Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing
en Installatiegids
www.whirlpool.eu/register
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing
  en Installatiegids

  www.whirlpool.eu/register • Page 2

  NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2 • Page 3

  NL

  NEDERLANDS

  GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKSAANWIJZING en INSTALLATIE GIDS
  DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
  Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
  www.whirlpool.eu/register

  Index
  Gids voor Gezondheid en Veiligheid
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  MILIEUTIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  CONFORMITEITSVERKLARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Gids voor Gebruik en Verzorging
  PRODUCTBESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  APPARAAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  BEDIENINGSPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  DEUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  TROMMELVERLICHTING (indien beschikbaar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  GEBRUIK VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  DAGELIJKS GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  PROGRAMMA 'S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  OPTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  FUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  CONTROLELAMPJES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  ENERGIEBESPARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  3 • Page 4

  ONDERHOUD EN REINIGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  HET WATERRESERVOIR LEGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  REINIGEN VAN HET DEURFILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  REINIGEN VAN HET ONDERSTE FILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  REINIGEN VAN DE BUITENKANT VAN DE DROGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  OMKEREN VAN DE DEURSTOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING EN CONSUMENTENSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  STORING INDICATOR EN MELDINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  TRANSPORT EN BEHANDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  CONSUMENTENSERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Installatiegids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  4 • Page 5

  NL

  Gids voor Gezondheid en Veiligheid

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN
  ACHT GENOMEN
  Lees voordat u de wasdroger gaat
  gebruiken zorgvuldig de gids
  voor Gezondheid & Veiligheid en
  Gebruik.
  Bewaar deze instructies dicht bij
  de hand voor toekomstige raadpleging.
  UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS ERG
  BELANGRIJK.
  Deze handleiding en de wasdroger zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te
  allen tijde gelezen en opgevolgd
  moet worden.

  Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool.
  Dit symbool maakt u attent op
  mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden.
  Alle veiligheidsberichten volgen
  het veiligheidswaarschuwingssymbool of het woord GEVAAR of
  WAARSCHUWING. Deze woorden
  betekenen:

  GEVAAR
  Geeft een gevaarlijke situatie aan,
  die ernstig letsel veroorzaakt als
  deze niet wordt vermeden.

  WAARSCHUWING
  Geeft een gevaarlijke situatie
  aan, die ernstig letsel zou kunnen
  veroorzaken als deze niet wordt

  vermeden.
  Alle veiligheidsberichten geven
  het mogelijke gevaar aan en
  geven aan hoe het risico op letsel,
  schade en elektrische schokken
  voortvloeiend uit het onjuiste
  gebruik van de wasdroger beperkt
  kan worden. Houd u strikt aan de
  volgende aanwijzingen:.
  Het niet naleven van deze instructies kan risico's met zich meebrengen.
  De fabrikant aanvaardt geen
  enkele aansprakelijkheid voor
  schade aan voorwerpen of letsel
  aan personen of dieren die/dat
  veroorzaakt is door het niet in
  acht nemen van het advies en de
  voorzorgsmaatregelen.
  Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand
  gehouden te worden, tenzij ze
  onder voortdurend toezicht staan.
  Kinderen vanaf 8 jaar en personen
  met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of
  gebrek aan ervaring en kennis,
  mogen deze wasdroger alleen gebruiken indien ze onder toezicht
  staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het
  apparaat en de mogelijke gevaren
  ervan begrijpen. Kinderen mogen
  niet met de wasdroger spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud
  mogen niet door kinderen zonder
  toezicht worden uitgevoerd.
  Artikelen die zijn bevuild met stof-

  fen als plantaardige olie, aceton,
  alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was
  en wasverwijderaars moeten met
  een extra hoeveelheid wasmiddel
  met heet water worden gewassen,
  voordat ze in de wasdroger worden gedroogd.
  Artikelen zoals schuimrubber
  (latexschuim), douchemutsen, waterdicht textiel, rubberen artikelen
  en kleding of kussens met schuimrubber vulling mogen niet in de
  wasdroger worden gedroogd.
  Alle voorwerpen zoals aanstekers
  en lucifers uit de zakken verwijderen.
  De wasdroger niet gebruiken wanneer er chemische stoffen voor het
  reinigen zijn gebruikt.
  Met olie doordrenkte artikelen
  ontbranden spontaan, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan
  warmtebronnen, zoals in een wasdroger. De artikelen worden warm
  en veroorzaken een oxidatie-reactie in de olie. Oxidatie creëert
  warmte. Wanneer de warmte niet
  kan ontsnappen kan het artikel
  warm genoeg worden om vlam te
  vatten. Stapelen, op elkaar leggen
  of opslaan van met olie doordrenkte artikelen kan voorkomen
  dat de warmte ontsnapt en daardoor brandgevaar veroorzaken.

  WAARSCHUWING
  Stop een wasdroger nooit voor
  het einde van de droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en
  5 • Page 6

  uitgespreid worden om de hitte te
  laten ontsnappen.
  De laatste fase van de droogcyclus
  wordt zonder warmte uitgevoerd
  (afkoelfase), om ervoor te zorgen
  dat het wasgoed op een temperatuurniveau blijft dat niet leidt tot
  beschadiging van het wasgoed.
  Als u de droger op een wasmachine wilt plaatsen, neem dan eerst
  contact op met de klantenservice
  om te verifiëren of dit mogelijk
  is. Dit is alleen toegestaan als de
  wasdroger door middel van een
  daarvoor bestemde stapelset op
  de wasmachine wordt bevestigd.
  BEOOGD GEBRUIK
  VAN HET PRODUCT
  Deze wasdroger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
  Professioneel gebruik van de wasdroger is verboden. De fabrikant
  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik
  van het apparaat of onjuiste instelling van de bedieningsknoppen.
  LET OP: Het is niet de bedoeling
  dat de wasdroger in werking gesteld kan worden met een externe
  timer of met een afzonderlijke
  afstandsbediening.
  Gebruik de wasdroger niet buitenshuis.
  Geen ontplofbare of ontvlambare
  stoffen zoals spuitbussen opslaan en geen benzine of andere
  brandbare materialen plaatsen of
  gebruiken in of in de buurt van
  de wasdroger: als de wasdroger
  onbedoeld in werking zou worden
  gesteld, kan er brand ontstaan.
  INSTALLATIE
  Installatie en reparaties moeten
  6

  worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de
  instructies van de fabrikant en in
  overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
  Repareer of vervang geen enkel
  onderdeel van de wasdroger, behalve als dit expliciet aangegeven
  wordt in de gebruikshandleiding.
  Kinderen mogen geen installatiewerkzaamheden uitvoeren. Houd
  kinderen uit de buurt wanneer u
  de wasdroger installeert. Houd
  verpakkingsmaterialen (plastic
  zakken, polystyreen delen enz.)
  buiten het bereik van kinderen
  tijdens en na de installatie van de
  wasdroger.
  Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en
  installeren.
  Controleer na het uitpakken van
  de wasdroger of deze tijdens het
  transport geen beschadigingen
  heeft opgelopen. Neem in geval
  van problemen contact op met uw
  leverancier of de dichtstbijzijnde
  consumentenservice.
  De wasdroger moet door twee of
  meer personen worden verplaatst
  en geïnstalleerd.
  Houd kinderen uit de buurt wanneer u de wasdroger installeert.

  Uw apparaat niet installeren daar
  waar het kan worden blootgesteld
  aan extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, hoge temperaturen of temperatuur beneden 5
  °C of boven 35 °C.
  De wasdroger mag niet worden
  geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een
  deur met een scharnier aan de
  tegenovergestelde zijde van die
  van de wasdroger, op een zodanige wijze dat volledig openen van
  de deur van de wasdroger deur
  beperkt is.
  De droger moet worden geplaatst
  met de achterkant naar een muur,
  om verwondingen door het aanraken van het achterpaneel, dat
  tijdens het droogproces warm kan
  worden, te voorkomen.
  Installeer de wasdroger niet in
  ruimtes met slechte ventilatie. Als
  u de droger in een kleine opslagruimte, WC, badkamer of iets
  dergelijks wilt installeren, zorg dan
  voor een goede ventilatie (geopende deur, ventilatie rooster of
  sleuf van meer dan 500 cm²).

  Controleer bij de installatie van de
  droger of de vier pootjes stevig
  De wasdroger moet worden losge- op de vloer rusten, stel ze naar
  koppeld van het elektriciteitsnet
  wens af en controleer of de droger
  voordat u installatiewerkzaamhe- exact horizontaal staat en gebruik
  den uitvoert.
  hiervoor een waterpas.
  Zorg er tijdens de installatie voor
  dat de wasdroger het netsnoer
  Gebruik indien mogelijk een slang,
  niet beschadigt.
  om het water rechtstreeks in het
  De wasdroger alleen activeren als huishoudelijk afvalwatersysteem
  de installatie is voltooid.
  af te tappen. Dit voorkomt dat de
  watercontainer aan het einde van
  Wacht na de installatie van het ap- elke droogcyclus moet worden geparaat enkele uren alvorens het te leegd, aangezien het condenswastarten, zodat het zich kan aanpas- ter direct kan worden afgevoerd.
  sen aan de omgevingscondities
  Let er op dat de droger niet op
  van de ruimte. • Page 7

  NL
  een hoogpolig tapijt wordt geïnstalleerd.
  Als de droger, wegens gebrek aan
  ruimte, direct naast een gas- of
  kolenkachel moet worden geïnstalleerd, moet er een warmte-isolerende plaat (85 x 57 cm) tussen
  worden geïnstalleerd en de kant
  van de plaat tegenover de kachel
  moet met aluminiumfolie worden
  afgedekt.
  De wasdroger is niet bestemd als
  inbouwinstallatie.
  De droger kan onder een aanrecht
  worden geïnstalleerd, mits er voor
  voldoende ventilatie van de droger wordt gezorgd. Installeer een
  ventilatierooster (minimaal 45 cm
  x 8 cm) aan de achterkant van het
  aanrecht waaronder de droger is
  geïnstalleerd.
  ELEKTRISCHE
  WAARSCHUWINGEN
  Controleer of de spanning op het
  typeplaatje overeenkomt met de
  netspanning in uw woning.
  Om ervoor te zorgen dat de
  installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften is
  een multipolaire schakelaar met
  een afstand van minstens 3 mm
  benodigd.
  De aarding van de wasdroger is
  wettelijk verplicht.
  Voor wasdrogers voorzien van
  een stekker, als de stekker niet
  geschikt voor uw wandcontactdoos is, contact opnemen met een
  gekwalificeerde technicus.
  Gebruik geen verlengkabels,
  meervoudige stopcontacten of
  adapters. Sluit de wasdroger niet
  aan op een stopcontact dat kan
  bediend worden met een af-

  standsbediening.
  Het netsnoer van de wasdroger
  moet lang genoeg zijn om hem
  vanuit de inbouwpositie in het
  meubel te kunnen aansluiten op
  het stopcontact van de netvoeding.
  Trek niet aan het netsnoer.
  Een beschadigd netsnoer moet
  door een soortgelijk exemplaar
  worden vervangen. De stroomkabel mag alleen worden vervangen
  door een gespecialiseerde monteur, in overeenstemming met de
  aanwijzingen van de fabrikant en
  in naleving van de geldende veiligheidsnormen. Neem contact op
  met een erkend servicecentrum.
  Gebruik de wasdroger niet als het
  netsnoer of de stekker beschadigd
  is, als de wasdroger niet goed
  werkt of als hij beschadigd of
  gevallen is. Dompel het netsnoer
  of de stekker niet onder in water.
  Houd het snoer uit de buurt van
  hete oppervlakken.
  Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
  Raak de wasdroger niet aan met
  vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op als u op blote
  voeten loopt.
  ELEKTRISCHE AANSLUITING,
  ALLEEN VOOR GROOT-BRITTANNIË EN IERLAND
  Vervangen van de zekering.
  Als de elektriciteitskabel van deze
  wasdroger een stekker met een
  zekering van het type BS 1363A 13
  ampère heeft, vervang de zekering in dit type stekker dan door
  een door de A.S.T.A. goedgekeurde zekering voor het stekkertype
  BS 1362 en ga als volgt te werk:

  1. Verwijder het zekeringsdeksel
  (A) en de zekering (B).
  2. Breng de vervangende 13A zekering in het zekeringdeksel aan.
  3. Breng beide aan in de stekker.
  Belangrijk:
  Na vervanging van een zekering
  moet het zekeringdeksel weer
  worden teruggeplaatst; als het
  zekeringdeksel kwijtraakt, mag de
  stekker pas weer worden gebruikt
  nadat het juiste vervangende deksel is aangebracht.
  De juiste vervanging wordt geïdentificeerd door het gekleurde
  inzetstuk of de gekleurde woorden in reliëf op de onderkant van
  de stekker.
  Vervangende zekeringafdekkingen zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke elektriciteitswinkel.
  Alleen voor de Republiek
  Ierland
  De informatie die gegeven is voor
  Groot-Brittannië zal vaak van
  toepassing zijn, maar er wordt nog
  een derde type stekker en stopcontact gebruikt: met 2 pinnen en
  zijdelingse aarding.
  Stopcontact/stekker (geldig
  voor beide landen)
  Als de bijgeleverde stekker niet
  geschikt is voor uw stopcontact, neem dan contact op met
  de Klantenservice voor verdere
  instructies. Probeer de stekker niet
  zelf aan te passen. Deze procedure
  moet uitgevoerd worden door een
  gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de instructies
  7 • Page 8

  van de fabrikant en de geldende
  veiligheidsvoorschriften.
  CORRECT GEBRUIK
  Overschrijd de maximale toegestane belading niet. Controleer de
  maximale toegestane belading in
  de programmatabel.
  Geen ongewassen artikelen in de

  wasdroger doen.

  instructies van de wasverzachter.

  Laat het wasgoed niet te lang
  drogen.

  REINIGING EN ONDERHOUD

  Zorg dat er geen proppen of stof
  wordt opgehoopt rond de droger.
  Wasverzachters of soortgelijke
  producten moeten worden gebruikt zoals opgegeven door de

  De wasdroger moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet,
  voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
  Gebruik nooit stoomreinigers.

  MILIEUTIPS
  Voor wasdrogermodellen met
  warmtepomptechnologie:
  Deze wasdroger bevat
  gefluoreerd broeikasgas
  (R134a). Het circuit met dit
  gas is hermetisch afgesloten.
  Het elektrische regelstation
  heeft een getest lektempo van
  minder dan 0,1% per jaar.
  VERWERKING VAN DE
  VERPAKKING
  De verpakking kan volledig
  gerecycled worden, zoals door
  het recyclingsymbool wordt
  aangegeven:

  De diverse onderdelen van de
  verpakking mogen daarom
  niet bij het gewone huisvuil
  worden weggegooid, maar
  moeten worden afgevoerd
  volgens de plaatselijke
  voorschriften.

  8

  AFVALVERWERKING
  VAN HUISHOUDELIJKE
  APPARATEN
  Bij het afdanken van de
  wasdroger dient u het
  onbruikbaar te maken door
  de stroomkabel af te snijden
  en de deuren en schappen te
  verwijderen (indien aanwezig),
  zodat kinderen niet in het
  apparaat kunnen klauteren en
  vast komen te zitten.

  neemt u contact op met
  de bevoegde plaatselijke
  overheid, de inzameldienst
  van huishoudelijk afval of de
  winkel waar u de wasdroger
  heeft gekocht.

  of herbruikbaar materiaal.
  Dank het apparaat af in
  overeenstemming met
  plaatselijke milieuvoorschriften
  voor afvalverwerking.

  Deze wasdroger is voorzien
  van het merkteken volgens de
  Europese Richtlijn 2012/19/EU
  inzake Afgedankte elektrische
  en elektronische apparaten
  (AEEA).
  Door ervoor te zorgen dat dit
  product op de juiste manier
  als afval wordt verwerkt,
  helpt u mogelijke schadelijke
  gevolgen voor het milieu
  en de volksgezondheid te
  voorkomen, die veroorzaakt
  zouden kunnen worden door
  onjuiste verwerking van dit
  product als afval.
  Dit symbool op het product of

  Voor verdere informatie
  over de behandeling,
  het terugwinnen en de
  recycling van elektrische
  huishoudapparaten

  op de begeleidende
  documentatie geeft aan dat dit

  Deze droger is vervaardigd van
  recyclebaar • Page 9

  NL
  apparaat niet als huishoudelijk
  afval behandeld mag worden,
  maar dat het ingeleverd moet
  worden bij een speciaal
  inzamelingscentrum voor de
  recycling van elektrische en
  elektronische apparatuur.

  TIPS VOOR
  ENERGIEBESPARING

  het laden, om de gewenste
  droogresultaten te verkrijgen.

  Droog altijd een volledige
  lading, afhankelijk van het
  soort was en de programma/
  droogtijd. Kijk voor
  verdere informatie in de
  programmatabel.

  Selecteer de 'Delicate' optie
  alleen bij het drogen van kleine
  hoeveelheden wasgoed.

  Gebruik bij voorkeur de
  maximale toegestane
  centrifugeersnelheid voor
  uw wasmachine, omdat het
  mechanisch water aftappen
  minder energie vereist. U
  bespaart tijd en energie bij het
  uitvoeren van uw droogcyclus.

  Bij het drogen van katoen,
  bijvoorbeeld strijkdroog en
  kastdroog, het wasgoed tegelijk
  laten draaien. Begin met het
  instellen van het programma/
  droogtijd strijkdroog, verwijder
  de was die gestreken moet
  worden aan het einde van
  die cyclus en droog de rest
  van de lading op de instelling
  kastdroog.

  Selecteer altijd het juiste
  programma/droogtijd voor

  CONFORMITEITSVERKLARING
  Dit apparaat is ontworpen,
  vervaardigd en gedistribueerd
  in overeenstemming met de
  voorschriften van de Europese
  richtlijnen:
  LVD 2014/35/‌EU,
  EMC 2014/30/EU en
  RoHS 2011/65/‌EU.

  9 • Page 10

  Gids voor Gebruik en Verzorging

  PRODUCTBESCHRIJVING
  APPARAAT
  1.

  1. Werkblad
  2. Bedieningspaneel
  3. Watercontainer
  4. Deur
  5. Deurknop
  6. Deurfilter (achter de deur)
  7. Condensor (= onderste filter;
  achter de klep)
  8. Verstelbare pootjes (4)

  2.

  3.

  5.

  4.
  6.

  7.

  8.

  BEDIENINGSPANEEL
  10.
  11.

  90’

  0
  extra

  60’

  +

  30’
  h.

  15’

  h.
  extra

  +

  8Kg

  8.

  10

  9.

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

  1. Functie Start selectie
  2. Optie Snel
  3. Optie Delicaat
  4. Vergrendelings
  5. Optie Tromm. andere richt.
  6. Optie Antikreuk
  7. Optie Droogniveau
  8. Keuze programma
  9. Start / Pauze-toets
  10. Lampjes melding fouten
  11. Indicator sequentie
  programma • Page 11

  NL

  DEUR
  Trek aan de hendel om de deur te openen.

  Voor het sluiten van de deur de hendel vasthouden
  en aanduwen, zodanig dat u de sluitklik hoort.

  Als u een lopend programma wilt onderbreken
  door het openen van de deur zal het programma,
  als de drogerdeur niet opnieuw wordt gesloten,
  binnen één minuut worden gereset.

  TROMMELVERLICHTING (indien beschikbaar)
  • Tijdens de programmakeuze: het licht gaat aan
  voor het laden van het wasgoed
  • Nadat het programma is gestart: het licht flakkert
  aan en uit terwijl het wasgoed wordt geïnspecteerd.
  • Nadat het programma is beëindigd en de deur

  BESCHIKBARE
  ACCESSOIRES

  wordt geopend gaat het licht even aan, om het
  wasgoed er uit te kunnen halen. Daarna gaat
  het licht uit, om energie te besparen; raak een
  willekeurige toets aan om het weer in te schakelen.

  Neem contact op met onze klantenservice om te
  controleren of het volgende accessoire voor uw model
  wasdroger verkrijgbaar is.

  PLANK VOOR STAPELSET
  waarmee uw droger bovenop uw wasmachine
  geïnstalleerd kan worden om ruimte te besparen
  en om het in- en uitladen van uw droger te
  vergemakkelijken.

  11 • Page 12

  GEBRUIK VAN HET APPARAAT
  EERSTE GEBRUIK
  1.

  CONTROLEER HET WATERRESERVOIR
  Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is
  aangesloten

  2.

  CONTROLEER DE AFVOERSLANG
  Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant
  van de droger is bevestigd, op het waterreservoir
  van de droger, of op uw huishoudelijk
  afvalwatersysteem (zie INSTALLATIEGIDS).

  12 • Page 13

  NL

  DAGELIJKS GEBRUIK
  WAARSCHUWING

  Controleer of er geen aanstekers of lucifers in het wasgoed zijn achtergebleven.

  1. WAS IN DE MACHINE DOEN

  Controleer of het wasgoed
  niet is doorweekt met brandbare vloeistoffen.

  Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed;
  controleer of het geschikt is voor behandeling in
  een droger.

  Selecteer opties, indien nodig
  Als u extra opties wilt selecteren, druk op de
  respectievelijke toets - het symbool op de display
  brandt.

  Drooglabels
  De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan.

  Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN
  INDICATOREN voor meer informatie.

  Normale temperatuur
  Verlaagde temperatuur
  Niet drogen in wasdroger
  Maak de deur open en doe de was in de machine.
  Houd u aan de maximale belading die te vinden is
  in de paragraaf Programma's.

  4. PROGRAMMA STARTEN

  Druk op de Start/Pauze-knop; het lampje naast de
  knop brandt. Het droogproces wordt gestart.
  De resterende duur van het default programma
  verschijnt op de display. In de loop van het
  programma kan de duur opnieuw worden
  berekend en aangepast. Tijdens deze fasen wordt
  er een animatie op het scherm weergegeven.

  5. DE INSTELLINGEN VAN EEN PROGRAMMA
  2. SLUIT DE DEUR

  Zorg ervoor dat er geen was vast komt te zitten
  tussen het deurglas en het deurfilter.

  De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.

  3. KIES HET GEWENSTE PROGRAMMA

  Selecteer het gewenste programma door aan de
  knop te draaien.
  De duur van het default programma verschijnt op
  de display.

  IN UITVOERING WIJZIGEN, INDIEN NODIG
  Om de instellingen van een programma in
  uitvoering of vertraging te wijzigen:
  • Start/Pauze indrukken om het programma in
  uitvoering te onderbreken
  • uw Instellingen wijzigen
  • druk opnieuw op "Start/Pauze" om het
  programma te vervolgen.

  6. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING RESET-

  TEN, INDIEN NODIG
  Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O.

  WAARSCHUWING
  Onmiddellijk de deur openen en de was er uit
  halen, zodat eventuele hitte in het wasgoed kan
  ontsnappen.

  7. DE DROGER UITSCHAKELEN NADAT HET

  Lees meer informatie over de programma's in de
  paragraaf PROGRAMMA'S.

  PROGRAMMA IS BEËINDIGD
  Aan het einde van het programma verschijnt
  "End" op het display. Draai de keuzeknop van
  de programma's op Uit/O om de droger uit te
  schakelen. De deur openen en uw wasgoed er uit
  halen.
  13 • Page 14

  8. WATERRESERVOIR LEGEN / REINIG

  Als u de droger niet uitschakelt op het einde
  van het programma, zal de droogtrommel op
  het einde van het programma 10 minuten lang
  af en toe draaien, zodat het wasgoed niet gaat
  kreuken. Binnen ongeveer een kwartier nadat het
  programma is beëindigd wordt de droger volledig
  uitgeschakeld, om energie te besparen.

  DEURFILTER / REINIG ONDERSTE FILTER
  Leeg
  • het waterreservoir na elk programma
  • het deurfilter na elk programma
  Het onderste filter na ongeveer vijf cyclussen
  reinigen.
  Raadpleeg het hoofdstuk VERZORGING EN
  ONDERHOUD

  PROGRAMMA 'S
  De stippen geven het aantal graden voor het
  drogen van de was aan.
  Normale temperatuur
  Verlaagde temperatuur
  Niet drogen in wasdroger
  PROGRAMMA

  Soort Droging en Aanbevelingen

  KATOEN

  Voor het drogen van katoenen
  wasgoed.

  standaard

  Extra droog (maximaal
  droogniveau)

  extra functies:

  Kastdroog (droog genoeg om in de
  kast te leggen aan het einde van de
  droogcyclus)

  Waslabels

  Voorschriften
  max. belading (kg):

  max

  programmaduur (h):

  2:10

  Snel, Delicaat,
  Tromm. andere
  richt., Antikreuk,
  Droogniveau
  max. belading (kg):

  max

  standaard

  programmaduur (h):

  1:55

  extra functies:

  Snel, Delicaat,
  Tromm. andere
  richt., Antikreuk,
  Droogniveau

  14 • Page 15

  NL
  PROGRAMMA

  Soort Droging en Aanbevelingen
  Strijkdroog (geschikt voor het
  strijken na de droogcyclus, dus nog
  steeds enigszins vochtig)

  Waslabels

  Voorschriften
  max. belading (kg):

  max

  standaard

  programmaduur (h):

  1:25

  extra functies:

  Snel, Delicaat,
  Tromm. andere
  richt., Antikreuk,
  Droogniveau
  ECO KATOEN

  SYNTHETISCH

  Standaard katoenprogramma,
  geschikt voor drogen van normaal,
  vochtig katoenen wasgoed.
  Meest efficiënte programma met
  betrekking tot energieverbruik voor
  het drogen van katoenen wasgoed.
  De waarden op het energielabel zijn
  gebaseerd op dit programma.
  Voor het drogen van wasgoed van
  synthetische stoffen.
  Extra droog (maximaal
  droogniveau)

  Kastdroog (droog genoeg om in de
  kast te leggen aan het einde van de
  droogcyclus)

  max. belading (kg):

  max

  standaard

  programmaduur (h):

  1:40

  Snel,
  Delicaat, Antikreuk,
  Droogniveau
  extra functies:

  max. belading (kg):

  3,5

  standaard

  programmaduur (h):

  1:10

  extra functies:

  Delicaat, Tromm.
  andere richt.,
  Antikreuk,
  Droogniveau
  max. belading (kg):

  3,5

  standaard

  programmaduur (h):

  1:00

  extra functies:

  Delicaat, Tromm.
  andere richt.,
  Antikreuk,
  Droogniveau
  Strijkdroog (geschikt voor het
  strijken na de droogcyclus, dus nog
  steeds enigszins vochtig)

  max. belading (kg):

  3,5

  standaard

  programmaduur (h):

  0:50

  extra functies:

  Delicaat, Tromm.
  andere richt.,
  Antikreuk,
  Droogniveau

  15 • Page 16

  PROGRAMMA

  Soort Droging en Aanbevelingen

  GEMENGDE WAS

  Voor het drogen van gemengd
  wasgoed van katoen, linnen,
  synthetische stoffen en gemengde
  weefsels.

  Waslabels

  Voorschriften
  max. belading (kg):

  3,0

  standaard

  programmaduur (h):

  1:20

  extra functies:

  Delicaat, Tromm.
  andere richt.,
  Antikreuk,
  Droogniveau
  WOOL FINISH

  Voor het afwerken van het
  luchtdrogen van wollen textiel.
  Wollen stoffen worden pluizig en plat.

  max. belading (kg):

  programmaduur (h):

  0:06

  extra functies:

  GROTE STUKKEN

  Voor het drogen van grote stukken
  wasgoed, zoals badmatten, dekens
  enz.

  1,0

  standaard

  ---

  max. belading (kg):

  3,0

  standaard

  programmaduur (h):

  2:00

  extra functies:

  Tromm. andere
  richt., Antikreuk
  DROOGTIJD

  Tijdbeperkt droogprogramma.
  Kies de programmaduur met de optie
  Droogtijd.
  Voor alle stoffen die geschikt zijn voor
  de droogtrommel. Geschikt voor een ​​
  extra korte droogtijd na afloop van
  het programma.

  max. = maximale capaciteit van de droger
  De in de tabel aangegeven programmaduur is
  de standaard waarde. De programmaduur hangt
  voornamelijk af van het vochtigheidsniveau van
  het wasgoed en het volume van de waslading.
  Daarom kan de werkelijke programmaduur
  afwijken van de aangegeven waarden.
  16

  max. belading (kg):
  standaard

  max

  programmaduur (h):

  0:15‑1:30

  extra functies:

  Antikreuk • Page 17

  NL

  OPTIES
  OPTIES DIE DIRECT TE SELECTEREN ZIJN DOOR
  HET INDRUKKEN VAN DE BETREFFENDE TOETS
  Raadpleeg de programmatabel om te controleren welke opties er
  beschikbaar zijn voor het geselecteerde programma.

  SNEL

  Hiermee kunt u sneller drogen
  doordat de programmaduur korter is.

  DELICAAT

  Maakt een zachtere behandeling
  van de was mogelijk door de
  droogtemperatuur te verlagen.

  TROMM. ANDERE
  RICHT.

  Zorgt voor minder kreuken door de
  draairichting van de trommel tijdens
  het programma meer keer om te
  keren.

  ANTIKREUK

  DROOGNIVEAU

  Helpt kreuken te voorkomen als
  de was niet snel na afloop van het
  programma uit de machine kan
  worden gehaald.
  Een paar minuten na het einde van
  het programma begint de droger

  Voor een lichte variatie van het
  droogteniveau na afloop van het
  programma, door de programmaduur
  te verlengen of te verkorten.

  regelmatig te draaien. Dit draaien
  duurt tot ongeveer 12 uur na het
  einde van het programma. U kunt
  het op elk gewenst moment stoppen
  door de droger met de Aan/Uit-toets
  uit te schakelen.

  iets droger
  standaard droogte
  iets vochtiger

  OPTIES SNEL EN DELICAAT KUNNEN NIET SAMEN
  GEBRUIKT WORDEN

  17 • Page 18

  FUNCTIES
  KNOP

  Hiermee kan het programma worden
  ingesteld: draaien totdat de indicator
  naar het gewenste programma wijst.
  Met de 0-stand wordt de droger
  uitgeschakeld en een lopend
  programma gewist.

  WAARSCHUWING

  START/PAUZE

  TOETSENVERGRENDELING

  Na het wissen van een
  lopende programma snel
  alle stukken verwijderen

  Het programma starten nadat u uw
  instellingen hebt voltooid

  Een lopend programma onderbreken

  Hiermee vergrendelt u de toetsen en
  de knop op het bedieningspaneel
  tegen ongewenste werking.

  uitschakelen van de droger door de
  keuzetoets van de programma's op
  Uit/O te zetten.
  Als u de droger weer inschakelt door
  een programma te selecteren, blijft de
  toetsvergrendeling geactiveerd totdat
  u het ontgrendelt.

  Voor het vergrendelen van de
  knoppen:
  • Er moet een programma
  geselecteerd zijn.
  • Hou de Toetsenvergrendeling
  ingedrukt tot het symbool met de
  sleutel brandt op de display. Knop en
  toetsen zijn nu vergrendeld.
  Wanneer de toetsen vergrendeld zijn
  is de enige functie die mogelijk is het
  START SELECTIE

  18

  en ze verspreiden, zodat de
  warmte is verdwenen.

  Het begin van uw programma wordt
  verplaatst naar een later tijdstip.
  Kies een vertraging tot maximaal 12
  uur.
  • Selecteer programma en opties.
  • Druk herhaaldelijk op de Start
  selectie toets tot de gewenste
  vertraging verschijnt op de display.
  • Druk op Start / Pauze - de display
  toont het aftellen van de vertraging
  tot aan de start van het programma.
  Het symbool van de vertraging
  knippert op de display en de Start /

  Een onderbroken programma
  voortzetten

  Om de toetsen en de knop te
  ontgrendelen:
  • Hou de Toetsenvergrendeling
  ingedrukt tot het symbool met de
  sleutel van de display verdwijnt.
  Pauzetoets- gaat branden. Er kan een
  geluid optreden door activering van
  de pomp.
  • Na het verstrijken van de
  vertragingstijd wordt de droger
  automatisch gestart. De display geeft
  dan de resterende duur van het
  programma aan.
  Om de 'Start selectie ' te wissen
  • Draai de keuzeknop van de
  programma's op Uit/O of op en ander
  programma. • Page 19

  NL

  CONTROLELAMPJES
  CONTROLELAMPJES
  VOOR STORING

  Watercontainer
  (=> watercontainer leegmaken)

  Raadpleeg bij storingen het hoofdstuk
  PROBLEEMOPLOSSING

  Onderste filter
  (=> onderste filter reinigen).
  Deurfilter
  (=> deurfilter reinigen)

  LAMPJE
  PROGRAMMA
  VOLGORDE

  Toont de lopende programmafase
  (detecteren/ droogfase / einde).

  ANTIKREUK

  Geeft aan dat de droger na afloop van
  het programma af en toe draait om
  te voorkomen dat het wasgoed gaat

  kreuken (zie DAGELIJKS GEBRUIK / 7,
  en OPTIES, FUNCTIES EN LAMPES /
  Antikreuk ).

  19 • Page 20

  ENERGIEBESPARING
  AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

  De droger is ontworpen om energie te besparen.
  Nadat het programma is voltooid wordt het
  daarom automatisch na ongeveer een kwartier
  uitgeschakeld.

  ENERGIEBESPARING

  • De optimale omgevingstemperatuur is tussen
  15°C en 20°C . Bij een hogere temperatuur de kamer
  luchten.

  • Zorg voor het verlagen van de droogtijd
  dat het wasgoed met de hoogst mogelijke
  centrifugeersnelheid van het wasprogramma wordt
  gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in
  het wasgoed.
  • Droog bij voorkeur een volledige lading,
  zoals aangegeven in de Programmatabel. Dit
  optimaliseert het betreffende energieverbruik.
  • Het wasgoed niet te droog laten worden.
  • Na elke droogcyclus het deurfilter reinigen.
  • Reinig het onderste filter na elke vijf cyclussen.

  20

  • De "Delicaat" optie alleen bij kleine ladingen
  gebruiken.
  • Bij het drogen van katoenen of synthetische was
  strijkdroog en kastdroog wasgoed tegelijk laten
  draaien. Het programma starten met droogniveau
  Strijkdroog. Aan het einde van het programma het
  wasgoed dat gestreken moet worden verwijderen.
  Beëindig het droogproces voor de resterende
  lading met droogniveau Kastdroog. • Page 21

  ONDERHOUD EN REINIGING
  WAARSCHUWING

  NL

  Gebruik geen brandbare
  vloeistoffen om de droger
  schoon te maken.

  Voor elke reinigings- en onderhoudsbeurt de droger
  uitschakelen.

  HET WATERRESERVOIR LEGEN
  Na elk programma het waterreservoir legen,
  mits de afvoerslang niet is aangesloten op uw
  afvalwatersysteem (Zie INSTALLATIEGIDS).

  1.

  Het handvat vasthouden en het waterreservoir
  voorzichtig uitnemen. Het volle waterreservoir met
  beide handen vasthouden.

  3.

  Het waterreservoir weer aanbrengen en druk
  het terug op zijn plaats. Controleer of het volledig in
  het compartiment is aangebracht.

  2. Leeg het water.

  21 • Page 22

  REINIGEN VAN HET DEURFILTER
  Het deurfilter na elke cyclus reinigen.
  Controleer of de was uit de machine is gehaald.
  Open de deur.

  1.

  Verwijder de deurfilter door het naar boven te
  trekken.

  2. Druk op de toets om de deur te openen.

  3.

  Alle pluizen zorgvuldig met de hand van het
  scherm verwijderen.
  Het scherm kan eventueel ook onder stromend
  water worden gereinigd, met een zachte borstel.

  4.

  Het filtercompartiment met een zachte doek
  of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen.

  5. Het filter sluiten en opnieuw aanbrengen
  in de goede richting, zodat het volledig in het
  filtercompartiment zit.

  22 • Page 23

  NL

  REINIGEN VAN HET ONDERSTE FILTER
  Het onderste filter na elk vijfde programma
  reinigen.

  1. Open de bodemklep.

  2. Het handvat vasthouden en het onderste filter

  4.

  Het filterschuim en het filter met de hand
  of onder stromend water schoonmaken. Het
  filterschuim niet in de wasmachine wassen.

  5. Het filterschuim zorgvuldig uitwringen. Niet

  uitnemen.

  in het onderste filter aanbrengen wanneer het nog
  druipt.

  3. Het schuim uit het onderste filter verwijderen

  Het filterschuim op de onderste filter
  vastzetten.

  om het schoon te maken.

  6.

  7. De filterkamer van de droger met een vochtige
  doek of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen.

  23 • Page 24

  8. De onderste filter opnieuw insteken.

  Controleer of het volledig in het filtercompartiment
  is aangebracht.

  9. Het filterhandvat naar beneden klappen.

  24

  10. De bodemklep sluiten. • Page 25

  REINIGEN VAN DE BUITENKANT
  VAN DE DROGER

  NL

  Gebruik een zachte vochtige doek om de buitenste
  delen van de droger te reinigen.
  Gebruik geen glas of reinigingsmiddelen voor
  algemeen gebruik, schuurpoeder of dergelijke
  om het bedieningspaneel schoon te maken - deze
  stoffen kunnen de oppervlakken beschadigen.

  25 • Page 26

  OMKEREN VAN DE DEURSTOP
  De deurstop of de drogerdeur kunnen eventueel
  worden omgekeerd. Gebruik voor de procedure een
  tang en een kruiskopschroevendraaier.

  1.

  Gebruik een tang om de contactpen aan de
  binnenkant van de deur naar rechts te draaien met
  90° en trek het eruit.

  Voor het verwijderen en vastzetten van de
  deur wordt de hulp van een tweede persoon
  aanbevolen. Controleer of de stekker van de droger
  uit het stopcontact is gehaald. Open de drogerdeur.

  3.

  Op de kleine knop boven het deurslot drukken
  met een kleine schroevendraaier. Tegelijkertijd het
  deurslot naar boven verplaatsen en met uw vinger
  naar u toe trekken.

  4.

  De 2 schroeven op het deurscharnier
  verwijderen en de deur weghalen.

  2.

  De 2 schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem losdraaien.

  26 • Page 27

  NL

  5. De deur aan de linkerkant vastzetten, en

  de 2 schroeven draaien. Let er op dat ze verticaal
  worden vastgeschroefd, om te voorkomen dat de
  deurafdichting bekneld raakt.

  7. De 2 schroeven boven en onder het

  deurvergrendelingssysteem vastdraaien.

  8. De contactpen op binnenkant van de deur
  6. Het deurslot aan de rechterkant van de

  aanbrengen. De contactpen met een tang 90° naar
  rechts draaien, om het te vergrendelen.

  deuropening aanbrengen. Volledig in de opening
  drukken en een beetje naar beneden verplaatsen,
  totdat de kleine knop van het deurslot vergrendeld
  wordt.

  27 • Page 28

  HANDLEIDING VOOR
  PROBLEEMOPLOSSING EN
  CONSUMENTENSERVICE
  Deze droger is uitgerust met verschillende
  automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor
  worden storingen snel opgespoord en kan het
  veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze
  storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele
  minuten verholpen kunnen worden.
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  DROGEN DUURT TE LANG
  Het geselecteerde programma
  WASGOED IS NIET VOLDOENDE is niet optimaal voor het soort
  DROOG
  wasgoed

  28

  Oplossing

  • Kies het programma dat het
  beste overeenkomt met het
  soort wasgoed; zie de paragraaf
  PROGRAMMA'S

  Deurfilter of onderste filter
  verstopt

  • Reinig de filters volgens de
  instructies in de paragraaf
  VERZORGING EN ONDERHOUD

  De was is te nat

  • Zorg er voor dat het wasgoed
  met de hoogst mogelijke
  centrifugeersnelheid wordt
  gecentrifugeerd . Als het
  wasgoed zou worden
  gecentrifugeerd met een
  centrifugeersnelheid onder
  800 rpm kan het waterreservoir
  tijdens het droogprogramma vol
  raken.

  De omgevingstemperatuur is te
  hoog

  • De ideale
  omgevingstemperatuur is
  tussen 15°C en 20°C. Wanneer de
  omgevingstemperatuur hoger is,
  de kamer luchten.

  "Optie Delicaat"geselecteerd

  • De "Delicaat optie" mag alleen
  bij kleine ladingen gebruikt
  worden • Page 29

  NL
  DE DROGER START NIET,
  HOEWEL “START/PAUZE” IS
  INGEDRUKT

  ER ZIJN WATERDRUPPELS
  ONDER DE WASDROGER

  Deur is niet goed gesloten

  • De deur goed aanduwen om te
  sluiten totdat u de sluitklik hoort

  Toetsenvergrendeling is
  geactiveerd

  • De toets met het symbool
  ingedrukt houden totdat
  het display aangeeft dat het
  programma is ontgrendeld.

  Stekker, stroomstoring, zekering

  • De stekker zit niet in het
  stopcontact of maakt geen
  contact.
  • Er is een stroomstoring
  geweest.
  •. Probeer de stekker van
  een ander apparaat in het
  stopcontact te steken.

  Het onderste filter is niet goed
  aangebracht

  • Controleer de positie van
  het onderste filter en zorg
  ervoor dat het is volledig in het
  filtercompartiment zit.

  Er blijven pluizen op
  het onderste filter of de
  deurafdichting

  • Verwijder de pluisresten op
  de rubberen afdichtingen
  van het onderste filter en de
  deurafdichting.

  Het waterreservoir is niet goed
  aangebracht

  • Druk het waterreservoir
  naar binnen en zorg ervoor
  dat het volledig in het
  reservoircompartiment zit.

  Directe afvoeraansluiting werkt
  niet goed

  • Controleer de afvoeraansluiting
  en zorg ervoor dat het water kan
  worden afgevoerd.

  De droger staat niet waterpas

  • Controleer het niveau van de
  droger op het tafelblad met een
  waterpas; indien nodig de poten
  van de droger aanpassen.
  (raadpleeg de INSTALLATIEGIDS).

  29 • Page 30

  STORING INDICATOR EN MELDINGEN
  Zorg voor
  • Het legen van het waterreservoir na elk programma
  • Het reinigen van het deurfilter na elk programma
  • Reinig het onderste filter na elke vijf cyclussen
  Controlelampje voor storing

  Mogelijke oorzaak

  De lege "Watercontainer" gaat
  branden

  Het waterreservoir kan

  De "Onderste Filter" gaat branden

  De "Deurfilter" gaat branden

  • vol water zijn

  • Leeg het waterreservoir; zorg
  ervoor dat het daarna goed wordt
  aangebracht.

  • niet goed zijn geplaatst

  • Druk her waterreservoir
  naar binnen en zorg
  ervoor dat het goed in het
  reservoircompartiment zit.

  Het onderste filter kan
  • geblokkeerd zijn door pluizen

  • Reinig het onderste filter; zorg
  ervoor dat het daarna goed wordt
  aangebracht

  • niet goed zijn geplaatst

  • Druk het onderste filter
  naar binnen en beweeg de
  vrijgavehefbomen in verticale
  positie, om ervoor te zorgen
  dat het filter correct in het
  filtercompartiment wordt
  aangebracht. Sluit de klep.

  Het deurfilter kan
  • geblokkeerd zijn door pluizen

  • Het deurfilter verwijderen en
  reinigen; zorg ervoor dat het
  daarna goed wordt aangebracht,
  zodat het volledig in het
  filtercompartiment zit.

  • niet goed zijn geplaatst

  • Controleer de positie van het
  deurfilter; controleer of het goed
  in het filtercompartiment is
  aangebracht.

  Raadpleeg de paragraaf ZORG EN ONDERHOUD voor
  het legen van het waterreservoir of het reinigen van de
  filters.
  30

  Oplossing • Page 31

  NL
  Hieronder een samenvatting van eventuele
  storingsoorzaken en oplossingen.
  Wanneer het probleem zich blijft voordoen, nadat de
  onderstaande instructies zijn opgevolgd. Als daarna de
  storingsmelding nog steeds verschijnt, de wasmachine
  uitschakelen en afkoppelen en contact opnemen met
  onze consumentenservice.
  Berichtweergave

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  F01 tot F04

  Storing van een onderdeel

  Draai de programmakeuzeknop naar 0/UIT en
  wacht daarna minimaal 3 seconden.

  F05 tot F09

  Storing van een onderdeel

  De droger uitschakelen en afkoppelen.
  Onmiddellijk de deur openen en de was er uit
  halen, zodat de hitte kan ontsnappen.
  Controleer of de omgevingstemperatuur tussen
  5 °C en 35 °C ligt. Ongeveer een uur wachten.
  Sluit de stekker van de droger op het stopcontact
  aan, laad het wasgoed en start het programma
  opnieuw.
  Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact
  op met de consumentenservice.

  F10 tot F24

  Storing van een onderdeel

  De droger uitschakelen en afkoppelen. Ongeveer
  een uur wachten. Sluit de stekker van de droger
  weer op het stopcontact aan en start de droger
  opnieuw.
  Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact
  op met de consumentenservice.

  31 • Page 32

  TRANSPORT EN BEHANDELING
  WAARSCHUWING

  De wasdroger nooit optillen
  door het aan het werkblad
  vast te houden.

  1. Haal de stekker van de wasdroger uit het

  stopcontact.

  2.

  Controleer of de deur en het waterreservoir
  goed dicht zitten.

  32

  3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw

  afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan
  de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie
  Installatiegids). • Page 33

  NL

  CONSUMENTENSERVICE
  VOORDAT U DE
  CONSUMENTENSERVICE BELT

  1.

  Controleer of u het probleem zelf kunt
  oplossen aan de hand van de punten die
  beschreven zijn in “HANDLEIDING VOOR
  PROBLEEMOPLOSSING”.

  2. Zet het apparaat aan en weer uit, om te

  controleren of het probleem is opgelost.

  ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES
  DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS,
  CONTACT OPNEMEN MET DE DICHTSTBIJZIJNDE
  CONSUMENTENSERVICE

  Bel voor assistentie het nummer dat in het
  garantieboekje staat, of volg de instructies op de
  website www.whirlpool.eu
  Vermeld altijd:
  • een korte beschrijving van de storing;
  • het type en het exacte model van het apparaat
  • het servicenummer (het nummer na het woord
  Service op het typeplaatje aan de binnenkant van
  de droger),.
  Het servicenummer staat ook in het
  garantieboekje;
  • uw volledige adres;
  • uw telefoonnummer.

  Maak gebruik van onze bevoegde
  consumentenservice, om zeker te zijn van goed
  herstel en gebruik originele reserveonderdelen voor
  eventuele reparaties.

  Fabrikant:
  Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
  Viale Guido Borghi 27
  21025 Comerio (VA)
  Italië
  33 • Page 34

  1.

  2a.

  34

  2b. • Page 35

  NL

  3a.
  max 2 cm
  max 0.79 inch

  3b.

  35 • Page 36

  4.

  1

  2
  max 100 cm
  39 inch

  36 • Page 37

  NL

  5.

  6a.

  6b.

  ..............
  xxxx xxxx xxxx
  xxx V ~ xx Hz

  xx A

  IPX4
  D

  V

  E

  37 • Page 38

  38 • Page 39

  NL

  39 • Page 40

  001

  4 0 0 0 1 0 840684


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HDLX 80414 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HDLX 80414 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 40 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Holländisch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HDLX 80414 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info