Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/54
Nächste Seite
ESSENTIAL CHOP
MINI CHOPPER MC3B-400S
NO ·Bruksanvisning FI ·Käyttöohje
SE ·Bruksanvisning EN ·Instruction manual
DK ·Betjeningsvejledning
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ESSENTIAL CHOPMINI CHOPPERMC3B-400SNO BruksanvisningSE BruksanvisningDK BetjeningsvejledningFI KyttohjeEN Instruction manual
 • Page 2

 • Page 3

  3EnglishREAD ALL INSTRUCTIONS BEFORE USINGSuomiLUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KYTTDanskLS ALLE VEJLEDNINGER INDEN BRUGSvenskaLS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNANPRODUKTEN ANVNDSNorskLES ALLE ANVISNINGER FR BRUK
 • Page 4

  Norsk4Les denne bruksanvisningen nye fr du tarproduktet i bruk, og ta vare p den til senerebruk.VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER......................................5Oversikt over produktet...........................................................7Bruk..........................................................................................8Rengjring og vedlikehold.....................................................10
 • Page 5

  5 Trekk alltid ut stpselet til apparatet hvisdet forlates uten tilsyn, og fr montering,demontering eller rengjring. Merknad: Ikke koble apparatet fra strmforsyningenved trekke i strmledningen! Trekk ut stpslet. Dette apparatet skal ikke brukes av barn.Oppbevar produktet og ledningen utilgjengeligfor barn. Apparatet kan brukes av personer med nedsattefysiske, sansemessige eller mentale evner ellermangel p erfaring og kunnskap, hvis de er undertilsyn av eller har ftt anvisninger om sikker brukav produktet og er klar over farene forbundetmed bruk. Ikke la barn leke med apparatet. Hvis strmledningen er delagt, m den skiftesav produsenten, en servicetekniker eller lignendekvalifisert person for unng fare. Feil bruk kan medfre skade. Apparatet er kun ment for formlet som erbeskrevet i bruksanvisningen. Bruk av apparateteller deler av apparatet til andre ting, kan fre tilfarlige situasjoner og personskade. Knvibladet p minihakkeren er veldig skarpt. Mbehandles forsiktig. Sl av apparatet og koble det fra strmforsyningenfr du skifter tilbehr eller hndterer deler sombeveger seg under bruk.NorskVIKTIG SIKKERHETSVEILEDNING
 • Page 6

  Norsk6 Vr forsiktig nr du hndterer de skarpe knivene,tmmer bollen og ved rengjring. Bruk aldri tilbehr fra andre produsenter. Motoren m ikke senkes i vann. Ikke la strmledningen henge over kanten avbord eller benker, eller berre varme overflater. Ikke plasser produktet nr et gassapparat,kokeplater eller varm stekeovn. Produktet er kun beregnet for innendrs, ikkeindustriell, ikke-kommersiell brukt, kun forhusholdningsbruk. Ikke bruk produktet utendrs eller til andre forml Korttidsbruk til mat. Ikke bruk apparatet i mer enn20 sekunder av gangen, og ikke bruk apparatet imer enn 10 sekunder med harde ingredienser.
 • Page 7

  7PRODUKTOVERSIKTStartknapp2Motorenhet3Lokk4Tre avtakbare knivblad5Glassbolle6Fast aksel7GummimatteNorsk1
 • Page 8

  8BRUKNorskRengjr apparatets deler fr frstegangs bruk.Merk: Aldri mer enn 1,2 l vske.Hakke og blandeFest bladene til den faste akselen i bollen. Tilsett ingrediensene og lslokket. Vr oppmerksom p at det er mulig bruke bladene hver forseg hvis du foretrekker det men det beste resultatet fr du hvis alle trebladene brukes samtidig.Fest motoren p lokket ved dreie den en anelse.Sett apparatet i kontakten og trykk p startknappen, samtidig som duholder p motorenheten.Nr du er ferdig med blande, slipper du knappen, trekker stpslet ut avkontakten og venter til bladene er helt stoppet.Fjern motorenheten, lokket og knivbladene og hell maten ut.Slik blander du kokt mat:Hakk maten til smbiter, tilsett litt buljong (kjtt eller grnnsak) og blandingrediensene med trykke et par ganger p pulsknappen. Bland maten ved trykke kontinuerlig p startknappen inntil du oppnr det nskede resultatet.For syltety:Hakk frukten i smbiter, tilsett melk, vann eller juice, og bland ingrediensenemed pulsfunksjonen. Bland frukten ved trykke kontinuerlig p startknappeninntil du oppnr det nskede resultatet.Strre kvantaHvis du vil blande eller hakke opp strre kvanta, hakker du det i sm biter, lukkerdekslet og trykker p knappen.Forsiktig: Ikke la den kjre hvis det ikke er noe blande i beholderen.Forsiktig: Det br ikke blandes lenger enn maksimalt 10 sekunder uten pause.For oppn de nevnte behandlingstidene ovenfor, kan du bruke pulsfunksjonenog holde ti sekunders pause.Forsiktig: Ikke hell varme innholdsstoffer i bollen. Fr du tilbereder maten, mden kjle av i et par minutter.
 • Page 9

  9Maksimalt antallMaksimal tidPersille60 g10 sek.Lk400 g10 sek.Sjalottlk400 g10 sek.Hvitlk300 g5 sek.Kavringer40 g15 sek.Mandler200 g15 sek.Hasselntter200 g15 sek.Valntter200 g15 sek.Ost200 g15 sek.Kokt skinke400 g15 sek.Kalv400 g20 sek.Svisker260 g9 sek.Frukt260 g9 sek.Nyttige tips:Dette apparatet har noen unike spesifikasjoner, som en kraftig 400 W motor.Nedenfor kan du lese om noen av de vanligste bruksomrdene til produktet.1. Ost:Smuldrer ost (ogs mykost). Kjr apparatet med pulsfunksjonen til duoppnr det nskede resultatet.2.Tomater, ntter, lk o.l.:Skjr i biter, kjr apparatet med pulsfunksjonen til du oppnr det nskederesultatet.3.Babymat:For blande kokt mat:- Mat med mye vske m ikke vre varm og mengden m ikke overstige1,2 l.- For hakking av kokt mat (grnnsaker, kjtt osv.) og frukt, brukes bladeneog apparatet kjrer med pulsfunksjonen. For blande mat eller lage pur,trykk startknappen kontinuerlig (i et par sekunder) til du oppnr nsketresultat.NorskIngredienser
 • Page 10

  10NorskForsiktig: Fr du spiser eller serverer blandet mat, m du alltid sjekke om det ernoen ingredienser som ikke er blandet godt nok.Dette gir bedre resultater: Nr du bruker bladene (med hard mat), m du srgefor at mengden med innholdsstoffer dekker helt det frste bladet og nr heltopp til rett under det verste bladet.VEDLIKEHOLD OG RENGJRINGFr du rengjr produktet, m du huske sl det av og trekke stpslet ut avkontakten.Knivbladene er meget skarpe, s vr forsiktig nr du gjr dem rene.Bollen, bladene og lokket kan rengjres i en oppvaskmaskin (verste kurv).Bruk bare en fuktig svamp eller klut til rengjre motoren. Ikke senk denned i vann eller la den st under rennende vann.GarantiWilfa gir 5 rs garanti p dette produktet fra den dagen produktet blir kjpt.Garantien dekker produksjonsfeil eller feil som oppstr under garantitiden.Fremvisning av kjpsbevis er bevis p garantien. Ved reklamasjon ta kontaktmed butikken der varen er kjpt.Denne garantien gjelder bare for produkter som er kjpt og brukt i privathusholdning. Garantien bortfaller ved kommersielt bruk. Garantien bortfallerved misbruk, uaktsomhet, unnlatelse av flge Wilfas instruksjoner og vedmodifisering eller uautorisert reparasjon av produktet. Garantien gjelder hellerikke ved normal bruksslitasje, feilaktig bruk, mangel p vedlikehold, ved bruk avfeil elektrisk spenning eller flgende:Overbelastning av produktetSkader p glassSlitedelerDisse instruksjoner er ogs tilgjengelige p vr hjemmeside www.wilfa.com
 • Page 11

  11Norsk
 • Page 12

  Norsk12
 • Page 13

  Tekniske spesifikasjoner:Norsk220-240V 50Hz/60Hz 400WDenne merkingen viser at produktet ikke m kasseres sammen med vanlighusholdningsavfall. For unng skade p milj og mennesker, er det viktig at detteproduktet gjenvinnes. Lever enheten inn til en miljstasjon eller ta kontakt medbutikken hvor du kjpte det. De kan ta seg av produktet for gjenvinning.AS WILFANydalsveien 240484 OsloNorgewilfa.no
 • Page 14

  4SvenskaLs igenom den hr bruksanvisningen freanvndning och spara den fr framtida referens.VIKTIGA SKERHETSINSTRUKTIONER...................................5Produktversikt........................................................................7Anvndning..............................................................................8Rengring och underhll........................................................10
 • Page 15

  5VIKTIGA SKERHETSANVISNINGARSvenska Dra alltid ut apparatens stickkontakt ur eluttagetom den ska lmnas utan uppsikt, samt fremontering, demontering eller rengring. Obs! Dra aldrig i sjlva elkabeln utan fattaalltid tag i stickkontakten nr du drar ut den ureluttaget! Denna apparat fr inte anvndas av barn. Frvaraoch anvnd apparaten och elkabeln utom rckhllfr barn. Denna apparat kan anvndas av personer mednedsatt fysisk, sensorisk eller mental frmga,eller som saknar kunskap eller erfarenhet omapparaten, under frutsttning att detta skerunder verinseende av en ansvarig vuxen personsom frstr riskerna och ger instruktioner om hurapparaten anvnds p ett skert stt. Lt aldrig barn leka med apparaten. Av skerhetsskl mste en skadad elkabel bytasut av tillverkaren, dennes servicerepresentanteller motsvarande. Felaktig anvndning kan orsaka personskador. Apparaten r bara avsedd fr det ndamlsom beskrivs i den hr bruksanvisningen. Fratt minimera risken fr personskada fr inteapparaten eller ngon del av apparaten anvndasfr ngot annat n vad den r avsedd fr. Knivbladen p minihackaren r mycket vassa. Varfrsiktig vid hantering!
 • Page 16

  Svenska6 Stng av apparaten och dra ut stickkontakten ureluttaget innan du byter tillbehr eller nrmar digrrliga delar. Var frsiktig vid hantering av de vassa knivbladen,tmning av sklen och rengring av apparaten. Anvnd aldrig tillbehr frn andra tillverkare. Snk aldrig ner motorenheten i vatten. Lt inte elkabeln hnga ner ver kanter p bord/bnkskivor eller komma i kontakt med varma ytor. Placera aldrig nra en gas- eller elplatta eller enuppvrmd ugn. Apparaten r endast avsedd att anvndasinomhus och fr hemmabruk. Den r inte avseddfr masstillverkning eller kommersiell anvndning. Apparaten fr vidare inte anvndas utomhus ellerfr ngot annat ndaml. Korttidsdrift fr livsmedel. Apparaten fr intekras konstant i lngre tid n max 20 sekunderoch hrda livsmedel fr max bearbetas i10 sekunder.
 • Page 17

  7PRODUKTVERSIKTStartknapp2Motorenhet3Lock4Tre lstagbara knivblad5Glasskl6Fixerat skaft7GummimattaSvenska1
 • Page 18

  8ANVNDNINGInnan du tar apparaten i drift mste du rengra dess olika delar.Obs! verskrid aldrig 1,2 liter nr det gller vtskor.SvenskaHackning och mixningStt knivbladen p skaftet i sklen, hll i ingredienser och stng locket.Observera att det r mjligt att anvnda knivbladen separat om du s fredrar men anvndning av alla 3 knivblad samtidigt ger frsts bst resultat.Stt motorenheten p de sklen med de monterade knivbladen genom attvrida den en aning.Anslut stickkontakten till eluttaget och tryck p och hll ner startknappensamtidigt som du hller i apparaten p motorenheten.Nr bearbetningen r klar, slpp upp startknappen, dra ut stickkontakten ureluttaget och vnta tills bladen har stannat helt.Ta bort motorenheten, locket och knivbladen fr att hlla ut de bearbetadeingredienserna.Hacka eller mixa tillagade ingredienser:Skr frst den aktuella ingrediensen i sm bitar, tillstt lite buljong (ktt- ellergrnsaksbuljong) och pulsmixa fr att hacka ingrediensen. Fr att mixa denhackade ingrediensen, tryck p startknappen och hll den kontinuerligt nertryckttills du fr nskat resultat.Fr fruktkonserver:Skr frukten i sm bitar, tillstt lite mjlk, vatten eller juice och pulsmixa fr atthacka ingredienserna. Fr att mixa den hackade frukten, tryck p startknappenoch hll den kontinuerligt nertryckt tills du fr nskat resultat.Strre mngderOm du vill mixa eller hacka strre mngder, skr frst ingredienserna i sm bitar,stng locket och tryck p startknappen.Var frsiktig! Anvnd inte apparaten utan ingredienser i sklen.Var frsiktig! Maximal bearbetningstid fr aldrig verskrida 10 sekunderskontinuerlig drift. Fr att hlla ovanstende bearbetningstid, bearbetaingrediensen genom att pulsmixa den varvat med pauser p 10 sekunder.Var frsiktig! Lgg inte mycket varma/heta ingredienser i sklen. Ltingredienser svalna ngra minuter innan du mixar/hackar dem i apparaten.
 • Page 19

  9Max AntalMax TidPersilja60 g10 sekLk400 g10 sekSchalottenlk400 g10 sekVitlk300 g5 sekSkorpor40 g15 sekMandlar200 g15 sekHasselntter200 g15 sekValntter200 g15 sekOst200 g15 sekKokt skinka400 g15 sekKalv400 g20 sekKatrinplommon260 g9 sekFrukt260 g9 sekPraktiska tipsDen hr apparaten har unika specifikationer, bland annat en kraftfull motormed en effekt p hela 400 W. Nedan fljer ngra tips fr de vanligasteanvndningsomrdena.1. Ost:River alla typer av ost (ven mjuk ost) perfekt. Pulsmixa till nskat resultat.2.Tomat, ntter, lk o.s.v.:Skr i bitar, pulsmixa till nskat resultat.3.Barnmat:Mixa eller hacka tillagade ingredienser:- Se till att vtskor inte r mycket varma/heta och att mngden inteverstiger 1,2 l.- Fr att hacka tillagade ingredienser (grnsaker, ktt) och frukt anvnder duknivbladen och pulsmixar till nskat resultat. Fr att mixa ingredienser ellergra fruktpurer, trycker du p och hller ner startknappen kontinuerligt (ingra sekunder) tills du fr nskat resultat.SvenskaIngredienser
 • Page 20

  10Var frsiktig! Innan du ter eller serverar mixad mat, kontrollera frst om deninnehller ingredienser som inte har blivit ordentligt mixade.SvenskaVar frsiktig! Fr bttre resultat: Vid anvndning av knivbladen (med fastaingredienser), skerstll att mngden ingredienser helt tcker det nederstabladet och nr upp till strax under det versta bladet.UNDERHLL OCH RENGRINGSe fre rengring till att apparaten r avstngd och att dess stickkontakt hardragits ut ur eluttaget.Diska knivblad frsiktigt de r mycket vassa.Sklen, knivbladen och locket tl alla maskindisk (i den vre korgen).Motorenheten fr endast rengras genom avtorkning med en fuktadsvamp/trasa. Snk aldrig ner motorenheten i vatten eller rengr den underrinnande vatten.GARANTIWilfa ger 5 rs garanti p denna produkt gllande frn och med inkpsdatum.Garantin tcker tillverkningsfel eller defekter som uppstr undergarantiperioden. Kvittot frn kpet av produkten utgr garantibeviset. Fr attgra ansprk p garantin kontaktar du inkpsstllet.Garantin gller endast produkter som kps och anvnds fr privat bruk frnormala hushllsndaml. Garantin gller inte om produkten anvnds frkommersiella ndaml. Garantin gller inte om produkten anvnds felaktigteller oaktsamt, om du underlter att flja Wilfas anvisningar, om produktenhar modifierats eller om reparation har utfrts av en icke auktoriserad person/verkstad. Garantin omfattar vidare inte fel eller skada som uppstr till fljd avnormalt slitage, felaktig anvndning, bristande underhll eller felaktig elektriskspnning och ej heller:om produkten verbelastatsvid skada p glasdelar som vid normal anvndning r utsatta fr slitageDe hr anvisningarna finns ven p vr webplats www.wilfa.com
 • Page 21

  11Svenska
 • Page 22

  Svenska12
 • Page 23

  Tekniska data:220-240V 50Hz/60Hz 400WSvenskaDenna mrkning anger att produkten inte fr kastas med vanligt hushllsavfallinom EU. Fr att frhindra skador p milj och mnniskor ska produktenlmnas in och tervinnas enligt gllande bestmmelser. Anvnd produktkan lmnas p angivna tervinningsanlggningar eller lmnas till dinlokala terfrsljare. De kan omhnderta produkten och tervinna den pmiljmssigt stt.Wilfa Sverige ABTraktorvgen 6B 4 trp.226 60 Lundwilfa.se
 • Page 24

  4DanskLs denne vejledning grundigt inden brug, oggem den til fremtidig reference.VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER.....................................5Produktoversigt........................................................................7Anvendelse...............................................................................8Rengring og vedligeholdelse...............................................10
 • Page 25

  5VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGERDansk Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis apparatetefterlades uden opsyn og inden montering,demontering eller rengring. Bemrk: Nr du tager stikket ud, m du ikketrkke i ledningen! Trk i stikket. Dette apparat m ikke anvendes af brn. Apparatog ledning skal opbevares utilgngeligt for brn. Apparater kan benyttes af personer medbegrnsede fysiske, sensoriske eller mentaleevner eller mangel p erfaring og viden, hvisde har fet vejledning eller instruktion i brug afapparatet p en sikker mde og forstr risikoen. Brn m ikke lege med apparatet. Hvis strmledningen er beskadiget, skal denudskiftes af producenten, en fagmand eller enlignende kvalificeret person for at undg farligesituationer. Der er potentiel fare for personskade ved misbrug. Apparatet er kun beregnet til brug, som beskreveti denne vejledning. Brug ikke apparatet eller deleaf apparatet ud over den beskrevne brug for atundg risiko for personskade. Knivene p minihakkeren er meget skarpe. Pas p,nr du rengr dem. Sluk apparatet, og trk stikket ud af kontakten frudskiftning af tilbehr, eller hvis du berrer dele,der bevger sig under brug. Vr forsigtig, nr du rrer ved de skarpe knive,tmmer sklen og under rengring.
 • Page 26

  Dansk6 Brug aldrig tilbehr fra andre producenter. Nedsnk ikke motorenheden i vand. Lad ikke ledningen hnge ud over kanten afbordet eller komme i kontakt varme ting. Apparatet m ikke placeres i nrheden afgasudtag, el-kogeplader eller en varm ovn. Dette produkt er kun beregnet til indendrs, ikkeindustriel, ikke-kommerciel husholdningsbrug. M under ingen omstndigheder brugesudendrs eller til noget andet forml. Kort betjeningstid med fdevarer. Brug ikkeapparatet i over 20 sekunder, og ikke til hrdefdevarer i mere end 10 sekunder.
 • Page 27

  7PRODUKTOVERSIGT1Startknap2Motorenhed3Lg4Tre aftagelige knive5Glasskl6Fast akse7GummimtteDansk
 • Page 28

  8BRUGRengr apparatets forskellige dele, inden produktet tages i brug.Bemrk: Fyld ikke mere end 1,2 l vske i sklen.DanskSdan hakker og blender duSt kniven p den faste akse i sklen. Hld ingredienser i, og luk lget.Bemrk, at det er muligt at bruge knivene enkeltvis, hvis du foretrkkerdet men du opnr naturligvis det bedste resultat, hvis du bruger alle 3knive samtidig.Placer motorenheden p samlingen ved at dreje den let.Tilslut apparatet til strmforsyningen, og tryk p startknappen, mens dusamtidig holder p motorenheden.Nr du er frdig med at hakke, slipper du knappen, tager stikket ud ogventer, til knivene str helt stille.Fjern motorenhed, lg og kniv for at hlde de hakkede fdevarer ud.Sdan blender du kogte fdevarer:Skr fdevarerne i sm stykker, tilst lidt suppe (kd eller grntsager), og blendingredienserne med pulsfunktionen. Tryk p startknappen flere gange, til duopnr de nskede resultat, nr du blender fdevarer.Konserveret frugt:Skr frugten i sm stykker, tilst lidt mlk, vand eller juice, og blendingredienserne med pulsfunktionen. Tryk p startknappen flere gange, til duopnr de nskede resultat, nr du blender frugt.Strre mngderHvis du nsker at blende eller hakke strre mngder, skal du skre det i mindrestykker, lukke lget, og trykke p knappen.Forsigtig: Start ikke enheden, hvis den er tom.Forsigtig: Maksimal betjeningstid m ikke overstige 10 sekunder i trk. Hvisdu vil forlnge ovennvnte betjeningstid, kan du bruge apparatet medpulsfunktion og holde pause for hver 10 sekunder.Forsigtig: Hld ikke varme ingredienser i sklen. Inden tilberedning affdevarer, skal de kle ned i et par minutter.
 • Page 29

  9Maks. mngdeMaks. tidPersille60 g10 sek.Lg400 g10 sek.Skalottelg400 g10 sek.Hvidlg300 g5 sek.Tvebakker40 g15 sek.Mandler200 g15 sek.Hasselndder200 g15 sek.Valndder200 g15 sek.Ost200 g15 sek.Kogt skinke400 g15 sek.Kalvekd400 g20 sek.Svesker260 g9 sek.Frugt260 g9 sek.Nyttige tipsDette apparat har unikke specifikationer som en strk motor p 400W. Se et partips om de mest almindelige anvendelsesomrder herunder.1. Ost:Hakker alle typer ost perfekt (selv blde oste). Brug pulsfunktionen til atopn det nskede resultat.2.Tomater, ndder, lg osv.:Skr dem i stykker og brug pulsfunktionen til at opn det nskede resultat.3.Babymad:Sdan blender du kogte fdevarer: Flydende fdevarer m ikke vre varme, og mngden m ikke overstige1,2 l. Brug kniven og pulsfunktionen til at hakke kogte fdevarer (grntsager,kd osv.) og frugt. Hvis du vil blende fdevarer eller lave frugtpur, skaldu trykke p startknappen flere gange (i et par sekunder), til du opnr detnskede resultat.Forsigtig: Inden du spiser eller serverer blendede fdevarer, skal du altidkontrollere om der er ingredienser, der ikke er blendet tilstrkkeligt.DanskIngredienser
 • Page 30

  10Forsigtig: For bedre resultater: nr du bruger knivene (til faste fdevarer), skaldu sikre dig, at mngden af ingredienser dkker den frste kniv helt og nr optil lige under den verste kniv.DanskPLEJE OG RENGRINGInden du rengr produktet, skal du slukke for det og tage stikket ud afstikkontakten.Knivene er meget skarpe, vr forsigtig, nr du rengr dem.Skl, knive og lg kan vaskes i opvaskemaskine (verste kurv).Brug kun en fugtig svamp/klud til at rengre motorenheden. Den m ikkesttes i vand eller holdes under rindende vand.GARANTIWilfa yder 5 rs garanti p dette produkt fra kbsdatoen. Garantien dkkerproduktionsfejl eller mangler, der opstr i garantiperioden. Kbskvittering erdokumentation for garanti. Hvis du vil benytte din garanti, skal du kontakte denbutik, hvor du kbte produktet.Garantien glder kun for produkter der er kbt og brugt i private husstande.Garantien glder ikke, hvis produktet bruges kommercielt. Garantien glderikke, hvis produktet er misbrugt, forsmt, vejledningen fra Wilfa ikke er fulgt,produktet er ndret, eller der er foretaget uautoriseret reparation. Garantienglder heller ikke for normalt slid p produktet, misbrug, manglendevedligeholdelse, brug af forkert spnding eller:Overbelastning af produktetBeskadigelse af glasDele med normalt slidtDenne vejledning findes ogs p vores hjemmeside www.wilfa.com
 • Page 31

  11Dansk
 • Page 32

  Dansk12
 • Page 33

  13Tekniske specifikationer:220-240V 50Hz/60Hz 400WDenne mrkning viser, at produktet ikke m bortskaffes sammen med andethusholdningsaffald i hele EU. For at forebygge mulige skader p miljet ellermenneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktetgenbruges ansvarligt for at fremme bredygtig genbrug af materielle ressourcer.For at returnere din brugte enhed skal du anvende retur- og indsamlingssystemeteller kontakte den detailhandel, hvor du har kbt produktet. De kan tage imodproduktet og sikre miljmssigt ansvarlig genbrug.Wilfa Danmark A/SHavneholmen 29 (BDO)1561 Kbenhavn Vwilfa.dk
 • Page 34

  4SuomiLue tm kyttohje huolellisesti ennen kyttja silyt vastaisen varalle.TURVALLISUUSOHJEET...........................................................5Tuotteen kuvaus.......................................................................7Kytt.......................................................................................8Puhdistus ja kunnossapito......................................................10
 • Page 35

  5TURVALLISUUSOHJEETSuomi Irrota virtajohto pistorasiasta aina, jos jttlaitteen ilman valvontaa. Irrota virtajohto mysennen laitteen kokoamista, purkamista japuhdistamista. Huomio: l irrota pistoketta pistorasiastajohdosta vetmll, vaan tartu pistokkeeseen.Ved vain pistokkeesta. Lapset eivt saa kytt laitetta. Silyt laite jasen johto lasten ulottumattomissa. Fyysisesti, henkisesti, aisteiltaan tai tietamykseltaanrajoittuneet tai kokemattomat henkilot voivatkayttaa laitetta, jos heita valvotaan tai jos heitaon neuvottu kayttamaan laitetta turvallisesti ja heymmartavat kyttn liittyvat vaarat. Lapset eivt saa leikki laitteella. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaranvlttmiseksi vaihdatettava valmistajalla,valmistajan valtuuttamassa huoltokorjaamossa taivaltuutetulla ammattilaisella. Laitteen vrinkytt voi johtaa loukkaantumiseen. Laite on tarkoitettu vain tss kyttoppaassakuvattuun tarkoitukseen. l kyt sit taimitn sen osaa muuhun tarkoitukseenloukkaantumisvaaran vlttmiseksi. Minisilppurin leikkuutert ovat erittin tervt.Noudata ksittelyss varovaisuutta. Katkaise laitteesta virta ja irrota pistokevirtalhteest aina ennen osien vaihtamista tailiikkuvien osien koskettamista.
 • Page 36

  Suomi6 Noudata varovaisuutta terien ksittelyn, kulhontyhjentmisen ja laitteen puhdistamisen aikana. l koskaan kyt muiden valmistajienlisvarusteita tai osia. l upota moottoriyksikk veteen. l anna virtajohdon roikkua pydn taikeittitason reunan yli tai koskettaa kuumiapintoja. l aseta laitetta kaasu- tai shklieden lhelle taikuumaan uuniin. Tm laite on tarkoitettu ainoastaan kotikyttnsistiloissa. Sit ei ole tarkoitettu teolliseen taikaupalliseen kyttn. l kyt laitetta ulkona tai muihin tarkoituksiin. Laite on tarkoitettu lyhytaikaiseen ruoanksittelyyn. Kyt laitetta korkeintaan 20 sekuntiakerrallaan ja hienonna kovia aineksia korkeintaan10 sekunnin ajan.
 • Page 37

  7TUOTTEEN KUVAUS1Kynnistyspainike2Moottoriyksikk3Kansi4Kolme irrotettavaa ter5Lasikulho6Kiinte akseli7KumimattoSuomi
 • Page 38

  8KYTTEnnen ensimmist kyttkertaa puhdista laitteen kaikki osat.Huomio: Nestett saa olla korkeintaan 1,2 litraa.SuomiPilkkominen ja sekoittaminenKiinnit ter kulhon kiinten akseliin. Kaada ainekset sisn ja lukitse kansi.Teri voi halutessaan kytt erikseen, mutta kaikkien kolmen kyttminensamaan aikaan tuottaa tietenkin parhaan lopputuloksen.Kiinnit moottoriyksikk kiertmll sit hieman.Yhdist laite pistorasiaan. Pid moottoriyksikst kiinni ja painakynnistyspainiketta.Kun olet valmis, vapauta painike, irrota laite pistorasiasta ja odota, kunnestert ovat tysin pyshtyneet.Irrota moottoriyksikk, kansi ja tert, niin ett voit kaataa ruoka-aineet poiskulhosta.Kypsennettyjen ruoka-aineiden sekoittaminen:Esiksittele ruoka-aineet pilkkomalla ne pieniksi paloiksi. Lis hieman lient(liha tai kasvis) ja sekoita ainekset sykyksittin. Sekoita ruoka-aineet keskennpainamalla kynnistyspainiketta toistuvasti, kunnes haluttu lopputulos onsaavutettu.Hedelmhillot:Esiksittele hedelmt pilkkomalla ne paloiksi. Lis hieman maitoa, vetttai mehua ja sekoita ainekset sykyksittin. Sekoita hedelmt painamallakynnistyspainiketta toistuvasti, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.Suuremmat mrtJos haluat sekoittaa tai paloitella suurempia mri, pilko ne pieniksi osiksi, suljekansi ja paina painiketta.Varoitus:Laitetta ei saa kytt tyhjn.Varoitus: Laitetta ei tule kytt yhtjaksoisesti yli 10 sekunnin ajan. Yllmainitut valmistusajat edellyttvt sit, ett laitetta kytetn sykyksittin jakyttkertojen vlill pidetn 10 sekunnin tauko.Varoitus: l aseta kuumia aineksia kulhoon. Ennen valmistusta tll laitteella,anna ruoka-aineiden jhty muutaman minuutin ajan.
 • Page 39

  9Suurin mrPisin kyttaikaPersilja60 g10 sSipuli400 g10 sSalottisipuli400 g10 sValkosipuli300 g5sKorppu40 g15 sManteli200 g15 sHasselphkin200 g15 sSaksanphkin200 g15 sJuusto200 g15 sKeitetty kinkku400 g15 sVasikanliha400 g20 sLuumut260 g9sHedelmt260 g9sVinkkejTss laitteessa on ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten tehokas 400 watinmoottori. Seuraavana on muutamia hydyllisi kyttvinkkej.1. Juusto:Laite raastaa kaikentyyppisi juustoja (mys pehmeit juustoja)erinomaisella lopputuloksella. Kyt laitetta sykyksittin, kunnes oletsaavuttanut haluamasi lopputuloksen.2.Tomaatti, phkint, sipuli jne.:Esiksittele ruoka leikkaamalla se palasiksi. Kyt laitetta sykyksittin,kunnes olet saavuttanut haluamasi lopputuloksen.3.Vauvanruoka:Kypsennetyn ruoan sekoittaminen:- Varmista, ett nestemiset ruoka-aineet eivt ole kuumia ja ett mr eiylit 1,2 litraa.- Jos haluat pilkkoa kypsennetty ruokaa (vihanneksia, lihaa jne.) taihedelmi, aseta tert paikalleen ja kyt laitetta sykyksittin. Sekoitaruoka-aineet tai valmista hedelmsosetta painamalla toistuvastikynnistyspainiketta (muutaman sekunnin ajan), kunnes haluamasilopputulos on saavutettu.SuomiAinekset
 • Page 40

  10Varoitus: Ennen sekoitetun ruoan symist tai tarjoilemista tarkista aina, onkosekaan jnyt ainesosia, jotka eivt ole sekoittuneet kunnolla.Huomio: Parempaa lopputulosta varten: kun kytt teri (kiinten ruoanyhteydess), varmista, ett aineksia on niin paljon, ett ensimminen ter ontysin piilossa ja sislt ylt juuri yltern alapuolelle.SuomiHOITO JA PUHDISTUSVarmista ennen laitteen puhdistusta, ett se on kytketty pois plt japistoke on irrotettu pistorasiasta.Tert ovat hyvin tervi, puhdista ne varoen.Kulho, tert ja kansi ovat pesukoneenkestvi (ylkorissa).Puhdista moottoriyksikk kostealla sienell/liinalla. l koskaan upota sitveteen tai laita sit juoksevan veden alle.TAKUUWilfa mynt tlle tuotteelle viiden (5) vuoden takuun ostopivmrstalkaen. Takuu kattaa valmistusvirheet ja takuuaikana ilmenevt viat. Tuotteenostokuitti toimii takuutodistuksena. Takuuasioissa tulee olla yhteydessmyymln, josta tuote ostettiin.Takuu koskee ainoastaan yksityiskyttn ostettuja ja yksityisess kotikytssolleita tuotteita. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on kytetty kaupallisesti.Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on kytetty vrin, huolimattomasti taiWilfan antamien ohjeiden vastaisesti, tai jos tuotetta on muokattu tai korjattuvaltuuttamattomalla tavalla. Takuu ei myskn koske tuotteen normaaliakulumista, vrinkytt, huollon tai yllpidon puutetta, vrn shkjnnitteenkytt, eik:Tuotteen ylikuormittamistaLasin rikkoontumistaNormaalin kulumisen piiriin kuuluvia osiaNihin ohjeisiin voi tutustua mys verkkosivustollamme www.wilfa.com
 • Page 41

  11Suomi
 • Page 42

 • Page 43

  13Tekniset tiedot:220-240V 50Hz/60Hz 400WTm merkki osoittaa, ett tuotetta ei saa hvitt EU:n alueella talousjtteenmukana. Tuote on kierrtettv kestvn kehityksen periaatteiden mukaisesti,jotta ympristlle ja ihmisten terveydelle ei aiheudu haittaa. Kierrt kytettylaite viemll se keryspisteeseen tai palauttamalla se tuotteen jlleenmyyjlle.Tllin se ksitelln ympristn kannalta turvallisesti.Oy Wilfa Suomi AbPiispansilta 11 CFI-02230 Espoowilfa.fi
 • Page 44

  4EnglishRead this manual thoroughly before using andsave it for future reference.IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS....................................5Product overview.....................................................................7Use...........................................................................................8Cleaning and maintenance....................................................10
 • Page 45

  5IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONSEnglish Always disconnect the appliance from thepower supply if it is left unattended and beforeassembling, disassembling or cleaning. Note: When disconnecting the unit from thepower supply, do not pull the cord! Pull the plug. This appliance shall not be used by children. Keepthe appliance and its cord out of reach of children. Appliances can be used by persons with reducedphysical, sensory or mental capabilities or lackof experience and knowledge if they have beengiven supervision or instruction concerning use ofthe appliance in a safe way and if they understandthe hazards involved. Children shall not play with the appliance. If the supply cord is damaged, it must be replacedby the manufacturer, its service agent or similarlyqualified persons in order to avoid a hazard. There is a potential injury from misuse. The appliance is only intended for the purposedescribed in this manual. Do not use appliance orany part of the appliance out of the intended useto avoid risk for injury. Knife blades on the mini chopper are very sharp.Handle with care. Switch off the appliance and disconnect frompower supply before changing accessories orapproaching parts that move in use. Care shall be taken when handling the sharp cuttingblades, emptying the bowl and during cleaning.
 • Page 46

  6English Never use accessories from other manufacturers. Do not immerse the motor unit in water. Do not let the power cord hang over edge of thetable or counter or touch hot surface. Do not place the appliance near a gas outlet,electric burner or heated oven. This product is intended for indoor, non-industrial,non-commercial, household use only. Do not use the item outdoors or for any otherpurpose. Short-time operating for food. Use the appliancefor no longer than 20 seconds, and dont operatehard food for longer than 10 seconds.
 • Page 47

  7PRODUCT OVERVIEW1Start button2Motor unit3Lid4Three detachable blades5Glass bowl6Fixed shaft7Rubber mattEnglish
 • Page 48

  8USEBefore first use, clean the various parts of the appliance.Notes: For liquids, never exceed 1.2L.Chopping and blendingPut the blade onto the fixed shaft in the bowl. Pour in the ingredients andlock the lid. Please note that it is possible to use the blades separately ifyou prefer this but using all 3 at the same time give the best result, ofcourse.Place the motor unit onto the assembly by turning it slightly.Plug in the appliance and press the start button, at the same time holdingthe appliance on the motor unit.At the end of the preparation, release the button, unplug the appliance andwait until the blades have come to a complete stop.Remove the motor unit, the lid and the blades to pour out the preparedfood.EnglishTo mix or blend cooked food:Chop the food into small pieces, add some broth (meat or vegetables) and mixthe ingredients with pulses. To blend the mixed food, press the start buttoncontinuously until you reach the desired result.For fruit preserves:Chop the fruits into small pieces, add some milk, water or juice and mix theingredients with pulses. To blend the fruits, press the start button continuouslyuntil you reach the desired result.Larger QuantitiesIf you want to blend or cut bigger quantities, cut into small pieces, close the lid,and press the button.Caution: Do not operate the unit when empty.Caution: Maximum time of processing should not exceed 10 secondscontinuous use. In order to achieve above processing times, use the appliancewith pulses and intermediate 10 seconds pauses.Caution: Do not put hot ingredients into the bowl. Before food preparation,allow food to cool down for a few minutes.
 • Page 49

  9Max. QuantityMax. TimeParsley60 g10 secOnions400 g10 secShallots400 g10 secGarlic300 g5 secRusks40 g15 secAlmonds200 g15 secHazelnuts200 g15 secWalnuts200 g15 secCheese200 g15 secBoiled ham400 g15 secVeal400 g20 secPrunes260 g9 secFruits260 g9 secUseful tipsThis appliance has unique specifications such as powerful motor of 400W. Pleasefind hereafter a few tips for the most common uses.1. Cheese:Perfectly grades every kind of cheese (even soft cheese). Run the appliancewith pulses till reach your desired result.2.Tomato, nuts, onions etc.:Cut into pieces, run the appliance with pulses till reach your desired result.3.Baby food:To mix or blend cooked food:- Make sure that liquid foods is not hot, and quantity does not exceed 1.2L.- For chopping cooked food (vegetables, meat etc.) and fruits, use theblades and run the appliance with pulses. To blend the food or make fruitpurees, press the start button continuously (for a few seconds) till reachedyour desired result.Caution: Before you eat or serve blended food, please always check foringredients that might have not been blended adequately.EnglishIngredients
 • Page 50

  10Caution: For better results: when using the blades (with solid food), please makesure that the quantity of ingredients fully covers the first blade and reaches upjust below of the upper blade.CARE AND CLEANINGBefore cleaning the product, make sure to switch off the product anddisconnect from the cord from the power source.The blades are very sharp, be careful during cleaning.The bowl, blades and lid can all be cleaned in the dishwasher (upperbasket).Only use a damp sponge/cloth to clean the motor unit. Never place it inwater or under running water.GuaranteeEnglishWilfa issues a 5 years guarantee on this product from the day purchase is done.Guarantee covers production failure or defects that arise during guaranteeperiod. Buying receipt of the product is proof of guarantee. When claimingguarantee, the shop where the product is bought is to be contacted.Guarantee is valid only for products that is bought and used in privatehousehold. Guarantee is not valid if the product is used commercially.Guarantee is not valid if the product is misused, used by negligence, if notfollowing instructions given by Wilfa, if modified or if unauthorized reparation isdone. Guarantee is also not valid for normal wear of the product, misuse, lack ofmaintenance, use of wrong electrical voltage or:-Overloading of product-Damage on glass-Parts which is normally wornThese instructions are also available at our website www.wilfa.com
 • Page 51

  11English
 • Page 52

  English12
 • Page 53

  13Technical specifications:220-240V 50Hz/60Hz 400WThis marking indicates that this product should not be disposed with other householdwastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or humanhealth from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote thesustainable reuse of material resources. To return your used device, please use thereturn and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.They can take this product for environmental safe recycling.AS WILFANydalsveien 240484 OsloNorgewilfa.com
 • Page 54

  MC3B-400S_20_02_AMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Wilfa MC3B-400S wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Wilfa MC3B-400S in der Sprache / Sprachen: Englisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1.01 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Wilfa MC3B-400S

Wilfa MC3B-400S Bedienungsanleitung - Deutsch, Holländisch, Französisch, Polnisch - 36 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info