Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
PowerTel
2700
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  2700

  Handleiding • Page 2

  Inhoudsopgave
  Inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Inhoud van de verpakking controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Het telefoonsysteem opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Installatieplek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Basisstation aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  De handset in bedrijf stellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Symbolen in de display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Door het menu navigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Hoofdmenu openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Menuoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Eerste inbedrijfname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Bellen, gesprek aannemen en gesprek beëindigen . . . . . . . . 44
  Handsfree bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Audio-hulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Equalizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Volume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Microfoon uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Beltoon uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Nummerherhaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Opeenvolgende nummers kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  De handset bellen (oproepsignaal/paging) . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Intern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Extern gesprek intern doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Conferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  31 • Page 3

  Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Een contact opslagen in het telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Nummer uit telefoonboek gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Beltonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Tonen op de handset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Datum/tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Tijdsformaat instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Datumformaat instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Displaytaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  MWI wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  De naam van het toestel wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  CID-tijdssynchronisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Kiesmethode instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Flashtijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Extra handsets registreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Nachtmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  In geval van een storing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Rechtmatig gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Installatieplek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Stroomvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Energiezuinige adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Medische apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Accu's/batterijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Compatibiliteit met hoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Gescheiden inzameling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Onderhoudsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  32 • Page 4

  Inbedrijfstelling
  Belangrijk: Lees voordat u de telefoon in werking stelt de
  veiligheidsaanwijzingen vanaf blz 55.

  Inhoud van de verpakking controleren
  In de verpakking van de PowerTel 2700 zit het volgende:  1 basisstation
  1 adapter voor het basisstation
  1 draadloze telefoon (mobiele telefoon)
  3 NiMH-batterijen AAA
  1 deksel voor batterijvakje
  1 telefoonkabel
  Belangrijk: Gebruik uitsluitend de adapter, telefoonkabel en
  batterijen die met uw PowerTel 2700 meegeleverd zijn.
  Zo niet, dan is een correcte werking van de telefoon niet gegarandeerd.

  33 • Page 5

  Het telefoonsysteem opstellen
  Installatieplek
  Plaats het basisstation in de buurt van een wandstopcontact en
  uw telefooncontactdoos, zodat de aansluitkabels voldoende
  lang zijn. Bewaar een afstand van ongeveer 1 meter tot andere
  elektronische apparaten, om een wederzijdse interferentie te
  voorkomen. De verbinding tussen het basisstation en de handset gebeurt via radiosignalen. De signaalsterkte is afhankelijk
  van de installatieplek. De maximale reikwijdte bij een ongehinderde zichtlijn is 300 meter; wanneer muren en andere hindernissen aanwezig zijn, is de maximale reikwijdte kleiner.

  Basisstation aansluiten
  1. Steek de stekker van de adapterkabel in de gemarkeerde ingang op de onderkant van het basisstation en sluit de adapter aan op het wandstopcontact.
  2. Steek de kleine stekker van de telefoonkabel in de gemarkeerde ingang van het basisstation en het andere uiteinde in
  uw telefooncontactdoos op de wand.
  Opmerking: Steek de telefoonkabel door de kabelklemmen
  zodat het basisstation vlak op de ondergrond staat.
  Bij apparaten met stekker moet het wandstopcontact (de
  adapter) zich in de buurt van het apparaat bevinden en
  gemakkelijk toegankelijk zijn.

  34 • Page 6

  Wandstopcontact

  Adapter

  Aansluiting
  adapter

  Telefooncontactdoos
  Bij het aansluiten van de
  telefoon op een DSL-leiding
  is eventueel een DSL-filter nodig
  (niet meegeleverd).

  Aansluiting
  telefoon

  Belangrijk: Gebruik uitsluitend de adapter, telefoonkabel en
  batterijen die met uw PowerTel 2700 meegeleverd zijn.
  Zo niet, dan is een correcte werking van de telefoon niet gegarandeerd. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.

  35 • Page 7

  De handset in bedrijf stellen
  1. Open het batterijvak en leg er de batterijen in.
  Let op de polariteit.
  2. Schuif het deksel terug op het batterijvak en zorg ervoor dat
  het vastklikt.

  Om de handset volledig op te laden, moet hij minstens 16 uur in
  het basisstation blijven staan (controleer of de spanning naar
  het basisstation ingeschakeld is!).
  Belangrijk: Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
  Ook wanneer u later de batterijen vervangt, mag u alleen dit
  type accu gebruiken.

  36 • Page 8

  Bedieningselementen
  Handset
  1

  2

  13
  3
  4

  12

  5

  11

  6

  10

  7

  9

  8
  37 • Page 9

  1 Oproep
  - Knippert bij binnenkomende oproep of oproep vanuit het
  basisstation.
  2 Batterijstand
  - Brandt wanneer de handset wordt opgeladen.
  3 Telefoonboek/Omhoog
  - In ruststand: telefoonboek openen.
  - In menu/lijsten: omhoog bladeren.
  - Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar rechts verschuiven.
  4 Nummerherhaling/Pauze
  - In ruststand: nummerherhaling openen/door lijst bladeren
  door herhaaldelijk te drukken
  - Tijdens invoeren van telefoonnummer: ingedrukt houden
  voegt kiespauze toe.
  5 Bel-toets/R-toets
  - Bellen of oproep beantwoorden.
  - Tijdens een gesprek: flashfunctie voor gebruik van functies
  van telefoonnet.
  6 Oproeplijst/Omlaag
  - In ruststand: oproeplijst openen.
  - In menu/lijsten: omlaag bladeren.
  - Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar links bewegen.
  7 Luidspreker
  - Handsfree bellen of oproep beantwoorden.
  - Tijdens een gesprek: luidspreker aan/uit-schakelen.
  8 Geluidsdemping/Wissen
  - Tijdens een gesprek: microfoon uitschakelen
  - Bij een oproep: beltoon uitschakelen (u kunt ongewijzigd het
  gesprek opnemen, zolang de beller niet heeft opgelegd).
  - Individuele gegevens in lijsten wissen (oproeplijst/nummerherhaling/telefoonboek/herinneringen).

  38 • Page 10

  9 Audio-hulp
  - Tijdens een gesprek: verbeteren van de klank en verhoging
  van volume.
  10 Toetsenblok
  - Invoeren van cijfers of letters
  - Met om het even welke toets een binnenkomende oproep
  aannemen.
  - Ster-toets bij het invoeren van namen: schakelen tussen
  hoofd- en kleine letters.
  - Hekjes-toets in ruststand: ingedrukt houden om de nachtmodus in/uit te schakelen.
  11 Opleggen/annuleren
  - Tijdens een gesprek: opleggen.
  - In het menu: selectie annuleren/terug naar vorige menu/ingedrukt houden om terug naar ruststand te gaan.
  - Bij een oproep: beltoon uitschakelen (u kunt ongewijzigd
  het gesprek opnemen, zolang de beller niet heeft opgelegd).
  - In ruststand: ingedrukt houden om gemiste oproepen te
  wissen.
  12 Menu/selectie
  - In ruststand: menu openen.
  - In het menu: menupunt selecteren of opslaan.
  13 Volumetoetsen
  - In ruststand: rinkelvolume instellen.
  - Tijdens een gesprek/afspelen van antwoordapparaat: volume instellen.

  39 • Page 11

  Basisstation

  1

  2

  1 Luidspreker van de beltoon
  - Bij een inkomende oproep laat de basis een vast muziekje
  op een vast geluidsvolume horen (niet instelbaar).
  2 Bel-toets
  - In ruststand: indrukken om alle aangemelde handsets te
  bellen.

  40 • Page 12

  Symbolen in de display
  Batterij bijna leeg: batterij moet worden geladen.
  Batterij vol.
  Batterij ongeveer 2/3 vol.
  Batterij ongeveer 1/3 vol.
  De handsfree-modus is ingeschakeld.
  Beltoon uitgeschakeld.
  Nieuw bericht op antwoordapparaat (afhankelijk
  van de telefoonmaatschappij).

  MUTE
  NEW
  N

  A Door

  Microfoon uitgeschakeld.
  Nieuw nummer in oproeplijst.

  het menu navigeren

  Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de functies van de telefoon via
  het menu kunt bereiken.

  Hoofdmenu openen
  1. Druk op
  .
  2. Selecteer met
  en
  het gewenste menupunt en
  druk op
  .
  3. Druk op
  om de actie te annuleren, terug naar het vorige
  menupunt te gaan of het menu te verlaten.
  4. Houd
  ingedrukt om terug in de ruststand te schakelen.

  41 • Page 13

  Opmerking: Wanneer u 30 seconden lang op geen enkele toets
  drukt, schakelt het toestel automatisch terug in ruststand.

  Menuoverzicht
  Intercom (alleen voor meerdere geregistreerde handsets)
  Telefoonboek
  Controleren
  Contact toevgn
  Oproeplijst
  Controleren
  Oproepen wissn
  Beltonen
  Toonvolume
  Beltoon
  Toon
  Toetsgeluid
  Batterij leeg
  Buiten bereik
  Datum/tijd
  Tijdsformaat
  Datumformaat
  Instellingen
  Displaytaal
  Voicmail wissn
  Handset bewrkn
  CID tijdsynchr
  Belmodus
  Flashtijd
  Reset

  42 • Page 14

  Eerste inbedrijfname
  Fabrieksmatig is de menutaal ingesteld op ENGELS.
  1. In de display verschijnt SET DATE/TIME.
  2. Voer de datum in (dag/maand/jaar) en druk op
  3. Voer de tijd in (uren/minuten) en druk op
  .

  .

  De taal instellen
  1. Druk op
  .
  2. Selecteer Settings en druk op
  .
  3. Druk op
  om LCD language te selecteren.
  4. Selecteer een taal en druk op
  .
  5. Druk op
  om uw selectie te bevestigen.

  43 • Page 15

  Telefoneren
  Bellen, gesprek aannemen en gesprek
  beëindigen
  Bellen
  Voer het telefoonnummer in en druk op
  of
  .
  - ofwel Druk op
  of
  . Wacht op de kiestoon en voer het telefoonnummer in.
  Gesprek aannemen
  Druk op
  of
  ets.

  of druk op om het even welke cijferto-

  Gesprek beëindigen
  Druk op
  of zet de handset in het basis-/ laadstation.

  Handsfree bellen
  Druk tijdens een gesprek op de toets
  . Om de handsfreemodus uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets.

  Audio-hulp
  Deze functie verbetert de klank en verhoogt het volume
  in de hoorn. Druk tijdens een gesprek op
  .
  VOORZICHTIG: het volume is erg hoog!
  Om deze functie uit te schakelen, drukt u opnieuw op
  de toets.

  Equalizer
  Met deze functie kunt u de klankkwaliteit van de hoorn en
  luidspreker veranderen.

  44 • Page 16

  1. Druk tijdens een gesprek op de menutoets
  .
  2. Druk op
  om de opties te zien.
  3. Selecteer Natuurlijk, Hoog 1, Hoog 2 of Laag en druk op
  , om te instelling op te slaan.

  Volume instellen
  Via de handset
  Druk tijdens een gesprek op de volumetoetsen op de zijkant
  van het toestel.

  Microfoon uitschakelen
  U kunt tijdens een gesprek de microfoon uitschakelen, zodat
  uw gesprekspartner u tijdelijk niet meer kan horen.
  Druk tijdens een gesprek op
  . Om de microfoon opnieuw
  in te schakelen, druk u nogmaals op
  .

  Beltoon uitschakelen
  U kunt de beltoon van een binnenkomende oproep uitschakelen, zodat dat de verbinding verbroken wordt. U kunt het
  gesprek gewoon aannemen zolang de beller niet heeft opgelegd. Bij de volgende binnenkomende oproep rinkelt de telefoon opnieuw normaal.
  Druk op

  .

  Nummerherhaling
  Uw telefoon slaat de 10 laatst gekozen telefoonnummers op
  in een lijst.
  1. Druk in ruststand op
  .
  2. Selecteer met
  en
  of door herhaaldelijk te drukken op
  het gewenste telefoonnummer.
  3. Druk op
  of
  om het nummer te bellen.

  45 • Page 17

  Oproeplijst
  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw
  telefoonmaatschappij de service CLIP (Calling Line Identification Presentation: belleridentificatie) ingeschakeld heeft.
  Raadpleeg voor meer informatie uw telefoonmaatschappij.
  De telefoonnummers van binnenkomende oproepen worden
  opgeslagen in de oproeplijst. Bij nieuwe oproepen verschijnt
  een melding in de display.
  Terugbellen vanuit de oproeplijst
  1. Druk in ruststand op
  .
  2. Selecteer met
  en
  het gewenste nummer.
  3. Druk op
  of
  om het nummer te bellen.
  Een telefoonnummer uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek
  1. Selecteer de oproeplijst en selecteer een nummer.
  2. Druk op
  .
  3. Wijzig indien nodig het telefoonnummer en druk op
  .
  4. Voer een naam in en druk op
  .

  Opeenvolgende nummers kiezen
  Gebruik deze functie om tijdens een gesprek een nummer uit
  het telefoonboek, de nummerherhaling of de oproeplijst te
  bellen.
  Nummer uit telefoonboek/oproeplijst
  1. Druk tijdens een gesprek op de menutoets
  .
  2. Selecteer Telefoonboek of Oproeplijst en druk op
  .
  3. Selecteer het gewenste nummer en druk op
  om het
  nummer te bellen.

  46 • Page 18

  Nummer uit nummerherhaling
  1. Druk tijdens een gesprek op
  .
  2. Selecteer met de pijltoetsen of door herhaaldelijk te drukken
  op
  het gewenste nummer en druk op
  om het
  nummer te bellen.

  De handset bellen (oproepsignaal/paging)
  U kunt een verloren handset zoeken of een gebruiker van
  een handset waar u mee wilt spreken waarschuwen, door
  vanuit het basisstation een akoestisch signaal te activeren.
  Oproepsignaal activeren
  Druk op de beltoets op de rechterkant van het basisstation
  om alle aangemelde handsets op te roepen.
  Oproepsignaal stoppen
  Via het basisstation: druk opnieuw op de beltoets.
  Via de handset: Druk op
  of
  of op om het even
  welke cijfertoets, of zet de handset in het basis-/ laadstation.

  Intern gesprek
  U kunt een intern gesprek tussen twee handsets voeren.
  Deze gesprekken zijn gratis.
  1. Druk op de menutoets
  , selecteer Intercom en druk op
  .
  Als slechts 2 toestellen beschikbaar zijn, dan rinkelt onmiddellijk het andere toestel. Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn, selecteert u de gewenste handset en drukt u op
  .
  2. Om het gesprek via een handset aan te nemen, drukt u op
  of
  of op om het even welke cijfertoets.

  47 • Page 19

  Extern gesprek intern doorverbinden
  U kunt een extern gesprek vanuit de ene handset doorverbinden naar een andere handset die op hetzelfde basisstation aangemeld is.
  1. Druk tijdens een gesprek op
  , selecteer Doorverbinden
  en druk op
  .
  Als slechts één extra handset aangemeld is, dan rinkelt deze
  handset onmiddellijk. Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn, selecteert u de gewenste handset en drukt u op
  .
  2. Om het gesprek via een andere handset aan te nemen, drukt
  u op
  of
  of op om het even welke cijfertoets.

  Conferentie
  U kunt een conferentie instellen met twee handsets en een
  externe gesprekspartner.
  1. Je voert een extern gesprek.
  2. Druk op de menutoets
  , selecteer Intercom en druk op
  .
  Als slechts één extra handset aangemeld is, dan rinkelt deze
  handset onmiddellijk. Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn, selecteert u de gewenste handset en drukt u op
  .
  3. Als het interne gesprek is aangenomen, drukt u op
  .
  4. Selecteer Gedeeld gesprk en druk op
  .
  De conferentie is opgezet.

  48 • Page 20

  Telefoonboek
  In het telefoonboek kunt u tot 100 telefoonnummers opslaan
  die voor alle toestellen beschikbaar zijn. Om het nummer in
  het telefoonboek te vinden, voert u de eerste letters van de
  opgeslagen naam in met behulp van de cijfertoetsen. Selecteer met de pijltoetsen het gewenste nummer.

  Een contact opslagen in het telefoonboek
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk in ruststand op de menutoets
  .
  Selecteer Telefoonboek en druk op
  .
  Selecteer Contact toevoegen en druk op
  .
  Voer het telefoonnummer in
  - ofwel Markeer een nummer uit de nummerherhaling. Druk op
  , selecteer het gewenste nummer en druk op
  .
  5. Druk op
  .
  6. Voer een naam in en druk op
  .

  Nummer uit telefoonboek gebruiken
  Open het telefoonboek (
  nummer.

  ) en selecteer het gewenste

  Bellen
  Druk op

  of

  Bewerken
  Druk op

  . Bewerk de gegevens en druk op

  Wissen
  Druk op
  met
  .

  .
  .

  . Antwoord bevestigend op de controlevraag

  49 • Page 21

  Instellingen
  Beltonen
  1. Druk in ruststand op de menutoets
  .
  2. Selecteer Beltonen en druk op
  .
  3. Selecteer Toonvolume en druk op
  . Stel het gewenste
  volume in en druk op
  .
  - ofwel Selecteer Beltoon en druk op
  . Selecteer een melodie en
  druk op
  .

  Tonen op de handset
  1. Druk in ruststand op de menutoets
  .
  2. Selecteer Toon en druk op
  .
  - Toetsgeluid: Stel het gewenste volume in en druk op
  .
  - Batterij leeg: Schakel het akoestische signaal dat waarschuwt voor een bijna lege batterij, aan of uit en druk op
  .
  - Buiten bereik: Schakel het akoestische signaal dat waarschuwt voor een te grote afstand tot het basisstation, aan
  of uit en druk op
  .

  Datum/tijd instellen
  Bij de nummers in de oproeplijst en de berichten van het
  antwoordapparaat worden de datum en tijd aangegeven.
  Ook voor een correcte werking van de herinneringsberichten
  is het belangrijk om de datum en tijd correct in te stellen.
  1.
  2.
  3.
  4.

  50

  Druk in ruststand op de menutoets
  .
  Selecteer Datum/tijd en druk op
  .
  Voer de dag, de maand en het jaarin en druk op
  Voer het uur en de minuten in en druk op
  .

  . • Page 22

  Tijdsformaat instellen
  1. Druk in ruststand op de menutoets
  2. Selecteer Tijdformaat en druk op
  3. Selecteer 12 U oder 24 U en druk op

  .
  .
  .

  Datumformaat instellen
  1. Druk in ruststand op de menutoets
  .
  2. Selecteer Datumformaat en druk op
  .
  3. Selecteer MM/DD/JJ of DD/MM/JJ en druk op

  .

  Displaytaal instellen
  Met deze instelling legt u vast in welke taal de displaygegevens (het menu) moet verschijnen.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Druk in ruststand op de menutoets
  .
  Selecteer Instellingen en druk op
  .
  Selecteer Displaytaal en druk op
  .
  Selecteer de gewenste taal en druk op
  Beantwoord de controlevraag met
  .

  .

  MWI wissen
  MWI staat voor "Message Waiting Indication" en betekent dat
  een signaal aangeeft dat er een nieuw bericht aangekomen
  is in de voicemail die uw telefoonmaatschappij mogelijk ter
  beschikking stelt. Via de hier beschreven procedures kunt u
  dit signaal in de display wissen, zonder dat het bericht zelf
  gewist wordt. Raadpleeg voor meer informatie uw telefoonmaatschappij.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk in ruststand op de menutoets
  .
  Selecteer Instellingen en druk op
  .
  Selecteer Voicemail wissen en druk op
  Beantwoord de controlevraag met
  .

  .

  51 • Page 23

  De naam van het toestel wijzigen
  U kunt de naam van de handset wijzigen.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Druk in ruststand op de menutoets
  .
  Selecteer Instellingen en druk op
  .
  Selecteer Handset bewrkn en druk op
  .
  Wis de oude naam met
  en voer een nieuwe naam in.
  Druk op
  .

  CID-tijdssynchronisatie
  Als u een tijdssynchronisatie van uw telefoonmaatschappij
  ontvangt, dan worden bij binnenkomende oproepen de
  datum en tijd automatisch ingesteld. U kunt deze tijdssynchronisatie in- of uitschakelen. Raadpleeg voor meer informatie uw telefoonmaatschappij.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk in ruststand op de menutoets
  .
  Selecteer Instellingen en druk op
  .
  Selecteer CID tijdsynchr en druk op
  .
  Selecteer Aan of Uit en druk op
  .

  Kiesmethode instellen
  De gebruikelijke kiesmethode op analoge telefooncentrale is
  toonkiezen". Bij gebruik van oudere telefooncentrales moet
  de kiesmethode "Impulskiezen" worden ingesteld. Raadpleeg
  voor meer informatie de gebruikshandleiding van uw telefooncentrale.
  1.
  2.
  3.
  4.

  52

  Druk in ruststand op de menutoets
  Selecteer Instellingen en druk op
  Selecteer Belmodus en druk op
  Selecteer Toon of Puls en druk op

  .
  .
  .
  . • Page 24

  Flashtijd instellen
  Voor het gebruik van bepaalde functies van het telefoonnet
  is een zogenaamd flash-signaal met een bepaalde lengte vereist. Raadpleeg uw telefoonmaatschappij voor meer informatie over beschikbare functies van uw telefoonnet en over
  de benodigde flashtijd.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk in ruststand op de menutoets
  .
  Selecteer Instellingen en druk op
  .
  Selecteer Flashtijd en druk op
  .
  Selecteer Kort, Standaard of Lang en druk op

  .

  Extra handsets registreren
  U kunt bij uw basisstation maximaal 5 handsets gebruiken.
  Extra aangekochte handsets (PowerTel 2701, beschikbaar als
  toebehoren) moeten voor gebruik worden geregistreerd.
  Een nieuwe PowerTel 2701 registreren:
  1. Zet de nieuwe handset in het basisstation. Na een korte tijd
  wordt de handset geregistreerd.

  De fabrieksinstellingen opnieuw instellen
  1. Druk in ruststand op de menutoets
  2. Selecteer Reset en druk op
  .
  3. Beantwoord de controlevraag met

  .
  .

  53 • Page 25

  Nachtmodus
  U kunt de "nachtmodus" instellen voor een bepaalde duur (112 uur). Tijdens deze periode worden alle geluiden (behalve
  paging) en het meeluisteren van berichten op het antwoordapparaat, uitgeschakeld.
  Wanneer u de nachtmodus inschakelt, wordt automatisch het
  antwoordapparaat ingeschakeld. Nadat de ingestelde duur
  van de nachtmodus afgelopen is, blijft het antwoordapparaat
  ingeschakeld.
  1. Druk in ruststand op de hekjes-toets
  en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt.
  2. Voer de gewenste duur in (1 - 12) en druk op
  .
  Om de nachtmodus uit te schakelen, drukt u op de hekjestoets
  en houd u deze ongeveer 3 seconden ingedrukt.

  54 • Page 26

  Bijlage
  In geval van een storing
  Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze
  service-hotline. Het telefoonnummer kunt u vinden op onze
  website www.amplicomms.com
  Bij garantieclaims kunt u contact opnemen met uw vakhandel.
  De garantie is 2 jaar vanaf de datum van aankoop geldig.
  Talrijke storingen zijn op te lossen door de telefoon uit te
  schakelen. Haal de adapter van het basisstation uit het
  wandstopcontact, neem de batterijen uit de handset en
  wacht ongeveer 20 minuten. Als u daarna het basisstation
  opnieuw aansluit en de batterijen opnieuw inlegt, is het probleem mogelijk verholpen.

  Veiligheidsinstructies
  Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar ze.

  Rechtmatig gebruik
  Deze telefoon is bedoeld om te telefoneren via een analoog telefoonnetwerk. Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig gebruik.
  Zelf uitgevoerde wijzigingen aan het toestel zijn verboden. Open
  nooit zelf het toestel en probeer het nooit zelf te repareren.

  55 • Page 27

  Installatieplek
  Installeer de telefoon:
  op een droge, vlakke en vaste ondergrond;
  zo, dat niet over het snoer kan worden gestruikeld;
  op een afstand van minstens één meter van andere elektrische apparaten
  • uit de buurt van rook, stof, trillingen, chemicalieën, vochtigheid, hitte en directe zonnestralen.
  Zorg ervoor dat de adapter op elk moment toegankelijk is.

  Stroomvoorziening
  Belangrijk: Gebruik alleen de met de PowerTel 2700 meegeleverde adapter.

  Energiezuinige adapter
  De meegeleverde adapters voldoen aan de Europese Ecodesign-richtlijn voor energiegerverbruikende producten (Richtlijn
  2005/32/EG). Het energieverbruik is daarom zowel in bedrijfsmodus als in stand-by aanzienlijk lager dan bij oudere adaptermodellen.

  56 • Page 28

  Medische apparaten
  Gebruik uw telefoon niet:
  • in de buurt van kritieke medische toestellen;
  • tijdens een onweer.
  Wanneer u een pacemaker draagt, dient u uw arts te raadplegen
  voordat u dit product gebruikt.

  Accu's/batterijen
  Werp de batterijen nooit in vuur of water.

  Compatibiliteit met hoorapparaten
  De telefoon is compatibel met de meeste in de handel beschikbare hoorapparaten. We kunnen echter niet garanderen dat
  deze telefoon volledig compatibel is met elk hoorapparaat.

  Gescheiden inzameling
  Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar
  een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA−depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om
  oude elektrische en elektronische apparaten naar een
  gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij
  het huisvuil mag plaatsen!
  Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu’s
  en batterijen!
  Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom
  beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu
  terechtkomen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Om accu's
  en batterijen veilig af te voeren en te voorkomen dat

  57 • Page 29

  u ze bij het huisvuil deponeert, bent u wettelijk verplicht om accu's en batterijen in te leveren bij winkels
  die batterijen verkopen of bij verzamelpunten die
  daartoe speciale containers beschikbaar stellen. De
  afvoer is kosteloos. Lithiumbatterijen en accupacks
  van welke aard ook moeten in lege toestand ingeleverd worden. Neem altijd voorzorgsmaatregelen
  tegen kortsluiting, bv. door de polen te isoleren met
  tape, omdat anders risico op brand bestaat.
  Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke
  voorschriften af.

  Technische gegevens
  Standaard
  Stroomvoorziening
  (Basisstation)

  Reikwijdte
  Stand-by
  Gespreksduur
  Maxmaal hoornvolume
  Akku

  58

  DECT
  Opgenomen vermogen:
  100-240V 50/60Hz
  Uitgaand vermogen:
  6 VDC 800 mA
  Fabrikant en het model (UK-plug):
  Chousen, CS6F60080FBF
  Tenpao, S006MB0600080
  In de open lucht: ca. 300 m,
  Binnen: ca. 50 m
  Max. tot 100 uur.
  Tot 10 uur
  +40dB
  3 x AAA 1,2V 500mAh NiMH
  Fabrikant en het model:
  GPI , VT50AAAHC
  Corun, NI-MHAAAJ500 • Page 30

  Kiesmodus
  Flashtijd

  Optimale
  omgevingstemperatuur
  Optimale relatieve
  luchtvochtigheid

  Toonkiezen (DTMF),
  impulskiezen
  Kort (100 ms),
  middellang (270 ms),
  lang (600 ms),
  0˚C tot 45˚C
  20% tot 80%

  Gebruik alleen de meegeleverde batterijen en de meegeleverde
  voedingen!

  Onderhoudsinstructies
  • Reinig de behuizing met een zacht en pluisvrij doek.
  • Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

  Garantie
  AMPLICOMMS-apparaten worden met hulp van de meest moderne productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen
  voor een storingsvrije werking en lange levensduur.
  De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een defect van
  het apparaat bij de telecomaanbieder of bij een tussengeschakeld apparaat ligt. De garantie geldt niet voor de in de
  toestellen gebruikte batterijen, accu's en accupacks. De garantietijd bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de dag van
  aankoop.
  Binnen de garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout in het materiaal of in de productie, gratis

  59 • Page 31

  gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen door de koper of
  door derde partijen. De garantie geldt niet voor schade als
  gevolg van onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke
  slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.
  We behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen te repareren, te vervangen of het toestel te
  vervangen. Ter vervanging geretourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met
  voorbedachte rade of uit nalatigheid veroorzaakt is.
  Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt
  in uw toestel, neem dan contact op met de vakhandel waar u
  uw AMPLICOMMS-toestel gekocht heb en toon hen uw ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij uw vakhandel
  worden ingediend. Twee jaar na de aankoop en overhandiging
  van onze producten kunnen geen garantieclaims meer worden
  ingediend.

  Conformiteitsverklaring
  Dit toestel voldoet aan de voorschriften van de Europese
  Richtlijn: 2014/53/EU.
  De conformiteit met de bovenvermelde richtlijn wordt op het
  toestel aangegeven met het CE-teken.
  De volledige conformiteitsverklaring is gratis te downloaden op
  onze website www.amplicomms.com.

  60 • Page 32

  Audioline GmbH
  Carl-Schurz-Str. 2
  41460 Neuss
  Germany
  02/2018 – Edition 1.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel 2700 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel 2700 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,57 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel 2700

Amplicomms PowerTel 2700 Bedienungsanleitung - Deutsch, Französisch, Italienisch - 32 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info