Antenne is aangesloten en er wordt geen tijdssignaal ontvangen.
   Afstelling van de antenne controleren.

  Display RC

  R 10a -30T

  16(10)A 250V~
  C1
  1

  2

  3

  19 • Page 20

  Speciale spanning SELEKTA top2 24 V
  170 4 100
  171 4 100
  172 4 100

  +
  ~

  Ext

  310 359
  +
  ~

  ~
  0,5mm2 2,5mm

  12-24 V UC
  50-60Hz

  8mm

  +

  R 10a -30T

  6

  18

  12

  24

  0

  6

  18

  12

  24

  SELEKTA 170 top2

  0

  De technische specificaties en het gedeelte „Elektrische aansluiting“ van de 230 V-apparaten
  (zie bedieningshandleiding) zijn bij de apparaten met speciale spanning niet geldig.
  MENU

  MENU

  OK

  OK

  2

  8mm

  0,5mm2 2,5mm

  12-24 V UC
  50-60Hz

  1

  16(10)A 250V~

  R 10a -30T

  16(10)A 250V~
  2

  1

  3

  2

  3

  Elektrische aansluiting
  ~ 12 - 24 V

  ~ 12 - 24 V

  +
  ~

  +
  ~

  +
  ~

  Ext

  ~

  +
  ~

  ~

  +

  5

  +

  6

  R 10a -30T

  0

  24

  6

  18

  12

  SELEKTA 170 top2

  MENU

  Ext2

  MENU

  OK

  24

  0

  6

  18

  12

  0

  24

  6

  18

  12

  MENU

  OK

  OK

  MENU

  OK

  2

  1

  2

  8mm

  0,5mm2 2,5mm

  12-24 V UC
  50-60Hz

  12-24 V UC
  50-60Hz

  C1/C2
  16(10)A 250V~

  16(10)A 250V~

  R 10a -30T

  16(10)A 250V~

  8mm

  0,5mm2 2,5mm

  2

  16(10)A 250V~

  24

  SELEKTA 170 top2

  18

  12

  SELEKTA 171 top2 RC

  6

  Ext1

  SELEKTA 172 top2

  8mm

  12-24 V UC
  50-60Hz

  8mm

  DATA

  12-24 V UC
  50-60Hz
  R 10a -30T

  0

  C2

  4

  ~

  +
  ~

  2

  0,5mm2 2,5mm

  2

  0,5mm2 2,5mm

  R 10a -30T

  C1
  1

  2

  ~ 12 - 24 V

  1

  3

  ~ 12 - 24 V

  +
  ~

  +
  ~

  SELEKTA 170 top2 24 V
  C2

  4

  6

  1

  3

  ~ 12 - 24 V

  C2

  Ext1

  18

  5

  OK

  ~ 12 - 24 V

  +
  ~

  SELEKTA 172 top2 24 V

  6

  18

  12

  24

  MENU

  OK

  2

  1

  2

  8mm

  12-24 V UC
  50-60Hz
  R 10a -30T

  C1
  2

  3  8mm

  0,5mm2 2,5mm

  2

  0,5mm2 2,5mm
  C1/C2
  16(10)A 250V~

  1  Ext2

  0

  24

  2

  1

  3

  De apparaten zijn geschikt voor het schakelen van net- en kleinspanningen (SELV, PELV, FELV).
  SELEKTA 172 top2 24 V

  MENU

  2

  1

  12 V–24 V / 50–60 Hz +10 % –15 %, 12 V–24 V DC +10 % –15 %
  16 A, 250 V~ cos ϕ = 1
  1400 W bij 230 V of 6 A
  180 W
  7 x 7 W, 6 x 11 W, 5 x 15 W, 5 x 20 W, 4 x 23 W
  1 x 58 W / 7 µF, 2 x 36 W (telkens 4,5 µF), max. 12 µF
  1 x 70 W (12 µF)
  0,2 W (SELEKTA 170 + SELEKTA 172 top2 24 V);
  0,8 W (SELEKTA 171 top2 RC 24 V)
  0,6 W (SELEKTA 170 top2 24 V), 1,2 W (SELEKTA 171 top2 RC 24 V);
  0,9 W (SELEKTA 172 top2 24 V)
  Type 1 BSTU volgens EN 60730-1
  2
  4 kV
  II bij voeding met FELV en/of schakelen van netspanning
  III bij voeding met SELV en schakelen van SELV
  IP 20 volgens EN 60529
  10 jaar bij 20 °C

  +

  6

  SELEKTA 172 top2

  12

  3

  +
  ~

  SELEKTA 171 top2 RC 24 V
  4

  2

  ~ 12 - 24 V

  +
  ~

  +

  6

  Ext2

  0

  2

  Toegestane bedrijfsspanning:
  Schakelvermogen:
  Gloeilampbelasting, halogeenbelasting:
  Staaflamp (EVA) 230 V:
  Compacte lamp (EVA) 230 V:
  TL-lampen parallel gecompenseerd 230 V:
  Halogeen-metaaldamplampen 230 V:
  Stand-by-vermogen min.:

  Eigen verbruik type:

  Werking:
  Vervuilingsgraad:
  Ontwerpstootspanning:
  Beschermingsklasse:

  Beschermingsgraad:
  Gangreserve:

  SELEKTA 172 top2

  Ext1

  5

  Technische specificaties

  ~

  2

  DATA

  SELEKTA 171 top2 RC

  NL

  12-24 V UC
  50-60Hz

  Bij SELEKTA 172 top2 24 V moet de te schakelen soort kleinspanning overeenkomen met de
  soort kleinspanning van de voedingsspanning (SELV = SELV, PELV = PELV, FELV = FELV).
  Als op de schakeluitgang 230 V wordt geschakeld, mag de schakelklok
  met functionele kleinspanning,
  ~ 12 - 24 V
  ~ 12 - 24 V
  maar+~ niet met SELV als voedingsspanning worden gebruikt. +~
  C1/C2
  16(10)A 250V~

  R 10a -30T

  C1

  1  2

  3  De regelkabel gescheiden naar de lastkabel leiden.

  SELEKTA 170 top2 24 V, SELEKTA 171 top2 RC 24 V
  De apparaten mogen SELV en netspanning schakelen.

  Externe ingangen
  De externe ingangen zijn geschikt voor de bedrijfsspanning 12–24 V AC en DC, niet voor 230 V.

  Serviceadresse
  Theben AG
  Hohenbergstr. 32
  72401 Haigerloch
  DEUTSCHLAND
  Fon +49 (0) 74 74/6 92-0
  Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

  Hotline
  Fon +49 (0) 74 74/6 92-369
  Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
  hotline@theben.de
  Addresses, telefon numbers etc.
  www.theben.de • Page 21

  Technische specificaties
  Nominale spanning:
  230–240 V~

  +10 %/-15 %
  Frequentie:
  50–60 Hz
  Openingswijdte:
  <3 mm
  Eigen verbruik:
  meestal 3 VA (SELEKTA 171 top2 RC),

  meestal 6 VA (SELEKTA 172 top2)
  Contactmateriaal:
  AgSnO2
  Schakeluitgang:
  faseonafhankelijk

  (nuldoorgangsschakeling)
  Contact:
  omschakelaar
  Schakelvermogen:
  16 A/250 V~ cos ϕ = 1
  Schakelvermogen:
  10 A/250 V~ cos ϕ = 0,6
  Schakelvermogen min.: 10 mA/230 V AC

  100 mA/12 V AC/DC
  Gloeilampbelasting:
  2600 W
  Halogeenlampbelasting: 2600 W
  tl-lampen (VVG – verliesarme voorschakelapparaten):
  ongecompenseerd:
  2300 VA
  seriegecompenseerd: 2300 VA
  parallelgecompenseerd: 730 VA (80 µF)
  Duoschakeling:
  1000 VA
  tl-lampen (EVG – elektronische voorschakelapparaten):

  650 VA
  20

  Kwik- en natriumdamplampen:
  parallelgecompenseerd: 730 VA (80 µF)
  Compacte tl-lampen (EVG): 22x7 W, 18x11 W, 16x15 W,

  16x20 W, 14x23 W
  Toegestane
  omgevingstemperatuur: –30 °C ... +55 °C
  Beschermingsklasse:
  II volgens EN 60730-1 bij

  bedoelde montage
  Beschermingsgraad:
  IP 20 volgens EN 60529
  Vervuilingsgraad:
  2

  Serviceadres/Hotline
  Serviceadres
  Theben AG
  Hohenbergstr. 32
  72401 Haigerloch
  DUITSLAND
  Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
  Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

  Hotline
  Tel. +49 (0) 74 74/6 92-369
  Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
  hotline@theben.de
  Adressen, telefoonnummers, etc. www.theben.de


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Theben SELEKTA 171 top2 RC wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Theben SELEKTA 171 top2 RC in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,04 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info