Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
ADVR
aanwezi
Configuratie
Uitschakelvertraging
Conf.
IS11
s2
1
s3
1
A.
I \
AO
feo
0 0 20s
11
Os
A1
1 0 0
2 1
A2
o 0
5 2
A3
1 1 0
10
4
15
6
o 0
·
~:
o 20
6
A6 o 20 8
12
A7~1
U
..
_-L.
....
PIR geVOeligheid,
11
I
~~f.
s5 Inschak IContinu i
BO
B1
010
+ +
Il·U
0-+
B2 o 1 - -
B3
1
1~.
--
-rc~9If,r.
Inr'f',"
CO
0,
ja
nee
i
C1
1
ja ja
i______
_ _
Schemerschakeling
Uitschakelvertraging
(~:
De ADVR beschikt over 8 sets uitschakelvertragingen voor de
bewegings- en geluidsd tectie, welke d.m.v. de schakelaars
1
tim
3 gekozen kunne worden.
De
standaard instelling voor
kantoren is A4. Inst ling
AO
heeft relatief zeer korle
vertragingen. Gebruik eze aileen om de ADVR
en
de
instaliatie snel te testen.
warmen.
Gevoeligheid van de
b~egingSdetectie
(8):
De ADVR kent twee gev eligheden voor de bewegingsdetectie;
de inschakel- en conti ue gevoeligheid. Gebruik hiervoor de
schakelaars
4 en
5.
De tandaard instelling is
BO
(normale ge-
voeligheden). Gebruik d;ongeVOelige instellingen wanneer de
verlichting ongewenst
in
hakelt of slecht uitschakelt.
In
de tabel geeft het '+' I ken normale gevoeligheid, het '-'
teken ongevoelig en het
'r'
teken meest ongevoelig aan.
Inschakelen
op
beWegi~g
en geluid (el:
De ADVR heeft de mogkllijkheid om de verlichting in te laten
schakelen op beweging en geluid. Met deze optie kan het
vertrek betreden word zonder de verlichting in te laten
schakelen.
Ais de verlichting ingesc akeld moet worden, dan dient binnen
10 seconden na
de
rsle bewegingsdetectie een geluid
gemaakt te worden (>
6 dB). Hierna werkt de ADVR weer als
normaa!. Ais dit niet
9 beurt, dan dient er eerst weer een
bewegingsdetectie te ge chieden.
Gebruik schakelaar 6
0 deze optie
in-
of
uit te schakelen. Let
op,
de
ADVR schakelt dus nooit op uitsluitend geluid in!
Beweging blijft
de
primai voorwaarde.
Schemerschakeling:
De ADVR beschikt
oV
t
een schemerschakelaar. Deze kan
gebruikt worden om de rlichting niet in te laten schakelen als
er
voldoende daglicht
in
e ruimte is.
Ais dit het geval is
en
d.
ruimte daarna niet verlaten wordt en
de hoeveelheid daglicht nder de ingestelde waarde komt, dan
wordt de verlichting als 9 ingeschakeld. Ais de verlichting is
ingeschakeld (direct of I ter) en de hoeveelheid daglicht boven
de ingestelde waarde k
mt,
dan blijft de verlichting ingescha-
keld. Dit voorkomt mog lijk achtereenvolgens af-/inschakelen.
Gebruik de potmeter om e schemerwaarde
in
te stellen.
Draai rechtsom voor
ethOgere
schemerwaarde en linksom
voor een lagere schem aarde. Een hogere schemerwaarde
houdt
in
dat
er
meer dagl cht nodig is om de verlichting niet
in
te
laten schakelen. Zet
del
potmeter op 'max' om de schemer-
schakeling buiten werkin te stellen.
1
I
ebruiksvoorschriften
1
Werking t
De ADVR
is
een intelligente aanwe igheidschakelaar bedoeld om verlichting te schakelen. Voor het
detecteren van aanwezigheid word gebruik gemaakt van een passief-infrarood- sensor (PIR) en
microfoon, waarmee respectievelijk b weging en geluid gedetecteerd worden.
De PIR reageert op veranderingen (van warmte-patronen. Personen en dieren stralen warmte uit.
Wanneer zij zich binnen het
detect~·
bereik van de ADVR begeven of bewegen, dan veranderl hel
warmtepatroon van dit bereik. De A VR neemt dit waar
en
zal dit als beweging interpreteren. Dit blijft
zo tot dat de warmtebron het detecti bereik verlaat of niet meer beweegt.
Wanneer de ADVR
is
UitgeSChake~,
dan zal deze bij de eerste de beste bewegingsde!ectie de
verlichting inschakelen. Daarna wo
took
de geluidsdetectie actief. Samen bepalen ze
of
er nog
aanwezigheid
in
het vertrek is. 0 da! het niet de bedoeling is dat de ADVR na het niet meer
waarnemen van aanwezigheid irect uitschakelt, wordt er gebruik gemaakt van z.g.
uitschakelvertragingen. Zowel de
bfegingS-
als de geluidsdetectie hebben een eigen timer, welke
steeds bij een overeenkomende d ectie geset word!. Wanneer een van deze timers afloopt, dan
wordt de verlichting uitgeschakeld.
De geluidstimer wordt altijd korter
i~gesteld
dan de bewegingstimer. Hierdoor wordt de verlichting
eerder uitgeschakeld dan wanneer we alieen bewegingsdetectie zouden gebruiken.
Om
de verlichting
dus ingeschakeld te houden, dient ef binnen de tijd van de geluidstimer minstens een geluidsdetectie
plaats Ie vinden. Omdat het voor kan komen da! binnen deze tijd geen geluids- maar wei een
bewegingsdetectie waargenomen
~n
worden, word! de geluidstimer ook steeds geset bij een
bewegingsdetectie. De uitschakel ertragingen van de bewegings-
en
geluidsdetectie kunnen
afhankelijk van elkaar gekozen word
n.
Storingen oplossen
Storing
Mogelij1oorzaak
/
oplossing
Verlichting schakelt niet in: Geen net panning, netspanning controleren.
Verlichting schake
It
ongewenst in:
Verlichting schakelt
ongewenst uit:
Verlichting permanent
ingeschakeld:
Schakelt op beweging en geluid, geluid maken, aileen op beweging laten
schakele .
Scheme aarde nog niet bereikt, instelling aanpassen.
Lamp def! ct, vervangen.
InSChake~ng
na stroomuitval, afwachten.
Een plot elinge verandering
in
het warmtepatroon (door printer/fax,
luchtbeh delinginstallatie, ventilator, airco, etc.)
in
het detectiebereik, een
betere ontageplaats kiezen, dieren
in
het detectiebereik,
inSChake~evoeligheid
bewegingdetectie verlagen, laten inschakelen op
bewegin
en
geluid.
Geen det cties waargenomen binnen ingestelde vertragingen,
vertragin
en
langer kiezen.
Persoon bevindt zich op rand van
of
buiten detectiebereik, een betere
montageplaats kiezen, meerdere ADVR's toepassen, vertragingen langer
kiezen. ,
De
ADVRj is hoger dan 3 meter gemonteerd, meerdere ADVR's toepassen,
vertragingen langer kiezen, lager monteren.
Geen net$panning meer, netspanning herstellen.
SChakeli~
d.m.v. schakelaar overbrugd, uitschakelen.
Continue erandering van warmtepatroon
in
het detectiebereik, een betere
montage laats kiezen, continue gevoeligheid bewegingsdetectie verlagen.
Uitschak len bij voldoende daglicht als de verlichting al brandt gebeurt
nooit, ver ek verlaten en wachten tot dat
er
geen aanwezigheid meer wordt
gedetecteerd.
I
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ADVR aanwezi

  ebruiksvoorschriften

  t
  1

  Werking

  Configuratie
  Uitschakelvertraging (~:

  De ADVR beschikt over 8 sets uitschakelvertragingen voor de
  bewegings- en geluidsd tectie, welke d.m.v. de schakelaars
  1 tim 3 gekozen kunne worden. De standaard instelling voor
  kantoren is A4. Inst ling AO heeft relatief zeer korle
  vertragingen. Gebruik eze aileen om de ADVR en de
  instaliatie snel te testen.

  warmen.

  Uitschakelvertraging
  Conf.
  AO
  A1
  A2
  A3

  o

  1

  5

  2

  1 1 0

  10
  15
  20
  20

  4
  6
  6
  8

  ~:

  o

  A6

  o

  ~~f.

  0

  o

  'r'

  Inschakelen op

  12

  11I Ais de verlichting ingesc akeld moet worden, dan dient binnen

  PIR geVOeligheid,

  Il·U
  I

  010
  +
  0+
  -+

  o
  1

  1

  -

  1~.

  CO

  0,

  _

  1

  ­  Inr'f',"

  -rc~9If,r.
  _

  ja

  nee

  ja

  ja

  Schemerschakeling

  beWegi~g en geluid (el:

  De ADVR heeft de mogkllijkheid om de verlichting in te laten
  schakelen op beweging en geluid. Met deze optie kan het
  vertrek betreden word
  zonder de verlichting in te laten
  schakelen.

  .._ - L .....

  s5 Inschak Continu

  BO
  B1
  B2
  B3

  C1

  Os

  0

  A7~1

  i______

  De ADVR kent twee gev eligheden voor de bewegingsdetectie;
  de inschakel- en conti ue gevoeligheid. Gebruik hiervoor de
  schakelaars 4 en 5. De tandaard instelling is BO (normale ge­
  voeligheden). Gebruik d;ongeVOelige instellingen wanneer de
  verlichting ongewenst in hakelt of slecht uitschakelt.
  In de tabel geeft het '+' I ken normale gevoeligheid, het '-'
  teken meest ongevoelig aan.
  teken ongevoelig en het

  A. I11\

  IS11 s2 1s3 1
  feo 0 0 20s
  1 0 0
  2

  ·
  U

  i

  Gevoeligheid van de b~egingSdetectie (8):

  i

  10 seconden na de
  gemaakt te worden (> 6
  normaa!. Ais dit niet 9
  bewegingsdetectie te ge

  rsle bewegingsdetectie een geluid
  dB). Hierna werkt de ADVR weer als
  beurt, dan dient er eerst weer een
  chieden.

  De ADVR is een intelligente aanwe igheidschakelaar bedoeld om verlichting te schakelen. Voor het
  detecteren van aanwezigheid word gebruik gemaakt van een passief-infrarood- sensor (PIR) en
  microfoon, waarmee respectievelijk b weging en geluid gedetecteerd worden.
  De PIR reageert op veranderingen (van warmte-patronen. Personen en dieren stralen warmte uit.
  Wanneer zij zich binnen het detect~· bereik van de ADVR begeven of bewegen, dan veranderl hel
  warmtepatroon van dit bereik. De A VR neemt dit waar en zal dit als beweging interpreteren. Dit blijft
  zo tot dat de warmtebron het detecti bereik verlaat of niet meer beweegt.
  Wanneer de ADVR is UitgeSChake~, dan zal deze bij de eerste de beste bewegingsde!ectie de
  verlichting inschakelen. Daarna wo took de geluidsdetectie actief. Samen bepalen ze of er nog
  aanwezigheid in het vertrek is. 0 da! het niet de bedoeling is dat de ADVR na het niet meer
  waarnemen van aanwezigheid
  irect uitschakelt, wordt er gebruik gemaakt van z.g.
  uitschakelvertragingen. Zowel de bfegingS- als de geluidsdetectie hebben een eigen timer, welke
  steeds bij een overeenkomende d ectie geset word!. Wanneer een van deze timers afloopt, dan
  wordt de verlichting uitgeschakeld.

  De geluidstimer wordt altijd korter i~gesteld dan de bewegingstimer. Hierdoor wordt de verlichting
  eerder uitgeschakeld dan wanneer we alieen bewegingsdetectie zouden gebruiken. Om de verlichting
  dus ingeschakeld te houden, dient ef binnen de tijd van de geluidstimer minstens een geluidsdetectie
  plaats Ie vinden. Omdat het voor kan komen da! binnen deze tijd geen geluids- maar wei een
  bewegingsdetectie waargenomen ~n worden, word! de geluidstimer ook steeds geset bij een
  bewegingsdetectie. De uitschakel ertragingen van de bewegings- en geluidsdetectie kunnen
  afhankelijk van elkaar gekozen word n.

  Storingen oplossen
  Storing

  Verlichting schake It
  ongewenst in:

  InSChake~ng na stroomuitval, afwachten.
  Een plot elinge verandering in het warmtepatroon (door printer/fax,
  luchtbeh delinginstallatie, ventilator, airco, etc.) in het detectiebereik, een
  het detectiebereik,
  betere
  ontageplaats
  kiezen,
  dieren in
  inSChake~evoeligheid bewegingdetectie verlagen, laten inschakelen op
  bewegin en geluid.

  Verlichting schakelt
  ongewenst uit:

  Geen det cties waargenomen binnen ingestelde vertragingen,
  vertragin en langer kiezen.
  Persoon bevindt zich op rand van of buiten detectiebereik, een betere
  montageplaats kiezen, meerdere ADVR's toepassen, vertragingen langer
  kiezen. ,
  De ADVRj is hoger dan 3 meter gemonteerd, meerdere ADVR's toepassen,
  vertragingen langer kiezen, lager monteren.
  Geen net$panning meer, netspanning herstellen.

  Gebruik schakelaar 6 0 deze optie in- of uit te schakelen. Let
  op, de ADVR schakelt dus nooit op uitsluitend geluid in!
  Beweging blijft de primai voorwaarde.

  Schemerschakeling:

  t

  De ADVR beschikt oV
  een schemerschakelaar. Deze kan
  gebruikt worden om de rlichting niet in te laten schakelen als
  er voldoende daglicht in e ruimte is.
  Ais dit het geval is en d. ruimte daarna niet verlaten wordt en
  de hoeveelheid daglicht nder de ingestelde waarde komt, dan
  wordt de verlichting als 9 ingeschakeld. Ais de verlichting is
  ingeschakeld (direct of I ter) en de hoeveelheid daglicht boven
  de ingestelde waarde k mt, dan blijft de verlichting ingescha­
  keld. Dit voorkomt mog lijk achtereenvolgens af-/inschakelen.
  Gebruik de potmeter om e schemerwaarde in te stellen.
  Draai rechtsom voor ethOgere schemerwaarde en linksom
  voor een lagere schem
  aarde. Een hogere schemerwaarde
  houdt in dat er meer dagl cht nodig is om de verlichting niet in te
  potmeter op 'max' om de schemer­
  laten schakelen. Zet
  schakeling buiten werkin te stellen.

  del

  1
  I

  Mogelij1oorzaak / oplossing

  Verlichting schakelt niet in: Geen net panning, netspanning controleren.
  Schakelt op beweging en geluid, geluid maken, aileen op beweging laten
  schakele .
  Scheme aarde nog niet bereikt, instelling aanpassen.
  Lamp def! ct, vervangen.

  Verlichting permanent
  ingeschakeld:

  SChakeli~ d.m.v. schakelaar overbrugd, uitschakelen.
  Continue erandering van warmtepatroon in het detectiebereik, een betere
  montage laats kiezen, continue gevoeligheid bewegingsdetectie verlagen.
  Uitschak len bij voldoende daglicht als de verlichting al brandt gebeurt
  nooit, ver ek verlaten en wachten tot dat er geen aanwezigheid meer wordt
  gedetecteerd.

  I • Page 2

  ADVR aanwezigheids-schakelaar installatievoorschriften
  Belangrijke aanwijzingen

  Montage in plafond

  De ADVR kan zijn functie aileen correct verrichten indien men zich aan de volgende punten houdt:
  het volgens de installatievoorschriften wordt gemonteerd,en aangesloten

  Maak een ronde sparing van 71 mm. in hel
  plafond. Steek de plafondring door het gat (fig.
  1).

  71 mm.

  ~

  -)

  deze gebruiksvoorschriften in acht worden genomen

  Plaats de 2 veren door deze van binnen uit in
  de opening en van de plafondring Ie sleken (fig.
  2 en 3), zodanig dat hel uileinde van de veren
  op de rand van de verende kunststoflip rusten
  (fig. 4). Laat de uiteinden ongeveer 5 mm.
  uitsteken.

  Werkzaamheden aan het 230V-net mogen aileen door erkend elektrotechnisch vakpersoneel worden
  uitgevoerd.
  Veer montage van de ADVR dient de netspanning te worden afgeschakeld.
  De ADVR is niet gecertificeerd voor alarm doeleinden.
  Gebruik geen 'koude-start' voorschakel-apparatuur als de ADVR meer dan 2 keer per etmaal
  geschakeld zal worden.

  Plaatsbepaling

  4

  De ADVR is geschikt voor plafondmontage en
  is verkrijgbaar in zowel inbouw (ADVRI) als
  opbouw (ADVRO) uitvoering. V~~r beide geldt
  dat de detectiehoek van de PIR rondom 130° ­
  140· is. Dil komt over met een diameter van 6-7
  meter bij een plafondhoogte van 2,5 meter. De
  optimale montagehoogte is 2,5 - 3 meter. Een
  grotere hoogte resulteert in een lagere
  gevoeligheid van de bewegingsdetectie.

  130'-140·
  2,5 mtr.

  Let OD! Aall de rand van het detectiebereik is de
  van de bewegingsdetectie altijd
  minder.

  ,Tj
  -0­

  ~
  I--~I\

  -

  Voorkom-di.... ct invallende straling van infraroodbronnen zoais
  gloei- en halogeenlampen en gespiegeld zonlich_t _____--,

  Niet in de directe luchtslroom van lucht­
  behandelingsinstallaties zoals hetelucht­
  verwarming en airco plaatsen.
  Voorkom direct invallende straling van
  gloei- en
  infraroodbronnen zoals
  halogeenlampen (uplights) en gespiegeld
  zonlicht (door bijv. water of spiegelende
  voorwerpen).
  De horizontale afstand van de ADVR tot
  aan de toegang van het vertrek dient
  minimaal2,5 meter te bedragen.  Steek het aansluitsnoer door de opening van
  de plafondring en sluit de detector op de
  stekker aan(fig. 5). Plaats tot slot de detector in
  de plafondring. Draai deze rechtsom opdat de
  bajonet-sluiting goed sluit (fig. 6).

  Aansluiten + varianten
  p---<o--------­
  N

  Voor een optimale werking dient de ADVR in
  het middelpunt van de ruimte geplaatsl te
  worden, rekening houdend met de volgende
  factoren die de werking negatief beinvloeden
  (o.a. ongewenste im,r.h",kf'linof'n)·

  Niet in de directe luchtstroom van luchtbehandelings installa­
  ties plaatsen

  II'~

  Spreid de veren zo veel als mogelijk uit elkaar.
  Hierdoor wordt de Kracht op het plafond
  verdeeld. Leg bij zachle plafonds evenlueel
  een stevige ondergrond onder de veren daar
  waar deze op de plafondplaat rusten.

  Veer montage de netspanning afschakelen!
  Standaardaansluiting: Sluit de fase (P) op de bruine draad, de
  schakeldraad (S) op de zwarte en de nul (N) op de blauwe draad
  aan.
  Wahneer de ADVR onder spanning wordt gezet, dan wordt de
  verUchting altijd ingeschakeld.

  wordt automatisch geschakeld

  p-;-----­
  N

  Technische gegevens
  (Y)

  Nominale spanning:
  Maximaal continu vermogen:
  Eigen verbruik (af-/ingeschakeld):
  PIR detectiehoek:
  Uitschakeltijdvertragingen:
  Omgevingstemperaluur:
  Beschermingsklasse:

  230V -± 10%,50 Hz
  W (bij cos q> 1), 500 W (bij cos q>
  <lW/<4W
  Rondom 130· - 140
  20 sec. - 45 min. (bew.) 110 sec. -12 min. (geluid)
  0-40 DC
  IP20

  CE

  0

  IKEMAI
  EUR

  'B·

  o

  o

  (''<1


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für VEKO ADVR wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von VEKO ADVR in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info