Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
© 2011 ZIH Corp. Alle productnamen en -nummers zijn handelsmerken van Zebra,
en Zebra en het Zebra-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ZIH Corp.
Alle rechten voorbehouden.
P1041227-201 Rev. A
12/21/2011
Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230
Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie
raadpleegt u de Gebruikershandleiding.
Printeronderdelen
Op Afbeelding 1 worden de onderdelen in het mediacompartiment van uw printer
weergegeven. Afhankelijk van het printermodel en de geïnstalleerde opties kan uw printer
er enigszins anders uitzien. De gemarkeerde onderdelen worden in procedures in deze
handleiding vermeld.
Afbeelding 1 • Printeronderdelen
1
Bedieningspaneel
6
Toevoergeleider
2
Mediaklep
7
Mediabalansrol
3
Lintspoel
8
Hendeltje van de printkop
4
Lintaanbrengspoel
9
Afdrukmechanisme
5
Hanger
10
Degelrol
ZT230
ZT210
ZT220
1
5
6
9
10
2
8
3
4
7
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230
  Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie
  raadpleegt u de Gebruikershandleiding.

  Printeronderdelen
  Op Afbeelding 1 worden de onderdelen in het mediacompartiment van uw printer
  weergegeven. Afhankelijk van het printermodel en de geïnstalleerde opties kan uw printer
  er enigszins anders uitzien. De gemarkeerde onderdelen worden in procedures in deze
  handleiding vermeld.
  Afbeelding 1 • Printeronderdelen
  1

  2

  6
  4

  3

  5

  ZT230

  8
  7
  ZT210
  ZT220

  9

  10

  1

  Bedieningspaneel

  6

  Toevoergeleider

  2

  Mediaklep

  7

  Mediabalansrol

  3

  Lintspoel

  8

  Hendeltje van de printkop

  4

  Lintaanbrengspoel

  9

  Afdrukmechanisme

  5

  Hanger

  10

  © 2011 ZIH Corp. Alle productnamen en -nummers zijn handelsmerken van Zebra,
  en Zebra en het Zebra-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ZIH Corp.
  Alle rechten voorbehouden.

  Degelrol
  P1041227-201 Rev. A
  12/21/2011 • Page 2

  2

  Bedieningspaneel

  Bedieningspaneel
  Op het bedieningspaneel kunt u de bedieningsstatus van de printer aflezen
  en de basishandelingen op de printer uitvoeren.
  Afbeelding 2 • Bedieningspaneel ZT230
  1

  2

  3

  4

  5

  Afbeelding 3 • Bedieningspaneel
  ZT220
  1
  2
  3
  4
  5

  6

  7
  8

  9
  10

  14

  11

  15

  16

  Afbeelding 4 • Bedieningspaneel
  ZT210
  1
  2
  3
  4
  5

  12
  13

  14

  15

  16

  14

  P1041227-201

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  15

  16

  12/21/2011 • Page 3

  Bedieningspaneel

  1

  STATUS-lampje

  2

  PAUSE-lampje
  (Pauze)

  3

  DATA-lampje
  (Gegevens)

  4

  SUPPLIES-lampje
  (Voorraad)

  5

  NETWORK-lampje
  (Netwerk)

  Deze indicatielampjes geven de huidige status van de printer aan.
  Zie Tabel 1 op pagina 7 voor meer informatie.

  6

  Op het scherm kunt u de bedieningsstatus van de printer aflezen en door het menu bladeren.

  7

  Knop RECHTS
  SELECTEREN

  8

  Knop LINKS
  SELECTEREN

  9

  Met de knop PIJL OMHOOG wijzigt u de parameterwaarden. Meestal verhoogt u hiermee een
  waarde of bladert u door keuzen.

  Met deze knoppen worden de opdrachten bediend die direct erboven
  in het scherm staan.

  10

  De OK-knop werkt als volgt:
  • In het startscherm drukt u op OK om het menu te openen.
  • In het menu drukt u op OK om de weergegeven waarden te accepteren.

  11

  Met de knop PIJL LINKS die alleen in het menu actief is, bladert u naar links.

  12

  Met de knop PIJL RECHTS die alleen in het menu actief is, bladert u naar rechts.

  13

  Met de knop PIJL OMLAAG wijzigt u de parameterwaarden. Meestal verlaagt u hiermee een
  waarde of bladert u door keuzen.

  14

  Als u op de knop PAUSE (Pauze) drukt, start of stopt u de bediening van de printer.

  15

  Iedere keer als u op de knop FEED (Doorvoeren) drukt, voert de printer een leeg label door.

  16

  Met de knop CANCEL (Annuleren) annuleert u afdruktaken wanneer de printer in de pauzestand staat.

  12/21/2011

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  P1041227-201

  3 • Page 4

  4

  De printer gereedmaken voor gebruik

  De printer gereedmaken voor gebruik
  Als u bekend bent met de printeronderdelen, gaat u de printer gereedmaken voor gebruik.
  Waarschuwing • Zorg dat u bij het plaatsen van afdrukmedia of lint alle sieraden afdoet
  die in contact zouden kunnen komen met de printkop of andere printeronderdelen.

  Waarschuwing • Voordat u het printkopgedeelte aanraakt, dient u eerst eventueel
  opgebouwde statische elektriciteit te ontladen door het metalen printerframe aan te
  raken of door een antistatische polsband en mat te gebruiken.

  Voer deze stappen uit om de printer in te stellen:
  1. Zoek een plek voor de printer die aan deze voorwaarden voldoet:  Een stevig en effen vlak dat voldoende groot en sterk is om de printer te dragen.  Voldoende ruimte voor ventilatie en voor toegang tot de printeronderdelen
  en -connectoren.  In de buurt van een geschikt en goed bereikbaar stopcontact.  In de buurt van uw WLAN-radio (indien van toepassing) of binnen een acceptabel
  bereik van andere connectors voor toegang tot uw gegevensbron (doorgaans een
  computer). Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie over maximale
  kabellengten en de configuratie.

  2. Haal de printer uit de verpakking en inspecteer alles. Maak meteen melding van eventuele

  vervoerschade. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie.
  3. Plaats de printer op de vooraf gekozen plek.
  4. Steek de contrastekker van het netsnoer in de aansluiting aan de achterkant van de printer.

  P1041227-201

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  12/21/2011 • Page 5

  De printer gereedmaken voor gebruik

  5. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

  115 V AC

  230 V AC

  6. Gebruik een of meer van de beschikbare aansluitingen om de printer aan te sluiten op een

  computer. Op de volgende afbeelding ziet u de standaardaansluitingen. Uw printer kan
  ook zijn voorzien van een bedrade of draadloze afdrukserveroptie van ZebraNet®.

  Seriële poort
  USB 2.0-poort
  7. Open de mediaklep.

  12/21/2011

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  P1041227-201

  5 • Page 6

  6

  De printer gereedmaken voor gebruik

  8. Plaats het lint (bij gebruik van media voor thermische overdracht) en media in de printer

  (zie Lint en media plaatsen op pagina 9).
  9. Sluit de mediaklep.

  10. Zet de printer aan (I).

  De printer wordt opgestart en er wordt een zelftest uitgevoerd. De resultaten van de
  zelftest worden weergegeven in Tabel 1.

  P1041227-201

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  12/21/2011 • Page 7

  De printer gereedmaken voor gebruik

  Tabel 1 • Status van de printer, zoals aangegeven door indicatielampjes

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  STATUS-lampje brandt groen (andere lampjes branden tijdens
  het opstarten van de printer twee seconden geel)
  De printer is gereed voor gebruik.
  STATUS-lampje brandt rood
  SUPPLIES-lampje brandt rood
  Geen media meer. Kijk wat er schort aan de printer. Zonder
  tussenkomst van de gebruiker gebeurt er niets meer.
  STATUS-lampje brandt rood
  SUPPLIES-lampje knippert rood
  Geen lint meer. Kijk wat er schort aan de printer. Zonder
  tussenkomst van de gebruiker gebeurt er niets meer.
  STATUS-lampje brandt geel
  SUPPLIES-lampje knippert geel
  De printer staat in de de modus Direct Thermal
  (rechtstreeks thermisch) waarvoor geen lint nodig is;
  dit is echter wel geïnstalleerd in de printer.
  STATUS-lampje brandt rood
  PAUSE-lampje brandt geel
  De printkop staat open. Kijk wat er schort aan de printer.
  Zonder tussenkomst van de gebruiker gebeurt er niets
  meer.
  STATUS-lampje brandt geel
  De printkop is te heet.
  Waarschuwing • De printkop kan heet worden en
  ernstige brandwonden veroorzaken. Laat de printkop
  voldoende afkoelen.

  STATUS-lampje knippert geel
  Dit knipperende indicatielampje duidt op een van
  de volgende situaties:
  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  • De printkop is te koud.
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)
  • De media of het lint is te heet.
  • De printplaat is te heet.

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  STATUS-lampje brandt rood
  PAUSE-lampje brandt rood
  DATA-lampje brandt rood
  De printkop is vervangen door een niet-originele Zebra™printkop. Installeer een originele Zebra™-printkop om
  door te gaan.

  STATUS-lampje knippert rood
  De dpi-instelling van de printkop op de printer kan niet
  worden gelezen.
  SUPPLIES NETWORK

  STATUS PAUSE
  DATA
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  12/21/2011

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  P1041227-201

  7 • Page 8

  8

  De printer gereedmaken voor gebruik

  Tabel 1 • Status van de printer, zoals aangegeven door indicatielampjes (Vervolg)
  Printers met een bedrade Ethernet-optie van ZebraNet

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  SUPPLIES NETWORK
  STATUS PAUSE
  DATA
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  NETWORK-lampje uit
  Geen Ethernet-koppeling beschikbaar.
  NETWORK-lampje brandt groen
  Er is een 100 Base-verbinding aangetroffen.

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  NETWORK-lampje brandt geel
  Er is een bedrade Ethernet 10 Base-verbinding
  aangetroffen.

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  NETWORK-lampje brandt rood
  Er heeft zich een Ethernet-fout voorgedaan. De printer
  is niet verbonden met uw netwerk.

  Printers met een draadloze ZebraNet-optie

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  NETWORK-lampje uit
  Er is tijdens het opstarten een radio aangetroffen. Er wordt
  geprobeerd verbinding te maken tussen de printer en het
  netwerk. Het lampje knippert rood terwijl de printer
  verbinding zoekt met het netwerk. Het lampje knippert
  geel terwijl de printer wordt geverifieerd in het netwerk.

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  SUPPLIES NETWORK
  STATUS PAUSE
  DATA
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  STATUS PAUSE
  DATA
  SUPPLIES NETWORK
  (Pauze) (Gegevens) (Voorraad) (Netwerk)

  P1041227-201

  NETWORK-lampje brandt groen
  De radio is verbonden met en geverifieerd in uw netwerk
  en het WLAN-signaal is sterk.
  NETWORK-lampje knippert groen
  WLAN - De radio is verbonden met en geverifieerd in
  uw netwerk, maar het WLAN-signaal is zwak.
  NETWORK-lampje brandt rood
  Er heeft zich een WLAN-fout voorgedaan. De printer
  is niet verbonden met uw netwerk.

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  12/21/2011 • Page 9

  Lint en media plaatsen

  Lint en media plaatsen
  Volg de instructies in dit gedeelte om het lint en de rol met etiketten te plaatsen in de
  modus Afscheuren.
  Opmerking • De onderdelen in uw printer zijn gecodeerd door middel van kleuren.  De aanraakpunten waarmee u werkt, zijn goudkleurig in de printers en goud gemarkeerd
  op de afbeeldingen in deze handleiding.
  De onderdelen die betrekking hebben op het lintsysteem zijn gemaakt van zwart kunststof,
  terwijl de onderdelen die betrekking hebben op de media van grijs kunststof zijn gemaakt.
  Deze en andere onderdelen zijn, indien nodig, lichtblauw gekleurd op de afbeeldingen.

  Lint plaatsen Lint wordt enkel gebruikt bij labels met thermische overdracht. Bij rechtstreekse
  thermische labels plaatst u geen lint in de printer (sla de stappen 2 t/m 6 in de volgende
  procedure over).
  Belangrijk • Gebruik lint dat breder is dan de afdrukmedia om de printkop tegen slijtage

  te beschermen. Het lint moet zijn gecoat aan de buitenkant (raadpleeg de
  Gebruikershandleiding voor meer informatie).
  Opmerking • De maximale lengte van het lint voor de ZT210 en ZT220 is 300 m.
  De maximale lengte van het lint voor de ZT230 is 450 m.

  Media plaatsen Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor instructies over het plaatsen van
  kettingpapier of voor het plaatsen van media in andere afdrukmodi.

  12/21/2011

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  P1041227-201

  9 • Page 10

  10

  Lint en media plaatsen

  Waarschuwing • Zorg dat u bij het plaatsen van afdrukmedia of lint alle sieraden afdoet
  die in contact zouden kunnen komen met de printkop of andere printeronderdelen.

  Ga als volgt te werk om het lint en een rol met etiketten in de modus Afscheuren
  te plaatsen:
  1.

  Waarschuwing • De printkop kan heet worden en ernstige brandwonden
  veroorzaken. Laat de printkop voldoende afkoelen.

  Draai het hendeltje van de printkop (1) tegen de klok in om het afdrukmechanisme
  los te maken (2).

  1
  2

  Lint plaatsen
  2. Plaats het lint zodanig dat het losse uiteinde met de klok mee uitrolt.

  P1041227-201

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  12/21/2011 • Page 11

  Lint en media plaatsen

  3. Plaats de lintrol op de lintaanbrengspoel. Duw de rol zover mogelijk naar achteren.

  4. Uw printer is verzonden met een lege lintkern op de lintspoel. Als de kern er niet meer is,

  plaatst u een lege lintkern op de lintspoel. Duw de kern zover mogelijk naar achteren.

  12/21/2011

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  P1041227-201

  11 • Page 12

  12

  Lint en media plaatsen

  5. Schuif het lint onder het afdrukmechanisme.

  6. Draai het lint tegen de klok in rond de kern op de lintspoel. Draai de spoel voldoende

  om het lint een paar keer eromheen te wikkelen.

  P1041227-201

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  12/21/2011 • Page 13

  Lint en media plaatsen

  Media plaatsen
  7. Verwijder alle labels en etiketten die vuil zijn of waarop lijm of plakband zit.

  8. Schuif de toevoergeleider uit en klap deze naar beneden.

  12/21/2011

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  P1041227-201

  13 • Page 14

  14

  Lint en media plaatsen

  9. Plaats de rol met etiketten op de mediasteun. Duw de rol zover mogelijk naar achteren.

  10. Klap de toevoergeleider omhoog.

  P1041227-201

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  12/21/2011 • Page 15

  Lint en media plaatsen

  11. Schuif de toevoergeleider naar binnen totdat deze de rand van de rol raakt.

  12. Schuif de buitenste mediageleider helemaal uit.

  12/21/2011

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  P1041227-201

  15 • Page 16

  16

  Lint en media plaatsen

  13. Schuif de media onder de mediabalansrol en het afdrukmechanisme. Laat het uiteinde

  van de media uitsteken aan de voorkant van de printer.

  14. Zorg ervoor dat de media door de sleuf in de transmissiesensor (1) en onder de binnenste

  mediageleider (2) lopen. De media moeten de achterzijde van het transmissiesensorsleuf
  net raken.

  2

  P1041227-201

  1

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  12/21/2011 • Page 17

  Lint en media plaatsen

  15. Schuif de buitenste mediageleider naar binnen totdat deze de rand van de afdrukmedia raakt.

  16. Draai het hendeltje van de printkop met de klok mee tot de printkop vastklikt.

  17. Druk, indien nodig, op PAUSE om af te drukken.

  12/21/2011

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  P1041227-201

  17 • Page 18

  18

  Lint en media plaatsen

  Gebruikt lint verwijderen
  Verwijder gebruikt lint van de lintspoel telkens wanneer u de lintrol vervangt.

  Voer deze stappen uit om gebruikt lint te verwijderen:
  1. Is het lint op?

  Als het lint...

  Ga dan als volgt te werk...

  Op is

  Ga door met de volgende stap.

  Niet op is

  Snijd of breek het lint door vóór de lintspoel.

  2. Schuif de kern met het gebruikte lint van de lintspoel.

  3. Gooi het gebruikte lint weg. U kunt de lege kern van de lintaanbrengspoel opnieuw

  gebruiken als u dit weer op de lintspoel zet.

  P1041227-201

  ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids

  12/21/2011


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zebra ZT230 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zebra ZT230 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Zebra ZT230

Zebra ZT230 Bedienungsanleitung - Deutsch - 206 seiten

Zebra ZT230 Bedienungsanleitung - Englisch - 194 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info