Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Omistajan opas
Felhasználói útmutató
Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Podręcznik użytkownika
Bruksanvisningen
©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM323024 Rev.00
CINEMATE
®
SERIES II and CINEMATE
®
GS SERIES II
CINEMATE
®
SERIES II
C
INEMATE
®
GS SERIES II
DIGITAL HOME THEATER SPEAKER SYSTEM
AM323024_Cover.fm Page 1 Monday, May 18, 2009 10:38 AM
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  AM323024_Cover.fm Page 1 Monday, May 18, 2009 10:38 AM

  CINEMATE SERIES II
  CINEMATE GS SERIES II
  ®

  ®

  DIGITAL HOME THEATER SPEAKER SYSTEM
  CINEMATE® SERIES II and CINEMATE® GS SERIES II

  ©2009 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM323024 Rev.00

  Brugervejledning
  Bedienungsanleitung
  Omistajan opas
  Felhasználói útmutató
  Manuale di istruzioni
  Gebruiksaanwijzing
  Podręcznik użytkownika
  Bruksanvisningen • Page 2

  00.Kaiser_OG_NED.book Page ii Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  VEILIGHEIDSINFORMATIE
  Lees deze handleiding
  Neem de tijd om de instructies in deze handleiding zorgvuldig te volgen.
  De instructies dienen om uw systeem juist te configureren en te bedienen en alle
  geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze handleiding voor
  toekomstig gebruik.
  De interfacemodule is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de Acoustimass®module in het CineMate®-systeem.
  WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om de kans
  op brand of elektrische schokken zo klein mogelijk te houden.
  WAARSCHUWING: Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of
  spattende vloeistoffen en objecten met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op of
  in de buurt van het apparaat worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische
  producten dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het
  systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brandgevaar.

  Werp de batterijen weg op de juiste manier en in overeenstemming met de bij
  u geldende voorschriften. Verbrand deze nooit.
  WAARSCHUWING: Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen,
  op of nabij het apparaat worden geplaatst.
  Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en aan de richtlijn inzake
  laagspanning 2006/95/EG. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op
  www.Bose.com/static/compliance/index.html.
  Opmerking: Wanneer een schakelaar op de netsnoerstekker wordt gebruikt om
  het apparaat uit te schakelen, dient deze schakelaar gemakkelijk bereikbaar te zijn.
  Opmerking: Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Het is niet
  ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.

  Aanvullende veiligheidsinformatie
  Zie de aanvullende instructies op het blad Belangrijke veiligheidsinformatie.
  U vindt dit blad in de verpakking (alleen in Noord-Amerika).

  Voor uw administratie
  WAARSCHUWING:

  Het serienummer van het systeem bevindt zich op de achterkant van
  de Acoustimass-module.

  De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker
  voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het
  systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat.

  Serienummer: _______________________________________________

  Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt
  de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies
  in deze gebruikershandleiding.

  Telefoonnummer van de dealer: _______________________________

  WAARSCHUWING: Breng geen wijzigingen aan in het systeem of de
  accessoires. Niet-toegestane wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van
  wet- en regelgeving en de prestaties van het systeem in gevaar brengen.

  Naam van de dealer: _________________________________________

  Aankoopdatum: _____________________________________________
  Het wordt aanbevolen om uw bewijs van aankoop en de
  productregistratie bij uw gebruikershandleiding te bewaren.

  WAARSCHUWING: Houd de batterij van de afstandsbediening uit de buurt van
  kinderen. De batterij kan bij onjuist gebruik brand of chemische brandwonden
  veroorzaken. U mag de batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven 100°C of
  verbranden. Werp lege batterijen onmiddellijk weg. Vervang een lege batterij altijd door
  een batterij van het juiste type en met het juiste modelnummer.
  WAARSCHUWING: De batterij kan exploderen als deze onjuist wordt geplaatst.
  Gebruik voor de afstandsbediening van de CineMate serie II uitsluitend CR2032 of
  DL2032 lithiumbatterijen van 3 volt van Duracell, Eveready, Energizer, Maxell,
  Toshiba of Shun Wo.

  iii

  ©2009 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
  veranderd, openbaar gemaakt of op enige wijze gebruikt, zonder voorafgaande
  schriftelijke toestemming. • Page 3

  00.Kaiser_OG_NED.book Page iii Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  INHOUDSOPGAVE
  INLEIDING

  2

  Voordat u begint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2

  Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3

  SYSTEEMINSTELLING
  1
  2

  4

  De systeemonderdelen plaatsen . . . . . . . . . . . . .

  4

  ®

  De luidsprekers op de Acoustimass module aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7

  3

  De interfacemodule aansluiten . . . . . . . . . . . . . .

  9

  4

  De geluidsuitgang van uw televisie
  aansluiten op de interfacemodule . . . . . . . . . . . .
  Optische audio aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . .
  Analoge audio aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De interne luidsprekers van de tv uitschakelen . .

  10
  10
  11
  11

  5

  Aansluiten op een stopcontact . . . . . . . . . . . . . .

  12

  6

  De batterijen in de afstandsbediening van
  de CineMate® GS plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . .

  14

  BEDIENING EN DISPLAY

  15

  Basregelaar van de Acoustimass®module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  15

  Afstandsbediening van de CineMate®
  serie II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  16

  Het CineMate-systeem gebruiken met
  de afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  16

  Afstandsbediening van de
  CineMate® GS serie II . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  17

  Het CineMate®-systeem gebruiken met de
  afstandsbedining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De afstandsbediening instellen op bediening
  van uw tv en overige apparaten . . . . . . . . . . . .
  Een combinatieapparaat bedienen . . . . . . . . . .
  De afstandsbediening gebruiken om tv
  te kijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De afstandsbediening gebruiken om een
  dvd te bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De tv-ingang selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Overschakelen naar de bediening van
  een ander apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20

  De afstandsbediening van de
  CineMate® GS serie II . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  21

  REINIGING EN ONDERHOUD

  18
  18
  19
  19
  20
  20

  25

  De batterij in de afstandsbediening
  van de CineMate® serie II vervangen . . . . . .

  25

  De batterijen in de afstandsbediening
  van de CineMate® GS serie II vervangen . . .

  26

  Het luidsprekersysteem reinigen . . . . . . . . .

  26

  Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  27

  Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  28

  AANVULLENDE INFORMATIE

  29
  iii • Page 4

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 2 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  INLEIDING
  Voordat u begint
  U hebt het Bose® CineMate-systeem aangeschaft.
  Dit systeem wordt gekenmerkt door de superieure
  geluidsweergave die u nodig hebt om volop te kunnen
  genieten van uw dvd’s en andere vormen van home
  entertainment.
  Het CineMate-systeem is beschikbaar in twee
  uitvoeringen:
  • CineMate serie II – wordt geleverd met de standaard
  CineMate-luisprekers en een eenvoudige
  afstandsbediening;
  • CineMate GS serie II – wordt geleverd met de kleinere
  Gemstone®-luidsprekers en een universele
  afstandsbediening.
  Beide uitvoeringen worden geleverd met een stijlvolle
  Acoustimass®-basmodule die gewoon op de vloer kan
  worden geplaatst plus een interfacemodule waarmee u
  eenvoudig de geluidsuitgangen van uw televisie kunt
  aansluiten.
  Dankzij de TrueSpace®-technologie voor
  signaalverwerking creëert het CineMate-systeem een
  ruimtelijker gevoel voor geweldige surround-effecten en
  realistische geluiden bij dvd’s en andere bronnen die dit
  ondersteunen. Ze leveren ze in feite dezelfde prestaties
  als een systeem met wel vijf luidsprekers.

  2

  Installatiehulp
  U kunt het CineMate-systeem eenvoudig aansluiten op
  uw tv en andere home cinema-apparatuur. De volgende
  artikelen worden bijgeleverd om het CineMate-systeem
  snel en eenvoudig te kunnen installeren:
  • Beknopte installatiehandleiding
  • Setup-dvd
  • Gedetailleerde instructies in het gedeelte Het
  systeem installeren in deze gebruikershandleiding. • Page 5

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 3 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16
  INLEIDING

  Uitpakken
  Pak uw CineMate®-systeem voorzichtig uit. Bewaar het
  verpakkingsmateriaal voor veilig vervoer van het
  systeem. Indien een onderdeel van het product is
  beschadigd, gebruik het dan niet. Neem onmiddellijk
  contact op met Bose of uw Bose-dealer. Raadpleeg de
  adresinformatie bij het product voor adressen en
  telefoonnummers van Bose®.
  WAARSCHUWING: Houd plastic zakken buiten het
  bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden.

  o Cinemate serie II-luidsprekers
  OF

  o Gemstone®-luidsprekers
  van de CineMate GS serie II

  o Acoustimass-module

  o Kleine rubberen noppen

  o Grote rubberen noppen

  U kunt de verschillende onderdelen hiernaast afvinken.
  Opmerking: Zoek voordat u verder gaat het
  serienummer op de achterkant van de Acoustimass®
  module op. Noteer dit nummer ook in de daarvoor
  beschikbare ruimte op pagina ii zodat u het nummer bij de
  hand hebt als u het systeem gaat registreren.

  o Afstandsbediening van
  de CineMate serie II
  OF
  o Interfacemodule
  o Afstandsbediening van
  de CineMate GS serie II

  o Luidsprekerkabel

  o Netsnoer

  o Stereokabel

  o Optische kabel

  3 • Page 6

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 4 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  SYSTEEMINSTELLING

  1

  De systeemonderdelen
  plaatsen

  In de onderstaande afbeelding ziet u hoe u uw systeem
  bijvoorbeeld kunt neerzetten.

  Benodigde onderdelen:
  Ma
  1 m xima
  ete al
  Mi r.
  nim
  aa
  l1

  OF

  Gemstone®-luidsprekers van
  de CineMate ® GS serie II

  Cinemate serie IIluidsprekers

  Mi
  n
  1 m ima
  ete al
  r.
  me
  te r
  .

  Lin
  ks

  Interfacemodule

  Re
  ch
  ts

  Acoustimass®-module

  4

  Zie stap 1 tot en met 5 voor meer informatie. • Page 7

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 5 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  SYSTEEMINSTELLING
  1. Bevestig één set van de kleinere rubberen voetjes
  aan de onderkant van elke luidspreker.

  4. Plaats de Acoustimass-module:
  • in hetzelfde gedeelte van de kamer als waar de
  luidsprekers en de televisie staan;
  • op een afstand van minstens 1 meter van de
  televisie om storingen op het scherm te
  voorkomen;
  • op een afstand van minstens 80 cm van video- of
  geluidsbanden om schade aan de banden als
  gevolg van magnetische velden te voorkomen;

  2. Zet de linker- en rechterluidspreker als volgt neer:
  • ten minste 1 meter uit elkaar;
  • binnen 1 meter van het televisiescherm;

  • Plaats de module binnen het bereik van de kabel
  van de interfacemodule en een stopcontact;

  • zo ver mogelijk vooraan op een plank;

  • met de opening van de wand af of langs een
  wand voor een gebalanceerde prestatie;

  • recht naar voren (niet in een hoek) in de richting
  van het luistergebied.

  • weggestopt, bijvoorbeeld onder een tafel, achter
  een bank of stoel of achter de gordijnen;

  3. Bevestig de grotere rubberen voetjes op de pootjes
  van de Acoustimass®-module.

  • NIET in een behuizing, op een bed of bank of op
  een oppervlak dat de ventilatieopeningen kan
  blokkeren.
  WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de
  ventilatieopeningen aan de onderkant en achterzijde van
  de module niet blokkeert.
  Opmerking: Denk eraan dat de Acoustimass-module
  het enige gedeelte van het systeem is dat op een
  stopcontact aangesloten moet worden.

  5 • Page 8

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 6 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  SYSTEEMINSTELLING
  De interfacemodule dient om opdrachten van de
  afstandsbediening te ontvangen en is voorzien van
  audio-ingangen voor het CineMate®-systeem. Met de
  afstandsbediening kunt u de luidsprekers inschakelen,
  het volume regelen en het luidsprekersysteem dempen
  of uitschakelen.
  5. Plaats de interfacemodule:
  • op een vlak oppervlak in de buurt van de tv en
  andere home cinema-apparatuur;
  • binnen een afstand van 4,6 meter van de
  Acoustimass®-module;
  • NIET in direct zonlicht.
  Als u de interfacemodule op een plank plaatst,
  moet de voorkant van de module evenwijdig lopen
  met de voorrand van de plank. Als het om een
  hoge plank gaat, moet de voorkant van de module
  enigszins buiten de voorrand van de plank
  uitsteken om de voorkomen dat de signalen van de
  afstandsbediening door de plank worden
  geblokkeerd.
  Verwijder de bescherming van de lens op de
  voorkant van de interfacemodule.
  Opmerking: Er mogen zich geen voorwerpen tussen de
  afstandsbediening en de interfacemodule, tv en andere te
  bedienen apparatuur bevinden.

  6

  WAARSCHUWING: Plaats de interfacemodule zodanig
  dat de ventilatie-openingen van de tv of andere
  elektronische apparatuur niet worden geblokkeerd.
  Ga verder met 2 op de volgende pagina. • Page 9

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 7 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  SYSTEEMINSTELLING

  2

  De luidsprekers op de
  Acoustimass® module
  aansluiten

  1. Er bevinden zich twee stekkers aan het ene
  uiteinde van de luidsprekerkabel.

  Benodigde onderdelen:

  Luidsprekerkabel

  OF

  Gemstone®-luidsprekers van
  de CineMate ® GS serie II

  Cinemate serie IIluidsprekers

  2. Trek de twee stekkers uit elkaar zodat ze elk op een
  luidspreker kunnen worden aangesloten.

  Acoustimass-module

  7 • Page 10

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 8 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  SYSTEEMINSTELLING
  3. Steek beide stekkers in de aansluiting van de juiste
  luidspreker.
  De stekker met de markering RIGHT moet in de
  luidspreker die rechts van de televisie staat.

  4. Steek de stekker aan het andere uiteinde van de
  luidsprekerkabel in de aansluiting met de
  aanduiding SPEAKERS aan de achterkant van de
  Acoustimass® -module.

  (Raadpleeg 1 voor richtlijnen voor plaatsing.)
  Bevestigingsschroeven

  5. Draai de bevestigingsschroeven met de hand vast
  om de stekker te bevestigen.
  WAARSCHUWING: Steek de stekker van het netsnoer
  van de Acoustimass-module niet in het stopcontact
  voordat alle apparatuur is aangesloten.
  6. Ga verder met 3 op de volgende pagina.

  8 • Page 11

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 9 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  SYSTEEMINSTELLING

  3

  De interfacemodule
  aansluiten

  1. Steek stekker van de interfacemodule in de
  aansluiting aan de achterkant van de Acoustimass
  -module.

  Benodigde onderdelen:
  Bevestigingsschroeven
  Interfacemodule

  Acoustimass®-module

  2. Ga verder met 4 op de volgende pagina.
  9 • Page 12

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 10 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  SYSTEEMINSTELLING

  4

  De audio-uitgang van
  uw tv aansluiten op
  de interfacemodule

  Benodigde onderdelen:

  Als uw tv is voorzien van audio-uitgangen, kunt u deze
  aansluiten op het CineMate®-systeem. Uw tv kan ook
  zijn voorzien van een optische connector, analoge
  RCA-connectors of beide. Als uw tv beide soorten
  connectors heeft, kunt u het beste de optische
  connector gebruiken. Met de optische aansluiting krijgt
  u digitaal geluid van de hoogste kwaliteit.
  Opmerking: Om digitaal geluid van de hoogste kwaliteit
  te krijgen uit de bronnen die zijn aangesloten op uw tv,
  kunt u diezelfde apparaten op uw tv aansluiten met een
  HDMI-kabel.

  Interfacemodule

  Optische audio aansluiten
  Sluit de bijgeleverde optische audiokabel van de
  optische audio-uitgang op uw tv aan op de connector
  met de aanduiding OPTICAL IN van de interfacemodule.
  (De optische audio-ingang op uw tv kan ook zijn
  aangegeven met ‘Digital Audio’).

  OF

  Optische audiokabel

  Tv

  10

  Stereo-audiokabel • Page 13

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 11 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  SYSTEEMINSTELLING

  Opmerking: De interfacemodule beschikt over zowel
  optische als analoge connectors zodat diverse tv’s
  worden ondersteund. Als uw tv is aangesloten op de
  optische ingang van de interfacemodule kan de analoge
  ingang niet worden gebruikt als tweede audio-ingang.

  Analoge audio aansluiten
  Als uw tv niet beschikt over een optische connector,
  kunt u de bijgeleverde stereo-audiokabel gebruiken om
  de audio-uitgangen van uw tv aan te sluiten op de
  ingangen van de interfacemodule met de aanduiding
  ANALOG IN.
  De bijgeleverde stereoaudiokabel heeft twee RCAconnectors aan elk uiteinde, een rode en een witte.
  Hiermee worden de linkeraudio-uitgang (L) en
  rechteraudio-uitgang (R) op het achterpaneel van uw tv
  en de interfacemodule op elkaar aangesloten.

  Als de tv zowel vaste (FIX) als variabele (VAR) audiouitgangen heeft, gebruikt u de FIX-uitgangen voor een
  betere geluidskwaliteit. Zorg ervoor dat u Vast kiest bij
  de instellingen van de televisie.
  Als u volop wilt profiteren van tv-geluid via het
  CineMate®-systeem, dient u de ingebouwde luidsprekers
  van uw tv uit te schakelen. Uw tv heeft mogelijk een
  schermmenu met audio-instellingen waarmee u de
  luidsprekers van de tv kunt in- of uitschakelen.

  De interne luidsprekers van de tv
  uitschakelen
  Recente tv-modellen hebben een set-upmenu om
  luidsprekers in en uit te schakelen. Oudere modellen
  hebben soms een aan-/uit-schakelaar naast de audiouitgangen op het achterpaneel.
  Het set-upmenu gebruiken
  1. Geef met de afstandsbediening van de tv het
  audiomenu op het tv-scherm weer.
  2. Ga naar de menuoptie om uw luidsprekers aan of
  uit te schakelen en kies Uit.
  Als de tv geen menu-instelling heeft om de interne
  luidsprekers uit te schakelen, verlaat u het audiomenu
  en zet u het tv-volume in de laagste stand.
  Een aan-/uit-schakelaar voor luidsprekers
  gebruiken
  Als er op het achterpaneel van de tv een SPEAKER
  ON/OFF-schakelaar zit, zet u de schakelaar op OFF
  en zet u het tv-volume op ongeveer 80% van het
  hoogste volume.
  11 • Page 14

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 12 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  SYSTEEMINSTELLING

  5

  Aansluiten op een
  stopcontact

  1. Steek de grote stekker van de voedingskabel in de
  connector met de aanduiding
  op de
  Acoustimass-module.

  Benodigde onderdelen:

  Acoustimass®-module Stroomkabel

  2. Steek het andere uiteinde van de kabel in een
  stopcontact.
  Acoustimass-module

  12 • Page 15

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 13 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  SYSTEEMINSTELLING
  Als u het CineMate®-systeem op een voeding hebt
  aangesloten, knippert het groene lampje op de
  interfacemodule tien seconden lang om aan te geven
  dat het systeem is aangesloten op een voeding.

  Ga verder met 6 op de volgende pagina.

  Als u op de aan/uit-knop, volumeregelaar of de knop
  geluid dempen van de afstandsbediening drukt, begint
  het groene lampje op de interfacemodule te knipperen.
  WAARSCHUWING: Bose raadt aan voor alle
  elektronische apparatuur een officieel goedgekeurde
  overspanningbeveiliging te gebruiken. Variaties in voltage
  en stroompieken kunnen elektronische componenten in
  systemen beschadigen.

  13 • Page 16

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 14 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  SYSTEEMINSTELLING

  6

  De batterijen in de
  afstandsbediening van de
  CineMate® GS plaatsen

  2. Plaats de twee batterijen zodanig dat de
  poolaanduidingen (+ en -) overeenkomen.

  De afstandsbediening van de CineMate® GS serie II
  werkt op twee AA-batterijen (meegeleverd). U moet de
  batterijen in het vakje aan de achterkant van de
  afstandsbediening plaatsen. De batterijen plaatsen:
  1. Schuif het klepje van het batterijvakje af.

  De + en - symbolen op de batterijen moeten
  overeenkomen met de + en - symbolen in het
  batterijvakje.

  14

  3. Schuif het klepje weer terug totdat het op zijn
  plaats klikt. • Page 17

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 15 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  BEDIENING EN DISPLAY

  Basregelaar van de
  Acoustimass®-module
  Met de basregelaar achter op de Acoustimass-module
  kunt u het basniveau van het systeem aanpassen.
  De basregelaar is in de fabriek in de middelste stand
  gezet. U kunt het basniveau aanpassen door:
  1. de basregelaar naar links te draaien om het
  basniveau van de Acoustimass-module te
  verlagen;
  2. de basregelaar naar rechts te draaien om het
  basniveau te verhogen.

  Bass control knob

  15 • Page 18

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 16 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  BEDIENING EN DISPLAY

  Afstandsbediening van de
  CineMate® serie II
  Met de afstandsbediening van de CineMate serie II
  kunt het systeem in- en uitschakelen. Ook kunt u
  hiermee het volume regelen.

  Het CineMate-systeem gebruiken met de
  afstandsbediening
  Als u de afstandsbediening richt op de interfacemodule
  en op een knop drukt, begint het groene lampje op de
  interfacemodule te knipperen.
  Druk op de aan/uit-knop om het CineMatesysteem in te schakelen. Druk nogmaals op
  deze knop om het systeem uit te schakelen.
  Druk op de volumeregelaar (+) om het volume
  te verhogen. Als het maximale volume is
  bereikt, knippert het groene lampje op de
  interfacemodule twee keer.
  Druk op de volumeregelaar (-) om het volume
  te verlagen. Als het minimale volume is bereikt,
  knippert het groene lampje op de
  interfacemodule twee keer.

  Opmerking: U kunt met de afstandsbediening van de
  CineMate serie II uitsluitend dit systeem bedienen.

  16

  Druk op de knop dempen om het volume uit te
  schakelen. Druk nogmaals op de knop
  dempen om het volume weer in te schakelen.
  Als het volume is uitgeschakeld, blijft het
  groene lampje knipperen totdat het geluid weer
  wordt ingeschakeld. • Page 19

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 17 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  BEDIENING EN DISPLAY

  Afstandsbediening van de
  CineMate® GS serie II
  U kunt de afstandsbediening van het CineMate GS serie
  II-systeem zo instellen dat u er uw tv, kabel-/
  satellietdecoder, videorecorder, dvd-speler en digitale
  videorecorder (DVR) mee kunt bedienen. U kunt met de
  universele afstandsbediening van de CineMate GS serie
  II al uw home cinema-apparatuur bedienen.
  Nadat u de universele afstandsbediening juist hebt
  ingesteld, kunt u deze gebruiken voor uw tv, dvd-speler
  en andere audio- en videoappraten.

  Afstandsbediening van de CineMateGS serie II

  17 • Page 20

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 18 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  BEDIENING EN DISPLAY

  Het CineMate®-systeem gebruiken met
  de afstandsbedining
  Als u de afstandsbediening richt op de interfacemodule
  en op de aan/uit-knop, volumeregelaar of de knop
  dempen drukt, begint het groene lampje op de
  interfacemodule te knipperen.
  Druk op de aan/uit-knop om het
  CineMate-luidsprekersysteem in te
  schakelen. Druk nogmaals op deze knop
  om het systeem uit te schakelen.
  Druk op de volumeregelaar (+) om het
  volume te verhogen. Als het maximale
  volume is bereikt, knippert het groene
  lampje op de interfacemodule twee keer.
  Druk op de volumeregelaar (-) om het
  volume te verlagen. Als het maximale
  volume is bereikt, knippert het groene
  lampje op de interfacemodule twee keer.
  Druk op de knop dempen om het volume
  uit te schakelen. Druk nogmaals op deze
  knop om het volume weer in te schakelen.
  Als het volume is uitgeschakeld, blijft het
  groene lampje op de interfacemodule
  knipperen totdat het geluid weer wordt
  ingeschakeld.
  U kunt met de universele afstandsbediening maximaal
  vijf audio- en/of videoapparaten bedienen, maar steeds
  één apparaat tegelijk.
  18

  De afstandsbediening instellen op
  bediening van uw tv en overige apparaten
  Als u de afstandsbediening voor uw tv wilt gebruiken,
  moet u de afstandsbediening instellen op de juiste tvapparaatcode.
  1. Zoek in de gids Apparaatcodes voor de universele
  afstandsbediening het hoofdstuk Tv op.
  2. Zoek de apparaatcode(s) voor uw merk tv op en
  begin met de eerste code.
  3. Houd op de afstandsbediening de knop Setup
  ingedrukt tot alle vijf de apparaatknoppen branden.
  4. Druk op de apparaatknop TV. Alleen de
  apparaatknop TV blijft branden.
  5. Voer met de knoppen van de afstandsbediening de
  eerste apparaatcode voor het merk van uw tv in.
  6. Controleer of de apparaatknop TV twee keer
  knippert en uit gaat nadat u de code hebt
  opgegeven.
  7. Richt de afstandsbediening op de tv en druk op
  TV On-Off. Als de tv niet reageert, gaat u terug
  naar stap 1 en probeert u een andere code.
  Opmerking: Tijdens het instellen knipperen de vijf
  apparaatknoppen snel drie keer als u op een onjuiste knop
  druk of een ongeldige apparaatcode opgeeft. Als dut
  gebeurt, gaat u terug naar stap 1 en begint u opnieuw. • Page 21

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 19 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  BEDIENING EN DISPLAY
  Volg dezelfde procedure voor alle andere apparaten.
  Gebruik hierbij de juiste apparaatcode en knop voor elk
  apparaat.

  Een combinatieapparaat bedienen
  • Als u de afstandsbediening instelt voor een
  combinatieapparaat met meer dan één bron (bijv. een
  gecombineerde dvd-speler/videorecorder), kunt u de
  combinatiecode voor een van beide apparaten
  opgeven. Het kan handig zijn de combinatiecode
  twee keer op te geven: één keer voor de
  videorecorder en één keer voor de dvd-speler.
  • Als u de juiste code wilt kennen, zoekt in de gids met
  apparaatcodes eerst in de lijst ‘COMBINATIE’. Als de
  lijst geen geldige code bevat, zoekt u in de lijsten
  voor aparte apparaattypen (tv, kabel, videorecorder,
  dvd, enz.).

  De afstandsbediening gebruiken om tv
  te kijken
  Opmerking: Als u de afstandsbediening voor uw tv en
  andere audio-/videoapparaten wilt gebruiken, moet u
  voor elk apparaat eerst een code van vijf cijfers in de
  afstandsbediening opgeven.
  1. Druk op de aan/uit-knop om uw tv en het
  CineMate®-luidsprekersysteem in te schakelen.
  Het groene lampje op de voorkant van de
  interfacemodule begint te branden.
  2. Druk op de apparaatknop
  TV. De knop knippert om
  aan te geven dat de tvmodus van de
  afstandsbediening is
  ingeschakeld.

  Apparaatknop
  tv

  3. Gebruik de afstandsbediening om een kanaal te
  selecteren en door menu’s te navigeren. Zie ‘De
  afstandsbediening van de CineMate® GS serie II’
  op pagina 21 voor een volledige beschrijving van
  de knoppen op de afstandsbediening. Behalve
  voor de bediening van de tv, kunt u de
  afstandsbediening ook gebruiken om de
  basisfuncties van de CineMate-luidsprekers in te
  stellen (bijv. het luidsprekersysteem inschakelen,
  het volume instellen en het luidsprekersysteem
  dempen of uitschakelen).

  19 • Page 22

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 20 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  BEDIENING EN DISPLAY

  De afstandsbediening gebruiken om een
  dvd te bekijken
  Opmerking: Als u de afstandsbediening voor uw tv en
  andere audio-/videoapparaten wilt gebruiken, moet u de
  afstandsbediening eerst programmeren door voor elk
  apparaat een code in te stellen.
  1. Druk op de aan/uit-knop om uw tv en het
  CineMate® -luidsprekersysteem in te schakelen.
  Het groene lampje op de voorkant van de
  interfacemodule begint te branden.
  2. Druk op DVD On-Off om
  uw dvd-speler in te
  schakelen.

  Apparaatknop
  dvd-speler

  3. Druk op de apparaatknop
  DVD. De knop knippert om
  aan te geven dat de
  afstandsbediening in de modus DVD is.
  4. Gebruik de afstandsbediening om de afspeelopties
  in te stellen en door de dvd-menu’s te navigeren. Zie
  ‘De afstandsbediening van de CineMate® GS serie II’
  op pagina 21 voor een volledige beschrijving van de
  knoppen op de afstandsbediening. Behalve voor de
  bediening van de dvd-speler, kunt u de
  afstandsbediening altijd gebruiken om de
  basisfuncties van de CineMate-luidsprekers in te
  stellen (bijv. het luidsprekersysteem inschakelen, het
  volume instellen en het luidsprekersysteem dempen
  of uitschakelen).
  20

  De tv-ingang selecteren
  Druk op Tv•video Om de juiste televisieingang te selecteren voor de bron die u wilt
  bekijken. Deze ingangen op de achterkant
  van het apparaat zijn gemarkeerd met TV,
  Video 1, Video 2 en AUX. Als er meerdere
  invoerapparaten op uw tv zijn aangesloten, moet u
  mogelijk een paar keer op deze knop drukken voordat u
  de juiste ingang hebt gevonden.

  Overschakelen naar de bediening van
  een ander apparaat
  De apparaatknoppen gaan branden om aan te geven
  voor welk apparaat u de afstandsbediening momenteel
  kunt gebruiken.
  U kunt eenvoudig van het
  ene naar het andere
  apparaat overschakelen
  door te drukken op de
  apparaatknop die hoort bij
  het apparaat dat u wilt bedienen. Behalve voor de
  bediening van het geselecteerde apparaat, kunt u de
  afstandsbediening altijd gebruiken voor de
  basisfuncties van de CineMate-luidsprekers
  (inschakelen, volume regelen en geluid dempen/
  inschakelen). • Page 23

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 21 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  BEDIENING EN DISPLAY

  De afstandsbediening van
  de CineMate® GS serie II
  Opmerking: Als u de afstandsbediening voor uw tv en
  andere audio-/videoapparaten wilt gebruiken, moet u de
  afstandsbediening eerst programmeren door voor elk
  apparaat een code in te stellen.

  Bron- en ingangsselectie
  • Tv•video: hiermee selecteert u de juiste
  tv-ingang voor het apparaat dat u wilt
  gebruiken. Deze ingangen zijn meestal
  gemarkeerd met TV, Video 1, Video 2 en AUX.
  Als er meerdere apparaten op de ingangen van uw tv
  zijn aangesloten, moet u mogelijk een paar keer op
  deze knop drukken voordat u de juiste ingang hebt
  gevonden.
  • TV: hiermee selecteert u de televisie.
  Wanneer de televisie is geselecteerd, kunt u
  met de afstandsbediening tv-functies
  gebruiken, zoals kanaalselectie en
  menunavigatie.
  • On-Off: hiermee schakelt u de televisie in of uit.

  • CBL-SAT: hiermee selecteert u de kabel-/
  satellietdecoder. Als u een kabel-/
  satellietdecoder als bron hebt geselecteerd,
  kunt u de afstandsbediening gebruiken voor
  kabel- en satellietfuncties zoals
  kanaalselectie en navigatie door de Elektronische
  programmagids. Als uw kabel-/satellietdecoder is
  voorzien van een digitale videorecorder (dvr) bevat,
  kunt u de afstandsbediening gebruiken voor kabel-/
  satellietfuncties en dvr-functies wanneer u de kabel-/
  satellietdecoder als bron hebt geselecteerd.
  • On-Off: hiermee schakelt u uw kabel-/
  satellietdecoder in of uit.
  • DVD: hiermee selecteert u een dvd- of cdspeler als bron. Wanneer de DVD-bron is
  geselecteerd, kunt u de afstandsbediening
  voor dvd-functies gebruiken, zoals de
  instelling van afspeelopties en
  menunavigatie.
  • Aan-uit: schakelt de dvd-speler in of uit.
  • Videorecorder: selecteert de
  videorecorderbron. Wanneer de
  videorecorderbron is geselecteerd, kunt u de
  afstandsbediening voor
  videorecorderfuncties gebruiken, zoals de
  instelling van afspeelopties en
  menunavigatie.
  • On-Off: hiermee schakelt u de videorecorder in of uit.

  21 • Page 24

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 22 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  BEDIENING EN DISPLAY
  • AUX: hiermee selecteert u de AUX-bron.
  Wanneer u de AUX-bron hebt geselecteerd,
  kunt u de afstandsbediening gebruiken voor
  de desbetreffende AUX-bron.
  • On-Off: hiermee schakelt u de AUX-bron in
  of uit.

  Menu- en programmaselectie
  Opmerking: Met de menu- en
  programmaselectieknoppen kunt u slechts één bron
  tegelijkertijd bedienen, al naar gelang het apparaat dat u
  op de afstandsbediening hebt geselecteerd (tv, kabel-/
  satellietdecoder, dvd-speler, videorecorder of AUX).
  • Hiermee verlaat u de
  instellingsmodus.
  • Hiermee verlaat u de Elektronische
  programmagids van het momenteel
  geselecteerde apparaat (indien
  ondersteund).
  • Hiermee gaat u naar de volgende
  pagina in de Elektronische
  programmagids (indien
  ondersteund). De bron CBL-SAT
  moet zijn geselecteerd.

  22

  • Hiermee gaat u naar de vorige
  pagina in de Elektronische
  programmagids (indien
  ondersteund). De bron CBL-SAT
  moet zijn geselecteerd.
  • Hiermee geeft u het menu voor het
  geselecteerde apparaat weer.
  • Hiermee geeft u details van
  onderdelen in de Elektronische
  programmagids weer (indien
  ondersteund).
  • Hiermee geeft u de Elektronische
  programmagids weer (indien
  ondersteund). De bron CBL-SAT
  moet zijn geselecteerd.
  • Hiermee bevestigt u een
  menuselectie of gaat u naar het
  volgende menuniveau.

  • Hiermee gaat u in de schermmenu’s
  omhoog, omlaag, naar links of naar
  rechts.

  TAB 1, 9 • Page 25

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 23 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  BEDIENING EN DISPLAY

  Afspeelopties
  Opmerking: De functies van de knoppen voor de
  afspeelopties kunnen wisselen al naar gelang het merk
  van uw apparaten. Bepaalde functies worden niet door
  alle merken ondersteund. Zie de betreffende
  gebruikershandleiding(en) voor meer informatie.
  • Hiermee gaat u naar de volgende of
  vorige televisiekanaal, het volgende
  of vorige cd-nummer of het
  volgende of vorige hoofdstuk op
  een dvd.
  • Hiermee verhoogt of verlaagt u het
  volume van het huidige apparaat.
  • Als u op + drukt, wordt het geluid
  van het huidige apparaat dat werd
  gedempt met de toets Mute weer
  hersteld.
  • Als u op – drukt, wordt het volume
  van het huidige apparaat verlaagd,
  maar als het geluid werd gedempt met
  de toets Mute wordt dit niet hersteld.
  • Hiermee stopt u het afgespeelde
  programma op de dvd-speler,
  videorecorder of dvd-recorder.

  • Hiermee pauzeert u het momenteel
  afgespeelde nummer op de
  cd-speler of het programma op
  de dvd-speler, videorecorder of
  dvd-recorder.
  • Hiermee start u het afgespeelde
  programma op de dvd-speler,
  videorecorder of dvd-recorder.
  • Hiermee spoelt u de cd-speler,
  dvd-speler, videorecorder of dvdrecorder vooruit of achteruit.
  • Hiermee start u Onmiddellijk
  terugspelen voor de dvd-recorder
  (indien ondersteund).
  • Hiermee start u de opnamefunctie.
  U moet het apparaat selecteren
  waarmee u een programma wilt
  opnemen (videorecorder of dvdrecorder). Druk stevig op de knop
  om de opname te starten.
  • Hiermee start u Snel overslaan bij
  een dvd-recorder (indien
  ondersteund).
  • Hiermee start u Terug naar live bij
  een dvd-recorder (indien ondersteund).

  23 • Page 26

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 24 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  BEDIENING EN DISPLAY
  • Hiermee geeft u apparaatcodes op.

  Knoppen voor kabelfuncties

  • Hiermee selecteert u een cdnummer, dvd-hoofdstuk of
  genummerd menuonderdeel (indien
  ondersteund).

  Met deze knoppen kunt u
  kabelspecifieke functies uitvoeren
  (indien ondersteund).

  • Hiermee gaat u naar de
  instellingsmodus (om apparaatcodes
  in de afstandsbediening in te
  voeren). Houd de knop drie
  seconden ingedrukt om de
  instellingsmodus te activeren.
  • Hiermee gaat u terug naar een
  eerder geselecteerd kanaal.
  • Hiermee wisselt u tussen
  videorecorder en tv als de huidige
  videobron voor uw videorecorder of
  gecombineerd videoapparaat.
  • Hiermee wisselt u tussen
  breedbeeldweergave en gewone
  weergave (indien ondersteund).
  • Hiermee geeft u de lijst met
  opgenomen DVR-programma’s
  weer (indien ondersteund).
  • Hiermee geeft u informatie over
  kabel-/satellietprogramma’s weer
  (indien ondersteund).

  24

  Teletekstknoppen (alleen in Europa)

  Hiermee schakelt u de functie Teletekst in
  (indien ondersteund).
  Hiermee schakelt u de functie Teletekst uit
  (indien ondersteund).
  Hiermee breidt u Teletekst uit (boven) Druk
  nogmaals op de knop om Teletekst uit te
  breiden (onderzijde). Druk voor de derde keer
  op de knop om naar normaal terug te gaan (indien
  ondersteund). • Page 27

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 25 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  REINIGING EN ONDERHOUD
  De batterij in de
  afstandsbediening van de
  CineMate® serie II vervangen

  2. Verwijder de gebruikte batterij en vervang deze
  door een nieuwe batterij (CR2032 of DL2032).
  Zie pagina ii voor informatie over de
  veiligheidsinstructies voor de batterij. Plaats de
  batterij met de platte kant naar boven, zodat het
  +-symbool zichtbaar is.

  Vervang de batterij als de afstandsbediening niet meer
  werkt of als het bereik minder wordt. Plaats een
  CR2032- of DL2032-batterij in het vakje aan de
  onderkant van de afstandsbediening.
  1. Gebruik een muntstuk om het batterijklepje iets
  tegen de wijzers van de klok in te draaien.

  3. Plaats het klepje terug en draai het met de wijzers
  van de klok mee totdat het vastklikt.

  25 • Page 28

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 26 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  REINIGING EN ONDERHOUD

  De batterijen in de
  afstandsbediening van de
  CineMate® GS serie II
  vervangen
  Vervang beide batterijen als de afstandsbediening niet
  meer werkt of als het bereik minder wordt.
  Alkalinebatterijen worden aanbevolen.
  1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de
  achterkant van de afstandsbediening open.
  2. Verwijder beide batterijen.
  Gooi de batterijen weg volgens de voorschriften
  die in uw land gelden.
  3. Plaats twee AA-batterijen (IEC-R6) van 1,5 volt of
  vergelijkbare batterijen. Zorg dat de + en –
  symbolen op de batterijen aan de kant
  terechtkomen van de + en – markering aan de
  binnenkant van het vakje.

  4. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.
  AA-batterijen (2)

  Klep van batterijvakje

  Het luidsprekersysteem
  reinigen
  • U kunt het oppervlak van de luidsprekers, de
  Acoustimass®-module en de interfacemodule met
  een zachte, vochtige doek reinigen. U kunt de
  bovenlaag reinigen met een ammoniakvrije
  glasreiniger en een zachte doek.
  • Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de
  luidsprekers. Gebruik geen oplosmiddelen of
  chemicaliën en geen schoonmaakproducten op basis
  van alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
  • Mors geen vloeistof in openingen.
  • De roostertjes van de luidsprekers hebben geen
  speciale zorg nodig, hoewel u de roosters wel
  voorzichtig kunt stofzuigen wanneer dat nodig is.

  26 • Page 29

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 27 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  REINIGING EN ONDERHOUD

  Problemen oplossen
  Probleem

  Wat te doen

  Geen stroom

  • Trek de stekker van de Acoustimass®-module uit het stopcontact en wacht één minuut.
  • Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de Acoustimass-module.
  • Stop de stekker opnieuw stevig in een werkend stopcontact. Het groene lampje hoort nu tien keer te knipperen en
  vervolgens uit te gaan (het systeem staat dan in de standby-modus).
  • Controleer of de interfacemodule goed op de Acoustimass-module is aangesloten.
  • Zorg dat u het systeem hebt ingeschakeld met de afstandsbediening.

  Geen geluid

  • Zorg ervoor dat het CineMate®-luidsprekersysteem aan staat. Het groene lampje op de voorzijde van de
  interfacemodule hoort te branden als het systeem is ingeschakeld.
  • Verhoog het volume.
  • Als u een CineMate GS serie II hebt, zorg dan dat u op de knop op afstandsbediening hebt gedrukt die hoort bij
  de bron waarnaar u wilt luisteren.
  • Controleer of het geluid van de tv is gedempt. Als dit het geval is drukt u op de knop Dempen op de
  afstandsbediening van uw tv om het geluid te herstellen.
  • Zorg ervoor dat de kabels van de interfacemodule en de luidsprekers stevig op de Acoustimass-module zijn
  aangesloten.
  • Controleer de aansluitingen op de achterzijde van de luidsprekers.
  • Controleer of de juiste tv/video-ingang is geselecteerd. Zie ‘De tv-ingang selecteren’ op pagina 20.
  • Controleer de aansluitingen van de interfacemodule naar de tv of andere apparaten.
  • Controleer of de audio-uitvoer van de tv is ingeschakeld. Zie de gebruikershandleiding van de televisie voor meer
  informatie.
  • Als de audio-uitgang van de tv is ingesteld op VARIABLE (VAR), moet u ervoor zorgen dat de interne luidsprekers
  van de tv zijn uitgeschakeld en het volume omhoog is gedraaid.
  • Controleer of het apparaat wel speelt als u een andere geluidsbron gebruikt dan een tv.

  27 • Page 30

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 28 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 8, 16

  TAB 7, 15

  Nederlands

  TAB 5, 13

  TAB 4, 12

  TAB 3, 11

  TAB 2, 10

  TAB 1, 9

  REINIGING EN ONDERHOUD

  Probleem

  Wat te doen

  Wel geluid, maar
  geen beeld

  • Zorg dat de tv aan staat.
  • Controleer of de juiste tv/video-ingang is geselecteerd. Zie ‘De tv-ingang selecteren’ op pagina 20.

  Afstandsbediening
  werkt niet goed of
  helemaal niet

  • Controleer of de batterij juist is geïnstalleerd.
  • Richt de afstandsbediening op de interfacemodule.
  • Verplaats de interfacemodule zodat er zich geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de module
  bevinden.
  • Zorg ervoor dat de bescherming is verwijderd van de lens op de voorkant van de interfacemodule.
  • Controleer of de apparaatknop op de afstandsbediening van de CineMate® GS serie II knippert als u op een
  knop drukt.
  • Controleer of het groene lampje op de interfacemodule knippert wanneer u op een knop van de
  afstandsbediening drukt.
  • Er kan meer dan één apparaatcode voor uw merk apparaat beschikbaar zijn. Zoek het apparaat op in de gids
  Apparaatcodes voor de universele afstandsbediening. Probeer een andere code en controleer vervolgens of het
  apparaat juist functioneert.

  Geluid is vervormd

  • Zorg ervoor dat de luidsprekerkabels niet zijn beschadigd en goed vastzitten.
  • Verlaag het volume van de tv die op de interfacemodule is aangesloten.

  Het geluid komt uit
  de tv.

  • Schakel de interne luidsprekers van de tv uit. Zie ‘De interne luidsprekers van de tv uitschakelen’ op pagina 11.
  • Draai het volume van de tv omlaag.

  Klantenservice
  Indien u verdere hulp nodig hebt bij het oplossen van
  problemen, neemt u contact op met de klantenservice
  van Bose®. Zie hiervoor de adressenlijst die bij het
  CineMate-systeem is meegeleverd.

  28 • Page 31

  00.Kaiser_OG_NED.book Page 29 Thursday, May 14, 2009 11:04 PM

  TAB 1, 9

  TAB 2, 10

  TAB 3, 11

  TAB 4, 12

  TAB 5, 13

  Nederlands

  TAB 7, 15

  TAB 8, 16

  AANVULLENDE INFORMATIE
  Beperkte garantie

  Copyright en licenties

  Voor uw CineMate®-systeem geldt een beperkte
  overdraagbare garantie. Informatie over de garantie
  vindt u op de registratiekaart die in de verpakking is
  bijgesloten. Zie de kaart voor informatie over
  registratie. Als u dit nalaat, is dit niet van invloed op uw
  garantierechten.

  ©2009 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden
  verveelvoudigd, veranderd, openbaar gemaakt of op enige wijze
  gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

  Wat u moet doen om in aanmerking te
  komen voor de beperkte garantie:
  Retourneer het product met het aankoopbewijs van
  een erkende Bose-dealer. Ga hierbij als volgt te werk.
  1. Neem contact op met Bose in uw eigen land/regio
  (ga naar Global.Bose.com voor contactinformatie
  van Bose in uw regio) voor specifieke retournering
  en verzendinstructies.
  2. Stuur de verpakking franco op naar het door de
  Bose-vestiging van uw land opgegeven adres en

  Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
  “Dolby” en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken
  van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke nietgepubliceerde werken. ©1992-1997 Dolby Laboratories.
  Alle rechten voorbehouden.
  Dit product bevat een of meer programma’s die beschermd zijn onder
  internationale en Amerikaanse auteursrechten als niet-gepubliceerde
  werken. Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van Dolby Laboratories.
  Reproductie of publicatie, geheel of gedeeltelijk, of productie van
  hieruit afgeleide werken zonder uitdrukkelijke toestemming van Dolby
  Laboratories is verboden. ©1992-1996 door Dolby Laboratories, Inc.
  Alle rechten voorbehouden.
  MPEG Layer-3 audiocompressietechnologie onder licentie van
  Fraunhofer IIS en THOMSON multimedia.
  Ontworpen met UEI Technology™ onder licentie van Universal
  Electronics Inc. © UEI 2000-2002.

  3. noteer zo nodig het retourautorisatienummer op de
  buitenzijde van de doos, op een goed zichtbare
  plek. Dozen zonder retourautorisatienummer
  worden geweigerd, indien een dergelijk nummer
  vereist is.

  29 • Page 32

  AM323024_Cover.fm Page 1 Monday, May 18, 2009 10:38 AM

  CINEMATE SERIES II
  CINEMATE GS SERIES II
  ®

  ®

  DIGITAL HOME THEATER SPEAKER SYSTEM
  CINEMATE® SERIES II and CINEMATE® GS SERIES II

  ©2009 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM323024 Rev.00

  Brugervejledning
  Bedienungsanleitung
  Omistajan opas
  Felhasználói útmutató
  Manuale di istruzioni
  Gebruiksaanwijzing
  Podręcznik użytkownika
  Bruksanvisningen


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bose Cinemate GS series II wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bose Cinemate GS series II in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Bose Cinemate GS series II

Bose Cinemate GS series II Bedienungsanleitung - Englisch - 24 seiten

Bose Cinemate GS series II Bedienungsanleitung - Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch - 124 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info