Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/21
Nächste Seite
Horizon TV.
Het installeren van de extra mediabox.
Binnen 30 minuten geïnstalleerd.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Horizon TV.
  Het installeren van de extra mediabox.

  Binnen 30 minuten geïnstalleerd. • Page 2

  Inhoud.
  Inhoud van het installatiepakket

  pag. 5

  In- en uitgangen

  pag. 6

  x HORIZON EXTRA MEDIABOX - HET AANSLUITEN

  C WAT KAN ER NOG MEER MET HORIZON TV?

  A Het begint allemaal met de afstandsbediening

  pag. 26

  B Hulp bij installatie

  pag. 33

  C Aansluiten mediabox via uw netwerkkabel

  pag. 34

  D Aansluiten mediabox draadloos

  pag. 35

  1 Plaats van de Horizon Extra Mediabox

  pag. 8

  E Installatiegarantie

  pag. 36

  2a Verwijder de huidige coaxkabel

  pag. 9

  F Optimaal genieten met de juiste kabelmaterialen

  pag. 37

  Bon voor 20% klantenkorting

  pag. 37

  2b Plaats de extra mediabox en sluit de coaxkabel aan

  pag. 10

  3 Sluit de HDMI-kabel aan

  pag. 11

  4 Verbind de afstandsbediening met de mediabox

  pag. 12

  5 Sluit de voedingsadapter aan

  pag. 13

  # HORIZON EXTRA MEDIABOX - HET ACTIVEREN
  6a Zet de tv aan waarop u de Horizon Extra
  Mediabox aansluit

  pag. 16

  6b Doorloop de installatieschermen

  pag. 17

  6c Welkom bij Horizon TV

  pag. 23

  Komt u er bij een stap niet uit, kijk dan op pagina 33 voor een oplossing.
  3 • Page 3

  Inhoud van het installatiepakket.
  Dit zijn de materialen die u nodig heeft voor het installeren van Horizon TV.
  In de volgende hoofdstukken wordt stap voor stap uitgelegd hoe u deze moet aansluiten en kunt gebruiken.

  U kunt de netwerkkabel en/of de coaxkabel overhouden.
  Horizon Extra Mediabox

  Afstandsbediening
  Voor het bedienen
  van de extra mediabox.

  Coaxkabel (3 meter)
  Hiermee verbindt u de extra mediabox
  met uw wandcontactdoos.

  HDMI-kabel (1,5 meter)
  Hiermee verbindt u de extra
  mediabox met uw tv.

  Netwerkkabel (5 meter)
  Deze kabel gebruikt u als u ervoor kiest om
  de extra mediabox via de netwerkkabel te
  verbinden.

  Het installeren
  Handleiding voor het
  installeren van Horizon TV.

  REC

  Voedingsadapter + netsnoer
  Voor de extra mediabox.

  5 • Page 4

  Horizon Extra Mediabox.

  In- en uitgangen.

  Het aansluiten.

  Op de mediabox vindt u diverse in- en uitgangen. Graag leggen wij uit waar deze voor dienen.

  ON

  1

  6

  HDMI OUT

  SCART OUT

  COAX IN

  2

  3

  LAN

  4

  5

  1 COAX IN Voor het
  aansluiten van de
  coaxkabel op de
  wandcontactdoos.

  3 HDMI OUT Voor het
  aansluiten van apparatuur
  met beeld en geluid in
  HD-kwaliteit.

  5 LAN Voor het aansluiten
  van de Horizon Extra
  Mediabox op uw Horizon
  HD DVR Mediabox.

  2 SCART OUT Voor het
  aansluiten van
  videoapparatuur met
  standaardbeeld- en
  -geluidskwaliteit.

  4 
  Deze ingang kunt u
  niet gebruiken.

  6 POWER Voor het aan- en
  uitzetten van de
  mediabox.

  POWER

  6

  12V DC=2.5A

  7

  Voor het aansluiten
  7 
  van de voedingsadapter
  op het stopcontact.

  7 • Page 5

  1. Plaats van de Horizon Extra Mediabox.

  2a. Verwijder de huidige coaxkabel.

  U heeft een Horizon Extra Mediabox besteld. Deze extra mediabox installeert u in de ruimte waar u op uw
  tweede televisie wilt genieten van de Horizon beleving. De Horizon Mediabox is uw eerste mediabox.
  Deze mediabox moet al geïnstalleerd zijn in de woonkamer voordat u de extra mediabox aansluit.

  U gaat de extra mediabox verbinden via de coaxkabel. Deze manier van aansluiten heet ook wel
  ‘Multimedia over Coax Alliance’ (MoCA).
  Haal de aanwezige coaxkabel uit de 2e tv en de wandcontactdoos. Heeft u geen wandcontactdoos?
  Haal dan de coaxkabel uit uw tv.

  1e televisie

  2e televisie

  Heeft u nog geen 2e tv aangesloten? Sla deze stap over en ga verder met stap 2b.

  REC

  Horizon Mediabox
  8

  Horizon Extra Mediabox
  9 • Page 6

  2b. P
   laats de extra mediabox
  en sluit de coaxkabel aan.
  WAT HEB IK NODIG?
  Horizon Extra Mediabox
  REC

  Coaxkabel (3 meter)

  1. Verwijder de folie van de Horizon Extra Mediabox.
  2. P
   laats de extra mediabox bij uw 2e tv. Houd genoeg ruimte rond de extra mediabox,
  zodat hij zijn warmte kwijt kan. Zet er ook niets op. De ventilator moet vrij kunnen
  blazen.
  3. D
   oe de meegeleverde coaxkabel in de wandcontactdoos (ingang TV) en in de
  achterkant van de extra mediabox, bij COAX IN. Heeft u geen wandcontactdoos,
  gebruik dan uw oude coaxaansluiting.

  3. S
   luit de HDMI-kabel aan.
  1. Verwijder de plastic lipjes van de HDMI-kabel.
  2. S
   luit de HDMI-kabel aan op de mediabox en op een beschikbare
  HDMI-aansluiting op uw 2e tv.
  3. O
   nthoud het ingangnummer van de HDMI-aansluiting op uw tv.
  Deze informatie heeft u straks nodig bij stap 6a.

  WAT HEB IK NODIG?
  HDMI-kabel (1,5 meter)

  ON

  Is de meegeleverde
  coaxkabel te kort?
  U vindt op pagina
  37 een kortingsbon
  waarmee u langere
  kabels kunt kopen.
  Gebruik wel altijd
  een coaxkabel met
  het Kabel Keurmerk.
  10

  COAX IN

  SCART OUT

  HDMI OUT

  LAN

  POWER

  12V DC=2.5A

  ON

  Indien uw tv geen
  HDMI-aansluiting
  heeft, gebruik dan
  een eigen scartkabel.
  Met een scartkabel
  ervaart u geen beelden geluidskwaliteit in
  HD.
  ON

  HDMI OUT

  SCART OUT

  COAX IN

  HDMI OUT

  SCART OUT

  COAX IN

  ON

  COAX IN

  SCART OUT

  HDMI OUT

  LAN

  POWER

  LAN

  12V DC=2.5A

  POWER
  LAN

  12V DC=2.5A

  POWER

  12V DC=2.5A

  11 • Page 7

  SD TV - SCART

  DIGITAL LEFT RIGHT

  WAT HEB IK NODIG?
  Voedingsadapter + netsnoer

  12v

  DOLBY
  DIGITAL

  Deze afstandsbediening werkt niet op de Horizon Mediabox,
  de ‘hoofdbox’ in uw woonkamer.

  HD TV HDMI

  Achterkant: met het toetsenbord
  op de achterkant kunt u tekst
  invoeren.

  USB

  Voorkant: u gebruikt de voorkant
  tijdens het tv-kijken.

  1.
  Verwijder de plasticfolie van de afstandsbediening.
  2. Verwijder het gele plastic uit de batterijhouder.
  3. Leg de afstandsbediening vlak bij de Horizon Extra Mediabox. Zodra u in
  stap 5 de voedingsadapter aansluit, wordt de afstandsbediening met de
  extra mediabox gekoppeld. Dit gaat automatisch.

  1. Stop het netsnoer in de voedingsadapter.
  2. S
   luit de voedingsadapter aan op de mediabox en steek de stekker in
  het stopcontact.
  3. C
   ontroleer of de mediabox aanstaat. De mediabox heeft aan de achterkant
  een aan-uitknop
  . Als u de mediabox aanzet, hoort u een zacht geruis
  en gaan er eerst drie blauwe blokjes heen en weer door de display.

  RF IN

  WAT HEB IK NODIG?
  Horizon TV afstandsbediening

  5. Sluit de voedingsadapter aan.

  ETH

  4. Verbind de afstandsbediening
  met de mediabox.

  De afstandsbediening en de mediabox worden nu
  automatisch aan elkaar gekoppeld.
  U hoeft hier niets voor te doen.

  Voorkant Achterkant
  upc mediabox HD

  CH+
  ON

  SMART CARD

  PLUS

  REC

  COAX IN

  LAN

  1 TEL 2

  SCART OUT

  COAX IN

  SCART OUT

  AUDIO OUT
  e-SATA

  POWER

  ON

  OPTICAL

  HDMI OUT

  SCART OUT

  L

  SPDIF

  HDMI OUT

  Manufactured under license
  from Dolby Laboraties.
  Dolby and the double-D
  symbol are trademarksof
  Dolby Laboraties.

  COAX IN

  12

  CH-

  Meer informatie over
  de mogelijkheden
  van de Horizon TV
  afstandsbediening
  vindt u vanaf pag. 26.
  Hier vindt u onder
  andere hoe u de
  afstandsbediening
  verbindt met uw tv.

  HDMI OUT

  R

  ON

  LAN
  LAN

  POWER

  POWER

  12V DC=2.5A

  12V DC=2.5A

  13 • Page 8

  Horizon Extra Mediabox.
  Het activeren.

  14

  15 • Page 9

  WAT HEB IK NODIG?
  De afstandsbediening van uw tv

  6a. Zet
  
  de tv aan waarop u de
  Horizon Extra Mediabox
  aansluit.
  1. Pak de afstandsbediening van uw tv (dus NIET de afstandsbediening
  van de extra mediabox).
  2. Zet uw tv aan.
  3. Selecteer het juiste HDMI-kanaal. Dit doet u door op de AV/SOURCE-toets
  (meestal
  ) van de afstandsbediening van uw tv te drukken. Het HDMIkanaalnummer is gelijk aan het ingangnummer van de HDMI-aansluiting in uw tv
  (stap 3).

  6b. Doorloop de installatieschermen.
  Als er een foutmelding verschijnt, lees deze dan zorgvuldig en volg de aanwijzingen in de tekst op.
  Tijdens het laden kunt u een of meerdere van de onderstaande schermen te zien krijgen. Dit is afhankelijk
  van het moment van installatie waarin de mediabox zich bevindt. U ziet het welkomstscherm óf het scherm
  daarna.

  Werkt de extra mediabox niet, herhaal dan de voorgaande stappen. Levert dit niet het
  gewenste resultaat op, volg dan de instructies op uw scherm.

  HDMI

  16

  U ziet het welkomstscherm.

  Selecteer met de pijltoetsen
  op de Horizon TV afstands­
  bediening het door u
  gewenste land en druk op
  OK .

  Selecteer met de
  pijltoetsen op de Horizon
  TV afstands­bediening de
  door u gewenste taal en
  druk op OK . Hier selecteert
  u de taal van de gebruiksschermen. Deze taal kunt
  u eventueel later via opties
  wijzigen.

  17 • Page 10

  Installatieschermen voor de Horizon Extra Mediabox.

  U ziet eerst het scherm met
  ‘Een ogenblik geduld a.u.b.’
  Daarna ziet u het scherm waar
  u moet kiezen hoe u de Horizon
  Extra Mediabox installeert.

  In dit scherm geeft u aan op
  welke manier u de Horizon
  Extra Mediabox verbindt met de
  Horizon Mediabox.
  Selecteer hier
  COAX-VERBINDING (MOCA).

  18

  Om de extra mediabox aan te
  sluiten, dient u naar de Horizon
  Mediabox (die bij uw 1e tv staat) te
  gaan. Zet deze mediabox en uw
  tv aan.

  Installatieschermen voor de Horizon Mediabox.

  Ga naar OPTIES/VOORKEURSINSTELLINGEN/ENERGIEVERBRUIK IN STAND-BY en selecteer ‘HOOG’.
  A
   ls u ‘HOOG’ niet selecteert, werkt de Horizon Extra Mediabox niet wanneer de Horizon Mediabox op
  stand-by staat.

  Druk in bovenstaand scherm
  pas op ‘VERDER’ als u de stappen
  op de Horizon Mediabox heeft
  doorlopen. Ga naar pagina 19.
  19 • Page 11

  Installatieschermen voor de Horizon Mediabox.

  Ga in het menu van de Horizon
  Mediabox naar OPTIES UITGEBREIDE INSTELLINGEN.

  20

  Selecteer de optie
  ‘HORIZON MEDIABOX’.

  Installatieschermen voor de Horizon Extra Mediabox.

  Selecteer de optie ‘EXTRA
  MEDIABOX INSTALLATIE’.

  De Horizon Mediabox en de
  Horizon Extra Mediabox worden
  nu gekoppeld. Wacht tot u het
  volgende scherm ziet.

  De Horizon Mediabox en de
  Horizon Extra Mediabox zijn nu
  gekoppeld. U kunt nu teruggaan
  naar de Horizon Extra Mediabox.

  21 • Page 12

  6c. Welkom bij Horizon TV.
  Installatieschermen voor de Horizon Extra Mediabox.

  In dit scherm geeft u aan of u
  akkoord bent met de standaardinstelling voor het energieverbruik
  van uw mediabox.

  Gefeliciteerd, u heeft Horizon TV succesvol geïnstalleerd en kunt nu genieten van een complete tv-ervaring.
  Ontdek meer dan u ooit voor mogelijk hield. Ga snel naar de volgende pagina.

  Wij adviseren u energiestand
  ‘hoog’ te nemen. Dan start uw
  mediabox sneller op.
  22

  23 • Page 13

  Wat kan er nog meer
  met Horizon TV?

  25 • Page 14

  A. H
   et begint allemaal met de
  afstandsbediening.

  1

  Uitleg knoppen voorkant.

  2

  Met de afstandsbediening van de Horizon Mediabox kunt u alle functies van de Horizon Mediabox bedienen.
  1. Power/bron
  • Tv aan/uit TV .
  • Beheer inputbron tv
  . Hiermee selecteert
  u uit de HDMI- en SCART-ingangen het
  apparaat dat u op tv wilt zien. Zoals de
  mediabox of een blu-rayspeler.
  • Horizon Mediabox AAN/UIT BOX .

  26

  2. Cijfers 0-9 voor kanaalkeuze en PIN-invoer

  3. Navigatie
  • Menu-knop MENU : terug naar het hoofdmenu.
  • Knoppen voor links en rechts om horizontaal
  door menu’s te navigeren.
  • Knoppen voor omhoog
  en omlaag
  om
  verticaal door menu’s te navigeren.
  • OK OK-knop om een menukeuze te bevestigen.
  • Back-knop BACK of Terug-knop TERUG .


  • Programma-informatie direct uit beeld halen.
  • T
   erug naar vorige scherm bij het navigeren
  door een menu.
  • Toegang tot kanaalinformatie terwijl u tv-kijkt.
  • Teletekst sluiten.
  4. Volume-/kanaalregeling
  • V
   olume van de tv.
  • Live
  
  tv-knop:
  • Van waar u ook bent in de menuschermen
  direct terug naar het programma waar u als
  laatste naar keek.
  • Menu verlaten en terug naar live tv.
  • Afstemmen op laatst bekeken kanaal bij het
  kijken van live tv.
  • P
   rogramma-informatie over het programma
  dat geselecteerd is.
  • K
   anaalselectie.
  TV

  5. Knoppen voor directe toegang
  • Geluid uit.
  • Navigeren naar HELP/FAQ’s. HELP
  • Teletekst openen. TEXT
  • Directe toegang tot ON DEMAND. ON DEMAND
  • Directe toegang tot TV-GIDS. TV GIDS
  • Directe toegang tot uw OPNAMEN. DVR
  6. Bedieningsknoppen video
  • Een tv-programma opnemen
  .
  • Een opname of ‘on demand’-video stoppen
  .
  • Terug- en vooruitspoelen met verschillende
  snelheden. Een dag voor- of achteruitspringen in
  de tv-gids.
  • Tv-programma’s en ‘on demand’-video’s
  pauzeren/afspelen
  .

  3

  4
  5
  6
  Reageert de
  mediabox
  trager?
  Vervang dan
  de batterijen.

  INFO

  Voorkant
  27 • Page 15

  Het begint allemaal met
  de afstandsbediening.

  6
  7

  Uitleg knoppen achterkant.

  5

  Met de afstandsbediening van de Horizon Mediabox kunt u alle functies van de Horizon Mediabox bedienen.
  1. Actieknoppen
  • MENU-knop MENU .
  • BACK-knop BACK of
  .
  - Terug naar vorig scherm bij het
  navigeren door een menu.

  - Toegang tot kanaalinformatie terwijl u tv-kijkt.
  • OK-knop OK om een menukeuze te bevestigen.
  2. Gekleurde knoppen voor gebruik van teletekst.

  28

  3. Toetsenbord voor tekstinvoer
  • CAPS: om een letter als hoofdletter in te voeren;
  .
  druk opnieuw voor een gewone letter
  • Houd deze knop ingedrukt terwijl u een knop
  met een groen teken indrukt om de functie van
  het groene teken te activeren.
  • Houd deze knop ingedrukt terwijl u een knop
  met een geel teken indrukt om de functie van het
  gele teken te activeren.

  4. Navigatie
  Knoppen om horizontaal en verticaal door
  menu’s te navigeren.
  5. Knop voor toetsenbordvergrendeling
  De afstandsbediening heeft een sensor die
  detecteert welke zijde naar boven gericht is
  en alleen de knoppen van die zijde activeert.
  Wilt u de toetsenbordzijde gebruiken terwijl
  deze zijde naar beneden gericht is, dan kunt u
  indrukken om alle
  de vergrendelingsknop
  toetsenbordknoppen te activeren terwijl ze naar
  beneden zijn gericht. Door de vergrendelingsknop
  nogmaals in te drukken ontgrendelt u deze weer.

  6. Koppelingsknop
  • De afstandsbediening koppelen met de
  Horizon Mediabox.
  • Zorg ervoor dat de Horizon Mediabox ingeschakeld
  is en dat er een duidelijke zichtlijn is tussen de
  Horizon Mediabox en de afstandsbediening.
  • Draai de afstandsbediening met de toetsenbordzijde
  naar boven.
  • Houd de koppelingsknop 10 seconden ingedrukt
  en richt de afstandsbediening op de Horizon
  Mediabox (zie ook pagina 12).
  • Als de koppeling is geslaagd, ziet u een melding
  op uw tv-toestel.
  7. Cijfers 0-9 voor kanaalkeuze en PIN-invoer

  4

  3

  2

  1
  Achterkant

  29 • Page 16

  Het begint allemaal met
  de afstandsbediening.

  Het begint allemaal met
  de afstandsbediening.

  Aansluiten op uw mediabox.

  Aansluiting op uw tv-toestel.

  Om uw afstandsbediening (opnieuw) te verbinden met de Horizon
  Mediabox doet u de volgende stappen:
  1. Draai de afstandsbediening met het toetsenbord naar boven.
  2. H
   oud de koppelingsknop
  10 seconden ingedrukt.
  Richt daarbij de afstandsbediening op de mediabox.
  Dan werkt deze het beste.

  Het voordeel van één afstandsbediening
  Met de Horizon afstandsbediening bedient
  u meer dan alleen de mediabox. Koppel ‘m
  met uw tv en u zet er net zo makkelijk de tv
  mee aan en uit, u regelt het volume en maakt
  met SOURCE/BRON. een keuze uit de
  apparaten die met uw tv zijn verbonden.

  Als de koppeling is geslaagd, ziet u links op uw tv-toestel de
  bevestiging: ‘De afstandsbediening is klaar voor gebruik’.

  3. Als het lampje TV POWER

  rood wordt

  (na ongeveer 5 seconden), laat dan beide
  knoppen los.
  4. Voer met de cijfertoetsen van de afstandsSOURCE

  bediening de merkcode voor uw tv in
  (zie lijst met merkcodes).
  5. Controleer of de koppeling geslaagd is door
  op de ‘TV POWER’

  Wilt u ook uw tv in- en uitschakelen en het volume
  kunnen regelen met de Horizon afstandsbediening?
  1. Zet uw televisie aan.

  TV

  -knop op de

  afstandsbediening te drukken. Schakelt uw
  tv-toestel niet uit? Ga dan terug naar stap 2.
  6. Als het tv-toestel wordt uitgeschakeld, druk dan

  in, gevolgd door de knop

  2. Druk de knop VOL
  SOURCE/BRON

  TV

  en houd ze tegelijkertijd

  ingedrukt.

  opnieuw op de VOL

  VOL v

  -knop, gevolgd door
  . Houd ze tegelijkertijd

  de knop SOURCE

  ingedrukt (totdat het rode lampje TV POWER
  TV

  knippert) om de instelling te bewaren.

  Merkcodes voor uw tv.
  Koppelingsknop
  10 seconden
  indrukken

  BANG & OLUFSEN 0314
  GRUNDIG 1162
  JVC 1464

  KENWOOD
  1507
  LG
  1628
  LOEWE 1660

  METZ
  1810
  NEC 1950
  PANASONIC
  2153

  PIONEER
  2212
  PHILIPS
  2195
  SAMSUNG 2448

  SHARP 2550
  SONY 2679
  TOSHIBA 3021

  Staat het merk van uw tv-toestel niet in deze lijst?
  Ga naar ziggo.nl/instellenafstandsbediening voor het complete overzicht van merkcodes.

  30

  31 • Page 17

  B. Hulp bij installatie.
  Tijdens de installatie verschijnt een foutmelding
  met een code op het scherm.
  Volg de stappen die staan weergegeven op het
  scherm.
  Zenders zijn niet meteen zichtbaar na de installatie.
  Wacht een half uur. Als het probleem niet verholpen
  is, herstart dan de mediabox door middel van de
  aan-uitknop aan de achterzijde. Als het probleem
  daarna niet verholpen is, neem dan contact op met
  de klantenservice.
  Eerste half uur niet optimaal.
  Het kan zijn dat uw mediabox het in het eerste half
  uur nog niet goed doet. Na een half uur moet de
  mediabox optimaal werken.
  Verbinden met de Horizon Mediabox
  De Horizon Extra Mediabox werkt optimaal als u

  deze via een coaxkabel verbindt met uw Horizon
  Mediabox. Heeft u geen coaxverbinding in de
  ruimte waar u de Horizon Extra Mediabox wilt
  gebruiken? En heeft u wel een netwerkaansluiting?
  Kies dan voor een netwerkkabel. Heeft u geen van
  beide mogelijkheden? Dan kunt u de Horizon Extra
  Mediabox draadloos verbinden met de Horizon
  Mediabox. De werking van de Horizon Extra
  Mediabox kan in dit geval niet optimaal zijn.
  Kunt u de extra mediabox niet verbinden met de
  Horizon Mediabox? Kijk dan op de Horizon Mediabox
  bij opties/uitgebreide instellingen/horizon mediabox/
  geactiveerde mediaboxen. Staat uw extra mediabox
  hier niet bij? Neem dan contact op met de Ziggo
  Klantenservice. Bel 0900-1884 (normaal tarief) of
  1200 (gratis met een Ziggo lijn). Bereikbaar 7 dagen
  per week van 7.00 tot 23.00 uur.

  Heeft u meer vragen? Op ziggo.nl/horizonhulp vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.
  32

  33 • Page 18

  C. A
   ansluiten mediabox via
  uw netwerkkabel.
  WAT HEB IK NODIG?
  Horizon Extra Mediabox
  REC

  Netwerkkabel (5 meter)

  D. Aansluiten mediabox draadloos.

  Indien u geen coaxverbinding heeft maar een netwerkkabel die aangesloten is op uw
  modem of Horizon Mediabox, kiest u voor deze optie.
  1. Verwijder de folie van de Horizon Extra Mediabox.
  2. P
   laats de extra mediabox bij uw 2e tv. Houd genoeg ruimte rond de extra mediabox,
  zodat hij zijn warmte kwijt kan.
  3. G
   ebruik de netwerkkabel om de extra mediabox met de Horizon Mediabox te
  verbinden. Dit doet u via de LAN-ingang van de extra mediabox en die van de
  Horizon Mediabox.
  Ga verder met de installatie vanaf stap 3 op pagina 11.

  U kunt de Horizon Extra Mediabox draadloos verbinden met de Horizon Mediabox. Test wel op de
  plaats van de extra mediabox of het bereik van uw draadloze internet op 5 GHz voldoende is. Dit ziet u
  op uw laptop, tablet of smartphone bij de aanduiding van uw draadloos-internetbereik.
  Ga verder met de installatie vanaf stap 3 op pagina 11.

  of
  Thuisnetwerk op basis van
  netwerkkabel

  Horizon HD DVR Mediabox
  Horizon Extra Mediabox

  2
  1
  2

  Is de meegeleverde
  netwerkkabel te kort?
  U vindt op pagina
  37 een kortingsbon
  waarmee u langere
  kabels kunt kopen.
  34

  2

  ON

  1

  3

  2
  3

  ON

  COAX IN

  COAXSCART
  IN

  OUT

  SCART OUT

  HDMIHDMI
  OUT
  OUT

  LAN

  LANPOWER

  12V DC=2.5A

  POWER

  Let op! Wanneer u de Horizon Extra Mediabox verbindt met de Horizon
  Mediabox mag er geen modem tussen de twee boxen staan.

  12V DC=2.5A

  Bij bovenstaand scherm in stap 6b selecteert u DRAADLOZE VERBINDING (WIFI).
  35 • Page 19

  E. Installatiegarantie.
  Ziggo levert via haar netwerk televisie, internet en bellen in perfecte kwaliteit. Komt het toch eens voor dat
  een dienst niet werkt zoals u verwacht? Dan bent u als Ziggo klant verzekerd van een goede service. In alle
  gevallen zorgt Ziggo voor een goede oplossing. Daarna kunt u weer zorgeloos televisiekijken, internetten of
  bellen.
  Neemt u een abonnement bij Ziggo? Gaat u
  verhuizen? Krijgt u een nieuw modem van Ziggo?
  Dan helpen wij u gegarandeerd bij de installatie van
  onze diensten. Dat noemen we de Installatiegarantie.
  Deze houdt in dat we u helpen tot alles helemaal
  werkt. Dat doen we voor uw eerste tv, computer
  of laptop en telefoon. We bieden u daar in eerste
  instantie een heel eenvoudig doe-het-zelfinstallatiepakket voor aan. Heeft u daar toch hulp bij
  nodig? Dan staat onze technische helpdesk voor u
  klaar. Als u wilt, kunt u binnen 8 weken na ontvangst
  van het installatiepakket een monteur aanvragen. Hij
  komt dan bij u thuis om gratis de Ziggo diensten aan
  te sluiten. De monteur installeert de diensten op één
  televisie, computer of laptop en telefoon.

  36

  F. Optimaal genieten met
  de juiste kabelmaterialen.
  Om optimaal van onze diensten te kunnen genieten is een goede binnenhuisbekabeling onmisbaar. De kleinste
  beschadiging kan al voor een slechte verbinding zorgen. Soms is de beschadiging niet eens zichtbaar. Ook oude
  materialen kunnen uw kijkplezier bederven. En ervoor zorgen dat onze diensten niet optimaal bij u werken.

  Op ziggo.nl/afspraakmaken kunt u online een
  afspraak maken voor een monteursbezoek.

  Bon voor 20% klantenkorting.
  Wilt u een optimale beleving van onze diensten? Gebruik dan een goede binnenhuisbekabeling.
  Speciaal als klant van Ziggo kunt u deze met korting kopen in een Ziggo winkel.
  Tegen inlevering van deze bon* ontvangt u 20% korting op alle aansluitmaterialen.

  * Lever deze bon in bij de Ziggo winkel.

  37 • Page 20

  38

  39 • Page 21

  Het belang van goede bekabeling,
  splitters en ander aansluitmateriaal.

  13407035 - 04 2 2 1503006 - 2415

  Het is belangrijk dat u kwalitatief goed materiaal gebruikt. Daarmee voorkomt u
  storingen, zoals blokkerig beeld, en kunt u genieten van een optimale beeld­kwaliteit.
  Ziggo raadt aan om materiaal te gebruiken met het Kabel Keurmerk. Op kabelkeur.nl
  vindt u verkoopadressen van materialen met dit keurmerk. Op pagina 37 vindt u een
  kortingsbon die u kunt gebruiken in de Ziggo winkel.

  0900-1884 | Ziggo winkel | Ziggo dealer | ziggo.nl
  Normaal tarief

  Ziggo Services B.V., mede handelend onder de naam Ziggo, statutair gevestigd te Utrecht, KvK 62393944. Kijk op ziggo.nl/klantenservice voor meer
  informatie en voorwaarden, wij staan hier dag en nacht voor u klaar. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ziggo Horizon mediabox wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ziggo Horizon mediabox in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ziggo Horizon mediabox

Ziggo Horizon mediabox Bedienungsanleitung - Holländisch - 45 seiten

Ziggo Horizon mediabox Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 36 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info