Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
$DQVOXLWHQ9RHGLQJHQ
Page 5 Page 6
De PT897 is ontworpen om gebruikt te
worden met (1) een externe gelijkspannings
DC voeding, (2) met interne NiMH accu
FNB-7 of (3) met een netvoeding FP-30
([WHUQHJHOLMNVSDQQLQJVYRHGLQJ
De DC voedingsconnector voor de FT897
mag alleen verbonden worden met een
voeding die 13,8 Volt +/- 15% bij minstens 22
Ampere geeft. Let altijd op de polariteit als de
voeding wordt aangesloten.
De URGH draad is voor de SOXV de
zwarte draad met nul(1).
In mobiele installaties kan het oppikken van
storing beperkt worden door de DC kabel
direct op de accu aan te sluiten, in plaats van
op de start schakelaar of als accessoires.
Direct op de accu aansluiten geeft ook de
beste spanningsstabiliteit.
7LSVYRRUPRELHODDQVOXLWHQ
Voordat de kabel aan de accu
verbonden wordt, meet de spanning
over de accu met de motor draaiend.
Als de spanning dan boven de 15 Volt
is moet de spanningsregelaar
afgeregeld worden op 14 Volt.
Laat de aansluitkabel zo ver mogelijk
weg van de ontstekingskabels lopen.
Als de kabel niet lang genoeg is
gebruik dan geisoleerd No 12 snoer
om te verlengen. Zorg voor goede
isolatie van soldeerpunten.
Controleer de accu aansluitingen
regelmatig en draai ze strak aan, om
corrosie te voorkomen.
Als van een los staande accu gewerkt
wordt (b.v: caravan) dan moet de
spanning minimaal 11.73 Volt zijn.
Anders kan onregelmatige werking
optreden of uitschakelen.
:DDUVFKXZLQJ
Blijvende schade kan veroorzaakt worden bij
aansluiten van: een verkeerde spanning, omgekeerde
polariteit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt
door verkeerde spanning (anders dan 13,8 Volt +/-
15%). Sluit de FT 89 nooit op 24 Volt aan.
Als de zekeringen vervangen worden, zorg dan
zeker voor de juiste waarde, 25 Ampere snel.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  $DQVOXLWHQ 9RHGLQJHQ

  De PT897 is ontworpen om gebruikt te
  worden met (1) een externe gelijkspannings
  DC voeding, (2) met interne NiMH accu
  FNB-7 of (3) met een netvoeding FP-30
  ([WHUQH JHOLMNVSDQQLQJV YRHGLQJ

  De DC voedingsconnector voor de FT897
  mag alleen verbonden worden met een
  voeding die 13,8 Volt +/- 15% bij minstens 22
  Ampere geeft. Let altijd op de polariteit als de
  voeding wordt aangesloten.
  De URGH draad is voor de SOXV de
  zwarte draad met nul(1).
  In mobiele installaties kan het oppikken van
  storing beperkt worden door de DC kabel
  direct op de accu aan te sluiten, in plaats van
  op de start schakelaar of als accessoires.
  Direct op de accu aansluiten geeft ook de
  beste spanningsstabiliteit.
  7LSV YRRU PRELHO DDQVOXLWHQ

  Page 5

  Voordat de kabel aan de accu
  verbonden wordt, meet de spanning
  over de accu met de motor draaiend.
  Als de spanning dan boven de 15 Volt
  is moet de spanningsregelaar
  afgeregeld worden op 14 Volt.
  Laat de aansluitkabel zo ver mogelijk
  weg van de ontstekingskabels lopen.
  Als de kabel niet lang genoeg is
  gebruik dan geisoleerd No 12 snoer
  om te verlengen. Zorg voor goede
  isolatie van soldeerpunten.
  Controleer de accu aansluitingen
  regelmatig en draai ze strak aan, om
  corrosie te voorkomen.
  Als van een los staande accu gewerkt
  wordt (b.v: caravan) dan moet de
  spanning minimaal 11.73 Volt zijn.
  Anders kan onregelmatige werking
  optreden of uitschakelen.

  Page 6

  :DDUVFKXZLQJ

  Blijvende schade kan veroorzaakt worden bij
  aansluiten van: een verkeerde spanning, omgekeerde
  polariteit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt
  door verkeerde spanning (anders dan 13,8 Volt +/15%). Sluit de FT 89 nooit op 24 Volt aan.
  Als de zekeringen vervangen worden, zorg dan
  zeker voor de juiste waarde, 25 Ampere snel. • Page 2

  $DQVOXLWHQ 9RHGLQJHQ

  ,QWHUQH DFFX JHEUXLN

  $& QHWVSDQQLQJVYRHGLQJ

  Bij opstellen als basisstation adviseert Yeasu
  de FP-30 als netspanningsvoeding, die is
  ontworpen om aan de FT 897 vast te maken.
  ,QVWDOODWLH

  1. schakel de tranceiver uit en maal alle
  kabels los.
  2. verwijder de 6 schroeven (drie onder,
  drie achter) en verwijder de
  bodemplaat.
  3. verbind de FP30 met de onderkant van
  de FT 897, maak het dan vast met 6
  schroeven (Fig.3)
  4. Verbind de 6 pin Molex connector met
  de ,1387 plug op de achterkant van
  de FT 897
  5. Controleer of de netspanning correct is
  ingesteld op de FP30 en dat de
  netschakelaar nog op uit staat.
  Verbind de AC kabel met ,1387 op
  de achterkant van de FP30 en de
  netspanning.
  *HEUXLN

  1. om de tranceiver in te schakelen, zet
  de SRZHU op de FP30 eerst aan
  voordat de FT 897 wordt
  ingeschakeld.
  2. Schakel de tranceiver power
  schakelaar uit voordat de FP30 wordt
  uitgeschakeld.
  Als je de FP30 langere tijd niet met de
  FT897 benut, verwijder dan het netsnoer uit
  het stopcontact.
  $& VSDQQLQJVLQVWHOOLQJ

  Verwijder alle kabels en wacht 10 minuten
  voordat de spanning omgeschakeld wordt.
  Haal de sticker van de zijkant van de FP30.
  Zet de schakelaar in de gewenste
  netspanningskeuze: 115 of 230 Volt.
  Gebruik altijd een 10 Amp. Zekering in de
  zekeringshouder op de achterzijde van de
  FP30

  Page 5

  Page 6

  Met de FNB78 optionele Ni-MH accu wordt
  voor 13.2 Volt voor de FT 897 gezorgd met
  een maximum capaciteit van 4500 mAh. Je
  kunt twee FNB-78’s installeren, goed voor
  9Ah
  Eeen volledig geladen FNB 78 NiMH acc is
  normaal goed voor 4 uur gebruik.
  ,QVWDOODWLH

  1. schakel de tranceiver uit en verwijder
  alle kabels.
  2. Verwijder de 6 schroeven, 3 onder, 3
  achter en verwijder de bodemplaat.
  3. Plaats de FNB 78 in compartiment A
  of B zo dat de aansluitlippen passen in
  de gaten van het chassis.
  4. Verbind de 3 pin connector van de
  FNB78 met de batterij connector in
  het compartiment.
  5. Verwijder de plastic cap met het label
  A of B van het compartiment waarin
  de accu geplaatst is. Draai de plastic
  cap zo dat hij gericht is met het slot in
  de bodemplaat.
  6. Plaats de bodemplaat terug en de 6
  schroeven.
  2SODGHQ

  Opladen van de FNB78 kan met de CD24
  lader.
  1. schakel de tranceiver uit
  2. verbind de input van de CD24 met de
  DC voeding, plug dan de kabel van de
  CD24 in de CHG-A of CHG-B plug
  op de achterkant van de FT 897
  3. De BATT-A of BATT-B indicator op
  het front licht rood op tijdens laden.
  De rode led gaat uit als de accu
  volledig geladen is(ongeveer 4 uur)
  4. verwijder de CHG kabel en de
  voeding van de CD24
  JHEUXLN

  Voordat de tranceiver ingeschakeld wordt
  kies A of B batterij met de A-B schakelaar op
  de bovenkant. • Page 3

  $FKWHUSDQHHO DDQVOXLWLQJHQ

   'DWD SOXJ

  Deze 6-pins mini
  din connector
  accepteert audio
  van een TNC
  voor AFSK
  mode. Er is ook
  een vast niveau
  ontvangst audio
  beschikbaar en
  een PTT lijn,
  qsuelch status en
  aarde.
   ,QSXW MDFN

  Dit is de gelijksspannings voedings connector
  voor de transceiver, voor gebruik met externe
  voeding. Gebruik de bijgeleverde aansluitkabel om de trcv aan te sluiten op een voeding
  of auto-accu. Het verbruik is 22 Ampere bij
  13,8 Volt. Voor een basis station is de FP30
  externe wisselspanningsvoeding beschikbaar.
   *1' DDUG DDQVOXLWLQJ

  Voor veilig en optimaal gebruik moet deze
  aardklem met een korte dikke draad op een
  goede aarde aangesloten worden.
   &$7OLQHDLU SOXJ

  Deze 8 pin mini din connector is om een
  externe FC30 of ATAS-100/120 automatische
  antenne tuner aan te sluiten. Het is ook
  bestemd voor een interface naar een PC via
  een CAT interface en voor het besturen van
  een VL-1000 lineair.

   $&& SOXJ DFFHVVRLUHV

  Deze 3.5 mm stereo plug is voor een extern
  ALC regeling (automatisch zendniveau
  regeling) afkomstig van een lineair. De punt
  van de plug is voor de ALC spanning. De ring
  werkt als zend ontvang
  schakelaar voor de lineair
  (sluit naar aarde tijdens
  zenden)
  7HNVW NORSW QLHW PHW SODDWMH""

   .H\ SOXJ VHLQVOHXWHO SOXJ

  Deze 3.5 mm plus is voor het aansluiten van
  een seinsleutel , keyer of paddle.

 • Page 4

  %HGLHQLQJ

  0RGH VHOHFWLH

  5)JDLQ HQ VTXHOFK

  Druk op mode> of mode< om zo eenvan de
  acht gebruiks modes te selecteren

  De SQL/RF versterkingsregeling is
  afhankelijk van de exportversie
  geconfigureerd.
  In de US versie is de standaard functie van
  deze knop het regelen van de RF-gain
  (hoogfrequent ingangs versterking) De
  configuratie kan gewijzigd worden als
  beschreven op pagina 59, zie menu mode 080
  [SQL/RF GAIN]

  CWR staat voor CW-reverse (morse met
  gebruik van andere zijband dan gebruikelijk);
  “DIG” is een AFSK gebaseerde digitale
  mode, in te stellen via menu mode 038[DIG
  MODE]; en “PKT” staat voor 1200 of 9600
  bds FM packet.
  -H NXQW 9)2D HQ 9)2E RS
  YHUVFKLOOHQGH PRGHV ]HWWHQ ]RGDW MH
  ELMYRRUEHHOG HHQ VSUDDN9)2 HQ
  HHQPRUVH9)2 KHEW

  $IVWHOOHQ YDQ KHW DXGLR YROXPH

  Draai de AF knop tot een comfortabel luister
  niveau. Als je werkt in DIG of PKT mode kun
  je het audio volume geheel terug regelen
  omdat het niveau dat uit de DATA plug komt
  een vast niveau is onafhankelijk van de AF
  knop.

  Page 46

  Page 47

  Als de tranceiver geconfigureerd is voor RFgain, draai deze knop dan geheel rechtsom
  (met de klok mee) voor SSB/CW/Digitale
  modes voor een maximale gevoeligheid. De
  ontvanger gevoelig is te verminderen door
  terug draaien. Je ziet meer strepen op de Smeter als de RF-gain teruggeregeld wordt, ter
  indicatie dat het AGC niveau hoger is. In de
  modes FM en Packet wordt deze knop
  automatisch op de functie Sqelch gezet,
  onafhankelijk van menu mode 080 instelling
  Als deze knop geconfigureerd is voor SQL
  dan wordt de RF-gain in alle modes maximaal
  gevoelig gezet. De knop regelt dan het
  squelch niveau (niveau van
  ruisonderdrukking)
  De groene LED boven de afstemknop licht op
  als de squelch opent t.g.v een ontvangen
  geluid.
  +HW EDWWHULM YHUEUXLN LV EHGXLGHQG PLQGHU DOV
  GH RQWYDQJHU GRRU GH VTXHOFK DIJHVORWHQ LV • Page 5

  %HGLHQLQJ

  ,QWHUQH DFFX JHEUXLN

  $& QHWVSDQQLQJVYRHGLQJ

  Bij opstellen als basisstation adviseert Yeasu
  de FP-30 als netspanningsvoeding, die is
  ontworpen om aan de FT 897 vast te maken.
  ,QVWDOODWLH

  1. schakel de tranceiver uit en maal alle
  kabels los.
  2. verwijder de 6 schroeven (drie onder,
  drie achter) en verwijder de
  bodemplaat.
  3. verbind de FP30 met de onderkant van
  de FT 897, maak het dan vast met 6
  schroeven (Fig.3)
  4. Verbind de 6 pin Molex connector met
  de ,1387 plug op de achterkant van
  de FT 897
  5. Controleer of de netspanning correct is
  ingesteld op de FP30 en dat de
  netschakelaar nog op uit staat.
  Verbind de AC kabel met ,1387 op
  de achterkant van de FP30 en de
  netspanning.
  *HEUXLN

  1. om de tranceiver in te schakelen, zet
  de SRZHU op de FP30 eerst aan
  voordat de FT 897 wordt
  ingeschakeld.
  2. Schakel de tranceiver power
  schakelaar uit voordat de FP30 wordt
  uitgeschakeld.
  Als je de FP30 langere tijd niet met de
  FT897 benut, verwijder dan het netsnoer uit
  het stopcontact.
  $& VSDQQLQJVLQVWHOOLQJ

  Verwijder alle kabels en wacht 10 minuten
  voordat de spanning omgeschakeld wordt.
  Haal de sticker van de zijkant van de FP30.
  Zet de schakelaar in de gewenste
  netspanningskeuze: 115 of 230 Volt.
  Gebruik altijd een 10 Amp. Zekering in de
  zekeringshouder op de achterzijde van de
  FP30

  Page 46

  Page 47

  Met de FNB78 optionele Ni-MH accu wordt
  voor 13.2 Volt voor de FT 897 gezorgd met
  een maximum capaciteit van 4500 mAh. Je
  kunt twee FNB-78’s installeren, goed voor
  9Ah
  Eeen volledig geladen FNB 78 NiMH acc is
  normaal goed voor 4 uur gebruik.
  ,QVWDOODWLH

  1. schakel de tranceiver uit en verwijder
  alle kabels.
  2. Verwijder de 6 schroeven, 3 onder, 3
  achter en verwijder de bodemplaat.
  3. Plaats de FNB 78 in compartiment A
  of B zo dat de aansluitlippen passen in
  de gaten van het chassis.
  4. Verbind de 3 pin connector van de
  FNB78 met de batterij connector in
  het compartiment.
  5. Verwijder de plastic cap met het label
  A of B van het compartiment waarin
  de accu geplaatst is. Draai de plastic
  cap zo dat hij gericht is met het slot in
  de bodemplaat.
  6. Plaats de bodemplaat terug en de 6
  schroeven.
  2SODGHQ

  Opladen van de FNB78 kan met de CD24
  lader.
  1. schakel de tranceiver uit
  2. verbind de input van de CD24 met de
  DC voeding, plug dan de kabel van de
  CD24 in de CHG-A of CHG-B plug
  op de achterkant van de FT 897
  3. De BATT-A of BATT-B indicator op
  het front licht rood op tijdens laden.
  De rode led gaat uit als de accu
  volledig geladen is(ongeveer 4 uur)
  4. verwijder de CHG kabel en de
  voeding van de CD24
  JHEUXLN

  Voordat de tranceiver ingeschakeld wordt
  kies A of B batterij met de A-B schakelaar op
  de bovenkant. • Page 6

  =HQGHU JHEUXLN

  $XGLR VSUDDN FRPSUHVVRU

  '63 PLFURIRRQ HTXDOL]HU

  Met de audo spraak compressor wordt het
  gemiddelde uitgaand vermogen verhooogd in
  de SSB en AM mode.
  1. kies via de F toets om multi functie
  “c” [STO,RCL,PROC]

  In de AM, SSB en FM mode kun je de DSP
  gebruiken als toonregeling voor de
  microfoon. Dit maakt het mogelijk een teveel
  aan hoge- of lage tonen te onderdrukken.
  Instellen gaat als volgt:
  1. druk 1 sec. Op de DSP toets zodat
  menu 048 [DSP MIC EQ] verschijnt
  2. draai met de DIAL en kies een van de
  functies:
  -OFF: geen correctie
  -LPF hoog af (laag doorlaat)
  -HPF laag af (hoog doorlaat)
  -BOTH hoog en laag correctie
  3. na het makenvan de keuze druk een
  seconde op de F toets voor opslaan van de
  keuze en terug te gaan naar normaal
  gebruik.

  2. kies de & (PROC) om de AF Speech
  Processor in te schakelen. Haakjes
  verschijnen aan beide zijden van de
  PROC indicator
  3. Druk nu op de PTT toets (behalve als
  de VOX is ingeschakeld) en spreek
  met een normaalniveau in de
  microfoon.
  4. Schakel de processor uit door weer op
  de & (PROC) toets te drukken.
  5. Het compressie niveau is via Menu in
  te stellen:
  o
  Terwijl menu F[STO,RCL,PROC]
  actief is, druk een seconden op de &
  toets, menu 074 [PROC LEVEL]
  verschijnt.
  o
  Draai de afstemming tot het
  gewenste compressie niveau
  (standaard is 50)
  o
  Na maken van de keuze druk 1
  sec. Op de F toets om op te slaan.
  o
  Controleer de instelling met een
  andere ontvanger of station.
  .
  (HQ WH KRRJ FRPSUHVVLH QLYHDX
  JHHIW YHUYRUPLQJ 9RRU LHGHUH
  RSHUDWRU LV GH LQVWHOOLQJ
  YHUVFKLOOHQG

  Page 46

  Page 47 • Page 7

  =HQGHU JHEUXLN

  ,QWHUQH DFFX JHEUXLN

  $& QHWVSDQQLQJVYRHGLQJ

  Bij opstellen als basisstation adviseert Yeasu
  de FP-30 als netspanningsvoeding, die is
  ontworpen om aan de FT 897 vast te maken.
  ,QVWDOODWLH

  1. schakel de tranceiver uit en maal alle
  kabels los.
  2. verwijder de 6 schroeven (drie onder,
  drie achter) en verwijder de
  bodemplaat.
  3. verbind de FP30 met de onderkant van
  de FT 897, maak het dan vast met 6
  schroeven (Fig.3)
  4. Verbind de 6 pin Molex connector met
  de ,1387 plug op de achterkant van
  de FT 897
  5. Controleer of de netspanning correct is
  ingesteld op de FP30 en dat de
  netschakelaar nog op uit staat.
  Verbind de AC kabel met ,1387 op
  de achterkant van de FP30 en de
  netspanning.
  *HEUXLN

  1. om de tranceiver in te schakelen, zet
  de SRZHU op de FP30 eerst aan
  voordat de FT 897 wordt
  ingeschakeld.
  2. Schakel de tranceiver power
  schakelaar uit voordat de FP30 wordt
  uitgeschakeld.
  Als je de FP30 langere tijd niet met de
  FT897 benut, verwijder dan het netsnoer uit
  het stopcontact.
  $& VSDQQLQJVLQVWHOOLQJ

  Verwijder alle kabels en wacht 10 minuten
  voordat de spanning omgeschakeld wordt.
  Haal de sticker van de zijkant van de FP30.
  Zet de schakelaar in de gewenste
  netspanningskeuze: 115 of 230 Volt.
  Gebruik altijd een 10 Amp. Zekering in de
  zekeringshouder op de achterzijde van de
  FP30

  Page 46

  Page 47

  Met de FNB78 optionele Ni-MH accu wordt
  voor 13.2 Volt voor de FT 897 gezorgd met
  een maximum capaciteit van 4500 mAh. Je
  kunt twee FNB-78’s installeren, goed voor
  9Ah
  Eeen volledig geladen FNB 78 NiMH acc is
  normaal goed voor 4 uur gebruik.
  ,QVWDOODWLH

  1. schakel de tranceiver uit en verwijder
  alle kabels.
  2. Verwijder de 6 schroeven, 3 onder, 3
  achter en verwijder de bodemplaat.
  3. Plaats de FNB 78 in compartiment A
  of B zo dat de aansluitlippen passen in
  de gaten van het chassis.
  4. Verbind de 3 pin connector van de
  FNB78 met de batterij connector in
  het compartiment.
  5. Verwijder de plastic cap met het label
  A of B van het compartiment waarin
  de accu geplaatst is. Draai de plastic
  cap zo dat hij gericht is met het slot in
  de bodemplaat.
  6. Plaats de bodemplaat terug en de 6
  schroeven.
  2SODGHQ

  Opladen van de FNB78 kan met de CD24
  lader.
  1. schakel de tranceiver uit
  2. verbind de input van de CD24 met de
  DC voeding, plug dan de kabel van de
  CD24 in de CHG-A of CHG-B plug
  op de achterkant van de FT 897
  3. De BATT-A of BATT-B indicator op
  het front licht rood op tijdens laden.
  De rode led gaat uit als de accu
  volledig geladen is(ongeveer 4 uur)
  4. verwijder de CHG kabel en de
  voeding van de CD24
  JHEUXLN

  Voordat de tranceiver ingeschakeld wordt
  kies A of B batterij met de A-B schakelaar op
  de bovenkant. • Page 8

  )0 XLW]HQGLQJHQ

  %DVLV LQVWHOOLQJHQJHEUXLN

  1. druk op de MODE

  RI 02'(

  NQRS RP GH )0 PRGH WH VHOHFWHUHQ

  2. gebruik de PTT knop voor
  zend/ontvangst omschakelen
  3. Als je modulatie niveau te hoog of te
  laag is moet de microfoon versterking
  voor FM afgesteld worden. De
  werkwijze is als bij SSB: druk kort op
  de ) toets, kies met de 0(09)2 FK
  de multi functie rij “i” [MRT, PWR,
  DSIP] verschijnt en druk dan de $
  (MTR) knop om de (zwaai)
  “Deviation” meter functie te kiezen.
  “MOD” verschijnt boven de % toets.
  4. houd de ) toets een seconde ingedrukt
  om in de menu mode te komen.
  5. Draai MEM/VFOch tot menu Mode
  051 [FM MIC GAIN]
  6. Draai de ',$/ om de micro gain FM
  af e stellen en houd de ) ingedrukt om
  op te slaan.
  7. zend en praat in de micro en bekijk de
  meter voor een juiste instelling (8
  strepen in de piek) voor zachter geluid
  minder.
  8. Als alles goed is houd de ) toets
  ingedrukt om de nieuwe instellingen
  op te slaan.
  9. De VOX werkt bij FM uitzendingen.
  Kies de multi functie rij “d”
  [RPT,REV,VOX] , druk op & (VOX)
  om dit in/uit te schakelen.

  3.

  4.

  5.

  5HSHDWHU JHEUXLN

  1. Druk op ) kort, kies met de 0(0
  9)2 &+ knop de multi functie rij “d”
  [RPT, REV, VOX]
  2. druk op $ (RPT) om repeater gebruik
  te activeren. Een keer drukken zet
  RPT op “Minus shift” (als in NL). In
  deze situatie ziet u een “-“ teken in de
  display. De zend freq. (repeater
  ingang) is dan lager dan de ontvangst
  freq. Voor positieve shift kies “+”
  door twee keer drukken. Zet de
  ontvanger op de repeater uitgangs
  frequentie. Druk de PTT knop in voor

  Page 32

  Page 33

  6.

  zenden. U ziet de freq. veranderen
  naar de ingangsfrequentie zoals
  ingesteld met de $ knop.
  Als de standaard repeater shift niet
  geschikt is voor de meeste repeaters in
  uw omgeving, dan is dat voor elke
  band afzonderlijk in te stellen.
  Alsvolgt:
  - houd $(RPT) een sec. ingedrukt.
  Menu 076 [RPT SHIFT] verschijnt
  - Draai ',$/ om de shift te kiezen
  - Om op te slaan druk ) een sec. in
  Normaal is: -600 kHz voor 145.6 tot
  145.8, +1.6 MHz voor 433.0 tot 433.4
  Als de repeater CTCSS of DCS vereist
  druk dan ) kort en kies met MEM/
  VFOch multi functie rij “e” [TON,-,TDCH] en kies dan de mode:
  - druk $ voor CTCSS (sub-audio
  tonen). Een keer drukken is aan, je ziet
  dan “TEN” op de display. Nog eens
  zet TSQ aan (CTCSS Encode en
  decode), nog eens voor DEN (DCS
  encode) nog eens voor DCS (DCS
  encode en decode) nog eens schakelt
  alle coderingen uit. De juiste repeater
  toon is eenvoudig te kiezen:
  1. druk 1 sec op $ voor menu 083
  [TONE FREQ]
  2. kies met ',$/ de juiste toon
  3.druk 1 sec ) voor opslaan.
  Met repeater shift ingeschakeld kun je
  tijdelijk zend/ontvang freq.
  verwisselen door % in de multi functie
  rij “d” [RPT REV,VOX] in te
  drukken. Het “-“ teken gaat knipperen
  om omgekeerde shift aan te geven,
  druk %(rev) om naar normaal te gaan.
  Op veel tranceivers is de ARS
  (automatische repeater shift) vanaf
  fabriek ingeschakeld. Dit schakelt
  repeater shift in op de juiste
  FMbandsegmenten van 144 en 430
  MHz. Dit is uit te schakelen in menu
  002 [144 MHz ARS] en 003 [ 430
  MHz ARS] zie pagina 54

  $OV GH UHSHDWHU HHQ 

 • Page 9

  'LJLWDOH PRGHV 66% JHEDVHHUG $)6.

  'LJLWDOH 0RGH *HEUXLN

  De FT897 biedt uitgebreide mogelijkheden
  om digitale modes te gebruiken op HF, VHF
  en UHF banden. Het gebruik van AKSK
  (audio frequentie shift keying) instellingen
  maakt een brede variatie aan communicatie
  modes mogelijk. Het menu biedt speciaal
  voor digitale modes instellingen, waaronder
  een aangepaste BFO offset om een optimale
  banddoorlaat voor zenden en ontvangen te
  bieden. Voor je met digitale modes begint
  moet je kiezen welke mode gebruikt wordt.
  Om dit te doen, kies menu 038 (in dit
  voorbeeld wordt RTTY als mode gekozen)
  1. druk een seconde op de F toets
  2. Draai 0(0VFO knop naar menu
  038 [DIG MODE]
  3. kies met ',$/ RTTY-L of RTTY-U
  (is de gewenste digitale mode niet
  beschikbaar kies USER-U)
  4. houd de ) toets een seconde ingedrukt
  om de instelling op te slaan.

  4.

  5.
  6.

  7.
  8.

  ,--] op en kies dan % RI & om het
  smalle filter in te schakelen.
  Om de zender in te stellen, zorg dat de
  meter op ALC staat. (dit toont hoever
  de zender wordt uitgestuurd) Dit is in
  te schakelen door op ) te drukken,
  draai MEM/VFO naar functie rij “i”
  [MTR,--,DSP] druk op $ (MTR) of %
  om zo ALC te kiezen. ALC staat dan
  in het display boven de B toets.
  Druk een sec. Op ) en kies met
  MEM/VFO menu 037 [DIG GAIN]
  Volg de instructie van het modem. Dat
  moet AFSK audio geven. Let op de
  ALC meter, die mag enkele streepjes
  aangeven. Als dat niet het geval is,
  draai dan met DIAL om het niveau in
  te stellen tot 7 a 8 strepen.
  Druk een seconde op F om de
  instelling op te slaan.
  Zorg dat bij digitale modes de
  compressie uitgeschakeld staat.

  2PGDW GH PHHVWH GLJLWDOH PRGHV HHQ
  FRQWLQXH ]HQGHQGH PRGH ]LMQ PRHW MH GH
  XLW]HQGLQJHQ NRUW KRXGHQ DOV HHQ DFFX

  577< JHEUXLN

  De RTTY mode op de FT897 is beschikbaar
  met LSB of USB BFO signaal injectie.
  Standaard voor amateurgebruik is LSB, maar
  sommige applicaties vragen USN BFO.
  1. Verbind je TNC (modem) of terminal
  met de FT897’s '$7$ plug op het
  achterpaneel. Gebruik de TX-AUDIO
  lijn en niet de FSK lijn ! Zie figuur op
  pagina 36 in manual:
  pin 1 Data in,TX audio
  pin 2 massa
  pin 3 PTT, zend schakelsignaal
  pin 4 packet 9600bds signaal
  pin 5 Data uit, RX audio
  pin 6 Squelch status
  2. druk op de MODE RI 02'(
  NQRS DOV QRGLJ RP GH ',* PRGH WH

  kiezen. Het DIG teken komt in het
  display zichtbaar. Nu moet het
  mogelijk zijn signalen te decoderen.
  3. Als het optioneel YF-122C filter voor
  500Hz aanwezig is dan kan dat
  gebruikt worden voor RTTY mode.
  Roep de multi functie rij “n” [CFIL,--

  Page 36

  Page 37

  JHEUXLN ZRUGW /HW RRN RS GH
  WHPSHUDWXXU YDQ GH VHW • Page 10

  6FDQQLQJ PRJHOLMNKHGHQ

  Deze tranceiver beschikt over ruime
  mogelijkheden om te scannen. Of je nu het
  VFO gebruikt of een van de geheugen modes,
  scannen is in principe gelijk voor alle
  instellingen met de volgende verschillen:
  • in de VFO mode, scant de tranceiver
  over de band en wacht als er een
  signaal is
  • In de geheugen mode worden de
  geprogrammeerde geheugens gescand
  en kan het overslaan van bepaalde
  geheugens ingesteld worden.
  • In geprogrammeerde geheugenscan
  PMS, wordt de band tussen de
  geprogrammeerde frequentie grenzen
  gescand.
  6FDQQHU JHEUXLN

  Om de FT 897 automatisch te laten scannen
  moet de squelch zo gezet worden dat het
  ruisen weg valt. Het commando om te
  stoppen met scannen wordt gegeven door het
  zelfde signaal dat de groene ‘Busy’ led
  aanstuurt, dus als er signaal gehoord wordt.
  1. zet de SQ-knop op het punt dat de ruis
  verdwijnt. Een typische instelling is
  op 12 uur of dicht hierbij
  2. Zet de tranceiver in de scan-mode die
  je wenst (VFO of memory, PMS volgt
  later)
  3. Druk kort op de F toets, kies met
  MEM/VFO tot multi functie rij g
  [SCN,PRI,DW] verschijnt.
  4. Druk kort op de A (SCN) toets om
  omhoogscannen te starten.
  5. Draai de DIAL knop of MEM/VFO
  knop tegen de klok in om
  omlaagscanne te starten.
  6. De scanner laat de tranceiver lopen tot
  een signaal gehoord wordt. Als er een
  signaal is opent de squelch, dan is
  afhankelijk van de mode;
  * ,Q $0)0 PRGH de ontvanger
  blijft 5 sec. Staan en gaat daarna
  verder ook al is het station er nog.
  Tijdens het wachten knippert de
  decimale punt. Zie scan-hervat-modes
  om dit te wijzigen

  Page 46

  Page 47

  * ,Q GH 66% PRGH vertraagt het
  scannen maar stopt niet.

  Scan hervat keuzes. • Page 11

  6FDQQLQJ PRJHOLMNKHGHQ

  ,QWHUQH DFFX JHEUXLN

  $& QHWVSDQQLQJVYRHGLQJ

  Bij opstellen als basisstation adviseert Yeasu
  de FP-30 als netspanningsvoeding, die is
  ontworpen om aan de FT 897 vast te maken.
  ,QVWDOODWLH

  1. schakel de tranceiver uit en maal alle
  kabels los.
  2. verwijder de 6 schroeven (drie onder,
  drie achter) en verwijder de
  bodemplaat.
  3. verbind de FP30 met de onderkant van
  de FT 897, maak het dan vast met 6
  schroeven (Fig.3)
  4. Verbind de 6 pin Molex connector met
  de ,1387 plug op de achterkant van
  de FT 897
  5. Controleer of de netspanning correct is
  ingesteld op de FP30 en dat de
  netschakelaar nog op uit staat.
  Verbind de AC kabel met ,1387 op
  de achterkant van de FP30 en de
  netspanning.
  *HEUXLN

  1. om de tranceiver in te schakelen, zet
  de SRZHU op de FP30 eerst aan
  voordat de FT 897 wordt
  ingeschakeld.
  2. Schakel de tranceiver power
  schakelaar uit voordat de FP30 wordt
  uitgeschakeld.
  Als je de FP30 langere tijd niet met de
  FT897 benut, verwijder dan het netsnoer uit
  het stopcontact.
  $& VSDQQLQJVLQVWHOOLQJ

  Verwijder alle kabels en wacht 10 minuten
  voordat de spanning omgeschakeld wordt.
  Haal de sticker van de zijkant van de FP30.
  Zet de schakelaar in de gewenste
  netspanningskeuze: 115 of 230 Volt.
  Gebruik altijd een 10 Amp. Zekering in de
  zekeringshouder op de achterzijde van de
  FP30

  Page 46

  Page 47

  Met de FNB78 optionele Ni-MH accu wordt
  voor 13.2 Volt voor de FT 897 gezorgd met
  een maximum capaciteit van 4500 mAh. Je
  kunt twee FNB-78’s installeren, goed voor
  9Ah
  Eeen volledig geladen FNB 78 NiMH acc is
  normaal goed voor 4 uur gebruik.
  ,QVWDOODWLH

  1. schakel de tranceiver uit en verwijder
  alle kabels.
  2. Verwijder de 6 schroeven, 3 onder, 3
  achter en verwijder de bodemplaat.
  3. Plaats de FNB 78 in compartiment A
  of B zo dat de aansluitlippen passen in
  de gaten van het chassis.
  4. Verbind de 3 pin connector van de
  FNB78 met de batterij connector in
  het compartiment.
  5. Verwijder de plastic cap met het label
  A of B van het compartiment waarin
  de accu geplaatst is. Draai de plastic
  cap zo dat hij gericht is met het slot in
  de bodemplaat.
  6. Plaats de bodemplaat terug en de 6
  schroeven.
  2SODGHQ

  Opladen van de FNB78 kan met de CD24
  lader.
  1. schakel de tranceiver uit
  2. verbind de input van de CD24 met de
  DC voeding, plug dan de kabel van de
  CD24 in de CHG-A of CHG-B plug
  op de achterkant van de FT 897
  3. De BATT-A of BATT-B indicator op
  het front licht rood op tijdens laden.
  De rode led gaat uit als de accu
  volledig geladen is(ongeveer 4 uur)
  4. verwijder de CHG kabel en de
  voeding van de CD24
  JHEUXLN

  Voordat de tranceiver ingeschakeld wordt
  kies A of B batterij met de A-B schakelaar op
  de bovenkant. • Page 12

  2YHULJH LQVWHOOLQJHQ

  $ODVND 1RRGIUHTXHQWLH

  )URQWSDQHHO WRHWVHQ SURJUDPPHUHQ

  US amateurs mogen onder voorwaarden de
  Alaska noodfrequentie 5167.5 kHz gebruiken
  voor noodverkeer. De FT 897 kan op deze
  frequentie werken, activeer het volgende
  feature::
  1. druk op de F key en kies met de knop
  MEM/ VFO CH de menu mode 050
  [EMERGENCY]
  2. Selecteer met de DIAL knop ON
  3. Druk 1 sec op F om het menu te
  verlaten
  Noodverkeer is nu mogelijk op 5167.5 kHz
  1. Druk op V/M voor memory mode
  MEM/VFO CH en kies (M-ENG) dat
  je vindt tussen M-P5U en M-001
  2. De zendfrequentie kanniet verstelt
  worden
  3. Uitschakelen van dit feature gebeurt
  door bij menu 050 OFF te kiezen

  De functie toetsen A B en C in de multi
  functie rij “q” [PGA, PGB, PGC] kunnen de
  functie krijgen van een willekeurig andere
  toets. Dit zijn vrij te kiezen snelkeuzetoetsen
  voor veel gebruikte multi functie rijen.
  Programmer een teots:
  1. druk 1 sec op F en kies een van de
  functies 065 066 of 067 [PGA, PGB,
  PGC]
  2. Kies met DIAL de gewenste optie om
  aan de toets toe te kennen
  3. druk een seconden op F om de keuze
  op te slaan.

  0RUVH 7UDLQLQJ

  De FT 897 biedt een morse training door
  willekeurig 5 karakter groepen te laten horen
  via de luidspreker.
  1. Druk 1 sec op F en kies menu 031
  [CW TRAINING]
  2. kies met DIAL voor N=getallen,
  A=letters, AN= gemengd.
  3. Druk op de B (STRT) knop om te
  starten
  4. na verturen van de codegroep is de
  betekenis te zien op het display
  5. Druk op B voor de volgende groep
  6. Uitschakelen gebeurt door 1 sec op F
  te drukken.
  -H NXQW GH PRUVH VQHOKHLG LQVWHOOHQ ELM
  PHQHX >&: 63(('@

  Page 49

  Page 49 • Page 13

  0HQX JHEUXLN

  Het menu maakt instellen van veel tranceiver aspecten en functies mogelijk. Als je een keer
  door de verschillende menu’s bent gegaan is het niet nodig om vaak terug naar de items te gaan.
  1.
  Houd de ) key een seconde ingedrukt, het nummer en menu verschijnt op de display.
  2. draai de MEM/VFO CH knop naar het gewenste nummer
  (druk kort op A, dan veranderd het – teken in . Nu is dit item niet opgenomen in de ‘recall menu
  item”lus)
  3.
  Bij het gewenst menu, kies met DIAL knop de juiste waarde
  (als je kort op HOME drukt verschijnt de fabrieksinstelling)
  4.
  Als gekozen, druk 1 sec. op de F knop om op te slaan
  (als je op C druk verlaat je het menu zonder veranderingen)

  No
  1

  Menu item
  EXT MENU

  2

  144 MHz ARS

  3

  430 MHz ARS

  4

  AM&FM Dial

  5

  AM Mic Gain

  6

  AM step

  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

  APO time
  ARTS BEEP
  ARTS ID
  ARTS IDW
  Beacon text 1
  Beacon time
  Beep Tone
  BEEP VOL
  CAR LSB R

  16
  17

  CAR LSB T
  CAR USB R

  18
  19

  CAR USB T
  CAT RATE

  20
  21
  22

  CAT/LIN/TUN
  Clar DIAL sel
  CW auto mode

  23
  24

  CW BFO
  CW delay

  25
  26

  Cw key rev
  Cw paddle

  Functie
  In/uitschakelen uitgebreide menu
  mogelijkheden
  In/Uit de automatische repeater shift
  voor 144 MHz
  In/Uit de automatische repeater shift
  op 430 MHz
  In/Uit de DIAL knop voor AM en
  FM
  Afstellen micro versterking AM
  mode
  Zet afstemstapgrootte MEM/VFO
  CH knop in AM mode
  Tijd voor automatisch uitschakelen
  Kies de ARTS piep mode
  In/Uit morse indentificatie bij ARTS
  Sla je roepnaam op als morse ID
  Baken tekst opslaan
  Interval tijd baken berichten
  Kies de piep toonhoogte
  Kies de pieptoon sterkte
  Zet de ontvangst LSB draaggolf
  freq.
  Zet de zend LSB draaggolf freq.
  Zet de ontvangst USB draaggolf
  freq.
  Zet de zend USB draaggolf freq.
  Zet baudrate CAT(computer
  interface)
  Kies apparaat aan CAT/LIN plug
  Kies knop voor clarifier freq. Offset
  Kies of cw tijdens SSB/FM
  mogelijk is
  Set de CW toon injectie
  Zet VOX vertraging CW semi
  breakin
  Zet de keyer bedrading configuratie
  In/uit CW via micro up/down key

  Keuzes
  ON/OFF

  Normaaal
  OFF

  ON/OFF

  X1

  ON/OFF

  X1

  En-/Disable

  Disable

  0…100

  50

  2,5/5/9/10/12,5/25
  kHz
  OFF/1..6 uur
  OFF/Range/All
  ON/OFF
  OFF/1..255 sec.
  440/880/1760 Hz
  0-100
  -300..+300

  X1

  -300..+300
  -300..+300

  0 Hz
  0 Hz

  -300..+300
  4800/9600/38k4

  0 Hz
  4800 bds

  CAT/Lineat/tuner
  Clar,M/V,MAIN
  ON/OFF

  CAT
  CLAR
  OFF

  Usb-lsb-auto
  Full/30..300 mSec

  Usb
  250 msec

  Normaal/reverse
  Elekey/Mickey

  Normaal
  Elekey

  OFF
  Range
  OFF
  PAoM
  OFF
  880 Hz
  50
  0 Hz • Page 14

  27

  CW pitch

  28

  CW QSK

  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  038

  CW side tone
  CW speed
  CW Training
  CW Weight
  DCS Code
  DCS INV
  Dial Step
  Dig Disp
  Dig Gain
  Dig Mode

  39
  40

  Dig shift
  Dig vox

  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57

  Zet CW sidetone, BFO offset,CW
  centerfreq.
  Kies tyddelay PTT schakelaaar en
  draaggolf by QSK interne keyer
  Settings voor CW toon volume
  Zet snelhei ingebouwde keyer
  Stuur 5 letter groepen in morse
  Zet de punt streep verhouding CW
  Zet DCS code
  Zet normaal/invers DCS codering
  Zet DIAL afstem snelheid
  Freq. Offset getoont bij DIG mode
  Audio volume digitale mode
  Kies mode en zijband DIG mode

  Kies carrier offset/shift voor DIG
  Zet gevoeligheid VOX in DIG
  mode
  Displ Color
  Zet verlichtingskleur per mode
  Displ contrast
  Zet display contrast
  Displ intensity
  Zet helderheid van display
  Displ mode
  Zet LCD lamp mode
  DSP BPF width Zet breedte CW DSP filter
  DSP HPF Cutoff Laag afsnijden freq, DSP HPF filter
  DSP LPF Cutoff Hoog afsnijfreq. DSP LPF Filter
  DSP Mic EQ
  Zet DSp microfoon equalizer filter
  DSP NR level
  Niveau DSP ruisonderdrukking
  Emergency
  Inschakelen 5167.5 als noodfreq.
  FM Mic Gain
  FM microfoon versterking
  FM Step
  Stapgrootte tuning MEM/VFO CH
  knop in FM mode
  Home-VFO
  In/uitschakelen home naar vfo
  Lock mode
  Wijze waarop LOCK key werkt
  Mem Group
  In/uit geheugengroeperen functie
  MEM TAG
  Opslaan namen voor geheugens
  MEM/VFO dial Kies functie die inschakelt als
  mode
  MEM/VFO CH knop drukt

  58
  59
  60
  61

  Mic Scan
  Mic Sel
  MTR ATX SEL
  MTR ATX SEL

  In/uit micro UP/Down key
  Kies het apparaat dat aan mic plug
  Kies meter display in ontvangst
  Kies meter display bij zenden

  62
  63
  64
  065
  66
  67

  Mrt Peak Hold
  NB Level
  OP Filter1
  PG a
  PG b
  PG C

  In/uit piek display op meter
  Niveau IF noise blanker
  --nu niet beschikbaar-Programeer de A key
  Programeer de B key
  Programeer de C key

  400-800 Hz

  700 Hz

  10/15/20/30 msec

  10 msec

  0-100
  4-60 wpm,
  N.A,AN
  1:2,5 ~~1:4,5
  104 codes
  TnRn/TnRi/TiRn/TiRi
  Fine/Coarse
  -3000..+3000 Hz
  0..100
  Rtty-l/rtty-u/psk-l/psku/user-l/user-u
  -3000..3000 Hz
  0..100

  50
  12 wpm
  N
  1:3
  023
  TnRn
  Fine
  0
  50
  RTTY-L

  0..13
  0..3
  Off/auto1/auto2/on
  60 120 240
  100..1000 Hz
  1000..6000 Hz
  Off/LPF/HPF/both
  1..16
  On/Off
  0..100
  5/6.25/10/12.5/15/20
  /25/50 kHz
  On/off
  Dial/Freq/Panel/All
  ON/OFF
  CW sidetone/ CW
  speed Mhz / MEM
  GRP, Mic Gain, Nb
  level, RP power, Step
  ON/OFF
  Nor/RMT/CAT
  Sig,Ctr,Vlt,NA,FS,Off
  Pwr,ALC,Mod,SWR,
  vlt, na, off
  ON/OFF
  0..100
  All multi func, all
  menu, MONI, QSPL,
  Tcall, ATC, User

  5
  3
  Auto2
  240
  100
  6000
  OFF
  8
  OFF
  50
  X2

  0
  0

  ON
  Dial
  OFF
  Mhz/ MEM
  Grp

  ON
  Normal
  Sig
  PWR
  ON
  50
  Moni
  Q.SPL
  ATC • Page 15

  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74

  PG Acc
  PG P1
  PG P2
  PKT 1200
  PKT 9600
  PKT rate
  Proc Level

  75

  RF Power Set

  76
  77
  78

  RPT Shift
  Scan mode
  Scan resume

  79
  80
  81
  82
  83
  84

  Split tone
  SQL/RF Gain
  SSB Mic Gain
  Ssb STEP
  Tone Freq

  -- nu niet beschikbaar --- nu niet beschikbaar --- nu niet beschikbaar -Audio in niveau 1200bds packet
  Audio in niveau 9600 bds packet
  Snelheid van packet mode
  Niveau speech compressie
  AM/SSB
  Set maximum niveau voor de
  huidige band
  Zet de repeater shift freq.
  Kies de gewense scan/hervat mode
  Kies vertragingstijd voor scan
  hervatten
  In/uit split CTSS/DCS cording
  Kies werking SQL/RF knop
  Microfoon versterking ssb
  Kies MEM/VFO stapgrootte SSB
  Zet CTCSS toon frequentie

  0-100
  0-100
  1200/9600
  0-100

  50
  50
  1200
  50

  5-100

  100

  0-99 MHz
  Time/busy/stop
  1-10 sec

  X2
  Time
  5sec

  ON/OFF
  RF-gain/SQL
  0-100
  1 /2,5/5 KHz
  50 tonen

  OFF
  X1
  50
  2,5 kHz
  88.5 Hz • Page 16

  &$7 ,QWHUIDFH

  Het FT897 CAT systeem maakt besturing van
  de tranceiver door een PC mogelijk.
  Gelijktijdig vanalles bedienen met een
  muisklik of software als log- en contest
  programma’s laten communiceren met de
  FT897
  De ooptionele CAT interface kabel CT62 is
  een aansluitkabel voor de set en de PC. De
  CT62 heeft een ingebouwde niveau omzetter
  die direct aansluit op de CAT/LIEAIR plug en
  de seriele poort van een PC, zonder dat een
  RS232 converter nodig is. Vertex maakt geen
  CAT software.De inforamtie in deze sectie
  maakt het mogelijk zelf programma’s te
  schrijven.

  -H NXQW 9)2D HQ 9)2E RS
  YHUVFKLOOHQGH PRGHV ]HWWHQ ]RGDW MH
  ELMYRRUEHHOG HHQ VSUDDN9)2 HQ
  HHQPRUVH9)2 KHEW

  &$7 'DWD 3URWRFRO

  Alle commandos verzonden door de PC naar
  de set bestaan uit 5 byte blokken, met
  maximaal 200 msec. tussen elk byte. Het
  laatste byte van elk blok is de opcode, terwijl
  de eerste vier bytes argumenten zijn
  (parameters of dummy bytes) Elk byte heeft 1
  startbit, 8 data bits, geen paraty en twee
  stopbits.
  Er zijn 17 instructies voor de FT897 zoals in
  de tabel. Veel opcodes zijn aan/uit functies.
  (b.v TX aan/uit) Meestal moet er een
  parameter meegegeven worden en elk blok
  heeft 5 bytes. Een CAT programma moet de
  uiste blokken samenstellen.
  $OOH &$7 LQVWUXFWLHV ]LMQ KH[DGHFLPDDO

  Voorbeeld 1: zet vfo op 439.70 MHz
  o De tabel toont dat de opcode 01 voor
  zet frequentie is. De vier bytes
  hiervoor bevatten de frequentie:
  Pagina 61

  Pagina 62

  o Data1 data2 data3 data4 data5
  43
  97
  00
  00
  01
  o Stuur de bytes in deze volgorde naar
  de tranceiver.
  Voorbeeld 2
  Zet split mode aan:
  o De opcode is 02 voor split mode on
  o Voeg dummy 00 als parameters toe
  o Data1 data2 data3 data4 data5
  00
  00
  00
  00
  02 • Page 17

  &$7 ,QWHUIDFH

  Pagina 61

  Pagina 62 • Page 18

  &$7 ,QWHUIDFH

  Pagina 61

  Pagina 62


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Yaesu FT-879 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Yaesu FT-879 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info