Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
Speciaal gevormde
zitting SiMo
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding

  Speciaal gevormde
  zitting SiMo • Page 2

  NEDERLANDS

  De speciaal gevormde zitting SIMO is bedoeld voor kinderen en
  kan uitsluitend worden gemonteerd op de kinderrolstoel Zippie,
  model "Simba" van Sunrise Medical GmbH & Co. KG.

  2 • Page 3

  Inhoudsopgave

  U hebt een modulair zitsysteem ontvangen dat op maat is
  aangepast aan de behoeften van de patiënt.
  In de bijlage van deze gebruikershandleiding vindt u een overzicht
  van het ontwerp en gebruik van deze speciaal gevormde zitting.
  De volledige speciaal gevormde zitting is geproduceerd in
  overeenstemming met de bepalingen in de Richtlijn Medische
  producten 93/42/EEG, inclusief de aanvullende Richtlijn 2007/47
  EU, en voldoet aan DIN EN 12182: 1999-11 (technische
  hulpmiddelen voor gehandicapte mensen).
  Garantie
  De fabrikant, Meybrand GmbH, biedt een wettelijke garantie voor
  dit product en draagt ook zorg voor de uitvoering van deze garantie.
  De garantie is niet van toepassing op gebruiksgoederen.
  De garantie dekt geen schade of gebreken veroorzaakt door onjuist
  gebruik. In dergelijke gevallen is de fabrikant verantwoordelijk voor
  de beoordeling.
  De speciaal gevormde zitting beschikt over een CE-markering
  en voldoet aan alle wettelijke eisen.

  BELANGRIJK:
  GEBRUIK UW SPECIAAL GEVORMDE ZITTING NIET VOORDAT U DEZE
  HANDLEIDING HEBT GELEZEN
  EN BEGREPEN.

  0. INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
  1. GEBRUIKERSHANDLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  2. GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  3. PRODUCTBESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  3.1 SPECIFICATIE VAN DE STANDAARD VERSIE . . . . . . . . . . . . 4
  3.2 MODULAIRE CONSTRUCTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  3.2.1 ADAPTER / BEVESTIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  4. GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  4.1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
  4.1.1 GEBRUIK / BEPERKINGEN VAN GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . 5
  4.2 WERKING/FUNCTIONEREN/RISICO'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  4.3 ZITTEN IN DE GEPOLSTERDE ZITTING . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  4.3.1 VERPLAATSEN MET BEHULP VAN EEN BEGELEIDER . . . 5
  4.3.2 VERPLAATSEN MET DE HULP VAN EEN LIFTINSTALLATIE
  5
  4.3.3 MEDISCHE-THERAPEUTISCHE ASPECTEN . . . . . . . . . . . 5
  4.3.4 LICHAAMSVERZORGING EN HYGIENE . . . . . . . . . . . . . . . 5
  4.4 BEVESTIGINGEN/VEILIGHEIDSRIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
  4.5 GEWICHT GEVORMDE ZITTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  5. ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  5.1 REINIGING/DESINFECTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  5.2 BESCHERMING TEGEN ROEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  5.3 AFVALVERWERKING, BESCHERMING VAN HET MILIEU . . . 6
  5.4 INSPECTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  6. TECHNISCHE BESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  6.1 CERTIFICATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  6.2 BEVESTIGING OP DE ROLSTOEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  7. GELEVERDE VARIANTEN
  EN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1. Gebruikershandleiding
  Deze gebruikershandleiding geeft informatie over de mogelijkheden
  om een speciaal gevormde zitting te gebruiken en de daarbij
  behorende beveiligings- en positioneringssystemen.
  Lees deze gebruikershandleiding voordat u de zitting in gebruik
  neemt. Indien u vragen hebt, neem dan contact op met de
  medewerkers van de afdeling Verkoop.

  2. Gebruik
  Deze speciaal gevormde zitting wordt gebruikt om het hele lichaam
  te ondersteunen en is bedoeld voor kinderen met een lichte
  handicap, die door hun ziekte problemen hebben met zitten. Deze
  problemen met zitten kunnen worden veroorzaakt door
  uiteenlopende vervormingen van de ruggengraat, of spierziektes.
  Afhankelijk van de algehele gesteldheid van het kind en bestaande,
  bijkomende ziektes, kunnen zich in individuele gevallen problemen
  voordoen bij het gebruik van de speciaal gevormde zitting.
  Deze zitting is niet geschikt voor ernstig gehandicapte kinderen met
  schade aan het lichaam.
  De speciaal gevormde zitting is voor gebruik door kinderen. Iedere
  combinatie van dit soort bestaat uit een modulair zitsysteem, dat
  bestaat uit de rugplaat, kussens en fixatieonderdelen.
  Door de vorm wordt de druk van het lichaamsgewicht gelijkelijk
  verdeeld; hierdoor kan het kind langere tijd zonder pijn zitten.
  De totale combinatie van zit en rugleuning biedt een ideale, drukvrije
  positie voor de patiënt, zelfs als de stoel meerdere uren per dag
  wordt gebruikt.
  Vergeet niet dat de combinatie van zit en rugleuning een onderdeel
  vormt van een totaal therapeutisch concept. Ondersteuning van
  artsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten,
  bezigheidstherapeuten etc., kan daarom noodzakelijk zijn. Het
  gebruik van deze speciale zitting moet altijd pijnloos zijn.
  Overmatige druk of schaafplekken kunnen leiden tot complicaties.
  Voor gebruik moet het modulaire zitsysteem aangepast worden op
  de vereisten van de gebruiker door een technische,
  gespecialiseerde, orthopedisch gespecialiseerde dealer.

  3

  NEDERLANDS
  NEDERLAND

  Inleiding
  Beste klant, • Page 4

  3. Productbeschrijving
  De basis van de speciaal gevormde zitting wordt gevormd door
  een zit-element en een rugdeel dat is gemaakt van aluminium. Het
  rugdeel en het zitdeel zijn goed aan elkaar verbonden door middel
  van een scharnier.
  De anatomische kussens vormen één geheel met de zitting en
  rugleuning. Aan de zijkanten van de rugleuning en bij de heupen
  zijn de kussens anatomisch gevormd. Hierdoor wordt het lichaam
  optimaal ondersteund en op zijn plaats gehouden. Het rugelement is
  optioneel leverbaar met een gepoedercoate aluminium plaat waaraan de kussens van de rugleuning zijn bevestigd.
  De speciaal gevormde zitting wordt met een standaard hoes afgeleverd van een materiaal dat gemakkelijk gereinigd kan worden.
  De speciaal gevormde zitting biedt een uitgebreide reeks gebruiksmogelijkheden voor kinderen van wie de bewegingsmogelijkheden in bepaalde mate zijn beperkt door hun ziekte.

  NEDERLANDS

  3.1 Specificatie van de standaard versie
  De speciaal gevormde zitting is een modulair zitsysteem dat
  beschikbaar is in verschillende versies. Hoezen en accessoires
  kunnen worden besteld en afzonderlijk voor iedere maat worden
  gemonteerd.
  De speciaal gevormde zitting wordt geproduceerd als een onderdeel
  dat toegevoegd kan worden aan de Zippie "Simba" kinderrolstoel.
  De speciaal gevormde zitting is geschikt voor kinderen met een
  maximaal lichaamsgewicht van 65 kg.
  De speciaal gevormde zitting bestaat uit een zitting die is aangepast
  op de breedte van de rolstoelzitting, en een rugonderdeel dat is
  aangepast aan de hoek van de rugleuning. Gordels, steunen voor
  hoofd en nek, etc., kunnen ook worden bevestigd aan de speciaal
  gevormde zitting. De onderstaande gebruiksdimensies in individuele
  maten kunnen oneindig worden gecombineerd:

  Breedte zitsysteem
  Zitdiepte
  Hoogte rugleuning
  Hoek rugleuning
  Gewicht
  Max. gebruikersgewicht

  Maat zoals de afmetingen
  van de rolstoel
  22 - 36 cm
  24 - 38 cm
  20 - 40 cm
  -6° - 20°
  6 kg
  65 kg

  3.2 Modulaire constructie
  Door het modulaire ontwerp kunnen de onderdelen van de speciaal
  gevormde zitting worden uitgewisseld en gecombineerd met verschillende aanvullende ondersteunende producten.
  De belangrijkste onderdelen van de module zijn de op maat geproduceerde zitcombinatie, het zitoppervlak, de rugleuning, de zijkanten
  en de verschillende ondersteunende producten.

  4

  3.2.1 Adapter / bevestiging

  De speciaal gevormde zitting wordt bevestigd aan de rolstoel door
  middel van twee montagestangen aan de achterzijde.
  Deze worden over de duwhendels van de rolstoel geschoven en
  vervolgens aan de rugsteun vastgemaakt.
  Aan de voorzijde van de speciaal gevormde zitting bevindt
  zich een vergrendelingsbeugel
  die tegen de stabilisatiestang
  van de rolstoel drukt. Hierdoor
  wordt voorkomen dat de zitting
  in de lengterichting wegschuift. • Page 5

  De speciaal gevormde zitting is eenvoudig te monteren. Er zijn
  geen specialistische kennis en vaardigheden voor nodig. Maar een
  technisch orthopedische dealer moet zorgdragen voor de juiste
  instelling. Lees voor gebruik de hele gebruiksaanwijzing door.
  Om de veiligheid en functie van de speciaal gevormde zitting te
  behouden, moet er zorgvuldig mee worden omgegaan! Iedere vorm
  van overbelasting of onjuiste behandeling
  kan leiden tot functionele beperkingen of materiaalbreuk. De
  speciaal gevormde zitting is uitsluitend geproduceerd voor het
  gebruik zoals voorgeschreven. Deze speciaal gevormde zitting is
  niet geschikt voor sportieve activiteiten. Het gebruik van water, zout,
  contact met zuren, kalk en oplosmiddelen moet worden voorkomen
  (behalve bij het reinigen van de speciaal gevormde zitting). De
  speciaal gevormde zitting kan uitsluitend onder de douche worden
  gebruikt als deze nadrukkelijk is aangemerkt als waterbestendig
  (waterproof').

  4.1.1 Gebruik/Beperkingen van gebruik
  Indien niets anders is bepaald, kan deze complete speciaal
  gevormde zitting dagelijks worden gebruikt. De duur van het
  dagelijkse gebruik hangt af van de diagnose en de algehele conditie.
  Principieel geldt voor alle speciaal gevormde zittingen dat ze
  gedurende de gehele dag gebruikt kunnen worden en dat de
  zitpositie vaak veranderd moet worden.
  De materialen die voor uw speciaal gevormde zitting zijn gebruikt,
  werden zorgvuldig gekozen. Ze zijn gecontroleerd om te garanderen
  dat ze geen huidirritatie veroorzaken. Indien de huid toch geïrriteerd
  wordt, neem dan tijdig contact op met uw arts.
  De achterzijde van de zitmodule is gemaakt van katoen, aluminium
  en schuim; deze mag niet worden blootgesteld aan open vuur of
  grote hitte. Dit kan leiden tot brandgevaar, of de zitting kan vervormd
  worden.

  4.2 Werking/functioneren/risico's
  U moet leren hoe om te gaan met de speciaal gevormde zitting,
  vooral wanneer deze voor het eerst wordt gebruikt. U moet leren
  hoe de speciaal gevormde zitting te positioneren en te verwijderen,
  afhankelijk van de totale constructie.
  Wanneer het kind gebruik maakt van de speciaal gevormde zitting,
  kan normale kleding voor binnen worden gedragen. Tijdens korte
  uitstapjes kan ook winterkleding worden gedragen. Maar bij langere
  reizen moet een deken worden gebruikt i.p.v. winterkleding, omdat
  door de dikke kleding de zitpositie wordt veranderd, wat kan leiden
  tot drukpunten. Let goed op dat de kleding rond de heupen en rug
  niet gevouwen zit, om onnodige drukpunten te vermijden.
  De kussens op de speciaal gevormde zitting zijn belangrijk voor
  de verdeling van de druk en de zittemperatuur. Het vocht dat
  ontstaat, wordt opgenomen en later weer afgegeven. Controleer
  goed of er geen vouwen in de kussens van de stoel zitten.

  4.3 Zitten in de speciaal gevormde zitting
  Controleer of de speciaal gevormde zitting goed bevestigd is aan de
  rolstoel. Zorg ervoor dat de remmen (indien aanwezig) goed zijn
  aangetrokken wanneer het kind gaat zitten. (zie ook de aanwijzingen
  in de handleiding voor rolstoelgebruikers). Verwijder de
  veiligheidsgordel (harnas) van het zitgedeelte zodat u de gordel later
  gemakkelijker kunt pakken.

  4.3.1 Verplaatsen met de hulp van een
  begeleider
  Bij lichtere kinderen, ga aan de zijkant staan, plaats een arm rond
  de rug en pak het kind onder de armen, en plaats de andere arm
  onder de dijen en knieën. Duw de knie zo ver mogelijk naar het
  bovenlichaam, zodat de heupen, wanneer het kind in de speciaal
  gevormde zitting zit, zo ver mogelijk tegen de achterkant van de
  speciaal gevormde zitting worden geduwd. Haal pas daarna uw arm
  onder de benen vandaan.
  Positioneer vervolgens met beide handen het bovenlichaam van het
  kind. Controleer de afstand tussen de knieën en de zitting, de
  richting van de dijen, en de positie van het bovenlichaam en het
  hoofd.
  Controleer of er geen vouwen in de kleding zitten onder de oksels,
  bij de ribben, heupen, etc. en dat alle verstelbare onderdelen, zoals
  de voetplaat, onderarmsteun, hoofdsteun, etc., op de juiste wijze
  gepositioneerd zijn.

  4.3.2 Verplaatsen met behulp van een
  liftinstallatie

  Het gebruik van een liftinstallatie is noodzakelijk voor gebruikers die
  zichzelf niet kunnen ondersteunen. De methode hangt af van het
  betreffende harnas en liftinstallatie. Leef de relevante
  gebruiksinstructies na. Controleer altijd of de heupen op de juiste
  wijze in de stoel zijn geplaatst, zodat er voldoende ruimte is bij de
  knieën, en zie erop toe dat de schouders niet omhoog worden
  geduwd in de armsteunen. Controleer altijd of er geen kreukels in de
  kleding zit bij de heupen en de rug.
  Nu wordt de veiligheidsgordel vastgemaakt. Bevestig de
  veiligheidsgordel zodanig dat u 2-3 vingers tussen de gordel en het
  lichaam kunt steken, zodat de gordel niet te strak zit.
  Volg de omgekeerde volgorde om het kind uit de stoel te halen.

  4.3.3 Medische therapeutische problemen
  Afhankelijk van de algehele gesteldheid van het kind en bestaande,
  bijkomende ziektes, kunnen zich in individuele gevallen problemen
  voordoen bij het gebruik van de speciaal gevormde zitting. Wanneer
  er fysieke problemen ontstaan als gevolg van het gebruik van de
  zitmodule, neem dan contact op met uw technische, orthopedische
  specialist!
  De zitmodule houdt de rolstoelgebruiker in een positie die gewenst
  is vanuit een therapeutisch oogpunt. Hiermee moet de best
  mogelijke, actieve lichaamshouding worden bereikt en er mag geen
  druk worden uitgeoefend op delen van de ruggengraat of andere
  lichaamsdelen. Doordat het onvermijdelijk is dat de spieren niet
  worden gebruikt, zullen de spieren op lange termijn verzwakken en
  korter worden. Om dit te voorkomen, zijn regelmatige
  fysiotherapeutische oefeningen, isometrische spiertraining of
  strekoefeningen noodzakelijk. Uw arts kan aanvullend advies geven
  over spiertraining.

  4.3.4 Lichaamsverzorging en hygiëne
  Naast de gebruikelijke lichamelijke verzorging, is het noodzakelijk
  om de huid in de buurt van vaste componenten van deze zitmodule
  goed te controleren.
  Bodylotions of crèmes moeten volledig door de huid zijn opgenomen
  voordat deze zitmodule mag worden gebruikt. Er mag geen
  puntsgewijze druk uitgeoefend worden door de zitmodule op
  littekens, vooral niet op recente littekens van operaties.
  Wanneer er sprake is van incontinentie, met name in het geval van
  ontlasting, moet de huid rond het zitbeen, heiligbeen, stuitbeen en
  heupen meermalen per dag worden gecontroleerd op drukpunten.
  Algemene onrust, ongebruikelijk gedrag of plaatselijk zweten
  kunnen indicaties zijn dat het kind last heeft van drukpunten.

  5

  NEDERLANDS

  4.1 Inleiding • Page 6

  4.4 Fixatiematerialen/gordel
  Wij leveren fixatiematerialen als accessoires voor alle speciaal
  gevormde zitting.
  Gordels hebben diverse functies, maar mogen niet te strak rond het
  lichaam zitten. Gordels mogen niet worden gebruikt om spasmen te
  beheersen.
  De heupstang, heupgordel of harnas is bedoeld om te voorkomen
  dat de rolstoelgebruiker wegglijdt uit de speciaal gevormde zitting.
  Gordels voor het bovenlichaam/de borst/de schouder zijn bedoeld
  om het bovenlichaam overeind te houden. De juiste druk garandeert
  de best mogelijke zitpositie. Verander de drukzones niet; dit kan
  leiden tot prikkels die het goede resultaat van de therapie
  belemmeren.

  4.5 Gewicht voorgevormde zitting
  De gevormde zitting kan gemakkelijk door één persoon worden
  opgetild, want de zitting is niet erg zwaar. Eén persoon kan de zitting
  aan de rolstoel vastmaken met behulp van een klembevestiging.
  Een technische orthopedische specialist kan hiertoe instructies
  geven.

  NEDERLAND

  5.1 Reiniging/desinfectie
  Net als kleding moet de gevormde zitting ook geregeld worden
  gereinigd, om bijvoorbeeld nare luchtjes te voorkomen. Het is
  daarom mogelijk om de verwijderbare delen op 30 graden in de
  wasmachine te wassen, met een normaal wasmiddel
  (fijnwasprogramma). Op hoge temperaturen bestaat het risico dat de
  stof uitrekt en de vorm verloren gaat.
  Om de wasmachine te beschermen, adviseren we de delen die u
  wilt wassen in een hoes of sloop te doen.
  Het materiaal kan aan de lucht, in de buurt van een radiator of
  kachel worden gedroogd.
  Alle geplastificeerde en aluminium materialen en accessoires, zoals
  hoofd- en armsteunen, kunnen het beste met een vochtige doek
  worden afgenomen. Gebruik nooit agressieve reinigings- of
  schuurmiddelen.
  De verschillende fixatiematerialen en verstelbare delen, zoals de
  adapter, arm- en voetsteunen, moeten regelmatig worden
  gecontroleerd op vuil en worden schoongemaakt.
  Normaal gesproken is het niet nodig om de zitting/rugleuning te
  desinfecteren, maar dit kan noodzakelijk zijn als er open of
  dragende wonden zijn. Voor ontsmetting van de speciaal gevormde
  zitting kunt u gebruik maken van een oplossing van 70% isopropyl
  alcohol, 3% waterstofperoxide, of een ander desinfecterend middel,
  zoals Kodan of Dibromol spray, waarmee u de zitting en rugleuning
  behandeld.
  Let op dat het materiaal mogelijk verbleekt door het gebruik van
  desinfecterende middelen. Leren onderdelen zullen door het
  desinfecterende middel uitdrogen; dit hoeft op zichzelf de functie
  van de gevormde zitting niet te belemmeren.

  5.1 Reiniging/desinfectie
  De speciaal gevormde zitting is gemaakt van aluminium. De
  schroeven en moeren zijn verchroomd. Als de metalen onderdelen
  nat zijn geworden, is het voldoende om ze gewoon te laten drogen.
  Er zijn geen speciale anti-roest behandelingen nodig.

  5.3 Afvalverwerking, bescherming van het
  milieu.
  Als onderdeel van de activiteiten die wij uitvoeren om het milieu te
  beschermen, verzoeken wij u de speciaal gevormde zitting na
  gebruik terug te brengen naar uw technische, orthopedische dealer.

  6

  5.4 Inspectie
  Naarmate het kind groter wordt, kan na verloop van tijd de maat van
  de speciaal gevormde zitting niet langer geschikt zijn. Aanpassing is
  dan noodzakelijk. Een halfjaarlijkse controle van de speciaal
  gevormde zitting door een medewerker van een orthopedisch
  gespecialiseerd bedrijf, wordt daarom aanbevolen. Als de speciaal
  gevormde zitting niet langer voldoet aan de behoefte van de patiënt,
  is het verstandig een nieuwe te laten maken.
  Als gevolg van zware belasting, vooral in het gebied van de
  borstkast, kan ernstige slijtage van de vulling optreden daar waar de
  borstkas wordt ondersteund. Als de hoes duidelijk slijtage vertoont
  en de vulling zichtbaar wordt, dient u direct contact op te nemen met
  de orthopedische specialist. Ondersteunende accessoires en
  fixatiemateriaal kunt u gemakkelijk zelf controleren. Indien u
  onregelmatigheden vindt, dient u contact op te nemen met uw
  orthopedische specialist.

  6.1 Certificatie
  We garanderen dat de speciaal gevormde zitting voldoet aan de
  eisen die door de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende
  medische hulpmiddelen, geamendeerd door Richtlijn 2007/47/EEG,
  worden gesteld, en voldoet aan basiseisen die zijn bepaald. Aan de
  speciaal gevormde zitting is het CE-keurmerk toegekend.
  We garanderen dat de onderdelen die zijn gebruikt, en onderdelen
  van verschillende fabrikanten, overeenstemmen met elkaar en
  beschikken over het CE-keurmerk.

  6.2 Montage op de rolstoel.
  De montage of aanpassing van de speciaal gevormde zitting op de
  rolstoel Zippie "Simba" moet door een technische, orthopedische
  specialist worden uitgevoerd. De specialist dient voordat de speciaal
  gevormde zitting wordt afgeleverd, te controleren op veiligheid en of
  de combinatie compleet is.
  Indien er problemen ontstaan, of vraagtekens worden gezet bij de
  veiligheid wanneer een speciaal gevormde zitting op een stoel wordt
  gemonteerd, moeten wij, als leverancier, worden geïnformeerd.
  Om een veilige toepassing te garanderen, mag het maximale
  laadgewicht (speciaal gevormde zitting plus het gewicht van het
  kind) op het onderframe niet worden overschreden. • Page 7

  7. Geleverde varianten en onderdelen
  Speciaal gevormde zitting productnummer: ______________________
  De speciaal gevormde zitting die aan u is geleverd, beschikt over de onderstaande varianten en onderdelen.

  NEDERLANDS
  NEDERLAND

  SiMo

  7 • Page 8

  NEDERLAND


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zippie Youngster 3 Simo wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zippie Youngster 3 Simo in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info