Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/70
Nächste Seite
Dell XPS 13
Gebruikershandleiding
Computermodel: L321x Regelgevend model: P29G Regelgevend type: P29G001
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Hallo, auf meinem neuen Ultrabook ist alles in English, wie kann ich es auf deutsch ändern? Eingereicht am 10-11-2018 23:58

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Dell XPS 13
  Gebruikershandleiding

  Computermodel: L321x

  Regelgevend model: P29G

  Regelgevend type: P29G001 • Page 2

  Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarkennisgevingen
  OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter
  gebruik van de computer.
  WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING geeft aan dat er schade aan
  hardware of potentieel gegevensverlies kan optreden als de instructies niet
  worden opgevolgd.
  VOORZICHTIG: GEVAAR duidt op een risico op schade aan eigendommen,
  lichamelijk letsel of overlijden.

  ____________________
  De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  © 2012 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van
  Dell Inc. is strikt verboden.
  Handelsmerken die in dit document worden gebruikt: Dell™, het DELL-logo en XPS™ zijn
  handelsmerken van Dell Inc.; Microsoft®, Windows® en het logo op de startknop van Windows
  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
  en/of andere landen; Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt
  onder licentie door Dell gebruikt.
  Overige handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document gebruikt om te verwijzen naar
  entiteiten die het eigendomsrecht op de merken claimen dan wel de namen van hun producten. Dell Inc.
  claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of
  handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.
  Regelgevend model: P29G

  2012 - 01

  Regelgevend type: P29G001

  Rev. A00 • Page 3

  Inhoud

  1

  Voordat u begint

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Uw computer en hiermee verbonden
  apparaten uitschakelen . . . . . . .
  Veiligheidsinstructies .

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Aanbevolen hulpmiddelen .

  2

  3

  . . . . . . . . . . . . . . .

  Nadat u binnen de computer
  hebt gewerkt . . . . . . . . . . . . .
  Onderplaat .

  9
  10
  11

  . . . . . . . . .

  13

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  15

  De onderplaat verwijderen

  . . . . . . . . . . . . . . .

  16

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  17

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  17

  Aan-uitlampjekaart
  Vereisten vooraf

  15

  . . . . . . . . . . . . . .

  De onderplaat terugplaatsen

  4

  . . . . . . . . . . .

  9

  De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen

  . . .

  17

  . . . . . . . . .

  18

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  18

  De aan-uitlampjekaart terugplaatsen .
  Vereisten achteraf .

  Inhoud

  3 • Page 4

  5

  Batterij .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Vereisten vooraf

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  19

  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20

  De batterij vervangen

  6

  Luidsprekers

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Vereisten vooraf

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  De luidsprekers verwijderen

  . . . . . . . . . . . . . .

  De luidsprekers terugplaatsen
  Vereisten achteraf

  7

  24

  . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  27

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  28

  Solid-state schijf

  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .

  De solid-state schijf terugplaatsen

  Inhoud

  25
  26

  De solid-state schijf verwijderen

  4

  25

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  De minikaart vervangen

  Vereisten vooraf

  21

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  De minikaart verwijderen

  8

  21

  24

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Vereisten achteraf

  21

  . . . . . . . . . . . . .

  Draadloze minikaart .
  Vereisten vooraf

  19

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  De batterij verwijderen

  Vereisten achteraf

  19

  . . . . . . . . . . .

  29
  29
  29
  30 • Page 5

  Vereisten achteraf .

  9

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  31

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  33

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  33

  Warmteafleider
  Vereisten vooraf

  De warmteafleider verwijderen .

  . . . . . . . . . . . .

  33

  . . . . . . . . . . . . .

  34

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  34

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  35

  De warmteafleider vervangen .
  Vereisten achteraf .

  10 Ventilator .

  Vereisten vooraf

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  De ventilator verwijderen .

  . . . . . . . . . . . . . . .

  37

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  37

  11 Connector voor voedingsadapter
  Vereisten vooraf

  35

  . . . . . . . . . . .

  De ventilator opnieuw installeren
  Vereisten achteraf .

  35

  . . . . . .

  39

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  39

  De connector voor de voedingsadapter
  verwijderen . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . .

  39

  De connector voor de voedingsadapter
  terugplaatsen . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . .

  41

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  42

  Vereisten achteraf .

  Inhoud

  5 • Page 6

  12 I/O Board

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Vereisten vooraf

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  De I/O-kaart verwijderen

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  De I/O-kaart terugplaatsen
  Vereisten achteraf

  13 Moederbord .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  45

  De systeemkaart verwijderen

  . . . . . . . . . . . . . .

  Het moederbord terugplaatsen

  Vereisten vooraf

  51

  . . . . . . . . . . . .

  Inhoud

  51

  53
  53
  54

  . . . . . . . . . . .

  54

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  55

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Het beeldscherm verwijderen .

  6

  . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  De knoopcelbatterij terugplaatsen

  Vereisten vooraf

  48

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  De knoopcelbatterij verwijderen

  15 Beeldscherm

  47

  50

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Vereisten achteraf

  47

  . . . . . . . . . . . . .

  Het serviceplaatje invoeren in het BIOS

  14 Knoopcelbatterij

  44
  44

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Vereisten achteraf

  43

  . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Vereisten vooraf

  43

  . . . . . . . . . . . . .

  57
  57
  57 • Page 7

  Het beeldscherm opnieuw installeren

  . . . . . . . . .

  60

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  61

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  63

  Vereisten achteraf .

  16 Toetsenbord .

  Vereisten vooraf

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Het toetsenbord verwijderen

  . . . . . . . . . . . . . .

  Het toetsenbord terugplaatsen
  Vereisten achteraf .

  64

  . . . . . . . . . . . . .

  65

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  65

  17 Polssteungedeelte .
  Vereisten vooraf

  63

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  67

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  67

  De polssteun verwijderen .

  . . . . . . . . . . . . . . .

  Het polssteungedeelte terugplaatsen .
  Vereisten achteraf .

  68

  . . . . . . . . .

  68

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  69

  Inhoud

  7 • Page 8

  8

  Inhoud • Page 9

  Voordat u begint
  Uw computer en hiermee verbonden apparaten
  uitschakelen
  WAARSCHUWING: U voorkomt gegevensverlies door alle geopende bestanden
  op te slaan en de bestanden te sluiten. Sluit vervolgens alle geopende
  programma's voordat u de computer uitzet.
  1 Sla alle geopende bestanden op en sluit deze, en sluit alle geopende
  programma's af.
  2 Klik op Start

  en vervolgens op Afsluiten.

  Microsoft Windows wordt afgesloten en vervolgens wordt de computer
  uitgeschakeld.
  OPMERKING: Wanneer u een ander besturingssysteem gebruikt, raadpleegt
  u de documentatie van uw besturingssysteem voor instructies voor het
  afsluiten hiervan.

  3 Verwijder de stekker van de computer en alle daarop aangesloten apparaten
  uit het stopcontact.
  4 Koppel alle telefoonkabels, netwerkkabels en aangesloten apparaten los
  van uw computer.
  5 Nadat de computer is uitgeschakeld, houdt u de aan-uitknop ongeveer vijf
  seconden ingedrukt om het moederbord te aarden.

  Voordat u begint

  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies
  Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen om uw persoonlijke veiligheid te
  garanderen en de computer en werkomgeving te beschermen tegen mogelijke
  schade.
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor
  meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en
  regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance.
  WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het werkoppervlak plat en schoon is om
  schade aan de computer te voorkomen.
  WAARSCHUWING: Pak de componenten en kaarten bij de rand vast en kom niet
  aan pinnetjes en contactpunten om beschadigingen te voorkomen.
  VOORZICHTIG: Koppel alle voedingsbronnen los voordat u de computerbehuizing
  of -panelen opent. Zodra u klaar bent met de werkzaamheden binnen de computer,
  plaatst u de behuizing en alle panelen en schroeven terug voordat u de computer
  weer aansluit op de voedingsbron.
  WAARSCHUWING: Alleen opgeleide onderhoudsmonteurs zijn bevoegd om de
  computerkap te verwijderen en met de componenten in de computer te werken.
  Raadpleeg de veiligheidinstructies voor volledige informatie over
  voorzorgsmaatregelen, werken in de computer en bescherming tegen
  elektrostatische ontlading.
  WAARSCHUWING: Raak een component pas aan nadat u zich hebt geaard door
  een ongeverfd metalen oppervlak van het chassis aan te raken, zoals het metaal
  rondom de openingen voor de kaarten aan de achterkant van de computer. Raak
  tijdens het werken aan uw computer af en toe een ongeverfd metalen oppervlak
  aan om eventuele statische elektriciteit, die schadelijk kan zijn voor interne
  componenten, te ontladen.
  WAARSCHUWING: Verwijder kabels door aan de stekker of het treklipje te
  trekken en niet aan de kabel zelf. Sommige kabels hebben connectoren met
  vergrendelingslipjes of duimschroeven die u moet ontgrendelen voordat u de
  kabel loskoppelt. Houd kabels bij het loskoppelen uitgelijnd om te voorkomen dat
  connectorpinnetjes verbuigen. Zorg er bij het aansluiten van kabels voor dat de
  connectoren en poorten de juiste richting hebben en correct zijn uitgelijnd.
  WAARSCHUWING: Wanneer u een netwerkkabel wilt verwijderen, moet u eerst
  de stekker van de netwerkkabel uit de computer verwijderen en de stekker van de
  netwerkkabel uit het netwerkcontact verwijderen.

  10

  Voordat u begint • Page 11

  Aanbevolen hulpmiddelen
  Bij de procedures in dit document hebt u mogelijk de volgende hulpmiddelen
  nodig:


  Torx 5-schroevendraaier  Kruiskopschroevendraaier  Plastic pennetje

  Voordat u begint

  11 • Page 12

  12

  Voordat u begint • Page 13

  Nadat u binnen de computer hebt
  gewerkt
  Nadat u de vervangingsprocedures hebt voltooid, gaat u als volgt te werk:


  Plaats alle schroeven terug en zorg ervoor dat er geen losse schroeven in uw
  computer achterblijven  Sluit alle externe apparaten, kabels, kaarten en eventuele andere
  onderdelen die u hebt verwijderd weer aan voordat u met uw computer aan
  de slag gaat  Sluit uw computer en alle aangesloten apparaten aan op het stopcontact
  WAARSCHUWING: Voordat u de computer aanzet, moet u alle schroeven
  terugplaatsen en vastzetten, en controleren of er geen losse schroeven in de
  computer zijn achtergebleven. Bij stroomstoringen loopt u het risico dat de
  computer beschadigd raakt.

  Nadat u binnen de computer hebt gewerkt

  13 • Page 14

  14

  Nadat u binnen de computer hebt gewerkt • Page 15

  Onderplaat
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  De onderplaat verwijderen
  1 Klap het beeldscherm dicht en zet de computer op zijn kop.
  2 Verwijder met een Torx 5-schroevendraaier de schroeven waarmee de
  onderplaat op de polssteun is bevestigd.
  3 Til met de toppen van uw vingers de onderplaat op, te beginnen bij de
  achterkant van uw computer.
  4 Verwijder de onderplaat van het polssteungedeelte.
  1

  1

  onderplaat

  2

  2

  schroefjes (10)

  Onderplaat

  15 • Page 16

  De onderplaat terugplaatsen
  1 Lijn de onderplaat uit op de polssteun en duw de onderplaat op zijn plaats.
  2 Plaats met een Torx 5-schroevendraaier de schroeven terug waarmee de
  onderplaat op de polssteun is bevestigd.
  3 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  16

  Onderplaat • Page 17

  Aan-uitlampjekaart
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.

  De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen
  1 Til de vergrendeling op en trek aan het treklipje om de kabel van de aanuitlampjekaart los te koppelen van de I/O-kaart.
  2 Verwijder de schroef waarmee de aan-uitlampjekaart is bevestigd aan de
  polssteun.
  3 Til de aan-uitlampjekaart van de polssteun.

  Aan-uitlampjekaart

  17 • Page 18

  1

  2

  3

  1

  schroef

  3

  aan-uitlampjekaart

  2

  kabel van aan-uitlampjekaart

  De aan-uitlampjekaart terugplaatsen
  1 Lijn het schroefgat op de aan-uitlampjekaart uit met het schroefgat op het
  polssteungedeelte.
  2 Plaats de schroef terug waarmee de aan-uitlampjekaart is bevestigd aan de
  polssteun.
  3 Schuif de kabel van de aan-uitlampjekaart in de systeemkaartconnector en
  druk op de vergrendeling om de kabel te vergrendelen.

  Vereisten achteraf
  1 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  2 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  18

  Aan-uitlampjekaart • Page 19

  Batterij
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.

  De batterij verwijderen
  1 Koppel de batterijkabel los van het moederbord.
  2 Verwijder de schroeven waarmee de batterij aan de polssteun is bevestigd.
  3 Til de batterij uit het polssteungedeelte.
  1

  2

  3

  1

  schroeven (8)

  3

  batterijkabel

  2

  (batterij)

  Batterij

  19 • Page 20

  De batterij vervangen
  1 Lijn de schroefgaten op de batterij uit met de schroefgaten op de
  polssteun.
  2 Plaats de schroeven terug waarmee de batterij aan de polssteun is
  bevestigd.
  3 Sluit de batterijkabel aan op het moederbord.

  Vereisten achteraf
  1 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  2 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  3 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  20

  Batterij • Page 21

  Luidsprekers
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.

  De luidsprekers verwijderen
  Linkerluidspreker
  1 Koppel de I/O-kabel los van de I/O-kaartconnector en de
  systeemkaartconnector.

  1
  2

  3

  1

  I/O-kabel

  3

  connector op systeemkaart

  2

  connector van I/O-kaart

  Luidsprekers

  21 • Page 22

  2 Koppel de linker-luidsprekerkabel los van de I/O-kaartconnector.
  3 Verwijder de minikaartkabels uit de geleider op de linkerluidspreker.
  4 Verwijder de twee schroeven waarmee de linkerluidspreker aan het
  polssteungedeelte is bevestigd.
  5 Til de linkerluidspreker van het polssteungedeelte.

  1

  2

  22

  1

  schroeven (2)

  3

  linker-luidsprekerkabel

  Luidsprekers

  3
  2

  geleider • Page 23

  Rechterluidspreker
  1 Koppel de rechter-luidsprekerkabel los van de systeemkaartconnector.
  2 Verwijder de twee schroeven waarmee de rechterluidspreker aan het
  polssteungedeelte is bevestigd.
  3 Til de rechterluidspreker van het polssteungedeelte.

  1
  2

  1

  schroeven (2)

  2

  rechter-luidsprekerkabel

  Luidsprekers

  23 • Page 24

  De luidsprekers terugplaatsen
  Linkerluidspreker
  1 Lijn de schroefgaten op de linkerluidspreker uit met de schroefgaten op de
  polssteun.
  2 Plaats de twee schroeven terug waarmee de linkerluidspreker aan het
  polssteungedeelte is bevestigd.
  3 Leid de minikaartkabels door de geleider op de linkerluidspreker.
  4 Sluit de linker-luidsprekerkabel aan op de I/O-kaartconnector.
  5 Sluit de I/O-kabel aan op de I/O-kaartconnector en de
  systeemkaartconnector.

  Rechterluidspreker
  1 Lijn de schroefgaten op de rechterluidspreker uit met de schroefgaten op
  de polssteun.
  2 Plaats de twee schroeven terug waarmee de rechterluidspreker aan het
  polssteungedeelte is bevestigd.
  3 Sluit de rechter-luidsprekerkabel aan op de systeemkaartconnector.

  Vereisten achteraf
  1 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  2 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  3 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  4 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  24

  Luidsprekers • Page 25

  Draadloze minikaart
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.
  OPMERKING: Dell garandeert geen compatibiliteit met (en biedt geen
  ondersteuning voor) minikaarten die niet van Dell afkomstig zijn.
  Als u een draadloze minikaart bij uw computer hebt besteld, is deze al
  geïnstalleerd.
  Uw computer heeft één minikaartsleuf van half formaat die ondersteuning
  heeft voor een WLAN-kaart (Wireless Local Area Network) en een
  Bluetooth-combikaart.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.
  4 Verwijder de rechterluidspreker. Zie "De luidsprekers verwijderen" op
  pagina 21.
  WAARSCHUWING: Bewaar de minikaart in een beschermende antistatische
  verpakking wanneer deze niet in de computer is geplaatst. Zie "Bescherming
  tegen elektrostatische ontlading" in de veiligheidsinformatie die bij de computer
  is geleverd voor meer informatie.

  Draadloze minikaart

  25 • Page 26

  De minikaart verwijderen
  1 Koppel de kabels van de minikaart los van de connectoren op de minikaart.

  1
  1

  kabels minikaart (2)

  2 Verwijder de schroef waarmee de minikaart op het moederbord is bevestigd.
  3 Verwijder de minikaart uit de computerbasisconnector door deze te schuiven.
  1

  2
  3

  26

  1

  schroef

  3

  connector op systeemkaart
  Draadloze minikaart

  2

  minikaart • Page 27

  De minikaart vervangen
  1 Haal de nieuwe minikaart uit de verpakking.
  2 Lijn de inkeping op de minikaart uit met het lipje in de connector van het
  moederbord.
  WAARSCHUWING: Oefen een stevige, gelijkmatige druk uit om de minikaart op
  zijn plaats te schuiven. Als u te veel kracht gebruikt, kan de connector beschadigd
  raken.
  WAARSCHUWING: De connectoren zijn zodanig getand dat ze een juiste
  installatie garanderen. Als u weerstand ondervindt, moet u de connectoren op de
  minikaart en het moederbord controleren en de minikaart opnieuw uitlijnen.
  WAARSCHUWING: U voorkomt schade aan de minikaart door de kabels nooit
  onder de minikaart te plaatsen.
  3 Plaats de minikaart onder een hoek van 45 graden in de connector op de
  systeemkaart.
  4 Duw het andere uiteinde van de minikaart omlaag in de sleuf van de
  systeemkaart en plaats de schroef terug waarmee de minikaart op de
  systeemkaart wordt bevestigd.
  5 Sluit de kabels van de minikaart aan op de connectoren op de minikaart.
  De volgende tabel geeft het kleurschema van de minikaartkabels weer voor
  de minikaart die door de computer wordt ondersteund.
  Connectors op de minikaart

  Kleurenschema van
  minikaartkabels

  WLAN + Bluetooth (2 kabels)
  Hoofd-WLAN + Bluetooth (witte driehoek)

  wit

  Hulp-WLAN + Bluetooth (zwarte driehoek)

  zwart

  Draadloze minikaart

  27 • Page 28

  Vereisten achteraf
  1 Plaats de rechterluidspreker terug. Zie "De luidsprekers terugplaatsen" op
  pagina 24.
  2 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  3 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  4 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  5 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  28

  Draadloze minikaart • Page 29

  Solid-state schijf
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.
  WAARSCHUWING: Verwijder de vaste schijf niet als de computer aan staat of
  zich in de slaapstand bevindt om gegevensverlies te voorkomen.
  WAARSCHUWING: Solid-state schijven zijn zeer kwetsbaar. Wees voorzichtig
  wanneer u met een solid-state schijf werkt.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.

  De solid-state schijf verwijderen
  1 Verwijder de tape van de solid-state schijf.

  1

  1

  tape

  Solid-state schijf

  29 • Page 30

  2 Verwijder de schroef waarmee de solid-state schijf aan het moederbord
  vastzit.
  3 Verwijder de solid-state schijf uit de moederbordconnector door te
  schuiven.

  1
  2
  3

  1

  schroef

  3

  solid-state schijf

  2

  connector op systeemkaart

  De solid-state schijf terugplaatsen
  1 Lijn de inkeping op de solid-state schijf uit met het lipje in de aansluiting
  op de systeemkaart.
  WAARSCHUWING: Oefen een stevige, gelijkmatige druk uit om de solid-state
  schijf op zijn plaats te schuiven. Als u te veel kracht gebruikt, kan de connector
  beschadigd raken.
  2 Plaats de connector voor de solid-state schijf onder een hoek van 45 graden
  in de connector op het moederbord.
  3 Plaats de schroef terug waarmee de solid-state schijf aan het moederbord
  vastzit.
  4 Bevestig de tape op de solid-state schijf.

  30

  Solid-state schijf • Page 31

  Vereisten achteraf
  1 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  2 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  3 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  4 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  Solid-state schijf

  31 • Page 32

  32

  Solid-state schijf • Page 33

  Warmteafleider
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.

  De warmteafleider verwijderen
  1 Verwijder de schroeven waarmee de warmteafleider op de systeemkaart is
  bevestigd in opeenvolgende volgorde (aangegeven op de warmteafleider).
  2 Til de warmteafleider uit het moederbord.

  2

  1

  1

  warmteafleider

  2

  schroeven (4)
  Warmteafleider

  33 • Page 34

  De warmteafleider vervangen
  OPMERKING: Het oorspronkelijke thermische vet kan worden hergebruikt als de
  oorspronkelijke systeemkaart en warmteafleider samen opnieuw worden
  geïnstalleerd. Als de systeemkaart of de warmteafleider wordt teruggeplaatst, moet
  u de thermische mat gebruiken die in het pakket is meegeleverd om ervoor te
  zorgen dat de warmte wordt afgevoerd.
  1 Verwijder het thermisch vet aan de onderzijde van de warmteafleiding en
  breng nieuw thermisch vet aan..
  2 Lijn de schroefgaten in de warmteafleider uit met de schroefgaten op de
  systeemkaart.
  3 Plaats de schroeven terug waarmee de warmteafleider op de systeemkaart is
  bevestigd in opeenvolgende volgorde (aangegeven op de warmteafleider).

  Vereisten achteraf
  1 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  2 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  3 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  4 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  34

  Warmteafleider • Page 35

  Ventilator
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.

  De ventilator verwijderen
  1 Koppel de I/O-kabel los van de I/O-kaartconnector en de
  systeemkaartconnector.

  3
  1
  2
  1

  I/O-kabel

  3

  connector op systeemkaart

  2

  connector van I/O-kaart

  Ventilator

  35 • Page 36

  2 Koppel de kabel van de voedingsadapter los van de aansluiting op het
  moederbord.
  3 Koppel de kabel van de connector voor de voedingsadapter los van de
  geleiders op de ventilator.

  2

  1
  1

  geleiders

  2

  kabel van connector voor voedingsadapter

  4 Koppel de ventilatorkabel los van de I/O-kaartconnector.
  5 Verwijder de schroeven waarmee de ventilator aan de polssteun is bevestigd.
  6 Til de ventilator van het polssteungedeelte.
  1

  2
  3

  36

  1

  ventilatorkabel

  3

  (ventilator)
  Ventilator

  2

  schroeven (2) • Page 37

  De ventilator opnieuw installeren
  1 Lijn de schroefgaten op de ventilator uit met de schroefgaten op de
  polssteun.
  2 Plaats de schroeven terug waarmee de ventilator aan de polssteun is
  bevestigd.
  3 Sluit de ventilatorkabel aan op de I/O-kaartconnector.
  4 Leid de kabel van de connector voor de voedingsadapter door de geleiders
  op de ventilator.
  5 Sluit de kabel van de connector voor de voedingsadapter aan op de
  connector op het moederbord.
  6 Sluit de I/O-kabel aan op de I/O-kaartconnector en de
  moederbordconnector.

  Vereisten achteraf
  1 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  2 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  3 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  4 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  Ventilator

  37 • Page 38

  38

  Ventilator • Page 39

  Connector voor voedingsadapter
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.
  4 Verwijder de luidsprekers. Zie "De luidsprekers verwijderen" op pagina 21.

  De connector voor de voedingsadapter
  verwijderen
  1 Koppel de kabels van de minikaart los van de connectoren op de minikaart.
  2 Open de aansluitingsvergrendeling en trek aan het treklipje om de kabel
  van het touchpad los te koppelen van de aansluiting op het moederbord.
  3 Koppel de kabels van de minikaart los van de geleiders.

  Connector voor voedingsadapter

  39 • Page 40

  1
  1

  geleiders

  3

  kabels minikaart (2)

  2

  3
  2

  kabel van touchpad

  4 Koppel de kabel van de voedingsadapter los van de aansluiting op het
  moederbord.
  5 Koppel de kabel van de connector voor de voedingsadapter los van de
  geleiders op de ventilator.
  6 Verwijder de schroef waarmee de connector voor de voedingsadapter op de
  polssteun is bevestigd.
  7 Til de connector voor de voedingsadapter uit de polssteun.

  40

  Connector voor voedingsadapter • Page 41

  1
  1

  geleiders

  3

  kabel van connector voor
  voedingsadapter

  2
  2

  3

  schroef

  De connector voor de voedingsadapter
  terugplaatsen
  1 Lijn het schroefgat op de connector voor de voedingsadapter uit met het
  schroefgat op de polssteun.
  2 Plaats de schroef terug waarmee de connector voor de voedingsadapter op
  de polssteun is bevestigd.
  3 Leid de kabel van de connector voor de voedingsadapter door de geleiders
  op de ventilator.
  4 Sluit de kabel van de connector voor de voedingsadapter aan op de
  connector op het moederbord.
  5 Leid de kabels van de minikaart door hun geleiders.
  6 Schuif de touchpadkabel in de connector op het moederbord en druk op
  de connectorvergrendeling om de kabel te vergrendelen.

  Connector voor voedingsadapter

  41 • Page 42

  7 Sluit de kabels van de minikaart aan op de connectoren op de minikaart.
  De volgende tabel geeft het kleurschema van de minikaartkabels weer voor
  de minikaart die door de computer wordt ondersteund.
  Connectors op de minikaart

  Kleurenschema van
  minikaartkabels

  WLAN + Bluetooth (2 kabels)
  Hoofd-WLAN + Bluetooth (witte driehoek)

  wit

  Hulp-WLAN + Bluetooth (zwarte driehoek)

  zwart

  Vereisten achteraf
  1 Plaats de luidsprekers terug. Zie "De luidsprekers terugplaatsen" op
  pagina 24.
  2 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  3 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  4 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  5 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  42

  Connector voor voedingsadapter • Page 43

  I/O Board
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.
  4 Verwijder de luidsprekers. Zie "De luidsprekers verwijderen" op pagina 21.
  5 Verwijder de connector voor de voedingsadapter.
  Zie "De connector voor de voedingsadapter verwijderen" op pagina 39.
  6 Verwijder de ventilator. Zie "De ventilator verwijderen" op pagina 35.

  I/O Board

  43 • Page 44

  De I/O-kaart verwijderen
  1 Verwijder de schroef waarmee de I/O-kaart aan het polssteungedeelte is
  bevestigd.
  2 Til de I/O-kaart van de polssteun.

  1

  1

  I/O board

  2

  2

  schroef

  De I/O-kaart terugplaatsen
  1 Lijn de schroefgaten op de I/O-kaart uit met de schroefgaten op het
  polssteungedeelte.
  2 Plaats de schroef terug waarmee de I/O-kaart aan het polssteungedeelte is
  bevestigd.

  44

  I/O Board • Page 45

  Vereisten achteraf
  1 Replace the fan. Zie "De ventilator opnieuw installeren" op pagina 37.
  2 Plaats de connector voor de voedingsadapter terug. Zie "De connector voor
  de voedingsadapter terugplaatsen" op pagina 41.
  3 Plaats de luidsprekers terug (zie "De luidsprekers terugplaatsen" op
  pagina 24).
  4 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  5 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  6 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  7 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  I/O Board

  45 • Page 46

  46

  I/O Board • Page 47

  Moederbord
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.
  4 Verwijder de rechterluidspreker. Zie "De luidsprekers verwijderen" op
  pagina 21.
  5 Verwijder de minikaart. Zie "De minikaart verwijderen" op pagina 26.
  6 Verwijder de solid-state schijf.
  Zie "De solid-state schijf verwijderen" op pagina 29.
  7 Verwijder de warmteafleider. Zie "De warmteafleider verwijderen" op
  pagina 33.
  8 Verwijder de ventilator. Zie "De ventilator verwijderen" op pagina 35.

  Moederbord

  47 • Page 48

  De systeemkaart verwijderen
  OPMERKING: Het serviceplaatje van uw computer bevindt zich op het
  moederbord. U moet de code op het serviceplaatje invoeren in het BIOS nadat u het
  moederbord hebt teruggeplaatst.
  OPMERKING: Voordat u de kabels loskoppelt van het moederbord, noteert u de
  locatie van de connectoren zodat u ze weer goed kunt aansluiten nadat u het
  moederbord hebt teruggeplaatst.
  1 Koppel de beeldschermkabel los van de connector op het moederbord.
  2 Open de connectorvergrendeling en trek aan het treklipje om de kabel van
  het touchpad en de kabel voor de toetsenbordverlichting los te koppelen
  van de connectoren op het moederbord.
  1

  2

  3

  48

  1

  kabel van touchpad

  3

  beeldschermkabel

  Moederbord

  2

  kabel voor toetsenbordverlichting • Page 49

  3 Verwijder de schroeven waarmee de systeemkaart aan het
  polssteungedeelte is bevestigd.

  2

  1

  1

  moederbord

  2

  schroeven (4)

  4 Draai het moederbord om en plaats het op het polssteungedeelte.
  5 Verwijder de connectorvergrendeling en koppel de kabel van het
  toetsenbord los van de moederbordconnector.

  Moederbord

  49 • Page 50

  1
  1

  toetsenbordkabel

  Het moederbord terugplaatsen
  1 Schuif de toetsenbordkabel in de connector op het moederbord en druk op
  de connectorvergrendeling om de kabel te vergrendelen.
  2 Lijn de schroefgaten op het moederbord uit met de schroefgaten op de
  polssteun.
  3 Plaats de schroeven terug waarmee het moederbord aan het
  polssteungedeelte is bevestigd.
  4 Sluit de beeldschermkabel aan op het moederbord.
  5 Schuif de kabel van het touchpad en de kabel van de
  toetsenbordverlichting in de moederbordconnectoren en druk op de
  vergrendeling om de kabels te vergrendelen.

  50

  Moederbord • Page 51

  Vereisten achteraf
  1 Replace the fan. Zie "De ventilator opnieuw installeren" op pagina 37.
  2 Plaats de warmteafleider terug. Zie "De warmteafleider vervangen" op
  pagina 34.
  3 Plaats de solid-state schijf terug.
  Zie "De solid-state schijf terugplaatsen" op pagina 30.
  4 Plaats de minikaart terug. Zie "De minikaart vervangen" op pagina 27.
  5 Plaats de rechterluidspreker terug. Zie "De luidsprekers terugplaatsen" op
  pagina 24.
  6 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  7 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  8 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  9 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  Het serviceplaatje invoeren in het BIOS
  1 Zet de computer aan.
  2 Druk tijdens de POST op <F2> om het programma System Setup
  (Systeeminstellingen) te openen.
  3 Navigeer naar het hoofdtabblad en geef de servicetag op in het veld Service
  Tag Setting (Servicetag instellen).

  Moederbord

  51 • Page 52

  52

  Moederbord • Page 53

  Knoopcelbatterij
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.
  VOORZICHTIG: De batterij kan exploderen als u deze niet goed plaatst. Vervang
  de batterij alleen door hetzelfde type of een equivalent hiervan. Gooi gebruikte
  batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.
  4 Verwijder de minikaart. Zie "De minikaart verwijderen" op pagina 26.
  5 Verwijder de solid-state schijf.
  Zie "De solid-state schijf verwijderen" op pagina 29.
  6 Verwijder de warmteafleider. Zie "De warmteafleider verwijderen" op
  pagina 33.
  7 Verwijder de ventilator. Zie "De ventilator verwijderen" op pagina 35.
  8 Verwijder het moederbord. Zie "De systeemkaart verwijderen" op
  pagina 48.

  Knoopcelbatterij

  53 • Page 54

  De knoopcelbatterij verwijderen
  WAARSCHUWING: Wanneer u de knoopcelbatterij verwijdert, worden de
  standaard-BIOS-instellingen hersteld. Het is aan te raden de BIOS-instellingen te
  noteren voordat u de knoopcelbatterij verwijdert.
  1 Wrik met een plastic pennetje de knoopcelbatterij uit de batterijhouder op
  de computerbasis.
  1

  1

  moederbord

  3

  plastic pennetje

  2

  2

  3

  knoopcelbatterij

  De knoopcelbatterij terugplaatsen
  1 Duw de knoopcelbatterij in de batterijhouder op het moederbord, waarbij
  de pluskant van de batterij omhoog wijst.

  54

  Knoopcelbatterij • Page 55

  Vereisten achteraf
  1 Plaats het moederbord terug. Zie "Het moederbord terugplaatsen" op
  pagina 50.
  2 Replace the fan. Zie "De ventilator opnieuw installeren" op pagina 37.
  3 Plaats de warmteafleider terug. Zie "De warmteafleider vervangen" op
  pagina 34.
  4 Plaats de solid-state schijf terug.
  Zie "De solid-state schijf terugplaatsen" op pagina 30.
  5 Plaats de minikaart terug. Zie "De minikaart vervangen" op pagina 27.
  6 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  7 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  8 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  9 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  Knoopcelbatterij

  55 • Page 56

  56

  Knoopcelbatterij • Page 57

  Beeldscherm
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.
  4 Verwijder de luidsprekers. Zie "De luidsprekers verwijderen" op pagina 21.

  Het beeldscherm verwijderen
  1 Koppel de beeldschermkabel los van de systeemkaartconnector.

  1

  1

  beeldschermkabel
  Beeldscherm

  57 • Page 58

  2 Koppel de kabel van de voedingsadapter los van de aansluiting op het
  moederbord.
  3 Koppel de kabel van de connector voor de voedingsadapter los van de
  geleiders op de ventilator.

  2

  1
  1

  geleiders

  2

  kabel van connector voor
  voedingsadapter

  4 Koppel de kabels van de minikaart los van de connectoren op de minikaart.
  5 Open de aansluitingsvergrendeling en trek aan het treklipje om de kabel
  van het touchpad los te koppelen van de aansluiting op het moederbord.

  58

  Beeldscherm • Page 59

  6 Koppel de kabels van de minikaart los van de geleiders.

  1

  3

  2
  1

  geleiders

  3

  kabels minikaart (2)

  2

  kabel van touchpad

  7 Verwijder de schroeven waarmee het beeldscherm aan het
  polssteungedeelte is bevestigd.

  Beeldscherm

  59 • Page 60

  8 Til de polssteun voorzichtig in een hoek van 90 graden en koppel de
  polssteun los van het beeldscherm.
  1

  2

  3

  1

  polssteungedeelte

  3

  beeldschermscharnieren (2)

  2

  schroeven (4)

  Het beeldscherm opnieuw installeren
  1 Plaats de polssteun over het beeldscherm door deze te schuiven.
  2 Druk op de beeldschermscharnieren en zorg ervoor dat de schroefgaten in
  de scharnieren zijn uitgelijnd met de schroefgaten in de polssteun.
  3 Plaats de schroeven terug waarmee het beeldscherm aan het
  polssteungedeelte is bevestigd.
  4 Leid de kabels van de minikaart door hun geleiders.
  5 Schuif de touchpadkabel in de connector op het moederbord en druk op
  de connectorvergrendeling om de toetsenbordkabel te vergrendelen.

  60

  Beeldscherm • Page 61

  6 Sluit de kabels van de minikaart aan op de connectoren op de minikaart.
  De volgende tabel geeft het kleurschema van de minikaartkabels weer voor
  de minikaart die door de computer wordt ondersteund.
  Connectors op de minikaart

  Kleurenschema van
  minikaartkabels

  WLAN + Bluetooth (2 kabels)
  Hoofd-WLAN + Bluetooth (witte driehoek)

  wit

  Hulp-WLAN + Bluetooth (zwarte driehoek)

  zwart

  7 Leid de kabel van de connector voor de voedingsadapter door de geleiders
  op de ventilator.
  8 Sluit de kabel van de connector voor de voedingsadapter aan op de
  connector op het moederbord.

  Vereisten achteraf
  1 Plaats de luidsprekers terug. Zie "De luidsprekers terugplaatsen" op
  pagina 24.
  2 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  3 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  4 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  5 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  Beeldscherm

  61 • Page 62

  62

  Beeldscherm • Page 63

  Toetsenbord
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.
  4 Verwijder de luidsprekers. Zie "De luidsprekers verwijderen" op pagina 21.
  5 Verwijder de minikaart. Zie "De minikaart verwijderen" op pagina 26.
  6 Verwijder de solid-state schijf.
  Zie "De solid-state schijf verwijderen" op pagina 29.
  7 Verwijder de warmteafleider. Zie "De warmteafleider verwijderen" op
  pagina 33.
  8 Verwijder de connector voor de voedingsadapter.
  Zie "De connector voor de voedingsadapter verwijderen" op pagina 39.
  9 Verwijder de ventilator. Zie "De ventilator verwijderen" op pagina 35.
  10 Verwijder de I/O-kaart. Zie "De I/O-kaart verwijderen" op pagina 44.
  11 Verwijder het moederbord. Zie "De systeemkaart verwijderen" op
  pagina 48.

  Toetsenbord

  63 • Page 64

  Het toetsenbord verwijderen
  1 Verwijder de schroef waarmee de klem van de minikaart is bevestigd.
  2 Verwijder de klem van de minikaart van de polssteun.

  1

  2

  3

  1

  schroef

  3

  keyboard

  2

  klem van minikaart

  3 Verwijder de schroeven waarmee het toetsenbord aan de polssteun is bevestigd.
  4 Til het toetsenbord van het polssteungedeelte.

  64

  Toetsenbord • Page 65

  Het toetsenbord terugplaatsen
  1 Lijn de schroefgaten op het toetsenbord uit met de schroefgaten op de
  polssteun.
  2 Plaats de schroeven terug waarmee het toetsenbord aan de polssteun is
  bevestigd.
  3 Lijn het schroefgat op de klem van de minikaart uit met het schroefgat op
  het polssteungedeelte.
  4 Plaats de schroef terug waarmee de klem van de minikaart aan het
  polssteungedeelte is bevestigd.

  Vereisten achteraf
  1 Plaats het moederbord terug. Zie "Het moederbord terugplaatsen" op
  pagina 50.
  2 Plaats de I/O-kaart terug. Zie "De I/O-kaart terugplaatsen" op pagina 44.
  3 Replace the fan. Zie "De ventilator opnieuw installeren" op pagina 37.
  4 Plaats de connector voor de voedingsadapter terug. Zie "De connector voor
  de voedingsadapter terugplaatsen" op pagina 41.
  5 Plaats de warmteafleider terug. Zie "De warmteafleider vervangen" op
  pagina 34.
  6 Plaats de solid-state schijf terug.
  Zie "De solid-state schijf terugplaatsen" op pagina 30.
  7 Plaats de minikaart terug. Zie "De minikaart vervangen" op pagina 27.
  8 Plaats de luidsprekers terug. Zie "De luidsprekers terugplaatsen" op
  pagina 24.
  9 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  10 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  11 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  12 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  Toetsenbord

  65 • Page 66

  66

  Toetsenbord • Page 67

  Polssteungedeelte
  VOORZICHTIG: Volg de veiligheidsinstructies die bij de computer werden
  geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert en volg de
  stappen in "Voordat u begint" op pagina 9. Raadpleeg voor meer informatie over
  veiligheidsrichtlijnen onze website over de wet- en regelgeving op
  www.dell.com/regulatory_compliance.

  Vereisten vooraf
  1 Verwijder de onderplaat. Zie "De onderplaat verwijderen" op pagina 15.
  2 Verwijder de aan-uitlampjekaart.
  Zie "De printplaat voor het aan-uitlampje verwijderen" op pagina 17.
  3 De batterij verwijderen. Zie "De batterij verwijderen" op pagina 19.
  4 Verwijder de luidsprekers. Zie "De luidsprekers verwijderen" op pagina 21.
  5 Verwijder de minikaart. Zie "De minikaart verwijderen" op pagina 26.
  6 Verwijder de solid-state schijf.
  Zie "De solid-state schijf verwijderen" op pagina 29.
  7 Verwijder de warmteafleider. Zie "De warmteafleider verwijderen" op
  pagina 33.
  8 Verwijder de connector voor de voedingsadapter.
  Zie "De connector voor de voedingsadapter verwijderen" op pagina 39.
  9 Verwijder de ventilator. Zie "De ventilator verwijderen" op pagina 35.
  10 Verwijder het moederbord. Zie "De systeemkaart verwijderen" op
  pagina 48.
  11 Verwijder de I/O-kaart. Zie "De I/O-kaart verwijderen" op pagina 44.
  12 Verwijder het toetsenbord. Zie "Het toetsenbord verwijderen" op
  pagina 64.

  Polssteungedeelte

  67 • Page 68

  De polssteun verwijderen
  1 Verwijder de schroeven waarmee het beeldscherm aan het
  polssteungedeelte is bevestigd.
  2 Til de polssteun voorzichtig in een hoek van 90 graden en koppel de
  polssteun los van het beeldscherm.
  WAARSCHUWING: Maak de polssteun voorzichtig los van het beeldscherm om
  te voorkomen dat u het beeldscherm beschadigt.
  1
  2

  3

  1

  polssteungedeelte

  3

  beeldschermscharnieren (2)

  2

  schroeven (4)

  Het polssteungedeelte terugplaatsen
  1 Plaats de polssteun over het beeldscherm door deze te schuiven.
  2 Druk op de beeldschermscharnieren en zorg ervoor dat de schroefgaten in
  de scharnieren zijn uitgelijnd met de schroefgaten in de polssteun.
  3 Plaats de schroeven terug waarmee de polssteun aan het beeldscherm is
  bevestigd.

  68

  Polssteungedeelte • Page 69

  Vereisten achteraf
  1 Plaats het toetsenbord terug. Zie "Het toetsenbord terugplaatsen" op
  pagina 65.
  2 Plaats het moederbord terug. Zie "Het moederbord terugplaatsen" op
  pagina 50.
  3 Plaats de I/O-kaart terug. Zie "De I/O-kaart terugplaatsen" op pagina 44.
  4 Replace the fan. Zie "De ventilator opnieuw installeren" op pagina 37.
  5 Plaats de connector voor de voedingsadapter terug.
  Zie "De connector voor de voedingsadapter terugplaatsen" op pagina 41.
  6 Plaats de warmteafleider terug. Zie "De warmteafleider vervangen" op
  pagina 34.
  7 Plaats de solid-state schijf terug.
  Zie "De solid-state schijf terugplaatsen" op pagina 30.
  8 Plaats de minikaart terug. Zie "De minikaart vervangen" op pagina 27.
  9 Plaats de luidsprekers terug. Zie "De luidsprekers terugplaatsen" op
  pagina 24.
  10 Breng de batterij opnieuw aan. Zie "De batterij vervangen" op pagina 20.
  11 Plaats de aan-uitlampjekaart terug.
  Zie "De aan-uitlampjekaart terugplaatsen" op pagina 18.
  12 Plaats de onderplaat terug. Zie "De onderplaat terugplaatsen" op
  pagina 16.
  13 Volg de instructies in "Nadat u binnen de computer hebt gewerkt" op
  pagina 13.

  Polssteungedeelte

  69 • Page 70

  70

  Polssteungedeelte


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Dell XPS 13 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Dell XPS 13 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,76 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Dell XPS 13

Dell XPS 13 Bedienungsanleitung - Deutsch - 70 seiten

Dell XPS 13 Bedienungsanleitung - Englisch - 74 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info