Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
Thule Chariot CX 1 & 2
Instructies
B
51100967
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Thule Chariot CX 1 & 2

  Instructies

  B

  51100967 • Page 2

  INHOUD
  1

  Inleiding

  1.1 Doelgroep van deze handleiding
  1.2 Doelgroep van deze kinderwagen
  1.3 Specificaties

  2

  5 Gebruik en eigenschappen
  04
  04
  04

  Beschrijving onderdelen

  3 Veiligheid
  3.1 Symbolen en instructies
  3.2 Algemene veiligheidsinstructies

  4

  Aan de slag

  4.1
  4.2
  4.3
  4.4
  4.5
  4.6
  4.7
  4.8
  4.9

  Uw kinderwagen uitpakken
  Meegeleverde onderdelen
  De kinderwagen uitklappen
  De kinderwagen dichtvouwen
  De wielen installeren
  De wielen verwijderen
  De duwbeugel installeren
  De duwbeugel verstellen
  Een Thule ombouwkit installeren

  2

  06
  06

  08
  08
  09
  09
  10
  10
  11
  12
  12

  5.1
  5.2
  5.3
  5.4
  5.5
  5.6
  5.7
  5.8
  5.9

  CX schijfremmensysteem
  De parkeerrem vastzetten
  De twee-in-één-hoes gebruiken
  Plaatsing van kind en gordel
  De veiligheidspolsband gebruiken
  De Thule ophanging verstellen
  Het zonnescherm gebruiken
  De zijvensters gebruiken
  Bagagevak en opbergruimte

  13
  15
  16
  17
  18
  18
  19
  19
  20

  6

  Aanvullende informatie

  6.1
  6.2
  6.3
  6.4

  Accessoires
  Service en onderhoud
  Opbergruimte
  Slijtage

  21
  21
  22
  22

  51100967 - B • Page 3

  1
  INLEIDING
  Bedankt dat u voor een Thule Chariot CX hebt gekozen. Uw nieuwe kinderwagen biedt uitmuntende kwaliteit,
  veiligheidsbevorderende functies en comfort.
  LET OP:
  Alle Thule kinderwagens zijn ontworpen met de eindgebruiker in het achterhoofd en zijn wens voor maximale flexibiliteit
  en prestaties. Om dit te bereiken is de aankoop van (een) ombouwkit(s) nodig zodat u voor de activiteit van uw wens
  kunt kiezen en niet genoodzaakt bent om verschillende specifieke wagens aan te kopen. De vier Thule ombouwkits
  die bij uw plaatselijke verdeler te koop zijn, zijn:

  Thule wandelkit

  Thule joggingkit

  Thule fietskit

  Thule langlaufen loopkit

  Thule Child Transport Systems Ltd. behoudt zich alle rechten op deze handleiding voor. Tekst, gegevens of illustraties uit
  deze handleiding mogen niet worden gekopieerd, verspreid of zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële
  doeleinden, noch beschikbaar worden gesteld aan anderen.
  Meer handleidingen voor het gebruik van deze kinderwagen kunnen worden gedownload op www.thule.com.
  Er is veel zorg besteed aan deze handleiding. Als u desondanks fouten ontdekt, zijn we u dankbaar als u die onder onze
  aandacht brengt.

  Thule Child Transport Systems Ltd.
  105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada

  51100967 - B

  info@thule.com

  www.thule.com

  3 • Page 4

  1.1 Doelgroep van deze handleiding
  Voor wie is deze handleiding bestemd?
  Deze handleiding is bedoeld voor de koper en
  gebruiker van de kinderwagen. Deze is ook
  verantwoordelijk voor de goede staat waarin
  de kinderwagen verkeert, voor het onderhoud
  zoals is voorgeschreven en voor reparaties.
  Volg bij gebruik van deze kinderwagen in
  combinatie met de Thule fietskit ook de
  gebruikershandleiding van de fiets die wordt
  gebruikt voor het trekken van de kinderwagen en
  de specificaties met betrekking tot de maximaal
  toegestane volledige belasting van de fiets.

  1.2 Doelgroep van deze kinderwagen
  Beoogd gebruik
  De kinderwagen is bestemd voor gebruik binnen
  het prestatiegebied dat is gespecificeerd voor
  het vervoer van kinderen overdag op voetpaden,
  openbare wegen en vlakke paden.

  Als de kinderwagen wordt gebruikt bij slecht
  zicht, schemering of in het donker, wordt montage
  van goedgekeurde werkende verlichting voor
  de veiligheid ten strengste aangeraden.
  Als onderdeel van het aanbevolen gebruik dient
  u ook deze handleiding te volgen alsmede zich
  te houden aan de voorgeschreven eisen aan
  onderhoud.
  Niet-aanbevolen gebruik
  Gebruik dat verder gaat dan het bovenstaande,
  wordt niet aanbevolen.
  Gebruik dat niet wordt aanbevolen is met name
  het samen vervoeren van mensen met dieren,
  gebruik van deze kinderwagen op ruw onverhard
  terrein, gebruik voor commerciële doeleinden,
  overbelasting, te hoge snelheid en ongepaste
  reparatie van defecten of wijzigingen.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  die voortkomt uit gebruik dat niet is aanbevolen hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk.

  Er kan ook bagage meegenomen worden
  in de daarvoor bestemde bagagevakken, mits
  de kinderen in de kinderwagen daarmee niet aan
  risico's worden blootgesteld.

  1.3 SPECIFICATIES


  Chariot CX 1
  Chariot CX 2
  Maximaal gewicht passagier
  22 kg
  22 kg
  Maximaal laadvermogen inclusief passagier(s) en lading samen
  34 kg
  45 kg
  Aantal kinderen
  1
  2
  ....................................................................................................................................................................................
  Afmetingen zonder duwbeugel (lengte x breedte x hoogte)
  89 x 69 x 86 cm
  90 x 82 x 86 cm

  35 x 27 x 34 inches 35 x 32 x 34 inches
  ....................................................................................................................................................................................
  Afmetingen gevouwen (lengte x breedte x hoogte)
  107 x 61 x 27 cm
  107 x 80 x 27 cm

  42 x 24 x 11 inches 42 x 31 x 11 inches
  ....................................................................................................................................................................................
  Gewicht van de kinderwagen zonder Thule ombouwkits
  13,5 kg
  15 kg

  30 lb
  34 lb
  ....................................................................................................................................................................................
  Maximale lengte van passagier(s)
  Hoofd/helm mag niet buiten de kinderwagen uitsteken

  111 cm

  ....................................................................................................................................................................................

  4

  51100967 - B • Page 5

  2
  BESCHRIJVING
  ONDERDELEN
  B
  MEEGELEVERD
  A.
  B.

  A

  C.
  D.
  E.

  CX 1 of 2 frame
  Verstelbare hoogte van de
  duwbeugel
  2 -20" aluminium wielen
  2-in-1 regenhoes
  Dwarsstang voor accessoires

  D

  C

  E

  51100967 - B

  5 • Page 6

  3
  VEILIGHEID
  Het veilig gebruiken van deze kinderwagen is
  van groot belang om ervan te kunnen genieten.
  Daarom is het bijzonder belangrijk dat u zich
  vertrouwd maakt met de veiligheidsinstructies
  in deze handleiding en ze opvolgt wanneer
  u deze kinderwagen gebruikt.

  3.1 Symbolen en instructies

  3.2 Algemene veiligheidsinstructies

  In deze handleiding staan waarschuwingen en
  opmerkingen om informatie over veiligheid en optimaal
  gebruik nog eens te benadrukken.

  • Belangrijk – Bewaar deze instructies als naslagwerk
  voor de toekomst.
  • De veiligheid van uw kind komt in het geding
  als u deze instructies niet opvolgt.
  • Laat een kind nooit alleen achter in deze kinderwagen.
  • Zet de parkeerrem erop wanneer u deze kinderwagen
  parkeert.
  • Neem geen extra kinderen of tassen mee in deze
  kinderwagen.
  • Deze kinderwagen wordt instabiel als de door de
  fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden.
  • Niet gebruiken voor kinderen die het maximale
  gewicht overschrijden.
  • De gebruiker van deze kinderwagen moet zich bewust
  zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek,
  respectievelijk veroorzaakt door langdurige
  blootstelling aan koude temperaturen of juist aan
  warmere temperaturen zonder goede ventilatie
  en vochtinname.
  • Zorg ervoor dat lichaamsdelen van het kind, kleding,
  veters of speelgoed niet in contact komen met
  bewegende onderdelen.

  WAARSCHUWING
  Waarschuwingen geven instructies
  die van belang zijn voor veilig gebruik
  en werking van deze kinderwagen.
  Het niet opvolgen van deze instructies
  kan leiden tot ongelukken die mogelijk
  ernstig letsel of dood voor u en/of uw
  passagier(s) met zich mee kunnen
  brengen.

  OPMERKING
  Opmerkingen geven aanvullende instructies
  waarmee het gebruiken van het product
  gemakkelijker wordt.

  6

  51100967 - B • Page 7

  • Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen
  moet zorgvuldig gebeuren om beknelling van
  vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat kinderen
  geen bewegende onderdelen raken, anders kunnen
  zij gewond raken.
  • Zet geen autozitjes of andere zitjes die niet door
  Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd,
  in deze kinderwagen.
  • Gebruik alleen accessoires die door Thule Child
  Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd, anders
  wordt deze kinderwagen instabiel als andere tassen
  of rekken worden gebruikt.
  • Het is niet veilig om accessoires die niet door
  Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd,
  te gebruiken.
  • Gebruik geen schoonmaakmiddelen op deze
  kinderwagen. Alleen met milde zeep en water reinigen.
  • Breng geen wijzigingen aan deze kinderwagen aan.
  • Gebruik deze kinderwagen niet op trappen of
  roltrappen.
  • Gebruik deze kinderwagen niet in de buurt van open
  vuur of uitslaande vlammen.
  • Een reflector die aan de plaatselijke normen voldoet,
  moet zichtbaar zijn op de achterkant van de
  kinderwagen als deze gebruikt wordt bij het fietsen.
  • Controleer voor elk uitstapje of de aangehangen
  kinderwagen remmen, trappen of besturen van
  de fiets niet belemmert.
  • Fiets 's avonds nooit zonder goede verlichting.
  Houd u aan alle plaatselijke regelgeving met
  betrekking tot verlichting.

  51100967 - B

  WAARSCHUWING
  Dit product is niet geschikt om mee
  te skaten.

  WAARSCHUWING
  Dit product is niet geschikt om te
  rennen tenzij er een Thule joggingkit
  aan is bevestigd.

  WAARSCHUWING
  Laat uw kind niet met dit product
  spelen.

  7 • Page 8

  4
  AAN DE SLAG
  4.1 Uw kinderwagen uitpakken

  4.2 MEEGELEVERDE ONDERDELEN
  Controleer of de volgende zaken bij uw kinderwagen
  zijn meegeleverd:

  CX frame

  De twee-in-één-hoes (op frame)

  Duwbeugel

  Twee wielen van 20 inch

  Dwarsstang voor accessoires
  • Handleiding

  1

  OPMERKING
  Berg uw kinderwagen en de onderdelen ervan
  op een veilige droge plek op, zodat ze als
  ze nodig zijn, zich in de best mogelijke staat
  bevinden.

  A.
  B.
  C.
  D.
  E.

  8

  Maak de flappen van de doos open en verwijder
  de nietjes. (Zie afbeelding 1)
  Haal de duwbeugel uit de doos.
  Leg de doos op zijn kant op een schoon,
  stabiel oppervlak.
  Schuif de kinderwagen en wielen uit de doos.
  Verwijder al het verpakkingsmateriaal en gooi
  het weg.

  51100967 - B • Page 9

  4.3 De kinderwagen uitklappen
  1

  4.4 De kinderwagen dichtvouwen
  3

  A.

  2

  B.

  Trek de automatisch vergrendelbare schijf met een
  hand aan, of ontgrendel deze, aan een kant van het
  achterframe. Duw met de andere de Click n' Store™
  haak naar voren. Herhaal dit met het achterframe
  aan de andere kant van de kinderwagen.
  (Zie afbeelding 3)
  Duw met een hand op het bovenframe en de
  andere op de as van de kinderwagen de twee
  helften naar elkaar toe.

  WAARSCHUWING
  A.

  B.

  C.

  Trek met een hand op het bovenframe en de andere
  op de as van de kinderwagen de twee helften van
  elkaar. (Zie afbeelding 1)
  Trek met een hand op het bovenste frame en de
  andere op de Click n' Store™ haak het achterframe
  naar achteren tot de automatisch vergrendelbare
  knop vastzit. Herhaal dit aan de andere kant
  van de kinderwagen. (Zie afbeelding 2)
  Controleer of het frame van de kinderwagen
  vergrendeld is door de linker- en rechterkant van
  het achterframe een keer naar voren te drukken.

  Het uitklappen en opvouwen van
  deze kinderwagen moet zorgvuldig
  gebeuren om beknelling van vingers
  te voorkomen. Zorg ervoor dat uw kind
  niet in de buurt is als u dit product
  uitklapt of opvouwt, om letsels te
  voorkomen.

  WAARSCHUWING
  Controleer voor gebruik of
  vergrendelingssystemen goed
  vastzitten.
  Zorg ervoor dat er geen kink in
  de remkabel komt. Schade aan
  de remkabel brengt de effectiviteit
  van de rem in het geding.

  51100967 - B

  9 • Page 10

  4.5 De wielen installeren
  1

  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  F.
  G.

  H.

  4.6 De wielen verwijderen
  2

  Houd de knop op het wiel waarmee het wiel
  loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 1)
  Schuif de wielas in de as van de kinderwagen.
  Laat de knop waarmee het wiel loskomt, los.
  Druk het wiel volledig in de as van de kinderwagen.
  Controleer of het wiel stevig aan de kinderwagen
  vastzit door er een flinke ruk aan te geven.
  Herhaal dat met het andere wiel.
  Controleer met een bandenspanningsmeter de
  luchtdruk in elke band. De minimaal aanbevolen
  druk in de band is 30 psi (2,1 bar) en de maximale
  is 35 psi (2,5 bar).
  Als de luchtdruk te laag is in een van de banden,
  pomp die dan op met een fietspomp.

  A.
  B.
  C.
  D.

  Haal de parkeerrem eraf.
  Houd de knop op het wiel waarmee het wiel
  loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 2)
  Trek het wiel uit de as van de kinderwagen.
  Herhaal dat met het andere wiel.

  WAARSCHUWING
  Controleer voor elk uitstapje of beide
  wielen stevig vastzitten in de as van
  de kinderwagen.

  10

  51100967 - B • Page 11

  4.7 De duwbeugel installeren

  1

  A.

  B.
  C.

  D.

  2

  Plaats de duwbeugel achter de kinderwagen
  met de handgrepen naar achteren gericht.
  (Zie afbeelding 1)
  Klik de hendels met het quick-releasesysteem
  op de dwarsstang voor accessoires los.
  Houd met een hand aan elke kant van de
  duwbeugel de verende pennen in beide uiteinden
  van de duwbeugel ingedrukt. (Zie afbeelding 2)
  Schuif beide uiteinden van de duwbeugel in het
  bovenste frame van de kinderwagen. De verende
  pennen kunnen nu in het bovenste frame worden
  gestoken.

  E.
  F.

  G.
  H.

  Schuif de duwbeugel in het bovenste frame tot
  de verende pennen vastzitten.
  Controleer of de duwbeugel stevig aan de
  kinderwagen vastzit door er een flinke ruk aan
  te geven - hij zou er dan niet uit moeten komen.
  Zet de hendels met het quick-releasesysteem
  vast op de dwarsstang voor accessoires.
  Klik om de duwbeugel te verwijderen de hendels
  met het quick-releasesysteem op de dwarsstang
  voor accessoires los. Druk beide verende pennen
  in het bovenste frame en trek de duwbeugel eruit.

  WAARSCHUWING
  Controleer voor elk uitstapje of alle
  verende pennen in de duwbeugel
  er volledig in zitten.
  Bagage die aan de duwbeugel
  hangt, beïnvloedt de stabiliteit
  van de kinderwagen.

  51100967 - B

  11 • Page 12

  4.8 De duwbeugel verstellen

  4.9 Een Thule ombouwkit installeren
  A.

  1

  B.

  A.

  B.

  12

  Een Thule ombouwkit kiezen uit de volgende:
  • Thule wandelkit
  • Thule joggingkit
  • Thule fietskit
  • Thule langlauf- en loopkit
  Installeer en gebruik de gekozen kit volgens
  de instructies bij de Thule ombouwkits.

  Houd om de breedte van de duwbeugel aan
  te passen de drukknoppen op de handgrepen
  ingedrukt en schuif de stang naar een van
  de 3 standen. (Zie afbeelding 1)
  Controleer of de handgrepen stevig aan de
  kinderwagen vastzitten door er een flinke ruk
  aan te geven.

  51100967 - B • Page 13

  5
  GEBRUIK EN
  EIGENSCHAPPEN
  5.1 CX SCHIJFREMMENSYSTEEM

  OPMERKING

  1

  We raden u aan de remaanpassingen uit
  te laten voeren door uw erkende Chariot
  verkoper.

  S1

  WAARSCHUWING
  Controleer altijd of de handgreep/
  remhendel van de duwbeugel stevig
  vastgemaakt is aan de duwbeugel.
  Verander het remsysteem op geen
  enkele wijze.
  Het remsysteem ombouwen en/of
  inbouwen in andere kinderwagens
  is niet toegestaan.
  Raak de remschijf na langdurig
  gebruik niet aan, omdat de
  remschijven heet kunnen worden.
  Gebruik de rem altijd zoals bedoeld
  is. Volg deze handleiding en houdt
  u aan de voorgeschreven eisen aan
  onderhoud.
  A.

  B.

  C.

  D.
  E.
  F.

  Voor het remsysteem moeten 3 stelschroeven
  gebruikt worden: een op de kabelsplitter (S1) en
  een op elke schijfrem (S2 en S3). (Zie afbeelding 1)
  Controleer bij het verstellen van de remmen eerst of
  alle eindkappen van de remkabels goed in de gaten
  van de stelschroeven zitten. (Zie afbeelding 2)
  Als er te veel speling in de remhendel zit, schroef
  de borgmoer op S1 dan los en pas (schroef los) S1
  aan totdat er sprake is van een lichte rem op in elk
  geval een van de wielen zonder dat de remhendel
  wordt gebruikt.
  Schroef S1 er met één hele draai weer in (met de
  klok mee)
  Zet de borgmoer vast zonder S1 te verschuiven.
  Als verstellen van S1 niet genoeg is, verstel dan
  ook S2 en S3.

  51100967 - B

  S2

  S3

  2

  OPMERKING
  Voordat u het remsysteem voor het eerst gaat
  gebruiken, moet u het remeffect eerst zelf op
  een veilige plek testen.

  13 • Page 14

  WAARSCHUWING
  Merk op dat S1 alleen losgeschroefd
  kan worden tot maximaal 5 mm,
  gemeten tussen de vastgezette
  borgmoer en schroefkop. (Zie
  afbeelding 3)

  Ongelijke koppeling - fijnafstelling
  N.

  O.

  Als de remmen de kinderwagen naar één kant
  trekken, pas dan de kant aan waar de kinderwagen
  naartoe wordt getrokken als er geremd wordt
  Controleer na aanpassing of de parkeerrem goed
  werkt, of de kinderwagen niet wegrolt en of die
  meteen stilstaat als de rem wordt gebruikt.

  WAARSCHUWING

  3

  Verstelschroeven S2 en S3 mogen niet
  helemaal van de remzadel worden
  geschroefd. Zorg ervoor dat ze
  minstens 6 mm in de remzadel steken.
  max. 5 mm

  Als dat niet het geval is, loopt u het
  risico dat de schroef zal afknappen
  waardoor er mogelijk niet meer
  geremd kan worden.

  OPMERKING
  Als u niet naar tevredenheid kunt bijstellen,
  raadpleeg dan uw erkende Chariot verkoper.

  Ongelijke koppeling - basisafstelling
  G.
  H.
  I.
  J.

  K.
  L.
  M.

  Zet de kinderwagen zo neer dat de wielen vrij
  kunnen draaien.
  Begin met één wiel. Draai de borgmoer op S2 los
  van de remzadel. (Zie afbeelding 4)
  Laat het wiel heel langzaam draaien.
  Schroef S2 los (tegen de klok in) totdat er sprake
  is van een lichte rem op het wiel zonder dat de
  remhendel wordt gebruikt.
  Schroef S2 er met één hele draai weer in (met de
  klok mee).
  Zet de borgmoer vast zonder S2 te verschuiven.
  Doe hetzelfde bij S3.

  4

  14

  51100967 - B • Page 15

  5.2 De parkeerrem vastzetten
  1

  A.
  B.
  C.

  D.

  2

  Knijp de remhendel samen en druk op de rode
  knop. (Zie afbeelding 1)
  Laat de remhendel met de rode knop nog steeds
  ingedrukt los. (Zie afbeelding 2)
  Controleer als u de rem erop hebt gezet, of de
  parkeerrem ook werkt: de kinderwagen zou niet
  meer voor- of achteruit moeten kunnen rijden.
  Knijp de remhendel even samen om de parkeerrem
  uit te zetten.

  51100967 - B

  WAARSCHUWING
  Laat uw kind nooit alleen achter in
  deze kinderwagen.
  De parkeerrem moet altijd worden
  gebruikt als u kinderen erin zet of eruit
  haalt.

  15 • Page 16

  5.3 De twee-in-één-hoes gebruiken
  1
  A.

  B.

  C.

  D.

  2

  E.

  F.

  Rol het plastic venster omhoog om de luchtstroom
  in de kinderwagen te verbeteren. Gebruik de
  elastische ringen aan de bovenkant van de hoes
  om het venster open te houden. (Zie afbeelding 1)
  Rol het plastic venster uit om de kinderwagen
  te beschermen tegen verschillende
  weersomstandigheden. Trek de ritssluitingen aan
  de zijkant van het venster aan de voorkant naar
  beneden om het venster te sluiten.
  Trek om de hoes te openen de lipjes onder aan de
  hoes naar beneden om hem van de voorkant van
  de kinderwagen los te maken.
  Trek om de hoes te sluiten de lipjes onder aan de
  hoes naar beneden en haak hem weer vast aan de
  voorkant van de kinderwagen. (Zie afbeelding 2)
  De hoes van de kinderwagen eraf halen: verwijder
  de duwbeugel, maak de dwarsstang voor
  accessoires los en verwijder deze ook, open de
  hoes en schuif de bovenkant van de hoes omhoog
  over het bovenste frame.
  De hoes weer op de kinderwagen zetten: verwijder
  de duwbeugel, maak de dwarsstang voor
  accessoires los en verwijder deze ook, en schuif
  de gaten aan de bovenkant van de hoes weer terug
  over het bovenste frame.

  WAARSCHUWING
  De gebruiker van deze kinderwagen
  moet zich bewust zijn van gevaren
  zoals onderkoeling en zonnesteek,
  respectievelijk veroorzaakt door
  langdurige blootstelling van
  minder actieve kinderen aan koude
  temperaturen of juist aan warmere
  temperaturen zonder goede ventilatie
  en vochtinname.

  WAARSCHUWING
  Als deze kinderwagen wordt gebruikt
  als fietstrailer, moet de regenhoes
  worden gesloten om te voorkomen dat
  er vuil in de kinderwagen terechtkomt.

  16

  51100967 - B • Page 17

  5.4 PLAATSING VAN KIND EN GORDEL
  1
  A.
  B.
  C.
  D.

  E.
  F.

  G.

  H.

  I.

  Zet de parkeerrem erop.
  De twee-in-één-hoes openen.
  Maak alle riemen los.
  Maak de gesp van de kruisriem op de
  schoudergordel los door op de rode knop
  te drukken.
  Zet uw kind(eren) erin.
  Schuif de hoogteversteller van de schouderriem
  op de verticale riemen, in de leuning van de
  zitting, naar dezelfde hoogte als de schouders
  van uw kind(eren). (Zie afbeelding 1)
  Pak de kruisriem op, gesp de twee schouderriemen
  aan elkaar vast en zet ze daarna beide vast in
  de gesp van de kruisriem. (Zie afbeelding 2)
  Verstel de kindergordel met behulp van de
  schouderlengteversteller totdat de gesp van
  de kruisriem ter hoogte van de onderkant van
  hun borst komt. (Zie afbeelding 3)
  Zet de twee schouderriemen goed vast door de
  losse uiteinden van de schouderriem naar beneden
  te trekken. Zorg ervoor dat het gordelsysteem bij
  het middel en de schouders van het kind niet los
  zit. Controleer of de schouderstukken boven op de
  schouders van het kind en naast hun nek zitten.

  2

  WAARSCHUWING
  Deze stoel is niet geschikt voor
  kinderen jonger dan 6 maanden.
  Gebruik een gordel pas als uw kind
  zonder hulp rechtop kan zitten.

  3

  Voeg er geen pad aan toe die dikker
  is dan 10 mm.
  Controleer voor gebruik of de
  bevestigingssystemen van het
  zitje goed vastzitten.
  Voorkom dat een kind letsel oploopt
  omdat het eruit valt of glijdt. Gebruik
  altijd een gordel.

  OPMERKING
  Als u een CX 2 voor één kind gebruikt, laat
  het dan altijd aan de rechterkant zitten.

  51100967 - B

  17 • Page 18

  5.5 De veiligheidspolsband
  gebruiken
  1

  A.

  B.

  2

  Wikkel het losse einde van de veiligheidspolsband
  om uw pols om te voorkomen dat u gescheiden
  wordt van de kinderwagen. (Zie afbeelding 1)
  Als de veiligheidspolsband niet wordt gebruikt,
  berg het losse uiteinde dan in het grote gaasvak op.

  WAARSCHUWING
  Als u de veiligheidspolsband niet
  gebruikt, kunt u van de kinderwagen
  gescheiden worden. Dat kan leiden tot
  ongelukken met ernstig letsel of dood
  van uw passagier(s) tot gevolg.

  18

  5.6 DE verstelbare OPHANGING
  VERSTELLEN

  A.

  B.

  C.

  Draai de verstelknop los (tegen de klok in
  draaien) zonder passagiers in de kinderwagen.
  (Zie afbeelding 2)
  Schuif de verstelknop langs de bladveren en
  zet die op het totale gewicht in de kinderwagen
  dat achter de verstelknop wordt aangegeven
  (d.w.z. het gewicht van uw kind(eren) plus bagage).
  Draai de verstelknop vast (tegen de klok
  in draaien).

  OPMERKING
  Op de CX 2 kunt u de verstelknop aan de
  kant waar een iets lichtere passagier zit,
  iets naar voren schuiven, en iets meer
  naar achteren aan de kant waar een iets
  zwaardere passagier zit, zodat de balans
  tijdens de rit klopt.

  51100967 - B • Page 19

  5.7 Het zonnescherm gebruiken

  1

  A.

  B.

  5.8 DE ZIJVENSTERS GEBRUIKEN

  2

  Rol het zonnescherm naar beneden voor schaduw
  in de kinderwagen. Gebruik het klittenband aan de
  onderkant van het zonnescherm om het gesloten te
  houden. (Zie afbeelding 1)
  Rol het zonnescherm omhoog om meer licht in
  de kinderwagen te krijgen. Gebruik de elastische
  ringen aan de bovenkant van het zonnescherm om
  hem omhoog te houden.

  A.

  B.

  Om de luchtstroom in de kinderwagen nog meer
  te verbeteren kunnen een of beide zijvensters
  verwijderd worden door de ritssluitingen aan de
  boven- en onderkant van het venster los te maken.
  (Zie afbeelding 2)
  Maak de zijvensters weer vast om de
  kinderwagen te beschermen tegen verschillende
  weersomstandigheden. Maak eerst de bovenste
  ritssluiting dicht zodat de onderste ritssluiting
  gemakkelijker dicht gaat.

  OPMERKING
  De zijvensters kunnen deels worden geopend
  door de ritssluitingen deels te openen en het
  voorste gedeelte van het venster onder het
  achterste gedeelte weg te stoppen.

  51100967 - B

  19 • Page 20

  5.9 BAGAGEVAK EN OPBERGRUIMTE
  1
  Uw kinderwagen is voorzien van de volgende
  opbergvakken:

  Een bagagevak onder aan de achterkant.
  (Zie afbeelding 1)

  Een groot gaasvak boven op de achterkant.
  (Zie afbeelding 2)

  Een klein vak binnen in het grote gaasvak.

  Twee kleine gaasvakken in de kinderwagen aan
  de voorkant. (zie afbeelding 3)
  A.

  2

  3
  B.

  Trek om het bagagevak te verlagen het kliksysteem
  aan beide kanten van het achterframe los en trek
  het bagagevak omlaag. Trek het systeem dan weer
  aan om het bagagevak op zijn plek te houden.
  (Zie afbeelding 4)
  Klik om het bagagevak te verhogen het kliksysteem
  aan beide kanten van het achterframe los en trek
  het bagagevak omhoog. Klik het systeem dan weer
  vast om het bagagevak op zijn plek te houden.

  OPMERKING
  4

  Het maximale draagvermogen van het
  bagagevak is 4 kg.
  Het bagagerekaccessoire zorgt ervoor dat
  u nog eens 2,3 kg extra boven het zitgedeelte
  kunt meenemen.
  De extra Console zorgt ervoor dat u nog
  eens 2,3 kg extra aan de duwbeugel kunt
  meenemen.

  WAARSCHUWING
  Neem geen extra kinderen of tassen
  mee in deze kinderwagen. Deze
  kinderwagen wordt instabiel als
  de door de fabrikant aanbevolen
  belasting wordt overschreden.

  20

  51100967 - B • Page 21

  6
  AANVULLENDE
  INFORMATIE
  6.1 Accessoires

  6.2 SERVICE EN ONDERHOUD

  Er zijn talloze accessoires geschikt voor uw Chariot:

  Controleer uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en
  accessoires regelmatig op schade en tekenen van
  slijtage.


  Bidonhouder
  Bekerhouder
  Axle Mount ezHitch™ Partial
  Adapter voor interne naafkoppeling - Shimano
  Adapter voor interne naafkoppeling - SRAM
  Bagagerek
  Infant Sling babyzitje
  Slaapzak voor alle seizoenen
  Baby Supporter
  Opberghoes
  Regenhoes
  Console

  Neem contact op met uw plaatselijke dealer of ga naar
  onze website:
  www.thule.com voor meer informatie.

  Metalen onderdelen
  Controleer op deuken of scheuren. Gebruik de
  kinderwagen niet als een van de metalen onderdelen
  scheuren vertoont of beschadigd is.
  Sluitingen
  Controleer regelmatig of de sluitingen in de kinderwagen
  zijn gebogen, gebroken, ontbreken of loszitten. Zet losse
  sluitingen vast en vervang beschadigde of ontbrekende
  sluitingen.
  Ophanging
  Controleer de veren op scheuren of andere tekenen van
  metaalmoeheid. Schuif de verstelknop naar voor en naar
  achteren, en controleer de veer in zijn geheel. Gebruik
  geen kinderwagen met gescheurde of gebroken veren.
  Stof
  Controleer de stof regelmatig op scheuren,
  slijtageplekken of andere tekenen van schade. Via gaten
  in de stof kan de hand van een kind de wielen of het
  wegoppervlak raken.

  WAARSCHUWING
  Juiste service en onderhoud van
  deze kinderwagen beïnvloeden zijn
  prestaties en veiligheid.

  Wielen
  Maak de wielassen schoon en vet alle zichtbare
  bewegende onderdelen in. Laat de wielen minstens een
  keer per jaar controleren en nakijken.
  We bevelen u ten zeerste aan uw kinderwagen een keer
  per jaar door een erkende onderhoudsmonteur na te laten
  kijken zodat hij in de best mogelijke staat blijft.
  Maak de kinderwagen regelmatig schoon met
  warm water en een sopje. Gebruik nooit agressieve
  schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

  51100967 - B

  21 • Page 22

  Remmen
  De remblokken op uw Chariot CX zijn ontwerpen
  voor een lange levensduur, maar slijten mettertijd.
  Bij veelvuldig gebruik kunnen ze uiteindelijk doorslijten.
  Dan is vervanging van de remblokken noodzakelijk.
  Neem contact op met uw erkende Chariot verkoper
  voor onderhoud aan de remmen.
  • D
   oorslijten houdt in dat de remmen niet langer
  kunnen worden bijgesteld omdat de verstelschroeven
  maximaal losgeschroefd zijn.
  • N
   a het loslaten van de remhendel springt de hendel
  niet meer terug naar zijn oorspronkelijke stand.
  • A
   ls de remhendel is losgelaten, bewegen de wielen
  niet meer vrij ondanks dat de basisafstelling juist is.

  6.3 OPBERGRUIMTE
  Bewaar uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en
  accessoires op een droge plek en buiten direct
  zonlicht. Hang de kinderwagen, indien mogelijk, op.
  Uw kinderwagen moet, voordat u hem opbergt, droog
  zijn om groei van schimmels en bacteriën te voorkomen.
  Zorg bij het opbergen dat de wielen geen contact maken
  met de vensters. Berg de kinderwagen niet gedurende
  langere tijd vastgezet aan een fiets op.

  6.4 Slijtage
  Deze kinderwagen is erg duurzaam en zorgt ervoor
  dat u uw kind(eren) gedurende langere periodes
  kunt vervoeren. Er kan na verloop van tijd wel slijtage
  optreden, afhankelijk van verschillende factoren.
  Gebruik en afgelegde afstand
  Hoe vaker deze kinderwagen wordt gebruikt en hoe
  verder hij gaat, hoe meer hij slijt.
  Service en onderhoud
  De kinderwagen schoon en goed onderhouden houden
  is een belangrijke factor om hem in goede staat
  te houden.
  Opbergruimte
  Deze kinderwagen goed opbergen zal slijtage, vooral
  van de stof, beperken.
  Soort gebruik
  Scherpe bochten nemen, snelle acceleratie en
  remmen dragen allemaal bij aan voortijdige slijtage
  van verschillende onderdelen, en vooral de remmen
  en banden.
  Het weer
  Diverse weersomstandigheden beïnvloeden de
  afzonderlijke onderdelen op verschillende manieren.
  Direct zonlicht laat de stof, vensters en rubber wielen
  eerder slijten. Zout in de lucht of op de weg beïnvloedt
  de randen van de wielen en de stoffen bodem. Vuil en
  modder kunnen in bewegende onderdelen terechtkomen
  en eveneens aan slijtage bijdragen.
  Voortijdige slijtage van een onderdeel is niet per se een
  teken van een defect product. De manier waarop deze
  kinderwagen wordt gebruikt en onderhouden, beïnvloedt
  eveneens enorm hoe goed hij presteert.

  Thule Child Transport Systems Ltd.
  105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada

  22

  info@thule.com

  www.thule.com

  51100967 - B


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Thule Chariot CX 2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Thule Chariot CX 2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,03 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Thule Chariot CX 2

Thule Chariot CX 2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 22 seiten

Thule Chariot CX 2 Bedienungsanleitung - Englisch - 22 seiten

Thule Chariot CX 2 Bedienungsanleitung - Französisch - 22 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info