Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/34
Nächste Seite
AC-5400
AC-5401
AC-5402
NL Installatiehandleiding
gebruikershandleiding
FR Instructions d’installation
Manuel d'utilisation
DE Installationsanleitung
Bedienungsanleitung
2
NL Installatiehandleiding 4
Gebruikershandleiding 10
FR Instructions d’installation 26
Manuel d'utilisation 33
DE Installationsanleitung 46
Bedienungsanleitung 53
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  AC-5400
  AC-5401
  AC-5402

  NL

  FR

  DE

  NL

  Installatiehandleiding
  gebruikershandleiding

  FR

  Instructions d’installation
  Manuel d'utilisation

  DE

  Installationsanleitung
  Bedienungsanleitung

  Installatiehandleiding

  4

  Gebruikershandleiding

  10

  Instructions d’installation

  26

  Manuel d'utilisation

  33

  Installationsanleitung

  46

  Bedienungsanleitung

  53

  2 • Page 2

  Installatiehandleiding

  1
  Indien het systeem geïnstalleerd is, mag u het systeem niet meer
  loskoppelen! Demontage dient te geschieden door een gecertificeerde
  monteur ingevolge artikel 14, eerste lid, Regeling gefluoreerde
  broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties, aangezien de
  verbindingsleiding ontkoppeld dient te worden, waarbij koudemiddel vrij kan
  komen.
  Koel technische handelingen, zoals bijvullen van koudemiddel, het
  demonteren en veranderingen aanbrengen aan het systeem mogen alleen
  worden uitgevoerd door een gecertificeerde monteur.

  Haal de binnen-unit uit doos A en controleer of de inhoud compleet is:

  Het uiterlijk van de producten die u heeft aangeschaft kunnen enigzins
  afwijken van degene afgebeeld in deze montagehandleiding, maar dit heeft
  geen effect op de juiste montage, bediening en gebruik.

  Binnen-unit
  De montage plaat achter op de binnen unit
  De afstandsbediening

  Vergeet niet uw garantiekaart in te vullen en deze binnen twee weken te retourneren. Deze is
  in deze handleiding bijgevoegd.

  2
  www.chigoairco.nl
  T
  F
  E

  +31 (0) 50-5020043
  +31 (0) 50-5020049
  info@chigoairco.nl

  Verwijder het verpakkingstape van de unit. Haal de metalen wand-montage plaat los van de
  unit.

  Steek nooit de stekker in het stopcontact als het systeem nog niet volledig geïnstalleerd is.

  3

  4 • Page 3

  3

  5
  Demonteer de wartels van de binnen-unit.
  Doe dit altijd met 2 passende steeksleutels
  of baco's. Draai de wartels er los weer op.
  Dit voorkomt dat er vuil in de leidingen
  kan komen. Let op dat de leidingen niet
  knikken.

  Zoek een geschikte plaats voor de montage van de binnen unit. Houd daarbij altijd rekening
  met de afstand tot de te plaatsen buiten unit, de standaard bijgeleverde leidinglengte is 3 meter.
  Indien u langere koelleidingen nodig hebt, neem dan contact op met www.tristar.eu. De binnen
  unit dient altijd op een rechte vlakke wand te worden gemonteerd. Monteer de metalen wandmontage plaat met 4 schroeven exact waterpas aan de wand op de gewenste plaats.
  Monteer de plaat op minimaal 8 cm. onder het plafond. Altijd exact waterpas monteren ! Zowel
  horizontaal als verticaal.

  Tijdens het losdraaien hoort u een sissend
  geluid, dit is stikstof, omdat de unit hiermee
  is afgeperst. Dit gas is onschadelijk.

  6
  Buig de koperen leidingen voorzichtig naar achteren,
  tape de grijze slang en de zwarte kabel hier aan vast.
  Zorg altijd dat de grijze condenswaterslang onder zit.
  Voer de leidingen, zwarte kabel en grijze slang door
  het gat. Zorg dat het isolatiemateriaal goed om de
  koelleidingen heen zit.

  4

  Hang de binnen unit aan de wandsteun, maar klik deze nog niet vast, teken de rechter buiten
  rand van de binnen unit af. Haal de binnen unit daarna weer van de wandsteun af.
  Boor een gat van minimaal 60 mm. in de
  hoek waar u de unit heeft afgetekend, zodat het
  geboorde gat zich achter de binnen unit bevindt.
  Boor altijd schuin naar beneden, dit i.v.m. de
  juiste afloop van het condenswater.
  Voor betonnen of stenen muren is een
  diamantboor aan te bevelen.

  5

  Voer de gebundelde leidingen
  voorzichtig door het gat en
  klik de unit vast aan de ophangbeugel.

  7
  Monteer een afdekdop en afwerkkoof (dit zijn
  accessoires en niet standaard bij dit systeem
  meegeleverd) op de buitenmuur. Deze accessoires
  kunt u bestellen bij uw verkooppunt of op
  www.tristar.eu
  Bevestig de flexibele witte waterafvoerslang op de
  grijze slang, zorg dat de condenswaterafvoerslang
  altijd goed afloopt.

  6 • Page 4

  8

  Haal de kunststoffen beschermkap van de unit af
  d.m.v. het schroefje los te draaien.
  Demonteer de vijf afdek doppen van de unit.
  Bewaar de drie koperen afdekdoppen, deze
  dienen later teruggeplaatst te worden.
  De twee kunststof doppen zijn niet meer nodig.

  Haal de buiten-unit uit doos B.
  Monteer de buitenunit altijd waterpas.
  De unit kan op houten balken of op
  ophangbeugels (accessoire) bevestigd
  worden.

  10
  9

  Rol de overtollige koelleiding achter de
  buiten-unit. Zorg dat de flarewartel altijd
  exact recht op de andere passende
  aansluiting bevestigd wordt en draai deze
  eerst met de hand vast. Als dit niet soepel
  gaat zit de flare- wartel niet exact recht en
  dient u dit opnieuw uit te voeren.

  Haal de koelleidingen uit de verpakking en demonteer
  de plastic afdekdopjes en de wartels van de binnenunit.
  Rol de leiding voorzichtig een stukje uit. Bevestig deze
  op de leidingen van de binnen-unit die uit de muur
  naar buiten steken.
  Zorg dat de wartel altijd exact recht op de andere
  aansluiting bevestigd wordt en draai deze eerst met de
  hand vast. Als dit niet soepel gaat zit de wartel niet
  exact recht.

  Zeer belangrijk !!!

  Draai de flarewartels zeer goed vast met
  een passende steeksleutel of baco.
  Draai de flarewartels met 2 passende steeksleutels
  of baco's goed vast. Buig de leidingen voorzichtig in
  de gewenste positie en let op dat deze niet knikken.
  Bij het knikken van de leiding dient u een nieuwe set
  koelleiding te bestellen.
  Tape het in het zicht zittende gedeelte van de
  leidingen in met de in doos B mee geleverde
  isolatiematerialen.

  Indien gebruikt wordt gemaakt van een
  momentsleutel zijn de aanhaalmomenten:
  1/4” koelleiding
  3/8” koelleiding
  1/2” koelleiding

  Indien u geen gebruik maakt van een
  momentsleutel, draai de koppelingen dan
  vast totdat deze niet verder kunnen worden
  aangedraaid.

  Indien gebruikt wordt gemaakt van een momentsleutel
  zijn de aanhaalmomenten:
  1/4” koelleiding
  3/8” koelleiding
  1/2” koelleiding

  16-20 Nm
  29-34 Nm
  49-54 Nm (Alleen voor de AC-5402)

  Koelleidingen zijn in inch maten ! Bel voor
  het inkorten of verlengen van de leidingen
  CHIGO airconditioning voor de juiste wartels
  en koppelingen.

  Indien u geen gebruik maakt van een momentsleutel, draai de koppelingen dan vast totdat
  deze niet verder kunnen worden aangedraaid.

  7

  16-20 Nm
  29-34 Nm
  49-54 Nm (Alleen voor de
  AC-5402)

  8 • Page 5

  Sluit de bedrading (de zwarte kabel die vanaf de binnen unit naar buiten is gevoerd) aan op
  de buiten unit.
  Let daarbij goed op dat de nummers 1, 2 en de aardedraad overeenkomen met het zwarte
  aansluitblok van de buiten unit.
  Zorg dat de kabel onder het borgklepje bevestigd wordt.

  11

  NL

  Gebruikershandleiding

  Het systeem is uitsluitend te bedienen door middel van de afstandsbediening.
  Indien de afstandsbediening onverhoopt niet werkt, kan het systeem aan en uitgeschakeld
  worden door op de aan en uit schakelaar te drukken welke zich bevindt achter de klep van de
  binnen unit. Open de klep aan de voorkant van de binnen unit door deze aan de rechter en
  linker kant vast te pakken en naar voren te trekken.

  Draai met een inbussleutel, tegen de klok
  in, de onderste kraan als eerste geheel
  open. Wacht enkele minuten en druk
  vervolgens met bijvoorbeeld een kleine
  schroevendraaier het ventiel aan de
  bovenste aansluiting exact 10 seconden in.
  Draai vervolgens de bovenste inbus kraan
  geheel open.

  Controleer altijd eerst of alle verbindingen
  goed vast zijn gemonteerd !

  Klep

  Display
  Luchtuitstroom klep
  Richt de afstandsbediening binnen een straal van 2 meter op de binnen unit. Indien u een
  toets van de afstandsbediening indrukt, dient er een geluidssignaal van de binnen unit te
  klinken. Indien er geen geluidssignaal klinkt, heeft het apparaat het commando niet ontvangen.
  Op het display van de binnen unit is, de met de afstandsbediening ingestelde temperatuur, af
  te lezen. Na circa 20 seconden dooft het display weer.
  De luchtuitstroom klep is met de afstandsbediening op verschillende standen in te stellen.
  Stel deze klep altijd zo in dat u geen last heeft van de koude luchtstroom.

  Ventilator

  Aansluiting koelleidingen

  Monteer de drie afdekdoppen weer op de kranen en het ventiel. De twee overgebleven doppen
  hebben geen functie meer. Plaats de kunststof afdekplaat terug op de unit en zet deze weer
  vast met de schroef.
  Plaats de stekker van de binnen unit in een geaard stopcontact.
  Uw airconditioning is klaar voor gebruik. Lees aandachtig uw gebruikershandleiding door voor
  het juiste gebruik van uw airconditioning systeem.
  Kijk in de gebruikershandleiding onder het hoofdstuk storingen en oplossingen indien het
  systeem niet juist functioneert of neem contact op met CHIGO Airconditioning.

  9

  Een airconditioning systeem zuigt de warme lucht in een te koelen ruimte aan, deze warme
  lucht wordt langs het koelblok van de binnen unit geleid en vervolgens via de
  luchtuitstroomklep als koude lucht weer dezelfde ruimte ingeblazen. Het koudemiddel wat door
  de compressor (die zich in de buiten unit bevindt) rond wordt gepompt zorgt ervoor dat het
  koelblok in de binnen unit koud is, de warmte die wordt opgenomen wordt via de ventilator in
  de buiten unit aan de buitenlucht afgegeven. Een airconditioning heeft alleen in een afgesloten
  ruimte een optimale werking, houd ramen en deuren tijdens het gebruik dus gesloten.
  Ventileer de ruimte wel regelmatig om voldoende verse lucht in de ruimte te houden.

  10 • Page 6

  Indien het systeem is ingeschakeld zal de buiten unit aan en uit schakelen, terwijl de binnen
  unit ingeschakeld blijft. Indien de ingestelde temperatuur van het systeem bereikt is, stopt de
  buiten unit met zijn werking, terwijl de binnen unit door blijft draaien. Als het systeem weer
  moet gaan koelen, slaat de buiten unit weer aan. Op de aansluiting van de koelleidingen
  onstaat condens, de aansluiting wordt vochtig, dit is normaal. Tijdens het koelen stroomt er
  regelmatig condenswater uit de witte slang die naar buiten is gevoerd, dit is normaal, indien
  warme lucht wordt afgekoeld ontstaat er immers condens.

  Symbolen op het display (nr. 1) van de afstandsbediening

  Auto

  Slaap functie

  Koelen

  Lamp functie

  Ontvochigen
  Turbo functie

  1

  Ventilatie

  Slot functie

  Luchtuitstroom

  Luchtstroomsnelheid

  Timer
  Koelen
  Druk op de aan/uitschakelaar (nr. 2). Op het display (nr. 1) verschijnen de volgende symbolen:
  3
  4

  2
  6

  5
  9

  7
  8
  10

  11

  12

  Druk op de mode toets (nr. 5) en links op het display verschijnt het
  volgende symbool: (Koelen). Stel met de temperatuur instellings
  toetsen de gewenste temperatuur in. Druk op de temperatuur
  instelling omlaag toets (nr. 3) en de in te stellen temperatuur gaat met
  1°C per druk naar beneden. Of druk op de temperatuur instelling
  omhoog toets (nr.4) en de in te stellen temperatuur gaat met 1°C per
  druk omhoog.

  Luchtstroomsnelheid en swing functie
  Druk op de luchtstroomsnelheid toets (nr. 9) om de gewenste snelheid te regelen.
  Op het display wordt de snelheid met het volgende symbool aangeduid:
  1 zwart blokje betekent een lage luchtstroomsnelheid, 2 blokjes een
  medium lucht stroomsnelheid en 3 blokjes de hoogste luchtstroomsnelheid.
  13
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Display
  Aan/uit schakelaar
  Temperatuur instelling omlaag
  Temperatuur instelling omhoog
  Mode toets
  Swing functie
  Airflow toets*

  8 Timer functie
  9 Luchtstroom snelheid
  10 Slaap functie
  11 Turbo functie
  12 Lamp
  13 Slot

  * De airflow toets heeft op dit type airconditioning systeem geen functie.
  Demonteer aan de achterzijde van de
  afstandsbediening het klepje en plaats de batterijen
  in de houder en plaats het klepje terug. De juiste
  polaristaie is afgebeeld in de batterijen houder.

  11

  Druk op de swing functie toets (nr. 6) om de luchtuitstroomklep op de gewenste stand in te
  stellen. Indien het symbool knippert staat de luchtuitstroomklep in de swing stand, de klep gaat
  constant heen en weer om zodoende de gekoelde lucht optimaal door de te koelen ruimte te
  verdelen. Indien de luchtuitstroomklep vast gezet dient te worden, drukt dan nogmaals op de
  swing functie toets (nr. 6), het symbool knippert niet en de klep blijft vast staan.
  Op het display wordt de swing functie met het volgende symbool aangeduid:
  Slaap en timer functie
  Druk op de slaap functie toets (nr. 10). De ingestelde temperatuur loopt in het eerste en
  tweede uur met respectievelijk 1°C per uur op. Daar na houdt het apparaat deze ingestelde
  temperatuur vast. Na 12 uur in de slaap stand slaat het apparaat automatisch uit. Bij het
  gebruik van de slaap functie schakelt het apparaat automatisch in de lage luchtstroom
  snelheid. Op het display wordt de slaap functie met het volgende symbool aangeduid:
  Druk op de timer functie toets (nr. 8) en stel het gewenste aantal uren in, van 1 tot maximaal
  24 uren. Voorbeeld; Stel 2 uur in, terwijl het apparaat in bedrijf is, het apparaat gaat 2 uur later
  automatisch uit.
  Op het display wordt de timer functie met het volgende symbool aangeduid:
  2H

  12 • Page 7

  Stel 2 uur in tijdens de uit stand, het apparaat begint 2 uur later met de laatst ingestelde functie.
  Op het display wordt de timer functie met het volgende symbool aangeduid:
  2H

  Storingen en oplossingen
  Het systeem reageert niet op de afstandsbedienig. Hoe komt dit?

  Turbo functie
  Druk op de turbo functie toets (nr. 11) voor een tijdelijk maximaal koel vermogen.
  De luchtstroomsnelheid gaat automatisch in de hoogste stand, na 15 minuten schakelt de
  turbo functie automatisch uit, om overbelasting van de compressor te voorkomen.
  Op het display wordt de turbo functie met het volgende symbool aangeduid:
  Lamp en Slot functie
  Het display van de binnen unit wordt, indien het systeem een signaal van de
  afstandsbediening ontvangt, verlicht. Na circa 20 seconden dimt de verlichting weer.
  Indien het display verlicht dient te worden, druk dan op de lamp toets (nr. 12).
  Op het display wordt de lamp functie met het volgende symbool aangeduid:
  Druk op de slot toets (nr. 13) om de afstandsbediening op “slot” te zetten. Indien deze functie
  is ingschakeld werken de toetsen van de afstandsbediening niet.
  Op het display wordt de slot functie met het volgende symbool aangeduid:
  Auto
  Druk op de mode toets (nr. 5) tot het symbool op het display verschijnt.
  Deze functie is bedoeld om het apparaat tot een bepaalde ingestelde temperatuur alleen als
  ventilator te gebruiken, als het apparaat boven deze ingestelde temperatuur komt slaat
  automatisch de airco functie (koelen) aan.
  Tot 25°C wordt de FAN functie (alleen ventileren) u itgevoerd, vanaf 25°C gaat het apparaat
  koelen. Als deze weer onder de 25°C komt dan wordt de FAN functie weer ingeschakeld.
  Let op ! De temperatuur is in deze functie niet in te stellen.
  Ontvochtigen
  Druk op de mode toets (nr. 5) tot het
  symbool op het display verschijnt. Deze functie is
  bedoeld om te lucht te ontvochtigen. Let op ! De temperatuur is in deze functie niet in te stellen.
  Fan
  Druk op de mode toets (nr. 5) tot het
  symbool op het display verschijnt. In deze functie is
  het apparaat slechts een ventilator, de lucht wordt echter wel gefilterd, bijvoorbeeld voor
  sigaretten rook.
  Op het display van de binnen unit wordt alleen de ingestelde temperatuur aangegeven
  en niet de temperatuur van de te koelen ruimte.
  Schoonmaken van het apparaat
  Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt gereinigd.
  De buitenunit reinigen met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende
  schoonmaakmiddelen, een schuurspons of staalwol; dit beschadigt het apparaat.
  Open de klep aan de voorkant van de binnen unit door deze aan de rechter en linker kant vast
  te pakken en naar voren te trekken en verwijder de 2 filters. Reinig deze regelmatig in een
  lauw warm sopje, laat de filters goed drogen voordat deze worden teruggeplaatst. Schakel het
  apparaat nooit aan zonder filters. De binnen unit afnemen met een vochtige doek. Gebruik
  nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, een schuurspons of staalwol; dit
  beschadigt het apparaat.

  13

  Controleer de batterijen van de afstandsbediening. Staat de afstandsbediening op de “Slot”
  functie?
  Controleer de zekering in de stoppenkast van het gebouw.
  Check of de airco niet op de timer functie staat.
  Heeft u de airco net uit- en direct weer aangezet? Dan is het beveiligingsmechanisme van de
  compressor in werking getreden. Er moeten minstens 3 minuten zitten tussen uit- en aanzetten.
  De airco werkt wel maar koelt helemaal niet meer. Hoe komt dit?
  Staat de unit wel in de koel stand en niet op de auto-functie of ventilatie-functie?
  Is de (sleep) timer ingeschakeld?
  Is de ingestelde temperatuur te hoog ingesteld. Misschien is de daadwerkelijke ruimte
  temperatuur veel lager dan de ingestelde temperatuur op de bediening?
  De airco werkt niet efficiënt als de luchtfilters verstopt of vies zijn.
  Het kan zijn dat het koudemiddel uit de airco is weggelekt waardoor de koelcapaciteit afneemt.
  Indien u dit vermoed schakel de airco uit en neem contact op met CHIGO Airconditioning.
  Mijn airco staat al geruime tijd aan, maar de kamertemperatuur daalt niet voldoende.
  Hoe komt dit?
  Is de capaciteit van de airco voldoende om de warmte weg te koelen?
  Zorg ervoor dat ramen en deuren gesloten zijn van het vertrek. Vermijd instraling van zonlicht
  in de te koelen ruimte. Zorg ervoor dat het aantal warmtebronnen zoveel mogelijk
  uitgeschakeld is (verlichting, elektrische apparatuur, PC's, kopieerapparaten, etc.) .
  Advies:
  Zet de airco eerder aan of laat deze 's nachts ook werken, zodat de temperatuur van muren,
  meubilair, etc. kan verlaagd worden.
  Is de ingestelde temperatuur te hoog ingesteld op de afstandsbediening?
  De airco werkt niet efficiënt als de luchtfilters verstopt of vies zijn.
  Controleer of de luchtsnelheid niet is ingesteld op de lage stand, kies dan de hoogste
  ventilatiestand waardoor de koelcapaciteit toeneemt.
  Controleer of de lucht inlaat en uitlaat op de binnen -en buitenunit niet zijn geblokkeerd door
  obstakels.
  Komt er wel voldoende koude lucht uit de unit. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat het
  koudemiddel uit de airco is weggelekt waardoor de koelcapaciteit afneemt. Indien u dit
  vermoed schakel de airco uit en neem contact op met CHIGO airconditioning
  Er ontstaat ijsvorming op de koelleidingen en / of in de binnen-unit. Hoe komt dit?
  In het systeem is te weinig koudemiddel aanwezig, vanuit de fabriek is het syteem exact op de
  juiste hoeveelheid afgevuld. Heeft u de leidingen verlengd tot een lengte langer dan 8 meter?
  Heeft u te lang ontlucht? Heeft het systeem gelekt bij een van de aansluitingen?
  Indien u dit vermoed schakel de airco uit en neem contact op met CHIGO airconditioning
  De binnen unit lekt water. Hoe kan dit?
  Komt er water uit het binnendeel dan moet u de airco direct uitzetten. Loopt de
  condenswaterslang goed af of is deze niet geknikt of verstopt?
  Open de klep van de binnen unit en controleer of de stoffilters vuil zijn. Dit kan ijsvorming op
  de filters veroorzaken waardoor de lekkage kan ontstaan. Bovendien is dit schadelijk voor het
  binnendeel. Indien de filters goed schoon zijn en er is ijsvorming op het koelblok, schakel het
  14 • Page 8

  systeem dan uit en neem contact op met CHIGO Airconditioning. Het systeem heeft
  koudemiddel gelekt en dient te worden bijgevuld.  Hoe te handelen bij problemen en storingen ?

  Mijn airco maakt vreemde geluiden. Hoe komt dit?
  Wanneer het koelen begint is het mogelijk een fluitend of een gorgelend geluid te horen. Dit
  geluid ontstaat wanneer het koudemiddel door de airconditioner stroomt. Dit geluid is meestal
  zacht en kort te horen.
  Wanneer wordt gestart of gestopt, is een krakend geluid te horen. Dit geluid ontstaat bij de
  binnenunit doordat onderdelen door veranderingen van de temperatuur uitzetten of krimpen.

  +31 50 5020043
  De helpdesk helpt u verder.
  @

  info@chigoairco.nl

  Mag de buiten-unit ook hoger geplaatst worden dan de binnen-unit?
  Ja. Dit heeft geen enkele invloed op de werking van het systeem, zorg wel dat de
  condenswaterafvoer wel naar beneden afloopt. Indien het condenswater omhoog moet worden
  afgevoerd, kunt u er een condenswaterafvoerpomp tussen monteren.
  Kan ik de koelleidingen ook verlengen?

  Uw vragen worden z.s.m. per mail beantwoord.


  Wilt u installatietips of wilt u uw systeem laten
  installeren?

  Ja. U kunt de leidingen tot 8 meter probleemloos verlengen. U dient daarvoor een leidingset en
  twee koppelingen te bestellen. Deze accessoires kunt u bestellen bij uw verkooppunt of op
  www.chigoairco.nl.

  +31 50 5020043
  De helpdesk helpt u verder.
  @

  info@chigoairco

  of kijk op:

  www.chigoairco.nl  Voor onderdelen en installatie materialen kunt u terecht
  op:
  +31 13 5940300
  De helpdesk helpt u verder

  @

  airco@tristar.eu

  of kijk op:

  www.tristar.eu

  Stuur uw garantiekaart binnen twee weken volledig ingevuld retour, anders vervalt de garantie.
  Monteer het systeem exact volgens de bijgesloten montage handleiding.
  De bijgesloten conformiteitsverklaring dient ten allen tijden bij het systeem bewaard te blijven.
  15

  16 • Page 9

  Voorwaarden standaard installatie:

  Accessoires

  Deze gehele standaard installatie omvat het volgende:
  De airco wordt vakkundig bij u thuis geïnstalleerd.
  De basisinstallatie omvat standaard 3 meter bekabeling en koelleiding.
  De binnenunit wordt gemonteerd tegen de muur.
  Boren gat (63mm) achter binnenunit naar buiten, t.b.v. doorvoer bekabeling en
  koelleiding.
  Plaatsen buitenunit op maximale afstand van 3 meter van buitenunit.
  Aansluiten bekabeling en koelleiding.
  In gebruikstellen van de airconditioning.

  Voorwaarden voor een standaard montage:  Op maximaal 1 meter van de binnenunit dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn.
  Rekening moet worden gehouden dat de elektragroep zwaar genoeg is (16 A) en er geen
  andere zware belasting op deze groep rust.
  Boren gat door steen of hout, boringen door beton is meerprijs.
  Ophangbeugels voor de buitenunit en afwerkkoven voor de koelleidingen vallen niet
  onder de standaardmontage evenals het verlengen van de bekabeling en koelleidingen.
  Het gebruik van steigermaterialen of hoogwerker zijn niet in de prijs opgenomen.
  Prijs 299,- incl. 19% BTW (Voor België 349,- incl. 19% BTW).
  Betaling contant aan de monteur.

  Wandsteunen voor het monteren van de buitenunit aan een
  wand. Inclusief bevestigingsmaterialen en anti
  vibratierubbers.

  Afdekkoof wit 1 meter voor het professioneel afwerken van
  de koelleidingen en kabels.

  Verbinder voor koof wit.

  Voor een montage die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u uiteraard geheel
  vrijblijvend een offerte aanvragen bij de helpdesk.

  Begin muurkap/afdekking wit

  Bocht 90 graden wit

  17

  18 • Page 10

  Koelleidingset 3 meter, voor het verlengen van de standaard
  meegeleverde koelleidingen (verlengen kan tot maximaal 8 meter zonder
  bijvullen van koudemiddel).
  Gebruik voor het verbinden van de leidingset de speciale koppelstukken.
  Tevens kan de koelleidingset worden ingekort naar een lengte op maat.
  U dient dan nieuwe aansluitingen op de koelleiding te monteren.
  CONFORMITEITSVERKLARING
  Fabrikant

  Koppelstukken koelleidingen

  Aansluitingen koelleiding

  Chigo

  Importeur

  Tristar Europe BV

  Type installatie

  Split-unit systemen

  Type koudemiddel

  R410a

  Buitenunits

  Inhoud in grammen
  R410a

  Afdekhoes voor de buiten unit.
  Voor bescherming tegen sneeuw,regen en andere
  weersinvloeden.

  AC-5400

  550 gr.

  AC-5401

  820 gr.

  AC-5402

  1250 gr.

  Hierbij verklaart Tristar Europe BV, dat bovenstaande voorgevulde Chigo airconditioners
  drukbeproefd zijn en de vacuumstandtest op de fabriek hebben doorstaan.
  Alle beveiligingen zoals pressostaten,stroombeveiligingen, etc zijn in de fabriek uitvoerig op
  hun werking getest.
  Chigo airconditioners voldoen aan de EMC richtlijn 2004/108/EEC en de laagspanningsrichtlijn
  2006/95/EEC.
  Voor bediening van de airconditioner verwijzen wij u naar de handleiding, die bij de apparatuur
  verpakt is. Uitgebreide technische informatie is bij de importeur Tristar Europe BV
  op te vragen.
  Bij reparatie of onderhoud waarbij koudemiddel kan vrijkomen dient een
  gecertificeerde monteur ingevolge artikel 14, eerste lid, Regeling gefluoreerde
  broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties gediplomeerd persoon ingeschakelt
  te worden.
  Deze verklaring dient te allen tijde bij de installatie bewaard te worden.
  De eindgebruiker is hiervoor verantwoordelijk.
  Afgifte datum verklaring: januari 2011
  Tristar Europe BV
  Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg
  www.tristar.eu

  19

  20 • Page 11

  Belangrijke veiligheidsvoorschriften

  Garantievoorwaarden Tristar CHIGO Split-unit airconditioner

  1. De garantietermijn op het airconditioningsysteem bedraagt 24 maanden, ingaand vanaf
  datum aanschaf. Garantie wordt alleen gegeven als de garantiekaart, die in deze handleiding
  bijgesloten zit, volledig ingevuld, binnen twee weken na datum aankoop inclusief het
  aankoopbewijs (of een kopie) wordt geretourneerd aan CHIGO Airconditioning.


  Lees alle instructies voor gebruik.
  Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.
  Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat
  niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
  Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor
  reiniging.
  Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
  Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het
  toestel beschadigd is op enigerlei wijze.
  Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het
  apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
  Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe
  warmtebronnen.
  Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in
  contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de
  gordijnen, raambekleding enz.
  Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor
  bestemd is.
  Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
  Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
  Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder
  kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek
  aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben
  gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is
  voor hun veiligheid.
  Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze
  nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw
  apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de
  kabel niet naar beneden hangt.
  Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe timer of een afzonderlijk
  afstandsbedieningsysteem.
  Let op: om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen van de thermische
  beveiliging mag dit apparaat niet gevoed worden via een extern schakelapparaat,
  zoals een timer, of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig uit en aangezet
  wordt door het voorwerp.
  Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde
  technicus om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.
  Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet toegestaan.

  2. Garantie wordt gegeven op het complete systeem.
  3. CHIGO Airconditioning, postbus 115, 9300 AC te Roden NL, verstrekt de garantie op uw
  systeem.
  4. De bijgesloten conformiteitverklaring dient ten allen tijden bij het systeem bewaard te blijven.
  5. Onderstaande punten zijn uitgesloten van garantie:


  Het systeem is niet volgens de bijgesloten installatiehandleiding gemonteerd.
  Geknikte, beschadigde of op andere wijze veroorzaakte schade aan de koperen leidingen.
  Elektrisch doorbranden van het systeem, compressor, relais, zekeringen, printplaat etc.
  door het verkeerd aansluiten van de bedrading en/of spanningstoevoer.
  Schade wel dan wel niet veroorzaakt door het systeem aan uw eigendommen.
  Gevolgschades van welke aard dan ook.
  Transportschade vanaf het verkooppunt.
  Schade veroorzaakt door het gebruik van verkeerd gereedschap.
  Het ontsnappen van koudemiddel uit het systeem, tijdens, voor of na de installatie.
  Schade veroorzaakt door de lekkage van koudemiddel.
  Schade veroorzaakt door de lekkage van condenswater.
  Claims van overheden en/of andere gezaghebbende instanties inzake installatie en
  onderhoud van het systeem, tevens inzake de plaatsbepaling van units.
  Systemen waar geen conformiteitverklaring bij aanwezig zijn.
  Eventuele oxidatie aan onderdelen van de buiten unit veroorzaakt door
  beschadigingen en/of weersinvloeden.

  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING

  21

  22 • Page 12

  Aanwijzingen ter berscherming van het milieu
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval
  worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het
  hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.
  Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De
  gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
  gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de
  bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde
  inzamelpunt.
  Verpakking
  Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.
  Product
  Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
  Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat
  dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
  consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
  EG-conformiteitsverklaring
  Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in
  overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC
  Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de
  veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC, de
  beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Electromagnetische
  compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

  Garantieformulier split-unit airconditioner
  LET OP ! Vergeet niet uw aankoopbewijs toe te voegen.
  Type airco

  AC-54

  Naam
  Adres
  PC+ woonplaats
  Telefoon overdag
  Telefoon ’s avonds
  Mobiel
  e-mail
  Stuur dit formulier volledig ingevuld in een gesloten enveloppe retour
  naar:
  CHIGO Airconditioning
  Postbus 115
  9300 AC Roden NL
  AircoService biedt u de mogelijkheid een service contract af te sluiten.
  Voor slecht 105,- euro incl.BTW per jaar, wordt uw systeem eenmaal
  per jaar gecontroleerd, gereinigd en worden eventueel gevonden
  defecten gratis verholpen. Lees op de volgende pagina wat het service
  contract exact inhoudt.

  o Ja, ik maak ook gebruik van het service contract.
  o Nee, ik wens geen gebruik te maken van het service contract.
  Datum:

  23

  Handtekening:

  24 • Page 13

  Wat houdt het service contract in?

  FR

  Manuel de montage

  Airconditioning systemen zijn hoogwaardige apparatuur, die goed onderhoud verdienen.
  De levensduur wordt hierdoor aanmerkelijk verlengd. Tevens is een gezond woon en
  werkklimaat een vereiste. Daarom is belangrijk dat uw systeem jaarlijks op de zuivere werking
  wordt gecontroleerd en dat uw systeem grondig gereinigd wordt.
  De lucht uit uw systeem blijft dan schoon en u bent er altijd zeker van dat uw systeem optimaal
  draait. Tevens geniet u een zeer aantrekkelijke korting als er onverhoopt toch iets defect gaat.
  AircoService zal een keer per jaar, bij voorkeur in het eerste kwartaal, een onderhoudsbeurt
  geven tegen een betaling van 105,- euro incl. BTW per jaar.
  De volgende werkzaamheden zullen wij, door middel van een door de monteur in te vullen en
  af te geven inspectielijst uitvoeren:
  Het reinigen van:

  Condensor
  Filtersysteem

  Het controleren van:

  Olie
  Koudemiddel (testen op lekdichtheid)
  Temperaturen
  Drukken Ontdooisysteem
  Lekkages
  Beveiligingen

  Invullen van:

  Inspectielijst

  Si le système est installé, il ne faudra plus le déconnecter ! Le démontage doit
  être effectué par un installateur agréé STEK, étant donné que la ligne de
  raccordement doit être déconnectée, ce qui peut
  provoquer la libération du frigorigène.
  Les opérations techniques de réfrigération telles que le remplissage de
  frigorigène, le démontage et les modifications à apporter au système doivent
  seulement être effectuées par une entreprise agréée STEK.
  L’aspect extérieur des produits que vous avez achetés peut différer
  quelque peu de l’illustration de ce manuel de montage mais cela n’a aucun
  effet sur le montage, la commande et l’utilisation corrects.

  Bovendien:

  www.chigoairco.nl

  Tijdens de beurt zijn kleine reparaties gratis, exclusief materialen met een maximum
  arbeidstijd van 15 minuten. Werkzaamheden die hier onder vallen zijn kleine reparaties die
  zichtbaar en snel te verhelpen zijn. Bij grotere reparaties zal de monteur eerst een
  prijsindicatie verstrekken. U geniet een korting van 20% op onderdelen en arbeidsloon bij
  reparaties met een voorafgaande prijsindicatie die niet binnen de garantievoorwaarden vallen
  of buiten
  de garantietermijn vallen.

  T
  F
  E

  +31 (0) 50-5020043
  +31 (0) 50-5020049
  info@chigoairco.nl

  Indien u JA heeft aangekruist op het garantieformulier, ontvangt u het servicecontract en de
  factuur binnen enkele weken thuis gestuurd.

  25

  26 • Page 14

  1

  3

  Retirez l’unité intérieure de la boîte A et contrôlez si le contenu est complet :

  Recherchez un endroit approprié pour le montage de l’unité intérieure. Elle devra toujours être
  montée sur un mur droit et plan.
  Montez la plaque métallique de montage mural exactement de niveau avec 4 vis au mur à
  l’endroit souhaité. Montez la plaque à au moins 8 cm du plafond.
  Montez toujours de niveau ! Aussi bien horizontalement que verticalement.

  Unit intérieure
  Manuel de montage et d’utilisation.
  La télécommande

  4

  N’oubliez pas de remplir votre carte de garantie et de la renvoyer dans les deux semaines.
  Celle-ci a été insérée à la fin du manuel de montage

  2
  Suspendez l’unité au support de fixation sans la fixer, ne l’encliquetez pas encore.
  Dessinez avec un crayon les contours de l’unité. Retirez ensuite l’unité du support mural.
  Forez un trou d’au moins 60 mm dans
  l’angle où vous avez dessiné l’unité. Forez
  toujours en biais vers le bas pour un
  écoulement correct de l’eau de
  condensation.
  Nous recommandons un foret au diamant
  pour les murs en béton ou en pierre.

  Retirez le ruban adhésif d’emballage de l’unité. Retirez la plaque métallique du montage
  mural séparément de l’unité

  Ne mettez jamais la fiche dans la prise de courant si le système n’est pas encore installé
  complètement.

  27

  28 • Page 15

  5

  8
  Démontez les écrous à raccord de l’unité
  intérieure. Faites-le toujours avec 2 clés à
  fourche ou à molette appropriées. Desserrez
  les écrous à raccord. Ceci évite la
  pénétration de salissures dans les conduites.
  Évitez les torsions des conduites.

  Retirez l’unité extérieure de l’emballage
  Mettez toujours l’unité extérieure de niveau. L’unité
  peut être fixée à des poutres en bois ou à des étriers
  de suspension (accessoires).

  Pendant le desserrage, vous entendrez un
  bruit sifflant, c’est l’azote qui se dégage
  parce que l’unité est compressée. Ce gaz
  n’est pas nocif.

  9
  6
  Pliez avec précaution les conduites en cuivre vers
  l’arrière, attachez-y le tuyau gris et le câble noir en les
  entourant d’un ruban adhésif. Veillez toujours à ce que
  le tuyau de condensation d’eau gris soit placé en
  dessous. Faites passer les conduites, le câble noir et
  le tuyau gris dans le trou.
  Veillez à ce que le matériel d’isolation soit bien placé
  autour des tubes de refroidissement. Encliquetez
  l’unité à l’étrier de suspension.

  Veillez à toujours fixer l’écrou à raccord exactement en
  ligne droite sur l’autre raccord et serrez-le à la main.
  Si cela pose des problèmes, vérifiez la position de
  l’écrou qui doit être tout à fait droite.

  Serrez bien les écrous à collerette à raccord avec 2
  clés à fourche ou à molettes appropriées. Pliez les
  conduites avec précaution dans la position souhaitée
  en évitant les torsions. Si une torsion se présente, il
  faudra commander un nouveau jeu de tubes de
  refroidissement.
  Entourez la partie visible des conduites avec les
  matériaux d’isolation adhésifs fournis. Vous pouvez
  entourer le reste de la conduite avec le ruban adhésif
  fourni.

  .

  7

  .

  Retirez les tubes de refroidissement de l’emballage et
  démontez les chapeaux de protection en plastique
  ainsi que les écrous à raccord de l’unité intérieure.
  Déroulez avec précaution une partie de la conduite.
  Fixez-la aux conduites de l’unité extérieure qui sortent
  du mur.

  Montez un chapeau de protection et une glissière de
  finition (ce sont les accessoires).
  Ou utilisez les matériaux de finition inclus.
  Fixez le tuyau d’évacuation d’eau blanc au tuyau gris.
  Veillez à ce que ce tuyau s’écoule bien et ne présente
  pas de torsions.

  Si vous utilisez une clé dynamométrique, les couples sont les suivants :
  Tuyau de réfrigérant de 0,635 cm (¼ de pouce) : 16 à 20 Nm
  Tuyau de réfrigérant de 0,9525 cm (3/8 de pouce) : 29 à 34 Nm
  Tuyau de réfrigérant de 1,27 cm (½ pouce) : 49 à 54 Nm (pour AC-5402 seulement)
  Si vous n’utilisez pas de clé dynamométrique, tournez les écrous au maximum.

  29

  30 • Page 16

  Retirez le couvercle de protection en plastique de
  l’unité en dévissant la vis.
  Démontez les cinq chapeaux de protection de l’unité.
  Conservez les trois chapeaux de protection en cuivre
  qu’il faudra replacer ultérieurement. Les deux
  chapeaux de protection en plastique ne sont plus
  nécessaires.

  Branchez les fils (le câble noir de l’unité intérieure) sur l’unité extérieure.
  Vérifiez que les numéros 1, 2 et le fil de terre du câble noir correspondent aux numéros sur le
  bornier noir de l’unité extérieure. Vérifiez que le câble est bien fixé sous l’attache-câble.

  11
  Ouvrez entièrement le robinet inférieur en
  tournant dans le sens inverse des aiguilles
  d’une montre à l’aide d’une clé inbus.
  Attendez quelques minutes et appuyez
  ensuite sur la soupape du raccord supérieur
  pendant dix secondes exactement.
  Ouvrez ensuite entièrement le robinet
  supérieur avec la clé inbus.

  10
  Enroulez le tube de refroidissement superflu
  derrière l’unité extérieure. Veillez à toujours
  fixer l’écrou à collerette à raccord
  exactement en position droite sur l’autre
  raccord correspondant et serrez-le à la
  main.
  Si cela pose des problèmes, c’est que
  l’écrou à collerette à raccord n’est pas tout à
  fait droit et qu’il faudra recommencer
  l’opération.

  Vérifiez d’abord si tous les raccords ont bien
  été montés !

  Important

  Serrez bien les écrous à collerette à raccord
  avec une clé à fourche ou à molette
  appropriée.
  Si vous utilisez une clé dynamométrique, les
  couplessont
  sont
  les
  suivants :
  Tuyau de réfrigérant de 0,635 cm
  (¼ de pouce) : 16 à 20 Nm
  Tuyau de réfrigérant de 0,9525 cm
  (3/8 de pouce) : 29 à 34 Nm
  Tuyau de réfrigérant de 1,27 cm
  (½ pouce) : 49 à 54 Nm (pour AC-5402
  seulement)
  Les dimensions des tubes de
  refroidissement sont indiquées en pouces !
  Appelez CHIGO Airconditioning pour
  raccourcir ou rallonger les écrous et
  raccords appro.
  31

  Montez les trois chapeaux de protection à nouveau sur les robinets et la soupape. Les deux
  chapeaux restants n’ont plus de fonction. Replacez la plaque de protection en plastique sur
  l’unité et fixez-la avec la vis.
  Votre appareil de conditionnement d’air est prêt à l’emploi. Lisez attentivement votre manuel
  d’utilisation pour utiliser correctement votre système de conditionnement d’air.
  Consultez le chapitre « problèmes et solutions » de ce manuel si le système ne fonctionne pas
  correctement.

  32 • Page 17

  Manuel d’utilisation
  L’appareil ne peut être contrôlé qu’avec la télécommande.
  Quand une défaillance inattendue de télécommande survient, le système peut être allumé et
  éteint en appuyant sur l’interrupteur marche/arrêt, situé derrière le couvercle de l’unité
  intérieure. Ouvrez le couvercle à l’avant de l’unité intérieure en tirant sur les côtés du
  couvercle.

  Si le système est allumé, l’unité extérieure s’allume et s’éteint, alors que l’unité intérieure reste
  active.
  Quand la température programmée du système est atteinte, l’unité extérieure s’arrête de
  fonctionner, tandis que l’unité intérieure continuera à souffler de l’air. Si le climatiseur doit se
  remettre à fonctionner, l’unité extérieure redémarrera. Un condensat apparaîtra sur les
  raccordements des tuyaux de refroidissement, les raccordements sont mouillés, ceci est
  normal . Pendant le refroidissement, de l’eau circule régulièrement dans le tuyau blanc qui va
  vers l’extérieur, cela est normal car le refroidissement d’air chaud produit de la condensation.

  Couvercle

  Écran

  1

  Sortie d’air
  Utilisez la télécommande dans un rayon de 2 mètres et orientez-la vers l’unité intérieure. Si
  vous appuyez sur un bouton de la télécommande, l’unité intérieure émettra un bip. Si vous
  n’entendez pas de bip, l’appareil n’a pas reçu le signal de la télécommande.
  L’écran affichera la température programmée. Après environ 20 secondes, l’écran s’éteindra à
  nouveau.

  3
  4

  2
  6

  5

  7

  9

  10

  11

  12

  Vous pouvez régler la sortie d’air dans différentes positions avec la télécommande.
  Réglez toujours la sortie d’air de manière à ce que l’air froid ne soit pas désagréable.

  8

  Ventilateur

  Raccordements des tuyaux de
  refroidissement

  Une climatisation capte l’air chaud de la zone à refroidir, cet air chaud est acheminé à travers
  le bloc de refroidissement de l’unité intérieure puis il est pulsé à nouveau par la sortie d’air
  dans la même zone.
  Le compresseur (situé dans l’unité extérieure) pompe le réfrigérant dans le circuit qui sert à
  refroidir le bloc de refroidissement de l’unité intérieure, et le ventilateur de l’unité extérieure fait
  sortir la chaleur absorbée.
  La climatisation fonctionne de façon optimale dans un espace clos, aussi faut-il fermer les
  portes et les fenêtres pendant son utilisation.
  Pour avoir assez d’air frais dans la pièce, aérez-la régulièrement.

  33

  13
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Écran
  Interrupteur marche/arrêt
  Baisser la température
  Monter la température
  Mode
  Swing (Oscillation)
  Débit d'air *

  8 Minuteur
  9 Vitesse du ventilateur
  10 Veille
  11 Turbo
  12 Lampe
  13 Verrouillage

  * Le bouton de débit d’air n’a pas de fonction sur ce type de climatisation.

  Retirez le cache à l’arrière de la télécommande et
  installez les piles dans le compartiment puis remettez
  le cache en place.
  Les bonnes polarités sont indiquées dans le
  compartiment des piles.

  34 • Page 18

  Affichage des symboles (n°1) de la télécommande

  Veille
  Auto
  Refroidissement

  Lampe

  Déshumidificateur

  Utilisez le bouton Timer (n°8) pour régler le nombr e d’heures de 1 à 24 heures. Par exemple,
  si vous le réglez sur 2 heures, quand l’appareil fonctionne, l’appareil s’éteindra
  automatiquement 2 heures plus tard.
  L’affichage des symboles suivants indique la fonction Temporisateur :
  2H
  Si vous réglez 2 heures quand l’appareil est à l’arrêt, la machine démarrera deux heures après
  avec la dernière position programmée. L’affichage des symboles suivants indique la fonction
  Temporisateur :
  2H

  Turbo

  Ventilation
  Débit d’air

  Verrouillage
  Vitesse du ventilateur

  Minuteur

  Refroidissement
  Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (n°2). Les symboles suivants s’afficheront sur l’écran
  (n°1) :
  Appuyez sur le bouton Mode (n°5) pour que le symbol e de
  refroidissement s’affiche sur la gauche de l’écran. Utilisez les
  boutons pour régler la température à votre convenance.
  Appuyez sur le bouton (n°3) pour diminuer la tempér ature par
  paliers de 1° C par pression. Vous pouvez appuyez s ur le
  bouton (n°4) pour augmenter la température par pali ers de 1° C
  par pression.
  Vitesse du ventilateur et fonction de débit d’air
  Réglez le bouton Fan speed (n°9) à la vitesse souha itée.
  L’écran indique la vitesse avec l’icône suivante :
  1 rectangle noir correspond à un débit d’air lent,
  2 rectangles à un débit d’air moyen, et 3 rectangles
  le débit d’air le plus élevé.
  Réglez la position du bouton Swing (n°6) pour ajust er la sortie du débit d’air dans la position
  désirée. Si ce symbole clignote, la sortie d’air est en position oscillante, la sortie d’air se oscille
  constamment afin d'optimiser la distribution d’air climatisé dans la pièce. Si la sortie d’air était
  coupée, réappuyez sur le bouton de fonction oscillante (n°6), le symbole reste affiché et la
  vanne reste fixe.
  L’affichage du symbole suivant indique la fonction oscillante :

  Fonction Turbo
  Appuyez sur le bouton Turbo (n°11) pour une capacit é de refroidissement maximum
  temporaire.
  La vitesse du ventilateur passera automatiquement à la position la plus élevée, 15 minutes
  plus tard le mode Turbo s’éteindra automatiquement pour éviter de surcharger le compresseur.
  L’affichage du symbole suivant indique la fonction Turbo :
  Fonction Lampe et Verrouillage
  Si le système reçoit un signal de la télécommande, l’écran de l’unité intérieure s’allume. Au
  bout d’environ 20 secondes, l’écran s’estompe de nouveau.
  Si l’écran s’allume, appuyez sur le bouton Lamp (n°12).
  L’affichage du symbole suivant indique la fonction Lampe :
  Appuyez sur le bouton Hold (n°13) pour utiliser la position de verrouillage de la télécommande.
  Avec ce mode, les boutons de la télécommande sont activés.
  L’affichage du symbole suivant indique la position finale :

  Fonction auto
  Appuyez sur le bouton Mode (n°5) jusqu’à ce que le symbole
  s’affiche.
  Cette fonctionnalité a été conçue pour utiliser à une température programmée, uniquement
  avec le ventilateur ,quand l’appareil dépasse une température plus élévée, il passera
  automatiquement en mode de climatisation (refroidissement).
  Jusqu’à 25° C, le mode VENTILATEUR (ventilateur uni quement) fonctionne, l’unité de
  climatisation s’allume à partir de 25° C. Si la tem pérature passe sous les 25° C, alors le mode
  VENTILATEUR se réactive.
  Attention ! La température n’est pas réglable avec cette fonction.
  Fonction de déshumidification
  Appuyez sur le bouton Mode (n°5) jusqu’à ce que le symbole
  s’affiche. Cette fonctionnalité
  sert à déshumidifier l’air. Attention ! La température n’est pas réglable avec cette fonction.

  Fonction de veille et de temporisation
  Appuyez sur le bouton du mode Veille (n°10). Au cou rs des deux premières heures, la
  température monte de 1° C par heure. La température programmée est ensuite maintenue .
  En mode Veille, l’appareil s’éteindra automatiquement après 12 heures. Quand vous utilisez la
  fonction Veille, l’appareil passera automatiquement en vitesse de ventilation lente. L’affichage
  du symbole suivant indique la fonction Veille :

  Fonction Ventilateur
  Appuyez sur le bouton Mode (n°5) jusqu’à ce que le symbole
  s’affiche. Avec cette fonction,
  l’appareil fonctionne uniquement comme ventilateur, mais l’air est filtré, y compris la fumée de
  tabac.

  35

  36

  L’écran de l’unité intérieure indique uniquement la température programmée et non pas
  la température dans la pièce. • Page 19

  Nettoyage de l'appareil
  Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours l’alimentation.
  Nettoyez l’unité extérieure avec un torchon humide. N’utilisez jamais de nettoyants puissants
  ou abrasifs, de tampon à récurer ou de la paille de fer, qui pourraient endommager l’appareil.
  Ouvrez le couvercle à l’avant de l’unité intérieure en le tirant vers l’avant, et retirez les deux
  filtres. Nettoyez-les régulièrement à l’eau chaude savonneuse, laissez les filtres sécher
  complètement avant de les remettre en place. N’allumez jamais l’appareil sans les filtres.
  Nettoyez l’unité intérieure avec un torchon humide. N’utilisez jamais de nettoyants puissants
  ou abrasifs, de tampon à récurer ou de la paille de fer, qui pourraient endommager l’appareil.
  Problèmes et solutions
  Le système ne répond pas à la télécommande. Pourquoi ?
  Vérifiez les piles de la télécommande. La télécommande est-elle en position de verrouillage ?
  Vérifiez le fusible dans le boîtier de fusibles du bâtiment.
  Le système est-il en mode Minuteur ?
  Avez-vous allumé puis éteint immédiatement la climatisation ? Alors le mécanisme de sécurité
  du compresseur est activé.
  Attendez au moins 3 minutes puis réessayez.
  Le système est allumé, mais il ne souffle pas d’air froid. Pourquoi ?
  Le système tourne-t-il en mode COOL ? Ou en mode VENTILATEUR ou AUTO ?
  La température programmée est-elle trop élevée ? La température réelle dans la pièce est très
  inférieure à la température programmée du système.
  La climatisation ne fonctionne pas efficacement si les filtres à air sont encrassés ou sales.
  Il y a peut-être une fuite de liquide réfrigérant dans le système, ce qui diminue la capacité de
  refroidissement. Si vous soupçonnez une fuite, éteignez la climatisation et faites appel à un
  technicien.
  Le système fonctionne pendant un certain temps mais la température ne baisse pas
  assez. Pourquoi ?
  La capacité de l’appareil suffit-elle à faire baisser la température ? La pièce est-elle trop
  grande ?
  Vérifiez que les fenêtres et les portes sont fermées. Empêchez les rayons de soleil d’entrer
  dans la zone à climatiser. Vérifiez que toutes les sources de chaleur sont éteintes (lumières,
  appareils électriques, ordinateurs, photocopieurs, etc.).
  Astuce :
  Allumez l’appareil plus tôt ou ne l’éteignez pas la nuit pour pouvoir baisser la température des
  murs, des meubles, etc.
  La température programmée est-elle trop élevée sur la télécommande ?
  La climatisation ne fonctionne pas efficacement si les filtres à air sont encrassés ou sales.
  Vérifiez si le réglage du débit d’air n’est pas réglé au minimum, choisissez le mode de
  ventilation le plus élevé pour augmenter la capacité de refroidissement.
  Vérifiez si l’entrée et la sortie d’air des unités intérieures et extérieures ne sont pas obstruées.
  Il y a peut-être une fuite du liquide réfrigérant dans le système, ce qui diminue la capacité de
  refroidissement. Si vous soupçonnez une fuite, éteignez la climatisation et faites appel à un
  technicien.

  37

  Il y a du givre sur les tuyaux de réfrigérant et/ou dans l’unité appareil intérieure.
  Pourquoi ?
  Il y a trop peu de réfrigérant dans le système. Il est possible qu’il y ait une fuite de réfrigérant
  dans le système.
  La longueur des extensions de tuyaux de réfrigérant dépasse-t-elle 8 mètres ? Y-a-t-il une fuite
  sur l'un des connecteurs du système ?
  Si vous soupçonnez une fuite, éteignez la climatisation et faites appel à un technicien.
  L'unité intérieure perd de l’eau. Pourquoi ?
  Si de l’eau fuit de l’unité intérieure, vous devez immédiatement éteindre la climatisation.
  Le tuyau de condensat descend-il suffisamment ? Ou le tuyau de condensat est-il plié ou
  obstrué ?
  Ouvrez le couvercle de l’unité intérieure et vérifiez que les filtres ne sont pas sales. Des filtres
  sales peuvent entraîner la formation de givre.
  Il y a trop peu de réfrigérant dans le système. Il est possible qu’il y ait une fuite de réfrigérant
  dans le système. Si vous soupçonnez une fuite, éteignez la climatisation et faites appel à un
  technicien.
  Mon climatiseur fait des bruits étranges. Pourquoi ?
  Quand le climatiseur se met en marche, il peut y avoir des sifflements ou des gargouillements.
  Ces bruits se produisent quand le réfrigérant circule dans le climatiseur. Ces bruits sont
  généralement modérés et courts.
  Quand le système démarre ou s’arrête, il y a un bruit de craquement. Ce bruit est dû aux
  changements de température de l’unité intérieure.
  Est-il possible d’installer l’unité extérieure plus haut que l’unité intérieure ?
  Oui. Cela ne nuit pas le fonctionnement du système, vérifiez que le tuyau du condensat
  descend. Si la condensation monte, vous devez installer une pompe pour drainer le condensat
  dans le système.
  Est-il possible d’allonger les tuyaux de réfrigérant ?
  Oui. Jusqu’à 8 mètres sans les remplir de réfrigérant.

  38 • Page 20  Comment faire en cas de problèmes et de pannes ?

  +31 50 5020043
  Le service d’assistance vous aidera.

  Accessoires
  Utilisez les supports de fixation pour le montage mural
  de l’unité extérieure. Les pièces en caoutchouc pour
  un montage anti-vibration.

  @
  info@chigoairco.nl
  Nous répondrons le plus vite possible à vos questions par
  email.


  Désirez-vous commander des conseils d’installation?

  Protection 1 mètre blanche, pour une finition
  professionnelle des tuyaux de réfrigérant et des câbles.

  +31 50 5020043
  Connecteur pour la protection blanche.

  @

  info@chigoairco.nl
  www.chigoairco.nl  Pour le matériel d'installation et des pièces détachées
  vous pouvez aller à:

  Borne murale blanche.

  +31 13 5940300
  @

  airco@tristar.eu
  Pliage à bloc de 90° blanc.

  www.tristar.eu

  Envoyez votre carte de garantie dûment remplie dans les deux semaines, sinon la garantie
  expirera. Montez le système en suivant exactement les consignes du manuel de montage cijoint. Il faut toujours conserver la déclaration de conformité ci-jointe auprès du système.
  39

  40 • Page 21

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
  Jeu de tuyaux de réfrigérant 3 mètres, pour allonger les tuyaux
  de réfrigérant d’usine.
  (extensible jusqu’à 8 mètres sans les remplir de réfrigérant)

  Utilisez toujours les connecteurs spéciaux pour raccorder les
  tuyaux de réfrigérant.
  Les tuyaux de réfrigérant peuvent être raccourcis à la longueur
  souhaitée. Vous devez assembler les nouveaux raccords aux
  tuyaux de réfrigérant.


  Connecteurs pour les tuyaux de réfrigérant.

  Raccords pour les tuyaux de réfrigérant.

  Protection pour l’unité extérieure. Pour la protection
  contre la neige, la pluie et les autres intempéries.
  Lisez toutes les instructions avant utilisation.
  Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons.
  Pour ne pas risquer un choc électrique, n’immergez pas le cordon, la fiche ou
  l’appareil dans l’eau ou dans un autre liquide.
  Débranchez l’appareil du secteur lorsque vous ne l’utilisez pas et avant de le
  nettoyer. Laissez l’appareil refroidir avant d’ajouter ou d’enlever des pièces.
  N'utilisez pas l'appareil si son cordon et sa prise sont endommagés ou s'il présente
  des dysfonctionnements, ou s’il est endommagé de quelque manière que ce soit.
  L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil peut
  entraîner des dommages corporels et rendre la garantie caduque.
  N’utilisez pas l’appareil en extérieur, sur ou à proximité de sources de chaleur
  Ne laissez pas le cordon pendre d’une table ou d’un rebord, ne touchez pas ses
  surfaces chaudes et ne posez pas l’appareil sous ou à proximité de rideaux, de
  décor de fenêtre, etc.
  Cet appareil est destiné à une utilisation familiale uniquement et pour son utilisation
  prévue.
  L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
  L’appareil doit être surveillé, il ne doit pas être laissé sur ON ou chaud sans qu'un
  adulte ne le surveille.
  Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
  aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant
  d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous surveillance ou si elles ont
  reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne
  responsable de leur sécurité.
  Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
  Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un système
  de télécommande.
  Remarque : Pour éviter de réenclencher par accident la protection thermique,
  l’appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de connexion externe comme un
  minuteur et il ne doit pas être connecté sur un circuit. Il faut allumer et éteindre
  l’appareil manuellement.
  Si le cordon ou la fiche sont endommagés, ils doivent être remplacés par un
  réparateur agréé, pour éviter tout danger. Ne réparez pas l’appareil vous-même.
  L’utilisation d’une rallonge ou d’un dispositif similaire n’est pas permise.

  CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

  41

  42 • Page 22

  Conditions de garantie de l’appareil de conditionnement d’air à modèle split
  (Produit de Chigo).
  1.
  Le délai de garantie du système de conditionnement d’air est de 24 mois, à partir de
  la date d’achat. La garantie est seulement accordée si la carte de garantie, jointe à ce manuel,
  dûment remplie, est renvoyée à Airco Service dans les deux semaines après la date d’achat,
  accompagnée du certificat d’achat (ou d’une copie du certificat).
  2.

  La garantie est accordée pour le système complet.

  3.

  Airco Service, boîte postale 115, 9300 AC à Roden, vous donne la garantie sur ce
  système.

  4.

  La déclaration de conformité ci-jointe doit être conservée en tout temps avec le
  système.

  5.

  La garantie n’est pas valide dans les conditions suivantes :


  Le système n’a pas été monté conformément au manuel d’installation ci-joint.
  Les dommages sont dus à des torsions ou autre défections des conduites en cuivre.
  Le système, le compresseur, le relais, les fusibles, la plaque à circuits imprimés etc. ont
  grillé en raison d’un raccordement incorrect du câblage et/ou de l’alimentation en
  électricité.
  Les dommages sont causés ou non par le système à vos propriétés.
  Les dommages consécutifs de quelque nature que ce soit.
  Les dommages de transport à partir du point de vente.
  Les dommages causés par l’utilisation de mauvais outils.
  La fuite du frigorigène du système, pendant, avant ou après l’installation.
  Les dommages causés par la fuite du frigorigène.
  Les dommages causés par la fuite de l’eau de condensation.
  Les plaintes des autorités et/ou d’autres instances faisant autorité en matière
  d’installation et d’entretien du système ainsi que du positionnement des unités.
  Les systèmes ne disposant pas de déclaration de conformité. M. Les systèmes installés
  en dehors des Pays-Bas.

  43

  Directives pour la protection de l’environnement
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa
  durée de vie, il doit être éliminé dans un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, le manuel
  d’utilisation et l’emballage attire votre attention sur un point important. Les
  matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos
  appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre
  environnement. Renseignez-vous après des autorités locales pour connaître
  les centres de collecte des déchets.
  Emballage
  L’emballage est 100% recyclable, retournez-le séparément.
  Produit
  Cet appareil comprend un marquage selon la directive européenne 2002/96/EC relative aux
  Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). En assurant le bon traitement de
  vos déchets, vous aidez à protéger l'environnement et la santé.
  Déclaration de conformité CE
  Cet appareil est conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux objectifs de sécurité de
  la Directive 2006/95/EC sur les « appareils basse tension », aux exigences de sécurité de la
  Directive 2004/108/EC « Compatibilité électromagnétique » et aux exigences de la Directive
  93/68/EEC.

  44 • Page 23

  Formulaire de garantie
  Appareil de conditionnement d’air modèle split Tristar

  ATTENTION ! N’oubliez pas d’ajouter votre certificat d’achat.

  Type

  AC-54

  Nom
  Adresse

  DE

  Installationsanleitung

  Sobald die Klimaanlage installiert wurde, dürfen Sie sie nicht mehr
  ausbauen! Der Ausbau darf nur von
  einem anerkannten Fachinstallateur vorgenommen werden, da eine
  Verbindungsleitung abgekoppelt werden muss, bei der Kältemittel auslaufen
  könnte.
  Kühltechnische Arbeiten, wie das Nachfüllen von Kältemittel, der Ausbau
  der Klimaanlage und das Vornehmen von Änderungen an der Klimaanlage
  dürfen nur von einem anerkannten Fachbetrieb vorgenommen werden.
  Das von Ihnen erworbene Produkt kann optisch von den Bildern in dieser
  Betriebsanleitung abweichen. Dies hat keinerlei Einfluss auf den
  ordnungsgemäßen Einbau, die Bedienung und die Benutzung der
  Klimaanlage.

  Code postal+ ville
  Téléphone pendant
  la journée
  Téléphone le soir
  Mobile

  www.chigoairco.nl

  E-mail
  Envoyez ce formulaire dûment rempli dans une enveloppe fermée à :

  T
  F
  E

  +31 (0) 50-5020043
  +31 (0) 50-5020049
  info@chigoairco.nl

  CHIGO Airconditioning
  P.B. 115
  NL - 9300 AC Roden

  Date :

  Signature :

  45

  46 • Page 24

  1

  3

  Innengerät aus dem Karton A herausnehmen, auspacken und auf Vollständigkeit kontrollieren:

  Suchen Sie einen geeigneten Ort für die Montage des Innengeräts. Dieses muss immer an
  einer ebenen Wand angebracht werden.
  Metallplatte zur Wandmontage mit 4 Schrauben waagerecht am gewünschten Ort montieren.

  • Innengerät
  • Montageanleitung und Gebrauchsanweisung.
  • Fernbedienung

  Vergessen Sie nicht, das Garantieformular auszufüllen und dieses innerhalb von zwei Wochen
  an uns zurückzuschicken. Das Garantieformular befindet sich am Ende dieser
  Montageanleitung.

  Wandplatte und Decke
  Zwischen ist ein Mindestabstand von 8 cm beachten.
  Überprüfen Sie die korrekte Montage (vertikal und horizontal) der Wandplatte mit der
  Wasserwaage!

  4

  2

  Verpackungsklebeband entfernen. Metallplatte für die Wandmontage vom Innengerät
  abschrauben.

  Innengerät zunächst locker an den Befestigungshaken hängen, ohne es einrasten zu lassen.
  Mit einem Bleistift den äußeren Rand des Innengeräts nachziehen. Innengerät danach wieder
  von der Wandplatte abnehmen.
  Bohren Sie ein Loch mit einem
  Durchmesser von mindestens 60 mm in die
  untere rechte Ecke der Bleistiftumrandung.
  Das Loch sollte schräg nach unten gebohrt
  werden, damit das Kondenswasser ablaufen
  kann.
  Für Wände aus Beton oder Stein empfiehlt
  sich ein Diamantbohrer.

  Stecken Sie niemals den Stecker in die Steckdose, solange die Klimaanlage noch nicht
  vollständig installiert ist.

  47

  48 • Page 25

  5

  8
  Überwurfmuttern des Innengeräts
  abschrauben. Verwenden Sie dazu immer 2
  passende Maul- oder englische
  Schraubenschlüssel. Überwurfmutter wieder
  locker anbringen, damit kein Schmutz in die
  Leitungen gelangt. Achten Sie darauf, dass
  die Leitungen nicht geknickt werden.

  Außengerät aus der Verpackung nehmen. Auch
  das Außengerät ist unbedingt waagerecht zu
  montieren. Das Gerät kann auf Holzbalken oder
  mithilfe von Wandbügeln (Zubehörteile) befestigt
  werden.

  Beim Aufdrehen ist ein zischendes
  Geräusch zu hören. Das ist der Stickstoff,
  mit dem das Innengerät befüllt wurde.
  Dieses Gas ist unschädlich.

  9
  6
  Kupferleitungen vorsichtig nach hinten biegen. Alle
  Schläuche vorsichtig mit Klebeband zusammenkleben.
  Dabei ist zu beachten, dass sich der graue
  Kondenswasserschlauch immer unten befindet.
  Kupferleitungen, das schwarze Kabel und den grauen
  Schlauch durch das Loch führen.
  Die Kühlleitungen sollten gut mit Isoliermaterial
  umwickelt sein. Produkt am Wandbügel einrasten
  lassen.

  Kühlleitungen aus der Verpackung herausnehmen und
  Kunststoffabdeckungen und Überwurfmuttern des
  Innengeräts entfernen.
  Die Kühlleitungen vorsichtig etwas abrollen und mit
  den Leitungen des Innengeräts, die aus der Mauer
  herausragen, verbinden.
  Die Überwurfmutter muss vollkommen gerade
  befestigt und manuell festgedreht werden. Wenn das
  nur schwer geht, sitzt die Überwurfmutter nicht ganz
  gerade.

  Die Überwurfmuttern mit 2 passenden Maul- oder
  englischen Schraubenschlüsseln gut festdrehen.
  Leitungen vorsichtig in die gewünschte Position
  biegen und darauf achten, dass diese nicht knicken.
  Wenn die Leitungen geknickt sind, müssen Sie ein
  neues Set mit Kühlleitungen bestellen. ichtbare Teile
  der Leitungen mit den mitgelieferten
  Isoliermaterialien umwickeln. Die restliche Leitung
  kann ebenfalls mit dem mitgelieferten Klebeband
  umwickelt werden.

  .

  7
  An der Außenwand eine Abdeckkappe oder ein
  Gehäuse (beides Zubehörteile) montieren oder die
  beigefügten Materialien verwenden.
  Den flexiblen weißen Wasserableitungsschlauch mit
  dem grauen Schlauch verbinden.
  Achten Sie darauf, dass dieser Schlauch nicht
  geknickt ist und gut herunterhängt!

  Bei Verwendung eines Drehmomentschlüssels gelten
  folgende Drehmomente:
  1 / 4 " Kühlmittelrohr 16-20 Nm
  3 / 8 " Kühlmittelrohr 29-34 Nm
  1 / 2 " Kühlmittelrohr 49-54 Nm (Nur für AC-5402)
  Wenn kein Drehmomentschlüssel verwendet wird, die Muttern bis zum Anschlag drehen.

  49

  50 • Page 26

  Kunststoffabdeckkappe am Gerät abnehmen. Dazu
  muss die Schraube aufgedreht werden.
  Die fünf Abdeckkappen des Geräts abnehmen. Die
  drei kupfernen Abdeckungen brauchen Sie später
  wieder. Die beiden Kunststoffkappen brauchen Sie
  nicht mehr.

  Die Drähte (schwarzes Kabel des Innengeräts) mit dem Außengerät verbinden.
  Darauf achten, dass die Nummern 1, 2 und der Massedraht des schwarzen Kabels mit den
  Nummern an der Klemmleiste des Außengeräts übereinstimmen. Das Kabel muss unter der
  Kabelschelle befestigt werden.

  11
  Zuerst die Schraube im unteren Ventil mit
  einem Sechskantschlüssel gegen den
  Uhrzeigersinn ganz aufdrehen. Einige
  Minuten warten und danach das Ventil im
  oberen Anschluss exakt 10 Sekunden
  eindrücken.
  Danach das obere Ventil vollständig
  aufdrehen

  10
  Die überschüssige Kühlleitung wird hinter
  das Außengerät gerollt. Überwurfmutter
  genau waagerecht an den anderen
  passenden Anschluss befestigen und
  diesen manuell festdrehen.
  Wenn das zu schwer geht, sitzt die
  Überwurfmutter nicht richtig und Sie müssen
  diesen Schritt wiederholen.

  Kontrollieren Sie immer zuerst, ob alle
  Verbindungen gut festgedreht wurden!

  Wichtig!

  Die Überwurfmuttern mit einem passenden
  Maul- oder englischen Schraubenschlüssel
  gut festdrehen.
  Bei Verwendung eines
  Drehmomentschlüssels gelten folgende
  Drehmomente:
  1 / 4 " Kühlmittelrohr 16-20 Nm
  3 / 8 " Kühlmittelrohr 29-34 Nm
  1 / 2 " Kühlmittelrohr 49-54 Nm (Nur für AC5402)
  Wenn kein Drehmomentschlüssel
  verwendet wird, die Muttern bis zum
  Anschlag drehen.

  Die drei Abdeckkappen wieder auf die Ventile schrauben. Die zwei restlichen Kappen
  brauchen Sie nicht mehr. Kunststoffgehäuse wieder anbringen und mit der Schraube gut
  festdrehen.
  Ihre Klimaanlage ist nun gebrauchsfertig. Für die korrekte Benutzung Ihrer Klimaanlage sollten
  Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.
  Wenn das System nicht richtig funktioniert, im Abschnitt "Probleme und Lösungen" in dieser
  Anleitung nachschlagen.

  Die Kühlleitungen haben Inch-Maße! Wenn
  die Leitungen gekürzt oder verlängert
  werden müssen, sollten Sie bei CHIGO
  Airconditioning nach den richtigen
  Überwurfmuttern und Verbindungsstücken
  fragen.
  51

  52 • Page 27

  Bedienungsanleitung
  Das System kann nur mit der Fernbedienung gesteuert werden.
  Wenn die Fernbedienung unerwarteterweise ausfällt, kann das System durch Drücken der Ein
  / Aus-Taste, die sich hinter der Abdeckung des Innengeräts befindet, ein- und ausgeschaltet
  werden. An der rechten und linken Seite der Abdeckung ziehen, um die Abdeckung auf der
  Vorderseite des Innengeräts zu öffnen.

  Beim Einschalten des Systems schaltet das Außengerät ein und aus, während das Innengerät
  aktiviert bleibt.
  Sobald die eingestellte Temperatur des Systems erreicht ist, wird das Außengerät gestoppt,
  während das Innengerät weiterhin bläst. Wenn das System kühlen muss, wird das Außengerät
  wieder gestartet. Am Anschluss der Kühlrohre ist Kondenswasser sichtbar und der Anschluss
  ist nass, das ist normal. Während des Kühlvorgangs fließt regelmäßig Wasser durch den
  weißen Schlauch, der nach draußen führt, das ist normal, weil beim Kühlen von warmer Luft
  Kondenswasser entsteht.

  Abdeckung

  Display

  1

  Luftauslass
  Richten Sie die Fernbedienung in einem Radius von 2 m auf das Innengerät. Wenn Sie eine
  Taste auf der Fernbedienung drücken, sollte am Innengerät ein Signalton ertönen. Wenn Sie
  keinen Signalton hören, hat das Gerät den Befehl nicht empfangen.
  Auf dem Display können Sie die eingestellte Temperatur ablesen. Nach ca. 20 Sek. schaltet
  das Display wieder ab.

  3
  4

  2
  6

  5

  7

  9

  10

  11

  12

  Der Luftauslass kann mit der Fernbedienung auf verschiedene Positionen gestellt werden.
  Stellen Sie den Luftauslass immer so ein, dass Sie nicht unter kalter Luft leiden.

  8

  Ventilator

  Anschluss der Kühlrohre
  13

  Klimatisierung leitet die warme Luft aus dem zu kühlenden Raum ab, diese warme Luft wird
  durch den Kühlblock des Innengeräts geleitet und dann durch den Luftauslass wieder in den
  selben Raum geblasen.
  Das Kühlmittel wird vom Kompressor (im Außengerät) durchgepumpt, dadurch bleibt der
  Kühlblock im Innengerät kalt, die absorbierte Wärme wird vom Ventilator im Außengerät nach
  draußen befördert.
  Klimatisierung funktioniert nur in einem geschlossenen Raum optimal, deshalb während des
  Betriebs Fenster und Türen geschlossen halten.
  Für ausreichende Frischluftzufuhr den Raum häufig lüften.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Display
  Ein/Aus-Schalter
  Temperatur absenken
  Temperatur erhöhen
  Modus
  Schwenken
  Luftstrom *

  8 Timer
  9 Ventilatordrehzahl
  10 Schlaf
  11 Turbo
  12 Lampe
  13 Halten

  * Die Luftstromtaste hat bei dieser Art von Klimatisierung keine Funktion.

  Den Deckel auf der Rückseite der Fernbedienung
  abnehmen, die Batterien in die Halterung legen und
  den Deckel wieder anbringen.
  Die richtige Polarität wird im Batteriefach angezeigt.

  53

  54 • Page 28

  Displaysymbole (Nr. 1) der Fernbedienung

  Wenn im ausgeschalteten Zustand 2 Stunden eingestellt werden, startet das Gerät zwei
  Stunden später auf der zuletzt eingestellten Position.
  Auf dem Display wird die Timerfunktion durch folgendes Symbol dargestellt:
  2 Std.

  Automatik

  Schlaf

  Kühlen

  Lampe

  Entfeuchtung
  Turbo

  Turbofunktion
  Für eine zeitweilige maximale Kühlleistung die Turbo Taste (Nr. 11) drücken.
  Die Ventilatordrehzahl wird automatisch auf höchste Position geschaltet, nach 15 Minuten
  schaltet der Turbomodus automatisch ab, um eine Überlastung des Kompressors zu
  vermeiden.
  Auf dem Display wird die Turbofunktion durch folgendes Symbol datgestellt:

  Ventilation
  Halten
  Ventilatordrehzahl

  Luftstrom
  Timer

  Lampe und Haltefunktion
  Das Display des Innengeräts ist beleuchtet, wenn das Symbol ein Signal von der
  Fernbedienung empfängt. Nach ca. 20 Sekunden wird das Licht wieder gedämmt.
  Für Displaybeleuchtung die lamp Taste (Nr. 12) drücken.
  Auf dem Display wird der Lampenmodus durch folgendes Symbol dargestellt:

  Kühlen
  Den Ein / Aus-Schalter (Nr.2) drücken. Auf dem Display (Nr. 1) werden die folgenden Symbole
  angezeigt:

  Die hold Taste (Nr. 13) drücken, um die "Sperr-" Position der Fernbedienung zu verwenden.
  Mit dieser Funktion sind die Tasten der Fernbedienung deaktiviert.
  Auf dem Display wird die letzte Position durch folgendes Symbol dargestellt:

  Die mode Taste (Nr. 5) drücken und auf der linken Seite des
  Displays erscheint das Symbol (Kühlen). Die Einstellungstasten
  für Temperatur auf die gewünschte Temperatur stellen. Die
  Einstellungstaste für niedrigere Temperatur (Nr. 3) drücken und
  die Temperatur wird um 1°C verringert. Oder die
  Einstellungstaste für höhere Temperatur (Nr. 4) drücken und die
  Temperatur wird um 1°C erhöht.

  Automatikfunktion
  Die mode Taste (Nr. 5) drücken, bis das
  Symbol auf dem Display angezeigt wird.
  In dieser Funktion wird auf eine eingestellte Temperatur nur für den Ventilatorbetrieb
  geschaltet; wenn das Gerät eine höhere Temperatur erreicht, schaltet es automatisch in den
  Klimatisierungsmodus (Kühlen).

  Ventilatordrehzahl und Luftstromfunktion
  Die fan speed (Nr. 9) Taste drücken, um die gewünschte Drehzahl einzustellen.
  Auf dem Display wird die Drehzahl durch folgendes Symbol dargestellt:
  1 schwarzes Rechteck bedeutet eine geringe Luftmenge, 2 Blöcke
  mittlere Luftmenge und 3 Blöcke die höchste Luftmenge.
  Die swing Taste (Nr. 6) drücken, um den Luftauslass auf die gewünschte Position zu stellen.
  Wenn das Symbol blinkt, befindet sich der Luftauslass in der Schwenkposition, der Auslass ist
  ständig in Bewegung, um die gekühlte Luft im Raum optimal zu verteilen. Wenn der
  Luftauslass nach unten geht, die Schwenkfunktionstaste (Nr. 6) erneut drücken, das Symbol
  bleibt und das Ventil bleibt fixiert.
  Auf dem Display wird die Schwenkfunktion durch folgendes Symbol dargestellt:
  Schlaf- und Timerfunktion
  Die Schlafmodustaste (Nr. 10) drücken. Die Temperatur steigt während der ersten und zweiten
  Stunde, bzw. um 1°C pro Stunde an. Dann wird die ei ngestellte Temperatur gehalten. Im
  Schlafmodus schaltet das Gerät nach 12 Stunden automatisch ab. Wenn die Schlaffunktion
  aktiviert ist, schaltet das Gerät automatisch auf niedrige Ventilatordrehzahl. Auf dem Display
  wird die Schlaffunktion durch folgendes Symbol dargestellt:

  Bis 25°C ist der VENTILATOR Modus (nur Ventilator) in Betrieb, ab 25°C schaltet das
  Kühlgerät ein. Wenn die Temperatur unter 25°C fällt , wird der VENTILATOR Modus wieder
  aktiviert.
  Achtung! In dieser Funktion kann die Temperatur nicht eingestellt werden.
  Entfeuchtungsfunktion
  Die mode Taste (Nr. 5) drücken, bis das Symbol auf dem Display angezeigt wird. Diese
  Funktion dient zur Luftentfeuchtung. Achtung! In dieser Funktion kann die Temperatur nicht
  eingestellt werden.
  Ventilatorfunktion
  Die mode Taste (Nr. 5) drücken, bis das Symbol
  auf dem Display angezeigt wird. In
  dieser Funktion funktioniert das Gerät nur als Ventilator, die Luft, wie z.B. Tabakrauch, wird
  jedoch gefiltert.
  Das Display des Innengeräts zeigt nur die eingestellte Temperatur und nicht die
  Raumtemperatur an.

  Die timer Taste (Nr. 8) drücken und die Stundenzahl einstellen, von 1 bis zu 24 Stunden.
  Beispiel: Wenn während des Betriebs 2 Stunden eingestellt werden, schaltet das Gerät
  automatisch 2 Stunden später ab.
  Auf dem Display wird die Timerfunktion durch folgendes Symbol dargestellt :
  2 Std.

  Reinigung des Geräts
  Vor der Reinigung des Geräts immer Netzstecker ziehen.
  Das Außengerät mit einem feuchten Tuch reinigen. Niemals scharfe und scheuernde
  Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Topfreiniger verwenden, weil sie das Gerät beschädigen.
  Die Abdeckung an der Vorderseite der Innenheit nach vorne ziehen und öffnen und die beiden
  Filter entfernen. Die Filter regelmäßig mit warmem Seifenwasser reinigen und vor dem
  Wiedereinsetzen vollständig trocknen lassen. Das Gerät niemals ohne Filter einschalten. Das

  55

  56 • Page 29

  Innengerät mit einem feuchten Tuch reinigen. Niemals scharfe und scheuernde
  Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Topfreiniger verwenden, weil sie das Gerät beschädigen.
  Probleme und Lösungen
  Das System reagiert nicht auf die Fernbedienung. Warum?
  Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung. Ist die Sperrfunktion der Fernbedienung
  aktiviert?
  Überprüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten des Gebäudes.
  Ist der Timermodus des Systems aktiviert?
  Haben Sie das Klimagerät ein- und sofort wieder ausgeschaltet? Ist der
  Sicherheitsmechanismus des Kompressors aktiviert?
  Warten Sie mindestens 3 Minuten und versuchen Sie es erneut.
  Das System ist eingeschaltet, aber es wird kein kalter Luftstrom erzeugt. Warum?
  Ist der KÜHL Modus des Systems aktiviert? Oder der AUTOMATIK oder VENTILATOR Modus?
  Ist die Temperatur zu hoch eingestellt? Eventuell ist die tatsächliche Raumtemperatur
  niedriger als die eingestellte Temperatur des Systems.
  Die Klimatisierung funktioniert nicht richtig, wenn die Luftfilter verstopft oder verschmutzt sind.
  Möglicherweise ist Kühlmittel aus dem System ausgelaufen, so dass sich die Kühlleistung
  verringert. Wenn diese Vermutung besteht, schalten Sie das Kühlgerät aus und wenden Sie
  sich an einen Mechaniker.
  Das System funktioniert eine Weile, aber die Temperatur wird nicht ausreichend
  abgesenkt. Warum?
  Reicht die Leistung des Geräts aus, um die Hitze abzukühlen? Ist der Raum zu groß?
  Fenster und Türen müssen geschlossen sein. In den gekühlten Raum sollten keine
  Sonnenstrahlen eindringen. Möglichst viele Wärmequellen müssen abgeschaltet sein
  (Beleuchtung, Elektrogeräte, Computer, Kopierer, etc.).
  Tipp:
  Schalten Sie das Gerät früher ein oder schalten Sie es in der Nacht nicht aus, so dass die
  Temperatur der Wände, Möbel, etc. abgesenkt werden kann.
  Ist die Temperatur auf der Fernbedienung zu hoch eingestellt?
  Die Klimatisierung funktioniert nicht richtig, wenn die Luftfilter verstopft oder verschmutzt sind.
  Überprüfen Sie, ob die Luftstromgeschwindigkeit nicht auf Niedrig gestellt ist und wählen Sie
  den höchsten Ventilationsbetrieb, damit sich die Kühlleistung erhöht.
  Überprüfen Sie, ob Lufteinlass und Luftauslass am Innen- und Außengerät nicht durch
  Hindernisse blockiert sind.
  Möglicherweise ist Kühlmittel aus dem System ausgelaufen, so dass sich die Kühlleistung
  verringert. Wenn diese Vermutung besteht, schalten Sie das Kühlgerät aus und wenden Sie
  sich an einen Mechaniker.

  Aus dem Innengerät läuft Wasser aus. Warum?
  Wenn Wasser aus dem Innengerät ausläuft, müssen Sie das Klimagerät sofort ausschalten.
  Hat der Kondenswasserschlauch die richtige Neigung? Oder ist der Kondenswasserschlauch
  geknickt oder blockiert?
  Öffnen Sie den Deckel des Innengeräts und vergewissern Sie sich, dass die Filter nicht
  verschmutzt sind. Verschmutzte Filter können Eisbildung verursachen.
  Im System befindet sich zu wenig Kühlmittel. Möglicherweise ist Kühlmittel aus dem System
  ausgelaufen. Wenn diese Vermutung besteht, schalten Sie das Kühlgerät aus und wenden Sie
  sich an einen Mechaniker.
  Mein Kühlgerät erzeugt seltsame Geräusche. Warum?
  Wenn der Kühlvorgang startet, hören Sie möglicherweise ein Pfeifen oder Gurgeln. Dieses
  Geräusch entsteht, wenn die Kühlflüssigkeit durch das Kühlgerät fließt. Das Geräusch ist
  normalerweise schwach und kurzzeitig.
  Wenn das System gestartet oder gestoppt wird, hören Sie ein Knacken. Dieses Geräusch wird
  durch die Temperaturänderung im Innengerät verursacht.
  Darf das Außengerät höher als das Innengerät installiert werden?
  Ja. Dadurch wird der Betrieb des Systems nicht beeinträchtigt, der Kondenswasserschlauch
  muss nach unten gerichtet sein. Wenn das Kondenswasser nach oben fließen muss, können
  Sie eine Kondensatentleerungspumpe zwischen dem System installieren.
  Können die Kühlmittelrohre verlängert werden?
  Ja, bis zu 8 m ohne Nachfüllen des Kühlmittels.

  Auf den Kühlmittelrohren und/oder im Innengerät hat sich Frost gebildet. Warum?
  Im System ist zu wenig Kühlmittel vorhanden. Möglicherweise ist Kühlmittel aus dem System
  ausgelaufen.
  Haben Sie die Kühlmittelrohre auf über 8 m verlängert? Hat das System an einem der
  Anschlüsse eine Leckage?
  Wenn diese Vermutung besteht, schalten Sie das Kühlgerät aus und wenden Sie sich an einen
  Mechaniker.

  57

  58 • Page 30  Vorgehensweise bei Problemen und Störungen

  +31 50 5020043
  Unser Kundendienst hilft Ihnen weiter.

  Zubehör
  Wandhalterungen für die Wandmontage der Außeneinheit.
  Inklusive Montage- und Antivibrationsgummis.

  @
  info@chigoairco.nl
  Ihre Fragen werden baldmöglichst per E-Mail beantwortet.


  Sie möchten Installationstipps oder allationsmaterialien
  bestellen?
  1 m weiße Abdeckung für professionelle Endbearbeitung der
  Kühlmittelrohre und Kabel.

  +31 50 5020043

  @  info@chigoairco
  www.chigoairco.nl

  Anschluss für die weiße Abdeckung.

  Für Installationmaterial und Ersatzteile gehen Sie zu:

  +31 13 5940300
  Wandabschluss weiß.

  @

  airco@tristar.eu
  www.tristar.eu

  Flache Biegung 90° weiß.
  Schicken Sie Ihr Garantieformular innerhalb von zwei Wochen vollständig ausgefüllt an uns
  zurück, sonst entfällt die Garantie.
  Montieren Sie das System exakt gemäß der beigefügten Montageanleitung. Die beigefügte
  Konformitätserklärung gehört zur Klimaanlage und ist unbedingt aufzubewahren.
  59

  60 • Page 31

  3 m Kühlmittelrohrset zum Verlängern der werkseitig gelieferten
  Kühlmittelrohre.
  (Verlängerung bis zu 8 m möglich, ohne Nachfüllen des Kühlmittels)
  Zum Anschließen der Kühlmittelrohre immer die speziellen Anschlüsse
  verwenden.
  Die Kühlmittelrohre können auch auf eine spezielle Länge verkürzt
  werden. Sie sollten neue Anschlüsse an den Kühlmittelrohren anbringen.
  Konformitätserklärung

  Stecker für die Kühlmittelrohre.

  Fabrikant

  Chigo

  Importeur

  Tristar Europe BV

  Installations-Typ

  Split-Unit System

  Kältemittel-Typ

  R410a

  Outdoor-Einheiten

  Inhalt in Gramm

  Anschlüsse für die Kühlmittelrohre.

  R410a
  AC-5400
  AC-5401
  AC-5402

  Abdeckung für das Außengerät. Zum Schutz vor Schnee, Regen
  und sonstigen Wetterverhältnissen.

  550 gr.
  820 gr.
  1250 gr.

  Tristar Europe B.V. erklärt hiermit, daβ die oben aufgeführten Chigo Klimaanlagen Druckgeprüft
  und den Vakuum-Prüftest im Werk bestanden haben .
  Alle Sicherheitseinrichtungen wie Pressostat, elektrische Schutzeinrichtung etc. werden im
  Werk ausführlich über ihre Funktion und Betrieb getestet.
  Diese Fabrikserklärungen liegen zur Einsicht bei Tristar Europe B.V.
  Chigo Klimaanlagen erfüllen an der EMC Richtlinie 2004/108/EEC und der
  Niedrigspannungsrichtlinie 2006/95/EEC.
  Für die Bedienung der Klimaanlagen verweisen wir Sie zur Bedienungsanleitung, die der
  Geräteverpackung beiliegt
  Ausfürliche technische Informationen sind bei dem Importeur Tristar Europe BV nachzufragen
  Ausschlieβlich bei Reparatur oder Wartung wobei Kältemittel freikommen kann muss,
  nach Artikel 1.1 en 1.4 Entscheidung der Treibhausgase Wms 2003, eine STEK
  Didplomierte Person eingeschaltet werden.
  Diese Erklärung sollte immer bei dem Apparat aufbewahrt werden. Der Endverbraucher ist hierfür
  verantwortlich.
  Abgabedatum der Erklärung: Januar 2011
  Tristar Europe BV
  Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg
  www.tristar.eu

  61

  62 • Page 32

  WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

  Garantiebedingungen für die Tristar CHIGO Split-Klimaanlage
  (Ein Produkt der Firma Chigo).

  Lesen Sie sich bitte alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme durch.
  Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.
  Zum Schutz vor elektrischem Schlag tauchen Sie weder Kabel, Stecker noch das Gerät
  selbst in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen und vor
  der Reinigung. Lassen Sie das Kochgerät abkühlen, bevor Sie Teile an- oder abbauen.
  Benutzen Sie Kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder –stecker, nach einer
  Funktionsstörung oder wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
  Die Verwendung zusätzlicher, nicht vom Gerätehersteller empfohlener Zubehörteile
  kann zu Verletzungen und Löschung aller Garantieansprüche führen.
  Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in der Nähe/auf Heizquellen.
  Vermeiden Sie, dass das Kabel über die Tischkante oder der Arbeitsfläche hängt,
  heiße Oberflächen berührt oder in Kontakt mit heißen Teilen kommt. Platzieren Sie das
  Gerät nicht unter oder in der Nähe von Vorhängen, Gardinen usw.
  Das Gerät darf nur im Haushalt und für den Verwendungszweck, für den es hergestellt
  wurde, genutzt werden.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
  Das Gerät ist immer zu beaufsichtigen und sollte niemals eingeschaltet oder vor der
  Abkühlung ohne entsprechende Aufsicht eines Erwachsenen bleiben.
  Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit
  eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit
  mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen geeignet, außer sie werden beaufsichtigt
  oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person in die Benutzung des Geräts
  eingewiesen.
  Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
  spielen.
  Das Gerät ist nicht für den Gebrauch mit einer externen Schaltuhr oder einem
  Fernbedienungssystem vorgesehen.
  Hinweis: Um die Gefahr einer unbeabsichtigten Rückstellung des Wärmeschutzes zu
  vermeiden, sollte das Gerät nicht durch ein externes Schaltgerät, z. B. eine Schaltuhr
  betrieben werden oder mit einem Stromkreis verbunden werden, der das Gerät
  regelmäßig einschaltet.
  Zur Gefahrenvermeidung muss ein beschädigtes/r Kabel oder Stecker von einem
  autorisierten Fachmann ersetzt werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
  Die Verwendung einer Verlängerungsschnur oder ähnlicher Teile ist nicht gestattet.

  1.

  Die Garantiefrist der Klimaanlage beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Eine Garantie
  wird nur gewährt, wenn das in dieser Montageanleitung enthaltene Garantieformular
  innerhalb von zwei Wochen nach dem Kauf vollständig ausgefüllt und mit dem
  Kaufbeleg (oder einer Kopie davon) an Airco Service zurückgeschickt wird.

  2.

  Die Garantie wird für das gesamte System gewährt.

  3.

  Die Garantie auf Ihr System wird Ihnen von Airco Service, Postbus 115, in NL-9300
  AC Roden gewährt.

  4.

  Zu dieser Klimaanlage gehört eine beigefügte Konformitätserklärung, die unbedingt
  aufzubewahren ist.

  5.

  Von der Garantie ausgeschlossen sind:

  Fälle, in denen das System nicht gemäß der beigefügten Montageanleitung installiert
  wurde.
  Geknickte, beschädigte oder auf sonstige Weise beeinträchtigte Kupferleitungen.
  Schäden infolge des Durchbrennens der Klimaanlage, des Kompressors, Relais, von
  Sicherungen, Leiterplatten, usw. aufgrund einer falschen Installation der Kabel und/oder
  falscher Spannungszufuhr.
  Schäden an Ihrem Eigentum, die wohl oder nicht von der Klimaanlage verursacht wurden.
  Folgeschäden, welcher Art auch immer ab dem Verkaufspunkt aufgetretene
  Transportschäden.
  Schäden durch den Gebrauch von falschem Werkzeug.
  Auslaufen von Kältemittel aus dem System, während, vor oder nach der Installation.
  Schäden, die durch auslaufendes Kältemittel verursacht wurden.
  Schäden, die durch auslaufendes Kondenswasser verursacht wurden.
  Forderungen von Behören und/oder anderen weisungsbefugten Instanzen bezüglich der
  Installation und Wartung des Systems und bezüglich des ausgewählten Standortes der
  beiden Geräte.
  Klimaanlagen ohne Konformitätserklärung

  BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF

  63

  64 • Page 33

  Garantieformular Tristar CHIGO Split-Klimaanlage

  Umweltschutzrichtlinien
  Dieses Gerät gehört nach Ablauf seiner Gebrauchsdauer nicht in den
  Hausmüll, sondern muss an einem Recycling-Punkt für elektrische und
  elektronische Haushaltsgeräte abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem
  Gerät, der Bedienungsanleitung und Verpackung soll Ihre Aufmerksamkeit auf
  diesen wichtigen Punkt lenken. Das Material, das für dieses Gerät verwendet
  wurde, ist recycelbar. Durch das Recycling gebrauchter Haushaltsgeräte
  leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie bei Ihren
  Kommunalbehörden nach Informationen zur Rücknahme nach.

  ACHTUNG ! Bitte unbedingt den Kaufbeleg beilegen.

  Type klimaanlage AC-54
  Name

  Verpackung
  Die Verpackung ist zu 100 % recycelbar, geben Sie die Verpackung getrennt zurück.
  Produkt
  Dieses Gerät ist mit einem Kennzeichen gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG für
  Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ausgestattet. Durch die Sicherstellung, dass das
  Produkt korrekt als Abfall entsorgt wird, helfen Sie, die negativen Auswirkungen für die Umwelt
  und die menschliche Gesundheit zu minimieren.
  EU-Konformitätserklärung
  Dieses Gerät wurde gemäß der Sicherheitsziele der EG-Niederspannungsrichtlinie
  2006/95/EG, der Sicherheitsanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG
  „Elektromagnetischer Kompatibilität“ und der Erfordernisse der Richtlinie 93/68/EWG
  entwickelt, hergestellt und vertrieben.

  Adresse
  PLZ + Wohnort
  Telefon tagsüber
  Telefon abends
  Handy
  E-Mail
  Schicken Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt und in einem
  geschlossenen Kuvert an:

  CHIGO Airconditioning
  Postbus 115
  NL - 9300 AC Roden

  Datum:

  65

  Unterschrift:

  66 • Page 34

  www.tristar.eu

  67


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tristar AC-5402 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tristar AC-5402 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info