Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/27
Nächste Seite
G
G
E
E
B
B
R
R
U
U
I
I
K
K
E
E
R
R
S
S
H
H
A
A
N
N
D
D
L
L
E
E
I
I
D
D
I
I
N
N
G
G
S
S
P
P
L
L
I
I
T
T
U
U
N
N
I
I
T
T
A
A
I
I
R
R
C
C
O
O
N
N
D
D
I
I
T
T
I
I
O
O
N
N
E
E
R
R
G
G
e
e
l
l
i
i
e
e
v
v
e
e
d
d
e
e
z
z
e
e
h
h
a
a
n
n
d
d
l
l
e
e
i
i
d
d
i
i
n
n
g
g
z
z
o
o
r
r
g
g
v
v
u
u
l
l
d
d
i
i
g
g
t
t
e
e
l
l
e
e
z
z
e
e
n
n
v
v
o
o
o
o
r
r
d
d
a
a
t
t
u
u
u
u
w
w
a
a
i
i
r
r
c
c
o
o
n
n
d
d
i
i
t
t
i
i
o
o
n
n
e
e
r
r
g
g
e
e
b
b
r
r
u
u
i
i
k
k
t
t
.
.
aircooling.nl
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKERS HANDLEIDING
  SPLIT UNIT AIR CONDITIONER

  ai

  rc

  oo

  lin

  g.

  nl

  Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen
  voordat u uw air conditioner gebruikt. • Page 2

  Gebruikershandleiding
  Split unit air conditioner
  Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen,
  Voordat u uw air conditioner gebruikt

  Onderdelenlijst  Afstandsbediening - onderdelenlijst en functies

  4-6  Afstandsbediening - voorbereiding voor ingebruikname

  7-8  Alvorens de unit in werking te stellen

  9  Uw unit in werking stellen

  10  Bedienen van de air conditioner  Instellen van de timer  Slaap & luchtcirculatie modus
  Geforceerde bediening

  g.

  11-12

  lin

  Slaap modus

  nl  [INHOUD]
  2-3

  13-15
  16
  16
  17

  Zorg en onderhoud  Problemen oplossen - abnormale werking

  21-22  Problemen oplossen - normale werking

  23  Tips voor het gebruik

  24  Is er een probleem?

  25  Elektronische veiligheid

  26

  ai

  rc

  oo  18-20

  1 • Page 3

  Onderdelenlijst

  lin

  g.

  nl

  Binnen unit

  ai

  rc

  oo

  Buiten unit

  2 • Page 4

  nl

  g.

  lin

  oo

  rc

  ai

  Accessoires

  3 • Page 5

  Afstandsbediening

  ai

  rc

  oo

  lin

  g.

  nl

  onderdelenlijst en functies

  4 • Page 6

  Display

  Symbool

  Betekenis
  Toont koelmodus
  Toont soft-dry modus
  Toont circulatie modus (alleen ventilator)
  Toont verwarmingsmodus
  Toont automatische modus

  nl

  Toont ventilatiesnelheid van de binnen unit
  Toont lage ventilatiesnelheid van de binnen unit

  g.

  Toont middelmatige ventilatiesnelheid van de binnen unit

  lin

  Toont hoge ventilatiesnelheid van de binnen unit
  Toont automatische schommeling van de strip

  oo

  Toont slaap modus instellingen
  Toont de timer instelling aan
  Toont de timer instelling uit
  Toont de ochtendtijd

  PM

  Toont de middagtijd

  ai

  rc

  AM

  5 • Page 7

  Functie van de knoppen

  No. Knop

  Functie

  1.

  ON/OFF: Start of stop het
  systeem
  COOLING
  SOFT-DRY Modus selectie
  FAN-ONLY
  HEATING
  AUTO

  2.

  3.

  Symbool

  Auto
  Laag
  Gemiddeld

  Selecteren van gewenste modus:
  drukken totdat het gewenste symbool
  is bereikt.
  Volgorde:

  Ventilatiesnelheid
  van de indoor unit

  Selecteren van gewenste
  ventilatiesnelheid: drukken totdat het
  gewenste symbool is bereikt.
  Volgorde:
  21ºC
  20ºC

  TIMER of
  TIME

  Selecteren van de
  tijd en timer
  instelling

  AM of PM of
  of

  Verhoog de tijd

  knippert
  AM 5:30

  Verlaag de tijd

  AM 5:00

  oo
  rc

  Bevestig de timer
  instelling

  Annuleer de timer
  instelling

  7.
  8.

  AM of PM of
  of

  Verhoog de timer met 30 minuten of
  1minuut voor de huidige tijd
  Verlaag de timer met 30 minuten of
  1minuut voor de huidige tijd
  Bevestigen van de timer functie of de
  tijd van de timer

  wordt
  getoond
  Verdwenen

  Annuleren van de huidige timer

  Slaap modus

  Aan of uitschakelen van de slaap
  modus

  ai

  6.

  Automatisch veranderen van de
  ventilatierichting
  Manueel veranderen van de
  ventilatierichting

  9

  +1 graad Celsius of Fahrenheit
  (tot 31ºC of 87ºF)
  -1 graag Celsius of Fahrenheit
  (tot 16ºC of 60ºF)
  Aan of uitschakelen van de timer of
  het aanpassen van de huidige tijd

  g.

  Instellen van de
  gewenste
  kamertemperatuur

  lin

  5.

  SET
  TEMP

  nl

  Hoog
  4.

  Verklaring

  Zendt laatste instellingen uit

  Verdwenen

  Laat de strip automatisch op en neer
  bewegen
  Druk op de knop totdat de gewenste
  stand van de strip bereikt is
  Toont instellingen op het display

  Opmerking:
  1. Druk
  of
  Fahrenheit.

  in combinatie met

  om te wisselen tussen Celsius en

  6 • Page 8

  Afstandsbediening
  voorbereiding voor ingebruikname
  Batterijen
  2. Leg de twee
  batterijen in het lege
  vak

  3. Plaats de klep terug

  ai

  rc

  oo

  lin

  g.

  nl

  1. Verwijder de klep
  voor de batterijen

  Let op:

  De batterijen kunnen gemiddeld 1 jaar gebruikt worden.
  Gebruikt geen oplaadbare batterijen, omdat deze verschillen van standaard
  batterijen.
  Gebruik altijd twee batterijen van hetzelfde merk.
  Verwijder de batterijen als de air conditioner voor een geruime tijd uit staat.

  7 • Page 9

  Instellen van de tijd

  2.

  Druk de “

  ”“

  ” knop in om
  de huidige tijd in
  te voeren.

  3.

  Druk de “

  in om de tijd op
  te slaan

  ai

  rc

  oo

  lin

  g.

  nl

  1.

  Druk de “

  knop eenmaal
  in.

  “PM” knippert op het
  display.

  Druk de “

  ”knop in om de tijd De letters AM of PM lichten
  op en de instelling wordt
  te verhogen en de “ ” knop
  opgeslagen.
  om de tijd te verlagen.(De
  letters AM of PM knipperen)

  8 • Page 10

  Alvorens de unit in werking te stellen
  Veiligheid
  Trek het netsnoer er nooit
  uit

  Voorkom langdurige
  blootstelling van het lichaam aan
  de lucht circulatie

  Gebruik deze air conditioner niet
  voor andere doeleinden zoals het
  drogen van kleding, bewaren van
  voedsel, houden van dieren of het
  kweken van planten

  Gebruik altijd de stekker om
  het netsnoer te ontkoppelen.
  Schade aan het snoer kan
  leiden tot elektrische
  schokken.

  Let hier vooral op tijdens het slapen.

  ai

  rc

  Let op jonge kinderen

  Gebruik onder de volgende voorwaarden:

  oo

  Stop geen objecten in de in en
  uitgang van de air conditioner

  lin

  g.

  nl

  Gebruik de air conditioner alleen
  om een kamer te koelen of te
  verwarmen

  Koelen en soft dry:
  Bij een buitentemperatuur van 16ºC of lager en bij een
  vochtigheid van 90% of lager.
  Als de air conditioner niet onder deze voorwaarden werkt,
  kunnen condensdruppels gevormd worden in de uitgang
  Verwarmen of luchtcirculatie:
  Bij een buitentemperatuur van 20-24ºC. Luchtventilatie kan
  het beste op gemiddeld gezet worden.

  Gebruik van de afstandbediening:
  Richt op de ontvanger van de binnen
  unit.
  Laat de afstandsbediening niet vallen.
  Plaats de afstandbediening niet in
  direct zonlicht of dichtbij een
  warmtebron.

  9 • Page 11

  Uw unit in werking stellen

  Verwijder de luchtfilter

  Houdt beide kanten vast
  en til het paneel op

  Houdt de tab vast en
  druk het naar beneden

  Plaats het voorpaneel terug

  lin

  g.

  Open het voorpaneel

  nl

  Stop de stekker in het
  stopcontact

  rc

  oo

  Plaats de beide filters
  terug. Let op de metalen
  onderdelen!

  Waarschuwing:  Als de air conditioner voor lange tijd ongebruikt blijft, verwijder dan de stekker uit het
  stopcontact.
  Bij onweer:
  De air conditioner bevat een ingebouwd beschermend apparaat, maar de
  afstandbediening kan invloed ondervinden van het onweer.

  ai  10 • Page 12

  Bedienen van de air conditioner
  De herstart procedure:  Bij een elektriciteitsstoring wordt het proces na 3 minuten hervat met exact dezelfde
  instellingen.
  Als u de air conditioner uit wilt schakelen doet u dit door de stekker eruit te halen. De
  air condtioner gaat namelijk verder als de stroom weer ingeschakeld wordt.
  Opmerking:
  De herstart procedure werkt niet als de timer of slaap is ingeschakeld.

  Koelen: 26-28ºC
  Soft-dry: 1-2ºC lager dan kamertemperatuur
  Verwarmen: 20-24ºC

  Details:

  Kamertemperatuur
  > 27ºC
  21~27ºC
  < 21ºC

  Soft-dry:

  De soft dry modus is alleen bedoeld om de kamer te ontvochtigen. Deze modus
  verlaagt de kamer temperatuur niet.
  Beide units draaien af en toe met een lange ventilatiesnelheid.

  rc  Temperatuur
  27ºC
  24ºC
  21ºC

  ai  Modus
  Cool
  Soft Dry
  Heat

  oo

  lin

  Wanneer de automatische modus is
  geselecteerd, detecteert de binnen sensor
  automatisch de gewenste stand; koelen,
  verwarmen of soft-dry.

  g.

  nl

  Aanbevolen temperatuur:

  11 • Page 13

  Procedure
  Richt de afstandbediening op de ontvanger van de binnen unit.
  1.

  Selecteer modus
  • De display veranderd in de volgorde

  2.

  Starten van de unit met de gewenste modus
  • Een groen lampje gaat branden op de binnen unit
  • Druk nogmaals om de modus te stoppen

  3.

  Selecteren van de ventilatiesnelheid en licht circulatie
  • De display veranderd in de volgorde:

  In de soft-dry modus kan de luchtcirculatie niet aangepast
  worden.
  • In de fan-only modus kan auto speed niet gekozen worden.
  Selecteer kamertemperatuur
  • Kies de gewenste temperatuur (16-31ºC or 60-87ºF)
  • In de fan-only modus kan de temperatuur niet gekozen worden.

  g.

  4.

  nl  5.

  lin

  Kies
  om de strip automatisch omhoog en omlaag te laten
  bewegen.
  . Druk de knop totdat

  rc

  oo

  Als u de strip manueel wil stellen, kies voor
  de gewenste stand is bereikt.

  Luchtventilatie
  Alleen de binnenunit draait op de gewenste snelheid. De buiten unit niet.  Automatische luchtcirculatie
  De snelheid van de binnen unit wordt automatisch aangepast aan de hand van de
  kamertemperatuur of de temperatuur van de koperen buis.

  ai  De strip kan zowel horizontaal als verticaal
  bewegen.

  12 • Page 14

  Instellen van de timer
  Instellen van de off-timer
  Voorbeeld: Schakel de air conditioner uit om 11:30 PM

  selecteer

  2.

  Druk de “

  ” en “

  ” knop in om de
  gewenste tijd te
  kiezen

  3.

  Druk de “
  ” knop
  in om de timer en de
  tijd te bevestigen

  oo

  lin

  g.

  nl

  1.

  Druk de “
  ” knop
  driemaal in en

  rc

  Timer
  • De on-timer en off-timer kunnen eenmaal
  per dag gebruikt worden.
  • Het proces begint pas als de
  temperaturen niet meer overeenkomen:

  ai

  Koelen(auto): als kamertemperatuur –
  ingestelde temperatuur > 1ºC, anders als
  de ingestelde tijd bereikt is.
  Verwarmen(auto): als kamertemperatuur
  – ingestelde temperatuur > 1ºC, anders
  als de ingestelde tijd bereikt is.
  Soft-dry en fan-only beginnen op de
  ingestelde tijd.

  Annuleer het programma

  Annuleren van de off-timer
  Druk de “
  ” knop
  in om de off-timer te
  selecteren.
  Knippert op het
  display.

  Druk de “
  ” knop
  om het knipperen te
  stoppen. De off-timer
  is nu geannuleerd.

  13 • Page 15

  Instellen van de on-timer
  Voorbeeld: De gewenste temperatuur om 7:20 PM  ” knop in om
  te
  selecteren.

  2.

  Druk de “

  ” en

  “ ” knop in voor
  de gewenste tijd.

  3.

  Druk de “ ” knop
  in om de timer en de
  tijd te bevestigen.

  lin

  g.

  nl

  1.

  Druk tweemaal de

  oo

  Veranderen van de tijd

  Bij stroomuitval

  Voorbeeld: Verander de on-timer instelling van 7:20
  AM tot 6:20 AM.

  Voorbeeld: De off-timer staat op 11:30PM
  en de stroom is uitgevallen.

  1.

  3.

  1.

  2.

  Druk de “

  knop in om de
  nieuwe timer
  en tijd te
  bevestigen.

  Druk de “

  knop in om
  deoff-timer te
  selecteren.

  Druk de “
  ” knop in
  om de nieuwe timer
  en tijd te bevestigen.

  rc

  ai

  Druk de “

  knop in om de
  on-timer te
  selecteren.

  2.
  Verder de
  ingestelde tijd
  naar 6:20 AM met

  Gaat
  knipperen op
  het display.

  de ‘ “

  ” en “

  ” knoppen.

  knippert op het
  display.

  Omdat de afstandbediening gebruik
  maakt van batterijen zal deze de tijd
  opslaan in het geheugen.

  14 • Page 16

  Als u slaapt  Stel de tijd in wanneer u opstaat door
  middel van de on-timer. U start de
  nieuwe dag met een comfortabele
  temperatuur.

  Stel de tijd in wanneer u gaat slapen
  door middel van de off-timer. Dit
  voorkomt onnodig stroomgebruik.

  Als u uitgaat  Als u terugkomt

  oo

  lin

  g.  Als u wakker wordt

  nl  Stel de tijd in wanneer u terugkomt door
  middel van de on-timer. Stel de tijd in
  waneer u gaat slapen door middel van
  de off-timer. Dit geeft een prettige
  temperatuur als u terugkomt en
  voorkomt dat de air condotioner aan blijft
  staan als u slaapt.

  ai

  rc

  Stel de tijd in wanneer u weggaat door
  middel van de off-timer. Stel de tijd in
  wanneer u terug komt door middel van
  de on-timer. Dit voorkomt onnodig
  stroomverbruik en geeft een prettige
  temperatuur als u terug komt.

  Stel de huidige tijd correct in! Als de
  huidige tijd niet goed is ingesteld,
  zal de timer functie niet goed
  werken.  Zelfs als het apparaat is
  uitgeschakeld door middel van de
  off-timer, zal er een lampje op de
  binnen unit blijven branden als er
  een on-timer is ingesteld.
  (Deze zal uitgaan als de on-timer
  verwijderd wordt.)
  De on-timer en de off-timer kunnen
  maar eenmaal per dag gezet
  worden.

  15 • Page 17

  Slaap & luchtcirculatie modus
  Sleep modus
  (gedurende het slapen)

  Selecteer de “Air circulation(Fan-only)”

  Na het instellen van de gewenste instelling,

  modus door middel van de “

  druk op de “
  ” knop. (Het slaapmodus
  lampje op de binnen unit is aan.)

  ” knop en

  Stop

  ai

  rc

  oo

  lin

  g.

  druk dan de “ ” knop in. (Het lampje op de
  binnen unit is aan.)

  nl

  (bij het gebruik van een verwarming)

  Luchtcirculatie modus

  Cancel

  Druk de “ ” knop nogmaals in. (Het lampje
  op de binnen unit gaat uit.)

  Druk de “
  ” knop nogmaals in. (Het
  slaap modus lampje op de binnen unit gaat
  uit.)

  Werking van de luchtcirculatie modus

  Werking van de slaap modus

  De buiten unit staat uit. De binnen unit draait
  op een lage, gemiddelde of hoge snelheid.
  De luchtcirculatie modus wordt vaak gebruikt
  in de winter in combinatie met een
  verwarming. De lucht bovenin de kamer zal
  naar beneden gebracht worden en voor een
  gelijke temperatuur in heel de kamer zorgen.  De slaap modus is niet mogelijk tijdens
  de soft-dry en de luchtcirculatie modus.
  Tijdens de slaap modus draait de
  ventilator op lage snelheid.
  Als de modus samen werkt met de
  timer, dan heeft de timer de hoogste
  prioriteit.
  De slaap modus duurt 8 uur.

  16 • Page 18

  Geforceerde bediening
  Als de afstandbediening niet gebruikt kan worden

  nl

  Druk de automatische werking knop in

  lin

  g.

  De air conditioner start in de automatische modus, waarbij bepaald
  wordt of er over wordt gegaan naar koelen, verwarmen of soft-dry.
  Als de knop nogmaals ingedrukt wordt stopt de air conditioner.
  (Het lampje op de binnen unit gaat aan.)

  ai

  rc

  oo

  Over de test knop en de automatische werking knop
  • Als de test knop eenmaal wordt ingedrukt start de air conditioner na 3 seconden met
  koelen. Als de test knop tweemaal wordt ingedrukt start de air conditioner na 3
  seconden met verwarmen. Nadat test modus is gestart is de test knop uitgeschakeld.
  De air conditioner stopt met deze modus naar maximaal 30 minuten.
  • Als de air conditioner is uitgeschakeld kan de automatische modus worden opgestart
  met een druk op de knop. Als de air conditioner is ingeschakeld kan de knop ook
  gebruikt worden om de air conditioner uit te schakelen.

  17 • Page 19

  Zorg en onderhoud
  Vervangen van de filter (om de 3 maanden)

  nl

  g.
  Plaats de zuiveringsfilter terug

  Plaats de luchtfilter terug

  ai

  4.

  lin

  3.

  Voeg nieuwe filters toe

  oo

  2.

  Verwijder de zuiveringsfilter

  Verwijder de filters van het filter frame

  rc

  1.

  Verwijder de luchtfilters

  Pas op
  • Stoffige filters kunnen niet opnieuw gebruikt worden. Zelfs niet als deze
  schoongemaakt en uitgewassen zijn.
  • Plaats de filters op de juiste plaats terug. Let op beide zijkanten en houdt de kant
  gemarkeerd met [FRONT] naar uw toe. (Links en rechts staan weergegeven op de
  filters.)
  • Koop nieuwe filters van uw dealer.
  Informatie
  • Het geluid van de ventilator wordt verminderd door de zuiveringsfilter.

  18 • Page 20

  Regelmatig onderhoud van uw air conditioner zal het leven van het
  apparaat verlengen en onnodig stroomverbruik voorkomen. Voordat u
  uw air condtioner gaat onderhouden moet eerst de stekker uit het
  stopcontact gehaald worden.
  Verwarmen of luchtcirculatie

  Jan.

  Feb.

  >

  >

  Maa.

  Apr.

  Mei

  Soft-dry

  >

  Jun.

  Voorjaarsinspectie

  Vóór het onderhoud

  Schoonmaken

  Pas op:
  Gebruik geen water of brandbare
  vloeistoffen

  Veeg de air conditioner af met een
  zachte,drogedoek.

  Maak de air conditioner nooit nat, dit kan
  elektrische schokken veroorzaken. Maak het
  apparaat dus ook niet schoon met water.
  Het gebruik van water warmer dan 40 ºC kan
  verkleuring of vervorming veroorzaken.
  Brandbare stoffen zoals verfverdunner en
  benzine kunnen de air conditioner
  beschadigen.

  oo

  lin

  g.

  nl

  Gebruik een stofzuiger met een kleine kopom
  de strip en het voorpaneel schoon te maken.

  Verwijder de luchtfilters.

  ai

  1.

  rc

  Schoonmaken van de luchtfilters (om de 4 weken)

  2.

  Maak de luchtfilters
  schoon.

  De stof op het
  filter kan
  verwijderd worden
  met de stofzuiger
  of de filter kan
  uitgewassen
  worden en
  gedroogd worden in de schaduw.
  Plaats de filter correct terug met het
  teken [FRONT] naar uw toe.

  Als de luchtfilter
  beschadigd raakt.

  Koop nieuwe filters
  bij uw dealer.

  19 • Page 21

  De onderstaande lijst toont de verschillende standen door het hele jaar.
  Pas uw air conditioner aan het klimaat aan. Regelmatig onderhoud van uw
  air conditioner zal het leven van het apparaat verlengen en onnodig
  stroomverbruik voorkomen
  Cooling

  Jul.

  Aug.

  Sep.

  >

  Soft-dry

  Okt.

  >

  Nov.

  Dec.

  Wanneer u de air conditioner voor een lange periode niet gebruikt  Koelmodus

  2.

  Stop de air
  condtioner en
  verwijder de
  stekker uit het
  stopcontact

  3.

  Verwijder de
  batterijen uit de
  afstandbediening

  oo

  lin

  g.

  nl

  1.

  Schakel de air
  conditioner voor
  2 tot 3 uur aan.

  Voorjaarsinspectie (hoe eerder hoe beter)


  W ordt de lucht inlaat
  of lucht uitlaat
  geblokkeerd?

  rc

  Zet de air conditioner
  voor 15 minuten aan.
  Als het verschil in
  temperatuur bij het
  koelen 8 of meer is,
  dan werkt de air
  condtioner goed.  Is de condensleiding
  gebogen of
  gebroken?  Zijn de batterijen
  van de
  afstandbediening
  in goede
  conditie?

  ai  20 • Page 22

  Problemen oplossen
  Abnormale werking

  Is de temperatuur
  goed ingesteld?  Zijn de lucht filters
  vies?  Worden de lucht inlaat
  en lucht uitlaat van de
  buiten unit
  geblokkeerd?

  lin

  g.  nl

  De air conditioner koelt of verhit niet correct  ai

  rc

  oo

  De air condtioner werkt niet

  Is er een stop
  gesprongen?  Is de stekker verwijderd uit het
  stopcontact?  Zijn alle ramen en
  deuren gesloten?

  21 • Page 23

  Afstandbediening
  Het display is onscherp of niet zichtbaar.
  Het signaal wordt niet ontvangen tenzij de afstandbediening dichtbij de air conditioner wordt
  gehouden.

  Zijn de batterijen leeg?

  Zijn de positieve en negatieve kant van de
  batterij verkeerd geplaatst?

  g.

  nl  rc

  oo

  lin

  Bij een stroomstoring
  De air conditioner start opnieuw als
  de storing verholpen is

  ai  22 • Page 24

  Problemen oplossen
  Normale werking

  Q.

  A.

  Klopt dit?

  Dit is het
  antwoord.

  Dit is om de air conditioner te
  beschermen. W acht totdat de air
  conditioner werkt.

  De air condtioner stopt tijdens
  de Soft-Dry modus.

  De Soft-Dry modus is een koel
  systeem, vooral bedoeld om te
  drogen. De air condtioner kan
  voor ongeveer 6 minuten
  stoppen om over verwarmen te
  voorkomen.

  lin

  g.

  nl

  De air condtioner is herstart,
  maar werkt al 3 minuten niet.

  oo

  Als de kamertemperatuur weer
  oploopt zal de modus weer
  verder gaan.

  ai

  rc

  De kamer heeft een vreemde
  geur.

  De air conditioner kan een geur
  uit de muren, de vloerbedekking,
  de meubels of de kleding
  veroorzaken.

  Het geluid van stromend water
  is hoorbaar.

  Dit is het geluid van de
  koelvloeistof dat in de air
  condtioner loopt.

  Het lijkt alsof er mist uit de air
  condtioner komt.

  Condens komt voor als de
  luchstroom van de air condtioner
  de kamerlucht koelt.

  23 • Page 25

  Tips voor het gebruik
  Behulpzame informatie
  Bespaar elektriciteit met uw gordijnen

  Gordijnen
  houden de
  warmte en het
  licht tegen.
  Sluit de
  gordijnen als
  de air
  condtioner
  aan staat.

  In een klein tot
  middelmatige
  woonkamer; open
  de ramen 1 à 2
  minuten per uur.
  Dit is vooral
  belangrijk als u
  producten gebruikt
  met gassen.

  Voorkom verspilling met de timer  Te veel koelen zorgt voor verkoudheid.

  Een
  temperatuursverschil
  van 7 graden of
  meer is slecht voor
  uw gezondheid.
  Houdt het
  temperatuurverschil
  tussen binnen en
  buiten tussen de 4
  en 6 graden.

  lin

  g.

  Zet de air
  contioner of de
  Slaap modus
  als u slaapt.
  Dit voorkomt
  onnodig
  stroomverbruik
  en is niet goed
  voor uw
  gezondheid.  Ventileer de kamer een of twee keer per
  uur.

  2ºC W armer  Richting van de luchtstroom

  Koele lucht daalt en warme lucht stijgt op. Tijdens
  het koelen met de luchtstroom daarom horizontaal
  zijn. Zet de luchtstroom niet op u zelf. Dit is niet
  goed voor uw gezondheid.

  ai

  rc

  Als u de
  temperatuur 2ºC
  graden warmer
  instelt dan
  gewenst, bespaart
  u 15 tot 20%
  elektriciteit.

  oo

  nl  Tips voor uw gezondheid  Aanpassen van de temperatuur
  tijdens het slapen.

  De temperatuur van het lichaam daalt tijdens
  het slapen. Stel daarom de Slaap modus 2
  tot 3º hoger in dan gewenst. Dit is beter voor
  uw gezondheid.  Luchttemperatuur is kouder dichtbij de
  vloer.

  Air conditioners
  bevestigd aan de muur
  meten de temperatuur
  op ongeveer 1,5 meter
  hoogte. De
  kamertemperatuur van
  een kamer waarin
  ouderen, kinderen of
  zieken slapen moet
  hoger worden ingesteld
  dan gewenst.

  24 • Page 26

  Is er een probleem?
  Bel uw dealer!
  Als de volgende gebeurtenissen voorkomen; stop de air conditioner en verwijder de stekker
  uit het stopcontact.

  Er lekt water uit
  de binnen unit.

  W ater of een
  ander product
  beschadigd de
  afstandbediening.

  Knoppen werken
  niet correct.

  De stroomdraad of de stekker worden te
  warm.

  ai

  rc

  oo

  De stop springt er herhaaldelijk uit.

  lin

  g.

  nl

  U hoort een
  abnormaal
  geluid.

  25 • Page 27

  Electronische veiligheid
  Waarschuwing
  De air condtioner moet geaard zijn.
  Schakel de air condtioner altijd uit voordat u deze gaat onderhouden of repareren.

  Belangrijk
  De draden in de air condtioner stemmen overeen met de volgende volgorde:
  Groen en geel:
  Blauw:
  Bruin:

  Aarde
  Neutraal
  Fase

  g.
  De groengele draad moet verbonden zijn met de letter E, het aarde s ymbool: ┴, de kleur
  groen of de groengele kleur.
  De blauwe draad moet verbonden zijn met de letter N of de kleur zwart.
  De bruine draad moet verbonden zijn met de letter L of de kleur rood.

  lin  nl

  Als de kleuren van de draden niet overeenstemmen met bovenstaande volgorde, voer dan het
  volgende uit:

  Let op!

  oo

  Als de voedingskabel beschadigd is moet deze vervangen worden met een draad verkrijgbaar
  bij uw dealer of de maker van de air condtioner.

  rc

  Verwijder de stekker uit het stopcontact als de air condtioner niet gebruikt wordt.

  ai

  Let op!

  Noteer de volgende nummers:

  Model nummer
  Serie nummer
  Naam van de dealer
  Datum van de koop

  26


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Trilec KFR-50-G 18000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Trilec KFR-50-G 18000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info