Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
1
NL
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
SNELLEREFERENTIE
GIDS
BEDIENINGSPANEEL
1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Waterreservoir
4. Deur
5. Deurknop
6. Deurfilter (achter de
deur)
7. Bodemfilter (achter
de klep)
8. Verstelbare pootjes (4)
1. Aan/uit-knop (Resetten
indien lang ingedrukt)
2. Instellingen
3. Trommelverlichting
4. Stoom
5. Toets afstandsbediening
6. Klaar in
7. Droogtijd
8. Droogniveau
9. Optietoets
(toetsenvergrendeling
indien lang ingedrukt)
10. Start / Pauze-knop
11. Ok-toets (om te
bevestigen)
12. UP-toets
13. DOWN-toets
14. Opties-controlelampjes
15. Controlelampjes
droogniveau
16. Bedieningsdisplay
17. Eco monitor
18. Gebied programma's
1.
2.
3.
6.
4.
7.
8.
5.
1. 7.2. 6. 8.4. 10.3. 9.5.
11.
12.
13.
18. 17. 16. 15. 14.
Lees voordat u het apparaat gaat
gebruiken zorgvuldig de gids voor
Gezondheid en Veiligheid.
Voordat u de droger in gebruik
neemt, moeten de
transportschroeven verwijderd
worden.
Raadpleeg voor gedetailleerde instructies
over het verwijderen ervan in de
Installatiegids.
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
www.whirlpool.eu/register
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  SNELLE REFERENTIE
  GIDS
  DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
  Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
  www.whirlpool.eu/register

  Lees voordat u het apparaat gaat
  gebruiken zorgvuldig de gids voor
  Gezondheid en Veiligheid.

   oordat u de droger in gebruik
  V
  neemt, moeten de
  transportschroeven verwijderd
  worden.

  Raadpleeg voor gedetailleerde instructies
  over het verwijderen ervan in de
  Installatiegids.

  PRODUCTBESCHRIJVING
  APPARAAT
  1.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Werkblad
  Bedieningspaneel
  Waterreservoir
  Deur
  Deurknop
  Deurfilter (achter de
  deur)
  7. Bodemfilter (achter
  de klep)
  8. Verstelbare pootjes (4)

  2.

  3.

  5.

  4.

  6.

  7.

  8.
  BEDIENINGSPANEEL

  18.

  17.

  16.

  15.

  14.

  11.
  12.
  13.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1. Aan/uit-knop (Resetten
  indien lang ingedrukt)
  2. Instellingen
  3. Trommelverlichting
  4. Stoom
  5. Toets afstandsbediening
  6. Klaar in
  7. Droogtijd
  8. Droogniveau
  9. Optietoets
  (toetsenvergrendeling
  indien lang ingedrukt)
  10. Start / Pauze-knop
  11. Ok-toets (om te
  bevestigen)
  12. UP-toets
  13. DOWN-toets
  14. Opties-controlelampjes
  15. Controlelampjes
  droogniveau
  16. Bedieningsdisplay
  17. Eco monitor
  18. Gebied programma's
  1 • Page 2

  6th SENSE LIVE-FUNCTIE
  Door de 6th Sense Live-functie kan uw applicatie worden
  verbonden met het internet.
  Wanneer u de betreffende app op uw smartphone / tablet gebruikt
  kunt u:
  • de status van het apparaat bewaken
  • informatie over de programmastatus ontvangen
  • een programma instellen en starten
  • een lopend programma veranderen, aanpassen of resetten
  • toegang tot extra inhoud krijgen
  Technische vereisten:
  • Een draadloze router 2.4Ghz WiFi b/g/n, aangesloten op het
  internet. Let op: het apparaat moet worden geïnstalleerd op een

  Gedetailleerde informatie over het gebruik ervan is te vinden in de 6th
  Sense Live-app of in de gids voor Gebruik en Verzorging.
  plaats die goed gedekt wordt door uw draadloze netwerk (goede
  signaalsterkte).
  • Voor Android-gebruikers: een smartphone met Android 4.3 (of
  hoger) met een 1280x720 schermresolutie (of hoger).
  • Voor iOS-gebruikers: een smartphone of een tablet met iOS 8 (of
  hoger).
  Voor het gebruik van de 6th Sense Live-functie:
  • Download de app uit de App Store en installeer het op uw
  smartphone / tablet. De app biedt de gebruiksvoorwaarden
  (juridische voorwaarden), waarvoor uw acceptatie wordt
  gevraagd, om de 6th Sense Live-functie wilt gebruiken.
  • Registreer uw droger met de applicatie en sluit het aan op uw
  draadloze thuisnetwerk.

  EERSTE GEBRUIK
  VOORDAT U DE DROGER GAAT GEBRUIKEN
  CONTROLEER DE AFVOERSLANG EN HET WATERRESERVOIR

  Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger
  correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw
  huishoudelijk afvalwatersysteem (zie Installatiegids).

  Zorg ervoor dat de waterkraan correct is aangesloten.

  Wanneer de droger voor de eerste keer wordt ingeschakeld wordt u gevraagd om
  • De gewenst taal in te stellen
  • De waarde van uw lokale watergeleiding aan te passen
  • De droger instellen om al dan niet de laatst gebruikte programma-instelling op te
  roepen wanneer u het apparaat inschakelt.
  Raadpleeg HINTS EN TIPS en OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN / Instellingen.

  DAGELIJKS GEBRUIK
  WAARSCHUWING
  1. WAS IN DE MACHINE DOEN

  Controleer of er geen
  aanstekers of lucifers in het
  wasgoed zijn achtergebleven.

  • Sorteer uw wasgoed voor volgens de aanbevelingen
  in de paragraaf "HINTS en TIPS".
  Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn.
  • Maak de deur open en doe de was in de machine.
  Houd u aan de maximale belading die te vinden is in
  de PROGRAMMATABEL.

  2

  Zie de Gids voor Gebruik en Verzorging voor meer details over de
  functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van
  de Gids voor Gebruik en Verzorging

  Controleer of het wasgoed niet
  is doorweekt met brandbare
  vloeistoffen.

  2. SLUIT DE DEUR
  • Zorg ervoor dat er geen was vast komt te zitten
  tussen het deurglas en het deurfilter.
  • De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort. • Page 3

  NL
  3. DE DROGER INSCHAKELEN
  • Druk op de toets Aan/Uit. Er wordt een animatie op het
  bedieningspaneel weergegeven en er is een geluid.
  Daarna is de droger bedrijfsklaar.
  4. HET GEWENSTE PROGRAMMA INSTELLEN
  • Keuze van het programma:
  Het toetssymbool op het bedieningspaneel indrukken. Op het
  display verschijnt naam, standaard droogniveau en standaard duur
  van het programma.
  • Verander het droogniveau, indien noodzakelijk
  Voor het gewenste droogniveau de toets "Droogniveau"
  indrukken:
  strijkdroog
  kastdroog


  extra droog

  Het symbool op het bedieningspaneel brandt.
  • Selecteer opties, indien nodig
  De optietoets indrukken; de lijst van beschikbare opties
  verschijnt op het display. De UP of DOWN toets indrukken om door
  de lijst te navigeren. Druk op de OK toets om de gewenste optie te
  selecteren; er verschijnt een markeringsteken op het display naast
  de naam van de optie, en het optiesymbool gaat branden.
  Een aantal opties/functies kunnen worden geselecteerd door
  rechtstreeks op de toets te drukken:

  Als een dergelijke optie niet voor het programma geselecteerd kan
  worden knippert het kort en wordt het automatisch uitgeschakeld
  wanneer de toets wordt ingedrukt en is er een geluid.
  Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN voor
  meer informatie.
  • Wanneer “Droogtijd” of “Lucht” programma is geselecteerd:
  Voor het aanpassen van de droog- of luchttijd,
  - de toets "Droogtijd" indrukken;
  - de gewenste droog- of luchttijd aanpassen door de toets
  "droogtijd" herhaaldelijk in te drukken, of anders de Up en Downtoets in te drukken.
  De geselecteerde duur bevestigen door de OK-toets in te drukken.
  5. PROGRAMMA STARTEN
  • "Start/Pauze" indrukken en ingedrukt houden, totdat de toets
  ononderbroken brandt. Na een korte wasdetectie fase gaat
  het droogproces van start.
  • De resterende programmaduur en de huidige
  programmafase wordt aangegeven.
  • In de loop van het programma kan de duur opnieuw worden
  berekend en aangepast. Tijdens zulke fasen wordt de detectiefase
  aangegeven en op het bedieningspaneel wordt een animatie
  getoond.

  6. DE INSTELLINGEN VAN EEN PROGRAMMA IN UITVOERING
  WIJZIGEN, INDIEN NODIG
  U kunt een aantal instellingen nog steeds wijzigen na het starten
  van een programma:
  Droogtijd aanpassen (alleen als programma Droogtijd of Luchten is
  geselecteerd).
  "Klaar in" aanpassen of wissen als er een vertraging is geselecteerd
  en gestart.
  Een optie toevoegen of wissen, mits de voortgang van het
  programma dit nog steeds toelaat.
  • De betreffende toets indrukken. De geselecteerde instelling
  knippert een aantal seconden.
  • Terwijl het knippert kan de instelling worden aangepast door op
  UP of DOWN te drukken. Als de waarde of instelling niet meer
  knippert nogmaals de toets indrukken.
  • OK-toets indrukken om de wijziging te bevestigen. Als u het niet
  bevestigt zal de aanpassing automatisch worden bevestigd — de
  gewijzigde instelling zal na een tijdje stoppen met knipperen.
  Het programma gaat automatisch verder.
  Om de instellingen van een programma in uitvoering of vertraging
  te wijzigen kunt u ook:
  • "Start/Pauze" indrukken om het programma in uitvoering te
  onderbreken
  • Uw Instellingen wijzigen
  • Druk opnieuw op "Start/Pauze" om het programma te vervolgen.
  7. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING RESETTEN, INDIEN
  NODIG
  • De "Aan/Uit" toets ingedrukt houden totdat het display
  geeft aan dat het programma is gewist.
  • Onmiddellijk de deur openen en de was er uit halen, zodat
  eventuele hitte in het wasgoed kan ontsnappen.
  8. DE DROGER UITSCHAKELEN NADAT HET PROGRAMMA IS
  BEËINDIGD
  • Het display geeft aan dat de cyclus is beëindigd. "Aan/Uit"
  indrukken om de droger uit te schakelen. De deur openen
  en het wasgoed er uit halen.
  • Binnen ongeveer een kwartier nadat het programma is beëindigd
  wordt de droger volledig uitgeschakeld, om energie te besparen.
  • Als de droger niet direct na afloop van het programma wordt
  uitgeschakeld zal de droger het wasgoed ongeveer 10 minuten
  draaien, om kreuken te voorkomen.
  Anders wordt op het display het einde van het programma
  en de anti-kreuk fase aangegeven. Deze fase kan worden
  beëindigd door de droger uit te schakelen, zoals hierboven staat
  aangegeven, of door het openen van de drogerdeur.
  9. WATERRESERVOIR LEGEN / REINIG DEURFILTER / REINIG
  ONDERSTE FILTER
  • Raadpleeg het hoofdstuk VERZORGING EN ONDERHOUD.

  3 • Page 4

  PROGRAMMATABEL

  Snel  Delicaat  Anti-kreuk

  Droogtijd

  Droogniveau

  max

  Te selecteren door optietoets

  Stoom

  ECO KATOEN

  Max.
  belading
  (kg)

  Programma

  Onderhoudslabels

  Rechtstreeks te selecteren


  KATOEN

  max
  GEMENGDE WAS

  2,0
  SYNTHETISCH

  3,5


  FIJNE WAS

  2,5

  WOOL EXCELLENCE

  1,0

  JEANS

  3,0

  GROTE STUKKEN

  3,0

  LUCHTEN

  max

  OPFRISSEN MET
  STOOM

  1,5

  DROOGTIJD

  max

  OVERHEMDEN

  2,5

  ZIJDE

  2,5

  SPORTKLEDING

  2,5

  HANDDOEKEN

  5,0

  OUTDOOR

  2,0

  DONSJACKS

  1,5

  MINI LADING

  1,0

  Selecteerbaar /
  optioneel

  4  Niet selecteerbaar /
  van toepassing • Page 5

  NL

  HINTS EN TIPS
  Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed; controleer of het
  geschikt is voor behandeling in een droger.
  DROOG
  De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan
  Normale temperatuur
  Verlaagde temperatuur
  Niet drogen in wasdroger

  PROGRAMMA 'S
  Zorg ervoor dat uw wasgoed geschikt is voor behandeling in een
  wasdroger. Raadpleeg HINTS EN TIPS / Onderhoudslabels.
  ECO KATOEN
  Voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed.
  Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal
  vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met
  betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed.
  De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.
  KATOEN
  Voor het

  drogen van katoenen wasgoed.

  GEMENGDE WAS
  Voor het drogen van gemengd wasgoed van katoen, linnen,
  synthetische stoffen en gemengde weefsels.
  SYNTHETISCHE STOFFEN
  Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.
  FIJNE WAS
  Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte
  behandeling nodig heeft.
  WOOL EXCELLENCE
  Voor het drogen van wollen kleding met het wolmerk TOTAL
  EASY CARE WOOL.
  SPIJKERBROEKEN
  Voor het drogen van wasgoed van spijkerstof of
  kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal
  zoals broeken en jacks.
  GROTE STUKKEN
  Voor het drogen van grote stukken wasgoed, zoals
  badmatten, dekens enz.
  LUCHTEN
  Voor het luchten, verfrissen en losmaken van wasgoed voor
  30 minuten, zonder verwarming.
  OPFRISSEN MET STOOM
  Voor het opfrissen van wasgoed met stoom.
  Speciaal ontworpen voor het opfrissen en verwijderen van geuren van
  droge en schone vrijetijdskleding, zoals shirts, blouses, broeken van

  BESPAARTIPS
  • Zorg voor het verlagen van de droogtijd dat het wasgoed met de
  hoogst mogelijke centrifugeersnelheid van het wasprogramma wordt
  gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in het wasgoed.
  • Droog altijd een volledige lading; dit optimaliseert het betreffende
  energieverbruik.
  DE DROGER AANPASSEN AAN DE WATERGELEIDBAARHEID
  De droogresultaten worden beïnvloed door de geleidbaarheid
  van het water tijdens het wassen. Indien u na de aanpassing van
  de beschikbare droogniveaus (strijkdroog; Kastdroog extra droog)
  niet tevreden bent met de uiteindelijke droogresultaten, kunt u het
  watergeleidbaarheidsniveau aanpassen. De droger wordt geleverd
  met vooraf ingesteld niveau 2. Kies tussen niveau 1 (meest vochtige
  resultaten) en 5 (meest droge resultaten). Raadpleeg de paragraaf
  OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN / Instellingen.

  katoen, synthetische stoffen en gemengde weefsels. Voordat de was in
  de trommel wordt geladen moet het een beetje worden
  bevochtigd,door het te bespuiten met water (maximaal 200 ml; gebruik
  een waternevelfles). Voor dit programma is droogniveau "kastdroog"
  vooraf ingesteld en dit kan niet worden gewijzigd. Na het einde van het
  programma moet de kleding onmiddellijk worden verwijderd en op
  kleerhangers worden gehangen, om kreuken te minimaliseren.
  DROOGTIJD
  Tijdbeperkt droogprogramma. Kies de programmaduur met
  de optie Droogtijd. Voor alle stoffen die geschikt zijn voor de
  droogtrommel. Geschikt voor een ​​extra korte droogtijd na afloop
  van het programma. Raadpleeg OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
  / optie Droogtijd voor meer informatie.
  SPECIALE PROGRAMMA'S'
  Om een van de volgende programma's in te stellen de positie
  van de speciale programma's selecteren en bevestigen. Daarna
  de UP of DOWN-toets draaien om een van de volgende programma's te
  selecteren; het display geeft de naam van het programma aan. Bevestig
  het gewenste programma door het indrukken van de Ok-toets.
  Overhemden
  Behoedzaam drogen van shirts en bloezen van katoen, linnen,
  synthetische weefsels of gemengde weefsels.
  Handdoeken
  Voor het drogen van stevig wasgoed van katoen, zoals badstof handdoeken.
  Zijde
  Behoedzaam drogen van zijden kleding.
  Sportkleding
  Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoffen of katoen.
  Outdoor
  Voor het drogen van outdoor kleding die geschikt is voor
  behandeling in een droger.
  Donsjacks
  Voor het drogen van grote enkele stukken zoals donsjacks.
  Mini lading
  Economisch drogen van kleine wasladingen.
  5 • Page 6

  OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
  Niet alle opties zijn te combineren; de niet te combineren
  opties worden automatisch uitgeschakeld.

  geselecteerd wanneer de droger wordt ingeschakeld) / Ecomodus (automatische uitschakelfunctie na einde programma) /
  Terug naar fabrieksinstellingen.
  Druk op de Instellingentoets en houd hem minimaal 3 seconden
  ingedrukt; het display geeft aan welke instellingen aangepast
  kunnen worden.
  De Up of DOWN-toets indrukken om de instelling die u wilt
  veranderen te selecteren; bevestig met de OK-toets.
  Druk op de UP of DOWN toets om de instelling aan te passen;
  bevestig met de OK-toets.
  Om de Instellingenmodus af te sluiten, door de lijst met de UP
  of DOWN-toets navigeren totdat het display aangeeft dat u kunt
  afsluiten – vervolgens bevestigen door de OK-toets in te drukken.
  Of anders de Instellingentoets indrukken.

  OPTIES die direct te selecteren zijn door het indrukken van de
  betreffende toets;:  Stoom
  Minimaliseert het kreuken van kleding gemaakt van katoen,
  synthetische stoffen en gemengde weefsels door het toevoegen
  van een luchtbevochtigingsfase aan het einde van de droogcyclus.
  Alleen de optie met kleine ladingen gebruiken, na het einde van het
  programma onmiddellijk de kleding uit de droger halen en op
  kleerhangers hangen. De luchtvochtigheid wordt automatisch
  aanpast aan "kastdroog" en deze optie kan niet worden gewijzigd.  Droogtijd
  De gewenste droogtijd aanpassen als programma Droogtijd of
  Luchten is geselecteerd. De toets indrukken; Het display geeft aan
  dat de droogtijd kan worden ingesteld. Druk op de UP of DOWN toets
  om de gewenste droogtijd tot maximaal 180 minuten te selecteren.

  Klaar in-toets
  Maakt het mogelijk om de was op een bepaald moment klaar
  te hebben door een vertraging in te stellen tot het einde van
  het programma.
  • Selecteer programma en opties.
  • De Klaar-in toets indrukken - "Klaar-in -:-" verschijnt op het display.
  • De UP of DOWN-toetsen indrukken om een vertraging tot 23:30
  uur te selecteren.
  • Druk op "Start/Pauze" – het aftellen van de vertraging wordt
  gestart. Het display geeft de standaard programmaduur van
  het geselecteerde programma op de eerste regel aan en de
  geselecteerde "Klaar-in" periode, tot aan het einde van het
  programma in de tweede regel.
  • Het programma begint automatisch, tijdig,om te worden
  beëindigd aan het einde van de geselecteerde "Klaar-in" periode.
  De tweede regel op het display blijft het aftellen van de tijd tot
  aan het einde van het programma aangeven.
  Om de vertraging te wissen
  • op "Start/Pauze" drukken om de startvertraging te wissen.
  Druk nogmaals op “Start (Pauze)” om het gekozen programma
  onmiddellijk te starten.
  • of houd "Aan/Uit" ingedrukt om de volledige programmainstelling te wissen.

  Droogniveau
  Het gewenste droogniveau voor de waslading selecteren.
  De toets indrukken; het display geeft aan dat het droogniveau
  kan worden ingesteld. De UP of DOWN toets indrukken om het
  gewenste droogniveau te selecteren.
  strijkdroog
  kastdroog


  extra droog

  Het geselecteerde droogniveau op het bedieningspaneel brandt.
  OPTIES die te selecteren zijn met de toets Opties
  Anti-kreuk
  Helpt uw wasgoed fris te houden als u deze niet snel na afloop
  van het programma uit de machine kan worden gehaald.
  Een paar minuten na het einde van het programma begint de droger
  regelmatig te draaien. Dit draaien duurt tot ongeveer 12 uur na
  het einde van het programma. U kunt het op elk gewenst moment
  stoppen door de droger met de Aan/Uit-toets uit te schakelen.
  Delicaat
  Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door
  de droogtemperatuur te verlagen.
  Snel

  Maakt sneller drogen mogelijk.
  FUNCTIES:
  Instellingen
  De volgende instellingen kunnen gewijzigd / geselecteerd
  worden:
  • Taalweergave / toetstonen / waarschuwing einde cyclus /
  Contrastweergave / Watergeleidbaarheid (= aanpassing aan
  de geleidbaarheid van het voor het wassen gebruikte water;
  instelbaar van 1 = meest vochtige resultaten, tot 5 = meest droge
  resultaten) / Onthouden laatst gebruikte cyclus (indien ingesteld
  op "Uit", is Eco Katoen het standaard programma dat wordt
  6
  Trommelverlichting
  Druk op de toets om de trommelverlichting in te schakelen.
  Wanneer de deur wordt gesloten gaat het automatisch uit.
  De trommelverlichting flakkert aan en uit tijdens
  het detecteren van de was. Bij een storing gaat de
  trommelverlichting snel knipperen.
  6th Sense Live Afstandsbediening
  Met de 6th Sense Live-functie kan uw droger met behulp van een
  smartphone of een tablet op afstand worden bewaakt en bestuurd. Om van
  deze functie gebruik te maken moet de droger goed worden aangesloten
  op uw draadloze thuisnetwerk en op het Internet, door het volgen van de
  installatieprocedure die staat beschreven in de handleiding voor Gebruik en
  Verzorging (6th Sense Live-functie / hoofdstuk Installatieprocedure). U kunt
  de status van uw droger op elk gewenst moment bewaken met behulp
  van de 6th Sense Live-app. Als u het apparaat op afstand wilt bedienen
  (bijvoorbeeld: voor het instellen en starten van een programma) moet de
  afstandsbediening worden ingeschakeld.
  Voor het inschakelen van de afstandsbediening:
  • Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld en is aangesloten
  op het internet.
  • De droger inschakelen. • Page 7

  NL
  • Doe de was in de machine en sluit de deur.
  • Controleren of het controlelampje Verbindingsstatus ingeschakeld is.
  • De toets van de afstandsbediening indrukken. De knoppen en
  toetsen op het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld. De enige nog
  actieve bedieningen zijn "Afstandsbediening" en "AAN/UIT".
  • De droger is nu in de modus Afstandsbediening en is klaar om te
  worden bestuurd via de 6th Sense Live-app.
  • Als een programma op afstand wordt opgestart zal de droger
  aan het einde van het programma automatisch uit de modus
  Afstandsbediening gaan en worden uitgeschakeld.
  Om handmatig uit de Afstandsbediening te gaan:
  • Met de machine in de afstandsbediening opnieuw de toets van de
  afstandsbediening indrukken. Er is opnieuw plaatselijke controle
  over het bedieningspaneel van de droger.
  Toetsenvergrendeling
  Hiermee vergrendelt u de toetsen op het bedieningspaneel
  tegen ongewenste werking.
  Voor het vergrendelen van de toetsen:
  • Moet de droger ingeschakeld zijn.
  • De Optie-toets ingedrukt houden totdat het display
  aangeeft dat het programma is gewist. Knoppen en
  toetsen zijn nu vergrendeld. Alleen de Aan/Uit-toets werkt
  • Als u de droger uit- en weer inschakelt blijft de toetsvergrendeling
  geactiveerd totdat u het ontgrendelt.

  Voor het ontgrendelen van de toetsen:
  • De Optie-toets ingedrukt houden totdat het display
  aangeeft dat de toetsen zijn ontgrendeld.
  INDICATOREN
  Verbindingsstatus
  Wanneer uw droger al op het internet aangesloten is (zie hoofdstuk
  6th Sense Live Afstandsbediening / Instelprocedure in de handleiding voor Gebruik en Onderhoud) geeft deze indicator een feedback
  over de status van de internetverbinding via uw draadloze router.
  Wanneer de droger wordt ingeschakeld knippert het controlelampje
  voor de aansluitstatus: de droger zoekt naar een verbinding. Wanneer het gaat branden wil dat zeggen dat de droger goed is aangesloten op het internet. De sterkte van het draadloze signaal wordt
  weergegeven door het controlelampje (wanneer alle elementen van
  het controlelampje branden is er een hoge signaalsterkte).
  Storing
  Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf
  PROBLEEMOPLOSSING in de GIDS VOOR GEBRUIK EN VERZORGING.
  Energiecontrole
  Geeft feedback over het energieverbruik van de programma-instelling.
  Hoe minder indicatoren er branden, des te economischer is uw
  programma-instelling.

  VERZORGING EN ONDERHOUD
  De droger uitschakelen en loskoppelen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden
  verricht. Let op, het water in het waterreservoir kan nog warm zijn.
  • Na elke droogcyclus het waterreservoir legen
  Het handvat vasthouden en het waterreservoir voorzichtig
  uitnemen. Het volle waterreservoir met beide handen vasthouden.
  Het waterreservoir legen en weer aanbrengen en druk het terug op
  zijn plaats. Controleer of het correct is aangebracht.

  • Na elke droogcyclus het deurfilter reinigen
  Open de deur en verwijder de deurfilter door het naar boven te
  trekken.

  Druk op de toets om de deur te openen. Verwijder het lint aan de
  binnenkant. Het filter sluiten en opnieuw aanbrengen in de goede
  richting, zodat het volledig in de filterkamer zit.

  • Reinig het onderste filter ongeveer na iedere vijfde cyclus
  Open de bodemklep. Het handvat vasthouden en het bodemfilter
  uitnemen.

  Het schuim uit het bodemfilter verwijderen om het schoon te
  maken. Het filterschuim en het filter met de hand of onder stromend
  water schoonmaken. Het filterschuim niet in de wasmachine wassen.
  Het filterschuim uitwringen. Niet in het bodemfilter aanbrengen
  wanneer het nog druipt.

  Het filterschuim op de bodemfilter vastzetten. De filterkamer van
  de droger met een vochtige doek of zorgvuldig met een stofzuiger
  reinigen. De bodemfilter opnieuw insteken. Het handvat van de filter
  naar beneden klappen en de bodemklep sluiten.

  7 • Page 8

  VERBRUIKSGEGEVENS
  PROGRAMMA

  ECO KATOEN

  *

  ECO KATOEN

  KATOEN STRIJKDROOG
  SYNTHETISCHE STOFFEN
  KASTDROOG

  BELADING
  (KG)

  CENTRIFUGEERSNELHEID
  [rpm/]

  VOCHTIGHEID[%]

  ENERGIEVERBRUIK
  [kWh]

  DROOGTIJD [min]

  10

  1000

  60

  2,32

  280

  5

  1000

  60

  1,29

  152

  10

  800

  70

  2,70

  302

  10

  1400

  50

  2,13

  219

  10

  800

  70

  2,46

  281

  10

  1000

  60

  2,19

  242

  10

  1400

  50

  1,92

  203

  3,5

  1000

  40

  0,94

  71

  *Referentieprogramma's voor het energielabel /
  Richtlijn 392/2012/EU
  Waarden zijn gebaseerd op de standaard programma instelling,
  met schone lucht en bodemfilter. Voor verbruikstesten moeten
  de deurfilter en de bodemfilter na elke cyclus worden gereinigd.
  Voor tests in overeenstemming met EN 61121 wordt het toestel
  geïnstalleerd met een rechtstreekse afvoer (zie HANDLEIDING
  VOOR INSTALLATIE). Het water wordt opgevangen in een externe
  bak om op de correcte wijze gemeten te worden.

  Het energieverbruik en de droogtijd kunnen afwijken van de
  bovenstaande waarden.
  Ze hangen af van de werkomstandigheden in uw huis (zoals
  voltageschommelingen, mengsel van textiel, vochtigheid van het
  textiel na centrifugeren, beladingsvolume).
  De waarden worden bepaald volgens de Europese Norm 61121 en
  verwijzen naar de standaard programma instelling; het wijzigen van
  de instelling heeft ook gevolgen voor de verbruiksgegevens.

  ONDERHOUD EN SCHOONMAAK EN PROBLEEMOPLOSSING
  Raadpleeg de Gids voor Gebruik en Verzorging.

  CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTEN SERVICE
  Zorg dat u beide nummers die op de servicesticker in de deur zijn
  vermeld bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de
  Consumenten Service
  http://www.whirlpool.eu
  Het telefoonnummer staat in het garantieboekje.

  De Gids voor Gebruik en Verzorging kan als volgt
  worden verkregen:
  • Consumenten Service; met behulp van het
  telefoonnummer in het garantieboekje
  • Downloaden vanaf de Whirlpool Website
  http://docs.whirlpool.eu

  NL
  400010765565

  Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool, USA

  8

  001

  n


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,57 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 56 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 56 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 56 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info