Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
Gezondheid & Veiligheid,
GebruiksaanwijzingenInstallatiegids
www.whirlpool.eu/register
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gezondheid & Veiligheid,
  Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

  www.whirlpool.eu/register • Page 2

  NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2 • Page 3

  NEDERLANDS

  NL

  Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaan­
  wijzing en Installatiegids
  DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
  Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
  www.whirlpool.eu/register
  Index
  Gids voor Gezondheid en Veiligheid
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  MILIEUTIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  CONFORMITEIT­SVERKLARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Gids voor Gebruik en Verzorging
  PRODUCT­BESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  APPARAAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  BEDIENINGSPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  DEUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  TROMMELVERLICHTING (indien beschikbaar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  GEBRUIK VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  6th SENSE LIVE-FUNCTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  DAGELIJKS GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  PROGRAMMA 'S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  OPTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  FUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  INDICATOREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  6th SENSE LIVE-FUNCTIE / SET-UPPROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  3 • Page 4

  6th SENSE LIVE AFSTANDSBEDIENING / DAGELIJKS GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  6th SENSE LIVE-FUNCTIE / VAAK GESTELDE VRAGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  ENERGIEBESPARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  ONDERHOUD EN REINIGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  HET WATERRESERVOIR LEGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  REINIGEN VAN HET DEURFILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  REINIGEN VAN HET ONDERSTE FILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  REINIGEN VAN DE BUITENKANT VAN DE DROGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  OMKEREN VAN DE DEURSTOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING EN KLANTENSERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  STORING INDICATOR EN MELDINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  TRANSPORT EN BEHANDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  KLANTENSERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Installatiegids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  4 • Page 5

  NL

  Gids voor Gezondheid en Veiligheid

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN
  EN IN ACHT GENOMEN
  Lees voordat u de wasdroger
  gaat gebruiken zorgvuldig
  de gids voor Gezondheid &
  Veiligheid en Gebruik.
  Bewaar deze instructies dicht
  bij de hand voor toekomstige
  raadpleging.
  UW VEILIGHEID EN DE
  VEILIGHEID VAN ANDEREN IS
  ERG BELANGRIJK.
  Deze handleiding en de
  wasdroger zelf zijn voorzien van
  belangrijke veiligheidsinformatie,
  die te allen tijde gelezen en
  opgevolgd moet worden.

  Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool.
  Dit symbool maakt u attent
  op mogelijke gevaren die u
  en anderen kunnen doden of
  verwonden.
  Alle veiligheidsberichten volgen
  het veiligheidswaarschuwingssymbool of het woord GEVAAR
  of WAARSCHUWING. Deze
  woorden betekenen:

  GEVAAR
  Geeft een gevaarlijke
  situatie aan, die ernstig letsel
  veroorzaakt als deze niet wordt
  vermeden.

  WAARSCHUWING
  Geeft een gevaarlijke situatie
  aan, die ernstig letsel zou
  kunnen veroorzaken als deze

  niet wordt vermeden.
  Alle veiligheidsberichten geven
  het mogelijke gevaar aan en
  geven aan hoe het risico op
  letsel, schade en elektrische
  schokken voortvloeiend uit
  het onjuiste gebruik van de
  wasdroger beperkt kan worden.
  Houd u strikt aan de volgende
  aanwijzingen:.
  Het niet naleven van deze
  instructies kan risico's met zich
  meebrengen.
  De fabrikant aanvaardt geen
  enkele aansprakelijkheid voor
  schade aan voorwerpen of letsel
  aan personen of dieren die/dat
  veroorzaakt is door het niet in
  acht nemen van het advies en de
  voorzorgsmaatregelen.
  Heel jonge (0-3 jaar) en jonge
  kinderen (3-8 jaar) dienen op
  afstand gehouden te worden,
  tenzij ze onder voortdurend
  toezicht staan.
  Kinderen vanaf 8 jaar en
  personen met verminderde
  fysieke, sensorische of mentale
  vermogens of gebrek aan
  ervaring en kennis, mogen deze
  wasdroger alleen gebruiken
  indien ze onder toezicht
  staan of instructies hebben
  ontvangen over het gebruik van
  het apparaat en de mogelijke
  gevaren ervan begrijpen.
  Kinderen mogen niet met de
  wasdroger spelen. Reiniging en
  gebruikersonderhoud mogen
  niet door kinderen zonder
  toezicht worden uitgevoerd.
  Artikelen die zijn bevuild met
  stoffen als plantaardige olie,

  aceton, alcohol, petroleum,
  kerosine, vlekkenverwijderaars,
  terpentijn, was en
  wasverwijderaars moeten met
  een extra hoeveelheid
  wasmiddel met heet water
  worden gewassen, voordat ze in
  de wasdroger worden gedroogd.
  Artikelen zoals schuimrubber
  (latexschuim), douchemutsen,
  waterdicht textiel, rubberen
  artikelen en kleding of kussens
  met schuimrubber vulling
  mogen niet in de wasdroger
  worden gedroogd.
  Alle voorwerpen zoals aanstekers
  en lucifers uit de zakken
  verwijderen.
  De wasdroger niet gebruiken
  wanneer er chemische stoffen
  voor het reinigen zijn gebruikt.
  Met olie doordrenkte artikelen
  ontbranden spontaan, vooral
  wanneer ze worden blootgesteld
  aan warmtebronnen, zoals in
  een wasdroger. De artikelen
  worden warm en veroorzaken
  een oxidatie-reactie in de
  olie. Oxidatie creëert warmte.
  Wanneer de warmte niet kan
  ontsnappen kan het artikel
  warm genoeg worden om
  vlam te vatten. Stapelen,
  op elkaar leggen of opslaan
  van met olie doordrenkte
  artikelen kan voorkomen dat de
  warmte ontsnapt en daardoor
  brandgevaar veroorzaken.

  WAARSCHUWING
  Stop een wasdroger nooit voor
  het einde van de droogcyclus,
  5 • Page 6

  tenzij alle artikelen snel
  verwijderd en uitgespreid
  worden om de hitte te laten
  ontsnappen.
  De laatste fase van de
  droogcyclus wordt zonder
  warmte uitgevoerd
  (afkoelfase), om ervoor te
  zorgen dat het wasgoed op
  een temperatuurniveau blijft
  dat niet leidt tot beschadiging
  van het wasgoed.
  Als u de droger op een
  wasmachine wilt plaatsen,
  neem dan eerst contact op
  met de klantenservice om te
  verifiëren of dit mogelijk is.
  Dit is alleen toegestaan als
  de wasdroger door middel
  van een daarvoor bestemde
  stapelset op de wasmachine
  wordt bevestigd.
  BEOOGD GEBRUIK VAN HET
  PRODUCT
  Deze wasdroger is uitsluitend
  bedoeld voor huishoudelijk
  gebruik. Professioneel gebruik
  van de wasdroger is verboden.
  De fabrikant aanvaardt geen
  enkele aansprakelijkheid voor
  oneigenlijk gebruik van het
  apparaat of onjuiste instelling
  van de bedieningsknoppen.
  LET OP: Het is niet de
  bedoeling dat de wasdroger
  in werking gesteld kan
  worden met een externe
  timer of met een afzonderlijke
  afstandsbediening.
  Gebruik de wasdroger niet
  buitenshuis.
  Geen ontplofbare of
  ontvlambare stoffen zoals
  spuitbussen opslaan en geen
  benzine of andere brandbare
  materialen plaatsen of gebruiken
  in of in de buurt van de
  wasdroger: als de wasdroger
  onbedoeld in werking zou
  worden gesteld, kan er brand
  ontstaan.
  6

  INSTALLATIE
  Installatie en reparaties
  moeten worden uitgevoerd
  door een gespecialiseerd
  monteur, volgens de
  instructies van de fabrikant
  en in overeenstemming
  met de plaatselijke
  veiligheidsvoorschriften.
  Repareer of vervang geen enkel
  onderdeel van de wasdroger,
  behalve als dit expliciet
  aangegeven wordt in de
  gebruikshandleiding.
  Kinderen mogen geen
  installatiewerkzaamheden
  uitvoeren. Houd kinderen
  uit de buurt wanneer u de
  wasdroger installeert. Houd
  verpakkingsmaterialen (plastic
  zakken, polystyreen delen enz.)
  buiten het bereik van kinderen
  tijdens en na de installatie van
  de wasdroger.
  Gebruik beschermende
  handschoenen voor het
  uitpakken en installeren.
  Controleer na het uitpakken van
  de wasdroger of deze tijdens het
  transport geen beschadigingen
  heeft opgelopen. Neem in
  geval van problemen contact
  op met uw leverancier of de
  dichtstbijzijnde Klantenservice.
  De wasdroger moet door twee
  of meer personen worden
  verplaatst en geïnstalleerd.
  Houd kinderen uit de buurt
  wanneer u de wasdroger
  installeert.
  De wasdroger moet worden
  losgekoppeld van het
  elektriciteitsnet voordat u
  installatiewerkzaamheden
  uitvoert.
  Zorg er tijdens de installatie voor
  dat de wasdroger het netsnoer
  niet beschadigt.
  De wasdroger alleen activeren
  als de installatie is voltooid.
  Wacht na de installatie van
  het apparaat enkele uren

  alvorens het te starten, zodat
  het zich kan aanpassen aan de
  omgevingscondities van de
  ruimte.
  Uw apparaat niet installeren
  daar waar het kan worden
  blootgesteld aan extreme
  omstandigheden, zoals: slechte
  ventilatie, hoge temperaturen
  of temperatuur beneden 5 °C of
  boven 35 °C.
  De wasdroger mag niet worden
  geïnstalleerd achter een
  afsluitbare deur, een schuifdeur
  of een deur met een scharnier
  aan de tegenovergestelde zijde
  van die van de wasdroger, op
  een zodanige wijze dat volledig
  openen van de deur van de
  wasdroger deur beperkt is.
  De droger moet worden
  geplaatst met de achterkant naar
  een muur, om verwondingen
  door het aanraken van het
  achterpaneel, dat tijdens het
  droogproces warm kan worden,
  te voorkomen.
  Installeer de wasdroger niet in
  ruimtes met slechte ventilatie.
  Als u de droger in een kleine
  opslagruimte, WC, badkamer of
  iets dergelijks wilt installeren,
  zorg dan voor een goede
  ventilatie (geopende deur,
  ventilatie rooster of sleuf van
  meer dan 500 cm²).
  Controleer bij de installatie van
  de droger of de vier pootjes
  stevig op de vloer rusten, stel ze
  naar wens af en controleer of de
  droger exact horizontaal staat en
  gebruik hiervoor een waterpas.
  Gebruik indien mogelijk een slang,
  om het water rechtstreeks in het
  huishoudelijk afvalwatersysteem
  af te tappen. Dit voorkomt dat
  de watercontainer aan het einde
  van elke droogcyclus moet
  worden geleegd, aangezien het
  condenswater direct kan worden
  afgevoerd.
  Let er op dat de droger niet
  op een hoogpolig tapijt wordt
  geïnstalleerd. • Page 7

  NL
  Als de droger, wegens gebrek
  aan ruimte, direct naast een gasof kolenkachel moet worden
  geïnstalleerd, moet er een warmteisolerende plaat (85 x 57 cm) tussen
  worden geïnstalleerd en de kant
  van de plaat tegenover de kachel
  moet met aluminiumfolie worden
  afgedekt.
  De wasdroger is niet bestemd
  als inbouwinstallatie.
  De droger kan onder een aanrecht
  worden geïnstalleerd, mits er
  voor voldoende ventilatie van de
  droger wordt gezorgd. Installeer
  een ventilatierooster (minimaal 45
  cm x 8 cm) aan de achterkant van
  het aanrecht waaronder de droger
  is geïnstalleerd.
  ELEKTRISCHE
  WAARSCHUWINGEN
  Controleer of de spanning op het
  typeplaatje overeenkomt met de
  netspanning in uw woning.
  Om ervoor te zorgen
  dat de installatie voldoet
  aan de geldende
  veiligheidsvoorschriften is een
  omnipolaire schakelaar met
  een afstand van minstens 3 mm
  benodigd.
  De aarding van de wasdroger is
  wettelijk verplicht.
  Voor wasdrogers voorzien
  van een stekker, als de
  stekker niet geschikt voor
  uw wandcontactdoos is,
  contact opnemen met een
  gekwalificeerde technicus.
  Gebruik geen verlengkabels,
  meervoudige stopcontacten
  of adapters. Sluit de wasdroger
  niet aan op een stopcontact dat
  kan bediend worden met een
  afstandsbediening.
  Het netsnoer van de wasdroger
  moet lang genoeg zijn om hem
  vanuit de inbouwpositie in het
  meubel te kunnen aansluiten
  op het stopcontact van de
  netvoeding.
  Trek niet aan het netsnoer.
  Een beschadigd netsnoer

  moet door een soortgelijk
  exemplaar worden vervangen.
  De stroomkabel mag alleen
  worden vervangen door een
  gespecialiseerde monteur,
  in overeenstemming met de
  aanwijzingen van de fabrikant
  en in naleving van de geldende
  veiligheidsnormen. Neem
  contact op met een erkend
  servicecentrum.
  Gebruik de wasdroger
  niet als het netsnoer of de
  stekker beschadigd is, als de
  wasdroger niet goed werkt of
  als hij beschadigd of gevallen
  is. Dompel het netsnoer of de
  stekker niet onder in water. Houd
  het snoer uit de buurt van hete
  oppervlakken.
  Na de installatie mogen de
  elektrische onderdelen niet
  meer toegankelijk zijn voor de
  gebruiker.
  Raak de wasdroger niet aan
  met vochtige lichaamsdelen en
  gebruik het niet op als u op blote
  voeten loopt.
  ELEKTRISCHE
  AANSLUITING, ALLEEN
  VOOR GROOT-BRITTANNIË
  EN IERLAND
  Vervangen van de zekering.
  Als de elektriciteitskabel van
  deze wasdroger een stekker met
  een zekering van het type BS
  1363A 13 ampère heeft, vervang
  de zekering in dit type stekker
  dan door een door de A.S.T.A.
  goedgekeurde zekering voor het
  stekkertype BS 1362 en ga als
  volgt te werk:

  1. Verwijder het zekeringsdeksel
  (A) en de zekering (B).
  2. Breng de vervangende 13A
  zekering in het zekeringdeksel
  aan.
  3. Breng beide aan in de stekker.
  Belangrijk:
  Na vervanging van een zekering
  moet het zekeringdeksel weer
  worden teruggeplaatst; als
  het zekeringdeksel kwijtraakt,
  mag de stekker pas weer
  worden gebruikt nadat het
  juiste vervangende deksel is
  aangebracht.
  De juiste vervanging wordt
  geïdentificeerd door het
  gekleurde inzetstuk of de
  gekleurde woorden in reliëf op
  de onderkant van de stekker.
  Vervangende
  zekeringafdekkingen zijn
  verkrijgbaar bij uw plaatselijke
  elektriciteitswinkel.
  Alleen voor de Republiek
  Ierland
  De informatie die gegeven is
  voor Groot-Brittannië zal vaak
  van toepassing zijn, maar er
  wordt nog een derde type
  stekker en stopcontact gebruikt:
  met 2 pinnen en zijdelingse
  aarding.
  Stopcontact/stekker (geldig
  voor beide landen)
  Als de bijgeleverde stekker niet
  geschikt is voor uw stopcontact,
  neem dan contact op met de
  Klantenservice voor verdere
  instructies. Probeer de stekker
  niet zelf aan te passen. Deze
  procedure moet uitgevoerd
  worden door een gekwalificeerd
  technicus, in overeenstemming
  met de instructies van de
  fabrikant en de geldende
  veiligheidsvoorschriften.
  CORRECT GEBRUIK
  Overschrijd de maximale
  toegestane belading niet.
  Controleer de maximale
  toegestane belading in de
  programmatabel.
  7 • Page 8

  Geen ongewassen artikelen in
  de wasdroger doen.
  Laat het wasgoed niet te lang
  drogen.
  Zorg dat er geen proppen of
  stof wordt opgehoopt rond de
  droger.
  Wasverzachters of soortgelijke
  producten moeten worden
  gebruikt zoals opgegeven
  door de instructies van de
  wasverzachter.

  REINIGING EN ONDERHOUD
  De wasdroger moet
  worden losgekoppeld
  van het elektriciteitsnet,
  voordat u reinigings- of
  onderhoudswerkzaamheden
  uitvoert.
  Gebruik nooit stoomreinigers.

  MILIEUTIPS
  Voor wasdrogermodellen met
  warmtepomptechnologie:
  Deze wasdroger bevat
  gefluoreerd broeikasgas
  (R134a). Het circuit met dit
  gas is hermetisch afgesloten.
  Het elektrische regelstation
  heeft een getest lektempo van
  minder dan 0,1% per jaar.
  VERWERKING VAN DE
  VERPAKKING
  De verpakking kan volledig
  gerecycled worden, zoals door
  het recyclingsymbool wordt
  aangegeven:

  De diverse onderdelen van de
  verpakking mogen daarom
  niet bij het gewone huisvuil
  worden weggegooid, maar
  moeten worden afgevoerd
  volgens de plaatselijke
  voorschriften.

  8

  AFVALVERWERKING
  VAN HUISHOUDELIJKE
  APPARATEN
  Bij het afdanken van de
  wasdroger dient u het
  onbruikbaar te maken door
  de stroomkabel af te snijden
  en de deuren en schappen te
  verwijderen (indien aanwezig),
  zodat kinderen niet in het
  apparaat kunnen klauteren en
  vast komen te zitten.
  Deze droger is vervaardigd van

  recyclebaar of herbruikbaar
  materiaal. Dank het apparaat af
  in overeenstemming met
  plaatselijke milieuvoorschriften
  voor afvalverwerking.
  Voor verdere informatie
  over de behandeling,
  het terugwinnen en de
  recycling van elektrische
  huishoudapparaten
  neemt u contact op met
  de bevoegde plaatselijke
  overheid, de inzameldienst
  van huishoudelijk afval of de
  winkel waar u de wasdroger
  heeft gekocht.

  Deze wasdroger is voorzien
  van het merkteken volgens de
  Europese Richtlijn 2012/19/EU
  inzake Afgedankte elektrische
  en elektronische apparaten
  (AEEA).
  Door ervoor te zorgen dat dit
  product op de juiste manier
  als afval wordt verwerkt,
  helpt u mogelijke schadelijke
  gevolgen voor het milieu
  en de volksgezondheid te
  voorkomen, die veroorzaakt
  zouden kunnen worden door
  onjuiste verwerking van dit
  product als afval.

  Dit symbool op het product of
  op de begeleidende
  documentatie geeft aan dat dit
  apparaat niet als huishoudelijk
  afval behandeld mag worden,
  maar dat het ingeleverd moet
  worden bij een speciaal
  inzamelingscentrum voor de
  recycling van elektrische en
  elektronische apparatuur. • Page 9

  NL
  TIPS VOOR
  ENERGIEBESPARING
  Droog altijd een volledige
  lading, afhankelijk van het
  soort was en de programma/
  droogtijd. Kijk voor
  verdere informatie in de
  programmatabel.
  Gebruik bij voorkeur de
  maximale toegestane
  centrifugeersnelheid voor
  uw wasmachine, omdat het

  mechanisch water aftappen
  minder energie vereist. U
  bespaart tijd en energie bij het
  uitvoeren van uw droogcyclus.
  Selecteer altijd het juiste
  programma/droogtijd voor
  het laden, om de gewenste
  droogresultaten te verkrijgen.
  Selecteer de 'Delicate' optie
  alleen bij het drogen van
  kleine hoeveelheden wasgoed.

  Bij het drogen van katoen,
  bijvoorbeeld strijkdroog en
  kastdroog, het wasgoed
  tegelijk laten draaien. Begin
  met het instellen van het
  programma/droogtijd
  strijkdroog, verwijder de was
  die gestreken moet worden
  aan het einde van die cyclus en
  droog de rest van de lading op
  de instelling kastdroog.

  CONFORMITEIT­
  SVERKLARING
  Deze droger is ontworpen,
  vervaardigd en gedistribueerd
  in overeenstemming met de
  veiligheidsvoorschriften van de
  Europese richtlijnen:
  • 2006/95/EC
  Laagspanningsrichtlijn
  • 2004/108/EC Richtlijn
  m.b.t. Elektromagnetische
  compatibiliteit.

  Whirlpool Europe Srl - Socio
  Unico, verklaart hierbij dat
  dit draadloos ingeschakelde
  apparaat voor thuisgebruik
  in overeenstemming is
  met de essentiële eisen
  en andere relevante
  bepalingen van Richtlijn
  1999/5/EG van 9 maart 1999,
  betreffende radioapparatuur
  en telecommunicatieeindapparatuur en de
  wederzijdse erkenning van
  hun conformiteit (de R & TTErichtlijn).

  9 • Page 10

  The following statements refer to the
  portions of this software based in part on
  FreeRTOS v7.0.2, http://www.freertos.org.
  The use of this software is governed by the
  terms of GNU General Public License v. 2,
  which is available at: http://www.gnu.org/
  licenses/gpl-2.0.html. A copy of the source
  code may be obtained by written request
  for the software by name to opensource@
  whirlpool.com, along with the address for
  delivery.
  The following statements refer to those
  portions of the software copyrighted by
  Eclipse Foundation, Inc.
  Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc.
  and its licensors.
  All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary
  forms, with or without modification, are
  permitted provided that the following
  conditions are met:
  • Redistributions of source code must retain
  the above copyright notice, this list of
  conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must
  reproduce the above copyright notice,
  this list of conditions and the following
  disclaimer in the documentation and/
  or other materials provided with the
  distribution.
  • Neither the name of the Eclipse
  Foundation, Inc. nor the names of its
  contributors may be used to endorse
  or promote products derived from this
  software without specific prior written
  permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
  COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
  "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
  WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
  LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
  OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
  TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
  OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
  PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
  HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
  OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
  STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
  NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
  IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
  SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
  POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  Portions of this software are copyright (c)
  Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 All
  rights reserved.

  10

  Portions of this software are copyright (c)
  Arrayent, Inc. 2015 All rights reserved.
  The following statements refer to those
  portions of the software copyrighted by
  Swedish Institute of Computer Science.
  Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of
  Computer Science.
  All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary
  forms, with or without modification, are
  permitted provided that the following
  conditions are met:
  1. Redistributions of source code must
  retain the above copyright notice, this list of
  conditions and the following disclaimer.
  2. Redistributions in binary form must
  reproduce the above copyright notice,
  this list of conditions and the following
  disclaimer in the documentation and/
  or other materials provided with the
  distribution.
  3. The name of the author may not be used
  to endorse or promote products derived
  from this software without specific prior
  written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
  COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
  "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
  WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
  LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE
  LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
  INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
  CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
  BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
  SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
  OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
  ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
  IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
  (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
  THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
  POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  The following statements refer to those
  portions of the software copyrighted by
  Marvell International Ltd.
  Copyright (c) Marvell International Ltd.
  All rights reserved.
  DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED
  BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
  CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
  OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
  BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
  WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
  COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
  BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
  INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

  CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
  BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
  SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
  OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
  ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
  IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
  (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
  THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
  POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. • Page 11

  NL

  Gids voor Gebruik en Verzorging

  PRODUCT­BESCHRIJVING
  APPARAAT
  1.

  1. Werkblad
  2. Bedieningspaneel
  3. Waterreservoir
  4. Deur
  5. Deurknop
  6. Deurfilter (achter de deur)
  7. Plint
  8. Verstelbare pootjes (4)

  2.

  3.

  5.

  4.
  6.

  7.

  8.

  BEDIENINGSPANEEL

  18.

  17.

  16.

  15.

  14.

  11.
  12.
  13.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1. Aan/uit-knop (Resetten
  indien lang ingedrukt)
  2. Instellingen
  3. Trommelverlichting
  4. Stoom
  5. Toets afstandsbediening
  6. Klaar in
  7. Droogtijd
  8. Droogniveau
  9. Optietoets
  (toetsenvergrendeling indien
  lang ingedrukt)
  10. Start / Pauze-knop
  11. Ok-toets (om te bevestigen)
  12. UP-toets
  13. DOWN-toets
  14. Opties-controlelampjes
  15. Controlelampjes droogniveau
  16. Bedieningsdisplay
  17. Eco monitor
  18. Gebied programma's
  11 • Page 12

  DEUR
  Trek aan de hendel om de deur te openen.

  Voor het sluiten van de deur de hendel vasthouden
  en aanduwen, zodanig dat u de sluitklik hoort.

  Als u een lopend programma wilt onderbreken
  door het openen van de deur zal het programma,
  als de drogerdeur niet opnieuw wordt gesloten,
  binnen één minuut worden gereset.

  TROMMELVERLICHTING (indien beschikbaar)
  • Tijdens de programmakeuze: het licht gaat aan
  voor het laden van het wasgoed.
  • Nadat het programma is gestart: het licht
  flakkert aan en uit terwijl het wasgoed wordt
  geïnspecteerd.

  • Nadat het programma is beëindigd en de deur
  wordt geopend gaat het licht even aan om het
  wasgoed er uit te kunnen halen. Daarna gaat
  het licht uit, om energie te besparen; raak een
  willekeurige toets aan om het weer in te schakelen.

  BESCHIKBARE
  ACCESSOIRES

  Neem contact op met onze klantenservice om te
  controleren of het volgende accessoire voor uw model
  wasdroger verkrijgbaar is.

  PLANK VOOR STAPELSET
  , waarmee uw droger bovenop uw wasmachine
  geïnstalleerd kan worden om ruimte te besparen
  en om het in- en uitladen van uw droger te
  vergemakkelijken.

  12 • Page 13

  GEBRUIK VAN
  HET APPARAAT

  NL

  6th SENSE LIVE-FUNCTIE
  Dankzij de 6th Sense Live-functie, kan uw apparaat
  aangesloten worden op Internet.
  Wanneer u de 6th Sense Live-app op uw
  smartphone / tablet gebruikt kunt u:
  • de status van het apparaat bewaken
  • informatie over de programmastatus ontvangen
  • een programma instellen en starten
  • een lopend programma veranderen, aanpassen
  of resetten
  • toegang tot extra inhoud krijgen.

  Voor deze functie moet u de 6th Sense Live-app
  downloaden en installeren op uw externe apparaat,
  uw droger registreren met behulp van de applicatie
  en aansluiten op uw draadloze thuisnetwerk.
  U vindt gedetailleerde informatie over het gebruik
  van de 6th Sense Live-functie in het deel over de "6th
  Sense Live-functie / Set-upprocedure" of in de 6th
  Sense Live-app.

  Technische vereisten:
  • Een draadloze router 2.4Ghz WiFi b/g/n,
  aangesloten op het internet. Let op: het apparaat
  moet worden geïnstalleerd op een plaats die
  goed gedekt wordt door uw draadloze netwerk
  (goede signaalsterkte).
  • Voor Android-gebruikers: een smartphone
  met Android 4.3 (of hoger) met een 1280x720
  schermresolutie (of hoger).
  • Voor iOS-gebruikers: een smartphone of een
  tablet met iOS 8 (of hoger).

  13 • Page 14

  EERSTE GEBRUIK
  1. WANNEER DE DROGER VOOR DE EERSTE
  KEER WORDT INGESCHAKELD WORDT U
  GEVRAAGD OM

  2.

  CONTROLEER HET WATERRESERVOIR
  Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is
  aangesloten

  De gewenst taal in te stellen
  Druk op de UP of DOWN-toets om de gewenste

  taal te selecteren, en bevestigen met de OK-toets.

  De waarde van uw lokale watergeleiding aan te
  passen
  De droogresultaten worden beïnvloed door
  de geleidbaarheid van het water tijdens
  het wassen. Indien u na de aanpassing van
  de beschikbare droogniveaus (strijkdroog;
  kastdroog; extra droog) niet tevreden bent met
  de uiteindelijke droogresultaten, kunt u het
  watergeleidbaarheidsniveau aanpassen.
  De droger wordt geleverd met vooraf ingesteld
  niveau 2.
  Kies tussen niveau 1 (meest vochtige resultaten) en
  5 (meest droge resultaten), door te drukken op de
  UP of DOWN-toets. bevestig met de OK-toets.
  De droger instellen om al dan niet de laatst
  gebruikte programma-instelling op te roepen
  Druk op de UP of DOWN-toets om een van de
  volgende instellingen te selecteren
  Aan: de droger roept het laatst gebruikte
  programma op wanneer het apparaat wordt
  ingeschakeld.
  Uit: Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld
  wordt standaard Eco Katoen geselecteerd.
  Bevestig met de OK-toets.
  Deze instellingen kunnen later eventueel worden
  gewijzigd. Raadpleeg FUNCTIES / Instellingen.
  14

  3. CONTROLEER DE AFVOERSLANG

  Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant
  van de droger is bevestigd, op het waterreservoir
  van de droger, of op uw huishoudelijk
  afvalwatersysteem (zie INSTALLATIEGIDS). • Page 15

  NL

  DAGELIJKS GEBRUIK
  WAARSCHUWING

  Controleer of er geen
  Controleer of het wasgoed
  aanstekers of lucifers in het
  niet is doorweekt met
  wasgoed zijn achtergebleven. brandbare vloeistoffen.

  1. WAS IN DE MACHINE DOEN

  Kijk naar de onderhoudslabels van uw
  wasgoed; controleer of het geschikt is voor
  behandeling in een droger.
  Drooglabels
  De stippen geven het aantal graden voor het
  drogen van de was aan.
  Normale temperatuur
  Verlaagde temperatuur
  Niet drogen in wasdroger
  Maak de deur open en doe de was in de
  machine. Houd u aan de maximale belading
  die te vinden is in de paragraaf Programma's.

  2. SLUIT DE DEUR

  Zorg ervoor dat er geen was vast komt te
  zitten tussen het deurglas en het deurfilter.

  De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.

  3. DE DROGER INSCHAKELEN

  De Aan/Uit toets indrukken «totdat de
  programmatoets gaat branden. Er wordt een
  animatie weergegeven en er is een geluid.
  Daarna is de droger bedrijfsklaar.

  4. HET GEWENSTE PROGRAMMA

  INSTELLEN
  Het toetssymbool op het bedieningspaneel
  indrukken. Op het display verschijnt naam en
  defaultduur van het programma.

  Kijk voor meer informatie over programma's
  in de paragraaf PROGRAMMA'S en in de
  Snelle Referentiegids.
  K euze van het programma:
  Het toetssymbool op het bedieningspaneel
  indrukken; Op het display verschijnt naam en
  defaultduur van het programma.
  Deze positie van het programma biedt een
  keuze van speciale programma's, die u kunt
  selecteren door te drukken op de UP of
  DOWN-toets; het geselecteerde programma
  verschijnt op het display. Vervolgens de
  OK-toets indrukken om het gewenste
  programma te bevestigen.
  Lees meer informatie over de programma's in
  de paragraaf PROGRAMMA'S.
  Droogtijd selecteren, indien nodig
  Alleen als u het programma Droogtijd of
  Luchten « hebt geselecteerd, kunt u de
  gewenste droogtijd instellen van minimaal 10
  minuten tot maximaal 180 minuten (drie uur).
  De toets Droogtijd indrukken; Het display
  geeft aan dat de droogtijd kan worden
  ingesteld.
  Druk op de UP of DOWN-toets of druk
  herhaaldelijk op de toets Droogtijd om de
  gewenste droog-/beluchtingsduur te selecteren.
  Droogheidsniveau instellen, indien nodig
  Als u het niveau van droogte wilt wijzigen, druk
  op de toets Droogniveau; het display geeft aan
  dat het droogniveau kan worden ingesteld.
  De UP of DOWN-toets indrukken of de toets
  Droogniveau herhaaldelijk indrukken om het
  gewenste droogniveau te selecteren.
  Selecteer opties, indien nodig
  Als u extra opties wilt selecteren, druk
  op de Optiestoets. De opties die voor uw
  programma geselecteerd kunnen worden
  verschijnen op de display.
  De UP of DOWN-toets indrukken om de
  lijst met beschikbare opties te overlopen.
  15 • Page 16

  De geselecteerde optie knippert. OK-toets
  indrukken om de selectie te bevestigen. Het
  relatieve symbool op de display licht op.
  Een aantal opties / functies kunnen worden
  geselecteerd door rechtstreeks op de toets te
  drukken.

  Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES
  EN INDICATOREN voor meer informatie.

  5. PROGRAMMA STARTEN

  "Start/Pauze « ingedrukt houden, totdat de
  toets ononderbroken brandt en op de display
  aangegeven wordt dat het programma start.
  In de loop van het programma kan de duur
  opnieuw worden berekend en aangepast.
  Tijdens deze fasen wordt er een animatie op
  het bedieningspaneel weergegeven.

  6. DE INSTELLINGEN VAN EEN

  PROGRAMMA IN UITVOERING WIJZIGEN,
  INDIEN NODIG
  U kunt een aantal instellingen nog steeds
  wijzigen na het starten van een programma:
  • Droogtijd aanpassen (alleen als programma
  Droogtijd of Luchten is geselecteerd)
  • Klaar in aanpassen of wissen als er een
  vertraging is geselecteerd en gestart
  • Een optie toevoegen of wissen, mits de
  voortgang van het programma dit nog
  steeds toelaat.
  De betreffende toets indrukken.
  De geselecteerde instelling knippert een
  aantal seconden.
  Terwijl het knippert kan de instelling worden
  aangepast door op UP of DOWN te drukken.
  Als de waarde of instelling niet meer knippert
  nogmaals de toets indrukken.
  Het programma loopt automatisch door
  nadat een instelling is veranderd.
  Om de instellingen van een programma in
  uitvoering of vertraging te wijzigen kunt u
  ook:

  16

  • Start/Pauze indrukken om het programma
  in uitvoering te onderbreken
  • Uw Instellingen wijzigen
  • druk opnieuw op Start/Pauze om het
  programma te vervolgen.

  7. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING

  WISSEN, INDIEN NODIG
  De Aan/Uit toets « ingedrukt houden totdat
  het display aangeeft dat het programma is
  gewist.

  WAARSCHUWING
  Na het annuleren van een lopende
  programma snel alle stukken
  verwijderen en ze verspreiden, zodat
  de warmte is verdwenen.

  8. DE DROGER UITSCHAKELEN NADAT

  HET PROGRAMMA IS BEËINDIGD
  Het display geeft aan dat de cyclus is
  beëindigd. De "Aan/Uit" « toets indrukken om
  de droger uit te schakelen. De deur openen
  en uw wasgoed er uit halen.
  Binnen ongeveer een kwartier nadat het
  programma is beëindigd wordt de droger
  volledig uitgeschakeld, om energie te
  besparen.
  Als de droger niet direct na afloop van het
  programma wordt uitgeschakeld zal de
  droger het wasgoed ongeveer 10 minuten
  draaien, om kreuken te voorkomen. Het
  display toont een animatie.

  9. WATERRESERVOIR LEGEN / REINIG

  DEURFILTER / REINIG ONDERSTE FILTER
  Ledig
  • het waterreservoir na elk programma
  Reinig
  • de deurfilter na elk programma
  • de onderste filter na elk vijfde programma.
  Raadpleeg het hoofdstuk VERZORGING EN
  ONDERHOUD • Page 17

  NL

  PROGRAMMA 'S
  Betekenis van de verzorgingslabels:
  De stippen geven het aantal graden voor het
  drogen van de was aan.
  Normale temperatuur
  Verlaagde temperatuur
  Niet drogen in wasdroger

  PROGRAMMA

  Soort Droging
  en Aanbevelingen

  ECO KATOEN

  Standaard katoenprogramma,
  geschikt voor drogen van normaal,
  vochtig katoenen wasgoed.
  Meest efficiënte programma met
  betrekking tot energieverbruik voor
  het drogen van katoenen wasgoed.
  De waarden op het energielabel zijn
  gebaseerd op dit programma.

  KATOEN

  Voor het drogen van katoenen
  wasgoed.

  Waslabels

  Voorschriften
  max. belading (kg):

  max

  standaard

  2:10
  extra functies: Antikreuk
  programmaduur (h):

  max. belading (kg):

  max

  standaard
  programmaduur (h):
  extra functies:

  2:30

  Stoomoptie,
  Droogniveau, Antikreuk, Delicaat,
  Snelwas
  GEMENGDE WAS

  SYNTHETISCH

  Voor het drogen van gemengd
  wasgoed van katoen, linnen,
  synthetische stoffen en gemengde
  weefsels.

  Voor het drogen van wasgoed van
  synthetische stoffen.

  max. belading (kg):

  2,0

  standaard
  programmaduur (h):

  1:15

  extra functies:
  Stoomoptie, Antikreuk, Delicaat
  max. belading (kg):

  3,5

  standaard
  programmaduur (h):
  extra functies:

  1:20

  Stoomoptie,
  Droogniveau,
  Anti-kreuk,
  Delicaat
  17 • Page 18

  PROGRAMMA

  Soort Droging
  en Aanbevelingen

  FIJNE WAS

  Voor het drogen van fijn wasgoed dat
  een zachte behandeling nodig heeft.

  Waslabels

  Voorschriften
  max. belading (kg):

  2,5

  standaard
  programmaduur (h):
  extra functies:

  1:15

  Anti-kreuk
  WOOL EXCELLENCE

  JEANS

  GROTE STUKKEN

  Voor het drogen van wollen wasgoed
  voorzien van het label
  wolmerk TOTAL EASY CARE WOOL
  Voor het drogen van wasgoed van
  spijkerstof of kledingstukken van
  zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal
  zoals broeken en jacks.
  Voor het drogen van grote stukken
  wasgoed, zoals badmatten, dekens
  enz.

  max. belading (kg):

  1,0

  standaard
  programmaduur (h):
  extra functies:

  ---

  max. belading (kg):

  1:20

  3,0

  standaard
  programmaduur (h):

  1:50

  extra functies:
  Anti-kreuk, Delicaat
  max. belading (kg):

  3,0

  standaard
  programmaduur (h): 2:00
  extra functies:

  Anti-kreuk
  LUCHTEN

  OPFRISSEN MET
  STOOM

  18

  Voor het luchten, verfrissen en
  losmaken van wasgoed voor 30
  minuten, zonder verwarming.

  Voor het opfrissen van wasgoed met
  stoom.
  Speciaal ontworpen voor het opfrissen
  en verwijderen van geuren van droge
  en schone vrijetijdskleding, zoals
  shirts, blouses, broeken van katoen,
  synthetische stoffen en gemengde
  weefsels.
  Voordat de was in de trommel wordt
  geladen moet het een beetje worden
  bevochtigd,door het te bespuiten met
  water (maximaal 200 ml; gebruik een
  waternevelfles). Laad het iets vochtige
  wasgoed in de trommel en start het
  programma.
  Na het einde van het programma
  moet de kleding onmiddellijk worden
  verwijderd en op kleerhangers
  worden gehangen, om kreuken te
  minimaliseren.

  max. belading (kg):

  max

  standaard
  programmaduur (h):

  extra functies:
  Droogtijd, Antikreuk
  max. belading (kg):

  0:15

  1,5

  standaard
  programmaduur (h):
  extra functies:

  ---

  0:30 • Page 19

  NL
  PROGRAMMA

  Soort Droging
  en Aanbevelingen

  DROOGTIJD

  Tijdbeperkt droogprogramma.
  Kies de programmaduur met de optie
  Droogtijd.
  Voor alle stoffen die geschikt zijn voor
  de droogtrommel. Geschikt voor een ​​
  extra korte droogtijd na afloop van
  het programma.
  Raadpleeg OPTIES, FUNCTIES EN
  INDICATOREN / optie Droogtijd voor
  meer informatie.

  OVERHEMDEN

  ZIJDE

  Behoedzaam drogen van shirts
  en bloezen van katoen, linnen,
  synthetische weefsels of gemengde
  weefsels.
  Behoedzaam drogen van zijden
  kleding.

  Waslabels

  Voorschriften

  max. belading (kg):

  max

  standaard

  programmaduur (h):
  extra functies:

  0:10

  Droogtijd, Antikreuk

  max. belading (kg):

  2,5

  standaard

  programmaduur (h):
  extra functies:

  1:15

  Anti-kreuk, Delicaat
  max. belading (kg):

  2,5

  standaard

  programmaduur (h):
  extra functies:

  1:05

  Anti-kreuk
  SPORTKLEDING

  Voor het drogen van sportkleding van
  synthetische stoffen of katoen.

  max. belading (kg):

  2,5

  standaard

  programmaduur (h):
  extra functies:

  1:15

  Anti-kreuk
  HANDDOEKEN

  OUTDOOR

  Voor het drogen van stevig
  wasgoed van katoen, zoals badstof
  handdoeken.

  Voor het drogen van outdoor kleding
  die geschikt is voor behandeling in
  een droger.

  max. belading (kg):

  5,0

  standaard

  programmaduur (h): 2:00

  extra functies:
  Anti-kreuk, Delicaat,
  Snelwas
  max. belading (kg):

  2,0

  standaard

  programmaduur (h):
  extra functies:

  1:15

  Anti-kreuk
  DONSJACKS

  Voor het drogen van grote enkele
  stukken zoals donsjacks.

  max. belading (kg):
  standaard

  1,5

  programmaduur (h):
  extra functies:

  1:45

  Anti-kreuk

  19 • Page 20

  PROGRAMMA

  Soort Droging
  en Aanbevelingen

  MINI LADING

  Economisch drogen van kleine
  wasladingen.

  Waslabels

  Voorschriften

  max. belading (kg):
  standaard

  programmaduur (h):
  extra functies:

  Anti-kreuk

  max = maximale capaciteit van de droger
  De in de tabel aangegeven programmaduur is
  de standaard waarde. De programmaduur hangt
  voornamelijk af van het vochtigheidsniveau van
  het wasgoed en het volume van de waslading.
  Daarom kan de werkelijke programmaduur
  afwijken van de aangegeven waarden.

  20

  1,0
  1:00 • Page 21

  NL

  OPTIES
  OPTIES DIE DIRECT TE SELECTEREN ZIJN DOOR
  HET INDRUKKEN VAN DE BETREFFENDE TOETS
  STOOM

  Minimaliseert het kreuken van
  kleding gemaakt van katoen,
  synthetische stoffen en gemengde
  weefsels door het toevoegen van een
  luchtbevochtigingsfase aan het einde
  van de droogcyclus.
  Alleen de optie met kleine ladingen

  gebruiken, na het einde van het
  programma onmiddellijk de kleding
  uit de droger halen en op kleerhangers
  hangen.
  De luchtvochtigheid wordt automatisch
  aanpast aan "kastdroog" en deze optie
  kan niet worden gewijzigd.

  OPTIE DROOGTIJD

  De gewenste droogtijd aanpassen als
  programma Droogtijd of Luchten is
  geselecteerd.

  Druk op de UP of DOWN-toets
  of druk herhaaldelijk op de toets
  Droogtijd om de gewenste droogtijd
  te selecteren, met een minimum van
  10 minuten en een maximum van
  180 minuten.

  De toets indrukken; het licht gaat aan,
  en de laatst gebruikte droogtijd op
  het display verschijnt.
  DROOGNIVEAU

  Het gewenste droogniveau voor de
  waslading selecteren.
  De toets herhaaldelijk indrukken,
  totdat het gewenste droogniveau op
  de display verschijnt. Het relatieve
  symbool op de display licht op.
  Kies tussen:
  Strijkdroog (geschikt voor het
  strijken na de droogcyclus, dus nog
  steeds enigszins vochtig)

  Kastdroog (droog genoeg om in de
  kast te leggen aan het einde van de
  droogcyclus)
  Extra droog (maximaal
  droogheidsniveau) en bevestigen
  door op de knop te drukken.
  Het droogniveau kan in de
  programma's Katoen en Synthetische
  stoffen worden aangepast.

  OPTIES DIE TE SELECTEREN ZIJN MET
  DE TOETS OPTIES
  ANTI-KREUK

  Helpt kreuken te voorkomen als
  de was niet snel na afloop van het
  programma uit de machine kan
  worden gehaald.
  Een paar minuten na het einde van
  het programma begint de droger

  DELICAAT

  Maakt een zachtere behandeling
  van de was mogelijk door de
  droogtemperatuur te verlagen.

  SNEL

  Hiermee kunt u sneller drogen
  doordat de programmaduur korter is.

  regelmatig te draaien. Dit draaien
  duurt tot ongeveer 12 uur na het
  einde van het programma.
  U kunt het op elk gewenst moment
  stoppen door de droger met de Aan/
  Uit-toets uit te schakelen.

  21 • Page 22

  FUNCTIES
  AAN/UIT

  De droger inschakelen: druk op de
  toets START/PAUZE totdat de letters.
  Om de droger uit te schakelen
  nadat het programma is beëindigd:
  de toets indrukken totdat de lichten
  uit gaan.

  WAARSCHUWING

  Na het annuleren van een
  lopende programma snel
  alle stukken verwijderen

  Een lopend programma annuleren:
  de toets ingedrukt houden totdat het
  display geeft aan dat het programma
  is gewist.

  en ze verspreiden, zodat de
  warmte is verdwenen.

  UP EN DOWNTOETSEN

  Om te overlopen en te selecteren uit
  het menu op de display.

  De UP en DOWN-toetsen lichen alleen
  op wanneer overlopen of selectie
  mogelijk is.

  OK-TOETS

  Om een selectie in het menu Opties of
  Instellingen te bevestigen.

  De OK-toets licht alleen op wanner
  bevestiging van een geselecteerd
  item mogelijk is.

  START/PAUZE

  Het programma starten nadat u uw
  instellingen hebt voltooid

  Een lopend programma onderbreken
  Een onderbroken programma
  voortzetten

  TOETSENVERGRENDELING

  Met deze functie kunt u de toetsen van
  het bedieningspaneel vergrendelen
  tegen ongewenste bediening,
  bijvoorbeeld door kleine kinderen.

  Knop en toetsen zijn nu vergrendeld.
  De enige werkende functie is "Aan/
  Uit", om de droger uit te schakelen.

  Moet de droger ingeschakeld zijn.
  De toets Toetsenvergrendeling
  ingedrukt houden totdat het display
  aangeeft dat het programma is gewist.

  AFSTANDSBEDIENING

  Zie de aparte paragraaf 6th Sense Livefunctie /Set-upprocedure en 6th Sense
  Live-afstandsbediening/Dagelijks
  gebruik.

  KLAAR IN

  Maakt het mogelijk om de was op
  een bepaald moment klaar te hebben
  door een vertraging in te stellen tot
  het einde van het programma.
  Selecteer programma en opties.

  22

  De toetsenvergrendeling blijft
  geactiveerd, ook als u de droger uit en
  weer aan zet.
  Om de toetsen/knop te ontgrendelen
  de optietoets opnieuw ingedrukt
  houden, totdat het display aangeeft
  dat de toetsen ontgrendeld zijn.

  Druk op de toets Klaar in – op de
  display wordt aangegeven dat de duur
  van Klaar in ingesteld kan worden. • Page 23

  NL
  Druk op de UP of DOWN-toets om de
  gewenste periode te selecteren tot
  aan het einde van het programma.
  Druk op "Start/Pauze" – het aftellen
  van de vertraging wordt gestart. De
  display geeft de defaultduur van het
  geselecteerde programma aan, met
  eronder de ingestelde periode "Klaar
  in". De Start/Pauze-toets en de toets
  Klaar in lichten op; het dubbele punt
  tussen de uren en minuten van Klaar
  in knippert.
  Het programma begint automatisch,
  tijdig,om te worden beëindigd aan
  het einde van de vertragingsperiode.
  De duur van het programma kan door
  bepaalde factoren worden beïnvloed,
  vooral door de vochtigheidsgraad
  van het wasgoed. Daarom wordt de
  duur van het programma in bepaalde
  fasen van het programma opnieuw
  berekend en aangepast. Tijdens deze
  fasen wordt op het display de een
  INSTELLINGEN

  De volgende instellingen kunnen
  gewijzigd worden:
  Taal: Taal: voor het aanpassen van de
  taal op het display
  Toetstonen: voor het aanpassen van
  de toon wanneer een toets wordt
  ingedrukt
  Waarschuwing einde cyclus: Om het
  geluidssignaal aan het einde van het
  programma aan te passen of volledig
  uit te schakelen
  Contrastweergave: om het contrast van
  de tekst op het display af te stellen
  Watergeleidbaarheid: om het aan te
  passen aan uw lokale watergeleiding;
  raadpleeg de paragraaf EERSTE
  GEBRUIK voor meer informatie.
  Onthouden laatst gebruikte cyclus: om
  het oproepen van het laatst gebruikte
  programma in te schakelen of uit te
  schakelen wanneer de wasdroger
  wordt ingeschakeld
  Eco-instelling: voor het inschakelen
  of uitschakelen van de automatische
  uitschakelfunctie na einde programma

  animatie vertoond. Dit kan leiden
  tot een eerder of later einde van het
  programma dan oorspronkelijk met
  de "Klaar in" functie was ingesteld.
  In dat geval geeft het display aan,
  na het einde van het programma,
  dat het programma eerder of later is
  beëindigd.
  De maximaal selecteerbare waarde
  is 23:30 uur. Om de instelmodus te
  verlaten zonder een duur voor Klaar in
  te bepalen, selecteer "__:__".
  De vertraging wissen:
  Op "Start/Pauze" drukken om de
  startvertraging te wissen. Druk
  nogmaals op Start/Pauze om het
  gekozen programma onmiddellijk te
  starten.
  of houd "Aan/Uit" ingedrukt om de
  volledige programma-instelling te
  wissen.

  Fabrieksinstellingen: om terug te keren
  naar de fabrieksinstellingen
  Live-menu: instellingen
  afstandsbediening
  Druk op de Instellingentoets en houd
  hem minimaal 3 seconden ingedrukt.
  Het display geeft aan dat in de
  Instellingenmodus bent gegaan..
  De UP of DOWN-toets indrukken om de
  instellingen te overlopen. Bevestig de
  instelling die u wilt wijzigen door op de
  OK-toets te drukken.
  Druk op de UP of DOWN-toets om
  de instelling aan te passen, daarna
  bevestigen met de OK-toets.
  Druk op de Instellingentoets om af
  te sluiten. Als de instellingentoets
  niet wordt ingedrukt zal de
  instellingenmodus na ongeveer
  10 seconden automatisch worden
  verlaten.

  23 • Page 24

  INDICATOREN
  ENERGIECONTROLE

  Hoe minder de niveaus van de
  energiemonitor branden, des te
  economischer uw programmainstelling.

  STORING

  Raadpleeg voor elke storingsindicatie
  op het display de paragraaf
  PROBLEEMOPLOSSING voor meer
  informatie.

  VERBINDINGSSTATUS

  Wanneer uw droger al op het internet
  aangesloten is (zie hoofdstuk 6th
  Sense Live-functie / Set-upprocedure
  in de handleiding voor Gebruik en
  Onderhoud) geeft deze indicator
  een feedback over de status van de
  internetverbinding via uw draadloze
  router.
  Wanneer de droger wordt
  ingeschakeld knippert het
  controlelampje voor de

  24

  aansluitstatus: de droger zoekt naar
  een verbinding. Wanneer het gaat
  branden wil dat zeggen dat het
  apparaat goed is aangesloten op het
  internet.
  De sterkte van het draadloze
  signaal wordt weergegeven door
  het controlelampje (wanneer alle
  elementen van het controlelampje
  branden is er een hoge signaalsterkte) • Page 25

  NL

  6th SENSE LIVE-FUNCTIE / SET-UPPROCEDURE
  Voor het inschakelen van de bewaking en bediening van
  het apparaat op afstand moet eerst de instelprocedure
  goed worden afgerond.

  De instelprocedure hoeft slechts één keer te worden
  uitgevoerd. Het moet alleen opnieuw worden uitgevoerd
  als de installatie-eigenschappen van de router worden
  gewijzigd (netwerknaam of wachtwoord).

  TECHNISCHE VEREISTEN
  • Een draadloze router 2.4Ghz WiFi b/g/n,
  aangesloten op het internet.
  • Voor Android-gebruikers: een smartphone
  met Android 4.3 (of hoger) met een 1280x720
  schermresolutie (of hoger).
  • Voor iOS-gebruikers: een smartphone of een
  tablet met iOS 8 (of hoger).

  VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIEPROCEDURE

  1. Download de gratis 6

  Sense Live-app uit de
  App Store en installeer het op uw smartphone /
  tablet.
  th

  2.

  Als u nog geen account heeft, maak er dan
  een aan en abonneer u op de service, om van de
  functies van de app. gebruik te kunnen maken.
  De app biedt de gebruiksvoorwaarden (juridische
  voorwaarden), waarvoor uw acceptatie wordt
  gevraagd, om de 6th Sense Live-functie wilt
  gebruiken.

  3. Registreer uw droger door de instructies in de

  App op te volgen.
  Voor de registratieprocedure heeft u de Smart
  Appliance IDentifier (SAID)-code van uw apparaat
  nodig.
  Om de SAID-code te vinden:
  • de instellingentoets indrukken
  • het Live-menu in het Instellingenmenu
  selecteren met de UP en DOWN-toetsen
  en op de OK-toets drukken.
  • het SAID-item selecteren met de UP en
  DOWN-toetsen en op de OK-toets drukken.
  De SAID bestaat uit 13 cijfers en letters.

  U kunt uw toestel SAID opschrijven:
  SAID: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  4.

  Controleer of het apparaat is geïnstalleerd
  op een plaats die goed gedekt wordt door uw
  draadloze netwerk (goede signaalsterkte).
  Om de sterkte van uw WiFI-signaal te controleren:
  zet de router verbonden met het apparaat aan,
  gebruik enkel het WiFi-netwerk en bekijk een filmpje in Youtube met uw Smartinrichting. U moet u
  hierbij dicht bij het apparaat bevinden.

  5. Wanneer uw router WPS 2.0 (of hoger)

  ondersteunt, volg dan de automatische
  instelprocedure, om uw toestel te verbinden met
  de router.
  Als uw router geen WPS ondersteunt, volg dan de
  handmatige instelprocedure.

  25 • Page 26

  AUTOMATISCHE INSTALLATIEPROCEDURE
  Deze procedure is alleen van toepassing als uw router
  WPS2.0 (of hoger) ondersteunt

  1.

  De router aanzetten en de functie WPS
  (Wi-Fi Protected Setup) activeren. Het WPS
  indicatorlampje gaat aan en de functie blijft
  ongeveer 2 minuten actief.

  2. Terwijl de WPS aan is drukt u op de toets

  van de afstandsbediening. Het werkt als
  snelkoppeling naar het Live menu. Anders
  het Live menu in het instellingenmenu
  selecteren met de UP en DOWN-toets en op
  de OK toets drukken.

  3.

  De instellingsfunctie uit het displaymenu
  selecteren met de UP en DOWN-toets en op
  de OK toets drukken.
  De verbindingsstatus indicator gaat snel knipperen.

  26

  4.

  Het controlelampje verbindings status
  begint langzaam te knipperen, omdat de
  verbinding met de router tot stand is
  gebracht.
  Naarmate het controlelampje van de verbindingsstatus stabiel wordt, is de verbinding tot stand
  gebracht en is de wasmachine verbonden met het
  internet.

  5. De installatieprocedure is voltooid. • Page 27

  NL
  HANDMATIGE INSTALLATIEPROCEDURE
  Deze procedure maakt gebruik van de Micro Access
  Point-technologie en is van toepassing wanneer uw
  router geen WPS 2.0 ondersteunt.

  1.

  Vooraleer te starten met de set-upprocedure,
  noteer de naam van uw draadloze thuisnetwerk
  (SSID), het PASSWORD en de SAID-code van de
  droger.

  2.

  Zet uw router aan en zorg ervoor dat de
  Internetverbinding werkt.

  3. De toets van de afstandsbediening

  9. Open uw favoriete browser met uw apparaat

  en typ 192.168.10.1 in de adresbalk.

  10.

  Druk op "Enter"/"Go". De browser toont een
  SMART webpagina. Het is de configuratiepagina
  van de draadloze radio van uw droger.

  11. Selecteer uw draadloze thuisnetwerk in de

  keuzelijst met de beschikbare netwerken.

  indrukken. Het zal werken als snelkoppeling
  naar het Live- menu. Anders het Live menu in
  het instellingenmenu selecteren met de UP
  en DOWN-toets en op de OK toets drukken.

  4. De instellingsfunctie uit het Live menu

  selecteren met de UP en DOWN-toets en op
  de OK toets drukken.
  De droger maakt een draadloos netwerk (SSID)
  aan. De naam van het netwerk bestaat uit het
  voorvoegsel "WP_" gevolgd door het MACadres (bv. WP_88_A1_23_6F_78_C3).
  De verbindingsstatus indicator gaat snel
  knipperen.

  Als het draadloze thuisnetwerk niet wordt
  getoond moet "Overig" (->) worden geselecteerd
  en de naam van het netwerk (SSID) en het
  veiligheidsprotocol handmatig worden ingevoerd.

  5.

  De draadloze verbinding op uw
  smartapparaat aanzetten.

  6.

  Zoek binnen uw apparaat naar het draadloze
  netwerk (SSID) van de droger en selecteer het. Het
  ziet er uit als

  WP_XX_XX_XX_XX_XX_XX
  waar "XX" staat voor letters en cijfers.
  Elk toestel heeft zijn eigen SSID.

  Voer het wachtwoord van uw draadloze
  netwerk in. Denk er aan dat: dit soort wachtwoord
  hoofdlettergevoelig is..

  7.

  Op "Verzenden" klikken en 30 seconden
  wachten.

  Zodra u de SSID hebt geselecteerd zal het
  wachtwoord worden gevraagd. Gebruik de SAID
  (zie "Voordat de instelprocedure wordt gestart",
  punt 3) als netwerkwachtwoord, zonder de eerste
  drie tekens.
  SAID: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  8.

  Wacht totdat het apparaat bevestigt dat het is
  verbonden met het WP-netwerk.

  12.
  13.

  14. Het controlelampje verbindings status

  begint langzaam te knipperen, omdat de
  verbinding met de router tot stand is gebracht.
  Naarmate het controlelampje van de
  verbindingsstatus stabiel wordt, is de verbinding tot
  stand gebracht en is de droger verbonden met het
  internet.

  15. De installatieprocedure is voltooid.
  27 • Page 28

  RESET-PROCEDURE
  De resetprocedure moet alleen uitgevoerd worden
  wanneer de set-upeigenschappen van de router
  gewijzigd worden (naam netwerk en password) of
  wanneer de droger niet kan verbinden met de cloud.

  1.

  4.

  Het Live menu in het instellingenmenu
  selecteren met de UP en DOWN-toets en op
  de OK toets drukken.

  Wanneer de ontinrichtingsprocedure is
  voltooid verschijnt er een bericht op het display.

  2. De resetfunctie uit het Live menu

  Om de Live-functie opnieuw te gebruiken
  moet de installatieprocedure worden herhaald.

  selecteren met de UP en DOWN-toets en op
  de OK toets drukken. Dit item wordt alleen
  weergegeven als de droger is ingesteld.

  3. Op het display komt een

  bevestigingsbericht waarin wordt gevraagd
  of u deze bewerking wilt uitvoeren.
  Selecteer 'Ja' met behulp van de UP en
  DOWN-toets en druk op de OK-toets om
  door te gaan met de ontinrichtingsprocedure.
  De ontinrichtingsprocedure begint.

  28

  5. • Page 29

  6th SENSE LIVE AFSTANDSBEDIENING /
  DAGELIJKS GEBRUIK
  Met de Afstandsbedieningsmodus is bediening van
  de droger op afstand mogelijk, met behulp van een
  smartphone of een tablet.

  1.

  Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld en is
  aangesloten op het internet.

  2. De droger inschakelen.
  3. Doe de was in de machine en sluit de deur.
  4.

  Controleren of het controlelampje
  Verbindingsstatus ingeschakeld is.

  5.

  De toets van de afstandsbediening
  indrukken.
  Het licht van de toets wordt ingeschakeld, de
  deur wordt vergrendeld en de knoppen en
  toetsen op het bedieningspaneel worden
  uitgeschakeld. De enige nog actieve bedieningen
  zijn "Afstandsbediening" en "AAN/UIT".
  De droger is nu in de modus Afstandsbediening
  en is klaar om te worden bestuurd via de 6th Sense
  Live-app.

  NL

  De functie afstandsbediening heeft bepaalde
  specifieke technische apparatuur en wat
  voorbereidende installatie nodig. Lees
  gedetailleerde informatie in de paragraaf "6th Sense
  Live-functie / Set-upprocedure".

  6.

  Met behulp van de App kunt u een programma
  instellen en starten, een lopende programma
  wijzigen (indien de voortgang van het programma
  het nog toelaat) wijzigen, een lopend programma
  resetten of informatie over de programmastatus
  ontvangen.
  Als een programma op afstand wordt opgestart
  zal de droger aan het einde van het programma
  automatisch uit de modus Afstandsbediening gaan
  en worden uitgeschakeld.
  Om handmatig uit de afstandsbediening te gaan
  opnieuw de toets van de afstandsbediening
  indrukken. Er is opnieuw plaatselijke controle over
  het bedieningspaneel van de droger.

  29 • Page 30

  6th SENSE LIVE-FUNCTIE / VAAK GESTELDE VRAGEN
  VRAAG

  ANTWOORD

  Zijn er verschillen tussen het
  gebruik van een smartphone
  (of een tablet PC) met Android
  of iOS?
  Welke WiFi-protocollen worden
  door het apparaat ondersteund?

  U kunt het besturingssysteem van uw voorkeur gebruiken, er zijn geen
  verschillen.

  Welke versie van WPS wordt
  ondersteund?

  Het apparaat ondersteunt WPS 2.0 of hoger. Raadpleeg de
  documentatie bij de router om de door uw router ondersteunde WPS te
  controleren.
  De vereiste instellingen zijn:
  • 2.4 GHz ingeschakeld, WiFi b/g/n
  • DHCP en NAT geactiveerd
  Raadpleeg de documentatie bij de router voor nadere informatie.
  Ja, maar cloud diensten zijn bedoeld voor apparaten die continu met
  het Internet zijn verbonden.

  Welke instellingen/configuratie
  moeten er worden ingesteld op
  de software van de router?
  Is het mogelijk om een mobiele
  3G in plaats van een router te
  gebruiken?
  Hoe kan ik controleren of de
  internetverbinding van het
  thuisnetwerk werkt en of de
  draadloze functionaliteit is
  ingeschakeld?
  Waar zijn de naam en het
  wachtwoord van het draadloze
  netwerk te vinden?
  Wat te doen als er een draadloos
  kanaal uit de omgeving wordt
  gebruikt?
  Hoe kan ik controleren of de
  draadloze functionaliteit van het
  apparaat is ingeschakeld?
  Hoeveel moet de afstand tussen
  de router en de droger zijn?

  Is er iets waardoor het signaal
  wordt verhinderd om het
  apparaat te bereiken?
  Wat kan ik doen als mijn
  draadloze verbinding de droger
  niet bereikt?

  30

  De in de droger geïnstalleerde draadloze radio ondersteunt WiFi b/g/n
  voor Europese landen.

  U kunt zoeken naar uw netwerk, met uw tablet of smartphone en/of
  computer -als het netwerk zichtbaar is-, controleren of de verbinding
  werkt. Vergeet niet om alle andere gegevensverbindingen (d.w.z.
  die van uw mobiele telefoon) uit te schakelen voordat u een poging
  doet.
  Meestal is er een sticker met deze informatie op de router geplakt.
  Anders typt u de URL "http://IP nummer van de router" om toegang te
  krijgen tot de routerinstelling vanaf een aangesloten apparaat.
  U moet het kanaal dat wordt gebruikt voor uw draadloze thuisnetwerk
  controleren en, als het kanaal al vanuit een andere router wordt gebruikt,
  uw router dwingen om een kanaal zonder interferentie te gebruiken.
  Raadpleeg de documentatie bij de router voor nadere informatie.
  Controleer of het controlelampje Verbindingsstatus brandt.
  Controleer met uw smartapparaat de 6th Sense Live-app, als het netwerk
  van het apparaat zichtbaar is en verbonden met de cloud.
  De dekking is sterk afhankelijk van de muurmaterialen. U kunt de sterkte
  van het signaal op twee manieren controleren.
  Als de radio van de droger al is geïnstalleerd kunt u de signaalsterkte in het
  Live-menu controleren. Als de RSSI waarde groter dan -75 is de verbinding
  goed (b.v. -60, de verbinding is goed; -80 de verbinding is slecht).
  • Als de radio van de droger nog niet is geïnstalleerd moet u de
  signaalsterkte controleren met behulp van uw tablet (of een
  ander draadloos HAN-apparaat) naast de wasmachine (er zijn
  specifieke softwaretools te downloaden van het Internet, om de
  signaalsterkte te controleren).
  Controleer of er geen apparaten zijn die de hele internetbandbreedte
  gebruiken en zorg ervoor dat alle internetapparaten van het thuisnetwerk
  niet de max. limiet van de aangesloten apparaten overschrijden.
  U moet specifieke apparatuur gebruiken om de draadloze dekking van
  het thuisnetwerk uit te breiden, zoals Access Point, WiFi repeaters en
  Power-lijn bridge (niet met de droger meegeleverd). • Page 31

  NL
  VRAAG

  ANTWOORD

  Ik ben van router veranderd, wat
  moet ik doen?

  U kunt dezelfde installatie- eigenschappen (netwerknaam en
  wachtwoord) houden of de vorige installatie van het apparaat
  wissen (resetprocedure) en de installatie opnieuw uitvoeren
  (zie "Live Afstandsbediening / Installatieprocedure").
  Ik heb de thuisnetwerkinstallatie U kunt de voorgaande installatie van het apparaat wissen
  veranderd, wat moet ik doen?
  (resetprocedure) en de installatie opnieuw uitvoeren
  (zie "Live Afstandsbediening / Installatieprocedure").
  Wat gebeurt er bij een
  Wanneer er weer stroom is wordt de afstandsbediening
  stroomstoring?
  uitgeschakeld.
  • Als de droger in de "Klaar in"-modus staat blijft het aftellen van de
  vertraging automatisch doorgaan en begint de droogfase zoals
  gepland.
  • Als de droger bezig was zal de droger verder gaan waar ze was
  gebleven, zodra er weer stroom is. Het is niet nodig om nogmaals
  op START te drukken, zelfs als de afstandsbediening wordt
  uitgeschakeld.
  Wat kan ik doen als het
  Wanneer het controlelampje Verbindingsstatus niet gaat branden
  controlelampje Verbindingsstatus is de droger correct aangesloten op de router, maar kan het geen
  langzaam blijft knipperen en
  verbinding met internet maken.
  nooit gaat branden?
  Om het apparaat aangesloten op het internet te krijgen moet u de
  router en/of de instellingen controleren.
  Juiste router-instellingen: NAT moet aan staan; Firewall en DHCP
  moeten goed zijn ingesteld.. Wachtwoord cryptografie ondersteund
  door: WEP, WPA, WPA2. Raadpleeg de handleiding van de router.
  Instellingen: als uw Internetprovider het aantal MAC-adressen
  waarmee verbinding met internet kan worden gemaakt heeft
  vastgesteld, is het mogelijk dat u de droger niet op de cloud kunt
  aansluiten. Het MAC-adres is het unieke identificatienummer van
  het apparaat, bijv. die van uw computer. Vraag uw Internet provider
  naar de procedures om een ​​nieuw apparaat, anders een computer
  (bijv. een droger) met het internet te verbinden.
  Waar kan ik het MAC-adres van de Het Live menu in het instellingenmenu selecteren met de UP en
  droger vinden?
  DOWN-toets en op de OK toets drukken. Het MAC-item uit het Live
  menu selecteren met de UP en DOWN-toets en op de OK toets
  drukken. Het MAC-adres bestaat uit een combinatie van cijfers
  en letters.

  31 • Page 32

  ENERGIEBESPARING
  AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
  De droger is ontworpen om energie te besparen.
  Nadat het programma is voltooid wordt het
  daarom automatisch na ongeveer een kwartier
  uitgeschakeld.
  TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
  • Zorg voor het verkorten van de droogtijd
  dat het wasgoed met de hoogst mogelijke
  centrifugeersnelheid van het droogprogramma
  wordt gecentrifugeerd. Dit verlaagt het
  vochtgehalte in het wasgoed.
  • Droog bij voorkeur een volledige lading,
  zoals aangegeven in de Programmatabel. Dit
  optimaliseert het betreffende energieverbruik.
  • Het wasgoed niet te droog laten worden.
  • Na elke droogcyclus het deurfilter reinigen.
  • Na elke vijfde droogcyclus het onderste filter
  reinigen.

  32

  De periode van einde programma tot automatische
  uitschakeling (= Ecomodus) kan verlengd worden,
  en de automatische uitschakelfunctie kan zelfs
  uitgeschakeld worden. Raadpleeg FUNCTIES /
  INSTELLINGEN.

  • De optimale omgevingstemperatuur is tussen
  15 °C en 20 °C. Bij een hogere temperatuur de
  kamer luchten.
  • De "Delicaat" optie alleen bij kleine ladingen
  gebruiken.
  • Bij het drogen van katoenen of synthetische was
  strijkdroog en kastdroog wasgoed tegelijk laten
  draaien. Het programma starten met droogniveau
  Strijkdroog. Aan het einde van het programma het
  wasgoed dat gestreken moet worden verwijderen.
  Beëindig het droogproces voor de resterende
  lading met droogniveau Kastdroog.
  • Gebruik de modus Afstandsbediening om de
  droger te programmeren en te starten wanneer de
  energiekosten lager zijn. • Page 33

  NL

  ONDERHOUD
  EN REINIGING
  WAARSCHUWING

  Gebruik geen brandbare
  vloeistoffen om de droger
  schoon te maken.

  Voor elke reinigings- en onderhoudsbeurt de droger
  uitschakelen.

  HET WATERRESERVOIR LEGEN
  Na elk programma het waterreservoir legen,
  mits de afvoerslang niet is aangesloten op uw
  afvalwatersysteem (Zie INSTALLATIEGIDS).

  1. Het handvat vasthouden en het waterreservoir 3. Het waterreservoir weer aanbrengen en druk

  voorzichtig uitnemen. Het volle waterreservoir met
  beide handen vasthouden.

  het terug op zijn plaats. Controleer of het volledig in
  het compartiment is aangebracht.

  2. Leeg het water.

  33 • Page 34

  REINIGEN VAN HET DEURFILTER
  Het deurfilter na elk programma reinigen.
  Controleer of de was uit de machine is gehaald.
  Open de deur.

  4.

  Het filtercompartiment met een zachte doek
  of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen.

  1.

  Verwijder de deurfilter door het naar boven te
  trekken.

  2. Druk op de toets om de deur te openen.

  3.

  Alle pluizen zorgvuldig met de hand van het
  scherm verwijderen.
  Het scherm kan eventueel ook onder stromend
  water worden gereinigd, met een zachte borstel.

  34

  5. Het filter sluiten en opnieuw aanbrengen
  in de goede richting, zodat het volledig in het
  filtercompartiment zit. • Page 35

  NL

  REINIGEN VAN HET ONDERSTE FILTER
  Het onderste filter na elk vijfde programma
  reinigen.

  1. Open de bodemklep.

  2. Het handvat vasthouden en het onderste filter

  4.

  Het filterschuim en het filter met de hand
  of onder stromend water schoonmaken. Het
  filterschuim niet in de wasmachine wassen.

  5. Het filterschuim zorgvuldig uitwringen. Niet

  uitnemen.

  in het onderste filter aanbrengen wanneer het nog
  druipt.

  3. Het schuim uit het onderste filter verwijderen

  Het filterschuim op de onderste filter
  vastzetten.

  om het schoon te maken.

  6.

  7. De filterkamer van de droger met een vochtige
  doek of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen.

  35 • Page 36

  8. De onderste filter opnieuw insteken.

  Controleer of het volledig in het filtercompartiment
  is aangebracht.

  9. Het filterhandvat naar beneden klappen.

  36

  10. De bodemklep sluiten. • Page 37

  REINIGEN VAN DE BUITENKANT
  VAN DE DROGER

  NL

  Gebruik een zachte vochtige doek om de buitenste
  delen van de droger te reinigen.
  Gebruik geen glas of reinigingsmiddelen voor
  algemeen gebruik, schuurpoeder of dergelijke
  om het bedieningspaneel schoon te maken - deze
  stoffen kunnen de oppervlakken beschadigen.

  37 • Page 38

  OMKEREN VAN DE DEURSTOP
  De deurstop of de drogerdeur kunnen eventueel
  worden omgekeerd. Gebruik voor de procedure een
  tang en een kruiskopschroevendraaier.

  1.

  Voor het verwijderen en vastzetten van de
  deur wordt de hulp van een tweede persoon
  aanbevolen. Controleer of de stekker van de droger
  uit het stopcontact is gehaald. Open de drogerdeur.

  3.

  Verwijder de twee schroeven boven en onder
  het deurslot, links van de deuropening.

  De twee schroeven op het deurscharnier
  verwijderen.

  2. Op de kleine knop boven het deurslot drukken

  De deur verwijderen en zorgvuldig
  ondersteboven leggen, op een deken of iets
  dergelijks.

  met een kleine schroevendraaier. Tegelijkertijd het
  deurslot naar boven verplaatsen en met uw vinger
  naar u toe trekken.

  38

  4. • Page 39

  NL

  5. De onderste schroef losdraaien, om het

  afdekframe op de voorzijde van de deur los te
  maken.

  7. Het kozijn voorzichtig in de richting van de klok

  draaien, en deze verwijderen.
  2

  1

  8. De deur opnieuw draaien en ondersteboven
  leggen.

  6.

  De deur draaien en neerleggen op het
  deurglas.

  1

  1

  2
  2

  39 • Page 40

  9. Verwijder de twee schroeven aan de zijkant.

  Doe dit aan beide zijden van de deur.

  11. Verwijder de zijdelen aan weerskanten van
  de deur.

  1

  12.

  2

  De zijdelen omkeren en deze opnieuw
  aanbrengen.

  10.

  Verwijder de 4 binnenste schroeven aan
  weerskanten van de deur.

  40 • Page 41

  NL

  13. De 2 binnenste schroeven aan weerskanten 15. De deur draaien en neerleggen op het
  van de deur opnieuw vastdraaien.

  deurglas.

  1

  2

  14. De 4 binnenste schroeven aan beide zijden
  opnieuw vastdraaien.

  16. Het deurframe weer terugplaatsen.
  1

  2

  41 • Page 42

  17. De deur opnieuw draaien en ondersteboven 19. De twee schroeven boven en onder het

  leggen. De onderste schroef opnieuw vastdraaien.

  18. Het deurslot aan de rechterkant van de

  deuropening aanbrengen. Volledig in de opening
  drukken en een beetje naar beneden verplaatsen,
  totdat de kleine knop van het deurslot vergrendeld
  wordt.

  42

  deurslot vastzetten, aan de rechterkant van de
  deuropening.

  20. De deur aan de linkerkant van de

  deuropening vastzetten, en de twee schroeven
  draaien. • Page 43

  NL

  HANDLEIDING VOOR
  PROBLEEMOPLOSSING
  EN KLANTENSERVICE
  Deze droger is uitgerust met verschillende
  automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor
  worden storingen snel opgespoord en kan het
  veiligheidssysteem op de juiste manier reageren.
  Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen
  enkele minuten verholpen kunnen worden.
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  DROGEN DUURT TE
  LANG WASGOED IS NIET
  VOLDOENDE DROOG

  Het geselecteerde programma
  is niet optimaal voor het soort
  wasgoed

  • Kies het programma dat het
  beste overeenkomt met het
  soort wasgoed; zie de paragraaf
  PROGRAMMA'S

  Deurfilter of onderste filter
  verstopt

  • Reinig de filters volgens de
  instructies in de paragraaf
  VERZORGING EN ONDERHOUD

  De was is te nat

  • Zorg er voor dat het wasgoed
  met de hoogst mogelijke
  centrifugeersnelheid wordt
  gecentrifugeerd. Als het
  wasgoed zou worden
  gecentrifugeerd met een
  centrifugeersnelheid onder
  800 rpm kan het waterreservoir
  tijdens het droogprogramma
  vol raken.

  De omgevingstemperatuur is te
  hoog

  • De ideale
  omgevingstemperatuur is
  tussen 15 °C en 20 °C. Wanneer
  de omgevingstemperatuur
  hoger is, de kamer luchten.

  Deur is niet goed gesloten

  • De deur goed aanduwen om te
  sluiten totdat u de sluitklik hoort

  Toetsenvergrendeling is
  geactiveerd

  • De toets met het symbool
  ingedrukt houden totdat
  het display aangeeft dat het
  programma is ontgrendeld.

  DE DROGER START NIET,
  HOEWEL "START/PAUZE" IS
  INGEDRUKT

  43 • Page 44

  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  ER ZIJN WATERDRUPPELS
  ONDER DE WASDROGER

  Het onderste filter is niet goed
  aangebracht

  • Controleer de positie van
  het onderste filter en zorg
  ervoor dat het is volledig in het
  filtercompartiment zit.

  Er blijven pluizen op het onderste
  filter of de deurafdichting

  • Verwijder de pluisresten op
  de rubberen afdichtingen
  van het onderste filter en de
  deurafdichting.

  Het waterreservoir is niet goed
  aangebracht

  • Druk het waterreservoir
  naar binnen en zorg ervoor
  dat het volledig in het
  reservoircompartiment zit.

  Directe afvoeraansluiting werkt
  niet goed

  • Controleer de
  afvoeraansluiting en zorg ervoor
  dat het water kan worden
  afgevoerd.

  De droger staat niet waterpas

  • Controleer het niveau van de
  droger op het tafelblad met een
  waterpas; indien nodig de poten
  van de droger aanpassen.
  (raadpleeg de
  INSTALLATIEGIDS).

  44 • Page 45

  STORING INDICATOR EN MELDINGEN

  NL

  Zorg voor
  • Het ledigen van het waterreservoir na elk programma
  • Het reinigen van de deurfilter na elk programma
  • Het reinigen van de onderste filter na elk vijfde
  programma
  Controlelampje
  voor storing

  Berichtweergave

  WATERTANK
  VOL

  Mogelijke oorzaak

  Het waterreservoir kan
  • vol water zijn
  • niet goed zijn geplaatst

  REINIG
  ONDERSTE
  FILTER

  • Leeg het waterreservoir; zorg
  ervoor dat het daarna goed
  wordt aangebracht.
  • Druk her waterreservoir
  naar binnen en zorg
  ervoor dat het goed in het
  reservoircompartiment zit.

  Het onderste filter kan
  • geblokkeerd zijn door pluizen
  • niet goed zijn geplaatst

  REINIG
  DEURFILTER

  Oplossing

  • Reinig het onderste filter; zorg
  ervoor dat het daarna goed
  wordt aangebracht
  • Druk het onderste filter
  naar binnen en beweeg de
  vrijgavehefbomen in verticale
  positie, om ervoor te zorgen
  dat het filter correct in het
  filtercompartiment wordt
  aangebracht. Sluit de klep.

  Het deurfilter kan
  • geblokkeerd zijn door pluizen

  • niet goed zijn geplaatst

  • Het deurfilter verwijderen en
  reinigen; zorg ervoor dat het
  daarna goed wordt aangebracht,
  zodat het volledig in het
  filtercompartiment zit.
  • Controleer de positie van het
  deurfilter; controleer of het goed
  in het filtercompartiment is
  aangebracht.

  Raadpleeg de paragraaf ZORG EN ONDERHOUD voor
  het legen van het waterreservoir of het reinigen van de
  filters.

  45 • Page 46

  Hieronder een samenvatting van eventuele
  storingsoorzaken en oplossingen.
  Wanneer het probleem zich blijft voordoen, nadat de
  onderstaande instructies zijn opgevolgd, Aan/Uit ten
  minste drie seconden ingedrukt houden. Als daarna de
  storingsmelding nog steeds verschijnt, de wasmachine
  uitschakelen en afkoppelen en contact opnemen met
  onze Klantenservice.

  Controlelampje
  voor storing

  46

  Berichtweergave

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  F01 tot F04

  Storing van een onderdeel

  Aan/Uit ten minste drie seconden
  ingedrukt houden.

  F05 tot F09

  Storing van een onderdeel

  De droger uitschakelen en
  afkoppelen. Onmiddellijk de
  deur openen en de was er
  uit halen, zodat de hitte kan
  ontsnappen.
  Controleer of de
  omgevingstemperatuur tussen
  5 °C en 35 °C ligt. Ongeveer een
  uur wachten. Sluit de stekker van
  de droger op het stopcontact
  aan, laad het wasgoed en start
  het programma opnieuw.
  Als de fout zich blijft voordoen,
  neem dan contact op met de
  Klantenservice.

  F10 tot F24

  Storing van een onderdeel

  De droger uitschakelen en
  afkoppelen. Ongeveer een uur
  wachten. Sluit de stekker van de
  droger weer op het stopcontact
  aan en start de droger opnieuw.
  Als de fout zich blijft voordoen,
  neem dan contact op met de
  Klantenservice. • Page 47

  TRANSPORT EN BEHANDELING
  WAARSCHUWING

  De wasdroger nooit optillen
  door het aan het werkblad
  vast te houden.

  1. Haal de stekker van de wasdroger uit het

  stopcontact.

  2.

  NL

  Controleer of de deur en het waterreservoir
  goed dicht zitten.

  3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw

  afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan
  de achterzijde van de wasdroger bevestigen
  (zie Installatiegids).

  47 • Page 48

  KLANTENSERVICE
  VOORDAT U DE
  KLANTENSERVICE BELT

  1.

  Controleer of u het probleem zelf kunt
  oplossen aan de hand van de punten die
  beschreven zijn in "HANDLEIDING VOOR
  PROBLEEMOPLOSSING".

  2. Zet het apparaat aan en weer uit, om te

  controleren of het probleem is opgelost.

  ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES
  DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS,
  CONTACT OPNEMEN MET DE DICHTSTBIJZIJNDE
  KLANTENSERVICE

  Bel voor assistentie het nummer dat in het
  garantieboekje staat, of volg de instructies op de
  website www.whirlpool.eu
  Vermeld altijd:
  • een korte beschrijving van de storing;
  • het type en het exacte model van het apparaat
  • het servicenummer (het nummer na het woord
  Service op het typeplaatje aan de binnenkant van
  de droger).
  Het servicenummer staat ook in het
  garantieboekje;
  • uw volledige adres;
  • uw telefoonnummer.

  Maak gebruik van onze bevoegde Klantenservice,
  om zeker te zijn van goed herstel en gebruik
  originele reserveonderdelen voor eventuele
  reparaties.

  Fabrikant:
  Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
  Viale Guido Borghi 27
  21025 Comerio (VA)
  Italy
  48 • Page 49

  NL

  1.

  2a.

  2b.

  49 • Page 50

  3a.

  max 2 cm
  max 0.79 inch

  3b.

  50 • Page 51

  NL

  4.

  1

  2
  max 100 cm
  39 inch

  51 • Page 52

  5.

  6a.

  6b.

  ..............
  xxxx xxxx xxxx
  xxx V ~ xx Hz

  xx A

  52

  IPX4
  D

  V

  E • Page 53

  NL

  53 • Page 54 • Page 55

  NL

  55 • Page 56

  NL
  400010765566

  Whirlpool is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool USA

  001

  n


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 56 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Holländisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 56 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info