Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
Instruction manual
Bedienungsanleitung
TM-6677
Stick blender set
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  TM-6677

  Gebruiksaanwijzing
  Mode d’emploi
  Instruction manual
  Bedienungsanleitung

  Stick blender set • Page 2

  Gebruiksaanwijzing / Mode d’emploi / Instruction manual / Bedienungsanleitung TM-6677

  2 • Page 3

  Gebruiksaanwijzing TM-6677
  Geachte klant,
  Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct.
  Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u
  optimaal gebruik kunt maken van deze Staafmixerset.
  In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde
  aanwijzingen en adviezen voor het gebruik,
  schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u
  deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend
  resultaat.
  Wij hopen dat u deze Staafmixerset met plezier zult
  gebruiken.

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Algemeen
  • Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en
  bewaar deze goed.
  • Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze
  gebruiksaanwijzing.
  • In geval van schade, veroorzaakt door het niet
  naleven van deze gebruiksaanwijzing, vervalt de
  garantie onmiddellijk. De fabrikant/importeur
  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
  schade veroorzaakt door het niet naleven van de
  gebruiksaanwijzing, een onachtzaam gebruik of
  een gebruik niet conform de voorschriften van deze
  gebruiksaanwijzing.
  • Plaats het apparaat buiten bereik van kinderen.
  • Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
  personen (waaronder kinderen) met gereduceerde
  fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met

  een tekort aan kennis en ervaring, tenzij onder
  toezicht of na instructies te hebben ontvangen van
  een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid
  betreffende gebruik van het apparaat.
  • Houd het apparaat en snoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar.
  • Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen dat
  zij het apparaat als speelgoed gebruiken.
  • Laat kinderen die niet onder toezicht staan, dit
  apparaat niet reinigen of onderhouden.
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het
  apparaat afkoelen:
  -- voordat u het apparaat verplaatst;
  -- voordat u het apparaat opbergt;
  -- voordat u onderdelen monteert of demonteert;
  -- voordat u het apparaat reinigt of onderhoud
  uitvoert;
  -- nadat u het apparaat heeft gebruikt.
  • Laat reparaties alleen door een gekwalificeerd
  servicecentrum* uitvoeren.
  *• Gekwalificeerd servicecentrum: after-sales-dienst van
  de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd
  is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk
  gevaar vermeden wordt. Gelieve het apparaat bij
  problemen naar deze dienst terug te brengen.
  Elektriciteit en warmte
  • Controleer vóór gebruik of de netspanning gelijk
  is aan de netspanning die op het apparaat wordt
  vermeld.

  3 • Page 4

  Gebruiksaanwijzing TM-6677
  • Sluit het apparaat alleen aan op een geaard
  stopcontact.
  • Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen.
  • Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd
  is. Laat een beschadigd snoer vervangen door een
  gekwalificeerd servicecentrum.
  • Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigde
  kabel of stekker of nadat het apparaat defecten
  vertoont, gevallen is of op enige manier beschadigd
  is geraakt. Lever het apparaat in bij de fabrikant of
  het dichtstbijzijnde, gekwalificeerde servicecentrum
  voor inspectie, reparatie of elektrische of mechanische
  modificaties.
  • Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u
  de stekker uit het stopcontact haalt.
  • Voorkom dat het snoer in aanraking komt met een
  heet oppervlak of stoom.
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het
  apparaat verplaatst.
  • Bedien het apparaat niet door middel van een externe
  tijdschakelaar of door middel van een apart systeem
  met afstandsbediening.
  • Gebruik een 10-ampèresnoer, als er een
  verlengsnoer nodig is. Snoeren met minder ampère
  kunnen doorbranden. Let er bij het neerleggen van
  het snoer op, dat er niet aan getrokken of over
  gestruikeld kan worden.
  • Voorkom overbelasting door niet te veel apparaten
  op een groep aan te sluiten.

  4

  • Dompel de kabel, de stekker of de behuizing nooit
  onder in water of andere vloeistoffen, om het risico
  op elektrische schokken te vermijden.
  • Raak het apparaat niet aan als het in water is
  gevallen. Haal de stekker uit het stopcontact, schakel
  het apparaat uit en gebruik het niet meer.
  • Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van
  hittebronnen zoals een fornuis of oven.
  Gebruik
  • Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
  vergelijkbaar gebruik zoals:
  -- in personeelskeukens van winkels, kantoren en
  andere werkomgevingen;
  -- op boerderijen;
  -- door hotel- en motelgasten of gasten van andere
  residentiële omgevingen;
  -- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.
  • Gebruik van accessoires niet aanbevolen door de
  fabrikant van het apparaat kan leiden tot persoonlijk
  letsel.
  • Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, in droge
  ruimtes en niet in de nabijheid van water.
  • Dompel het apparaat of de stekker niet onder in
  water of andere vloeistoffen. Dit kan een elektrische
  schok veroorzaken met de dood tot gevolg!
  • Gebruik het apparaat niet buiten of op natte
  oppervlakken, om het risico op een elektrische schok
  te vermijden.
  • Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak
  waar het niet van af kan vallen. • Page 5

  Gebruiksaanwijzing TM-6677
  • Plaats het apparaat minimaal 50 centimeter van de muur
  of brandbaar materiaal (zoals gordijnen, kaarsen of
  doekjes).
  • Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak
  en niet te dicht bij hete voorwerpen en open vuur (zoals
  kookplaten).
  • Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat
  niet in gebruik is en voor reiniging.
  • Laat het netsnoer niet over scherpe randen hangen en
  houd het uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur.
  • Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of de
  stekker tekenen van schade vertonen, als het apparaat
  op de grond is gevallen of bij enige andere vorm van
  schade. Breng in zulke gevallen het apparaat naar
  een deskundige voor controle en laat het indien nodig
  repareren.
  • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
  stopcontact voordat u de motorunit aan een van de
  hulpstukken koppelt of voordat u de motorunit van een
  van de hulpstukken verwijdert.
  • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
  stopcontact als u tijdens het gebruik storingen ondervindt,
  het apparaat gaat reinigingen of klaar bent met het
  gebruik.
  • Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische
  huishoudelijke apparaten gebruiken. Kinderen zijn niet in
  staat de gevaren in te schatten die het verkeerd gebruik
  van elektrische apparaten met zich meebrengt.
  • Houd kinderen die zich in de nabijheid van het apparaat
  bevinden of het apparaat gebruiken, altijd onder toezicht
  van een volwassene.

  Waarschuwing!
  Raak de messen van de staafmixer niet aan. Deze zijn
  scherp.

  5 • Page 6

  Gebruiksaanwijzing TM-6677

  onderdelenbeschrijving
  10

  WERKING
  1
  2
  3

  9

  4

  5
  6
  8

  7

  Met deze staafmixerset mengt, klopt of hakt u snel en
  eenvoudig diverse soorten etenswaar. De motorunit
  kan worden aangesloten op een mixstaaf of een garde
  voor het mengen of kloppen van vloeistoffen en sauzen.
  De motorunit kan ook worden aangesloten op de
  hakmolen voor het fijnhakken van groenten, fruit, vlees
  of zachte noten. Een wandhouder voor de mixstaaf en
  voor de garde maakt deze set compleet.

  EERSTE GEBRUIK
  • Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
  • Bevestig (indien gewenste) de wandhouder aan de
  muur.
  • Reinig het apparaat, zie de sectie ‘Reiniging en
  onderhoud’.
  • Ga verder met de procedure in de sectie ‘Gebruik’.

  GEBRUIK
  1. Motorunit
  2. Aan-uitknop
  3. Snoer en stekker
  4. Deksel
  5. Hakmolen
  6. Hakmes
  7. Hakmolenkom
  8. Mixstaaf
  9. Garde
  10. Wandhouder

  6

  LET OP
  • Gebruik het apparaat per keer niet langer dan
  1 minuut achter elkaar en bij zware mengsels niet
  langer dan 15 seconden. Laat de motor daarna
  enkele minuten afkoelen.
  • Bedien het apparaat met korte aan/uit-pulsen. Dit
  geeft een beter resultaat en is beter voor de motor.
  • Gebruik kleine hoeveelheden voedsel tegelijkertijd.
  Het apparaat is niet ontworpen voor grote
  hoeveelheden. • Page 7

  Gebruiksaanwijzing TM-6677
  • Gebruik het apparaat niet om kokende vloeistoffen
  te mixen. Wilt u hete vloeistoffen mixen, haal de pan
  dan eerst van de warmtebron en laat de vloeistof
  afkoelen. Hiermee voorkomt u dat u zich kunt
  branden aan opspattende hete vloeistoffen.
  • Als u vloeistoffen in een grote pan mixt, zorg er dan
  voor dat de vloeistoffen nooit boven de aansluitingen
  tussen de mixstaaf en de motorunit uit komen.
  Gebruik van de mixstaaf of garde
  • Bevestig de mixstaaf of garde aan de motorunit.
  Schuif de mixstaaf of garde op de motorunit en draai
  de mixstaaf of garde met de klok mee totdat deze
  vastklikt.
  • Doe de ingrediënten in een mengbeker of een pan.
  • Dompel de garde of de messen van de mixstaaf
  volledig onder in de ingrediënten om spatten te
  voorkomen.
  • Steek de stekker in het stopcontact.
  • Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te
  schakelen. Bedien het apparaat met korte aan/
  uitpulsen, zodat het apparaat niet oververhit raakt.
  • Beweeg het apparaat voorzichtig omhoog en
  omlaag en maak ronddraaiende bewegingen om de
  ingrediënten te mengen.
  • Laat de aan-uitknop los om het apparaat uit te
  schakelen.
  • Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.
  • Verwijder de mixstaaf of garde van de motorunit.
  • Maak de motorunit en de mixstaaf of garde schoon
  (zie ‘Reiniging en onderhoud’).

  Gebruik van de hakmolen
  • Plaats het hakmes op de as in de hakmolenkom.
  • Verdeel de ingrediënten in kleine stukken en, indien
  aanwezig, verwijder harde delen zoals pitten of
  botten.
  • Doe de ingrediënten in de hakmolenkom.
  • Plaats het deksel op de hakmolenkom en borg het
  deksel door het met de klok mee te draaien totdat het
  deksel in de kom vastklikt.
  • Bevestig de motorunit op de hakmolen door de
  motorunit met de klok mee te draaien totdat deze
  vastklikt.
  • Steek de stekker in het stopcontact.
  • Houd het apparaat vast bij de motorunit.
  • Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te
  schakelen. Bedien het apparaat met korte aan/
  uitpulsen, zodat het apparaat niet oververhit raakt.
  • Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.
  • Verwijder de motorunit van de hakmolen.
  • Verwijder het deksel van de hakmolen.
  • Verwijder het hakmes uit de hakmolenkom.
  • Maak de motorunit en de hakmolen schoon (zie
  ‘Reiniging en onderhoud’).
  LET OP
  • De messen van de mixstaaf en van het hakmes zijn
  scherp.

  7 • Page 8

  Gebruiksaanwijzing TM-6677

  REINIGING EN ONDERHOUD
  Waarschuwing
  Alvorens het apparaat te reinigen, schakel het altijd uit
  en koppel het los van de elektriciteitstoevoer.
  Reinigen
  • Gebruik voor het schoonmaken geen agressief
  schoonmaakmiddel, schuurmiddel of een scherp
  object, zoals een harde borstel of mes.
  • Was de mixstaaf, de garde en de onderdelen van de
  hakmolen in een warm sopje. Al deze onderdelen
  kunt u ook in de vaatwasser doen.
  • Reinig de motorunit met een vochtige zachte spons
  en een beetje afwasmiddel. De motorunit mag niet in
  water worden gedompeld.

  OPBERGEN
  Berg de staafmixerset op een droge plaats op. Voor
  het opbergen van de mixstaaf en de garde kunt u de
  wandhouder gebruiken.

  TECHNISCHE GEGEVENS
  TM-6677

  8

  Vermogen:

  200-250 W

  Voltage:

  230 V – 50 Hz

  Inhoud hakmolenkom

  0,75 liter • Page 9

  Garantiebepalingen
  Wij feliciteren u met de aanschaf van een apparaat uit het
  TOMADO-assortiment.

  Garantiebepalingen
  • TOMADO geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het
  gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat
  ongeschikt maken voor normaal gebruik.
  • De garantie gaat in op het moment van aankoop;
  bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
  • Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricageen/of materiaalfouten kostenloos door ons worden
  verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
  onderdelen of omruilen van het apparaat.
  • Het garantiebewijs dient ingevuld te worden door de
  verko(o)p(st)er op het moment van aankoop.
  • Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien
  overtuigend wordt aangetoond, (d.m.v. ingevulde
  garantiekaart met bijbehorende aankoopbon), dat
  de dag waarop de klacht is ingediend binnen de
  garantieperiode valt.
  • De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door
  schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik,
  verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er
  ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten
  de service werkplaats van TOMADO (uitgezonderd
  demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
  • Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting
  op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de
  gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
  • De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan
  door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water
  ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor
  stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).

  • TOMADO kan niet aansprakelijk gesteld worden
  voor materiele schade of persoonlijke ongelukken ten
  gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse
  geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen
  (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie
  geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
  • Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn
  uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
  • Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen
  door ons niet worden gehanteerd.

  Service
  Voor informatie kunt u schrijven (portvrij)
  naar onderstaand adres:
  TOMADO Consumentenservice
  Antwoordnummer 19016
  1000 VC Amsterdam
  Nederland
  Wat te doen als uw apparaat niet werkt?
  Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich
  wenden tot uw winkelier. Uw winkelier zal er zorg
  voor dragen dat deze defecten zo spoedig mogelijk
  verholpen worden.

  Reparaties buiten de garantieperiode

  Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk.
  Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

  9 • Page 10

  Mode d’emploi TM-6677
  Chère cliente, cher client,
  Nous vous félicitons d’avoir choisi ce produit de
  qualité. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi
  pour profiter au mieux de votre set mixeur plongeur. Ce
  mode d’emploi inclut l’ensemble des explications et des
  conseils nécessaires pour l’utilisation, le nettoyage et
  l’entretien de l’appareil. Vous obtiendrez les meilleurs
  résultats en suivant ces indications.
  Nous vous souhaitons d’utiliser avec plaisir votre set
  mixeur plongeur.

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  Généralités
  • Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le
  bien.
  • Utilisez l’appareil uniquement suivant les instructions
  décrites dans le mode d’emploi.
  • En cas de dommages causés par le non-respect
  du présent mode d’emploi, la garantie sera
  immédiatement annulée. Le fabricant/l’importateur
  ne peut être tenu responsable des dommages causés
  par le non-respect du mode d’emploi, une utilisation
  négligente ou une utilisation non conforme aux
  consignes du présent mode d’emploi.
  • Gardez l’appareil hors de portée des enfants.
  • Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des
  enfants, ni par des personnes ayant un handicap
  physique, sensoriel, mental ou moteur, ni par
  quiconque ne dispose pas des connaissances et de
  l’expérience nécessaires, sauf sous la surveillance

  10

  d’une personne responsable de leur sécurité, et/ou
  après que cette personne ait donné sur l’utilisation
  de l’appareil les instructions nécessaires pour leur
  sécurité.
  • Conservez l’appareil et son cordon hors de la portée
  des enfants de moins de 8 ans.
  • Surveillez bien les enfants pour les empêcher de jouer
  avec l’appareil.
  • Ne laissez pas les enfants nettoyer ou entretenir cet
  appareil sans surveillance.
  • Retirez toujours la fiche de la prise de courant et
  laissez l’appareil refroidir :
  -- avant de déplacer l’appareil ;
  -- avant de ranger l’appareil ;
  -- avant de monter ou démonter des pièces ;
  -- avant de nettoyer l’appareil et d’effectuer
  l’entretien ;
  -- après avoir utilisé l’appareil.
  • Confiez les réparations à un service technique
  qualifié*.
  *• Service technique qualifié : service après-vente
  du fabricant ou de l’importateur, qui est agréé et
  compétent pour effectuer de telles réparations afin
  d’éviter tout danger. Veuillez rapporter l’appareil à ce
  service en cas de problèmes.
  Électricité et chaleur
  • Avant utilisation, assurez-vous que la tension de
  votre réseau d’alimentation correspond à la tension
  indiquée sur l’appareil. • Page 11

  Mode d’emploi TM-6677
  • Branchez l’appareil sur une prise raccordée à la terre.
  • Vérifiez régulièrement que le cordon électrique est en
  bon état.
  • N’utilisez pas l’appareil si le cordon est endommagé.
  Faites remplacer le cordon endommagé par un
  service technique qualifié.
  • N’utilisez aucun appareil avec une prise ou un câble
  endommagé(e) ou si l’appareil présente des défauts,
  est tombé ou a été endommagé d’une autre manière.
  Apportez l’appareil au fabricant ou au service
  technique qualifié le plus proche pour inspection,
  réparation ou des modifications électriques ou
  mécaniques.
  • Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche
  elle-même ; ne tirez pas sur le cordon.
  • Veillez à ce que le cordon n’entre pas en contact avec
  une surface très chaude ou avec de la vapeur.
  • Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant
  de déplacer l’appareil.
  • Ne commandez pas l’appareil à l’aide d’une
  minuterie externe ou à l’aide d’un système à part
  avec commande à distance.
  • Utilisez un cordon à 10 ampères si une rallonge
  est nécessaire. Les cordons avec moins d’ampères
  peuvent se consumer. Lors de l’installation du cordon,
  veillez à ce qu’il ne puisse pas être tiré ou faire
  trébucher.
  • Évitez la surcharge en ne raccordant pas trop
  d’appareils sur une multiprise.

  • Ne plongez jamais le câble, la prise ou le corps de
  l’appareil dans l’eau ou d’autres liquides, pour éviter
  le risque de chocs électriques.
  • Ne touchez pas l’appareil s’il est tombé dans l’eau.
  Débranchez la fiche, éteignez l’appareil et cessez de
  l’utiliser.
  • N’utilisez pas l’appareil à proximité directe de sources
  de chaleur telles qu’une cuisinière ou un four.
  Utilisation
  • Cet appareil est destiné à un usage ménager ou
  similaire comme :
  -- dans des cuisines du personnel de magasins,
  bureaux et autres environnements de travail ;
  -- dans des fermes ;
  -- par des clients d’hôtels et de motels ou des hôtes
  dans d’autres environnements résidentiels ;
  -- dans des environnements bed-and-breakfast ou
  similaires.
  • L’utilisation d’accessoires non recommandés par le
  fabricant de l’appareil peut entraîner des blessures
  corporelles.
  • Utilisez l’appareil uniquement à l’intérieur, dans des
  pièces sèches et pas à proximité de l’eau.
  • Ne plongez ni l’appareil ni la prise dans l’eau
  ou d’autres liquides. Cela peut entraîner un choc
  électrique potentiellement mortel !
  • N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur ou sur des
  surfaces humides, pour éviter tout risque de choc
  électrique.

  11 • Page 12

  Mode d’emploi TM-6677
  • Installez l’appareil sur une surface plane et stable
  d’où il ne peut pas tomber.
  • Laissez un espace d’au moins 50 centimètres entre
  l’appareil et un mur ou un matériau combustible
  (rideaux, bougies, chiffons).
  • Installez l’appareil sur une surface plane et stable
  et pas à proximité d’objets chauds et de sources de
  chaleur (comme des plaques de cuisson).
  • Retirez la fiche de la prise de courant lorsque l’appareil
  n’est pas utilisé et pour le nettoyage.
  • Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne pende
  pas sur des bords tranchants et ne le laissez pas à
  proximité d’objets chauds ou de sources de chaleur.
  • N’utilisez jamais l’appareil si le cordon d’alimentation
  ou la prise présentent des dommages, lorsque
  l’appareil est tombé au sol ou en cas d’autres formes
  de dégâts. Le cas échéant, apportez l’appareil à un
  spécialiste pour un contrôle et faites-le réparer si
  nécessaire.
  • Arrêtez l’appareil et retirez la fiche de la prise avant de
  fixer un accessoire à l’unité moteur ou de le retirer.
  • Éteignez l’appareil et débranchez la fiche en cas de
  problème durant l’utilisation, pour le nettoyage, et dès
  que vous avez fini de l’utiliser.
  • Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils
  ménagers électriques sans surveillance. Les enfants ne
  sont pas en mesure d’estimer les dangers qu’entraîne
  une mauvaise utilisation des appareils électriques.
  • Veillez à ce que les enfants qui se trouvent à proximité
  de l’appareil ou utilisent l’appareil soient toujours sous
  la surveillance d’un adulte.

  12

  Attention !
  Ne touchez pas les lames du mixer : elles sont très
  coupantes. • Page 13

  Mode d’emploi TM-6677

  Description des composants
  10

  1
  2
  3

  9

  4

  5
  6
  8

  7

  FONCTIONNEMENT
  Avec ce mixeur plongeur, vous mélangez, battez et
  hachez facilement et simplement différents types
  d'aliments. L'unité moteur peut être fixée sur un mixeur
  ou un fouet pour mélanger ou battre des liquides et
  des sauces. L'unité moteur peut aussi être fixée sur le
  hachoir pour hacher finement des légumes, des fruits,
  de la viande ou des amandes. Un support mural pour
  le mixeur et le fouet complète ce set.

  PREMIERE UTILISATION
  • Retirez tous les emballages de l’appareil.
  • Fixez (si vous le souhaitez) le support mural au mur.
  • Nettoyez l’appareil, consultez la section « Nettoyage
  et entretien ».
  • Suivez la procédure décrite à la section « Utilisation ».

  UTILISATION
  1. Unité moteur
  2. Bouton marche-arrêt
  3. Cordon et fiche
  4. Couvercle
  5. Hachoir
  6. Pied hachoir
  7. Bol de hachoir
  8. Mixeur
  9. Fouet
  10. Support mural

  ATTENTION
  • N’utilisez pas l’appareil pour une durée supérieure à
  une minute par utilisation et pour des mélanges épais
  pas plus de 15 secondes d’affilée. Laissez ensuite le
  moteur refroidir quelques minutes.
  • Servez-vous de l’appareil par courtes impulsions.
  Vous obtiendrez un meilleur résultat et c’est préférable
  pour le moteur.
  • Moulinez des petites quantités d’aliments. L'appareil
  n'est pas conçu pour de grandes quantités.

  13 • Page 14

  Mode d’emploi TM-6677
  • N’utilisez pas l’appareil pour mélanger des liquides
  bouillants. Si vous voulez mixer des liquides chauds,
  retirez d'abord la casserole de la source de chaleur et
  laissez le liquide refroidir. Vous éviterez ainsi de vous
  brûler avec des éclaboussures de liquides chauds.
  • Si vous moulinez des liquides dans un grand
  récipient, assurez-vous que les liquides ne pénètrent
  jamais dans les jointures entre le mixeur et l’unité
  moteur.
  Utilisation du mixeur ou du fouet
  • Fixez le mixeur ou le fouet à l’unité moteur. Fixez le
  mixeur ou le fouet sur l’unité moteur et tournez le
  mixeur ou le fouet dans le sens des aiguilles d'une
  montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  • Mettez les ingrédients dans un bol mélangeur ou une
  casserole.
  • Enfoncez complètement le fouet ou les lames
  du mixeur sous les ingrédients afin d’éviter des
  éclaboussures.
  • Branchez la fiche dans la prise de courant.
  • Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt pour
  démarrer l’appareil. Servez-vous de l’appareil par
  courtes impulsions, afin que l'appareil ne chauffe pas.
  • Effectuez avec précautions des mouvements montants,
  descendants et tournants pour bien mélanger les
  ingrédients.
  • Pour arrêter l’appareil, relâchez le bouton marche/
  arrêt.
  • Débranchez la fiche dès que vous avez fini d’utiliser
  l’appareil.

  14

  • Enlevez le mixeur ou le fouet de l’unité moteur.
  • Nettoyez l’unité moteur et le mixeur ou le fouet
  (voyez ‘Nettoyage et entretien’).
  Utilisation du hachoir
  • Posez la lame sur l’axe central du bol mélangeur.
  • Répartissez les ingrédients en petits morceaux, retirez
  les cas échéant les parties dures comme les pépins et
  les os.
  • Mettez les ingrédients dans le bol.
  • Placez le couvercle sur le bol mélangeur et fixez-le en
  le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre
  jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  • Fixez l’unité moteur sur le hachoir en le tournant dans
  le sens des aiguilles d’une montre jusqu'à ce qu'il
  s'enclenche.
  • Branchez la fiche dans la prise de courant.
  • Tenez l’appareil par l'unité moteur.
  • Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt pour
  démarrer l’appareil. Servez-vous de l’appareil par
  courtes impulsions, afin que l'appareil ne chauffe pas.
  • Débranchez la fiche dès que vous avez fini d’utiliser
  l’appareil.
  • Retirez l'unité moteur du hachoir.
  • Retirez le couvercle du hachoir.
  • Retirez la lame du bol du hachoir.
  • Nettoyez l’unité moteur et le hachoir
  (voyez ‘Nettoyage et entretien’). • Page 15

  Mode d’emploi TM-6677
  ATTENTION
  • Les lames du mixeur et du hachoir sont très
  coupantes.

  DONNÉES TECHNIQUES

  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

  Puissance :

  200-250 W

  Tension :

  230 V – 50 Hz

  Contenance hachoir

  0,75 litre

  Attention
  Avant de nettoyer l’appareil, éteignez-le toujours et
  retirez la fiche de la prise.

  TM-6677

  NETTOYAGE
  • N’utilisez pas de détergents agressifs ou décapants, ni
  d’objets tranchants, tels qu’un couteau ou une brosse
  dure, pour le nettoyage.
  • Lavez le mixeur, le fouet et les parties du hachoir
  avec de l’eau savonneuse chaude. Tous ces éléments
  passent également au lave-vaisselle.
  • Nettoyez l'unité moteur avec une éponge douce et
  humide, et un peu de produit vaisselle. L'unité moteur
  ne peut pas être plongée dans l'eau.

  RANGEMENT
  Rangez le set mixeur plongeur dans un endroit sec.
  Pour ranger le mixeur et le fouet, vous pouvez utiliser le
  support mural.

  15 • Page 16

  Conditions de garantie
  Nous vous félicitons de votre achat de cet appareil de
  l’assortiment TOMADO.

  Conditions de garantie

  16

  • TOMADO donne 2 ans de garantie sur toutes les
  défaillances résultant de défauts cachés et mettant
  l’appareil hors d’usage pour une utilisation normale.
  • La garantie prend effet au moment de l’achat;
  conservez donc soigneusement votre preuve d’achat.
  • Pendant cette période de garantie, vous aurez la
  possibilité de faire réparer gratuitement les éventuels
  défauts de fabrication et / ou défauts de matériaux, de
  remplacer certaines pièces ou d’échanger votre appareil.
  • Le certificat de garantie doit être rempli, au moment de
  l’achat, par celui ou celle qui vend l’appareil.
  • La réparation ne sera effectuée que si vous pouvez
  prouver que le jour de votre réclamation se trouve
  encore dans la période de garantie (par exemple carte
  de garantie dûment remplie accompagnée de la preuve
  d’achat correspondante).
  • La garantie n’est pas valable si le défaut a été causé par
  un dégât suite à un accident, par une mauvaise utilisation,
  une négligence (par exemple, mauvais nettoyage), ou si
  des interventions ou réparations ont été faites autre part
  que dans un atelier de service TOMADO (à l’exception du
  démontage, comme indiqué dans le mode d’emploi).
  • De même, la garantie ne sera plus valable si vous
  branchez votre appareil sur une mauvaise tension réseau,
  si vous ne suivez pas le mode d’emploi et en cas d’usure
  normale de l’appareil.
  • La garantie ne couvre pas non plus les dégâts causés en
  cas de détartrage non fait à temps sur l’appareil, quelle
  que soit l’eau utilisée (ce qui est aussi le cas pour les fers
  à repasser à vapeur, les machines à café et les bouilloires
  électriques).

  • TOMADO ne peut pas être rendu responsable pour
  des dégâts matériels ou des accidents personnels
  ayant été produits par un raccordement contradictoire
  aux consignes de sécurités et normes techniques en
  vigueur sur les lieux (par exemple une prise de courant
  défectueuse). La garantie ne donne en aucun cas droit à
  un dédommagement.
  • Toutes les autres réclamations de dommages et intérêts,
  dégâts inclus, sont exclues à moins que la Loi ne se
  prononce autrement.
  • Les conditions de garantie autres que celles décrites cidessus ne seront pas reconnues par TOMADO.

  Service

  Pour toute information, vous pouvez nous écrire à
  l’adresse suivante (un timbre n’est pas nécessaire) :
  TOMADO Consumentenservice
  Antwoordnummer 19016
  NL - 1000 VC Amsterdam
  Pays-Bas

  Que faire si votre appareil ne marche pas ?

  Si votre appareil présente des défauts, vous pouvez vous
  adresser à votre commerçant. Votre commerçant fera en
  sorte que ces défauts soient réparés le plus rapidement
  possible.

  Réparations qui ont lieu après la période
  de garantie

  Ces réparations sont toujours possibles. Il va de soit que
  ces réparations seront payantes. • Page 17

  Instruction manual TM-6677
  Dear Customer,
  Congratulations on your purchase of this high-quality
  product. Read the instruction manual carefully to get the
  best results from this Stick blender set. These instructions
  give you all the necessary directions and advice for
  using, cleaning and maintaining the appliance. If
  you follow these instructions, you will always achieve
  excellent results.
  We hope that you will enjoy using this Stick blender set.

  SAFETY INSTRUCTIONS
  General
  • Read these instructions carefully and keep them in a
  safe place.
  • Only use the appliance as described in this instruction
  manual.
  • Any damage caused by failure to observe this
  instruction manual will immediately void the warranty.
  The manufacturer/importer accepts no liability for
  damages caused by failure to observe this instruction
  manual, careless use of the appliance or use that is
  not in accordance with the instructions set out in this
  instruction manual.
  • Keep the appliance out of the reach of children.
  • This appliance is not intended for use by persons
  with reduced physical, sensory or mental capabilities
  (including children), or anyone lacking sufficient
  knowledge or expertise, unless supervised by or
  following instruction from someone responsible for
  their safety.

  • Keep the appliance and its cord out of reach of
  children below the age of 8 years.
  • Children must be strictly supervised to prevent them
  from treating the appliance like a toy.
  • Do not allow unsupervised children to clean or
  maintain this appliance.
  • Always remove the plug from the plug socket and
  allow the appliance to cool down:
  -- before moving the appliance;
  -- before storing the appliance;
  -- before assembling or disassembling parts;
  -- before cleaning the appliance or performing
  maintenance;
  -- after using the appliance.
  • Repairs may only be carried out by a qualified service
  centre*.
  *• Qualified service centre: the manufacturer’s or
  importer’s after-sales service department, which is
  authorised and competent to perform such repairs
  so that any danger is avoided. In the event of
  any problems, please return the appliance to this
  department.
  Electricity and heat
  • Before use, check that the mains power supply voltage
  is the same as the voltage indicated on the appliance.

  17 • Page 18

  Instruction manual TM-6677
  • Always plug the appliance into an earthed plug
  socket.
  • Regularly check the power cord for damage.
  • Do not use the appliance if the power cord is
  damaged. Have a damaged power cord replaced by
  a qualified service centre.
  • Do not use any appliance with a damaged cord
  or plug or after the appliance has shown signs of
  defects, has fallen or has been damaged in any
  way. Return the appliance to the manufacturer or the
  nearest qualified service centre for inspection, repairs
  or electrical or mechanical modifications.
  • Always remove the plug from the wall socket by
  pulling on the plug, not the power cord.
  • Make sure the power cord does not come into contact
  with hot surfaces or steam.
  • Always remove the plug from the power socket before
  moving the appliance.
  • Do not operate the appliance by means of an external
  time switch or a separate remote control system.
  • If an extension lead is required, use a 10 amp power
  cord. Power cords with a lower amp rating may burn
  out. When positioning the power cord, make sure that
  it cannot be pulled on or tripped over.
  • Avoid overloading by not connecting too many
  appliances to a group.
  • Never immerse the appliance, the plug or the housing
  in water or other liquids, to avoid the risk of electric
  shock.

  18

  • Do not touch the appliance if it has fallen into
  water. Remove the plug from its socket, turn off the
  appliance and do not use it again.
  • Do not use the appliance close to sources of heat,
  such as a stove or oven.
  Using the appliance
  • This appliance is intended for domestic and similar
  use, such as:
  -- in staff kitchens in shops, offices and other working
  environments;
  -- on farms;
  -- by hotel or motel guests or guests in other
  residential settings;
  -- in bed and breakfasts or similar environments.
  • The use of accessories not recommended by the
  manufacturer of the appliance may result in personal
  injury.
  • Only use this appliance indoors, in dry areas away
  from water.
  • Never immerse the appliance or the plug in water
  or any other liquid. This may result in a fatal electric
  shock!
  • Do not use the appliance outdoors or on wet surfaces,
  to avoid the risk of electric shock.
  • Place the appliance on a stable, level surface from
  which it cannot fall onto the floor.
  • Place the appliance at least 50 cm from a wall or
  inflammable materials (such as curtains, candles or
  cloths). • Page 19

  Instruction manual TM-6677
  • Place the appliance on a stable and flat surface, not too
  close to hot objects or naked flames (such as stovetops
  or hotplates).
  • Remove the plug from its socket when the appliance is
  not in use and for cleaning.
  • Do not allow the power cord to hang over sharp edges,
  and keep it away from hot objects and naked flames.
  • Never use the appliance if the power cord or plug show
  any signs of damage, if the appliance has fallen on the
  ground or in the event of any other form of damage. In
  such cases, take the appliance to a qualified person for
  inspection and, if necessary, have it repaired.
  • Turn off the appliance and remove the plug from the
  socket before connecting the motor unit to one of the
  accessories or before removing the motor unit from one
  of the accessories.
  • Always switch off and unplug the appliance after use,
  before cleaning, or if it malfunctions during use.
  • Never allow unsupervised children to use electrical
  household appliances. Children are unable to assess
  the dangers associated with the incorrect use of
  electrical appliances.
  • Children who are close to the appliance or who are
  using it must always be kept under adult supervision.
  Warning!
  Do not touch the stick blender's blades. They are sharp.

  description of parts
  10

  1
  2
  3

  9

  4

  5
  6
  8

  7

  1. Motor unit
  2. On/Off switch
  3. Power cord and plug
  4. Lid
  5. Cutter
  6. Chopper
  7. Chopper bowl
  8. Stick blender
  9. Beater
  10. Wall holder

  19 • Page 20

  Instruction manual TM-6677

  OPERATION
  You can use this stick blender set to quickly and easily
  mix, beat or chop various types of foodstuffs. The
  motor unit can be connected to a stick blender or a
  beater for mixing or beating liquids and sauces. The
  motor unit can also be connected to the chopper for
  chopping vegetables, fruits, meat or soft nuts. This set is
  completed by a wall holder for the stick blender and the
  beater.

  USING FOR THE FIRST TIME
  • Remove all packaging from the appliance.
  • Attach the wall holder to the wall (if desired).
  • Clean the appliance, see 'Cleaning and Maintenance'.
  • Continue with the procedure in ‘Using the appliance’.

  USING THE APPLIANCE
  NOTE
  • Do not use the appliance continuously for longer than
  1 minute. Do not use it continuously for longer than
  15 seconds for thick mixtures. Allow the motor to cool
  down for a couple of minutes.
  • Use the appliance in short pulses. This gives a better
  result and will not damage the motor.
  • Use small quantities of food. The appliance has not
  been designed to be used with large quantities of
  food.

  20

  • Do not use the appliance to mix boiling liquids. If you
  wish to mix hot liquids, first remove the pan from the
  heat source and allow the liquid to cool. This prevents
  burns due to splashing hot liquids.
  • If you mix liquids in a large pan, make sure the level
  of the liquid is never higher than the connections
  between the stick blender and the motor unit.
  Using the stick blender or beater
  • Attach the stick blender or beater to the motor unit.
  Slide the stick blender or beater onto the motor unit
  and rotate the stick blender or beater clockwise until it
  clicks into place.
  • Place the ingredients in a mixing bowl or a pan.
  • To prevent splashes, fully immerse the stick blender’s
  beater or blades in the ingredients.
  • Insert the plug into the mains power socket.
  • Press the On/Off button to turn on the appliance.
  Operate the appliance in short on/off pulses to
  prevent it from overheating.
  • Carefully move the appliance up and down and make
  circular movements to mix the ingredients.
  • Release the On/Off button to turn off the appliance.
  • After use, remove the plug from the wall socket.
  • Remove the stick blender or beater from the motor
  unit.
  • Clean the motor unit and the stick blender or beater
  (see ‘Cleaning and maintenance’). • Page 21

  Instruction manual TM-6677
  Using the chopper
  • Place the cutter on the shaft in the chopper bowl.
  • Divide the ingredients into small pieces and remove
  any hard parts such as pips or bones.
  • Place the ingredients in the chopper bowl.
  • Place the lid on the chopper bowl and lock the lid
  by rotating it clockwise until it clicks into place in the
  bowl.
  • Attach the motor unit to the chopper by rotating the
  motor unit clockwise until it clicks into place.
  • Insert the plug into the mains power socket.
  • Hold the appliance by the motor unit.
  • Press the On/Off button to turn on the appliance.
  Operate the appliance in short on/off pulses to
  prevent it from overheating.
  • After use, remove the plug from the wall socket.
  • Remove the motor unit from the chopper.
  • Remove the lid from the chopper.
  • Remove the cutter from the chopper bowl.
  • Clean the motor unit and the chopper (see ‘Cleaning
  and maintenance’).

  CLEANING AND MAINTENANCE

  NOTE
  • The blades of the stick blender and of the cutter are
  sharp.

  TECHNICAL DATA

  Warning
  Before cleaning the appliance, always switch it off and
  unplug it from the electricity supply.
  Cleaning
  • Do not clean the appliance with an aggressive or
  abrasive cleaner or with a sharp object, such as a
  hard brush or a knife.
  • Wash the stick blender, the beater and the chopper
  parts in hot soapy water. All these parts are
  dishwasher-safe.
  • Clean the motor unit with a damp, soft sponge and
  a little washing-up liquid. The motor unit must not be
  immersed in water.

  STORAGE
  Store the stick blender set in a dry location. You can
  use the wall holder for storing the stick blender and the
  beater.

  TM-6677
  Power:

  200-250 W

  Voltage:

  230 V - 50 Hz

  Chopper bowl capacity

  0.75 litres

  21 • Page 22

  Warranty regulations
  We would like to congratulate you on buying an appliance
  from the TOMADO product range.

  Warranty regulations
  • TOMADO provides a 2-year warranty for all defects
  caused by hidden deficiencies which render the appliance
  useless for normal operation.
  • The warranty runs from the date of purchase; we advise
  you to carefully save your receipt.
  • Within the warranty period any defects in production or
  material will be resolved free of charge, by means of
  reparation, replacement of parts or replacement of the
  appliance as a whole.
  • The warranty certificate has to be filled in by the sales
  person at the moment of purchase.
  • Repairs will only be made under warranty in case it can
  proven (by means of a filled in warranty card and the
  receipt) that the day the complaint is filed falls into the
  warranty period.
  • The warranty does not apply when defects or damages
  result from an accident, misuse, negligence (e.g. incorrect
  cleansing), or when repairs of alterations have been
  executed outside the authorized TOMADO service centre
  (excl. disassembling, as stated in the instruction manual).
  • The warranty does not cover any defects arising when the
  appliance is connected to the wrong outlet voltage, not
  following the guidelines in the instruction manual and
  usual wear and tear.
  • The warranty does not cover any defects arising from the
  lack of frequent descaling of appliances, whatever type
  of water has been used (especially for steam irons, coffee
  machines and water boilers).
  • TOMADO cannot be held responsible for any material
  damage or personal accident resulting from connecting

  22

  the appliance in breach of the locally applicable safety
  regulations and technical standards (for instance an
  inferior AC outlet). The warranty under no circumstances
  grants the right for any compensation.
  • All other claims, including damages, are excluded unless
  the Law states otherwise.
  • Other warranty regulations than the warranty regulations
  stated above are not applicable.

  Service

  For more information you can write to the following
  address (postage paid):

  TOMADO Consumentenservice
  Antwoordnummer 19016
  NL - 1000 VC Amsterdam
  The Netherlands

  What do you do in case your appliance
  does not work?

  When your appliance shows defects, you can refer to
  your salesperson. Your salesperson will make sure any
  defect will be repaired as soon as possible.

  Repairs outside the warranty period

  You can always hand in your appliance to have it
  repaired outside the warranty period. This will of
  course not be free of charge. • Page 23

  Bedienungsanleitung TM-6677
  Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
  herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses
  Qualitätsprodukts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
  sorgfältig durch, sodass Sie dieses Stabmixer-Set optimal
  nutzen können. In der Bedienungsanleitung finden Sie
  alle erforderlichen Anweisungen und Hinweise für die
  Verwendung, Reinigung und Pflege des Geräts. Wenn Sie
  diese Anweisungen befolgen, werden Sie mit dem Gerät
  hervorragende Ergebnisse erzielen.
  Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch dieses
  Stabmixer-Sets.

  SICHERHEITSHINWEISE
  Allgemeines
  • Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch
  und bewahren Sie sie auf.
  • Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend
  den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
  • Im Falle von Schäden, die durch die Nichtbeachtung
  dieser Bedienungsanleitung verursacht werden,
  erlischt die Garantie sofort. Der Hersteller/Importeur
  übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch
  die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
  fahrlässigen Gebrauch oder eine nicht den
  Vorschriften dieser Bedienungsanleitung
  entsprechende Verwendung verursacht werden.
  • Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von
  Kindern auf.
  • Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch
  Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten

  körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
  oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
  bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder
  haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen
  Person eine Einweisung in den Gebrauch des Geräts
  erhalten.
  • Das Gerät und das Netzkabel dürfen nicht in die
  Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
  • Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig. Dieses Gerät ist
  kein Spielzeug!
  • Die Reinigung und Pflege dieses Geräts darf nicht von
  unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
  • Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und
  lassen Sie das Gerät abkühlen:
  -- bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen,
  -- bevor Sie das Gerät verstauen,
  -- bevor Sie Teile ein- oder ausbauen,
  -- bevor Sie die Reinigung oder Pflege des Geräts
  durchführen,
  -- nachdem Sie das Gerät verwendet haben.
  • Lassen Sie Reparaturen nur von einem qualifizierten
  Kundendienstzentrum* ausführen.
  *• Qualifiziertes Kundendienstzentrum: After-SalesDienstleister des Herstellers oder Importeurs,
  der staatlich anerkannt und befugt ist, derartige
  Reparaturen durchzuführen, sodass jede Gefahr
  vermieden wird. Falls Probleme auftreten, das Gerät
  bitte zu diesem Dienstleister zurückbringen.

  23 • Page 24

  Bedienungsanleitung TM-6677
  Elektrizität und Wärme
  • Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die
  Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen
  Spannung übereinstimmt.
  • Schließen Sie das Gerät nur an geerdete Steckdosen
  (Schukosteckdosen) an.
  • Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf
  Beschädigungen.
  • Wenn das Netzkabel beschädigt ist, dürfen Sie das
  Gerät nicht benutzen. Lassen Sie ein beschädigtes
  Kabel in einem qualifizierten Kundendienstzentrum
  austauschen.
  • Verwenden Sie nie ein Gerät mit beschädigtem
  Kabel oder Stecker oder ein Gerät, das Mängel
  aufweist, heruntergefallen ist oder auf irgendeine
  Art und Weise beschädigt wurde. Geben Sie das
  Gerät zur Inspektion, Reparatur oder Durchführung
  elektrischer oder mechanischer Modifikationen beim
  Hersteller oder beim nächstgelegenen qualifizierten
  Kundendienstzentrum ab.
  • Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der
  Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
  • Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen
  und heißem Dampf fern.
  • Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose,
  bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen.
  • Bedienen Sie das Gerät nicht mit einem externen
  Zeitschalter oder über ein separates System mit
  Fernbedienung.
  • Verwenden Sie ein 10-Ampere-Kabel, wenn ein
  Verlängerungskabel erforderlich ist. Kabel mit

  24

  weniger Ampere können durchbrennen. Achten Sie
  beim Verlegen des Kabels darauf, dass nicht daran
  gezogen oder darüber gestolpert werden kann.
  • Schließen Sie zur Vermeidung von Überbelastung
  nicht zu viele Geräte an einer einzigen Gruppe an.
  • Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das
  Gehäuse nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um
  das Risiko von Stromschlägen zu vermeiden.
  • Fassen Sie das Gerät nicht an, wenn es ins Wasser
  gefallen ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose, schalten Sie das Gerät aus und verwenden
  Sie es nicht mehr.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe
  von Wärmequellen wie Herd oder Backofen.
  Gebrauch
  • Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und
  einen damit vergleichbaren Gebrauch bestimmt, wie:
  -- in Personalküchen von Läden, Büros und anderen
  Arbeitsumgebungen,
  -- auf Bauernhöfen,
  -- durch Hotel- oder Motelgäste oder Gäste anderer
  Wohnumgebungen,
  -- in Frühstückspensionen oder ähnlichen
  Umgebungen.
  • Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom
  Hersteller des Geräts empfohlen wurde, kann zu
  Verletzungen führen.
  • Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen
  Innenräumen und nicht in der Nähe von Wasser.
  • Tauchen Sie das Gerät oder den Stecker nie in Wasser • Page 25

  Bedienungsanleitung TM-6677
  oder eine andere Flüssigkeit. Dies könnte einen
  Stromschlag mit Todesfolge verursachen!
  • Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf
  nassen Flächen, um das Risiko eines Stromschlags zu
  vermeiden.
  • Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile
  Fläche, von der es nicht herunterfallen kann.
  • Stellen Sie das Gerät in einer Entfernung von
  mindestens 50 Zentimetern zur Wand oder zu
  brennbaren Materialien (wie Gardinen, Kerzen oder
  Tüchern) auf.
  • Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche
  und nicht zu nah an heiße Gegenstände und offenes
  Feuer (wie Kochplatten).
  • Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das
  Gerät nicht in Gebrauch ist sowie vor der Reinigung.
  • Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten
  hängen und halten Sie es von heißen Gegenständen
  und offenem Feuer fern.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel oder
  Stecker Anzeichen von Schäden aufweisen, wenn das
  Gerät auf den Boden gefallen ist oder bei irgendeinem
  Schaden anderer Art. Bringen Sie das Gerät in solchen
  Fällen zur Kontrolle zu einem fachkundigen Berater und
  lassen Sie es wenn nötig reparieren.
  • Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker
  aus der Steckdose, bevor Sie die Motoreinheit mit
  einem der Zubehörteile verbinden oder bevor Sie die
  Motoreinheit von einem der Zubehörteile trennen.
  • Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker
  aus der Steckdose, wenn bei der Benutzung Störungen

  auftreten, Sie das Gerät reinigen oder das Gerät nicht
  mehr benutzen.
  • Lassen Sie Kinder nie ohne Beaufsichtigung elektrische
  Haushaltsgeräte verwenden. Kinder sind nicht in der
  Lage, die Gefahren einzuschätzen, die der falsche
  Gebrauch elektrischer Geräte mit sich bringt.
  • Lassen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Geräts
  aufhalten oder das Gerät verwenden, immer von einem
  Erwachsenen beaufsichtigen.
  Warnung!
  Achten Sie darauf, dass Sie die Messer des Stabmixers
  nicht berühren. Diese sind scharf.

  25 • Page 26

  Bedienungsanleitung TM-6677

  Beschreibung der Einzelteile
  10

  1
  2
  3

  9

  4

  5
  6
  8

  1. Motoreinheit
  2. Ein/Aus-Schalter
  3. Netzkabel und Stecker
  4. Deckel
  5. Messereinheit
  6. Zerkleinerer
  7. Zerkleinerer-Behälter
  8. Mixstab
  9. Schneebesen
  10. Wandhalterung

  26

  7

  FUNKTION
  Mit diesem Stabmixer-Set können Sie verschiedene
  Arten von Lebensmitteln schnell und einfach vermischen,
  aufschlagen oder zerkleinern. Für das Vermischen
  oder Aufschlagen von Flüssigkeiten und Saucen kann
  die Motoreinheit an einen Mixstab oder Schneebesen
  angeschlossen werden. Außerdem kann sie zum
  Zerkleinern von Gemüse, Obst, Fleisch oder weichen
  Nüssen an den Zerkleinerer angeschlossen werden. Eine
  Wandhalterung für den Mixstab und den Schneebesen
  macht dieses Set komplett.

  ERSTE VERWENDUNG
  • Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom
  Gerät.
  • Befestigen Sie (falls gewünscht) die Wandhalterung an
  der Wand.
  • Reinigen Sie das Gerät; siehe Abschnitt „Reinigung
  und Pflege“.
  • Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im
  Abschnitt „Gebrauch“.

  GEBRAUCH
  ACHTUNG
  • Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute
  ohne Unterbrechung und bei schweren Mischungen
  nicht länger als 15 Sekunden. Lassen Sie den Motor
  anschließend einige Minuten abkühlen.
  • Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter des Geräts in
  kurzen Intervallen. Damit erzielen Sie ein besseres • Page 27

  Bedienungsanleitung TM-6677
  Ergebnis und es ist besser für den Motor.
  • Verarbeiten Sie kleine Mengen von Lebensmitteln
  auf einmal. Das Gerät ist nicht für große Mengen
  ausgelegt.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht zum Mixen kochender
  Flüssigkeiten. Wenn Sie heiße Flüssigkeiten mixen
  möchten, nehmen Sie den Topf von der Wärmequelle
  und lassen Sie die Flüssigkeiten erst abkühlen. Damit
  beugen Sie Verbrennungen durch spritzende, heiße
  Flüssigkeiten vor.
  • Achten Sie beim Mixen von Flüssigkeiten in einem
  großen Topf darauf, dass die Flüssigkeiten nicht
  bis über die Anschlüsse zwischen Mixstab und
  Motoreinheit gelangen.
  Benutzung des Mixstabs oder Schneebesens
  • Befestigen Sie den Mixstab oder Schneebesen an
  der Motoreinheit. Schieben Sie den Mixstab oder
  Schneebesen auf die Motoreinheit und drehen Sie ihn
  im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
  • Geben Sie die Zutaten in einen Mixbehälter oder
  einen Topf.
  • Tauchen Sie den Schneebesen oder die Messer des
  Mixstabs vollständig in die Zutaten ein, um Spritzer zu
  vermeiden.
  • Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
  • Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät
  einzuschalten. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter des
  Geräts in kurzen Intervallen, damit das Gerät nicht
  überhitzt.
  • Bewegen Sie das Gerät vorsichtig nach oben und

  unten und im Kreis, um die Zutaten zu vermischen.
  • Zum Ausschalten des Geräts lassen Sie den Ein/AusSchalter los.
  • Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus
  der Steckdose.
  • Nehmen Sie den Mixstab oder Schneebesen von der
  Motoreinheit ab.
  • Reinigen Sie die Motoreinheit und den Mixstab oder
  Schneebesen (siehe „Reinigung und Pflege“).
  Benutzung des Zerkleinerers
  • Setzen Sie die Messereinheit auf die Achse im
  Zerkleinerer-Behälter.
  • Zerteilen Sie die Zutaten in kleine Stücke und
  entfernen Sie sofern vorhanden harte Teile wie Kerne
  oder Knochen.
  • Geben Sie die Zutaten in den Zerkleinerer-Behälter.
  • Setzen Sie den Deckel auf den Zerkleinerer-Behälter
  und sichern Sie den Deckel, indem Sie ihn im
  Uhrzeigersinn drehen, bis er im Behälter einrastet.
  • Befestigen Sie die Motoreinheit auf dem Zerkleinerer,
  indem Sie die Motoreinheit im Uhrzeigersinn drehen,
  bis sie einrastet.
  • Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
  • Halten Sie das Gerät an der Motoreinheit fest.
  • Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät
  einzuschalten. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter des
  Geräts in kurzen Intervallen, damit das Gerät nicht
  überhitzt.
  • Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus
  der Steckdose.

  27 • Page 28

  Bedienungsanleitung TM-6677
  • Nehmen Sie die Motoreinheit vom Zerkleinerer ab.
  • Nehmen Sie den Deckel vom Zerkleinerer ab.
  • Entfernen Sie die Messereinheit aus dem ZerkleinererBehälter.
  • Reinigen Sie die Motoreinheit und den Zerkleinerer
  (siehe „Reinigung und Pflege“).
  ACHTUNG
  • Die Messer des Mixstabs und der Messereinheit sind
  scharf.

  REINIGUNG UND PFLEGE
  Warnung
  Das Gerät vor der Reinigung immer ausschalten und
  von der Stromversorgung trennen.
  Reinigung
  • Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven
  Reinigungsmittel, Scheuermittel oder scharfen
  Gegenstände wie harte Bürsten oder Messer.
  • Reinigen Sie den Mixstab, den Schneebesen und
  die Teile des Zerkleinerers mit warmem Spülwasser.
  All diese Zubehörteile können Sie auch in der
  Geschirrspülmaschine reinigen.
  • Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten,
  weichen Schwamm und etwas Spülmittel. Die
  Motoreinheit darf nicht in Wasser getaucht werden.

  28

  AUFBEWAHRUNG
  Bewahren Sie das Stabmixer-Set an einem trockenen
  Ort auf. Für die Aufbewahrung des Mixstabs und
  des Schneebesens können Sie die Wandhalterung
  verwenden.

  TECHNISCHE DATEN
  TM-6677
  Leistung:

  200-250 W

  Spannung:

  230 V – 50 Hz

  Inhalt ZerkleinererBehälter

  0,75 Liter • Page 29

  Garantiebedingungen
  Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Gerätes aus dem
  TOMADO-Sortiment.

  Garantiebedingungen
  • TOMADO gewährt 2 Jahre Garantie auf alle Fehler
  in Folge verborgener Mängel, die das Gerät für den
  normalen Gebrauch untauglich machen.
  • Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf; bewahren Sie
  den Kaufbeleg deshalb sorgfältig auf.
  • Innerhalb dieses Garantiezeitraumes werden eventuelle
  herstellungs- und/oder materialbedingte Fehler
  unentgeltlich durch uns behoben, sei es durch Reparatur,
  Auswechseln von Teilen oder Austausch des Geräts.
  • Der Garantieschein muss zum Kaufzeitpunkt vom
  Verkäufer ausgefüllt werden.
  • Reparaturen werden nur dann im Rahmen der Garantie
  ausgeführt, wenn (durch den ausgefüllten Garantieschein
  und den zugehörigen Kaufbeleg) nachgewiesen wird,
  dass die Garantieleistung innerhalb der Garantiefrist
  beansprucht wird.
  • Die Garantie erlischt, wenn der Fehler durch Schäden
  aufgrund von Unfall, unsachgemäßer Verwendung bzw.
  Fahrlässigkeit (z. B. schlechte Reinigung) entstanden
  ist oder wenn Eingriffe oder Reparaturen nicht beim
  Kundendienst von TOMADO durchgeführt wurden
  (letzteres gilt nicht für eine Demontage, wie sie in der
  Bedienungsanleitung angegeben ist).
  • Eine Garantieverpflichtung besteht außerdem nicht
  bei einem Anschluss an falsche Netzspannung, bei
  Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung und bei
  normaler Abnutzung des Geräts.
  • Ebenso wenig sind solche Schäden von der Garantie
  abgedeckt, die durch nicht rechtzeitiges Entkalken
  von Geräten entstehen und zwar unabhängig davon,
  welche Wassersorte verwendet wurde (insbesondere bei

  Dampfbügeleisen, Kaffeemaschinen und Wasserkochern).
  • TOMADO übernimmt keine Haftung für Sach- oder
  Personenschäden in Folge eines Anschlusses des
  Geräts an Einrichtungen, die nicht den vor Ort
  geltenden Sicherheitsbestimmungen oder technischen
  Normen entsprechen (z. B. eine untaugliche
  Steckdose). Die Garantie berechtigt in keinem Fall zu
  Schadensersatzansprüchen.
  • Weitergehende Schadensansprüche, unter anderem
  wegen Beschädigung, sind ausgeschlossen, sofern nicht
  zwingend gesetzlich vorgeschrieben.
  • Andere als die oben genannten Garantiebedingungen
  werden von uns nicht angewandt.

  Kundendienst
  Informationen sind schriftlich (portofrei) unter der
  nachstehenden Adresse erhältlich:
  TOMADO Kundendienst
  Antwoordnummer 19016
  1000 VC Amsterdam
  Niederlande
  Was tun, wenn das Gerät nicht funktioniert?
  Wenn Ihr Gerät Mängel aufweist, wenden Sie sich bitte
  an Ihren Händler. Der Händler wird veranlassen, dass
  die Mängel so schnell wie möglich behoben werden.

  Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist

  Reparaturen sind auch außerhalb der Garantiefrist
  jederzeit möglich.
  Hierdurch fallen jedoch Kosten an.

  29 • Page 30

  Milieu - Environnement - Environment - Umwelt

  30

  Aanwijzingen ter bescherming van het
  milieu
  Dit product mag aan het einde van zijn
  levensduur niet bij het normale huisafval
  worden gedeponeerd, maar dient bij een
  487
  speciaal inzamelpunt voor het hergebruik
  van elektrische en elektronische apparaten te
  worden aangeboden. Het symbool op artikel,
  gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op.
  De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik.
  Met het hergebruik van gebruikte apparaten of
  grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de
  bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

  Guidelines for protection of the
  environment
  This appliance should not be put into the
  domestic garbage at the end of its useful life,
  but must be disposed of at a central point for
  487
  recycling of electric and electronic domestic
  appliances. This symbol on appliance, instruction
  manual and packaging puts your attention to this
  important issue. The materials used in this appliance
  can be recycled. By recycling used domestic appliances
  you contribute an important push to the protection
  of our environment. Ask your local authorities for
  information regarding the point of recollection..

  Renseignements pour la protection de
  l’environnement
  Ce produit ne devrait pas être mis dans les
  déchets ménager à la fin de son existence
  mais doit être remis à une point de ralliement
  487
  pour des produits électroménager et
  électronique. Ce symbole sur article, mode d’emploi
  et boite vous indique ce recyclage. Les matières de cet
  article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage
  des appareils ou de ses matières premières vous
  contribuez à la protection de notre environnement.
  Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet
  endroit de rassemblement.

  Umweltschutzhinweise
  Dieses Produkt darf am Ende seiner
  Lebensdauer nicht mit dem normalen
  Hausmüll entsorgt werden, sondern muss
  bei einer speziellen Sammelstelle für die
  487
  Wiederverwertung von elektrischen und
  elektronischen Geräten abgegeben werden. Das
  Symbol auf dem Artikel, der Bedienungsanleitung und
  der Verpackung weist Sie darauf hin. Die verwendeten
  Grundstoffe sind für die Wiederverwertung geeignet.
  Mit der Wiederverwertung der gebrauchten Geräte
  und Grundstoffe leisten Sie einen wichtigen Beitrag
  zum Umweltschutz. Erkundigen Sie sich bitte bei den
  örtlichen Behörden nach der betreffenden Sammelstelle. • Page 31 • Page 32

  Type nr. TM-6677

  Art. nr. 1705.197


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tomado TM-6677 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tomado TM-6677 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info