Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
AC-5495
AC-5497
NL Gebruikershandleiding
UK User manual
FR Manuel d'utilisation
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
IT Manuale utente
PT Manual de utilizador
1
NL Gebruikershandleiding 4
UK User manual 12
FR Manuel d'utilisation 20
DE Bedienungsanleitung 28
ES Manual de usuario 36
IT Manuale utente 44
PT Funcionamento e manutenção 52
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  AC-5495
  AC-5497

  NL
  UK
  FR
  DE
  ES
  IT
  PT

  NL

  Gebruikershandleiding

  UK

  User manual

  12

  FR

  Manuel d'utilisation

  20

  DE

  Bedienungsanleitung

  28

  ES

  Manual de usuario

  36

  IT

  Manuale utente

  44

  PT

  Funcionamento e manutenção

  52

  Gebruikershandleiding
  User manual
  Manuel d'utilisation
  Bedienungsanleitung
  Manual de usuario
  Manuale utente
  Manual de utilizador

  1

  4 • Page 2

  Onderdelenbeschrijving | Parts description | Description des pièces | Teile
  Beschreibung | Descripción de las partes | Parti descrizione | Peças descrição

  1
  Bedieningspaneel
  Control Panel
  Panneau de contrôle
  Bedienfeld
  Panel de control
  Pannello di comando
  Painel de controlo

  2
  Uitblaas rooster
  Air outlet
  Sortie d’air
  Luftaustritt
  Salida de aire
  Uscita aria
  Saída de ar

  3
  Handvat
  Handle
  Poignée
  Griff
  Tirador
  Impugnatura
  Pega

  2

  4
  Wielen
  Wheels
  Roulettes
  Räder
  Ruedas
  Ruote
  Rodas

  5
  Luchtfilter
  Airfilter
  Filtre à air
  Luftfilter
  Filtro de aire
  Filtro aria
  Filtro de ar

  6
  Lucht inlaat rooster
  Air inlet
  Entrée d’air
  Lufteinlass
  Entrada de aire
  Ingresso aria
  Entrada de ar

  7
  Snoer opslagruimte
  Cable storage
  Rangement du cordon
  Kabelaufbewahrung
  Compartimento para cable
  Alloggiamento cavo
  Compartimento de
  armazenamento do cabo

  8
  Warme lucht uitgang
  Exhaust air outlet
  Sortie d’évacuation d’air
  Abluftöffnung
  Salida de aire de escape
  Uscita aria di scarico
  Saída de ventilação do ar

  9
  Condenswater aftapdop
  Drainage point
  Point de vidange
  Ablaufstelle
  Punto de drenaje
  Punto di spurgo
  Ponto de drenagem

  10
  Slang
  Hose
  Tuyau
  Schlauch
  Manguera
  Flessibile
  Mangueira

  11
  Raamopvulstuk
  Window spacer
  Entretoise de la fenêtre
  Fensterabstandshalter
  Separador de ventana
  Distanziale finestra
  Espaçador de janela

  12
  Aansluiting voor de adapter
  Connection for adapter
  Branchement de l’adaptateur
  Adapteranschluss
  Conexión para adaptador
  Collegamento adattatore
  Ligação do adaptador

  13
  Adapter
  Adapter
  Adaptateur
  Adapter
  Adaptador
  Adattatore
  Adaptador

  14
  Afstandsbediening
  Remote control
  Télécommande
  Fernbedienung
  Mando a distancia
  Telecomando
  Controlo remoto

  15
  Carbon filter
  Carbon filter
  Filtre à charbon carbone
  Kohlefilter
  Filtro de carbono
  Filtro al carbonio
  Filtro de carbono

  16
  Condenswater afvoerslang
  Drain tube
  Tube de vidange
  Ablaufschlauch
  Tubo de drenaje
  Tubo di spurgo
  Tubo de drenagem

  3 • Page 3

  NL

  Bediening en onderhoud

  Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
  Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.
  Voltage 220V-240V 50Hz. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of buitengebruik.
  Let op ! Het apparaat nooit meer kantelen dan 45° e n nooit andersom zetten.
  Het koelmiddelcircuit is gecontroleerd op dichtheid. Koelvermogen 10.500 BTU/ 3.077 watt
  (model AC-5495) of 12.000 BTU/3.516 watt (model AC-5497).
  Eerste gebruik
  Plaats het apparaat op een vlakke stabiele ondergrond en houd minimaal 30 cm. vrije ruimte
  rondom het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat goed recht wordt geplaatst.
  Laat het apparaat, na transport, eerst minimaal 4 uur staan alvorens de stekker in het
  stopcontact wordt geplaatst. Voorkom dat de behuizing van het apparaat nat wordt.
  Haal het snoer altijd volledig uit de snoeropslag ruimte (nr. 7) indien deze in het stopcontact
  wordt geplaatst. Plaats de stekker altijd in een geaard stopcontact.
  Plaats het apparaat nooit naast warmte bronnen of in direct zonlicht.
  Plaatsen van het carbonfilter (nr. 15).

  Plaatsen van de luchtafvoer accessoires.
  Het airconditioning systeem koelt de lucht in de ruimte waar deze geplaatst is. De warmte die
  aan deze lucht onttrokken is dient naar buiten te worden afgevoerd. Bij het afkoelen van
  warme lucht ontstaat condenswater. Een groot deel van het condenswater wordt met de
  warme lucht mee naar buiten afgevoerd. Bij een hoge luchtvochtigheid zal niet al het
  condenswater worden afgevoerd naar buiten en zal geregeld het condenswater reservoir
  moeten worden geleegd. In het hoofdstuk “Condenswater aftappen” wordt dit stap voor stap
  omschreven.
  Er zijn diverse manieren om de warme lucht naar buiten af te voeren:
  Draai de slang (nr. 10) in de warme lucht uitgang (nr. 8) van het apparaat. Hang de slang
  uit het raam of een buitendeur. De koelcapaciteit zal niet optimaal zijn omdat er warme
  buiten lucht in de te koelen ruimte kan blijven stromen.
  Boor een gat van 135 mm. doorsnede in de buitenmuur en voer de slang door het gat. De
  koelcapacitieit is nu wel optimaal.
  Draai de adapter (nr. 13) op het uiteinde van de slang (nr. 10). Plaats het raamopvulstuk in
  het openstaande gedeelte van het raam. Plaats de adapter in de aansluiting voor de
  adapter (nr. 12). De koelcapacitieit is optimaal. Zorg voor een maximale afstand van 36 cm.
  van het apparaat tot aan het raam cq. buitenmuur.

  1
  Verwijder het bovenste lucht filter
  (nr. 5) uit het apparaat.
  2
  Verwijder het rooster
  van het filter.
  3
  Open de verpakking van
  het meegeleverde carbon
  filter (nr. 15).
  4
  Plaats het carbon filter tegen
  het plastic filter aan.
  5
  Plaats het rooster terug op
  het filter.
  6
  Plaats het filter terug in het
  apparaat.

  4

  Zorg ervoor dat de slang (nr. 10) niet wordt
  geknikt of dat de lucht uitstroom wordt belemmerd.
  Verleng nooit de meegeleverde slang (nr. 10).

  5 • Page 4

  Condenswater aftappen

  Gebruik

  Bij het afkoelen van warme lucht ontstaat condenswater. Een groot deel van het condenswater
  wordt met de warme lucht mee naar buiten afgevoerd. Bij een hoge luchtvochtigheid zal niet al
  het condenswater worden afgevoerd en zal geregeld het condenswater reservoir moeten
  worden geleegd. Indien het condenswater reservoir vol is, gaat het waterreservoir vol indicatie
  lampje op het bedieningspaneel (nr. 1) branden en geeft een geluidssignaal af, het apparaat
  stopt automatisch. Het condenswater reservoir heeft een maximale inhoud van 1.7 liter.
  Draai de condenswater aftapdop (nr. 9) eraf. Plaats een opvangbak onder de tuit en trek de
  rubberen plug uit de tuit. Het water stroomt eruit, indien de opvangbak vol is, plaats dan de
  plug terug, leeg de opvangbak en tap de rest van het water af.

  Haal het snoer uit de snoer opslagruimte (nr. 7) en steek de stekker in een geaard stopcontact.

  A
  B

  F

  C

  G

  D

  H
  I

  E

  Indien het condenswater continue dient te worden afgevoerd, plaats dan de condenswater
  afvoerslang (nr. 16) op de tuit. Verwijder wel eerst de rubberen plug. De condenswater
  afvoerslang kan met een andere slang (niet bijgeleverd) worden verlengt. Deze kan worden
  aangesloten op een afvoer of naar buiten worden geleid. Zorg dat deze slang niet omhoog
  loopt.

  A
  B
  C
  D
  E

  J

  Snelheid ventilatie schakelaar
  Display
  Timer functie schakelaar
  Slaap functie schakelaar
  Compressor indicatie lampje

  F
  G
  H
  I
  J

  Functieschakelaar
  Temperatuur instelling hoger
  Temperatuur instelling lager
  Aan/uit schakelaar
  Waterreservoir vol indicatie lampje

  Koelen
  Druk op de aan/uit schakelaar (I) , het apparaat schakelt in de volgende modus:
  Koelen met lage fan snelheid en een ingestelde temperatuur van 24°C. Het display (B) geeft
  de temperatuur aan van de ruimte waar de airco is opgesteld (tussen de 0°C en 50°C).
  Druk op de functieschakelaar (F) en selecteer de COOL functie, het lampje bij COOL gaat
  branden. Stel de gewenste temperatuur in met de temperatuur instellings toetsen, toets G voor
  de temperatuur omhoog in te stellen en toets H om de temperatuur omlaag in te stellen.
  Op het display verschijnt weer de kamertemperatuur. Indien de ingestelde temperatuur onder
  de kamertemperatuur komt, slaat de compressor aan en begint het apparaat met koelen. Het
  compressor indicatielampje (E) gaat branden. Indien de gewenste ingestelde temperatuur
  bereikt is, blijft de ventilator draaien maar gaat de compressor en het bijbehorende
  indicatielampje (E) weer uit. Met de snelheid ventilatie schakelaar (A) selecteert u de gewenste
  fan snelheid.
  Fan functie
  Druk op de aan/uit schakelaar (I) en vervolgens op de de functieschakelaar (F) en selecteer de
  FAN functie, het lampje bij FAN gaat branden, druk vervolgens op de aan/uit schakelaar (I). In
  de FAN functie koelt het apparaat niet, het apparaat is nu te gebruiken als ventilator.

  6

  7 • Page 5

  Auto functie
  Deze functie is bedoeld om het apparaat tot een bepaalde ingestelde temperatuur alleen als
  ventilator te gebruiken, als het apparaat boven deze ingestelde temperatuur komt slaat
  automatisch de airco functie (koelen) aan.
  Voorbeeld: Schakel het apparaat aan door op de aan/uit toets (I) te drukken,
  selecteer de COOL functie met de functieschakelaar (F), stel de temperatuur in op 25°C.
  Selecteer vervolgens de AUTO functie door op de functieschakelaar (F) te drukken, de
  lampjes van AUTO en COOL gaan branden. Tot 25°C wor dt de FAN functie uitgevoerd, vanaf
  25°C gaat het apparaat koelen. Als deze weer onder de 25°C komt dan wordt de FAN functie
  weer ingeschakeld. Let op ! De minimaal instelbare temperatuur in de AUTO functie is 25°C,
  indien een lagere temperatuur wordt geselecteerd, zal het apparaat toch pas vanaf 25°C de
  koel functie gaan uitvoeren.
  Timer functie
  Druk op de timer toets (C) en stel het gewenste aantal uren in, van 1 tot maximaal 24 uren.
  De timer functie werkt in de koel, fan en auto stand.
  Voorbeeld:

  Stel 2 uur in tijdens de uit stand, het apparaat begint 2 uur later met de laatst ingestelde
  functie.

  Stel 2 uur in, terwijl het apparaat in bedrijf is, het apparaat gaat 2 uur later automatisch uit.
  Slaap functie
  Druk op de slaap functie toets (D). De ingestelde temperatuur loopt in het eerste en tweede
  uur met respectievelijk 1°C per uur op. Daarna houd t het apparaat deze ingestelde
  temperatuur vast. Na 12 uur in de sleep stand slaat het apparaat automatisch uit. Bij het
  gebruik van de slaap functie schakelt het apparaat automatisch in de lage fan snelheid.
  De slaap functie werkt alleen indien het apparaat op koelen is geselecteerd.

  Afstandsbediening
  Plaats de batterij in de afstandsbediening achter het klepje aan de achterzijde. Richt de
  afstandsbediening op het apparaat en selecteer de gewenste functies op de afstandsbediening.

  P

  K
  L

  Q

  M
  N
  O

  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q

  Controle lampje, deze licht op indien de toetsen worden bediend.
  Functie toets, koelen, ventilatie of automatisch.
  Aan/uit toets
  Fan snelheidstoets
  Temperatuur instellingstoets, rechts temperatuur omhoog en links temperatuur naar
  beneden.
  Slaap functie toets
  Timer functie toets

  De koelcapaciteit van het apparaat is afhankelijk van de volgende factoren:

  Alle ramen en deuren dienen gesloten te zijn, de warme lucht zal anders immers binnen
  blijven stromen.

  Is de ruimtetemperatuur op de opstellocatie niet extreem hoog, staan er bijvoorbeeld veel
  warmtebronnen in de ruimte, zoals computers e.d.

  Voldoet de te koelen ruimte aan de afmetingen die geschikt zijn voor dit apparaat?
  De koelcapaciteit voor de AC-5495 is voor maximaal 70 m3 en de koelcapaciteit voor de
  AC-5497 is voor maximaal 90 m3.

  Wordt de warmte op een deugdelijke manier naar buiten toe afgevoerd.

  Zorg dat de filters regelmatig worden gereinigd.

  Schoonmaken van het apparaat
  Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt gereinigd.
  De buitenkant reinigen met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende
  schoonmaakmiddelen, een schuurspons of staalwol; dit beschadigt het apparaat. Dompel het
  apparaat niet onder in water of in een andere vloeistof.
  Verwijder de filters (nr. 5) uit het apparaat en reinig deze in een lauw warm sopje, laat de filters
  goed drogen voordat deze worden teruggeplaatst. Schakel het apparaat nooit aan zonder
  filters. Indien het apparaat na het seizoen wordt opgeborgen, tap dan het condenswater af en
  plaats het snoer in de snoeropslag ruimte (nr. 7).

  8

  9 • Page 6


  Belangrijke veiligheidsvoorschriften  Lees alle instructies voor gebruik.
  Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.
  Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat
  niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
  Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor
  reiniging.
  Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
  Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het
  toestel beschadigd is op enigerlei wijze.
  Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het
  apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
  Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe
  warmtebronnen.
  Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in
  contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de
  gordijnen, raambekleding enz.
  Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor
  bestemd is.
  Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
  Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
  Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder
  kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek
  aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben
  gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is
  voor hun veiligheid.
  Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze
  nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw
  apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de
  kabel niet naar beneden hangt.

  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING
  Garantievoorwaarden en service

  Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het
  recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.

  Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of
  het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In
  dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

  Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit
  apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.

  Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een
  geautoriseerd bedrijf gebeuren.
  10

  Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor
  commercieel of industrieel gebruik.
  Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
  Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke
  gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR het apparaat repareren of
  vervangen.
  Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie.
  TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:
  1) Ten gevolge van een val of ongeluk.
  2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
  3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
  4) Door normale gebruiksslijtage.
  Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet
  verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie
  heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
  Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
  Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak
  maken op enige vorm van garantie.

  Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval
  worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het
  hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.
  Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De
  gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
  gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de
  bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde
  inzamelpunt.
  Verpakking
  Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.
  Product
  Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
  Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat
  dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
  consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
  EG-conformiteitsverklaring
  Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in
  overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC
  Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de
  veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC, de
  beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Electromagnetische
  compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

  11 • Page 7

  UK

  Operation and maintenance

  Remove all packaging of the device.
  Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home.
  Rated voltage : AC220-240V 50Hz. This device is not suitable for outdoor installation or use.
  When fixed or moved, the device can not be set horizontally or declined to more then 45° or
  upside-down.
  Before use
  Place the appliance on a flat stable surface and keep at least 30 cm. free space around it.
  Make sure the unit is placed in a upright position.
  Let the unit, after transport, wait for more than 4 hours before it is plugged in into the wall outlet.
  Prevent the cabinet to get wet.
  Make sure the power cable to the power plug is not curled up on the back of the device in the
  cable storage, it can get too hot. Place the plug always into a grounded outlet.
  Never place the appliance near any heat sources or direct sunlight.
  Installation of the carbon filter (No. 15)
  1
  Remove the air filter frame (No. 5)
  from the unit.

  Mounting the exhaust accessories.
  The air conditioning system cools the air in the room where unit is placed. The absorbed heat
  of the conditioned air, should be removed to outside the room where the unit is placed.
  During cooling of hot air condenswater will be created. Much of the condensation will be
  transported with the warm air to outside. At high humidity not all the condense will be
  transported with the warm air to the outside, the water tank must regularly be emptied.
  In the chapter "Condensate Drain" is this defined step by step.
  There are several ways to transport warm air out of the room:
  Attach the hose (No. 10) in the warm air outlet (No. 8) of the device. Hang the hose out
  the window or a door. The cooling capacity will not be optimal because of warm outside
  air will flow into the to cool area.
  Drill a hole of 135 mm. diameter in the outer wall and enter the tubing through the hole.
  The cool capacity is now optimal.
  Screw the adapter (No. 13) at the end of the hose (No. 10). Place the window spacer in
  the open section of the window. Insert the adapter into the socket for the adapter (No. 12).
  The cool capacity is optimal. Provide a maximum distance of 36 cm. the device to the
  windows or exterior wall.

  2
  Separate the filter holder from the
  filter frame.
  3
  Remove the carbon filter (No. 15)
  from its plastic bag.
  4
  Insert the carbon filter into the
  filter frame.
  5
  Fix the filter by reassembling the
  holder onto the filter frame.
  6
  Re-fit the filter frame inside the
  unit.
  .

  12

  Make sure that the hose (No. 10) is not
  kinked or that the air flow is obstructed.

  Never extend the hose (No. 10).

  13 • Page 8

  Drainage
  During cooling of hot air, condensation can be created. Much of the condensation will be
  transported with the warm air outside. At high humidity not all the condense will be transported
  with the warm air to the outside, the water tank must regularly be emptied.
  If the condensation tank is full, the water full indicator light on the control panel (No. 1) will light
  and a sound goes off, the machine stops automatically. The condensate tank has a maximum
  capacity of 1.7 liter.
  Turn the knob condensate drain (No. 9) off the spout. Place a container under the spout and
  pull the rubber plug from the spout. The water flows out, when the bowl is full, insert the plug,
  empty the sump and drain the rest of the water.

  Use
  Unplug the cord from the cord storage (No. 7) and plug into a grounded outlet

  A
  B

  F

  C

  G

  D

  H
  I

  E

  If the condensation must be removed continuously, place the condensation drain hose (No. 16)
  on the spout. Do remove the rubber plug. The condensate drain hose can be extended with
  another hose (not supplied). It can be connected to a drain or be led outside. Make sure this
  hose does not go up.

  A
  B
  C
  D
  E

  J

  Speed (ventilation) button
  Display
  Timer function button
  Sleep function button
  Compressor operation indicator

  F
  G
  H
  I
  J

  Mode function button
  Temperature up button
  Temperature down button
  On/Off power button
  Water full indicator

  When pressing the on/off button (I), the device switches in the following mode:
  Cooling fan low speed and a temperature of 24°C. Th e display (B) indicates the temperature of
  the room (between 0°C and 50°C).
  Cooling
  Press the on/off button (I) and press the mode function button (F) to select the COOL mode,
  the indicator COOL lights on, then. Set the desired temperature to the temperature setting
  buttons, button G to set up the temperature and H button to set the temperature down.
  The display will return to room temperature. If the temperature is below room temperature, the
  compressor turns on and the device starts cooling. The compressor indicator (E) goes on. If
  the desired temperature is reached, the fan still works but is the compressor and the
  corresponding indicator (E) turn off again. With the speed button (A) select the desired fan
  speed.
  Fan function
  Press the mode function button (F) and select the FAN mode, the LED FAN will light, then
  press the on/off button (I). In FAN mode the device does not cool, the device is now used as a
  fan.

  14

  15 • Page 9

  Auto function
  This feature is designed to switch to a certain temperature to be used only as a fan, above this
  temperature the device will automatically turn to the air conditioning mode (cooling).
  Example: Turn the power on by pressing the on/off button (I),
  Select the COOL mode with the mode function button (F), set the temperature to 25°C. Then
  select the AUTO mode by pressing the mode function button (F), the lights COOL and AUTO
  come on To 25°C FAN function is, from 25°C the devi ce cools.
  If the temperature falls below the 25°C the FAN mod e comes on again. Attention! The
  minimum set temperature in the AUTO mode is 25°C, w hen a lower temperature is selected,
  the device cools only to 25°C.
  Timer function
  Press the timer function button (C) and set the desired number of hours, from 1 up to 24 hours.
  The timer function is available in the cooling, fan and auto mode.
  Example:
  • Set in 2 hours during the off mode, the machine will begin two hours later with the last set
  mode.
  • Set in 2 hours, while the unit is in operation, the device automatically stops 2 hours later.

  Q
  Timer function button.
  The cooling capacity of the unit depends on the following factors:
  • All windows and doors must be closed, otherwise the hot air will stay flowing inside .
  • If the room temperature is not extremely high and for example, there are many
  heat sources in space, such as computers etc.
  • Are the dimensions of the area suitable for this device?
  The cooling capacity for the AC-5495 is maximal 70 m3 and the cooling capacity for the
  AC-5495 is maximal 90 m3.
  • Is the heat discharged outwards properly
  • Make sure the filters are cleaned regularly.
  Cleaning
  Always remove the plug from the socket when the device is cleaned.
  Clean the outside with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, steel wool or a
  scouring pad as this will damage the device. Do not immerse in water or other liquid.
  Remove filter (No. 5) from the machine and clean it with warm soapy water, let the filter dry
  completely before being replaced. Turn the appliance without filters. If the unit is stored after
  the season, drain the condensate water and put the cord into the cord storage area (No. 7).

  Sleep function
  This feature only works in the cooling mode. Press the sleep function button (D).
  The temperature raises in the first and second hours, respectively, 1°C per hour. Then the
  device keeps the temperature down. After 12 hours in sleep mode the device will automatically
  turn off. When using the sleep mode the unit automatically turns in low fan speed.
  Remote control
  Place the battery in the remote behind the flap on the back. Point the remote at the device and
  select the desired functions on the remote control.
  K
  P

  L

  Q

  N

  M
  N
  O

  K
  L
  M
  N
  O
  P

  Control light, lights up when the buttons are operated.
  Function button, cooling, ventilation or automatically.
  On/Off key
  Fan speed control button.
  Temperature setting button, right temperature up and left temperature down.
  Sleep function button.
  16

  17 • Page 10  After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or
  repair service against the payment of the ensuing costs.
  Guidelines for protection of the environment

  IMPORTANT SAFEGUARDS
  Read all instructions before use.
  Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
  To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or
  any other liquid.
  Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the device to cool
  before putting on or taking off parts. Do not operate any appliance with a damaged
  cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any
  manner.
  The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer
  may cause injuries and invalidate any warranty you may have.
  Do not use outdoors, or on or near direct heat sources
  Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or come
  into contact with the hot parts or allow the product to be situated underneath or close
  to curtains, window coverings etc.
  This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.
  The appliance must be placed on a stable, level surface.
  This appliance is an attended appliance, and as such should never be left ON or
  whilst hot without adult supervision.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
  physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
  they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
  person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its
  useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric
  and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction
  manual and packaging puts your attention to this important issue. The
  materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic
  appliances you contribute an important push to the protection of our
  environment. Ask your local authorities for information regarding the point of
  recollection
  Packaging
  The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
  Product
  This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC
  on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly
  as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and
  human health.
  EC declaration of conformity
  This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives
  of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC
  Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive
  93/68/EEC.

  SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
  Guarantee

  The device supplied by our Company is covered by 24 month guarantee starting on
  the date of purchase (receipt).

  During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories to material
  or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our
  discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the
  life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!

  Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of
  purchase no free replacement or repair will be carried out.

  If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in
  the original packaging to your dealer together with the receipt.

  Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole
  machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of
  plastic parts are always subject to a charge.

  Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning,
  maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and
  hence are to be paid!

  The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
  18

  19 • Page 11

  FR

  Utilisation et entretien

  Retirez l’appareil de l’emballage.
  Vérifiez que la tension de l’appareil corresponde à la tension du secteur de votre domicile.
  Tension nominale AC220-240V 50Hz. Cet appareil n’est pas destiné à une installation ou une
  utilisation en extérieur.
  S’il est fixé ou déplacé, lL’appareil ne peut pas être positionné horizontalement ou incliné à
  plus de 45° ou placé à l’envers.
  Avant l'utilisation
  Placez l’appareil sur une surface planne, stable et conservez au moins 30cm d’espace libre
  environnant. Veillez à ce que l’appareil soit placé en position verticale.
  Après le transport, attendez un minimum de 4 heures avant de brancher l’appareil à une prise
  murale. Evitez que le coffre ne se mouille.
  Veillez à ce que le cordon d’alimentation de la prise de secteur ne soit pas enroulé à l’arrière
  de l'appareil dans le compartiment de stockage u cordon, cela peut devenir trop chaud.
  Branchez toujours la prise sur une prise de terre.
  Ne jamais mettre l’appareil près de sources de chaleur ou en plein soleil.
  Installation du filtre à charbon (No. 15)
  1
  Retirez l’encadrement du filtre à
  air (No. 5) de l’appareil.

  Montage des accessoires d’échappement.
  Le système de climatisation rafraichi l’air de la pièce où l’appareil est installé. La chaleur
  absorbé de l’air conditionné devrait être évacuée vers l’extérieur de la pièce où l’appareil est
  installé.
  De l’eau condensée sera générée pendant le refroidissement de d’air chaud. La plus grande
  partie de la condensation sera évacuée avec l’air chaud vers l’extérieur. Si le taux d'humidité
  est important, toute la condensation ne sera pas évacuée avec l’air chaud vers l’extérieur, le
  réservoir d’eau devra être régulièrement vidé.
  La rubrique ‘’Purge de condensats’’ l'explique étape par étape.
  Il existe plusieurs méthodes pour évacuer l’air chaud hors de la pièce :
  Branchez le tuyau (No. 10) dans la sortie d’air chaud (No. 8) de l’appareil. Faites passer
  le tuyau par une la fenêtre ou par une porte. La capacité de refroidissement ne sera pas
  optimale, car l’air chaud extérieur s’infiltrera dans la pièce à rafraîchir.
  Percez un trou de 135 mm de diamètre dans le mur extérieur et faites passer le tube
  dans le trou. La capacité de refroidissement est maintenant optimale.
  Vissez l’adaptateur (No. 13) au bout du tuyau (No. 10) : Positionnez l’entretoise de la
  fenêtre dans la partie ouverte de la fenêtre. Insérez l’adaptateur dans la prise de
  l’adaptateur (No. 12) ; La capacité de refroidissement est optimale. Laissez une distance
  maximale de 36 cm entre l’appareil et les fenêtres ou le mur extérieur.

  2
  Séparez le support du filtre de
  l’encadrement du filtre.
  3
  Retirez le filtre à charbon (No. 15)
  de la poche en plastique.
  5
  Insérez le filtre à charbon dans
  l’encadrement du filtre.
  5
  Fixez le filtre en remontant le
  support sur l’encadrement du filtre.
  6
  Remettez l'encadrement du filtre
  dans l'appareil.
  .

  20

  Veillez à ce que le tuyau (No. 10) ne soit
  pas plié ou que le flux d’air ne soit pas bouché.

  Ne jamais tirer sur le tuyau (No. 10).

  21 • Page 12

  Evacuation
  De la condensation peut être générée pendant le refroidissement d’air chaud. La plus grande
  partie de la condensation sera évacuée avec l’air chaud vers l’extérieur. Si le taux d'humidité
  est important, toute la condensation ne sera pas évacuée avec l’air chaud vers l’extérieur, le
  réservoir d’eau doit être régulièrement vidé.
  Lorsque le réservoir de condensation est plein, le voyant lumineux de niveau d’eau maximum
  du panneau de contrôle (No. 1) s’allumera et un signal sonore se déclenche, la machine
  s’arrêtera automatiquement. Le réservoir de condensats a une capacité maximum de 1,7 L.
  Tournez le bouton de purge de condensats (No. 9) du bec d’évacuation. Mettez un récipient
  sous le bec et retirez le bouchon en caoutchouc du bec. L’eau s’écoule, lorsque le récipient est
  plein, remettez le bouchon, videz le bac et purgez le reste d’eau.

  Utilisation
  Débranchez le cordon du compartiment du cordon (No. 7) et branchez-le sur une prise de terre.

  A
  B

  F

  C

  G

  D

  H
  I

  E

  Si la condensation doit être constamment évacuée, mettez le tuyau d’évacuation de
  condensation (No. 16) sur le bec. Retirez le bouchon en caoutchouc. Le tuyau de purge de
  condensats peut être rallongé avec un autre tuyau (non fourni). Il peut être branché sur une
  évacuation ou dirigé vers l’extérieur. Veillez à ce que le tuyau ne remonte pas.

  J

  A

  Sélecteur de vitesse de ventilation Speed

  F

  B

  Affichage

  G

  C

  Minuteur Timer

  H

  D

  Mise en veille Sleep

  I

  E

  Temoin du compresseur

  J

  Sélecteur du Mode
  d'opération
  Bouton de hausse de
  température
  Bouton de baisse de
  température
  Bouton
  d’alimentation
  On/Off
  Indicateur de Niveau
  d’eau maximum Water
  full

  En appuyant sur le bouton on/off (l), l’appareil se met en marche sur le mode suivant :
  Ventilation de refroidissement à faible vitesse et une température de 24°C. L’affichage (B)
  indique la température ambiante de la pièce (entre 0 et 50°C.)
  Refroidissement
  Appuyez sur le bouton on/off (l) et appuyez sur le sélecteur de mode d'opération (F) pour
  sélectionner le mode COOL, alors le voyant COOL s'allume. Réglez la température requise
  avec les boutons de réglages de température, bouton (G) pour augmenter la température et le
  bouton (H) pour baisser la température.
  L’écran affichera à nouveau la température ambiante. Si la température est inférieure à la
  température ambiante, le compresseur est activé et l’appareil commence le refroidissement.
  Le voyant du compresseur (E) s’allume. Si la température requise est atteinte, la ventilation
  continue de fonctionner mais le compresseur s’arrête et le voyant correspond (E) s’éteint à
  nouveau. Sélectionnez la vitesse de ventilation requise avec le sélecteur de vitesse speed (A).
  22

  23 • Page 13

  Fonction de ventilation
  Appuyez sur le sélecteur du mode d’opération (F) et sélectionnez le mode FAN, la DEL FAN
  s’allumera, puis appuyez sur le bouton on/off (l). L'appareil ne refroidit pas en mode FAN, il est
  maintenant utilisé comme ventilateur.
  Fonction Auto
  Cette fonction est conçue pour actviter uniquement le ventilateur jusqu’à une certaine
  température, au-delà de cette température, l'appareil se mettra automatiquement sur le mode
  de climatisation (refroidissement).
  Exemple : Mettez en marche en appuyant sur le bouton on/off (l),
  sélectionnez le mode COOL avec le sélecteur de mode d’opération (F), réglez la température
  à 25°C. Puis sélectionnez le mode AUTO en appuyant sur le sélecteur de mode d’opération
  (F), les voyants lumineux COOL et AUTO s’allument et la fonction ventilateur FAN est réglée
  jusquà 25°C , dès 25°C l’appareil se passe en mode air conditionné.
  Si la température baisse en dessous de 25°C, le mod e FAN se remet à nouveau en marche.
  Attention ! La température minimum en mode AUTO est de 25°C, si uneune température plus
  basse est sélectionnée, l’appareil ne rafraichit qu’à 25°C.
  Fonction de programmation
  Appuyez sur le bouton du minuteur timer (C) et réglez le nombre d'heures souhaitées, de 1 à
  24 heures.
  La fonction de programmation est disponible sur les modes cooling, fan et auto.
  Exemple :
  • Réglez sur 2 heures quand l’appareil est en mode d’arrêt, l’appareil s’enclenchera deux
  heures plus tard après le dernier réglage.
  • Réglez sur 2 heures pendant que l'appareil fonctionne, il s'arrêtera automatiquement 2
  heures plus tard.
  Fonction veille
  Cette fonction ne marche que sur le mode de refroidissement. Appuyez sur le bouton de mise
  en veille sleep (D).
  La température augmente durant la première et deuxième heure, chacune d’un degré par
  heure. Puis l’appareil maintient la température à niveau. Après 12 heures en mode veille,
  l’appareil s’éteindra automatiquement. Lors du fonctionnement en mode veille, l’appareil
  fonctionne automatiquement en vitesse de ventilation ralentie.

  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q

  Voyant de commande : s’allume lorsque les boutons sont utilisés.
  Touche de selection de fonctionnement : refroidissement, ventilation ou automatique.
  Touche Marche/Arrêt
  Touche de commande de la vitesse de ventilation
  Touche de réglage de température : droite pour augmenter la température et gauche
  pour la baisser.
  Touche de mise en veille sleep
  Touche de du minuteur Timer

  La capacité de refroidissement de l’appareil dépend des éléments suivants :
  • Toutes les fenêtres et portes doivent être fermées, autrement l’air chaud continuera de
  circuler à l’intérieur.
  • Si la température ambiante n’est pas extrêmement élevée et par exemple, il y a plusieurs
  sources de chaleur dans l’espace, tel des ordinateurs, etc.
  • La superficie de l'emplacement convient-elle à cet appareil ?
  La capacité de refroidissement du AC-5495 est au minimum de 70m3 et la capacité de
  refroidissement maximum du
  AC-5495 est de 90 m3.
  • La chaleur est-elle évacuée correctement vers l’extérieur ?
  • Veillez à ce que les filtres soient régulièrement nettoyés.
  Nettoyage
  Débranchez toujours la fiche de la prise lors du nettoyage de l'appareil.
  Nettoyez l’extérieur avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de détergents forts et abrasifs,
  des éponges à récurer ou métalliques qui endommageraient l’appareil. Ne pas immerger dans
  l’eau ou autre liquide.
  Retirez le filtre (No. 5) de l’appareil et nettoyez-le avec de l’eau tiède savonneuse, laissez le
  filtre sécher complètement avant de le remettre. Retournez l’appareil sans les filtres. Si
  l’appareil est rangé à la fin de la saison, purgez l'eau condensée et placez le cordon dans
  l'emplacement de son rangement (No. 7).

  Télécommande
  Mettez la pile dans la télécommande derrière le cache au dos. Dirigez la télécommande vers
  l’appareil et sélectionnez les fonctions requises sur la télécommande.
  K
  P

  L

  Q

  N

  M
  N
  O

  24

  25 • Page 14

  MISES EN GARDES IMPORTANTES
  Lisez toutes les instructions avant utilisation.
  Ne touchez pas les surfaces chaudes, servez-vous des poignées et des boutons.
  Pour vous protéger des risques d'électrocution, n'immergez ni le cordon
  d'alimentation ni l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
  Débranchez la prise lorsque vous ne vous en servez pas et avant de procéder au
  nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer ou d'y ajouter des éléments.
  N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est
  endommagé, ou bien après qu'il ai subit un dysfonctionnement ou ait été
  endommage d'une quelconque façon.
  L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabriquant de l'appareil est
  susceptible de provoquer des blessures ainsi que l'annulation de la garantie dont
  vous bénéficiez.
  Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur ou à proximité de sources de chaleur.
  Ne laissez pas le cordon pendre depuis le rebord d'une table ou d'un plan de travail,
  ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou avec les éléments
  de l'appareil qui chauffent durant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil sous ou à
  proximité de rideaux ou des garnitures de fenêtres.
  Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique dans le but pour
  lequel il a été prévu.
  L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
  Cet appareil nécessite la présence constante d'un utilisateur adulte lorsqu'il est en
  marche ou qu'il est chaud.
  Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les
  enfants) don't les capacities physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, oou
  des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
  bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
  surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
  Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez
  jamais sans surveillance à proximité de l’appareil. En conséquence, lorsque vous
  choisissez l’emplacement de l’appareil, faites-le de telle manière que l’enfant
  ’aura pas accès à l’appareil. Vérifiez et assurez-vous que les câbles ne pendent pas.
  Une prise ou un cordon endommagé doit être remplacé par un technicien autorisé
  pour éviter tout danger. Ne réparez pas l'appareil vous-même.
  L'utilisation d'une rallonge ou d'un objet similaire n'est pas autorisée.

  CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE ULTERIEURE

  Garantie

  L'appareil fourni par notre société est couvert par une garantie de 24 mois à compter
  de la date d'achat (reçu).

  Au cours de la période de garantie, tout défaut sur l'appareil ou ses accessoires et
  tout défaut de fabrication sera gratuitement réparé ou remplacé –à notre discrétionLes interventions couvertes par la garantie ne prolongent pas la durée de la période
  de garantie et ne donnent droit à aucune nouvelle garantie !

  La preuve d'achat fait office de bon de garantie. Sans preuve d'achat aucun
  remplacement ou réparation gratuite ne sera effectué.

  Si vous désirez avoir recours à la garantie, veuillez renvoyer l'appareil dans son
  emballage d'origine chez votre détaillant, en y joignant votre preuve d'achat.

  Les dommages subits par les accessoires n'impliquent pas un remplacement
  automatique de l'ensemble de l'appareil. Dans un tel cas, veuillez contacter notre
  service d'assistance en ligne. Les éléments en verre ou en plastique qui sont cassés
  donnent toujours lieu à un échange.

  Les défauts concernant les consommables ou les éléments sujets à l'usure ainsi que
  le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de ces éléments ne sont pas couverts
  par la garantie et sont donc à la charge du client !

  La garantie est annulée si des interventions non autorisées sont effectuées sur
  l'appareil.

  Après expiration de la période de garantie, les réparations peuvent être prises en
  charge contre facturation par un vendeur spécialisé ou un service d'entretien.
  Directives pour la préservation de l'environnement
  Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers lorsqu'il
  arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans un centre de
  collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques et
  électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et sur
  l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux
  utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant les
  équipements ménagés usés vous contribuez de façon importante à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des environs.
  Emballage
  L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des autres déchets.
  Produit
  Cette appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne 2002.96/EC sur
  les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). En faisant en sorte que le
  produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise au rebut vous pouvez contribuer à
  prévenir des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement.
  Déclaration de conformité CE
  Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs de sécurité de la
  Directive Basse Tension no 2006/95/EC, les exigences de protection de la Directive EMC
  2004/108/EC "Compatibilité Electromagnétique" et les exigences de la Directive 93/68/EEC.

  26

  27 • Page 15

  DE

  Betrieb und Wartung

  Die gesamte Geräteverpackung entfernen.
  Überprüfen Sie, ob die Gerätespannung mit der Stromspannung Ihres Hauses übereinstimmt.
  Nennspannung : AC 220-240 V 50 Hz. Dieses Gerät ist für Installation oder Anwendung im
  Freien nicht geeignet.
  Beim Reparieren oder Transportieren darf das Gerät nicht waagrecht, mit einer Neigung über
  45° oder auf den Kopf gestellt werden.
  Vor Inbetriebnahme
  Das Gerät auf eine ebene, flache Oberfläche stellen und einen Mindestabstand von 30 cm um
  das Gerät einhalten. Das Gerät muss senkrecht aufgestellt werden.
  Nach dem Transport darf das Gerät erst nach über 4 Stunden mit der Stromversorgung
  verbunden werden. Das Gehäuse darf nicht nass werden.
  Sicherstellen, dass das Stromkabel am Stecker in der Kabelaufbewahrung an der Rückseite
  des Geräts nicht verwickelt ist, es könnte überhitzen. Den Stecker immer mit einer geerdeten
  Steckdose verbinden.
  Das Gerät niemals in der Nähe von Hitzequellen oder an Orten mit direkter
  Sonneneinstrahlung aufstellen.
  Installation des Kohlefilters (Nr. 15)

  Abluftzubehör montieren.
  Das Klimagerät kühlt die Luft in dem Raum, in dem das Gerät aufgestellt wurde. Die
  absorbierte Wärme der klimatisierten Luft sollte außerhalb des Raums, in dem das Gerät
  aufgestellt ist, abströmen.
  Wenn heiße Luft abgekühlt wird, entsteht Kondenswasser. Ein Großteil des Kondenswassers
  wird mit der warmen Luft nach draußen befördert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit wird nicht das
  gesamte Kondenswasser mit der warmen Luft nach draußen befördert, der Wassertank muss
  regelmäßig geleert werden.
  Im Kapitel "Kondenswasserablauf" wird dieses Verfahren Schritt für Schritt erklärt.
  Die warme Luft kann auf mehrere Arten nach draußen befördert werden:
  Den Schlauch (Nr. 10) an der Abluftöffnung (Nr. 8) des Geräts befestigen. Den Schlauch
  aus dem Fenster oder einer Türe hängen lassen. Die Kühlleistung wird nicht optimal sein,
  weil warme Außenluft in den kühlen Bereich strömt.
  Ein Loch mit einem Durchmesser von 135 mm in die Außenwand bohren und den
  Schlauch durch das Loch führen. Jetzt ist die Kühlleistung optimal.
  Den Adapter (Nr. 13) auf das Schlauchende (Nr. 10) schrauben. Den
  Fensterabstandshalter am offenen Teil des Fensters anbringen. Den Adapter in den
  Adapteranschluss (Nr. 12) stecken. Die Kühlleistung ist optimal. Einen Mindestabstand
  von 36 cm vom Gerät zu Fenster oder Außenwand einhalten.

  1
  Den Luftfilterrahmen (Nr. 5)
  vom Gerät abnehmen.
  2
  Die Filterhalterung
  vom Filterrahmen trennen.
  3
  Den Kohlefilter (Nr. 15) aus
  der Plastiktüte nehmen.
  6
  Den Kohlefilter in
  den Filterrahmen einsetzen.
  5
  Die Halterung wieder auf
  den Filterrahmen setzen und
  den Filter befestigen.
  6
  Den Filterrahmen wieder in
  das Gerät einpassen.

  Der Schlauch (Nr. 10) darf nicht geknickt sein und der
  Luftstrom darf nicht blockiert werden.

  Den Schlauch (Nr. 10) niemals verlängern.

  .

  28

  29 • Page 16

  Ablauf
  Wenn heiße Luft abgekühlt wird, kann Kondenswasser entstehen. Ein Großteil des
  Kondenswassers wird mit der warmen Luft nach draußen befördert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit
  wird nicht das gesamte Kondenswasser mit der warmen Luft nach draußen befördert, der
  Wassertank muss regelmäßig geleert werden.
  Wenn der Kondenswassertank voll ist, leuchtet die Füllstandanzeige am Bedienfeld (Nr. 1) und
  es ertönt ein Ton, das Gerät stoppt automatisch. Der Kondenswassertank hat eine maximale
  Füllmenge von 1.7 l.
  Am Kondenswasserablauf (Nr. 9) den Knopf am Ausgießer drehen. Einen Behälter unter den
  Ausgießer stellen und den Gummistöpsel vom Ausgießer abziehen. Das Wasser fließt aus,
  wenn der Tank voll ist, den Stöpsel aufstecken, den Behälter leeren und das restliche Wasser
  ablaufen lassen.

  Anwendung
  Das Kabel aus der Kabelaufbewahrung (Nr. 7) ziehen und den Stecker mit einer geerdeten
  Steckdose verbinden.
  A
  B

  F

  C

  G

  D

  H
  I

  E

  Wenn das Kondenswasser dauernd beseitigt werden muss, den KondenswasserAblaufschlauch (Nr. 16) auf den Ausgießer setzen. Den Gummistöpsel entfernen. Der
  Kondenswasser-Ablaufschlauch kann mit einem anderen Schlauch (nicht im Lieferumfang
  enthalten) verlängert werden. Er kann an einen Ausguss angeschlossen oder nach draußen
  geführt werden. Dieser Schlauch darf nicht nach oben zeigen.

  A
  B
  C
  D
  E

  J

  Speed (Lüftung) Taste
  Display
  Timer Funktionstaste
  Sleep Funktionstaste
  Kompressor-Betriebsanzeige

  F
  G
  H
  I
  J

  Mode Funktionstaste
  Temperatur Auf Taste
  Temperatur Ab Taste
  On/Off Einschalttaste
  Water full Anzeige

  Beim Drücken der on/off Taste (I) schaltet das Gerät in folgenden Modus:
  Kühlgebläse mit niedriger Drehzahl und einer Temperatur von 24°C. Das Display (B) zeigt die
  Raumtemperatur an (zwischen 0°C und 50°C).
  Kühlen
  Die on/off Taste (I) und die mode Funktionstaste (F) drücken, um den COOL Modus zu wählen,
  die Anzeige COOL leuchtet. Die gewünschte Tempertur mit den TemperatureinstellungsTasten einstellen, mit Taste G die Temperatur erhöhen und mit Taste H die Temperatur
  verringern.
  Auf dem Display wird wieder die Raumtemperatur angezeigt. Wenn die Temperatur unter die
  Raumtemperatur fällt, schaltet der Kompressor ein und das Gerät startet die Kühlung. Die
  Kompressoranzeige (E) leuchtet. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, ist das
  Gebläse noch in Betrieb, aber der Kompressor und die entsprechende Anzeige (E) schalten
  wieder ab. Mit der speed Taste (A) die gewünschte Gebläsedrehzahl auswählen.
  Gebläsefunktion
  Die mode Funktionstaste (F) drücken und den FAN Modus wählen, die LED FAN leuchtet,
  dann die on/off Taste (I) drücken. Im FAN Modus kühlt das Gerät nicht, das Gerät wird jetzt als
  Gebläse verwendet.

  30

  31 • Page 17

  Auto-Funktion
  Mit dieser Funktion kann auf eine bestimmte Temperatur für den Gebläsebetrieb geschaltet
  werden, oberhalb dieser Temperatur schaltet das Gerät automatisch in den
  Klimatisierungsmodus (Kühlen).
  Beipiel: Durch Drücken der on/off Taste (I) einschalten.
  Mit der mode Funktionstaste (F) den COOL Modus wählen, die Temperatur auf 25°C einstellen.
  Dann durch Drücken der mode Funktionstaste (F) den AUTO Modus wählen, die
  Kontrollleuchten für COOL und AUTO leuchten. Bei 25°C ist die FAN Funktion aktiviert, ab
  25°C kühlt das Gerät.
  Wenn die Temperatur unter 25°C fällt, wird der FAN Modus wieder aktiviert. Achtung! Die
  eingestellte Mindesttemperatur im AUTO Modus beträgt 25°C, wenn eine niedrigere
  Temperatur gewählt wird, kühlt das Gerät nur bis 25°C.
  Timerfunktion
  Die timer Funktionstaste (C) drücken und die gewünschte Stunde einstellen, von1 bis 24
  Stunden.
  Die Timerfunktion ist im cooling, fan und auto Modus verfügbar.
  Beispiel:
  • Wenn im Aus-Modus 2 Stunden eingestellt werden, startet das Gerät zwei Stunden später
  mit dem zuletzt eingestellten Modus.
  • Wenn während des Betriebs 2 Stunden eingestellt werden, stoppt das Gerät automatisch 2
  Stunden später.
  Schlaffunktion
  Diese Funktion funktioniert nur im Kühlmodus. Die sleep Funktionstaste (D) drücken.
  Die Temperatur steigt während der ersten und zweiten Stunde, bzw. 1°C pro Stunde. Dann
  hält das Gerät die Temperatur unten. Nach 12 Stunden im Schlafmodus schaltet das Gerät
  automatisch ab. Im Schlafmodus schaltet das Gerät automatisch auf niedrige Gebläsedrehzahl.

  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q

  Die Kontrollleuchte leuchtet bei Tastendruck.
  Funktionstaste, Kühlung, Lüftung oder automatisch.
  Ein/Aus Taste.
  Gebläsedrehzahl-Steuerungstaste.
  Temperatur-Einstellungstaste, rechte Temperatur auf und linke Temperatur ab.
  Sleep Funktionstaste.
  Timer Funktionstaste.

  Die Kühlleistung des Geräts hängt von folgenden Faktoren ab:
  • Alle Fenster und Türen müssen geschlossen sein, ansonsten strömt weiterhin warme Luft
  nach innen .
  • Wenn die Raumtemperatur nicht sehr hoch ist und sich beispielsweise viele Wärmequellen
  im Raum befinden, wie z.B. Computer, etc.
  • Sind die Abmessungen des Raums für dieses Gerät passend?
  Die Kühlleistung für AC-5495 beträgt maximal 70 m3 und für AC-5495 maximal 90 m3.
  • Wird die Wärme richtig nach draußen befördert?
  • Die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden.
  Reinigung
  Beim Reinigen des Geräts immer Netzstecker ziehen.
  Die Außenseite mit einem feuchten Tuch reinigen. Niemals scharfe und scheuernde
  Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Topfreiniger benutzen, weil das Gerät sonst beschädigt wird.
  Nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.
  Den Filter (Nr. 5) aus dem Gerät nehmen und mit warmem Seifenwasser reinigen, vor dem
  Wiedereinsetzen den Filter vollständig abkühlen lassen. Das Gerät ohne Filter einschalten.
  Wenn das Gerät nach der Saison aufbewahrt wird, das Kondenswasser entleeren und das
  Kabel in der Kabelaufbewahrung (Nr. 7) aufbewahren.

  Fernbedienung
  Die Batterie hinter der Klappe auf der Rückseite in die Fernbedienung einlegen. Die
  Fernbedienung auf das Gerät richten und die gewünschten Funktionen wählen.
  K
  P

  L

  Q

  N

  M
  N
  O

  32

  33 • Page 18

  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE  Lesen Sie alle Anleitungen.
  Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie Handgriffe oder Knöpfe.
  Zum Schutz vor Stromschlag Gerät, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser oder
  andere Flüssigkeiten eintauchen.
  Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wenn Zubehörteile
  ausgewechselt werden oder wenn das Gerät gereinigt wird. Sind Netzstecker oder
  Netzkabel beschädigt, dann benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Das gleiche gilt,
  wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner anderen Weise
  beschädigt ist.
  Die Benutzung nicht empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen führen,
  außerdem verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
  Nicht im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen benutzen.
  Netzkabel nicht über die Tischkante hängen lassen und von heißen Oberflächen
  entfernt halten. Betreiben Sie das Gerät nicht unterhalb oder in unmittelbarer Nähe
  von Vorhängen oder Gardinen.
  Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.
  Stellen Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Arbeitsfläche auf.
  Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
  Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig
  eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen
  geeignet, es sei denn, diese wurden von einer schutzbefohlenen Person in Bezug
  auf den Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet.
  Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den Gefahren im
  Umgang mit elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für das Gerät also einen
  Platz aus, der für Kinder unzugänglich ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht
  herunterhängt.
  Ein beschädigtes Kabel oder Stecker muss von einem autorisierten Techniker
  ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Das Gerät nicht selbst reparieren.
  Die Verwendung eines Verlängerungskabels oder ähnliches ist nicht zugelassen.

  BITTE BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES
  NACHSCHLAGEN AUF.

  34

  Garantie

  Dieses Gerät ist für 24 Monate ab Kaufdatum garantiert (bitte Kaufbeleg
  aufbewahren).

  Während der Garantiezeit werden Defekte aufgrund von Material- und
  Fertigungsfehlern kostenfrei repariert oder das Gerät wird ersetzt. Im Garantiefall
  verlängert sich die Laufzeit der ursprünglichen Garantie nicht!

  Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Ohne Kaufbeleg nehmen wir keine
  Garantiearbeiten vor.

  Im Garantiefall geben Sie das Gerät bitte mit allen Zubehörteilen originalverpackt
  und mit Kaufbeleg bei Ihrem Fachhändler ab.

  Beschädigte Zubehörteile führen nicht automatisch zum Ersatz des gesamten
  Geräts. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an unsere Hotline. Glas- und
  Kunststoffteile unterliegen nicht der Garantie.

  Verschleißteile, Reinigung und Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt und
  werden berechnet!

  Bei unerlaubtem Eingriff Dritter verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.

  Nach Ablauf der Garantie vereinbaren Sie kostenpflichtige Reparaturen bitte mit

  Ihrem Fachhändler oder dem Kundendienst.
  Hinweise zum Umweltschutz
  Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den Hausmüll
  entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle für Altgeräte ab.
  Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und Verpackung gibt Hinweise
  zur Entsorgung.
  Die Materialien sind entsprechend recyclingfähig. Durch Recycling und andere
  Formen der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für
  Altgeräte bei Ihrer örtlichen Verwaltung.
  Verpackung
  Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.
  Produkt
  Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische und
  elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen Sie beim Schutz
  unserer Umwelt.
  EU Konformitätserklärung
  Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und der EMCRichtlinie 2004/108/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und vermarktet.

  35 • Page 19

  ES

  Operación y mantenimiento

  Quite por completo el embalaje del producto.
  Compruebe si el voltaje del aparato se corresponde con el voltaje general de su domicilio.
  Voltaje nominal: CA 220-240 V 50 Hz. Este dispositivo no es apto para su instalación ni uso en
  el exterior.
  Al fijar o mover la unidad, evite colocarla en posición horizontal, con un ángulo de inclinación
  de más de 45° o boca abajo.
  Antes del primer uso
  Sitúe el aparato sobre una superficie plana y estable, dejando un mínimo de 30 cm de espacio
  libre a su alrededor. Asegúrese de colocar la unidad en posición vertical.
  Tras su transporte, espere más de 4 horas antes de enchufar la unidad a la toma de corriente
  de pared. Evite que el armazón exterior entre en contacto con líquidos.
  Compruebe que el cable de alimentación conectado al enchufe de corriente no queda doblado
  dentro de su compartimento en la parte trasera de la unidad, pues podría sobrecalentarse.
  Conecte siempre el aparato a un enchufe con toma de tierra.
  No coloque nunca el aparato cerca de fuentes de calor o expuesto a la acción directa de la luz
  solar.
  Instalación del filtro de carbono (nº 15)
  1
  Extraiga la montura del filtro
  de aire (nº 5) de la unidad.

  Montaje de accesorios de escape
  El sistema de aire acondicionado enfría el aire de la habitación en la que se instala la unidad.
  El calor absorbido del aire enfriado debe eliminarse al exterior de la habitación donde se haya
  instalado la unidad.
  Al enfriar el aire caliente, se acumulará agua procedente de la condensación. Gran parte de la
  condensación saldrá al exterior junto con el aire caliente. Sin embargo, en condiciones de
  humedad alta, no toda la condensación será expulsada al exterior junto con el aire caliente,
  por lo que se deberá vaciar el depósito de agua con regularidad.
  Consulte el apartado "Drenaje" para obtener información detallada sobre este procedimiento.
  Existen diversas formas de expulsar el aire caliente hacia el exterior de la habitación:

  Fije la manguera (nº 10) a la salida de aire caliente (nº 8) de la unidad. Saque la
  manguera al exterior a través de una ventana o una puerta. La capacidad de
  refrigeración no será la más apropiada, puesto que el aire caliente procedente del
  exterior penetrará en el área de refrigeración.
  Abra un orificio de 135 mm de diámetro en el muro exterior e introduzca la manguera a
  través del mismo. La capacidad de refrigeración en este caso será la más adecuada.
  Fije el adaptador (nº 13) en el extremo de la manguera (nº 10). Coloque el separador de
  ventana en la parte abierta de la ventana. Introduzca el adaptador en la ranura
  destinada para el mismo (nº 12). La capacidad de refrigeración será también en este
  caso la más adecuada. Deje un espacio de 36 cm como máximo entre la unidad y la
  ventana o el muro exterior.

  2
  Separe el soporte del filtro de
  la montura del mismo.
  3
  Saque el filtro de carbono
  (nº 15) de la envoltura de plástico.
  4
  Introduzca el filtro de carbono
  en la montura.
  5
  Ajuste el filtro volviendo a colocar
  el soporte en la montura
  del mismo.
  6
  Vuelva a colocar la montura
  del filtro dentro de la unidad.
  .

  36

  Compruebe que la manguera (nº 10) no
  queda curvada ni el flujo de aire obstruido.

  No coloque nunca prolongadores para la
  manguera (nº 10).

  37 • Page 20

  Drenaje
  Al enfriar el aire caliente, se acumulará agua procedente de la condensación. Gran parte de la
  condensación saldrá al exterior junto con el aire caliente. Sin embargo, en condiciones de
  humedad alta, no toda la condensación será expulsada al exterior junto con el aire caliente,
  por lo que se deberá vaciar el depósito de agua con regularidad.
  Si el depósito de agua procedente de la condensación está lleno, se encenderá el piloto
  indicador de depósito lleno en el panel de control (nº 1) y se oirá una alarma de sonido. A
  continuación, el aparato se apagará automáticamente. El depósito de agua tiene una
  capacidad máxima de 1,7 litros.
  Gire el botón de drenaje de condensación (nº 9) hasta sacarlo del pitón. Coloque un recipiente
  bajo el pitón, extraiga el tapón de goma del mismo y el agua comenzará a salir. Cuando el
  recipiente esté lleno, coloque de nuevo el tapón, vacíe el recipiente y, a continuación, drene el
  resto del agua.

  Uso
  Extraiga el cable de su compartimento (nº 7) y conéctelo a un enchufe con toma de tierra.

  A
  B

  F

  C

  G

  D

  H
  I

  E

  Si fuera necesario eliminar el agua procedente de la condensación de forma continua, coloque
  el tubo de drenaje de condensación (nº 16) en el pitón, quitando antes el tapón de goma. Si
  fuera necesario, prolongue el tubo de drenaje de condensación con otro tubo auxiliar (no
  incluido). Puede conectarlo a un desagüe o conducirlo hasta el exterior. Asegúrese de que
  este tubo no queda orientado hacia arriba.

  J

  A Botón de velocidad Speed (ventilador)
  B Pantalla
  C Botón de función de temporizador Timer
  D Botón de función de espera Sleep
  E Indicador de funcionamiento del compresor

  F Botón de selección de función Mode
  G Botón de aumento de temperatura
  H Botón de disminución de temperatura
  I Botón de encendido y apagadoOn/Off
  J Indicador de depósito lleno Water full

  Al pulsar el botón on/off (I), el aparato se enciende en el modo de funcionamiento siguiente:
  Ventilador de refrigeración a baja velocidad a una temperatura de 24 °C. La pantalla (B) indica
  la temperatura de la habitación (entre 0 °C y 50 °C ).
  Refrigeración
  Pulse el botón on/off (I) y, a continuación, pulse el botón de selección de función mode (F)
  para seleccionar el modo COOL. El indicador COOL se encenderá. Seleccione la temperatura
  deseada mediante los botones de ajuste de temperatura: botón G para subir la temperatura y
  botón H para bajarla.
  La pantalla volverá a mostrar la temperatura de la habitación. Si la temperatura seleccionada
  es inferior la temperatura de la habitación, el compresor se activará y el aparato comenzará a
  enfriar el aire. El indicador del compresor (E) se encenderá. Cuando se alcance la
  temperatura deseada, el ventilador continuará funcionando pero el compresor y el indicador
  correspondiente (E) se volverán a apagar. Seleccione la velocidad de ventilador deseada
  mediante el botón speed (A).
  Función de ventilador
  Pulse el botón de selección de función mode (F) y seleccione el modo FAN. El LED FAN se
  encenderá. A continuación, pulse el botón on/off (I). En el modo FAN, el aparato no enfría el
  aire, sino que se usa como un ventilador.

  38

  39 • Page 21

  Funcionamiento automático
  Esta función sirve para seleccionar una temperatura hasta la cual el aparato funcionará
  únicamente en modo de ventilador, mientras que por encima de esta temperatura se activará
  automáticamente el modo de aire acondicionado (refrigeración).
  Ejemplo:
  Encienda la unidad pulsando el botón on/off (I), seleccione el modo COOL mediante el botón
  de selección de función mode (F) y ajuste la temperatura a 25 °C. A continuación, seleccione
  el modo AUTO mediante el botón de selección de función mode (F) y los indicadores COOL y
  AUTO se encenderán. Hasta los 25 °C, solo funcionar á la función FAN, mientras que a partir
  de esta temperatura se activará la función de refrigeración. Si la temperatura baja por debajo
  de los 25 °C, el modo FAN se volverá a activar. Ate nción: La temperatura mínima
  seleccionable para el modo AUTO es de 25 °C. Si se selecciona una temperatura inferior, el
  aparato solo enfriará el aire hasta los 25 °C.
  Temporizador
  Pulse el botón de función timer (C) y seleccione el número de horas deseado, entre 1 y 24.
  La función de temporizador está disponible para los modos de funcionamiento cooling, fan y
  auto.
  Ejemplo:

  Seleccione un periodo de 2 horas para el temporizador con la unidad apagada, y esta se
  encenderá 2 horas después en el último modo de funcionamiento seleccionado.

  Seleccione un periodo de 2 horas para el temporizador con la unidad encendida, y esta
  se apagará automáticamente 2 horas después.
  Función de espera
  Esta función solo está disponible en el modo de refrigeración. Pulse el botón de función sleep
  (D).
  La temperatura subirá durante la primera y la segunda hora a razón de 1 °C por hora. A
  continuación, el aparato mantendrá la temperatura estable. Tras 12 horas en modo de espera,
  la unidad se apagará automáticamente. Durante el funcionamiento en modo de espera, se
  seleccionará automáticamente la velocidad de ventilador baja.

  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q

  Piloto de control, que se enciende cuando se pulsa algún botón
  Botón de selección de función: refrigeración, ventilador o funcionamiento automático
  Botón de encendido y apagado
  Botón de control de velocidad del ventilador
  Botón de ajuste de temperatura: derecha para subir la temperatura e izquierda para
  bajarla
  Botón de función de espera Sleep
  Botón de función de temporizador Timer

  La capacidad de refrigeración de la unidad dependerá de los siguientes factores:
  • Todas las puertas y ventanas deberán estar cerradas, de lo contrario penetrará aire caliente
  en la habitación.
  • La temperatura de la habitación no deberá ser excesivamente alta, y no deberán existir en
  ella muchas fuentes de calor, como
  ordenadores, etc.
  • Las dimensiones de la habitación deberán ser adecuadas para este aparato.
  La capacidad de refrigeración del AC-5495 es de 70 m3 como máximo, mientras que la
  capacidad de refrigeración del AC-5495 es de 90 m3 como máximo.
  • La descarga de aire caliente hacia el exterior debe realizarse correctamente.
  • Asegúrese de limpiar los filtros con regularidad.
  Limpieza
  Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
  Limpie el exterior con un trapo húmedo. No utilice nunca productos de limpieza fuertes o
  abrasivos, lana de acero o estropajos, pues podría dañar la unidad. No la sumerja en agua ni
  en otros líquidos.
  Extraiga el filtro (nº 5) del aparato y límpielo con agua tibia y jabón. Déjelo secar por completo
  antes de volver a colocarlo en su lugar. No encienda el aparato sin filtro. Si va a guardar la
  unidad durante un largo periodo de tiempo, drene el agua procedente de la condensación y
  coloque el cable dentro de su compartimento (nº 7).

  Mando a distancia
  Coloque la pila en el mando a distancia, bajo la tapa situada en la parte trasera. Apunte con el
  mando a distancia hacia la unidad y seleccione las funciones deseadas.

  K
  P

  L

  Q

  N

  L
  M
  N
  O

  40

  41 • Page 22

  NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
  Lea todas las instrucciones antes del uso.
  No toque las superficies calientes. Use las asas o los mandos.
  Para protegerse contra electrocución, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad
  en agua u otros líquidos.
  Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de
  limpiarla. Deje enfriar el dispositivo antes de añadir o quitar piezas. No use aparatos
  con el cable o enchufe dañado, después de que funcionen mal o se hayan dañado
  de cualquier modo.
  El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato pueden
  provocar heridas y anular la garantía que pueda tener.
  No lo use en exterior, ni sobre o cerca de fuentes de calor directas.
  No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera, ni toque las
  superficies calientes o entre en contacto con piezas calientes. No deje que el
  producto se coloque debajo o cerca de cortinas, persianas, etc.
  Este aparato es solamente para uso doméstico, y sólo para su finalidad.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
  Este aparato precisa supervisión, y por lo tanto nunca debe dejarse encendido o
  cuando esté caliente sin supervisión por un adulto.
  El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con disminuciones
  físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento (niños
  incluidos), a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del
  aparato por una persona responsable de su seguridad.
  Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje
  solos con el aparato sin supervisión. Consecuentemente, al seleccionar el
  emplazamiento del aparato, piense en un lugar fuera del alcance de los niños.
  Asegúrese de que el cable no quede colgando.
  Un técnico autorizado deberá sustituir los cables o enchufes dañados para evitar
  riesgos. No trate de reparar el dispositivo por su cuenta.
  No se permite el uso de cables alargadores o similares.

  CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN EL FUTURO

  Garantía

  El dispositivo proporcionado por nuestra empresa está cubierto por una garantía de
  24 meses desde la fecha de compra (recibo).

  Durante la duración de la garantía, cualquier avería del dispositivo o sus accesorios
  debida a defectos de material o fabricación será solucionado sin coste mediante su
  reparación o, según nuestro criterio, su cambio. El servicio de garantía no implica
  una ampliación de la duración de la garantía ni da derecho a una nueva garantía.

  La prueba de garantía se proporciona mediante la prueba de compra. Sin la prueba
  de compra no se realizará ningún cambio ni reparación sin coste.

  Si desea realizar una reclamación de garantía, devuelva la máquina entera en su
  embalaje original a su vendedor, junto con el recibo.

  Los daños a accesorios no implican el cambio automático gratuito de toda la
  máquina. En tales casos, contacte con nuestra línea de atención. La rotura de
  cristales o piezas de plástico siempre tendrán cargo.

  Los defectos ds consumibles o piezas susceptibles de desgaste, así como la
  limpieza, mantenimiento o cambio de dichas piezas, no están cubiertos por la
  garantía y, por lo tanto, deben pagarse.

  La garantía queda anulada en caso de manipulación no autorizada.

  Después del fin del periodo de garantía, las reparaciones pueden ser realizadas por
  vendedores capacitados o el servicio de reparación con el pago de los costes
  correspondientes.
  Normas de protección del medioambiente
  Este aparato no debe desecharse con los residuos domésticos al finalizar su
  vida útil, sino desecharse en un centro de reciclaje de aparatos domésticos
  eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones
  y embalaje le llama la atención sobre este importante asunto. Los materiales
  usados en este aparato pueden reciclarse. Reciclando electrodomésticos
  usados, contribuye de forma importante a la protección del medioambiente.
  Consulte a sus autoridades locales para obtener información sobre el punto
  de recogida.
  Embalaje
  El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje de forma separada.
  Producto
  Este dispositivo tiene una marca de cumplimiento con la Directriz Europea 2002/96/EC.
  sobre Equipo Eléctrico y Electrónico de Desecho (WEEE). Garantizando que el producto de
  desecho se procese correctamente, ayuda a evitar las posibles consecuencias adversas para
  el medioambiente y la salud humana.
  Declaración de cumplimiento CE
  Este dispositivo ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de
  seguridad de la Directriz de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los requisitos de protección de la
  Directriz EMC 2004/108/EC de "Compatiblidad Electromagnética" y los requisitos de la
  Directriz 93/68/EEC.

  42

  43 • Page 23

  IT

  Funzionamento e manutenzione

  Rimuovere l’imballaggio.
  Controllare che la tensione dell’apparecchio corrisponda alla tensione domestica.
  Tensione nominale: CA 220-240 V 50 Hz. L’apparecchio non deve essere installato o utilizzato
  in esterni.
  In sede di fissaggio o movimentazione, l’apparecchio non deve essere posizionato
  orizzontalmente o inclinato a più di 45°.
  Prima dell’uso
  Collocare l’apparecchio su una superficie stabile con una luce libera di almeno 30 cm.
  Collocare l’apparecchio in posizione verticale.
  Lasciar riposare l’apparecchio dopo il trasporto per almeno 4 ore prima di collegarlo
  all’alimentazione. L’armadietto deve rimanere asciutto.
  Controllare che il cavo di alimentazione non sia arrotolato nel relativo alloggiamento, per
  evitare che si surriscaldi. Inserire sempre la spina in una presa con messa a terra.
  Non collocare mai l’apparecchio vicino a sorgenti di calore o alla luce diretta del sole.
  Installazione del filtro a carbone attivo (N° 15)
  1
  Rimuovere il telaio del
  filtro dell’aria (N° 5) dall’unità.

  Montaggio degli accessori di scarico.
  L’impianto aria condizionata raffredda l’aria della stanza in cui è collocato. Il calore assorbito
  dall’impianto deve essere espulso al’esterno della stanza in cui è collocato l’apparecchio.
  Durante il raffreddamento dell’aria calda si forma acqua di condensa, la maggior parte della
  quale viene trasportata all’esterno insieme all’aria calda. In condizioni di elevate umidità, non
  tutta la condensa viene trasportata all’esterno insieme all’aria calda; il serbatoio dell’acqua
  deve essere svuotato periodicamente.
  La procedura da applicare è descritta fase per fase nel capitolo "Spurgo della condensa".
  Vi sono modi diversi di trasportare l’aria calda al di fuori della stanza:
  Fissare il flessibile (N° 10) all’uscita aria calda (N° 8) dell’apparecchio. Fissare il flessibile
  fuori dalla finestra o fuori da una porta. La capacità di raffreddamento non sará ottimale,
  poiché l’aria calda esterna fluirà nell’area fresca.
  Praticare un foro del diametro di 135 mm nella parete esterna e inserire il tubo nel foro. La
  capacità di raffreddamento sarà ora ottimale.
  Avvitare l’adattatore (N° 13) alla fine del flessibile (N° 10). Collocare il distanziale finestra
  nella sezione aperta della finestra. Inserire l’adattatore nella presa adattatore (N° 12). La
  capacità di raffreddamento é ottimale. Lasciare una distanza max di 36 cm tra apparecchio
  e finestre o parete esterna.

  2
  Dividere il supporto del filtro
  dal telaio del filtro.
  3
  Estrarre il filtro a carbone
  attivo (N° 15) dalla custodia
  in plastica.
  7
  Inserire il filtro a carbone attivo
  nel telaio del filtro.
  5
  Fissare il filtro rimontando
  il supporto sul telaio del filtro.
  6
  Rimontare il telaio del
  filtro all’interno dell’unità.

  Controllare che il flessibile (N°10) non sia piegato né il flusso
  di aria impedito.
  Non fissare prolunghe al flessibile (N° 10).

  .

  44

  45 • Page 24

  Spurgo
  Durante il raffreddamento dell’aria calda, si può formare condensa. La maggior parte della
  condensa viene trasportata con l’aria calda all’esterno. A elevate percentuali di umidità, non
  tutta la condensa viene trasportata all’esterno insieme all’aria calda; il serbatoio dell’acqua
  deve essere vuotato periodicamente.
  Se il serbatoio condensa é pieno, si accende la spia acqua max sul pannello di comando (N°
  1), si sente un suono e l’apparecchio si spegne. Il serbatoio condensa ha una portata max di
  1,7 l.
  Girare il volantino spurgo condensa (N° 9) su OFF. Collocare un contenitore sotto il beccuccio
  e togliere il tappo in gomma dal beccuccio. L’acqua fuoriesce. Quando il contenitore è pieno,
  rimettere il tappo, svuotare il contenitore e spurgare il resto dell’acqua.

  Utilizzo
  Sfilare il cavo dal relativo alloggiamento (N° 7) e infilarlo in una presa con messa a terra.

  A
  B

  F

  C

  G

  D

  H
  I

  E

  Se la condensa deve essere rimossa continuamente, collocare il flessibile condensazione (N°
  16) sul beccuccio. Non rimuovere il tappo in gomma. Il flessibile spurgo condensa può essere
  allungato con un altro flessibile (non in dotazione). Può essere collegato a un dispositivo di
  spurgo o portato all’esterno. Controllare che il flessibile non sia piegato verso l’alto.

  A
  B
  C
  D
  E

  J

  Tasto Speed (ventilazione)
  Display
  Tasto funzione Timer
  Tasto funzione Sleep
  Indicatore funzionamento compressore

  F
  G
  H
  I
  J

  Tasto funzione Mode
  Tasto temperatura SU
  Tasto temperatura GIÙ
  Tasto alimentazione On/Off
  Indicatore Water full

  Quando si preme il tasto ON/OFF (I), l’apparecchio passa al modo seguente:
  Velocità ventola di raffreddamento bassa e temperature pari a 24°C. Il display (B) indica la
  temperatura della stanza (tra 0°C e 50°C).
  Raffreddamento
  Premere il tasto on/off (I) e premere il tasto funzione modo (F) per selezionare il modo COOL,
  la spia COOL si accende. Impostare quindi la temepratura desiderata con i tasti impostazione,
  G per abbassare la temperatura e H per ridurla.
  Il display torna alla temperatura ambiente. Se la temperatura è inferiore alla temperatura
  ambiente, il compressore si accende e l’apparecchio inizia il raffreddamento. La spia
  compressore (E) si accende. Se viene raggiunta la temperatura desiderata, la ventola continua
  a funzionare ma il compressore e la spia corrispondente (E) si spengono nuovamente. Con il
  tasto speed (A) selezionare la velocità ventola desiderata.
  Funzione ventola
  Premere il tasto funzione mode (F) e selezionare il modo FAN; il LED FAN si accende;
  premere quindi il tasto speed (I). Nel modo FAN, l’apparecchio non raffredda, ma è usato
  come una ventola.

  46

  47 • Page 25

  Funzione auto
  Questa caratteristica si attiva a una determinata temperatura per utilizzare l’apparecchio come
  ventola mentre, al di sopra di questa temepratua, l’apparecchio passa automaticamente al
  modo condizionamento aria (raffreddamento).
  Esempio: accendere l’apparecchio con il tasto on/off (I),
  Selezionare il modo COOL con il tasto mode funzione (F) e impostare la temperatura su 25°C.
  Selezionare il modo AUTO premendo il tasto funzione mode (F), le spie COOL e AUTO si
  portano su 25°C; la funzione FAN si attiva, da 25°C l’apparecchio raffredda.
  Se la temperatura scende al di sotto di 25°C, si at tiva nuovamente il modo FAN. Attenzione!
  La temperatura minima impostabile nel modo AUTO è 25°C; quando viene selezionata una
  temperatura inferiore, l’apparecchio raffredda soltanto fino a 25°C.
  Funzione Timer
  Premere il tasto funzione timer (C) e impostare il numero desiderato di ore, da 1 a 24.
  La funzione timer è disponibile nel modo cooling, fan e auto.
  Esempio:
  • Impostare 2 ore nel modo OFF; l’apparecchio si attiva due ore più tardi con l’ultimo modo
  selezionato.
  • Impostare 2 ore; quando l’apparecchio è in funzione, l’apparecchio si spegne
  automaticamente due ore più tardi.
  Funzione Sleep
  Questa funzione è attiva soltanto nel modo raffreddamento. Premere il tasto funzione sleep (D).
  La temperatura si alza durante la prima e la seconda ora, rispettivamente di 1°C all’ora. In
  seguito l’apparecchio tiene la temperatura bassa. Dopo 12 ore nel modo sleep, l’apparecchio
  si spegne automaticamente. Quando si utilizza il modo sleep, l’apparecchio si porta
  automaticamente in velocità ventola bassa.
  Telecomando
  Inserire la batteria nel telecomando dietro la linguetta nella parte posteriore. Puntare il
  telecomando verso l’apparecchio e selezionare le funzioni desiderate sul telecomando.

  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q

  Spia di controllo, si accende quando si premono i tasti.
  Tasto funzione, raffreddamento, ventilazione o modo automatico.
  Tasto ON/OFF
  Tasto comando velocità ventola.
  Tasto impostazione temperatura, temperatura destra SU e sinistra GIÙ.
  Tasto fuznione sleep.
  Tasto funzione timer.

  La capacità di raffreddamento dell’apparecchio dipende dai seguenti fattori:
  • Tutte le finestre e le porte devono essere chiuse; in caso contrario l’aria calda fluisce
  all’interno della stanza.
  • Se la temperatura ambiente non è molto alta e, per esempio, sono presenti molte sorgenti di
  calore all’interno della stanza, come computer ecc..
  • Le misure della stanza sono adatte a questo apparecchio?
  La capacità di raffreddamento del modello AC-5495 è 70 m3 max e la capacità di
  raffreddamento del modello
  AC-5495 è 90 m3 max.
  • Il calore viene scaricato correttamente all’esterno
  • Controllare periodicamente che i filtri siano puliti.
  Pulizia
  Sfilare sempre la spina dalla presa prima di pulire l’apparecchio.
  Pulire l’esterno con un panno umido. Non utilizzare mai pagliette e detergenti abrasivi, lana di
  acciaio o spugne abrasive per non danneggiare l’apparecchio. Non immergere l’apparecchio in
  acqua o altri liquidi.
  Togliere il filtro (N° 5) dall’apparecchio e lavarl o con acqua tiepida e sapone; lasciar asciugare
  il filtro completamente prima di rimontarlo. Accendere l’apparecchio senza filtri. Se
  l’apparecchio viene rimessato al termine della stagione, spurgare l’acqua di condensa e
  inserire il cavo nel relativo alloggiamento (N° 7).

  K
  P

  L

  Q

  N

  M
  N
  O

  48

  49 • Page 26

  PRECAUZIONI IMPORTANTI  Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso.
  Non toccare le superfici calde. Usare presine o manopole.
  Per proteggersi da scossa elettrica, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in
  acqua o in altro liquido.
  Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso e prima della pulizia.
  Permettere al dispositivo di raffreddarsi prima di inserire o estrarre parti. Non attivare
  alcun dispositivo che presenti un cavo o una spina danneggiata o dopo il
  malfunzionamento del dispositivo, o nel caso in cui sia stato danneggiato in qualsiasi
  modo.
  L’uso di pezzi accessori non raccomandati dal produttore del dispositivo può
  provocare lesioni e invalida qualsiasi garanzia possiate avere.
  Non usare all’esterno, o su o vicino a fonti di calore dirette.
  Non lasciar pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del banco, o toccare le
  superfici calde o venire a contatto con le parti calde o lasciare che il prodotto sia
  posto sotto o vicino a tende, rivestimenti di finestre, ecc.
  Questo dispositivo è per il solo uso domestico e solo per lo scopo per cui è stato
  progettato.
  Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie stabile, piana.
  Questo dispositivo è un dispositivo potenzialmente pericoloso, e come tale non deve
  mai essere lasciato ACCESO o ancora caldo senza la supervisione di un adulto.
  Questo apparecchio non è inteso per l’uso da parte di persone con ridotte capacità
  fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza (inclusi
  bambini), se non sono supervisionate o istruite sull’uso dell’apparecchio da una
  persona responsabile per la loro sicurezza.
  Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai
  senza controllo con il dispositivo. Di conseguenza, quando si sceglie il luogo per il
  dispositivo, si deve farlo in modo che i bambini non vi abbiano accesso. Fare
  attenzione che il cavo non penzoli.
  Un cavo o una presa danneggiata devono essere sostituiti da un tecnico autorizzato
  per evitare rischi. Non riparare l’apparecchio da soli.
  Non è permesso usare una prolunga o qualcosa di simile.

  CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN RIFERIMENTO FUTURO

  Garanzia

  Il dispositivo fornito dalla nostra Compagnia ha una garanzia che copre 24 mesi a
  partire dalla data d’acquisto (ricevuta).

  Durante il corso della garanzia qualsiasi difetto del dispositivo o dei suoi accessori o
  difetti di materiale o di produzione verranno eliminate gratuitamente tramite la
  riparazione o, a nostra discrezione, tramite la sua sostituzione. Il servizio di garanzia
  non comporta un’estensione della durata della garanzia, né da diritto ad una nuova
  garanzia!

  La prova della garanzia è fornita dallo scontrino d’acquisto. Senza lo scontrino
  d’acquisto non verrà effettuata alcuna sostituzione o riparazione.

  Se si desidera presentare un reclamo inerente la garanzia si prega di portare l’intero
  apparecchio nell’imballaggio originale al vostro rivenditore unitamente alla ricevuta.

  Danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita automatica dell’intero
  apparecchio. In tali casi si prega di contattare il nostro numero verde. Vetro rotto o
  rottura delle parti in plastica sono sempre soggetti ad una spesa.

  Difetti ai consumabili o a parti soggette ad usura, come anche pulizia, manutenzione
  o sostituzione delle suddette parti non sono coperte dalla garanzia e pertanto
  devono essere pagati!

  La garanzia scade in caso di manomissione non autorizzata.

  Dopo la scadenza della garanzia le riparazioni possono essere effettuate da un
  rivenditore competente o da un servizio di riparazioni a fronte del pagamento dei
  costi conseguenti.
  Linee guida per la protezione dell’ambiente
  Questo dispositivo non dovrebbe essere inserito nella spazzatura domestica
  alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito presso un punto centrale
  per il riciclo dei dispositivi domestici elettrici ed elettronici. Questo simbolo sul
  dispositivo, sul manuale d’istruzioni e sull’imballaggio centra la vostra
  attenzione su questo importante argomento. I materiali usati in questo
  dispositivo possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici usati
  contribuite a dare una spinta importante alla protezione del nostro ambiente.
  Chiedere alle autorità locali per informazioni inerenti i punti di raccolta.
  Imballaggio
  L’imballaggio è riciclabile al 100%, riportare l’imballaggio separatamente.
  Prodotto
  Questo dispositivo è dotato di un marchio secondo la Normativa Europea 2002/96/EC. sullo
  smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Garantendo che il prodotto viene
  correttamente smaltito come rifiuto, aiutate ad evitare conseguenze negative per l’ambiente e
  la salute umana.
  Dichiarazione di conformità EC
  Questo dispositivo è progettato, prodotto e marchiato secondo gli obiettivi di sicurezza della
  Direttiva sul Basso Consumo N° 2006/95/EC, i requis iti di protezione della Direttiva EMC
  2004/108/EC sulla "Compatibilità Elettromagnetica" e i requisiti della Direttiva 93/68/EEC.

  50

  51 • Page 27

  PT

  Funcionamento e manutenção

  Retire todas as embalagens da caixa do aparelho.
  Verifique se a tensão do aparelho corresponde à tensão principal de sua casa.
  Tensão nominal: AC220-240V 50Hz. Este aparelho não está adaptado para ser instalado e
  utilizado no exterior.
  Quando fixo ou deslocado, o aparelho não pode ser posto na horizontal ou inclinado com mais
  de 45° ou virado ao contrário.
  Antes de utilizar
  Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e mantenha um espaço livre, no
  mínimo, de 30 cm à volta dele. Certifique-se de que a unidade está colocada na posição
  vertical.
  Depois do transporte da unidade, aguarde, no mínimo, 4 horas antes de a ligar a uma tomada
  de parede. Evite que a caixa se molhe.
  Certifique-se de que o cabo de alimentação quando inserido na tomada de alimentação não
  está enrolado na parte de trás do aparelho, pois pode ficar muito quente. Ligue sempre a ficha
  a uma tomada de ligação à terra.
  Nunca coloque o aparelho perto de nenhuma fonte de calor ou luz solar directa.
  Instalação do filtro de carbono (Nº 15)

  Montagem dos acessórios de ventilação.
  O sistema de ar condicionado refrigera o ar na sala onde a unidade é colocada. O calor
  absorvido do ar condicionado onde a unidade é colocada deve ser libertado para o exterior da
  sala.
  Durante a refrigeração do ar quente formar-se-á condensação de água. A maior parte da
  condensação será transportada com o ar quente para o exterior. A uma humidade alta, nem
  toda a condensação de água será transportada com o ar quente para o exterior e o
  reservatório de água deve ser esvaziado regularmente.
  No capítulo "Drenagem da condensação de água" isso é definido passo a passo.
  Há diversas maneiras de transportar o ar quente para o exterior da sala:
  Insira a mangueira (Nº 10) na saída de ar quente (Nº 8) do aparelho. Pendure a
  mangueira no exterior perto de uma janela ou porta. A capacidade de refrigeração não
  será optimizada porque o ar quente do exterior circulará para a área refrigerada.
  Faça um orifício de 135 mm de diâmetro na parede exterior e insira o tubo através do
  orifício. A capacidade de refrigeração está agora optimizada.
  Aperte o adaptador (Nº 13) à extremidade da mangueira (Nº 10). Coloque o espaçador
  de janela na secção aberta da janela. Insira o adaptador na tomada do adaptador (Nº
  12). A capacidade de refrigeração está optimizada. Deixe uma distância máxima de 36
  cm entre o aparelho e as janelas ou a parede exterior.

  1
  Retire a grade do filtro de ar
  (Nº 5) da unidade.
  2
  Desencaixe o suporte do filtro
  da grelha do filtro.
  3
  Retire o filtro de carbono (Nº 15)
  do saco plástico.
  8
  Insira o filtro de carbono na
  grelha do filtro.
  5
  Fixe o filtro montando de novo
  o suporte na grelha do filtro.
  6
  Volte a fixar a grelha do
  no interior da unidade.

  Certifique-se de que a mangueira (Nº 10) não está
  dobrada e que o fluxo de ar está obstruído.

  Nunca estenda a mangueira (Nº 10).

  .

  52

  53 • Page 28

  Drenagem
  Durante a refrigeração do ar quente pode formar-se condensação. A maior parte da
  condensação será transportada com o ar quente para o exterior. A uma humidade alta, nem
  toda a condensação de água será transportada com o ar quente para o exterior e o
  reservatório de água deve ser esvaziado regularmente.
  Se o reservatório de condensação estiver cheio, o indicador luminoso de água máxima no
  painel de controlo (Nº 1) acenderá, sendo emitido um som e a máquina pára automaticamente.
  O reservatório de condensação tem uma capacidade máxima de 1,7 litros.
  Desligue o interruptor da drenagem de condensação (Nº 9) da torneira. Coloque um recipiente
  debaixo da torneira e retire a borracha da torneira. A água vai circulando, quando o recipiente
  estiver cheio, insira a válvula, esvazie o recipiente e drene a água restante.

  Utilização
  Retire o cabo do compartimento de armazenamento do cabo (Nº 7) e ligue-o a uma tomada
  de ligação à terra.

  A
  B

  F

  C

  G

  D

  H
  I

  E

  Se a condensação tiver de ser retirada continuamente, coloque a mangueira de drenagem da
  condensação (Nº 16) na torneira. Retire a válvula de borracha. A mangueira de drenagem da
  condensação pode ser estendida com outra mangueira (não fornecida). Pode ser ligada à
  drenagem ou conduzida para o exterior. Certifique-se de que esta mangueira não rebenta.

  J

  A Botão (ventilação) Speed
  B Visor
  C Botão (função) Timer
  D Botão (função) Sleep
  E Indicador de funcionamento do compressor

  F Botão (função) Mode
  G Botão aumentar temperatura
  H Botão diminuir temperatura
  I Botão alimentação On/Off
  J Indicador de Water full

  Quando pressiona o botão on/off (I), o aparelho é ligado no modo seguinte:
  Baixa velocidade de ventilação de refrigeração e temperatura de 24º C. O visor (B) indica a
  temperatura da sala (entre os 0°C e os 50°C).
  Refrigeração
  Pressione o botão on/off (I) e o botão de função Mode (F) para seleccionar o modo COOL, e o
  indicador COOL acende depois. Defina a temperatura que deseja com os botões de definição
  da temperatura: o botão G para aumentar a temperatura e o botão H para diminuir a
  temperatura.
  O visor voltará a apresentar a temperatura ambiente. Se a temperatura estiver abaixo da
  temperatura ambiente, o compressor liga e o aparelho começa a refrigerar. O indicador do
  compressor (E) acende. Se for atingida a temperatura que deseja, a ventilação continua a
  funcionar, mas o compressor e o indicador correspondente (E) desligam de novo. Com o
  botão Speed (A), seleccione a velocidade de ventilação que deseja.
  Função de ventilação
  Pressione o botão de função Mode (F) e seleccione o modo FAN, e o LED FAN acenderá e
  depois pressione o botão on/off (I). No modo FAN, o aparelho não refrigera e é utilizado agora
  como um ventilador.
  54

  55 • Page 29

  Função automática
  Esta função foi concebida para mudar para uma certa temperatura a ser utilizada só como um
  ventilador. Acima desta temperatura, o aparelho mudará automaticamente para o modo de ar
  condicionado (refrigeração).
  Exemplo: Ligue o aparelho pressionando o botão on/off (I).
  Seleccione o modo COOL com o botão de função Mode (F) e defina a temperatura para os
  25°C. Depois seleccione o modo AUTO pressionando o botão de função Mode (F), os
  indicadores luminosos COOL e AUTO acendem. A função FAN é de 25°C, e a partir dos 25°C,
  o aparelho refrigera.
  Se a temperatura desce abaixo dos 25°C, o modo FAN é de novo ligado. Cuidado! A
  temperatura mínima definida no modo AUTO é de 25°C, quando é seleccionada uma
  temperatura mais baixa, o aparelho refrigera só a 25°C.
  Botão (função) Timer
  Pressione o botão função Timer (C) e defina o número de horas que deseja, de 1 até 24 horas.
  A função Timer está disponível nos modos de cooling, fan e auto.
  Exemplo:
  • Se define 2 horas durante o modo desligado, a máquina começará a funcionar duas horas
  depois com o último modo definido.
  • Se define 2 horas, enquanto a unidade está a funcionar, o aparelho pára automaticamente
  duas horas depois.
  Botão (função) Sleep
  Esta função só funciona no modo de refrigeração. Pressione o botão de função Sleep (D).
  A temperatura aumenta na primeira e segunda horas, respectivamente, 1°C por hora. Depois,
  o aparelho mantém a temperatura baixa. Após 12 horas no modo Sleep, o aparelho desligarse-á automaticamente. Quando utiliza o modo Sleep, a unidade passa automaticamente para
  uma velocidade baixa de ventilação.

  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q

  O indicador luminoso acende quando os botões são pressionados.
  Botão de função de refrigeração, ventilação ou automático.
  Tecla Ligar/Desligar.
  Botão de controlo da velocidade de ventilação.
  Botões de definição da temperatura: botão direito serve para aumentar a
  temperatura e o esquerdo serve para diminuir a temperatura.
  Botão (função) Sleep.
  Botão (função) Timer.

  A capacidade de refrigeração da unidade depende dos seguintes factores:
  • Todas as janelas e portas devem estar fechadas, caso contrário o ar quente mantém-se a
  circular no interior.
  • Se a temperatura ambiente não for extremamente alta e, se por exemplo, houver muitas
  fontes de calor na sala, como computadores, etc.
  • As dimensões da área adequam-se para este aparelho?
  O AC-5495 tem uma capacidade para refrigerar uma área de 70 m3 e de 90 m3 no máximo.
  • O ar quente foi libertado para o exterior correctamente?
  • Certifique-se de que os filtros são limpos regularmente.
  Limpeza
  Retire sempre a ficha da tomada quando limpar o aparelho.
  Limpe o exterior com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza ásperos e abrasivos,
  esfregões ou palha de aço, que podem danificar o aparelho. Nunca mergulhe o aparelho na
  água ou noutro líquido.
  Retire o filtro (Nº 5) da máquina e lave-o com água quente e sabão, deixando-o secar
  completamente antes de o voltar colocar. Ao mover o aparelho, retire os filtros. Se a unidade é
  guardada no fim de alguma estação do ano, drene a água condensada e coloque o cabo no
  compartimento de armazenamento do cabo (Nº 7).

  Controlo remoto
  Coloque a pilha do controlo remoto no compartimento situado na parte traseira. Aponte o
  controlo remoto para o aparelho e seleccione as funções que deseja.
  K
  P

  L

  Q

  N

  M
  N
  O

  56

  57 • Page 30

  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES  Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
  Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas ou os botões.
  Para se proteger de algum choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o
  aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
  Desligue da tomada quando não o estiver a utilizar e antes de o limpar. Deixe o
  aparelho arrefecer antes de montar ou desmontar as peças. Não coloque em
  funcionamento nenhum aparelho com um cabo ou uma ficha danificados ou depois
  de o aparelho não funcionar correctamente, ou ter sido danificado por qualquer
  forma.
  A utilização dos acessórios incluídos não recomendada pelo fabricante do aparelho
  pode causar ferimentos e anular qualquer garantia que possa ter.
  Não utilize no exterior, ou perto de fontes de calor directas.
  Não deixe o cabo dependurado na esquina de uma mesa ou de um balcão, ou
  toque nas superfícies quentes ou peças quentes ou deixe o produto colocado
  debaixo ou junto de cortinas, persianas de janelas, etc..
  Este aparelho destina-se só para uma utilização doméstica e para os fins previstos.
  O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície nivelada e estável.
  Este aparelho é um aparelho que necessita de supervisão de um adulto e, como tal,
  nunca deve ser deixado ligado ou ainda quente.
  Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas,
  sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento
  (incluindo crianças), a não ser que tenham sido instruídas e supervisionadas na
  utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
  No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos, nunca as
  deixe sem supervisão junto do aparelho. Da mesma forma, quando seleccionar o
  local onde vai colocar o aparelho, faça-o de modo a que as crianças não lhe
  consigam aceder. Certifique-se de que o cabo não fica suspenso.
  Um cabo ou ficha danificados só devem ser substituídos por um técnico autorizado,
  para evitar perigos. Não repare por si próprio o aparelho.
  Não é permitido utilizar um cabo de extensão ou algo semelhante.

  GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA

  Garantia

  O aparelho fornecido pela nossa empresa está coberto por uma garantia de 24
  meses a contar da data de compra (recibo).

  Durante a duração da garantia qualquer avaria do aparelho ou dos seus acessórios
  até defeitos de fabrico ou de material serão eliminados sem encargo por reparação
  ou, se preferir, por substituição. Os serviços da garantia não implicam uma
  prorrogação da duração da garantia nem conferem nenhum direito a uma nova
  garantia!

  O comprovativo da garantia é fornecido com o comprovativo da compra. Sem o
  comprovativo da compra não serão realizadas sem encargo a reparação ou a
  substituição.

  Se desejar fazer uma reclamação prevista na garantia, devolva a máquina na
  totalidade e com a embalagem de origem do distribuidor juntamente com o recibo.

  Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática sem encargo
  da máquina na sua totalidade. Neste caso, entre em contacto com a nossa linha de
  assistência directa. As peças de vidro ou as peças de plástico partidas estão
  sempre sujeitas a encargo.

  Os defeitos nos consumíveis ou nas peças sujeitas a desgaste, assim como a
  limpeza, a manutenção ou a substituição das referidas peças não estão cobertos
  pela garantia e por isso devem ser pagos!

  A garantia termina no caso de adulteração não autorizada.

  Depois do prazo de validade da garantia a reparação pode ser realizada por um
  fabricante qualificado ou por um serviço de reparação contra o pagamento dos
  custos decorrentes.
  Instruções gerais sobre a protecção do ambiente
  Este aparelho não deve ser colocado juntamente com o lixo doméstico depois
  da sua vida útil ter terminado, mas deve ser eliminado num ponto central de
  reciclagem de electrodomésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo
  indicado no aparelho, o manual de instruções e as embalagens chamam a
  sua atenção para esta importante questão. Os materiais utilizados neste
  aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos está a contribuir
  para promover a protecção do nosso ambiente. Peça às suas autoridades
  locais informações sobre os pontos de reciclagem.
  Embalagens
  As embalagens são 100% recicláveis. Devolva as embalagens em separado.
  Produto
  Este aparelho vem equipado com uma marca que está em conformidade com a Directiva
  Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).
  Ao garantir que o produto é tratado correctamente como um resíduo, está a ajudar nas
  possíveis consequências adversas para o ambiente e para a saúde humana.

  58

  Declaração de conformidade CE
  Este aparelho foi construído, fabricado e é comercializado em conformidade com os objectivos
  de segurança da Directiva “Baixa Tensão” Nº 2006/95/EC, com as exigências da Directiva
  CEE Nº 2004/108/CE “Compatibilidade Electromagnética” e as exigências da Directiva Nº
  93/68/CEE.
  59 • Page 31

  www.tristar.eu

  60


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tristar AC-5497 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tristar AC-5497 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,62 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info