Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
1
AMW 491
INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ
INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
, 
 
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA
INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  AMW 491
  INSTALLATION, QUICK START
  INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
  AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
  INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

  INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
  INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO
  INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
  INSTALLATION, SNABBGUIDE

  INSTALLATION, HURTIG START

  INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE

  INSTALLASJON, HURTIG START

  INSTALACJA, SKRÓCONA
  INSTRUKCJA OBSŁUGI

  ASENNUS, PIKAOPAS
  ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
  KEZDÉSI ÚTMUTATÓ

  УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
  СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
  INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

  1 • Page 2

  INSTALLATIE
  HET APPARAAT MONTEREN

  HOUD U AAN DE MEEGELEVERDE afzonderlijke
  montage-instructies voor het installeren
  van het apparaat.

  VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT
  CONTROLEER OF DE SPANNING op het typeplaatje overeenstemt met de netspanning in uw woning.
  LAAT DE BESCHERMPLAATJES VOOR AANZUIGOPENINGEN
  die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden, op hun plaats zitten. Deze zorgen ervoor
  dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.
  ZORG ERVOOR dat het ovengedeelte leeg is vóór
  de montage.

  CONTROLEER DAT HET APPARAAT NIET BESCHADIGD IS.
  Controleer of de ovendeur goed sluit en of de
  afdichtstrip tussen de deur en de oven niet beschadigd is. Maak de oven leeg en reinig de
  binnenkant met een zachte, vochtige doek.
  GEBRUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer of de
  stekker beschadigd is, als het apparaat niet
  goed werkt of als het beschadigd of gevallen
  is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van
  warme oppervlakken. Hierdoor kan een elektrische schok, brand of een ander ongeval ontstaan.

  NA HET AANSLUITEN
  U KUNT DE OVEN ALLEEN INSCHAKELEN als de deur stevig gesloten is.

  DIT APPARAAT MOET worden geaard. De fabrikant
  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

  De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor
  eventuele problemen die veroorzaakt zijn
  doordat de gebruiker deze aanwijzingen
  niet in acht heeft genomen.

  2 • Page 3

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
  LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE
  TOEKOMST
  LAAT KINDEREN het apparaat alleen onder toezicht
  VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE MATERIALEN
  van volwassenen gebruiken en na voldoende uitin of bij de oven. De dampen kunnen brand of
  leg, zodat het kind het apparaat veilig kan geeen explosie veroorzaken.
  bruiken en de gevaren van onjuist gebruik kent.
  GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om textiel, papier,
  kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Daardoor kan
  brand ontstaan.
  ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE OVEN IN BRAND
  VLIEGT OF ALS ER ROOKONTWIKKELING IS, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Trek de
  stekker uit het stopcontact of sluit de stroom
  af via de stoppenkast of stroomonderbreker.
  LAAT VOEDSEL NIET TE LANG KOKEN. Daardoor kan
  brand ontstaan.
  LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT WERKEN, vooral niet
  wanneer er papier, plastic of andere brandbare
  materialen bij het koken worden gebruikt. Papier kan verschroeien of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten bij het opwarmen van voedsel.
  GEBRUIK GEEN bijtende chemische stoffen of gassen in dit apparaat. Dit type oven is specifiek
  ontworpen voor het opwarmen en bereiden
  van voedsel. De oven is niet bedoeld voor industrieel of laboratoriumgebruik.
  ONDERHOUD MAG UITSLUITEND DOOR EEN
  BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN
  UITGEVOERD. Voor iemand zonder

  specifieke training is het gevaarlijk
  om onderhoudswerkzaamheden of
  reparaties uit te voeren; daarbij moeten beschermkappen verwijderd worden die bescherming bieden tegen
  blootstelling aan de energie van microgolven.
  VERWIJDER DE BESCHERMKAPPEN NIET.

  DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd
  fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, tenzij er
  toezicht is door een persoon die verantwoordelijk
  is voor hun veiligheid.
  WAARSCHUWING!
  TIJDENS GEBRUIK KUNNEN TOEGANKELIJKE DELEN VAN DE
  OVEN HEET worden; houd kleine kinderen uit de
  buurt.

  GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om iets te
  verwarmen in een luchtdicht afgesloten doos of omhulsel. Er wordt
  druk opgebouwd zodat bij het
  openen schade kan ontstaan of een
  ontploffing voor kan komen.
  CONTROLEER DE DEURAFDICHTINGEN en het gebied er
  omheen regelmatig op beschadigingen. Als deze
  beschadigd zijn, mag het apparaat niet worden
  gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.

  EIEREN
  GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om hele eieren te
  verwarmen (met of zonder schaal) want deze
  kunnen ontploffen, zelfs nadat het
  verwarmen in de magnetron is
  afgelopen.

  3 • Page 4

  BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
  DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK!
  ZET DE MAGNETRONFUNCTIE NOOIT AAN zonder dat er
  voedsel in de oven staat. Als u dat doet, is er grote
  kans op schade aan het apparaat.
  ALS U WILT OEFENEN MET HET GEBRUIK VAN de oven,
  zet er dan een glas water in. Het water absorbeert dan de microgolfenergie en de oven
  raakt niet beschadigd.
  GEBRUIK DE OVENRUIMTE NIET als opslagruimte.
  VERWIJDER SLUITSTRIPS WAAR EEN METAALDRAAD INZIT van een papieren of plastic zak voordat u de zak in de oven
  plaatst.
  FRITUREN
  GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.
  GEBRUIK PANNENLAPPEN OF OVENHANDSCHOENEN om
  u na het koken niet te branden aan schalen, of
  onderdelen van de oven.

  4

  VLOEISTOFFEN
  BIJVOORBEELD DRANKEN OF WATER. Oververhitting
  van vloeistof boven het kookpunt kan optreden zonder dat
  u de vloeistof ziet borrelen. Als
  gevolg hiervan kan de hete
  vloeistof plotseling overkoken.
  Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:
  1. Vermijd het gebruik van potten of flessen
  met rechte zijkanten en een nauwe hals.
  2. Roer de vloeistof om voordat u de pot of
  fles in de oven zet en laat het lepeltje erin
  staan.
  3. Laat de vloeistof na het opwarmen even
  staan en roer opnieuw voordat u de pot
  of fles voorzichtig uit de oven haalt.
  VOORZICHTIG
  RAADPLEEG ALTIJD een magnetronkookboek voor
  informatie. Vooral wanneer u voedsel bereidt
  of opwarmt dat alcohol bevat.
  WANNEER U BABYVOEDING in een zuigfles of
  potje in de magnetron opgewarmd hebt, moet u het altijd
  doorroeren en de temperatuur
  controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld
  zodat er geen kans is op brandwonden.
  Let erop dat u het deksel en de speen vóór
  het opwarmen verwijdert! • Page 5

  ACCESSOIRES
  ALGEMEEN
  ER ZIJN VERSCHILLENDE accessoires verkrijgbaar.
  Let erop, voordat u deze koopt, dat zij geschikt
  zijn voor magnetrongebruik.
  CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF HET KOOKGEREI DAT U
  is voor de
  oven en microgolven
  doorlaat.

  GEBRUIKT geschikt

  ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI niet in aanraking komen met de binnenkant van de magnetronoven.
  Dat is vooral belangrijk bij accessoires van
  metaal of met metalen delen.
  ALS EEN METAALHOUDEND VOORWERP in aanraking
  komt met de binnenkant van de oven, terwijl
  de oven werkt, kunnen er vonken overschieten
  die de oven zouden kunnen beschadigen.

  PLATEAUDRAGER
  GEBRUIK ALTIJD DE PLATEAUDRAGER als
  steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.
  Plaats de plateaudrager in de oven.
  GLAZEN DRAAIPLATEAU
  GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op waardoor
  de ovenruimte anders vuil zou
  worden.
  Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.
  STOOMPAN
  GEBRUIK DE STOOMPANvoor voedsel
  als vis, groenten en aardappelen.
  PLAATS de stoompan altijdop het
  glazen draaiplateau.

  CONTROLEER ALTIJD of het draaiplateau vrij kan
  draaien voordat u de oven start.

  STARTBEVEILIGING / TOETSVERGRENDELING
  DEZE BEVEILIGING WORDT AUTOMATISCH GEACTIVEERD,
  ÉÉN MINUUT NADAT de oven naar "stand-by"
  is gegaan. (De oven is "stand-by" als
  de 24-uursklok wordt weergegeven
  of (als de klok niet is ingesteld) als het
  display leeg is).

  ALS DE DEUR GEOPEND EN GESLOTEN WORDT, bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, wordt de veiligheidsvergrendeling uitgeschakeld. Anders
  verschijnt op het display "DOOR" (Deur).

  5 • Page 6

  DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN
  DE BEREIDING ONDERBREKEN:
  DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te
  controleren, om te draaien of
  door te roeren, door de deur
  te openen. De instelling blijft
  10 minuten lang gehandhaafd.

  ALS U NIET VERDER WILT GAAN:
  HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de
  deur en druk op de STOP toets.

  OM DE BEREIDING VERDER TE LATEN GAAN:
  SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op
  de starttoets. De bereiding wordt
  hervat vanaf het punt waarop deze
  is onderbroken.
  DOOR DE STARTTOETS TWEEMAAL in te drukken,
  verlengt u de tijd met 30 seconden.

  ER KLINKT EEN PIEPSIGNAAL, één- of tweemaal per
  minuut, 10 minuten lang, wanneer de bereiding voltooid is
  Druk op de stoptoets of open de
  deur om het signaal uit te schakelen.
  OPMERKING: de oven houdt de instellingen
  slechts 60 seconden vast als de deur geopend
  en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

  AFKOELEN
  ALS EEN FUNCTIE KLAAR IS, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. Dit is normaal.
  Na deze procedure wordt de oven automatisch
  uitgeschakeld.

  DE AFKOELPROCEDURE kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven worden onderbroken
  door de deur te openen.

  OPENEN VAN DE DEUR
  DRUK OP DE TOETS OM DE DEUR OPEN TE DOEN.

  6 • Page 7

  KOOKWEKKER


  GEBRUIK DEZE FUNCTIE als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het
  koken van eieren en pasta of voor
  het laten rijzen van deeg.

  DRUK OP DE +/- TOETSEN om de benodigde tijd in te stellen.
  DRUK DE VERMOGENTOETS meerdere malen in om het vermogen
  op 0 W in te stellen.
  DRUK OP DE STARTTOETS.
  U HOORT U EEN GELUIDSSIGNAAL wanneer de ingestelde tijd verstreken is.

  KLOK

  
  DRUK OP DE STOPTOETS (3 seconden) totdat het
  linkercijfer (uren) knippert.
  DRUK OP DE +/- TOETSEN om de uren in te stellen.
  

  HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT AANGESLO TEN en na een stroomstoring. Als
  de klok niet wordt ingesteld, blijft
  het display leeg totdat de bereidingstijd wordt ingesteld.

  DRUK OP DE STARTTOETS. (De twee cijfers rechts (minuten) knipperen).
  DRUK OP DE +/- TOETSEN om de minuten in te stellen.

  DRUK NOGMAALS OP DE STARTTOETS.
  DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

  OPMERKING:
  LAAT DE DEUR OPEN TERWIJL U DE KLOK INSTELT. Dit geeft u tien minuten
  de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen
  60 seconden worden uitgevoerd.

  7 • Page 8

  BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MICROGOLVEN


  GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen
  van bijvoorbeeld groenten, vis,
  aardappelen en vlees.

  DRUK OP DE +/- TOETSEN om de tijd in te stellen.
  DRUK DE VERMOGENTOETS meerdere malen in om het vermogen in te stellen.
  DRUK OP DE STARTTOETS.
  NADAT HET BEREIDINGSPROCES GESTART IS:
  Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de Starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de
  bereidingstijd 30 seconden langer. U kunt de kooktijd ook verlengen of
  verkorten door de +/- toetsen in te drukken.
  OOK HET VERMOGEN KAN WORDEN GEWIJZIGD, DOOR OP DE VERMOGENTOETS te drukken.
  Bij de eerste druk zal het actuele vermogen verschijnen. Druk meerdere
  keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen.

  VERMOGEN
  ALLEEN MICROGOLVEN
  VERMOGEN

  AANBEVOLEN GEBRUIK:

  750 W

  OPWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een
  hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager
  vermogen kiezen.
  Bereiden van vis, vlees, groenten enz.

  500 W

  VOORZICHTIG BEREIDEN VAN b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het
  afmaken van stoofschotels.

  350 W

  LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS, smelten van boter.

  160 W

  ONTDOOIEN. Zacht laten worden van boter, kaas en ijs.

  0W

  8

  INSTELLENvan de tijd om het voedsel te laten staan (alleen bij gebruik van de
  kookwekker). • Page 9

  JET START (TURBO START)
  GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor het snel
  opwarmen van voedsel dat veel
  water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

  DRUK OP DE STARTTOETS.
  DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met het maximale magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets
  nogmaals wordt ingedrukt, wordt de tijd met 30 seconden verlengd.
  U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen
  in te drukken nadat de functie is gestart.

  HANDMATIG ONTDOOIEN
  VOLG DE WERKWIJZE voor "Bereiden en opwarmen
  met de magnetron" en kies vermogensniveau
  160 W wanneer u handmatig ontdooit.

  CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL REGELMATIG.
  Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor
  verschillende hoeveelheden.

  BEVROREN VOEDSEL IN EEN PLASTIC ZAK, plastic folie of kartonnen verpakking kan rechtstreeks
  in de oven geplaatst worden als de verpakking maar geen metalen delen bevat
  (b.v. metalen bindstrips).

  DRAAI EEN GROOT STUK VLEES halverwege het ontdooien om.

  DE VORM VAN DE VERPAKKING heeft invloed
  op de ontdooitijd. Een plat pakje ontdooit sneller dan een dik blok.
  MAAK STUKKEN LOS VAN ELKAAR wanneer ze beginnen te ontdooien.
  Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

  GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEESontdooien beter als ze halverwege de ontdooitijd omgeroerd worden.

  SAUZEN

  BIJ ONTDOOIEN is het beter te stoppen kort
  voordat het voedsel geheel ontdooid is;
  het ontdooien wordt dan voltooid terwijl u het
  voedsel even laat staan.
  ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAN WORDT HET RESULTAAT AL-

  SCHERM UITSTEKENDE GEDEELTEN
  af met stukjes
  aluminiumfolie wanneer ze
  warm beginnen te worden
  (b.v. kippenpoten en vleugeltjes).

  VAN VOEDSEL

  TIJD BETER, omdat de temperatuur dan gelijkmatig
  door het voedsel verdeeld
  wordt.

  9 • Page 10

  JET ONTDOOIEN
  DEZE FUNCTIE DIENT UITSLUITEND TE
  WORDEN GEBRUIKT als het nettogewicht tussen 100 g en 2 kg ligt.
  PLAATS HET VOEDSEL altijd op het
  glazen draaiplateau.  DRUK OP DE JET ONTDOOIEN-TOETS.
  STEL MET DE + / - TOETSEN het gewicht van het voedsel in.
  DRUK OP DE STARTTOETS.

  HALVERWEGE HET ONTDOOIEN stopt de oven en wordt het verzoek
  TURN FOOD (voedsel omdraaien) weergegeven.
  Open de deur.
  Draai het voedsel om.
  Sluit de deur en start de oven weer door de Starttoets in
  te drukken.
  OPMERKING: de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel
  niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

  GEWICHT:

  BEVROREN VOEDSEL:

  VOOR DEZE FUNCTIE MOET het nettogewicht van het voedsel bekend zijn.
  De oven berekent dan automatisch de benodigde tijd om het gekozen programma uit te voeren.
  ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de werkwijze voor "Bereiden
  en opwarmen met de magnetron" en kies
  160 W voor ontdooien.
  GERECHT

  ALS HET VOEDSEL WARMER IS dan diepvriestemperatuur (-18°C), kiest u een lager voedselgewicht.
  ALS HET VOEDSEL KOUDER IS dan diepvriestemperatuur (-18°C), kiest u een hoger
  voedselgewicht.

  TIPS

  VLEES (100 g - 2,0 kg)

  Gehakt, koteletten, biefstuk of braadvlees.
  DRAAI HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft.

  GEVOGELTE (100 g - 2,0 kg)

  Hele kip, stukken of filets.
  DRAAI HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft.

  VIS (100 g - 2,0 kg)

  Heel, moten of filets.
  DRAAI HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft.

  VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd of als het gewicht lager of hoger is dan het
  aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron"
  aanhouden en 160 W kiezen bij ontdooien.
  10 • Page 11

  GEHEUGEN

  DRUK OP DE MEMO-KNOP.  MET DE GEHEUGENFUNCTIE KUNT Ugemakkelijk en snel een voorkeurinstelling terugvinden.
  DE GEHEUGENFUNCTIE slaat de weergegeven instelling op.

  DRUK OP DE STARTKNOP.

  EEN INSTELLING OPSLAAN:
  KIES een functie en maak de nodige instellingen.
  DRUK OP DE MEMO-KNOP EN HOUD HEM INGDRUKT gedurende 3 seconden totdat
  een geluidssignaal is te horen. De instelling is nu opgeslagen. U kunt het
  geheugen zo vaak als u wilt opnieuw programmeren.

  WANNEER HET APPARAAT voor het eerst of na een stroomuitval wordt
  gebruikt, zal uw Memo-functie - 1 minuut en 750 W als standaard
  instelling hebben opgeslagen.

  11 • Page 12

  STOOM


  

  GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor voedsel
  zoals groenten, vis, rijst en pasta.
  GEBRUIK ALTIJD DE BIJGELEVERDE
  STOOMPANwanneer u deze functie
  gebruikt.

  DRUK OP DE STOOMKNOP.
  DRUK HERHAALDELIJK OP DE STOOMKNOP om de voedselklasse in
  te stellen.
  DRUK OP DE +/- TOETSEN om het gewicht in te stellen.
  DRUK OP DE STARTKNOP.

  ²

  PLAATS het voedsel op het stoomrooster
  VOEG 100 ml (1 dl) water toe aan de onderkant van de stomer.

  ¬

  ²

  DOE de deksel erop

  DE STOMER IS UITSLUITEND ontworpen om te worden gebruikt bij magnetronfunctie!
  GEBRUIK HEM BESLIST NOOIT MET EEN ANDERE FUNCTIE.
  GEBRUIK VAN DE STOMER in elke andere functie kan schade veroorzaken.
  CONTROLEER ALTIJDof het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.
  PLAATS DE STOOMPAN ALTIJDop het glazen draaiplateau.

  AARDAPPELEN/WORTELEN
  (150g - 500g)
  GROENTEN (150g - 500g)
  (bloemkool en broccoli)
  BEVROREN GROENTEN
  (150g - 500g)

  LAAT 1-2 minuten staan

  VISFILETS (150g - 500g)

  VERDEEL DE FILETS GELIJKMATIG over het stoomrooster. Leg
  dunne stukken over elkaar heen. Laat 1-2 minuten
  staan na de bereiding  12

  GEBRUIK EVEN GROTE STUKKEN
  Snij de groenten in gelijke stukken.
  Laat 1-2 minuten staan na de bereiding • Page 13

  ONDERHOUD EN REINIGING
  NORMAAL GESPROKEN IS SCHOONMAKEN de enige
  vorm van onderhoud die nodig is.
  ALS DE OVEN niet goed wordt schoongehouden,
  kan het ovenoppervlak aangetast worden,
  waardoor de levensduur van het apparaat verkort kan worden en mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.
  GEBRUIK GEEN SCHUURSPONSJES,
  SCHUURMIDDELEN, sponsjes

  van staalwol, ruwe doeken e.d.; deze kunnen
  het bedieningspaneel en
  het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een
  spons met een mild schoonmaakmiddel of
  een stuk keukenrol met glasreiniger. Spuit het
  glasreinigingsmiddel op het keukenpapier.
  SPUIT HET NIET direct op de oven.
  VERWIJDER REGELMATIG, vooral als er
  voedsel gemorst is, het draaiplateau en de plateaudrager en
  maak de bodem van de magnetron schoon.
  DEZE OVEN IS ONTWORPEN om met het draaiplateau te worden gebruikt.

  HET GRILLELEMENT hoeft niet gereinigd te worden
  omdat de intense hitte vetspatten afbrandt,
  maar het plafond van de oven moet wel regelmatig gereinigd worden. Dit doet u met warm
  water, reinigingsmiddel en een spons. Als de
  grill niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze
  10 minuten per maand worden ingeschakeld
  om spatten af te branden.
  GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

  PLATEAUDRAGER.

  GLAZEN DRAAIPLATEAU.

  STOOMPAN

  GEBRUIK DE MAGNETRON NIET wanneer het
  draaiplateau eruit genomen is om het
  schoon te maken.
  GEBRUIK EEN MILD SCHOONMAAKMIDDEL, water en
  een zachte doek om de ovenruimte, voor- en
  achterkant van de deur en de deursponning
  schoon te maken.
  ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VET- of voedselresten in de deursponning achterblijven.
  IN GEVAL VAN HARDNEKKIGE vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven
  koken. Vuil laat zich door de stoomvorming
  makkelijker verwijderen.
  GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKAPPARATEN DIE MET
  STOOM WERKEN om de magnetron schoon
  te maken.
  LUCHTJES IN DE OVEN KUNT U VERWIJDEREN DOOR een
  kopje water met wat citroensap op het draaiplateau te plaatsen en dit enkele minuten te laten koken.
  13 • Page 14

  STORINGEN OPSPOREN
  ALS HET NETSNOER MOET WORDEN VERVANGEN, moet dat gebeuren
  met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via
  onze klantenservice. Het
  netsnoer mag uitsluitend
  door een bevoegde onderhoudsmonteur worden
  vervangen.

  ALS DE OVEN NIET WERKT, bel dan pas de klantenservice als u gecontroleerd heeft of:
  Het draaiplateau en de drager van het
  draaiplateau op hun plaats zitten.
  De stekker goed in het stopcontact zit.
  De deur goed gesloten is.
  De zekeringen in orde zijn en er stroom is.
  De oven voldoende ventilatie heeft.
  Wacht 10 minuten en probeer dan de oven
  opnieuw te laten werken.
  Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.
  ZO KUNT U VOORKOMEN dat u onnodig belt, waar
  kosten aan verbonden zijn.
  Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven
  door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.

  ONDERHOUD MAG UITSLUITEND
  DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD. Voor iemand zonder

  specifieke training is het
  gevaarlijk om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren; daarbij moeten beschermkappen verwijderd worden die bescherming bieden
  tegen blootstelling aan de energie van microgolven.
  VERWIJDER DE BESCHERMKAPPEN NIET.

  MILIEUTIPS
  DE VERPAKKING kan volledig worden
  gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recyclingsymbool. Houd u aan plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.
  DIT APPARAAT is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake
  Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit
  product op de juiste manier als afval wordt
  verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen
  voor het milieu en de menselijke gezondheid
  te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuist wegwerpen van
  dit product.

  14

  HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft
  aan dat dit apparaat niet
  als huishoudelijk afval mag
  worden behandeld. In plaats
  daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt
  voor recycling van elektrische
  en elektronische apparaten.
  WEGWERPEN moet worden
  gedaan in overeenstemming
  met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
  VOOR NADERE INFORMATIE over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt
  u verzocht contact op te nemen met het gemeentekantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
  heeft aangeschaft.
  SNIJD DE VOEDINGSKABEL VAN HET APPARAAT DOOR
  voordat u het apparaat afdankt, zodat het onbruikbaar wordt. • Page 15

  15 • Page 16

  GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE VERWARMINGSPRESTATIES
  IN OVEREENSTEMMING MET IEC 60705.
  DE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE COMMISSIE heeft een norm ontworpen voor het vergelijkend
  testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren
  wij het volgende:
  Test

  Hoeveelheid Geschatte tijdsduur

  Vermogen

  Ovenschaal

  12.3.1

  750 g

  10 min

  750 W

  Pyrex 3.220

  12.3.2

  475 g

  5½ min

  750 W

  Pyrex 3.827

  12.3.3

  900 g

  15 min

  750 W

  Pyrex 3.838

  13.3

  500 g

  2 min 40 sec

  Turbo ontdooien (Jet defrost)

  TECHNISCHE SPECIFICATIES
  NETSPANNING

  230 V/50 HZ

  NOMINAAL INGANGSVERMOGEN

  1300 W
  10 A (UK 13 A)

  ZEKERING
  UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON

  750 W
  347 X 595 X X320

  AFMETINGEN BINNENKANT (HXBXD)

  187 X 370 X 290

  4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 6 7 7 1
  © Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved

  16

  NL

  Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.

  HXBXD
  AFMETINGEN BUITENKANT (HXBXD)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool AMW 491 IX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool AMW 491 IX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool AMW 491 IX

Whirlpool AMW 491 IX Kurzanleitung - Deutsch - 16 seiten

Whirlpool AMW 491 IX Installationsanweisung - Holländisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info