Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/50
Nächste Seite
486-005_v01
Sokowirówka
Juice Extractor
486
instrukcja
użytkowania
user
manual
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
Linia Produktów Product Line
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
Maszynka
PL
Funkcja Turbo.
CZ
Funkce Turbo.
SK
Funkcia Turbo.
RO
Functie Turbo.
RU
ТУРБО режим.
BG
Tурбо функция.
UA
Функція TURBO.
EN
Turbo function.
PL
Pojemnik na sok z separatorem piany.
CZ
Nádobka na šťávu se separátorem pěny.
SK
Nádobka na šťávu so separátorom peny.
RO
Recipient pentru suc cu compartiment special pentru spuma.
RU
Eмкocть для coкa c ceпapaтopoм пены.
BG
Kaнa зa coкa cъc ceпapaтop зa пянa.
UA
Ємнicть для coкy з ceпapaтopoм пiни.
EN
Juice jug with foam separator.
PL
Duży lej z nożem.
CZ
Velká nálevka s nožem.
SK
Veľká nálevka s nožom.
RO
Tub larg pentru alimentare cu fructe dotat cu lampa pentru taiere.
RU
Шиpoкий зaгpyзoчный жeлoб c нoжaми.
BG
Шиpoкo гьpлo c нoж.
UA
Beликa кaмepa зaвaнтeжeння з дoдaткoвим ножем.
EN
Wide feed chute with a blade.
Sokowirówka
Juice Extractor
486
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
S
OKOWIRÓWKA
Typ 486
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STORCĂTOR DE FRUCTE
Tip 486
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
СОКОВИТИСКАЧ
Тип 486
NÁVOD K POUŽITÍ
ODŠŤAVOV
Typ 486
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКОВЫЖИМАЛКА
Tип 486
USER MANUAL
JUICE EXTRACTOR
Type 486
NÁVOD NA OBSLUHU
ODŠŤAVOV
Typ 486
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
Тип 486
4–9
10–15
16–21
41–46
47–52
PL
SK
CZ
RU
RO
BG
UA
EN
22–27
28–34
35–40
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PL

  Funkcja Turbo.

  CZ

  Funkce Turbo.

  SK

  Funkcia Turbo.

  RO

  Functie Turbo.

  RU

  ТУРБО режим.

  BG

  Tурбо функция.

  UA

  Функція TURBO.

  EN

  Turbo function.

  PL

  Pojemnik na sok z separatorem piany.

  CZ

  Nádobka na šťávu se separátorem pěny.

  instrukcja
  użytkowania
  user
  manual

  486

  SK

  Nádobka na šťávu so separátorom peny.
  Recipient pentru suc cu compartiment special pentru spuma.

  RU

  Eмкocть для coкa c ceпapaтopoм пены.

  BG

  Kaнa зa coкa cъc ceпapaтop зa пянa.
  Ємнicть для coкy з ceпapaтopoм пiни.

  EN

  Juice jug with foam separator.

  PL

  Duży lej z nożem.

  CZ

  Velká nálevka s nožem.

  Sokowirówka
  Juice Extractor

  Sokowirówka
  Juice Extractor

  RO

  UA

  486

  Linia Produktów Product Line

  SK

  Veľká nálevka s nožom.

  RO

  Tub larg pentru alimentare cu fructe dotat cu lampa pentru taiere.

  RU

  Шиpoкий зaгpyзoчный жeлoб c нoжaми.

  BG

  Шиpoкo гьpлo c нoж.

  UA

  Beликa кaмepa зaвaнтeжeння з дoдaткoвим ножем.

  EN

  Wide feed chute with a blade.

  RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

  PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

  SOKOWIRÓWKA
  Typ 486

  STORCĂTOR DE FRUCTE

  4–9

  486-005_v01

  ODŠŤAVOVAČ

  СОКОВЫЖИМАЛКА

  10–15

  SK NÁVOD NA OBSLUHU

  www.zelmer.pl
  www.zelmer.com

  Tип 486

  28–34

  СОКОВИТИСКАЧ
  Тип 486

  Krajalnica
  Slicer

  Czajnik
  Electric kettle

  Maszynka
  do mielenia
  Meat mincer

  Robot kuchenny
  Food processor

  Sokowirówka
  Juice extractor

  Mikser
  Mixer

  Blender ręczny
  Hand blender

  41–46

  EN USER MANUAL

  JUICE EXTRACTOR
  Type 486

  47–52

  BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

  ODŠŤAVOVAČ
  Typ 486

  22–27

  RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  CZ NÁVOD K POUŽITÍ

  Typ 486

  Tip 486

  UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

  СОКОИЗСТИСКВАЧКА

  16–21

  Тип 486

  35–40

  www.zelmer.pl
  www.zelmer.com • Page 2

  A

  PL

  B

  11

  Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
  użytkowników produktów Zelmer.
  W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
  używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
  Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
  Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
  Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
  Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
  użytkowania.

  1

  2

  8

  1

  10

  2

  3

  7
  9
  5

  Charakterystyka urządzenia
  4

  13

  5

  C

  4

  12
  3
  1

  2

  3

  i
  h

  g
  f

  1

  2

  c

  4

  5

  6

  a
  e

  Szanowni Klienci!

  b

  1
  6
  d

  7

  8

  9

  D

  2

  Sokowirówka typ 486 jest elektrycznym urządzeniem służącym do szybkiego odwirowywania soków z owoców i warzyw
  z automatycznym oddzieleniem odpadów. W sokowirówce
  następuje roztarcie surowca a następnie odwirowanie soku
  z rozdrobnionej masy. Prosta i łatwa obsługa podnosi walory
  użytkowe urządzenia. Elektroniczny stabilizator prędkości
  zapewnia stałą prędkość obrotów niezależnie od obciążenia,
  dzięki czemu zapewnione jest uzyskanie jednolitej konsystencji soku. Sokowirówka posiada 2 prędkości odwirowania
  (dla owoców twardych i miękkich), które zostały dobrane tak,
  aby uzyskać optymalne parametry jakościowe wyciskanych
  soków. Zachowanie maksymalnych zawartości witamin, pektyn, enzymów i minerałów w soku powoduje jego mniejszą
  klarowność. Jest to efekt zamierzony, gdyż Producent sokowirówki uznał, iż ważniejsze jest zachowanie jak największych wartości odżywczych, zdrowotnych i dietetycznych
  otrzymywanego soku niż jego klarowność. Sokowirówka
  posiada zabezpieczenie uniemożliwiające jej włączenie
  w przypadku niekompletnego montażu urządzenia. Sokowirówka wyposażona jest dodatkowo w funkcję automatycznego czyszczenia sita. Naciskając przycisk TURBO silnik
  pracuje przez 1,5÷2 sekund na wysokich obrotach. Wysokie
  obroty pomagają oczyścić sito w przypadku, gdy pojawią się
  drgania wynikłe z nadmiernego nagromadzenia się miąższu.
  Funkcja TURBO może być stosowana jedynie w 10 sekundowych odstępach. Sokowirówka może nieprzerwanie pracować 15 minut. Ilość uzyskanego soku np. z 1 kg surowca
  zależy od jego stopnia świeżości, jak również czystości sita
  i stanu tarczy rozdrabniającej. Części mające kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
  i właściwego użytkowania sokowirówki
  Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
  się z treścią całej instrukcji obsługi.
  Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
  zrozumiane.
  10

  E  Notes
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................

  Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!

  ........................................................................

  Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami

  ........................................................................

  Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający
  jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
  uszkodzona.
  Jeżeli przewód zasilający nieodłączany ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
  w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
  wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
  Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
  może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
  Nie używaj sokowirówki, gdy sito wirujące jest uszkodzone.
  Przed uruchomieniem sokowirówki sprawdź czy
  pokrywa jest dobrze zamocowana kabłąkiem.
  Nie zwalniaj kabłąka, gdy sokowirówka pracuje i wiruje
  sito, gdyż zadziała zabezpieczenie i wyłączy urządzenie.
  Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
  części poruszających się podczas użytkowania, należy
  wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
  Przed czyszczeniem sokowirówki, montażem lub jej
  demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy
  z gniazdka sieci.
  Do popychania produktu stosuj tylko popychacz.
  Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy
  z sokowirówką w obecności dzieci.
  Nie stawiaj sokowirówki na mokrej powierzchni.
  Nie używaj sokowirówki bez zbiornika resztek.
  Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
  przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
  fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
  mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
  że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
  odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
  Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
  sprzętem.

  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................

  1

  2

  3

  1

  2

  4

  486-005_v01 • Page 3

  Uwaga!
  Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia

  ●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
  przewód.

  ●● Sokowirówkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu

  zmiennego 230 V wyposażonego w kołek ochronny.
  wyłącz sokowirówkę, gdy zauważysz
  silne wibracje lub zmniejszenie obrotów. Oczyść sito
  i jego obudowę.
  ●● Przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci gdy nastąpi
  zablokowanie produktu w leju zasypowym lub na tarczy rozdrabniającej. Usuń przyczynę zablokowania.
  ●● Natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od
  sieci, gdy do napędu sokowirówki dostał się jakikolwiek płyn. Oddaj sokowirówkę do przeglądu w punkcie
  serwisowym.
  ●● Nie narażaj sokowirówki na działanie temperatury
  powyżej 60°C.
  ●● Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez
  dozoru.
  ●● Nie zanurzaj napędu sokowirówki w wodzie, ani nie
  myj go pod bieżącą wodą.
  ●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one
  między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki
  ostrzegawcze, itp.
  ●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
  ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem),
  gdyż gwałtowny nadmiar poziomu soku w dzióbku
  miski sokowej może doprowadzić do powstania zjawiska wypływania soku spod pokrywy lub do zbiornika
  resztek.
  ●● Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
  stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.

  ●● Natychmiast

  Wskazówka
  Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
  użytkowania

  ●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

  W  przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
  gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
  ●● Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
  z gniazdka sieci.
  ●● Do mycia metalowych części zwłaszcza sita z ostrą
  tarczą rozdrabniającą używaj miękkiej szczoteczki.
  ●● Dla ułatwienia obsługi możesz do pojemnika resztek
  włożyć worek foliowy, który wraz z odpadami po zakończeniu pracy sokowirówki wyrzuć kosza.
  ●● Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
  elementy wyposażenia.

  486-005_v01

  Dane techniczne
  Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
  wyrobu.
  Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
  15 minut
  Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem
  30 minut
  Czas przerwy przed ponownym użyciem TURBO 10 sekund
  Hałas urządzenia (LWA)
  75 dB/A
  Zakres prędkości
  I bieg, II bieg
  Sokowirówka typ 486 zbudowana jest w I klasie izolacji i jest
  wyposażona w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną
  i wtyczką ze stykiem ochronnym.
  Wymaga podłączenia do gniazdka sieci wyposażonego
  w kołek ochronny.
  Sokowirówka spełnia wymagania odpowiednich norm.
  Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
  –– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
  – 2006/95/EC.
  –– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  – 2004/108/EC.
  Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
  Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
  www.zelmer.pl.

  INFORMACJE O OWOCACH I WARZYWACH
  Owoce/warzywa

  Prędkość odwirowywania

  Ananasy

  II

  Borówka amerykańska

  I

  Brzoskwinie

  I

  Buraki ćwikłowe

  I

  Gruszki

  I

  Jabłka

  I

  Kapusta

  II

  Koper włoski

  I

  Maliny

  I

  Marchew

  II

  Melony

  I

  Morele

  I

  Nektarynki

  I

  Ogórki

  I

  Owoc kiwi

  I

  Pomidory

  I

  Seler

  II

  Winogrona

  I

  5 • Page 4

  Budowa sokowirówki

  (Rys. A)

  1 Napęd sokowirówki
  a wyłącznik I-0-II
  b przycisk TURBO
  c zabierak
  d przyssawka
  e przewód przyłączeniowy
  2 Miska
  f dzióbek
  g żeberko zewnętrzne
  h żeberko wewnętrzne
  3 Wkładka miski
  i wycięcie
  4 Sito
  5 Pokrywa
  6 Kabłąk
  7 Miska na drobne owoce
  8 Popychacz
  9 Pojemnik na sok
  10 Separator piany
  11 Pokrywka pojemnika
  12 Zbiornik resztek
  13 Szczotka

  Przygotowanie sokowirówki do pracy
  (demontaż)
  (Rys. B)
  Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowirówkę, umyj części mające kontakt z przetwarzanym produktem.

  1 Sokowirówkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym, czystym i suchym podłożu.
  2 Pociągnij kabłąk (6) w dół tak, aby jego rolki wyskoczyły
  z wgłębień na pokrywie (5) z poz. 1 w poz. 2.
  3 Wyjmij popychacz (8), zdejmij miskę (7), pokrywę (5).
  4 W dalszej kolejności zdejmij miskę (2) razem
  z wkładką (3) oraz sitem (4).
  5 Następnie rozłącz miskę (2) z wkładką (3).
  Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu)
  dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem
  płynu do mycia naczyń. Można również je myć
  w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C
  (z wyjątkiem sita i napędu). Po dokładnym osuszeniu przystąp do montażu czystych elementów.

  6

  Przygotowanie sokowirówki do pracy
  (montaż)
  (Rys. C)
  1 Załóż na napęd (1) miskę (2) tak, aby dzióbek (f) leżał
  dokładnie we wgłębieniu obudowy napędu (1) oraz aby w
  4 wgłębieniach na spodzie miski (2) znalazły się 4 występy
  umieszczone na górnej powierzchni napędu (1).
  2 Włóż do miski (2) wkładkę miski (3) tak, aby wycięcie (i)
  we wkładce miski (3) znalazło się na wewnętrznym żeberku
  (h) miski (2).
  3 Włóż do środka sito (4) sprawdzając czy jest dobrze osadzone i czy łatwo się obraca.
  4 Nałóż pokrywę (5) tak, aby żeberko (g) miski (2) znalazło
  się we wcięciu pokrywy (5).
  5 Zwróć uwagę na poprawność montażu. Żeberko
  zewnętrzne (g) miski (2) powinno znaleźć się w jednej linii
  z wycięciem w pokrywie (5).
  6 Podnieś do góry kabłąk (6) tak, aby jego rolki wskoczyły
  do wgłębień na pokrywie (5) z poz. 2 na poz. 1 (słychać
  będzie charakterystyczny trzask).
  7 W razie potrzeby na lej zasypowy pokrywy (5) załóż
  miskę na drobne owoce (7).
  8 Do leja zasypowego włóż popychacz (8) tak, aby wybranie w nim w kształcie litery “V” trafiło w nóż znajdujący się
  w leju zasypowym.
  9 Pod pokrywę (5) wsuń zbiornik resztek (12) następująco:
  ustaw ukośnie zbiornik i umieść go pod okapem wkładki
  miski (3) i pokrywą (5), potem dosuń go do napędu (1).
  10 Umieść pojemnik na sok (9) tak, aby dzióbek sokowirówki (f) znajdował się wewnątrz pojemnika (9).

  Uruchomienie sokowirówki i praca z nią (Rys. D)

  ●● Sprawdź, czy wyłącznik ustawiony jest w pozycji „0”.

  1 Włóż wtyczkę przewodu do gniazdka siecii uruchom
  sokowirówkę wyłącznikiem (a) ustawiając w zależności od
  potrzeb 1. bieg (poz. I – niskie obroty dla owoców miękkich
  np. maliny, pomidory, ogórek, melony, itp.) lub 2. bieg (poz. II
  – wysokie obroty dla owoców twardych, np. marchew, seler,
  buraki, jabłka, itp.).
  Przykładowa tabela zawierająca dokładne informacje na temat dobrania odpowiedniego biegu
  dla konkretnych owoców i warzyw znajduje się
  na stronie 5.

  2 Do leja zasypowego wkładaj owoce lub warzywa i lekko
  dociskaj je popychaczem.
  Do popychania produktów nie wolno używać
  palców lub stosować innych przedmiotów.
  W razie potrzeby (w przypadku nadmiernego nagromadzenia się miąższu na sicie powodującego drgania sokowirówki)
  możesz użyć przycisku TURBO (b). Silnik pracuje wtedy na
  maksymalnych obrotach przez ok. 2 sekundy. Po tym czasie
  funkcja TURBO wyłączy się automatycznie, a silnik powróci
  do poprzednich obrotów.
  486-005_v01 • Page 5

  Ponowne użycie funkcji TURBO może nastąpić
  po min. 10 sekundach.

  ●● Przy

  odwirowywaniu soku z małych owoców użyj
  miski (7) na drobne owoce, którą nałóż na lej zasypowy
  pokrywy (5).
  ●● Wyciśnięty sok nagromadzony w pojemniku przelej do
  wcześniej przygotowanych szklanek, filiżanek, itp.
  3 Pojemnik na sok (9) wyposażony został w separator
  piany (10), której zadaniem jest zatrzymanie gęstszych frakcji soku i piany.
  Zalecamy jednak soki w naturalnej postaci,
  mniej klarowne. Należy więc wyjąć z kubka
  separator piany.

  Po zakończeniu pracy
  (odwirowywaniu soku)

  Zwracaj szczególną uwagę na przezroczyste
  (transparentne) części z tworzyw. Są one wrażliwe na uderzenia i upadki. Łatwo wtedy mogą
  ulec uszkodzeniu.

  Co zrobić, gdy ...
  (Rys. E)

  1 Wyłącz sokowirówkę ustawiając wyłącznik (a) w pozycji „0”.
  2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
  sieci.
  ●● Po zatrzymaniu się silnika przystąp do demontażu sokowirówki w celu umycia części (patrz pkt. „Przygotowanie sokowirówki do pracy”).
  ●● Opróżnij zbiornik resztek z nagromadzonych wytłoczyn.
  Nie dopuszczaj do przepełnienia zbiornika resztek. W  czasie jego wyciągania nadmiar wytłoczyn w momencie przechylenia zbiornika może
  z niego wypaść.

  Zasady konserwacji sokowirówki

  ●● Po każdorazowym użyciu sokowirówki należy ją dokład-

  nie umyć nie dopuszczając do zasychania soku i resztek
  owoców.
  ●● Zabrudzenia w szczelinach lub rogach usuń szczoteczką
  do mycia butelek lub szczoteczką do mycia zębów.
  ●● Napęd czyść wilgotną ściereczką skropioną środkiem do
  mycia naczyń. Następnie wytrzyj go do sucha.
  W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie
  się woda lub sok należy przerwać pracę i oddać
  urządzenie do kontroli w punkcie serwisowym.

  ●● Elementy wyposażenia takie, jak: miska sokowa, wkładka

  miski, pokrywa, miska na drobne owoce, popychacz oraz
  pojemnik na sok z pokrywką i separatorem piany myj
  w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
  ●● Można również je myć w zmywarkach do naczyń w temp.
  max. 60°C.
  ●● Wyjątek stanowi sito (4). Do jego mycia stosuj wyłącznie
  szczoteczkę o twardym włosiu (13), będącą na wyposażeniu sokowirówki. Do mycia sita nie stosuj żadnych
  metalowych szczotek!
  ●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystą486-005_v01

  pić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
  z tworzywa sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
  ●● Zabarwienia powstałe z marchwi można usunąć przecierając je szmatką nasączoną olejem jadalnym.
  ●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
  ●● Zmontuj sokowirówkę w sposób opisany wcześniej
  (patrz. pkt. „Przygotowanie sokowirówki do pracy”).
  ●● Zwiń przewód w schowku znajdującym się w podstawie
  napędu sokowirówki.

  Sokowirówka nie pracuje:
  ●● Oddaj sokowirówkę do punktu serwisowego.

  Sokowirówka słabo oddziela sok, wpada w drgania
  i wibracje:
  ●● Użyj funkcji TURBO. Jeżeli w dalszym ciągu powyższy problem występuje wyłącz urządzenie, oczyść sito
  z nagromadzonych na siatce filtracyjnej resztek. Dodatkowo, w przypadku zapełnienia zbiornika resztek, opróżnij go.
  ●● W przypadku mechanicznego uszkodzenia sita, bezwzględnie wymień je na nowe.

  Jak odwirowywać sok z owoców i warzyw:

  ●● Owoce i warzywa przeznaczone do wyciskania soków

  powinny być świeże oraz starannie umyte. Przygotowanie warzyw polega na ich oczyszczeniu z piasku i ziemi
  pod bieżącą wodą i obraniu. Publikacje na temat robienia
  soków zalecają moczenie warzyw przez 5 minut w wodzie
  z dodatkiem soli i kwasku cytrynowego. Warzywa w ten
  sposób przygotowane nie ciemnieją w procesie rozdrabiania i sok z nich ma naturalny kolor.
  ●● Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed użyciem, gdyż
  szybko tracą swoją świeżość.
  ●● Dobór warzyw i owoców zależy od pory roku, od upodobań smakowych, zaleceń zdrowotnych. Na wartość
  odżywczą soków z warzyw i owoców ma wpływ sposób
  postępowania przy ich sporządzaniu.
  ●● Soki przygotowuje się z soczystych gatunków warzyw
  i owoców, które powinny być dojrzałe, świeże, ponieważ
  uzyskuje się z nich najwięcej soku o doskonałym smaku
  i aromacie.
  ●● Do sporządzania napojów nadają się następujące
  warzywa: pomidory, marchew, seler, buraki, pietruszka,
  cebula, kapusta, ogórki, czarna rzepa, rabarbar, itp. Dla
  celów dietetycznych można przygotowywać soki z sałaty,
  szpinaku, pora i innych warzyw.
  ●● Takie warzywa, jak: rzodkiew, szczypiorek, nać pietruszki, koper, rzeżuchę dodaje się do napojów drobno
  pokrojone.

  7 • Page 6

  ●● Soki owocowe można otrzymywać prawie ze wszystkich

  gatunków owoców.
  ●● Jabłka, brzoskwinie, morele i śliwki powinny być po umyciu sparzone wrzątkiem w cedzaku kuchennym.
  ●● Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ
  mogłyby uszkodzić sokowirówkę.
  ●● Wyciskanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich gruszek i jabłek oraz innych owoców jest kłopotliwe. Z miąższu tych owoców tworzy się gąbczasta masa, która zatyka
  otwory sitka. Owoców tych można używać do wyciskania
  soku mieszając je w małych ilościach z innymi owocami
  lub warzywami i należy częściej czyścić sito.
  ●● Można wyciskać też w małej ilości soki z winogron, ale
  należy wrzucić całe grona do leja zasypowego po usunięciu zdrewniałej łodygi.
  ●● Warzywa korzeniowe i owoce twarde należy pokroić
  na kawałki mieszczące się w leju zasypowym. Jabłka
  kroi się na części (jeżeli wielkość jabłek nie pozwala na
  umieszczenie ich w całości w leju zasypowym) nie obierając i nie wyjmując gniazd.
  ●● Owoce i warzywa wrzuca się do otworu leja zasypowego
  dopiero po uruchomieniu sokowirówki.
  ●● W razie zablokowania surowca w leju zasypowym lub na
  tarczy rozdrabniającej sita, użyj funkcji TURBO. Jeżeli
  w dalszym ciągu powyższy problem występuje, wyłącz
  urządzenie, rozbierz i oczyść.
  ●● Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do wartości odżywczych owoców i warzyw, z tym że pozbawione
  są one części błonnika usuniętego w procesie odwirowywania soku. Dlatego też soki mogą być spożywane
  przez osoby, które ze względu na dolegliwości przewodu
  pokarmowego nie mogą jeść surowych warzyw.
  ●● Napoje z soków zalecane są szczególnie w żywieniu
  dzieci i osób starszych.
  ●● Wskazane jest, aby w trakcie spożywania soków
  z warzyw popijać je niewielką ilością wody, gdyż są one
  bardzo esencjonalne. Jeśli soki nie są rozcieńczone,
  dzienna dawka nie powinna przekraczać pół szklanki.
  ●● Soki owocowe są łatwiejsze do trawienia, można je pić
  w dużych ilościach: od 3 do 4 szklanek dziennie między
  posiłkami.
  ●● Soki powinny być spożywane natychmiast po ich sporządzeniu i pite małymi łykami. Sok pity wolno miesza się
  ze śliną co pomaga w jego trawieniu. Pity zbyt szybko
  i w nadmiernych ilościach nie jest właściwie przyswajany.
  ●● Nie powinno się łączyć owoców z warzywami z wyjątkiem
  jabłek. Nie należy łączyć melonów z innymi owocami.
  ●● Soków nie przechowuje się do późniejszego spożycia.
  ●● Soki z warzyw mogą być rozcieńczone letnią przegotowaną wodą, wodą mineralną, mlekiem lub serwatką,
  dosładzane lub w inny sposób doprawiane do smaku.
  ●● Z soków można sporządzać koktajle niskoalkoholowe.
  ●● Do napojów warzywnych można stosować przyprawy
  aromatyczne: pieprz, koper, kminek, gałkę muszkatołową, tymianek, majeranek, a do napojów owocowych:
  wanilię, cynamon i goździki. Aby uzyskać pełny aromat
  przypraw, należy je przed dodaniem do napoju dokład-

  8

  nie rozdrobnić. Powinny być one stosowane w niewielkich ilościach, aby zachować naturalny smak i zapach
  produktów, z jakich sporządzany jest napój. Z uwagi na
  niską wartość kaloryczną, napoje z owoców i warzyw są
  bardzo wskazane dla osób odchudzających się.
  ●● Napoje owocowe i warzywne podaje się o temperaturze
  pokojowej lub oziębione kostkami lodu.
  ●● Dodatkami do napojów warzywnych mogą być słone
  paluszki, krakersy i grzanki a do napojów owocowych
  herbatniki, ciasta, biszkopty.
  ●● Sok uzyskiwany z niektórych owoców i warzyw posiada
  tendencje do samo zagęszczania. Stan taki wynika
  z  właściwości użytych produktów i jest niezależny od
  urządzenia.

  Świeże soki to zdrowie
  Sok z marchwi
  Przyspiesza przemianę materii, gdyż zawiera
  zestaw mikroelementów i witamin niezbędnych
  do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
  Witamina A wytworzona z karotenu poprawia
  wzrok. Składniki tego soku niwelują szkodliwe
  działanie nikotyny, przywracają skórze jej naturalny zdrowy kolor. Pół szklanki soku z marchwi i pół szklanki
  mleka jest zalecane dla małych dzieci. Sok z marchwi
  w  połączeniu z sokiem z jabłek jest wskazany jako napój
  wzmacniający dla osób starszych.
  Sok pomidorowy
  Dojrzałe i świeże pomidory dają sok doskonałej jakości. Można mieszać sok pomidorowy ze wszystkimi innymi sokami warzywnymi.
  Zawiera dużo witaminy A i C. Dwie szklanki soku pokrywają
  dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Walory smakowe
  soku pomidorowego podnosi doprawienie go solą i pieprzem.
  Sok z buraków
  Sok z buraków czerwonych w połączeniu
  z sokiem z pomarańczy daje napój o wyśmienitym smaku. Sok ten w czystej postaci może być
  spożywany tylko z przepisu lekarza.
  Sok z kapusty
  Jest stosowany w leczeniu wrzodów żołądka,
  ale tylko z przepisu lekarza. Zmieszany
  z  sokiem z  marchwi, nadaje się do picia
  nawet dla tych, którzy mają wrażliwy żołądek.
  Sok szpinakowy
  Sok ten jest silnie krwiotwórczy, lecz
  z  powodu ostrego smaku zalecane jest
  mieszanie go z sokiem z marchwi. Sok
  szpinakowy, marchwiowy i  selerowy
  w równych ilościach po zmieszaniu daje
  smaczny napój.
  486-005_v01 • Page 7

  Sok z selera
  Do soku nie powinno się używać liści selera,
  gdyż dają one gorzki smak. Sok z korzenia
  selera jest bardzo smaczny. Można go łączyć
  z sokiem z innych warzyw. Powinien być
  spożywany w mniejszych ilościach niż sok
  z marchwi. Dodanie soku z jabłek lub cytryny
  poprawia smak.
  Sok ogórkowy
  Jest z natury mdły i trzeba go mieszać
  z  sokiem jabłkowym, marchwiowym lub
  selerowym. Sok ogórkowy stosowany jest
  w pielęgnacji skóry. Ma działanie oczyszczające nerki. Zaleca się go przy kuracji odchudzającej.
  Sok jabłkowy
  Sok ze świeżych dojrzałych jabłek ma przyjemny aromat i smak, jest bogaty w witaminy A
  i B oraz cenne sole mineralne. Duża zawartość
  pektyn w soku sprawia, że ma on właściwości
  wspomagające trawienie. Świeży sok jabłkowy
  stosowany jest przeciwko podagrze i  reumatyzmowi. Jest
  on, ogólnie biorąc, doskonałym środkiem odżywczym.
  Sok z czarnych porzeczek
  Sok z czarnych porzeczek ma specyficzny aromat, dużą kwasowość i wyraźną cierpkość. Ze
  względu na skład chemiczny i zawartość witamin
  jest to jeden z najlepszych soków. Należy go
  mieszać z sokami o małej kwasowości lub
  z wodą, miodem czy cukrem.
  Sok z bzu czarnego
  Sok jest bogaty w składniki odżywcze, ma
  właściwości napotne i może być stosowany
  przy przeziębieniu. Przygotowując przetwory
  można go łączyć z  innymi sokami owocowymi.
  Sok jeżynowy
  Sok jeżynowy z niewielką ilością cukru i wody
  mineralnej daje bardzo orzeźwiający napój.
  Ze względu na dużą zawartość witamin
  i  mikroelementów działa wzmacniająco,
  zwłaszcza u ludzi starszych.

  Specjalne przepisy zdrowotne
  Napój wzmacniający
  6 marchewek
  2 jabłka
  ½ buraka

  Sok oczyszczający
  organizm
  4 marchewki
  ½ ogórka
  1 burak

  Napój „mocny oddech”
  1 garść szpinaku
  1 garść pietruszki
  2 selery
  4 marchewki

  Sok „wieczny regulator”
  2 jabłka
  1 twarda gruszka
  ¼ cytryny lub garść
  szpinaku
  6 marchewek

  Napój „słoneczny”
  2 jabłka
  6 truskawek

  Napój „miłosny”
  3 duże pomidory
  ½ ogórka
  1 seler
  ¼ cytryny

  Ekologia – Zadbajmy o środowisko
  Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
  opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę,
  worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na
  plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
  w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
  być zagrożeniem dla środowiska.
  Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!

  DANE KONTAKTOWE:
  ●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
  http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
  ●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
  salon@zelmer.pl
  ●● wykaz punktów serwisowych
  http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
  ●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
  801 005 500
  22 20 55 259

  Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
  zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
  niewłaściwą jego obsługą.
  Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
  bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
  handlowych, estetycznych i innych.
  486-005_v01

  9 • Page 8

  CZ

  Vážení zákaznici!

  Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
  mezi uživateli výrobků Zelmer.
  Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
  speciálně pro tento výrobek.
  Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
  pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
  Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
  použít i během pozdějšího používání přístroje.

  Charakteristika odšťavovače
  Odšťavovač typ 486 je elektrický spotřebič pro snadné
  a rychlé získání šťávy z čerstvé zeleniny nebo ovoce s automatickou separaci odpadu. V odšťavovači dochází k rozdrcení plodů a následnému oddělení šťávy od dužiny. Snadná
  obsluha zvyšuje užitkové vlastnosti odšťavovače. Díky elektronickému stabilizátoru je zajištěná stála rychlost otáček,
  nezávisle na zatížení přístroje a tím i jednotná konzistence
  šťávy. Podle typu ovoce (měkké nebo tvrdé) lze přepínat
  mezi dvěma stupni rychlosti odšťávování, odstředivá rychlost
  jednotlivých stupňů je zvolená tak, aby bylo možné dosáhnout optimálních kvalitativních parametrů získané šťávy.
  Látky obsažené v získané šťávě (vitamíny, pektin, enzymy
  a minerály) mohou způsobovat menší průzračnost získaných
  šťáv. Výrobce záměrně preferuje hodnoty zdravotní, dietetické a výživné před estetickými hodnotami získané šťávy.
  Přístroj je vybaven bezpečnostním prvkem, který zabraňuje
  uvedení odšťavovače do chodu v případě nesprávného
  nebo nekompletního složení. Odšťavovač je vybaven funkci
  automatického čištění sítka, zmáčknutím tlačítka TURBO se
  motor roztočí na maximální otáčky, na dobu 1,5÷2 vteřiny.
  Tuto funkci použijte v případě, že dojde k vibracím způsobeným nahromaděním dužiny na sítku. Funkci TURBO lze
  opět použít po 10 vteřinách. Nepřetržitý provoz odšťavovače
  je maximálně 15 minut. Množství šťávy získané z 1 kg ovoce
  nebo zeleniny závisí na tom, jak čerstvé jsou potraviny
  a v jakém stavu je sítko a třecí kotouč. Části odšťavovače,
  které přicházejí do styku se zpracovávanými surovinami,
  jsou vyrobeny z materiálu schválených pro přímý kontakt
  s potravinami.

  10

  Bezpečnostní pokyny a pokyny ke správnému
  používání odšťavovače
  Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
  k použití.
  Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozumitelné.

  Nebezpečí/Varování!
  Nedodržením pokynů ohrožujete své zdraví

  ●● Nezapínejte spotřebič v případě, že přívodní šňůra je

  poškozená, je poškozen kryt nebo konstrukce spotřebiče.
  ●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
  musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
  jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
  ●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
  personál. Neodborně provedena oprava může být pro
  uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
  závad se obraťte na specializovaný servis.
  ●● Nepoužívejte odšťavovač, pokud je poškozeno odstředivé sítko.
  ●● Dříve než uvedete odšťavovač do chodu, přesvědčte
  se, je li kryt odšťavovače dobře upevněn a zajištěn
  zámkem.
  ●● Nepovolujte zámek v případě, že odšťavovač je ještě
  v provozu a sítko se točí, došlo by k aktivaci bezpečnostního prvku a vypnutí přístroje.
  ●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací
  v blízkosti součástek pohybujících se během provozu
  vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
  ●● Čištění a údržbu odšťavovače provádějte vždy až po
  vyjmutí přívodní šňůry ze sítě.
  ●● K posouvání ovoce nebo zeleniny v plnicím otvoru
  používejte výhradně nacpávač.
  ●● Buďte zvlášť opatrní při práci s odšťavovačem v přítomnosti dětí.
  ●● Nepokládejte odšťavovač na mokré povrchy.
  ●● Nepoužívejte odšťavovač bez nádobky na drť.
  ●● Přístroj není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti
  nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
  psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej
  pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
  ●● Věnujte pozornost tomu, aby si děti s přístrojem
  nehrály.

  486-005_v01 • Page 9

  Pozor!
  Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič
  poškodit

  ●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky zatažením za šňůru.
  ●● Připojte odšťavovač pouze k síti střídavého napětí
  230 V.

  ●● Dojde li v průběhu práce s odšťavovačem k silným vibracím, vypněte přístroj, očistěte sítko a další části.

  ●● V případě ucpání plnicího otvoru nebo třecího kotouče

  ovocem či zeleninou, vypněte přístroj, vyjměte přívodní
  šňůru ze zásuvky a odstraňte příčinu zablokování.
  ●● V případě, že se dovnitř pohonné jednotky dostane
  voda, šťáva nebo jakákoliv jiná tekutina je nutno přístroj okamžitě vypnout a odevzdat jej ke kontrole do
  specializovaného servisu.
  ●● Pohonnou jednotku ani další části odšťavovače nevystavuje působení teploty vyšší, než 60°C.
  ●● Nenechávejte odšťavovač pod napětím bez dozoru.
  ●● Neponořujte pohonnou jednotku odšťavovače ve vodě
  ani jej neomývejte pod tekoucí vodou.
  ●● K čištění odšťavovače nepoužívejte agresivní čisticí
  prostředky, jako emulze, pasty apod. Mohlo by dojít
  např. k odstranění popisů na přístroji, grafických značek apod.
  ●● Nezatěžujte přístroj nadměrným množstvím produktu
  ani příliš silným tlačením, protože z důvodu nadměrného množství šťávy v misce může dojít k přelití přes
  kryt nebo do nádoby s dužinou.
  ●● Umístěte přístroj v blízkosti síťové zásuvky na tvrdém,
  stabilním podkladu tak, aby ventilační otvory v krytu
  nebyly zakryty.

  Pokyny
  Informace o výrobku a pokyny k použití

  ●● Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Při pou-

  žívání v gastronomických zařízeních se mění záruční
  podmínky.
  ●● Po ukončení práce s odšťavovačem vyjměte zástrčku
  ze síťové zásuvky.
  ●● Při čištění kovových části odšťavovače, zejména v případě čištění sítka, používejte jemné kartáčky.
  ●● Pro usnadnění obsluhy můžete do nádoby na zbytky
  vložit fóliový sáček, který pak po ukončení práce
  s odšťavovačem vyhoďte i s odpadem do koše.
  ●● Před prvním použitím přístroje umyjte důkladně veškeré příslušenství.

  486-005_v01

  Technické údaje
  Technické údaje jsou uvedené na typovém štítku přístroje.
  Přípustná doba nepřetržitého provozu
  15 minut
  Délka přestávky před opětovným použitím
  30 minut
  Délka přestávky před opětovným použitím
  funkce TURBO
  10 vteřin
  Hlučnost přístroje (LWA)
  75 dB/A
  Rychlostní stupně
  I bieg, II bieg
  Odšťavovač typ 486 je vyroben v třídě izolace I a je vybavený kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným kontaktem.
  Tento přístroj je nutno připojit do síťové zásuvky s ochranným kolíkem.
  Přístroj odpovídá požadavkům příslušných norem.
  Zařízení splňuje podmínky nařízení:
  –– Nízkonapěťové elektrické zařízení (LDV) – 2006/95/EC.
  –– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
  Výrobek je označen značkou CE na výrobním štítku.
  POKYNY K ZÍSKÁVÁNÍ ŠŤÁVY Z OVOCE A ZELENINY
  Ovoce/zelenina

  Rychlostní stupeň

  Ananas

  II

  Americké borůvky

  I

  Broskve

  I

  Červená řepa

  I

  Hrušky

  I

  Jablka

  I

  Zelí

  II

  Kopr

  I

  Maliny

  I

  Mrkev

  II

  Meloun

  I

  Meruňky

  I

  Nektarinky

  I

  Okurky

  I

  Kivi

  I

  Rajčata

  I

  Celer

  II

  Hroznové víno

  I

  11 • Page 10

  Popis přístroje

  (Obr. A)

  (Rys. C)

  1 Na pohonnou jednotku (1) nasaďte misku (2) tak, aby výlevka (f) byla umístěna přímo v prohloubení krytu pohonné jednotky (1) a zároveň 4 prvky vyčnívající z horní části pohonné
  jednotky (1) zapadly do jamek na spodní části misky (2).
  2 Vložte do misky (2) kroužek misky (3) tak, aby se profil
  (i) v kroužku misky (3) ocitl na vnějším žebru (h) misky (2).
  3 Nasaďte sítko (4) zkontrolujte jestli je dobře nasazeno
  a jestli se volně otáčí.
  4 Nasaďte kryt (5) tak, aby se vnější žebro (g) misky (2)
  nacházelo ve výřezu krytu (5).
  5 Věnujte pozornost správné montáži. Vnější žebro (g)
  misky (2) se musí ocitnout v jedné linii s výřezem v krytu (5).
  6 Zvedněte zámek (6) tak, aby válečky zámku zapadly do
  drážek krytu (5) z polohy 2 do polohy 1 (uslyšíte charakteristické cvaknutí).
  7 Podle potřeby nasaďte na plnicí otvor krytu (5) násypnou
  misku (7).
  8 Do plnicího otvoru vložte pěchovadlo (8) tak, aby jeho
  výřez ve tvaru písmena „V“ byl na stejné straně jako nůž
  umístěný v plnicím otvoru krytu (5).
  9 Pod kryt (5) vložte zásobník na dužinu (12) takto: zásobník vložte zešikma pod límec kroužku misky (3) a kryt (5),
  následně dosuňte směrem k pohonné jednotce (1).
  10 Umístěte nádobku na šťávu (9) tak, aby výlevka (f) byla
  uvnitř nádobky (9).

  1 Pohonná jednotka odšťavovače
  a přepínač I-0-II
  b tlačítko TURBO
  c spojka
  d přísavné nožky
  e přívodní šňůra
  2 Miska
  f výlevka
  g vnější žebro
  h vnitřní žebro
  3 Kroužek misky
  i profil
  4 Sítko
  5 Kryt
  6 Zámek
  7 Násypná miska
  8 Pěchovadlo
  9 Nádobka na šťávu
  10 Separátor pěny
  11 Víko nádobky na šťávu
  12 Zásobník na dužinu
  13 Kartáč

  Příprava odšťavovače (demontáž)

  Příprava odšťavovače (montáž)

  (Obr. B)

  Před prvním použitím rozmontujte jednotlivé díly
  odšťavovače a umyjte veškeré díly, které budou
  v kontaktu s potravinami.

  1 Pohonnou jednotku postavte v blízkosti síťové zásuvky
  na tvrdém, suchém a čistém podkladu.
  2 Zatáhněte zámek (6) směrem dolů tak, aby válečky
  zámku vyjely z drážek krytu (5), z polohy 1 do polohy 2.
  3 Vyjměte pěchovadlo (8), sejměte násypnou misku (7),
  kryt (5).
  4 Dále vyjměte misku (2) zároveň s kroužkem (3) a sítkem (4).
  5 Pak oddělte misku (2) a vložky (3).
  Jednotlivé části (kromě pohonné jednotky)
  umyjte důkladně v teplé vodě, použijte čisticí
  přípravek na mytí nádobí. Části odšťavovače
  můžete umýt také v myčce nádobí při teplotě
  max. 60°C (kromě pohonné jednotky a  sítka).
  Jednotlivé díly důkladně osušte a smontujte.

  Uvedení do provozu a obsluha
  odšťavovače

  (Obr. D)

  ●● Zkontrolujte je li vypínač v poloze „0”.

  1 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky a podle potřeby
  přepněte vypínač (a) do polohy I (menší otáčky) nebo do
  polohy II (vyšší otáčky).
  Tabulka určující vhodný rychlostní stupeň pro
  jednotlivé druhy ovoce nebo zeleniny je na
  str. 11 tohoto návodu k obsluze.

  2 Do plnicího otvoru postupně vkládejte zeleninu nebo ovoce
  určené ke zpracování a lehce je posouvejte nacpávačem.
  K posouvání produktů v plnícím otvoru nikdy
  nepoužívejte prsty ani žádné jiné předměty
  kromě nacpávače.
  V případě potřeby (usazení nadměrného množství dužiny na
  sítku způsobuje vibrace) použijte tlačítko TURBO (b). Motor
  po dobu cca 2 vteřin pracuje v maximálních otáčkách. Potom
  se funkce TURBO automaticky vypne otáčky motoru klesnou
  na původní hodnotu.
  Opakované použití funkce TURBO je možné
  teprve po 10 vteřinách.

  ●● Pokud hodláte zpracovat drobné ovoce, nasaďte násypnou misku (7) pro drobné ovoce na plnicí otvor krytu (5).

  12

  486-005_v01 • Page 11

  ●● Šťávu z nádobky nalijte do předem připravených skleniček, šálků, apod.
  3 Nádobka na šťávu (9) obsahuje separátor pěny (10),
  který zachytává hustší šťávu a pěnu.
  Doporučujeme však separátor pěny odstranit
  a konzumovat šťávu v její přirozené podobě,
  nedbaje na její hustší konzistenci.

  Ukončení práce (odšťavování)

  (Obr. E)

  1 Vypněte odšťavovač přepnutím vypínače (a) do
  polohy „0”.
  2 Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
  ●● Jakmile se motor přestane otáčet, můžete přistoupit
  k demontáži odšťavovače a k čištěni jednotlivých části,
  postupujte podle pokynů uvedených v odstavci „Příprava odšťavovače”.
  ●● Vyprázdněte zásobník na dřeň.
  Nedopusťte k přeplnění zásobníku na dřeň.
  Manipulace s přeplněným zásobníkem je pak
  obtížná a při jeho vyjímání může dojít k vysypání části jeho objemu.

  Čištění a údržba

  ●● Po

  každém použití odšťavovače jej důkladně umyjte
  a  nedopusťte, aby zbytky zeleniny nebo ovoce zaschly
  na povrchu jednotlivých dílů odšťavovače.
  ●● Zbytky usazené v rozích nebo v mezerách odstraňte kartáčem na lahve nebo kartáčkem na zuby.
  ●● Pohonnou jednotku otřete vlhkým hadříkem s použitím
  čisticího prostředku na nádobí a potom jej vytřete do
  sucha.
  V případě, že se dovnitř pohonné jednotky
  dostane voda, šťáva nebo jakákoliv jiná tekutina,
  je nutno přístroj okamžitě vypnout a odevzdat jej
  ke kontrole do specializovaného servisu.

  ●● Díly odšťavovače myjte v teplé vodě pomoci prostředků
  na mytí nádbí, pak je důkladně opláchněte a vysušte.

  ●● Veškeré díly kromě sítka a pohonné jednotky můžete
  mýt v myčce nádobí při teplotě max. 60°C.

  ●● Sítko (4) umyjte kartáčkem (13), který je součásti příslu-

  šenství. K mytí sítka nepoužívejte žádné drátěné kartáče ani drátěnky!
  ●● Po dlouhodobém používaní, muže dojít k změně barevného odstínu některých plastových části odšťavovače,
  nepovažujte to za vadu.
  ●● Barevné změny způsobené mrkvi lze snadno odstranit
  použitím hadříku napuštěného jedlým olejem.
  ●● Po umytí důkladně osušte všechny části.
  ●● Odšťavovač smontujte dle pokynů uvedených v odstavci
  „Příprava odšťavovače”.
  ●● Přívodní šňůru smotejte do schránky, v podstavci
  pohonné jednotky odšťavovače.
  486-005_v01

  Průhledné (transparentní) plastové části přístroje jsou křehké a při nárazu nebo pádu na
  zem může dojít k jejích poškozeni.

  Jak postupovat v případě, že …
  Odšťavovač nelze zprovoznit:
  ●● Odevzdejte přístroj do specializovaného servisu.

  Odšťavovač produkuje málo šťávy, vibruje nebo cuká:
  ●● Použijte funkci TURBO. Pokud však tento problém přetrvává, vypněte odšťavovač, vyčistěte sítko, odstraňte usazené zbytky, případně vyprázdněte zaplněný zásobník.
  ●● V případě mechanického poškození sítka jej bezpodmínečně vyměňte za nové.

  Jak získávat šťávy z ovoce a zeleniny

  ●● Ovoce a zelenina určená k odšťavování by měla být

  čerstvá a pečlivě umytá. Pod tekoucí vodou odstraňte
  z  potravin zbytky hlíny a písku, případně odstraňte
  slupku nebo pecky. V publikacích na téma přípravy ovocných šťáv se doporučuje namočit zeleninu na 5 minut
  do mírně osolené vody s přídavkem kyseliny citrónové.
  Takto připravené produkty v průběhu přípravy netmavnou a šťáva si zachová přirozenou barvu.
  ●● Dužinaté ovoce myjte bezprostředně před použitím, jelikož tyto rychle ztrácejí svou svěžest.
  ●● Volba zeleniny a ovoce závisí na ročním období, na chuťových preferencích spotřebitele, zdravotních doporučeních apod. Na výživnou hodnotu šťáv z ovoce a zeleniny
  má vliv postup při jejích zpracování.
  ●● Nejkvalitnější šťávy dokonalé chuti a se silným aroma,
  získáte ze šťavnatých druhů zeleniny a ovoce, které
  musí být zralé a čerstvé.
  ●● K přípravě nápojů jsou vhodné zejména tyto druhy zeleniny: rajčata, mrkev, celer, červená řepa, petržel, cibule,
  zelí, okurky, rebarbora apod. Pro dietní účely lze připravit
  šťávy ze salátu, špenátu, pórku a dalších druhů zeleniny.
  ●● Zeleninu typu: ředkev, pažitka, nať petržele, kopr, řeřichu, přidávejte do hotových nápojů jemně nakrájené.
  ●● Ovocné šťávy lze získat téměř ze všech druhů ovoce.
  ●● Jablka, broskve, meruňky a švestky přelijte před odšťavováním vařící vodou.
  ●● Z peckovitých druhů ovoce odstraňte pecky, které by
  mohly poškodit odšťavovač.
  ●● Je obtížné získat šťávu z ovoce typu: švestka, jahoda,
  malina, měkká hruška apod., jelikož tyto druhy ovoce
  vytvářejí tuhou hmotu, která okamžitě ucpává sítko
  odšťavovače. Doporučujeme je proto přidávat v malém
  množství k jiným druhům ovoce, ze kterého získáváte
  šťávu a častěji kontrolovat průchodnost sítka.
  ●● Šťávu z hroznového vína nejlépe získáte vložením
  celého hroznu (bez dřevnaté lodyhy) do plnícího otvoru.
  ●● Kořenovou zeleninu a některé druhy tvrdého ovoce
  pokrájejte na kousky, které se bez potíží vejdou do plnicího otvoru. Pokud jsou jablka větší, než průměr plnicího

  13 • Page 12

  otvoru, pokrájejte je na čtvrtky, není nutno je loupat ani
  odstraňovat jádřinec.
  ●● Zeleninu a ovoce vkládejte do plnícího otvoru teprve po
  zapnutí odšťavovače.
  ●● Pokud dojde k zablokování plnicího otvoru nebo kotouče,
  použijte funkci TURBO. Pokud však tento problém přetrvává, vypněte odšťavovač, rozeberte jej a odstraňte příčinu zablokování.
  ●● Výživná hodnota šťávy se blíží výživné hodnotě ovoce
  nebo zeleniny z níž je připravená, v procesu přípravy
  šťávy dochází pouze k částečnému odstranění vlákniny.
  Konzumace šťávy je proto vhodná pro osoby, které
  z důvodu onemocnění trávicího traktu nemohou konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu.
  ●● Nápoje připravené z čerstvého ovoce nebo zeleniny,
  jsou doporučovány zejména jako doplňková výživa pro
  děti nebo starší osoby.
  ●● Zeleninové šťávy doporučujeme zapíjet čistou vodou
  nebo přímo ředit malým množstvím vody. Šťávy jsou
  velmi koncentrované, nekonzumujte proto více než půl
  sklenice denně, případně konzultujte se svým lékařem
  doporučenou denní dávku šťávy, vyrobené z jednotlivých
  druhů zeleniny.
  ●● Ovocné šťávy jsou snadněji stravitelné, proto je můžete
  konzumovat ve větším množství, doporučujeme 3–4
  sklenice denně mezi jednotlivými jídly.
  ●● Připravenou šťávu ihned konzumujte, pijte ji pomalu, po
  malých doušcích.
  ●● Nekombinujte ovoce se zeleninou, výjimkou mohou být
  pouze jablka. Šťávu z melounů nemíchejte s žádnou
  jinou šťávou.
  ●● Neskladujte vyrobené šťávy pro pozdější konzumaci.
  ●● Šťávy můžete ředit vlažnou převařenou vodou, minerálkou, mlékem, můžete je dosladit nebo jiným způsobem
  dochutit.
  ●● Šťávu lze použít k přípravě sladkých alkoholických
  nápojů.
  ●● Zeleninové šťávy můžete ochutit aromatickým kořením
  např.: pepřem, kmínem, koprem, muškátovým oříškem,
  tymiánem, majoránkou. Ovocné šťávy můžete ochutit
  např.: vanilkou, skořici, hřebíčkem apod. Pro získání
  plného aroma je nutno koření nejdříve rozmělnit a pak
  přidat do nápojů, používejte však jen malé množství, aby
  byla zachována původní chuť ovocné nebo zeleninové
  šťávy. Ovocné a zeleninové šťávy jsou z hlediska nízké
  kalorické hodnoty vhodné pro osoby, které drží dietu.
  ●● Ovocné a zeleninové šťávy podávejte v pokojové teplotě
  nebo s ledem. K zeleninovým šťávám můžete podávat
  tyčinky, slané oplatky a slané pečivo, k ovocným pak
  sladké oplatky, sladké pečivo, čajové pečivo, cukroví
  apod.
  ●● Šťávy z některých druhů ovoce nebo zeleniny mají tendenci k houstnutí, toto je vlastnost určitého druhu ovoce
  či zeleniny a odšťavovač na tento jev nemá žádný vliv.

  14

  Čerstvé šťávy pro zdraví
  Mrkvová šťáva
  Zrychluje látkovou výměnu, poněvadž obsahuje
  sadu mikroprvků a vitamínů, nutných k správné
  funkci organizmu.
  Vitamín A se vytváří z karotenu a dobře působí
  na zrak. Niveluje nepříznivý vliv nikotinu na lidský organizmus a dává kůží krásnou, přirozenou
  a zdravou barvu. Půl skleničky mrkvové šťávy denně a půl
  skleničky mléka je doporučováno ve výživě malých dětí.
  Mrkvová šťáva ve spojení s jablkovou jsou výborné jako
  posilňující nápoj pro starší lidi.
  Rajčatová šťáva
  Zralá a čerstvá rajčata můžete proměnit
  v  dokonalou šťávu. Můžete ji míchat s každou jinou zeleninovou šťávou. Obsahuje
  vitamíny A a C. Dvě skleničky šťávy stačí
  jako denní dávka vitamínu C. Chuťová hodnota se značně
  vylepší po přidání soli a pepře.
  Šťáva z červené řepy
  Šťáva z červené řepy ve spojení s pomerančovou šťávou dává chuťově výborný nápoj. Čistá
  šťáva se může požívat pouze při doporučení
  lékařem.
  Šťáva z zelí
  Používá se při žaludečních nemocech, ale
  jen při doporučení lékařem. Smíchána
  s mrkvovou šťávou se může pít i v případě
  citlivého žaludku.
  Špenátová šťáva
  Působí silně krvetvorně a má ostrou,
  výraznou chuť. Proto se doporučuje její
  míchání s mrkvovou šťávou. Velice dobře
  chutná směs špenátové, mrkvové a celerové šťávy, smíchaná ve stejném
  poměru.
  Šťáva z celeru
  Nepoužívá se celerové listy, poněvadž jsou
  nahořklé. Šťáva z kořenů je velice chutná.
  Může se smíchat se šťávou z jiných druhů
  zeleniny. Požívá se v menších dávkách než
  mrkvová šťáva. Chuť se zlepší přidáním jablečné šťávy nebo citrónu.
  Okurková šťáva
  Je fádní a proto se doporučuje smíšení s jablečnou šťávou. Používá se k ošetřování pleti.
  Očisťuje ledviny. Doporučovaná při odtučňovací kúře.

  486-005_v01 • Page 13

  Jablečná šťáva
  Jablečná šťáva z čerstvých zralých jablek má
  příjemnou chuť a je aromatická. Obsahuje vitamíny A a B a  cenné minerální látky. Vysoký
  obsah pektinů ve šťávě má příznivý vliv na trávící procesy. Čerstvá jablečná šťáva se používá jako lék proti
  revma a dně.
  Rybízová šťáva
  Rybízová šťáva má specifickou vůni, je kyselá
  a trpká. Je to jedna z nejhodnotnějších ovocných
  šťáv co se týče obsahu vitamínů a minerálních
  látek. Je vhodné ji míchat s málo kyselými šťávami, s vodou, sladit medem nebo cukrem.
  Ostružinová šťáva
  Ostružinová šťáva s přídavkem cukru a minerální vody je výjimečně osvěžujícím nápojem.
  Doporučuje se pro starší lidi, poněvadž je
  posilňuje díky obsahu vitamínů a mikroprvků.
  Bezinková šťáva
  Bezinková šťáva obsahuje mnoho výživných
  látek, kromě toho má léčivé účinky – je dobrá
  proti nachlazení. Může se míchat s  jinými
  ovocnými šťávami.

  Ekologicky vhodná likvidace
  Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
  a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer
  jsou recyklovatelné, a  zásadně by měly být
  vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
  lze odevzdat do sběren s tarého papíru. Pytlík
  z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
  do sběren PE k opětnému zužitkování.
  Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
  k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
  napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj
  tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
  správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
  Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
  CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
  a.s. Více na www.elektrowin.cz.
  Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
  zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER viz.
  SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.

  Speciální recepty pro zdravý životní styl
  Posilující nápoj
  6 mrkviček
  2 jablka
  ½ řepy

  Nápoj pročišťující
  organismus
  4 mrkvičky
  ½ okurky salátovky
  1 cukrová řepa

  Nápoj „silný dech”
  Hrst špenátu
  Hrst petržele
  2 celery
  4 mrkvičky

  Nápoj „upravující
  metabolismus”
  2 jablka
  1 tvrdá hruška
  ¼ citrónu
  6 mrkviček

  „Slunečný” nápoj
  2 jablka
  6 jahod

  Nápoj „lásky”
  3 velká rajčata
  ½ okurky salátovky
  1 celer
  ¼ citrónu

  Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné škody způsobené
  nevhodným použitím spotřebiče v rozporu s návodem k obsluze.
  Výrobce si vyhrazuje právo na provádění konstrukčních, estetických
  nebo jiných změn za účelem přizpůsobení výrobku požadavkům
  norem, nařízení nebo z důvodů obchodních a dalších, bez předchozího oznámení těchto změn.
  486-005_v01

  15 • Page 14

  SK

  Vážení klienti!

  Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
  medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
  Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
  bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
  Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
  Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
  Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
  neskoršieho používania výrobku.

  Charakteristika zariadenia
  Odšťavovač typ 486 je elektrické zariadenie určené na
  rýchle odstredenie štiav z ovocia a zeleniny s automatickým
  oddelením odpadu.
  V odšťavovači dochádza k rozdrveniu suroviny a následném
  odstredeniu šťavy z rozdrvenej hmoty. Jednoduchá a ľahká
  obsluha zvyšuje úžitkové prednosti zariadenia. Elektronický
  stabilizátor rýchlosti zaručuje stálu rýchlosť otáčok nezávisle
  od zaťaženia, vďaka čomu je zaručené dosiahnutie stálej
  konzistencie šťavy. Odšťavovač má dve rýchlosti odstreďovania (pre tvrdé a mäkké ovocie), ktoré boli zvolené tak,
  aby sa dosiahli optimálne kvalitatívne parametre odstredených štiav. Uchovanie maximálneho obsahu vitamínov, pektínu, enzýmov a minerálov v šťave spôsobuje jeho menšiu
  čírosť. Je to zámerný efekt, pretože výrobca odšťavovača
  uznal, že dôležitejšie je uchovať čo najvyššie výživové,
  zdravotné a dietetické hodnoty získavanej šťavy, ako jej
  čírosť. Odšťavovač má ochranu proti prípadnému zapnutiu
  pre prípad nekompletnej montáže zariadenia. Odšťavovač je
  dodatočne vybavený funkciou automatického čistenia sita.
  Stlačením tlačidla TURBO motor pracuje 1,5 až 2 sekundy
  s vysokými otáčkami. Vysoké otáčky pomáhajú očistiť sito
  v prípade, ak sa objavia vibrácie vyvolané prílišným nahromadením dužiny. Funkcia TURBO sa môže používať len
  v  10 sekundových intervaloch. Odšťavovač môže pracovať
  bez prestávky 15 minút. Množstvo získanej šťavy napríklad
  z 1 kg suroviny závisí od stupňa čerstvosti, ako aj čistoty sita
  a stavu drviaceho kotúča.
  Časti, ktoré prichádzajú do kontaktu so spracovávanými
  surovinami, sú vyhotovené z materiálov dovolených pre kontakt s potravinami.

  16

  Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
  používania odšťavovača
  Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
  Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie
  uvedeným pokynom.

  Nebezpečenstvo! / Varovanie!
  Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
  zapríčiniť poranenie osôb

  ●● Nezapínajte zariadenie, ak je prívodná šnúra poškodená alebo kryt je poškodený viditeľným spôsobom.

  ●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho

  vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
  podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
  nebezpečenstvu.
  ●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
  zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
  príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
  poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
  ●● Nepoužívajte odšťavovač, ak je poškodené odstredivé
  sito.
  ●● Pred zapnutím odšťavovača skontrolujte, či je veko
  dobré upevnené skobou.
  ●● Neuvoľňujte skobu, ak odšťavovač pracuje a sito
  odstreďuje, pretože zaúčinkuje ochrana a zariadenie
  vypne.
  ●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa
  k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického
  napätia.
  ●● Pred čistením, montážou alebo demontážou odšťavovača vždy vytiahnite prívodnú šnúru zo sieťovej
  zásuvky.
  ●● Na vtláčanie produktu používajte len posúvač.
  ●● Buďte zvlášť opatrní pri práci s odšťavovačom v prítomnosti detí.
  ●● Neodkladajte odšťavovač na mokrý povrch.
  ●● Nepoužívajte odšťavovač bez nádobky na odpad.
  ●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
  mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
  ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
  ●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.

  486-005_v01 • Page 15

  Pozor!
  Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku

  ●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
  prívodnú šnúru.

  ●● Odšťavovač zapájajte len do zásuvky siete striedavého

  prúdu 230 V vybavenej ochranným kolíkom.
  okamžite vypnite, ak spozorujete silné
  vibrácie alebo pokles otáčok. Očistite sito a jeho kryt.
  ●● Ak dôjde k zablokovaniu produktu v násypke alebo na
  drviacom kotúči odšťavovača odstráňte príčinu zablokovania.
  ●● Ak sa do pohonu odšťavovača dostane akákoľvek
  tekutina, okamžite prerušte prácu a odpojte zariadenie
  od siete. Odovzdajte odšťavovač do servisu na prehliadku.
  ●● Nevystavujte odšťavovač pôsobeniu teploty vyššej ako
  60°C.
  ●● Nenechávajte zariadenie zapnuté v sieti bez dozoru.
  ●● Neponárajte pohon odšťavovača do vody, ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.
  ●● Na umývanie krytu nepoužívajte agresívne detergenty
  vo forme emulzií, mliečka, pást a pod. Môžu odstrániť okrem iného informačné grafické symboly také
  ako napríklad: stupnice, označenia, výstražné značky
  a pod.
  ●● Nepreťažujte zariadenie nadmerným množstvom surovín ani ich príliš silným tlačením (napchávadlom), pretože prudké zvýšenie hladiny šťavy vo výlevke misy na
  šťavu môže byť príčinou vytekania šťavy spopod krytu
  a unikania do nádoby na odpadky.
  ●● Umiestnite pohon v blízkosti napájacej zásuvky na
  pevnom, stabilnom povrchu tak, aby ste neprikryli vetracie otvory v telese.

  ●● Odšťavovač

  Pokyny
  Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
  zariadenia

  ●● Zariadenie je určené len pre domáce používanie. V prí-

  pade, ak bude používané za účelom gastronomického
  biznisu, v tomto prípade sa menia záručné podmienky.
  ●● Po ukončení práce vyberte prívodnú šnúru zo sieťovej
  zásuvky.
  ●● Na umývanie kovových častí, hlavne sita s ostrým
  drviacim kotúčom, používajte mäkkú kefku.
  ●● Pre uľahčenie obsluhy môžete do nádoby pre zbytky
  vložiť fóliový sáčok, ktorý spolu s odpadmi po ukončení
  práce odšťavovača vyhodíte do odpadkového koša.
  ●● Pred prvým použitím zariadenia dôkladne umyte prvky
  príslušenstva.

  486-005_v01

  Technické údaje
  Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
  Dovolený čas nepretržitej práce
  15 minut
  Čas prestávky medzi opätovným použitím
  30 minut
  Čas prestávky medzi opätovným použitím TURBO 10 sekúnd
  Rozsah rýchlostíI. rýchlosť, II. rýchlosť
  Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
  75  dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
  vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
  Odšťavovač 486 je konštruovaný v I. triede izolácie a je
  vybavený prívodnou šnúrou s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
  Vyžaduje zapojenie do sieťovej zásuvky vybavenej ochranným kolíkom.
  Odšťavovač spĺňa požiadavky príslušných noriem.
  Zariadenie zodpovedá požiadavkám smerníc:
  –– Nízkonapäťové elektrické zariadenie (LVD) – 2006/95/EC.
  –– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
  Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.

  INFORMÁCIE O OVOCÍ A ZELENINE
  Ovocie a zelenina

  Rýchlosť odstreďovania

  Ananás

  II

  Americká brusnica

  I

  Broskyne

  I

  Cvikla

  I

  Hrušky

  I

  Jablká

  I

  Kapusta

  II

  Taliansky kôpor

  I

  Maliny

  I

  Mrkva

  II

  Melóny

  I

  Marhule

  I

  Mandarínky

  I

  Uhorky

  I

  Kiwi

  I

  Paradajky

  I

  Zeler

  II

  Hrozno

  I

  17 • Page 16

  Konštrukcia odšťavovača

  (Obr. A)

  1 Pohon odšťavovača
  a prepínač I-0-II
  b tlačidlo TURBO
  c unášač
  d časť na prisatie
  e prívodná šnúra
  2 Misa
  f lievik
  g vonkajšie rebierko
  h vnútorné rebierko
  3 Vložka misy
  i zárez
  4 Sito
  5 Veko
  6 Skoba
  7 Miska na drobné ovocie
  8 Posúvač
  9 Nádoba na šťavu
  10 Separátor peny
  11 Veko nádoby
  12 Zásobník na zbytky
  13 Kefka

  Príprava odšťavovača na prácu
  (demontáž)

  Príprava odšťavovača na prácu
  (montáž)

  (Obr. C)

  1 Na pohon (1) založte misku (2) tak, aby lievik (f) sa
  nachádzal presne v priehlbine krytu pohonu (1) a taktiež
  aby v 4 priehlbinách v spodnej časti misky (2) sa nachádzali
  4 výstupky umiestnené na hornej ploche pohonu (1).
  2 Vložte do misy (2) vložku misy (3) tak, aby sa zárez (i) vo
  vložke misy (3) našiel na vnútornom rebierku (h) misy (2).
  3 Vložte do stredu sito (4) a skontrolujte, či je správne osadené i či sa ľahko otáča.
  4 Naložte kryt (5) tak, aby sa vonkajšie rebierko (g) misy
  (2) našlo v záreze krytu (5).
  5 Dbajte na správnu montáž. Vonkajšie rebierko (g) misy
  (2) by sa malo nájsť na jednej čiare so zárezom v kryte (5).
  6 Zdvihnite hore skobu (6) tak, aby jej valčeky zapadli do
  priehlbín na veku (5) z pozície 2 do pozície 1 (bude počuť
  charakteristické cvaknutie).
  7 V prípade potreby na násypku veka (5) založte misku na
  drobné ovocie (7).
  8 Do násypky vložte posúvač (8) tak, aby jeho priehlbina
  v tvare písmena „V“ trafila do noža nachádzajúceho sa
  v násypke.
  9 Pod veko (5) vsuňte zásobník na zvyšky (12) následovne:
  uložte šikmo zásobník a umiestnite ho pod odkvap vložky
  misky (3) a veko (5), následne ho prisuňte k pohonu (1).
  10 Umiestnite nádobu na šťavu (9) tak, aby lievik odšťavovača (f) sa nachádzal vo vnútri nádoby (9).

  (Obr. B)

  Pred prvým použitím rozoberte odšťavovač,
  umyte časti, ktoré prichádzajú do kontaktu so
  spracovávaným produktom.

  1 Odšťavovač postavte v blízkosti napájacej zásuvky na
  tvrdý, čistý a suchý podklad.
  2 Potiahnite skobu (6) smerom nadol tak, aby jej valčeky
  vyskočili z priehlbín na veku (5) z polohy 1 do polohy 2.
  3 Vyberte posúvač (8), zdemontujte misku (7), veko (5).
  4 Ďalej vyberte misku (2) spolu s vložkou (3) a sitom (4).
  5 Ďalej rozpojte misku (2) a vložku (3).
  Zdemontované časti (s výnimkou pohonu)
  dôkladne umyte v teplej vode prostriedkom na
  umývanie riadu. Môžete ich taktiež umyť v umývačkách riadu pri teplote max. 60°C (okrem
  sitka a pohonnej jednotky). Po dôkladnom
  vysušení pristúpte k montáži čistých prvkov.

  Zapnutie odšťavovača a práca s nim

  (Obr. D)

  ●● Skontrolujte, či je vypínač nastavený do polohy „0”.

  1 ložte zástrčku prívodnej šnúry do sieťovej zásuvky
  a zapnite odšťavovač vypínačom (a) nastavením v závislosti
  od potreby 1. rýchlosť (poloha I - nízke otáčky) alebo 2. rýchlosť (poloha II - vysoké otáčky).
  Tabuľka príkladov obsahujúca presné informácie týkajúce sa voľby vhodnej rýchlostí pre
  konkrétne ovocie a  zeleninu sa nachádza na
  strane 17.

  2 Do násypky vkladajte ovocie alebo zeleninu a ľahko ich
  pritláčajte posúvačom.
  Na tlačenie produktov nepoužívajte prsty alebo
  iné predmety.
  V prípade potreby (v prípade nadmerného nahromadenia sa
  dužiny na site vyvolávajúce vibrácie odšťavovača) môžete
  použiť tlačidlo TURBO (b). Vtedy motor pracuje s maximálnymi otáčkami po dobu 2 sekúnd. Po tejto dobe sa funkcia
  TURBO automaticky vypne a motor sa vráti do predchádzajúcich otáčok.
  Opätovné použitie funkcie TURBO môže nastať
  minimálne po 10 sekundách.

  18

  486-005_v01 • Page 17

  ●● Pri

  odstreďovaní šťavy z malého ovocia používajte
  misku (7) na drobné ovocie, ktorú založte na násypku.
  ●● Odstredenú šťavu nahromadenú v nádobe prelejte do
  predtým pripravených pohárov, šálok atď.
  3 Nádoba na šťavu (9) je vybavená separátorom peny (10),
  úlohou ktorého je zastavenie hustejších frakcií šťavy a peny.
  Odporúčame šťavy v prírodnej podobe, menej
  číre. Preto je potrebné vybrať z pohára separátor peny.

  Po ukončení práce (odstredení šťavy) (Obr. E)
  1 Vypnite odšťavovač nastavením vypínača (a) do
  polohy „0”.
  2 Vyberte zástrčku prívodnej šnúry zo sieťovej zásuvky.
  ●● Po zastavení motora pristúpte k demontáži odšťavovača
  za účelom umytia dielov (pozri bod „Príprava odšťavovača na prácu”).
  ●● Vyprázdnite zásobník na zbytky od nahromadených
  odpadkov.
  Nedovoľte preplnenie zásobníka na zbytky.
  Počas jeho vyberania môže prebytok zbytkov
  v momente prehnutia zásobníka z neho vypadnúť.

  Zásady údržby odšťavovača

  ●● Po každom použití odšťavovača je potrebné ho dôkladne
  umyť nedovoľujúc zaschnutie šťavy a zbytkov ovocia.

  ●● Znečistenie v škárach alebo rohoch odstráňte kefkou na
  umývanie fliaš alebo zubnou kefkou.

  ●● Pohon očistite vlhkou utierkou navlhčenou prostriedkom
  na umývanie riadu. Následne ho vyutierajte do sucha.

  V prípade, že sa do vnútra pohonu dostane
  voda alebo šťava, je potrebné prácu prerušiť
  a odovzdať zariadenia na kontrolu do servisu.

  ●● Časti vybavenia také ako: miska na šťavu, vložka misky,
  veko, miska na drobné ovocie, posúvač a taktiež nádoba
  na šťavu s vekom a separátorom peny, umývajte v teplej
  vode s prísadou prostriedku na umývanie riadu.
  ●● Taktiež je možné ich umývať v umývačkách riadu pri teplote maximálne 60°C.
  ●● Výnimkou je sito (4). Na jeho umývanie používajte
  výlučne kefku s tvrdý štetinami (13) ktorá je vo výbave
  odšťavovača. Na umývanie sita nepoužívajte žiadne
  kovové kefky!
  ●● Dlhodobým používaním môže nastať jav prefarbenia
  častí zhotovených z plastickej látky. Nepovažujte to za
  chybu.
  ●● Zafarbenie, ktoré vzniklo z mrkvy, je možné odstrániť
  utieraním utierkou napustenou jedlým olejom.
  ●● Po umytí všetky časti dôkladne osušte.
  ●● Zmontujte odšťavovač spôsobom opísaným predtým
  (pozri bod „Príprava odšťavovača na prácu”).
  486-005_v01

  ●● Naviňte

  prívodnú šnúru do skrýše nachádzajúcej sa
  v podstavci pohonu odšťavovača.
  Osobitnú pozornosť venujte priezračným
  (transparentným) umelohmotným častiam.
  Sú náchylne na údery a  pády. Ľahko sa môžu
  poškodiť.

  Čo urobiť, ak ...
  Odšťavovač nepracuje:
  ●● Odovzdajte odšťavovač do servisu.

  Odšťavovač slabo oddeľuje šťavu, skáče a vibruje:
  ●● Použite funkciu TURBO. Ak problém naďalej pretrváva,
  vypnite zariadenie, očistite sito od nahromadených na
  filtračnej sieťke zbytkov. Dodatočne, v prípade zaplnenia
  zásobníka na zbytky, ho vyprázdnite.
  ●● V prípade mechanického poškodenia sita ho bezpodmienečne vymeňte za nové.

  Ako pripraviť šťavy zo zeleniny a ovocia

  ●● Ovocie

  a zelenina, určené na vytlačenie šťavy, musia
  byť čerstvé a dôkladne umyté. Príprava zeleniny spočíva
  v jej očistení od piesku a zeminy pod tečúcou vodou a jej
  oškriabaní. Publikácie na tému prípravy štiav odporúčajú
  namáčať zeleninu na 5 minút do vody s prísadou soli alebo
  kyseliny citrónovej. Pripravená týmto spôsobom počas
  drvenia netmavne a šťava z nej má prirodzenú farbu.
  ●● Bobuľovité ovocie umývajte tesne pred použitím, nakoľko
  rýchlo stráca svoju čerstvosť.
  ●● Výber zeleniny a ovocia závisí od ročného obdobia, od
  chuti a zdravotných odporúčaní. Na výživovú hodnotu
  štiav zo zeleniny a ovocia má vplyv spôsob postupu pri
  ich príprave.
  ●● Šťavy sa pripravujú zo šťavnatých druhov zeleniny
  a ovocia, ktoré musí byť zrelé, čerstvé, pretože sa z nich
  získava najviac šťavy výbornej chuti a arómy.
  ●● Na prípravu nápojov je vhodná nasledujúca zelenina:
  paradajky, mrkva, zeler, cvikla, petržlen, cibuľa, kapusta,
  uhorky, čierna repa, rebarbora atď.. Na diétne účely je
  možné pripravovať šťavy zo šalátu, špenátu, póru a inej
  zeleniny.
  ●● Zelenina taká ako: reďkovka, pažítka, petržlenová vňať,
  kôpor, režucha, sa pridáva do nápojov porezaná na
  drobno.
  ●● Ovocné šťavy je možné získavať takmer zo všetkých
  druhov ovocia.
  ●● Jablká, broskyne, marhule a slivky musia byť po umytí
  sparené vriacou vodou v kuchynskom cedidle.
  ●● Z ovocia obsahujúceho kôstky je potrebné ich odstrániť,
  nakoľko by mohli odšťavovač poškodiť.
  ●● Vytláčanie šťavy zo sliviek, čučoriedok, malín, mäkkých
  hrušiek a jabĺk a taktiež iného ovocia, je problematické.
  ●● Z dužiny tohto ovocia sa tvorí hmota, ktorá upcháva otvory
  sita. Toto ovocie je možné používať na prípravu šťavy
  ich primiešavaním v malých množstvách k inému ovociu
  alebo zelenine a je potrebné aj častejšie čistenie sita.

  19 • Page 18

  ●● V

  malom množstve je možné taktiež vytláčať šťavu
  z hrozna, avšak je potrebné do násypky vhodiť celé
  strapce po odstránení drevitej byle.
  ●● Koreňovú zeleninu a tvrdé ovocie je potrebné porezať
  na kúsky, ktoré vojdú do otvoru násypky. Jablká sa režú
  na kúsky (ak veľkosť jabĺk neumožňuje ich vloženie do
  otvoru v násypke vcelku) bez zbavenia jadierok.
  ●● Ovocie a zelenia sa vhadzuje do otvoru násypky až po
  zapnutí odšťavovača.
  ●● V prípade zablokovania suroviny v otvore násypky alebo
  na drviacom kotúči sita použite funkciu TURBO. Ak aj
  naďalej pretrváva vyššie uvedený problém, zariadenie
  rozoberte a vyčistite ho.
  ●● Výživová hodnota surových štiav je blízka výživovej
  hodnote ovocia a zeleniny s tým, že sú zbavené častí
  blán odstránených v procese odstreďovania šťavy. Preto
  šťavy môžu konzumovať osoby, ktoré vzhľadom na problémy s tráviacim traktom nemôžu konzumovať surovú
  zeleninu.
  ●● Nápoje zo štiav sa odporúčajú zvlášť pri výžive detí
  a starších osôb.
  ●● Pri konzumovaní zeleninových štiav sa odporúča ich
  zapíjať neveľkým množstvom vody, nakoľko obsahujú
  veľa esencií. Ak šťavy nie sú zriedené, denná dávka
  nesmie prekročiť polovicu pohára.
  ●● Ovocné šťavy sú ľahšie stráviteľné, je možné ich piť vo
  veľkých množstvách: od 3 do 4 pohárov denne medzi
  jednotlivými jedlami.
  ●● Šťavy sa musia konzumovať ihneď po ich príprave a piť
  malými hltmi. Šťava, ktorá sa pije pomaly, sa zmiešava
  so slinami, čo napomáha tráveniu šťavy. Príliš rýchle
  pitie a vo veľkých množstvách spôsobuje nevhodné prijímanie organizmom.
  ●● Nemalo by sa kombinovať ovocie so zeleninou, okrem
  jabĺk. Nesmú sa kombinovať melóny s iným ovocím.
  ●● Šťavy neodkladajte na neskoršiu konzumáciu.
  ●● Zeleninové šťavy sa môžu riediť vlažnou prevarenou
  vodou, minerálnou vodou, mliekom alebo srvátkou, môžu
  sa prisladzovať alebo dochucovať iným spôsobom.
  ●● Zo šťavy je možné pripravovať kokteily s nízkym obsahom alkoholu.
  ●● Pri zeleninových nápojoch je možné používať aromatické
  koreniny: čierne korenie, kôpor, kmín, muškátový orech,
  tymián, majoránku a pri ovocných nápojoch: vanilku,
  škoricu a klinčeky. Pre dosiahnutie úplnej arómy korenín
  je potrebné ich pred pridaním do nápoja dôkladne rozdrviť. Musia sa používať v neveľkých množstvách pre udržanie prirodzenej chute a vône produktov, z ktorých sa
  nápoj pripravuje. Vzhľadom na nízku kalorickú hodnotu
  sa nápoje z ovocia a zeleniny veľmi odporúčajú osobám,
  ktoré chcú schudnúť.
  ●● Ovocné a zeleninové nápoje sa podávajú pri izbovej teplote alebo chladené kockami ľadu. K zeleninovým nápojom sa môžu podávať slané tyčinky, slané pečivo a hrianky
  a k ovocným nápojom čajové pečivo, zákusky a piškóty.
  ●● Šťava získavaná z niektorého ovocia a zeleniny má tendenciu hustnúť. Takýto stav vyplýva z vlastností použitých produktov a nezávisí od zariadenia.

  20

  Čerstvé šťavy – to je zdravie
  Mrkvová šťava
  Zrýchľuje látkovú premenu, pretože obsahuje
  mikroelementy a vitamíny nevyhnutné na
  správne fungovanie organizmu.
  Vitamín A vytvorený z karotínu zlepšuje zrak.
  Zložky tejto šťavy tlmia škodlivý účinok nikotínu,
  vracajú pokožke jej prirodzenú zdravú farbu. Pol pohára
  mrkvovej šťavy a  pol pohára mlieka sa odporúča pre malé
  deti. Mrkvová šťava v spojení s jablkovou šťavou sa odporúča ako posilňujúci nápoj pre staršie osoby.
  Paradajková šťava
  Z dozretých a čerstvých paradajok sa získava šťava vynikajúcej kvality. Paradajkovú
  šťavu je možné miešať so všetkými inými
  zeleninovými šťavami.
  Obsahuje veľa vitamínu A a C. Dva poháre šťavy pokrývajú
  dennú dávku vitamínu C. Chuťové hodnoty paradajkovej
  šťavy vylepšuje dochutenie soľou a čiernym korením.
  Cviklová šťava
  Spojením šťavy z cvikly s pomarančovou šťavou vzniká nápoj výbornej chuti. Táto šťava sa
  v čistej podobe môže konzumovať iba na odporúčanie lekára.
  Šťava z kapusty
  Používa sa pri liečbe žalúdočných vredov,
  avšak iba na odporúčanie lekára. Zmiešaná
  s mrkvovou šťavou je vhodná na pitie aj pre
  tých, ktorí majú citlivý žalúdok.
  Špenátová šťava
  Táto šťava je silne krvotvorná, avšak
  pre jej ostrú chuť sa odporúča zmiešavať s  mrkvovou šťavou. Zmiešaním
  v  rovnakých množstvách špenátovej,
  mrkvovej a zelerovej šťavy vznikne
  chutný nápoj.

  Šťava zo zelera
  Na prípravu sa nesmú používať zelerové listy,
  pretože dávajú horkú chuť. Šťava zo zelerového korenia je veľmi chutná. Môžete ju miešať so šťavou z inej zeleniny. Mal by sa konzumovať v menších množstvách ako mrkvová
  šťava. Pridanie jablkovej alebo citrónovej
  šťavy zlepšuje chuť.
  Uhorková šťava
  Je prirodzene mdlá a preto sa musí zmiešať
  s  jablkovou, mrkvovou alebo zelerovou šťavou. Uhorková šťava sa používa na ošetrovanie pokožky. Očisťuje obličky. Odporúča sa pri
  zoštíhľujúcej kúre.

  486-005_v01 • Page 19

  Jablková šťava
  Šťava z čerstvých zrelých jabĺk má príjemnú
  arómu a chuť, ja bohatá na vitamíny A a B
  a tiež vzácne minerálne soli. Veľký obsah pektínu v šťave spôsobuje, že má vlastnosti podporujúce trávenie. Čerstvá jablková šťava sa
  používa proti dne a reumatizmu. Je vynikajúcim výživovým
  prípravkom.
  Černicová šťava
  Černicová šťava s malým množstvom cukru
  a minerálnej vody je veľmi osviežujúci nápoj.
  Vzhľadom na veľký obsah vitamínov a mikroelementov pôsobí posilňujúco najmä u  starších ľudí.
  Šťava z bázy čiernej
  Šťava je bohatá na výživové zložky, pomáha
  vylučovať pot a môže sa používať pri prechladnutí. Pri spracovávaní sa môže miešať
  s inými ovocnými šťavami.
  Šťava z čiernych ríbezlí
  Šťava z čiernych ríbezlí má špecifickú arómu,
  vysokú kyslosť a výrazne trpkastú chuť. Vzhľadom na chemické zloženie a obsah vitamínov je
  to jedna z najlepších štiav. Je potrebné ju miešať
  so šťavami s nízkou kyslosťou alebo s vodou,
  medom alebo cukrom.

  Ekologicky vhodná likvidácia
  Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
  elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
  by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
  odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
  (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
  zužitkovanie.
  Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
  prostredníctvom na to určených recyklačných
  stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
  prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
  Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
  recyklačnému stredisku patríte.
  Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
  Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
  ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
  ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
  združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
  Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
  strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
  SERVISOV.

  Špeciálny zdravotné recepty
  Posilňujúci nápoj
  6 mrkiev
  2 jablká
  ½ cvikly

  Šťava na prečistenie
  organizmu
  4 mrkvy
  ½ uhorky
  1 cvikla

  Nápoj „silné vydýchnutie”
  2 hrste špenátu
  1 hrsť petržlenu
  2 zelery
  4 mrkvy

  Šťava „večerný regulátor”
  2 jablká
  1 tvrdá hruška
  ¼ citróna alebo hrsť
  špenátu
  6 mrkiev

  „Slnečný” nápoj
  2 jablká
  6 jahôd

  Nápoj ”lásky”
  3 veľké paradajky
  ½ uhorky
  1 zeler
  ¼ citróna

  Výrobca nezodpovedá za prípadné škody zapríčinené používaním
  zariadenia nezhodným s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
  Výrobca si vyhradzuje právo na modifikáciu výrobku kedykoľvek bez
  predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym
  predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických a iných dôvodov.
  486-005_v01

  21 • Page 20

  RO

  Stimaţi Clienţi!

  Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
  Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
  folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
  Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
  Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
  deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
  ulterioare a aparatului.

  Caracteristicile aparatului
  Storcătorul de fructe tip 486 este un aparat electric care serveşte la stoarcerea rapidă a sucurilor din fructe şi legume,
  îndepărtând automat resturile.
  În storcătorul de fructe are loc fărâmiţarea produsului iar după
  aceea stoarcerea sucului din masa fărâmiţată. Manipularea
  simplă şi uşoară face ca aparatul să fie foarte util. Stabilizatorul electric al vitezei asigură viteza constantă a rotaţiilor,
  nedepinzând de încărcătură, de aceea obţinerea sucului de
  o consistenţă uniformă este asigurată. Storcătorul de fructe
  are 2 viteze de stoarcere (pentru fructele tari şi moi), care au
  fost alese în aşa fel încât să se obţină un suc cu parametri
  de calitate. Păstrarea la maximum a vitaminelor, pectinelor,
  enzimelor şi mineralelor face ca sucul să fie puţin clar. Acest
  efect este intenţionat deoarece producătorul storcătorului de
  fructe a ajuns la concluzia că mai importantă este păstrarea
  valorilor nutritive şi dietetice cât mai înalte decât claritatea
  lui. Storcătorul de fructe conţine o siguranţă care nu permite
  punerea în funcţiune în cazul în care aparatul nu este montat
  aşa cum trebuie. În plus, storcătorul de fructe are funcţia de
  curăţare automată a sitei. Apăsând butonul TURBO motorul
  funcţionează timp de 1,5÷2 secunde cu viteză mare. Viteza
  mare permite curăţarea sitei în cazul în care vor apărea
  vibraţii rezultate în urma îngrămădirii unei cantităţi de pulpă
  prea mare. Funcţia TURBO poate fi refolosită doar în cazul
  unor pauze de 10 secunde. Storcătorul de fructe poate fi
  folosit fară întrerupere timp de 15 minute. Cantitatea de suc
  obţinută de ex. dintr-un kg de fructe depinde de prospeţimea
  lor, de cât de curată este sita i starea discului de feliere.
  Părţile care intră în contact cu materia primă folosită sunt
  efectuate dintr-un material care poate intra în contact direct
  cu alimentele.

  22

  Indicaţii cu privire la măsurile de siguranţă
  şi folosirea corespunzătoare a storcătorului
  de fructe
  Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
  cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
  Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.

  Pericol! / Avertizare!
  Ne respectarea poate conduce la leziuni

  ●● Nu porniţi aparatul dacă cablul electric este deteriorat
  sau carcasa aparatului este în vreun fel deteriorată.

  ●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va

  trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
  la un punct de servis specializat sau de către personal
  calificat pentru a evita situaţii periculoase.
  ●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
  personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot
  pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect,
  vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al
  firmei.
  ●● Nu folosiţi storcătorul de fructe dacă sita de stoarcere
  este defectată.
  ●● Înainte de a pune în funcţiune storcătorul de fructe
  verificaţi dacă capacul este bine fixat cu balamaua.
  ●● Nu trageţi balamaua când storcătorul de fructe funcţionează şi sita stoarce deoarece siguranţa va fii pusă în
  funcţiune şi aparatul va termina să funcţioneze.
  ●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia
  de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să opriţi
  aparatul şi să-l scoateţi din priză.
  ●● Înainte de curăţarea storcătorului de fructe, montarea sau demontarea lui întotdeauna scoateţi cablul di
  priză.
  ●● Pentru a împinge produsul folosiţi numai împingătorul.
  ●● Fiţi foarte atenţi când în timpul funcţionării storcătorului
  de fructe sunt copii în preajmă.
  ●● Nu puneţi storcătorul de fructe pe suprafaţe umede.
  ●● Nu folosiţi storcătorul de fructe fără recipientul petru
  resturi.
  ●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
  sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
  au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
  nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
  ●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
  aparatul.

  486-005_v01 • Page 21

  Atenţie!
  Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
  bunurilor

  ●● Nu

  scoateţi niciodată aparatul din priză trăgând de
  cablu.
  ●● Conectaţi storcătorul de fructe doar la priza electrică
  de 230 V cu contact de protecţie.
  ●● Când observaţi vibraţii puternice sau micşorarea rotaţiilor, deconectaţi imediat storcătorul de fructe. Curăţaţi
  sita şi carcasa ei.
  ●● Întrerupeţi lucrul şi deconectaţi aparatul de la reţea
  dacă produsul s-a blocat în pâlnie sau în discul de feliere. Înlăturaţi cauza blocării.
  ●● Întrerupeţi lucrul şi deconectaţi aparatul de la reţea
  dacă în sistemul de propulsie al storcătorului de fructe
  a ajuns orice fel de lichid. Storcătorul de fructe trebuie
  dus la un service pentru verificare.
  ●● Nu expuneţi storcătorul de fructe să funcţioneze la
  tempereturi mai mari de 60°C.
  ●● Nu lăsaţi aparatul conectat la reţea fără supraveghere.
  ●● Nu cufundaţi sistemul de propulsie al storcătorului de
  fructe în apă şi nu spălaţi-l direct sub jetul de apă.
  ●● Pentru a spăla carcasa nu folosiţi detergenţi agresivi
  sub formă de emulsie, paste, etc. Printre altele pot
  înlătura simbolurile grafice informaţionale ca de ex.:
  liniile gradate, însemnările, semnele de avertizare etc.
  ●● Nu supraîncărcaţi aparatul cu o cantitate prea mare de
  produse, nici nu le apăsaţi prea puternic (cu dispozitivul de presare-dozare), deoarece prezenţa unei cantităţi excesive de suc în ciocul vasului poate conduce
  la apariţia unui fenomen nedorit, la scurgerea sucului
  sub capacul aparatului şi în recipientul pentru pasta de
  fructe/legume rezultată.
  ●● Aşezaţi unitatea-motor în apropierea prizei reţelei electrice, pe o suprafaţă tare, astfel încât să nu acoperiţi
  orificiile de ventilare din carcasă.

  Indicaţie
  Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire
  la utilizare

  ●● Acest dispozitiv este destinat utilizării casnice. În cazul

  în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
  ●● După ce aţi terminat lucrul scoateţi aparatul din priză.
  ●● Pentru a spăla părţiile metalice în special sita şi discul
  de feliere folosiţi o periuţă moale.
  ●● Pentru a vă uşura munca, în recipientul pentru resturi
  puteţi pune o pungă de plastic, pe care după ce aţi
  terminat o puteţi arunca la gunoi împreună cu resturile
  adunate.
  ●● Înainte de prima utilizare a aparatului, spălaţi cu atenţie elementele accesoriilor.

  486-005_v01

  Informaţii tehnice
  Parametrii tehnici sunt indicaţi pe tăbliţa caracteristică a produsului.
  Timpul permis al folosirii fără întrerupere
  15 minute
  Durata pauzei înainte de o a doua întrebuinţare 30 minute
  Durata pauzei înainte de o a doua folosire TURBO 10 secunde
  Zgomotul aparatului (LWA)
  75 dB/A
  Trepte de viteză
  viteza I, viteza II
  Storcătorul de fructe tip 486 este construit în clasa I de izolare şi este dotat cu o conductă de ataşare cu o vână de
  siguranţă şi priză cu contact de siguranţă.
  Necesită conectarea la priza electrică cu contact de protecţie.
  Storcătorul de fructe îndeplineşte cerinţele normelor corespunzătoare.
  Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
  –– Aparatele electrice cu voltaj scăzut (LVD) – 2006/95/EC.
  –– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
  Aparatul a fost însemnat cu semnul CE pe tăbliţa cu caracteristici.

  INFORMAŢII DESPRE FRUCTE ŞI LEGUME
  Fructe/Legume

  Viteza de stoarcere

  Ananas

  II

  Afine americane

  I

  Piersici

  I

  Sfecle

  I

  Pere

  I

  Mere

  I

  Varză

  II

  Pătrunjel

  I

  Zmeure

  I

  Morcov

  II

  Pepeni galbeni

  I

  Caise

  I

  Nectarine

  I

  Castraveţi

  I

  Kiwi

  I

  Roşii

  I

  Ţelină

  II

  Struguri

  I

  23 • Page 22

  Construcţia storcătorului de fructe (Desen A)
  1 Sistemul de propulsie
  a întrerupătorul I-0-II
  b butonul TURBO
  c roata motrice
  d elementul aspirator (de absorbire)
  e cablu electric
  2 Vasul
  f ciocul
  g muchia de siguranţa exterioara
  h muchia de siguranţa interioara
  3 Inelul vasului
  i taietura
  4 Sita
  5 Capacul
  6 Balamaua
  7 Vasul pentru fructe mărunte
  8 Împingătorul
  9 Recipient pentru suc
  10 Separatorul de spumă
  11 Capacul recipientului
  12 Recipientul pentru resturi
  13 Peria

  Pregătirea storcătorului de fructe pentru
  întrebuinţare (demontarea)
  (Desen B)
  Inainte de prima întrebuinţare demontează
  storcătorul de fructe, spală părţile care vor fii în
  contact direct cu fructele şi legumele.

  1 Puneţi storcătorul de fructe aproape de priză pe o suprafaţă tare, curată şi uscată.
  2 Trageţi balamaua (6) în jos astfel încât rotiţele ei să sară
  din adânciturile de pe capac (5) din poz. 1 în poz. 2.
  3 Scoateţi împingătorul (8), ridicaşi vasul pentru fructe
  mărunte (7), capacul (5).
  4 În continuare ridicaţi vasul (2) împreună cu inelul vasului (3) şi sita (4).
  5 Pe urma desfaceţi vasul (2) din inelul sau (3).
  Părţile demontate (cu excepţia sistemului de
  propulsare) spălaţi-le bine în apă caldă cu
  adaos de detergent lichid pentru spălarea
  vaselor. Pot fi de asemenea spălate în maşina
  de spălat vase la temperatură max. de 60°C
  (cu excepţia sistemului de propulsare şi sitei).
  După ce s-au uscat puteţi începe să montaţi
  elementele curate.

  24

  Pregătirea storcătorului de fructe pentru
  întrebuinţare (montarea)
  (Desen C)
  1 Pe sistemul de propulsie (1) puneţi vasul (2) astfel încât
  ciocul (f) să se afle exact în adâncitura carcasei sistemului
  de propulsie (1) şi ca în 4 adâncituri de pe fundul vasului (2)
  să se găsească 4 ridicături care se găsesc pe partea de sus
  a sistemului de propulsie (1).
  2 Montaţi la vas (2) inelul vasului (3), astfel încât tăietura
  (i) din capacul vasului (3) să intre în muchia de siguranţă
  interioară (h) a vasului (2), iar tăietura (k) din vas (2).
  3 Puneţi sita (4) înăuntru verificând dacă este bine fixată şi
  dacă se învârte cu uşurinţă.
  4 Montaţi capacul (5) astfel încât muchia de siguranţă
  exterioară (g) a inelului vasului (2) să intre în tăietura capacului (5).
  5 Fiţi atent(ă) la montarea adecvată. Muchia de siguranţă
  exterioară (g) a inelului vasului (2) trebuie să se afle pe aceeaşi linie cu tăietura din capac (5).
  6 Ridicaţi în sus balamaua (6) astef încât rotiţele ei să se
  fixeze în adânciturile de pe capac (5) din poz. 2 în poz. 1
  (o să auziţi un sunet caracteristic).
  7 Dacă este nevoie pe pâlnia capacului (5) puteţi pune
  vasul pentru fructe mărunte (7).
  8 În pâlnie bagaţi împingâtorul (8) astfel încât partea inferioară în forma literei “V” să atingă cuţitul care se găseşte în
  pâlnie.
  9 Sub capac (5) pune recipientul pentru resturi (12) în felul
  următor: apleacă recipientul şi pune-l sub jgheabul inelului
  vasului (3) şi capac (5), şi apoi împinge-l în faţă spre sistemul de propulsare (1).
  10 Fixaţi recipientul pentru suc (9) astfel încât ciocul strocătorului de fructe (f) să se găsească înăuntrul recipientului (9).

  Punerea în funcţiune a storcătorului
  de fructe şi întrebuinţarea lui
  (Desen D)

  ●● Verificaţi dacă întrerupătorul este fixat în poziţia „0”.

  1 Puneţi cablul electric în priză şi cu ajutorul întrerupătorului (a), pune în funcţiune storcătorul de fructe în funcţie de
  nevoi la viteza 1 (nivelul I - rotaţii rare) sau viteza 2 (nivelul
  II - rotaţii dese).
  Tabla care conţine informaţii exacte despre alegerea vitezei corespunzătoare pentru fructe şi
  legume o găsiţi la pagina 23.

  2 Puneţi fructele sau legumele în pâlnie şi împingeţi-le
  uşor cu împingătorul.
  Pentru a împinge produsele nu aveţi voie să
  folosiţi degetele sau alte obiecte.
  Dacă este nevoie (în cazul în care pe sită se va depune
  o cantitate prea mare de pulpă care va produce vibraţii) poţi
  folosi butonul TURBO (b). Motorul funcţionează atunci la
  486-005_v01 • Page 23

  rotaţii maxime timp de aproximativ 2 secunde. După accea
  funcţia TURBO se va încheia automat, iar motorul va reveni
  la rotaţiile precedente.
  Puteţi refolosi funcţia TURBO după minimum
  10 secunde.

  ●● Pentru

  stoarcerea sucului din fructe mărunte folosiţi
  vasul pentru fructe mărunte (7), pe care îl fixaţi pe pâlnia
  capacului (5).
  ●● Sucul stors care se află în recipient vărsaţi-l în cănile,
  paharele pregăti-te mai devreme.
  3 În recipientul pentru suc se află un separator de spumă
  (10), care opreşte părţile dese ale sucului şi spuma.
  Vă recomandăm totuşi sucurile în forma lor
  naturală, mai puţin clare. Deci trebuie să scoateţi separatorul de spumă din recipient.

  După teminarea întrebuinţării
  (stoarcerii sucului)

  (Desen E)

  1 Deconectaţi storcătorul de fructe apăsând întrerupătorul
  (a) în poziţia „0”.
  2 Scoateţi cablul electric din priză.
  ●● După ce motorul s-a oprit puteţi începe să demontezi
  storcătorul de fructe pentru a spăla elementele (vezi
  punctul „Pregătirea storcătorului de fructe pentru
  întrebuinţare”).
  ●● Aruncaţi resturile din recipientul pentru resturi.
  Aveţi grijă ca recipientul pentru resturi să nu
  fie prea plin. În momentul în care o să vreţi să
  scoateţi recipientul, resturile pot cădea.

  Regurile conservării storcătorului de fructe

  ●● După fiecare folosire storcătorul de fructe trebuie spălat

  cu exactitate nepermiţând uscarea sucului şi resturilor
  fructelor.
  ●● Murdăria din fisuri şi colţuri îndepărtaţi-o cu peria pentru
  spălat sticle sau cu periuţa de spălat dinţi.
  ●● Sistemul de propulsie ştergeţi-l cu o cârpă umedă cu
  puţin detergent pentru spălarea vaselor. Apoi stergeţi-l
  cu o cârpă uscată.
  În cazul în care înăuntrul sistemului de propulsie va ajunge apă sau suc, întrerupeţi lucrul şi
  duceţi aparatul la control la un punct de service.

  ●● Elementele storcătorului de fructe, cum ar fi:vasul, inelul

  vasului, capacul, vasul pentru fructe mărunte, împingătorul şi recipientul pentru suc cu capac şi separator de
  spumă, spălaţi-le în apă caldă cu adaos de detergent
  pentru vase.
  ●● Pot fi de asemenea spălate în maşina de spălat vase la
  temperatură max. de 60°C.
  486-005_v01

  ●● Cu excepţia sitei (4). Pentru a spăla sita puteţi folosi

  numai o perie dură (13) pe care o găseşti în cutia storcătorului de fructe. Pentru a spăla sita nu folosiţi nici un
  fel de perii metalice!
  ●● Cu timpul elementele de plastic se vor decolora. Este un
  proces normal.
  ●● Decolorările produse de morcovi pot fii înşăturate cu
  o cârpă îmbibată în ulei alimentar.
  ●● După spălare toate părţile trebuie să se usuce.
  ●● Montaţi storcătorul de fructe aşa cum a fost descris
  mai înainte (vezi punctul „Pregătirea storcătorului de
  fructe pentru întrebuinţare”).
  ●● Puneţi cablul în compartimentul de stocare cablu care
  se află la baza sistemului de propulsie a storcătorului de
  fructe.
  Fiţi atent în special cu părţile de plastic transparente. Sunt sensibile la lovituri şi căderi.
  Atunci se pot strica foarte uşor.

  Ce să faci dacă ...
  Storcătorul de fructe nu mai funcţionează:
  ●● Duceţi storcătorul de fructe la service.

  Storcătorul de fructe stoarce slab sucul, vibrează şi se
  mişcă:
  ●● Folosiţi funcţia TURBO. Dacă problema persistă deconectează aparatul, curăţă resturile care se află pe filrul
  sitei. Dacă recipintul pentru resturi este plin, goleşte-l.
  ●● În cazul unei defeţiuni mecenice a sitei, neapărat schimbaţi sita defectă cu una nouă.

  Cum să faceţi suc din legume şi fructe

  ●● Fructele şi legumele destinate stoarcerii trebuie să fie

  proaspete şi foarte bine spălate. Pregătirea legumelor
  constă în curăţarea de nisip şi pământ sub un jet de
  apă şi decojirea. Publicaţiile despre producerea sucurilor recomandă înmuierea legumelor timp de 5 minute în
  apă cu adaos de sare şi acid citric. Legumele pregătite în
  acest fel nu îşi schimbă culoarea în timpul procesului de
  stoarcere şi sucul are o culoare naturală.
  ●● Fructele cum ar fi afinele, murele trebuie spălate la scurt
  timp înainte de folosire deoarece îşi pierd repede prospeţimea.
  ●● Alegerea fructelor şi legumelor depinde de anotimp, de
  gusturi, de recomandări. Valorile nutritive ale sucurilor
  din fructe şi legume sunt influenţate de felul în care sunt
  pregătite.
  ●● Sucurile trebuie pregătite din legume şi fructe suculente,
  coapte, prospete, deoarece în acest fel veţi obţine din
  ele sucuri cu un gust bun şi aromat.
  ●● Pentru producerea de sucuri următoarele legume sunt
  corespunzătoare: roşii, morcovi, ţeline, sfecle, pătrunjel,
  ceapă, varză, ridichii negre, rabarbar etc.
  ●● În scopuri dietetice puteţi pregătii sucuri din salată, spanac, praz şi alte legume.

  25 • Page 24

  ●● Legume cum ar fi ridichiile, ceapă de iarnă, pătrunjel,

  mărar se adaugă în sucuri tăiate mărunt.
  ●● Sucurile de fructe le puteţi obţine aproape din orice fel
  de fructe.
  ●● După ce spălaţi merele, piersicile, caisele şi prunele
  puneţi-le în strecurătoare şi opăriţi-le.
  ●● Trebuie să îndepărtaţi sâmburii din fructele care îi conţin
  deoarece pot defecta storcătorul de fructe.
  ●● Stoarcerea sucurilor din prune, afine, zmeure, pere, mere
  şi alte fructe moi este dificilă. Din pulpa acestor fructe
  veţi obţine o masă spongioasă, care astupă orifiicile sitei.
  Aceste fructe pot folosite în cantităţi mici împreună cu
  alte fructe sau legume iar sita trebuie curăţată des.
  ●● Puteţi stoarce suc din cantităţi mici de struguri. În pâlnie
  puneţi boabele întregi de struguri după ce aţi îndepărtat
  tulpinile lemnoase.
  ●● Legumele rădăcinoase şi fructele tari trebuie să le tăiaţi
  în bucăţi asfel încât să încapă în pâlnie. Merele se taie în
  bucăţi (dacă mărime lor nu permite introducerea în întregime în pâlnie) fără să le decojiţi.
  ●● Introduceţi fructele şi legumele în pâlnie abia după ce aţi
  pus în funcţiune storcătorul de fructe.
  ●● În cazul în care produsul se blochează în pâlnie sau pe
  discul de feliere, foloseşte-te de funcţia TURBO. Dacă
  problema persistă, deconectează aparatul, demonteazăl şi curăţă-l.
  ●● Valorile nutritive ale sucurilor sunt aproape aceleaşi ca
  ale fructelor şi legumelor, doar că nu conţin fibre care au
  fost îndepărtate în timpul stoarcerii. De aceea sucurile
  pot fii consumate de persoanele care au probleme digestive şi nu pot consuma legume prospete.
  ●● Băuturile din sucuri sunt recomendate în special copiilor
  şi persoanelor în vârstă.
  ●● Se recomandă ca în timpul consumării sucurilor din
  legume să beţi puţină apă deoarece sunt foarte concentrate. Dacă sucurile nu sunt diluate, nu ar trebuie să beţi
  mai mult de jumătate de pahar pe zi.
  ●● Sucurile din fructe sunt mai uşor de digerat şi le puteţi
  bea în cantităţi mari: de la 3 la 4 pahare pe zi între mese.
  ●● Sucurile trebuie consumate imediat după preparare şi
  băute încet. Sucul băut încet se amestecă cu saliva şi
  este mai uşor digerat. Băut prea rapid şi în cantităţi prea
  mari nu este digerat în mod corespunzător.
  ●● Fructele şi legumele nu trebuie amestecate, cu excepţia
  merelor. Nu trebuie să amestecaţi pepenele galben cu
  alte fructe.
  ●● Sucurile nu se păstreză pentru a fi consumate mai târziu.
  ●● Sucurile din legume pot fi diluate cu apă fiartă, apă minerală, lapte sau zer, îndulcite sau condimenate după gust.
  ●● Din sucuri puteţi prepara coctailuri cu un mic adaos de
  alcool.
  ●● Pentru sucurile din legume puteţi folosi condimente aromatice: piper, mărar, chimen, cimbru, magheran, iar petru
  sucurile din fructe: vanilie, cinamon, cuişoare. Pentur
  a obţine un aromat din plin trebuie să mărunţiţi condimentele înainte de folosire. Trebuie folosite în cantităţi nu prea
  mari pentru a păstra gustul şi mirosul natural al sucurilor.

  26

  Sucurile din fructe şi legume au puţine calorii şi de accea
  sunt recomandate persoanelor care ţin cură de slăbire.
  ●● Sucurile de fructe şi legume se servesc la temperatura
  camerei sau răcite cu cuburi de gheaţă.
  ●● Sucurile de legume pot fi servite cu crachersi, snecksuri,
  iar cele de fructe cu pişcoturi, biscuiţi, prăjituri.
  ●● Sucurile obţinute din unele fructe şi legume au o tendenţă de a se îndesa. Acest fapt rezultă din caracteristicele produselor folosite şi nu are nimic în comun cu
  storcătorul de fructe.

  Sucurile proaspete înseamnă sănătate
  Sucul de morcovi
  Acesta grăbeşte transformarea materiei, deoarece conţine un ansamblu de microelemente şi
  de vitamine indispensabile pentru funcţionarea
  organismului.
  Vitamina A, extrasă din caroten, îmbunătăţeşte
  vederea. Elementele acestui suc diminuează efectele nocive
  ale nicotinei, îi redă pielii culoarea sa naturală şi sănătoasă.
  Jumătate de pahar de suc de morcovi cu jumătate de pahar
  de lapte se recomandă copiilor mici. Sucul din morcovi,
  împreună cu sucul de mere, este recomandat ca întăritor
  pentru persoanele în vârstă.
  Sucul de roşii
  Din roşiile coapte şi proaspete se obţine un
  suc de o calitate deosebită. Sucul de roşii
  poate fi amestecat cu orice alte sucuri de
  legume.
  Are un conţinut bogat în vitaminele A şi C. Două pahare de
  suc acoperă necesarul zilnic de vitamina C. Puteţi îmbogăţi
  gustul sucului, adăugându-I sare şi piper.
  Sucul de sfeclă
  Sucul de sfeclă de sfeclă roşie, în combinaţie
  cu cel de roşii, are un gust delicios. Sucul pur
  de sfeclă roşie poate fi consumat numai la
  recomandarea medicului.
  Sucul de varză
  Este utilizat în tratarea afecţiunilor stomacului, dar numai la recomandarea medicului.
  Amestecat cu sucul de morcovi, poate fi
  băut chiar de către cei care au un stomac
  sensibil.
  Sucul din spanac
  Sucul acesta are un conţinut ridicat de
  fier (de aici gustul său specific, extrem
  de puternic) şi, de aceea, se recomandă amestecarea sa cu suc de morcovi. Amestecând sucul de spanac cu
  cel din ţelină, în proporţii variabile, se pot obţine băuturi cu
  un gust delicios.

  486-005_v01 • Page 25

  Sucul din ţelină
  La prepararea sucului nu trebuie utilizate
  frunzele de ţelină, pentru că acestea dau un
  gust amar. Poate fi amestecat cu suc din alte
  legume. Trebuie să fie servit în cantităţi mai
  mici decât sucul de roşii. Gustul poate
  fi  îmbunătăţit dacă se adaugă suc de mere
  sau de lămâie.

  Reţete sănătoase speciale
  Băutură învigorătoare
  6 morcovi
  2 mere
  ½ sfeclă

  Sucul pentru curăţarea
  organismului
  4 morcovi
  ½ castravete
  1 sfeclă

  Sucul de castraveţi
  Prin natura sa, este un suc fad, de aceea
  trebuie amestecat cu suc de mere, de morcovi sau de ţelină. Sucul de castraveţi este
  indicat în îngrijirea pielii. Curăţă rinichii. Este
  indicat în curele de slăbire.

  Băutura „respiraţie
  puternică”
  1 pumn de spanac
  1 pumn de pătrunjel
  2 ţeline
  4 morcovi

  Sucul „regulator etern”
  2 mere
  1 pară tare
  ¼ lămâie sau un pumn de
  spanac
  6 morcovi

  Sucul de mere
  Sucul din mere coapte are o aromă şi un gust
  plăcute, este bogat în vitaminele A şi B şi în
  preţioase săruri minerale. Conţinutul bogat în
  pectine al sucului îi conferă acestuia proprietatea de a ajuta digestia. Sucul proaspăt de mere
  este utilizat în tratamentul gutei şi al. reumatismului. Este, în
  general vorbind, un excelent nutritiv.

  Băutura „soarelui”
  2 mere
  6 căpşuni

  Băutura „dragostei”
  3 roşii mari
  ½ castravete
  1 ţelină
  ¼ lămâie

  Sucul din coacăze
  Sucul din coacăze are o aromă specifică, are
  o  aciditate crescută şi un gust acrişor. Datorită
  compoziţiei sale chimice şi a conţinutului său în
  vitamine, este unul dintre cele mai bune sucuri.
  Trebuie să-l amestecaţi cu sucuri cu o aciditate
  scăzută sau cu apă, cu zahăr sau miere de
  albine.
  Sucul de mure
  Din sucul de mure, cu o cantitate mică de
  zahăr şi apă se obţine o băutură foarte răcoritoare. Ţinând seama de conţinutul său în vitamine şi microelemente, acţionează ca un întăritor şi se recomandă persoanelor în vârstă.

  Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
  Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
  În acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
  container pentru plastic.
  Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
  corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
  Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!

  Sucul din soc
  Este bogat în elemente nutritive, are proprietatea de a mări transpiraţia şi poate fi folosit împotriva gripei. Poate fi amestecat cu
  alte sucuri de fructe.

  Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
  de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
  de întrebuinţare.
  Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
  un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
  directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
  motive.
  486-005_v01

  27 • Page 26

  RU

  Уважаемые Пользователи!

  Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
  Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
  Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
  Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
  инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
  использования.

  Описание прибора
  Соковыжималка тип 486 это электрический прибор,
  предназначенный для быстрого получения сока из
  фруктов и  овощей с автоматическим отделением отходов. В  соковыжималке фрукты и овощи измельчаются
  и растираются, а затем из них выжимается сок. Простое
  и несложное обслуживание повышает эксплуатационные
  свойства соковыжималки. Электронный стабилизатор
  скорости обеспечивает постоянную скорость оборотов,
  независимо от нагрузки, благодаря чему гарантируется
  получение однородной консистенции сока. Соковыжималка имеет 2  скорости отжима (для твердых и мягких
  фруктов), которые подобраны таким образом, чтобы
  можно было получить сок высокого качества. Свежевыжатые соки содержат максимальное количество витаминов, пектина, энзимов и минералов и поэтому они менее
  прозрачные. Изготовитель соковыжималки считает
  более важным сохранение как можно большего количества полезных питательных и  диетических свойств,
  чем его прозрачность. Перед началом работы всегда
  убедитесь, что соковыжималка правильно и  полностью
  собрана. Устройство не включится, пока не будет правильно собрано. Соковыжималка имеет также функцию
  автоматической очистки ситечка. При нажатии кнопки
  TURBO двигатель работает около 1,5÷2 сек. на высоких
  оборотах. Высокие обороты помогают очищать ситечко
  в случае, если начинаются вибрации, связанные с чрезмерным накоплением мякоти. Функцию TURBO можно
  включать с 10 секундными перерывами. Соковыжималка
  не должна работать без перерыва дольше 15 минут.
  Количество отжимаемого сока, напр. из 1 кг фруктов
  зависит от их размеров, чистоты ситечка и состояния
  дисковой терки. Детали, с оприкасающиеся с фруктами
  и  овощами, выполнены из материалов, допускающих
  контакт с пищевыми продуктами.

  28

  Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации соковыжималки
  Перед началом эксплуатации прибора для приготовления ознакомьтесь с содержанием всей
  инструкции по эксплуатации.
  Следует убедиться, что ниже указанные указания
  понятны.

  Опасность! / Предупреждение!
  Несоблюдение грозит травмами

  ●● Не включайте прибор, если питающий подсоеди-

  нительный провод или корпус имеют видимые
  повреждения.
  ●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
  специализированная ремонтная мастерская либо
  квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
  ●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной
  серьёзной опасности для пользователя. В случае
  возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
  ●● Не используйте соковыжималку с поврежденной
  центрифугой (вращающимся ситечком).
  ●● Перед включением соковыжималки убедитесь, что
  крышка соковыжималки установлена на место,
  а ручка запорного устройства поднята в вертикальное рабочее положение.
  ●● Пока соковыжималка работает и вращается центрифуга, не опускайте ручку запорного устройства,
  т.к. в  этом случае сработает защита и прибор
  выключится.
  ●● Перед заменой оснащения или приближения к движущимся частям следует выключить устройство
  и отключить его от питания.
  ●● После использования и перед уходом всегда
  отключайте прибор от электросети.
  ●● Для проталкивания продуктов всегда используйте
  прилагающийся к соковыжималке толкатель.
  ●● Если во время работы прибора рядом находятся
  дети, необходимо проявлять особую осторожность.
  ●● Не ставьте соковыжималку на мокрую поверхность.
  ●● Не используйте соковыжималку без контейнера
  для мякоти.
  ●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
  и  лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
  опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
  ●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
  486-005_v01 • Page 27

  провод.

  розки продуктов или обычный пластиковый пакет.
  Закончив выжимать сок, просто выкиньте пакет
  с мякотью в мусорное ведро.
  ●● Перед первым включением прибора тщательно
  промойте все элементы оснащения.

  тока 230 V с заземлением.

  Техническая характеристика

  Внимание!
  Несоблюдение грозит порчей имущества

  ●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
  ●● Подключайте соковыжималку к сети переменного
  ●● Немедленно выключите соковыжималку, как только

  заметите сильную вибрацию или уменьшение оборотов. Очистите ситечко и его корпус.
  ●● Некоторые твердые овощи/фрукты могут заблокироваться в загрузочном лотке или на дисковой
  терке. Если это произошло, немедленно выключите
  соковыжималку и удалите препятствие.
  ●● Немедленно прервите работу и отключите прибор
  от сети, если в привод соковыжималки попадет
  вода или любая другая жидкость. В этом случае
  рекомендуем обратиться в специализированный
  сервисный пункт.
  ●● Чтобы не допустить до перегрева мотора, не подвергайте соковыжималку воздействию температуры выше 60°C.
  ●● Не оставляйте работающую соковыжималку без
  присмотра.
  ●● Не погружайте прибор в воду и не мойте под струей
  воды.
  ●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
  агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
  эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
  символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
  ●● Не перегружайте прибор чрезмерным количеством
  продукта и не проталкивайте его слишком быстро
  (толкателем), т.к. при резком чрезмерном повышении уровня сока в носике чаши сок может вылиться
  из-под крышки или в контейнер для макоти.
  ●● Поставьте корпус с приводом вблизи сетевой
  розетки на твердой, чистой и сухой поверхности
  так, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе не
  были закрыты.

  Указания
  Информация о продукте и указания по эксплуатации

  ●● Прибор предназначен исключительно для домаш-

  него пользования. В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
  ●● После использования всегда отключайте прибор от
  питающей сети.
  ●● Для мытья металлических деталей, особенно
  ситечка с острой дисковой теркой, используйте мягкую щеточку.
  ●● Чтобы Вам не пришлось мыть контейнер для
  мякоти, заранее вставьте в него пакет для замо486-005_v01

  Технические данные прибора указаны на заводском щитке.
  Допустимое время непрерывной работы
  15 мин.
  Интервал между очередным включением
  30 мин.
  Интервал между очередными включениями
  функции TURBO
  10 сек.
  Уровень шума (LWA)
  75 dB/A
  Диапазон скорости:
  I скорость, II скорость
  Соковыжималка тип 486 имеет I класс изоляции.
  Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
  Запрещается включать соковыжималку в розетку, которая не имеет заземления.
  Соковыжималка отвечает требованиям соответствующих норм.
  Прибор отвечает требованиям директив:
  –– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
  – 2006/95/EC.
  –– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
  – 2004/108/EC.
  Прибор маркирован знаком соответствия CE.

  ИНФОРМАЦИЯ О ФРУКТАХ И ОВОЩАХ
  Фрукты/овощи

  Скорость измельчения

  Aнанасы

  II

  Черника

  I

  Персики

  I

  Красная свекла

  I

  Груши

  I

  Яблоки

  I

  Kaпуста

  II

  Фенкул

  I

  Maлина

  I

  Mорковь

  II

  Дыни

  I

  Абрикосы

  I

  Нектарины

  I

  Oгурцы

  I

  Киви

  I

  Помидоры

  I

  Сельдерей

  II

  Виноград

  I

  29 • Page 28

  Устройство соковыжималки

  (Рис. A)

  1 Привод соковыжималки
  a выключатель I-0-II
  b кнопка TURBO
  c лопасти
  d присос
  e питающий электропровод
  2 Чаша фильтра
  f носик
  g наружное ребрышко
  h внутреннее ребрышко
  3 Фильтр
  i вырез
  4 Ситечко
  5 Крышка
  6 Ручка запорного устройства
  7 Лоток для мелких фруктов
  8 Толкатель
  9 Кувшин для сока
  10 Сепаратор пены
  11 Крышка кувшина
  12 Контейнер для мякоти
  13 Щеточка

  Подготовка соковыжималки
  к работе (разборка)

  Подготовка соковыжималки
  к работе (разборка)

  (Рис. B)

  Перед первым включением соковыжималки
  разберите ее и вымойте съемные детали,
  которые будут соприкасаться с перерабатываемыми продуктами.

  1 Поставьте соковыжималку вблизи розетки в чистом
  и сухом месте на твердом основании.
  2 Возьмитесь обеими руками за ручку запорного устройства (6) и потяните вниз, чтобы вынуть его из желобков
  на крышке соковыжималки (5) из пол. 1 в пол. 2.
  3 Выньте толкатель (8), снимите лоток для фруктов (7)
  и крышку (5).
  4 Затем снимите чашу фильтра (2) вместе с фильтром
  (3) и ситечком (4).
  5 Отсоедините чашу фильтра (2) от фильтра.
  Разобрав прибор, все съемные детали (за
  исключенимем двигателя) необходимо
  вымыть в горячей воде с моющим средством. Крышку соковыжималки, чашу
  фильтра, контейнер для мякоти, фильтр,
  лоток для мелких фруктов, толкатель,
  кувшин для сока можно мыть в посудомо-

  30

  ечной машине при темп. макс. 60°C. Прежде
  чем приступить к сборке прибора, дайте
  обсохнуть чистым деталям.

  (Рис. C)

  1 Установите чашу фильтра (2) на привод (1) так,
  чтобы носик (f) точно совпал с углублением на корпусе
  привода (1) и чтобы 4 выступа на верхней поверхности
  привода (1) совместились с 4 углублениями на дне чаши
  фильтра (2).
  2 Вложите фильтр (3) в чашу фильтра (2) так,
  чтобы вырез (i) в фильтре (3) оказался на внутреннем
  ребрышке (h) чаши фильтра (2).
  3 Вставьте ситечко (4) и убедитесь, что оно установлено прочно и легко вращается.
  4 Закройте крышку (5) так, чтобы наружное ребрышко
  (g) фильтра (2) совпало с желобком на крышке соковыжималки (5).
  5 Обращайте внимание на правильность сборки.
  Наружное ребрышко (g) фильтра (2) должно находиться
  на одной линии с желобком на крышке (5).
  6 Возьмитесь обеими руками за ручку запорного
  устройства (6) и потяните вверх из пол. 2 в пол. 1, чтобы
  его ролики попали в желобки на крышке соковыжималки
  (5) (услышите характерный щелчок).
  7 В случае надобности наденьте на засыпной бункер
  (5) лоток для мелких фруктов (7).
  8 Вставьте толкатель (8) в загрузочный бункер, совместив канавку в форме буквы «V» на толкателе с небольшим выступом в загрузочном бункере.
  9 Установите контейнер для мякоти (12). Немного
  наклонив контейнер вставьте его под фильтр (3)
  и крышку (5), затем придвиньте его к приводу (1).
  10 Кувшин для сока (9) поставьте так, чтобы носик соковыжималки (f) находился внутри кувшина (9).

  Первое включение соковыжималки
  и ее обслуживание
  (Рис. D)

  ●● Убедитесь, что выключатель установлен в положе-

  ние „0”.
  1 Вложите вилку электропровода в розетку и включите
  соковыжималку выключателем (a). В зависимости от
  типа фруктов и овощей выберите подходящую для них
  скорость: скорость 1 (поз. I - низкие обороты) или скорость 2 (поз. II - высокие обороты).
  Примерная таблица с информацией на
  тему выбора скорости для конкретных
  фруктов и овощей приведена на 29 стр.

  2 Фрукты и овощи закладывайте в загрузочный бункер
  аккуратно, с помощью толкателя.
  486-005_v01 • Page 29

  Ни в коем случае не проталкивайте продукты в  шахту руками или металлическими предметами. Используйте для этой
  цели только прилагающийся к соковыжималке толкатель.
  В случае надобности (если на ситечке скопилось чрезмерное количество мякоти и соковыжималка начинает вибрировать), можете воспользоваться кнопкой
  TURBO (b). Двигатель будет работать на максимальных
  оборотах ок. 2 сек. Функция TURBO выключается автоматически, а двигатель снова переходит к работе на
  прежних оборотах.
  Функцию TURBO можно включить снова
  только через 10 секунд.

  ●● Если

  хотите приготовить сок из мелких фруктов,
  наденьте на загрузочный бункер лоток для мелких
  фруктов (7).
  ●● Выжатый сок перелейте из кувшина в заранее приготовленные стаканы, бокалы и т.п.
  3 Кувшин для сока (9) оснащен сепаратором пены (10),
  который помогает избавиться от пены и густых фракций.
  Рекомендуем пить соки в их натуральном
  виде, не осветленными. Чтобы налить сок
  с пеной, просто выньте из кувшина сепаратор пены.

  Окончание работы
  (выжимания сока)

  (Рис. E)

  1 Выключите соковыжималку, переключая выключатель (a) в положение „0”.
  2 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
  ●● Клгда двигатель остановится, разберите соковыжималку и промойте все съемные детали (см. пкт.
  „Подготовка соковыжималки к работе”).
  ●● Oпорожните контейнер для мякоти.
  Следите за тем, чтобы контейнер для
  мякоти не переполнялся, так как это
  может привести к  неправильной работе
  или повреждению устройства.

  Правила консервирования соковыжималки

  ●● Если мякоть засохнет в фильтре, она может забить

  мельчайшие фильтрующие отверстия, и таким образом снизить производительность соковыжималки.
  Сразу после использования промойте съемные
  детали, чтобы удалить с них мякоть.
  ●● Загрязнения из щелей и углов устраните с помощью
  ерша для мытья бутылок или зубной щетки.
  ●● Привод соковыжималки протирайте влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья
  посуды), затем просушите или вытрите насухо.
  486-005_v01

  В случае, если в привод соковыжималки
  попала вода или любая другая жидкость,
  немедленно прервите работу и отключите прибор от сети. В этом случае рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.

  ●● Чашу фильтра, фильтр, лоток для мелких фруктов,

  толкатель, кувшин, крышку кувшина и сепаратор
  пены можно мыть в теплой воде с добавлением
  средства для мытья посуды.
  ●● Также можно мыть в посудомоечной машине при
  темп. макс. 60°C.
  ●● Исключением является ситечко (4). Мойте его прилагаемой нейлоновой щеточкой (13). Категорически
  запрещается использовать для мытья металлические щетки!
  ●● При переработке продуктов с большим содержанием
  пигмента (например, моркови) пластмассовые части
  могут окраситься. Это не является дефектом
  ●● Перед тем как мыть окрасившиеся части, протрите
  их салфеткой, смоченной растительным маслом.
  ●● После мытья дайте деталям обсохнуть.
  ●● Соберите соковыжималку способом, описанным
  ранее (см. пкт. „Подготовка соковыжималки
  к работе”).
  ●● Смотайте электропровод и уложите его в специальное отделение в основании привода соковыжималки.
  Особое внимание обращайте на прозрачные
  (транспарентные)
  пластиковые
  детали, которые можно легко повредить.

  Что сделать, если ...
  Соковыжималка не работает:
  ●● Обратитесь в специализированный сервисный пункт.

  Соковыжималка выжимает сок слабо, начинает
  вибрировать:
  ●● Воспользуйтесь функцией TURBO. Если в дальнейшем проблема повторится, выключите прибор и очистите от скопившейся в ситечке мякоти. Опорожните
  также контейнер для мякоти.
  ●● В случае механического повреждения ситечка обязательно замените его новым.

  Советы по выжиманию сока из овощей
  и фруктов

  ●● Фрукты и овощи, предназначенные для переработки,

  должны быть свежими. Их необходимо тщательно
  отмыть от песка и земли под проточной водой и очистить от кожицы. Публикации на тему приготовления
  соков рекомендуют мочить овощи в теч. 5 минут
  в  соленой воде с добавлением лимонной кислоты.
  Таким образом подготовленные овощи не темнеют
  в процессе измельчения и выжатый из них сок сохраняет натуральный цвет.

  31 • Page 30

  ●● Ягоды

  мойте непосредственно перед приготовлением сока, т.к. они быстро теряют свою свежесть.
  ●● Выбор овощей и фруктов зависит от времени года,
  от вкусовых навыков, рекомендаций относительно
  питания. Питательные свойства овощных и фруктовых соков зависят от способа их приготовления.
  ●● Выжимайте соки только из сочных сортов овощей
  и  фруктов, которые должны быть свежими и спелыми. Получите из них больше вкусного и ароматного сока.
  ●● Для приготвления напитков годятся следующие
  овощи: помидоры, морковь, сельдерей, красная
  свекла, петрушка, лук, капуста, огурцы, редька,
  ревень и т.п.
  ●● В диетических целях можно приготовить сок из шпината, салата, лука-порея и других овощей.
  ●● Tакие овощи, как: редиска, зеленый лук, зелень
  петрушки, укроп, сердечник перед приготовлением
  сока необходимо мелко порезать.
  ●● Фруктовые соки можно приготовить почти из всех
  сортов фруктов.
  ●● Яблоки, персики, абрикосы и сливы необходимо
  вымыть и ошпарить кипятком на дуршлаге.
  ●● Выжимать сок из фруктов с твердыми семенами или
  косточками можно, только предварительно удалив
  косточки.
  ●● Выжимать сок из слив, черники, малины, мягких груш
  и яблок, а также других мягких фруктов трудно. В процессе их переработки в ситечке скапливается излишняя мякоть, которая затыкает отверстия ситечка.
  Эти фрукты можно использовать для приготовления
  сока только смешивая их в небольшом количестве
  с другими фруктами или овощами. Чаще очищайте
  ситечко.
  ●● Также можно выжимать сок из винограда. Для этого
  в засыпной бункер закладывайте целые кисти винограда, предварительно оторвав твердые стебли.
  ●● Корнеплоды и твердые фрукты необходимо порезать на куски такого размера, чтобы они свободно
  проходили через загрузочный бункер. Такие фрукты,
  как яблоки или груши можно переработать вместе
  с кожурой и сердцевиной.
  ●● Овощи и фрукты закладывайте в загрузочный бункер
  только после включения соковыжималки.
  ●● Некоторые твердые овощи/фрукты могут заблокироваться в загрузочном лотке или на дисковой терке.
  В  этом случае включите функцию TURBO. Если
  в дальнейшем проблема повторится, выключите прибор, разберите и очистите.
  ●● Свежевыжатые соки обладают почти такими же
  питательными свойствами, как и свежие фрукты или
  овощи, однако при отжиме из фруктов удаляется значительная часть клетчатки. Поэтому соки могут пить
  даже те, кому противопоказано употребление сырых
  овощей и фруктов.
  ●● Напитки из свежих соков особенно рекомендуются
  детям и пожилым людям.

  32

  ●● Свежевыжатые

  овощные соки рекомендуется разбавлять небольшим количеством воды. Если сок не
  разбавлен, то дневная норма не должна превышать
  пол стакана.
  ●● Фруктовые соки перевариваются и усваиваются
  легче, их можно пить в больших количествах: от 3 до
  4 стаканов в день между едой.
  ●● Сок необходимо выпить непосредственно после
  приготовления. Пить сок нужно небольшими глотками, смешивая со слюной - таким образом усвоится
  больше полезных элементов. Сок, который выпиваем
  слишком быстро и в большом количестве, усваивается хуже.
  ●● Не рекомендуется смешивать овощи с фруктами,
  кроме яблок. Также не рекомендуется сочетать дыню
  с фруктами.
  ●● Свежеприготовленные соки не рекомендуется хранить.
  ●● Овощные соки можно разбавлять теплой кипяченой
  водой, минеральной водой, молоком или сывороткой,
  добавлять в них сахар или приправлять по вкусу.
  ●● Из соков можно приготовить безалкогольные коктейли.
  ●● Для приготовления овощных напитков можно использовать ароматные специи: перец, укроп, мускатный
  орех, тмин, майран, а для фруктовых напитков:
  ваниль, корицу и гвоздики. Чтобы напиток был ароматнее, специи перед употреблением необходимо
  тщательно измельчить. Используйте их в небольшом количестве, чтобы сохранить натуральный вкус
  и запах продуктов, из которых приготовлен напиток.
  Поскольку фруктовые и овощные напитки содержат
  мало калорий, особенно рекомендуется их пить во
  время похудения.
  ●● Фруктовые и овощные напитки можно подавать
  и охлажденными с кусочками льда, и комнатной температуры. К овощным сокам можно подать соленую
  соломку, крекеры и гренки, а к фруктовым сокам
  печенье, пирожные и бисквит.
  ●● Некоторые соки имеют тенденцию к самозагустеванию. Это связано с их свойствами и не зависит от
  прибора.

  Свежий сок из полезных овощей и фруктов
  Морковный сок
  Морковный сок содержит особенно высокий
  процент каротина, который в организме превращается в витамин А.
  Укрепляет зрение. Способствует уменьшению вредного воздействия никотина. Придает
  коже свежий, здоровый вид. Маленьким детям рекомендуется смесь пол стакана молока и пол стакана морковного сока. Сок из моркови и яблок рекомендуется пожилым людям как общеукрепляющее средство.

  486-005_v01 • Page 31

  Томатный сок
  Из свежих, спелых помидоров получается
  превосходный сок. Томатный сок можно
  смешивать со всеми овощными соками.
  Два стакана сока обеспечивают дневную
  потребность в витамине C. Для улучшения вкуса томатного сока можно добавить в него соль и перец. Содержит
  большое количество витаминов A и C. Ускоряет обмен
  веществ, т.к. содержит различные микроэлементы
  и витамины, необходимые для правильного функционирования организма.
  Сок из красной свеклы
  Сок из красной свеклы, смешанный с апельсиновым соком – это превосходный, вкусный
  напиток. В чистом виде сок можно употреблять только по рекомендации врача.
  Капустный сок
  Сок из капусты благоприятно действует
  на желудок, но пить его можно исключительно после консультации с врачом.
  Смесь морковного и капустного соков
  могут пить даже те, у кого чувствительный желудок.
  Сок из шпината
  Сок из шпината это сильное кроветворное средство. Имеет острый вкус
  и поэтому рекомендуется смешивать
  его с морковным соком. Напиток из
  сока из шпината, сельдерея и морковного сока (в равных пропорциях) – это очень вкусный
  напиток.
  Сок из сельдерея
  Для приготовления сока из сельдерея не
  рекомендуется использовать листья из-за
  их горьковатого вкуса, а сок из корней
  сельдерея очень вкусный. Сок из корней
  сельдерея можно смешивать с  другими
  овощными соками. Его можно пить в количествах меньших, чем морковный сок. Чтобы улучшить вкус, можно
  добавить немного яблочного или лимонного сока.
  Огуречный сок
  Огуречный сок в чистом виде имеет пресный вкус, поэтому его смешивают
  с яблочным, морковным соком или соком
  из сельдерея. Используется в препаратах
  по уходу за кожей. Является одним из
  лучших естественных мочегонных средств. Рекомендуется при похудении.

  486-005_v01

  Яблочный сок
  Сок из свежих, спелых яблок имеет приятный аромат и вкус, богат витаминами А и В.
  Содержит большое количество органических солей, минеральных веществ и  пектина, который оказывает благотворное влияние на
  кишечник. Свежевыжатый яблочный сок рекомендуется
  при ревматизме и подагре. Является превосходным
  общеукрепляющим средством.
  Сок из черной смородины
  Сок из черной смородины является одним из
  лучших источников витаминов. Имеет специфический запах и обладает терпким вкусом.
  Поскольку сок из черной смородины имеет
  высокую кислотность, то перед употреблением его необходимо смешивать с соками
  с  низкой кислотностью или добавлять мед
  или сахар.
  Ежевичный сок
  Ежевичный сок, смешанный с минеральной водой и с добавлением сахара – это
  очень освежающий напиток. В связи
  с  большим содержанием витаминов
  и  микроэлементов действует общеукрепляюще.
  Особенно
  рекомендуется
  в пожилом возрасте.
  Сок из бузины
  Сок из черной бузины содержит большое
  количество
  питательных
  веществ.
  Используется как потогонное средство
  при простудах. Сок можно смешивать
  с другими фруктовыми соками.

  Специальные рецепты
  Укрепляющий напиток
  6 морковок
  2 яблока
  ½ красной свеклы

  Сок для детоксикации
  организма
  4 морковки
  ½ огурца
  1 красная свекла

  Напиток „Сильное
  Дыхание”
  1 горсть шпината
  1 горсть петрушки
  2 сельдерея
  4 морковки

  Сок „Вечный регулятор”
  2 яблока
  1 твердая груша
  ¼ лимона или горсть
  шпината
  6 морковок

  Напиток „Солнечный”
  2 яблока
  6 клубник

  Напиток „Любовный”
  3 крупных помидора
  ½ огурца
  1 сельдерей
  ¼ лимона

  33 • Page 32

  Экология – Позаботимся о среде
  Каждый пользователь может сделать свой
  вклад в охрану окружающей среды. Это не
  трудно и не дорого. С этой целью:
  Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
  в контейнер для пластика.
  Использованный прибор отдайте в соответствующий
  пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
  находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
  Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!!!

  Изготовитель не несет ответственности за возможный
  ущерб, причиненный в результате использования устройства
  не по назначению или неправильного обращения с ним.
  Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
  устройства в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
  директив или введения конструкционных изменений, а также
  по коммерческим, эстетическим и другим причинам.

  34

  486-005_v01 • Page 33

  BG

  Уважаеми Клиенти!

  Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
  За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
  да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
  Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
  Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
  безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
  за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.

  Описание на уреда
  Сокоизстисквачката модел 486 е електрически уред за
  бързо получаване на сок от плодове и зеленчуци с автоматично отделяне на отпадъците.
  Във сокоизстисквачката суровината се смачква и след
  това сокът се изцежда от кашата с центрофуга. Предимствата на употребата (на този продукт) са в простото
  и лесно обслужване. Електронният стабилизатор на
  скоростта осигурява постоянна скорост на оборотите,
  независимо от натоварването, благодарение на което
  се гарантира получаването на еднородна консистенция
  на сока. Сокоизстисквачката има 2 центрофугиращи скорости (за меки и твърди плодове), които са подбрани за
  постигане на оптимално качество на изстисквания сок.
  Прясно изстисканите сокове съдържат максимално количество витамини, пектин, ензими и минерали и  затова
  те са по-малко прозрачни. Това е един планиран ефект,
  тъй като Производителят смята съхранението на колкото
  може по-голямо количество хранителни, здравословни
  и  диетични свойства на сока за по-важно от неговата
  прозрачност. Сокоизстисквачката е снабдена със специална система за превенция срещу включването й в случай, че монтирането й е непълно. Допълнително сокоизстисквачката е снабдена със самопочистващ филтър.
  При натискане на бутона ТУРБО двигателят работи
  1,5÷2  сек. на високи обороти. Високите обороти помагат за почистване на филтъра в случай, че се появят
  вибрации, свързани с  прекомерно натрупване на каша.
  Функцията ТУРБО може да бъде включвана само през
  10-секундни интервали. Сокоизстисквачката работи
  без прекъсване 15 минути. Качеството на получения
  от например 1 кг плодове сок зависи от това колко са
  пресни, от чистотата на филтъра и състоянието на мачкащото стъргало. Частите, които влизат в контакт със
  суровините, са направени от материали, допускащи контакт с храна.

  486-005_v01

  Правила за безопасна работа
  Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
  Бъдете сигурни, че изредените по долу указания са
  добре разбрани.

  Опасност! / Предупреждение!
  Неспазването води до наранявания

  ●● Не включвайте уреда, когато захранващият кабел
  или обвивката му видимо са повредени.

  ●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,

  той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
  ●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
  да причинят сериозна опасност за потребителя.
  В  случай на неизправност Ви съветваме да се
  обърнете към специализиран сервиз на.
  ●● Не използвайте сокоизстисквачката, когато филтърът е повреден.
  ●● Преди да включите сокоизстисквачката проверете
  дали капакът е затворен добре със затварящата
  дръжка.
  ●● Не освобождавайте дръжката в процеса на работа
  на сокоизстисквачката и при филтриране, тъй
  като в този случай системата за безопасност ще
  изключи уреда.
  ●● Преди замяна на оборудването или доближаване
  до частите, движещи се по време на употреба,
  следва да изключите уреда и да го отключите от
  захранването.
  ●● Винаги изключвайте уреда от мрежата преди
  почистване, монтаж или демонтаж.
  ●● За избутване на плодовете използвайте само приложеното към уреда бутало.
  ●● Бъдете особено внимателни, когато работите
  с уреда в присъствието на деца.
  ●● Не поставяйте уреда върху мокра повърхност.
  ●● Не използвайте сокоизстисквачката без контейнер
  за отпадъците.
  ●● Този уред не е предназначен за използване от
  лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както
  и от лица без опит и познаване на уреда, освен
  ако това не става под наблюдение или съгласно
  с инструкцията за използване на уреда, предадена
  от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
  ●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

  35 • Page 34

  Внимание!
  Неспазването води до материални щети

  ●● Не

  изключвайте щепсела от контакта, дърпайки
  кабела.
  ●● Сокоизстисквачката трябва да бъде свързана със
  заземен контакт с напрежение 230 V.
  ●● Незабавно изключете сокоизстисквачката, когато
  забележите силни вибрации или снижаване на оборотите. Почистете филтъра и неговия корпус.
  ●● Спрете работа и изключете уреда от мрежата,
  когато в бункерчето или диска на стъргалото
  заседне продукт. Отблокирайте го.
  ●● Спрете незабавно работа и прекъснете захранването, когато в мотора попаднат някакви течности.
  Занесете сокоизстисквачката в сервиз за преглед.
  ●● Не излагайте уреда на температура, по-висока от
  60°С.
  ●● Не оставяйте включен уред без наблюдение.
  ●● Не потапяйте двигателя във вода, както и не го
  почиствайте под течаща вода.
  ●● Не почиствайте корпуса с агресивни почистващи препарати като емулсия, мляко, паста и пр.
  Те  могат да изтрият графичните символи като:
  скали, етикети, предупредителни знаци и т.н.
  ●● Не претоварвайте уреда с прекалено голямо
  количество продукти и не натъпквайте продуктите
  прекалено силно (с буталото), тъй като прекалено
  високото ниво на сока в устието на купата за сок
  може да доведе до изтичане на сок под капака или
  в контейнера за отпадъци.
  ●● Поставете двигателя близо да електрически контакт върху твърда, стабилна повърхност така, че да
  не покривате вентилационните отвори в корпуса.

  Указание
  IИнформация за продукта и указания касаещи неговото използване

  ●● Уредът

  е предназначен за ползване в домашни
  условия. В случай, че се използва в заведение за
  обществено хранене, условията на гаранцията се
  променят.
  ●● Изключете захранването след приключване на
  работа.
  ●● Почиствайте металните части, по-специално филтъра и мачкащото стъргало с мека четка.
  ●● За по-лесна поддръжка можете да поставите
  в контейнера за отпадъци найлонов плик, който да
  изхвърляте в кофата за боклук след изстискването
  на сока.
  ●● Преди първото използване на уреда внимателно
  измийте принадлежностите.

  36

  Спецификации
  Техническите параметри са означени на табелата на
  продукта.
  Допустимо време за непрекъснато функциониране

  15 минути
  Интервал между две поредни включвания
  30 минути
  Интервал между две поредни включвания
  на ТУРБО функцията
  10 секунди
  Генериран шум при работа на уреда (LWA)
  75 dB/A
  Скоростен обхват
  I скорост, II скорост
  Сокоизстисквачката модел 486 е с изолационен клас І
  и  е снабдена със захранващ кабел със заземени жица
  и щепсел.
  Тя трябва да бъде свързана със заземен контакт.
  Сокоизстисквачката отговаря на изискванията на законно
  определените стандарти.
  Сокоизстисквачката отговаря на следните директиви:
  –– Директива за нисковолтовото оборудване (LVD)
  – 2006/95/EC.
  –– Директива за електромагнитната съвместимост
  (EMC) – 2004/108/EC.
  Продуктът е маркиран със знака за съответствие на СЕ.

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
  Плодове/Зеленчуци

  Центрофугираща скорост

  Ананаси

  II

  Боровинки

  I

  Праскови

  I

  Червено цвекло

  I

  Круши

  I

  Ябълки

  I

  Зеле

  II

  Копър

  I

  Малини

  I

  Моркови

  II

  Дини

  I

  Пъпеши

  I

  Нектарини

  I

  Краставици

  I

  Киви

  I

  Домати

  I

  Кервиз

  II

  Грозде

  I

  486-005_v01 • Page 35

  Наименования на частите

  (Рис. A)

  1 Мотор
  a I-0-II превключвател
  b ТУРБО бутон
  c цедка
  d вакуумна чаша
  e захранващ кабел
  2 Чаша на филтъра
  f чучур
  g външно ребро
  h вътрешно ребро
  3 Втулка на чашата на филтъра
  i изрез
  4 Филтър
  5 Капак
  6 Затваряща дръжка
  7 Чаша за малки плодове
  8 Бутало
  9 Контейнер за сока
  10 Сепаратор за пяната
  11 Капак на контейнера
  12 Контейнер за отпадъците
  13 Четка

  Подготовка за работа (демонтаж) (Рис. B)
  Разглобете сокоизстисквачката преди
  включването й за пръв път и почистете
  частите, влизащи в контакт с обработвания продукт.

  1 Поставете сокоизстисквачката близо до контакт
  върху твърда, чиста и суха повърхност.
  2 Дръпнете затварящата дръжка (6) надолу така, че
  да я извадите от жлебовете на капака (5), премествайки
  я от позиция 1 в позиция 2.
  3 Извадете буталото (8) и махнете чашата за малки
  плодове (7) и капака (5).
  4 След това махнете чашата на филтъра (2), включително втулката (3) и филтъра (4).
  5 След това свалете вложката (3) от купата (2).
  Измийте
  внимателно
  разглобените
  части (отделно от мотора) с гореща
  вода и течен препарат. Можете да ги
  миете в миялна машина при максимална
  температура 60°С (отделно от мотора
  и филтъра). След изсушаване внимателно
  започнете монтирането на почистените
  части.
  486-005_v01

  Подготовка за работа (монтаж)

  (Рис. C)

  1 Подредете чашата на филтъра (2) и двигателя (1)
  така, че чучура (f) да попадне точно в жлеба на корпуса
  на двигателния механизъм (1), а 4-те катарами в горната част на двигателя (1) да съвпаднат с 4-те жлеба на
  дъното на чашата на филтъра (2).
  2 Поставете в купата (2) вложката на купата (3) така,
  че изрезът (i) във вложката на купата (3) да попадне на
  вътрешното ребро (h) на купата (2).
  3 Поставете филтъра (4) вътре и проверете дали
  е сложено правилно и се върти лесно.
  4 Сложете капака (5) така, че външното ребро (g) на
  купата (2) да попадне в изреза на капака (5).
  5 Обърнете внимание монтажът да бъде извършен
  правилно. Външното ребро (g) на купата (2) трябва да се
  намира на една линия с изреза в капака (5).
  6 Дръпнете затварящата дръжка (6) нагоре така, че
  ролките да влязат в жлебовете на капака (5), премествайки я от позиция 2 в позиция 1 (ще чуете характерно
  щракване).
  7 Когато е необходимо, поставете чашата за малки
  плодове (7) в бункерчето на капака (5).
  8 Поставете буталото (8) в бункерчето така, че V-образният отвор да съвпадне с острието във вътрешността му.
  9 Поставете контейнера за отпадъците (12) под капака
  (5) по следния начин: наклонете контейнера и го наместете под втулката (3) и капака (5), след това го бутнете
  към мотора (1).
  10 Поставете контейнера за сока (9) така, че чучура (е)
  да влиза в контейнера.

  Пускане и начин на управление

  (Рис. D)

  ●● Проверете дали превключвателя е в позиция „0”.

  1 Включете сокоизстисквачката в мрежата и установете превключвателя (а) на необходимата скорост (позиция І - ниски обороти; позиция ІІ - високи обороти).
  Примерна таблица, включваща точна
  информация за избора на подходяща скорост за отделните плодове и зеленчуци,
  има на стр. 36.

  2 Сложете някакви плодове или зелечуци в бункерчето
  и ги натиснете леко с буталото.
  Не трябва да натискате продуктите
  с пръсти или други средства.
  Ако е необходимо (в случай на претоварване на филтъра с отпадъци, което причинява вибрации на сокоизстисквачката), можете да използвате ТУРБО бутона (b).
  В този случай моторът работи при максимални обороти
  приблизително 2 секунди. След това ТУРБО функцията
  се изключва автоматично и моторът се връща на предишните обороти.

  37 • Page 36

  Повторно включване на ТУРБО функцията
  е допустимо след минимум 10 секунди.

  ●● Когато

  изстисквате сок от малки плодове, използвайте чашата за малки плодове (7), поставяйки
  я върху бункерчето.
  ●● Излейте изстискания сок в предварително подготвени стъклени или не стъклени чаши.
  3 Контейнерът за сок (9) е снабден със сепаратор
  за пяна (10), който прегражда гъстата част на сока от
  пяната.
  Препоръчваме сока в натуралния му вид,
  по-малко прозрачния. За да получите
  такъв сок, е необходимо да махнете сепаратора за пяна.

  Край на работата
  (изцеждане на сока)

  (Рис. E)

  1 Изключете сокоизстисквачката, завъртайки превключвателя (а) на позиция „0”.
  2 Прекъснете захранването на уреда.
  ●● След като моторът спре, започнете демонтиране на
  сокоизстисквачката, за да измиете частите й (виж
  „Подготовка за работа”).
  ●● Изхвърлете акумулираните отпадъци от контейнера.
  Избягвайте претоварването на контейнера за отпадъци. Прекомерните отпадъци
  може да изтекат при накланянето на контейнера по време на преместването му.

  Правила за поддръжка на
  сокоизстисквачката

  ●● Почиствайте внимателно след всяка употреба, за да
  предотвратите засъхване на сок и плодови остатъци.

  ●● Премахвайте мръсотията от ъглите с четка за миене
  на бутилки или четка за зъби.

  ●● Почиствайте мотора с влажна кърпа, напоена с миещ
  препарат. След това го изсушете.

  Когато в мотора попадне вода или сок,
  спрете работа незабавно и занесете уреда
  за преглед в сервиз.

  ●● С гореща вода и миещ препарат могат да бъдат мити

  следните елементи: чашата за сок, втулката, капака,
  чашата за малки плодове, буталото и контейнера за
  сок, включително сепаратора за пяна.
  ●● Можете да ги миете и в съдомиялна машина при максимална температура 60°С.
  ●● Филтърът (4) прави изключение. Той може да се мие
  само с твърда четка (13), която е включена в оборудването на сокоизстисквачката. Не използвайте
  каквито и да са метални четки за почистване на
  филтъра!

  38

  ●● Възможно е някои елементи да променят цвета си
  при продължителна употреба. Това не е дефект.

  ●● Оцветяване от моркови може да бъде премахнато
  чрез почистване с кърпа, напоена с готварско олио.

  ●● Изсушете внимателно частите след почистване.
  ●● Монтирайте сокоизстисквачката, следвайки горепосочените инструкции (виж „Подготовка за работа”).

  ●● Навийте захранващия кабел в основата на мотора.

  Обръщайте специално внимание на прозрачните пластмасови части. Те са найчувствителни към удар и падане. В тези
  случаи те могат лесно да се повредят.

  Какво да се направи, когато ...
  Сокоизстисквачката не работи:
  ●● Занесете сокоизстисквачката на сервизен техник.

  Сокоизстисквачката извлича малко сок или вибрира:
  ●● Използвайте ТУРБО функцията. Ако проблемът още
  съществува, изключете уреда; почистете филтъра
  от натрупаните отпадъци. Допълнително изпразнете
  контейнера за отпадъци, ако е пълен.
  ●● В случай на механично увреждане на филтъра
  същият безусловно трябва да се смени с друг.

  Приготвяне на плодови и зеленчукови
  сокове

  ●● Изстискваните плодове и зеленчуци трябва да бъдат

  пресни и внимателно измити. Зеленчуците трябва
  да бъдат изчистени от пясък и пръст с течаша вода
  и обелени. Публикациите, касаещи приготвянето на
  сок, препоръчват зеленчуците да бъдат потапяни във
  вода със сол и лимонова киселина за 5 минути. Така
  те няма да потъмнеят в процеса на обработването
  им и сока от тях ще запази натуралния си цвят.
  ●● Безкостилковите плодове трябва да бъдат измивани
  непосредствено преди употреба, за да не изгубят
  свежестта си.
  ●● Изборът на плод или зеленчук зависи от годишния
  сезон, вкусовите предпочитания и здравословните
  препоръки. Начинът на приготвяне влияе върху хранителните качества.
  ●● Сокове се правят от сочни видове плодове и зеленчуци, които трябва да бъдат узрели и пресни, за да
  бъде получен сок с перфектен вкус и аромат.
  ●● Подходящи за приготвяне на сок са следните зеленчуци: домати, моркови, кервиз, червено цвекло, магданоз, лук, зеле, краставици, черна ряпа, ревен и т.н.
  Можете също като диетична храна да приготвяте сок
  от маруля, спанак, праз-лук и други зеленчуци.
  ●● Зеленчуци като дребен лук, зелен магданоз, копър,
  кресон, трябва да бъдат нарязвани.
  ●● Може да се приготвя сок от почти всички видове плодове.
  ●● Ябълките, прасковите, кайсиите и сливите трябва да
  бъдат попарвани с гореща вода върху цедка.
  486-005_v01 • Page 37

  ●● Махнете костилките от плодовете, които имат такива,

  за да предотвратите повреда на сокоизстисквачката.
  ●● Извличането на сок от сливи, боровинки, меки круши,
  ябълки или други меки плодове, е трудно. В процеса
  на преработката им се натрупва много отпадък, който
  задръства филтъра. Можете да използвате тези продукти, миксирайки малка част от тях с други плодове
  или зеленчуци. Необходимо е също по-често да
  почиствате филтъра.
  ●● Възможно е да извличате малки количества сок от
  грозде, но е необходимо да поставите цял грозд след
  като махнете дървесинното стъбло.
  ●● Нарязвайте кореноплодните зеленчуци и твърдите
  плодове на парчета, достатъчно малки, за да бъдат
  поставени в бункерчето. Нарязвайте ябълките на
  парчета (ако те не са достатъчно малки, за да бъдат
  поставени цели в бункерчето), без да ги белите и да
  махате семето и сърцевината.
  ●● Поставете плодовете или зеленчуците в бункерчето
  след включване на сокоизстисквачката.
  ●● В случай, че продуктът блокира в бункерчето или
  филтърния диск, използвайте ТУРБО функцията.
  Ако проблемът още съществува, изключете уреда,
  демонтирайте го и го почистете.
  ●● Хранителните качества на прясно изцедения сок са
  близки до тези на плодовете и зеленчуците, но в процеса на центрофугиране част от фибрите се елиминират. Ето защо сокът може да бъде консумиран от
  хора, които поради храносмилателни проблеми не
  могат да ядат сурови зеленчуци.
  ●● Соковите напитки се препоръчват на деца и възрастните.
  ●● Препоръчително е зеленчуковите сокове да се разреждат с малко вода, тъй като те са много силни. Ако
  не са разредени, дневната им норма не бива да надвишана половин чаша.
  ●● Плодовите сокове се смилат по-лесно, тъй че е възможно да се пият в големи количества: от 3 до 4 чаши
  на ден между яденетата.
  ●● Соковете трябва да бъдат консумирани непосредствено след приготвянето им и на глътки. Когато
  пиете сока бавно, той се смесва със слюнката, което
  улеснява смилането му. Изпитият твърде бързо
  и в голямо количество сок не се абсорбира добре.
  ●● Не трябва да смесвате зеленчуци с плодове, освен
  ябълките. Сокът от пъпеш не трябва да се смесва
  с други плодови сокове.
  ●● Не трябва да съхранявате сока за по-късна консумация.
  ●● Зеленчуковите сокове могат да бъдат разреждани
  с  хладка, гореща и минерална вода, с мляко, суроватка, да бъдат подслаждани или овкусявани по друг
  начин.
  ●● От соковете можете да приготвяте безалкохолни коктейли.
  ●● За зеленчуковите сокове могат да се използват
  следните подправки: пипер, копър, кимион, индий486-005_v01

  ско орехче, мащерка, риган, а за плодовите: ванилия, канела и карамфил. Необходимо е да смелите
  добре подправките, за да получите истински аромат.
  Те трябва да се използват в малки количества, за да
  се съхрани натуралния аромат и вкус на началния
  плодов продукт. Заради ниската им калоричност плодовите и зеленчуковите сокове се препоръчват на
  хората, подлагащи се на диети за отслабване.
  ●● Плодовите и зеленчуковите сокове се сервират при
  стайна температура или охладени с кубчета лед.
  ●● Добра добавка към зеленчуковите сокове са солетите, сухите твърди бисквити
  ●● и препечените филийки, а към плодовите сокове
  меките бисквити, тортите и кексовете.
  ●● Някои плодови и зеленчукови сокове имат тенденцията да се самосгъстяват. Този феномен е резултат
  от свойствата на използваните продукти и не зависи
  от уреда.

  Пресният сок е здравословен
  Сок от моркови
  Ускорява обмяната на веществата, тъй като
  съдържа редица микроелементи и витамини,
  необходими за правилното функциониране
  на организма.
  Каротенът се преобразува във витамин
  А, който подобрява зрението. Съставките на този сок
  отстраняват вредното въздействие на никотина, възстановяват естествения здрав цвят на кожата. Половин
  чаша сок от моркови и половин чаша мляко се препоръчва за малки деца. Сокът от моркови, съчетан със сок
  от ябълки, се  препоръчва за подсилване на организма
  на възрастните хора.
  Доматен сок
  От зрели, пресни домати се получава сок
  с идеално качество. Доматеният сок
  може да се смесва с всички останали
  зеленчукови сокове.
  Съдържа много витамин A и C. Две чаши сок покриват
  дневната нужда от витамин C. Вкусовите качества на
  доматения сок се подобряват, ако той се подправи със
  сол и черен пипер.
  Сок от червено цвекло
  Сокът от червено цвекло, съчетан с портокалов сок, е напитка с изключителен вкус. Този
  сок в  чист вид може да се консумира само
  по лекарско предписание.
  Сок от зеле
  Прилага се при лечение на стомашна
  язва, но само по лекарско предписание.
  Смесен със сок от моркови е подходящ
  за пиене дори за тези, които имат чувствителен стомах.

  39 • Page 38

  Сок от спанак
  Този сок е изключително полезен за
  кръвообразуването, но поради острия
  му вкус е  препоръчително да се
  смесва със сок от моркови. От сока от
  спанак, моркови и целина в еднаква пропорция след
  смесване се получава вкусна напитка.
  Сок от целина
  За сока не бива да се използва зелената
  част на целината, тъй като тя придава
  горчив вкус. Сокът от корена на целината
  е много вкусен. Може да се съчетава със
  сока от други зеленчуци. Трябва да се
  консумира в по-малки количества отколкото сока от моркови. Добавянето на сок от ябълки или лимон поправя
  вкуса му.
  Сок от краставици
  Има блудкав вкус и затова трябва да се
  смесва със сок от ябълки, моркови или
  целина. Сокът от краставици се използва
  за грижа за кожата. Подпомага пречистването на бъбреците. Препоръчва се при
  диета за отслабване.
  Ябълков сок
  Сокът от пресни, зрели ябълки има приятен
  аромат и вкус, богат е на витамин A и  B
  и  ценни минерални соли. Поради високото
  съдържание на пектин в сока той има свойството да подпомага храносмилането. Пресният ябълков сок се прилага срещу подагра и ревматизъм. Най-общо казано, това е идеален хранителен
  продукт.
  Сок от къпини
  Сокът от къпини с малко количество захар
  и минерална вода е изключително освежаваща напитка. Предвид голямото
  съдържание на витамини и  микроелементи действа подсилващо, особено при
  възрастните хора.

  Специални здравословни рецепти
  Енергийна напитка
  6 моркова
  2 ябълки
  ½ червено цвекло

  Сок за детоксикация на
  организма
  4 моркова
  ½ краставица
  1 червено цвекло

  Напитка „Силно
  дихание”
  1 шепа спанак
  1 шепа магданоз
  2 кервиза
  4 моркова

  Сок „Вечен регулатор”
  2 ябълки
  1 твърда круша
  ¼ лимон или шепа спанак
  6 моркова

  „Слънчева” напитка
  2 ябълки
  6 ягоди

  „Любовна” напитка
  3 големи домата
  ½ краставица
  1 кервиз
  ¼ лимон

  Екология – Грижа за околната среда
  Всеки ползвател може да допринесе за
  опазването на околната среда. Това не
  е  трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
  изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
  полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
  Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
  център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
  Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!

  Сок от черен бъз
  Сокът е богат на хранителни съставки,
  подпомага изпотяването и  може да се
  използва при настинка. При приготвяне на
  зимнина може да се съчетава с други плодови сокове.
  Сок от касис
  Сокът от касис има специфичен аромат,
  висока киселинност и осезаем тръпчив вкус.
  Благодарение на химическия си състав
  и  съдържанието на витамини той е един от
  най-добрите сокове. Трябва да се смесва със
  сокове с ниска киселинност или с вода, мед
  или захар.

  40

  Производителят не носи отговорност за каквито и да
  е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.
  Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
  норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
  естетически или други основания, без да съобщава за това
  предварително.
  486-005_v01 • Page 39

  UA

  Шановні Клієнти!

  Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
  Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
  компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
  продукту.
  Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
  скористатися нею під час користування у майбутньому.

  Характеристика пристрою
  Соковитискач моделі 486 це електричний пристрій, призначений для швидкого витискання соку з фруктів і овочів
  з автоматичним відокремленням рештків м΄якоті.
  Соковитискач розтирає сировину та витискає сік з розтертої маси. Простота та легкість обслуговування
  забезпечує високі експлуатаційні властивості пристрою.
  Електронний стабілізатор швидкості підтримує постійну
  швидкість обертання, незалежно від навантаження, що
  дозволяє отримати сік однорідної консистенції. Соковитискач має 2 швидкості (для твердих та м’яких фруктів),
  які забезпечують оптимальні якісні параметри готових
  соків. Збереження максимального вмісту вітамінів, пектинів, ензимів та мінералів у готовому соку робить його
  непрозорим. Виробник свідомо пішов на це, вважаючи,
  що збереження харчових, поживних і дієтичних властивостей готового соку має набагато більше значення, ніж
  його прозорість. Соковитискач оснащений запобіжником,
  який не дозволяє увімкнути пристрій у випадку відсутності елементів обладнання. Крім цього, соковитискач
  має функцію автоматичного очищення сита. Після натискання кнопки Turbo двигун протягом 1,5-2 секунд двигун
  працює на великих обертах, що дозволяє вичистити сито
  у випадку, коли внаслідок накопичення великої кількості
  м΄якоті пристрій починає вібрувати. Функцію Turbo можна
  вмикати лише з 10-секундними перервами. Соковитискач
  розрахований на 15 хвилин безперервної роботи. Кількість соку, яку можна отримати з 1 кг сировини, залежить
  від свіжості продукту, а також від чистоти сита і стану
  подрібнювального диска.
  Елементи, що безпосередньо контактують з сировиною,
  виготовлено з матеріалів, які дозволені для застосування
  з харчовими продуктами.

  486-005_v01

  Правила техніки безпеки та вказівки щодо
  правильноговикористання соковитискача
  Перед початком експлуатації приладу для приготування ознайомтесь із змістом усієї інструкції
  з експлуатації.
  Слід переконатися, що наведені нижче вказівки зрозумілі.

  Небезпека! / Попередження!
  Недотримання загрожує травмами

  ●● Забороняється

  вмикати пристрій з пошкодженим
  проводом живлення або корпусом.
  ●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
  живлення, то його повинен замінити виробник або
  спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
  ●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
  ремонт може привести до виникнення серйозної
  небезпеки для користувача. У разі виявлення
  дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
  ●● Забороняється використовувати соковитискач
  з пошкодженим обертальним ситом.
  ●● Перед увімкненням слід переконатися, що кришка
  надійно закріплена за допомогою фіксатора.
  ●● Не відпускайте спускову скобу під час роботи соковитискача та обертання сита, оскільки тоді спрацює
  запобіжний захист і пристрій вимкнеться.
  ●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації,
  слід вимкнути прилад та відключити його від електромережі.
  ●● Перед чищенням, монтажем або демонтажем пристрою обов’язково виймайте штепсель з електророзетки.
  ●● Для подавання сировини застосовуйте штовхач.
  ●● Будьте особливо обережні, якщо соковитискач працює в присутності дітей.
  ●● Не ставте соковитискач на мокру поверхню.
  ●● Не користуватися соковижималкою без баку для
  рештків.
  ●● Не дозволяйте користуватися приладом особам
  (у  т.ч. дітям) з обмеженими фізичними, чуттєвими
  або інтелектуальними здібностями, які не мають
  досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
  ●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.

  41 • Page 40

  Увага!
  Недотримання загрожує псуванням майна

  ●● Забороняється

  витягати штепсель з електророзетки, тягнучи за провід.
  ●● Соковитискач підключається до мережі змінного
  струму 230 В, розетка має бути обладнана заземляючим контактом.
  ●● У випадку появи сильної вібрації або зменшення
  обертів соковитискач слід негайно вимкнути та
  очистити сито і корпус сита.
  ●● Якщо сировина заб’є завантажувальну камеру або
  подрібнювальний диск, слід припинити роботу і відключити пристрій від електромережі, після чого усунути причину заблокування.
  ●● Якщо в привід соковитискача потрапить будь-яка
  рідина, слід негайно припинити роботу і відключити
  пристрій від електромережі. Такий прилад має пройти огляд у сервісному центрі.
  ●● Не слід наражати соковитискач на вплив температури, яка перевищує 60°С.
  ●● Забороняється залишати без нагляду пристрій, підключений до електромережі.
  ●● Забороняється занурювати привід соковитискача
  у воду або мити його під проточною водою.
  ●● Для миття корпуса не рекомендується застосовувати Їдкі миючі засоби, такі як пасти, креми, емульсії, що можуть стерти інформаційні графічні позначки: шкали, позначення, застережні знаки тощо.
  ●● Не допускайте перевантаження обладнання надмірною кількістю продукту, чи надто сильним його
  штовханням (штовхачем), тому, що раптовий надмір рівня соку у носику миски для соку може привести до виникнення явища виходу соку з-під
  кришки або в ємність для відходів.
  ●● Привід установіть поблизу розетки, на твердій стабільній основі, щоб не закривати вентиляційних
  отворів в корпусі.

  Вказівки
  Інформація про продукт і вказівки по експлуатації

  ●● Обладнання

  призначене для домашнього використання. У випадку його використання для цілей
  діяльності із загального харчування, умови гарантії
  змінюються.
  ●● Після завершення роботи витягніть штепсель проводу живлення з електророзетки.
  ●● Для миття металевих елементів, зокрема сита
  з гострим подрібнювальним диском, слід застосовувати м’яку щітку.
  ●● Для полегшення прибирання у бак для рештків
  м΄якоті можна покласти поліетиленовий мішок для
  сміття, щоб після закінчення роботи викинути його
  разом з відходами.
  ●● Перед першим користуванням соковижималки старанно вимийте елементи оснащення.

  42

  Технічні параметри
  Технічні параметри наведені на інформаційній наклейці,
  яка знаходиться на нижній частині виробу.
  Допустимий час безперервної роботи
  15 хвилин
  Час перерви перед повторним використанням 30 хвилин
  Час перерви перед повторним використанням
  функції ТURBO
  10 секунд
  Шум пристрою (LWA)
  75 дб/А
  Діапазон швидкості
  I швидкість, II швидкість
  Соковитискач моделі 486 належить до І класу ізоляції
  і  оснащений шнуром живлення з заземлюючою жилою
  і вилкою з заземлюючим контактом.
  Вимагає підключення до розетки з заземленням.
  Соковитискачі відповідають вимогам чинних стандартів.
  Пристрій відповідає вимогам директив:
  –– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
  – 2006/95/EC.
  –– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
  На інформаційній наклейці пристрій позначений символом СЕ.

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
  Овочі/фрукти

  Швидкість роботи

  Ананаси

  II

  Чорниці

  I

  Персики

  I

  Буряки

  I

  Груші

  I

  Яблука

  I

  Капуста

  II

  Фенхель

  I

  Малина

  I

  Морква

  II

  Диня

  I

  Абрикоси

  I

  Нектарини

  I

  Огірки

  I

  Ківі

  I

  Помідори

  I

  Селера

  II

  Виноград

  I

  486-005_v01 • Page 41

  Конструкція соковитискача

  (Мал. A)

  1 Привід соковитискача
  a вимикач I-0-II
  b кнопка TURBO
  c муфта
  d присоска
  e провід живлення
  2 Ємність
  f носик
  g зовнішнє реберце
  h внутрішнє реберце
  3 Вставка ємності
  i виріз
  4 Сито
  5 Кришка
  6 Дуга - фіксатор
  7 Миска для дрібних фруктів
  8 Штовхач
  9 Кухоль для соку
  10 Сепаратор піни
  11 Кришка кухля
  12 Бак для рештків м΄якоті
  13 Щіточка

  Підготовка соковитискача
  до роботи (демонтаж)

  (Мал. B)

  Перед першим використанням розберіть
  соковитискач, вимийте і висушіть елементи, які контактують з сировиною.

  1 Поставте соковитискач поблизу електророзетки на
  тверду, чисту і суху поверхню.
  2 Потягніть за дугу - фіксатор (6) вниз так, щоб її ролики
  вискочили з заглиблень у кришці (5) з положення
  1 у положення 2.
  3 Витягніть штовхач (8), зніміть кришку (5).
  4 Після цього витягніть ємність (2) разом з вставкою (3)
  та ситом (4).
  5 Далі роз’єднайте миску (2) з вкладкою (3).
  Вимийте усі демонтовані елементи (за
  винятком приводу) у гарячій воді з додаванням рідини для миття кухонного
  посуду. Складові елементи можна також
  мити у посудомийній машині при температурі не більше 60°С (за винятком і приводу
  сита). Коли вони добре висохнуть, можна
  приступити до монтажу соковитискача.

  486-005_v01

  Підготовка соковитискача
  до роботи (монтаж)

  (Мал. C)

  1 Обърнете внимание монтажът да бъде извършен
  правилно. Външното ребро (f) на купата (3) трябва да се
  намира на една линия с изреза в капака (5).
  2 Установіть в миску (2) вкладку миски (3) так, щоб
  виріз (i) у вкладці миски (3) знаходився на внутрішньому
  реберці (h) миски (2).
  3 Вставте всередину сито (4), перевірте правильність
  встановлення і легкість обертання.
  4 Накладіть кришку (5) так, щоб зовнішнє реберце (g)
  миски (2) знаходилося у вирізі кришки (5).
  5 Зверніть увагу на правильність монтажу. Зовнішнє
  реберце (g) миски (2) повинно знаходитися в одній лінії
  з вирізом у кришці (5).
  6 Підніміть догори дугу-фіксатор (6), щоб її ролики
  заскочили у заглиблення на кришці (5), з положення
  2 у положення 1 (до характерного клацання).
  7 При потребі надіньте на завантажувальну камеру (5)
  ємність для дрібних фруктів (7).
  8 Вставте штовхач (8) у завантажувальну камеру, щоб
  заглиблення у штовхачі у вигляді літери “V” співпало
  з перегородкою у камері.
  9 Поставте під кришку (5) бак для рештків м΄якоті
  (12): поставте бак під нахилом і вставте його під кришку
  вставки ємності (3) та кришки (5), після чого підсуньте бак
  ближче до приводу (1).
  10 Поставте кухоль для соку (9) так, щоб кінчик носика
  (f) опинився всередині кухля (9).

  Увімкнення соковитискача та його
  експлуатація
  (Мал. D)

  ●● Перевірте, чи вимикач знаходиться у положенні „0”.

  1 Вставте штепсель проводу живлення в електророзетку, увімкніть соковитискач за допомогою вимикача (а)
  та в залежності від потреб переключіть його у положення:
  1 (І шв.: повільні оберти) або 2 (ІІ шв.: великі оберти).
  Таблиця відповідності швидкостей конкретним овочам і фруктам знаходиться на
  сторінці 42.

  2 Подавайте у завантажувальну камеру овочі або
  фрукти і злегка натискайте на штовхач.
  Забороняється підштовхувати продукти
  пальцями або іншими предметами.
  При потребі (у випадку надмірного накопичення м’якоті на
  ситі, що спричиняє вібрацію соковитискача) можна скористатися функцією TURBO (b), коли двигун працює на
  максимальних обертах протягом близько 2 секунд. Після
  цього функція TURBO автоматично вимикається, а  двигун знову працює з попередньо заданою швидкістю.

  43 • Page 42

  Знову скористатися функцією TURBO
  можна не раніше, ніж через 10 секунд.

  ●● Витискаючи сік з дрібних фруктів застосовуйте відповідну ємність (7), яка встановлюється на завантажувальну камеру.
  ●● Вилийте готовий сік з кухля у заздалегідь підготовані
  склянки, фужери тощо.
  3 Кухоль (9) має сепаратор піни (10), який допомагає
  відділити залишки овочів або фруктів та піну.
  Однак, ми рекомендуємо вживати соки
  у натуральній формі, які є менш прозорими.
  Тому радимо витягнути сепаратор піни
  з кухля.

  Після завершення роботи
  (приготування соку)

  (Мал. E)

  1 Вимкніть соковитискач за допомогою вимикача (а)
  - положення „0”.
  2 Витягніть штепсель проводу живлення з електророзетки.
  ●● Після зупинки двигуна розберіть соковитискач, щоб
  вимити складові елементи (див. розділ „Підготовка
  соковитискача до роботи”).
  ●● Усуньте відходи з бака
  Не допускайте переповнення бака для відходів. Під  час демонтажу, коли бак опиняється під нахилом, надлишки відходів
  будуть висипатися.

  Правила догляду за соковитискачем

  ●● Після кожного використання ретельно вимийте пристрій, не допускаючи засихання соку і залишків овочів
  і фруктів.
  ●● Забруднені шви або кути вичистіть щіточкою для
  миття пляшок або зубною щіткою.
  ●● Корпус приводу соковитискача протріть вологою
  серветкою з додаванням рідини для миття посуду та
  витріть його насухо.
  Якщо всередину приводу потрапить вода
  або сік, слід припинити експлуатацію та
  звернутися у  сервісний центр для перевірки пристрою.

  ●● Робочі елементи: ємність, вставку ємності, кришку,

  ємність для дрібних фруктів, штовхач та кухоль
  для соку з кришкою і сепаратором піни слід вимити
  у гарячій воді з додаванням рідини для миття кухонного посуду.
  ●● Вказані елементи можна також мити у посудомийній
  машині при температурі не більше 60°С (за винятком
  сита).
  ●● Сито (4) дозволяється мити лише за допомогою
  щітки з жорстким ворсом (13), яка входить у комплект

  44

  поставки соковитискача. Для миття сита забороняється застосовувати металеві щітки!
  ●● Внаслідок тривалого використання пластмасові елементи можуть змінити колір. Це нормальне явище,
  яке не є недоліком пристрою.
  ●● Плями від моркви можна усунути за допомогою серветки, змоченої харчовою олією.
  ●● Добре висушіть усі вимиті елементи.
  ●● Зберіть соковитискач, як описано вище (див. розділ
  „Підготовка соковитискача до роботи”).
  ●● Змотайте провід і сховайте його у кишеньку в основі
  приводу соковитискача.
  Будьте особливо обережні з прозорими
  пластмасовими елементами. Не допускайте ударів і  падінь, які можуть спричинити пошкодження.

  Що робити, якщо виникнуть проблеми ...
  Соковитискач не працює:
  ●● Зверніться у сервісний центр.

  Соковитискач погано витискає сік, дрижить і вібрує:
  ●● Скористайтеся функцією TURBO. Якщо проблема не
  зникне, вимкніть пристрій, очистіть сито від залишків,
  що накопичилися на фільтраційній сітці. Крім цього,
  перевірте та спорожніть бак для м΄якоті.
  ●● У випадку механічного пошкодження сита обов’язково
  замініть його на нове.

  Як робити овочеві та фруктові соки

  ●● Овочі

  та фрукти, з яких робиться сік, мають бути
  свіжими і чистими. Овочі слід очистити від піску та
  землі, миючи під проточною водою. У кулінарних книгах рекомендується замочити овочі на 5 хвилин у воді
  з сіллю та лимонною кислотою. Завдяки цьому овочі
  не будуть темніти під час подрібнення, а готовий сік
  збереже натуральний колір.
  ●● Ягоди слід вимити безпосередньо перед приготуванням соку, адже вони швидко втрачають свіжість.
  ●● Вибір овочів та фруктів залежить від пори року,
  смакових уподобань, рекомендацій дієтологів. На
  харчову цінність овочевих і фруктових соків впливає
  спосіб приготування.
  ●● Соки слід робити з соковитих плодів, які мають бути
  стиглими і свіжими, адже це дозволяє отримати максимум соку з прекрасним смаком та ароматом.
  ●● Для приготування напоїв найкраще підходять: помідори, морква, селера, буряки, петрушка, цибуля,
  капуста, огірки, чорна ріпа, ревінь тощо. Для дієтичних цілей можна зробити сік з салату, шпинату, порею
  та інших овочів.
  ●● Такі овочі, як редис, зелена цибуля, петрушка, кріп,
  слід додавати до напоїв дрібно порізаними.
  ●● Фруктовий сік можна приготувати практично з усіх
  видів фруктів.
  486-005_v01 • Page 43

  ●● Вимиті

  яблука, персики, абрикоси та сливи слід
  облити окропом.
  ●● Необхідно усунути кісточки, які можуть пошкодити
  соковитискач.
  ●● Приготування соку зі слив, ягід, малини, м’яких грушок, яблук та інших фруктів вимагає багато зусиль.
  З м’якоті цих фруктів утворюється маса, яка забиває отвори сита. Рекомендується змішувати ці овочі
  з іншими і частіше чистити сито.
  ●● Можна робити невеликі кількості виноградного соку,
  кладучи у лійку цілі виногрона, попередньо усунувши
  тверді гілки.
  ●● Тверді овочі і фрукти слід порізати на куски, які проходять крізь завантажувальну камеру. Яблука також слід
  порізати (якщо їх розмір перевищує розміри камери),
  але можна не чистити від шкірки і серцевини.
  ●● Овочі і фрукти слід вкладати у лійку лише після увімкнення соковитискача.
  ●● У випадку блокування завантажувальної камери або
  подрібнювального диска сита скористайтеся функцією TURBO. Якщо проблема не зникне, вимкніть
  пристрій, розберіть його та очистіть.
  ●● Харчова цінність свіжих соків наближається до харчової цінності овочів і фруктів, хоча соки позбавлені
  клітковини, яка усувається під час витискання. Тому
  соки можуть пити люди, які з огляду на шлункові хвороби не можуть їсти сирі овочі.
  ●● Напої з соків особливо рекомендовані дітям та людям
  похилого віку.
  ●● Овочеві соки бажано запивати невеликою кількістю
  води, адже вони є дуже концентрованими. Денна
  норма нерозведеного соку не повинна перевищувати
  пів склянки.
  ●● Фруктові соки перетравлюються краще і їх можна
  пити багато - від 3 до 4 склянок протягом дня між прийомами їжі.
  ●● Сік необхідно пити відразу після приготування
  маленькими ковтками. Сік, який п’ється повільно,
  змішується зі слиною, що сприяє травленню. У протилежному випадку напій засвоюється значно гірше.
  ●● Не слід змішувати овочі та фрукти, за винятком яблук.
  Також не можна змішувати з іншими плодами.
  ●● Соки не підлягають зберіганню.
  ●● Овочеві соки можна розвести прохолодною кип’яченою
  або мінеральною водою, молоком, сироваткою. Можна
  додати цукру або інші приправи за смаком.
  ●● З соків можна готувати слабоалкогольні коктейлі.
  ●● До овочевих соків можна додавати ароматичні приправи: перець, кріп, кмин, мускатний горіх, чебрець,
  майоран, а до фруктових ваніль, корицю і гвоздику.
  Щоб отримати максимальний аромат приправ, перед
  тим, як додати у напій, їх слід розмолоти. Приправи
  використовуються у незначних кількостях, щоб зберегти натуральний смак і запах продуктів, з яких готується напій. З огляду на низьку калорійність овочеві
  і фруктові соки особливо рекомендовані людям, які
  прагнуть позбутися зайвої ваги.
  486-005_v01

  ●● Овочеві і фруктові соки подаються кімнатної температури або з льодом.

  ●● До овочевих соків можна подати солоні палички, крекери та грінки, до фруктових - печиво або бісквіти.

  ●● Сік, отриманий з деяких видів овочів і фруктів, може
  загуснути. Це явище обумовлене властивостями
  сировини і не залежить від соковитискача.

  Свіжі соки – це здоров’я!
  Сік з моркви
  Містить мікроелементи і вітаміни потрібні для
  правильного функціонування організму.
  Вітамін А (каротин) позитивно впливає на
  зір. Складники цього соку протидіють шкідливому впливу нікотину, повертають шкірі
  натуральний і здоровий колір. Для дітей рекомендується
  пити морквяний сік в поєднанні з молоком, по пів склянки.
  Морквяний сік в поєднанні з яблучним є дуже корисним
  для старших людей.
  Томатний сік
  Достиглі і свіжі помідори дають сік досконалої якості. Його можна змішувати
  з усіма іншими овочевими соками.
  Містить багато вітаміну A i C. Дві склянки соку забезпечують денну норму вітаміну С. Смакові властивості томатного соку можна підкреслити сіллю і перцем.
  Сік з буряків
  Сік з червоних буряків в поєднанні з апельсиновим соком створює напій з  надзвичайним смаком. Цей сік можна вживати тільки за
  призначенням лікаря.
  Сік з капусти
  Використовується при лікуванні виразки
  шлунка, але тільки за призначенням
  лікаря. В  поєднанні з  морквяним соком
  можна пити також особам з  вразливими
  шлунками.
  Шпинатний сік
  Цей сік дуже добре відновлює кров,
  але через гострий смак, його рекомендується вживати в поєднанні з морквяним соком. Шпинатний сік, морквяний, а також сік з селери в поєднанні
  створюють смачний напій.
  Сік з селери
  Для соку не потрібно використовувати
  листя селери, тому що вони дають гіркий
  присмак. Сік з кореня селери є дуже смачним. Його можна поєднувати з  соками
  інших овочів. Потрібно споживати в менших кількостях ніж сік з моркви. Додавання соку з яблук
  або лимонів покращує смак.

  45 • Page 44

  Сік з огірків
  Його потрібно змішувати з яблучним, морквяним або селеровим смаками. Сік з огірків використовується для очищення шкіри,
  а також нирок. Рекомендується при корекції фігури.
  Сік з яблук
  Сік зі свіжих, достиглих яблук має приємний
  аромат і смак, багатий на  вітамін A i B,
  а також цінні мінеральні солі. Високий вміст
  пектинів в  соку впливає на покращення
  травлення. Свіжий яблучний сік використовується проти
  ревматизму і подагри. Є дуже поживним.
  Сік з ожини
  Сік з ожини з невеликою кількістю цукру
  і  мінеральної води дає надзвичайно
  енергетичний напій. З погляду на високий
  вміст вітамінів і мікроелементів є доброю
  підтримкою для організму, особливо для
  старших людей.
  Сік з чорного бозу
  Цей сік багатий на живильні мінерали, використовується при застуді. Його можна поєднувати з іншими фруктовими соками.
  Сік зі смородини
  Сік зі смородини має специфічний аромат,
  смак кислий і терпкий. Дивлячись на хімічний
  склад і вміст вітамінів – це один з найкращих
  соків. Його потрібно змішувати з менш кислими соками або з водою, медом чи цукром.

  Спеціальні рецепти здорових напоїв
  Напій для зміцнення
  організму
  6 шт. моркви
  2 яблука
  ½ буряка

  Сік для очищення
  організму
  4 шт. моркви
  ½ огірка
  1 буряк

  Напій „Здоровий дух”
  1 жменя шпинату
  1 жменя петрушки
  2 селери
  4 шт. Моркви

  Сік „Вічний двигун”
  2 яблука
  1 тверда груша
  ¼ лимона або жменя
  шпинату
  6 шт. Моркви

  Напій „Сонячний”
  2 яблука
  6 полуниць

  Напій „Кохання”
  3 великі помідори
  ½ огірка
  1 селера
  ¼ лимона

  46

  Екологія – давайте дбати про довкілля!
  Кожна людина може зробити свій внесок
  у справу охорони природи. Це зовсім не
  складно і не потребує витрат. Для цього
  слід здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури та викинути поліетиленові
  пакети у контейнер для пластмаси.
  Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
  небезпечними для навколишнього середовища.
  Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!

  Транспортування і зберігання

  ●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма

  видами транспорту відповідно до вимог та правил які
  діють на конкретному виді транспорту.
  ●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
  засобу.
  ●● Під час транспротування залізницею перевезення
  повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
  ●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
  ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
  ящикових піддонів.
  ●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
  засобах зазначені на упаковці.
  ●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
  приміщеннях при температурі +5°С  – +40°С. Умови
  зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
  ●● Умови складування виробів зазначені у технічних
  умовах.

  Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені
  застосуванням пристрою не за призначенням або неправильною експлуатацією.
  Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
  попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
  з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
  стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних, естетичних та інших причин.
  486-005_v01 • Page 45

  EN

  Dear Customer!

  Congratulations on your choice of our appliance, and
  welcome among the users of Zelmer products.
  In order to achieve best possible results we recommend
  using exclusively original Zelmer accessories. They have
  been specially designed for this product.
  Please read this instruction manual carefully. Pay special
  attention to important safety instructions. Keep this instruction
  manual for future reference.

  Safety operation instructions
  Read this manual carefully before you use the
  appliance.
  Make sure that you understand the below safety
  precautions.

  Danger! / Warning!

  Appliance characteristic
  Juice extractor type 486 is an electrical appliance for fast
  fruit and vegetable juice centrifuging including automatic
  pulp separation.
  The raw material is pulped and then the juice is centrifuged
  from the pulp. The usage advantages are increased due to
  the easy and simple operation. Electronic speed stabilizer
  provides constant rotation speed independent on loading,
  which allows juice even consistency obtaining. The juice
  extractor is equipped with 2 centrifuging speeds (for soft and
  hard fruit), which have been selected to obtain the optimal
  quality parameters for squeezed juice. Keeping the maximal
  content of vitamins, pectin, enzymes and minerals causes
  the lower juice clarity. This is an intended effect, as the juice
  extractor Manufacturer decided, that keeping the highest
  nutrient, pro-health and dietetic values of a juice is more
  important than its clarity. The juice extractor is equipped
  with special safety system preventing starting it in case
  of incomplete appliance assembling. The juice extractor
  is additionally equipped with filter self-cleaning function.
  After pressing TURBO button the engine operates 1,5÷2
  seconds with high rotation. High rotation helps to clean the
  filter in case the vibration occurring due to excessive pulp
  accumulation. TURBO function can be used in 10 seconds
  intervals only. The juice extractor can operate 15 minutes
  without any break. The quantity of juice obtained from i.e.
  1kg of a raw material, depends on its freshness, as well as
  on filter cleanness and pulping blade condition.
  The parts in contact with processed raw materials are made
  of materials permitted for contact with food.

  Risk of injury

  ●● Do not start up the appliance when the supplying cord
  is damaged or the casing is visibly damaged.

  ●● If the non-detachable part of the cord is damaged,

  it should be replaced by the producer or at a proper
  service point or by a qualified person in order to avoid
  any hazards.
  ●● The appliance can only be repaired by qualified service
  personnel. Improper servicing may cause a serious
  hazard to the user. In case of defects please contact
  a qualified service center.
  ●● Do not use the juice extractor when the filter is
  damaged.
  ●● Before you start the juice extractor up, check the lid if it
  is locked well with the locking bar.
  ●● Do not unfasten the locking bar during juice extractor
  operation and the filter wiring, as in such case the
  safety system will switch the appliance off.
  ●● Turn off the device and unplug it from an outlet before
  replacing the equipment or approaching moving parts
  during use.
  ●● Unplug always before cleaning, assembling or
  disassembling.
  ●● To push the product use the pusher only.
  ●● Be especially careful with the juice extractor operation
  in the presence of children.
  ●● Do not place the juice extractor on the wet surface.
  ●● Do not use the juice extractor without the pulp collector.
  ●● This appliance is not intended for use by persons
  (including children) with reduced physical, sensory
  or mental capabilities, or lack of experience and
  knowledge, unless they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance by
  a person responsible for their safety.
  ●● Children should be supervised to ensure that they do
  not play with the appliance.

  Warning!
  Risk of property damage

  ●● Do not disconnect the plug from the socket pulling the
  cord.

  ●● The

  juice extractor must be plugged to alternating
  current 230 V grounded receptacle.

  486-005_v01

  47 • Page 46

  ●● Switch the juice extractor off immediately, when you

  notice strong vibrations or rotation decrease. Clean the
  filter and its casing.
  ●● Stop the operation and unplug the appliance when
  the product is blocked in chute or pulping blade.
  Unblock it.
  ●● Stop the operation immediately and unplug the
  appliance when any liquid gets into the motor. Bring
  the juice extractor to the service for inspection.
  ●● Do not expose the juice extractor to temperatures over
  60°C.
  ●● Do not leave the appliance plugged unattended.
  ●● Do not immerse the motor in water neither clean
  it under running water.
  ●● Do not clean the casing with aggressive detergents,
  such as emulsion, milk, paste, etc. They can remove
  the graphic symbols such as: scales, labels, caution
  signs, etc.
  ●● Do not overload the appliance with extensive amount
  of product or do not push it to strong (with a pusher),
  because a sudden increase of juice amount in the bowl
  spout can cause the juice overflow out of the lid or into
  pulp collector.
  ●● Place the motor body near a socket on a flat, stable
  surface so that the vent holes of the appliance are not
  covered.

  Tip
  Product information and tips on its use

  ●● The appliance is intended for domestic use.  In case

  it is used for food business purposes, the warranty
  conditions shall change.
  ●● Unplug after operation.
  ●● Clean the metal parts, especially the filter including the
  sharp pulping blade with soft brush.
  ●● To make the maintenance easier, you can put the
  plastic bag into the pulp collector, which you can
  remove to the rubbish bin after operation.
  ●● Before the first use, wash thoroughly all elements of
  the equipment.

  48

  Specifications
  The technical parameters are quoted on the nameplate of
  the product.
  Admissible time of non-stop operation
  15 minutes
  An interval between repeated operation
  30 minutes
  An interval between repeated TURBO usage 10 seconds
  Noise generated by the appliance (LWA)
  75 dB/A
  Speed range:
  I gear, II gear
  The juice extractor type 486 is built in I class insulation and
  it is equipped with supplying cord with grounding wire and
  grounding plug.
  It must be plugged into grounded receptacle.
  The juice extractor meets applicable norms requirements.
  The appliance meets the requirements of the directives:
  –– Low voltage electrical device (LVD) – 2006/95/EC.
  –– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
  The product is marked with CE symbol on the nameplate.

  INFORMATION ON FRUIT AND VEGETABLES
  Fruit/vegetables

  Centrifuging speed

  Pineapples

  II

  Blueberries

  I

  Peaches

  I

  Beetroots

  I

  Pears

  I

  Apples

  I

  Cabbage

  II

  Fennel

  I

  Raspberries

  I

  Carrots

  II

  Melons

  I

  Apricots

  I

  Nectarines

  I

  Cucumbers

  I

  Kiwi

  I

  Tomatoes

  I

  Celery

  II

  Grapes

  I

  486-005_v01 • Page 47

  Part names

  (Fig. A)

  1 Juice extractor motor
  a I-0-II switch
  b TURBO button
  c skimmer
  d vacuum cup
  e supply cord
  2 Bowl
  f juice spout
  g outer fin
  h inner fin
  3 Bowl insert
  i notch
  4 Filter
  5 Lid
  6 Locking bar
  7 Bowl for small fruits
  8 Pusher
  9 Juice collector
  10 Foam separator
  11 Lid of collector
  12 Pulp collector
  13 Brush

  Preparations for operation
  (disassembling)

  (Fig. C)

  1 Align the bowl (2) to the motor (1), so that the juice spout
  (f) was placed exactly in the casing (1) groove and 4 buckles
  from the upper part of the motor (1) were placed inside the
  4 grooves in the bottom of the bowl (2).
  2 Insert the bowl insert (3) to the bowl (2) so that the notch
  (i) in the bowl insert (3) is located in the inner fin (h) of the
  bowl (2).
  3 Put the filter (4) inside and check if it is well mounted and
  rotates easily.
  4 Install the lid (5) so that the outer fin (g) of the bowl (2) is
  in the notch of the lid (5).
  5 Pay attention to assemble the parts correctly. The outer
  fin (g) of the bowl (2) should be in one line with the notch in
  the lid (5).
  6 Pull the locking bar (6) up, so that the rolls moved into
  grooves of the lid (5) from position 2 to position 1 (you will
  hear a characteristic clicking sound).
  7 Each time insert a bowl for small fruit (7) on the feeder
  opening of the cover (5).
  8 Put the pusher (8) into the chute so that the V-shaped
  hole was put on the knife inside the chute.
  9 Put the pulp collector (12) under the lid (5) in the following
  way: lean the collector and place it under the insert (3) and
  lid (5), then push it towards the motor (1).
  10 Put the juice collector (9) so that the juice spout (f) was
  inside the collector (9).

  (Fig. B)

  Disassemble the juice extractor before first
  usage and clean the parts in contact with
  processed product.

  1 Place the juice extractor near the socket on the firm,
  clean and dry surface.
  2 Pull down the locking bar (6) so that the tracks moved
  out of grooves of the lid (5) from position 1 to position 2.
  3 Take the pusher (8) out and remove the bowl (7) and
  lid (5).
  4 Then remove the bowl (2) including the insert (3) and
  filter (4).
  5 Then, disassemble the insert (3) from the bowl (2).
  Wash the disassembled parts (apart from the
  motor) carefully in hot water and wash-up
  liquid. You can clean them in dishwasher in
  max temp. 60ºC (apart from the motor and
  filter). After drying carefully start assembling
  the clean parts.

  486-005_v01

  Preparations for operation
  (assembling)

  Start-up and operation

  (Fig. D)

  ●● Check if the switch is turned to „0” position.

  1 Plug the juice extractor in and start it up with the switch
  (a) setting as necessary gear 1 (position I – low rotation) or
  gear 2 (position II – high rotation).
  Such exemplar table including exact
  information on selection of appropriate gear for
  particular fruit and vegetables is on page 48.

  2 Put some fruit or vegetables into chute and press them
  slightly with the pusher.
  You mustn’t push the products with your
  fingers or other objects.
  In case of the necessity (In case of excessive accumulation of
  the pulp on the filter, which causes juice extractor vibrations)
  you can use TURBO button (b). The engine operates in such
  case on maximal rotation for approximately 2 seconds. After
  this time, the TURBO function switches off automatically,
  and the engine returns to previous rotation.
  Repeated usage of TURBO function can take
  place after min. 10 seconds.

  49 • Page 48

  ●● When centrifuging juice of small fruits, use the bowl for

  small fruits (7), put it on the chute.
  ●● Pour the extracted juice into glasses or cups prepared
  in advance.
  3 The juice collector (9) is equipped with foam separator
  (10), which task is to stop the thicker particles of juice and
  foam.
  We recommend natural version of juice, less
  clear. In   order to obtain such a juice it is
  necessary to remove the foam separator.

  After operation (juice centrifuging)

  (Fig. E)

  1 Switch the juice extractor off, turning the switch (a) to
  position „0”.
  2 Unplug the appliance.
  ●● After the motor stops start to disassemble the juice
  extractor in order to wash the parts (see „Preparing for
  operation”).
  ●● Remove the accumulated pulp from the pulp collector.
  Prevent the excess of the pulp collector. The
  excessive pulp can pour out while leaning the
  collector during removing.

  Juice extractor maintenance rules

  ●● Clean carefully after each usage, to prevent drying of
  juice and fruit remains.

  ●● Remove the dirt from the corners with a bottle brush or
  tooth brush.
  the motor with damped cloth sprinkled with
  washing up liquid. Then dry it.

  ●● Clean

  When water or juice getting into the motor, stop
  operation immediately and bring the appliance
  to service for inspection.

  ●● The following elements of the equipment: juice bowl,

  insert, and lid, bowl for small fruits, pusher and the juice
  collector including foam separator should be washed in
  hot water with wash-up liquid.
  ●● You can clean them in dishwashers in maximum
  temperature 60°C.
  ●● The exception is a filter (4). It should be washed with
  hard brush (13) only, which is included to this juice
  extractor equipment. Do not use any metal brushes to
  clean the filter!
  ●● Some elements can change their colour after long-term
  usage. It is not a defect.
  ●● Colour from carrot can be removed by cleaning the
  surface with a cloth immersed in edible oil.
  ●● Dry carefully all parts after cleaning.
  ●● Assemble the juice extractor according to instruction
  mentioned above (see „Preparing for operation”).
  ●● Roll the supplying cord inside the base of juice extractor
  motor.

  50

  Pay a special attention to transparent plastic
  parts. They are the most sensitive for hits and
  falls. They can be easily damaged then.

  What to do when ...
  The juice extractor does not work:
  ●● Bring the juice extractor to service agent.

  The juice extractor extracts little juice or vibrates:
  ●● Use the TURBO function. If the problem still exists, switch
  the appliance off; clean the filter from accumulated pulp.
  Additionally, empty the pulp collector if it is full.
  ●● In case of mechanical filter damage, implicitly replace it
  with a new one.

  Fruit and vegetable juices preparation

  ●● Fruit and vegetables for juice extraction, should be fresh

  and washed carefully. Vegetables should be cleaned
  from sand and soil with running water and peeled.
  Publications concerning juice preparation, recommend to
  deep the vegetables into water with salt and citric acid for
  5 minutes. Such prepared vegetables do not get darker
  during processing and their juice has natural colour.
  ●● Berry fruits should be washed directly before using, so
  that they do not loose their freshness.
  ●● The selection of fruit and vegetables depends on the
  season of the year, taste likes or health recommendations.
  The way of preparation influences the nutritive value.
  ●● Juices should be made of juicy kinds of fruits and
  vegetables, which should be ripe and fresh, to get the
  juice of the perfect flavour and fragrance.
  ●● The following vegetables are good for juice preparation:
  tomatoes, carrots, celeries, beetroots, parsleys, onions,
  cabbages, cucumbers, black turnip, rhubarb, etc. You
  can also prepare juice of lettuce, spinach, leek and other
  vegetables as part of diet.
  ●● The following vegetables can be added to juices
  chopped: radish, chives, green parsley, dill, cress.
  ●● Fruit juice can be made of almost all kinds of fruit.
  ●● Apples, peaches, apricots and plums should be blanched
  with boiling water on the strainer.
  ●● Remove the stones from the fruit, which have it, to
  prevent damages of the juice extractor.
  ●● Juice extracting of plums, blueberries, soft pears, apples
  or other fruit is inconvenient. The flesh of these fruit
  becomes a spongy pulp, which blocks the filter holes.
  You can use these fruit mixing a small amount of them
  with other fruit or vegetables, it is also necessary to
  clean the filter more often.
  ●● You can extract a small amount of grapes juice, but it is
  necessary to put whole bunch to the chute after removing
  ligneous stalk.
  ●● Cut the radical vegetables and hard fruit into pieces small
  enough for the chute. Cut the apples into pieces (if they
  are not small enough to put them whole into the chute)
  without peeling and removing seed cavity.
  486-005_v01 • Page 49

  ●● Put the fruit or vegetables into the chute after you start

  up the juice extractor.
  ●● In case the product is blocked in the chute or on the filter
  pulping blade, use the TURBO function. If the problem
  still exists, switch the appliance off, disassemble and
  clean.
  ●● The fresh juice nutritive value is close to fruit and
  vegetables nutritive value, but part of fibre is eliminated
  during juice centrifuging process. That is why the juice
  can be consumed by people, who can not eat raw
  vegetables due to digestions problems.
  ●● Juice drinks are specially recommended for children and
  elderly people nourishment.
  ●● It is recommended to have a small amount of water while
  drinking vegetable juices, which are very strong. If the
  juices are not diluted, a daily dose should not exceed
  a half of glass.
  ●● Fruit juices are easier to digest so it is possible to drink
  a big amount of them: 3 up to 4 glasses per day between
  meals.
  ●● Juices should be consumed immediately after preparing,
  and drunk in sips. When drinking juice slowly, it mixes
  with saliva, which makes digestion easier. Drunk too fast
  and in too big quantity the juice is not properly absorbed.
  ●● You should not mix fruit with vegetables apart from
  apples. Melon juice shouldn’t be mixed with other fruit
  juices.
  ●● You shouldn’t store juice for later consumption.
  ●● Vegetable juices can be diluted with lukewarm, boiled
  water, mineral water, milk, whey, sweeten, or flavoured
  another way.
  ●● You can prepare chasers of juice.
  ●● The following fragrance spices can be used for vegetable
  juices: pepper, dill, caraway, nutmeg, thyme, marjoram,
  and for fruit juices: vanilla, cinnamon and clove. It is
  necessary to mince the spices carefully to obtain full
  fragrance. The spices should be used in small amount
  to keep natural fragrance and flavour of the juice basic
  products. Due to low caloricity, fruit and vegetable juices
  are recommended for people on a slimming diet.
  ●● Fruit and vegetable juices are served in room temperature
  or cooled with ice cubes.
  ●● Salty sticks, crackers and toasts can be good snacks for
  vegetable juices, as biscuits, cakes, sponge cakes for
  fruit juices.
  ●● The juice obtained of some fruit and vegetables has
  tendency to self-condensing. Such phenomena results
  from the properties of used products and does not
  depend on the appliance.

  486-005_v01

  Fresh juice is healthy
  Carrot juice
  It accelerates metabolism since it contains
  microelements and vitamins necessary for the
  body to function properly.
  Vitamin A, produced from carotene, improves
  sight. The ingredients of this juice eliminate
  harmful effects of nicotine, restores the natural healthy colour
  of the skin. Half a glass of carrot juice and half a glass of milk
  is recommended for little children. Carrot juice in combination
  with apple juice is recommended as an energizing drink for
  elderly people.
  Tomato juice
  Ripe and fresh tomatoes produce juice of an
  excellent quality. Tomato juice may be mixed
  with all other vegetable juices. It  contains
  a lot of vitamin A and C.
  Two glasses of this juice covers a daily demand of vitamin C.
  Salt and pepper enhance the taste of the juice.
  Beetroot juice
  Beetroot juice in combination with orange juice
  gives a drink of an excellent taste. This juice in
  a pure form may be drunk only upon a doctor’s
  recommendation.
  Cabbage juice
  This juice is applied in treatment of gastric
  ulcers, however only upon a doctor’s
  recommendation. When mixed with carrot
  juice, it may be drunk by those with sensitive
  stomach.
  Spinach juice
  This juice is highly hematopoietic,
  however due to a strong smell it is
  recommended to mix it with carrot juice.
  Spinach juice, carrot juice and celery
  juice mixed in equal amounts give a tasty
  drink.
  Celery juice
  Do not use celery leaves because of their
  bitter taste. The juice from a root of a celery
  is very tasty. It can be mixed with other
  vegetable juices. It should be drunk in smaller
  amounts than carrot juice. Adding apple juice
  or lemon improves the taste of the juice.
  Cucember juice
  It is naturally bland and it should be mixed with
  apple, carrot or celery juice. Cucumber juice is
  used for skin care. It also filters kidneys. It is
  recommended for slimming treatment.

  51 • Page 50

  Apple juice
  Juice made from fresh and ripe apples has
  a pleasant fragrance and taste and it is rich in
  vitamins A and B and valuable mineral salts.
  A high content of pectin in the juice makes that
  it has properties supporting digestion. Fresh apple juice is
  used to treat podagra and rheumatism. It  is, generally
  speaking, an excellent nutriment.
  Blackberry juice
  Blackberry juice with a small amount of sugar
  and mineral water makes a  very refreshing
  drink. Due to a big content of vitamins and
  microelements, it gives energy, especially to
  elderly people.

  Ecology – Environment protection
  Each user can protect the natural environment. It is neither
  difficult nor expensive. In order to do it: put the cardboard
  packing into recycling paper container; put
  the polyethylene (PE) bags into container for
  plastic.
  When worn out, dispose the appliance to
  particular disposal centre, because of the
  dangerous elements of this appliance, which
  can be hazardous for natural environment.
  Do not dispose into the domestic waste disposal!!!

  Black elder juice
  The juice is rich in nutritive elements, it has
  diaphoretic properties and is used to treat
  a cold. When preparing preserves, it may be
  mixed with other fruit juices.
  Blackcurrant juice
  Blackcurrant juice has a specific fragrance, high
  acidity and noticeable tartness. Due to its
  chemical composition and a content of vitamins,
  it is one of the best juices. It should be mixed
  with juices of low acidity or with water, honey or
  sugar.

  Special health recipes
  Energy drink
  6 carrots
  2 apples
  ½ of beetroot

  Body detox juice
  4 carrots
  ½ of cucumber
  1 beetroot

  ”Strong breath” drink
  1 handful of spinach
  1 handful of parsley
  2 celeries
  4 carrots

  ”Timeless regulator”
  juice
  2 apples
  1 hard pear
  ¼ of lemon or a handful of
  spinach
  6 carrots

  ”Sunny” drink
  2 apples
  6 strawberries

  ”Love” drink
  3 big tomatoes
  ½ of cucumber
  1 celery
  ¼ of lemon

  The manufacturer does not accept any liability for any damages
  resulting from unintended use or inappropriate handling.
  The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
  time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
  to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
  in advance.

  52

  486-005_v01


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zelmer 486 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zelmer 486 in der Sprache / Sprachen: Englisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,82 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info