Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
LAVE-VAISSELLE
AFWASAUTOMAAT
DA 6152
Notice d’utilisation - Partie 2 2
Gebruiksaanwijzing - Deel 2 11
F
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  LAVE-VAISSELLE
  AFWASAUTOMAAT
  DA 6152

  F

  Notice d’utilisation - Partie 2

  2

  NL

  Gebruiksaanwijzing - Deel 2

  11 • Page 2

  Beschrijving van het apparaat
  1.

  Instelling van de ontharder

  2.

  Waterpasnokje

  3.

  Vergrendeling bovenste korf

  1

  4.

  Schroefdop van zoutreservoir

  2

  5.

  Bodemzeef

  3

  6.

  Afwasmiddelbakje

  7.

  Bedieningspaneel

  8.

  Typeplaatje

  14

  13
  12
  11

  4

  10

  5

  9.

  Glansmiddelreservoir

  10. Afvoerzeef
  11. Onderste sproeiarm

  6

  9

  12. Bovenste sproeiarm
  13. Bovenste korf
  8

  14. Werkblad
  7
  IN68

  Het bedieningspaneel

  1. Lampje "in bedrijf"

  5. Start-markering

  2. Aan/uit toets

  6. Programmaknop

  3. 50°-programma-toets

  7. Programma-overzicht

  4. Handgreep
  11 • Page 3

  Programma-overzicht
  Programma

  Normaal 65°C
  met voorspoelen

  *

  Bio 50°C

  Normaal 65°C
  zonder
  voorspoelen

  Mate van
  verontreiniging en
  soort belading

  Normaal
  verontreinigd.
  Servies, bestek

  Normaal
  verontreinigd.
  Servies, bestek

  Programma
  knop

  Toetsen
  indrukken

  Afwassen

  A

  Aan/uit

  A

  50°
  +
  Aan/uit

  Vorspoelen

  25 g

  5g

  Koud voorspoelen
  50°C afwassen
  1 x koud spoelen
  1 x warm spoelen
  Actief drogen

  /

  65°C afwassen
  1 x koud spoelen
  1 x warm spoelen
  Actief drogen

  /

  50°C afwassen
  1 x koud spoelen
  1 x warm spoelen

  /

  1 x koud spoelen (om
  te voorkomen dat
  voedselresten
  opdrogen).

  B

  Aan/uit

  Licht verontreinigd.
  Servies, bestek

  C

  50°
  +
  Aan/uit

  30 g

  Aan/uit

  D

  Voorspoelen

  5g

  25 g

  30 g

  Servies dat u pas
  later gaat afwassen.

  Programma
  beschrijving

  Koud voorspoelen
  65°C afwassen
  1 x koud spoelen
  1 x warm spoelen
  Actief drogen

  Licht verontreinigd.
  Servies, bestek

  ** Snell programma
  50°C

  Aanbevolen hoeveelheid
  afwasmiddel

  /

  *

  Testnorm programma EN 50242. (Zie "Toelichtingen voor testinstituten").

  **

  Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd een volle lading, bestaande uit borden, glazen en
  naauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het weer snel opnieuw kan
  worden gebruikt. Aangezien het om een snelprogramma gaat, wordt er niet heet gedroogd.

  12 • Page 4

  Zo gaat u te werk
  1. Controleer of de zeven schoon
  zijn

  9. Starten
  Steek de stekker in het stopcontact.

  (zie het hoofdstuk "Onderhoud" Gebruiksaanwijzing - Deel 1)

  Draai de kraan open.
  Druk op de Aan/uit-toets; het lampje in bedrijf brandt.
  De machine (aangenomen dat de kraan open is)
  begint.
  Het programma tussentijds onderbreken is niet aan
  te raden. Moet dat door omstandigheden toch, dan
  drukt u op de Aan/uit-toets om de machine te
  stoppen.
  Door wederom drukken start u de machine weer; hij
  gaat dan verder met waar hij gebleven was.

  2. Controleer of zout en
  glansmiddel aanwezig zijn
  (zie het betreffende hoofdstuk Gebruiksaanwijzing - Deel 1)

  3. Vullen van de korven

  10. Machine is klaar

  Verwijder grove resten uit schalen en borden.

  De machine stopt automatisch.

  Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin
  pannen, schalen, grote borden en bestek.
  Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin
  kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen.

  11. Machine uitschakelen

  Schuif de korven terug in de machine.

  Schakel de machine uit door op de Aan/uit toets
  drukken.
  Het lampje in bedrijf gaat uit.

  4. Controleer of beide
  sproeiarmen vrij kunnen draaien

  Draai de kraan dicht.

  12. Machine leeghalen
  5. Afwasmiddel doseren

  6. Sluit de machinedeur

  Wacht 15 à 20 minuten voordat u de deur van de
  afwasmachine opent om te voorkomen dat u zich
  verbrand aan het hete vaatwerk en dat de meubels
  en machines in de buurt van de afwasmachine
  beschadigd raken door de stoom die uit de
  afwasmachine komt.

  7. Programma kiezen

  Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf
  op serviesgoed in de onderste korf vallen, adviseren
  wij om eerst de onderste korf naar buiten te trekken
  en leeg te maken.

  Strooi of giet afwasmiddel in het afwasmiddelbakje.

  Draai de programmaknop rechtsom tot de gewenste
  programmaletter tegenover de startmarkering staat.
  Het is af te raden om de deur te openen als de
  machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan
  zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat
  de machine direct stopt.
  Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds
  opent, de machine uit te schakelen door middel
  van de Aan/uit-toets.

  8. Temperatuurkeuze
  Voor het kiezen van de temperatuur de aanwijzingen
  in het programma-overzicht opvolgen (zie "Toets
  indrukken").

  Voorzichtig! Als u de deur direct na beëindiging
  van een programma opent, kan er hete stoom
  naar buiten komen.

  13 • Page 5

  Beladen van de korven
  Trek de korven naar buiten om ze te beladen.
  Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed
  ontdaan worden van grove resten, zoals botjes, graten,
  tandenstokers, groente- en vleesresten en fruitschillen.
  Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en bevordert
  u een optimale reiniging.
  Was in de machine geen kleine voorwerpen af die
  makkelijk door de korf kunnen vallen.
  UI48

  Gebruik van de onderste korf
  In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden, schalen
  en bestek kwijt. Plaats ze naar het voorbeeld in de
  afbeeldingen. Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk
  aan de rand van de korf plaatsen en er op toezien dat de
  bovenste sproeiarm niet belemmerd kan worden.

  UI21

  Gebruik van het bestekmandje
  Messen met een lang lemmet die rechtop staan
  kunnen gevaarlijk zijn.
  Plaats daarom lange en/of scherpe messen e.d.
  horizontaal in de bovenste korf.
  Pas op bij vullen en leeghalen van de machine.
  Bestek in het speciale bestekmandje, met de grepen naar
  beneden. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen
  steekt, dan dat bestek met de greep naar boven.
  Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om
  te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
  Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen.
  Om het afwasresultat te verbeteren, raden wij aan de
  meegeleverde bestekverdelers te gebruiken als de vorm en
  afmetingen van het bestek dat toestaan.
  UI63

  De bestekmand bestaat uit twee verwijderbare delen: men
  kan enkel één of beide delen gebruiken, naargelang het
  aantal bestekken.
  Om de twee delen van elkaar los e maken, schift u ze
  horizontaal uit elkaar.
  Ga omgekeerd te werk om ze weer aan elkaar te haken.

  UI62

  14 • Page 6

  Gebruik van de bovenste korf
  De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes,
  schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. 25 cm
  diameter) en glazen.
  Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte
  opgehangen worden.
  Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare
  kopjesrekken, dat het water overal bij kan.
  US47

  Als u borden in de bovenste korf plaatst:
  zet de borden schuin en vul de korf bij voorkeur van
  achteren naar voren.

  Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide
  sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
  US71

  Regeling hoogte bovenste korf
  Mocht u erg grote borden willen afwassen (diameter tussen
  27-32 cm), dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen,
  nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft.

  A

  Ga als volgt te werk:
  -

  open de knippen (A) aan de voorkant van de bovenste
  korf en haal de korf eruit. Schuif de korf op grotere
  hoogte in de machine en doe de knippen (A) dicht.

  U kunt in de bovenste korf nu geen borden meer
  plaatsen die een diameter van meer dan 20 cm
  hebben. Het kopjesrekje is tevens onbruikbaar.

  RC01

  Sluit de deur nadat u de machine hebt
  beladen. Een open deur kan gevaarlijk zijn.

  15 • Page 7

  Toelichtingen voor testinstituten
  Voor het begin van de test moeten het zoutreservoir van de ontkalkingsinrichting en de glansmiddelreservoir volledig
  gevuld worden.

  Testnorm:

  EN 50242

  Vergelijkend programma:

  Bio 50°C

  Laadvermogen:

  12 couverts

  Glansmiddelhouder:

  stand 5

  Dosering afwasmiddel:

  25 g in bakje
  5 g op het dekseltje

  Rangschikking in de bovenste korf

  Rangschikking in de onderste korf

  Rangschikking in de bestekmand

  Technische gegevens
  Afmetingen

  Breedte
  Hoogte met werkblad
  Hoogte zonder werblad
  Maximale diepte
  Maximale diepte bij open deur

  Lichtspanning/frequentie
  Opgenomen motorvermogen
  Opgenomen vermogen verwarmingselement
  Aansluitwaarde

  60 cm
  85 cm
  82 cm
  63.5 cm
  115.2 cm
  230 V - 50 Hz
  200 W
  2100 W
  2300 W

  Waterleidingdruk

  Minimum
  Maximum

  Watertoevoer

  Water koud/warm

  Capaciteit

  50 kPa (0.5 bar)
  800 kPa (8 bar)
  maximum 60°C
  12 couverts

  16 • Page 8

  Waterpas stellen
  Als de machine niet waterpas staat, sluit de deur niet tussen
  de 2 waterpasnokjes (links en rechts). Dan draait u één of
  meerdere van de verstelbare voeten in of uit, tot de machine
  in de richtingen voor-achter en links-rechts waterpas staat.

  Bevestiging onder het aanrecht
  Afhankelijk van de beschikbare hoogte onder het aanrecht
  kunt u het werkblad van de machine al dan niet verwijderen.
  Daartoe verwijdert u de beide bevestigingsschroeven aan de
  voorkant, dan tilt u het blad iets op en schuift u het uit de
  achterste vergrendelingen.

  570

  820

  Van te voren draait u de vier stelvoeten op de gewenste
  hoogte en zodanig dat de machine waterpas staat nadat hij
  ondergebouwd is.
  Nu schuift u de machine in de nis, zodanig dat de slangen
  niet kunnen knikken en het aansluitsnoer niet beklemd raakt.
  Belangrijk! Ten behoeve van eventuele service moet de
  machine zonder hak- of breekwerk uit de nis geschoven
  kunnen worden.

  600

  IN05

  17

  - 600 • Page 9

  GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE
  BENELUX (B-NL en L)
  Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te
  worden getoond of meegezonden

  Algemene Garantiebepalingen
  1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf
  de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaalen/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
  1a. Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar.
  Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten.
  2. De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het
  daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een
  storing voordoet, welke het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw
  aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Door de uitvoering van
  herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat, niet verlengd.
  3. Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie:
  wasautomaten, droogtrommelautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/- kisten, ovens,
  fornuizen en inbouwapparaten.
  3a. De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat
  bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is.
  Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de
  afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
  4. Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats
  getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor
  rekening en risico van de fabrikant.
  5. Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele
  eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het
  adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt
  terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
  6. Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld
  kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.

  Garantie-uitbreidingen
  7. Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
  garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de
  bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene
  garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-. arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten
  in rekening gebracht.

  18 • Page 10

  Garantie uitsluitingen
  8.

  Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende
  hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
  - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt,
  niet getoond kan worden of meegezonden werd:
  - het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat
  bestemd is, gebruikt wordt;
  - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing genstalleerd,
  bediend, behandeld of gebruikt wordt;
  - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.

  8a. Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde
  tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane
  extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
  8b. Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit-of inbouwen van
  een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
  8c. Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van
  de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.

  Belangrijk advies
  De constructie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is.
  Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid, en
  ook om mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen
  die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden door uw
  vakhandelaar of door ELECTROLUX SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen
  te laten plaatsen.

  Nederland

  België

  Luxembourg/Luxemburg

  Vennootsweg 1
  2404 CG Alphen aan den Rijn
  Postbus 120
  2400 AC Alphen aan den Rijn

  Bergensesteenweg 719
  1502 Lembeek

  ELECTROLUX Luxembourg s.à.r.l.
  7, rue de Bitbourg
  L-1273 Luxembourg-Hamm

  Storingsmeldingen op
  werkdagen tijdens
  kantooruren:
  Tel.: 0172 - 46 83 00
  Fax: 0172 - 46 82 55

  Tuisherstellingen:
  Tel.: 02 - 3630444
  Fax: 02 - 3630500

  Service aprés-vente
  Tel.: 00352 - 042 431 1
  Fax: 00352 - 42 431 460

  Onderdelenverkoop op
  werkdagen tijdens
  kantooruren:
  Tel.: 0172 - 46 84 00
  Fax: 0172 - 46 83 76

  Wisselstukken:
  Tel.: 02 - 3630555
  Fax: 02 - 3630500

  19 • Page 11

  From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
  The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen,
  cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as
  refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year
  to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.

  From the Electrolux Group. The World’s No.1 choice.
  Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d’appareils domestiques, d’entretien
  et d’extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs,
  cuisinières, lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus
  chaque année pour un montant d’environ 14 milliards d’Euros dans plus de 150 pays à
  travers le monde.

  152977 96/0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zanussi-electrolux da 6152 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zanussi-electrolux da 6152 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info