Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
24
INHOUD
BEKNOPTE HANDLEIDING
PROGRAMMATABEL
HET WASGOED VOORBEREIDEN
EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
EEN GEKOZEN PROGRAMMA WIJZIGEN
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIKSAANWIJZING
BOEKJE
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT
Pag.
25
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN
Pag.
27
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
Pag.
29
GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING
Pag.
29
HET PLUISFILTER REINIGEN
Pag.
29
DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN
Pag.
30
AFVOERSYSTEEM
Pag.
31
OMKEREN VAN DE DEUR
Pag.
32
OPSPOREN VAN STORINGEN/
KLANTENSERVICE
Pag.
33
LEES DE
GEBRUIKSAANWIJZING!
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INHOUD
  BEKNOPTE HANDLEIDING
  LEES DE
  GEBRUIKSAANWIJZING!

  PROGRAMMATABEL
  HET WASGOED VOORBEREIDEN
  EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
  EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
  EEN GEKOZEN PROGRAMMA WIJZIGEN
  EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
  DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING

  GEBRUIKSAANWIJZING
  BOEKJE

  24

  VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT

  Pag.

  25

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
  EN ADVIEZEN

  Pag.

  27

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

  Pag.

  29

  GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING

  Pag.

  29

  HET PLUISFILTER REINIGEN

  Pag.

  29

  DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN

  Pag.

  30

  AFVOERSYSTEEM

  Pag.

  31

  OMKEREN VAN DE DEUR

  Pag.

  32

  OPSPOREN VAN STORINGEN/
  KLANTENSERVICE

  Pag.

  33 • Page 2

  VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT
  • Deze droogautomaat is exclusief ontworpen voor
  het drogen van machine-droogbaar wasgoed in
  hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere
  huishoudens.
  • Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en de
  programmatabel voordat u de droogautomaat gebruikt.
  • Bewaar de gebruiksaanwijzing en de programmatabel,
  zodat u ze later nog eens kunt raadplegen, Als u de
  droogautomaat doorverkoopt of weggeeft, zorg er dan
  voor dat u de gebruiksaanwijzing en de
  programmatabel erbij geeft.
  • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan
  eigendommen of letsel bij personen of dieren die het
  gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in
  deze gebruiksaanwijzing.
  1. De verpakking verwijderen en inspectie
  • Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
  niet beschadigd is. Als u twijfelt, gebruik het apparaat
  dan niet. Neem contact op met de Klantenservice of
  met uw plaatselijke leverancier.
  • Als het apparaat op een zeer koude plaats heeft gestaan
  voor de aflevering, laat het dan enkele uren op
  kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
  • Gebruik de droogautomaat niet als het apparaat tijdens
  het transport schade heeft opgelopen. Neem contact
  op met één van de technici van onze Klantenservice.
  2. Elektrische aansluitingen
  • Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te
  worden door een deskundige monteur in
  overeenstemming met de instructies van de fabrikant
  en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
  • De elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de
  voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
  • Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
  vereiste zekering staan op het typeplaatje aan de
  achterkant van de droogautomaat.
  • De droogautomaat dient te worden geaard zoals
  door de wet voorgeschreven.
  • Koppel het apparaat los van de netvoeding voordat u
  onderhoud aan de droogautomaat uitvoert.
  • Het netsnoer mag alleen door een medewerker van
  de Klantenservice worden vervangen.
  • Na installatie moet het altijd mogelijk blijven de stekker uit
  het stopcontact te trekken of de droogautomaat via een
  meerpolige schakelaar van de netvoeding af te koppelen.
  • Het lampje mag alleen door een medewerker van de
  Klantenservice worden vervangen.
  3. Installatie
  • Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar
  deze blootgesteld kan worden aan extreme
  omstandigheden, zoals: slechte ventilatie,
  temperaturen onder de 5°C of boven de 35°C.
  • Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter
  een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met
  scharnieren aan de tegenovergestelde kant van die
  van de droogtrommel, zodanig dat de deur van de
  droogtrommel niet geheel geopend kan worden.

  • Kleine opslagruimtes binnenshuis, badkamers, toiletten,
  douches en gesloten ruimtes zonder ventilatie zijn geen
  geschikte locaties om de droogautomaat te installeren.
  Als het apparaat toch in een dergelijke ruimte moet
  worden geïnstalleerd, zorg dan voor voldoende
  ventilatie (open deuren, ventilatierooster of -opening
  van groter dan 500 cm²).
  • Controleer voordat u het eerste droogprogramma
  uitvoert of de waterbak volledig naar binnen is
  geduwd en de warmtewisselaar correct geplaatst is.

  • Controleer voordat u het eerste droogprogramma
  uitvoert of alle slangen van het afvoersysteem zijn
  aangesloten (zoals weergegeven in onderstaande
  afbeelding).

  • Gebruik indien mogelijk een slang om het water
  rechtstreeks af te voeren via het afvoersysteem van
  uw woning. Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak
  aan het einde van elke droogcyclus moet legen,
  omdat het condenswater dan rechtstreeks kan
  weglopen. Zie ook het hoofdstuk “Afvoersysteem”.
  • Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
  • Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt
  tussen de droogautomaat en de muur.
  • Zorg er bij het installeren van de droogautomaat
  voor dat de vier pootjes stabiel op de vloer rusten, en
  stel ze zo nodig bij. Controleer met een waterpas of
  de machine perfect horizontaal staat.
  • Als de droogautomaat door gebrek aan ruimte direct
  naast een gas- of kolenkachel geïnstalleerd moet
  worden, dan moet er een warmte-isolerende plaat
  (85 x 57cm) tussen de droogautomaat en de kachel
  worden aangebracht, en moet de kant van de plaat
  die naar de kachel gericht is worden afgedekt met
  aluminiumfolie.
  25 • Page 3

  • Deze droogautomaat is niet ontworpen voor
  inbouwinstallatie.
  • De droogautomaat mag onder een werkblad worden
  geïnstalleerd, mits er voldoende ventilatie aanwezig
  is. Installeer een ventilatierooster (minimale
  afmetingen 45 cm x 8 cm) in het achterste gedeelte
  van het werkblad waaronder de droogautomaat
  geïnstalleerd wordt.

  D. Zet de afstandshouders vast door ze naar rechts te
  draaien, tot ze niet verder kunnen.

  D

  4. Montage van afstandshouders
  Om ervoor te zorgen dat het apparaat op de juiste
  afstand van de muur aan de achterkant wordt geplaatst,
  en er voldoende ventilatie mogelijk is, moeten er
  afstandshouders worden gemonteerd op de achterkant
  van de droogautomaat voordat het eerste
  droogprogramma wordt gestart.
  A. Haal de twee afstandshouders uit de verpakking.
  B. De afstandshouders moeten aan de achterkant van
  de droogautomaat in de beschermende afdekking
  worden geplaatst.

  5. Bescherming van gebruikers en kinderen
  • Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
  • Zorg dat kinderen en kleine huisdieren niet in de
  trommel kunnen komen.
  • Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim
  stukken enz.) moet buiten het bereik van kinderen
  gehouden worden, omdat het gevaarlijk kan zijn.
  • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
  personen (waaronder kinderen) met beperkte
  lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
  of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder
  toezicht hebben gestaan of instructies met
  betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben
  ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is
  voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten
  gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet
  met het apparaat spelen.
  Stapelset
  • Afhankelijk van het
  model kan uw
  droogautomaat
  gestapeld worden
  bovenop uw
  wasmachine met
  belading aan de
  voorkant. Neem voor
  meer informatie
  contact op met de
  Klantenservice.

  B
  C. Steek de afstandshouders aan beide kanten in de
  aanwezige gaten.

  C
  26 • Page 4

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
  ADVIEZEN
  • Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
  Om het risico op brand in de droogtrommel zo
  klein mogelijk te houden, moeten de volgende
  voorzorgsmaatregelen worden genomen:
  • Met olie doordrenkte kledingstukken kunnen
  spontaan in brand vliegen, vooral als ze worden
  blootgesteld aan warmtebronnen zoals in een
  droogtrommel. De artikelen worden warm,
  waardoor een oxidatiereactie in de olie veroorzaakt
  wordt. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de hitte niet
  kan ontsnappen, kan het artikel heet genoeg worden
  om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van
  met olie bevuilde artikelen kan verhinderen dat de
  hitte ontsnapt en zo brandgevaar opleveren.
  • Doe geen ongewassen artikelen in de
  droogautomaat.
  • Zorg ervoor dat het apparaat wordt onderhouden
  volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk
  “Onderhoud en reiniging”.
  • Zorg ervoor dat het apparaat wordt geïnstalleerd
  volgens bovenstaande instructies.

  • Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het gebruik
  altijd op “0”. Dit voorkomt dat de droogautomaat
  per ongeluk kan worden aangezet.
  • Voordat u het apparaat reinigt of onderhoud uitvoert,
  dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker uit
  het stopcontact te halen.
  • Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen
  gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
  • Gebruik geen schuurmiddelen.
  • Het laatste gedeelte van een droogprogramma vindt
  altijd plaats zonder warmte (afkoelcyclus), zodat dat
  de stukken op een temperatuur achterblijven die
  geen schade veroorzaakt.
  • Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met een
  vochtige doek.
  • Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn,
  moet het worden schoongemaakt met water en een
  zachte borstel.

  • Kledingstukken die bevuild zijn met stoffen als
  bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine,
  vlekkenmiddelen, terpentine, was en
  wasverwijderaars moeten in heet water met extra
  wasmiddel gewassen worden voordat ze in de
  droogtrommel gedroogd worden.

  • Aangezien pluis het filter kan passeren, moet het hele
  filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd
  tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een
  vochtige doek of met een stofzuiger.

  • Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.

  • Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd
  en gedistribueerd in overeenstemming met de
  veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:

  • Gebruik de droogautomaat niet als er chemicaliën
  zijn gebruikt voor reiniging.
  • Artikelen als schuimrubber (latexschuim), douchekapjes,
  waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant
  en kleding of kussens met een schuimrubbervulling mogen
  niet gedroogd worden in de droogtrommel.
  • Wasverzachters of soortgelijke producten moeten
  gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant.
  • Haal alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en
  lucifers.
  • Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in
  de buurt van de droogautomaat.
  • Stop een droger nooit voor het einde van de
  droogcyclus, tenzij u al het wasgoed snel uit de droger
  haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.


  EC Verklaring van overeenstemming

  • 2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn
  • 2004/108/EC Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische
  compatibiliteit

  • Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
  de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
  elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
  • Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
  manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
  negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
  gezondheid te voorkomen, die anders zouden
  kunnen worden veroorzaakt door onjuiste
  verwerking van dit product als afval.

  Waarschuwing: het achterpaneel kan heet zijn.

  • De droogautomaat is alleen geschikt voor gebruik
  binnenshuis.
  27 • Page 5

  Verpakking
  • De verpakking is 100% recyclebaar, zoals
  aangegeven door het kringloopsymbool.
  De verpakking en oude apparaten als afval verwerken
  • De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare
  materialen. De droogautomaat moet worden
  weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke
  voorschriften voor afvalverwerking.
  • Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat
  afdankt, zodat hij niet meer op de netvoeding kan
  worden aangesloten.

  op het product of op de
  • Het symbool
  bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product
  niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In
  plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
  verzamelpunt voor recycling van elektrische en
  elektronische apparaten. Afdanking moet worden
  uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke
  milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
  • Voor nadere informatie over de behandeling,
  terugwinning en recycling van dit product wordt u
  verzocht contact op te nemen met het stadskantoor
  in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
  waar u het product heeft gekocht.
  Tips voor het besparen van energie
  • Droog altijd een volle lading, afhankelijk van het soort
  wasgoed en het programma/de droogtijd. Zie voor
  uitgebreidere informatie de programmatabel.
  • Gebruik bij voorkeur de maximaal toegestane
  centrifugeersnelheid van uw wasmachine, aangezien
  het mechanisch afvoeren van water minder energie
  kost. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren
  van een droogcyclus.
  • Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
  • Maak het pluisfilter schoon na elke droogcyclus.
  • Reinig de warmtewisselaar eenmaal per maand.
  • Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een
  temperatuur tussen 15°C en 20°C. Ventileer de
  ruimte als de temperatuur hoger is, bijv. door een
  raam open te zetten.
  • Selecteer altijd het juiste programma/de juiste
  droogtijd voor de lading om de gewenste
  droogresultaten te krijgen.
  • Selecteer de functie ‘Delicaat’ alleen voor het drogen
  van kleine hoeveelheden.
  28

  • Droog strijkdroge en kastdroge ladingen samen
  wanneer u katoenen artikelen droogt. Start met de
  instelling Strijkdroog programma/droogtijd, verwijder
  de was die gestreken moet worden aan het einde van
  de droogcyclus en droog de rest van de lading op de
  instelling Kastdroog.
  • Zet de programmakeuzeknop altijd op “0” aan het
  eind van het programma. • Page 6

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
  A. Werkblad
  B. Waterbak
  C. Contactpin
  D. Deur:
  Trek aan de handgreep om de deur te openen.
  Duw voorzichtig tegen de deur om hem te sluiten.
  E. Filter
  F. Warmtewisselaar
  G. Klep warmtewisselaar

  GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING
  Voordat u de droogautomaat reinigt of onderhoud uitvoert, moet u deze uitschakelen.
  NA ELKE DROOGCYCLUS
  • Maak het pluisfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon.
  • Giet de waterbak aan het eind van iedere droogcyclus leeg.

  IEDERE MAAND
  • Reinig de warmtewisselaar ten minste eenmaal per
  maand (zie “De warmtewisselaar reinigen” op de
  volgende pagina).

  HET PLUISFILTER REINIGEN
  Afhankelijk van het model van uw droogautomaat kan het
  pluisfilter een andere vorm hebben.
  Reinig het pluisfilter na elke droogcyclus, of wanneer het
  indicatielampje van het pluisfilter gaat branden. Ga als volgt
  te werk:
  A. Haal het pluisfilter uit de droogautomaat en maak het
  voorzichtig open.

  A

  A

  B

  B

  B. Verwijder al het pluis zorgvuldig uit het filter.
  Als het pluisfilter schoon is, plaatst u het terug in de
  droogautomaat. Zorg ervoor dat het pluisfilter op de juiste
  manier geplaatst is voordat u de volgende droogcyclus start.

  29 • Page 7

  DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN
  Voordat u de droogautomaat reinigt of onderhoud uitvoert, moet u deze uitschakelen.
  Reinig de warmtewisselaar minimaal eenmaal per maand, of wanneer het lampje van de
  warmtewisselaar gaat branden (optionele functie, afhankelijk van het model van uw
  droogautomaat). Ga als volgt te werk:
  A. Open de klep van de warmtewisselaar en leg hem opzij.

  A
  B. Draai de twee vergrendelingsbalkjes aan de zijkant van de
  warmtewisselaar naar het midden, in horizontale positie, en trek de
  warmtewisselaar naar buiten.

  B
  C. Houd de warmtewisselaar vast zoals te zien is in de afbeelding. Maak de
  warmtewisselaar schoon onder stromend water door hem rond te
  draaien om alle kanten te kunnen bereiken, vooral aan de voor- en
  achterkant. Veeg stof en pluis van de afdichtingen en van de platen van
  de warmtewisselaar.
  Maak de binnenkant van de platen van de warmtewisselaar schoon
  onder stromend water, van voor naar achter.

  C
  D. Verwijder het pluis van de behuizing van de warmtewisselaar met de
  hand of met een vochtige doek. Maak de gehele behuizing schoon van
  achteren naar voren, en zorg ervoor dat al het pluis verwijderd wordt.

  D
  • Plaats de warmtewisselaar helemaal terug in de behuizing (met het
  teken TOP of HAUT omhoog) en vergrendel deze weer door de
  vergrendelingsbalkjes terug in hun oorspronkelijke positie te zetten.
  • De warmtewisselaar hoeft niet droog te zijn als u hem terugplaatst na
  het reinigen.
  • Plaats de klep terug en vergrendel deze. De klep kan alleen worden
  gesloten als de warmtewisselaar correct geplaatst is.
  • Het lampje van de warmtewisselaar gaat automatisch uit wanneer u het
  volgende droogprogramma start.
  De aluminium platen van de warmtewisselaar kunnen na verloop van tijd
  verkleuren, afhankelijk van het model van uw droogautomaat.
  30 • Page 8

  AFVOERSYSTEEM
  Voor uw gemak:
  De droogautomaat kan rechtstreeks op de
  riolering van uw woning worden aangesloten,
  zodat u de waterbak niet na elk droogprogramma
  leeg hoeft te gieten.

  C. Sluit de slang aan op het afvoersysteem. Het
  hoogteverschil tussen de vloer waarop de
  droogautomaat staat en de aansluiting van het
  afvoersysteem mag niet meer dan 1 m zijn.

  Leg er een doek onder om gemorst water op te vangen.
  A. Maak de slang bovenaan op de achterkant van de
  droogautomaat los.

  C

  Opmerking: om te voorkomen dat het water
  terugstroomt in het apparaat, mag het uiteinde van de
  slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig
  en verdraai de slang niet.

  A
  B. Verwijder de slang uit de beschermende afdekking
  op de achterkant.

  B

  31 • Page 9

  OMKEREN VAN DE DEUR
  Voor uw gemak:
  als u de droogautomaat op een wasmachine wilt stapelen, kunt u de
  richting waarin de deur wordt geopend veranderen om de positie
  van de handgreep lager te maken.
  Haal de stekker uit het stopcontact.

  A

  A. Open de deur.

  B. Draai de contactpin (B) in het bovenste gedeelte van de deur met een
  moersleutel 90° en trek hem eruit.

  C. Verwijder de deurvergrendeling:
  Draai de twee schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem los.

  B

  C

  D. Druk met een kleine schroevendraaier op het kleine knopje boven het
  deurvergrendelingssysteem, beweeg de deurvergrendeling een beetje
  omhoog en trek de deurvergrendeling met uw vinger naar u toe.

  D
  E. Draai de deur om:
  Verwijder de twee schroeven van de deurbevestigingsplaat. Bevestig de
  deur aan de gewenste kant met de twee schroeven. Draai de schroeven
  horizontaal vast, zodat de deurafdichting niet afgekneld wordt.
  Plaats de deurvergrendeling terug:
  Plaats de deurvergrendeling aan de tegenoverliggende kant van de
  deurbevestigingsplaat. Druk hem helemaal in het gat en beweeg hem
  iets omhoog, tot het kleine knopje van het vergrendelingssysteem op
  zijn plaats klikt. Draai de twee schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem vast.
  Plaats nu de contactpin weer aan de binnenkant van de deur, door hem
  erin te steken en hem weer 90° te draaien.
  OPMERKING: u kunt het beste een schroevendraaier van het type
  Torx T20 gebruiken om de schroeven los en vast te draaien.
  32

  E • Page 10

  OPSPOREN VAN STORINGEN/KLANTENSERVICE
  Als de droger niet goed werkt, kan een van de volgende foutcodes verschijnen. Afhankelijk van
  het model van uw droger verschijnt de storing in letters of in verschillende knipperende lampjes.
  Foutcode

  Knipperende
  lampjes

  Controles die u zelf moet uitvoeren voordat u de
  klantenservice belt

  F01

  Bel de klantenservice.

  F02

  Bel de klantenservice.

  F03

  Bel de klantenservice.

  F04

  Bel de klantenservice.

  F05

  Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de
  omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker
  weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de
  storing opnieuw optreedt.

  F06

  Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de
  omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker
  weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de
  storing opnieuw optreedt.

  F07

  Bel de klantenservice.

  F10 - 15

  Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 minuten. Steek de stekker weer in het
  stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.

  F18

  Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact
  en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.

  F19

  Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 minuten. Steek de stekker weer in het
  stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.

  F20

  Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact
  en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.

  F21

  Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 minuten. Steek de stekker weer in het
  stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.

  F22

  Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 minuten. Steek de stekker weer in het
  stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.

  Startlampje
  knippert
  tweemaal per Controleer of de deur goed gesloten is en of de warmtewisselaar goed geplaatst is. Bel de klantenservice als de
  seconde als u op storing opnieuw optreedt.
  de startknop
  drukt
  Lampje van de
  warmtewisselaar
  knippert
  tweemaal als u Controleer of de warmtewisselaar goed geplaatst is. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.
  op de Startknop
  drukt

  Lampje knippert niet

  Lampje knippert
  33 • Page 11

  OPSPOREN VAN STORINGEN/KLANTENSERVICE
  Als er een storing optreedt, dan moet u de
  volgende controles uitvoeren voordat u
  contact opneemt met de Klantenservice:
  Het drogen duurt te lang/het wasgoed is niet
  droog genoeg:
  • Is het juiste programma geselecteerd?
  • Wasgoed is te nat (is de centrifugeersnelheid van de
  wasmachine minder dan 1000 tpm? Als de
  centrifugeersnelheid minder dan 1000 tpm is, dan
  kan er een storing met de waterbak optreden tijdens
  het droogprogramma).
  • Is het pluisfilter verstopt (filterlampje brandt?)
  • Is de warmtewisselaar verstopt? (zie de
  hoofdstukken “HET PLUISFILTER REINIGEN/DE
  WARMTEWISSELAAR REINIGEN”).
  • Is de omgevingstemperatuur te hoog?
  • Branden de lampjes EINDE? De droogcyclus is
  geëindigd en het wasgoed kan eruit gehaald worden.
  • Is de functie ‘Delicaat’ geselecteerd? De functie
  ‘Delicaat’ mag alleen geselecteerd worden bij kleine
  hoeveelheden wasgoed.
  • Gemengd wasgoed (bijvoorbeeld katoen en synthetisch).

  De droogautomaat werkt niet:
  (druk na een stroomstoring en/of onderbreking van
  de elektriciteit altijd op de “Start (Pauze)”-toets).

  Zit de stekker goed in het stopcontact?
  Is de stroom uitgevallen?
  Is de zekering gesprongen?
  Is de deur goed gesloten?
  Is er een droogprogramma geselecteerd?
  Is de functie “Start selectie” geselecteerd?
  Is de “Start (Pauze)”-knop ingedrukt?
  Branden er indicatielampjes?

  De indicatielampjes pluisfilter, waterbak of
  warmtewisselaar branden:

  Is het pluisfilter schoon?
  Is de waterbak leeg?
  Is de waterbak goed geplaatst?
  Is de warmtewisselaar schoon en op de juiste manier
  geplaatst?

  Waterdruppels onder de droger:
  • Is de warmtewisselaar op de juiste manier geplaatst?
  • Is al het pluis van de afdichting van de
  warmtewisselaar verwijderd?
  • Is al het pluis op de deurafdichting verwijderd?
  • Is de waterbak goed geplaatst?
  • Staat de droger waterpas?
  34

  Klantenservice
  Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt
  nadat u de bovenstaande controles hebt
  uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te
  schakelen en de Klantenservice te bellen (zie
  de garantie).
  Vermeld:
  • De aard van de storing.
  • Het type droogautomaat en het model.
  • Het servicenummer (het nummer achter het woord
  Service op het typeplaatje) op de onderkant van de
  deuropening.
  • Uw volledige adres en telefoonnummer.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool AWB 888 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool AWB 888 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool AWB 888

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Deutsch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Englisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Holländisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Kurzanleitung - Französisch - 6 seiten

Whirlpool AWB 888 Bedienungsanleitung - Französisch - 11 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info