Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
24
INHOUD
BEKNOPTE HANDLEIDING
HET WASGOED VOORBEREIDEN
EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN
EEN PROGRAMMA WIJZIGEN
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING
INSTALLATIE VAN DE DROOGAUTOMAAT
Pag.
25
VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
VOORZORGSMAATREGELEN
Pag.
27
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
Pag.
29
ONDERHOUD EN REINIGEN VAN HET PLUISFILTER
Pag.
29
HET ONDERSTE FILTER REINIGEN
Pag.
30
AFVOERSYSTEEM
Pag.
31
OMKEREN VAN DE DEUR
Pag.
32
STORINGSCODES
Pag.
33
HET OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
Pag.
34
PROGRAMMATABEL
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de
gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INHOUD
  Lees de
  gebruiksaanwijzing

  BEKNOPTE HANDLEIDING
  PROGRAMMATABEL
  HET WASGOED VOORBEREIDEN
  EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
  EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN
  EEN PROGRAMMA WIJZIGEN
  EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
  DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING

  GEBRUIKSAANWIJZING

  24

  INSTALLATIE VAN DE DROOGAUTOMAAT

  Pag.

  25

  VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
  VOORZORGSMAATREGELEN

  Pag.

  27

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

  Pag.

  29

  ONDERHOUD EN REINIGEN VAN HET PLUISFILTER

  Pag.

  29

  HET ONDERSTE FILTER REINIGEN

  Pag.

  30

  AFVOERSYSTEEM

  Pag.

  31

  OMKEREN VAN DE DEUR

  Pag.

  32

  STORINGSCODES

  Pag.

  33

  HET OPSPOREN VAN STORINGEN /
  KLANTENSERVICE

  Pag.

  34 • Page 2

  INSTALLATIE VAN DE DROOGAUTOMAAT
  • De droogautomaat mag alleen in rechtopstaande
  positie worden vervoerd.
  • De droogautomaat moet door twee personen
  worden vervoerd of opgetild.
  • De droogautomaat is uitsluitend bedoeld voor het
  drogen van wasgoed dat geschikt is om te worden
  gedroogd in een wasdroger, in hoeveelheden die
  gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens.
  • Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing
  en in de programmatabel voordat u de
  droogautomaat gebruikt.
  • Bewaar de gebruiksaanwijzing en de
  programmatabel. Als u de droogautomaat aan
  iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dan
  de gebruiksaanwijzing en de programmatabel.
  • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan
  eigendommen of letsel bij personen of dieren die het
  gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in
  deze gebruiksaanwijzing.

  • Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter
  een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met
  een scharnier aan de tegenovergestelde kant van dat
  van de droogtrommel, zodanig dat de deur van de
  droogtrommel niet geheel geopend kan worden.
  • Kleine opbergruimtes, badkamers, toiletten, douches
  e.d. zonder ventilatie zijn geen geschikte plaatsen voor
  het installeren van de droogautomaat. Als het apparaat
  toch in een dergelijke ruimte geïnstalleerd moet
  worden, dan moet een goede ventilatie van de ruimte
  (open deuren, ventilatierooster of -opening van groter
  dan 500 cm²) gegarandeerd zijn.
  • Voordat u het eerste programma uitvoert, dient u
  ervoor te zorgen dat de waterbak helemaal naar binnen
  is geduwd en dat het onderste filter correct is geplaatst.

  1. De verpakking verwijderen en controle
  • Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
  niet beschadigd is. Gebruik de droogautomaat bij
  twijfel niet. Neem contact op met de Klantenservice
  of met uw plaatselijke leverancier.
  • Als het apparaat op een zeer koude plaats heeft
  gestaan voor de aflevering, laat het dan enkele uren op
  kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
  • Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het
  transport schade heeft opgelopen. Neem contact op
  met een technicus van de Klantenservice.
  2. Elektrische aansluitingen
  • Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden
  door een deskundige monteur in overeenstemming
  met de instructies van de fabrikant en de geldende
  standaard veiligheidsvoorschriften.
  • De elektrische aansluiting moet voldoen aan de
  voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
  • Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
  vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan
  de achterzijde van de droogautomaat.
  • De droogautomaat moet volgens de wettelijke
  voorschriften worden geaard.
  • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
  onderhoud aan de droogautomaat uitvoert.
  • Het netsnoer mag alleen door een medewerker van
  de Klantenservice worden vervangen.
  • Na installatie moet de netstekker toegankelijk
  blijven of moet uitschakeling mogelijk zijn door
  middel van een meerpolige schakelaar.
  • De gloeilamp mag alleen worden vervangen door de
  Klantenservice.
  3. Installatie
  • Installeer uw droogautomaat niet op plaatsen waarin
  sprake kan zijn van extreme omstandigheden, zoals
  slechte ventilatie, temperaturen onder de 5°C of
  boven de 35°C.

  • Voordat u het eerste programma uitvoert dient u
  ervoor te zorgen dat alle slangen van het
  afvoersysteem zijn aangesloten (zoals weergegeven
  in onderstaande afbeelding).
  • Gebruik indien mogelijk een slang om het water
  rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis.
  Hierdoor hoeft u de waterbak niet meer aan het einde
  van elk droogprogramma te legen, omdat het
  condenswater dan rechtstreeks kan weglopen. Zie ook
  het hoofdstuk “Afvoersysteem”.
  • Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
  • Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt
  tussen de droogautomaat en de muur.
  • Wanneer u de droogautomaat installeert, moet hij
  waterpas worden gezet met behulp van de vier
  pootjes en moet de horizontale stand worden
  gecontroleerd met een waterpas.
  25 • Page 3

  • Als de droogautomaat door gebrek aan ruimte
  direct naast een gas- of kolenkachel geïnstalleerd
  moet worden, dan moet er een warmte-isolerende
  plaat (85 x 57cm) tussen de apparaten geïnstalleerd
  worden, waarbij de kant die aan de kachel grenst
  afgedekt moet worden met aluminiumfolie.
  • Inbouwinstallatie is niet toegestaan voor droogautomaten.
  • De droogautomaat kan onder een werkblad worden
  geïnstalleerd. Hierbij moet voldoende ventilatie van
  de droogautomaat verzekerd zijn. Monteer een
  ventilatierooster (van minimaal 45 cm x 8 cm) in het
  achterste gedeelte van het werkblad waaronder de
  droogautomaat geïnstalleerd wordt.

  C. Steek de afstandsstukken in de gaten aan beide kanten.

  C

  D. Bevestig beide afstandsstukken door ze naar rechts
  te draaien tot ze niet verder kunnen.

  D

  4. Montage van de afstandsstukken
  Om te zorgen dat het apparaat een correcte afstand van
  de achterwand en voldoende ventilatie heeft, moeten er
  afstandsstukken op de achterkant van de droogautomaat
  worden gemonteerd voordat het eerste
  droogprogramma wordt gestart.
  A. Haal de twee afstandsstukken uit de verpakking.
  B. De afstandsstukken moeten op de achterkant van de
  droogautomaat gemonteerd worden in het
  beschermende afdekpaneel.

  B

  26

  5. Bescherming van de gebruiker en van kinderen
  • Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
  • Zorg ervoor dat kinderen of kleine dieren niet in de
  trommel kunnen klimmen.
  • Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
  piepschuim delen etc.) buiten bereik van kinderen,
  omdat het gevaarlijk kan zijn.
  • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
  personen (waaronder kinderen) met beperkte
  lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
  of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder
  toezicht hebben gestaan of instructies met
  betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben
  ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is
  voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten
  gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze
  niet met het apparaat spelen.
  Stapelset
  • Afhankelijk van het model van uw
  wasmachine kan uw
  droogautomaat gestapeld worden
  bovenop uw wasmachine met
  belading aan de voorkant.
  Neem voor meer informatie
  contact op met de Klantenservice. • Page 4

  VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
  VOORZORGSMAATREGELEN  Om het risico van brand in de droogtrommel
  tot een minimum te beperken, moet het volgende in
  acht worden genomen:
  Een met olie bevuild kledingstuk kan spontaan in brand
  vliegen, met name wanneer het wordt blootgesteld aan
  hittebronnen zoals in een droogtrommel. De artikelen
  worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie
  veroorzaakt wordt. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de hitte
  niet kan ontsnappen, kunnen de artikelen heet genoeg
  worden om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van
  met olie bevuilde artikelen kan de hitte belemmeren om te
  ontsnappen en zo brandgevaar opleveren.
  Droog geen ongewassen artikelen in de droogautomaat.
  Zorg dat het apparaat wordt onderhouden volgens
  de instructies in het hoofdstuk “Onderhoud en
  reiniging”.
  Zorg ervoor dat het apparaat volgens de
  bovenstaande beschrijving wordt geïnstalleerd.
  Kledingstukken die bevuild zijn met stoffen als
  bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine,
  vlekkenverwijderaars, terpentine, wassen en
  wasverwijderaars moeten in heet water met extra
  wasmiddel gewassen worden voordat ze in de
  droogtrommel gedroogd worden.
  Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
  Gebruik de droogautomaat niet als er industriële
  chemicaliën zijn gebruikt voor reiniging.
  Items als schuimrubber (latexschuim), douchekapjes,
  waterdicht textiel, artikelen met een rubberen
  achterkant en kleding of kussens met een
  schuimrubbervulling mogen niet gedroogd worden
  in de droogtrommel.
  Wasverzachters of soortgelijke producten moeten
  gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant.
  Haal alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en
  lucifers.
  Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in
  de buurt van de droogautomaat.
  Stop een droger nooit voor het einde van het
  droogprogramma, tenzij u al het wasgoed snel uit de
  droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan
  verdwijnen.


  Attentie: het achterpaneel kan heet zijn.
  • De droogautomaat is alleen geschikt voor gebruik
  binnenshuis.
  • Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.

  • De mazen van het pluisfilter en het onderste filter
  moeten na elk droogprogramma worden
  schoongemaakt. Het filterschuimrubber van het
  onderste filter moet na elk programma onder
  stromend water worden schoongemaakt.
  • De mazen van de filters en het schuimrubber
  moeten droog zijn als u ze weer in de
  droogautomaat plaatst, voordat u een nieuw
  droogprogramma start.
  • Zet de programma- of tijdskeuzeknop na gebruik
  altijd op stand “0”. Hierdoor voorkomt u dat de
  droogautomaat per ongeluk kan worden aangezet.
  • Voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud
  uitvoert, dient u de droogautomaat uit te zetten en de
  stekker uit het stopcontact te halen.
  • Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen
  gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige
  doek.
  • Gebruik geen schuurmiddelen.
  • Het laatste gedeelte van een programma gebeurt
  altijd zonder warmte (afkoelfase) om ervoor te
  zorgen dat de stukken op een temperatuur
  achterblijven die geen schade aan de stukken
  veroorzaakt.
  • Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met
  behulp van een vochtige doek.
  • Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn,
  moet het worden schoongemaakt met water en een
  zachte borstel.
  • Aangezien pluis het filter kan passeren, moet het
  hele filtergebied (ook het gebied onder het filter)
  van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een
  borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
  EC Verklaring van overeenstemming
  • Deze droogautomaat is ontworpen, gefabriceerd en
  gedistribueerd in overeenstemming met de
  veiligheidsvoorschriften van de volgende EG-richtlijnen:
  • Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC.
  • Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit
  2004/108/EC.

  • Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
  de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
  elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
  • Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
  manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
  negatieve consequenties voor het milieu en de
  menselijke gezondheid te voorkomen die anders
  zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste
  verwerking van dit product als afval.

  27 • Page 5

  Verpakking

  • Selecteer de functie Delicaat alleen bij kleine ladingen.

  • De verpakking is 100% recyclebaar, zoals
  aangegeven door het kringloopsymbool.

  • Bij het drogen van katoen kunt u strijkdroge en
  kastdroge beladingen samen drogen. Start met de
  instelling strijkdroog programma/droogtijd,
  verwijder de was die gestreken moet worden aan
  het einde van het droogprogramma en droog de rest
  van de lading op de instelling kastdroog.

  De verpakking en oude droogautomaten als afval
  verwerken:
  • De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare
  materialen. De droogautomaat dient verwijderd te
  worden in overeenstemming met de plaatselijke
  voorschriften inzake afvalverwerking.
  • Snijd het netsnoer door voordat u de
  droogautomaat afdankt, zodat hij niet meer op de
  netvoeding kan worden aangesloten.

  • Het symbool
  op het product of op de
  bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product
  niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In
  plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
  verzamelpunt voor recycling van elektrische en
  elektronische apparaten. Afdanking moet worden
  uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke
  milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
  • Voor nadere informatie over de behandeling,
  terugwinning en recycling van dit product wordt u
  verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in
  uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
  waar u het product heeft gekocht.
  Tips voor het besparen van energie
  • Droog altijd een volle belading: afhankelijk van het
  type wasgoed en het programma/de droogtijd. Zie
  de programmatabel voor uitgebreidere informatie.
  • Gebruik de maximaal toegestane
  centrifugeersnelheid van uw wasmachine, omdat het
  mechanisch afvoeren van water minder energie
  kost. U bespaart dan tijd en energie bij het uitvoeren
  van uw droogprogramma.
  • Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
  • Maak het pluisfilter na elk droogprogramma schoon.
  • Maak het onderste filter steeds na vijf
  droogprogramma’s schoon.
  • Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een
  temperatuur van tussen de 15°C en 20°C. Ventileer
  de ruimte bij hogere temperaturen, zet bijvoorbeeld
  het raam open.
  • Selecteer altijd het juiste programma/de juiste
  droogtijd voor de lading om de gewenste
  droogresultaten te krijgen.
  28

  • Zet de programmakeuzeknop altijd op “0” aan het
  eind van het programma. • Page 6

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
  A. Werkblad

  A

  B. Waterbak

  B

  C. Contactpin

  C

  D. Deur
  Om de deur te openen: trek aan de handgreep.
  Om de deur te sluiten: duw voorzichtig tot
  de deur dicht zit.
  E. Pluisfilter

  D

  F. Onderste filter
  G. Klep van onderste filter

  E

  F
  G

  ONDERHOUD EN REINIGEN VAN HET PLUISFILTER
  NA ELK DROOGPROGRAMMA
  • Schakel de droogautomaat uit voordat u onderhoud uitvoert.
  • Giet de waterbak aan het eind van ieder droogprogramma leeg.
  • Maak het pluisfilter aan het einde van elk droogprogramma schoon.
  Afhankelijk van het model van uw droogautomaat kan het
  pluisfilter verschillende vormen hebben.
  A. Haal het pluisfilter uit de droogautomaat en open het
  voorzichtig.
  B. Haal al het pluis uit de mazen van het filter.
  C. Als de mazen verstopt zijn en niet met de hand kunnen
  worden schoongemaakt, houd het filter dan onder de
  kraan en borstel het af met een zachte borstel.

  A

  A

  B

  B

  Plaats het pluisfilter terug in de droogautomaat als het
  schoon is. Controleer of het pluisfilter op de juiste manier
  geplaatst is voordat u het volgende droogprogramma start.

  29 • Page 7

  HET ONDERSTE FILTER REINIGEN
  A
  A. Open de klep van het onderste filter en zet hem aan de kant. Til de
  handgreep van het filter op en trek het onderste filter eruit.

  B. Open het filter door de grendel van het filterframe op te tillen.

  C. Verwijder het schuimrubber aan de binnenkant van het filter.

  B

  D. Verwijder het pluis op het schuimrubber met de hand. Maak het
  schuimrubber vervolgens schoon onder stromend water om het
  resterende pluis te verwijderen.

  E. Verwijder het pluis van beide filteronderdelen met de hand. Als er
  witte resten op de mazen van het filter achterblijven die niet met de
  hand kunnen worden verwijderd, maak de filteronderdelen dan schoon
  onder stromend water. Gebruik zo nodig een zachte borstel.

  D
  C

  F. Plaats het schuimrubber terug in het filterframe.

  E
  G. Installeer het filterframe in de behuizing door de lipjes van het frame in
  de openingen op de filterbehuizing te steken en de vergrendeling op
  zijn plaats te klikken. Let erop dat het schuimrubber niet klem zit
  tussen de onderdelen van het filter.

  F

  G

  H. Reinig de filterbehuizing en de mazen aan de binnenkant met de hand,
  met een vochtige doek of heel voorzichtig met een stofzuiger.

  H
  I. Installeer het filter weer in de droogautomaat, met de handgreep in de
  horizontale stand. Als het filter volledig geplaatst is, beweegt u de
  handgreep omlaag om het op zijn plaats te vergrendelen. Zorg ervoor
  dat de handgreep volledig vastzit aan beide kanten achter de haakjes
  van de behuizing.

  I
  J. Plaats de klep van het onderste filter terug.

  OPMERKING: het schuimrubber in het filter mag niet samen met wasgoed
  in een wasmachine worden gewassen.

  30 • Page 8

  AFVOERSYSTEEM
  Voor uw eigen gemak:
  De droogautomaat kan rechtstreeks op het
  rioleringssysteem van uw woning worden
  aangesloten, zodat u de waterbak niet na elk
  droogprogramma leeg hoeft te gooien.

  C. Sluit de slang aan op het rioleringssysteem. Het
  hoogteverschil tussen de vloer waarop de
  droogautomaat staat en de aansluiting op het
  rioleringssysteem mag niet meer dan 1 meter zijn.

  C

  Leg een absorberende doek onder het apparaat om
  gemorst water op te vangen.
  A. Maak de slang aan de bovenkant op de achterkant
  van de droogautomaat los.

  Opmerking: om sifonvorming te vermijden mag het
  uiteinde van de slang niet in het afvoerwater
  ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slang niet.

  B. Haal de slang uit de achterste beschermende afdekking.

  31 • Page 9

  OMKEREN VAN DE DEUR
  Voor uw eigen gemak:

  A

  Indien u de droogautomaat op een wasmachine wilt stapelen, kunt
  u de richting waarin de deur wordt geopend veranderen, om de
  handgreep in een lagere positie te brengen.
  A. Haal de stekker uit het stopcontact.
  B. Open de deur.
  C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp van
  een sleutel, en verwijder hem.

  B

  D. De deurvergrendeling verwijderen:
  Maak de twee schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem los.
  E. Druk met een kleine schroevendraaier op het kleine knopje boven het
  deurvergrendelingssysteem, beweeg de deurvergrendeling een beetje
  omhoog en trek de deurvergrendeling met uw vinger naar u toe.
  F.

  De deur omkeren:
  Verwijder de twee schroeven van de deurbevestiging.
  Bevestig de deur vast aan de gewenste kant met behulp van de twee
  schroeven.
  Schroef de deur vast in horizontale positie, om beknelling van de
  afdichting te voorkomen.

  C

  G. Terugplaatsen van de deurvergrendeling:
  Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de tegenoverliggende kant
  van de deurbevestiging. Druk het volledig in het gat en beweeg het een
  beetje omlaag, tot het kleine knopje van het
  deurvergrendelingssysteem vastklikt.
  H. Draai de twee schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem aan.
  I.

  Plaats nu de contactpin aan de binnenkant van de deur aan de
  bovenkant terug door hem erin te steken en hem weer 90° te draaien.

  D

  OPMERKING:
  Gebruik een schroevendraaier van het type “Torx T20”.

  E
  32 • Page 10

  STORINGSCODES
  In geval van een storing in de droogautomaat kan een van de volgende storingscodes verschijnen.

  STORINGSCODE

  Controleer de storingscode voordat u de Klantenservice belt.

  F01 – F04

  Neem contact op met de Klantenservice.

  F05

  Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor
  dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker
  weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem
  dan contact op met de Klantenservice.

  F06

  Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor
  dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker
  weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem
  dan contact op met de Klantenservice.

  F07

  Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg dat de
  kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Haal ongeveer de helft van het
  wasgoed uit de droogautomaat. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het
  stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact
  op met de Klantenservice.

  F10 – F24

  Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 30
  minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als
  de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.

  Het Start-lampje knippert
  Controleer of de deur correct gesloten en het onderste filter correct geplaatst is. Als
  tweemaal per seconde als
  de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
  u er op drukt

  Het lampje van het
  onderste filter knippert,
  het Start-lampje knippert Controleer of het onderste filter correct geplaatst is. Als de storing aanhoudt, neem
  dan contact op met de Klantenservice.
  tweemaal per seconde als
  u erop drukt

  33 • Page 11

  HET OPSPOREN VAN STORINGEN /
  KLANTENSERVICE
  Mocht de droogautomaat storingen in de werking
  vertonen, dan wordt u verzocht de volgende
  punten te controleren voordat u contact opneemt
  met de Klantenservice:
  Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet
  droog genoeg:

  Waterdruppels onder de droger
  • Is het onderste filter goed geplaatst?
  • Is het pluis op de afdichting van het onderste filter
  verwijderd?
  • Is het pluis op de deurafdichting verwijderd?

  • Is het juiste programma geselecteerd?

  • Is de waterbak goed geplaatst?

  • Was het wasgoed te nat toen het in de trommel
  gedaan werd (centrifugeersnelheid van de
  wasmachine minder dan 800 tpm? Wanneer de
  centrifugeersnelheid minder dan 800 tpm is, kan de
  storing met de waterbak optreden tijdens het
  droogprogramma).

  • Staat de droogautomaat waterpas?

  • Is het pluisfilter verstopt (indicatielampje pluisfilter
  brandt)?

  Klantenservice
  Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt nadat u
  de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u
  de droogautomaat uit te schakelen en de
  Klantenservice te bellen (zie de garantie).

  • Is het onderste filter verstopt? (zie het hoofdstuk
  “Pluisfilter en onderste filter”).

  Vermeld

  • Is de kamertemperatuur te hoog?

  • De aard van de storing.

  • Branden de indicatielampjes END? Het
  droogprogramma is geëindigd en het wasgoed kan
  eruit gehaald worden.
  • Is de functie ‘Beschermen’ geselecteerd? De functie
  ‘Beschermen’ mag alleen worden geselecteerd bij
  kleine beladingen.
  • Gemengd type wasgoed (bijvoorbeeld katoenen en
  synthetisch wasgoed door elkaar)?
  De droogautomaat werkt niet:
  (druk na een stroomstoring en/of onderbreking van
  de elektriciteit altijd op de Start/Pauze-toets).
  • Zit de stekker goed in het stopcontact?
  • Is er een stroomstoring?
  • Is de zekering gesprongen?
  • Is de deur goed gesloten?
  • Is het juiste droogprogramma geselecteerd?
  • Is de functie Startselectie geselecteerd?
  • Is er op de Start/Pauze-toets gedrukt?
  • Branden er indicatielampjes?
  De indicatielampjes pluisfilter, waterbak of
  onderste filter branden:
  • Is het pluisfilter schoon?
  • Is de waterbak leeg?
  • Is de waterbak goed geplaatst?
  • Is het onderste filter schoon en goed geplaatst?
  34

  • Het type droogtrommel en het model.
  • De servicecode (het nummer achter het woord
  Service op het zelfklevende typeplaatje) aan de
  onderkant van de deuropening.
  • Uw volledige adres en telefoonnummer.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool AZA-HP 7771 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool AZA-HP 7771 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool AZA-HP 7771

Whirlpool AZA-HP 7771 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Kurzanleitung - Deutsch - 6 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Bedienungsanleitung - Englisch - 18 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Kurzanleitung - Englisch - 6 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Kurzanleitung - Holländisch - 6 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Bedienungsanleitung - Französisch - 11 seiten

Whirlpool AZA-HP 7771 Kurzanleitung - Französisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info