Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
1
NL
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
Lees voordat u het apparaat gaat
gebruiken zorgvuldig de gids voor
Gezondheid en Veiligheid.
SNELLEREFERENTIEGIDS
BEDIENINGSPANEEL
1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Waterreservoir
4. Deur
5. Deurknop
6. Deurfilter (achter de
deur)
7. Bodemfilter (achter
de klep)
8. Verstelbare pootjes (4)
1. Aan/uit-knop
(Resetten indien lang
ingedrukt)
2. Programmatoets
3. Instellingen
4. Toetsenvergrendeling
5. Stoomoptie
6. Knop (Ronddraaien
voor selectie /
Indrukken voor
bevestiging)
7. Klaar in
8. Droogtijd
9. Droogniveau
10. Optietoets
11. Start / Pauze-knop
12. Bedieningsdisplay
13. Gebied programma's
1. 7.2.
12.
6. 8.4. 10.3. 9.5. 11.
1.
2.
3.
6.
4.
7.
8.
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
www.whirlpool.eu/register
5.
13.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  SNELLE REFERENTIEGIDS
  DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
  Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
  www.whirlpool.eu/register

  Lees voordat u het apparaat gaat
  gebruiken zorgvuldig de gids voor
  Gezondheid en Veiligheid.

  PRODUCTBESCHRIJVING
  APPARAAT

  1.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Werkblad
  Bedieningspaneel
  Waterreservoir
  Deur
  Deurknop
  Deurfilter (achter de
  deur)
  7. Bodemfilter (achter
  de klep)
  8. Verstelbare pootjes (4)

  2.

  3.

  5.

  4.

  6.

  7.

  8.
  BEDIENINGSPANEEL

  1. Aan/uit-knop
  (Resetten indien lang
  ingedrukt)
  2. Programmatoets
  3. Instellingen
  4. Toetsenvergrendeling
  5. Stoomoptie
  6. Knop (Ronddraaien
  voor selectie /
  Indrukken voor
  bevestiging)
  7. Klaar in
  8. Droogtijd
  9. Droogniveau
  10. Optietoets
  11. Start / Pauze-knop
  12. Bedieningsdisplay
  13. Gebied programma's

  12.

  13.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.
  1 • Page 2

  EERSTE GEBRUIK
  VOORDAT U DE DROGER GAAT GEBRUIKEN
  CONTROLEER DE AFVOERSLANG EN HET WATERRESERVOIR

  Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger
  correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw
  huishoudelijk afvalwatersysteem (zie Installatiegids).

  Zorg ervoor dat de waterkraan correct is aangesloten.

  Wanneer de droger voor de eerste keer wordt ingeschakeld wordt u gevraagd om
  • De gewenst taal in te stellen
  • De waarde van uw lokale watergeleiding aan te passen
  • De droger instellen om al dan niet de laatst gebruikte programma-instelling op te roepen wanneer u het apparaat inschakelt.
  Raadpleeg HINTS EN TIPS en OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN / Instellingen.

  DAGELIJKS GEBRUIK
  WAARSCHUWING:

  Zie de Gids voor Gebruik en Verzorging voor meer details over de
  functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van
  de Gids voor Gebruik en Verzorging

  Controleer of er geen
  aanstekers of lucifers in het
  wasgoed zijn achtergebleven.

  Controleer of het wasgoed niet
  is doorweekt met brandbare
  vloeistoffen.

  1. WAS IN DE MACHINE DOEN

  2. SLUIT DE DEUR

  • Sorteer uw wasgoed voor volgens de
  aanbevelingen in de paragraaf "HINTS
  en TIPS".
  Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn.

  • Zorg ervoor dat er geen was vast
  komt te zitten tussen het deurglas
  en het deurfilter.
  • De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.

  • Maak de deur open en doe de was in
  de machine. Houd u aan de maximale
  belading die te vinden is in de
  PROGRAMMATABEL

  2

  3. DE DROGER INSCHAKELEN
  • De Aan/Uit toets indrukken totdat de
  programmatoets gaat branden. Er wordt
  een animatie weergegeven en er is een geluid.
  Daarna is de droger bedrijfsklaar. • Page 3

  NL
  4. HET GEWENSTE PROGRAMMA INSTELLEN

  • Keuze van het programma:

  INDIVIDUELE MODUS
  Nadat u de droger heeft ingeschakeld bent u niet gedwongen de
  BEGELEIDE MODUS te volgen.
  Het is aan u om de volgorde te kiezen waarin u het programma
  instelt. Voor een instelling eerst de betreffende toets indrukken,
  daarna voor de keuze de knop draaien, en tenslotte op de knop
  drukken voor bevestiging.
  De diversitieit van opties en droogniveaus is afhankelijk van het
  geselecteerde programma. Daarom is het raadzaam om te beginnen
  met het selecteren van het programma.

  Zorg ervoor dat de programmatoets oplicht.

  5. PROGRAMMA STARTEN

  BEGELEIDE MODUS— het lampje van de toets zal u begeleiden bij
  het instellen van uw programma in de volgende volgorde: keuze van
  programma / droogtijd (ALLEEN als Droogtijd of Luchten is
  geselecteerd) / droogniveau (alleen wanneer selecteerbaar /
  aanpasbaar) / opties. Zodra u een keuze bevestigt door op de knop
  te drukken, springt het lampje van de toets naar de volgende stap.

  • "Start/Pauze" indrukken en ingedrukt houden, totdat de
  toets ononderbroken brandt; het droogproces wordt gestart..
  • In de loop van het programma kan de duur opnieuw worden
  berekend en aangepast. Tijdens deze fasen wordt er een animatie
  op het scherm weergegeven.
  Selecteer het gewenste programma door aan de knop te draaien.
  Het indicatielampje bij het gekozen programma gaat branden .
  Bevestig met de knop :.

  De positie van het programma
  biedt een keuze van speciale
  programma's, die u kunt selecteren door de knop te draaien; daarna
  op de knop drukken om het geselecteerde programma te
  bevestigen.
  Meer informatie over programma's vind u in de programmatabel.

  • Droogtijd selecteren, indien nodig
  Alleen als u het programma Droogtijd of Luchten hebt
  geselecteerd, kunt u de gewenste droogtijd / luchttijd
  instellen van minimaal 10 minuten tot maximaal 180 minuten (drie
  uur).
  Controleer of de toets Droogtijd brandt. Selecteer de gewenste
  droogtijd / luchttijd door aan de knop te draaien. Bevestig met de
  knop.

  • Droogheidsniveau instellen, indien nodig
  Wanneer u het droogniveau wilt wijzigen, zorg er dan voor dat
  de droogniveautoets brandt. Draai de knop om het gewenste
  droogniveau te selecteren en daarna de knop indrukken om te
  bevestigen.

  • Selecteer opties, indien nodig
  • Wanneer u extra opties wilt selecteren ervoor zorgen dat
  de Opties toets oplicht. De opties die voor uw programma
  geselecteerd kunnen worden staan aangegeven met verlichte
  pijlen. .
  Selecteer de gewenste opties door aan de knop te draaien. Het
  symbool voor de geselecteerde optie knippert. Druk op de knop om
  te bevestigen.
  Een aantal opties/functies kunnen worden geselecteerd door
  rechtstreeks op de toets te drukken

  6. DE INSTELLINGEN VAN EEN PROGRAMMA IN UITVOERING
  WIJZIGEN, INDIEN NODIG
  U kunt een aantal instellingen nog steeds wijzigen na het starten
  van een programma:
  Droogtijd aanpassen (alleen als programma Droogtijd of Luchten is
  geselecteerd):
  "Klaar in" aanpassen of wissen als er een vertraging is geselecteerd
  en gestart
  Een optie toevoegen of wissen, mits de voortgang van het
  programma dit nog steeds toelaat.
  • De betreffende toets indrukken. De geselecteerde instelling
  knippert een aantal seconden.
  • Terwijl het knippert kunt u de instelling aanpassen door aan de
  knop te draaien. Als de waarde of instelling niet meer knippert
  nogmaals de toets indrukken.
  • Druk op de knop om de aanpassing te bevestigen. Als u het
  niet bevestigt wordt de aanpassing automatisch bevestigd - de
  gewijzigde instelling stopt met knipperen.
  Het programma gaat automatisch verder.
  Om de instellingen van een programma in uitvoering of vertraging
  te wijzigen kunt u ook:
  • "Start/Pauze" indrukken om het programma in uitvoering te
  onderbreken
  • Uw Instellingen wijzigen
  • Druk opnieuw op "Start/Pauze" om het programma te vervolgen.

  7. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING RESETTEN,
  INDIEN NODIG
  • De "Aan/Uit" toets ingedrukt houden totdat het display
  geeft aan dat het programma is gewist.

  8. DE DROGER UITSCHAKELEN NADAT HET
  PROGRAMMA IS BEËINDIGD
  • Het display geeft aan dat de cyclus is beëindigd. "Aan/Uit"
  indrukken om de droger uit te schakelen. De deur openen en uw
  wasgoed er uit halen.
  • Binnen ongeveer een kwartier nadat het programma is beëindigd
  wordt de droger volledig uitgeschakeld, om energie te besparen.
  • Als de droger niet direct na afloop van het programma wordt
  uitgeschakeld zal de droger het wasgoed ongeveer 10 minuten
  draaien, om kreuken te voorkomen.
  Het display toont een animatie.

  9. WATERRESERVOIR LEGEN / REINIG DEURFILTER / REINIG
  Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN voor
  meer informatie.

  ONDERSTE FILTER
  • Raadpleeg het hoofdstuk VERZORGING EN ONDERHOUD.

  3 • Page 4

  PROGRAMMATABEL

  Snel  Delicaat  Anti-kreuk

  Droogtijd

  Droogniveau

  max

  Te selecteren door optietoets

  Stoomoptie

  ECO KATOEN

  Max.
  belading
  (kg)

  Programma

  Onderhoudslabels

  Rechtstreeks te selecteren


  max

  KATOEN
  2,0

  GEMENGDE WAS
  3,5

  SYNTHETISCH


  FIJNE WAS

  2,5

  WOOL EXCELLENCE

  1,0

  JEANS

  3,0

  GROTE STUKKEN

  3,0

  LUCHTEN

  max

  OPFRISSEN MET
  STOOM

  1,5

  DROOGTIJD

  max

  OVERHEMDEN

  2,5

  ZIJDE

  2,5

  SPORTKLEDING

  2,5

  HANDDOEKEN

  5

  OUTDOOR

  2

  DONSJACKS

  1,5

  MINI LADING

  1,0

  Selecteerbaar/optioneel

  4  Niet selecteerbaar/van toepassing • Page 5

  NL

  HINTS EN TIPS
  Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed; controleer of het
  geschikt is voor behandeling in een droger.
  DROOG
  De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was
  aan
  Normale temperatuur
  Verlaagde temperatuur
  Niet drogen in wasdroger

  PROGRAMMA 'S
  Zorg ervoor dat uw wasgoed geschikt is voor behandeling in een
  wasdroger. Raadpleeg HINTS EN TIPS / Onderhoudslabels.
  ECO KATOEN
  Voor het drogen van normaal vochtig katoenen
  wasgoed.
  Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal
  vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met
  betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen
  wasgoed.
  De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.
  KATOEN
  Voor het drogen van katoenen wasgoed.
  GEMENGDE WAS
  Voor het drogen van gemengd wasgoed van katoen, linnen,
  synthetische stoffen en gemengde weefsels.
  SYNTHETISCHE STOFFEN
  Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.
  FIJNE WAS
  Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte
  behandeling nodig heeft.
  WOOL EXCELLENCE
  Voor het drogen van wollen kleding met het wolmerk TOTAL
  EASY CARE WOOL.

  BESPAARTIPS
  • Zorg voor het verlagen van de droogtijd dat het wasgoed met de
  hoogst mogelijke centrifugeersnelheid van het wasprogramma
  wordt gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in het
  wasgoed.
  • Droog altijd een volledige lading; dit optimaliseert het betreffende
  energieverbruik.
  DE DROGER AANPASSEN AAN DE WATERGELEIDBAARHEID
  De droogresultaten worden beïnvloed door de geleidbaarheid
  van het water tijdens het wassen. Indien u na de aanpassing van
  de beschikbare droogniveaus (strijkdroog; Kastdroog extra droog)
  niet tevreden bent met de uiteindelijke droogresultaten, kunt u het
  watergeleidbaarheidsniveau aanpassen. De droger wordt geleverd
  met vooraf ingesteld niveau 2. Kies tussen niveau 1 (meest vochtige
  resultaten) en 5 (meest droge resultaten).
  Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN /
  Instellingen.

  OPFRISSEN MET STOOM
  Voor het opfrissen van wasgoed met stoom. Speciaal
  ontworpen voor het opfrissen en verwijderen van geuren van droge
  en schone vrijetijdskleding, zoals shirts, blouses, broeken van
  katoen, synthetische stoffen en gemengde weefsels. Voordat de
  was in de trommel wordt geladen moet het een beetje worden
  bevochtigd,door het te bespuiten met water (maximaal 200 ml;
  gebruik een waternevelfles).Voor dit programma is droogniveau
  “kastdroog” vooraf ingesteld en dit kan niet worden gewijzigd. Na
  het einde van het programma moet de kleding onmiddellijk worden
  verwijderd en op kleerhangers worden gehangen, om kreuken te
  minimaliseren.
  DROOGTIJD
  Tijdbeperkt droogprogramma. Kies de programmaduur met de
  optie Droogtijd.
  Voor alle stoffen die geschikt zijn voor de droogtrommel. Geschikt
  voor een extra korte droogtijd na afloop van het programma.
  Raadpleeg OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN / optie Droogtijd
  voor meer informatie.
  SPECIALE PROGRAMMA'S'
  Om een van de volgende programma's in te stellen
  de positie van de speciale programma's selecteren
  en bevestigen. Daarna de knop draaien om een van
  de
  volgende acht programma's te selecteren; het display geeft de naam
  van het programma aan. Bevestig het gewenste programma door
  het indrukken van de knop.

  GROTE STUKKEN
  Voor het drogen van grote stukken wasgoed, zoals
  badmatten, dekens enz.

  Overhemden
  Behoedzaam drogen van shirts en bloezen van katoen, linnen,
  synthetische weefsels of gemengde weefsels.
  Handdoeken
  Voor het drogen van stevig wasgoed van katoen, zoals badstof
  handdoeken.
  Zijde
  Behoedzaam drogen van zijden kleding.

  LUCHTEN
  Voor het luchten, verfrissen en losmaken van wasgoed voor
  30 minuten, zonder verwarming.

  Sportkleding
  Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoffen of
  katoen.

  JEANS
  Voor het drogen van wasgoed van spijkerstof of
  kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal
  zoals broeken en jacks.

  5 • Page 6

  Outdoor
  Voor het drogen van outdoor kleding die geschikt is voor
  behandeling in een droger.
  Donsjacks
  Voor het drogen van grote enkele stukken zoals donsjacks.
  Mini lading
  Economisch drogen van kleine wasladingen.

  OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
  Niet alle opties zijn te combineren; de niet te combineren
  opties worden automatisch uitgeschakeld.

  Een paar minuten na het einde van het programma begint de droger
  regelmatig te draaien. Dit draaien duurt tot ongeveer 12 uur na
  het einde van het programma. U kunt het op elk gewenst moment
  stoppen door de droger met de Aan/Uit-toets uit te schakelen.

  OPTIES die direct te selecteren zijn door het indrukken van de
  betreffende toets;
  Stoomoptie
  Minimaliseert het kreuken van kleding gemaakt van katoen,
  synthetische stoffen en gemengde weefsels door het toevoegen
  van een luchtbevochtigingsfase aan het einde van de droogcyclus.
  Alleen de optie met kleine ladingen gebruiken, na het einde van het
  programma onmiddellijk de kleding uit de droger halen en op
  kleerhangers hangen.
  De luchtvochtigheid wordt automatisch aanpast aan "kastdroog" en
  deze optie kan niet worden gewijzigd.
  Droogtijd
  De gewenste droogtijd aanpassen als programma Droogtijd
  of Luchten is geselecteerd.
  De toets indrukken; het licht gaat aan, en het symbool droogtijd op
  het display gaat branden. Draai de knop om de gewenste droogtijd
  tot maximaal 180 minuten te selecteren, daarna de knop indrukken
  om te bevestigen.
  Droogniveau
  Het gewenste droogniveau voor de waslading selecteren.
  De toets indrukken totdat deze gaat branden. Selecteer het
  gewenste droogniveau door aan de knop te draaien; kies uit
  strijkdroog (geschikt voor het strijken na de droogcyclus,
  dus nog steeds enigszins vochtig)
  kastdroog (droog genoeg om in de kast te leggen aan
  het einde van de droogcyclus)
  extra droog (maximaal droogniveau)
  en bevestigen door de knop in te drukken.
  OPTIES die te selecteren zijn met de toets Opties

  Anti-kreuk
  Helpt uw wasgoed fris te houden als u deze niet snel na
  afloop van het programma uit de machine kan worden
  gehaald.

  6

  Delicaat
  Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door
  de droogtemperatuur te verlagen.
  Snel
  Maakt sneller drogen mogelijk.
  FUNCTIES:
  Instellingen
  De volgende instellingen kunnen gewijzigd / geselecteerd worden:
  • Taalweergave / toetstonen / waarschuwing einde cyclus
  / Contrastweergave / Watergeleidbaarheid (= aanpassing
  aan de geleidbaarheid van het voor het wassen gebruikte
  water; instelbaar van 1 = meest vochtige resultaten, tot 5
  = meest droge resultaten) / Onthouden laatst gebruikte cyclus
  (indien ingesteld op "Uit", is Eco Katoen het standaard programma
  dat wordt geselecteerd wanneer de droger wordt ingeschakeld) /
  Eco-modus (automatische uitschakelfunctie na einde programma)
  / Terug naar fabrieksinstellingen.
  • Druk op de Instellingentoets en houd hem minimaal 3 seconden
  ingedrukt.
  • Draai de knop, om de instelling die u wilt veranderen te
  selecteren; bevestig met de knop.
  • Draai de knop, om de instelling aan te passen; bevestig met de
  knop.
  • Om de Instellingenmodus af te sluiten, de knop draaien totdat
  het display aan geeft dat u kunt afsluiten – vervolgens bevestigen
  door op de knop te drukken. Or Of anders de Instellingentoets
  indrukken.
  Toetsenvergrendeling
  Hiermee vergrendelt u de toetsen en de knop op het
  bedieningspaneel tegen ongewenste werking.
  Voor het vergrendelen van de toetsen:
  • Moet de droger ingeschakeld zijn.
  • De toets voor toetsenblokkering ingedrukt worden
  gehouden tot de toets gaat branden. Knop en toetsen zijn
  nu vergrendeld.
  Alleen de Aan/Uit-toets werkt
  Als u de droger uit- en weer inschakelt blijft de
  toetsvergrendeling geactiveerd totdat u het ontgrendelt.
  Voor het ontgrendelen van de toetsen:
  • De toets voor toetsenblokkering ingedrukt worden
  gehouden tot de toets niet meer brandt. • Page 7

  NL
  Klaar in
  Maakt het mogelijk om de was op een bepaald moment klaar
  te hebben door een vertraging in te stellen tot het einde van
  het programma.
  Kies een vertraging tot maximaal 23 uur.
  • Selecteer programma en opties.
  • De toets "Klaar in" indrukken -het symbool op de toets brandt.
  • Draai de knop om een vertraging van tot maximaal 23 uur te
  selecteren. Bevestig de gewenste vertraging door het indrukken
  van de knop.
  • Druk op "Start/Pauze" – het aftellen van de vertraging wordt
  gestart. Het display geeft aan dat Eindtijdselectie geactiveerd is.
  • Het programma begint automatisch, tijdig,om te worden
  beëindigd aan het einde van de vertragingsperiode. Wanneer het
  programma start wordt de vertraging op het scherm vervangen
  door de resterende duur van het programma.
  Om de vertraging te wissen
  • op "Start/Pauze" drukken om de startvertraging te wissen.
  Druk nogmaals op “Start (Pauze)” om het gekozen programma
  onmiddellijk te starten.
  • of houd "Aan/Uit" ingedrukt om de volledige programmainstelling te wissen.

  INDICATOREN
  Storing
  Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf
  PROBLEEMOPLOSSING in de GIDS VOOR GEBRUIK EN VERZORGING.
  Energiecontrole
  Geeft feedback over het energieverbruik van de programmainstelling.
  Hoe minder indicatoren er branden, des te economischer is uw
  programma-instelling.

  VERZORGING EN ONDERHOUD
  De droger uitschakelen en loskoppelen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden
  verricht.
  Let op, het water in het waterreservoir kan nog warm zijn.
  • Na elke droogcyclus het waterreservoir legen
  Het handvat vasthouden en het waterreservoir voorzichtig
  uitnemen. Het volle waterreservoir met beide handen vasthouden.
  Het waterreservoir legen en weer aanbrengen en druk het terug op
  zijn plaats. Controleer of het correct is aangebracht.

  • Na elke droogcyclus het deurfilter reinigen
  Open de deur en verwijder de deurfilter door het naar boven te
  trekken.

  Druk op de toets om de deur te openen. Verwijder het lint aan de
  binnenkant. Het filter sluiten en opnieuw aanbrengen in de goede
  richting, zodat het volledig in de filterkamer zit.

  • Reinig het onderste filter ongeveer na iedere vijfde cyclus
  Open de bodemklep. Het handvat vasthouden en het bodemfilter
  uitnemen.

  Het schuim uit het bodemfilter verwijderen om het schoon te
  maken. Het filterschuim en het filter met de hand of onder stromend
  water schoonmaken. Het filterschuim niet in de wasmachine wassen.
  Het filterschuim uitwringen. Niet in het bodemfilter aanbrengen
  wanneer het nog druipt.

  Het filterschuim op de bodemfilter vastzetten. De filterkamer van
  de droger met een vochtige doek of zorgvuldig met een stofzuiger
  reinigen. De bodemfilter opnieuw insteken. Het handvat van de filter
  naar beneden klappen en de bodemklep sluiten.

  7 • Page 8

  VERBRUIKSGEGEVENS
  PROGRAMMA

  ECO KATOEN

  *

  ECO KATOEN

  KATOEN STRIJKDROOG

  SYNTHETISCHE STOFFEN
  KASTDROOG

  BELADING
  (KG)

  CENTRIFUGEERSNELHEID
  [rpm/]

  VOCHTIGHEID
  [%]

  ENERGIEVERBRUIK
  [kWh]

  DROOGTIJD [min]

  8

  1000

  60

  1,45

  209

  4

  1000

  60

  0,82

  131

  8

  800

  70

  1,67

  234

  8

  1400

  50

  1,23

  167

  8

  800

  70

  1,23

  216

  8

  1000

  60

  1,06

  185

  8

  1400

  50

  0,89

  154

  3,5

  1000

  40

  0,51

  81

  *Referentieprogramma's voor het energielabel/Richtlijn 392/2012/
  EU Waarden zijn gebaseerd op de standaard programma
  instelling, met schone lucht en bodemfilter. Voor verbruikstesten
  moeten de deurfilter en de bodemfilter na elke cyclus worden
  gereinigd.
  Het energieverbruik en de droogtijd kunnen afwijken van de
  bovenstaande waarden.

  Ze hangen af van de werkomstandigheden in uw huis (zoals
  voltageschommelingen, mengsel van textiel, vochtigheid van het
  textiel na centrifugeren, beladingsvolume).
  De waarden worden bepaald volgens de Europese Norm 61121 en
  verwijzen naar de standaard programma instelling; het wijzigen van
  de instelling heeft ook gevolgen voor de verbruiksgegevens.

  ONDERHOUD EN SCHOONMAAK EN PROBLEEMOPLOSSING
  Raadpleeg de Gids voor Gebruik en Verzorging.

  CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTEN SERVICE
  Zorg dat u beide nummers die op de servicesticker in de deur zijn
  vermeld bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de
  Consumenten Service
  http://www.whirlpool.eu
  Het telefoonnummer staat in het garantieboekje.

  De Gids voor Gebruik en Verzorging kan als volgt worden
  verkregen:
  • Consumenten Service; met behulp van het
  telefoonnummer in het garantieboekje
  • Downloaden vanaf de Whirlpool Website
  http://docs.whirlpool.eu

  NL
  400010765909

  Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool, USA.
  001

  8

  n


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 45 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 46 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Kurzanleitung - Französisch - 8 seiten

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 46 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info