Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/47
Nächste Seite
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1 • Page 2

  Inhoud
  Het typeplaatje van uw handdoekdroger .................................................................................................. 2
  Waarschuwing ........................................................................................................................................... 3
  Installatie
  1/ De installatie van de handdoekdroger voorbereiden......................................................................................... 4
  2/ De bevestigingspunten van de handdoekdroger en de ventilator markeren en boren ............................ 5
  3/ De handdoekdroger aan de wand bevestigen ...................................................................................................... 6
  4/ De ventilator aan de wand bevestigen .................................................................................................. 7
  5/ Het ophanghaakje bevestigen ............................................................................................................... 8
  6/ De handdoekdroger aansluiten .............................................................................................. 9
  7/De afstandsbediening aan de wand bevestigen .................................................................................................... 11
  Herkenningsprocedure afstandsbediening ............................................................................ 12
  Afstandsbediening instellen .................................................................................................. 13
  Werking
  De afstandsbediening ..................................................................................................................................................... 14
  Het display ........................................................................................................................................................................ 14
  Beschrijving ventilatorlampjes ....................................................................................................................................... 15
  Gebruik
  Toestel opstarten / Uitschakelen ................................................................................................................................. 16
  Verwarmingsmodus kiezen ............................................................................................................................................ 17
  Uw ruimte verwarmen : De Comfortmodus gebruiken .................................................................... 17
  De ruimtetemperatuur verlagen : De Ecomodus gebruiken........................................................................... 18
  Verwarmingsperiodes programmeren : De Programmeermodus gebruiken.....................................19 - 21
  Ik ben meer dan 24 uur van huis : De Antivorstmodus gebruiken .............................................................. 22
  Een keuze maken uit de verschillende functies ...................................................................................... 22
  Tegelijkertijd verwarmen en drogen : De functie Douchecyclus gebruiken ............................................. 23
  Activeren van de Boostfunctie, functie handdoeken drogen of handdoeken verwarmen : De
  manuele modus gebruiken ...................................................................................................................................... 25
  Douchecycli programmeren : De Programmeerfunctie gebruiken.............................................................. 28
  Taalkeuze .......................................................................................................................................................................... 32
  Dag en uur instellen....................................................................................................................................................... 32
  Parameters instellen
  Keuze uit de interne programmering of via stuurdraad ................................................................................. 33
  De instellingen van de Douchecyclus kiezen ..................................................................................................... 35
  De ruimtetemperatuur ijken .................................................................................................................................. 37
  De Comfort+ temperatuur ijken ......................................................................................................................... 38
  De belastingafschakeling ............................................................................................................................................... 38
  De bediening vergrendelen ......................................................................................................................................... 39
  De fabrieksinstellingen terugzetten ............................................................................................................................ 39
  Uw handdoekdroger gebruiken zonder afstandsbediening ................................................................................ 40
  Tips
  Onderhoud ....................................................................................................................................................................... 41
  Foutopsporing ......................................................................................................................................................... 42 - 44
  1 • Page 3

  Wij danken u voor uw keuze en uw vertrouwen. Het apparaat dat u zojuist heeft gekocht is
  veelvuldig getest en gecontroleerd voor een optimale kwaliteit. Wij hopen dat u er veel plezier
  zult aan beleven.

  Gelieve deze handleiding te bewaren
  zodat u ze te allen tijde kan raadplegen.

  In de verpakking van uw handdoekdroger vindt u volgende onderdelen :
  - de afdekplaatjes .........................................................................................................(zie punt 3 pag. 6)
  - de muursteun van de ventilator ................................................................................(zie punt 1 pag. 7)
  - de schroeven voor het vastzetten van de ventilator ................................................................ (zie punt 5 pag. 8)
  - de kabeldoorgang ....................................................................................................................... (zie punt 6 pag. 8)
  - het ophanghaakje ................................................................................................................(zie pag. 8)
  - de schroeven voor het ophanghaakje .................................................................................(zie pag. 8)
  - de afstandsbediening ............................................................................................................................. (zie pag. 10)

  Het typeplaatje van
  uw handdoekdroger
  U vindt deze informatie op de rechterkant van uw handdoekdroger.
  In geval van problemen en/of vragen heeft u steeds de commerciële benaming en het serienummer
  van uw toestel nodig.
  A Normen, kwaliteitslabels
  B

  Commerciële benaming

  C Commerciële code
  D Productiereferentie
  E Serienummer
  F

  2

  Fabrikantnummer • Page 4

  Waarschuwing
  Opgepast oppervlak zeer warm.
  Attention :
  Surface très
  chaude
  Caution
  hot surface

  OPGELET

  : Bepaalde onderdelen van dit toestel kunnen zeer heet
  worden en brandwonden veroorzaken. Wees voorzichtig, zeker wanneer
  kinderen en kwetsbare personen het toestel gebruiken.

  - Houd kleine kinderen onder 3 jaar uit de buurt van het toestel, tenzij er goed op hen
  gelet wordt.
  - Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door kinderen onder 14 jaar of door
  personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door
  personen zonder ervaring of kennis behalve wanneer zij door een verantwoordelijke in het
  oog worden gehouden of vooraf de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot
  het gebruik van het apparaat.
  - Kinderen onder 14 jaar mogen niet spelen met het toestel, mogen het niet instellen, niet
  reinigen, noch onderhoud uitvoeren.
  - Dit toestel mag enkel door gekwalificeerd personeel, volgens de geldende regels en
  normen, aangesloten worden.
  - Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, de
  naverkoopdienst of ander gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te
  voorkomen.
  - Alle interventies aan elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerd personeel
  uitgevoerd worden.
  - Zorg dat er geen vreemde voorwerpen of papier in het apparaat terechtkomen.
  - De gebruiksaanwijzing van dit toestel kan u ook raadplegen op de website van de
  fabrikant. Het adres vindt u op de garantiekaart in deze handleiding.
  - Als het toestel voor het eerst opwarmt, kan er een lichte geur vrijkomen veroorzaakt
  door eventuele fabricageresten van de handdoekdroger.
  - Een energiebeheersysteem of ontlastingssysteem door stroomonderbreking is
  incompatibel met onze toestellen: het beschadigt de thermostaat.
  - Om veiligheidsredenen is het strikt verboden de handdoekdrogers opnieuw te vullen.
  Gelieve, indien nodig, de naverkoopdienst van de fabrikant of een gekwalificeerd technicus
  te raadplegen.
  De apparaten die van dit symbool voorzien zijn, mogen niet afgevoerd worden met het
  huisvuil maar moeten naar een speciale inzamelplaats gebracht worden voor recyclage.
  Het inzamelen en recycleren van afgedankte producten moet conform de plaatselijke
  bepalingen en verordeningen gebeuren.

  De installatie van een apparaat op grote hoogte zorgt voor een stijging van de
  temperatuur bij de luchtuitgang (van ongeveer 10°C per 1000 m hoogteverschil).
  3 • Page 5

  Installatie
  1/ De installatie van de handdoekdroger voorbereiden
  Installatieregels
  - Dit apparaat is ontworpen om geïnstalleerd te worden in een woonruimte. Voor andere installaties
  raadpleeg uw verdeler.
  - De installatie moet worden uitgevoerd volgens de regels der kunst en conform de
  normen die gelden in het land van installatie.
  - Stroomtoevoer voor de handdoekdroger: 230 V Mono 50Hz.
  - In vochtige ruimtes zoals de badkamer of de keuken, moet de aansluitdoos minstens 25 cm boven de
  vloer geïnstalleerd worden.
  Plaats de handdoekdroger niet in een koude luchtstroom, dit kan de werking verstoren (bv: onder
  mechanische centrale ventilatie e.d. ...).
  Het toestel niet onder een stopcontact plaatsen.

  Volume 1

  Geen elektrische toestellen

  Volume 2
  Volume 3

  Elektrisch toestel IPX4
  EN
  :
  )

  :

  een minimumafstand van het
  toestel tot andere voorwerpen.

  300 mm

  Voor een optimale werking van uw
  handdoekdroger wordt een afstand van 300
  mm aangeraden tussen uw toestel en de
  afstandsbediening.
  1500 mm

  4 • Page 6 • Page 7

  3/ De handdoekdroger aan de wand bevestigen

  1

  Haal de
  handdoekdroger uit
  de doos.
  Plaats hem rechtop op
  de grond.
  Haal de 6 wiggen weg
  (de handdoekdroger
  blijft steunen op de
  wiggen van de
  ventilator).

  2

  Open de scharnieren
  90°C.

  schroeven

  Hef de handdoekdroger op om de
  scharnieren over de
  schroeven te kunnen
  schuiven.
  Schroef de 4
  schroeven lichtjes aan.
  Controleer of het
  toestel verticaal hangt
  (met een waterpas).
  Draai de 4 schroeven
  verder aan.

  3

  schroeven

  Installeer de
  afdekplaatjes: kleef ze
  tegen de muur en laat
  ze zo ver mogelijk
  tegen de aanslag
  schuiven.

  schroeven

  6 • Page 8

  4/ De ventilator aan de wand bevestigen

  1

  Schroef de muursteun
  van de ventilator
  tegen de wand
  (schroef de 4
  schroeven aan in de
  hiernaast getoonde
  volgorde).
  4

  2

  Haal de ventilator van

  3

  Cache vis

  de kader en plaats op
  de grond.
  Neem de wiggen weg.
  Snij/druk de twee
  afdekdopjes uit.

  3

  Plaats de ventilator op
  de onderste haken.
  Kantel de ventilator.

  Onderste haken

  4

  Inklikken.

  Klik

  7 • Page 9

  5

  Schroef de 2
  bijgevoegde blokkeerschroeven boven de
  ventilator.
  Plaats er de
  afdekdopjes op (die u
  in stap 2 uitgedrukt
  hebt).

  6

  Kleef de
  kabeldoorgang onder
  het scharnier aan de
  onderkant van de
  handdoekdroger.

  Steek de aansluitkabel
  door de
  kabeldoorgang.

  5/ Het ophanghaakje bevestigen
  Bevestig het haakje
  zoals op de tekening
  hiernaast getoond
  wordt.

  8 • Page 10

  6/ De handdoekdroger aansluiten
  Aansluitregels
  - Het apparaat moet worden gevoed op 230 V Mono 50Hz.
  - De voeding van het toestel moet rechtstreeks op het net aangesloten worden na de
  hoofdschakelaar en zonder tussenschakelaar.
  - Aansluiting op het elektriciteitsnet gebeurt met de kabel van de handdoekdroger via een
  aansluitdoos. In vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens, moet de aansluitdoos op minstens
  25 cm van de vloer worden geïnstalleerd.
  - Het is verboden een aansluiting te maken op de aarde. De stuurstroomdraad (zwart) niet aansluiten
  op de aarde.
  - De installatie moet worden uitgerust met een omnipolaire stroomverbreker met een contactgatafstand van minstens 3 mm.
  - Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, door zijn
  naverkoopdienst of een ander gekwalificeerd persoon om gevaarlijke situaties te vermijden.
  - Wanneer u een stuurstroomdraad gebruikt voor een programmeerunit, dan moet deze unit
  beveiligd worden door een differentieel van 30mA (bv. badkamer). Dit differentieel moet eveneens
  de handdoekdroger beveiligen.

  Aansluitschema handdoekdroger
  Zet de stroomtoevoer uit en sluit de draden aan volgens onderstaand schema:
  Gelieve bij aansluiting van meerdere handdoekdrogers pagina 12 te raadplegen
  voor aansluiting in de goede volgorde.

  U kan de stuurstroomdraad aansluiten als uw woning is uitgerust met een programmeerunit, een
  timer of een beheersysteem. Gelieve in dit geval onderstaande punten te controleren in functie van
  de gekozen modus (Comfort, Eco,…) opdat de programmacommando’s correct doorgestuurd
  worden:
  Modus

  COMFORT

  ECO

  ANTIVORST

  Door te
  sturen signaal

  STOP
  BELASTINGSAF
  SCHAKELING

  COMFORT
  -1°C

  5'

  3''

  9

  COMFORT
  -2°C

  5'
  7'' • Page 11

  Meting tussen
  stuurstroomdraad en
  nulleider

  0 Volt

  230 Volt

  -115 Volt
  negatief

  1
  0

  +115 Volt
  positief

  230 Volt
  gedurende
  3 sec

  230 volt
  gedurende
  7 sec • Page 12

  7/ De afstandsbediening aan de wand bevestigen
  Voor een optimaal gebruik van uw afstandsbediening raden wij aan deze naast de
  handdoekdroger aan de wand te bevestigen (de temperatuurvoeler binnenin zorgt voor activering of
  deactivering van de ventilator), op een hoogte van 1,5 m zodat u het scherm gemakkelijk kan
  aflezen.
  Gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor uw muur (bv. gipswand,…).
  Let er op dat de schroefkop niet dikker is dan 3,2 mm en de diameter niet meer dan 7 mm
  bedraagt.
  Plaats de houder van de afstandsbediening tegen
  de muur.

  Markeer de 2 boorgaten

  Markeer de twee boorgaten (let er op dat ze
  waterpas staan).
  Neem de houder weg en boor de 2 gaten.

  Steek de pluggen in de boorgaten, draai er de
  2 schroeven in en plaats vervolgens de
  houder over de schroeven.

  Plaats de houder met de 2 ovale openingen
  over de schroeven.
  Draai de houder tegen de wijzers van de klok
  in (let er op dat de houder waterpas hangt).
  Draai de schroeven aan.

  11

  Ø7 mm • Page 13

  Schuif het deksel erin.

  De installatie is klaar.

  Als u het deksel eraf wil halen, steek dan een
  schroevendraaier in de gleuf en klik het deksel
  los.

  12 • Page 14

  Herkenningsprocedure
  afstandsbediening
  OMSCHRIJVING
  INSTALLATIE VAN EEN ENKELE HANDDOEKDROGER
  Wanneer uw handdoekdroger geïnstalleerd is en de afstandsbediening aan de muur bevestigd is, mag
  u de stroom weer inschakelen zodat u de afstandsbediening kan gaan instellen.
  De herkenningsprocedure moet uitgevoerd worden binnen de 10 minuten nadat u de stroom
  van de handdoekdroger heeft ingeschakeld.
  Het verwarmingslampje (groen)
  knippert wanneer de afstandsbediening niet gekoppeld is.
  Druk kort op
  Het lampje blijft branden (groen
  links op de ventilator.
  of rood) als de afstandsbediening
  niet gekoppeld is en de 10
  minuten voor de herkenningsprocedure verlopen zijn.
  Haal de batterij eruit.
  Open, met behulp van een
  Plaats de batterij binnen de 10 min.
  nadat u de elektriciteitstoevoer
  schroevendraaier, het
  van de handdoekdroger hebt
  batterijvakje aan de achterkant
  van de bediening om de batterij
  aangezet en let erop dat de +
  eruit te halen.
  verschijnt.
  CR 2430

  CR 2430

  Wanneer u de batterij erin
  steekt, begint de koppeling.
  De batterij er pas
  insteken nadat u de
  elektriciteitstoevoer
  heeft aangezet.

  Appairage

  Het koppelen is beëindigd.

  Wacht enkele ogenblikken, de
  herkenningsprocedure heeft
  enige tijd nodig (u hoeft
  ondertussen niets te doen).

  U kan nu de taal gaan instellen.

  NB : Als de 10 minuten verstreken zijn, zet u de stroom uit en weer aan. Blijf bij het
  instellen steeds naast uw handdoekdroger staan.
  Als de herkenningsprocedure niet werkt, raadpleeg dan pagina 43.
  13 • Page 15

  Herkenningsprocedure
  afstandsbediening
  OMSCHRIJVING
  INSTALLATIE VAN 2 OF MEER HANDDOEKDROGERS
  Wanneer uw handdoekdrogers geïnstalleerd zijn en de afstandsbedieningen aan de muur bevestigd,
  gaat u als volgt te werk (voorbeeld bij installatie van 2 handdoekdrogers) :
  De herkenningsprocedure moet uitgevoerd worden binnen de 10 minuten nadat u de stroom
  van de handdoekdroger heeft ingeschakeld.
  Laat handdoekdroger 2 uit
  staan (stroomonderbreker op OFF)
  tijdens het koppelen van
  handdoekdroger 1.
  Elke handdoekdroger heeft een
  stroomonderbreker.
  De handdoekdrogers zijn
  aangesloten.

  Slechts één
  stroomonderbreker
  voor alle toestellen.
  Schakel alle
  handdoekdrogers uit en
  ga als volgt te werk:

  Handdoekdroger
  1
  1- Zet de stroomonderbreker
  op OFF.
  2- Sluit enkel toestel 1 aan en
  zet de stroom weer aan
  (stroomonderbreker op ON).
  3-Druk kort op de toets
  op de linkerzijde van de
  ventilator.
  4-Steek de batterij in
  afstandsbediening 1. Het
  koppelen begint.
  5-Als het koppelen beëindigd is,
  zet u de stroomonderbreker
  op OFF.
  6-Schakel handdoekdroger 1
  uit.

  14

  Als de herkenningsprocedure
  van de afstandsbediening van
  toestel 1 beëindigd is, zet dan
  toestel 1 uit
  (stroomonderbreker op OFF),
  zet vervolgens toestel 2 aan
  (stroomonderbreker op ON) en
  begin met het koppelen.
  Als de herkenningsprocedure
  van de afstandsbediening van
  toestel 2 beëindigd is, zet dan
  toestel 1 aan.

  Handdoekdroger
  2
  7-Sluit handdoekdroger 2 aan en
  zet de stroom weer aan
  (stroomonderbreker op ON).
  8-Druk kort op de toets
  op de
  linkerzijde van de ventilator.
  9- Steek de batterij in
  afstandsbediening 2. Het koppelen
  begint.
  10- Als het koppelen beëindigd is,
  zet u de stroomonderbreker op
  OFF.
  11- Schakel handdoekdroger 1
  weer aan.
  12- Zet de stroomonderbreker op
  ON.
  13-Zet toestel 1 en 2 aan door op de
  Aan-/Uittoets te drukken. • Page 16

  Afstandsbediening instellen
  OMSCHRIJVING
  Wanneer de herkenningsprocedure beëindigd is, kan u de afstandsbediening verder instellen (taal,
  dag, uur, …).
  Francais

  Langue modifiee

  Selecteer de gewenste taal
  (Fr voor Frans, En voor Engels,…)
  Selecteer de taal met + of De taal van uw keuze is
  Bevestig uw keuze door op OK ingesteld.
  te drukken.
  JOUR : Lundi

  Selecteer de dag met + of -.
  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.

  Selecteer de actuele dag.

  Heure

  Stel het uur in met + of -.
  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  Stel de juiste tijd in.
  Minute

  Stel de minuten in met + of -.
  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.

  Heure modifiee

  De instelling is klaar. Op het
  display van de afstandsbediening
  verschijnt weer het
  hoofdscherm.

  15

  LUNDI - 12h06 • Page 17

  Werking
  De afstandsbediening
  De afstandsbediening met digitaal display zorgt ervoor dat u comfortabel en energiezuinig van uw
  handdoekdroger kan genieten. Alle functies van uw handdoekdroger zijn eenvoudig in te stellen.

  LUNDI - 12h06

  E
  D

  A Temperatuur-, dag- en
  tijdinstelling
  B Start / Bevestiging / Stop

  C Temperatuur-, dag- en
  tijdinstelling

  G

  B
  A

  D Retour
  E Douchecyclus
  F Menu
  G Navigeertoetsen

  of

  Het display
  Display dag, uur en actieve instelling
  Display programma
  Display temperatuur,
  dag en uur tijdens het instellen
  Onmogelijke actie
  Ontvangststatus afstandsbediening
  Batterijstatus
  Timer
  IJking
  Programmering
  Via stuurdraad

  Modi
  Instelling

  16

  Vergrendeling • Page 18

  Het display van uw afstandsbediening toont eveneens of uw handdoekdroger de badkamer of de
  handdoeken verwarmt of de handdoeken droogt:

  Uw handdoekdroger verwarmt de
  handdoeken.

  Uw handdoekdroger droogt de handdoeken.

  Uw handdoekdroger verwarmt de
  badkamer.

  Beschrijving ventilatorlampjes
  Het lampje
  is rood wanneer de
  handdoekdroger verwarmt.
  Dit lampje is groen wanneer de
  handdoekdroger aan staat maar niet
  verwarmt.
  Het lampje brandt niet wanneer de
  handdoekdroger uit staat (maar nog
  steeds spanning krijgt).

  Wanneer
  (filterlampje) oranje
  is, moet de filter gereinigd worden
  (zie pagina 41).

  17 • Page 19

  Gebruik
  Uw toestel opstarten
  LUNDI - 12h06

  Om uw toestel op te starten,
  drukt u kort op
  Deze toets bevindt zich links op
  de ventilator.

  Op het scherm verschijnt de
  comforttemperatuur.

  Bij de eerste ingebruikname, staat het toestel ingesteld op Comfortmodus op 21°C.

  Scherm activeren
  LUNDI - 12h06

  Om het scherm te activeren,
  drukt u eender welke toets in.
  Het scherm van de
  afstandsbediening licht op.

  Uw toestel uitschakelen
  Commande OFF

  Om uw toestel uit te schakelen,
  drukt u langere tijd op
  .
  Uw handdoekdroger verwarmt
  niet meer.

  Om de afstandsbediening op te starten, drukt u kort op

  18

  . • Page 20

  Uw verwarmingsmodus kiezen
  U kan meerdere verwarmingsmodi kiezen op uw handdoekdroger:
  - Comfortmodus
  deze modus bezorgt u een aangename temperatuur in uw badkamer.
  - Ecomodus
  in deze modus wordt de temperatuur in uw badkamer verlaagd bij een
  langdurige afwezigheid of tijdens de nacht.
  - Programmeermodus
  hier stelt u zelf uw verwarmingsprogramma in; periodes in
  Comfortmodus of Ecomodus.
  in deze modus wordt de temperatuur op 7°C (bij +/- 3°C) gehouden
  - Antivorstmodus
  wanneer u meer dan 24 uur van huis bent.

  Uw ruimte verwarmen :
  De comfortmodus gebruiken
  OMSCHRIJVING
  Deze modus bezorgt u een aangename temperatuur in uw badkamer.

  Hoe activeer ik deze modus?
  , het scherm licht op.

  Als het scherm donker is, drukt u één van deze toetsen in

  LUNDI

  Om de Comfortmodus te
  activeren, of
  indrukken
  tot het pijltje bij het icoontje
  staat
  .

  -

  12h06

  De handdoekdroger zal nu een
  comforttemperatuur van 21°C
  aanhouden.

  De aangewezen comforttemperatuur is 21°C. Comfortmodus instelbaar van 12,5°C tot 30°C.

  Hoe wijzig ik de temperatuur?
  LUNDI

  Om de temperatuur op het
  scherm te wijzigen, gebruikt u de
  toetsen + of -.

  -

  12h06

  De handdoekdroger zal nu op de
  gewenste temperatuur
  verwarmen.

  Wacht minstens 6 uur opdat de temperatuur zich kan stabiliseren.
  Wijzig de temperatuur opnieuw als u niet tevreden bent.
  19 • Page 21

  De ruimtetemperatuur verlagen :
  de Ecomodus gebruiken
  OMSCHRIJVING
  In deze modus wordt de temperatuur in uw badkamer verlaagd bij een langdurige afwezigheid (van 2
  tot 24u) of tijdens de nacht.

  Hoe activeer ik deze modus ?
  , het scherm licht op.

  Als het scherm donker is, drukt u één van deze toetsen in
  LUNDI

  Om de Ecomodus te
  indrukken
  activeren, of
  tot het pijltje bij het icoontje
  staat
  .

  -

  12h06

  De temperatuur wordt met 3,5°C
  verlaagd ten opzichte van de voordien ingestelde comforttemperatuur.

  Hoe wijzig ik de temperatuur ?
  LUNDI

  Om de temperatuur op het
  scherm te wijzigen, gebruikt u de
  toetsen + of -.

  -

  12h06

  De handdoekdroger zal de
  gevraagde temperatuur
  aanhouden.

  20 • Page 22

  Verwarmingsperiodes programmeren:
  De programmeermodus gebruiken
  OMSCHRIJVING
  Hier stelt u zelf uw verwarmingsprogramma in, Comfort (wanneer u thuis bent)
  en Eco (wanneer u afwezig bent of ‘s nachts).
  Voor u uw programma’s instelt, moet u controleren of u al de juiste datum en het correcte uur hebt
  ingesteld (zie pagina 32).
  Zone prog cycle douche
  Er is reeds een standaardprogramma ingesteld.
  Zie tekening:
  - De zwarte blokjes geven aan wanneer de
  Comfortmodus ingesteld is.
  Zone prog
  Comfort
  Eco/Comfort
  Eco
  - De grijze blokjes duiden de Ecomodus aan.
  Het standaardprogramma is als volgt ingesteld:
  Van maandag tot zondag Comfortmodus van 6u tot
  10u en van 18u tot 22u.

  Hoe bekijk ik het standaardprogramma ?
  Als het scherm donker is, drukt u één van deze toetsen in
  Fonctions Manuelles

  , het scherm licht op.
  Prog. Eco/Confort

  Om naar het programmeermenu
  Eco/Confort te gaan, drukt u op
  .
  Druk op
  of
  tot
  Prog Eco/Confort verschijnt.
  Choix du jour

  U komt in het menu waar u de
  dag kan selecteren (Choix du
  jour).

  Druk op

  of

  Bevestig uw keuze door op
  OK te drukken.
  Choix du jour

  voor de

  volgende dag.

  Ga verder om het in de fabriek
  ingestelde
  programma
  te
  bekijken (in Comfort- en in Ecomodus) voor elke dag van de
  week.

  Prog. Eco/Confort

  LUNDI - 12h06

  Wanneer u klaar bent, verlaat
  u het menu door op
  te drukken. U komt weer
  bij de functie Prog Eco/Confort.
  Om terug te keren naar het
  hoofscherm:
  indrukken.
  21 • Page 23

  Hoe wijzig ik het standaardprogramma ?
  Indien het standaardprogramma niet overeenkomt met uw dagritme, kan u het wijzigen en aldus uw
  eigen programma instellen met uw eigen Comfort- en Ecoperiodes.
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  Prog. Eco/Confort

  U bevindt zich in het menu Prog
  Eco/Confort (zie vorige pagina hoe
  daar te geraken).

  Choix du jour

  Bevestig door op OK te drukken. Bevestig uw keuze door op OK te
  Druk op
  of
  om de te
  drukken.
  programmeren dag te selecteren.
  Lundi

  U kan het standaardprogramma
  nu wijzigen.
  ( programma Comfortmodus,
  Scrol door de uren met de
  toetsen
  of
  .
  programma Ecomodus).
  Bij elk uur kan u zien welke
  modus, Eco of Comfort, is
  ingesteld.

  Eco => Confort :
  Als u een uur dat ingesteld staat
  op Ecomodus wil wijzigen in
  Comfortmodus, drukt u op de
  toets +.
  Confort => Eco
  Als u een uur dat ingesteld staat
  op Comfortmodus wil wijzigen
  in Ecomodus, drukt u op de
  toets -.

  Lundi OK

  U heeft het programma voor
  maandag gewijzigd, bevestig uw
  keuze door op OK te drukken.

  U kan dit programma nu
  desgewenst kopiëren naar andere
  dagen van de week.

  U wenst het programma te kopiëren naar andere dagen van de week?
  Dupliquer ?

  Dupliquer Lundi a

  U wenst het programma te
  kopiëren naar andere dagen van
  de week met hetzelfde dagritme.
  Bevestig uw keuze door op OK te Bevestig uw keuze door op OK te
  drukken.
  drukken. Voor een andere dag, druk
  of
  .

  20 • Page 24

  U wenst het programma niet te kopiëren naar andere dagen van de week ?
  Dupliquer ?

  Als u het programma niet wenst
  te kopiëren, drukt u op de
  toetsen
  of
  tot NON op
  het scherm verschijnt.

  LUNDI - 12h06

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.

  Op het display van de
  afstandsbediening verschijnt weer
  het hoofdscherm.

  Hoe activeer ik het programma ?
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in,

  het scherm licht op.
  LUNDI

  Om de Programmeermodus te
  activeren, drukt u op of
  tot het pijltje bij het
  betreffende icoontje
  staat.

  -

  12h06

  Op het display verschijnt weer
  het hoofdscherm.
  De afstandsbediening toont de
  geselecteerde modus:
  Comfort
  of Eco
  .

  21 • Page 25

  IK BEN MEER DAN 24 UUR VAN HUIS
  DE ANTIVORSTMODUS GEBRUIKEN

  :

  OMSCHRIJVING
  In deze modus wordt de temperatuur op 7°C (bij +/- 3°C) gehouden wanneer u meer dan 24 uur van
  huis bent. Deze temperatuur kan niet gewijzigd worden.

  Hoe activeer ik deze modus ?
  , scherm licht op.

  Als het scherm donker is, drukt u één van deze toetsen in
  LUNDI

  -

  12h06

  Om de Antivorstmodus te
  activeren,
  of
  indrukken
  tot het pijltje bij het icoontje van
  de Antivorstmodus staat.
  De handdoekdroger zal nu een
  temp. van 7°C aanhouden.

  EEN KEUZE MAKEN UIT DE VERSCHILLENDE FUNCTIES
  Uw handdoekdroger biedt u een ruime keuze aan functies aan om uitgebreid en comfortabel te
  kunnen genieten van uw badkamer:
  - Douchecyclus
  : een 3-in-1-toets die u het leven aangenaam maakt! Volop doucheplezier
  met slechts 1 druk op de toets: uw badkamer is al opgewarmd (temperatuur standaard ingesteld op
  24°C en wijzigbaar), tegen dat u uit de douche of het bad stapt zijn uw handdoeken lekker warm en
  daarna worden ze gedroogd.
  - Boost : u kan de ventilator instellen (instelbaar van 5 tot 60 minuten) om uw badkamer snel te laten
  opwarmen.
  - Handdoeken drogen : uw handdoeken worden snel gedroogd. Deze functie kan u instellen
  wanneer de badkamer in principe niet meer moet verwarmd worden.
  - Handdoeken verwarmen : u kan uw handdoekdroger gedurende 35 minuten op
  maximumvermogen instellen voor een aangenaam comfort als u uit uw douche of bad stapt.
  - U kan het programma douchecyclus aanpassen aan uw levensritme. Zo geniet u met deze functie
  steeds van een aangenaam warme badkamer op het moment dat u er gebruik van wenst te maken.
  De ventilator start 10 minuten voor het begin van de cyclus. U kan naar wens 3 douchecycli per dag
  programmeren, in functie van gewenste tijdstip en tijdsduur.
  - Het programma Eco-Comfort is standaard ingesteld. U kan het echter wijzigen zodat u dag per
  dag en uur per uur de temperatuur van de handdoekdroger kan programmeren in Comfortmodus
  (vooringesteld op 21°C en wijzigbaar) of in Ecomodus (-3,5°C ten opzichte van de comforttemperatuur).
  Met deze functie maakt u optimaal gebruik van uw handdoekdroger en bespaart u aanzienlijk op uw
  energiefactuur.
  22 • Page 26

  TEGELIJKERTIJD VERWARMEN EN DROGEN :
  DE FUNCTIE

  DOUCHECYCLUS GEBRUIKEN
  OMSCHRIJVING

  Met deze functie verwarmt u uw badkamer (temperatuur vooringesteld op 24°C), verwarmt u uw
  handdoeken (uw handdoeken zijn warm wanneer u in uw badkamer komt) en droogt u uw handdoeken
  na gebruik.
  U kiest zelf de duurtijd van de cyclus in functie van de tijd die u in uw badkamer doorbrengt.
  Na afloop van de ingestelde duur blijft de douchecyclus actief om uw handdoeken te drogen.

  Hoe activeer ik deze functie ?
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  CYCLE DOUCHE

  Om de functie Douchecyclus te
  activeren, drukt u op
  .

  De duur van de douchecyclus
  kan gewijzigd worden met de
  toetsen + of -. De duur kan
  ingesteld worden van 5 tot 60
  minuten.
  Cycle douche en cours

  Na afloop van de ingestelde duur
  gaat de douchecyclus verder met
  het drogen van uw handdoeken
  (de duur voor het drogen van
  uw handdoeken bedraagt 120
  minuten en kan niet gewijzigd
  worden).

  Cycle douche en cours

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  De ingestelde duur begint af te
  tellen. De instelling wordt
  opgeslagen voor een volgende
  keer.
  LUNDI - 12h06

  Na afloop van de ingestelde tijd
  verschijnt het hoofdscherm
  weer op de afstandsbediening.
  Desactiver ?

  Cycle douche en cours

  Als u per ongeluk op
  drukt, stelt het menu u voor de
  Bevestig uw keuze door op OK
  functie te deactiveren.
  De cyclus loopt verder.
  te drukken om de functie
  Douchecyclus niet te
  deactiveren.

  23 • Page 27

  Hoe deactiveer ik deze functie ?
  Desactiver ?

  Desactiver ?

  Wanneer u de Douchecyclus wil
  stoppen voor de ingestelde duur
  om is, drukt u op deze toets :
  of
  tot OUI op Bevestig uw keuze door op OK te
  Druk op
  het scherm verschijnt.
  drukken.
  .
  CYCLE TERMINE

  LUNDI - 12h06

  De Douchecyclus stopt.
  U komt weer in het hoofdscherm.

  24 • Page 28

  DE MANUELE MODUS GEBRUIKEN

  :

  BOOSTFUNCTIE ACTIVEREN

  OMSCHRIJVING
  Hier activeert u de boostfunctie van uw handdoekdroger. De ventilator zal uw badkamer gedurende
  een bepaalde periode (van 5 tot 60 minuten) verwarmen.

  Hoe activeer ik deze modus ?
  Als het scherm donker is, drukt u op een toets

  , het scherm licht op.

  Fonctions Manuelles

  Activer Turbo

  Om de Boostfunctie te activeren,
  drukt u op
  .
  Bevestig uw keuze door op OK te U kan de duur van de boostfunctie wijzigen met + of -.
  drukken.
  Turbo active

  Turbo en cours

  Bevestig uw keuze door op OK te
  drukken en de boostfunctie start.
  Na afloop van de ingestelde tijd
  verschijnt het hoofdscherm weer
  op het display.

  Hoe deactiveer ik deze modus ?
  Desactiver Turbo

  Desactiver Turbo

  Om de Boostfunctie te
  deactiveren, drukt u op

  Druk op
  of
  tot OUI
  op het scherm verschijnt.

  CYCLE TERMINE

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.

  LUNDI - 12h06

  De Boostfunctie stopt.
  U komt weer in het
  hoofdscherm.
  25 • Page 29

  DE MANUELE MODUS GEBRUIKEN

  :

  FUNCTIE HANDDOEKEN DROGEN GEBRUIKEN

  OMSCHRIJVING
  Hier activeert u de functie voor het drogen van uw handdoeken; duurtijd 120 minuten.

  Hoe activeer ik deze modus ?
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  Fonctions Manuelles

  Activer Sechage ?

  Om de functie Handdoeken drogen
  te activeren, drukt u
  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  Druk op
  of
  tot
  ACTIVER SECHAGE verschijnt.

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.

  Sechage en cours

  Sechage active

  De functie is geactiveerd. De
  duur voor het drogen van uw
  handdoeken bedraagt 120 min.
  en kan niet gewijzigd worden.

  Na afloop van de duurtijd
  verschijnt het hoofdscherm
  weer op het display.

  Hoe deactiveer ik deze modus ?
  Desactiver Sechage

  Desactiver Sechage

  Om de functie Handdoeken drogen
  .
  te deactiveren, drukt u
  Druk op
  of
  verschijnt.

  tot OUI

  CYCLE TERMINE

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  LUNDI - 12h06

  De droogfunctie stopt.

  Op het display verschijnt weer het
  hoofdscherm.

  26 • Page 30

  DE MANUELE MODUS GEBRUIKEN

  :

  FUNCTIE HANDDOEKEN VERWARMEN ACTIVEREN

  OMSCHRIJVING
  Hier activeert u de functie voor het verwarmen van uw handdoeken; duurtijd 35 minuten.

  Hoe activeer ik deze modus ?
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.
  Fonctions Manuelles

  Om de functie Handdoeken
  verwarmen te activeren,
  indrukken.

  Activer Chauffage des serviettes

  Bevestig uw keuze door op OK Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  te drukken.
  Druk op
  of
  tot
  ACTIVER CHAUFFAGE DES
  SERVIETTES verschijnt.
  Chauf serviettes en cours

  Chauffage active

  De functie is geactiveerd. De duur
  voor het verwarmen van uw
  handdoeken bedraagt 35 minuten
  en kan niet gewijzigd worden.

  Na afloop van de duurtijd
  verschijnt het hoofdscherm weer
  op het display.

  Hoe deactiveer ik deze modus ?
  Desactiver Chauf serviettes ?

  Desactiver Chauf serviettes ?

  Om de functie Handdoeken
  verwarmen te deactiveren,
  indrukken.
  Druk op
  of
  verschijnt.

  tot OUI

  CYCLE TERMINE

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  LUNDI - 12h06

  De functie stopt.

  Op het display verschijnt weer het
  hoofdscherm.
  27 • Page 31

  DOUCHECYCLI PROGRAMMEREN

  OMSCHRIJVING
  Met deze functie kan u douchecycli programmeren. Zo worden uw badkamer en uw handdoeken al
  voorverwarmd en na gebruik gedroogd.
  U kiest zelf de duurtijd van de cyclus in functie van de tijd die u in uw badkamer doorbrengt. De
  functie start al vroeger op zodat uw handdoeken al voorverwarmd zijn. De functie blijft actief na
  afloop van de ingestelde duur om uw gebruikte handdoeken te drogen.
  U kan 3 cycli per dag programmeren zodat u het ganse gezin kan plezieren.
  Voorbeeld:
  Geselecteerde dag
  MAANDAG
  - Cyclus 1: Tijdstip dat u de badkamer wenst te gebruiken: 6u00 – Duur van de
  cyclus: 15 minutes
  U komt de badkamer binnen
  U gaat weer naar buiten
  5h15

  5h50

  Verwarmen handdoeken
  gedurende 35 minuten**

  6h

  6h15

  8h15

  Verwarmen badkamer op
  24°C*
  10 minuten op voorhand

  Drogen handdoeken **
  gedurende 120
  minuten

  - Cyclus 2: Tijdstip dat u de badkamer wenst te gebruiken: 7u30 – Duur van de cyclus: 30 minuten
  - Cyclus 3: Tijdstip dat u de badkamer wenst te gebruiken: 18u00 – Duur van de cyclus: 30 minuten
  Dit programma kan voor andere dagen van de week gebruikt worden en kan dus gekopieerd worden naar
  DINSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG.
  Ander programma voor WOENSDAG, ZATERDAG en ZONDAG
  - Cyclus 1: Tijdstip dat u de badkamer wenst te gebruiken: 8u30 – Duur van de cyclus: 15 minuten
  - Cyclus 2: Tijdstip dat u de badkamer wenst te gebruiken: 18u30 – Duur van de cyclus: 30 minuten
  - Cyclus 3: Geen 3e cyclus
  Controleer, vooraleer u een programma aanmaakt, of de afstandsbediening correct is ingesteld (datum en
  tijd) (zie pagina 32).
  * Wijzigbaar door de parameters van de douchecyclus anders in te stellen (zie pag. 35).
  ** Deze functie kan geactiveerd of gedeactiveerd worden (zie pag. 35).

  28 • Page 32

  Hoe programmeer ik de douchecyclus ?
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  Fonctions Manuelles

  Prog Cycle Douche

  Om de douchecyclus te
  programmeren, drukt u op
  Druk op
  of
  tot
  PROG CyCLE DOUCHE
  verschijnt.
  Choix du jour

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  Heure d'arrivee Cycle 1

  Kies de dag die u wenst te
  programmeren.
  Selecteer de dag met
  of
  , bevestig vervolgens uw keuze
  door op OK te drukken.
  Heure d'arrivee Cycle 1

  Heure d'arrivee Cycle 1

  Kies het tijdstip waarop u de
  badkamer wenst te gebruiken
  voor de eerste douchecyclus.
  Stel het uur in met de toetsen
  + of -, bevestig vervolgens uw
  keuze met OK.
  Saisir duree

  Stel de minuten in met de toetsen
  + of - , bevestig vervolgens uw
  keuze met OK.
  Cycle 1 OK

  Leg de duur van de douchecyclus
  vast (5 tot 60 minuten).
  Stel de duurtijd in met de toetsen De eerste douchecyclus is
  + of - , bevestig vervolgens uw geprogrammeerd.
  keuze met OK.

  29 • Page 33

  U wenst een 2e en/of 3e cyclus te programmeren ?
  Creer Cycle 2

  Heure d'arrivee Cycle 2

  U wenst nu een nieuwe
  douchecyclus te programmeren.
  Bevestig uw keuze door op OK te Ga verder zoals uitgelegd op de
  drukken.
  vorige pagina en maak cyclus 3 aan

  U wenst geen 2e en/of 3e cyclus te programmeren ?
  Creer Cycle 2

  Dupliquer ?

  Indien u geen 2e of 3e cyclus
  wenst te programmeren, drukt u
  op de toetsen + of - tot NON op
  het scherm verschijnt.
  Bevestig uw keuze door op OK te U kan het programma nu kopiëren
  drukken.
  naar een andere dag.

  Hoe kopieer ik een programma ?
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  U kan uw programma kopiëren naar 1 of meerdere dagen van de week.
  Dupliquer Lundi a mardi

  Jour cible OK

  U kan het programma nu
  kopiëren naar de volgende dag.
  Bevestig uw keuze door op OK te Selecteer de dag met behulp van
  drukken.
  de toetsen of
  .
  Wanneer u klaar bent, drukt u
  op
  .

  30 • Page 34

  Hoe wijzig ik een programma ?
  Wanneer u zich vergist heeft en u moet nieuwe douchecycli programmeren of u wil gewoonweg de
  hele programmering ongedaan maken, ga dan als volgt te werk.
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  Prog Cycle Douche

  Choix du jour

  Om terug te keren naar het
  menu Douchecyclus programmeren :
  indrukken.
  Bevestig uw keuze door op OK te Bevestig uw keuze door op OK te
  drukken.
  drukken.
  Effacer Lundi ?

  Effacer OK

  U kan het programma wissen
  (het volledige programma van de
  geselecteerde dag).
  Bevestig uw keuze door op OK te
  drukken.
  Choix du jour

  Heure d'arrivee Cycle 1

  Druk op OK om een nieuw
  programma in te stellen voor de
  dag die u gewist had.
  Bevestig uw keuze door op OK te Maak een nieuwe douchecyclus
  aan.
  drukken.

  Hoe activeer ik het programma ?
  Raadpleeg pagina 33: kies Interne programmering om het programma te
  activeren.

  31

  LUNDI

  -

  8h06 • Page 35

  TAALKEUZE
  U kan zelf de taal van het scherm van de afstandsbediening kiezen.
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  Fonctions Manuelles

  Langue

  Om de taal van het scherm in te
  stellen, drukt u op de toets:
  Druk op
  of
  tot
  LANGUE verschijnt.
  Francais

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  Langue modifiee

  Maak uw keuze uit de
  voorhanden zijnde talen (Fr voor
  Frans, En voor Engels,…).
  Wijzig eventueel met behulp
  van de toetsen + of -.
  Bevestig uw keuze met OK.

  U komt weer in het hoofdscherm.

  DAG EN UUR INSTELLEN
  Bij elke batterijwissel moet deze instelling opnieuw gebeuren.
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  Fonctions Manuelles

  Jour et Heure

  Om de dag en het uur in te stellen,
  drukt u op de toets:
  .
  Druk op
  of
  tot
  JOUR ET HEURE verschijnt.
  JOUR : Lundi

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  Heure

  Selecteer de dag met behulp van
  de toetsen + of -.
  Bevestig uw keuze door op OK Wijzig eventueel met de toetsen
  te drukken.
  + of -.
  Bevestig uw keuze met OK.
  Minute

  Heure modifiee

  Stel de minuten in met de toetsen
  + of -.
  Bevestig uw keuze door op OK U komt weer in het hoofdscherm.
  te drukken.
  32 • Page 36

  PARAMETERS INSTELLEN :
  INTERNE OF EXTERNE PROGRAMMERING KIEZEN

  OMSCHRIJVING
  U kan op twee manieren programmeren:
  - De interne programmering waarmee u rechtstreeks op uw afstandsbediening de
  verwarmingsperiodes in Comfort- of Ecomodus en de Douchecyclus kan programmeren.
  - De externe programmering: gebruik makend van de stuurdraad
  wanneer deze met een
  timer verbonden is. Raadpleeg de handleiding van uw timer.
  Noot : Standaard is de programmeermodus ingesteld op Intern.

  Hoe maak ik een keuze tussen de interne programmering
  of via de stuurdraad ?
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  Fonctions Manuelles

  Parametrage

  Om deze keuze te kunnen maken,
  .
  drukt u op de toets
  Druk op
  of
  tot
  PARAMÉTRAGE verschijnt.
  Choix mode prog

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  Prog Interne

  Kies de programmeermodus:
  Intern of Extern Stuurdraad.
  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  JA: u wenst de interne programmering te gebruiken.
  LUNDI - 12h06

  Interne OK

  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  U komt weer in het hoofdscherm
  .
  LUNDI

  -

  12h06

  Om de programmeermodus te
  activeren, druk of
  tot het
  pijltje staat bij het icoontje van
  de programmeermodus:
  33

  LUNDI

  -

  8h06

  De afstandsbediening toont u of
  de Comfort- of de Ecomodus aan
  staat. • Page 37

  NEEN: u wenst de externe programmering via stuurdraad te gebruiken
  Prog Interne

  Prog externe par fil pilote

  Druk op de toetsen + of tot NON op het scherm
  verschijnt.
  Bevestig uw keuze door op OK Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  te drukken.
  Fil pilote OK

  LUNDI - 12h06

  De stuurdraad gaat uw
  programmering sturen.
  U komt weer in het hoofdscherm.
  LUNDI

  -

  12h06

  Om de programmeermodus te
  activeren, drukt u op of
  tot het pijltje bij volgend icoontje
  staat :

  LUNDI-

  12h06

  Het volgende pictogram
  (voor de stuurdraad) verschijnt.

  34 • Page 38

  PARAMETERS INSTELLEN

  :

  DE INSTELLINGEN VAN DE DOUCHECYCLUS KIEZEN

  OMSCHRIJVING
  De drie-in-éénfunctie: uw badkamer verwarmen, uw handdoeken verwarmen en uw handdoeken
  drogen.
  De functies die u niet wenst te gebruiken, kan u deactiveren en u kan de temperatuurinstelling voor
  het verwarmen van de badkamer verhogen (Comfort +).
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  Parametrage

  Om de parameters in te stellen
  voor de douchecyclus, druk
  of
  tot
  Druk op
  PARAMETRAGE verschijnt.

  Parametrage cycle douche

  .
  Bevestig uw keuze door op OK Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  te drukken.
  Druk op
  of
  tot
  PARAMETRAGE CyCLE
  DOUCHE verschijnt.
  Chauffage serviette

  Kies of u het verwarmen van de
  handdoeken wenst te behouden
  in de douchecyclus.

  Indien ja, bevestig uw keuze door Indien neen, druk op de toetsen
  op OK te drukken.
  + of -.
  Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  Confort +

  Confort +

  Selecteer de “Comfort+”temperatuur.
  Druk op de toetsen + of Bevestig uw keuze door op OK
  als u de temperatuur Comfort+ te drukken.
  wenst te wijzigen.

  35 • Page 39

  Sechage serviettes

  Sechage serviettes

  Kies of u het drogen van de
  handdoeken wenst te behouden
  in de douchecyclus.
  Indien ja, bevestig uw keuze door Indien neen, druk op de toetsen
  op OK te drukken.
  + of -. Bevestig uw keuze door
  op OK te drukken.

  Parametrage OK

  LUNDI - 12h06

  U heeft de instellingen van de
  douchecyclus aangepast.
  U komt weer in het
  hoofdscherm.

  36 • Page 40

  PARAMETERS INSTELLEN :
  DE TEMPERATUUR IJKEN

  OMSCHRIJVING
  Na meerdere uren van verwarmen, kan het zijn dat uw afstandsbediening een andere temperatuur
  weergeeft dan de reële temperatuur in uw badkamer. In dit geval kan u de temperatuur op het
  scherm van uw afstandsbediening ijken.
  Bv: Uw afstandsbediening geeft een temperatuur aan van 20°C.
  Uw thermometer geeft een temperatuur aan van 19°C => Kies de ijkwaarde -1°C.
  Uw handdoekdroger verwarmt de ruimte tot het er 20°C is.
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  Parametrage

  Om de parameters in te stellen
  voor het ijken van de
  ruimtetemperatuur van uw
  badkamer, druk
  Druk op
  of
  tot
  PARAMETRAGE verschijnt.

  Etalonnage sonde ambiance

  Bevestig uw keuze door op OK Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken.
  te drukken..
  Druk op
  of
  tot
  ETALONNAGE SONDE
  AMBIANCE verschijnt.
  Etalonnage Sonde ambiance

  Etalonnage OK

  Kies uw ijkwaarde (tussen -2°C
  en +2°C) met behulp van de
  toetsen + of -.
  Bevestig uw keuze door op OK U komt weer in het
  te drukken.
  hoofdscherm.

  37 • Page 41

  PARAMETERS INSTELLEN :
  DE COMFORT + TEMPERATUUR IJKEN

  OMSCHRIJVING
  Tijdens de Comfort+ fase van de douchecyclus (zie pagina 35), is het mogelijk dat u, afhankelijk van
  de plaats van de afstandsbediening, een andere temperatuur krijgt dan degene die ingesteld is in
  Comfort + (standaard 24°C). In dit geval kan u de temperatuur ijken.
  Bv: Uw afstandsbediening geeft een Comfort+ temperatuur aan van 24°C.
  Uw thermometer geeft een temperatuur aan van 25° C => Kies de ijkwaarde +1° C. Uw
  handdoekdroger verwarmt de ruimte tot het er 24° C is.
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.

  Parametrage

  Om de parameters in te stellen
  voor het ijken van de Comfort+
  temperatuur van uw badkamer,
  druk op de toets
  .
  Druk op
  of
  tot
  PARAMETRAGE verschijnt.

  Etalonnage.sonde commande

  Bevestig uw keuze door op OK Bevestig uw keuze door op OK
  te drukken..
  te drukken..
  Druk op
  of
  tot
  ETALONNAGE SONDE
  AMBIANCE verschijnt.
  Etalonnage Sonde commande

  Etalonnage OK

  Kies uw ijkwaarde (tussen -2°C
  en +2°C) met behulp van de
  toetsen + of -.
  Bevestig uw keuze door op OK U komt weer in het
  te drukken.
  hoofdscherm.

  BELASTINGSAFSCHAKELING
  Onze toestellen zijn compatibel met verschillende systemen voor belastingsafschakeling via stuurdraad
  (of infrarood samen met een compatibele ontvanger).
  Belastingsafschakeling door afbreken van de stroomtoevoer is niet mogelijk bij onze
  toestellen. Ongepaste en herhaaldelijke stroomonderbrekingen kunnen vroegtijdige slijtage
  van en schade aan de printplaten veroorzaken,
  hetgeen niet gedekt wordt door de fabrieksgarantie.
  DELESTAGE RADIATEUR
  Tijdens periodes van belastingsafschakeling staat er op het display
  DÉLESTAGE.
  De handdoekdroger keert dan terug naar de oorspronkelijke modus.

  38 • Page 42

  DE BEDIENINGEN VERGRENDELEN
  Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, raden wij aan de bediening te vergrendelen.

  Hoe vergrendel ik de afstandsbediening ?
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.
  LUNDI - 12h06

  Om de bediening te vergrendelen,
  drukt u gedurende minstens 5 sec op
  + OK +
  .
  Het pictogram
  verschijnt.
  U kan nu geen instellingen meer
  wijzigen.
  LUNDI - 12h06

  Ga voor de ontgrendeling op dezelfde
  manier te werk en druk gedurende
  minstens 5 seconden op
  +
  OK +
  .

  Het pictogram verdwijnt van het
  scherm. De instellingen kunnen
  nu gewijzigd worden.

  DE FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN
  U kan heel eenvoudig de fabrieksinstellingen van uw handdoekdroger terugzetten.
  Als het scherm donker is, drukt u een toets in

  , het scherm licht op.
  RESET USINE

  Druk gedurende minstens 10 seconden op
  +
  + .

  Appairage

  Blijf naast uw handdoekdroger
  staan voor het koppelen van de
  afstandsbediening.
  Stel uw afstandsbediening in (zie
  pag. 12).

  39 • Page 43

  UW HANDDOEKDROGER GEBRUIKEN
  ZONDER AFSTANDSBEDIENING
  U kan de verwarmingsstand en de ventilator rechtstreeks op uw handdoekdroger aan- of uitzetten.
  U kan eveneens, aan de hand van de lampjes, de status van uw handdoekdroger bekijken.

  Uw handdoekdroger aanzetten
  Om de handdoekdroger aan te
  zetten, drukt u op de aan-/uitknop
  v/d ventilator.
  Als er geen afstandsbediening
  gedetecteerd wordt, draait de
  handdoekdroger in
  Comfortmodus op 21°C.
  Het lampje
  brandt (rood) als
  de handdoekdroger in de
  verwarmingsstand staat.
  Dit lampje is groen wanneer de
  handdoekdroger aan staat maar
  niet verwarmt.
  Het lampje brandt niet wanneer
  de handdoekdroger uit staat
  (maar nog steeds spanning krijgt).

  De ventilator aanzetten
  Om de ventilator aan te zetten,
  drukt u op de toets
  op de linkerzijde van de
  ventilator. Turbo radiateur
  verschijnt op het display van de
  afstandsbediening.
  Gedurende 15 minuten zal de
  ventilator draaien.

  Turbo Radiateur

  Als
  brandt (oranje)
  moet de filter gereinigd worden
  (zie pag. 41).

  40 • Page 44

  Tips
  Onderhoud
  Om het volle rendement van uw handdoekdroger te behouden, moet u hem, ongeveer twee keer per jaar,
  afstoffen (met een zachte doek of met de borstel van de stofzuiger).
  (gedurende een viertal
  Zet eerst de verwarming uit door op de stoptoets te drukken
  seconden) en laat uw handdoekdroger afkoelen.
  Gebruik nooit bijtende producten of oplosmiddelen.

  De ventilator reinigen
  - Reinig de luchttoevoer- en afvoerroosters met een stofzuiger.
  - De ventilator is voorzien van een stoffilter die er, bij verzadiging, voor kan zorgen dat de ventilator
  stopt met draaien (oranje lampje onder de handdoekdroger brandt).
  Voor een optimaal gebruik moet u de filter regelmatig reinigen.

  De filter reinigen
  Wanneer de filter moet gereinigd
  worden, verschijnt er op de
  afstandsbediening: NETTOyER
  FILTRE en lampje
  brandt
  (oranje, op de linkerzijde van de
  ventilator).

  Nettoyer filtre

  Reinig de filter en volg hierbij de
  instructies die op de ventilator
  vermeld staan.

  Oranje rouge
  lampje
  Voyant

  de le
  EZet
  teignez
  rhanddoek
  adiateur
  èche- uit.
  sdroger
  serviettes

  Nettoyez le
  Reinig de filter.
  filtre

  Remettez
  eSteek
  en
  l filtrede
  pfilter
  lace weer
  op zijn
  plaats.

  Allumez le radiateur sèche-serviettes
  Zet de handdoekdroger aan.

  41

  THaal
  irez lede filter die
  zich situé
  aan
  filtre
  à l’ar-de
  rière
  achterkant
  du radia- van
  teur
  de sèchehanddoekdroger
  serviettes
  ttendez 10
  mibevindt,
  eruit.
  nutes
  avant
  Wacht
  10 la
  emise
  en
  minuten
  marche
  du ravooraleer
  u de
  iateur
  sèchehanddoekdroger
  weer aanzet.
  erviettes • Page 45

  FOUTOPSPORING
  PROBLEEM
  De handdoekdroger
  verwarmt niet.

  De handdoekdroger
  verwarmt de
  badkamer niet
  voldoende.

  De handdoekdroger
  verwarmt continu.

  De handdoekdroger
  is zeer warm aan de
  oppervlakte.

  De ventilator stopt
  voortijdig.

  CONTROLEER
  - Controleer of de stroomonderbrekers van de installatie aan staan of dat het
  ontlastsysteem (als u dat heeft) de stroomtoevoer van de handdoekdroger niet
  heeft uitgeschakeld.
  - Controleer de ruimtetemperatuur: als deze temperatuur te hoog is, zal de
  handdoekdroger niet verwarmen.
  - Verhoog de temperatuurinstelling met de toets +.
  - Wanneer de temperatuur op maximum (28°C) ingesteld staat, dient u het
  volgende te controleren:
  * Controleer of er een andere verwarmingsbron in de ruimte is.
  * Let er op dat uw handdoekdroger enkel deze ruimte verwarmt (deur toe).
  * Laat de voedingsspanning van uw handdoekdroger nakijken.
  * Controleer of het vermogen van uw handdoekdroger geschikt is voor de
  grootte van de ruimte (wij raden gemiddeld 110W/m2 aan).
  - Controleer of de handdoekdroger niet in de tocht staat (dicht bij een open
  deur) of dat de temperatuurinstellingen niet gewijzigd werden.
  - Er kan een storing zijn opgetreden in het stroomnet. In geval van problemen
  (geblokkeerde thermostaat,...), moet u de stroomtoevoer van de handdoekdroger
  ongeveer 10 minuten lang uitzetten (zekering, stroomonderbreker) en dan weer
  aanzetten.
  - Wanneer dit vaak voorkomt, moet u de elektriciteitstoevoer laten nakijken
  door uw energiedistributeur.
  Het is normaal dat uw handdoekdroger tijdens de werking warm is, de
  maximale oppervlaktetemperatuur is begrensd conform de norm NF Electricité
  Performance.
  Als u echter vindt dat uw toestel nog steeds te warm is, moet u controleren of
  het vermogen geschikt is voor de oppervlakte van de ruimte (wij raden 110W/m2
  aan) en of de handdoekdroger niet in de tocht staat waardoor de regeling
  verstoord wordt.
  - Controleer of de luchttoevoer- en afvoerroosters niet geblokkeerd zijn. Maak
  ze, indien nodig, schoon (consulteer paragraaf Onderhoud).
  - Controleer of de temperatuur in de ruimte niet te hoog is. In dergelijk geval is
  het normaal dat de ventilator stopt. Wacht tot de temperatuur gezakt is
  vooraleer de ventilator weer op te starten.
  - Wanneer uw woning zich op een hoogte van meer dan 1000 m bevindt, waar
  de lucht minder dicht is, kan het voorkomen dat de temperatuur in uw
  badkamer sneller stijgt. Dit probleem kan u dus meerdere keren voorhebben
  (zonder gevaar voor de levensduur van de onderdelen van uw toestel).
  Om uw handdoekdroger weer op te starten, moet u steeds onderstaande
  werkwijze volgen:
  - Zet de verwarming uit (druk ongeveer 4 seconden lang op de Aan-/Uittoets).
  - Wacht minstens 10 minuten.
  - Zet de verwarming weer aan (druk op de Aan-/Uittoets). • Page 46

  PROBLEEM
  De herkenningsprocedure van de
  afstandsbediening
  werkt niet.

  De handdoekdroger
  verwarmt niet. Er
  verschijnt een
  melding op de
  afstandsbediening.
  Het batterijlampje
  knippert.
  De ventilator stopt
  tijdens de
  douchecyclus.
  De handdoekdroger
  verwarmt niet. Er
  verschijnt een
  melding op de
  afstandsbediening.
  De ventilator start
  niet.
  De handdoekdroger
  verwarmt niet. Er
  verschijnt een
  melding op de
  afstandsbediening.
  Op de muur rond
  de handdoekdroger
  verschijnen vuile
  plekken.
  De bovenste en de
  onderste elementen
  van de
  handdoekdroger zijn
  minder warm dan de
  rest.
  De handdoekdroger
  produceert continu
  geluidstrillingen
  tijdens het
  verwarmen.
  Verandering van
  afstandsbediening:
  bediening opnieuw
  koppelen

  CONTROLEER
  - U heeft de batterij in de afstandsbediening gestoken terwijl u zich te ver van
  de handdoekdroger bevond. Het scherm van de afstandsbediening is in
  waakstand gegaan: druk op een toets om de afstandsbediening te activeren. De
  herkenningsprocedure van de afstandsbediening start.
  - Deze procedure moet u uitvoeren binnen de 10 minuten nadat u uw
  handdoekdroger aangezet heeft.
  Wanneer onderstaande meldingen op de afstandsbediening verschijnen, dient u
  een erkend servicetechnicus te contacteren: ‘Sonde commande HS’ , ‘Sonde
  resistance HS’, ‘Sonde ambiance HS’.

  Wanneer het volgende lampje op uw scherm knippert, moet u de batterij
  vervangen (type CR2430).
  De ventilator draait minstens 10 minuten als de douchecylus geactiveerd is. Als
  de temperatuur in de ruimte 24°C bedraagt, stopt de ventilator. De ventilator
  start opnieuw om deze temperatuur te behouden.
  ‘Hors Gel Radiateur’: De handdoekdroger staat in Antivorstmodus.

  De filter is waarschijnlijk vuil. Op het display staat ‘Nettoyer filtre’. Zie pagina
  41.
  ‘Radiateur Off’: Door een stroomonderbreking of als de handdoekdroger uit
  staat, verschijnt deze melding op het display. Zie pagina 40 om uw toestel weer
  op te starten.

  Een eventuele vervuiling wordt uitsluitend veroorzaakt door de kwaliteit van de
  lucht in de ruimte (kaars, sigarettenrook, slechte ventilatie, ...).

  - Bovenkant: de bovenste elementen zijn niet volledig gevuld zodat de
  thermodynamische vloeistof kan uitzetten. Ze warmen enkel op door geleiding.
  - Onderkant: de onderste elementen kanaliseren de terugloop van de vloeistof
  die zijn warmte heeft afgegeven.

  Controleer of de handdoekdroger goed gemonteerd en correct op zijn steun
  bevestigd is.
  Wanneer de handdoekdroger tegen een holle wand bevestigd is, zijn
  geluidstrillingen mogelijk.
  Zie pagina 11.
  Indien de koppeling niet lukt, raadpleeg een erkend servicetechnicus. • Page 47


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Thermor TH5321310 - ALE 100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Thermor TH5321310 - ALE 100 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info