Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/43
Nächste Seite
43
1
82
ALED1905T
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ALED1905T

  1
  43
  82 • Page 2

  Inhoudsopgave
  Kenmerken ............................................................. 2
  Inleiding .................................................................. 2
  Voorbereiding ......................................................... 2
  Veiligheidsvoorschriften .......................................... 2
  Aan/uit................................................................. 2
  Inhoud van de verpakking ...................................... 5
  Milieu-informatie .................................................... 5
  Reparatie-informatie ........................................... 5
  De toetsen van de afstandsbediening .................... 6
  De bedieningstoetsen van de LCD-tv ..................... 7
  De verbindingen op de achterzijde weergeven ...... 7
  Zijdelingse aansluitingen ........................................ 8
  Stroomaansluiting ................................................... 8
  Digitale multimedia gebruiken Connectoren ........... 9
  Aansluiting voor USB-geheugen ........................ 9
  De LCD-tv aansluiten op een pc............................. 9
  De zijdelingse AV-aansluitingen gebruiken ............. 9
  Een dvd-speler aansluiten via HDMI .................... 10
  Een DVD-speler verbinden via Component
  aansluitingen (YPbPr) of scartkabel ..................... 10
  Afstandsbediening ................................................ 10
  De batterijen plaatsen ....................................... 10
  In-/uitschakelen .....................................................11
  De tv inschakelen ..............................................11
  De tv uitschakelen .............................................11
  Selecteren van de ingang ......................................11
  Basisbedieningen ..................................................11
  Bediening via de toetsen op het tv-toestel .........11
  Het volume instellen ......................................11
  Het programma selecteren ............................11
  De AV-modus .................................................11
  Bediening via de afstandsbediening ..................11
  Het volume instellen ......................................11
  Programmaselectie (Voorgaand of volgend
  programma) ...................................................11
  Het programma selecteren (directe toegang) 11
  Elektronische Zendergids (EPG) weergeven ....... 12
  Eerste Installatie ................................................... 13
  Installatie .............................................................. 14
  Bediening van het menu “Automatische
  Kanaalscan” ...................................................... 14
  Manuele tuning .................................................... 14
  Digitaal manueel zoeken .................................. 14
  Analoog manueel zoeken ................................. 14
  Analoge fijnafstemming .................................... 14
  Servicelijst wissen (*) ........................................ 15
  Zenders beheren - Kanalenlijst............................ 15
  De kanalenlijst beheren .................................... 15
  Een kanaal verplaatsen .................................... 15
  Een kanaal verwijderen .................................... 15
  De naam van een kanaal wijzigen .................... 15
  Een kanaal vergrendelen .................................. 15

  Zenders beheren - Favorieten ............................. 16
  Toetsfuncties ..................................................... 16
  Zenders beheren - De kanalenlijst sorteren ........ 16
  Informatie op het scherm ...................................... 16
  Media afspelen met media browser...................... 17
  Foto’s bekijken via USB .................................... 17
  Opties voor de diavoorstelling .......................... 18
  Muziek weergeven via USB ............................ 18
  Media browser instellingen ............................... 18
  Het beeldformaat instellen: Beeldformaat ............ 19
  Afbeeldinginstellingen configureren...................... 20
  Menuopties voor beeldinstelling bedienen ....... 20
  Menuopties voor beeldinstelling ....................... 20
  PC beeldmenu instellen .................................... 20
  Geluidsinstellingen configureren .......................... 21
  Menuopties voor geluidsinstelling ..................... 21
  Menuopties voor geluidsinstelling ..................... 21
  De instellingen van uw tv configureren ................. 22
  Menuopties voor Instellingen ............................ 22
  Instellingsmenu ................................................. 22
  Een module met voorwaardelijke toegang
  gebruiken .............................................................. 22
  Het menu Voorwaardelijke toegang weergeven
  (*) ...................................................................... 22
  Taalvoorkeuren configureren ................................ 23
  Ouderlijk toezicht .................................................. 23
  Kinderslot instellingen menu bewerking (*) ...... 24
  Timers ................................................................... 24
  De slaaptimer instellen ..................................... 24
  De programmatimers instellen .......................... 24
  Een timer toevoegen ..................................... 24
  Een timer bewerken ...................................... 24
  Een timer verwijderen ................................... 25
  De datum-/tijdsinstellingen configureren .............. 25
  Broninstellingen configureren ............................... 25
  Andere instellingen configureren .......................... 25
  Werking............................................................. 25
  Andere functies..................................................... 26
  Teletekst ............................................................... 27
  Tips ....................................................................... 27
  Bijlage A: PC-invoer normale weergavemodi ....... 28
  Bijlage B: AV en HDMI-signaalcompatibiliteit
  (Ingang signaaltypes) ........................................... 28
  Bijlage C: Ondersteunde DVI-resoluties ............... 29
  Bijlage D: Ondersteunde bestandsformaten voor de
  USB-modus .......................................................... 29
  Bijlage E: Software upgrade ................................. 30
  Eigenschappen ..................................................... 31
  MOBIL TV GEBRUIKSHANDLEIDING ................. 32

  Nederlands - 1 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 1

  29.04.2011 14:33:50 • Page 3

  Kenmerken
  • Kleuren-LCD-tv met afstandsbediening.
  • Volledig geïntegreerde aardse digitale TV (DVB-TMPEG-2)
  • HDMI-aansluitingen voor digitale video en geluid.
  Deze verbinding is ook compatibel met hogedefinitiesignalen.
  • USB-ingang.
  • 1000 programma’s (analoog en digitaal).
  • Instelmenu op scherm.
  • Geïntegreerde tuner MPEG2 compatibel.
  • Scart aansluiting voor externe apparaten (zoals
  video, videospelletjes, audioset, etc.).
  • Stereo geluidssysteem. (Duits+Nicam)

  DVD-recorder, VCR, PC, etc.). Dit apparaat is
  enkel geschikt voor werking in droge ruimten. Dit
  apparaat is enkel bedoeld voor privé huishoudelijk
  gebruik en mag niet worden gebruikt voor industriële
  commerciële doeleinden. We sluiten principieel iedere
  aansprakelijkheid uit als het apparaat niet wordt
  gebruikt zoals bedoeld, of indien niet toegelaten
  wijzigingen werden uitgevoerd. Uw LCD TV in extreme
  milieu omstandigheden te bedienen, kan leiden tot
  schade aan het apparaat.

  Voorbereiding
  Voor een correcte ventilatie moet u minimum 10
  cm vrije ruimte laten rond het toestel. Om defecten
  en onveilige situaties te voorkomen, mogen geen
  voorwerpen op het toestel worden geplaatst. Gebruik
  dit apparaat in een gematigd klimaat.

  • Teletekst, fastext, TOP-tekst.
  10 cm

  • Aansluiting voor hoofdtelefoon.
  • Automatisch programmeersysteem.
  10 cm

  10 cm

  • Voorwaartse of achterwaartse handmatige
  afstemming.
  • Slaaptimer/ kindervergrendeling.
  • Automatische geluidsdemping indien geen
  uitzending.
  • NTSC-weergave.
  • Automatische volumebegrenzing.

  Veiligheidsvoorschriften

  • PLL (frequentie zoeken).

  Voor uw veiligheid raden wij u aan de volgende
  aanbevolen veiligheidsmaatregelen aandachtig
  te lezen.

  • Pc-ingang.

  Aan/uit

  • Plug&Play voor Windows 98, Windows 7, ME, 2000,
  XP, Vista.

  • Gebruik altijd bijgeleverde AC adapter.

  • Automatische uitschakeling.

  • Spelmodus

  Inleiding
  Lees de bijhorende intsructies van dit handboek
  alvorens het apparaat te gebruiken, zelfs als het
  gebruik van elektronische apparaten u bekend is. Lees
  zeker het hoofstuk VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.
  Houd deze handleiding voor naslag op een later
  tijdstip. Geef deze gebruikshandleiding bij het
  verkopen of weggeven van dit apparaat.
  Hartelijk dank om dit product te kiezen. Deze
  handleiding helpt u bij de correcte bediening
  van uw TV. Lees deze handleiding door
  alvorens de tv te gebruiken. Bewaar deze
  handleiding op een veilige plaats voor een
  eventuele naslag in de toekomst.

  • Uitsluiten bedienen met de stroombron die
  aangegeven wordt op de AC adapter.
  • De stroomadapter kan opwarmen tijdens de normale
  werking. Dit is geen defect.
  • Lees Verzeker u ervan dat de oven niet in werking
  is tijdens het uitvoeren van deze handeling. Laat 15
  cm ruimte (minimum) rondom de AC adapter.
  • Informatie en veiligheidsvoorschriften zijn terug te
  vinden op de behuizing van de AC adapter.
  WAARSCHUWING: Wanneer u het apparaat een
  lange periode niet gebruikt, verwijdert u de stekker
  uit het stopcontact.

  Netsnoer

  Plaats het toestel, een meubelstuk of andere objecten
  niet op het netsnoer (elektriciteitskabel) of klem het
  netsnoer niet af. Hanteer het netsnoer aan de stekker.
  Dit apparaat is bedoeld voor de ontvangst en
  Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact
  uitzending van TV programma’s. De uiteenlopende
  en raak het netsnoer nooit met natte handen aan,
  verbindingsmogelijkheden bieden de mogelijkheid
  dit zou een kortsluiting of elektrische schok kunnen
  voor een bijkomende uitbreiding van de ontvangst
  veroorzaken. Leg geen knopen in het snoer of bind het
  en weergavebronnen (ontvanger, DVD-speler,
  niet samen met andere snoeren. De netsnoeren moeten
  Nederlands - 2 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 2

  29.04.2011 14:33:51 • Page 4

  zo geplaatst worden dat er niet op gestapt kan worden.
  Een beschadigd snoer kan brand veroorzaken of een
  elektrische schok veroorzaken. Indien het beschadigd
  is en vervangen moet worden, dient dit door een erkend
  technicus te worden uitgevoerd.

  Vocht en water
  Gebruik dit toestel niet in een vochtige
  en natte omgeving (vermijd badkamers,
  de gootsteen in de keuken, en de
  nabijheid van een wasmachine). Stel
  dit toestel niet bloot aan water of regen
  want dit kan gevaarlijk zijn. Plaats
  nooit voorwerpen die water bevatten
  (zoals vazen) bovenop het toestel. Vermijd druppels
  of spatten.
  Indien er een voorwerp of vloeistof in de kast terecht
  komt, moet u de stekker van de TV uit het stopcontact
  verwijderen en het toestel door deskundigen laten
  nakijken voor u het opnieuw in gebruik neemt.

  Reinigen
  Voor u het toestel schoonmaakt, moet
  u de stekker van de adapter uit het
  stopcontact verwijderen. Gebruik
  geen vloeibare reinigingsmiddelen of
  spuitbussen om het toestel schoon te
  maken. Gebruik een zachte, droge doek.

  Ventilatie
  De sleuven en openingen in het tv-toestel zijn als
  ventilatie bedoeld en verzekeren een betrouwbare
  werking. Om oververhitting te vermijden, mogen deze
  openingen nooit geblokkeerd of afgesloten worden.

  Hitte en vlammen
  Plaats het toestel niet in de nabijheid van
  open vlammen en intense hitte, zoals
  een elektrische verwarmer. Let erop
  dat er geen open vlambronnen, zoals
  aangestoken kaarsen, op de TV geplaatst worden.
  Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan
  warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of andere.

  Onderhoud
  Laat het onderhoud uitvoeren door een
  deskundige. Verwijder de behuizing
  nooit zelf, want dit kan elektrische
  schokken veroorzaken.

  Afvalverwerking
  • Instructies voor afvalverwerking:
  De verpakking en verpakkingstoebehoren zijn
  recyclebaar en dienen recycled te worden. Houd
  verpakkingsmateriaal zoals plastic zakken buiten
  het bereik van kinderen. Batterijen, inclusief deze die
  geen zware metalen bevatten, mogen niet samen met
  het huishoudelijk afval worden afgehandeld. Verwijder
  gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke wijze.
  Informeer u over de wettelijke regelmenten in uw
  regio.
  • Probeer de batterijen niet te herladen.
  Ontploffingsgevaar. Batterijen uitsluitend met
  hetzelfde of equivalent type vervangen.
  Dit symbool op het product of op de verpakking
  betekent dat uw elektrische en elektronische
  apparaten aan het einde van hun levensduur
  afzonderlijk van uw huishoudelijk afval
  afgehandeld moeten worden. Er bestaan
  afzonderlijke inzamelingsystemen voor
  recyclage in de EU. Voor meer informatie
  kunt u contact opnemen met de lokale
  autoriteiten of de verdeler waar u het product hebt
  aangekocht.

  Het toestel loskoppelen
  De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen
  van het elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk
  te bedienen zijn.

  Volume hoofdtelefoon
  Overmatige geluidsdruk van een
  hoofdtelefoon kan gehoorverlies
  veroorzaken.

  Installatie
  Om het risico op letsels te voorkomen, moet dit
  apparaat stevig bevestigd zijn aan de muur volgens
  de installatierichtlijnen (indien deze optie beschikbaar
  is).

  Bliksem
  Indien er onweer en bliksem is of
  wanneer u op vakantie gaat, moet
  u het netsnoer verwijderen uit het
  stopcontact.

  LCD-scherm

  Vervangende Onderdelen
  Indien er vervangstukken nodig zijn, moet u controleren
  dat de onderhoudstechnicus vervangstukken
  gebruikt die aangegeven worden door de fabrikant
  of die dezelfde specificaties hebben als de originele
  stukken. Niet-geautoriseerde vervangstukken kunnen
  brand, elektrische schokken of andere gevaren
  veroorzaken.

  Het LCD-paneel is een hoogtechnologisch product
  met ongeveer een miljoen dunne filmtransistors. Dit
  levert heel fijne beelddetails op. Het is soms mogelijk
  dat een aantal inactieve pixels als een onbeweeglijk
  blauw, groen of rood punt op het scherm verschijnen.
  Dit heeft dit geen invloed op de prestaties van uw
  toestel.
  Waarschuwing! Laat uw tv niet in stand-by of
  operationele modus wanneer u uw huis verlaat.

  Nederlands - 3 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 3

  29.04.2011 14:33:52 • Page 5

  Verbinding met een televisie
  distributiesysteem (Kabel TV etz.) vanaf de
  Tuner
  Het toestel is verbonden met de beschermende
  aarding van de installatie van het gebouw via de
  hoofdverbinding of via een ander apparaat met een
  verbinding naar de beschermende aarding – en naar
  een telvisiedistributiesysteem gebruik makend van
  een coax-kabel, dit kan in sommige omstandigheden
  brand veroorzaken.
  Verbinding met een kabeldistributiesysteem dient
  daarom voorzien te zijn via een toestel dat electrische
  isolatie levert lager dan een bepaald frequentiebereik
  (galvanische isolator, zie EN 60728-11).
  Opmerking:De HDMI-verbinding tussen de PC en
  de TV kan radiostoringen veroorzaken. In dit geval
  is het aangeraden de VGA(DSUB-15) verbinding te
  gebruiken.

  afgescheiden worden van het stopcontact voor
  een langdurige periode van inactiviteit, bijv. tijdens
  vakanties.
  Elektrisch apparaat uit de handen van kinderen
  houden
  Nooit kinderen zonder toezicht elektrische apparaten
  laten gebruiken. Kinderen herkennen niet altijd de
  mogelijke gevaren. Batterijen of accu’s kunnen
  levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Berg
  batterijen op buiten het bereik van kinderen. Indien
  een batterij wordt ingeslikt, dient men onmiddellijk
  medische hulp in te roepen. Houd ook verpakkingsfolie
  uit de buurt van kinderen Er bestaat een gevaar voor
  verstikking.
  Licentiebericht (optioneel)
  Geproduceerd onder licentie door Dolby
  Laboratories.
  ERKENNING VAN HANDELSMERK
  “Dolby” en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken
  van de Dolby Laboratories.

  De Stand-by Uit/Aan-schakelaar koppelt dit toestel
  niet volledig los van het elektriciteitsnetwerk.
  Bovendien blijft het toestel stroom verbruiken in de
  stand-by bewerking. Om het toestel volledig los te
  koppelen van het elektriciteitsnetwerk moet de stekker
  uit het stopcontact verwijderd worden. Om die reden
  moet het toestel zodanig opgesteld worden dat een
  onbelemmerde toegang tot het stopcontact steeds
  mogelijk is zodat men de stekker onmiddellijk kan
  verwijderen in een noodsituatie. Om het risico op
  brand uit te sluiten, moet het netsnoer in principe

  Zorg ervoor dat de aansluiting correct geaard is..
  Sluit de aardschakeling van de AC adapter aan op de aardschakeling van het
  stopcontact door het meegeleverde netsnoer te gebruiken. Wanneer de meegeleverde
  stekker niet in uw stopcontact past, schakel dan een technicus in om
  het verouderde stopcontact te vervangen.

  Sluit de
  aardschakeling
  op een veilige
  wijze aan.

  Nederlands - 4 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 4

  29.04.2011 14:33:53 • Page 6

  Milieu-informatie

  Inhoud van de verpakking

  • Deze televisie is ontworpen om minder energie te
  verbruiken om het milieu te sparen.
  U helpt niet alleen het milieu maar u bespaart ook geld
  door te besparen op de elektriciteitsrekening dankzij
  de energie efficiëntie functie van dit televisietoestel.
  U kunt de volgende stappen ondernemen om te
  besparen op uw energieverbruik:
  LCD TV

  Batterijen: 2 X AAA

  Afstandbediening
  Gebruikshandleiding

  • U kunt de Energiebesparende modus instelling
  gebruiken in het Functiemenu. Als u de
  Energiebesparende modus inschakelt, schakelt
  de TV over op de Energiebesparende modus en
  het verlichtingsniveau van het televisietoestel
  wordt verlaagd tot het optimale niveau. Merk op
  dat bepaalde beeldinstellingen niet kunnen worden
  gewijzigd als de TV in de Energiebesparende
  modus staat.

  • Wanneer de TV niet in gebruik is, moet u het
  toestel uitschakelen of de stekker verwijderen
  uit het stopcontact. Dit vermindert ook het
  energieverbruik.
  • Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het
  toestel gedurende een langere periode niet zult
  gebruiken.

  1 X Video & audio verbindingskabel

  Opmerking: U moet de accessoires controleren na
  uw aankoop. Controleer of alle accessoires werden
  geleverd.

  • Merk op dat, op jaarbasis, het televisietoestel
  gebruiken in de Energiebesparende modus
  meer energie efficiënt is dan het loskoppelen
  van uw TV uit het stopcontact in de plaats van
  het overschakelen op de stand-by modus. Om
  die reden wordt het ten sterkste aanbevolen de
  Energiebesparende modus instelling in te schakelen
  om uw jaarlijks energieverbruik te verlagen. Het
  wordt ook aanbevolen de TV uit het stopcontact te
  verwijderen om meer energie te besparen wanneer
  het toestel niet in gebruik is.
  • Help ons het milieu te sparen door deze stappen
  te volgen.

  Reparatie-informatie
  Laat het onderhoud uitvoeren door een erkend
  technicus. Enkel gekwalificeerd personeel mag de TV
  repareren. Neem contact op met uw lokale verdeler
  waar u dit televisietoestel hebt gekocht voor meer
  informatie.

  Nederlands - 5 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 5

  29.04.2011 14:33:53 • Page 7

  De toetsen van de afstandsbediening
  1. Stand-by
  2. Beeldgrootte / Uitpakken (in Tkst modus)

  INFO

  3. Slaap timer
  4. Numerieke toetsen
  SLEEP

  5. Terugkeren / Afsluiten (in DTV-modus) /
  Indexpagina (in TXT-modus)

  SCREEN

  SOURCE

  PRESETS

  6. Cursor omhoog/ Pagina omlaag (in TXT-modus)
  7. Cursor links
  8. Programma omhoog (Programma omlaag in
  DTV-modus)
  9. Programma omlaag (Programma omhoog in
  DTV-modus)

  RETURN

  MENU

  10. Mono-Stereo/Dual I-II / Huidige taal
  11. Vorige zender/SWAP
  12. Elektronische programmagids
  13. Info / Weergeven (in TXT-modus)
  14. Beeldmodus selectie
  15. Bronselectie
  16. Rode toets / Zoomt video’s (in Media Browser
  videomodus)
  17. Groene toets
  18. Gele toets

  29

  19. Menu aan/uit

  FAV

  LANG.

  SUBTITLE

  EPG

  /

  20. Blauwe toets
  21. OK / Zenderlijst bewerken / Houden (in TXTmodus)
  22. Cursor rechts / Subpagina (in TXT-modus)

  28
  30

  23. Cursor omhoog/ Pagina omlaag (in TXT-modus)

  31

  24. Volume hoger
  25. Volume lager
  26. Mute
  27. Teletekst / Mengen
  28. Ondertiteling aan-uit (in DTV-modus) / Teletekst
  ondertiteling
  29. FAV (*) (Favoriete selectie) (in DTV-modus)
  30. Geen functie
  31. Media Browser afspeeltoetsen. (in DTV-modus)
  (*) Enkel beschikbaar voor EU landopties.
  Opmerking: De toetsen die niet
  aangegeven worden met een cijfer op de
  afstandsbedieningillustratie hebben geen
  werking in Tv-modus.

  Nederlands - 6 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 6

  29.04.2011 14:33:54 • Page 8

  De bedieningstoetsen van de LCD-tv
  Bedieningstoetsen
  WEERGAVE

  VOOR- en ACHTERAANZICHT

  Bedieningstoetsen
  1. Stand-by / Aan toets
  2. Tv/AV-toets
  3. Programma omhoog/omlaag
  toetsenVolume omhoog/omlaag toetsen
  Opmerking:U kunt de “+/-”
  toetsen gebruiken om het volume
  te wijzigen. Als u de zenders wilt
  wijzigen, drukt u een maal op de
  P/V/AV toets en u gebruikt de “+/-”
  toetsen. Als u de P/V/AV toets
  ingedrukt houdt gedurende een
  aantal seconden verschijnt de
  bron OSD. Het hoofdscherm OSD
  kan niet weergegeven worden met
  de bedieningstoetsen.

  P\V-AV

  De verbindingen op de achterzijde weergeven

  HDMI 1

  12V

  DC IN

  SPDIF
  Coax.OUT

  1. HDMI 1: HDMI-ingang
  HDMI Invoeren dienen om te verbinden met een toestel dat een HDMI-aansluiting heeft. Uw LCD
  Televisie kan Hoge definitie afbeeldingen weergeven van op apparaten zoals een Hoge Definitie
  Satelliet Ontvanger of een DVD speler. Deze apparaten sluit u aan via de HDMI-aansluitingen of
  de component-aansluiting. Deze aansluitingen kunnen zowel 720p als 1080p (optioneel) signalen
  ontvangen. Er is geen geluidsverbinding nodig voor een HDMI- naar HDMI-aansluiting.
  2. RF-ingang wordt verbonden op een antenne systeem.
  Als u gebruik maakt van een decoder of een media recorder is het van het allergrootste belang dat de
  antennekabel aangesloten wordt via het toestel op de televisie, zoals weergegeven op afbeelding op de
  volgende pagina’s.
  3. SCART-ingang of uitgang voor externe apparaten. Verbind de SCART kabel met een SCART aansluiting op
  de TV en een SCART aansluiting op uw extern toestel (zoals een decoder, een VCR of een DVD speler).
  Opmerking: Als een extern apparaat aangesloten is via de SCART aansluiting schakelt de TV automatisch
  Nederlands - 7 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 7

  29.04.2011 14:33:56 • Page 9

  over op de AV modus.
  Opmerking: S-VHS signaal wordt ondersteund via scartaansluiting.
  4. PC-ingang dient om een computer met het TV toestel te verbinden.
  Verbind de PC-kabel tussen de PC INVOER op de TV en de PC uitvoer op uw PC.
  Opmerking: U kunt YPbPr naar VGA kabel (niet geleverd) gebruiken om het YPbPr signaal in te
  schakelen via PC ingang.
  5. SPDIF Coaxial Out voert digitale geluidsignalen uit naar de momenteel weergegeven bron.
  Gebruik een SPDIF-coaxiale kabel om geluidsignalen over te dragen naar een apparaat met een
  SPDIF ingang.
  V+

  V+

  6. Gelijkstroom 12 V Input wordt gebruikt om de bijgeleverde adaptor aan te sluiten. V-

  V-

  Zijdelingse aansluitingen
  1. CI-sleuf wordt gebruikt om een CI-kaart in te brengen. Met een CI-kaart kunt u
  alle kanalen waarop u geabonneerd bent bekijken. Raadpleeg het hoofdstuk
  “Voorwaardelijke toegang” voor meer informatie.
  2. Zijdelingse USB-ingang.
  3. TV bedieningstoetsen.

  Om de geluidsverbinding in te schakelen, moet u de RODE en WITTE ingangen
  gebruiken van de zijde AV verbindingskabel. Daarna voert u de geluidskabel van het
  toestel in de RODE en WITTE aansluiting van de geleverde zijde AV verbindingskabel.
  De kleuren van de aansluitingen moet overeenstemmen.

  USB

  5Vdc
  Max:500mA

  P\V-AV

  SIDE AV

  4. Zijde audio-video verbinding ingang wordt gebruikt voor de aansluiting van video en
  audio signalen van externe toestellen. Om een videoverbinding te maken, moet u de
  gevelerde AV verbindingskabel gebruiken om de verbinding in te schakelen. Voer eerst
  de enkele aansluiting van de kabel in de TV zijde AV aansluiting. Daarna voert u de
  videokabel (niet geleverd) connector in de GELE ingang (op de plurale zijde) van de
  geleverde AV verbindingskabel. De kleuren van de aansluitingen moet overeenstemmen.

  Opmerking: U moet de geluidsingangen van de zijde AV verbindingskabel (ROOD &
  WIT) gebruiken om de geluidsverbinding in te schakelen wanneer u een toestel aansluit
  op uw TV via de PC of COMPONENT VIDEO ingang.
  5. Hoofdtelefoonaansluiting wordt gebruikt om een externe hoofdtelefoon aan te sluiten op uw
  systeem. Sluit aan op de HOOFDTELEFOON aansluiting om geluid van de TV te beluisteren via de
  hoofdtelefoon (optioneel).

  Stroomaansluiting
  BELANGRIJK: Uw TV toestel is ontworpen voor een vermogen van 12V gelijkstroom. Hier wordt een
  adapter voor gebruikt met 12V spanning. Sluit deze adapter aan op een systeem met een voeding van
  110-240V wisselstroom, 50/60 Hz.
  • Nadat u de TV uitgepakt hebt, moet u het toestel de tijd gunnen op kamertemperatuur te komen voor u het
  op het elektriciteitsnet aansluit.

  12V
  HDMI 1

  Om POWER
  INPUT DC 12 V
  aansluiting

  DC IN

  SPDIF
  Coax.OUT

  AC-adapter

  Nederlands - 8 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 8

  29.04.2011 14:33:58 • Page 10

  Digitale multimedia gebruiken
  Connectoren
  • U kunt USB-apparaten aansluiten op uw tv via de
  USB-ingang van de tv. Met deze functie kunt u
  JPG- en MP3-bestanden weergeven vanop een
  USB-geheugen.

  PC RGB kabel
  (niet geleverd)

  PC ingang
  (Zwart)

  • Verwijder de USB-module niet tijdens de weergave
  van een bestand.
  LET OP: Het snel in- en uitvoeren van USBapparaten kan gevaarlijk zijn. Steek de USB-driver
  er niet snel en herhaaldelijk in en uit. Dit kan
  materiële schade veroorzaken aan de USB-speler
  en in het bijzonder aan het USB-apparaat zelf.
  ZIJAANZICHT

  USB-GEHEUGEN

  USB

  SIDE AV

  • Het is mogelijk dat bepaalde soorten USB-apparaten
  (bv. MP3-spelers) niet compatibel zijn met deze tv.
  • Het is raadzaam een veiligheidskopie van uw
  bestanden te maken vóórr u aansluitingen uitvoert
  op het tv-toestel om eventueel gegevensverlies
  te vermijden. De fabrikant is niet aansprakelijk
  is voor eventuele schade aan bestanden of
  gegevensverlies.

  Of
  Side Video/ audio
  verbindingskabel
  (Geleverd)

  PC geluidskabel
  (niet geleverd)

  AV-aansluitingen

  De zijdelingse AV-aansluitingen
  gebruiken
  U kunt verschillende optionele toestellen aansluiten op
  uw LCD TV met de zijde connectoren van de TV.
  • Om een camcorder of camera aan te sluiten, moet u
  de AV aansluiting (zijde) gebruiken. Hiervoor moet u de
  geleverde video/audio verbindingskabel gebruiken.
  Voer eerst de enkele aansluiting van de kabel in
  de TV AV IN aansluiting (zijde). Daarna voert u
  de camera kabel (niet geleverd) aansluitingen in
  het plurale deel van de component video/ audio
  verbindingskabel. De kleuren van de aansluitingen
  moet overeenstemmen. Zie de onderstaande
  afbeelding.
  • Daarna schakelt u de Zijde AV bron in. Zie de
  ingangselectie sectie in de volgende secties voor
  meer informatie.

  5Vdc
  Max:500mA

  Aansluiting voor USB-geheugen

  Opmerking: Sommige harde schijven worden niet
  ondersteund.

  De LCD-tv aansluiten op een pc
  Om het beeld van uw computer op uw LCD-tv weer
  te geven, kunt u uw computer aansluiten op het tvtoestel. Schakel zowel de computer als het scherm
  uit vóór u een aansluiting tot stand brengt. Gebruik de
  15-pin D-sub weergavekabel om een pc aan te sluiten
  op de LCD-tv. Na het maken van de aansluiting,
  schakelt u over naar pc-bron. Raadpleeg hiervoor het
  hoofdstuk “Selecteren van ingang”. Stel de gewenste
  resolutie in. U vindt informatie met betrekking tot de
  resolutie in de bijlagen.

  AV verbindingskabel
  (geleverd)

  AV kabel
  (niet geleverd)

  SIDE AV

  BELANGRIJK: Het tv-toestel dient uitgeschakeld
  te zijn vóór u er een USB-apparaat op aansluit of
  van loskoppelt. Steek uw USB-apparaat in de USBingang van de tv. U kunt USB-apparaten aansluiten
  op uw tv via de USB-ingang van de tv.

  Koptelefoon

  Camera

  • Om het TV geluid te beluisteren via de hoofdtelefoon
  moet u de hoofdtelefoon aansluiten op uw TV met
  de HOOFDTELEFOON aansluiting zoals hierboven
  aangegeven.

  Nederlands - 9 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 9

  29.04.2011 14:34:00 • Page 11

  • Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, schakelt
  u over naar YPbPr-bron. Raadpleeg de Ingangselectie
  sectie.

  Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw dvdspeler voor aanvullende informatie. Schakel zowel
  het toestel als de tv uit vóór u een aansluiting tot
  stand brengt.

  • U mag ook via SCART aansluiten.
  12V
  HDMI 1

  Een dvd-speler aansluiten via
  HDMI

  DC IN

  Opmerking: Niet alle kabels die in de afbeelding worden
  weergegeven, zijn bijgeleverd.

  SPDIF
  Coax.OUT

  • Indien uw DVD-speler een HDMI-aansluiting heeft,
  kunt u aansluiten via HDMI voor een betere video en
  audio kwaliteit.
  HDMI 1

  12V

  HDMI kabel
  (niet geleverd)

  DC IN

  SPDIF

  Scart aansluiting
  (Niet geleverd)

  Coax.OUT

  DVD-speler

  • Wanneer u de dvd-speler hebt aangesloten zoals
  hierboven weergegeven, schakelt u over op de
  aangesloten HDMI-bron. Zie de Ingangselectie
  sectie voor meer informatie over het wijzigen van de
  bronnen.

  Een DVD-speler verbinden
  via Component aansluitingen
  (YPbPr) of scartkabel
  • Sommige dvd-spelers worden via COMPONENTE
  AANSLUITINGEN (YPbPr) verbonden. De YpbPr
  kan enkel gebruikt worden als u een apparaat
  aansluit met een YPbPr-uitgang via de PC-ingang
  met YPbPr naar PC-kabel (De YPbPr-kabel wordt
  niet geleverd).
  • Wanneer de verbinding tot stand is gebracht,
  schakelt u over naar YPbPr-bron. Raadpleeg
  hiervoor het hoofdstuk “Selecteren van ingang”.
  • Gebruik de VGA/Component audiokabel om de
  geluidsverbinding in te schakelen. Voer eerst de
  enkelvoudige stekker in van de kabel op de TV.
  Daarna voert u de geluidskabel aansluitingen
  van de DVD speler in het plurale deel van de
  VGA/Component audio verbindingskabel (zie
  onderstaande illustratie). De kleuren van de
  aansluitingen moet overeenstemmen (ROOD &
  WIT).

  SIDE AV

  AV verbindingskabel
  (geleverd)

  Audio geluidskabel
  (niet geleverd)

  Naar audio uitgangen
  van dvd-speler.

  DVD-speler

  • Opmerking: Deze drie aansluitingssmethodes
  voeren dezelfde functie uit maar met een verschillend
  kwaliteitsniveau. Het is niet nodig een verbinding tot
  stand te brengen via alle drie methoden.

  Afstandsbediening
  De batterijen plaatsen
  • Verwijder het deksel van het batterijvakje aan de
  achterzijde van de afstandsbediening door zachtjes
  naar achter te trekken vanaf het gemarkeerde
  deel.
  • Voer twee AAA/R3 of gelijkwaardige batterijen in.
  Let op de correcte polariteit (+/-) bij het invoeren
  van de batterijen en breng het deksel van het
  batterijcompartiment opnieuw aan.

  Opmerking: Verwijder de batterijen uit de
  afstandsbediening als u het gedurende een lange
  periode niet zal gebruiken. Zo niet, kan dit schade
  veroorzaken door lekkage van de batterijen. Het bereik
  van de afstandsbediening is ongeveer 7m/23ft.
  Nederlands - 10 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 10

  29.04.2011 14:34:00 • Page 12

  In-/uitschakelen
  De tv inschakelen
  Uw Tv zal in twee stappen worden ingeschakeld:

  uitgang via de PC-ingang met YPbPr naar PC-kabel
  (Niet geleverd).

  Basisbedieningen

  • Sluit de stroomtoevoer aan op het systeem.

  U kunt uw tv zowel met de afstandsbediening als
  met de toetsen op het tv- toestel bedienen.

  • Maal Gebruik de AAN/UIT toets. Het standbyindicatorlampje begint te branden.

  Bediening via de toetsen op het tv-toestel

  • De TV inschakelen vanuit stand-by modus:
  • Druk op de “ ” toets, P+ / P- of een numerieke
  toets op de afstandsbediening of druk op de - of +
  toets op de TV. De tv schakelt in.
  Opmerking: Indien u de tv inschakelt met
  PROGRAMME UP/DOWN (ZENDER OMHOOG/
  OMLAAG)-toets van de afstandsbediening of op het
  tv-toestel, zal de laatst weergegeven zender opnieuw
  worden geselecteerd.
  Op beide manieren kunt u de tv inschakelen.

  De tv uitschakelen
  • Druk op “ ” de toets van de afstandsbediening
  of de stand-by toets van de Tv, zodat de Tv naar
  stand-by modus zal omschakelen.
  Opmerking: Als u de TV hebt uitgeschakeld
  van de stand-by-toets in de plaats van via de
  afstandsbediening zal, de volgende maal dat u de
  stand-by-toets indrukt, de TV inschakelen zonder
  naar de stand-by modus te schakelen.
  • Om de TV volledig uit te schakelen, verwijdert u het
  netsnoer uit het stopcontact.

  Selecteren van de ingang
  Zodra u de externe systemen hebt aangesloten
  op uw TV kunt u overschakelen naar verschillende
  ingangbronnen. Druk achtereenvolgens op de
  “SOURCE” toets van uw afstandsbediening om de
  bronnen rechtstreeks te wijzigen.

  Het hoofdscherm OSD kan niet weergegeven worden
  met de bedieningstoetsen. De “+/-” toetsen dienen om
  het volume te verhogen/verlagen. Zelfs als u andere
  functies instelt voor deze toetsen werken de “+/-”
  toetsen als standaard na een korte periode.

  Het volume instellen
  • Druk een maal op de “P/V/AV” toets en gebruik
  daarna de “+/-” toetsen om het volume te verhogen
  of te verlagen en een volumeniveauregelaar
  (schuifregelaar) verschijnt op het scherm.Terwijl de
  tv is ingeschakeld, kunt u de +/- toets gebruiken als
  volume + of volume – als standaard.

  Het programma selecteren
  • Druk een maal op de “P/V/AV” toets en gebruik de
  “+/-” toetsen om het volgende of vorige programma
  te selecteren. Druk op “+/-” om het volgende of vorige
  programma te selecteren.

  De AV-modus
  • Houd de “P/V/AV” toets ingedrukt, bron OSD verschijnt
  na een aantal seconden.

  Bediening via de afstandsbediening
  • De afstandbediening van uw tv is ontworpen
  om alle functies te besturen van het model dat u
  geselecteerd hebt. De functies worden beschreven
  in de volgorde van het menusysteem van uw tv.

  Het volume instellen
  • Druk op de “V+” toets om het volume te verhogen.
  Druk op de “V-” toets om het volume te verlagen.
  Een schuifregelaar voor het volumeniveau verschijnt
  op het scherm.

  Programmaselectie (Voorgaand of volgend
  programma)
  • Druk op de “P-” toets om het vorige programma te
  selecteren.
  • Druk op de “P+” toets om het volgende programma
  te selecteren.

  Het programma selecteren (directe
  toegang)
  • Druk op de cijfertoetsen van de afstandsbediening
  om programma’s tussen 0 en 9 te selecteren.
  De tv zal automatisch naar het geselecteerde
  programma overschakelen. Om programma’s
  Opmerking: De YPbPr-modus kan enkel gebruikt
  tussen 10 en 99 te kiezen, drukt u achtereenvolgens
  worden als u een apparaat aansluit met een YPbProp de numerieke toetsen. Wanneer de indruktijd
  voor het tweede cijfer verstreken is, wordt enkel
  Nederlands - 11 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 11

  29.04.2011 14:34:02 • Page 13

  de zender die overeenstemt met het eerste
  cijfer weergegeven. Druk rechtstreeks op het
  programmanummer om programma’s met een enkel
  cijfer te herselecteren.

  Rode toets (Vorige tijdschijf): Geeft de programma’s
  weer van de vorige tijdschijf.

  Elektronische Zendergids (EPG)
  weergeven

  Geel toets (Vorige dag): Geeft de programma’s weer
  van de vorige dag.

  U kunt de elektronische zendergids (EPG) weergeven
  om informatie weer te geven over beschikbare
  zenders. Om het EPG-menu weer te geven, drukt u
  op de EPG toets op de afstandsbediening.
  • Druk op de “ ”/“ ” toetsen om te navigeren doorheen
  de zenders.
  • Druk op de “ ”/“ ” toetsen om te navigeren doorheen
  de zenderlijst.
  • EPG-menu geeft beschikbare informatie weer op alle
  zenders.

  Groene toets (Volgende tijdschijf): Geeft de
  programma’s weer van de volgende tijdschijf.

  Blauwe toets (Volgende dag): Geeft de programma’s
  weer van de volgende dag.
  Numerieke toetsen (Spring): Springt naar de
  voorkeurzender rechtstreeks via de numerieke
  toetsen.
  OK (opties): Geen zenderopties weerd, inclusief de
  “Zender selecteren” optie.
  Teksttoets (Filter): Geeft filteropties weer.
  INFO (Gebeurtenisinformatie): Geeft de zenders in
  detail weer.

  • Merk op dat de gebeurtenisinformatie automatisch
  bijgewerkt wordt. Als er geen gebeurtenisinformatie
  gegevens beschikbaar zijn voor zenders wordt EPG
  weergegeven met blanco spaties.

  Rode toets (Vorige dag): Geeft de programma’s weer
  van de vorige dag.
  Groene toets (Volgende dag): Geeft de programma’s
  weer van de volgende dag.
  OK (opties): Geen zenderopties weerd, inclusief de
  “Zender selecteren” optie.

  Geel toets (Zoom): Breidt de zenderinformatie uit.

  INFO (Gebeurtenisinformatie): Geeft de zenders in
  detail weer.

  INFO (Gebeurtenisinformatie): Geeft de zenders in
  detail weer.

  Groene toets: Zenderschema wordt weergegeven

  Numerieke toetsen (Spring): Springt naar de
  voorkeurzender rechtstreeks via de numerieke
  toetsen.

  Geel toets: EPG-gegevens weergeven in
  overeenstemming met tijdlijnschema
  Blauwe toets (Filter): Geeft filteropties weer.

  Blauwe toets (Filter): Geeft filteropties weer.

  OK (opties): Geen zenderopties weerd, inclusief de
  “Zender selecteren” optie.
  Tekst (Zoeken): Geeft “Gids zoeken” menu weer.
  ONDERT: Druk op de SUBTITLE toets om het
  Genre selecteren menu weer te geven. Gebruik deze
  functie om de zendergids databank te doorzoeken
  in overeenstemming met het genre. De beschikbare
  informatie in de programmagids wordt doorzocht en
  de resultaten die overeenstemmen met uw criteria
  verschijnen in een lijst.
  (Nu) : Geeft de huidige zender weer.

  Nederlands - 12 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 12

  29.04.2011 14:34:02 • Page 14

  Eerste Installatie
  BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de antenne is
  aangesloten en geen Algemene interface module
  is ingevoerd voor u de TV inschakelt voor de
  eerste installatie.
  • Wanneer u het tv-toestel voor de eerste maal
  gebruikt, zal een hulpprogramma u begeleiden bij
  het installatieproces. Eerst verschijnt er een scherm
  voor het selecteren van de taal:

  • Selecteer uw taal aan de hand van de “ ” of “
  ”-knoppen en druk vervolgens op de OK-knop om
  te bevestigen en verder te gaan.
  • Nadat u de taal hebt geselecteerd, wordt het
  “Welkom!” scherm weergegeven, waar u de Land,
  TXT Taal en Gecodeerde scannen.

  • Druk op “ ” of “ ” om het Land te selecteren dat u
  wilt instellen en druk op “ ” om de TXT Taal optie
  te markeren. Gebruik de “ ” of “ ” toets om de
  gewenste Teleteksttaal te selecteren.
  • Druk op de “ ” toets nadat u de Teleteksttaal
  optie hebt ingesteld. Gecodeerde scannen zal
  dan worden gemarkeerd. U kunt Gecodeerde
  scanneninstellen als Ja als u gecodeerde zenders
  wilt scannen. Daarna selecteert u de gewenste
  Teleteksttaal.

  Om de “Ja” of “Nee” optie te selecteren, maarkeert
  u het item met de “ ” of “ ” toetsen en druk op de
  OK toets.
  Daarna wordt het volgende OSD weergegeven op het
  scherm en de digitale televisie zoekt digitale aardse
  TV-uitzendingen.

  Opmerking: Om te annuleren, drukt u op de “MENU”
  -knop.
  • Nadat alle kanalen zijn opgeslagen, verschijnt een
  kanalenlijst op het scherm. Als u tevreden bent met
  het sorteren van de zenders, in overeenstemming
  met de LCN, kunt u “Ja” selecteren en daarna drukt
  u op “OK”.

  • Druk op de OK-knop om de kanalenlijst te verlaten
  en tv te kijken.

  • Druk op de OK toets op de afstandsbediening om
  door te gaan, het volgende bericht verschijnt dan
  op het scherm:

  Nederlands - 13 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 13

  29.04.2011 14:34:03 • Page 15

  Installatie
  Druk op de “MENU” toets op de afstandsbediening
  en selecteer Installatie met de “ ” of “ ” toets.
  Druk op de OK toets en het volgende menuscherm
  verschijnt.

  Selecteer de Automatische Kanaalscan met de “
  ”/“ ” toets en druk op de OK toets. Automatische
  Kanaalscan scanopties wordt weergegeven. U kunt
  Digitale antenne, Analoge of Digitale aards-Analoge
  afstemming selecteren met de “ ”/“ ” en OK
  toetsen.

  “ ” om de optie in te stellen. Om te annuleren, drukt
  u op de “MENU”-knop.

  Digitaal manueel zoeken

  In de handmatige zenderscan wordt het cijfer van de
  multiplex of frequentie handmatig ingevoerd en enkel
  die multiplex of frequentie worden doorzocht voor de
  zenders. Na selectie van het zoektype als Digitaal
  kunt u het multiplex of frequentie cijfer invoeren met de
  numerieke toetsen en druk op OK om te zoeken.

  Analoog manueel zoeken

  Bediening van het menu “Automatische
  Kanaalscan”
  Digitaal: Zoekt antenne DVB-zenders en slaat ze op.
  Analoog: Zoekt analoge stations en slaagt ze op.
  Volledig: Zoekt zowel analoge als antenne DVBzenders en slaat ze op.
  • Nadat u een automatische zoekoptie hebt
  geselecteert, drukt u op de OK-toets en vervolgens
  verschijnt er een bevestigingsscherm. Om het
  installatieproces te beginnen, selecteert u Ja - of
  om te annuleren Nee - met de .“ ” of “ ” -knop, en
  vervolgens drukt u op de OK-knop.
  • Nadat het scantype werd geselecteerd, ingesteld en
  bevestigd, begint het installatieproces en beweegt
  de voortgangsbalk. Druk op de “MENU” toets om
  de procedure te annuleren. In dat geval worden de
  gevonden kanalen niet opgeslagen.

  Manuele tuning

  Nadat u het analoog zoektype hebt geselecteerd,
  kunt u de “ ”/“ ” -knop drukken om een optie te
  markeren. Druk vervolgens “ ” of “ ” om de optie
  in te stellen.
  Voer het zendernummer in of de frequentie met de
  numerieke toetsen. Druk dan op OK om te zoeken.
  Zodra de zender gevonden is, worden alle nieuwe
  zenders opgeslagen die niet op de lijst staan
  vermeld.

  Analoge fijnafstemming

  TIP: Deze functie kan worden gebruikt voor het
  opslagen van rechtstreekse uitzendingen.
  • In het installatiemenu selecteert u Manuele
  Kanaalscan met de “ ”/“ ” en OK-knoppen.
  Het optiescherm Manuele Kanaalscan wordt
  weergegeven.
  • Selecteer het gewenste Zoektype met de “ ” of “
  ” -knop. De opties voor manueel zoeken zullen zich
  dan automatisch aanpassen. Druk op “ ” of “ ” om
  een optie te markeren en gebruik vervolgens “ ” of

  • Selecteer Analoge fijnafstemming in het
  Installatiemenu met de “ ” of “ ” en OK toetsen.
  Het scherm “Analoge fijnafstemming” wordt
  weergegeven. De functie Analoge fijnafstemming
  is niet beschikbaar indien er geen analoge
  kanalen, digitale kanalen en externe bronnen zijn
  opgeslagen.
  • Druk op OK om door te gaan. Gebruik de “ ” of “
  ” toets om af te stemmen. Bij het beëindigen, drukt
  u op OK.

  Nederlands - 14 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 14

  29.04.2011 14:34:04 • Page 16

  Servicelijst wissen (*)
  (*) Deze instelling is enkel zichtbaar wanneer de
  Landoptie is ingesteld op Denenmarken, Zweden,
  Noorwegen of Finland.
  Gebruik deze instelling om de opgeslagen kanalen te
  wissen. Druk op de “ ” of “ ” toets om Servicelijst
  Wissen te selecteren en druk dan op OK. De volgende
  OSD zal dan op het scherm weergegeven worden

  of “ ”-toetsen om een functie te selecteren in het
  Kanalenlijst-menu.
  • Gebruik de P+/P- toetsen om de pagina naar boven
  of beneden te bewegen.
  • Druk op de BLAUWE toets op de filteropties weer
  te geven.
  • Druk op “MENU” om het te verlaten.

  Een kanaal verplaatsen
  • Selecteer eerste het gewenste kanaal. Selecteer
  de Verplaatsen optie in de zenderlijst en druk op
  de OK toets.

  Druk OK om te annuleren. Selecteer Ja door op de
  “ ” of “ ” toets te drukken en druk op OK om alle
  kanalen te wissen.

  Zenders beheren - Kanalenlijst
  Het tv-toestel sorteert alle opgeslagen zenders in
  een kanalenlijst. Aan de hand van de opties van de
  kanalenlijst, kunt u deze kanalenlijst bewerken, uw
  favouriete kanalen instellen of de actieve kanalen
  selecteren die u wenst op te nemen in de lijst.
  • Druk op de “MENU” -toets om naar het hoofdmenu
  te gaan. Selecteer nu de optie Kanalenlijst aan de
  hand van de “ ” of “ ” -knop. Druk op OK om de
  inhoud van het menu weer te geven.

  • Er verschijnt een menu Nummer bewerken. Voer
  het gewenste kanaalnummer in met de numerieke
  toetsen op de afstandsbediening. Indier er al
  een kanaal werd opgeslagen onder dat nummer,
  verschijnt er een waarschuwingbericht. Selecteer Ja
  indien u het kanaal wil verplaatsen en druk op OK.
  • Druk op OK om door te gaan. Het geselecteerde
  kanaal is nu verplaatst.

  Een kanaal verwijderen
  U kunt de GROENE toets indrukken om een tag te
  plaatsen/verwijderen voor alle zenders; gebruik de
  GEEL toets om een tag te plaatsen/verwijderen.
  • Selecteer het kanaal dat u wil verwijderen en
  selecteer de optie Wissen. Druk op OK om door
  te gaan.
  • Een waarschuwingsmelding verschijnt. Selecteer
  Ja om de kanalen te verwijderen, druk op Nee om
  het proces te annuleren. Druk op OK om door te
  gaan.

  De naam van een kanaal wijzigen
  • Selecteer het kanaal waarvan u de naam wil wijzigen
  en selecteer de optie Naam be.. Druk op OK om
  door te gaan.
  Selecteer Zenderlijst bewerken om de opgeslagen
  kanalen te beheren. Gebruik de “ ” of “ ” en OK
  toetsen om Zenderlijst bewerken te selecteren.

  De kanalenlijst beheren

  • Verplaatst u zich naar het vorige/volgende teken met
  de “ ” of “ ” toetsen. Als u de “ ” of “ ” toetsen
  indrukt, schakelt u over op het volgende teken, bijv.
  ‘b’ teken wordt ‘a’ met “ ” of ‘c’ met “ ”. Als u op
  de numerieke toetsen ‘0...9’ drukt, vervangt u het
  gemarkeerde teken één voor één met de boven
  de toets afgedrukte tekens iedere maal u op de
  toets drukt.
  • Wanneer u klaar bent, drukt op OK om de wijziging
  op te slagen: Druk op “MENU” om de functie te
  verlaten.

  Een kanaal vergrendelen

  • Druk op de “ ” of “ ” toetsen om het kanaal te
  selecteren dat u wil bewerken. Druk op de “ ”

  U kunt de GROENE toets indrukken om een tag te
  plaatsen/verwijderen voor alle zenders; gebruik de
  GEEL toets om een tag te plaatsen/verwijderen bij
  een zender.

  Nederlands - 15 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 15

  29.04.2011 14:34:05 • Page 17

  • Selecteer het kanaal dat u wil verwijderen en
  selecteer de optie Lock. Druk op OK om door te
  gaan.
  • U wordt nu gevraagd om een persoonlijk
  identificatienummer (PIN) voor ouderlijke controle
  in te voeren. Het standaard PIN is ingesteld op
  0000. Voer dit PIN in.

  • BLAUW: Geeft de filteropties weer.

  Zenders beheren - De
  kanalenlijst sorteren
  U kunt de uitzendingen selecteren die u in de
  kanalenlijst wil opnemen. Om specifieke soorten
  van uitzendingen weer te geven, gebruikt u Instelling
  Actieve zenderlijst.
  Selecteer de Actieve zenderlijst in het Zenderlijstmenu
  met de “ ” of “ ” toets. Druk op OK om door te
  gaan.

  • Om een kanaal te vergrendelen/ontgrendelen,
  drukt u op OK wanneer het gewenste kanaal
  wordt gemarkeerd. Er verschijnt dan een
  vergrendelingssymbool naast het geselecteerde
  kanaal.

  Zenders beheren - Favorieten
  U kunt een lijst van uw favoriete programma’s
  creëren.
  • Druk op de “MENU”-toets om naar het hoofdmenu
  te gaan. Selecteer nu de optie Kanalenlijst aan de
  hand van de “ ” of de “ ” -knop. Druk op OK om
  de inhoud van het menu weer te geven.
  • Selecteer Favorieten om de lijst met uw favorieten
  te creëren. Gebruik de “ ”/“ ” - en OK- knoppen
  om Favorieten te selecteren.
  • U kunt verschillende zenders als favorieten
  instellen zodat enkel doorheen de favoriete zenders
  genavigeerd wordt.

  U kunt nu een type van uitzending kiezen uit de lijst
  aan de hand van de “ ” /“ ” - en OK-knoppen.

  Informatie op het scherm
  U kunt de “INFO” toets indrukken om de informatie
  op het scherm weer te geven. Het informatievaandel
  toont dan de details van het kanaal en van het huidige
  programma.

  Het informatievaandel biedt informatie over het
  geselecteerde kanaal en het uitgezonden programma.
  De naam van het kanaal wordt weergegeven,
  samen met zijn kanalenlijstnummer. Tip: Niet
  alle programma’s zenden dezelfde informatie uit.
  Indien de naam en de tijd van het programma niet
  beschikbaar zijn, zal het informatievaandel blanco
  worden weergegeven.
  • Selecteer een kanaal met de “ ” of “ ” toets. Druk
  op de OK -knop om de geselecteerde kanalen toe
  te voegen aan uw favorietenlijst. Druk opnieuw op
  de OK toets om te verwijderen.

  Indien het geselecteerde kanaal vergrendeld is,
  dient u de correcte viercijfercode in te voeren om de
  zender te kunnen bekijken (standaardcode is 0000).
  In dat geval verschijnt het bericht “Enter PIN” (PIN
  invoeren):

  Toetsfuncties
  • OK: Een zender toevoegen/verwijderen.
  • GEEL : Een tag plaatsen/verwijderen bij een
  zender.
  • GROEN : Een tag plaatsen/verwijderen bij alle
  zenders.
  Nederlands - 16 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 16

  29.04.2011 14:34:06 • Page 18

  Taal (Voorbeeld afspelen): Speelt het geselecteerde
  bestand af in een klein voorbeeldscherm.

  Media afspelen met media
  browser

  INFO: Wijzigt de filteropties.

  Indien het USB-geheugen niet herkend wordt na
  het in-/uitschakelen of na de eerste installatie, dient
  u eerst het USB-apparaat te verwijderen en het
  tv-toestel uit te schakelen. Sluit daarna het USBapparaat opnieuw aan.
  Om de Mediabrowser weer te geven, drukt u op de
  “MENU” toets van de afstandsbediening en daarna
  selecteert u de Mediabrowser met de “ ” of “ ” toets.
  Druk op OK om door te gaan. Het menu van Media
  Browser zal worden weergegeven.
  Ook, wanneer u USB-toestellen invoert, wordt
  het media browser scherm automatisch
  weergegeven:

  FAV: Sorteert de bestanden op naam.
  U kunt ook een ondertitelingsbestand selecteren of
  deselecteren. Het volgende menu wordt weergegeven
  terwijl een videobestand wordt afgespeeld:

  Afspelen (
  Stop (
  Pauze (

  toets): Start de videoweergave.

  knop): Stopt de videoweergave.
  toets): Stopt de video tijdelijk.

  Terugspoelen (
  achterwaarts.
  Afspelen (

  toets): Spoelt de video

  toets): Spoelt de video vlug verder.

  Ondertiteling/Audio (LANG. taal): Stelt de ondertiteling/
  het geluid in.
  Geel: Opent het menu voor de tijdscorrectie van de
  ondertiteling.

  U kunt de MP3- en video-bestanden weergeven vanop
  een USB-geheugen. Selecteer met de “ ”- of “
  ”-knop de opties Video’s, Foto’s of Instellingen.
  Video’s bekijken via USB

  Door op de toets RETURN te drukken, schakelt u
  terug naar het vorige menu.

  Foto’s bekijken via USB
  Wanneer u de optie Foto’s selecteert, worden alle
  beschikbare fotobestanden gefilterd en vervolgens
  op het scherm opgesomd.

  Wanneer u in de optie Video’s selecteert, worden alle
  beschikbare videobestanden gefilterd en vervolgens
  op het scherm weergegeven in een lijst. U kunt u met
  de “ ” of “ ” -knop een videobestand selecteren en
  op OK drukken om een video te bekijken.
  Springen (Numerieke toetsen): De TV verspringt
  naar het bestand met de letter die u invoert via de
  numerieke toetsen op uw afstandsbediening.

  0...9 (Springen) (numerieke toetsen): met de
  numerieke toetsen springen naar het geselecteerde
  bestand.

  Dit afspelen (OK-toets): Speelt het geselecteerde
  bestand af.

  OK: Geeft de geselecteerde foto weer in volledig
  scherm.

  Afspelen ( toets): Speelt alle mediabestanden af
  die beginnen met de geselecteerde optie.

  Diavoorstelling (
  met alle foto’s.

  toets): Start de diavoorstelling

  Nederlands - 17 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 17

  29.04.2011 14:34:07 • Page 19

  GROENE toets: Geeft afbeelding weer in miniatuur.
  RODE toets: Sorteert de bestanden per datum.
  GELE toets: Omschakelen tussen weergavestijlen.
  BLAUWE toets: Wijzigt het mediatype.

  Weergeven ( toets): Speelt alle mediabestanden
  in de map af, met als eerste het geselecteerde
  bestand.
  Stop (

  toets): Stopt de videoweergave.

  Pauze (

  Opties voor de diavoorstelling

  toets): Onderbreekt tijdelijk het
  geselecteerde nummer.

  Vorige/Volgende (links/rechts toetsen): Springt
  naar het vorige of volgende bestand.
  FAV: Sorteert bestanden per titel, artiest of album.
  Pauze (
  Doorgaan (

  toets): De diavoorstelling tijdelijk
  stopzetten.
  toets): De diavoorstelling doorzetten.

  Vorige/Volgende (links/rechts toetsen): Springen
  naar het vorige of volgende bestand in de
  diavoorstelling.
  Opmerking: Wanneer een foto wordt uitgezoomd/in
  volledig scherm weergegeven, kunt u niet navigeren in
  de foto met de omhoog/omlaag/rechts/links toetsen.
  Roteren (omhoog/omlaag-toetsen): De afbeelding
  roteren met de omhoog/omlaag-toetsen.
  Lus/Willekeurig (GROENE toets): Eénmaal drukken
  om de lus te deactiveren Opnieuw drukken om zowel
  Lus als Willekeurig te deactiveren. Een derdemaal
  drukken om enkel Willekeurig te activeren. Een
  vierdemaal drukken om beide opties te activeren. U
  kunt aan de veranderde pictogrammen zien welke
  functies zijn gedeactiveerd.

  Opmerking: Als de weergavestijl wordt ingesteld op
  Map in de Mediabrowser instellingen wordt de Muziek
  map weergegeven zoals gesorteerd en de bestanden
  moeten niet opnieuw worden gesorteerd door de FAV
  toets in te drukken.
  INFO: Wijzigt filteropties.
  Lus/Willekeurige weergave (blauwe toets):
  Eénmaal drukken om de lus te deactiveren Opnieuw
  drukken om zowel Lus als Willekeurig te deactiveren.
  Een derdemaal drukken om enkel Willekeurig te
  activeren. Een vierdemaal drukken om beide opties
  te activeren. U kunt aan de veranderde pictogrammen
  zien welke functies zijn gedeactiveerd.

  Media browser instellingen

  RETURN: Terug naar de bestandlijst.
  INFO: Geeft het help-scherm weer.

  Muziek weergeven via USB
  Wanneer u de optie Muziek selecteert, worden alle
  beschikbare audiobestanden gefilterd en vervolgens
  op het scherm opgesomd.

  U kunt de voorkeuren van uw Media Browser instellen
  aan de hand van de Instellingsdialoog. Druk op “ ”
  of “ ” om het item te markeren en gebruik dan “ ”
  of “ ” om in te stellen.
  Weergavestijl: Stelt de standaard navigatiemodus
  in.
  Diavoorstelling interval: Stelt de intervaltijd voor de
  diavoorstelling in.
  Ondertiteling weergeven: Stelt de voorkeuren voor
  ondertitelingsactivering in.

  0..9 (Numerieke toetsen): De TV verspringt naar het
  bestand met de letter die u invoert via de numerieke
  toetsen op uw afstandsbediening.

  Ondertiteling positie: Stelt de positie van de
  ondertiteling in (boven of onder).
  Ondertiteling tekengrootte: Stelt de lettergrootte
  van de ondertiteling in (max. 54pt).

  Dit Weergeven (OK toets): Speelt het geselecteerde
  bestand af.

  Nederlands - 18 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 18

  29.04.2011 14:34:08 • Page 20

  14:9

  Het beeldformaat instellen:
  Beeldformaat
  • U kunt de beeldverhouding (beeldgrootte) van de
  tv wijzigen om het beeld in verschillende zoommodi
  te bekijken.

  Hiermee zoomt u het brede beeld (14:9
  beeldverhouding) uit naar de bovenste en onderste
  limieten van het scherm.

  • Druk herhaaldelijk of de “SCREEN”- knop om het
  formaat van het beeld te wijzigen. De beschikbare
  zoommodi worden onderaan weergegeven.

  Auto
  Wanneer AUTO geselecteerd is, wordt de breedtehoogte verhouding aangepast door de informatie
  geleverd door de geselecteerde bron (indien
  beschikbaar)

  14:9 Zoom

  Het formaat weergegeven in de AUTO modus is
  volledig onafhankelijk van de WSS-informatie die
  kan worden omvat in het uitzendingsignaal of het
  signaal van een extern apparaat.
  Opmerking: De AUTO modus is enkel beschikbaar
  in HDMI, YPbPr en DTV-bronnen.

  16:9

  Deze optie zoomt in op het 14:9 beeld.

  Hierdoor worden de rechter- en linkerzijden van
  een normaal beeld (4:3 breedte-lengteverhouding)
  gelijkmatig uitgestrekt om het volledige brede
  televisiescherm te vullen.

  4:3

  • Voor beelden met een 16:9 breedte-lengteverhouding
  die in een normaal formaat (4:3 breedtelengteverhouding) werden samengedrukt, gebruikt
  u de 16:9 modus om de afbeelding te herstellen naar
  de oorspronkelijke vorm.

  Ondertitels

  Gebruik deze optie om een normaal beeld (4:3
  beeldverhouding) weer te geven - dit is de
  oorspronkelijke grootte.

  Panoramisch
  Hierdoor worden de rechter- en linkerzijden van een
  normaal beeld (4:3 beeldverhouding) gelijkmatig
  uitgerekt om het tv- scherm te vullen zonder dat de
  afbeelding onnatuurlijk overkomt.

  Dit zoomt het brede beeld (16:9 beeldverhouding) met
  ondertiteling uit naar het volledige scherm.

  Opmerking: U kunt het beeld omhoog of omlaag
  bewegen met de “ ” / “ ” toetsen, indien de
  beeldzoom is ingesteld als Panoramisch, 14:9,
  Cinema of Ondertiteling.
  Nederlands - 19 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 19

  29.04.2011 14:34:09 • Page 21

  De boven- en onderzijde van het beeld worden lichtjes
  bijgesneden.

  Scherpte: Om de scherpte van de objecten op het
  scherm in te stellen.

  Bioscoop

  Kleur: Om de kleurwaarden in te stellen.

  Dit zoomt het brede beeld (16:9 beeldverhouding) uit
  naar het volledige scherm.

  Colour Shift (Kleurverschuiving): Pas de gewenste
  kleurtoon aan.
  Kleurtemp: Om de kleurtoon in te stellen.
  Het instellen van de optie Koel, geeft witte kleuren
  een blauwe accentuering.
  Voor normale kleuren, selecteert u de optie
  Normaal.
  De optie Warm geeft witte kleuren een rode
  accentuering.

  Afbeeldinginstellingen
  configureren
  U kunt verschillende gedetailleerde beeldinstellingen
  gebruiken.
  Druk op de “MENU” toets en selecteer het Afbeelding
  pictogram met de “ ” of “ ” toets. Druk op OK om
  toegang te krijgen tot het menu Foto-instellingen.

  Ruisonderdrukking: Indien het uitzendsignaal
  zwak is en het beeld ruis bevat, kunt u de
  ruisdempingsinstelling gebruiken om de ruis te
  onderdrukken. De ruisdemping kan worden ingesteld
  op een van deze opties: Laag, Medium, Hoog of
  Uit.
  Game Mode (Spelmodus): Wanneer de spelmodus
  ingeschakeld is, worden specifieke instellingen voor
  de spelmodus, die geoptimaliseerd zijn voor betere
  videokwaliteit, geladen.
  Opmerking: Wanneer de spelmodus geactiveerd is,
  zijn sommige opties in het menu Beeldinstelling niet
  beschikbaar.
  Beeld Zoomen:Stelt de afbeelding grootte in op
  Auto,16:9, Ondertitels,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramisch
  of Cinema.
  Standaard: Om het beeldformaat terug op de
  fabrieksmatige standaardinstelling te zetten.
  In VGA (pc)-modus, zijn sommige opties in het menu
  Beeld niet beschikbaar. In plaats daarvan worden in
  pc-modus de VGA-modusinstellingen toegevoegd
  aan Beeldinstelling.

  PC beeldmenu instellen
  Ga als volgt te werk om PC-beelditems af te stellen:

  Menuopties voor beeldinstelling bedienen
  • Druk “ ” of “ ” om een item te selecteren.
  • Druk “ ” of “ ” om een item te selecteren.
  • Druk op “MENU” om het te verlaten.

  Menuopties voor beeldinstelling
  Modus: Voor uw weergavevereisten kunt u de
  desbetreffende modusoptie instellen. De beeldmodus
  kan worden ingesteld op een van deze opties:
  Cinema,Spel,Dynamisch en Natuurlijk.
  Contrast: Om het contrast tussen donker en licht van
  het scherm in te stellen.

  Druk “ ” of “ ” toets om het Afbeelding pictogram te
  selecteren. Beeldmenu verschijnt op het scherm.
  Contrast, Helderheid, Kleur, Kleurtemp en Beeld
  Zoomen instellingen in dit menu zijn identiek aan
  instellingen gedefinieerd in het TV-beeld menu onder
  “Hoofdmenu systeem”.
  Geluid,Instellingen en Bronnen instellingen zijn identiek
  aan de instellingen beschreven in het hoofdmenu
  systeem.
  Pc-positie: Om het menu voor pc-positie weer te
  geven.

  Helderheid: Om de helderheid van het scherm in
  te stellen.
  Nederlands - 20 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 20

  29.04.2011 14:34:09 • Page 22

  Menuopties voor geluidsinstelling
  Volume: Past het volumeniveau aan.
  Equalizer: Druk op OK om toegang te krijgen tot het
  submenu ‘Equalizer’.

  Auto Plaatsen: Optimaliseert het scherm automatisch.
  Druk op OK om te selecteren.
  Hor. Positie: Dit verschuift het beeld horizontaal naar
  de rechter-of linkerzijde van het scherm.
  Vert. Positie: Dit verschuift het beeld verticaal naar
  de boven- of onderzijde van het scherm.
  Pixelfreq.: Dit corrigeert de storingen die zich
  voordoen als verticale banden in presentaties met een
  hoog aantal pixels zoals rekenbladen, paragrafen of
  tekst in kleinere lettertypen.
  Fase: Afhankelijk van de resolutie en de scanfrequentie
  die u instelt op het tv-toestel kan een onzuiver beeld
  op het scherm verschijnen. In dat geval kunt u deze
  functie gebruiken om een zuiver beeld te ontvangen
  via de proefondervindelijke methode.

  Geluidsinstellingen configureren
  U kunt de geluidsinstellingen naar wens
  configureren.
  Druk op de “MENU”-knop en selecteer het eerste
  pictogram aan de hand van de “ ” of de “ ”-knop.
  Druk op OK om toegang te krijgen tot het menu
  ‘Geluidsinstellingen’.

  In het equalizermenu, kan de voorinstelling gewijzigd
  worden in Muziek, Film, Spraak, Vlak, Klassiek en
  Gebruiker. Druk op de “MENU” toets om terug te
  keren naar het vorige menu.
  Opmerking: De equalizerinstellingen kunnen
  uitsluitend gewijzigd worden wanneer de Equalizer
  modus op Gebruiker staat.
  Balans: Deze instelling wordt gebruikt om de linkse
  of rechtse luidspreker meer te benadrukken.
  Hoofdtelefoon: Stelt het geluidsvolume van de
  hoofdtelefoon in.
  AVL: De automatische volumebegrenzing (Automatic
  Volume Limiting) past het geluid aan om een
  vast uitvoerniveau tussen programma’s te krijgen
  (bjvoorbeeld, het volumeniveau van reclame is
  geneigd luider te zijn dan dat van programma’s).
  Dynamische Bas: Deze functie wordt gebruikt om het
  baseffect van het tv-toestel te verhogen.
  Digitaal uit: Om het type van digitale audiouitgang
  in te stellen.

  Menuopties voor geluidsinstelling
  • Druk “ ” of “ ” om een item te selecteren.
  • Druk “ ” of “ ” om een item te selecteren.
  • Druk op “MENU” om het te verlaten.
  Nederlands - 21 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 21

  29.04.2011 14:34:10 • Page 23

  betaal-tv, en voer dan deze in de televisie aan de
  hand van volgende procedure.

  De instellingen van uw tv
  configureren
  U kunt de instellingen gedetailleerd configureren.
  Druk op de “MENU” toets en selecteer het Instellingen
  pictogram met de “ ” of “ ” toets. Druk op OK om
  toegang te krijgen tot het menu ‘Instellingen’.

  • Voer de CAM in, en steek daarna de weergavekaart
  in de sleuf in de terminal aan de acherkant van
  de tv.
  • De CAM dient correct te worden ingevoerd, ze kan
  niet volledig ingevoerd worden aan de verkeerde
  kant. De CTM of de tv-terminal kunnen beschadigd
  worden als de CTM met te veel kracht ingevoerd
  wordt.
  Sluit de tv aan op het elektrisch netwerk, schakel het
  toestel aan en wacht even tot de kaart geactiveerd
  wordt.
  • Indien geen module ingevoerd is, verschijnt “Geen
  alg. interface module gedetect.” op het scherm.
  • Voor details over de instellingen raadpleegt u de
  handleiding van de module.

  Het menu Voorwaardelijke toegang
  weergeven (*)
  (*) Deze instellingen kunnen verschillen afhankelijk
  van de serviceprovider.

  Menuopties voor Instellingen
  • Druk “ ” of “ ” om een item te selecteren.
  • Druk op OK om een item te selecteren.
  • Druk op “MENU” om het te verlaten.

  Druk op de “MENU” toets en selecteer het pictogram
  met de “ ” of “ ” toets. Druk op OK om toegang te
  krijgen tot het menu ‘Instellingen’. Gebruik de “ ” of “
  ” -knop om Voorwaardelijke toegang te selecteren
  en druk op OK om het menu weer te geven.

  Instellingsmenu
  Vo o r w a a r d . To e g .: B e s t u u r t m o d u l e s m e t
  voorwaardelijke toegang indien aanwezig.
  Taal: Configureert taalinstellingen.
  Ouderlijk: Configureert de instellingen van ouderlijk
  toezicht.
  Ti m e r s : S t e l t d e t i m e r s i n v o o r b e p a a l d e
  programma’s.
  Datum/tijd: Stelt datum en tijd in.
  Bronnen: Activeert of deactiveert bepaalde
  bronopties.
  Andere instellingen: Geeft de andere instellingsopties
  voor het tv-toestel weer.

  Een module met voorwaardelijke
  toegang gebruiken
  BELANGRIJK: Verwijder of voeg de CI module
  enkel in wanneer de tv UITGESCHAKELD is.
  • Om bepaalde digitale kanalen te bekijken, is een
  module met voorwaardelijke toegang (een CAM,
  ‘Conditional Access Module’) eventueel vereist.
  Deze module dient dan in de CI-sleuf van uw tv te
  worden aangesloten.
  • Vraag de voorwaardelijk toegangsmodule (CAM) en
  de weergavekaart aan door zich te abonneren voor
  Nederlands - 22 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 22

  29.04.2011 14:34:11 • Page 24

  Taalvoorkeuren configureren

  Taalinstellingen

  Met dit menu kunt u de taalopties instellen.
  Druk op de “MENU” toets en selecteer het vijfde
  pictogram met de “ ” of “ ” toets. Druk op OK om
  toegang te krijgen tot het menu ‘Instellingen’. Gebruik
  de “ ” of “ ” -knop om Taal te selecteren en druk dan
  op OK om verder te gaan:

  Druk “ ” of “ ” om een item te selecteren. De
  instellingen worden automatisch opgeslagen.

  In het Configuratiemenu markeert u het Taal item
  door op de “ ” of “ ” toetsen te drukken. Druk op
  OK en het Taalinstellingen sub-menu zal op het
  scherm weergegeven worden. Gebruik de “ ” of “
  ” toetsen om het menu-item dat u wenst aan te
  passen te markeren en druk op de “ ” of “ ” toets
  om in te stellen.
  Opmerkingen:

  Menu: geeft de taal van het systeem weer.

  • Systeemtaal bepaalt de menutaal op het scherm

  Voorkeur

  • Audio Taal wordt gebruikt om de soundtrack van een
  kanaal te selecteren.

  Deze instellingen worden gebruikt, indien beschikbaar.
  Zo niet worden de huidige instellingen gebruikt.
  • Audio: Om de voorkeurstaal voor het geluid in te
  stellen.
  • Ondertitel: Om de taal van de ondertiteling in te
  stellen. De ondertiteling wordt weergegeven in de
  geselecteerde taal.
  • Teletekst: Om de taal van de teletekst in te stellen.
  • Gids: Stelt de voorkeur Gidstaal in.

  Huidig (*)
  (*) Deze instellingen kunnen worden veranderd
  wanneer de uitzender dit ondersteunt. Zo niet, kunnen
  de instellingen niet worden veranderd.
  • Audio : Wijzigt de audiotaal voor het huidige
  kanaal.
  • Ondertitel: Wijzigt de ondertitelingstaal voor het
  huidige kanaal.

  • Basisinstellingen zijn de eerste prioriteit wanneer er
  meerdere keuzes beschikbaar zijn bij een uitzending.
  Secundaire instellingen zijn de alternatieven
  wanneer de eerste opties niet beschikbaar zijn.

  Ouderlijk toezicht
  Om te vermijden dat bepaalde programma’s
  toegankelijk zouden zijn, kunnen bepaalde kanalen
  en menu worden vergrendeld aan de hand van het
  besturingssysteem voor ouderlijk toezicht.
  Deze functie schakelt het beveiligingsysteem in of uit
  en maakt het mogelijk de pincode te wijzigen.
  Druk op de “MENU” toets en selecteer het pictogram
  met de “ ” of “ ” toets. Druk op OK om toegang te
  krijgen tot het menu ‘Instellingen’. Gebruik de “ ” of
  “ ” -knop om Ouderlijk toezicht te selecteren en
  druk dan op OK om verder te gaan:

  Opmerking: Indien de Landoptie op Denenmarken,
  Zweden, Noorwegen of Finland is ingesteld, zal het
  Instellingenmenu voor Taal zoals hieronder beschreven
  werken:
  Om de menuopties voor ouderlijk toezicht weer
  te geven, dient u een pin-nummer in te voeren.
  Fabrieksmatig is het pin-nummer 0000. Nadat u het
  juiste pin-nummer hebt ingevoerd, wordt het menu
  voor ouderlijk toezicht weergegeven:
  Nederlands - 23 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 23

  29.04.2011 14:34:11 • Page 25

  Timers
  Druk op de “MENU” toets en selecteer het Zenderlijst
  pictogram met de “ ” of “ ” toets om het Timers
  menu weer te geven. Druk op de OK toets om het
  Zenderlijst menu weer te geven. Gebruik de “ ” of “
  ” toets om Timers te markeren en druk op OK om
  door te gaan:

  De slaaptimer instellen
  Kinderslot instellingen menu bewerking (*)
  • Selecteer een optie met de “ ” of “ ” toets.
  • Druk “ ” of “ ” om een item te selecteren.
  • Druk op de OK toets om meer opties weer te
  geven.
  (*) Als u de Landenoptie instelt als UK tijdens de eerste
  installatie zijn de Maturiteitslot en kinderslot opties
  niet zichtbaar. Deze instelling is enkel beschikbaar
  voor EU-landen.
  Menuvergrendeling: Deze functie vergrendelt of
  ontgrendeld de toegang tot het menu. U kunt de
  toegang tot het installatiemenu, of tot het volledige
  menusysteem vergrendelen.
  Volwassenvergrendeling: Als dit ingesteld is, wordt
  informatie over leeftijdsbeperking ingewonnen bij de
  zender, en indien het desbetreffende leeftijdsniveau
  is uitgeschakeld, worden het beeld en het geluid niet
  weergegeven.
  Kinderslot: Als het kinderslot is ingesteld, kan de TV
  enkel worden bediend met de afstandsbediening. In
  dat geval werken de toetsen van het configuratiepaneel
  niet, behalve de Stand-by/Aan toets. Als het Kinderslot
  geactiveerd wordt, kunt u de TV overschakelen op de
  Stand-by modus met de Stand-by/Aan toets. Om de TV
  opnieuw in te schakelen, hebt u de afstandsbediening
  nodig. Als een van deze toetsen ingedrukt wordt,
  verschijnt de boodschap “Kinderslot AAN” op het
  scherm als het menuscherm niet zichtbaar is.
  PIN instellen: Om een nieuw pin-nummer vast te
  leggen. Voer een nieuw pin-nummer in aan de hand
  van de numerieke toetsen. Voer daarna het nieuwe
  pin-nummer een tweede maal in ter verificatie.
  BELANGRIJK: De standaardfabrieksinstelling voor
  het pin-nummer is 0000. Wanneer u het pin-nummer
  wijzigt, noteer het dan en bewaar het op een veilige
  plaats.

  Gebruik deze functie om de tv atuomatisch uit te
  schakelen na een bepaalde tijd.
  • Selecteer Slaaptimer met de “ ”- of de “ ”-knop.
  • Gebruik de “ ” of “ ” toets om in te stellen. De timer
  kan worden geprogrammeerd tussen Uit en 2.00 uur
  (120 minuten) in stappen van 30 minuten.

  De programmatimers instellen
  Met deze functie kunt u de programmatimers instellen
  voor een bepaald programma.
  Druk op de “ ” -knop om de timers in te stellen.
  Er verschijnen nu op het scherm knoppen voor de
  programmatimer.

  Een timer toevoegen
  • Druk op de GEEL knop op de afstandsbediening om
  een timer toe te voegen. Het onderstaande menu
  verschijnt op het scherm:
  Kanaal: Om het kanaal te veranderen met “ ” of “
  ”.
  Record Type: Dit kan niet worden ingesteld.
  Datum: Voer hier een datum in met de numerieke
  knoppen.
  Start: Voer hier een startdatum in met de numerieke
  knoppen.
  Einde: Voer hier een einddatum in met de numerieke
  knoppen.
  Tijdsduur: Geeft de tijdsspanne tussen de begin- en
  de eindtijd weer.
  Modus: Hiermee kunt een timer instellen om
  Eenmalig, Dagelijks of Wekelijks te herhalen. Druk “
  ” of “ ” om een optie te selecteren.
  • Druk op de GROENE knop om de timer op te slaan.
  Druk op de RODE knop om te annuleren.
  Wijzigen/wissen:Bedient de kinderslot instellingen
  op timers.

  Een timer bewerken
  • Selecteer aan de hand van de “ ” of de “ ” -knop
  de timer die u wenst te bewerken.
  • Druk op de GROENE knop. Er verschijnt een menu
  “Timer bewerken”.
  • Wanneer u klaar bent, drukt op de GROENE knop
  om de wijziging op te slagen: Om te annuleren, drukt
  u op de “MENU” knop.

  Nederlands - 24 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 24

  29.04.2011 14:34:12 • Page 26

  Een timer verwijderen
  • Selecteer aan de hand van de “ ” of de “ ” -knop
  de timer die u wenst te verwijderen.
  • Druk op de RODE knop.
  • Selecteer JA aan de hand van de “ ”- of de “
  ” -knoppen om de timer te verwijderen. Selecteer
  NEE om te annuleren.

  Broninstellingen configureren
  Met deze functie kunt u bepalde bronopties activeren of
  deactiveren. De tv zal dan niet naar de gedeactiveerde
  bronopties overschakelen wanneer u op de knop
  “SOURCE” drukt.

  De datum-/tijdsinstellingen
  configureren
  Selecteer in het menu ‘Instellingen’ de optie Datum/
  Tijd om de tijd en datum te configureren. Druk op
  de OK toets.

  • Selecteer in het menu Instellinge de optie Bronnen
  en druk vervolgens op de OK-toets.
  • Gebruik de “ ” of “ ” toetsen om Datum/Tijd te
  markeren.
  Datum, tijd, Tijdsinstellingen modus en Tijdzone instelling
  zijn beschikbaar.
  Gebruik de “ ” of “ ” toetsen om de Tijdinstellingen
  modus te markeren. Tijdinstellingen modus wordt
  ingesteld met de “ ” of “ ” toetsen. Het kan AUTO of
  MANUEEL ingesteld worden.
  Als AUTO wordt geselecteerd, zijn de Datum/Tijd en
  Tijdzone opties niet beschikbaar voor instelling. Indien
  de HANDMATIGE optie geselecteerd is, kan de Tijdzone
  worden gewijzigd:

  • Druk “ ” of “ ” om een bron te selecteren.
  Gebruik de “ ” of “ ” toetsen om de geselecteerde
  bron te activeren of te deactiveren. De wijzigingen
  worden automatisch opgeslagen. Opmerking: De
  YPbPr-modus kan enkel gebruikt worden als u een
  apparaat aansluit met een YPbPr-uitgang via de PCingang met YPbPr naar PC-kabel (Niet geleverd).

  Andere instellingen configureren
  Om algemene configuratievoorkeuren weer te
  geven, drukt u in het menu Instellingen op Andere
  instellingen en drukt op de OK-toets.

  • Als u op “ ” of “ ” drukt, selecteert u Tijdzone.
  Gebruik de “ ” of “ ” toetsen om de Tijdzone te wijzigen
  tussen GMT-12 of GMT+12. Datum/Tijd bovenin de
  menulijst worden dan gewijzigd in overeenstemming
  met de geselecteerde Tijdzone.
  • De wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Druk
  op “MENU” om te verlaten.

  Werking
  • Druk “ ” of “ ” om een item te selecteren.
  Nederlands - 25 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 25

  29.04.2011 14:34:13 • Page 27

  • Druk “ ” of “ ” om een optie in te stellen.
  • Druk op OK om een submenu weer te geven’.
  OSD-tijd: Om de time-out voor menuschermen te
  wijzigen.
  Gecodeerde scannen: Wanneer deze instelling is
  ingeschakeld, zal het zoekproces ook de gecodeerde
  kanalen vinden. Als deze optie op UIT staat, zullen de
  gecodeerde kanalen niet gevonden worden wanneer u
  automatische of handmatige zoekopdracht uitvoert.
  Backlight (Achtergrond verlichting) (optioneel):
  Deze instelling bedient de achtergrondverlichting
  en kan worden ingesteld op Maximum, Minimum,
  Medium en Eco modus.
  Energiebesparende modus: Gebruik de “ ” of “ ”
  om de Energiebesparende modus te selecteren. Druk
  op de “ ” of “ ” toets om Energiebesparende modus
  In of Uit te schakelen. Raadpleeg de sectie: “Milieuinformatie” in deze handleiding voor meer informatie
  over de Energiebesparende modus.
  Opmerking: De achtergrondverlichting functie
  verschijnt wanneer de Energiebesparende modus
  wordt ingeschakeld.

  Automatisch TV uit: U kunt de time-out waarde
  instellen van de automatische uitschakelfunctie.
  Wanneer de time-out waarde wordt bereikt en de TV
  niet wordt ingeschakeld gedurende een geselecteerde
  tijdsduur, schakelt de TV uit.
  Stand-by zoekopdracht (optioneel):
  Gebruik de “ ” of “ ” toets om Stand-by zoekopdracht
  te selecteren en druk dan op de “ ” of “ ” toets om
  deze instelling naar in of uit te schakelen. Als u
  Stand-by zoekopdracht uitschakelt, wordt deze
  functie onbeschikbaar. Om Stand-by zoekopdracht
  te gebruiken, moet u Stand-by zoekopdracht
  inschakelen.

  Andere functies
  Tv-informatie weergeven: Zendernummer,
  Zendernaam, Geluidsindicator, Tijd, Teletekst,
  Zendertype en resolutie informatie verschijnt op het
  scherm wanneer een nieuwe zender wordt ingevoerd
  of de “INFO” toets wordt ingedrukt.

  Blauw Beeld: Activeert of deactiveert het
  blauweachtergrondsysteem wanneer het signaal
  zwak of niet aanwezig is.

  Geluidsdemping: Druk op de “ ” toets om het
  geluid uit te schakelen. De geluidsdempingindicator
  verschijnt aan de bovenzijde van het scherm. Om
  de geluidsdemping te annuleren, bestaan er twee
  alternatieven: u kunt op “ ” drukken of u kunt het
  volumeniveau verhogen.

  Software-upgrade (Bijwerking van software): Om
  zeker te zijn dat uw tv steeds de meest recente informatie
  bevat, kunt u deze instelling gebruiken. Voor een juiste
  werking dient de tv in stand-by te staan.

  Beeldmodus selecteren: Door op de PRESETS
  toets te drukken, kunt u de Beeldmodusinstellingen
  wijzigen naar gelang uw kijkvereisten. Beschikbare
  opties zijn Dynamisch, Natuurlijk, Cinema en Spel.
  Ondertiteling weergeven: U kunt ondertiteling
  inschakelen door de SUBTITLE toets van de
  afstandsbediening in te drukken. Druk opnieuw op
  de SUBTITLE toets om de ondertitelingsfunctie uit
  te schakelen.

  U kunt de automatische bijwerking activeren of
  deactiveren aan de hand van de optie Automatisch
  scannen.

  Als “Ondertiteling” is ingeschakeld en u drukt op de “
  ” toets verschijnt een waarschuwing op het scherm
  (** enkel voor het VK).

  U kunt ook manueel zoeken naar nieuwe software
  door Naar upgrades scannen te selecteren.
  Hardhorenden: Indien de zender speciale signalen
  met betrekking tot het geluid toelaat, kunt u deze
  instelling inschakelen en dergelijke signalen
  ontvangen.
  Geluidsbeschrijving: Audiobeschrijving verwijst
  naar een bijkomende verhaaltrack voor blinden en
  slechtziende kijkers van visuele media, inclusief
  televisie en films. De verteller van de beschrijving
  spreekt doorheen de presentatie, beschrijft wat er op
  het scherm gebeurt tijdens de natuurlijke pauzes in de
  audio (soms tijdens dialogen, als men dit nodig acht).
  U kunt deze functie gebruiken, enkel als de uitzender
  die bijkomende verhaaltracks ondersteunt.
  Nederlands - 26 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 26

  29.04.2011 14:34:15 • Page 28

  Teletekst

  Tips

  Het teletekstsysteem zendt informatie zoals nieuws,
  sport en weer naar uw TV. Merk op dat indien
  het signaal vermindert, bijvoorbeeld bij slechte
  weeromstandigheden, sommige tekstfouten kunnen
  voorkomen of de teletekstmodus onderbroken
  wordt.
  Teletekst functietoetsen worden hieronder
  weergegeven:

  Scherm onderhouden: Reinig het scherm met een licht
  vochtige, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen
  want deze kunnen de beschermlaag van het TVscherm beschadigen. Uit veiligheidsoverwegingen
  raden we aan de stekker uit het stopcontact te
  verwijderen wanneer u het toestel schoonmaakt.
  Houd de TV stevig vast aan de onderkant wanneer u
  het toestel verplaatst.


  ” Teletekst / Mengen : Activeer de teletekstmodus
  indien een maal ingedrukt. Druk opnieuw om het
  teletekstscherm boven het programma te plaatsen
  (mengen). Als u dit opnieuw indrukt, wordt de
  teletekstmodus uitgeschakeld.

  Beeldnawerking: Merk op dat dubbele beelden
  kunnen optreden tijdens de weergave van een
  doorlopend beeld. Doorlopende beelden op LCD TV’s’
  kunnen na een korte periode verdwijnen. Probeer de
  TV een poosje uit te schakelen.

  “RETURN” - Index: Selecteert de teletekst
  inhoudsopgave.

  Om dit te vermijden, laat geen stilstaand beeld
  langdurig op het scherm staan.

  “INFO” openbaar maken: Geeft verborgen informatie
  weer (Bijv. oplossingen van spelletjes).

  Geen stroom: Als uw tv-systeem geen stroom heeft,
  controleer dan de voedingskabel en verbindingen naar
  het stopcontact.

  “OK” Hold: Houdt een teletekst pagina wanneer
  gepast. Druk opnieuw om te hervatten.
  “ ”/“ ” Subcode pagina’s : Selecteert subcode
  pagina’s, indien beschikbaar, wanneer teletekst
  geactiveerd wordt.
  P+ / P- en cijfers (0-9): Druk om een pagina te
  selecteren.
  Opmerking: De meeste TV-stations gebruiken code
  100 voor hun indexpagina.

  Gekleurde toetsen (ROOD/ GROEN/ GEEL/
  BLAUW)
  Uw TV ondersteunt zowel FASTEXT en TOP text
  systemen. Als deze systemen beschikbaar zijn,
  worden de pagina’s in groepen of onderwerpen
  verdeeld. Als het FASTEXT-systeem beschikbaar is,
  worden delen in een teletekstpagina kleurgecodeerd
  en kunnen, door op de gekleurde toetsen te drukken,
  geselecteerd worden. Druk op de gewenste gekleurde
  toets. Het gekleurde schrift verschijnt en toont u
  welke gekleurde toetsen te gebruiken wanneer TOP
  text uitzending beschikbaar is. Door op “ ” of “ ”
  te drukken gaat u respectievelijk naar de volgende
  of vorige pagina.

  Zwakke beeldkwaliteit: Hebt u het verkeerde tvsysteem geselecteerd? Is uw TV-toestel of antenne te
  dicht bij niet-geaarde geluidsapparatuur of neon lichten,
  etc. geplaatst? Hoge gebouwen en bergen kunnen
  dubbele beelden of spookbeelden veroorzaken. Soms
  kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de oriëntering
  van de antenne te wijzigen. Is het beeld of teletekst
  onherkenbaar? Controleer of u de correcte frequentie hebt
  ingevoerd. Stel de kanalen opnieuw af. De kwaliteit van de
  afbeelding kan achteruitgaan wanneer twee randtoestellen
  gelijktijdig worden verbonden op de TV. In een dergelijk
  geval moet u een van beide toestellen afsluiten.
  Geen beeld: Is de antenne correct aangesloten?
  Zijn de stekkers stevig aangesloten op de antenne
  aansluiting? Is de antennekabel beschadigd? Werden
  de correcte stekkers gebruikt voor de aansluiting
  van de antenne? Indien u twijfelt, neemt u contact
  op met de verdeler. Geen beeld betekent dat uw tv
  geen uitzending ontvangt. Hebt u de juiste knoppen
  van de afstandsbediening geselecteerd? Probeer het
  opnieuw. Zorg er ook voor dat de correcte invoerbron
  geslecteerd werd.
  Geluid: U hoort geen geluid. Is het mogelijk dat u
  het geluid hebt onderbroken door op de
  toets
  te drukken? Het geluid komt slechts uit één van de
  luidsprekers. Is de balans ingesteld op één uiteinde?
  Raadpleeg het Geluidsmenu.
  Afstandsbediening: Uw tv reageert niet meer op
  de afstandsbediening. Als de batterijen versleten
  zijn, kunt u de lokale toetsen op de TV nog steeds
  gebruiken.
  Invoerbronnen: Indien u geen invoerbronnen kunt
  selecteren, is het mogelijk dat het toestel niet is
  aangesloten. Controleer de AV kabels en aansluitingen
  als u een toestel hebt proberen aansluiten

  Nederlands - 27 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 27

  29.04.2011 14:34:15 • Page 29

  Bijlage A: PC-invoer normale
  weergavemodi
  Het scherm heeft een maximumresolutie van 1360
  x 768. Onderstaande tabel is een illustratie van
  een aantal van de normale video schermmodi. Het
  is mogelijk dat uw TV verschillende resoluties niet
  ondersteunt. Ondersteunde resolutiemodi worden
  hieronder weergegeven. Indien u uw pc overschakelt
  op een niet-ondersteunde modus verschijnt een
  waarschuwing OSD op het scherm.

  Bijlage B: AV en HDMIsignaalcompatibiliteit (Ingang
  signaaltypes)
  Bron

  Ondersteunde
  signalen

  Beschikbaar

  PAL 50/60

  O

  EXT

  NTSC 60

  O

  (SCART)

  RGB 50

  O

  RGB 60

  O

  PAL 50/60

  O

  Index

  Resolutie

  Frequentie

  1

  640x400

  70 Hz

  2

  640x480

  60 Hz

  480I

  60Hz

  O

  3

  640x480

  75 Hz

  480P

  60Hz

  O

  576I

  50Hz

  O

  576P

  50Hz

  O

  720P

  50Hz

  O

  720P

  60Hz

  O

  4

  Zijde AV

  NTSC 60

  O

  800x600

  60 Hz

  5

  800x600

  75 Hz

  6

  1024x768

  60 Hz

  7

  1024x768

  70 Hz

  1080I

  50Hz

  O

  8

  1024x768

  75 Hz

  1080I

  60Hz

  O

  9

  1152x864

  75 Hz

  1080P

  50Hz

  O

  10

  1280x768

  60 Hz

  1080P

  60Hz

  O

  60 Hz

  480I

  60Hz

  O

  60 Hz

  480P

  60Hz

  O

  11
  12

  1280x1024
  1360x768

  YPbPr

  HDMI

  576I

  50Hz

  O

  576P

  50Hz

  O

  720P

  50Hz

  O

  720P

  60Hz

  O

  1080I

  50Hz

  O

  1080I

  60Hz

  O

  1080P

  50Hz

  O

  1080P

  60Hz

  O

  1080P

  24Hz

  O

  (X: Niet beschikbaar, O: Beschikbaar)
  In bepaalde gevallen kan een signaal op de LCD-tv
  incorrect worden weergegeven. Het probleem kan een
  onverenigbaarheid zijn met de standaarden van het
  brontoestel (DVD, set-top-box, etc...) Indien een dergelijk
  probleem zich voordoet, neemt u contact op met uw verdeler
  en de fabrikant van het bronmateriaal.

  Nederlands - 28 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 28

  29.04.2011 14:34:16 • Page 30

  Bijlage C: Ondersteunde DVI-resoluties
  Als u apparaten wilt aansluiten op de connectoren van uw televisie met DVI-convertorkabels (niet geleverd)
  kunt u de onderstaande resolutie-informatie raadplegen.
  24Hz

  25Hz

  30Hz

  50Hz

  480i

  60Hz
  ;

  480p

  ;

  576i

  ;

  576p

  ;

  720p

  ;

  1080i

  ;

  ;

  ;

  ;

  1080p

  ;

  ;

  ;

  ;

  Bijlage D: Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus
  Ondersteunde spelers
  Speler

  Stream

  Video decoder (MSVD)

  Audio decoder (MSAD)

  Audio

  MP3

  Geen

  MP3

  Audio

  WAV/AIFF

  Geen--

  LPCM

  MPEG1 Program
  Stream

  MPEG-1

  MPEG1

  MP3, AC-3 en PCM

  MPEG2 Program
  Stream

  MPEG-2

  MPEG2

  MP3, AC-3 en PCM

  AVI (Xvid)

  XVID

  MPEG2

  MP3, AC-3 en PCM

  Nederlands - 29 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 29

  29.04.2011 14:34:16 • Page 31

  Bijlage E: Software upgrade
  • Uw TV kan nieuwe software upgrades zoeken en bijwerken via uitzendingskanalen.
  • Om uitzendingskanalen te zoeken, zoekt de TV naar beschikbare zenders opgeslagen in uw instellingen.
  Voor u dus een software upgrade zoekt, wordt het aanbevolen een automatische zoekopdracht uit te voeren
  en alle beschikbare zenders bij te werken.

  1) Software upgrade zoeken via gebruikersinterface
  • U kunt handmatig controleren op nieuwe software upgrades voor uw televisietoestel.
  • Navigeer eenvoudig naar uw hoofdmenu. Selecteer Instellingen en selecteer Overige instellingen menu.
  In het Overige instellingen menu navigeert u naar het Software upgrade item en u drukt op de OK toets
  om het Upgrade opties menu te openen.
  • In het Upgrade opties menu selecteert u Scannen voor upgrade en u drukt op de OK toets.
  • Indien een nieuwe upgrade wordt gevonden, wordt deze gedownload. Een voortgangsbalk geeft de resterende
  downloadtijd aan. Aan het einde van de download verschijnt een bericht om de computer opnieuw te starten
  en de nieuwe software te activeren. Druk op OK om door te gaan met de herstartbewerking.

  2) 3.AM zoeken en upgrade modus
  • Als Automatisch scannen is ingeschakeld in het Upgrade opties menu schakelt de TV in om 03:00 en
  zoek zenders voor een nieuwe software upgrade. Indien nieuwe software wordt gevonden en gedownload,
  opent de TV de volgende maal met de nieuwe software versie.
  Opmerking bij herstartbewerking: Herstarten is de laatste stap in de software upgrade bewerking als de
  download van nieuwe software voltooid is. Tijdens het herstarten, voert de TV definitieve initialisaties uit. In
  het herstarten sequentiepaneel wordt de stroom afgesloten en de LED-indicator voorin geeft activiteit aan
  door te knipperen. Ca. 5 minuten later herstart de TV met de nieuwe software ingeschakeld.
  • Als uw TV niet herstart binnen 10 minuten moet u de stroom 10 minuten uitschakelen en opnieuw inschakelen.
  De TV moet veilig openen met de nieuwe software. Als u er nog steeds niet in slaagt de TV in te schakelen,
  moet u de in/uitschakelsequentie een aantal maal herhalen. Als uw toestel nog steeds niet werkt, belt u het
  onderhoudspersoneel om het probleem op te lossen.
  Caution: U mag de TV niet uitschakelen wanneer de LED-indicator knippert tijdens het herstarten.
  Dit kan ertoe leiden dat uw TV niet opnieuw opent en enkel kan worden gerepareerd door
  onderhoudspersoneel.

  Informatie voor gebruikers met betrekking tot het weggooien van
  oude apparatuur en batterijen
  [Uitsluitend voor de Europese Unie]

  Batterij
  Producten

  Deze symbolen geven aan dat apparatuur met deze symbolen niet als
  algemeen huishoudelijk huisvuil mag behandeld worden. Als u zich
  van het product of batterij wilt ontdoen, moet u gebruik maken van de
  ophaalsystemen of faciliteiten voor de correcte recyclage.
  Opmerking: Het Pb-symbool onder het symbool voor batterijen toont
  aan dat de batterij lood bevat.

  Nederlands - 30 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 30

  29.04.2011 14:34:16 • Page 32

  Eigenschappen
  TV-UITZENDING
  PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
  KANELEN ONTVANGEN
  VHF (BAND I/III)
  UHF (BAND U)
  HYPERBAND
  AANTAL VOORINGESTELDE KANALEN
  1000
  KANAALINDICATOR
  Menu Weergave op het scherm.
  RF ANTENNE INGANG
  75 ohm (niet gebalanceerd)
  OPERATIONEEL VOLTAGE
  110-240V Wisselstroom, 50/60 Hz.
  AUDIO
  Duits + Nicam Stereo
  GELUIDSUITGANGSTROOM (WRMS.) (10% THD)
  2 x 2,5
  STROOMVERBRUIK (W)
  47 W (max)
  < 1 W (Stand-by)
  PANEEL
  19” Schermgrootte
  AFMETINGEN (mm)
  BxLxH (met voet): 134 x 468 x 341
  Gewicht (Kg): 4,75
  BxLxH (zonder voet): 53 x 468 x 307
  Gewicht (Kg): 4,50

  MHEG-5 MOTOR conform met ISO / IEC 13522-5 UK motorprofiel 1
  Element carousel ondersteuning conform met ISO/IEC 135818-6 en UK DTT
  profiel.

  voor VK

  Frequentiebereik: 474-850 MHz voor UK-modellen
  Digitale
  ontvangst

  170-862 MHz voor EU-modellen
  Transmissie standaarden: DVB-T. MPEG2
  Demodulatie: COFDM met 2K/8K FFT modus.
  FEC: alle DVB modi
  Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9
  Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.
  Nederlands - 31 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 31

  29.04.2011 14:34:16 • Page 33

  MOBIL TV GEBRUIKSHANDLEIDING
  De TV inschakelen door gebruik van 12 volt
  1. Sluit de sigarettenaansteker kabel aan op de sigarettenaansteker aansluiting van uw wagen of een
  kabel met clips op de accu van de wagen. Zorg ervoor dat u de correcte polariteit respecteert.
  2. Sluit de andere zijde van de 12 voltkabel aan op de DC12 aansluiting op de achterzijde van de TV.
  3. Druk op de “ ” toets, P+ / P- of een numerieke toets op de afstandsbediening of druk op de “
  toets, - of + toets op de TV. De tv schakelt in (optioneel).  4. Stel voor beste beeld via antennepositie in of stel de tv kanalen indien nodig opnieuw in .
  de TV uitschakelen
  1. Druk op de “ ” toets van de afstandsbediening of de “
  schakelen naar stand-by modus.

  ” toets van de TV om de TV over te

  2. Koppel de kabelconnectoren en stroomstekkers los.

  OPGELET: 12 V Invoer:

  V+

  V+

  V-

  V-

  Nederlands - 32 -

  A01_MB60_[NL]_(01-TV)_woypbpr_1900UK_IDTV_BRONZE17_MOBİL_19912WLED_10071656_50182410.indd 32

  29.04.2011 14:34:16 • Page 34

  Kenmerken

  Inhoudsopgave
  Kenmerken ........................................................... 33
  Algemene eigenschappen ................................ 33
  Veiligheidsinformatie............................................. 34
  Opmerkingen Over De Schijven ........................... 34
  Over de behandeling van de schijven .............. 34
  Over de reiniging van de schijven..................... 34
  Licentiemededeling............................................... 34
  Hoe een DVD bekijken ......................................... 34
  Toetsen Configuratiescherm DVD ........................ 35
  Overzicht van de afstandsbediening .................... 35
  Algemene bediening ............................................ 36
  Algemeen afspelen ............................................... 37
  Basisweergave ................................................. 37
  Voor uw informatie: ....................................... 37
  Opmerkingen bij het Afspelen: .......................... 37
  Menu items instellen ............................................. 37
  Video instelling pagina ...................................... 37
  TV Type......................................................... 37
  DivX VOD ..................................................... 37
  Taalinstelling ..................................................... 37
  OSD LANG ................................................... 37
  AUDIO .......................................................... 38
  SCHIJFMENU ............................................... 38
  ONDERTITELING ......................................... 38
  Voorkeuren ....................................................... 38
  HELDERHEID ............................................... 38
  DOWNMIX .................................................... 38
  PASSWORD (wachtwoord wijzigen): ............ 38
  SPDIF UITGANG .............................................. 38
  Probleemoplossing ............................................... 39
  De beeldkwaliteit is slecht (DVD)...................... 39
  De schijf wordt niet afgespeeld ......................... 39
  Verkeerde OSD-taal.......................................... 39
  Sommige functies
  (Camerastandpunt, Zoom, Etc.) werken niet .... 39
  Geen beeld ....................................................... 39
  Geen geluid ...................................................... 39
  Vervormd geluid ................................................ 39
  Geen reactie van de afstandsbediening ........... 39
  Als er niets werkt .............................................. 39
  Voorwaardebepalingen ......................................... 40
  Opmerkingen over de schijven ............................. 41
  Ondersteunde bestandsformaten ......................... 42
  Technische kenmerken ......................................... 42

  Algemene eigenschappen
  • DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG
  / DivX Afspelen.
  • Weergave van NTSC/PAL (afhankelijk van de inhoud
  van de schijf)
  • LPCM-geluid via coaxiale digitale geluidsuitgang.
  (optioneel).
  • Multi-Audio (tot 8) -ondersteuning (volgens inhoud
  van de schijf)
  • Multi-Ondertiteling (tot 32) -ondersteuning (volgens
  inhoud van de schijf)
  • Multi-Angle (tot 9) -ondersteuning (volgens inhoud
  van de schijf)
  • 8 censuurniveaus
  • Snel vooruit en terugspoelen aan 5 verschillende
  snelheden. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
  • Vertraagde weergave aan 4 verschillende snelheden.
  (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x voorwaarts)
  • Beeld per beeld voorwaartse weergave.
  • Zoekmodus
  • Herhalen
  • Coaxiale audio out (optioneel)
  • Gekopieerde schijven kunnen incompatibel zijn.
  Opmerking
  • Het is mogelijk dat deze DVD speler bepaalde MP3
  opnames niet weergeeft vanwege het verschil in
  opnameformaat of schijftype.
  • Raadpleeg de handleiding i.v.m. de MP3 weergave.
  • CD-R/CD-RW schijven opgenomen met de CD-DAmethode kunnen weergegeven worden. Bepaalde
  CD-R/CD-RW -schijven kunnen incompatibel zijn
  vanwege de laseropname en het ontwerp van de
  schijf.
  • DVD-R/RW schijven opgenomen met de DVDVideo-methode kunnen weergegeven worden.
  Bepaalde DVD-R/RW-schijven kunnen incompatibel
  zijn vanwege de laseropname en het ontwerp van
  de schijf.
  • Bepaalde schijven kunnen onuitwisselbaar zijn met
  de JPEG-Viewer-functie vanwege een verschil in
  opnameformaat of de staat van de schijf.

  Nederlands - 33 -

  A01_MB60_[NL]_(02-DVD)_WDIVX_1900UK_10071468_50181626.indd 33

  15.12.2010 17:22:13 • Page 35

  Over de reiniging van de schijven

  Veiligheidsinformatie
  LET OP!
  DVD Player is een klasse 1 laser product. Dit product
  gebruikt echter een zichtbare laserstraal die een
  schadelijke stralingsblootstelling kan veroorzaken. Let
  er op dat u de speler correct gebruikt zoals in deze
  handleiding wordt beschreven.

  • Alvorens de schijf af te spelen, dient u de schijf te
  reinigen met een schone doek Veeg de schijfschoon
  vanaf het midden naar buiten.

  CLASS 1
  LASER PRODUCT
  RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
  Het bliksemflits met pijlpunt symbool
  binnen een gelijke driehoek dient om de
  gebruiker te wijzen op de aanwezigheid
  van niet geïsoleerd “gevaarlijk voltage”
  in de behuizing van een product die
  voldoende sterk kan zijn om een risico op
  elektrische schokken in te houden.

  • Maak geen gebruik van oplosmiddelen zoals
  benzine, thinner, commercieel beschikbare
  reinigingsmiddelen of antistatische spray die
  bedoeld is voor vinyl-LP’s.

  Licentiemededeling
  • Dit product bevat copyright beschermde technologie
  die beschermd wordt door V.S patenten en andere
  intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik
  van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet
  worden toegelaten door Rovi Corporation, en is
  uitsluitend bedoeld voor weergave thuis of op andere
  beperkte locaties, tenzij anders toegelaten door
  Rovi Corporation. Terugwerkend ontwikkelen en
  construeren of ontmanteling is verboden.

  Het uitroepteken in een gelijke driehoek
  dient om de gebruiker te wijzen op
  de aanwezigheid van belangrijke
  bedienings- en onderhoudsinstructies
  in de begeleidende documentatie van
  het apparaat.

  Opmerkingen Over De
  Schijven

  Hoe een DVD bekijken

  Over de behandeling van de schijven

  Bij het plaatsen van een schijf in de lader, moet het
  label van de schijf naar boven gericht zijn:

  • Om de schijf schoon te houden, dient u de schijf bij de
  rand vast te pakken. Raak het oppervlak niet aan.
  • Plak geen papier of plakband op de schijf.
  • Als er lijm of een vergelijkbare stof op de schijf zit,
  verwijder deze dan volledig alvorens de schijf te
  gebruiken.

  • De schijf nooit blootstellen aan direct zonlicht of
  warmtebronnen zoals warme luchtleidingen. De
  schijf ook nooit achterlaten in een geparkeerde
  wagen in direct zonlicht. De temperatuur kan
  namelijk aanzienlijk stijgen en de schijf kan
  beschadigd worden.

  Wanneer het Tv-toestel is ingeschakeld, schakel eerst
  naar DVD-bron door gebruik van de toets SOURCE
  (bron) op de afstandsbediening. Druk op Play op de
  afstandsbediening, of druk op Play op het frontpaneel.
  Er is geen schijf in de lader, plaats eerst een DVD en
  druk op Afspelen.

  • Na de weergave van de schijf, dient u de schijf in
  het bijbehorende doosje op te bergen.

  Nederlands - 34 -

  A01_MB60_[NL]_(02-DVD)_WDIVX_1900UK_10071468_50181626.indd 34

  15.12.2010 17:22:14 • Page 36

  Toetsen Configuratiescherm DVD
  A. Schijflader
  B. Weergeven / Pauzeren
  Speelt af/pauzeert de schijf. Wanneer het Dvd-menu (hoofdmenu) actief is, werkt deze
  toets als de “selecteertoets” (selecteert een gemarkeerd item in het menu) als dit door
  de schijf wordt toegelaten.

  C. Stoppen / Uitwerpen
  Stopt het afspelen van schijven / Uitwerpen of Laden vand e schijf Opmerking:
  • U kunt de schijf niet via de afstandbediening uitwerpen.
  • Tijdens het afspelen van een bestand, druk driemaal op de toets STOP om uit te
  werpen.

  Overzicht van de afstandsbediening
  1. Stand-by
  2. Numerieke toetsen

  INFO

  3. Terugkeren
  SLEEP

  4. Taalselectie (Taal instellen)

  SCREEN

  SOURCE

  PRESETS

  5. Tijd weergeven / DVD menu
  6. Helder
  7. Stop
  8. Geen functie
  9. Snel terug
  RETURN

  10. Snel vooruit

  MENU

  11. Informatie
  12. Zoom
  13. Herhalen
  14. Mastersegment
  15. Menu
  16. Titel
  17. OK / Selecteer
  18. Navigatietoetsen

  FAV

  LANG.

  SUBTITLE

  EPG

  /

  19. Ondertitel
  20. Camerastandpunt
  21. Zoekmodus
  22. Afspelen
  23. Pauze
  24. Volgende
  25. Vorige

  Nederlands - 35 -

  A01_MB60_[NL]_(02-DVD)_WDIVX_1900UK_10071468_50181626.indd 35

  15.12.2010 17:22:15 • Page 37

  Algemene bediening
  U kunt de Dvd, film-Cd, muziek of foto-Cd inhoud bewerken met de correcte toetsen op uw afstandsbediening.
  Hieronder ziet u de belangrijkste functies van vaak gebruikte toetsen op de afstandsbediening.
  Toetsen op de
  afstandsbediening
  

  DVD
  Weergave

  Film
  Weergave

  Weergave van
  afbeeldingen

  Muziek weergave

  Afspelen

  Afspelen

  Afspelen

  Afspelen

  

  Pauze

  Pauze

  Pauze

  Pauze

  

  Stop

  Stop

  Stop

  Stop

  / 
  e/f
  /

 • Page 38

  scherm verschijnt.

  Algemeen afspelen
  Basisweergave
  1. Druk op de aan/uit toets
  2. Breng een Cd in de lader in.
  De schijf wordt automatisch geladen en het afspelen
  begint automatisch als de schijf geen menu’s heeft.
  Na een paar seconden kan er een menu verschijnen
  op het TV scherm of de film kan onmiddellijk beginnen
  na de introductie van de filmonderneming. Dit is
  afhankelijk van de inhoud van de schijf en kan dus
  variëren.
  Opmerking: Stappen 3 en 4 zijn uitsluitend
  beschikbaar indien een menu werd opgeslagen op
  de schijf.
  3. Druk op “ ” / “ ” / / of de cijfertoets(en)
  om de gewenst titel te selecteren.
  4. Druk op de SELECT toets.
  Het afspelen begint. Het afgespeelde item kan een film
  zijn, een stil beeld of een andere submenu afhankelijk
  van de schijf.

  9. Als de speler opnieuw opgestart wordt of
  de schijf wordt verwijderd, schakelt de taal
  automatisch over naar de oorspronkelijke
  instellingen. Als deze taal niet op de schijf staat,
  dan wordt alleen de beschikbare taal op de
  schijf weergegeven.
  10. Sommige DVDs hebben geen hoofd en/of titel
  menus.
  11. De functie beelden achteruit is niet beschikbaar.
  12. Voor uw comfort:
  Indien u een poging doet een getal in te toetsen dat
  groter is dan de totale tijdsduur van de huidige titel
  Input
  verdwijnt het zoekveld en de boodschap “
  Invalid” verschijnt in de linkerbovenhoek van het
  scherm.
  13. Slide Show is uitgeschakeld als de ZOOM
  modus actief is.

  Menu items instellen
  Video instelling pagina

  Voor uw informatie:
  Als [afbeelding] “
  ” verschijnt wanneer u op
  een knop drukt, dan betekent dat dat de schijf de
  bijbehorende operatie niet ondersteunt.

  Opmerkingen bij het Afspelen:
  1. U zal geen geluid horen tijdens snel vooruit of
  terugspoelen.
  2. U zult geen geluid horen tijdens de langzame
  weergave.
  3. De functie vertraagd afspelen achteruit is niet
  beschikbaar.
  4. In sommige gevallen wordt de ondertitelingstaal
  niet onmiddellijk in de geselecteerde
  ondertitelingstaal veranderd.
  5. Als de gewenste taal niet geselecteerd wordt
  ook al drukt u meerdere malen op de knop, dan
  betekent dat dat de taal niet beschikbaar is op de
  schijf.

  TV Type
  TV Type is enkel als ‘PAL’ beschikbaar. Het Tv-toestel
  ondersteund ook NTSC-signalen, het signaal zal, bij
  het verschijnen op het scherm, naar PAL omgezet
  worden.

  DivX VOD
  Met DivX VOD kunt u kwaliteitsvol video streamen.

  Taalinstelling

  6. Als de speler opnieuw opgestart wordt of
  de schijf wordt verwisseld, dan verandert de
  ondertitelingselectie automatisch naar de
  oorspronkelijke instellingen.
  7. Als er een taal wordt geselecteerd en deze taal
  is niet ondersteund door de schijf, dan wordt de
  ondertitelingstaal automatisch de favoriete taal
  op de schijf.
  8. Normaal gesproken werkt deze functie in een
  bepaalde volgorde, d.w.z. dat u de ondertiteling
  kunt stopzetten door meerdere malen op deze
  knop te drukken totdat ”Subtitle Off ” op het

  OSD LANG
  U kunt de standaardinstelling van de OSD-taal
  selecteren uit de menu’s van de DVD-speler

  Nederlands - 37 -

  A01_MB60_[NL]_(02-DVD)_WDIVX_1900UK_10071468_50181626.indd 37

  15.12.2010 17:22:16 • Page 39

  AUDIO
  U kunt de standaard geluidstaal selecteren als dat
  ondersteund wordt door de betreffende DVD schijf.

  SCHIJFMENU
  U kan de taal van DVD schijfmenu selecteren
  uit deze talen. Het schijfmenu verschijnt in de
  geselecteerde talen, indien dat ondersteund wordt
  door de betreffende DVD schijf.

  ONDERTITELING
  U kunt de standaard ondertitelingstaal selecteren,
  indien dat ondersteund wordt door de betreffende
  DVD-schijf.

  Voorkeuren

  censuurniveau hebben dan het niveau van alleen de
  DVD-speler.

  PASSWORD (wachtwoord wijzigen):
  Met deze optie kunt u uw huidige wachtwoord
  veranderen.
  Om het wachtwoord te veranderen wordt u gevraagd
  om uw oude wachtwoord in te voeren. Nadat u het
  oude wachtwoord hebt ingevoerd, kan u nu het nieuwe
  wachtwoord van vier karakters invoeren.
  U kunt met de C toets een onjuiste invoer wissen.
  Opmerking: De fabrieksinstelling van het wachtwoord
  is ‘’0000’’ U moet het XXXX digitale paswoord iedere
  keer invoeren wanneer u het ouderlijk niveau wenst
  te wijzigen. Als u het paswoord vergeten bent, dient u
  contact op te nemen met de technische dienst.

  SPDIF UITGANG

  HELDERHEID
  Als u RESET selecteert en u drukt op SELECT
  worden de fabrieksinstellingen geladen. Het ouderlijk
  toezicht en het wachtwoord daarvoor zijn dan niet
  veranderd.

  DOWNMIX
  Deze modus kan geselecteerd worden wanneer de
  digitale audio-output van de TV gebruikt wordt.

  SURROUND: Surround geluid output.
  STEREO: Twee kanalen stereo.
  PARENTAL (Ouderlijk Niveau)

  U kan de Spdif Uitgang instellen als PCM of RAW.
  Indien u kiest voor PCM van SPDIF Uitgang in DVD
  menu en een DVD speelt met Dolby audio, kunt
  U audio uitgang krijgen met twee kanalen via de
  luidsprekers en de SPDIF Out. Indien u kiest voor
  RAW van SPDIF Uitgang het DVD menu en een DVD
  afspeelt met Dolby audio, dan zullen de luidsprekers
  worden uitgeschakeld en krijgt U 5+1 Dolby audio
  via de SPDIF Out.

  De weergave van sommige Dvd’s kan beperkt worden
  afhankelijk van de leeftijd van de gebruiker. De functie
  ‘’Ouderlijk Toezicht’’ stelt u als ouder in staat om het
  niveau van de afspeelbeperking in te stellen.
  Het Censuurniveau kan afgesteld worden op één van
  de acht niveaus. Het niveau “8 Volwassene” instelling
  geeft u toegang tot alle DVD titels zonder belang
  te moeten hechten aan het DVD censuurniveau. U
  kunt de DVD’s bekijken die hetzelfde of een lager
  Nederlands - 38 -

  A01_MB60_[NL]_(02-DVD)_WDIVX_1900UK_10071468_50181626.indd 38

  15.12.2010 17:22:16 • Page 40

  Vervormd geluid

  Probleemoplossing

  • Controleer of de bijbehorende instelling voor de
  luistermodus juist is.

  De beeldkwaliteit is slecht (DVD)
  • Zorg ervoor dat het oppervlak van de DVD schijf niet
  beschadigd is. (Krassen, vingerafdrukken, etc.)
  • Reinig de DVD en probeer opnieuw.
  Zie de instructies in de handleiding van uw schijf over
  hoe uw schijf correct schoon te maken.
  • Verifieer of de DVD in de schijflade ligt met het label
  naar boven.
  • Een vochtige DVD of condensatie kunnen het toestel
  beïnvloeden. Wacht 1 tot 2 uren in stand-by om het
  toestel te laten drogen.

  De schijf wordt niet afgespeeld
  • Er is geen schijf in het toestel.
  Plaats een schijf in de lader.
  • De schijf is op onjuiste wijze geladen.

  Geen reactie van de
  afstandsbediening
  • Controleer of de afstandsbediening in de correcte
  modus staat.
  • Controleer of de afstandsbediening in de juiste
  modus is.
  • Vervang de batterijen.

  Als er niets werkt
  Indien u bovenstaande oplossingen geprobeerd
  hebt en niets lijkt te werken, kan u proberen de DVD
  speler uit te schakelen en opnieuw aan te schakelen.
  Als het niet zou werken, neemt u contact op met de
  leverancier of reparateur van de TV-DVD. Probeer
  nooit een kapotte TV-DVD speler zelf te repareren.

  Verifieer of de DVD in de schijflade ligt met het label
  naar boven.
  • Verkeerde schijftype. De DVD speler kan geen CDROMS enz. spelen.
  • De regiocode van de DVD moet overeenkomen met
  de regiocode van de DVD-speler.

  Verkeerde OSD-taal
  • Selecteer de taal in het setup menu.
  • De taal voor het geluid of de ondertiteling van een
  DVD kan niet veranderd worden.
  • Er werden geen meertalige audio en/of ondertitelingen
  op de DVD opgenomen.
  • Probeer het geluid of de ondertitels te wijzigen in
  het titelmenu van de DVD. Bepaalde DVD’s laten
  de gebruiker niet toe deze instellingen te wijzigen
  zonder het menu van de schijf te gebruiken.

  Sommige functies (Camerastandpunt,
  Zoom, Etc.) werken niet
  • Deze functies zijn niet beschikbaar op de DVD.
  • De camerahoek kan alleen worden gewijzigd
  als het symbool van het camerastandpunt wordt
  weergegeven.

  Geen beeld
  • Hebt u op de juiste knoppen van de afstandsbediening
  gedrukt? Probeer het opnieuw.

  Geen geluid
  • Controleer of het volume op een hoorbaar niveau
  staat.
  • Controleer of u het geluid niet per ongeluk heeft
  uitgeschakeld.

  Nederlands - 39 -

  A01_MB60_[NL]_(02-DVD)_WDIVX_1900UK_10071468_50181626.indd 39

  15.12.2010 17:22:16 • Page 41

  Getal voor een geluidsnummer

  Voorwaardebepalingen
  Camerastandpunt
  Op sommige DVD’s zijn scènes opgenomen die
  op hetzelfde tijdstip opgenomen zijn vanuit een
  aantal verschillende hoeken (dezelfde scène is
  opgenomen van de voorkant, van de linkerkant,
  van de rechterkant, etc.). Met deze schijven kan de
  ANGLE-knop gebruikt worden om de scène vanuit
  verschillende camerastandpunten te zien.

  Hoofdstuknummer
  Deze nummers zijn op DVD’s opgenomen. Een
  titel is onderverdeeld in vele secties, waarvan elke
  sectie genummerd is en specifieke onderdelen van
  de videopresentaties kunnen snel opgezocht worden
  door gebruik te maken van deze nummers.

  DVD

  Deze getallen worden aan de nummers toegekend die
  zijn opgenomen op Audio-CD’s. Middels deze getallen
  kunnen bepaalde nummers snel gevonden worden.

  LPCM
  LPCM staat voor Pulse Code Modulation en is een
  digitaal geluid.

  MPEG
  Dit is de afkorting voor Moving Picture Experts Group
  Dit is een internationale norm voor de compressie van
  filmbeelden. Op sommige DVD’s is het digitale geluid
  samengeperst en in deze format opgenomen.

  DivX
  DivX is een digitale video compressietechnologie
  op basis van MPEG-4 en ontwikkeld door DivX
  Networks Inc.

  Dit verwijst naar een optische schijf met een hoog
  vermogen waarop beelden en geluid van hoge kwaliteit
  zijn opgenomen door middel van digitale signalen. Dit
  bevat een technologie voor videocompressie (MPEG
  II) en een technologie voor opnemen met een hoog
  vermogen. Met de DVD is het mogelijk een esthetisch
  aangename en volledige video op te nemen over een
  langere tijdsspanne (er kan bijvoorbeeld een hele film
  worden opgenomen).
  Een DVD heeft een structuur die bestaat uit twee 0.6mm dunne schijven die aan elkaar geplakt worden.
  Hoe dunner de schijf, hoe groter de dichtheid waaraan
  de informatie kan opgeslagen worden. Een DVD
  heeft een grotere capaciteit dan één enkele 1,2 mm
  dikke schijf. Gezien beide dunne schijven aan elkaar
  geplakt worden, ziet het er niet naar uit dat we in de
  nabije toekomst een dubbelzijdige schijf zullen kunnen
  maken voor een nog langere speelduur.

  Ondertitels
  Dit is de gedrukte tekst aan de onderkant van het
  scherm, waarmee de dialoog vertaald of weergegeven
  wordt. Opgenomen op DVD schijven.

  Tijdgetal
  Dit geeft de afspeelduur aan die verstreken is vanaf
  het begin van een schijf of titel. Dit kan gebruikt
  worden om een bepaalde scène snel te vinden.
  (Sommige schijven ondersteunen de tijd zoekfunctie
  niet). De beschikbaarheid wordt bepaald door de
  fabrikant).

  Titelnummer
  Deze nummers zijn op DVD’s opgenomen. Indien een
  schijf twee of meerdere films bevat, dan zijn deze films
  als titel 1, titel 2, etc. genummerd.

  Nederlands - 40 -

  A01_MB60_[NL]_(02-DVD)_WDIVX_1900UK_10071468_50181626.indd 40

  15.12.2010 17:22:17 • Page 42

  Opmerkingen over de schijven
  Spelersoorten
  (Logos)

  Opslaan
  Soorten

  Speler
  Lengte

  Audio
  +
  Video

  12 cm

  DVD

  8 cm

  A U D IO -C D

  Max.
  Afspeeltijd
  Eén - zijdig; 240
  min
  Dubbel - zijdig;
  480 min
  Eén - zijdig; 80
  min
  Dubbel - zijdig;
  160 min

  12 cm

  7 4 m in .

  8 cm

  2 0 m in .

  Eigenschappen  DVD heeft een fantastisch geluid
  en video door het Dolby Digital en
  MPEG -2 systeem.  Verschillende scherm- en
  geluidsfuncties.kunnen
  eenvoudig geselecteerd worden
  via het menu op het scherm.

  • Een LP wordt opgenomen als een
  analoog signaal met meer
  vervorming. Een CD word
  opgenomen als een Digital Signal
  met een betere geluidskwaliteit,
  minder vervorming en de
  geluidskwaliteit gaat minder snel
  acheruit na verloop van tijd.

  Audio

  D I G IT A L A U D I O

  M P 3 -C D

  12 cm

  Audio

  READABLE

  P IC T U R E -C D

  JR EPA DE
  G
  ABLE
  D iv X

  (x x x x .m p 3 )

  Video
  (stilstaand
  beeld)

  8 cm

  12 cm

  Het is
  afhankeljik
  aan de
  MP3
  kwaliteit.

  Het is
  afhankeljik
  aan de
  JPEG
  kwaliteit.  MP3 wordt opgenomen als een
  digitaal signaal met een betere
  geluidskwaliteit, minder
  vervorming en de geluidskwaliteit
  gaat minder snel achteruit na
  verloop van tijd.

  • JPEG is opgeslagen als digitaal

  signaal met een betere
  beeldkwaliteit na verloop van tijd.

  8 cm

  Audio
  +
  Video

  12 cm

  Het is
  afhankelijk
  van de DivX
  kwaliteit.  Video & Audio met MPEG-4
  comprimeringtechnologie.

  8 cm

  Nederlands - 41 -

  A01_MB60_[NL]_(02-DVD)_WDIVX_1900UK_10071468_50181626.indd 41

  15.12.2010 17:22:17 • Page 43

  Ondersteunde bestandsformaten
  Media

  Bestandsextensie
  .mpg/ .dat/
  .vob

  Film

  (optioneel)
  .avi

  -

  te beginnen

  Formaat

  Opmerkingen

  Video

  Audio

  MPEG1

  MPEG laag
  1/2/3

  (Maximum resolutie/Bitrate etc.)

  MPEG2

  MPEG2

  XviD/ 3ivx

  PCM/MP3

  MPEG4

  PCM/MP3

  MS ISO
  MPEG4

  PCM/MP3

  Ondersteuning van SP en ASP

  PCM

  Sample Rate: 8K ~ 48KHz

  -

  XviD versie tot: 1.1.2 / DivX 3.1.x, 4.x, 5.x

  MPEG 1/2
  .mp3

  -

  Sample Rate: 8K ~ 48KHz, Bitrate:
  64K~320Kbps

  Layer 1/2/3
  (MP3)

  BxH = 8902x8902 Tot 77 Mega-pixel

  FOTO

  Basislijn JPEG

  Ondersteunde formaten: 444/ 440/ 422/ 420/
  Grijs schaal

  Progressieve JPEG

  Ondersteunde formaten: 444/ 440/ 422/ 420/
  Grijs schaal

  .jpg

  Tot 4 Mega-pixel

  .srt
  .smi

  Externe
  ondertiteling

  .sub

  (optioneel)

  .ssa

  Ondersteund tekstbestandformaat, maar geen
  ondersteuning van fotobestandformaat

  .ass

  Opmerking: Er wordt geen garantie geboden dat alle DivX-formaten ondersteund worden.

  Technische kenmerken
  DVD: SS/SL 4.7” (DVD-5)
  Soorten
  ondersteunde
  schijven

  CD-DA

  SS/DL 4.7” (DVD-9)

  CD-R

  DS/SL 4.7” (DVD-10)

  CD-RW

  DS/DL 4.7” (DVD-18)

  MP-3/JPEG

  MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG -1 ondersteund)
  Full-Screen Videodisplay van 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels
  Videotype

  50 en 60 Hz beeldverhoudingen (PAL-NTSC)
  Digital bit-stream processing rate tot 108 Mbits/sec
  Lijnresolutie meer dan 500 lijnen.

  Soort Audio
  Geluidsuitgang

  MPEG Multichannel Decoding
  LPCM
  Analoge Outputs:
  24 bit /48, 44.1kHz down-sampling DAC

  Nederlands - 42 -

  A01_MB60_[NL]_(02-DVD)_WDIVX_1900UK_10071468_50181626.indd 42

  15.12.2010 17:22:17


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Akai ALED 1905T wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Akai ALED 1905T in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,62 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Akai ALED 1905T

Akai ALED 1905T Bedienungsanleitung - Deutsch - 43 seiten

Akai ALED 1905T Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Akai ALED 1905T Bedienungsanleitung - Französisch - 44 seiten

Akai ALED 1905T Bedienungsanleitung - Spanisch - 43 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info