Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
INHOUD
VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK
NEEMT
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE
DEUR
KINDERBEVEILIGING (INDIEN
BESCHIKBAAR)
VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA
VOORBEREIDING VAN HET WASSEN
WASMIDDELEN EN
NABEHANDELINGSPRODUCTEN
VERWIJDEREN VAN HET FILTER
AFVOEREN VAN HET RESTWATER
ONDERHOUD EN REINIGING
OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
TRANSPORT EN BEHANDELING
30105536aNL.fm Page 42 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM
Black process 45.0° 100.0 LPI
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  30105536aNL.fm Page 42 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  INHOUD
  VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK
  NEEMT
  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
  ADVIEZEN
  BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE
  DEUR
  KINDERBEVEILIGING (INDIEN
  BESCHIKBAAR)
  VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA
  VOORBEREIDING VAN HET WASSEN
  WASMIDDELEN EN
  NABEHANDELINGSPRODUCTEN
  VERWIJDEREN VAN HET FILTER
  AFVOEREN VAN HET RESTWATER
  ONDERHOUD EN REINIGING
  OPSPOREN VAN STORINGEN
  KLANTENSERVICE
  TRANSPORT EN BEHANDELING

  Black process 45.0° 100.0 LPI • Page 2

  30105536aNL.fm Page 43 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK
  NEEMT
  1.Verwijderen van de verpakking en
  controle
  • Controleer na het uitpakken of de wasmachine
  niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in
  geval van twijfel niet. Neem contact op met de
  klantenservice of uw plaatselijke leverancier
  • Controleer of de accessoires en de bijgeleverde
  onderdelen allemaal aanwezig zijn
  • Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
  polystyreen, enz.) buiten bereik van kinderen,
  aangezien het gevaarlijk kan zijn.

  2.Verwijderen van de
  transportschroeven
  • De wasmachine is uitgerust met
  transportschroeven om mogelijke interne schade
  tijdens het vervoer te voorkomen. Voordat u de
  wasmachine in gebruik neemt, moeten de
  transportschroeven verwijderd worden.

  3.Installeren van de wasmachine
  • Verwijder de beschermende folie van het
  bedieningspaneel
  • Verplaats het apparaat zonder het bij het
  bovenblad vast te pakken
  • Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke
  ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een
  vertrek
  • Controleer of alle vier de pootjes stevig op de
  vloer rusten en of de wasmachine exact
  horizontaal staat (gebruik hiervoor een
  waterpas).

  4.Watertoevoer
  • Sluit de watertoevoerslang aan volgens de
  voorschriften van het Waterleidingbedrijf
  • Watertoevoer:
  Uitsluitend koud water
  • Waterkraan:
  3/4”
  schroefslangaansluiting
  • Waterdruk
  (stroomdruk):
  100-1000 kPa (1-10 bar).

  5.Afvoer
  • Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem
  met het elleboogstuk aan de rand van een
  wasbak of badkuip
  • Als de wasmachine op een geïntegreerd
  afvoersysteem is aangesloten, dient u zich ervan
  te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met
  een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aanen afgevoerd kan worden (sifoneffect)

  6.Elektrische aansluiting
  • Elektrische aansluitingen moeten tot stand
  worden gebracht door een bevoegd technicus en
  in overeenstemming met de instructies van de
  fabrikant en plaatselijke veiligheidsvoorschriften
  • Gegevens met betrekking tot voltage,
  stroomverbruik en zekeringen zijn te vinden op
  de binnenkant van de deur.
  • Het apparaat moet op het elektriciteitsnet
  worden aangesloten door middel van een
  stopcontact dat overeenkomstig de geldende
  voorschriften geaard is. De wasmachine moet
  volgens de wet geaard zijn. De fabrikant
  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
  schade aan voorwerpen of voor letsel aan
  personen of dieren die/dat veroorzaakt is door
  het niet in acht nemen van deze voorschriften
  • Gebruik geen verlengkabels of meervoudige
  stopcontacten.
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact of
  koppel het apparaat van het elektriciteitsnet
  voordat u onderhouds- of
  reinigingswerkzaamheden uitvoert
  • Na de installatie moeten de stekker of de
  afkoppeling van het elektriciteitsnet via een
  tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn
  • Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens
  transport is beschadigd. Stel de Klantenservice
  op de hoogte
  • Het netsnoer mag alleen door de Klantenservice
  worden vervangen
  • De wasmachine mag alleen voor de beschreven
  toepassingen in het huishouden worden gebruikt

  Minimale afmetingen behuizing:
  Breedte:
  Hoogte:
  Diepte:

  600 mm
  825 mm
  600 mm
  43

  Black process 45.0° 100.0 LPI • Page 3

  30105536aNL.fm Page 44 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
  ADVIEZEN
  1.Verpakking

  3.Algemene adviezen

  • De verpakking is 100% recyclebaar en is
  voorzien van het recyclingsymbool
  . Houdt u
  aan de plaatselijke voorschriften bij het
  weggooien van het verpakkingsmateriaal

  • Laat de wasmachine niet aangesloten op het
  elektriciteitsnet wanneer u hem niet gebruikt.
  • Draai de kraan dicht
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact of
  koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u
  onderhouds- of reinigingswerkzaamheden
  uitvoert
  • Reinig de buitenkant van de wasmachine met een
  vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen
  • Open de deur nooit met kracht en ga er niet op
  staan
  • Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of
  in de trommel klimmen (zie ook op de volgende
  pagina het hoofdstuk “Kinderbeveiliging”)
  • Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden
  door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de
  Klantenservice. Het netsnoer mag alleen worden
  vervangen door een bevoegd technicus

  2.De verpakking en oude apparaten als
  afval verwerken
  • De wasmachine is gemaakt met herbruikbare
  materialen. De wasmachine moet weggedaan
  worden in overeenstemming met de actuele
  plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking
  • Verwijder voordat u het apparaat afdankt alle
  wasmiddelresten en snijd de elektriciteitskabel
  door zodat het apparaat onbruikbaar wordt

  4.EG-Verklaring van overeenstemming
  • Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijnen:
  Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC
  Richtlijn inzake elektromagnetische
  compatibiliteit 89/336/EEG
  Richtlijn inzake CE-markering 93/68/EC.

  44

  Black process 45.0° 100.0 LPI • Page 4

  30105536aNL.fm Page 45 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  7.
  8.
  9.

  Werkblad
  Bedieningspaneel
  Doseerbakje wasmiddel
  Serviceplaatje
  (binnenkant van de deur)
  Deur
  Kinderbeveiliging (aan de
  binnenkant van de deur, indien
  aanwezig)
  Filter (achter het deurtje)
  Plint
  Verstelbare pootjes

  1

  2
  3
  4
  5

  6

  7
  8
  9

  DEUR
  Om de deur te openen, houdt u de handgreep vast, drukt u op de binnenste
  handgreep en trekt u de deur naar buiten. Sluit de deur door deze dicht te
  drukken, zonder te veel kracht te gebruiken, tot u een klik hoort.

  KINDERBEVEILIGING (INDIEN BESCHIKBAAR)
  Om het apparaat te beschermen tegen onjuist gebruik draait
  u de plastic schroef aan de binnenkant van de deur. Gebruik
  hiervoor de dikke afgeronde hoek van het gekleurde inzetstuk
  van het wasmiddelbakje of een muntstuk:
  • Gleuf verticaal: de deur kan niet vergrendeld worden
  • Gleuf horizontaal - normale positie: de deur kan weer
  worden vergrendeld

  VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA
  Om eventueel restwater te verwijderen, dat gebruikt is bij het testen van de wasmachine in de fabriek, kunt u
  een kort wasprogramma zonder wasgoed draaien.
  1. Draai de kraan open.
  2. Sluit de deur.
  .
  3. Doe een beetje wasmiddel (ca. 30 ml) in het wasmiddelbakje
  4. Kies een kort programma en start het (zie de beknopte handleiding).

  45

  Black process 45.0° 100.0 LPI • Page 5

  30105536aNL.fm Page 46 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  VOORBEREIDING VAN HET WASSEN
  1.Sorteer het wasgoed op...

  Behandeling van vlekken

  • Textielsoort/symbool op het etiket
  Katoen, gemengde weefsels, easy care/synthetische
  weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen
  moet worden
  • Kleur
  Scheid bonte en witte was. Was gekleurd wasgoed
  de eerste keer apart
  • Belading
  Was stukken van verschillende grootte door elkaar;
  dit zorgt voor een betere verdeling in de trommel
  en een optimaal wasresultaat.
  • Fijne was
  Was kleine stukken (b.v. nylon kousen, ceintuurs
  enz.) en stukken met haakjes (bv. bh’s) in een
  waszak of een kussensloop met rits. Haal de ringen
  van de gordijnen of doe de gordijnen met ringen in
  een katoenen zak

  • Bloed, melk, eieren etc. worden normaal gesproken
  tijdens de automatische enzymenfase van het
  wasprogramma verwijderd
  • Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken
  enz. een vlekkenmiddel toe in het wasmiddelbakje
  van de lade
  • Behandel hardnekkige vlekken indien nodig vooraf
  met een vlekkenmiddel

  2.Maak alle zakken leeg
  Muntstukken, veiligheidsspelden enz. kunnen het
  wasgoed, de trommel en het waterreservoir
  beschadigen.

  3.Sluitingen
  Doe ritssluitingen, haken en ogen dicht; knoop de
  uiteinden van ceintuurs of banden bijeen.

  Verven
  • Gebruik alleen verf die geschikt is voor
  wasmachines
  • Volg de aanwijzingen van de fabrikant.
  • Na het verven kunnen de kunststof en rubberen
  onderdelen van de wasmachine gevlekt zijn

  Wasgoed in de machine doen
  1. Open de deur.
  2. Doe de stukken wasgoed één voor één losjes in de
  trommel, zonder te veel wasgoed erin te doen.
  Houd u aan de maximale belading die te vinden is in
  de beknopte handleiding.
  Opmerking: als de wasmachine te vol wordt
  gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen
  en kreukt het meer
  3. Sluit de deur.

  WASMIDDELEN EN
  NABEHANDELINGSPRODUCTEN
  De keuze van het wasmiddel is
  afhankelijk van:
  • de textielsoort (katoen, easy care/synthetische
  weefsels, tere weefsels, wol).
  Opmerking: Gebruik alleen speciale wasmiddelen
  voor wol
  • de kleur
  • de temperatuur van het wasprogramma
  • het soort vuil
  Opmerkingen:
  Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van
  onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije
  waspoeders. Als u deze resten ziet, de stukken
  schudden of borstelen of een vloeibaar wasmiddel
  gebruiken.
  Gebruik alleen wasmiddelen en
  nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor
  apparaten voor huishoudelijk gebruik.
  Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en
  bleekmiddelen voor de voorwas, als u ze gebruikt,
  geschikt zijn voor de wasmachine.

  46

  Black process 45.0° 100.0 LPI

  Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten
  die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten.
  Gebruik geen oplosmiddelen (bv. terpentine, benzine).
  Was geen met oplosmiddelen of ontvlambare
  vloeistoffen behandelde stoffen in de wasmachine.

  Dosering
  Volg de aanwijzingen op de verpakking van het
  wasmiddel. De dosering is afhankelijk van:
  • het soort vuil
  • grootte van de was
  volg bij een volledig beladen trommel de
  aanwijzingen van de fabrikant op;
  halve belading: 3/4 van de hoeveelheid die u
  gebruikt voor een volledige belading;
  kleine belading (ongeveer 1 kg):
  1/2 van de hoeveelheid voor een volledige belading
  • de hardheid van het water bij u in de buurt (vraag
  informatie bij het waterleidingbedrijf). Bij zacht water
  heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water
  (zie de waterhardheidtabel in de gebruiksaanwijzing). • Page 6

  30105536aNL.fm Page 47 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  Opmerkingen:
  Te veel wasmiddel kan leiden tot sterke
  schuimvorming; hierdoor wordt het wasgoed minder
  goed gewassen.

  Als de wasmachine te veel schuim detecteert,
  centrifugeert ze mogelijk niet.
  Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed op den
  duur grauw, en ontstaan er afzettingen op het
  verwarmingselement, de trommel en de slangen.

  Waterhardheidstabel
  Waterhardheid

  Technische
  gegevens

  Duits
  °dH

  Frans
  °fH

  Engels
  °eH

  1
  2
  3
  4

  zacht
  gemiddeld
  hard
  zeer hard

  0-7
  7-14
  14-21
  meer dan 21

  0-12
  12-25
  25-37
  meer dan 37

  0-9
  9-17
  17-26
  meer dan 26

  Toevoegen van wasmiddel en nabehandelingsproducten
  De wasmiddellade heeft drie bakjes (fig. “A”).
  Bakje
  • Voorwasmiddel
  Bakje
  • Hoofdwasmiddel
  • Vlekkenmiddel
  • Waterontharder (waterhardheid klasse 4)
  Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, moet u het gekleurde inzetstuk
  uit de wasmiddellade halen en het in de eerste opening in bakje
  (fig. “A”) plaatsen.
  Het inzetstuk heeft een schaalverdeling om het doseren gemakkelijker
  te maken.

  A

  Bakje
  • Wasverzachter
  • Vloeibaar stijfsel
  Giet de nabehandelingsproducten hoogstens tot het “MAX”-teken in
  het bakje.

  Opmerkingen:
  • Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
  • Vloeibare wasmiddelen kunnen worden gebruikt voor programma’s met voorwas. In dat geval moet een
  waspoeder gebruikt worden voor de hoofdwas.
  • Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling
  te voorkomen, gebruikt u het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel en plaatst u dit rechtstreeks
  in de trommel.
  • Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de
  wasmachine. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine
  kunnen aantasten.
  • Gebruik geen oplosmiddelen in de wasmachine (bv. terpentine, benzine).
  • Als u stijfselpoeder gebruik, ga dan als volgt te werk:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  was uw wasgoed met het gewenste wasprogramma.
  Meng het stijfselpoeder met water in een beker.
  Selecteer het programma “Spoelen en Centrifugeren”, verlaag de snelheid tot 800 tpm en start het programma.
  Trek de wasmiddellade naar buiten tot u ongeveer 3 cm van bakje
  ziet.
  Giet de stijfseloplossing in bakje
  terwijl het water in de wasmiddellade loopt.
  Als er na het einde van het programma restanten stijfsel in de wasmiddellade zitten, moet deze indien nodig
  worden gereinigd (zie “Reiniging en Onderhoud”).
  Zie ook de gebruiksaanwijzing van het stijfsel.

  47

  Black process 45.0° 100.0 LPI • Page 7

  30105536aNL.fm Page 48 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  VERWIJDEREN VAN HET FILTER
  Controleer en reinig het filter regelmatig, minstens 2 of
  3 maal per jaar.

  Dit geldt in het bijzonder:
  • Als het apparaat niet goed afvoert of als het niet
  centrifugeert.
  • als de pomp geblokkeerd is door een vreemd voorwerp
  (b.v. knopen, munten, veiligheidsspelden)
  BELANGRIJK: laat het water afkoelen voordat u
  het laat weglopen.
  1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
  stopcontact.
  2. Open het deurtje van het filter. Open het deurtje van
  het filter met behulp van het gekleurde inzetstuk uit de
  wasmiddellade.
  3. Zet een bak onder het filter.
  4. Open het filter maar trek het er niet helemaal uit.
  Draai de handgreep langzaam tegen de klok in totdat
  het water eruit loopt.
  5. Wacht tot al het water eruitgestroomd is.
  6. Schroef het filter helemaal los en neem het weg.
  7. Reinig het filter en de filterkamer.
  8. Controleer of de rotor van de pomp weer goed kan
  bewegen.
  9. Plaats het filter terug en schroef het zover mogelijk
  naar rechts vast (handgreep moet horizontaal zijn).
  10. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het Ecosysteem weer in te schakelen. Controleer of het filter
  voor vreemde voorwerpen goed en stevig op zijn
  plaats zit.
  11. Doe het deurtje dicht en vergrendel het.
  12. Steek de stekker weer in het stopcontact.
  13. Stel een programma in en start het.

  AFVOEREN VAN HET RESTWATER
  Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het restwater afvoert.
  Open het deurtje van het filter voor vreemde voorwerpen. Open het deurtje van het filter met
  behulp van het gekleurde inzetstuk uit de wasmiddellade. Zet een bak onder het filter.
  1. Open het filter maar trek het er niet helemaal uit. Draai de handgreep langzaam tegen de klok in
  totdat het water eruit loopt.
  2. Wacht tot al het water eruitgestroomd is.
  3. Schroef het filter helemaal los en neem het weg.
  4. Kantel het apparaat voorzichtig voorover en laat het water naar buiten stromen.
  5. Plaats het filter terug en schroef het zover mogelijk naar rechts vast (handgreep moet horizontaal zijn).
  6. Doe het deurtje dicht en vergrendel het.
  Voordat u de wasmachine opnieuw in gebruik neemt:
  1. Giet ca. 0,5 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen.
  2. Steek de stekker weer in het stopcontact.
  48

  Black process 45.0° 100.0 LPI • Page 8

  30105536aNL.fm Page 49 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  ONDERHOUD EN REINIGING
  Behuizing en bedieningspaneel

  Deurafdichting

  • Kunnen afgenomen worden met een zachte
  vochtige doek
  • U kunt hierbij een klein beetje neutraal
  schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel)
  gebruiken.
  • Maak de oppervlakken droog met een zachte
  doek

  • Indien nodig met een vochtige doek reinigen
  • Controleer regelmatig de toestand van de
  deurafdichtingen

  Filter
  • Controleer en reinig het filter regelmatig,
  tenminste twee of drie keer per jaar (zie
  “Verwijderen van het filter”.)

  Doseerbakje wasmiddel

  A

  1. Druk de hendel in het voorwasbakje naar beneden en haal de
  lade eruit.
  2. Verwijder het gekleurde rooster (fig. “A”) uit het bakje voor de
  wasverzachter.
  Verwijder het inzetstuk uit het bakje voor de wasverzachter.
  3. Spoel alle onderdelen schoon onder stromend water.
  4. Plaats het inzetstuk en het rooster terug in de wasmiddellade en
  plaats de lade terug.

  Filter in de wateraansluiting
  Controleer en reinig het filter regelmatig.
  Voor wasmachines met een rechte watertoevoerslang
  1. Draai de kraan dicht en draai de toevoerslang los van de kraan.
  2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang
  weer vast op de kraan.
  3. Schroef nu de toevoerslang aan de achterkant van de
  wasmachine los.
  4. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een
  combinatietang eruit en reinig het.
  5. Zet het filter weer terug en schroef de toevoerslang weer vast.
  6. Open de de waterkraan en controleer of de verbindingen niet
  lekken.
  Voor wasmachines met waterstopslang
  1. Draai de kraan dicht en schroef de waterstopslang los van de
  kraan.
  2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang
  weer vast op de kraan.
  3. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen niet
  lekken.

  49

  Black process 45.0° 100.0 LPI • Page 9

  30105536aNL.fm Page 50 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  OPSPOREN VAN STORINGEN
  Uw wasmachine is, afhankelijk van het model,
  uitgerust met verschillende automatische
  veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel
  opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de
  juiste manier reageren. Deze storingen zijn
  doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten
  verholpen kunnen worden.
  De wasmachine start niet en er brandt geen
  indicatielampje.
  Controleer of:
  • de stekker in het stopcontact zit
  • het stopcontact goed functioneert (sluit
  bijvoorbeeld een tafellamp aan om dit te testen)
  de wasmachine start niet... en het “Start/
  Pauze”-lampje knippert.
  Controleer of:
  • de deur van het apparaat goed gesloten is
  (kinderbeveiliging);
  • de “Start/Pauze”-knop is ingedrukt.
  Bij modellen met LCD-display verschijnt het
  volgende:

  • de waterkraan nog dicht is. Voor modellen met
  een indicatielampje “Waterkraan dicht”, gaat het
  rode indicatielampje branden. Draai de kraan
  open en druk op de knop “Start/Pauze”-knop.
  De wasmachine stopt tijdens het programma
  (verschilt afhankelijk van het model).
  Controleer of:
  • het lampje “Spoelstop” knippert; schakel deze
  extra functie uit door nogmaals op de knop te
  drukken
  Bij modellen met een LCD-display: controleer of
  de functie “Spoelstop” is ingesteld en het
  symbool “Spoelstop” verschijnt op het display;
  schakel deze extra functie uit door op de “
  ”knop te drukken of het programma “Afpompen”
  te selecteren
  • er een ander programma is geselecteerd en de
  “Start” of “Start/Pauze”-knop knippert.
  Selecteer het gewenste programma opnieuw en
  druk op de “Start/Pauze”-knop
  • de deur is geopend en het “Start/Pauze”-lampje
  knippert. Sluit de deur en druk nogmaals op de
  “Start/Pauze”-knop. Bij modellen met LCDdisplay verschijnt het volgende op het display:
  “PAUZE!”
  • het veiligheidssysteem van de wasmachine
  geactiveerd is (zie de tabel “Tabel omschrijvingen
  storingen”)
  50

  Black process 45.0° 100.0 LPI

  Er zitten resten van wasmiddel en
  nabehandelingsproducten in de
  wasmiddellade na het wassen.
  Controleer of:
  • de sifon goed geïnstalleerd en schoon is (zie
  “Onderhoud en reiniging”)
  • er voldoende water instroomt.
  De filters in de wateraansluiting kunnen verstopt
  zijn (zie “Onderhoud en reiniging“)
  • Wanneer er waspoeder gebruikt wordt, moet
  het gekleurde inzetstuk voor het doseren van
  vloeibaar wasmiddel vooraf verwijderd worden
  uit de lade
  De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.
  Controleer of:
  • de wasmachine goed horizontaal en stevig op alle
  vier de pootjes staat
  • de transportschroeven verwijderd zijn. Voordat
  u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de
  transportschroeven verwijderd worden.
  Na afloop van het wasprogramma is het
  wasgoed niet of niet voldoende
  gecentrifugeerd.
  De wasmachine beschikt over een detectie- en
  correctiesysteem wanneer het apparaat niet in
  evenwicht staat.
  Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine
  wast (bv. badjassen), is het mogelijk dat dit systeem
  de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te
  beschermen of de centrifugeercyclus zelfs
  onderbreekt, als de lading ook na verschillende
  startpogingen te zeer uit evenwicht blijft.
  Bij modellen met LCD-display verschijnt het
  volgende op het display:

  • Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat
  is, kleinere stukken wasgoed toevoegen en het
  centrifugeerprogramma opnieuw starten
  • Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus
  blokkeren. Gebruik de juiste dosering wasmiddel
  Bij modellen met LCD-display verschijnt het
  volgende op het display:

  • Controleer of de selectieknop voor de
  centrifugeersnelheid niet ingesteld is op “0” • Page 10

  30105536aNL.fm Page 51 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  De resterende programmatijd die op het
  display weergegeven wordt (indien
  beschikbaar) “springt” plotseling met een
  paar minuten op of neer, of de eerder
  weergegeven programmatijd wordt met enige
  tijd verlengd/verkort:
  Dit is een normale eigenschap van de wasmachine
  om zich aan factoren aan te passen waar de
  tijdsduur van het wasprogramma invloed op kan
  hebben, b.v.:

  • overvloedige schuimvorming
  • belading uit balans door enkele zware stukken
  wasgoed
  • verlengde verwarmingstijd door een
  verminderde afgifte van warm water
  Door deze invloeden wordt de programmatijd
  opnieuw berekend en, indien nodig, aangepast.
  Bovendien bepaalt de wasmachine de lading tijdens
  het vullen en, indien nodig, past de machine de
  weergave van de oorspronkelijke programmering
  aan.

  Tabel omschrijvingen storingen
  Het kleine indicatielampje
  brandt.
  “Waterkraan dicht”
  “Pomp reinigen”
  Waterstop

  Digitaal display

  Omschrijving storing

  “FH”
  “FP”
  van “F15” tot en
  met “F19”
  “FA”

  “Storing in de watertoevoer”
  “Storing in de afvoer”
  "Storing elektrische module"
  “Storing waterstop”

  Tabel omschrijvingen storingen bij modellen met LCD-display
  LCD-display

  tot en met

  Storing waterstop

  Start/Pauze-knop

  Omschrijving storing

  knippert

  Storing in de watertoevoer

  knippert

  Defect in een elektrisch onderdeel

  knippert

  Storing in de afvoer

  knippert

  Storing waterstop

  a. Storing in de watertoevoer
  Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd.
  Bij modellen met een display voor storingen brandt
  het lampje “Waterkraan dicht” of knippert “FH” op
  het display.
  Bij modellen met LCD-display verschijnt het
  volgende:

  Bij modellen zonder een display voor storingen
  stopt de wasmachine bij het betreffende
  programmaonderdeel.
  Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
  stopcontact.

  Controleer of:
  • de waterkraan helemaal open is en de
  watertoevoerdruk hoog genoeg is;
  • de afvoerslang geknikt is
  • de filters in de watertoevoer verstopt zijn
  (zie“Onderhoud en reiniging/Filter waterslang”)
  • het water in de afvoerslang bevroren is
  • de wasmachine een veiligheidsslang heeft en de
  veiligheidsklep openstaat (rode indicator in het
  venster van de veiligheidsklep); vervang de slang
  in dit geval door een nieuwe veiligheidsslang
  Steek de stekker weer in het stopcontact.
  Selecteer het gewenste programma opnieuw en
  druk op de “Aan/Uit”-toets.
  Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met
  de Klantenservice (zie “Klantenservice”).
  51

  Black process 45.0° 100.0 LPI • Page 11

  30105536aNL.fm Page 52 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  b. Storing in de afvoer
  De wasmachine voert geen water af.
  Bij modellen met LCD-display verschijnt het
  volgende op het display:

  Bij modellen met een display voor storingen,
  afhankelijk van het model, gaat “FP” branden en
  blijft branden of knippert. Als er een indicatielampje
  voor “Pomp reinigen” aanwezig is, zal het rode
  indicatielampje ernaast gaan branden.
  Bij modellen zonder een display voor storingen
  stopt de wasmachine bij het betreffende
  programmaonderdeel.
  Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
  stopcontact.
  Controleer of:
  • de afvoerslang geknikt is;
  • de pomp of het filter geblokkeerd is (zie
  “Verwijderen van het filter”)
  BELANGRIJK: Wacht tot het water afgekoeld
  is voordat u het laat weglopen.
  • het water in de afvoerslang bevroren is
  Steek de stekker weer in het stopcontact.
  Selecteer en start het programma “Afpompen/
  Reset”.
  Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met
  de Klantenservice (zie “Klantenservice”).
  c. Defect in een elektrisch onderdeel
  Het apparaat stopt tijdens het programma.
  Als er een digitaal of LCD-display aanwezig is,
  worden tevens “F4” tot “F31” weergegeven.
  Selecteer en start eerst het programma
  “Afpompen” of “Reset”.
  Selecteer vervolgens het gewenste programma
  opnieuw en start het.
  Bij modellen zonder een display voor storingen
  stopt de wasmachine bij het betreffende
  programmaonderdeel.
  Zet de wasmachine eerst uit en weer aan om door
  te gaan met het programma.
  Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met
  de Klantenservice (zie “Klantenservice”).

  52

  Black process 45.0° 100.0 LPI

  d. Storing waterstop (indien beschikbaar)
  De “Waterstop” kan veroorzaakt worden door:
  1. overvloedige schuimvorming
  2. een lek in de wasmachine.
  In dit geval wordt de pomp automatisch
  ingeschakeld om het water weg te pompen.
  Bij modellen met LCD-display verschijnt het
  volgende op het display:

  Storing waterstop”
  Bij modellen met een display voor storingen gaat
  het indicatielampje “Waterstop” branden. Op het
  display wordt “FA” of afwisselend “F” en “A”
  weergegeven en de pomp draait.
  Schakel de wasmachine uit, trek de stekker uit het
  stopcontact en draai de kraan dicht.
  Kantel het apparaat voorzichtig voorover en laat
  het water naar buiten stromen.
  Vervolgens:
  1. Steek de stekker in het stopcontact.
  2. Draai de waterkraan open (als het water
  onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder
  dat deze aangezet is, is er sprake van een
  storing. Draai de kraan dicht en neem contact
  op met de Klantenservice).
  3. Selecteer vervolgens het gewenste programma
  opnieuw en start het. • Page 12

  30105536aNL.fm Page 53 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM

  KLANTENSERVICE
  Voordat u contact opneemt met de
  klantenservice:
  1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie
  “Opsporen van storingen”).
  2. Start het programma opnieuw om te controleren
  of het probleem is opgelost.
  3. Als de wasmachine nog steeds niet goed werkt,
  bel dan de Klantenservice

  Vermeld:
  • de aard van de storing.
  • het model van de wasmachine
  • het servicenummer (achter het woord
  ‘SERVICE’).

  De servicesticker bevindt zich aan de
  binnenzijde van de deur.
  • uw volledige adres.
  • Uw telefoonnummer.
  Telefoonnummers en adressen van de
  Klantenservice kunt u vinden in uw
  garantieboekje. U kunt ook contact opnemen
  met de leverancier waar u het apparaat heeft
  gekocht.

  TRANSPORT EN BEHANDELING
  Til het apparaat nooit op door het bij het werkblad vast te pakken wanneer u het
  vervoert.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Trek de stekker uit het stopcontact.
  Draai de kraan dicht.
  Koppel de watertoevoer- en afvoerslangen los.
  Laat al het water uit de slangen en uit het apparaat wegstromen (zie “Verwijderen van het filter”,
  “Afvoeren van het restwater”).
  5. Monteer de transportschroeven (verplicht)

  53

  Black process 45.0° 100.0 LPI


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool 1000 king size wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool 1000 king size in der Sprache / Sprachen: Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool 1000 king size

Whirlpool 1000 king size Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info