Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/45
Nächste Seite
Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing
en Installatiegids
www.whirlpool.eu/register
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing
  en Installatiegids

  www.whirlpool.eu/register • Page 2

  NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2 • Page 3

  NEDERLANDS

  NL

  Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids
  DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
  Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
  www.whirlpool.eu/register

  Index
  Gids voor Gezondheid en Veiligheid
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  MILIEUTIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  CONFORMITEITSVERKLARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Gids voor Gebruik en Verzorging
  PRODUCTBESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  APPARAAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  BEDIENINGSPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  DEUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  TROMMELVERLICHTING (indien beschikbaar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  GEBRUIK VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  EERSTE GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  DAGELIJKS GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  PROGRAMMA 'S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  OPTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  FUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  INDICATOREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  3 • Page 4

  ENERGIEBESPARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  ONDERHOUD EN REINIGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  HET WATERRESERVOIR LEGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  REINIGEN VAN HET DEURFILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  REINIGEN VAN HET BODEMFILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  REINIGEN VAN DE BUITENKANT VAN DE DROGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  OMKEREN VAN DE DEURSTOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING EN KLANTENSERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  STORING INDICATOR EN MELDINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  TRANSPORT EN BEHANDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  KLANTENSERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Installatiegids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  4 • Page 5

  NL

  Gids voor Gezondheid en Veiligheid

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN
  ACHT GENOMEN
  Lees voordat u de wasdroger
  gaat gebruiken zorgvuldig de
  gids voor Gezondheid & Veiligheid en Gebruik.
  Bewaar deze instructies dicht
  bij de hand voor toekomstige
  raadpleging.
  UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS ERG
  BELANGRIJK.
  Deze handleiding en de wasdroger zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te
  allen tijde gelezen en opgevolgd
  moet worden.

  Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool.
  Dit symbool maakt u attent op
  mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden.
  Alle veiligheidsberichten volgen
  het veiligheidswaarschuwingssymbool of het woord GEVAAR
  of WAARSCHUWING. Deze
  woorden betekenen:

  GEVAAR
  Geeft een gevaarlijke situatie aan,
  die ernstig letsel veroorzaakt als
  deze niet wordt vermeden.

  WAARSCHUWING
  Geeft een gevaarlijke situatie
  aan, die ernstig letsel zou kunnen
  veroorzaken als deze niet wordt
  vermeden.
  Alle veiligheidsberichten geven
  het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel,
  schade en elektrische schokken
  voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van de wasdroger beperkt
  kan worden. Houd u strikt aan de
  volgende aanwijzingen:.
  Het niet naleven van deze instructies kan risico's met zich
  meebrengen. De fabrikant
  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of letsel aan personen
  of dieren die/dat veroorzaakt is
  door het niet in acht nemen van
  het advies en de voorzorgsmaatregelen.
  Heel jonge (0-3 jaar) en jonge
  kinderen (3-8 jaar) dienen op
  afstand gehouden te worden,
  tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
  Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke,
  sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en
  kennis, mogen deze wasdroger
  alleen gebruiken indien ze onder
  toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik
  van het apparaat en de mogelijke
  gevaren ervan begrijpen. Kinde-

  ren mogen niet met de wasdroger spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door
  kinderen zonder toezicht worden
  uitgevoerd.
  Artikelen die zijn bevuild met
  stoffen als plantaardige olie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine,
  vlekkenverwijderaars, terpentijn,
  was en wasverwijderaars moeten
  met een extra hoeveelheid wasmiddel met heet water worden
  gewassen, voordat ze in de wasdroger worden gedroogd.
  Artikelen zoals schuimrubber
  (latexschuim), douchemutsen,
  waterdicht textiel, rubberen
  artikelen en kleding of kussens
  met schuimrubber vulling mogen niet in de wasdroger worden
  gedroogd.
  Alle voorwerpen zoals aanstekers
  en lucifers uit de zakken verwijderen.
  De wasdroger niet gebruiken
  wanneer er chemische stoffen
  voor het reinigen zijn gebruikt.
  Met olie doordrenkte artikelen
  ontbranden spontaan, vooral
  wanneer ze worden blootgesteld
  aan warmtebronnen, zoals in een
  wasdroger. De artikelen worden
  warm en veroorzaken een oxidatie-reactie in de olie. Oxidatie
  creëert warmte. Wanneer de
  warmte niet kan ontsnappen kan
  het artikel warm genoeg worden
  om vlam te vatten. Stapelen, op
  elkaar leggen of opslaan van met
  olie doordrenkte artikelen kan
  5 • Page 6

  voorkomen dat de warmte ontsnapt en daardoor brandgevaar
  veroorzaken.

  WAARSCHUWING
  Stop een wasdroger nooit voor
  het einde van de droogcyclus,
  tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden om
  de hitte te laten ontsnappen.

  Geen ontplofbare of ontvlambare stoffen zoals spuitbussen
  opslaan en geen benzine of
  andere brandbare materialen
  plaatsen of gebruiken in of in de
  buurt van de wasdroger: als de
  wasdroger onbedoeld in werking
  zou worden gesteld, kan er brand
  ontstaan.
  INSTALLATIE

  Installatie en reparaties moeten
  De laatste fase van de droogcyworden uitgevoerd door een
  clus wordt zonder warmte uitge- gespecialiseerd monteur, volgens
  voerd (afkoelfase), om ervoor te
  de instructies van de fabrikant
  zorgen dat het wasgoed op een
  en in overeenstemming met
  temperatuurniveau blijft dat niet de plaatselijke veiligheidsvoorleidt tot beschadiging van het
  schriften. Repareer of vervang
  wasgoed.
  geen enkel onderdeel van de
  wasdroger, behalve als dit exAls u de droger op een wasmapliciet aangegeven wordt in de
  chine wilt plaatsen, neem dan
  gebruikshandleiding.
  eerst contact op met de klanten- Kinderen mogen geen installaservice om te verifiëren of dit mo- tiewerkzaamheden uitvoeren.
  gelijk is. Dit is alleen toegestaan
  Houd kinderen uit de buurt
  als de wasdroger door middel
  wanneer u de wasdroger instalvan een daarvoor bestemde sta- leert. Houd verpakkingsmateripelset op de wasmachine wordt
  alen (plastic zakken, polystyreen
  bevestigd.
  delen enz.) buiten het bereik van
  kinderen tijdens en na de installaBEOOGD GEBRUIK
  tie van de wasdroger.
  VAN HET PRODUCT
  Gebruik beschermende handDeze wasdroger is uitsluitend
  schoenen voor het uitpakken en
  bedoeld voor huishoudelijk geinstalleren.
  bruik. Professioneel gebruik van
  Controleer na het uitpakken van
  de wasdroger is verboden. De
  de wasdroger of deze tijdens het
  fabrikant aanvaardt geen enkele
  transport geen beschadigingen
  aansprakelijkheid voor oneigenheeft opgelopen. Neem in geval
  lijk gebruik van het apparaat of
  van problemen contact op met
  onjuiste instelling van de bedieuw leverancier of de dichtstbijningsknoppen.
  zijnde Klantenservice.
  De wasdroger moet door twee
  LET OP: Het is niet de bedoeling of meer personen worden verdat de wasdroger in werking ge- plaatst en geïnstalleerd.
  steld kan worden met een exter- Houd kinderen uit de buurt wanne timer of met een afzonderlijke neer u de wasdroger installeert.
  afstandsbediening.
  De wasdroger moet worden
  Gebruik de wasdroger niet builosgekoppeld van het elektricitenshuis.
  teitsnet voordat u installatiewerk6

  zaamheden uitvoert.
  Zorg er tijdens de installatie voor
  dat de wasdroger het netsnoer
  niet beschadigt.
  De wasdroger alleen activeren als
  de installatie is voltooid.
  Wacht na de installatie van het
  apparaat enkele uren alvorens
  het te starten, zodat het zich kan
  aanpassen aan de omgevingscondities van de ruimte.
  Uw apparaat niet installeren daar
  waar het kan worden blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, hoge
  temperaturen of temperatuur
  beneden 5 °C of boven 35 °C.
  De wasdroger mag niet worden
  geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een
  deur met een scharnier aan de
  tegenovergestelde zijde van die
  van de wasdroger, op een zodanige wijze dat volledig openen
  van de deur van de wasdroger
  deur beperkt is.
  De droger moet worden geplaatst met de achterkant naar
  een muur, om verwondingen
  door het aanraken van het
  achterpaneel, dat tijdens het
  droogproces warm kan worden,
  te voorkomen.
  Installeer de wasdroger niet in
  ruimtes met slechte ventilatie. Als
  u de droger in een kleine opslagruimte, WC, badkamer of iets dergelijks wilt installeren, zorg dan
  voor een goede ventilatie (geopende deur, ventilatie rooster of
  sleuf van meer dan 500 cm²).
  Controleer bij de installatie van
  de droger of de vier pootjes
  stevig op de vloer rusten, stel ze
  naar wens af en controleer of de
  droger exact horizontaal staat en
  gebruik hiervoor een waterpas. • Page 7

  Gebruik indien mogelijk een
  slang, om het water rechtstreeks
  in het huishoudelijk afvalwatersysteem af te tappen. Dit voorkomt dat de watercontainer aan
  het einde van elke droogcyclus
  moet worden geleegd, aangezien het condenswater direct kan
  worden afgevoerd.
  Let er op dat de droger niet op
  een hoogpolig tapijt wordt geïnstalleerd.
  Als de droger, wegens gebrek
  aan ruimte, direct naast een gasof kolenkachel moet worden
  geïnstalleerd, moet er een warmte-isolerende plaat (85 x 57 cm)
  tussen worden geïnstalleerd en
  de kant van de plaat tegenover
  de kachel moet met aluminiumfolie worden afgedekt.
  De wasdroger is niet bestemd als
  inbouwinstallatie.
  De droger kan onder een aanrecht worden geïnstalleerd, mits
  er voor voldoende ventilatie
  van de droger wordt gezorgd.
  Installeer een ventilatierooster
  (minimaal 45 cm x 8 cm) aan
  de achterkant van het aanrecht
  waaronder de droger is geïnstalleerd.
  ELEKTRISCHE
  WAARSCHUWINGEN
  Controleer of de spanning op het
  typeplaatje overeenkomt met de
  netspanning in uw woning.
  Om ervoor te zorgen dat de
  installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften is
  een omnipolaire schakelaar met
  een afstand van minstens 3 mm
  benodigd.
  De aarding van de wasdroger is
  wettelijk verplicht.

  Voor wasdrogers voorzien van
  een stekker, als de stekker niet
  geschikt voor uw wandcontactdoos is, contact opnemen met
  een gekwalificeerde technicus.
  Gebruik geen verlengkabels,
  meervoudige stopcontacten of
  adapters. Sluit de wasdroger niet
  aan op een stopcontact dat kan
  bediend worden met een afstandsbediening.
  Het netsnoer van de wasdroger
  moet lang genoeg zijn om hem
  vanuit de inbouwpositie in het
  meubel te kunnen aansluiten op
  het stopcontact van de netvoeding.
  Trek niet aan het netsnoer.
  Een beschadigd netsnoer moet
  door een soortgelijk exemplaar
  worden vervangen. De stroomkabel mag alleen worden vervangen door een gespecialiseerde
  monteur, in overeenstemming
  met de aanwijzingen van de
  fabrikant en in naleving van de
  geldende veiligheidsnormen.
  Neem contact op met een erkend servicecentrum.
  Gebruik de wasdroger niet als
  het netsnoer of de stekker beschadigd is, als de wasdroger niet
  goed werkt of als hij beschadigd
  of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder
  in water. Houd het snoer uit de
  buurt van warme oppervlakken
  Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
  Raak de wasdroger niet aan
  met vochtige lichaamsdelen en
  gebruik het niet op als u op blote
  voeten loopt.
  ELEKTRISCHE AANSLUITING,
  ALLEEN VOOR GROOTBRITTANNIË EN IERLAND
  Vervangen van de zekering.
  Als de elektriciteitskabel van deze

  NL

  wasdroger een stekker
  met een zekering van het type BS
  1363A 13 ampère heeft, vervang
  de zekering in dit type stekker
  dan door een door de A.S.T.A.
  goedgekeurde zekering voor het
  stekkertype BS 1362 en ga als
  volgt te werk:

  1. Verwijder het zekeringsdeksel
  (A) en de zekering (B).
  2. Breng de vervangende 13A zekering in het zekeringdeksel aan.
  3. Breng beide aan in de stekker.
  Belangrijk:
  Na vervanging van een zekering
  moet het zekeringdeksel weer
  worden teruggeplaatst; als het
  zekeringdeksel kwijtraakt, mag
  de stekker pas weer worden
  gebruikt nadat het juiste vervangende deksel is aangebracht.
  De juiste vervanging wordt geïdentificeerd door het gekleurde
  inzetstuk of de gekleurde woorden in reliëf op de onderkant van
  de stekker.
  Vervangende zekeringafdekkingen zijn verkrijgbaar bij uw
  plaatselijke elektriciteitswinkel.
  Alleen voor de Republiek
  Ierland
  De informatie die gegeven is
  voor Groot-Brittannië zal vaak
  van toepassing zijn, maar er
  wordt nog een derde type stekker en stopcontact gebruikt: met
  2 pinnen en zijdelingse aarding.
  Stopcontact/stekker (geldig
  voor beide landen)
  Als de bijgeleverde stekker niet
  7 • Page 8

  geschikt is voor uw stopcontact,
  neem dan contact op met de
  Klantenservice voor verdere instructies. Probeer de stekker niet
  zelf aan te passen. Deze procedure moet uitgevoerd worden door
  een gekwalificeerd technicus, in
  overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de
  geldende veiligheidsvoorschriften.

  stane belading niet. Controleer
  de maximale toegestane belading in de programmatabel.

  producten moeten worden gebruikt zoals opgegeven door de
  instructies van de wasverzachter.

  Geen ongewassen artikelen in de
  wasdroger doen.

  REINIGING EN ONDERHOUD

  Laat het wasgoed niet te lang
  drogen.

  CORRECT GEBRUIK

  Zorg dat er geen proppen of
  stof wordt opgehoopt rond de
  droger.

  Overschrijd de maximale toege-

  Wasverzachters of soortgelijke

  De wasdroger moet worden
  losgekoppeld van het elektriciteitsnet, voordat u reinigings- of
  onderhoudswerkzaamheden
  uitvoert.
  Gebruik nooit stoomreinigers.

  MILIEUTIPS
  Voor wasdrogermodellen met
  warmtepomptechnologie:
  Deze wasdroger bevat gefluoreerd broeikasgas (R134a). Het
  circuit met dit gas is hermetisch
  afgesloten. Het elektrische regelstation heeft een getest lektempo van minder dan 0,1% per jaar.
  VERWERKING VAN DE
  VERPAKKING
  De verpakking kan volledig
  gerecycled worden, zoals door
  het recyclingsymbool wordt
  aangegeven:

  De diverse onderdelen van de
  verpakking mogen daarom niet
  bij het gewone huisvuil worden
  weggegooid, maar moeten
  worden afgevoerd volgens de
  plaatselijke voorschriften.

  8

  AFVALVERWERKING
  VAN HUISHOUDELIJKE
  APPARATEN
  Bij het afdanken van de wasdroger dient u het onbruikbaar
  te maken door de stroomkabel
  af te snijden en de deuren en
  schappen te verwijderen (indien
  aanwezig), zodat kinderen niet
  in het apparaat kunnen klauteren en vast komen te zitten.
  Deze droger is vervaardigd van
  recyclebaar
  of herbruikbaar materiaal. Dank
  het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
  Voor verdere informatie over de
  behandeling, het terugwinnen
  en de recycling van elektrische
  huishoudapparaten neemt u
  contact op met de bevoegde
  plaatselijke overheid, de inzameldienst van huishoudelijk

  afval of de winkel waar u de
  wasdroger heeft gekocht.
  Deze wasdroger is voorzien van
  het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake
  Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
  Door ervoor te zorgen dat dit
  product op de juiste manier als
  afval wordt verwerkt, helpt u
  mogelijke schadelijke gevolgen
  voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die
  veroorzaakt zouden kunnen
  worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.

  Dit symbool op het product of
  op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat
  niet als huishoudelijk afval
  behandeld mag worden, maar
  dat het ingeleverd moet worden
  bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van
  elektrische en elektronische
  apparatuur. • Page 9

  NL
  TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
  Droog altijd een volledige
  lading, afhankelijk van het soort
  was en de programma/droogtijd. Kijk voor verdere informatie
  in de programmatabel.
  Gebruik bij voorkeur de maximale toegestane centrifugeersnelheid voor uw wasmachine,
  omdat het mechanisch water

  aftappen minder energie vereist.
  U bespaart tijd en energie bij het
  uitvoeren van uw droogcyclus.

  Bij het drogen van katoen,
  bijvoorbeeld strijkdroog en
  kastdroog, het wasgoed tegelijk
  laten draaien. Begin met het
  Selecteer altijd het juiste proinstellen van het programma/
  gramma/droogtijd voor het
  droogtijd strijkdroog, verwijder
  laden, om de gewenste droogre- de was die gestreken moet worsultaten te verkrijgen.
  den aan het einde van die cyclus
  en droog de rest van de lading
  Selecteer de 'Delicate' optie
  op de instelling kastdroog.
  alleen bij het drogen van kleine
  hoeveelheden wasgoed.

  CONFORMITEITSVERKLARING
  Deze droger is ontworpen,
  vervaardigd en gedistribueerd
  in overeenstemming met de
  veiligheidsvoorschriften van de
  Europese richtlijnen:
  • 2006/95/EC
  Laagspanningsrichtlijn
  • 2004/108/EC Richtlijn
  m.b.t. Elektromagnetische
  compatibiliteit.

  9 • Page 10

  Gids voor Gebruik en Verzorging

  PRODUCTBESCHRIJVING
  APPARAAT
  1.

  1. Werkblad
  2. Bedieningspaneel
  3. Waterreservoir
  4. Deur
  5. Deurknop
  6. Deurfilter (achter de deur)
  7. Plint
  8. Verstelbare pootjes (4)

  2.

  3.

  5.

  4.
  6.

  7.

  8.

  BEDIENINGSPANEEL
  14.

  1.

  10

  13.

  2.

  3.

  12.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  1. Aan/uit-knop (Resetten
  indien lang ingedrukt)
  2. Programmatoets
  3. Instellingen
  4. Toets
  "Toetsenvergrendeling"
  5. Toets "Opfrissen met
  stoom"
  6. Knop (Ronddraaien voor
  selectie /Indrukken voor
  bevestiging)
  7. Klaar in-toets
  8. Toets Droog- / Luchttijd
  9. Toets Droogniveau
  10. Optietoets
  11. Start / Pauze-toets
  12. Eco monitor
  13. Display
  14. Gebied programma's • Page 11

  NL

  DEUR
  Trek aan de hendel om de deur te openen.

  Voor het sluiten van de deur de hendel vasthouden
  en aanduwen, zodanig dat u de sluitklik hoort.

  Als u een lopend programma wilt onderbreken
  door het openen van de deur zal het programma,
  als de drogerdeur niet opnieuw wordt gesloten,
  binnen één minuut worden gereset.

  TROMMELVERLICHTING (indien beschikbaar)
  • Tijdens de programmakeuze: het licht gaat aan
  voor het laden van het wasgoed
  • Nadat het programma is gestart: het licht flakkert
  aan en uit terwijl het wasgoed wordt geïnspecteerd.
  • Nadat het programma is beëindigd en de deur

  BESCHIKBARE
  ACCESSOIRES

  wordt geopend gaat het licht even aan, om het
  wasgoed er uit te kunnen halen. Daarna gaat
  het licht uit, om energie te besparen; raak een
  willekeurige toets aan om het weer in te schakelen.

  Neem contact op met onze klantenservice om te
  controleren of het volgende accessoire voor uw model
  wasdroger verkrijgbaar is.

  PLANK VOOR STAPELSET
  , waarmee uw droger bovenop uw wasmachine
  geïnstalleerd kan worden om ruimte te besparen
  en om het in- en uitladen van uw droger te
  vergemakkelijken.

  11 • Page 12

  GEBRUIK VAN HET APPARAAT
  EERSTE GEBRUIK
  1. WANNEER DE DROGER VOOR DE EERSTE
  KEER WORDT INGESCHAKELD WORDT U
  GEVRAAGD OM

  De gewenst taal in te stellen
  De toets draaien, totdat de gewenste taal op het
  display verschijnt.

  De droger instellen om al dan niet de laatst
  gebruikte programma-instelling op te roepen
  Selecteer een van de volgende instellingen door
  aan de knop te draaien
  Aan: Aan: de droger roept het laatst gebruikte
  programma op wanneer het apparaat wordt
  ingeschakeld
  Uit: Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld
  wordt standaard Eco Katoen geselecteerd.
  Bevestig met de knop :.

  Bevestig de aangegeven taal door het indrukken
  van de knop..

  Deze instellingen kunnen later eventueel worden
  gewijzigd. Raadpleeg de paragraaf OPTIES,
  FUNCTIES EN INDICATOREN / Instellingen.

  2. CONTROLEER HET WATERRESERVOIR
  Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is
  aangesloten

  De waarde van uw lokale watergeleiding aan te
  passen
  De droogresultaten worden beïnvloed door
  de geleidbaarheid van het water tijdens
  het wassen. Indien u na de aanpassing van
  de beschikbare droogniveaus (strijkdroog;
  kastdroog; extra droog) niet tevreden bent met
  de uiteindelijke droogresultaten, kunt u het
  watergeleidbaarheidsniveau aanpassen.
  De droger wordt geleverd met vooraf ingesteld
  niveau 2.
  Kies tussen niveau 1 (meest vochtige resultaten) en
  5 (meest droge resultaten), door het draaien van de
  knop. Bevestig met de knop :.

  12

  3. CONTROLEER DE AFVOERSLANG

  Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant
  van de droger is bevestigd, op het waterreservoir
  van de droger, of op uw huishoudelijk
  afvalwatersysteem (zie INSTALLATIEGIDS). • Page 13

  NL

  DAGELIJKS GEBRUIK
  WAARSCHUWING

  Controleer of er geen
  aanstekers of lucifers
  in het wasgoed zijn
  achtergebleven.

  1. WAS IN DE MACHINE DOEN

  Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed;
  controleer of het geschikt is voor behandeling in
  een droger.
  Drooglabels
  De stippen geven het aantal graden voor het
  drogen van de was aan.
  Normale temperatuur
  Verlaagde temperatuur

  Controleer of het wasgoed
  niet is doorweekt met
  brandbare vloeistoffen.

  / droogtijd (ALLEEN als Droogtijd of Luchten is
  geselecteerd) / droogniveau (alleen wanneer
  selecteerbaar / aanpasbaar) / opties. Zodra u
  een keuze bevestigt door de toets in te drukken
  springt het lampje van de toets naar de volgende stap.
  Keuze van het programma:
  Zorg ervoor dat de programmatoets « brandt.
  Selecteer het gewenste programma door aan
  de knop te draaien. Het indicatielampje bij het
  gekozen programma gaat branden .

  Niet drogen in wasdroger
  Maak de deur open en doe de was in de machine. Houd u aan de maximale belading die te
  vinden is in de paragraaf Programma's.
  Bevestig het gewenste programma door het
  indrukken van de knop.

  2. SLUIT DE DEUR

  Zorg ervoor dat er geen was vast komt te zitten
  tussen het deurglas en het deurfilter.

  De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.

  3. DE DROGER INSCHAKELEN

  De Aan/Uit toets indrukken «totdat de programmatoets gaat branden. Er wordt een animatie
  weergegeven en er is een geluid. Daarna is de
  droger bedrijfsklaar.

  4. HET GEWENSTE PROGRAMMA
  INSTELLEN

  BEGELEIDE MODUS - het lampje van de toets
  geleidt u door het instellen van uw programma,
  in de volgende volgorde: keuze van programma

  Deze positie van het programma biedt een keuze van speciale programma's, die u kunt selecteren door de knop te draaien; het geselecteerde
  programma verschijnt op het display. Daarna op
  de knop drukken om het gewenste programma
  te bevestigen.
  Kijk voor meer informatie over programma's
  in de paragraaf PROGRAMMA'S, OPTIES en
  INDICATOREN.
  Droogtijd selecteren, indien nodig
  Alleen als u het programma Droogtijd of Luchten « hebt geselecteerd, kunt u de gewenste
  droogtijd instellen van minimaal 10 minuten tot
  maximaal 180 minuten (drie uur).
  Controleer of de toets Droogtijd brandt.
  13 • Page 14

  Selecteer de gewenste droogtijd / luchttijd door
  aan de knop te draaien. Bevestig met de knop.
  Droogheidsniveau instellen, indien nodig
  Wanneer u het droogniveau wilt wijzigen, zorg er
  dan voor dat de droogniveautoets « brandt.
  Draai de knop om het gewenste droogniveau te
  selecteren en daarna de knop indrukken om te
  bevestigen.
  Selecteer opties, indien nodig
  Wanneer u extra opties wilt selecteren ervoor
  zorgen dat de Opties toets « brandt. De opties
  die voor uw programma geselecteerd kunnen
  worden staan aangegeven met een verlichte pijl.
  Selecteer de gewenste opties door aan de knop
  te draaien. Het symbool voor de geselecteerde
  optie knippert. Druk op de knop om te
  bevestigen.
  Een aantal opties / functies kunnen worden
  geselecteerd door rechtstreeks op de toets te
  drukken.

  Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN
  INDICATOREN voor meer informatie.
  INDIVIDUELE MODUS
  Nadat u de droger heeft ingeschakeld bent u
  niet gedwongen de BEGELEIDE MODUS te
  volgen.
  Het is aan u om de volgorde te kiezen waarin u
  het programma instelt. Voor een instelling eerst
  de betreffende toets indrukken, daarna voor de
  keuze de knop draaien, en tenslotte op de knop
  drukken voor bevestiging.
  De diversiteit van opties en droogniveaus is
  afhankelijk van het geselecteerde programma.
  Daarom is het raadzaam om te beginnen met
  het selecteren van het programma.

  PROGRAMMA IN UITVOERING WIJZIGEN,
  INDIEN NODIG
  U kunt een aantal instellingen nog steeds
  wijzigen na het starten van een programma:
  • Droogtijd aanpassen (alleen als programma
  Droogtijd of Luchten is geselecteerd)
  • "Klaar in" aanpassen of wissen als er een
  vertraging is geselecteerd en gestart
  • Een optie toevoegen of wissen, mits de
  voortgang van het programma dit nog steeds
  toelaat.Een optie toevoegen of wissen, mits de
  voortgang van het programma dit nog steeds
  toelaat.
  De betreffende toets indrukken. De
  geselecteerde instelling knippert een aantal
  seconden.
  Terwijl het knippert kunt u de instelling
  aanpassen door aan de knop te draaien. Als
  de waarde of instelling niet meer knippert
  nogmaals de toets indrukken.
  Druk op de knop om de aanpassing te
  bevestigen. Als u het niet bevestigt zal de
  aanpassing automatisch worden bevestigd — de
  gewijzigde instelling zal stoppen met knipperen.
  Het programma gaat automatisch verder.
  Om de instellingen van een programma in
  uitvoering of vertraging te wijzigen kunt u ook:
  • Start/Pauze indrukken om het programma in
  uitvoering te onderbreken
  • uw Instellingen wijzigen
  • druk opnieuw op "Start/Pauze" om het
  programma te vervolgen.

  7. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING

  WISSEN, INDIEN NODIG
  De Aan/Uit toets « ingedrukt houden totdat het
  display aangeeft dat het programma is gewist.

  WAARSCHUWING

  5. PROGRAMMA STARTEN

  Na het annuleren van een lopende
  programma snel alle stukken verwijderen
  en ze verspreiden, zodat de warmte is
  verdwenen.

  In de loop van het programma kan de duur
  opnieuw worden berekend en aangepast.
  Tijdens deze fasen wordt er een animatie op het
  scherm weergegeven.

  8. DE DROGER UITSCHAKELEN NADAT HET

  "Start/Pauze" « ingedrukt houden, totdat de toets
  ononderbroken brandt; het programma wordt
  gestart.

  14

  6. DE INSTELLINGEN VAN EEN

  PROGRAMMA IS BEËINDIGD
  Het display geeft aan dat de cyclus is beëindigd. • Page 15

  De "Aan/Uit" « toets indrukken om de droger uit
  te schakelen. De deur openen en uw wasgoed er
  uit halen.
  Binnen ongeveer een kwartier nadat het
  programma is beëindigd wordt de droger
  volledig uitgeschakeld, om energie te besparen.
  Als de droger niet direct na afloop van het
  programma wordt uitgeschakeld zal de droger
  het wasgoed ongeveer 10 minuten draaien, om
  kreuken te voorkomen. Het display toont een
  animatie.

  NL

  9. WATERRESERVOIR LEGEN / REINIG

  DEURFILTER / REINIG ONDERSTE FILTER
  Leeg
  • het waterreservoir na elk programma
  • het deurfilter na elk programma
  • het bodemfilter na elk vijfde programma.
  Raadpleeg het hoofdstuk VERZORGING EN
  ONDERHOUD

  PROGRAMMA 'S
  De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan.
  Normale temperatuur
  Verlaagde temperatuur
  Niet drogen in wasdroger
  PROGRAMMA

  Soort was en aanbevelingen

  ECO KATOEN

  Standaard katoenprogramma, geschikt
  voor drogen van normaal, vochtig katoenen
  wasgoed.
  Meest efficiënte programma met betrekking
  tot energieverbruik voor het drogen
  van katoenen wasgoed. De waarden op
  het energielabel zijn gebaseerd op dit
  programma.

  max. belading (kg):

  Voor het drogen van katoenen wasgoed.

  max. belading (kg):

  KATOEN

  Waslabels Voorschriften
  max

  standaard

  programmaduur (h):

  2:10

  extra functies:

  kreuk

  Anti-

  max

  standaard

  programmaduur (h):

  2:30

  extra functies:

  Stoomoptie,
  Droogniveau, Antikreuk, Delicaat,
  Snelwas
  GEMENGDE WAS

  Voor het drogen van gemengd wasgoed
  van katoen, linnen, synthetische stoffen en
  gemengde weefsels.

  max. belading (kg):

  2,0

  standaard

  programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:

  Stoomoptie, Antikreuk, Delicaat
  15 • Page 16

  PROGRAMMA

  Soort was en aanbevelingen

  SYNTHETISCH

  Voor het drogen van wasgoed van
  synthetische stoffen.

  Waslabels Voorschriften
  max. belading (kg):

  3,5

  standaard

  programmaduur (h):

  1:20

  extra functies:

  Stoomoptie,
  Droogniveau,
  Anti-kreuk,
  Delicaat
  FIJNE WAS

  Voor het drogen van fijn wasgoed dat een
  zachte behandeling nodig heeft.

  max. belading (kg):

  2,5

  standaard

  programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:

  Anti-kreuk
  WOOL
  EXCELLENCE

  Voor het drogen van wollen kleding met het
  wolmerk TOTAL EASY CARE WOOL.

  max. belading (kg):

  programmaduur (h):

  1:20

  extra functies:

  JEANS

  Voor het drogen van wasgoed van spijkerstof
  of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof
  lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.

  1,0

  standaard

  ---

  max. belading (kg):

  3,0

  standaard

  programmaduur (h):

  1:50

  extra functies:

  Anti-kreuk, Delicaat
  GROTE STUKKEN

  Voor het drogen van grote stukken wasgoed,
  zoals badmatten, dekens enz.

  max. belading (kg):

  3,0

  standaard

  programmaduur (h):

  2:00

  extra functies:

  Anti-kreuk
  LUCHTEN

  Voor het luchten, verfrissen en losmaken
  van wasgoed voor 30 minuten, zonder
  verwarming.

  max. belading (kg):

  max

  standaard

  programmaduur (h):

  0:15

  extra functies:

  Droogtijd, Antikreuk

  16 • Page 17

  NL
  PROGRAMMA

  Soort was en aanbevelingen

  OPFRISSEN MET
  STOOM

  Voor het opfrissen van wasgoed met stoom.
  Speciaal ontworpen voor het opfrissen
  en verwijderen van geuren van droge en
  schone vrijetijdskleding, zoals shirts, blouses,
  broeken van katoen, synthetische stoffen en
  gemengde weefsels.
  Voordat de was in de trommel wordt geladen
  moet het een beetje worden bevochtigd,door
  het te bespuiten met water (maximaal 200
  ml; gebruik een waternevelfles). Laad het iets
  vochtige wasgoed in de trommel en start het
  programma.
  Na het einde van het programma moet de
  kleding onmiddellijk worden verwijderd en op
  kleerhangers worden gehangen, om kreuken
  te minimaliseren.

  max. belading (kg):

  Tijdbeperkt droogprogramma.
  Kies de programmaduur met de optie
  Droogtijd.
  Voor alle stoffen die geschikt zijn voor de
  droogtrommel. Geschikt voor een ​​extra korte
  droogtijd na afloop van het programma.
  Raadpleeg OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
  / optie Droogtijd voor meer informatie.

  max. belading (kg):

  Behoedzaam drogen van shirts en bloezen
  van katoen, linnen, synthetische weefsels of
  gemengde weefsels.

  max. belading (kg):

  DROOGTIJD

  OVERHEMDEN

  Waslabels Voorschriften
  1,5

  standaard

  programmaduur (h):

  0:30

  extra functies:

  ---

  max

  standaard

  programmaduur (h):

  0:10

  extra functies:

  Droogtijd, Antikreuk
  2,5

  standaard

  programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:

  Anti-kreuk, Delicaat
  ZIJDE

  Behoedzaam drogen van zijden kleding.

  max. belading (kg):

  2,5

  standaard

  programmaduur (h):

  1:05

  extra functies:

  Anti-kreuk
  SPORTKLEDING

  Voor het drogen van sportkleding van
  synthetische stoffen of katoen.

  max. belading (kg):

  2,5

  standaard

  programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:

  Anti-kreuk

  17 • Page 18

  PROGRAMMA

  Soort was en aanbevelingen

  HANDDOEKEN

  Voor het drogen van stevig wasgoed van
  katoen, zoals badstof handdoeken.

  Waslabels Voorschriften
  max. belading (kg):

  5,0

  standaard

  programmaduur (h):

  2:00

  extra functies:

  Anti-kreuk,
  Delicaat, Snelwas
  OUTDOOR

  Voor het drogen van outdoor kleding die
  geschikt is voor behandeling in een droger.

  max. belading (kg):

  2,0

  standaard

  programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:

  Anti-kreuk
  DONSJACKS

  Voor het drogen van grote enkele stukken
  zoals donsjacks.

  max. belading (kg):
  standaard

  programmaduur (h):

  1:45

  extra functies:

  Anti-kreuk
  max = maximale capaciteit van de droger
  De in de tabel aangegeven programmaduur is
  de standaard waarde. De programmaduur hangt
  voornamelijk af van het vochtigheidsniveau van
  het wasgoed en het volume van de waslading.
  Daarom kan de werkelijke programmaduur
  afwijken van de aangegeven waarden.

  18

  1,5 • Page 19

  NL

  OPTIES
  OPTIES DIE DIRECT TE SELECTEREN ZIJN DOOR
  HET INDRUKKEN VAN DE BETREFFENDE TOETS
  STOOMOPTIE

  Minimaliseert het kreuken van
  kleding gemaakt van katoen,
  synthetische stoffen en gemengde
  weefsels door het toevoegen van een
  luchtbevochtigingsfase aan het einde
  van de droogcyclus.
  Alleen de optie met kleine ladingen
  gebruiken, na het einde van het

  OPTIE DROOGTIJD

  DROOGNIVEAU

  De gewenste droogtijd aanpassen als
  programma Droogtijd of Luchten is
  geselecteerd.
  De toets indrukken; het licht gaat aan,
  en de laatst gebruikte droogtijd op
  het display verschijnt.
  Het gewenste droogniveau voor de
  waslading selecteren.
  De toets indrukken; het licht gaat aan.
  Selecteer het gewenste droogniveau
  door aan de knop te draaien.

  programma onmiddellijk de
  kleding uit de droger halen en op
  kleerhangers hangen.
  De luchtvochtigheid wordt
  automatisch aanpast aan "kastdroog"
  en deze optie kan niet worden
  gewijzigd.
  Draai de knop om de gewenste
  droogtijd van minimaal 10 minuten
  tot maximaal 180 minuten te
  selecteren, daarna de knop indrukken
  om te bevestigen.

  Kastdroog (droog genoeg om in de
  kast te leggen aan het einde van de
  droogcyclus)

  Kies tussen:

  Extra droog (maximaal
  droogheidsniveau) en bevestigen
  door op de knop te drukken.

  Strijkdroog (geschikt voor het
  strijken na de droogcyclus, dus nog
  steeds enigszins vochtig)

  Het droogniveau kan in de
  programma's Katoen en Synthetische
  stoffen worden aangepast.

  OPTIES DIE TE SELECTEREN ZIJN MET DE
  TOETS OPTIES
  ANTI-KREUK

  Helpt kreuken te voorkomen als
  de was niet snel na afloop van het
  programma uit de machine kan
  worden gehaald.
  Een paar minuten na het einde van
  het programma begint de droger

  DELICAAT

  Maakt een zachtere behandeling
  van de was mogelijk door de
  droogtemperatuur te verlagen.

  SNEL

  Hiermee kunt u sneller drogen
  doordat de programmaduur korter is.

  regelmatig te draaien. Dit draaien
  duurt tot ongeveer 12 uur na het
  einde van het programma.
  U kunt het op elk gewenst moment
  stoppen door de droger met de Aan/
  Uit-toets uit te schakelen.

  19 • Page 20

  FUNCTIES
  AAN/UIT

  De droger inschakelen: druk op de
  toets START/PAUZE totdat de letters.
  Om de droger uit te schakelen
  nadat het programma is beëindigd:
  de toets indrukken totdat de lichten
  uit gaan.

  WAARSCHUWING
  KNOP

  Na het annuleren van een
  lopende programma snel
  alle stukken verwijderen

  Selecteren en bevestigen van
  programma's, opties en instellingen.

  Een lopend programma annuleren:
  de toets ingedrukt houden totdat het
  display geeft aan dat het programma
  is gewist.

  en ze verspreiden, zodat de
  warmte is verdwenen.
  Drukken om te bevestigen

  Draaien om te selecteren

  START/PAUZE

  TOETSENVERGRENDELING

  Het programma starten nadat u uw
  instellingen hebt voltooid.
  Met deze functie kunt u de toetsen
  en de knop van het bedieningspaneel
  vergrendelen tegen ongewenste
  bediening, bijvoorbeeld door kleine
  kinderen.
  Moet de droger ingeschakeld zijn.
  De toets Toetsenvergrendeling
  ingedrukt houden totdat het display
  aangeeft dat het programma is
  gewist.

  KLAAR IN

  20

  Een lopend programma onderbreken
  Een onderbroken programma
  voortzetten
  Knop en toetsen zijn nu vergrendeld.
  De enige werkende functie is "Aan/
  Uit", om de droger uit te schakelen.
  De toetsenvergrendeling blijft
  geactiveerd, ook als u de droger uit en
  weer aan zet.
  Om de toetsen/knop te ontgrendelen
  de optietoets opnieuw ingedrukt
  houden, totdat het display aangeeft
  dat de toetsen ontgrendeld zijn.

  Maakt het mogelijk om de was op
  een bepaald moment klaar te hebben
  door een vertraging in te stellen tot
  het einde van het programma.

  Draai de knop om een vertraging van
  tot 23:30 uur te selecteren. Bevestig
  de gewenste vertraging door het
  indrukken van de knop.

  Selecteer programma en opties.
  De "Klaar in-toets" indrukken - het
  symbool op de toets brandt.

  Druk op "Start/Pauze" – het aftellen
  van de vertraging wordt gestart. Het
  display geeft aan dat selectie Klaar in
  geactiveerd is. • Page 21

  NL
  De dubbele punt tussen de uren en
  minuten op het display knippert.
  Het programma begint automatisch,
  tijdig,om te worden beëindigd aan
  het einde van de vertragingsperiode.
  Wanneer het programma start
  wordt de vertraging op het scherm
  vervangen door de resterende duur
  van het programma.
  De duur van het programma kan door
  bepaalde factoren worden beïnvloed,
  vooral door de vochtigheidsgraad
  van het wasgoed. Daarom wordt de
  duur van het programma in bepaalde
  fasen van het programma opnieuw
  berekend en aangepast. Tijdens deze
  fasen wordt op het display de een
  animatie vertoond.
  Dit kan leiden tot een eerder of
  later einde van het programma dan
  oorspronkelijk met de "Klaar in"
  functie was ingesteld. In dat geval
  INSTELLINGEN

  De volgende instellingen kunnen
  gewijzigd worden:
  Taal: Taal: voor het aanpassen van de
  taal op het display.
  Toetstonen: voor het aanpassen van
  de toon wanneer een toets wordt
  ingedrukt
  Waarschuwing einde cyclus Om het
  geluidssignaal aan het einde van het
  programma aan te passen of volledig
  uit te schakelen
  Contrastweergave: om het contrast van
  de tekst op het display af te stellen
  Watergeleidbaarheid: om het aan te
  passen aan uw lokale watergeleiding;
  raadpleeg de paragraaf EERSTE
  GEBRUIK voor meer informatie.
  Onthouden laatst gebruikte cyclus: om
  het oproepen van het laatst gebruikte
  programma in te schakelen of uit te
  schakelen wanneer de wasdroger
  wordt ingeschakeld
  Eco-instelling voor het inschakelen
  of uitschakelen van de automatische
  uitschakelfunctie na einde programma
  Fabrieksinstellingen: om terug te keren
  naar de fabrieksinstellingen

  geeft het display aan, na het einde van
  het programma, dat het programma
  eerder of later is beëindigd.
  Bij het selecteren van een vertraging
  verschijnt de oorspronkelijke
  programmaduur na de maximaal
  mogelijke vertraging van 23:30 uur
  opnieuw. Om de instellingenmodus
  opnieuw af te sluiten zonder een
  vertraging in te stellen de standaard
  programmaduur selecteren en
  bevestigen.
  De vertraging wissen:
  Op "Start/Pauze" drukken om de
  startvertraging te wissen. Druk
  nogmaals op Start/Pauze om het
  gekozen programma onmiddellijk te
  starten.
  of houd "Aan/Uit" ingedrukt om de
  volledige programma-instelling te
  wissen.
  Druk op de Instellingentoets en houd
  hem minimaal 3 seconden ingedrukt.
  Het display geeft aan dat in de
  Instellingenmodus bent gegaan..
  De knop draaien om door de
  instellingen te bladeren. Bevestig de
  instelling die u wilt wijzigen door op de
  knop te drukken.

  Draai de knop, om de instelling aan te
  passen; bevestig met de knop.
  Druk op de Instellingentoets om af
  te sluiten. Als de instellingentoets
  niet wordt ingedrukt zal de
  instellingenmodus na ongeveer
  10 seconden automatisch worden
  verlaten.

  21 • Page 22

  INDICATOREN
  ENERGIECONTROLE

  Hoe minder de niveaus van de
  energiemonitor branden, des te
  economischer uw programmainstelling.

  STORING

  Raadpleeg voor elke storingsindicatie
  op het display de paragraaf
  PROBLEEMOPLOSSING voor meer
  informatie.

  22 • Page 23

  NL

  ENERGIEBESPARING
  AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

  De droger is ontworpen om energie te besparen.
  Nadat het programma is voltooid wordt het
  daarom automatisch na ongeveer een kwartier
  uitgeschakeld.

  TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

  • De optimale omgevingstemperatuur is tussen
  15°C en 20°C . Bij een hogere temperatuur de kamer
  luchten.

  • Zorg voor het verlagen van de droogtijd
  dat het wasgoed met de hoogst mogelijke
  centrifugeersnelheid van het wasprogramma wordt
  gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in
  het wasgoed.
  • Droog bij voorkeur een volledige lading,
  zoals aangegeven in de Programmatabel. Dit
  optimaliseert het betreffende energieverbruik.
  • Het wasgoed niet te droog laten worden.
  • Na elke droogcyclus het deurfilter reinigen.

  • De "Delicaat" optie alleen bij kleine ladingen
  gebruiken.
  • Bij het drogen van katoenen of synthetische was
  strijkdroog en kastdroog wasgoed tegelijk laten
  draaien. Het programma starten met droogniveau
  Strijkdroog. Aan het einde van het programma het
  wasgoed dat gestreken moet worden verwijderen.
  Beëindig het droogproces voor de resterende
  lading met droogniveau Kastdroog.

  • Na elke vijfde droogcyclus het deurfilter reinigen.

  23 • Page 24

  ONDERHOUD EN REINIGING
  WAARSCHUWING

  Gebruik geen brandbare
  vloeistoffen om de droger
  schoon te maken.

  Voor elke reinigings- en onderhoudsbeurt de droger
  uitschakelen.

  HET WATERRESERVOIR LEGEN
  Na elk programma het waterreservoir legen,
  mits de afvoerslang niet is aangesloten op uw
  afvalwatersysteem (Zie INSTALLATIEGIDS).

  1. Het handvat vasthouden en het waterreservoir 3. Het waterreservoir weer aanbrengen en druk
  voorzichtig uitnemen. Het volle waterreservoir met
  beide handen vasthouden.

  2. Leeg het water.

  24

  het terug op zijn plaats. Controleer of het volledig in
  het compartiment is aangebracht. • Page 25

  NL

  REINIGEN VAN HET DEURFILTER
  Het deurfilter na elk programma reinigen.
  Controleer of de was uit de machine is gehaald.
  Open de deur.

  1. Verwijder de deurfilter door het naar boven te

  3. Alle pluizen zorgvuldig met de hand van het
  scherm verwijderen.
  Het scherm kan eventueel ook onder stromend
  water worden gereinigd, met een zachte borstel.

  trekken.

  2. Druk op de toets om de deur te openen.

  4. Het filtercompartiment met een zachte doek
  of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen.

  5. Het filter sluiten en opnieuw aanbrengen
  in de goede richting, zodat het volledig in het
  filtercompartiment zit.

  25 • Page 26

  REINIGEN VAN HET BODEMFILTER
  Het bodemfilter na elk vijfde programma reinigen.

  1. Open de bodemklep.

  4. Het filterschuim en het filter met de hand
  of onder stromend water schoonmaken. Het
  filterschuim niet in de wasmachine wassen.

  2. Het handvat vasthouden en het bodemfilter 5. Het filterschuim zorgvuldig uitwringen. Niet
  uitnemen.

  in het bodemfilter aanbrengen wanneer het nog
  druipt.

  3. Het schuim uit het bodemfilter verwijderen

  6. Het filterschuim op de bodemfilter vastzetten.

  om het schoon te maken.

  7. De filterkamer van de droger met een vochtige
  doek of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen.

  26 • Page 27

  NL

  8. De bodemfilter opnieuw insteken. Controleer 10. De bodemklep sluiten.
  of het volledig in het filtercompartiment is
  aangebracht.

  9. Het filterhandvat naar beneden klappen.

  27 • Page 28

  REINIGEN VAN DE BUITENKANT
  VAN DE DROGER
  Gebruik een zachte vochtige doek om de buitenste
  delen van de droger te reinigen.
  Gebruik geen glas of reinigingsmiddelen voor
  algemeen gebruik, schuurpoeder of dergelijke
  om het bedieningspaneel schoon te maken - deze
  stoffen kunnen de oppervlakken beschadigen.

  28 • Page 29

  OMKEREN VAN DE DEURSTOP
  De deurstop of de drogerdeur kunnen eventueel
  worden omgekeerd. Gebruik voor de procedure een
  tang en een kruiskopschroevendraaier.

  NL

  Voor het verwijderen en vastzetten van de
  deur wordt de hulp van een tweede persoon
  aanbevolen. Controleer of de stekker van de droger
  uit het stopcontact is gehaald. Open de drogerdeur.

  1. Verwijder de twee schroeven boven en onder 3. De twee schroeven op het deurscharnier
  het deurslot, links van de deuropening.

  2. Op de kleine knop boven het deurslot drukken
  met een kleine schroevendraaier. Tegelijkertijd het
  deurslot naar boven verplaatsen en met uw vinger
  naar u toe trekken.

  verwijderen.

  4. De deur verwijderen en zorgvuldig

  ondersteboven leggen, op een deken of iets
  dergelijks.

  29 • Page 30

  5. De onderste schroef losdraaien, om het

  afdekframe op de voorzijde van de deur los te
  maken.

  7. Het kozijn voorzichtig in de richting van de klok
  draaien, en deze verwijderen.
  2

  1

  8. De deur opnieuw draaien en ondersteboven
  leggen.

  6. De deur draaien en neerleggen op het
  deurglas.

  1

  1

  2
  2

  30 • Page 31

  NL

  9. Verwijder de twee schroeven aan de zijkant.
  Doe dit aan beide zijden van de deur.

  11. Verwijder de zijdelen aan weerskanten van
  de deur.

  1

  2

  12. De zijdelen omkeren en deze opnieuw
  aanbrengen.

  10. Verwijder de 4 binnenste schroeven aan
  weerskanten van de deur.

  31 • Page 32

  13. De 2 binnenste schroeven aan weerskanten 15. De deur draaien en neerleggen op het
  van de deur opnieuw vastdraaien.

  deurglas.

  1

  2

  14. De 4 binnenste schroeven aan beide zijden
  opnieuw vastdraaien.

  16. Het deurframe weer terugplaatsen.
  1

  2

  32 • Page 33

  NL

  17. De deur opnieuw draaien en ondersteboven 19. De twee schroeven boven en onder het
  leggen. De onderste schroef opnieuw vastdraaien.

  deurslot vastzetten, aan de rechterkant van de
  deuropening.

  18. Het deurslot aan de rechterkant van de

  De deur aan de linkerkant van de
  deuropening vastzetten, en de twee schroeven
  draaien.

  deuropening aanbrengen. Volledig in de opening
  drukken en een beetje naar beneden verplaatsen,
  totdat de kleine knop van het deurslot vergrendeld
  wordt.

  20.

  33 • Page 34

  HANDLEIDING VOOR
  PROBLEEMOPLOSSING EN
  KLANTENSERVICE
  Deze droger is uitgerust met verschillende
  automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor
  worden storingen snel opgespoord en kan het
  veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze
  storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele
  minuten verholpen kunnen worden.
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  DROGEN DUURT TE
  LANG WASGOED IS NIET
  VOLDOENDE DROOG

  Het geselecteerde programma
  is niet optimaal voor het soort
  wasgoed

  • Kies het programma dat het
  beste overeenkomt met het
  soort wasgoed; zie de paragraaf
  PROGRAMMA'S

  Deurfilter of bodemfilter verstopt

  • Reinig de filters volgens de
  instructies in de paragraaf
  VERZORGING EN ONDERHOUD

  De was is te nat

  • Zorg er voor dat het wasgoed
  met de hoogst mogelijke
  centrifugeersnelheid wordt
  gecentrifugeerd . Als het
  wasgoed zou worden
  gecentrifugeerd met een
  centrifugeersnelheid onder
  800 rpm kan het waterreservoir
  tijdens het droogprogramma
  vol raken.

  De omgevingstemperatuur is te
  hoog

  • De ideale
  omgevingstemperatuur is
  tussen 15°C en 20°C. Wanneer
  de omgevingstemperatuur
  hoger is, de kamer luchten.

  Deur is niet goed gesloten

  • De deur goed aanduwen om te
  sluiten totdat u de sluitklik hoort

  Toetsenvergrendeling is
  geactiveerd

  • De toets met het symbool
  ingedrukt houden totdat
  het display aangeeft dat het
  programma is ontgrendeld.

  DE DROGER START NIET,
  HOEWEL “START/PAUZE” IS
  INGEDRUKT

  34 • Page 35

  NL
  ER ZIJN WATERDRUPPELS
  ONDER DE WASDROGER

  Het bodemfilter is niet goed
  aangebracht

  • Controleer de positie van het
  bodemfilter en zorg ervoor
  dat het is volledig in het
  filtercompartiment zit.

  Er blijven pluizen op het
  bodemfilter of de deurafdichting

  • Verwijder de pluisresten op
  de rubberen afdichtingen
  van het bodemfilter en de
  deurafdichting.

  Het waterreservoir is niet goed
  aangebracht

  • Druk het waterreservoir
  naar binnen en zorg ervoor
  dat het volledig in het
  reservoircompartiment zit.

  Directe afvoeraansluiting werkt
  niet goed

  • Controleer de
  afvoeraansluiting en zorg ervoor
  dat het water kan worden
  afgevoerd.

  De droger staat niet waterpas

  • Controleer het niveau van de
  droger op het tafelblad met een
  waterpas; indien nodig de poten
  van de droger aanpassen.
  (raadpleeg de
  INSTALLATIEGIDS).

  35 • Page 36

  STORING INDICATOR EN MELDINGEN
  Zorg voor
  • Het legen van het waterreservoir na elk programma
  • Het reinigen van het deurfilter na elk programma
  • Het reinigen van het bodemfilter na elk vijfde
  programma
  Controlelampje
  voor storing

  Berichtweergave

  WATERTANK
  VOL

  Mogelijke oorzaak

  Het waterreservoir kan
  • vol water zijn
  • niet goed zijn geplaatst

  REINIG
  ONDERSTE
  FILTER

  • geblokkeerd zijn door pluizen

  • Reinig het bodemfilter; zorg
  ervoor dat het daarna goed
  wordt aangebracht
  • Druk het bodemfilter
  naar binnen en beweeg de
  vrijgavehefbomen in verticale
  positie, om ervoor te zorgen
  dat het filter correct in het
  filtercompartiment wordt
  aangebracht. Sluit de klep.

  Het deurfilter kan
  • geblokkeerd zijn door pluizen

  • niet goed zijn geplaatst

  Raadpleeg de paragraaf ZORG EN ONDERHOUD voor
  het legen van het waterreservoir of het reinigen van de
  filters.

  36

  • Leeg het waterreservoir; zorg
  ervoor dat het daarna goed
  wordt aangebracht.
  • Druk her waterreservoir
  naar binnen en zorg
  ervoor dat het goed in het
  reservoircompartiment zit.

  Het bodemfilter kan

  • niet goed zijn geplaatst

  REINIG
  DEURFILTER

  Oplossing

  • Het deurfilter verwijderen en
  reinigen; zorg ervoor dat het
  daarna goed wordt aangebracht,
  zodat het volledig in het
  filtercompartiment zit.
  • Controleer de positie van het
  deurfilter; controleer of het goed
  in het filtercompartiment is
  aangebracht. • Page 37

  NL
  Hieronder een samenvatting van eventuele
  storingsoorzaken en oplossingen.
  Wanneer het probleem zich blijft voordoen, nadat de
  onderstaande instructies zijn opgevolgd, Aan/Uit ten
  minste drie seconden ingedrukt houden. Als daarna de
  storingsmelding nog steeds verschijnt, de wasmachine
  uitschakelen en afkoppelen en contact opnemen met
  onze Klantenservice.
  Controlelampje
  voor storing

  Berichtweergave

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  F01 tot F04

  Storing van een onderdeel

  Aan/Uit ten minste drie seconden
  ingedrukt houden.

  F05 tot F09

  Storing van een onderdeel

  De droger uitschakelen en
  afkoppelen. Onmiddellijk de
  deur openen en de was er
  uit halen, zodat de hitte kan
  ontsnappen.
  Controleer of de
  omgevingstemperatuur tussen 5
  °C en 35 °C ligt. Ongeveer een uur
  wachten. Sluit de stekker van de
  droger op het stopcontact aan,
  laad het wasgoed en start het
  programma opnieuw.
  Als de fout zich blijft voordoen,
  neem dan contact op met de
  Klantenservice.

  F10 tot F24

  Storing van een onderdeel

  De droger uitschakelen en
  afkoppelen. Ongeveer een uur
  wachten. Sluit de stekker van de
  droger weer op het stopcontact
  aan en start de droger opnieuw.
  Als de fout zich blijft voordoen,
  neem dan contact op met de
  Klantenservice.

  37 • Page 38

  TRANSPORT EN BEHANDELING
  WAARSCHUWING

  De wasdroger nooit optillen
  door het aan het werkblad
  vast te houden.

  1. Haal de stekker van de wasdroger uit het
  stopcontact.

  2. Controleer of de deur en het waterreservoir
  goed dicht zitten.

  38

  3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw

  afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan
  de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie
  Installatiegids). • Page 39

  NL

  KLANTENSERVICE
  VOORDAT U DE
  KLANTENSERVICE BELT

  1. Controleer of u het probleem zelf kunt
  oplossen aan de hand van de punten die
  beschreven zijn in “HANDLEIDING VOOR
  PROBLEEMOPLOSSING”.

  2. Zet het apparaat aan en weer uit, om te
  controleren of het probleem is opgelost.

  ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES
  DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS,
  CONTACT OPNEMEN MET DE DICHTSTBIJZIJNDE
  KLANTENSERVICE

  Bel voor assistentie het nummer dat in het
  garantieboekje staat, of volg de instructies op de
  website www.whirlpool.eu
  Vermeld altijd:
  • een korte beschrijving van de storing;
  • het type en het exacte model van het apparaat
  • het servicenummer (het nummer na het woord
  Service op het typeplaatje aan de binnenkant van
  de droger),.
  Het servicenummer staat ook in het
  garantieboekje;
  • uw volledige adres;
  • uw telefoonnummer.

  Maak gebruik van onze bevoegde Klantenservice,
  om zeker te zijn van goed herstel en gebruik
  originele reserveonderdelen voor eventuele
  reparaties.

  Fabrikant:
  Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
  Viale Guido Borghi 27
  21025 Comerio (VA)
  Italy
  39 • Page 40

  1.

  2a.

  40

  2b. • Page 41

  NL

  3a.

  max 2 cm
  max 0.79 inch

  3b.

  41 • Page 42

  4.

  1

  2
  max 100 cm
  39 inch

  42 • Page 43

  5.

  NL

  6a.

  ..............
  xxxx xxxx xxxx
  xxx V ~ xx Hz

  xx A

  IPX4
  D

  V

  E

  6b.

  43 • Page 44

  44 • Page 45

  NL
  400010816197

  Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool USA

  001

  n


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care

Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care Bedienungsanleitung - Deutsch - 45 seiten

Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care Kurzanleitung - Englisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care Bedienungsanleitung - Englisch - 44 seiten

Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care Kurzanleitung - Holländisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care Bedienungsanleitung - Französisch - 45 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info