Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
0HQXJHEUXLN
Het menu maakt instellen van veel tranceiver aspecten en functies mogelijk. Als je een keer
door de verschillende menu’s bent gegaan is het niet nodig om vaak terug naar de items te gaan.
1. Houd de ) key een seconde ingedrukt, het nummer en menu verschijnt op de display.
2. draai de MEM/VFO CH knop naar het gewenste nummer
(druk kort op A, dan veranderd het – teken in . Nu is dit item niet opgenomen in de ‘recall menu
item”lus)
3. Bij het gewenst menu, kies met DIAL knop de juiste waarde
(als je kort op HOME drukt verschijnt de fabrieksinstelling)
4. Als gekozen, druk 1 sec. op de F knop om op te slaan
(als je op C druk verlaat je het menu zonder veranderingen)
No Menu item Functie Keuzes Normaaal
1 EXT MENU In/uitschakelen uitgebreide menu
mogelijkheden
ON/OFF OFF
2 144 MHz ARS In/Uit de automatische repeater shift
voor 144 MHz
ON/OFF X1
3 430 MHz ARS In/Uit de automatische repeater shift
op 430 MHz
ON/OFF X1
4 AM&FM Dial In/Uit de DIAL knop voor AM en
FM
En-/Disable Disable
5 AM Mic Gain Afstellen micro versterking AM
mode
0…100 50
6 AM step Zet afstemstapgrootte MEM/VFO
CH knop in AM mode
2,5/5/9/10/12,5/25
kHz
X1
7 APO time Tijd voor automatisch uitschakelen OFF/1..6 uur OFF
8 ARTS BEEP Kies de ARTS piep mode OFF/Range/All Range
9 ARTS ID In/Uit morse indentificatie bij ARTS
ON/OFF OFF
10 ARTS IDW Sla je roepnaam op als morse ID - PAoM
11 Beacon text 1 Baken tekst opslaan - -
12 Beacon time Interval tijd baken berichten OFF/1..255 sec. OFF
13 Beep Tone Kies de piep toonhoogte 440/880/1760 Hz 880 Hz
14 BEEP VOL Kies de pieptoon sterkte 0-100 50
15 CAR LSB R Zet de ontvangst LSB draaggolf
freq.
-300..+300 0 Hz
16 CAR LSB T Zet de zend LSB draaggolf freq. -300..+300 0 Hz
17 CAR USB R Zet de ontvangst USB draaggolf
freq.
-300..+300 0 Hz
18 CAR USB T Zet de zend USB draaggolf freq. -300..+300 0 Hz
19 CAT RATE Zet baudrate CAT(computer
interface)
4800/9600/38k4 4800 bds
20 CAT/LIN/TUN
Kies apparaat aan CAT/LIN plug CAT/Lineat/tuner CAT
21 Clar DIAL sel Kies knop voor clarifier freq. Offset Clar,M/V,MAIN CLAR
22 CW auto mode
Kies of cw tijdens SSB/FM
mogelijk is
ON/OFF OFF
23 CW BFO Set de CW toon injectie Usb-lsb-auto Usb
24 CW delay Zet VOX vertraging CW semi
breakin
Full/30..300 mSec 250 msec
25 Cw key rev Zet de keyer bedrading configuratie Normaal/reverse Normaal
26 Cw paddle In/uit CW via micro up/down key Elekey/Mickey Elekey
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  0HQX JHEUXLN

  Het menu maakt instellen van veel tranceiver aspecten en functies mogelijk. Als je een keer
  door de verschillende menu’s bent gegaan is het niet nodig om vaak terug naar de items te gaan.
  1.
  Houd de ) key een seconde ingedrukt, het nummer en menu verschijnt op de display.
  2. draai de MEM/VFO CH knop naar het gewenste nummer
  (druk kort op A, dan veranderd het – teken in . Nu is dit item niet opgenomen in de ‘recall menu
  item”lus)
  3.
  Bij het gewenst menu, kies met DIAL knop de juiste waarde
  (als je kort op HOME drukt verschijnt de fabrieksinstelling)
  4.
  Als gekozen, druk 1 sec. op de F knop om op te slaan
  (als je op C druk verlaat je het menu zonder veranderingen)

  No
  1

  Menu item
  EXT MENU

  2

  144 MHz ARS

  3

  430 MHz ARS

  4

  AM&FM Dial

  5

  AM Mic Gain

  6

  AM step

  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

  APO time
  ARTS BEEP
  ARTS ID
  ARTS IDW
  Beacon text 1
  Beacon time
  Beep Tone
  BEEP VOL
  CAR LSB R

  16
  17

  CAR LSB T
  CAR USB R

  18
  19

  CAR USB T
  CAT RATE

  20
  21
  22

  CAT/LIN/TUN
  Clar DIAL sel
  CW auto mode

  23
  24

  CW BFO
  CW delay

  25
  26

  Cw key rev
  Cw paddle

  Functie
  In/uitschakelen uitgebreide menu
  mogelijkheden
  In/Uit de automatische repeater shift
  voor 144 MHz
  In/Uit de automatische repeater shift
  op 430 MHz
  In/Uit de DIAL knop voor AM en
  FM
  Afstellen micro versterking AM
  mode
  Zet afstemstapgrootte MEM/VFO
  CH knop in AM mode
  Tijd voor automatisch uitschakelen
  Kies de ARTS piep mode
  In/Uit morse indentificatie bij ARTS
  Sla je roepnaam op als morse ID
  Baken tekst opslaan
  Interval tijd baken berichten
  Kies de piep toonhoogte
  Kies de pieptoon sterkte
  Zet de ontvangst LSB draaggolf
  freq.
  Zet de zend LSB draaggolf freq.
  Zet de ontvangst USB draaggolf
  freq.
  Zet de zend USB draaggolf freq.
  Zet baudrate CAT(computer
  interface)
  Kies apparaat aan CAT/LIN plug
  Kies knop voor clarifier freq. Offset
  Kies of cw tijdens SSB/FM
  mogelijk is
  Set de CW toon injectie
  Zet VOX vertraging CW semi
  breakin
  Zet de keyer bedrading configuratie
  In/uit CW via micro up/down key

  Keuzes
  ON/OFF

  Normaaal
  OFF

  ON/OFF

  X1

  ON/OFF

  X1

  En-/Disable

  Disable

  0…100

  50

  2,5/5/9/10/12,5/25
  kHz
  OFF/1..6 uur
  OFF/Range/All
  ON/OFF
  OFF/1..255 sec.
  440/880/1760 Hz
  0-100
  -300..+300

  X1

  -300..+300
  -300..+300

  0 Hz
  0 Hz

  -300..+300
  4800/9600/38k4

  0 Hz
  4800 bds

  CAT/Lineat/tuner
  Clar,M/V,MAIN
  ON/OFF

  CAT
  CLAR
  OFF

  Usb-lsb-auto
  Full/30..300 mSec

  Usb
  250 msec

  Normaal/reverse
  Elekey/Mickey

  Normaal
  Elekey

  OFF
  Range
  OFF
  PAoM
  OFF
  880 Hz
  50
  0 Hz • Page 2

  27

  CW pitch

  28

  CW QSK

  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  038

  CW side tone
  CW speed
  CW Training
  CW Weight
  DCS Code
  DCS INV
  Dial Step
  Dig Disp
  Dig Gain
  Dig Mode

  39
  40

  Dig shift
  Dig vox

  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57

  Zet CW sidetone, BFO offset,CW
  centerfreq.
  Kies tyddelay PTT schakelaaar en
  draaggolf by QSK interne keyer
  Settings voor CW toon volume
  Zet snelhei ingebouwde keyer
  Stuur 5 letter groepen in morse
  Zet de punt streep verhouding CW
  Zet DCS code
  Zet normaal/invers DCS codering
  Zet DIAL afstem snelheid
  Freq. Offset getoont bij DIG mode
  Audio volume digitale mode
  Kies mode en zijband DIG mode

  Kies carrier offset/shift voor DIG
  Zet gevoeligheid VOX in DIG
  mode
  Displ Color
  Zet verlichtingskleur per mode
  Displ contrast
  Zet display contrast
  Displ intensity
  Zet helderheid van display
  Displ mode
  Zet LCD lamp mode
  DSP BPF width Zet breedte CW DSP filter
  DSP HPF Cutoff Laag afsnijden freq, DSP HPF filter
  DSP LPF Cutoff Hoog afsnijfreq. DSP LPF Filter
  DSP Mic EQ
  Zet DSp microfoon equalizer filter
  DSP NR level
  Niveau DSP ruisonderdrukking
  Emergency
  Inschakelen 5167.5 als noodfreq.
  FM Mic Gain
  FM microfoon versterking
  FM Step
  Stapgrootte tuning MEM/VFO CH
  knop in FM mode
  Home-VFO
  In/uitschakelen home naar vfo
  Lock mode
  Wijze waarop LOCK key werkt
  Mem Group
  In/uit geheugengroeperen functie
  MEM TAG
  Opslaan namen voor geheugens
  MEM/VFO dial Kies functie die inschakelt als
  mode
  MEM/VFO CH knop drukt

  58
  59
  60
  61

  Mic Scan
  Mic Sel
  MTR ATX SEL
  MTR ATX SEL

  In/uit micro UP/Down key
  Kies het apparaat dat aan mic plug
  Kies meter display in ontvangst
  Kies meter display bij zenden

  62
  63
  64
  065
  66
  67

  Mrt Peak Hold
  NB Level
  OP Filter1
  PG a
  PG b
  PG C

  In/uit piek display op meter
  Niveau IF noise blanker
  --nu niet beschikbaar-Programeer de A key
  Programeer de B key
  Programeer de C key

  400-800 Hz

  700 Hz

  10/15/20/30 msec

  10 msec

  0-100
  4-60 wpm,
  N.A,AN
  1:2,5 ~~1:4,5
  104 codes
  TnRn/TnRi/TiRn/TiRi
  Fine/Coarse
  -3000..+3000 Hz
  0..100
  Rtty-l/rtty-u/psk-l/psku/user-l/user-u
  -3000..3000 Hz
  0..100

  50
  12 wpm
  N
  1:3
  023
  TnRn
  Fine
  0
  50
  RTTY-L

  0..13
  0..3
  Off/auto1/auto2/on
  60 120 240
  100..1000 Hz
  1000..6000 Hz
  Off/LPF/HPF/both
  1..16
  On/Off
  0..100
  5/6.25/10/12.5/15/20
  /25/50 kHz
  On/off
  Dial/Freq/Panel/All
  ON/OFF
  CW sidetone/ CW
  speed Mhz / MEM
  GRP, Mic Gain, Nb
  level, RP power, Step
  ON/OFF
  Nor/RMT/CAT
  Sig,Ctr,Vlt,NA,FS,Off
  Pwr,ALC,Mod,SWR,
  vlt, na, off
  ON/OFF
  0..100
  All multi func, all
  menu, MONI, QSPL,
  Tcall, ATC, User

  5
  3
  Auto2
  240
  100
  6000
  OFF
  8
  OFF
  50
  X2

  0
  0

  ON
  Dial
  OFF
  Mhz/ MEM
  Grp

  ON
  Normal
  Sig
  PWR
  ON
  50
  Moni
  Q.SPL
  ATC • Page 3

  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74

  PG Acc
  PG P1
  PG P2
  PKT 1200
  PKT 9600
  PKT rate
  Proc Level

  75

  RF Power Set

  76
  77
  78

  RPT Shift
  Scan mode
  Scan resume

  79
  80
  81
  82
  83
  84

  Split tone
  SQL/RF Gain
  SSB Mic Gain
  Ssb STEP
  Tone Freq

  -- nu niet beschikbaar --- nu niet beschikbaar --- nu niet beschikbaar -Audio in niveau 1200bds packet
  Audio in niveau 9600 bds packet
  Snelheid van packet mode
  Niveau speech compressie
  AM/SSB
  Set maximum niveau voor de
  huidige band
  Zet de repeater shift freq.
  Kies de gewense scan/hervat mode
  Kies vertragingstijd voor scan
  hervatten
  In/uit split CTSS/DCS cording
  Kies werking SQL/RF knop
  Microfoon versterking ssb
  Kies MEM/VFO stapgrootte SSB
  Zet CTCSS toon frequentie

  0-100
  0-100
  1200/9600
  0-100

  50
  50
  1200
  50

  5-100

  100

  0-99 MHz
  Time/busy/stop
  1-10 sec

  X2
  Time
  5sec

  ON/OFF
  RF-gain/SQL
  0-100
  1 /2,5/5 KHz
  50 tonen

  OFF
  X1
  50
  2,5 kHz
  88.5 Hz


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Yaesu 897d wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Yaesu 897d in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Yaesu 897d

Yaesu 897d Bedienungsanleitung - Holländisch - 18 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info