Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
31
INHOUDSOPGAVE NL
OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL
PAGINA
32
FILTER VOOR STOF
PAGINA
32
WATERBAKJE
PAGINA
32
ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN
PAGINA
33
VOORZORGSMAATREGELEN
PAGINA
33
HET WASGOED VOORBEREIDEN
PAGINA
34
HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA
EN DE FUNCTIES
PAGINA
35
EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN
PAGINA
36
INSTALLATIE
PAGINA
37
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
PAGINA
37
AFVOERSYSTEEM
PAGINA
38
DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN
PAGINA
38
ONDERHOUD
PAGINA
38
STORINGEN - WAT TE DOEN?
PAGINA
39
KLANTENSERVICE
PAGINA
39
Om optimaal gebruik te maken van de droogtrommel, de instructiehandleiding
aandachtig doorlezen.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INHOUDSOPGAVE

  NL

  OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL

  PAGINA

  32

  FILTER VOOR STOF

  PAGINA

  32

  WATERBAKJE

  PAGINA

  32

  ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN

  PAGINA

  33

  VOORZORGSMAATREGELEN

  PAGINA

  33

  HET WASGOED VOORBEREIDEN

  PAGINA

  34

  HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA
  EN DE FUNCTIES

  PAGINA

  35

  EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN

  PAGINA

  36

  INSTALLATIE

  PAGINA

  37

  AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

  PAGINA

  37

  AFVOERSYSTEEM

  PAGINA

  38

  DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN

  PAGINA

  38

  ONDERHOUD

  PAGINA

  38

  STORINGEN - WAT TE DOEN?

  PAGINA

  39

  KLANTENSERVICE

  PAGINA

  39

  Om optimaal gebruik te maken van de droogtrommel, de instructiehandleiding
  aandachtig doorlezen.

  31 • Page 2

  OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL
  1.
  2.
  3.
  4.

  5.
  6.

  7.

  8.
  9.

  Werkblad
  Bakje voor condenswater
  Sluitpen
  Deur (De deur kan aan de andere kant
  worden gemonteerd).
  Zie “De deur aan de andere kant openen”.
  Om de deur te openen: aan de handgreep
  trekken.
  Om de deur te sluiten: deur zacht
  dichtduwen totdat u een klik hoort.
  Filter voor stof
  Kinderbeveiliging
  De plastic schroef met een muntstuk of een
  schroevendraaier 90° linksom draaien.
  Gleuf verticaal: de deur kan niet worden
  gesloten.
  Gleuf horizontaal: deur kan worden gesloten.
  Lampje binnenin (indien aanwezig)
  Gaat alleen branden als de deur open is (het
  programma moet worden geselecteerd).
  Lampje uit: de programmakeuzeknop is
  ingesteld op “0”.
  Drukknop voor warmtewisselaarklep
  Warmtewisselaar

  FILTER VOOR STOF
  Reinig het filter voor stof na iedere
  droogcyclus.
  1. Trek het filter omhoog.
  2. Open het filter.
  3. Maak het filter schoon met een zachte borstel
  of met de vingertoppen.
  4. Sluit het filter en breng het weer aan.

  Indicatielampje van het filter
  Geeft aan dat het filter vuil is en gereinigd moet
  worden.
  Controleer of het filter niet is verstopt indien het
  wasgoed niet goed droog is.

  WATERBAKJE
  Leeg het waterbakje na iedere
  droogcyclus
  1. Open de klep via de drukvergrendeling door
  zacht op de rechterkant van de klep te duwen
  en verwijder het bakje.
  2. Leeg het bakje.
  3. Na het legen het bakje terugduwen totdat u
  een klikgeluid hoort.

  Indicatielampje waterbakje
  Geeft aan dat het waterbakje vol is en geleegd
  moet worden. Het droogprogramma wordt
  automatisch gestopt.

  32

  Elektronische droogtrommel
  Stel de programmakeuzeknop in op “0”, leeg het
  waterbakje en start het programma opnieuw.

  Tijd-gestuurde droogtrommel
  Leeg het waterbakje. Draai de
  programmakeuzeknop naar de lijn links van het
  symbool “Legen” (
  ) (Start-knop ingeduwd).
  Draai, als de pompcyclus is beëindigd, de
  keuzeknop naar de positie waar de droogcyclus
  werd onderbroken. • Page 3

  ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN

  Controleer of de droogtrommel niet is beschadigd
  nadat deze uit de verpakking is gehaald. Neem de
  droogtrommel in geval van twijfel niet in gebruik,
  maar neem contact op met een gekwalificeerde
  technicien of de leverancier.
  Verpakkingsmateriaal (plastic enz.) buiten het
  bereik van kinderen houden.
  De droogtrommel is uitsluitend bedoeld voor
  huishoudelijke doeleinden en dient alleen te
  worden gebruikt voor het drogen van wasgoed.

  Milieutips
  1. Verpakkingsmateriaal
  Het verpakkingsmateriaal kan volledig worden
  gerecycled; dit wordt aangegeven door het
  recyclingssymbool ( ).
  2. Droogtrommel
  De droogtrommel is vervaardigd van recyclebaar
  materiaal. Houd u aan de plaatselijke
  voorschriften van afvalverwerking indien u de
  droogtrommel niet meer wenst te gebruiken.
  Knip de voedingskabel door zodat het apparaat
  niet meer kan worden aangesloten.

  VOORZORGSMAATREGELEN
  Kinderbeveiliging


  Zet de programmakeuzeknop na gebruik op “0”
  zodat kinderen de droogtrommel niet per ongeluk
  kunnen aanzetten.

  De droogtrommel is uitsluitend bedoeld voor
  huishoudelijke doeleinden.
  De droogtrommel is in overeenstemming met
  de EG-richtlijn nr. 93/68.

  33 • Page 4

  HET WASGOED VOORBEREIDEN
  Voorbereiding
  Controleer of alle sluitingen dicht en alle zakken leeg
  zijn. Keer het wasgoed binnenste buiten. Plaats het
  wasgoed één voor één in de trommel om te
  voorkomen dat het wasgoed in elkaar draait.

  Max. gewicht

  Bont wasgoed
  Bont wasgoed;
  snelle functie
  Synthetische
  weefsels

  5,0 kg
  3,5 kg
  (elektronische droogtrommel)
  2,5 kg

  De gewichten zijn standaardbeladingen.

  Sorteer het wasgoed als volgt:
  A) Controleer instructies op etiket
  (in kraag of langs zoom):
  Geschikt voor droogtrommel
  Drogen met een lage temperatuur
  Niet geschikt voor droogtrommel
  B) Hoeveelheid en gewicht
  Het wasgoed scheiden als de belading groter is
  dan het laadvermogen van de droogtrommel
  (b.v. handdoeken scheiden van lichtere stukken
  wasgoed).
  C) Type weefsel
  Katoen/linnen: Handdoeken, katoenen jersey,
  beddengoed en tafellakens van katoen of linnen.
  Synthetische weefsels: Blouses, overhemden,
  overalls enz. van polyester of polyamide en
  wasgoed vervaardigd van een mix van katoen en
  synthetische weefsels.
  D) Temperatuur van drogen
  • Verdeel het wasgoed in: strijkdroog, kastdroog enz.

  Niet geschikt voor de droogtrommel:
  Wol, zijde, tere weefsels, nylon kousen, geborduurd
  fijn wasgoed, wasgoed met metalen onderdelen,
  omvangrijke stukken zoals slaapzakken enz.
  Let op: Plaats rubberen artikelen en artikelen die
  zijn behandeld met chemische reinigingsmiddelen
  niet in de droogtrommel (brand- en
  explosiegevaar). Droog wasgoed met plantaardige
  vetvlekken niet in de droogtrommel.

  34 • Page 5

  HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA
  EN DE FUNCTIES
  Elektronische droogtrommel
  1. Kies het programma en de functies zoals
  wordt aangegeven in de tabel (zie
  programmatabel).
  2. Functies (indien aanwezig)
  Om een functie te kiezen op de bijbehorende
  keuzeknop duwen alvorens op de Startknop te drukken. Het functioneringslampje
  boven de knop gaat branden om aan te
  geven dat er een keuze is gemaakt. Er klinkt
  een fouttoon indien er een incorrecte keuze
  is gemaakt (functies die niet samengaan).
  Druk nogmaals op de knop om de functie te
  annuleren.
  Uitgestelde Start
  Het starten van de droogtrommel wordt
  uitgesteld. Iedere keer dat deze knop
  wordt ingeduwd, wordt de start 2 tot 8
  uur uitgesteld; in stappen van 2 uur.
  Nadat de gewenste tijd is ingesteld op
  de Start-knop duwen. Indien het lampje
  knippert, is de uitgestelde start
  geactiveerd. Kies met de
  programmakeuzeknop “0” om de
  uitgestelde start te wijzigen of te
  annuleren.
  Door het openen van de deur wordt het
  aftellen geannuleerd. Sluit de deur en
  druk nogmaals op de Start-knop om
  het aftellen te laten vervolgen.
  De pomp is korte tijd hoorbaar na het
  induwen van de Start-knop.

  Zoemer
  Het indrukken van deze knop activeert,
  na het beëindigen van de droogcyclus,
  een zoemgeluid op vaste tijdstippen.
  3. Aanvullende programma’s
  Drogen zonder verhitting
  Het wasgoed wordt gedurende 30
  minuten zonder verhitting gedroogd.
  Tijdprogrammering (20 tot 60 min.)
  Om het drogen gematigd te beëindigen
  of om enkele stukken te drogen.
  Geschikt voor alle weefsels.

  Gematigd
  Verlaagt de temperatuur van het
  drogen; geschikt voor tere weefsels.
  Deze functie wordt automatisch
  geactiveerd in het programma voor tere
  weefsels en kan daarom niet worden
  gekozen.
  Snel (alleen katoen); max. 3,5 kg.
  Hiermee kan de droogtijd worden
  verkort (b.v. kleding of wasgoed van
  gelijke afmeting). Gebruik deze functie
  niet voor grote stukken wasgoed
  (b.v. lakens en dergelijke).

  35 • Page 6

  HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA
  EN DE FUNCTIES
  Tijd-gestuurde droogtrommel
  1. Kies de droogtijd en de functies zoals wordt
  aangegeven in de tabel (zie programmatabel).
  2. Functies (indien aanwezig)
  Om een functie te kiezen de bijbehorende
  knop induwen. Duw nogmaals op de knop
  om de functie te annuleren.
  Uitgestelde Start
  Het starten van de droogtrommel wordt
  uitgesteld. De keuzeknop voor het
  uitstellen van de start moet linksom
  worden gedraaid totdat de gewenste tijd
  van vertraging is bereikt en de Startknop moet worden ingedrukt. Het is
  mogelijk een vertraging van 1 tot 8 uur
  te kiezen. De duur van de vertraging
  kan worden gewijzigd op ieder gewenst
  moment door de keuzeknop van de
  uitgestelde start te draaien.
  De resterende tijd alvorens het
  programma start wordt aangegeven op
  de keuzeknop. Het openen van de
  deuren heeft tot gevolg dat het aftellen
  wordt afgebroken. Sluit de deur en druk
  nogmaals op de Start-knop om het
  aftellen te laten vervolgen. Draai de
  keuzeknop naar “0” om het aftellen te
  annuleren.
  Gematigd
  Verlaagt de temperatuur van het
  drogen. Geschikt voor tere weefsels.

  Zoemer
  Het indrukken van deze knop activeert,
  na het beëindigen van de droogcyclus,
  een zoemgeluid op vaste tijdstippen.
  3. Aanvullend programma
  Drogen zonder verhitting
  Het wasgoed wordt gedurende 20
  minuten zonder verhitting gedroogd.

  EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN
  1. Druk, na het kiezen van de gewenste
  droogtijd, het programma en de functies, op
  de Start-knop.
  2. Indien gekozen, hoort u de zoemer als de
  droogcyclus is beëindigd. Het zoemgeluid is
  gedurende een bepaalde periode op vaste
  tijdstippen hoorbaar.
  3. Indien het wasgoed niet uit de trommel wordt
  gehaald na de droogcyclus, start automatisch
  een anti-kreukcyclus gedurende max. 20
  min. (tijd-gestuurde droogtrommel) of 70 min.
  (elektronische droogtrommel): de trommel
  draait op regelmatige tijdstippen om kreuken
  van het wasgoed te voorkomen.
  4. Zet de programmakeuzeknop op “0” na het
  beëindigen van het programma. Het lampje
  “Machine aan” gaat uit.
  5. Reinig het filter voor stof en het bakje
  voor condenswater na iedere
  droogcyclus.
  36

  6. Indien u het programma wijzigt (elektronische
  droogtrommel) tijdens de droogcyclus, stopt
  de droogtrommel met functioneren.
  Duw nogmaals op de Start-knop om het
  nieuwe programma te activeren.

  Onderbrekeing van de droogcyclus
  Om de droogtrommel gedurende de droogcyclus
  te onderbreken, de programmakeuzeknop op
  ( ) “Drogen zonder verhitting” zetten en
  nogmaals op de Start-knop duwen (voor de
  elektronische droogtrommel).
  Wacht minimaal 5 minuten alvorens de
  droogtrommel te openen zodat deze kan
  afkoelen.
  Het programma stopt automatisch als u de deur
  opent; dit is een extra veiligheidsvoorziening.
  Sluit de deur en duw op de Start-knop om het
  programma weer te starten.I • Page 7

  INSTALLATIE  Plaats de droogtrommel in een ruimte met een
  regelmatige temperatuur.
  Verwijder de bescherming van het
  bedieningspaneel.
  Plaats de droogtrommel waterpas met de vier
  pootjes.
  Ventileer de ruimte indien de temperatuur boven
  35°C stijgt tijdens de werking van de
  droogtrommel.
  Controleer of het bakje voor condenswater en de
  warmtewisselaar correct zijn geplaatst alvorens de
  droogtrommel voor de eerste keer te gebruiken.
  Gebruik indien mogelijk de bijgeleverde pijp om
  het water direct af te voeren naar een
  afvoersysteem (zie afvoersysteem).
  Let op dat de voedingskabel niet vast komt te
  zitten tussen de droogtrommel en de muur.

  Wastoren
  De droogtrommel kan met het opbouwpakket AMH
  542 op de wasmachine worden geplaatst; dit pakket is
  verkrijgbaar bij uw leverancier.
  Min. afmetingen:
  Breedte: 600mm
  Hoogte: 850mm
  Diepte:
  600mm

  AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET


  Houd u aan de plaatselijke voorschriften
  tijdens de aansluiting.
  Gegevens over de toegestane
  bedrijfsspanning, het energieverbruik en de
  benodigde bescherming van de zekeringen
  staan vermeld op het plaatje achter op de
  droogtrommel.
  Aarding van dit apparaat is wettelijk verplicht.
  Gebruik geen verlengkabels of meervoudige
  adapters.
  Ontkoppel de droogtrommel alvorens deze aan
  onderhoud te onderwerpen.
  Stel de droogtrommel niet in werking indien
  deze beschadigingen heeft opgelopen tijdens
  transport, maar neem contact op met een
  gekwalificeerde technicien.
  Neem ook contact op met een technicien
  indien de voedingskabel moet worden
  vervangen.
  37 • Page 8

  AFVOERSYSTEEM
  Rechtstreekse afvoer op de achterkant
  van de droogtrommel
  Sluit de bijgeleverde pijp rechtstreeks aan op
  een wasbak of een vaste afvoer indien u niet
  iedere keer het waterbakje wilt legen na het
  beëindigen van een droogcyclus.
  1. Verwijder de pijp uit het lager gelegen
  gedeelte achter op de droogtrommel en
  bevestig deze aan de plastic verbinding
  (zie afbeelding); plaats er een dweil onder
  om eventueel lekkend water op te vangen.
  2. Sluit de bijgeleverde pijp aan op de
  verbinding. De max. afvoerhoogte is 1m.
  3. Vermijd buigen of knikken van de pijp (het
  uiteinde van de pijp mag niet worden
  ondergedompeld in het afvoerwater om het
  risico op overstroming te vermijden).

  De lengte van de bijgeleverde slang is 1,5m.
  De max. toegestaande lengte is 2,5m.

  DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN
  De deur aan de andere kant openen
  1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Open de deur.
  3. Verwijder de sluitpen aan de bovenkant van
  de deur met een sleutel. Draai de sluitpen
  90° en verwijder deze.
  4. Draai de 2 schroeven van de deurscharnier
  los en verwijder de deur.
  5. De deurvergrendeling verwijderen:
  • Draai de 2 schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem los en schuif het
  naar boven (1,5 cm) terwijl het systeem aan
  de onderkant wordt vastgehouden.
  Verwijder de vergrendeling.
  6. De deur aan de andere kant monteren:
  • Draai de deur om.
  • Monteer de deur met 2 schroeven op de
  gewenste plaats.
  • Plaats het vergrendelingssysteem aan de
  andere kant.
  • Bevestig de 2 schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem.
  • Keer de richting van het
  deurvergrendelingssysteem niet om.
  De kinderbeveiliging moet zich boven het
  vergrendelingssysteem bevinden.
  7. Plaats de sluitpen weer aan de bovenkant
  van de deur.

  ONDERHOUD
  1. Reinig de buitenkant met een
  schoonmaakmiddel voor huishoudelijk
  gebruik. Gebruik geen schuurmiddelen.
  2. Reinig het filter voor stof na iedere droogcyclus.
  3. Reinig het filter voor stof met water en een
  zachte borstel indien deze verstopt is.

  38

  4. Reinig de warmtewisselaar iedere drie
  maanden als volgt:
  • Open de deur en duw op de knop aan de
  onderkant van de deuringang.
  • De warmtewisselaar klapt open.
  • Draai de borgveren en verwijder de
  warmtewisselaar. • Page 9

  ONDERHOUD
  Veeg pluizen met een vochtige doek af van
  de vergrendeling en de buitenkant.
  • Spoel de warmtewisselaar met water af.
  • Om de warmtewisselaar terug te plaatsen:
  breng de warmtewisselaar in het
  compartiment en zet het vast met de
  borgveren.
  De platen van de warmtewisselaar
  N.B.
  kunnen verkleuren naar verloop van tijd.
  5. Veeg pluizen met een vochtige doek af van
  de deurvergrendeling en de binnenkant van
  de deur.


  STORINGEN - WAT TE DOEN?
  Indien de droogtrommel niet correct functioneert eerst de volgende lijst doorlopen
  alvorens een gekwalificeerde technicien te contacteren.
  Droogtijd is te lang / wasgoed is niet goed droog:
  • Heeft u de juiste droogtijd of programma
  gekozen?
  • Was het geladen wasgoed te nat
  (centrifugeersnelheid van de wasmachine
  minder dan 800 toeren/min.)?
  • Is het filter voor stof vuil (indicatielampje van
  het filter is aan)?
  • Is de warmtewisselaar vuil?
  • Is de omgevingstemperatuur te hoog?
  • Na een stroomstoring moet de droogtrommel
  opnieuw worden gestart (elektronische
  droogtrommel).
  Droogtrommel functioneert niet:
  • Zit de stekker goed in het stopcontact?
  • Is er een stroomstoring?
  • Is de zekering doorgebrand?
  • Is de deur goed gesloten?
  • Is de droogtijd of een programma gekozen?
  • Is de Start-knop ingeduwd?
  Lampje van stoffilter of waterbakje is aan:
  • Is het filter voor stof schoon?
  • Is het waterbakje leeg?

  Is het waterbakje correct geplaatst?
  Is de warmtewisselaar schoon?
  Is de positie van de pomp gekozen
  (tijd-gestuurde droogtrommel) (tijd-gestuurde
  droogtrommel - Zie “Waterbakje”)?

  Lekkend water onder de droogtrommel:
  • Is de warmtewisselaar correct geplaatst?
  • Zijn pluizen op de vergrendeling van de
  warmtewisselaar afgeveegd?
  • Zijn pluizen op de deurvergrendeling
  afgeveegd?
  Lampje binnenin vervangen (indien aanwezig):
  • Indien het lampje binnenin niet meer werkt,
  kan het zijn dat het moet worden vervangen.
  • Trek de stekker uit het stopcontact!
  • Open de deur en schroef het glazen deksel in
  de binnenkant van de trommel los.
  • Vervang het defecte lampje en plaats het
  glazen deksel weer.
  • Vervang door een lampje van: 15W, 220/240
  V, E14, voor temperaturen tot 300°C.

  KLANTENSERVICE
  Voordat u contact opneemt met de
  Klantenservice:
  1. Controleer of u er in slaagt de storing zelf te
  verhelpen (Zie “Storingen - Wat te doen?”).
  2. Start het programma opnieuw om te
  controleren of de storing verholpen is.
  Indien de storing na het doorlopen van
  bovengenoemde lijst niet is verholpen, kunt
  u contact opnemen met de dichtsbijzijnde
  klantenservice.

  Houd de volgende gegevens
  bij de hand:
  • een korte beschrijving van
  de storing.
  • het model en type
  droogtrommel.
  • het service-nummer; bevindt
  zich rechts aan de
  binnenkant van de deur.  uw adres en telefoonnummer.
  39


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 565 in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info