Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
27
GEBRUIKSAANWIJZING
MILIEUTIPS
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
ACCESSOIRES VAN DE OVEN
ONDERHOUD EN REINIGING
OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
Om optimaal van uw nieuwe oven te kunnen profiteren, raden wij u aan alle gebruiksaanwijzingen
aandachtig door te lezen en dit boekje voor later gebruik te bewaren.
3nl56227.fm Page 27 Thursday, April 15, 2004 4:53 PM
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  3nl56227.fm Page 27 Thursday, April 15, 2004 4:53 PM

  GEBRUIKSAANWIJZING

  MILIEUTIPS
  BELANGRIJKE OPMERKINGEN
  ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
  ACCESSOIRES VAN DE OVEN
  ONDERHOUD EN REINIGING
  OPSPOREN VAN STORINGEN
  KLANTENSERVICE

  Om optimaal van uw nieuwe oven te kunnen profiteren, raden wij u aan alle gebruiksaanwijzingen
  aandachtig door te lezen en dit boekje voor later gebruik te bewaren.
  27 • Page 2

  3nl56227.fm Page 28 Thursday, April 15, 2004 4:53 PM

  MILIEUTIPS
  Verwerking van de verpakking
  • De verpakking kan volledig gerecycled worden,
  zoals door het recyclingsymbool wordt
  aangegeven .
  • De diverse onderdelen van de verpakking mogen
  daarom niet met het gewone huisvuil worden
  weggegooid maar moeten worden ingeleverd bij
  de plaatselijke milieustraat.

  Afdanken van oude huishoudelijke apparatuur
  • Apparatuur die met recyclebare of herbruikbare
  materialen is vervaardigd. Volg de plaatselijke
  normen voor de afvalverwerking op wanneer u
  het apparaat afdankt. Knip de netsnoeren door
  zodat de apparatuur niet meer op de stroom kan
  worden aangesloten.
  Energiebesparing
  • Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal
  wordt vermeld in de bereidingstabel van het
  productinformatieblad of in uw recept.
  • Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde
  bakvormen, deze hebben een goede
  warmteabsorptie.

  BELANGRIJKE OPMERKINGEN
  • Deze oven is uitsluitend bestemd voor
  huishoudelijk gebruik en alleen voor het
  bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is
  verboden. De fabrikant aanvaardt geen enkele
  aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
  van oneigenlijk gebruik of van foute instellingen
  van de bedieningsknoppen.
  • Eventuele reparaties of technische ingrepen aan
  de oven mogen uitsluitend door een erkende
  vakman worden verricht.
  • Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden.
  • Leg geen zware voorwerpen op de deur omdat
  deze de ovenruimte of de scharnieren kunnen
  beschadigen. Steun of leun niet op de ovendeur.
  • Hang geen voorwerpen aan de handgreep van de
  ovendeur.
  • Bedek de bodem van de oven niet met
  aluminiumfolie of andere voorwerpen.
  • De deur van de oven moet goed afsluiten.
  De afdichtingen van de deur moeten schoon
  gehouden worden.
  • Giet water niet rechtstreeks in een hete oven.
  De geëmailleerde laag van de oven kan hierdoor
  beschadigen.
  • Vruchtensap dat uit een ovenschaal druppelt kan
  permanente vlekken veroorzaken. Wij adviseren
  de oven schoon te maken alvorens deze opnieuw
  te gebruiken.
  • Schuif niet met schalen of pannen over de
  ovenbodem, daar dit krassen op de binnenlaag
  kan geven.
  28

  • Als condens in een gebruikte oven achterblijft,
  kan deze op de lange duur schade aan de oven en
  de omringende keukenkastjes veroorzaken. Wij
  adviseren om:
  - de laagst mogelijke temperatuur in te stellen;
  - het voedsel af te dekken;
  - het voedsel uit de oven te verwijderen;
  - wanneer de oven is afgekoeld de vochtige
  delen van de oven droog te wrijven.
  • Wanneer de oven een lange tijd op een hoge
  temperatuur functioneert, worden het
  deurpaneel en de handgreep heet.
  • Vermijd tijdens het gebruik van de oven contact
  met vochtige lichaamsdelen en het lopen op
  blote voeten.
  • Trek niet aan het apparaat of aan de
  voedingskabel wanneer u deze van het
  stopcontact wilt loskoppelen.
  • Verhinder dat kinderen in de buurt komen van:
  - de oven en de bedieningsknoppen in het
  algemeen, en in het bijzonder tijdens en na
  het gebruik van de oven om letsel te
  voorkomen;
  - de verpakking (zakken, polystyreen, nieten,
  etc.);
  - een oven die is afgedankt. • Page 3

  3nl56227.fm Page 29 Thursday, April 15, 2004 4:53 PM

  • Verzeker u ervan dat de elektrische bedrading
  van andere elektrische apparatuur in de buurt
  van de oven niet in contact komt met hete
  onderdelen en niet vast komt te zitten tussen de
  ovendeur.
  • Enkele ovenmodellen zijn uitgerust met een
  luchtkoelingssysteem om te voorkomen dat de
  voorzijde van de oven en de binnenzijde van de
  keukenombouw te warm worden.
  Let op: de warme lucht wordt afgevoerd via een
  opening tussen het bedieningspaneel en de
  ovendeur. Zorg dat de ventilatieopeningen altijd
  vrij zijn.
  • Plaats geen brandbaar materiaal in de oven of in
  de buurt ervan: de oven kan in brand vliegen als
  het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
  • Gebruik ovenhandschoenen als u pannen of
  accessoires uit de hete oven haalt.

  • Als u voor het roosteren van vlees, of bakken van
  taarten alcoholische dranken toevoegt
  (bijv. rum, cognac, wijn, etc.) moet u er
  rekening mee houden dat alcohol bij hoge
  temperaturen verdampt. De alcoholdamp kan
  vlamvatten wanneer deze in contact komt met
  het elektrische verwarmingselement.
  • Verwarm of bereid in de oven geen voedsel in
  gesloten potten of blikken. De druk in het blik of
  de pot kan door de warmte hoog oplopen,
  waardoor deze explodeert en de oven
  beschadigt.
  • Gebruik voor de bereiding geen schalen van
  synthetisch materiaal (behalve als die speciaal
  voor de oven bestemd zijn; zie de aanwijzingen
  van de betreffende fabrikant). Deze kunnen bij
  hoge temperaturen smelten.
  • Controleer de oven regelmatig als u bij de
  bereiding veel vet en olie heeft gebruikt. Olie en
  vet kunnen oververhit raken en vlam vatten!
  • Trek de accessoires niet uit de oven wanneer ze
  helemaal vol zijn. Wees heel voorzichtig.

  ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
  • Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem
  ongeveer een uur lang op 200°C om de geur van
  het isolatiemateriaal en de beschermende
  vetlaag te verwijderen. Houd tijdens deze
  procedure het raam open.

  • Verwijder vóór het gebruik:
  - de stickers op de voorzijde en de ovendeur,
  met uitzondering van het typeplaatje;
  - de beschermdelen van karton, en het
  cellofaan op het bedieningspaneel en op de
  andere delen van de oven;
  - eventuele stickers op de accessoires
  (bijv. onder de opvangbak).

  29 • Page 4

  3nl56227.fm Page 30 Thursday, April 15, 2004 4:53 PM

  ACCESSOIRES VAN DE OVEN
  De accessoires varieren afhankelijk van het model. De
  accessoires die bij de oven horen, worden aangegeven in het
  losse productinformatieblad (onder het punt Accessoires).

  Opvangbak (1)

  De opvangbak is bedoeld om vet of voedseldeeltjes op te
  vangen wanneer hij onder het rooster is geplaatst, of
  bijvoorbeeld als bakplaat voor het bereiden van vlees, kip, vis,
  met of zonder groenten. Giet een beetje water in de opvangbak
  om vetspetters of rookvorming te voorkomen.

  1

  Bakplaat (2)
  Voor het bakken van koekjes, schuimgebak en pizza's.

  2

  Rooster (3)
  Het rooster kan gebruikt worden om voedsel op te grillen of als
  draagrooster voor bak- en cakevormen en ieder type ovenschaal
  of -pan. Kan op ieder beschikbaar niveau worden geplaatst.
  Het rooster kan zowel met de beugel naar boven als naar
  beneden worden geplaatst.

  3

  Katalytische zijpanelen (4)
  De katalytische panelen hebben een microporeuze laag die
  vetspetters absorbeert. Na de bereiding van vet voedsel
  adviseren wij een zelfreinigingscyclus uit te voeren
  (zie Onderhoud en reiniging).

  4
  Draaispit (5)
  Gebruik het draaispit zoals aangegeven wordt in het
  betreffende hoofdstuk van het aparte Productinformatieblad.

  5
  6a

  “Grillpanset” (6)
  De set bestaat uit een rooster (6a), een geëmailleerde
  opvangbak (6b) en één of twee handgrepen (6c).
  Deze accessoires moeten op het rooster worden geplaatst (3) en
  zijn bestemd voor het grillen.

  30

  6b
  6c

  6 • Page 5

  3nl56227.fm Page 31 Thursday, April 15, 2004 4:53 PM

  ACCESSOIRES VAN DE OVEN
  Vetfilter (7)
  Alleen gebruiken bij het bereiden van zeer vet voedsel.
  Hang het op het tussenschot achter in de ovenruimte en voor
  de ventilator.
  Het vetfilter kan in de afwasmachine worden gereinigd; gebruik
  het niet als de ventilatiefunctie is ingeschakeld.

  7

  Schuifrails (8)
  Hiermee kunnen tijdens het bakken gemakkelijk de roosters en
  opvangbakken halverwege uit de oven worden getrokken.
  Kunnen met alle accessoires worden gebruikt en in de
  afwasmachine worden gereinigd.

  8

  ONDERHOUD EN REINIGING
  Belangrijk: gebruik nooit een hogedrukspuit of
  een stoomreiniger.

  Buitenkant van de oven
  • Schoonmaken met een vochtig doekje. Als de
  buitenkant heel vuil is, een paar druppels
  afwasmiddel aan het water toevoegen.
  Nawrijven met een droge doek.
  • Gebruik geen bijtende of schurende
  reinigingsmiddelen, anders krijgt u doffe
  plekken.
  Als een dergelijk product per ongeluk op de oven
  terecht komt, het onmiddellijk met een vochtig
  doekje verwijderen.
  • Lichte kleurverschillen aan de voorzijde van het
  apparaat worden veroorzaakt door het gebruik
  van verschillende materialen, zoals glas,
  kunststof en metaal.

  Oven met een aluminium front
  • Gebruik een delicaat reinigingsmiddel en een
  glazendoek ofwel een microvezeldoekje dat niet
  pluist. Wrijf in horizontale richting licht met het
  doekje over het oppervlak.
  • Gebruik geen bijtende middelen, harde sponsjes
  of ruwe schoonmaakdoeken. Reinig de
  aluminium oppervlakken met een droog doekje.

  Accessoires
  • Na het gebruik de accessoires gelijk in water met
  afwasmiddel laten weken. Voedselresten kunnen
  met een afwasborstel of met een sponsje worden
  verwijderd.

  Ovenruimte
  • Gebruik geen schuur- of metaalsponsjes. Gebruik
  speciale ovenreinigingsmiddelen en volg de
  aanwijzingen van de fabrikant van het product.
  • Laat de oven na ieder gebruik afkoelen en maak
  hem schoon om aanbakken van voedselresten te
  voorkomen.
  • Wanneer u de oven lang of op verschillende
  niveaus gebruikt, en in het bijzonder als u
  voedsel met een hoog watergehalte bereidt
  (pizza, gevulde groenten, etc.) kan zich condens
  afzetten op de binnenkant van de deur en op de
  afdichting. Als de oven is afgekoeld de
  binnenkant van de deur droogmaken met een
  doekje of een sponsje.
  • Maak het glas van de ovendeur schoon met een
  geschikt reinigingsmiddel.
  • De ovendeur kan voor het schoonmaken uit zijn
  scharnieren worden getild. Om het plafond van
  de oven schoon te maken, kunt u het bovenste
  grillelement laten zakken (alleen bij enkele
  modellen).

  Katalytische zijpanelen en tussenschot
  achterin (indien aanwezig) - Reinigingscyclus
  • Verhit de lege oven gedurende een uur op 200°C.
  • Verwijder, indien nodig, aan het einde van de
  cyclus, en wanneer de oven is afgekoeld,
  eventuele voedselresten.
  • Gebruik voor de reiniging van de katalytische
  panelen en het tussenschot achterin, geen
  bijtende middelen, ruwe sponsjes,
  schuursponsjes of ovenspray omdat deze het
  katalytische oppervlak kunnen aantasten
  waardoor deze zijn zelfreinigende
  eigenschappen verliest.
  31 • Page 6

  3nl56227.fm Page 32 Thursday, April 15, 2004 4:53 PM

  Let op: geadviseerd wordt om bij de volgende handelingen
  beschermende handschoenen te dragen. Het is belangrijk
  dat de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig worden
  opgevolgd om eventueel persoonlijk letsel alsmede schade
  aan de ovendeur en de scharnieren te voorkomen.
  Het verwijderen van de ovendeur:
  1. Zet de ovendeur helemaal open (zie fig. 1).
  2. Til de twee vergrendelingen op en duw ze naar voren totdat
  ze niet verder kunnen (zie fig. 2).
  3. Verwijder de deur door hem gedeeltelijk te sluiten en
  vervolgens naar boven toe los te trekken (zie fig. 3).

  1

  De deur weer terugplaatsen:
  1. Plaats de scharnieren in de sleuven en laat de deur volledig
  zakken.
  2. Breng aan weerszijden de vergrendelingen omlaag.
  3. Sluit de ovendeur helemaal.

  2

  Let op: om persoonlijk letsel, beschadigingen aan de ovendeur
  en de scharnieren te voorkomen, is het belangrijk dat de
  bovenbeschreven aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd.

  3
  Het bovenste verwarmingselement omlaaghalen
  (alleen bij enkele modellen)
  Maak de oven pas schoon nadat hij is afgekoeld.
  • Verwijder aan weerszijden de accessoireroosters.
  • Trek het grillelement iets naar voren (4) en vervolgens naar
  beneden(5).

  4

  5

  32 • Page 7

  3nl56227.fm Page 33 Thursday, April 15, 2004 4:53 PM

  Het lampje achter in de oven vervangen
  (indien aanwezig):
  1. Haal de ovenstekker uit het stopcontact.
  2. Laat de oven eerst afkoelen en schroef vervolgens het
  beschermkapje van de lamp naar links los (zie fig. 1).
  3. Vervang het lampje (zie N.B.).
  4. Schroef het beschermkapje weer vast.
  5. Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.
  N.B.: gebruik alleen lampjes van 25 W/230 V, type E-14,
  T300°C, die bij de Klantenservice verkrijgbaar zijn.
  Belangrijk: gebruik de oven niet voordat het beschermkapje
  is teruggeplaatst.

  1

  Het lampje aan de zijkant vervangen
  (indien aanwezig):
  1. Haal de ovenstekker uit het stopcontact.
  2. Laat de oven eerst afkoelen en verwijder vervolgens het
  accessoirerooster aan de zijkant (zie fig. 2). Druk met een
  schroevendraaier op het beschermkapje om deze naar voren
  toe los te wippen (zie fig. 3 - 4).
  3. Vervang het lampje (zie N.B.).
  4. Plaats het beschermkapje terug en druk het tegen de wand
  aan totdat het vastklikt.
  5. Plaats het accessoirerooster terug op de zijwand.
  6. Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.
  N.B.: gebruik alleen lampjes van 25 W/230 V, type E-14,
  T300°C, die bij de Klantenservice verkrijgbaar zijn.
  Belangrijk: gebruik de oven niet voordat het beschermkapje
  is teruggeplaatst.

  Het halogeenlampje aan de zijkant vervangen
  (indien aanwezig):
  1. Haal de ovenstekker uit het stopcontact.
  2. Laat de oven eerst afkoelen en verwijder vervolgens het
  accessoirerooster aan de zijkant (zie fig. 2). Druk met een
  schroevendraaier op het beschermkapje om deze naar voren
  toe los te wippen (zie fig. 3 - 4).
  3. Vervang het lampje niet met blote handen. Haal het
  halogeenlampje voorzichtig uit de lamphouder en vervang
  het door een nieuw exemplaar. (zie N.B.).
  4. Plaats het beschermkapje terug en druk het tegen de wand
  aan totdat het vastklikt.
  5. Plaats het accessoirerooster terug op de zijwand.
  6. Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.
  N.B.: gebruik uitsluitend lampjes van 20 W/12 V, van het
  type G4, T300°C, verkrijgbaar bij de Klantenservice.
  Belangrijk: gebruik de oven niet voordat het beschermkapje
  is teruggeplaatst.

  2

  3

  4

  33 • Page 8

  3nl56227.fm Page 34 Thursday, April 15, 2004 4:53 PM

  OPSPOREN VAN STORINGEN
  Oven verwarmt niet:
  • Controleer of het elektriciteitsnet spanning
  heeft en of de oven is aangesloten.
  • Zet de oven uit en weer aan, om te controleren
  of het probleem verdwenen is.

  BELANGRIJK:
  • Controleer of de keuzeschakelaar van de oven
  niet op de stand “0” of op het “lamp” symbool staat.
  - Controleer of de elektronische programmeur
  (indien aanwezig) “
  ” aangeeft,
  raadpleeg het aparte productinformatieblad
  en/of de beschrijving van de elektronische
  programmeur.
  - Als de elektronische programmeur (indien
  aanwezig) “F XX” aangeeft, contact opnemen
  met de dichtstbijzijnde Klantenservice.
  Vermeld in dat geval het nummer dat volgt op
  de letter “F”.
  - Controleer of de elektronische programmeur
  (indien aanwezig) op de stand “manueel”
  staat.

  KLANTENSERVICE
  Voordat u contact opneemt met de
  Klantenservice:
  1. Controleren of het niet mogelijk is het probleem
  zelf te verhelpen aan de hand van de onder
  “Opsporen van storingen” beschreven punten.
  2. Het apparaat aan- en uitzetten om te
  controleren of het probleem is opgelost.
  Als na het uitvoeren van deze controles de
  storing nog steeds aanwezig is, contact
  opnemen met de dichtstbijzijnde
  Klantenservice.
  Vermeld altijd:
  • de aard van de storing;
  • het type en het exacte model van de oven;
  • het servicenummer (dat is het nummer na het
  woord Service op het typeplaatje) op de
  rechter binnenrand van de ovenruimte
  (zichtbaar als de deur open is). het
  servicenummer bevindt zich ook op het
  garantieboekje;
  • uw volledige adres;
  • uw telefoonnummer.

  34

  Wend u, in het geval dat reparatie noodzakelijk is,
  tot een erkende After-sales Service (alleen dan
  heeft u zekerheid dat originele
  vervangingsonderdelen worden gebruikt en de
  reparatie correct wordt uitgevoerd).
  Het niet naleven van deze instructies kan
  nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en
  de kwaliteit van het product.
  CONFORMITEITSVERKLARING
  • Deze oven is bestemd om in aanraking te
  komen met levensmiddelen en is in
  overeenstemming met de richtlijn 89/109/EEG.
  • De oven is ontworpen om uitsluitend als
  apparaat voor het bereiden van voedsel te
  worden gebruikt.
  Ieder ander gebruik (bijv. voor verwarming
  van het vertrek) dient als oneigenlijk en dus
  als gevaarlijk te worden beschouwd.
  • De oven is ontwikkeld, gefabriceerd en op de
  markt gebracht in overeenstemming met:
  - de veiligheidsvereisten van de
  “Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG;
  - de veiligheidsvereisten van de “EMC”richtlijn 89/336/EEG.
  - de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool AMW 593 IX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool AMW 593 IX in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool AMW 593 IX

Whirlpool AMW 593 IX Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info