Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/41
Nächste Seite
MX - 4133
pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  MX - 4133 • Page 2

  Beschrijving:
  A. Fijnschakelaar
  B. SchakelaarⅠ
  C. SchakelaarⅡ
  D. Motorgedeelte
  E. Roestvrij stalen mixerstaaf
  F. Deksel van de hakkom
  G.“S” mes

  H. Hakkom
  I. Klopperhouder
  J. Klopper
  K. Vat
  L. Muurmontuur • Page 3

  Muurmontage
  Lees alstublieft, alvorens het apparaat te gebruiken, de instructies zorgvuldig en
  volledig door.


  Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, ga na of uw voltage
  overeenkomt met de klasseringsbeschrijving van het apparaat op het typeplaatje.  Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat in elkaar te zetten,
  schoon te maken of uit elkaar te halen.  Steek de stekker alleen in het stopcontact als het apparaat volledig in elkaar is
  gezet en trek steeds de stekker uit voor U het apparaat uiteen haalt of voor U aan
  het mes komt.

  Laat kinderen niet met dit apparaat spelen.
  Laat het motorgedeelte, de draad en de stekker niet nat worden.
  Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Als het apparaat beschadigd is, laat U
  het dan in een goedgekeurde onderhoudsdienst nakijken of repareren.  Als het electrische snoer beschadigd is, dan moet hij vervangen worden door een
  goedgekeurde onderhoudsdienst. Controleer het snoer regelmatig.  Laat overtollige snoer niet hangen over de rand van de tafel of het tafelblad en
  laat hem geen heet oppervlak aanraken.

  De messen zijn erg scherp!
  Plaats het apparaat niet in hete stoffen.
  Het apparaat is gebouwd om hoeveelheden te verwerken voor normale
  huishoudens.
  De maatbeker en de hakkom zijn geen van beiden bestand tegen de microwave.
  Korte werktijd. Gebruik het apparaat niet langer dan 1 minuut. Gebruik hem
  op hard voedsel niet langer dan 15 seconden.

  Hoe de handmixer te gebruiken • Page 4

  De

  handmixer

  is

  uitstekend

  geschikt

  voor

  bereiden

  het
  van

  dipsausen,
  andere

  sausen,

  soep,

  mayonnaise en babyvoedsel, als ook voor

  het mengen en het toebereiden van

  milkshakes.
  o

  Schroef de roestvrij stalen mixstaaf op het motorgedeelte tot hij vastzit.

  o

  Plaats de handmixer in een kom. Kies dan een snelheid van 1 tot 5 en
  druk op schakelaar 1 of op schakelaar ll.

  o

  Na gebruik de mixstaaf afschroeven van het motorgedeelte.

  o

  U kunt de handmixer gebruiken in de maatbeker en in elk ander vaatwerk.

  o

  Waarschuwing: Het mes is erg scherp!

  Hoe het hakmes te gebruiken


  Het hakmes is volledig geschikt voor hard voedsel: voor het hakken van vlees, • Page 5

  kaas, uien, kruiden, knoflook, worteltjes, walnoten,


  amandelen, pruimedanten en dergelijke.
  Hakt U geen buitengewoon hard voedsel, zoals
  ijsblokjes, nootmuskaat, koffiebonen en granen.

  Alvorens te hakken...


  Verwijdert

  U

  zorgvuldig

  de

  plastic

  bescherming

  van

  het

  Waarschuwing: Het mes is erg scherp! Houdt U het mes steeds vast bij

  mes.
  het

  plastic bovenste gedeelte.


  Plaats het mes op de pin in het midden van de hakkom. Druk het mes naar
  beneden en zet het vast. Plaats de hakkom altijd op het antislip voetje.


  Doe het voedsel in de hakkom.
  Zet het deksel van de hakkom op de hakkom.
  Schroef het motorgedeelte op het deksel van de hakkom tot het vastzit.
  Kies een snelheid van 1 tot 5 en druk op schakelaar l of schakelaar ll om de
  hakker in werking te stellen. Zolang de hakker werkzaam is, houdt U het
  motorgedeelte vast met uw ene hand en de hakkom met uw andere.

  Na gebruik, het motorgedeelte afschroeven van het deksel van de hakkom.
  Dan het deksel van de hakkom afdoen.
  Verwijdert U voorzichtig het mes. • Page 6  Haalt U het behandelde voedsel uit de hakkom
  Hoe uw klopper te gebruiken

  Gebruik uw klopper uitsluitend voor het opkloppen van room, het stijfkloppen van
  eiwit, het mixen van sponsdeeg en Ready-mix nagerechten.


  Plaats de klopper in de klopperhouder , en schroef dan het versnellingsbakje op
  het motorgedeelte tot het vastzit.  Dan pas kunt U de klopper in een kom zetten. Kies een snelheid van 1 tot 5 en
  druk op schakelaar l of op schakelaar ll om de klopper in werking te stellen.  Na gebruik, schroeft U het versnellingsbakje af van het motorgedeelte. Dan trekt
  U de klopper uit het versnellingsbakje.

  Het Reinigen
  Reinig het motorgedeelte en het deksel van de hakkom uitsluitend met een vochtige
  doek. Dompel het motorgedeelte niet in water!


  De overige onderdelen kunnen in de vaatwasmachine afgewassen worden. Maar
  na het verwerken van zeer zout voedsel zoudt U de messen onmiddelijk moeten
  schoonspoelen.  Pas ook op om een niet te grote hoeveelheid wasmiddel en ontkalkmiddel te
  gebruiken in uw vaatwasmachine.  Wanneer U voedsel verwerkt met kleurstof, kunnen de plastic onderdelen van het
  apparaat verkleuren. Veeg deze onderdelen af met plantaardige olie alvorens ze
  in de vaatwasmachine te doen. • Page 7
  Houdt U er rekening mee dat de messen heel scherp zijn.
  Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen.

  Behandellijst (voor een Hakkom van 500 ml)
  Voedsel

  Maximum

  Tijdsduur van de

  Vlees

  250gram

  15seconden

  Kruiden

  50gram

  10seconden

  Nootnuskaat,

  150gram

  15seconden

  Kaas

  100gram

  10seconden

  Brood

  80gram

  10seconden

  Uien

  200gram

  10seconden

  Beschuiten

  150gram

  10seconden

  Zacht fruit

  200gram

  10seconden

  behandeling

  Amandelen

  Wisselstroom 230 V 50 Hz, 400 W
  Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale
  huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt
  voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te
  worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en
  verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt
  voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u
  een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het bedoelde inzamelpunt. • Page 8

  Description:
  A. Interrupteur d’alimentation
  B. Interrupteur position Ⅰ
  C. Interrupteur position Ⅱ
  D. Unité du moteur

  E. Lame en acier inoxydable
  F. Couvercle du bol du hachoir
  G.Lame en “S”
  H. Bol du hachoir
  I. Support de la tête du batteur
  J. Tête du batteur
  K. Bol
  L. Fixation murale

  avec attention avant d’utiliser cet appareil.

  Attention!

  Lisez l’ensemble des instructions  Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que le voltage local correspond au  Débranchez systématiquement l’appareil avant assemblage, désassemblage et

  voltage affiché sur l’étiquette du produit.
  nettoyage.  Ne pas brancher l’appareil au réseau électrique avant qu’il ne soit tout à fait

  assemblé et débranchez-le toujours avant de le désassembler ou de toucher la
  lame.  Ne pas laisser d’enfants jouer avec cet appareil.  Ne jamais utiliser un appareil endommagé. En cas de dommage, faites-le vérifier


  Ne pas exposer le moteur, le cordon ou la prise à l’eau.
  et réparer par un centre de service agréé.

  Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de
  service agréé. Contrôlez le cordon régulièrement !

  Ne pas laisser l’excédent du cordon dépasser de la table ou de la table de travail,
  ou entrer en contact avec une surface chaude.  Les lames sont très aiguisées !  L’appareil a été conçu pour des quantités normales pour un usage ménager.  Ne pas placer l’appareil dans des ingrédients chauds. • Page 9
  Ni le bol mesureur ni le bol de mixage ne sont adaptés pour cuisson micro-ondes.

  Pour utilisation courte. Ne pas utiliser l’appareil plus d’1 minute, et ne pas utiliser
  sur des aliments durs plus de 15 secondes.

  Comment utiliser le mélangeur

  Le mélangeur est particulièrement adapté pour la préparation de mixtures, sauces,
  mayonnaises, aliments pour bébé ainsi que pour mixer et préparer de milk-shakes.
  o

  Clipsez la lame en acier inoxydable sur l’unité du moteur.

  o

  Placez le mélangeur dans le bol, puis sélectionnez la vitesse de “1”-“5” et

  o

  Retirez la lame de l’unité du moteur après utilisation.

  o

  appuyez sur l’interrupteur en position I ou Ⅱ.

  Vous pouvez utiliser le mélangeur dans le bol mesureur ainsi que dans tout
  saladier. • Page 10

  o

  Attention: la lame est très aiguisée!

  Comment utiliser votre hachoir  Le hachoir est particulièrement approprié pour la nourriture dure telle que viande  Ne pas hacher d’aliments particulièrement durs tels que glaçons, noix de

  hachée, fromage, oignons, herbes, ail, carottes, noix, amandes, pruneaux, etc…
  muscade, grains de café.

  Avant de hacher…


  Retirez soigneusement le couvercle en plastique de la lame. Attention: la lame  Positionnez la lame sur l’embout du bol du hachoir. Enfoncez-le et verrouillez le

  est très aiguisée! Tenez-la toujours par la partie supérieure en plastique.
  bol. Placez toujours le bol du hachoir sur sa base anti-dérapante.  Placez les aliments dans le bol du hachoir.  Placez le couvercle sur le bol du hachoir.  Sélectionnez la vitesse de “1”-“5” et appuyez sur l’interrupteur en position I ou Ⅱ  Clipsez l’unité du moteur sur le bol.

  pour démarrer le hachoir. Pendant l’utilisation, tenez l’unité du moteur avec une
  main et le bol du hachoir avec l’autre.


  Après utilisation, retirez l’unité du moteur du couvercle du bol du hachoir.
  Retirez alors le couvercle du bol.
  Retirez la lame avec précautions.
  Retirez les aliments hachés du bol. • Page 11

  Comment utiliser votre batteur

  Utilisez le batteur pour battre de la crème des blancs d’œufs et mixer des


  préparations pour desserts uniquement.

  Insérez la tête du batteur dans son support, puis clipsez le tout dans l’unité du
  moteur.  Placez le batteur dans un bol et ne le mettez en marche qu’une fois dans le bol.
  Sélectionnez la vitesse de “1”-“5” et appuyez sur l’interrupteur en position I ou II
  pour l’utiliser.  Retirez le support du batteur de l’unité du moteur après utilisation, puis retirer le
  batteur de son support.

  Nettoyage

  Le nettoyage de l’unité du moteur et du bol du hachoir ne se fait qu’à l’aide d’un linge
  humide. Ne pas immerger l’unité du moteur!
  Toutes les autres parties peuvent être nettoyées au lave-vaisselle. En cas
  d’utilisation avec des aliments très salés, retirez la lame immédiatement
  après utilisation.

  Prenez garde également de ne pas surdoser le nettoyant ou l’anti-calcaire
  de votre lave-vaisselle.  Si vous utilisez l’appareil avec des aliments de couleur, les parties plastiques
  peuvent être décolorées. Nettoyez ces parties avec de l’huile végétale avant
  de les passer au lave-vaisselle.
  La lame est très aiguisée, prêtez –y attention.
  Débranchez l’appareil avant nettoyage.

  Guide d’utilisation (pour bol de 500ml) • Page 12

  Aliments

  Maximum

  Durée d’utilisation

  viande

  250g

  15sec

  herbes

  50g

  10sec

  noix, amandes

  150g

  15sec

  fromage

  100g

  10sec

  pain

  80g

  10sec

  oigons

  200g

  10sec

  biscuits

  150g

  10sec

  fruits mous

  200g

  10sec

  AC230V 50Hz , 400W
  Renseignements pour la protection de l’environnement
  Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à la fin de son
  existence mais doit être remis à une point de ralliement pour des produits
  électroménager et électronique. Ce symbole sur article, mode d’emploi et boite
  vous indique ce recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour
  recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières premières vous
  contribuez à la protection de notre environnement.
  Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de rassemblement. • Page 13

  Beschreibung:
  A. Feineinstellung
  B. Schalter I
  C. Schalter II
  D. Motorgehäuse
  E. Edelstahl-Pürierstab
  F. Mix-/Meßbecher-Deckel
  G.Universal-Zerkleinerer
  H. Mix- und Meßbecher
  I. Halter für Sahnebesen
  J. Sahnebesen
  K. Meßbecher
  L. Gerätehalter

  Vorsicht

  Vor Inbetriebnahme des Geräts Bedienungsanleitung bitte gründlich lesen.  Vor Inbetriebnahme Geräteaufkleber mit Netzspannung vergleichen.

  Vor dem Reinigen oder Einsatz/Entnahme von Zubehör stets Netzstecker
  ziehen.  Netzstecker

  erst

  in

  Steckdose

  zusammengesetzt

  ist

  und

  stecken,

  Netzstecker

  wenn

  ziehen,

  komplett

  Gerät
  wenn

  mit

  dem

  Universal-Zerkleinerer hantiert wird.


  Nicht zur Bedienung durch Kinder bestimmt..  Gerät nicht benutzen, wenn beschädigt. In diesem Fall stets mit

  Motorgehäuse, Netzkabel oder –stecker trocken halten.

  Kundendienst in Verbindung setzen und reparieren oder überprüfen lassen.
  Beschädigtes Netzkabel nur durch Fachwerkstatt ersetzen lassen.

  Zuleitung möglichst kurz halten und nicht mit heißen Oberflächen in
  Berührung kommen lassen.

  Die Messer des Zerkleinerers sind sehr scharf!
  Keine heißen Speisen zerkleinern.

  Gerät ist als Haushaltsgerät und die entsprechenden Mengen ausgelegt. • Page 14
  Weder Mix- noch Meßbecher sind mikrowellen-geeignet.
  Kurze

  Bedienzeiten

  einhalten.

  Gerät

  nicht

  länger

  als

  1

  Minute

  ununterbrochen betreiben; bei sehr harten Speisen nicht länger als 15
  Sekunden.

  Bedienungsanleitung Pürierstab

  Der Stabmixer ist besonders für die Zubereitung von Dips, Soßen, Suppen,
  Mayonnaise, Babynahrung und Milchmixgetränken geeignet.
  o
  o

  Edelstahl-Pürierstab auf Motorgehäuse schrauben, bis er einrastet.

  Stabmixer in Mixbecher und Geschwindigkeit 1-5 wählen und mit Schalter I
  oder Schalter II einschalten. • Page 15

  o
  o

  Pürierstab nach Gebrauch vom Motorgehäuse abschrauben.

  Mix- oder Meßbecher können ebenso wie jeder andere Behälter benutzt
  werden.

  o

  Vorsicht: Die Messer sind sehr scharf!  Das Schnitzelwerk ist besonders für härtere Speisen, wie Fleisch, Käse,

  Bedienungsanleitung Schnitzelwerk  Zwiebeln, Kräuter und Gewürze, Knoblauch, Karotten, Nüsse und Mandeln
  geeignet.
  Nicht für extrem harte Speisen, wie Eiswürfel, Muskat, Kaffebohnen oder
  Getreide verwenden.


  Vor dem Zerkleinern:

  Kunststoffabdeckung vorsichtig von den Messern entfernen. Vorsicht: Die
  Messer sind sehr scharf! Stets am Kunststoffgriff anfassen.

  Messer auf Drehzapfen im Mixbecher aufsetzen, andrücken und verriegeln.
  Mixbecher immer zusammen mit Anti-Rutsch-Unterlage verwenden.
  Speisen in Mixbecher eingeben.
  Deckel auf Mixbecher aufsetzen.
  Motorgehäuse auf Mixbecher schrauben, bis es einrastet.

  Mit Schalter I oder Schalter II Geschwindigkeit 1-5 wählen. Während des

  Zerkleinerns Motorgehäuse mit einer Hand und Mixbecher mit der anderen
  Hand festhalten.
  Wenn

  Speisen

  zerkleinert,

  Motorgehäuse

  wieder

  abschrauben.
  Dann Deckel des Mixbechers entfernen.
  Messer vorsichtig abnehmen.
  Zerkleinerte Speisen aus dem Mixbecher entnehmen.

  Bedienungsanleitung Sahnebesen

  von

  Mixbecher • Page 16

  Sahnebesen nur zum Schlagen von Sahne, Eiweiß und Fertig-Deserts benutzen.  Sahnebesen in seinen Halter einsetzen und auf Motorgehäuse schrauben, bis es
  einrastet.  Sahnebesen erst in Schüssel halten und dann einschalten. Geschwindigkeit 1-5
  auf Schalter I oder Schalter II wählen.  Nach

  Gebrauch

  Motorgehäuse

  wieder

  abschrauben

  und

  Sahnebesen

  herausziehen.
  Reinigen

  Motorgehäuse und Deckel für Mix- und Meßbecher nur mit feuchtem Tuch abwischen.
  Motorgehäuse niemals mit Wasser in Berührung bringen!


  Alles andere Zubehör ist spülmaschinenfest. Nach Schneiden von sehr  Geschirrspülmittel nicht überdosieren.

  salzigen Speisen sollten die Messer sofort abgespült werden.

  Gefärbte Speisen können die Kunststoffteile des Gerätes verfärben, vor dem
  Abwaschen mit Speiseöl einreiben.

  4. Die Messer sind sehr scharf, bitte größte Vorsicht.
  5. Vor dem Reinigen stets Netzstecker ziehen.

  Anleitung Schnitzelwerk (im 500ml Mixbecher) • Page 17

  Speise

  Füllmenge

  Schnitzelzeit

  Fleisch

  250g

  15 Sekunden

  Kräuter, Gewürze

  50g

  10 Sekunden

  Nüsse, Mandeln

  150g

  15 Sekunden

  Käse

  100g

  10 Sekunden

  Brot

  80g

  10 Sekunden

  Zwiebeln

  200g

  10 Sekunden

  Kekse

  150g

  10 Sekunden

  Weiche Früchte

  200g

  10 Sekunden

  230V≈

  50Hz , 400W

  Hinweise zum Umweltschutz
  Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen
  Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das
  Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das
  Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf
  hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der
  Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung
  von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte
  erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. • Page 18

  Description:
  A. Inching switch
  B. SwitchⅠ
  C. SwitchⅡ
  D. Motor unit
  E. Stainless steel blender stick
  F. Chopping bowl lid
  G.“S” blade

  H. Chopping bowl
  I. Whisk holder
  J. Whisk
  K. Vessel
  L. Wall mount

  Caution
  Please read the instructions carefully and completely before using the appliance.


  Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to
  the rating label of the appliance.
  Always unplug the appliance before assembling, disassembling, cleaning.
  Don’t plug the appliance into the power supply until it is fully assembled and
  always unplug before disassembling the appliance or handle the blade.  Don’t let children play with this appliance. • Page 19
  Don’t let the motor unit, cord, or plug get wet.
  Never use a damaged appliance. If it has been damaged, please get it to
  approved service center, checked or repaired.
  If the supply cord is damaged, it must be replace by approved service center.
  Don’t let excess cord hang over the edge of the table or worktop or touch hot
  surface.  The blades are very sharp!  The appliance is constructed to process normal household quantities.

  Don’t place the appliance in the hot ingredients.
  Neither the measuring beaker, nor the chopping bowl is microwave proof.
  Short-time operating. Use the appliance for no longer than 1 minute, and
  don’t operate hard food for no longer than 15 seconds.

  How to use the hand blender

  The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise
  and baby food as well as for mixing and milkshakes.
  o

  Turn the stainless steel blender stick on the motor unit until it locks.

  o

  Introduce the hand blender in the vessel. Then choose speed “1”-“5” and

  o

  Turn the blender stick off the motor unit after use.

  o

  You can use the hand blender in the measuring beaker and just as well in

  press the switchⅠor switchⅡ.

  any other vessel. • Page 20

  o

  Caution: the blade is very sharp!

  How to use your chopper
  Chopper is perfectly suited for hard food, such as chopping meat, cheese, onion,
  herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc.
  Don’t chop extremely hard food, such as ice cubes, nutmeg, coffee beans and
  grains.

  Before chopping…


  Carefully remove the plastic cover from the blade. Caution: the blade is very • Page 21  sharp! Always hold it by the upper plastic part.
  Place the blade on the center pin of the chopper
  bowl. Press down the blade and lock bowl. Always
  place the chopper bowl on the anti-slip base.

  Place the food in the chopper bowl.
  Place the chopping bowl lid on the chopper bowl.
  Turn the motor unit on the chopping bowl lid until it
  locks.  Choose speed “1”-“5” and press switchⅠor switchⅡ
  to operate the chopper. During processing, hold the
  motor unit with on hand and the chopper bowl the
  other.


  After use, turn the motor unit off the chopping bowl lid.
  Then remove the chopping bowl lid.
  Carefully take out the blade.
  Remove the processed food from the chopper bowl.

  How to use your whisk

  Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and
  Ready-mix desserts.


  Inset the whisk into the whisk holder, and then turn the gear box on the motor unit
  until it locks.  Place the whisk in a vessel and only then. Choose speed “1”-“5” and press the  Turn the gear box off the motor unit after use. Then pull the whisk out of the gear

  switchⅠor switchⅡ to operate it.
  box.

  Cleaning

  Cleaning the motor unit and chopping bowl lid only with a damp cloth only. Do not
  immerse the motor unit in water!
  1.

  All other parts can be cleaned in the dish washer. However, after processing very
  salty food, you should rise the blades right away.

  2.

  Also, be careful not to use an overdose of cleaner or decalcifier in your
  dishwasher. • Page 22

  3.

  When processing food with color, the plastic parts of the appliance may
  become discolored Wipe these parts with vegetable oil before placing them in the
  dishwasher.

  4. The blades are very sharp, please attention.
  5. Unplug the appliance before cleaning.
  Processing Guide (for 500ml chopping bowl)
  Food

  Maximum

  Operation time

  meat

  250g

  15sec

  herbs

  50g

  10sec

  nut, almonds

  150g

  15sec

  cheese

  100g

  10sec

  bread

  80g

  10sec

  onions

  200g

  10sec

  biscuits

  150g

  10sec

  soft fruit

  200g

  10sec

  AC230V 50Hz , 400W
  Guidelines for protection of the environment
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of
  its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of
  electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance,
  instruction manual and packaging puts your attention to this important
  issue. The materials used in this appliance can be recycled.

  By

  recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection
  of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of
  recollection.. • Page 23

  Descrizione
  A.

  Interruttore mobile

  B.

  Interruttore 1

  C. Interruttore 2
  D. Unità del motore
  E.

  Becco in acciaio inossidabile

  F.

  Misurino

  G. Frustino a “S”
  H. Ciotola rotonda
  I.

  Base frusta

  J.

  Frusta

  K.

  Recipiente

  L. Gancio per il muro

  Si prega di leggere attentamente le istruzioni al completo prima di utilizzare
  l’apparecchio


  Inserire la presa nel circuito e controllare se il voltaggio è corrispondente a
  quello dell’apparecchio
  Staccare sempre la spina prima di montare, smontare o pulire l’apparecchio
  Non inserire la spina finchè l’apparecchio non sia stato montato
  completamente e togliere sempre la spina prima di smontare l’apparecchio

  Non far usare l’apparecchio ai bambini
  Non bagnare il motore, la corda o la spina dell’apparecchio
  Non usare l’apparecchio se esso fosse guasto, in tal caso portarlo ad un
  centro di servizio per farlo riparare.  Se il filo dovesse essere danneggiato farlo riparare da un centro servizi
  riconosciuto e specializzato  Non tirare il filo oltre il limite permesso e non tenerlo vicino a fonti di calore.  Non mettere nell’apparecchio ingredienti riscaldati  Le lame sono molto taglienti  L’apparecchio è indicato per uso domestico  Né il misurino né la ciotola sono resistenti al micronde. • Page 24  Tenerlo in uso per tempi brevi. Non usare l’apparecchio per più di un minuto
  e non utilizzarlo su cibi duri più di 15 secondi.

  Come utilizzare il frullatore a mano

  Il frullatore a mano è particolarmente adatto a preparare frullati, salse, zuppe,
  maionese e cibi per bambini come frappè.
  o

  Avvita il becco in acciaio inossidabile al motore finchè non sarà ben
  agganciato

  o

  Inserisci gli ingredienti nel vassoio e scegli la velocità da 1 a 5 e premi

  o

  Smonta il becco in acciaio dal motore dopo l’uso. Puoi usare il becco in

  l’interruttore 1 o l’interruttore 2 • Page 25

  acciaio in qualsiasi tipo di contenitore.
  o

  Attenzione: le lame sono molto taglienti!

  Come usare il frustino


  Il frustino è particolarmente adatto ai cibi più duri come carne, formaggi, cipolla,
  verdure, aglio, carote, mandorle, arachidi, prugne ecc.  Non frullare cibi particolarmente duri come cubetti di giaccio, noce moscata,
  chicchi di caffè e grano.

  .

  Prima di frullare….


  Rimuovere la pellicola di spastica dalle lame. Attenzione le lame sono molto  Posizionare le lame nel centro della ciotola. Premere finchè le lame non siano

  taglienti! Tenerle sempre avvolte nella pellicola di plastica.

  ben fisse nella fessura della ciotola. Porre il tutto su una superficie salda.


  Porre il cibo nella ciotola.  Inserire il misurino nella ciotola rotonda.  Scegliere la velocità da 1 a 5 e premere l’interruttore 1 o l’interruttore 2 per  Avvitare il motore finchè non sia ben fermo.

  iniziare a frullare. Durante l’operazione tenere il motore con una mano e la ciotola
  con l’altra.

  Dopo l’uso spegnere l’interruttore.
  Smontare il motore dalla ciotola.
  Smontare il frustino. • Page 26  Rimuovere il cibo dalla ciotola.

  Come usare la base della frusta

  Usare la base della frusta solo per creme, uova e preparati per dessert.
  o

  Inserire la base per la frusta nel becco della frusta e avvitare il tutto al motore

  o

  Metti la frusta nel vassoio quindi scegli la velocità da 1 a 5 e premi

  o

  Smontare il tutto dopo l’utilizzo. Quindi mettere la frusta nel contenitore a

  finchè non sarà ben agganciato
  l’interruttore 1 o l’interruttore 2.
  parte.

  Pulizia

  Pulire l’unità del motore e il musurino solo con una pezza umida. Non immergere
  l’apparecchio in acqua!
  o

  Tutte le restanti parti possono essere lavate in acqua. Dopo aver utilizzata le
  fruste con cibi molto salati, bisognerebbe smontare subito le fruste e lavarle

  o
  o

  Stare attenti a non fare eccessivo uso di detersivo nel lavare le fruste
  Quando si utilizza l’apparecchio con coloranti, il contenitore potrebbe
  perdere colore, si prega di passare un po’ d’olio sulla ciotola, prima di
  inserire i coloranti

  o
  o

  Le lame sono molto taglienti, si prega di fare attenzione.
  Smontare l’apparecchio prima di pulirlo.

  Guida all’uso dell’apparecchio ( per la ciotola da 500 ml ) • Page 27

  Cido

  Massimo
  Tempo di operazione

  carne

  250g

  15sec

  verdure

  50g

  10sec

  mandorle

  150g

  15sec

  formaggi

  100g

  10sec

  pane

  80g

  10sec

  cipolla

  200g

  10sec

  biscotti

  150g

  10sec

  frutta

  200g

  10sec

  AC230V 50Hz , 400W

  Avvertenza per la tutela dell’ambiente
  Come indicato dal simbolo riportato sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso
  oppure sull'imballaggio, una volta terminata la vita utile di questo
  prodotto, non smaltirlo nei normali rifiuti domestici, bensì portarlo ad un
  centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. I
  materiali sono riutilizzabili in conformità alla loro marcatura. Con il
  riutilizzo, il ricupero dei materiali oppure altre forme del ricupero di apparecchi vecchi
  si contribuisce in modo importante alla tutela del nostro ambiente.

  Richiedete

  all’amministrazione comunale i dati relativi al punto di smaltimento competente. • Page 28

  Descripción:
  A. Interruptor de pulgar
  B. Interruptor Ⅰ
  C. Interruptor Ⅱ
  D. Unidad del Motor
  E. Mango mezclador de Acero
  Inoxidable
  F. Tapa de la Picadora
  G. Cuchilla “S”
  H. Picadora
  I. Soporte para batidora
  J. Batidora
  K. Jarra
  L. Montaje en la pared

  Precaución
  Por favor lea las instrucciones cuidadosamente y completamente antes de usar el
  aparato.


  Antes de enchufarlo en una toma de corriente, compruebe si su voltaje
  corresponde con el indicado en la etiqueta del aparato. • Page 29
  Siempre desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo.
  No enchufe el aparato a la corriente eléctrica hasta que esté completamente
  montado y siempre desenchufe antes de desmontar el aparato o manejar la
  cuchilla.

  No permita que los niños jueguen con este aparato.
  No deje que la unidad del motor, el cable o el enchufe se mojen.
  Nunca use un aparato dañado. Si ha sido dañado, por favor llévelo a un
  servicio de reparaciones autorizado, a que lo comprueben o reparen.  Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un servicio
  de reparaciones autorizado.  No deje exceso de cable colgando en el borde de la mesa o lugar de trabajo
  ni que toque superficies calientes.  ¡Las cuchillas están muy afiladas!
  No coloque el aparato en ingredientes calientes.
  El aparato está construido para procesar cantidades caseras diarias.
  Ni la jarra de medida, ni la picadora son a prueba de microondas.
  Opere por un periodo de tiempo corto. Use el aparato por no más de 1
  minuto, y no lo use con comida dura por más de 15 segundos.

  Cómo usar la mezcladora manual

  La mezcladora manual está adecuada a la perfección para preparar mezclas, salsas,
  sopas, mayonesa y comida para bebé además de para mezclar y hacer batidos.
  o

  Gire el mango mezclador de acero inoxidable en la unidad del motor hasta • Page 30

  que se bloquee.
  o

  Introduzca la mezcladora manual en la jarra. Entonces escoja la velocidad

  o

  Saque el mango mezclador de la unidad del motor después de usar.

  o

  “1”-“5” y pulse el interruptorⅠo el interruptor Ⅱ.

  Puede usar la mezcladora manual en la jarra de medida así como en
  cualquier otra jarra.

  o

  Atención: ¡la cuchilla está muy afilada!

  Cómo usar su picadora
  La picadora está adecuada a la perfección para comida dura, como picar carne,
  queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahorias, nueces, almendras, ciruelas, etc.
  No pique comida extremadamente dura, como cubitos de huelo, nuez moscada,
  granos de café y granos.

  Antes de picar …


  Retire cuidadosamente la funda de plástico de la cuchilla. Precaución: ¡la  Coloque la cuchilla en el pivote central de la picadora. Empuje hacia abajo la

  cuchilla está muy afilada! Sosténgala siempre por la parte superior de plástico.
  cuchilla y cierre la picadora. Coloque siempre la picadora en una base
  anti-deslizante.
  Coloque la comida en la picadora.
  Coloque la tapa de la picadora sobre la picadora. • Page 31
  Gire la unidad de motor sobre la tapa de la picadora hasta que se bloquee.
  Escoja la velocidad de “1”-“5” y pulse el interruptorⅠo el interruptorⅡ para operar
  la picadora. Durante el proceso, sostenga la unidad del motor con una mano y la
  picadora con la otra.


  Después de usarla, retire la unidad del motor de la tapa de la picadora.
  Entonces retire la tapa de la picadora.
  Quite cuidadosamente la cuchilla.
  Retire la comida procesada de la picadora.
  Cómo usar su batidora

  Use la batidora sólo para batir crema, batir claras de huevo y mezclar harinas y
  postes preparados.
  o

  Coloque la batidora en el soporte para la batidora, y entonces gire la caja de

  o

  Coloque la batidora en una jarra y sólo entonces escoja velocidad de “1”-“5”

  o

  Retire la caja de cambios de la unidad del motor después de usarla.

  cambios en el motor hasta que esté bloqueado.

  y pulse el interruptor Ⅰo el interruptor Ⅱ para operarla.

  Entonces saque la batidora fuera de la caja de cambios. • Page 32

  Limpieza

  Limpie la unidad del motor y la picadora sólo con un

  trapo húmedo. ¡No sumerja la unidad del motor en
  agua!


  Todas las otras partes pueden ser limpiadas en
  el lavavajillas. Sin embargo, después de
  procesar

  comida

  muy

  salada,

  deberían

  enjuagar las cuchillas de inmediato.


  También, tenga cuidado de una usar una
  sobredosis de limpiador o descalcificador en su
  lavavajillas.  Cuando procese comida con color, las partes

  plásticas del aparato podrían descolorarse. Frote estas partes con aceite
  vegetal antes de ponerlas en el lavavajillas.  Las cuchillas están muy afiladas, por favor atención.
  Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

  Guía de Procesamiento (para 500ml picadora)
  Comida

  Máximo

  Tiempo de Operación

  carne

  250gr

  15seg

  hierbas

  50gr

  10seg

  nueces, almendras

  150gr

  15seg

  queso

  100gr

  10seg

  pan

  80gr

  10seg

  cebollas

  200gr

  10seg

  galletas

  150gr

  10seg

  fruta suave

  200gr

  10seg

  AC230V 50Hz , 400W • Page 33

  Indicaciones para la protección del medio ambiente
  Este producto no debe desecharse con la basura normal una vez finalizada su vida
  útil, sino que debe depositarse en un punto de recogida selectiva para el reciclaje de
  aparatos eléctricos y electrónicos, tal como advierte el símbolo que aparece en el

  producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje. Los materiales se pueden
  reutilizar según su clasificación. Al reutilizar los aparatos antiguos, ya sea de forma
  material o de cualquier otra forma, contribuye de manera importante a la protección
  de nuestro medio ambiente. Infórmese en su ayuntamiento sobre los puntos de
  eliminación de residuos correspondientes
  ***** • Page 34

  Descripção:
  A.Interruptor milimétrico
  B. InterruptorⅠ
  C. Interruptor Ⅱ
  D. Unidade motora
  E.Suporte inoxidável
  F. Tampa da tigela de trituração bowl lid
  G.“S” Lámina

  H.Tigela de trituração
  I. Recipiente de batedeira
  J. Batedeira
  K. Vasilha
  L. Suporte da moldura

  Atenção

  Por favor leia as instruções completa e cuidadosamente antes do uso do aparelho.
  1.

  Antes de conectar o aparelho á tomada, certifique-se que a voltagem da corrente

  2.

  Desconecte o aparelho da tomada antes de montagem, desmontagem e

  corresponde ao indicado no rótulo do aparelho.
  limpeza.

  3.

  Não conectes o aparelho á tomada antes deste estiver devidamente montado e

  4.

  Mantenha o aparelho afastado das crianças.

  5.

  Não deixe a unidade motora, o cabo eléctrico ou a extremidade que dá acesso á

  disconecte-o sempre antes da montagem ou remoção da lámina.

  tomada molharem.
  6.

  Nunca use um aparelho danificado. Se o aparelho apresentar vestígio de

  7.

  Se o cabo eléctrico apresentar vestigio de danificação, procure uma agência

  danificação, remete-o a uma agência especialzada para reparação. • Page 35

  especialzada para sua substituição.
  8.

  Não permita que o cabo eléctrico seja posicionado na borda da mesa e/ou de

  9.

  As láminas são extremamente afiadas!

  outro espaço trabalho bem como o seu contácto com superfície quente.

  10. Não permita o contacto de ingredientes quente com o aparelho.

  11. O aparelho foi produzido para uso em condiçoes e quantidade doméstica
  normal.
  12. O copo de medida bem como a tigela de trituração não é destinado para uso em
  micro ondas.
  13. Tempo de operação. Use o aparelho durante o tempo máximo de 1 minuto e não
  triture alimento duro mais do que 15 segundos no seu interior. • Page 36

  Como usar a batedeira manual

  A batedeira manual é perfeitamente adequada para a preparação de molhos, soupas,
  mayonnaise e comida para criançcas, bem como para mistura e batido de leite com
  sorvete ou seja milkshake.
  1.

  Introduza o suporte inoxidável na unidade motora e certifique que este foi fixado
  adequadamente.

  2.

  Introduza o suporte manual na vasilha. Escolha a velocidade (1”5”) desejada e
  depois aperte o interruptorⅠou Ⅱ.

  3.

  Remova o suporte manual do aparelho após o uso.

  Podes também usar o suporte manual em conjunto com o copo de medida ou a
  vasilha.
  4. Atenção a lamina é extremamente afiada!
  Como usar o triturador

  1.

  O triturador e expressamente para o uso na trituração de alimento duro, tais

  como carne, queijo, alho, ervas, cebola, cenoura, noz, amêndoa, ameixa seca
  etc.
  2.

  Não use o aparelho para triturar objectos duros tal como cubos de gelo, noz • Page 37

  moscada, grãos de café etc.

  Antes da trituração
  1.

  Remova a tampa de plásticoda lámina cuidadosamente .Atenção: pois a
  lámina é extremamente afiada!

  2.
  3.

  Segure- a sempre na parte plástica superior.

  Coloque a lámina na parte central da tigela de trituração. Pressione a lamina

  para baixo e tampa a vasilha. Coloque a tigela de trituração sempre numa base
  não escorregadia.
  4.

  Introduza o alimento por triturar na tigela de trituração.

  5.

  Coloque a tampa da tigela no seu devido lugar.

  6.

  Coloque a tigela na unidade motora e aperte a adequadamente.

  7.

  Escolha a velocidade desejada 1”-“5” e depois pressione o interruptor Ⅰou
  Ⅱpara iniciar a operação. Durante o processo, segure a unidade motora com
  uma mão e a tigela com a outra.

  8.

  Depois do uso, desligue o motor e remova a tampa da tigela.

  9.

  Após remover a tampa da tigela.

  10. Remova a lámina com cuidado.

  11. Remova o alimento processado da tigela.
  Como usar a batedeira

  Use a batedeira para misturar creme, bater ovos e misturar pão-de-ló ou outra
  sobremesa préviamente misturada.
  1.

  Insira a batedeira no seu respectivo suporte e depois coloque a caixa de
  velocidade na unidade motora, certifique que a mesma foi colocada de forma
  adequada.

  2.

  Coloque a batedeira na vasilha e somente na vasilha. Escolha a velocidade
  “1”-“5” desejada e logo aperte o interruptor ⅠouⅡ para iniciar a operação.

  3.

  Depois do uso, remova a caixa de velocidades do aparelho. Depois remova a
  batedeira da espectiva caixa de suporte. • Page 38

  Limpeza

  Limpe o motor e a tampa da tigela de trituração com um
  pano húmido somente. Nao imersa o motor em água!


  Todas as outra partes podem ser lavadas numa
  máquina de lavar louças. No entanto, depois do
  processamento de alimento muito salgado
  deves remover e limpar a lámina o mais rápido
  possível.  Tenha o cuidado em não lavar ou usar
  descalcificador em demasia durante a limpeza
  do aparelho.  Durante

  o

  processamento

  de

  alimentos

  colorido, a parte plástica do aparelho pode sofrer mudança de cor. Esfregue
  um pouco de óleo vegetal no interior dos dispositivos de plástico antes de  introduzi-los na máquina de lavar louças.

  Atenção pois as láminas são extremamente afiadas.
  Disconecte o aparelho da tomada antes da sua limpeza.

  Guia de processamento (para batedeira de 500ml)
  Alimentos

  Máximo

  Tempo de operação

  Carne

  250g

  15seg

  vegetais

  50g

  10seg

  noz, amêndoa

  150g

  15seg

  Queijo

  100g

  10seg

  Pão

  80g

  10seg

  Cebolas

  200g

  10seg

  biscoitos

  150g

  10seg

  Fruta mole

  200g

  10seg

  AC 230V 50Hz , 400W • Page 39

  Indicações para a protecção ambiental
  Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no final da sua vida útil, tendo de
  ser colocado num ponto de recolha selectiva para reciclagem de aparelhos eléctricos e
  electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual de instruções ou a embalagem
  avisam sobre esta situação. Os materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação.
  Através da reutilização, do aproveitamento de materiais ou de outras formas de aproveitamento
  de aparelhos antigos, irá contribuir significativamente para proteger o ambiente. Informe-se no
  seu município para saber qual o ponto de eliminação de resíduos responsável.

  *****
  SLO
  Opis:
  A. Fina nastavitev
  B. Stikalo I
  C. Stikalo II
  D. Ohišje motorja
  E. Palica za piriranje
  F. Pokrov posode za mešanje in merjenje
  G. Univerzalni sekljalnik
  H. Posoda za mešanje in merjenje
  I. Držalo metlice za smetano
  J. Metlica za smetano
  K. Merilni kozarec
  L. Držalo za aparat

  Palièni mešalnik je posebej namenjen za pripravo omak, juh, majonez, pripravo
  otroške hrane in mleènih mešanih pijaè.

  o Na ohišje motorja privijte kovinsko palico za piriranje, dokler ne zaskoèi. • Page 40

  o Palièni mešalnik daste v posodo za mešanje, izberete hitrost od 1-5 in ga vklopite s
  stikalom I ali II.
  o Palico za piriranje po uporabi odstranite iz ohišja motorja.

  o Posodo za mešanje ali posodo za merjenje lahko uporabljate tudi kot vsako drugo
  posodo.

  o POZOR: Noži so zelo ostri!
  Navodila za uporabo sekljalnika

  � Sekljalnik je primeren zlasti za tršo hrano, kot je meso, sir, èebula, zelišèa, zaèimbe,
  èesen, korenèek,
  orehi in mandlji.
  � Sekljalnik ni primeren za ekstremno trda živila, kot so ledene kocke, muškatni
  orešèek, kavna zrna in žito.
  � Pred sekljanjem:

  � Z nožev previdno odstranite pokrivalo iz umetne mase. Pozor: noži so zelo ostri!
  Zmeraj jih prijemajte za roèaje iz umetne mase.

  � Nataknite nož na vrtljivi teèaj v mešalni posodi, ga pritisnite navzdol in zaprite.
  Mešalno posodo zmeraj uporabljajte s podlogo proti drsenju.
  � Dajte hrano v mešalno posodo.

  � Na mešalno posodo namestite pokrov.

  � Ohišje motorja privijte na mešalno posodo tako, da zaskoèi.

  � S stikalom I ali II izberite želeno hitrost od 1-5. med procesom sekljanja držite z eno
  roko ohišje motorja in z drugo mešalno posodo.

  � Ko je hrana sesekljana, ponovno snemite ohišje motorja z mešalne posode.
  � Nato odstranite pokrov mešalne posode.
  � Previdno snemite nož.

  � Sesekljano hrano vzemite iz mešalne posode.

  Navodila za uporabo metlice za stepanje smetane
  Metlico za smetano uporabljajte le za stepanje smetane, beljakov in gotovih desertov.
  ♦ Metlico za smetano namestite v držalo in ga privijte na ohišje motorja, dokler ne
  zaskoèi.
  ♦ Preden vkljuèite napravo, dajte metlico za smetano v posodo. Na stikalu I ali II
  nastavite hitrost od 1-5.
  ♦ Po uporabi ponovno odvijte metlico z ohišja motorja in jo snemite.
  Èišèenje • Page 41

  Ohišje motorja in pokrov mešalne in merilne posode pobrišite le z vlažno krpo. Ohišje
  motorja nikoli ne sme priti v stik z vodo!

  Vse ostale prikljuèke lahko pomivate v pomivalnem stroju. V primeru, da ste rezali
  zelo slane jedi, je potrebno nože takoj oplakniti z vodo.

  • Bodite pozorni na to, da ne boste dodajali èezmernega odmerka èistilnega sredstva
  za pomivalni stroj.
  • Barvna živila lahko obarvajo plastiène dele aparata, pred pranjem jih natrite z
  jedilnim oljem.
  • Noži so zelo ostri. Prosimo Vas, da ste izredno previdni.

  • Pred èišèenjem zmeraj najprej povlecite elektrièni vtiè iz vtiènice.
  Navodila za uporabo sekljalnika (v 500ml mešlni posodi)
  Živilo Kolièina polnjenja Èas sekljanja
  Meso 250g 15 Sekund
  Zelišèa, zaèimbe 50g 10 Sekund
  Orehi, mandlji 150g 15 Sekund
  Sir 100g 10 Sekund
  Kruh 80g 10 Sekund
  Èebula 200g 10 Sekund
  Keksi 150g 10 Sekund
  Mehki sadeži 200g 10 Sekund
  230V≈ 50Hz , 400W

  Napotki za varstvo okolja

  Tega aparata na koncu njegove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z

  normalnimi gospodinjskimi odpadki, temveè ga je potrebno oddati na zbirališèu za
  recikliranje elektriènih in elektronskih aparatur, kot je oznaèeno s simbolom na
  aparatu, v Navodilih za uporabo ali na embalaži.
  Materiale je možno glede na njihovo oznako ponovno uporabiti. S ponovno uporabo,
  recikliranjem ali drugimi oblikami ponovne uporabe starih aparatur prispevate velik del
  k varstvunašega okolja.

  Prosimo, da se pri obèinski upravi pozanimate o pristojnem mestu teh odpadnih
  izdelkov.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tristar MX-4133 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tristar MX-4133 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info